Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Naional Petru Rare

Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia

Vizat, ef de catedr, prof. Tofan Maria

Vizat, Director, Prof. Nicula Mircea Cristian

PLANI ICAR! AN"AL# I CAL!NDARI$RIC# CLA$A A %I&A N ' (R! ) $#PT#M*N# AN C(LAR +,-'&+,-.

$e/estrul I: 18 sptmni X 3ore 0. de ore $e/estrul al II&lea: 18 sptmni X 3 ore !4 "e ore-3 ore #$ptmna %-11 aprilie &cola alt'el: $ tii mai multe, s 'ii mai bun()* 0- de ore

Colegiul Naional Petru Rare


Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia

PLANI ICAR! AN"AL# $!M I1 0. (R! $!M II1 0- (R!

"NIT#I D! 2NV#AR! INTR(D"C!R! -. 2NC!P"T"RI +. PA(PTI$M"L I 3"NIM!A T!4A '. C"R!NT! LIT!RAR! 2N $!C(L"L AL I%&L!A .. P!RI(ADA INT!R5!LIC# & PR(4A T!4A R!CAPIT"LAR! INAL#

$!M!$TR"L I I

N"M#R D! (R! 3 1+ 2+

I I al II-lea al II-lea al II-lea al II-lea

3 30 1, 3 2

Colegiul Naional Petru Rare


Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia

PLANI ICAR! CAL!NDARI$TIC#

Nr crt-

"nitatea de 6n78are Intro"ucere

Co/p. specifice

Con8inuturi .re/entarea pro0ramei 1i a manualului 2iblio0ra'ie 34aluare iniial Comunicare : 5e6nici "e "ocumentare pentru reali/area proiectelor7 $tu"iul "e ca/ #pre/entare*, 8eparti/area stu"iilor "e ca/ unda/ente ale culturii ro/:ne 9ri0inile 1i e4olu:ia limbii romne Latinitate i "acism #stu"iu "e ca/* Perioada 7ec;e ;imensiunea reli0ioas a e<isten:ei #stu"iu "e ca/* =ormarea con1tiin:ei istorice #stu"iu "e ca/* Comunicare: $tructuri "iscursi4e > "escrierea Curente culturale ?manismul- Iluminismul- #pre/entare sintetic* Limba romn: ;enota:ie 1i conota:ie-

Nr . $ptde ore 3 $1

(9s. 3 ore 1+ ore $2-$8

2NC!P"T"RI

1-1 1-2 1-4 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-4 4-1 4-2

$2

2 3 3 3 1 3

$2, $3 $3, $4 $4, $! $!, $, $, $,, $%

$%

Colegiul Naional Petru Rare


Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia

!7aluare 2 PA<(PTI$M"L I 3"NI M!A 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 3-1 3-2 3-4 4-1 4-2

$8 $8,$+ $+ $+, $10 2+ ore $8-$18

Rolul literaturii 6n perioada pa=optist: @enera:ia scriitorilor pa1opti1ti #stu"iu "e ca/* 3 Ai6ail Bo0lniceanu > Introducie la Dacia 1 literar 8omantismul militant: @ri0ore Cle<an"rescu, Umbra lui Mircea. La Cozia. or/e ;i9ride ale ci7iliza8iei =i ale culturii ro/:ne=ti la /i>locul secolului al %I%&lea1 Dlasicism, romantism, realism En epoca pa1optistDontraste bi/are: Fasile Clecsan"ri, Balta-Alb Limb romn: Focabularul- Neolo0ismeleComunicare: 3seul Ro/:nia 6ntre (rient =i (ccident #"e/batere*
Descoperiri ale literaturii populare1 =olclorul "e la 1848 Mioria Comunicare: $trate0ii speci'ice En "ialo0 1i En monolo0$tructuri "iscursi4e > te<tul narati4-

1 4 1 1 2

$10 $12, $13 $13 $13 $14

1 3 1 1

$14 $1! $1, $1,

3uni/is/ul Driticismul Gunimist #stu"iu "e ca/*

$1,, $1%

Colegiul Naional Petru Rare


Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia 5itu Aaiorescu > O cercetare critic asupra poeziei de la 1867 Comunicare: $tructuri "iscursi4e- te<tul ar0umentati4 E aluare semestrial 1-4 1-2 2-1 4-1 1-1 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 4-1 4-3 !7aluare !ecapitulare !edactarea lucrrii Discutarea lucrrii Ro/antis/ul Ai6ai 3minescu > "crisoarea I #loare albastr Od$%n metru antic& Comunicare: =i0uri "e stil Realis/ul 8ealismul european 1i realismul romnescNu4ela realist: Ioan $la4ici: Moara cu noroc. $i/9olis/ul $imbolismul european #stu"iu "e ca/* $imbolismul romnesc Natura la simboli1ti: Cle<an"ru Aace"onsHi, Pe balta clar Comunicare: .re/entarea oralPrelungiri ale ro/antis/ului i clasicis/ului @eor0e Do1buc, Scara Comunicare: .re/entarea oral2 1 1 3 $1%, $18 $18 $18 $11

3 ore

Curente literare 6n secolul al I%&lea

1 4 3 3 1 1 ! 3 1 2 1 3 1

$1 $1, $2 $2,$3 $3,$4 $4 $! $!, $, $% $8 $8 $10 $10, $11 $11

30 ore $1-$10 $+ coala alt'el: $ tii mai multe, s 'ii mai bun(

Colegiul Naional Petru Rare


Limba i literatura romn, clasa a XI N, 3 ore/sptmn, an colar 2013-2014 Prof. Nicula Vasilica Nelia

!7aluare ! P!RI(ADA INT!R5!LIC# & PR(4A 1-1 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 1-4 1-2 2,1 4-1 2-2 3-1 (rientri te/atice 6n ro/anul inter9elic1 8omanul psi6olo0ic: Damil .etrescu, Patul lui Procust 8omanul e<perien:ei: Aircea 3lia"e, Maitreyi Ao"ele epice En romanul interbelic #stu"iu "e ca/* Comunicare: $tructuri "iscursi4e, - te<tul in'ormati4 !7aluare !ecapitulare !edactarea lucrrii Discutarea lucrrii @enuri si specii literare .oe/ia epic 1i poe/ia liric 34olu:ia poe/iei lirice En literatura romn $tructura te<tului narati4 Instan:ele comunicrii En te<tul narati4 34olu:ia pro/ei narati4e En literatura romn $tructura te<tului "ramatic

$11 1, ore $12-$18

, ! 3 1 1 3

$13, $14 $1!, $1, $1,, $1% $1% $18 $12 3 ore

E aluare semestrial

8ecapitulare 'inal

$18

2 ore