Sunteți pe pagina 1din 12

6 720 642 947 (2010/01) RO

Manual de utilizare

6 720 642 947 (2010/01) RO Manual de utilizare Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano

Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402

pentru tratarea compoziţiei apei în schimbătoarele de căldură de aluminiu

Pentru firma de specialitate

Citiţi cu atenţie înainte de montaj și service!

de căldură de aluminiu Pentru firma de specialitate Citiţi cu atenţie înainte de montaj și service!
Cu privire la acest suport

Cu privire la acest suport

Cu privire la acest suport

Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante în legătură cu pregătirea apei din cazanele cu schimbător din aluminiu.

În acest suport vi se prezintă modul de utilizare a manualului de utilizare pentru pregătirea apei. Cu ajutorul exemplelor aflaţi cum puteţi efectua și înregistra calculele necesare.

La sfârșitul acestui suport, găsiţi un tabel care trebuie completat.

Manualul de utilizare se adresează utilizatorului instalaţiei și specialistului care deţine cunoștinţe temeinice bazate pe experienţa și pregătirea dobândită în ceea ce privește instalaţiile de încălzire.

Pretenţiile privind garanţia în legătură cu cazanul de încălzire sunt valabile doar în cazul în care se respectă cerinţele privind calitatea apei și se consultă manualul de utilizare.

Informaţii importante

Informaţiile importante care nu presupun un pericol pentru persoane sau bunuri sunt semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea sunt încadrate de linii deasupra textului și sub text semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea sunt încadrate de linii deasupra textului și sub text

Alte simboluri

Simbol

Semnificaţie

B

Etapă de operare

Enumerare/Listă de înregistrări

Tab. 1

operare • Enumerare/Listă de înregistrări Tab. 1 2 Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi cări

Calitatea apei

1

1 Calitatea apei

Deoarece în reţeaua de alimentare publică nu este disponibilă o apă curată din punct de vedere chimic pentru transferul termic, trebuie să acordaţi atenţie compoziţiei apei. Compoziţia apei și, în consecinţă, calitatea apei se stabilesc pe baza componentelor minerale ale apei. O calitate necorespunzătoare a apei conduce la defecţiuni în cazul instalaţiilor de încălzire ca urmare a depunerii de piatră și coroziunii.

1.1 Utilizarea manualului

Dispoziţiile locale (Germania VDI 2035) prevăd în cazul instalaţiilor de încălzire cu o putere totală a cazanului de 50 kW montarea unui apometru și consultarea unui manual de utilizare.

B Înregistraţi valorile cerute în manualul de utilizare pentru a verifica compoziţia apei.

Compoziţia apei reprezintă un factor esenţial pentru îmbunătăţirea rentabilităţii, a siguranţei de funcţionare, a duratei de viaţă și a disponibilităţii de utilizare a unei a siguranţei de funcţionare, a duratei de viaţă și a disponibilităţii de utilizare a unei instalaţii de încălzire. Din acest motiv vă recomandăm în general montarea unui apometru și consultarea unui manual de utilizare.

B Pe lângă cantitatea de apă de alimentare și completare trebuie să măsuraţi și să înregistraţi în manualul de utilizare și concentraţia de bicarbonat de calciu [Ca(HCO 3 ) 2 ].

Puteţi afla concentraţia de Ca(HCO 3 ) 2 de la Puteţi afla concen traţia de Ca(HCO 3 ) 2 firma de alimentare cu apă sau o firma de alimentare cu apă sau o puteţi stabili pe baza calculelor ( Cap. 1.4).

1.2 Evitarea defecţiunilor cauzate de coroziune

Protecţie suplimentară împotriva coroziunii

Defecţiunile cauzate de coroziune apar când în apa caldă pătrunde constant oxigen, de exemplu prin:

vasele de expansiune de dimensiuni necorespunzătoare sau defecte (MAG),

presiunea setată incorect sau

sistemele deschise.

B

Verificaţi anual presurizarea și funcţia de menţinere a presiunii.

În cazul în care instalaţia de încălzire nu se poate realiza ca sistem închis, sunt necesare măsuri de protecţie împotriva coroziunii, de exemplu sub forma aditivilor chimici autorizaţi sau prin separarea sistemului cu ajutorul unui schimbător de căldură.

Montarea unui dispozitiv de protecţie împotriva impurităţilor

unui dispozitiv de protecţie împotriva impurităţilor La montarea unui cazan de încălzire într-o instalaţie de

La montarea unui cazan de încălzire într-o instalaţie de încălzire existentă pot pătrunde impurităţi în cazanul de încălzire care pot cauza supraîncălzirea locală, coroziunea și emiterea unor zgomote.

B Vă recomandăm montarea unui dispozitiv de reţinere a impurităţilor și de curăţare a mâlului.

Dispozitivele de reţinere a impurităţilor reţin impurităţile și împiedică astfel defecţiunile de funcţionare ale organelor de reglare, conductelor și cazanelor de încălzire.

B

Instalaţi dispozitivul de reţinere a impurităţilor în apropierea celui mai jos punct din returul instalaţiei de încălzire.

B

Aveţi în vedere ca dispozitivul de reţinere a impurităţilor să fie accesibil.

B

La fiecare lucrare de service realizată la instalaţia de încălzire trebuie curăţate dispozitivele de reţinere a impurităţilor.

Montarea unui cazan din aluminiu într-o instalaţie de încălzire existentă

B La montarea unui cazan de aluminiu într-o instalaţie de încălzire existentă, verificaţi dacă în instalaţia veche au fost introduși aditivi (inhibitori) sau substanţe de tratare a apei (de exemplu, fosfat de trisodiu pentru alcalizare) care nu sunt adecvate pentru cazanul de aluminiu. Printre acestea se numără și apa complet dedurizată. Eventual spălaţi temeinic instalaţia de încălzire cu apă.

1.3 Duritatea apei

B Alimentaţi instalaţia de încălzire doar cu apă de la robinet curată.

Cantitatea totală de substanţe care determină duritatea apei din apa de alimentare și completare a circuitului de încălzire este limitată pentru a proteja cazanul de încălzire pe întreaga durată de viaţă de defecţiunile cauzate de calcar și pentru a asigura o funcţionare ireproșabilă.

Informaţiile furnizate în continuare cu privire la cazanele noastre de încălzire se bazează pe experienţele obţinute timp de mai mulţi ani și pe cercetările efectuate pe întreaga durată de viaţă și stabilesc cantităţile maxime de apă de alimentare și completare în funcţie de putere și de duritatea apei.

Astfel se asigură respectarea prevederilor locale (de exemplu VDI 2035 pentru Germania) Evitarea pagubelor cauzate de depunerea pietrei.

– Evitarea pagubelor cauzate de depunerea pietrei. Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi cări sub

1

Calitatea apei

1.4 Verificarea cantităţilor maxime de apă de umplere în funcţie de calitatea apei.

Atunci când cantitatea de apă de alimentare și completare depășește cantitatea V m a x stabilită, pot apărea defecţiuni ale cazanului de încălzire. După atingerea cantităţii de max stabilită, pot apărea defecţiuni ale cazanului de încălzire. După atingerea cantităţii de apă V max fie trebuie completată doar apă tratată, fie trebuie realizată o decalcifiere a cazanului de încălzire.

Pentru verificarea cantităţilor de apă admise în funcţie de calitatea apei de umplere se utilizează următoarele baze de calcul sau alternativ citirea diagramelor.

1.4.1 Baze de calcul:

În funcţie de puterea totală a cazanului și de volumul

de apă rezultat al unei instalaţii de încălzire se stabilesc cerinţe privind apa de alimentare și completare. Calcularea cantităţii de apă maxime alimentate fără tratare pentru cazanul de aluminiu până la 600 kW se realizează conform următoarei formule:

Coeficienţi de calcul:

( Q ) ( kW ) Vmax = 0 , 0235 × -------------------------------- ------------------------------- Ca
( Q )
( kW )
Vmax
=
0 , 0235 × -------------------------------- -------------------------------
Ca HCO
(
( mol )
⁄ (
m
3
)
3 ) 2

V max = cantitatea maximă de apă de alimentare și completare alimentată pe parcursul întregii durate de viaţă a cazanului de încălzire în m 3

Q = puterea cazanului în kW (< 600 kW)

De la 600 kW în sus se utilizează în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. Din doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. Din acest motiv la Logano plus GB402-620 apa de umplere trebuie desalinizată temeinic. Acest aspect este valabil și în cazul cascadei Logano plus GB402 (2 x 320 kW > 600 kW). Prin urmare, trebuie respectate și prevederile locale (de exemplu VDI2035, Germania).

Ca(HCO 3 ) 2 = Concentraţie de bicarbonat de calciu

în mol/m

Firma de alimentare cu apă vă oferă informaţii cu privire la concentraţia de bicarbonat de calciu (Ca(HCO 3 ) 2 ) din apa de la robinet. În cazul în care aceste informaţii nu sunt incluse în analiza apei, concentraţia de bicarbonat de calciu poate fi calculată pe baza durităţii carbonice și durităţii de calciu după cum urmează:

3

Exemplu:

Calcularea cantităţii maxime admise de apă de alimentare și umplere V max pentru o instalaţie de încălzire cu o putere totală a cazanului de 560 kW.

Specificaţiile privind valorile de analiză pentru duritatea carbonică și duritatea de calciu exprimate în unitatea de măsură învechită ˚dH.

Duritatea carbonică: 15,7 ˚dH

Duritatea de calciu: 11,9 ˚dH

Pe baza durităţii carbonice se calculează:

Ca(HCO 3 ) 2 = 15,7 ˚dH x 0,179 = 2,81 mol/m 3

Pe baza durităţii de calciu se calculează:

Ca(HCO 3 ) 2 = 11,9 ˚dH x 0,179 = 2,13 mol/m 3

Cea mai mică dintre cele două valori calculate pe baza durităţii carbonice și durităţii de calciu se aplică pentru calcularea cantităţii de apă maxime admise V max .

560 ( kW ) Vmax = 0 0235 × ------------ ------------------------------- , = 6 ,
560
( kW )
Vmax
=
0 0235 × ------------ -------------------------------
,
= 6 , 2 m 3
2
, 13 ( mol )
⁄ (
m
3
)
, = 6 , 2 m 3 2 , 13 ( mol ) ⁄ ( m

Calitatea apei

1

1.4.2 Curbele valorilor limită privind tratarea apei

În următoarele diagrame puteţi citi alternativ valoarea V max .

Logamax plus GB162 și Logano plus GB202

V m a x . Logamax plus GB162 și Logano plus GB202 Fig. 1 Curba valorilor
Fig. 1 Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul Logamax plus GB162 și al
Fig. 1
Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul Logamax plus GB162 și al cazanului individual Logano
plus GB202
Fig. 2
Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul Logamax plus GB162 și al cascadei Logano plus GB202

x Duritatea în ˚dH

y Volumul de apă și durata de viaţă a cazanului de încălzire în

1 Deasupra curbei utilizaţi apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. De la 600 kW în sus utilizaţi în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm.

2 Sub curbă se poate alimenta apă de la robinet netratată conform Regulamentului cu privire la apa potabilă.

conform Regulamentului cu privire la apa potabilă. Reglarea de bază a reglării în cascadă generează prin

Reglarea de bază a reglării în cascadă generează prin cazanele de ghidare care se schimbă zilnic aproximativ aceleași ore de funcţionare pentru toate cazanele de încălzire. Astfel se garantează că toate pământurile alcaline din apa de umplere precipită simultan în cazanul de încălzire.

de umplere precipită simultan în cazanul de încălzire. Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi cări

1

Calitatea apei

Logano plus GB312

1 Calitatea apei Logano plus GB312 Fig. 3 Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul
Fig. 3 Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul cazanului individual Logano plus GB312
Fig. 3
Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul cazanului individual Logano plus GB312
Fig. 4
Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul cazanului dublu Logano plus GB312 (a 2-a cascadă)

x Duritatea în ˚dH

y Volumul de apă și durata de viaţă a cazanului de încălzire în

1 Deasupra curbei se utilizează în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm.

2 Exemplu de citire în comparaţie cu exemplul de calcul

2 Exemplu de citire în compara ţie cu exemplul de calcul 6 Cerinţe legate de compoziţia

Calitatea apei

1

Calitatea apei 1 Suplimentar faţă de utilizarea apei de umplere complet desalinizate în cazul GB312 se

Suplimentar faţă de utilizarea apei de umplere complet desalinizate în cazul GB312 se poate realiza și dedurizarea parţială la 5 ˚dH sau dedurizarea completă cu folosirea de aditivi. Întrebaţi reprezentantul de service pentru marca Buderus din zona dumneavoastră.

Logano plus GB402

Reglarea de bază a reglării în cascadă generează prin cazanele de ghidare care se schimbă zilnic aproximativ aceleași ore de funcţionare pentru generează prin cazanele de ghidare care se schimbă zilnic aproximativ aceleași ore de funcţionare pentru toate cazanele de încălzire. Astfel se garantează că toate pământurile alcaline din apa de umplere precipită simultan în cazanul de încălzire.

de umplere precipită simultan în cazanul de încălzire. Fig. 5 Curba valorilor limită privin d tratarea
de umplere precipită simultan în cazanul de încălzire. Fig. 5 Curba valorilor limită privin d tratarea

Fig. 5

Curba valorilor limită privind tratarea apei în cazul cazanului individual Logano plus GB402

x Duritatea în ˚dH

y Volumul de apă și durata de viaţă a cazanului de încălzire în

1 Deasupra curbei se utilizează în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. De la 600 kW în sus se utilizează în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm.

2 Exemplu de citire:

Puterea cazanului 470 kW, cantitatea de apă de umplere (volumul instalaţiei) circa 5 și o duritate totală de 14 ˚dH Rezultat:

cantitatea de apă de umplere este mai mare decât valoarea limită admisă. Prin urmare apa de umplere trebuie desalinizată.

De la 600 kW în sus se utilizează în general doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. Din doar apă de umplere complet desalinizată cu o conductanţă mai mică de 10 microsiemens/cm. Din acest motiv la Logano plus GB402-620 apa de umplere trebuie desalinizată temeinic. Acest aspect este valabil și în cazul cascadei Logano plus GB402 (2 x 320 kW > 600 kW). Prin urmare, trebuie respectate și prevederile locale (de exemplu VDI2035, Germania).

și prevederile locale (de exemplu VDI2035, Germania). Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi cări sub

1

Calitatea apei

1.5 Măsuri privind tratarea apei

În cazul în care cantitatea de apă necesară efectiv este mai mică decât V max , se poate alimenta apă de la robinet netratată.

În cazul în care cantitatea de apă necesară efectiv este mai mare decât V max , este necesară tratarea apei.

Tratarea apei se realizează pentru toate cazanele de încălzire cu schimbător de căldură din aluminiu prin desalinizarea completă a apei de umplere. În cazul desalinizării complete, spre deosebire de dedurizarea completă, se elimină suplimentar faţă de eliminarea substanţelor care determină duritatea apei (Ca, Mg) și toate celelalte minerale pentru a reduce conductanţa apei de umplere la 10 mircosiemens/cm.

Conductanţa iniţială a apei de umplere crește de-a lungul utilizării timp de mai multe luni la valori de circa 100 microsiemens/cm. Datorită conductanţei reduse, apa complet desalinizată nu reprezintă doar o măsură împotriva depunerii pietrei, ci oferă în plus o bună protecţie împotriva coroziunii.

Apa de umplere complet desalinizată constituie o măsură recomandată pentru pregătirea apei conform prevederilor locale (de exemplu VDI 2035 pentru Germania).

prevederilor locale (de exemplu VDI 2035 pentru Germania). 8 Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi

Manual de utilizare

2

2 Manual de utilizare

Informaţii privind instalaţia de încălzire: Data punerii în funcţiune: Cantitatea maximă de apă V max
Informaţii privind instalaţia de încălzire:
Data punerii în funcţiune:
Cantitatea maximă de apă V max
m 3 la o concentraţie de Ca(HCO 3 ) 2 :
mol/m 3
Cantitatea de
Concentraţia
Cantitatea
Denumirea firmei
Dată
apă (măsurată)
Ca(HCO
totală de apă
(ștampilă)
3 ) 2 *
3
3
3
m
mol/m
m
Semnătură
Volumul total de
apă de umplere
în m 3
Apă de completare
în m 3

Tab. 2

Manual de utilizare

* Recalculare: grad de duritate în [˚dH] x 0,179 = Concentraţia Ca (HCO 3 ) 2 în [mol/m 3 ]

= Concentraţia Ca (HCO 3 ) 2 în [mol/m 3 ] Cerinţe legate de compoziţia apei

2

Manual de utilizare

Informaţii privind instalaţia de încălzire: Data punerii în funcţiune: Cantitatea maximă de apă V max
Informaţii privind instalaţia de încălzire:
Data punerii în funcţiune:
Cantitatea maximă de apă V max
m 3 la o concentraţie de Ca(HCO 3 ) 2 :
mol/m 3
Cantitatea de
Concentraţia
Cantitatea
Denumirea firmei
Dată
apă (măsurată)
Ca(HCO
totală de apă
(ștampilă)
3 ) 2 *
3
3
3
m
mol/m
m
Semnătură
Volumul total de
apă de umplere
în m 3
Apă de completare
în m 3

Tab. 3

Manual de utilizare

* Recalculare: grad de duritate în [˚dH] x 0,179 = Concentraţia Ca (HCO 3 ) 2 în [mol/m 3 ]

= Concentraţia Ca (HCO 3 ) 2 în [mol/m 3 ] 1 0 Cerinţe legate de

Manual de utilizare

2

Manual de utilizare 2 Cerinţe legate de compoziţia apei - Modifi cări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!