Sunteți pe pagina 1din 44

CUPRINS CAPITOLUL I - DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. ARAD 1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A.

ARAD 1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA 1.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO-PRODUCTIV 1.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE 1.5. DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE 1.6. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING 1.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 1.8. CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI CAPITOLUL II - ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN S.A.ARAD 2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE 2.2.ANALIZA COSTURILOR UNITARE CAPITOLUL III - CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE 3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE 3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE CAPITOLUL IV - CONCLUZII SI PROPUNERI

CAPITOLUL

DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL S.C. PRODPAN S.A. ARAD 1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. ARAD Societatea Comerciala PRODPAN S.A. Arad a luat fiinta in acord cu prevederile Legii nr.15/199 !legea "ocietatilor comerciale#. $n %a&a Ordonantei de 'uvern nr.5(/199() $ntreprinderea de *orarit "i Panificatie Arad "+a reorgani&at) ea tran"formandu+"e in "ocietate pe actiuni) per"oana ,uridica romana) privati&ata prin metoda *-.O. Societatea functionea&a in %a&a Sentintei Civile nr.7/1994 a Tribunalului Judetean Arad) inregi"trata in Regi"trul "pecial al per"oanelor ,uridice !"u% numarul J 31/1991) "i a "tatului "ocietatii. /ran"miterea proprietatii actiunilor "+a facut pe %a&a Contractului de vanzare cumparare de actiuni nr.!4" din 1#.#".1994 cu $.%.S. &ucure'ti in valoare de 624.632.000 lei 'i cu $.%.%. () *untenia in valoare de 275.414.000 lei. Societatea are 252 !"#$% &# "i un ! '#" ( )$!# ( *+ ,18.---.--- (+# impartit in 3672 *+ !"#.%## cu o valoare nominala de 25-.--- (+#/ !"#.%+. C '#" (.( )$!# ( al S.C. PRODPAN S.A. Arad e"te impartit a"tfel 0 ( 1.29(. lei contri%utia actionarilor la formarea capitalului "ocietatii) aport de lei "i certificate 51(.1 3. lei credite de la 4.P.S. platite in rate in termen de 1 ani !pana in anul 5 5#. S#". "# & 01.&) &## & "+($& ! "&+ F.P.S. 2.!.&+)"# )# !&+*#"+($& *$1 %3#($& 4+&+%"+ -

An 1995 1993 1996 1992. 1999 5

Credite la FPS Bucuresti

Contributia actionarilor

" 1+(.( %&.1 5 Dinamica ormei de !ro!rietate "#$ +e 'tat 53 5()5 5()15 11 1 )11 2)(3 %rivata (( 65)5 65)22 29 29)39 91)5(

51(.1 3. ( 1.29(. 55(.91(. 391. 33. 551.195. 3( 393.3 6.913 1 1. 51.651 213.963.5(9 9(.351.651 251.163.5(9 66.335.2 2( .116.5 Sediul central al S.C. %,-+%A. S.A. 0 Arad ) "tr. .ucure"ti nr. 115 Tele/on 0 (5 / 111.153 4a7 0 (5 / 11(.66( 4orma ,uridica 0 Societate pe actiuni cu capital privat Actul de in/iintare 0

$nregi"trata la Regi"trul Comertului ) nr. 8 11/65 din 1991 ) ,udetul Arad Cod fi"cal R 195111 Pre&entarea generala a "u%unitatilor 0 A"+(#+&.( %&.1 9 "ituat in "tr. Rocada) nr.( ) telefon (5 / 111.26 ) ampla"at in &ona indu"triala a ora"ului "i e"te o "ectie de fa%ricare a painii A"+(#+&.( %&.2 9 "ituat pe "tr. $ndependentei) telefon (5 / 11(.192) "ectie de fa%ricare a painii. S+!"# 6C$7&#8#9 9 ampla"ata tot in &ona indu"triala a ora"ului Arad) "ectie de fa%ricare a covrigilor "impli "i a covrigilor cu adao" de materiale S+!"# 6S'+!# (#" "#9 9 "tr. .ucure"ti ) nr.111) telefon (5 / 111.153) "ectie de fa%ricare a painii "i a "pecialitatilor de panificatie U%#" "+ 6M$ & 9 9 "tr. .ucure"ti) nr.115) telefon (5 / 111.153 ) unitate de macinare a graului in "copul o%tinerii fainii tip 35 "i a taratei 2&." &# L+:(#. 9 "ituata in "tr. .aragan ) nr.5 ) telefon (5 / 3( .511) "ectie de fa%ricare a painii. O1#+!" *+ !"#7#" "+ ; Societatea are ca o%iect de activitate producerea de paine) produ"e &a:aroa"e "i grau macinat) practicand comert prin reteaua proprie de de"facere !in forme cla"ice) en detail# dar aprovi&ionea&a "i firmele care au o%iect de activitate comerciali&area produ"elor de panificatie !comert cu ridicata) en gro""#. $ntreprinderea i"i derulea&a activitatea pe piata interna fiind o firma cu arie de activitate ,udeteana. A!"#7#" "+ S.C. PRODPAN S.A. A& * Activitatea e"te "egmentata in urmatoarele domenii de activitate principale legate intre ele 0 activitatea de productie ce a"igura indu"triali&area materiei prime in produ"e finite) conform comen&ilor &ilnice "i conform programului de productie pentru produ"ele cu termen de garantie activitatea de aprovi&ionare 9 de"facere cu materie prima "i te:nico+materiala. Aprovi&ionarea cu materie prima ocupa un loc important in activitatea unitatii) acea"ta detinand o pondere mare in c:eltuielile materiale. Aprovi&ioanrea te:nico+materiala a"igura materialele) am%ala,ele) energia) com%u"ti%ilii nece"ari de"fa"urarii activitatii. Activitatea de de"facere a"igura van&area produ"elor "ocietatii) circulatia am%ala,elor) inca"area %anilor pentru marfurile vandute. activitatea de intretinere a"igura intretinerea curenta) reparatiile curente capitale) revi&iile utila,elor) inve"titiilor "i utilitatea nece"ara %unei de"fa"urari a activitatii de productie activitatea de tran"port e"te de"fa"urata cu parcul auto propriu avand in dotare 2 mi,loace de tran"port "i "e refera la tran"portul materiei prime) a produ"elor) am%ala,elor "i a materialelor activitatea financiar+conta%ila a"igura efectuarea de plati) inca"area "i urmarirea de%itelor re"tante evidenta financiar+conta%ila a activitatii unitatii activitatea de per"onal 9 "alari&are 9 admini"tratie a"igura recrutarea per"onalului) evidenta lui "i "alari&area activitatea oficiului ,uridic a"igura re"pectarea legi"latiei in relatiile cu tertii cat "i in relatiile interne intre per"onal "i "indicat activitatea oficiului de calcul a"igura prelucrarea automata a datelor re&ultate din activitatea "ocietatii) pune la di"po&itia conducerii e7ecutive datele nece"are luarii deci&iilor) rapid "i corect) proiectea&a) ela%orea&a "i"teme informatice pentru acoperirea tuturor activitatilor.

Criteriile de apreciere generala a dimen"iunii unei intreprinderi pot fi con"iderate 0 capitalul "ocial) cifra de afaceri) profit) numarul de muncitori) productia o%tinuta) productivitatea muncii. Din ace"t punct de vedere S.C. PRODPAN S.A. pre&inta urmatoarele date !anali&ate pe ultimii trei ani de activitate# 0 Capitalul "ocial 0 912. . lei ) valoarea ace"tuia nu a fo"t modificata pe parcu"ul celor trei ani anali&ati.

E7$(."# '&#%!#' (#($& #%*#! "$&# ( S.C. PRODPAN S.A. A& * %&.2 5 1999 1(.13 .529 552.(39 " 1+(.(

.r. Crt. 1. 5.

Speci/icare 1.*. 199" 2### Cifra de afaceri mii lei 16.925.591 13.615.629 Profitul net al mii lei 1.115.21( 555.266 "ocietatii 1. Numar de "alariati per". 559 5 9 126 (. Productia o%tinuta to.!ec:ivalent 11.5 ( 2.111 2. 91 faina# 5. Productivitatea mii lei/per". 62.553)3 32.61 )95 29.(2 )15 muncii !cifre de afaceri/per"oana# Pentru o caracteri&are generala a activitatii "ocietatii e"te intere"ant a incadra volumul activitatii S.C. PRODPAN S.A. in volumul cererii de produ"e din cereale !in ec:ivalent faina# din ,udetul Arad in perioada anali&ata) determinand a"tfel cota de piata a intreprinderii E7$(."# '#+"+# *+ '&$*.)+ *#% !+&+ (+ #% +!:#7 (+%" 4 #% #% <.*+".( A& * %&.3 5 N&.!&" 1 5. 1. (. 5. Specificare Populatia totala a ,udetului Arad Con"umul mediu anual pe locuitor de produ"e din cereale !in ec:ivalent faina# <olumul pietei produ"e din cereale in ,udet !in ec:ivalent faina# Productia reali&ata !in ec:ivalent faina# Cota de piata U.M. loc. ;g. to. to. = 1,,8 11(.13( 13 )3 51.336 11.5 ( 5()3 1,,, 115.22( 139)2 53.556 2..111 1()5 2--115.1 9 132)2 53. 92 2. 91 1()( " 1+(.(

Sur"a 0 Anuarul "tati"tic al Romaniei pe anul 1992 "i anul 1999 "i date de la Centrul de Stati"tica al 8udetului Arad. $n Romania con"umul mediu lunar de paine "i produ"e din grau e"te de pe"te 2 ;g. / per"oana in ec:ivalent faina "i "e "ituea&a pe"te limita "tatelor din -uropa !3 ;g. pe per"oana in ec:ivalent faina#. Con"umul anual de produ"e din cereale !in ec:ivalent faina# din ,udetul Arad a evoluat a"tfel 0

1996 9 51.333)6 to. > 1992 9 53.556)( to. iar in 1999 9 53. 96)2 to. Ace"t con"um anual pe ,udetul Arad !cererea anuala ,udeteana# repre&inta "i oferta de produ"e de panificatie !e7primata in ec:ivalent faina # din ,udetul Arad deoarece painea "i produ"ele de panificatie au un grad de peri"a%ilitate ridicat) "tocurile nefiind po"i%ile decat la grupa graului macinat dar cantitatea e"te ne"emnificativa. Se poate calcula cota de piata a S.C. PRODPAN S.A. in ,udetul Arad. Cota de piata e"te un indicator relativ al volumului de"facerilor reali&ate pe o piata e7terna intreprinderii) intr+o perioada determinata. -"te calculata ca o pondere de acoperire a nece"arului pietei ,udetului Arad !in ceea ce prive"te con"umul de produ"e din cereale in ec:ivalent faina # de catre "ocietatea anali&ata. Cota de piata ofera o imagine a"upra nivelului ma7im pina la care "ocietatea poate ridica volumul productiei reali&ate !atunci cand "ocieta"tea are o cota de piata de 1 = + "ituatie de monopol#. Se o%"erva o cota de piata in continua "cadere ceea ce in"eamna ca unitatea acopera o tot mai mica parte din nece"arul populatiei din ,udet !ace"t lucru "e o%"erva "i printr+o "impla anali&a a productiei fi&ice totale reali&ata de "ocietate#. Daca in 1992 "ocietatea cerea 55 = din nece"arul de produ"e de panificatie la nivelul ,udetului) in 5 "ocietatea acopera doar 1( = din nece"ar) re"tul fiind acoperite de "ocietatile de "tat "au particulare e7i"tente in ,udet. Pe viitor tre%uie "a "e urmarea"ca po"i%ilitati de recucerire a pietei ,udetului prin mai multe cai de actiune 0 produ"e de calitate "uperioara) preturi atractive) etc. 1.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA Organi&area e"te cea "pecifica "ocietatii comerciale in conformitate cu Legea nr.15 / 199 . Adunarea 'enerala a Actionarilor e"te organul "uprem de deci&ii "i control) acea"ta putand fi controlata de Comi"ia de Cen&ori. Adunarea 'enerala a Actionarilor "e intrune"te o data pe an) data la care "e "ta%ile"c o%iectivele pentru anul urmator "i de a"emenea "e apro%a %ilantul pe anul anterior. $n "u%ordinea Adunarii 'enerale a Actionarilor "e afla Con"iliul de Admini"trare) urmand directorul "au managerul general. $n unitate "e di"ting mai multe categorii de relatii organi&atorice 0 relatii de autoritate care decurg din po&itia ierar:ica preci&ata prin intermediul normelor din regulamentul intreprinderii ce confera dreptul de formulare al deci&iilor. Sunt intalnite in unitate relatii de autoritate ierar:ice intre director "i "u%ordonati care alcatuie"c %irourile din intreprindere "au intre conta%il "ef "i %iroul financiar) anali&e) preturi) etc. De a"emenea) "unt intalnite "i relatii de "tat ma,or con"tituite prin delegarea unei per"oane pentru "olutionarea diferitelor pro%leme relatii de cooperare + includ toate comunicatiile informale uneori ama%ile "au de %una vecinatate datorita carora) in final "e reali&ea&a actiuni comple7e. Se "ta%ile"c intre po"turi "ituate pe acela"i nivel ierar:ic) dar in compartimente diferite !%iroul normare) "alari&are) per"onal) invatamint "i %iroul financiar) anali&e preturi) de e7emplu# > relatiile de control "unt e7ercitate de compartimentele "peciali&ate in efectuarea controlului !control te:nic de calitate) ateliere de productie#. Pentru a a"igura functionarea core"pun&atoare a activitatii "ocietatii e"te nece"ara o permanenta urmarire a reali&arii o%iectivelor precum "i o evaluare a reali&arii o%iectivelor "i recompen"are a per"onalului. S.C. PRODPOAN S.A. ofera pietei un "ortiment %ogat de paine "i de produ"e de panificatie) incercand "a ra"punda celor mai variate cereri "i gu"turi. Sortimentele /abricate 'e pot 3rupa in 3 3rupe mari de produ'e 0 Paine

Specialitati de panificatie "i produ"e &a:aroa"e 'rau macinat Painea de grau "e fa%rica din faina de grau dupa normativele te:nologice "ta%ilite de *ini"terul Agriculturii "i Alimentatiei) cu re"pectarea di"po&itiilor legale "anitare conform nomenclatorului 'rupa de produ"e ?Paine@ cuprinde urmatoarele tipuri de produ"e 0 paine al%a "impla de )1 9 )( ;g. > paine al%a "uperioara de )1 + )( ;g.) paine neagra "impla de )15 ;g.) paine aclorida de )1 ;g. ) gra:am de )5 ;g.) %ag:eta de )5( ;g.) paine ?.aragan@ de )15 ;g.) paine ?PRODPAN@ de )5 ;g. 'rupa "pecialitatilor de panificatie "i a produ"elor &a:aroa"e cuprind produ"e fa%ricate dupa in"tructiuni te:nologice %ine "ta%ilite) cu re"pctarea di"po&itiilor legale "anitare "i a caror caracteri"tici tre%uie "a core"punda "tandardelor te:nologiilor de ramura. Din acea"ta grupa fac parte umatoarele produ"e 0 "pecialitati de panificatie 0 "pecialitatea ?*amaia4 de ) 65 ;g.) c5i/le )1 ;g. batoane ) 5 ;g.) paine impletita rotund de )55 ;g. covri3i 'impli de ) 1 ;g.) covri3i impletiti de ) 65 ;g.) covri3i la 'ir de ) 1 ;g. produ"e &a:aroa"e 0 co&onac cu ra:at / cacao de )( ;g.) co&onac ardelene"c de )5 ;g. 'rupa graului macinat cuprinde faina tip 35 ) faina tip 115 !folo"ita la o%tinerea gra:amului# "i tarata. Pe %a&a ace"tor game de produ"e in anul 5 "+a reali&at o cifra de afaceri de 13.615.629 mii lei. Re&ulta deci ca principalele venituri ale intreprinderii "unt o%tinute pe %a&a productiei vandute !32 =#) alte categorii de venituri ocupand o pondere mica !15 =#. S"&.!".& *+ '&$*.!"#+ '+ 8&.'+ *+ '&$*.)+ - " 1+(.( %&. 4 5 <aloarea productiei marfa !mii lei# 199" 1999 2### 11.156.359 6.251.25 9.566.261 1. (5.23( 251.(59 1. (5.2 3

Nr.c rt.

Specificare

Productia reali&ata !t#

199" 1999 2### 1. Paine 5.153 1.15 5.955 5. Specialitati de 51 11( 153 panificatie "i produ"e &a:aroa"e 1. 'rau macinat (.169 5.32( 1. 1 5 5.21 556.121 9 5.595 Dupa cum "e o%"erva din ta%el) principala grupa de produ"e fa%ricata de unitate o repre&inta cea de paine urmata de graul macinat. Productia de paine cunoa"te pe intervalul anali&at o "cadere continua) "cadere care "e e7plica) atat in ca&ul painii cat "i in cel al produ"elor de panificatie "i a celor &a:aroa"e) in primul rand prin faptul ca "+a trecut la un con"um mai rational din partea populatiei) dar "i prin aparitia unor noi unitati privati&ate cu profil de panificatie care au venit pe piata cu produ"e de calitate) unitati care au inceput "a devina un concurent demn de luat in "eama. 1.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO-PRODUCTIV Societatea comerciala PRODPAN S.A. i"i de"fa"oara activitatea in "ectorul economic de morarit) fa%ricare "i comerciali&are a produ"elor de panificatie "i &a:aroa"e. Pentru fa%ricarea ace"tor produ"e intreprinderea utili&ea&a) ca principal mi,loc de productie) cuptorul.

Principalele utila,e de productie "pecifice indu"triei de panificatie "unt cuptoarele. Dotarea unitatii cu ace"te mi,loace de productie) pre&entata pe "ectii de productie) e"te urmatoarea 0 Atelier 1 9 unitatea e"te dotata cu toate utila,ele nece"are fa%ricarii painii) ace"tea con"tand in 1 linii continui. O linie continua de fa%ricare a painii e"te formata din 0 mala7or aluat tip *A 5 ma"ina de divi&at ?*adia@ ma"ina de modelat ?Rolu7@ do"pitor continuu cuptor tunel Anitatea e"te dotata de a"emenea "i cu atelier mecanic de intretinere "i reparatie a utila,elor) cu la%orator pentru verificarea calitatii painii. Atelier 5 9 unitatea e"te dotata cu 0 cernator !1 %uc.# mala7or cu cuva de 5 l !5 %uc.# ma"ina de modelat ?Rolu7@ !1 %uc.# do"pitor cuptor Anitatea e"te dotata cu 5 %oBlere electrice pentru incal&irea apei nece"are proce"ului te:nologic. 2&." &# L+:(#. 9 unitatea e"te dotata cu toate utila,ele nece"are fa%ricarii painii "i anume 0 cernator mala7or cu cuva de 5 l !5 %uc.# ma"ina de modelat ?Rolu7@ do"pitor cuptor Anitatea e"te dotata cu 5 %oBlere electrice pentru incal&irea apei nece"are proce"ului te:nologic. P "#)+&#+ 9 covri3i 9 unitatea e"te dotata cu urmatoarele utila,e 0 cuptor mala7or de 1 l ca&an pentru oparirea covrigilor cuptor electric de 1)5 t/5( : Pentru incal&irea apei te:nologice "e folo"e"te un %oBler electric de 5 l. P "#)+&#+ 9 unitatea e"te dotata cu urmatoarele utila,e 0 cernator mala7or de 1 l ma"ina de rulat pre"a de divi&at cuptor rotativ do"pitor 5 %oBlere electrice %oara 9 unitatea e"te dotata cu toate utila,ele nece"are fa%ricarii fainii. valt <DA 2 !1 %uc.# valt <DA 1 55 !1 %uc. tarar a"pirator "ita plana !5 %uc.# ciclon de a"piratie !( %uc.# filtru de a"piratie !1 %uc.# aparat de umectat

"cuturator de "aci %uncar de faina deco,itor inten"iv !5 %uc.# ma"ina de periat trior Anitatea e"te dotata cu atelier mecanic de intretinere "i reparare a utila,elor) cu la%orator pentru verificarea calitatii graului "i a fainii o%tinute. Capacitatea de productie in cadrul "ocietatii "e pre&inta a"tfel !in anul 5 #0 $n cadrul Atelierului 1 "unt 1 linii de fa%ricatie) adica trei cuptoare cu o capacitate de 1 t/5( : fiecare cuptor > Atelierul 5 e"te dotat cu un cuptor turce"c care are o capacitate de 52 ;g./: adica 52 ;g. 7 5( / 5( : C 3.65 ;g/5( : C 365 to/5( :. Pati"eria 9 covrigi are o capacitate ma7ima de productie de 1 t/5( : fiind dotata cu un cuptor tip 1 CL Pati"eria are o capacitate de 1.3 ;g / 5( : C 1)3 t / 5( : .rutaria Le:liu !ca "ectie de productie a S.C. PRODPAN S.A. Arad# are o capacitate ma7ima de productie de 5( ;g/: adica 5( ;g. D 5( : C 5.63 ;g./5( : C 5)63 to/5( :) *oara are o capacitate de ( t/5( : grau macinat Re&ulta deci) capacitatea ma7ima de productie in cadrul S.C. PRODPAN S.A. e"te 0 La paine 0 (5)(2 t/5( : !capacitatea de productie a atelierelor 1 "i 5 "i a %rutariei Le:liu# iar capacitatea ma7ima anuala e"te 0 (5)(2 to/5( : 7 13 C 15.595)2 to/an) La "pecialitati din paine "i produ"e &a:aroa"e 9 ()3 t/5( : !capacitatile pati"eriei covrigi "i a pati"eriei# iar capacitatea de productie ma7ima anuala e"te de ()3 t/5( : 7 13 C 563 t/an. La grau macinat 9 ( t/5( : !capacitatea morii# iar capacitatea ma7ima anuala de grau macinat e"te de 0 ( t / 5( : 7 13 C 1(.( t / an G& *.( *+ ."#(#3 &+ ! ' !#" "#($& *+ '&$*.!"#+ - " 1+(.( %&.5 'radul de utili&are !=# 199" 15 ( 1999 55 51 2### 19 55

Nr.crt. 1. 5.

Specificare

Capacitatea ma7ima

Productia reali&ata !to# 199" 5.153 51 1999 1.15 11( 2### 5.955 153

Paine 15.591 Specialitati din 563 panificatie "i produ"e &a:aroa"e 1. 'rau macinat 1(.( (.169 5.32( 1. 1 1 19 51 'radul de utili&are a capacitatilor de productie e"te diferit in functie de grupa de produ"e anali&ata. $n anul 1992 "ocietatea cunoa"te cel mai mare grad de utili&are a capacitatilor de productie datorita nivelului ridicat al productiei reali&ate. Cre"terea gradului de utili&are a capacitatilor de productie "e poate reali&a prioritar prin "porirea productiei reali&ate !dar ace"t lucru tre%uie corelat cu ga"irea de noi piete de de"facere a produ"elor de panificatie#) tre%uie "a "e tina "eama ca produ"ele de panificatie reali&ate au un grad mare de peri"a%ilitate "i de randamentele in cadrul "ocietatii. Pe an"am%lul "ocietatii comerciale nu "e a"igura utili&area rationala a capacitatilor de productie din cau&e o%iective. $n per"pectiva tre%uie urmarite indeaproape organi&area flu7urilor te:nologice) a ritmicitatii aprovi&ionarilor) unele ma"uri ferme %a&ate pe programe

ela%orate pe produ"e privind o%tinerea unor randamente pe unitatea de productie cu co"turi unitare redu"e. $n urma anali&ei gradului de utili&are a mi,loacelor fi7e) re&ulta un grad de folo"ire foarte redu") ceea ce in"eamna ca un numar in"emnat de mi,loace fi7e "unt neutili&ate) inactive atat din categoria celor productive cat "i din cele neproductive) acea"ta datorandu+"e reducerii cererii de produ"e pe piata. De aceea) Adunarea 'enerala tre%uie "a apro%e ca"area "au valorificarea prin van&are) cu re"pectarea prevederilor legale) referitor la van&area de active "i mi,loace fi7e a celor ce nu mai "unt nece"are activitatii "ocietatii) intrucat ace"tea provoaca pagu%e nu numai prin imo%ili&area de capital dar i"i mic"orea&a propria valoare initiala !de intre%uintare# prin degradarea fi&ica "i morala ) toate ace"tea repre&entand pierderi potentiale pentru "ocietate. Amorti&area imo%ili&arilor corporale "+a facut conform prevederilor Legii nr.15/199( 9 cu modificarile ulterioare 9 aplicand regimul de amorti&are liniara 9 a"a cum a fo"t apro%at in Adunarea 'enerala "i a fo"t integral inregi"trata in c:eltuieli de e7ploatare) de"tinatia amorti&arii fiind crearea fondurilor pentru ac:i&itionarea de noi mi,loace fi7e.

P&$*.!"# &+ (#3 " #% ! *&.( S.C. PRODOPAN S.A. A& * %&.6 Dinamica productiei !=# 5 35 52 31 /1999 1999/1992 29 9( 111 " 1+(.(

Nr.c rt. 1. 5. 1.

'rupe de produ"e Paine Specialitati panificatie 'rau macinat

Productia reali&ata !to# 1999 1.15 11( 5.32( 5 5.955 153 1. 1

1992 5.153 de 51 (.169

1992/1996 55 55 39

Dupa cum "e o%"erva din ta%elul nr.3) productia reali&ata la paine a "ca&ut treptat) a"tfel in 1992 ea "e "itua la 5.153 tone/an) "ca&and in anul urmator cu 5. 13 tone) pentru ca in anul 5 "a "cada la 5.955 tone / an. Deci in anul 5 "+a reali&at doar 55 = din productia de paine o%tinuta in anul 1992. Aceea"i "ituatie de "cadere a productiei "e intalne"te la aproape toate produ"ele) mai putin la graul macinat a carui productie cre"te cu 11 = in 5 fata de 1999 dar "cade cu 11 = in anul 5 fata de 1992. Acea"ta tendinta de "cadere "+a datorat in general unei cereri "ca&ute pe piata ace"tor produ"e) dar "i aparitia pe piata concurentiala a unor noi agenti economici. *area "cadere a productiei de paine e"te urmarea con,ugarii factorilor urmatori0 diminuarea treptata din 1992 pina in 5 a con"umului de paine la mai putin de ,umatate de&voltarea rapida a unor noi capacitati de productie in "ectorul privat > utili&area unor ma"ini "i utila,e u&ate fi&ic "i moral > folo"irea unor materii prime "u% parametrii S/AS > patrunderea pe piata a unor produ"e de import) "uperioare calitativ "i ca mod de pre&entare. Proce"ul te:nologic de fa%ricare a painii in cadrul S.C. PRODPAN S.A. Arad e"te alcatuit dintr+un numar de operatii prin care trece materia prima pana la o%tinerea produ"ului

finit. Ace"te operatii "unt 0 cernere) preparare maia) preparare aluat) divi&are) predo"pire) modelare) do"pire finala) coacere) am%alare "i livrare. *ateriile prime "i au7iliare folo"ite la prepararea painii "unt 0 faina) apa) dro,die "i "area. Prin cernerea fainii "e reali&ea&a indepartarea corpurilor "traine din faina ca0 "fori) :artii) "came de "aci> afanarea "i im%ogatirea fainii cu o7igen !ace"ta a,uta la proce"ul de fermentare a aluatului) o7igenului fiind nece"ar activitatii dro,diilor#> preincal&irea fainii cu aerul din mediul incon,urator. Prepararea aluatului repre&inta una din fa&ele cele mai importante la fa%ricarea produ"elor de panificatie "i "e folo"e"te la acea"ta unitate metoda indirecta in trei fa&e0 pro"patura) maia "i aluatul final. Prin aplicarea ace"tei metode "e o%tine paine de calitate mai %una) cu gu"t "i miro" placut) mie& cu poro&itate %ine de&voltata) avand pori cu pereti "u%tiri. Cantitatile de materii prime "i au7iliare care "e folo"e"c la prepararea aluatului "e cantare"c ori "e ma"oara) a"tfel incat "a "e poata o%tine un aluat cu proprietati fi&ico+c:imice optime. O fa&a importanta a proce"ului de fa%ricare a painii o repre&inta fermentarea aluatului > modul in care acea"ta "e produce determina in primul rand calitatea painii coapte) iar in al doilea rand u"urinta cu care aluatul va putea fi prelucrat la divi&are) modelare "i coacere. 4ermentarea "e face cu "copul de a "e o%tine un aluat din care "a re&ulte produ"e cu volum mare) al caror mie& "a fie ela"tic) cu pori de"i) uniform "i cu pereti "u%tiri dar in acela"i timp in aluat "e acumulea&a produ"e care conditionea&a gu"tul "i aroma "pecifica painii. Prin divi&area aluatului ace"ta e"te impartit in %ucati de greutate core"pun&atoare produ"ului fi&ic cu a,utorul ma"inii de divi&at. *odelarea aluatului cuprinde operatiile te:nologice nece"are o%tinerii formei %ucatilor de aluat "pecifice produ"ului finit care urmea&a a "e reali&a. Dupa acea"ta operatie are loc do"pirea finala) in timpul careia) datorita fermentatiei "e produce %io7id de car%on) care le mare"te volumul "i le afanea&a. *omentul in care aluatul a a,un" la do"pirea optima "e aprecia&a prin metode organoleptice pe %a&a aprecierii modificarii volumului) formei "i proprietatilor fi&ice ale %ucatilor de aluat) dupa care ele intra in cuptor pentru coacere la o temperatura de 51 9 5( C) o%tinandu+"e produ"ul finit + painea. $n aluatul "upu" coacerii are loc un comple7 de tran"formari fi&ico+c:imice) coloidale) %ioc:imice "i micro%iologice) in urma carora aluatul devine un produ" a"imila%il "i :ranitor. Dupa "coaterea din cuptor) painea e"te a"e&ata in ra"tele care "unt tran"portate in maga&iile de produ"e finite. Aici produ"ele "e la"a "a "e racea"ca "i "unt pa"trate in conditii core"pun&atoare pana cand "unt trimi"e in reteaua comerciala. Proce"ul te:nologic de fa%ricare a "pecialitatilor de panificatie "i a produ"elor &a:aroa"e "e reali&ea&a prin procedeul monofa&ic) prin urmare operatiile care conduc la o%tinerea produ"ului finit "unt cernerea) prepararea aluatului) odi:na aluatului) divi&are ) predo"pire) do"pire finala) coacere) am%alare "i livrare. -"te acela"i proce" te:nologic ca la fa%ricarea painii doar materiile prime "i materialele difera !in functie de reteta de fa%ricatie#. Proce"ul te:nologic de fa%ricare a covrigilor cuprinde o "ingura fa&a. Operatiile care conduc la fa%ricarea ace"tor "ortimente !covrigi "impli "i covrigi cu adao" de materiale# "unt 0 cernerea) framantarea) fermentarea) oparirea "i coacerea. Prin cernerea fainii "e reali&ea&a indepartarea corpurilor "traine) afanarea "i im%ogatirea fainii cu o7igen ) preincal&irea fainii cu aerul din mediul incon,urator. Prepararea aluatului "e reali&ea&a prin ame"tecarea tuturor materialelor "i materiilor prime din reteta) timp de 2+1 minute) pana la o%tinerea unui aluat con"i"tent. Aluatul "e la"a la fermentat timp de 15 9 ( minute) dupa care "e divi&ea&a in %ucati core"pun&atoare unei ma"e nominale a produ"ului finit.

.ucatile a"tfel divi&ate "e modelea&a rotund !"u% forma de inel# dintr+un "ingur fitil "au doua fitile impletite. Ace"tia "e la"a la do"pit pe ma"a de impletit timp de 1 9 15 minute dupa care "e efectuea&a operatia de oparire ce durea&a 1 9 ( minute. Coacerea are loc la o temperatura de 51 C timp de 1(+13 minute . Dupa racire "e in"ira pe "foara catre 5 %uc.) "irurile "unt a"e&ate in navete de pla"tic "i livrate la centrele de de"facere. Proce"ul te:nologic al macinarii graului din care re&ulta faina tip 35 > e"te alcatuit dintr+un numar de operatii care "unt 0 receptia calitativa "i cantitativa > curatarea prin "eparator 9 a"pirator > curatire prin trior > curatire prin -ure;o) umectare) odi:na) de"co,ire) periere) indepartarea impuritatilor metalice) macinare) cernere. $nainte de a fi introdu" in moara) graul "e cantare"te pe %a"cula pentru receptia cantitativa) iar la%oratorul preia pro%e pentru receptia calitativa. Dupa ce receptia a fo"t efectuata "i indicii de la%orator ne arata ca graul e"te panifica%il) ace"ta "e ra"toarna in groapa de grau de unde e"te preluat de un "nec tran"portator "i apoi de elevator "i trecut prin "eparatorul a"pirator) efectuandu+"e a"tfel o precuratire de corpuri "traine) dupa care are loc depo&itarea lui in depo&itul de grau al morii din cadrul intreprindeiri. De aici graul e"te preluat cu a,utorul unui "nec tran"portator) graul e"te trecut printr+o noua curatire efectuata cu a,utorul "eparatorului a"pirator) triorului "i eure;a. 'raul a"tfel o%tinut e"te umectat in A.'. cu canite "i depo&itat la odi:na in celulele de odi:na timp de 13 ore. Dupa odi:na graul e"te trecut prin de"co,itor apoi prin ma"ina de periat a,ungand intr+ un %uncar tampon de unde urmea&a "a intre in proce"ul de macini". Concomitent cu macinarea graului are loc "i cernerea particulelor in functie de dimen"iunea ace"tora > acea"ta reali&andu+"e cu a,utorul "itei plane. Se practica un macini" "curt datorita faptului ca moara e"te dotata doar cu patru valturi. $n urma proce"ului de macini" "e o%tine 6 = faina "i 1 = tarata. 4aina o%tinuta e"te am%alata in "aci de ( ;g.) verificati pe cantar fiecare "i apoi depo&itati in maga&ia de faina de unde "unt livrati ulterior. /arata o%tinuta "e depo&itea&a in %uncarul de tarate aflat in e7teriorul morii) de unde e"te livrata. E7$(."# %+!+) &.(.# *+ &+).&)+ '+ 8&.'+ *+ '&$*.)+ % (#3 "+ %&.7 Nr.c rt. 1. -7plicatia PA$N4aina al%a !tip 35 # Dro,die Sare Com%u"ti%il -nergie Apa PRODAS- GAHAROAS4aina tip ? @ Dro,die Ameliorator Sare Ga:ar Alei A.*. Eg. Eg. Eg. L EF *c Eg. Eg. Eg. Eg. Eg. l. 1992 (.3(5.163 2(.516 65.((1 1 2.33( 1.311.255 15. 95 (9.655 1.115 111 331 11.951 2.526 1999 (. (1.61 61.521 31. 6 9(.3 ( 9(3. (( 11.119 51.955 1.595 159 619 15. 99 2.926 5 5.31 . 56 (6.221 (1. (1 31.535 911.136 2.55 53.165 1.6(5 16( 1(9 6.159 (.135 " 1+(.(

5.

11

Oua .uc. 192.9 515.6 1 (.6 Lapte praf Eg. 1.356 1.696 265 Ra:at !cacao# Eg. 13.565 16.965 2.655 -"enta l. 199 513 1 5 Pungi P<C * 99( 1. 62 551 Com%u"ti%il L + + + -nergie EF (3.(1 5 .11 5(.(1 Apa m.c. 596 3(6 11( 1. PR-S/AR$ S-R<$C$$ *AC$NA/ 'RAA Com%u"ti%il L 19.292 15.112 51. 12 -nergie EF 192.925 151.12( 559.663 Apa m.c. 115 591 195 Nece"arul de re"ur"e a fo"t determinat tinandu+"e "eama de urmatoarele 0 de cantitatea de re"ur"e care e"te nece"ara pentru reali&area unei tone de produ" !date e7tra"e din retele de fa%ricatie# "i in acela"i timp "+a tinut "eama de cantitatea de paine) produ"e &a:aroa"e "i grau macinat) e7primata fi&ic. Con"umul de re"ur"e "pecific "ocietatii pe o unitate fi&ica de productie reali&ata e"te urmatorul 0 + grupa de produ"e ?PAINE9 cuprin&and 0 painea alba 'impla de # 3!# 63. are urmatorul con"um "pecific 0faina tip 35 9 )66 > dro,die ) 1 ;g. > "are ) 11 ;g. !pentru 1 ;g. paine al%a "impla de )15 ;g.# paine alba 'impla de # 4## 63. are urmatorul con"um) "pecific pe ;g. reali&at 0faina tip 35 9 )66 ;g.> dro,die ). 1 ;g.) "are ) 11 ;g.> paine alba 'uperioara de # 3!# 63. are urmatorul con"um "pecific la ;g. productie 0 faina tip 35 9 )6 ;g. > &a:ar ) 5 ;g.> dro,die ) 11 ;g.) "are 9 ) 15 ;g. >ulei ) 1 ;g.) lapte praf ) 5 ;g.> ameliorator ) 1 ;g. paine nea3ra 'impla de # 4## 63. are urmatorul con"um "pecific pe ;ilogram productie 0 faina tip 115 9 )6( ;g.) dro,die ) 3 ;g.) "are ) 15 ;g. > 3ra5am de # 2## 63. are urmatorul con"um "pecific pe ;g. gra:am produ" 0faina tip 115 9 )12( ;g.) faina gra:am )12( ;g.) dro,die 9 ) 1 ;g. ) "are ) 5 ;g.) ulei pentru un" 9 ) 5 l. Calculand prin metoda mediilor ponderate a re&ultat un con"um "pecific de re"ur"e pentru grupa de anali&a ?PA$N-@ de 0 faina tip 35 9 639 ;g.) dro,die 9 1( ;g.) "are 15 ;g.) com%u"ti%il 12 l) energie 536 ;F "i apa 5)5 m.c. pe tona de produ" reali&at. Pentru grupa de produ"e &a:aroa"e) con"umurile "pecifice de materii prime "i materiale pre&entate in cadrul normatorului intocmit de intreprindere) vala%ile incepand cu data de 1. 5.1992) "e pe&inta a"tfel 0 Cozonac cu ra5at / cacao de )( ;g. are urmatorul con"um "pecific pe ;g. reali&at 0 faina tip ? @ )65 ;g.) dro,die ) 5 ;g.) "are ) 1 ;g.) ameliorator import ) 5 ;g.) &a:ar )51 ;g.) oua !%uc.# C 1) lapte praf ) 55 ;g ra:at / cacao )55 ;g.) e"enta ) 1 l) folie !m# C ) 19 Cozonac ardelene'c de # 2## 63. are urmatorul con"um "pecific pe ;g. de produ" reali&at 0 faina tip ? @ 9 )69 ;g.) dro,die ) 5 ;g.) "are ) 9 ;g.) ameliorator 9 ) 1 ;g.) ulei 9 ) 19 l) &a:ar ) ( ;g. ulei pentru un" ) 1 l.) lapte praf + ) 5 ;g.) mac ) 5 ;g.) :artie )535 %uc. Covri3i 'impli de # #3# 63. au urmatorul con"um "pecific pe unitate de 1 ;g. produ" reali&at 0 faina tip 35 9 )95 ;g.) dro,die 9 ) ( ;g.) "are 9 ) 15 ;g.) &a:ar 9 ) 1 ;g. Covri3i impletiti cu adao" de materiale de ) 65 ;g.) faina tip 35 9 )25 ;g.) dro,die ) 5 ;g.) "are ) 15 ;g.) &a:ar ) 5 ;g.) ulei 9 ) 56 l.) mac ) 1 ;g..

15

Covri3i la 'ir de )1 ;g. au urmatorul con"um "pecific pe ;g. de produ" reali&at 0 faina tip 35 9 1) 6 ;g.) dro,die 9 ) 2 ;g.) "are 9 ) 15 ;g.) &a:ar 9 ) 1 ;g.) lapte praf ) 5( ;g.) "foara ) 15 m. Prin metoda mediilor ponderate pentru categoria de produ"e anali&ate ?PRODASGAHAROAS-@ a re&ultat un con"um "pecific pe tona de productie reali&ata) avand urmatoarea forma 0 faina tip ? @ 65 ;g.) dro,die 5 ;g.) ameliorator 5 ;g.) "are 1 ;g.) &a:ar 51 ;g.) ulei 155 l) lapte praf 55 ;g. ra:at / cacao 55 ;g.) e"enta 1 l) pungi P<C 9 15 m.) energie 6 ;F.) apa 9 mc.) con"umuri vala%ile pentru o tona de produ"e &a:aroa"e o%tinuta in cadrul "ocietatii. Pentru pre"tari "ervicii macinat grau !1 ;g.# e"te nece"ar com%u"ti%il !3 l#) energie !3 ;F# "i apa ! ) 5 m.c.#.

1.4. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

MANAGEMENTULUI

SI

AL

UTILIZARII

Potentialul uman al "ocetatii e"te dat de numarul ) "tructura "i calificarea per"onalului. N.0 &.( ) ( &# "#($& )# &+' &"#3 &+ ($& '+ !"#7#" "#= ! "+8$&## *+ ) ( &# "# )# )+>. + Activitati de'/a'urate cadrul unitatii Nr.total "alariati in 1992 in activitatea indu"triala activitatea de comert activitatea de tran"port Nr.total "alariati in 1999 in activitatea indu"triala activitatea de comert activitatea de tran"port Nr.total "alariati in 5 in activitatea indu"triala activitatea de comert activitatea de tran"port in .r. 'alariati 559 121 59 16 5 9 132 53 15 126 1(1 52 13 Total %&.8 Cate3orii de 'alariati Se7 *uncitori 126 1(5 59 13 135 155 53 1( 1(( 1 1 52 15 T8SA (5 (1 + 1 (( (1 + 1 (1 (5 + 1 $emei 1(5 111 59 + 1 5 66 55 + 112 91 16 + &arbati 26 6 + 16 1 6 91 1 15 39 55 1 13 " 1+(.(

11

Se o%"erva ca ponderea cea mai mare in "tructura per"onalului "ocietatii o au femeile !in anul 1992 9 35 =) 1999 9 (9 = "i 5 + 31 =#) ace"t lucru datorandu+"e "pecificului unitatii. Numarul de "alariati "cade in ultimii trei ani datorita re"tructurarii activitatii "ocietatii care a impu" ace"t lucru. Per"onalul /-SA "+a mentinut relativ con"tant fiind nece"ar in activitatea "ocietatii pentru o coordonare eficienta. Pe viitor e"te nece"ar "i o re"tructurare a ace"tei categorii de per"onal pentru a eficienti&a activitatea "ocietatii. *a,oritatea anga,atilor "unt angrenati in reali&area productiei de %a&a !1992 "i 1999 9 2 = "i 5 9 63 =#. Datorita reducerii productiei fi&ice reali&ate a fo"t nece"ara o di"poni%ili&are de per"onal atat in anul 1999 cat "i in anul 5 9 avand ca %a&a de raportare "ituatia e7i"tenta in anul 1996. $n cadrul S.C. PRODPAN S.A. Arad "tructura fortei de munca in functie de vec:ime "e pre&inta dupa cum urmea&a 0 S"&.!".& 4$&"+# *+ 0.%! *.' 7+!:#0+ ?)#". "# +>#)"+%" #% %.( 1,,,@ N&.!&". 1. 2. 3. 4. 5. 6. G&.'+ *+ 7+!:#0+ Pana la 5 ani 3 9 1 ani 13 9 5 ani 11 9 15 ani Pe"te 5 ani TOTAL N&. P+&)$ %+ 51 (9 15 55 3 187 " 1+(.( %&. , P$%*+&+ #% "$" ( 11)5 53)5 16)1 11)( 15)1 1--

Anali&and "tructura "alariatilor in functie de vec:ime "e o%"erva ca ponderea cea mai ridicata o au cei cu vec:ime de pe"te 5 ani) urmati de cei care "+au incadrat acum 3 9 1 ani) ace"tia ocupand 15)1 = primii) iar cei din urma 53)5 =. Per"onalul proa"pat incadrat pre&inta o pondere de 11)5 = ace"tia fiind in numar de 51. Ace"t lucru e apreciat ca fiind po&itiv) pentru ca unitatea di"pune de per"onal cu e7perienta. Per"onalul e"te in general tanar) dar cu e7perienta) di"tri%utia pe grupe de var"ta pre&entandu+"e a"tfel 0 S"&.!".& 4$&"+# *+ 0.%! *.' 7 &)" ?)#". "#+ #%"$!0#" #% %.( 1,,,@ %&.1- N&.!&". 1. 2. 3. 4. 5. 6. G&.' *+ 7 &)" Pana la 1 ani 11 9 ( ani (1 9 5 ani 51 9 3 ani Pe"te 3 ani TOTAL N&.'+&)$% ( 32 56 (9 11 + 187 P$%*+&+ #% "$" ( 13)( 1 )5 53)5 3)9 + 1-" 1+(.(

1(

Cu toate ca) ponderea cea mai in"emnata o detin "alariatii cu vec:ime mare "i foarte mare) din punct de vedere al var"tei) numarul de per"onal "cade progre"iv. A"tfel) "alariatii in var"ta de pana la 1 ani detin un procent de 13)( = din totalul "alariatilor) ace"tia fiind in numar de 32 per"oane. Pentru per"onalul /-SA precum "i pentru muncitorii au7iliari !neproductivi# "e aplica "alari&area in regie. Acea"ta forma de "alari&are a"igura remunerarea "alariatului dupa timpul lucrat) fara "a "e preci&e&e cantitatea de munca pe care el tre%uie "a o depuna pe unitatea de timp. Salari&area in acord direct "e folo"e"te pentru per"oanele de la locurile de munca) unde cantitatea de produ"e "au volumul de lucrari ce tre%uie e7ecutate de catre o per"oana "au o ec:ipa in unitatea de timp "unt "ta%ilite pe %a&a normelor de timp "au de productie. Acordul progre"iv pre"upune ca la un nivel de reali&ari a "arcinilor dinainte "ta%ilite) tariful pe unitatea de produ" "au pe lucrare "e ma,orea&a in anumite proportii. De a"emenea) in cadrul unitatii "e aplica "i "alari&area mi7ta) care con"ta intr+o remunerare fi7a pe unitatea de timp ce "e acorda in functie de indeplinirea unor conditii te:nice) ecologice "i de organi&are. S#". "# ) ( &#3 &## '+&)$% (.(.# )# $&+(+ +4+!"#7 (.!& "+ #% ! *&.( S.C.PRODPAN S.A. A& * %&. 11 N&.!&" 1. 2. 3. 4. 5. Specificatie Numar "alariati 4ond de "alarii Salariul mediu annual Ore efectiv lucrate Salariul mediu lunar U.M. per". mii lei Lei/per". ore+om Lei/per". 1,,8 559 5.195.5(5 9.526.55 115.(2( 692.93 1,,, 5 9 5.(9 . 15 11.911.911 111. 95 995.252 " 1+(.(

2--126 1. 31.935 13.16(.1(( 591. 5 1.13(.515

$n perioada 1992 9 5 fondul de "alarii al unitatii a cre"cut de la 5.195.5(5 mii lei la 1. 31.935 mii lei in anul 5 . Ace"t fapt nu poate fi pu" decit pe "eama ma,orarii "alariilor %rute) deoarece numarul de "alariati a "ca&ut precum "i datorita inde7arilor "i compen"arilor nece"are intr+o economie cu inflatie. Sumele c:eltuite pentru protectia "ociala au avut o cre"tere continua "i proportionala cu marimea "alariului) cre"terea de la un an la altul datorandu+"e cre"terii fondului de "alarii cat "i introducerii unei prevederi legale noi !fondul de "anatate) pen"ia "uplimentara#. E7$(."# '&$*.!"#7#" "## 0.%!## '+ 8&.'+ *+ '&$*.)+ &+ (#3 "+- $&+-$0/"$. 5 %&. 12 N&.!&". 1. 2. 3. G&.' *+ '&$*.)+ Paine Specialitati din paine "i produ"e &a:aroa"e 'rau macinat 1,,8 11)55 52)91 11)(1 1,,, 5 )95 (3)61 51)11 " 1+(.( 2--(6)35 (3)55 (2)13

15

Se o%"erva ca pentru grupa de ?paine@ productivitatea muncii "cade deoarece cre"te numarul de ore nece"ar reali&area unei tone de paine de catre un "alariat al "ocietatii > a"tfel ca o tona de paine "e reali&a in anul 1992 in 1( ore iar in anul 1999 "unt nece"are in plu" inca 16 ore "au in anul 5 "unt nece"are in plu" inca 1( ore !fata de 1992#). O u"oara cre"tere a productivitatii muncii "e inregi"trea&a la grupa ?"pecialitatilor din paine "i produ"elor &a:aroa"e@ in anul 5 fata de 1999 "i mai in"emnata la grupa ?graului macinat@ tot in anul 5 fata de 1999 !cu 3 =#. Productivitatea muncii e7primata in &ile+om pe tona de produ" reali&at e7prima cate &ile "unt nece"are pentru reali&area unei tone de produ" finit pe fiecare "alariat) in medie intr+ un an. E7$(."# '&$*.!"#7#" "## 0.%!## '+ 8&.'+ *+ '&$*.)+ &+ (#3 "+ - 3#(+ 5 $0 / "$. 5 - " 1+(.( %&. 13 N&.!&". G&.'+ *+ '&$*.)+ 1,,8 1,,, 2--1. Paine 1)( 5)15 1)99 2. Specialitati din paine "i produ"e &a:aroa"e 1)5 1)95 1)9( 3. 'rau macinat 1)19 5)1( 5) 1 Productivitatea muncii e7primata ca raport intre cifra de afaceri pe per"oana ocupata anual reflecta veniturile reali&ate de catre "alariat pentru productia reali&ata de el. E7$(."# !#4&+# *+ 4 !+&# '+ '+&)$ % $!.' " - 0## (+# / '+&)$ % -

- " 1+(.( %&. 14 N&.!&". S'+!#4#! &+ U.M. 1,,8 1,,, 2--1. Cifra de afaceri mii lei 16.925.591 1(.13 .529 13.615.629 2. Numar de "alariati per". 559 5 9 126 3. Productivitatea muncii mii lei/per". 62.553)3 32.61 )95 29.(2 )15 Se o%"erva ca veniturile reali&ate de un "alariat "cad in 1999 fata de 1992 cu 11 = "i inregi"trea&a o cre"tere in 5 cu 1( = !tot comparativ cu anul 1992#. Scaderea productivitatii muncii in anul 1999 fata de 1992 "e datorea&a faptului ca "cade cifra de afaceri> de"i "e inregi"trea&a "i o diminuare a numarului de "alariati) indicele "caderii cifrei de afaceri e"te mai mare decit indicele de "cadere a numarului de "alariati !5 )1( fata de 2)61# determinand a"tfel o reducere a productivitatii muncii. Cre"terea productivitatii muncii in anul 5 fata de 1992 "e inregi"trea&a datorita faptului ca indicele cifrei de afaceri "cade intr+un ritm mai incet decat indicele numarului de "alariati !3)95 fata de 19)1(# E7$(."# !$)".&#($& .%#" &+ & lei ' (). * %&. 15 N&.!&". 1. 2. 3. 'rupe de produ"e Paine Specialitati de panificatie &a:aroa"e 'rau macinat 1,,8 5.11()9( produ"e (.51()19 1.(39)61 1,,, 5.135)35 3.11 ) 6 1.5 5)19 " 1+(.( 2--1.1(1)25 2.563)5( 1.563)11

"i

13

Co"turile unitare repre&inta totalitatea c:eltuielilor efectuate de catre unitate pentru reali&area unui ;g. de produ" finit. $n co"turile unitare "unt cuprin"e c:eltuielile cu materia prima) c:eltuielile cu materialele directe "i c:eltuielile de indu"triali&are) ponderea fiecarei categorii in co"turile totale fiind diferita in functie de produ"ul final o%tinut. De"i cantitatea de produ"e finte "cade con"tant in perioada anali&ata co"turile unitare cuno"c o cre"tere con"tanta ace"t lucru datorandu+"e cre"terii preturilor la materiile prime) materiale "i "erviciile) ace"te preturi fiind actuali&ate in functie de inflatie. 1.5. DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE -volutia in dinamica "i in "tructura a c:eltuielilor de productie o vom anali&a cu a,utorul datelor din ta%elul urmator. N#7+(.(= )"&.!".& )# +7$(."# !:+(".#+(#($& *+ '&$*.!"# - 0## (+# 5 Nr. crt. /ipul de c:eltuieli 1992 1999 %&.16 5 5 " 1+(.( 5 fata de 1992 !=# = 59)55 51)25 1 )92 1)55 )19 12)5( 5)69 5)51 96)25 61)59 113)36 1 1)(1 33)95 25)91 1 9)95 151)21

1. 5. 1. (. 5. 3. 6. 2.

9. 1 . 11.

C:eltuieli privind marfurile C:eltuieli cu materiile prime C:eltuieli cu materiale con"uma%ile C:eltuieli cu energia "i apa Alte c:eltuieli materiale C:eltuielii materiale+total C:eltuieli cu lucrari "i "ervicii e7ecutate de terti C:eltuieli cu impo&ite) ta7e "i var"aminte a"imilate C:eltuieli cu remuneratiile per"onalului C:eltuieli privind a"igurarile "i protectia "ociala C:eltuieli cu per"onalul 9 total

A%"olut (.911.136 5.(99.13 1.551. 65 561. 91 (2. 12 6.361.1(( (12.3(2 1 5. 6

= 1 )15 11)35 9)5 1)5 )59 (3)91 5)53 1)25

A%"olut (.513.339 1.(33.351 1.111.195 3(1.161 13.26( 5.(2 . 52 ((2.1 3 53(.112

= 1 )31 55)12 9)39 ()36 )56 19)21 1)53 1)95

A%"olut (.251.959 1.916. 55 1.215. 15 521.1(6 15.15 3.135.151 (3 .523 136.951

5.195.5(5 363.959 5.265.(61

11)(5 ()1( 16)53

5.(9 . 15 2(6.2(( 1.116.253

12) 9 3)13 5()55

1. 31.935 1.113.666 (.192.6(5

12)55 2)1 53)35

119)(3 196)(2 151)11

16

C:eltuieli cu 156.9 ( )96 5 .532 )11 91.51( )56 59) ( amorti&arile "i provi&ioanele 11. C:eltuielii pentru 13.15(.5( 1 11.636.59 1 13.5 3.(9 1 1 )91 e7ploatare 9 total 1 5 5 <aloarea c:eltuielilor de e7ploatare pre&inta o "ituatie o"cilanta in perioada de "tudiu) a"tfel in anul 1992 ace"tea "e ridica la o valoare de 13.15(.5(1 mii lei) in anul 1999 la 11.636.595 mii lei pentru ca in anul 5 c:eltuielile de productie "a fie de 13.5 3.(95 mii lei. Ace"tea "unt "tructurate in c:eltuieli privind marfurile) c:eltuielile de materiale) c:eltuieli cu lucrarile "i "erviciile e7ecutate de terti) c:eltuieli cu impo&itele) ta7ele "i var"amintele a"imilate> c:eltuieli cu per"onalul "i c:eltuieli privind amorti&arile "i provi&ioanele. C:eltuielile privind marfurile au o pondere de apro7imativ 1 = din totalul c:eltuielilor de e7ploatare "i cuno"c o "ituatie o"cilanta in perioada anali&ata deoarece) cantitatea de productie reali&ata din cadrul intreprinderilor e"te o"cilanta. Din categoria c:eltuielilor materiale fac parte c:eltuielile cu materii prime) c:eltuielile cu materialele con"uma%ile) c:eltuielile cu energia "i apa "i alte c:eltuieli materialele. C:eltuielie cu materiile prime "unt in valoare de 1.916. 55 mii lei in ultimul an de "tudiu) pre&entand o diminuare in anul 5 fata de 1992 cu 52)(1 =. Structura ace"tora pre&inta o evolutie in "cadere pe cei 1 ani) re"pectiv 11)35 = in 1992) 55)12 = in 1999 "i 51)25 = in 5 . C:eltuielile cu materialele con"uma%ile au o pondere mai mica) ele inregi"trand o cre"tere pe cei 1 ani in ceea ce prive"te "tructura lor de 9)5 = in 1992 la 1 )92 = in 5 . -nergia "i apa nu pre&inta o evolutie "pectaculoa"a ale co"turilor dar ea e"te po&itiva. A"tel) in anul 1992 c:eltuielile cu a"emenea furnituri aveau valoarea de 561. 91 mii lei) in anul 1999 de 3(1.161 mii lei) iar in anul 5 a,ungand la 521.1(6 mii lei. $n categoria altor c:eltuieli materiale intra acele c:eltuieli materiale care nu pot fi inregi"trate in cla"ele de mai "u" mentionate. Se o%"erva o evolutie progre"iva a ace"tora) a"tfel in 1999 ele aveau o valoare de (2. 12 mii lei a,ungand in 5 la 15.15 mii lei. Adunand cla"ele de c:eltuieli de mai "u" pe fiecare an anali&at) re&ulta o evolutie o"cilanta a ace"tora pe perioada luata in calcul. Acea"ta "e datorea&a unei "caderi a volumului de productie in perioada 1992 9 1999 cu un indice mai mare decat indicele de ma,orare a preturilor "i tarifelor la materiile prime) materiale) furnituri "u% influenta inflatiei. C:eltuieli cu lucrarile "i "erviciile e7ecutate de terti "e ma,orea&a in perioada te"tului cu pe"te (1.312 miilei) inregi"trand in anul 5 valoarea de (3 .523 mii lei. C:eltuielile cu impo&ite) ta7e "i var"aminte a"imilate a,ung in anul 5 la 136.951 mii lei fata de numai 53(.112 mii lei in 1999. Ace"t lucru e determinat in primul rand de cre"terea profitului) a valorii adaugate dar "i de ina"prirea fi"calitatii. C:eltuielile cu remuneratiile per"onalului precum "i c:eltuielile privind a"igurarea "i protectia "ociala cre"c de la un an la altul atat ca valoare cat "i ca pondere in "tructura c:eltuielilor de e7ploatare. C:eltuielile cu amorti&arile "i provi&ioanele "cad in anul 1999 fata de anul 1992) ace"ta intimplandu+"e datorita faptului ca amorti&area cumulata anului 1992 e"te "uperiora celei din anul 1999. 1.6. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING +a!orturile intre!rinderii cu !iata de des acere si de a!ro,i-ionare. Referitor la activitatea de panificatie) "e "tie ca in Romania painea e"te unul din alimentele de %a&a) con"umul de paine fiind la noi in tara mult mai mare comparativ cu alte tari. Pe ace"t fundal "+a inregi"trat o "cadere importanta a van&arilor de produ"e de panificatie

15.

12

dupa 5 ) urmare a fenomenelor care au modificat comportamentul de con"um al populatiei. Dintre ace"tea) "emnificative ar fi 0 pe de+o parte) re"tituirea terenurilor catre populatia rurala a limitat utili&area painii ca :rana pentru animale) iar pe de alta parte) marirea periodica a preturilor datorita "u%ventiilor a determinat o mic"orare a con"umului de paine de catre populatia ur%ana. Nece"arul de paine &ilnic in ,udetul Arad a "ca&ut dra"tic din 1929 pana in 5 ) ace"ta "ituandu+"e in primul an de referinta la 5 t/&i) iar in 1999a,ungand la 5 t/&i. Reglementarile pana in anul 1999 au ca de&iderat po"i%ilitatea ca produ"ele de panificatie !in "pecial painea# "a fie con"umate de un numar cat mai mare de per"oane. $n ace"t "cop 'uvernul "u%ventiona cumpararea materiei prime + graul de la producatori) a"pect care determina co"turi cu o valoare mai mica a materiei prime "i automat o "cadere a pretului. Renta%ilitatea "ca&uta pe totalul "ocietatilor din ace"t "ector de activitate "e e7plica prin faptul ca permanent pretul la paine a fo"t "upraveg:eat) el fiind "ta%ilit prin negociere intre 'uvern "i *ini"terul 4inantelor) in multe ca&uri fara acoperirea co"turilor pentru producerea ace"tora. Li%erali&area pretului painii "+a facut la data de 5 fe%ruarie 1996) in"a avand in vedere preturile practicate de "ocietati cu acela"i profil) S.C.PRODPAN S.A. e"te nevoita "a "e alinie&e la ace"te preturi) intrucat e7i"ta pericolul pierderii "egmentului de piata. Piata interna de de"facere e"te repre&entata de doua "ectoare piata locala care cuprinde municipiul Arad "i &onele limitrofe pentru paine "i produ"e de panificatie. Reteaua de maga&ine) unde are loc van&area cu amanuntul a produ"elor) repre&entata de centrele comerciale proprii "au inc:iriate !in numar de 11 centre#. Planul &ilei de productie "e face pe %a&a de comen&i facute in preala%il cu 5( ore) de fiecare centru de de"facere) iar in functie de cerere "e intocme"te un centrali&ator. Societatea practica doua "i"teme de van&are van&are cu ridicata a produ"elor van&area cu amanuntul in maga&inele proprii de de"facere "au inc:iriate. .iroul de de"facere preia comen&ile pentru livrare a produ"elor "i urmare"te derularea contractelor pentru cele doua "i"teme de van&are. Po"i%ilitatea de a inca"a imediat contravaloarea produ"elor) a"igurarea conditiilor pentru pa"trarea "i pre&entarea lor "unt numai cateva avanta,e oferite de van&area produ"elor prin reteaua proprie. Sati"facerea cererii "i ocuparea pietelor care e"te "u"tinuta de urmatoarele argumente 0 po"i%ilitatea aprovi&ionarii ritmice) o%tinere rapida de informatie privind cererea produ"elor "i adaptarea imediata a productiei> pre&enta de preturi mai mici pe piata a produ"elor> inca"area contravalorii produ"elor "e face mai rapid !datorita de"facerii prin reteaua proprie a 5 = din van&ari#) acea"ta conducand la o cre"tere a vite&ei de rotatie a activelor circulante cu efecte po&itive a"upra indicatorilor de efecienta. *a"urile luate pentru de"facerea imediata "i integrata a productiei au vi&at in principal urmatoarele o%iective 0 de a a"igura pe piata locala conditii pentru preluarea "i van&area produ"elor> de a cauta "i patrunde cu produ"ele cu termen de garantie mai mare in centrele ur%ane cu populatie numeroa"a. $nregi"trandu+"e o continua "cadere a comen&ilor de paine) S.C.PRODPAN S.A. a actionat in directia renta%ili&arii prin o%tinerea de profit din activitatea comerciala. $n ace"t "en") "+a largit o%iectul de activitate in comert cu o%tinerea avi&elor nece"are practicarii in centrele proprii a van&arii de produ"e complementare ca ulei) &a:ar) ore& "i %auturi racoritoare. Di"tri%utia fondului de marfa e"te a"igurata prin aprovi&ionarea directa. Pentru acea"ta) unitatea de productie e dotata cu mi,loace de tran"port proprii) care pe tra"ee %ine "ta%ilite) de"erve"c maga&inele proprii cat "i celelalte unitati ale %eneficiarilor.

19

Livrarea in timpul noptii a painii "i a produ"elor de panificatie) a"igura po"i%ilitatea con"umului ace"tora) in "tare proa"pata) la primele ore ale diminetii la de"c:iderea maga&inelor. De a"emenea) in timpul &ilei maga&inele de de"facere "unt aprovi&ionate ritmic) in functie de volumul van&arilor .eneficiarii cu capital privat in %a&a comen&ilor) a contractelor inc:eiate intre cele doua parti) "unt aprovi&ionati "au "e aprovi&ionea&a &ilnic cu produ"e din depo&itul "ocietatii. Datorita faptului ca unele din centrele de de"facere inregi"trea&a pierderi) deoarece adao"ul comercial nu acopera co"turile) la nivelul intreprinderii "+a luat :otararea de renta%ili&are a ace"tora) prin inc:eierea unor contracte de a"ocieri. Acea"ta :otarare a avut efecte po&itive. Piata de aprovi&ionare a S.C. PRODPAN S.A. e"te repre&entata de agenti economici privati) care produc materii prime "i materiale nece"are "ocietatii. Pentru materiile prime !oua) "are) dro,die) etc.# oferta e"te foarte mare "i "ocietatea i"i alege furni&orii in functie de raportul calitate / pret) conditiile de piata) di"tanta) continuitatea in aprovi&ionare. Datorita faptului ca S.C. PRODPAN S.A. di"pune de o moara proprie) ea nu+"i face aprovi&ionarea cu faina tip 39 ci ac:i&itionea&a grau de la CO*C-R-AL Arad. P&#%!#' (+(+ 0 "+&## '&#0+ !:#3#"$% "+ ( .&0 "$&## 8+%"# +!$%$0#!#. %&.17 M "+&# '&#0 F.&%#3$&.( *+ 1 3 'rau ?C-R-AL CO*@ Arad ?CONDORAL@ Arad 4aina tip (2 S.C. ?/$/AN@ S.A. .ucure"ti Dro,die ....'. 4oodt" Sare Salina /argu Ocna Ga:ar S.C. ?GAHAR@ S.A. Arad Alei S.C. ?AL/-D@ S.A. /andarei Oua S.C. ?A<$COLA@ S.A. Calar"i Arome S.C. ?<$C/OR$A@ S.A. .ucure"ti Afinatori c:imici S.C. ?A*ON$ACAL@ S.A. .ucure"ti *otorina S.C. ?P-/RO*@ S.A. " 1+(.(

N&.!&". 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ,. 1-.

1.7.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

Contul de profit "i pierdere grupea&a veniturile "i c:eltuielile pe tipuri de activitati !de e7ploatare) financiare "i e7ceptionale# "i permit calcularea a trei indicatori de renta%iltate 0re&ultatul e7ploatarii) re&ultatul financiar "i re&ultatul e7ceptional. E7$(."# 7+%#".&#($&= !:+(".#+(#($& )# &+3.(" "+($&. - " 1+(.( %&. 18 1999 5 fata 5 fata de de 1999 fata de 1992 !=# 1992 !=# !=# 69)15 116)21 91)51 2()12 11)(5 95)15 + 91)15 51) 9 156)5( +196)52 69)13 2()2( 56)(5 1()(3 51)13 + 119)9 35)5( 31)31 + 31)31 1.(59) 9 55) 1 +()52 116)31 112)22 25)55 35)39 96)2( + 1 )91

Nr. Specificatie crt . 1. <enituri din e7ploatare 5. C:eltuieli pentru e7ploatare 1. Re&ultate din e7ploatare (. <enituri financiare 5. C:eltuieli financiare 3. Re&ultatul financiar 6. <enituri e7ceptionale 2 C:eltuieli e7ceptional 9. Re&ultatul e7ceptionale 1 . <enituri totale 11. C:eltuieli totale 15. Re&ultatul %rut 11. $mpo&it pe profit 1(. Re&ultatul net 15. Rata profitului !profit %rut/<# 13. C:eltuieli la 1 lei venituri din e7ploatare

A. *.

1992

1999

*ii 12. 9 .5 1 lei *ii 13.15(.5(1 lei *ii 1.615.33 lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei *ii lei 99.59( + 99.59( 2.513 ((.13( +15.9(2 12.196.611 13.192.6 5 1.699. 3

1(.115.31 11.636.595 5(5.115 91.(6( + 91)(6( 1.611 1((.355 +1(5.955 1(.( 5.216 11.911.95 (91.236 515.192 552.(39 1)(1

13.235.111 13.5 3.(95 155.612 52.5 6 + 52.5 6 55.523 11.215 +3.5(3 13.9(5.253 13.512.156 ( 6.(99 15(.355 555.266 5)(

5 )5 52)35 + 52)35 1 6)66 65) 2 +12)5 91)15 1 )25

55)35 55)31 55)33 +

*ii 321.165 lei *ii 1.115.21( lei = 9)29

Lei

9 3)5

965) 1

92 )69

1 6)51

)9

1 2)5

51

16. C:eltuieli la Lei 1 lei venituri financiare 12. C:eltuieli la Lei 1 lei venituri e7ceptionale

135.151) 1

155. 23)19

52(.159)55

95) 9

123)25

165) (

1.995.9(6)5 (

2. 56.332)6 2

35(. 5 )6(

( 5)5

2)15

15)66

S"&.!".& 7+%#".&#($&=

!:+(".#+(#($& )#

&+3.(" "+($& - A -

+ " 1+(.( %&. 1, N&.!&" I%*#! "$&# 1,,8 1,,, 2--1. <enituri din e7ploatare 99)(1 99)15 99)51 5. <enituri financiare )55 )31 )1( 1. <enituri e7ceptionale ) ( ) 5 )15 (. <enituri totale 1 1 1 5. C:eltuieli pentru e7ploatare 99)61 92)93 99)21 3. C:eltuieli financire + + + 6. C:eltuieli e7ceptionale )56 1) ( )19 2. C:eltuieli totale 1 1 1 9. Re&ultate din e7ploatare 93)(2 11 )(5 26)1 1 . Re&ultatul financiar 5)55 12)55 1()52 11. Re&ultatul e7ceptional + 5) + 52)9( + 1)52 15. Re&ultatul %rut 1 1 1 Se o%"erva ca mai mult de 99 = din venituri "unt venituri din e7plotare) ceea ce in"eamna ca principala preocupare a firmei e productia "i nu reali&area de operatiuni financiare) aducatoare "i ele de venituri. Se impune ca in anii urmatori "a crea"ca ponderea veniturilor financiare in totalul veniturilor prin participarea "ocietatii pe cat po"i%il pe pietele financiare) precum "i prin apropierea de catre firma a participatiilor la alta firma. <eniturile e7ceptionale ocupa o pondere nein"emnata fiind doar de 1.611 mii lei in anul 5 . $n cadrul intreprinderii nu "+au inregi"trat c:eltuieli financiare ceea ce in"eamna ca "ocietatea nu a avut c:eltuieli privind do%an&ile la creditele contractate !"ocietatea nu a imprumutat %ani# > ace"ta fiind un a"pect po&itiv avand in vedere actuala "ituatie economica din tara) ma,oritatea unitatilor apelea&a la finantarea prin credite) pre&entand valori de"tul de ridicate in ceea ce prive"c c:eltuielile financiare prin plata do%an&ilor aferente imprumuturilor. C:eltuielile e7ceptionale au o pondere in"emnata in total c:eltuieli in comparatie cu veniturile e7ceptionale reali&ate in cadrul intreprinderii. Din acea"ta cau&a "i re&ultatul e7ceptional e"te o pierdere pentru "ocietate) daca "ocietatea ar avea in vedere acea"ta activitate e7ceptionala nivelul re&ultatului %rut ar fi mai mare. Ceea ce intere"ea&a in mod e7pre" e"te "ituatia evolutiei nivelului de eficienta al c:eltuielilor) atat pe total) cat "i pe cele trei tipuri de activitati. Se poate inregi"tra o evolutie favora%ila pe linia ace"tui indicator de eficienta) re"pectiv "e poate inregi"tra o reducere a c:eltuielilor la 1 lei venituri) numai cand va fi re"pectata corelatia de eficienta dintre ritmul c:eltuielilor ca efort "i ritmul veniturilor ca efect0 $v I $c:

55

Din ta%elul nr. 5 "e o%"erva ca acea"ta eficienta "e re"pecta la veniturile "i c:eltuielile din e7ploatare "i financiare. Cre"terea veniturilor e7ceptionale in anul 1999 fata de anul 1992 e"te mai mica decat cre"terea c:eltuielilor e7ceptionale. Patrimoniul net al unei intreprinderi repre&inta averea ace"teia la un moment dat. P "&#0$%#.( %+" B A!"#7 "$" ( - D "$&## E7$(."# )# )"&.!".& ' "&#0$%#.(.# %+" - 0## (+# 5 %&. 2- + N&.!&". 1. 5. 1. (. " 1+(.(

S'+!#4#! &+ 1,,8 1,,, 2--Active totale 1.311.999 1.125.569 1.(11. 11 Datorii totale 1.( 6.151 1.1(2.(11 1. (9.5( Patrimoniul net 5.553.3(2 5.51(.1(3 5.131.661 -volutia patrimoniului net + a%"olut + 6.(92 115.155 + relativ + = + 1 1 )1( 1 3) 6 Se o%"erva o cre"tere a patrimoniului net in ultimul an de anali&a fata de primul cu 3) 6 =. Acea"ta cre"tere e"te determinata) in principal) de reducerea activelor totale mai incet decat diminuarea datoriilor totale. $ntr+o a"emenea "ituatie) "e poate "pune ca) averea intreprinderii a cre"cut "i ca) e7i"ta po"i%ilitatea !cel putin "criptica# de acoperire a datoriilor pe care le are. Anali&a pe %a&a de %ilant cuprinde anali&a activelor totale) anali&a capitalului permanent "i a gradului de a"igurare cu di"poni%ilitati %ane"ti) "ituatia creditelor "i a do%an&ilor. E7$(."# )# )"&.!".& !"#7+($& "$" (+ 0## (+# 5

- " 1+(.( %&. 21 Nr.crt. Specificare 1992 1999 5 1. $mo%ili&ari necorporale + + + 5. $mo%ili&ari corporale 1.59(.566 1.195.91 1.515.123 1. $mo%il&ari financiare + + + (. Active imo%ili&ate 1.59(.566 1.195.91 1.515.123 5. Stocuri 1.56(. ( 1. 6(.561 1.52 .23( 3. Alte active circulante 1. 35.612 1.115.163 596.631 6. Active circulante 5.119.655 5.123.3(9 5.162.356 2. Conturi de regulari&are "i a"imilate + + + 9. Prime privind ram%ur"area o%ligatiunilor + + + 1-. TOTAL ACTIV 3.633.,,, 3.382.57, 3.411.-13 11. -volutia activelor totale !=# 1 91) 2 91)23 15. Structura activelor totale !=# 1 1 1 + active imo%ili&ate 15)35 15)13 13)11 + active circulante 3()12 3()3( 31)26 -volutia activelor totale e"te o"cilanta) "e inregi"trea&a o "cadere a lor in 1999 fata de 1992 cu 6 = ace"t lucru datorandu+"e reducerii valorii imo%ili&arilor corporale !au fo"t "co din functiune mi,loace fi7e# dar "+a inregi"trat "i o reducere a activelor circulante) lucru po&itiv 9 reducerea "tocurilor in principal la marfurile pe care "ocietatea le comerciali&ea&a.

51

$n anul 5 fata de 1999 are loc o reevaluare de mi,loace fi7e 9 ceea ce determina o cre"tere a valorii imo%ili&arilor corporale dar "i o cre"tere a "tocurilor in"otita de o diminuare a valorii celorlalte active circulante. Structura activelor totale "e mentine in perioada anali&ata con"tanta) 13 = din activele totale repre&inta active imo%ili&ate "i 3( = din activele totale repre&inta activele circulante) in ace"tea din urma avand o pondere egala) "tocurile "i grupa altor active circulante) in anul 1992 "i 1999 Structura activelor circulante "e modifica in anul 5 ponderea "tocurilor cre"cand "emnificativ la 65)53 = iar ponderea celorlalte active circulante reducandu+"e la 56)(( =. E7$(."# )# )"&.!".& 8& *.(.# *+ )#8.& &+ !. *#)'$%#1#(#" "# 1 %+)"# - 0## (+# 5 %&. 22 1999 " 1+(.( 2###

Conturi la %anci in lei 151.161 355.939 1 (.9 5 Ca"a in lei 3(.359 36.596 1 1.55( Alte valori 1.(16 5.355 1 1.55( /otal (19.536 399.551 515.5(9 -volutia di"poni%ilitatilor 1 133)66 51)1( Structura di"poni%ilitatilor 1 1 1 + conturi la %anci 21)63 29)55 (2)6( + ca"a in lei 15)(5 9)36 (2) 9 + alte valori )25 )21 1)16 Din anali&a evolutiei di"poni%ilitatilor %ane"ti in cadrul S.C. PRODPAN S.A. re&ulta faptul ca "ocietatea avea in anul 1999 cel mai mare grad de a"igurare cu di"poni%ilitati %ane"ti !valoarea numerarului aflat la %anci in lei ma,orandu+"e cu 62 = fata de anul 1992#. $n anul 5 "ocietatea di"pune de numerar la %anci in pondere de 51 = fata de 1992 "i de 16 = fata de 1992 ace"t lucru "e datorea&a reducerii "emnificative a numerarului aflat in conturi la %anci in lei. $n anul 1992 "tructura di"poni%ilitatilor %ane"ti e"te urmatoarea 0 conturi la %anci 2( =) ca"a in lei 15 = "i alte valori 1 = > in anul 1999 "e inregi"trea&a o cre"tere a conturilor %ane"ti cu 3 = in aceea"i pondere reducandu+"e ca"a in lei > ponderea celorlalte valori ramanand con"tanta. $n anul 5 au loc uniformi&ari a "tructurii di"poni%ilitatilor %ane"ti la apro7imativ (2 = din total di"poni%ilitati) grupa altor valori avand o pondere de 1 =. E7$(."# )# )"&.!".& ! '#" (.(.# '+&0 %+%". & mii lei * - " 1+(.( %&. 23 1999 2### 5.51(.1(3 + 1.1(2.(11 1.125.569 91) 2 1 5.131.665 + 1. (9.5( 1.(11. 11 91)23 1

.r.crt . 1. 5. 1. (. 5. 3.

Speci/icare

199"

.r.crt . 1. 5. 1. (. 5. 3.

Speci/icare Capitaluri proprii Provi&ioane pentru ri"curi c:eltuieli Datorii totale Capital permanent -volutia capitalului permanent Structura capitalului permanent

199" 5.153.3(2 "i + 1.5 6.151 1.311.999 1 1

5(

+ capitaluri proprii 52)55 33) 5 39)5( + datorii totale (1)(2 11)95 1 )63 $n cadrul "ocietatii capitalul propriu e"te format din capital "ocial !in "uma de 912. . lei "i care nu cunoa"te modificari in perioada anali&ata#) la care "e adauga re&ervele "ocietatii) profitul o%tinut in anul anali&at "i fondurile "ocietatii din ace"tea "e "cade reparti&area profitului. Cre"terea capitalului propriu e"te re&ultatul cre"terii con"tante a fondurilor "ocietatii. Daca la capitalul propriu "e adauga datoriile "ocietatii "e o%tine capitalul permanent. S#)"+0.( *+ #%*#! "$&# 4#% %!# &# ?*+ 1$%#" "+@ '+%"&. 0 ).& &+ '+&4$&0 %"+# +!$%$0#!+ #% ! *&.( S.C. PRODPAN S.A. A& *. %&. 24 .r.crt 1. 1.1. 1.5. 5. 5.1. 5.5. 5.1. 5.(. 5.5. 1. 1.1. 1.5. 1.1. 1.(. Si"temul de indicatori Simbol 1//0 1)55 )25 (1)(2 1 + )15 52)55 1 5)21 1)61 )61 16) 5 11)29 ()95 6)39 2)12 3)5 55)(6 1 )61 (9)5 11) 3)2 1/// 1)9 1)11 11)95 1 + )13 33) 5 1 5)21 1)51 )51 13) 9 15) 1 ()55 3)56 6)99 1)2 11)56 6)3( 1()3 1)59 1)51 " 1+(.( 2000 5) 2 )59 1 )63 1 + )1( 39)5( 1 5)66 1)(( )(( 15)62 11)52 ()91 6)32 3)56 1)51 1 )61 6)(1 11)95 5)(6 1)51

(. (.1. (.5. (.1. (.(. (.5. 5. 5.1. 5.5. 5.1. 5.(. 5.5. 5.3.

$ndicatori de lic:iditate Rata lic:iditatii curente Lc Rata lic:iditatii imediate Li $ndicatori de "olva%ilitate Rata datoriilor Rd Solva%ilitatea generala Sg Rata de "olva%ilitate R" Rata de acoperire a activelor fi7e Rafu Solva%ilitatea financiara Sf $ndicatori ai ec:ili%rului financiar Rata autonomiei financiare Af Rata de finantare a activelor circulante Rfac Rata capitalului permanent fata de Rcpff activele fi7e 'radul de indatorare privind 'i + pa"ivele totale + datoriile $ndicatori de ge"tiune <ite&a de rotatie a "tocurilor Ar" Rotatia activelor fi7e in CA Rafca Rotatia activului total in CA Ratca Rotatia activelor circulante in CA Racca Rata grevarii veniturilor de datorii Rgvd $ndicatori de renta%ilitate *ar,a de profit *p Rata renta%ilitatii financiare Rrf Rata renta%ilitatii economice Rre Rata renta%ilitatii activelor totale Rat Rata renta%ilitatii re"ur"elor con"umate Rrrc Rata renta%ilitatii generale Rrg 1. I%*#! "$&# *+ (#!:#*#" "+

55

Pentru ca "a e7i"te o %una lic:iditate) tre%uie ca activele curente !activele circulante # "a fie cel putin de doua ori mai mare decit datoriile pe termen "curt) ceea ce in ca&ul S.C. PRODPAN S.A. "e intampla doar in anul 5 !Lc C 5) 2#. Acea"ta rata are o evolutie a"cendenta pe parcur"ul perioadei anali&ate > in ultimul an ea atinge o valoare de 1)1( ori mai mare decat in anul 1992) cand era de 1)55. Rata lic:iditatii imediate e7prima capacitatea intreprinderii de a+"i onora o%ligatiile pe termen "curt din creante "i di"poni%ilitati. Ace"t coeficient tre%uie "a fie mai mare decat 1. La unitatea "upu"a anali&ei "e o%"erva ca acea"ta rata are o valoare o"cilanta) pre&entand in anii 1992 "i 5 valori inferioare lui 1) doar in anul 1999 inregi"trand o valoare "upraunitara egala cu 1)11. 5. I%*#! "$&# *+ )$(7 1#(#" "+ Rata datoriilor e7prima capacitatea intreprinderii de a+"i onora toate o%ligatiile fata de terti pe "eama activelor "ale. Ace"t indicator e"te "ati"facator pentru intreprindere) daca e"te cuprin" intre 15 9 ( =. $n ca&ul de fata ace"t coeficient cunoa"te o evolutie de"cre"catoare) a,ungand de la un nivel foarte "ati"facator pentru intreprindere in 1992 de (1)(2 = la doar 2 )63 = in 5 ) valoare "u% nivelul de favora%ilitate pentru intreprindere. Cu toate ace"tea "e poate "pune ca nivelul ace"tei rate "e apropie de unul "ati"facator. Solva%ilitatea financiara arata cat repre&inta capitalul propriu din cifra de afaceri. $ndicatorul) cuprin" intre limitele de )15 "i )5 ) arata o pondere core"pun&atoare. Solva%ilitatea cea mai %una "+a inregi"trat in anul 1999) ea luand valoarea de )13> "e o%"erva ca ace"t indicator cunoa"te o evolutie o"cilanta in intervalul anali&at) dar de valori apropiate. 3. I%*#! "$&# # +!:#(#1&.(.# 4#% %!# & Rata autonomiei financiare arata ponderea pe care o detine capitalul propriu in capitalul permanent. Acea"ta pondere are un nivel normal cand e"te cuprin"a intre 5 = "i 65 =. Ace"t indicator cunoa"te o evolutie a"cendenta in perioada anali&ata) in ultimul an avand o valoare de 39)5( =) mai mare de 1)12 ori fata de 1992 cand inregi"trea&a o valoare de 52)55 =. Rata de finantare a activelor circulante repre&inta partea din activele circulante care "unt finantate din fondul de rulment . Acea"ta rata pre&inta o evolutie con"tanta in intervalul de timp 1992 9 5 fiind egala cu 1 ceea ce in"eamna o intreaga activitatea de e7ploatare e"te finantata din fondul de rulment. Rata capitalului permanent fata de activele imo%ili&ate !fi7e# arata daca activele imo%il&ate au fo"t ac:i&itionate din capitalul propriu "au daca au fo"t ac:i&itionate pe datorie. Daca valoarea indicatorului e"te mai mica decat 1 re&ulta ca activele "+au ac:i&itionat pe datorie iar daca e"te mai mare decat 1 arata ca activele imo%ili&ate "+au ac:i&itionat din propriul capital) fapt care "e datorea&a unei capacitati ridicate de autofinantare. La S.C. PRODPAN S.A. acea"ta rata are o evolutie o"cilanta pe cei trei ani "i e"te "upraunitara pe toata perioada anali&ata. Daca gradul de indatorare e"te "u%unitar atunci unitatea are independenta financiara. $n perioada 1992 9 5 ) in lip"a unor datorii pe termen mediu "i lung) "ocietatea are autonomie financiara deplina. 4. I%*#! "$&# *+ 8+)"#.%+ Pentru perioada anali&ata vite&a de rotatie a "tocurilor "+a redu" in anul 5 fata de anul 1992 cu )65 ori) adica valoarea "tocurilor "e cuprinde in cifra de afaceri de apro7imativ 11 ori in 5 fata de 16 ori in 1992. Rotatia activelor imo%ili&ate in cifra de afaceri are o evolutie o"cilanta in anul 1999 "ca&and cu 1( = fata de 1992 pentru ca in 5 "a "e redre"e&e) a,ungand la 11)52. Acea"ta "cadere a rotatiei activelor fi7e in cifra de afaceri "+a datorat "caderii cifrei de afaceri "i a "tocurilor) iar cre"terea care a urmat in 5 e"te efectul cre"terii indicelui cifrei de afaceri mai

53

repede decat indicele "tocurilor. Cre"terea mare a cifrei de afaceri nu "+a datorat cre"terii van&arilor ci cre"terii inflatiei. Rotatia activelor totale in cifra de afaceri are tot o evolutie o"cilanta) cuno"cand o "cadere in 1999 cu 1( = fata de 1992 pentru ca in anul 5 "a cunoa"ca o cre"tere cu 13 = fata de anul 1999. Rotatia activelor circulante in cifra de afaceri are o evolutie o"cilanta) "e inregi"trea&a acelea"i variatii ca ale activelor fi7e "i activelor totale. $n anul 1999 ponderea activelor circulante in cifra de afaceri "e reduce cu 1( = fata de 1992 iar in 1999 "e o%"erva o cre"tere cu 13 = fata de 1999. 5. I%*#! "$&## *+ &+%" 1#(#" "+ *ar,a de profit denumita "i rata rentai%ilitatii comerciale caracteri&ea&a eficienta politicii comerciale !a proce"ului de aprovi&ionare) "tocare) van&are# "i mai ale" a politicii de preturi practicate in intreprindere. Se o%"erva o reducere a ace"tui indicator in anii 1999 "i 5 fata de 1992 ceea ce impune din partea managementului unitatii ma"uri imediate "i in primul rand infiintarea unui %irou de mar;eting care "a "upraveg:e&e indeaproape activitatile comerciale. Rata renta%ilitatii generale indica cat la "uta din c:eltuielile totale au generat profit . A"tfel ) in ca&ul S.C.PRODPAN S.A. ace"t indicator "e reduce "emnificativ in 1999 "i 5 a,ungand la 1)51 = fata de 1992 cand inregi"tra valoarea de 3)2 =. 1.8. CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI Conclu&iile generale ale diagno"ticului pot fi pre&entate "uccint "u% forma ?a punctelor "la%e@ "i a ?punctelor forte@ pe anul 5 . PANC/- SLA.Nr. Specificatie /ermen de Cau&e -fecte O%"ervatii crt comparatie . 1. Lic:iditatea imediata "e Nivelul Nivelul ridicat Anitatea are o Reducerea "ituea&a la cote "ca&ute normal de al o%ligatiilor capacitate o%ligatiilor ! )5901# 101 agentului redu"a de a prin eliminarea economic fata de face fata unor dificultatilor cel al activelor plati imediate financiare circulante din imediate care "e "cad "tocurile !activele imediate# 5. Durata de recuperare a Durata 4lu7urile Atili&area .loca,ul creantelor "i re"pectiv de normala financiare dintre ne,u"tificata a financiar plata a de%itelor "unt mai "ta%ilita la "ocietatea re"ur"elor e7i"tent in mari fata de durata 1 de &ile comerciala pe financiare ale indu"trie normala. de+o parte "i furni&orilor clienti "i "au ale furni&ori pe de %ugetului de alta parte circula "tat de"tul de lent. Politica deficitara de recuperare a creantelor. 1. A cre"cut indicele 1999 /endinta Recuperarea Concurenta

56

"tocuirlor totale !1(6)13 =#"i cel de materii prime !1 5)92#

(.

5.

e7pan"ioni"ta a principalilor competitori. Necalcularea "tocului minim nece"ar Rata renta%ilitatii Do%an&ile C:eltuielile financiare !1 )61 =#> "i practicate totale foarte rata renta%ilitatii de %anci mari. re"ur"elor con"umate !pe"te ( Capitalul propriu !11)95 =# "e "ituea&a "u% =# in"uficient cea mai "ca&uta rata a utili&at. do%an&ilor practicate de %anci. Dependenta fata de Concurenta *ateriile prime anumiti furni&ori "i materialele "unt furni&ate de agentii economici care detin monopolul Structura nefavora%ila a per"onalului) in pofida de re"tructurare a ace"tuia) in functie de volumul "i "tructura productiei !ponderea inca redu"a a per"onalului cu "tudii "uperioare "i a economi"tilor# Cerintele "i e7igentele economiei de piata Lip"a comen&ilor. -lementele motivationale in"uficient de atractive pentru per"onalul cu pregatire "uperioara Dotarea te:nica in domeniu e"te deficitara. -7i"tenta altor prioritati in ceea ce prive"te derularea activitatilor firmei.-7i"tenta unei "tari de comoditate "i automultumire.

mai lenta a mai accentuata c:eltuielilor de pe piata productie. Scaderea lic:iditatii $nrautatirea imaginii firmei

3.

6.

'rad inca redu" de Cerintele informati&are a managemen managementului firmei tului firmei

$mpo"i%ilitatea reali&arii unor produ"e competitive din punct de vedere calitate / pret <alorificarea in"uficienta "i ineficienta a unor re&erve. 'rad redu" de fundamentare economica a deci&iilor "trategice) tactice "i curente. $nformarea ade"ea cu caracter po"toperativ a managerilor. Dificultati in fundamentarea deci&iilor "trategice "i tactice.

S+au pierdut comen&i ale clientilor din ace"t motiv

Orientarea prioritara "pre pro%lemele pre"ante ale firmei.

52

Nr. Specificatie crt . 1. Cre"terea cifrei de 1999 afaceri !J5.165.5 lei#

PANC/- 4OR//ermen de Cau&e comparatie

-fecte

Recomandari

Cre"terea Cre"terea profitului productivitatii aferent cifrei de muncii afaceri.Cre"terea vite&ei de rotatie a activelor circulante cu 5 &ile.

5.

Cre"terea vite&ei de 1999 rotatie a activelor circulante Diminuarea gradului de 1999 indatorare "i ri"c

Cre"terea cifrei de afaceri Anitatea nu a contractat credite pe termen "curt pentru finantarea "tocurilor 155)96I29)(6

1.

(.

Re"pectarea corelatiilor $!4"#I$!N" de ec:ili%ru "i eficienta #Rcp I 1 RcpropC1

5.

Cre"terea productivitatii 1999 muncii !J5 .639 mii lei#

Cre"terea gradului de

Sporirea volumului de activitate pana la nivelul anului 1999. Cre"tera gradului de valorificare a productiei reali&ate. -li%erarea de active Sporirea circulante in valore ritmului de de 2. 55 mii lei inca"are a creantelor Anitate are po"i%ilitatea de a contracta noi credite pre&entand un grad "ati"facator de "iguranta pentru %anci. Con"evarea "anatatii *entinerea financaire a firmei. "ituatiei Capitalul permanent actuale. e"te "uficient pentru acoperirea activelro fi7e "i dega,area fondului de rulment. Lip"a indatorarii pe termen mediu "i lung. Sporirea cifrei de Atili&area afaceri. completa a

59

utili&are a timpului de lucru la nivelul &ilelor. Cre"terea nivelului productivitatii medii &ilnice.

Reducerea timpului de c:eltuielilor "alariale lucru la la 1 lei cifra de nivelul orelor. afaceri.

CAPITOLUL

II

ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN S.A.ARAD 2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE Con"umurile "pecifice de materii prime "i materiale "unt pre&entate in cadrul normativului intocmit de intreprindere) ultimele con"umuri "pecifice de materii prime "i mateirale aferente a trei produ"e reali&ate de "ocietate) "e pre&inta a"tfel 0 Din grupa ?PAINE@) con"umul "pecific pentru produ"ul 0 ?%A(.8 A9&A S(*%9A4 de )15 ;g. e"te 0 faina tip 35 + )66 ;g. dro,die + ) l ;g. "are + ) 11 ;g. Ace"t con"um "pecific e"te calculat pentru un produ" reali&at. 2#( %".( *+ 0 "+&# (+ .ilantul de materiale al proce"ului te:nologic tine "eama de calitatile de materii prime "i au7iliare care "e folo"e"c la prepararea aluatului "i de pierderile care intervin la fiecare operatie te:nologica. .ilantul de materiale total e"te 0 4 J D J S J A J K C P J Pt unde > 4 + m"a fainii + ;g. D + dro,die + ;g. S + "are + ;g. A + ameliorator + ;g. K + ma"a apei +l P + paine re&ultata + ;g. Pt. + pierderi totale + ;g. Com%u"ti%ilul folo"it pentru coacerea painii in acea"ta unitate e"te motorina. Con"umul "pecific de motorina pentru o tona de paine fa%ricata e"te de 5 ;g. / to. Arderea com%u"ti%ilului e"te completa. .ilantul de materiale pe fa&e de fa%ricatie pentru o%tinerea unei tone de produ" finit e"te.

" unde 0 *+ ma"a materiei o%tinute la framantare + ;g. 4m 9 ma"a fainii folo"ita la prepararea maielei + ;g. Km 9 ma"a apei folo"ita la preparararea maielei + l. D 9 ma"a dro,diei + ;g. *f 9 ma"a maielei fermentate + ;g. Pmf 9 pierderile la fermentarea maielei + ;g. Pmf 9 pierderile la fermentarea maielei) = fata de maiaua framantata Al 9 ma"a aluatului o%tinut la framantare + ;g. Kal 9 ma"a apei folo"ita la prepararea aluatului + ;g. S 9 ma"a "arii + ;g. A 9 ma"a amelioratorului + ;g. Alf 9 ma"a aluatului fermentat + ;g. Palf 9 pierderile la fermentarea aluatului + ;g. palf 9 pierderile la fementarea aluatului) = fata de aluatul framantat Alm 9 ma"a aluatului modelat + ;g. Pm + pierderile mecanice de aluat ce intervin la operatiile de divi&are "i modelare) ;g. pm 9 pierderile mecanice de aluat) in = fata de ma"a aluatului fermentat Ald 9 ma"a aluatului do"pit) ;g. Pd 9 pierderile la do"pire finala + ;g. pd 9 pierderile la do"pirea finala) = fata de aluatul modelat 'pf 9 ma"a painii fier%inte) ;g. Pc 9 pierderile la coacere + ;g. pc 9 pierderile la coacere) = fata de ma"a aluatului do"pit 'pr 9 ma"a painii rece) + ;g. Pr 9 pierderile la racire + ;g. pr 9 pierderile la racire) = fata de ma"a painii fier%inti $ramantarea maia * C 4m J Km JD * C 55( J 1 J 11 C 536 ;g. 2. $ermentare maia * C *f J Pmf Pmf C )5 = 7 * *f C *!1 9 pmf / 1 # C 536!1 9 )5 / 1 # C 535)233 3. $ramantare aluat Al C *f J 4al J Kal J S J A Al C 535)233 J 5 9 J 156 J 15 J 5 C 1512)233 ;g. 4. $ermentare aluat Al C Alf J Palf palf C )5 = 7 Al Alf C Al + ! )5 / 1 # 7 Al C 1.5512)233 !1 9 )5 / 1 # C 1.513)(53 ;g. %al/ : 2 43" 63.

11

!. +ivizarea ; modelarea Alf C Alm J Pm pm C 1)5 = 7 Alf Alm C Alf !1 + pm# C 1.513)(52 !1 + 1)5 / 1 # C 1.192)121 ;g. Pm C 12)5(6 ;g. <. +o'pire /inala Alm C Ald J Pd pd C )5 = D Alm Ald C Alm !1 9 pd# C 1192)121 !1 9 )5 / 1 # C 1.195)62( ;g. 7. Coacere Ald C 'pf J Pc pc C 1( = 7 Ald 'pf C Ald !1+pc# 1.195)62( !1 9 1( / 1 # C 1. 52)16( ;g. ". ,acire 'pf C 'pr J Pr pr C 5)5 = 7 'pf 'pr C 1. 52)16( !1 9 5)5 / 1 # C 1. 5)335 ;g. Se "tie ca in timpul proce"ului de productie) de la prepararea aluatului "i pana la o%tinerea produ"ului finit) %un de dat in con"umatie) "e pierde o parte din greutatea initiala a aluatului preparat. Acea"ta "e datorea&a atat tran"formarilor care au loc in aluat prin fermentatie "i coacere cat "i evaporarii apei in timpul fermentatiei aluatului) coacerii "i racirii painii. $n ceea ce prive"te pierderile de fa%ricatie) ace"tea "unt alcatuite din re%uturile de produ"e care pot apare in decur"ul fa%ricatiei !la coacerea "au manipularea "i depo&itarea painii# "i din de"eurile neigienice de faina) care re&ulta la depo&itarea "i manipularea fainii) precum "i la "cuturarea "acilor. Din grupa ?SP-C$AL$/A/$ D$N PA$N- S$ PRODAS- GAHAROAS-@) produ"ul ?COGONAC CA CACAO / RAHA/@ de )5 ;g..@ pream%lat) are urmatorul con"um "pecific 0 4aina tip ? @ + )65 ;g. Dro,die + ) 5 ;g. Sare + ) 1 ;g. Ameliorator import + ) 5 ;g. Ga:ar + )51 ;g. Alei + )155 l. Oua + 1 %uc. Lapte praf + ) 55 ;g. Ra:at / cacao + )55 ;g. -"enta + ) 1 ;g. 4olie !m# + ) 5 Con"umurile "pecifice "unt calculate pentru un produ". .ilantul de materiale al proce"ului te:nologic tine "eama de cantitatile de materii prime "i au7iliare care "e foloe"c la prepararea aluatului "i de pierderile care intervin la fiecare operatie te:nologica. Cuptorul electric ce a,uta la coacere con"uma apro7imativ 1)6 ;F/tona..ilantul de materiale total e"te 0 4 J D J S J G J K J A J O J Lp J Rc J - C C J Pt 4 C ma"a fainii) in ;g. DC ma"a dro,diei ) in ;g. S C ma"a "arii) in ;g. G C ma"a &a:arului) in ;g. A C ma"a uleiului ) in ;g. K C ma"a apei) in ;g.

15

A C ma"a amelioratorului) in ;g. Lp C ma"a laptelui praf) in ;g. Rc C ma"a ra:atului !cacao# ) in ;g. - C ma"a e"entei) in ;g. C C ma"a co&onacului) in ;g. Pt C pierderi totale) in ;g 2#( %".( *+ 0 "+&# (+ '+ 4 3+ *+ 4 1&#! "#+ e"te urmatorul 0 F D S A Z Lp RC Al Alf Alm Ald 'pf 'pr

Palf

Pn

Pd

Pc

Pr

4ramantare aluat Al J 4 J D J S J A J G J Lp J Rc J K Al C 65 J 5 J 1 J 5 J 51 J 55 J 55 J 1 Al C 1.3 unde 0 Al 9 ma"a aluatului) in ;g. 4 C ma"a fainii) in ;g. D C ma"a dro,diei) in ;g. S C ma"a "arii) in ;g. A C ma"a amelioratorului) in ;g. G C ma"a &a:arului) in ;g. Lp C ma"a laptelui praf) in ;g. Rc C ma"a ra:atului !cacao# ) in ;g. K C ma"a apei) in ;g. 4ermentare aluat Al C Alf J Palf Ande 0 Alf C ma"a aluatului fermentat) in ;g. Palf C pierderile la fermentarea aluatului) in ;g. Palf C )5 / 1 7 Al Alf C Al !1 9 )5 / 1 # C 1.3 !1 9 )5 / 1 # C 1.3 Palf C 13 9 1593)2 C 1)5 ;g. Divi&are 9 modelare Alf C Alm J Pm unde 0 Alm C ma"a aluatului modelat) in ;g. Pm C pierderile la modelarea aluatului) in ;g. Pm C ! )5 / 1 # 7 Alf Alm C Alf !1 9 )5 / 1 # C 1.593)2 !1 + )5 / 1 ;g. Pm C 1593)2 + 1591)3 C 1)5 ;g.

7 99)2 / 1

C 1.593)2 ;g.

# C 1.593)2 7 99)2 / 1

C 1.591)3

11

Do"pire finala A(0 B A(* D P* .%*+ ; Ald C ma"a aluatului do"pit ) in ;g. Pd C pierderile de aluat la do"pire ) in ;g. Pd C )5 = 7 Alm Ald C Alm !19 )5/1 # C 1.591)3!1 9 )5/1 Pd C 1591)3 + 159 )( C 1)5 ;g.

# C 1.591)3 7 99)2/1

C 1.59 )( ;g.

V. C$ !+&+ Ald C 'pf J Pc Pc C 5 = 7 Ald 'pf C Ald !1 9 5 / 1 # C 1.59 )( 7 2 / 1 C 1.565)1 ;g. Pc C 159 )( + 1565)1 C 112)1 ;g. Racire 'pf C 'pr J Pr Pr C !1)5 / 1 # 7 'pf 'pr C 1.565)1 !1 9 1)5 / 1 # C 1.565)1 7 92)5 / 1 C 1.551)5 ;g. Pr C 1565)1 + 1551)5 C 19)1 ;g. Pt C 1)5 J 1)5 J 1)5 J 112)1 J 19)1 C 1(3)2 ;g. Armarirea re&ultatelor con"titutive care "e o%tin in productie "e face pe %a&a con"umurilor "pecifice "ta%ilite pentru ace"t produ". Din grupa ?graului macinat@) produ"ul luat "pre anali&a e"te ?faina@ tip 35 . .ilantul de materiale al proce"ului de macinare al graului tine "eama de calitatea graului ce intra in proce"ul de macini". Calitatea graului e"te data de urmatorii indici 0 ma"a :ectolitica !*HL#) umiditate !A#) corpuri "traine al%e !CSA#) corpuri "traine negre !CSN#. .ilantul de materiale total e"te 0 '% J A C 4 J / J /.$$ J Pl J * J /.$ J P unde 0 '% C cantitatea de grau %rut ) ;g. A C cantitatea de apa folo"ita la umecatarea graului) ;g. 4 C faina) ;g. / C tarata ) ;g. /.$$ C praf al%) ;g. /.$ C praf negru ) ;g. Pl C pleava) ;g. * C maidan) ;g. P C pierderi ) ;g. P C ) 1 !'u 9 'u 7 A / 1 # unde 'u C grau util 'u C '% + /.$ 9 Pl 9 * Pentru 1. ;g. grau cu indici la S/AS A C 1( = ) CA C 1 =) CN C 5 =) prin umectarea graului ii cre"te umiditatea de la 1( = la 13 =. 1 ;g. grau J 5 ;g. apa C 391 ;g. faina J 529 ;g. tarata J 2 ;g. /.$$ J 15 ;g. Pl J 1 ;g. * J ( ;g. /.$ J 2 ;g. P Pentru reali&area proce"ului de macinare al graului moara e"te actionata electric. Con"umul "pecific de energie electrica pe 1 t. grau macinat e"te de 3 ;F. .ilantul de materiale pe fa&e de fa%ricatie pentru 1 t. grau e"te urmatorul 0 1. I%*+' &" &+ #0'.&#" "#($& '.% 9 curatire 'u J Pl J * J /.$ J ) 1 !'u 9 'u 7 A / 1 # 1 ;g. grau 9 curatire 9 96 J 15 ;g. Pl J 1 ;g. * J ( ;g. * /.$ J 2 ;g. P 2. U0+!" &+ 8& .(.#

1(

'u J A LLLLL.. 'u umectat 3. M !#% &+ )# !+&%+&+ 'u macinat macinare / cernere 4 J / J /.$$ 99 ;g. macinare / cernere 391 ;g.4 J 529 ;g. / J 2 ;g./.$$ 2.2. ANALIZA COSTURILOR UNITARE Pentru acelea"i produ"e pentru care au fo"t anali&ate con"umurile "pecifice vom reali&a anali&a co"turilor unitare) anali&a avand la %a&a fi"ele de fundamentare a pretului la produ"ele re"pective pe anii luati in calcul.

F.%* 0+%" &+ '&+".(.# ( PAINE AL2A SIMPLA *+ -=35- E8.= #% %.( 2--- ?'+ "$% *+ '&$*.) B 2.857=14 1.! "#@ - " 1+(.( %&. 25 %ret =lei) )aloare =lei) 1.515. 1.3 1.515. 111.( 15.65 156.5 1 1.9 1.113.6 ( 2( 59 5.635 11(.( (1.1 5.51 15.1(3 1.1 ( 111.(52 519.5(5 116.5 6 53.935 5.915 53.13

.r.crt . $. $$. $$$.

Speci/icare *aterie prima faina al%a tip 35 *ateriale directe Dro,die Sare C:eltuieli de indu"triali&are ga&e naturale !mc# energie electrica !EF# apa !mc# amorti&are

Con'um 'peci/ic 66 1 11 13 6 5

tran"port alte c:eltuieli materiale "alarii Pen"ii taranime 5 =

15

(= 11.515 4ond de ri"c !1 =# 5.195 Directia *uncii !1 =# 5.195 4ond "anatate !6 =# 16.6(6 $< /otal co"turi 5.5 .1 ( < Profit impo&a%il !1()65 =# 1 6.293 <$ Pret cu ridicata 5.2 2. <$$ A.C. !1 =# 52 .2 <$$$ Pret cu ridicata 1. 22.2 $D /<A !11 =# 119.632 D Pret cu amanuntul lei / tona 1.(52.532 lei / %uc. 5.5 $n proce"ul te:nologic "unt uitili&ate ca materiale directe doar dro,dia "i "area. O pondere in"emnata in total co"turi o are "i grupa c:eltuielilor de indu"triali&are 9 apro7imativ 13 = + care cuprinde totalitatea c:eltuielilor efectuate cu com%u"ti%ilul) energia electrica) apa) amorti&are) tran"port precum "i c:eltuielile cu munca vie "alariata "i toate datoriile fata de %ugetele locale "i %ugetul "tatului. Daca la co"turile totale "e adauga profitul impo&a%il !11)1 =#) adao"ul comercial "i /<A+ul "e o%tine pretul de van&are cu amanuntul pentru produ"ul anali&at. $n perioada 1992 9 5 pentru produ"ul anali&at nu "+au produ" modificari in reteta de fa%ricatie a produ"ului) proce"ul te:nologic neinregi"trand modificari) e"te "e"i&a%il doar faptul ca in anul 1992 au fo"t efectuate c:eltuieli cu com%u"ti%ilul !motorina# deci era utili&at un cuptor pe %a&a de motorina iar incepand cu anul 1992 au fo"t introdu"e in ,udetul Arad ga&ele naturale) "ocietatea avand po"i%ilitatea utili&arii ace"tora in proce"ul de productie) "e inregi"trea&a a"tfel o diminuare a c:eltuielilor cu 5( = in 1999 "i cu 5 = in 1999 !avand ca %a&a de raportare anul 1992#. Cre"terea pretului cu amanuntul e"te determinata de marirea co"turilor totale dar "i de faptul ca ponderea profitului impo&a%il cre"te !de la 11)5 = in 1992 la 1()65 = in 5 # precum "i de faptul ca ponderea /<A+ului la 11 = in 1999 "i 5 . Adao"ul comercial ramane con"tant ca pondere in perioada anali&ata !1 =# dar ca valoare ace"ta cre"te periodic !deoarece adao"ul comercial "e calculea&a la pretul cu ridicata calculat ca "uma dintre co"turi totale "i profit impo&a%il# F.%* 0+%" &+ '&+".(.# ( ; !$3$% ! !. ! ! $ / & : " *+ -=5-- E8.= #% %.( 2---= '+ "$% *+ '&$*.) B 2.--- 1.! "# " 1+(.( %&. 26 .r.crt Speci/icare Con'um %ret )aloare . 'peci/ic =lei) =lei) =63.) $. *aterie prima 1.926.5 4aina al%a tip ? @ 65 5.35 1.926.5 $$. *ateriale directe 6. 39.555 Dro,die 5 15.65 316.5 Sare 1 1 1. Ameliorator 5 16.(65 126.165 Ga:ar 51 1.5 615. Alei 155 2.9 1.115.5 Oua !%uc.# 1. 365 5. 55. Lapte praf 55 11.11( 211.15 Cacao !ra:at# 55 51. 555.

13

-"enta 1 551.5 36 .5 4olie !m# 1. 1( 1( . $$$. C:eltuieli indu"triali&are (. 21.25( -nergie electrica 6 ;F/t 322 (21.3 Apa 9 mc/t 5.5 55.5 Amorti&are 5.5(3 /ran"port 9. 56 Alte c:eltuieli materiale 955.5(1 Salarii 1.5 . CAS !15)5 =# (26.5 A,utor de "oma, !5 =# 65. Alte c:eltuieli cu munca vie 13.5 !1)1 =# Pen"ii taranime 5 = 1 6.365 (= 61.515 4ond de ri"c !1 =# 15. Directia *uncii !1 =# 15. 4ond "anatate !6 =# 1 5. < /O/AL COS/AR$ 11.1( .569 <$ Profit impo&a%il !13)1 =# (.621.163 <$$ Pret cu ridicata 2.9(1)22 16.221.655 <$$$ Adao" comercial !1 =# 29()19 1.622.163 $D Pret cu ridicata 9.213) 6 19.365.111 D /<A !55 =# 5.131)91 (.156.239 D$ Pret cu amanuntul lei/t 5(. . lei/%uc. 55. La ace"t produ" ponderea co"turilor materialelor directe in total co"turi e"te "emnificativa !apro7imativ 32 =# ace"t lucru datorandu+"e numarului mare de materiale directe utili&ate in proce"ul te:nologic !dro,die) "are) ameliorator) &a:ar) ulei) oua) lapte praf) ra:at) e"enta# "i a preturilor aferente ace"tor materiale re&ultand o valoare "emnificativa in total co"turi. Ponderea c:eltuielilor de indu"triali&are in anul 1992 e"te de 12 = ) in acea"ta grupa fiind cuprin"e c:eltuielile cu energia electrica) apa) amorti&are) tran"port) c:eltuielile cu munca vie precum "i datoriile aferente catre %ugetele locale "i %ugetul "tatului. $n perioada anali&ata nu "+au inregi"trat "c:im%ari in reteta de fa%ricatie "au in proce"ul te:nologic. F.%* 0+%" &+ '&+".(.# ( ; FAINA "#' 65-= #% %.( 2--- ?'+ "$% *+ '&$*.)@ " 1+(.( %&. N&.!&" Specificare $. *aterii prime 'RAA ) din care 0 /arate Corpuri "traine *ateriale directe C:eltuieli de indu"triali&are Com%u"ti%il !;g# C$%).0 ?E8@ 1.(5 (91 (3 + + 3 27 )'+!#4#! P&+" ?(+#@ 2 (5 1 + + 1. 61 V ($ &+ ?(+#@ 91(.(5 1.13 . 220./50 4.600 + 531.156 12.(12

$$ $$$.

16

-nergie !;F# 3 59 15.( Apa !mc# )5 5.635 1.125 Amorti&are (1 /ran"port 5 .31 Alte c:eltuieli 52.(16 Salarii 5(.6(1 CAS 11.959 A,utor "oma, 5.616 Alte c:eltuieli cu munca vie 5.19 Pen"ii taranime !5 =# 15. (= 19.5 4ond de ri"c 5(6 Directia muncii 5(6 4ond "anatate 5.616 $< /O/AL COS/AR$ + + 1.196.2 6 < Profit impo&a%il 11)52 = + + ( 2.192 <$ Pret cu ridicata + 1.3 1.3 . <$$ Adao" comercial !59)3 =# (65 (2 . <$$$ Pret cu ridicata 5. 65 5. 2 . $D /<A !11 =# 552 552.2 D Pret cu amanuntul !lei/to# 5.1 5.1 2.2 lei/%uc. 5.1 Ponderea c:eltuielilor de indu"triali&are in total co"turi e"te de 51 = . Daca la co"turile totale "e adauga profitul impo&a%il !1 =# AC !51)51 =# "i /<A !9=# "e o%tine pretul cu amanuntul al fainii al%e tip 35 pe anul 1992.

CAPITOLUL III CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE 3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE Cre"terea performantei economice fara co"turi "uplimentare are in vedere utili&area eficienta a capacitatilor de productie "i calitatea produ"elor o%tinute. Structura productiei fiind adapta%ila "i o re&ultanta a cerintelor pietei repre&inta in fapt elementul care tre%uie "a fie cel mai ela"tic. <olumul fi&ic al productiei poate ramane con"tant) in"a "tructural ea "e depla"e&a frecvent catre produ"ele "olicitate de piata "i care in con"ecinta) pot fi valorificate la preturi reale mai mari) a"pect de loc negli,a%il in aportul la formarea profitului. Pentru cre"terea performantei economice pe termen "curt + fara eforturi "uplimentare) la S.C. PRODPAN S.A. e"te nece"ar "a "e acorde o importanta aparte politicii de mar;eting !prin crearea unui %irou de mar;eting#) care determina adoptarea unei "tructuri care "a a"igure e7tinderea pietei de de"facere > a politicii de produ" !"a urmarea"ca fluctuatiile cererii de produ"e in functie de "ortiment) cantitate) grama,#. $n urma reali&arii unor "onda,e) anc:ete) reali&ate de compartimentul de mar;eting) cu privire la pretul produ"elor fa%ricate de unitate dar "i in urma anali&ei renta%ilitatii pe fiecare produ") "e va renunta la fa%ricarea acelor produ"e care nu "unt cerute de con"umatori "i care pre&inta o renta%ilitate "ca&uta. Renuntarea la fa%ricarea unor produ"e "e face in favoarea

12

altora care pre&inta un inter" deo"e%it pentru con"umatori > "e va acorda deci o atentie deo"e%ita produ"elor re"pective) avandu+"e in vedere cre"terea calitatii lor pentru a "ati"face cat mai deplin gu"turile con"umatorilor. Anc:eta va lua in con"iderare fiecare produ" acordandu+"e note fiecaruia in ceea ce prive"te dimen"iunea) a"pectul) gu"tul "i pretul. Principalele a"pecte negative con"tatate conform carora "e va renunta la fa%ricarea unor produ"e in favoarea cre"terii calitatii altora) au fo"t urmatoarele 0 . din punct de vedere al a"pectului 0 produ"ele nu "unt cre"cute > coa,a e"te tare > aluatul pre&inta lip"a de ela"ticitate > aluatul e"te "faramicio" "i "e invec:e"te foarte repede > am%ala,ul e"te din :artie "i "e im%i%a de gra"imi > 1. din punct de vedere al formei "e con"tata o di"creptanta intre acea"ta "i grama, > de e7emplu ?co&onacul cu cacao !ra:at#@ de )5 ;g. e"te mult prea mare > in conditiile unui produ" de calitate ) la ace"te dimen"iuni el ar tre%ui "a cantarea"ca mult mai putin) datorita faptului ca ar fi mai pufo") mai %ine cre"cut !. din punct de vedere al gu"tului 0 "+a con"tat ca aluatul e"te acru la ?painea al%a "impla@ de )15 ;g.) iar amar la ?co&onacul cu ra:at@ de )5 ;g. aluatul fiind prea "arat "i cu gu"t de ulei ranced la ?co&onacul cu cacao@ de )5 ;g. aluatul e"te a"pru "i coa,a e"te prea tare > produ"ele c:iar daca au un gu"t placut) acea"ta calitate e"te ani:ilata de faptul ca produ"ele nu "e mentin proa"pete nici macar pe timpul nece"ar comerciali&arii lor *. din punct de vedere al pretului 0 "e con"tata ca unele produ"e de"i "unt "uficient de %une "u% a"pect organoleptic) au un pret ridicat) care de"cura,ea&a con"umatorul > la unele produ"e !c:iflele# pretul nu e"te corelat cu pretul celorlalte "ortimente !de e7emplu daca pretul c:iflelor ar fi corelat cu cel al fran&elei + un con"umator care cumpara doua paini ar prefera "a cumpere "i o c:ifla pentru a nu mai a"tepta re"tul#. Ace"te conclu&ii confirmate de anali&a a comportamentului con"umatorului tre%uie "a duca la ga"irea unor "olutii in vederea ameliorarii calitatii. Conform "tudiului de mar;eting ) "ocietatea va urma "a ridice calitatea unor produ"e cerute pe piata) fenomen ce va duce la o cre"tere a productiei vandute. E7$(."# '&$*.!"#+# 7 %*."+ #% ! *&.( S.C. PRODPAN S.A. A& * '+%"&. %.( 2--1 0## (+# 5 " 1+(.( %&. 28 N&.!&" $ndicatori 1. 5. <aloarea productiei !preturile perioadei# <aloarea productie !preturi curente# 2--vandute 11.(1 .(6( vandute 11.(1 .(6( 2--1 19.353. 15 11.233.291 2--1 4 " 2--165. = 1 (= *+

19

Am con"iderat ca in 5 1 productia vanduta va cre"te cu ( = fata de valoarea productiei vandute in anul anterior. Dar cre"terea valorii productiei vandute de fapt va fi cu mult mai mare datorita inflatiei) pe care o con"ideram ca va fi de 115 = in varianta optimi"ta. $ $n"a im%unatirea produ"elor fa%ricate pu"a pe "eama renuntarii la fa%ricarea unor produ"e care nu "ati"fac piata) "e va ra"frange nu numai a"upra valorii productiei vandute ci "i a"upra cifrei de afaceri. $n "ituatia in care volumul van&arilor de marfuri va ramane ne"c:im%at) cifra de afaceri va ?"uferi@ o cre"tere) datorata cre"terii productiei vandute. Cre"terea cifrei de afaceri va determina de a"emenea "i o cre"tere a veniturilor din e7ploatare cat "i o cre"tere a profitului in ca&ul in care vom elimina elementele con,uncturale care ar putea interveni. $n ta%elul urmator "e va evidentia cre"terea cifrei de afaceri determinata de fenomenul amintit mai "u". E7$(."# !#4&+# *+ 4 !+&# #% ! *&.( S.C. PRODPAN S.A A& * '+%"&. %.( 2--- - 0## (+# 5 " 1+(.( %&. 2, 2### /ata 1999 CA !preturile perioadei# 13.615.629 52.531.321 132)9 = CA !preturi curente# 13.615.629 16.116.3(1 1 5)1 = Dupa cum "e o%"erva din ta%elele nr.59 "i 1 cre"terea cifrei de afaceri e"te mai lenta decat cre"terea valorii productiei vandute) acea"ta datorita faptului ca am con"iderat ca activitatea din e7ploatare nu va "uferi modificari decat in ceea ce prive"te "porirea productiei vandute. Cre"terea cifrei de afaceri "e va ra"frange po&itiv a"upra unor indicatori de re&ultate) cum ar fi productivitatea muncii) cifra de afaceri la 1 lei capital fi7) c:eltuieli la 1 lei cifra de afaceri. $n ta%elul ce urmea&a vom arata cre"terea productivitatii muncii datorita ridicarii calitatii produ"elor fa%ricate la S.C. PRODPAN S.A. .r.crt . 1. 5. (ndicatori 1999 2### de

E7$(."# '&$*.!"#7#" "## 0.%!## #% ! *&.( S.C PRODPAN S.A. A& * '+%"&. %.( 2---0## (+#/'+&)$ % 5 " 1+(.( %&. 3- .r. Crt. 1. (ndictori 2### 2##1 2##1 /ata 2### 132)9 = de

Productivitatea muncii !preturile 29.(2 )15 151.111)96 perioadei# 5. Productivitatea muncii !preturi 29.(2 )15 91.512)19 1 5)1 = curente# Productivitatea muncii) fiind calculata in ca&ul de fata ca raport intre cifra de afaceri "i numarul de "alariati) va cunoa"te o cre"tere datorata aceleia"i evolutii a cifrei de afaceri) in conditiile in care numarul de "alariati ramane ne"c:im%at la nivelul anului 5 adica 126

per"oane. Deci im%unatatirea productivitatii muncii "+a facut pe %a&a cre"terii calitatii produ"elor finite) care a du" la o cre"tere a van&arilor de produ"e finite "i la o cre"tere a cotei de piata detinuta de unitate. Pentru analiza cre'terii per/ormantei economice /ara e/orturi 'uplimentare prin utilizarea e/icienta a capacitatii de productie "e are in vedere inlocuirea metodei prepararii maielei cla"ice !maiaua con"i"tenta# cu metoda prepararii maielelor fluide. 3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE $nve"titiile pe care le va face S.C.PRODPAN S.A. in urmatorii cinci ani in vederea cre"terii performantei economice vor fi urmatoarele 0 completarea parcului auto cu doua ma"ini de tran"port paine de capacitati mici pentru a permite o mai mare mo%ilitate in depla"area lor > dotarea cu o ma"ina de am%alare moderna a produ"elor in vid > inten"ificarea "i im%untatirea "i"temului de inca"are a creantelor prin crearea unui compartiment "peciali&at in urmarirea datornicilor "i con"trangerea lor in vederea ac:itarii creantelor > im%untatatirea "i e7tinderea "i"temului informatic prin ac:i&itionarea de calculatoare. Prin ac:i&itionarea de mi,loace de calcul performante "e mic"orea&a durata de prelucrare a datelor. Activitatea legata de piata va fi inten"ificata "i in privinta aprovi&ionarii "i de"facerii > Reorgani&area "patiilor comerciale "i a "tructurii marfurilor comerciali&ate prin amena,area maga&inelor "i dotarea cu "patii frigorifice) mo%ilier) utila,e pentru prelucrea aluatului "i coacerea produ"elor in fata clientilor !reinvierea traditiei ?Cuptoarelor de Aur@# > amena,area maga&inelor "u% forma paine 9 pati"erie) cu po"i%ilitati de "ervire pe loc a produ"elor proa"pete. E4+!"+(+ )!$%" "+ (+ #%7+)"#"##($& ; cre"te productia > cre"te cererea fata de anii precedenti) datorita cre"terii calitatii produ"elor) a pre&entarii lor cat "i prin introducerea in fa%ricatie a noi produ"e care "unt competitive atat din punct de vedere al calitatii cat "i al pretului celor din import > "caderea productiei "tocate in favoarea productiei vandute > cre"terea van&arilor de marfuri

E)"#0 &+ 7 ($&## #%7+)"#"##($& #% ! *&.( S.C. PRODPAN S.A. A& * - 0## (+# 5 " 1+(.( 31 2--4 69.5 15. 13. (. 111.5 %&. 2--5 19.3 3. 2. 5. 55.3

Nr.crt 1. 5. 1. (. 5.

T#'.( #%7+)"#"#+# Parc auto !doua autoutilitare# *a"ini pentru am%alat in vid Ac:i&itii de calculatoare Reorgani&area "patiilor comerciale ) moderni&ari "i reutililari /O/AL

2--1 192. 1 . ( . 1 . 562.

2--2 152.( 5(. 15. 2. 555.(

2--3 112.2 12. 5(. 3. 133.2

(1

Pentru completarea parcului de ma"ini de tran"port paine) unitatea a optat pentru doua ma"ini tip $<-CO din import deoarece pretul ace"tora e"te apro7imativ egal cu al celor noi de pe piata interna. De a"emenea) ele "unt importate cu utilitatile nece"are 0 carucior de de"carcat) rafturi pentu "u"tinerea ra"telelor in timpul tran"portului) etc. <aloarea ace"tor ma"ini e"te de 192. . lei inclu"iv utilitatile. <aloarea ace"tora "e amorti&ea&a liniar pe o perioada de 5 ani) re&ultand anual o amorti&are de 19.3 mii lei. *a"ina de am%alat in vid e"te nece"ara pentru a mari termenul de garantie al produ"elor de panificatie !in principal# dar "i pentru a practica un comert cat mai "teril din punct de vedere igienic. <aloarea ace"teia e"te de apro&imativ 1 . mii lei) amorti&ata tot liniar pe o perioada de 5 ani) cota anuala a amorti&arii fiind de 3. mii lei. Se ac:i&itionea&a "i doua calculatoare cu imprimante in valoare totala de ( . . lei. Pentru a reali&a toate inve"titiile propu"e in perioada viitoare firma va apela la credite %ancare) deoarece re"ur"ele proprii nu acopera nece"arul de inve"titii. Pentru "ur"e proprii de finantre nu a fo"t reparti&ata nici o cota din profitul net al e7ercitiului) de aceea pentru finantarea inve"titiilor in anul 5 "ocietatea apelea&a la un credit de 1 . . lei. M$*.( *+ 4#% %" &+ #%7+)"#"##($& - 0## (+# 5 +) ($% &+ !&+*#".(.# 5 " 1+(.( %&. Credit %ancar Suma 5 1 5 5 5 1 5 5 /otal inve"titii 1 . + e"alonari 1 . + ram%ur"ari 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . + do%an&i !(5 =# 115. 1 2. 21. 5(. 56. Dupa cum "e o%"erva din ta%elul nr. 15 firma va face un imprumut in valoare de 1 . . lei) intr+o "ingura tran"a.. Ram%ur"area creditului "e va face in cinci ani) in "ume egale) cate 3 . . lei anual. Do%anda aferenta creditului total e"te de (5 =) ceea ce in"eamna o do%anda de ( 5. . lei) ceea ce in"eamna ca do%anda platita la tot imprumutul va fi cu 115 = mai mare decat valoarea creditului in "ine. Deci firma are de inapoiat .ancii la care a facut creditul o "uma de 6 5. . lei. 32 5 (

CAPITOLUL IV CONCLUZII SI PROPUNERI Din anali&a performatei "ocietatii S.C. PRODPAN S.A. Arad au re&ultat urmatoarele elemente po&itive 0 infra"tructura e7i"tenta > calitatea competitiva a produ"elor de %a&a > e7i"tenta unui "i"tem de control al calitatii de la receptia materiei prime pana la e7pedierea produ"ului finit > calificarea) "peciali&area "i e7perienta per"onalului >

(5

e7perienta "ocietatii in domeniul "pecific de activitate > "ocietatea di"pune de re"ur"ele umane nece"are reali&arii programului de productie propu"e > "tructura activelor fi7e e"te adecvata o%iectivului de activitate > "ta%ilirea "i continuitatea profitului de %a&a crea&a premi"ele unei calitati %une "i con"tante a produ"elor reali&ate > activitatea "ocietatii nu conduce la poluarea mediului > produ"ele reali&ate au de"facerea a"igurata > practicarea unor preturi competitive > e7i"tenta unor maga&ine proprii permite "ocietatii cre"terea vite&ei de rotatie a activelor circulante > e7i"tenta unui parc auto propriu ec:ipat cu mi,loace de tran"port "pecifice > politica core"pun&atoare a remunerarii per"onalului > "ocietatea a reali&at profit pe perioada anali&ata) deci "unt conditii de "upravietuire in viitor > tendinta de cre"tere a fondului de rulment > ine7i"tenta creditelor %ancare > "ta%ilitatea patrimoniala. Principalele pro%leme cu care "e confrunta S.C. PRODPAN S.A Arad) "i in general toate "ocietatile de morarit "i panificatie cu capital ma,oritar de privat) "unt generate de 0 van&area !livrarea# unor produ"e catre agentii economici incapa%ili de plata > diminuarea fondurilor de inve"titii !din amorti&ari "i profit# care de"eori au fo"t utili&ate pentru plata "alariilor > mentinerea de catre conducerile "ocietatilor a unor efective de "alariati ne,u"tificat de mari> de"i cererea productiei interne "+a redu" > capacitatile de productie "unt in"uficient folo"ite !din cau&a lip"ei unei piete de de"facere mai mari#> dependenta activitatii de %loca,ul financiar intern > dimen"iunea "ocietatii) care nu e"te %ine valorificata > mi,loacele de tran"port utili&ate in pre&ent la de"facerea painii "i a produ"elor de panificatie "unt de capacitati mari "i nu permit mo%ilitatea "i acce"ul la maga&inele de de"facere in conditiile unui trafic auto inten" > in"talatiile te:nologice) cu e7ecutia celor ac:i&itionate dupa 1929) "unt de productie indigena "i pre&inta un grad avan"at de u&ura fi&ica "i morala > lip"a compartimentelui de mar;eting pentru urmarirea fluctuatiei cererii in functie de "ortiment) calitate) grama,) etc.> "u%evaluarea gradului real de u&ura !amorti&area# care conduce la pierderi de capital> e7i"tenta unor fonduri fi7e care aflandu+"e in afara e7ploatarii) nu produc> te:nologia de panificatie a "ocietatii e"te vec:e de 15 9 ( de ani) avand un grad foarte "ca&ut de automati&are !productivitatea muncii#. diminuarea "au c:iar renuntarea la reparatii care au determinat "porirea u&urii fi&ice a ec:ipamentelor) care) adaugata la grava lor u&ura morala !unele erau u&ate moral inca din anii cand au fo"t pu"e in functiune#) duc la conclu&ia nece"itatii unei forte de munca "uperior calificate in vederea reali&arii unei productii de calitate. $n vederea im%unatatirii performantelor "ocietatii e"te nece"ar "a "e acorde o importanta deo"e%ita politicilor de mar;eting) care determina adoptarea unei "tructuri care "a a"igure e7tinderea pietei de de"facere) politicilor de produ"e care "a contri%uie la cre"terea calitatii produ"elor precum "i introducerea de produ"e noi care "a contri%uie la com%aterea concurentei. De a"emenea "e are in vedere innoirea te:nologiei) a dotarii te:nicii> precum "i ameliorarea organi&arii "i conducerii "ocietatii prin aplicarea re&ultatelor cercetarii "tiintifice.

(1

$n conclu&ie) S.C. PRODPAN S.A. tre%uie "a ia ma"uri pentru im%untatirea calitatii) precum "i pentru practicarea unor preturi acce"i%ile con"umatorilor) care "a conduca la cre"terea gradului de utili&are a capacitatilor de productie. De a"emenea) unitatea ar tre%ui "a "e puna la indemana con"umatorilor din marile &one aglomerate) ale "colilor) ceea ce ar duce la cre"terea volumului van&arilor. $n acela""i timp) pentru cre"terea eficientei economice) tre%uie "a "e ai%a in vedere 0 moderni&area "i rete:nologi&area ec:ipamentelor in conditii de eficienta > ridicarea eficientei prin cre"terea utili&arii fondului de timp di"poni%il al in"taltiei > reali&area inve"titiilor pentru moderni&are.

((

S-ar putea să vă placă și