Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lec ie

Profesor Cr ciun Grigore Data : 10 decembrie 2014 Unitatea de nv m nt : Colegiul Naional Garabet Ibraileanu Clasa : a IX-a E Obiectul: Istorie Tema : Cultul mozaic Subiectul : Cultul mozaic( predare-n Tipul de lectie : mi$t!

!"are#

rei & tradi"iile lui 'i istoria lor& e$plicarea mi'c!ri poporului n antic(itatea 'i bazele reli%iei mozaice ct 'i principale s!rb!tori 'i ar%umentarea apari"iei lor 'i moti ul dispersiei popula"iei)

Obiectivul fundamental : predarea despre %eneza poporului e

Obiective opera ionale cognitive:


1) 2) ,) 4) -) .) /) 0)
1)

*! identi+ice locul apari"iei lor *! identi+ice arealele de r!spndire a e reilor antici *! numeasc! popoarele care au in+luen"at istoria poporului e reu *! identi+ice mi'carea poporului e reu *! identi+ice con+lictele n care au participat e reii *! identi+ice c!r"ile sacre *! identi+ice aportul pe care la a ut reli%ia mozaic! *! stabileasc! conte$tul n care a +ost +ormat re%atul e reu s! transcrie& numeasc! sau men"ioneze& pe baza te$tului& o in+orma"ie istoric!

e$plica"ia ele ului 'i a pro+esorului& con ersa"ia euristic! si e$aminatorie& compara"ia& demonstra"ia& problematizarea& e$erci"iul)

Metode si procedee :

Mijloace de nv m nt : manualul& pa%in!-2eb cu sc(eme 'i ima%ini& c!r"i 'i lucrari


'tiin"i+ice care se re+er! la tem! Forme de activitate : +rontal!

Locul de desfa urare : cabinet

Timp : -0 de minute Bibliografie: Pentru profesor:


Conceptia despre lume si viata in iudaism si crestinism de Pr. Conf. Dr. Ioan Stancu Poporul ales de Iulian 3redescu *ina%o%ile& locasurile de cult ale e reilor de 4eodor 5!n!lac(e& 6ocasurile de cult ale e reilor de Iulian 3redescu Enciclopedia religiilor Vol. I-II &Michel Malherbe

Pentru elev:
7orman *olomon& Iudaismul. Foarte scurta introducere&ed)8ll+a&200/

Momentele leciei I. Momentul organi)atoric

Succesiunea de coninut

Acti itatea profesorului 7oteaz! absen"ele& pre%!te'te materialul didactic& mparte clasa n dou! %rupe n +unc"ie de op"iunea pentru teza cu subiect unic& d! indica"ii ele ilor n le%!tur! cu des+!'urarea acti i"!"ii) E alueaz!& to"i ele i la tema precent!

Acti itatea ele ului 8scult! indica"iile pro+esorului& distribuie mpreun! cu acesta materialul didactic)

!biec ti e

Metode" procedee #i mi$loace de %n &&m'nt -con ersatia -e$plica"ia demonstra"ia

(orme de e aluare

II.Consolidarea cuno#tinelor

9!spunde tema n !"at! de acasa 'i recapituleaz!

III. Captarea ateniei

9emarcarea c! 'i n 9om:nia contemporan!

Ele i identi+ica comunit!"ile e ree'ti 'i

-e$plica"ia E aluarea -con ersa"ia ini"ial! e$aminatorie 'i euristicc! -e$erci"iul -compara"ia -e$plica"ia -con ersa"ia

IV. Anunarea leciei noi #i a planului de predare%n &are V. Dob'ndirea noilor cuno#tine

traiesc mozaice 'i trebuie s! le studiem cultura pentru c! au adus un important aport la %eneza rom:nilor 8nun"! titlul lec"iei noi 'i planul de predare-n !"are

remarc! sina%o%ile din ora'

e$aminatorie

7oteaz! planul lec"iei n caiet)

-con ersa"ia -e$plica"ia

*.Istoria e reilor

3rezint! istoria timpurie a e reilor 'i reamrc! asem!n!rile 'i deosebirile cu e rei de ast!zi& remarc! mi'c!rile popula"iei 'i 'ubrezimea st!rilor sociale n perioada antic!

Ele ii ascult! e$plica"iile date& pun ntreb!ri n condi"iile n care au nel!muririt)'i noteaz! n caiet moment importante e oluti e

;1&2&, -con ersatia &4 euristica -e$plicatia ele ului 'i a pro+esorului -n !"area prin descoperire -e$erci"iul -comparatia <+i'a de lucru ; -e$plicatia -&.&/&0 pro+esorului &1 'i ele ului <con ersatia euristic! -problema-

E aluarea +ormati != continu!

+.Aspectul religios

3rezint! ori%inea 'i istoria apari"iei reli%iei mozaice & e$plic! bazele cultului 'i aportul pe care la adus reli%ia mozaic! la +ormarea altor reli%i

Ele ii ascult! e$plica"iile date& pun ntreb!ri n condi"iile n care au nel!muririt)'i noteaz! n caiet moment

E aluarea +ormati != continu!

importante e oluti e& bazele cultului 'i +ormele c!r"ilor sacre mozaice VI. (i,area cuno#tinelor 6e cere ele ilor s! numeasc! principalele idei discutate& n ordine cronolo%ic! 'i bazele reli%ie ?en"ioneaz! e$erci"iile pe care le au de rezol at pentru acas!) @ace aprecieri %enerale asupra clasei) Ele ii& cu a>utorul pro+esorului& puncteaz! principalel e enimente discutate) 8lc!tuiesc enun"uri cu caracter istoric cu 2-, cu inte noi)

tizarea -n !"area prin descoperire -e$erci"iul -(arta -con ersa"ia -e$plica"ia

E aluarea +ormati != continu!

VII. -ema pentru acas& IV. Incheierea acti itatii