Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL I 1.

NOTIUNI DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE A APARATULUL URINAR NOIUNI DE ANATOMIE Aparatul urinar este alcatuit din cei doi rinichi si din caile evacuatoare ale u rinii: calice, a!inele, uretere, "e!ica urinara si uretra. Rinichii, organele se cretoare ale urinii, au forma de bob de fasole si sunt situati de o parte si de alta a coloanei lombare. Fiecare rinichi, inconjurat de un strat celuloadipos si invelit de o capsula fibroasa inextensibila, este situat in l#$a renala. Rinich ii au o margine externa convexa, o margine interna concava si doi poli: unul sup erior si altul inferior. Pe partea concava se afla hilul renal, alcatuit din art era si vena renala, limfaticele nervii, jonctiunea ureterobazinetala. Rinic%iul &rept este ceva mai jos situat decat cel stang. Loja renala este limitata in sus de diafragm, in spate de ultimele doua coaste si dedesubtul lor de muschii si a ponevrozele lombare, iar inainte, de viscerele abdominale. In jos, loja renala e ste deschisa de aici, usurinta cu care se produce ptoza renala!. "ituarea lombo# abdominala a rinichiului explica de ce durerile renale pot fi resimtite lombar, abdominal sau pelvian, de ce tumorile renale se evidentiaza ca o masa abdominala si de ce flegmoanele perinefretice cu evolutie superioara imbraca simptomatolog ie toracica. $nitatea anatomica si fiziologica a rinichiului este ne'r#nul, alca tuit din (l#)erul polul vascular! si tu ul urini'er polul urinar!. %umarul nefro nilor din cei doi rinichi se evalueaza la & milioane. Gl#)erulul ' primul elemen t al nefronului ' este alcatuit dintr#un ghem de capilare care rezulta din ramif icatiile unei arteriole aferente, provenita din artera renala. (apilarele se reu nesc apoi si formeaza o arteriola eferenta, care se capilarizeaza din nou in jur ul primei portiuni a tubului urinifer. Tu ul urini'er ' al doilea element al nef ronului ' se prezinta sub forma unui canal lung de )* mm, format din urmatoarele segmente: capsula +o,man, tubul contort proximal, ansa -enle, tubul contort dis tal si tubii colectori. Cap*ula +#,)an are forma unei cupe care inconjura glomer ulul si este alcatuit din doua foite. (apsula +o,man, impreuna cu glomerulul pe care#l contine, poarta numele de corpuscul .alpighi. /in tubii contorti distali, prin canalele colectoare si canalele comune care se deschid in papilele renale, urina formata trece in calice si de aici in bazinet. Legatura bazinetelor cu ve zica urinara ' organ dotat cu o musculatura puternica si situat in pelvis, inapo ia pubisului #este realizata prin ele &#ua uretere. 0raiectul abdomino#pelvian a l ureterelor explica posibilitatea compresiunii acestora de catre fibroame, chis turi ovariene sau cancere rectosigmoidiene. Uretra ' canalul excretor al vezicii ' are la femeie un traiect foarte scurt, spre deosebire de barbat, la care trai ectul este lung si traverseaza prostata, de unde posibilitatea compresiunii uret rale de catre un adenom sau cancer de prostata, cu rasunet asupra intregului arb ore urinar.

NOTIUNI DE FIZIOLOGIE Rinic%iul este un organ de importan1a vital2 3i are numeroase func1ii, dintre ca re func1ia principal2 const2 4n formarea urinei. Prin aceasta se asigur2 epurarea organismu lui de substan1e toxice. Formarea urinei se datoreaz2 unui mecanism complex de f iltrare la nivelul glomerulilor 3i de reabsorb1ie 3i secre1ie la nivelul tubilor , prin filtrarea glomerular5 se formeaz2 urina primitiv2 6 7)* 7 urin2 primitiv2 8&9 ore, din filtrarea a 7)** 7 plasm2:. $rina primitiv2 are compozi1ia plasmei, dar far5 proteine, lipide 3i elemente figurate. (on1ine deci ap2, glucoza, uree , acid uric 3i to1i electroli1ii s5ngelui. In faza urm2toare, la nivelul tubilor care reabsorb cea mai mare parte a filtrat ului glomeruiar, se formeaz2 urina definitiv2. 0otu3i la acest nivel se face o s electare: tubii reabsorb total sau 4n mare cantitate substan1ele utile 3i 4n can titate mic2, pe cele toxice. "ubstan1ele utile sunt substan1e cu prag, care sunt eliminate prin urin2 numai c5nd concentra1ia lor sanguin2 a dep23it limitele fi ziologice 6ap2, glucoza, %a(l, bicarbona1i:. "ubstan1ele toxice sunt substan1e f ar5 prag, eliminarea lor urinar2 fac5ndu#se imediat ce apar 4n s5nge. ;pa este r eabsorbit5 4n propor1ie de <<=, glucoza 4n 4ntregime 6condi1ia este ca 4n s5nge s2 existe mai pu1in de 7,>* g glucoza =o:, s2rurile 3i 4n particular clorura de sodiu, 4n propor1ie variabil2 6<?#<<=:. "ubstan1ele toxice nu sunt reabsorbite d ec5t 4n propor1ie mai mic2 6@@= uree, A)= acid uric:. Rinichiul are 3i propiet21 i secretorii, put5nd elimina 3i chiar secreta unele substan1e, ca amoniacul, cu rol foarte important 4n echilibrul acido#bazic. /eci, procesul de formare a urin ii cuprinde o faz2 glomerular5, 4n care prin filtrare se formeaz2 urina ini1ial2 3i o faz2 tubular5, In care prin reabsorb1ie 3i secre1ie se formeaz2 urina defi nitiv2. (aracterul de urin2 definitiv2 este dob5ndit de tubii distali prin proce sul de concentrare, sub influen1a hormonului retrohipofizar. /up2 cantitatea de ap2 pe care o are la dispozi1ie, rinichiul elimin2 unele substan1e 4ntr#o cantit ate mai mare sau mai mic2 de ap2, rezult5nd o urin2 cu densitate variabil2. $rin a format2 permanent ' diureza 67,)#&,) ml8min: ' se depoziteaz2 4n vezica urinar 2, de unde c5nd se acumuleaz2 o anumit2 cantitate 6&)*#@** ml:, se declan3eaz2 r eflex mic1iunea ' deschiderea sf4ncteralui vezical 3i golirea vezicii. Mic-iunea # este un act con3tient, deschiderea 3i 4nchiderea sfincterului vezical put5nd fi comandate voluntar. Rinichiul are 3i rol predominant 4n men1inerea echilibrul ui acido#bazic, prin eliminarea de acizi 3i cru1area bazelor, men1in5nd p-#ul la cea. A,@). Rinichii mai asigur2 constanta presiunii osmotice a plasmei elimin5n d sau re1in5nd, dup2 caz, apa 3i diferi1i electroli1i. In concluzie, rinichii 4n deplinesc 4n organism trei func1ii de baz2: 7. func1ia de epura1ie sanguin2B &. func1ia de men1inera a echilibrului osmoticB @. func1ia de men1inere a echilibru lui acido#bazic.

;lterarea acestor func1ii conduce la apari1ia sindromului de insuficien12 renal2 , urmat2 uneori de instalarea comei uremice. $reterele sunt conducte care contin u2 bazinetele celor doi rinichi, cobor5nd retroperitoneal de o parte 3i de alta a coloanei vertebrale. ;re o lungime de aproximativ&)cm.. ;jung 4n pelvis de und e se vars2 4n vezica urinar2.