Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

-a a XII-a]

ministrului nr. 3180/ 13.02.2013

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Programa -a a XII-a. Aceast menirea de a construi un model cognitiv adecvat fam pentru 1 VIII-a; ntrdoi pentru clasele a Vgreco-

are n vedere curriculum la se

-a; pentru clasele a VII-a; -a. nd

pentru clasele a IX, pentru clasele a XI-

Modulul

(pentru clasele a V-

-a) propune

conexiuni interdisciplinare, prin valorificarea ctorva toposuri culturale, printre care

Modulul VII-

greco-romane -a)

(pentru clasele a

valori rom integrarea acestora ntr-un context de comunicare, asigurnduModulul (pentru clasele a IX-a) prezentate

argumentative, elementele de Modulul XII-a) culturii romne. -

raportul om-

ia

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

profilului umanist individualizat; elevul ca centru al demersurilor didactice inovatoare;

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt:

principiul transferului STRUCTURA PROGRAMEI Programa

rii romne

Cultivarea respectului pentru valorile culturale perene Cultivarea

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a V-

-a

romne e specifice politice similare destine; geografice diferite 1.3. Exp efect, n contexte istorice diferite 1.4. Examinarea aspectelor relevante ale mitului 1.5. Extrapolarea elementului-cheie al mitului n contextul cultural romnesc istorice similitudine de

istorice marcante; Joc de rol: simularea ntlnirii dintre Burebist medalion, precum Caesar, Pompei; religioase; externi, cu impact n destinul poporului

sugestiilor textelor; poveste bine urt;

2.

2.1. Alegerea imaginea 2.2.

joc de identificare a cuvintelor / neologisme.


4

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a VModulul I: Modulul al II-lea: Modulul al III-lea: Modulul I:

-a -danubian fundamental -danubian -danubian (secolul I a. Chr).

- Burebista, Cezar, Pompei danubian); - Elemente specifice ale religiei dacilor (Deceneu Zamolxe); - Elemente specifice ale religiei romanilor despre moartea lui Cezar). I.2. P iul carpato-danubian( secolul II p. Chr). danubian); murus Dacicus Modulul al II-lea: discordiei: - Judecata lui Paris etc.) II.3. Cutia Pandorei: - Mitul lui Prometeu II.4. Merele de aur: - Mi -

-o cu lumnarea,

Modulul al III-lea. Termeni romn III.1. Corpul omenesc -se nasus, gula, oculi, barba, pilus, pectus, bracchia, manus, digitus, genu, frons/frontem etc. III.2. Flora fauna: herba, viola, rosa, arbor/arborem, cerasus, prunus, caballus, ovis/ovem, canis/canem, vulpes, lupus, ursus etc. : rivus, aqua, fluvius, lacus, montes, collis, vallis etc. (verbe la infinitiv): cantare, recitare, fugere, venire, videre, audire, sentire, ducere, dicere, tacere, disputare etc.
5

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a VII-

-a

romne e specifice i rezumare, oral sau / 1.2. comparare 1.3. Evaluarea personajelor n 1.5. Corelarea textului citit cu imaginea / tabloul

relevante pentru mit / poveste; de fixare a tipologiei personajului; E din punct de vedere simbolic, moral; imaginilor, tablourilor; Jocuri de identificare a unui personaj mitic sau de poveste, pe baza unui detaliu semnificativ.

2. Dezv

2.1. / sintag / criterii; ntr-se diferite

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a VIIgreco-romane n Modulul I: Mituri greco-romane Modulul al II-lea: Modulul I: Mituri greco-romane I.1. Tema prieteniei corespondent romnesc I.2. - Tezeu -Frumos, zborului, prin analogie, scorpiei, balaurului. I.3. -divinitate - Prometeu dice ( al

-a

(prezentare te prietenul, amicul;

-labirint;

dent n basmele

motivul coborrii n Infern; corespondent romnesc, al

Modulul al II-lea:

II.1. pro domo; alter ego; sine die; sui generis; ipso facto; ad hoc; de iure; de facto; volens, nolens etc. II.2. Verae amicitiae aeternae sunt. Repetitio est mater studiorum. Cui prodest? Per aspera ad astra! Festina lente! Carpe diem! Nota bene! Facta, non verba! Non multa sed multum.

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a IX-

-a

ecifice

1.2. Identificarea terminologiei specifice unor filmului documentar, albumului; 1.3. Reconstituirea profilului unui roman la diferite vrste sau momente din Folosirea unor machete, mostre, desene de / actuale 1.5. Descoperirea etimologiilor unor cuvinte uzuale 1.6. Identificarea coordonatelor / reperelor stabile, respectiv

Compuneri tematice teleportarea n timp a unui licean de azi;

re a unor tipologii, homo faber, homo viator, homo ludens.

2.

2.1. Traducerea maximelor 2.2. Asocierea maximei cu context; joc: Cine maxime? 2.3. Identificarea etimonului unor termeni

desprinse din maxime; Mini-dezbateri tema prieteniei; Cui prodest verbum?

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a IXModulul I: Modulul al II-lea: Modulul I: I.1. Tema: familia

-a

al

/ primar, secundar, superior). I.4. Tema: joc(terminologie, clasificare: jocuri publice gladiatori, de circ, de amfiteatru, scenice, cursele de cai, ca forme de petrecere a timpului liber; romn elemente specifice). etimologii). I.7. Tema: rituri ale trecerii I.8. Tema: calendarul ile anului, etimologii; calendar iulian, calendar gregorian, calendar modern). Modulul al II-lea: Fondul gnomic, sapien al II.1. eiusdem farinae, vanitas vanitatum, fortuna labilis, magna cum laude, ex toto corde, lapsus linguae, lapus memoriae, casus belli, aequo animo, honoris causa, exempli gratia, ab origine, ab ovo etc. II.2. Veni,vidi,vici. Alea iacta est! Quoque tu, mi fili! Amicus necessarius quam ignis et aqua. Amore, more, ore, re probantur amicitiae. Amicus certus in re incerta cernitur. Sol omnibus lucet. Fortuna caeca est. Libri sua fata habent. Nihil utilius sale et sole. Concordia civium, murus urbium. De gustibus non disputandum. negotium-otium,

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a XI1. Utilizarea unor aspecte semn

-a

Exemple de 1.1. Realizarea unor conexiuni pertinente ntre istorie; 1.2.Identificarea de motive, teme, loci communes n operelepentru autorii romni 1.3. Stabilirea de analogii ntre universuri artistice similare 1.4. Compararea unor fragmente ale ; ucerile 1.5. Definirea specificului unor specii literare, pastel, basm) 1.6. Distingerea diverselor ipostaze feminine n recomandate; recurente: vanitas vanitatum, fortuna labilis;

studiate;

2.2. Identificarea etimonului latinesc al unor joc, de identificare a autorului, termeni din maximele studiate 2.3. Identificarea unor contexte noi pentru rost citatele celebre Texte argumentative, avnd ca titlu o

contexte noi; or principii morale.


10

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Clasele a XIModulul I: Modulul al II-lea: Modulul I:

-a

al Expresii consacrate n context romnesc

I.1. Cronicarii moldoveni versus Sallustius, Titus Livius, Tacitus istorie); I.2. Miron Costin ( ); vanitas vanitatum; fortuna labilis; I.4. Dimitrie Cantemir (Descriptio Moldaviae; Incrementa atque decrementa aulae Othomanicae); I.5. Ion Budai-Deleanu ( ) versus Vergiliu (Eneida); I.6. Vasile Alecsandri (Pasteluri) versus (Ode) motivul fntnii; I.7. Mateiu I. Caragiale (Craii de Curtea-Veche), Nicolae Filimon (Ciocoii i noi) versus Petronius (Satyricon) tipul parvenitului; (Povestea lui Harap-Alb, Povestea Porcului) versus Apuleius ( Psyche); I.9. Eminescu (Poezii) versus Catul (Poezii) tipul femeii nestatornice; : Mihai Eminescu; Vasile Voiculescu; Tudor Arghez Vergiliu; Horatius; Ovidiu. Modulul al II-lea: al II.1. Exemple: sine ira et studio; ab urbe condita; ab origine; illo tempore; suo tempore; aurea mediocritas; carpe diem; exordium ex abrupto; ars longa, vita brevis; auri sacra fames; captatio benevolentiae; cave canem; dulces exuviae; historia magistra vitae. II.2. Odi et amo...Veteris flammae vestigia agnosco. Arma virumque cano... Non omnis moriar... Exegi monumentum... Timeo Danaos et dona ferentes. Musa, mihi memora causas! Labor / amor omnia vincit. Ex ossibus ultor! Audaces (audentes) fortuna iuvat. Ave, Caesar imperator, morituri te salutant! Donec eris felix, multos numerabis amicos. Da mi bassia mille! Dulce et decorum est pro patria mori. Vae victis! Est modus in rebus.

11

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

Sugestiile

metodologice -

adecvat

comunicare, pentru clasele VII-

-VI, prin realizarea

-o centrare pe arii mai largi de studiu. Disciplinele ca obiecte , lucrezi , pentru a ngloba firesc trecutul n prezent, pentr patrimoniu universal. ivelor, a

ultime, clasele a IX-a nt

XII-

unitate n diversitate De -

- jocul de rol (Burebista versus Pompei); 12

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

- imagini-suport, ilust - jocul (fuga prin labirint labirintul lui Minos); - biblioteca vie; - mini-dezbaterea; - mini, DVD-

i romanii);

, de asemenea, recomandate elevilor de liceu, constituind modele de mini-cercetare, cu un grad sporit de dificultate.

Probele orale sunt foarte importante. jocuri de rol (Sunt Burebista / / Soare). Probele scrise, testele, test de control portofoliul tematic, proiectul sau studiul de caz. (vizitarea Sarmisegetuzei, a Romei), parteneriatele n acest caz, se parcurg n mod necesar Identificarea temei de lucru. -o mini-dezbatere actor ntr-o

realizarea produsului. Prezentarea produsului realizat.

Reflectarea asupra ntregii exper

intercultural. 13

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

lumea -

Ferrris, Julie; Nicholson, Sue; Stroud, Jonathan Tagholm, Sally, ,E Kunzl, Ernst, R Paraschiv, Mihaela;Tiron Delia, Memento antiquitatis!, Robert, Jean-Noel, Roma , Editura Bic All, 2002 Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului, Editura Ion Crea

- Apuleius, Lucius, - Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Editura Tineretului, - Costin, Miron, , Editura Gramar, Bucu - Deleanu, Ion Budai, - Horatius, Q., F., Opera Omnia 1980 - Livius, Titus, Ab Urbe condita -

, Editura Minerva,

Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului Ovidius, P., N., Opere Caragiale, I. Mateiu, Opere Petronius, T., N., Satyricon, traducere de Eugen Cizek, Editura pentru L 1967 Plutarh, , t Suetonius, , Editura Vergilius, P. M., Eneida 1980 Catullus, C.V., Carmina, traducere de Th. 1999

Gabriela, - Ferrari, Ana, Mitologii: - Kun, N., A., - Olinescu, Marcel, Enciclop - Iorga, Nicolae, Istoria romnilor - Prvan, Vasile, Getica http://www.pantheon.org/ http://www.mythindex.com/ http://www.obta.uw.edu.pl draco/docs/voccomp.html http://www.euroclasic.eu/
14

Anexa nr

la ordinul ministrului educatiei

nr. 3180/ 13.02.2013

http://www.clasice.ro/ http://www.livius.org/ http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html t curriculum Mina-Maria RUSU inspector general MECTS (coordonator) -a a XII-a: prof. Sarmiza Belcescu, prof. Geanina Honceriu

15

S-ar putea să vă placă și