Sunteți pe pagina 1din 4

Vaclav HAVEL, Godot nu va veni, pentru c el nu exist, n Revista 22, an III, nr. 49 (1992, p. 12, traducere de Vasile a!

ian", iscurs de recep#ie #inut la Acade!ia de $tiin#e %&rale 'i (&litice, Institut de )rance, cu prile*ul pri!irii ca !e!+ru as&ciat str,in, la 2- &ct&!+rie 1992 Vin dintr.& #ar, ce a tr,it !ul#i ani n a'teptarea li+ert,#ii sale. /,.!i 0ie per!is a'adar s, pr&0it de aceast, &ca1ie pentru a pre1enta & scurt, re0le2ie despre 0en&!enul a'tept,rii. E2ist, !ai !ulte 0eluri de a a'tepta. 3A'tept4ndu.l pe 5&d&t, ca ntruc6ipare a desc,rc,rii sau a salutului universal, se situea1, la una dintre e2tre!it,#ile paletei 0&arte lar7i ce ac&per, diversele 0&r!e de a'teptare. (entru !ul#i dintre n&i, cei ce tr,ia! n spa#iul c&!unist, a'teptarea era des resi!#it, dac, nu ca & stare per!anent,, n &rice ca1, destul de apr&ape de aceast, p&1i#ie.li!it,. 8ncercui#i, cuprin'i 'i c&l&ni1a#i din interi&r de siste!ul t&talitar, indivi1ii 'i pierduser, &rice speran#, n 7,sirea vreunei ie'iri, 'i pierduser, v&in#a de a ac#i&na 'i c6iar senti!entul c, ar putea ac#i&na. (e scurt, 'i pierduser, speran#a. $i t&tu'i, ei nu pierduser, nev&ia speran#ei. 0,r, speran#a, via#a se 7&le'te de sensul ei. e alt0el, nici nu & puteau pierde, de&arece, ar 5&d&t 9 cel e aceea, ei l a'teptau pe 5&d&t.

a'teptat 9 nu vine nici&dat,, pentru si!plul !&tiv c, el nu e2ist,. El nu este dec4t un su+stitut al speran#ei. (r&dus al neputin#ei n&astre, el nu este & speran#,, ci & ilu1ie. : +ucat, de c4rp,, ea ns,'i plin, de 7,uri, servind la peticirea unui su0let s04'iat. /peran#a indivi1il&r 0,r, speran#,. La cealalt, e2tre!itate era un alt 0el de a'teptare; a'teptarea su+ 0&r!a r,+d,rii. : a'teptare ani!at, de credin#a c, a re1ista spun4nd adev,rul este & c6estiune de principiu, c, a'a tre+uie 0,cut, 0,r, a calcula dac, !4ine sau vre&dat, acest an7a*a!ent va da r&ade sau va 0i n 1adar. : a'teptare nt,rit, de c&nvin7erea c, a repeta adev,rul are un sens n sine, 0ie 'i nu!ai cel al unei +re'e n re7nul !inciunii 7enerali1ate. Ap&i, dar nu!ai n al d&ilea r4nd, & a'teptare inspirat, de c&nvin7erea c, s,!4n#a va nc&l#i ntr.& +un, 1i. <e'tiind ni!eni c4nd. (&ate pentru alte 7enera#ii. Aceast, atitudine, pe care, si!pli0ic4nd, & v&! nu!i di1iden#,, presupunea 'i cultiva r,+darea. Ea ne.a nv,#at s, a'tept,!. A'teptarea su+ 0&r!a r,+d,rii. A'teptarea ca 0&r!, a speran#ei 'i nu ca & e2presie a disper,rii. A! putea spune c, a'tept4ndu.l pe 5&d&t este lipsit de sens, este a te !in#i pe tine nsu#i, deci & pierdere de ti!p. (e c4nd acest al d&ilea !&d de a'teptare are un sens; el nu !ai e & dulce !inciun,, ci & via#, a!ar, !plinit, n adev,r.

A.l a'tepta pe 5&d&t repre1int, a'teptarea n0l&ririi unui crin pe care, n 0apt, nu l.a! s,dit nici&dat,. /, evit,! &rice 0el de nen#ele7ere; cet,#enii care tr,iau n spa#iul c&!unist nu se !p,r#eau n cei ce.l a'teptau pe 5&d&t 'i disiden#i. Era! t&#i, ntr.& &arecare !,sur,, c4nd printre cei care.l a'teptau pe 5&d&t, c4nd disiden#i, unii &pt4nd cu prec,dere pentru pri!a s&lu#ie, iar ceilal#i pentru a d&ua. Aceast, e2perien#,, a'a cu! a 0&st ea, s.ar putea reduce la c&nstatarea c, un tip de a'teptare nu val&rea1, !ai !ult dec4t cel,lalt. Re0le2ia !ea nu deriv, dintr.& nev&ie ap,s,t&are de a ev&ca n&stal7ic trecutul. Ea tre+uie s, !, c&nduc, la desc&perirea a ceea ce aceast, e2perien#, repre1int, pentru pre1ent 'i pentru viit&r. (er!ite#i.!i s, v, v&r+esc la pers&ana nt4i. E2ersat 0iind cu aceast, capacitate st&ic, de a a'tepta, capacitate speci0ic, desiden#il&r 'i c&nvins de sensul ei pr&0und n ace'ti ulti!i trei ani care s.au scurs de la pa'nica rev&lu#ie antit&talitar,, !, scu0undase! ntr.& ner,+dare disperat,. %, t&rtura 74ndul c, trans0&r!,rile naintau prea ncet, c, #ara nu avea nc, & n&u, c&nstitu#ie de!&cratic,, c, ce6ii 'i sl&vacii t&t nu a*unseser, s, se n#elea7, asupra c&e2isten#ei l&r ntr.un acela'i stat, c, nu ne apr&prie! destul de repede de lu!ea de!&cratic, &ccidental,, c, nu era! capa+ili s, ne asu!,! cu n#elepciune trecutul, c, eli!in,! prea ncet resturile vec6iului re7i! 'i t&at, de1&larea lui !&ral,. 8!i d&rea! cu disperare ca cel pu#in unul dintre aceste &+iective s, 0ie reali1at, pentru ca !unca ce & ndeplinea! n 0runtea unei #,ri s, a*un7, la un re1ultat vi1i+il, inc&ntesta+il, tan7i+il. 8!i era 7reu s, !, rese!ne1 cu ideea c, p&litica este un pr&ces 0,r, s04r'it (ca 'i Ist&ria", pr&ces care nu ne per!ite nici&dat, s, spune! c, ceva este ter!inat, ndeplinit. =a 'i c4nd a' 0i uitat de t&t s, a'tept; s, a'tept n sin7urul 0el ce avea vreun sens. Ast,1i, de la distan#a, a! t&t ti!pul s, !, re74ndesc la t&ate acestea. $i ncep s, n#ele7 cu! c,1use! su+ p&vara acestei 0&r!e de ner,+dare, &6, c4t de ni!icit&are, a civili1a#iei te6n&cratice !&derne, p,trunse de ra#i&nalitatea ei, c&nvinse pe nedrept c, lu!ea este un careu de re+us n care nu e2ist, dec4t & unic, s&lu#ie c&rect,, a'a.1is &+iectiv,, la pr&+le!,. : s&lu#ie c,reia i sunt sin7urul n !,sur, a.i decide ter!enul 0inal. ),r, s,.!i dau sea!a, c,dea!, de facto, su+ p&vara certitudinii perverse c, a' 0i st,p4nul a+s&lut al realit,#ii, st,p4n ce ar avea & unic, v&ca#ie; aceea a des,v4r'irii acestei realit,#i dup, & 0&r!ul, dinainte 0,cut,. $i cu! !ie sin7ur !i revenea ale7erea !&!entului, nu era nici un !&tiv care s, !, !piedice s.& 0ac ndat,. 8n 0ine, credea! c, ti!pul !i apar#ine. A 0&st & i!ens, er&are.

ac, Lu!ea, )iin#a 'i Ist&ria 'i au pr&priile surpri1e 'i secrete ce surprind ra#iunea !&dern,, n 0apt ra#i&nalist,, este pentru c, ele ur!ea1, de ase!enea 'i & traiect&rie sinu&as, 'i su+teran, ce le este pr&prie. A d&ri supri!area acestei sinu&1it,#i i!penetra+ile, printr.un +ara* in0ernal, c&!p&rt, !ulte riscuri, de la pierderea p4n1ei 0reatice 'i p4n, la sc6i!+,rile tra7ice ale +i&s0erei. 54ndindu.!, la ner,+darea !ea p&litic,, sunt nev&it s, c&nstat c, &!ul p&litic de a1i 'i de !4ine, per!ite#i.!i 0&l&sirea c&nceptului de &! p&litic p&st!&dern, tre+uie s, nve#e s, a'tepte n adev,ratul 'i pr&0undul sens al cuv4ntului. <u !ai e v&r+a de a.l a'tepta pe 5&d&t. Aceast, a'teptare tre+uie s, traduc, un anu!e respect pentru !i'carea 'i derularea intrinsec, a )iin#ei, un respect pentru natura lucruril&r e2istente 'i pentru dina!ica l&r aut&n&!, ce re1ist, la t&ate !anipul,rile vi&lente. Aceast, a'teptare tre+uie s, se spri*ine pe d&rin#a de a da &ric,rui 0en&!en li+ertatea de a.'i de1v,lui pr&priul 0unda!ent, adev,rata sa su+stan#,. =&!p&rta!entul &!ului p&litic p&st.!&dern nu !ai tre+uie s, se !ani0este printr.& anali1, i!pers&nal,, ci printr. & vi1iune pers&nal,. 8n l&c s, se spri*ine pe &r7&liu, ar tre+ui s, se 6r,neasc, din u!ilin#,. e&se+indu.se ast0el de & !a'in,rie, lu!ea re0u1, c&ntr&lul a+s&lut. =u!, de ase!enea, nici nu p&ate 0i rec&nstituit, de la cap la c&ad,, +a14ndu.ne pe vreun c&ncept te6nic. >t&pi'tii care cred ast0el ter!in, prin a pr&v&ca su0erin#e &ri+ile. esprins, de su0letul u!an (unic prin esen#,", ra#iunea, c4nd se instituie ca !&t&r principal al tutur&r ac#iunil&r p&litice, nu p&ate duce dec4t la vi&len#,. Lu!ea se rev&lt, !p&triva &rdinii i!puse de creier, creier ce pare a 0i uitat c, nu repre1int, dec4t & !&dest, parte din aceast, ar6itectur, in0init !ai +&7at, ce se nu!e'te lu!e. =u c4t lu!ea este, cu ri7&are 'i ner,+dare, !ai c&nstr4ns, cate7&riil&r ra#i&nale, cu at4t !ai !ari sunt e2pl&1iile ira#i&nalit,#ii cu care ne surprinde. a, eu nsu!i critic sarcastic al tutur&r e2e7e#il&r &r7&li&'i ai acestei lu!i ce este a n&astr,, a tre+uit s,.!i a!intesc c, nu a*un7e s, e2plici lu!ea, ci tre+uie s, & 'i n#ele7i. <u a*un7e s,.i i!pui pr&priile tale cuvinte, tre+uie s, ntin1i 'i urec6ea, d4nd ascultare p&li0&niei !esa*el&r adesea c&ntradict&rii. <u.i de a*uns s, descrii n ter!eni 'tiin#i0ici !ecanis!ul lucruril&r 'i 0en&!enel&r. ?re+uie s, le 'i si!#i 'i s, le veri0ici n ad4ncul su0letului. <u tre+uie s, s&c&ti! d&ar pe calendarul pe care ni l.a! 0i2at pentru a ac#i&na asupra lu!ii. ?re+uie &n&rat 'i un calendar in0init !ai c&!ple2, cel pe care lu!ea ni.l i!pune 'i care este parte inte7rant, a !iil&r de calendare aut&n&!e ce 7uvernea1, & !ultitudine in0init, de 0en&!ene naturale, ist&rice 'i u!ane.

5&d&t nu va veni pentru c, el nu e2ist,.

e alt0el, 5&d&t este i!p&si+il de inventat.

E2e!plul tip al unui 5&d&t i!a7inar, cel ce a 'i s&sit (deci, unul 0als" 'i care pretindea c, ne va salva, dar care n.a 0,cut dec4t s, distru7, 'i s, deci!e1e. El a 0&st c&!unis!ul. A! c&nstatat cu 7r&a1, c, ner,+darea !ea cu privire la resta+ilirea de!&cra#iei avea ceva c&!unist n ea. /au, !ai 7eneral, ceva ra#i&nalist. A! d&rit s, 0ac Ist&ria s, avanse1e la 0el cu! un c&pil tra7e de & plant, pentru a & 0ace s, creasc, !ai repede. : plant, nu p&ate 0i p,c,lit,, cu!, de alt0el, nici Ist&ria nu p&ate 0i p,c,lit,. de 1i. =u u!ilin#,, dar 'i cu dra7&ste. ac, &a!enii p&litici 'i cet,#enii ar nv,#a s, a'tepte n adev,ratul sens al cuv4ntului, !ani0est4ndu.'i ast0el respectul pentru &rdinea intrinsec, a lucruril&r 'i a ins&nda+ilel&r l&r pr&0un1i!i, dac, ar n#ele7e c, &rice lucru pe lu!ea asta dispune de ti!pul s,u, c, cel !ai de pre# este ti!pul, !ai presus dec4t ceea ce a'teptau ei de la Lu!e 'i de la Ist&rie, c, 'tiu ce a'teapt, Lu!ea 'i Ist&ria la r4ndul l&r de la ei, atunci u!anitatea nu p&ate s04r'i c6iar a'a de r,u cu! ne i!a7ina! c4te&dat,. Vin dintr.& #ar, plin, de ner,+d,t&ri. Ei sunt at4t de ner,+d,t&ri p&ate pentru c, l.au a'teptat at4t pe 5&d&t 'i c,, n s04r'it, au sen1a#ia c, a s&sit. Este & er&are la 0el de !&nu!ental, ca aceea a a'tept,rii. 5&d&t n.a s&sit. $i e 0&arte +ine a'a, de&arece dac, un 5&d&t ar 0i s&sit, el n.ar 0i putut s, 0ie dec4t cel i!a7inar, 5&d&t.ul c&!unist. <u!ai c, ceea ce tre+uia s, se c&ac, s. a c&pt. (&ate c, acest 0ruct s.ar 0i c&pt !ai repede dac, a! 0i 'tiut s,.l ud,! !ai +ine. <u ave! acu! dec4t & sin7ur, !isiune; trans0&r!area 0ructel&r acestei rec&lte n se!in#e n&i, iar pe acestea din ur!, s, le se!,n,! 'i s, le ud,! cu r,+dare. <u e2ist, nici un !&tiv de n7ri*&rare at4t ti!p c4t se!,natul 'i udatul sunt +ine 0,cute. A*un7e s, n#ele7e! c, a'teptarea n&astr, nu este lipsit, de sens, pentru c, ea este 7enerat, de speran#, 'i nu de disperare, de credin#, 'i nu de de1n,de*de, de u!ilin#, n 0a#a ti!pului acestei lu!i 'i nu de tea!,. : a'teptare nu plictisit,, ci tensi&nat,. : ast0el de a'teptare este !ai !ult dec4t & si!pl, a'teptare. Este via#,, via#, ca participare n +ucurie la !irac&lul )iin#ei. ar planta p&ate 0i udat,. =u r,+dare. @i