Sunteți pe pagina 1din 33

R.O.A.F.

- extras
CAPITOLUL II COMPETIII
Art. 15 Neprezentarea sau ntrzierea la jocuri 1. Jocurile oficiale vor ncepe la ora stabilit de forul organizator. Dac una sau a bele ec!ipe nu se prezint la stadion" ntrzie sau nu prezint carnetele de legiti are ale juctorilor n a#i 15 inute de la ora de ncepere ori se prezint cu ai pu$in de % &'apte( juctori la seniori 'i ) &opt( juctori la jocurile de juniori 'i fotbal fe inin" legiti a$i cu drept de joc" arbitrul va fluiera sfr'itul jocului 'i va conse na n raportul de arbitraj situa$ia respectiv. *. +c!ipa prezent la terenul de joc n ti pul regula entar va co pleta raportul de arbitraj. ,. -n lipsa arbitrului" neprezentarea se constat" n ordine" de ur toarele persoane. a( arbitrii asisten$i sau" dup caz" al patrulea oficial" delega$i la jocul respectiv/ b( observatorul oficial al jocului. 0. Dac o ec!ip de seniori nu se prezint" ntrzie sau nu prezint carnetele de legiti are la dou jocuri n acela'i ca pionat" ea va fi e#clus din co peti$ie" sanc$ionat cu penalitate sportiv 'i va fi retrogradat n e'alonul i ediat inferior n anul ur tor. 5. +c!ipele de juniori care nu se prezint" ntrzie sau nu prezint carnetele de legiti are la trei jocuri n acela'i ca pionat" vor fi e#cluse din co peti$ie 'i sanc$ionate cu penalitate sportiv" iar cluburile respective vor suporta consecin$ele prevzute de prezentul regula ent. Dac n aceast situa$ie se afl cluburi cu activitate e#clusiv de juniori" acestea" nu vor ai fi nscrise n edi$ia ur toare a ca pionatului de juniori A 'i 1. 2. Dac o ec!ip de seniori nu se prezint la dou jocuri n decursul unui ca pionat" iar ec!ipa se afl pe o pozi$ie de retrogradare &influen$nd clasa entul( aceasta va fi e#clus din co peti$ie 'i va fi retrogradat cu dou trepte co peti$ionale. %. Dac o ec!ip de seniori a fost e#clus pentru dou neprezentri n ca pionatul anterior" la pri a neprezentare n ca pionatul n curs va fi e#clus din co peti$ie 'i va fi retrogradat cu o treapt co peti$ional. Art. 12 3onsecin$e ale neprezentrii 1. +c!ipele pot invoca un caz fortuit n situa$ia ntrzierii sau neprezentrii la joc din otive ce privesc transportul" nu ai dac prezint o dovad scris din partea organelor co petente &4N356" servicii auto" organe de poli$ie(" prin care se constat eveni entul 'i cauzele te!nice ale defec$iunilor aprute la ijlocul de transport. 7a dosarul cauzei este obligatoriu s se prezinte foaia de parcurs a ijlocului de transport auto" e is pentru deplasarea respectiv. n aceast situa$ie" n func$ie de probele prezentate" co isia va putea !otr" dup caz" reprogra area jocului respectiv" confor prevederilor prezentului regula ent. *. Dac una din ec!ipe sau a bele ec!ipe se prezint la teren dup ce arbitrul a fluierat sfr'itul jocului" deci dup 15 inute regula entare" se vor aplica sanc$iunile artate n regula ent" c!iar dac jocul s8a disputat dup aceea n regi de joc a ical. ,. +c!ipele care nu s8au prezentat" au ntrziat" sau nu au prezentat carnetele de legiti are ale juctorilor" cu e#cep$ia situa$iilor de caz fortuit" sunt obligate s ra burseze ec!ipelor organizatoare toate c!eltuielile efectuate pentru organizarea jocurilor respective" n ter en de 19

zile de la data pronun$rii !otrrii de ctre co isia co petent. n caz contrar nu vor fi progra ate la jocurile ur toare. 0. n cazul n care jocul nu s8a disputat datorit neprezentrii unei ec!ipe" arbitrii 'i observatorul sunt ndrept$i$i s li se asigure:deconteze de ctre clubul organizator cazarea" asa 'i ra bursarea c!eltuielilor de transport" ai pu$in bare ul de arbitraj sau observare. Art. 1% 6etragerea ec!ipei de pe teren ;;;;;4<4===== 1. -n situa$ia n care " indiferent din ce otive" o ec!ip se retrage de pe teren" sau refuz s reia jocul" naintea consu rii ti pului regula entar" ea va fi sanc$ionat confor prevederilor regula entare. *. -n aceste cazuri arbitrul va aplica >6egula celor trei inute? confor dispozi$iilor prezentului regula ent. Art. 1) Jocuri ntrerupte sau a nate 1. Jocurile oficiale nu pot continua dac terenul devine i practicabil" potrivit dispozi$iilor prezentului regula ent" sau din cauza ntunericului &n cazul jocurilor care nu sunt progra ate n nocturn(. *. Jocul poate fi ntrerupt pentru cauzele artate ai sus" nu ai de ctre arbitru. ,. Jocul va fi reluat n aceea'i zi" n cel ult o or de la ntrerupere" dac terenul devine practicabil sau condi$iile at osferice au devenit favorabile desf'urrii jocului. 0. Dac reluarea jocului nu este posibil n a#i 29 de inute de la o entul ntreruperii" jocul se va desf'ura a doua zi" la o or care va fi stabilit de co un acord de cele dou ec!ipe" fiind reluat din inutul n care a fost ntrerupt. n cazul n care ec!ipele nu ajung la un acord privind ora la care se va relua jocul" acesta se va relua la ora la care a nceput n ziua precedent. @rin e#cep$ie" jocurile de juniori ntrerupte de arbitru" care nu ai pot continua n aceea'i zi n a#i 29 de inute de la o entul ntreruperii" vor fi reprogra ate de forul organizator. 5. Dac arbitrii se declar indisponibili pentru a doua zi" se va cere co isiei co petente s delege al$i arbitri" sau" n cazul n care acest lucru nu este posibil" jocul se va reprogra a. 2. n cazul n care jocul nu se poate disputa nici a doua zi" datorit acelora'i condi$ii care au deter inat ntreruperea sa" jocul va fi reprogra at de forul organizator confor dispozi$iilor prezentului regula ent" ur nd s se dispute n ntregi e" situa$ie n care avertis entele pri ite de juctori se anuleaz. %. Juctorii eli ina$i n ti pul unui joc ntrerupt nu ai pot face parte din ec!ipa care continu partida" a doua zi" n condi$iile artate de art. 1).,. Juctorii eli ina$i n ti pul unui joc ntrerupt" care a fost reprogra at confor art. 1).2" vor fi sanc$iona$i corespunztor prevederilor regula entare. ). +c!ipele care nu se prezint pentru rejucarea jocurilor a nate sau ntrerupte" vor fi sanc$ionate confor prevederilor regula entare. A. 7a jocurile a nate pentru a doua zi" dac arbitrii 'i observatorii oficiali sunt din alt localitate" cluburile organizatoare sunt obligate s asigure cazarea 'i asa acestora 'i s suporte c!eltuielile supli entare. 19. Jocurile oficiale progra ate n nocturn care nu pot ncepe sau nu ai pot continua datorit" nefunc$ionrii" ntreruperii func$ionrii" respectiv a func$ionrii necorespunztoare a instala$iei de nocturn 'i care nu pot s nceap sau s fie reluate n ter en de a#i 29 de inute de la ora

oficial de ncepere" respectiv" de la o entul ntreruperii se o olog!eaz cu rezultatul de , 9 n favoarea ec!ipelor vizitatoare. Ber enul de 29 de inute se aplic o singur dat fie nainte de nceperea jocului" fie din o entul ntreruperii jocului de ctre arbitru. Dac dup nceperea:reluarea jocului intervine o nou defec$iune a instala$iei de nocturn" jocul se va o ologa cu rezultatul de , 9 n favoarea ec!ipei vizitatoare. Art. *1 3luburi cu ai ulte ec!ipe

1. 3luburile pot participa n ca pionatele de seniori nu ai cu o singur ec!ip la fiecare categorie co peti$ional. *. -n cazul cluburilor care particip cu ai ulte ec!ipe n categorii co peti$ionale diferite" ec!ipele n cauz nu au dreptul s pro oveze n categoria superioar n care particip o alt ec!ip a aceluia'i club. 4e ia n calcul situa$ia e#istent la ter inarea ca pionatului n cursul cruia ec!ipa respectiv a ob$inut dreptul de pro ovare. ,.1. n situa$ia n care una dintre ec!ipele aceluia'i club" participant n co peti$ii confor art. *1.1 'i *" se claseaz pe un loc care i d dreptul s pro oveze sau s participe la un baraj pentru pro ovare" acest drept revine ec!ipei clasat pe locul ur tor" dac aceasta nu se afl ntr8o situa$ie si ilar. ,.*. n cazul ca pionatelor de juniori A 'i 1 organizate de 565" la care particip ai ult de o ec!ip a aceluia'i club" la turneele finale are drept de participare nu ai o singur ec!ip a clubului respectiv. 0. 3luburile care particip cu ai ulte ec!ipe n categorii co peti$ionale diferite sunt obligate s depun la forurile organizatoare" nainte de nceperea turului 'i respectiv returului ca pionatului &pentru eventuale odificri(" lista no inal cuprinznd ini 15 juctori care au drept de joc nu ai la ec!ipa din categoria superioar. 5. n lista celor 15 juctori trebuie s figureze nu ai juctori seniori" titulari sau rezerve n ec!ipa de categorie superioar n ini 59C din jocurile oficiale" n caz contrar" ec!ipa de categorie inferioar neavnd drept de pro ovare. 2. Bo$i ceilal$i juctori legiti a$i la clubul respectiv" inclusiv juniori" au drept de joc la oricare dintre ec!ipele clubului" fr nicio restric$ie" cu respectarea celorlalte condi$ii regula entare. n cazul n care ec!ipele aceluia'i club particip la ca pionatele organizate de foruri diferite &565:7@5:AJ5:AD51(" lista cu cei 15 juctori care au drept de joc nu ai la ec!ipa de categorie superioar se va depune la fiecare for organizator" n caz contrar" ec!ipa de categorie inferioar neavnd drept de pro ovare. %. 7a jocurile ec!ipei de categorie inferioar" delegatul clubului este obligat s ane#eze la raportul de arbitraj" o dat cu nscrierea juctorilor 'i oficialilor" lista cu cei 15 juctori care au drept de joc nu ai la ec!ipa de categorie superioar" nregistrat la forul co petent" pentru ca delegatul ec!ipei adverse s o poat verifica 'i" dup caz" s poat for ula eventuale contesta$ii. n cazul n care contesta$ia for ulat pentru aceste otive este nte eiat" ec!ipa vinovat va pierde jocul prin forfait. ). -n cazul n care lista cu cei 15 juctori nu este ane#at la raportul de arbitraj" jocul nu va ai avea loc" ec!ipa respectiv ur nd s piard jocul cu , 9. Art. ** 6eguli de joc ;;;;;4<4=====

7a toate jocurile oficiale 'i a icale se aplic >7egile jocului? stabilite de Enternational 5ootball Association 1oard" singurul organis co petent s odifice aceste reguli. Art. *, Durata jocului 1. Durata unui joc oficial sau a ical este de. 8 A9 de inute pentru jocurile de seniori" fotbal fe inin" juniori A 'i A 1/ 8 )9 de inute pentru jocurile de juniori 1/ 8 %9 de inute pentru jocurile de juniori 3/ 8 29 de inute pentru jocurile de juniori D/ 8 09 de inute pentru jocurile de juniori +/ 8 09 de inute &joc efectiv( pentru jocurile de fotbal n sal. *. Bi pul de joc este pr$it n dou reprize egale cu o pauz ce nu poate dep'i 15 inute. Durata pauzei dintre reprize nu poate fi odificat dect cu acordul arbitrului. Art. *0 Jocuri cu prelungiri 1. Jocurile de seniori disputate n siste eli inatoriu care dup consu area ti pului regula entar de joc se ter in cu un rezultat de egalitate" vor fi prelungite cu dou reprize a cte 15 inute fiecare" fr pauz ntre ele" dar cu o pauz de a#i cinci inute ntre sfr'itul jocului 'i pri a repriz de prelungire. n aceast pauz" n care juctorii sunt obliga$i s r n n terenul de joc 'i s se supun dispozi$iilor arbitrului" se va stabili prin tragere la sor$i ec!ipa care va avea lovitura de ncepere. *. -n cazul n care" dup cele ,9 de inute de prelungiri" egalitatea persist" ec!ipa c'tigtoare a jocului va fi stabilit prin e#ecutarea loviturilor de departajare" confor prevederilor cuprinse n >7egile Jocului?. ,. Jocurile de copii 'i juniori nu se pot prelungi n cazul unui rezultat de egalitate" ec!ipa c'tigtoare a jocului fiind dese nat n ur a e#ecutrii loviturilor de departajare. Art. *% 5or ularea contesta$iilor ;;;;;4<4===== 1. 3luburile care apreciaz c ec!ipa advers a nclcat unele prevederi regula entare" indiferent de natura lor" au dreptul s8'i sus$in cauza nu ai n baza unei contesta$ii scris n raportul de arbitraj. *. 4esizarea se face din oficiu de forul co petent" nefiind necesar for ularea unei contesta$ii n condi$iile prevzute de art. *%.1" n cazul juctorilor afla$i n stare de suspendare pentru cu ul de cartona'e galbene sau ca ur are a unei decizii pronun$ate de co isia co petent" precu 'i pentru nerespectarea dispozi$iilor privind obligativitatea nscrierii n raportul de arbitraj a nu rului ini de juctori for a$i la nivel na$ional. ,. +c!ipele au dreptul de a introduce contesta$ii" astfel. a( nainte de nceperea jocului. 8 dac se contest dreptul de joc al unuia sau al ai ultor juctori din ec!ipa advers" nscri'i n raportul de arbitraj" artndu8se otivele n od concret/ 8 dac se contest valabilitatea progra rii jocului pe terenul respectiv/ 8 dac se contest calificarea cadrului edical delegat sau lipsa autosanitarei/ 8 dac se contest neregularitatea terenului de joc &di ensiunile terenului 'i ale por$ilor"

ine#isten$a sau starea plaselor por$ilor 'i a steagurilor de col$" a arcajului" etc.(/ b( n pauz sau dup ter inarea jocului" nainte de restituirea carnetelor de legiti are de ctre arbitru. 8 dac se contest dreptul de joc al juctorilor de rezerv intra$i ulterior n joc/ 8 dac se contest identitatea unuia sau ai ultor juctori nscri'i n raportul de arbitraj. 0. 3ontesta$iile se fac n scris n raportul de arbitraj 'i se se neaz de ctre delegatul sau cpitanul ec!ipei n prezen$a delegatului sau cpitanului ec!ipei adverse" care se neaz de luare la cuno'tin$ 'i a arbitrului care este obligat s specifice o entul for ulrii contesta$iei &nainte" la pauz sau dup ter inarea jocului( 'i s se neze. 5. -n cazul n care delega$ii sau cpitanul ec!ipei adverse refuz s se neze de luare la cuno'tin$" arbitrul va conse na acest lucru n raportul de arbitraj. 2. Arbitrii sunt obliga$i s pun raportul de arbitraj la dispozi$ia delega$ilor sau cpitanului de ec!ip pentru for ularea unei contesta$ii" la solicitarea acestora" n oricare o ent &nainte" la pauz sau la ter inarea jocului( 'i indiferent de otivul contesta$iei. 6efuzul arbitrului de a pune la dispozi$ie raportul de arbitraj se va sanc$iona confor prevederilor regula entare. %. Juctorii contesta$i pot fi nlocui$i nu ai nainte de nceperea jocului. n acest caz contesta$ia r ne fr obiect. Arbitrul va conse na acest lucru n raportul de arbitraj. n ase enea situa$ii" nu rul de juctori de rezerv se reduce n od corespunztor. ). 3ontesta$iile referitoare la identitatea juctorilor 'i la dreptul de joc se fac no inal. n ceea ce prive'te contesta$iile referitoare la dreptul de joc" delega$ii ec!ipelor au obliga$ia de a nscrie n raportul de arbitraj n od e#plicit otivul pentru care este contestat juctorul &dubl legiti are" lipsa vizei anuale" lipsa vizei edicale" substituire" etc.(. Art. *) @rocedura solu$ionrii contesta$iilor 1. 3ontesta$iile for ulate pot fi dovedite cu ur toarele ijloace de prob. nscrisuri" artori" interogatorii" confruntri" e#pertize" nregistrri audio8video" fotografii. *. 3ontesta$iile solu$ionate de co isiile co petente ale 565:7@5 'i dovedite nente eiate" se resping ca nefondate" iar cele fcute contrar prevederilor acestui regula ent &tardive" neta#ate" nesus$inute" nese nate" etc.(" se resping" de ase enea" ca neregula entare. ,. 3ontesta$ia trebuie s con$in pe scurt otivele 'i cauzele care o deter in" ec!ipa contestatar putnd s le prezinte ulterior pe larg" fie n scris n ter en de 0) de ore de la disputarea jocului" fie oral" n fa$a co isiilor co petente. 7ipsa conse nrii n raportul de arbitraj a otivului pentru care se presupune c se face vinovat ec!ipa advers sau juctorul acesteia" duce la respingerea contesta$iei. 0. -n cazul n care se face contesta$ie pentru substituire de juctori 'i dac juctorul n cauz refuz s se prezinte n fa$a arbitrului" s se legiti eze cu buletinul de identitate sau alt docu ent &pa'aport sau certificat de na'tere" n cazul juctorilor sub 10 ani(" s se neze raportul de arbitraj" s prezinte carnetul de legiti are" s fie fotografiat preun cu arbitrii" sau" dac nu se prezint pentru confruntare la pri a 'edin$ a co isiei co petente de la disputarea jocului" juctorul respectiv este considerat vinovat de substituire. n aceast situa$ie" ca 'i n cazul n care substituirea a fost dovedit cu prilejul judecrii de ctre co isia co petent" ec!ipa respectiv 'i juctorul vinovat vor fi sanc$iona$i confor prevederilor regula entare. 5. Ba#ele de contesta$ie se depun la 565" 7@5 sau la AJ5:AD51" dup caz" n nu erar" prin vira ent" cec" sau prin andat po'tal" n ter en de 0) de ore de la disputarea jocului. 2. Nedepunerea ta#ei de contesta$ie atrage dup sine respingerea ei ca neta#at 'i o ologarea

jocului cu rezultatul de pe teren. %. 3luburile care prin delega$ii lor introduc contesta$ii nejustificate" de rea8credin$" ne otivate sau neac!itate" sunt obligate s suporte c!eltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate n fa$a co isiei co petente &delega$i" juctori" arbitri" etc.(. n ase enea cazuri" ec!ipa contestatar va fi sanc$ionat cu avertis ent" iar n caz de recidiv va fi obligat la plata unei penalit$i cu un cuantu reprezentnd dublul ta#ei de contesta$ie. ). 5ac e#cep$ie de la sanc$iunile artate n alineatul precedent" ec!ipele care" dup ter inarea jocului" n cel ult 19 inute" renun$ la contesta$ie specificnd acest lucru n raportul de arbitraj. A. Ba#ele de contesta$ie" indiferent de odul de solu$ionare a cauzei" nu se restituie. Art. ,5 3a pionatele de juniori ;;;;;4<4===== ,. @entru a avea drept de participare la ca pionatele divizionare de seniori" cluburile au ur toarele obliga$ii. b( cluburile din 7iga a ,8a. s participe n ca pionatele de juniori 3" D 'i + & ini , ec!ipe(. -ncepnd cu anul co peti$ional *919 :*911 cluburile din 7iga a ,8a sunt obligate s participe cu ec!ipe n ca pionatele de juniori A" 1 'i 3. c( cluburile din 7iga a 08a. s participe cu cel pu$in o ec!ip n ca pionatele de juniori. ). @entru a participa la jocurile oficiale din ca pionatele na$ionale ale juniorilor A" 1" 3" D 'i +" juctorii trebuie s ndeplineasc" cu ulativ" ur toarele condi$ii. a( s fie legiti a$i pentru ec!ipa clubului respectiv cu drept de joc" potrivit prevederilor cuprinse n regula entul privind statutul 'i transferul juctorilor de fotbal/ b( s se ncadreze n li itele de vrst stabilite prin regula entele co peti$iilor" respectiv. 8 juniori A. sub 1A ani/ 8 juniori 1. sub 1% ani/ 8 juniori 3. sub 15 ani/ 8 juniori D. sub 1, ani/ 8 juniori +. sub 11 ani. 4e ia n calcul vrsta juctorilor la nceperea fiecrei edi$ii a ca pionatelor. c( s se prezinte la jocuri cu carnetul de legiti are 'i cartea de identitate sau pa'aportul" n original/ pentru juniorii D 'i + cu carnetul de legiti are 'i certificatul de na'tere" n original" sau copie legalizat. A. -n cazul juctorilor juniori care particip att la co peti$iile organizate de 565" ct 'i la cele organizate de 7@5 'i:sau AJ5:AD51" pentru e#ercitarea dreptului de joc al acestora este necesar" ntre altele" viza anual acordat de forul co petent s organizeze fiecare dintre co peti$iile la care juctorii juniori respectivi particip. n aceste cazuri" ta#a de viz anual se ac!it nu ai la 565" iar 7@5:AJ5:AD51 vor acorda viza anual" pentru juctorii juniori respectivi" la cerere" pe baza vizei 565" ob$inut n prealabil. @entru juctorii juniori afla$i ntr8o ase enea situa$ie" 7@5:AJ5:AD51 vor $ine n eviden$ o fotocopie a fi'elor personale ale acestora.

CAPITOLUL III CONDIII DE PARTICIPARE N COMPETIII


Art. 0* 3ondi$ii de o ologare

1. 6egulile de ai jos prevd condi$iile care trebuie ndeplinite pentru o ologarea unui stadion 'i" respectiv" regulile referitoare la clasificarea acestora potrivit criteriilor stabilite de 565. *. Jocurile oficiale se pot desf'ura nu ai pe stadioane o ologate de forul co petent" respectiv 565:AJ5:AD51. @entru a fi o ologate" terenurile trebuie s fie gazonate" cu suprafa$a neted 'i perfect orizontal 'i s ndeplineasc ur toarele condi$ii. b( pentru jocurile oficiale din 7iga a *8a 'i a ,8a 'i cele de fotbal fe inin" lungi ea terenului trebuie s fie de 199 195 " iar l$i ea de 2* 2) / c( pentru jocurile de juniori. lungi ea. A5 195 'i l$i ea 29 2) . ,. @entru nclzirea juctorilor de rezerv trebuie s e#iste un spa$iu suficient de8a lungul liniilor de argine sau n spatele liniilor de poart" n spatele panourilor publicitare" respectiv a liniei fotografilor. 0. Berenurile de joc pot fi acoperite 'i cu gazon artificial" dac acesta ndepline'te standardele de calitate acreditate de 5E5A. 5. 4tadionul 'i terenul trebuie s fie dotate cu. a( por$i de di ensiuni corespunztoare >7egilor jocului?. 1arele por$ilor trebuie s fie confec$ionate din alu iniu sau un alt aterial si ilar" s aib sec$iunea de for rotund sau eliptic" s fie de culoare alb 'i s nu prezinte nici un pericol pentru juctori. F poart de rezerv" care poate fi instalat ntr8un ti p scurt" trebuie s e#iste n stadion la fiecare joc oficial/ b( teren arcat cu ateriale adecvate" de culoare alb" care s nu prezinte pericol pentru juctori 'i arbitri/ c( de regul" gard prej uitor din plas de sr nalt de ini *"*9 " prevzut cu cel pu$in 0 por$i" cte una pe fiecare latur a terenului" care se desc!id spre terenul de joc n scopul evacurii n caz de urgen$ a spectatorilor din tribune. @entru jocurile oficiale organizate de AJ5:AD51" nl$i ea ini a gardului prej uitor este de ini 1"5 / d( tunel de protec$ie pentru juctori" arbitri" oficiali" co plet izolat de public" pentru a asigura siguran$a 'i securitatea acestora n ti pul deplasrii de la vestiare la teren 'i napoi/ e( tribune cu o capacitate ini stabilit n func$ie de categoria co peti$ional pentru care se o olog!eaz stadionul" astfel. 8 599 de locuri pentru 7iga a ,8a" ntre care" ini *99 de locuri pe scaune &ncepnd cu 91.9%.*919(/ 8 ,99 de locuri pentru fotbal fe inin 'i juniori. 4caunele trebuie s fie individuale" bine fi#ate" separate unul de altul" avnd sptarul de ini ,9 de c nl$i e 'i nu erotate" confec$ionate dintr8un aterial incasabil 'i ignifug/ i( dou vestiare pentru juctori" prevzute cu du'uri 'i grupuri sanitare n stare de func$ionare 'i cu as de asaj. 5iecare vestiar trebuie s fie ec!ipat cu ini , du'uri 'i * toalete cu scaun" scaune sau bnci pe care se pot a'eza cel pu$in *9 de persoane" o as de asaj 'i o tabl destinat pregtirii tactice/ j( un vestiar pentru arbitri prevzut cu cel pu$in un du'" o toalet cu scaun" o as 'i locuri pe scaune sau bnci pentru 5 persoane/ ( toalete cu scaun pentru spectatorii de a bele se#e" precu 'i urinale" care trebuie s e#iste n fiecare sector din stadion" astfel. o toalet pentru fiecare *59 de spectatori 'i un urinal la fiecare 159 de spectatori/ n( tabel de arcaj instalat ntr8un loc vizibil" cu sau fr crono etru. o( sta$ie de a plificare &aceasta nu este obligatorie la terenurile o ologate pentru jocurile din 7iga a 08a" fotbal fe inin 'i de juniori(/ p( tabl de le n" aterial plastic sau sticl" ontat ntr8un loc vizibil" pentru afi'area

for a$iilor cu ini ,9 de inute nainte de nceperea jocului/ G( palete indicatoare din le n" etal sau plastic" pe care s fie i pri ate nu erele pe a bele fe$e" care vor fi folosite la nlocuirea juctorilor pe ti pul desf'urrii jocurilor 'i la anun$area ti pului de prelungire stabilit de arbitru. Di ensiunile acestora sunt artate n ane#a nr. 1. @aletele indicatoare pot fi nlocuite cu o tabel electronic pentru sc!i bri/ r( bnci pentru juctorii de rezerv 'i pentru persoanele oficiale" unde au acces a#i 1, persoane" respectiv. % juctori de rezerv" alte 2 persoane" ntre care antrenori" delegat" edic 'i asor. 1ncile vor fi situate pe aceea'i parte" la distan$ egal fa$ de linia de centru 'i la ini u 5 etri de linia de argine" de regul n apropierea gardului prej uitor. +le vor avea un acoperi' protector. s( locuri de parcare n spa$ii pzite pentru ini dou autocare 'i 19 autoturis e pentru ec!ipe 'i oficiali/ '( locuri de pri ajutor pentru spectatori" arcate cu se ne distinctive/ t( spa$iu special a enajat 'i dotat care per ite o vizibilitate opti asupra terenului 'i tribunelor punct de co and &nu ai la co peti$iile de seniori(/ 2. @anourile publicitare trebuie a plasate la o distan$ de ini , etri de linia de argine 'i n spatele liniei fotografilor" trasat n spatele liniei de poart . %. Di ensiunile 'i arcajul unui teren de joc" caracteristicile constructive" di ensiunile 'i a plasarea por$ilor 'i a steagurilor" trebuie s fie n confor itate cu dispozi$iile >7egilor jocului? adoptate de E5A1" a'a cu sunt artate n ane#a nr. *. Di ensiunile steagurilor de la col$urile terenului de joc 'i din dreptul liniei de ijloc sunt artate n ane#a nr. ,. ). 4uprafa$a te!nic este o suprafa$ ec!ivalent cu lungi ea bncii de rezerv" plus un etru n fiecare parte 'i care se prelunge'te n fa$a bncii pn la un etru de linia de argine a terenului &ane#a nr. 0(. 7i itele suprafe$ei te!nice trebuie trasate n od corespunztor. A. Frice fel de publicitate co ercial" real sau virtual" este interzis pe terenul de joc" pe aterialul care ec!ipeaz terenul &inclusiv plasele por$ilor 'i suprafe$ele pe care le deli iteaz pe p nt(" n interiorul suprafe$ei te!nice sau la ai pu$in de un etru de linia de argine 'i aceasta din o entul n care ec!ipele intr pe teren 'i pn cnd l prsesc la pauz 'i din o entul rentoarcerii lor pe teren pn la finalul jocului. Nu se va putea onta pe acestea niciun obiect care nu are legtur cu fotbalul &ca ere de luat vederi" aparate foto" icrofoane" etc.(. 6eproducerea e ble elor 5E5A:<+5A: 565:7@5:AJ5:AD51 ori ale cluburilor este interzis pe terenul de joc 'i pe aterialele care ec!ipeaz terenul de joc. 19. Enstala$ia de ilu inat pentru jocurile progra ate n nocturn trebuie s aib o capacitate de. b( ini 1999 de luc'i pentru jocurile din 7iga a *8a 'i cele din 'aisprezeci ile 'i opti ile de final ale 3upei 6o niei/ c( ini )99 de luc'i pentru celelalte jocuri. Enstala$ia de ilu inat trebuie s cuprind un generator electric de rezerv care s poat intra i ediat n func$iune n cazul n care se ntrerupe ali entarea cu energie electric de la re$eaua public. Heneratorul de rezerv trebuie s asigure ilu inarea unifor a suprafe$ei de joc cu o intensitate de ini )99 de luc'i. 11. 3lubul care solicit progra area jocurilor n nocturn este obligat s prezinte forului organizator certificatul privind caracteristicile func$ionale ale instala$iei de ilu inat" eliberat de fir a care a e#ecutat lucrrile" aceasta fiind o condi$ie pentru ca pe stadionul respectiv s fie progra ate jocuri n nocturn. Art. 0, Ierificarea terenurilor de joc

Ierificarea terenurilor de joc este efectuat. a( de arbitrul jocului" din oficiu sau n baza unei contesta$ii/ b( de forul care organizeaz co peti$ia" din oficiu sau n ter en de a#i 15 zile" dac se fac odificri" la cererea ec!ipei interesate. Art. 00 Beren de joc neregula entar 1. Berenul de joc este neregula entar n ur toarele situa$ii. a( gardul prej uitor este deteriorat sau lipse'te/ b( nu este arcat sau este arcat neregula entar/ c( lipsesc sau sunt deteriorate ori neregula entare por$ile" plasele sau steagurile de col$/ *. -n situa$ia n care ec!ipa organizatoare nu re ediaz deficien$ele artate la art. 00.1 n a#i ,9 de inute de la ora oficial de ncepere" jocul nu se va ai disputa" iar ec!ipa n cauz va fi sanc$ionat cu pierderea jocului prin forfait. Ber enul de ,9 de inute se aplic 'i n cazul n care deficien$ele artate anterior apar dup nceperea jocului" fiind calculat de la o entul ntreruperii jocului de ctre arbitru. ,. Acest ter en nu poate fi cu ulat cu cel acordat pentru asigurarea asisten$ei edicale. 0. Arbitrii sunt obliga$i s nu nceap sau s nu continue jocurile atunci cnd terenurile de joc prezint una sau ai ulte dintre deficien$ele en$ionate la art. 00.1. Art. 05 Beren de joc i practicabil ;;;;;4<4===== 1. Berenul de joc este i practicabil dac se afl n una din ur toarele situa$ii. a( dac apro#i ativ 1:0 din teren este sub ap" iar adnci ea apei nu ai per ite ca ingea s vin n contact cu p ntul" astfel nct controlul 'i circula$ia ingii sunt piedicate cu desvr'ire/ b( n caz de furtun" ploaie toren$ial" descrcri electrice" ninsori abundente" cea$ sau viscol sau dac" ur are a acestora" vizibilitatea este sub 159 de . Dac aceste situa$ii intervin dup nceperea jocului" arbitrul va ntrerupe jocul/ c( terenul este acoperit cu zpad a crei grosi e piedic controlul 'i circula$ia ingii/ d( terenul are una sau ai ulte por$iuni acoperite de g!ea$ care constituie pericol pentru integritatea corporal a juctorilor 'i arbitrilor. *. E practicabilitatea terenului de joc se constat 'i se declar nu ai de ctre arbitrul jocului. ,. Fra de ncepere a jocului se poate a na" sau jocul se poate ntrerupe" a#i 29 de inute dac terenul de joc devine i practicabil. 0. n situa$iile artate la art. 05.1" lit. a( 'i c(" cluburile organizatoare sunt obligate s ia toate surile n vederea readucerii suprafe$ei de joc la condi$iile de practicare a jocului de fotbal. n caz contrar" vor suporta consecin$ele prevederilor regula entare. 5. Jocurile care nu pot ncepe sau nu ai pot fi reluate n condi$iile en$ionate ai sus" vor fi progra ate a doua zi" avnd aceea'i or de ncepere" cu e#cep$ia jocurilor de juniori" care vor fi reprogra ate de forul organizator. Dac" din acelea'i cauze obiective" jocurile de seniori nu se disput nici a doua zi" acestea vor fi reprogra ate confor prevederilor regula entare. 2. n caz de cala it$i naturale &inunda$ii" seis e" ninsori abundente" etc.(" 3o itetul +#ecutiv al 565" 3o itetul +#ecutiv al 7@5 sau 1iroul +#ecutiv al AJ5:AD51 vor !otr surile care se i pun.

CAPITOLUL IV JUCTORII
Art. 0% Nu rul juctorilor 1. Jocurile oficiale se disput ntre ec!ipe cuprinznd fiecare cel ult 11 juctori" ntre care un portar. 5iecare ec!ip are un cpitan" nscris n raportul de arbitraj. *. Jocurile oficiale nu pot ncepe dac ec!ipele nu prezint cel pu$in 'apte juctori" la eciurile de seniori 'i" respectiv" opt juctori la co peti$iile de juniori 'i fotbal fe inin" cu carnete de legiti are 'i drept de joc pentru ec!ipele respective. ,. Arbitrul are obliga$ia s nu nceap jocul dac nu sunt respectate condi$iile de ai sus. 0. +c!ipa care nu prezint arbitrului nu rul de carnete de legiti are prevzute la art. 0%.* va fi sanc$ionat la fel ca n cazul neprezentrii la joc. 5. +c!ipele au dreptul s nscrie n raportul de arbitraj a#i 1) juctori" ntre care 'apte juctori de rezerv. 2. nscrierea juctorilor titulari 'i de rezerv n raportul de arbitraj se face nu ai nainte de nceperea jocului. %.1. Juctorii strini care sunt cet$eni ai statelor e bre <+ &juctori co unitari( se pot legiti a sau transfera la cluburi din 6o nia 'i pot participa la jocurile oficiale cu respectarea dispozi$iilor art. 0%.%., din prezentul regula ent. %.*. Juctorii strini care sunt cet$eni ai unor state care nu sunt e bre <+ &juctori e#traco unitari( se pot transfera sau legiti a la cluburi din 6o nia 'i pot participa la jocurile oficiale nu ai n ur toarele condi$ii. c( la cluburi din 7iga a ,8a" participante n ca pionatele de juniori A 'i 1 'i n co peti$iile organizate de AJ5:AD51. a#i * juctori n acela'i ti p n teren/ d( la cluburi cu ec!ipe de fotbal n sal. a#i 5 juctori nscri'i n raportul de arbitraj. %.,. ncepnd cu anul co peti$ional *99A:*919" n plus fa$ de dispozi$iile art. 0%.%.* din prezentul regula ent" se aplic 'i regulile de ai jos. +c!ipele sunt obligate s prezinte 'i s nscrie n raportul de arbitraj la fiecare joc oficial. c( ec!ipele din 7iga a ,8a. ini 1* juctori for a$i la nivel na$ional/ d( ec!ipele din alte categorii de seniori 'i juniori. ini 15 juctori for a$i la nivel na$ional/ e( ec!ipele de fotbal n sal. ini , juctori for a$i la nivel na$ional n anul co peti$ional *99A:*919" 0 juctori for a$i la nivel na$ional n anul *919:*911 'i 5 juctori for a$i la nivel na$ional n anul *911:*91* 'i ur torii ani. @rin juctori for a$i la nivel na$ional se n$eleg juctorii care" indiferent de cet$enie" au figurat ca legiti a$i 'i au participat la co peti$ii pentru un club din 6o nia ti p de ini , ani &consecutivi sau nu( n perioada ct au fost n vrst de 158*1 de ani. %.0. +c!ipele care nu respect regulile prevzute de alin. %.* 'i %.,. vor fi sanc$ionate cu pierderea jocului prin forfait" sesizarea fiind fcut din oficiu de departa entul de co peti$ii al 565:7@5:AJ5:AD51" dup caz. 4esizarea se face n a#i 'ase luni de la data disputrii jocului" dar nu ai trziu de data aprobrii clasa entelor finale de ctre 3o itetul +#ecutiv: 1iroul +#ecutiv al 565:7@5:AJ5:AD51" dup caz. ). Juctorii juniori sunt considera$i o categorie ierar!ic inferioar fa$ de toate celelalte categorii de seniori. +i pot fi utiliza$i 'i la jocurile ec!ipelor de seniori nu ai dac au plinit vrsta de 10 ani. @erioada junioratului se nc!eie la data de ,9 iunie a anului n care juctorii plinesc vrsta de 1A ani. A. 5etele se pot legiti a 'i pot participa la jocurile oficiale dac au plinit vrsta de ) ani.

19. +c!ipele care folosesc ntr8un joc oficial juctori nenscri'i n raportul de arbitraj vor fi sanc$ionate confor prevederilor regula entare. 11. +c!ipele din 7iga a *8a sunt obligate s foloseasc efectiv" pe toat durata jocurilor de ca pionat cel pu$in un juctor junior. Dac juctorul junior folosit ca titular este eli inat din teren de ctre arbitru" ec!ipa n cauz nu este obligat s procedeze la introducerea n teren a unui alt juctor junior. 1*. +c!ipele din 7iga a ,8a sunt obligate s foloseasc efectiv" pe toat durata jocurilor de ca pionat" cel pu$in doi juctori juniori. Dac unul dintre juctorii juniori este eli inat din teren de ctre arbitru" ec!ipa n cauz nu este obligat s procedeze la introducerea n teren a unui alt juctor junior. 1,. -n jocurile din 3upa 6o niei ec!ipele din 7iga a *8a 'i a ,8a sunt obligate s respecte dispozi$iile art. 0%.11 'i 0%.1* doar dac joac cu ec!ipe din aceea'i categorie co peti$ional. 10. +c!ipele participante n ca pionatele 7igilor a *8a 'i a ,8a care nu se confor eaz obliga$iilor stabilite de art. 0%.11 'i" respectiv" 0%.1*" din prezentul regula ent" vor ncepe 'i" dup caz" vor continua jocul cu un nu r ai ic de juctori" n caz contrar ur nd s fie sanc$ionate cu pierderea jocului prin forfait. 15. Edentificarea juctorilor juniori n jocurile de ca pionat se face pe baza carnetului de legiti are 'i a cr$ii de identitate sau a pa'aportului" n original. Neprezentarea cr$ii de identitate:pa'aportului atrage i posibilitatea participrii la joc. 7a jocurile ec!ipelor din 7iga E nu este necesar prezentarea cr$ii de identitate a juctorilor juniori. 12. @entru juctorii juniori participan$i n co peti$iile de seniori este obligatorie prezentarea cr$ii de identitate:pa'aportului nu ai pentru nu rul obligatoriu de titulari stabilit prin prezentul regula ent 'i pentru rezervele aferente acestora. Art. 0) Desco pletarea ec!ipei <n joc nu poate continua cu ai pu$in de % &'apte( juctori la co peti$iile de seniori 'i ) &opt( juctori la co peti$iile de juniori sau fotbal fe inin. n caz de desco pletare a uneia dintre ec!ipe sub nu rul stabilit ai sus" cu sau fr inten$ie" arbitrul este obligat s opreasc jocul" ec!ipa respectiv ur nd s fie sanc$ionat cu pierderea jocului. Art. 0A -nlocuirea juctorilor ;;;;;4<4===== 1. +c!ipele participante n co peti$iile de seniori organizate de 565 sau 7@5 &cu e#cep$ia 7igii a ,8a 'i a co peti$iilor de fotbal fe inin( au dreptul s efectueze trei nlocuiri pe toat durata jocului. *. +c!ipele participante n 7iga a ,8a 'i cele participante n co peti$iile de seniori organizate de AJ5:AD51" au dreptul s efectueze patru nlocuiri pe toat durata jocului. ,. +c!ipele participante n co peti$iile de fotbal fe inin" copii 'i juniori au dreptul s efectueze cinci nlocuiri pe toat durata jocului 0. -n cazul n care dispozi$iile privind nu rul a#i al nlocuirilor per ise nu sunt respectate" ec!ipa vinovat va fi sanc$ionat cu pierderea jocului respectiv prin forfait" arbitrii ur nd s fie" de ase enea" sanc$iona$i de forul co petent. 5. -nlocuirile de juctori se fac cu respectarea ur toarelor condi$ii. a( arbitrul trebuie s fie ncuno'tin$at n prealabil de nlocuirea ce ur eaz a se efectua" nu ai cnd jocul este oprit/

b( juctorul de rezerv poate intra n terenul de joc nu ai dup ce juctorul ce ur eaz a fi nlocuit a prsit terenul 'i dup ce a pri it un se n de ncuviin$are din partea arbitrului/ c( juctorul de rezerv va intra n terenul de joc nu ai pe la linia de ijloc" cnd jocul este oprit/ d( nclzirea juctorilor care ur eaz s intre n terenul de joc n ur a unor nlocuiri se va face de8a lungul de8a lungul liniei de argine" n spatele arbitrului asistent 1. Dac nu sunt condi$ii pentru a efectua nclzirea n spa$iul din spatele arbitrului asistent 1" nclzirea juctorilor se va face n spatele por$ii proprii 'i n spatele panourilor publicitare" respectndu8se linia fotografilor. 3el ult , juctori de la fiecare ec!ip pot efectua nclzirea n acela'i ti p. Juctorii de rezerv sunt obliga$i s poarte ec!ipa ent care s8i deosebeasc de juctorii din terenul de joc. n func$ie de condi$iile e#istente la fiecare teren" arbitrul va stabili" n cadrul 'edin$ei te!nice" spa$iul ce va fi folosit pentru nclzire de ctre juctorii de rezerv/ e( un juctor care a fost nlocuit nu ai poate participa la joc" dar este supus n continuare autorit$ii 'i jurisdic$iei arbitrului f( juctorul de rezerv este supus autorit$ii 'i jurisdic$iei arbitrului fie c a fost sau nu a fost introdus n joc/ g( procedura de nlocuire se ter in n o entul n care juctorul de rezerv intr n terenul de joc. ncepnd din acest o ent el este considerat juctor titular" n ti p ce coec!ipierul care a fost nlocuit nceteaz s ai fie titular. 2. 7a jocurile din 7iga E" a *8a 'i a ,8a" arbitrul va n na delega$ilor celor dou ec!ipe" naintea nceperii jocului" for ulare pentru sc!i brile de juctori. Aceste for ulare se co pleteaz 'i se n neaz celui de8al patrulea oficial naintea efecturii fiecrei sc!i bri. %. Delega$ii ec!ipelor au obliga$ia ca la ter inarea jocului s ia cuno'tin$" sub se ntur" de sc!i brile de juctori 'i de inutul n care au fost efectuate" a'a cu sunt nscrise de arbitru n raportul de arbitraj. ). 7a efectuarea nlocuirilor de juctori se aplic ur toarele reguli. a( oricare juctor l poate nlocui pe portar cu condi$ia ca arbitrul s fie anun$at n prealabil" iar sc!i barea s aib loc n ti pul unei opriri a jocului" cu respectarea dispozi$iilor regula entare privind ec!ipa entul juctorilor/ b( juctorul de rezerv care a nlocuit un juctor titular poate fi 'i el nlocuit la rndul su n li ita nu rului 'i a condi$iilor prevzute de actualul regula ent/ c( un juctor titular eli inat nainte de lovitura de ncepere a jocului poate fi nlocuit cu unul din juctorii de rezerv. n acest caz ec!ipa respectiv 'i di inueaz corespunztor nu rul de nlocuiri la care are dreptul/ d( un juctor de rezerv eli inat nainte sau dup lovitura de ncepere a jocului nu poate fi nlocuit. A. -n ti pul oricror alte jocuri" altele dect cele oficiale" se poate recurge la ai ult de 'ase nlocuiri dac ec!ipele se n$eleg cu privire la nu rul a#i de nlocuiri per ise 'i arbitrul a fost infor at cu privire la aceasta naintea nceperii jocului. Art. 59 Juctori eli ina$i 1. Juctorilor eli ina$i de pe teren" sau celor care au co is abateri disciplinare nainte" n ti pul sau dup ter inarea jocului" li se vor re$ine carnetele de legiti are" care vor fi naintate de arbitru" o dat cu raportul su" forului organizator. *. @n la pronun$area !otrrii forului organizator" juctorii respectivi nu au drept de joc. @ronun$area !otrrii se va face n cel ult 5 zile de la data la care s8a co is abaterea. n cazul

cnd jocurile oficiale sunt progra ate n ti pul spt nii &n etape inter ediare(" este obligatoriu ca pronun$area !otrrii s se fac n cel ult * zile de la data disputrii jocului. ,. Juctorii de rezerv" nscri'i n raportul de arbitraj" sunt supu'i autorit$ii arbitrului 'i au obliga$ia s ia loc pe bncile plasate n interiorul suprafe$ei te!nice 'i s aib o co portare sportiv. 0. Juctorii eli ina$i n ti pul jocului trebuie s prseasc i ediat incinta terenului de joc pe la li ita cea ai apropiat" precu 'i suprafa$a te!nic 'i s se deplaseze la vestiare. 5. Juctorii suspenda$i de instan$ele disciplinare nu pot participa la nici un fel de joc oficial pn cnd nu au e#ecutat sanc$iunea. Art. 51 @articiparea la jocuri n condi$ii neregula entare ;;;;;4<4===== 1. Juctorii seniori" indiferent de categorie" cu e#cep$ia portarului" nu pot participa la dou jocuri oficiale n aceea'i zi. *. Juctorii juniori" cu e#cep$ia portarului" pot participa la dou partide oficiale consecutive nu ai dac ntre ele e#ist un interval de ini ,2 de ore. Aceast dispozi$ie nu se aplic n cazul turneelor finale ale co peti$iilor de juniori. ,. Nerespectarea dispozi$iilor de ai sus se sanc$ioneaz cu pierderea celui de al doilea joc prin forfait. 0. -ntr8un an co peti$ional" un juctor junior nu poate participa la ai ult de 09 de eciuri oficiale &jocuri integrale8A9 de inute(" n caz contrar ur nd ca jocurile s se o olog!eze cu scorul de , 9 n favoarea ec!ipelor adverse. 5. +c!ipele care prezint n co ponen$a lor juctori care au ob$inut legiti area 'i dreptul de joc cu nclcarea prevederilor regula entare" fapt dovedit ca ur are a solu$ionrii unei contesta$ii" vor fi sanc$ionate cu pierderea jocurilor prin forfait. 2. -n cazul n care legiti area sau dreptul de joc al juctorilor n cauz a fost acordat n condi$ii neregula entare de ctre organele co petente" dar" se constat c ec!ipa n cauz a fost de bun8 credin$" jocurile respective se vor o ologa cu rezultatele de pe teren" iar juctorilor respectivi li se va ridica dreptul de joc pn la solu$ionarea cauzei. Art. 5* Edentificarea juctorilor 1. 3onductorii" respectiv delega$ii ec!ipelor sau" n lipsa lor" cpitanii ec!ipelor" sunt obliga$i s prezinte arbitrilor" nainte de nceperea jocului" carnetele de legiti are ale juctorilor nscri'i n raportul de arbitraj. n toate co peti$iile identificarea juctorilor juniori se face pe baza carnetelor de legiti are 'i a cr$ilor de identitate:pa'apoartelor juctorilor" n original. *. -n od e#cep$ional" n lipsa unor carnete de legiti are" se ad ite identificarea cu cartea de identitate nso$it de dovada e#isten$ei vizei edicale" cu respectarea nu rului ini de carnete de legiti are. ,. 3arnetele de legiti are ale tuturor juctorilor nscri'i n raportul de arbitraj 'i cr$ile de identitate ale juctorilor juniori sunt pstrate de arbitri pn la ter inarea jocului" dup care se restituie conductorilor" delega$ilor sau cpitanilor de ec!ip" cu e#cep$ia carnetelor juctorilor eli ina$i" contesta$i" sau a carnetelor re$inute dup ter inarea jocului. Art. 5, Ierificarea identit$ii juctorilor

1. +c!ipele pot verifica reciproc" nainte de nceperea jocului" prin conductorul" delegatul sau cpitanul de ec!ip" identitatea juctorilor nscri'i n raportul de arbitraj" precu 'i celelalte ele ente constitutive ale dreptului de joc. *. -n cazul n care una din ec!ipe solicit verificarea identit$ii unor juctori pe otiv de substituire" arbitrul are ur toarele obliga$ii. a( s dispun ca juctorul n cauz s8'i nscrie datele personale &nu ele 'i prenu ele" data 'i locul na'terii( n raportul de arbitraj 'i s se neze/ b( s en$ioneze n raportul de arbitraj o entul for ulrii contesta$iei &nainte" la pauz sau dup joc(" precu 'i oricare alte ele ente care ar duce la identificarea juctorului presupus a fi substituit &nl$i e" culoarea tenului" a oc!ilor sau a prului" nu rul de pe tricou" etc.(/ c( s se fotografieze cu juctorul presupus a fi substituit. Art. 50 3o portarea 'i obliga$iile juctorilor ;;;;;4<4===== 1. Juctorii sunt obliga$i s respecte regulile de disciplin 'i conduit civilizat" precu 'i >7egile Jocului? att pe terenul de joc" ct 'i n afara lui. *. -n ti pul jocului au ur toarele obliga$ii. 8 s e#ecute ntoc ai !otrrile 'i dispozi$iile arbitrului/ 8 s respecte autoritatea arbitrului" s nu protesteze prin cuvinte" gesturi sau n alt od la deciziile acestuia" s nu se aglo ereze n jurul arbitrului pentru a8i cere e#plica$ii sau pentru a protesta 'i s nu solicite arbitrului &prin cuvinte sau gesturi( sanc$ionarea disciplinar a unui adversar/ 8 s aib ec!ipa ent regula entar/ 8 s respecte juctorii adver'i 'i coec!ipierii/ 8 s aib o atitudine corect 'i decent fa$ de public/ 8 s joace la reala lor valoare/ 8 s nu incite coec!ipierii 'i publicul la acte de violen$ sau dezordine/ 8 s nu prseasc terenul de joc fr ncuviin$area arbitrului 'i s nu8'i deter ine coec!ipierii s fac aceasta/ 8 s nu si uleze lovituri 'i accidentri n scopul ob$inerii unor decizii n favoarea ec!ipelor lor 'i s nu provoace publicul prin atitudinea lor/ 8 s salute publicul nainte de nceperea jocului 'i la ter inarea acestuia. ,. Nerespectarea obliga$iilor de ai sus atrage aplicarea sanc$iunilor n raport cu gravitatea faptelor" confor prevederilor regula entare. Art. 55 +c!ipa entul de joc 1. 3u cel pu$in 15 zile naintea nceperii fiecrui an co peti$ional" cluburile sunt obligate s co unice 565" 7@5 sau AJ5:AD51 culorile ec!ipa entului de joc" principal 'i de rezerv. *. Juctorii sunt obliga$i s participe la joc n ec!ipa ent regula entar" culoarea acestuia fiind stabilit la 'edin$a te!nic. ,. +c!ipa gazd va juca n ec!ipa entul principal" ec!ipa oaspete fiind obligat s se prezinte la teren cu dou seturi de ec!ipa ent de culori diferite &principal 'i de rezerv(" ur nd ca ec!ipa entul s fie stabilit de arbitru" la 'edin$a te!nic dinaintea jocului. +c!ipa entul principal se refer la ec!ipa entul juctorilor de c p" iar faptul c ec!ipa entul portarului ec!ipei gazd este si ilar cu cel al ec!ipa entului ec!ipei oaspete nu poate deter ina

sc!i barea ec!ipa entului ec!ipei vizitatoare" n acest caz" portarul ec!ipei gazd ur nd s8'i sc!i be ec!ipa entul. 0. 3nd jocul are loc pe teren neutru" a bele ec!ipe sunt obligate s se prezinte la teren cu dou seturi de ec!ipa ent de culori diferite" ec!ipa care va sc!i ba ec!ipa entul fiind stabilit prin tragere la sor$i" dac regula entul co peti$iei nu dispune altfel. 5. +c!ipa entul de baz al fiecrui juctor se co pune din. tricou" 'ort" ja biere" aprtori pentru tibie 'i g!ete. <n juctor nu va putea s poarte niciun obiect periculos pentru el nsu'i sau pentru ceilal$i juctori &cra poane neregula entare" aparate gipsate" ceasuri" bijuterii" a ulete" etc.(. 2. Aprtorile pentru tibie trebuie s corespund ur toarelor cerin$e. 8 s fie n ntregi e acoperite de ja biere/ 8 s fie confec$ionate dintr8un aterial corespunztor &cauciuc" plastic" sau ateriale si ilare/ 8 s asigure un grad de protec$ie corespunztor. %. @ortarul va purta ec!ipa ent care s8l deosebeasc vizibil de ceilal$i juctori" de portarul advers 'i de arbitri. De ase enea" el poate s poarte pantaloni de trening. ). Bricourile juctorilor vor avea i pri ate pe spate un nu r vizibil de la distan$" cu di ensiunile ini e prevzute n ane#a nr. 5" de o culoare care s contrasteze cu cea a culorii do inante a tricourilor. A. 3pitanul de ec!ip va purta pe bra$ul stng o banderol distinctiv. 19. -n cazul n care juctorii folosesc 'orturi ter ice" acestea trebuie s fie de aceea'i culoare cu 'orturile de joc 'i s nu dep'easc n lungi e genunc!iul. 11. -naintea nceperii jocului" arbitrul va controla ec!ipa entul de joc 'i nu va per ite accesul n teren al juctorilor care au ec!ipa ent neregula entar. Dac dup controlul efectuat nainte de nceperea jocului" arbitrul observ c un juctor poart orice tip de articol vesti entar sau bijuterii" va proceda astfel. a( va infor a juctorul c articolul vesti entar sau bijuteria trebuie nlturat/ b( va dispune ca juctorul s prseasc terenul de joc la pri a oprire a jocului" dac acesta nu poate sau nu vrea s se confor eze/ c( va avertiza juctorul dac acesta va refuza s se confor eze sau dac" de'i i s8a cerut s nlture articolele neregula entare" el le poart n continuare. 1*. Dac" n ti pul eciului" juctorii nu respect dispozi$iile de ai sus &'i coboar ja bierele" scot tricoul peste 'ort" etc.(" arbitrii au obliga$ia de a cere juctorilor respectivi s8'i pun ec!ipa entul n ordine. 1,. -n caz de nerespectare sau nclcare repetat a obliga$iilor privind ec!ipa entul de joc" arbitrii vor tri ite n afara terenului de joc pe cei vinova$i" pn cnd ace'tia revin cu o $inut regula entar. 10. Dac ntreaga ec!ip se prezint n ec!ipa ent neregula entar" arbitrul va acorda acesteia un ter en de 15 inute pentru re edierea situa$iei" dup care" n caz de neconfor are" va fluiera sfr'itul jocului" iar jocul va fi o ologat cu scorul de ,89 pentru ec!ipa advers. ;;;;;4<4=====

CAPITOLUL V ORGANIZAREA JOCURILOR


Art. 52 3ondi$ii de joc

1. 3luburile organizatoare sunt obligate s asigure pentru desf'urarea jocurilor oficiale sau a icale ur toarele. a( dou fanioane de culoare ro'ie" portocalie sau galben sau n carouri &folosind dou din aceste culori(" pentru arbitrii asisten$i" cu di ensiunile prevzute n ane#a nr. 2/ b( ini , ingi care s corespund prevederilor >7egilor jocului? adoptate de E5A1. +c!ipa vizitatoare poate prezenta o inge de joc care s ndeplineasc acelea'i condi$ii" arbitrul avnd dreptul de a alege ingea cu care se va juca. Dingea de joc 'i ingile de sc!i b se vor verifica de arbitru naintea nceperii jocului 'i vor fi predate ec!ipei de$intoare dup ter inarea jocului. n cazul n care terenul de joc este acoperit cu zpad" se reco and ca ingile utilizate" precu 'i arcajul terenului" s aib o culoare contrastant. c( o trus edical de pri 8ajutor" dou pturi" 18* trgi sanitare 'i *80 brancardieri/ d( cabinet edical" cabinet pentru controlul doping 'i celelalte ijloace necesare asigurrii asisten$ei edicale" cu personalul aferent" inclusiv pentru acordarea asisten$ei edicale 'i pri ului8ajutor pentru spectatori/ e( surile de ordine confor prevederilor prezentului regula ent/ f( ijloacele 'i instala$iile specializate pentru interven$ii n caz de incendiu" de regul" o autospecial 'i" obligatoriu" personalul de interven$ie autorizat pentru stingerea incendiilor" coordonat de 'eful for a$iunii de po pieri. *. -n cazul n care clubul organizator nu asigur una sau ai ulte din condi$iile prevzute de art. 52.1. lit. b(" e ('i:sau f(" n ter en de a#i 15 inute de la ora oficial" jocul nu va ai avea loc" ur nd s se o olog!eze cu scorul de , 9 n favoarea ec!ipei adverse. ,. -n func$ie de condi$iile eteorologice 'i starea terenului" ec!ipei vizitatoare i se poate per ite s se antreneze pe terenul de joc" n ziua dinaintea jocului. Durata antrena entului respectiv nu va fi ai are de o or" cu e#cep$ia situa$iei n care cele dou cluburi sunt de acord cu o durat ai are. Art. 5% Asisten$a edical

1. 3luburile sunt obligate s asigure asisten$a edical pe toat durata desf'urrii jocurilor pe care le organizeaz" astfel. a( la jocurile de seniori din co peti$iile aflate sub egida 565 'i 7@5" obligatoriu cu edic/ b( la celelalte jocuri" cu edic sau asistent edical. *. Jocurile din 7iga E" a *8a 'i a ,8a" ca pionatul fe inin" precu 'i cele din 3upa 6o niei &faza na$ional(" 4upercupa 6o niei 'i 3upa 7igii pot ncepe nu ai dac la teren sunt prezen$i edicul delegat 'i edicul ec!ipei gazd. ,. 7a toate jocurile din ca pionatele de juniori A 'i 1" precu 'i la turneele zonale se ifinale 'i finale ale ca pionatelor de juniori A" 1" 3 'i D" jocurile pot ncepe nu ai dac la teren sunt prezen$i edicul:asistentul edical delegat 'i edicul sau asistentul edical al ec!ipei gazd. 0. 7a toate jocurile" cadrul edical delegat va prezenta o delega$ie eliberat de organul sanitar co petent" precu 'i un act de identitate" aceast persoan fiind recunoscut drept cadrul edical delegat. n cazul n care" din otive obiective" cadrul edical delegat nu a ridicat delega$ia eliberat de organul edical co petent" prin e#cep$ie se ad ite ca arbitrul s decid nceperea jocului pe baza legiti a$iei de serviciu eliberat de unitatea sanitar" prezentat de cadrul edical. n acest caz" arbitrul va nscrie n raportul de arbitraj nu ele 'i prenu ele cadrului edical" nu rul" data 'i unitatea edical care a eliberat legiti a$ia. 5 Arbitrii sunt obliga$i s nu nceap jocul dac edicul delegat sau" dup caz" asistentul edical delegat" nu se

prezint la teren n a#i 15 inute de la ora oficial la care este progra at jocul. 2. n cazul n care edicul delegat &asistentul edical delegat( se deplaseaz la o unitate sanitar nso$ind un juctor accidentat" asisten$a edical va fi asigurat n continuare de edicul &asistentul edical( ec!ipei gazd. %. n situa$ia unor accidentri grave" care necesit deplasarea la unitatea edical att a edicului delegat" ct 'i a edicului ec!ipei gazd" asisten$a edical va fi asigurat de edicul ec!ipei vizitatoare nscris n raportul de arbitraj. Acela'i lucru e valabil 'i n cazul asisten$ilor edicali" la jocurile la care ace'tia au dreptul regula entar de a ndeplini atribu$iile respective. Dac" n astfel de situa$ii" ec!ipa vizitatoare nu are edic &asistent edical( care s poat asigura n continuare asisten$a edical" arbitrul va ntrerupe jocul 'i va proceda n confor itate cu dispozi$iile regula entare privind jocurile ntrerupte sau a nate. ). @entru disputarea unui joc oficial" organizatorul este obligat s asigure prezen$a la teren a dou autosanitare" sau a unei autosanitare 'i a unui autoturis & pe care s fie inscrip$ionat o cruce ro'ie pe fond alb (. Aceste ijloace de transport" ale cror nu ere de n atriculare vor fi nscrise n raportul de arbitraj" trebuie s stea la dispozi$ie" n incinta sau n i ediata apropiere a terenului" pe toat durata jocului. Arbitrul este obligat s verifice respectarea acestei condi$ii" nainte de nceperea jocului 'i" ulterior" pn la ter inarea jocului" potrivit dispozi$iilor prezentului regula ent. A. 565" 7@5 'i AJ5:AD51 nu8'i asu nicio rspundere n caz de accidentare a juctorilor la antrena ente sau n ti pul jocurilor oficiale sau a icale. 19. Arbitrii jocurilor sunt obliga$i s nu nceap jocul n cazul n care cadrul edical delegat s asigure asisten$a edical nu se prezint la teren n a#i 15 inute de la ora stabilit pentru nceperea jocului 'i s nu continue jocul dac asisten$a edical nu este asigurat pe toat durata desf'urrii lui" potrivit dispozi$iilor prezentului regula ent. 11. n cadrul 'edin$ei te!nice" organizat naintea jocului" arbitrul 'i observatorul oficial vor verifica preun cu delega$ii celor dou ec!ipe dac sunt ndeplinite condi$iile prevzute de regula ent privind asigurarea asisten$ei edicale. 1*. @ozi$ia edicului delegat &a asistentului edical delegat( va fi stabilit cu ocazia 'edin$ei te!nice 'i va fi" de regul" ntre bncile de rezerve sau" ntr8o alt pozi$ie din incinta terenului care s8i per it s intervin operativ la solicitarea arbitrului. Art. 5A Frganizarea jocurilor 1. Boate jocurile trebuie organizate corespunztor prezentului regula ent 'i legisla$iei aplicabile" astfel nct s se asigure siguran$a 'i securitatea n stadion 'i n zona stadionului nainte" n ti pul 'i dup fiecare joc pentru to$i cei prezen$i n baza sportiv respectiv. *. 3luburile trebuie s nu easc un responsabil de ordine 'i siguran$ care asigur coordonarea surilor 'i activit$ilor privind asigurarea siguran$ei" precu 'i legtura cu for$ele de ordine" societatea specializat de protec$ie 'i paz" alte autorit$i sau institu$ii cu atribu$ii n do eniu. n cadrul atribu$iilor sale" att pentru jocurile organizate pe propriul stadion" ct 'i la jocurile din deplasare" responsabilul de ordine 'i siguran$ al clubului en$ine o legtur constant cu reprezentan$ii suporterilor 'i responsabilii de ordine 'i siguran$ de la alte cluburi" $ine eviden$a persoanelor recunoscute ca turbulente 'i a celor crora li s8a interzis accesul n stadion" coopereaz n anage entul distribuirii docu entelor de acces n stadion. ,. 3luburile trebuie s pro oveze 'i s realizeze o rela$ie bun cu suporterii proprii prin. a( ncurajarea suporterilor de a dezvolta 'i en$ine o cooperare strns cu cluburile respective/

b( ncurajarea acestora de a nu i steJarzi din rndul suporterilor pentru a ajuta la infor area spectatorilor 'i afluirea:defluirea lor nor al la toate jocurile" precu 'i pentru a nso$i grupurile de suporteri n cltoriile organizate cu ocazia jocurilor din deplasare/ c( recunoa'terea lor ca suporteri nregistra$i oficial/ ;;;;;4<4===== d( acordarea unui trata ent preferen$ial n alocarea de bilete de intrare/ e( organizarea de vizite n stadion" ntlniri cu oficialii 'i juctorii ori alte activit$i si ilare/ f( asigurarea asisten$ei logistice pentru cltoriile suporterilor la jocurile din deplasare" organizate n $ar sau n strintate/ g( infor area constant a acestora prin reviste" bro'uri" progra e sau alte ijloace si ilare" editate de club. 3luburile trebuie s insiste ca suporterii lor s adopte n toate ocaziile un co porta ent corect 'i civilizat" s nu consu e alcool n deplasrile lor ctre jocuri 'i s nu se lase angrena$i n acte de !uliganis ori alte acte antisociale" aplicnd sura retragerii carnetului de suporter sau a recunoa'terii oficiale a calit$ii de suporter al clubului celor care nu se confor eaz. 0. @entru o organizare corespunztoare a jocurilor" cluburile sunt obligate. a( s infor eze din ti p autorit$ile publice 'i institu$iile i plicate n asigurarea surilor de organizare a fiecrui joc/ b( n cooperare cu for$ele de ordine 'i cu societatea specializat de protec$ie 'i paz 'i n func$ie de gradul de risc al jocului" s asigure un nu r suficient de personal de protec$ie 'i paz pentru a contracara orice incident violent sau acte de dezordine public" de natur s pun n pericol siguran$a 'i securitatea publicului 'i participan$ilor la joc n stadion" n apropierea acestuia 'i pe cile de acces ctre stadion/ c( naintea jocului" s dirijeze corespunztor spectatorii ctre zonele de acces n stadion" asigurndu8se c. 8aleile 'i cile de acces n stadion sunt se nalizate 'i arcate cu se ne universal folosite pentru a orienta spectatorii ctre por$ile de acces care trebuie s fie func$ionale 'i arcate corespunztor/ 8 nu ai spectatorii care de$in bilete:invita$ii de acces" intr n zona n care se afl locurile lor/ 8spectatorii nu de$in obiecte sau substan$e a cror introducere n stadion nu este per is/ 8nu au acces n stadion persoanele care se gsesc n stare vdit de ebrietate sau sub influen$a drogurilor" precu 'i cele crora li s8a interzis accesul la co peti$iile sportive/ 8 onitorizarea 'i controlul spectatorilor se realizeaz eficient" evitndu8se controale repetate care s cauzeze ntrzierea afluirii 'i tensiuni inutile/ 8 controlul corporal preventiv al fiecrui spectator este realizat de o persoan de acela'i se# cu acesta/ 8oricare persoan creia i s8a refuzat accesul n stadion sau a fost evacuat din stadion nu intr ulterior n stadion" pn dup defluirea spectatorilor. d( s a enajeze n stadion 'i s doteze corespunztor un punct de co and destinat activit$ilor de conducere 'i coordonare a surilor de asigurare 'i restabilire a ordinii publice n care s aib acces persoanele prevzute de lege 'i prezentul regula ent/ e( n colaborare cu for$ele de ordine" s elaboreze 'i s pun n aplicare strategia de separare a grupurilor de suporteri 'i de dispersare a acestora/ f( s asigure surile de pri 8ajutor pentru spectatori prin personal calificat corespunztor/ g( s asigure realizarea 'i distribuirea biletelor de intrare astfel nct. 8s se asigure separarea eficient a grupurilor de suporteri/ 8la solicitarea clubului vizitator" s aloce pentru suporterii acestuia un nu r de bilete

reprezentnd a#i 5 C din capacitatea total a stadionului/ 8 s se evite falsificarea biletelor de intrare" precu 'i vnzarea acestora pe pia$a neagr. !( n colaborare cu for$ele de ordine" s se asigure c ec!ipa vizitatoare 'i oficialii de eci se afl n siguran$ 'i sunt proteja$i corespunztor la !otelul la care sunt caza$i" precu 'i pe traseul de deplasare ctre stadion 'i napoi/ i( s stabileasc preun cu for$ele de ordine ora la care ncepe accesul spectatorilor n stadion/ j( dac se esti eaz c ai ult de 199 de suporteri se vor deplasa pentru a sus$ine ec!ipa la un joc organizat n alt localitate" clubul vizitator va dese na un nu r corespunztor de steJarzi pentru a nso$i suporterii la joc 'i pentru a asigura legtura dintre ace'tia 'i autorit$ile publice/ K( s realizeze un anage ent corespunztor al spectatorilor pe durata 'ederii acestora n stadion ur rind ca. 8spectatorii s nu se poat deplasa dintr8un sector n altul/ 8dac este necesar" s asigure zone ta pon" libere de spectatori" ocupate n od e#clusiv de personalul societ$ilor specializate de protec$ie 'i paz/ 8pasajele" coridoarele" culoarele" scrile" por$ile 'i u'ile destinate publicului &vopsite n culori vii( sunt libere" nu sunt ncuiate pe toat perioada prezen$ei publicului n stadion 'i per it o afluire 'i o defluire u'oar" fr congestionri &prevzute cu siste e de nc!idere care pot fi ac$ionate si plu 'i rapid(/ 8por$ile de acces a publicului ctre terenul de joc" n caz de evacuare de urgen$" r n descuiate pe toat durata 'ederii spectatorilor n stadion" fiind pzite de cte o persoan no inalizat n acest scop/ 8distribuirea alcoolului n spa$iile publice sau private ale stadionului nu este per is/ 8sta$ia de a plificare a stadionului s fie perfor ant astfel nct anun$urile fcute s poat fi auzite de public cu claritate" att n interiorul ct 'i n e#teriorul stadionului" pe fondul zgo otului fcut de spectatori" c!iar 'i n cazul unei cre'teri bru'te a nivelului zgo otului fcut de ace'tia/ 8crainicul stadionului trebuie s fie calificat pentru a face anun$uri cu caracter strict neutru" care nu au con$inut politic" nu sunt destinate sus$inerii ec!ipei gazd 'i nici discri inrii de orice fel a ec!ipei vizitatoare/ 8pro ovarea la sta$ia de a plificare sau prin alte ijloace a unor esaje politice sau desf'urarea altor ac$iuni politice n incinta sau n i ediata vecintate a stadionului este strict interzis" nainte" n ti pul sau dup joc/ 8s previn orice ac$iuni provocatoare sau rasiste" n stadion sau n i ediata vecintate a stadionului 'i" dac astfel de ac$iuni au loc" s fac anun$uri la sta$ia de a plificare cernd ncetarea acestora 'i" dup caz" procednd la ndeprtarea bannerelor" steagurilor ori a altor obiecte sau la evacuarea din stadion a celor care au svr'it abateri grave/ 8dac for$ele de ordine decid astfel" pentru otive de siguran$" un grup de suporteri poate fi re$inut n stadion o perioad deter inat" pn la defluirea celorlal$i spectatori" n condi$iile n care aceast decizie a fost anun$at n od repetat la sta$ia de a plificare" suporterii respectivi au acces la grupurile sanitare 'i la buturi rcoritoare/ n toate cazurile" suporterii respectivi vor fi infor a$i cu regularitate cu privire la intervalul de ti p r as pn cnd li se va per ite prsirea stadionului. l( s se asigure c juctorii 'i oficialii de eci sunt proteja$i potriva ptrunderii spectatorilor n terenul de joc" folosind ur toarele ijloace. 8plasarea personalului de protec$ie 'i paz n apropierea terenului de joc/ 8garduri prej uitoare suficient de nalte/

8caracteristici constructive datorit crora pri ul rnd de spectatori se afl deasupra terenului de joc la o nl$i e care face i posibil ptrunderea acestora n teren/ 8panouri transparente din aterial plastic care nu pot fi escaladate" ontate per anent sau care pot fi ontate nu ai pentru anu ite jocuri" care s separe spectatorii de terenul de joc. 5olosirea oricror ijloace dintre cele artate ai sus trebuie aprobat de Jandar erie 'i nu trebuie s constituie un pericol pentru spectatori n caz de incidente sau evacuare de urgen$. ( dac proiecteaz reluri ale unor faze de joc pe ecrane n interiorul stadionului" aceasta se poate face nu ai cu respectarea ur toarelor condi$ii. 8 relurile sunt per ise nu ai cnd ingea nu este n joc sau n ti pul pauzei/ 8 reluarea nu trebuie s redea o faz care" direct sau indirect" ar pune n eviden$ o posibil gre'eal a arbitrului sau o co portare care ncalc principiile de fair8plaL/ 8 reluarea nu trebuie s fie nso$it de sunet/ 8 nu se ncalc interdic$ia prevzut de art. 0*.5" lit. n( din prezentul regula ent 5. Boate cluburile sunt obligate s pun n aplicare progra ul <+5A de >19 suri privind co baterea rasis ului?. Art. 29 Dsuri de ordine 1. Frganizatorii jocurilor 'i for$ele de ordine au obliga$ia de a asigura protec$ia 'i siguran$a spectatorilor" sportivilor 'i oficialilor 'i de a lua suri pentru prevenirea 'i nlturarea oricror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire:defluire 'i n interiorul arenelor sportive" nainte" pe ti pul 'i dup ter inarea co peti$iei sau a jocului sportiv. *. Den$inerea ordinii publice pe traseele de deplasare ctre bazele sportive" n localit$i sau n afara acestora" pn la li ita e#terioar zonei apropiate" se realizeaz n od ne ijlocit de ctre organele de poli$ie co petente teritorial. <nit$ile de jandar i vor infor a organele de poli$ie cu privire la traseele de deplasare ale ec!ipelor 'i suporterilor. ,. Asigurarea ordinii publice n zona apropiat 'i i ediat a bazelor sportive 'i n alte locuri destinate desf'urrii co peti$iilor 'i jocurilor sportive cu grad de risc se realizeaz n od ne ijlocit de ctre structurile de jandar i co petente teritorial. n situa$ii e#pres deter inate" prevzute n planul de ac$iune ntoc it n acest sens de ctre unitatea de jandar i" asigurarea ordinii publice n anu ite locuri publice dispuse n afara zonei apropiate se va realiza de ctre structurile de jandar i co petente teritorial. 7ocurile dispuse n afara zonei apropiate sunt pie$ele" cile publice ori alte locuri unde e#ist posibilitatea ca grupurile de suporteri adver'i s se ntlneasc 'i s tulbure ordinea 'i siguran$a public. 0 6spunderea pentru asigurarea surilor de ordine 'i siguran$ n interiorul arenelor sportive revine organizatorului" care poate nc!eia n acest sens contracte de prestri servicii" n condi$iile legii" cu societ$i specializate de protec$ie 'i paz. 5. Asigurarea ordinii 'i siguran$ei participan$ilor n interiorul arenelor sportive n care se desf'oar jocuri cu grad sczut de risc se poate face de ctre organizator cu personal propriu. Hradul de risc se stabile'te" de principiu" prin nor e generale e ise de 565:AJ5:AD51 'i se individualizeaz pentru fiecare joc de organizator preun cu for$ele de ordine. 2. Frganizatorul stabile'te toate surile ce se i pun pentru prevenirea incendiilor" asigurarea unei circula$ii fluente pe cile de acces" asigurarea unor ci de evacuare a spectatorilor n cazuri deosebite" n condi$ii de siguran$ 'i ti p opti 'i pentru en$inerea n stare de func$ionare a tuturor instala$iilor specifice. ;;;;;4<4===== %. Dsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii 'i siguran$ei participan$ilor n interiorul arenelor sportive se nscriu n planul de ac$iune al societ$ii specializate de protec$ie 'i

paz care presteaz serviciul contractat. n acest sens" responsabilul de ordine 'i siguran$ al organizatorului" solicit ofi$erului de infor are date 'i infor a$ii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv. ). @lanul de ac$iune este aprobat" n toate situa$iile" de co andantul structurii de jandar i co petente teritorial. 5iecare unitate de jandar i dese neaz un ofi$er de infor are" nsrcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate. A. Donitorii de securitate supraveg!eaz co porta entul spectatorilor" att pe traseele de afluire:defluire spre:de la baza sportiv" ct 'i n interiorul acesteia" inclusiv prin efectuarea de nregistrri video 'i fotografii operative n scopul identificrii persoanelor care svr'esc fapte antisociale. Acestea" precu 'i nregistrrile video efectuate n condi$iile art. 19" alin. 1 lit. !( din 7egea nr. 0:*99) constituie ijloace de prob pentru solu$ionarea cauzelor de natur penal sau contraven$ional. 19. n situa$ia desf'urrii unor jocuri ntr8o alt localitate dect cea n care 'i are sediul clubul" responsabilul de ordine 'i siguran$" dup consultarea prealabil a reprezentan$ilor grupurilor de suporteri" are obliga$ia de a trans ite ofi$erului de infor are toate detaliile referitoare la deplasarea ec!ipei" a oficialilor 'i a jurnali'tilor acredita$i" prin indicarea coordonatelor orare ale deplasrii" a ijloacelor de transport folosite" a locurilor de cazare 'i a progra ului pentru perioada de 'edere n localitatea de disputare a co peti$iei sau a jocului sportiv" precu 'i nu rul de bilete ac!izi$ionate de ctre suporterii proprii" identitatea acestora" deplasarea suporterilor 'i indicarea agen$iilor de turis care organizeaz cltoria" coordonatele orare 'i itinerarul de deplasare al acestora" ijloacele de transport folosite 'i locurile de cazare. 11. 6esponsabilul de ordine 'i siguran$" co andantul for$elor de ordine" 'eful dispozitivului de ordine 'i siguran$" reprezentantul Enspectoratului pentru 4itua$ii de <rgen$" un reprezentant al serviciului de a bulan$" precu 'i prefectul ori reprezentantul su" n cazul n care prezen$a acestuia este necesar" 'i desf'oar activitatea n punctul de co and" ur rind derularea n bune condi$ii a jocului. 1*. n vederea stabilirii unor practici unitare la nivel na$ional privind activitatea responsabililor de ordine 'i siguran$" precu 'i instruirea de specialitate a acestora" 565" 7@5 'i AJ5:AD51 dese neaz n structura proprie un responsabil de ordine 'i siguran$" care coordoneaz aceast activitate. 1,. +laborarea etodologiilor de instruire a responsabililor de ordine 'i siguran$ se face de 565" cu sprijinul de specialitate al Jandar eriei 6o ne. 10. Dup declararea co peti$iei sau a jocului sportiv" co andantul unit$ii de jandar i co petente teritorial preun cu responsabilul de ordine 'i siguran$ al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preli inar al jocului" solicitnd la nevoie 'i punctul de vedere al responsabilului de ordine 'i siguran$ al 565:7@5:AJ5:AD51 care se conse neaz n toate docu entele de organizare. 15. n situa$ia desf'urrii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesar prezen$a n stadion a prefectului sau a reprezentantului acestuia" precu 'i a unui procuror din cadrul parc!etului de pe lng judectoria n a crei circu scrip$ie se afl arena sportiv. n'tiin$area acestora se realizeaz de ctre unitatea de jandar i co petent teritorial. 12. 6estabilirea ordinii publice n interiorul bazei sportive se e#ecut de efectivele de jandar i" din ini$iativa co andantului acestora" cu aprobarea" dup caz" a prefectului sau a reprezentantului acestuia" atunci cnd se constat c" n ur a producerii unor acte de violen$" este pus n pericol via$a sau integritatea corporal a spectatorilor" a juctorilor" a oficialilor" a personalului de ordine 'i siguran$ sau a celorlal$i participan$i.

1%. @entru restabilirea ntr8un ti p ct ai scurt a ordinii publice" atunci cnd aceasta a fost grav tulburat" la solicitarea co andantului for$elor de ordine sau ca ur are a autosesizrii arbitrului sau observatorului oficial" delega$i la jocul respectiv" ace'tia din ur dispun de ndat ntreruperea par$ial sau total a jocului. 1). +vacuarea din arena sportiv a unui grup de participan$i" n situa$ia n care" prin faptele svr'ite de ace'tia" se pune n pericol siguran$a desf'urrii co peti$iei sportive" se face" dup caz" la dispozi$ia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine 'i siguran$ al organizatorului" care cere" n scris" interven$ia for$elor de ordine. 1A. n cazul producerii de incendii" distrugeri" catastrofe" al tulburrii grave a ordinii publice sau al altor situa$ii care pun n pericol via$a" integritatea corporal ori sntatea persoanelor sau cnd nu s8a reu'it restabilirea ordinii publice" co andantul for$elor de ordine poate decide evacuarea par$ial sau total a participan$ilor. *9. 4pectatorul care" n arena sportiv" svr'e'te una dintre faptele prevzute la art. ** sau una dintre infrac$iunile prevzute la art. ,1 0, 'i art. 05" din 7egea nr. 0:*99)" este evacuat" fr a ai putea reveni n aren pn la ter inarea jocului sportiv. *1. Fbservatorii delega$i de ctre 565:7@5:AJ5:AD51" organizatoare ale co peti$iilor confor regula entelor de organizare 'i desf'urare" pot reco anda clubului organizator adoptarea unor suri specifice pentru asigurarea ordinii 'i siguran$ei n stadion. Art. 21 Fbliga$iile cluburilor organizatoare 1. @entru organizarea 'i desf'urarea activit$ii de asigurare a ordinii 'i siguran$ei spectatorilor n arena sportiv" organizatorul are ur toarele obliga$ii. a( s declare jocurile sportive na$ionale 'i interna$ionale" cu cel pu$in 5 zile nainte de data desf'urrii acestora" la unitatea de jandar i co petent teritorial" care" dup stabilirea gradului de risc" n'tiin$eaz ad inistra$ia public local despre data desf'urrii jocului sportiv/ b( s stabileasc surile de asigurare a ordinii 'i siguran$ei participan$ilor n arena sportiv" transpuse n planul de ac$iune" care este naintat pentru aprobare unit$ii de jandar i co petente teritorial" cu cel pu$in , zile nainte de data desf'urrii jocului/ c( s efectueze" prin personalul de ordine 'i siguran$ 'i" dup caz" cu for$ele de ordine" nainte de efectuarea accesului spectatorilor" un control a nun$it al arenei sportive" pentru descoperirea 'i ndeprtarea oricror obiecte sau ateriale interzise/ d( s asigure arenele sportive cu siste e eficiente de co unicare cu publicul/ e( s nu per it folosirea siste elor de co unicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violen$" la producerea de distrugeri sau la denigrarea i aginii participan$ilor la co peti$iile sau jocurile sportive ori a 565:7@5:AJ5:AD51 sau a cluburilor/ f( s nu per it introducerea 'i folosirea n arena sportiv a unor instala$ii de sonorizare" cu e#cep$ia gigafoanelor portabile/ g( s a enajeze 'i s pun la dispozi$ia for$elor de ordine un punct de co and/ ;;;;;4<4===== !( s asigure nregistrarea 'i supraveg!erea video a co porta entului participan$ilor n arena sportiv 'i n zona punctelor de acces" pe ti pul afluirii 'i defluirii acestora" precu 'i pe ti pul desf'urrii jocului sportiv" printr8un siste propriu" conectat n punctul de co and 'i deservit de ctre un te!nician" sub ndru area unui reprezentant al for$elor de ordine/ nregistrarea audio8 video efectuat cu ocazia fiecrui joc oficial va fi pstrat de clubul organizator ini 2 luni/ i( s pun la dispozi$ia for$elor de ordine nregistrarea audio8video efectuat n condi$iile artate

la lit. !(/ j( s afi'eze" n locuri vizibile" aten$ionri asupra faptului c n arena sportiv participan$ii vor fi supraveg!ea$i audio8video/ K( s interzic" sub orice for " vnzarea" distribuirea sau consu ul buturilor alcoolice n arena sportiv" precu 'i intrarea cu astfel de buturi n incinta acesteia/ l( s se asigure c distribuirea buturilor a cror co ercializare este per is se face nu ai n pa!are din !rtie sau din aterial plastic/ ( s se asigure c punctele de desfacere a buturilor a cror co ercializare este per is sunt pozi$ionate la fiecare sector de tribun 'i peluz/ n( s asigure func$ionarea instala$iilor de ap curent 'i a grupurilor sanitare" care trebuie a plasate astfel nct s nu fie necesar deplasarea suporterilor dintr8un sector n altul/ o( s afi'eze lizibil" n locuri vizibile" la por$ile de acces" regulile ce trebuie respectate de ctre spectatori" aterialele sau obiectele interzise a fi introduse n arena sportiv" precu 'i sanc$iunile care se aplic n astfel de cazuri/ p( s i pri e pe docu entele de acces" pliante" progra e sau pe alte ateriale publicitare ori pro o$ionale" care sunt distribuite cu ocazia desf'urrii co peti$iilor sau jocurilor sportive" regulile ce trebuie respectate" aterialele sau obiectele interzise a fi introduse n arena sportiv" precu 'i sanc$iunile care se aplic n situa$ia nerespectrii acestor reguli/ G( s interzic afi'area n arena sportiv a si bolurilor" sloganurilor ori te#telor cu con$inut obscen sau care incit la denigrarea $rii" la #enofobie" la ur na$ional" rasial" de clas ori religioas" la discri inri de orice fel 'i la violen$" indiferent pe ce suport ar fi inscrip$ionate/ r( s interzic a plasarea bannerelor sau a altor ijloace de publicitate vizual pe gardul care deli iteaz suprafa$a de joc de tribun sau n orice alte locuri care piedic fie buna vizibilitate a jocului de ctre spectatori" fie asigurarea unei interven$ii oportune" n caz de necesitate/ s( s aduc la cuno'tin$ spectatorilor" la nceputul jocului sportiv" precu 'i n pauzele de joc sau ori de cte ori este nevoie" prin ijloace de co unicare" obliga$iile ce le revin pe ti pul desf'urrii co peti$iei sau jocului sportiv" principiile spiritului de fair8plaL" ale ordinii 'i disciplinei" precu 'i esajele trans ise de for$ele de ordine/ '( s asigure bariere 'i prej uiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri 'i pentru deli itarea terenului de joc" realizate prin construc$ii rezistente" precu 'i refacerea acestora n cazul deteriorrii" pn la organizarea co peti$iei sau a jocului sportiv ur tor. Di ensiunile" a plasarea" aterialele folosite 'i odul de confec$ionare sunt stabilite de ctre 565 dup consultarea prealabil a reprezentan$ilor Jandar eriei 6o ne/ t( s asigure a plasarea" la punctele de acces n incinta arenei sportive" a unor dispozitive etalice rotative:turnic!ete prevzute cu siste de contorizare" n vederea efecturii unui control riguros al accesului/ $( n situa$ia desf'urrii unor jocuri sportive n afara $rii" n cadrul unor co peti$ii interna$ionale la care particip 'i grupuri de suporteri ai clubului ro n sau ai ec!ipei na$ionale" acesta sau 565 asigur includerea unor ofi$eri de jandar i n delega$ia oficial" care coopereaz cu for$ele de ordine din $ara respectiv pe linia prevenirii actelor de violen$ 'i a ac$iunilor necontrolate ale suporterilor/ u( s asigure nu erotarea sectoarelor" rndurilor 'i locurilor destinate spectatorilor" precu 'i a plasarea de indicatoare pentru ndru area acestora spre locurile nscrise pe docu entele de acces/ v( s asigure un loc special a enajat pentru depozitarea obiectelor re$inute" n ur a efecturii controlului corporal preventiv 'i al bagajelor" n vederea restituirii acestora dup ter inarea

jocului. *. @entru efectuarea accesului spectatorilor n arena sportiv" organizatorul are ur toarele obliga$ii. a( s efectueze la intrarea n arena sportiv un control riguros al persoanelor 'i al bagajelor acestora" avnd ca scop piedicarea introducerii n stadion a unor obiecte sau ateriale de genul celor prevzute la lit. b 'i:sau la alin. 1 lit. r de ai sus/ b( s nu per it accesul persoanelor crora le8a fost interzis intrarea la ase enea genuri de anifestri" al persoanelor care se afl n stare vdit de ebrietate sau se afl" n od evident" sub influen$a substan$elor !alucinogene" al persoanelor care au asupra lor buturi alcoolice" ar e 'i uni$ii de orice fel" fclii" tor$e" artificii" petarde" ateriale e#plozive" incendiare sau fu igene" dispozitive pentru 'ocuri electrice" substan$e to#ice" !alucinogene" iritant lacri ogene ori paralizante" recipiente" corpuri contondente" cu$ite" pu nale" 'i'uri" castete ori alte ase enea obiecte fabricate sau confec$ionate anu e pentru tiere" pungere ori lovire" precu 'i al persoanelor care au asupra lor ijloace de publicitate vizual de genul celor prevzute la alin. 1 lit. r/ c( s re$in obiectele sau aterialele prevzute la lit. b sau la alin. 1 lit. r" sesiznd for$ele de ordine pentru luarea surilor legale care se i pun/ d( s i pri e" pe toate docu entele de acces" sectorul" rndul 'i locul ce ur eaz a fi ocupat de ctre spectatori" c!iar 'i cnd acestea sunt distribuite n od gratuit/ e( s asigure e iterea 'i distribuirea abona entelor ctre suporteri" ur rind inserarea" pe fiecare abona ent n parte" a nu elui" prenu elui 'i a codului nu eric personal 'i a unei fotografii a acestuia" precu 'i $inerea unei eviden$e clare a abona$ilor" cu respectarea ntoc ai a dispozi$iilor legale referitoare la protec$ia datelor cu caracter personal/ f( s controleze distribuirea biletelor" n li ita locurilor ad ise" fr a dep'i A9C din capacitatea arenei sportive/ g( s asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri a plasate n sectoare opuse 'i direc$ionarea accesului la acestea pe trasee separate/ !( s prezinte" la solicitarea scris a unit$ii de jandar i co petente teritorial" situa$ia privind datele personale ale abona$ilor proprii" n vederea identificrii persoanelor care" cu ocazia desf'urrii co peti$iilor sau a jocurilor sportive" au svr'it fapte antisociale/ i( s per it accesul unor efective de jandar i n $inut civil n arena sportiv pentru desf'urarea activit$ilor de onitorizare a odului de co portare a spectatorilor/ j( prin regle entri proprii" s stabileasc accesul n arena sportiv a reprezentan$ilor ass8 edia" precu 'i accesul acestora pe suprafa$a de joc sau n zona vestiarelor" co unicnd datele de identificare ale ziari'tilor acredita$i 'i odelul docu entelor de acces eliberate n acest sens" att societ$ii specializate de protec$ie 'i paz" ct 'i for$elor de ordine/ K( s per it accesul la co peti$iile 'i jocurile sportive cu grad ridicat de risc a inorilor sub 10 ani doar nso$i$i de o persoan ajor" i pri nd pe docu entele de acces aceast prevedere/ l( s e it docu ente de acces 'i n situa$ia n care se per ite intrarea gratuit a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri. ,. Dinisterul Bineretului 'i 4portului" prin ordin al inistrului" dup consultarea federa$iilor sportive de specialitate 'i a Jandar eriei 6o ne" stabile'te care din obliga$iile prevzute la alin. 1 'i *" aflate n sarcina organizatorului de co peti$ii sau jocuri sportive" sunt i puse acestuia pentru cele desf'urate n e'aloanele inferioare ale co peti$iilor sau jocurilor sportive" precu 'i pentru sporturile la care particip un nu r redus de spectatori 'i care" de regul" nu sunt generatoare de violen$.

0. @entru organizarea regula entar a jocurilor" cluburile trebuie. a( s aduc per anent n aten$ia spectatorilor principiile spiritului de sportivitate" fair8plaL" ale ordinii 'i disciplinei/ b( s asigure ca publicitatea n stadion s se fac n confor itate cu dispozi$iile legale n vigoare privind co peti$iile sportive/ c( s nu per it accesul n incinta terenului de joc sau la vestiare persoanelor neautorizate de regula ent/ d( n caz de incidente" s asigure protec$ia juctorilor 'i a conductorilor ec!ipei vizitatoare de la sosire pn la plecarea lor din localitate" n deplin siguran$ pn la o distan$ de ini 29 de K / e( s asigure protec$ia oficialilor &arbitri" observatori( de la sosire pn la plecarea din localitate" punndu8le la dispozi$ie per anent un reprezentant al clubului care" n caz de incidente" are obliga$ia s8i nso$easc n deplin siguran$ pn la cel pu$in 29 K de localitatea unde a avut loc jocul/ f( s dese neze dou persoane" calificate n protec$ie 'i paz" care s asigure securitatea arbitrilor pe toat perioada ct se afl n stadion" pe culoarele de acces" de la vestiar la teren 'i napoi" per i$nd intrarea n vestiarul arbitrilor nu ai persoanelor autorizate/ g( s e#ecute necondi$ionat dispozi$iile arbitrului sau ale observatorului delegat" cu privire la respectarea prevederilor regula entare/ !( s asigure condi$iile necesare oricrei ec!ipe divizionare de a nregistra audio8 video sau cu aparatur de fil are jocurile pe care acestea le apreciaz ca necesare" pe baza delega$iei pe care reprezentan$ii ec!ipelor n cauz sunt obliga$i s o prezinte organizatorilor" naintea eciurilor/ nregistrrile respective nu pot fi folosite n scopuri co erciale/ i( s asigure pentru suporterii ec!ipei vizitatoare accesul ntr8un sector destinat e#clusiv acestora" deli itat prin garduri cu nl$i ea ini de *"*9 'i protejat corespunztor de for$ele de ordine. @re$ul biletelor de intrare pentru suporterii ec!ipei vizitatoare nu trebuie s fie superior celor vndute de clubul organizator propriilor suporteri n sectoare ec!ivalente. n cazul n care clubul organizator a fost dese nat prin tragere la sor$i" iar jocul este progra at pe teren neutru" clubul vizitator are dreptul s i se aloce" la cerere" bilete de intrare n procent de 59 C din capacitatea total a stadionului/ j( un nu r de a#i 5 oficiali ai 565:7@5:AJ5:AD51" dup caz" precu 'i un nu r de a#i 19 reprezentan$i ai clubului vizitator" au dreptul s li se asigure gratuit de ctre clubul organizator locuri n tribuna oficial &respectiv" sectorul IE@(. 5. Delega$ii" oficialii" cpitanii de ec!ip 'i juctorii ec!ipelor sunt obliga$i s e#ecute necondi$ionat toate dispozi$iile date de arbitru n legtur cu desf'urarea regula entar a jocului. 2. Nerespectarea dispozi$iilor date duce la oprirea jocului de ctre arbitru. Dac" n ter en de , inute de la oprirea jocului" nu se iau suri regula entare privind ndeplinirea dispozi$iilor date" arbitrul va fluiera sfr'itul jocului 'i va prsi terenul de joc. Ber enul de , inute se arat n od vizibil" se anun$ cpitanului ec!ipei n cauz 'i se arat o singur dat pentru fiecare ec!ip n cursul unei partide. n cazul n care jocul va fi ntrerupt n aceste condi$ii" ec!ipa vinovat va fi sanc$ionat confor prevederilor regula entare. %. -n cazul n care" datorit co portrii spectatorilor 'i:sau deficien$elor de organizare au loc n stadion incidente grave &ca de e#e plu. incendii" distrugeri" conflicte ntre grupuri ari de suporteri 'i for$ele de ordine(" spectatorii invadeaz terenul" sunt aruncate n teren obiecte sau sunt lovite persoane din incinta terenului" arbitrul va ntrerupe jocul pn la ncetarea faptelor

respective 'i nlturarea pericolului" dar nu ai ult de 19 inute. Ber enul de 19 inute curge din o entul ntreruperii jocului. ntreruperea poate interveni o singur dat n cursul unui joc. Dup caz" n func$ie de gravitatea incidentelor" pn la reluarea jocului" juctorii 'i oficialii vor r ne pe teren sau se vor deplasa la vestiare. n cazul n care" dup trecerea celor 19 inute" nu a fost restabilit ordinea" arbitrul va opri definitiv jocul" clubul organizator ur nd s fie sanc$ionat cu pierderea jocului prin forfait. ). Dac oprirea jocului a fost cauzat 'i de spectatorii afla$i n sectorul destinat oaspe$ilor" atunci 'i clubul vizitator va fi sanc$ionat cu pierderea jocului prin forfait. A. Dac arbitrii" juctorii 'i:sau oficialii sunt lovi$i de una sau ai ulte persoane sau cu obiecte" arbitrul poate ntrerupe sau opri definitiv jocul n func$ie de gravitatea incidentului. n cazul opririi definitive a jocului" clubul organizator va fi sanc$ionat cu pierderea jocului prin forfait. n cazul n care se va dovedi c lovirea arbitrului sau observatorului s8a produs din cauza unei persoane apar$innd clubului vizitator" inclusiv suporterii acestuia" atunci 'i clubul vizitator va fi sanc$ionat cu pierderea jocului prin forfait. 19. Dispozi$iile prezentului regula ent se co pleteaz n od corespunztor cu prevederile 7egii nr. 0:*99) pentru prevenirea 'i co baterea violen$ei n sport. Art. 2* Accesul n incinta terenului de joc 'i la vestiare 1. -n incinta terenului de joc au acces ur toarele persoane. a( juctorii a belor ec!ipe nscri'i n raportul de arbitraj. Juctorii de rezerv" brca$i n ec!ipa ent de joc &cu tricou de o culoare diferit celei a titularilor(" iau loc pe bncile special a enajate" confor prevederilor regula entare/ b( antrenorii" delega$ii" edicii 'i asorii din partea fiecrei ec!ipe" n total a#i 2 persoane" nscrise n raportul de arbitraj" care se legiti eaz cu carnetul de antrenor &vizat la zi de forul co petent pe baza ndeplinirii condi$iilor de calificare prevzute n 6egula entul privind statutul antrenorilor licen$ @6F" A" 1" n func$ie de categoria co peti$ional( 'i" respectiv" cu legiti a$ia de serviciu" e is de clubul n cauz. 7a sesizarea scris a 3o isiei Be!nice" arbitrul 'i observatorul nu vor ad ite accesul pe banc antrenorilor care nu ndeplinesc condi$iile de ai sus. naintea nceperii fiecrui joc oficial" arbitrul va verifica docu entele pe baza crora oficialii fiecrei ec!ipe" nscri'i n raportul de arbitraj" au acces pe banca de rezerve. n ti pul desf'urrii jocului" juctorii de rezerv au dreptul s prseasc suprafa$a te!nic nu ai pentru a efectua nclzirea/ c( a#i 5 persoane care se a'eaz pe locurile supli entare &valabil nu ai la 7iga E 'i 3upa 6o niei ncepnd din opti ile de final( respectiv" e brii colectivului te!nic. antrenori secunzi" antrenori cu pregtirea portarilor" antrenori cu pregtirea fizic" fizioterapeu$i" asori sau agazineri. Aceste persoane vor fi nscrise ntr8o list no inal se nat de delegatul fiecrui club 'i ane#at la raportul de arbitraj naintea nceperii jocului. @ersoanele care ocup locurile supli entare sunt supuse autorit$ii 'i jurisdic$iei arbitrului" nu au dreptul s se ridice de pe banc 'i nu pot da indica$ii juctorilor/ d( arbitrii 'i observatorii" delega$i de forurile co petente pentru jocul respectiv/ ;;;;;4<4===== e( edicul delegat de ctre organul sanitar" cu trus edical/ f( 'oferul autosanitarei &autoturis ului( 'i *80 brancardieri ec!ipa$i corespunztor" purtnd se nul distinctiv al crucii ro'ii" plasa$i la ijlocul terenului" lng arbitrul de rezerv/ g( personalul for a$iunii de po pieri cu ijlocul auto pentru interven$ie/

!( cel ult cte un fotoreporter de la fiecare organ de pres" pe baza unor legiti a$ii speciale 'i a vestelor puse la dispozi$ie de clubul organizator &obligatoriu n 7iga E" a *8a 'i a ,8a(. Ace'tia se vor a'eza n spatele liniilor de poart" respectiv a panourilor publicitare" respectnd linia fotografilor" pe toat durata desf'urrii jocului. 5otografii 'i pot sc!i ba locul la cealalt poart nu ai la pauza dintre reprize/ i( dup caz" n incinta terenului au acces operatorii de televiziune 'i personalul de specialitate al societ$ilor de televiziune autorizate s trans it partida pe baza listei no inale a acestora care se prezint la 'edin$a te!nic. Ace'tia vor prezenta legiti a$iile 'i acreditrile pentru partida respectiv. A plasarea ca erelor de televiziune n incinta terenului se va face astfel nct s nu pericliteze integritatea corporal a juctorilor 'i arbitrilor" adic la ini 0 etri n spatele liniilor de argine 'i:sau n spatele liniilor fotografilor" trasat n spatele liniilor de poart. F singur ca er de luat vederi obil" a postului BI care trans ite partida" poate fi pozi$ionat pentru a trans ite din zona bncilor de rezerve. Aceast ca er trebuie folosit astfel nct s se respecte o distan$ ini de 5 etri fa$ de bncile de rezerve 'i s nu perturbe vizibilitatea ocupan$ilor bncilor de rezerve 'i celui de8al patrulea oficial ctre toate steagurile de col$. ntre bncile de rezerve" aceast ca er trebuie s r n n spatele liniei bncilor 'i esei celui de8al patrulea oficial. n e#teriorul bncilor de rezerve" ca era obil trebuie s nu dep'easc linia i aginar care une'te fiecare banc de rezerve 'i steagul de col$ de pe partea respectiv. 6eporterii de televiziune nu pot aborda juctorii 'i antrenorii pentru interviuri sau co entarii n ti pul jocului/ j( )81* copii de ingi" n vrst de ini 1* ani" ce trebuie s asigure repunerea ingii n joc fr ntrziere" instrui$i 'i condu'i n incinta terenului de o persoan no inalizat de clubul organizator" care este rspunztoare de activitatea copiilor de ingi. n ti pul jocului" copiii de ingi trebuie s se plaseze n spatele panourilor publicitare" respectiv" la ini , etri de linia de argine 'i se pot deplasa nu ai pentru recuperarea ingilor ie'ite din terenul de joc. n cazul n care li s8a repartizat o inge de rezerv" aceasta va r ne a'ezat pe sol" n fa$a fiecrui copil de ingi" fiind introdus n joc nu ai la nevoie. 3uloarea ec!ipa entului copiilor de ingi trebuie s se deosebeasc de cea a ec!ipa entului purtat de juctori 'i arbitri" aceasta fiind stabilit n cadrul 'edin$ei te!nice/ K( reprezentan$i ai societ$ilor de protec$ie 'i paz:for$elor de ordine. *. n cazul n care jocul se desf'oar fr spectatori &>cu por$ile nc!ise? " au acces n stadion persoanele prevzute la art. ,9.1. lit. a j" la care se adaug. a( a#i ,9 de oficiali" juctori" sponsori din cadrul fiecrui club" pe baz de tabel no inal se nat de delegatul clubului/ b( personalul angajat al clubului" strict necesar pentru func$ionarea instala$iilor stadionului 'i organizarea jocului" pe baz de tabel no inal 'i legiti a$ie de serviciu/ c( for$e de ordine & a#i 19 persoane(/ d( ziari'ti" cte unul de la fiecare organ de pres" pe baz de tabel no inal ntoc it de clubul organizator/ e( cel ult 5 persoane" reprezentnd autorit$ile publice locale/ f( reprezentan$ii 565:7@5:AJ5:AD51" pe baza legiti a$iei de serviciu sau delega$iei e is de forul co petent. Fbservatorul oficial va supraveg!ea respectarea prevederilor de ai sus. ,. @ersoanele autorizate s ia loc pe banca de rezerve sunt nscrise n raportul de arbitraj 'i trebuie identificate nainte de nceperea jocului. Aceste persoane trebuie s respecte ur toarele reguli. a( nu ai o singur persoan este autorizat s dea instruc$iuni te!nice 'i trebuie s revin la locul

su dup trans iterea instruc$iunilor/ b( oficialii 'i juctorii nu au dreptul s ias din suprafa$a te!nic/ c( antrenorii 'i celelalte persoane prezente n suprafa$a te!nic trebuie s r n a'eza$i pe banc 'i s aib un co porta ent civilizat. @e bncile de rezerve" n suprafa$a te!nic 'i pe bncile supli entare nu este per is fu atul. @ersoanele care nu se confor eaz acestei reguli vor fi avertizate 'i" n caz de neconfor are" vor fi eli inate din incint de ctre arbitru. 0. Arbitrul nu va ncepe sau va ntrerupe jocul dac n incinta terenului se afl sau ptrund alte persoane dect cele care au acest drept 'i are obliga$ia s dispun evacuarea din incinta terenului a acelor persoane &conductori" delega$i" antrenori" asori" edici(" care nu8'i pstreaz locul pe bnci" intr n suprafa$a terenului de joc sau au o co portare neregula entar. n caz de accidentare a unor juctori" edicii 'i asorii nu pot ptrunde pe terenul de joc dect dac jocul a fost ntrerupt 'i nu ai cu ncuviin$area arbitrului. 3o iterea sau participarea la incidente a persoanelor en$ionate la art. 2*.1 duce la evacuarea lor din incinta terenului de ctre arbitri 'i la aplicarea sanc$iunilor regula entare. 5. 7a vestiarele ec!ipelor 'i pe culoare au acces ur toarele persoane. a( conductorii celor dou ec!ipe & a#i u * persoane de la fiecare club(/ b( observatorii cu delega$ie la jocul respectiv/ c( persoanele nscrise n raportul de arbitraj" juctori" antrenori" edici" asori" delega$i" din partea fiecrei ec!ipe/ d( reprezentan$ii for$elor de ordine 'i ai societ$ilor de ordine 'i siguran$" n caz de incidente. 7a vestiarele arbitrilor au acces nu ai observatorii oficiali ai jocurilor respective" edicul delegat sau alte persoane solicitate n od e#pres de arbitru. Fbservatorii de joc 'i observatorii de arbitri nu au dreptul s intre n vestiarul arbitrilor n pauza jocului dect dac prezen$a lor este solicitat de arbitri. @e culoarul de acces la vestiarul arbitrilor" naintea nceperii jocului" n ti pul pauzei 'i dup joc" au acces dou persoane specializate n ordine 'i siguran$ care asigur protec$ia arbitrilor. 2. nclcarea prevederilor privind accesul persoanelor n incinta terenului sau la vestiare se sanc$ioneaz confor prevederilor regula entare. Art. 2, 5or alit$ile de ncepere a jocurilor 1. Delega$ii celor dou ec!ipe co pleteaz raportul de arbitraj cu 29 de inute naintea nceperii jocului. Dup caz" arbitrul poate per ite co pletarea raportului de arbitraj 'i dup acest ter en" cu respectarea celorlalte prevederi regula entare. Fdat cu co pletarea raportului de arbitraj" delega$ii ec!ipelor predau arbitrului toate carnetele de legiti are ale juctorilor nscri'i n raport" precu 'i alte docu ente care atest dreptul de joc al acestora. *. Dup ce raportul de arbitraj a fost co pletat" se nat de delega$ii a belor ec!ipe 'i n nat arbitrului" nainte de lovitura de ncepere a jocului" se aplic ur toarele reguli. a( dac unul din cei 11 juctori titulari" nscri'i n raportul de arbitraj" indiferent de otiv" nu poate ncepe jocul" el poate fi nlocuit de ctre oricare dintre cei % juctori de rezerv" nscri'i n raport. n acest caz se va reduce corespunztor nu rul de juctori de rezerv" n ti pul jocului putnd fi nlocui$i a#i , juctori &sau nu rul a#i prevzut de prezentul regula ent(/ b( dac oricare dintre cei % juctori de rezerv nscri'i n raportul de arbitraj" indiferent de otiv" nu pot lua parte la joc" el nu va putea fi nlocuit" ceea ce va conduce la reducerea corespunztoare a nu rului total de juctori de rezerv afla$i la dispozi$ia ec!ipei respective/ c( dac un portar nscris n raportul de arbitraj nu poate lua parte la joc" indiferent de otiv" el va

putea fi nlocuit de un alt portar care nu fusese anterior nscris n raportul de arbitraj. ,. Dedicul delegat se neaz 'i pune parafa pe raportul de arbitraj. ;;;;;4<4===== 0. +c!ipele au dreptul s efectueze nclzirea pe terenul de joc" cu e#cep$ia situa$iilor n care" datorit condi$iilor eteorologice nefavorabile" arbitrul decide ca nclzirea a belor ec!ipe s se efectueze pe un alt teren. 5. Jocul ncepe respectndu8se ur toarele for alit$i. a( arbitrul anun$ prin fluier juctorii celor dou ec!ipe pentru prezentarea acestora la intrarea n tunelul de protec$ie" unde controleaz ec!ipa entul juctorilor" confor art. 0 din 7egile jocului" verific dac cei doi cpitani de ec!ip au banderole distincte pe bra$ul stng 'i dac cei doi portari au ec!ipa ent diferit n co para$ie cu ec!ipa entul coec!ipierilor" adversarilor sau arbitrilor/ b( arbitrii intr pe terenul de joc ur a$i de juctorii celor dou ec!ipe" se opresc pe linia edian" la circa % de linia de argine" unde se a'eaz cu fa$a spre tribuna oficial" avnd n stnga 'i n dreapta lor pe cei doi cpitani de ec!ip ur a$i de ceilal$i juctori dispu'i n linie dreapt" loc de unde juctorii salut publicul prin ridicarea bra$ului/ c( dup aliniere 'i salut" n ordinea n care au fost dispu'i" juctorii ec!ipei vizitatoare strng inile arbitrilor 'i juctorilor ec!ipei gazd" n se n de fair8plaL" dup care juctorii ec!ipei gazd strng inile arbitrilor/ d( arbitrul efectueaz tragerea la sor$i pentru alegerea terenului 'i a ingii" cu ajutorul unei onede" n ti p ce arbitrii asisten$i controleaz por$ile 'i plasele/ e( dup ce ec!ipele 'i arbitrii asisten$i 'i8au ocupat locurile stabilite de regula ent" arbitrul d se nalul de ncepere a jocului. 2. 5or alit$ile de ncepere a jocului se efectueaz de ctre arbitri c!iar 'i atunci cnd s8a constatat neprezentarea uneia sau a a belor ec!ipe" acest lucru conse nndu8se n raportul de arbitraj.

CAPITOLUL VI ARBITRII I OBSERVATORII


Art. 25 Delegarea arbitrilor 1. Jocurile sunt conduse de arbitri delega$i de co isiile de arbitri ale 565 'i AJ5:AD51. *. 5orurile organizatoare vor co unica co isiilor de arbitri de pe raza lor teritorial progra ul jocurilor" cu cel pu$in 15 zile nainte de disputare. ,. 7a toate jocurile din 7iga E" a *8a 'i a ,8a 'i la cele din 3upa 6o niei &ncepnd cu faza 'aisprezeci ilor de final( sunt delega$i arbitri" arbitri asisten$i 'i cel de8al patrulea oficial. Delegarea arbitrilor se face confor dispozi$iilor 6egula entului de organizare 'i desf'urare a activit$ii arbitrilor" aprobat de 3o itetul +#ecutiv al 565. 0. Arbitrii delega$i sunt obliga$i s se prezinte n localitatea respectiv cu ini 2 ore nainte de ora de ncepere a jocurilor" cu e#cep$ia situa$iilor n care acestea sunt progra ate nainte de ora 10" 99" caz n care prezentarea este obligatorie cu 0 ore nainte. 3luburile organizatoare sunt obligate s asigure transportul 'i siguran$a arbitrilor 'i observatorilor pe traseul de la !otel la stadion 'i retur" prin contracte nc!eiate cu Jandar eria 'i:sau cu fir e specializate n protec$ie 'i paz. 5. <n joc nu se poate disputa fr o brigad co plet de arbitri &un arbitru plus doi asisten$i(" acesta ur nd s fie reprogra at de forul organizator. 2. 7a jocurile la care este delegat 'i al patrulea oficial" acesta va intra n func$ie dac unul dintre

cei trei arbitri delega$i nu se prezint sau nu va ai putea s8'i ndeplineasc atribu$iile. Atribu$iile celui de8al patrulea oficial sunt cele prevzute de >7egile jocului?. %. Dispozi$iile privind arbitrii jocurilor de fotbal n sal sunt cuprinse n regula entul specific acestui joc. Art. 22 6aportul de arbitraj 1. 3u ocazia disputrii oricrui joc oficial sau a ical forul co petent e ite un raport de arbitraj care se co pleteaz de ctre. a( 3o isia de arbitri co petent. nu ele 'i prenu ele arbitrilor delega$i" arbitrului de rezerv &dup caz( 'i localitatea de re'edin$ a acestora/ co peti$ia din care face parte jocul/ nu ele ec!ipelor 'i localitatea de re'edin$/ data 'i ora disputrii jocului" terenul 'i localitatea unde se desf'oar jocul/ b( Delega$ii ec!ipelor participante. nu ele 'i prenu ele juctorilor titulari 'i de rezerv scrise cu litere ajuscule/ nu rul carnetelor de legiti are/ anul de na'tere al juctorilor/ eventualele contesta$ii/ nu erele de pe tricourile juctorilor trebuie s corespund cu cele nscrise n raportul de arbitraj/ cu ajuscule" nu ele 'i prenu ele oficialilor" care iau loc pe banca de rezerve" inclusiv ale delega$ilor celor dou ec!ipe" se ntura acestora precu 'i a cpitanului de ec!ip/ c( Arbitrul. neprezentarea unei ec!ipe sau a belor ec!ipe/ en$iunile cu privire la contesta$iile introduse de ec!ipe" precu 'i o entul efecturii acestora n raport cu nceperea jocului &nainte de joc" la pauz sau dup joc(/ starea terenului 'i a instala$iilor ane#e/ nlocuirile de juctori 'i inutele n care s8au efectuat/ juctorii care au arcat golurile 'i inutele respective/ juctorii care s8au eviden$iat/ juctorii avertiza$i sau eli ina$i" artndu8se otivul pe scurt 'i inutul/ starea ec!ipa entului de joc/ co portarea antrenorilor" a conductorilor 'i a publicului spectator/ odul cu s8au respectat dispozi$iile 565 cu privire la accesul persoanelor n incinta terenului de joc" pe culoare 'i la vestiare/ ora nceperii jocului" durata pauzei 'i eventualele prelungiri/ co portarea arbitrilor asisten$i/ rezultatul nregistrat la final 'i la pauza jocului" precu 'i al eventualelor prelungiri/ alte aspecte organizatorice sau disciplinare/ se ntura arbitrului/ d( 3adrul edical delegat confor art. 5% din prezentul regula ent. nu ele 'i prenu ele juctorilor accidenta$i" diagnosticul 'i ngrijirile date/ e( Juctorii care nu au prezentat carnetul de legiti are vor nscrie personal n raportul de arbitraj" cu pi#ul" pe baza cr$ii de identitate ur toarele. nu ele 'i prenu ele" data 'i locul na'terii" prenu ele prin$ilor" dup care vor se na/ f( 3arnetele juctorilor contesta$i sau eli ina$i se vor tri ite forului organizator de arbitri" o dat cu raportul de arbitraj/ g( Delega$ii a belor ec!ipe sunt obliga$i s se neze raportul de arbitraj dup ter inarea jocului 'i dup ce raportul a fost co pletat la toate rubricile de ctre arbitru" n caz contrar ur nd s fie sanc$iona$i disciplinar. 4e narea raportului de arbitraj de ctre delegat reprezint faptul c acesta a luat la cuno'tin$ con$inutul raportului. *. n situa$ia n care arbitrul se prezint la teren fr raportul de arbitraj e is de co isia co petent" pn la nceperea jocului se va co pleta un alt for ular de raport de arbitraj" iar" n lipsa acestuia" datele prevzute la alineatele precedente se nscriu ntr8un raport ntoc it ad8!oc. @rezentarea arbitrului la joc fr raportul de arbitraj constituie abatere disciplinar 'i va fi sanc$ionat de forul co petent cu penalitate sportiv de 1 999 lei. ,. Arbitrii sunt obliga$i s trans it raportul de arbitraj forului co petent" prin po't" n ter en

de 1* ore de la ter inarea jocului" preun cu carnetele de legiti are re$inute n caz de contesta$ii" eli inri de pe teren sau pentru alte abateri de la prevederile regula entare. Dac observatorul oficial al jocului n cauz do iciliaz n 1ucure'ti sau n localitatea n care AJ5 organizatoare a co peti$iei 'i are sediul" arbitrul va preda docu entele respective observatorului care le va depune la forul co petent n ter en de a#i 0) de ore de la ter inarea jocului &*0 de ore n cazul etapelor inter ediare(. 0. -n cazul n care la jocul respectiv au avut loc eli inri" incidente provocate de juctori" oficiali sau spectatori ori s8au fcut contesta$ii" raportul de arbitraj va fi trans is forului co petent prin fa#" n ter en de 2 ore de la ter inarea jocului. Aceast obliga$ie revine arbitrului. Nerespectarea acestei obliga$ii constituie abatere disciplinar 'i va fi sanc$ionat de forul co petent cu penalitate sportiv de la * 999 la 5 999 lei. 5. Arbitrii 'i observatorii au dreptul la. a( inde niza$ie de arbitraj:observare/ b( c!eltuieli de transport" de as 'i de cazare. 565 'i AJ5:AD51 stabilesc bare urile de arbitraj n func$ie de categoria co peti$ional 'i elibereaz docu entele privind plata acestora. 3!eltuielile de cazare" as" inde niza$ie de arbitraj:observare 'i transport pentru arbitri 'i observatori se suport de ctre clubul organizator. Drepturile financiare se ac!it arbitrilor de ctre clubul organizator pe baza delega$iilor 'i a deconturilor ntoc ite de ace'tia" respectiv a docu entelor justificative &pentru c!eltuielile de transport(. De acelea'i drepturi beneficiaz 'i observatorii oficiali. 2. Drepturile financiare cuvenite arbitrilor 'i observatorilor &bare de arbitraj:observare 'i c!eltuieli de transport( trebuie s fie ac!itate de ctre clubul organizator" la stadion" nainte de nceperea jocului sau n ter en de a#i u ,9 de inute de la ter inarea jocului" n caz contrar fiind aplicabile sanc$iuni disciplinare. Anual" 3o itetul +#ecutiv:1iroul +#ecutiv al 565:7@5:AJ5:AD51" dup caz" poate stabili odul n care se ac!it drepturile financiare ale arbitrilor 'i observatorilor" prevzute la alin. 5 de ai sus. %. Alte dispozi$ii privind arbitrii 'i observatorii sunt cuprinse n 6egula entul de organizare 'i desf'urare a activit$ii arbitrilor 'i 6egula entul privind activitatea observatorilor oficiali" aprobate de 3o itetul +#ecutiv al 565 'i" respectiv" 1iroul +#ecutiv al AJ5:AD51. Art. 2% Fbservatorii oficiali 1. Fbservatorii oficiali sunt reprezentan$ii 565" 7@5" AJ5" AD51" dup caz" delega$i de ctre acestea s supraveg!eze organizarea 'i desf'urarea n condi$ii regula entare a jocurilor din cadrul co peti$iilor na$ionale 'i respectiv jude$ene. *. @ersoanele care doresc s ob$in calitatea de observator oficial trebuie s aib o calificare n activitatea fotbalistic. fo'ti juctori interna$ionali" divizionari" antrenori" conductori" persoane cu alte func$ii n cadrul 565" 7@5" AJ5" AD51 sau cluburilor de fotbal ori o calificare n do eniul arbitrajului &fo'ti arbitri interna$ionali sau din loturile divizionare A" 1 'i 3" e bri n co isiile de arbitri la nivel federal ori jude$ean(. ,. Fbservatorii oficiali sunt nu i$i de 3o itetul +#ecutiv al 565:7@5" respectiv 1iroul +#ecutiv al AJ5:AD51" iar cuprinderea lor n listele de observatori nu i plic obliga$ia 565:7@5:AJ5:AD51 pentru delegarea lor. 5orurile respective 'i rezerv dreptul de a proceda" dup caz" la nu irea:delegarea observatorilor oficiali sau la retragerea calit$ii:nedelegarea acestora. 0. Fbservatorii oficiali sunt selec$iona$i pe baza unor criterii care apreciaz co peten$a" probitatea oral" e#perien$a n activitatea fotbalistic 'i conduita n societate" nivelul

cuno'tin$elor privind statutul" regula entele 565 'i >7egile Jocului?. +i trebuie s fie ap$i din punct de vedere edical. 5. Fbservatorii oficiali sunt de dou categorii. a( observatori de joc/ b( observatori de arbitri. 2. Nu irea observatorilor oficiali se face" dup caz" de ctre 565" 7@5 sau AJ5:AD51" dup verificarea cuno'tin$elor acestora" din rndul persoanelor care solicit" n scris" ob$inerea acestei calit$i. 565" 7@5 'i respectiv AJ5:AD51 elibereaz licen$a de observator oficial. %. 7istele no inale cu observatorii oficiali se aprob" pentru fiecare an co peti$ional" de ctre. a( 3o itetul +#ecutiv al 565 observatorii de joc 'i de arbitri pentru 7iga a *8a 'i 7iga a ,8a" 3upa 6o niei &faza na$ional(" jocurile din barajele de pro ovare" celelalte co peti$ii na$ionale 'i observatorii de arbitri pentru 7iga E/ b( 3o itetul +#ecutiv al 7@5 observatorii de joc pentru 7iga E 'i alte co peti$ii organizate de 7@5/ c( 1iroul +#ecutiv al AJ5:AD51 observatorii pentru toate co peti$iile organizate de AJ5. ). Delegarea observatorilor oficiali se face" dup caz" de ctre 565" 7@5 sau AJ5:AD51. ;;;;;4<4===== A. Fbservatorul de joc supraveg!eaz organizarea 'i desf'urarea n ordine a jocului la care este delegat" asigurnd respectarea regula entelor 'i instruc$iunilor 565 referitoare la organizarea co peti$iilor. +l este obligat s intervin 'i s solicite organizatorilor s procedeze la cele ai eficiente suri de en$inere 'i restabilire a ordinii" naintea" n ti pul 'i dup ter inarea jocului" n incinta terenului" n stadion sau n afara acestuia. 19. Fbservatorul de joc este obligat s acorde arbitrilor asisten$a necesare pentru ndeplinirea n condi$ii nor ale a atribu$iilor acestora din ur . 11. Fbservatorii 'i arbitrii trebuie s se prezinte la teren cu * ore naintea nceperii jocului. 1*. 3u 15 inute naintea nceperii 'edin$ei te!nice" observatorul oficial" preun cu arbitrii 'i delegatul ec!ipei gazd" vor inspecta terenul de joc" vestiarele" cile de acces ale juctorilor 'i arbitrilor" pentru a decide asupra unor eventuale suri ce trebuie luate de clubul organizator. 1,. 'edin$a te!nic se organizeaz n sala special a enajat la terenul pe care este progra at jocul" cu A9 de inute nainte de nceperea jocului respectiv. 7a 'edin$a te!nic" condus de observatorul oficial" particip. a( observatorul de arbitri &dup caz(/ b( oficialii delega$i ai celor dou ec!ipe/ c( e brii brigzii de arbitri/ d( conductorul ad inistrativ al stadionului sau responsabilul serviciilor te!nice ale stadionului &ap" energie electric" energie ter ic" gaze" instala$ii sanitare" instala$ia de nocturn" instala$ia de sonorizare"etc.(/ e( edicul delegat" nu ai la jocurile din 7iga E/ f( co andantul for$elor de ordine ale Jandar eriei/ g( 'eful dispozitivului de ordine 'i siguran$ dese nat de societatea specializat de protec$ie 'i paz/ !( responsabilul de ordine 'i siguran$ dese nat de clubul organizator/ i( responsabilul de ordine 'i siguran$ al clubului vizitator &la jocurile de risc ridicat(/ j( co andantul for a$iunii de po pieri/ K( responsabilul cu activitatea copiilor de ingi. 10. n cadrul" 'edin$ei te!nice se va ur ri.

a( dac ur toarele ele ente se ncadreaz n prevederile regula entare. starea terenului de joc" a arcajului" dotrilor 'i instala$iilor ane#e" vestiarelor pentru ec!ipe 'i arbitri" cabinetului edical 'i a celui doping/ b( verificarea culorilor ec!ipa entului folosit de cele dou ec!ipe" precu 'i a nu erelor purtate de juctorii titulari 'i de rezerv/ c( surile de ordine" protec$ie 'i securitate ntreprinse n stadion 'i n afara acestuia/ d( surile privind accesul publicului n stadion/ e( surile pentru asigurarea protec$iei 'i securit$ii suporterilor ec!ipei oaspete/ f( a plasarea dispozitivului organelor de ordine/ g( asigurarea asisten$ei edicale pentru public" punctele de pri 8ajutor/ !( a plasa entul instala$iilor de stingere a incendiilor/ i( func$ionarea instala$iilor te!nice ale stadionului/ j( asigurarea unui nu r suficient de copii de ingi. 15. n od e#pres" observatorul va ntreba separat" delega$ii a belor ec!ipe" precu 'i arbitrii" dac nainte de nceperea jocului s8au produs fapte de natur s conduc la nclcarea eticii sportive. Dac rspunsul este afir ativ" observatorul va solicita din partea persoanei respective o declara$ie scris 'i se nat. 12. 7a finalul 'edin$ei se va nc!eia un proces8verbal" n dou e#e plare" care va fi se nat de to$i participan$ii. <n e#e plar al procesului8verbal r ne la clubul organizator. 1%. Fbservatorul este obligat s conse neze n raportul su absen$a de la 'edin$a te!nic sau ntrzierea persoanelor care trebuie s participe la aceasta" n aceste cazuri fiind aplicabile sanc$iuni disciplinare. 1). Dup ter inarea jocului" observatorii sunt obliga$i s co pleteze raportul de observare 'i for ularul >fair8plaL? pe care" preun cu procesul8verbal al 'edin$ei te!nice 'i tabelul cu participan$ii la 'edin$" trebuie s le trans it prin po't" n ter en de a#i 1* ore sau s le depun la forul organizator n 0) de ore de la ter inarea jocului &*0 de ore n cazul etapelor inter ediare(. 1A. 7a jocurile oficiale pot fi delega$i supervizori. @rocedura privind nu irea" delegarea" precu 'i atribu$iile acestora sunt aprobate de 3o itetul +#ecutiv al 565. *9. 565:7@5:AJ5:AD51 nu 'i asu nicio responsabilitate pentru asigurarea observatorilor 'i arbitrilor pentru riscurile provenite din ndeplinirea atribu$iilor acestora la jocurile la care sunt delega$i. *1. Nerespectarea de ctre observatori a obliga$iilor prevzute de 6FA5 sau de 6egula entul privind activitatea observatorilor oficiali atrage sanc$ionarea acestora de ctre forul co petent din cadrul 565:7@5:AJ5:AD51" dup caz. **. Alte prevederi privind nu irea" delegarea" atribu$iile" drepturile" ndatoririle" c!estiuni financiare 'i disciplina observatorilor oficiali sunt cuprinse n 6egula entul privind activitatea observatorilor oficiali" aprobat de 3o itetul +#ecutiv al 565.