Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Reglementare din 12/05/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea nr!

"5#bis din 22/0$/2004 Reglementare te%nica

"NORMATIV PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE BITUMULUI NEPARAFINOS PENTRU DRUMURI (REVIZUIRE NORMATIV AND IND. 537-98) INDICATIV: AND 537- !!3"
C&P TO'(' Principii generale )*C+ (,*& 1 Obiect &rt! 1! - Pre.entul normati/ se refer0 la caracteristicile te%nice ale bitumului neparafinos pentru drumuri pro/enit din 1i1eiuri neparafinoase selec1ionate, care se pre.int0 ca o mas0 solid0 sau semisolid0, cu propriet01i caracteristice de aglomerare! &rt! 2! - 2itumul neparafinos pentru drumuri pre/0.ut 3n pre.entul normati/ se poate ob1ine prin procedeul de distilare sau o4idare a produselor petroliere re.ultate din prelucrarea 1i1eiurilor brute neparafinoase selec1ionate! )*C+ (,*& a 2-a 5omeniul de utili.are &rt! 6! - 2itumul neparafinos pentru drumuri se utili.ea.0 la e4ecu1ia lucr0rilor de drumuri, conform prescrip1iilor te%nice 3n /igoare! )*C+ (,*& a 6-a Prescrip1ii generale &rt! 4! - 2itumul neparafinos pentru drumuri utili.at 3n te%nica rutier0 din Rom7nia este de urm0toarele tipuri, diferen1iate dup0 procedeul de ob1inere 8i domeniul /alorilor de penetra1ie la 259C: a; bitum de o4idare: < 5 25/40= < 5 40/50= < 5 "0/>0= < 5 >0/100= < 5 100/120! b; bitum de distilare: < 5 50/$0= < 5 $0/100! &rt! 5! - Terminologia utili.at0 3n pre.entul normati/ este conform )R 4062/1! )*C+ (,*& a 4-a Referin1e &rt! "! - ?1; Reglement0rile te%nice la care se face referire 3n pre.entul normati/ sunt urm0toarele: a; )T&) 65->1 5eterminarea densit01ii! b; )R *, 5>@&1:1##$ 'uarea probelor de lian1i bitumino8i! c; )R "1:1##$ 2itumuri! 5eterminarea ductilit01ii! d; )T&) 116-$4 2itumuri! 5eterminarea punctului de rupere Araass! e; )T&) 115->0 2itumuri! )ubstan1e solubile 3n sol/en1i organici! f; )R $54:1### 2itum neparafinos pentru drumuri! g; )R *, 142":2002 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea penetra1iei!

%; )R *, 142$:2002 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea temperaturii de 3nmuiere! Metoda nel 8i 2il0! i; )R 4062-1:2001 'ucr0ri de drumuri, Terminologie! 3; )T&) 4225-$# Produse petroliere! &mbalare, marcare, depo.itare, transport 8i manipulare! B; )T&) 54>#->0 Produse petroliere! 5eterminarea punctului de inflamabilitate Marcusson! C; )T&) 10#"#/1->6 'ucr0ri de drumuri! &de.i/itatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale! Metoda de determinare calitati/0! l; )T&) 10#"#/6->6 'ucr0ri de drumuri! &de.i/itatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale! Metoda de determinare cantitati/0! m; )T&) 12241->4 2itum pentru drumuri! 5eterminarea /7sco.it01ii dinamice! n; )R *, 125#1:2001 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! )pecifica1ii pentru bitumurile rutiere! o; *, 125#1:1### 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea solubilit01ii! p; *, 125#6:1### 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea punctului de rupere Araass! r; *, 125#4:1### 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! Preg0tirea probelor pentru 3ncerc0ri! s; *, 125#5:1### 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea /7sco.it01ii cinematice! 8; *, 125#":1### 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea /7sco.it01ii dinamice prin /7sco.imetrie capilar0 sub /id! t; )R *, 12"0"-1:2002 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea con1inutului de parafine! Partea 1! Metoda distil0rii! 1; )R *, 12"0$-1:2002 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea re.isten1ei la durificare sub efectul c0ldurii 8i aerului! Partea 1! Metoda RTAOT! u; )R *, 12"0$-2:2002 2itumuri 8i lian1i bitumino8i! 5eterminarea re.isten1ei la durificare sub efectul c0ldurii 8i aerului! Partea 2! Metoda TAOT! /; nstruc1iuni te%nice nstruc1iuni te%nice pri/ind determinarea compo.i1iei c%imice a &,5 ind! 521-1##6 bitumului rutier! D; ,ormati/ &,5 ,ormati/ pri/ind determinarea compo.i1iei c%imice a bitumului prin ind! 5$4-2002 cromatografie 3n strat sub1ire cu detector de ioni.are 3n flac0r0 ?metoda &TRO)C&,;!

?2; En ca.ul re/i.uirii reglement0rilor te%nice de la al! 1, se /or aplica pre/ederile reglement0rilor re/i.uite! C&P TO'(' Condi1ii te%nice )*C+ (,*& 1 Caracteristici te%nice &rt! $! - ?1; Tipurile de bitum neparafinos pentru drumuri trebuie s0 3ndeplineasc0 condi1iile te%nice din tabelele 1 8i 2! ?2; ndicele de instabilitate coloidal0 constituie o condi1ie te%nic0 impus0 numai bitumurilor utili.ate la prepararea bitumului modificat prin adaos de polimeri! ?6; F7sco.itatea dinamic0 la "09C 8i /7sco.itatea cinematic0 la 1659C pre/0.ute 3n )R *, 125#1 s-au introdus cu caracter informati/ pentru str7ngerea de date! Caracteristicile bitumurilor de distilare Tabel 1 GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHJ K,r! K K Tipuri de bitum K Metoda de K Kcrt!K Caracteristici LHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHM /erificare K K K K 5 50/$0 K 5 $0/100 K K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 1 KPenetra1ie1; la 259C, 1/10 m K50 !!! $0K$0 !!! 100K )R *, 142" K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 2 KPunct de 3nmuiere 2, 9C K4" !!! 54K46 !!! 51 K )R *, 142$ K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHM

K K5uctilitate, cm, min! K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHM K 6 K- la 259C K 100 K 100 K K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHM )R "1 K K K- la 59C K 4,0 K 5,0 K K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 4 KPunct de rupere Araass, 9C, ma4! K -> K -10 K *, 125#6 K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 5 KPunct de inflamabilitate M, 9C, min! K 250 K 250 K )T&) 54># K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K K K K K )T&) 115 K K " K)olubilitate 3n sol/en1i organici, P, min!K ## K ## K sau K K K K K K *, 125#2 K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHM K K)tabilitate la 3nc0l.ire 3n film sub1ire a bitumului la 1"69C: K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHM K K- pierdere de mas0, P, ma4, K 0," K 0,> K K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHM K K K- penetra1ie re.idual0 la 259C, P din K 50 K 4" K K K $ K ini1ial, min! K K K)R *, 12"0$-1 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHM ?RTAOT; K K K- cre8terea punctului de 3nmuiere 2, 9C, K # K # K )au )R *, K K K ma4! K K K 12"0$-2 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHM ?TAOT; K K K- ductilitate re.idual0 la 259C, cm, min! K 50 K $5 K K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K > KCon1inut de parafin0, P, ma4! K 2 K 2 K)R *, 12"0"-1 K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K # K5ensitate la 159C, min! K 0,##5 K 0,##5 K )T&) 65 K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 10 K ndice de instabilitate coloidal0, ?c;, ma4!2; K K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHM Conform K K K- metoda 1 K 0,50 K 0,50 K &ne4a 1 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHM K K K- metoda 2 K 1,0 K 1,0 K K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K K K K K )T&) 10#"#/6 K K 12 K&de.i/itate pe agregat etalon P, min! K >0 K >0 K sau K K K K K K)T&) 10#"#/16;K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K 16 KF7sco.itatea dinamic0 la "09C, Pa<s K K *, 125#" sau K K K K 3n curs de K )T&) 12241 K LHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHM stabilire LHHHHHHHHHHHHHHM K 14 KF7sco.itatea cinematic0 la 1659C, mm2/s K K *, 125#5 K QHHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHR

,ote: 1; Faloarea ma4im0 a inter/alului se 3ncadrea.0 3n clasa inferioar0 ?e4! un bitum cu P25 S $0 1/10 mm se consider0 de tip 5 50/$0;! 2; Ferificarea indicelui de instabilitate coloidal0 este obligatorie numai pentru bitumurile utili.ate la prepararea bitumului modificat! 6; )T&) 10#"#/1 se aplic0 numai 3n ca.ul agregatelor naturale de balastier0 silicioase pentru care metoda cantitati/0 ba.at0 pe absorb1ia de colorant nu este concludent0! Caracteristicile bitumurilor de o4idare Tabel 2
GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHJ K K Tipuri de bitum K Metoda K K Caracteristici LHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHHIHHHHHHHHHM de K K K5 25/40K5 40/50K5 "0/>0K5 >0/100K5 100/120K /erificare K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM

KPenetra1ie1; la 259C, 1/10 m K 25-40 K 40-50 K "0->0 K >0-100 K 100-120 K )R *, 142" K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM KPunct de 3nmuiere 2, 9C K 5$-"$ K 55-"0 K 4>-55 K 44-4# K 40-4" K )R *, 142$ K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHM K5uctilitate, cm, min! K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHM K- la 259C K 25 K 50 K 100 K 100 K 100 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHM )R "1 K K- la 59C K K K 4,0 K 5,0 K ",0 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM KPunct de rupere Araass,9C, ma4! K -" K -> K -10 K -12 K -15 K )T&) 116 sau K K K K K K K K *, 125#6 K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM KPunct de inflamabilitate M, 9C, min! K 2"0 K 2"0 K 250 K 250 K 250 K )T&) 54># K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K)olubilitate 3n sol/en1i organici, P, K ## K ## K ## K ## K ## K )T&) 115 sau K Kmin! K K K K K K *, 125#2 K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHM K)tabilitate la 3nc0l.ire 3n film sub1ire a bitumului la 1"69C K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHM K- pierdere de mas0, P, ma4! K K 0,5 K 0," K 0,> K 0,> K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHM K K- penetra1ie re.idual0 la 259C, P din K K 56 K 50 K 4" K 4" K)R *, 12"0$-1 K K ini1ial, min! K K K K K K ?RTAOT; K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHM sau K K- cre8terea punctului de 3nmuiere 2, K K > K # K # K # K)R *, 12"0$-2 K K 9C, ma4! K K K K K K ?TAOT; K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHM K - ductilitate re.idual0 la 259C, cm, K K 40 K 50 K $5 K $5 K K min! K K K K K K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM KCon1inut de parafin0, P, ma4! K 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K)R *, 12"0"-1 K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K5ensitate la 159C, min! K 1,0 K 0,##> K 0,##5 K 0,##2 K 0,##0 K )T&) 65 K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHHOHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHM K ndice de instabilitate coloidal02;, ?c;, ma4! K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHIHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHM K- metoda 1 K K K 0,50 K 0,50 K 0,50 K Conform K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHM &ne4a 1 K K- metoda 2 K K K 1,0 K 1,0 K 1,0 K K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHNHHHHHHHHNHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM K K K K K K K )T&) 10#"#/6 K K&de.i/itate pe agregat etalon, P, min! K >0 K >0 K >0 K >0 K >0 K sau K K K K K K K K)T&) 10#"#/16;K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHOHHHHHHHHOHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHM KF7sco.itatea dinamic0 la "09C, Pa<s K K *, 125#" sau K K K En curs de stabilire K )T&) 12241 K LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHM LHHHHHHHHHHHHHHM KF7sco.itatea cinematic0 la 1659C, mm2/sK K *, 125#5 K QHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHHHHHHHHHHHHHHR

,ote: 1; Faloarea ma4im0 a inter/alului se 3ncadrea.0 3n clasa inferioar0 ?e4! un bitum cu P25 S >0 1/10 mm se consider0 de tip 5 "0/>0;! 2; Ferificarea indicelui de instabilitate coloidal0 este obligatorie numai pentru bitumurile utili.ate la prepararea bitumului modificat! 6; )T&) 10#"#/1 se aplic0 numai 3n ca.ul agregatelor naturale de balastier0 silicioase pentru care metoda cantitati/0 ba.at0 pe absorb1ia de colorant nu este concludent0!

C&P TO'(' Controlul calit01ii )*C+ (,*& 1 Ferific0ri de lot &rt! >! - M0rimea lotului este de ma4! 500 tone produs de acela8i sort de bitum! &rt! #! - 'a fiecare lot se /erific0 toate condi1iile te%nice de calitate din tabelele 1 8i 2, cu e4cep1ia con1inutului de parafin0, a densit01ii, a ade.i/it01ii, a indicelui de instabilitate coloidal0, a /7sco.it01ii dinamice la "09C 8i a /7sco.it01ii cinematice la 1659C! &rt! 10! - 'a /erificare, produsul trebuie s0 corespund0 condi1iilor te%nice de calitate pre/0.ute la art! $! )*C+ (,*& a 2-a Ferific0ri periodice &rt! 11! - Ferific0rile periodice se efectuea.0 trimestrial pe unul din loturile care au corespuns /erific0rilor de lot 3n perioada respecti/0 8i constau 3n determinarea con1inutului de parafin0, a densit01ii 8i a ade.i/it01ii! &rt! 12! - 'a /erificare, produsul trebuie s0 corespund0 condi1iilor te%nice de calitate respecti/e, pre/0.ute la art! $! &rt! 16! - ?1; Condi1iile de calitate pentru caracteristicile care se /erific0 periodic sunt garantate de produc0tor pentru toate li/r0rile de produs! ?2; &ceste caracteristici se determin0 8i la cererea beneficiarilor! &rt! 14! - ndicele de instabilitate coloidal0 se /erific0 la cerere pentru bitumurile utili.ate la fabricarea bitumului modificat prin adaos de polimeri! &rt! 15! - ?1; F7sco.itatea dinamic0 la "09C 8i /7sco.itatea cinematic0 la 1659C se determin0 at7t de laboratoarele produc0torilor de bitum, c7t 8i de celelalte laboratoare autori.ate din 1ar0 pentru str7ngere de date! ?2; Re.ultatele ob1inute se transmit elaboratorului pentru definiti/area condi1iei te%nice! )*C+ (,*& a 6-a Prele/area probelor &rt! 1"! - Prele/area 8i preg0tirea probelor pentru /erificarea calit01ii se efectuea.0 conform )R *, 5>@&1:1##$! )*C+ (,*& a 4-a &mbalare, marcare, depo.itare, transport, manipulare 8i documente &rt! 1$! - &mbalarea, marcarea, depo.itarea, transportul 8i manipularea se fac conform )T&) 4225! &rt! 1>! - Aiecare lot de li/rare trebuie s0 fie 3nso1it de documentul de certificare a calit01ii, 3ntocmit conform dispo.i1iilor legale 3n /igoare! &,*T& ,r! 1 ,ormati/0 C&'C('(' 1! Considera1ii generale ,5 C*'( 5* ,)T&2 ' T&T* CO'O 5&'U

1!1! ndicele de instabilitate coloidal0 a unui bitum rutier se stabile8te pe ba.a compo.i1iei c%imice a bitumului pe patru grupe de componen1i! 1!2! Cele patru grupe de componen1i cu caracteristici asem0n0toare din compo.i1ia unui bitum rutier sunt: asfaltenele, r08inile, uleiurile aromatice 8i uleiurile saturate! 1!6! 5eterminarea celor patru grupe de componen1i se efectuea.0 prin di/erse metode, re.ultatele ob1inute /ariind 3n func1ie de metodologia aplicat0! En 1ara noastr0, compo.i1ia c%imic0 a bitumului rutier se determin0 prin dou0 metode reglementate prin: a; nstruc1iuni te%nice pri/ind determinarea compo.i1iei c%imice a bitumului rutier, indicati/ &,5 521-#6! b; ,ormati/ pri/ind determinarea compo.i1iei c%imice a bitumului prin cromatografie 3n strat sub1ire cu detector de ioni.are 3n flac0r0 ?metoda &TRO)C&,;, indicati/ &,5 5$4-2002! 2! Calculul indicelui de instabilitate coloidal0 ndicele de instabilitate coloidal0 V ?c;W a unui bitum rutier se calculea.0 cu aButorul rela1iei: &s @ ) ?c; S HHHHHH R @ &r

unde: &s S con1inut de asfaltene, 3n P ) S con1inut de uleiuri saturate, 3n P R S con1inut de r08ini, 3n P &r S con1inut de uleiuri aromatice, 3n P determinate prin: < metoda 1 - &TRO)C&, - ,ormati/ &,5 ind! 5$4= < metoda 2 - cromatografie pe coloan0 - ,ormati/ &,5 ind! 521!