Sunteți pe pagina 1din 15

O zon de liber schimb este un ansamblu geografic i economic n care nu exist nici un obstacol al schimburilor de mrfuri i servicii, nici

taxe vamale, nici obstacole tarifare. Formarea unei zone de liber schimb poate s fie considerat ca un prim pas spre unificarea economic a regiunii respective. Prin zon economic liber se desemneaz un port liber, un depozit liber, un aeroport liber, aflate pe teritoriul unei ri sau n zona de frontier a dou sau mai multe state, n care sunt eliminate o serie de taxe i restric ii vamale. Din punct de vedere al macroeconomiei, zona liber reprezint un port, aeroport sau o parte din teritoriul na ional n care comer ul este liberalizat prin desfiin area oricror restric ii cantitative sau taxe vamale. Din punct de vedere juridic zona de comer liber este o form caracteristic de integrare economic ce se concretizeaz prin acordul dintre statele membre de a nltura diversele bariere tarifare i netarifare din calea tuturor sau numai a unor produse care fac obiectul schimburilor comerciale reciproce. !nii specialiti subliniaz c zona liber este cea mai complet form a regimurilor vamale suspensive, o enclav a teritoriului unei ri, unde mrfurile au acces liber, sunt scutite de taxe de import"export i unde exist o serie de facilit i, cum ar fi regimul liberal asupra profitului realizat. #rt. $, %egea cu privire la zonele economice libere nr. &&'()''$ prevede c zonele economice libere*zonele antreprenoriatului liber+, sunt pr i ale teritoriului vamal al ,.-., separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, n care pentru investitorii autohtoni i strini sunt permise, n regim preferen ial, anumite genuri ale activit ii de ntreprinztor. .n concluzie, putem spune c zona economic liber (ZEL) este o regiune geografic, apar in/nd uneia sau mai multor ri, n care rela iile economice se dezvolt fr nici un fel de ngrdiri din partea statului respectiv. 0rearea 12% este realizat cu scopul de a favoriza dezvoltarea i integrarea economic n zona respectiv. #ceste zone mai sunt denumite i zone de comer liber, de ini iativ liber, de prelucrare a produselor de export, zon fr taxe vamale, zon liber industrial etc. .n afara 12% propriu"zise, a devenit frecvent i crearea unor zone comerciale libere, numite fie zone economice speciale *ca n 0hina+, zone libere deschise *idem+, fie zone economice interna ionale *cum ar fi cea propus de 3uedia ntre -area 4ordului i -area 4eagr+, unele dintre ele ntinz/ndu"se pe regiuni continentale, cum ar fi zonele propuse pentru statele din 035, statele central"europene, zona panamerican sau asiatic ale liberului schimb. Scurt istoric al zonelor libere. .nc de demult zonele libere erau cunoscute sub denumirea de porturi libere, dar originea lor nu este bine datat. Primul port liber la -area -editeran, 0artagina, este men ionat nc din anul 6$& .e.n. 1one libere comerciale au existat n 0hina, 7recia, ,oma #ntic, zona -editeranei, coasta de vest a #fricii i a Feniciei. #proape 8' de orae din nordul 2uropei, aflate la ncruciarea unor importante drumuri comerciale, se bucurau de statutul de ora liber pentru comer ul cu mrfuri nc din sec. 9555, toate fiind cuprinse n %iga :anseatic. Primele porturi libere italiene au fost ;oscana *$<&8+ i %ivorno *$=>=+. 3ec. 9?555 i 959 cunosc o adevrat proliferare de porturi libere@ 7ibraltar *$8'&+, 0ivita ?ecchia *$8A)+, BangCoC *$86)+, 3ingapore *$6$>+, :ong Dong *$6&)+, -acao *$6&>+. .n Fran a, -arsilia este declarat porto"franco n timpul lui %udovic al 95?"lea *$==>+, iar n $6=' este declarat zon liber :aute"3avoie. %a sf/ritul sec. 959 5talia declar 7enova zon liber, Eanemarca F 0openhaga, iar 7recia F 3alonicul. 0ele mai multe zone libere au fost realizate n sec. 99, c/nd sunt ncheiate i primele acorduri de comer liber ntre state. ,egimul de zon liber n porturile rom/neti are o veche tradi ie. 3e atest n $6A& oraul 7ala i F port liber, n $6== oraul Brila F zon liber, iar ntre $68' i $>A$ a func ionat n regim de zon liber portul 3ulina. 3copul nfiin rii zonelor libere era de a favoriza dezvoltarea economiei prin atragerea investi iilor de capital strin i de a dezvolta un sector de produc ie orientat spre export. !n regulament de exploatare a zonelor libere este cel pentru zonele italiene Trieste i Genova. Acest regulament ace re erire la urmtoarele avantaje ale !"#$ ,eexportarea mrfurilor strine fr restric ii vamaleG

0ondi ionarea mrfurilor prin schimbarea ambalaHului, formei, calit ii, culorii etc.G 3cutirea de taxe vamale a produselor fabricate aici din materii prime sau semifabricate aduse din strintateG Eepozitarea fr limit de timp a unor mrfuri n antrepozitele respective.

Conceptul de zon liber


!ona liber reprezint cea mai complex form a regimurilor vamale suspensive. Conceptul de ZEL este un instrument politic util pentru rile ce inten ioneaz s dezvolte un sector de produc ie orientat spre export, dar care nu au capacitatea administrativ i tehnic necesar pentru a dezvolta un sistem na ional care s permit exportatorilor importul liber de taxe, a echipamentelor i materialelor. .n practica interna ional, facilit ilor de natur vamal le sunt asociate facilit ile de natur fiscal. #ccesul liber al mrfurilor n zon, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat n zon, reprezint premise favorabile atragerii de capital strin n zona liber. #cestea sunt condi ii necesare stimulrii investi iilor strine, nu ns i suficiente. Pentru asigurarea succesului, pe l/ng facilit ile acordate zonei libere, trebuie s existe condi ii avantaHoase combinrii capitalului cu ceilal i factori de produc ie *for de munc, materii prime+, precum i o infrastructur corespunztoare. 2xperien a zonelor libere la nivel mondial a demonstrat c un element care fr/neaz lansarea i, ulterior, dezvoltarea lor este deplasarea exagerat a profitului spre activitatea de depozitare, n defavoarea activit ilor de prelucrare industrial, orientate spre export. %rezentarea !"# ca &depozite glori icate' se dovedete un deserviciu alturi de rapanta similitudine a avantajelor comerciale i inanciare o erite$ 3cutiri de taxe vamale la accesul produselor de import n zon, cu condi ia reexportrii acestora sau a produselor rezultate din prelucrarea n afara teritoriului vamal na ional, a reducerii sau scutirii de impozite pe perioada de determinareG 0oncesii tarifare la prestrile de servicii i acordarea de asisten financiar. 3e consider c au supravie uit numai acele zone care, pe baza avantaHelor ini iale oferite, s"au orientat cu consecven spre dezvoltarea activit ilor de prelucrare pentru export. Pe de alt parte, zonele libere industriale s"au dovedit viabile numai n msura n care serviciile oferite prin structura organizatoric existent au fost men inute prin calitate, operativitate i selectivitate la nivelul de cretere a cerin elor utilizatorilor acestor zone. 0onceptul de zon liber a fost modificat i aHustat n multe moduri. Promovarea comer ului a determinat ntotdeauna crearea unui cadru fizic sigur i a unui set de legi i reguli pentru tranzac ionarea afacerilor. Fr acestea, costul i riscurile ar face comer ul nefavorabil. Din punct de vedere comercial sporirea regulamentelor prezint at(t avantaje, c(t i dezavantaje @ .mbunt irea comunica iilorG 4oile forme de organiza ii de afaceri faciliteaz creterea comer ului prin reducerea incertitudinii n tranzac iiG ,egulamentele comerciale i taxele pe importuri, pe de alt parte, au un impact negativ asupra comer ului.

Principalele caracteristici ale ZEL


Prin caracteristicile lor, 12% contribuie la producerea de bunuri i servicii, la crearea, dar i la devierea de comer , la liberalizarea schimburilor de mrfuri i servicii. %rincipalele caracteristici ale !"# sunt@ #mplasamentul zonei libereG 3tatutul Huridic i legisla ia din cadrul eiG Ibiectul de lucruG #ctivitateaG #dministrarea. Amplasamentul sau aezarea geografic este principalul factor care determin apari ia i dezvoltarea unei 12%. #mplasamentul zonei este, de regul, restr/ns la o suprafa de teren, limitat de frontiere naturale sau artificiale i situat n apropierea sau n interiorul unei ci de transport *port maritim sau fluvial, aeroport, cale ferat+, prin care se tranziteaz un volum mare de mrfuri de export i import. Panama i :ong Dong sunt exemple aproape perfecte ale unei situa ii ideale pentru comoditatea

transporturilor i comunica iilor. 0hiar i 2lve ia, care aproape n ntregul ei este o zon liber, dei nu are ieire la mare, posed n schimb miHloace de transport i comunicare excelente, terestre i aeriene. Statutul juridic al zonei este reglementat prin legi i diferite acte normative, care permit accesul mrfurilor n regim vamal liberalizat i fr restric ii de cantitate, cu condi ia ca acestea s nu fie prohibite de legisla ia rii respective. #bordarea legisla iei i con inutul %egii cu privire la zonele economice libere nr. &&'()''$ depinde de obiectivele ei i de gruparea responsabil cu ini ierea i dezvoltarea zonei. .n general, scopul legii este de a asigura nfiin area, controlul i conducerea zonelor libere i problemele legate de acestea. %egea desemneaz un administrator cu responsabilitate integral asupra zonei libere. #ceast lege nu trebuie s specifice detaliat toate tipurile de activit i ce se pot desfura n zona liber. 3e va acorda o libertate de ac iune mare autorit ii pertinente. ;otui, ea poate con ine unele criterii de evaluare a proiectelor. ;o i operatorii din zon vor primi licen e *autoriza ii+ din partea autorit ii zonei libere. Obiectul de lucru al zonei l constituie mrfurile care port fi introduse n cadrul acesteia, n special reexportul, n scopul unor prelucrri din care s rezulte alte mrfuri pentru export. Activitatea n cadrul zonei include o gam variat de opera iuni la care sunt supuse mrfurile. )ele mai recvente activiti *ntreprinse sunt@ o o o o o o o o o #ctivit i de restaurare a mrfii@ 0/ntrire 3ortare #samblare*combinare+ #mbalare Eepozitare #ctivit i industriale@ Prelucrare *activ sau pasiv+ Fabricare Produc ie ;ransformare #ctivit i comerciale *marcare i comercializare+ #ctivit i de cercetare i transfer de tehnologie Ipera iuni de tranzit i reexport.

Administrarea activit ii zonei revine, de regul, unui organ specializat F administra ia *#utoritatea+ 12%, pe baza unor norme de func ionare emise n baza legisla iei specifice instituite de autorit ile rii de reedin . .n cazul unor ri n care func ioneaz mai multe zone libere, exist un organism na ional cu rol de autoritate pentru fiecare zon aparte. Formele organizatorice ale autorit ilor sunt relativ diversificate ca, de altfel, i competen ele lor. Eiferite agen ii guvernamentale, cele mai importante fiind administra iile vamale, -inisterul i(sau #gen ia responsabil de dezvoltarea 12%, organiza ia responsabil cu planificarea fizic i controlul mediului nconHurtor au rolul de a promova i controla promovarea i dezvoltarea 12%. +unt olosite di erite ormule i aranjamente pentru a cuprinde di erite agenii @ %a 3hannon n 5rlanda, o corpora ie guvernamental se ocup cu dezvoltarea 12% i evalueaz cererile investitorilor. -inistrul ce rspunde de acest lucru elibereaz licen e pe baza recomandrilor corpora iei. ?ama opereaz independent. -unicipalitatea rspunde de planificarea fizic i controlul mediului nconHurtor. 0ele trei organiza ii coopereaz pe baze legale i ca agen ii independente. .n estul #siei s"a nfiin at o agen ie de administrare puternic, av/nd cumulate responsabilit ile privitoare la licen e, dezvoltarea i conducerea zonei. -exic sau -auri ius nu au o administra ie oficial. .n -auri ius investitorii solicit statutul 12% -inistrului 0omer ului i 5ndustriei. I administra ie vamal eficient i relativ onest este important, astfel aceasta asigur investitorilor lucrul independent. .n alte cazuri, administra ia zonei poate primi rolul de supervizor al vmii sau chiar responsabilitatea acestuia. #dministra ia vamal poate fi creat ca un compartiment al 12%, dac este necesar. ?ama poate fi implicat de la nceput n realizarea proiectrii 12%, inclusiv n ceea ce privete legisla ia. Personalul vamal al zonei trebuie s beneficieze de o pregtire special. Pozi ia lor tradi ional

este de a preveni contrabanda sau importurile fr documente adecvate, n timp ce accentul n 12% trebuie pus pe rapiditatea micrii mrfurilor.

Terminologia i clasificarea zonelor economice libere


Eezvoltarea 12% este, probabil, una dintre cele mai semnificative inova ii institu ionale care s"au rsp/ndit pe scena economic mondial la sf/ritul sec. 99. %a nceputul anului $>6>, peste )'' de zone erau n func iune n lumea n curs de dezvoltare, peste $'' erau n construc ie i aproape <' erau n faza de planificare. 4umrul total de angaHa i n cele )'' de zone opera ionale era de peste $,< milioane de muncitori. %a miHlocul anului $>>', numrul muncitorilor n zonele libere era ntre ),< i A milioane. Terminologia ZEL. !n studiu recent prezint )A de termeni pentru a descrie zonele libere i conceptele legate de acestea. ;erminologia este extraordinar de divers, exist n prezent, cel pu in, )' de termeni diferi i pentru a descrie ceea ce cunoatem sub denumirea de zone economice libere. #ceasta reflect faptul c orice inova ie industrial, tehnologic sau social necesit inova ii lingvistice i terminologice corespunztoare. 4omenclatura variat se confirm i prin faptul c zona liber, pe msur ce se maturizeaz i devine tot mai mult difuzat pe plan intern i interna ional, achizi ioneaz n ntregime noi trsturi sau se dezvolt n direc ii neanticipate. 0ei )A de termeni pentru a descrie zonele libere pot fi grupa i n func ie de activit ile desfurate n cadrul lor. Dintre aceti termeni, cei mai populari sunt$ Port liber 1on de comer liber 1on comercial strin 1on prelucrtoare de export *2P1+ 1on economic special *321+ 1on liber

Port liber = Free Port


#cesta a fost primul termen utilizat pentru 12%. 3e refer la zone nfiin ate de puteri coloniale i industriale, pe rute comerciale maHore, n sec. 9?555 i 959. Primul port liber a fost 0artagina, fondat n anul 6$& .e.n. #u urmat multe altele, printre care i 7ibraltar *$8'<+, #den, 3ingapore i :ong Dong, toate nfiin ate n sec. 959. .n #frica, francezii au fcut din EHibouti un important port liber i centru comercial. Eup ce 0analul de 3uez a fost deschis, n anul $6=&, Port 3aid a devenit unul din cele mai active porturi ale lumii. .n #frica de 4ord, ;anger a prosperat timp de secole ca un centru comercial maHor i port liber. .n 2uropa, cele mai cunoscute porturi libere sunt ,otterdam i :amburg, ambele dezvolt/ndu"se la sf/ritul sec. 959. :amburg avea statut oficial de port liber i l are i astzi. ,otterdam nu are acest statut, dar exist tranzit de mrfuri care pot fi depozitate liber, fr pl i i cu un minimum de formalit i oficiale vamale n antrepozitele vamale din port. 0elelalte porturi libere din 2uropa au statut oficial sau neoficial de porturi libere. !nele, cum ar fi 7enova i ;rieste, au o istorie merg/nd p/n n 2vul -ediu. #ltele, cum sunt :avre i -arsilia, sunt de dat mai recent.

Zon de comer liber = Free Trade Zone (FTZ)


#cest termen se refer la porturi libere, zone rezervate din interiorul unor arii portuare i la alte intersec ii de transport maHore *n principal, osele i ci ferate+. #ceste suprafe e pot fi de la minimagazine de tranzit F la sute de hectare. #semenea zone sunt, de obicei, autorizate i controlate de ctre administra ia vamal. .n interiorul zonei pot fi depozitate, mpachetate i transbordate mrfuri fr plata taxelor vamale. #ccentul n aceste zone este pus pe comer i transbordare. Ee exemplu@ Portul Darachi are o mic zon de tranzit pentru a depozita mrfuri destinate #fganistanuluiG 0alcutta are o facilitate similar pentru a gzdui importurile nepalezeG #lte zone, cum ar fi 3ingapore i ,otterdam, sunt centre maHore intercontinentale de distribu ie i comer .

Zon comercial strin = Foreign Trade Zone (FTZ)


#cest termen este asociat cu zonele comerciale din 3tatele !nite al #mericii. .n prezent sunt peste )'' de asemenea zone, accentul fiind pus pe importare. 0onform regulamentelor 3tatelor !nite, mrfurile pot

fi depozitate sau prelucrate n F;1, nainte de a fi importate n 3!#. Peste 8<J din bunurile ce trec prin zonele 3!# sunt destinate pie elor acestei ri. Pl ile sunt fcute pentru astfel de mrfuri la momentul importului din zon n 3!#.

Zon de prelucrare i export = Export Procesing Zone (EPZ)


0onceptul a fost implementat n Hurul anului $>=', la aeroportul 3hannon din 5rlanda. "%!,ul este@ !n parc industrial care nsumeaz &'"6' haG .nconHurat de un gardG 0ontrolat de administra ia vmilor i(sau de ctre autoritatea 2P1G !n loc unde investitorii pot importa echipamente i materiale fr plata taxelor vamale, pot procesa materiale i apoi exporta produsul finit. Problema v/nzrilor pe pia a local, a comer ului dintre 2P1 i economia local a rmas important ntotdeauna. .n ultimul timp 2P1"urile s"au mprtiat rapid prin #sia de 2st i de 3ud, #frica, 5nsulele 0araibe i #merica 0entral. !n numr de ri din 2uropa de ?est, incluz/nd Fran a i ,egatul !nit, au mbr iat i ele aceast idee. #cum, multe din rile ex"socialiste din 2uropa i #sia, ca i multe ri din #frica i #merica de 3ud, examineaz acest concept.

Zon economic special = Special Economic Zone (SEZ)


;ermenul 321 a fost asociat cu dezvoltarea 0hinei n perioada anilor $>8'"$>6'. ,ecent termenul a fost folosit n legtur cu propunerile de dezvoltare a zonelor libere din 2uropa de 2st. ,spunsul investitorilor strini la politica de deschidere a 0hinei a fost pozitiv. .n anii 6' au fost aprobate )'.''' de proiecte 321 ce implicau investitori strini *n maHoritate Hoint ventures+. 3uma investi iilor depea A' miliarde K 3!#. .n prezent, n 0hina, mai mult de <'J din investitori sunt strini, dintre care )'J sunt din 3!# i $<J sunt din Laponia.

Zon liber = Free Zone


;ermenul este foarte des utilizat cu privire la zonele libere comerciale, zonele prelucrtoare de export i la zonele speciale n ansamblu.

Clasificarea ZEL
.n diferite studii efectuate de cercettorii n domeniu pot fi gsite mai multe clasificri ale zonelor libere. Dac ar i s le cumulm, am obine urmtoarea clasi icare$ 5. -n uncie de mrime@ ha+G -ici, p/n la $'' ha *exemplu@ Baguio n insulele Filipine F =) ha, 0uracao n #ntilele Ilandeze F =& ha, aeroportul %arnaca, insula 0ipru F 6' ha, 1ona #ntreprenoriatului %iber *1#%+ 2xpo"Business" 0hiinu F =),66&6 ha, 12% !ngeni"Business F &),A& ha, 1#% Parcul de Produc ie ;araclia F A= ha+G -iHlocii, ntre $'$"A'' ha *exemplu@ Panama F $$' ha, -actan, insulele Filipine F $$> ha, 3hannon, port M aeroport n 5rlanda F $)' ha, -onrovia, %iberia F )'' ha, insulele Bahamas F ))' ha, golful #Naba, 5ordania F A'' ha, 1#% Parcul de Produc ie ?alCane F $)),A ha+G -ari, ntre A'$"$''' haG Foarte mari, peste $''' ha *exemplu Bataan, ins. Filipine F $A'' ha+. ... -n uncie de tipul operaiunilor e/ecutate @ a. o o o o ;eritorii libere, ale cror func ii se limiteaz la opera iunile de pstrare, sortare, mpachetare, transbordare, fr o prelucrare suplimentar a mrfurilor@ porturi libere franco *PF+ aeroporturi libere *#%+ perimetre libere *free perimeter"P%+ zon de tranzit *1;+ Foarte mici, p/n la $' ha *exemplu@ 3ingapore F & ha, insula -an F 6 ha, 1#% ;vardi a F A,<8

b.

1one n care se desfoar i o activitate productiv, de prelucrare primar sau secundar a mrfurilor depozitate@ zone prelucrtoare de export *1P2+ zone de promovare a investi iilor *1P5+ zone libere comerciale *1%0+

555. -n uncie de in luena la nivelul economiei naionale respective @ a. apropiere b. 1on deschis sau integrat, care ntre ine legturi economice directe i reciproce cu statul pe teritoriul cruia se afl 5?. -n uncie de modul de administrare@ a. b. Ee ctre organele locale ale puterii de stat, abilitate n acest scop Ee ctre statul respectiv 1on nchis, n care activit ile desfurate nu influen eaz economia rii aflat n

?. -n uncie de particularitile organizatorice @ a. b. c. 1one libere de taxe vamale 1one de comer liber 1one economice libere etc. ?5. -n uncie de natura i importana acilitilor acordate sau dup regimul iscal @ a. formalit i vamale b. c. 1one bancare libere F bnci, care n contextul pie ei eurodevizelor sunt scutite de obliga ia rezervei obligatorii minime a depozitelor n valut 1one libere de asigurri F caracterizate prin lipsa reglementrilor pentru anumite tipuri de asigurri. 1one libere F enclave ntr"un teritoriu vamal na ional n care mrfurile intr fr

?55. -n uncie de locul de amplasare@ a. b. c. Porturi*fluviale sau maritime+ #eroporturi #ltele

0.... -n uncie de integrarea economic a lat *n apropiere @ a. 1ona european care cuprinde ase mari 12%@ %arnaca din insula 0ipru 7ibraltar 7recia 5nsula -an din -area Britanie 3hannon din 5rlanda 2lve ia

-ai sunt cuprinse i zone libere din centrul 2uropei *Polonia, !ngaria, 3lovacia+ i din 2stul 2uropei *,om/nia, 5ugoslavia, Bulgaria+. b. 1ona asiatic F cuprinde 8 mari 12%@ Portul -ina 3ulman n Bahrein Lebel #li Free 1one #uthoritz din 2miratele #rabe !nite 7olful #Naba din 5ordania :ong Dong -acao 3ingapore 5nsulele Filipine -ai trebuie men ionat i 0hina cu peste )' de 12%"uri i insula ;aiOan.

c. o o o o o d.

1ona american F care posed cinci 12%"uri@ 0uracao " aeroportul Prin esa Beatrix din insulele #ntilele Ilandeze Bahama -are din insula Bahamas Freeport din insulele Bermude Panama 0osta ,ica 1ona african F exemplu@ -onrovia *%iberia+

59. -n uncie de destinaia mr urilor @ a. b. 1one orientate spre importul de mrfuri *cazul rilor dezvoltate+ 1one orientate spre exportul de mrfuri *cazul rilor n curs de dezvoltare+.

Obiectivele, avantajele i eficiena Zonei Economice Libere


Eintre obiectivele strategice ale 12%, n ansamblul economiei na ionale *economiei rii"gazd+ sunt men ionate, de regul@ atragerea de capital i de investitori striniG creterea volumului de mrfuri exportate i a calit ii acestoraG valorificarea mai bun a poten ialului uman i absorb ia omaHului prin crearea de noi locuri de muncG introducerea de noi tehnologii, perfec ionate i competitiveG atragerea productorilor unor mrfuri deficitare pe pia a mondialG valorificarea mai bun a poten ialului geografic i economic al zoneiG realizarea unui impact favorabil asupra economiei na ionale *a rii"gazd+ i regionale. Prin caracteristicile lor, 12% contribuie la producerea de bunuri i servicii, la dezvoltarea comer ului, la liberalizarea schimburilor de mrfuri i servicii. 2le influen eaz alocarea resurselor i rezultatele activit ii economice n regiunea n care se afl. ;eoria comer ului interna ional demonstreaz c eliminarea barierelor vamale din cadrul 12% conduce la creterea schimburilor i specializarea n produc ie, care au drept consecin prosperitatea colectivit ii respective. Profesorul canadian :erbert 7. 7rubel apreciaz c, din pcate, crearea 12% atrage dup sine efecte care conduc la modificarea modelului amintit. ,educerea barierelor vamale conduce, de regul, la investi ii n zona liber, dar i la costuri de produc ie suplimentare datorit distan elor fa de pie ele de aprovizionare i desfacere. 0rearea 12% este, n general, un factor de prosperitate i redresare economic regional, prin efectele dinamice i pozitive pe care le antreneaz pe plan economic i social. !nii analiti au observat c 12% tind s atrag activit i industriale ce necesit utilizarea intensiv a resurselor umane numai pentru anumite opera iuni *de exemplu@ montarea de piese i subansamble+, ceea ce nu contribuie la consolidarea legturilor intersectoriale, element indispensabil oricrei industrializri eficienteG deci 12% nu constituie dec/t un element pu in semnificativ pentru politica de industrializare. Pentru rile mici, n curs de dezvoltare, n care pia a intern este foarte redus pentru a alimenta o industrie integrat i diversificat, considerentul maHor al crerii 12% ar putea fi numrul mai mare de locuri de munc. #ccesul liber al mrfurilor n 12% permite atragerea de investi ii de capital strin, datorit facilit ilor respective acordate. Irganizarea 12% are la baz legi i diferite alte acte normative ce stabilesc regulile de nfiin are, conducere, precum i modul de comunicare cu interiorul i exteriorul rii care le realizeaz. Pe baza acestor acte Huridice este permis accesul mrfurilor n regim vamal liberalizat i fr restric ii de cantitate, cu condi ia ca acestea s nu fie prohibite conform legisla iei rii respective. -rfurile sunt introduse n interiorul unei 12% cu scopul prelucrrii lor, din care s rezulte alte mrfuri pentru export sau cu scopul reexportului. .n general, mrfurile intrate ntr"o 12% sunt supuse unor activit i de@ transbordareG transformareG fabricareG tratareG calibrareG administrareG c/ntrireG sortareG depozitareG ambalareG marcareG stocareG etichetareG expediere etc. Zonele Economice Libere sunt amplasate pe suprafe e de teren care apar in statului respectiv sau au fost expropriate legal, limitate de frontiere naturale sau artificiale, situate n imediata apropriere a unei ci

de transport *nod de cale ferat, port fluvial sau maritim, aeroport+ i prin care se tranziteaz un volum mare de mrfuri. Pe glob, distan a medie de 12% fa de centrul capitalei statului respectiv sau fa de aeroportul cel mai apropiat este de >"$$ Cm. Totodat, se impune precizarea clar a particularitilor !"# @ secretul opera iunilor bancare i financiareG cheltuielile financiare necesare pentru realizarea infrastructurii specifice. Pe baza unui sondaH efectuat ntr"un numr de 12% ale planetei, rezult c decizia irmelor de o investiie *n !"# este in luenat, *n cea mai mare parte, de urmtorii actori @ stabilitatea politic, economic i monetarG infrastructura zoneiG resursele umane disponibile i ieftineG stimulentele i concesiile acordate de organizatorii zonei. 1irmele strine acord o importan mai mic urmtoarelor aspecte @ capacitatea de absorb ie a rii"gazdG posibilitatea pregtirii resurselor umane n ara"gazdG experien a local n domeniul tehnologiilor de v/rfG asisten a acordat de ara"gazd la elaborarea studiilor de fezabilitateG asisten a guvernului la alegerea partenerilor din societ ile mixte. %a constituirea unei 1one 2conomice %ibere, ara"gazd face diverse investi ii, a cror valoare nu poate fi recuperat n timp scurt. Profitul firmelor strine este, de cele mai multe ori, repatriat i nu reinvestit local. .ncasrile din export ale rii"gazd reprezint n maHoritatea 12% )'"&'J din valoarea total a exporturilor acestora. ,ezult c o mare parte din valoarea exporturilor 12% se transfer n afar. Ponderea importurilor n desfurarea activit ilor 12% este variabil i depinde de gradul de integrare a acesteia n economia na ional respectiv, uneori aHung/nd p/n la A'J din totalul cheltuielilor ini iale de constituire. Ein partea rmas economiei locale, maHoritatea de 8'J reprezint valoarea salariilor primite de personalul local i p/n la )<J F taxele pltite de firmele strine pentru teren, cldiri, servicii, taxe favorizante pentru investitori. ?eniturile provenite din intrri de mrfuri de provenien local sunt, n general, foarte mici. Ponderea c/tigului net al rii"gazd n valoarea exporturilor nu depete n medie )<J. 0ontribu ia veniturilor rii"gazd n exporturile unei 12% este n medie $")J, adic extrem de modest. Eeterminarea venitului net n valut, rezultat din func ionarea 12%, trebuie s in cont, n afar de cheltuielile de promovare, i valoarea subven iilor i stimulentelor financiare i fiscale oferite. %uarea n considerare a intereselor economice ale rii"gazd este cu at/t mai greu de realizat, cu c/t 12% evolueaz rareori conform planului stabilit ini ial. 3uccesul lor const nu at/t n poten ialul ini ial, c/t n flexibilitatea func ionrii lor ulterioare i n realizarea unei competitivit i ridicate comparativ cu alte zone. 2ste posibil ca avantaHele reale ale zonei s nu corespund cu cele prevzute. !n exemplu ar fi cel legat de ocuparea resurselor umane i reducerea, astfel, a omaHului, care poate s fie nesemnificativ n ansamblul rii"gazd. !n alt exemplu este marcat de performan a exportului net al zonei i nu de cea a exportului total care depinde de compatibilitatea ntre necesit ile zonei i posibilit ile rii"gazd de a oferi mrfuri pentru prelucrare. ,iscul i incertitudinea n func ionarea 12% sunt, de regul, mai mari dec/t n cazul proiectelor conven ionale de dezvoltare industrial. ,iscul, n acest caz, i are originea n lipsa posibilit ilor de control al deciziilor firmelor strine, n interdependen a din zon i mediul extern, ce poate modifica condi iile ini iale. ,iscul este sporit i de concuren a dintre companiile transna ionale, de ritmul accelerat al progresului tehnic, de fluctua iile monetare, de schimbrile de tendin n comer ul interna ional cu mrfuri i servicii i n orientarea investi iilor. Ein toate aceste puncte de vedere, 12% este bine s fie considerat, nc din faza de proiect, ca o form tranzitorie i complementar de dezvoltare, i nu ca scop n sine.

Eup experien a n timp i spa iu, realizat n 12%, cel mai important avantaH al activit ilor desfurate const n scutirea de impozit pe venitul ob inut din opera iunile desfurate n interiorul acesteia. Perioada minim este de < ani, iar cea maxim de )' de ani, pentru care se acord scutiri de impozit. 3e mai practic reduceri la impozitul pe venit, reducerea total sau par ial la impozitarea beneficiilor reinvestite *de regul, < ani+, iar investitorii strini sunt scuti i de plata impozitului pe proprietate, a impozitului pe circula ie etc. Alte avantaje importante o erite de !"# constau *n @ importul de mrfuri cu scutire de tax vamalG anularea controlului asupra pre uluiG angaHarea liber a for ei de muncG oferirea unor avantaHe suplimentare privind mrimea chiriei solicitate, stabilirea termenelor de plat etc. .n unele zone, pentru atragerea de capital strin nu se efectueaz controlul asupra schimbului valutar, iar opera iunile valutare se realizeaz la cursurile pie ei libere. ;oate opera iunile de export"import, inclusiv cu productorii na ionali, se efectueaz n valut liber convertibil. Prestrile legate de aprovizionarea cu ap i energie, transporturile, telecomunica iile sunt efectuate pe baz de taxe mai avantaHoase. 2ficien a economic a 12% const n creteri valorice i n volum ale activit ilor economice, introducerea unor tehnologii moderne, dezvoltarea opera iunilor de import i export, producerea unor mrfuri n condi ii mai avantaHoase. 12% permit formalit i administrative reduse, costuri reduse pentru depozitare, absen a contingentrilor la export i import, absen a controlului asupra schimburilor valutare, precum i a unor imobilizri de capital n taxe vamale, repatrierea profiturilor. #vantaHele economice rezultate din crearea 12% presupun imperios o integrare treptat n programul de dezvoltare a economiei rii"gazd. 0ele mai importante avantaHe urmrite de economia local prin crearea unei 12%, integrat n programul de dezvoltare al rii respective, deriv din atragerea de capital strin, modernizarea economiei cu noi tehnologii, creterea exporturilor i generarea de ncasri n valut. 12% reprezint un miHloc real de atragere a capitalurilor strine, numai dac legisla ia lor accept i ncuraHeaz acest fapt. 0oncuren a ntre rile"gazd pentru a atrage investitori strini n 12% este puternic i exist o tendin de a le asigura acestora tot mai multe stimulente fiscale i financiare. .n ultimul timp se observ c oferirea de c/t mai multe stimulente referitoare la reduceri de taxe ori la concesii nu mai este foarte agreatG mai atrgtoare pentru firmele strine este posibilitatea finan rii locale cu dob/nzi moderate. #ctivitatea 12% se manifest i n asigurarea unei c/t mai mari autonomii administrative i absen a birocra iei, considerat de investitori un obstacol serios n derularea opera iunilor. #vantaHele i eficien a demonstrat de 12% fac din acestea un factor propice de realizare a integrrii economice. 5nteresele diferi ilor parteneri economici influen eaz deci, produsul. 3tudiile de specialitate au demonstrat c, n ultimii ani, contribu ia investitorilor strini n 12%, la creterea n valut a rii"gazd nu a fost semnificativ. #cest fapt se datoreaz lipsei de complexitate a industriilor abordate, care nu necesit investirea unui capital important i care se bazeaz, n cea mai mare parte, pe procese de munc intensiv. .n maHoritatea 12% s"a demonstrat c realizarea de legturi cu economia rii gazd este complex i dificil. .n ultimii ani se manifest tendin a ca 12% s constituie o enclav de superioritate tehnologic fa de economia rii"gazd. !n miHloc de contracarare a acestei tendin e negative i, deci, de integrare a zonei n economia local, este participarea na ional i interna ional prin intermediul societ ilor mixte *n prezent, pe plan mondial, circa o treime din 12% sunt constituite ca societ i mixte+. Analiz(nd uncionarea !"#, principalele dezavantaje constatate sunt @ func ionarea unor societ i care fac investi ii mici n zon, ob in/nd n schimb o rat mare a profituluiG posibilitatea introducerii unor produse nociveG protec ia social i salariul pltit sunt, de regul, mai reduse dec/t n ara"gazdG riscul nerecuperrii investi iilor efectuate de ara"gazd etc.

nfiinarea, delimitarea i ncetarea activitii zonelor economice libere


Crearea zonelor libere
.n cuprinsul teritoriului na ional, unitar i indivizibil, zona liber este creat, la propunerea 7uvernului, printr"o lege, adoptat de Parlament n corespundere cu %egea cu privire la zonele economice libere nr. &&'()''$. .n acest scop se va delimita o parte sau c/teva pr i ale teritoriului ,epublicii -oldova. %egea n cauz va determina strict hotarele i configura ia zonei respective. 5ni iativa de creare a zonelor libere o au autorit ile administra iei publice centrale i locale, agen ii economici i diverse organiza ii care vor prezenta propunerile corespunztoare. %ropunerile privind crearea zonelor libere vor cuprinde @ 3copurile crerii, genurile activit ii de ntreprinztor i orientarea func ional a zonei libereG 3tudiul de fezabilitate privind oportunitatea crerii zonei libereG Proiectul planului de amplasare a zonei libere, coordonat cu autorit ile corespunztoare ale administra iei publice centrale i locale. +tudiul de ezabilitate privind oportunitatea crerii zonei libere va conine$ delimitarea hotarelor zoneiG caracteristica complex a poten ialului social"economic al teritoriului, inclusiv al infrastructurilor de produc ie, comercial i social, precum i a rela iilor economice cu pie ele interna ionaleG argumentarea posibilit ii de realizare a genurilor de activitate permiseG indicarea gradului de asigurare cu specialitiG proiectul mecanismului economic de func ionareG fundamentarea etapelor i termenelor de creare a zonei libereG volumul investi iilor necesare, evaluarea surselor i a eficien ei acestoraG calculul fluxului preconizat de ncasri valutare n zona liber. P/n la adoptarea deciziei asupra propunerii de creare a zonei libere, se efectueaz o expertiz a oportunit ii crerii unei asemenea zone. 2fectuarea expertizei este asigurat de -inisterul 2conomiei i 0omer ului n comun cu #gen ia 4a ional pentru Protec ia 0oncuren ei. #a e ectua rea e/pertizei se vor lua *n considerare urmtorii actori@ costul aproximativ al crerii i ntre inerii zonei libereG avantaHul pentru economia na ional de pe urma func ionrii unei asemenea zoneG situa ia social"economic i gradul de utilizare a for ei de munc n regiunea unde se preconizeaz crearea zonei libereG apropierea zonei n cauz de alte zone libereG numrul zonelor libere deHa existente n ar. Eac expertiza va stabili c crearea zonei libere va mbunt i substan ial situa ia n economia na ional i c ameliorarea respectiv poate fi ob inut numai pe aceast cale, propunerea privind crearea acesteia poate fi aprobat. Eup acceptarea propunerii, -inisterul 2conomiei i 0omer ului prezint spre aprobare 7uvernului proiectul legii corespunztoare i, numai dup intrarea n vigoare a legii respective, zona liber se consider creat.

Administrarea zonelor libere


7uvernul, n termen de A' zile de la intrarea n vigoare a legii privind crearea zonei libere, formeaz F administraia zonei libere 2 care este organ de stat cu statut de persoan Huridic i care i desfoar activitatea pe principii de autofinan are. #dministra ia zonei libere este condus de un administrator principal, desemnat n func ie de ctre 7uvern, pe baz de contract ncheiat pe un termen de < ani. #dministra ia zonei libere, administratorul principal i al i lucrtori ai administra iei nu au dreptul s desfoare activitate de ntreprinztor pe teritoriul zonei libere, precum i s participe direct sau indirect

la formarea capitalului social al persoanelor Huridice care i desfoar activitatea pe teritoriul zonei respective. ,etribu ia muncii lor se efectueaz n conformitate cu legisla ia. Administraia *ndeplinete urmtoarele atribuii principale @ coordoneaz activitatea de creare a infrastructurii de produc ie i neproductive a zonei libereG men ine n stare de lucru sistemele de aprovizionare cu electricitate, ap i energie termic de pe teritoriul zonei libereG organizeaz concursuri de ob inere a dreptului de rezident al zonei libere i nregistreaz reziden ii, le elibereaz autoriza iile pentru desfurarea n zona respectiv a unor genuri concrete ale activit ii de ntreprinztorG asigur men inerea n stare bun a ngrditurilor i construc iilor din perimetrul zonei libere, efectueaz controlul asupra respectrii sistemului autorizat de trecere a hotarelor zonei libereG elaboreaz i asigur realizarea programului de dezvoltare complex a zonei libere i de protec ie a mediuluiG stabilete, de comun acord cu -inisterul 2conomiei i 0omer ului, pl i i taxe zonaleG ncaseaz de la reziden ii zonei libere pl ile de arend i alte pl i prevzute de legea cu privire la zonele libereG controleaz modul n care reziden ii zonei libere respect contractele ncheiate cu ea, precum i legisla ia, normele i regulile sanitaro"igieniceG ntre ine rela iile cu Eepartamentul ?amal cu scopul de a asigura respectarea legisla iei vamale. .n ceea ce privete solu ionarea problemelor sociale, ecologice i a celor care in de dezvoltarea infrastructurii zonei libere, administra ia i coordoneaz activitatea cu autorit ile administra iei publice locale. ,espect/nd legisla ia, administra ia determin modul de dare n arend a terenurilor, modul de acordare a drepturilor de folosin a resurselor naturale, precum i a cldirilor, construc iilor i fondurilor fixe care apar in sau care sunt transmise n folosin a acesteia. #dministratorul principal are obliga ia de a prezenta n mod sistematic -inisterului 2conomiei i 0omer ului rapoarte privind activitatea desfurat n zona liber. #ceste rapoarte se prezint n forma i termenele stabilite de ctre ministerul de resort.

Rezidenii zonelor libere


,ezident al zonei libere poate fi orice persoan, fizic sau Huridic, nregistrat n modul stabilit de legisla ie n calitate de subiect al activit ii de ntreprinztor n ,.-oldova. +electarea rezidenilor se ace de administraie pe baz de concurs, in(ndu,se cont de urmtoar ele criterii@ volumul i caracterul investi iilor preconizateG necesitatea de creare a infrastructurii productive i neproductive a zoneiG men inerea orientrii zonei libere spre fabricarea produc iei industriale pentru exportG teritoriul i terenurile libereG asigurarea cu for de munc, ap, resurse energetice i alte criterii. -odul de desfurare a concursurilor n zonele libere este stabilit n ,egulamentul cu privire la concursurile de selectare a reziden ilor zonelor economice libere, aprobat prin :otr/rea 7uvernului nr. =6=()''). Organizarea i des urarea concursurilor se e ectueaz *n temeiul urmtoarelor principii de baz$ condi ii egale pentru to i candida iiG transparen a organizrii concursului i totalizrii rezultatelor luiG accesibilitatea informa iei privind condi iile de desfurare a activit ii n zona liber. 0ondi iile de selectare a reziden ilor, precum i criteriile de determinare a nvingtorilor la concursuri se stabilete de ctre administratorul principal al zonei economice libere, de comun acord cu -inisterul 2conomiei i 0omer ului. #dministratorul principal al zonei libere, prin ordinul su, instituie comisia de concurs *<"8 persoane, inclusiv c/te o persoan din partea ministerului respectiv i organelor administra iei publice locale. Eup

caz, pot fi atrai n activitatea comisiei exper ii necesari, fr drept de vot+, care i asum func iile de organizare i desfurare a concursurilor. .n termen p/n la A' de zile de la momentul aprobrii rezultatelor concursului, nvingtorul este obligat s ncheie cu administra ia zonei libere un contract pentru desfurarea activit ii de ntreprinztor n zona liber. -n contract se indic$ genul de activitate autorizatG drepturile i obliga iile rezidentului i ale administra ieiG proiectul economic care urmeaz s fie realizat n zona liber i parametrii preconiza i ai acestuiaG cuantumul pl ilor zonale i al taxelor i pl ilor de arendG facilit ile acordate rezidentului de ctre administra ieG tipurile rapoartelor pe care le prezint rezidentulG responsabilit ile pr ilor, n caz de nclcare a cerin elor contractualeG alte aspecte, conform n elegerii dintre pr i. 3ezidenii pot des ura *n zona liber urm toarele genuri de activitate$ produc ia industrial a mrfurilor de export, cu excep ia alcoolului etilic *alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tria mai mare de 6'J vol, alcoolului etilic cu tria mai mic de 6'J vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude i nvechite, altor deriva i din alcool etilic+ i a produc iei alcooliceG sortarea, ambalarea, marcarea i alte opera iuni cu mrfurile tranzitate prin teritoriul vamal al ,epublicii -oldovaG alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi@ serviciile comunale, de depozitare, de construc ii, de alimenta ie public etc., necesare desfurrii activit ilor indicate n $+ si )+. 7enul prioritar de activitate este produc ia industrial. 2ste strict interzis importul tutunului i produselor din tutun n zona liber i producerea n ea a produselor din tutun. Ein volumul total de mrfuri *servicii+ importate anterior sau produse n zona liber, rezidentul poate realiza pe teritoriul ,.-oldova nu mai mult de A'J din volumul total al mrfurilor *serviciilor+ realizate timp de un an, restul 8'J fiind destinate exportului. 3coaterea produc iei alcoolice din zona liber pe restul teritoriului vamal al ,epublicii -oldova se permite numai pentru prezentarea la expozi ii, concursuri, degustri, av/nd documentele necesare de nso ire. Pentru desfurarea activit ilor permise pe teritoriul zonei libere, reziden ii trebuie s ob in autoriza ie pentru fiecare gen de activitate aparte, eliberat de administra ia zonelor libere. #utoriza iile se elibereaz pe baza contractului ncheiat cu acetia, conform regulamentului aprobat de ctre administratorul principal, de comun acord cu -inisterul 2conomiei i 0omer ului. #ceast autoriza ie, ns, nu scutete rezidentul de obliga ia de a ob ine alte licen e prevzute de legisla ie pentru genul de activitate respectiv. #stfel, dac rezidentul zonei libere dorete s desfoare pe teritoriul zonei un gen de activitate care poate fi desfurat doar n baza licen ei, atunci acesta trebuie, n primul r/nd, s ob in licen a respectiv de la organul de licen iere, dup care s ob in autoriza ia de la administra ia zonei libere. ,eziden ii sunt obliga i s in, n modul stabilit, eviden a contabil i statistic a activit ii sale n zona liber. #ceast eviden se ine separat fa de cea a activit ii desfurate de ei n afara zonei libere.

ncetarea activitii zonei libere


.n general, zonele libere sunt create pe un termen cel pu in de )' de ani, stabilit de legea privind nfiin area zonei respective. .ncetarea activit ii zonei libere naintea expirrii termenului de func ionare a acesteia, poate avea loc dac activitatea ei contravine obiectivelor %egii cu privire la zonele economice libere nr. &&'()''$ sau intereselor economice ale ,epublicii -oldova. 0onform :otr/rii 7uvernului ,.-., nr. $&=<()''), privind aprobarea procedurii de ncetare a func ionrii zonei economice libere i modul de asigurare a garan iilor de stat, prevzute reziden ilor acesteia temei pentru aplicarea fa de o anumit zon liber a procedurii de ncetare a func ionrii acesteia nainte de termen este legea cu privire la ncetarea func ionrii zonei economice libere sau a subzonei ei.

Procedura de ncetare a func ionrii zonei libere se aplic i are putere Huridic din data intrrii n vigoare a legii privind suspendarea func ionrii zonei respective i i nceteaz ac iunea dup asigurarea garan iilor de stat, prevzute reziden ilor zonei libere, i sistarea definitiv a activit ii acesteia. P/n la ncetarea definitiv a func ionrii zonei libere toate organele de stat, care reglementeaz activitatea zonei libere, inclusiv administra ia zonei, i exercit func iile n msur deplin. .n conformitate cu garan iile de stat, stabilite n legisla ia privind zonele libere, regimul fiscal i vamal, precum i facilit ile vamale, fiscale i de alt natur, acordate reziden ilor zonelor libere, se men in integral pe parcursul a $' ani dup intrarea n vigoare a legii respective privind ncetarea func ionrii zonei libere. 0u cel pu in = luni nainte de termenul ncetrii definitive a func ionrii zonei libere, stabilit de legea respectiv, prin dispozi ia 7uvernului se creeaz comisia pentru dizolvarea administra iei i nchiderea zonei libere. .n componen a comisiei intr reprezentan ii -inisterului 2conomiei i 0omer ului, -inisterului Finan elor, Eepartamentului ?amal, ai administra iei zonei libere i autorit ilor administra ie publice locale. #dministra ia zonei libere, cu A' zile nainte de ncetarea definitiv a func ionrii acesteia, aduce la cunotin a organelor vamale i fiscale i a autorit ilor administra iei publice locale ncetarea activit ii zonei libere i revocarea de la ntreprinderile respective a statutului de reziden i ai acestei zone. #dministra ia zonei i nceteaz activitatea i se dizolv n termen de cel mult A' de zile din data ncetrii definitive a func ionrii zonei libere. Idat cu expirarea termenului de func ionare a zonei libere, posturile vamale de trecere se ridic, iar regimul de trecere a frontierei acesteia se anuleaz. 7uvernul devine succesor de drept al administra iei zonei libere n ceea ce privete toate contractele i obliga iile ei patrimoniale. .n legtur cu faptul c, pe de o parte, posturile vamale de trecere se ridic i regimul de trecere a frontierei acesteia se anuleaz, iar, pe de alt parte, n conformitate cu garan iile de stat, stabilite n legisla ia privind zonele libere, regimul fiscal i vamal, precum i facilit ile vamale, fiscale i de alt natur, acordate reziden ilor zonelor libere, se men in integral pe parcursul a $' ani dup ncetarea func ionrii zonei libere, apare inevitabil ntrebarea@ dac rm(n *n vigoare restriciile privind volumul de mr uri 4servicii5, realizate pe teritoriul 3epublicii 6oldova, din volumul total de mr uri realizate timp de un an de ostul rezident 4acea di eren de 789 i :89, e/pus mai sus5; Eac da, atunci considerm ca se ncalc principiul egalit ii n drepturi i, respectiv, nu suntem n prezen a principiului liberei concuren e, deoarece fostul rezident al zonei libere are anumite facilit i vamale, fiscale etc., care i pot permite realizarea mrfurilor *serviciilor+ la un pre mult mai mic fa de ceilal i ntreprinztori, care nu au fost reziden i ai zonei libere i nu au aceste facilit i. Ee aceea, suntem de prerea c at/ta timp c/t fostului rezident i se men in integral facilit ile respective, aceste restric ii trebuie s rm/n n vigoare.

Facilitile acordate activitii rezidenilor n zonele economice libere


Regimul vamal
Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este asigurat de ctre serviciul vamal al Eepartamentului ?amal, a crui activitate este coordonat sub aspect organizatoric cu administra ia zonei libere. .n termen de o lun de la data intrrii n vigoare a legii cu privire la crearea unei zone libere, Eepartamentul ?amal trebuie s elaboreze regulamentul serviciului vamal din zona respectiv, mecanismul i modul de asigurare tehnic a func ionrii acestuia, naint/nd propuneri 7uvernului privind numrul de personal i finan area activit ii serviciului n cauz. Eup cum s"a men ionat anterior, hotarele zonelor libere sunt asimilate frontierelor vamale ale ,epublicii -oldova. Ein acest considerent, pe teritoriul zonelor libere se stabilete regimul de declarare obligatorie n vam a mrfurilor *serviciilor+ introduse i scoase de pe acest teritoriu. ,eziden ii sunt obliga i s declare mrfurile numai la serviciul vamal ce supravegheaz activitatea zonei libere corespunztoare. ;recerea frontierei zonei libere se efectueaz prin intermediul posturilor de control i vamal, care reprezint nite locuri special amenaHate pentru efectuarea controlului asupra trecerii peste frontiera zonei libere a miHloacelor de transport, a mrfurilor, precum i a persoanelor fizice. ;recerea frontierei zonei libere n afara posturilor de control i vamal este interzis. 3e eritor la acilitile vamale, trebuie menionat c sunt scutite de drepturile de import i e/port, cu e/cepia ta/ei pentru procedurile vamale$

mrfurile *serviciile+ introduse n zona liber de pe restul teritoriului vamal al ,.-oldovaG mrfurile *serviciile+ importate n zona liber din afara teritoriului vamal al -oldovei, precum i de pe teritoriul altor zone libereG mrfurile *serviciile+, inclusiv cele originare din zona liber, exportate n afara teritoriului vamal al ,epublicii -oldova, precum i pe teritoriul altor zone libere. +e consider originare din zona liber mr urile, produse integral sau prelucrate integral *n aceast zon, dac$

intervine schimbarea pozi iei mrfii *a codului de clasificare a mrfii+ n nomenclatorul mrfurilor la nivelul unuia din primele patru semne sau costul mrfurilor declarate ce se export depete costul mrfurilor introduse n zona liber din cauza creterii cu peste A< la sut a ponderii cheltuielilor proprii. 2xcep ie de la aceste facilit i sunt autoturismele importate pe teritoriul zonei libere pentru necesit ile administra iei i reziden ilor, care se impun conform legisla iei. 3unt asimilate exportului livrrile de mrfuri *servicii+ n zonele libere de pe restul teritoriului vamal al ,.-oldova, iar livrarea mrfurilor *serviciilor+ din zona liber pe restul teritoriului vamal al rii sunt asimilate importului i se reglementeaz n conformitate cu legisla ia. 3e interzice introducerea pe teritoriul zonelor libere a mrfurilor i altor obiecte n cazul n care comercializarea lor este interzis de legisla ia ,epublicii -oldova sau de acordurile interna ionale la care -oldova este parte, precum i n cazul n care acestea@

prezint pericol pentru alte mrfuri i obiecte din zona liberG pun n primeHdie morala i securitatea publicG nu corespund normelor i regulilor ecologice i sanitaro"igienice prevzute de legisla ieG nu corespund cerin elor de calitate stabilite de legisla ie. -rfurile *serviciile+ aflate n zona liber p/n la momentul traversrii frontierelor ei au regim de circula ie liber i se transmit de la un rezident la altul fr perfectarea declara iei vamale.

Regimul fiscal
0ontrolul asupra respectrii legisla iei fiscale n cadrul zonelor libere l exercit organele fiscale ale ,epublicii -oldova. 5mpozitul pe venitul reziden ilor, ob inut de la livrarea mrfurilor *serviciilor+ din zona liber, pe restul teritoriului vamal al rii se percepe conform legisla iei. 0u excep iile prevzute mai Hos, fa de activitatea zonelor libere se aplic legisla ia fiscal a ,.-oldova. #stfel, impozitul pe venitul reziden ilor, ob inut de la exportul mrfurilor *serviciilor+ originare din zona liber n afara teritoriului vamal al ,epublicii -oldova, se percepe n mrime de <' la sut din cota stabilit. .n celelalte cazuri, impozitul pe venitul de la activitatea reziden ilor n zona liber se stabilete n propor ie de 8< la sut din cota stabilit n -oldova. )on orm legislaiei *n vigoare, sunt scutii de plata impozitului pe venit$ reziden ii care au investit n fondurile fixe ale ntreprinderilor lor i(sau n dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu, cel pu in, un milion de dolari 3.!.#. F la exportul mrfurilor *serviciilor+ originare din zona liber n afara teritoriului vamal al ,epublicii -oldova pe o perioad de A ani, iar reziden i care au investit n fondurile fixe ale ntreprinderilor lor i(sau n dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel pu in < milioane dolari 3.!.#. F la exportul mrfurilor *serviciilor+ originare din zona liber n afara teritoriului vamal al ,epublicii -oldova pe o perioada de < ani. Eac reziden ii reduc cuantumul capitalului investit, atunci ei sunt priva i de aceste facilit i. .n ceea ce privete plata accizelor, trebuie men ionat c se scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor, introduse n zona liber din afara teritoriului vamal al ,.-oldova din alte zone libere, precum i mrfurile originare din aceast zon i scoase n afara teritoriului vamal al acesteia. -rfurile supuse accizelor, scoase din zona liber pe restul teritoriului vamal al -oldovei, se supun accizelor. .n ceea ce privete taxa pe valoarea adugat, mrfurile *serviciile+ livrate n zona liber din afara teritoriului vamal al ,epublicii -oldova, precum i mrfurile *serviciile+ livrate din zona liber n afara

teritoriului vamal al rii sunt impozitate la cota zero a taxei pe valoarea adugat. Ee asemenea, livrrile de mrfuri *servicii+ n interiorul zonei libere, ca i ntre reziden ii diferitelor zone libere ale ,epublicii -oldova, nu sunt supuse accizelor i se impoziteaz la cota zero a taxei pe valoarea adugat. 3pre deosebire de acestea, livrrile de mrfuri i servicii din zonele libere pe restul teritoriului vamal al ,.-oldova se impun cu taxa pe valoarea adugat, conform legisla iei fiscale.

Regimul valutar
#chitrile n numerar pe teritoriul zonelor libere i retribuirea muncii persoanelor care activeaz n zona liber se efectueaz n valuta na ional. Eecontrile prin virament ntre administra ie, reziden i i agen ii economici ai ,epublicii -oldova se efectueaz n conformitate cu legisla ia. #supra tranzac iilor de export"import efectuate de ctre reziden i cu subiec i strini se extind cerin ele stipulate n legisla ie privind repatrierea valutei, fapt ce nu se extinde asupra tranzac iilor dintre reziden i i agen ii economici ai ,.-oldova.