Sunteți pe pagina 1din 41

HOTRRE cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei nr. 11 1! din 1".!#.$!1!

Monitorul Oficial nr.54-55/224 din 16.04.2010

*** n temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) i alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) i alin. (2), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XI din 12.11.1998 !"ri#ind $%mi&ia 'a(i%nal) a "ie(ei *inan+iare, (re-ubli+at) .n /%nit%rul 01i+ial al 2e-ubli+ii /%ld%#a, 2334, nr.114-125 6I7) i art.41 alin.(5) din Legea nr.199-XI din 18.11.1998 !$u -ri#ire la -ia(a #al%ril%r m%biliare, (re-ubli+at) .n /%nit%rul 01i+ial al 2e-ubli+ii /%ld%#a, 2338, nr.183-185, art.555), $%mi&ia 'a(i%nal) a "ie(ei *inan+iare HOTR%TE& 1. 7e a-r%b) 2egulile 8e-%9itarului 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei, .n reda+(ie n%u), ad%-tate de $%n&iliul &%+iet)(ii -e a+(iuni !8e-%9itarul 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei, (-r%+e&#erbal nr.8:39 din 33.13.2339), +%n1%rm ane;ei. $. 7e abr%g) <%t)r.rea $%mi&iei 'a(i%nale a al%ril%r /%biliare nr.29:11 din 4.12.2333 !$u -ri#ire la .nregi&trarea 1%rmel%r i -r%+eduril%r 8e-%9itarului 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei, i <%t)r.rea $%mi&iei 'a(i%nale a al%ril%r /%biliare nr.24:8 din 34.35.2334 !$u -ri#ire la a-r%barea un%r a+te n%rmati#e +e reglementea9) a+ti#itatea 8e-%9itarului 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei,. #. "re9enta =%t)r.re intr) .n #ig%are din data -ubli+)rii.
V'(E)RE%ED'NTE*E (OM'+'E' N,-'ON,*E , )'E-E' .'N,N(',RE (/i0in1u2 1" 3artie $!1!. Nr.11 1!. ,urica DO'N,

ADOPTAT de ctre Consiliul societii pe aciuni Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei (proces-verbal nr.6 !" din #$ au%ust #!!"&' cu modi(icrile )i completrile din !*.$!.#!!" (proces-verbal nr.+ !"& )i din ,!.$!.#!!" (proces-verbal nr." !"& Pre)edintele Consiliului societii /////////// 0.1ntilova

APROBAT de ctre Comisia Naional a Pieei Financiare -otr.rea nr.$$ $! din $" martie #!$!

Pre)edintele CNPF //////////////////////

RE45*'*E Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei 67n redacie nou18 1. TERMEN' DE 9,: n .n(ele&ul -re9entel%r 2eguli, termenii i e;-re&iile de mai >%& au urm)t%arele &emni1i+a(ii? @+ti#itate de +%n&ulting A a+ti#itate de -re&tare de +)tre -arti+i-antul -r%1e&i%ni&t la -ia(a #al%ril%r m%biliare a &er#i+iil%r au;iliare de +%n&ultan() a +lien(il%r .n d%meniul a+ti#it)(ii li+en(iate. @+ti#itate de-%9itar) A a+ti#itate de -re&tare a &er#i+iil%r de -)&trare a #al%ril%r m%biliare i:&au de e#iden() a dre-turil%r de-%nen(il%r a&u-ra #al%ril%r m%biliare. @+ti#itate de de+%ntare. 8e+%nt)rile A re-re9int) a+ti#itatea +e (ine de &+=imbul #al%ril%r m%biliare -e bani, adi+) e1e+tuarea de+%nt)ril%r la tran9a+(iile +u #al%rile m%biliare -rin intermediul tran&1er)rii mi>l%a+el%r b)neti i li#r)rii #al%ril%r m%biliare -arti+i-an(il%r -ie(ei. @+ti#itate de +learing i de+%ntare A e&te a+ti#itatea de determinare a %bliga(iunil%r re+i-r%+e, adi+) e1e+tuarea %-era(iunil%r de +%le+tare, #eri1i+are i +%re+tare a in1%rma(iei #i9.nd tran9a+(iile de #.n9are+um-)rare a #al%ril%r m%biliare i -reg)tire a d%+umentel%r -entru e;e+utarea tran9a+(iil%r, -re+um i a+ti#itatea de tre+ere la +%nt a %bliga(iunil%r re+i-r%+e -entru de+%ntarea #al%ril%r m%biliare i e1e+tuarea de+%nt)ril%r men(i%nate -rin intermediul tran&1er)rii mi>l%a+el%r b)neti i li#r)rii #al%ril%r m%biliare -arti+i-an(il%r -ie(ei. @+ti#itate de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e (.n +%ntinuare A a+ti#itate de (inere a regi&trului) A a+ti#itate de +%le+tare, .nregi&trare, -relu+rare, -)&trare i -re9entare a datel%r .n #ederea +%n&tituirii &i&temului de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e ale unui emitent, -re+um i de 1urni9are a datel%r din regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e. @nulare a tran9a+(iei A e&te % %-era(iune de +learing, +are +%n&t) .n anularea .n&+rieril%r re1erit%are la tran9a+(ie, data de+%nt)rii +)reia .n+) nu a &%&it, de la +%nturile de-%9itare i de +learing ale -)r(il%r -arti+i-ante la tran9a+(ie. 6an+) de de+%ntare A e&te ban+a +%mer+ial), +are -%&ed) li+en(a 6)n+ii 'a(i%nale a /%ld%#ei i +are e&te .m-uterni+it) de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal &) e1e+tue9e tran&1erul mi>l%a+el%r b)neti -entru de+%ntarea tran9a+(iil%r +u #al%rile m%biliare de-%9itate la 8e-%9itarul 'a(i%nal. 6a9) de date A t%talitatea datel%r, de&tinat) -entru (inerea regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e. 6l%+are A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n intr%du+erea la +%ntul de-%9itar a .n&+rierii +u -ri#ire la .m-%#)rarea +u %bliga(iuni a unui num)r anumit de #al%ri m%biliare (ga>area #al%ril%r m%biliare, .n+etarea tem-%rar) a %-era(iunil%r +u #al%ri m%biliare la de+i9ia %rganel%r >ude+)t%reti &au a %rganel%r .m-uterni+ite). n e;er+itarea a+ti#it)(ii de (inere a regi&trului -rin bl%+are &e &ub.n(elege .nregi&trarea

interdi+(iei de a e1e+tua tran&1erul #al%ril%r m%biliare dintr-un +%nt -er&%nal .n alt +%nt -er&%nal &au de a di&-une de dre-turile +%n1erite de #al%rile m%biliare .n +a9urile -re#)9ute de legi&la(ie. 6r%Ber A e&te -arti+i-antul -r%1e&i%ni&t al -ie(ei #al%ril%r m%biliare, +are -%&ed) li+en() -entru a+ti#itatea de br%Bera>. $%ntra+t de-%9itar A e&te a+%rdul .n+=eiat .ntre 8e-%9itarul 'a(i%nal i de-%nent, .n +%n1%rmitate +u +are de-%nentului i &e -re&tea9) &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal i .n +%n1%rmitate +u +are de-%nentul numete 8e-%9itarul 'a(i%nal .n +alitate de de(in)t%r n%minal. $%nt de-%9itar A e&te +%ntul de&+=i& de 8e-%9itarul 'a(i%nal -entru (inerea e#iden(ei dre-tului de-%nentului a&u-ra #al%ril%r m%biliare. $%nt de-%9itar -r%-riu (.n +%ntinuare A $%nt -r%-riu) A e&te +%ntul, +are &e de&+=ide -arti+i-an(il%r la 8e-%9itarul 'a(i%nal -entru du+erea e#iden(ei dre-turil%r a&u-ra #al%ril%r m%biliare -r%-rii ale a+e&t%r -arti+i-an(i (adi+) #al%rile m%biliare +are le a-ar(in .n ba9a dre-tului de -r%-rietate). "arti+i-antul admini&trea9) de &ine &t)t)t%r +%ntul -r%-riu. $%nt de-%9itar indi#idual (.n +%ntinuare A $%nt indi#idual) A e&te +%ntul, +are &e de&+=ide la 8e-%9itarul 'a(i%nal de-%nen(il%r A in#e&tit%ril%r indi#iduali, re-re9entatul legitim al +)r%ra e&te br%Berul. $%nt +%le+ti# de-%9itar (.n +%ntinuare A $%nt +%le+ti#) A e&te +%ntul, +are &e de&+=ide -arti+i-an(il%r, +are &.nt de(in)t%ri n%minali ai #al%ril%r m%biliare ale +lien(il%r &)i, -entru (inerea e#iden(ei dre-turil%r de de(in)t%r n%minal a -arti+i-antului a&u-ra #al%ril%r m%biliare +e a-ar(in a+e&t%r +lien(i. C#iden(a #al%ril%r m%biliare, +are &e a1l) la +%ntul +%le+ti#, &e (ine +umulati#, 1)r) indi+area a-artenen(ei l%r +lien(il%r +%n+re(i ai -arti+i-antului .n numele +)ruia a 1%&t de&+=i& +%ntul. C#iden(a #al%ril%r m%biliare .n -r%1ilul +lien(il%r &e (ine .n d%+umentele de e#iden() intern) ale -arti+i-antului re&-e+ti#. $%nt de +learing A e&te +%ntul, +are &e de&+=ide 1ie+)rui -arti+i-ant i e&te -rede&tinat -entru (inerea e#iden(ei %bliga(iunil%r a+e&tui -arti+i-ant de li#rare a #al%ril%r m%biliare i de a+=itare a l%r. $%nt -er&%nal al emitentului A +%nt, de&+=i& .n regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e -entru e#iden(a #al%ril%r m%biliare emi&e de +)tre un emitent, +are +%n(ine datele +u -ri#ire la? emitent, +la&ele de #al%ri m%biliare emi&e, emi&iile de #al%ri m%biliare, a+(iunile de te9aur i alte date. $%nt -er&%nal al -er&%anei .nregi&trate A +%nt de&+=i& .n regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal -entru e#iden(a dre-turil%r de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare ale a+e&t%ra. "entru un de(in)t%r de #al%ri m%biliare -%t 1i (inute urm)t%arele +%nturi -er&%nale? +%nt -er&%nal al -r%-rietarului (+%-r%-rietaril%r), +%nt -er&%nal al de(in)t%rului n%minal. $%n1irmare -reliminar) a %rdinului A e&te %-era(iunea e1e+tuat) de &i&temul de neg%+ieri al 6ur&ei de al%ri a /%ld%#ei (.n +%ntinuare A 6ur&a de al%ri) .n ba9a datel%r -re9entate de 8e-%9itarul 'a(i%nal +u &+%-ul de a -re.nt.m-ina #.n9area #al%ril%r m%biliare 1)r) a+%-erire (adi+) #.n9area #al%ril%r m%biliare de +are nu di&-une #.n9)t%rul). $%re+tare a tran9a+(iei A e&te %-era(iunea de +learing +are +%n&t) .n intr%du+erea m%di1i+)ril%r .n .n&+rierile la +%nturile de-%9itare i de +learing ale -arti+i-antului, +are re1le+t) m%di1i+area in&tru+(iunil%r +u -ri#ire la de+%ntarea tran9a+(iei una din -)r(ile +)reia e&te -arti+i-antul dat. 8at) a e#iden(ei A data, la +are &e re1le+t) in1%rma(ia +u -ri#ire la li&ta de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e &au +u -ri#ire la .nregi&tr)rile .n +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trate. 8ealer A e&te -arti+i-antul -r%1e&i%ni&t al -ie(ei #al%ril%r m%biliare, +are -%&ed) li+en() -entru a+ti#itatea de dealer. 8e-%nent A e&te -er&%ana 1i9i+) &au >uridi+), +are a .n+=eiat +%ntra+t de-%9itar, utili9ea9) &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal i (ine +%nt de&+=i& .n numele &)u. 8e+%ntare A re-re9int) t%talitatea a+(iunil%r .ntre-rin&e +%n+%mitent de +)tre "arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal ( .n9)t%r) -entru a-i %n%ra %bliga(iunile de li#rare a #al%ril%r m%biliare -e de % -arte i de +)tre "arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal ($um-)r)t%r) -entru a-i %n%ra %bliga(iunile de -lat) -e de alt) -arte -entru tran9a+(iile bur&iere e;e+utate .n +adrul unei edin(e de tran9a+(i%nare. 8e+%nt)rile &e e1e+tuea9) la !data de+%nt)rii,, +are e&te m%mentul DE3 -entru t%ate tran9a+(iile bur&iere. 8e-%9itar 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei (.n +%ntinuare A 8e-%9itarul 'a(i%nal) e&te -arti+i-antul -r%1e&i%ni&t al -ie(ei #al%ril%r m%biliare, +are -re&tea9) &er#i+ii de e#iden() a dre-turil%r de-%nen(il%r a&u-ra #al%ril%r m%biliare, de e1e+tuare a +learingului i de+%nt)ril%r tran9a+(iil%r e1e+tuate la 6ur&a de al%ri.

8e-%9itare A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n tre+erea #al%ril%r m%biliare la +%ntul de-%9itar .n re9ultatul tran&1er)rii l%r la e#iden() .n 8e-%9itarul 'a(i%nal. Dr)&)tura +ara+teri&ti+) a a+e&tei %-era(iuni +%n&t) .n m)rirea #%lumului #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal. 8e(in)t%r de #al%ri m%biliare A -er&%ana, +are de(ine #al%ri m%biliare .n ba9a dre-tului de -r%-rietate (-r%-rietar) &au .n ba9) de +%ntra+t (de(in)t%r n%minal). 8e(in)t%r n%minal de #al%ri m%biliare (.n +%ntinuare A de(in)t%r n%minal) A -arti+i-ant -r%1e&i%ni&t la -ia(a #al%ril%r m%biliare, +are de(ine, .n numele &)u, #al%ri m%biliare din .n&)r+inarea -r%-rietaril%r de #al%ri m%biliare &au a alt%r de(in)t%ri n%minali, ne1iind -r%-rietar al a+e&t%ra. 8i&-%9i(ie de tran&mitere A di&-%9i(ia unei -er&%ane .nregi&trate &au a altei -er&%ane, &tabilite de legi&la(ie, -ri#ind tran&miterea dre-tului de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare altei (alt%r) -er&%ane .n +a9ul tran9a+(iil%r +i#ile +u #al%ri m%biliare? #.n9are A +um-)rare, d%na(ie, m%tenire, &u++e&iune et+. 8%+umente de e#iden() A a+te +%ntabile i a+te, .n ba9a +)r%ra &e .nregi&trea9) %-era(iunile +u #al%ri m%biliare. C;tra& din regi&tru A d%+ument, eliberat de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal unei -er&%ane .nregi&trate .n regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e &au re-re9entantului a+e&teia i +are +%n(ine in1%rma(ii -ri#ind #al%rile m%biliare .nregi&trate la data eliber)rii e;tra&ului din regi&tru &au la data de e#iden(). *%nd de ri&+ al -arti+i-an(il%r A e&te 1%ndul +%mun de +%te ale -arti+i-an(il%r, -rede&tinat -entru a redu+e ri&+ul la de+%nt)ri .n +adrul tran9a+(iil%r bur&iere e1e+tuate de +)tre -arti+i-an(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal. In#e&tit%r indi#idual A e&te de-%nentul, +are are dre-tul de a da di&-%9i(ii a&u-ra +%ntului &)u de-%9itar d%ar -rin intermediul %-erat%ril%r numi(i de el. Li&t) a de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e A d%+ument, eliberat de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal, +are +%n(ine in1%rma(ii +%n1%rm datel%r .n&+ri&e .n +%nturile -er&%nale ale -er&%anel%r .nregi&trate, .nt%+mit la data e#iden(ei, -entru 1ie+are +la&) a #al%ril%r m%biliare .n -arte, +u indi+area num)rului de #al%ri m%biliare -e 1ie+are -er&%an) i a re&tri+(iil%r a&u-ra a+e&t%ra .n limita -re#ederil%r legi&la(iei .n #ig%are. Li&t) a &ub&+riit%ril%r A li&ta -er&%anel%r, +are &-au &ub&+ri& la #al%rile m%biliare -la&ate de +)tre emitent. 0-erat%r al +%ntului indi#idual de-%9itar (.n +%ntinuare A %-erat%rul) A e&te -arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal, +are -%&ed) dre-tul, .n ba9a +%ntra+tului .nregi&trat la 8e-%9itarul 'a(i%nal +u in#e&tit%rul indi#idual, de a da di&-%9i(ii -entru e1e+tuarea %-era(iunil%r la t%ate &au unele -%9i(ii ale +%ntului de-%9itar indi#idual al a+e&tui in#e&tit%r, .n limitele .m-uterni+iril%r -re#)9ute de +%ntra+t i .n ba9a %rdinel%r in#e&tit%rului. 0-era(iuni +%r-%rati#e A &.nt &er#i+iile -re&tate .n leg)tur) +u %n%rarea din -artea &%+iet)(ii -e a+(iuni a %bliga(iunil%r &ale .n 1a(a a+(i%naril%r (-lata di#idendel%r .a.), .n leg)tur) +u &+=imbarea &tatutului &%+iet)(ii -e a+(iuni &au a datel%r re1erit%are la ea (re%rgani9area, &+=imbarea denumirii .a.) &au +u e1e+tuarea %-era(iunil%r re1erit%are la #al%rile m%biliare ale &%+iet)(ii -e a+(iuni (+%n#ertirea i 1ra+(i%narea #al%ril%r m%biliare .a.). 0-era(iuni de-%9itare A &.nt %-era(iunile .nde-linite de 8e-%9itarul 'a(i%nal la e1e+tuarea a+ti#it)(ii &ale de-%9itare. 0-era(iuni ale 8e-%9itarului 'a(i%nal .n +adrul -re&t)rii &er#i+iil%r de (inere a regi&trului A re-re9int) a+(iuni +are &e re1er) la? a) de&+=iderea +%nturil%r emitentului i:&au a +%nturil%r -er&%naleF b) m%di1i+area datel%r +u -ri#ire la emitent i:&au la -er&%anele .nregi&trateF +) bl%+area i anularea bl%+)rii #al%ril%r m%biliareF d) .nregi&trarea i retragerea #al%ril%r m%biliare de -e +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trateF e) -relu+rarea datel%r din regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e .n #ederea -re9ent)rii a+e&t%raF 1) .nt%+mirea &au, du-) +a9, -re9entarea datel%r -entru .nt%+mirea li&tei de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#eF g) -re9entarea in1%rma(iil%r din regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e -re#)9ute de legi&la(ieF =) a+%rdarea &er#i+iil%r de e1e+tuare a %-era(iunil%r +%r-%rati#e ale emitentului.

"arti+i-ant al 8e-%9itarului 'a(i%nal (.n +%ntinuare A "arti+i-ant) A e&te de-%nentul, +are are dre-tul de a da nemi>l%+it di&-%9i(ii re1erit%r la +%nturile &ale de-%9itare i +are +%re&-unde +erin(el%r &tabilite de -re9entele 2eguli. "er&%an) .nregi&trat) A de(in)t%r de #al%ri m%biliare, .nregi&trat .n regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e (inut de 8e-%9itarul 'a(i%nal. "%9i(ie A e&te % anumit) +antitate de #al%ri m%biliare. "%9i(ie lung) A e&te +antitatea #al%ril%r m%biliare indi+at) .n .n&+rierile la +%ntul de-%9itar i de +learing al -arti+i-antului, +are trebuie &) 1ie li#rate a+e&tui -arti+i-ant. "%9i(ie &+urt) A e&te +antitatea #al%ril%r m%biliare indi+at) .n .n&+rierile la +%nturile de-%9itare i de +learing ale -arti+i-antului, +are trebuie &) 1ie li#rate de +)tre a+e&t -arti+i-ant. "%9i(ie m%netar) net) A &.nt %bliga(iunile 8e-%9itarului 'a(i%nal i ale -arti+i-an(il%r lui de tran&1erare a mi>l%a+el%r b)neti (de la +%ntul 8e-%9itarului 'a(i%nal la +%nturile -arti+i-an(il%r &au #i+e#er&a), +are &au 1%rmat .n re9ultatul a+=it)rii re+i-r%+e a %bliga(iunil%r m%netare ale -arti+i-an(il%r .n tran9a+(iile bur&iere. "%9i(ia m%netar) net) arat) m)rimea &umei mi>l%a+el%r b)neti, +are trebuie &) 1ie a+=itat) &au re+e-(i%nat) de 1ie+are -arti+i-ant du-) t%talurile +learingului. 2etragere de -e +%nt A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n de1al+area #al%ril%r m%biliare de la +%ntul de-%9itar +a urmare a &t%-)rii e#iden(ei l%r la 8e-%9itarul 'a(i%nal i intr%du+erii .n&+rieril%r +%re&-un9)t%are .n &i&temul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r a+e&t%r #al%ri m%biliare. Dr)&)tura +ara+teri&ti+) a a+e&tei %-era(iuni e&te mi+%rarea +antit)(ii #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal. 7e+(ia +%ntului de-%9itar A e&te -artea .n&+rieril%r la +%ntul de-%9itar, %-era(iunile -%&ibile +u +are i:&au met%dele de .nde-linire ale +)r%ra &e reglementea9) de unul i a+elai d%+ument. 7imb%li9are D A re-re9int) data e;e+ut)rii tran9a+(iei de #.n9are-+um-)rare a #al%ril%r m%biliare .n +adrul 6ur&ei de al%ri. 7imb%li9are DEG A re-re9int) data +%re&-un9)t%are num)rului de 9ile lu+r)t%are de la data e;e+ut)rii tran9a+(iei la bur&). 7i&tem de (inere a regi&trului (.n +%ntinuare A &i&temul regi&trului) A &i&tem de e#iden() aut%mati9at) a de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e emi&e .n +%n1%rmitate +u legi&la(ia +u -ri#ire la &%+iet)(ile -e a+(iuni i la -ia(a #al%ril%r m%biliare. 7i&temul de (inere a regi&trului a&igur)? a) de&+rierea +la&ei de #al%ri m%biliare -entru +are e&te (inut regi&trul, e#iden(a balan(ei #al%ril%r m%biliare -la&ate (a1late .n +ir+ula(ie, de te9aur)F b) de&+=iderea +%ntului emitentului -entru #al%rile m%biliare emi&eF +) de&+=iderea +%ntului -er&%nal -entru 1ie+are de(in)t%r de #al%ri m%biliareF d) identi1i+area i m%di1i+area re+=i9itel%r -er&%anel%r .nregi&trateF e) .nregi&trarea #al%ril%r m%biliare -la&ate .n +%nturile -er&%nale ale &ub&+riit%ril%r, .nregi&trarea e;+luderii din +ir+ula(ie a #al%ril%r m%biliare -la&ateF 1) .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare .ntre +%nturile -er&%naleF g) .nregi&trarea re&tri+(iil%r i a 1a-tel%r de gre#are +u %bliga(ii a #al%ril%r m%biliareF =) .nregi&trarea %-era(iunil%r emitentului +u #al%rile m%biliare -la&ate (+%n#ertirea, 1ra+(i%narea, +%n&%lidarea #al%ril%r m%biliare)F i) radierea #al%ril%r m%biliare din +%nturile -er&%anel%r .nregi&trate i .n+=iderea +%ntului emitentuluiF >) eliberarea e;tra&el%r din regi&tru, li&tel%r, ra-%artel%r i alt%r in1%rma(ii, a +)r%r -re9entare e&te -re#)9ut) de legi&la(ie &au de +%ntra+tul .n+=eiat +u emitentulF 7%ld negati# al +%ntului de +learing A e&te &uma mi>l%a+el%r b)neti indi+at) .n .n&+rierile la +%ntul de +learing al -arti+i-antului, +are trebuie &a 1ie -l)tit) de +)tre a+e&t -arti+i-ant. 7%ld -%9iti# al +%ntului de +learing A e&te &uma mi>l%a+el%r b)neti indi+at) .n .n&+rierile la +%ntul de +learing al -arti+i-antului, +are trebuie &) 1ie a+=itat) a+e&tui -arti+i-ant. 7u&-endare tem-%rar) a +%ntului A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n intr%du+erea la +%ntul de-%9itar al -arti+i-antului a .n&+rierii +u -ri#ire la inter9i+erea tem-%rar) de a e1e+tua tran9a+(ii bur&iere +u utili9area a+e&tui +%nt. Dran&1er .ntre +%nturi A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n tran&1erarea unei anumite -%9i(ii &au a unui gru- de -%9i(ii ale #al%ril%r m%biliare de la un +%nt de-%9itar la altul.

Dran&1er .n +adrul unui +%nt A e&te % %-era(iune de-%9itar), +are +%n&t) .n tran&1erarea unei anumite -%9i(ii &au a unui gru- de -%9i(ii ale #al%ril%r m%biliare de la % &e+(ie a +%ntului de-%9itar la % alt) &e+(ie a a+eluiai +%nt. Dran&1er al #al%ril%r m%biliare .n +adrul a+ti#it)(ii de (inere a regi&trului A retragerea #al%ril%r m%biliare ale unei +la&e din +%ntul -er&%nal al unui de(in)t%r de #al%ri m%biliare i tre+erea a+e&t%ra .n +%ntul -er&%nal al altui de(in)t%r de #al%ri m%biliare. Titlul ' D'+)O:'-'' 4ENER,*E 2.1. Baz legislativ a activitii (1) "re9entele 2eguli &.nt elab%rate .n +%n1%rmitate +u Legea -ri#ind -ia(a #al%ril%r m%biliare, 2egulamentul +u -ri#ire la m%dul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e de +)tre regi&trat%r i de(in)t%rul n%minal i 7tatutul &%+iet)(ii -e a+(iuni !8e-%9itarul 'a(i%nal de al%ri /%biliare al /%ld%#ei,. 2.2. Modificarea i completarea Regulilor (1) /%di1i+area &i +%m-letarea -re9entel%r 2eguli &e e1e+tuea9) de +)tre $%n&iliul &%+iet)(ii -e a+(iuni !8e-%9itarul 'a(i%nal, (.n +%ntinuare A $%n&iliul &%+iet)(ii). (2) /%di1i+)rile i +%m-let)rile intr) .n #ig%are +u +%ndi(ia a-r%b)rii l%r de +)tre $%mi&ia 'a(i%nal) a "ie(ei *inan+iare (.n +%ntinuare A $%mi&ia 'a(i%nal)) i -ubli+)rii .n /%nit%rul 01i+ial. 2.3. Proceduri i forme (1) $%n&iliul &%+iet)(ii &tabilete -r%+edurile i 1%rmele d%+umentel%r, +are +%re&-und legi&la(iei i -re9entel%r 2eguli i +are &.nt ne+e&are 8e-%9itarului 'a(i%nal -entru .nde-linirea 1un+(iil%r &ale. (2) "r%+edurile i 1%rmele 8e-%9itarului 'a(i%nal &.nt %bligat%rii -entru t%(i -arti+i-an(ii lui. (3) $%n&iliul &%+iet)(ii are dre-tul de a intr%du+e m%di1i+)ri i +%m-let)ri la -r%+edurile i 1%rmele 8e-%9itarului 'a(i%nal. (4) n +a9ul a-ari(iei +%ntradi+(iil%r .ntre d%+umentele interne ale 8e-%9itarului 'a(i%nal, -re9entele 2eguli au -utere -ri%ritar) .n +%m-ara(ie +u -r%+edurile, iar -r%+edurile A .n +%m-ara(ie +u 1%rmele. 2.4. E ecutarea ordi!elor (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal -rimete %rdine -entru .nde-linirea %-era(iunil%r de-%9itare i +ereri -entru -re9entarea d)ril%r de &eam) -e -ar+ur&ul 9ilei lui de lu+ru. (2) C;e+utarea %rdinel%r de e1e+tuare a %-era(iunil%r de-%9itare are l%+ -e -ar+ur&ul 9ilei de lu+ru, dar nu mai de#reme de 1ini&area &e&iunil%r de tran9a+(i%nare la 6ur&a de al%ri .n a+eeai 9i de lu+ru i nu mai t.r9iu de %ra 15.33. 0rdinele re+e-(i%nate du-) %ra 15.33 #%r 1i e;e+utate -e -ar+ur&ul urm)t%arei 9ile de lu+ru. "e -ar+ur&ul &e&iunil%r de tran9a+(i%nare la 6ur&a de al%ri, 8e-%9itarul 'a(i%nal -r%+e&ea9) d%ar tran&1erurile .ntre +%nturi i %-era(iunile re1erit%are la +learingul i de+%nt)rile tran9a+(iil%r bur&iere. 2.". #a ele pe!tru serviciile $epozitarului %aio!al (1) /)rimea +%mi&i%anel%r i tari1el%r -er+e-ute de 8e-%9itarul 'a(i%nal #a 1i a-r%bat) de adunarea general) a a+(i%naril%r i +%%rd%nat) +u $%mi&ia 'a(i%nal). (2) @dunarea general) a a+(i%naril%r e&te .n dre-t &) m%di1i+e ta;ele i +%mi&i%anele .n+a&ate de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal. (3) Da;ele -er+e-ute -entru &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal nu trebuie &) di&+rimine9e unii "arti+i-an(i:+lien(i &au anumite gru-uri de "arti+i-an(i:+lien(i. 2.&. 'epararea activelor (1) n+=eierea +%ntra+tului de-%9itar, de&+=iderea +%ntului de-%nentului la 8e-%9itarul 'a(i%nal, intr%du+erea datel%r de&-re 8e-%9itarul 'a(i%nal .n &i&temul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare, -re+um i re.nregi&trarea #al%ril%r m%biliare .n numele lui nu -re&u-une tran&1erarea dre-tului de -r%-rietate a&u-ra a+e&t%r #al%ri m%biliare +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal nu are dre-tul &) admini&tre9e #al%rile m%biliare tran&mi&e .n de(inere n%minal). (3) 7an+(iunile a-li+ate -entru %bliga(iunile 8e-%9itarului 'a(i%nal nu &e -%t r)&1r.nge a&u-ra #al%ril%r m%biliare ale de-%nen(il%r &)i.

(4) n +a9ul, .n +are 8e-%9itarul 'a(i%nal e de+larat in&%l#abil, -r%-rietatea, -e +are el % -%&ed) .n ba9a +%ntra+tel%r de-%9itare i +are a-ar(ine de-%nen(il%r &)i, nu -%ate 1i in+lu&) .n ma&a +%n+ur&ual). Titlul '' ,(T'V'T,TE, DE DE)O:'T,RE2 DE (*E,R'N4 %' DE(ONT,RE #. V,*OR'*E MO9'*',RE ,DM'+E 3.1. (!cluderea valorilor mo)iliare *! lista celor admise (1) al%rile m%biliare &e in+lud i &e e;+lud din li&ta #al%ril%r m%biliare admi&e la de+i9ia $%n&iliului &%+iet)(ii. $%n&iliul &%+iet)(ii are dre-tul &) tran&mit) .m-uterni+irile men(i%nate "reedintelui 8e-%9itarului 'a(i%nal. (2) al%rile m%biliare, in+lu&e .n li&ta +el%r admi&e, trebuie &) +%re&-und) urm)t%arel%r +erin(e? a) #al%rile m%biliare &.nt .nregi&trate .n regi&trul de &tat al #al%ril%r m%biliare i b) #al%rile m%biliare &.nt admi&e &-re +ir+ula(ie la 6ur&a de al%ri. (3) In+luderea #al%ril%r m%biliare .n li&ta +el%r admi&e i e;+luderea l%r din a+ea&t) li&t) &e 1a+e la demer&ul 6ur&ei de al%ri. "entru in+luderea #al%ril%r m%biliare .n li&ta +el%r admi&e i e;+luderea l%r din a+ea&t) li&t) nu e&te ne+e&ar a+%rdul -er&%anel%r ter(e, in+lu&i# i a emiten(il%r a+e&t%r #al%ri m%biliare, +u e;+e-(ia #al%ril%r m%biliare de &tat, -entru in+luderea &au e;+luderea +)r%ra e&te ne+e&ar a+%rdul %rganel%r +%m-etente. (4) n +a9ul %rgani9)rii li+ita(iil%r -rin intermediul 6ur&ei de al%ri, #al%rile m%biliare in+lu&e .n +%muni+atul in1%rmati# (a#i9ul -ri#ind e;-unerea), dar nein+lu&e .n li&ta +el%r admi&e la 8e-%9itarul 'a(i%nal, aut%mat #%r %b(ine &tatutul de #al%ri m%biliare in+lu&e tem-%rar .n li&ta +el%r admi&e la 8e-%9itarul 'a(i%nal. n a+e&t +a9, -re#ederile alin.(5) i (5) ale -re9entului arti+%l nu &e #%r a-li+a. (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal in1%rmea9) emitentul, regi&trat%rul lui inde-endent, $%mi&ia 'a(i%nal) de&-re in+luderea #al%ril%r m%biliare ale emitentului indi+at .n li&ta +el%r admi&e i e;+luderea l%r din a+ea&t) li&t). (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal -ubli+) li&ta #al%ril%r m%biliare admi&e, -re+um i t%ate m%di1i+)rile la a+ea&t) li&t) .n mi>l%a+ele de in1%rmare .n ma&). (4) al%rile m%biliare &e +%n&ider) in+lu&e .n li&ta +el%r admi&e .n+e-.nd +u data indi+at) .n +%muni+atul in1%rmati# adu& la +un%tin() -rin intermediul mi>l%a+el%r de in1%rmare .n ma&). (8) 8e-%9itarul 'a(i%nal &i&tea9) %ri+e a+(iuni +u #al%rile m%biliare a&u-ra +)r%ra de +)tre $%mi&ia 'a(i%nal) &au alte %rgane +%m-etente &.nt im-u&e re&tri+(ii. 3.2. E cluderea valorilor mo)iliare di! lista celor admise (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal are dre-tul &) e;+lud) #al%rile m%biliare din li&ta +el%r admi&e &au &) re1u9e de a in+lude n%i #al%ri m%biliare .n a+ea&t) li&t) .n +a9ul, .n +are $%n&iliul &%+iet)(ii -%&ed) -r%be d%+umentare, +e ar +%n1irma ne+%re&-underea #al%ril%r m%biliare e;igen(el%r indi+ate la art.3.1. alin.(2) al -re9entel%r 2eguli &au +) e;i&t) re&tri+(ii de .n&tr)inare a l%r, &au +) e;i&t) di1i+ult)(i -ri#it%r la (inerea e#iden(ei l%r .n 1%rm) de .n&+rieri la +%nturi. (2) n +a9ul, .n +are &e ia de+i9ia re1erit%r la e;+luderea #al%ril%r m%biliare din li&ta +el%r admi&e, 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te %bligat &) in1%rme9e t%(i -arti+i-an(ii, emiten(ii re&-e+ti#el%r #al%ri m%biliare, regi&trat%rul inde-endent +are (ine regi&trul de(in)t%ril%r a+e&t%r #al%ri m%biliare i $%mi&ia 'a(i%nal) a&u-ra a+e&tui 1a-t nu mai t.r9iu de 5 9ile -.n) la intrarea .n #ig%are a de+i9iei men(i%nate, +u e;+e-(ia +a9uril%r .n +are, du-) %-inia 8e-%9itarului 'a(i%nal, de+i9ia dat) trebuie &) intre .n #ig%are din m%mentul ad%-t)rii ei. n a+e&te +a9uri, -er&%anele men(i%nate trebuie &) 1ie in1%rmate imediat. ;. DE)ONEN-' 4.1. Persoa!ele+ care au dreptul s devi! depo!e!i (1) 8e-%nen(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal &.nt -er&%anele, +are utili9ea9) &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal .n ba9a +%ntra+tului de-%9itar. (2) 0ri+e -er&%an) >uridi+) &au 1i9i+), +are e&te de a+%rd &) re&-e+te 2egulile 8e-%9itarului 'a(i%nal i +%ndi(iile +%ntra+tului de-%9itar, -%ate &) de#in) de-%nent al 8e-%9itarului 'a(i%nal. 4.2. ,ategoriile depo!e!ilor

(1) n de-enden() de m%dul de admini&trare a +%ntului de-%9itar, de-%nen(ii &e .m-art .n urm)t%arele +ateg%rii? a) -arti+i-an(ii, adi+) de-%nen(ii, +are au dre-tul de a da nemi>l%+it di&-%9i(ii a&u-ra +%ntului &)uF b) in#e&tit%rii indi#iduali, adi+) de-%nen(ii, +are au dre-tul de a da di&-%9i(ii a&u-ra +%ntului &)u numai -rin intermediul -arti+i-an(il%r. 4.3. ,o!tractul depozitar (1) 8e-%nentul e&te %bligat &) .n+=eie un +%ntra+t de-%9itar +u 8e-%9itarul 'a(i%nal. (2) *%rma +%ntra+tului de-%9itar &e &tabilete du-) +a9 .n ane;ele nr.9 i nr.13 la -re9entele 2eguli. <. ),RT'('),N-' ".1. Persoa!ele+ care au dreptul s devi! participa!i. (1) "arti+i-an(i ai 8e-%9itarului 'a(i%nal &.nt .n dre-t &) de#in)? a) br%BeriiF b) dealerii. ".2. -cordarea calitii de participa!t (1) "entru a %b(ine +alitatea de -arti+i-ant, &%li+itantul -re9int) 8e-%9itarului 'a(i%nal urm)t%arele d%+umente? a) +ererea ti- -entru a 1i admi& .n +alitate de -arti+i-ant, adre&at) "reedintelui $%n&iliului &%+iet)(ii (@ne;a nr.1 la -re9entele 2eguli)F b) +ererea -entru %b(inerea a+%rdului 8e-%9itarului 'a(i%nal de a -r%+ura % a+(iune a a+e&tuiaF +) +%-ia &tatutului, +%-ia +erti1i+atului de .nregi&trare a .ntre-rinderii, +%-ia li+en(ei de(inuteF d) d%#ada 1a-tului +) &%li+itantul are de&+=i& un +%nt de de+%ntare .n ban+a de de+%ntare numit) de 8e-%9itarul 'a(i%nalF e) anga>amentul de a re&-e+ta -re#ederile -re9entel%r 2eguli, -re+um i ale +el%r +e #%r 1i ad%-tate ulteri%r (@ne;a nr.2 la -re9entele 2eguli)F 1) anga>amentul de a -l)ti la tim- +%ti9a(iile, ta;ele i alte +%ntribu(ii 1i;ate de 8e-%9itarul 'a(i%nalF g) &-e+imenele de &emn)turi -entru t%ate -er&%anele .m-uterni+ite i de leg)tur) +u 8e-%9itarul 'a(i%nal (@ne;a nr.3 la -re9entele 2eguli)F =) $ererea re1erit%r la de&+=iderea +%ntului:+%nturil%r .n 8e-%9itarul 'a(i%nal (@ne;a nr.4 la -re9entele 2eguli)F i) $%ntra+tul de-%9itar .ntre 8e-%9itarul 'a(i%nal i "arti+i-ant, &emnat de +)tre &%li+itant (@ne;a nr.5 la -re9entele 2eguli)F >) $%n1irmarea a+=it)rii +%tei ne+e&are .n *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r (+%-ia di&-%9i(iei de -lat))F B) $%-iile di&-%9i(iil%r de -lat), +e +%n1irm) tran&1erul banil%r -entru de&+=iderea +%ntului:+%nturil%r .n 8e-%9itarul 'a(i%nal. (2) "er&%anele, +are +%re&-und +erin(el%r re&-e+ti#e de +ali1i+are, indi+ate .n -re9entul +%m-artiment i, +are &.nt de a+%rd &) re&-e+te -re9entele 2eguli i -r%+edurile 8e-%9itarului 'a(i%nal, nu -%t 1i re1u9ate de a 1i -rimite .n +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nal. (3) 8e+i9ia re1erit%r la admiterea i e;+luderea din +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r, -re+um i re1erit%r la &u&-endarea &tatutului de -arti+i-ant &e ia de +)tre $%n&iliul &%+iet)(ii. $%n&iliul &%+iet)(ii are dre-tul &) tran&mit) .m-uterni+irile men(i%nate "reedintelui 8e-%9itarului 'a(i%nal. ".3. ,eri!e de calificare fa de participa!i (1) "arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal trebuie &) +%re&-und) urm)t%arel%r +erin(e de +ali1i+are? a) &) de(in) +u titlu de -r%-rietate % a+(iune emi&) de 8e-%9itarul 'a(i%nalF b) &) di&-un) de +alitatea de /embru al 6ur&eiF +) &) -%&ede li+en() +%re&-un9)t%are #alabil), eliberat) de +)tre $%mi&ia 'a(i%nal)F d) &) aib) +%nt la ban+a de de+%ntare indi+at) de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nalF e) &) nu aib) .n +%m-%nen(a +%lab%rat%ril%r &)i -er&%ane, +are au 1%&t +%ndamnate -entru 1al&i1i+area d%+umentel%r, &imb%luril%r m%netare, #al%ril%r m%biliare, 1urturi, luarea mitei i alte .n+)l+)ri +u &+%-ul de a %b(ine bene1i+ii -er&%naleF

1) &) +%n1irme, +) d%+umentele i in1%rma(ia, +are le -re9int) 8e-%9itarului 'a(i%nal at.t la de-unerea +ererii -entru intrarea .n +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r, +.t i -re9entate ulteri%r, +%re&-und realit)(ii i nu +%n(in de+lara(ii 1al&e &au er%nate, 1al&i1i+)ri &au a&+underea in1%rma(iei &emni1i+ati#e. (2) @+%rdarea +alit)(ii de -arti+i-ant al 8e-%9itarului 'a(i%nal are l%+ d%ar .n +a9ul re&-e+t)rii tutur%r +erin(el%r de +ali1i+are i a+=it)rii ta;el%r re&-e+ti#e -entru %b(inerea a+e&tei +alit)(i. (3) "er&%anel%r +e nu +%re&-und +erin(el%r de +ali1i+are li &e #%r returna -a+=etele de d%+umente +u argumentarea re1u9ului. ".4. 'uspe!darea participrii+ e cluderea i ieirea di! compo!e!a participa!ilor. (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal are dre-tul &) &u&-ende9e tem-%rar &tatutul de -arti+i-ant .n +a9ul? a) .n+)l+)rii din -artea -arti+i-antului a -re9entel%r 2eguli, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, in+lu&i# a +%ndi(iil%r +%ntra+tului de-%9itarF b) ne%n%r)rii din -artea -arti+i-antului a %bliga(iunil%r de a+=itare a &er#i+iil%r 8e-%9itarului 'a(i%nal &au a %bliga(iunil%r &ale de de+%ntare, &tabilite .n +%n1%rmitate +u -re9entele 2eguliF +) da+) 8e-%9itarul 'a(i%nal -%&ed) -r%be d%+umentare, -re+um +) -arti+i-antul a -re9entat 8e-%9itarului 'a(i%nal in1%rma(ie ne#eridi+) &au a a&+un& +are#a in1%rma(ie &emni1i+ati#), &au e&te im-li+at .n a+ti#it)(i, +%n&iderate .n+)l+)ri -e -ia(a #al%ril%r m%biliareF d) da+) 8e-%9itarul 'a(i%nal -%&ed) -r%be d%+umentare, -re+um +) -arti+i-antul are di1i+ult)(i 1inan+iare &au +) el nu #a -utea &)-i %n%re9e %bliga(iunile &ale 1a() de 8e-%9itarul 'a(i%nalF e) ad%-t)rii de +)tre 6ur&a de al%ri a de+i9iei re1erit%r la &u&-endarea +alit)(ii de membru al -arti+i-antului la 6ur&a de al%riF 1) &u&-end)rii li+en(ei, eliberat) -arti+i-antului de +)tre $%mi&ia 'a(i%nal). (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal are dre-tul &) e;+lud) -arti+i-antul din +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r .n +a9urile indi+ate .n +%m-artimentul (1), -re+um i .n +a9urile? a) ne+%re&-underii +erin(el%r de +ali1i+are a -arti+i-antuluiF b) de+lar)rii in&%l#abilit)(ii &au li+=id)rii -arti+i-antuluiF +) ad%-t)rii de +)tre 6ur&a de al%ri a de+i9iei re1erit%r la e;+luderea -arti+i-antului din +%m-%nen(a membril%r 6ur&ei de al%riF d) e;-ir)rii &au anul)rii li+en(ei (-ermi&iunii) -arti+i-antului, eliberat) de +)tre $%mi&ia 'a(i%nal) &au %rganul .m-uterni+it re&-e+ti# al ()rii a1l)rii -ermanente a -arti+i-antului &tr)in. (3) "arti+i-antul e&te .n dre-t &) &%li+ite e;+luderea bene#%l) din +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, adre&.ndu-i .n &+ri& re&-e+ti#a .ntiin(are, dar nu mai t.r9iu de 33 de 9ile -.n) la 9iua e;+luderii. (4) $a9urile de &u&-endare a +alit)(ii de "arti+i-ant, -re+um i de e;+ludere din r.ndurile "arti+i-an(il%r, #%r 1i adu&e la +un%tin(a $%mi&iei 'a(i%nale. (5) C;+luderea "arti+i-antului e&te &%ldat) +u .n+=iderea +%nturil%r a+e&tuia de&+=i&e .n +adrul 8e-%9itarului 'a(i%nal, -re+um i de tran&miterea %bliga(iunil%r &ale de %-erat%r al +%nturil%r in#e&tit%ril%r indi#iduali +)tre al(i "arti+i-an(i. 0bliga(ia de retragere a #al%ril%r m%biliare de -e +%ntul +%le+ti# i, du-) +a9, de -e +%ntul -r%-riu, -re+um i %bliga(ia de a &+=imba %-erat%rul +%nturil%r indi#iduale e&te -u&) .n &eama "arti+i-antului e;+lu&. ".". .)ligaiu!ile participa!ilor (1) 0bliga(iunile -arti+i-an(il%r, &tabilite .n +%ntra+tul de-%9itar (@ne;a nr.5 la -re9entele 2eguli), trebuie &) in+lud), de a&emenea, urm)t%arele %bliga(iuni? a) re&-e+tarea -re9entel%r 2eguli, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, -re+um i de+i9iil%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, luate .n +%n1%rmitate +u eleF b) re&-e+tarea m%di1i+)ril%r i +%m-let)ril%r la -re9entele 2eguli, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal re1erit%r la %-era(iunile e1e+tuate du-) intrarea .n #ig%are a re&-e+ti#el%r m%di1i+)ri i +%m-let)ri. n +a9ul, .n +are -arti+i-antul nu e&te de a+%rd +u m%di1i+)rile i +%m-let)rile men(i%nate, el e&te .n dre-t &) &%li+ite e;+luderea bene#%l) din +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nalF +) &) a+=ite &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal .n +%n1%rmitate +u ta;ele i +%mi&i%anele ad%-tate, -re+um i &) e1e+tue9e alte -l)(i -re#)9ute de -re9entele 2eguliF d) &) a+=ite -enalit)(ile a-li+ate -entru .n+)l+area -re9entel%r 2eguli, -r%+eduril%r &au 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nalF

e) &) (in) e#iden(a #al%ril%r m%biliare i a mi>l%a+el%r b)neti +%n1%rm m%dului &tabilit, a&igur.nd e#iden(a &e-arat) a #al%ril%r m%biliare i a mi>l%a+el%r b)neti, +are le a-ar(in 1ie+)rui +lientF 1) &) in1%rme9e 1)r) .nt.r9iere 8e-%9itarul 'a(i%nal re1erit%r la in&%l#abilitatea &a, i, de a&emenea, re1erit%r la im-%&ibilitatea .nde-linirii %bliga(iunil%r i +%ndi(iil%r +%ntra+tului men(i%natF g) &) e1e+tue9e a+(iuni din numele in#e&tit%ril%r indi#iduali, +are &.nt +lien(ii lui, numai .n ba9a di&-%9i(iil%r .n &+ri& ale a+e&t%r in#e&tit%ri &au ale re-re9entan(il%r l%r .m-uterni+i(iF =) &) -)&tre9e t%at) in1%rma(ia -rimar), +are &er#ete dre-t ba9) -entru intr%du+erea m%di1i+)ril%r la &tarea +%nturil%r de-%9itareF i) &) +erti1i+e autenti+itatea &emn)turil%r in#e&tit%ril%r indi#iduali, +are &.nt +lien(ii lui, -e t%ate d%+umentele +e &er#e&+ dre-t ba9) -entru e1e+tuarea %-era(iunil%r i a alt%r a+(iuni +u #al%rile m%biliare ale a+e&t%r in#e&tit%riF >) &) tran&mit) 8e-%9itarului 'a(i%nal, .n +a9urile i .n m%dul &tabilit de legi&la(ie, datele -entru .nt%+mirea li&tei de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare .n +a9ul a+ti#it)(il%r +%r-%rati#e ale emitentuluiF B) &) .nde-linea&+) +erin(ele &tabilite de $%mi&ia 'a(i%nal) i %rgani9a(ia de aut%reglementare (.n +a9ul .n +are -arti+i-antul e&te membru al %rgani9a(iei de aut%reglementare). ".&. Repreze!ta!ii *mputer!icii ai participa!tului "arti+i-antul trebuie &) numea&+) din +%m-%nen(a +%lab%rat%ril%r &)i % -er&%an) &au -er&%ane .m-uterni+ite &) intre .n rela(ii +u 8e-%9itarul 'a(i%nal din numele lui, &) le elibere9e -r%+ura re&-e+ti#), i, de a&emenea, &) in1%rme9e 1)r) .nt.r9iere 8e-%9itarul 'a(i%nal re1erit%r la t%ate m%di1i+)rile .n +%m-%nen(a a+e&t%r -er&%ane. =. 'NVE+T'TOR' 'ND'V'D5,*' &.1. Persoa!ele+ care au dreptul s devi! i!vestitori i!dividuali (1) 0ri+e -er&%an) 1i9i+) &au >uridi+) e&te .n dre-t &) de#in) in#e&tit%r indi#idual. (2) "er&%anele, +are &.nt de a+%rd &) re&-e+te regulile 8e-%9itarului 'a(i%nal i +%ndi(iile +%ntra+tului de-%9itar, nu -%t 1i re1u9ate .n de&+=iderea +%ntului de-%9itar. &.2. .)ligaiu!ile i!vestitorului i!dividual 0bliga(iunile in#e&tit%rului indi#idual, &tabilite de +%ntra+tul de-%9itar, trebuie &) in+lud) de a&emenea i urm)t%arele %bliga(iuni? a) &) numea&+) +el -u(in un %-erat%r al +%ntului de-%9itar, +are &e de&+=ide .n numele a+e&tui in#e&tit%r indi#idualF b) &) dea di&-%9i(ii -entru e;e+utarea %-era(iunil%r la +%ntul men(i%nat i &) a+=ite &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nal d%ar -rin %-erat%rii numi(i de el. >. (ONT5R' /.1. #ipurile de co!turi (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal de&+=ide urm)t%arele ti-uri de +%nturi? a) +%nturi de-%9itareF b) +%nturi de +learing. (2) $%nturile de-%9itare &e de&+=id -arti+i-an(il%r i in#e&tit%ril%r indi#iduali. (3) $%nturile de +learing &e de&+=id numai -arti+i-an(il%r. (4) /%dul de de&+=idere, (inere i .n+=idere a +%nturil%r e&te &tabilit de -re9entele 2eguli. /.2. #ipurile co!turilor depozitare (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal de&+=ide urm)t%arele ti-uri de +%nturi de-%9itare? a) +%ntul de-%9itar -r%-riu al -arti+i-antuluiF b) +%ntul de-%9itar +%le+ti# al -arti+i-antuluiF +) +%ntul de-%9itar indi#idual al in#e&tit%rului indi#idual. (2) $%nturile de-%9itare nu &.nt de&tinate -entru e#iden(a &au -)&trarea mi>l%a+el%r b)neti. (3) "entru de&+=iderea +%ntului de-%9itar de-%nentul trebuie &) .nde-linea&+) 1%rma +%re&-un9)t%are, &tabilit) de 8e-%9itarul 'a(i%nal, -re+um i &) &emne9e +%ntra+tul de-%9itar. (4) $%nturile de-%9itare de&tinate -arti+i-an(il%r &e #%r de&+=ide d%ar du-) a+=itarea de +)tre a+eti -arti+i-an(i a +%ti9a(iei n%rmati#e de aderare .n +%n1%rmitate +u -re#ederile art.18.4. al -re9entel%r 2eguli.

(5) 8e-%9itarul 'a(i%nal e1e+tuea9) m%di1i+area .n&+rieril%r la +%ntul de-%9itar, +are re1le+t) tran&miterea dre-tului de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine la a+e&t +%nt, .n ba9a di&-%9i(iei re&-e+ti#e a de-%nentului .n numele +)ruia e de&+=i& +%ntul, -er1e+tat) i intr%du&) .n &i&temul 8e-%9itarului 'a(i%nal .n m%dul &tabilit de -re9entele 2eguli. (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal -re9int) de-%nen(il%r e;tra&e din +%nturile l%r de-%9itare la +ererea a+e&t%ra. (4) n +%m-%nen(a +%ntului de-%9itar -%t 1i e#iden(iate anumite &e+(ii, de e;em-lu, &e+(ia !#al%rile m%biliare admini&trate de un %-erat%r,, &e+(ia !#al%rile m%biliare ga>ate .n ba9a unui +%ntra+t de ga>,, &e+(ia !#al%rile m%biliare .n -r%+e& de #eri1i+are, .a. /.3. ,o!tul depozitar propriu (1) $%ntul de-%9itar -r%-riu &e de&+=ide .n m%d %bligat%riu tutur%r -arti+i-an(il%r +e -%&ed) li+en() +u dre-tul de a de&1)ura a+ti#itate de dealer, i e&te -rede&tinat -entru (inerea e#iden(ei dre-turil%r a&u-ra #al%ril%r m%biliare, +are a-ar(in .n&)i -arti+i-an(il%r. (2) "arti+i-antul e&te .n dre-t &) -%&ede numai un +%nt de-%9itar -r%-riu. /.4. ,o!tul depozitar colectiv (1) $%ntul de-%9itar +%le+ti# &e de&+=ide -arti+i-an(il%r, +are &.nt de(in)t%ri n%minali ai #al%ril%r m%biliare ale +lien(il%r l%r, i e&te -rede&tinat -entru (inerea e#iden(ei dre-turil%r de de(in)t%r n%minal al -arti+i-an(il%r a&u-ra #al%ril%r m%biliare +e a-ar(in +lien(il%r men(i%na(i. (2) Dran9a+(iile +u #al%rile m%biliare, e#iden(a dre-turil%r +)r%ra &e (ine la +%ntul de-%9itar +%le+ti# al -arti+i-antului, e1e+tuate .ntre +lien(ii a+e&tui -arti+i-ant, nu &e re1le+t) .n d%+umentele de e#iden() ale 8e-%9itarului 'a(i%nal. (3) "arti+i-antul, .n numele +)ruia &e de&+=ide +%ntul +%le+ti#, -%art) re&-%n&abilitate -entru (inerea e#iden(ei dre-turil%r de -r%-rietate ale +lien(il%r &)i a&u-ra #al%ril%r m%biliare, e#iden(a dre-turil%r a&u-ra +)r%ra &e du+e la +%ntul +%le+ti# men(i%nat. "arti+i-antul (ine e#iden(a re&-e+ti#) .n +%n1%rmitate +u a+tele n%rmati#e ale $%mi&iei 'a(i%nale. /.". ,o!tul i!dividual (1) $%ntul de-%9itar indi#idual &e de&+=ide in#e&tit%ril%r indi#iduali i e&te -rede&tinat -entru (inerea e#iden(ei #al%ril%r m%biliare +are le a-ar(in. (2) In#e&tit%rul indi#idual e&te .n dre-t &) -%&ede numai un +%nt de-%9itar indi#idual. (3) $%ntul indi#idual de&+=i& .n +adrul 8e-%9itarului 'a(i%nal -%ate 1i de d%u) ti-uri? a) +%nt indi#idual -ermanentF b) +%nt indi#idual tem-%rar A +%nt +e urmea9) a 1i .n+=i& aut%mat .n +a9ul 1%rm)rii -e a+e&t +%nt a &%ldului 9er% i men(inerii a+e&tui &%ld -e % -eri%ad) mai mare de 13 9ile lu+r)t%are. (4) $%ntul indi#idual -%ate 1i de&+=i& at.t -er&%anel%r >uridi+e, +.t i -er&%anel%r 1i9i+e, +e di&-un de +a-a+itate de e;er+i(iu, indi1erent de 1a-tul &.nt a+etia re9iden(i &au nere9iden(i ai 2e-ubli+ii /%ld%#a. (5) 8e&+=iderea +%ntului indi#idual are l%+ .n ba9a +ererii i +%ntra+tului de-%9itar, -er1e+tate i &emnate nemi>l%+it de +)tre in#e&tit%rul indi#idual. $%ntra+tul de-%9itar &e &emnea9) .n d%u) e;em-lare. (5) "er&%anel%r 1i9i+e li &e de&+=ide +%nt indi#idual? a) -ermanent, .n ba9a ane;el%r nr.5 i nr.9 la -re9entele 2eguliF b) tem-%rar, .n ba9a ane;el%r nr.4 i nr.8 la -re9entele 2eguli. (4) "er&%anel%r >uridi+e li &e de&+=ide +%nt indi#idual -ermanent .n ba9a ane;el%r nr.4 i nr.13 la -re9entele 2eguli. (8) In#e&tit%rul indi#idual are dre-tul &) dea di&-%9i(ii de e;e+utare a %-era(iunil%r la +%ntul &)u numai -rin %-erat%rii numi(i de el. (9) m-uterni+irile %-erat%rului &e r)&-.nde&+ a&u-ra a+(iunil%r numai +u a+ea &e+(ie a +%ntului, +are e&te .n+redin(at) a+e&tui %-erat%r. (13) 2ela(iile in#e&tit%rului indi#idual i a %-erat%ril%r lui trebuie &) 1ie 1i;ate .n +%ntra+tele re&-e+ti#e .ntre ei (de e;em-lu, .n +%ntra+tul de &er#i+ii de br%Bera>). (11) 0-erat%rul #eri1i+) +ererea, identi1i+) &%li+itantul, -re+um i +%n1irm) &emn)tura &%li+itantului .n +%ntra+tul de-%9itar +u in#e&tit%rul indi#idual. (12) 8e-artamentul %-era(iuni de-%9itare, re+e-(i%n.nd &etul de d%+umente? a) .nregi&trea9) re+e-(i%narea d%+umentel%r .n regi&trele re&-e+ti#e ale 8e-%9itarului 'a(i%nalF

b) e;aminea9) d%+umentele re+e-(i%nate .n #ederea -er1e+t)rii l%r +%m-lete i +%re+te, #eri1i+) &emn)turile ne+e&areF +) re&tituie d%+umentele &%li+itan(il%r, .n +a9ul +.nd &.nt ne+e&are in1%rma(ii &u-limentare i:&au li-&e&+ &emn)turileF d) -re9int) %rganului e;e+uti# al 8e-%9itarului 'a(i%nal +%ntra+tele de-%9itare &-re &emnareF e) de&+=ide +%nt .n numele in#e&tit%rului indi#idual i intr%du+e datele din +erereF 1) re&tituie %-erat%rului (br%Berului) un e;em-lar al +%ntra+tului de-%9itar .n+=eiat +u in#e&tit%rul indi#idual (+%ntra &emn)tur))F g) -)&trea9) t%ate 1%rmele i d%+umentele re1erit%are la -r%+edur), +re.nd t%t%dat) ma-a !la +%ntr%l, -entru +ererile +e +%n(in +%n+%mitent i &%li+itarea -ri#ind .n+=iderea ulteri%ar) a +%ntului de-%9itarF =) la m%mentul .nde-linirii +%ndi(iil%r &ti-ulate .n +ererea -ri#ind .n+=iderea +%ntului indi#idual .n +a9ul 1%rm)rii &%ldului 9er% i men(inerii a+e&tui &%ld -e % -eri%ad) mai mare de 13 9ile lu+r)t%are, re+urge la .n+=iderea +%ntului indi#idual. (13) 0-erat%rii &.nt %bliga(i &) e1e+tue9e tran9a+(ii +u #al%rile m%biliare, e#iden(a dre-turil%r a&u-ra +)r%ra &e (ine la +%ntul indi#idual al +lien(il%r l%r, e;+lu&i# la di&-%9i(ia a+e&t%r +lien(i i .n +%n1%rmitate +u +%ntra+tele .n+=eiate +u el. (14) La tre+erea unei -%9i(ii n%i la +%ntul indi#idual, 8e-%9itarul 'a(i%nal indi+) .n +alitate de %-erat%r al a+e&tei -%9i(ii denumirea -arti+i-antului indi+at .n d%+umentul +are &er#ete ba9) -entru tre+erea re&-e+ti#) la +%nt. 8a+) -arti+i-antul dat e&te de>a indi+at .n +alitate de %-erat%r, -%9i(ia +are &e tre+e la +%nt &e unete +u -%9i(ia +are &e a1l) &ub +%ntr%lul a+e&tui %-erat%r. /.&. ,o!tul de cleari!g (1) $%ntul de +learing e&te -rede&tinat -entru (inerea e#iden(ei %bliga(iunil%r -arti+i-antului, .n numele +)ruia a 1%&t de&+=i& +%ntul, de li#rare a #al%ril%r m%biliare i de a+=itare a l%r. (2) 0bliga(iunile -arti+i-antului, e#iden(a +)r%ra &e (ine la +%ntul lui de +learing, &e determin) .n re9ultatul e1e+tu)rii de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal a +learingului tran9a+(iil%r bur&iere. ?. O)ER,-'5N' DE)O:'T,RE 0.1. #ipurile de operaiu!i la co!turile depozitare (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal a&igur) e1e+tuarea urm)t%arel%r %-era(iuni la +%nturile de-%9itare? a) de-%9itarea, in+lu&i# de-%9itarea a+(iunil%r, +are &e re-arti9ea9) .n +a9ul -l)tirii di#idendel%r .n 1%rm) de a+(iuniF b) tran&1erurile .ntre +%nturiF +) tran&1erurile .n +adrul unui +%ntF d) &u&-endarea tem-%rar) a +%ntuluiF e) bl%+area -%9i(iil%r la +%ntF 1) retragerea de -e +%ntF g) &u&-endarea +learingului i de+%nt)ril%rF =) im%bili9area +%nturil%r. (2) 0-era(iunile la +%nturile de-%9itare &e e1e+tuea9) .n m%dul &tabilit de -re9entele 2eguli. 0.2. $epozitarea (1) 8e-%9itarea A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n tre+erea #al%ril%r m%biliare la +%ntul de-%9itar, .n re9ultatul tran&1er)rii l%r la e#iden() .n 8e-%9itarul 'a(i%nal. (2) Dr)&)tura +ara+teri&ti+) a de-%9it)rii +%n&t) .n m)rirea +antit)(ii #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine la 8e-%9itarul 'a(i%nal. (3) 8e-%9itarea &e e1e+tuea9) la ini(iati#a -r%-rietarului #al%ril%r m%biliare +are &e de-%9itea9). (4) al%rile m%biliare &e de-%9itea9) la +%nt .n 8e-%9itarul 'a(i%nal +u +%ndi(ia +) .n &i&temul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r a+e&t%r #al%ri m%biliare &e 1a+e .n&+rierea re1erit%r la tran&miterea l%r .n numele 8e-%9itarului 'a(i%nal +a de(in)t%r n%minal al a+e&t%ra. (5) 2e&-%n&abilitatea -entru -er1e+tarea di&-%9i(iei de tran&1er, +are re1le+t) %-era(iunea de de-%9itare, iar .n +a9 de ne+e&itate A i -entru +erti1i+area &emn)turii in#e&tit%rului indi#idual, +are de-%9itea9) #al%rile m%biliare (re-re9entantului a+e&tui in#e&tit%r indi#idual), % du+e -arti+i-antul re&-e+ti#. 0dat) +u -re9entarea di&-%9i(iei de tran&1er &e -re9int) i +ererea de de-%9itare (@ne;a nr.11 la -re9entele 2eguli).

8e-%9itarea #al%ril%r m%biliare #a 1i -er1e+tat) .n m%mentul re+e-(i%n)rii de la regi&trat%r a e;tra&ului din regi&tru, -%tri#it +)ruia #al%rile m%biliare, +e +%n&tituie %bie+t al de-%9it)rii &.nt tran&mi&e .n de(inerea n%minal) a 8e-%9itarului 'a(i%nal. (5) 2e&-%n&abilitatea -entru tran&miterea di&-%9i(iei de tran&1er men(i%nate regi&trat%rului inde-endent % du+e 8e-%9itarul 'a(i%nal. 0.3. #ra!sferuri *!tre co!turi (1) Dran&1erarea .ntre +%nturi A e&te %-era(iunea de-%9itar) +are +%n&t) .n tran&1erarea unei -%9i(ii anumite &au a unui gru- de -%9i(ii a #al%ril%r m%biliare de la un +%nt de-%9itar la alt +%nt. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal e1e+tuea9) d%u) ti-uri de tran&1eruri .ntre +%nturi? a) tran&1eruri tran9a+(i%nale, +are re1le+t) re9ultatele tran9a+(iil%r bur&iere +u #al%rile m%biliareF b) tran&1eruri netran9a+(i%nale, tran&1eruri .ntre +%nturile de-%9itare +are nu re9ult) din tran9a+(iile bur&iere +u #al%ri m%biliare. 8re-t tran&1eruri netran9a+(i%nale urmea9) a 1i +%n&iderate urm)t%arele ti-uri de tran&1eruri a #al%ril%r m%biliare? - de -e +%ntul +%le+ti# al unui "arti+i-ant -e +%ntul +%le+ti# al altui "arti+i-antF - de -e +%ntul +%le+ti# al unui "arti+i-ant -e +%ntul indi#idual al in#e&tit%rului, %-erat%r al +)ruia e&te a+elai "arti+i-antF - de -e +%ntul +%le+ti# al unui "arti+i-ant -e +%ntul indi#idual al in#e&tit%rului, %-erat%rul +)ruia e&te alt "arti+i-antF - de -e +%ntul indi#idual al in#e&tit%rului -e +%ntul +%le+ti# al "arti+i-antului +are e&te %-erat%r al +%ntului datF - de -e +%ntul indi#idual al in#e&tit%rului -e +%ntul +%le+ti# al "arti+i-antului +are nu e&te %-erat%r al +%ntului datF - de -e +%ntul -r%-riu al "arti+i-antului -e +%ntul +%le+ti# al altui "arti+i-ant i, re&-e+ti#, tran&1erul in#er&F - de -e +%ntul -r%-riu al "arti+i-antului -e +%ntul &)u indi#idual, %-erat%r 1iind alt "arti+i-ant i, re&-e+ti#, tran&1erul in#er&F - tran&1erul #al%ril%r m%biliare .n #ederea e;e+ut)rii =%t)r.rii in&tan(ei de >ude+at). (3) Dran&1erurile netran9a+(i%nale, .n re9ultatul +)r%ra nu are l%+ &+=imbul dre-tului de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare, &e e1e+tuea9) .n ba9a 8i&-%9i(iil%r -ri#ind tran&1erul netran9a+(i%nal (e;em-larul tran&mi()t%rului i e;em-larul re+i-ientului) A ane;ele nr.12 i nr.13 la -re9entele 2eguli. 0.4. #ra!sferul *! cadrul u!ui co!t (1) Dran&1erul .n +adrul unul +%nt A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n tran&1erarea unei -%9i(ii anumite &au a unui gru- de -%9i(ii a #al%ril%r m%biliare de la % &e+(ie a +%ntului de-%9itar la % alt) &e+(ie a a+eluiai +%nt. (2) La tran&1erul .n +adrul unui +%nt &e atribuie i %-era(iunea de &+=imbare a %-erat%rului. 7+=imbarea %-erat%rului &e e1e+tuea9) .n ba9a +ererii (@ne;a nr.14 la -re9entele 2eguli). (3) "arti+ularitatea +ara+teri&ti+) a tran&1erului .n +adrul unui +%nt e&te ne&+=imbarea +antit)(ii #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine la +%ntul de-%9itar dat. 0.". 'uspe!darea temporar a co!tului (1) 7u&-endarea tem-%rar) a +%ntului A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n intr%du+erea la +%ntul de-%9itar al -arti+i-antului a .n&+rierii re1erit%r la inter9i+erea tem-%rar) de a e;e+uta tran9a+(ii bur&iere +u utili9area a+e&tui +%nt. (2) 8e+i9ia re1erit%r la &u&-endarea tem-%rar) a +%ntului i anularea &u&-end)rii tem-%rare &e ia de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal de +%mun a+%rd +u 6ur&a de al%ri, .n +a9ul &u&-end)rii tem-%rare a -arti+i-antului de la e1e+tuarea tran9a+(iil%r bur&iere. (3) 7u&-endarea tem-%rar) a +%ntului &e a-li+) numai la +%nturile -arti+i-an(il%r. 0.&. Blocarea poziiilor la co!t (1) 6l%+area A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n intr%du+erea la +%ntul de-%9itar a .n&+rierii re1erit%r la .m-%#)rarea -%9i(iei re&-e+ti#e a #al%ril%r m%biliare +u %bliga(iuni (ga>area #al%ril%r m%biliare, .n+etarea tem-%rar) a %-era(iunil%r +u #al%rile m%biliare la de+i9ia in&tan(ei >ude+)t%reti &au a %rganel%r .m-uterni+ite).

(2) n re9ultatul bl%+)rii, &e &u&-endea9) mi+area un%r -%9i(ii ale #al%ril%r m%biliare la +%nt, &au a tutur%r #al%ril%r m%biliare la +%nt -e % -eri%ad) anumit), &au -.n) la &%&irea unui anumit e#eniment. (3) 8e-%9itarul 'a(i%nal bl%+=ea9) % -%9i(ie anumit) .n ba9a indi+a(iil%r de-%nentului (.n +a9ul ga>)rii a+e&tei -%9i(ii), &au de+i9iei in&tan(ei >ude+)t%reti &au a %rganului de &tat .m-uterni+it (.n +a9ul .n+et)rii tem-%rare a %-era(iunil%r +u a+ea&t) -%9i(ie la de+i9ia a+e&t%r %rgane). (4) 8e-%9itarul 'a(i%nal anulea9) bl%+area unei anumite -%9i(ii i la&) a+ea&t) -%9i(ie la +%ntul de-%9itar dat &au % tre+e la alt +%nt de-%9itar, .n ba9a indi+a(iil%r +redit%rului (.n +a9ul ga>)rii a+e&tei -%9i(ii), &au .n ba9a de+i9iei in&tan(ei >ude+)t%reti, &au a %rganului de &tat .m-uterni+it (.n +a9ul .n+et)rii tem-%rare a %-era(iunil%r +u a+ea&t) -%9i(ie la de+i9ia a+e&t%r %rgane). 0./. Retragerea de pe co!t (1) 2etragerea A e&te %-era(iunea de-%9itar), +are +%n&t) .n de1al+area #al%ril%r m%biliare de la +%ntul de-%9itar, .n re9ultatul &+%aterii l%r de la e#iden(a 8e-%9itarului 'a(i%nal. (2) Dr)&)tura +ara+teri&ti+) a retragerii de -e +%nt e&te mi+%rarea +antit)(ii #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine la 8e-%9itarul 'a(i%nal. (3) 2etragerea de -e +%nt &e e1e+tuea9) la ini(iati#a -r%-rietarului #al%ril%r m%biliare retra&e. (4) al%rile m%biliare &e retrag de la +%ntul 8e-%9itarului 'a(i%nal +u +%ndi(ia +) &e 1a+e % .n&+riere .n &i&temul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r a+e&t%r #al%ri m%biliare re1erit%r la tran&miterea l%r din numele 8e-%9itarului 'a(i%nal .n numele -er&%anei, indi+ate de de(in)t%rul a+e&t%r #al%ri m%biliare. (5) 2e&-%n&abilitatea -entru -er1e+tarea di&-%9i(iei de retragere de -e +%nt, iar .n +a9 de ne+e&itate i -entru +erti1i+area &emn)turii in#e&tit%rului indi#idual, +are retrage #al%rile m%biliare (re-re9entantului a+e&tui in#e&tit%r indi#idual), % du+e -arti+i-antul re&-e+ti#. 0dat) +u -re9entarea di&-%9i(iei de tran&1er &e -re9int) i +ererea de retragere (@ne;a nr.15 la -re9entele 2eguli). 2etragerea #al%ril%r m%biliare #a 1i -er1e+tat) .n m%mentul re+e-(i%n)rii de la regi&trat%r a e;tra&ului din regi&tru, -%tri#it +)ruia #al%rile m%biliare +e +%n&tituie %bie+t al retragerii &.nt retra&e din de(inerea n%minal) a 8e-%9itarului 'a(i%nal. (5) 2e&-%n&abilitatea -entru tran&miterea regi&trat%rului inde-endent a di&-%9i(iei de tran&1er, +are re1le+t) %-era(iunea de retragere, % du+e 8e-%9itarul 'a(i%nal. 0.0. 'uspe!darea cleari!gului i deco!trilor $learingul i de+%nt)rile -entru tran9a+(iile bur&iere -%t 1i &u&-endate .n ba9a %rd%nan(ei $%mi&iei 'a(i%nale, da+) a+ea&ta a 1%&t re+e-(i%nat) de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal nu mai t.r9iu de DE3 %ra 12.33. 0.1. (mo)ilizarea co!turilor (1) n #ederea 1a+ilit)rii tran&miterii datel%r din:+)tre &i&temul 8e-%9itar, e&te %-erat) im%bili9area +%nturil%r. @+ea&t) %-era(iune -re&u-une +) im%bili9area +%nturil%r nu e&te &imilar) bl%+)rii &au &u&-end)rii a+e&t%ra. "r%+edura #a 1i &i&temati+ e;e+utat) de +)tre +%lab%rat%rii 8e-artamentului %-era(iuni de-%9itare +are au a++e& la 7i&temul 8e-%9itar .n #irtutea 1un+(iil%r de(inute. Im%bili9area +%nturil%r &e #a e1e+tua +u % +%%rd%nare -realabil) +u "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nal i "arti+i-antul +are %-erea9) +u +%nturile indi+ate. (2) n #ederea -r%+e&)rii im%bili9)rii +%nturil%r, +%lab%rat%rul 8e-artamentului %-era(iuni de-%9itare? a) +ulege i &i&temati9ea9) datele -ri#ind +%nturile +u +are nu &-a %-erat -e -ar+ur&ul ultimel%r a&e luni i &%ldul #al%ril%r m%biliare a1late -e a+e&ta e&te egal +u 9er%. Im%bili9area +%nturil%r -%ate 1i a-li+at) d%ar 1a() de +%nturile +are +umulea9) ambele +%ndi(iiF b) .nt%+mete % n%t) in1%rmati#) +)tre "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nal .n +are indi+) num)rul +%ntului, -er&%ana +)reia .i a-ar(ine a+e&t +%nt, %-erat%rul +%ntuluiF +) tran&mite n%ta in1%rmati#) +u a#i9ul dire+t%rului 8e-artamentului %-era(iuni de-%9itare +)tre "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nalF d) re+e-(i%nea9) a#i9ul "reedintelui 8e-%9itarului 'a(i%nalF e) -r%+e&ea9) m%di1i+)rile +%re&-un9)t%are .n 7i&temul 8e-%9itar, im%bili9.nd +%nturile indi+ate .n n%ta in1%rmati#) -re9entat) "reedintelui 8e-%9itarului 'a(i%nalF 1) tran&mite "arti+i-an(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nal +are &.nt %-erat%ri ai +%nturil%r indi+ate la lit.a) in1%rma(ia -ri#ind im%bili9area a+e&t%raF g) re+e-(i%nea9) de la "arti+i-an(ii +are &.nt %-erat%ri ai +%nturil%r im%bili9ate +ererile -ri#ind a+ti#area a+e&t%ra, &emnate at.t de +)tre "arti+i-ant +.t i de +)tre -%&e&%rul +%ntuluiF =) #eri1i+) datele indi+ate .n +erere +u +ele +%n(inute .n 7i&temul 8e-%9itarF

i) intr%du+e m%di1i+)rile +%re&-un9)t%are .n 7i&temul 8e-%9itar. (3) @+ti#area +%nturil%r nu +ere % +%%rd%nare -realabil) +u "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nal. ". 'NTER,(-'5NE, (5 95R+, DE V,*OR' 1.1. (!teraciu!ea sistemelor 7i&temul de-%9itar, de +learing i de de+%ntare ale 8e-%9itarului 'a(i%nal re-re9int) +%ntinuarea &i&temului de tran9a+(i%nare a 6ur&ei de al%ri i trebuie &) 1ie integrate +u &i&temul indi+at -entru a&igurarea -%&ibilit)(ii &+=imbului aut%mati9at de date .ntre 8e-%9itarul 'a(i%nal i 6ur&a de al%ri. 1.2. ,o!firmarea prelimi!ar a ordi!ului (1) nainte de .n+e-utul 9ilei de lu+ru a 6ur&ei de #al%ri, &i&temul 8e-%9itarului 'a(i%nal in1%rmea9) aut%mat &i&temul de tran9a+(i%nare al 6ur&ei re1erit%r la +antitatea #al%ril%r m%biliare la +%nturile de-%9itare, +are &.nt a++e&ibile -entru #.n9are -e -ar+ur&ul &e&iunil%r de tran9a+(i%nare la 6ur&) .n 9iua de lu+ru dat). (2) n +a9ul, .n +are -arti+i-antul intr%du+e .n &i&temul de tran9a+(i%nare a 6ur&ei de al%ri %rdinul de #.n9are a #al%ril%r m%biliare, 6ur&a de al%ri a&igur) #eri1i+area e;i&ten(ei la +%ntul de-%9itar indi+at .n %rdin a +antit)(ii &u1i+iente de #al%ri m%biliare a++e&ibile -entru #.n9are. (3) n +a9ul, .n +are +antitatea #al%ril%r m%biliare e&te &u1i+ient), 6ur&a de al%ri +%n1irm) %rdinul de #.n9are i .l a++e-t). (4) n +a9ul, .n +are +antitatea #al%ril%r m%biliare e&te in&u1i+ient), 6ur&a de al%ri nu +%n1irm) %rdinul de #.n9are i .l re&-inge. 1!. (*E,R'N4 12.1. Procesul de cleari!g "r%+e&ul de +learing +%n(ine urm)t%arele eta-e? a) re+e-(i%narea datel%r re1erit%r la tran9a+(iile bur&iere din &i&temul de neg%+ieri al 6ur&ei de al%riF b) -reg)tirea d)ril%r de &eam) #i9.nd tran9a+(iile i -re9entarea l%r -arti+i-an(il%rF +) +%re+tarea tran9a+(iil%rF d) anularea tran9a+(iil%rF e) e#iden(a %bliga(iunil%r i +erin(el%r -arti+i-an(il%r. 12.2. Recepio!area datelor viz*!d tra!zaciile la Bursa de 3alori (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal e1e+tuea9) +learingul i de+%ntarea tran9a+(iil%r bur&iere d%ar du-) re+e-(i%narea in&tru+(iunil%r re&-e+ti#e de la 6ur&a de al%ri, +are +%n(in date re1erit%r la -)r(ile tran9a+(iei bur&iere (+um-)r)t%rul i #.n9)t%rul) i %bliga(iunile l%r (de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti i li#rare a #al%ril%r m%biliare). (2) In&tru+(iunile men(i%nate &.nt tran&mi&e .n &i&temul aut%mati9at al 8e-%9itarului 'a(i%nal nemi>l%+it din &i&temul aut%mati9at al 6ur&ei de #al%ri &au .n alt m%d, +%%rd%nat .ntre 8e-%9itarul 'a(i%nal i 6ur&a de al%ri. 12.3. ,orectarea tra!zaciilor (1) Hnele date re1erit%r la tran9a+(iile bur&iere, re+e-(i%nate de +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal, -%t 1i +%re+tate -.n) la m%mentul DE2 %ra 15.33. (2) $%re+t)rii -%t 1i &u-u&e d%ar in&tru+(iunile -ri#ind de+%nt)rile tran9a+(iei? numerele +%nturil%r de-%9itare ale #.n9)t%rului &au +um-)r)t%rului. (3) 8e-%9itarul 'a(i%nal +%re+tea9) tran9a+(ia numai da+) e;i&t)? a) +ererea .n &+ri& a -arti+i-antului +u indi+area datel%r tran9a+(iei, +are trebuie &) 1ie +%re+tateF b) +antitatea &u1i+ient) de #al%ri m%biliare a++e&ibile -entru #.n9are, .n +a9ul &+=imb)rii num)rului +%ntului de-%9itar al #.n9)t%rului. (4) $ererea &+ri&) a "arti+i-antului de +%re+tare a tran9a+(iei urmea9) &) +%n(in) date -ri#ind in1%rmarea de +)tre "arti+i-ant a $%mi&iei 'a(i%nale re1erit%r la +%re+t)rile &%li+itate. (5) n +a9ul, .n +are e&te ne+e&ar de a intr%du+e alte m%di1i+)ri, de+.t +ele indi+ate la alin.(2) al -re9entului arti+%l, tran9a+(ia -%ate 1i anulat) .n m%dul &tabilit de -re9entele 2eguli. (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal #a in1%rma lunar $%mi&ia 'a(i%nal) de&-re +%re+t)rile %-erate la tran9a+(iile bur&iere .n +%n1%rmitate +u -re#ederile -re9entului arti+%l. 12.4. -!ularea tra!zaciei

(1) n +a9urile &tabilite de 2egulile 6ur&ei de al%ri, tran9a+(ia &e anulea9) +u a+%rdul 6ur&ei de al%ri i a -arti+i-an(il%r +are au .n+=eiat tran9a+(ia, +u +%ndi(ia +) data de+%nt)rii tran9a+(iei .n+) nu a &%&it. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal nu e&te .n dre-t &) anule9e tran9a+(ia du-) +e a &%&it data de+%nt)rii a+e&tei tran9a+(ii. (3) 8e-%9itarul 'a(i%nal #a in1%rma .n termen de 3 9ile $%mi&ia 'a(i%nal) de&-re anularea tran9a+(iei admi&) .n +%n1%rmitate +u -re#ederile -re9entului arti+%l. 12.". Evide!a o)ligaiu!ilor i ceri!elor participa!ilor (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal 9ilni+? a) determin) -%9i(iile m%netare nete ale -arti+i-an(il%r la tran9a+(iile, de+%ntarea +)r%ra trebuie &) 1ie e1e+tuat) .n a+ea&t) 9iF b) intr%du+e .n&+rieri la +%nturile de +learing ale -arti+i-an(il%r, +are re1le+t) -%9i(iile l%r m%netare nete, -re+um i %bliga(iunile i +erin(ele de li#rare a #al%ril%r m%biliareF +) trimite -arti+i-an(il%r a#i9e re1erit%are la -%9i(iile l%r m%netare nete, -re+um i la %bliga(iunile i +erin(ele de li#rare a #al%ril%r m%biliare. (2) "%9i(ia m%netar) net) e&te? a) lung), da+) +erin(ele -arti+i-antului de a re+e-(i%na mi>l%a+e b)neti de-)e&+ %bliga(iunile lui de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti (&%ld -%9iti#)F b) &+urt), da+) +erin(ele -arti+i-antului &.nt mai mi+i de+.t %bliga(iunile lui (&%ld negati#)F +) .n+=i&), da+) +erin(ele -arti+i-antului &.nt egale +u %bliga(iunile lui. 11. DE(ONTR' 11.1. .!orarea o)ligaiu!ilor de ac4itare a mi5loacelor )!eti (1) n +a9ul, .n +are -%9i(ia m%netar) net) a -arti+i-antului e&te &+urt), "arti+i-antul e&te %bligat .n termenul ma;imal admi&ibil DE2 &) a&igure -e +%ntul de de+%ntare al 8e-%9itarului 'a(i%nal di&-%nibilul de mi>l%a+e b)neti ne+e&are a+%-eririi #al%rii tran9a+(iei. (2) n +a9ul, .n +are -%9i(ia m%netar) net) a -arti+i-antului e&te lung), 8e-%9itarul 'a(i%nal trimite b)n+ii de de+%ntare un %rdin de a tran&1era .n termenul DE3 &uma re&-e+ti#) la +%ntul a+e&tui -arti+i-ant .n ban+a de de+%ntare. (3) n +a9ul, .n +are -%9i(ia m%netar) net) a -arti+i-antului e&te .n+=i&) nu &e e1e+tuea9) ni+i % %-era(iune de tran&1erare a mi>l%a+el%r b)neti. (4) 6an+a de de+%ntare tran&mite 9ilni+ 8e-%9itarului 'a(i%nal a#i9e re1erit%r la mi>l%a+ele b)neti e1e+ti# tran&1erate de la +%ntul 8e-%9itarului 'a(i%nal la +%nturile -arti+i-an(il%r i #i+e#er&a. (5) D%ate tran&1er)rile mi>l%a+el%r b)neti &.nt 1inale. (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal re1le+t) %n%rarea %bliga(iunil%r de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti de +)tre -arti+i-an(i, 1)+.nd .n&+rieri +%re&-un9)t%are la +%nturile l%r de +learing. 11.2. .!orarea o)ligaiu!ilor de livrare a valorilor mo)iliare (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal e1e+tuea9) tran&1erarea #al%ril%r m%biliare la +%ntul de-%9itar al +um-)r)t%rului (+%ntul -arti+i-antului &au in#e&tit%rului indi#idual din numele +)ruia -arti+i-antul a .n+=eiat tran9a+(ia), de1al+.ndu-le de la +%ntul de-%9itar al #.n9)t%rului (+%ntul -arti+i-antului &au in#e&tit%rului indi#idual din numele +)ruia -arti+i-antul a .n+=eiat tran9a+(ia), numai +u +%ndi(ia +) -arti+i-antul+um-)r)t%r, -%9i(ia m%netar) net) a +)ruia e&te &+urt), i-a %n%rat %bliga(iunea lui de a+=itare. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal re1le+t) %n%rarea %bliga(iunil%r de li#rare a #al%ril%r m%biliare de +)tre -arti+i-an(i, 1)+.nd .n&+rierile re&-e+ti#e la +%nturile l%r de +learing. 11.3. %e*!depli!irea o)ligaiu!ilor de ac4itare a mi5loacelor )!eti (1) n +a9ul, .n +are -arti+i-antul nu-i .nde-linete .n termenele &tabilite %bliga(iunile de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti +%m-let &au -ar(ial (adi+) atun+i, +.nd &e -)&trea9) &%ldul negati# la +%ntul de +learing al -arti+i-antului la &1.ritul +i+lului de de+%ntare), 8e-%9itarul 'a(i%nal #eri1i+) m)rimea $%ti9a(iei C1e+ti#e a "arti+i-antului dat .n *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r, .n #ederea &tabilirii -%&ibilit)(ii tran&1erului mi>l%a+el%r b)neti +)tre .n9)t%r din +%ntul a+e&tei $%te. (2) n +a9ul, .n +are %bliga(ia de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti de-)ete m)rimea $%ti9a(iei C1e+ti#e a "arti+i-antului #in%#at de netran&1erul mi>l%a+el%r b)neti, tran9a+(ia &e anulea9), iar 1a() de a+e&t "arti+i-ant &e a-li+) &an+(iunile -re#)9ute de -re9entele 2eguli.

1$. O)ER,-'5N' (OR)OR,T'VE 12.1. #ipurile operaiu!ilor corporative 8e-%9itarul 'a(i%nal a&igur) intr%du+erea m%di1i+)ril%r .n regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare ale +lien(il%r &)i a1erente e1e+tu)rii urm)t%arel%r %-era(iuni +%r-%rati#e? a) -l)tirea di#idendel%r .n 1%rm) de a+(iuni, +%n#ertirea, +%n&%lidarea i 1ra+(i%narea a+(iunil%rF b) .nt%+mirea li&tei de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare, +are urmea9) a 1i tran&mi&) regi&trat%rului inde-endent -entru -r%+e&area a+(iunil%r +%r-%rati#e +e (in de -l)tirea di#idendel%r &ub 1%rm) de mi>l%a+e b)neti, -re+um i a +el%r admini&trati#e (e;-edierea buletinel%r de #%t, d)ril%r de &eam) anuale, a#i9el%r re1erit%re la adun)rile generale ale a+(i%naril%r .a.)F +) &+=imbarea denumirii &%+iet)(ii -e a+(iuni. 12.2. Modul de procesare a operaiu!ilor corporative (1) @+=it)rile .n numerar &.nt e1e+tuate de +)tre -er&%ana .m-uterni+it) (emitent &au regi&trat%r). "l)(ile neb)neti &e -relu+rea9) de +)tre 8e-%9itar -e +alea m%di1i+)rii -%9i(iil%r +%re&-un9)t%are ale de-%nen(il%r. 8e-%9itarul a&igur) -r%+e&area ambel%r ti-uri de -l)(i, -re9ent.nd regi&trat%rului in1%rma(ia -ri#ind -%9i(iile de-%nen(il%r. (2) n #ederea a&igur)rii intr%du+erii m%di1i+)ril%r a1erente e1e+tu)rii %-era(iunil%r +%r-%rati#e indi+ate la art.12.1. al -re9entel%r 2eguli, +%lab%rat%rul 8e-artamentului %-era(iuni de-%9itare? a) %b(ine in1%rma(ia -ri#ind a+ti#it)(ile +%r-%rati#e -rin -rimirea .ntiin()rii de la regi&trat%r i m%nit%ri9area anun(uril%r .n mi>l%a+ele ma&&-mediaF b) .ntru +%n1irmarea +%ndi(iil%r a+ti#it)(il%r +%r-%rati#e, indi+ate .n 9iar, ia leg)tura +u regi&trat%rulF +) intr%du+e in1%rma(ia -rimit) .n &i&temul de-%9itar.
%ot6 Sistemul creeaz agenda introducerii informaiei n !rogramul acti"itilor cor!orati"e #i genereaz ra!oartele cores!unztoare destinate $e!ozitarului %aional #i &artici!anilor' !re nt m!in ndu-i des!re aciunile ce "or urma. (n ce !ri"e#te !lile ne)ne#ti' !erfectate de sistemul de!ozitar' se o!ereaz tranzacia aciunilor !reconizate' !entru nce!ut cu statutul *la control+.

d) -entru -l)(ile b)neti re+e-(i%nea9) din &i&temul de-%9itar !Li&ta de-%nen(il%r,, +u indi+area de(in)t%ril%r reali ai #al%ril%r m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e (ine la 8e-%9itar i -entru +are urmea9) a 1i e1e+tuate -l)(ileF e) tran&mite regi&trat%rului un e;em-lar al ra-%rtului -entru a+(iuni ulteri%areF 1) ane;ea9) la d%&ar t%ate ra-%artele -ri#ind a+=it)rile b)neti, .n %rdine +r%n%l%gi+)F g) e1e+tuea9) m%nit%ringul !@genda a+ti#it)(il%r +%r-%rati#e, -entru -rimirea n%il%r e;tra&e de la regi&trat%r, .n urma -r%du+erii a+ti#it)(il%r +%r-%rati#e +e (in de -l)(ile neb)netiF =) +%nlu+rea9) +u regi&trat%rul .n +a9ul, .n +are .ntiin(area re1erit%are la ne+e&itatea %-er)rii -l)(il%r neb)neti nu &e -re9int) .n termenele &tabiliteF i) -rimete n%ile e;tra&e din regi&tru, .n urma %-er)rii -l)(il%r neb)netiF >) -e m)&ura -rimirii, a+tuali9ea9) +%ntul intern al a+ti#it)(il%r +%r-%rati#eF
%ot6 ,ontul intern al &artici!antului este creat n sistemul de!ozitar !entru u#urarea !rocesului dat. -a!oartele !ri"ind acti"itatea cotidian a &artici!antului #i a !oziiilor lui la $e!ozitar tre)uie !rimite #i !entru acest cont' !entru a monitoriza distri)uirea aciunilor #i " nzarea aciunilor ntregi' !rimite n rezultatul acumulrii aciunilor fracionare de la de!oneni.

B) la re+e-(i%narea +%n1irm)rii de la regi&trat%r, -rin intermediul e+ranului de intr%du+ere a datel%r %-erea9) +%manda -entru -relu+rarea -l)(il%r neb)neti la +%nturile de-%nen(il%r. 1#. DR' DE +E,M 13.1. Preze!tarea drilor de seam depo!e!ilor cu privire la co!turi (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal -re9int) de-%nen(il%r la +ererea a+e&t%ra d)rile de &eam) +u -ri#ire la +%nturile l%r, in+lu&i# +u -ri#ire la %-era(iunile de-%9itare, e1e+tuate la a+e&te +%nturi, -re+um i la tran9a+(iile e1e+tuate de ei i de+%ntarea l%r. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal -re9int) in#e&tit%ril%r indi#iduali la +ererea a+e&t%ra d)rile de &eam) +u -ri#ire la +%nturile l%r. (3) 2e&-%n&abilitatea -entru tran&miterea d)ril%r de &eam) in#e&tit%ril%r indi#iduali % -%art) %-erat%rii numi(i de ei. n +a9ul, .n +are e;i&t) mai mul(i %-erat%ri la un +%nt indi#idual, 1ie+are din ei -rimete darea

de &eam), +are re1le+t) numai a+ele %-era(iuni i tran9a+(ii, +are au 1%&t e1e+tuate +u -arti+i-area %-erat%rului dat. (4) n +a9ul de-i&t)rii unei er%ri .n darea de &eam), "arti+i-antul e&te %bligat &) anun(e imediat 8e-%9itarul 'a(i%nal de&-re a+ea&t) er%are -rin tele1%n &au 1a;, e;-ediind % +%n1irmare re&-e+ti#) .n &+ri& nu mai t.r9iu de 9iua de lu+ru ulteri%ar) 9ilei re+e-(i%n)rii d)rii de &eam). 2e&-%n&abilitatea -entru .ntiin(area 8e-%9itarului 'a(i%nal de&-re er%rile de-i&tate de +)tre in#e&tit%rii indi#iduali % -%art) %-erat%rii numi(i de ei. n +a9 +%ntrar, de-%nentul nu e&te .n dre-t &) +ear) de la 8e-%9itarul 'a(i%nal +%re+tarea er%rii i +%m-en&area -ierderil%r legate de ele. 1;. 'NTER,(-'5NE, (5 RE4'+TR,TOR'' 'NDE)ENDEN-' 14.1. 7ista dei!torilor valorilor mo)iliare 8e-%9itarul 'a(i%nal .nt%+mete li&tele de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare i le -re9int) regi&trat%rului inde-endent .n m%dul i termenele &tabilite de legi&la(ie i a+tele n%rmati#e ale $%mi&iei 'a(i%nale. 14.2. 3erificarea datelor (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal #eri1i+) trime&trial +u regi&trat%rul inde-endent +antitatea 1ie+)rei +la&e &e-arate a #al%ril%r m%biliare admi&e, e#iden(a +)r%ra &e (ine la +%nturile de-%9itare, +u +antitatea a+el%r #al%ri m%biliare, e#iden(a +)r%ra &e du+e la +%ntul 8e-%9itarului 'a(i%nal .n &i&temul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r a+e&t%r #al%ri m%biliare. n #ederea #eri1i+)rii datel%r +%lab%rat%rul 8e-artamentului 0-era(iuni 8e-%9itare? a) -rimete din &i&temul de-%9itar d%u) +%-ii ale ra-%rtului !$u -ri#ire la -%9i(iile #al%ril%r m%biliare la regi&trat%r, (ra-%rtul 2311)F b) tran&mite +%re&-un9)t%r 1ie+)rui regi&trat%r un e;em-lar al ra-%rtului -ri#ind -%9i(iile i &+ri&%area de .n&%(ire, +are +%n(ine in1%rma(ii -ri#ind +%n1runt)rile datel%r +u regi&trat%rii, -re+um i data, la +are trebuie -re9entat r)&-un&ulF +) +%nta+tea9) regi&trat%rul, .n +a9ul .nt.r9ierii r)&-un&ului mai mult de 5 9ile lu+r)t%areF d) -reg)tete i e;-edia9) regi&trat%rului -a+=etele de re9er#) .n +a9ul li-&ei -a+=etel%r ini(ialeF e) -rimete de la regi&trat%r r)&-un& re1erit%r la +%n1runtarea datel%r? 1)r) -r%bleme:+u indi+area -r%blemel%rF 1) &tudia9) i &%lu(i%nea9) -r%blemele, men(i%nate de +)tre regi&trat%rF g) -eri%di+ tran&mite ra-%artele -ri#ind &tatutul r)&-un&uril%r? "reedintelui 8e-%9itarului i &e+(iei auditului internF =) (ine e#iden(a tutur%r r)&-un&uril%r, -r%blemel%r &tudiate, a+(iunil%r .ntre-rin&e -entru in1%rma(ii ulteri%are. (2) de-%9itarul 'a(i%nal in1%rmea9) imediat regi&trat%rul inde-endent re1erit%r la t%ate di#ergen(ele .n date i ia m)&uri de a le .nl)tura. (3) di#ergen(ele .n date ne.nl)turate #%r 1i &%lu(i%nate .n m%dul &tabilit de legi&la(ie i a+tele n%rmati#e ale $%mi&iei 'a(i%nale. 1<. RE+)ON+,9'*'T-' 1".1. Respo!sa)ilitatea $epozitarului %aio!al (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te re&-%n&abil -entru nee;e+utarea &au e;e+utarea ne+u#enit) a %bliga(iunil%r +e (in de a+ti#it)(ile &ale de de-%9itare, de +learing i de+%ntare, in+lu&i# i -entru? a) -lenitudinea, +%re+titudinea i %-%rtunitatea intr%du+erii .n&+rieril%r la +%nturi, +u e;+e-(ia +a9uril%r -re#)9ute de -re9entele 2eguliF b) -)&trarea .n&+rieril%r la +%nturiF +) er%rile, admi&e .n re9ultatul a+(iunil%r negli>ente &au inten(i%nate ale -er&%nalului 8e-%9itarului 'a(i%nal la intr%du+erea .n&+rieril%r la +%nturiF d) a+(iunea &au ina+(iunea 8e-%9itarului 'a(i%nal, +are a du& la im-%&ibilitatea -r%-rietarului de a-i reali9a dre-turile, a&igurate de #al%rile m%biliare +are-i a-ar(inF e) re&tabilirea +%re&-underii .n&+rieril%r .ntre +%nturile de-%9itare i .n&+rieril%r regi&trat%ril%r inde-enden(i i ale -arti+i-an(il%r A .n +a9ul a-ari(iei di#ergen(el%r .ntre date, admi&e din +au9a 8e-%9itarului 'a(i%nalF

1) ne.nde-linirea &au .nde-linirea ne+u#enit) a alt%r %bliga(iuni din +%ntra+tul de-%9itar. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te %bligat &) +%m-en&e9e -ierderile dire+te &au indire+te, &u-%rtate de -arti+i-an(i din #ina lui. 1".2. 8tilizarea serviciilor de comu!icaii (1) n +a9ul, +.nd "arti+i-antul utili9ea9) &er#i+iile de +%muni+a(ii -entru tran&miterea +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal i re+e-(i%narea de la el a datel%r i di&-%9i(iil%r, 8e-%9itarul 'a(i%nal nu du+e re&-%n&abilitatea -entru -ierderea &au er%narea in1%rma(iei tran&mi&e .n aa m%d, dar t%t%dat), trebuie &) ia t%ate m)&urile -%&ibile -entru re&tituirea in1%rma(iei, -ierdute &au deteri%rate .n re9ultatul a+(iunil%r negli>ente, inten(i%nate &au 1raudul%a&e. (2) "arti+i-antul nu are dre-tul &) +ear) de la 8e-%9itarul 'a(i%nal +%m-en&area -re>udi+iil%r, +au9ate de -ierderea &au deteri%rarea in1%rma(iei, tran&mi&) -rin m%dul indi+at. 1".3. Respo!sa)ilitatea participa!ilor (1) "arti+i-antul -%art) r)&-undere? a) -entru -lenitudinea i +%re+titudinea .n&+rieril%r la +%nturi, intr%du&e de 8e-%9itarul 'a(i%nal .n ba9a datel%r -re9entate de elF b) -entru a+(iunea &au ina+(iunea &a, +are au du& la im-%&ibilitatea reali9)rii dre-turil%r -r%-rietarului, a&igurate de #al%rile m%biliare +are-i a-ar(inF +) -entru re&tabilirea +%n+%rdan(ei .ntre .n&+rierile la +%nturile de-%9itare i .n&+rierile -arti+i-an(il%r A .n +a9ul a-ari(iei di#ergen(el%r .ntre date din #ina "arti+i-antuluiF d) -entru %n%rarea %bliga(iunil%r de de+%ntareF e) -entru %n%rarea %bliga(iunil%r 1a() de 1%ndul de ri&+ al -arti+i-an(il%rF 1) -entru ne.nde-linirea &au .nde-linirea ne+u#enit) a alt%r %bliga(iuni +%n1%rm +%ntra+tului de-%9itar. (2) "arti+i-an(ii nu &.nt .n dre-t &) .n+=eie +%ntra+te +u +lien(ii &)i, +are i-ar elibera de %bliga(iunile men(i%nate. (3) "arti+i-antul e&te %bligat &) +%m-en&e9e -ierderile dire+te &au indire+te, &u-%rtate de 8e-%9itarul 'a(i%nal din #ina lui. 1=. M+5R' D'+(')*'N,RE 1&.1. -me!zi i alte sa!ciu!i (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te .n dre-t &) amende9e -arti+i-an(ii, +are au +%mi& .n+)l+)ri ale 2egulil%r, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, .n &-e+ial -entru? a) ne%n%rarea %bliga(iunil%r de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti la de+%nt)riF +%tel%r .n 1%ndul de ri&+ al -arti+i-an(il%rF .n+a&)ril%r -entru &er#i+iile 8e-%9itarului 'a(i%nalF b) ne%n%rarea -ar(ial) &au t%tal) a %bliga(iunil%r de -re9entare a in1%rma(iei &%li+itate de 8e-%9itarul 'a(i%nalF +) alte .n+)l+)ri ale 2egulil%r, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal. (2) "entru .n+)l+area 2egulil%r, -r%+eduril%r i 1%rmel%r 8e-%9itarului 'a(i%nal &e a-li+) urm)t%arele amen9i? "entru -rima .n+)l+are A @#erti&ment. "entru a d%ua A 253 lei. "entru a treia A 533 lei. "entru a -atra i 1ie+are urm)t%are A 453 lei. (3) @men9ile urmea9) a 1i a+=itate .n termen de 3 9ile ban+are din m%mentul adu+erii la +un%tin(a -arti+i-an(il%r a in1%rma(iei -ri#ind a-li+area amen9il%r. n +a9ul nea+=it)rii amen9il%r, -re+um i a alt%r -l)(i %bligat%rii .n termenul &tabilit de -re9entele 2eguli &au =%t)r.rile %rganel%r de +%ndu+ere ale 8e-%9itarului 'a(i%nal, &e #a +al+ula % -enalitate .n m)rime de 3,1I de la &uma nea+=itat) -entru 1ie+are 9i re&tan(). (4) "entru netran&1erul de +)tre "arti+i-ant a mi>l%a+el%r b)neti ne+e&are a+%-eririi #al%rii tran9a+(iei .n termenul ma;imal admi&ibil DE2, +are &-a &%ldat +u anularea tran9a+(iei -%tri#it -re#ederil%r art.11.3 alin. (2) al -re9entel%r 2eguli, 1a() de "arti+i-antul #in%#at de netran&1er &e a-li+) % &an+(iune .n m)rime de 5I din #al%area tran9a+(iei, +are &e #%r tran&1era +a de&-)gubire +%ntragentului la tran9a+(ie.

(5) 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te, de a&emenea, .n dre-t &) a-li+e 1a() de -arti+i-an(i aa &an+(iuni +a &u&-endarea, e;+luderea &au limitarea a+ti#it)(ii, a 1un+(iil%r &au %-era(iunil%r -arti+i-antului, -re+um i alte &an+(iuni la de+i9ia $%n&iliului &%+iet)(ii. 1&.2. -plicarea i a!ularea sa!ciu!ilor i ame!zilor (1) @men9ile i &an+(iunile &e a-li+) de "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nal .n +%re&-undere +u -re9entele 2eguli. (2) "arti+i-antul e&te .n dre-t, .n termen de 33 de 9ile din m%mentul adu+erii la +un%tin() a 1a-tului a-li+)rii &an+(iunil%r, &) &e adre&e9e $%n&iliului &%+iet)(ii +u +erere de a re#i9ui &au anula amenda &au &an+(iunea. (3) n a+e&t +a9? a) a-li+area amen9ii &au &an+(iunii (+u e;+e-(ia &u&-end)rii +alit)(ii de -arti+i-ant) &e am.n) -.n) +.nd $%n&iliul &%+iet)(ii #a lua de+i9iaF b) $%n&iliul &%+iet)(ii e&te %bligat &) %rgani9e9e audierea, %1erindu-i "arti+i-antului -%&ibilitatea &)-i e;-rime %-iniaF +) membrul $%n&iliului &%+iet)(ii, +are e&te dire+t &au indire+t intere&at .n +a9ul e;aminat, e&te %bligat &) anun(e de&-re a+ea&ta i nu are dre-tul &) -arti+i-e la #%tare -e +=e&tiunea dat)F d) de+i9ia, ad%-tat) de $%n&iliul &%+iet)(ii e&te de1initi#)F e) "arti+i-antul e&te .n dre-t, .n %rdinea &tabilit) de legi&la(ie, &) ata+e .n >ude+at) de+i9ia ad%-tat) de $%n&iliul &%+iet)(ii. (4) $%n&iliul &%+iet)(ii are dre-tul &) &+=imbe &au &) anule9e amenda &au &an+(iunea, a-li+at) de "reedintele 8e-%9itarului 'a(i%nal, indi1erent de 1a-tul, da+) e;i&t) &au nu +ererea "arti+i-antului re&-e+ti#. (5) 8e-%9itarul 'a(i%nal .n tim- de trei 9ile anun() $%mi&ia 'a(i%nal) de&-re t%ate +a9urile de a-li+are, &+=imbare &au anulare a amen9il%r &au &an+(iunil%r, a-li+ate 1a() de "arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal. 1>. M+5R' DE +E(5R'T,TE 1/.1. Pstrarea i!formaiei (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal i -arti+i-an(ii lui &.nt %bliga(i &) ia m)&uri de &e+uritate re&-e+ti#e, .n &+%- de a -re.nt.m-ina a++e&ul, &+=imbarea, li+=idarea i di#ulgarea ne&an+(i%nat) a in1%rma(iei, -re+um i -ierderea i li+=idarea .nt.m-l)t%are a in1%rma(iei, a datel%r i d%+umentel%r +are &e re1er) la de-%nen(i, +%nturile l%r i %-era(iunile e1e+tuate. (2) /)&urile de &e+uritate men(i%nate trebuie &) +%re&-und) +erin(el%r legi&la(iei i a+tel%r n%rmati#e ale $%mi&iei 'a(i%nale. (3) n #ederea a&igur)rii integrit)(ii &i&temului i datel%r, 8e-%9itarul 'a(i%nal a&igur) +%ntr%lul a++e&ului intern i e;tern la &i&temele i datele &ale. n a+e&t &+%- #%r di&-une de a++e& la ba9ele de date i &i&temul de-%9itar d%ar +%lab%rat%rii +ali1i+a(i, +)r%ra .n a+e&t &+%- li &e #a elibera un !l%g-in, i -ar%l). Dran&miterea in1%rma(iei +e (ine de !l%g-in, i !-ar%l), de +)tre +%lab%rat%ri -er&%anel%r neaut%ri9ate e&te inter9i&), iar 1a() de -er&%anele #in%#ate de tran&mitere &e #%r a-li+a &an+(iuni di&+i-linare. @++e&ul e;tern la ba9ele de date i &i&temul de-%9itar e&te inadmi&ibil, +u e;+e-(ia +a9uril%r de #eri1i+are a a+ti#it)(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal de +)tre %rganele .m-uterni+ite, +u -arti+i-area re-re9entan(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nal. (4) 8e-%9itarul 'a(i%nal trebuie &) a&igure -)&trarea +%-iei in1%rma(iei din regi&tru -e 1iier ele+tr%ni+ .n +a&ete arendate .n b)n+ile +%mer+iale de -e terit%riul 2e-ubli+ii /%ld%#a. 8e-%9itarul 'a(i%nal #a re.nn%i +%-ia in1%rma(iei din regi&tru -e 1iier ele+tr%ni+, +el -u(in % dat) .n 15 9ile lu+r)t%are. (5) D%t%dat) 8e-%9itarul 'a(i%nal #a a&igura men(inerea unui mediu de lu+ru reglementat i &igur. n a+e&t &+%- &e inter9i+e a++e&ul .n .n+)-erile de &er#i+iu ale 8e-%9itarului 'a(i%nal a -er&%anel%r neaut%ri9ate. Dran&miterea +%re&-%nden(ei, ridi+area r)&-un&uril%r &e #%r e1e+tua d%ar -rin intermediul +an+elariei. @++e&ul +%lab%rat%ril%r .n .n+)-erile de &er#i+iu .n a1ara %rel%r de lu+ru &e #a e1e+tua d%ar +u a+%rdul -realabil al "reedintelui 8e-%9itarului 'a(i%nal. (5) n #ederea -r%te+(iei in1%rma(iei, datel%r, .n&+rieril%r i alt%r d%+umente, +are &e re1er) la de-%nen(i i +%nturile l%r, .m-%tri#a a++e&ului ne&an+(i%nat la ele, m%di1i+area, nimi+irea, 1al&i1i+area, di#ulgarea &au

r)&-.ndirea l%r, &au .m-%tri#a -ierderii &au deteri%r)rii ei .nt.m-l)t%are 8e-%9itarul 'a(i%nal #a 1i d%tat +u &a1euri metali+e, la +are #%r a#ea a++e& d%ar -er&%anele aut%ri9ate. (4) n #ederea -re.nt.m-in)rii in+endiil%r, im-a+tului +alamit)(il%r naturale &au .n+er+)ril%r -)trunderii ne&an+(i%nate .n .n+)-erile de &er#i+iu, 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te d%tat +u &i&teme de alarm) i -a9), .n ba9a unui +%ntra+t +u in&titu(iile &-e+iali9ate. (8) n +a9ul +%n&tat)rii 1urtului, -ierderii, di&trugerii, deteri%r)rii, &u&tragerii t%tale &au -ar(iale a datel%r din &i&temul regi&trului, 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te %bligat? a) &) in1%rme9e de&-re a+ea&ta, .n 1%rm) &+ri&), nu mai t.r9iu de 9iua +e urmea9) du-) 9iua de-i&t)rii 1a-tului indi+at mai &u& A emitentul, regi&trat%rii inde-enden(i, $%mi&ia 'a(i%nal) i, du-) +a9, %rganele de an+=et)F b) .n termen de 13 9ile +alendari&ti+e, 1)r) a-i &u&-enda a+ti#itatea, &) .ntre-rind) t%ate m)&urile ne+e&are -entru re&tabilirea datel%r din regi&tru .n ba9a +%-iei regi&trului, a1lat) la -)&trare .n +a&etele arendate .n +adrul b)n+ii +%mer+iale. (9) 8e-%9itarul 'a(i%nal a&igur) di&-%nibilitatea -er&%nalului i a++e&ul imediat la &%1tJare-ul, -r%+edurile i &+=emele &tru+turii %rgani9at%ri+e i in&tru+(iunil%r titulare -entru reanimarea a+ti#it)(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal .n +a9ul a-ari(iei +ir+um&tan(el%r ne-re#)9ute. 1/.2. -sigurarea co!fide!ialitii i!formaiei (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal i -arti+i-an(ii lui &.nt %bliga(i &) a&igure +%n1iden(ialitatea in1%rma(iei, de +are ei di&-un -e -ar+ur&ul e1e+tu)rii a+ti#it)(ii de de-%9itare, +learing i de+%ntare. (2) n &+%-ul -re9entel%r 2eguli, +%n1iden(ial) &e +%n&ider) urm)t%area in1%rma(ie? a) in1%rma(ia de&-re de-%nen(iF b) in1%rma(ia de&-re &tarea +%nturil%rF +) in1%rma(ia de&-re %-era(iunile e1e+tuate la +%nturiF d) alt) in1%rma(ie, +are 1iind tran&mi&) 8e-%9itarului 'a(i%nal, &-a dat indi+a(ie .n &+ri& re1erit%r la +%n1iden(ialitatea ei. (3) In1%rma(ia de&-re &tarea +%nturil%r -%ate 1i -re9entat) d%ar de-%nentului, re-re9entantului lui .m-uterni+it &au %-erat%rului +%ntului lui (da+) de-%nentul e&te in#e&tit%r indi#idual) re1erit%r la +%ntul de-%nentului dat, -re+um i audit%ril%r 8e-%9itarului 'a(i%nal, iar, .n +a9urile &tabilite de legi&la(ie, i re-re9entan(il%r .m-uterni+i(i ai $%mi&iei 'a(i%nale. 0-erat%rul +%ntului -rimete in1%rma(ia d%ar re1erit%r la a+ele -%9i(ii, a&u-ra +)r%ra &e r)&-.nde&+ .m-uterni+irile a+e&tui %-erat%r. (4) 8e-%9itarul 'a(i%nal i -arti+i-an(ii lui trebuie nu mai rar de % dat) .n an &) in1%rme9e .n &+ri& +%lab%rat%rii &)i re1erit%r la %bliga(iunile l%r de a -)&tra +%n1iden(ialitatea in1%rma(iei, re+e-(i%nat) -e -ar+ur&ul de&1)ur)rii a+ti#it)(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal &au .n leg)tur) +u a+ea&t) a+ti#itate, i &) +ear) de la +%lab%rat%rii men(i%na(i, +a ei &) -re9inte +%n1irmare .n &+ri& -re+um +) &.nt gata &) re&-e+te %bliga(iunile men(i%nate. (5) /%dul de -re9entare a in1%rma(iei +%n1iden(iale %rganel%r 1i&+ale, de dre-t i >ude+)t%reti &e &tabilete de legi&la(ia 2e-ubli+ii /%ld%#a. (5) 8e-%nentul, dre-turile +)ruia au 1%&t .n+)l+ate .n re9ultatul di#ulg)rii din -artea 8e-%9itarului 'a(i%nal &au "arti+i-antului lui a in1%rma(iei +%n1iden(iale, +are &e re1er) la de-%nentul dat, are dre-tul &) +ear) de la 8e-%9itarul 'a(i%nal i:&au "arti+i-ant +%m-en&area -ierderil%r, +are au 1%&t +au9ate .n urma a+e&tei di#ulg)ri, .n m%dul &tabilit de legi&la(ie. Titlul ''' .OND5* DE R'+( ,* ),RT'('),N-'*OR 10.1. Prevederi ge!erale (1) 2e&-%n&abilitatea -entru +%le+tarea +%ti9a(iil%r .n 1%ndul de ri&+ al -arti+i-an(il%r, admini&trarea in#e&tirii i utili9)rii mi>l%a+el%r a+e&tui 1%nd % du+e 8e-%9itarul 'a(i%nal. (2) *ie+are "arti+i-ant &e %blig) &) e1e+tue9e -l)(i .n *%ndul de ri&+ al -arti+i-an(il%r, ne+e&are -entru a+=itarea $%ti9a(iei &ale '%rmati#e. (3) *%ndul de ri&+ al -arti+i-an(il%r e&te al+)tuit din $%ti9a(iile C1e+ti#e ale -arti+i-an(il%r. (4) /i>l%a+ele *%ndului de ri&+ al -arti+i-an(il%r &e utili9ea9) numai -entru redu+erea ri&+ului la de+%nt)ri .n +adrul tran9a+(iil%r bur&iere e1e+tuate de +)tre "arti+i-an(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal.

10.2. Mrimea ,otizaiei %ormative (1) /)rimea $%ti9a(iei '%rmati#e +%n&tituie A 33333 (trei9e+i mii) lei. (2) n +a9ul +.nd m)rimea $%ti9a(iei C1e+ti#e e&te &u-eri%ar) $%ti9a(iei '%rmati#e indi+at) .n alin.(1) al -re9entului arti+%l, "arti+i-antul 8e-%9itarului 'a(i%nal -%ate &%li+ita 8e-%9itarului 'a(i%nal re&tituirea &umel%r &u-eri%are. (3) 8e-%9itarul e&te .n dre-t &) re1u9e re&tituirea &umel%r indi+ate la alin.(2) al -re9entului arti+%l .n urm)t%arele +a9uri? a) "arti+i-antul are dat%rii &au alte %bliga(ii b)neti 1a() de *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r &au 8e-%9itarul 'a(i%nalF b) "rin =%t)r.rea $%n&iliului &%+iet)(ii a 1%&t ma>%rat) m)rimea +%ti9a(iei n%rmati#e. 10.3. 9orma cotizaiilor $%ti9a(iile .n *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r &e a+=it) numai .n mi>l%a+e b)neti. 10.4. -c4itarea ,otizaiei %ormative "arti+i-antul a+=it) $%ti9a(ia '%rmati#) du-) &emnarea +%ntra+tului de-%9itar +u 8e-%9itarul 'a(i%nal. 10.". #erme!ele de completare a ,otizaiilor n +a9ul utili9)rii mi>l%a+el%r *%ndului de ri&+ al "arti+i-an(il%r -entru &tingerea %bliga(iei de a+=itare a mi>l%a+el%r b)neti la tran9a+(ie, "arti+i-antul #a e1e+tua +%m-letarea a+e&tuia .n de+ur& de 2 9ile lu+r)t%are. La e;-irarea termenului re&-e+ti# &tatutul de "arti+i-ant &e &i&tea9) aut%mat -e un termen de 33 de 9ile, +u in1%rmarea $%mi&iei 'a(i%nale. 8a+) ni+i -.n) la e;-irarea a+e&tui termen "arti+i-antul &u&-endat nu #a +%m-leta +%ta &a .n 1%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r -.n) la m)rimea +%ti9a(iei n%rmati#e, a+e&t "arti+i-ant &e #a e;+lude din r.ndurile "arti+i-an(il%r 8e-%9itarului 'a(i%nal. 10.&. (!vestirea mi5loacelor 9o!dului de risc 8e-%9itarul e&te .n dre-t &) in#e&tea&+) t%tal &au -ar(ial mi>l%a+ele b)neti de-u&e de -arti+i-an(ii *%ndului de ri&+, .n urm)t%arele ti-uri de a+ti#e? a) #al%ri m%biliare de &tatF b) de-%9ite ban+are (+u +%ndi(ia a-r%b)rii anteri%are a +%ndi(iil%r de-%9itel%r re&-e+ti#e de +)tre $%n&iliul &%+iet)(ii. 10./. 3e!iturile de la i!vestirea mi5loacelor 9o!dului de risc (1) 8a+) -arti+i-antul nu are % 8at%rie de &tin& &au alte dat%rii b)neti nea+=itate 1a() de *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r i 8e-%9itarul 'a(i%nal, 8e-%9itarul 'a(i%nal &e %blig), la +ererea -arti+i-antului, &) a+=ite a+e&tuia a+ea -arte a #enituril%r din mi>l%a+ele in#e&tite ale *%ndului de ri&+ al "arti+i-an(il%r, +are e&te &u-eri%ar) m)rimii $%ti9a(iei '%rmati#e -re#)9ute .n art.18.2. alin.(1) al -re9entel%r 2eguli. n +a9 +%ntrar, 8e-%9itarul 'a(i%nal .ndrea-t) #eniturile re&-e+ti#e &-re a+=itarea 8at%riei -arti+i-antului re&-e+ti# i alt%r %bliga(iuni b)neti nea+=itate 1a() de *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r i 8e-%9itarul 'a(i%nal, a+=it.nd a+e&tui -arti+i-ant -artea r)ma&) a #enituril%r. (2) @+=itarea &e #a e1e+tua % dat) -e an -.n) la data de 33 martie a anului urm)t%r +elui de ge&tiune. (3) 8e-%9itarul 'a(i%nal -re9int) -arti+i-an(il%r -.n) la data de 25 ianuarie a anului urm)t%r +elui de ge&tiune darea de &eam) -ri#ind de-unerile a+e&t%ra +%n1%rm &itua(iei la data de 31 de+embrie a anului de ge&tiune. 10.0. 8tilizarea mi5loacelor 9o!dului de risc (1) 8a+) -arti+i-antul a admi& .n+)l+)rile -re#)9ute de art.11.3. al -re9entel%r 2eguli, 8e-%9itarul utili9ea9) -entru &tingerea a+e&teia $%ti9a(ia C1e+ti#) a -arti+i-antului re&-e+ti#. n +a9ul .n +are m)rimea 8at%riei de-)ete m)rimea +%ti9a(iei C1e+ti#e a "arti+i-antului +%re&-un9)t%r, tran9a+(ia &e anulea9). (2) n +a9ul utili9)rii $%ti9a(iil%r C1e+ti#e ale -arti+i-an(il%r .n +%n1%rmitate +u alin.(1) al -re9entului arti+%l, 8e-%9itarul 'a(i%nal &e %blig) &) +%muni+e ne.nt.r9iat $%mi&iei 'a(i%nale de&-re m)rimea mi>l%a+el%r *%ndului de ri&+ al "arti+i-an(il%r utili9ate .n a+e&t &+%- i de&-re +au9ele utili9)rii l%r:&au de&-re anularea tran9a+(iei du-) +a9. (3) 8a+) .n re9ultatul utili9)rii mi>l%a+el%r *%ndului de ri&+ al "arti+i-an(il%r m)rimea $%ti9a(iei C1e+ti#e a "arti+i-antului #a 1i mai mi+) de+.t m)rimea $%ti9a(iei '%rmati#e, "arti+i-antul re&-e+ti# &e %blig), la &%li+itarea 8e-%9itarului 'a(i%nal i .n termenele &tabilite de a+e&ta, &) intr%du+) .n *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r &uma ne+e&ar) -entru +%m-letarea m)rimii $%ti9a(iei C1e+ti#e -.n) la m)rimea $%ti9a(iei

'%rmati#e. Luarea de+i9iei de +)tre "arti+i-antul re&-e+ti# de&-re &i&tarea +alit)(ii de "arti+i-ant nu-l eliberea9) de la e;e+utarea +erin(ei re&-e+ti#e, +u e;+e-(ia +a9ului .n +are "arti+i-antul a +%muni+at 8e-%9itarului 'a(i%nal -ri#ind ieirea &a din r.ndurile "arti+i-an(il%r anteri%r -re9ent)rii a+e&tuia a +erin(ei re&-e+ti#e. 10.1. Restituirea ,otizaiilor Efective participa!ilor care s:au retras sau au fost e clui (1) n +a9ul .n +are "arti+i-antul i-a -ierdut +alitatea de "arti+i-ant al 8e-%9itarului 'a(i%nal &au a 1%&t e;+lu& din +%m-%nen(a -arti+i-an(il%r, a+e&tui "arti+i-ant &au &u++e&%rului lui legitim, la +erere .n termen de % lun) du-) data retragerii &au e;+luderii, i &e re&tituie $%ti9a(ia C1e+ti#) a -arti+i-antului minu& 8at%ria ne&tin&) a a+e&tuia i alte %bliga(iuni b)neti ne&tin&e 1a() de 8e-%9itar. (2) 8a+) m)rimea $%ti9a(iei C1e+ti#e a "arti+i-antului +are &-a retra& &au a 1%&t e;+lu& nu e&te &u1i+ient) -entru &tingerea 8at%riei &ale nea+=itate i alt%r %bliga(iuni b)neti nea+=itate 1a() de 8e-%9itar, a+e&t "arti+i-ant &au &u++e&%rul legitim al a+e&tuia e&te %bligat &) a+=ite 8e-%9itarului 'a(i%nal mi>l%a+ele b)neti .n termenele &tabilite la luarea de+i9iei de +)tre 8e-%9itar -ri#ind retragerea &au e;+luderea a+e&tui "arti+i-ant. 10.12. Efectele aplicrii msurilor discipli!are @-li+area m)&uril%r di&+i-linare 1a() de "arti+i-ant, -re+um i retragerea &au e;+luderea "arti+i-antului re&-e+ti#, nu eliberea9) a+e&t "arti+i-ant de e;e+utarea %bliga(iil%r 1a() de *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r i 8e-%9itarul 'a(i%nal. 10.11. Evide!a cotelor participa!ilor (1) 8e-%9itarul 'a(i%nal a&igur) (inerea e#iden(ei +%tel%r -arti+i-an(il%r .n *%ndul de ri&+ al "arti+i-an(il%r. (2) @+umularea, -)&trarea i tran&miterea in1%rma(iei -ri#ind +%tele -arti+i-an(il%r i m%di1i+)rile la a+e&tea e&te -u&) .n &ar+ina +%ntabilit)(ii 8e-%9itarului 'a(i%nal. Titlul 'V ,(T'V'T,TE DE -'NERE , RE4'+TR5*5' 11.1. #ra!smiterea dreptului de proprietate (1) Dran&miterea dre-tului de -r%-rietate a #al%ril%r m%biliare &e e1e+tuea9) -rin intermediul 8i&-%9i(iei de tran&mitere. (2) $erin(ele 1a() de di&-%9i(ia de tran&mitere &.nt reglementate de 2egulamentul +u -ri#ire la m%dul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e de +)tre regi&trat%r i de(in)t%rul n%minal. (3) 8i&-%9i(ia de tran&mitere -%ate 1i +%m-letat) de -er&%ana .nregi&trat) &au de &-e+iali&tul 8e-%9itarului 'a(i%nal. 8i&-%9i(ia de tran&mitere &e &emnea9) .n +%n1%rmitate +u arti+%lul 25 al Legii -ri#ind -ia(a #al%ril%r m%biliare. (4) La .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare, 8e-%9itarul 'a(i%nal urmea9) &) &e a&igure, +) num)rul de #al%ri m%biliare #irate din +%ntul -er&%anei +e tran&mite #al%rile m%biliare +%re&-unde +u num)rul de #al%ri m%biliare +e urmea9) a 1i .nregi&trate .n +%ntul -er&%anei-bene1i+iar. (5) 8a+) % #al%are m%biliar) a-ar(ine mai mult%r -er&%ane, a+etia &e .nregi&trea9) +a +%-r%-rietari. 11.2. Efectuarea *!scrierilor *! sistemul de i!ere a registrului (1) n&+rierile .n &i&temul de (inere a regi&trului &e intr%du+ la di&-%9i(ia emitentului, -r%-rietarului &au re-re9entantului a+e&tuia, de(in)t%rului n%minal, $%mi&iei 'a(i%nale, in&tan(ei >ude+)t%reti &au alt%r %rgane +%m-etente, .n +%n1%rmitate +u legi&la(ia .n #ig%are. (2) 8e-%9itarul 'a(i%nal .nregi&trea9) tran&miterea #al%ril%r m%biliare .n +a9ul re&-e+t)rii urm)t%arel%r +erin(e? a) num)rul de #al%ri m%biliare, indi+at .n di&-%9i(ia de tran&mitere, nu e&te mai mare de+.t num)rul de #al%ri m%biliare de a+ea&t) +la&) .n&+ri&e .n +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trateF b) -rin tran&miterea dat) nu #%r 1i .n+)l+ate re&tri+(iile -ri#ind tran9a+(i%narea #al%ril%r m%biliare, &tabilite de legi&la(ie, &tatutul emitentului, de+i9ia $%mi&iei 'a(i%nale, =%t)r.rea in&tan(ei >ude+)t%retiF +) -entru %-erarea .nregi&tr)rii tran&1erului &.nt -re9entate t%ate d%+umentele ne+e&are +%n1%rm legi&la(iei. 11.3. Repreze!tarea *! cadrul tra!smiterii

(1) n +a9ul, .n +are tran&miterea dre-tului de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare &e e1e+tuea9) -rin re-re9entant, -.n) la %-erarea .n&+rieril%r re&-e+ti#e, 8e-%9itarul 'a(i%nal #a #eri1i+a e;i&ten(a .m-uterni+iril%r re&-e+ti#e. (2) m-uterni+irile re-re9entantului -er&%anei 1i9i+e &e +%n1irm) -rin unul din urm)t%arele d%+umente? a) -r%+ura, autenti1i+at) +%n1%rm legi&la(iei, +are ate&t) dre-tul re-re9entantului de a tran&mite #al%rile m%biliare re&-e+ti#eF b) a+tul de identitate al -)rin(il%r (ad%-tat%ril%r) +u .n&+rierea -ri#ind +%-iii &au +erti1i+atul de natere, =%t)r.rea in&tan(ei de >ude+at)F +) +%-ia &au e;tra&ul din =%t)r.rea in&tan(ei de >ude+at) de&-re limitarea -er&%anei .n +a-a+itatea de e;er+i(iu, de+lararea in+a-a+it)(ii, in&tituirea tutelei &au +uratelei. (3) m-uterni+irile re-re9entantului -er&%anei >uridi+e re9idente &e +%n1irm) -rin +%-ia e;tra&ului din 2egi&trul de &tat al -er&%anel%r >uridi+e -ri#ind admini&trat%rul &%+iet)(ii &au -r%+ura eliberat) re-re9entantului, &emnat) de admini&trat%rul -er&%anei >uridi+e i autenti1i+at) +u tam-ila .ntre-rinderii. 11.4. $o!aia valorilor mo)iliare n +a9ul d%na(iei #al%ril%r m%biliare, -e l.ng) di&-%9i(ia de tran&mitere, -entru .nregi&trarea tran&1erului dre-tului de -r%-rietate a&u-ra #al%ril%r m%biliare, -er&%ana +are tran&mite #al%rile m%biliare #a -re9enta 8e-%9itarului 'a(i%nal +%ntra+tul de d%na(ie, iar .n +a9urile -re#)9ute de a+tele n%rmati#e, i e;tra&ul din ra-%rtul de e&timare a #al%ril%r m%biliare +are +%n&tituie %bie+t al d%na(iei. 11.". Mote!irea valorilor mo)iliare n +a9ul m%tenirii #al%ril%r m%biliare .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare &e #a e1e+tua .n ba9a di&-%9i(iei de tran&mitere i a +erti1i+atului de m%tenit%r, autenti1i+at n%tarial. 11.&. E ecutarea silit n +a9ul e;e+ut)rii -e +ale &ilit) a a+tel%r >ude+)t%reti +u -ri#ire la tran&miterea #al%ril%r m%biliare, .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare &e #a e1e+tua .n ba9a di&-%9i(iei de tran&mitere, &emnat) de +)tre re-re9entantul .m-uterni+it de %rganele de e;e+utare &tabilite de legi&la(ie i titlul e;e+ut%riu. 11./. 'uccesiu!ea de drepturi i o)ligaii n +a9ul &u++e&iunii de dre-turi i %bliga(ii, .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare &e #a e1e+tua .n ba9a de+i9iei &au a+tului -rin +are &-a ini(iat &u++e&iunea i a de+i9iei $amerei nregi&tr)rii de 7tat de&-re .nregi&trarea de &tat a -er&%anei >uridi+e &u++e&%are de dre-turi i %bliga(ii &au a -er&%anei >uridi+e di9%l#ate. 11.0. Blocarea valorilor mo)iliare (1) 6l%+area #al%ril%r m%biliare -e +%nturile -er&%nale &e .nregi&trea9) la +ererea %rganel%r de dre-t, $%mi&iei 'a(i%nale, %rganel%r 1i&+ale, alt%r -er&%ane .m-uterni+ite de legi&la(ie. 6l%+area -%ate a#ea l%+ .n +a9ul +%n&tituirii ga>ului, ini(ierii %-era(iunil%r de #.n9are, &e+=e&tr)rii #al%ril%r m%biliare i .n alte +a9uri -re#)9ute de legi&la(ie. (2) 'u &e admite .nregi&trarea tran&1erului #al%ril%r m%biliare bl%+ate dintr-un +%nt -er&%nal .n altul. (3) @nularea .n&+rierii -ri#ind bl%+area #al%ril%r m%biliare &e e1e+tuea9) .n ba9a di&-%9i(iei &+ri&e a %rganel%r i -er&%anel%r .m-uterni+ite, din ini(iati#a +)r%ra &-a e1e+tuat bl%+area, &au -er&%anel%r, .n intere&ul +)r%ra &-a e1e+tuat bl%+area. 11.1. Evide!a i!ter! (1) D%ate .n&+rierile .n &i&temul de (inere a regi&trului trebuie &) &e ba9e9e -e d%+umentele -rimare. 8e-%9itarul 'a(i%nal e&te %bligat &) n%te9e -e 1ie+are d%+ument -rimit data i %ra -rimirii a+e&tuia i &)-l .nregi&tre9e .n regi&trele re&-e+ti#e. (2) n&+rierile .n &i&temul de (inere a regi&trului &e intr%du+ .n de+ur& de 3 9ile lu+r)t%are din 9iua -re9ent)rii tutur%r d%+umentel%r ne+e&are. (3) 8e-%9itarul 'a(i%nal #a re1u9a intr%du+erea .n&+rieril%r .n &i&temul de (inere a regi&trului i #a -re9enta &%li+itan(il%r .n termen de 3 9ile lu+r)t%are, argument)rile re&-e+ti#e, .n +a9urile .n +are? a) nu &.nt -re9entate t%ate d%+umentele ne+e&areF b) d%+umentele -re9entate nu +%re&-und +erin(el%r &tabilite de legi&la(ieF +) &.nt dubii .ntemeiate i e&en(iale re1erit%r la autenti+itatea &emn)turii de -e d%+umenteF d) regi&trul nu +%n(ine in1%rma(ia de&-re -er&%ana +are tran&mite #al%rile m%biliare i:&au #al%rile m%biliare re1erit%r la +are urmea9) a 1i e1e+tuate .n&+rierile date .n regi&truF

e) num)rul #al%ril%r m%biliare indi+ate .n di&-%9i(ia de tran&mitere de-)ete num)rul de #al%ri m%biliare a1late -e +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trateF 1) nu &.nt re&-e+tate re&tri+(iile &tabilite de legi&la(ie. (4) 8e-%9itarul 'a(i%nal nu e&te .n dre-t? a) &) anule9e .n&+rierile intr%du&e .n &i&temul de (inere a regi&trului, 1)r) temeiuri legaleF b) &) &i&te9e e;e+utarea di&-%9i(iei de tran&mitere, -er1e+tat) .n +%re&-undere +u +erin(ele legi&la(ieiF +) &) re1u9e intr%du+erea .n&+rieril%r .n &i&temul de (inere a regi&trului .n +a9ul de-i&t)rii unei er%ri +%mi&e de elF d) la intr%du+erea .n&+rieril%r .n &i&temul de (inere a regi&trului A &) .nainte9e 1a() de -er&%anele .nregi&trate &au +um-)r)t%ri +erin(e &au &) &%li+ite d%+umente ne-re#)9ute de legi&la(ie. 11.12. Eli)erarea e trasului di! registrul acio!arilor C;tra&ul din regi&trul a+(i%naril%r &e eliberea9) de(in)t%rului real de #al%ri m%biliare &au re-re9entantului lui. Cliberarea -rimului e;tra& din regi&trul de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare +)tre -r%-rietarul &au re-re9entantul a+e&tuia &au de(in)t%rul n%minal al #al%ril%r m%biliare +are a a+=i9i(i%nat #al%rile m%biliare -e -ia(a -rimar) &e 1a+e din +%ntul &%+iet)(ii. Cliberarea +)tre a+eeai -er&%an) a +elui deal d%ilea e;tra& i a e;tra&el%r ulteri%are +are +%n1irm) dre-turile a&u-ra a+el%rai #al%ri m%biliare &e 1a+e +u -lat) .n +%re&-undere +u ta;ele i +%mi&i%anele a-r%bate. C;tra&ul din regi&trul de(in)t%ril%r #al%ril%r m%biliare &e eliberea9) -entru una, +.te#a &au t%ate #al%rile m%biliare de % +la&), +.te#a +la&e %ri de t%ate +la&ele #al%ril%r m%biliare ale &%+iet)(ii. 11.11. (!troducerea modificrilor i completrilor la datele di! co!tul perso!al Intr%du+erea m%di1i+)ril%r i +%m-let)ril%r la datele din +%ntul -er&%nal &e e1e+tuea9) .n ba9a unei +ereri. $ererea -ri#ind e1e+tuarea m%di1i+)ril%r:+%m-let)ril%r .n +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trate &e tran&mite .n adre&a 8e-%9itarului 'a(i%nal -er&%nal &au -rin -%t). "er&%anele >uridi+e +e di&-un de +%nturi -er&%nale .n &i&temul de (inere a regi&trului, .n m%d %bligat%riu, #%r in1%rma 8e-%9itarul 'a(i%nal re1erit%r la? denumirea +%m-let), num)rul .nregi&tr)rii de &tat, adre&a >uridi+), admini&trat%rul +%m-aniei, datele ban+are A -re+um i la m%di1i+)rile intr%du&e la a+e&te date. 11.12. Eli)erarea listei acio!arilor di! sistemul de i!ere a registrului Cliberarea li&tei a+(i%naril%r din &i&temul de (inere a regi&trului al 8e-%9itarului 'a(i%nal &e e1e+tuea9) numai .n +%n1%rmitate +u legi&la(ia .n #ig%are, -er&%anel%r +are au dre-t de a++e& la in1%rma(ia dat). Li&ta a+(i%naril%r +u dre-t de -arti+i-are la adunarea general) a a+(i%naril%r trebuie &) +%n(in) re+=i9itele ne+e&are .n +%n1%rmitate +u art.54 alin.(3) din Legea nr.1134-XIII din 32.34.94 !"ri#ind &%+iet)(ile -e a+(iuni,. Li&ta -er&%anel%r aut%ri9ate ale emitentului +are au a++e& la regi&trul a+(i%naril%r &%+iet)(ii &e #a ane;a la $%ntra+tul de (inere a regi&trului i &e #a a+tuali9a .n 1un+(ie de &+=imb)rile inter#enite. 11.13. $rile de seam 8e-%9itarul 'a(i%nal .n a+ti#itatea &a de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare #a -reg)ti i -re9enta urm)t%arele d)ri de &eam)? a) d)ri de &eam) +lien(il%r:emiten(il%r A &e -re9int) .n +%re&-undere +u +%ntra+tul de (inere a regi&trului de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare i legi&la(ia -ie(ei #al%ril%r m%biliareF b) d)rile de &eam) &-e+iali9ate ale -arti+i-antului -r%1e&i%ni&t, -re9entate $%mi&iei 'a(i%nale .n +%re&-undere +u termenii indi+a(i .n =%t)r.rea $%mi&iei 'a(i%naleF +) -re9entarea in1%rma(iei .n +%re&-undere +u +ererile %rganel%r +%m-etente, %rganel%r de +%ndu+ere -ubli+e, -er&%anel%r indi#iduale &e e1e+tuea9) .n termenele indi+ate .n +erere i .n +%n1%rmitate +u legi&la(ia .n #ig%areF d) r)&-un&urile la alte +ereri +)tre 8e-%9itarul 'a(i%nal &e e1e+tuea9) .n termenele -re#)9ute de legi&la(ie. 11.14. 7ista operaiu!ilor prestate de $epozitarul %aio!al ca dei!tor al registrului de valori mo)iliare (1) n #ederea e;er+it)rii a+ti#it)(ii de (inere a regi&trului, 8e-%9itarul 'a(i%nal e;e+ut) urm)t%arele %-era(iuni? a) de&+=iderea +%nturil%r emitentuluiF b) de&+=iderea +%nturil%r -er&%naleF +) m%di1i+area datel%r +u -ri#ire la emitent i:&au la -er&%anele .nregi&trateF

d) bl%+area i anularea bl%+)rii #al%ril%r m%biliareF e) &u&-endarea +ir+ula(iei #al%ril%r m%biliareF 1) .nregi&trarea i retragerea #al%ril%r m%biliare de -e +%ntul -er&%nal al -er&%anei .nregi&trateF g) -relu+rarea datel%r din regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e .n #ederea -re9ent)rii a+e&t%raF =) -re9entarea in1%rma(iil%r din regi&trul de(in)t%ril%r de #al%ri m%biliare n%minati#e -re#)9ute de legi&la(ieF i) a+%rdarea &er#i+iil%r de e1e+tuare a %-era(iunil%r +%r-%rati#e ale emitentului. (2) La &%li+itarea emitentului 8e-%9itarul 'a(i%nal -%ate .nde-lini urm)t%arele %-era(iuni +%r-%rati#e? a) +umularea i -relu+rarea in1%rma(iei -re9entate de +)tre de(in)t%rii n%minali (datele de&-re de(in)t%rii reali ai #al%ril%r m%biliare, re-re9entan(ii l%r legali)F b) .nt%+mirea ra-%rtului -ri#ind #%lumul i -re(urile medii ale tran9a+(iil%r .nregi&trateF +) +al+ularea i a+=itarea di#idendel%r, da+) a+ea&ta e&te -re#)9ut .n +%ntra+tul .n+=eiat +u emitentulF d) re-arti9area di#idendel%r .n 1%rm) de #al%ri m%biliareF e) e;-edierea a#i9ului -ri#ind (inerea adun)rii generale a a+(i%naril%rF 1) e;-edierea buletinel%r de #%tF g) .nde-linirea 1un+(iei +%mi&iei de .nregi&trare la adunarea general) a a+(i%naril%rF =) .nde-linirea 1un+(iei +%mi&iei de num)rare a #%turil%r la adunarea general) a a+(i%naril%rF i) -er1e+tarea i .nt%+mirea d)rii de &eam) -ri#ind tran9a+(iile +u #al%rile m%biliare ale emitentului -e % anumit) -eri%ad). Titlul V ,(T'V'T,TE DE (ON+5*T'N4 22.1. $ispoziii ge!erale (1) n ba9a li+en(ei de ba9) -entru a+ti#itatea de de-%9itar +entral, 8e-%9itarul 'a(i%nal -re&tea9) &er#i+ii de +%n&ulting +a a+ti#itate +%ne;). (2) @+ea&t) a+ti#itate in+lude -re&tarea &er#i+iil%r .n d%meniul a+ti#it)(ii li+en(iate i +%n&ultan() a+%rdat) -arti+i-an(il%r la -ia() .n %ri+e -r%blem) legat) de &tru+tura de +a-ital, re%rgani9area &%+iet)(ii -e a+(iuni, r)&+um-)rarea &au a+=i9i(i%narea de +)tre a+ea&ta a #al%ril%r &ale m%biliare -la&ate, e1e+tuarea %1ertei -ubli+e -e -ia(a &e+undar). (3) In1%rma(ia de&-re +lien(ii bene1i+iari ai &er#i+iil%r de +%n&ulting e&te +%n1iden(ial) i nu -%ate 1i di#ulgat). (4) "entru -re&tarea &er#i+iil%r de +%n&ulting 8e-%9itarul 'a(i%nal .n+a&ea9) ta;e, m)rimea +)r%ra e&te a-r%bat) i +%%rd%nat) .n m%dul &tabilit de legi&la(ia .n #ig%are. 22.2. ,eri!e de calificare la prestarea serviciilor de co!sulti!g (1) "entru -re&tarea &er#i+iil%r de +%n&ulting 8e-%9itarul 'a(i%nal #a de&emna -er&%ane din +adrul +%lab%rat%ril%r &)i, +are #%r +%re&-unde urm)t%arel%r +erin(e de +ali1i+are? a) de(in +erti1i+ate de +ali1i+are +u dre-tul de a a+ti#a -e -ia(a #al%ril%r m%biliare, eliberate de $%mi&ia 'a(i%nal)F b) au &tudii &u-eri%are .n unul din d%meniile? e+%n%mi+, 1inan+iar &au >uridi+F +) au e;-erien() de minim 1 an -e -ia(a #al%ril%r m%biliareF d) au +%nduit) ire-r%abil) .n a+ti#itatea -e -ia(a #al%ril%r m%biliare. (2) "er&%anel%r -re&tat%are de &er#i+ii de +%n&ulting le e&te inter9i&? a) 7) re+%mande in#e&ti(ii +are ar determina reali9area de -r%1ituri -er&%nale &au -entru -er&%anele &ale a1iliateF b) 7) a+(i%ne9e .n +alitate de +%ntra-arte la tran9a+(iile e1e+tuate .n urma re+%mand)ril%r date. (3) n +a9ul a-ari(iei unei &itua(ii de +%n1li+t de intere&e, -er&%anele de&emnate -entru -re&tarea &er#i+iil%r de +%n&ulting #%r .ntiin(a de&-re a+ea&ta +lientul. n a+e&te +ir+um&tan(e &er#i+iul #a 1i -re&tat numai du-) %b(inerea a+%rdului +lientului.

,NE@E *, RE45*'*E DE)O:'T,R5*5' N,-'ON,*


2ne3a nr.$ la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei Preedintelui Consiliului societii al SA Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei de la /////////////////////////////////////////
(denumirea deplin&

/////////////////////////////////////////
(adresa 5uridic deplin&

CERERE 2sum.ndu-ne obli%aia de a respecta 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei' V ru%m s primii or%anizaia noastr .n componena Participanilor Depozitarului Naional )i V transmitem urmtoarea in(ormaie6 $. 7ediul6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. 8ele(on (a36 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,. 9r%anizaia este .nre%istrat la Camera :nre%istrrii de 7tat la data ////////////////////////////////' cu nr./////////////////////////////////////' cod (iscal ////////////////////////////////////// ;. 8ipurile de activitate des()urate' nr. licenei deinute )i data eliberrii acesteia6 a. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// b. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// c. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *. Datele bancare6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6. Capitalul statutar6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// <. Persoanele de contact' care acioneaz .n numele or%anizaiei .n relaiile cu Depozitarul Naional6 Nume Prenume 8ele(on (a3 Funcie $. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ,. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Conductorul organizaiei =.>. ///////////////////////////
(semntura&

/////////////////////////////
(numele prenumele&

2ne3a nr.# la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei ANGAJAMENT 9r%anizaia //////////////////////////////////////////////////////// certi(ic prin prezenta c in(ormaia transmis de ctre 9r%anizaie cu ocazia .nscrierii .n componena Participanilor Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei este corect )i complet )i se obli% s comunice .n scris Depozitarului Naional orice modi(icri intervenite .n in(ormaia (urnizat. Ne an%a5m s respectm prevederile 7tatutului Depozitarului Naional' 4e%ulilor' procedurilor )i tuturor actelor cu caracter normativ emise de ctre Depozitarul Naional )i Comisia Naional. Nerespectarea obli%aiilor menionate mai sus atra%e rspunderea or%anizaiei .n con(ormitate cu re%lementrile emise de ctre Depozitarul Naional )i Comisia Naional. Conductorul organizaiei =.>. ///////////////////////////
(semntura&

/////////////////////////////
(numele prenumele&

2ne3a nr., la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei SPECIMENELE DE SEMNTURI Prin prezenta /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(denumirea or%anizaiei&

con(irm lista )i semnturile persoanelor de contact' care acioneaz .n numele or%anizaiei .n relaiile cu Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei6 Numele, prenumele Funci Semn!"ur

Conductorul organizaiei =.>. ///////////////////////////


(semntura&

/////////////////////////////
(numele prenumele&

2ne3a nr.; la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CEREREA PARTICIPANTULUI PENTRU DESC#IDEREA CONTULUI D2826 /////////////////// D0N1M?4026 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2D40726 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 80=0F9N1=////////////////////////////////F2@ ////////////////////////////////////////// 8?P1= D0 2C8?V?82806 //////////////////////////////////////////////////////////////////// P04792N0=0 :MP1804N?C?806 N1M0=0' P40N1M0=0 /////////////////////////// / / F1NCA?2 /////////////////////////// / 70MNB8142 ///////////////////////////

Or$ ni% i meni&n "! r& $! '! (e'c)i(ei c&n" ********************* +n c (rul Dep&%i" rului N i&n l (e , l&ri M&-ili re l M&l(&.ei/ In0&rm i c&ninu"! +n cerere ( "! e'"e . l -il! l m&men"ul per0ec"!rii cererii, 0 p" c&n0irm " prin 'emn!"urile per'& nel&r +mpu"ernici"e 1i 1" mpil &r$ ni% iei/ N&i 'un"em c&n1"ieni (e 0 p"ul c! in0&rm i 0 l'!, c re in(uce +n er& re ' u inc&mple"!, inclu'! +n cerere ( "! 'e p& "e '&l( cu +nc)i(ere c&n"ului 1i2' u cu plic re l"&r m!'uri (e c!"re Dep&%i" rul N i&n l/ 7olicitantul6 //////////////////////////////////////// =.>. //////////////////////////////////////////////
((uncia )i numele persoanei .mputernicite&

//////////////////////////////////////////////////
(semntura&

2ne3a nr.* la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CONTRACTUL DEPO3ITAR 4NTRE DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI 6I PARTICIPANT Nr/CNT7789 ****** mun.CCi)inu D//E///////////////// #!//

Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei (.n continuare F Depozitarul&' .n persoana Pre)edintelui //////////////////////////' care acioneaz .n baza 7tatutului' pe de o parte' )i /////////////////// (.n continuare F Participant&' .n persoana ////////////////// care activeaz .n baza ////////////////////////' pe de alt parte' au .ncCeiat prezentul Contract privind urmtoarele6 8/ O-iec"ul c&n"r c"ului $.$. Participantul .mputernice)te' iar Depozitarul se an%a5eaz s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare' al cror posesor sau deintor nominal este Participantul' precum )i s e(ectueze clearin%-ul )i decontrile pentru tranzaciile cu valorile mobiliare' .ncCeiate de ctre Participant la Gursa de Valori a Moldovei (.n continuare F GVM&' .n con(ormitate cu le%islaia 4epublicii Moldova' actele Comisiei Naionale a Pieei Financiare (.n continuare F Comisia Naional& )i 4e%ulile Depozitarului. :/ O-li$ iile 1i (rep"urile Dep&%i" rului #.$. Depozitarul este obli%at6 a& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui' con(orm prezentului Contract' separat de evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare ale Depozitarului )i ale altor deponeni ai acestuiaH b& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui' con(orm prezentului Contract' prin descCiderea .n numele Participantului )i inerea contului depozitar (conturilor depozitare& .n con(ormitate cu prevederile stabilite de 4e%ulile DepozitaruluiH c& s e3ercite (unciile deintorului nominal al valorilor mobiliare respective' inclusiv s e(ectueze toate aciunile necesare .ntru asi%urarea6 - trecerii la contul bancar al Participantului a dividendelor' dob.nzilor sau altor pli pentru respectivele valori mobiliareH - posibilitii de e3ercitare de ctre posesori a drepturilor asupra valorilor mobiliare' precum )i a drepturilor con(erite de respectivele valori mobiliare. d& s transmit respectivele valori mobiliare numai prin dispoziia Participantului )i .n termenele stipulate de le%islaia .n vi%oare )i 4e%ulile DepozitaruluiH e& .n cazul suspendrii aciunii prezentului Contract F s restituie Participantului valorile mobiliare' precum )i cota acestuia .n (ondul de risc al participanilor minus datoria Participantului (a de (ondul dat )i DepozitarH (& s prezinte Participantului e3trasele din conturile depozitare ale acestuia )i alte dri de seam .n modul )i termenele stabilite de actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile DepozitaruluiH %& s compenseze pierderile directe sau indirecte suportate de ctre Participant din cauza DepozitaruluiH C& s e(ectueze alte aciuni' prevzute de le%islaia 4epublicii Moldova' Comisia Naional )i 4e%ulile Depozitarului. #.#. Depozitarul este .n drept6 a& .n cazul nee3ecutrii sau e3ecutrii neadecvate de ctre Participant .n termenii stabilii a obli%aiilor de plat a mi5loacelor bne)ti pentru tranzaciile' clearin%-ul )i decontrile crora se e(ectueaz prin Depozitar' s (oloseasc pentru stin%erea datoriei Participantului' pe obli%aiile numite' mi5loacele bne)ti din sursele prevzute de 4e%ulile DepozitaruluiH b& s aplice (a de Participant' .n ordinea stabilit de 4e%ulile Depozitarului' amenzi )i sanciuni pentru .nclcarea clauzelor prezentului Contract )i 4e%ulilor DepozitaruluiH c& s-l e3clud pe Participant din componena participanilor Depozitarului .n cazurile )i .n ordinea stabilit de 4e%ulile Depozitarului. :n cazul dat' aciunea prezentului Contract .nceteazH d& s dispun de alte drepturi' stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. ;/ O-li$ iile 1i (rep"urile P r"icip n"ului ,.$. Participantul este obli%at6 a& s respecte 4e%ulile' procedurile )i (ormele Depozitarului' Cotr.rile Depozitarului' luate .n con(ormitate cu ele' precum )i prevederile prezentului ContractH b& s in cont de modi(icrile )i completrile la 4e%ulile' procedurile )i (ormele Depozitarului la e(ectuarea operaiunilor dup intrarea .n vi%oare a modi(icrilor )i completrilor menionate. :n cazul contrazicerii .ntre modi(icrile )i completrile menionate )i prevederile prezentului Contract' prezentul Contract se aplic .n partea' care

nu contravine modi(icrilor )i completrilor indicate. :n cazul c.nd Participantul nu este de acord cu modi(icrile )i completrile numite' el este .n drept s ias din componena participanilor DepozitaruluiH c& s numeasc din componena colaboratorilor si persoana sau persoane .mputernicite s acioneze din numele lui .n raport cu Depozitarul' s le elibereze procura respectiv' precum )i s .n)tiineze imediat Depozitarul despre toate scCimbrile intervenite .n componena persoanelor vizateH d& s descCid cont bancar la banca de decontare indicat de ctre DepozitarH e& s-)i .ndeplineasc obli%aiile la decontri .n ordinea stabilit de 4e%ulile )i procedurile DepozitaruluiH (& s acCite serviciile Depozitarului .n con(ormitate cu tari(ele stabilite de el' amenzile aplicate pentru .nclcarea 4e%ulilor Depozitarului' precum )i s e(ectueze alte pli' prevzute de 4e%ulile si procedurile menionateH %& s depun contribuii .n (ondul de risc al participanilor Depozitarului .n modul )i termenele stabilite de 4e%ulile )i procedurile DepozitaruluiH C& s in evidena valorilor mobiliare )i mi5loacelor bne)ti' con(orm ordinii stabilite' asi%ur.nd inerea separat a evidenei valorilor mobiliare )i mi5loacelor bne)ti' care aparin (iecrui client al ParticipantuluiH i& s .n)tiineze imediat Depozitarul despre insolvabilitatea sa' precum )i imposibilitatea .ndeplinirii obli%aiilor sau condiiilor prezentului ContractH 5& s .ntreprind aciuni din numele investitorilor individuali' care s.nt clienii lui' numai .n temeiul dispoziiilor scrise ale investitorilor sau reprezentanilor .mputerniciiH I& s pstreze toat documentaia primar' care serve)te drept baz pentru modi(icarea conturilor depozitareH l& s con(irme autenticitatea semnturii investitorilor individuali' care s.nt clienii lui' pe toate documentele' care servesc drept baz pentru e(ectuarea operaiilor )i altor aciuni cu valorile mobiliare ale acestor investitoriH m& s transmit Depozitarului' .n cazurile )i .n ordinea stabilite de le%islaie' date pentru .ntocmirea listelor deintorilor valorilor mobiliare .n cazul operaiunilor corporative ale emitentuluiH n& .n cazul c.nd Participantul este deintor nominal al valorilor mobiliare' evidena drepturilor asupra crora se ine la Depozitar F s .ntreprind toate aciunile necesare .ntru asi%urarea6 o& trans(erului proprietarilor valorilor mobiliare a dividendelor' dob.nzilor' altor pli la valorile mobiliare indicateH p& posibilitii e3ercitrii de ctre proprietarii numii a drepturilor asupra valorilor mobiliare' precum )i a drepturilor acordate de valorile mobiliare menionate. J& s compenseze pierderile directe sau indirecte' suportate de ctre Depozitar din cauza ParticipantuluiH r& s .ndeplineasc cerinele stabilite de Comisia Naional. ,.#. Participantul este .n drept6 a& s ias din componena Participanilor Depozitarului' .ndrept.nd Depozitarului cu nu mai t.rziu de ,! de zile p.n la data anticipat de ie)ire' noti(icarea respectiv .n scris. :n acest caz' aciunea prezentului Contract .nceteaz .n ordinea stabilit de prezentul ContractH b& .n cazul ie)irii sau e3cluderii din componena Participanilor Depozitarului F s primeasc cota mi5loacelor proprii .n (ondul de risc al participanilor cu scderea datoriei sale (a de acest (ond sau DepozitarH c& dispune de alte drepturi' stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. </ Remuner re Dep&%i" rului ;.$. Participantul plte)te Depozitarului remunerarea pentru serviciile prestate .n mrimea )i .n termenii stabilii de 4e%ulile )i procedurile Depozitarului. ;.#. Depozitarul .)i rezerveaz dreptul de a introduce modi(icri la ta3ele )i comisioanele pentru serviciile sale. =/ Re'p&n' -ili" "e P!ril&r *.$. 1na din prile prezentului Contract este responsabil (a de cealalt parte pentru orice pre5udiciu cauzat acesteia .n rezultatul nee3ecutrii sau e3ecutrii neadecvate a obli%aiilor prevzute de prezentul Contract' cu e3cepia cazurilor stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i re%ulile Depozitarului. *.#. Participantul nu este .n drept s .ncCeie cu clienii si contracte care .l elibereaz de responsabilitatea indicat .n p.*.$. >/ Al"e cl u%e 6.$. :ncCeierea prezentului Contract' descCiderea contului depozitar al Participantului' transmiterea con(orm prezentului Contract ctre Depozitar a valorilor mobiliare' al cror posesor sau deintor nominal este Participantul' nu duce la trans(erul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare indicate. 6.#. Depozitarul nu este .n drept s dispun de valorile mobiliare ale Participantului. 6.,. Prile se obli% s respecte con(idenialitatea in(ormaiei obinute .n le%tur cu e3ecutarea condiiilor prezentului Contract' cu e3cepia cazurilor de dezvluire a in(ormaiei' prevzute de le%islaie' actele normative ale Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. ?/ Termenul (e ciune C&n"r c"ului 1i +nce" re ce'"ui <.$. Prezentul Contract este .ncCeiat pe un termen nelimitat. <.#. 2ciunea prezentului Contract .nceteaz6 a& .n cazul ie)irii Participantului din componena participanilor Depozitarului F la acordul Participantului )i Depozitarului din momentul prevzut de contractul datH

b& e3cluderii Participantului din componena participanilor Depozitarului F din momentul indicat prin Cotr.rea Depozitarului cu privire la e3cluderea ParticipantuluiH c& anulrii licenei pentru des()urarea activitii de depozitar central de valori mobiliare sau .n cazul licCidrii Depozitarului F din momentul indicat .n Cotr.rea cu privire la anularea licenei menionate sau licCidarea. @/ Di'p&%iii 0in le +.$. 8oate modi(icrile )i completrile la prezentul Contract se introduc numai de comun acord al ambelor pri' .n (orma scris. +.#. Participantul con(irm (aptul' c el a primit copiile tuturor 4e%ulilor' procedurilor )i (ormelor Depozitarului' valabile la momentul semnrii prezentului Contract. +.,. =iti%iile aprute .ntre pri .n le%tura cu e3ecutarea prezentului Contract se soluioneaz pe cale de ne%ocieri' iar .n cazul .n care nu este posibil o ast(el de soluionare F .n modul prevzut de le%islaia 4epublicii Moldova. +.;. Prezentul Contract este .ncCeiat .n dou e3emplare' c.te unul pentru (iecare dintre pri. Din partea Depozitarului Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei mun.CCi)inu' bd. >te(an cel Mare' <, cert. .nre%. nr.$!,!"6"*< din $;.!;.$""+ cont de decontare ///////////////// //////////////////////////////// Pre)edinte//////////////////////// =.>. Din partea Participantului ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// =.>.

2ne3a nr.6 la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI Cerere in.e'"i"&rului in(i.i(u l A per'& n! 0i%ic! pen"ru (e'c)i(ere c&n"ului D2826/////////////////// ////////////////////////

N1M0=0' P40N1M0=06 /////////////////////////////////////////////////////////////////// G1=08?N D0 ?D0N8?82806 seria /////////////// Nr. /////////////////////////////////////////// eliberat6 ////////////////////////////////////////////////////// la D///E /////////////// //// 2D40726 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 80=0F9N1= ////////////////// 4o% s descCidei cont individual .n cadrul Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei. ?n(ormaia prezentat .n cererea dat este veridic' (apt ce .l con(irm prin semntur. 7unt con)tient de (aptul c in(ormaia (als' care induce .n eroare sau incomplet' inclus .n cererea dat' se poate solda cu .ncCiderea contului )i sau cu aplicarea altor msuri de ctre Depozitarul Naional. V aduc la cuno)tin c .l desemnez benevol .n calitate de operator al contului individual .n Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei pe participantul /////////////////// (Contractul cu operatorul nr./// din //////////&. 7olicitantul6 /////////////////////
(semntura&

2utenticitatea semnturii o con(irm6 /////////////////////////////////////// =.>.


(semntura operatorului&

2ne3a nr.< la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI Cerere in.e'"i"&rului in(i.i(u l A per'& n! Buri(ic! pen"ru (e'c)i(ere c&n"ului D2826/////////////////// ////////////////////////

D0N1M?402 P04792N0? K14?D?C06 ///////////////////////////////////////////////////////// C048?F?C281= D0 :N40L?7842406 ///////////////////////////////////////////////////////// D280=0 G2NC2406 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// C9D F?7C2=6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2D40726 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 80=0F9N////////////////////////////F2@ //////////////////////////////////////////////// ?nstituia menionat roa% s descCidei cont individual .n cadrul Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei. ?n(ormaia prezentat .n cererea dat este veridic' (apt ce este con(irmat prin semntura persoanei .mputernicite. Noi suntem con)tieni de (aptul c in(ormaia (als' care induce .n eroare sau incomplet' inclus .n cererea dat' se poate solda cu .ncCiderea contului )i sau cu aplicarea altor msuri de ctre Depozitar Naional. V aducem la cuno)tin c .l desemnm benevol .n calitate de operator al contului individual .n cadrul Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei pe participantul //////////////////////////////// (Contractul cu operatorul nr. /// din /////////////&. 7olicitantul6 ////////////////////// ////////////////////////////////
((uncia )i numele persoanei .mputernicite&

//////////////////////////////// =.>.
(semntura&

///////

2utenticitatea semnturii o con(irm6 /////////////////////////////////////// =.>.


(semntura operatorului&

2ne3a nr.+ la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI Cerere in.e'"i"&rului in(i.i(u l A per'& n! 0i%ic! pen"ru (e'c)i(ere c&n"ului D2826/////////////////// ////////////////////////

N1M0=0' P40N1M0=06 /////////////////////////////////////////////////////////////////// G1=08?N D0 ?D0N8?82806 seria /////////////// Nr. /////////////////////////////////////////// eliberat6 //////////////////////////////////////////////////// la D///E //////////////// ///// 2D40726 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 80=0F9N1= ////////////////// 4o% s descCidei cont individual .n cadrul Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei. ?n(ormaia prezentat .n cererea dat este veridic' (apt ce .l con(irm prin semntur. 7unt con)tient de (aptul c in(ormaia (als' care induce .n eroare sau incomplet' inclus .n cererea dat' se poate solda cu .ncCiderea contului )i sau cu aplicarea altor msuri de ctre Depozitarul Naional. V aduc la cuno)tin c .l desemnez benevol .n calitate de operator al contului individual .n Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei pe participantul ////////////////// (Contractul cu operatorul nr./// din //////////&. 7olicitantul6 /////////////////////
(semntura&

4o% sa .ncCidei contul individual descCis .n cadrul Depozitarului Naional .n cazul (ormrii soldului zero )i meninerii acestui sold pe o perioad mai mare de $! zile lucrtoare. 7olicitantul6 /////////////////////
(semntura&

2utenticitatea semnturii o con(irm6 /////////////////////////////////////// =.>.


(semntura operatorului&

2ne3a nr." la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CONTRACT DEPO3ITAR 4NTRE DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI 6I IN,ESTITORUL INDI,IDUAL A PERSOAN FI3IC nr/CNT77: A ****** mun.CCi)inu D//E////////////// #!//

Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei (.n continuare F Depozitarul&' .n persoana pre)edintelui ////////////////' care acioneaz .n baza 7tatutului' pe de o parte' )i /////////////////////' (.n continuare F ?nvestitorul&' pe de alt parte' au .ncCeiat prezentul Contract privind urmtoarele6 8/ O-iec"ul c&n"r c"ului $.$. ?nvestitorul .mputernice)te' iar Depozitarul se obli% s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare' al cror posesor este ?nvestitorul' .n con(ormitate cu le%islaia 4epublicii Moldova' actele Comisiei Naionale a Pieei Financiare (.n continuare F Comisia Naional& )i 4e%ulile Depozitarului. :/ Drep"urile 1i &-li$ iile Dep&%i" rului #.$. Depozitarul este obli%at6 a& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui' con(orm clauzelor prezentului Contract' separat de evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare ale Depozitarului )i ale altor deponeni ai acestuiaH b& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui prin descCiderea .n numele ?nvestitorului )i inerea contului depozitar .n modul )i .n con(ormitate cu prevederile 4e%ulilor DepozitaruluiH c& s e3ercite (unciile deintorului nominal al valorilor mobiliare respective' inclusiv s e(ectueze toate aciunile necesare .ntru asi%urarea6 - plii dividendelor' dob.nzilor )i altor pli ?nvestitorului pentru valorile mobiliare respectiveH - posibilitii de e3ercitare de ctre posesor a drepturilor asupra valorilor mobiliare' precum )i a drepturilor con(erite de valorile mobiliare respectiveH d& s transmit valorile mobiliare respective numai prin dispoziia ?nvestitorului )i .n termenele stipulate de 4e%ulile DepozitaruluiH e& s prezinte ?nvestitorului e3trasele din contul depozitar al acestuia )i alte dri de seam .n modul )i termenele stabilite de 4e%ulile DepozitaruluiH (& .n cazul suspendrii aciunii prezentului Contract F s restituie valorile mobiliare ?nvestitorului .n modul stabilitH %& s e(ectueze alte aciuni' prevzute de le%islaia 4epublicii Moldova' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. #.#. Depozitarul nu este .n drept s dispun de valorile mobiliare ale ?nvestitorului. ;/ O-li$ iile 'i (rep"urile In.e'"i"&rului ,.$. ?nvestitorul este obli%at6 a& s desemneze cel puin un Participant al Depozitarului' prin intermediul cruia va da ordine de e(ectuare a operaiunilor la contul su depozitar (.n continuare F 9perator&. b& s e(ectueze operaii .n contul su depozitar numai prin intermediul 9peratorilor desemnai de ctre acesta' prin eliberarea ordinelor respective. ,.#. ?nvestitorul are dreptul6 a& s desemneze unul sau mai muli 9peratori ai contului su depozitar. :n acest caz' Depozitarul descCide ?nvestitorului numai un sin%ur cont depozitarH b& s primeasc e3trase' inclusiv alte dri de seama' privind contul su depozitar numai prin intermediul 9peratorilor' desemnai de ctre acesta. :n cazul .n care ?nvestitorul desemneaz c.iva 9peratori pentru contul su depozitar' Depozitarul transmite (iecrui dintre ace)tia drile de seam' care re(lect numai acele operaiuni )i tranzacii' care sunt e(ectuate cu participarea 9peratorului respectivH c& s .ncCid contul su depozitar' comunic.nd .n scris acest (apt Depozitarului. :n acest caz' valabilitatea prezentului Contract .nceteaz .n modul stabilit de prezentul ContractH d& s dispun de alte drepturi' stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. </ Remuner re Dep&%i" rului ;.$. Depozitarul percepe plata pentru serviciile prestate ?nvestitorului' con(orm Contractului' prin intermediul 9peratorilor desemnai de ctre ?nvestitor.

=/ Re'p&n' -ili" "e p!ril&r *.$. Partea prezentului Contract este responsabil (a de cealalt parte pentru orice pre5udiciu cauzat acesteia .n rezultatul nee3ecutrii sau e3ecutrii neadecvate a obli%aiilor prevzute de prezentul Contract' cu e3cepia cazurilor stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. >/ Al"e cl u%e 6.$. :ncCeierea prezentului Contract' descCiderea contului depozitar ?nvestitorului .n cadrul Depozitarului' transmiterea valorilor mobiliare Depozitarului' al cror posesor sau deintor nominal este ?nvestitorul' nu se soldeaz cu trans(erul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare la Depozitar. 6.#. Prile se obli% s respecte con(idenialitatea in(ormaiei obinute .n le%tur cu e3ecutarea condiiilor prezentului Contract' cu e3cepia cazurilor de dezvluire a in(ormaiei prevzute de le%islaie' actele normative ale Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. 6.,. 4aportul dintre ?nvestitor )i 9peratorii desemnai de ctre acesta' inclusiv perceperea plii pentru serviciile prestate de Depozitar' se stipuleaz prin contracte bilaterale .ntre ?nvestitor )i 9perator. ?/ Termenul (e ciune c&n"r c"ului 1i +nce" re ce'"ui <.$. Prezentul contract este .ncCeiat pe o perioad nelimitat. <.#. Valabilitatea prezentului contract e3pir6 a& .n cazul .ncCiderii contului depozitar al ?nvestitorului F dup restituirea' .n modul stabilit' ?nvestitorului a valorilor mobiliare' drepturile asupra crora au (ost re(lectate pe contul depozitar respectivH b& .n cazul anulrii licenei pentru activitatea de depozitar central al valorilor mobiliare sau .n cazul licCidrii Depozitarului F din momentul' stabilit .n Cotr.rea privind anularea licenei respective sau privind licCidarea. @/ Cl u%e 0in le +.$. Modi(icrile )i completrile la prezentul contract se introduc numai de comun acord al ambelor pri' .n (orma scris. +.#. =iti%iile aprute .ntre pri .n le%tura cu e3ecutarea prezentului Contract se soluioneaz prin intermediul ne%ocierilor' iar .n cazul .n care nu este posibil o ast(el de soluionare F .n modul stipulat de le%islaia 4epublicii Moldova. +.,. Prezentul contract este .ncCeiat .n dou e3emplare' c.te unul pentru (iecare dintre pri. Din partea Depozitarului Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei mun.CCi)inu' str. >te(an cel Mare' <, cert. .nre%. /////////// din ///////////////// cont de decontare ////////////////////////// ///////////////////////////////////////// Pre)edintele DNVM //////////////////////// =.>. =.>.
(semntura operatorului&

Din partea Investitorului individual Numele' prenumele //////////////// bulet. de identitate ///////////////// eliberat ////////////////////////// ///////////////////////////////// 2dresa6 ////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// 2utenticitatea semnturii o con(irm6 ///////////////////////////////////////

2ne3a nr.$! la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CONTRACT DEPO3ITAR 4NTRE DEPO3ITARUL NA5IONAL DE ,ALORI MOBILIARE AL MOLDO,EI 6I IN,ESTITORUL INDI,IDUAL A PERSOAN JURIDIC nr/CNT77:9 ****** mun.CCi)inu D//E////////////// #!//

Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei (.n continuare F Depozitarul&' .n persoana Pre)edintelui //////////////////////' care acioneaz .n baza 7tatutului' pe de o parte' )i //////////////////////////' (.n continuare F ?nvestitorul&' .n persoana /////////////////////' care acioneaz .n baza ///////////////////' pe de alt parte' au .ncCeiat prezentul Contract privind urmtoarele6 8/ O-iec"ul c&n"r c"ului $.$. ?nvestitorul .mputernice)te' iar Depozitarul se obli% s tin evidenta drepturilor asupra valorilor mobiliare' al cror posesor este ?nvestitorul' .n con(ormitate cu le%islaia 4epublicii Moldova' actele Comisiei Naionale a Pieei Financiare (.n continuare F Comisia Naional& )i 4e%ulile Depozitarului. :/ Drep"urile 1i &-li$ iile Dep&%i" rului #.$. Depozitarul este obli%at6 a& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui' con(orm clauzelor prezentului Contract' separat de evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare ale Depozitarului )i ale altor deponeni ai acestuiaH b& s in evidena drepturilor asupra valorilor mobiliare transmise lui' prin descCiderea .n numele ?nvestitorului )i inerea contului depozitar .n modul )i .n con(ormitate cu prevederile 4e%ulilor DepozitaruluiH c& s e3ercite (unciile deintorului nominal al valorilor mobiliare respective' inclusiv s e(ectueze toate aciunile necesare .ntru asi%urarea6 - plii dividendelor' dob.nzilor )i altor pli ?nvestitorului pentru valorile mobiliare respectiveH - posibilitii de e3ercitare de ctre posesor a drepturilor asupra valorilor mobiliare' precum )i a drepturilor con(erite de valorile mobiliare respectiveH d& s transmit valorile mobiliare respective numai prin dispoziia ?nvestitorului )i .n termenele stipulate de 4e%ulile DepozitaruluiH e& s prezinte ?nvestitorului e3trasele din contul depozitar al acestuia )i alte dri de seam .n modul )i termenele stabilite de 4e%ulile DepozitaruluiH (& .n cazul suspendrii aciunii prezentului Contract F s restituie valorile mobiliare ?nvestitorului .n modul stabilitH %& s e(ectueze alte aciuni' prevzute de le%islaia 4epublicii Moldova' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. #.#. Depozitarul nu este .n drept s dispun de valorile mobiliare ale ?nvestitorului. ;/ O-li$ iile 1i (rep"urile In.e'"i"&rului ,.$. ?nvestitorul este obli%at6 a& s desemneze cel puin un Participant al Depozitarului' prin intermediul cruia va da ordine de e(ectuare a operaiunilor la contul su depozitar (.n continuare F 9perator&. b& s e(ectueze operaii .n contul su depozitar numai prin intermediul 9peratorilor desemnai de ctre acesta' prin eliberarea ordinelor respective. ,.#. ?nvestitorul are dreptul6 a& s desemneze unul sau mai muli 9peratori ai contului su depozitar. :n acest caz' Depozitarul descCide ?nvestitorului numai un sin%ur cont depozitarH b& s trans(ere' .n modul stabilit' un anumit numr de valori mobiliare' pstrate pe contul depozitar al acestuia' de la un 9perator la alt 9peratorH c& s primeasc e3trase' inclusiv alte dri de seam' privind contul su depozitar numai prin intermediul 9peratorilor' desemnai de ctre acesta. :n cazul .n care ?nvestitorul desemneaz c.iva 9peratori pentru contul su depozitar' Depozitarul transmite (iecrui dintre ace)tia drile de seam' care re(lect numai acele operaiuni )i tranzacii' care sunt e(ectuate cu participarea 9peratorului respectivH d& s .ncCid contul su depozitar' comunic.nd .n scris acest (apt Depozitarului. :n acest caz' valabilitatea prezentului Contract .nceteaz .n modul stabilit de prezentul ContractH e& s dispun de alte drepturi' stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului.

</ Remuner re Dep&%i" rului ;.$. Depozitarul percepe plata pentru serviciile prestate ?nvestitorului' con(orm Contractului' prin intermediul 9peratorilor desemnai de ctre ?nvestitor. =/ Re'p&n' -ili" "e p!ril&r *.$. Partea prezentului Contract este responsabil (a de cealalt parte pentru orice pre5udiciu cauzat acesteia .n rezultatul nee3ecutrii sau e3ecutrii neadecvate a obli%aiilor prevzute de prezentul Contract' cu e3cepia cazurilor stabilite de le%islaie' actele Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. >/ Al"e cl u%e 6.$. :ncCeierea prezentului Contract' descCiderea contului depozitar ?nvestitorului .n cadrul Depozitarului' transmiterea Depozitarului a valorilor mobiliare' al cror posesor sau deintor nominal este ?nvestitorul' nu se soldeaz cu trans(erul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare la Depozitar. 6.#. Prile se obli% s respecte con(idenialitatea in(ormaiei obinute .n le%tur cu e3ecutarea condiiilor prezentului Contract' cu e3cepia cazurilor de dezvluire a in(ormaiei prevzute de le%islaie' actele normative ale Comisiei Naionale )i 4e%ulile Depozitarului. 6.,. 4aportul dintre ?nvestitor )i 9peratorii desemnai de ctre acesta' inclusiv perceperea plii pentru serviciile prestate de Depozitar' se stipuleaz prin contracte bilaterale .ntre ?nvestitor )i 9perator. ?/ Termenul (e ciune c&n"r c"ului 1i +nce" re ce'"ui <.$. Prezentul contract este .ncCeiat pe o perioada nelimitat. <.#. Valabilitatea prezentului contract e3pir6 a& .n cazul .ncCiderii contului depozitar al ?nvestitorului F dup restituirea' .n modul stabilit' ?nvestitorului a valorilor mobiliare drepturile asupra crora au (ost re(lectate pe contul depozitar respectivH b& .n cazul anulrii licenei pentru activitatea de depozitar central de valori mobiliare sau .n cazul licCidrii Depozitarului F din momentul' stabilit .n Cotr.rea privind anularea licenei respective sau privind licCidarea. @/ Cl u%e 0in le +.$. Modi(icrile )i completrile la prezentul contract se introduc numai de comun acord al ambelor pri' .n (orm scris. +.#. =iti%iile aprute .ntre pri .n le%tura cu e3ecutarea prezentului Contract se soluioneaz prin intermediul ne%ocierilor' iar .n cazul .n care nu este posibil o ast(el de soluionare F .n modul stipulat de le%islaia 4epublicii Moldova. +.,. Prezentul contract este .ncCeiat .n dou e3emplare' c.te unul pentru (iecare dintre pri. Din partea Depozitarului Depozitarul Naional de Valori Mobiliare al Moldovei mun.CCi)inu' str. >te(an cel Mare' <, cert. .nre%. nr.$!,!"6"*< din $;.!;.$""+ cont de decontare ////////////////// ///////////////////////////////// Pre)edintele DNVM //////////////// =.>. 2utenticitatea semnturii o con(irm6 ///////////////////////////////////// =.>.
(semntura operatorului&

Din partea Investitorului individual ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// ///////////////////////////////// /////////////////////////////////

2ne3a nr.$$ la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CERERE DE TRANSFER A DEPO3ITARE A ,ALORILOR MOBILIARE D2826/////////////////// ////////////////////////

?D participantului6 //////// Denumirea participantului6////////////////////////////////////////// Denumirea (Numele' prenumele& Clientului6 ///////////////////////////////////////////////////// 4o% s depozitai urmtoarele valori mobiliare pe contul indicat6 ///////////////////////////////////// Codul ?7?N6 ///////////////// Numrul de aciuni6 ///////////////////////////////////////////// Denumirea valorilor mobiliare6 //////////////////////////////////////////////////////////////// 2ne3a6 e3tras din re%istrul acionarilor. 7olicitantul6 ///////////////////////////////
((uncia )i numele persoanei .mputernicite&

//////////////////////////////////////////
(semntura&

2utenticitatea semnturii o con(irm6 ///////////////////////////////////// =.>.


(semntura operatorului&

2ne3a nr.$# la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei DISPO3I5IE PRI,IND TRANSFERUL NETRAN3AC5IONAL CeDempl rul recipien"uluiE D2826/////////////////// ////////////////////////

?D participantului6 //////// Denumirea participantului6//////////////////////////////////////////// ?NV078?8941=6/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4o% per(ectarea trans(erului valorilor mobiliare de pe contul6 ///////////////// pe contul6 ////////////// C&(ul ISINF ********////////////////////// ////////////////////////////////////////////
(numele' prenumele clientului persoanei .mputernicite ((uncia&&

C n"i" "e (e ciuniF ********************* /////////////////////////////////////////


(semntura clientului persoanei .mputernicite&

=.>. ////////////////////////////////////////////
(numele persoanei .mputernicite a participantului recipient&

/////////////////////////////////////////
(semntura persoanei .mputernicite a participantului recipient&

=.>.

2ne3a nr.$, la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei DISPO3I5IE PRI,IND TRANSFERUL NETRAN3AC5IONAL CeDempl rul "r n'mi!"&ruluiE D2826/////////////////// //////////////////////////

?D participantului6 //////// Denumirea participantului6//////////////////////////////////////////// ?NV078?8941=6/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4o% per(ectarea trans(erului valorilor mobiliare de pe contul6 ///////////////// pe contul6 ////////////// C&(ul ISINF ********////////////////////// ////////////////////////////////////////////
(numele' prenumele clientului persoanei .mputernicite ((uncia&&

C n"i" "e (e ciuniF ********************* /////////////////////////////////////////


(semntura clientului persoanei .mputernicite&

=.>. ////////////////////////////////////////////
(numele persoanei .mputernicite a participantului recipient&

/////////////////////////////////////////
(semntura persoanei .mputernicite a participantului recipient

=.>.

2ne3a nr.$; la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CERERE PRI,IND SC#IMBAREA OPERATORULUI D2826/////////////////// //////////////////////////

?D participantului6 //////// Denumirea participantului6//////////////////////////////////////////// ?NV078?8941=6/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4o% s scCimbai operatorul contului nr. ////////////////6 Codul ?7?N6 //////////////////// ID c&n"ului (e-i"&r C&per "&rului prece(en"E ////////////////////////////////////////////
(numele' prenumele clientului persoanei .mputernicite ((uncia&&

ID c&n"ului cre(i"&r C&per "&rul n&uE ///////////////////////////////////////


(semntura clientului persoanei .mputernicite&

=.>. ////////////////////////////////////////////
(numele persoanei .mputernicite a participantului recipient&

///////////////////////////////////////
(semntura persoanei .mputernicite a participantului recipient

=.>. ////////////////////////////////////////////
(numele persoanei .mputernicite a participantului nou&

////////////////////////////////////////
(semntura persoanei .mputernicite a participantului nou&

=.>. N&"!F 8rans(erul poate (i solicitat )i e3ecutat numai pentru conturile )i sau subconturile ce aparin acelora)i participani sau acelora)i clieni.

2ne3a nr.$* la 4e%ulile Depozitarului Naional de Valori Mobiliare al Moldovei CERERE DE RETRAGERE A DISPO3I5IE DE TRANSFER D2826/////////////////// ///////////////////////

?D participantului6 //////// Denumirea participantului6//////////////////////////////////////////// ?NV078?8941=6/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// C048?F?C281= D0 :N40L?7842406 ///////////////////////////////////////////////////////// D280=0 G2NC2406 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// C9D F?7C2=6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2D40726 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4o% per(ectarea debitrii valorilor mobiliare de pe contul6/////////////////////////////////////////// Codul ?7?N6 ///////////////////////////// Cantitatea de aciuni6 /////////////////////////////// 8ipul VM6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// :n rezultatul retra%erii valorilor mobiliare menionate' ro% de a trans(era evidena dreptului de proprietate asupra titlurilor (inanciare re%istratorului independent. 7olicitantul6 //////////////////////////////
((uncia )i numele persoanei .mputernicite&

//////////////////////////////////////////
(semntura&

2utenticitatea semnturii o con(irm6 ////////////////////////////////////// =.>.


(semntura operatorului&