Sunteți pe pagina 1din 2

CONINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE A PROFESORILOR

1. COMPONENTA ORGANIZATORIC
structura anului colar; componena comisiei (tabel nume i prenume, grad didactic, vechime, specialitatea); orarul membrilor comisiei;

2. COMPONENTA MANAGERIAL
raportul de activitate pe anul colar (semestrul) trecut; analiza SWOT la nivelul comisiei pro esorilor; planul managerial pe anul (semestrul) !n curs; planul de activit"i (tematica) pe anul (semestrul) !n curs; plani ic"rile calendaristice anuale (semestriale) ale pro esorilor; atribuiile comisiei pro esorilor; responsabilit"ile membrilor comisiei; programele colare; programele disciplinelor opionale vizate dac" e cazul; documente, comunic"ri, note ale #$S$%$ i &$'$($T$ (corespondena);

3. COMPONENTA OPERAIONAL
proiecte didactice, materiale model destinate proiect"rii didactice; chestionare, teste date elevilor, aanaliza acestora, statistica rezultatelor; porto olii, re erate etc$ ale pro esorilor i)sau ale elevilor; procesele verbale ale edinelor comisiei;

4. COMPONENTA EXTRACURRICULAR
proiecte i programe realizate de membrii comisiei; activit"i deosebite susinute !n cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional; programul anual al activit"ilor e*tracurriculare al iec"rui membru (dac" e cazul);

5. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL


tabel nominal cu membrii comisiei participani la di erite cursuri de ormare continu" ( inalizate sau !n curs); o erta de ormare a ((+ pentru iecare specialitate sau discipline cone*e; materiale prezentate de pro esori la sesiuni de comunic"ri (lucr"ri personale); re erate, porto olii individuale susinute !n cadrul comisiei;

alte orme individuale de ormare (doctorate, masterate etc$); publicaii ale membrilor comisiei (eventual copii dup" primele pagini); inovaii !n domeniul didactic, alte materiale de interes general$