Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA I NATO Semnarea de ctre Romnia, n 1994, a documentelor de aderare la Programul NATO Parteneriat pentru Pace - PfP a constituit

o nou eta n a!ordarea ro!lemelor legate de rote"area o ula#iei $i n ca%ul altor ericole cum ar fi cele determinate de roducerea unor de%astre naturale sau accidente te&nologice ma"ore' Romnia de#ine a roa e to#i factorii de risc cu efecte im re(i%i!ile asu ra teritoriului na#ional $i transfrontalier' Producerea cu o frec(en# tot mai mare a unor de%astre naturale $i accidente te&nologice a im us, n ultimii ani, romo(area unor msuri de reconfigurare a structurilor $i for#elor de inter(en#ie de rotec#ie ci(il, concomitent cu armoni%area legislati( n domeniu romo(at de organismele euro-atlantice' NATO, rin Programul Parteneriat entru Pace, a oferit #rilor artenere fundamentul coo errii entru ntreaga gam de acti(it#i, rin cele )9 comitete cu res onsa!ilit#i s ecifice' Pentru rotec#ia ci(il din Romnia, *naltul +omitet entru Planificarea ,rgen#elor +i(ile -Senior +i(il .mergenc/ Planning +ommittee0 a re re%entat cel mai nalt organism consultati( de orientare entru lanificare n situa#ii de urgen# ci(il $i ro!leme legate de a"utorul n ca% de catastrof ma"or, n (ederea utili%rii eficiente a resurselor materiale $i umane, la ni(elul #rilor mem!re $i a celor aliate' Aceste !irouri $i comitete au oferit solu#ii entru moderni%area legisla#iei, im lementarea elementelor non-militare n cadrul coo errii n limitarea urmrilor n urma roducerii catastrofelor $i acordarea a"utorului umanitar o ula#iei afectate' *n cadrul +onsiliului Parteneriatului .uro-Atlantic -.uro-Atlantic Partners&i +ouncil0, Protec#ia +i(il din Romnia a artici at la reuniunile *naltului +omitet de Planificare a ,rgen#elor +i(ile -S+.P+1NATO0 $i ale +omitetului de Protec#ie +i(il -+P+0' Prin re re%entan#ii re%en#i la $edin#ele +omitetului de Protec#ie +i(il al NATO $i ale gru urilor de lucru e ro!lematica infrastructurii critice $i a celor de e2 er#i, +omandamentul Protec#iei +i(ile din Romnia a men#inut o legtur ermanent cu structurile similare de rotec#ie ci(il ale #rilor artici ante ' Acti(it#ile ractice lanificate $i desf$urate de rotec#ia ci(il au a(ut ca sco reali%area o!iecti(elor de intero era!ilitate s ecifice, cu rinse n Programul Parteneriatului 3ntensificat, recum $i Planul Na#ional Anual de 3ntegrare' +a acitatea de ada tare a sistemului rotec#iei ci(ile din #ara noastr la condi#iile im use de ctre Alian#a Nord-Atlantic a fost demonstrat e tim ul artici rii la acti(it#i de regtire n comun, la constituirea unor for#e multina#ionale, de s ri"in $i asisten# umanitar n ca% de de%astre, n diferite %one ale glo!ului' Structuri de comand $i de inter(en#ie au artici at la misiuni reale n Al!ania, 4osnia5er#ego(ina, Somalia, Angola $i Turcia -la ac#iunile de cutare-sal(are, urmare a cutremurelor de(astatoare din august $i noiem!rie 19990, alturndu-se altor for#e similare din state cu e2 erien# $i tradi#ie n domeniu, demonstrnd un nalt ni(el de rofesionalism' +a urmare a atacurilor teroriste de la 11 se tem!rie 6771 din S,A, +omandamentul Protec#iei +i(ile a ini#iat un nou sistem de regtire a structurilor ro rii de inter(en#ie, rin introducerea unor scenarii referitoare la situa#iile de risc nuclear $i c&imic, ac#iuni teroriste com!inate cu de%astre ro(ocate' *n acest sens, tre!uie amintit desf$urarea n Romnia a e2erci#iilor interna#ionale8 9RAN+.A-6771 $i :,N;R.A-6776, e2erci#iul comun romno-olande% 4ARN.<=5.>A3STOS6771, e2erci#iul de urgen# radiologic n afara am lasamentului la +N. +.RNA9O:; A?3OPO@3S6771, alarmrile u!lice organi%ate eriodic la ni(elul localit#ilor' +a o recunoa$tere a rogreselor nregistrate de Romnia $i a rofesionalismului demonstrat de s eciali$tii rotec#iei ci(ile, n erioada A=11 octom!rie 6776, la Poiana 4ra$o(, s-au desf$urat

Reuniunea Plenar a +omitetului de Protec#ie ci(il al NATO $i Seminarul anual al acestuia cu tema Fa n fa cu noile provocri n domeniul proteciei civile' @a ro unerea Romniei, n rogramul con(enit a fost inclus o %i destinat #rii ga%d, entru re%entarea ca a!ilit#ilor de rotec#ie ci(il la ni(el na#ional $i local' Pe arcursul %ilei s-a desf$urat $i un e2erci#iu demonstrati( de rotec#ie ci(il Braov-6776, cu artici area for#elor de inter(en#ie a ar#innd rotec#iei ci(ile, om ierilor militari $i ci(ili, "andarmilor, oli#iei, B'A 'N', gardienilor u!lici, crucii ro$ii $i ser(iciilor u!lice descentrali%ate' Anul 6776 a fost marcat $i de artici area Romniei cu ec&i e de inter(en#ie la e2erci#iul interna#ional NATO1PfP de managementul consecin#elor TAB3NC T5. :RACON=6776, organi%at de .A:R++ NATO $i g%duit de +roa#ia' 9alorificnd e2 erien#ele acumulate, entru anul 677) Romnia s-a anga"at s g%duiasc $i s organi%e%e, m reun cu +entrul .uro-Atlantic de +oordonare a Rs unsului la :e%astre - .A:R++ -.uro-Atlantic :isaster +oordination +entre0 din cadrul NATO, .2erci#iul interna#ional NATO1PfP de managementul consecin#elor :A+3A-677)' Scenariul e2erci#iului a constat n simularea unui atac terorist cu folosirea de muni#ie cu dis ersie radiologic, cunoscut su! denumirea de D!om! murdarD' Sco ul e2erci#iului a fost de a testa rocedurile $i ca acit#ile ,nit#ii .uro-Atlantice de Rs uns la :e%astre - .A:R, -.uro-Atlantic :isaster Res onse ,nit0, de a m!unt#i ca acitatea na#iunilor +onsiliului Parteneriatului .uro-Atlantic = .AP+ -.uro-Atlantic Partners&i +ouncil0 n derularea rocedurilor de rs uns n ca%ul unui atac terorist, recum $i e(aluarea ca acit#ii na#iunii afectate de a coordona n mod eficient o era#iile interna#ionale de rs uns la incident' Paralel cu desf$urarea acti(it#ilor n teren, la sediul ,ni(ersit#ii de stat Pite$ti, s-au desf$urat lucrrile seminarului interna#ional cu tema Managementul Consecinelor unui Atac Terorist cu Mijloace de Dispersie Radiologic' .2erci#iul $i seminarul s-au !ucurat de o larg artici are interna#ional, este 67 de na#iuni contri!uind cu ersonal de inter(en#ie -)) ec&i e0 $i ersonal entru structurile de comand $i control ale e2erci#iului' 3n(itarea Romniei de aderare la Alian#a Nord-Atlantic a contri!uit semnificati( la consolidarea coo errii ntre structurile rotec#iei ci(ile, rin facilitarea coo errilor !ilaterale $i regionale, crearea condi#iilor entru erfec#ionarea acti(it#ilor de rotec#ie ci(il, ermi#nd alegerea unor rograme adec(ate de la e2erci#ii, ateliere de lucru seminare $i cursuri de regtire' @a 69 martie 6774 Romnia a nc&eiat o eta - drumul s re NATO, $i a $it e un drum nou8 drumul n cadrul NATO, ca stat aliat' Obiectivele Romniei, ca stat membru al NATO, rs und intereselor na#ionale ale #rii $i se ot defini astfel8 1. O Alian robust !i relevant , ba"at pe un parteneriat transatlantic soli#$ %. &onsoli#area parteneriatului NATO cu statele #in 'alcani, (uropa #e (st, &auca" !i Asia &entral , n s ri"inul sta!ilit#ii $i de%(oltrii lor democraticeE ). *uccesul procesului #e trans+ormare al NATO !i a misiunilor Alianei$ ,. -n aliat activ !i valoros .n combaterea terorismului. @a nce ut de secol ??3, Romnia face acum arte dintr-o Alian care $i continu misiunea fundamental de a rare colecti(, cu instrumente noi, ada tate noilor riscuri de securitate' +alitatea de mem!ru al Alian#ei consolidea% ca acit#ile Romniei de rote"are a securit#ii sale , ntr-un mediu n care /securitatea naional / .nseamn mai mult #ect putere militar sau ap rare , nseamn $i cooperare, valori comune, capacit i noi, implicare activ a tuturor palierelor societ ii -structuri gu(ernamentale, societatea ci(il0' ,na dintre institu#iile romne$ti care a contri!uit la eforturile na#ionale de reali%are a standardelor necesare aderrii la Alian#a Nord-Atlantic a fost +omandamentul Protec#iei +i(ile care, nce nd din anul 6774, a format m reun cu 3ns ectoratul Ceneral al +or ului Pom ierilor Bilitari noua institu#ie de ast%i8 3ns ectoratul Ceneral entru Situa#ii de ,rgen# - 3CS,'

+a $i continuator al misiunilor de rotec#ie ci(il n Romnia, 3CS, a continuat rela#iile de cola!orare, coo erare $i contri!u#ie la misiunile Alian#ei Nord-Atlantice n domeniul Planificrii ,rgen#elor +i(ile = care cores und cu domeniul de com eten# $i de acti(itate cu care 3CS, a fost in(estit rin lege' *n !a%a legisla#iei n (igoare, 3ns ectoratul Ceneral entru Situa#ii de ,rgen# este unctul na#ional de contact n rela#ia cu toate organi%a#iile interna#ionale s eciali%ate sau care au res onsa!ilit#i n domeniul managementului urgen#elor ci(ile' 3ns ectorul general al 3CS, este re re%entantul na#ional al Romniei, desemnat rin &otrre a +omitetului Na#ional entru Situa#ii de ,rgen# Romn la reuniunile lenare ale *naltului +omitet de Planificare a ,rgen#elor +i(ile al NATO' *n aceast calitate, ins ectorul general al 3CS, artici !ianual la reuniunile lenare ale S+.P+, unde alturi de ceilal#i $efi ai structurilor de managementul urgen#elor din na#iunile mem!re NATO $i Partenere, artici la rocesul deci%ional $i ndrumarea acti(it#ii organismelor de Planificarea ,rgen#elor +i(ile' Feful Ser(iciului 3ntegrare .uro ean, Asisten# $i Rela#ii 3nterna#ionale din cadrul 3CS, este re re%entantul na#ional al Romniei, desemnat rin &otrre a +omitetului Na#ional entru Situa#ii de ,rgen#, la reuniunile lenare ale +omitetului de Protec#ie +i(il al NATO' +a $i na#iune aliat, contri!u#ia Romniei la eforturile Alian#ei $i ale statelor mem!re $i artenere n domeniul Planificrii ,rgen#elor +i(ile, s-a concreti%at att n g%duirea $i organi%area n #ar de e(enimente marcante, deose!it de fa(ora!il a reciate de autorit#ile NATO $i de ctre artici an#i, ct $i n artici area la acti(it#ile g%duite $i organi%ate de alte state, $i anume8 677G8 .2erci#iul interna#ional NATO1PfP ASS3STAN+.=677G, @I(i(, ,crainaE de managementul consecin#elor HO3NT

677J8 .2erci#iul interna#ional NATO1PfP de managementul consecin#elor @AK3O-677J, Roma, 3taliaE 677J8 +ursul NATO1PfP Operaiuni Internaionale de Rspuns la De astre de Mediu, +onstan#a, RomniaE 677J8 .2erci#iul NATO de simulare TT? CR..N +@O,: cu tema8 olitica, rocedurile $i resursele rele(ante entru rolul NATO n rs unsul la un atac terorist cu folosirea de agent !iologic, sediul NATO din 4ru2elles, 4elgiaE 677J8 +ursul NATO1PfP Relaii de Cooperare Civil!Militar n cadrul "ATO , +onstan#a, RomniaE 677L8 .2erci#iul interna#ional NATO1PfP de managementul consecin#elor 3:ASSA 677L, 4iograd, +roa#iaE

Anul 677L a fost marcat de organi%area $i desf$urarea n Romnia, la Poiana 4ra$o(, n luna noiem!rie, a Reuniunii Plenare a *naltului +omitet de Planificare a ,rgen#elor +i(ile al NATO S+.P+' @a reuniunea lenar a S+.P+ NATO au artici at 14L re re%entan#i ai autorit#ilor na#ionale de management al urgen#elor ci(ile din 46 state mem!re NATO $i artenere, re$edin#i ai 4irourilor $i +omitetelor de Planificare - P4M+s, re re%entan#i ai Autorit#ilor Bilitare ale NATO = NBAs, $i ai :irectoratului de Planificare a ,rgen#elor +i(ile - +.P:' +onducerea Alian#ei a fost re re%entat e tim ul reuniunii lenare de Secretarul Ceneral Ad"unct al NATO entru O era#ii, dl' Bartin 5ONAR:, $i de Asistentul Secretarului Ceneral Ad"unct al NATO $i re$edinte al S+.P+, dl' Baurits HO+5.BS' Partea romn a fost re re%entat de ministrul 3nternelor $i Reformei Administrati(e, dl' +ristian :A93:, $i de Secretarul de Stat n Binisterul 3nternelor $i Reformei Administrati(e, dl' 9ictor Paul :O4R., recum $i de 3ns ectorul Ceneral al 3ns ectoratului Ceneral entru Situa#ii de ,rgen#, dl' general locotenent 9ladimir S.+AR;, n calitatea sa de re re%entant na#ional n cadrul S+.P+ NATO'

>erm conectat $i im licat n realit#ile momentului, atent la sc&im!rile climatice $i noile cerin#ele e care le im un, com let im licat n eforturile de asigurare a rotec#iei o ula#iei n orice moment, institu#ia romn res onsa!il entru managementul situa#iilor de urgen# $i continu eforturile n direc#ia erfec#ionrii regtirii s eciali$tilor si, entru a fi re%ent oriunde este ne(oie $i entru a se do(edi un artener de nde"de la ne(oie' Lt.colonel ing. Marius DOGEANU, eful Serviciului Integrare Euro ean!, Asistent"! i #ela"ii Intena"ionale al Ins ectoratului General entru Situa"ii $e Urgen"!