Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Scolar Agricol Fierbinti-Targ TEST DE EVALUARE INITIALA BIOLOGIE-IX Nume si prenume elev: Data: PARTEA I( 40 PUNCTE) 1.

Coloana A cuprinde denumirea animalelor, iar coloana B modul in care acestea isi petrec iarna . Scrie i pe !oaia de test asocierea dintre !iecare ci!r" a coloanei A #i litera corespun$"toare din coloana B. A B %.soparla a& raman active '. vrabia b& migrea$a %('()(*--). cucul c& amortesc *.ariciul d& +ibernea$a ,p 2. Coloana A cuprinde denumirea unor organe ale plantelor, iar coloana B tipuri de plante . Scrie i pe !oaia de test asocierea dintre !iecare ci!r" a coloanei A #i litera corespun$"toare din coloana B,stabilind modul in care acestea re$ista iarna A %.bulbi,tuberculi '.seminte ).muguri B a.plante lemnoase b.plante ierboase perene %---'---)--c.plante anuale

%'p Incercu ! " !er# c$re%&un'#!$#re r#%&un%u"u c$rec!.E%!e c$rec!# $ % n(ur# )#r #n!# *.B $!$&u" e%!e #"c#!u !: a.numai din substrat b.numai din !actori abiotici c.din substrat si !actori abiotici d.mai multe populatii 4.P$&u"#! # cu&r n+e n+ ) ' , a.ai aceleiasi specii b.ai unor specii di!erite dintr-un biotop c.asociati d.din ecosisteme di!erite -.P#+ure# +e .$ $#%e cu&r n+e: a.numai arbori b.numai arbusti c.arbori,arbusti si plante ierboase d.plante perene /.S!u+ u" & r#0 +e !r$. ce $.er# c$nc"u' "e: a.numarul consumatorilor este costant b numarul consumatorilor este mai mare decat numarul indivi$ilor cu care se +ranesc

c.numarul consumatorilor este mai mic decat numarul indivi$ilor cu care se +ranesc d.talia consumatorilor este mai mica 1.B $cen$'# + n &e%!er#: a.cuprinde plante primitive.musc+i,lic+eni& b.cuprinde si unele plante c.sunt pre$ente bacterii d.are umiditate mare

%/p

C ! ! 2 cu #!en! e2 #. r0#! "e ur03!$#re2 nu0er$!#!e cu c .re +e "# 4 "# 10. D#c3 #&rec #! c3 #. r0#! # e%!e #+e)3r#!32 %cr e! 2 5n %&#! u" + n +re&!u" c .re c$re%&un'3!$#re #. r0#! e 2 " !er# A. D#c3 #&rec #! c3 #. r0#! # e%!e .#"%32 %cr e! 2 5n %&#! u" + n +re&!u" c .re c$re%&un'3!$#re #. r0#! e 2 " !er# 6 % 0$+ . c#! &#r! #" #. r0#! # &en!ru c# #ce#%!# %3 +e) n3 #+e)3r#!3. A. r0#! # 0$+ . c#!3 %e %cr e 5n %&#! u" +e %u7 #. r0#! # .#"%3 &e c#re $ 0$+ . c#! . ---%.Bioceno$a ocupa un anumit teritoriu geogra!ic !ara corelatii ale mediului abiotic. ---'.0antul tro!ic cuprinde organisme intre care se stabilesc origini comune. %/p PARTEA II (-0&) 1.Ec$% %!e0u" e%!e un !#!e# +e 7#'# # 7 $%.ere . a&1ndicati categoriile din !actori abiotici care caracteri$ea$a biotopul b&2re$entati o caracteristica a biotopului 34ona polara5 si o caracteristica a bioceno$ei c&Clasi!icati si e6empli!icati consumatorii %7p 2.Re"#! "e n!er%&ec . ce a&Dati doua e6emple de relatii de cooperare b&2re$entati o relatie antibiotica si motivati e6emplul ales. c&1ndicati o relatie de reproducere intre doua specii din ecosistemul 3padure5 si e6plicati e6emplul ales %7p ).0anturile tro!ice sunt repre$entari gra!ic ale relatiilor tro!ice,avand in natura *-7 verigi. Alcatuiti : a&doua lanturi tro!ice terestre b&doua lanturi tro!ice acvatice c&doua lanturi tro!ice diurne d&doua lanturi tro!ice nocturne '/p Timp de lucru:*/ minute