Sunteți pe pagina 1din 2

- modelul nr. 3 FI de POST aferent contractului de munc nr. ......... din data de .....................

Denumire post: Asistent Medical (cod ref. AM) ocul desf!"ur!rii muncii: secia Terapie intensiv Departament: Ser#icii medicale $ %ardiolo&ie Su'ordonare: Asistentului ef Super#i(are: Supervizeaz activitatea personalului infirmierilor/ngri itorilor care lucreaz n secie. care sterilizeaz instrumentele medicale i a

)ela*ii func*ionale: cu medicii i asistenii din secia Terapie intensiv. Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corect a procedurilor de ngri ire a !olnavilor dispuse de medicul specialist.

Acti#it!*i principale: "onitorizarea permanent a pacienilor# Administrarea tratamentelor intravenos$ intramuscular$ sau oral# %ompletarea i actualizarea permanent a fiei de o!servaie a pacienilor# &nformarea pacienilor despre modul de utilizare a medicamentelor i despre potenialele lor riscuri sau efecte adverse# &dentificarea nevoilor pacienilor i formularea de recomandri competente. Sarcini "i +ndatoriri specifice: 'aportarea evoluiei strii de sntate a pacienilor$ at(t asistentului ef$ c(t i medicului specialist. )esponsa'ilit!*i ale postului: 'spunde pentru aplicarea corect a tratamentului fiecrui !olnav. 'spunde pentru respectarea orelor de vizit si de odi)n ale !olnavilor. 'spunde pentru ordinea i curenia din saloane. Autoritatea postului: asigur aplicarea corect a procedurilor de ngri ire a !olnavilor dispuse de medicul specialist. %erin*e specifice postului Studii de specialitate, cu atestat de li'er! practic! # -.perien*! de minim * an ca asistent medical# Atitudine po(iti#! "i conciliant! n relaiile cu pacien*ii i cole&ii # +,celente a!iliti de comunicare "i de rela*ionare interpersonal! # Solicitudine, interes profesional, inte&ritate.

Deplas!ri -recvena. %ondiii asigurate. )ela*iile cu alte departamente: descrise n 'egulamentul de organizare i funcionare i 'egulamentul de ordine interioar.

%ondi*ii de munc!: e,celente$ dotare modern cu aparatur de specialitate# program normal de lucru$ n sc)im!uri.

Salari(are: Salariul !rut lunar este de ..................... lei noi$ la care se adaug sporurile negociate.

Facilit!*i: transport gratuit Sanc*iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevzute n fia de post sunt descrise pe larg n 'egulamentul intern /'0&1. S.%. 222222222 3irector 4eneral 22222222222. 3ata.................................... Am luat la cunotin$ 222..222222222222