Sunteți pe pagina 1din 56

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.200

CURRICULUM
LICEU TE!NOLO"IC CLASA a #I$a

CALI%ICAREA& TE!NICIAN 'N ADMINISTRAIE N()el 3

*UCURETI 200+

AUTORI& DORO*ANU ELENA MATEI RODICA 8O8ESCU LUMINIA 8OTO1EI CTLINA TANISLA1 CRISTINA 1ERDE TE%ANIA $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( $ C,le-(.l E/,n,0(/ 61(r-(l Mad-ear.6 8l,(e23( $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;. $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e $ C,le-(.l E/,n,0(/61(r-(l Mad-ear.6 8l,(e23( "EOR"ESCU RO#ANA $ C,le-(.l E/,n,0(/ 4I,n "5(/a6 T7r-,)(23e NE"OI IOLANDA MA"DALENA9 $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;.

"RU8UL DE AUTORI RE1I<UIRE& D(0a Ral./a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( D,r,=an>. Elena $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1((l,r *./.re23( "e,r-e?/. R,xana $ C,le-(.l E/,n,0(/ I,n "5(/a T7r-,)(23e Il(e?/. R,d(/a $ C,le-(.l E/,n,0(/ @I.l(an 8,A@ Cl.B$NaA,/a Ma3e( R,d(/a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1(r-(l Mad-ear. 8l,(e23( 8,23,)e( C;3;l(na $ C,le-(.l E/,n,0(/ *.:;. T,d,r.> A0al(a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1. Mad-ear. T7r-. C(. 1erde2 3eDan(a $ C,le-(.l E/,n,0(/ 1(r-(l Mad-ear. 8l,(e23(

CONSULTANI: CIO*ANU "A*RIELA Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului ro!e"ional #i Te$ni% TANISLA1 CRISTINA E Cole&iul '%onomi% Ion ($i%a Tr&ovi#te ) e*+ert lo%al

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

8LAN DE 'N1MFNT L(/e.l 3e5n,l,-(/ /la?a a #I $ a Ar(a /.rr(/.lar; Te5n,l,-(( Cal(D(/area& Te5n(/(an Gn ad0(n(?3ra>(e C.l3.r; de ?Ae/(al(3a3e 2( (n?3r.(re Ara/3(/; ?;A3;07nal; M,d.l.l I& T,3al ,re/an Marketingul afacerii din care: M,d.l.l II& "lanificarea o eraional! M,d.l.l III& #rgani$area resurselor umane M,d.l.l I1& %ontabilitatea e&enimentelor n administraie M,d.l.l 1& 'inane (i fiscalitate T,3al ,re/an din care : T,3al ,re/an din care: T,3al ,re/an din care: T,3al ,re/an din care: 330 ,re laborator tehnologic instruire ractic! laborator tehnologic instruire ractic! laborator tehnologic instruire ractic! laborator tehnologic instruire ractic! 33 33 33 33 -

T,3al ,re/an&10 ,re/?;A3;07n; x 33 ?;A3;07n( H S3a-(( de Are-;3(re Ara/3(/; M,d.l.l 1I& T,3al ,re/an

laborator tehnologic )) instruire ractic! 330 ,re 120 ,re 30 laborator tehnologic instruire ractic! 3* I0

Igiena, securitatea muncii (i rotecia mediului din care: M,d.l.l 1II& %ores ondena n administraie (i secretariat T,3al ,re/an din care:

T,3al ,re/an& 30 ,re/?;A3;07n; x J ?;A3;07n(/anH C.rr(/.l.0 Gn de:),l3are l,/al; M,d.l.l 1III& ,eali$area acti&it!ii de birou T,3al ,re/an din care:

laborator tehnologic instruire ractic! +* 120 ,re 132 ,re 132 laborator tehnologic )) instruire ractic! 33 TOTAL +K2 ,re/an

T,3al ,re/an& J ,re/?;A3;07n; x 33 ?;A3;07n( H132 ,re

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

N,3; (n3r,d./3(); %alific!rile entru -I%./- T.01#-#2I% sunt re$entate entru rima dat! ntr-un mod unitar, fiind cu rinse ntr-un 3T4154,5 5. ",.26TI,. ",#'.3I#14-6 73""8, care &a garanta reg!tirea unitar! a tuturor ele&ilor (i adulilor care doresc s! obin! calificarea9 .laborarea %urriculum-ului orne(te de la 3tandardul de reg!tire rofesional!, entru calificarea de ni&el 3, :Te5n(/(an Gn ad0(n(?3ra>(e;9 1oul %urriculum este elaborat n conformitate cu 3tandardul de "reg!tire "rofesional!, a&<nd n &edere cerinele anga=atorilor9 "rofesorul &a urm!ri achi$iionarea de com etene de c!tre ele&, iar e&aluarea erformanelor ele&ilor se &a a>a e demonstrarea dob<ndirii com etenelor9 "entru calificarea :Te5n(/(an Gn ad0(n(?3ra>(e;, reg!tirea se reali$ea$! rin urm!toarele ti uri de com etene:com etene cheie,com etene tehnice generale,com etene tehnice s eciali$ate9 /nit!ile de com eten! tehnice generale (i cele s eciali$ate cu rinse n 3"" re re$int! module de reg!tire de sine st!t!toare9 %om etenele cheie sunt re arti$ate n diferite module, n funcie de osibilit!ile de e>ersare (i e&aluare a acestora9 4cest lucru nu nseamn! c! e>ersarea lor nu oate fi f!cut! n cadrul oric!rui alt modul ci numai c! e)al.are ?e Da/e n.0a( Gn /adr.l 0,d.l.l.( re?Ae/3() 9 %ele trei categorii de com etene, de$&oltate n tim ul demersului didactic ca un ntreg, ofer! absol&enilor (ansele unei mai mari fle>ibilit!i ocu aionale cerute de iaa muncii9 4stfel, du ! dob<ndirea calific!rii absol&entul oate desf!(ura acti&it!i de secretariat, de funcionar, de referent at<t n organi$aii ublice c<t (i n cele articulare9 4bordarea curriculum-ului &a a&ea n &edere urm!toarele as ecte: curriculumul se &a utili$a m reun! cu 3"" ul? coninuturile tematice sunt elaborate erforman! din 3""9 # eraionali$area cuno(tinelor teoretice constituie elemente de lucru entru rofesorul de s ecialitate n sco ul reali$!rii urm!toarelor obiecti&e: ,eali$area red!rii n&!!rii n ers ecti&! interdisci linar!, &alorific<nd informaiile (i e ba$a condiiilor de a licabilitate (i a criteriilor de

cuno(tinele nsu(ite de c!tre ele&i n clasa a X-a la disci linele: : C,n3a=(l(3a3e6, :S3.d(.l /al(3;>(( Ar,d.?el,r 2( ?er)(/((l,r69 4E/,n,0(a Gn3reAr(nder((6 ,eliefarea rinci alelor elemente teoretico-metodologice, a licabile cu rioritate la agentul economic de rofil "unerea la dis o$iia ele&ilor a unor studii de ca$ la fiecare modul "erfecionarea rofesional! datorit! schimb!rilor ra ide n ceea ce ri&e(te satisfacerea

e>igenelor tot mai ridicate ale clienilor Tehnician n administraie, clasa a XI-a
@

#rele de laborator tehnologic de la urm!toarele module: MarLe3(n-.l aDa/er(( M1 ,r;N , 8lan(D(/area ,Aera>(,nal; M1 ,r;N, Or-an(:area re?.r?el,r .0ane M1 ,r;N , se desf!(oar! pe baza modelului de proiectare firma de exerciiu . A/e?3e ,re de la=,ra3,r ),r D( ,r-an(:a3e Gn ,rar.l 2/,l(( Gn a/eea2( :(9 -r.Aa3e Gn /al.A de 3 ,re/:( Aen3r. a a?(-.ra eD(/(en>a a/3()(3;>(( Gn D(r0a de exer/(>(.. "entru asigurarea remiselor integr!rii rofesionale a absol&enilor e iaa muncii, c<t (i entru formarea rofesional! continu!, este ne&oie de fle>ibilitate (i ada tare la ti urile de com etene identificate ca fiind necesare n re$ent (i mai ales n &iitor e o iaa a muncii aflat! n continu! schimbare (i ada tare la cerinele im use de de$&oltarea economic!9 %om etenele generale care ot fi de$&oltate rin acti&itatea n cadrul firmei de e>erciiu, al!turi de com etenele tehnice s eciali$ate s ecifice modulelor de reg!tire, dau osibilitatea ele&ilor ca la finalul unei sec&ene de reg!tire ractic! reali$at! cu rofesorul de s ecialitate (iAsau cu maistrul instructor s!: organi$e$e (i s! conduc! acti&it!i n cadrul com aniilor din domeniul ser&iciilor? fundamente$e strategii9 elabore$e oferta de roduse (i ser&icii a com aniei? in! e&idena contabil! a com aniei? efectue$e anali$a eficienei economico-financiare a com aniei9

%(r0a de exer/(>(. este un conce t didactic9 ba$at e n&!area rin ractic!9 .ste o simulare a unei firme reale, care oate fi reali$at! rin im licarea direct! a unui rofesor coordonator9 O D(r0; de exer/(>(. este o firm! simulat!, care oglinde(te o eraiunile lumii afacerilor reale, n ramura aleas!9 .ste un conce t didactic, o imitaie a unei situaii educaionale9 Reeaua creat de firmele de exerciiu care i desfoar activitatea n coli, organizat i condus de Centrala irmelor de exerciiu, inclus n reeaua internaional a irmelor de !xerciiu, rspunde cerinelor economiei naionale i mondiale printr"un nvm#nt orientat la maximum ctre pregtirea practic9 4cesta este diri=at s re indi&id (i de$&oltarea ersonalit!ii lui9 Bn firmele de e>erciiu se creea$!, e c<t osibil, intercone>iunile cele mai a ro iate de realitate care se stabilesc ntre oameni, n cursul desf!(ur!rii diferitelor ti uri de acti&it!i s ecifice rocesului de roducie dintr-o com anie9 4cest model creea$! osibilit!i nelimitate entru reali$area roceselor acti&e (i de de$&oltare, de creare de leg!turi reci roce, at<t ntre membrii colecti&ului c<t (i ntre diferitele firme din tar! (i din str!in!tate 9 Bn tim ul acti&it!ii n firma de e>erciiu se definiti&ea$! (i se de$&olt! com etenele fundamentale necesare entru a lucra ntr-o com anie9 #rgani$area n&!!m<ntului sub forma unei com anii care (i Tehnician n administraie, clasa a XI-a
C

rofesionale reale, cu obiecti&e

desf!(oar! acti&itatea e o ia! determinat! (i subordonat! legislaiei n &igoare n ar! (i str!in!tate, stabile(te n ce m!sur!, /.0 9 .nde 2( /7nd se a lic! cuno(tinele dob<ndite e arcursul rocesului de n&!are9 Cara/3er(?3(/(le D(r0e( de exer/(>(.:

un laborator entru reg!tirea teoretic! (i ractic! economic!? (i desf!(oar! acti&itatea ca o firm! real!, dar cu bani (i m!rfuri &irtuale, n conformitate cu ractica (i legile s ecifice economiei naionale? formea$! cuno(tine des re locul de munc!, sub conducerea metodologic! a rofesorului? ofer! osibilitatea de a im lica n rocesul de n&!are e> eri din sfera ractic!? deci$iile gre(ite, care n realitate ar crea robleme serioase, nu au astfel de urm!ri n ca$ul unei firme de e>erciiu, dar ofer! situaii de n&!are? -ocul de desf!(urare a acti&it!ii firmei de e>erciiu este un cabinet dotat cu mobilier

cores un$!tor, cu echi amente necesare n&!!rii, entru efectuarea de o eraii economice (i comerciale care s! simule$e acti&itatea unei firme din sfera economic! real!9 3co ul firmei de e>erciiu este ca ele&ii s! dob<ndeasc! com etene cheie, care s! le ermit! s! se reali$e$e cu succes n lumea real!9 C,0Ae3en>e /5e(e& abilit!i antre renoriale de rinderi de lucru n echi ! ca acitate de conducere autonomie de lucru luarea de deci$ii (i asumarea r!s underii culegerea (i relucrarea inde endent! a informaiilor g<ndirea creati&! a licarea n ractic! a cuno(tinelor teoretice re$ol&are de situaii roblem! erse&eren! organi$area locului de munc! S/,A.l ?( ?ar/(n(le ed./a3()e ale D(r0e( de exer/(>(. ?e real(:ea:; Ar(n & Tehnician n administraie, clasa a XI-a
)

3imularea roceselor de lucru dintr-o ntre rindere ? ,eali$area unei leg!turi nemi=locite ntre teorie (i ractic! ? 4 licarea n ractic! a cuno(tinelor de la di&erse disci line (i module de studiu? %oo erarea ntre ele&i? 4cionarea n situaii neobi(nuite? 3e lucrea$! ntr-un centru antre renorial - care este un simulator de birou modern9 rocesul de reg!tire I1 sau ",I1 intermediul ,irmei de %onduc!torii de

"rofesorii au un rol hot!r<tor n

e*er%iiu9 .i trebuie sa aib! a titudini (i cuno(tine de comer (i de management9 rinci iul e>erciiu& reg!tirii orientate s re artea ractica9 3arcini ale

,irme de e*er%iiu sunt consultani (i organi$atori ai rocesului de reg!tire (i trebuie s! st! <neasca rofesorilor coordonatori de firm! de

4corda consultaii (i un ele&ii s! desf!(oare acti&it!i ractice n mod inde endent n Derific! cuno(tinele (i com etenele nsu(ite de ele&i9 3tabilesc sarcini cu sco final entru ele&i9 #rgani$ea$! acti&itatea n ,irma de e*er%iiu#rgani$ea$!, n anumite ca$uri, acti&itatea e gru e mai mici9 Moti&ea$!, acti&ea$! (i orientea$! acti&itatea ele&ilor9

cadrul unei !irme de e*er%iiu-

8r,),/;r( Aen3r. Ar,De?,r(( /are G2( de?D;2,ar; a/3()(3a3ea ?.= D,r0a ,irmei de e*er%iiu: 3e lucrea$! in echi a - lucru care face a el la calit!i recum s irt de r!s undere, ca acitate

organi$atoric!, e>actitate, reci$ie, acuratee, rice ere de a re$ol&a conflicte9 3e a lic! n ractic! cuno(tine din di&erse domenii, recum contabilitate, dre t, informatica, (tiine sociale, si altele, ceea ce nseamn! ca acti&itatea n cadrul unei ,irmei de e*er%iiu solicit! o munc! (i o calificare su limentara (i inde endent!9 3e studia$! (i se a lic! normele stabilite entru acti&itatea ,irmei de e*er%iiu 7legi, hot!r<ri de gu&ern, ordonane de gu&ern (i altele89 "rofesorul trebuie s! fie la curent cu toate modific!rile din domeniu9 "rin stimularea de situaii reale, ele&ii fac cuno(tin! cu sco urile s ecifice ntre rinderii, cu structura ei organi$atoric!, cu cone>iunile e>istente (i fi(a ostului9 4cest lucru im une ca menin! leg!turi str<nse cu ntre rinderea artenera cu obiect de acti&itate asem!n!tor9 rofesorul s!

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

"rofesorul este obligat s!-(i l!rgeasc! ro riile cuno(tine n di&erse domenii, legate de acti&itatea ,irmei de e*er%iiu9 /tili$area com uterului n acti&itatea ,irmei de e*er%iiu solicit! erfecionarea com etenelor de utili$are a calculatorului9 ,olul rofesorului este diferit - el trebuie s! s ri=ine acti&itatea, s! o coordone$e, s! lanifice (i s! controle$e9 Toate acestea resu un o munc! mai dificil!, mai intensi&!, dar (i mai interesant!9 ,irma de e*er%iiu im une a licarea unor metode di&erse: lucru n echi !, acti&itate in gru uri mici, simulare, e> eriment, acti&itate indi&idual!, re$entare, studiu de ca$9

A)an3aBe ale de?D;2.r;r(( a/3()(3;>(( d(da/3(/e ?.= D,r0a ,irmei de e*er%iiu:


4cti&itatea se desf!(oar! e echi e9 "rocesul muncii este mai im ortant dec<t re$ultatul final 7adic! un ca$ re$ol&at incorect sau o situaie sc! ata de sub control ot a&ea urm!ri mai bune entru ele&i9 In firma de e>erciiu nici o sarcina nu are din rinci iu numai o singura re$ol&are sau o re$ol&are F corecta G9 'irmele de e>erciiu care lucrea$! n ierdere ot furni$a re$ultate mai bune din unct de &edere didactic89 "rocesul de n&!!m<nt este mai structurat9 .le&ii trebuie s! (i asume o res onsabilitate mai mare9 In firm! de e>erciiu artici area fiec!rui ele& trebuie s! fie egal!, adic! &olumul de munca trebuie s! fie acela(i9

8r,De?,r.l Gn/.raBea:;& asumarea de res onsabilit!i? ado tarea de deci$ii? lucrul n echi !? g<ndirea critic!? re$ol&area de robleme, etc9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

MODULUL I MAROETIN"UL A%ACERII I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum : curriculum difereniat 7%58, - 1r9 de ore: ))oreAan, din care: 33 ore laborator tehnologic 7firma de e>erciiu8? - Toate orele sunt efectuate de rofesorul de s ecialitate9 II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 10. MarLe3(n-.l aDa/er(l,r III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e /%I*9 Marketingul afacerilor C,0Ae3en>e (nd()(d.ale %I9 4nali$ea$! rolul marketingului n acti&itatea agentului economic C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e R,l.l 0arLe3(n-.l.( Gn a/3()(3a3ea a-en3.l.( e/,n,0(/ #biecti&ele marketingului: economice 7cifra de afaceri, cota de ia!, &olumul &<n$!rilor8 (i sihologice 7imaginea firmei, ni&elul fideli$!rii clienilor, gradul de satisfacere al clienilor8, "rinci iile marketingului: satisfacerea clienilor (i obinerea de rofit %omunicarea non&erbal! %oordonarea funciilor de marketing n reali$area sco urilor ieei (i a ne&oilor, ma>imi$area su erioar! a clienilor Cer/e3area de 0arLe3(n- 2( ne),(le /l(en>(l,r %29 5etermin! ne&oile clienilor Tehnician n administraie, clasa a XI-a In&estigarea ne&oilor clienilor: surse ro use: in&estigarea conectarea la mediu, (i satisfacerea eficient! cu consumatorii

entru satisfacerea ne&oilor acestora: &erbal!,

rofitului

rimare, surse secundare


+

3tabilirea metodelor de cercetare a ne&oilor clienilor: in&estigarea surselor rimare, cercetarea direct!, e> erimentul de marketing

4nali$area (i inter retarea datelor: grafice, diagrame, scale, chestionare 7manual sau informati$at8

OA,r3.n(3;>(le de 0arLe3(n %39 4nali$ea$! o ortunit!ile de marketing .&aluarea factorilor e>terni ai agentului economic: micromediul, macromediul Identificarea acti&it!ilor ublicitare 5e$&oltarea (i fundamentarea diferitelor strategii de ia!: e ba$a factorilor endogeni (i e>ogeni? du ! o$iia agentului economic fa! de elementele e&oluiei ieei I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e Toate coninuturile modulului :Marketingul afacerii; &or fi efectuate de rofesorul de s ecialitate n orele de teorie (i de laborator tehnologic9 %oninuturile ot fi abordate n ordinea n care sunt re$entate n tabelul de corelare a acestora cu com etenele indi&iduale9 $rele de laborator te%nologic ale modulului se desfoar pe baza modelului de proiectare firma de exerciiu . ,irma de e*er%iiu este un concept didactic. bazat pe nvarea prin practic. !ste o simulare a unei firme reale, care poate fi realizat prin implicarea direct a unui profesor coordonator. &otivul alegerii unei firme de exerciiu desc%ise, fr produse reale, este de a simula un fenomen n cadrul instruirii pentru afaceri, care s cuprind toate aspectele activitilor comerciale i de afaceri, fr a implica riscuri antreprenoriale. 'n cadrul firmei de exerciiu, elevii vor putea lucra succesiv n compartimentul de mar(eting. )ici ei vor putea desfura activiti concrete cum ar fi* stabilirea obiectivelor de mar(eting ale firmei, aplicarea unor principii eficiente de comunicare cu consumatorii, analiza pieei i studierea nevoilor de consum existente n vederea identificrii oportunitilor existente, evaluarea factorilor externi ai firmei, realizarea unor cercetri de mar(eting cu scopul de a dezvolta strategii c#t mai eficiente pentru firm. Tehnician n administraie, clasa a XI-a
I*

constr<ngerilor de marketing a

asu ra agentului

economic: de mediu, etice, legale, sociale,

"rofesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator im lic<nd acti& e cel ce n&a!9 3e ot utili$a metode ca: obser&aia, munca inde endent!, e> erimentul, simularea, roblemati$area, =ocul de rol, e>erciiul, discuiile n gru brainstormingul etc9 4ceste metode se caracteri$ea$! rin fa tul c!: sunt centrate e ele& (i e acti&itate? un accent e de$&oltarea g<ndirii, formarea a titudinilor (i a de rinderilor? ncura=ea$! artici area ele&ilor, creati&itatea, iniiati&ele? determin! un arteneriat rofesor - ele&? au un uternic accent formati&, nu informati&? resu un folosirea unui limba= sim lu, accesibil? ada tea$! metodele de lucru la ni&elul clasei9 care stimulea$! critica, n&!area rin roiecte, studiul de ca$,

Dor fi romo&ate situaiile din &iaa real! (i se &a urm!ri a licarea cuno(tinelor la robleme reale, entru a se ine cont n m!sur! mai mare de ne&oile ele&ilor, ale anga=ailor (i ale societ!ii9 .le&ilor li se &a ermite s! a lice ro riul mod de nelegere a coninutului, rin desco erire, con&ersaie (i reali$area de materiale cum ar fi: roiecte, scheme, ortofolii9 ,e arti$area num!rului de ore e coninuturi tematice se reali$ea$! n funcie de ritmul de n&!are al ele&ilor (i de com le>itatea coninutului9 3e &or romo&a metode acti& artici ati&e, centrate e ele&, care de$&olt! g<ndirea ncura=ea$! artici area ele&ilor, de$&olt! creati&itatea (i reali$ea$! o comunicare multidirecional!9 4&anta=ele n&!!rii centrate e ele&:

cre(terea moti&aiei ele&ilor, deoarece ace(tia sunt con(tieni c! ot influena rocesul de n&!are? eficacitate mai mare a n&!!rii (i a a lic!rii celor n&!ate, deoarece aceste abord!ri folosesc n&!area acti&!? memorare mai bun!, ele&ii (i amintesc mai u(or ce au n&!at, deoarece a st! <ni materia nseamn! a o nelege? osibilitate mai mare de includere oate fi ado tat! n funcie de otenialul fiec!rui ele&, in<nd cont de fa tul c! fiecare ele& are o ca acitate de a n&!a diferit!9

4cti&it!ile la lecii &or fi &ariate, astfel nc<t, indiferent de stilul de n&!are caracteristic, toi ele&ii s! dob<ndeasc! com etenele necesare9 3e recomand! de asemenea organi$area red!rii-n&!!rii utili$<nd acti&it!i difereniate e gru uri de ele&i care facilitea$! rocesul de n&!are9 4ceast! metod! se oate a lica entru &erificarea ntre Tehnician n administraie, clasa a XI-a
II

colegi 7&erific!ri (i e&alu!ri ale lucr!rilor ntre colegi8, =oc de rol 7ele&ii se a=ut! reci roc, iar rofesorul i ndrum! entru o n&!are eficient!89 %riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ilor sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 .&aluarea final! a com etenelor trebuie reali$at! n concordan! cu 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 "romo&area modulului este demonstrat! rin atingerea tuturor com etenelor s ecificate n tabelul de corelare a com etenelor cu coninuturile9 %om etenele s ecifice unui modul nu &or fi su use e&alu!rii finale n cadrul altor module9 4cest lucru nu e>clude e>ersarea (i de$&oltarea acestora (i rin arcurgerea coninuturilor altor module9 "rocesul de e&aluare e arcursul anului (i e&aluarea final! trebuie s! urm!reasc! gradul de dob<ndire a com etenelor (i nu ni&elul de cuno(tine acumulate9 %uno(tinele (tiinifice nu re re$int! dec<t cadrul n care se de$&olt! com etenele9 "e arcursul anului ele&ul trebuie s! fie su us e&alu!rii rin robe de e&aluare diferite, n momente diferite, iar re$ultatul final al e&alu!rii 7atingerea com etenelor8 &a a&ea n &edere rogresul reali$at de acesta9 .le&ii trebuie e&aluai numai n ceea ce ri&e(te dob<ndirea com etenelor s ecificate n cadrul acestui modul9 Bn situaia n care ele&ul nu reu(e(te s! demonstre$e nsu(irea unei com etene, acesta are osibilitatea de a artici a la o nou! e&aluare, du ! o erioad! de reg!tire9 "rofesorul (i elaborea$! achete de e&aluare entru toate com etenele incluse n modul9 "entru a &eni n s ri=inul rofesorilor este re$entat un model 7orientati&8 de reali$are a e&alu!rii e com etene9 4cti&it!ile su use e&alu!rii sunt criteriile de erformant! (i condiiile de a licabilitate ale com etenei e&aluate9 !xemplificarea unui pac%et de evaluare pe o competen /9%9 I* Marketingul afacerilor % 2: 5etermin! ne&oile clienilor9 Cr(3er(( de AerD,r0an>; a In&estigarea ne&oilor clienilor 3tabilirea metodelor de cercetare a ne&oilor clienilor 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; surse rimare surse secundare in&estigarea surselor rimare cercetarea direct! e> erimentul de marketing 8r,=e de e)al.are "robe racticeAscrise Aorale "robe racticeAscrise Aorale
I2

reci$!rile incluse n

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

4nali$area (i inter retarea datelor c

grafice diagrame scale chestionare 7manual sau informati$at8

"robe racticeAscrise Aorale

A/3()(3a3e. Ionescu Mihai are o firm! : %o J ser&ice; s eciali$at! n reali$area de co ii alb negru (i color9 %lientela sa este alc!tuit! din ele&i de la liceul din a ro iere 7I)** ele&i89 5orind s!-(i di&ersifice oferta el dore(te s! ofere s re &<n$are telefoane mobile9 5ar este dificil s! aleag! ntre o eratorii de telefonie mobil! de e iaa rom<neasc! (i ntre m!rcile de telefoane e>istente9 %unosc<nd ca acitatea &oastr! de cercetare dl9 Ionescu &! solicit! s! reali$ai o anali$! a ieei de telefoane mobile din localitate (i de a conclu$iona cu ri&ire la o ortunitatea de a &inde una sau mai multe m!rci9 D! indic! o cercetare direct!, selecti&! , e ba$! de chestionar9 Sar/(n( de l./r.& I9 Identific! sursele de informaie9 29 3tabile(te metodele de cercetare e care le &ei folosi 39 "roiectea$! un chestionar referitor la iaa de telefonie mobil!9 @9 4 lic! chestionarul e un e(antion9 C9 4nali$ea$! (i inter retea$! datele obinute9 "rofesorul &a e&alua ele&ul e ba$a unei grile de e&aluare9 "r(la de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& /9%9I*: Marketingul afacerilor %9 2: 5etermin! ne&oile clienilor

Nr. Cer(n>e /r3. Identific! sursele de informaie a9


rimare secundare

Re:.l3a3.l e)al.;r(( Da ?a. MPN N. ?a. M#N

Da3a

b9

3tabilirea metodelor de cercetare a ne&oilor clienilor Da ?a. MPN in&estigarea surselor rimare, cercetarea direct!, N. ?a. M#N e> erimentul de marketing "roiectarea chestionarului Da ?a. MPN
I3

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

N. ?a. M#N 4 licarea chestionarului

Da ?a. MPN

c9

N. ?a. M#N 4nali$area (i inter retarea datelor: grafice, diagrame, scale, Da ?a. MPN chestionare N. ?a. M#N 2rafice , diagrame, scale %onclu$ii

Da ?a. MPN N. ?a. M#N

"rofesorul &a urm!ri modul de lucru al ele&ului9 "entru e(antionul asu ra c!ruia &a fi a licat chestionarul este suficient un num!r de I*-2* ersoane9 !valuatorul va bifa fiecare sarcina ndeplinita corect de ctre elev. Competena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o singura dat. Certificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. +arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pregtire folosindu"se acelai instrument de evaluare. re%izri +entru a+li%area +ro/ei de evaluare elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestei competene se va realiza n urma evalurii formative. nregistrarea performantei se va realiza printr"o fisa de observare completat de profesor pe parcursul probei Su&e"tii +rivind dovezile evalurii: ia de observare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii ,entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. $rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului.

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

I@

MODULUL II 8LANI%ICAREA O8ERAIONAL I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum: curriculum difereniat 7%58 - 1um!r de ore: de )) oreAan, din care 33 ore de laborator tehnologic 7firma de e>erciiu8 - Toate orele sunt desf!(urate de rofesorul de s ecialitate9 II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC&11 8lan(D(/area ,Aera>(,nal; III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e /%:II "lanificarea o eraional! C,0Ae3en>e (nd()(d.ale %I 4nali$ea$! structura organi$atoric! a unit!ii economice C,n>(n.3 3e0a3(/ S3r./3.ra ,r-an(:a3,r(/; a Gn3reAr(nder(( Identificarea factorilor de influen! a ti urilor de structuri organi$atorice& - ti ul (i com le>itatea roduciei de bunuri (i ser&icii, - dimensiunile ntre rinderii, - calificarea ersonalului, - cadrul =uridic (i statul =uridic de funcionare, - strategia de$&olt!rii9 Ti uri de structuri organi$atorice: com le>e, sim le 3tabilirea o$iiei sale n structura organi$atoric!& - n cadrul firmei, n cadrul com artimentelor, n cadrul birourilor 5eterminarea relaiilor ce se stabilesc n cadrul structurii organi$atorice& - ierarhice, funcionale, de coo erare, de re re$entare, de stat ma=or, de control Or-an(:area a/3()(3;>(( Identificarea obiecti&elor entru diferite o$iii n structura organi$atoric!: %2 ost, funcie, com artiment, agent economic
IC

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

#rgani$ea$! acti&it!i n funcie de obiecti&e

3tabilirea unui lan entru reali$area acti&it!ii: - indi&idual, colecti& 4nali$area resurselor necesare acti&it!ii: - materiale, financiare, umane E)al.area re:.l3a3el,r a/3()(3;>(( 4legerea modalit!ilor de e&aluare 'eed-back: - autoe&aluarea,

% 3: .&aluea$! re$ultatele obinute

- e&aluarea intern! 7la ni&el de unitate o erati&! de e>ecuie8, - e&aluare e>tern! /tili$area instrumentelor de e&aluare: - fi(e de autoe&aluare, - fi(e de e&aluare cu indicatori de calitate s ecifici 5escrierea re$ultatelor e&alu!rii: ra ort de acti&itate "ro une m!suri de mbun!t!ire a acti&it!ii: legate de organi$are, resurse

I1.

S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e de rofesorul de

Toate coninuturile modulului :"lanificarea o eraional!; &or fi efectuate s ecialitate at<t n orele de teorie c<t (i n orele de laborator tehnologic9

$rele de laborator te%nologic ale modulului sunt desfurate pe baza modelului de proiectare firma de exerciiu. ,irma de e*er%iiu este un concept didactic. bazat pe nvarea prin practic. !ste o simulare a unei firme reale, care poate fi realizat prin implicarea direct a unui profesor coordonator. &otivul alegerii unei firme de exerciiu desc%ise, fr produse reale, este de a simula un fenomen n cadrul instruirii pentru afaceri, care s cuprind toate aspectele activitilor comerciale i de afaceri, fr a implica riscuri antreprenoriale. .le&ii im licai ntr-un astfel de model de n&!are &or :lucra; la com artimentul de :,esurse umane;, unde &or exersa urm!toarele: s! anali$e$e structura organi$atoric! a unit!ii economice? s! (i stabileasc! o$iia n structura organi$atoric! a unit!ii economice? s! (i organi$e$e acti&itatea n funcie de obiecti&e? s! (i autoe&alue$e ro riile re$ultate (i s! e&aluea$! re$ultatele obinute de c!tre colecti&, utili$<nd diferite instrumente? s! ia m!suri de mbun!t!ire a acti&it!ii organi$aiei, res ecti&, a firmei de e>erciiu9
I)

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

"rofesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator im lic<nd acti& e cel ce n&a!9 3e ot utili$a metode ca: obser&aia, munca inde endent!, e> erimentul, simularea, roblemati$area, =ocul de rol, e>erciiul, discuiile n gru care stimulea$! critica, n&!area rin roiecte, studiul de ca$, brainstormingul, modelul :firma de e>erciiu;9 4ceste metode se caracteri$ea$! rin fa tul c!: sunt centrate e ele& (i e acti&itate? un accent e de$&oltarea g<ndirii, formarea a titudinilor (i a de rinderilor? ncura=ea$! artici area ele&ilor, creati&itatea, iniiati&ele? determin! un arteneriat rofesor - ele&? au un uternic accent formati&, nu informati&? resu un folosirea unui limba= sim lu, accesibil? ada tea$! metodele de lucru la ni&elul clasei9 Dor fi romo&ate situaiile din &iaa real! (i se &a urm!ri a licarea cuno(tinelor la robleme reale, entru a se ine cont n m!sur! mai mare de ne&oile ele&ilor, ale anga=ailor (i ale societ!ii9 .le&ilor li se &a ermite s! a lice ro riul mod de nelegere a coninutului, rin desco erire, con&ersaie (i reali$area de materiale cum ar fi: roiecte, scheme, ortofolii9 ,e arti$area num!rului de ore e coninuturi tematice se reali$ea$! n funcie de ritmul de n&!are al ele&ilor (i de com le>itatea coninutului9 3e &or romo&a metode acti& artici ati&e, centrate e ele&, care de$&olt! g<ndirea ncura=ea$! artici area ele&ilor, de$&olt! creati&itatea (i reali$ea$! o comunicare multidirecional!9 4cti&it!ile la lecii &or fi &ariate, astfel nc<t, indiferent de stilul de n&!are caracteristic, toi ele&ii s! dob<ndeasc! com etenele necesare9 3e recomand! de asemenea organi$area red!rii-n&!!rii utili$<nd acti&it!i difereniate e gru uri de ele&i care facilitea$! rocesul de n&!are9 4ceast! metod! se oate a lica entru &erificarea ntre colegi 7&erific!ri (i e&alu!ri ale lucr!rilor ntre colegi8, =oc de rol 7ele&ii se a=ut! reci roc, iar rofesorul i ndrum! entru o n&!are eficient!89 4cesta are rolul de facilitator, comunicator, colaborator im lic<nd acti& e cel ce n&a!9 3e ot utili$a metode ca: obser&aia, munca inde endent!, e> erimentul, simularea, roblemati$area, =ocul de rol, e>erciiul, discuiile n gru care stimulea$! critica, n&!area rin roiecte, studiul de ca$, brainstormingul, simularea n condiii reale, etc9 "entru atingerea com etenelor, acti&itatea de redare - n&!are n cadrul modulului 0 lani!i%area o+eraional1 se oate desf!(ura n laboratorul de s ecialitate c<t (i la agentul economic9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

IE

3ugestii cu ri&ire la +ro%e"ul #i metodele de +redare23nvare entru fiecare coninut tematic, se reg!sesc n tabelul de mai =os: C,n>(n.3 3e0a3(/ S3r./3.ra ,r-an(:a3,r(/; a Gn3reAr(nder(( Identificarea factorilor de influen! a ti urilor de structuri organi$atorice: - ti ul (i com le>itatea roduciei de bunuri (i ser&icii, - dimensiunile ntre rinderii, - calificarea ersonalului, - cadrul =uridic (i statul =uridic de funcionare, - strategia de$&olt!rii9 Ti uri de structuri organi$atorice: - com le>e, - sim le 3tabilirea o$iiei sale n structura organi$atoric!: - n cadrul firmei, - n cadrul com artimentelor, - n cadrul birourilor 5eterminarea relaiilor ce se stabilesc n cadrul structurii organi$atorice: - ierarhice, - funcionale, - de coo erare, - de re re$entare, - de stat ma=or, - de control Or-an(:area a/3()(3;>(( Identificarea obiecti&elor entru diferite o$iii n structura organi$atoric!: ost, - funcie, - com artiment, - agent economic 3tabilirea unui lan entru reali$area acti&it!ii: - indi&idual, - colecti& 4nali$area resurselor necesare acti&it!ii: - materiale, - financiare, - umane E)al.area re:.l3a3el,r a/3()(3;>(( 4legerea modalit!ilor de e&aluare 'eed-back: - autoe&aluarea, - e&aluarea intern! 7la ni&el de unitate o erati&! de e>ecuie8, - e&aluare e>tern! /tili$area instrumentelor de e&aluare: fi(e de autoe&aluare, fi(e de e&aluare cu indicatori de calitate s ecifici Tehnician n administraie, clasa a XI-a Me3,de de Aredare/Gn);>are re/,0anda3e .> licaia demonstraia, lucrul n echi !, lecii &i$it!? #bser&area diri=at!, obser&area inde endent!? .> erimentul, studiul de ca$, mini roiectul (i roiectul? eseul9 .>erciii ractice? 4utoe&aluarea, Krainstormingul Loc de rol 'irma de e>erciiu 4bstracti$are, roblemati$are 4utoe&aluarea .&aluarea gru ului de lucru /tili$area standardelor de acti&itate .seuri ,e$ol&area de robleme 3tudii de ca$? .>erciii ractice Loc de rol 3imulare n condiii reale 'irma de e>erciiu 4bstracti$are, roblemati$are 4utoe&aluarea .&aluarea gru ului de lucru 3tudii de ca$? .>erciii ractice Loc de rol ,e$ol&area de robleme 3tudii de ca$? .>erciii ractice Loc de rol 3imulare n condiii reale 'irma de e>erciiu Krainstorming, de$bateri diri=ate, =oc de rol 'irma de e>erciiu

IH

5escrierea re$ultatelor e&alu!rii: ra ort de acti&itate "ro une m!suri de mbun!t!ire a acti&it!ii : legate de organi$are, resurse %riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ii sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 .&aluarea final! a com etenelor trebuie reali$at! n concordan! cu 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 .&aluarea e arcursul anului se reali$ea$! rin di&erse ti uri de robe de e&aluare 7orale, scrise, ractice8, n funcie de s ecificul com etenei9 "entru %om etena I 4Analizeaz "tru%tura or&anizatori% a unitii e%onomi%e1 , n cadrul firmei de e>erciiu, ele&ul oate fi us n situaii simulate sa identifice diferite structuri organi$atorice, s! stabileasc! o$iia sa n structura organi$atoric! a firmei de e>erciiu (i s! determine relaiile ce se stabilesc n cadrul firmei9 "entru com etena %2 0Or&anizeaz a%tiviti 3n !un%ie de o/ie%tive1 rin acti&it!ile din cadrul laboratorului tehnologic, ele&ul oate fi us n situaia de a identifica o$iia ro riei calific!ri n structura organi$atoric! a agenilor economici de rofil, de a-(i stabili ro riul lan de acti&itate e ba$a fi(ei ostului, de a cunoa(te relaiile ierarhice dintr-o unitate economic! 9 %3 0'valueaz rezultatele o/inute1 l une e ele& n situaia de a alege modalit!i de e&aluare (i de a folosi diferite instrumente de e&aluare (i de a :e>ersa; feedbackul, ro un<nd m!suri de mbun!t!ire a acti&it!ii legate de organi$area muncii, de utili$area raional! a resurselor, de cre(tere a calit!ii roduselorAser&iciilor9 3e recomand! ca orele de laboratorul tehnologic se reali$e$e la agenii economici de rofil, ele&ul urm<nd s! obser&e (i s! se im lice, n limitele con&enite, n acti&itatea acestora9 .le&ii (i &or nota acti&it!ile (i &or cere l!muriri entru a utea e>ersa com etenele cerute, n condiii de simulare9 ,e arti$area num!rului de ore e acti&it!i tematice se reali$ea$! n funcie de ritmul de n&!are al ele&ilor (i de com le>itatea acti&it!ilor9 3e &or romo&a metode acti& artici ati&e, centrate e ele&, care de$&olt! g<ndirea, ncura=ea$! artici area ele&ilor, de$&olt! creati&itatea (i reali$ea$! o comunicare multidirecional!9 4cti&it!ile la lecii &or fi &ariate, astfel nc<t, indiferent de stilul de n&!are caracteristic, toi ele&ii s! dob<ndeasc! com etenele necesare9 3e recomand! ca organi$area laboratorului tehnologic s! se fac! utili$<nd acti&it!i difereniate, e gru uri de ele&i, care facilitea$! rocesul de n&!are9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
I+

reci$!rile incluse n

%riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ilor sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 "rocesul de e&aluare e arcursul anului (i e&aluarea final! trebuie s! urm!reasc! gradul de dob<ndire a com etenelor (i nu ni&elul de cuno(tine acumulate9 %uno(tinele (tiinifice nu re re$int! dec<t cadrul n care se de$&olt! com etenele9 "e arcursul anului ele&ul trebuie s! fie su us e&alu!rii rin robe de e&aluare diferite, n momente diferite, iar re$ultatul final al e&alu!rii 7atingerea com etenelor8 &a a&ea n &edere rogresul reali$at de acesta9 "rofesorul (i elaborea$! achete de e&aluare entru toate com etenele incluse n modul9 "entru a &eni n s ri=inul rofesorilor este re$entat un model 7orientati&8 de reali$are a e&alu!rii e com etene9 Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; UC 11 lani!i%area o+eraional C4 ) Or&anizeaz a%tiviti 3n !un%ie de o/ie%tive A%tivitate: Identi!i%area relaiilor +ro!e"ionale 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; a Identificarea obiecti&elor entru "o$iii n structura organi$atoric!: diferite o$iii n structura ost, organi$atoric! - funcie, - com artiment, - agent economic b 3tabilirea unui lan entru "lan: reali$area acti&it!ii - indi&idual, - colecti& c 4nali$area resurselor necesare ,esurse: acti&it!ii - materiale, - financiare, - umane "entru a &eni n s ri=inul rofesorilor este re$entat un model 7orientati&8 de Cr(3er(( de AerD,r0an>; e com etene9 Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; UC 11 lani!i%area o+eraional C4 ) Or&anizeaz a%tiviti 3n !un%ie de o/ie%tive A%tivitate: Identi!i%area relaiilor +ro!e"ionale Cr(3er(( de AerD,r0an>; a Identificarea obiecti&elor entru diferite o$iii n 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; "o$iii n structura organi$atoric!: ost, 8r,=e de e)al.are #raleAscriseA ractice
2*

8r,=e de e)al.are #raleAscriseA ractice

#raleAscriseA ractice #raleAscriseA ractice reali$are a e&alu!rii

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

structura organi$atoric! b 3tabilirea unui lan entru reali$area acti&it!ii c 4nali$area resurselor necesare acti&it!ii

"lan: - indi&idual, - colecti& ,esurse: - materiale, - financiare, - umane

funcie, com artiment, agent economic #raleAscriseA ractice #raleAscriseA ractice

N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& UC 11. lani!i%area o+eraional C4 ) Or&anizeaz a%tiviti 3n !un%ie de o/ie%tive Sar%ina: 5azndu6v +e +ro!ilul o%u+aional #i +e in!ormaiile o/inute de la a&entul e%onomi% 071. identi!i%ai +oziia dv"- #i a %ole&ilor de &ru+ 3n %adrul e%$i+ei +re%iznd %ate&oriile de +er"onal %u %are 3ntreinei relaii +ro!e"ionale #i de %e ti+ "unt a%e"tea 8de "u/ordonare. de %ola/orare. de %oordonare9entru rezolvarea e*er%iiului utilizai !i#a urmtoare: 'is! de e&aluare 1r9 crt9 a9 %erine ,e$ultatul e&alu!rii Da ?a. MPN N. ?a. M#N 5ata

Identificarea obiecti&elor entru diferite o$iii n structura organi$atoric!: ost, - funcie, - com artiment, - agent economic b9 3tabilirea unui lan entru reali$area acti&it!ii: - indi&idual, - colecti& c9 4nali$area resurselor necesare acti&it!ii: - materiale, - financiare, - umane .&aluatorul &a bifa fiecare sarcin! nde linit! corect de c!tre ele&9

Da ?a. MPN N. ?a. M#N Da ?a. MPN N. ?a. M#N

%ertificarea com etenei se obine dac! toate sarcinile de lucru sunt nde linite9 3arcinile nende linite se &or ree&alua du ! o erioad! de reg!tire folosindu-se acela(i instrument de e&aluare9 "reci$!ri entru a licarea robei de e&aluare: ele&ul &a fi e&aluat n urma arcurgerii tuturor eta elor de n&!are?
2I

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

ele&ul &a reali$a o eraiile ractice cerute nainte de e&aluare la fiecare eta ! de n&!are? certificarea com etene se &a reali$a n urma e&alu!rii formati&e? entru buna desf!(urare a e&alu!rii se recomand!: folosirea unui s aiu amena=at cores un$!tor 7la agentul economic8? e&aluarea ele&ilor e durata desf!(ur!rii robei se reali$ea$! f!r! inter&enia e&aluatorului9 nregistrarea erformanei se &a reali$a rintr-o fi(! de obser&are com letat! de rofesor e arcursul robei9 3ugestii ri&ind do&e$ile e&alu!rii

fi(a de obser&are, care trebuie s! fie elaborat! conform criteriilor de erforman! (i condiiilor de a licabilitate, utili$at! entru e&aluarea rin robe ractice constituie do&ad! a e&alu!rii9 entru robele scrise do&e$i ale e&alu!rii sunt considerate: fi(ele de lucru, testele de e&aluare,

chestionarele, roiectele, ortofoliile9 orice alt material elaborat de c!tre ele& sau utili$at de c!tre rofesor entru e&aluare oate constitui o do&ad! a e&alu!rii com etenelor ele&ului9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

22

MODULUL III OR"ANI<AREA RESURSELOR UMANE I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum: curriculum difereniat 7%58 - 1um!r de ore: de )) oreAan, din care 33 ore de laborator tehnologic 7firma de e>erciiu8 - Toate orele sunt desf!(urate de rofesorul de s ecialitate9 II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC&12 Re?.r?e .0ane III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e
/% I2 ,esurse umane

C,0Ae3en>e (nd()(d.ale %I "lanific! necesarul de resurse umane

C,n>(n.3 3e0a3(/

%2 4nali$ea$! mediul de recrutare (i selecie

8lan(D(/area ne/e?ar.l.( de re?.r?e .0ane 4nali$area necesarului de ersonal la locul de munc!: legislaie, &olumul acti&it!ii economice, concurena, structura organi$atoric! a unit!ii, rofil, structura e gru e de &<rst!, se>9 .&aluarea locului de munc!: natura ostului, sarcinile (i acti&it!ile s ecifice, o$iia n structura organi$atoric!, aria res onsabilit!ilor Identificarea rofilului socio- rofesional al ersonalului: cuno(tine rofesionale, abilit!i rofesionale, comunicare eficient!, moti&aie, com ortament rofesional 7amabilitate, sociabilitate, di lomaie, maleabilitate, in&enti&itate, r!bdare, calm, unctualitate8 Med(.l de re/r.3are 2( ?ele/>(e Identificarea indicatorilor ce stau la ba$a recrut!rii: ni&elul calific!rii, gradul de s ecificitate 7c<t de s ecifice sunt calific!rile entru agentul economic8, dac! standardele de erforman! otAnu ot fi m!surate, m!sura n care calit!ile ersonalului =oac! un rol im ortant n cadrul ostului 3tudierea legislaiei cu ri&ire la dre turile indi&i$ilor de a
23

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

% 3: Moti&ea$! resursele umane

ocu a anumite osturi : - %odul Muncii, - legislaie s ecific! domeniului de acti&itate 3tabilirea eta elor entru selectarea ersonalului: - inter&iu reliminar, - testare, - e>amen medical, - inter&iu final, - deci$ia de anga=are, - instalarea e ost M,3()area re?.r?el,r .0ane 4sigurarea feed-back ului ri&ind erformana ersonalului: - a recieri asu ra com ortamentului rofesional, - a recieri asu ra e>ecutarea sarcinilor, - a recieri asu ra relaiilor interde artamentale, - a recieri asu ra gradului de satisfacere a clientelei Bncura=area erfecion!rii continue : - cursuri de erfecionare, - seminarii de s ecialitate, - sisteme de training Bncura=are: - feed-back, - bonusuri, - stimulente indi&iduale sau de gru 7 l!i8, - romo&are 4 licarea tehnicilor de stimulare a creati&it!ii: brainstorming 7de$bateri de gru 8, sinectica 7de$bateri diri=ate8, stimularea iniiati&elor indi&iduale

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e Toate coninuturile modulului 0Or&anizarea re"ur"elor umane &or fi efectuate de de s ecialitate n orele de teorie (i de laborator tehnologic9 $rele de laborator te%nologic ale modulului sunt desfurate pe baza modelului de proiectare firma de exerciiu. ,irma de e*er%iiu este un concept didactic. bazat pe nvarea prin practic. !ste o simulare a unei firme reale, care poate fi realizat prin implicarea direct a unui profesor coordonator. &otivul alegerii unei firme de exerciiu desc%ise, fr produse reale, este de a simula un fenomen n cadrul instruirii pentru afaceri, care s cuprind toate aspectele activitilor comerciale i de afaceri, fr a implica riscuri antreprenoriale. .le&ii im licai ntr-un astfel de model de n&!are &or :lucra; la com artimentul de :,esurse umane;, unde &or exersa urm!toarele: s! anali$e$e necesarul de ersonal dintr-o organi$aie? s! (i e&alue$e ro riul loc de munc! (i s! ntocmeasc! fi(a ostului?
2@

rofesorul

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

s! cunoasc! legislaia muncii n &igoare din ,om<nia? s! demonstre$e abilit!i de moti&are a ro riei ersoane (i a colegilor de echi !9 Bn acest model de n&!are, rofesorul are rolul de facilitator, comunicator, colaborator im lic<nd acti& e cel ce n&a!9 3e ot utili$a metode ca: obser&aia, munca inde endent!, e> erimentul, simularea, roblemati$area, =ocul de rol, e>erciiul, discuiile n gru care stimulea$! critica, n&!area rin roiecte,

- s! se reg!teasc! entru artici area la selecii (i inter&iuri, n &ederea ocu !rii unui loc de munc!?

studiul de ca$, brainstormingul, simularea n condiii reale, etc9 %riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ii sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 .&aluarea final! a com etenelor trebuie reali$at! n concordan! cu 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 .&aluarea e arcursul anului se reali$ea$! rin di&erse ti uri de robe de e&aluare 7orale, scrise, ractice8, n funcie de s ecificul com etenei9 "entru %om etena I 4 lani!i% ne%e"arul de re"ur"e umane1, n cadrul firmei de e>ercii el oate fi us n situaie de simulare s!-(i e&alue$e locul de munc! s! autoe&alue$e (i s!-(i lanifice necesarul de resurse9 "entru com etena %2 0Analizeaz mediul de re%rutare #i "ele%ie1 rin acti&it!ile din cadrul laboratorului tehnologic (i ale instruirii ractice curente, ele&ul oate fi us n situaia de a-(i alc!tui acti&itate, de a studia legislaia muncii n &igoare, de a artici a la mai multe inter&iuri 7simulate n condiii reale sau reale, la agenii economici8 cu sco ul de a se anga=a9 %om etena 3 ::otiveaz re"ur"ele umane1 l une e ele& n situaia de a face cuno(tin! (i de a :e>ersa;, n condiii reale sau simulate, teoriile moti&aionale, ti urile de moti&are, cerinele ri&ind moti&area ersonalului, tehnicile moti&aionale9 "romo&area modulului este demonstrat! rin atingerea tuturor com etenelor s ecificate n tabelul de corelare a com etenelor cu coninuturile9 %a sugestie, entru toate cele trei com etene, laboratorul tehnologic (i instruirea ractic! curent!, se oate organi$a la agenii economici din domeniul ser&iciilor, ele&ul urm<nd s! obser&e (i s! se im lice, n limitele con&enite, n acti&itatea acestora9 .le&ii (i &or nota acti&it!ile (i &or cere l!muriri entru a utea e>ersa com etenele cerute, n condiii de simulare9 ,e arti$area num!rului de ore e acti&it!i tematice se reali$ea$! n funcie de ritmul de n&!are al ele&ilor (i de com le>itatea acti&it!ilor9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
2C

reci$!rile incluse n

3e &or romo&a metode acti& artici ati&e, centrate e ele&, care de$&olt! g<ndirea, ncura=ea$! artici area ele&ilor, de$&olt! creati&itatea (i reali$ea$! o comunicare multidirecional!9 4cti&it!ile la lecii &or fi &ariate, astfel nc<t, indiferent de stilul de n&!are caracteristic, toi ele&ii s! dob<ndeasc! com etenele necesare9 %riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ilor sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 "rocesul de e&aluare e arcursul anului (i e&aluarea final! trebuie s! urm!reasc! gradul de dob<ndire a com etenelor (i nu ni&elul de cuno(tine acumulate9 %uno(tinele (tiinifice nu re re$int! dec<t cadrul n care se de$&olt! com etenele9 "e arcursul anului ele&ul trebuie s! fie su us e&alu!rii rin robe de e&aluare diferite, n momente diferite, iar re$ultatul final al e&alu!rii 7atingerea com etenelor8 &a a&ea n &edere rogresul reali$at de acesta9 "rofesorul (i elaborea$! achete de e&aluare entru toate com etenele incluse n modul9 "entru a &eni n s ri=inul rofesorilor este re$entat un model 7orientati&8 de reali$are a e&alu!rii e com etene9 Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; A/3()(3a3e* -eoria lui :ASLO; UC 12 Re"ur"e umane C3& :otiveaz re"ur"ele umane Cr(3er(( de 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; AerD,r0an>; a 4sigurarea feedback ului ri&ind erformana ersonalului b Bncura=area erfecion!rii continue

8r,=e de e)al.are

'eed-back: #raleAscriseA - a recieri asu ra com ortamentului rofesional, ractice - a recieri asu ra e>ecutarea sarcinilor, - a recieri asu ra relaiilor interde artamentale? - a recieri asu ra gradului de satisfacere a clientelei %!i de erfecionare: #raleAscriseA - cursuri de erfecionare, ractice - seminarii de s ecialitate, - sisteme de training Bncura=are: - feed-back, - bonusuri, - stimulente indi&iduale sau de gru 7 l!i8? - romo&are 4 licarea Tehnici: #raleAscriseA c tehnicilor de brainstorming 7de$bateri de gru 8, ractice stimulare a sinectica 7de$bateri diri=ate8, creati&it!ii Tehnici moti&aionale: feed back conducere anga=at, anga=at conducere9 %ertificarea com etenei se obine dac! toate sarcinile de lucru sunt nde linite9 3arcinile nende linite se &or ree&alua du ! o erioad! de reg!tire folosindu-se acela(i instrument de e&aluare9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
2)

"reci$!ri entru a licarea robei de e&aluare: ele&ul &a fi e&aluat n urma arcurgerii tuturor eta elor de n&!are? ele&ul &a reali$a o eraiile ractice cerute nainte de e&aluare la fiecare eta ! de n&!are? certificarea com etene se &a reali$a n urma e&alu!rii formati&e? entru buna desf!(urare a e&alu!rii se recomand!: folosirea unui s aiu amena=at cores un$!tor 7la agentul economic8? e&aluarea ele&ilor e durata desf!(ur!rii robei se reali$ea$! f!r! inter&enia e&aluatorului9 nregistrarea erformanei se &a reali$a rintr-o fi(! de obser&are com letat! de rofesor e arcursul robei9 3ugestii ri&ind do&e$ile e&alu!rii fi(a de obser&are, care trebuie s! fie elaborat! conform criteriilor de erforman! (i condiiilor de a licabilitate, utili$at! entru e&aluarea rin robe ractice constituie do&ad! a e&alu!rii9 entru robele scrise do&e$i ale e&alu!rii sunt considerate: fi(ele de lucru, testele de e&aluare,

chestionarele, roiectele, ortofoliile9 orice alt material elaborat de c!tre ele& sau utili$at de c!tre rofesor entru e&aluare oate constitui o do&ad! a e&alu!rii com etenelor ele&ului9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

2E

MODULUL I1 CONTA*ILITATEA E1ENIMENTELOR DIN ADMINISTRAIE I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum : curriculum difereniat, - 1r9 de ore: )), din care 33 ore laborator tehnologic9 - Toate orele sunt desf!(urate de c!tre rofesorul de s ecialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 1 'nre-(?3rarea e)en(0en3el,r d(n ad0(n(?3ra>(e III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de C,0Ae3en>e /,0Ae3en>e (nd()(d.ale /% I) %I 4nali$ea$! Bnregistrarea &eniturile (i e&enimentelor cheltuielile din administraie entru unit!ile din administraie C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e %2 /tili$ea$! lanul de conturi /% I) s ecific Bnregistrarea unit!ilor de e&enimentelor administraie din administraie entru nregistrarea e&enimentelor 1en(3.r( 2( /5el3.(el( d(n ad0(n(?3ra>(e identificarea ordonatorilor de credite rinci ali7mini(tri, conduc!tori organe centrale, re(edini consilii =udeene, rimari8 secundari7conduc!tori ins ectorate (colare, direcii de s!n!tate ublic!, direcii de munc! (i rotecie social!,etc98, teriari7 conduc!tori instituii de stat care nu au n subordine unit!i cu ersonalitate =uridic!89 clasificaia &eniturilor din administraie - e ca itole (i subca itole clasificaia cheltuielilor din administraie e !ri, ca itole, subca itole, titluri, articole, aliniate9 8lan.l de /,n3.r( ?Ae/(D(/ .n(3;>(l,r de ad0(n(?3ra>(e re$entarea lanului de conturi s ecific unit!ilor de administraie identificarea conturilor e categorii de e&enimente c!ut<nd n lanul general de conturi simbolul fiec!rui cont s ecific e&enimentelor desf!(urate a licarea conturilor cores un$!toare e&enimentelor mi=loace fi>e, mi=loace b!ne(ti, conturi de decont!ri, de fonduri, cheltuieli, &enituri, materiale, finan!ri (i credite bancare, conturi n afara bilanului, sintetice de gradul I si gradul 2, funcionarea conturilor de acti& (i asi&, n corelaie cu e&enimentele desf!(urate9

C,n?e0narea e)en(0en3ele d(n ad0(n(?3ra>(e Gn /,n3a=(l(3a3e %3 identificarea e&enimentelor din unit!ile de administraie %onsemnea$! achi$iie de mi=loace fi>e, terenuri, materiale, obiecte de e&enimentele din in&entar, ie(iri de materiale (i obiecte de in&entar, o eraii de administraie n tre$orerie, decont!ri cu terii (i ersonalul, o eraii ri&ind contabilitate Tehnician n administraie, clasa a XI-a
2H

fondurile entru finan!ri, o eraii ri&ind &eniturile (i cheltuielile utili$area anali$ei contabile entru nregistrarea n contabilitate arcurgerea eta elor anali$ei contabile entru fiecare e&eniment sau tran$acie,7-T8 stabilirea articolelor contabile e categorii de e&enimente sim le, com use cores un$!toare e&enimentelor din administraie, 7-T8 nregistrarea articolelor contabile n documente contabile note contabile, fi(e de cont, manual sau informati$at e ba$! de soft s ecific9 7-T8 I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e %urriculum entru :%ontabilitatea e&enimentelor n administraie; la clasa a XI a, Tehnician n administraie, a fost elaborat astfel nc<t la finalul ciclului su erior al liceului ele&ii s! dob<ndeasc! o bun! reg!tire rofesional! a&<nd n &edere cerinele anga=atorilor din domeniul administraiei9 4cest modul are la ba$! com etene s eciali$ate care contribuie la formarea ublice (i s! utili$e$e lanul de conturi s ecific instituiilor din administraie rofesional! a ele&ilor, oferind osibilitatea ca du ! arcurgerea acestui modul s! anali$e$e &eniturile (i cheltuielile entru consemnarea e&enimentelor n contabilitate9 %om etenele s eciali$ate sunt com letate de com etenele cheie, care sunt transferabile, entru toate s eciali$!rile: comunicarea n limb! str!in! entru a-(i utea desf!(ura acti&itatea (i n cadrul unei firme str!ine sau entru stabilirea de relaii cu arteneri str!ini, utili$area calculatorului entru consemnarea informati$at! a e&enimentelor din administraie, comunicare rofesional!, necesar! comunic!rii n cadrul (i n afara firmei, de$&oltarea carierei rofesionale entru o instruire continu! (i cunoa(terea tuturor nout!ilor de ele&i n cadrul acestui modul se ba$ea$! e achi$iiile

a !rute n domeniul financiar-contabil %om etenele ce &or fi nsu(ite anterioare dob<ndite n clasele a IX (i a X a la disci lina :Ka$ele contabilit!ii;9 4bsol&enii ni&elului 3 de reg!tire (i ot continua studiile sau se ot ncadra e iaa muncii9 %oninuturile re$entate n acest modul sunt reali$ate e ba$a condiiilor de a licabilitate din 3tandardele de "reg!tire "rofesional!, astfel nc<t s! se reali$e$e criteriile de erforman! din cadrul fiec!rei com etene9 %urricululum-ul este astfel conce ut, nc<t s! ermit! rofesorilor libertatea de a alege modul de organi$are a acti&it!ii de n&!are n ra ort cu e> eriena, tactul edagogic (i mi=loacele de n&!!m<nt de care dis un (i articularit!ile indi&iduale (i ale colecti&ului de ele&i9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
2+

3e recomand! ele&i9

arcurgerea coninuturilor n ordinea

re$entat! n tabelul de corelare, ns!

rofesorul are libertatea de a alege ordinea de arcurgere n funcie de articularit!ile colecti&ului de "entru la=,ra3,r.l 3e5n,l,-(/ sunt re arti$ate urm!toarele coninuturi: utili$area anali$ei contabile entru nregistrarea n contabilitate arcurgerea eta elor anali$ei

contabile entru fiecare e&eniment, stabilirea articolelor contabile e categorii de e&enimente - sim le, com use cores un$!toare e&enimentelor din administraie, nregistrarea articolelor contabile n documente contabile note contabile, fi(e de cont, manual sau informati$at e ba$! de soft s ecific9 # atenie deosebit! se &a acorda e&alu!rii, iar robele de e&aluare trebuie s! cores und! cu cele re&!$ute n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 "entru modulul :Bnregistrarea e&enimentelor din administraie;, n &ederea reali$!rii com etenelor, se recomand! utili$area urm!toarelor metode didactice: Exer/(>(.l d(r(Ba3 se oate a lica la coninutul :/tili$area lanului de conturi s ecific unit!ilor de administraie entru nregistrarea e&enimentelor;, rofesorul re$ent<nd articularit!ile lanului de conturi, urm<nd ca ele&ii indi&idual s! identifice conturile necesare e&enimentelor nregistrate n contabilitate9 8r,=le0a3(:area oate fi utili$at! la coninuturile ri&ind :%onsemnarea e&enimentele din administraie n contabilitate;, re$ent<nd ele&ilor categoriile de e&enimente din unit!ile de administraie urm<nd ca ace(tia s! efectue$e anali$a contabil! (i s! stabileasc! articolele contabile cores un$!toare9 4ceast! metod! ofer! osibilitatea cre!rii unor situaii roblem! care determin! ele&ii s! restructure$e (i s! com lete$e cuno(tinele anterioare n &ederea soluion!rii noilor situaii e ba$a e> erienei (i a efortului ersonal9 4legerea tehnicilor de n&!are re&ine rofesorului care are sarcina de a indi&iduali$a (i de a ada ta rocesul didactic la articularit!ile ele&ilor9 5esf!(urarea orelor de laborator tehnologic se reali$ea$! n cabinete dotate cu calculatoare (i soft s ecific acti&it!ii din administraie9 4colo unde unitatea de n&!!m<nt nu dis une de dotarea cores un$!toare, se recomand! desf!(urarea acti&it!ilor la agenii economici de rofil9 Tot n cadrul acestor ore se recomand! efectuarea de lecii &i$it! la unit!i de administraie entru ca ele&ii s! cunoasc! documentele s ecifice e&enimentelor din administraie (i nregistrarea lor n contabilitate9 # atenie deosebit! se &a acorda e&alu!rii, iar robele de e&aluare trebuie s! cores und! cu cele re&!$ute n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
3*

Exe0Al.& UC 1 'nre-(?3rarea e)en(0en3el,r d(n ad0(n(?3ra>(e C2 U3(l(:ea:; Alan.l de /,n3.r( ?Ae/(D(/ .n(3;>(l,r de ad0(n(?3ra>(e Aen3r. Gnre-(?3rarea e)en(0en3el,r %riterii de a9 b 9 c re$entarea conturi erforman! "reci$!ri ri&ind a licabilitatea criteriilor de "robe de e&aluare erforman! lanului de s ecific unit!ilor de administraie "rob! ractic!Aoral! c!ut<nd n lanul general de conturi simbolul fiec!rui cont s ecific e&enimentelor desf!(urate mi=loace fi>e, mi=loace b!ne(ti, conturi de decont!ri, de fonduri, cheltuieli, &enituri, materiale, finan!ri (i credite bancare, conturi n afara bilanului, sintetice de gradul I si gradul 2, funcionarea conturilor de acti& (i asi&, n corelaie cu e&enimentele desf!(urate9 %(2a de l./r. .&aluatorul solicit! ele&ilor s! caute n lanul de conturi s ecific unit!ilor de administraie, simbolurile conturilor cores un$!toare e&enimentelor ri&ind intr!rile (i ie(irile de mi=loace fi>e9 3arcinile ele&ului sunt: I9 Identificarea clasei de conturi s ecific! mi=loacelor fi>e9 29 5escrierea modului de funcionare a conturilor identificate9 %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& /% I) Bnregistrarea e&enimentelor din administraie 3arcini Modul de reali$are a sarcinilor ,e$ultatul e&alu!rii DA ?a. MPN NU ?a. M#N DA ?a. MPN NU ?a. M#N 5ata rob! ractic! "rob! scris!A ractic!

identificarea conturilor e categorii de e&enimente a licarea conturilor cores un$!toare e&enimentelor

I9 Identificarea clasei de conturi s ecific! mi=loacelor fi>e 29 5escrierea modului de funcionare a conturilor identificate: conturi monofuncionale de acti& conturi monofuncionale de asi& !valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev.

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

3I

Competena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o singur dat. Certificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. +arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pregtire folosindu"se acelai instrument de evaluare. re%izri +entru a+li%area +ro/ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative. nregistrarea performanei se va realiza printr"o fi de evaluare completat de profesor pe parcursul probei Su&e"tii +rivind dovezile evalurii: ia de evaluare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii ,entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. $rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului. Bn cadrul rocesului de n&!are se &or folosi ca resurse didactice materiale: calculator, im rimant!, calculator de birou, retro roiector, tele&i$or color, foto co iator, re&iste economice, monitorul oficial, documente de e&iden! o erati&! (i contabil!

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

32

MODULUL 1 %INANE I %ISCALITATE I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 %ategoria de curriculum : curriculum difereniat, 1r9 de ore:)), desf!(urate rin laboratorul tehnologic? Toate orele sunt desf!(urate de rofesorul de s ecialitate9

II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 22 %(nan>e 2( D(?/al(3a3e III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de C,0Ae3en>e C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e 1en(3.r(le A.=l(/e identificarea &eniturilor ublice - &enituri bugetare 7im o$ite, ta>e, m rumuturi de stat, a=utoare (i donaii, 8, &enituri ro rii ale societ!ilor ce a arin statului9 re$entarea elementelor im o$itelor - subiectul im o$itului? su ortatorul, obiectul im o$itului, sursa im o$itului, unitatea de im unere, cota de im unere? determinarea im o$itelor (i ta>elor - im o$it e rofitA&enit, im o$it e salarii, im o$it e di&idende, TD4, acci$e, ta$e &amale,ta>e de timbru, im o$ite (i ta>e locale? C5el3.(el( A.=l(/e %2 %aracteri$ea$! cheltuielile ublice clasificarea cheltuielilor ublice - din unct de &edere administrati& 7cheltuieli efectuate de ministere, de artamente, unit!i administrati& teritoriale8, economic 7curente, de ca ital, ale ser&iciilor ublice, de transfer8, funcional 7 entru domenii, ramuri, sectoare economice8? Tehnician n administraie, clasa a XI-a
33

/,0Ae3en>e (nd()(d.ale /% 22 'inane %I 4nali$ea$! (i fiscalitate &eniturile ublice

re$entarea cheltuielilor ublice - cheltuieli entru finanarea aciunilor social culturale, cheltuieli entru sistemul asigur!rilor sociale, cheltuieli entru aciuni (i obiecti&e economice, cheltuieli ri&ind administraia? C,n3r,l.l D(nan/(ar

%3 4nali$ea$! controlul financiar

identificarea formelor controlului - control antici at, o erati&-curent, ulterior? caracteri$area rocedeelor de control - documentar

contabil, fa tic, total, rin sonda=, re$entarea actelor de control financiar - roces &erbal de control, roces &erbal se arat 7 entru fa te enale8, roces &erbal de constatare (i sancionare a contra&eniilor note de constatare unilaterale (i de re$entare9 I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e %urriculum entru :'inane (i fiscalitate; calificarea :Tehnician n administraie; a fost elaborat astfel nc<t la finalul liceului absol&enii s! dob<ndeasc! o bun! reg!tire rofesional! n domeniul financiar a&<nd n &edere cerinele anga=atorilor din domeniul administraiei9 Modulul are la ba$! com etene s eciali$ate care contribuie la formarea rofesional! a ele&ilor, oferind osibilitatea ca du ! arcurgerea acestui modul s! anali$e$e &eniturile ublice, s! caracteri$e$e cheltuielile ublice (i s! anali$e$e controlul financiar9 %om etenele s eciali$ate sunt com letate de com etenele cheie reg!tire rofesional! asigur<nd mobilitate absol&enilor e iaa muncii9 5u ! terminarea liceului, absol&enii ot continua studiile n n&!!m<ntul su erior sau ot fi ncadrai e iaa muncii e un ost cores un$!tor9 %urriculum - ul este astfel conce ut, nc<t s! ermit! rofesorilor libertatea de a alege modul de organi$are a acti&it!ii de n&!are n ra ort cu e> eriena, tactul edagogic (i mi=loacele de n&!!m<nt de care dis un (i articularit!ile indi&iduale (i ale colecti&ului de ele&i9 3e recomand! arcurgerea coninuturilor n ordinea re$entat! n tabelul de corelare, ns! rofesorul are libertate de a alege ordinea de arcurgere n funcie de articularit!ile colecti&ului de ele&i9 re&!$ute n 3tandardul de

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

3@

Toate orele sunt alocate entru laboratorul tehnologic, (i se recomand! efectuarea de lecii &i$it! la instituii ublice (i administrati&e entru cunoa(terea modului de calcul a im o$itelor (i ta>elor, recum (i entru anali$area controlului financiar, sau entru ntocmirea unor roiecte cu documentare la ace(tia9 # atenie deosebit! se &a acorda e&alu!rii, iar robele de e&aluare trebuie s! cores und! cu cele re&!$ute n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 !xemplificarea unui pac%et de evaluare pe o competen UC 22 %(nan>e 2( D(?/al(3a3e C,0Ae3en>a 1 4nali$ea$! &eniturile ublice %riterii de a9 erforman! "reci$!ri ri&ind a licabilitatea criteriilor de "robe de e&aluare "rob! scris!, fi(! de lucru9 "rob! oral!Ascris! erforman! - &enituri bugetare 7im o$ite, ta>e, - m rumuturi de stat, a=utoare (i donaii8, - &enituri ro rii ale societ!ilor ce a arin statului subiectul im o$itului? su ortatorul, obiectul im o$itului, sursa im o$itului, unitatea de im unere, cota de im unere im o$it e rofitA&enit, im o$it e salarii, im o$it e di&idende, TD4, acci$e, ta$e &amale,ta>e de timbru, im o$ite (i ta>e locale 'i(! de lucru entru utili$area cotelor de im unere im o$itelor? e>erciiu scris9 .D4-/4,.4 I: 1a.Identificarea &eniturilor ublice .&aluatorul &a re$enta o fi(! entru &eniturile ublice, cer<ndu-le ele&ilor s! le identifice 9 Denituri bugetare Bm rumuturi de stat, a=utoare, donaii Denituri ro rii ale societ!ilor ce a arin statului .&aluator 5ata

identificarea &eniturilor ublice -

re$entarea elementelor im o$itelor determinarea im o$itelor (i ta>elor

b 9

Derificai dac! res ecti&ul candidat a efectuat cu succes acti&itatea de mai sus (i s ecificai data e 1.= "re$entarea elementelor im o$itelor9 .&aluatorul &a re$enta ele&ilor o fi(! n care ace(tia s! com leta$e elementele im o$itelor9

document9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

3C

Ti ul im o$itului

subiectul im o$itului

su ortatorul obiectul im o$itului

sursa

unitatea de cota de im unere

.&aluator Adata

im o$itului im unere

1. /.5eterminarea im o$itelor (i ta>elor9 .&aluatorul cere ele&ilor s! stabileasc! &aloarea im o$itelor utili$<nd cotele de im unere din urm!toarea fi(! de e&aluare: %alcularea im o$itelor directe (i indirecte I9 3tabilii im o$itul e rofit cunosc<nd: - total &enituri )*9***9*** lei, din care di&idende rimite de la alte societ!i C9***9*** lei, - total cheltuieli 2*9***9*** lei, din care amen$i, enalit!i 39***9*** lei 29 3tabilii &aloarea im o$itului e salarii cunosc<nd: salariul de ncadrare C9***9*** lei, s or de &echime ICM, alte s oruri 29***9*** lei, are n ntreinere un co il, rate I9***9*** lei9 39 3tabilii &aloarea ta>ei cunosc<nd urm!toarele: TD4 deductibil! 39H**9*** lei, TD4 colectat! E9)**9*** lei, TD4 de recu erat luna recedent! I9+**9*** lei9 Derificai dac! res ecti&ul candidat a efectuat cu succes acti&itatea de mai sus (i s ecificai data e document9 "entru modulul :'inane (i fiscalitate;, n &ederea reali$!rii com etenelor, se recomand! utili$area urm!toarelor metode didactice: ExA.nerea se oate a lica la coninutul :%aracteri$ea$! cheltuielile ublice;, rofesorul Exer/(>(.l oate fi utili$at la coninuturile ri&ind :5eterminarea im o$itelor (i ta>elor;, re$ent<nd ti urile de cheltuieli ublice (i articularit!ile acestora9 re$ent<nd ele&ilor informaiile necesare 7ba$e de calcul, formule de calcul8, n &ederea determin!rii Tehnician n administraie, clasa a XI-a
3)

%ote de im unere

Daloarea im o$itului

.&aluator

5ata

e &aloarea

ad!ugat! datorat! la bugetul de stat

im o$itelor (i ta>elor9 4legerea tehnicilor de n&!are re&ine

rofesorului care are sarcina de a

indi&iduali$a (i de a ada ta rocesul didactic la articularit!ile ele&ilor9 S3.d(.l de /a: oate fi a licat la coninutul :4nali$ea$! controlul financiar;, rofesorul re$ent<nd diferite documente s ecifice controlului financiar (i rocedee de control, ele&ii urm<nd s! atribuie fiec!rui rocedeu documentele cores un$!toare9 5esf!(urarea orelor de laborator tehnologic se reali$ea$! n cabinete dotate cu calculatoare (i "o!t "+e%i!i%9 Bn cadrul rocesului de n&!are se &or folosi ca resurse didactice materiale: calculator cu cone>iune la internet, im rimant!, calculator de birou, retro roiector, fotoco iator, re&iste economice, monitorul oficial, documente financiare9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

3E

MODULUL 1I I"IENA9 SECURITATEA MUNCII I 8ROTECIA MEDIULUI STA"II DE 8RE"TIRE 8RACTIC I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum: stagii de reg!tire ractic! 7I"%8 - 1um!r de ore: de 3* oreAan, din care 3* de ore instruire ractic!9 - Toate orele sunt desf!(urate de c!tre rofesorul s ecialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC&1+. I-(ena9 ?e/.r(3a3ea 0.n/(( 2( Ar,3e/>(a 0ed(.l.( III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de /,0Ae3en>e /%IC9 Igiena, securitatea muncii (i rotecia mediului C,0Ae3en>e (nd()(d.ale %I 4 lic! legislaia ri&ind igiena (i securitatea muncii C,n>(n.3 3e0a3(/ Le-(?la>(a Ar()(nd (-(ena 2( ?e/.r(3a3ea 0.n/(( e/5(Ae( de l./r. "re$entarea legislaiei ri&ind igiena (i securitatea muncii echi ei de lucru: - rin instructa=e generale la locul de munc!? - rin instructa=e curente, eriodice? - rin afi(e, filme, cataloage, bro(uri, liante, simboluri Monitori$area modului de a licare a normelor de igien! (i securitatea muncii: - e>istena sau semnarea eriodic! a fi(ei indi&iduale de instructa=? - folosirea echi amentelor de lucru (i rotecie? - e>istenta trusei de rim a=utor, a materialelor igienicosanitare s ecifice locului de munc!9

Derificarea funcion!rii sistemelor, dis o$iti&elor (i a condiiilor de igien! (i securitate a muncii : s ecifice locului de munc! in funcie de fiecare domeniu

%2 5esf!(oar! aciuni de e&itare a riscurilor ri&ind igiena (i securitatea muncii

A/3()(3;>( de e)(3are a r(?/.r(l,r Ar()(nd (-(ena 2( ?e/.r(3a3ea 0.n/(( 3u ra&egherea acti&it!ilor la locurile de munc! entru e&itarea riscurilor: - obser&area (i &erificarea acti&it!ilor s ecifice locului de munc!? - obser&area (i &erificarea echi amentelor de rotecie? - obser&area (i &erificarea truselor sanitare? - obser&area (i &erificarea arametrilor de lucru? - obser&area (i &erificarea sistemelor de siguran! (i a osturilor de re&enire a incendiilor
3H

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

-uarea m!surilor entru e&itarea riscurilor ri&ind igiena (i securitatea muncii: inter&enii s ecifice locului de munc! rin nl!turarea factorilor de risc 'actori de risc: s ecifici acti&it!ii (i locului de munc!

%oordonarea echi ei entru re$ol&area situaiilor ro&ocate de accidente: - stabilirea sarcinilor? - eliminarea cau$elor accidentelor? - e&acuarea accidentailor? - anunarea organelor abilitate9

%3 - 4 lic! m!suri de rotecie a mediului

M;?.r( de Ar,3e/>(e a 0ed(.l.( Identificarea surselor de oluare de la locul de munc! (i din &ecin!tatea acestuia: substane chimice, de(euri, ambala=e, diferite no>e, radiaii, oluani fonici, &ibraii 4sigurarea mi=loacelor entru nde !rtarea surselor de oluare (i a efectelor: - instruirea ersonalului? - dotarea cu echi amente de rotecia mediului s ecifice acti&it!ii desf!(urate9

.&aluarea acti&it!ii echi ei ri&ind rotecia mediului: obser&are, ra ortare, stimulare, feed-back

4 licarea de m!suri de re&enire a olu!rii mediului:eliminarea materiilor rime (i materialelor oluante

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e %oninuturile modulului 0I&iena. "e%uritatea mun%ii #i +rote%ia mediului1 &or fi efectuate de c!tre rofesorul de s ecialitate n stagiile de reg!tire ractic!9 4cesta are rolul de facilitator, comunicator, colaborator im lic<nd acti& e cel ce n&a!9 4cti&it!ile de n&!are ro use entru aceast! erioad! &or urm!ri formareaAconsolidarea com etenelor descrise n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 Instruirea ractic! se oate desf!(ura (i n atelierele (i laboratoarele de s ecialitate din (coal!, dac! dotarea acestora este adec&at! cerinelor (iAsau la ageni economici arteneri ai (colii9 "rofesorul are libertatea de a alege metodele (i tehnicile de n&!are acti&! (i de a ro une noi acti&it!i de n&!are, n m!sur! s! asigure formarea com etenelor re&!$ute n rogram!9 3e recomand! metodele acti&e, centrate n&!!m<nt9 e ele&, care asigur! un caracter formati& rocesului de

3e &a a&ea n &edere (i utili$area metodelor s ecifice entru de$&oltarea com etenelor ele&ilor care re$int! deficiene integrabile, rin ada tarea acestora la s ecificul condiiilor de n&!are (i de com ortament9 Tehnician n administraie, clasa a XI-a
3+

3ugestii cu ri&ire la +ro%e"ul #i metodele de +redare23nvare entru fiecare coninut tematic, se reg!sesc n tabelul de mai =os: C,n>(n.3 3e0a3(/ Me3,de de Aredare/Gn);>are re/,0anda3e Le-(?la>(a Ar()(nd (-(ena 2( ?e/.r(3a3ea 0.n/(( e/5(Ae( de l./r. "re$entarea legislaiei ri&ind igiena (i securitatea muncii echi ei de lucru: 5emonstraia, lucrul n echi !, lecii &i$it!? - rin instructa=e generale la locul de munc!? - rin instructa=e curente, eriodice? #bser&area diri=at!, obser&area - rin afi(e, filme, cataloage, bro(uri, liante, simboluri inde endent!? Monitori$area modului de a licare a normelor de igien! (i securitatea muncii: - e>istena sau semnarea eriodic! a fi(ei indi&iduale de instructa=? - folosirea echi amentelor de lucru (i rotecie? - e>istenta trusei de rim a=utor, a materialelor igienicosanitare s ecifice locului de munc!9

.> erimentul, studiul de ca$, mini roiectul (i roiectul? .>erciii ractice?

,e$ol&area de robleme 3tudii de ca$? -uarea m!surilor entru e&itarea riscurilor ri&ind ,a oarte scrise igiena (i securitatea muncii: inter&enii s ecifice locului de munc! rin nl!turarea factorilor de risc 'actori de risc: s ecifici acti&it!ii (i locului de munc!

Derificarea funcion!rii sistemelor, dis o$iti&elor (i a condiiilor de igien! (i securitate a muncii : s ecifice locului de munc! in funcie de fiecare domeniu A/3()(3;>( de e)(3are a r(?/.r(l,r Ar()(nd (-(ena 2( ?e/.r(3a3ea 0.n/(( 3u ra&egherea acti&it!ilor la locurile de munc! entru e&itarea riscurilor: - obser&area (i &erificarea acti&it!ilor s ecifice locului de munc!? - obser&area (i &erificarea echi amentelor de rotecie? - obser&area (i &erificarea truselor sanitare? - obser&area (i &erificarea arametrilor de lucru? - obser&area (i &erificarea sistemelor de siguran! (i a osturilor de re&enire a incendiilor

4nali$aAsinte$! 4bstracti$are, roblemati$are 4utoe&aluarea .&aluarea gru ului de lucru /tili$area standardelor de calitate (i a documentaiilor tehnice

%oordonarea echi ei entru re$ol&area situaiilor ro&ocate de accidente: stabilirea sarcinilor? eliminarea cau$elor accidentelor? e&acuarea accidentailor? anunarea organelor abilitate9

M;?.r( de Ar,3e/>(e a 0ed(.l.( 5emonstraia, lucrul n echi !? Identificarea surselor de oluare de la locul de munc! (i din &ecin!tatea acestuia: substane chimice, de(euri, #bser&area diri=at!, obser&area ambala=e, diferite no>e, radiaii, oluani fonici, &ibraii inde endent!? Tehnician n administraie, clasa a XI-a
@*

4sigurarea mi=loacelor entru nde !rtarea surselor de oluare (i a efectelor: .&aluarea gru ului de lucru - instruirea ersonalului? - dotarea cu echi amente de rotecia mediului s ecifice /tili$area standardelor de calitate (i a acti&it!ii desf!(urate9 documentaiilor tehnice

.&aluarea acti&it!ii echi ei ri&ind rotecia mediului: obser&are, ra ortare, stimulare, feed-back

4 licarea de m!suri de mediului:eliminarea materiilor oluante

,e$ol&area de robleme 3tudii de ca$? re&enire a olu!rii ,a oarte scrise rime (i materialelor

"romo&area modulului este demonstrat! rin atingerea tuturor com etenelor s ecificate n tabelul de corelare a com etenelor cu coninuturile9 "entru modulul 4I&iena. "e%uritatea mun%ii #i +rote%ia mediului69 stagiul de reg!tire ractic! se oate efectua fragmentat n cele dou! semestre9 3e recomand! ca acest ti de instruire s! se efectue$e cu rec!dere la agenii economici, cu care s! se stabileasc! relaii de arteneriat care s! facilite$e n final (i integrarea ele&ilor e iaa forei de munc! la terminarea (colii9 3e &a urm!ri ca stagiul la agentul economic s! ermit! ele&ului: s! neleag! concret constr<ngerile economice, umane (i tehnice ale ntre rinderii s! neleag! constr<ngerile de securitate im use de metodele de lucru s! obser&e (i s! anali$e$e, ornind de la situaii reale, diferitele elemente ale unor strategii de calitate, s! ercea ! costurile induse de non-calitate s! utili$e$e achi$iiile sale n domeniul comunic!rii, n relaia cu ersonalul anga=at s! cunoasc! im ortana tuturor ser&iciilor (i com artimentelor unei ntre rinderi9 %riteriile s ecifice de e&aluare &or fi reluate din 3tandardul de "reg!tire "rofesional! de c!tre rofesor (i re$entate ele&ului9 .le&ul oate fi integrat n e&aluarea acti&it!ii sale, consolid<nd astfel, ca acitatea de a se autoe&alua (i m!rind gradul de trans aren! a acord!rii notelor9 .&aluarea final! a com etenelor trebuie reali$at! n concordan! cu reci$!rile incluse n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 .&aluarea e arcursul anului se reali$ea$! rin di&erse ti uri de robe de e&aluare: orale, scrise, ractice, n funcie de s ecificul com etenei9 5e e>em lu: - C1 E )plic legislaia privind igiena i securitatea muncii69 C8 MaN E 0 rezentarea le&i"laiei +rivind i&iena #i "e%uritatea mun%ii e%$i+ei de lu%ru1 oate fi e&aluat! rin probe orale de tipul prezentrii orale, c%estionrii orale, ntrebrilor de raionament. Tehnician n administraie, clasa a XI-a
@I

- C1 - )plic legislaia privind igiena i securitatea muncii , C8 M=N (i M/N 0:onitorizarea modului de a+li%are a normelor de i&ien #i "e%uritatea mun%ii1 (i 0<eri!i%area !un%ionrii "i"temelor. di"+ozitivelor #i a %ondiiilor de i&ien #i "e%uritatea mun%ii1 , pot fi evaluate cu a/utorul probelor practice sub form de exerciii practice sau lucrri practice. "entru C2 2( C3 se recomand! acelea(i modalit!i de e&aluare dar (i robe scrise de ti ul bateriilor de teste cu diferii itemi, chestion!rii scrise, cu reci$area c! rofesorul trebuie s! ada te$e rocesul de e&aluare la condiiile didactico materiale ale (colii, la condiiile de instruire oferite de agenii economici, (i, nu n ultimul r<nd, la s ecificul condiiilor de n&!are ale ele&ilor9

"rocesul de e&aluare e arcursul anului (i e&aluarea final! trebuie s! urm!reasc! gradul de dob<ndire a com etenelor (i nu ni&elul de cuno(tine acumulate9 %uno(tinele (tiinifice nu re re$int! dec<t cadrul n care se de$&olt! com etenele9 "e arcursul anului ele&ul trebuie s! fie su us e&alu!rii rin robe de e&aluare diferite, n momente diferite, iar re$ultatul final al e&alu!rii 7atingerea com etenelor8 &a a&ea n &edere rogresul reali$at de acesta9 "rofesorul (i elaborea$! achete de e&aluare entru toate com etenele incluse n modul9 "entru a &eni n s ri=inul rofesorilor este re$entat un model 7orientati&8 de reali$are a e&alu!rii e com etene9 Exe0Al(D(/area .n.( Aa/5e3 de e)al.are Ae , /,0Ae3en>; A/3()(3a3e& Identi!i% !a%torii de ri"% #i /olile +ro!e"ionale +rovo%ate de a%e#tia +e tim+ul unei "+tmni de +ra%ti% la a&entul e%onomi% UC& 1+ 4I&iena. "e%uritatea mun%ii #i +rote%ia mediului6 C= 6 A+li% m"uri de +rote%ie a mediului Cr(3er(( de AerD,r0an>; a Identificarea surselor de oluare de la locul de munc! (i din &ecin!tatea acestuia b 4sigurarea mi=loacelor entru nde !rtarea surselor de oluare (i a efectelor c .&aluarea acti&it!ii echi ei ri&ind rotecia mediului d 4 licarea de m!suri de re&enire a olu!rii 8re/(:;r( Ar()(nd aAl(/a=(l(3a3ea /r(3er((l,r de AerD,r0an>; 3urse de oluare: substane chimice, de(euri, ambala=e, diferite no>e, radiaii, oluani fonici, &ibraii Mi=loace entru nde !rtare: - instruirea ersonalului? - dotarea cu echi amente de rotecia mediului s ecifice acti&it!ii desf!(urate9 .&aluarea acti&it!ii: obser&are, ra ortare, stimulare, feed-back M!suri: eliminarea materiilor rime (i materialelor oluante 8r,=e de e)al.are #rale A ractice

#rale A ractice

3criseA ractice 3criseA ractice


@2

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

mediului .&aluatorul 7 rofesorul8 &a e&alua ele&ul e ba$a unui e>erciiu ractic folosind o fi(! de e&aluare n care &a nota re$ultatul9 %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& UC 1+. I&iena. "e%uritatea mun%ii #i +rote%ia mediului 3arcini a9 Identificarea surselor de oluare de la locul de munc! (i din &ecin!tatea acestuia: substane chimice de(euri ambala=e diferite no>e radiaii oluani fonici 54 sau 78 1/ sau 7X8 Modul de reali$are a sarcinilor 54 sau 78 1/ sau 7X8 ,e$ultatul e&alu!rii 5ata

&ibraii b9 4sigurarea mi=loacelor entru nde !rtarea surselor de oluare (i a efectelor: instruirea ersonalului? dotarea cu echi amente de rotecia s ecifice mediului acti&it!ii

desf!(urate9 c8 .&aluarea acti&it!ii echi ei ri&ind rotecia mediului: d9 obser&are, ra ortare, stimulare, m!suri de

54 sau 78 1/ sau 7X8

feed-back 4 licarea de

54 sau 78
@3

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

re&enire a olu!rii mediului: eliminarea materiilor rime

1/ sau 7X8

(i materialelor oluante .&aluatorul &a bifa fiecare sarcin! nde linit! corect de c!tre ele&9 %ertificarea com etenei se obine dac! toate sarcinile de lucru sunt nde linite9 3arcinile nende linite se &or ree&alua du ! o erioad! de reg!tire folosindu-se acela(i instrument de e&aluare9 %om etena se consider! atins! dac! ele&ul nde line(te sarcina de dou! ori9 "reci$!ri entru a licarea robei de e&aluare: ele&ul &a fi e&aluat n urma arcurgerii tuturor eta elor de n&!are? ele&ul &a reali$a o eraiile ractice cerute nainte de e&aluare la fiecare eta ! de n&!are? certificarea com etene se &a reali$a n urma e&alu!rii formati&e? entru buna desf!(urare a e&alu!rii se recomand!: folosirea unui s aiu amena=at cores un$!tor 7la agentul economic8? e&aluarea ele&ilor e durata desf!(ur!rii robei se reali$ea$! f!r! inter&enia e&aluatorului9 nregistrarea erformanei se &a reali$a rintr-o fi(! de obser&are com letat! de rofesor e arcursul robei9 3ugestii ri&ind do&e$ile e&alu!rii fi(a de obser&are, care trebuie s! fie elaborat! conform criteriilor de erforman! (i condiiilor de a licabilitate, utili$at! entru e&aluarea rin robe ractice constituie do&ad! a e&alu!rii9 entru robele scrise do&e$i ale e&alu!rii sunt considerate: fi(ele de lucru, testele de e&aluare, chestionarele, roiectele, ortofoliile9 orice alt material elaborat de c!tre ele& sau utili$at de c!tre rofesor entru e&aluare oate constitui o do&ad! a e&alu!rii com etenelor ele&ului9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

@@

MODULUL 1II CORES8ONDEN IN ADMINISTRAIE STA"II DE 8RE"TIRE 8RACTIC

I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum: stagii de reg!tire ractic! 7I"%8 - 1um!r de ore: de +* oreAan, din care +* de ore instruire ractic!9 - Toate orele sunt desf!(urate de c!tre rofesorul de s ecialitate II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 1K.C,re?A,nden>; (n ad0(n(?3ra>(e ?( ?e/re3ar(a3 III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de C,0Ae3en>e C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e Cla?(D(/area /,re?A,nden>e( in funcie de: sco : de solicitare, informare comand!, constatare, ndrumare (i control , reclamaie , nsoitoare de acte9 modul de ntocmire N ti i$ate, neti i$ate &aloare =uridic!N originalul, co ia, du licatul, co ie certificat!, co ie legali$at!, fotoco ie, e>trasul9 eta a din rocesul comunic!rii N scrisoare iniial! , de r!s uns , de re&enire natura actului N cerere, contestaie , l<ngere, nt<m inare , ade&erin! , delegaie , chitan!, certificat9 organ emitent N acte oficiale emise de organele uterii de stat, organele administraiei ublice, ageni economici , ersoane fi$ice9 8ar3(/.lar(3;>(le ?3(l(?3(/e ?Ae/(D(/e /,re?A,nden>e( ad0(n(?3ra3()e Docabular: terminologia din domeniu, cu&inte (i e> resii conforme cu fondul de noiuni (i ideei al scrisorii, neologisme necesare? form!, gramatic!, construcie sintactic!9 3til: claritate, conci$ie, corectitudine, reci$ie, sobrietate (i oficialitate , olitee (i demnitate9 %29,edactea$! scrisori oficiale S3r./3.ra ?/r(?,r(( ,D(/(ale& .lemente obligatorii: antet, num!rul (i data nregistr!rii, adresa destinatarului, obiectul scrisorii, funcia, semn!turile, (tam ila unit!ii .lemente oca$ionale: ane>e, iniialele redactorului, meniuni
@C

/,0Ae3en>e (nd()(d.ale /%IH9 %I94nali$ea$! %ores onden! cores onden! in administraie (i secretariat

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

s ecifice9 Inscri ii e>terioare 7 lic8:e> editor, adres!, meniuni s eciale 7secret, strict secret, ersonal,99989 T(A.r( de ?/r(?,r(& de iniiati&!: scrisoare iniial!, scrisoare de r!s uns, scrisoare de re&enire9 de cerere: cerere de ofert!, ofert!, reclamaie9 =uridice: contestaie, nt<m inare, l<ngere Ca3e-,r(( de /erer(& oficial!: de a rob!ri si autori$aii, de remitere de acte, de chemare in =udecat!, de arbitrare ersonal!: de concediu, de transfer, de trecere la alt! categorie de anga=are, de nscriere la cursuri, de ensionare, de stabilire a obligaiilor administrati&e, de certificare C,n>(n.3.l ?/r(?,r(( ,D(/(ale& "lanul scrisorii: introducere, moti&are 7coninut8, conclu$ii .lemente structurale: titlu, num!r ro riu de ordine, obiectul, %39.ditea$! sco ul emiterii, acte do&editoare, anali$a fa telor, funcia documente semnatarului, (tam il!, num!r de e>em lare9 oficiale u$uale 'orma grafic! (i estetic! de re$entare D,/.0en3e ,D(/(ale .:.ale: %u caracter =uridic: hot!r<ri, dis o$iii, acorduri, autori$aii, a&i$e, ordine, circulare, somaii, reclamaii9 4cte do&editoare: ade&erin!, delegaie, chitan!, certificate9 %u caracter intern: dare de seam!, referat, ra ort, rocese &erbale, minute9 ExAed(ere /,re?A,nden>e( 3ortarea cores ondenei de e> ediat: scrisori, adrese, ra oarte, somaii, situaii statistice, colete9 Modalit!i de e> ediere: fa>, o(t! electronic!, o(t!, curierat 7n funcie de termen (i cost89 Bnregistrarea cores ondenei: num!r de ordine, dat!, numele si %@9Monitori$ea$! adresa e> editorului, destinatarului, obser&aii, ane>e cores onden! 7borderouri, caiet de ie(iri (i intr!ri, ba$! de date electronice, condic! de e> ediere rin curier89 %lasare: cronologic!, alfabetic!, numeric!, $ecimal!, alfanumeric! 4rhi&are: nomenclatorul termenelor de !strare a documentelor? nomenclatorul dosarelor? registrul de e&iden! curent!9 I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e 3e recomand! arcurgerea coninuturilor tematice n ordinea stabilit! n tabelul de corelare a com etenelor cu coninuturile9 "entru de$&oltarea com etenelor &i$ate n acest modul se ot desf!(ura urm!toarele acti&it!i: Tehnician n administraie, clasa a XI-a
@)

%om etena I: e>erciii indi&iduale (i n gru

ri&ind gru area cores ondenei conform criteriilor

date, e&aluarea f!c<ndu-se rin fi(! de obser&are9 3tudiul de ca$ asu ra articularit!ilor stilistice ale cores ondenei s ecifice unui anumit domeniu 7agent economic sau administrati&8 urmat de o re$entare a conclu$iilor in gru sau indi&idual9 %om etenele 2-3: ntocmesc scrisori oficiale conform criteriilor de erformana (i a condiiilor de a licabilitate stabilite9 .&aluarea se oate face rin fi(! de lucru sau ortofoliu9 %om etena @: res ect! roceduri (i instruciuni de lucru conforme cu realitatea, ele&ii rin acti&it!i ractice fiind n stare s! le a lice intr-o situaie dat!9 .&aluare rin fi(a de obser&are9 4lte metode care autoe&aluare9 "rocesul de e&aluare e arcursul anului (i e&aluarea final! trebuie s! urm!reasc! gradul de dob<ndire a com etenelor (i nu ni&elul de cuno(tine acumulate9 %uno(tinele (tiinifice nu re re$int! dec<t cadrul n care se de$&olt! com etenele9 "e arcursul anului ele&ul trebuie s! fie su us e&alu!rii rin robe de e&aluare diferite, n momente diferite, iar re$ultatul final al e&alu!rii 7atingerea com etenelor8 &a a&ea n &edere rogresul reali$at de acesta9 %(2a de l./r. .&aluatorul solicit! ele&ilor s! redacte$e o scrisoare de r!s uns c!tre un client, res ect<nd structura scrisorii oficiale: I9 .lemente obligatorii: antet, num!rul (i data nregistr!rii, adresa destinatarului, obiectul scrisorii, funcia, semn!turile, (tam ila unit!ii9 29 .lemente oca$ionale: ane>e, iniialele redactorului, meniuni s ecifice9 39 Inscri ii e>terioare 7 lic8:e> editor, adres!, meniuni s eciale 7secret, strict secret, ersonal,99989 %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& UC 1K.C,re?A,nden>; (n ad0(n(?3ra>(e ?( ?e/re3ar(a3 3arcini Modul de reali$are a ,e$ultatul sarcinilor e&alu!rii .lemente obligatorii: DA ?a. MPN 4ntet, num!rul (i data nregistr!rii, NU ?a. M#N adresa destinatarului, obiectul scrisorii, funcia, semn!turile, (tam ila unit!ii .lemente oca$ionale: DA ?a. MPN ane>e, iniialele redactorului, meniuni NU ?a. M#N s ecifice Inscri ii e>terioare 7 lic8 :e> editor, adres!, meniuni s eciale 7secret, strict secret, ersonal,89 Tehnician n administraie, clasa a XI-a 5ata ot fi utili$ate: lecie &i$it!, tem! entru acas!, tem! n clas!, roiecte,

@E

!valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev. Competena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o singur dat. Certificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. +arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pregtire folosindu"se acelai instrument de evaluare. re%izri +entru a+li%area +ro/ei de evaluare

elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative. nregistrarea performanei se va realiza printr"o fi de evaluare completat de profesor pe parcursul probei Su&e"tii +rivind dovezile evalurii: ia de evaluare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii ,entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. $rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

@H

MODULUL 1III REALI<AREA ACTI1ITII DE *IROU CURRICULUM 'N DE<1OLTARE LOCAL I. L,/.l 0,d.l.l.( Gn /adr.l Alan.l.( de Gn);>;07n3 - %ategoria de curriculum : curriculum n de$&oltare local!9 - 1r9 de oreI32, din care, )) de ore laborator tehnologic (i 33 de ore instruire ractic!9 - Toate orele sunt desf!(urate de c!tre rofesorul de s ecialitate9 II. L(?3a .n(3;>(l,r de /,0Ae3en>e rele)an3e Aen3r. 0,d.l UC 21 Real(:area a/3()(3;>(( de =(r,.. UC 78r,(e/3area da3el,r n.0er(/e III. Ta=el de /,relare a /,0Ae3en>el,r 2( /,n>(n.3.r(l,r Un(3;>( de C,0Ae3en>e /,0Ae3en>e (nd()(d.ale /% 2I %I 'olose(te ,eali$area echi amentele de acti&it!ii de birotic! birou C,n>(n.3.r( 3e0a3(/e

E/5(Aa0en3e de =(r,3(/; identificarea echi amentelor de birotic! 9fa>, telefon, co iator, calculator, im rimant!, ntreinerea echi amentelor de birotic! - curent!, eriodic!, nlocuirea consumabilelor 7toner, cartu(, h<rtie8 7I88 0C1 %2 /tili$ea$! utili$area echi amentelor de birotic! -9 entru ,roiectarea soft-ul transmiterea (i rece ionarea comunic!rilor, datelor informaional e>ecutarea manual! (i automat! a co iilor, rocesare numerice s ecific acti&it!ii te>t, tehnoredactare9 MLTN de secretariat S,D3$.l.( (nD,r0a>(,nal ?Ae/(D(/ a/3()(3;>(( de ?e/re3ar(a3 accesarea soft-ului entru reali$area lucr!rilor C2 ,lanific o s ecifice acti&it!ii - rocesare te>t, creare fi(iere, activitate i tabele, scrisori economice, administrati&e, acte u$uale, /% 2I culege date situaii statistice, scrisori de mulumire, telegrame, ,eali$area numerice n MLTN acti&it!ii de legtur cu folosirea Internetului entru documentare - motoare de birou aceasta c!utare e internet, accesarea site-urilor s eciali$ate e domenii 7 legislaie, administraie central! (i local!, %3 "restea$! n&!!m<nt, s!n!tate, cultur!89 MLTN 0C1 ser&icii de Ser)(/(( de ?e/re3ar(a3 ,roiectarea secretariat e>ecutarea ser&iciilor de birou datelor numeric dactilografiere? rocesare te>t? co iere? tehnoredactare C3 ,relucreaz res ect<nd calitatea scrierii, ortografia, claritatea, datele numerice coerena, ncadrarea n agin!9 C4 5nterpreteaz inerea e&idenei stocurilor de consumabile h<rtie, rezultatele toner, consumabile, ti i$ate, intrate (i ie(ite obinute i Tehnician n administraie, clasa a XI-a
@+

prezint concluziile

res ectarea deontologiei rofesionale - amabilitatea n relaiile cu ublicul, res ectarea confidenialit!ii informaiilor 7I8N

I1. S.-e?3(( 0e3,d,l,-(/e %urriculum entru :,eali$area acti&it!ii de birou; calificarea :Tehnician n administraie; a fost elaborat astfel nc<t la finalul liceului absol&enii s! dob<ndeasc! o bun! reg!tire rofesional! n domeniul administraiei a&<nd n &edere cerinele anga=atorilor din acest domeniu9 Modulul are integrate com etene cheie al!turi de com etenele s eciali$ate care m reun! contribuie la formarea rofesional! ele&ilor, oferind osibilitatea ca du ! arcurgerea acestui modul s! foloseasc! echi amentele de birotic!, s! utili$e$e soft-ul informaional s ecific acti&it!ii de secretariat (i s! restea$! ser&icii de secretariat9 'n cadrul modulului Realizarea activitii de birou se vor exersa i vor fi evaluate competenele unitii c%eie ,roiectarea datelor numerice. 0nitatea c%eie se dob#ndete prin abordarea coninuturilor unitii specializate astfel* Competena 2. 6,lanific o activitate i culege date numerice n legtur cu aceasta se dob#ndete prin exersarea n situaii de simulare sau reale competena specializat 0tilizeaz soft"ul informaional specific activitii de secretariat urmrindu"se* colectarea datelor numerice corespunztoare activitii planificate, selectarea datelor obinute din msurtori7alte surse, nregistrarea datelor Competena 3 ,relucreaz datele numerice i Competena 4 5nterpreteaz rezultatele competena specializat obinute 8 se dob#ndete prin exersarea n situaii de simulare sau real,

,resteaz servicii de secretariat urmrindu"se* efectuarea calculelor n mai multe etape cu numere de mai multe mrimi, utilizarea formulelor de calcul, reprezentarea grafic a datelor obinute, citirea graficelor, compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor7abaterilor i tendinelor, formularea concluziilor n baza unei analize critice, utilizarea rezultatelor n rezolvarea unei probleme i luarea deciziilor optime. "e l<ng! unitatea de com eten! cheie agregat! unit!ii de com eten! s eciali$at!, n cadrul modulului se ncearc! de$&oltarea (i e>ersarea celorlalte unit!i de com eten! cheie aferente ni&elul de reg!tire9 'oarte im ortante n acest domeniu sunt comunicarea rofesional! (i comunicarea n limba str!in!, care au un rol deosebit n relaiile cu ersoanele din afara (i din interiorul instituiei, re$ol&area unor robleme legate de cores ondena rimit! sau trimis!, etc9 5u ! terminarea liceului, absol&enii ot continua studiile sau ot fi ncadrai e iaa muncii e un ost cores un$!tor9

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

C*

%urricululum-ul este astfel conce ut, nc<t s! ermit! rofesorilor libertatea de a alege modul de organi$are a acti&it!ii de n&!are n ra ort cu e> eriena, tactul edagogic (i mi=loacele de n&!!m<nt de care dis un (i articularit!ile indi&iduale (i ale colecti&ului de ele&i9 3e recomand! ele&i9 #rele acestui modul sunt re arti$ate at<t entru teorie, c<t (i entru acti&itatea ractic! organi$at! rin ore de laborator tehnologic (i ractic! comasat!9 "entru orele de laborator tehnologic sunt re arti$ate urm!toarele coninuturi: utili$area echi amentelor de birotic! -9 entru transmiterea (i rece ionarea comunic!rilor, e>ecutarea manual! (i automat! a co iilor, rocesare te>t, tehnoredactare accesarea soft-ului entru reali$area lucr!rilor s ecifice acti&it!ii - rocesare te>t, creare fi(iere, tabele, scrisori economice, administrati&e, acte u$uale, situaii statistice, scrisori de mulumire, telegrame, folosirea Internetului entru documentare - motoare de c!utare e internet, accesarea site-urilor s eciali$ate e domenii 7 legislaie, administraie central! (i local!, n&!!m<nt, s!n!tate, cultur!8 "entru orele de instruire ractic! sunt alocate urm!toarele coninuturi: ntreinerea echi amentelor de birotic! - curent!, eriodic!, nlocuirea consumabilelor7toner, cartu(, h<rtie res ectarea deontologiei rofesionale - amabilitatea n relaiile cu ublicul, res ectarea confidenialit!ii informaiilor 'oarte im ortante sunt leciile &i$it! la unit!ile administrati&e ce se ot reali$e$e at<t n orele de laborator tehnologic, c<t (i n cele de instruire ractic!9 # atenie deosebit! se &a acorda e&alu!rii, iar robele de e&aluare trebuie s! cores und! cu cele re&!$ute n 3tandardul de "reg!tire "rofesional!9 Exe0Al.& UC 21 Real(:area a/3()(3;>(( de =(r,. C1 %,l,?e23e e/5(Aa0en3ele de =(r,3(/; %riterii de erforman! "reci$!ri ri&ind a licabilitatea "robe de e&aluare criteriilor de erforman! fa>, telefon, co iator, calculator, .>erciiu scris, im rimant!, rob! oral! h<rtie, toner, consumabile, ti i$ate, .>erciiu scris, intrate (i ie(ite fi(! de lucru9 entru transmiterea (i rece ionarea "rob! ractic!
CI

arcurgerea coninuturilor n ordinea

re$entat! n tabelul de corelare, ns!

rofesorul are libertatea de a alege ordinea de arcurgere n funcie de articularit!ile colecti&ului de

a9 Identificarea echi amentelor de birotic! b Oinerea e&idenei stocurilor de consumabile 9 c /tili$area echi amentelor de birotic! Tehnician n administraie, clasa a XI-a

comunic!rilor, e>ecutarea manual! (i automat! a co iilor, rocesare te>t, tehnoredactare %om etena se oate e&alua e ba$a unei fi(e de lucru e care ele&ii o &or re$ol&a n cadrul unei echi e de lucru9 4cti&itate: Bn gru e de C ele&i a&ei urm!toarele acti&it!i de re$ol&at: I9 Identific! echi amentelor de birotic! 29 Oine e&idena stocurilor de consumabile 39 /tili$ea$! echi amentele de birotic! %(2a de e)al.are N.0e /and(da3& N.0e e)al.a3,r& UC 21 Real(:area a/3()(3;>(( de =(r,. 3arcini identificarea echi amentelor de birotic! inerea e&idenei stocurilor de consumabile utili$area echi amentelor de birotic! !valuatorul va bifa fiecare sarcin ndeplinit corect de ctre elev. Competena se consider atins dac elevul ndeplinete sarcina o singur dat. Certificarea competenei se obine dac toate sarcinile de lucru sunt ndeplinite. +arcinile nendeplinite se vor reevalua dup o perioada de pregtire folosindu"se acelai instrument de evaluare. re%izri +entru a+li%area +ro/ei de evaluare elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de nvare elevul va realiza operaiile practice cerute nainte de evaluare la fiecare etap de nvare certificarea acestor competene se va realiza n urma evalurii formative. nregistrarea performanei se va realiza printr"o fi de evaluare completat de profesor pe parcursul probei Su&e"tii +rivind dovezile evalurii: Tehnician n administraie, clasa a XI-a
C2

Modul de reali$are a sarcinilor

,e$ultatul e&alu!rii DA ?a. MPN NU ?a. M#N DA ?a. MPN NU ?a. M#N DA ?a. MPN NU ?a. M#N

5ata

ia de evaluare, care trebuie s fie elaborat conform criteriilor de performan i condiiilor de aplicabilitate, utilizat pentru evaluarea prin probe practice constituie dovad a evalurii

,entru probele scrise, dovezi ale evalurii sunt considerate fiele de lucru, proiectele, portofoliile. $rice alt material elaborat de ctre elev sau utilizat de ctre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evalurii competenelor elevului.

"entru modulul :,eali$area acti&it!ii de birou;, n &ederea dob<ndirii com etenelor, se recomand! utili$area urm!toarelor metode didactice: ExA.nerea se C,/.l de r,l oate a lica la coninutul :Identificarea echi amentelor de birotic!;, oate fi a licat la coninutul :,es ectarea deontologiei rofesionale;, rofesorul re$ent<nd ti urile de echi amente (i articularit!ile acestora9 rofesorul re$ent<nd diferite situaii n care se oate afla tehnicianul n administraie, in<nd cont de ersoanele cu care intr! n relaie (i roblemele ce trebuie s! le re$ol&e, iar ele&ii &or inter reta rolurile din situaiile adec&at n fiecare situaie99 5esf!(urarea orelor de laborator tehnologic se reali$ea$! n cabinete dotate cu calculatoare (i "o!t "+e%i!i%. co iatoare, fa>, telefon, mobilier s ecific, materiale consumabile9 re$entate, subliniindu-se com ortamentul

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

C3

Re/,0and;r( Aen3r. adaA3area /.rr(/.l.0.l.( la ele)(( /. ne),( ?Ae/(ale /.Ar(n2( Gn Gn);>;07n3.l de 0a?; 3e &a a&ea n &edere (i utili$area metodelor s ecifice entru de$&oltarea com etenelor ele&ilor care re$int! deficiene integrabile rin ada tarea acestora la s ecificul condiiilor de n&!are (i de com ortament9 "entru reu(ita (colari$!rii ele&ilor cu ne&oi s eciale n n&!!m<ntul de mas! sunt necesare aciuni ca de e>em lu: consilierea rofesorilor din n&!!m<ntul de mas! de c!tre rofesori itinerani care au e> erien! n reg!tirea acestor ele&i re&ederea unei erioade su limentare de instruire 7un semestru8 descrise n standarde nfiinarea n atelierele de instruire fiec!rui ti de deficien! folosirea n rocesul de instruire a limba=elor s ecifice entru transmiterea cuno(tinelor entru ele&ii cu deficiene &i$uale sau auditi&e e&itarea marginali$!rii ele&ilor cu deficiene n colecti&ul clasei (i a disconfortului sihic al ele&ilor 'ormarea com etenelor rofesionale (i integrarea (colar! (i rofesional! ot fi difereniate otri&it rinci iului Presursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale P rin rograme indi&iduali$ate 7centrate e ele&8 rograme e gru e de ni&el rograme interacti&e rograme &i$<nd facilitarea comunic!rii (i relaion!rii n acti&it!ile de la clas! (i la instruirea ractic! 3e consider! c! o asemenea abordare este benefic! entru ele&ii cu ne&oi s eciale dac!: se reali$ea$! rofesionali$area adec&at! otenialului restant (i ca acit!ilor siho intelectuale ale ele&ilor se ofer! (anse egale de (colari$are rin (coala de arte (i meserii tuturor ele&ilor cu deficiene u(oare (i medii calific!rile rofesionale entru ele&ii cu ne&oi s eciale se &or alege de c!tre ele&ul deficient cu a&i$ul comisiei de e> erti$! medical!, orientare (colar! (i rofesional!9 4cest a&i$ &a fi dat de medicii e> eri n medicina muncii, orientare (i rofesionali$are9 ractic!, laboratoarele tehnologice a condiiilor su limentare entru atingerea com etenelor

ri&ind mobilierul adec&at, mese de lucru dotate cu dis o$iti&e, echi amente (i a aratur! s ecial!

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

C@

BIBLIOGRAFIE www.edu.ro este pagina web a Ministerului Educaiei i ercet!rii de unde putei accesa standardele de preg!tire pro"esional! www.t#et.ro este pagina web a entrului $aional de %e&#oltare a 'n#!!()ntului *ro"esional i +e,nic- unde putei accesa standardele de preg!tire pro"esional! i au.iliare curriculare Pentru Laboratorul tehnologic Firma de exerciiu www.roct.ro este site/ul %eparta(entului RO + / %eparta(entul de oordonare al Fir(elor de E.ercitiu din in#ata(antul preuni#ersitar din Ro(ania. www.0educat.ro www.a"aceri.net www.cnip((r.ro www.econo(icso"tware.ro12atg www.ase.ro1biblioteca#irtuala Motoare de cautare www.business.co(1 www.accountingnet.co( www.alta#ista www.google Bibliogra"ie general! ,ttp311"erl.becta.org.u4 i ,ttp311"erl.ng"l.go#.u41 / !utai 5n cadrul Resurselor *edagogice sau %e 'n#!are 6 Pedagogy or Learning Resouces) dac! dorii s! a"lai in"or(aii despre stilurile de 'n#aare 6 Learning styles) i c!utai 6search) cu#)ntul 7ow 6Cum8 i #ei g!si (ateriale despre cu( s! #! creai resurse pentru acti#itatea didactic! www.becta.org.u4 pagina web a %FE9 6%eparta(entul pentru 'n#!!()nt i o(petene8 cu s"aturi i 5ndru(!ri pri#ind te,nologia co(unic!rii i in"or(aiei www.lsda.org.u4 / pe acest site g!sii docu(ente de cercetare utile pri#ind abilit!ile c,eie ,ttp311www.cc(.ac.u41ltec,1c"et1(aterials1(aterials.asp de pe aceast! pagin! putei desc!rca pac,etul co(plet pri#ind utili&area +I' 6 Information Learning Technology Tehnologia Informaiilor pentru nv are! 8 i (ateriale pentru pro"esor de la utili&area (ouse/ului i p)n! la crearea de (ateriale didactice ,ttp311www.rsc/2,.,ull.ac.u41 / acest site o"er! pre&ent!ri si(ple pri#ind crearea (aterialelor de 5n#!are ,ttp311www.rsc/2,.,ull.ac.u41curriculu(.,t(l / pagin! pentru crearea de (ateriale i- de ase(enea- pentru progra(e de calculator ce pot "i utili&ate 5n procesul de creare a resurselor co(pletarea spaiilor libere- cu#inte 5ncruciate sau 5ntreb!ri/test www.nln.ac.u41(aterials / sursa (aterialelor "inanate prin $L$ 6 "ational Learning "et#or$ :Reeaua "aional de nv are;8 este ne#oie de 5nscriere www.bbc.co.u41webwise / "or(are co(plet! prin inter(ediul internet/ului 6 on line8 5n (aterie de instru(ente web cu( ar "i pota electronic! i c!utarea in"or(aiilor www.bbc.co.u414e2s4ills / c)te#a resurse utile pentru predare este ne#oie de leg!turi web www.basic/s4ills.co.u4 (ulte (ateriale i idei despre abilit!ile c,eie www.<e2s4illssupport.net / spri=in pri#ind abilit!ile c,eie prin (ateriale interacti#e de 5n#!are care #! a=ut! s! #! #eri"icai i s! aplicai abilit!ile du(nea#oastr!- leg!turi spre alte site/uri utile. www.bbc.co.u41celebda> / copie a pieelor "inanciare ideal pentru studiile de a"aceri in"or(aii despre "inane- co(er i aciuni. www.rdn.ac.u4 principalul punct de acces la (ulte portaluri acade(ice pe toate subiectele Tehnician n administraie, clasa a XI-a
CC

,ttp311www.#ts.rdn.ac.u41 de pe Resource %isco#er2 $etwor4.- putei accesa toate g,idurile pentru toate subiectele. ?n site e.celent cu 5n#!are interacti#! 5n (a=oritatea do(eniilor pro"esionale- g,iduri pentru pro"esori i g,iduri pentru ele#i. www.tec,dis.ac.u4 / ser#iciu de spri=in pentru te,nologii i ele#i cu de"iciene. www.=isc.ac.u4 pac,ete de predare- (odule #irtuale de "or(are- g,iduri on line gratuite www.tec,dis.ac.u41pd"1curricula.pd" curriculu(/uri accesibile docu(ente pri#ind practica inclusi#!. www.nca(.wgb,.org1webaccess1(agpie / (agpie este un instru(ent pentru inde.area i(aginilor #ideo generate pe calculator i (aterialele (ulti(edia. www.cowor4.ac.u41de#elop(ent1(aterials1lectures.,t( i www.lspn.gcal.ac.u41teac,abilit21resources1lecturers.,t(l / resurse a#ansate utile pri#ind (aterialele de curs www.cowor4.ac.u41de#leop(ent1(aterials1#ideo1#ideo.,t( i www.rnib.org.u41seeitrig,t1welco(e.,t(@A / o"er! resurse utile pri#ind utili&area culorilor i (aterialelor. www.s4ill.org.u4 pagina Biroului $aional pentru ele#i cu de"iciene care dispune de resurse i "ie in"or(ati#e. www.bda/d2sle.ia.org.u4 / pagina Asociaiei Britanice a persoanelor ce su"er! de disle.ie ce dispune de resurse i "ie de constatare. www.FE$ .co.u4 / este un site "oarte "olositor- cu (anuale practice i (ateriale interacti#econtribuii ale celor ce pro"esea&! 5n do(eniile pro"esionale- trebuie pl!tit! o ta.! pentru a accesa acest site.

Tehnician n administraie, clasa a XI-a

C)