Sunteți pe pagina 1din 14

Disciplina: ,,Educatie antreprenoriala,, Profesor: Florut Camelia Clasa: a X-a A,B Nr.

ore alocate: 6 PROIECTAREA PE UNITI DE NVARE ETICA IN A ACERI


CONTINUTURI #. Rasp$n%erea in afaceri C.!. ACTIVITI DE NVARE Explicarea conceptului de ,,raspundere in afaceri, Enumerarea functiilor raspunderii Clasificarea formelor raspunderii Identificarea diferentelor intre principalele forme de raspundere; -raspunderea disciplinara -raspunderea contraventionala -raspunderea civila: -raspunderea penala Explicarea evaziunii fiscale. Enumerarea faptelor considerate evaziune fiscala. Identificarea sanctiunilor care Sunt aplicate: - desfacerea contractului de munca -amenzi contraventionale -plata unor penalitati -decaderi din anumite drepturi -pedepse privative de libertate - Prezentarea responsabilitatilor unei firme Protectia consumatorului Nr. ore 1 RE!UR!E Manualele de Educatie antreprenoriala EVA"UARE Evaluare orala Observarea sistematica a comportamentului elevilor Autoevaluarea Portofoliul Fise de documentare 2 Dictionare ocul de rol

#.&. '.&. (.'. (.(. &.&. &.). ).'.

1 Internetul .Calculatorul Fise de lucru

PROIECT DIDACTIC Profesor!F !"#$ C%&E I% Disciplina: Educatie %ntreprenoriala Clasa a ' -a "oc %e %esfas$rare:sala de clasa Ti*p: () minute Unitatea %e in+atare!Etica in afaceri Titl$l lectiei!Etica in afaceri Tip$l lectiei!Consolidare,sistematizare a cunostintelor-varianta : evaluare Co*petente specifice +i,ate!Identificarea consecintelor antreprenorului asupra consumatorului si asupra mediului O-iecti+e operationale : a sfarsitul lectiei , elevii vor fi capabili! *+ Sa defineasca raspunderea in afaceri ,+ Sa descrie functiile si formele raspunderii in afaceri precizand sanctiunile ce se pot aplica in fiecare caz in parte -+ Sa prezinte drepturile consumatorilor, exemplificand .+ Sa explice rolul %/PC-ului (+ Sa analizeze sursele de poluare comparative cu masurile de ameliorare a mediului. O-iecti+e afecti+e:sa participe cu usurinta la activitate,dovedind, insusirea notiunilor .eto%e si proce%ee!conversatia,studiul individual,explicatia, teste .i/loace %e in+ata*ant: Educatie %ntreprenoriala,manual pentru clasa a '-a , Editura 0idactica si Peda1o1ica &ateriale de evaluare a rezultatelor invatarii:teste scrise or*e %e or0ani,area acti+itatii:activitate frontala si independenta Res$rse: !ficiale: pro1rama scolara,planificarea calendaristica $emporale:() minute

Desfasurarea lectiei

#1 .o*ent or0ani,atoric!pre"enta# pre$atire materialului didactic 2 minut. '1 Captarea atentiei!atentia elevilor va fi captata printr-un e%ercitiu prin care se solicita $asirea de sinonime pentru cuvantul ##etic## 1minut (1 En$ntarea o-iecti+elor: asta"i vom recapitula cunostinte referitoare la etica in afaceri 1 minut &1 Reali,area siste*ati,arii: A.. Act$ali,area c$nostintelor pe -a,a con+ersatiei 2#) *in$te1 : Cum definim raspunderea in afaceri2 Care sunt formele raspunderii2 0escrieti-le. 0ati exemple de provocari morale. Care sunt le1ile cu prevederi in domeniul protectiei consumatorului2 0ati exemple de provocari de drepturi ale consumatorilor. Ce este %/PC2 Ce rol are2 Ce este !PC2 &ai sunt si alte or1anisme cu rol in protectia consumatorului2 Cum definim mediul incon3urator2 Cum a contribuit omul la distru1erea mediului2 Ce masuri putem lua pentru a ameliora mediul2 0ati exemple de surse de poluare. Prezentati efectele reciclarii. Ce probleme de mediu va afecteaza in mod personal& C.A$toe+al$are: autocorectarea testului;elevii primesc baremul de corectare si stabilesc nota pe lucrarea cole1ului :4minute )1 E+al$area for*ati+a!discutarea rezultatelor testelor , aprecierea activitatii elevilor. - minute 31 Te*a ! Identificati avanta3ele respectiv riscurile ce decur1 pentru consumtor pentru un bun care este utilizat zilnic si pentru un bun care este utilizat trimestrial.

Rezumatul unitatii de n!are


"entru ele!i este foarte important sa in!ete sa #andeasca economic , sa$si insuseasca concepte economice fundamentale de!enind astfel capa%ili sa analizeze lo#ic pro%lemele cu care se !or confrunta in calitate de lucratori , producatori , consumatori, si in!estitori &Ei !or do%andi informatii pertinente despre economia reala , care ii !or a'uta sa si identifice scopurile sa poata sa ia decizii eficiente& (nitatea de )n!are *Etica in afaceri+ este orientat spre formarea a%ilitatilor la ele!, de a le forma o atitudine responsa%ila fata de o%li#atiile proprii, care ii !$a a'uta n e!aluarea si optimizarea solutiilor unor situatii pro%lema & & Acti!ittile de n!are !or fi realizate in la%oratoarele din ,coal unde ele!ii au acces la -nternet , precum si in alte locatii pentru a prelua informatii cu a'utorul c.estionarelor ela%orate de ele!i , su% supra!e#.erea si indrumarea profesorului de specialitate & /aterialele folosite de profesor si cele oferite ele!ilor , sunt corelate cu necesitatea dez!oltarii la ele!i a a%ilitatilor de #andire critica , a comunicarii , a responsa%ilizarii sociale , si de solutionare a pro%lemelor care apar in economia de piata & 01uccesul

in afaceri presupune pre#atire , disciplina si multa munca 2&+

Da!id Roc3efeller

4 iecare o* sa fie la loc$l sa$ %$pa c5e*area si %estoinicia sa.6

Ce ar trebui sa facem5ce ar fi drept,corect,onest+2 Cum ar trebui sa-i 3udecam pe altii si pe noi insine2 Cum trebuie sa ii tratam pe altii si sa admitem sa fim tratati de ceilalti2 Ce scopuri sunt demne de a fi urmate in viata2 Ce fel de persoana ar trebui sa fiu 2 0e ce este nevoie de etica in viata publica 2

1tudiu de caz

-n ma#azinul X e4ista pesti din specia 5 , specie relati! catutata & "estii dintr$un moti! anume 2 au fost stopati in c restere , fiind cam la 'umatate din dimensiunea la care ar tre%ui sa fie dupa !arsta & 6anzatorul , cunoscator , su% un oarecare prete4t , mi$a recoamndat sa nu cumpar pestii & Am inteles ca a recomandat si altora la fel &Am senzatia ca nu !rea nici sa$i i !anda 7si sa$si faca reclama proasta 8, dar nici sa$i omoare&&&&, 1e cu!ine sa faca pu%lice datele reale 9

Elevii isi e%prima opiniile le$ate de comportamentul van"atorului

'ratea"a toti an$a(atii drept Persoane unice si valoroase

)ustin libertatea # cresterea si de"voltarea fiecarui an$a(at

Comunica cu an$a(atii folosind numele cu respect P+I,CIPII-E -IDE+I-O+ E'ICII I, AFACE+I

Formea"a si incura(ea"a un re$im ec*ilibrat de munca

Prote(ea"a viata # si$uranta si sanatatea an$a(atilor Cultiva o atitudine po"itiva fata de celelalte persoane si reali"arile lor

)unt corecti ec*itabili in probleme financiare

TE!T DE EVA"UARE Nr #
I Co*pletea,a spatiile li-ere: 1. Prin etica se intele$e ........................ ........................................... pe care o firma le manifesta fata de toti partenerii de afaceri. 2. -a modul $eneral# termenii cu a(utorul carora operea"a etica mana$eriala sunt! /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// /////////////////////////////////// 0. Or$anismul de specialitate care reali"ea"a si coordonea"a politica in domeniul protectiei consumatorilor este ........................... ....................... ................................ .............. 1.Dati e%emple de alte 2 or$anisme care au rol bine preci"at in protectia consumatorilor! 13 23 03 13 23 ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////

2.4n punct esential urmarit prin orice plan de afaceri viabil #fiind in acelasi timp si o problema care ii interesea"a si ii afectea"a pe toti cetatenii# este................................

II.Incerc$iti +arianta corecta: 1. Printre obiectivele unui cod etic in afaceri# se numara ! a3 Crearea starii de indiferenta fata de cadrul or$ani"ational5 b3 Corelarea relatiilor contractuale cu libertatea absoluta de actiune in cadrul firmei5 c3 Promovarea unei ima$ini po"itive a firmei d3 Impunerea autoritatii nelimitate a mana$erului

2. Care din urmatoarele sunt drepturi ale consumatorilor ! a3 Dreptul la informare b3 Dreptul la protectie c3 Dreptul de folosire

III. Co*pletati $r*atoarea sc5e*a:

Evitarea utili"arii e%cesive a resurselor naturale

Daunele aduse mediului trebuie .................mai de$raba decat

Alocarea de resurse financiare pentru protectia mediului

P+I,CIPII-E P+O6+AM4-4I DE MEDI4

Impactul masurilor asupra mediului luate cat mai devreme posibil

+espectarea re$lementarilor in domeniul protectiei mediului

Factorul educational 7 promotor al de"voltarii unei atitudini active in protectia mediului

IV. !ta-ileste asocierile %intre $r*atoarele ele*ente %in cele %o$a coloane: A +ED4CE+E 8 Primul si cel mai important pas in practicile de eficienti"are a materialelor si prevenirea formarii deseurilor. Implica convertirea bunurilor e%ecutate din materia prima# prin refabricare si este al treilea pas Este al doilea pas si consta in eficienti"area folosirii materialelor si in prevenirea formarii deseurilor. Prin aceasta se intele$e refolosirea efectiva pastrandu-se structura initiala a materialelor fara a se consuma ener$ie sau timp suplimentar de folosire. Pasul final care inc*eie si determina reinceperea procesului ciclic . implica actiuni de eliminare sau reducere a to%icitatii materialelor inainte ca acestea sa a(un$a la $roapa de $unoi. Aceasta actiune presupune cumpararea bunurilor care au ca scop reducerea sursei de materiale nereciclabile si:sau

a3

b3 +EC4MPA+A+EA c3 d3 +E4'I-I9A+EA

e3 +ECIC-A+EA f3

$3

e%ecutia din materiale reciclate

7RUP !CO"AR A7RICO" NU! A"AU ,umele si prenumele .......... Clasa ....

C8E!TIONAR DE AUTOEVA"UARE
Rasp$n%eti c$ DA sa$ NU
1. )unt *otarat sa incep o afacere pe cont propriui& 2. )tarea de sanatate imi permite implicarea in proiect& 0. Am timp liber disponibil& 1. Instruirea mea este suficienta pentru afacerea propusa& 2. )peciali"area mea imi ofera suficiente cunostinte te*nice& ;. Am cunostinte economice necesare& <. Am aptitudini de comunicare si putere de convin$ere& =. )unt o persoana responsabila in orice impre(urari& >. Pot sa imi asum riscul de esec al afacerii & 1?. )tiu sa administre" banii si sa pastre" ec*ilibrul financiar&

Comunicare

Colaborare

implicareParticipare/

termenelorRespectarea

Observarea elevilor pe parcursul desfasurarii activitatilor

Respectarea regulilor

Rezolvare de probleme

Numele i prenumele elevului Gandire