Sunteți pe pagina 1din 9

INTREBARI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA 1. In ce ordine are loc asezarea factorilor in relatiile de cauzalitate pentru aplicarea metodei substiturilor in lant?

Cantitativ, structura, calitativ 2. Ce metoda se foloseste pentru analiza daca intre elementele fenomenului studiat exista relatii de tip determinist de natura sumei si/sau diferentei? Metoda balantiera 3. Ce metoda se foloseste pentru analiza daca intre elementele fenomenului studiat exista relatii de tip determinist de natura produsului sau raportului? Metoda substituirilor in lant 4. Cum se numeste productia obtinuta si destinata livrarii, care cuprinde valoarea produselor finite si a semifabricatelor destinate vanzarii, valoarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate? Productia ar!a !abricata "#!$ 5. Ce exprima raportul dintre cifra de afaceri si valoarea productiei marfa fabricate ? %radul de valori!icare a &roductiei !abricate e'&ri a odi!icarile stocurilor de

&roduse !inite si a altor venituri din activitatea de ba(a .Ce evidentiaza raportul dintre valoarea adau!ata si valoarea productiei exercitiului ? Rata valorii adau)ate "R*A$ e'ercitiului ".Cum se determina !radul de utilizare a capacitatii de productie pentru o intreprindere ? ,tructura pe o piata oarecare? Cota )lobal/ de &ia0/ Nu se iau in calcul 1%.Cum se numeste raportul intre productia marfa fabricata si numarul mediu de salariati? Productivitatea vandute ? edie anuala a uncii #!1Ns 11.Cum se mai numestes produsul intre pretul de vanzare fara &'( si cantitatea de produse C& = *&1*t i-loacelor !i'e. #. Ce reprezinta raportul intre vanzarile proprii ale unui produs si totalul vanzarilor aceluiasi produs sau valoarea adau)ata edie la + leu &roductie a

$.Ce se intampla la calculul cifrei de afaceri cu veniturile financiare si cele extraordinare?

Ci!ra de a!aceri. 12. Ce se obtine daca din productia !lobala a exercitiului se scad consumurile intermediare respectiv c)eltuielile cu materialele? *aloarea adau)ata *A 13. Cum se numeste raportul intre cifra de afaceri si productia exercitiului ? %radul de valori!icare a &roduc0iei ob0inute destinat/ livr/rii 14. *efiniti cifra de afaceri veniturile din v2n(area /r!urilor 3i a &roduc0iei v2ndute inclusive contravaloarea serviciilor &restate 4ntr-o &erioad/ deter inat/ 15. *aca 'p reprezinta vanzarile proprii ale unui produs, iar ' reprezinta vanzarile totale de pe piata ale acelui produs, atunci raportul 'p/' reprezinta+++ Cota )lobal/ de &ia0/ C& = *&1*t

1 . ,a baza determinarii carui coeficient din analiza economico-financiara sta principiul necompensarii unor nerealizari la unele sortimente cu depasirile inre!istrate la alte sortimente? coe!icientul ediu de sorti ent "5s$ 1". *aca coeficientul de sortiment .s / 1 si coeficientul de structura .st01 atunci++. 6 5s = + 7 &ro)ra ul de !abrica0ie a !ost reali(at la toate sorti entele 4n &ro&or0ie de +889 sau: 7 &ro)ra ul de !abrica0ie a !ost reali(at 3i de&/3it la toate sorti entele, indi!erent de &ro&or0ia de reali(are6 Corela0ia &re(entat/ &oate !i 4nt2lnit/ atunci c2nd a avut loc o de&/3ire a &ro)ra ului de &roduc0ie &e !iecare sorti ent 3i 4n edie la nivel de !ir /, 4ns/ 4n &ro&or0ii di!erite6 1#. In cazul analizei factoriale a c)eltuielilor variabile la 1%%% lei cifra de afaceri, in ce ordine sunt factorii de influenta ? C;eltuielile variabile sunt acele c;eltuieli care se odi!ica in acelasi sens cu odi!icarea volu ului de activitate al !ir ei6 Anali(and c;eltuielile variabile din &unct de vedere al variabilitatii acestora in ra&ort cu odi!icarea volu ului de activitate distin)e : c;eltuieli &ro&ortionale, &ro)resive, re)resive si c;eltuieli !le'ibile6 C;eltuielile variabile se anali(ea(a ca nivel la +888 lei venituri din e'&loatare sau ci!ra de a!aceri, &recu si ca su a absoluta a c;eltuielilor variabile a!erente &roductiei !abricate destinate van(arii6 Sinteza pg22 1$. *efiniti costul mar!inal. Costul ar)inal e'&ri / c2t de ult se odi!ic/ costurile, atunci c2nd &roduc0ia unui bun cre3te 2%.Cum se determina rezultatul exploatarii? Re(ultatul e'&loatarii "RE$ caracteri(ea(a &er!or antele co erciale 3i !inanciare ale unei !ir e, inde&endent de &olitica !inanciara 3i !iscala6 ,&re deosebire de RBE, acest sold tine cont de &olitica de a orti(are 3i de constituire a &rovi(ioanelor6 Re(ultatul e'&loatarii se &oate calcula 3i direct, ca di!erenta intre veniturile 3i c;eltuielile a!erente e'&loatarii: RE = Veniturii din exploatare Cheltuiel aferente exploatarii

21. Cum se determina rezultatul current al exercitiului? Rezultatul curent "RC$ re&re(inta re(ultatul obtinut din o&eratiunile nor ale, obi3nuite ale !ir ei6 Acest indicator, deter inat &rin luarea in considerare a ele entelor !inanciare, &er ite a&recierea i &actului &oliticii !inanciare a !ir ei asu&ra rentabilitatii6 RC = RE + (Venituri financiare Cheltuieli financiare) 22.Cum se numeste partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare a unei societati comerciale? Fondul de rulment reprezinta acea parte din capitalul permanent de tinata i utilizata pentru finantarea acti!itatii curente de exploatare 23. Cum se numeste proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani ? - lic;iditatea re&re(int/ &ro&rietatea ele entelor &atri oniale de a se trans!or a 4n bani 24. *efiniti solvabilitatea. - solvabilitatea re&re(int/ ca&acitatea !ir ei de a !ace !a0/ obli)a0iilor b/ne3ti, res&ectiv de a-3i onora &l/0ile la ter enele scadente . 25. Cum se determina trezoreria neta? Tre(oreria neta "Tn$ este indicatorul care e'&ri a corelatia dintre !ondul de rul ent net )lobal 3i nevoia de !ond de rul ent, re!lectand situatia !inanciara a !ir ei, atat &e ter en ediu 3i lun), cat 3i &e ter en scurt6 Relatia de calcul a tre(oreriei nete &e ba(a bilantului !unctional este: "n = FR#$ #FR sau "n = "a "p "tre( activ-tre( &asiv$ sau TN<FR-NFR "!ond rul ent-nevoia$ 2 . Ce rezulta daca indicele salariului mediu este mai mic decat indicele productivitatii muncii? 2". Ce se determina pe baza relatiei 1'aloare adau!ata/Cifra de afaceri2? Rata !alorii ad%ugate e'&ri / di ensiunea relativ/ a valorii ad/u)ate 4n ra&ort cu &roduc0ia e'erci0iului 3i ar-a co ercial/, 4n ra&ort cu &roduc0ia e'erci0iului sau 4n ra&ort cu ci!ra de a!aceri, du&/ ca( 2#. Ce actiuni presupune realizarea delimitarii obiectului analizei ca etapa a analizei activitatii economice? Identi!icarea anu itor !eno ene, re(ultate, care se e'&ri a sub !or a indicatorilor econo ic-!inanciari6 =eli itarea obiectului se !ace in ti & si s&atiu, calitativ si cantitativ, cu a-utorul anu itor etode de de evaluare si calcul6 2$. Care sunt indicatorii potentialului te)nico-economic? Indicatori ai &otentialului te;nico-econo ic : +$ Indicatori ai ca&acitatii de &roductie >$ Indicatori ai i obili(arilor ?$ Indicatori ai activelor circulante @$ Indicatori ai resurselor u ane A$ Indicatori ai ca&acitatii de cercetare

3%. Ce presupune !eneralizarea sau evaluarea rezultatelor ca metoda calitativa utilizata in anliza economico-financiara a a!entilor economici? %enerali(area sau evaluarea re(ultatelor : &rin aceasta etoda, sunt reunite intr-un ansa blu coerent conclu(iile reiesite din studiul cau(al-!actorial al !eno enelor 31. Ce reprezinta cifra de afaceri din activitatea de baza? CA re&re(inta veniturile totale &rovenite din o&eratiuni co erciale ale unei !ir e intr-o &erioada deter inate: vin(ari de bunuri, ar!uri, &roduse, contravaloarea lucrarilor e'ecutate, serviciile &restate, venituri din redevente, locatii de )estiune, c;iriiB 32. Cum se numeste raportul dintre productia marfa fabricata si valoarea medie a mi3loacelor fixe productive? randa entul i-loacelor !i'e direct &roductive 33. Ce reprezinta nevoia de fond de rulment? Nevoia de !ond de rul ent re&re(inta acea &arte a activelor circulante care trebuie !inantata &e sea a !ondului de rul ent: #FR = (&C ' (F) )"S sau #FR = (S + CR) ('"S C"S) 34. Cand se utilizeaza metoda substituirilor in lant? Produs sau ra&ort 35. Ce exprima raportul dintre cifra de afaceri si valoarea productiei marfa fabricate? C(/4f Modi!icarea stocurilor de &roduse !inite si a altor venituri din activitatea de ba(a 3 . Ce reprezinta valoarea adau!ata? *aloarea adau)ata "*A$ re&re(inta cresterea de valoare ce se obtine din activitatea te;nico -&roductiva si de co erciali(are a !ir ei6 *A re&re(inta bo)atia creata &rin valori!icarea resurselor te;nice, u ane si !inanciare, este valoarea consu ului !actorilor de &roductie &roveniti de la terti6 Ea este valoarea nou creata, dar !ara sa se tina cont de a orti(are, si &oate a&recia )radul de inte)rare &rin ra&ortul *A1CA, !urni(and in!or atii des&re &ro)resul sau re)resul activitatii !ir ei6 3". Ce reprezinta coeficientul de sortiment .s/1 in aceasta situatie? 5 &ro)ra ul de !abrica0ie a !ost reali(at la toate sorti entele 4n &ro&or0ie de +889 sau: 7 &ro)ra ul de !abrica0ie a !ost reali(at 3i de&/3it la toate sorti entele, indi!erent de &ro&or0ia de reali(are6 3#. *e cine este influentat salariul mediu orar? 3$. ,a ce se refera solvabilitatea unui a!ent economic? ,olvabilitatea re&re(inta ca&acitatea unei !ir e de a aco&eri datoriile totale . 4%. Ce arata raportul dintre valoarea adau!ata si valoarea productiei exercitiului ? Caracteri(ea(a cresterea &onderii c;eltuielilor cu aterialele

41. 6radul de inte!rare pe verticala, utilizat in analiza dia!nostic a valorii adau!ate se calculeaza ca raport intre %RA=CL =E INTE%RARE PE *ERTICALA - RATA *ALORII A=AC%ATE "%I*$ Cu cat societatea &relucrea(a ai ult ateriile &ri e )radul de inte)rare creste6 In industria te'tila )radul de inte)rare &e verticala este redus deoarece se lucrea(a !oarte ult in lo;n si !orta de unca este ie!tina6 ,i in industria de lu' se lucrea(a !oarte ult anual dar !orta de unca este inalt cali!icata iar )radul de inte)rare &e verticala este ridicat6 For ula de calcul: %I* < "*A 1 CA$ ' +88 *A < valoarea adau)ata CA < ci!ra de a!aceri 42. Ce reprezinta rata rentabilitatii economice? )radul in care ca&italul &er anent sau ca&italul &ro&riu aduce &ro!itD 43. 6radul de folosire a fondului de timp disponibil se calculeaza ca raport intre7++.? Este calculat la nivelul !iecarui ec;i&a ent sau la nivelul intre)ului &otential te;nic , cu relatia: timpul efecti! lucrat al utila*elor + fondul de timp maxim di poni,il al utila*elor 44. 8rin ce se caracterizeaza factorii calitativi care influenteaza fenomenele si procesele economice? indicatori cantitativi sau de volu , caracteri(ea(/ /ri ea activit/0ii econo ice 45.Cum se realizeaza analiza dia!nostic? Conce&tul de dia)nostic la nivelul unei !ir e, &resu&une )asirea dis!unctionalitatilor activitatii !ir ei res&ective, anali(area si cercetarea sarcinilor, atributiilor si co &etentelor, identi!icarea cau(elor si asurilor care sa conduca la re)larea !unctionarii !ir ei6 =ia)nosticarea unei !ir e se i &une nu nu ai cand !ir a se con!runta cu )reutati, ci si atunci cand situatia ei econo ico 7 !inanciara este nor ala, ur arindu-se i bunatatirea acesteia6 In cadrul dia)nosticului trebuie sa se re(olve si sa se evidentie(e &roble e cu ar !i: - statutul -uridic al !ir ei - care sunt re(ultatele intre&rinderii - sunt satis!acatoare re(ultatele, si daca nu, de ce - cu au !ost obtinute re(ultatele intre&rinderii - care sunt &er!or antele si obiectivele dorite - asurile concrete ce ur ea(a a !i a&licate atat &e ter en lun) cat si &e ter en scurt In cadrul activitatii de evaluare a unei !ir e, dia)nosticul trebuie sa !urni(e(e in!or atiile necesare a&recierii situatiei trecute si &re(ente, care constituie o ba(a &entru esti area ele entelor si variabilelor c;eie ce trebuie avute in vedere in ca(ul a&licarii di!eritelor etode de evaluare 4 . Ce reprezinta situatia fluxurilor de trezorerie? este o situa0ie !inanciar/ care arat/ odul 4n care sc;i b/rile 4n bilan0 3i conturile de venituri a!ectea(/ nu erar 3i ec;ivalente de nu erar 4". Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului 7 %radul de valori!icare a &roductiei !abricate 4#.Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului 7 %radul de in(estrare te;nica 4$.Cum se numeste indicatorul calculat pe baza raportului 7

Productivitatea

uncii

5%.Ce arata indicatorul numar maxim de salariati? 51.Ce se intampla cu veniturile financiare si extraordinare la calculul cifrei de afaceri? Nu se iau in calcul 52.Cum se determina indicatorul 99!radul de utilizare a capacit:tii ;ntreprinderii<<? )radul de utili(are a ca&acitatii de &roductie < "*olu ul &roductiei 1 Ca&acitate$ E +88 "#!15$'+88 53. Cum se determina valoarea adau!ata? +Metoda sintetica: *A<#e-M"consu uri inter ediare$ >Metoda aditiva de re&artitie 54. Ce reprezinta cifra de afaceri minima? Ci!ra de a!aceri critica 55. *up: sursele lor de provenient:, informatiile se pot !rupa ;n dou: mari cate!orii7++? Interne si econo ice 5 . *up: caracterul lor ;n cadrul unei relatii cauzale, factorii pot fi ++..? du&a caracterul lor &ot !i: !actori cantitativi, calitativi si de structura 5".Cum se impart c)eltuielile dupa continut? C;eltuieli aterialele si c;eltuieli cu salariile 5#. Cum se impart c)eltuielile dupa modul de identificare =i repartizare pe purtatori de c)eltuieli? Costuri directe si costuri indirect 5$. Cum se numeste partea din capitalul permanent destinata si utilizata pentru finantarea activitatii curente de exploatare a unei societati comerciale ? datorii pe termen mediu i lung au fond de rulment %. ,a ce se refera solvabilitatea unui a!ent economic? ,olvabilitatea re&re(inta ca&acitatea unei !ir e de a aco&eri datoriile totale6 1. Cum se determina rata rentabilitatii financiare? "Pro!itul net1 ca&ital &ro&riu$ ' +%% 2. >ata rentabilitatii financiare este influentata de urmatorii factori directi, in urmatoarea ordine 7 ++? +Modi!icarea e!icientei activului total, > odi!icarea !actorului de ulti&licare, ? odi!icarea ratei de rentabilitate 3. In cate!oria factorilor externi care pot influenta cifra de afaceri se remarca++ Concurenta

Evolutia nevoilor clientului Le)islatia econo ic-!inanciara 4. In cate!oria factorilor interni care pot influenta cifra de afaceri se remarca7+++.. %radul de cunostere al nevoilor Forta de van(are Factori co erciali Factori te;nici 5. Conceptual cifra de afaceri poate fi abordata ca++++ Ci!ra de a!aceri re&re(inta volu ul total al a!acerilor !ir ei evaluate la &retul &ietei6 Interesul !iecarei !ir e vi(ea(a o crestere a CA &entru obtinerea unui &ro!it care &oate asi)ura o certitudine in viitor6 Ci!ra de a!aceri re&re(inta su a totala a veniturilor din van(area ar!urilor si &roduselor intr-o &erioada deter inata6 . Ce reflecta urmatoarea relatie Ra&ortul dina ic dintre indicele !alorii adaugate si indicele productiei exercitiului e'&ri a cresterea sau scaderea )radului de valori!icare a resurselor aterial, res&ectiv a consu urilor de la terti ".Ce reflecta urmatoarea relatie Ra&ortul dina ic dintre indicele productiei marfa fa,ricate si indicele productiei exercitiului se ni!ica le)atura dintre rit ul &roductiei si rit ul volu ului total de activitate de &roductie

#. Ce reflecta urmatoarea relatie Relatia dintre rit ul livrarilor si rit ul de !abricatie $.Ce reprezinta raportul dintre valoarea adau!ata si productia exercitiului? Rata !alorii adaugate caracteri(ea(a cresterea &onderii c;eltuielilor cu aterialele

"%. Ce reprezinta raportul dintre productia marfa fabricata si productia exercitiului ? ,ur&rinde evolutia stocurilor de &roductie neter inata &recu intern "1.*efiniti productia exercitiului si a consu ului

volu ul total al activitatii &roductive intr-o &erioada de ti & deter inate este !or ata din &roductia vanduta, &roductia stocata si &roductia i obili(ata "2, *efiniti productia marfa fabricate *aloarea &roduselor !abricate, lucrarilor e'ecutate si serviciilor &restate in cursul unei &erioade de ti & si care ur ea(a sa !ie vandute in a!ara unitatii econo ice "3. *efiniti cercetarile operationale

Ansa blu de

etode

ate atice care sunt utili(ate in ado&tarea deci(iilor ate atice

"4. Care sunt medodele care fac parte din cate!oria metodelor analizei calitative? Anali(a econo ica in care isi )asesc un ca & lar) de a&licatii odelele oderne-ur areste esenta !eno enului si sur&rinderea le)aturilor cau(ale6 Metoda substituirilor in lant Metoda balantiera Metoda calculului atricial Metoda calculului ar)inal Metoda !lu'urilor Metoda ratelor Metode sociolo)ice Metoda corelatiei Metoda scorurilor "5. Care sunt medodele care fac parte din cate!oria metodelor analizei cantitative?

Anali(a cantitativa &resu&une cercetarea !eno enelor &rin deter inari de )rad su&ra!ata,volu ,nu ar,durata ur arind cuanti!icarea in!luentei !actorilor care e'&lica !eno enul: Co &aratia =ivi(iunea si desco &unerea re(ultatelor %ru&area %enerali(area si evaluarea re(ultatelor " . *efiniti cifra de afaceri critica. Pra)ul de rentabilitate ,u a van(arilor care &er ite aco&erirea c;eltuielilor variabile a!erente si a tuturor c;eltuielilor !i'e ale !ir ei