Sunteți pe pagina 1din 2

TEME DE DREPT CIVIL AN II Teoria generala a obligatiilor 1. Obligatia-Notiunea, evolutia, structura,clasificarea si izvoarele obligatiilor 2.

Structura raportului juridic obligaional 3. Izvoarele obligatiilor si clasificare lor 4. Definitia si clasificarea contractelor civile 5. Incheierea contractului 6.Principiul fortei obligatorii a contractului 7.Efectele contractului fata de terti principiul relativitatii 8.Opozabilitatea contractului fata de terti 9.Raspunderea civila contractuala notiune si conditii 10.Executarea silita in natura a obligatilor civile, 11.Exceptia de neexecutare a contractului, 12.Rezolutiunea si rezilierea contractului, 13. Executarea prin echivalent a obligatiilor civile, 14. Evaluarea daunelor-interese 15. Plata lucrului nedatorat 16.Imbogatirea fara justa cauza 17.Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii 18.Raspunderea civila delictuala 19.Raspunderea pentru fapta proprie 20. Raspunderea pentru fapta altuia 21. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de minori sau cei pusi sub interdicitie 22.Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor 23.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 24.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului

25.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general 16.Reglementari speciale in materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri 27. Executarea obligatiilor 28. Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului 29. Actiunea oblica indirecta sau subrogatorie 30. Actiunea revocatorie pauliana 31. Modurile de transmitere a obligatiilor 32. Modurile de transformare a obligatiilor 33. Modurile de stingere a obligatiilor 34. Obligatiile complexe 35. Garantarea obligatiilor 36. Fidejusiunea (cautiunea) 37. Gajul 38. Ipoteca 30. Privilegiile 40. Dreptul de retentie