Sunteți pe pagina 1din 6

Biblioteconomia romneasc la nceputuri

Termenul de biblioteconomie vine din francez Bibliotheconomie, care la rndul su vine din bibliotheque compus din grecescul bibliotheke cu biblion care nseamn carte i theke!cufr, dulap" #n englez librarianship nseamn biblioteconomie care vine de la librar$%librar$ science adic tiin&a bibliotecii" Biblioteconomia, ca tiin& a bibliotecii a aprut i s!a dezvoltat numai n strns legtur cu bibliotecile" #n 'omnia, primele biblioteci importante dateaz din secolul al ()***!lea" +ea mai important dintre acestea a fost Biblioteca stolnicului +onstantin +antacuzino care rivaliza cu mari biblioteci ale lumii" ,ate mai numeroase care amintesc de activit&ile biblioteconomice apar abia n prima -umtate a secolului al (*(!lea" #n ./00 se vorbe te n 'egulamentul 1rganic din 2ara 'omneasc despre dezvoltarea fondurilor de publica&ii ale bibliotecilor +olegiului 3f 3ava din Bucuresti i 4colii din +raiova prin achizi&ie" 5stfel autorii i editorii de aici aveau obliga&ia de a da cu titlu gratuit cinci e6emplare din fiecare publica&ie tiprit Bibliotecii +olegiului 3f 3ava i trei e6emplare Bibliotecii 4colii din +raiova" *" 7" 'dulescu a fost un nsemnat om de cultur care a contribuit ca editor din punct de vedere bibliologic" 8l a preluat la .. octombrie ./09 conducerea tipografiei de la +i meaua lui :avrogheni." Tipografia se va transforma n editur unde vor aparea circa ;99 de titluri" #n ./<. apar toate elementele legate de organizarea i func&ionarea unei biblioteci moderne" #n ./=; B" >" 7asdeu a introdus primul, termenul de bibliologie i printr!un proiect de organizare a Bibliotecii ?a&ionale din *a i aminte te de rolul social al bibliotecilor dar i de organizarea unui sistem de cataloage" 8l mai vorbe te de adunarea n Biblioteca Naional a tuturor manuscriselor i tipriturilor ce stau expuse pierderii i stricciunii prin mnstirile i bisericile oraelor i satelor din Romnia 2" 5bia n ;/ octombrie ./=@ avem amintite trei categorii de biblioteciA colare, comunale i central publice" 5cestea sunt enun&ate n 'egulamentul pentru bibliotecile publice de ctre ?icolae +retzulescu care avea valoarea unei legi" #n bibliologia romneasc o important contribu&ie a avut!o *oan Bianu B./<=!.C0<D" 8l a redactat un document important i anume Regulamentul pentru Biblioteca Academiei Romne din 09 martie .//@ cu modificrile din ./C@!.C.9 avnd ase capitoleA compunerea i localul, regularea intern, sporirea i ntre&inerea, personalul, mprumuturi, dispozi&iuni tranzitorii" #n acestea se precizeaz diferite indica&ii" ,e e6emplu orice document de&inut de bibliotec va purta
1

Bibliologie romaneasca: idei, portrete, controverse/ Gheorghe Buluta, Victor Petrescu, Targoviste, Bibliotheca, 2008, p 28
2

!oi studii de Biblioteconomie/ "ircea #egneala$ Bucuresti: %ditura &B#, 200', p ('$)0

sigiliul special al bibliotecii pe lng care se va lipi i numele donatorului" 5proape tot capitolul ** cuprinde indica&ii minu&ioase privind catalogarea publica&iilor" 5rticolul .E precizeaz c se va ntocmi pe bilete catalogul pe materii" 8ste vorba de primul catalog pe fi e din &ara noastr care a fost realizat de Biblioteca 5cademiei 'omne" Fectura n Biblioteca 5cademiei este permis numai persoanelor care fac cercetri tiin&ifice i numai n urma recomandrii membrilor activi ai academiei sau, cu aprobarea special, pe o perioad determinat, a directorului bibliotecii" 8volu&ia biblioteconomiei romne ti se poate u or observa i din regulamentele altor tipuri de biblioteci" #n Regulamentul pentru funcionarea bibliotecilor colare i populare3 din C septembrie .C;; se prevede obliga&ia ca fiecare bibliotec colar i popular s aib un catalog inventar i unul de materii" Fectura n toate bibliotecile publice era gratuit" 'egulamentul Bibliotecii Gniversitare din +lu- B;9 aprilie .C;0D este primul regulament amplu al unei biblioteci universitare romne ti" Biblioteca este destinat att profesorilor i studen&ilor universit&ii clu-ene ct i altor persoane@" #n perioada interbelic numrul bibliotecilor de toate tipurile cre te sim&itor" 5stfel, prin decizia numrul .0 din =;@ al :inisterului *nstruc&iunii publice din .= iunie .C;0 se infiin&eaz .999 de biblioteci colare i populare pe lng colile primare" Tot n .C;0 se hotr te nfiin&area de biblioteci pedagogice pentru a veni n spri-inul personalului didactic n formare"

#nv&mntul biblioteconomic
#nv&mntul biblioteconomic s!a dezvoltat abia cu primele decenii ale secolului al (*(! lea" Fa noi se dezvolt abia dup >rimul 'azboi :ondial" >rima coal din domeniul biblioteconomic a fost 4coala 3uperioar de 5rhivistica i >aleografie nfiin&at dup modelul 8cole des +hartes din >aris iar primele tiin&e studiate au fostA bibliologia, biblioteconomia, i bibliografia" 4coala a nceput s func&ioneze din anul colar .C;<!.C;=" +ursurile au fost &inute de 5l"3adi!*onescu, bibliograf la Biblioteca 5cademiei 'omne, colaborator apropiat al lui *on Bianu" +ursul din anul al doilea, prin dispari&ia prematur a marelui bibliograf, nu a mai avut loc" #nv&mntul biblioteconomic la aceast coal va fi reluat abia n .C;C, prin invitarea profesorului ?" Heorgescu Tistu, care va preda aici pan n .C@/" *nteresul pentru problemele de bibliotec a fost prezent prin activitatea *nstitutului 3ocial 'oman creat n .C;." 3ec&ia de bibliologie a luat na tere n .C;C i urmrea s pregteasc bibliotecari pentru bibliotecile populare cuprinse n programele culturale ale *" 3" '" >rimul curs a fost organizat n .C0; de ,imitrie Husti" >ractica a fost efectuat la Biblioteca 5cademiei
(

*bidem, p )+ *bidem, p ),

'omne i la Biblioteca Iunda&iei Gniversitare +arol *" #n .C0/ sunt colariza&i al&i 0.@ bibliotecari, de aceast dat accentul s!a pus pe biblioteca public" #nv&mntul biblioteconomic universitar s!a nfiin&at n .C0;, prin docen&e n biblioteconomie i bibliologie la Iacultatea de Fitere din Bucure ti i +lu-" 5ceste docen&e devin n .C0/ conferin&e de bibliologie cu durata de @ ani i au fost ncredin&ate lui ?icolae Heorgescu Tistu la Bucure ti i *oachim +rciun la +lu-" 5mndoi aveau studii fcute n marile universit&i din strintateA 8cole de +hartes i la *nstitutul *nterna&ional de Bibliologie de la Bru6elles"

Fiteratura biblioteconomic
*nteresul pentru problemele biblioteconomice a fost, n parte, stimulat de succesul avut n epoc, n rndul intelectualilor de vaz ai &arii, de primele volume din Bibliografia 'omneasc veche<, realizate de bibliotecari de la Biblioteca 5cademiei 'omne, sub conducerea lui *oan Bianu" *nstitutul 3ocial 'omn editeaz n .C0; volumul ,epozitul Fegal n care gsim articole legate de >erpessicius, Heorgescu Tistu" 8ste o lucrare care a avut rolul s informeze pe bibliotecari i cititori despre aceast modalitate de mbog&ire a colec&iilor i publica&iilor" #n .C0/ H" Tistu public volumul 1rientri Bibliologice n care sunt cuprinse aspectele cele mai importante legate de biblioteca romn" #ntre primele reviste de specialitate care dezbat problemele de biblioteconomie se afl Buletinul cr&ii editat de 8" Bucu&a i >erpessicius n care sunt prezentate cr&i noi dar si probleme de biblioteconomie" 'evista cea mai prestigioas este 3criptum! buletin bibliologic"

Biblioteconomia romneasc n perioada comunist


>erioada comunist a marcat biblioteconomia romneasc prin puternice schimbri" 5stfel c n timpul regimului comunist se pot distinge cu u urin&A acte normative cu valoare general i altele referitoare la anumite tehnici i activit&i de bibliotec" 7otrrea +onsiliului de :ini tri privind msurile ce trebuie luate pentru mbunat&irea activit&ii bibliotecilor din 'epublica >opular 'omn din ;C decembrie .C<. este documentul cel mai important emis n timpul regimului comunist" 5cest document are i pr&i bune i pr&i negative" >rintre msurile drastice luate n acest document se numr introducerea cenzurii comuniste n biblioteci adic foarte multe titluri de carte au fost eliminate din circuitul lecturii, aceasta reprezentnd o consecin& grav asupra accesului la cultura romn i universal" ,e

ibidem, p +8

asemenea acela i document specifica crearea de biblioteci regionale, raionale = i comunale" 3!a luat decizia nfiin&rii a cte 099 de biblioteci comunale cu un minimum de . <99 de volume i un bibliotecar salariat" >rin ecretul !onsiliului de "tat decembrie .CE0 bibliotecile au fost organizate pe biblioteci publice, colare, ale institutiilor de nv&mnt superior, specializate i na&ionale" E 5cest decret stabile te i organigrama unei biblioteci care nu a fost altceva dect un prete6t pentru diminuarea substan&ial a aloca&iilor bugetare pentru institu&iile de cultur" :ulti oameni au fost da&i afar din bibliotec sub diferite prete6te" #n .CE@ prin decretul /0/ al +onsiliului de 3tat s!au stabilit normele unitare de structur pentru unita&ile de informare documentar" 5cest decret a desfiin&at institutele de informare i documentare din 'omania care ob&inuser bune rezultate tiin&ifice" #n .C/; prin dispozi&ia +onsiliului +ulturii se precizeaz termenele pentru inventarierea bunurilor bibliotecii" 5stfel cr&ile pn la <999 de volume se inventariaz anual" 8viden&a se realizeaz cu a-utorul inventarului"

Biblioteconomia romneasc n perioada post!comunist i pn n prezent

>rbu irea regimului comunist a dus la schimbri n biblioteconomia romneasc mai ales n .CC9" Biblioteca +entrala de 3tat i!a schimbat numele n Biblioteca ?a&ional a 'omniei" >rima lege semnat de +onsiliul >rovizoriu n care se vorbe te i de biblioteci este decretul lege nr .@.%.CC9 n care se preconizeaz crearea 3istemului ?a&ional de *nformare i ,ocumentare" 'egulamentul de 1rganizare i Iunc&ionare a Bibliotecii ?a&ionale a 'omniei este aprobat prin 1rdinul nr" .9/=%.CC< al :inisterului +ulturii" Ia& de alte regulamente acesta accentueaz func&iile na&ionale ale acestei institu&ii ntre care cele de ,epozit Fegal, de +entru ?a&ional de 3chimb de publica&ii i de +entru ?a&ional pentru #mprumut de publica&ii" Gn alt document legislativ necesar este 1rdonan&a Huvernului 'omniei nr" /@%.CC/ privind constitutirea fondului de sus&inere a bibliotecii din nv&mnt" 5cest fond urmeaz a fi utilizat pentru modernizarea bibliotecilor inclusiv dotarea cu publica&ii i echipamente specifice i pentru constituirea, amena-area i dezvoltarea spa&iilor necesare acestora/" +adrul organizatoric al desf urrii activit&ii de perfec&ionare a pregtirii profesionale a personalului din domeniul culturii i al artei este reglementat, prin ordinul ... din .CC< al
+

*bidem, p ,+ *bidem, p 8) *bidem, p '(

:inisterului +ulturii" 3e prevede c perfec&ionarea va fi facut de +entrul de >erfec&ionare de pe lng :inisterul +ulturii" >otrivit acestui ordin personalul de specialitate cu vechime ndelungat n bibliotec va parcurge din @ in @ ani un program de dezvoltare profesional" 5bsolvirea acestui program condi&ioneaz ob&inerea unei trepte superioare de salarizare pentru viitorii @ ani i constituie ca o condi&ionare pentru men&inerea n func&ie a personalului" >rima lege legat e6clusiv de activitatea bibliotecilor este nr" ...%.CC< privind constituirea, organizarea i func&ionarea depozitului legal de tiprituri i alte documente grafice i audio!vizuale" 5ceast lege este modificat n ;99@ iar din ;99E devine legea privind depozitul legal de documente" Fegea urma s rezolve global i integral problemele privind depozitul legal stabilind atribu&iile i competen&ele pentru beneficiari i obliga&iile productorilor" Fa baz se afl bibliotecile -ude&ene care primesc un e6emplar din publica&iile editate n vederea constituirii depozitului legal" >e o pozitie median se afl bibliotecile beneficiare ale acestui dreptA Biblioteca 5cademiei 'omane, +entrale Gniversitare iar n vrful piramidei se afl Biblioteca ?a&ional care func&ioneaz ca agen&ie pentru depozitul legal" #n concluzie biblioteconomia a suferit foarte multe transformri de!a lungul timpului pn s a-ung la ceea ce este astzi dar mai este mult de lucrat pn s ne ofere tot ce avem nevoieA posibilit&i de anga-are i indeplinirea tuturor nevoilor publicului"

Bibliografie

." ?oi studii de biblioteconomie, :ircea 'egneal! BucurestiA 8ditura 5B'" ;99C ;" Bibliologie romneascA *dei, portrete, controverse% Hheorghe Bulu&, )ictor >etrescu, Trgovi te, Bibliotheca, ;99/"

0" httpA%%ramoo!biblioteconomie"blogspot"ro%;9..%9;%bazele! biblioteconomiei"html