Sunteți pe pagina 1din 9

MINUTA ntlnirii cu reprezentanii acult!ilor de drept prezeni la ntlnirea consultati"! des !#urat! la sediul INM n data de $8.%$.

$%13 *n conte'tul intr+rii ,n -igoare, la $ octo)brie #!$$, a noului cod ci-il .i a necesit+ii /re0igur+rii te)aticii .i bibliogra0iei concursului de ad)itere la INM, ,n 0ebruarie #!$#, Institutul Naional al Magistraturii a organi1at o ,nt2lnire cu re/re1entanii 0acult+ilor de dre/t din ar+, ,n sco/ul consult+rii acestora .i elabor+rii unor /ro/uneri /ri-ind te)atica .i bibliogra0ia concursului sus )enionat, /ro/uneri care s+ 0ie a-ute ,n -edere de c+tre 3onsiliul 4tiini0ic al INM, te)atica .i bibliogra0ia ur)2nd a 0i stabilite, /otri-it dis/o1iiilor legale .i regula)entare, /rin 5ot+r2re a 6lenului 3SM. 7at+ 0iind di-ersitatea /racticilor e'istente la ni-elul 0acult+ilor de dre/t, ,n ce /ri-e.te includerea ,n /rogra)ele de studiu a noilor regle)ent+ri, ,nt2lnirea din #!$# s-a do-edit e'tre) de util+, /rin /ris)a 0a/tului c+ s-a a8uns la un consens ,n ce /ri-e.te c5estiunile -i1ate, in2ndu-se cont, /e de o /arte, de interesul 0a)iliari1+rii -iitorilor /racticieni cu noile regle)ent+ri .i, /e de alt+ /arte, de necesitatea de a nu ,ngreuna /rocesul de /reg+tire a candidailor /entru susinerea concursului de ad)itere la INM. 9-2nd ,n -edere: intrarea ,n -igoare a 3odului de /rocedur+ ci-il+, la $5 0ebruarie #!$3 necesitatea de a aduce la cuno.tina -iitorilor candidai la concursurile de ad)itere, ,ntrun ter)en care s+ le /er)it+ acestora o /reg+tire cores/un1+toare, ,n ce )+sur+ te)atica .i bibliogra0ia acestor concursuri -or include )odi0ic+rile legislati-e )enionate anterior necesitatea continu+rii de)ersului /ri-ind co)/atibili1area /lanurilor de ,n-++)2nt ale 0acult+ilor de dre/t .i INM, INM a reiterat, la 0inalul lunii ianuarie #!$3, in-itaia adresat+ 0acult+ilor de dre/t de a /artici/a la o ,nt2lnire de consultare organi1at+ la sediul INM, ,n data de #:.!#.#!$3, /entru de1baterea acestor /roble)e de actualitate, continu2nd ast0el iniiati-a din anul #!$# generat+ de intrarea ,n -igoare a N33. *n desc5iderea ,nt2lnirii, doa)na director al INM, 8udec+tor dr. ;cta-ia S6INE9N<-M9TEI a adresat )ulu)iri celor /re1eni /entru a 0i onorat in-itaia, )ani0est2ndu-.i con-ingerea c+ aceste ,nt2niri anuale constituie nu doar o 0or)+ de ,)bun+t+ire a colabor+rii dintre INM .i 0acult+ile de dre/t, ci .i un /ri) /as ,n 0or)ularea unor soluii /entru ar)oni1area curriculei uni-ersitare cu /lanurile de 0or)are iniial+ ale INM.
Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

I. Ordinea de zi & $. Te)atica .i bibliogra0ia concursurilor de ad)itere la INM .i ,n )agistratur+= #. 3o)/atibili1area /lanurilor de ,n-++)2nt ale 0acult+ilor de dre/t .i INM, ,n do)eniile 3E7; .i 7re/tul <E: 0eedbac> ,n ur)a ,nt2lnirii consultati-e organi1ate de INM ,n #3 0ebruarie #!$#. II. 'articipani & $. Re/re1entanii 0acult+ilor de dre/t : Nr.3rt $ # 3 <ni-ersitatea 9cade)ia de 6oliie 9le'andru Ioan 3u1a din Bucure.ti <ni-ersitatea 9gora, ;radea <ni-ersitatea Babe. BolAai, 3lu8 - Na/oca <ni-ersitatea Bioterra, Bucure.ti 5 D F : 3 $! $$ $# $3 $ $5 $D $F $: <ni-ersitatea 3onstantin Br2nco-eanu, 6ite.ti <ni-ersitatea de ?est din Ti)isoara <ni-ersitatea din Bucure.ti <ni-ersitatea din 3raio-a <ni-ersitatea din 6ite.ti <ni-ersitatea din ;radea <ni-ersitatea 7un+rea de Ios din Balai <ni-ersitatea E0iti)ie Murgu, Re.ia <ni-ersitatea Euro/ean+ 7r+gan din Eugo8 <ni-ersitatea Beorge Baco-ia, Bac+u <ni-ersitatea Beorge Bariiu, Bra.o<ni-ersitatea Eucian Blaga din Sibiu <ni-ersitatea Nicolae Titulescu, Bucure.ti <ni-ersitatea ;-idius din 3onstana Re/re1entant 6ro0.uni-.dr. ?eronica ST;I39,/rodecan 6ro0.uni-.dr. Nicoleta 7I93;N<, director 7e/arta)ent de dre/t /ublic 3on0.uni-.dr. ?asile 3RE@ 3on0. uni-. dr. &lorin STRETE9N<, decan 6ro0.uni-.dr.?asile I9N3< 6ro0. uni-.dr. Nicolae BRC7IN9R< 3on0.uni-.dr. Eucian BER3E9, decan Eector uni-. dr. Traian BRI3< 3on0.uni-.dr. 7aniel BGIT9, 6rodecan 6ro0.uni-.dr. 7u)itru 7I93;N< Eector uni-.dr &lorina M;R;H9N 9sist. uni-. dr. Nora 9ndreea 79BGIE 9sist. uni-. dr. 7rago. Mi5ail 79BGIE Eector uni-.dr. Irina ;RI;E Eector uni-.dr. 3orina NEBR<@I< 3on0.uni-.dr. Ioan 3I;3GINC 6ro0. uni-.dr. Ion 3R9I;?9N 3on0.uni-.dr. Marioara TI3GIN7EEE9N 3on0.uni-.dr. Bogdan MI3<,decan 3on0.uni-.dr. Beorge 4ERB9N, decan Eector uni-.dr. Mariana R97<, /rodecan Eector uni-.dr. 9dina 69N7EEE, /rodecan Eector uni-.dr. Marilena M9RIN

Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

Nr.3rt $J #! #$ ## #3 # #5 #D

<ni-ersitatea <ni-ersitatea Ro)2no-9)erican+, Bucure.ti <ni-ersitatea S/iru Garet, Bra.o<ni-ersitatea S/iru Garet, Bucure.ti <ni-ersitatea S/iru Garet, 3onstanta <ni-ersitatea Titu Maiorescu, Bucure.ti <ni-ersitatea Titu Maiorescu, T2rgu Iiu <ni-ersitatea Transil-ania din Bra.o<ni-ersitatea ?ala5ia din T2rgo-i.te

Re/re1entant Eector uni-.dr. ;ana IS69S, director 7e/. de 4tiinte Iuridice 6ro0.uni-.dr. 4te0an 3;3;S 6ro0.uni-.dr. Mariana R<7CRE9N<, director 7e/arta)ent dre/t 3on0.uni-.dr. Mi5nea 3laudiu 7R<ME9, decan 3on0.uni-.dr. Babriela RC7<39N 3on0.uni-.dr. 7an ?;INE9 3on0.uni-.dr. Marian 7RIEE9 Eector uni-. dr. Stelua I;NES3< Eector uni-.dr. Ea-inia ?E97IE9

#. Re/re1entani INM: Iudec+tor dr. ;cta-ia S6INE9N<-M9TEI K director INM= Iudec+tor 9na-Maria B9R;&IE K director ad8unct INM= 6ro0. uni-. dr. Babriel B;R;I K 0or)ator INM cu nor)+ ,ntreag+, titular de disci/lin+ K 7re/t ci-il .i dre/t /rocesual ci-il= Beatrice 9N7RE49N-BRIB;RI< K 0or)ator INM cu nor)+ ,ntreag+, 7re/tul <E= Iudec+tor 3laudia I7ER< K 0or)ator INM, 3E7;= Si)ona @I@EI39 K .e0 7e/arta)ent 3oncursuri, e'a)ene .i /olitici /ublice, INM= 3ristina BE;RBES3< K e'/ert INM, 7e/arta)ent 3oncursuri, e'a)ene .i /olitici /ublice= Tania MI< K e'/ert INM, 7e/arta)ent 3oncursuri, e'a)ene .i /olitici /ublice= 3os)ina ?IERI< - e'/ert INM, 7e/arta)ent 3oncursuri, e'a)ene .i /olitici /ublice. Ordinea de zi 'unctul 1 ( Te)atica #i *i*lio+ra ia concursurilor de ad)itere la INM #i ad)itere n )a+istratur! ,ispoziiile Noului -od -i"il 3u /ri-ire la acest as/ect, este necesar+ continuarea discuiilor, a-2nd ,n -edere c+, ,n sesiunea #!$# a concursului de ad)itere la INM, s-a o/tat /entru includerea /arial+ a dis/o1iiilor noului cod ci-il ,n te)atica de concurs, as/ect ce nu )ai /oate 0i )eninut .i /entru sesiunea #!$3.
Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

9.a 0iind, ,n unani)itate s-a ad)is c+, /entru sesiunea #!$3 a concursurilor de ad)itere, te)atica .i bibliogra0ia la disci/lina dre/t ci-il -a 0i elaborat+ integral /otri-it noului cod ci-il. Eu2nd cu-2ntul, dl. /ro0. uni-. dr. Babriel B;R;I, a /ro/us ca, /entru asigurarea unui ec5ilibru, s/re deosebire de sesiunea #!$#, anul acesta s+ 0ie elaborate te)atici .i bibliogra0ii di0ereniate /entru cele dou+ concursuri K ad)iterea la INM .i ad)iterea ,n )agistratur+, date 0iind traseele di0erite /e care le -or ur)a candidaii declarai ad)i.i la cele dou+ concursuri, ,n sensul c+ auditorii de 8ustiie -or bene0icia de o /reg+tire de doi ani ,n INM, ,n ti)/ ce 8uri.tii ce -or 0i ad)i.i ,n condiiile art. 33 din Eegea nr. 3!3L#!! /ri-ind statutul 8udec+torilor .i /rocurorilor -or 0i 8udec+tori sau /rocurori de0initi-i. Totodat+, dl. /ro0esor a )ai /ro/us si)/li0icarea te)aticii /entru concursul de ad)itere la INM. 9st0el, ur)ea1+ s+ 0ie 0+cute /ro/uneri ,n sensul eli)in+rii din te)atica acestui concurs a ur)+toarelor instituii: u1uca/iunea garantarea obligaiilor contractele de donaie, de/o1it, ,)/ru)ut "de 0olosin+ .i de consu)aie% .i rent+ -iager+ )o.tenirea testa)entar+ dre/tul de o/iune succesoral+

,ispoziiile Noului -od de procedur! ci"il! 3u /ri-ire la acest as/ect, discuia este necesar+ a-2nd ,n -edere 0a/tul c+, ,n )od tradiional, de.i nu e'ist+ o regle)entare legal+ sau regula)entar+ ,n acest sens, bibliogra0ia /entru concursurile .i e'a)enele organi1ate de c+tre 3onsiliul Su/erior al Magistraturii ",n continuare 3SM % /rin INM are ,n -edere legislaia ,n -igoare la )o)entul anun+rii concursului sau e'a)enului. 7oa)na 8udec+tor ;cta-ia S6INE9N<-M9TEI, director INM, a ar+tat c+, si)ilar situaiilor i-ite du/+ intrarea ,n -igoare a N33, cele trei -ariante identi0icate ,n ceea ce /ri-e.te te)atica .i bibliogra0ia la disci/lina Drept procesual civil /entru concursul de ad)itere la INM din anul #!$3 sunt: $. includerea ,n te)atic+ .i bibliogra0ie nu)ai a -ec5iului 3od de /rocedur+ ci-il+= #. includerea ,n te)atic+ .i bibliogra0ie nu)ai a N363= 3. includerea ,n te)atic+ .i bibliogra0ie /arial a N363 c2t .i a -ec5iului 3od de /rocedur+ ci-il+. 1. Includerea n te)atic! #i *i*lio+ra ie nu)ai a dispoziiilor "ec.iului -od de procedur! ci"il!. *n s/ri8inul acestei -ariante au 0ost aduse de c+te unii in-itai ur)+toarele argu)ente: )ateria este cunoscut+ candidailor=

Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

subiectele ar 0i elaborate /e ba1a unei legislaii studiate de c+tre candidai ,n ti)/ul 0acult+ii, dar .i a unei doctrine .i 8uris/rudene consolidate ,n ti)/. e'ist+ 0acult+i la care te)atica .i bibliogra0ia /entru e'a)enul de licen+ au 0ost /ublicate ,n luna octo)brie a anului #!$#, o/t2ndu-se /entru elaborarea acestora e'clusi- /e ba1a -ec5iului cod de /rocedur+ ci-il+. 9-2nd ,n -edere acest as/ect, /recu) .i 0a/tul c+ e'a)enul de licen+ se -a susine ,n luna iunie a anului #!$3, ti)/ul r+)as /entru asi)ilarea noii )aterii, /ana la susinerea concursului de ad)itere la INM, res/ecti- august #!$3, este unul li)itat, cre2ndu-se ast0el di0icult+i absol-enilor ce -or candida la ad)iterea INM. $. Includerea n te)atic! #i *i*lio+ra ie nu)ai a N-'- . 9ceast+ -ariant+ ar /utea 0i argu)entat+ de 0a/tul c+: unele 0acult+i de dre/t au organi1at /e /arcursul anului uni-ersitar #!$#-#!$3 o serie de )odule o/ionale re0eritoare la N363, inclu12nd .i ,n te)atica /entru e'a)enul de licen+ dis/o1iiile noii regle)ent+ri= unele 0acult+i de dre/t au o/tat /entru o abordare co)/arati-+ ,n cadrul cursurilor a dis/o1iiilor cu/rinse ,n -ec5ea .i noua regle)entare= ,n r2ndul candidailor la INM, se reg+sesc nu)ero.i absol-eni ai /ro)oiilor anterioare, care, /ornind de la )eniunile e'istente ,n bibliogra0ia de concurs "/otri-it c+rora ,n -ederea /reg+tirii /entru concurs, candidaii -or /utea consulta lucr+ri de s/ecialitate sau orice alt+ docu)entaie ce -a 0i N363. 3. Includerea n te)atic! #i *i*lio+ra ie parial a N-'- ct #i a "ec.iului -od de procedur! ci"il!, -ariant+ 0unda)entat+ /e 0a/tul c+: dis/o1iiile -ec5iului 3od de /rocedur+ ci-il+ au 0ost studiate ,n 0acultate de c+tre toi /otenialii candidai .i e'ist+ doctrin+ .i 8uris/ruden+ consolidate= includerea unei /+ri din noua regle)entare ,n te)atica .i bibliogra0ia /entru concurs ar ine sea)a de 0a/tul c+, ,n )od tradiional, se are ,n -edere legislaia ,n -igoare la )o)entul /ublic+rii anunului /ri-itor la concurs= re/re1int+ un /ri) /as /entru 0a)iliari1area candidailor cu dis/o1iiile N363, )ai ales c+ ,n INM nu are loc o /reg+tire teoretic+= /rin ur)are, auditorii de 8ustiie -or 0i instruii ,n /ri-ina abilit+ilor s/eci0ice /ro0esiei, /resu/un2ndu-se c+ ,nsu.irea adus+ la 1i ,n ra/ort cu )odi0ic+rile legislati-e inter-enite /2n+ la data anun+rii concursului% au ,nce/ut de8a s+ studie1e dis/o1iiile

Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

cuno.tinelor teoretice s-a reali1at de8a /rintr-un e0ort /ersonal sau /e /arcursul anilor de studiu= /reg+tirea ,n cadrul INM este una /re/onderent /ractic+, ceea ce /resu/une, ca /re)is+ necesar+, c+ auditorii de 8ustiie st+/2nesc te)einic as/ectele teoretice. *n atare situaie, este necesar ca -iitoarea generaie de auditori s+ ,ncea/+ asi)ilarea dis/o1iiilor noului cod= caracterul de noutate al regle)ent+rii 3odului de /rocedur+ ci-il+ nu este ,n sine un )oti- /entru e'cluderea total+ din te)atic+ a-2nd ,n -edere 0a/tul c+, /rintre altele, candidaii la concursul de ad)itere la INM trebuie s+ aib+ ca/acitatea de a se ada/ta unor te'te noi de lege .i de a le inter/reta= nu)ero.i -iitori candidai, cunosc2nd c+ te)atica .i bibliogra0ia de concurs se stabilesc /e ba1a legislaiei ,n -igoare la data concursului, au ,nce/ut s+ asi)ile1e noile dis/o1iii /rin studiu indi-idual= s-ar /roceda si)ilar ca ,n situaia creat+ ,n anul #!$# de intrarea ,n -igoare a Noului 3od ci-il. 6rin ur)are, 0a+ de toate cele e'/use, soluia considerat! n )a/oritate ca iind cea )ai potri"it! a ost aceea de a se include n te)atica #i *i*lio+ra ia la disciplina Drept procesual civil, att instituii care s! ie a*ordate n con or)itate cu dispoziiile "ec.iului -od de procedur! ci"il!0 ct #i instituii care s! ie a*ordate n con or)itate cu noua re+le)entare. 9-2nd ,n -edere soluia agreat+ de /rinci/iu, s-a /rocedat la /arcurgerea te)aticii concursului de ad)itere la INM din anul #!$#, ,n -ederea identi0ic+rii: instituiilor care ar /utea 0i abordate ,n con0or)itate cu noua regle)entare, instituiilor care ar /utea 0i abordate /otri-it -ec5ii regle)ent+ri, instituiilor care ar /utea 0i eli)inate din te)atica /entru ad)iterea la INM sesiunea #!$3, instituiilor care ar /utea 0i introduse ,n aceast+ te)atic+. *n ur)a acestui de)ers s-a decis 0or)ularea ur)!toarelor propuneri cu /ri-ire la te)atica acestui concurs, ,n ideea de a /ro/une o te)atic+ ec5ilibrat+, care s+ /oat+ 0i /arcurs+ ,n )od o/ti) de c+tre candidai ,n inter-alul de ti)/ r+)as la dis/o1iie: 1. Instituii ce urmeaz a fi abordate n conformitate cu dispoziiile NCPC: 3o)/etena: co)/etena )aterial+, co)/etena teritorial+, incidente re0eritoare la instana sesi1at+=
Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

6artici/anii la /rocesul ci-il: instana de 8udecat+, /+rile, 0or)ele /artici/+rii /rocurorului ,n /rocesul ci-il= 7is/o1iii generale de /rocedur+: /rinci/iul dis/onibilit+ii, /rinci/iul contradictorialit+ii= E'ecutarea silit+: contestaia la e'ecutare= 6roceduri s/eciale: ordonana /re.edinial+, /rocedura di-orului, /rocedura /arta8ului . Instituii ce urmeaz a fi abordate n conformitate cu dispoziiile !CPC: 7is/o1iii generale de /rocedur+: actele de /rocedur+, ter)enele /rocedurale= Iudecata ,n /ri)+ instan+: eta/a scris+, eta/a de1baterii, deliberarea .i /ronunarea, 5ot+r2rea= 3+ile e'traordinare de atac: contestaia ,n anulare, re-i1uirea. ". Instituii ce urmeaz a fi eliminate: 3o)/etena general+ a instanelor 8udec+tore.ti= E'ecutarea silit+ a obligaiilor de a 0ace .i a obligaiilor de a nu 0ace= 6rocedura necontencioas+= M+surile asigur+torii. #. Nu au fost identificate capitole a cror introducere n tematic s fie necesar. 3u /ri-ire la te)atica #i *i*lio+ra ia concursului de ad)itere n )a+istratur! 1pentru /uri#tii cu 5 ani "ec.i)e2, conclu1ia la care s-a a8uns a 0ost aceea de a se /+stra te)atica a/robat+ /entru concursul care a a-ut loc ,n ianuarie #!$3, ur)2nd ca, ,n ceea ce /ri-e.te bibliogra0ia, at2t dre/tul ci-il c2t .i dre/tul /rocesual ci-il s+ 0ie abordate /otri-it noilor regle)ent+ri. 9ceast+ soluie este deter)inat+ de 0a/tul c+ cei recrutai /rin inter)ediul acestui ti/ de concurs -or a-ea calitatea de 8udec+toriL/rocurori de0initi-i, sesiunile de 0or)are la care /artici/+ ,n con0or)itate cu /re-ederile legale ulterior /ro)o-+rii concursului nea-2nd dre/t sco/ /reg+tirea teoretic+ a acestora, 0iind deci necesar+ o cunoa.tere teoretic+ te)einic+ anterioar+ ,nce/erii acti-it+ii ,n instan+L/arc5et. Not+: 6otri-it /re-ederilor legale .i regula)entare, toate aceste /ro/uneri -or 0i su/use de1baterii 3onsiliului 4tiini0ic al INM .i, ulterior, a/rob+rii 3onsiliului Su/erior al Magistraturii, ur)2nd ca te)atica si bibliogra0ia de concurs ,n 0or)a a/robat+ de 6lenul 3SM, s+ 0ie /ublicate, ,)/reun+ cu celelalte in0or)aii re0eritoare la concurs, cu cel /uin D! de 1ile ,naintea datei concursului.

Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

'unctul $ ( -o)pati*ilizarea planurilor de n"!!)nt ale acult!ilor de drept #i INM0 n do)eniile -3,O #i ,reptul U3& eed*ac4 n ur)a ntlnirii consultati"e or+anizate de INM n $3 e*ruarie $%1$. 7iscuiile care au -i1at acest /unct al ordinii de 1i au 0ost )oderate de re/re1entanii catedrelor de 7re/tul <E .i Iuris/rudena 3E7; din cadrul INM, /ut2nd 0i sinteti1ate ast0el: 7-na Beatrice 9N7RE49N-BRIB;RI<, 0or)ator cu nor)+ ,ntreag+ la disci/lina 7re/tul <E a reiterat o /arte din obser-aiile /re1entate ,n cadrul ,nt2lnirii din anul #!$# re0eritoare la di0erenele de ni-el iniial de cuno.tine deter)inate de )odul di0erit ,n care aceast+ )aterie este studiat+ ,n 0acultate, ,n sensul c+ e'ist+ ,n continuare auditori care trebuie instruii la ni-el de ,nce/+tori, auditori care au cuno.tine )edii ,n )aterie, dar .i c2i-a K de obicei absol-eni ai 3olegiului &rance1 K care au un ni-el a-ansat de /reg+tire. 7oa)na 0or)ator a )ai ar+tat 0a/tul c+ ,nce/2nd cu anul de studiu #!$#-#!$3 disci/lina Dreptul Uniunii Europene este studiat+ ,n INM ca disci/lin+ trans-ersal+, ceea ce /resu/une nu doar necesitatea unei asi)il+ri anterioare a noiunilor teoretice, dar .i studiul integrat al dre/tului <E ,n celelalte disci/line considerate ,n )od tradiional 0unda)entale. 7e ase)enea, a o/inat ,n sensul c+ ,n ceea ce /ri-e.te studierea acestei disci/line ,n )ediul uni-ersitar ar trebui /us un )ai )are accent /e noiunile de dre/t substanial, actual)ente a/+r2nd ca 0iind abordate cu /rec+dere as/ectele instituionale. *n /lus, este 0oarte i)/ortant ca studentul , res/ectiauditorul de 8ustiie, s+ .tie cu) s+ cercete1e nu doar legislaia dar .i 8uris/rudena 3I<E .i s+ se docu)ente1e on-line ,n acest sco/. 7-na 8udec+tor 3laudia I7ER<, 0or)ator la disci/lina CEDO ,n cadrul 0or)+rii iniiale

INM, a ar+tat c+ ,)/+rt+.e.te o/iniile d-nei Beatrice 9N7RE49N-BRIB;RI<, susin2nd 0a/tul c+ ar 0i util+ e'istena unui )odul ,n curricula uni-ersitar+ destinat studiului 3E7; .i subliniind i)/ortana acestei disci/line. 7e ase)enea, a /unctat necesitatea studierii 8uris/rudenei 3E7;, ,n concret a unor 5ot+r2ri /ronunate de 3urtea de la Strasbourg, 0+r+ de care studenii iar a/oi auditorii de 8ustiie se a0l+ ,n i)/osibilitatea de a 0ace raiona)ente corecte. 7-na 8udec+tor a subliniat i)/ortana abord+rii integrate a acestei )aterii ,nc+ din ti)/ul 0acult+ii. 7e ase)enea, a )ai ar+tat c+ este 0oarte i)/ortant ca -iitorii 8udec+tori .i /rocurori s+ cunoasc+ 0a/tul c+, atunci c2nd dre/tul naional contra-ine blocului de con-enionalitate, nu trebuie s+ a.te/te inter-enia legislati-ului ci trebuie s+ dea /rioritate 3on-eniei.
Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro

Eu2nd cu-2ntul, re/re1entaii 0acult+ilor de dre/t au /unctat )odi0ic+rile o/erate ,n curricula uni-ersitar+ ,n inter-alul scurs de la /recedenta ,nt2lnire. 3u toate acestea, a re1ultat c+ e'ist+ ,nc+ o di-ersitate de abordare ,n cadrul di0eritelor 0acult+i de dre/t, ,n sensul c+: unele 0acult+i au introdus ca disci/lin+ obligatorie dre/tul <E .i 3E7; iar altele au )eninut un caracter o/ional sau 0acultati- acestor disci/line= de ase)enea, anii de studiu ,n care se abordea1+ aceaste disci/line di0er+ de la o 0acultate la alta. E'ist+ .i situaii ,n care, de /ild+, dre/tul <E a 0ost structurat ,n trei )odule di0erite destinate studiului instituiilor <E, dre/tului substanial .i res/ecti- coo/er+rii 8udiciare. *n 0inal s-a dega8at ideea c+ este necesar+ continuarea dialogului ,ntre 0acult+ile de dre/t .i INM /e aceast+ te)+ /entru identi0icarea celor )ai bune soluii. S-a 0or)ulat .i solicitarea ca INM s+ trans)it+ /ro/ria /rogra)+ destinat+ studiului disci/linelor 7re/tul <E .i 3E7; c+tre 0acult+ile de dre/t, solicitare agreat+ de re/re1entanii celor dou+ catedre. *n 0inal, conducerea INM a adresat )ulu)iri tuturor /artici/anilor .i a e'/ri)at con-ingerea c+ ,nt2lnirea /eriodic+ -a 0i bene0ic+ ,n continuare at2t INM c2t .i 0acult+ilor de dre/t.

*ntoc)it, Tania Miu K e'/ert INM

Institutul Naional al Magistraturii B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 Tel.: + ! "#$% 3$!.#$.$! &a': + ! "#$% 3$$.!#.3 (((.in)-le'.ro