Sunteți pe pagina 1din 34

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


COLEGIUL DE TEHNICA DENTA A

A!A ATE O TODONTICE "I#E $I %O&ILE

&I&LIOG A"IE ANUL II AN UNI'E (ITA )**+,)**1 2 & * E.Bratu, O.Grivu-Eru.tia nor/ala si .atologica0 Ed.Helicon, Timisoara, 1996 Eugenia Cura, M. usu-!aradontologie .ediatrica0 Ed.!"#ollonia!,$asi, 199% '. (iru )!re1enirea dizar/oniilor dentoal1eolare0 Ed.Medicala, 199% "l. +umitrescu, ,. $onescu-Odontogeneza si /ineralizarea dintilor0 Ed. Cerna, Bucuresti, 199% - .t./acatusu )Caria e2.lozi1a,Ed. Cronica, $asi, 1996 6 .t./acatusu )Caria dentara e2.lozi1a,.ro3le/e de /ineralizare0 Ed. 0unimea, $asi, 1991 % 0.0.Murra2 ) T4e .re1ention o5 dental disease0 O34ord Medical 'u5lication, 1919 1 M.6rsac7i, 8.Burlui, ".'udru ) (e/iologie sto/atologica0 Ed."#ollonia, 199% 9 /uca . ) %etode locale de .re1enire a cariei in santuri si 5osete0 Ed.Cerma, Bucuresti, 1991 19 '. (iru ) (to/atologie in5antila, Ed. +idactica si 'edagogica, Bucuresti, 19%* 11 . '. (iru ) !re1enirea dizar/oniilor dentoal1eolare, Ed. Medicala, 19%% 12 . +. .tanciu, 8. +oro5at ) Ortodontie, Ed. Medicala, 1991

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CU ( I !LACA &ACTE IAN6 Este de4init: ca un de#o;it moale, al5-g:l5ui, de natur: glico-li#ido#roteic:, 4:r: structur: a#arent:, care con<ine o 4lor: micro5ian: divers:, aglutinat: cu resturi alimentare, celule e#iteliale descuamate =i s:ruri minerale salivare, care ader: #e dinte, constituind un ecosistem 5ine ada#tat mediului, cu activitate meta5olic: intens: =i #oten<ial #atogenic. Localizare Cavit:<i carioase ) #rin sistarea #eria>ului #e 7emiarcada a4ectat:. O5tura<ii coronare de4ectuoase ) ada#tare marginal: de4icitar:, 4inisa> incorect, model:ri ?n e3ces. "#arate gnato-#rotetice incorect ada#tate. "#arate ortodontice ) care su#limentea;: reten<ia de #lac: 5acterian: asociat: cu mal#o;i<ia dentar:. +in<i ) microsco#ia electronic: a relevat c: #laca nu este #re;ent: #e toat: su#ra4a<a smal<ului, ci #re#onderent ?n treimea cervical:, =an<uri, gro#i<e =i 4isuri oclu;ale =i #e su#ra4e<ele a#ro3imale. Mucoasa 5ucal: ) lim5: =i o5ra>i. Compoziia (rac<ie organic: ) glucide, li#ide, #roteine salivare =i micro5iene.
(rac<ie anorganic: ) ?n 4unc<ie de v@rst: =i locali;are sunt #re;en<iA

calciul, 4os4or, magne;iu, 4lor ?n stare ionic: sau lega<i de #roteine. "#:.
Ecosistem micro5ian natural com#le3, eterogen =i dinamic, 4ormat

#rin agregare 5acterian: =i multi#licare B?ntre 2-9-&99 mil.Cmg greutate #lac:D.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Cavitatea oral: este coloni;at: ?nc: de la na=tere cu s#ecii micro5iene sa#ro4iteA Streptococus salivarius, Veillonella, Lactobacil =i Candida albicans. En #rimele luni a#arA Streptococus sanguis =i mutans.En #laca cu o vec7ime de 2-& ;ile a#ar Corynebacterium, Neisseria, BacteroidesF ?n #laca cu o vec7ime de *-- ;ile a#ar 4uso5acteriile, actinomicetele, 5acteriile 4ilamentoase, iar du#: acest interval s#iril =i s#iroc7ete. Formarea plcii bacteriene $ni<ial se 4ormea;: #elicula do5@ndit:, 4ilm acelular su5<ire, amicro5ian, re;ultat #rin a5sor5<ia selectiv: de glico#roteine salivare cu acid sialic la su#ra4a<a smal<ului dentar. .e de#une la c@teva minute du#: o cur:<ire mecanic: minu<ioas:, cre=te ?n grosime ?n interval de ore, iar la 2* de ore #re;int: semne 7istologice de ini<iere a coloni;:rii 5acteriene. Coloni;area 5acteriilor se reali;ea;: la 2* de ore du#: o cur:<ire mecanic:. "ta=area ini<ial: se reali;ea;: #e seama ?nc:rc:turii electrostatice di4erite a matricei B-D =i 5acteriilor B-D #rin intermediul ionilor de calciu B2GD din saliv:. .e 4ormea;: colonii #rimare dis#use ?n insule, care a#oi con4luea;:. "cumularea ulterioar: de 5acterii 4ormea;: colonii secundare =i se reali;ea;: ?n mai multe maniereA 'rin #olimeri 5acterieni e3tracelulari cu rol de su5strat ade;iv 'rin #olimeri salivari #entru care 5acteriile #re;int: rece#tori de su#ra4a<: 'rin aderen<: inter5acterian: ?ntre structuri de su#ra4a<: 'rin ade;ine. Activitatea plcii bacteriene 'rocese meta5olice care duc la 4ormarea ei #rin sinte;a de #oli;a7ari;i intracelulari, care revine tul#inilor de Streptococ mutans. En #re;en<a en;imelor e3tracelulare Bgluco;iltrans4era;:, 4ructo;iltrans4era;:D din ;a7aro;: se sinteti;ea;: glucani =i 4ructani.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Glucanii ?=i ?m#letesc structurile 4ilamentoase reali;@nd glicocali3ul #l:cii 5acteriene, cu rol de sta5ili;ator al matricei intermicro5iene =i o4erind su#ra4a<: 4unc<ional: #entru colonii 5acteriene anaero5e, #entru vira>ul de s:ruri minerale, #igmen<i =i resturi alimentare din saliv:. $m#ortan<a lor deriv: din v@sco;itatea crescut: =i degrada5ilitatea redus:. (ructanii 4ormea;: de#o;ite e3tracelulare de consum ?n a#ortul glucidic insu4icient
.inte;a de #oli;a7ari;i intracelulari revine tot Streptococului mutans,

care sinteti;ea;: din su5straturi 7idrocar5onate diverse, #oli;a7ari;i intracelulari cu structur: asem:n:toare glicogenului, care se stoc7ea;: intracelular =i servesc ca re;erv: ?n a5sen<a consumului. 'rin scindarea #oli;a7ari;ilor intracelulari se 4ormea;: aci;i Blactic, #iruvic, aceticD care ini<ia;: atacul acid cu care de5utea;: caria dentar:. 'rin glicoli;: ?n #re;en<a enola;ei micro5iene #e care o interce#tea;: 4luorul Compoziia plcii la o sptm n .tratul $ ) 4ormat din glico#roteine salivare cu as#ect amor4, acelular, care trimit #relungiri cu as#ect de re<ea dendritic: ?ntre lamelele smal<uluiF con<ine #rolin:, glicin:, acid glutamic.
.tratul $$ ) re#re;int: #laca 5acterian: matur:, 4ormat: din su5stan<:

amor4: =i colonii micro5iene de .tre#tococi, coci =i 5acili gramG =i gram-, 5acterii 4ilamentoase, 4uso5acterii, actinomicete, s#irili =i s#iroc7ete, ?ntre care a#ar 4enomene de sim5io;:, comensalism, com#eti<ie =i antagonism 5acterian. .tratul $$$ ) cel mai su#er4icial situat, care con<ine glico#roteine, celule descuamate, 7idrocar5onate, s:ruri minerale =i 4luor. Aciunile plcii bacteriene /a ad:#ostul #l:cii 5acteriene se 4ormea;: =i se acumulea;: aci;i #rin 4ermentarea unei mari variet:<i de 7idrocar5onateF #roduc<ia ra#id: =i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

masiv: de acid ?n #laca su#ragingival: ini<ia;: #rin deminerali;area smal<ului caria dentar:. E3#une marginea gingival: li5er: =i e#iteliul de ancora> la agresiunea microorganismelor #rin en;ime #roteolitice =i to3ine micro5iene, care #ot lic7e4ia su5stan<a intercelular: a e#iteliului gingival, distrug 5ariera e#itelial: declan=@nd in4lama<ia gingival: =i lic7e4ia;: 4i5rele de sus<inere ale dintelui diminu@nd tonusul man=onului gingival cu determinarea #ungilor #arodontale. .cade constant =i ?ndelungat #H-ul B-,2D. En a#ari<ia cariei dentare sunt im#licate Consisten<a =i com#o;i<ia alimentelor $atrogenia stomatologic:, care crea;: s#a<ii su#limentare de reten<ie $nser<iile ?nalte ale mucoasei gingivale Educa<ia sanitar: insu4icient:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CU ( II %I7LOACE %ECANICE DE 8NDE!6 TA E A !L6CII &ACTE $E,E !eria9ul dentar Controlul #l:cii 5acteriene re#re;int: 5a;a #ro4ila3iei a4ec<iunilor dento#arodontale. (:r: o com5atere e4icient: a #l:cii 5acteriene nu se o5<in succese tera#eutice de durat:. O 5un: igien: #oate 4i men<inut: #rin 2-& #eria>e ;ilnice, manuale sau electrice. 'eria>ul tre5uie s: ?nde#:rte;eA esturile alimentare
'laca 5acterian: aderent: #e din<i

'laca 5acterian: 4lotant: de #e mucoase =i lim5:. Colorarea #l:cii 5acteriene cu o solu<ie revelatoare o5iectivea;: de#o;itele de #lac: #eridentare =i o4er: o motiva<ie #entru #eria>. 'ot 4i 4olositeA 4u3ina 5a;ic:, iodul, al5astrul de metil, #astilele de eritro;in:

Te4nici de .eria9

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Periajul orizontal se reali;ea;: cu #eriu<a ?n #o;i<ie ori;ontal:, #rin

mi=c:ri de du-te ) vino =i are de;avanta>ul c: re#arti;ea;: resturile alimentare su5 #unctele de contact, #roduce recesiune =i miloli;: #e canini.

Periajul vertical se reali;ea;: cu #eriu<a ?n #er#endicular: #e

su#ra4e<ele li5ere ale din<ilor, #rin e3ecutarea de mi=c:ri ?n a3ul longitudinal al dintelui, ?n direc<ie cervico-inci;al:, dar are de;avanta>ul c: nu cur:<: ;onele cervicale =i a#ro3imale

Periajul circular se reali;ea;: cu din<ii ?n oclu;ie, #eriu<a e3ecut@nd

mi=c:ri circulare simultan la ma3ilar =i la mandi5ul:. "re avanta>ul c: este u=or de reali;at =i de ?nv:<at, dar este ine4icient: cervical =i a#ro3imal. Este recomandat: co#iilor.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Periajul Charters se reali;ea;: cu o #erie medie cu #eri rotun>i<i, care

se a=ea;: ?ntr-un ung7i de *-9 s#re oclu;al =i e3ecut: mi=c:ri vi5ratorii. "re avanta>ul c: #ermite masa>ul gingival.
Periajul Stillman se reali;ea;: cu o #eriu<: semidur:, cu #eri rari,

care se a#lic: o5lic la *-9 s#re gingival, ast4el ?nc@t >um:tate din #eri s: 4ie re#arti;a<i #e gingie, iar restul #e din<i. .e e3ecut: o #resiune #@n: la al5irea gingiei =i mi=c:ri scurte gingivo-oclu;ale. Este recomandat #entru #acien<ii cu recesiuni =i a5ra;ii cervicale.
Periajul Bass se reali;ea;: cu o #erie medie cu #eri rotun>i<i, care se

a=ea;: ?ntr-un ung7i de *-9 s#re oclu;al =i e3ecut: mi=c:ri de scoatere activ: =i insinuare ?n s#a<iile interdentare. asigur: #rotec<ie canin: =i se reali;ea;: #e gru#e de 2-& din<i care sunt #eria<i #e 4e<ele vesti5ulare, orale =i ?n 4inal #e 4e<ele oclu;ale, #rin mi=c:ri de transla<ie.

%I7LOACE DE 8NDE!6 TA E A !L6CII &ACTE IENE !eriu:e de din:i Ca#ul activ are o lungime de 2-&,2 cm, care con<ine 2-* r@nduri de #eri, 4ormate din --12 smocuri, cu o ?n:l<ime medie de 1-9,- mm.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z G@tul #eriu<ei este ?ngust, cu o lungime de *-% cm, ?n linie drea#t: sau

?n ung7i de 19-1%9, care cre=te e4icien<a igieni;:rii. 'oate 4i sim#lu sau articulat. M@nerul #eriu<ei este rigid, lung de 19-12 cm, cu #ro4ile care #ermit #ri;a digital:.
En 4unc<ie de duritate e3ist: #eriu<e moi cu diametrul #erilor de 9,2

mm, #u<in e4iciente ?n ?nde#:rtarea #l:cii 5acteriene, dar recomandate #acien<ilor cu 7i#ereste;ie. E3ist: #eriu<e medii, cu diametrul #erilor de 9,& mm, e4iciente av@nd o agresivitate medie #entru colete =i gingie. 'eriu<ele dure, au diametrul #erilor de 9,* mm, sunt agresive #entru marginea gingival: =i dentar: =i recomandate #acien<ilor s:n:to=i'erii sunt re#arti;a<i ?n num:r de 29-*9 #e smoc =i #ot 4iA
,aturali ) #roveni<i de la #orc, con<in un canal medular =i au

termina<ii neuni4orme. .unt 4ria5ili, rece#tivi la umectare, ?nmuiere =i contaminare 5acterian:.


"rti4iciali ) omogeni ca 4orm: =i dimensiune, sunt elastici,

re;isten<i la ru#ere =i ?nmuiere, su5<iri =i scur<i sau duri =i lungi, cu ca#ete dre#te sau rotun>ite. .e sc7im5: de 2-& ori #e an, atunci c@nd ca#etele #erilor s-au u;at

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Periue electrice de dini "u ca#ul mai scurt, e3ecut: un num:r mare de mi=c:ri B*299CminD, liniare, circulare sau com5inate din care re;ult: o cur:<ire e4icient:. .unt indicate #entru co#ii cu 7andica# 4i;ic sau mental, 5olnavi s#itali;a<i, indivi;i cu manualitate de4icitar: =i #acien<i de ortodon<ie. .unt agresive #entru <esuturile dento-#arodontale =i restaur:ri.

!aste de din:i con<in "#: deioni;at:. Com#onenta a5ra;iv: ) este re#re;entat: de car5onat =i 4os4at de calciu, 5icar5onat de sodiu, clorur: de sodiu, silicat de aluminiu. .u5stan<e tensio-active cu ac<iune detergent:. 6mectan<i ) glicerin:, sor5itol. "gen<i de legare ) celulo;: alginat. "romati;ante ) eugenol, mentol. Coloran<i, conservan<i. "gen<i anti#lac: ) clor7e3idin:, 4os4at de amoniu, triclosan, 4luoruri. "dausuri ) vitamina H, #arasim#atico-mimetice

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

%i9loace su.li/entare Firul dentar ) este reali;at din n2lon, #oate 4i r:sucit sau ner:sucit, cerat sau necerat, 4luori;at sau ne4luori;at. .e recomand: 4irul ner:sucit =i necerat. &9 de cm de 4ir dentar ?n4:=urat #e degete sau a#licat ?n 4urculi<: trec su5 #unctul de contact interdentar =i e3ecut: mi=c:ri vesti5ulo-orale cu s#ri>in dentar.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Periuele interdentare sunt de 2 4eluriA unismoc, conice =i monotu4e. $nsinuate ?ntre din<i, ele e3ecut: mi=c:ri scurte vesti5ulo-orale, 4iind indicate #entru igieni;area cor#urilor de #unte, a#aratelor ortodontice 4i3e =i a 4urca<iilor molare desco#erite Stimulatoare ) dis#o;itive triung7iulare din lemn moale sau materiale #lastice, 4olosite direct sau #rev:;ute cu m@ner, de dou: ti#uriA #erioaid, cu sec<iune circular: =i stimudent cu sec<iune triung7iular:. .unt indicate #entru igieni;area s#a<iilor cu retrac<ie gingival: u=oar: sau accentuat:

Hidropulsoarele ) dis#o;itive de iriga<ii intraorale, care ?nde#:rtea;:

#laca neaderent: =i neorgani;at: de #e mucoasa 5ucal:, cor#uri de #unte =i a#arate ortodontice 4i3e. 8e7iculea;: su5 o oarecare #resiune clor7e3idin: 9,2I, 4luoruri, anti5iotice cu s#ectru larg, uree. .e e3ecut: dou: cl:tiri ;ilnice care durea;: 2-& min.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

PERIAJ ! PR"FESI"#A!
'rocedura de ?nde#:rtare a #l:cii 5acteriene mature =i aderente,

e3ecutat: de #ersonal cali4icat la =edin<ele de dis#ensari;are a #acien<ilor, cu o 4recven<: medie de 2-& ori #e an. $ndicat: la #acien<i s:n:to=i de 2-& ori #e an, la #acien<i cu a4ec<iuni #arodontale la 2-& luni, ?nainte de sigil:ri =i 4luori;:ri. Te7nica de lucru include o eta#: de uscare a din<ilor cu aer com#rimat =i de a#licare a solu<iei revelatoare #rin 5adi>ona> #e toate su#ra4e<ele din<ilor. Ta5letele revelatoare tind s: colore;e #laca mai #u<in dramatic

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ende#:rtarea #ro4esional: a #l:cii 5acteriene necesit: cu#e, #erii =i #oli#ante antrenate de #iesa de m@n: ?n mi=c:ri rotatorii =i #aste de #ro4ila3ie care con<in 4luor =i #roduse detarsive de di4erite durit:<i. .e ?nce#e cu #erierea 4e<elor vesti5ulare =i orale ale din<ilor de la linia median: s#re ultimul dinte #re;ent, 4olosind cu#e de cauciuc, deoarece #eriile traumati;ea;: gingia. .e e3ecut: sistematic mi=c:ri a#ico-inci;ale #e 4iecare dinte'e su#ra4e<ele oclu;ale se 4olosesc #eriu<e ascu<ite, antrenate ?n mi=c:ri antero-#osterioare =i circulare. 'e su#ra4e<ele a#ro3imale se 4olose=te 4irul de 4lossing, care trece su5 4iecare #unct de contact =i se de#lasea;: vesti5ulo-oral. Jedin<a se ?nc7eie cu o evaluare colorimetric: o#<ional: a #l:cii, #entru eventuale reveniri.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

AIR F!"$ Este o metod: e4icient: de ?nde#:rtare e4ectiv: a #l:cii 5acteriene, colora<iilor e3trinseci =i a #l:cii de #e a#arate ortodontice 4i3e, mult mai ra#id: dec@t te7nicile conven<ionale, care const: ?n antrenarea unei #ul5eri ce con<ine o3id de aluminiu, 5icar5onat =i #iatr: #once cu dimensiuni varia5ile de 29--9 #m, la #resiunea de %-11 atm. ,ecesit: dig:, succiune de mare vite;:, sistem de 4iltre. Metoda nu este #ericuloas: #entru dinte dar #oate #ertur5a #acien<ii cu a4ec<iuni res#iratorii cronice.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

%E&AR&RAJ ! 'A# A! Tartrul de #e su#ra4e<ele li5ere ale din<ilor se su#rim: #rin des#rinderea sa cu ag:<area =i smulgerea de#o;itelor ?n direc<ie coronar:, 4olosind tra#e;oidele =i 4oaia de mirt. Tartrul de #e 4e<ele a#ro3imale se des#rinde #rin mi=c:ri de ?m#ingere vesti5ulo-orale #e su5 #unctul de contact, cu secere =i 4oi de mirt. ,ecesit: te7nic:, instrumentar activ =i ascu<it =i evitarea dera#:rii cu le;area #:r<ilor moi.

%E&AR&RAJ ! !&RAS"#IC "#aratul converte=te undele sonore de mare 4recven<: ?n energie mecanic: =i vi5ra<ie. 6nit:<ile ultrasonice con<in re;ervoare de a#:, sisteme de lustruire cu a#:, aer sau 5icar5onat de sodiu =i v@r4uri vi5ratoare care ?nde#:rtea;: #laca, tartrul =i colora<iile e3trinseci. Este indicat #entru ?nde#:rtarea tartrului su#ragingival, a #l:cii 5acteriene su#ragingivale =i su5gingivale, #entru ?nde#:rtarea de#o;itelor aderente e#identare =i a colora<iilor e3trinseci =i #entru ?nde#:rtarea cimentului du#: t:ierea inelelor ortodontice. .e e3ecut: mi=c:ri circum4eren<iale eli#tice #e c@te 6 gru#e de din<i =i #e toate 4e<ele, iar =edin<a se ?nc7eie cu lustruirea su#ra4e<elor

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

detartrate cu cu#e =i #oli#anturi ?n rota<ie =i #aste de #ro4ila3ie cu s#um: de mare.

%E&AR&RAJ ! S B(I#(I)A! .e reali;ea;: cu instrumente de m@n:, du#: su#rimarea 4actorilor iritativi locali =i reducerea 4enomenelor in4lamatorii gingivale. C7iuretele au #:r<i active ?n 4orm: de secer: sau r:;u=: =i reali;ea;: mi=c:ri de scoatere activ: ?n sens a#ico-gingival al de#o;itelor de tartru de #e #ere<ii dentari ai #ungilor #arodontale. .imultan c7iuretele ?nde#:rtea;: <esutul de granula<ie de #e #eretele intern al #ungii #arodontale #@n: la reducerea semni4icativ: a s@nger:rii. .u#ra4e<ele radiculare detartrate se lustruiesc =i nete;esc cu #ile su5gingivale, instrumentar rotativ sau ultrasonic.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CU ( I' Antise.tice .unt agen<i anti5acterieni de utili;are local: care vin ?n com#letarea de5rid:rii mecanice =i 4ac #arte din arsenalul tera#eutic #revenind =i o#rind cre=terea 5acterian: sau distrug@nd microorganisme.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Gama larg: de antise#tice vine ?n di4erite 4ormeA 5:i orale, s#ra2-uri,

geluri =i #aste de din<i care se aleg documentat ?n 4unc<ie de concentra<ie, su5stan<a activ: =i #erioada de utili;are. C!"RHE*I%I#A Este o 5iguanid: clorurat:, de;in4ectant de larg: utili;are datorit: to3icit:<ii reduse =i s#ectrului larg anti5acterian. En concentra<ie o5i=nuit: este 5acteriostatic #rin alterarea structurii de su#ra4a<: a #eretelui 5acterian. En concentra<ie mare B#este 9,2ID este 5actericid #rin #reci#itarea #roteinelor =i aci;ilor nucleici 5acterieni. (orma 4olosit: este digluconatul de clor7e3idin: 9,1-9,2I. Bacteriostatic =i 5actericid 'utere de ade;iune =i reten<ionare #e su#ra4e<ele dentare, o treime din #rodus #ersist@nd un minut du#: cl:tire E4icacitate sta5il: 1-12 ore $nactivat: de s@nge, #uroi, etc.
(orme 4armaceuticeA 5:i 5ucale =i geluri 4olosite ;ilnic, care

determin: colora<ii 5rune dentare, descuamarea mucoasei =i #ertur5area gustului =i #erioc7i#ul care se introduce direct ?n #unga #arodontal: unde se di;olv: ?n %-19 ;ile. BE&A%I#A Con<ine iod =i sur4actant Este un agent o3idant ca#a5il s: #enetre;e #eretele micro5ian, iar intracelular 5loc7ea;: #roteinele cito#lasmatice
"c<iune anti5acterian: #e gram G =i gram )

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

.#ectru larg =i ac<iune anti5actericid: la sim#lul contact +: alergii 4recvente, colorea;: din<ii =i lim5a, #roduce dis4unc<ie tiroidian: =i este contraindicat ?n sarcin: .e 4olose=te ?n 5:i orale cu concentra<ie de 19I. HE*E&I%I#A "ntise#tic de sinte;: derivat din #irimidin: "c<iune anti5acterian: #rin 5locarea sinte;ei de "T' =i anti4ungic: E4ect su#erior sau egal cu clor7e3idin: eten<ionare mai sla5: #e su#ra4e<ele dentare.

SA#( I#ARIA "lcaloid de sinte;: e3tras din .anguinaria canodensis 'ro#riet:<i anti5acteriene =i antiin4lamatorii #rin in7i5area ade;iunii 5acteriene la #elicula do5@ndit:. FE#"!II "c<ionea;: #rin denaturarea #roteinelor =i mem5ranei cito#lasmatice. !IS&ERI#A 6lei esen<ial cu s#ectrul larg de ac<iune, in7i5: en;imele 5acteriene, are ac<iune anti#lac: =i antiin4lamatoare, #roduce sen;a<ie de arsur: =i tul5ur:ri de gust. &RIC!"SA#

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

"nti5acterian de sinte;: 4olosit ?n a#ele de gur: =i #astele de din<i cu s#ectrul larg =i ac<iune anti5acterian: selectiv:. S+R RI C A&ER#ARE %E A'"#I "ntise#tice cationice, cu ac<iune anti5acterian: sla5:, 4olosite ?n a#ele de gur:. A(E#,II "*I%A#,I 'ero3idul de 7idrogen are s#ectrul larg #e anaero5 =i viru=i, diminuea;: in4lama<ia gingival: =i #roduce #e termen lung ulcera<ii gingivale ?nt@r;iind cicatri;area. Concentra<ie 19I, 4olosit ?n iriga<ii #ro4esionale du#: eliminarea tartrului.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CU ( ' "LUO IZA EA Metod: de #revenire a cariei dentare =i de#unerii de #lac:, care ?=i e3ercit: e4ectele 5ene4ice #e trei niveleA dintele, #laca 5acterian: =i osul alveolar. Aciunea -luorului asupra dintelui Cre=te re;isten<a smal<ului dentar, diminu@ndu-i solu5ilitatea ?n aci;iF
(avori;ea;: 4ormarea de cristale adamantine mai sta5ileF +iminuea;: deminerali;area ?n #rocesul cariosF (avori;ea;: reminerali;area ?n caria inci#ient:F

$m#rim: dintelui o mor4ologie 4avora5il: En #ro4ila3ia cariei dentare este im#ortant: #re;en<a unei #:turi su#er4iciale de smal< 5ogat ?n 4luor reali;at: #rin trans4ormarea matricei minerale adamantine ?n 4luora#atit:.
.e admit dou: reac<ii di4erite ?ntre 4luor =i su5stan<a mineral: a

smal<ului dentarA o reac<ie de ?nlocuire a gru#:rilor 7idro3i cu 4luorul, din care re;ult: 4luora#atita =i o reac<ie care conduce la 4ormarea 4luorurii de calciu.
Cre=terea re;isten<ei la carie se o5<ine c7iar ?n situa<ia ?n care doar

&9I din gru#:rile 7idro3i au 4ost ?nlocuite cu 4luor =i se datorea;: celor dou: e4ecte sta5ili;atoareA Cre=terea 4or<elor de leg:tur: ) #rin a#ari<ia de #un<i su#limentare de 7idrogen Cre=terea re;isten<ei la aci;i. "dministrarea de 4luor ?n #erioada 4orm:rii din<ilor in4luen<ea;: 4orma =i volumul dentar, diminu: 4recven<a 4isurilor #ro4unde =i cariogene, 4avori;@nd con4ormarea de =an<uri =i gro#i<e a#lati;ate, im#rim: smal<ului duritate, str:lucire =i o tent: al5icioas: =i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

stimulea;: 4ormarea de cristale de a#atit: mai mari =i #er4ecte structural. Aciunea -luorului asupra microor.anismelor $n7i5: #roducerea de acid lactic la #H su5 -F
"lterea;: #ro#riet:<ile ade;ive inter5acteriene ?m#iedic@nd asocierea

5acteriilorF
$n7i5: #roducerea de en;ime 5acteriene =i reduce #o#ula<ia

micro5ian:F
$n7i5: 4ormarea de gluco;: 6-4os4at la nivelul #eretelui 5acterian #rin

5locarea meta5olismului glucidic =i a enola;eiF $n7i5: de;voltarea Streptococului mutans Aciunea -luorului /n carie (luorul 4avori;ea;: reminerali;area smal<ului, 4orm@nd cicatrici cristaline de 4luora#atit: #rin #reci#itare. Eli5erat ?n decalci4ic:rile de de;ut ale cariei, 4luorul determin: du#: 4iecare atac carios 4ormarea de 4luora#atit:. (luorul in7i5: deminerali;area su5 #laca 5acterian:, com5in@ndu-se cu #rotonii ?n #H acid, sta5ili;ea;: c:derea #H-ului, #revine cavita<ia =i 4ormea;: 4luora#atita. "i2area 5luorului ;n s/al: (luorul de #oate 4i3a ?n smal< #reeru#tiv, ?n 4a;a de maturare #osteru#tiv: =i du#: eru#<ie. (luorului 4i3at ?n din<ii umani i se atri5uie dou: origini di4eriteA
(luorul de constitu<ie, administrat endogen, 4i3at #e matricea

din<ilor =i integrat ?n sc7eletul mineralF #rovine din a#a 4luorurat: =i #astilele de 4luor ?ntre luna a *-a i.u. Ji #@n: la 1ani. (luorul de a5sor5<ie o5<inut #rin contact direct cu a#lica<iile to#ice sau cl:tirile cu 4luor, care continu: toat: via<a.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ad/inistrarea 5luorului &a0letele de -luor B/"K, Concadent, Lima4luorD se administrea;: la indica<ia doctorului ?ntre *,< ani =i .>n? la @),@A ani la co#ii cuA carii ra/.ante ;n denti:ia te/.orar? =i /i2t?0 cariorece.ti1itate /are0 co.ii cu a5ec:iuni cronice =i co.ii cu retard intelectual.
+o;a>ul varia;: cu v@rstaB *,) ani necesit? *0)C /g 5luorDziE ),A ani

necesit? *0C /g 5luorDziE ;ntre A,@A ani se ad/inistreaz? @ 5luor /gDzi. Ta5letele de 4luor con<in 9,--1 mg 4luorur: de sodiu.
'erioada cea mai im#ortant: #entru 4luori;area general: este 1>rsta *,

F ani ?n care se maturi;ea;: smal<ul din<ilor tem#orari =i se 4ormea;: mugurii din<ilor #ermanen<i care vor ?ncor#ora ?n matricea adamantin: 4luorul endogen. .unt necesare #entru ac<iunea #ro4ilactic: )CF de zile de /edica:ie .e an. Aplicaii topice locale de -luor Badi!onarea cu soluii lic"ide con<in@nd #roduse de 4luor #resu#une un #eria> #ro4esional #reala5il, 5recarea su.ra5e:elor dentare izolate cu .eriu:e i/.regnate cu solu:ii ti/. de A /in. Ji se ini<ia;: la & ani, ?ntr-un ritm de ) a.lica:iiDan. .olu<iile 4olosite con<in 5luorur? de sodiu @G0 a/ino5luoruri =i solu:ii A!".

Varnis"urile cu #luor re#re;int: o ?ncercare de re<inere a 4luorului ?n

contact cu smal<ul #e #erioade mai lungi de tim#. .e 4olosesc 1arnis4uri adezi1e cu 5luorur? de sodiu CG, care se a#lic: #e o 7emiarcad: i;olat: =i #eriat: cu 5ulete de vat: sau micro5ure<i, #e toate su#ra4e<ele dentare tim# de ) minute.Metoda se recomand: ?n le;iunile carioase inci#iente =i la marginile cervicale dentare.
Gelurile cu 5luor con<inA 5luorur? de sodiu H< a.lica:ii la @* zile la

1>rsta de <0 I0 @* =i @< ani0 5luorur? de staniu H) a.lica:iiDanJ0 a/ino5luoruri =i E.o2idit H) a.lica:iiDanD..e a#lic: #rin 5adi>onare =i 4recare a su#ra4e<elor dentare #eriate =i i;olate cu micro5ure<i tim#

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

de A /in..e a#lic: ?n #ortam#rente 4a5ricate sau din #oliuretan tim# de * min. Be3ist: #ortam#rente cu mem5ran: din cauciuc #oros sau #oliuretanice =i gutiere trans#arenteD.

Cltirile orale re#re;int: o metod: sim#l: =i convena5il: de 4luori;are local:. .e recomand: 5luorura de sodiu *0*CG .entru 5olosirea zilnic? =i *0)G ;n cl?tirile s?.t?/>nale. @* /l de solu:ie se .li/3? ;n gur? @,) /in 4:r: a se ?ng7i<i. .-au testat a#e de gur: cu 4luorur: de sodiu 2I, 4luorur: de staniu 1-*I, mono4luor 4os4at &--I =i amino4luoruri 1,2-I. educ inciden<a cariei dentare cu *9I #e 2-& ani. "luorizarea co/unitar? Apa #luorizat #resu#une a>ustarea concentra<iei de 4luor la @ ../ de acid 4idro5luosilicic sau silico5luorur? de sodiu ?n re;erva de a#: de 5:ut. 'este 1-9 milioane #ersoane din &9 de <:ri 5ene4icia;: de re;erve de a#: 4luori;at: cu reducerea la >um:tate a num:rului de carii la co#ii din aceste regiuni ?n condi<ii de ma3im: siguran<:.
Sarea de mas cu 4luor a 4ost introdus: ?n Elve<ia ?n 19--.

Concentra<ia de -* ../ 5luor ;n sarea de /as? s-a dovedit e4icient:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

?n #revenirea cariei dentare la co#ii ?n condi<iile unui consum constant de 1 g sareC;i.


Laptele #luorurat a 4ost considerat ve7icolul o#tim #entru 4luor la

co#iii care consum: la#tele, dar consumul varia;:, iar di4icult:<ile te7nice au redus #rodusele 4luorurate. Tera.ia cu 5luor .e e3ecut: e3clusiv de medic, care alege ?ntreA "#lica<iile #ro4esionale 5ianuale de geluri sau solu<ii cu 4luor. Cl:tirile orale ;ilnice sau s:#t:m@nale cu #roduse 4luorurate. Ta5letele de 4luor ?n ;one cu a#: ne4luorurar: =i la #acien<i cu carii ram#ante, cariorece#tivitate mare, 7andica# 4i;ic sau mental =i condi<ii medicale cronice. Medicul coordonea;: =i controlea;: suma<ia a#lica<iilor de 4luor, ?nregistr@nd #entru 4iecare #acient sursele de 4luor =i 4recven<a 4olosirii lorA .e in4ormea;: asu#ra concentra<iei de 4luor ?n a#a de 5:ut =i a consumului ;ilnic de a#:. .e in4ormea;: de com#o;i<ia #astei de din<i B1 cm de #ast: con<ine 9,2- mg 4luorD =i a a#ei de cl:tire oral:.
Cuanti4ic: 4luorul din sare, la#te, alte #roduse B9,12 mg

4luorCmas:C;iD. Guma de mestecat aduce 9,11& mg. (luor #e ta5let:.

'rescri#<ia de 4luor ia ?n calcul #entru 4iecare #acient criteriile "3elsson 'revalen<a cariilor ?n trecut.
Cariorece#tivitate mare #este 2 le;iuni carioase noiCan.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z $ndicatori e3terni de riscA 4recven<: ridicat: a consumului de

7idrocar5onate, o5iceiuri alimentare =i nivel socioeconomic.


(actori culturali de riscA igien:, ?ngri>iri dentare neregulate =i

neres#ectarea m:surilor #ro4ilactice.


+enti<ia tem#orar: se su#raveg7ea;: #ro4ilactic #rin

ecomand:ri de diet:.

Controlul #l:cii #rin instruirea #:rin<ilor =i #eria>e #ro4esionale la &-6 luni. Tera#ie cu 4luor #rin a#lica<ii 5ianuale de geluri, #ast: de din<i =i a#: de gur: cu 4luor ;ilnic, iar ?n ;one ne4luori;ate =i la #acien<i cu cariorece#tivitate mare, ta5lete de 4luor. +enti<ia mi3t: se su#raveg7ea;: #ro4ilactic #rin ecomand:ri de diet:.

Controlul #l:cii #rin instruirea #:rin<ilor =i #eria>e #ro4esionale la &-6 luni. evelarea #l:cii ca mesa> motiva<ional #entru #eria>ul manual =i mi>loacele su#limentare. Tera#ie cu 4luor #rin a#lica<ii 5ianuale de geluri, #ast: de din<i =i a#: de gur: cu 4luor ;ilnic, iar ?n ;one ne4luori;ate =i la #acien<i cu cariorece#tivitate mare, ta5lete de 4luor. .igil:ri. +enti<ia #ermanent: se su#raveg7ea;: #ro4ilactic #rin ecomand:ri de diet:.

Controlul #l:cii #rin instruirea #:rin<ilor =i #eria>e #ro4esionale la &-6 luni. evelarea #l:cii ca mesa> motiva<ional #entru #eria>ul manual =i mi>loacele su#limentare.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Tera#ie cu 4luor #rin a#lica<ii 5ianuale de geluri, #ast: de din<i =i a#: de gur: cu 4luor ;ilnic, iar ?n ;one ne4luori;ate =i la #acien<i cu cariorece#tivitate mare, ta5lete de 4luor. +is#ensari;are la &-6 luni. .igil:ri. E3cesul de 4luor ;ilnic duce la 4luoro;: dentar:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CU ( 'I (IGILA EA este de4init: ca a#licarea =i aderarea mecanic: a unui material com#o;it #e su#ra4a<a deminerali;at: a smal<ului, aco#erind =an<urile =i 4isurile oclu;ale =i i;ol@ndu-le de mediul oral. .e #ot distinge sc7ematic & ti#uri de 4oseteA de 4orm: a#lati;at:F de 4orm: #ro4und:F

de 4orm: #ro4und: =i an4ractuoas: Bam#ular:D. Jan<urile =i gro#i<ele oclu;ale sunt coloni;ate de microorganisme di4erite de cele o5servate la nivelul su#ra4e<elor dentare li5ere. 'entru Meiers, coloni;area unei 4isuri se 4ace #rin intermediul salivei ceea ce im#lic: o com#o;i<ie 5acterian: de#endent: de com#onenta 5acterian: din saliv: ?n momentul eru#<iei dentare. .van5erg =i /oesc7e au demonstrat c: 5acteriile s#eci4ice ca .tre#tococus mutans coloni;ea;: 4isura oclu;al: cu #lecare de la o anumit: concentra<ie salivar:. (isurile oclu;ale con<in o mas: dens: =i com#act: de 5acterii care 4ormea;: 5ariere mai im#ortante dec@t cele re#re;entate de #laga de #e su#ra4e<ele li5ere =i care se o#une #enetr:rii de su5stan<e.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

.e urm:resc ?n general * eta#e de lucruA 're#ararea dintelui #rin cur:<ire riguroas: ?n ;ona de interven<ie 4olosind #erii, cu#e, #oli#anturi a5ra;ive ac<ionate mecanic $;olarea dintelui urm:re=te s: nu im#iete;e ade;iunea r:=inii #rin #ersisten<a umidit:<ii. "ceast: eta#: e3trem de delicat: nu #ermite 4olosirea =i ada#tarea digii #e din<i #ermanen<i ?n eru#<ie +eminerali;area acid: a =an<urilor =i gro#i<elor tim# de 69 sec. cu acid 4os4oric de concentra<ie varia5il: ?ntre &9--9I urmat: de cl:tire cu a#:. "ria de deminerali;are se ?ntinde ?n =an<uri =i 4isuri =i #e o ra;: de &-* mm ?n >urul lor #e #antele cus#idiene. .#:larea --19 sec. =i uscarea atent: a smal<ului identi4ic: designul deminerali;:rii. Contaminarea umed: ?n aceast: eta#: mai mult de 1 min. com#romite sigilarea

"#licarea sigilantului res#ect: indica<iile #roduc:torului. Materialele auto sau 4oto#olimeri;a5ile se a#lic: #rin #ensulare sau cu a#licatoare ?n mi>locul 4isurii, sunt ?ncura>ate s: curg: li5er #e toat: lungimea, a#oi se su#limentea;: materialul #@n: c@nd 4isura este com#let ocu#at:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Evaluarea, a>ustarea =i reevaluarea identi4ic: de4ectele marginale, #orii =i inter4eren<ele oclu;ale minore. 'rotocolul o#erator includeA Cur:<irea su#ra4e<ei dentare $;olare +eminerali;are "#licarea sigilantului (oto#olimeri;are ">ustare En cele mai multe ca;uri de e=ec a tera#iei #rin sigilare #ot 4i identi4icate c@teva ca;uri comune care reduc reten<ia clinic:A amestecarea sau agitarea sigilantului #reg:tit #entru a#licareF a#licatoarele cu ca# s4eric sunt #re4erate c:ci #ermit a#licarea de cantit:<i minime de material ?n situsuri s#eci4ic indicateF evitarea contamin:rii cu saliv: #e durata atacului acid =i ?n tim#ul #ri;ei auto sau 4otoinduse care #oate #roduce de4ecte su5su#er4iciale du#: atingerea ec7ili5rului #rin sor5<ia a#eiF

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z evitarea 4olosirii materialelor cu termen de garan<ie de#:=it sau <inute

?n condi<ii necores#un;:toare care ca#:t: v@sco;itate crescut: #rin ca#tarea aeruluiF ?nde#:rtarea incom#let: a #eliculei =i de5risurilor de #e su#ra4e<ele selectateF gravare acid: necores#un;:toare cu agen<i dilua<i #rin e3#unere insu4icient: sau #e su#ra4e<e insu4icient e3tinseF s#:lare insu4icient: a solu<iei de deminerali;are, contaminare umed: cu s:ruri =i reducerea tensiunii su#er4icialeF contaminare cu a#:, ulei =i saliv: #e durata #ri;ei auto ) sau 4otoinduse a sigilantuluiF
4oto#olimeri;are incorect: #rin men<inerea ti>ei la distan<: #rea mare,

e3#unere limitat:, utili;area unui sigilant e3#us anterior la lumin: sau de#:=it.
Cea mai 4recvent: 4recven<: de re4acere a tratamentului =i

reinterven<ie asu#ra sigil:rii este de 6 luni B11 ID. 'ro5lema evalu:rii #osto#eratorii #resu#une controlul vi;ual alA denud:rii su#ra4e<elor 4isurate sau a =an<urilor oclu;aleF #ierderi #ar<iale sau totale de sigilantF colora<iei marginale 5rune sau gal5ene datorate contamin:rii la locul de a#licareF su#rae3tinderilor sigilantului #este smal<ul gravat acid =i identi4icarea e3tensiilor su5<iri care vor ceda la 4or<ele oclu;ale #lasate direct.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

E(TAU A EA (IGILAT6 ! E'ENTI'6 Este un #rocedeu alternativ de restaurare a din<ilor #ermanen<i tineri care necesit: #re#ara<ii minime ?n 4isurile cariate, dar nu =i ?n =an<urile adiacente susce#ti5ile. .e e3ecut: cavit:<i minime de clasa $, care se o5turea;:, iar =an<urile =i gro#i<ele adiacente se sigilea;: ?n acela=i tim#. Cavitatea se #re#ar: cu 4re;e s4erice diamantate mici la tur5in:, cu "ir "5rasion sau cu Mater laserul tera#eutic.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

S-ar putea să vă placă și