Sunteți pe pagina 1din 7

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE Cu privire la zilele de srbt are!

zilele " #e# rative $i zilele de di%& '& Republi"a M ld va

Parlamentul adopt prezenta lege ordinar.. Capit lul I Disp zi(ii )e&erale Arti" lul *+ Obie"tul $i s" pul le)ii (1) Prezenta lege stabilete evenimentele crora li se atribuie statut de zile de srbtoare, zile comemorative i zile de odihn n Republica Moldova. ( ) !ilele de srbtoare, zilele de comemorative i zilele de odihn se stabilesc n scopul perpeturii tradi"iilor seculare, respectrii obiceiurilor populare, lund n considera"ie rolul lor n #ormarea unei moralit"i nalte i mbog"irii vie"ii spirituale a cet"enilor. ($)!ilele de srbtoare i zilele comemorative, precum i zilele de odihn se marcheaz pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. (%) &tatul garanteaz condi"ii pentru continuitatea tradi"iilor populare, sus"ine ini"iativele cet"enilor, autorit"ilor i institu"iilor publice, organiza"iilor comerciale i necomerciale n domeniul organizrii i des#urrii srbtorilor i altor evenimente importante. Arti" lul ,+ Celebrarea eve&i#e&tel r (1) 'n zilele de srbtoare se arboreaz (rapelul de &tat al Republicii Moldova con#orm legii. ( ) (es#urarea ac"iunilor solemne o#iciale, paradei militare, saluturilor de artilerie i #ocurilor de arti#icii cu ocazia zilelor de srbtoare se e#ectueaz n con#ormitate cu legisla"ia n vigoare. ($) )a ini"iativa asocia"iilor obteti, cultelor religioase, nregistrate n Republica Moldova, i cet"enilor n zilele de sbtoare i zilele comemorative, pot #i des#urate ac"iuni cu caracter obtesc n con#ormitate cu legisla"ia n vigoare. Capit lul II Clasi-i"area zilel r de srbt are

Arti" lul .+ Clasi-i"area zilel r de srbt are &e consider zile de srbtoare* a) srbtorile na"ionale+ b)srbtorile tradi"ionale+ c)srbtorile religioase+ d)srbtorile pro#esionale+ e)srbtorile interna"ionale. Arti" lul /+ 0rbt ri &a(i &ale (1) &rbtorile na"ionale sunt stabilite n scopul marcrii evenimentelor, care au o semni#ica"ie istoric sau social,politic deosebit n via"a statului i societ"ii. ( ) )a srbtorile na"ionale se atribuie* a) !iua (rapelului de &tat ( - aprilie)+ b) !iua &uveranit"ii ( $ iunie)+ c) !iua .onstitu"iei ( / iulie)+ d) !iua 0ndependen"ei ( - august)+ e) &rbtoarea 1)imba noastr2 ($1 august). Arti" lul 1+ 0rbt ri tradi(i &ale (1) &rbtori tradi"ionale sunt consacrate renaterii culturii na"ionale, obiceiurilor seculare, tradi"iilor i datinilor populare. ( ) )a srbtorile tradi"ionale se atribuie* a) 3nul 4ou (1 i ianuarie)+ b) Mr"iorul (1 martie)+ c) !iua 5amiliei (16 mai)+ d) !iua 4istrului (ultima zi de duminic a lunii mai)+ e) !iua vinului (a doua duminic a lunii octombrie). Arti" lul 2+ 0rbt ri reli)i ase (1) &rbtorile religioase sunt recunoscute de cultele religioase con#orm calendarului bisericesc n scopul elevrii vie"ii spirituale a omului. ( ) )a srbtorile religioase se atribuie* a) 4aterea lui 0isus 7ristos, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8, pe stil nou ( 6 decembrie) i vechi (- i 9 ianuarie)+ b) prima i a doua zi de Pati, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8+ c) ziua de luni la o sptmna dup Patele cretin ortodo8 (Patele :l;inilor)+

d) !iua s#ntului n al crui nume e s#in"it biserica din localitatea respectiv (7ramul bisericii), declarat n modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraului, comunei, satului. ($) )a cererea cultelor religioase, nregistrate n Republica Moldova, ntreprinderile, institu"iile i organiza"iile vor acorda credincioilor con#esiunilor respective, zile de odihn la data celor mai nsemnate srbtori religioase ale lor. Arti" lul 3+ 0rbt ri pr -esi &ale+ (1) 'n semn de recunoatere a meritelor de munc ale cet"enilor, e8ponen"i ai anumitor pro#esii, ramuri ale economiei na"ionale i domenii de activitate, se marcheaz srbtorile pro#esionale. ( ) &rbtorile pro#esionale se stabilesc de ctre <uvern la propunerea autorit"ilor i institu"iilor publice. ($) =venimentul poate #i declarat zi de srbtoare pro#esional, dac acesta corespunde unuia din urmtoarele criterii* a) reprezint un eveniment remarcabil pentru pro#esia n cauz, ramura economiei na"ionale i domeniul de activitate+ b) este legat cu ziua crerii (instituirii, #ondrii) organului respectiv, ramurii economiei na"ionale sau domeniului de activitate, #ie cu o alt dat ;ubiliar+ c) se caracterizeaz prin srbtorirea tradi"ional pe parcursul unei perioade ndelungate+ d) este stabilit la nivel interna"ional. (%) 'n una i aceeai zi calendaristic, de regul, nu poate #i stabilit dect o singur srbtoare pro#esional. Arti" lul 4+ 0rbt ri i&ter&a(i &ale (1) &rbtorile interna"ionale sunt stabilite prin actele organiza"iilor interna"ionale i alte instrumente ;uridice interna"ionale. ( ) 'n Republica Moldova se marcheaz urmtoarele srbtori interna"ionale* a) !iua interna"ional a #emeii (9 martie)+ b) !iua interna"ional a solidarit"ii oamenilor muncii (1 mai)+ c) !iua =uropei (16 mai)+ d) !iua interna"ional a ocrotirii copilului (1 iunie)+ e) !iua interna"ional a mediului (6 iunie)+ #) !iua interna"ional a drepturilor omului (1> decembrie). Capit lul III 5ilele " #e# rative Arti" lul 6+ 5ile " #e# rative (1) !ile comemorative sunt datele, care nu au statut de srbtori na"ionale i tradi"ionale, dar care sunt legate cu anumite date istorice din via"a statului i societ"ii sau, care comemoreaz personalit"i marcante din istoria i cultura statului. ( ) )a zilele comemorative se atribuie*

a) !iua comemorrii lui Mihai =minescu (16 ianuarie)+ b) !iua comemorrii lui <rigorie ?ieru ( % #ebruarie78 c) !iua de comemorare a celor czu"i n con#lictul armat din anul 1// pentru aprarea integrit"ii i independen"ei Republicii Moldova i a victimelor acestui con#lict ( martie)+ d) !iua comemorrii victimelor catastro#ei de la ..3.=. .ernobl i ale altor avarii nucleare ( @ aprilie)+ e) !iua comemorrii salaria"ilor accidenta"i sau deceda"i la locul de munc ( 9 aprilie)+ -7 5iua Vi"t riei asupra -as"is#ului 96 #ai78 g) !iua comemorrii lui Ate#an cel Mare i &#nt ( iulie)+ h) !iua victimelor represiunilor (@ iulie). Capit lul IV 5ilele de srbt are &elu"rt are Arti" lul *:+ 5ile de srbt are &elu"rt are (1) 'n Republica Moldova, zile de srbtoare nelucrtoare, cu men"inerea salariului mediu snt* a) 4aterea lui 0isus 7ristos, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8, pe stil nou ( 6 decembrie) i vechi (- i 9 ianuarie)+ b) 3nul 4ou B 1 i ianuarie+ c) !iua interna"ional a #emeii B 9 martie+ d) prima i a doua zi de Pati, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8+ e) ziua de luni la o sptmna dup Patele cretin ortodo8 (Patele :l;inilor)+ #) !iua interna"ional a solidarit"ii oamenilor muncii B 1 mai+ )7 5iua Vi"t riei asupra -as"is#ului ; 6 #ai8 h) !iua independen"ei Republicii Moldova , - august+ i) &rbtoarea 1)imba noastr2 B $1 august+ ;) !iua s#ntului n al crui nume e s#in"it biserica din localitatea respectiv (7ramul bisericii), declarat n modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraului, comunei, satului. ( ) &e stabilete pentru colaboratorii autorit"ilor administra"iei publice centrale i locale, precum i salaria"ii ntreprinderilor, institu"iilor i organiza"iilor indi#erent de tipul de proprietate, de #orma ;uridic de organizare vacan"a de .rciun la $1 decembrie i ,@ ianuarie inclusiv, #r pstrarea salariului. Pentru elevi vacan"a de .rciun de organizare de la % decembrie pn la 16 ianuarie. Capit lul V+ Disp zi(ii -i&ale $i tra&zit rii

Arti" lul **+ (1) Prezenta lege intr n vigoare la 1 ianuarie >11. ( ) <uvernul, n termen de o lun din ziua intrrii n vigoare a prezentei legi* va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legisla"iei n vigoare n concordan" cu prezenta lege+ va adopta actele normative necesare realizrii prezentei legi. Arti" lul *,+ 3rticolul 111 din .odul muncii al Republicii Moldova nr. 16%, C? din 9 martie >>$ (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >>$, nr. 16/B1@ , art. @%9), cu modi#icrile ulterioare, se modi#ic i se completeaz dup cum urmeaz* 1. 3lineatul (1) va avea urmtorul cuprins* 1(1) 'n Republica Moldova, zile de srbtoare nelucrtoare, cu men"inerea salariului mediu, snt* a) 4aterea lui 0isus 7ristos, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8, pe stil nou ( 6 decembrie) i vechi (- i 9 ianuarie)+ + b) 3nul 4ou B 1 i ianuarie+ c) !iua interna"ional a #emeii B 9 martie+ d) prima i a doua zi de Pati, con#orm calendarului bisericesc cretin ortodo8+ e) ziua de luni la o sptmna dup Patele cretin ortodo8 (Patele :l;inilor)+ #) !iua interna"ional a solidarit"ii oamenilor muncii B 1 mai+ )7 5iua Vi"t riei asupra -as"is#ului ; 6 #ai8 h) !iua independen"ei Republicii Moldova , - august+ i) &rbtoarea 1)imba noastr2 B $1 august+ ;) !iua s#ntului n al crui nume e s#in"it biserica din localitatea respectiv (7ramul bisericii), declarat n modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraului, comunei, satului2. . &e completeaz cu alineatul (1E1) cu urmtorul cuprins* 1(1E1) &e stabilete pentru colaboratorii autorit"ilor administra"iei publice centrale i locale, precum i salaria"ii ntreprinderilor, institu"iilor i organiza"iilor indi#erent de tipul de proprietate, de #orma ;uridic de organizare vacan"a de .rciun la $1 decembrie i ,@ ianuarie inclusiv, #r pstrarea salariului2. Arti" lul *.+ (1) )a intrarea n vigoare a prezentei legi se abrog* a) 7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> F.u privire la zilele de srbtoare i la zilele de odihn n R.&.&. Moldova2+ b) punctele i $ ale 7otrrii Parlamentului Republicii Moldova nr. @/6,C00 din - august 1//1 FPrivind declararea zilei de - august srbtoare na"ional a Republicii Moldova+ c) 7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. %@-,C0? din 6 iunie 1/// FPentru completarea 7otrrii cu privire la zilele de srbtoare i la zilele de

odihn n Republica Moldova2 (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, 1///, nr. -$,--, art. $6/)+ d)7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. %1,C? din - iunie >>1 FPentru completarea 7otrrii Parlamentului Republicii Moldova nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare i la zilele de odihn n Republica Moldova2 (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >>1, nr. @ , art. %$6)+ e) 7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1>>6,C? din 1/ aprilie >> FPentru completarea 7otrrii Parlamentului Republicii Moldova nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare i la zilele de odihn n Republica Moldova2 (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >> , nr. 6/,@1, art. %%6)+ #) 7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 11@,C0? din mai >>9 pentru completarea 7otrrii Parlamentului nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare i la zilele de odihn n Republica Moldova2 (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >>9, nr. /-,/9, art. $69)+ g) 7otrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1-,C0? din @ #ebruarie >1> pentru completarea 7otrrii Parlamentului nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare i la zilele de odihn n Republica Moldova2 (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >1>, nr. $$, art. @ )+ h) 7otrrea Parlamenului Republicii Moldova nr. @ din $ aprilie >1> pentru completarea 7otrrii Parlamentului nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare, zilele comemorative i la zilele de odihn n Republica Moldova (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >1>, nr. @1, art. 19 ). i) 7otrrea Parlamenului Republicii Moldova nr. 9% din - mai >1> pentru completarea i completarea 7otrrii Parlamentului nr. %$$,C00 din @ decembrie 1//> cu privire la zilele de srbtoare, zilele comemorative i la zilele de odihn n Republica Moldova (Monitorul D#icial al Republicii Moldova, >1>, nr. -9,9>, art. $>).

Pre$edi&tele Parla#e&tului