Sunteți pe pagina 1din 9

TESTE TIP ASOCIERE MULTIPL POT FI CORECTE UNA SAU MAI MULTE VARIANTE 1. Receptorii cii sensibilit ii ter!

ice "i #$rero%se& A. Se gsesc in piele B. Sunt terminaii nervoase libere C. Se gsesc in muchi D. Sunt terminaii nervoase incapsulate E. Se gsesc in pereii organelor interne '. Protone$ron$l cii sensibilit ii #$rero%se se (se"te& A. In mduva spinrii B. In trunchiul cerebral C. In diencefal D. In telencefal E. In ganglionul spinal ). Sensibilit%te% ter!ic "i #$rero%s este con#$s prin *%scic$l$l& A. Spinocerebelos anterior B. Spinocerebelos posterior C. Spinotalamic anterior D. Spinotalamic lateral E. Spinobulbar medial +. Al treile% ne$ron %l cii sensibilit ii ter!ice "i #$rero%se se proiecte%, pe sco%r % cerebr%l -n& A. Aria motorie I B. Aria motorie II C. Aria someste ic I D. Aria someste ic II E. In toate ariile enumerate mai sus .. C%le% sensibilit ii t%ctile (rosiere %re receptorii repre,ent% i #e& A. Corpusculii !eissner B. Corpusculii "uffini C. Corpusculii #accini D. $erminaiile nervoase libere E. Discurile tactile !er%el /. Ner0ii spin%li conecte%, !#$0%& A. Cu receptorii B. Cu trunchiul cerebral C. Cu diencefalul D. Cu emisferele cerebrale E. Cu efectorii 1. Ner0ii spin%li s$nt& A. &' cervicali B. (' toracali C. ) lombari

D. & sacrat E. & coccigian 2. Ner0ii spin%li s$nt *or!% i #in* A. "dcina anterioar B. "dcina posterioar C. $runchi D. "amuri E. +iciunul din aceste elemente 3. Ur!to%rele %*ir!% ii #espre ner0$l spin%l s$nt %#e0r%te& A. "dcina posterioar pre int pe traiect ganglionul spinal B. "dcina anterioar conine a,onul neuronilor motori C. $runchiul nervului spinal este format din unirea celor dou rdcini D. "amurile nervului spinal sunt in numr de dou- ventral i dorsal E. "amurile nervului spinal sunt in numr de cinci- ventral- dorsalmeningeal- comunicant alb i cenuie 14. Ur!to%rele en$n $ri s$nt %#e0r%te& A. !duva spinrii are dou funcii . refle, i de conducere B. "efle,ul miotatic const in contracia brusc a unui muchi C. "efle,ele miotatice sunt polisinaptice D. "efle,ele nociceptive sunt refle,e de aprare E. /a nivelul mduvei spinrii se inchid i refle,e vegetative 11. C%le% siste!$l$i pir%!i#%l& A. Are origine in nucleii ba ali B. Are origine in talamus C. Are origine in hipotalamus D. Are origine in trunchiul cerebral E. Are origine in corte,ul cerebral 1'. F%scic$l$l pir%!i#%l 5corticospin%l6 %re ori(ini cortic%le -n& A. Aria motorie B. Aria premotorie C. Aria motorie suplimentar D. Aria motorie secundar E. In niciuna din ariile enumerate mai sus 1). Fibrele *%scic$l$l$i pir%!i#%l se co!port #i*erit l% ni0el$l b$lb$l$i& A. ()0 se incruciea la nivelul bulbului B. )10 se incruciea la nivelul bulbului C. 2)0 se incruciea la nivelul bulbului D. ()0 nu se incruciea la nivelul bulbului E. 2)0 nu se incruciea la nivelul bulbului 1+. 7in *%scic$l$l pir%!i#%l se #esprin# *ibre& A. Corticohipotalamice B. Corticotalamice C. Corticonucleare

D. Corticospinale E. $oate fibrele mai sus enumerate 1.. C%le% siste!$l$i pir%!i#%l %re& A. Doi neuroni B. $rei neuroni C. #atru neuroni D. Cinci neuroni E. !ai mult de cinci neuroni 1/. C%le% siste!$l$i e8tr%pir%!i#%l controle%,& A. !otilitatea voluntar B. !otilitatea involuntar automat C. !otilitatea involuntar semiautomat D. Sensibilitatea contient E. Sensibilitatea incontient 11. Ence*%l$l c$prin#e& A. !duva spinrii B. $runchiul cerebral C. Cerebelul D. Diencefalul E. Emisferele cerebrale 12. Tr$nc9i$l cerebr%l este *or!%t #in& A. !duva spinrii B. !duva prelungit C. #unte D. !e encefal E. !etencefal 13. Tr$nc9i$l cerebr%l este se#i$l re*le8elor so!%tice "i 0e(et%ti0e& A. Salivator- masticator- de deglutiie- de vom B. $use- strnut C. Cardioaccelerator i cardioinhibitor D. De clipire- lacrimal- pupilar de acomodare i fotomotor E. A tuturor refle,elor de mai sus '4. Ner0ii cr%nieni& A. 3ac parte din sistemul nervos periferic B. 3ac parte din sistemul nervos central C. Sunt in numr de &( perechi D. +u au dispo iie metameric E. Au dou rdcini- dorsal i ventral '1. Ner0ii cr%nieni s$nt& A. Sen oriali . I- II i I4 B. Sen oriali . I- II i 5III C. !otori . III- I5- 5I- 4I i 4II D. !icti . III- 5II i 4

E. !icti . 5- 5II- I4 i 4 ''. Ur!torii ner0i %$ -n str$ct$r% lor "i *ibre p%r%si!p%tice pre(%n(lion%re& A. III B. 5 C. 5II D. I4 E. 4 '). Ner0ii oc$lo!otori& A. Sunt nervi sen itivi B. 6riginea real se afl in nucleul nervului oculomotor i in nucleul accesor din me encefal C. 6riginea aparent este intre tuberculii cvadrigemeni- pe faa posterioar a me encefalului D. 3ibrele motorii merg la muchiul oblic superior E. 3ibrele parasimpatice merg la muchiul sfincter al irisului i la fibrele circulare ale muchiului ciliar '+. Ner0ii tro9le%ri& A. Sunt nervi motori B. 6riginea real in nucleul nervului din me encefal C. 6riginea aparent este pe faa anterioar a me encefalului D. 3ibrele inervea muchiul oblic superior E. $oate afirmaiile de mai sus sunt adevrate '.. Ner0ii tri(e!eni& A. Sunt nervi micti B. Au originea real in nucleul motor al trigemenului din bulb C. Au originea aparenta pe fata anterioara a bulbului D. 3ibrele sen itive se distribuie la pielea feei E. 3ibrele motorii inervea muchii masticatori '/. Ur!to%rele %*ir!% ii s$nt %#e0r%te& A. +ervul abducens este motor B. 6riginea aparent a nervului facial se gsete in anul bulbopontin C. 3ibrele parasimpatice ale facialului inervea glanda parotid D. +ervul vestibulocohlear este nerv mi,t E. "amura vestibular a nervului 5III se indreapt spre nucleii vestibulari din bulb '1. Perec9e% % I:;% #e ner0i cr%nieni& A. Sunt nervii glosofaringieni B. Inervea motor muchii faringelui C. 3ibrele sen oriale culeg e,citaii gustative din &78 anterioar a limbii D. 3ibrele parasimpatice a9ung la glandele sublinguale i submandibulare E. 3ibrele simpatice a9ung la glandele sublinguale i submandibulare

'2. Ner0ii 0%(i& E. Se mai numesc i pneumogastrici B. Au originea real a fibrelor motorii in nucleul ambiguu C. Deutoneuronul se gsete in nucleul solitar din bulb D. 3ibrele parasimpatice se distribuie organelor din torace i abdomen E. 6riginea aparent este in antul preolivar '3. Ur!to%rele %*ir!% ii s$nt *%lse& A. +ervul accesor este un nerv motor B. +ervul hipoglos este un nerv motor C. +ervul accesor are dou rdcini- bulbar i spinal D. +ervul hipoglos are originea real in nucleul din bulb E. +ervul accesor inervea muchii faringelui )4. Ur!to%rele %*ir!% ii c$ pri0ire l% cerebel s$nt *%lse& A. Suprafaa sa este br dat de anuri paralele cu adancimi diferite B. sanurile adanci delimitea lamelele:foliile; C. /obii cerebelului sunt* anterior- posterior si floculonodular D. /obul posterior se mai numete i paleocerebel E. Substana cenuie se gsete la e,terior )1. E8tirp%re% cerebel$l$i #$ce l%& A. Ameeli i sen aie de vom B. Astenie C. #ierderea cunotinei D. Asta ie E. Atonie )'. A*ir!% iile $r!to%re s$nt %#e0%r%te& A. $alamusul este staie de releu pentru toate sensibilitile B. $alamusul este centrul de releu al sensibilitii olfactive- vi uale si auditive C. !etatalamusul este releu al sensibilitilor vi ual i auditiv D. !etatalamusul reglea termoreglarea E. <ipotalamusul reglea unele acte comportamentale )). A*ir!% iile $r!to%re c$ pri0ire l% e!is*erele cerebr%le s$nt *%lse& A. Sunt partea cea mai voluminoas a sistemului nervos central B. Sunt legate prin comisuri C. Conin in interior ventriculii laterali- I si II D. Emisfera stang este mai de voltat la stangaci E. Emisfera stang este mai de voltat la dreptaci )+. A*ir!% iile $r!to%re c$ pri0ire l% *e ele e!is*erelor cerebr%le s$nt *%lse& A. /obul frontal este situat inainte de antul central B. /obul parietal este situat sub sci ura lateral C. /obul temporal este situat deasupra fisurii laterale

D. 3aa medial pre int anul corpului calos E. /a nivelul lobului orbital se remarc anul olfactiv ).. P$te! sp$ne #espre e!is*erele cerebr%le c& A. =anul hipocampului este situat pe lobul temporo.occipital B. >irul hipocampic se gsete in lobul temporo.occipital C. Subtana cenusie situat in profun ime formea nucleii ba ali :corpii striai; D. Substana alba incon9oar ventriculii cerebrali III si I5 E. Substana alb incon9oar ventriculii cerebrali I si II )/. Ventric$lii creier$l$i s$nt *or!% i #in & A. 6rificiu interventricular B. 5entriculii laterali C. 5entriculul III si I5 D. Apeductul me encefalic E. $oate elementele mentionate mai sus )1. S$bst%n % %lb % e!is*erelor cerebr%le pre,int $r!to%rele c%r%cteristici& A. Este situat la e,terior B. Este format din fibre de proiecie si comisurale C. Este format din fibre de proiecie-comisurale i de asociaie D. 3ibrele comisurale formea corpul calos- forni,ul :trigonul cerebral; i comisura alb anterioar E. 3ibrele de asociaie leag o regiune dintr.o emisfer cerebral cu o alt regiune din cealalt emisfer cerebral. )2. P%leocorte8$l este& A. Inclus in sistemul limbic B. Situat intr.o on restrans pe faa lateral a emisferelor cerebrale C. Situat intr.o on restrans pe faa medial a emisferelor cerebrale D. Alctuit din trei straturi celulare E. Sediul proceselor psihice afectiv ? emoionale i al actelor de comportament instictiv. )3. Neocorte8$l este & A. Alctuit din cinci straturi celulare B. Alctuit din ase straturi celulare C. Alctuit din apte straturi celulare D. Alctuit din opt straturi celulare E. Sediul proceselor psihice superioare +4. Siste!$l ner0os 0e(et%ti0 pre,int $r!to%rele c%r%cteristici& A. /a ba a activitii sistemului nervos vegetativ st refle,ul B. Sistemul nervos vegetativ controlea activitatea corte,ului C. S+5 formea a la nivelul diferitelor viscere- ple,uri vegetative mi,te. D. Centrii sistemului simpatic sunt in coarnele anterioare ale mduvei toracale i lombare superioare E. Centrii sistemului parasimpatic sunt in nucleii parasimpatici din trunchiul

cerebral cat i in mduva sacral S(.S'.

+1. Se pot %*ir!% #espre cile siste!$l$i ner0os 0e(et%ti0< $r!to%rele& A. #arasimpaticul cranian folosete calea unor nervi cranieni II- 5-5III- 4I B. >anglionii latero.vertebrali sunt legai cu nervii spinali prin ramuri comunicante C. In ca ul sistemului simpatic fibra preganglionar este scurt iar cea postganglionar este lung D. In ca ul sistemului parasimpatic sinapsa intre fibra preganglionar i cea postganglionar se face in ganglionii 9u,taviscerali i intramurali E. /a ambele sisteme intre fibra preganglionar i cea postganglionar se eliberea acelai mediator chimic* noradrenalina. +'. Ur!to%rele %*ir!% ii s$nt %#e0%r%te& A. /a captul periferic al fibrei postganglionare parasimpatice se eliberea a acetilcolina B. Distribuia fibrelor postganglionare in ca ul S+5 parasimpatic se face in intreg organismul C. Componenta simpatic activea organismul pentru aparare i lupt D. E,ista fibre postganglionare care eliberea alte substane precum mono,idul de a ot E. !edulosuprarenalele nu sunt prev ute cu inervaie parasimpatic +). Ur!to%rele %*ir!% ii s$nt *%lse& A. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra irisului duce la dilatarea pupilei B. Efectul stimulrii simpaticului asupra muschiului ciliar este de rela,are:pentru vederea la distan; C. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra glandei lacrimale duce la scderea secreiei D. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra vaselor sangvine produce dilataie in cateva teritorii vasculare E. Efectul stimulrii simpaticului asupra glandelor salivare duce la scderea secreiei ? determin secreie salivar vascoas

++. Ur!to%rele e*ecte %le sti!$lrii SNV %s$pr% cor#$l$i "i 0%selor #e s=n(e s$nt %#e0r%te & A. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra cordului duce la creterea frecvenei btilor cordului B. Efectul stimulrii simpaticului asupra cordului duce la creterea forei de contracie C. Efectul stimulrii simpaticului asupra vaselor de sange produce dilataie in cateva teritorii vasculare D. Efectul stimulrii simpaticului asupra cordului duce la creterea frecvenei btilor cordului E. Efectul stimulrii parasimpaticului la nivelul cordului este de scdere a conducerii electrice +.. Ur!to%rele e*ecte %le sti!$lrii SNV s$nt *%lse & A. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra arborelui bronic produce constricie B. Efectul stimulrii simpaticului asupra glandelor mucoase din plamani duce la creterea secreiei C. Efectul stimulrii simpaticului asupra sfinterelor produce inchiderea acestora D. Stimularea parasimpatic a plmanilor nu produce niciun efect E. Stimularea simpatic asupra tractului gastrointestinal inhib micarea intestinal +/. Ur!to%rele e*ecte %le sti!$lrii SNV s$nt *%lse & A. Efectul stimulrii simpaticului asupra ficatului este de stimulare a glicogenoli ei B. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra pancreasului este de stimulare a secreiei e,ocrine C. Stimularea simpatic a splinei nu are niciun efect D. Efectul stimulrii parasimpaticului asupra tractului urinar este de rela,are a sfincterului ve ical intern E. Efectul stimulrii simpaticului asupra tractului urinar este de reducere a debitului urinar i a secreiei de renin +1. Art% i c%re #in #e*ini iile #e !%i >os s$nt %#e0r%te& A. Encefalita repre inta boala inflamatorie acut a creierului B. Inflamaia menningelor poate avea multiple etiologii- bacteriene sau virale. C. <emoragiile cerebrale sunt determinate de singerarea la nivelul esutului cerebral- in spaiile epidural- subdural sau subarahnoidian D. Coma este o stare clinic in care pacientul colaborea foarte bine cu medicul E. Convulsiile sunt determinate de stimularea e,cesiv a celulei nervoase

+2.?n *$nc ie #e n$!r$l #e prel$n(iri ne$ronii s$nt& A. @nipolari B. Bipolari C. !ultipolari D. #seudounipolari E. #seudomultipolari +3 7$p *$nc ie ne$ronii pot *i& A. De asociaie B. De integrare C. !otori D. "eceptori E. $oate enunurile sunt adevrate .4. A8on$l este o prel$n(ire& A. @nic B. /ung C. !ultipl D. Scurt E. !ai groas
S@CCESA