Sunteți pe pagina 1din 20

Proiect METODOLOGIA DE CALCULARE, APROBARE I APLICARE A TARIFELOR LA GAZELE NATURALE I. DISPOZIII GENERALE 1.

1 Prezenta Metodologie este elaborat n corespundere cu prevederile Legii cu privire la gaze nr.137 XIV din 17. !.!" #Monitorul $%icial al republicii Moldova& nr. 111'113()7! din 17.1*.1!!"+& ,tandardelor -a.ionale de /ontabilitate #,-/+ 0i are ca scop stabilirea unei 1etodici unice de deter1inare& aprobare 0i aplicare a tari%elor pentru serviciul de transport& distribu.ie 0i %urnizare a gazelor naturale consu1atorilor. 1.* Prezenta Metodologie stabile0te2 ' structura 0i 1odul de deter1inare a veniturilor 0i costurilor regle1entate3 ' 1odul de deter1inare& aprobare 0i aplicare a tari%elor3 ' 1odul de a4ustare a tari%elor pentru perioada de valabilitate a Metodologiei. 1.3 Mecanis1ul aplicat la deter1inarea 0i regle1entarea tari%elor se bazeaz pe principiul corespunderii tari%elor ur1toarelor criterii2 ' ali1entrii %iabile a consu1atorilor cu gaze naturale la costuri reale& strict necesare pentru procurarea& transportarea& distribu.ia 0i %urnizarea acestora consu1atorilor3 ' acoperirii costurilor ntreprinderilor de gaze necesare pentru e5ploatarea corespunztoare a unit.ilor de produc.ie& des%0urarea nor1al a activit.ii regle1entate& asigurarea securit.ii n ra1ura de gaze 0i protec.ia 1ediului a1biant3 ' e%ecturii de ctre ntreprinderile de gaze ale unei activit.i e%iciente 0i pro%itabile& ceea ce ar o%eri acestora posibilitatea de a'0i recupera 1i4loacele %inanciare investite n dezvoltarea& 1odernizarea 0i reconstruc.ia capacit.ilor de produc.ie a ra1urii de gaze. 1.6 Prezenta Metodologie prevede stabilirea n ra1ura de gaze a ur1toarelor tari%e regle1entate 2 ' tari% de transport gaze naturale3 ' tari% de distribu.ie gaze naturale3 ' tari% de %urnizare gaze naturale3 ' tari% 1ediu de livrare gaze naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 de la sta.iile de distribu.ie gaze3 ' tari% de livrare gaze naturale consu1atorilor %inali. 1.: ;n sensul prezentei Metodologii se de%inesc ur1toarele no.iuni2 ANRE ' 7gen.ia -a.ional pentru <egle1entare n =nergetic3 BLOOMBERG 7gen.ia de in%or1a.ii 1puternicit de /o1isia pie.ei >rtiilor de valoare al ,?7 ca depozitar al in%or1a.iei pie.ei %inanciare. In%or1a.ia statistic a pie.ei %inanciare din ,?7 se public anu1e de aceast 7gen.ie pe pagina sa internet2 @@@. bloo1berg.co13 DAMODARAN' /o1pania de in%or1a.ie statistic 1ultilateral a pie.elor de investi.ii din ,?7& =uropa& Aaponia& 7ustralia& /anada 0i .rilor n curs de dezvoltare. In%or1a.ia pie.elor de investi.ii interna.ionale este accesibil publicului on'line pe situl acestei co1panii 2 @@@. stern.nBu.edu(Cada1odar(3 cost reg e!e"t#t consu1urile 0i c>eltuielile titularului de licen. a%erente unui an de regle1entare 0i recunoscute de 7-<= ca strict necesare pentru des%0urarea activit.ii stipulat n licen.3 cost $e c#%it# reg e!e"t#t & c>eltuielile titularului de licen. privind uzura 1i4loacelor %i5e 0i a1ortizarea activelor ne1ateriale ne1i4locit utilizate n activitatea regle1entat 0i recunoscute de 7-<= n scopuri tari%are3 $e'ieri (i"#"ci#re co1ponenta de corectare a veniturilor titularului de licen.e n anul de gestiune rezultat din di%eren.a dintre para1etrii plani%ica.i la deter1inarea tari%elor 0i cei reali nregistra.i n perioada precedent de regle1entare. 7ceste devieri se deter1in n baza di%eren.ei 1

parvenite n perioada precedent de la 1odi%icarea real a ur1torilor para1etri %a. de cei inclu0i n calculul tari%elor2 pre.ul de procurare a gazelor naturale3 rata de sc>i1b a valutei na.ionale3 volu1ele de gaze naturale procurate& transportate& distribuite 0i livrate consu1atorilor3 volu1ele 0i tari%ele de tranzitare a gazelor naturale n alte .ri3 1odi%icarea costurilor direct preluate de ntreprindere3 indicilor de a4ustare a costurilor de baz3 pro%itul destinat realizrii planului investi.ional. ;n devierile %inanciare de ase1enea se include di%eren.a dintre consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze naturale n re.elele de transport 0i distribu.ie gaze& deter1inate la nceputul anului 0i la s%r0itul anului& con%or1 prevederilor capitolului II al prezentei Metodologii3 t#ri() $e tr#"s%ort g#*e "#t)r# e ' contravaloarea serviciilor prestate de titularul de licen. ce des%0oar activitatea de transport gaze naturale pentru rezervarea capacit.ii de transport& pri1irii gazelor naturale la punctele de intrare n siste1ul de transport& transportrii& inclusiv tranzitrii& gazelor naturale prin siste1ul de transport 0i predrii acestora %urnizorilor interni 0i e5terni de gaze naturale sau consu1atorilor la punctele de ie0ire din siste1ul de transport gaze. Dari%ul de transport se stabile0te la 1 13 gaze& nu include DV7 0i contravaloarea gazelor naturale transportate3 t#ri( $e $istri+),ie g#*e "#t)r# e ' contravaloarea serviciilor prestate de titularii de licen.e ce des%0oar activitatea de distribu.ie gaze naturale pentru utilizarea siste1ului de distribu.ie n scopul prelurii gazelor naturale din siste1ul de transport& ve>icularea gazelor naturale prin siste1ul de distribu.ie 0i livrarea acestora la punctele de deli1itate cu consu1atorii %inali sau altor %urnizori de gaze naturale. Dari%ul de distribu.ie se stabile0te la 1 1 3 gaze& nu include DV7 0i contravaloarea gazelor naturale distribuite3 t#ri() $e ()r"i*#re g#*e "#t)r# e ' contravaloarea serviciilor prestate de titularii de licen.e ce des%0oar activitatea de %urnizare gaze la tari%e regle1entate& legate de procurarea gazelor naturale 0i co1ercializarea acestora consu1atorilor %inali sau altor %urnizori pe baz de contract. Dari%ul de %urnizare gaze se stabile0te la 1 13 gaze& nu include DV7 0i contravaloarea gazelor naturale %urnizate3 t#ri( !e$i) $e i'r#re g#*e "#t)r# e $e c-tre SA .Mo $o'#g#*/ $e # st#,ii e $e $istri+),ie g#*e 0SDG1 ' contravaloare serviciilor prestate de titularul de licen. pentru activitatea de %urnizare gaze naturale #,7 8Moldovagaz9+ pentru livrarea gazelor naturale de la ,EF. 7cest tari% include contravaloarea gazelor naturale livrate& costul serviciului de transport gaze prin re.elele de transport 0i nu include DV73 t#ri( (i"# $e i'r#re # g#*e or "#t)r# e co"s)!#tori or - valoarea la care este livrat consu1atorilor cantitatea de 1 13 gaze naturale& a%late n condi.ii de calitate con%or1 F$,D ::6*. 7cest tari% se deter1in la 1 1 3 gaze& include tari%ul 1ediu de livrare a gazelor naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF 0i tari%ul de distribu.ie 0i %urnizare a gazelor naturale consu1atorilor& 0i nu include DV73 tr#"*it#re ' transportarea prin re.elele de transport gaze a gazelor naturale provenite din alt stat 0i destinate altui stat3 'e"it reg e!e"t#t venitul titularului de licen. din ra1ura de gaze a%erent unui an calendaristic de regle1entare& recunoscut de 7-<= ca %iind strict necesar pentru acoperirea tuturor costurilor regle1entate ale titularului de licen. 0i ob.inerea unei rate de rentabilitatea #pro%it+ rezonabile n dependen. de capitalul investit n dezvoltarea activit.ii regle1entate. 1.) Dari%ele la gazele naturale vor %i aprobate ca tari%e %i5e 0i ast%el se va evita orice discri1inare a consu1atorilor n procesul aplicrii acestora. Dari%ele se aprob anual de ctre /onsiliul de 7d1inistra.ie al 7-<= 0i vor ntra n vigoare dup publicarea acestora n Monitorul $%icial al <epublicii Moldova. 74ustrile tari%elor vor %i e%ectuate con%or1 prevederilor /apitolului VI al prezentei Metodologii. 1.7 Prezenta Metodologie este obligatorie pentru to.i titularii de licen.e ce des%0oar activitatea regle1entat de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale& va ntra n vigoare din data publicrii n Monitorul $%icial 0i va %i valabil pentru o perioad de cinci ani. II. CALCULUL TARIFELOR APLICATE 2N RAMURA DE GAZE NATURALE

*.1 Prezenta Metodologie prevede c nivelul tari%elor aplicate n ra1ura de gaze naturale trebuie s asigure ob.inerea de ctre ntreprinderile regle1entate a veniturilor strict necesare pentru acoperirea costurilor reale a%erente procurrilor de gaze naturale& prestarea serviciilor de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale consu1atorilor 0i s asigure ob.inerea de ctre prestatorii de servicii o rentabilitate #pro%it+ rezonabil& deter1inat con%or1 prevederilor pct. 6.! al prezentei Metodologii.. *.* Dari%ul de transport al gazelor naturale se deter1in n baza %or1ulei2
TTj = VRTj DV j 1 VGTj

#1+

unde2 TTj tari%ul de transport gaze naturale n anul 849& lei(1 133 VRTj venitul regle1entat al titularului de licen.e pentru activitatea de transport gaze n anul 8493 EV4'1 devierile %inanciare ale titularului de licen.e pentru activitatea de transport gaze %or1ate n perioadele precedente de regle1entare3 VGTj volu1ul gazelor naturale transportate de ctre titularul de licen.e pentru activitatea de transport gaze n anul 849& 1ii 1 3. 7cest volu1 include volu1ul de gaze naturale transportate pentru necesit.ile .rii 0i volu1ul gazelor naturale tranzitate n alte .ri 0i este 1surat la punctele de ie0ire din re.eaua de transport gaze . 7dic 2 VGTj = VGTNj +VGTRj #*+ unde2 VFD-4 volu1ul gazelor naturale transportate pentru necesit.ile .rii n anul 849. 7cest volu1 se deter1in prin %or1ula2 VFD-4G VFP4'VPD4 GVHFD4 #3+ unde2 VFP4 volu1ul total al gazelor naturale procurate n anul I49 pentru necesit.ile .rii3 VPD4 consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze naturale nor1ative n re.elele de transport gaze #1ii 13+ n anul 849& inclusiv consu1ul pentru necesit.ile proprii ale titularului de licen.ei pentru activitatea de transport gaze. -ivelul consu1ului te>nologic 0i a pierderilor de gaze nor1ative n re.elele de transport gaze se deter1in con%or1 prevederilor Metodologiei nor1rii consu1urilor te>nologice 0i pierderilor te>nice la transportarea gazelor naturale prin conductele 1agistrale ale <epublicii Moldova& aprobat prin Jotrrea 7-<= nr.*6 din *". 7.* #M$ nr.!"' 1 1(*! din 1 . ".* +. La nceputul anului consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze incluse n tari% se deter1in con%or1 prevederilor Metodologiei no1inalizate& reie0ind din regi1ul de transportare 0i lucrrile de repara.ie& ntre.inere 0i e5ploatare a re.elelor de gaze plani%icate pentru anul 849. La s%r0itul anului de gestiune acest consu1 te>nologic 0i pierderi nor1ative se a4usteaz reie0ind din regi1ul de transportare gaze 0i lucrrile de repara.ie& ntre.inere 0i e5ploatare real e%ectuate n anul 849. Pentru a sti1ula titularul de licen. pentru activitatea de transport gaze n reducerea consu1ului te>nologic 0i a pierderilor de gaze n re.elele de transport prezenta Metodologie prevede c& n cazul cnd consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze real nregistrate n anul de gestiune vor %i 1ai 1ici dect cele nor1ative a4ustate la s%r0itul anului& : K din aceast di%eren. va r1ne n gestiunea titularului de licen.& iar restul : K va %i ndreptat la 1ic0orarea tari%ului anului ur1tor. VHFD4 volu1ul total de gaze naturale livrate de le ,EF n anul 849. VFD<4 volu1ul gazelor naturale tranzitate n alte .ri n anul 849. 7cest volu1 se deter1in ca su1a volu1elor tranzitate n .rile balcanice #VFD<b4+& ?craina #VFD<u4+ 0i n alte direc.ii #VFD<a4+. 7dic2 VFD<4 G VFD<b4LVFD<u4LVFD<a4 #6+ *.3 Dari%ul de distribu.ie al gazelor naturale se deter1in n baza %or1ulei2

TDj =

VRDj DV j 1 VGDj

#:+

unde2 TDj tari%ul de distribu.ie gaze naturale n anul 849& lei (1 133 EV4'1 devierile %inanciare ale titularului de licen.e pentru activitatea de distribu.ie gaze din perioada precedent de regle1entare3 VRDj venitul regle1entat al titularului de licen.e pentru activitatea de distribu.ie n anul 8493 VGDj volu1ul gazelor naturale distribuite de titularul de licen.e pentru activitatea de distribu.ie n anul 849. *.6 Dari%ul de %urnizare gaze naturale se deter1in n baza %or1ulei2
TFj = VRFj DV j 1 VGFj

#)+

unde2 TFj tari%ul de %urnizare gaze naturale n anul 8493 EV4'1 devierile %inanciare ale titularului de licen.e pentru activitatea de %urnizarea gaze din perioada precedent de regle1entare3 VRFj venitul regle1entat al titularului de licen.e pentru activitatea de %urnizare gaze naturale n anul 8493 VGFj volu1ul gazelor naturale %urnizate de titularul de licen.e consu1atorilor n anul 849. *.: ;n cazul& cnd distribuitorul de gaze naturale este 0i %urnizor& prezenta Metodologie prevede stabilirea unui tari% unic tari% de distribu.ie 0i %urnizare gaze& care se deter1in con%or1 %or1ulei3
TDFj = TDj + TFj = VRDj + VRFj DV j 1 VGDFj

#7+

unde2 VGDFj volu1ul de gaze naturale distribuite 0i %urnizate de titularul de licen.e n anul 849. 7cest volu1 se deter1in ca di%eren.a dintre volu1ul de gaze livrate de ctre ,7 8Moldovagaz9 titularului de licen. de la ,EF 0i consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze n re.elele de distribu.ie gaze. 7dic2 VFEH4G VHFDd4 VPE4 #"+ unde2 VFGTdj volu1ul total de gaze naturale livrate de ,7 8Moldovagaz9 n anul 849 ntreprinderilor de distribu.ie 0i %urnizare gaze & 1surat la punctele de ie0ire din re.elele de transport gaze. VPE4 consu1ul te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de distribu.ie gaze ale titularului de licen.& deter1inat n con%or1itate cu Metodologiei de calcul a consu1urilor te>nologice 0i pierderilor te>nice de gaze naturale n re.elele de distribu.ie& aprobat prin Jotrrea 7-<= nr.33 din ). *.* 1 #M$ nr.1!'* ()7 din **. *.* 1+. /onsu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de distribu.ie la nceputul anului se deter1in reie0ind din prognoza lungi1ii re.elelor& nu1rului de consu1atori& regi1urile de lucru 0i lucrrile de repara.ie& ntre.inere 0i e5ploatare plani%icate de a %i e%ectuate n re.elele de distribu.ie n anul de gestiune. La %inele anului de gestiune consu1ul te>nologic se a4usteaz reie0ind din e%ectivul lungi1ii re.elelor& nu1rului de consu1atorilor& regi1ul de lucru 0i lucrrile de repara.ie& ntre.inere 0i e5ploatare real e%ectuate n re.elele de distribu.ie gaze n anul de gestiune. *.) Pentru titularii de licen.e pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze din co1ponen.al ,7 8Moldovagaz9 tari%ul de distribu.ie 0i %urnizare se deter1in ca unul 1ediu pe ,7 8Moldovagaz9& care 0i se include n calcul la deter1inarea tari%ului %inal de livrare a gazelor naturale consu1atorilor. *.7 Dari%ul 1ediu de livrare de ctre ,7 8Moldovagaz9 a gazelor naturale de la ,EF se deter1in con%or1 %or1ulei2
TFGj = VRFGj + DV j 1 VFGTj

#!+

unde2 TFGj tari%ul 1ediu de livrare a gazelor naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF n anul 8493 EV4'1 devierile %inanciare ale ,7 8Moldovagaz9 din perioada precedent de regle1entare3 VRFGj venitul regle1entat al ,7 8Moldovagaz9 n anul 849 din livrarea gazelor naturale de la ,EF3 VHFD4 volu1ul total de gaze naturale livrat de la ,EF3 *. " Dotodat& n scopul 1en.inerii unor tari%e unice pentru unele 0i acelea0i categorii de consu1atori deservi.i de di%eri.i titulari de licen.e din co1ponen.a ,7 Moldovagaz9& prezenta Metodologie prevede di%eren.ierea tari%ului 1ediu de %urnizare gaze de la ,EF pentru %iecare titular de licen. ai acestei ntreprinderi n parte. 7ceast di%eren.iere se %ace pstrnd ur1toarele egalit.i2
TFGj =

TFGTij VFGTdij VFGTdij

#1 + 0i

TFGTdij = #TFCj TDFij + #1 PDij + #11+

unde2 TFGTij tari%ul di%eren.iat de livrare de ctre ,7 8Moldovagaz9 a gazelor naturale de la ,EF pentru titularul de licen. 8i9 n anul 8493 VFGTij volu1ul de gaze naturale livrate de ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF titularului de licen. 8i9 n anul 843 VFGTij volu1ul de gaze naturale livrate de ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF tuturor titularilor de licen.e din co1ponen.a ,7 8Moldovagaz9 n anul 8493 PDij ponderea consu1ului te>nologic 0i a pierderilor de gaze n re.elele de distribu.ie gaze a titularului de licen. 8i9 n anul 849& raportat la volu1ul de gaze ntrate n re.elele de distribu.ie gaze3 TDFij- tari%ul de distribu.ie 0i %urnizare gaze a titularului de licen. 8i9 n anul 8493 TFCj tari%ul 1ediu de %urnizare a gazelor naturale consu1atorilor %inali n anul 849 *.! Dari%ul %inal de livrare a gazelor naturale consu1atorilor se deter1in con%or1 %or1ulei2
TFCj = TFGj + TDFj + Dd #1 PDj +

#1*+ 13

unde2 Ed' valoarea prevzut de Legea bugetului de stat destinat deservirii datoriilor& lei la 1 gaze.

*.1 . <eie0ind din tari%ul 1ediu de livrare gaze de la ,EF& nivelul 1ediu al consu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de distribu.ie 0i tari%ul 1ediu de distribu.ie 0i %urnizare gaze calculat integral pe ,7 8Moldovagaz9& pentru titularii de licen.e din co1ponen.a ,7 8Moldovagaz9 se deter1in tari%ul 1ediu de livrarea gazelor naturale consu1atorilor %inali. III. DETERMINAREA 3ENITURILOR REGLEMENTATE 3.1 Veniturile regle1entate ale titularilor de licen.e din ra1ura de gaze se deter1in con%or1 ur1toarelor %or1ule2 3.1.1 Venitul regle1entat al titularului de licen. pentru activitatea de %urnizare gaze& ,7 8Moldovagaz92 #13+ unde2 VRGj venitul regle1entat al ntreprinderii ,7 8Moldovagaz9 n anul 849 VRFj ' venitul din livrarea gazelor naturale n anul 849. 7cest venit se deter1in con%or1
VRGj = VRFj +VTRj = CTRGj L PF4

%or1ulei2

VRFj = VRFTj +VRFGj = VPTj PGLj +VRFGj

#16+

unde2 VRFTj' venitul din vnzarea gazelor naturale titularului de licen. pentru activitatea de transport pentru acoperirea consu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de transport3 VRFGj venitul calculat din livrarea gazelor naturale de la ,EF3 PGLj ' pre.ul 1ediu de procurare de ctre ,7 8Moldovagaz9 a gazelor naturale n anul 849 n & lei(1 13. 7cest pre. se deter1in con%or1 %or1ulei2 PFLG PFV 5 /V4 unde2 PFV4 pre.ul 1ediu de procurare a gazelor naturale n anul 849 n valuta strin& con%or1 contractelor de procurare a gazelor naturale3 /V4 cursul 1ediu de sc>i1b al valutei na.ionale %a. de valuta de procurare a gazelor naturale n anul 849. La deter1inarea veniturilor la nceputul anului acest curs se ia la nivelul prognozat& iar n decursul anului cursul de sc>i1b se actualizeaz n baza celui real nregistrat n perioada precedent a anului 0i cel prognozat pn la s%r0itul anului3 VTRj venitul din tranzitarea gazelor naturale n alte .ri n anul 849& care se deter1in ca produsul volu1elor de gaze tranzitate la tari%ul a%erent prestrii acestor servicii. 7st%el2
VD<4GVD<b4LVD<u4LVD<a4 G VFD<b4 5 MD<b4 5 /V4 5 EDb L VFD<u4 5 D<u45 /V4 5 EtuLVFD<a4 5 D<a4 5 /V4 5 EDa #1)+

#1:+

unde2 VD<b4 venitul din tranzitarea gazelor naturale n .rile balcanice n anul 8493 VD<u4 venitul din tranzitarea gazelor naturale n ?craina n anul 8493 VD<a4 venitul din tranzitarea gazelor naturale n alte direc.ii n anul 8493 VFD<b4' volu1ul de gaze tranzitate n .rile balcanice n anul 849 D<b4 tari%ul pentru serviciul de tranzitare a gazelor naturale n .rile balcanice n anul 849& stabilit n valut strin con%or1 contractului3 EDb distan.a de tranzitare pentru .rile balcanice a gazelor naturale prin teritoriul republicii & M13 VFD<u4 volu1ul gazelor naturale tranzitate pentru ?craina n anul 8493 D<u4 ' tari%ul pentru serviciul de tranzitare a gazelor naturale n ?craina n anul 849& & n valut strin con%or1 contractului3 EDu distan.a de tranzitare pentru ?craina a gazelor naturale prin teritoriul republicii& M13 VFD<a4' volu1ul de gaze tranzitate n alte direc.ii n anul 849 D<a4 tari%ul pentru serviciul de tranzitare a gazelor naturale n alte direc.ii n anul 849& & n valut strin con%or1 contractului3 EDa distan.a de tranzitare n alte direc.ii a gazelor naturale prin teritoriul republicii & M13 M coe%icientul ce ia n considera.ie ponderea serviciului de tranzit gaze prestat de ,7 8Moldovagaz9 n totalul de serviciului de tranzitare gaze pe teritoriul <epublicii Moldova. CTRGj costurile regle1entate ale ,7 8Moldovagaz 8 n anul 8493 PF4 pro%itul ,7 8Moldovagaz necesar pentru realizarea planului investi.ional& aprobat de 7-<= pentru anul 849. 7cest pro%it se deter1in ca di%eren.a dintre valoarea investi.iilor aprobate de 7-<= de a %i e%ectuate n anul 849 0i valorii uzurii #a1ortizrii+ 1i4loacelor %i5e 0i activelor ne1ateriale& 0i a rentabilit.ii activelor e5istente a tuturor ntreprinderilor din cadrul ,7 8Moldovagaz9 incluse n tari%ul anului de gestiune 949. -ivelul 1a5i1 al acestui pro%it nu poate dep0i di%eren.a dintre veniturile ob.inute de la tranzitarea gazelor naturale 0i costurile necesare pentru tranzitarea acestora. ;n baza %or1ulele #13+ 0i #16+ se deter1in venitul regle1entat necesar de a %i ob.inut de ,7 8Moldovagaz9 din livrarea gazelor naturale de la ,EF& dup cu1 ur1eaz2 )

V<HF4 G/D<F4LPF4'VD<4'V<HD4 #17+ 3.1.* Venitul regle1entate al titularului de licen. pentru activitatea de transport gaze2
VRTj = VTNj + VTRj = CTRTj + RTj

#1"+

unde2 VRTj venitul regle1entat al ntreprinderii de transport gaze n anul 8493 VTNj venitul ob.inut de la prestarea serviciului de transportare a gazelor naturale pentru necesit.ile .rii n anul 849. 7cest venit se deter1in ca produsul volu1ului de gaze naturale transportate pentru necesit.ile .rii #VFD-4+ n anul 849 la tari%ul de transportare a gazelor naturale #DD4+& aprobat de 7-<= pentru anul 849 7dic2 VD-4G VFD-4 5 DD4 #1!+ VTR j - venitul din prestarea serviciilor de transport la tranzitarea gazelor naturale n anul 849. 7cest venit se deter1in ca produsul volu1ului de gaze naturale tranzitate n anul 849 #VFD<4+ la tari%ul de transportare a gazelor naturale n anul 849 #DD4+. 7dic2 VD<4G VFD<4 5 DD4 #* + CTRTj ' costurile regle1entate ale ntreprinderii de transport n anul 8493 RTj rentabilitatea #pro%itul+ activelor titularului de licen. pentru activitatea de transport n anul 849 3.1.3 Veniturile regle1entate ale titularilor de licen.e pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale2
VRDFj = CTRDFj + RDFj = #CTRDj + CTRFj + + RDFj #*1+

unde2 VRDFj venitul regle1entat al titularului de licen. pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale n anul 8493 CTRDFdj costurile regle1entate ale titularului de licen. pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale n anul 849. 7ceste costuri includ costurile regle1entate a%erente activit.ii de distribu.ie #/D<E4+ 0i costurile regle1entate a%erente activit.ii de %urnizare gaze #/D<H4+. ;n aceste costuri nu se include costul gazelor naturale procurate 0i %urnizate consu1atorilor3 RDFj rentabilitatea #pro%itul+ activelor titularului de licen. pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze n anul 849. I3. DETERMINAREA COSTURILOR I A RENTABILIT4II REGLEMENTATE 6.1 <eie0ind din procesului te>nologic& speci%icului 0i structurii ra1urii de gaze& 0i bazndu'se pe prevederile ,tandardelor -a.ionale de /ontabilitate #,-/+& prezenta Metodologie stabile0te& c la deter1inarea costurilor regle1entate ale ntreprinderilor de gaze se includ ur1toarele consu1uri 0i c>eltuieli2 6.1.1 La titularul de licen.e pentru %urnizare gaze ' ,7 8Moldovagaz92 ' costul gazelor naturale procurate #/FP+3 ' costul serviciului de transport gaze #/DF+3 ' costul serviciului de n1agazinare gaze n depozite subterane #/;M+ ' c>eltuielile proprii ale titularului de licen. #/P+& care includ2 ' costurile de capital regle1entate #//<+3 ' c>eltuielile opera.ionale regle1entate #/$<+3

7st%el& costurile totale regle1entate ale ntreprinderii ,7 8Moldovagaz9 n anul 849se deter1in con%or1 %or1ulei2 /D<F4 G/FP4 L /DF4L/;ML/P4 G /FP4L/DF4L //<4 L /$<4 #**+ 6.1.* La titularul de licen. pentru activitatea de transport gaze 2 ' costul de capital regle1entat #//<+3 ' c>eltuielile opera.ionale regle1entate #/$<+3 7st%el& costurile totale regle1entate ale ntreprinderii de transport n anul 849 se deter1in con%or1 %or1ulei2 /D<D4 G //<4 L /$<4 #*3+ 6.1.3 La titularii de licen.e pentru activitatea de distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale2 ' costul de capital regle1entat #//<+3 ' c>eltuielile opera.ionale regle1entate #/$<+3 7st%el& costurile totale regle1entate la ntreprinderile de distribu.ie 0i %urnizare gaze n anul 849 se deter1in con%or1 %or1ulei2 /D<EH4 G //<4 L /$<4 #*6+ 6.* /ostul gazelor naturale procurate se deter1in con%or1 %or1ulei 2
CGPj = VGPij PGij CVj L DV4 #*:+

unde2 CGPj costul gazelor naturale procurate de ctre ,7 8Moldovagaz9 n anul 8493 VGPij volu1ul de gaze naturale procurate de ,7 8Moldovagaz9 de la %urnizorul 9i9 n anul 849 3 PGij pre.ul de procurare a gazelor naturale n valuta indicat n contractele de procurare a gazelor naturale de la %urnizorul 8i9 n anul 8493 TVj ta5ele va1ale ac>itate con%or1 legii. 6.3 /ostul serviciului de transport gaze se deter1in con%or1 %or1ulei2 /DF4 GVFD4 5 DD4 #*)+ unde2 VFD4 volu1ul gazelor naturale transportate de ntreprinderea de transport gaze n anul I49& deter1inate con%or1 %or1ulei #*+.3 DD4 tari%ul de transport gaze naturale n anul 849& deter1inat con%or1 %or1ulei #1+ 0i aprobat de 7-<=. 6.6 /ostul serviciului de n1agazinare gaze n depozitele subterane #/;M+ se deter1in reie0ind din volu1ele de gaze n1agazinate 0i tari%ul de n1agazinare stipulate n contractele nc>eiate cu de.intorii acestor depozite& att din Moldova ct 0i din .rile vecine. 6.: /ostul de capital regle1entat al titularilor de licen. din ra1ura de gaze se deter1in con%or1 %or1ulei2 //<4 G ?4L74 #*7+ unde2 Uj ' uzura activelor 1ateriale pe ter1en lung ne1i4locit utilizate pentru des%0urarea activit.ii regle1entate n anul 849. Valoarea uzurii 1i4loacelor %i5e se deter1in n con%or1itate cu prevederile ,tandardului na.ional de contabilitate 1) I/ontabilitatea activelor 1ateriale pe ter1en lung9 iar 1odul de includere a lor n costul produc.iei n con%or1itate cu ,tandardul na.ional de contabilitate 3 I/o1ponen.a consu1urilor 0i c>eltuielilor ntreprinderii9. -u se include n costul de capital valoarea uzurii 1i4loacelor %i5e conservate& date n loca.iune obiectelor locative& de 1enire social cultural 0i altor 1i4loace %i5e care nu sunt destinate serviciului de transportare& distribu.ie 0i %urnizare gaze. Ee ase1enea nu se include n costul de capital uzura 1i4loacelor %i5e %inan.ate de ctre bugetele de stat 0i locale& de ctre consu1atori& trans1ise n gestiune ntreprinderilor de gaz cu titlul gratuit 0i cele trans1ise n deservire te>nic. La deter1inarea valorii uzurii 1i4loacelor %i5e se "

utilizeaz 1etoda casrii liniare& care conduce la de%alcri uni%or1e pe toat durata de %unc.ionare a 1i4loacelor %i5e. 7dic2 n VIAij Uj = & #*"+ i =1 DVi unde2 VIAij valoarea ini.ial a 1i4loacelor %i5e de categoria 8i9 3 DVi ' durata de %unc.ionare util a 1i4loacelor %i5e de categoria 8M9& deter1inat con%or1 ,-/. Frupele de categorii 8 i9 se %or1eaz prin gruparea activelor cu durat de %unc.ionare identic din punct de vedere econo1ic. ;n cazul e%ecturii de ctre ntreprindere a reevalurii 1i4loacelor %i5e& uzura acestora n scopuri tari%are se va include doar n propor.ia preventiv coordonat cu 7-<=. 74 ' a1ortizarea activelor ne1ateriale n anul 849& care se deter1in reie0ind din valoarea de intrare a activelor ne1ateriale 0i durata de e5ploatare util a acestor active. La ntreprinderile care conco1itent de.in licen.e pentru activitatea de distribu.ie gaze 0i licen.e pentru %urnizare gaze uzura 1i4loacelor %i5e se deter1in separat pentru 1i4loacele %i5e utilizate pentru activitatea de distribu.ie gaze 0i activitatea de %urnizare gaze. Prezenta Metodologie prevede c n activitatea de distribu.ie ntr toate 1i4loacele %i5e a%late la balan.a ntreprinderii ce .in ne1i4locit de re.elele de distribu.ie gaze& de deservire& ntre.inere 0i repara.ie a acestor re.elele. La re.elele de distribu.ie gaze se re%er tot ansa1blu de 1i4loace %i5e a1plasate de la punctul de deli1itare a re.elelor de distribu.ie gaze cu re.elele de transport gaze 0i pn la punctul de deli1itare a propriet.ii cu consu1atorul sau cu al.i titulari de licen.. La activitatea de %urnizare se re%er toate 1i4loacele %i5e antrenate n procesele de contractare ' cu1prare vnzare a gazelor naturale& citire 0i control a ec>ipa1entelor de eviden. la consu1atori& %acturare& colectare a banilor de la consu1atori pentru gazele naturale %urnizate& eviden.a gazelor naturale procurate %urnizate ' ac>itate& de lucru cu consu1atorii. Doate celelalte 1i4loace %i5e& de ordin general 0i ad1inistrativ 0i care nu pot %i divizate direct la una sau alt activitate& se re%lect la activitatea de distribu.ie 0i %urnizare propor.ional valorii 1i4loacelor %i5e ne1i4locit a%erente acestor activit.i. 6.) />eltuielile opera.ionale ale titularilor de licen. din ra1ura de gaze cuprind2 ' consu1urile de 1ateriale #/M+3 ' c>eltuielile de ntre.inere 0i e5ploatare a re.elelor de gaze 0i altor 1i4loace %i5e de produc.ie #/I=+3 ' c>eltuielile privind retribuirea 1uncii personalului ncadrat n activitatea de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze #/<M+3 ' c>eltuielile co1erciale #//+3 ' c>eltuielile generale 0i ad1inistrative #/F7+3 ' alte c>eltuieli #/74+ 7dic2 /$< G /M L/I=L/<ML//L/F7 L /74 #*!+ 6.).1 /onsu1urile de 1ateriale cuprind c>eltuielile legate de procurarea 1aterialelor& pieselor de sc>i1b& tuturor tipurilor de energie& co1bustibil& carburan.i& lubri%ian.i& 0i altor tipuri de resurse 1ateriale necesare pentru ntre.inerea & e5ploatarea 0i repara.ia re.elelor de gaze naturale& utila4ului& cldirilor 0i construc.iilor ne1i4locit utilizate n procesul de transportare 0i distribu.ie a gazelor naturale& de ntre.inere 0i e5ploatare a 1i4loacelor %i5e de produc.ie a unit.ilor au5iliare ale titularului de licen. #de transport& deservire& repara.ii& control& tele'radio co1unica.ii& ndeplinirea nor1elor ecologice& de securitate& sanitare 0i de igien& 1en.inerea cur.eniei 0i ordinii n unit.ile de produc.ie+ n con%or1itate cu ,tandardul -a.ional de /ontabilitate nr.3. /onsu1urile de 1ateriale se deter1in reie0ind din cerin.ele stipulate n Legea cu privire la gaze nr.13) XIV din 17. ! 1!!" #M$ nr. 111'113()7! din 17.1*.1!!"+& Legea privind securitatea industrial a obiectelor industriale periculoase nr." 3'XIV din 11. *.* #M$ nr.:!')1(6 1 din *:. :.* +& <egulile de securitate n ra1ura gazi%icrii -<, 3:' 6' !& * *& aprobate prin Jotrrea !

,erviciului de 1etrologie 0i standardizare nr. 1**!'<D din 17.1*.* *.& -or1ele de consu1 a 1aterialelor 0i nor1ele de rezerve de utila4& aparate& instru1ente 0i 1i4loace a protec.iei personale la e5ploatarea siste1elor de distribu.ie gaze& aprobate prin ordinul Ministerului =cono1iei 0i /o1er.ului nr. 1:6 din **.1*. ) #M$ nr.)6'))(*!) din 11. : * 7+& planurile de deservire te>nic 0i repara.ie a 1i4loacelor %i5e& nor1ele de consu1 1ateriale prevzute n pa0apoartele te>nice ale 1i4loacelor %i5e 0i din consu1urile de 1ateriale real utilizate n perioada precedent de regle1entare . Prezenta Metodologie prevede c la titularul de licen. pentru activitatea de transport gaze n c>eltuielile 1ateriale nu se include costul energiei electrice& dat %iind aceasta depinde de volu1ul& condi.iile 0i regi1ul de transportare gaze. 7cestea se includ la co1parti1entul 87lte c>eltuieli9& n c>eltuieli cu caracter dependent #p.6.7.*+. /onsu1urile de 1ateriale se re%lect la activitatea de distribu.ie 0i activitatea de %urnizare direct dup destina.ie. /onsu1urile de 1ateriale suportate de ntreprindere pentru necesit.i de ordin co1ercial se re%lect la aceste c>eltuieli. 6.).* />eltuielile de ntre.inere 0i e5ploatare a re.elelor de gaze 0i altor 1i4loace %i5e de produc.ie includ pl.ile pentru serviciile prestate de ter.i pentru veri%icarea& deservirea te>nic& ntre.inerea& e5ploatarea 0i repara.ia conductelor de gaze& sta.iilor de co1presare& sta.iilor de distribu.ie gaze& sta.iilor 0i punctelor de reglare 0i 1surare gaze& instala.iilor 0i aparatelor de laborator& cldirilor& construc.iilor& 1i4loacelor de transport& tele'radio& co1unica.ii& aparatelor de 1surare 0i control& instala.iilor de protec.ie 0i securitate& siste1elor de auto1atizare& instala.iilor electrice 0i altor 1i4loace %i5e de produc.ie a%erente activit.ii de transportare& distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale. />eltuielile de ntre.inere 0i e5ploatare se deter1in n baza actelor legislative 0i nor1ative stipulate n p.6.).1& devizelor de c>eltuieli 0i contractelor nc>eiate cu ter.i pentru e%ectuarea lucrrilor sus1en.ionate 0i se divizeaz ntre activitatea de distribu.ie 0i %urnizare dup destina.ia direct& iar cele suportate pentru ntre.inerea 0i e5ploatarea 1i4loacelor %i5e de ordin general 0i ad1inistrativ se re%lect la aceste c>eltuieli& care apoi se repartizeaz con%or1 prevederilor p. 6.).:. 6.).3 />eltuielile privind retribuirea 1uncii includ c>eltuielile titularului de licen. ne1i4locit legate de retribuirea 1uncii personalului de producere& c>eltuielile legate de contribu.iile pentru asigurrile sociale 0i cele 1edicale. />eltuielile privind retribuirea 1uncii se deter1in reie0ind din nu1rul personalului de lucru ne1i4locit ncadrat n procesul de ntre.inere& e5ploatare 0i repara.ie a re.elelor de gaze& utila4ului de dispecerat 0i altor 1i4loace %i5e destinate serviciului de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze& care se deter1in con%or1 -or1elor de ti1p pentru deservirea te>nic 0i repara.ia siste1ului de gaze -D,F' 1'* :& aprobate prin ordinul Ministerului =cono1iei 0i /o1er.ului nr. 13: din 16. !. ) #M$ nr.)6'))(*!: din 11. :.* 7+& nu1rul altor categorii de personal necesar pentru activitatea nor1al a ntreprinderii #co1ercial& ad1inistrativ& etc.+& cuantu1ul 1ini1 garantat al salariului n sectorul real & nivelul de cali%icare a personalului& regi1ul 0i condi.iile de 1unc& pri1elor 0i altor pl.i n con%or1itate cu /odul 1uncii nr. 1:6'XV din *". 3.* 3 #M$ nr. 1:!'1)*()6" din *!. 7. * 3+& Legii salarizrii nr. "67 XV din 16. *.* * #M$ nr. : ':*(33) din 11. 6 * *+ 0i Jotrrea Fuvernului nr. 1:* din 1 . *.* 6 8/u privire la salariul tari%ar pentru categoria I de cali%icare a anga4a.ilor din unit.ile cu autono1ie %inanciar 0i cuantu1ul sporului de co1pensare pentru 1unca prestat n condi.ii ne%avorabile9 #M$ nr. 3!'61(*!! din :. 3. * 6+ 0i al.i %actori relevan.i ra1urii de gaze. />eltuielile legate de contribu.iile pentru asigurrile sociale 0i 1edicale sunt deter1inate reie0ind din tari%ele 0i pri1ele stabilite prin lege. />eltuielile privind retribuirea 1uncii se raport la activitatea de distribu.ie 0i activitatea de %urnizare reie0ind din apartenen.a direct la aceste activit.i. <e1unerare 1uncii personalului de ordin general 0i ad1inistrativ se re%lect la aceste c>eltuieli& care apoi se repartizeaz ntre cele dou activit.i con%or1 prevederilor p. 6.).:. 6.).6 />eltuielile co1erciale se consider c>eltuielile ne1i4locit legate de procurarea 0i vnzarea gazelor naturale. 7ceste c>eltuieli cuprind serviciile de 1arMeting a%erente nc>eierii 0i realizrii contractelor de vnzare'cu1prare a gazelor naturale& co1isioanele pltite la colectarea pl.ilor pentru gazele naturale %urnizate consu1atorilor& c>eltuieli de recla1 0i in%or1a.ie a consu1atorilor& c>eltuieli legate de citirea contoarelor 0i %acturarea gazelor naturale %urnizate

consu1atorilor& c>eltuielile sec.iilor& serviciilor sau a lucrrilor ce .in de do1eniul co1ercial al titularului de licen.. Doate aceste c>eltuieli se re%lect la activitatea de %urnizare gaze. 6.).: />eltuielile generale 0i ad1inistrative cuprind toate c>eltuielile a%erente 0i necesare pentru activitatea aparatului de conducere& subdiviziunilor generale 0i ad1inistrative ale ntreprinderii& c>eltuielile ntreprinderii de caracter general 0i ad1inistrativ #servicii bancare& po0tale& teleco1unica.ii& 4uridice& notariale& de audit& pregtirea cadrelor& te>nica securit.ii& paza& loca.iune+ 0i alte c>eltuieli n con%or1itate cu ,-/ 3 8 /o1ponen.a consu1urilor 0i c>eltuielilor ntreprinderii9. />eltuielile generale 0i ad1inistrative ale titularilor de licen.& care practic activitatea de distribu.ie 0i activitatea de %urnizare gaze se divizeaz nrte aceste activit.i propor.ional re1unerrii 1uncii personalului ncadrat ne1i4locit n aceste activit.i. 6.7 ;n co1ponen.a 87lte c>eltuieli9 se includ2 5 c>eltuielile suportate de titularii de licen. sub %or1 de i1pozite& ta5e& 0i pl.i prevzute de lege3 ' c>eltuielile ce .in de %ondul de rul1ent3 ' c>eltuieli cu caracter dependent de volu1ele de gaze & condi.iile 0i regi1urile de transportare a gazelor naturale. 7ceste c>eltuieli se deter1in anual con%or1 %or1ulelor2 6.7.1 La titularii de licen. pentru activit.ile de distribu.ie 0i %urnizare gaze2 /74 G IDP4 L /H<4 #3 + unde2 IDP4 i1pozitele& ta5ele 0i pl.ile anuale ac>itate n con%or1itate cu legea. ;ntru e5cluderea dublrii la calcularea tari%elor aceste c>eltuieli nu se includ n c>eltuieli generale 0i ad1inistrative dup cu1 se duce eviden.a. <epartizarea acestora ntre activitatea de distribu.ie 0i %urnizare se e%ectueaz con%or1 prevederilor p.6.).:3 /H<4 c>eltuielile necesare pentru crearea %ondului de rul1ent n anul 849.7ceste c>eltuieli se re%lect integral la activitatea de %urnizare gaze 0i se deter1in con%or1 %or1ulei2 CFRj = x #VGFCj + CMj + CIEj + xRrn #31+
3):

unde2 N necesitatea de %onduri de rul1ent n anul 849& e5pri1at n zile de %acturri anuale& care se deter1in n baza regi1ului de %acturare'ac>itare a gazelor naturale aplicate %a. de consu1atori& con%or1 <egula1entului pentru %urnizarea 0i utilizarea gazelor naturale& aprobat prin Jotrrea /onsiliului de ad1inistra.ie al 7-<=& nr.3 6 din 7. ".* " 0i regi1ului de pl.i pentru gazele naturale 0i 1aterialele procurate& n con%or1itate cu contractele se1nate cu %urnizorii. Prin prezenta Metodologie pentru to.i titularii de licen.e din ra1ura de gaze se stabile0te N G ) zile3 VFH/4' valoarea gazelor naturale livrate consu1atorilor %inali. 7ceast valoare se deter1in ca produsul dintre volu1ul gazelor naturale distribuite 0i %urnizare consu1atorilor n anul 849 la tari%ul 1ediu de livrare a gazelor naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 la ,EF. 7dic2 VFH/4G VFEH4 5 DHF4 #3*+ 6.7.* La titularul de licen. pentru activitatea de transport gaze. /74 G IDP4 L /H<4 L/E4 #33+ unde2 /E4 ' c>eltuieli cu caracter dependent anual de volu1ele& condi.iile 0i regi1ul de transportare a gazelor naturale& care se deter1in con%or1 %or1ulei2 /E4 G /==4L/PD4 #36+ unde2 11

/==4 costul energiei electrice utilizate de ctre titularul de licen. n anul 9493 /PD4 costul gazelor naturale utilizate pentru consu1ul te>nologic 0i pierderile te>nice n re.elele de transport gaze. 7cest cost se deter1in ca produsul dintre volu1ul de gaze utilizate pentru aceste necesit.i n anul 8 49 0i pre.ul 1ediu de procurare de ctre ,7 8Moldovagaz9 a gazelor naturale din i1port n anul 8493 />eltuielilor necesare pentru %ondul de rul1ent la titularul de licen. pentru activitatea de transport gaze se deter1in con%or1 %or1ulei2 CFRj = x#CMj + CIEj + xRrnj #3:+
3):

6." ;n costurile regle1entate a titularilor de licen. din ra1ura de gaze nu se includ ur1toarele c>eltuieli2 ' pentru e%ectuarea lucrrilor de construc.ie& reconstruc.ie& procurarea& 1odernizarea& 1ontarea 0i probarea utila4ului3 ' pentru punerea n ac.iune a noilor ntreprinderi& sec.ii 0i agregate& pentru predarea n e5ploatare a noilor ntreprinderi #obiecte+ 0i supraveg>erea de autor a organiza.iilor de proiectare& pentru nlturarea ne%inisrilor n lucrrile de proiectare& construc.ie 0i 1onta4& revizie #de1ontare+& nlturarea de%ectelor utila4ului 0i deteriorrilor& provocate din vina productorilor& %urnizorilor 0i organiza.iilor de transport& alte investi.ii capitale. Doate aceste c>eltuieli se includ n tari%e doar dup darea n e5ploatare a 1i4loacelor %i5e prin includerea uzurii acestora 0i rentabilit.ii investi.iilor e%ectuate dup cu1 este descris 1ai 4os3 ' pentru e5ecutarea lucrrilor de proiectare 0i construc.ie& pentru procurarea utila4ului& repararea 0i ntre.inerea obiectivelor din %ondul locativ& de 1enire co1unal& social ' cultural 0i altor obiecte& ce nu se re%er la produc.ie3 ' pentru lucrrile cali%icate ca a4utor pentru alte ntreprinderi 0i organiza.ii atOt n %or1 de servicii& ct 0i spri4in 1aterial sau %inanciar 3 ' legate de ac>itarea di%eritor a1enzi& penalit.i& acoperire de lipsuri 0i pierderi3 ' privind datoriile dubioase3 ' n scopuri de caritate 0i sponsorizare3 ' pentru e5ecutarea sau plata lucrrilor #serviciilor+ au5iliare& ce nu sunt legate de s%era prestrii serviciilor de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze 0i celor care sunt recuperate de ntreprinderile de gaze separat de tari%ele pentru transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze. 6.! <entabilitatea #pro%itul+ titularilor de licen. n anul 849 se deter1in con%or1 %or1ulei2 Rj =VNAej x Rrej+VNAnj x Rrnj #3)+ unde2 VNAej ' valoarea net n anul 849 a 1i4loacelor %i5e 0i activelor ne1ateriale e5istente& date n e5ploatare pn'n anul * 3. Prezenta Metodologie prevede c valoarea net a activelor e5istente& luat n calcul rentabilit.ii pentru ntreprinderile din co1ponen.a ,7 8Moldovagaz9& pe toat perioada de valabilitate a acestei 1etodologii va %i constant& egal cu valoarea de bilan. a acestora la data la 31.1*.* "& %r reevaluare& 0i anu1e2 a ntreprinderii de transport gaze 8Moldovatransgaz9 ' *3:&17 1il lei3 a tuturor ntreprinderilor de distribu.ie 0i %urnizare gaze *:6&*: 1il lei. Pentru toate celelalte ntreprinderi din ra1ura de gaze aceast valoare se deter1in ca di%eren.a dintre valoarea lor ini.ial de intrare 0i uzura #a1ortizarea+ ale acestor active acu1ulat pn la nceputul anului 849& 7dic2 #37+ unde2 VI7e4 valoare ini.ial de intrare a 1i4loacelor %i5e 0i activelor ne1ateriale date n e5ploatare pn' anul * 3. 3. UAej-1 ' uzura #a1ortizarea+ activelor acu1ulat de la darea lor n e5ploatare pn la nceputul anului 8493 1*
VNAej =VIAej UAe j 1

Rrej ' rata de rentabilitate a activelor e5istente nete & date n e5ploatare pn'n anul * 3. Prin prezenta Metodologie rata de rentabilitate a activelor e5istente se stabile0te la nivel de pn la :K. Pentru ntreprinderile din co1ponen.a ,7 8Moldovagaz9 aceast rat se aplic cu condi.ia utilizrii acestor 1i4loace la realizarea planului de investi.ii aprobat de 7-<=. ;n cazul cnd n anul de gestiune aceste 1i4loace nu sunt utilizate la investi.ii& valoare neutilizat se va e5clude din calculul tari%ului anului ur1tor. VNAnj ' valoarea net n anul 849 a activelor noi& date n e5ploatare n ur1a investi.iilor e%ectuate de titularii de licen.& ncepnd cu anul * 6 0i pn la nceputul anului 849. 7ceast valoare se deter1in ca di%eren.a dintre valoarea de intrare 0i uzura #a1ortizarea+ acestor active acu1ulat pn la nceputul anului 849. 7dic2 VNAnj =VIAnj-UAnj-1 unde2 VIAnj' valoarea de intrare a activelor noi& date n e5ploatare n ur1a investi.iilor e%ectuate ncepnd cu anul * 6 0i pn la nceputul anului 8493 UAnj-1 uzura activelor noi acu1ulat din perioada de dare n e5ploatare pn la nceputul anului 849. Rrnj - rata de rentabilitate n anul 849 a activelor noi& date n e5ploatare n ur1a investi.iilor e%ectuate. 7ceast rat de rentabilitate se deter1in anual con%or1 1etodei costului 1ediu ponderat al capitalului #Peig>ted 7verage /ost $% /apital P7// +. 7st%el2
Rrnj = WACC = <e E D + Rd #1 t + # E + D + # E + D+

#3"+

#3!+

unde2 <e costul capitalului propriu& K & care se deter1in n baza 1odelului /7MP #/apital 7ssets Pricing Model+ con%or1 %or1ulei2 #6 + unde2 r% ' rata de rentabilitate lipsit de risc&K. 7ceast rat se deter1in anual n baza ratelor lipsite de risc a bonurilor de tezaur din ,?7 cu o 1aturitate de peste 1 ani con%or1 datelor statistice publicate de QL$$MQ=<F n luna ianuarie al anului 849 rt rata de risc caracteristic <epublicii Moldova. Prezenta Metodologie prevede c rata de risc pentru Moldova va %i aplicat la nivel de )&7:K. ;n anul n care& con%or1 publica.iilor statistice ale E7M$E7<7-& rata de risc pentru Moldova va %i 1ai 1ic dect cea indicat 1ai sus se va aplica rata publicat3 Rd coe%icientul beta a4ustat la gradul de ndatorare& care se deter1in con%or1 %or1ulei2
d = +
D S #1 t + E
<e = rf + rt + d #r rf +

#61+

unde2 R coe%icientul beta& lipsit de ndatorare. 7cest coe%icient se deter1in anual reie0ind din datele publicate n raportul statistic al E7M$E7<7-& n co1parti1entul 9Qetas bB IndustrB9& ntreprinderile gaze naturale a .rilor n curs de dezvoltare3 E(= ' raportul capitalului ndatorat ctre capitalul propriu. 7cest raport este stabilit de la nivel de &:6 pentru toat perioada de valabilitate a prezentei Metodologii #deter1inat din structura de e%ectuare a investi.iilor la nivel de 3:K din 1pru1uturi 0i ):K din capitalul propriu al ntreprinderilor #ac.ionarilor+3 t ' rata i1pozitului pe venit aplicat ntreprinderilor de gaze& con%or1 legii3 #r1'r%+ riscul pie.ei. 7ceast variabil este deter1inat la nivel de :&*) K 0i este stabil pentru toat perioada de valabilitate a Metodologiei3 13

<d costul capitalului 1pru1utat& K. 7cest cost se va aplica la nivelul de !&13K anual pe toat perioada de valabilitate a Metodologiei. 6.1 Prezenta Metodologie stabile0te ur1toarele principii de e%ectuare a investi.iilor2 6.1 .1 ;n baza ,trategiei energetice a <epublicii Moldova pn n anul * * & aprobat prin Jotrrea Fuvernului nr. !:" din *1. " * 7 #M$ nr.161'16:(1 1* di 7. !.* 7+& a progra1elor de dezvoltare na.ional& aprobate de Fuvern n con%or1itate cu legea 0i a planurilor anuale de dezvoltare ale ntreprinderilor de gaze& titularii de licen.& pn la 1 dece1brie& vor elabora 0i prezenta 7-<= spre aprobare planul de investi.ii pentru anul ur1tor care va con.ine ur1toarele co1parti1ente2 a+ Investi.ii n dezvoltarea re.elelor de transport 0i distribu.ie gaze #construc.ia de noi re.ele de transport 0i distribu.ie gaze& sta.ii 0i puncte de distribu.ii& co1presare& reglare& 1surare& etc+3 b+ Investi.ii n re.elele de gaze e5istente #reconstruc.ia& renovarea& 1odernizarea& repara.ii capitalizate& procurri de 1i4loace %i5e+3 c+ Investi.ii n 1i4loace de transport3 d+ Investi.ii n cldiri 0i construc.ii3 e+ Investi.ii n te>nica de calcul& tele'radio co1unica.ii3 %+ Investi.ii n active ne1ateriale #progra1e& siste1e& licen.e& etc.+3 g+ 7lte investi.ii legate de activitatea de transport& distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale. ;n planul de investi.ii obligatoriu va %i indicat2 ' valorile investi.iilor plani%icate n integral 0i pe %iecare co1parti1ent investi.ional n parte& 0i sursele de %inan.are3 ' descrierea co1parti1entelor investi.ionale plani%icate& costul acestora 0i obiectivele care vor %i atinse n ur1a e%ecturii investi.iilor # gazi%icarea localit.ilor& nu1rul de consu1atori noi care vor %i racorda.i la re.elele de gaze n ur1a gazi%icrii& 1bunt.irea calit.ii 0i %iabilit.ii n aprovizionarea consu1atorilor cu gaze& reducerea nu1rului 0i ti1pului deconectrilor& reducerea pierderilor de gaze n re.elele de transport 0i distribu.ie& reducerea c>eltuielilor de transport& distribu.ie& co1erciale& generale 0i ad1inistrative& etc.+. 6.1 . * 7-<= va aproba planurile investi.ionale pe anul ur1tor nu 1ai trziu de 31 dece1brie ale anului curent 0i este n drept s nu accepte planurile investi.ionale prezentate de titularii de licen.& sau a unor investi.ii din aceste planuri n cazurile cnd2 ' planurile investi.ionale nu corespund cerin.elor stipulate p. 6.1 .13 ' investi.iile nu .in de activitatea regle1entat3 ' lucrrile prevzute nu .in de investi.ii 0i trebuie s %ie atribuite la c>eltuieli3 ' investi.iile nu trebuie s %ie %inan.ate de ntreprindere& sau trebuie s %ie recuperate de ntreprindere prin inter1ediul co1paniilor de asigurare #asigurrile incluse n tari%+& 4udecat& etc.3 ' investi.iile& care nu snt strict necesare& nu dau avanta4 0i duc doar la 1a4orarea c>eltuielilor ntreprinderii. 6.1 .3 ;n ianuarie'%ebruarie a %iecrui an de gestiune titularii de licen. prezint 7-<= un raport privind realizarea planului investi.ional& aprobat de 7-<= pentru anul precedent& n care se re%lect investi.iile prevzute n plan 0i cele e%ectiv date in e5ploatare& valoarea acestora 0i obiectivele atinse. 6.1 .6 Investi.iile e%ectuate n con%or1itate cu planul investi.ional aprobat de 7-<= se includ la calcularea costului de capital 0i rentabilit.ii con%or1 prevederilor prezentei Metodologii. Modi%icrile e%ectuate de titularul de licen. n planul investi.ional aprobat vor %i luate n considera.ie n calculul tari%ului nu1ai n cazul cnd acestea au %ost coordonate cu 7-<=. 3. DETERMINAREA TARIFELOR DIFERENIATE DE LI3RARE A GAZELOR NATURALE PE CATEGORII DE CONSUMATORI. :.1 Prezenta Metodologie prevede trecerea treptat la stabilirea tari%elor di%eren.iate ast%el& ca

16

%iecare categorie de consu1atori s ac>ite costul real al gazelor naturale 0i serviciilor de distribu.ie 0i %urnizare gaze a%erente doar acestei categorii de consu1atori. Principiul de di%eren.iere a tari%elor pe categorii de consu1atori este bazat pe deter1inarea costurilor reale& care trebuie s %ie suportate de categoria respectiv de consu1atori & a%erente ac>izi.ionrii gazelor naturale la >otarul republicii& transportarea acestora prin re.elele de transport gaze& distribu.ia 0i %urnizarea gazelor naturale la punctele de deli1itare ntre re.elei de distribu.ie la care este conectat consu1atorul 0i instala.iile de utilizare gaze ale consu1atorului. :.* <eie0ind din structura re.elelor de gaze prezenta Metodologie prevede di%eren.ierea tari%elor pe trei categorii de consu1atori2 ' consu1atorii instala.iile de gaze a crora sunt conectate la re.elele de distribu.ie gaze de nalt presiune3 ' consu1atorii instala.iile de gaze a crora sunt conectate la re.elele de distribu.ie gaze de 1edie presiune3 ' consu1atorii instala.iile de gaze a crora sunt conectate la re.elele de distribu.ie gaze de 4oas presiune. :.3 /on%or1 procesul te>nologic de transportare& distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale consu1atorilor& costurile legate de ac>izi.ia gazelor naturale 0i costurile pentru prestarea serviciului de transport gaze sunt suportate de toate categoriile de consu1atori& indi%erent la ce nivel de presiune a re.elelor de distribu.ie sunt conecta.i. 7dic& tari%ul de %urnizare a gazelor naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF #DHF4+ este unic pentru toate categoriile de consu1atori. ?nic pentru toate categoriile de consu1atori este 0i tari%ul pentru serviciul de %urnizare gaze #DH4+& dat %iind procesul de %urnizare gaze este identic pentru toate categoriile de consu1atori 0i nu depinde de procesul de distribu.ie gaze. Ei%erite pentru di%erite categorii de consu1atori vor %i doar tari%ele de distribu.ie gaze #DE4+ 0i consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze n re.elele de distribu.ie gaze #PE4+. :.6 Pentru deter1inarea tari%elor di%eren.iate pe categorii de consu1ator este necesar de deter1inat2 ' volu1ul de gaze naturale distribuite prin re.elele de distribu.ie gaze de nalt presiune #VFEI4+3 ' volu1ul de gaze naturale distribuite prin re.elele de distribu.ie gaze de 1edie presiune #VFEM4+3 ' volu1ul de gaze naturale distribuite prin re.elele de distribu.ie gaze de 4oas presiune #VFEA4+3 ' ponderea consu1ului te>nologic 0i pierderile de gaze naturale n re.elele de distribu.ie gaze de nalt presiune #PEI4+3 ' ponderea consu1ului te>nologic 0i pierderile de gaze naturale n re.elele de distribu.ie gaze de 1edie presiune #PEM4+3 ' ponderea consu1ului te>nologic 0i pierderile de gaze naturale n re.elele de distribu.ie gaze de 4oas presiune #PEA4+3 ' costurile de distribu.ie a%erente re.elelor de distribu.ie de nalt presiune #/EI4+3 ' costurile de distribu.ie a%erente re.elelor de distribu.ie de 1edie presiune #/EM4+3 ' costurile de distribu.ie a%erente re.elelor de distribu.ie de 4oas presiune #/EA4+3 :.6.1. Volu1ul de gaze distribuite n anul 849 prin re.elele de distribu.ie gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune se deter1in con%or1 %or1ulelor2
VGDIj = VFGTdj #6*+ #1 PDIj + VGDIj VGDFIj #63+ #1 PDMj +

VGDMj =

VGD!j =

VGDMj VGDFMj #1 PD!j +

#66+

1:

unde2 VFEHI4 volu1ul de gaze naturale livrate n anul 849 consu1atorilor conecta.i la re.elele de gaze de presiune nalt3 VFEHM4 ' volu1ul de gaze naturale livrate n anul 849 consu1atorilor conecta.i la re.elele de gaze de presiune 1edie3 :.6.*. Ponderea consu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune se deter1in con%or1 %or1ulelor2
PDIj = VPDIj VFGTdj

#6:+

PDMj =

VPDMj #6)+ VGDIj VGLIj

PD!j =

VPD!j VGDMj VGLMj

#67+

unde2 VPEI43 VPEM4 0i VPEA4 consu1ul te>nologic 0i pierderile de gaze n e5presia natural #1ii 13+ n re.elele de distribu.ie gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune& care se deter1in con%or1 Metodologiei de calculare a consu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze n re.elele de distribu.ie gaze& aprobat prin Jotrrea 7-<= nr.33 din ). *. ". ;n acest caz su1a consu1ului te>nologic 0i pierderilor de gaze naturale deter1inate pentru %iecare tip de re.ea trebuie s %ie egal cu consu1ul te>nologic 0i a pierderilor deter1inate 0i incluse n tari% n integral pe toate re.elele de distribu.ie gaze. :.6.3 /osturile de distribu.ie a%erente re.elelor de gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune se deter1in n %elul ur1tor2 ' n baza structurii re.elelor de gaze 0i datelor contabile & ntreprinderile de distribu.ie gaze separ 0i deter1in activele 1ateriale pe ter1en lung apartenente re.elelor de distribu.ie gaze de nalt presiune& de 1edie presiune 0i de 4oas presiune. ;n co1ponen.a re.elelor de distribu.ie gaze de nalt presiune trebuie s %ie incluse toate active pe ter1en lung a acestor re.ele a1plasate de la punctele de deli1itare cu re.elele de transport gaze pn la #inclusiv+ punctele de ie0ire din sta.iile #posturile+ de reglare gaze de la nalt la 1edie(4oas presiune 0i pn la punctele de deli1itare cu consu1atorii conecta.i la re.elele de distribu.ie gaze de nalt presiune. ;n co1ponen.a re.elelor de distribu.ie gaze de 1edie presiune trebuie s %ie incluse toate active pe ter1en lung a acestor re.ele a1plasate de la punctele de ie0ire din sta.iile #posturile+ de reglare gaze de la nalt la 1edie presiune pn la #inclusiv+ punctele de ie0ire din sta.iile #posturile& instala.iile+ de reglare gaze de la 1edie la 4oas presiune 0i punctele de deli1itare cu consu1atorii conecta.i la re.elele de distribu.ie gaze de 1edie presiune. ;n co1ponen.a re.elelor de distribu.ie gaze de 4oas presiune trebuie s %ie incluse toate activele pe ter1en lung a acestor re.ele a1plasate de la punctul de ie0ire din sta.iile #posturile& instala.iile+ de reglare gaze de la nalt(1edie la 4oas presiune pn la #inclusiv+ punctele de deli1itare a re.elelor cu instala.iile consu1atorilor3 ' reie0ind din activele pe ter1en lung separate pe nivele de presiune se deter1in costurile de capital #uzura+ n anul 849 apartenente re.elelor de nalt& 1edie 0i 4oas presiune 3 ' n baza costurile opera.ionale aprobate integral pe re.elele de distribu.ie gaze pentru pri1ul an de valabilitate a Metodologiei se deter1in aceste costuri pentru %iecare tip de re.ea de distribu.ie gaze #nalt& 1edie 0i 4oas presiune+ n %elul ur1tor2 a+ c>eltuielile 1ateriale& de ntre.inere 0i e5ploatare 0i de re1unerare a 1uncii deter1inate pentru pri1ul an de valabilitate a Metodologiei 0i a%erente activit.ii de distribu.ie se divizeaz ntre cele trei tipuri de re.ele direct& n baza nor1ativelor de 1ateriale 0i nor1elor de ti1p pentru e%ectuarea acestor lucrri con%or1 planurilor de lucru aprobate pentru %iecare re.ea de distribu.ie n parte. ;n anii ur1tori aceste c>eltuieli se a4usteaz n con%or1itate cu p.).3 al prezentei Metodologii3

1)

b+ c>eltuielile generale 0i ad1inistrative aprobate pentru pri1ul an de valabilitate a Metodologiei 0i a%erente activit.ii de distribu.ie se divizeaz ntre re.elele de distribu.ie de nalt& 1edie 0i 4oas presiune propor.ional volu1elor de livrare gaze consu1atorilor %inali conecta.i la aceste re.ele. ;n anii ur1tori de valabilitate a Metodologiei aceste c>eltuieli se a4usteaz con%or1 p. ).3 al prezentei Metodologii3 :.:. Dari%ele de distribu.ie a gazelor naturale prin relele de gaze de nalt& 1edie 0i nalt presiune se deter1in2
TDIj = CCRIj + CMIj + CIEIj + CRMIj + CGAIj + RDIj VGDIj

#6"+

TDMj =

TDIj CCRMj + CMMj + CIEMj + CRMMj + CGAMj + RDMj + #1 PDMj + VGDMj

#6!+

TD!j =

TDMj CCR!j + CM!j + CIEI!j + CRM!j + CGA!j + RD!j + #1 PDj + VGD!j

#: +

unde2 //<I43 /MI43 /I=I43 /<MI43 /F7I4 c>eltuielile de capital& 1ateriale& de ntre.inere 0i e5ploatare& de retribuire a 1uncii& generale 0i ad1inistrative n anul 849 a%erente activit.ii de distribu.ie gaze prin re.elele de gaze de nalt presiune& deter1inate con%or1 prevederilor p.:.6.33 //<M43 /MM43 /I=M43 /<MM43 /F7M44 c>eltuielile de capital& 1ateriale& de ntre.inere 0i e5ploatare& de retribuire a 1uncii& generale 0i ad1inistrative n anul 849 a%erente activit.ii de distribu.ie gaze prin re.elele de gaze de 1edie presiune& deter1inate con%or1 prevederilor p.:.6.33 //<A43 /MA43 /I=A43 /<MA43 /F7A4 c>eltuielile de capital& 1ateriale& de ntre.inere 0i e5ploatare& de retribuire a 1uncii& generale 0i ad1inistrative n anul 849 a%erente activit.ii de distribu.ie gaze prin re.elele de gaze de 4oas presiune& deter1inate con%or1 prevederilor p.:.6.33 <EI43 <EM43 <EA4 rentabilitatea #pro%itul+ n anul 849 a%erent re.elelor de gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune. Valoarea rentabilit.ii pe nivel de presiune se deter1in reie0ind din valoarea total a rentabilit.ii #pro%itului+ inclus n tari%ul ntreprinderii #<EH4+ 0i ponderii valorii activelor pe ter1en lung a re.elelor de gaze a nivelului respectiv de presiune n valoarea total a activelor pe ter1en lung a ntreprinderii. La deter1inarea tari%elor de distribu.ie gaze prin re.elele de gaze de di%erit presiune este necesar de pstrat ur1toare egalitate2
TDIj VGDIj + TDMj VGDMj + TD!j VGD!j = TD j #:1+ VGDj

unde2 VFE4 volu1ul gazelor naturale distribuite tuturor consu1atorilor ntreprinderii n anul 849. :.) Dari%ele di%eren.iate de livrare a gazelor naturale consu1atorilor %inali conecta.i la re.elele de gaze de nalt& 1edie 0i 4oas presiune se deter1in con%or1 %or1ulelor2
TFCIj = TFGj + TDIj + TFj + Dd #:*+ #1 PDIj + TFGj + TDMj + TFj + Dd #:3+ #1 PDIj +#1 PDMj +

TFCMj =

TFC!j =

TFGj + TD!j + TFj + Dd #1 PD!j +#1 PDMj +#1 PD!j +

#:6+

17

unde2 DH/I43 DH/M43 DH/A4 tari%ele de livrare gaze n anul 849 consu1atorilor %inali conecta.i la re.elele de distribu.ie gaze de nalt presiune& 1edie 0i respectiv 4oas presiune. La deter1inarea tari%elor di%eren.iate de livrare gaze naturale consu1atorilor %inali este necesar s se respecte egalitatea2
TFCIj VGDFIj +TFCMj VGDFIMj +TFC!j VGDF!j = TFCj VGFDj

#::+

:.7. Prezenta Metodologie prevede obliga.iunea tuturor titularilor de licen.e din ra1ura de gaze n e%ectuarea& n ter1en pn la 1. 1.* 1 & separrii eviden.ei att a c>eltuielilor legate de activitatea de distribu.ie 0i activitatea de %urnizare gaze naturale& ct 0i a acestor c>eltuieli 0i consu1urilor te>nologice 0i pierderilor de gaze naturale n re.elele de distribu.ie pe nivel de presiune a acestor re.ele. 3I. DETERMINAREA, APROBAREA I A6USTAREA TARIFELOR ).1 Dari%ele se calculeaz 0i se stabilesc pentru 1 1 3 de gaze naturale pe %iecare gen de activitate2 transport gaze naturale3 distribu.ie 0i %urnizare gaze naturale3 livrare gaze naturale de ctre ,7 8Moldovagaz9 de la ,EF3 livrarea gazelor naturale consu1atorilor %inali. Dari%ele se deter1in& con%or1 prezentei Metodologii de ctre titularii de licen.e care des%0oar activit.ile regle1entate n sectorul de gaze& sunt e5a1inate 0i aprobate de ctre 7-<=. ).* ;n con%or1itate cu prezenta Metodologie& titularii de licen.e anual& pOn la %inele lunii noie1brie vor prezenta 7-<= calculul tari%elor pentru anul ce ur1eaz& e%ectuat n con%or1itate cu prezenta Metodologie. 7-<= va e5a1ina 1aterialele prezentate 0i& n cazul e5isten.ei 1otivelor argu1entate& va aproba tari%ele noi& care vor ntra n vigoare dup publicarea acestora n Monitorul $%icial al <epublicii Moldova. ).3 />eltuielile 1ateriale& a%erente retribuirii 1uncii& de ntre.inere 0i e5ploatare& co1erciale& generale 0i ad1inistrative pentru pri1ul an de valabilitate a Metodologiei& anul de baz #/Mo3 /<Mo3 /I=o3 //o3 /F7o+& se deter1in de titularii de licen.e reie0ind din necesitatea real& n con%or1itate cu prevederile stipulate n pct. 6.) al prezentei Metodologii& vor %i e5a1inate 0i aprobate de /onsiliului de 7d1inistra.ie al 7-<=& vor ntra n vigoare din data publicrii. Pentru ur1torii ani aceste c>eltuieli vor %i actualizate de 7-<= reie0ind din valoarea para1etrilor de actualizare. />eltuielile a%erente retribuirii 1uncii vor %i actualizate reie0ind din rata in%la.iei din <epublica Moldova. La actualizarea costurilor 1ateriale va %i luat n considera.ie indicele pre.ului de consu1 ,?7 0i rata de sc>i1b a dolarului ,?7& pentru a .ine cont de %aptul c 1a4oritatea 1aterialelor sunt i1portate. La actualizarea c>eltuielilor de ntre.inere 0i e5ploatare& se va lua n considera.ie rata in%la.iei din <epublica Moldova& pentru a .ine cont de %aptul c 1a4oritatea acestor c>eltuieli sunt a%erente livrrilor pe pia.a intern. La actualizarea c>eltuielilor co1erciale se va lua n considera.ie 1odi%icarea nu1rului de consu1atori& iar celor generale 0i ad1inistrative ' indicele pre.ului de consu1 n Moldova. Dotodat& c>eltuielile a%erente retribuirii 1uncii 0i c>eltuielile 1ateriale vor %i a4ustate reie0ind din 1odi%icarea lungi1ii re.elelor de gaze. Doate consu1urile 0i c>eltuielile sus1en.ionate vor %i a4ustate 0i reie0ind din necesitatea ridicrii e%icien.ei ntreprinderilor. 7st%el& consu1urile 0i c>eltuielile ntreprinderilor din ra1ura de gaze vor %i actualizate n %iecare an con%or1 %or1ulelor2 j LeiDi CM j = CM &!"[ (1 + IPCDj ) (1 + LRj ) ] LeiD #:)+ i =1 i 1
CIE j = CIE &!"#1 + IPCM +
i =1 j

#:7+

1"

CRM j = CRM &!"U#1 + IPCMj +x #1 + LRj +T &


i =1

#:"+

CC j = CC &!"(1 + NCj )
i =1 j

#:!+

CGA j = CGA &!"(1 + IPCMj )


i =1

#) +

LR j =

LR j LR j 1 LR j 1 NC j 1

#)1+ #)*+

NC j =

NC j NC j 1

unde2 L<4 lungi1ea re.elelor de gaze n anul 8493 LR j 1 ' lungi1ea re.elelor de gaze n anul precedent3 NCj ' nu1rul de consu1atorilor deservi.i de ctre titularul de licen. n anul 849&3 NC j 1 ' nu1rul de consu1atori deservi.i n anul precedent3 IPCDj ' indicele pre.ului cu a1nuntul al ,?7 n anul 849& publicat de ctre Eeparta1entul Muncii al ,?73 IPCMj ' indicele pre.ului de consu1 din <epublica Moldova n anul 849& publicat de ctre Qiroul -a.ional de ,tatistic al <epublicii Moldova3 ).6 Lund n considera.ie c la titularul de licen. pentru %urnizare gaze ' ,7 8Moldovagaz9 1a4oritatea c>eltuielilor snt de ordin co1ercial& general 0i ad1inistrativ& prezenta Metodologie prevede& c c>eltuielile opera.ionale regle1entate la aceast ntreprindere nu se divizeaz pe tipuri de c>eltuieli 0i se stabilesc pentru anul de baz n integral #/$<o+ iar n ur1torii ani se a4usteaz la indicii pre.ului de consu1 al <epublicii Moldova 0i de e%icien.. 7dic2
C"R j = C"R &!"#1 + IPCM + #)3+
i =1 j

).:. 7ctualizarea tari%elor n decursul anului poate %i e%ectuat doar n cazul e5isten.ei unor %actori obiectivi ce nu pot %i controla.i de ntreprinderi #1odi%icarea pre.urilor de procurare a gazelor naturale& %luctua.ia cursului de sc>i1b al valutei na.ionale& adoptrii de acte legislative ce duc la 1a4orarea costurilor& etc.+& care 4usti%ic o ast%el de actualizare 0i care duc la o deviere 1ai 1are de 3 la sut de la costurile ini.iale totale regle1entate. Pentru aceasta& ntreprinderile vor prezenta 7-<= o analiz a %actorilor de in%luen. 0i devierilor dintre datele aplicate la calcularea tari%elor 0i cele real nregistrate& iar 7-<=& n aceste cazuri& este n drept s a4usteze tari%ele tri1estrial sau& dup caz& 1ai %recvent n dependen. de nivelul de in%luen.a asupra tari%elor a %actorilor obiectivi. ).) ;n cazul 1odi%icrii tari%elor n decursul anului de gestiune devierile %inanciare #EV4+ generate n perioada precedent a anului de gestiune pe deplin se iau n considera.ie la calcularea noilor tari%e. ;n acest caz aceste devierile %inanciare n tari% se includ pentru a %i recuperate pn la s%r0itul anului de gestiune. 3II. ASPECTE SPECIFICE LA CALCULAREA TARIFELOR 7.1. Prezenta Metodologie prevede& c uzura anual a 1i4loacelor %i5e 0i a1ortizarea activelor ne1ateriale ale titularilor de licen.e din cadrul ,7 8Moldovagaz9 incluse n tari% #cu e5cep.ia celor a%erente investi.iilor e%ectuate din 1pru1uturi+ vor %i utilizate de ace0tia doar n scopul e%ecturii de noi investi.ii& iar din totalul de investi.ii anuale plani%icate cel pu.in 7 K vor %i destinate e5tinderii& reconstruc.iei& 1odernizrii& renovrii 0i reabilitrii re.elelor de gaze. ;n cazul utilizrii acestor

1!

1i4loace n alte scopuri& 7-<= este n drept s di1inueze aceste c>eltuieli pentru anul ur1tor& n cuantu1ul 1i4loacelor utilizate n alte scopuri. 7.*. Lund n considera.ie& c utilizarea c>eltuielilor 1ateriale& de ntre.inere 0i e5ploatare a re.elelor de gaze direct in%luen.eaz asupra strii re.elelor& calit.ii 0i %iabilit.ii aprovizionrii consu1atorilor cu gaze 0i pentru a evita utilizarea acestor surse tari%are n alte scopuri& 7-<= este n drept s di1inueze aceste c>eltuieli pentru anul ur1tor n cuantu1ul lucrrilor nee%ectuate sau utilizarea acestora n alte scopuri. 7.3 ;n cazul cnd ,7 8Moldovagaz9 n anul de gestiune nu va utiliza& sau utiliza n alte scopuri 1i4loacele destinate investi.iilor #PF+& 7-<= va di1inua costurile regle1entate ale ,7 8Moldovagaz9 necesare de a %i incluse n tari%ul anului viitor n cuantu1ul 1i4loacelor neutilizate sau utilizate n alte scopuri. 7.6 ;n cazul cnd la nivel na.ional se va 1odi%ica cuantu1ul 1ini1 garantat al salariului& c>eltuielile a%erente re1unerrii pentru perioada anului respectiv vor %i a4ustate reie0ind din acest cuantu1 garantat al salariului& nu1rul 0i categoria anga4a.ilor& regi1ul de lucru& 0i al.i %actori relevan.i. 7.: ;n cazul cnd& n perioada de valabilitate a prezentei Metodologii& legisla.ia va sc>i1ba regi1ul de %acturare'ac>itare a gazelor naturale %a. de consu1atori& sau n cazul& cnd vor %i 1odi%icare condi.iile de procurare ' ac>itare a gazelor naturale& 7-<= va recalcula zilele a%erente %ondului de rul1ent indicate n p.6.7.1& reie0ind din aceste 1odi%icri.