Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica la DREPT COMERCIAL 1. Regimul juridic al aporturilor. Tipuri de aporturi 2. Relatia dintre administrator si societate.

Raspunderea administratorului ata de societate !. Capitalul social. "atura juridica. Limite #. O$ligatiile administratorului %. Regimul juridic al &"C '. Regimul juridic al &C& (. Regimul juridic al &RL ). Administrarea &A *. Adunarile +enerale ale Actionarilor in cadrul &A. Atri$utii. Modalitate de con,ocare si ,ot 1-. Actiunile. Clasi icare. Modalitati de transmitere 11. Atri$utiile Adunarii +enerale ordinare. C,orum si majoritate 12. Atri$utiile Adunarii +enerale e.traordinare. C,orum si majoritate 1!. Anularea /otararilor A+A 1#. Procedura insol,entei. Tipuri de procedura. &copul procedurii. 1 01# 1%. Desc/iderea procedurii de insol,enta. E ectele desc/iderii procedurii 201% 1'. Desc/iderea procedurii de insol,enta la cererea de$itoarei !1 1' 1(. Desc/iderea procedurii de insol,enta la cererea creditoarei #1 1( 1). Procedura generala de insol,enta. De$itorii %1 1) 1*. Procedura simpli icata de insol,enta. '1 1* 2-. E ectele desc/iderii procedurii de insol,enta asupra actiunilor impotri,a de$itorului (1 221. Inregistrarea creantelor la masa credala 22. Regimul juridic al actelor inc/eiate de de$itor dupa desc/iderea procedurii de insol,enta )1 22 2!. Ridicarea dreptului de administrare al de$itoarei *1 2! 2#. Atri$utiile judecatorului sindic 1-1 2# 2%. Atri$utiile administratorului judiciar 111 2% 2'. Atri$utiile lic/idatorului judiciar 2'1 2( 2(. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor. Constituire si atri$utii 2'1 2( 2). Inc/iderea procedurii de insol,enta 121 2) 2*. Raspunderea organelor de conducere in procedura insol,entei 1!1 2*