Sunteți pe pagina 1din 8

Data______________________ Calificativ_________________ Evaluator__________________

Nume_____________________
Functia____________________

Dep.______________________

1 Prezentati minim 3 avantaje ale utilizarii legaturilor de intindere care permit evitarea sectionarii conductorului LEA mt.

2. Care este pozitia corecta de montaj a CLAMI :

a) b) c)

cu suruburile pe cordita ; cu suruburile spre deschiderea LEA ; ambele variante sunt corecte daca se utilizeaza cheia dinamometrica ;

3. Conductorul preizolat trebuie dezizolat in CLAMI:

a)

da ;

b) c)

nu ; dupa caz, functie de anotimpul in care se executa LEA mt ;

4. LEA buclate trebuie fazate la toate capetele ?

a) b)

da ; nu ;

Argumentati optiunea d-voastra.

5. Care sunt consecintele mentinerii in exploatare a unor LEA buclate nefazate la unul sau mai multe capete prin care se pot bucla.

6. Care este latimea zonei de protectie si a zonei de siguranta pentru LEA MT:

a)

20 m ;

b) c)

24 m ; 3m

7. Definiti zona de protectie a RED:

8. Definiti zona de siguranta RED:

9. Este interzisa amplasarea cladirilor in zona de ZP/ZS ?

a) b) c)

da ; nu ; este permisa conditionat .

10. Cerintele tehnice prevad ca LEA cu circuite comune sau multiple indiferent de tensiuni vor fi in proprietatea Op Distributie ?

a) b) c)

da ,in toate cazurile, neconditionat ; uneori ; nu .

11. Precizati minim trei consecinte ale prevederii cerintelor tehnice ca LEA cu circuite comune sau multiple indiferent de nivelul tensiunilor sa fie in gestiunea Op Distibutie.

12. Ce tipuri de conductoare pot fi folosite la constructia LEA mt:

a) b) c) d)

Ol-Al neizolate ; Ol-Al preizolate ; Cablu universal 24 kV torsadat ; Al de sectiune corespunzatoare.

13. Emiteti minim 3 atuuri ale izolatiei compozite .

14. Legaturile duble de sustinere cu izolatoare se realizeaza conform cerintelor tehnice:

a) b) c)

cu doua izolatoare cu cap rotund ; cu doua izolatoare cu cleme;c cu un izolator cu clema C si un izolator cu cap rotund.

15. Densitatea echipamentelor de comutatie amplasate in axul LEA influenteaza indicatorii de continuitate SAIDI si SAIFI?

a) b)

da in sensul reducerii acestor indicatori; nu ;

c) nu exista nici o legatura intre SAIDI si SAIFI si numarul echipamentelor de comutatie din axul LEA mt..

16. Enumerati minim 3 principii de amplasare a echipamentelor de comutatie si separatie in axul LEA mt .

17. Enumerati minim 3 functii pe care SAD (SCADA LEA mt) trebuie sa le asigure:

18. Enumerati minim 3 forme in care supratensiunile atmosferice (STA) se manifesta in RED.

19. Cerintele tehnica a LEA mt are un capitol dedicat consolidarii patrimoniale?

a) b) c)

da ; nu ; nu e cazul.

20. Prevederile cerintelor tehnice se aplica pentru definirea conditiilor de racordare a noilor utilizatori?

a) b) c)

da, neconditionat; optional ; nu .

21. In cazul delimitarii la mt punctul de delimitare se va stabili astfel incat sa fie posibila racordarea altor consumatori?

a) b) c)

depinde de optiunea utilizatorului; da ; nu .

22. Ce prevad cerintele tehnice in cazul in care utilizatorii solicita conditii superioare de continuitate?

a) Prevederea cu prioritate a masurilor de crestere a gradului de continuitate in axul LEA; b) se prevede neconditionat numarul de cai suplimentare dorite de utilizator;

c) se pot prevedea cai suplimentare de alimentare numai in asociere cu masurile de cresterea gradului de continuitate din axul fiecareiLEA mt utilizata pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului.

23. Enumerati minim 4 conditii in care se pot prevedea una sau mai multe cai suplimentare de alimentare a noilor consumatori. :

24. Cum poate fi promovata o solutie tehnica de racordare atipica in raport cu prevederile cerintelor tehnice?

a) b)

pe fise de solutie ; in baza unui studiu de solutie justificativ.

25. Enumerati conditiile in care se poate accepta amplasarea unui separator de racord pe proprietatea tertilor in cazul in care delimitarea gestiunii este la clemele de racordare la axul LEA mt:

26. Argumentati legatura dintre indicatorii de continuitate SAIDI /SAIFI si CPT.

Data: Nume si prenume: Semnatura: