Sunteți pe pagina 1din 8

Energia este indispensabila vietii pe Pamant.

Ea exista pretutindeni si reprezinta cauza producerii unor numeroase fenomene: miscare, lumina, sunet, caldura etc. Spre deosebire de sursele de energie artificiale, obtinute de om prin transformarea unei forme de energie in alta forma de energie, sursele de energie primara sunt sursele de energie existente in natura si care pot fi folosiste in mod direct. Sursele de energie primara pot fi de mai multe tipuri: dupa vechimea utilizarii lor de cate oamnei, in cadrul unor perioade istorice: conventionale sau neconventionale; Sursele neconventionale sunt cele folosite la o data relative recenta, in special dupa Al Doilea azboi !ondial. S ursele conventionale sunt cele traditionale, folosite inca din Antichitate si Evul !ediu, iar altele o data cu accelerarea progresului tehnic. dupa durata de exploatare si posibilitatile de refacere: inepuizabile sau epuizabile. Sursele inepuizabile sunt cele pentru care, la nivel global, nu se poate prevedea o epuizare a lor "apa, vantul, energia geotermica#. Sursele epuizabile sunt, la randul lor, neregenerabile si regenerabile. Sursele neregenerabile sunt acelea care se distrug prin consum, iar pentru refacerea lor e necesara o perioada de timp masurata la scara geologica, in timp ce cele regenerabile fac parte din biosfera si se pot reface in perioade de timp mult mai scurte. Sursele de energie primara sunt in numar de sase : forta umana sau animala, apa, vantul, combustibili primari sau alternativi, apa geotermala si substantele radioactive. Soarele constituie un caz special, intrucat toate energia utilizata de om se datoreaza actiunii sale. Acesta reprezinta o sursa energetica inepuizabila care conditioneaza insasi existenta vietii pe Pamant. 1.Soarele- energia solara (neconventionala, inepuizabila) Soarele este o sursa imensa de energie. Aceasta a$unge pe %erra sub forma de radiatii
1

solare, radiatii care pot fi captate si transformate in alte forme de energie: electrica, mecanica sau termica. Astfel, energia solara is i poate gasi utlizarea in domenii diverse, de la agricultura pana la cercetare. Aplicatiile energiei solare dateaza inca din antichitate cand grecii si chinezii isi construiau locuintele orientate catre soare astfel incat sa profite de soare pentru a avea lumina si caldura. &data cu dezvoltarea tehnicii moderne au aparut o serie de aplicatii noi ale folosirii energiei solare. 2.Forta apei- ape curgatoare- energia idraulica(conventionala, regenerabila) - energia valurilor, curentilor oceanici, mareelor (neconventionala, regenerabila) Energia hidraulic' a fost folosit' (nc' din antichitate. )n *ndia se foloseau ro+ile hdraulice la morile de ap'. )n *mperiul oman morile ac+ionate de ap' produceau f,in' -i erau folosite de asemenea la ac+ionarea gaterelor pentru t'ierea lemnului -i a pietrei. Puterea unui torent de ap' eliberat' dintr.un rezervor a fost folosit' la extrac+ia minereurilor, folosit' pe larg (n evul mediu (n !area /ritanie si (n perioada goanei dup' aur din 0alifornia. )n 0hina -i (n extremul orient, ro+i hidraulice cu cupe erau folosite la irigarea culturilor. )n anii 1234, (n perioada de v,rf a canalelor, energia hidraulic' era folosit' la tractarea bar$elor (n sus -i (n $osul pantelor pronun+ate. *n zilele noastre, energia hidraulica e utilizata pentru producerea curentului electric, beneficiand de costuri relativ reduse. !.Forta vantului-energia eoliana- in navigatie(conventionala, inepuizabila) -pt. obtinerea energiei electrice (inepuizabila, neconventionala)

5,nturile se formeaz' deorece soarele nu (nc'lze-te P'm,ntul uniform, fapt care creeaz' mi-c'ri de aer. Energia cinetic' din v,nt poate fi folosit' pentru a roti ni-te turbine, care sunt
2

capabile de a genera electricitate. 6nele turbine pot produce 7 !8, de-i aceasta necesit' o vitez' a v,ntului de aproximativ 7,7 m9s, sau :4 de ;ilometri pe or'. Pu+ine zone pe p'm,nt au aceste viteze ale v,ntului, dar v,nturi mai puternice se pot g'si la altitudini mai mari -i (n zone oceanice. Energia eolian' este folosit' extensiv (n ziua de ast'zi, -i turbine noi de v,nt se construiesc (n toat' lumea, energia eolian' fiind sursa de energie cu cea mai rapid' cre-tere (n ultimii ani. !a$oritatea turbinelor produc energie peste :7< din timp, acest procent cresc,nd iarna, c,nd v,nturile sunt mai puternice. Se crede c' poten+ialul tehnic mondial al energiei eoliene poate s' asigure de cinci ori mai mult' energie dec,t este consumat' acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 1:,=< din suprafa+' P'm,ntul "excluz,nd oceanele# s' fie acoperite de parcuri de turbine, presupun,nd c' terenul ar fi acoperit cu > turbine mari de v,nt pe ;ilometru p'trat. Aceste cifre nu iau (n considerare (mbun't'+irea randamentului turbinelor -i a solu+iilor tehnice utilizate. ".Forta umana si forta animala- energie mecanica (conventionala, epuizabila, regenerabila) ?or+a uman' -i cea animal' reprezint' cele mai vechi surse de energie cunoscute -i utilizate de c'tre om. *n vechime apropierea omului fa+@ de animale a fost necesar@, intrucat acestea i.au folosit pe parcurs. Prin imbl,nzire, animalele au adus diferite servicii omului: muncile agricole: aratul cu cai si boi, treierat, deplas@ri cu carele de boi si cai, in razboaie. Aa romani inc@ din vechime s.au desf@surat anumite $ocuri"concursuri# la care se foloseau animalele: carele de lupta, toreadorii, care sunt cunoscute si in zilele noastre. Sunt de asemenea cunoscute si s@niile trase de c,ini, utilizate pentru salvarea victimelor, diverse concursuri, dar si instinctele c,inilor foarte dezvoltate sunt exploatate in domeniul criminalistic, la detectarea drogurilor. &mul si.a utilizat for+a pentru existen+@: a v,nat, a imbl,nzit animale, -i.a construit ad@post, pe
3

care cu timpul l.a perfec+ionat, a$ung,nd la grandoarea si func+ionalitatea domiciliilor din ziua de azi. De.a lungul timpului, in locul eforturilor umane si animale s.au inventat masin@rii care pot face cu mult mai multa eficien+' -i rapiditate lucrurile f@cute in vechime de oameni -i animale.

#.$ombustibili fosili(carbune, petrol, gaze naturale)- energie c imica (conventionala, epuizabila, neregenerabila) 0ombustibilii fosili au f'cut posibil' dezvoltarea impresionant' a industriei din ultimele secole -i (nlocuirea utiliz'rii pe scar' larg' a lemnului -i turbei pentru (nc'lzire. B0ombustibil fosilC este folosit pentru depozite geologice materii organice formate din animale putrezite care s.au (n +i+ei, c'rbune, sau gaze ac+iunea c'ldurii -i a presiunii terestr', de.a lungul sutelor de ani.D:E termenul subterane de plante -i transformat naturale, sub din scoar+a milioane de

Pentru a genera electricitate, energia dega$at' de arderea combustibililor fosili este adesea folosit' pentru a pune (n mi-care o turbin'. Feneratoarele mai vechi foloseau adesea aburul ob+inut prin arderea combustibililor pentru a pune (n mi-care turbina, dar (n generatoarele moderne, se folosesc direct gazele de ardere ale combustibililor. )n lumea modern' a secolelor :4 -i :1, setea de energie provenit' din combustibili fosili, mai ales pentru benzin', provenit' din petrol, este una din cauzele ma$ore ale conflictelor globale -i regionale. S.a n'scut astfel o mi-care global' spre generarea de energie regenerabil', pentru a a$uta la satisfacerea nevoilor cresc,nde de energie.

Arderea combustibililor fosili de c'tre omenire este cea mai important' surs' a emisiilor de dioxid de carbon, care este unul din gazele cauzatoare ale efectului de ser', care (mpiedic' dispersarea radia+iilor -i contribuie la (nc'lzirea global'. 0oncentra+ia de 0&: din atmosfer' este (n cre-tere, produc,nd (ngri$orare cu privire la gradul de re+inere a radia+iei solare, care va avea ca rezultat cre-terea temperaturii medii a suprafe+ei terestre. Doar o mic' cantitate a combustibililor pe baz' de hidrocarburi sunt biocombustibili, adic' deriva+i din dioxidul de carbon din atmosfer', deci care nu contribuie, prin ardere, la cre-terea cantit'+ii globale de dioxid de carbon. %.Apa geotermala-energie geotermica(neconventionala, inepuizabila) Energia geotermica este folosita la centralele geotermoelectrice, in scopul obtinerii energiei electrice.Energia geotermica este o sursa inepuizabila de energie alaturi de energia solara si energia produsa de forta vantului. %oate aceste forme de energie neconventionale,sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric. )n interiorul P'm,ntului exist' o comoara uria-'.Gu e vorba de aur, argint sau pietre pretioase.Este vorba despre o comoar' mai pu+in apreciat' de c'tre oameni, o impresionanta rezerva de caldura numita energie geotermica. & mare parte din aceasta caldura este inmagazinata in straturile de roca topita, in magma.Scoar+a terestr' este alc'tuit' din mai multe pl'ci tectonice, dar (n unele zone e mai subtire, mai ales in zonele de contact dintre placi.*n aceste zone magma poate a$unge mai aproape de suprafa+a P'm,ntului,(nc'lzind apa aflata (ntre straturile de roc'.Se poate a$unge la aceast' ap' prin diferite tehnici de fora$. )n momentul (n care apa este adus' la suprafa+', cea mai mare parte din apa se vaporizeaz' instantaneu , devenind abur. Dup' purificarea acestuia, este introdus in turbina, care (l transform' (n energie mecanic' care mai apoi cu a$utorul generatorului este transformat' (n energie eletric'. &.Substante radioactive-energia nucleara(neconventionala, epuizabila, neregenerabila#

Energia nuclear' reprezint' energia eliberat' (n timpul fisiuni sau fuziunii nucleilor atomici. Energia nuclear' poate fi ob+inut' (n : moduri diferite: prin fisiunea unui nucleu greu sau prin fuziunea a : nuclei u-ori. eac+iile de fusiune sunt dificil de men+inut pentru c' cei : nuclei se resping,dar spre deosebire de reac+iile de fisiune,fuziunea nu creeaza produ-i radioactivi. ?isiunea nu este provocat' prin bombardarea unui combustibil cu neutroni.6n nucleu love-te un altnucleu,determin,ndu.l s' se scindeze -i s' emit' mai mul+i neutroni.Acestea lovesc alte nuclee,provoc,nd alte scind'ri -i eliberarea altor neutroni.Aceasta succesiune se nume-te reac+ie (n lan+.)n cazul unei bombe atomice,reac+ia (n lan+ i se permite s' continue necontrolat'.Din aceast' cauz' energia eliberat' (n timpul procesului de fisiune se acumuleaz' -i provoac' o explozie violent'.Aa un reactor nuclear,exist' bare metalice de reglare care absorb o parte din nuleu,(ncetin,nd reac+ia -i rata la care se elibereaz' energia. Primul reactor nuclear a fost al lui Encrico ?ermi in 1HI:, iar primele reactoare nucleare utilizate pe scar' larg' au fost construite (n 1HII la Jansford,8ashington,pentru producerea de armament nuclear.0ombustibilul folosit este 6raniul metalic natural,iar moderatorul grafitul.

'.$ombustibili alternativi(biogaz combustibililor alternativi

si

metanol)-energia

c imica

0ombustibilii alternativi sunt biogazul si metanolul. /iogazul este un produs al ferment'rii anaerobe a produselor organice. El se produce pe cale natural' pe fundul b'l+ilor -i lacurilor, ie-ind la suprafa+' sub form' de b'-icu+e. Este cunoscut de mult' vreme sub denumirea de gaz de balt' sau gaz de gunoaie "se produce -i (n timpul ferment'rii gunoaielor#. %ehnologiile biologice de producere a gazelor combustibile folosite (n prezent (n multe +'ri de pe glob tind s' dezvolte ac+iunea unor microorganisme cu scopul de a se ob+ine o biomas' bogat' convertibil' (n metan. De (ndata ce oamenii au constatat ca celuloza poate fi descompusa pana la metan de catre bacterii, au (ntrezarit posibilitatea obtinerii de energie in regim controlat din biomasa " materiale vegetale si reziduale #. Pana la al **.lea razboi mondial fermentarea anaeroba controlata s.a extins, aproape in exclusivitate, in statiile de epurare ale oraselor mari din Europa si America.
6

Producerea si folosirea biogazului a fost negli$ata, ma$oritatea statiilor nefiind dotate cu sisteme de captare a acestuia. !etanolul este un alcool care s.a format prin (nlocuirea (n molecula de metan a unui atom de hidrogen cu o grupare . &J "hidroxilic'#. *n natur' metanolul poate fi (nt,lnit (n plante ca: bumbac, br,nca.ursului, ierburi sau semin+e care con+in uleiuri eterice. !etanolul mai poate lua na-tere prin fermentarea siropului ob+inut din sfecla zah'r. *n procesele de fermentare a fructelor se poate forma metanol prin descompunerea pectinelor. !etanol este produs (n principal din gaz natural -i (n mare m'sur', folosite ca materie prim' pentru producerea de materiale plastice -i produse chimice, dar (n evolu+iile recente, 0hina a (nceput producerea de cantit'+i semnificative de metanol din c'rbune -i are (n vedere folosirea metanol ca o alternativ' de combustibil pentru automobile. Dupa analizarea tuturor surselor de energie primara, putem observa ca , odata cu inaintarea in timp,energiile neconventionale, cum ar fi energia eoliana, energia mareelor, energia solara, nucleara , geotermica si cea a combustibililor alternativi devin cu adevarat varianta cea mai potrivita pentru viitor, intrucat combustibili fosili, utilizati de cateva secole,una dintre cele mai importante oaze pentru producerea de energie, sunt din pacate, o sursa epuizabila, neregenerabila astfel incat nu in mult timp rezerva lor se va termina complet. 6n alt avanta$ al folosirii surselor de energie neconventionale este de asemenea faptul ca utilizarea in exclusivitate a combustibililor fosili nu numai ca reduce substantial rezerva naturala ci si polueaza natura si dauneaza mediului incon$urator . *n timpurile noastre insa, desi avem atat de multe variante pe care le putem utiliza pentru a produce energie , resursele Pamantului se inputineaza pe zi ce trece, asa ca oamenii ar trebui sa utilizeze cu mai multa ratiune rezervele de care planeta noastra inca mai dispune.

(roiect intocmit de )ne Andrada (*slaru +aria ,r*mbi-a.u /oana 0rsoiu 1iana
7

cls.a 2///a 3