Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.05.2012 Disciplina: Chimie Profesor: Aldea Elena Bogdana Clasa: a I !a " #itl$l lectiei: %eactii redo&: '$mar de o&idare #ip$l lectiei: (ectie de com$nicare ) ins$sire a $nor noi c$nostinte *nitatea de in+atare: %eactii redo& Competente generale: 1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee intalnite in viata de zi cu zi. 2. Rezolvarea de probleme in scopul stabilirii unor corelatii relevante, demonstrand rationamente deductive i inductive. 3. Comunicarea nele erii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea explicaiilor, n conducerea investi aiilor i n raportarea rezultatelor. Competente specifice: 1.1. !escrierea comportarii speciilor c"imice studiate ntr#un context dat. 1.3. Explicarea observatiilor efectuate n scopul identificarii unor aplicatii ale speciilor si proceselor c"imice studiate. 3.1 $nalizarea problemelor pentru a stabili contextul, relatiile relevante, etapele rezolvarii. 3.2 %nte rarea relatiilor matematice n rezolvarea de probleme. &.2 'olosirea corecta a terminolo iei specifice c"imiei. ,-iecti+e operationale: (a sfarsitul lectiei elevii trebuie sa fie capabili) 1. sa defineasca numarul de oxidare* 2. sa indice re ulile de stabilire a numerelor de oxidare* 3. sa stabileasca numarul de oxidare a elementelor in diferiti compusi. ,-iecti+e formati+e: # dezvoltarea competentelor de lectura* # dezvoltarea capacitatii de a valorifica cunostintele insusite anterior* # formarea deprinderilor de munca intelectuala* # formarea unui limba+ specific c"imiei.

.etode didactice: # explicatia, conversatia euristica, descoperirea diri+ata, metoda activitatii cu fise, fisa de evaluare#ciorc"inele, al oritmizarea, problematizarea, rezolvarea de exercitii si probleme. .aterial didactic: # diferite fise ,de cunostinte sau de documentare, de lucru, de evaluare-, manual, tabla si creta.

/CE'A%I*( DE DE/0A/*%A%E A (EC#IEI


.,.E'#E(E (EC#IEI #I.P DE/0A/*%A%EA AC#I1I#A#II .E#,DE /I P%,CEDEE 0,%.A DE ,%"A'I2A%E E1A(*A%E

I. .oment organi3atoric II. %eact$ali3area c$no4tin5elor

2 min

#verificarea prezentei elevilor si notarea absentelor in catalo * #asi urarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfasurare a orei. /rofesorul adreseaza elevilor cateva intrebari despre procesul de ionizare si formarea le aturilor ionice. Elevii raspund la intrebari. Reactiile RE!01 la acumulatori $cumulatorii sunt ec"ipamente ce transforma ener ia c"imica in electricitate. $cumulatorii sunt un mod eficient de a face electricitatea portabila. /e masura ce intre ul lob devine dependent de electricitate, mobilitatea bateriilor +oaca un rol si mai important in viata de zi cu zi. /rofesorul) #anunta titlul lectiei ce urmeaza a fi predate si il scrie pe tabla) 2Reactii redox#3umar de oxidare.4 #anunta obiectivele lectiei. Elevii) noteaza in caiete. /rofesorul) !!efineste numarul de oxidare ,30-) Def. Numarul de oxidare ,3.0.- este sarcina ionului intr#un compus ionic sau sarcina formala a unui atom intr#un compus covalent considerat ionic ,se ia in considerare deplasarea electronilor de le atura-. $ltfel spus) Numarul de oxidare al unui atom sau al unui ion este e al cu numarul electronilor proprii

Conversatia

'rontala

. min

Conversatia euristica

'rontala

III. Captarea aten5iei

2 min

Conversatia euristica

'rontala

0bservarea sistematica

I1. /crierea titl$l$i lectiei pe ta-la si com$nicarea o-iecti+elor 1. Diri6area 7n+858rii

1 min 1. min

Conversatia Conversatia

'rontala 'rontala 0bservarea sistematica

$naliza raspunsurilor

1I. ,-5inerea performan5ei 1II. Asig$rarea cone&i$nii in+erse 1III. Aprecierea acti+itatii ele+ilor si asig$rarea transfer$l$i c$nostintelor

25 min

implicati in formarea de le aturi ionice sau covalente. #%mparte elevilor fise de documentare cu privire la re ulile de stabilire a 30. #Cu a+utorul elevilor, dupa lecturarea de catre acestia a fisei de documentare, profesorul explica re ulile de stabilire a 30, dar si principalele exceptii. Elevii) noteaza in caiete. /rofesorul propune spre rezolvare exerciiile din fisa de lucru. Elevii) rezolva exercitiile din fisa de lucru. /rofesorul propune spre rezolvare fisa de evaluare. Elevii) rezolva exercitiile

Explicatia

Exercitiul

%ndividuala si frontala

$precieri verbale $precieri verbale

& min

Conversatia

'rontala

1 min

Concluziile si aprecierile profesorului vor fi orale, critice ,daca este cazul-, dar mai ales de incura+are pentru toti elevii. Ca tema pentru acasa stabiliti 3.0. ale elementelor in compusii) /Cl. , 6303 , 30, (i6, 78r.

Conversatia Explicatia

%ndividuala

FI DE DOCUMENTARE NUMR DE OXIDARE N.O.


3um9rul de oxidare al unui atom sau al unui ion este e al cu numarul electronilor proprii implicati in formarea le aturilor ionice sau covalente. Reguli de sta ilire a NUMRU!UI DE OXIDARE Num"rul de oxidare al su sta#telor eleme#tare $#e%om i#ate& este egal %u ' $(ero&. Exemplu) atomi) Mg0, Na0, Al0, K0, S0, Ba0, Zn0 molecule) Cl 25 , O25 , H 25 , N 25

Num"rul de oxidare al )idroge#ului este *+.

+1 +1 O , H2 SO& , H+1NO3 Exemplu) H+1Cl, H 2

o ex%e,ie- .# )idrurile metalelor al%ali#e/ #um"rul lui de oxidare este 0+. Exemplu) Na10+ Numarul de oxidare al oxige#ului este 02 2 2 2 2 2 2 Exemplu) H 2 O , HNO3 , H 2 SO& , HClO& , CaO , Al 2 O3 o e&cepie) .# %a(ul ,eroxi(ilor #umarul de oxidare este 0+ 1 Exemplu) H 2 O2 '$m8r$l de o&idare al fl$or$l$i 7ntr!o molec$l8 9c$ e&cep ia molec$lei de 02: este 7ntotdea$na !1. 1 1 Exemplu) NaF , HF 3# %om,u4i/ #um"rul de oxidare al eleme#telor di# gru,a .#t5i este *+. + 1 + 1 + 1 Exemplu) Na F , Na OH , K Cl 3# %om,u4i/ #um"rul de oxidare al eleme#telor di# gru,a a doua ,ri#%i,al" este *2.

Exemplu) Ca +2 O, Ba +2 SO&

I# %om,usii i#ari se atri uie u#ui eleme#t N.O. %u sem#ul 6*7 sau 607 i# 8u#%tie de ele%tro#egati9itatea eleme#telor di# %om,us $i se atri uie N.O. %u sem#ul 607 eleme#tului mai ele%tro#egati9& . Exemplu) # in C6& , C are 3.0.:#& ,C este mai electrone ativ# in CCl& , C are 3.0.:;& ,Cl este mai electrone ativ-. Num"rul de oxidare al u#ui io# este egal %u sar%i#a sa. 1 2 1 Exemplu) , HO- , , SO& - , , NO3 :uma #umerelor de oxidare ale eleme#telor %e 8ormea(" o mole%ul" #eutr" este egal" %u (ero. Exem,lu- <ntr#o molecul9 de 62=0& ,acid sulfuric-, suma numerelor de oxidare ale "idro enului, sulfului si oxi enului este zero.
H 2 SO&
+ 1 x 2 H2 S O&

N .O. = 5
2 , +1- + x + & , 2- = 5 + 2 + x ? = 5 x = +>
+ 1 +> 2 H2 S O&

'%=$ !E (@CR@ =tabiliti numerele de oxidare ale elementelor prezente in substantele c"imice si in ionii de mai +os tinand cont de principalele re uli de stabilire a 30)

,303-# ,/0&-3#

,=0&-2# 3a202 CaC03 7An0& 72Cr20B 6Cl0& ,acid percloric 6Cl03 ,acid cloric 6Cl02 ,acid cloros 6Cl0 ,acid "ipocloros-

'%=$ !E EC$(@$RE =tabiliti numerele de oxidare ale An in compusii din sc"ema de mai +os)

.n

.n/,
<

.n,2
3@A$R !E 01%!$R E An

;.n,<

;2.n,<