Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

5 VALORILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FATA DE CARE SE PERCEP TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE valori/mp suprafata desfasurata nivel
Nr. Crt. 1 Niveluri practicate n anul 2011 Niveluri aplicabile n anul 2012

Specificaie

ZONA

3 4 5 6 7. 8

CLADIRI structura peretilor din: Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare A, B, C, D 806 Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare II 219 Structuri metalice II 806 CLADIRI ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL UNEI CLADIRI structura peretilor din: II Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare 137 II Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 82 II Structuri metalice 137 II SUBSOLURI, MANSARDE (75% din valoarea stabilita la pct. 1 si 2) x II SARPANTA 85 II Compartimentari, amenajari /mp. suprafata 193 II Goluri in pereti, plansee/mp. Suprafete perete modificat 325 Schimbarea tamplariei exterioare la cladiri reprezentand monumente, inclusiv pentru II 460 cladiri situate in zona de protectie ale acestora in /mp. gol pentru tamplarie II Zugraveli si vopsitorii exterioare 7 II Lemn 40 II Plasa de sarma 40 II Panouri din tabla si stalpi metalici 60 II Caramida, panouri prefabricate 72

806 219 806 137 82 137 x 85 193 325 460 8 48 48 72 80

Valoarea taxei de autorizare reprezinta cota procentuala - intre 0,5% si 1% - (conform Legii 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare, Ordinului MLPTL 1943/2001 si Legii 571/2003) din valoarea lucrarilor de construire / desfiintare calculata astfel: Taxa de autorizare = Cota procentuala x Suprafata desfasurata a constructiilor (conform proiectului prezentat) x valoarea pe mp a lucrarilor de constructii

ANEXA nr. 6

33