Sunteți pe pagina 1din 4

1

To Hd
Si
(H)
du u hu lui tau
Pre
(H)
Ta
(A)
a a tal pre Fi i ul si pre Sfa a
an tu ulDuh Tre i
(A)
mea cea de o fi i
(H)
i
i i in ta a si i ne e e des
(N)
par ti i i
(H)
i
ta
2
Mi
(A)
la pa a cii
(H)
je
(A)
e ert fa la
(H)
a u
(N)
u u dei
(H)
Si
(A)
cu du u hul
(H)
tau
A
(H)
ve em ca tre Do
(N)
o o omnul
(H)
Cu
(A)
vred ni ci i i i i i i e si cu
drep ta
(H)
a a a a a te e ,e e e e ste a
ne e in chi na Ta ta lui si Fi i u u lui si
Sfa
(A)
a an tu lu ui duh
(H)
Tre i
(A)
mei cei de o
fi i
(H)
i i i in ta a si i ne e e des
(N)
par
ti i i
(H)
i ta
3
Sfan
(H)
Sfant Sfant
(A)
Do om nul Sa va ot
(H)
pli in e ste
ce e rul si
(A)
pa ma an tul de sla
(F)
va Ta
(A)
O
(M)
sa
na
(A)
in tru cei de
(H)
sus Bi ne e ste cuvan ta
at cel
(A)
ce vi ne in tru
(H)
nu u mele Dom nu lui
O
(A)
sa na a a in tru
(H)
ce ei de
(N)
e e sus
(H)
A
(A)
a a min
(H)
A
(A)
a a a
(H)
a a a a a a
(N)
a a a
mi
(H)
i in
Pre
(H)
Ti
(A)
i ne Te e e e la a a u u dam
(H)
pre
4
Ti i
(A)
ne Te bi ne cu u u u van tam
Ti e lti mul tu
(H)
mi im
(N)
Doa a a
(H)
a am
ne si ne ru ga
(A)
a am Ti i i e
(H)
Duum ne e
ze e e e e u
(N)
lui no o o
(H)
o stru