Sunteți pe pagina 1din 58

NE VORBETE

PRINTELE CLEOPA Volumul 1

CUVNT NAINTE Printele nostru Cleop Ilie! "u#o$ni%ul &nstirii 'i#stri ! este (ine%unos%ut! t)t *n + r! %)t ,i peste #ot re! % un m re "u#o$ni%! ru-tor ,i s%riitor (iseri%es% l mon #ismului rom)nes% "in ultimii ./ "e ni0 E1perien+ s *n"elun- t "e %lu-r s%ulttor! preot! st re+! si# stru ,i pro2un" %unos%tor l '2intelor '%ripturi ,i l s%rierilor 2ilo% li%e! "o-m ti%e! mor le ,i % noni%e le '2in+ilor Prin+i! l3 u 2%ut %u "e$r t printe ,i po$+uitor su2letes% l %lu-rilor ,i l multor %re"in%io,i "e l s te ,i or ,e! "e to te $)rstele ,i % te-oriile so%i le0 4in nul 156.! %)n" 2ost #irotonit % preot ,i numit st re+ l &nstirii 'i#stri ! p)n st7i 8 timp "e o 9umt te "e se%ol 8! Pre Cu$io,i ' ,i3 *mpr+it timpul *ntre ru-%iune ,i misiune! *ntre lini,te ,i s%ult re! *ntre sin-urt te ,i %lu7ire %lu-rilor ,i misiune "u#o$ni%e s% prin pre"i%! s%riere "e % r+i s2inte! spo$e" nie! s2tuire ,i milostenie0 O $i + *ntre - 9ert2it lui :ristros ,i Biseri%ii Orto"o1e0 Re-retm mult % pro pe to te pre"i%ile ,i *n$+turile Pre Cu$io,iei ' le! rostite 2ie *n (iseri%! 2ie l %#ilie! 2ie *n er li(er l 7e%i "e mii "e %re"in%io,i! timp "e o 9umt te "e se%ol! u rm s nes%rise "e nimeni ,i nu m i pot 2i re%uper te ni%io" t0 Ast7i r 2i %onstituit un te7 ur $iu "e *n$ +turi "u#o$ni%e,ti pentru multe -ener +ii0 Totu,i! pe l)n- %ele , pte %r+i s%rise ,i pu(li% te "e Printele Cleop *n ultimele "ou "e%enii! s3 u *nre-istr t o% 7ion l "e %re"in%io,i pe % sete o (un p rte "in s2 turile ,i *n$+turile s le "u#o$ni%e,ti! 2iin" rsp)n"ite 7i *n to t + r 0 Cu -reu m re%uper t o p rte "in %este (en7i m -neti%e! unele "e peste 1. ni! ,i *n%er%m s le pu(li%m p r+i l *n mi%i $olume! pe teme! *ntr3o serie spe%i l intitul t Ne vorbete Printele Cleopa0 Primul numr este %el "e 2 +0 El %on+ine p tru teme prin%ip le; Despre frica de Dumnezeu, Paza minii, Treptele rugciunii ,i Despre preoie! l % re se " u- trei s%urte %u$inte0 4esi-ur! m respe%t t *ntru totul lim( 9ul r# i% l Printelui Cleop ! 2 r "e mi%i inter$en+ii %e s3 u impus0 '2 turile ori-in le! "ire%te! sin%ere! pline "e iu(ire "u#o$ni%e s% le Pre Cu$io,iei ' le sunt o "e$r t (ine%u$)nt re pentru to+i %ei %e % ut m)ntuire su2letului ,i 9ut mult l 2orm re tinerelor -ener +ii0 Ulterior $or urm ,i lte numere "in %e st serie! %u lte teme ,i *n$+turi0 A%um! %)n" Printele Cleop se pre-te,te "e m re %ltorie l %er ,i %u -reu m i " %)te$ s2 turi! pu(li% re %estor %u$inte "e pe % sete sunt o m n %ere s% pentru poporul nostru (ine%re"in%ios0 <ie % %este *n$+turi s ro"e s% *n inimile ,i % sele tuturor %elor %e iu(es% pe :ristros0 Arhimandrit oanichie !lan '2)nt &nstire 'i#stri Bote7ul 4omnului 8 155.

4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU ' $or(im %e$ % re *n+ele-em %u to+ii! ,i %ei m i "e 9os ,i %ei m i "e sus0 Vor(im %e$ "e *n+eles! " r toto" t ,i %e este m i "e 2olos pentru 2 pt (un0 Vom $or(i "espre 2ri% lui 4umne7eu0 L Pil"e spune , ; Cu frica lui Dumnezeu se abate tot omul de la ru 0 4 % se ( te omul "e 2ri% lui 4umne7eu "e l tot rul! 2ri% lui 4umen7eu este prim pie"i% p% tului! % re *mpie"i% p% tul s ptrun" *n su2letul nostru0 Prooro%ul 4 $i"! prin 4u#ul '2)nt! +i $7ut *n Ps ltire % ne spune; nceperea nelepciunii este frica Domnului i nelegere bun este tuturor celor ce o fac pe dnsa 0 i i r,i 7i%e 'olomon! 2iul su! "espre *n+elep%iune m i mult! % frica Domnului este coala "nelepciunii0 I r Isus! 2iul lui 'ir #! *n C rte *n+elep%iunii lui! spune , ; Frica Domnului mai presus de toat nelepciunea a covrit0 Ve"e+i! trei prooro%i m ri l u" 2ri% lui 4umne7eu! % re "e % re m i *n lt 2iloso2)n" "espre ")ns ! % *ntr3 "e$r! %um spune ,i '2)ntul Is % 'irul; Frica lui Dumnezeu este temelia tuturor faptelor bune0 El spune % *n+elep%iune re "ou % p te; primul % pt este 2ri% lui 4umne7eu ,i l "oile % pt este "r -oste "e 4umne7eu0 4 r pentru %e , > Pentru % to t 2 pt (un se *n%epe "e l 2ri% lui 4umne7eu ,i se termin *n "r -oste "e 4umne7eu! % re este le-tur "es$)r,irii ,i tre pt %e m i "e sus tuturor 2 ptelor (une! %%i m i m re "e%)t to te este "r -oste 0 4 r % s 9un- %ine$ l "r -oste "e 4umne7eu! ne-re,it tre(uie s i( m i *nt)i 2ri% lui 4umen7eu0 C "e i%i porne,te to t 2 pt (un; "in se teme omul "e 4omnul0 Au7i %e 7i%e 4u#ul '2)nt> Fericit este omul care se teme de Domnul, c ntru poruncile Lui va voi foarte0 Ai u7it> Cine se teme "e 4umne7eu! $oie,te 2o rte mult s 2 % porun%ile lui 4umne7eu! "i% 2 ptele (une? "up %um ,i %el %e nu se teme! *,i " 2r)u li(er l to t rut te ,i l tot p% tul0 Cine re 2ri% lui 4umne7eu este %el m i *n+elept om "e pe 2 + pm)ntului0 Pentru % spune '2)ntul @ri-orie "e NAss ! m re 2iloso2 ,i 2r tele m relui V sile; BAm $7ut pe mul+i o meni % re s3 u silit s *n$e+e to t ,tiin+ %e "in 2 r! i r *n %ele teolo-#i%e,ti! "i% *n stiin+ "espre 4umne7eu! nu pu+in u sporit0 4 r 2iin"% le3 lipsit lor "e$r t *n+elep%iune! % re este 2ri% lui 4umne7eu! "ep rte s3 u 2%ut "e 4umne7eu ,i *n mo%irl tuturor relelor u 9unsC0 Au7i pe unul % re "ou "o%tor te! "ou li%en+e0 4 r u7i %3i un pre %ur$ r! un teu! un om ne%re"in%ios! om 2r 9u"e% t! 2r mil "e sr %i! 2r "r -oste "e pro pele lui! % re " %u pi%iorul *n to t 2 pt (un ,i *n %re"in+ %e "re pt0 Ce3i 2olose,te lui ,tiin+ "in 2 r! " % n3 re 2ri% lui 4umne7eu> & i (ine nu se n,te unul % %est ! % re nu %uno ,te pe =i"itorul su ,i nu se teme "e El *n to t $reme ! % s se 2ere s% "e ru ,i s 2 % (inele0 4e %ee $ spun; e (ine % omul s *n$e+e % rte mult! s 2ie ,i in-iner! s 2ie ,i "o%tor! s 2ie ,i pro2esor! ,i pro2esor uni$ersit r! s 2ie ,i milit r! s 2ie ,i -ener l! %e3 r)n"uit 4umne7eu pentru 2ie% re0 4 r *n to te treptele lui s nu uite 2ri% "e 4umne7eu0 C! " % uit t "e 4umne7eu! m i (ine nu m i $ene *n lume %e st ,i m i (ine nu se n,te s $ " t)t (unt te lui 4umne7eu0 Cum ne3 " t El nou $i +! minte! er! lumin! %l"ur! ploile l $reme! #r n! (el,u-! snt te! $e"ere! u7! *n+elep%iune ,i! "up t)te (ine2 %eri le lui 4umne7eu! s *n%#i" o%#ii % psrile %ele "e no pte! % re nu $" num i l *ntuneri%! ,i s nu $ " pe 4umne7eu! C re este lumin %e ne propi t ,i lo%uie,te *n lumin %e ne propi t0 4e %ee m *n%eput s $ spun; 2eri%e "e omul % re se teme "e 4umne7eu! % %el este %u "e$r t om *n+elept ,i %el $ $e 2eri%ire ,i *n $e %ul "e %um ,i *n $e %ul %el $iitor0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu3i pl %e s i $utul ltui 0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu se "u%e l 2emei ltui 0 Cine se teme "e 4umne7eu! ,i %u so+i s trie,te *n %ur+ie! "up r)n"ui l Biseri%ii0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu 2 %e $orturi! nu3i (e+i$! nu3i tutun-iu! nu3i (tu,! nu3i r)$nitor "e $ere strin! nu3i nesupus! s%ult "e st p)nire st tului! %inste,te stp)nire ! "up
3

Apostolul P $el; l d celui cu cinstea, cinste! celui cu da"dia, da"die! celui cu frica, fric! i nimnui cu nimic nu#i rmne dator, dect s iubeasc pe Dumnezeu i pe aproapele0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu "o rme *n timpul '2intei Litur-#ii! % s! 4umini% 0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu l s %opiii s %re s% *n 2r"ele-i! %i *i %e rt ,i3i *n"re pt! *i *n$ + s se *n%#ine lui 4umne7eu! s poste s%! s me r- l (iseri% ,i s "u% o $i + %ur t *n 2 milie0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu pier"e $reme *n"e,ert0 Ori lu%re 7! ori se ro - lui 4umne7eu! ori %ite,te '2ientele '%ripturi! ori %u-et l 9u"e% t $iito re! l mo rte! l rspl t! l 2eri%ire r iului ,i l i "0 Cine se teme "e 4umne7eu! iu(e,te pe tot omul ,i 9ut pe tot omul %u mult "r -oste! %)n" este *n ne% 7uri0 Cine se teme "e 4umne7eu! nu %ru+ $ere s "e o " l sr %i0 Cine se teme "e 4umne7eu! re m re 2ri%! nu num i s nu -re,e s% %u lu%rul s u %u %u$)ntul! lui 4umne7eu! %i ,i %u -)n"ul0 4 r "e %e> tie %e 7i%e 4u#ul '2)nt; % 4umne7eu pe %ele m i *n inte -)n"ite le no stre le3 $7ut ,i le $e"e0 A+i u7it l Io$> A+i u7it om temtor "e 4umne7eu> Ce 7i%e "umne7eie s% '%riptur> DEr un om *n + r Asi"iei! *n +inutul U7 *n Ar (i ! ,i er %el m i (o- t om "e l rsritul so reluiC0 4 r u7i %e spune; $i era foarte temtor de Dumnezeu0 n to t se r "u%e un (ou 9ert20 Pentru %e> El trie,te *n inte "e Le-e s%ris0 Este l %in%ile "e l A$r m ,i trit pro pe %u o mie "e ni *n inte "e &oise0 i el! %est om lui 4umne7eu! $e , pte 2e%iori ,i trei 2ete ,i "u%e 9ert2 "e %ur+ire! %um se "u%e u 9ert2ele s)n-ero se tun%i! nu cumva copiii mei, fiind tineri, s fi greit ceva cu gndul lui Dumnezeu0 A+i u7it> C re "in t t ,i m m "e 7i! % re prin+i m i u -ri9 %e -)n"es% %opiii lor> Cine se m i teme 7i "e p% tele %u -)n"ul le %opiilor lor> DV i "e mine! or 2i %u-et t %e$ ru %opiii meiE Po te u %u-et t l 2urt! s u l ur! s u l "es2r)n re! s u l (e+ie! s u l r7(un re0 V i "e mine! s "u% 9ert2 lui 4umne7eu! s3i ierte 4umne7eu! % u -re,it %u -)n"ulEC Ai u7it printe "e %opii> Ai u7it t t "e %opii> 'e teme s nu 2i -re,it %opiii lui %u -)n"ul %tre 4umne7euE Ai u7it "e %e l3 lu" t 4umne7eu pe Io$> I t %um spune '%riptur ; Fost#a ntru una din zile i au venit ngerii Domnului naintea Domnului! %3s mili r"e "e mili r"e "e *n-eri0 Nimeni nu3i po te numr ! "up %um spune Prooro%ul Ieremi ; %astea cerului cine o va numra> C3s m i mul+i % nisipul mrii0 i ei mer- l 4umne7eu! C re3i &inte? &inte %e "int)i! i7$orul tuturor min+ilor r +ion le! %elor "in %er ,i "e pe pm)nt! ,i " u r portul -)n"itor ,i %u$)nttor! %e 2 % %u m)ntuire su2letelor? %e 2 % o menii pe pm)nt ,i %um se lupt ei ,i slu9es% lui 4umne7eu l m)ntuire lumii0 Ce 7i%e postolul P $el> &u nu sunt toi slugi ' 7i%e "e *n-eri 8 care se trimit de Dumnezeu spre slu"b, pentru cei ce vor s moteneasc mntuirea> Ai u7it % re3i slu9( lor> 'unt pu,i *n slu9( m)ntuirii ne mului omenes%0 A, u $enit *n-erii? ,i $e,ni% $in % 2ul-erul ,i " u r portul lui 4umne7eu %e 2 % o menii pe pm)nt! ,i 2ie% re *n-er p7itor spune "e su2letul su %e i s3 *n%re"in+ t %e 2 %e *n %el minut0 Atun%i $enit ,i s t n ! ,i 4umne7eu *l *ntre (; Dar tu de unde vii> 4 r %e> Nu ,ti 4umne7eu "e un"e $ine "i $olul! " % 4umne7eu este *n tot lo%ul "e 2 + > Cum spune l Ieremi ; u sunt Care umplu cerul i pmntul( E1ist lo% un"e nu3i 4umne7eu! *n i " s u *n r i! s u *n %er! s u pe pm)nt> E1ist $reun %er s u m i presus "e to te %erurile un"e nu3i 4umne7eu> i tun%i nu ,ti 4umne7eu "e un"e $ine> 4 r "e %e i3 pus *ntre( re > C s ne rspun" nou %um 2ost istori lui Io$0 8 4e un"e $ii tu> 8 l3 *ntre( t 4umne7eu pe s t n 0 I r el 7is; 8 4o mne! %utreier t3 m pm)ntul *n to te %)te sunt su( %er ,i i t sunt "e 2 +0 Ai u7it %um lu%re 7 el> C nu3i sin-ur0 A trei p rte "in stelele %erului u %7ut! o treime "in *n-eri u %7ut! %um r t '2)ntul @ri-orie "e NAss 0 i l Apo% lips 7i%e; Am $7ut un "r % m re ro, % re t)r)t %u %o " lui trei p rte "in stelele %erului ,i le3 "r)m t pe pm)nt0 Un"e3i lo%uin+ "emonilor %um > n $7"u#0 4 r nu num i *n $7"u#ul st % re *n%on9ur pl net no str ,i %elel lte pl nete! 7e%i "e mili r"e! %i sp +iul interpl net r ,i sp +iul interstel r % re
4

n3 re m r-ine0 C "e i%i p)n l C le L %tee! p)n l 4rumul Ro(ilor! $em p ispre7e%e milio ne "e ni %ltori luminii! ,i lumin mer-e %u F//0/// "e Gm pe se%un"! %)t i *n%#i"e o%#ii0 Ai u7it %)t e "e m re sp +iul %est > ' t n *l umple0 C u7i % l %e t % re %7ut! i3 " t 4umne7eu lo% su( %er0 Lo%ul st le3 " t0 Cine ne *n$ + %e st > & rele Apostol P $el! -ur lui :ristos! %e 7i%e; Domnii puterii vzdu)ului, du)urile rutii rspndite n aer( i m rele Prooro% 4 $i" 7i%e; *uli sunt cei ce se lupt cu noi de la nlime, "i% "in $7"u#0 4e %ee spus %u "rept te s t n ; Cutreierat#am pmntul, Doamne, i toate cele de sub cer i iat sunt de fa( i %e3l *ntre ( 4umne7eu; Fost#ai pe la robul meu +ov, C nu este nimeni asemenea pe pmnt ca +ov, om temtor de Dumnezeu i care foarte vieuiete cu dreptate( Apoi! %)n" 7i%e st ! Cel %e 2%ut %erul ,i pm)ntul! Cel %e %er%ete 7 inimile tuturor! %)n" l u" pe un om! %ine po te s 7i% %e$ *mpotri$> C nu este nimeni pe pmnt ca +ov, temtor de Dumnezeu i foarte drept naintea *ea( Ai u7it> i nu pentru % er sr % s u ne%9it! %i 2o rte (o- t0 Ce spune '%riptur > ra foarte bogat, cel mai bogat om de la rsritul soarelui( Dar averea nu l#a biruit, nu l#a desprit de Dumnezeu$ <iin"% iu(e pe 4umne7eu m i t re "e%)t $ere 0 Nimi% nu er l ")nsul $ere 0 C o %)rp lep" t er 0 i %e st rt t3o istori lui Io$! % re $oi spune3o pe s%urt "e i%i *n inte0 Ce s3 *nt)mpl t> A 7is s t n %tre 4umne7eu; 8 4 ! 4o mne! Tu spui % Io$ *i "rept t re ,i se teme "e Tine0 4 r nu "e-e ( se teme "e TineE 8 4 r "e %e> 8 4 % i3 i *nmul+it $ere lui ,i turmele lui %oper o + r! %um nu Te $ iu(i pe Tine> i %um nu s3 r teme! " % i3 i " t t)t $ere ,i %inste> 'o%ote "i $olul % "e %ee Io$ se teme "e 4umne7eu! % $e $ere0 4 r n3 2ost , 0 Io$ er "e$r t temtor "e 4umne7eu0 8 4 r %e $rei tu> 7i%e 4umne7eu0 8 4o mne! "3l pe m)n me ! s3+i rt eu Hie " % nu Te $ (lestem *n 2 +E 7is s t n 0 8 Ce $rei! m> i3 spus El0 8 43l pe m)n me pe Io$! s3i i u eu $erile ,i %opiii ,i to te! s $e"em nu Te $ (lestem *n 2 +> C! " % i *n-r"it %um %u putere T $erile lui ,i to te $erile ,i slu-ile lui sunt *n-r"ite "e Tine! eu nu m pot propi "e el0 4 r "e %e *l *n-r"e putere lui 4umne7eu> C er 2o rte "rept ,i %institor "e 4umne7eu ,i nu se propi "e -ospo"ri lui nimi%0 C *n-erii 4omnului *l p7e u! 2iin"% el p7e porun% lui 4umne7eu0 8 Ce $rei> l3 *ntre( t 4umne7eu pe s t n 0 8 43l pe m)n me E rspuns el0 8 Hi3l " u0 4u3teE 4 r "e el s nu te tin-iE Ai $7ut % "i $olul nu po te 2 %e nimi% 2r $oi lui 4umne7eu ,i 2r *n-"uin+ Lui> Pute el s se "u% peste Io$ ,i m i *n inte! % $e m re %iu" pe el! % er "rept! *ns p)n n3 lu t (l -oslo$eni lui 4umne7eu nu s3 "us0 C ,i "i $olul *i tot slu- lui 4umne7eu? % tot 4umne7eu l3 2%ut pe el! ,i num i un"e *i *n-"uie 4umne7eu se "u%e0 C " % r 2i , s 2 % %e $re el! n3 r rm)ne om pe 2 + pm)ntului *ntr3o sin-ur 7i! %)t ur re el pe o meni0 4 r putere "r%e s% este *n-r"it "e putere Atot+iitorului 4umne7eu ,i nu3i *n-"uie s 2 % m i mult "e%)t $re El0 Ai u7it %e spune Apostolul Petru> Credincios este Dumnezeu i nu v va lsa pe voi s v ispitii mai presus de puterile voastre, ci odat cu ispita va trimite i a"utorul( A+i $7ut *n E$ n-#elie! %)n" :ristos s%os *n @ " r "emonii "in %ei "oi *n"r%i+i! % i3 *ntre( t; DCum $ %#e m>C DLe-#eon! 4o mne! este numele nostruC0 Le-#eon *nse mn I/// "e "emoni0 At)+i "emoni er u *n "oi o meniE C le-#eon este %u$)nt -re%es%! le-iune "e ost ,i0 Le-#eon s u le-iune0 n "oi o meni er u I/// "e "emoni0 4e %ee se %ul% u *n morminte ,i *n # ine nu um(l u! % um(l u -oi prin pustiu! %um
5

spune E$ n-#eli 0 Er u mul+i0 Dac voieti, Doamne, s ne scoi pe noi din oamenii acetia, d#ne voie s ne ducem n porci( C er o turm "e por%i pe m lul &rii @ lilee 0 Am 2ost %olo un"e s3 u *ne% t por%ii! % m tre%ut prin to te lo%urile! %)n" m 2ost l Ierus lim0 Er u % m J/// "e por%i! pro pe "e %et te @ " r ,i @#er-#es 0 'unt "ou %et+i lture "e po"i,ul @ol n0 i %)n" le3 " t $oie! u intr t "emonii *n por%i ,i s3 u "us *n m re ,i s3 u *ne% t to+i0 4 r "e %e " t $oie 4omnul "i $olilor s intre *n por%i> Pentru % le-e lui &oise nu ""e $oie s +in por%i0 I r ei! *mpotri$ le-ii! +ine u ,i m)n% u % rne "e por%0 i tun%i i3 "us *n m re! pentru %ei % re3i +ine u! %3i +ine u pentru ne-ustorie! s $)n" l l+ii0 I s re$enim l Io$0 i $enit "i $olul l Io$0 i prim " t! %)n" 9uns supr -ospo"riei lui Io$! po-or)t 2o% "in %er0 4 r %e> ' t n 3i *n %er> Nu l3 " t Ar# n-#elul &i# il 9os "in %er> N3 2ost lupt %u Ar# n-#elul &i# il! %um $e"em l Apo% lips> $i loc nu s#a mai aflat pentru ei n cer( 4 r "e %e spune '%riptur cer> Aerul se nume,te %er0 Triile erului se numes% D%erC *n '2)nt '%riptur0 C u7i %e 7i%e '%riptur ; Ludai pe Domnul psrile cerului( Nu %um$ ele tries% *n %er! 2iin"% le spune psrile %erului> Nu0 Tries% *n er0 4e%i s *n+ele-e+i! "up 4o-m ti% '2)ntului Io n 4 m ns%#in! erul se nume,te %er0 4e%i s t n po-or)t 2o% "in $7"u#! "in er0 i $e (ietul Io$ K/// "e oi! F/// "e %mile! .// pere%#i "e (oi! .// "e pere%#i "e sini! F/// "e slu-i %u (r)ie "e ur *n%in,i! % re slu9e u l t)t $ere! , pte 2e%iori ,i trei 2ete! p l te ,i mo,ii0 i prim " t turmele oilor u %7ut 9ert20 A po-or)t s t n 2o% "in %er! "i% "in $7"u#! ,i u rs turmele lui Io$! "eo" t %u tot %u %io( ni! %u tot %u slu-i! %u st)ni! %u %)ini? K/// "e oi "eo" t le3 mistuit 2o%ul0 4 r! prin i%onomie "umne7ei s%! rm s un sin-ur om! % s "u% $este 0 i $enit l Io$0 Io$ er % un *mpr t! purt por2ir ,i er om 2o rte %instit "e *mpr +ii pm)ntului! % $e ne-ustorie %u o menii "in lte +ri! % $e $ere m re0 i $enit slu- ,i 7is; 8 'tp)ne! "o mneE 8 Ce este! 2iule> 8 I t! slu-ile t le! %io( nii ti ,i turmele t le p,te u l munte ,i l ,es0 i $enit 2o% "in %er 3 "i% "in $7"u# 8 "eo" t ,i mistuit turmele t le ,i pstorii ti ,i slu-ile t le ,i tot %e er %olo0 i m rm s sin-ur ,i m $enit s3+i spun %e s3 *nt)mpl t0 I r Io$ 7is; 8 Nu3i nimi% ! 2iuleE 4omnul " t! 4omnul lu t! pre%um I s3 prut 4omnului! , 2%utE <ie numele 4omnului (ine%u$)nt t "e %um ,i p)n *n $e %E i n3 %)rtit0 i ni%i n3 termin t %el "e l oi ,i $ine %el "e l %mile; 8 'tp)ne! "o mne! # l"eii u tre%ut Io r" nul! u rpit %milele t le! F/// "e %mile! ,i pstorii ,i to te! ,i le3 u "us *n + r lor ,i m s%p t eu sin-ur ,i m $enit s3+i spun0 i 7is Io$; 8 Nu3i nimi% ! 2iuleE 4omnul " t! 4omnul lu t! pre%um I s3 prut 4omnului! , 2%utE <ie numele 4omnului (ine%u$)nt t "e %um ,i p)n *n $e %E i ni%i n3 u tre%ut pu+ine minute! $ine l treile %el "e l (oi; 8 'tp)ne! "o mne! t)l# rii u $enit "in pustiu! u 9un-#i t pe slu-ile t le ,i %ele .// "e pere%#i "e (oi le3 u lu t ,i s3 u "us %u ele0 i 7is Io$ %el ,i %u$)nt; 8 4omnul " t! 4omnul lu t! pre%um I s3 prut 4omnului! , 2%utE <ie numele 4omnului (ine%u$)nt t "e %um ,i p)n *n $e %E i n3 tre%ut "e%)t pu+in ,i $enit %el "e l sini; 8 'tp)ne! "o mne! "in pr+ile 4 m s%ului u $enit sirienii ,i u prins slu-ile t le ,i %u tot %u sine le3 u tre%ut *n + r lor0 i %olo er u .// "e pere%#i "e sine! 2iin"% *n +rile % l"e %mil ,i sinul sunt %ele m i %ut te nim le! % re pot r(" "e sete ,i tries% %u pu+in #r n0 i 7is Io$ %el ,i %u$)nt; 8 Nu3i nimi% ! 2iuleE 4omnul " t! 4omnul lu t! pre%um I s3 prut 4omnului! , 2%utE <ie numele 4omnului (ine%u$)nt t "e %um ,i p)n *n $e %E
6

i n3 7is ni%i un %u$)nt! % i3 lu t *ntr3un %e s to t $ere 0 L urm $enit l %in%ile 0 A%est i3 rupt inim ! " r tot n3 *n"r7nit s 7i% "e ru *mpotri$ lui 4umne7eu0 El $e , pte 2e%iori ,i trei 2ete0 i ei! $7)n" pe t tl lor % 2 %e milostenie $e,ni% l t)te mii "e sr %i! u *n%eput s 2 % l 2el % t tl lor0 <%e u pr 7ni% *n 2ie% re s)m(t0 i s)m(t st 2%e %el m i mi%? poi %ell lt! p)n 9un-e l %el m i m re ,i poi 2etele0 i to%m i %um er u l un pr 7ni% m re *n %ee s)m(t? mul+i o meni er u %#em +i l m s ,i ei slu9e u l m s %elor ne%9i+i %olo0 ' t n ! $)n" *n-"uin+ lui 4umne7eu! s3 "us ,i s%utur t % s 8 %l"ire ! p l tul un"e er u 8 ,i i3 omor)t pe to+i? ,i pe %ei "e l m s ,i pe 2e%iorii lui Io$0 N3 rm s "e%)t unul! % re $enit l Io$ ,i 7is; 8 'tp)ne! "o mne! i t 2e%iorii ti ,i 2etele t le er u l % s %elui m re! l un pr 7ni%! ,i s3 %utremur t % s "in temelii ,i i3 omor)t pe to+i! ,i m s%p t eu "in *nt)mpl re 8 % , ! prin i%onomie "umne7ei s%! num i unul s%p 8 ,i m $enit s3+i spun0 i Io$! %)n" $7ut % 4umne7eu i3 lu t ,i 2e%iorii! 2iin" %olo *n 2 + % sei lui! pu% t $e,tmintele "e sus "e l -)t 8 %3n Orient # inele3s p)n 9os l pm)nt! , po rt (r( +ii! %um purtm noi! %lu-rii 8 ,i ,i3 rupt # in s p)n 9os0 '3 "e7(r% t ,i s3 run% t %u 2 + l pm)nt ,i 2iloso2 t pentru mo rte! ,i 7is; 8 Nu3i nimi% ! 2iule! -ol m ie,it "in p)nte%ele m i%ii mele! -ol m $oi "u%e *n -ro p0 Nimi% n3 m "us *n lume %e st ! rt t este % nimi% nu pot s%o te0 4omnul " t! 4omnul lu t! pre%um I s3 prut 4omnului , 2%utE <ie numele 4omnului (ine%u$)nt t "e %um ,i p)n *n $e %E i *ntru to te %e i s3 u *nt)mpl t lui Io$! n3 7is un %u$)nt ru *mpotri$ =i"itorului su0 At)t "e t re se teme Io$ "e 4umne7eu0 Atun%i s t n ! $7)n" % nu l3 (iruit! % i3 lu t totul! s3 "us i r l 4umne7eu0 Fost#a ntru una din zile i au venit ngerii Domnului i iat a venit i satana naintea -a( i i r *l *ntre ( ; 8 4e un"e $ii tu> 8 4o mne! %utreier t3 m pm)ntul ,i to te %ele "e su( %er ,i i t sunt "e 2 +E i l3 *ntre( t 4umne7eu "ou o r; 8 4 r i 2ost l ro(ul meu! Io$> 8 4 ! 4o mne! m 2ost ,i i3 m 2%ut %)te m $rut euE 8 EiE A 7is %e$ *mprotri$ &e > 8 Nu! 4o mne? " r m s3Hi spun %e$ 0 Cer un r7(oi m i m re %ontr lui Io$0 8 Ce $rei! m> 8 Piele pentru piele0 8 Ce $rei s spui> 8 4 0 I3 m lu t to t $ere ,i %opiii! " r el este sntos ,i so+i lui rm s snto s0 ns "3mi $oie s m tin- "e % rne lui ,i "e o sele lui ,i! s $e"em! nu te $ (lestem *n 2 +> A"i% %erut s3i "e (o l -re 0 Ce 7i%e> Omul rm s sn tos! m% r %u 7ilele0 8 4u3te! i3 7is 4umne7eu! " r de sufletul lui s nu te atingi% Ai $7ut %e este m i s%ump l om> 'u2letul0 D4e su2letul lui s nu te tin-iC0 C sufletul este mai scump dec&t tot ce e'ist "n lumea asta 0 El este m i s%ump "e%)t to te0 4e %ee *i t)t lupt pentru m)ntuire su2letului0 i $enit s t n ! %u $oi lui 4umne7eu! %u *n-"uin+ Lui! ,i l3 lo$it pe Io$! "in t lp pi%iorului p)n3n %re,tet! %u lepr0 Bo l % re n3 +i $7ut! 2ere s% 4umne7eu? %r p % rne omului ,i se 2 %e l( % 7p " ,i %ur-e s)n-e ,i 2 %e $iermi? ptrun"e p)n l os ,i n3 re le % *n $e %ul $e %ului0 Num i &)ntuitorul $in"e% t lepro,i! %um +i u7it0 Atun%i Io$! %)n" s3 $7ut lepros "in %re,tet p)n3n t lp ! %7ut l pm)nt "e "urere? ,i er ni,te -unoi *n inte % sei lui ,i el 7%e *n -unoi0 i! 2iin"% rnile *l urstur u ,i $iermii *i pro$o% u m)n%rime! -sit un %io( "e o l! un #)r(! ,i %u #)r(ul %el s%ote $iermii "in rni0 i n3 2ost (t i lui Io$ o 7i! o lun s u un n0 N3 +i %itit :rono-r 2ul lui C#e"rinos ,i lte %r+i> pte ni ,i 9umt te l3 u m)n% t $iermii "e $iu pe Io$E A, r(" t0 i nu 7i%e nimi% ,i
7

r(" ? un s%#elet *n -unoi m)n% t "e to te 9i$inele0 I r so+i lui! rm)n)n" snto s! % pe e n3 lo$it3o! % er m i sl ( *n %re"in+! se "u%e %u tr ist *n s t l %erut ,i *i "u%e %)te %e$ "e #r n0 'in-urul 9utor *i er so+i lui! sin-ur m)n-)iere! % s nu mo r "e 2o me0 V7)n" "i $olul % nu l3 (iruit pe Io$! *n%er% t prin 2emeie! %um 7i%e "umne7eies%ul Io n @ur "e Aur; DC)n" $7ut % pe st)lpul %el "e "i m nt l %re"in+ei! pe Io$! nu3l (iruie,te! l rm %e $e%#e ler- tC0 L % re> L 2emeie! %u % re (iruie,te *n r i pe A" m0 ti % 2emei e m i sl (0 i 2emei ! %)n" l3 $7ut %3l mn)n% $iermii! un n! "oi! trei! ,i to t lume spune %3i (lestem t "e 4umne7eu! % l3 uit t 4umne7eu ,i 2%ut multe rele *n inte 4omnului 8 % , 9u"e% o menii! % 9u"e% +iile lor nu3s % le lui 4umne7eu 8! tun%i 2emei *n%eput s %re "! ,i $ine l el ,i3i spune; 8 &i! omule? i t %e +i3 2%ut +ie 4umne7eul tu0 Tot i spus % 4umne7eu +i3 9ut! % 4umne7eu *i "rept0 I t %um te mn)n% $iermii "e $iu *n -unoi! +i3 lu t to t $ere ,i %opiii "e t)+i ni ,i tu nu 7i%i ni%i un %u$)nt "e #ul *mpotri$ Lui ,i nu3+i pier7i r(" re E At)t se teme Io$ "e 4umne7eu0 8 Ce este! 2emeie> 8 =i un %u$)nt "e #ul *mpotri$ lui 4umne7eu? o%re,te3L "e %e te3 ne%9it , ! ,i $ei muriE Ai u7it %est to$ r, "e $i + ! %um s3 2%ut une lt s t nei *n $reme ne% 7ului (r( tului su> I r Io$ *i spune %u (l)n"e+e! % $e"e % "i $olul $or(e,te prin -ur ei; 8 <emeie #i! 2emeieE C o ne(un $or(e,ti ,i % o 2r "e minte0 Nu sunt eu Io$ % re er m % *mpr +ii "e (o- t ,i %instit *n lume> Nu3+i "u%i minte %e %inste m $ut noi pe pm)nt ,i %)t $ere ,i %)te slu-i $e m> Apoi! %um m primit %ele (une "in m)n 4omnului! s nu primim ,i %ele rele> Au7i om % re se teme "e 4umne7eu! %)n" " "e ne% 7> 4 E D4umne7eu m3 9ut t t)t $reme? tre(uie s r (" %um ! % mul+umire lui 4umne7eu % m3 9ut t lt " tC0 i $7ut "i $olul % nu3l po te (irui0 Atun%i u $enit l el trei prieteni; Bil" "! Ho2 r ,i E"i2 7 Ameneul0 A%e,ti er u % ni,te *mpr +i "e (o- +i! (oieri m ri "in lte +ri! % re %umpr u mii "e $ite "e l Io$! miei ,i l)n0 C)n" u $enit! u *ntre( t; 8 Un"e3s %ur+ile lui Io$> Un"e este Io$> I r o menii le rt u; 8 Uite %olo *n -unoiul %el un s%#elet? *l mn)n% $iermii0 B r( lui er p)n l pm)nt ,i prul *n%)l%it "e -uno ie0 Ei u7iser "e (t i lui Io$! " r nu %re "e u %3i %#i r , 0 i u $enit "in lt + r0 C)n" u $enit l Io$! %um *l ,ti u %e om %instit er ! %e p r le ,i %e slu-i $e ! u st t %ei trei prieteni l)n- Io$ , pte 7ile ,i , pte nop+i ,i n3 putut $or(i unul0 Num i se uit l el0 i -)n"e u %e $ 2i st > Ce 2el "e (t ie lui 4umne7eu este st > i l , pte 7ile "es%#is %u$)ntul Eli2 7 Ameneul ,i! *n lo% s3l m)n-)ie pe Io$ *n rnile ,i *n "urere lui! *n lo% s3l *m(r(te7e! % er u prieteni "e lt" t ! *n%eput s3l rne s% %u %u$)ntul; 8 Io$! mi se p re % te3 rete7 t 4umne7eu pe tine % pe un %op % tomn ti%! % re nu 2 %e ro "0 4e %e3 i 9uns tu , > Ai oprit pl t $"u$elor ,i sim(ri lu%rtorilorE Ai uit t "e 4umne7euE Ai 2%ut 2r"ele-i *n inte LuiE i , mereu l3 mustr t0 L 2el ,i l "oile prieten ,i l treile 0 i $enit ,i l p trule ! unul Eli#u0 A%est $or(it pu+in m i "rept! % se teme ; D&i! nu %um$ s 2ie %ert re 4omnului pe "rept ,i m tem s $or(es% pe omul %est C0 I r Io$ *n%eput le spune lor %u (l)n"e+e; 8 4r -ii mei! prietenii mei! spre "os " +i $enit i%i ,i spre r n mie0 & i (ine 7i%e m eu -ropii! Dm m me C! ,i $iermilor! D$oi sunte+i 2r +ii ,i surorile meleC! "e%)t s $in prietenii mei s m rne s% %u %u$inte? "i% m i (ine m m)n-)i m %u $iermii ,i %u -)n"ul l -ro p! l morm)nt! "e%)t s u" "in -ur $o str %este 0
8

i le3 spus; DVoi m *n$inui+i % m oprit pl t slu-ilor ,i % m 2%ut ne"rept te0 Eu nu m l u"! " r "e$rul $oi $or(i0 Eu m 2ost t tl srm nilor ,i m i% $"u$elor! eu m 2ost o%#iul or(ilor ,i ure%#e sur7ilor ,i pi%iorul ,%#iopilor ,i m)n %iun-ilor0 Tunsur mieilor mei *n%l7it umerii sr %ilor? % l)n "e l , pte mii "e oi to t o ""e m pentru *m(r%minte l sr %i0 U, me nu s3 *n%#is l tot strinul ,i to t $ere me m so%otit %u putere s3o *mp rt l %ei ne%9i+i0 4e%i nu3i "e$r t %e $or(i+i $oi0 A"e$r t % m)n 4omnului m %e rt pentru p% tele mele! " r %ee %e m *n$inui+i $oi nu este "e$r tC0 V7)n" 4umne7eu r(" re lui Io$! "up %e3 u ple% t %ei trei prieteni ,i Eli#u s3 " t pu+in *n lturi! prut 4umne7eu *n nori ,i *n $i2or "e supr lui0 Io$ 7%e %olo "e , pte ni 9um te! num i o sele ,i inim rmsese 8 %%i % rne lui er m)n% t "e $iermi0 i %)n" $enit =i"itorul %erului ,i l pm)ntului! Io$ er %um rnit "e prietenii lui o%r)t ,i "e2im t ,i "e so+i lui ,i "e to+i0 4eo" t u"e -l sul lui 4umne7eu "in nori; 8 Io$! s%o l3te % un (r( t! i $e,m)ntul tu 8 % i3 trimis un $e,m)nt "in %el l( % 7p " 8! *n%in-e3te ,i s stm "e $or( m)n"oiE Cine 7is scoal#te> A%el %e $ s%ul to+i mor+ii l 9u"e% t *ntr3o %lipe l "e $remeE '3 s%ul t % 2ul-erul Io$! sntos % l F/ "e ni ,i 2rumos ,i $esel! s3 *m(r% t *n $e,m)ntul " t "e 4umne7eu0 i spus 4umne7eu %tre el; 8 Io$! un"e er i tu %)n" m *ntemei t pm)ntul> 'pune3mi &ie % re3i l+ime %e "e su( %er> n %e lo% lo%uie,te *ntuneri%ul ,i %e lo% re lumin > Un"e er i tu %)n" m msur t Eu mun+ii %u ,e7m)ntul %uno,tin+ei! $ile %u %umpn ,i "e lurile? %)n" m pus mrii #ot r nisipul ,i m *n-r"it m re %u nisip ,i I3 m spus; p)n i%i s st i ,i *ntru tine s se s2r)me $ lurile t le> Eu m *ntins %ri$+ul pe us% t0 Eu m 2%ut %u$)nttori pe pm)nt0 Eu m msur t -reut te $)nturilor0 Eu m *nsemn t % le 2ul-erelor su( %er0 Eu m r)n"uit n ,terile 2i relor "in %o"ri! n ,tere "o(ito %elor pm)ntului ,i o menilor0 Eu m 2%ut ori7ontul ,i r ri+ %e "e mi 7no pte ,i m *mpo"o(it %erul %u stele! %u so re ,i lun ,i lumin m "ruit 7i"irii &ele0 'pune3&i; un"e er i tu tun%i> Eu pe tine! Io$! te3 m turn t % l ptele *n p)nte%ele m i%ii t le! te3 m *n%#e- t % (r)n7 ! te3 m +esut % p)n7 ! +i3 m 2%ut inim ,i o se ,i te3 m 2%ut 2ptur &e *n p)nte%ele m i%ii t le ,i Eu m 7i"it inim t ,i m ,tiut % nu3+i $ei pier"e r(" re 0 Eu m *ntemei t inim t *ntru tine ,i %re"in+ ,i r(" re t 0 i %um! Io$! 2iin"% i ,tept t %u r(" re $enire &e ,i n3 i 7is $reun %u$)nt ru *n t)te s%)r(e ,i ne% 7uri ,i (oli! i t! Eu *+i "ruies% +ie "e %um *n inte 16/ "e ni "e $i + ? ,i $or 2i $erile t le *n"oite0 n lo% "e , pte mii "e oi! p ispre7e%e mii "e oi? *n lo% "e trei mii "e %mile! , se mii "e %mile! ,i %elel lte l 2el0 i $ei 9un-e s trie,ti p)n l l %in%ile ,i l , sele strnepot ,i $ei "ormi plin "e 7ile ,i $ei $eni l &ine s te $esele,ti %u &ine *n $e%i0 Atun%i s3 2%ut ne$7ut 4umne7eu0 i so+i lui %)n" $enit "e un"e er "us! l3 -sit sntos ,i $esel 2o rte0 i plou t 4umne7eu *n %urte lui Io$ trei 7ile ,i trei nop+i %u - l(eni "e ur! %um spune *n tr "i+ie0 A lu t Io$ mo,ii ,i $ite0 'o+i lui st t %u 2 + l pm)nt trei 7ile ,i trei nop+i! %er)n" iert re "e l el0 i i3 7is 4umne7eu lui Io$; DI rt pe so+i t ! % nu3i $ino$ t e ! %i "i $olul ispitit3oEC i iert t3o el ,i lu t3o! ,i ns%ut i r , pte 2e%iori ,i trei 2ete ,i nu er 2rumuse+e su( %er semene 2e%iorilor ,i 2etelor lui Io$0 Nu se -se u m i 2rumo,i %opii % %ei pe pm)nt0 A+i u7it %e 2%ut l Io$ 2ri% lui 4umne7eu> 4 % $ut 2ri% lui 4umne7eu! ni%i %)n" er (o- t nu s3 m)n"rit! n3 2ost spru ,i nemilosti$? ni%i %)n" i3 lu t 4umne7eu $ere ! n3 7is un %u$)nt *mpotri$ lui 4umne7eu0 I t om %u 2ri% lui 4umne7eu! % re "u%e 9ert2 un (ou *n 2ie% re se r! % ni%i %opiii lui s nu 2i -re,it lui 4umne7eu %u -)n"ul0 A+i u7it om %u 2ri% "e 4umne7eu! %um l3 *n%unun t 4umne7eu> Prin %)te l3 tre%ut *n $e %ul "e %um ,i s3 "us s se o"i#ne s% *n snul lui &vraam, l %rui strnepot er 0 I t! "e%i! %um l3 (ine%u$)nt t 4umne7euE <r +ii mei! omul % re re 2ri% "e 4umne7eu nu tre(uie s3l p7e s% nimeni s nu 2ure! s u
9

s nu 2ie %ur$ r! s u (e+i$! s u #o+! s u s nu 2 % ru0 Cel %e re 2ri% lui 4umne7eu ,i 7iu ,i no pte purure $e-#e 7 supr lui; s nu -)n"es% %e$ ru supr omului! s nu $or(es% %e$ ru %3i p% t! s nu 2 % %e$ ru %3i p% tE Cine re 2ri% lui 4umne7eu! %el se 2 %e s ntinel *ntre-ii *n+elep%iuni! *,i p7e,te su2letul ,i minte s "e -)n"uri rele! lim( s "e %u$inte rele ,i to t ,e7 re s "e lu%r *mpotri$ lui 4umne7eu0 O I'TORIOAR CU <RICA 4E 4U&NE=EU mi "u% minte "e un 2iloso2! % re $enit l 'o%r te! lt 2iloso20 i %el $e o 2emeie 2o rte t lent t0 i *n%eput s spun; D4omnule! m o 2emeie , "e 2rumo sEC Cel llt er l o m s %u un %reion *n m)n ,i #)rtie ,i tr s un 7ero0 D<emei me 3i "e ne m m re? t i%3su 2ost ministruC0 Cell lt m i tr s un 7ero0 D<emei me *i snto s % oul! n3 2ost (oln $ ,i nu3i (oln $C0 A%el m i tr s un 7ero0 D<emei me *i 2o rte *n$+ tC0 A%el m i tr s un 7ero0 D<emei me ,tie s lu%re7e lu%ruri "e men 9! s 2 % pr9ituri "e tot ne mul! (u% te l mese m riC0 A%el m i tr s un 7ero0 D<emei me ,tie s to r% (ro"erii rtisti%e! %o se 2lori! *mplete,te! 2 %e 2l nele %u m ,in s u %u m)n 0 Uite %)te t lente re 2emei me EC0 A%el m i tr s un 7ero0 L urm "u- t; D<emei me re 2ri% "e 4umne7eu ,i este %re"in%io sEC0 A%el pus un unu *n inte! pusese , se 7erouri0 Unu urm t "e , se 7erouri 2 %e un milion0 i spus; DI ! %um i3 m " t $ lor re 2emeii t le0 Nu %)n" i spus %3i 2rumo s ,i *n$+ t ,i snto s ,i ,tie multe s 2 %! pentru % " % *i lipse 2ri% lui 4umne7eu! to te er u l ")ns e- l %u 7ero! nule! nimi%EC A, se *nt mpl ,i %u (r( tul! % ,i %u 2emei %ee ,i %u ori%e om0 Po te s i( to te t lentele! po te s ,tie to te meseriile "in lume! po te s %uno s% to te ,tiin+ele lumii! " % *i lipse,te 2ri% lui 4umne7eu! *i lipse,te ,%o l *n+elep%iunii ,i omul %est nu3i (un "e nimi%0 ALT I'TOTIOAR 4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU Er un om "eprins s 2ure! m% r "e3 r 2i 2ost sr %0 4 "e un"eE Er om -ospo" r! $e 2emeie (un! %re"in%io s ,i %opii! $e (oi! $e oi! % i! por%i! $ite! psri! pm)nt! li$e7i! $ii! " r 2ost %res%ut ru l prin+ii lui! % nu er stul p)n nu m)n% %e$ "e 2ur t0 Omul %est "e multe ori $e "is%u+ii %u so+i lui0 'o+i lui (un *i spune ; 8 &i! omule! ul%iorul nu mer-e "e multe ori l p0 C%i *i ru,ine *n s t! " % te3o prin"e pe tine % 2uri? to+i or s te 9u"e%e pe tine "e %e i 2ur t! % i tot %e *+i tre(uie0 4e %e 2uri! m> 8 <emeie! eu nu pot0 P)n n3oi m i lu eu "e l %ut re (oier! "e l %ut re om! "e l %ut re propriet rE O" t er *n lun lui iulie! lun er plin pe %er senin % 7iu 0 El $enise "in + rin! ,i $7ut l nurile pline "e %li "e -r)u! 9umt+i "e -r)u! %um se %#e m *n lte pr+i0 Ce s3 -)n"it el> DCe (ine r 2i s "u% eu o %ru+ "e -r)u "in %est l mineC! % er -r)u 2rumos0 A $enit % s! pre-tit %ru+ ,i % ii! "ru-ul "e le- t snopii? pus ni,te 2)n pentru % i ,i i r( $er"e *n %ru+ ,i3n putere nop+ii! %)n" "o rme ,i p sre 8 %um 7i%e +r nul 8! lu t o %opili+ num i trei3p tru ni %u el0 Copilei *i pl%e s me r- %u t t3su %u %ru+ tot"e un 0 8 Tti%! m iei %u %ru+ > 8 Te i uE 4 r m3s 7is; 8 'ti % sE 8 NuE ,i *n%eput pl)n-e %opil 0 8 43i "rumulE Copil $re s u" %um mer- % ii! s3o plim(e t t3su %u %ru+ 0 4 r 2ost o pronie "umne7ei s% %e st ,i purt re "e -ri9 lui 4umne7eu0 A $enit omul
10

%est l 2ur t snopi *n + rin0 Un l n "e -r)u er l)n- p"ure m re ,i un "rum "e + rin pe m r-ine p"urii0 El tr s % ii %u oi,te pe un"e tre(ui s i s "e pe l n! lu t "in -ur l % i 7( l ,i le3 " t s mn)n%e0 Copili+ rm s *n % ru+0 Er lun! senin ,i se $e"e (ine l m re "ist n+0 i s3 "us pe l n omul st ! "e meserie #o+ "in %opilrie! ,i *n%eput s se uite *n to te pr+ile; ,i l st)n- ,i l "re pt ,i *n inte ,i *n poi0 'e uit , 0 4e %e se uit > C nu %um$ s 2ie $reun p 7ni% pe l n0 4 r tot %e *,i 7i%e ; DC#i r " % r 2i! %um "o rme *ntr3o %l ie! % %u3i putere nop+iiC0 n %est timp %opili+ se uit "e l %ru+ %um t i%3su se uit *n to te pr+ile! ,i *n%olo ,i *n%olo ,i se minun e *n minte ei 8 %opii n i$i 8 "e %e se uit t i%3su , > 4up %e s3 *n%re"in+ t el % nu este nimeni ,i nu3l $e"e nimeni! lu t %)+i$ snopi "e -r)u ,i $enit l %ru+0 Copili+ ! prin % re $or(it 4u#ul '2)nt! *ntre ( pe t i%3su; 8 Tti%! m t i uit t %e$ E 8 4r -ul t tei! " r %e3 m uit t> 8 & t i uit t %e$ E Te3 i uit t *n to te pr+ile! " r i uit t s te ui+i ,i *n susE 8 Cum i 7is> 8 & t *n sus "e %e nu te3 i uit t> 4 r %opil n3 7is % s3l mustre pe t tl ei0 E %re7ut % po te , 3i (ine! " % se uit *n to te pr+ile! s se uite ,i *n sus0 4 r l3 %ost t pe om 2o rte mult0 8 Cum! %um i 7is> 8 Tti%! eu m %re7ut % tre(uie s te ui+i ,i *n susE i t)t l3 %ert t 2ri% lui 4umne7eu pe om! % lu t snopii! i3 "us *n poi ,i 2%ut %l i ? $enit! *ntors % ii! pus 7( l l % i! ,i pus %opili+ *n %ru+ ,i %u %ru+ -o l s3 *ntors % s0 C)n" $ine % s! 2emei ,ti % nu $ine ni%io" t %u -olul0 Ori 2ur (ost ni! ori popu,oi! ori -r)u! ori lt%e$ ! el $ene *n%r% t0 l $e"e! "e " t st m i er u "ou3trei %e suri p)n3l 7iu! % $ine %u -olul; 8 &i! omule! " r %e i p+it> Ce3 i p+it> 8 <emeie! %)te 7ile $oi $e nu m i 2urE 8 Ce3 i p+it> Bine +i3 2%utE Te3 prinsE 8 e %re"e % l3 prins0 Hi3 m spus eu +ie0 A, -ospo" r l 2ur tE 8 &i 2emeie! nu m3 prins nimeni0 8 Nu %re"0 Te3 prinsE 4e %e3 i $enit %u -olul> 8 Nu m i 2ur %)te 7ile oi $e E 8 4 r %e3 i p+it> El r t %opili+ ,i 7i%e; 8 4in % u7 %opilei0 8 4 r %e +i3 2%ut %opil > 8 4in % u7 ei nu m i 2ur *n $e %ul $e %ului0 C%i $or(it 4u#ul '2)nt prin -ur ei0 8 4 r %e3 7is %opil > 8 Eu m3 m "us pe l n 8 %um *i o(i%eiul meu 8! ,i3n inte "e *n%epe %r snopii m uit m; *n st)n- ! *n "re pt ! *n%o %e3n%olo0 Copili+ m $e"e "e l %ru+ ,i %)n" m $enit m3 *ntre( t; DTti% ! m t i uit t %e$ ? i uit t s te ui+i ,i *n susC0 Atun%i m3 m -)n"it %)t sunt "e ne(un0 4umne7eu *mi $or(e,te prin -ur %opilei! % tre(ui s m uit m i *nt)i *n sus? % " % m uit m *n sus! nu m i er ne$oie s m uit l "re pt ! l st)n- ! s u *n inte! % "e o%#iul %el "e sus nimeni nu se po te p7i0 O%#ii lui 4umne7eu 8 %um spune 'olomon 8 sunt "e milio ne "e ori m i lumino,i "e%)t so rele ,i nu este lo% un"e nu %er%ete 7 tot,tiin+ lui 4umne7eu0 Cum 7i%e ,i Apostolul; D$tiina lui Dumnezeu strbate pn la desprirea du)ului de a sufletului! nu num i p)n l "espr+ire trupului "e su2letuluiC0 Omul este i%o n Pre s2intei Treimi0 El re minte! %u$)nt ,i "u#0 4u#ul %el *n %#ip "e r 7e
11

"e lumin! % re3i *n inim! %u %est omul *i m i m re "e%)t *n-erii? % *n-erii nu s3 u 2%ut "up %#ipul ,i sem n re lui 4umne7eu! %i num i omul0 Omul este i%o n $ie '2intei Treimi pe pm)nt! re minte! %u$)nt ,i "u#0 &inte este %#ipul T tlui! %u$)ntul este %#ipul lui :ristos! i r "u#ul %el "e $i + 2%tor este %#ip l 4u#ului '2)nt0 A%est "u# "e $i + nu3i "u#ul %u % re $or(im! %est este slu- min+ii ,i re lt2el "e %u$)nt0 I r %el este un "or -)n"itor! st *ntre minte ,i *ntre %u$)nt ,i %ir%ums%rie 8 re *n sine 8 ,i pe minte ,i %u$)nt! "up '2)ntul @ri-orie P l m ! pre *n"umne7eitul l minte0 4e%i p)n %olo str( te ,tiin+ lui 4umne7eu! p)n l "espr+ire "u#ului "e su2letului ,i nimeni nu po te s se s%un" %u $reun -)n" "e l tot,tiin+ =i"itorului0 A%est 4u# '2)nt l3 %er%et t pe %est om %u 2ri% lui 4umne7eu ,i s3 -)n"it; D4e %um *n inte nu $oi m i 2ur *n $e%i! %)t $oi tri0 B ! m s m "u% s m mrturises% ,i s3mi 2 % % nonul pentru %)te m 2%ut *n $i + ! % " % m m i "u% l 2ur t tre(uie m i *nt)i s m uit *n sus0 i " % m uit *n sus mi3e "estul t)t! % s nu m i pot 2ur *n $e%ii $e%iilor! % "e o%#iul %el "e sus nimeni nu se po te p7iC0 I r,i $ spun; "nceputul "nelepciunii este frica Domnului0 E este temeli tuturor 2 ptelor (une0 nelepciunea are dou capete. primul este frica de Dumnezeu i cel mai de sus este dragostea de Dumnezeu, % to t 2 pt (un se *n%epe "in 2ri% lui 4umne7eu ,i se termin *n "r -oste lui 4umne7eu! % re este le-tur "es$)r,irii ,i %e m i *n lt 2 pt (un0 4umne7eu %el *n%#in t *n Treime! Printele! Cu$)ntul ,i 4u#ul '2)nt! Treime %e "e o 2iin+ ,i ne"espr+it ,i Pre %ur t Lui & i% ,i to+i s2in+ii s ne 2ie *n 9utor! s nu uitm 2ri% lui 4umne7eu ,i s p7im porun%ile Lui0 Amin0 '<ATURI 4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU <ri% "e 4umne7eu nu te l s s mn)n%i mult0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s mn)n%i "e 2rupt *n 7ile oprite0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s 2 %i $reun p% t *n posturi s u l 7ile m ri! s u s nu p7e,ti %ur+i ! % re este r)n"uit ,i pentru %ei %stori+i0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s *n9uri0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s te r7(uni pe %ine$ 0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s %)n" i $7ut om sr %! s3l l ,i! s nu3l 9u+i0 <ri% "e 4umne7eu *+i "u%e minte "e mo rte! "e 9u"e% t! "e -#een! "e i "! "e r i! "e *mpr+i %erului! "e sl $ "rep+ilor0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s $or(e,ti "e ru! nu te l s s %le$ete,ti! nu te l s s spui min%iuni0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s te m)n"re,ti! s te tru2e,ti0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s i 7 $istie0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s i ur pe %ine$ ! s u pi7m! s u in$i"ie! s u r)$n re 0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s te r7(uni pe ltul! s3i 2 %i ru0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s $or(e,ti "e ru! s %le$ete,ti! s spui min%iuni! s -lume,ti! s r)7i s u s os)n"e,ti pe ltul0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s 2ii iu(itor "e rt re! s i "orin+ "e pl%e o menilor! s i sl $ "es rt! s i 2+rni%ie! s i $i%lenie *n tine0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s 2ii iu(itor "e sine! s trie,ti *n nesim+ire0 <ri% "e 4umne7eu nu te l s s p%tuie,ti ni%i %u $e"ere ! ni%i %u u7ul! ni%i %u mirosul! ni%i %u -ustul! ni%i %u pipire ! ni%i %u *n%#ipuire 0 <ri% "e 4umne7eu te p7e,te "e uit re! "e ne,tiin+! "e tr)n"$ie! n3 m %)n" $ spune tot l iul *ntuneri%ului0 <ri% "e 4umne7eu este %ee % re te p7e,te s 2ii s2)nt %u trupul ,i %u su2letul0 i %e st nu3i num i l %lu-ri! 2ri% "e 4umne7eu "eopotri$ lu%re 7 ,i l %re,tinii "in lume ,i l %ei 2ierosi+i lui 4umne7eu *n slu9( %lu-riei0 <ri% "e 4umne7eu pe preot *n '2)ntul Alt r *l 2 %e ser 2im0 'lu9e,te %u 2ri% "e 4umne7eu! ( - "e se m s nu -re, s% o e%tenie! %u '2intele T ine! %u m)inile! l '2)nt Pros%omi"ie! s nu %um$ s i( $reun -)n" *n timpul Litur-#iei0 <ri% "e 4umne7eu! %)n" i $7ut omul ne%9it! te "u%i si3l 9u+i! te "u%i si3l m)n-)i! te "u%i ,i3l s2tuie,ti0 ntot"e un 2ri% "e 4umen7eu *+i este po$+uitorul %el m i (un0 i "e %ee to+i
12

'2in+ii Prin+i l u" 2ri% lui 4umne7eu0 4e%i %el m i *n+elept om "in lume este %el % re se teme "e 4umne7eu0 Ai u7it %e spune Ps lmistul; Fericit brbatul, care se teme de Domnul, c ntru poruncile Lui va fi foarte( 4E'PRE PA=A &INHII Ls2 turi " te unor stu"en+i teolo-iM <iin"% 2ost $or( ! s $or(im %e$ "espre p 7 min+ii0 Eu! p%tosul! %)n" *n%ep s $or(es% "espre ru-%iune min+ii s u "e p 7 min+ii! mi3i ru,ine ,i mi3i -reu s $or(es%! % $or(es% "espre %ee %e nu m0 C 7i% '2in+ii Prin+i % nimic nu#i mai srac dec&t mintea aceea care filosofeaz pentru fapta bun, neav&nd lucrare 0 Eu sunt %el %u mus% pe %%iul! % $re u s $or(es% %ele %e nu 2 % ,i ni%io" t nu m 2%ut0 4 r eu %re" % $ $or 2i "e 2olos %este *n "rumul pe % re $e+i mer-e0 <iin"% $i + %e st este o lupt! %um spune l Io$; % lupt i o ispit este viaa omului pe pmnt ,i *n %e st lupt ,i ispit! *n 2ie% re %lip este ne$oie "e is%usin+0 Cum spus ,i m rele Apostol P $el; n lupta aceasta grea i mare, avei nevoie de rbdar i %elel lte0 i este pre "e ne$oie! pentru % $ "u%e+i *ntre strini! %olo un"e $ "u%e+i! *nt)lnin"u3$ %u o meni "e lt %re"in+; protest n+i ,i % toli%i ,i %ut re000 i % orto"o1! pentru % s3+i p7e,ti su2letul %ur t! o lu%r re m i pre7ent ,i m i puterni% "e%)t p 7 min+ii nu $ 2i0 P 7 min+ii re t)t le-tur %u ru-%iune min+ii! % ,i trupul %u su2letul0 4e l p 7 min+ii putem tre%e ime"i t l ru-%iune min+ii0 i toto" t! *n p 7 min+ii intr multe lu%rri "u#o$ni%e,ti0 '2)ntul Isi#ie 'in itul spune , ; Nimeni nu va scpa de cpeteniile tartarului ( mi3 "u% minte "in <ilo% lie 8 fr de paza minii, mcar de ar fi c&t de mare filosof i c&t de mare "nelept "n lume0 Ce este p 7 min+ii! "up *n$+tur '2in+ilor Prin+i> Este o lu%r re pre7ent! 2o rte u,o r ,i n3 re ne$oie "e pre mult ostene l! "e%)t num i "e 2ri% lui 4umne7eu0 E se n ,te %#i r "in 2ri% lui 4umne7euE I r 2ri% "e 4umne7eu se n ,te "in %re"in+ *n 4umne7eu0 C "umne7eies%ul Printe & 1im spune; Cel ce crede se teme$ Eu nu m ni%i o pri%in s m tem "e %ine$ ! " % nu %re" %3i "e 2 + 0 I r %)n" %re" % 4umne7eu este "e 2 +! m temE 4e%i! i t %um din credina "n Dumnezeu se nate frica de Dumnezeu$ ar din frica de Dumnezeu se nate trezvia ateniei, s u p 7 min+ii! s u 2erire min+ii "e l p% t! s u pri$e-#ere min+ii0 C)n" u7im l '2in+ii Prin+i; p 7 min+ii ,i tre7$i ten+iei! lini,te min+ii! 2erire min+ii! pri$e-#ere min+ii s u to te %ele ! este %el ,i lu%ru0 Este , %um m 7i%e; p)ine! (u% t "e p)ine! 2elie "e p)ine? " r tot "e p)ine este $or( ! num i su( lte %u$inte0 Paza minii, "up *n$+tur '2in+ilor Prin+i! const *n %e st ; "n a ne trezi cu mintea, "n a ne "mpotrivi pcatului cu mintea i "n a chema pe )Doamne isuse$$$*, prin rugciunea minii$ Ve7i %)t le-tur re ru-%iune min+ii %u p 7 min+ii> C nu3i "e3 9uns s m tre7es% eu; DCe 2 % eu %um este (un> Ce -)n"ses% eu %um este (un> Ce inten+ione7 eu %um este (un> Ce %u-et eu %um este (un>C ' u; DCe le-ere 2 % eu supr %estui %u-et este (un>C N3 9un-e t)tE Ci *n" t mi3 " t putere Pre s2)ntul 4umne7eu s3mi stp)nes% pornirile "in $olni%i "e sine s u "e sine stp)nire 0 Nu $e7i %e spune *n Ps ltire> Doamne, cci cu arma buneivoiri ne#ai ncununat pe noi( n" t %e ne3 m tre7it! sim+im %u minte " % se propie un p% t "e minte s u un -)n" ru? % ori%e -)n" ru este % un , rpe -)n"itor! "i% un "i $ol0 i *n" t %e l3 m sim+it % se propie! s ne *mpotri$im! %u rm (unei$oiri L%u $oin+ M ne *mpotri$im s nu3l primim! %%i $em %e st putere0 4 r puterea noastr este slab i tria noastr neputincioas, %um spune l #irotonie0 i
13

tun%i %e3i "e 2%ut> Ne tre7im! "up putere no str? s $ " 4umne7eu % $oin+ no str se mi,% spre (ine ,i ne *mpotri$im p% tului0 i ne-re,it ,i +inem le-tur %u 4omnul! %#em)n"u3L prin ru-%iune D4o mne Iisuse000C0 4 r nimeni s nu se ( 7e7e pe tre7$i s s u pe $oin+ s ! %3i t re *mpotri$ p% tului! % rm)ne 2o rte! 2o rte *n,el tE Pentru %! ne-re,it! $oin+ no str ,i tre7$i no str tre(uie s 2ie *ntrit "e 4omnul nostru Iisus :ristos0 4e %ee ne trezim, ne "mpotrivim cu voia de sine stp&nitoare i chemm pe )Doamne isuse$$$*$ A%este trei st u ne"e7lipite un "e lt0 Pentru % " % nu %#emm pe D4o mne Iisuse000C! nu reu,im s ne "esprtimim *n ni%i un 2el %u minte 0 C El ne3 spus *n E$ n-#elie; /mnei ntru *ine i u ntru voi, c fr de *ine nu putei face nimic( Cl rE C)eam pe Domnul n ziua necazului i te va izbvi, %um spune Ps lmistul0 ' u; &uz#te Domnul n ziua necazului i %elel lte0 4 %3L %#e m pe 4umne7eu! El ne 9ut0 A, ,i tu0 i tre7$i no str3i (un ,i $oin+ no str % re se *mpotri$e,te rului! " % este 9ut t "e " rul ,i putere lui 4umne7eu0 Chemarea numelui Domnului s nu "nceteze, % 7i%e postolul; 0ot cel ce va c)ema numele Domnului se va mntui( A%um m i este ,i p tr lu%r re; Ne trebuie smerenie% ' ne tre7im %u minte ! s ne *mpotri$im p% tului %u minte ! s %#emm pe D4o mne Iisuse000C ,i s $em m re smerenie inimii ,i %uno,tin+ "e sine! 2iin"% ne luptm %u "emonii %ei m)n"ri0 4 E C *n" t %e se ri"i% *n noi prere "e sine! s u *n-)m2 re ! s u %inste "e sine! *n" t ne prse,te 4omnul ,i ne l s *n propriile no stre puteri; DI s $e"em %e i s 2 %i tu 2r &ine>C C i3 spus o re%)n" lui Isr el; - nu iei la rzboi fr *ine1 tii %e3 p+it %)n" ie,it l r7(oi %u moreii! 2r s %#eme 9utorul lui 4umne7euE A%e st *n"r7ne l 8 s 7i%em , 8! s u seme+ie "e %u-et! s u %ute7 n+ "e sine omului "e se (i7ui pe tre7$i lui ,i pe putere lui "e $oin+! este i7$or)t "in iu(ire "e sine0 E-oismulE A"i%! "up %um r t "umne7eie,tii Prin+i! "in m m tuturor p% telor! % re este iu(ire "e sine0 C din iubirea de sine se nate i m&ndria i trufia i semeia i celelalte$ 4in iu(ire "e sine se n ,te m i *nt)i; mil "e sine! %ru+ re "e sine! *n"rept+ire "e sine! mul+umire "e sine! tr)m(i+ re "e sine! l u" "e sine! pl%ere "e sine! prere "e sine0 Apoi; *n%#ipuire "e sine! sim+ire "e sine D% sunt %e$ EC! *n-)m2 re "e sine! %inste "e sine! *n%re"ere *n sine! re7em re pe sine! %este u o mul+ime "e r mi2i% +ii0 Apoi $ine mo rte min+ii ,i omor)re su2letului! m i *nt inte "e mo rte trupului 8 "i% nesim+ire inimii 8! "up % re pl)ns '2)ntul 'imeon Noul Teolo- to t $i + ! pre%um m -sit3o l D'% rC0 Nesim+ire nu num i % omo r su2letul! %i omo r m i *nt)i p rte pri$ito re! "i% pe minte? nesimirea este moartea minii i omor&rea sufletului mai "nt&i de moartea trupului$ 4 % i3 i omor)t o%#iul! i *ntune% t trupul0 A, ,i su2letul! prin minte mo re? ,i "e i%i *n inte "i $olul pus stp)nire peste to te puterile su2letului0 A%e st se *nt mpl %)n" omul re *n%re"ere *n sine ,i *n putere lui "e tre7$ie ,i %)n" 7i%e; DAE eu sunt om *n+elept0 Ce s m m i ro-! %e s m i st u *n -enun%#i! %e s m i %#em pe Iisus! "o r eu ,tiu s m p7es% "e p% tE Pi eu nu ,tiu %e3i p% t>C C)n" $e"e 4umne7eu *n su2letul nostru %e st *n%re"ere ,i re7em re pe sine ,i %ute7 n+ "e sine! ne l s *n m)n "i $olilor0 Atun%i ispit ne r t %)t putem! 2r " rul lui 4umne7eu ,i 2r mil Lui0 4e %ee ! su2letul nostru *n to t %lip -re,e,te lui 4umne7eu0 + avei convingerea aceasta c nu e'ist clipa c&nd nu m&niem pe Dumnezeu$ i pentru % nu este %lip %)n" nu m)niem pe 4umne7eu! nu este %lip %)n" nu $em ne$oie "e 9utorul Lui0 'u2letul! ne-re,it! *n" t %e -re,e,te %u minte ,i %u ori%e pornire spre p% t! tre(uie s ler-e %u umilin+ l 9utorul lui 4umne7eu! s %e r mil! iert re ,i 9utor *mpotri$ ispitei0 C! " % %ute 7 pe "e,tept%iune lui! 7i%)n"; DAE eu ,tiu multe! eu pot multeEC! u7i %e spuneN '%riptur ! l 'olomon; Cel ce se ncrede n sine, va cdea cdere "alnic( Pentru %e> Te3 i *n%re7ut *n sine? nu m i i ne$oie "e 4umne7euE DPot ,i eu %e$ EC i tun%i 4umne7eu *+i r t %e po+iE C 2r El nu putem nimi%0 i l tre7$i ten+iei este m re ne$oie s sim+im *n 9urul nostru
14

9utorul lui 4umne7eu! "e % re $em ne$oie *n 2ie% re %lip0 n '2)nt '%riptur se spune , ; Fata 2abilonului, ticloasa 8 ,i spune m i "ep rte! %um %)ntm DL r)ul B (ilonuluiC 8! fericit este care va apuca i va lovi pruncii ti de piatr LPs lm 1FI! O35M0 I t pe %ine 2eri%e,te 4u#ul '2)ntE Pe %el %e i 2iii 2etei B (ilonului ,i3i tr)nte,te "e pi tr0 T)l%uire '2in+ilor Prin+i "in <ilo% lie este , ; < t B (ilonului este minte no str0 Cu$)ntul ( (ilon *nse mn D meste% reC0 <iin"% minte no str purure este meste% t %u -)n"uri (une ,i rele! o nume,te D2 t B (ilonuluiC! ns%ut "in meste% re! %om(in t %u meste% re 0 I r 2iii 2etei B (ilonului sunt -)n"urile min+ii! % re le n ,te e 0 i %ine3i 2eri%it> A%el % re3i tre 7 %u minte ,i! %um $e"e % s3 ns%ut "in minte un %opil 8 un -)n" ru 8! *l i "e pi%io re ,i3l " "e pi tr :ristos0 Cum +i3 $enit un -)n" ru *n minte 8 *n+ele-i> 8! "3l "e pi tr :ristos; D4o mne Iisuse :risto se! <iul lui 4umne7eu! miluie,te3m pe mine! p%tosulEC0 Vine un -)n" "e %ur$ie; D4o mne Iisuse000C! "3l "e pi trE Vine un -)n" "e m)n"rie! "3l "e pi trE Vine un -)n" "e tru2ie; D4o mne Iisuse000C? un -)n" "e $i%lenie; D4o mne Iisuse000C? un -)n" "e 7 $istie; D4o mne Iisuse000C0 Tr)nte,te3i "e pi tr pe prun%ii %e,ti i D2etei B (ilonuluiC 8 "i% %u-etele rele le min+ii 8 "e %)n" sunt prun%i0 A"i% u%i"e p timile "in tine %)t sunt mi%i! % pe urm sunt mult m i -reuE Pe %e,ti prun%i i 2etei B (ilonului *i omo r " rul ,i putere lui :ristosE :ristos '3 numit *n '2)nt '%riptur "e trei ori pi tr; 3iatra cea din capul ung)iului, pe Care n#au bgat#o n seam ziditorii! 3iatra cea nefcut de mn, Care se taie din munte, "espre % re se spune l 4 niil? ,i 3iatra, stnca din care a ieit apa, cnd 2ost lo$it "e &oise! sim(oli7n" %o st lui :ristos "in % re ie,it s)n-e ,i p0 n :ono-r 2ul e$reies% m %itit $i + lui &oise! tr "us "e Is i R%%iune! un m re r (in % re trit *n se%olul tre%ut0 A murit "emultE i l ")n,ii se s%rie! m% r % r tre(ui s tre % ,i *n tr "i+i orto"o1! % o teolo-umen 8 ,ti+i! nu % o "o-m 8! % &oise! %)n" lo$it st)n% l R 2i"im 8 m 2ost %olo l 'in i ,i m (ut p 8! *nt)i ie,it s)n-e! 2iin"% lo$it3o %u *n"oi l0 Pentru *n"oi l pe % re $ut3o &oise tun%i! l3 mustr t 4umne7eu ,i nu murit *n pm)ntul 2-"uin+ei0 El nu 7is; DAs%ult! Isr ele! "in pi tr st i s (ei pEC! %i 7is st2el; &u doar din piatra aceasta am s v scot ap, 4umne7eu i3 spus ime"i t; D&oise! "e %e nu &3 i pre sl$it *n inte 2iilor lui 4umne7eu> &u doar din piatra asta(((,C D4e %e n3 i 7is; "in pi tr %e st 4umne7eu $ $ "p pe $oi>C Apoi &oise! 2iin" %ert t "e 4omnul! lo$it "ou o r! 7i%)n"; DAs%ult Isr eleE 4in pi tr st 000EC A lo$it ,i ie,it p0 4 r este ,i3o t in m re %e st ! % *nt)i ie,it s)n-e ,i poi p0 C%i ,i "in %o st lui :ristos ie,it *nt)i s)n-e ,i poi p0 I t %um *n%#ipuit st)n% R 2i"im! %o st lui :ristos0 A%um s re$enim l tre7$ie! % s nu ne pier"em *n "is%u+ie! % %u$)ntul nostru tre(uie s tr - %tre mi9lo%0 Noi! " % ne *n%re"em *n sine ,i *n putere no str "e $irtute! "e *n+ele-ere ,i "e 2iloso2ie! m i *nt)i mire sm 4u#ului '2)nt nu m i este %u noi0 n" t %e 4u#ul '2)nt simte o mi% li%rire m)n"riei! se 2ere,te ,i3l l s pe om *n propriile s le puteri0 i tun%i $e"em % m 9uns l %"ere0 Ori %u minte ! ori %u %u$)ntul! ori %u lu%rul 8 ori 4o mne 2ere,te 8 %"ere % re ne "esp rte pre t re "e 4umne7eu0 I r %ine re lu%r re tre7$iei! tre(uie s 2ie tre 7 ,i *n pri$in+ st 0 Nu3mi *n% pe mie *n putere s m tre7es%! % s m lupt %u p% tul0 & tre7es%! " r l %#em pe D4o mne Iisuse000EC Le-e so(orni%e s% Biseri%ii %e st este; s m tre7es%! s m *mpotri$es%! s %#em pe D4o mne Iisuse000C0 Ast este lu%r re tre7$iei ten+iei0 C D2 t B (ilonuluiC 8 "i% minte no str! "e % re m mintit m i *n inte 8 n ,te mereu prun%i0 i n ,te prun%i ri 8 -)n"urile releE Noi s3i lum! s3i tr)ntim "e pi tr :ristos ,i s3i s2r)mmE 4u#ul '2)nt tun%i ne 2eri%e,te; Fericit este care va apuca i va lovi pruncii ti de piatr( n momentul %)n" un -)n" ru l3 m lo$it "e pi tr :ristos! m u%is un prun% l 2etei B (ilonului0 Ne 2eri%e,te pentru %e st 4u#ul '2)nt! % nu m n"9"uit s3l u%i"em noi! %i l3 m " t "e pi tr :ristos0
15

Ai u7it % spune *n '%riptur , ; n diminei am ucis pe toi pctoii pmntului, ca s pierd din cetatea Domnului pe toi cei ce lucreaz frdelegea1 Ai u7it %)n" tre(uie u%isi p%to,ii 8 "i% -)n"urile rele> n "imine+iE @)n"urile p%to se rs r "in minte! % m i *n inte prun%ii 2etei B (ilonului % re se n s% "intr3*ns 0 i nu r t '%riptur s3i u%i"em %)n" r 2i pe l mi 7 s u se r 0 Ci! %)n" u rsrit! *n "imine+i u%i"e pe p%to,ii pm)ntuluiE @)n"urile p%to se! %um u rsrit *n minte ,i im -in +ie! tre(uie u%ise prin ru-%iune lui Iisus! ca s pierzi din cetatea Domnului ' %et te este su2letul 8 pe toi cei ce lucreaz frdelegea( 4 % m u%is pe p%to,ii pm)ntului! "i% -)n"urile p%to se! %)n" rs r "in minte! m pier"ut "in %et te 4omnului pe to+i %ei %e lu%re 7 2r"ele-e 0 C "o r prin -)n"urile ptim ,e $in 2 ptele ptim ,e0 C 7i%e "umne7eies%ul Printe & 1im; -tpnete#i gndurile, o, mona)ule1 C dac nu#i stpneti gndurile, ndat vei a"unge s nu poi stpni lucrurile1 Tot p% tul "e l -)n"uri $ine0 i tun%i! " % u%i"em pe p%to,ii "in %et te 4omnului *n "imine+i! m %ur+it %et te ! % re este su2letul nostru0 '2)ntul 4i "o# l <oti%eii 7i%e , ; D&inte %e iu(ito re "e :ristos! primele rsriri le p% tului nu le prime,teC0 Cine iu(e,te pe 4umne7eu! %um se tin-e "e minte lui un -)n" ptim ,! 7i%e; D4o mne Iisuse000C0 C#e m &)ntuitorulE Pentru %! " % nu L3 r %#em ! st "e $or( %u -)n"ul %el ptim ,! se *n"ul%e,te %u el ,i! "up %e s3 stur t "e *n"ul%ire! *,i "u%e minte; D&i " r -)n"urile %este sunt p%to se! tre(uie s 7i% D4o mne Iisuse000C! % uite! m3 u s%os "in ,e7 re %e (un ,i m3 u run% t *n -)n"uri spur% teC0 4umne7eies%ul Printe E2rem 'irul 7i%e , ; Cnd stai la rugciune i primeti gnduri spurcate, eti asemenea unei mirese care curvete de faa cu mirele su( '3 lo-o"it %u mirele! ,i pe urm! po2timE 't ,i se *mpreun %u ltul "e 2 + %u mirele0 Ct "e ur)t este mire s %e st mirelui su! %)n" $e"e % e *l tr"e 7 %#i r *n 2 + lui0 I r 4umne7eu! C re $e"e to te! $e"e % noi! *n $reme ru-%iunii! primim -)n"uri spur% te! ,i su2letul nostru! *n lo% s le *mpie"i%e prin ru-%iune %u :ristos! se *mpreun %u "i $olii ,i %ur$e,te *n 2 + Lui0 i tun%i Apostolul P $el ne spune; 4#am logodit pe voi mireas unui *ire fr de moarte! i tare mi#e fric de voi s nu se poticneasc inimile voastre, precum a vei de satana n rai( Cl rE 4 % ne3 m *mpreun t %u p% tul *n 2 + lui 4umne7eu! %u "i $olii ne3 m *mpreun t! nu %u :ristosE i tun%i! &irele :ristos 7i%e; DI t! mire s &e 8 su2letul nostru 8 s3 *mpreunt %u "i $olii ,i i se p re % se ro - &ieE 't l ru-%iune ,i %ur$e,te %u "i $oliiEC C tot -)n"ul ptim , " %3l primim! suntem meste% +i %u "i $olul %elei p timi ,i ne "u%e *n -#een 0 =i%e ,i '2)ntul Isi#ie; ,n vremea rugciunii minii, se "ncaier la lupta trei mini- mintea +fintelor Puteri, mintea drceasc i mintea omului$ &inte omului st *n mi9lo% ,i el re t)t putere "e stp)nire "e sine! *n%)t! to te puteriile *ntuneri%ului " % r $eni! nu pot s3l %l tine0 4e %ee 7is '%riptur ; Dumnezeu l#a zidit pe om i l#a lsat n mna sfatului su( I r *n 7iu 9u"e%+ii ne $ %ere so%ote l0 Noi $om 7i%e; DN3 m putut! 4o mneEC DN3 i $rutE Eu te3 m *n7estr t %u putereC0 C nici "ngerii nu#l silesc pe om la fapta cea bun i nici diavolii nu#l pot sili la cele rele$ At)t putere lu t s t n *n r i! %)n" *n,el t pe E$ ! s %l tine pu+in putere %u-etto re omului! "i% s3l *m(ol"e s% prin -)n" s 2 % rul! " r nu s3l sile s%0 Po te $om 7i%e *n 7iu 9u"e%+ii; D4o mne "i $olul m3 "us l 2emei %ut reEC 4i $olul po te s 7i% tun%i; D4o mne! s3mi "u% m rtoriE Cine m3 $7ut %3l "u%e m "e m)n pe om>C D&3 "us "i $olul l %r),mC! 7i%e ltul0 Atun%i "i $olul rspun"e; D4o mne! s3mi r te m rtoriE A $7ut %ine$ $reun "i $ol "u%)n" pe om l %r),m>C D4o mne! m3 "us "i $olul *n %ut re lo%C0 I r "i $olul *i po te 7i%e; D4o mne! el 2ost prost ,i iu(itor "e sine! iu(in"u3,i 2iin+ lui ,i s3 ls t (iruit "e p timi0 Eu i3 m " t *n -)n" ,i el s3 "us0 i '2intele Puteri i3 u " t *n -)n" s 2 % (ine ,i nu s%ult tC0 4e%i mintea omului st "ntre +fintele Puteri i cetele diavoleti$ i *n" t %e el simte %3l ispites% "i $olii "in st)n- ! le r- l Iisus prin ru-%iune ,i tun%i se (u%ur '2intele Puteri ,i (iruin+ 3i "e p rte no str0 I r " % $om st "e $or( %u -)n"urile ,i ne *n"ul%im "e ele! tot timpul stm "e $or( %u "i $olul0 4e %ee ! *n P teri% ni%i nu se m i spune p tim! %i; DCut re s3 lupt t
16

%u "i $olul %ur$iei! s u %u "i $olul m)niei! s u %u "i $olul lene$ieiC! % tot p% tul este un "i $ol0 '2)ntul Io n @ur "e Aur 7i%e; D& re po2t ! m re "i $ol este p% tulC0 i '2)ntul E2rem spune; DC)te p% te re omul *n minte ,i *n inim ! t)+i "i $oli re *ntr3*nsulC0 I r '2)ntul & r%u As%etul; D<o rte se siles% "i $olii s ne *n$e+e s nu %re"em % $em "i $oli *n noiC! " r 7i%e; DC)te p timi $em! t)+i "i $oli $emEC <ie% re p tim este un "i $ol0 A"i%; mndria, semeia, slava deart, frnicia, trufia, viclenia, zavistia, pizma, in$i"i ! r)$n %e re ! m)ni ! iu+ire ! ner(" re ! nere%uno,tin+ ! %)rtire ! rpire ! nemul+umire 2 + "e (ine2 %erile lui 4umne7eu s u le pro pelui! +inere "e minte rului! $or(ire "e ru! %le$etire ! min%iun ! -lum ! r)sul0 ' u m i "ep rte; iu(ire "e rt re! "orin+ "e r7(un re! sl $ "e, rt! lu"ro,eni ! iu(ire "e sine %u tot l iul ei! ,i pot s spun %e suri *ntre-i ,i nu termin ni%i %ee %e m i +in minte "in mul+ime p% telor *ntuneri%ului0 i i t! t)+i "i $oli $em *n noiE Cine po te 7i%e; DAE 4 r nu sunt , p%tosE 'unt "e t)+i ni *n mnstire! %u muieri n3 m trit! ni%i n3 m ,tiut %e3i 2emei C0 i noi suntem pre %ur$ ri *n to t %lip ! %%i %u -)n"ul ,i im -in +i -re,im 7iu ,i no pte E Pentru % 7i%e "umne7eies%ul printe E2rem 'irul; Nu m aruncai "n negri., fraii mei, pentru pcatele cu g&ndul, c ar fi mici/ Nu3s mi%iE :ristos! n+elep%iune ,i Cu$)ntul lui 4umne7eu! ne3 rt t ,i so%otit pre %ur$ie *ntru po2t "e 2emeie ,i u%i"ere *ntru ur "e 2r te0 i %ele se 2 % %u -)n"ul0 I t! m 2 % u%i- , ,i pre %ur$ r *n to t 7iu 0 i poi! %)t po%in+ *mi tre(uie> Le-e 4 rului! s u : rului! %)n" $enit! s%os p% tul "in r"%in! nu $enit s %ose s% p% tul "e "e supr ! %um "m %u %o s ,i r"%in rm)ne0 A, 2ost Le-e Ve%#e; s nu 2uri! s nu "es2r)ne7i! s nu u%i7i! s nu 2ii mrturie min%ino s000 0egea 1eche oprea pcatul din lucrare0 0egea 2arului, %)n" $ine! scoate pcatul din rdcin, c pofta#i rdcina pcatului$ - nu pofteti femeia aproapelui(((, %um spune porun% 7e%e ! % e,ti pre %ur$ r0 i tun%i smul-i p% tul "in r"%inE C "e l po2t $ine p% tul0 '%o te (urui n "e un"e porne,te e E i %u %)t Le-e : rului este m i "es$)r,it! %u t)t tre7$i ten+iei tre(uie s "e se m omului s3,i p7e s% minte 0 C omului i se pare c este curat, dac n#a fcut pcatul cu lucrul$ Ce m i m re *n,el re este st E C to%m i tun%i suntem *n %el m i -reu p% t! "i% *n nesim+ire! "up '2)ntul & 1im0 C&nd nu avem simirea pcatului, suntem "n cel mai greu pcat ? % tun%i minte no str3i o r(! iar nesimirea este moartea minii$ &inte nu simte p% tul ,i omor)re su2letului! m i *nt)i "e mo rte trupului0 i nesim+ire se n ,te ,i e tot "in iu(ire "e sine0 N3 m $ut timp s $ spun ,i to te 2ii%ele ei! , %)t le m i +in minte0 Nu este clip i nu este vreme "n care s nu m aflu m&niind pe Dumnezeu3 s $em *n%re"ere %e st ,i s ,tim! ,i %#i r "e n3 m sim+it ,i n3 m 9uns l %on$in-ere! s 9un-em "e3 %um0 A, tre(uie mrturisit0 Pentru % m 9uns l %on$in-ere st %u 7e%i "e ni *n urm! % nu e1ist %lip ,i m i pu+in "e%)t %e st ! %)n" nu ne 2lm m)niin" pe 4umne7eu0 A%e st ,tii %)n" o sim+i> C)n" 9un-e omul *n treptele %ele m i *n lte le ru-%iunii inimii ,i %)n" $ine 4u#ul '2)nt *n inim omului! %u " rul lui :ristos! tun%i (i $e"e el milio nele "e neputin+e! % re3l ro(es% sim+itor ,i -)n"itor0 Ve7i *n % mer st %e %ur t este> Nu3i pr 2! nu3s -uno ie0 4 % o r 7 "e so re r intr i%i ,i noi m st "eop rte! m $e"e milio ne "e mi%ro(i %e se *n$)rt ,i %)t pr 2 este0 DI uit3te %e er *n % mer st EC 4 r p)n %e n3 intr t r 7 so relui! nu $e"e m0 4 r " % m $e ni,te p r te spe%i le % re mres%! ele r 2 %e ,i m i m ri %orpurile %ele % re le $e"em %u o%#iul li(er0 A, este ,i %u su2letul nostru0 4e%i! *n timpul ru-%iunii %elei %ur te! %)n" se s% l" inim no str *n l %rimi ,i 2ier(e *n %lo%otul pl)nsului! "up %e u tre%ut momentele %ele ! tun%i o s $e7i %)te milio ne "e neputin+e 7 % *n minte ,i inim no str0 i %este nu le sim+im0 Petre%em *n nesim+ire! *n somn! *n
17

rsp)n"ire! *n *n$)rto, re! *n *mpietrire0 Ni se p re % noi! Dsl $ 4omnului! n3 m 2%ut %ut re p% tEC 4 r noi le $em pe to te ,i suntem i7$orul tot p% tul ,i 2 (ri% to t 2r"ele-e ! *n to t %lip 0 4e %ee ! pentru % *n 2ie% re %lip -re,im! *n 2ie% re %lip este ne$oie "e tre7$ie! "e p 7 min+ii! "e ru-%iune ,i "e umilin+ *n 2 + lui 4umne7eu0 Ast este %e spune m rele prooro% 4 $i"; c frdelegea mea eu o cunosc i pcatul meu naintea mea este pururea( Uite un lt % 70 Hi se *nt mpl uneori s ,tii % e,ti p%tos ,i $rei s te ro-i! " r nu i st re "e umilin+! "i% sim+i o *n$)rto, re min+ii0 Ce tre(uie s 2 %em tun%i> A%e st *n$)rto, re inimii *n timpul ru-%iunii se %#e m r%e l! se%et s u us%%iune0 i st este o(i,nuit l '2in+ii Prin+i0 Eu "e9 ! %)n" m mrturises%! 7i%; DPrinte! ru-%iune m 2%ut3o %u minte *m(ro(o"it! plin "e uit re! plin "e rsp)n"ire! %u se%et! %u us%%iune! %u r%e l! %u prsire " rului000C0 4ceala vine mai totdeauna din uitare$ Pri%in r%elii su2letului 8 % eu! p%tosul! su2r *n to t %lip "e e 8 este uit re 0 4 r uit re %e este! "up '2in+ii Prin+i> Este primul p% t "in p rte r +ion l su2letului0 'u2letul se *mp rte *n trei p rti; p rte r +ion l! %e m)nio s ,i %e po2tito re! "up '2)ntul @ri-orie "e NAss 0 A, le r)n"uie,te *n Pi" lion0 El % nonise,te e1 %t p% tul "up %ele trei pr+i le su2letului0 Ve7i *n % no nele lui "in Pi" lion0 4in p rte r +ion l primul p% t este uit re 0 Apoi ne,tiin+ ! ne"re pt so%ote l! ne%#i(7uin+! nemul+umire pentru (ine2 %erile lui 4umne7eu ,i le pro pelui! ne"is%ernm)ntul! %re"in+ str)m(! #ul ! ne(uni ! eresul ,i %elel lte0 4 r primul pas spre rceal, +ine minte! este uitarea( C)n" uitm (ine2 %erile lui 4umne7eu! %)n" uit m % 4umne7eu este "e 2 +! %)n" uit m pre7en+ lui 4umne7eu! %"em *n , numit D %e"ieC0 Acedia este moleeala sufletului i a minii$ & rele V sile ,i l+i '2in+i Prin+i numes% %e"i caracatia sufletului( Cnd s3 l)n%e7it omul ,i %)n" 7 %e *n %e"ie! *n mole,e l! tun%i $in to te p timile ,i rut+ile *n su2letul lui0 A, o nume,te ,i pe im -in +ie0 Aristotel o nume sim+ire "e o(,te *n 2iloso2i lui0 Pentru % im -in +i nu prin"e num i un p% t ,i nu " r7(oi su2letului num i %u unul0 Ai %itit 3aza celor cinci simiri s%ris "e '2)ntul Ni%o"im A-#ioritul> Ei! %)te sunt "e $or(itE Ve7i %um se le - un "e lt! $or(in"> 4e %in%i ori m %itit3o *n $i +! l lini,te0 'tr ,ni% ,i s2tuito re % rte0 i %)n" o termini! utorul ei 7i%e; &ceast puturoas carte ce am scris( Ai $7ut %)t smerenie> DTu te3 i 2%ut % un mn r ,i eu % o %remene0 Ai lo$it o " t ,i "e "ou ori *ntr3o inim me % "e %remene ,i u i7$or)t %este pu+ine s%)nteiC0 C rte %ee to t re *n+elep%iuneE Ai $7ut %e spune %olo> Ne r t %um s mer-em pe "rumul %est 0 4in % u7 % minte %7ut *n r%e l! " torit uitrii! "up %e3 m uit t noi 2ri% lui 4umne7eu! *n%epe omul s3,i permit ori%e0 i prim " t! %)n" omul a uitat de frica lui Dumnezeu, "ncepe s#i aduc diavolul tot felul de g&nduri prin imaginaie$ maginaia, "up '2)ntul V sile %el & re! este pod al diavolilor, prin care intr "n sufletul omului$ 4e %ee tre(uie o m re ten+ie l ru-%iune s nu ne *n%#ipuim nimi%! %%i prim $ m pe % re o *nt)lne,te minte *nspre inim este im -in +i 0 Ni%i nu 2 pt re ! ni%i nu "i $olul! ni%i o p tim nu tre%e l minte l sim+ire "e%)t prin im -in +ie0 C nu po+i s 2 %i p% tul p)n nu +i3l *n%#ipui0 N3 i $7ut %)n" te lup+i %u minte > Ori p re %#ipul %elui % re te3 supr t ,i supr %rui i 2ost pornit0 P r% +i3l "u%e minte ,i p r% te3 i r7(un 0 DEi! " % r 2i i%iE Ce i3 , "re-e! %e i3 , 2 %eEC i %ei sunt "i $oli0 4 r prin im -in +ie *+i " u r7(oi0 D&i! " r mi3 7is! ,i3 m s3i 7i%EC 4i $olii i u 2 + %elui % re te3 supr t ,i o "u% *n su2let prin im -in +ie ,i +i3o r t; DUite! %est +i3 7is ,i %est te ur,teEC Apoi $in ,i min%iunile min+ii! %u presupuneri % %el te ur,te! ,i %el 7i%e , ,i %el ! %ut re0 Un "u#o$ni% m re spune ; DNu le %re"e! printe! %3s min%iunile min+ii ,i i s $e7i m i t)r7iu % ni%iun "in %)te +i3 spus minte nu3i "e$r tC0 Aste 3s min%iunile min+ii! pe % re le
18

( - "i $olii *n su2let *n $reme ispitei! prin im -in +ie! s3l "r)me0 'unt prepusuri! preri -re,ite0 Prepusuri % %ut re *+i 7i%e! % %ut re re %iu" ,i %ut re lt%e$ 0 i ni%iun nu3i , 0 4emonii! %)n" $" % tul(ur pe om (nuielile %ele ! ( t r7(oi ,i %u %este 0 C 7i%e *n Ps ltire; *uli sunt cei care bat rzboi cu noi la nlime( i '2)ntul Apostol P $el 7i%e; Lupta noastr nu#i mpotriva trupului i a sngelui, ci mpotriva du)urilor rutii, domnii puterii vzdu)ului, a du)urilor rutii rspndite n cer( I t! %u %peteniile $7"u#ului se lupt (i t minteE Ce se *nt mpl> Un p% t *nt)i l3 i -)n"it0 4 % s3 *n$oit minte l -)n"ire! tre%e l %u-et re0 Tre%e l le-ere0 Ime"i t *l ( - "i $olul *n im -in +ie0 Hi3 "u%e minte000 N3 m $or(it noi "espre ispit "in opt p r+i> C s $e7i ,i %olo %)t 2iloso2ie este l '2in+ii Prin+iE 4up %e te3 (- t *n im -in +ie! +i3 (- t i"olul ,i te3 lo$it *n minte0 @ t E Au7i %e spune; %)n" vei vedea urciunea pustiirii stnd n locul cel sfnt, cel ce aude s neleag1 '2)ntul & 1im spune; 5r&ciunea pustiiri "n locul cel sf&nt este pcatul "nchipuit "n imaginaie$ C lo%ul %el s2)nt este inim ! pentru % noi suntem 2iserica Dumnezeului Celui viu, ,i 4u#ul lui 4umne7eu lo%uie,te *n inim no str0 4i $olul! " % reu,it s ( -e i"olul prin im -in +ie *n minte! "e i%i *l ( - *n inimE Apoi! *n inim ,i *n minte t ! num i 2 + %ee o i! ori % re te3 supr t! ori % re o iu(e,ti %u p timE 4up %e +i3 (- t i"olul! *+i " i se m ; D4 E Er m tre 7 m i *n inte "e prim mome lC 8 % i%e tre(uie s $or(im "e %ele "ouspre7e%e trepte le p% tului0 4 % er m tre 7 l prim mome l! ime"i t 7i%e m; D4o mne Iisuse00C ,i %u tre7$i ten+iei i"olul nu intr0 4 % n3 m 2ost tent! intr t i"olul; %ut re 2 +! %ut re 2emeie %u % re ne3 m *nt)lnit! s u ( ni s u sl $! ori "e %e nu n+ r $eni0 L3 (- t *n inim prin *n%#ipuire0 A%est 3i i"olul! st 3i Dur%iune pustiirii *n lo%ul %el s2)ntC0 i " % er tre7$i ten+iei! nu intr0 l ""e 9os "e l *n%eput0 A $enit> D4o mne Iisuse000EC l i7(e,ti "e pi tr :ristos0 i ,tii %e se o(i,nuie,te minte %u %est ne$7ut r7(oi> Pre%um s%rie *n DR7(oiul ne$7utC0 Ai $7ut % minte %elui %e este tre 7! % re re tre7$i ten+iei! nu num i % nu se teme "e n$lirile ste 0 tii %e 2 %e> Anume le %#e m0 Le " "rumul ole %! poi %u ru-%iune *l %#e m pe D4o mne Iisuse000C *n 9utor0 Pre%um 2 %e pisi% %u ,o re%ele0 l prin"e ,i poi *i " "rumul! ,i , se 9o % %u el0 4 r %e st lu%r re este pentru %ei spori+i0 A, 2 %e minte tre7$itorului %u p% tul0 i " "rumul s intre ole % *nuntru? ,i num i %e3l $e"e % tre%e *n im -in +ie ,i *n%epe 3i tul(ur 2ire 0 DAE &i3 i $enit> P4o mne IisuseQ000 C0 i3l m i %#e m o " t l lupt; D& i $in! mi! ,i m i intrEC i el m i $ine0 i i r *l i7(e,te "e pi tr %u D4o mne Iisuse000C0 tii %e 7i%e poi "i $olul> DAist nu3i prostE & %#e m *nt)i ,i3mi " "rumul ,i poi m r"e %u :ristos0 'ti! % %um *i tre 7 %u minte 0 Vin m i t)r7iu %)n" *l stp)ne,te uit re C0 i %)n" *l m i %#e m! nu m i $ine0 Nu uit el s ne ispite s%0 DA%um nu $in! %3i tre 7 %u minte ,i m r"e %u P4o mne Iisuse000Q0 43i p %e0 C)n" $ "ormit el %u minte ,i n3o s 2ie stp)n pe sim+uri! tun%i $inE C)n" este rsp)n"it %u minte ! tun%i *i " u r7(oi0 A%um! %)n" este tre 7! n3 m ne$oie s m lupt %u el0 C ,tii %e 2 %e %um> C#e m numele 4omnului ,i m r"eEC A, 2 %e tre7$itorul! pre%um 2 %e m)+ %u ,o re%ele0 i " "rumul ,i i r *l prin"e0 <eri%e "e %el %e re tre7$i min+iiE 4e %ee 7is "umne7eies%ul Pimen %el & re *n P teri%; Nu avem nevoie pentru a ne m&ntui dec&t de minte treaz$ Cl rE At)t0 Cu minte tre 7 ,i %u lu%r re st tre7$iei ten+iei ne putem m)ntui %el m i u,or0 Pe %e st o nume,te '2)ntul Isi#ie "in 'in i Dlu%r re pre %uprin7to re "e to t 2 pt (un ,i "e to t $irtute C 8 %iti+i *n <ilo% lie! % "e %olo $or(im! ,i *n P teri%0 Primul pcat care se nate din partea raional a sufletului este uitarea$ 4in uit re se n ,te r%e l su2letului0 =i%e & r%u As%etul % trei sunt uri ,ii % re u%i" su2letul; uitarea, netiina i tr&ndvia$ Ve7i> '3 r pute % unul s 2ie tre 7 %u minte ! " r s 2ie or(it "e ne,tiin+0 i i r,i n3 re tre7$i ten+iei ni%i %est 0 Au7i! % ne,tiin+ este or(ire su2letului0 '2)ntul & 1im 7i%e; 1iaa minii este lumina cunotinei, iar netiina este orbirea sufletului$ i tun%i se po te or(i unul
19

nu num i "e uit re! %i ,i "in ne,tiin+ 0 i " % spus ,i "e tr)n"$ie! " r i u7it pe %ine pus *nt)i> Tot pe uit re0 C ,i ne,tiin+ ,i tr)n"$i $in "up uit re0 '2)ntul @ri-orie "e NAss %l si2i% *n Pi" lion to te p% tele "up trei pr+i le su2letului ,i primul p% t % re $ine "in p rte r +ion l este uit re 0 i % u7 r%elii no stre *n %ele "u#o$ni%e,ti! %#i r *n $reme ru-%iunii! tot "e l uit re porne,te0 I r %ine re tre7$i ten+iei! *n inte "e $eni uit re ! o simte0 Pentru %e> Tre7$i se n ,te "in 2ri% "e 4umne7eu0 i 2ri% lui 4umne7eu "in %re"in+ *n 4umne7eu0 '2)ntul & 1im &rturisitorul 7i%e; Cine crede, se teme i cine se teme, se trezete% Uite! $enit un -)n"E 4e3 %um tre(uie s "is%ernem; ori *i ru! ori *i (unE Ce3i "e 2%ut> i %ine se tre7e,te! ime"i t tre(uie s %#eme pe D4o mne Iisuse000C! %%i trezvia ateniei st "n trei lucruri"n a ne trezi cu mintea, "n a ne "mpotrivi pcatului c&nd este "n minte, i a chema pe )Doamne isuse$$$*$ Tre7$i no str nu re ni%i o putere 2r Iisus0 4 r uit re este primul p s spre r%e l! %um r t "umne7eie,tii Prin+i0 I r " % noi luptm *mpotri$ uitrii! minte *ntot"e un *i tre 7 ,i s% p "e %elel lte lupte *n %elel lte trepte le p% tului0 Ai $7ut %um 2ost numit s t n "e Io$ *n '2)nt '%riptur> <urni%o3leu0 <rumos %oment riu 2 %e l %e st Nil As%etul! i r m i t)r7iu Ni%o"im A-#ioritul *l pune *n 3aza celor cinci simiri( 4e %e s3 numit s t n ,i p% tul 2urni%o3leu> Io$ 7i%e ; D<urni%o3leul murit "e 2o me % n3 $e "e m)n% reEC 4 r l %ine> L Io$ n3 $e "e m)n% re! nu l mine p%tosulE Eu *l #rnes% *n to t 7iu ,i3l 2 % leu0 C "e %e Io$ nu3l #rne pe 2urni%o3leu> Au7i %e spune '%riptur > A%est om "u%e *n 2ie% re se r %)te un (ou 9ert2 pentru %opiii si; D4o mne! nu %um$ %opiii mei! 2iin" tineri! s 2i -re,it %u -)n"ul lui 4umne7euEC C re "in t t ,i "in m m "e 7i m i u -ri9 %e -re,es% %opiii lor %u -)n"ul lui 4umne7eu> Nu l3 numit "e-e ( 4umne7eu pe Io$! "rept ,i temtorE A"u%e un (ou 9ert2 *n 2ie% re se r! nu pentru p% tele lui! %i pentru le %opiilor lui0 C el spus % 2urni%o3leul murit "e 2o me % n3 $e "e m)n% re! "i% el ni%i *n -)n" nu #rne p% tul0 i 7i%e '2)ntul Io n @ur "e Aur; DN3 r 2i pierit %opiii lui , ! " % nu i3 r 2i -sit l m s ,i l (e+ii0 C ei er u l pr 7ni% l 2r tele %el m i m re ,i petre%e u0 4e %ee putut s t n s "r)me % s 0 4 % *i -se *n ru-%iune nu se pute *nt mpl , C0 4 r %e st ls t3o % pil" 4umne7eu0 4 r %est Io$! % re er t)t "e t re tre 7 %u minte *n inte lui 4umne7eu! 7i%e % 2urni%o3 leul murit "e 2o me % n3 $e "e m)n% re? ,i '2in+ii Prin+i 2 % %oment riu m i les l lu%rul %est 0 Pcatul, c&nd vine "n mintea noastr, este mic ca o furnic$ C prim tre pt p% tului este 2 %e 2 pt (un %u s%op ru0 Pentru % 2 pt (un 2%ut %u s%op ru n3 re pl t! ,i e tre%e "e p rte s%opului ,i se pier"e0 'u2letul ,i $i + 2 ptei (une este s%opul0 4e %ee 7is "umne7eies%ul printe & 1im; Este 2e%iorie ,i milostenie ,i pri$e-#ere ,i post ,i ostene l! % re sunt ur)%iune *n inte lui 4umne7eu! nu %u s%op "e$r t se 2 % %este E 4 % 2 pt (un este 2%ut %u s%op ru! e tre%e "e p rte s%opului ,i se 2 %e un %u el0 '%opul este su2letul ,i mire s 2 ptei (une0 Noi! " % ne3 m tre7i %u minte ! tun%i %)n" 2 %em o 2 pt (un! tre(uie s $e"em " %3i %u s%opul "e pl%e lui 4umne7eu! "e m m)ntui s u " % nu %um$ minte me pri$e,te *n lt p rte0 4umne7eies%ul printe E2rem 7i%e; C&nd mintea va prsi scopul blagocestiei, "i% l e$l $iei! toate faptele bune nu mai folosesc$ C s%opul este ori l iu(irii "e sl $! ori l iu(irii "e tre pt! ori l iu(irii "e %),ti-! %um 7i%e '2)ntul Io n '%r rul0 Au7i %e 7i%e el! rt)n" i%i %)t este "e re %#i r ,i lep" re "e lume %u s%op ru; DCel %e pentru iu(ire "e %),ti- 2%ut lep" re "e lume! este % pi tr "e mo r! % re *ntru %ele ,i se *n$)rte,teC! $or(in" "espre %ele trei 2eluri "e lep"ri "e lume0 Al "oile s%op0 DCel %e pentru iu(ire "e tre pt pe lep" re "e lume o 2%ut! % tm)i este! % re l *n%eput miro se ,i pe urm s%o te 2umC0 E#eeiE 4 i "e '2)ntul Io n '%r rulE A%olo l 'in i *i 7i%e '2)ntul Io n 'in itul0 Noi 7i%em D'%r rulC! "up % rte lui numit -cara( Ce 7i%e> DCel %e pentru iu(ire "e 4umne7eu lep" re "e lume o 2%ut 8 "i% "in "r -oste lui
20

4umne7eu 8! " u- "or peste "or ,i 2o% peste 2o%! prin7)n"u3se "e "r -oste lui 4umne7eu! slu9in" %u 2ri% Lui ,i %u %utremurC0 A%el iu(e,te pe 4umne7eu p)n *n s2)r,itE i i t minte no str l tre7$i ten+iei nu tre(uie s pri$e s% num i supr -)n"urilor % re $in! %i ,i supr s%opurilor %u % re ne ne$oim ,i urmm lui 4umne7eu0 '3 r pute s ne ne$oim ,i s rm)nem %u m)inile -o le! l urm " % s%opul este ltul0 4e%i scopul faptelor bune "ntotdeauna s fie spre slava lui Dumnezeu$ 4e %ee ne *n$ + ,i m rele Apostol; -au de mncai, sau de bei, sau altceva de facei, toate s le facei spre slava lui Dumnezeu( Deci, dac omul este treaz cu mintea, ucide pcatul de c&nd "i furnic% V3 m $or(it m i *n inte "e 2 t B (ilonului ,i "e p% to,ii pm)ntului ,i %um $ "u% minte0 4 % ne3 r 9ut Pre s2)ntul 4umne7eu s 2im tre9i %u minte ,i s u%i"em p% tul "e %)n" e 2urni%? % poi! pe treptele %elel lte! se 2 %e leu ,i nu3l m i putem (iruiE 4e%i! prim tre pt p% tului este s 2 %i 2 pt (un %u s%op ru0 A "ou ! s nu 2 %i 2 pt (un "es$)r,it! *ntre -0 Un e1emplu; 2 %i milostenie! " r o 2 %i "in 2ur tE i 7i%e '2)ntul Io n @ur "e Aur; Cel %e "u%e 9ert2 "in ostene l strin lui 4umne7eu! , 3i % ,i %el %e "u%e %)ine *mpu+it0 4e%i! i t % nu3i %um tre(uieE A trei tre pt p% tului este mome l 0 'e propie "e minte un -)n"! " r nu %u p tim0 <emeie! s 7i%em! sl $! ( ni0 ' lum "e pil" num i %este trei0 4 r nu3i nimi% ru? % 4umne7eu le3 2%ut l *n%eput (une to te? ,i 2emeile ,i ( nii ,i sl $0 Pre%um ie"er ,i # meiul se - + "e ori%e pl nt % re3i m i pro pe! , ,i l)n- -)n"ul simplu l lu%rului se - + p tim 0 i to%m i st este lupt omului tre7$itor 8 %%i "espre tre7$i ten+iei $or(im i%iE A%e st este %e m i str$e7ie Lptrun7to reM lupt min+ii %re,tinului ,i mon #ului0 To+i ne luptm pentru m)ntuire0 4 r tre(uie s "espr+im -)n"urile simple le lu%rurilor! "e %ele %ompli% te %u 2 pt E Nu3i p% t s -)n"es% l 2emeie! % ,i E$ n-#eli spus % Cel ce privete la femeie, nu spre o $e"e ! %i spre a o pofti, preacurvete cu dnsa n inima sa( n" t %e l)n- 2emeie prut po2t ! - t E Este pre %ur$ieE Eu! " % m pri$it3o! " r 2r s %u-et %u p tim! nu3s pre %ur$ r0 Pot s $" un milion "e 2emeiE 4 r " % m po2tit un *n inim me ! tun%i ime"i t eu sunt pre %ur$ r0 4e %ee 7i%e "umne7eies%ul E2rem; Nu m aruncai "n negri., fraii mei, pentru pcatele cu g&ndul c n#ar fi mari% 4 % nu er u m ri! nu er ne$oie % "reptul %el ! Io$! %u 1O./ "e ni *n inte "e :ristos! s "u% 9ert2 pentru p% tele %u -)n"ul le 2e%iorilor si! ,i *n+elep%iune lui 4umne7eu nu so%ote pre %ur$ie *ntru po2t %u muiere! ,i u%i"ere *ntru ur "e 2r te0 Cu -)n"ul! omul este u%i- , ,i pre %ur$ r *n to t $reme 0 4e %ee 7i%e '2)ntul E2rem 'irul; DNu $ run% +i *n ne-ri9EC Un -)n" $enit *n minte ,i omul tre%e l im -in +ie? "e l -)n" *n%epe tot p% tul0 To t lupt no str ,i 2ie%rui "intre noi! % re $re s se m)ntui s%! este s "esp rt -)n"urile simple le p% tului "e %ele %ompli% te %u 2 pt 0 C nu ne rne,te pe noi -)n"ul simplu! %i %el %e ne %ompli% %u p tim 0 i tun%i "i $olii! $7)n" % m primit -)n"ul ptim ,! % re este mome l -)n"ului simplu! ne "u% m i "ep rte pe tre pt urmto re p% tului0 Tre pt p tr p% tului este %onsim+ire 0 A %onsim+it su2letul nostru s ste "e $or( %u -)n"ul %el simpluE ' ste "e $or( %u -)n"ul ole%u+0 D&i! % m %um e %u st >C i - t E 'untem pe tre pt p tr p% tuluiE 't re "e $or( su2letului %u p% tul0 n tre pt %in%e *n%epe lupt 0 DNu3i (un -)n"ul st ? $ine %u p tim l mineEC i lupt se " pe to te treptele p% tului p)n l "e7n"e9"e ,i mo rte0 &inte *n%epe s lupte0 DNu3i (un -)n"ul st E &i3 (- t p tim *n su2letE Uite! po2tes% 2emeie s u ( n s u tre pt s u urs% pe 2r teleC0 ' u %ine ,tie "e %e nu n+ r 2i p% tul! "in %ele trei prti le su2letului0 i tun%i eu tre(uie s 2iu tent! % $or(im "e tre7$ie0 DEi! "i $ole! p)n i%iE &3 i "us p)n i%iEC 4e3 %um! lupt E i *n lupt st ! $3 m spus! tre(uie s %#emm pe D4o mne Iisuse000C0 C u7i %e 7i%e '%riptur > - nu iei, +sraele, fr de *ine la rzboi, c vei fi nfrnt1 Cum i $7ut % u p+it %u moreii0 i 7i%e u e$reii; Doamne, am czut1 DPi! nu $3 m spus Eu s nu ie,i+i l r7(oi 2r
21

&ine>C A, ,i noi *n lupt %u p% tul! s %#emm *n 9utor numele 4omnului0 C)t "e tre 7 i 2i %u minte ,i %)t "e m re 2iloso2 i 2i! te prp"es% "i $olii! " % nu %#emi pe :ristos %u D4o mne Iisuse000C0 Tre7$i ten+iei ,i ru-%iune min+ii u le-tur! %um re su2letul %u trupul0 A ne tre7i! ne *mpotri$i p% tului ,i %#em pe D4o mne Iisuse000C0 Ast 3i 2oloso2i "u#o$ni%e s%E At)t le-tur re p 7 min+ii s u tre7$i ten+iei %u ru-%iune min+ii0 n lupt st %u p% tul! minte no stre *n%epe r7(oiul0 L %est r7(oi se *n% ier trei 2eluri "e min+i; minte "i $ole s%! minte *n-ere s% ,i minte omului0 Omul *i " tor s se tre7e s% ,i s %#eme pe D4o mne Iisuse000C0 /mnei ntru *ine i u ntru voi, c fr de *ine nu putei face nimic1 i " % *n lupt st %re,tinul %#e m pe Iisus! iese (iruitorE 4 % se (i7uie pe sine ,i se lene$e,te ,i uit s %#eme numele 4omnului! iese p% tul (iruitor0 n tre pt , se $ine *n$oi l 0 DEiE i " % m3 , *n$oi ole % %u -)n"urile rut+ii! le p% tului>C 4 % e,ti t re ,i i %pt t tre7$i ten+iei! po+i s te *n$oie,ti ole %! % s %#emi p% tul l lupt! %um spune *n /zboiul nevzut( < %i % m)+ %u so re%ele0 i " i "rumul ,i i r *l prin7i0 i3l %#emi o " t ,i 7i%i D4o mne Iisuse000C ,i l3 i (tut0 l %#emi "ou o r ! , %um spune *n /zboiul nevzut. DC re3i tre 7 %u minte ! %#e m p% tulC0 l %#e m "e %)te$ ori ,i *l u%i"e0 C "i $olii se tem; D&inte st 3i tre 7? m %#e m! " r m omo r %u P4o mne IisuseQ000C0 i nu m i $ine o $reme0 4 r m i *n%olo 7i%e; DL s3l! % %um nu este (iruit "e uit re? %um "3i p %eE C)n" $ "ormit %u minte ! tun%i $om $eni? nu %)n" ne %#e m el0 A%um ne %#e m l lupt %3i Iisus ,i nu se teme0 4 r %)n" $ "ormi! $enim noiEC C el nu se ostene,te! nu su"0 A, spune ,i *n P teri%? "up %um t)l# rii! %)n" p)n"es% % s ! " % u" $or(in"u3se *nuntru! 7i%; D&i! sunt tre9i0 Nu putem intr ! % %um nu putem pr" C? , este ,i %u t)l# rii "i $oli0 4 % $" "i $olii % su2letul st "e $or( %u :ristos 8 "i% %u ru-%iune luntri% 8 nu pot intr ! % :ristos este %olo ,i *i r"eE I r " % nu se m i u"e ni%i un murmur *n inim! ni%i o $or(ire %u :ristos! tun%i intrE 4e%i! *n lupt st ! %)n" su2letul %e" t pu+in! % "e *n tre pt , se p% tului! *n$oi l 0 D& *n$oies%0 EiE i %e " % $oi st "e $or( -)n"urile %ur$iei! s u le m)niei! s u le urii! s u le sl $ei "e, rte>C 6i aceast "nvoial vine, dup %um r t '2)ntul Io n Pustni%ul! din iubirea de sine$ E este m i% ,i r"%in *n$oielii ,i tuturor rut+ilorE C tot s3l *n"ul%e s% pe #oit! m% r %u -)n"ul0 4in iu(ire "e sine se n ,te m i *nt)i mil "e sine! ,i poi %ru+ re "e sine! pentru % l3 numit &)ntuitorul pe Petru! s t n 0 Cru#te pe 0ine, Doamne1 ' 7is Petru0 *ergi napoia mea, satano1 - m cru, 3entru asta am venit u, s m "ertfesc, nu s m cru1 4in %ru+ re "e sine *n%epe *n"rept+ire "e sine0 DEi! %eE 4 r nu pot! " r sunt neputin%ios! % sunt ,i eu omE Tre(uie s m m i l s ,i eu l %ele omene,tiE n"rept+e,te3te! omuleEC 4in *n"rept+ire "e sine! $ine mul+umire "e sine0 Di mul+umes% lui 4umne7eu % eu num i l p% tul %u minte m *n$oies%! " r nu 2 % %#i r p% tul %u lu%rulC0 4in *n"rept+ire "e sine $ine mul+umire "e sine ,i poi nemul+umire 0 Ce s%op re> '2)ntul & 1im &rturisitorul; ' fac sufletul stul de fapta bun% < riseul %el "inluntru l nostru %e 7i%e> C %el "in (iseri%; *ulumescu#5i 5ie, Doamne, c nu sunt ca toi oamenii i nici ca acest vame((( &ul+umire "e sine 7i%e; D&ul+umes% lui 4umne7eu % eu m *n$oies% num i %u -)n"ul! " r l+ii 2 % p% tul %u lu%rulEC i %e3i %u st > Ai $7ut "i $olul %)t este "e 2iloso2> C)t "e teolo-> C s te % pete pe tine %u mul+umire st ! s 7i%i % p% tul tu! " % 2ost p)n l *n$oi l s u l %onsim+ire! nu3i nimi% E i l %e st mul+umire! " % su2letul e mul+umit %u st re lui! i t E$en-#eli %e spune; Fericii cei ce flmnzesc i nseteaz de dreptate((( &ereu %e st sete ,i 2o me "up 2 pt (unE I r mul+umire "e sine este un p% t! o r mur iu(irii "e sine! %3l 2 %e pe om stul "e 2 pt (un0 *ulumescu#5i 5ie, Doamne((( < riseul "in sine *i spune; DTot i tu %e$ E Nu e,ti %#i r %el m i ru omEC 4in mul+umire "e sine se n ,te *n" t tr)m(i+ re "e sine0 C *i s%o te "i $olul $irtu+ile l
22

i$e l; DTu i 2%ut , ,i , EC i pe urm l u" "e sine ,i pe urm pl %ere "e sine0 'e %ompl %e %u ,e7 re lui0 i "in pl%ere "e sine se n ,te prere "e sine0 D&i! eu sunt %e$ EC i "in prere "e sine! *n%#ipuire "e sine0 ,i *n%#ipuie,te % el este %ine$ E 4in *n%#ipuire "e sine se n ,te sim+ire "e sine0 'e simte0 DEuE Ce> Nu te tin-e % te sp r-E Te tin-i "e mine>C 4in sim+ire "e sine se n ,te *n-)m2 re "e sine0 4in *n-)m2 re "e sine $ine %inste "e sine0 D&i se % "e! % eu sunt %ine$ EC 4in %inste "e sine se n ,te *n%re"ere *n sine! poi re7em re pe sine! poi (i7uire pe sine ,i poi $ine nesimirea i "mpietrirea inimii care este moartea sufletului ,i n3 m %)n" $i le m i spune pe to te0 I t %um %+ione 7 iu(ire "e sine supr no str0 i %este se *nt mpl *nto%m i %)n" minte "o rme ,i nu re tre7$i ten+iei0 C tun%i %)n" este tre 7! *ntot"e un 7i%e D4o mne Iisuse000C! s u %u-et l lte lu%ruri "u#o$ni%e,ti0 i tun%i se smere,te! % *,i %uno ,te neputin+ s 0 4 r %e se *nt mpl> L *n$oire! minte no str s3 *n$oit %u -)n"ul primit "e l "i $ol! % re este %olo0 El $e"e % minte %um %ur$e,te! ori se r7(un %u ur pe %ine$ ! ori nlu%e,te sl $ "es rt! ori nlu%este ( ni! ori lt 2 pt (un0 'u2letul! " % s3 *n$oit! st "e $or( %u ori%e p% t0 n%#ein" %este %u$inte! s ru-m pe Pre(unul 4umne7eu ,i Pre *n"ur tul nostru &)ntuitor s ne trimit ' mil ,i *n"ur re tuturor %elor %e $ie+uim i%i ,i tuturor "rept%re"in%io,ilor % re *,i petre% %u -ri9 $i + 0 ' nu uitm "umne7eie,tile ' le %u$inte! % re tot"e un tre(uie s ne *n"emne l tre7$ie ,i $e-#ere! "up %um s%rie *n '2)nt E$ n-#elie; Ca nu cumva, venind fr veste, s v aflu pe voi dormind( +ar ceea ce v zic vou, zic tuturor. 3riveg)eai1 L& r%u 1F! FI3FKM0 4E'PRE RU@CIUNE 8 TREPTELE RU@CIUNII 4ugciunea este maic i "mprteas peste toate faptele bune$ 4 r %um este e m i% tuturor 2 ptelor (une> C "o r m rele Apostol P $el spune; $i acum rmn aceste trei. credina, nde"dea i dragostea! iar mai mare dect toate este dragostea( Nu spune , > 4e%i i t % %e m i m re 2 pt (un nu3i ru-%iune ! "up '2in+ii Prin+i! %i este "r -oste 0 4 r "e %e totu,i '2in+ii Prin+i u spus % ru-%iune este m i% tuturor 2 ptelor (une> Pentru % e "u%e *n su2letul nostru ,i pe "r -oste0 4r -oste "e 4umne7eu ,i "r -oste "e pro pele nu $in pe lt % le *n su2letul nostru! "e%)t pe % le ru-%iuniiE Buno r s spun; " % i supr t pe %ine$ s u te3 supr t %ine$ ,i *n%epi s3l pomene,ti l ru-%iune! num i $e7i % "e l o $reme! se ri"i% ur "in mi9lo%0 Prin ru-%iune se t ie $r 9( ,i *n" t *l %),ti-i pe %el ,i *l "u%i l *n+ele-ere! l unire0 4e %ee spune '2)ntul & 1im; C &nd vei vedea pe cineva c te urte sau te nedrptete, fie cu dreptate, fie cu nedreptate, "ncepe s#l pomeneti la rugciune$ 4 r s nu3l pomene,ti s3i 2ie lui $reun ru! % tun%i % "e pe tine0 ' 7i%i , ; D4o mne Iisuse :risto se! miluie,te3m pe mine p%tosul! ,i pe 2r tele meu L%ut reM! % pentru p% tele mele s3 supr t pe mine0 Pentru % 2r tele meu este o-lin" me ,i el $e"e rut+ile meleC0 A, spune ,i '2)ntul Io n '%r rul; D' nu *n$inuie,ti %um$ pe 2r tele %)n" te ro-i pentru el! s u s3i %eri pe"e psC! %um *i pun unii *n pomelni%e l $r9m ,i0 Nu3i $oieE C#i r " % *i pune+i pe unii l $r9m ,i! Biseri% ,ti+i %um se ro -> Biseri% se ro - pentru $r9m ,i s3i *n+elep+e s%! s le ierte p% tele! s3i "u% l %uno,tin+ "e$rului! s3i 2 % (l)n7i ,i s3i *nto r% %u (ine0 A, se ro - Biseri% 0 Ni%io" t Biseri% nu $re s 2 % ru l nimeni0 C Dumnezeu vrea ca toi oamenii s se mntuiasc((( I r noi! %)n" $em o supr re! ni se p re % %ut re ne ur,te0 4 r Biseri% nuE E nu 2 %e "eose(ire0 E se ro - "eopotri$ pentru to+i! % s 2ie (uni0 4e %ee ! $or(in" "espre s2)nt ru-%iune! $3 m spus % e se nume,te m i% tuturor 2 ptelor (une pentru % e se "u%e *n su2letul nostru pe %e m i m re 2 pt (un; "r -oste "e 4umne7eu ,i "r -oste "e pro pele0 Au7i %e spune "umne7eies%ul Printe & 1im &rturisitorul 8 % re 2ost D$)r2ul teolo-ieiC
23

,i D(il n+ul teolo-iei orto"o1eC *n se%olul VI 8 *n <ilo% lie ,i *n % rte numit DAm(i-u C! o % rte lui %u % re *l *ntre%e uneori *n -)n"ire ,i pe '2)ntul 4ionisie Areop -itul! numit ,i DP sre %eruluiC; Toate faptele bune a.ut pe om s c&tige dragostea de Dumnezeu, dar nici una ca rugciunea$ C ru-%iune "e %ee se %#e m Dm i% 2 ptelor (uneC! % e pe %e m i m re 2 pt (un o 9un-e! pe "r -oste0 To te 2 ptele (une propie pe om "e 4umne7eu! " r ru-%iune le une,te0 Este % ,i %)n" i 2 %e o u, "in t(lii! s u un "ul p! ,i $e7i % se potri$es% lu%rurile tr se l -e lu! " r nu se lipes% p)n nu pui %lei0 I r %)n" i pus %lei le3 i 2%ut "intr3o (u% t to te0 A, este ,i ru-%iune 0 4ugciunea nu numai c "l apropie pe om de Dumenzeu, ci "l lipete de Dumnezeu i "l face un duh cu 7l$ Este %ee %e spune m rele Apostol P $el; Cel ce se lipete de desfrnat, un trup este cu ea((( $i cel ce se lipete cu Domnul, un du) este cu l( 'u"ur %e st "u#o$ni%e s% "e se uni omul %u 4umne7eu! se 2 %e pe % le ru-%iunii0 4 r %)n" u7im noi "e ru-%iune! s nu %re"em % to t ru-%iune no str este ru-%iune0 4 % eu 7i% %u lim( ru-%iune ! s u %u -ur ! i r minte este pe "e luri! eu m *n,el pe mine %)n" m ro-0 C Dumnezeu, "n vremea rugciunii, nu caut numai buzele i limba, ci caut mintea i inima$ i ru-%iune % re o 2 %em noi %u -ur ,i %u (u7ele este (un *ntr3o msur! %%i ,i e re temei *n '2)nt '%riptur0 C)n" u7i pe Apostolul P $el % spune , ; &ducei Domnului roada buzelor voastre, r t ru-%iune -urii pe % re o 7i%em? s u %)n" u7i *n Ps ltire % 7i%e; Cu glasul meu ctre Domnul am strigat, cu glasul meu ctre Domnul m#am rugat, se re2er l ru-%iune lim(ii ,i -l sului0 C)n" u7i pe prooro%ul % 7i%e; $i L#am nlat pe l cu limba mea, tot "e ru-%iune -urii $or(e,te? s u; Doamne auzi rugciunea mea i strigarea mea la 0ine s vin ! tot "e ru-%iune (u7elor $or(e,te0 ' u; &uzi, Dumnezeule, rugciunea mea i nu trece cu vedere ruga mea, i r,i "e ru-%iune -urii $or(e,te ,i i%i '2)nt '%riptur0 4 r s ,ti+i % rugciunea gurii, "up *n$+tur "umne7eies%ului printe @ri-orie "e NAss ! m rele 2iloso2 ,i 2r tele m relui V sile! este grania cea mai deprtat a rugciunii, s u! m i (ine37is! % s *n+ele-i m i (ine! e este %uiul Ltre pt M %el m i "e 9os "in s% r ru-%iunii0 tii % tun%i %)n" te ur%i pe s% r! pui pi%iorul pe %el "int)i %ui0 4 r %)t i "e suitE Or! s% r ru-%iunii *n ur%usul ei nu re s2)r,it0 4ugciunea, "n creterea ei, nu are margine, pentru c ea se unete cu Dumnezeu$ i pre%um 4umne7eu! 2iin" nemr-init *n s2in+enie prin *nl+ime *nsu,irilor ' le! nu re s2)r,it *n (unt te ,i *n s2in+enie! , ,i ru-%iune ! *n %re,tere ei "u#o$ni%e s%! se *n l+ ,i m r-ine nu reE i nu num i ru-%iune este nemr-init! %i ,i toate virtuile care se nasc din Dumnezeu sunt nemrginite3 to%m i "e %ee ! % se n s% "in 4umne7eul nemr-init0 Ori %re"in+ ! ori n"e9"i ! ori "r -oste ! ori mil ! to te sunt nemr-inite! pentru % ele se n s% "intr3un 4umne7eu % re nu re m r-ine *n (unt te0 A, " r! %)n" ne ru-m %u -ur ! s ,ti+i % 2 %em (ine! %%i %u %e st *n%epe se *n$+ omul se ru- 0 Cu -ur *n%epem s *n$+m *nt)i ru-%iunile *n%epto re; Dmpr te %eres%C! D'2inte 4umne7euleC! DPre s2)nt TreimeC! DT tl nostruC! DCre7ulC! DPs lmul ./C000? ,i3i (ine s le *n$+m pe "e rost "in %r+i "e ru-%iune! "in Ce slo$ ,i Ps ltire0 Noi %itim ru-%iuni %u -ur ! ,i , se *n$ + ru-%iunile % ,i %um m 2i *n %l s *nt)i0 Omul o i "e l %e st ru-%iune %u -ur ,i se ri"i% *n ru-%iune! p)n nu m i este ru-%iune! p)n intr *n $e"ere "umne7ei s%0 A%um! $or(in" "e ru-%iune! $om $or(i "espre treptele ru-%iunii! , %um ne *n$ + '2in+ii Prin+i0 C)n" ne ru-m %u lim( ! %u -ur ,i %u (u7ele! suntem *n tre pt %e m i "e 9os ru-%iunii0 Tre(uie s tre%em %u ru-%iune no str "e l lim( ,i "e l -ur! l minte! pentru % sufletul nostru are dou pri dominante, %um r t '2)ntul Io n 4 m s%#in *n D4o-m ti%C; mintea i inima$ &inte i7$or,te perm nent -)n"uri0 Creierul este une lt r +iunii! i r minte este une lt sentimentelor! sim+irilor %elor "u#o$ni%e,ti0 C un"e sim+i *nt)i (u%uri ! s%)r( ! 2ri% > Nu *n
24

inim > Ve7i % sim+ire su2letului se 2l *n inim> 4e%i! $re u s $ spun un lu%ru0 C)n" ne ru-m %u -ur ! ne 2lm l *n%eputul ru-%iunii0 I r " % eu 7i% o ru-%iune %u -ur ; D4o mne Iisuse :risto se! <iul lui 4umne7eu! miluie,te3m pe mine! p%tosulC! s u DT tl nostruC! s u DNs%to re "e 4umne7eu! <e%io r000EC s u ori% re ,i! " % o *n+ele- ,i %u minte ! e tun%i nu se m i %#e m ru-%iune -urii! %i tre%e *n lt tre pt! ,i nume l ru-%iune min+ii0 I r " % %e st ru-%iune! % re o 7i% %u -ur ,i o *n+ele- %u minte ! o "u% p)n l sim+ire inimii 8 s o simt ,i %u inim 8! e "e$enit tun%i ru-%iune inimii! lt tre pt m i *n lt0 4e%i! u7i %e spune '2)ntul Apostol P $el; 4reau mai bine s zic cinci cuvinte cu mintea n biseric, dect zece mii de cuvinte cu limba( A+i u7it %u %)t este m i *n lt ru-%iune min+ii "e%)t lim(ii> C pre2er postolul m i "e-r ( s 7i% %in%i %u$inte %u minte *n (iseri%! "e%)t 7e%e mii "e %u$inte %u lim( ? 2iin"%! te ru- %u minte este ru-%iune mult m i *n lt "e%)t lim(ii0 4 r ru-%iune min+ii este "es$)r,it> NuE Ni%i min+ii nu3i "es$)r,it0 Ru-%iune min+ii "e3 (i o numes% "umne7eie,tii Prin+i 9umt te "e ru-%iune! s u p sre %u o rip! s u ru-%iune %u un pi%ior! % ni%i ru-%iune min+ii nu3i "es$)r,it0 i m i tre(uie %e$ 0 Tre(uie s "u%em %e st ru-%iune "e l *n+ele-ere min+ii l sim+ire inimii0 C&nd noi zicem o rugciune cu limba i o "nelegem cu mintea i o simim cu inima, e "e$ine s2eri%! rotun"! *n mi,% re su2letului nostru0 A%e st ru-%iune este mult m i "es$)rsit ,i se numete rugciunea inimii$ 4 r o s m *ntre( +i; Ru-%iune inimii este %e m i *n lt> NuE 'unt ru-%iuni ,i m i *n lte "e%)t inimii0 4 r la rugciunea inimii, 7i%e '2)ntul Is % 'iri nul! de#abia a.unge unul din zece mii$ I r la rugciunea care#i mai sus dec&t a inimii, de#abia a.unge unul din neam "n neam? , "e *n lt este ru-%iune % re tre%e peste %e inimi0 i % re sunt treptele m i sus "e ru-%iune inimii> Prim este ru-%iune de sine mictoare$ 4e %e se %#e m , > C)n" s3 *ntrit ru-%iune *n inim ! "i% D4o mne! Iisuse :risto se! <iul lui 4umne7eu! miluie,te3m pe mine! p%tosulEC! "e l o $reme inim se ro - 2r s 7i% lim( %u$inte0 Este %ee %e spune l DC)nt re C)ntrilorC! *n Bi(lie; u dorm i inima mea $e-#e 70 tii %um este tun%i ru-%iune no str> A, %um i *nto r%e un %e s ,i poi el mer-e sin-ur0 n %e st tre pt 9un-i l %ee %e spune m rele Apostol P $el; 6encetat v rugai LI Tes0 .! 1KM0 Ni s3 r pre % Apostolul P $el 7i%e i%i %e$ m i presus "e putere no str0 DCum s m ro- ne*n%et t> 4 r eu "orm0 & pot ru- %)n" "orm> 4 r eu mn)n%0 & pot ru- %)n" mn)n%> 4 r eu $or(es% %u o menii0 & pot ru- >C Te po+i! " % $reiE 8mul care a a.uns la rugciunea de sine mictoare, oriunde ar fi, inima lui se roag permanent$ 4 %3i *n $ion! " %3i *n tren! " %3i *n 2 (ri%! " %3i l - r! " %3i pe "rum! " % "o rme! inim lui se ro - ne*n%et t0 A%e st ru-%iune! %)n" 9un-e s 2ie D"e sine mi,%to reC! toat viaa omului este o rugciune0 Ori%e lu%re 7 pe pm)nt! el tot timpul se ro -0 Apostolii nimi% n3 u *n$+ t m i presus "e putere no str0 C)n" 7is '2)ntul Apostol P $el; 6encetat v rugai, %el %e 9un-e l Dru-%iune "e sine mi,%to reC *mpline,te %u$)ntul lui0 El " % mn)n%! inim lui se ro -! %)n" $or(e,te %u o menii! re *n t in lt -ur; -ur %e "e 2o% 4u#ului '2)nt "in inim lui0 Cu %ee $or(e,te %u 4umne7eu0 Este D-ur 4u#uluiC! %um o nume,te V sile %el & re0 Un semene om! % re %),ti- t Dru-%iune "e sine mi,%to reC! ori%e3 r 2 %e el! inim lui se ro -0 A%e st este p tr tre pt ru-%iunii0 Este ,i o lt tre pt m i *n lt "e%)t %e st ; rugciunea cea vztoare$ C re este %e st > Ai $7ut pe '2)ntul Antonie %el & re> 4e3 %olo! "in muntele Te( i"ei! un"e er el *n E-ipt! se "u%e %u minte l '2)ntul Amonie! lt si# stru m re0 A%el ie,ise "in $i + ,i su2letul lui er "us "e *n-eri l %er0 i el *n%eput se *n%#in 0 i l3 u *ntre( t % lu-rii; DPrinte! "e %e *n%#ini>C i el rspuns; D<r tele nostru! Amonie! m rele st)lp l %erului ,i l pm)ntului! se "u%e l %er ,i m3 m *n%#in t su2letului luiC0 i er m re "ist n+ "e l '2)ntul Antonie p)n l muntele lui Amonie! *ns Antonie $e"e
25

su2letul lui Amonie %um este ri"i% t "e *n-eri l %eruri %)n" ie,it "in trup0 Ast *nse mn o meni *n inte3$7tori s u %u minte *n inte3$7to re "e 4umne7euE C)n" 9un-e omul s 2ie *n inte3$7tor "e 4umne7eu! el re %e st ru-%iune numit D$7to reC0 4e%i se suie %u minte , "e t re! % el $e"e i%i un"e suntem noi %)+i "emoni sunt 8 % sunt mul+i 8 ,i %)+i *n-eri sunt0 Pe to+i *i $e"e0 i $e"e pe %el %e ,i3 %ur+it inim ! $e"e ,i -)n"urile? -)n"urile %e -)n"e,te 2ie% re0 At)t "e %ur t "e$ine minte lui! % *+i spune %e -)n"e,ti tu! %e -)n"e,te %ell lt0 L 2ie% re le ,tie -)n"urile0 Ai $7ut l &)ntuitorul; $tiind gndurile crturarilor i ale fariseilor, 7is; Ce gndii rele n inimile voastre, Ce este mai uor a zice, /idic#te i ia#i patul tu i umbl, -au a zice. iart#i#se pcatele, 'e uit ,i $e"e -)n"urile lor0 4e%i l msur %e st 9un-e omul % re re ru-%iune "e sine $7to re0 tie -)n"urile l to+i % re sunt "e 2 +0 Ve"e "u#urile rele! $e"e *n-erii ,i pe to+i % re se *n-ri9es% "e m)ntuire no str i%i0 4 r este ,i lt tre pt "e ru-%iune m i *n lt! , se ; 4ugciunea "n e'taz sau "n uimire$ Prin %e st ! *n $reme ru-%iunii! omul se rpe,te %u minte l %er! 2 + lui se 2 %e % 2o%ul ,i m)inile ,i "e-etele lui % 2%liile "e 2o% ,i nu m i este pe pm)nt %u minte ! %i num i *n %er0 Ultim ru-%iune! m i *n lt "e%)t %e *n e1t 7! este 4ugciunea cea duhovniceasc$ A%e st este , pte 0 4ugciunea duhovniceasc ni%i nu se m i %#e m ru-%iune0 E ! "up to+i "umne7eie,tii Prin+i se cheam vedere duhovniceasc i ,mprie a cerului$ L 2el 7i%e ,i '2)ntul Is % 'irul0 4e%i! ru-%iune "u#o$ni%e s% este m i presus "e #ot rele ru-%iunii0 E este o 2ire %u 4umne7eu0 Ast este %ee %e $7ut m rele Apostol P $el; $tiu pe un om oarecare, care acum paisprezece ani s#a rpit pn la al treilea cer i a auzit acolo cuvintele, care nu este cu putin omului a le gri( n trup sau afar din trup, nu tiu( Dumnezeu tie1 El nu ,ti %um 2ost0 C *n ru-%iune %e st "u#o$ni%e s% minte omului nu m i lu%re 7 "up s putere0 Ci este lu t "e putere 4u#ului '2)nt ,i3i "us *n sl$ile %ere,ti ,i nu m i po te %u-et %e $re e 0 &inte omului este "us l "es%operiri m ri *n i "! *n %er! un"e $re s3l "u% 4u#ul '2)nt0 i omul %est este *n m ri "es%operiri ,i %)n" $ine i r *n ,e7 re lui! nu ,tie " % 2ost *n trup s u 2 r "e trup! % Apostolul P $el0 A%e st este %e m i *n lt ru-%iune! "e % re spune "umne7eies%ul Printele Is % 'irul % D"e3 (i se *n$re"ni%e,te unul "in ne m *n ne m "e o "es%operire % %e st C0 ntr3o -ener +ie (i " % se -se,te unul0 Pentru %e $3 m spus "espre %este trepte le ru-%iunii> E re "e to te trei treptele -ener le; 4ugciunea gurii, a minii i a inimii$ I r %elel lte trepte interme"i re sunt le- te *ntre ele % ni,te trepte l s% r %)n" le sui0 5n rugtor desv&rit trece prin toate aceste trepte de rugciunie cu darul lui Dumnezeu$ Dar a se sui omul pe aceste trepte, nu este "n puterea lui$ A omului este numai voina$ ' $oi s% s se ro -e lui 4umne7eu %um po te! i r se *n$re"ni%ii "e ru-%iuni *n lte % %este ! este num i o lu%r re % re "epin"e "e " rul lui 4umne7eu0 4e%i! *n %este ru-%iuni tre(uie s se une s% minte %u inim 0 Este o ru-%iune min+ii *n inim ,i este o ru-%iune inimii %ur te0 4 r s ,ti+i % mintea, pogor&ndu#se "n inima, trece dou vmi s u o(st %ole! ca s se uneasc cu inima$ C re sunt %este $mi> nt)i este *n%#ipuirii! im -in +iei! ,i "ou este vama raiunii "e l po rt inimii0 Po-or)n" minte spre inim ! e *nt)lne,te prim $ m! im -in +i 0 Ai $7ut % sti uneori l ru-%iune ,i p re *n minte t te miri %e0 O *n%#ipuire! ori %el %e te3 supr t! ori %el %e te3 smintit %u o p tim0 i tun%i! l $ m im -in +iei s u *n%#ipuirii se opre,te minte no str *n $reme ru-%iunii! mer-)n" spre inim0 Ast este prim st +ie0 '2)ntul Nil As%etul 7i%e *n <ilo% lie; 9ericit este mintea aceea care a a.uns s se roage fr imaginaie lui 2ristos, fr form% &inte &)ntuitorului n3 $ut im -in +ie! spun to+i s2in+ii teolo-i0 Pentru % El er Noul A" m ,i $enit s rest ure7e pe $e%#iul A" m! e1 %t %um 2ost *n r i0 C ,i A" m! %)n" 2ost %re t "e 4umne7eu *n r i! nu $e im -in +ie! nu $e *n%#ipuire0 ' t n %7ut "in *n%#ipuire! % $oi s se 2 % semene %u 4umne7eu! %um 7i%e l Is i ; 0u ai
26

spus n gndul tu. * voi sui deasupra norilor, peste munii cei de miaznoapte care sunt n ceruri, deasupra stelelor cerului voi pune scaunul meu i voi fi asemenea cu Cel 3reanalt( i num i %)t ,i3 *n%#ipuit! l3 " t 4umne7eu pe Lu%i2er 9os "in %er! pentru % ,i3 *n%#ipuit s 2ie semene %u El! ne%unos%)n" % este 7i"ire0 C 4umne7eu l3 2%ut num i %u -)n"ire ,i po te s3l surpe *ntr3o %lipe l0 A, ,i Adam, c&nd a czut, prin g&ndire a czut$ Ce i3 7is s t n > 6u vei muri, ci vei fi ca un Dumnezeu, cunoscnd binele i rul( i %um ,i3 *n%#ipuit % $ 2i % un 4umne7eu! %7ut prin im -in +ie "in " rurile " te ,i poi 2ost i7-onit "in r i0 4e %ee dumnezeietii prini numesc imaginaia pod al demonilor$ Nici un pcat nu trece de la minte la simire :la inim; dac nu i#l "nchipuie "nt&i omul cu mintea0 4e%i! *n vremea rugciunii n#ai voie s#i "nchipui nimic$ Ni%i im -in +ii s2inte! ni%i pe :ristos pe '2)nt Cru%e! ni%i pe s% unul Ru"e%+ii0 Nimi%0 C toate imaginaiile sunt afar de inim ,i " % rm)i s te *n%#ini l %este ! nu te *n%#ini lui :ristos0 <intea trebuie s se pogoare "n inim, c inima este cmara minii$ A%e st 3i %m r "e % re spune :ristos; 0u, cnd te rogi, intr n cmara ta i roag#te 0atlui tu ntru ascuns i 0atl tu, Care vede cele ntru ascuns, i va rasplti ie la artare( Voi %re"e+i % %e % m r este %e "e lemn! % s > 4 % o lu +i , ! o lu +i "up liter0 Ori i%i "umne7eie,tii Prin+i *n+ele- %u totul lt2el; Trei u,i i "e *n%ui t %)n" te ro-i; ua cea de lemn, pentru o meni? ua buzelor, pentru %u$inte! % s nu -rie,ti %u nimeni "e%)t %u 4umne7eu? ,i ua inimii! pentru "u#uri! % s te po-ori %u minte *n %m r inimii0 C inima este cmara minii$ Au7i %e 7i%e "umne7eies%ul Printe Is % 'irul; Omule po-o r3te %u minte *n %m r inimii t le ,i tun%i 9un-i *n %er0 C ,i %ee este %m r %erului! mpr+iei %erului0 4 r %ine ne3 spus nou % mpr+i %erului este *n inim no str> :ristos0 N3 spuns El; mpria cerului nluntrul vostru este, 4e%i i t % noi $em mpr+i %erului *n inim no str0 i c&nd a.ungem cu mintea "n inim, am a.uns la ,mpria cerurilor$ 4e%i! po-or)n"u3se minte spre inim *n $reme ru-%iunii! *nt)lne,te %este "ou $mi; *nt)i $ m im -in +iei ,i pe urm $ m r +iunii! l po rt inimii0 Un om *n+elept *ntr3o %lipe l "e $reme le tre%e0 0egea cea mai scurt a rugciunii este s nu#i "nchipui nimic c&nd te rogi$ C im -in +iile sunt "e trei 2eluri; (une! rele ,i s2inte0 ' nu prime,ti ni%i un 2el "e im -in +ie0 C " % te opre,ti l im -in +ie! nu po+i intr %u minte *n inim *n $reme ru-%iunii0 I r i%i! l $ m r +iunii! % re3i l po rt inimii! *nt)mpin lte "u#uri rele0 ' $ " u o pil" % s *n+ele-e+i0 L $ m r +iunii o *nt)mpin pe minte no str teologii ntunericului i filosofii iadului ,i3i " u min+ii r +iuni "u#o$ni%e,ti0 &inte no str! "up mrturi '2)ntului V sile! re *nsu,ire s i7$ore s% $e,ni% -)n"uri! (une s u rele0 i nu3i "e $in %e i7$or,te0 C %e turnm *ntr3*ns mo r m %in0 Noi suntem %ei % re #otr)m " % "m "rumul l -)n"uri0 't i uneori l ru-%iune! *n -enun%#i s u *n pi%io re s u st i pe3un s% un s u pe3o l i+! % te po+i ru- ,i %ul% t %)n" e,ti (oln $ s u (tr)n! %um 7i%e '2)ntul @ri-orie 'in itul; DCel (tr)n ,i (oln $ po te st %ul% t %u % pul pe3o perin! " % nu po te st *n pi%io re! num i s se ro -eC0 4umne7eu nu %ere po7i+i trupului! %i min+ii ,i inimii0 n %lip ru-%iunii! num i %e $e7i % p r nu %u$inte rele! %i "in '%riptur! %um ispitit pe &)ntuitorul *n muntele C r nt niei0 Nu L3 ispitit "in '%riptur> &runc#0e "os, c scris este. ngerilor -i va porunci pentru 0ine i 0e vor ridica pe mini, ca nu cumva s loveti de piatr piciorul 0u( Ai $7ut % rolul lor este s te ispite s% "in '%riptur> A, 2 %e ,i %u minte no str! %)n" $re s se %o(o re *n inim l ru-%iune0 i l $ m r +iunii! % re3i l po rt inimii! "e e1emplu *+i $in *n minte %este %u$inte; /idicat#ai de la mare caii 0i, tulburnd ape multe( ' u; Lipsit#au de la mncare oile, cnd nu vor fi boii lng iesle0 Ce este st ! %3i "in '%riptur! nu> Cine sunt (oii> C re sunt oile> Ce *n+eles u ste > i *n" t te "u%e minte l t)l%uire '2)ntului & 1im; Boii r +ion li 8 %3s m i m ri (oii "e%)t oile 8
27

sunt postolii! epis%opii ,i preo+ii! Biseri% po$+uito re! ier r#i 0 Ce sunt oile> Biseri% s%ultto re! poporul "e 9os0 4e %)te ori nu numit :ristos poporul "e 9os oi> Oi %u$)ntto reE Ce este iesle "in % re se #rnes% ,i (oii ,i oile> Biseri% lui :ristos0 C ,i Biseri% po$+uito re ,i %e s%ultto re se #rnes% "in Pre %ur tele T ine! %u *n$+tur '2in+ilor Prin+i! '2intelor '%ripturi %elor $e%#i ,i noi ,i %u to te "o-mele! %u to te t)l%uirili E$ n-#eliei0 4e un"e to te ste > 4in %e st iesle % re este Biseri% 0 4 r %e 7i%e 4u#ul '2)nt i%i> Lipsit#au de la mncare oile, cnd nu vor fi boii lng iesle( A"i% o s lipse s% poporul lui :ristos "in Biseri% ! %)n" n3or s 2ie pstorii l)n- Biseri% 0 C (oii! *n %#ip r +ion l! sunt pstorii Biseri%ii0 i i t %e r +iuni "e$r te ,i *n lte ne $in *n $reme ru-%iuniiE 4 r $r9m ,ul nu se supr "e st ! %)n" $e"e % tu r +ione7i0 El se (u%ur0 Bine % teolo-#ise,ti %)n" te ro-iE <r +ilor! n3 u %e %ut ste *n $reme ru-%iuniiE '2)ntul Io n @ur "e Aur spune; D Tu, c&nd te rogi, nu teologhisi, c eti bat.ocorit de demoni% C C)n" te ro-i trebuie s ai inima "nfr&nt i smerit, "urere inimii pentru p% te ,i smerenie0 T in st este lui 4umne7eu! I7$orul min+ilor r +ion le "in %er ,i "e pe pm)nt0 4e%i nu este $oie *n $reme ru-%iunii s teolo-#ise,ti0 Pentru % st "e $or( %u ni,te r +iuni "u#o$ni%e,ti *n $reme ru-%iunii! %#i r "e3 r 2i "in '2)nt '%riptur! nu ne ru-m! %i teolo-#isim0 A"i% *nse mn % %u-etm %e$ l %u$intele '%ripturii0 <iin"% %e st $ m r +iunii este l po rt inimii! n3 i $oie s $or(e,ti *n $reme ru-%iunii ni%i un %u$)nt "in '%riptur 0 Ci! te coboar "n inima cu rugciunea de#un singur g&nd, "i% g&ndul numai la numele Domnului nostru isus 2ristos$ 4e%i %u %e st r +iune ne %o(or)m *n inim! 7i%)n" , ; D4o mne! Iisuse :risto se! <iul lui 4umne7eu! miluie,te3m pe mine! p%tosul Ls u p%to s MC0 Cu lt r +iune n3 i %e %ut 0 4up %um $3 m spus m i sus! l $ m im -in +iei! ni%i o im -in +ie! %)t "e s2)nt r 2i! nu este *n inim! %i 2 r "e inim ,i tr -e minte no str "in inim 2 r0 A, ,i r +iunile %este 0 C "i $olul! numit teologul ntunericului i filosoful iadului, re s%op s3i "e min+ii no stre "e teolo-#isit0 i el *+i "u%e l ru-%iune to t '%riptur ! " % $rei 8 % el este teolo- $e%#i ,i o ,tie pe "e rost0 Num i s nu te ro-iE El ,tie % ru-%iune *l r"e0 4e %ee *+i "u%e te1te ,i "e l Apostol ,i "in E$ n-#elie! "in pre"i%ile pe % re le3 i u7it *n (iseri%! "in % 7 nie0 Tu st i l ru-%iune! i r "i $olul *+i "u%e lu%ruri m ri ,i r +iuni "u#o$ni%e,ti 2o rte *n lte0 Atun%i tu % pe+i o tru2ie "u#o$ni%e s%; D4e %ee *mi $in mie %um %u$intele ste , "e *n lte! % eu m ro- lui 4umne7euEC i el r)"e %u -ur p)n l ure%#iE Tu nu te ro-i tun%i! teolo-#ise,ti0 &)ntuitorul *+i spune s te ro-i; 4oi nu vorbii multe ca farnicii, crora li se pare c ntru multe vorbe i aude Dumnezeu1 2ristos cere de la noi rugciunea )monologhie*, adic de#un singur cuv&nt, de un singur g&nd$ Ai $7ut % n nee n% > &er-e "up :ristos ,i stri- %u %)te$ %u$inte; +isuse, Fiul lui David, miluiete#m1 i Fiul lui David, miluiete#m1 4 r stri- "in inim0 E nu s3 ru- t mult! s3 ru- t %u un sin-ur %u$)nt! " r *l 7i%e "in inim! p)n (iruit (unt te lui 4umne7eu s 7i%; %, femeie, mare este credina ta1 A, ,i noi! *n $reme ru-%iunii! m i les ru-%iunii inimii! %)n" $rem s po-or)m minte *n inim! , s ne ru-m! %u un sin-ur -)n"0 C " % prse,ti teolo-i st *n $reme ru-%iunii! %u 9utorul lui 4umne7eu! *n" t minte intr *n inim0 Cm r min+ii este inim 0 C)n" u7i *n E$ n-#elie Tu, c&nd te rogi, intr "n cmara ta! s ,tii %3i $or( "e intr re min+ii *n inim0 Pentru % %olo este :ristos "e l Bote7? %olo st mire s %u &irele ,i se une,te! "i% su2letul nostru se une,te %u :ristos *n inim0 4e%i! *n" t %e minte intr t *n inim! i un semn 2ires%0 n%epe % un %ui "e 2o% ,i se *n%l7e,te to t inim "e l %entru0 Apoi se *n%l7e,te to t! pe urm pieptul! umerii! %olo n $erte(r l! tot %orpul ,i *n%epe %ur-e su"ori %u putere! i r o%#ii *n%ep $rs l %rimi % l"e "e po%in+ %u m re 2o%0 Ast 3i ru-%iune "e 2o%0 Ce s3 *nt)mpl t %olo> '3 *nt)lnit &irele %u mire s 0 :ristos %u su2letul nostru0 A%e st
28

unire "u#o$ni%e s% *l 2 %e pe om un "u# %u 4umne7eu0 Este %ee %e spune Apostolul; Cel ce se lipete de desfrnat, un trup este cu ea((( $i cel ce se lipete de Domnul, un du) este cu l( A%e st unire ,i lipire "e 4umne7eu *n inim! prin Iisus :ristos! "u%e m re "ul%e + "u#o$ni%e s% ,i %l"ur0 4 r *n% nu3i temeli lu%rrii! ni%i "ul%e + ! ni%i %l"ur %e "in inim0 Temelia lucrrii este zdrobirea inimii, cina, durerea inimii pentru pcate i lacrimile de pocin care se vars atunci$ n st re %e st su2letul nostru re t)t 2eri%ire! t)t u,ur re! t)t % l"ur ,i "ul%e + "u#o$ni%e s%! *n%)t! "up %e se tre7e,te "in st re %e st "e unire %u Iisus :ristos *n inim! el nu po te spune trei %u$inte0 Ce minute 2eri%ite! %u "ul%e +! %e (u%urie $ut *n inim s E i " % *n st re %e st r st un lu%rtor l ru-%iunii un %e s s u "ou 8 %u minte po-or)t *n inim ! "i% s se une s% minte %u inim 8! %)n" s3 r tre7i! o sptm)n s u "ou *n inim lui nu m i po te intr ni%i un -)n" "in lume %e st E Cerul inimii lui t)t se %ur +! *n%)t rm)ne $7"u#ul inimii plin "e lu%r re 4u#ului '2)nt0 O inim 2eri%it % re s3 "p t %u l %rimi "e po%in+ ,i %u m re "r -oste "in unire %u Iisus :ristos0 4r -oste "u#o$ni%e s% % re nu se po te "es%rie %u lim( E 4e%i! %e st 3i ru-%iune inimii! "e % re $3 m spus m i sus! l % re "e3 (i se *n$re"ni%e,te unul l 7e%e miiE A, 3i "e *n lt0 I r "e ru-%iune %e "u#o$ni%e s%! "e % re $3 m mintit *n primul %u$)nt! "e3 (i unul "in ne m *n ne m0 4 r o s m *ntre( +i; D4 r noi! printe! %e 2 %em! m 9orit te lumii! % re nu ,tim %e st te#ni% ,i %e st 2iloso2ie "e ru-%iune *n lt> Noi ne pier"em>C NuE 4 r 2iin"% $enit %u$)ntul "espre ru-%iune! $3 m rt t % re este ru-%iune %e "e$r t0 Nu *nse mn %! " % eu nu m ro-! ni%i s nu spun l ltul0 Ni%i eu nu m3 m ru- t , "e %)n" suntE 4 r nu *nse mn % nu ,tim0 C ne,tiin+ este or(ire su2letului0 4 r ,tii %e 7i%e "r %ul m)n"riei ,i l nesim+irii! " % $em o l %rim l ru-%iune> DAmu te3 i ru- t str ,ni%EC E#eiE i %)t *i "e3 %olo p)n l ru-%iune %e %ur tE C)t *i "e "ep rte %erul "e pm)ntE V3 m spus % ru-%iune *n %re,tere ei n3 re limit 0 Pentru % se une,te %u 4umne7eu0 N3 re m r-ine0 A%ee *nse mn ru-%iune! %um 7i%e unul *n P teri%; DAm porun%it min+ii mele s se ri"i%e trei 7ile *n %eruruiE ' nu se po-o re "e %olo trei 7ileC0 A%ee 3i ru-%iuneE ' u %um s3 ru- t un (tr)n "in pusti s%#eti%0 A%e st ! $enin" un 2r te l ")nsul! l3 *ntre( t; 8 <iule! %e este pe l Ale1 n"ri > Ce 2 %e lume > 8 Printe! *i m re se%et! rspuns 2r tele0 8 4 S "e %e nu $ ru- +i> 7is (tr)nul0 8 B ne ru-m! printeE Au s%os ,i s2intele mo ,te ,i i%o nele! u $enit preo+i! u 2%ut '2)ntul & slu %u r#iereii pe %)mp! %u pro%esiune m re0 'e ro - ,i tot nu plouE 4 r (tr)nul 7is; 8 Art t este % nu $ ru- +iE Btr)nul ,ti "e$r t ru-%iune0 8 B ne ru-m! printeE strui 2r tele0 8 <iule! " %3i , ! # i s ne ru-m ole %E 8 % s3i r te % re3i "e$r t ru-%iune0 A ri"i% t (tr)nul m)nile *n sus ,i s3 u 2%ut "e-etele lui % 7e%e 2%lii "e 2o% ,i 2 + lui % so rele0 i nu le3 ls t *n 9os timp "e un %e s0 i *n timpul %est ! %um er senin ,i se%et! u $enit norii! s3 u *n-ro, t norii! u *n%eput tunete ,i 2ul-ere ,i plou t , "e t re *n 9urul lor ,i3n tot E-iptul! *n%)t stri- t 2r tele; 8 Printe! printe! %o(o r m)inile *n 9os % m *ne % p E i tun%i printele! %)n" %o(o)t m)inile! i s3 2%ut 2 + lui i r,i % m i *n inte0 Ai u7it % re3i "e$r t ru-%iune> A, s ne ru-m ,i noiE '3 u ru- t mii ,i mii? ,i preo+i ,i r#ierei ,i popor ,i n3 plou t0 i s3 ru- t unul! " r s3 ru- t %um tre(uie0 ntr3un %e s %o(or)t ,i plo i ,i norii ,i to te0 Cu %e st ru-%iune Ilie "es%ui t %erul! % re er *n%ui t "e trei ni ,i , se luni0 Ast 3i ru-%iune *n e1t 7 s u *i uimire0
29

i , ! %)n" ne ru-m! s ,tim % suntem "ep rte "e ru-%iune t)t $reme %)t minte no str este l %ele "e 9os ,i3i ne%ur t0 4 r nu tre(uie s "e7n"9"uim! pentru % 4umne7eu ,tie neputin+ no str0 i "e multe ori unul se ro -! sr %ul! mr)t "e $reun ne% 7 ,i nu re ni%i %)n" 7i%e *n %e sul %el ru-%iune "in Ce slo$ s u "in Ps ltire0 =i%e ,i el %e$ ; D4o mne! miluie,te3mE 4o mne! i rt3mEC 4 r 7i%e "in to t inim 0 C)n" inim lui ptrun"e *n inim! ni%i nu se po te ru- %u ru-%iune lun-0 Num i t)t 7i%e; D&iluie,te3m! 4o mneEC! s u D&il me EC! s u Dn"ur re me EC! s u D4umne7eul meuEC 4e%i %)n" s3 po-or)t minte *n inim s u intr t *n %m r inimii! t)t 7i%e; DIisuse l meuE Iisuse l meuEC Pentru % inim tun%i se *n%#i"e si se "es%#i"e repe"e0 Inim *n-#ite pe Iisus si Iisus! inim E Atun%i nu m i este timp "e $or(! % el st *n 2 + &)ntuitorului ,i se teme s 7i% %u$intele lun-i! pentru % pier"e ten+i 0 C atenia este puterea rugciunii din faa <&ntuitorului$ i tun%i 7i%e num i %)te un %u$)nt; DIisuse l meuEC 4 r *n %ele %u$inte t)te l %rimi se $ rs ,i t)t "r -oste "umne7ei s%! *n%)t omul se 2 %e tot % 2o%ul *n $reme ru-%iunii0 4e %ee ! %)n" ne ru-m s 7i%em %um putem0 '2)ntul & % rie ,ti % nu ,tim s ne ru-m! " r ne " un s2 t; DOmule! eu ,tiu % tu nu ,ti s te ro-iE 8 el ,ti %e *nse mn ru-%iune ! % er m re st)lp l Orto"o1iei 8! " r *+i " u un s2 t; 4oag#te cum poi tu, dar roag#te adeseori% C C "in "e s ru-%iune! omul *n%epe *n$+ ru-%iune %e "e$r t0 I r '2)ntul Io n '%r rul 7i%e; DO re $om prsi ru-%iune "e % ntit te>C C ru-%iune "e % ntit te este %e pe % re o 2 %em mult! " r 2r s 2im %u minte *n inim ,i 2r s 2im %u pri$ire min+ii l 4umne7eu0 DN3o prsimEC C ru-%iune "int)i este pri%in %elei "e "ou 0 Cantitatea nate calitatea$ Este un pro$er(; DE1er%i+iul 2 %e premi n+iEC Ro -3te mereuE Apostolul P $el spune; /ugai#v nencetat1 Noi ru-)n"u3ne , ! neputin%io,i ,i rsp)n"i+i! %um putem noi! 4umne7eu! $7)n" su2letul nostru % $re s se ro -e %)t "e %)t! *i " %)te$ minute "e ru-%iune %ur t0 i tun%i el *n" t *n%epe s se ro -e %u l %rimi! %u 2o% m re0 ns ru-%iune %ee ! %#i r " % "ure 7 %)te$ minute! %ele %)te$ minute "e ru-%iune %u minte *n inim sunt m i puterni%e "e%)t " % i st o lun "e 7ile *n ru-%iune! %itin" l Ps ltire s u "in Ce slo$0 A, "e m re putere re0 i tun%i! %re,tinul! -ust)n" "in "ul%e + ru-%iunii %elei %ur te! 7i%e; DE#eiE st 3i ru-%iuneEC 4 r %e st -ust re "in ru-%iune %ur t! "in ru-%iune # ri%! nu $ine l %#eremul nostru! %)n" $rem noi0 Vine %)n" $re 4umne7eu s milui s% su2letul nostru0 Au7i %e spune '2)ntul Is % 'iri nul> +emn al milei lui Dumnezeu sunt lacrimile la rugciune$ C&nd $e"em % ne %er%ete 7 4umne7eu %u l %rimi multe l ru-%iune este semn % mil lui 4umne7eu s3 tins "e o%#ii ti ,i $re ! prin %este l %rimi "e po%in+ ,i "e "r -oste m re! s te %ure+e pe tine! s te lumine7e! s te spele "e p% te ,i s3+i r te +ie % re3i "e$r t ru-%iune0 4e%i! noi suntem " tori s ne ru-m %um ,tim noi! %um putem! *n%ep)n" %u ru-%iunile *n%epto te; Dmpr te %eres%C! D'2inte 4umne7euleC! DPre s2)nt TreimeC! DT tl nostruC! DCre7ulC ,i %elel lte0 Ne ru-m %um putem! " r s ne ru-m "eseori0 C u7i %e spun '2in+ii Prin+i> '2)ntul Teo2 n =$or)tul este o mrturie pre *n"rept+it s $ spun; Cel ce se roag des, "nsi rugciunea i se face lui cel mai mare dascal al rugciunii$ ns,i ru-%iune *l po te *n$+ s se suie "e l treptele %ele "e 9os le ru-%iunii! p)n l treptele %ele m i *n lte ,i p)n l e1t 7 ,i p)n l ru-%iune "u#o$ni%e s%C0 4e%i ru-%iune *i *n$ + pe s2in+i s se ro -e! pentru % ei tot"e un se ru- u0 4e %ee spune; 6encetat v rugai1 A"i% ori%)n"0 E,ti % s! e,ti pe "rum! e,ti l %#ili t ! e,ti l lu%ru! oriun"e! tu *n l+ minte %tre 4umne7eu0 i 7i %um po+i! " r 7i mereuE Ori%e ru-%iune3i (un! " % o 7i%i %u 2ri% lui 4umne7eu ,i %u ten+ie0 + nu cutm noi treptele de rugciunii "nalt, c aceasta#i m&ndrie% Noi ne ru-m %um putem! i r 4umne7eu! $7)n" % su2letul se %#inuie s se *n$e+e se ru- ! %)n" ,tie " rul Lui! *l *n$re"ni%e,te "e momente "e ru-%iune %ur t0 i tun%i! %el % ut *nsin-ur re! s 2ie num i %u 4umne7eu0 Cum spune "umne7eies%ul
30

Io n '%r rul; Cel ce pe dulceaa rugciunii o a aflat, pururea voiete s fie singur$ i '2)ntul Is % 'iri nul 7i%e; Cel ce pe dulceaa rugciunii o a aflat, va fugi de gloate ca un asin slbatic% El $re s rm)n *n "ul%e + %ee ,i *n $or(ire %u 4umne7eu ori%)n"0 i $or(ri ,i tre(urile ,i ltele *l sustr - "e l ru-%iune! " r lui *i p re ru0 Este 2o rte -reu s 9un- omul s se ro -e *n , 2el! % s nu3l tr - *n poi 7-omotul ,i $e"ere multor ,i u7ire "espre t)te lu%ruri0 Ru-%iune "es$)r,it pu+ini o meni o "o()n"es%0 Este o *nsin-ur re *n sine! *n inim! ,i o *nsin-ur re "in 2 r0 nsin-ur re "in 2 r; Eu m "u% *n p"ure s st u *ntr3un (or"ei! *ntr3o %oli(! un"e$ ! *ntr3o pe,ter! ,i m ro-0 i %e st 9ut mult ru-%iunii0 4 r! " % nu $ei $e *nsin-ur re *n sine! nu3+i 9ut0 Po+i s 2ii %olo ,i s nlu%e,ti %u minte to te or ,ele ,i tot Bu%ure,tiul ,i to te t)r-urile0 4e-e ( i 2u-it %u trupul *n pustie0 Ori! %lu-r %e *nse mn> 'pune '2)ntul Io n '%r rul; Cel ce st cu mintea sa afar de lume i de#a pururea se roag lui Dumnezeu, acela este calugr% 4umne7eu nu %ere s ie,im noi num i %u trupul "in lume ,i s 2u-im *n p"ure? %i %u minte s ie,im "in lume0 A, pute s st u *n 7-omotul lumii! %um 2%e '2)ntul Teo"osie! *n%eptorul $ie+ii "e o(,te! " r *l $e"e u ru-)n"u3se % un st)lp "e 2o% *n mi9lo%ul lumii0 El $e o tr pe7 %)te trei mii "e sr %i pe 7i ,i el le slu9e l m s0 i3l $e"e i *n mi9lo%ul lumii % *n %e m i m re pustie! % er "es$)r,it0 El nu m i u7e ,i nu m i pri$e l %ele "in lume st ! %i num i l %ele "e sus0 4 r %elor "es$)r,i+i este %e st 0 I r noi! % re $em ne$oie s ne *n$+ m ru-%iune ! $em ne$oie "e o *nsin-ur re *n noi m i *nt)i0 Te *n%#i7i *ntre p tru pere+i i % sei t le ,i te po+i *nsin-ur 0 Ai *n%#is u, ,i intri *n %m r inimii0 4e (i %olo te po+i %un"e s te ro-i lui 4umne7eu *n s%uns0 '2)ntul 'imeon Noul Teolo- spune; <intea nu se poate ascunde nicieri "ntre zidiri% Po+i s te "u%i tu ,i3n pustie! po+i s te "u%i ,i *ntre st)n%i! po+i s te "u%i oriun"e! nu o po+i %un"e *n 7i"iri0 Cel mai ad&nc loc unde poi ascunde mintea de lume este cmara ei ( inima% Num i *n inim o po+i s%un"e! % %olo st "e $or( %u Iisus! %u &irele Cu$)ntul! pe % re l i "e l Bote70 A%olo " % o s%un7i! mintea trebuie s "ntre "n inim, mut, surd i oarb$ ' nu m i $or(e s%! s nu m i u" nimi% ,i s nu m i $ " nimi% "in lume st 0 Ci num i pe Iisus s3L $ " ,i "e El s se lipe s% ,i %u El s se une s% *n 4u#ul '2)nt0 A%olo *n inim! &irele %u mire s E 'u2letele no stre sunt miresele lui :ristos %um spune '2)ntul Apostol P $el; 4#am logodit pe voi mireas unui *ire fr de moarte i tare mi#e fric de voi s nu se poticneasc inimile voastre, precum a vei de satana( N3 spus minte ! %i inimile! % ,tiut % adevrata unire a sufletului nostru cu 2ristos se face "n inim, nu *n lt p rte0 I r " % noi ne ru-m %um putem! s ne ru-m "ese ! % # rul este m i% "e o(,te l 2ie% re0 Ai $7ut o m m (un %u %opilul %el mi% l ei> 4 % $e"e % nu ,tie s me r- pe pi%ioru,e! *l l s o le % s me r- ,i el *n" t % "e ,i *n%epe pl)n-e! % el *i %u pi%io rele plp)n"e ,i nu po te mer-e0 i *n" t m m *l ri"i%; D't i! # i s te *n$+C0 i3l i "e m)n! *l "u%e ole %! i r *l l s0 C s se *n$e+e mer-e0 A, 2 %e # rul %u noi *n $reme ru-%iunii! %)n" nu ,tim s ne ru-m0 C)n" $ine # rul l tine! sim+i o ru-%iune %ur t? sim+i o ru-%iune min+ii! inimii0 i pe urm! %)n" te l s 4u#ul '2)nt! "in % u7 m)n"riei s u lene$iei! i r % 7i! i r minte se "u%e l lume! l tul(ur re0 Apoi i r te ri"i%! p)n %e te *n$e+i s mer-i pe %est "rum ,i s te +ii pe pi%io rele t le0 i , ! $7)n" 4umne7eu % $re su2letul s se ro -e! *l intro"u%e *n%et3*n%et pe treptele ru-%iunii0 i %)n" *n$+ t el s se ro -e! nu3i m i tre(uie s3l "u% nimeni "e m)n0 El ,tie % "e$r t ru-%iune o -se,te *n inim s ! unin"u3se %u Iisus :ristos0 4e%i se % "e s ne ru-m %um putem0 Uneori %u -ur ! lteori %u minte ! lteori %u inim ! lteori m i presus "e ru-%iune inimii0 Cine se $ *n$re"ni%i "e %elel lte trepte le ru-%iunii! %um $3 m spus 8 "e sine mi,%to re! $7to re! ru-%iune *n e1t 7! *n uimire! p)n l ru-%iune %e "u#o$ni%e s% 8! re m re " r "e l 4umne7eu? " r nu ,tiu " % "in ne mul nostru "e 7i 9un-e %ine$ 0 Num i 4umne7eu ,tie pe unul % %el 0 Po te se -se,te pe un"e$ *n $reo pe,ter s%uns!
31

prin mun+i pe un"e$ s u %ine ,tie! % num i 4omnul ,tie0 A%el 3i st)lp "e 2o%E A%el ! %)n" se ro -! se 2 %e % (tr)nul "in P teri%! st)lp "e 2o%E 4 r noi s ne ru-m %um putem! % m $7ut % &)ntuitorul n3 tre%ut %u $e"ere ru-%iune % n neen%ei0 E ! sr % ! ni%i nu er e$rei%0 Er 2eni%i n! "in pr+ile Tirului ,i le 'i"onului0 Ori! 2en%ienii er u p-)ni0 4 r u7it ,i e "e &)ntuitorul % 2 %e minuni ,i $enit0 V7)n" t)t lume *n 9urul Lui! *n%eput s stri-e; *iluiete#m pe mine, Fiul lui David! fiica mea ru se ndrcete1 C 2emeie p-)n! *n$+ t ,i e "e l e$rei %um s stri-e0 E ni%i nu ,ti %um l %#e m0 D'tri- , ! 2emeieEC 4 r e ! sr % ! stri- % m m ne%9it0 Pe 2 t ei o %#inui u "i $olii "e t)+i ni! % er *n"r%it0 i lu t supr s 2 + 2ii%ei s le! % u7i %e stri-; *iluiete#m, Doamne, pe mine, c fiica mea ru se ndrcete1 Nu stri- ; D&iluieste! 4o mne! pe 2ii% me EC A"i%! " % i s 2 %i mil %u 2ii% me ! pe mine m miluie,ti0 4e%i s3 (- t *n 2iin+ 2i%ei s le ,i %u to t inim se ru- pentru 2ii% s 0 I r &)ntuitorul! % s r te l to+i st torni%i %re"in+ei ei! se 2%e % nu o u"e0 Ai $7ut %e3 spus *nt)i; 6u sunt trimis fr numai la oile cele pierdute ale casei +srael( Cum r 7i%e; DTu esti 2eni%i n! esti p-)n? nu pentru tine m $enit *n lumeEC E tun%i m i t re stri- 0 i l Apostoli le er mil; Doamne, slobozete#o pe ea, c strig n urma noastr1 O $e"e u % stri- %u l %rimi "in ")n%ul inimii0 I r &)ntuitorul o m i *n2runt o " t; 6u este bine s iei pinea fiilor i s#o dai cinilor( C)ine o 2%ut3oE n+ele-i> 4 r e nu s3 supr t % o 2 %e %)ine0 E ! *n 2ier(in+e l ru-%iunii ei! tre%ut peste to te0 4e %ee 7is; D4o mne! %)ine sunt eu 8 "i% nu sunt "in ne mul lui Isr el! eu sunt p-)n 8! dar i cinii, Doamne, mnnc din frmiturile care cad de la masa domnilor lor(C A"i% ! D%#i r " % sunt %)ine! " r m% r "3mi ,i mie o 2r)mitur! % eu nu *ntin" m)n l m s %u stp)niiC0 i tun%i spus &)ntuitorul %tre " ns ; % femeie, mare este credina ta1 Fie ie precum voieti1 $i s#a tmduit fiica ei din acel ceas( Ati $7ut ru-%iune> Ai $7ut %re"in+> Nu %u multe %u$inte! " r "in inimE 4 r t)l# rul pe Cru%e> Ai $7ut %e spune '2)ntul E2rem *n Cuvnt la tl)ar "in Vinere & re> & i *nt)i el ,i %ell lt t)l# r #ule u pe Iisus pe Cu%e! si3I 7i%e u; Dac eti Fiul lui Dumnezeu, coboar#0e de pe Cruce i ne izbveste i pe noi( Pe urm u $7ut % &)ntuitorul! %)n" i (te u %uie *n m)ini ,i3n pi%io re ,i Il ( t9o%ore u! se ru- pentru ")nsii 2r rut te; 3rinte, iart#le lor, c nu tiu ce fac1 Atun%i t)l# rul "in "re pt s3 strpuns "e (l)n"e+e Lui ,i 7i%e ; DI uit3teE Noi %)t *i (lestemm ,i3i *n9urm pe %e,ti % re ne3 u rsti-nit i%i! i r El 7i%e; 3rinte, iart#i pe ei, c nu tiu ce fac1C Atun%i %re7ut *n inim lui % A%el C re este rsti-nit l)n- ")nsii nu este un prooro%! %i este 4umne7eu0 T)l# rul % re *n%eput s %re " % &)ntuitorul este 4umne7eu! $7)n" % r (" %u t)t (l)n"e+e! *n%eput s se uite l El *n sus! %%i Cru%e &)ntuitorului er m i *n lt "e%)t lor! ,i se -)n"e ; DCe ru 2%ut Omul %est > &orti *n$i t! (oln $i $in"e% t! o meni stur t! *n$+ t %u %u$)ntul (l)n"e+ii! n3 2ost p% tos! nu s3 tins "e El nimi%000 Cu "e$r t A%est 3I 4umne7euEC A%e st 7i%e ,i Apostolul; Cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mrturisete spre mntuire0 C nu3i "e 9uns s %re7i *n inim t *n 4umne7eu! %i tre(uie s 3L mrturise,ti ,i %u -ur ! % $em "ou p r+i0 Cu su2letul %re" % este 4umne7eu! " r tre(uie s3L mrturises% ,i %u (u7ele0 4e %ee 7is &)ntuitorul; Cine se va lepda de *ine naintea oamenilor i u * voi lepda de el naintea 0atlui *eu( Cu to t 2iin+ t tre(uie s 3L mrturise,ti? ,i prin %u$)nt ,i %u inim ! prin %re"in+0 Atun%i t)l# rul! % re %re"e *n minte lui % &)ntuitorul este 4umne7eu! %e3 -)n"it el> DO re o s m ierte 4umne7eu ,i pe mine! % eu m i *n inte m #ulit! % ,i %el "in st)n- >C 'e -)n"e el; DA%est Iisus! C re se ro - pentru %ei %e3L rsti-nes%! " % pe %ei % re L3 u rsti-nit nu +ine m)nie! %u %)t m i mult o s m ierte ,i pe mine! m% r % eu m 2%ut t)te "es2r)uri ,i u%i"eri
32

,i 9 2uri ,i *n9urturi ,i (e+iiEC ,i "u%e minte % $i + lui "e t)l# r ,i3,i 7i%e ; DO re %e po% in+ s m i 2 % eu %um > 4 % s $e pi%io rele li(ere! s 2 %e met nii! " r ele sunt le- te0 4 % s $e m)inile li(ere! s " "ou p lme l %el "in st)n- % re #uleste ,i , 7i%e; P4e %e #ulesti pe A%est (l)n" IisusEQ 4 r ,i m)inile sunt rsti-niteC0 'e -)n"e el; DCe po%in+ s m i 2 % eu %um pe %ru%e>C 4u#ul '2)nt i3 " t *n -)n"; Dtii %e m i m eu slo(o"> Am lim( E Lim( nu3i rsti-nit0 i eu m s stri- "in to t inim %u lim( me ; 3omenete#m, Doamne, cnd vei veni ntru mparia 0a1C Ve7i> nti %u lim( L3 pr t "e t)l# rul "in st)n- ! % re3L o% r pe &)ntuitorul! 7i%)n"u3 i; 6u te temi tu de Dumnezeu, c noi suntem n aceeai osnd, c am fcut attea pcate, Dar &cest +isus ce#a fcut, nt)i %u lim( *l o%r pe %el l lt0 DEu %re" % A%est 3I IisusE Nu m m i i u "up tineE C 4up %e l3 o%r t pe t)l# rul "in st)n- %u lim( 2%ut po%in+? ro "e "e po%in+! % num i lim( ,i %u %in+ inimii *i m i rmseser0 DAm s stri- %u %e st lim(! pe A%est Iisus C re nu +ine minte rul! s m ierteC0 i stri- t "in ")n%ul inimii; 3omenete#m, Doamne, cnd vei veni ntru mpratia 0a1 i u"e pe &)ntuitorul "e sus "e pe Cru%e; &devrat griesc ie, astzi vei fi cu *ine n rai1 '2)ntul E2rem 2 %e rt m re *n %u$)nt; DV7ut3 i ru-%iune t)l#re s%> V 7ut3 i t)l# r *n+elept> A ,tiut s 2ure mult *n $i + luiE 4 r! $)n" %re"in+ *n inim ! ,tiut s 2ure %u lim( r iulC0 A"i%; DT)l# ruleE Ai 2ur t! i sp rt! i 2%ut u%i"eri! rut+i? " r %um %u %re"in+ t "in inim i ,tiut s 2uri %u lim( r iulC0 i 7i%e l urm %est %u$)nt! , ; DO! t)l# rule! ,i l r iului t)l# rE Ai 2ur t to te! " r i 2ur t ,i r iul %u lim( 0 O! t)l# rule ,i l r iului t)l# rE O! 2lo re timpurie lui :ristos! Crui I se %u$ine sl $EC A"i% %e m i *nt)i 2lo re rsrit "in Cru%e lui :ristos 2ost su2letul t)l# rului0 4e %ee el mers *nt)i *n r i %u &)ntuitorul! % L3 mrturisit pe Cru%e *n inte "e 3L mrturisi pe 4umne7eu Lon-#in 'ut ,ul! %)n" L3 strpuns *n %o st ,i l+i mul+i pe urm0 Cel "int)i! t)l# rul L3 mrturisit pe 4umne7eu ,i L3 ru- t s3l "u% *n r i0 I t %e *nse mn ru-%iune *n $reme "e ne$oieE C)n" suntem ne%9i+i! s stri-m "in to t inim ! % 4umne7eu % ut l inim no str0 Amin0 4E'PRE VRE4NICIA PREOHIEI '<ATURI CTRE UN @RUP 4E 'TU4ENHI TEOLO@I *n $ r nului 15KO C s 9un-i *n mpr +i %erurilor! s ,ti+i un lu%ru; s $ lu +i "e pil"! tot"e un *n $i + $o str! "oi s2in+i m ri! l % re s pri$i+i purure ,i %)t $e+i pute s3i imit +i! prin %re"in+ %e lu%rto re! % re se lu%re 7 prin "r -oste! "i% prin 2 pte ,i %re"in+ "re pt0 ' $e+i o%#iul min+ii! *ntot"e un ! l '2)ntul Apostol P $el! D-ur lui :ristosC ,i Dm rele $ s l le-eriiC! ,i l '2)ntul Io n @ur "e Aur0 Pentru % '2)ntul Apostosul P $el 2ost %e m i *n lt perso n "u#o$ni%e s% "in to t istori Biseri%ii Cre,tine! "up 4omnul nostru Iisus :ristos0 A, spune '2)ntul V sile %el & re0 El 2ost %#ip "es$)rsit *ntru to te0 i % postol ,i % r#iereu ,i % preot ,i % ost , l lui Iisus :ristos ne(iruit0 i pe el l3 imit t "in to te puterile '2)ntul Io n @ur "e Aur0 4e %ee ! '2)ntul Io n @ur "e Aur! m i *n to te omiliile ,i pre"i%ile s le pomene,te "e '2)ntul Apostol P $el0 Eu m $or(it %)n"$ l Ne m+! %)n" 2ost o %on2erin+ preo+ilor! %um "oi ni %)n" m3 trimis Pre <eri%itul0 Er l *n%#eiere ,e"in+ei0 Am $or(it "espre %ele J/ "e " torii le preotului0 'i-ur % m i sunt un"e$ ! prin % rte pe l mine! %ele ! s%rise l m sin0 Eu le3 m $or(it "in memorie0 4 r nu3s "un te %olo to te0 Eu m primit un or"in s $or(es% %e$ %olo *n le-tur %u preo+i 0 Dac am lua#o dup vrednicia care se cere preotului, n#ar mai fi nimeni preot pe pm&nt, % s $or(im , ! l ni$elul % re se %ere0 C '2)ntul E2rem 'irul 7i%e; De#ai fi curat ca
33

"ngerii i sf&nt ca oan !otezatorul, preot nu poi s fii 0 &tta#i de mare preoia( & re lu%ruE 8% nesf&rit i negrit dar, pe care l#a dat Dumnezeu fiilor lui Adam, Preoia, 7i%e el0 & re lu%ruE Ceea ce face preotul, nici "ngerii nu pot face$ Preotul are putere s lege nu numai pe oameni, ci i pe "ngeri$ Cee %e 2 %e preotul 8 s 9ert2e s% pe Iisus :ristos 8 nu pot 2 %e %ei m i m ri "in *n-eri0 4 r! pentru % 4umne7eu (ine$oit s se po-o re p)n l neputin+ no str! pentru s2in+ire lumii %estei "e 9os! pe % re rs%umpr t3o %u pre s%umpul 'u ')n-e! l s t preo+i *n ne mul omenes%0 <r +ii mei! s $ "u%eti minte %e spune m rele Apostol P $el; 0oate mi sunt slobode, dar nu toate mi sunt de folos( 0oate mi sunt slobode, dar eu nu vreau s fiu de nimic biruit( C preo+i! %el "int)i lu%ru %e $i se %ere "e %tre 4umne7eu ,i "e o meni este viaa moral, viaa cinstit$ Po+i s i o sut "e li%en+e! "e "o%tor te! " % nu ai viaa moral, preot nu poi s fii$ C preot trebuie s fii cum te#a fcut mama ta, p&n la preoie3 i de la cstorie s tii o preoteas i un Dumnezeu p&n la moarte$ Ast este *nt)i p rte mor l ,i p rte %ur t preotului; s 2ie 2o rte %ur t %u $i + 0 C%i " % $ p7i %ur+i *n $i + ,i $i + %instit! to te " rurile 4u#ului '2)nt se +in "e %este 0 C 4umne7eu *n $ sele %ele %ur te trimite # rul 'u! *n $ sele %ele lese0 Nu! 4o mne 2ere,te! s %re7i % se po te s 2ii preot! " r *n %el ,i timp ,i %ur$ r! s u (e+i$! s u 2umtor! s u *n9urtor! s u iu(itor "e r-int! s u %ine ,tie %)te "r%ii ,i %)te p timi po te s i( ne mul omenes%0 C preot! m i *nt)i tu tre(uie s 2ii "esptimit! "i% s 9un-i l o neptimire! *n%)t! %u $i + t ! s " i pil" ,i s $or(e,ti poporului0 Am $or(it l 'emin rul "in Cret $ r st 0 A $enit printele r#im n"rit Ne%t rios! %u $reo ./3I/ "e stu"en+i! nu ,tiu *n %e n er u! ,i u %erut s le $or(es% %e$ "espre preo+i %ontempor n 0 Le3 m $or(it *n tr pe7! %)n" er u l m s0 i m rt t %olo %e$ ! % re $re u s r t ,i i%i0 Preotul tre(uie s pre"i%e *n trei 2eluri! "up *n$+tur '2)ntului Io n @ur "e Aur0 A"i% ! *nt)i cu gura ,i %u lim( s $or(e s% %u$)ntul lui 4umne7eu0 Al "oile ! s predice cu m&na? s s%rie *n$+turi "u#o$ni%e,ti0 Ai $7ut pe '2)ntul Io n @ur "e Aur> To t 7iu pre"i% ,i no pte s%ri 0 Rumt te "e no pte s%ri ,i 9umt te "e no pte se ru- 0 i t)t "orme ; se -+ %u m)inile "e ni,te 2unii! % re er u le- te "e t $ nul % sei? ,i %)n" le s%p "in m)n ! termin %u somnul0 i m)n% pu+in 7e m "e or7! o " t pe 7i! l pusul so relui0 A, preo+ieE At)t *n2r)n reE Ei! nu putem noi p%to,ii % elE 4 r $re u s $ spun! % "e %ee $ut t)t " r! % t)l%uit to t "umne7ei s% '%riptur0 4e%i preotul tre(uie s pre"i%e %u lim( ! %u m)n ! "i% s s%rie pre"i%i ,i *n$+turi %re,tine! ,i l trile ,i %e m i *n lt pre"i%! tre(uie s predice cu viaa! %u tri lui ,i 2 miliei lui0 Preotul tre(uie s se 2 % s ntinel *ntre-ii *n+elep%iuni! o 2%lie *n 2 + poporului! "up %um spus &)ntuitorul; 4oi suntei lumina lumii((( Apoi s r "ie7e "in $i + ,i "in 2 ptele lui! *n to te pr+ile! lumin 0 C)n" $or $or(i o menii *n s t! s 7i% , ; DAi $7ut %e *n2r)n re re preotul nostru> Ai $7ut % preotul nostru nu3i iu(itor "e r-int! % nu3i tre(uie ( ni> C)t *i " i! t)t prime,te ,i mul+umeste ,i pentru t)tE Ai $7ut % preotul nostru *n %r),m n3 intr t> Preotul nostru %u +i- r *n -ur nu l3 m $7ut0 Preotul nostru "e *n9ur t nu s3 pomenit0 Preotul nostru nu l ( l s u l nun+i %u lut ri! 4o mne 2ere,te! l ni%i un 2el "e "istr %+ii nu l3 m $7ut0 Preotul nostru3i (l)n"? preotul nostru3i milosti$? preotul nostru3i r("tor? preotul nostru3i *n+elept? preotul nostru3i %ur t? preotul nostru3i # rni%? preotul nostru3i milos! sritor l to te ne$oile poporuluiC0 i , m i "ep rte0 A, s $or(e s% poporul "e $oi *n" t %e $e+i 9un-e *n mi9lo%ul lorE 4 % $re+i s $ iu(e s%! s le " +i ole % "e pil" %u $i + E Au $enit l mine stu"en+i teolo-i ,i "e l 'i(iu ,i "in lt p rte ,i m3 u *ntre( t; DPrinte! uite! %um ne 2 %e *n" t preo+i0 O re %um s *n%epem noi>C 8 ' *n%epe+i %u (l)n"e+e ,i %u "r -oste! % '2)ntul E2rem 'irul 7i%e; Chipul de a#i aduce pe toi la 2ristos este numai al bl&ndetii$ Apoi s $e+i r(" re0 O menii sunt 2el "e 2el "e
34

temper mente0 'unt ,i o meni iu+i ,i m(i+io,i ,i ri ,i (e+i$i? sunt ,i o meni ne s%ulttori ,i *mpietri+i l inim ,i in"i2eren+i! % re nu %re" s u! " % %re"! num i %u numele0 Tre(uie s p)n"im % r %terul 2ie%rui ,i s 2im %u (l)n"e+e0 C)n" i intr t *n p ro#ie! to+i o%#ii poporului sunt l tine! s $ " %e preot le3 $enit *n p ro#ie0 C)n" te3 %#em t l slu9(! s te "u%i % slu- lui :ristos0 ntr3o %lip s 2ii %olo! %u epitr #ilul! %u Cru%e ,i &olit2elni%ul0 L (ote7! l %ununie! l *nmorm)nt re! l le#u7! un"e te %#e m0 i s nu le pui pre+ pe nimi%0 4 % te *ntre (; DPrinte! %)t %ost>C 8 C)t $re+i! 2r +ilor0 C)t " +iE C ,tie 4umne7eu % ltul re ,i nu "! i r ltul! sr %ul! 4umne7eu ,tie %um po te " un ( n0 Ve7i %)t "e -reu se %),ti- un ( n "e l %el ne%9it0 i " % $e"e % nu3i pui pre+! tu *i %),ti-i inim lui0 ti+i %e spune &)ntuitorul; Cutai mai nti mpria lui Dumenzeu i dreptatea Lui i toate celelalte se vor aduga vou0 & rele prooro% Ilie! %)n" 2ost trimis se%et %ee "e trei ni ,i s se luni! 2ost trimis l p)r)ul :or t! *n pe,ter %ee LIII Re-i 1K! 1M0 Apoi 2ost trimis "e 4umne7eu l o 2emeie $"u$ 8 ,ti+i "in Bi(lie 8! l ' rept 'i"onului0 i -sit3o *n m r-ine s tului0 'i"onul este! *n Li( nul "e 7i! pe m lul & rii &e"iter ne0 i l3 trimis 4umne7eu l %e $"u$! s $ " %)t "e ne%9it3i lume 0 C%i lui Ilie %el t re *n %re"in+ nu3i ps % mo re lume 0 Trei ni ,i 9umt te! ni%i plo ie! ni%i rou pe pm)nt0 Ve"e+i $oi % n3 plou t "e o lun ,i 7i%em; DV i "e noi! este se%etEC 4 r! i -)n"i+i3$! trei ni ,i , se luni s nu % " ni%i o rou pe pm)nt! ni%i plo ie? se usu% %op %ii ,i p"urile "in r"%in ,i to te0 i este un %u$)nt l '2)ntului E2rem! l Ilie Prooro%ul! un"e 7i%e; DNi%io" t n3 s%ult t 4umne7eu m i t re "e om! % *n timpul '2)ntului IlieC0 4 r de ce a ascultat Dumnezeu, Care a fcut cerul i pm&ntul, de o fiin aa de mic cum este omul/ Pentru c i omul se topea de dragostea 0ui i de r&vna 0ui$ C)n" $7ut Ilie % poporul Isr el prsit "e tot pe 4umne7eu ,i se *n%#in lui B l! s3 "us ,i st t *n inte lui A# ( ,i i3 spus; 4iu este Domnul Dumnezeu Cruia i stau azi nainte, c nu va fi ploaie, nici rou pe pmnt, fr numai prin cuvntul gurii mele( $i nu $ spun istori lui %3i lun-! num i $ spun o pil"0 4up trei ni ,i 9umt te! $7)n" 4umne7eu % Ilie nu se *nmo ie l inim! "e multe ori *i spune ; 8 Ilie! "es%uie %erulE Eu 2r tine nu3l "es%uiE 8 t)t "e mult *l s%ult 4umne7eu! % er m re r)$nitor0 8 4o mne! nu3l "es%uiE 8 4 r mor to+iE 8 L sS s mo rE 8 4 r mor "e 2o me ,i "e sete 2emei! $"u$e ,i %opiiE 8 L s s mo r to+iE 4e %e te3 u prsit pe Tine> 4 r "e %e er Ilie , t re> Pentru % l p)r)ul :or t %or(ii *i "u%e u m)n% re! p)ine ,i % rne! o " t pe 7i! ,i "e "ou ori? i r pe $ le! 9os! er p)r)ul :or t0 A$e ,i p ,i m)n% re0 i nu sim+e "urere poporului0 i r)$n m re $e pentru 4umne7eu0 & i (ine s mo r to+i! "e%)t s se *n%#in l i"oli0 I r 4umne7eu! $r)n" s3l ple%e pe Ilie Teslite nul! 7i%e ; DL s %3+i 2 % eu +ie! " % e,ti , "e t re *n %re"in+E Te m i *nmoi ole %EC 4e%i i3 se% t *nt)i i7$orul ,i oprit %or(ii s m i "u% "e m)n% re0 A st t Ilie! postit 6/ "e 7ile! % er 2o rte puterni% *n post0 C)n" $7ut % mo re 8 2ire st re ne$oie ,i "e m)n% re 8! 4umne7eu tun%i i3 spus; DIlie! ri"i%3te "e i%i ,i mer-i l ' rept 'i"onuluiC0 '3 "us Ilie si! %)n" 9uns! $7ut $"u$ %ee "u%)n" %)te$ lemni,o re! %)te$ $re s%uri! %um $or(im noi0 i l3 %unos%ut pe Ilie % er omul lui 4umne7eu! "up *n2+i, re0 8 Ce 2 %i i%i> *ntre( t Ilie0 8 I t! omule l lui 4umne7eu! 7i%e! "un %este lemni,o re0 & i m un pumn "e 2in *ntr3 o $ "r ,i pu+in un"elemn *ntr3un ul%ior? m s 2 % o turt *n spu7! sin-ur me #r n! ,i $oi
35

m)n% eu ,i 2iul meu ,i $om muri0 C "up %ee nu m i $em nimi%! (solut nimi% 8 % tun%i er m re -reut te s -se,ti un pumn "e 2in un"e$ 0 I r Ilie nu m)n% se "e 6/ "e 7ile ,i u7i %e3i spune; 8 <emeie! "u3mi mie *nt)iE < pentru mine o turt! % mor "e 2o me! ,i "3o *n%o %eE Ai $7ut> i 2emei ! sr % ! i u7it %)t iu(e,te pe slu- lui :ristos! pe slu- lui 4umne7eu> V " u o pil" pentru %ei % re se tem %3i p ro#i mi% ,i % n3 r $e %u %e tri0 <emei ! ,tiin" % $ muri! % nu m i re lt #r n! 2%ut *nt)i o turt pentru Prooro%ul Ilie0 C%i 7is; DA%est 3i omul lui 4umne7eu0 & i (ine mor eu ,i s nu mo r el! % %est 3i om s%ump0 Pe %est *l s%ult 4umne7euEC i i3 "us lui Ilie m)n% re! ,i Ilie! "up %e3 m)n% t! i3 spus; 4iu este Domnul Dumnezeu, Cruia i stau nainte, c vadra de fain nu se va mai mpuina i ulciorul cu undelemn nu va mai seca pn va da Dumnezeu ploaie pe pmnt( Ai $7ut> '2)ntul Io n @ur "e Aur 2 %e un %oment riu ,i 7i%e; DO! preote! % re te temi % $ei muri muri *n popor! % n3 i %e m)n% ,i % p ro#i 3i mi% ,i sr %0 Nu 7i%e % mor "e 2o me ,i n3 m %u %e tri0 Num i "e n3 i $e %re"in+EC Eu , $re s m "e l o p ro#ie mi% num i %u J/ "e 2 milii ,i eu m i +in 7e%e preo+i pe l)n- mine0 4 r ,ii %e s 2 %i *nt)i> nt)i s te %uno s% enori ,ii % e,ti om l lui 4umne7eu! pre%um %unos%ut $"u$ pe Ilie0 i pe urm te #rnes% %u to t % s lor0 O" t %e te3 %unos%ut poporul %u "e$r t printe "u#o$ni%es%! 7i%e; D& i (ine s mor eu! "e%)t s mo r printeleEC At)t o s te iu(e s% poporul! " % o s $ " % i $irtu+i! % e,ti om %uminte! ,i nu e,ti l %om "up $eri ,i "up ( ni0 Ai u7it %e 7i%e '2)ntul P $el %tre @ l teni> $tiu bine c, dac era cu putere, oc)ii vostri, scondu#i, mi i#ai fi dat mie 0 4 r "e %e $oi u s3i "e o%#ii lui P $el> Pentru % p)n %olo er inim lor0 Er - t s3i "e o%#ii % le % ,ti- se inim 0 A, ,i $oi! %)n" mer-e+i l p ro#ie0 4 % $e+i % ,ti- inim poporului! s nu $ teme+i % nu $e+i $e %e $ tre(uie! % vrednic este lucrtorul de plata sa0 O s $e+i ,i # ine! o s $e+i ,i #r n! o s $e+i ,i ( ni! o s $e+i ,i %inste! ,i "e l 4umne7eu ,i "e l o meni0 4 r s $ $ " o meni %insti+i0 4o mne 2ere,te! % preot! s te $ " *n %r),m! s te $ " l 9o%! s te $ " l petre%eri! s te $ " %u +i- r *n -ur! s te u" *n9ur)n"! s te $ " % e,ti m)n"ru! #rpre+ "up ( ni! %3+i pl % -lumele s u r)sul s u lt%e$ prin % re s3i sminte,ti0 Voi! m)ine! %u " rul lui :ristos! sunte+i o menii Biseri%ii0 4e %ee +i *n$+ t t)+i ni ,i pro2esorii s3 u ostenit %u $oi! ,i le $ plti 4umne7eu! % s $ $ " 2%lii le poporului ,i lumin lumii0 n 2 r "e st ! -)n"e,te3te % to te sunt pentru om; ,i m)n% ,i (e ,i te o"i#ni ,i te 2olosi "e to te? " r %u msur0 C toate mi sunt slobode, %um 7is! dar nu toate mi sunt de folos1 Au7i pe Apostolul P $el %e spune> *ulumesc lui Dumnezeu s tiu i s m satur, tiu i s flmnzesc((( *ulumesc lui Dumnezeu pentru toate1 A2 r "e st ! "e purt re *n 2 milie! *n poporul *n % re o s te trimit 4umne7eu! s 2ii tent0 Eu m 2ost *n 'er(i l un m re "u#o$ni%! Printele r#im n"rit Iustin Popo$i%i! %el m i m re printe "in Orto"o1i no str "e 7i0 Are "ou "o%tor te! O6 "e ni ,i slu9e,te Litur-#i "e F/ "e ni sin-ur l o mnstire "e m i%i 8 Celie0 Este %unostut peste tot! ,i3i %lu-r "in '2)ntul &unte0 i eu m $rut s ple% ime"i t *n '2)ntul &unte! "up %e3 m $enit "e %olo! %%i %u m re "r -oste m3 u primit prin+ii ,i to+i0 i i3 m %erut un s2 t0 I r el mi3 rspuns; DPrinte Cleop ! ,i eu sunt %lu-r "in '2)ntul &unte0 '2)ntul &unte este un s % plin "e (unt+i! "e (i9uterii! % %olo se -ses% o meni %u $i + *n lt0 '2in+i t te "u%i l At#os s pui un mi-" l "e supr *n s %ul %el plin0 'ti i%i ,i %)t *+i 9ut mil lui 4umne7eu! st i *n slu9( poporului! l to te ne% 7urile! l to te s%)r(ele? s3i m)n-)i! s3i 9u+i? % Orto"o1i no str este 2o rte *n%ol+it %um "in to te pr+ile? ,i preo+ii! % ni%io" t! u "e lupt t0 i protest ntismul ,i % toli%ismul ,i teismul 8 $oi nu $e"e+i> 8 ,i in"i2erentismul ,i to te0 i tun%i se %ere % preo+ii "e 7i! % ni%io" t! s 2ie m i *n$+ ti *n '2)nt '%riptur ,i %u $i + m i %ur t0 &3 m tre7it 7ilele %este ! *ntr3o se r 8 % eu to%m i lu sem %o9o%ul *n % p s m pun ole % 9os 8! ,i u" #o"oron%3tro%n%0 Cine $enit> 4ire%torul "e l Consiliul E%umeni% "e l
36

@ene$ 0 i er m ,i "e sptm)n ,i tre(uit s st u "ou ore 9um te "e $or( %u el! p)n l Utrenie0 C)te *ntre(ri mi3 pus omul %el E i eu! " % nu sunt om %rtur r! m spus %)t mi3 9ut t 4umne7eu! % m %itit mer-)n" %u oile pe munte! % eu m 2ost %io( n i%i l oile mnstirii! p)n %e m3 u pus st re+0 4 r mi3 pus *ntre(ri "e -eniu0 i " % n3 r 2i %unos%ut "eose(ire Biseri%ii no stre "e %e protest nt! se 2%e o %on2u7ie (solut0 Au $enit %u prin+i "e l Bu%ure,ti ,i "e l 'i(iu0 &i3 u pus *ntre(ri "espre unit te Biseri%ilor? % ei $or s une s% Biseri%ile ,i s 2 %! pre%um 7is &)ntuitorul! o turm i un pstor0 8 4omnule "ire%tor! i3 m 7is! (iseri% "umne $o str! protest ntismul! este suspen" t *n er0 N3 re temelieE 8 4 r "e %e! printe> 8 Un"e $i3i 't)nt Tr "i+ie> Un"e3s '2intele C no ne> Un"e3i pr %ti% Biseri%ii "e J/// "e ni> A+i "es2in+ t totul ,i %um $re+i s $ propi +i "e noi> Este imposi(ilE Noi $em pun%te %omune mult m i mult %u % toli%ii "e%)t %u protest ntii! " % r 2i s se 9un- o" t l o unire0 Protest n+ii sunt l 2o rte m re "ist n+ "e noi0 Ei u num i "ou T ine! ,i %ele nu % t ine! %i num i % sim(oluri; Bote7ul ,i Cin 4omnului0 L Cin 4omnului 2 % o m s %omemor ti$ %u p)ine ,i %u $in Lunii! %u mustM *n %inste lui :ristos! " r nu m i %re" % se pre2 %e p)ine ,i $inul *n Trupul ,i ')n-ele 4omnului0 N3 m %)n" s spun "is%u+i "e %olo %3i mult "e spus0 4 r m3 m -)n"it; "e %um le " u % non l %lu-rii mei ,i l 2r +i! s *n$e+e %)te %in%i3, se %it te "in '2)nt '%riptur! "espre '2)nt Cru%e! "espre & i% 4omnului! "espre %ultul '2intelor &o ,te ,i %ultul '2intelor I%o ne! "espre %inste 4umini%ii *n lo%ul s)m(etei! "espre '2)nt Tr "i+ie000 ti+i "e %e> C suntem *ntre( +i0 Ei sunt Biseri%i m ri %u num rul0 'unt $reo 6// "e milio ne0 Ctoli%ii sunt ,i ei $reo K./ milio ne0 I r noi ortodocii suntem puini, dar suntem !iseric "ntreag 0 Nou nu ne lipse,te nimi%0 Noi n3 $em %e *mprumut "e l protest n+i! " r ni%i "e l % toli%i0 Nimi%! (solut nimi%E Biseri% no str o %re"em ,i o *n+ele-em *ntre -0 Are to te "o-mele "repte! to t tr "i+i $e%#e postoli% ,i so(orni%e s% '2in+ilor Prin+i0 i re to te % no nele! re to t tr "i+i litur-i%! % noni%! "o-m ti% ,i istori%0 Tot %e ne tre(uie $em *n Biseri% Orto"o1E Este Biseri% % re mers p s %u p s "up tr "i+i e$ n-#eli%! postoli% ,i so(orni%e s%! p)n *n 7iu "e 7i0 i ei ,tiu st 0 4e %ee $or s se propie "e noi0 8 4 r ini+i ti$ no str3i (un> m3 *ntre( t el0 8 i (un *n prin%ipiu0 C $re+i s 2ie o turm ,i un pstor0 4 r! e#eiE C)+i mun+i sunt "e tre%ut *ntre noi ,i "umne $o st p)n tun%iE ' ne propiem "e "umne $o str> 4 r un"e $i3i '2)nt Tr "i+ie> Un"e $i3i %ultul '2intelor &o ste> Un"e $i3i %ultul '2intelor I%o ne> Un"e3i %ultul s2in+ilor ,i l *n-erilor> Un"e3i $ener re '2intei Cru%i> Un"e3i supr $ener re & i%ii 4omnului> Un"e3s %ele , pte '2inte T ine! mi9lo %e s2in+ito re> Un"e3i ier r#i (iseri%e s%> Un"e sunt 2 ptele> C l $oi este D'ol 2i"eC 8 m)ntuire num i prin %re"in+0 'e po te un % st > C%i credina fr fapte#i moart0 i D'ol -r +i C! l % l$ini! m)ntuire num i prin # r0 Cum po te 2i m)ntuire num i prin # r! " % %el ,i Apostol spune % to+i vom sta naintea divanului lui +isus 7ristos, ca fiecare s dea seam de faptele cele bune i cele rele ale sale ! s i 2ie% re rspl t "up %um lu%r t> i3n '2)nt E$ n-#elie +i se %er 2 ptele ,i porun%ile0 Ai u7it ,i *n E$ n-#eli "e 7i; $tii poruncile, &i pzit poruncile, ca s intri n viaa, Nu e1ist %re"in+ 2r 2 pte! , %um o %re" ei; D< ptele nu3s nimi% ! nu3i nimi% postulEC Un"e $i3s posturile> 4umne $o str pute+i *n%#i"e o%#ii ,i s tre%e+i peste istori "e J/// "e ni Biseri%ii! % re3i ne%ontest t > Eu m 2ost nul tre%ut *n % t %om(ele Romei ,i m $7ut m m pi%turii (i7 ntine0 'unt pi%turi ,i i%o ne "in se%olele I! II ,i III *n % t %om(e? % "e %olo pornit pi%tur (i7 ntin0 C te"r lele "in R $en ,i "in Vene+i ! "in Const ntinopol ,i "in t)te lte lo%uri 2%ute "e '2)ntul
37

Const ntin %el & re! "e Rustini n ,i "e to+i *mpr +ii (i7 ntini! sunt o mrturie peste $e %uri0 Pute+i s 7i%e+i % nu le3 +i $ut ,i "umne $o str 1.1K ni! p)n %)n" $3 +i "espr+it "e % toli%i> Pi tun%i %um! " % $3 +i uit t r"%in ! s3o uitm ,i noi> Cine#i uit rdcina, se usuc i piere, moare$ 4umne $o str tre(uie s $eni+i *n poi l r"%in0 V s 7i%! 1.1K ni i%o nele u 2ost (une *n Biseri%0 Pute+i s *n%#i"e+i o%#ii ,i s 7i%e+i % Biseri% n3 $ut i%o ne "e l *n%eput! "e %)n" er *n 2 ,> Uite! % te"r le imense num i *n mo7 i%uri ,i ur st u str 9 ,i r t l to t lume % Biseri% 2ost *mpo"o(it %u i%o ne "in primele se%ole0 i %e3 +i $enit l mine! l un %io( n> C m *ntre( u %e stu"ii m0 8 N3 m $enit s $e"em un om *n$+ t i%i0 Am $enit s $e"em un om s2)nt0 8 -fnt este Domnul Dumnezeul nostru1 N3 u7i %e spune *n (iseri%> A%el 3i s2)nt0 Noi suntem pr 2 ,i %enu,E 8 Noi %re"em % $e+i o inspir +ie "e sus % $e"e+i *n pro(lem e%umeni%! " % noi %#eltuim "e-e ( s u um(lm "e-e ( 0 8 Ini+i ti$ este (un *n 2on"! i3 m spus0 4 r! i -)n"i+i3$E C s $ propi +i "e noi! m i %u se m "e o Biseri% tr "i+ion l! % Orto" o1i ! %)te $ tre(uie> 8 4is%u+ie % st %u '2in+i Vo str! n3 m m i $ut ni%io" t! ni%ieri! , "e ")n%E 8 Noi $em i7$o rele "e l '2in+ii Prin+i0 Cu noi nu m i - +i " % *n%epiE A$em "e un"e $ spune0 C $oi %re"e+i % num i t)t este teolo-i ! %)t este *n % pul $ostru r +ion l! %)t o ,ti+i $oi i%i0 4 r i7$o rele %ele %ur te! -r)ul %el 2r ne-#in ,i $inul %el 2r p! l '2in+ii Prin+i le -si+i0 Cite,te0 Teolo-i no str %e m i puterni% *n%eput "in se%olul I p)n *n se%olul V0 A%olo sunt i7$o rele %ele m i %ur te! "in % re se " p to te %uno,tin+ele teolo-i%e0 4 r s re$enim l %u$)ntul nostru0 <r +ii mei stu"en+i! eu sunt "estul "e o%up t i%i ,i nu m simt sntos0 'u2r %u inim ,i %u #erni 0 i ,ti+i un lu%ru; tot %e3 +i *n$+ t %in%i ni "e 7ile! %u " rul lui 4umne7eu! ,i %e $3 rm s "in s%o l % s3 u ostenit t)+i pro2esori! s pune+i *n pr %ti%0 i prin+ii $ostri %)t $ ste pt %u (u%urie s $ $ " preo+iE 4o r $in prin+ii $ostri l mine; DPrinte! m un (i t l semin r! m un (i t l Teolo-ieC0 i se ro - sr %ii! s le 9ute 4umne7eu! s3i lumine7e! s reu,e s% l e1 mene ,i s 2ie %umin+i0 ti+i %)t -ri9 u ei s $ $ " preo+iE C "e %e $3 u trimis l ,%o l> C s i( m re %inste! s $ " un %opil "in 2 mili lor preot0 Este m re %inste ,i " r "e l 4umne7eu % s 2ii preot! s %on"u%i t)te su2lete ,i s i utorit te mor l peste t)te su2lete0 4 r s ,ti+i un lu%ru0 V3 m spus % Biseri% Orto"o1 este *n%ol+it "in to te pr+ile! m i les st7i0 i "e %ee tre(uie s %uno ,te+i 2o rte (ine '2)nt '%riptur0 4 % te3 i "us l p ro#ie! "e3 %um s nu te o%upi num i %u tre(uri0 'i-ur % %olo i tre ( mult; ,i slu9( ,i Litur-#ie ,i (ote7 ,i %ununie ,i spo$e" nie ,i *nmorm)nt re ,i le#u7 ,i s2in+iri "e % se ,i pre"i% ,i %omuni%ri (iseri%e,ti ,i s2 turi su2lete,ti0 C %olo0 Vi + pr %ti% preotului ,i le-tur lui %u poporul! %est 3i %el m i m re lu%ru pentru popor0 '3i *n+ele-i "urere ,i ne% 7ul 2ie%rui ,i s st i l *n"em)n tuturor0 Apoi s 2ii smerit! s 2ii popul r! s 2ii sritor ,i %u to t "r -ostre 0 C)n" se pre7int l u, (iseri%ii ni,te o meni ne%9i+i! (oln $i! sr %i! %u %opii mul+i! le3 murit %ine$ s u le3 rs % s ! preotul tre(uie s le "e 9utor %el "int)i! *n 2 + poporului0 DUite! " u ,i eu un mi% 9utorEC ' $e7i %e 2 %e poporul pe urmE ' $e7i %)t " u ei pe urmE D' " m! % " t ,i printeleEC I r %)n" intri *n post ,i o menii o s3o $ " pe preote s % 2ier(e 2 sole ,i % rto2i ,i mn)n% "e post! i s $e7i %um poste,te ,i poporulE DPrintele nostru nu mn)n% ! 4o mne 2ere,te! "e 2rupt *n postEC Au7i %e spune '2)ntul At n sie %el & re; Din m&na preotului care nu postete cele patru posturi i miercurile i vinerile, s nu te "mprteti 0 Preotul tre(uie s +in Tr "i+i E El pstre 7 le-tur %u tre%utul ,i +ine , %um +inut Biseri% no str "intot"e un 0 4 % o s $ " % 2 %i milostenie! ,i poporul o s 2 %0 4 % o s $ " % poste,ti! poste,te ,i poporul0 4 % o s $ " % e,ti sritor l 2 pt (un! s re ,i poporul0 4 % o s te $ " % e,ti
38

s)r-uitor l (iseri%! *+i pl % s2intele slu9(e ,i slu9e,ti %u e$l $ie! ,i poporul te urme 70 i! *n s2r,it! " % o s te $ " % nu e,ti m)n"ru! % nu3+i pl % mesele! (e+i ! lu1ul ,i urul! poporul te stime 7 2o rte mult0 &% r %)t r 2i el "e *n%lin t spre "istr %+ii ,i ro(it "e m terie! $ %insti preotul0 D&i! tre%e printeleE Nu3i permis s ne $ " (e+i s u s2"in"u3ne! s u *n9ur)n"EC i , ! %u $i + t ! po+i s pre"i%i m i mult "e%)t %u %u$)ntul0 '3 r pute % ltul s i( " r m i mult l %u$)nt ,i ltul m i pu+in0 Cum i3 " t 4umne7eu0 4 r! " % re $i + (un! este m i puterni% pre"i% lui0 Trei %u$inte " %3 r spune! sunt m i t ri % %ele "e%)t trei mii "e %u$inte l %el % re $or(e,te ,i nu 2 %eE Apoi! $ spun! s %uno ,te+i (ine '2)nt '%riptur ,i '2intele C no ne0 &i (ie+i! u7i+i %e spune '2)ntul Io n @ur "e Aur; <are prpastie este ( 7i%e el ( i mare prime.die stp&nete acolo unde preotul nu cunoate canoanele$ tii %um e,ti " % te "u%i l p ro#ie ,i nu %uno,ti % no nele> Cum r 2i un sol" t! %rui *i " i rm *n sp te ,i ( ionet ,i el o po rt! " r nu ,tie s se lupte %u ")ns 0 Vine in mi%ul ,i 2 %e pr 2 "in el0 4e %ee eu! ori%)+i preo+i m 2%ut *n $i + 8 % eu m 2ost st re+ *n m i multe pr+i ,i m re%om n" t pe mul+i l preo+ie 8! %)n" $enit "e l #irotonie! i3 m pus *n m)n *n$+tur %tre "u#o$ni%0 'e %#e m Carte foarte folositoare de suflet0 Este "e m re 2olos0 V tre(uie %ee prim " t! %um %)n" intr +i *n p ro#ie0 i "ou % rte; Pravalia Printelui Nicodim +achelarie! tiprit *n 156/ l Cerni% 0 <o rte (unE ti+i %e 2 %e+i> B te+i3o l m sin! % re n3o $e+i! ,i 2ie% re s3o i(0 O pui *n -e nt ,i lturi! epitr #ilul ,i &olit2elni%ul! % re re r)n"ui l -#i smei ,i 'po$e" niei0 Cee %e3+i tre(uie m i mult *n poporE Hi3 i pus3o *n -e nt ,i te "u%i0 &tu, %ut re3i (oln $? ltul $re s3i 2 %i o s2e,t nie! o -#i sm? ltul este -reu (oln $ ,i $re o molit2 "e "e7le- re0 C omul! m% r pe p tul mor+ii! spune to te0 Tu *n" t % u+i *n pr $il ,i nu num i %3 i -sit p% tul "up l2 (et! " r lturi "e el este ,i % nonisire ? %e % non s3i " i0 Tu "e %um e,ti "o%torE Tu e,ti printeE Tu e,ti 9u"e%torE Ast este preotul *n s% unul spo$e" niei; este printe, doctor i .udector% C printe! s3+i 2ie mil "e om! %um *i este mil lui 4umne7eu "e noi! %)n" -re,im ,i nu ne le p"0 C "o%tor! tre(uie s % u+i "o%tori potri$it "in '2intele C no ne? s nu 2ii ni%i pre spru! ni%i pre po-or)tor? s 2 %i o e%#i$ len+ *ntre s%umpt te ,i i%onomi '2intelor C no ne0 Un"e3i ne$oie "e pus pr 2! %um 7i%e '2)ntul Io n '%r rul! s pui pr 2 usturtor ,i (ri%i ,i (isturiu0 4 r un"e3i ne$oie "e pl sture %u unt"elemn! %el s3l pui? "i% %u$inte moi ,i (l)n"e0 C ltul este *mpietrit! ,i l %el tre(uie s 2ii ole % m i spru0 Altul! sr %ul! *i ne%9it ,i nu tre(uie s3l ne%9im m i t re0 A%elui s3i $or(e,ti %u %u$inte (l)n"e; DUite , ! soro? uite , ! 2r te? , s 2 %iEC 4 r tu! $)n" % rte st *n m)n ! e,ti printe! esti "o%tor! ,tii %um s opere7i un su2let0 Ai $7ut "o%torii %um se str)n- *n %omisii! l spit l! %)n" u s 2 % o oper +ie -re > L o %omisie $in %ei m i m ri "o%tori! %)n" este o oper +ie -re "e inim s u "e prost t s u "e 2i% t0 i *,i " u prere 2ie% re! % nu %um$ s3l omo re pe om0 i " % l trup este t)t %#i(7uin+ pentru "o%tori! % nu %um$ s mo r omul trupe,te! " r pentru su2let! %)t -ri9 "u#o$ni%e s% tre(uie ,i %)t s2tuire> Cum s 2 % s nu pi r un su2let! % re3i m i s%ump "e%)t to t lume > 4e%i tu! $)n" pr $il *n m)n %er%ete 73o ,i $e7i %e % non este pentru %ut re p% t! %e % non este pentru %ut re0 i i 3+i o noti+! " % nu i % rte %u tine! % s ,tii %um s pro%e"e7i0 Apoi s 2i1e7i 7ile ,i ore "e spo$e" nie %re"in%io,ilor! m i les *n sr(tori! %)n" o menii sunt % s ,i sunt li(eri0 Nu s l ,i poporul s se spo$e"e s% l <lorii %u to+ii ,i *n 'ptm)n & re! % tun%i te omo r0 Atun%i i ,i Dst)lpii E$ n-#eliilorC "e %itit! i ,i %ele 1J E$ n-#elii! i ,i pro#o"ul! i slu9( t)t "e -re ! ,i post! ,i " % m i $ine poporul! te 2 %e pr 20 4 % o iei "in timp! *n 'ptm)n & re po+i slu9i lini,tit0 Apoi s le %ite,ti molit2 "e spo$e" nie ,i s3i spo$e"e,ti %)te unul pe r)n"! i r nu *n (lo%! %um *n"r7nes% s 2 % unii preo+i! "in %omo"it te! "es2iin+)n" T in &rturisirii0 A%esti preo+i! % re spo$e"es% *n %omun! % re nu 2 % "e7le- re pe % pul 2ie%rui prin
39

punere m)inilor! % re nu " u % non l spo$e" nie! % re nu %er%ete 7 (ine pe %ei % re se mrturises% ,i le " u '2)nt mprt, nie 2r r)n"ui l ,i % non! tre(uie s 2ie opri+i "e l lu%r re %elor s2inte! % ne%instes% Trupul ,i ')n-ele 4omnului ,i m re os)n" *i ,te pt! %um 7i%e '2)ntul Apostol P $el ,i %um 7i% to+i '2in+ii Prin+i0 Pe %opii! pe %ei %u $i + %ur t! pe (tr)ni ,i pe $"u$e! % re postes% to te posturile ,i "u% $i + %ur t! s3i spo$e"e,ti ,i s3i *mprt,e,ti "e "ou ori *n posturile m ri! l *n%eput ,i l s2)r,it! "up %um se pot ,i ei pre-ti ,i3,i 2 % % nonul r)n"uit0 I r pe %ei %e nu $or s poste s%! % re nu $in l (iseri% re-ul t! % re *n9ur! 2ur! se *m( t! 2ume 7! nu se *mp % %u pro pele! % re tries% *n -rele p% te trupe,ti ,i su2lete,ti! % re se spo$e"es% 2o rte r r! % re nu +in %ur+i tot postul! % re $orte 7 ,i se p7es% s nu i(e %opii! pre%um ,i %elor %e nu s%ult "e prin+i ,i nu 2 % milostenie! li se " % non "up pr $il! se opres% "e '2)nt mprt, nie ,i li se " num i -#i sm m re l s2 r,itul postului0 B- +i "e se mE 4 % $e7i om (oln $! om (tr)n! nu3l *n-reui %u post mult0 Postul este pentru omul sntos0 Apoi s 2ii ,i tu "o%tor0 A%el este pentru trup! tu 2ii pentru su2letE D Ei! uite , ! mo,ule! *n lo% "e post 2 milostenie! 2 ru-%iune m i multC0 4 E A, s 2i+i! *ntre s%umpt te ,i i%onomie! "i% *ntre sprime ,i (l)n"e+e0 4 % $re+i s 2iti preo+i (uni! 2olosi+i C nonul 1/J l 'ino"ului VI E%umeni% "in nul IO/! % re " putere epis%opului ,i preotului s r)n"ui s% % nonul l spo$e" nie! %um *l $ lumin 4umne7eu! "up % 7! "up putere ,i %u "re pt so%ote l? tre(uie s %ltore s% preotul *ntre s%umpt te ,i i%onomie0 C le "e mi9lo%! % le *mprte s%0 I r un"e nu ,tie s u *nt)lneste % 7uri -rele! s *ntre(e ,i "u#o$ni%ul lui! s u preo+ii (tr)ni s u m i (ine! epis%opul lo%ului0 Pre%um tun%i %)n" $em un pro%es! mer-em l %el m i (un $o% t! i r %)n" suntem (oln $i! mer-em l %ei m i (uni "o%tori! tot , s 2 %em ,i *n $i + "u#o$ni%e s%! s % utm %ei m i (uni preo+i ,i "u#o$ni%i0 Noi! preo+ii! suntem $o% +ii lui :ristosE Noi $em %o"ul 4u#ului '2)nt0 C no nele Biseri%ii sunt %o"ul 4u#ului '2)nt0 Noi nu lu%rm %u le-i omene,ti! %i %u le-ile lui 4umne7eu um(lm0 Hinem %ont "e le-ile omene,ti? s ne supunem lor! s pltim " 9"ie! s %instim utorit+ile! s ne ru-m pentru ei0 A%e st 3i " tori 2ie%rui %re,tin0 4 r %)n" este $or( "e su2let! %)n" $ine l mrturisit s u *+i %ere un s2 t! tre(uie s lu%re7i %u %o"ul 4u#ului '2)nt! %u le-ile lui 4umne7eu "in Pi" lion ,i "in to te pr $ilele (iseri%e,ti0 Atun%i! i se m E C)t "e m re prime9"ie r 2i pentru un $o% t s nu %uno s% rti%olele le-ilorE C *n lo% s3l s%o t pe un om! po te s3l %on" mne %ine ,tie %)t "e -reu0 A, ,i preotul! " % nu %uno ,te % no nele0 4e %ee spus '2)ntul Io n @ur "e Aur %; <are prpastie i mare prime.die este pentru preot s nu cunoasc canoanele$ I t ! s3+i " u o pil"0 Uite! m)ine e,ti preot0 Hi3 " t p ro#i %ut re0 Vine o 2emeie l tine ,i *,i mrturise,te p% tele; DPrinte! eu m 7e%e $orturi? m trit ,i %u un lt ( r( t? *n inte "e % s torie m %7ut %u %ine$ 000C0 I+i spune omul0 Un"e s le spun> Lui 4umne7eu le spune! % ,tie % preotul este m rtorul lui 4umne7eu0 A%este p% te sunt -rele sunt oprito re J/! 1.! 1/ s u K ni "e l '2)nt mprt, nie! %um s%rie *n Pr $il Biseri%ii0 Ce3 i s 2 %i tu! un preot t)nr! %rui *+i " :ristos pe m)n t)te su2lete> i un su2let este m i s%ump "e%)t to t lume E Cum i s pro%e"e7i %u ")ns ! % nu %um$ s3i " i *mprt, ni peste p% tul "e mo rte ,i s te 2 %i $re"ni% "e os)n" ")n" Trupul ,i ')n-ele lui :ristos> ' u nu %um$ ! ne(-)n" *n se m s%umpt te ,i i%onomi % no nelor! %re"in+ omului ,i "e %)n" prsit p% tul! s3i " i % non pre m re0 tii %e tre(uie s *ntre(i tun%i> I t %e tre(uie s *ntre(i; D4e %)n" i *n%eput s 2 %i p% tul> C)+i ni l3 i 2%ut> 4e %)n" l3 i prsit> 4 % l3 i m i spo$e"it l preot> Ce % non i 2%ut pentru el> Apoi! " % prsit p% tul! *i " i % non "up pr $il? nu "e %)n" s3 spo$e"it! %i "e %)n" prsit p% tul0 ' nu uit +i %e st EC 4 % %ine$ spune; DPrinte! eu s $re s m propii "e '2intele T ine0 Am e$l $ie! printeE 4e t)+i ni n3 m primit '2intele000C0 Tu %e 2 %i tun%i> A"u3+i minte % tot"e un tre(uie s 2 %i o e%#i$ len+ *ntre % no nele '2)ntului Io n Pustni%ul! % re sunt %ele m i po-or)to re! ,i le
40

& relui V sile! % re sunt %ele m i spre0 4e%i! , %um % ut "o%torul "i -nosti%ul l (oln $i! , % ut s 2 %i me"i *ntre %este % no ne0 i *l *ntre(i "up spo$e" nie! %u epitr #ilul pe % p; 8 Vrei s poste,ti! % ori%e %re,tin! %ele p tru posturi "e peste n! pre%um ,i 7ilele "e mier%uri ,i $ineri> 8 4 ! printeE m i s% 7i un n s u "oi "in % non0 8 Vrei s nu mn)n%i % rne ,i s nu (ei $in un n "e 7ile> 8 4 ! printeE *i m i s% 7i un n0 8 Vrei s poste,ti lune p)n se r un n "e 7ile> 8 Vre uE i m i s% 7i un n0 8 Vrei s 2 %i t)te met nii un n "e 7ile ,i s 7i%i "e %in%i ori pe 7i ps lmul ./> 8 Vre uE *i m i s% 7i un n0 8 Vrei s *m(r %i un om sr %! s u s 9u+i o $"u$! s u s (ote7i un %opil> 8 Vre uE *i m i s% 7i un n s u "oi0 i uite! "e l 7e%e3"ou7e%i "e ni! *l "u%i l "oi3trei ni0 i , % ,ti-i su2letele o menilorE Ei! " r " % se *nt)mpl % 2emei %e st ! % re lu t #otr)re s 2 % % nonul! *ntre timp rm)ne -r $i"> Ce 2 %i %u ")ns > O *mp rt,e,ti s u nu> 4 % i *n p ro#ie o 2emeie -r $i" ,i e m i re "e 2%ut .3I ni % non p)n l mp rt, nie! *i " i '2intele T ine0 n 2 + n ,terii! Biseri% pre-te,te "e mo rte pe 2emeie0 C unele mor l n ,tere0 Ai u7it %e spune *n Ps ltire> DA%olo sunt "ureri m ri 8 *n i " 8 % le %elei %e n steC0 Au %ele m i m ri "ureri! ,i m i les %)n" n s% prim " t0 <o rte -rele0 Unele mor! sr %eleE i "e %ee Biseri% ! prin 4u#ul '2)nt C re o %on"u%e ,i prin 'ino "ele Prin+ilor! #ot r t; D<emei po te s 2ie oprit J/ "e ni "e '2intele T ine! " r " %3i -r $i"! i se " $oie s se *mprt, s% *n inte "e n ,tereC0 I r " % ns%ut! %u " rul lui 4umne7eu! ,i (ote7 t %opilul ,i e este snto s! s +in *n inte % nonul! t)+i ni %)t i3 u m i rm s0 4 % "up un n! "oi! re lt %opil! i r o *mprt,e,ti0 C le3 m pus *ntre( re l teolo-ii "e l 'i(iu0 I r prin+ii pro2esori *mi spune u; DPrinte Cleop ! % te#e7 st le 2oloseste lor m i mult "e%)t %ei %ini ni "e teolo-ie! %)t m 2%ut noiE C %este sunt lu%ruri pr %ti%e! %u % re $or " m)ine 2 + *n 2 + 0 Noi nu i3 m *n$+ t l % te"r ste ! s le pun3n pr %ti%0 i uite! 4umne7eu ne3 "us i%iEC Au $enit l mine! m i t)r7iu! %)r" ,i mi3 u spus; DPrinte! ne3 m "us minte "in %ele %e ne3 +i *n$+ t tun%iC0 Apoi! m i (ie+i! " % st $i3i misiune p)n l mo rteE Lu%re7i %u su2letele o menilorE i e,ti "o%tor ,i printe! 9u"e%tor ,i $o% t0 4e %um e,ti stp)n ,i "omn peste to te! " r i se m %e 2 %i %u su2letele o menilorE Ve7i %)t "e m re3i n ,tere > C "n faa naterii cedeaz toate canoanele0 4e %e> Am $or(it "espre %e st l *ntrunire e%umeni% "e l Vr te%! % re $e tem ; DRolul 2emeii *n so%iet te ,i 2 milieC! ,i le3 m spus; 9emeia, dac moare nsc&nd, moare pe altarul .ertfei$ 7a se .ertfete pentru naterea copilului, pentru sntatea i viaa lui3 este ca o martira i i se iart toate pcatele0 4 r %ine ne spune nou st > Apostolul P $el0 Ce spune> +ar femeia se va mntui prin natere de copii0 Nu spune , > 4 r +i %itit0 Vine ltul l spo$e" nie0 Un (tr)n "e OK "e ni0 4e3 (i l3 m ri"i% t "e su( epitr #il0 'imion *l %#em 0 DPrinte! "3mi m)n s m ri"i%EC Nu se pute s%ul "in -enun%#i0 ( &osule! *i 7i%! nu st *n -enun%#i0 'ti pe un s% unE C pe un (tr)n *l po+i mrturisi st)n" pe s% un! pe p t! %um po te el s ste ! num i s spun tot0 Tot *i pui epitr #ilul ,i3i 2 %i "e7le- re *n %e po7i+ie st el0 8 &osule 'imio ne! 7i%! m t %u sl(i%iune st po+i +ine postul> Er *n Postul & re! nul tre%ut0 ( Printe! "e %)n" m3o 2%ut m m ! eu n3 m stri% t posturileE 8 i u7it + r n %re"in%ios> 'r %ii %re,tini? OK "e ni ,i (oln $! " r +ine s2intele posturiE 8 Uite i%i! s%rie ,i "o%torul s mn)n%i (r n7 ,i l pte! i3 m 7is eu0 8 4 S n3 m m)n% t "estul> ' stri% eu postul '2intelor P ,ti> 4o r nu3s p-)nE
41

8 Ai s po+i posti p)n l P ,ti> 8 4 ! printe0 Vre u s i u '2intele T ineE 8 +i " u $oie s te *mprt,e,ti ,i pe urm m i i pu+in l pte p)n l <lorii0 8 Printe! s ,tiu % mor ,i nu stri% postulE000 A, m3 m 2olosit "e %re"in+ lor sin%erE 8 Ai $ut (ie+i> l3 m *ntre( t0 8 Am $ut nou E pte tries%0 8 i %u %ine sti %um> 8 Cu %el m i mi%0 Restul sunt l % sele lor! -ospo" ri %re"in%io,i0 Hin ,i ei posturile0 To+i m s%ult0 Ai $7ut preot *n % s %u tine! " % i t t (un> A, s3 +inut %re"in+ no str strmo,e s%! "in t t3n 2iu0 T t ,i m m u 2ost stp)ni pe %opii0 i ei %um u pu% t "e l m m ,i "e l (uni% ! , +in p)n l mo rte0 A, s3 +inut %re"in+ 0 4 r %um multe s3 u stri% tE Vre"ni% 2ost poporul nostruE Cu %re"in+ puterni% *n 4umne7eu! *n & i% 4omnului! *n post! *n ru-%iune0 i %u %este m (iruit pe to+i $r9m ,ii! ,i pe %ei "in 2 r ,i pe %ei "inuntru0 C 4umne7eu! pe %el %u %re"in+ %ur t! nu3l l s0 4 r s $ spun %e$ 0 Un (tr)n % %est ! " % $ine l mnstire ,i $rei s3l iei "up s%umpt te % no nelor! nu3l po+i opri s nu mn)n%e "e 2rupt *n post0 C nonul I5 postoli% spune %l r; DClericii ' adic epis%opul! preotul! "i %onul! ipo"i %onul 8 " % nu postesc -fntul i *arele 3ost i miercurea i vinerea de peste an, sunt caterisii de sfintele canoane, iar citeul, cntreul i mireanul s fie afurisiiC0 A2urisenie *nse mn oprire "e l *mprt, nie0 4 r m i spune %e$ % nonul; afar de caz de boal( Ai $7ut % Biseri% nu3i omor)to re "e trupuri> i omor)to re "e p timiE 4o r "e %e postim ,i ne *n *n2r)nm ,i pri$e-#em> C s sl(im trupul ,i s nu ne $ie 7(ur" 0 4 r trupul! " % este sl(it "e $reo (o l! nu3i m i " preotul % non ,i post spru! %i pe msur puterii lui0 Omului -reu (oln $ ,i (tr)n! preotul tre(uie s3i "e $oie s mn)n%e %e po te *n posturi0 Pentru % Biseri% lui :ristos nu3i omor)to re "e trupuri! %i *i omor)to re "e p timi! "i% s +in % le "e mi9lo%0 I r " % *l lupt p timile! m i " u- post ,i met nii0 Trupul este to$ r,ul nostru "e $i +0 4e %ee tre(uie s3l pstrm %)t se po te %u snt te ,i %u msur0 C spune & rele V sile; D'u2letul este %lre+ul ,i trupul este % lulC0 Clre+ul % re3i om "e,tept *l +es l! *l *n-ri9este! " r re (i%i! ,i re ,i 7( l *n -ur % lului! %)n" mer-e %u ")nsul0 i , "e 2rumos *i st! ,i %lre+ului ,i % lului %)n" m)n"oi sunt 2rumo,i0 4 r " % %lre+ul o 2i prost ,i l s % lul "e % pul lui! ,i3i " tot mereu o$7 ,i m)n% re! i r (i%i ,i 2r)u nu re! *l "u%e *n prp stie ,i s3 termin t %u ")nsul0 ' nu 2ie , E Trupul tre(uie strunit "e putere su2letului r +ion l "in trup! % s3l %on"u% su2letul pe trup prin post! ru-%iune ,i met nii0 Nu! 4o mne 2ere,te! s3l %on"u% trupul pe su2let? % tun%i p rte ne%u$)ntto re! %e "o(ito%e s% omului! " % se ri"i% s %on"u% su2letul! *l "u%e *n -#een0 4espre post! u7i %e 7i%e '2)ntul V sile; ar msura "nfr&narii s se ia dup msura puterii trupului la fiecare0 Au7i %e spune '2)ntul & r%u As%etul; DC)t "eose(ire re r m "e 2ier ,i 2ierul "e $re s%uri! t)t "eose(ire este *ntre %onstru%+i unui trup ,i ltui C0 Unul po te posti o sptm)n ,i ltul! %u -reu poste,te o 7i0 4e%i n3 i $oie s pui %ee ,i msur "e *n2r)n re l to+i! % nu to+i u %ee ,i %onstru%+ie0 As%ult %e 7i%e ,i '2)ntul & 1im &rturisitorul; D#i trupului tu, dup putere, i m&ncare i odihn i butur, dar toat gri.a ta pune#o pentru minte3 ca mintea ta s fie cu Dumnezeu3 totdeauna "n rugciuni, "n cugetri, "n contemplaii duhovniceti3 iar trupul s#l ii sntos i uor0 Ni%i s3l *n-reuie7i! s3i pui m)n% re mult! s3l *n-r ,i % pe un "o(ito%! s nu te m i po+i mi,% "e ")nsul! " r ni%i s3l sl(e,ti peste msur0 C le "e mi9lo% *ntru to te3i (un0 A, ! mi (ie+i0 i 2 r "e st ! %e se *nt mpl> '2)ntul Is % 'iri nul spune , ; DPe trupul %el neputin%ios! " %3l $ei *n-reun peste putere %u post! %u met nii ,i pri$e-#ere! *ntune% re peste *ntune% re ( -i
42

*n su2letul tu ,i tul(ur re peste tul(ur re *+i " u-i +ieC0 C%i omul! " % $e"e %3l %#inuie,ti pre mult %u post ,i %u %elel lte! se tul(ur! % nu po te sr %ul0 4e%i! s pui msur *n2r)nrii ,i postului! potri$it %u st re 2ire s% omului ,i "up putere lui0 C le "e mi9lo%! mi (ie+i! % le *mprte s% este (un *ntru to te0 Ast u les3o '2in+ii Prin+i! pe st u mers :ristos ,i to+i s2in+ii! pe st s mer-em ,i noi0 A%este 2iin" 7ise pentru post! i t %e spun pentru milostenie; % preot! s nu *n-reune7i omul! s 2 % milostenie %u sil! % pe dttorul de bunvoie l iubete Dumnezeu 0 4 % o s $ " %re"in%io,ii % preotul 2 %e el m i *nt)i milostenie! $or 2 %e ,i ei0 &% r %3o 2 %i "e 2+rni%ie %e milostenie! nu te teme! % te $ iert 4umne7eu! % $rei s " i pil" (un tuturor! "e%)t s " i pil" re %u lt 2 pt re 0 <ai bine s faci 8 "up %um spune '2)ntul Io n '%r rul 8 de frnicie o fapt bun, dec&t s n#o faci deloc 0 C pe urm $ine ,i smerenie *n inimE D&i! i s3o 2 % eu pentru sl $ lui 4umne7eu 2 pt (un! nu pentru o meniEC 4 r 23oE C preot! tre(uie s " i pil" poporului ,i %u $or( ,i %u purt re ,i %u postul ,i %u milosteni ,i %u (iseri% ,i %u ne -onise l 0 Cu to te! %u to te0 ' 2ii pre%um 7i%e '2)ntul T l sie Li(i nul; Taci tu, s vorbeasc faptele tale0 ' u %ee %e spune 4i "o# l <oti%eii; <ustr i ceart, omule, cu puterea lucrrii3 nu cu mult vorbire, ci prin trire0 C '2)ntul Io n @ur "e Aur 7i%e; Cuv&ntul i strig&nd supr, iar viaa i tc&nd foloseste pe toi0 I r '2)ntul Isi"or Pelusiotul 7i%e; C&nd omul, care vorbete despre adevr i despre fapta bun, face i el dup putere din ceea ce vorbete, atunci omul acela se face icoan a toat filosofia0 C el $or(e,te ,i prin trire ,i prin %u$)nt0 I r " % omul num i $or(e,te ,i nu 2 %e "elo%! poi 9un-e 2+ rni%0 C#i r " %3i 2oloseste pe l+ii! tre(uie s 2 % ,i elE Ce spune &)ntuitorul l le-iuitori> 4ai, vou, legiuitori i farisei farnici, punei sarcini grele pe umerii poporului i voi nici cu vrful degetelor nu va atingei de ele1 ti+i %e *nse mn $)r2ul "e-etelor> A"i% e,ti " tor! " % nu 2 %i %#i r tot %e *n$e+i! m% r ole % s 2 %i ,i tu! s te tin-i ,i tu %u $)r2ul "e-etului0 Eu *i spun poporului s poste s%! " r postes% ,i euE i spun s 2 % milostenie! " r s 2 % ,i euE i spun s nu "une ( ni! l 2el ni%i eu s nu "un0 i spun s nu se "u% l rele! s nu 2 % %ut re! " r ni%i eu s nu 2 %0 ' m $ " ,i pe mine % preot % "in to te 2 ptele (une m *mprt,es% %)te ole % ,i 2 % %)t pot "in 2 pt (un0 &% r %u $)r2ul "e-etului s ne tin-em "e to te0 Pentru % 7i%e '2)ntul Is % 'iri nul *n Cu$)ntul nou; Alta este cuv&ntul cel frumos i alta cuv&ntul cel din lucrare$ Cuv&ntul cel frumos 8 7i%e 8 este amanet al ruinii, iar cuv&ntul cel din lucrare este cmara nde.dii0 Cum> Este preot % re pre"i% "e uimeste pe to+i ,i *n$+! " r el nu 2 %e0 A%est 3i %u$)nt 2rumos0 4 r "e 2 %e m net l ru,inii0 Cum> C)n" omul rm)ne sin-ur! *i este ru,ine lui "e %ee %e $or(it? %%i %on,tiin+ *l mustr ,i *i ru,ine 7 ,tiin+ ; DCe3 i $or(it ,i %e 2 %i tu>C DCe3 i spus ,i %e 2 %i tu>C Ai $7ut %3i ru,ine 7 ,tiin+ 0 Ai $7ut % rm)ne m net l ru,inii pre"i% lui> C el *n$+ t un ! i r %on,tiin+ *i spune; 4 r tu "e %e nu 2 %i> Nu3i tot , %u$)ntul "in lu%r re0 Cu$)ntul "in lu%r re este %m r n"e9"ii0 Cum> Omul $or(e,te! " r *n ")n%ul 2iin+ei lui *i ,opte,te! " % ,tie %! %u " rul lui 4umne7eu! 2%ut ,i el %e$ "in %ele %e $or(e,te; DAm $or(it0 4 r %re" %! %u mil lui 4umne7eu ,i %u 9utorul Lui! %)n"$ m3 m tins ,i eu %u $)r2ul "e-etelui ,i m 2%ut ,i "in %este ! %)t "e pu+inC0 C 7i%e; DC)n" *n$e+i %e$ %e nu 2 %i! e,ti 2+ rni%C0 i nu3l mustr %on,tiin+ pentru 2+ rni%ie! % el ,tie % lu%r t ,i el0 i tun%i se 2 %e D%m r n"e9"ii "e m)ntuireC %u$)ntul pe % re l3 $or(it0 i i t %um s%riu '2in+ii Prin+i ,i %)t "e m re "e$ r este *n pr %ti%! %ee %e se $or(e,te *n %este 0 A%um! %)n" $ "u%e+i l p ro#ii ,i $ 2 %e+i preo+i! " % 9ut 4omnul! 2r +ilor! s $ mrturisi+i "in mi% %opil rie! %)n" intr +i l preo+ie0 Nu! 4o mne 2ere,te! s $e+i $reun p% t "e mo rte ,i s intr +i %u el l #irotonieE C nu $ m i mer-e (ine to t $i + 0 L %storie! l #irotonie *n "i %on! l preo+ie ,i l %lu-rie se 2 %e spo$e" ni -ener l "in mi% %opil rie0 ' i s%ris tot! % s intri %ur t0 4 %! 4o mne 2ere,te! $reun p% t -reu ,i opritor! p)n l urm urmei! %um spune '2)ntul
43

'imeon l Tes loni%ului! te "u%i l epis%opul lo%ului0 i uit +i3$ $oi! %e p% te $ opres% "e l preo+ie; 3 " % prinii ti s#au luat rude n cstorie, nu ai voie s te faci preot! # dac prinii ti au trit necununai! # dac cel ce vrea s se fac preot, a avut dou soii, dou cununii, n veac nu poate fi preot! # dac copilul a czut n pcate trupeti de mic, Doamne ferete, n sodomie, cineva l#a stricat de mic, n veac nu poate fi preot! # dac a czut n pcat cu altul, sau a czut cu o femeie n pcat, nu poate fi preot! # dac s#a ntmplat, fr voie, copilul s fi fcut ucidere! # dac cumva o fi fost eretic de mic, sau de alte confesiuni! # dac mama lui, sau sora lui, cnd a fost copilul mic, l#a dus pe la vr"i 0 A$em "reptul % noni% l lui Ni%o"im &il ,! *n % re se r t to te impe"imentele % n"i" tului "e #irotonie *n %ler0 'unt multe! " r %ele m i -rele sunt %este pe % re le3 m mintit0 Dac#i sfnt rdcin, %um spune '2)ntul Apostol P $el! sfinte sunt i ramurile0 Nunt este r"%in 2irii omene,ti0 I r " %3i s2)nt r"%in ,i %opiii s3 u ns%ut %ur +i 8 % re u trit *n %ur+ie ,i nu s3 u lu t ne muri 8! tun%i s2inte sunt ,i r murile0 4 E Nu $ei %ule-e stru-uri "in spini ,i smo%#ine "in %iulini0 C " % r"%in 2ost stri% t! tun%i sl( ti%e sunt ,i r murileE V spun %este % le m pe to te0 Este 4rept rul %el m re! numit ,i 0rebnicul! tiprit "e ep r#i C#i,inului! *n 151/0 <o rte (un % rte0 Este ,i 3ravila *are ' ndreptarea legii! tiprit l T)r-o$i,te L1I.JM! un"e r t to te impe"imentele %elor %e intr *n %ler0 4 % (i tul "us $i + %ur t ,i %instit ,i s3 mrturisit ,i s3 *mprt,it ,i s3 p7it! " r rm s o p t % %e st pe su2letul lui! s se "u% l epis%opul lo%ului ,i %um *l $ lumin 4umne7eu pe epis%op0 Am trimis ,i eu %)+i$ tineri teolo-i l epis%op; DB iete! eu nu te pot "e7le- ? i uit3te i%iE 4u3te l epis%opul tuEC i epis%opul i3 "e7le- t ,i le3 spus % to t $i + s le p r ru ,i s se %i s%! %%i intr %u ne$re"ni%ie *ntr3o t -m , "e m reE C)t pri$e,te slu9(ele! mi (ie+i! s nu le s%urt +i %)n" $e+i 2i preo+i l (iseri%0 ' %uno ,te+i (ine tipi%ul! s $e+i " s%li (uni! % re %unos% slu9(ele (iseri%ii0 Este 2o rte (ine! s)m(t se r ! tot"e un s 2 %e+i Ve%erni 0 L 2el ,i 4umini% se r 0 n inte $reme strmo,ii no,tri! %)n" er so rele l to %! s)m(t se r ! 2u-e u %u s p "e pe o-or ,i %u se%er ; D@ t E A to% t preotul "e Ve%ernieEC P)n luni l rsritul so relui nu m i lu%r u0 Preotul ,i (iseri% er u *n o%#ii lor ,i +ine u r)n"ui l Biseri%ii0 ti u; D4e %um intr t preotul *n slu9( pentru 4umini%EC A2 r "e st ! s (- +i "e se m %um $ propi +i "e '2)nt & s! % preo+i0 Cele m i -rele slu9(e pe % re le 2 %e preotul ,ti+i $oi % re sunt> 4ou 'po$e" ni ,i '2)nt Litur-#ie0 Hine+i minte! % $ $or(e,te un mo,ne - i%i! un %io( nE Voi o s $ lo$i+i "e ele! % eu "e %um 3s un putre- i! " r $oi000 A " t 4umne7eu (ie+i tineri0 O s mer-e+i! %u " rul lui 4umne7eu! s $ 2 %e+i preo+i0 Cele m i -rele le poporului sunt "ou; 'po$e" ni L&rturisire M ,i '2)nt Litur-#ie0 L 'po$e" nie! ori pier7i un su2let 8 " % nu ,tii (ine %um s3l %),ti-i 8 ori *l m)ntuie,ti0 Or! preotul "u#o$ni% este $)ntor "e su2leteE n+ele-i> 4 % nu ,tie s %#i(7ui s% l mrturisire un su2let! *ntre s%umpt te ,i i%onomi % nonului! ori *l *n-reune 7! ori *l "e7n"9"uie,te! ori *l 2 %e *n"r7ne+E tii %um 2 %e 2ier rul> Ai $7ut %olo l 2ierrie! %)n" 2 %i %u 2oiul ,i *n%l7e,ti toporul! %)n" $rei s3l %le,ti? s u un %le,te s u o lt une lt0 Ai $7ut %)t ( - re "e se m este l %lit> DV i "e mine! s3 %lit pre t reEC Ce se3nt mpl> 'e rupe % o+elul0 ' u *i pre mo le ,i se *n"o ie pre repe"e0 A, ,i tu! te sile,ti %olo! % "u#o$ni%! s %le,ti su2letul %el ! s 2ie potri$it pentru :ristos0 Ni%i pre mo le! "i% lene,! " r ni%i pre t re! "i% iute ,i *mpietrit l inim0 A, "e (ine tre(uie s potri$im l mrturisire %u su2letulE ' ( -i "e se m! s nu3l *n-reune7i! % s nu3l "es%ur 9e7i0 4 r ni%i s3l l ,i 2r ole % "e % non ,i 2r s2tuire! % s nu3l *n%ur 9e7i l p% t! s se "u% nepstor ,i s nu simt % 2ost l mrturisire0 4e %ee ! l spo$e" nie este 2o rte (ine! $3 m spus! s $e+i %este "ou % r+i; Carte foarte
44

folositoare de suflet i 3ravila printelui Ni%o"im ' %#el rie? % *n &olit2elni% sunt puse 2o rte pu+ine instru%+iuni! pe % re le $e"e+i *n inte "e spo$e" nie0 Pentru %ut re p% t! opreste t)t? pentru %ut re! t)t0 <o rte pu+in0 4 % -si+i 3ravila lui 'e%#el rie! %ee "in 156/! $ s2tuies%! " %3o -si+i! s3o %opi +i! % s3o i( 2ie% re *n -e nt l el! pre%um ,i nvtura ctre du)ovnic0 A%e st +i3 r t tot0 Te "u%e "e m)n ,i *+i r t %um s pro%e"e7i0 A "ou slu9(! % re3i %e m i -re ! este '2)nt Litur-#ieE Pentru s$)r,i '2)nt Litur-#ie tre(uie s i o $i + s2)nt0 Alt2el nu te po+i propi E A%olo este 2o% "umne7eies%E L '2)nt Litur-#ie! mi (ie+i! s *n$+ +i 2o rte (ine instru%+iunile "in Liturg)ier0 'unt 2o rte (ine ,e7 te %olo0 ' ,tii % l '2)nt Litur-#ie ori%e mi,% re! ori%e -re,e l %)t "e mi% ! este p% t "e mo rte0 <ii %u 2ri% "e 4umne7eu! s nu -re,e,ti "e mo rte! o! preotuleE 4 % te3 i *mprt,it %u '2intele pre re%i! "e mo rte i -re,it0 Tre(uie s 2ie %um este s)n-ele %u p 8 %l"u+0 '2)nt %l"ur tre(uie s 2ie opt p rte "in $inul pe % re se pune *n '2)ntul Potir0 '2)nt %l"ur *n%#ipuie,te "ou lu%ruri; "o-m ti%! este s)n-ele ,i p % re u %urs "in %o st &)ntuitorului? i r sim(oli%! este 2ier(in+e l %re"in+ei s2in+ilor m rtiri! % re l3 u mrturisit pe :ristos0 4e %ee ! %)n" o pui *n '2)ntul Potir! 7i%i; DCl"ur %re"in+ei! plin "e 4u#ul '2)nt0 AminC0 ' $e"e+i! *n timpul iernii! '2)ntul Potir *i re%e? '2intele sunt re%i! pro pe *n-#e +! un"e (iseri% n3 re 2o% mult0 Ai pus pu+in %l"ur si! " % $e7i % nu3i % l"u+ $inul! m i pune pu+in0 &ult t re nu po+i? % " %! 4o mne 2ere,te! pui %l"ur m i mult! se pre2 %e 2ire $inului *n p ,i "e mo rte i -re,it0 ' u in$ers0 4 % pui pre mult $in ,i nu pui s2)nt %l"ur! "e mo rte -re,e,ti0 Ve7i %olo %)t s%rieE Este "e m re $ lo re0 L str)n-ere '2intelor "e pe '2)ntul Antimis tre(uie mult ten+ie0 Ai $7ut 2r +i t > O 2rm turi%! % un 2ir "e nisip! " % %7ut "e pe '2)ntul Antimis pe leton! s u! 4o mne 2ere,te! pe 9os! preotul tre(uie s poste s% "ou 7ile ,i s 2 % 6// "e met nii0 Te 9o%i %u 2o%ul "umne7eirii> Ai u7it %e spune '2)ntul Io n @ur "e Aur> D& i %ur t "e%)t r 7ele so relui s 2ie m)n t ! o! preotule! %)n" *n%epi '2)nt Pros%ome"ie! pentru % 9un-#ii pe <iul lui 4umne7eu ,i *n-erii "ores% s $ " %e 2 %e preotul %oloC0 Ai $7ut 2r+i t %e este '2)nt Litur-#ie> Este to t "r m Cru%ii ,i to t t in m)ntuirii ne mului omenes%E '2)nt Litur-#ie! %um +i *n$+ t l ,%o l! se *mp rte *n trei pr+i; D'2)nt Pros%ome"ieC! DLitur-#i % te#umenilorC ,i DLitur-#i %re"in%io,ilorC0 Ai $7ut %u %e se *n%epe '2)nt Pros%ome"ie> Ca o oaie spre "ung)iere -#a adus i ca un miel nevinovat, mpotriva celor ce#L tund, aa nu#$i desc)ide gura -a! preo2e+i m relui Prooro% Is i ! % re prooro%it "espre 9ert2 &)ntuitorului0 i %u %e se termin '2)nt Litur-#ie> Ai $7ut %)n" " %u % "elni+ l urm ! %e 7i%e preotul> nal#0e peste ceruri, Dumnezeule, i peste tot pmntul slava 0a0 A"i% *n%epe "e l N stere &)ntuitorului! "e l pe,ter! ,i termin l *nl+ re Lui0 To t "r m Cru%ii ,i to t t in m)ntuirii se petre%e *n timpul '2intei Litur-#ii0 Apoi! "e %)n" se " (ine%u$)nt re "e '2)nt Litur-#ie! 4o mne 2ere,te! n3 re nimeni $oie s "e litur-#ii l u, '2)ntului Alt r! % preotul tun%i $or(e,te %u :ristos ,i se ro - pentru lume0 '3i *n$+ +i %est lu%ruE Pomelni%ele se " u "imine + ! l '2)ntul Alt r! *n inte "e (ine%u$)nt re0 n$ +3i o " t ,i "e "ou oriE L s3i s ,tieE Vor s "e 9ert2 l lt r 8 lum)n re! pres%ur! $in! pomelni%e> ' $in! % u timp ,i sunt " tori s $in l Utrenie ,i l % tist! % re se 2 % "imine + 0 Nu s $in *n timpul Litur-#iei! % este p% t0 '2)ntul 'imeon Tes loni%e nul 7i%e; DV i "e preotul %el % re %ite,te ru-%iunile %este m i *n inte s u m i pe urmC0 mi spune un preot; DEu le %ites% "imine + % s ! printe! % nu le m i %ites% tun%i *n '2)ntul Alt rEC ,i i3 m 7is; D4 r %e 2 %em! printe> Ne 9u%m %u s2intele slu9(e> Un"e3 i -sit s%ris ino$ +i st > C)te (or"eie! t)te o(i%eie> Unul 2 %e , ! unul , > Nu este o uni2ormi7 re slu9(elor litur-i%e *n to t Orto"o1i >C Nu3i $oieE Pentru % 2ie% re ru-%iune "intre e%2onise repre7int un moment litur-i%0 i n3 i $oie! ni%i m i "e$reme! ni%i m i t)r7iu s le pui0 i ste s le +ine+i minteE Eu $3 m spusE Voi $e+i 2 %e %um $e+i $re 0 4 r 2iin"% +i $enit p)n i%i ,i m i les % sunte+i *n pr -ul #irotoniei! $3 m spus s +ine+i minte0
45

A2 r "e st ! mi (ie+i! s +ine+i minteE I t -re,eli "e l preo+ii "e mir; se pu% ,i " u prti%ele poporului! % s0 ' nu 2 %e+i st E Vin sute "e o meni ,i 7i%; DNe3 " t printele prti%i% % sEC ' nu 2 %e+i! % nu3i lu%ru % noni%0 Cel pu+in $ spun0 4e $ $e+i "u%e minte! 2eri%e "e $oi? " % nu! s nu 7i%e+i % n3 +i u7it0 i &)ntuitorul spus; De n#a fi venit i nu le#a fi spus, pcat n#ar avea((( Uite %um este! mi (ie+i! %u prti%elele0 <ie% re prti%i% pe % re o s%o+i omului "e pe pomelni%ul lui! l $ii s u l mor+i! repre7int 2 + %elui su2let pentru % re o s%o+i0 i! o" t s%o s ,i pus pe '2)ntul 4is%! nu m i i $oie s3o " i omului % s! %3l lipse,ti pe el "e Litur-#ie0 Nu m i re ni%i o Litur-#ie! ni%i o *mprt,ire eu# risti% %u :ristros *n Litur-#i %ee ! " % i3 i " t prti%i% % s0 Pe urm! %este prti%ele "e-e ( le " i! % ele nu sunt s2in+ite %i num i (l -oslo$ite! "imine + ! l '2)nt Pros%ome"ie0 A%este prti%ele! % re s3 u s%os %um ,i s3 u pus pe 4is%! %)n" u7i % 7i%e preotul; &le 0ale dintru ale 0ale, 5ie aducem de toate i pentru toate ! tun%i *n%epe '2)nt Epi%le7! prin in$o% re '2)ntului 4u# "e trei ori pentru s2in+ire Pre %ur telor 4 ruri0 i %)n" $ine 4u#ul '2)nt ,i 7i%e preotul; Di 2 "i% p)ine %e st %instit Trupul :ristosului Tu0 Amin0 I r %e este *n Potirul %est ! %instit ')n-ele :ristosului Tu0 Amin0 Pre2%)n"u3le %u 4u#ul Tu %el '2)nt0 Amin0 Amin0 AminEC! tun%i se s2in+es% ,i prti%elele0 Ele nu se pre2 % *n Trupul lui :ristos! % sunt s%o se *n numele 7i"irii lui 4umne7eu0 4 r i u o m re s2in+ire prin n lo-ie %u s2in+ire Trupului ,i ')n-elui 4omnului0 Atun%i prti%elele u m re putere "e s2in+ire0 A%este prti%ele % re s3 u s2in+it %um! l urm se pun *n '2)ntul Potir! *n "umne7eies%ul ')n-e ,i u 9uns *n '2)ntul Potir! *n numele %ror sunt s%o se! %ele su2lete! 2ie % sunt *n r i! 2ie % sunt *n i "! 2ie % sunt *n %er s u pe 2 + pm)ntului! *n %lip %ee u *mprt,ire eu# risti% -)n"ito re %u :ristos! % 4umne7eu *n tot lo%ul este "e 2 +0 i " % tu i3 i " t prti%i% % s! "e un"e s m i i( *mprt,ire %u :ristos! % e nu m i este %olo> 4e %ee $3 m spus! s3i *n$+ ti pe o meni; DPrti%elele r m n i%i *n '2)ntul Potir! % $ repre7int 2 mili ,i su2letele $o streC0 Alt%e$ 0 Preo+ii "e mir s$)r,es% Bote7ul tuturor %opiilor nou3ns%u+i0 Noi nu 2 %em (ote7 l mnstire! ni%i *nmorm)ntri %u mireni! ni%i %ununii0 Voi 2 %e+i (ote7uri "e t)te mii "e su2lete0 Preo+ii "e l + r se numes% rm t "e 2ront Biseri%ii0 A, 3i nume P tri r#ul Ni%o"im0 4ou rm te re Biseri% ; &rmata de geniu a 2isericii! "i% mon #ii! % re +in nestins s2)nt ru-%iune? poi '2intele '%ripturi le3 u t)l%uit s2in+ii %lu-ri ,i ne3 u ls t %ele m i *n lte s%rieri teolo-i%e0 A "ou este armata de front a 2isericii! "i% preo+ii "e mir0 Ei sunt perm nent %u poporul ,i st u to t $i + *n mi9lo%ul lor0 B- +i "e se m %um s$)r,i+i Bote7ul0 Vin 2emeile i%i %u %opii (oln $i "e epilepsie0 Copilu3i mi% ,i3l i "i $olul *n primire ,i3l mun%e,te0 ti+i "e %e> Am -sit *n DPr $il & reC0 Pentru % l Bote7 preotul nu le %ite,te %u ten+ie ,i e$l $ie to te lep"rile "e s t n 0 O 2emeie! "eun7i! $e %opilul num i "e3un n 9um te ,i3l mun%e $r9m ,ul? *,i ""e o%#ii peste % p *n (r +ele ei0 Ei! %um s nu pl)n- (i t m m! %)n" $e"e %opilul %3l %#inuie s t n , "e mi%> Ce p% te re %el > Este $in preotuluiE Nu i3 %itit l Bote7 "e7le-rile "e s t n ! %ele % re sunt puse %olo! ,i "i $olul re putere ,i "up Bote7 supr lui0 Voi ,ti+i %! p)n l Bote7! %erul este *n%#is pentru su2letele ne(ote7 te> P)n nu3i (ote7 t! n3 re intr re *n mpr +i %erurilor0 C &)ntuitorul ne3 spus; *ergnd, propovduii vang)elia la toat lumea, botezndu#i pe ei n numele 0atlui, i al Fiului i al -fntului Du), nvandu#i s pzeasc toate cte v#am poruncit vou0 ' $in protest ntul s u"! % 4umne7eu 7is to te porun%ile Lui s le p7im! nu D'ol 2i"eC! m)ntuire 2r 2 pte0 i poi 7i%e; Cel ce va crede i se va boteza, se va mntui! iar cine nu va crede, se va osndi0 Cl r0 Ve7i! " % n3 re Bote7ul ,i " % Bote7ul este st)l%it ,i nu s3 u %itit "e7le-rile "e s t n ! m% r % s3 u 2%ut 2un"rile %opilului ,i mirun-ere ! $r9m ,ul m i -se,te o po rt % s intre! %%i %opilul nu s3 lep" t "e s t n ,i "e to te lu%rurile lui0 4e%i! "up 2ire %e $e%#e! p)n l
46

Bote7! "i $olul st *n inim %opilului0 Ne spun to+i '2in+ii Prin+i; 4up Bote7! # rul 4u#ului '2)nt $ine *n inim ,i3l s%o te 2 r pe "i $ol0 4 r *i " $oie s tul(ure inim %re,tinului "in 2 r 8 mustul trupului 8! s3l ispite s% pe om! " r *nuntru nu po te intr ! % s%)ntei # rului o" t intr t "e l Bote7 este p)n l mo rte %olo0 ns! " % preotul n3 2%ut (ine lep"rile "e s t n 8 * lepd de satana i de toate lucrurile lui((( s u po te ni%i Bote7ul! $r9m ,ul -se,te porti+ ,i intr *n poi *n inim %opilului0 4o mne 2ere,teE Po te preotul $enit o(osit! s u -r(it! % $ut m i multe (ote7uri ,i %ununii ,i nu le %ite,te to te "e7le-rile0 Am -sit s%ris *n pr $il; DCopiii % re se *m(oln$es% 8 si! uneori! nu se *m(oln$es% %)n" sunt mi%i! %i %)n" sunt m i m ri 8! *i i $r9m ,ul *n primire! % preotul nu (- t "e se m ,i n3 %itit to te "e7le-rile "e s t n C0 i3l tul(ur pe (ietul su2let mult m i t)r7iu0 4e %ee s +ine+i minte! %)n" 2 %e+i un Bote7! s nu $ -r(i+i0 ' u! " % i "ou trei (ote7uri *n %ee ,i p 8 po te s 2ie ,i unul 8! " %3s m i mul+i %opii! s 2ie "e %el ,i se1 ,i %)t tries% ei nu se pot *nru"i *n %storie! %%i u "e$enit ru"enii spiritu le! "i% D2r +i "e %ru%eC0 C)n" sunt m i mul+i %opii! se pot %iti lep"rile l to+i o" t! " r *i pomene,ti pe 2ie% re pe numele su! %um *i %#e m0 !otezul se mai numete i usa Tainelor! pentru % prin Bote7 noi intrm *n Biseri% lui :ristos0 Prin Bote7 $em " rul punerii "e 2ii! l *n2ierii "up " r0 Biseri% ! *n ( i n ,terii "e "ou ! ne 2 %e 2iii lui 4umne7eu "up " r0 4e%i! Bote7ul este %e "int)i t in! %e m i m re ,i m i "o-m ti%0 ns ,i Bote7ul! % ori%e t in! se 2 %e %u s%umpt te ,i %u i%onomie! "i% %u po-orm)nt! "e ne$oie0 Bote7ul %u s%umpt te se 2 %e num i "e epis%op ,i "e preot ,i num i *n (iseri% ,i num i prin trei 2un"ri0 A, este Bote7ul "es$)r,it0 Bote7ul prin stropire s u prin turn re este pro( t "e Biseri% num i %u i%onomie! "i% "e ne$oie0 C %e3 i 2 %e %u Bu%o$in ,i Ar"e lul! un"e se (ote 7 prin stropire ,i prin turn re> & i r r reu,es% preo+ii no,tri un"e$ s 2 % Bote7 prin 2un" re *n Ar"e l0 Este o tr "i+ie rm s "e l % toli%i0 4 r Biseri% no str l3 primit %u po-orm)nt! %u i%onomie0 ti+i %um l3 primit> Cum un -ospo" r % re re , pte %opii! s3 *nt)mpl t % unul "in ei s3 ns%ut %#ior "e3un o%#i! s u %iun- "e3 o m)n! s u olo- "e3un pi%ior! s u re o mete #n %e$ ; n3 u"e (ine s u nu $e"e (ine0 4 r pentru %3i l lui! nu3l %re,te ,i pe %el > 4e l 4umne7eu sunt to te0 A, ,i Biseri% no str0 Cu to te % Bote7ul prin stropire ,i turn re nu3i "es$)r,it! este %u lips! " r Biseri% *l prime,te %u i%onomie! % este 2%ut *n numele Pre s2intei Treimi0 Apoi! l m re ne$oie! %)n" prun%ul "up n ,tere este menin+ t s mo r! Biseri% *n-"uie s3l (ote7e nu num i preotul! %i ,i un "i %on! un %lu-r! un mire n! o 2emeie ,i %#i r mo , % re 9ut l n ,tere! num i s 7i% %u$intele %este ; D'e (ote 7 ro(ul lui 4umne7eu %ut re! *n numele T tlui0Amin0 i l <iului0 Amin0 i l 4u#ului '2)nt0 AminC0 A $enit l mine o mo , "intr3un or , "e un"e$ ,i mi3 7is; 8 Printe! m 1J $orturi0 Am $enit s3mi spui %e % non s 2 %0 8 4 r %)n" le3 i prsit> m *ntre( t3o0 8 Le3 m prsit "e $reo 1. ni0 & -)n"e m %um %e % non s3i " u! % e "e %um ie,ise "e su( % nonisire0 Tre(ui s3i " u %e$ 0 Pentru $ort se " , ; %)te $orturi re! t)+i %opii s (ote7e! t)+i %opii s *m(r %e ,i %elel lte %um spune "u#o$ni%ul0 4 r %e st mo , s3 "us l un " s% l %re,tin ,i *n$+ t 2ormul Bote7ului0 8 Printe! mi3 7is e ! eu sunt l m ternit te ,i m (ote7 t 6O/ "e %opii p)n %umE 8 Br $oE Ai pier"ut 1J ,i i %),ti- t 6O/E 4 r %e 7i%i l (ote7> 8 Uite %um 2 %! printe0 Am -#i sm m re ,i $" l m ternit te % %opilul este sl ( ,i3i - t s mo r ! eu *n" t prin" trei lum)nri! *l stropes% %u -#i sm ,i 7i%; D'e (ote 7 ro(ul Lro ( M lui 4umne7eu L000M! *n numele T tlui0 Amin0 i l <iului0 Amin0 i l 4u#ului '2)nt0
47

AminC0 Ai $7ut o mo , *n+ele pt> A pier"ut 1J! " r %),ti- t 6O/ "e %opii ,i i3 "us l %re"in+E Atun%i i3 m 7is; DPentru % nonul m t le nu3+i " u nimi%! " % i 2%ut t)t (ine ,i t)te su2lete le3 i "us l lumin %re"in+eiEC Ce se *nt mpl> A%e,ti %opii (ote7 +i "e 2emei s u "e %lu-ri! s u %#i r "e "i %on! s u "e mo s! % s nu mo r ne(ote7 +i! " % li s3 u 7is %u$intele %este ,i u rm s *n $i + ! preotul nu le m i po te repet *n $e %0 El 2 %e lep"rile ,i %e l lt slu9( ,i3i mirun-e %u '2)ntul ,i & rele &ir0 Apoi *i *mprt,e,te %u '2intele T ine0 Cu$intele "o-m ti%e re2erito re l iponost surile '2intei Treimi nu se m i repet0 C preotul! " % le m i repet! "ou o r rsti-ne,te pe Iisus :ristos ,i nu m i po te 2i preot0 4e %ee stili,tii! % re +in stilul $e%#i ,i (ote 7 "ou o r! "ou o r rsti-ne,te pe Iisus :ristos0 Citi+i *n 4o-m ti% '2)ntului Io n 4 m s%#in ,i l Apostotul P $el! % 2otezul este ngropare i nviere cu +isus 7ristos0 4e%i! mi (ie+i! %este s 2ie pentru $oi; s $e+i $i + %ur t! s +ine+i %u trie l '2intele Posturi ,i l s2intele % no ne ,i s nu $ pl % $ *m(o-+i0 Ce (o-+ie m i m re este "e%)t s te "u%i l :ristos %u %)t m i multe su2lete m)ntuite> C to te nu le putem noi 2 %eE 4 % Apostotul P $el spune; 0uturor m#am fcut toate, ca mcar pe unii s#i mntuiesc ! poi noi %e s m i 7i%em> 4 r " % i s te "u%i l :ristos %u o mul+ime "e su2lete %ur te! m)ntuite! %)t %inste ,i sl $ ,i (u%urie o s i *n $e%ii $e%ilor> Alt " torie! %um %)n" $ 2 %e+i preo+i0 Nu %um$ s $ 2ie ru,ine "e # in lui :ristosE A%um s te $" %u re$eren"! i r m i *n%olo so2er %i$ilE Hi3i ru,ine "e :ristos> <ere s% 4umne7euE Eu ni%i nu primes% preo+i %i$ili l spo$e" nie0 &i3 u $enit %in%i preo+i "e mir %u preotesele l mnstire0 Unul $e ole % "e ( r( ,i er *m(r % t %u # ine preo+e,ti0 Ceil lti! ni,te so2eri! *m(r % +i %u p r"isie0 8 Am $enit! Pre Cu$io se! s ne mrturisimE 8 &i! $oi sunte+i preo+i> Un"e $ este uni2orm > Un"e $ sunt (r(ile> Un"e +i $7ut $oi *n i%o ne s2in+i! %u$io,i! mu%eni%i! r#ierei ,i preo+i (r(ieri+i! %u i+ ri ,i %u m)ne% s%urt> ' u pe & i% 4omnului +i $7ut3o %u % pul "es%operit! m %#i t ,i %u %er%ei> Preotesele *n p ro#ie sunt 9umt te "e preot0 Ele tre(uie s 2ie pil" ,i lumin 2emeilor "in s t prin $i + ,i %omport mentul lor0 4u3te *n @re%i ,i $e7i %! "e l %el m i m re! "e l p tri r# ,i p)n l ultimul "i %on "e mir! to+i po rt ( r(! to+i sunt %u uni2orm ,i po rt %ulio ne ,i pot% pe0 4u3te l Rom n! pe timpul epis%opului @#er sim ' 2irin *n 15/6! s $e"e+i %um er u preo+iiE To+i purt u # ine lun-i ,i pot% p0 Bine! 2r +ilor! un"e ne "u%em noi "e l Tr "i+ie> Cum ne m i luptm %u % toli%ii ,i %u se%tele! " % le "m p l mo r> Num i %u numele 7i%em % suntem orto"o%,iE Nu , ! mi (ie+iE C)t "e 2rumos *i st preotului s3,i po rte uni2orm E n %ee %e pri$este t)l%uire Apo% lipsei! omul e ispitit s t)l%ui s% "up % pul su0 ' nu $ (- +i m i " n% "e%)t u t)l%uit '2in+ii Prin+i0 Pentru % tun%i %)n" spus *n-erul lui Io n E$ n-#elistul; D<iul omului! pe%etluie,te %u$intele %este EC tii %e *nse mn Dpe%etluiteC> Nimeni s nu le ,tieE Are m ri t ine Apo% lips E C re s3 u (- t %u % pu3n tr ist *n Apo% lips ! s3 u 2%ut m ri se%t ri! % u lu t3o "up % pul lor0 N3 u7i %e spune '2)ntul @ri-orie "e NAss > D' nu ispite,ti '%ripturile m i presus "e $)rst t "u#o$ni%e s%! % te prp"e,tiC0 A, ! mi (ie+iE 4 % $e+i 2 %e to te %)te +i u7it ,i *n$+ t ,i $e+i +ine %u s2in+enie l *n$+turile '2in+ilor Prin+i! $e+i $e multe (u%urii ,i pl t "e l 4umne7eu *n %er! *n $e %ul $e %ului0 I r " % nu! 2o%ul -#eenei ,i t lp i "uluiE Pentru % $oi! *n lo% s 2i+i Dlumin lumiiC ,i Ds re pm)ntuluiC! $3 +i 2%ut "e o% r tuturor ,i ru,ine *n-erilor0 ' nu 2ieE ' ne $e"em %u to+ii l R iE AminE

48

TREI CUVINTE 4U:OVNICETI A4RE'ATE OBTII '<INTEI &N'TIRI 'I:'TRIA CUVNT LA '<NTUL APO'TOL CLEOPA F/ O%tom(rie 1556 Pre Cu$io se Printe 't re+! pre %u$io,i prin+i ,i 2r +i! %)n" $ $" i%i m (u%ur 2o rte mult0 A, s "ori s ne $e"em *n inte Pre $e,ni%ului nostru &)ntuitor! l (u%uri %e 2r m r-ini0 Copiii m mei! % re sunte+i %lu-ri ,i 2r +ii %ei m i mi%i! uit +i %e se spune l "reptul Io$! % pitolul , pte; 8 lupt i o ispit este viaa omului pe pm&nt 0 <i+i ten+i! m m! % ! %res%)n" %u nii! s %re,tem ,i %u $)rst "u#o$ni%e s%0 ' $ 9ute mil 4omnuluiE Eu , m ro- %u l %rimi l &)ntuitorul; s $ p7e s% 4umne7eu "e ispite ,i "e prime9"ii pe to+i0 ' 2i+i %lu-ri (uni! m mE Cum ne3 m (u%ur t i%i ,i ne3 m %unos%ut! , s ne $e"em ,i %olo *n (u%uri %e $e,ni%0 Copiii mei! eu m simt (oln $! nu m i m putere0 &nii lor, 89, iar de vor fi n putere, :9 de ani i ce este mai mult, osteneal i durere LPs lmul O5M0 L un putre- i "e mo,ne -! % re tre(uie s me r- m)ine *n -ro p! s3i m i % nte D&ul+i ni tri s%>C < %e+i s%ult re %u "r -oste ,i s 2i+i %u D4o mne Iisuse000C *n minte0 Trupul este & rt ! ,i &)ntuitorul i3 spus & rtei; *arto, *arto, te gri"eti i spre multe te sileti, ci un lucru i trebuiete0 I r & ri stte l)n- pi%io rele 4omnului ,i s%ult %u$intele Lui0 & rt este trupul! i r su2letul este & ri ! %um spune '2)ntul Io n @ur "e Aur0 &i %opii! m (u%ur %)n" $ $" i%i0 ' $ p7e s% mil Pre s2intei Treimi ,i & i% 4omnului "e ispite! pentru % tinere+e re ne$oie "e mult p7ire0 < %e+i s%ult re %u "r -oste! p7i+i3$ minte ! pentru % 4umne7eu nu se uit l 2 + $o str! %i l inim $o str tot"e un ! s $ " " % l iu(im pe El ,i " % ne p7im "e p% t0 &i %opii! "r -ii m mei! trupul este & rt ? pune+i3l l tre (0 I r su2letul este & ri ? pune+i3 l l ru-%iune; Doamne, +isuse 7ristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete#m pe mine, pctosul1 As%ult re ! tiere $oii ,i p 7 min+ii0 Ve7i % ru-%iune nu este %on"i+ion t "e $reme s u "e lo%; DA%um pot! s u %um nuEC *n Ps lmul 1/J spune; n tot locul stpnirii Lui, binecuvinteaz, suflete al meu, pe Domnul0 I r *n ps lmul FF 7i%e; 2ine voi cuvnta pe Domnul n toat vremea, pururea lauda Lui n gura mea0 i Apostolul P $el 7i%e; 6encetat v rugai1 Ve7i % *n to t $reme ,i *n tot lo%ul tre(uie s3L $em pe &)ntuitorul *n inim> Oriun"e $e+i 2i0 Pentru % &)ntuitorul se uit *n inimile $o stre tot"e un 0 P7i+i3$ minte E Vr9m ,ul ( te r7(oi % s ne i su2letul0 i pre+ul su2letului nu ni l3 spus! m m! un s2)nt! un prooro% s u un postol! %i nsu,i &)ntuitorul; Ce va da omul n sc)imb pentru sufletul su, Eu $ mul+umes% "in to t inim % +i $enit l mine0 4 % *ntre( %ine$ "e mine %um m %#e m! s3i spune+i; D&o,u putre- iE &o,u putre- iC0 ' nu m i 7i%e+i Cleop E Eu sunt putre"E Eu %)n" $ $"! $3 , lu *ntr3o tr ist pe to+i ,i $3 , "u%e pe to+i l r i0 4e to+i mi3i "r -0 <ie% re 2 %e s%ult re un"e este pus0 Noi %ei (tr)ni $em tre ( %u mii "e su2lete0 Voi s $e+i -ri9 "e su2letele $o stre0 Au7i %e 7i%e '2)ntul Io n @ur "e Aur *n % rte numit 3uul; De este cu putin, o, cretine, i#n fiecare ceas s te spovedeti0 4 r "e %e> Pentru % *n 2ie% re minut -re,im lui 4umne7eu! ori %u -)n"ul! ori %u %u$)ntul! ori %u $oie! ori 2r $oie! ori %u ,tiin+ ! ori %u ne,tiin+ 0 9iecare s fie paznic pentru el ,i s3,i "u% minte % *n-erul 4omnului este perm nent l)n- ")nsul0 Nu $e"e+i % nu putem r(" o *mpunstur "e %! o s%)nteie! un %r(une> 4 r 2o%ul "in -#een %um *l $om r(" > 8 spune '2)ntul V sile0 El spune % 2o%ul -#eenei este ne-ru % p%ur ,i este "e mili r"e ,i mili r"e "e ori m i 2ier(inte "e%)t %est 0 <o%ul %est pm)ntes% este r%o re! um(r 2 + "e %el 0 I r %el este ocean de flacri negru ,i nu re 2un" *n $e %ul $e %ului0 &ili r"e "e mili r"e "e "i $oli ,i mili r"e "e milio ne "e p%to,i se $or r"eE n 2o%ul %est
49

m% r $e7i %um r"e m m ! %um r"e sor ! %um se r"e -inerele! " r %olo nu $e7i0 A%olo se u" num i $ iete! s%r),niri "in "in+i! r%nete! " r pe nimeni nu $e7i0 't re+ul nostru Io ni%#ie! %)n" sl(it ,i $rut s m pun *n lo%ul lui! 7is; DA"u%e+i (i tul l "e l st)nEC Eu! " % m3 u %#em t! m3 m "us l printele P isie ,i l3 m *ntre( t %e s 2 %0 Btr)nul mi3 7is; D' 2ii % ,i %um n3 i " ,i % ,i %um n3 i lu ? nu te (u%ur %)n" te3or pune nu te supr %)n" te3or s%o teEC i %u s2 tul lui m primit e-umeni 'i#striei *n $ r nului 156J0 C)n" rs (iseri% *n m i 1561 s3 *nt)mpl t o minune tun%i0 '2intele mo ,te! %e se 2l u *n lt rul p r %lisului! u ie,it sin-ure "in 2o% prin minune "umne7ei s%! % ,i %um le3 r 2i run% t %ine$ *n o-r " mnstirii000 4r -ul m mei! %um $ $" i%i! s $ $" pe to+i l r i! *mpreun %u printele st re+0 P7i+i3 $ $i + %ur t! $e+i 2ri% lui 4umne7eu! spo$e"i+i3$ %ur t! 2 %e+i s%ult re %u "r -oste0 <eri+i3$! m m! "e prieteni %u %ei ri! % m)ine ple%m ,i &)ntuitorul spune *n E$ n-#elie , ; 3riveg)eai i va rugai c nu tii ziua nici ceasul((( Nu ,tim %)n" ple%m! " r ple%m pentru % nimeni nu rm)ne i%i0 Printe st re+! $ mul+umes% "in to t inim 0 V ro- s $ ru- +i pentru mine0 4umne7eu s $ r splte s% ostene l ,i "r -oste 0 CUVNT LA L'ATUL 'ECULUI 4E PO'TUL CRCIUNULUI 3 1556 n numele T tlui ,i l <iului ,i l '2)ntului 4u#0 Bine%u$inte 7! Pre Cu$in%iose Printe 't re+ s $or(es%0 DPentru ru-%inile '2in+ilor Prin+ilor! no,tri! 4o mne! Iisuse :risto se! <iul lui 4umne7eu! miluie,te3ne pe noiE AminC0 Pre Cu$io se Printe 't re+! %u$io,i prin+i ,i 2r +i0 & i *n inte "e to te sunt " tor s mul+umes% "in to t inim Pre s2intei Treimi! Atotputerni%ului ,i Pre $e,ni%ului nostru 4umne7eu ,i & i%ii 4omnului ,i l to+i s2in+ii % re se ro - pentru noi! % m m i 9uns ,i eu p%tosul p)n *n 7iu "e 7i0 & simt sl(it! 2o rte o(osit %u t)t lume! sr % ! % re $ine "in to te pr+ile0 &i3e "r - "e %re"in+ lor! mi3e mil "e ei! " r nu m i pot! m m! nu m i potE 4o%torul mi3 7is s $or(es% 9umt te "e %e s! % su2r %u inim ! m p tru oper +ii! m)n st mi3i rupt? eu m i m "e $or(it 7e%i "e ore! % $in sr %ii ,i spun to te ne% 7urile! to te s%)r(ele0 Am 2ost %#em t "e pre %u$iosul printe st re+ s $in *n se r %e st i%i ,i mul+umes% lui 4umne7eu % m i $" tr pe7 st 2rumo s ,i so(orul s2intei mnstiri0 V3 *nmul+it Pre (unul 4umne7eu i%iE Eu! %)n" m $enit i%i *n 15J5! m -sit 16 prin+i (tr)ni! %u (r(ile l(e! ,i m $enit noi "oi 2r +i ,i s3 u 2%ut 1I0 mi "u% minte "e st re+ul Io ni%#ie &oroi! sr %ulE A slu9it prope J/ "e ni sin-ur Litur-#i ! 7i "e 7i0 'in-urE i num i %u mprt, ni tri E Er m *n (u%trie0 ')m(t ,i 4umini% $ene ,i el l m s0 Celel lte 7ile tri num i %u *mprt, ni 0 & *ntre ( ; D&i! (ietule! i 7 m "e $ r7 8 noi mol"o$enii *i 7i%em moare 8 ,i ole % "e -r)u 2iert>C i ,ti m % st mn)n%0 Lu -r)u 2iert ,i ole % "e mo re! " r nu *n inte "e ne %iti %u$)nt l m s0 <o rte m (u%ur % printele st re+ +inut o(i%eiul st s2)nt "e se %iti %u$)nt l m s0 & i les printele nostru st re+ Io ni%#ie $e,ni% ne %ite "in '2)ntul Teo"or 'tu"itul ,i "in re-ulile & relui V sile! poi ne *ntre( pe noi; DI 7i tu! mi "r - ! %e3 m %itit eu i%i>C EiE 4 % er m %u -)n"ul l 2 sole! l % rto2i! l %ut re! ne 7i%e ; DApoi %)n" %ites% s 2i+i ,i $oi ten+i? m i +ine+i minteEC i poi l3 2%ut preot pe (ietul printe Ioil0 Printele Ioil! sr %ul! %)n" l3 2%ut preot ,i el slu9it mult0 C)n" m3 2%ut pe mine preot l &nstire Ne m+! *n S6.! (ietul printe Ioil slu9ise 1FI "e 7ile sin-ur0 i %)n" m3 $7ut % $in "e l Ne m+ 8 % m3 +inut "e3 m 2%ut %olo 6/ "e 7ile! % ,
50

er o(i%eiul 8! *n%eput pl)n-e; DBo-" proste! % m i m un preotEC i poi m intr t eu ,i m 2%ut 6/ "e 7ile! % er m num i eu %u ")nsul0 &urise (tr)nul ,i 2%e m %u r)n"ul %)te 6/ "e 7ile0 4r -ii mei prin+i ,i 2r +iE Pre s2)nt Treime ,i & i% 4omnului $3 *nmul+it! m m? sunte+i multi,ori! ,i tineri ,i m i *n $rst0 Eu "e %olo "e l "e l nu pot $eni! % m "or pi%io rele0 4 % nu3mi trimite m ,in ! ni%i %um nu pute m $eni0 Nu pot mer-eE 4 r! %)n" pune+i "i2u7orul! eu u" slu9( %olo sus0 Eu pl)n- uneori? ies pe3un s% un *n 2 + %#iliei! %)n" $ u" %)nt)n" , "e 2rumos l (iseri%0 Uite sr %ii! " %3s tineri ,i mul+i,ori! %e 2rumos %)ntE V " % i%i e putere %e ne-rit lui 4umne7eu! C re $3 "us ,i C re *ntre+ine ,i slu9(ele (iseri%ii ,i s%ultrile ,i to te0 V ro-! m m! s $e+i -ri9 "e spo$e" nie0 'unt $reo %)+i$ % re m3 u rrit! " r eu m mul+i l spo$e" nie0 4 r sunt $reo %)+i$ % re nu u m i $enit! nu m i ,tiu "e eiE Eu nu m ne$oie s $in l mineE ' se "u% l l+ii! % eu nu pot "o$e"i0 4 r sunt o se m % re nu $in! nu ,tiu " % s3 u "us l l+ii0 4 % s3 u "us! 2eri%e "e ei! % eu nu m i pot0 L mine3s pre mul+i? sunt (tr)n ,i nu m i pot0 4 r $ ro- s $ spo$e"i+i %ur t ,i "ese 0 Au7i %e spune '2)ntul Io n @ur "e Aur! *n % rte numit DPu+ulC! % rte %u slo$ $e%#e tip rit l Bu7u *n 1OF/; 8, frate cretine, dac este cu putina, i "n fiecare ceas s te spovedeti% 4 r "e %e st > Pentru % *n 2ie% re minut -re,im lui 4umne7eu! ori %u %u$)ntul! ori %u -)n"ul! ori %u $oie! ori 2r $oie! ori %u ,tiin+! ori %u ne,tiin+0 4e %ee $ spun! "e s spo$e" nie *l +ine pe om pe lini %e (un ,i sin%er l spo$e" nie0 Eu $" % $in unii! sr %ii! %u spo$e" nie s%ris! tre(uie s m r(" re? lt " t $in o meni! nu m i potE 4 r %)n" *i $" % $in! *mi 2 % r(" re; l s3i s $in! sr %ii! % s3,i "es% r%e %on,tiin+ ,i s se u,ure7eE 4e3 %um $ spun! m m! nop+ile u %res%ut m ri! "e %um pe %)mp nu o s m i ler- +i t)t 0 ' 2i+i l Utrenie %u to+ii0 T re3i 2rumos no pte %)n" u"? % eu ies pe %er" % %olo ,i $ u" %)nt)n" l mie7ul nop+ii0 A, "e 2rumos rsun %o"rii %e,ti no pte E i , %um $ $" i%i! "r -ul m mei! , s $ $" *n r i pe to+iE Pe to+i! pe to+iE T re mi3e mil "e $oi! % $3 "us mil Pre s2intei Treimi i%i! ,i i%i este $i + "e o(,te ,i3mi p re (ine % se +ine re-ul ,i se %ite,te %u$)nt l m s ,i l (iseri%0 & rele V sile 2ost *ntre( t "e 2iloso2ul Eu(ul! %u % re *n$+ se el l Aten ; DO! V sile! % re este %e m i m re *n+elep%iune! % re p7este pe om "e tot p% tul ,i3l "u%e l r i>C DO! 2iloso2ule! %e m i m re *n+elep%iune! % re p7e,te pe om "e tot p% tul ,i *l "u%e l 2eri%ire $e,ni% este %e st ; purure s $e7i mo rte *n inte t E i s i *n minte ,i *n inim pe D4o mne Iisuse000C0 O! 4o mneE 4 % ne3 m *n$re"ni%i s nu uitm st ni%io" tE Prim ,%o l! le%+ie! pe % re " t3o 4umne7eu omului *n r i st 2ost; - nu mnnci din cutare pom, c ai s mori1 C)n" uit t mo rte ! "us l mo rte tot ne mul omenes%0 4e %ee s nu uitm % 7i suntem! m)ine nu m i suntem0 &)ntuitorul spune *n E$ n-#elie; 3riveg)eai i va rugai, ca nu tii ziua, nici ceasul n care Fiul %mului va veni( Er i%i un printe 8 l3 +i %unos%ut 8 ne(- t *n se m! "e l Bu%ium! Veni min Ior- 0 l ,ti+iE Ce om sporit 2ost %el E Eu *i er m "u#o$ni%0 El $enit "e l Bu%ium0 &itropolitul Iustin! 4umne7eu s3l ierte! *i rt %olo; DI uite3te! printe Veni min! %e p l t $3 m 2%utE P l tul lui Ro7no$e nuC 8 %)n" m 2ost l I ,i! m3 +inut mitropolitul 7e%e 7ile s pre"i% ,i s spo$e"es% %olo 8! " r (tr)nul 7i%e; Dn lt Pre '2in+ite! %est 3i pentru -ener +iile $iito re! mie s3mi " i "rumul s mor *ntr3un (or"ei l 'i#stri C0 4 ! , muritE &3 %#em t! %um e 7i! s3l spo$e"es% ,i l3 m *mprt,it0 Er m %u C#risto2or R "u 8 *l ,ti+i 8 ,i %u Iuli n L 7r! % re3i *n &untele At#os0 4 r el 7i%e; DV mul+umes% % +i $enit 8 % u $enit ,i ei s3l $ " 8! " r nu mor st7i0 &)ine! l or 7e%e0 ' $eni+i tun%i! % m)ine l or 7e%e morEC 4 r Cristo2or R "u! %)n" p,it pr -ul! 7is; DAm s tries% s3o $" ,i pe st EC Ne3 m "us "ou 7i! l or nou0 L3 m -sit % se lupt %u mo rte 0 'e $e"e lim( *n
51

-urE =i%e ru-%iune0 C)n" ne3 $7ut 7is; DPrin+ilor! ru- +i3$ *mpreun %u mine! % $reme "espr+irii sositEC Num i s3 uit t *ntr3o p rte ,i 7is; DIert +i3m! iu(i+ilorEC C)n" ne3 m uit t l %e s! e1 %t or 7e%eE Cum spus el0 Tot , murit ,i printele Veni min B r( % ru0 V i! sr %ul! m re om 2ost *ntre noiE A $ut KJ "e ni *n mnstire! % intr t *n 151O l Voron 0 A 2ost "u#o$ni% l m i%i 6/ "e niE 8 JI "e ni l A- 2ton ,i 16 l Vr te%0 i i3 m 2ost "u#o$ni% % m $reo J/ "e ni! % $ene to%m i "e l Vr te% ,i se mrturise 0 &3 m "us $ineri l el ,i l3 m *mprt,it ,i 7i%e , ; D4e 7i *ntr3o sptm)n! *n %e sul %est 8 er or trei 8 s $ii! % ne "espr+im0 &er- l $e,ni%ieC0 Eu m 9uns pe l "ou0 C)n" m3 $7ut! mi3 spus %u (u%urie; DBine i $enit! printeE Ru- +i3$ *mpreun %u mineEC V i! m3 lu t un pl)nsE El num i , ! s3 uit t l i%o ne ,i *n%eput pl)n-e? ,tii %um %ur-e u l %rimile> i %)n" s3 uit t l mine! 7is; DI rt3mEC i ,i3 " t su2letul0 C)n" m3 m uit t! er or trei0 &i3 m mintit %u$)ntul lui; D4e 7i *ntr3o sptm)n ! *n %e sul %est $oi ple% C0 i s3 "us *n morm)nt! %um l3 2%ut m m lui! ne tins "e ni%i un p% t trupes%0 i sr %uS Cosm ! 2r tele lui! p r%3l $" *n tr pe7 st ! %u %ulionul %el ne-ru! %u ( r( l(E Ultim " t i%i l3 m $7ut0 El tri , ! l (iseri%! l %#ilie? el trit O6 "e ni 2r o lun0 i printele Veni min! 5/ "e ni 2r o lun0 O! 4o mneE 'r %ii prin+ii no,triE C)n" mi3 "u% minte "e prin+ii %e,ti E Au murit su( epitr #ilul meu0 nt)i Io n! %el %e st t *n p"ure! printele Io n Rosu0 I3 %itit ru-%iune "e " re su2letului printele P isie0 i %)n" i3 m %itit eu! murit su( epitr #ilul meu0 V sile &iron! % re st t l oi! tot i%i murit su( epitr #ilul meu0 Pel -#i ! sr % ! pe % re3o ,ti+i! so+i pi%torului Irineu Prot%en%u! tot su( epitr #ilul meu0 Vis rion! st re+ul "e l 'i#l ! tot su( epitr #ilul meu0 &i3 7is; D& ro-! %ite,te3mi "e7le- re "e ie,ireEC C re u m i murit> C m i m % re u m i murit0 Er m st re+ l 'l tin ! m3 m "us l Vr te% %u Antonie! % re3i mitropolit %um! ,i %u m i mul+i! %u @#erotie! %u m i mul+i! ,i o m i% tr-e "e mo rte0 i $enit st re+ Pel -#i ? lt! nu st % re3i %um; D: i! % o m i% t re "oreste s3i 2 %i o "e7le- reE '3i %ite,ti ru-%iune "e iesire su2letuluiC0 I3 m %itit ,i murit su( epitr #il0 i *n% m i m $reo %)+i$ % re u murit sr %ii0 '3 u "us "r -ii no,triE V i "e mineE000 Am 2ost %um! pe 7iu "e nou noiem(rie! l %imitir0 i %)n" m 9uns *n "reptul %ru%ii printelui st re+ Io ni%#ie! %)n" i3 m $7ut 2oto-r 2i ! m3 lu t un pl)ns -ro 7ni%E C)n" mi3 m "us minte %)t "e ne$oitor 2ost ,i %um ne *n$+ "e 2rumos! sr %ulE Vene l m s num i % s ne *n$e+e %u$)nt ,i se "u%e 0 C el %u mprt, ni "e l (iseri% tri 0 &3 lu t un pl)ns! %3 m 2ost ,i nul st E &3 "us (i tul *n%et0 Am 2ostE &ul+umes% pre *n"ur tului 4umne7eu %! "up un n! m m i 2ost0 Au7i %e spune '2)ntul Io n @ur "e Aur; <ergi adesea la morminte, o, frate, i la cimitir% C dac adesea vei merge acolo, at&ta "nelepciune ai a te "nva, "nc&t toate colile filosofice din lume mai mult nu te pot "nva% Ei t %! " r $or(es% %u noi "in to t inim 0 Eu! %)n" m "u% %olo000! m rm s sin-urE Nu m i m pe nimeni *n inte me E Pe nimeni! pe nimeniE i %)n" mi3 "u% minte % m trit %u ei! nu sptm)ni! nu luni! nu ni! %i 7e%i "e niE i to+i sunt %olo0 L 2ie% re %ru%e m pu% un pl)ns000 A $enit (itul Lu%eni%ul "e %#ilieM ,i m st t pe3un s% un ,i l3 m pus s %ite s% l 2ie% re %ru%e0 i el %ite ! %ut re ,i %ut re000 &i3 "u%e m minte "e ei! sr %iiE '3 u "us iu(i+ii no,triE &i3 "u% minte "e $i + lor0 C)n" %itit pe printele V sile &itoseru! pe printele Vis rion P l "e! pe @#er sim! 2r tele meu! pe Const n"ie Uri% ru000 Ai,te "orme u no pte *n si%rie ,i m)n% u o " t3n 7i! l pusul so relui! ,i ,ti u Ps ltire to t pe "e rost0 To t! to tE Eu er m %u s%ult re l $ %i0 i 2iin" l $ %i! m3 " t %u printele @#er sim! 2r tele meu! *n %#ilie0 El ,ti Ps ltire ! %u tot %u DC)ntrile lui &oiseC! pe "e rost? to t! to t0 El 7i%e trei % tisme l Ps ltire pe "e rost! %u tot %u molit2e! ,i 2%e FF "e met nii? ,i i r trei % tisme! ,i i r FF "e met nii0 Eu m %ul% m0 Vene m "e l $ %i o(osit? nu er u , $ %i multe tun%i? $e m .3I $ %i!
52

$reo "oi (oi! $reo "oi % i0 At)t er pe tun%i0 Eu! %um er m %ul% t! num i se u7e m; tros%E tros%E ,i ""e p lme; DNu "ormi! % luleE Uite si%riulEC To t no pte , se ne$oi 0 A$e si%riul *n %#ilie0 P r%3l u" pe Ne%t rie Pintilie %)n" *i spune ; DPrinte @#er sim! %)te si%rie "in ste or s putre7e s% p)n $ei muri s2in+i t EC DCre" lui :ristos! 7is el! % %e st 3mi $ 2i % s pe $e%iC0 i , 2ost0 n 15FF! "e 7iu Cru%ii murit0 '3 "us l 4omnulE L ")n,ii s3 *mplinit %u$)ntul %el % re 7i%e l P remii; /pitu#s#au, ca s nu sc)imbe rutatea mintea lor, sau nelciunea s nele sufletul lor( 3uin ostenindu#se, au mplinit ani ndelungai( 3entru aceea s#a grbit Dumnezeu a#i scoate( Ce ne$oin+ $e u eiE &er-e m l %o s 0 At)t 7i%e m; DIert +i3mC ,i ( te u %o s 0 To t 7iu %ose u0 Noi m)n% m "e trei ori pe 7i! i r ei se r $ene u ,i lu u n 2or ,i 7i%e u to t Ps ltire pe "e rostE 4umne7eu s3i ierteE ti+i "e %e $ "u% minte! "r -ul m mei> Eu nu %re" % $oi m i 2i $reo" t %u $oiE Po te oi m i 9un-e l Postul & reE Num i & i%u+ 4omnului ,tieE Eu m simt sl(itE 4 r $ spun %e %lu-ri m -sit i%i0 Nu er un p t *n %#ilie l nimeniE Er m p tru 2r +i u%eni%i *n %#ilie l printele Petru @ ne ! "e lo% "in Ar"e l0 Er u %#iliile %ele $e%#i! r m se "e Cernes%#i0 i el! (tr)nul! $e ,i el ni,te s%)n"uri puse , ! *n lo% "e p t0 C)n" sun "e Utrenie ne s%ul ; D&i %o%oni! "r -ul t tei! u7it3 +i $oi -l sul r# n-#elului> &i %opii! # i" +i l s2)nt ru-%iuneEC C)n" u7e m %lopotul l Utrenie! ne s%ul m! ,i %um er 7 p " ! i rn ! eu nu m m i *n% l+ m 8 *n%l+ rile er u u"e pe so( 8! ,i 2u-e m *n p r %lis? l p r %lisul %el % re rs0 C)n" m $e"e (tr)nul % 2u-e m prin 7 p "; DNo0 Te3i *m(oln $i! mi (ieteEC Eu %)n" s m *n% l+> 4es%ult! 2u- l (iseri%0 'tte m %olo un"e er $e,m)ntri ! % %olo u rs %r+i multe! %)n" rs (i(liote% 0 A%olo rs ,i istori%ul mnstirii! s%ris "e t #i-r 2ul 4ometie! "in &nstire Ne m+ului! pe l 1K1F0 n %est istori% rt %um %ei , pte pustni%i % re u *ntemei t 'i#stri ! u pus (lestem; DC)n" se $ spur% lo%ul %est %u p% te trupe,ti! s u %)n" $ 2i pun- "eose(it! s u " % $or m)n% % rne! %u pustiire ,i %u 2o% s pe"epse % 4umne7eu lo%ul %est E V spun! mi %opii! % n3 re %ine $ m i spune0 C eu %este le3 m %itit ,i le3 m p+it! " r! m)ine3poim)ine sunt *n -ro p0 & simt sl(it t re ,i nu m i pot0 Am intr t pe OF "e ni! m p tru oper +ii! su2r %u inim ! lume nu m l s! 7i ,i no pte0 EiE Am pu% t %lu-ri m riE Cost n"ie Uri% ru "in %omun Cium ,i! 9u"e+ul B %u0 A$e si%riul l)n- so(? 7i%e Ps ltire to t pe "e rost *n 2ie% re 7i0 =i%e ; DO2! 4o mne! o2E 4 % r 2i mil lui 4umne7eu s 2iu %el "e pe urm m)ntuitEC ' r %ulE C)n" s3 *m(oln$it! p r li7 t ,i 7i%e ; DUite %eE Cre" % m i sunt %)te$ 7ile! " r $ ro- "in to t inim ! nu m uit +i l s2intele ru-%iuniEC 'r %ulE Venise "in rm t0 El 2ost "in inte "e rm t i%i0 Er m %u oile *n Poi n Ciresului ,i el 7i%e; D<r te! i $e7i % m uit t un ps lm ,i -reses% l ist C0 A%el ps lm er ; ;is#a clctorul de lege, ca s greasc ntru sine! nu este frica de Dumnezeu naintea oc)ilor lui, *n$+ t poi Ps ltire to t0 Prin+ilor ,i 2r +ilor! ,ti+i "e %e $ spun> Pentru % %este le3 m trit ,i le3 m u7it ,i le3 m $7ut ,i le m i +in minte0 i %)n" $" % $3 *nmul+it mil Pre s2intei Treimi? sunte+i multi,ori ,i tineri ,i %umin+i! sr %ii0 ' nu uit +i "e 2ri% mor+ii! % m)ine ple%mE Ve7i! &)ntuitorul spune *n E$ n-#elie; 3riveg)eai i v rugai, c nu tii ziua, nici ceasul1 ' ne -)n"im % n3 $em "e trit multE 4 % punem mo rte *n inte o%#ilor! ne p7im "e tot p% tul0 4 % $om uit "e mo rte! murimE Cum p+it A" m *n r i0 Cum uit t porun% lui 4umne7eu "e mo rte! "us pe to+i l mo rte0 <r +ilor ,i prin+ilorE ' iert +i % $ +in pre mult0 4 S eu m $enit ole %! m i mult s3mi i u rm s (un! % m simt sl(it t re0 V ro- "in to t inim s $ spo$e"i+i %ur t ,i "ese ? s $ 2ie "r - pr $il Biseri%ii0 Prin+i ,i 2r +iE A, s $ "u% Pre s2)nt Treime l r i! , %um $ $" *n tr pe7 st 0 Printele r#im n"rit V rtolomeu! s ,ti+i! rm)ne m re %titor *n mnstire no str0 Ve"e+i $oi %e r i este tr pe7 st > N3 m $7ut tr pe7 "e st ni%ieri! %u pi%turi , "e 2rumo se0 &il
53

Pre s2intei Treimi s 2ie %u el ,i *n $e %ul "e %um ,i *n %el $iitor0 i s $e7i! *mi pl %e pi%tur "in (iseri% $e%#e0 '2in+ii %ei "in lt r! %)n" *i $"! p r%3s $ii? pi%tur "e$r t (i7 ntin! orto"o10 C)n" mi3 "u% minte! %)n" m 2%ut tr pe7 $e%#e %u % ii! i i%e m 2%ut o t)rl! ,i m 2r m)nt t ni,te -lo" %u p ie ,i l3 m lipit ,i %u 2r +ii0 i m 2 %ut tr pe7 ! "up %e u rs %#iliile %ele $e%#i0 Tr pe7 % re 2ost! 2ost lipit "e mine ,i "e $reo p tru3%in%i 2r +i? % nu $e m un"e st l m s0 i uite %um! %e r i! %e 2rumuse+e "e tr pe7 i%iE ' ne p7e s% Pre s2)nt Treime ,i & i% 4omnului s nu -re,im lui 4umne7eu! % nu %um$ s ne pe"epse s% ,i s "e mil 4omnului s ne $e"em l r i %u to+ii0 4r -ii m mei! %opiii m meiE &i3e mil! mi3e "r - "e $oi ,i ,tiu % *n-erul 4omnului se *n-ri9este "e $oi0 ' nu m uit +i ,i pe mine p%tosul l s2intele ru-%iuniE Au $enit "oi %lu-ri to%m i "e l L ini%i s3i mrturises%0 i %olo! %)n" m 2ost eu o" t! *mpreun %u printele Petroniu! er un st re+! % re 2ost e1 r#! C liopie @eor-es%u0 A murit0 A $enit poi un m re "u#o$ni% "e3 l lor! C lini% C r $ n! " % er pe to t Olteni 0 Ne3 %itit spo$e" ni "e l %in%i ni p)n %um 0 Er "u#o$ni% ,i l mitropolitului ,i l Tism n ,i l L ini%i ,i l m i multe mnstiri0 &i3 spus %um murit0 =i%e ; DT re , 2i "orit s 2i $enit pritele Cleop i%iEC A, spus ,i Printele 'tnilo e! %%i i3 m 2ost "u#o$ni% t)t $reme0 4 r num i %e3 m u7it %3o murit0 Ne "u%em %u to+ii! m mE Nu stm i%iE Copiii m mei! uite %e esteE ' m iert +i pe mine p%tosul ,i s $ ru- +i0 i " % m "u% "in%olo! s nu m uit +i l s2intele ru-%iuni0 &il Pre s2intei Treimi s 2ie %u noi %u to+i! %u to t mnstire no str! %u printele st re+ % re re t)t -ri9 ,i rspun"ere pe % p! num i el ,tie0 Cu mil Pre s2intei Treimi! to te se pot 2 %eE ' 2ie "r -oste! s 2ie smerenie! s 2ie (l)n"e+e! s 2ie mrturisire %ur t! % m)ine ple%m! m mE &)ine ple%mE V iE V iE C)n" m3 m "us *n %imitir! %)n" m 9uns pe l mormintele lor0 Printele Il rion Ioni%! % re 2ost e%onom? printele C#iri %0 C)n" mi3 "u% minte000 Nu e1ist u m ,ini pe i%i0 Vene ! sr %ulE To t 7iu %ose ! se r $ene %u un lemn *n sp te0 D'3mi "u% $reo "ou lemneC0 4 % er o pere%#e "e (oi l t)t mnstireE To+i *,i %r u lemnele %u sp tele0 P r%3l $"E i "up %e3 murit! rm s un %)r" "e lemne "e l el! "use %u sp tele0 L %imitir m3 prins un pl)ns %#i r l %ru%e st re+ului! % mi3 m "us minte %)n" 7i%e ; D&! (iete! m! i -ri9E I se m ! m (iete! s i ru-%iune min+ii tot"e un ! s nu ui+i "e mo rteC0 'r %ul! t re m i r(" t multeE L3 (tut t)l# rul B lt %u (o% n%ii peste % p ,i "ou 7i i s3 s%urs o%#iul "rept0 C)n" *mi "u% minte prin %)te m tre%ut! 4o mneE 4e t)te ori t)l# ri ,i 2o% ,i r 7(o ieE Au tre%ut %u *n"ur re 4omnului0 i %)n" $" tr pe7 st , "e 2rumo s! plin "e $ie+uitori! nu ,tiu s $ spun *n inte 4omnului ,i %um s mul+umes%E ' $ p7e s% *n"ur re ,i mil 4omnului! s $ *nmul+iti! m m! ,i s $ *ntri+i "u#o$ni%este ,i s 2i+i pil" "e urm t pentru %ei %e $in "up $oi i%i0 & iert +i pe mine p%tosul! % $3 m +inut pre mult000 CUVNT RO'TIT LA TRAPE= JK 4e%em(rie 1556 Pre Cu$io se Printe 't re+! pre %u$iosi prin+i ,i 2r +i0 & i *n inte "e to te s mul+umim "in inim Pre s2intei ,i "e $i + 2%to rei Treimi! Pre s2intei Ns%to re "e 4umne7eu ,i purure <e%io rei & ri ,i tuturor s2in+ilor % re se ro - pentru noi! % m 9uns ,i3n nul %est l pre lumin tul pr 7ni% l N ,terii &)ntuitorului nostru Iisus :ristos! (u%uri ,i m)ntuire *ntre-ii lumi0 Prin+ilor ,i 2r +ilor! n3 m s spun multe! %3s o(osit0 At)t $ spun %! st)n" i%i %)te$
54

7ile! m3 %#em t printele st re+ ,i mi3 " t %#iliu+ %ee l)n- (iseri%0 <o rte (ine! pro pe! % s st u 7ilele ste i%i0 Eu m petre%ut *ntre s2in+iile $o stre % 3n r i0 Am s%ult t %u ne$re"ni%ie slu9(ele ,i %)ntrile (iseri%ii! $3 m $7ut pe to+i *m(r % +i! "i %oni! preo+i! slu9itori! %)ntre+i l str n0 &i s3 prut % sunt *n r i0 Ve7i Pre s2)nt Treime %e3 2%ut %u s2)nt no str mnstire> C)n" m $enit eu i%i m -sit 16 (tr)ni ,i %u noi "oi 2r +i s3 u 2%ut 1I0 I r %um $" t)+i prin+i ,i 2r +i *n tr pe7 st t)t "e 2rumo s % re nu re pere%#e *n + r 0 <r +ii mei ,i prin+i! %)n" $ $" %u to+ii l s%ult re ,i l (iseri%! m simt % *n r i! m mE V" 2ie% re sr %ul %u s%ultri% lui! 2u- l tre ( lui! l s%ult re lui000 n-erii 4omnului purure sunt %u $oi! $ 9ut! $ slu9es% ,i $ *n$+ s $ 2eri+i "e p% te! "e rut+i0 4 r $ spun un lu%ru; '2)ntul V sile %el & re! numit "e '2in+ii Prin+i Do%#iul Biseri%iiC! D-ur %e "e 2o% 4u#ului '2)ntC ,i D*mpr tul %u$intelorC! ne " un s2 t; 2ost *ntre( t "e3un 2iloso2! nume Eu(ul! "in Ale1 n"ri ! %u % re *n$+ se el l ,%o l *n Aten ! *n inte "e 2i epis%op *n Ce7 ree C p "o%#iei0 A $enit l el ,i l3 *ntre( t; DO! V sileE C re3i %e m i m re *n+elep%iune! % re *l p7e,te pe om "e tot p% tul ,i3l "u%e l 2eri%ire $e,ni%>C I r '2)ntul V sile rspuns; DCe m i m re *n+elep%iune % re p7e,te pe om "e tot p% tul ,i3l "u%e l r i! l (u%uri %e 2r m r-ini! este purure s $ " mo rte *n inte o%#ilor si ,i s i( *n minte ,i *n inim pe P4o mne Iisuse000QC0 4r -ii m mei! prin+i ,i 2r +i! un"e mer-e+i l s%ultri% $o str! 2ie % sunte+i l (iseri%! sunte+i l -r 9"! sunte+i l $ite! sunte+i l oi! sunte+i l %)mp! un"e $ trimite printele st re+! s 2iti %u D4o mne Iisuse000C *n minte ,i -)n"ul l mo rte! % mo rte te p7e,te "e to te p% tele0 A%e st le%+ie i3 " t3o 4umne7eu l A" m *n r i; DA" me! $e7i r iul st > N3 re m ri-iniE Ve7i 2rumuse+ile ste ! % re nu le po te 9u"e% nimeni> Le3 m 2%ut pentru tineEC i i3 " t 4umne7eu lui A" m *n r i un miros 8 spune '2)ntul V sile 8! miros "e *mpr t l tuturor %elor 2%ute "e 4umne7eu *n r i0 C)n" $ene ( l urul l el ,i3l mirose ! - t E i lin-e pi%io rele! leii! leop r"ul! ti-rii! p nterele ,i 7i%e u; Dmpr tulE mpr tulEC A%est miros l3 $ut p)n -re,it0 To te se supune u % unui *mpr t pus "e 4umne7eu peste ele0 4 r i3 spus; &dame, vezi, toate#s ale tale, dar de colo, din pomul acela, s nu mncai, c o s murii( $i %)n" uit t "e mo rte! 9uns l mo rte $remelni%! "up nou sute trei7e%i "e ni! ,i l mo rte $e,ni% "us tot ne mul omenes%0 4r -ii mei prin+i ,i 2r +iE Eu nu m i pot $or(i! % sunt (tr)n! sunt o(osit0 4 r t)t $ ro-; oriun"e $ "u%e+i s $e+i mo rte *n inte o%#ilor ,i D4o mne Iisuse000C *n minte ,i *n inim0 i $e+i 2i p7i+i "e to te p% tele ,i "e to te ispitele0 C *n" t %e tre7e,te minte ; D&i! m)ine morE i %um mor> 4o mne 2ere,te! s nu m "u% l 2o%ul $e,ni%E 4o mne 2ere,te "e i "EC &un%ile "e %olo ,i %#inurile nimeni nu le po te po$esti %u lim( "e +r)n0 i nu3i pe o mie "e ni s u un mili r"! %i *n $e %ul $e %ului0 <ere s% 4umne7eu! m m? s $ p7e s% mil Pre s2intei Treimi! ,i nu num i pe $oi! %i pe to+i (ine%re"in%io,ii %re,tini "in to te Biseri%ile Orto"o1e0 4o mne 2ere,teE Nimeni s nu 9un- *n i "E i $ ro- "in to t inim ! %3s (tr)n ,i sl (! "e (i m +in pe pi%io re! s m pomeni+i l ru-%iunile $o stre ,i3n %#iliu+ ,i l (iseri%! %%i %)t $ 2i s%ris nu ,tiu0 &)ntuitorul spus *n E$ n-#elie , ; 3riveg)eai i v rugai, c nu tii ziua, nici ceasul( tim % ple%m! " r nu ,tim %)n"0 4e %ee $ ro-! pomeni+i3m l s2intele $o stre ru-%iuniE Pe to+i $ ro-E i pe %lu-ri ,i pe prin+i ,i pe preo+i ,i pe 2r +i ,i pe to+i! to+i0 C m $" sl(it t re0 4e (i m m i +in pe pi%io re! "up %um $e"e+i0 Am tre%ut "e O/ "e ni0 A+i $7ut % $enise l ni$ers re me mitropolitul! ni,te epis%opi! %)n" m *mpinit OJ "e ni! l 7e%e prilie0 i u "us " ruri0 &itropolitul mi3 "us o i%o n %u 2oi+ "e ur ,i s%rie pe "os; DPo$+uitorul meu! "u#o$ni%ul! n ,ul meu! %ut re000C A%um mi3 trimis lt i%o n %u '2)nt P r s%#e$ ! *m(r% t 2rumos! %)n" 2ost F/ o%tom(rie! l '2)ntul Cleop 0 Epis%opul "e l R" u+i! @#er sim! mi3 "us ,i el o % rte0 4 r ei u $enit s %)nte l m s %e$ ; 8 43ne $oie s %)ntm o %)nt reE
55

8 C re> 8 &ul+i ni tri s%E 8 N3 $e+i $oie0 4 % nu m *ntre( ti! - t er %nt re ! " r , ! nu0 Ce spune '%riptur > &nii lor, saptezeci i dac vor fi n putere, optzeci((( $i dup opt7e%i! %e 7i%e> %steneal i durere( 4 r nu %iti+i *n Ps ltire> 8 4 r %e s %)ntm> 8 ' $ *n$+ eu %e s %)nt +i0 A, s %)nt +i; DVe,ni% pomenireE Ve,ni% pomenireE Ve,ni% pomenireEC I3 prins r)sul pe to+i0 4 E Eu st ,tept; si%riul ,i $e,ni% pomenire! m m 0 Nu ,tiuE &)ine! poim)ine! %)n" o $oi 4omnul0 A, $ ro- pe to+i! m m; %)t oi tri s m pomeni+i l ru-%iune ,i " % oi muri! i r s m pomeni+i0 Pentru % eu $ "ores% l to+i r iul ,i (u%uri %e $e,ni% ,i %e $remelni%0 ' $ ru- +i pentru mine! p%tosulE Amin0

56

CUPRIN' CUVNT NAINTE0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000J 4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F O I'TORIOAR CU <RICA 4E 4U&NE=EU0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/ ALT I'TOTIOAR 4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/ '<ATURI 4E'PRE <RICA 4E 4U&NE=EU000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001J 4E'PRE PA=A &INHII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F 4E'PRE RU@CIUNE 8 TREPTELE RU@CIUNII00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000JF 4E'PRE VRE4NICIA PREOHIEI000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF '<ATURI CTRE UN @RUP 4E 'TU4ENHI TEOLO@I0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF *n $ r nului 15KO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000FF TREI CUVINTE 4U:OVNICETI A4RE'ATE 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065 OBTII '<INTEI &N'TIRI 'I:'TRIA000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065 CUVNT LA '<NTUL APO'TOL CLEOPA00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065 F/ O%tom(rie 1556000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065 CUVNT LA L'ATUL 'ECULUI 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000./ 4E PO'TUL CRCIUNULUI 3 15560000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000./ CUVNT RO'TIT LA TRAPE=000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.6 JK 4e%em(rie 15560000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.6 CUPRIN'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.K

57

58