Sunteți pe pagina 1din 2

Teza Informatica semestrul I Nume:__________________ Data:___________

1. Matricea ponderilor asociata unui graf orientat este urmatoarea: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1: 0 inf inf inf 8 inf inf inf 4 2: inf 0 7 9 inf 8 inf 11 inf 3: inf 10 0 1 2 inf 6 6 inf 4: inf inf inf 0 inf 8 2 9 inf 5: inf 1 inf inf 0 inf inf inf 5 6: inf 5 2 inf inf 0 inf 10 inf 7: inf inf 7 inf 12 inf 0 2 inf 8: inf inf inf inf inf 8 1 0 1 9: 6 4 inf 13 inf 13 9 6 0 Dupa aplicarea algoritmului Roy-Floyd se o tine urmatoarea matrice a drumurilor de costuri minime: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1: 0 8 15 16 8 16 11 10 4 2: 18 0 7 8 9 8 10 11 12 3: 12 3 0 1 2 9 3 5 6 4: 11 9 9 0 11 8 2 4 5 5: 11 1 8 9 0 9 11 11 5 6: 14 5 2 3 4 0 5 7 8 7: 9 7 7 8 9 10 0 2 3 8: 7 5 8 9 10 8 1 0 1 9: 6 4 11 12 13 12 7 6 0 Determinati arcele care alcatuiesc drumurile de cost minim dintre intre nodurile: !-"# !-$# !-1 %. &alculati flu'ul ma'im dintr-o retea de transport intre nodul 1 si nodul 1() in care capacitatile asociate arcelor sunt date mai *os: varf varf capacit varf varf capacit varf varf capacit varf varf capacit 1 2 16 1 5 4 2 3 15 3 4 2 3 6 14 4 10 10 5 6 7 5 7 8 6 10 2 6 8 4 7 8 3 7 9 8 8 9 7 8 10 4 9 10 6 Dati raspunsul su forma: varf varf capacitate flux

". +ntr-o re,ea de transport cu - noduri) .n care nodul de start este 1 iar cel final -) .n timpul aplic/rii algoritmului de determinare a flu'ului ma'im situa,ia este cea din ta elul alaturat. 0ta ili,i dac/ mai e'ist/ drumuri .n cre1tere 1i .n caz afirmati2 scrie,i 2aloarea flu'ului ma'im determinat 1i desena,i re,eaua preciz3nd pe desen) pentru fiecare arc) capacitatea dat/ 1i flu'ul ma'im determinat.

nod 1 1 " % % 5 ! 4

nod " % 4 4 5 ! -

capacitate ! 4 % " " 5 $ 4

flu' ( 4 ( 4 ( ( ( 4

5. 0crieti o functie cu urmatorii parametri: - n 6 numarul de noduri din graf - a 6 matrice de adiacenta a unui graf orientat - listaadi 6 listele de adiacenta ale grafului. Functia 2a construi listele de adiacenta ale grafului presupunand ca sunt date: n si matricea de adiacenta a grafului. Declarati inaintea functiei si tipul de date prin care 2reti sa reprezentati lista de arce. !. 0crieti o functie cu urmatorii parametri: - m 6 numarul de arce din graf - listarc 6 lista arcelor din graf - '1 si '% 6 noduri din graf Functia 2a returna 2aloarea 1 daca e'ista cel putin un arc intre nodurile '1 si '% si ( in caz contrar. Declarati inaintea functiei si tipul de date prin care 2reti sa reprezentati lista arcelor. 7. 0e consider/ un graf orientat cu 5 noduri numerotate de la 1 la 5 1i cu mul,imea arcelor format/ din arcele: 7%)"8) 75)18) 7")48) 7")58 Numarul minim de arce care tre uie adaugat acestui graf pentru a de2eni tare cone' este: a) 1 82 c) 3 d) 4 $.9n graf orientat cu 5 23rfuri) numerotate de la 1 la 5) este reprezentat prin matricea de adiacen,/ al/turat/. :numerati 2arfurile care au gradul e'tern egal cu cel intern. 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

;. 9n graf orientat are 8 arce 1i fiecare nod al grafului are gradul e'terior un num/r nenul. Doar dou dintre noduri au gradul e'terior un num/r impar) restul a23nd gradele e'terioare numere pare. &are este num/rul ma'im de noduri pe care le poate a2ea graful<