Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea TRANSILVANIA din Braov

Facultatea de Sociologie i Comunicare Gestiunea campaniilor de imagine, An II

Comportamentul de vot
Vladimir utin !n campania electoral" din #$%#

Student: Tatiana SRCU Profesor: Conf. univ. dr. Claudiu COMA

!raov "#$%

CU RINS
$. Anali&a unei cam'anii electorale din 'res'ectiva com'ortamentului de vot........................ " $.$ Pre&entarea candidatului $." Pre&entarea cam'aniei electorale $.( Pre&entarea sistemului electoral 'entru res'ectivele alegeri $.% Re&ultatul cam'aniei electorale $.) Cum a afectat sistemul de vot i conte*tul socio+'olitic re&ultatul alegerilor ". Strategii de ,m-un.t.ire a imaginii unui candidat 'olitic .................................................... / (. Strategii de motivare a unei categorii socio+demografice 'entru 'artici'area la alegerile 'arlamentare din Rom0nia. ....................................................................................................... /

%& Anali'a unei campanii electorale din perspectiva comportamentului de vot

%&% re'entarea candidatului


1ladimir 1ladimirovici Putin e nascut 'e 2 Octom-rie $3)"4 ,n oraul 5eningrad4 URSS4 ast.&i fiind oraul San6t Petres-urg din Rusia. 1ladimir Putin a fost c.s.torit cu 5udmila Putin4 divorat ,n "#$(4 din $3/( i are dou. fete: 76aterina 8n. $3/) ,n 9resda4 :ermania; i Maria 8n. $3/< tot ,n 9resda4 :ermania;. n 're&ent ocu'. 'entru a treia oara funcia de Preedinte al Federaiei Ruse. A ,nde'linit funcia de 'rim+ministru ,n 'erioada / mai "##/ + % martie "#$". 7l a devenit 'reedinte interimar al Rusiei la data de ($ decem-rie $3334 du'a ce 'reedintele !oris 7l,n ,i d.duse demisia4 iar a'oi el a c0tigat alegerile 're&ideniale din anul "###. n "##%4 el a fost reales 'entru un al doilea mandat4 care a durat '0n. in 2 mai "##/. n "#$" acesta c0tiga ,nca un mandat 're&iden=ial4 'entru urm.torii < ani. Face 'arte din 'artidul >Rusia Unit.? 87dinnaia Rossia;. 1ladimir Putin a fost desemnat @Persoana Anului "##2@ de c.tre revista american. Time 'entru c. a adus sta-ilitate i a acordat un nou statut .rii sale. Premiul este acordat 'entru o @pricepere extraordinar de lider, pentru preluarea unei ri care se afla n haos i creia i-a adus stabilitate@. 9e asemenea4 este considerat Aomul de fier? al Rusiei. Unul dintre s'orturile 'referate de Putin este Budo+ul. Putin a ,nce'ut s. se antrene&e 'ractic0nd sam-o 8art. marial. originar. din Uniunea Sovietica; de la v0rsta de $% ani4 ,nainte de a trece a'oi la 'racticarea Budo+ul4 'e care o e*ercit. i ,n 're&ent. Acest s'ort l+a facut s. fie un om ordonat4 disci'linat4 ,ncer&.tor ,n for=ele 'ro'rii i foarte ra=ional4 mereu cu un 'lan de ac=iune 'reg.tit. Alegerile 're&iden=iale din Rusia din "#$" s+au desf.urat 'e fondalul unui 'uternic val de nemulimire a societ.=ii civile fa=. de modalitatea de desf.urare a alegerilor 'arlamentare din decem-rie "#$$4 consider0ndu+le >furate? de 'artidul 'uterii >Rusia Unit.?. Un alt motiv de 'rotest al sim'ati&an=ilor o'o&i=iei a fost rocada tandemului Putin+Medvedev4 care le 'ermite acestora s. se succead. la 'utere. u numai muncitorii din ,ntre'rinderile

industriale4 dar i clasa de miBloc a cerut adev.rul4 reforme economice4 dar i 'olitice: corectitudine ,n Busti=ie4 mai mult. democra=ie4 mai multe 'osi-ilit.=i economice 'entru sectorul 'rivat. 9in aceast. cau&a4 el ca'.t. imaginea unui dictator sever4 ce duce o 'olitic. agresiv.. Concurena 'olitic. nu a re're&entat un mare 'ericol. Ceilal=i candida=i la alegeri: Ciuganov :Denadii4 ProDorov MiDail4 Eirinovs6ii 1ladimir4 Mironov SergDei4 au acumulat foarte 'u=ine 'rocente ,n com'ara=ie cu Putin. Presa din toate =.rile tia deBa cine va fi urm.torul conduc.tor al Fremlinului. O'o&i=ia 'olitic.4 mani'ulat. G ,n o'inia 'remierului4 de ideologii revolu=iilor cromatice4 G se identific. cu imaginea 9umanului din interior.

%&# re'entarea campaniei electorale


S're deose-ire de cam'ania de comunicare electoral. a lui Putin din "###4 structurat. 'e fondalul conflictului cecen i crearea imaginii de lider ca'a-il s. redea sen&a=ia de su'ra'utere a Rusiei de alt. dat.4 actuala s-a axat pe probleme concrete i nu pe crearea imaginii. n aceast. cam'anie 'remierul nu a 'ilotat mig+uri4 nu a 'lonBat ,n ad0ncurile oceanului 'entru a desco'eri comori4 nu a f.cut Budo4 etc. Consilierii de cam'anie au identificat o alt. modalitate de 'o&i=ionare a candidatului G crearea agenda+setting 'rin 'u-licarea celor 2 articole lansate ,n 'resa scris.4 ,n 2 'u-lica=ii diferite4 la de-utul4 'ractic4 fiec.rei s.'t.m0ni de cam'anie4 care mai a'oi au constituit su-iect de discu=ii 'entru toate institu=iile mediatice4 ,n s'ecial4 cele audiovi&uale. Astfel4 candidatul Putin i+a negliBat total cei % o'onen=i ai s.i i a dat de ,n=eles electoratului c. ,l tratea&. ca 'e un interlocutor dete't4 -ine 'reg.tit4 invit0ndu+l la de&-ateri 'u-lice asu'ra celor mai actuale 'ro-leme ale Rusiei4 ale 'o'orului rus. Putin face o trecere ,n revist. a actualei st.ri de lucruri ,n Rusia i 'romite c. ,si va de&volta 'rogramul electoral ,ntr+o serie de articole n presa central. ASarcina noastr. ,n urm.torii ani este s. ,nde'.rt.m tot ce ne ,m'iedic. s. avans.m 'e calea de&volt.rii na=ionale?4 a scris Putin ,n H&vestia. Rusia tre-uie s scape de srcie '0n. la sf0ritul deceniului. n manifestul s.u4 1ladimir Putin a invitat 'o'orul la dialog cu 'uterea4 acord0nd o aten=ie deose-it. im'lic.rii clasei de miBloc ,n 'olitic.. Candidatul vor-ete des're necesitatea ela-or.rii unei strategii de 'olitic. na=ional.4 -a&at. 'e patriotism civic. Fiecare om care tr.ieste ,n Rusia4 G scrie Putin4 G nu tre-uie sa uite de credin=a i de a'artenen=a sa etnic.. Un su-iect tradi=ional de cam'anie G economia i investiiile G de&v.luit ,n al treilea
4

articol electoral. Corupia G un alt su-iect electoral4 elucidat ,n >9emocra=ia i calitatea statului? G al 'atrulea articol electoral. Putin mai 'romite maBorarea salariilor4 'ensiilor4 -urselor. Autorul mai s'une c. >,n Rusia tre-uie ref.cut. >aristocraia muncitoreasc?4 care s. cu'rind.4 '0n. ,n "#"#4 o treime din angaBa=ii califica=i G a'ro*imativ $# milioane de 'ersoane. Ca i ,n "###4 Putin a-ordea&. tema securitii nationale i 'romite din nou o >Rusie 'uternic.?4 de data aceasta ,ns.4 'rin intermediul unor investi=ii de miliarde ,n com'le*ul militar+industrial al =.rii. Al 2+lea articol este dedicat securitii globale4 i anume4 ca o securitate 'oate fi 'osi-il. doar ,m'reun. cu Rusia. 7l ,ncearca s. limite&e su'rema=ia militaro+teDnologDic. a SUA4 mi&0nd foarte mult 'e discu=iile lansate ,n Burul scutului antiracDet.. Aceasta dis'ut. este v0rful de lance al 'ro'agandei antiamericane i antioccidentale. n mai "#$$4 Putin4 fiind convins de fa'tul c. 'artidul >Rusia Unit.? 87dinnaia Rossia; are nevoie de >fe=e noi?4 lansea&. crearea Frontului Popular din Rusia. Aceast. ac=iune a fost tratat. ca o coali&are a 'artidului cu mai multe organi&a=ii nonguvernamentale. Astfel4 conform strategiei ela-orate4 'rinci'alul agitator 'entru Putin tre-uie s. devin. nu 'artidul4 ci Frontul. n urma scrutinului din decem-rie4 Partidul >Rusia Unit.? a o-=inut mai 'u=in de )#I ,n / din cele $" regiuni ale =.rii. ntruc0t Putin avea o -a&. electoral. mai e*tins. dec,t cea a 'artidului4 cam'ania a fost 'romovat. activ de FPR4 alte organi&a=ii social+ 'olitice. Au fost create structuri 'rimare ,n -a&a ,ntre'rinderilor gigante4 organi&a=iilor -ugetare i au fost atrai lideri de o'inie regionali. Ciua de "( fe-ruarie 8Ciua Armatei a=ionale; a constituit un -un 'rileB 'entru staff+ul

electoral al lui 1ladimir Putin4 'entru organi&area marei nt lniri a electoratului cu 'remierul. A'ro*imativ $(#.### de sim'ati&an=i ai candidatului Putin au venit 'e stadionul >5uBni6i? din Moscova 'entru sus=inerea candidatului la func=ia de 'reedinte4 care nu a ratat oca&ia de a recurge la teDnici oratorice de mani'ulare a maselor.

%&( re'entarea sistemului electoral pentru respectivele alegeri


Sistemul electoral al Rusiei garantea&. tuturor cet.=enilor e*'rimarea li-er. a voin=ei la alegeri i referendum4 'recum i 'rotec=ia 'rinci'iilor democratice i a normelor de dre't electoral i dre'tul de a 'artici'a la referendum. n conformitate cu Constitu=ia ,n Federa=ia Ruse sunt recunoscute diversitatea 'olitic.4 sistemul multi'artid. Reieind din acest 'rinci'iu constitu=ional statul garantea&. egalitatea
5

'artidelor 'olitice ,n fa=a legii4 indiferent de ideologia4 sco'urile i o-iectivele e*'use ,n documentele sale constitutive i de 'rogram. Statul asigur. res'ectarea dre'turilor i intereselor legale ale 'artidelor 'olitice.

ntruc0t4 o'o&i=ia 'olitic. a declarat alegerile din decem-rie ca fiind incorecte i falsificate4 'remierul 1ladimir Putin a insistat ca la alegerile 're&iden=iale s. fie utili&ate camere !eb. Pentru 'rima dat.4 ca noutate electoral. a-solut. 'e 'lan interna=ional4 $/#.### de camere Je- au fost instalate ,n 3#.### de sec=ii de votare. Ceea ce a 'ermis su'ravegDerea scrutinului ,n fiecare -irou de vot si de 'e site+ul official )ttp*++,e-v-or.#$%#&ru& O alt. noutate a scrutinului 're&iden=ial din % martie "#$" este i fa'tul c. 'entru 'rima dat. ,n istoria Federa=iei Ruse4 de la declararea suveranit.=ii4 'reedintele re'u-licii va avea un mandat de < ani.

%&/ Re'ultatul campaniei electorale


n noiem-rie "#$$4 Putin se -ucura de sus=inerea a <# la sut. dintre 'oten=ialii votan=i. n decem-rie 'o'ularitatea acestuia a sc.&ut cu $) la sut.. Conform sondaBului reali&at de Centrul a=ional de Cercetare a O'iniei Pu-lice din Federa=ia Rus. KLMNOPK4 Putin era sus=inut de %)I din res'onden=i. Tot ,n decem-rie4 'remierul rus4 s+a confruntat cu cele mai mari 'roteste antiguvernamentale din ultimii $" ani. 5a finele lui ianuarie "#$"4 conform unui sondaB de o'inie4 'entru 1ladimir Putin ar vota 'este )#I din res'onden=i. n decurs de trei s.'t.m0ni ratengul lui Putin a crescut cu ) I. 8$/ ianuarie;. 1ladimir Putin a c tigat alegerile cu "#,"$ din voturile e*'rimate. n anul "###4 Putin a o-=inut )"43I. n anul "##%4 Putin a o-=inut 2$4(I. n anul "##/ Medvedev a o-=inut G 2#4(I. Putin s+a autosu-clasat com'arativ cu scrutinul diin "###4 dar a 'ierdut 2I din aleg.tori com'arativ cu cel din "##%. 5a alegeri au 'artici'at <(I aleg.tori4 ,n Bur de 2# milioane din 'este $#3 milioane cu dre't de vot.

%&0& Cum a a1ectat sistemul de vot i conte2tul socio3politic re'ultatul alegerilor&


Peste Bum.tate dintre rui doreau la vremea res'ectiv. ca 1ladimir Putin sa nu mai fie reales 'resedinte4 dar acesta nu este un semn de nemultumire fa=. de actualul lider de la
6

Fremlin4 ci unul de saturaie 'rovocat de o 'utere care nu a mai fost scDim-at. de 'este $# ani4 relev. un sondaB 'u-licat. 9orin=a de a vedea o nou. figur. 'olitic. crete. 'o'ularitate at0t de mare. u e nea'.rat s. fie alt 'artid4 ci 'ur i sim'lu o alt. 'ersoan.. 9e aceea 9imitri Medvedev a avut o emul=umirile cresc o data cu ideea c. Putin dorete s. mai candide&e ,nc. o dat. i ,n "#$/ 'entru ,nc. < ani de mandat. Qi totui4 Putin devine 'reedinte din nou cu o diferen=. enorm. fa=. de ceilal=i candida=i. 9u'. ce a do-0ndit un statut de @=ar@ intangi-il tim' de un deceniu4 Putin s+a reg.sit la sf0ritul lui "#$$ ,n fa=a unui val de contestare inedit. din 'artea 'o'ula=iei4 care a ieit ,n num.r mare 'e str.&i 'entru a denun=a fraudarea alegerilor i coru'=ia din =ar.. 9in afara =.rii s+a o-servat cen&ura 'uternic. asu'ra televi&iunii ruseti. Ce se ,nt0m'l. ,n Moscova nu era transmis i ,n restul =.rii. Protestele erau imediat ,n.-uite4 'artici'antii -.tu=i4 &iaritii mituiti sau amenin=a=i. 9e asemenea4 este cunoscut. de to.t. lumea 'uterea de influen=. 'olitic. a Rusiei asu'ra altor state. Amenin=.rile cu deconectarea =evei de ga&e naturale s're 7uro'a4 conflictul Moldovei cu Transnistria i alte situa=ii similare fac s. scad. sim'atia str.inilor fa=. de Federa=ia Rus.4 iar Putin se transform. ,ntr+un dictator modern i agresiv. n ciuda acestor evenimente4 Putin -eneficia&. ,n continuare de un s'riBin im'ortant al 'o'ula=iei din interiorul grani=elor. 7ste in continuare va&ut ca Aomul de fier? ce va face din Rusia un lider glo-al din toate 'unctele de vedere. H+a convins 'e aleg.tori c. sistemul de vot este unul onest i trans'arent 'rin 'lasarea de Je-camere ,n sec=iile de vot. 9e asemenea4 'artidul care ,l sus=ine 'e Putin4 Rusia Unita4 de=ine maBoritate cov.ritoare 'e 'lan na=ional. 5iderul 'olitic are o ecDi'. de 'rofesioniti care are griB. ca imaginea acestuia s. fie im'eca-il.. Se tie c. Putin 'ractic. s'ortul4 e un -un v0n.tor4 'ilotea&. avioane4 are imaginea unui rus autentic4 ,nconBurat de uri4 'rin '.duri cu Daine de -lan.4 ne,nfricat i re&istent la frig. 7ste descDis s. vor-easc. cu 'u-licul. Sesiunea de ras'unsuri la ,ntre-.rile ruilor este una tradi=ional. 'entru 'reedintele rus4 aceasta av0nd loc ,n fiecare an din mandatele sale. Un alt as'ect 'o&itiv al guvern.rii sale este c. acesta a reluat controlul asu'ra =.rii i a redat o anumit. sta-ilitate du'. anii li-erali i Daotici ai mandatului lui !oris 7l=in. 7vident4 e*ist. teorii care s'un c. toate acestea sunt un teatru -ine 'us la 'unct4 c. alegerile sunt mimate4 c. totul se face du'a voia i interesele 'ersonale ale lui Putin4 iar 'uterea i averea lui sunt at0t de mari4 ,nc0t nicio alt. 'utere nu ar ,ndr.&ni s. i se o'un.. 9ar discursul s.u im'un.tor i 'ersuasiv nu las. loc de ,ndoial..

#& Strategii de !m-un"t"ire a imaginii candidatului&


1ladimir Putin tre-uie sa ,ntre'rind. ac=iuni care sa ,l umani&e&e4 care s. s'arg. severitate i formalitatea de care este mereu ,nconBurat. Po'orul cere sa ai-a ca lider un om asem.n.tor lor4 i nu un ro-ot li'sit de com'asiune. n acest sens4 'ro'un doua strategii: a. S. ia ,n considerare nfiinarea unei fondaii umanitare din numele s.u4 'entru o categorie social. defavori&at.4 de 'referat dedicat. co'iilor care sufer. de -oli incura-ile sau afec=iuni grave. 9e e*em'lu: -olnavi de cancer4 afec=iuni ale inimii4 Dandica'4 autism4 sau organi&a=ia res'ectiva se 'oate fi una care se ocu'. ,n general de toate 'ro-leme co'iilor. Co'ii sunt viitorii aleg.tori. Acetia vor crete cu imaginea c. Putin are griB. de ei i de viitorul =.rii. 1a deveni un 'olitician adorat. Totodata4 co'ii sunt 'unctul sensi-il al adul=ilor4 cei cu 'utere de vot4 i va sensi-ili&a o'inia 'u-lica. -. Putin ar 'utea s. ado'te c0t mai des o figura mai 'u=in formal.4 du'. modelul lui O-ama4 at0t ca atitudine4 c0t i ca ac=iuni. Sa 'ar. c. agenda lui nu e cDiar at0t de sever. i strict.4 s. 'ar. c. are i el tim' li-er4 are un Do--R4 ca este un familist. Prin urmare 'ro'un strategia % mbetelor largi si dese.

(& Strategii de motivare a unei categorii socio3demogra1ice pentru participarea la alegerile parlamentare din Rom4nia&
Transform.rile sociale i 'olitice 'roduse ,n Rom0nia ,n ultimele decenii au generat diverse 'ro-leme cu care se confrunt. genera=ia t0n.r.. ns.4 ,n 'ofida anselor i o'ortunit.=ilor a'.rute ,n 'rocesul de&volt.rii democra=iei 'luraliste ,n =ara noastr.4 gradul de 'artici'are a tinerilor la via=a 'u-lic. i 'olitic. este foarte sc.&ut. 9in '.cate4 mul=i tineri nu contienti&ea&. -eneficiile acestor o'ortunit.=i. Cau&ele 'ot fi diverse: nu sunt informa=i4 nu sunt motiva=i sau nu reuesc4 cu toate c. de'un un anumit efort. Ast.&i suntem martori oculari ai uneia dintre cele mai mari confrunt.ri ale societ.=ii rom0neti4 i anume 'ro-lema absenteismului tinerilor la urnele de vot i neim'licarea lor ,n 'olitic.. MaBoritatea tinerilor nu cred ,n valoarea votului lor.

Pentru a scDim-a 'rocentaBele ,ngriBor.toare din cercet.rile care ni se tot 're&int. ,n 'res.4 'ro'un " strategii de motivare a tinerilor 8$/+") ani; 'entru a 'artici'a la alegeri: una 'e termen lung i una cu efect imediat. n 'rimul r0nd4 consider necesar introducerea ,n toate unita=ile de inv.=.m0nt cursuri de educaie electoral. nc. de mici4 co'ii tre-uie sa contienti&e&e c. votul lor contea&.4 c. a merge la vot este la fel ca mersul la doctor 'entru anali&e: este im'ortant 'entru s.n.tatea societ.=ii. Astfel4 'e termen lung4 genera=ie du'. genera=ie4 vom scDim-a ideea c. d.ca nu+=i 'as.4 eti mai fericit. Personal am avut oca&ia s. 'redau ,n coli un curs de acest fel. Prima reac=ie a fost ignoran=a4 cre&0nd c. voi face 'olitic.4 a'oi au 're&entat interes fa=. de ca&uri cele-re4 ,n care diferen=a de un singur vot a f.cut istorie. Consider c. tinerilor tre-uie 're&entate c0t mai multe imagini4 filmule=e4 s'oturi4 mu&ic. sau Bocuri. Printr+un sim'lu discurs nu mai convingi 'e nimeni. Toate informa=iile tre-uie s. fie 're&ente 'e re=ele de sociali&are i site+uri de divertisment 'o'ulare ,n r0ndul tinerilor. Un e*em'lu 'oate fi v.&ut 'e 'agina Dtt':KKconstantin+'adure.comKvalera+votea&a+sefu+re&olva+si+-atranii+decid+un+mod+ inedit+de+a+motiva+alegatorii+sa+mearga+la+vot+'este+'rut+in+-asara-iaK. Al doilea mod de a convinge imediat ca tinerii s. ias. la vot este recompensa. Qi nu m. refer la -ani sau 'roduse alimentare4 ci tre-uie g0ndit. o recom'ens. ce ar interesa fiecare t0n.r4 dar s. nu+i dea sen&a=ia ca este mituit4 ci mai degra-. felicitat c. a fost res'onsa-il. Se 'oate cola-ora cu localurile cele mai vi&itate de tineret din oraul re'sectiv4 s. se organi&e&e un eveniment recreativ 8'etrecere;4 iar accesul s. fie 'e -a&a -uletinului care are insigna >1otat? 'e s'ate. O alta varianta ar fi ca mai multe localuri din ora ,n &iua alegerilor4 sa ofere o -autura gratis tinerilor4 daca 're&int. -uletinul cu inscri'=ia res'ectiva. 9e asemenea4 Administra=ia 5ocal. 'oate cola-ora cu RAT 'entru ca tinerii care au votat 'ot circula gratis ,n &iua res'ectiv.. 1otul tre-uie s. devin. o tradi=ie. tre-uie sa ,n=eleag. acest mesaB. u este o-ligatoriu4 dar este necesar4 iar tinerii