Sunteți pe pagina 1din 7

Spete: Hotararea 383

Penal - ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice (art. 321 C.p.)
Instanta: CA BACAU Faza: Recurs Data: 05-06-2008

R O M A N I A CURTEA DE A P E L B A C A U SECTIA PENALA, CAUZE MINORI SI FAMILIE DECIZIA PENALA NR. 383 Sedinta publica de la 05 Iunie 2008 Completul compus din: PRESEDINTE -(...) (...) - judecator (...) (...) - judecator (...) (...)- judecator (...) (...)- grefier *********** M i n i s t e r u l P u b l i c - Parchetul de pe langa Curtea de A p e l B a c a u - legal reprezentat de - J. O. - procuror Pe rol fiind judecarea recursului penal declarat de inculpatul S. N. H. impotriva deciziei penale nr.91/AP din 20.03.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t in dosarul nr(...). Dezbaterile in cauza de fata s-au desfasurat in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura penala, in sensul ca au fost inregistrate cu ajutorul calculatorului, pe suport magnetic. La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, pentru recurentul inculpat S. N. H. a raspuns avocat ales N. C. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul oral al cauzei dupa care: Aparatorul recurentului inculpat si procurorul au invederat instantei ca nu au cereri de formulat. Instanta, constatand ca nu mai sunt alte cereri, in temeiul dispozitiilor art. 385 13 Cod procedura penala a acordat cuvantul pentru dezbateri. Avocat N. C avand cuvantul pentru recurentul inculpat a precizat temeiul de drept al recursului dispozitiile art. 385 18 , 385 9 pct.10 si 11 Cod procedura penala si a pus concluzii de admitere a recursului , incetarea procesului penal in temeiul art.10 lit.h cu art.11 pct.2 lit.b Cod procedura penala pentru infractiunea de distrugere si achitarea inculpatului in temeiul art.10 lit.c cu art.11 pct.2 lit.a Cod procedura penala pentru infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Apreciaza ca decizia pronuntata de tribunal,in apel este netemeinica si nelegala. Desi Curtea de A P E L B A C A U a dispus , cu ocazia rejudecarii ca instanta sa aiba in vedere si celelalte motive invocate de inculpat , instanta de apel nu a tinut cont de aceasta recomandare si a inlaturat nejustificat probele. Nu a tinut cont de imprejurarea ca exista la dosar declaratie notariala din partea partii vatamate de retragere a plangerii. De asemenea , nu s-a pronuntat asupra declaratiilor inculpatului si a martorilor care au aratat ca inculpatul a fost agresat in conflict, ca el nu a lovit si ca s-a aflat din intamplare in acel bar . Potrivit dispozitiilor art.385 9 pct.15 Cod procedura penala exista o

cauza care inlatura raspunderea penala in ceea ce priveste infractiunea de distrugere conform declaratiei notariale. Apreciaza ca s-a produs o eroare prin condamnarea inculpatului desi din probatoriul administrat rezulta ca producerea conflictului a fost generat de celalalt inculpat si nu de inculpatul din cauza de fata. A solicitat ca instanta sa aiba in vedere ca este o persoana serioasa, lucreaza cu contract de munca in Spania iar condamnarea sa ar avea influenta negativa asupra sa. A trimis la dosar motivele de recurs detaliate si a solicitat ca instanta sa le aiba in vedere. Procurorul avand cuvantul a pus concluzii de respingere a recursului ca nefondat, motivele invocate nefiind temeinice. Din probele administrate in cauza a rezultat vinovatia inculpatului iar declaratia obtinuta de la partea vatamata este o declaratie extrajudiciara , aceasta neprezentandu-se in instanta. In replica aparatorul recurentului inculpat a tinut sa precizeze ca aceasta declaratie notariala produce efecte juridice si chiar instanta i-a pus in vedere sa depuna declaratie autentificata. S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare. C U R T E A -deliberandAsupra recursului penal de fata ; Prin sentinta penala nr. 541/26.04.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a P i a t r a N e a m t , a fost condamnat inculpatul B. G. O., pentru savarsirea infractiunii de distrugere prev. de art. 217 alin.1 c.p. la pedeapsa de o luna inchisoare. A fost condamnat acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 321 alin.1 c.p. la pedeapsa de 1 an inchisoare. In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b c.p. s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, si s-a dispus ca acesta sa o execute pe cea mai grea, aceea de 1 an inchisoare. In baza art. 81 si 82 c.p. s-a suspendat conditionat executarea pedepsei pe o perioada de 3 ani. In baza art. 359 c.p.p. atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 c.p. A fost condamnat inculpatul S. N. H., pentru savarsirea infractiunii de distrugere prev. de art. 217 alin.1 c.p. cu aplic. art. 37 lit. a c.p. la pedeapsa de o luna inchisoare. A fost condamnat acelasi inculpat pentru savarsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 321 alin.1 c.p. cu aplic. art. 37 lit. a c.p. la pedeapsa de 1 an inchisoare. In baza art. 61 c.p. s-a mentinut liberarea conditionata din executarea pedepsei de 5 ani si 3 luni inchisoare aplicata prin s.p. nr. 2747 din 14.08.2003 a J u d e c a t o r i e i B a c a u. In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b c.p. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului si s-a dispus ca acesta sa o execute pe cea mai grea, aceea de 1 an inchisoare. In baza art. 71 c.p. s-au interzis inculpatului drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a si b c.p. In baza art. 14 si 346 c.p.p., 998 si urm. c.civ. au fost obligati inculpatii in solidar sa plateasca partii civile SC (...) D. SRL cu sediul in P.N, str. M.(...) nr.10, .1,jud.N, 1500 lei daune materiale. In baza art. 191 c.p.p. a fost obligat fiecare inculpat sa plateasca statului cate 300 lei cheltuieli judiciare. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut urmatoarele : in noaptea de 28/29.05.2005, in jurul orelor 00,00 - 00,30 la intrarea in barul apartinand SC (...) D. SRL P N a avut loc o discutie contradictorie intre inculpatul B. G. O. si numitul B. S. cu privire la disparitia unui telefon mobil. Ca urmare a acestui incident, in jurul orelor 03,00, in acea noapte a izbucnit un scandal in care au fost implicati S. N. H. , B. G. O. , E. H.

T., B. S. si T. U., precum si alte persoane care nu au fost identificate. In cursul incidentului B. G. O., poreclit "E.", a venit insotit de mai multe persoane necunoscute care i-ar fi lovit pe numitii S. N. H., E. H. T. si B. S., aruncand cu sticle si scaune in directia acestora. In urma scandalului a rezultat distrugerea a mai multor bunuri, respectiv o masa, scaune, scrumiere, gresie cu o valoare totala de circa 3.000 lei, suma cu care partea vatamata SC (...) D. SRL P N s-a constituit parte civila. De asemenea, in cursul acelui conflict inculpatul S. N. H. a participat la scandalul provocat lovindu-l pe E. H. cu un scaun. Impotriva acestei sentinte in termen legal a declarat apel inculpatul S. N. H. care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca in mod gresit s-a dispus condamnarea sa desi nu se face vinovat de savarsirea infractiunii. In apel, la cererea apelantului inculpat au fost audiati martorii E. N. D. si E. G. D. N.. Initial apelul declarat de inculpat a fost solutionat prin decizia penala nr.251/20.09.207 a T r i b u n a l u l u i N e a m t, decizie ce a fost casata iar apelul trimis spre rejudecare prin decizia penala nr.887/13.12.2007 a Curtii de A P E L B A C A U, motivat de faptul ca apelantul nu a fost citat legal la termenul de judecata din 13.09.2007. In cererea de recurs, apelantul a mai invocat faptul ca nu au fost analizate toate declaratiile martorilor E. H., U. U., E. J. si E. E., de asemenea fapta a fost gresit incadrata juridic deoarece el, apelantul nu a provocat scandal ci doar s-a aparat fata de agresorul B. G. O., de asemenea prima instanta a retinut o situatie de fapt gresita in sensul ca apelantul ar fi lovit cu un scaun pe E. H. desi acesta din urma a declarat ca el si inculpatul au fost loviti de B. G. O.. Din aceasta ultima situatie rezulta o grava eroare ce a avut drept consecinta pronuntarea unei hotarari de condamnare a apelantului. Analizand apelul in raport de motivele invocate precum si de dispozitiile art.371 Cod procedura penala, tribunalul a retinut urmatoarele: Din probatoriul administrat in fata primei instante si completat in apel prin declaratiile martorilor audiati la cererea apelantului rezulta ca in noaptea de 28 spre 29 mai 2005, pe fondul unui conflict preexistent, inculpatul B. G. O. impreuna cu mai multe persoane a intrat in incinta SC E. D. SRL P N pentru a cere socoteala numitului B. S. cu privire la disparitia unui telefon. In apararea acestuia a sarit inculpatul S. N. H. si celelalte persoane care il insoteau, respectiv E. H. T. si U. U.. Cele doua grupuri s-au lovit reciproc, inculpatul S. fiind vazut de martori cand l-a lovit cu scaunul in cap pe B. G.. In legatura cu acest moment inculpatul isi formuleaza apararile in apel aratand ca instanta de fond ar fi retinut gresit ca el l-ar fi lovit cu scaunul in cap pe E. H.. O eroare asupra numelui nu inseamna in opinia instantei de apel eroare asupra situatiei de fapt cu repercursiuni asupra temeiniciei hotararii de condamnare. Raportat la aceasta situatie de fapt, corect retinuta de prima instanta, s-a dat o incadrare juridica legala. Ceea ce sustine apelantul ca nu se face vinovat de savarsirea infractiunii si in consecinta incadrarea juridica este nelegala nu poate fi primit. Intre cele doua institutii nu exista conexitate. Incadrarea juridica a faptei nu decurge din elementul subiectiv al faptei - vinovatia, ci din cel obiectiv. Este gresit, impropriu si lipsit de logica a se sustine ca fapta a fost gresit incadrata deoarece inculpatul nu se face vinovat de savarsirea faptei. Revenind la situatia de fapt retinuta de prima instanta, aceasta rezulta cu prisosinta din probele administrate si in special declaratiile martorilor E. M. si E. E. D. care au aratat ca au fost si amenintati sa nu depuna marturie in proces. Declaratiile martorilor U. U., E. J., E. E. si martorii audiati in

apel nu aduc nimic nou in situatia de fapt. Acestia confirma existenta scandalului si agresiunea generala care a avut loc si se rezuma la a declara ca doar inculpatul B. G. impreuna cu grupul sau s-au manifestat agresiv, trecand sub tacere faptul ca si inculpatul S. a participat activ la agresiune. Aceasta pozitie partinitoare a martorilor se explica prin afinitatea acestora fata de inculpatul S.. Oricum, nicio proba nu are valoare dinainte stabilita, aprecierea fiecareia facandu-se in ansamblul tuturor probelor administrate si in scopul aflarii adevarului. Asadar in conditiile in care situatia de fapt este corect retinuta si incadrarea juridica data faptelor este legala, prima instanta a stabilit corect pedepsele, felul acestora si cuantumul cu observarea stricta a dispozitiilor art.72 Cod penal si a specificului spetei - pericolul social concret, circumstantele reale si personale si necesitatea asigurarii preventiei in general. Ceea ce trebuie mentionat totusi este faptul ca inculpatul in cursul judecarii apelului a achitat in totalitate prejudiciul cauzat partii civile. Sub acest aspect apelul a fost admis conform art.379 pct.2 lit.a Cod procedura penala cu aplicarea art.373 Cod proc.penala fata de inculpatul B. G. in sensul desfiintarii sentintei in parte si a inlaturarii obligatiei inculpatilor de la plata daunelor materiale. Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelante si s-au anulat formele de executare pentru inculpatul B. G.. Impotriva deciziei a declarat recurs in termen legal inculpatul S. N. - H., in cererea scrisa solicitand achitarea pentru infractiunea de ultraj prev. de art. 321 al. 1 Cod penal si incetarea procesului penal, pentru infractiunea de distrugere, prev. de art. 217 al. 1 Cod penal, deoarece partea vatamata si-a retras plangerea. In dezvoltarea motivelor de recurs inculpatul a depus un memoriu la dosar, criticand hotararea sub urmatoarele aspecte : 1. Instanta de reiudecare a incalcat dispozitiile art. 385 indice 18 si ale art. 385 indice 19 din C o d u l d e procedura penala intrucat nu s-a conformat hotararii instantei de recurs, respectiv deciziei penale nr. 887/13.12,2007 a Curtii de A P E L B A C A U. Instanta de reiudecare prin decizia nr. 91/AP pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t la data de 20.03.2008 nu a facut altceva decat sa reia aceleasi dispozitii din decizia T r i b u n a l u l u i N e a m t nr. 251/AP din 20.09.2007 decizie care a fost casata de catre Curtea de A P E L B A C A U. Desi Curtea de A P E L B A C A U a dispus ca instanta de apel, cu ocazia rejudecarii, sa aiba in vedere si celelalte motive invocate de inculpat in recurs, sa aiba in vedere declaratiile martorilor indicati de inculpat si declaratia partii civile de retragere a plangerii prealabile, cu toate acestea, instanta de rejudecare nu a avut in vedere toate aceste aspecte si a inlaturat in mod nejustificat toate aceste probe. 2. Hotararea instantei de apel este netemeinica intrucat instanta nu s-a pronuntat cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru inculpat de natura sa garanteze drepturile inculpatului si sa influenteze solutia procesului, motiv de casare prevazut de art. 385 indice 9 punctul 10. Instanta nu s-a pronuntat asupra probelor constand in declaratiile partii civile de retragere a plangerii prealabile si nici asupra cererii inculpatului ca instanta sa ia act de aceste declaratii de retragere a plangerii. Inculpatul a depus la dosarul cauzei mai multe declaratii ale partii civile, de retragere a plangerii prealabile : declaratia nr. 152 din 06.11.2007, declaratia notariala de retragere a plangerii prealabile, autentificata sub nr. 5466 din 04.12.2007 la BNP J. B. din P N, declaratia nr. 180 din 04.12.2007. Instanta nu s-a pronuntat asupra declaratiei inculpatului si a inlaturat-o in mod nejustificat. De asemenea, instanta a inlaturat in mod nejustificat declaratiile martorilor audiati in apel. Martora E. N. D., care a fost prezenta in seara incidentului in discoteca, a declarat ca

inculpatul S. N. H. a fost agresat in conflict si ca acesta nu a lovit pe nimeni si nici nu a provocat scandal, cel care a provocat scandalul fiind celalalt inculpat - B. G. O.. Martorul E. G. D. N. a declarat ca inculpatul S. N. H. doar s-a aparat, nu a lovit pe nimeni si nu a provocat scandal. Sa apreciat ca toate aceste probe, care dovedesc nevinovatia inculpatului S. N. H., sunt esentiale pentru inculpat si instanta de apel ar fi trebuit sa le aiba in vedere la pronuntarea solutiei. 3. Un alt motiv de casare este cel prevazut de art. 385 indice 9 punctul 15 si consta in aceea ca exista o cauza de inlaturare a raspunderii penale in ceea ce priveste infractiunea de distrugere prevazuta de art. 217 alin 1 Cod penal, la care a fost condamnat inculpatul. Potrivit art. 131 Cod penal, retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala. In prezenta cauza partea vatamata si-a retras plangerea, conform declaratiei notariale de retragere a plangerii prealabile, autentificata sub nr. 5466 din 04.12.2007 la BNP J. B. din P N. In cazul infractiunii de distrugere, prevazuta de art. 217 alin. 1, la care a fost condamnat inculpatul, retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor inlatura raspunderea penala. 4. In ceea ce priveste latura penala a cauzei, s-a apreciat ca s-a comis o eroare grava de fapt, avand drept consecinta pronuntarea unei hotarari gresite de condamnare a inculpatului S. N. H.. Desi din probele administrate in cauza rezulta ca cel care a provocat scandalul este inculpatul B. G. O. si cei din grupul sau, iar inculpatul S. N. H. nu a facut altceva decat sa se apere, a fost lovit cu un scaun in zona capului, dupa care a parasit barul, cu toate acestea, instanta de apel a retinut o situatie de fapt care nu corespunde realitatii. Instanta de apel a retinut ca "Declaratiile martorilor U. U., E. J., E. E. si martorii audiati in apel nu aduc nimic nou in situatia de fapt". In consecinta, instanta de apel a inlaturat in mod nelegal si in mod neiustificat declaratiile a 5 martori, care sunt esentiale pentru aflarea adevarului, intrucat sunt declaratiile unor persoane care au fost prezente la acel incident. Din declaratiile martorilor E. H., U. U., E. T. J., E. E. E., E. N. D., E. G. D. N., rezulta ca inculpatul S. N. H. se afla in discoteca pe ringul de E. impreuna cu prietena si sora sa si mai multi cunoscuti, in momentul cand au intrat in discoteca inculpatul B. G. O. insotit de 7-8 persoane care au provocat scandalul si distrugerile. Inculpatul S. N. H. nu a lovit pe nimeni, doar s-a aparat si a fost lovit cu un scaun in cap, dupa care a plecat acasa, afland abia a doua zi care fusese cauza conflictului. Declaratiile martorilor se coroboreaza si cu declaratia partii civile nr. 152 din data de 06.11.2007, conform careia inculpatul "s-a aflat din intamplare in mijlocul altercatiei care a avut loc la barul situat in str. M. (...), nr. 10 din P N", Toate aceste probe se coroboreaza si cu declaratia inculpatului, data in cursul rejudecarii apelului, conform careia inculpatul S. N. H. nu a provocat scandal si distrugeri, el nu a facut decat sa se apere fata de atacul inculpatului B. G. O.. Fata de ansamblul tuturor probelor administrate in cauza, rezulta ca s a comis o eroare grava de fapt, avand drept consecinta pronuntarea unei hotarari gresite de condamnare a inculpatului S. N. H., aspect prevazut de art. 385 indice 9 punctul 18 din C o d u l d e Procedura Penala. In prezent, S. N. H. are contract de munca pe perioada nedeterminata in Spania, unde munceste de 2 ani. Conform caracterizarii de la locul de munca, S. N. H. este o persoana serioasa, care isi indeplineste la timp toate sarcinile care i se dau, fiind indispensabil pentru firma de constructii unde este angajat. S-a sustinut ca, fata de aspectele sociale si morale, fata de varsta inculpatului, o condamnare la pedeapsa inchisorii nu ar avea un scop preventiv si educativ, ci, dimpotriva, ar face ca inculpatul sa isi piarda serviciul si sa nu mai poata fi angajat, avand o influenta negativa asupra sa in viitor. Verificand decizia pe baza motivelor invocate dar si din oficiu in

limitele prevazute de art. 3859 al. 3 Cod procedura penala, Curtea constata ca recursul nu este fondat. Atat prima instanta, cat si cea de apel au retinut corect situatia de fapt din probele administrate in cauza rezultand ca in seara zilei de 28.05.2005 in barul " (...) D." din P N a avut loc un scandal. Chiar dac acesta a izbucnit la initiativa inculpatului B. G. O., care a agresat un alt tanar, respectiv pe B. S., probele administrate au relevat imprejurarea ca inculpatul S. N. H. s-a implicat in mod voit in conflictul dintre cei doi, ceea ce nu a facut decat sa il amplifice, sa-i dea proportiile unui scandal public. Martorii audiati in cauza au afirmat ca la acest scandal au participat mai multe persoane, inculpatii B. G. O. si S. N. H. avand insa contributia cea mai mare in mentinerea si amplificarea acestuia. Astfel, martora E. M.-F. - angajat al localului - a declarat in mod constant ca inculpatul S. N. H. a lovit un alt tanar cu un scaun ( f. 21 d.u.p.), a luat o sticla de la masa si a spart-o de o gresie, dupa care a inceput sa se taie cu cioburile ( f. 97 dosar instanta de fond). Potrivit art. 63 al. 2 Cod procedura penala probele nu au valoare mai dinainte stabilita si aprecierea fiecareia se face in urma examinarii celorlalte. Este de remarcat insa ca aceasta martora nu a fost implicat in conflict nici material , nici subiectiv, avand posibilitatea sa sesizeze intr-o masura mai mare decat alti martori contributia fiecarei persoane. De altfel, martorii E. T. J., T. U., E. H.-T. au declarat ca au plecat din local in timp ce conflictul era in desfasurare si in aceste conditii nu stiu ce s-a intamplat dupa plecarea lor. In acelasi timp martora E. M. F. a declarat ca inca de a doua zi dupa conflict inculpatul S. N. H. a amenintat-o ca va fi agresata daca va da declaratie cu privire la el, iar martorul E. E. D. - un alt angajat al barului - a afirmat ca a primit mai multe telefoane anonime, cerandu-i-se sa nu se prezinte la instanta (f. 132 dosar instanta de fond). Fata de aceste probe, este nefondat motivul invocat de recurent privind lipsa vinovatiei. In ce priveste celalalt motiv constand in incetarea procesului penal , deoarece partea vatamata si-a retras plangerea prealabila pentru infractiunea de distrugere, nici acesta nu este intemeiat. Plangerea prealabila este indivizibila, caracteristica din care rezulta consecinta potrivit careia retragerea ei fata de un singur participant nu produce efecte. Prin rechizitoriu au fost trimisi in judecata pentru infractiunea de distrugere atat recurentul cat si inculpatul B. G. O., ori partea vatamata a declarat ca isi retrage plangerea numai fata de inculpatul S. N. H. ( f.27, 38,39 - dosar in care s-a pronuntat decizia penala nr. 887/2007 a Curtii de A P E L B A C A U ). In ce priveste individualizarea pedepselor, aplicand pentru fiecare din cele doua infractiuni minimul special prevazut de lege, prima instanta a avut in vederea toate criteriile prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptelor, varsta inculpatului, atitudinea sa dupa comiterea acestora si imprejurarea ca a devenit recidivist in conditiile art. 37 lit. a Cod penal, din fisa de cazier rezultand ca anterior acesta a fost condamnat de mai multe ori ( f. 29 d.u.p.). Din considerentele aratate, in temeiul art. 38515 pct. 1 lit. b Cod procedura penala se va respinge ca nefondat recursul. In baza art. 192 al. 2 Cod procedura penala va fi obligat recurentul la plata cheltuielilor judiciare catre stat. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E In temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-inculpat S. N. - H., impotriva deciziei penale nr. 91/AP din data de 20.03.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l N e a m t, in dosarul nr(...). Constata ca recurentul-inculpat a fost asistat de aparator ales.

In temeiul art. 192 alin.2 Cod procedura penala, obliga recurentulinculpat sa plateasca statului suma de 90 RON cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi , 05.06.2008. PRESEDINTE, JUDECATORI, D. D. F. F. Pentru presedinte de complet E. E. aflat in concediu de odihna, PRESEDINTE INSTANTA, GREFIER, H.a E.

Red.sent.J.P.N.- M.D.P. Red.dec .T.N. -S.V./C.N. Red.dec.rec.C.A. - E.E. Tehnored. P.G. - 2 ex. 25/25.06.2008