Sunteți pe pagina 1din 1

Necesitatea evitarii dublei impuneri internationale Factorul fiscal, mai cu seama prin intermediul dublei impuneri juridice internationale,

afecteaza buna desfasurare a comertului exterior si a cooperarii economice internationale. Int-radevar, dezvoltarea schimburilor externe de valori materiale si a cooperarii economice internationale necesita, intre alte masuri, si gasirea mijloacelor adecvate pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor realizate din operatiuni cu strainatatea, care sa asigure o desfasurare normala a acestora si cointeresarea reciproca a partenerilor in promovarea si amplificarea in continuare a colaborarii internationale, sub toate formele. Aparitia dublei impuneri internationale este determinate de diversitatea sistemelor fiscale internationale, de particularitatile politicilor fiscale precum si de modul de folosire a impozitelor si taxelor ca pirghii de stimulare sau evitare a unor activitati economice si nu are decit efecte negative asupra societatii, in general, deoarece produce o presiune fiscala mai mare. Eliminarea dublei impuneri internationale reprezinta o necessitate pentru a asigura dezvoltarea nestinjenita a relatiilor economice internationale. ubla impunere devine un obstacol greu de depasit in calea dezvoltarii comertului exterior si largirii in continuare a cooperarii economice, financiare si tehnico-stiintifice internationale, astfel ca eliminarea sau restringerea ei capata o importanta deosebita pentru asigurarea evolutiei pozitive ascedente a colaborarii intre state. Evitarea dublei impuneri se poate face fie pe baza unor masuri legislative unilaterale, fie prin incheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale intre diferite state, iar solutia cea mai potrivita este incheierea de conventii bilaterale sau multilaterale intre state. !ijlocul legal de eliminare a unor asemenea conflicte pe plan international sunt conventiile fiscale, denumite "onventii de Evitare a ublei Impuneri Internationale.