Sunteți pe pagina 1din 14

Scrieri athonite pe teme contemporane

HOMEOPATIA este contrar! credin ei ortodoxe


P rintele Damaschin Grigoriatis de la Sfnta Mn stire Grogoriu Sfntul Munte Athos
973-631-055-8

Cuvnt nainte
Homeopatia, una dintre metodele alternative de tratament din ziua de ast!zi provoac! confuzii ntre credincio$ii cre$tini. Aceasta pentru c! mul i apeleaz! la ea f!r! s! cunoasc! clar despre ce este vorba. Astfel, exist ! marele pericol ca homeopatia s! aib! rolul unui "pod" care o s! conduc! pe mul i cre$tini ne$tiutori la religiile orientale, pentru c! aceste religii orientale sunt baza tuturor metodelor alternative de tratament. Homeopatia nu face parte dintr-o specializare medical n primul rnd, cnd vorbim despre homeopatie trebuie clarificat c! homeopatia nu face parte dintr-o specializare medical!, a$a cum este chirurgia ginecologia etc., pentru c !, dup! cum spun $i homeopa ii n$i$i dar $i legisla iile s!n!t! ii din toate statele dezvoltate, homeopatia nu este oficial recunoscut! ca specializare universitar!. Homeopatia este un sistem de tratare n totalitate care are la baz! privirea integral! asupra lumii $i omului. Fondatorul ei, Samuel Hahnemann, medic german, n cartea, sa principal! Organon artei vindec!rii", sus ine urm!toarea teorie: "Marea varietate a puterii se afl! ascuns! chiar n plante, ale c!ror caracteristici exterioare le cunoa$tem de mult! vreme, dar sufletele lor, caracterisicile lor interioare $i orice element dumnzeiesc au ele, pe acestea toate nc! nu le-am perceput". Aceast! existent! a elementului dumnezeiesc este dezv!luit! $i de c!tre un urma$ al lui Hahnemann, James Tyler Kent, care scrie c!: "...energia ns!$i nu este energie, ci o substan ! dinamic! ... exist! un Dumnezeu Suprem care este alc!tuit din substan ! $i este o substan ! uniform!. Toate provin, curg de la El, toate de la cel superior $i pan! la ultimul corp material fiind legate n acest mod. Binen eles, dac! exist! separare $i curgere continu! de la primul pn! la ultimul, ultimele o s! nceteze s! existe". Aici este foarte important s! n elegem c!, Kent nu vorbe$te despre Dumnezeu $i crea ie n acela$i fel n care l prive$te credin a ortodox!, adic! un Dumnezeu Creator care are substan ! diferit! de creaturile Lui, pentru c! El nsu$i esle Necreat. Conform p!rerii lui Kent, exist! un Dumnezeu "de substan !" impersonal care este aceea$i cu creaturile lui, deoarece substan a 36

Scrieri athonite pe teme contemporane Lui Dumnezeiasc! este aceea$i cu cea a creaturilor Sale. De asemenea, nu separ! energia Dumnezeiasc! de substan a Dumnezeiasc!, separare pe care ortodoxia o face, nv! ndu-ne c! numai la Energia Dumnezeiasc! putem participa, iar la Substan a Dumnezeiasc!, nu. Dup! aceast! teorie a lumii care este exprimat! prin cunoscuta dogma a apocrifismului, adic! toate sunt una, homeopatia explic! $i fenomenul bolii: via a exist! att ct "Dumnezeul Suprem", care este "o substan !", curge continuu c!tre fiin e. Dac! o s! se opreasc! s! curg!, atunci "o s! se opreasc! s! existe". Deci, tulburarea curgerii acestei substan e dumnezeie$ti provoac! boala. Kent scrie: "Aceast! substan ! este supus! schimb!rilor, adic! poate s! curg! n ordine sau dezordine, poate s! fie bolnav! sau normal!. Aceast! substan ! sau energie dumnezeiasc! care exist! n om $i la care reac ioneaz! medicamentul homeopat este ceea ce homeopatia nume$te "energie vital!" a omului. Dup! homeopa i, aceast! "energie vital!" nu esle altceva dect energia "Ki sau Chi" a chinezilor sau "orgoni" a lui Wilhelm Reih. Un medic american, coleg al lui Michael Winer, o echivaleaz! cu energia hinduist! "prana sau kudalini". Al i medici o echivaleaz! cu "energie bioplasmatic!", care este exprimat! n fenomenul Kirlian, $i cu "orgoni" lui Reih $i cu "forma energiei animale care s-a numit mesmerism n cinstea lui Mesmer, care a descoperit-o n secolul XVII. Aici e de subliniat c! Antonie Mesmer se consider! fondatorul "parapsihologiei". Unii homeopa i o numesc "energie cosmic!" $i spun c! este aceea$i energie pe care hindu$ii o numesc "Prana, Paracelsus o nume$te Magnale, Van Helmod i spune Alcahest, cabali$tii o numesc Lumina stelelor, alchimi$tii ii spun Azorth, Fludd i spune Spiritus, Puterea Fiin elor la Reihenbach, magnetism animal la Mesmer, energia v!zduluilui sau bioenergie sau substan ! sinpl! la mistici ca Suedeborg, energie vital! sau putere vital! sau corp vital la Institu ia Vitalistic!, Orgoni la Reih, Bioplasm! la cercet!torii ru$i etc. ". De asemenea, se men ioneaz! de c!tre aceia$i homeopa i $i extazul n care cad yoghinii ca un mod prin care cineva poate s! vin! n contact cu aceast! "energie cosmic!" $i este subliniat c! astfel de situa ii sunt extrem de revigorante. Echivalarea "energiei vitale" cu toate care s-au raportat mai nainte nu se face ntampl!tor, ci izvor!$te din teoria total! a lumii (absolut monism panteistic), care "inspir!" pe lng! homeopatie $i toate sectele religioase ale !rilor orientale de ale c!ror credin e sunt absolut incompatibile cu ortodoxia. Boala, adic ! modific!rile din fluxul energetic al omului au capacitatea, dup! cum spune Kent "ntr-o mare varietate... s! fie observate sau provocate de c!tre om nsu$i. Omul poate sa o fac! s! curg! dezordonat. Dar $i tratarea se realizeaz! de c!tre om nsu$i cnd este mobilizat! ra iunea lui sufleteasc!. La realizarea acestui lucru ajut! doi factori: autocunoa$terea cu tehnici ra ionale $i medicamentul homeopat. Winer scrie: Cnd pacientul cunoa$te c! tulbur!rile lui se reflect! $i asupra con$tiin ei lui, pe m!sura naint!rii tratamentului poate s! continue s! observe situa ia lui intern! $i n acest fel s! nve e s! vin! n contact cu energia vindec!toare a "puterii vitale", exact cum fac $i yoghinii care nva ! s!-$i controleze func iile "spontane" ale corpului. Dintre tehnicile pe care le recomand! Winer. pentru a se reu$i aceasta, este $i reflectarea.1 Dar $i n alte p!r i ale textelor pe care le-au scris homeopa ii se observ! c! medicamentul homeopat este simplu, nc! un mod n plus ca s! reu$easc! cineva ceea ce ofer! tehnicile auloevoiu iei religiilor orientale. 'i spun homeopa ii mai departe: "Medica ia homeopat! exist! peste tot n jurul nostru, n exteriorul $i n interiorul nostru, este fiecare cmp energetic dinamic care fie este administrat cu capsul! de la vindec!tor, fie este produs sau exploatat de subcon$tient $i vine s! completeze vindec!tor regiunile corespunz!toare din mediul cmpului nostru energetic.

(n.ed.) probabil c! traducerea exact! este medita ie n sensul nv! !turilor yoga.

37

Scrieri athonite pe teme contemporane Cel ce face tratamentul mobilizeaz puterea terapeutic a vie)ii. Vindec!torul, dup! teoriile homeopate, o s! trebuiasc! s! n eleag! c! el reprezint! doar conducta care prin leg!tura lui cu bolnavul mobilizeaz! puterea vindec!toare a vie ii... Binn eles, a$a ceva presupune tr!irea de c!tre cel care trateaz! a diferitelor tehnici tradi ionale $i noi, a tuturor acestor fenomene fizice care alc !tuiesc manifestarea solid ! a unei realit! i independente de fenomene. Aceasta a reu $it probabil vindec!torul $aman prin modul n care a crescut $i a venit n contact cu puterile naturii, astfel nct s! fie capabil s! treac! conform voin ei la o stare neobi$nuit! a con$tiin ei ca s!-l trateze pe cel bolnav; dup! cum se vede, acest lucru l nva ! vindec!torul chinez nc! din copil!rie sim ind mi$carea vie ii n spatele chipurilor... n chip asem!n!tor sim eau medicii antici ai lui Asclepios n timpul oficierii slujbelor de tratament bazat pe visele din timpul somnului n!untrul templului. Dup! homeopa i, acest principiu de vindecare nu-l cunoa$te medicul modern al medicinei alopate. Tehnicile energetice de tratament, a $a cum sunt homeopatia, acupunctura, Tai-Chi, reflectarea, Yoga, tratarea bioenergetic! $i tehnicile lui Reith, dau confirmarea absolut! c! fenomene ca: magnetismul, iradierea, dispozi ia celui ce trateaz! sunt evenimente la fel de obiective ca tr!irea sentimentelor lui $i a func iilor lui ra ionale. Este caracteristic! sus inerea unor homeopa i care spun c!: Deci, pentru a cunoa$te cel care trateaz! $i pentru a reu$i s! se plaseze corect n aceste domenii care trateaz! $i pentru a reu$i s! se plaseze corect n aceste domenii va trebui el nsu$i s! le tr!iasc! $i s! fie supus unei educa ii psihospirituale, a$a ca din experien ele lui personale s! dobndeasc! o echipare sufleteasc! $i ra ional! echilibrat!. Adic!, n primul rnd el o s! trebuiasc! s! se fac ! s!n!tos ct mai mult posibil. Prin exercitarea diferitelor tehnici o s! tr!iasc! tot spectrul sentimentelor care sunt dezv!luite de la senin!tate pn! la extaz. Aici este important s! fie men ionate $i p!rerile unor homeopa i $i acupunctori care sus in, pe de o parte, c ! mai exist! o metod! de tratament care poale s! influen eze cmpul energetic, aceasta fiind "atacul minilor", adic!, tratamentul cu minile unui individ care are un nalt nivel spiritual, n realitate fiind rul energiilor. Ca exemple de "gigan i spirituali" sunt cita i Ramana Maharishi $i Ramakrishna. 'i, pe de alt! parte, al i homeopa i spun c! acele folosite de acupunctur! reprezint! conducte care fac leg!tura ntre energia corpului $i energia universal!. n final, Kent, unul dintre fondatorii homeopatiei, scrie c !: "Ceea ce vedem n jurul nostru este universul urm!rilor, ns! universul cauzei r!mne nev!zut. Omul are capacitatea s! perceap! lucrurile cele mai profunde $i este foarte important c! poate s! cunoasc! $i s! vad! din interiorul lui toate lucrurile pe care le con ine universul naturii, n loc s! nceap! de la cosmosul natural $i s! ncerce s! con$tientizeze universul imaterial". Aici, Kent consider! cauza $i urmarea existen ei universului ca putnd fi cunoscute de c!tre om prin procedurile interioare misticiste ale acestuia, pentru c!, dup! el, toate se afl ! n interiorul nostru. Dar acest lucru, binen eles, vine n contradic ie cu nv! !turile Bisericii, conform c!rora cunoa$terea universului imaterial $i cauza existen ei universului natural sunt urmarea apocalipsei dumnezeie$ti, iar nu a "cercet!rii interioare". Din toate acestea rezult! clar n ce spa ii "se desf!$oar!'' activitatea homeopatiei.

Cauza ac)iunii "medicamentului" homeopat, conform homeopa)ilor n leg!tur! cu medicamentul homeopat, tot "secretul" eficacit! ii lui este n modul prin care se prepar! medicamentul, adic!, cunoscutul dinamism c!ruia i este supus medicamentul homeopat (dizolv!ri n serie $i agit!ri ale "substan ei medicamentoase", deseori pan! cnd nu r!mne nici o molecul! din ea n "medicamentul final"). Kent scrie: "facem dinamism la 38

Scrieri athonite pe teme contemporane medicamentele noastre pentru a putea ajunge pan! la substan a simpl!", adic! substan a dumnezeiasc!, cum este explicat ! n alte texte din cartea lui. Deci, conform homeopatiei, ac iunea "medicamentului" ei se datoreaz! propriet! ilor dumnezeie$ti ascunse ale materiei lui, care se descoper! prin dinamism, ce este evident de natur! spiritual!, a$a cum nsu$i Hahnemann o recunoa$te r!spicat: "Puterea medicamentoas! nu se afl! n moleculele materiale a acestor "medicamente", care au fost dinamizate (agitate) $i nici n suprafa a lor fizic! (cum ar fi m!surate n mod normal), ci este descoperit! $i eliberat! din materia medicamentoas! care are cu att mai mare ac iune, cu ct mai liber! $i nematerial! s-a f!cut prin dinamism." n alt! parte, Hahnemann scrie "plsarea substan ei medicamentoase $i agitarea ei (la dinamismul care se face la r$ni a de medicamente) dezv!luie puterile ei medicamentoase din ce n ce mai mult pn! cnd se spiritualizeaz! materia". 'i, continund, spune: "Cu modul de preparare prin dinamimizarea substan ei medicamentoase, materia se distruge complet pn! la natura ei spiritual! $i de aceea, n starea ei final!, poate s! se considere c! e alc!tuit! ntradev!r numai din aceast! substan ! spiritual!." Toate acestea au strns! leg!tur! cu calitatea de alchimist a lui Hahnemann. De asemenea, dup! homeopa i, Hahnemann a fost un chimist perfect, dar calitatea lui de alchimist se deosebe$te de cea de chimist, pentru c! cea alchimist! se refer! la semnifica ia metafizic!. Referitor la medicamentele homeopate, Winer mai adaug !: "n simptomele ra ionale g!sim o confirmare a imaginilor alchimiste"

Pentru Hahneman, Confucius a fost superior lui Hristos, pe care l consider "sentimentalist nfl c rat''
De asemenea, din manualele homeopate mai aflam ca Hahnemann a avut strnse leg !turi cu misticismul $i cu spiritismul, iar despre ideile lui religioase se $tiu eu claritate, urm!toarele: "Hahnemann a fost theist, adic! credea ntr-o religie natural!". P!rerea lui a fost c! nv! !tura lui Confucius a fost superioar! fa ! de cea a lui Hristos, pe care l caracteriza ca "sentimentalist nfl!c!rat". Credea c! exist! o strns! leg!tur! ntre fiin a suprem! $i ac iunea medicamentelor. A fost un iubitor fanatic al religiei spiritiste, de aceea a ajuns s ! dea pacien ilor s! miroase substan e foarte puternic dinamizate ca s! se trateze.

Hahnemann, fondatorul homeopatiei, a fost mason, iar r d cinile homeopatiei se afl n misticism
Este foarte bine cunoscut c! intrarea lui Hahnemann n loja teutonic!, nc! de tn!r, a influen at decisiv credin ele lui filosofice $i religioase. Leg!tura lui cu misticismul se dovede$te net din cea mai cunoscut! carte a sa "Organon al artei vindec!rii" n care are foarte multe capitole dedicate elogiului "tat!lui" misticismului. Anton Mesmer, n a c!rui teorie despre "magnetismul animal" credea $i o practica el nsu$i. Din toate acestea rezult! c! homeopatia $i are r!d!cinile n misticism $i spiritism, lucruri clar dezaprobate de biserica ortodox! $i n general de lumea cre $tin!. Sunt de men ionat p!rerile unor homeopa i care sus in c! legea principal! a homeopatiei, adic! cea "a asem!n!rilor", nu este corect s! fie atribuit! ini ial lui Hahnemann. pentru ca aceast! lege a fost inclus! n "arta" magiei. Exist! $i alte exemple de practicare a homeopatici 39

Scrieri athonite pe teme contemporane care sunt bazate pe principiile magiei. A$adar, este evident c! principiile homeopatice magice nu coincid cu credin a $i via a ortodox!, nici ntr-un caz. Un alt punct important al teoriei homeopate este legea "infec iilor", prin care homeopa ii necarc! s! explice cauza producerii bolilor. n leg!tur! cu acest subiect este men ionata ideea lui Kent, care sus ine: "Omul a fost creat liber, a fost creat cu posibilitatea s ! gndeasc! $i s! fac! sau binele, sau r!ul. Deci, pentru a avea predispozi ie la infec ia psoriatic!, ar fi trebuit, mai nti, sa existe n gndirea omului o stare care s! prezinte mprejur!rile potrivite pentru atragerea bolii, ar fi trebuit s! existe dorin a pentru a gre$i $i a provoca r!ul. Astfel, omul, gndind $i dorind r!ul, $i preg!te$te corpul s! primeasc! boala", n alt! parte, Kent spune urm!toarele: "Starea sufleteasc! $i trupeasc! a omului este o situa ie de sensibilizare la boal! cnd cineva dore$te r!ul. Specia uman! care tr!ie$te ast!zi pe Terra este un pic mai bun! dect un lepros sufletesc... Fiecare om are psoriasis... o nou! infec ie vine cu fiecare copil." Binen eles, aici se confund ! r!ul spiritual cu cel material, lucru care vine n contradic ie cu tradi ia ortodox!, conform c!reia o boal! trupeasc! nu este n mod obligatoriu urmarea unui gnd p!c!tos sau a unei fapte p!c!toase a bolnavului. Pentru c!, ce am putea s! spunem despre Iov sau despre at ia al i sfin i ai bisericii noastre, care, de$i aveau o des!vr$ire spiritual! att de mare, totu$i sufereau, dup! iconomia lui Dumnezeu, de o mul ime de boli, confirmnd cele spuse de apostoli: "...puterea Mea se des !vr$e$te n sl!biciune..." (II Corinteni, XII, 9) ? Conform homeopatiei, infec iile psoriasisului, sifilisului $i hepatice (care nu au leg!tur! cu bolile corespunz!toare din medicina clasic!) se mo$tenesc, $i n felul acesta r!ul material $i spiritual se eternizeaz!. F!r! team!, Winer ad!uga urm!toarele: "...psoriasisul este o manifestare simbolic! a p!catului originar". Dup! p!rerea fondatorilor homeopatiei, "nu exist! nimic n lume care s! fie capabil s! modifice $i s! mbun!t! easc! o infec ie, n afar! de medicamentul homeopat spiritualizat". A$a se descoper! c! homeopatia este un sistem care dep!$e$te limitele trat!rii, intervenind un sistem care propune "moduri de mntuire" pentru om, pentru c! este autodeclarat! ca fiind capabil! s! inverseze consecin ele spirituale $i trupe$ti ale p!catului originar ! Winer men ioneaz! ni$te comentarii ale homeopatului Schwartz, care se raporteaz! la un mod de ac iune mai profund al homeopatiei, spunnd c!: "...homeopatia are leg!tur! nu numai cu evolu ia trupeasc! a omului, ci $i cu evolu ia lui spiritual! - medicamentul homeopat ntradev!r salveaz! sufletele cu acest mod de ac iune, Homeopatia ajut! la distrugerea r!ului, ajut! s! se deschid! "centrele" superioare $i s! curg! de acolo energie cereasc! $i spiritual!". De asemenea. Winer, punnd ntrebarea "dac! homeopatia este un sistem de des!vr$ire pentru isp!$irea omului de p!catul originar", d! r!spunsul c! homeopatia "poate s! fie un mijloc care s! ajute oamenii s! alunge straturile necunoa$terii, orbirii $i egoismului, iar n final o via ! perfect! $i moral! poate fi inta tuturor metodelor de tratament". A$adar, $i aici se observ! c! homeopatia se extinde $i la vindecarea patimilor spirituale, ca de exemplu egoismul. Dar, pentru un cre$tin ortodox, vindecarea unei astfel de patimi cum este egoismul se trateaz! numai cu participarea la via a bisericeasc!, binen eles nu cu medicamentul homeopat. Deci, homeopatia une$te legea de tratament cu legea spiritual! a c!rei nc!lcare produce boala. De aceea $i marele homeopat Pierre Schimdt, la un congres interna ional al asocia iei homeopa ilor, sus ine c! medicul homeopat, n afar! de medicament, trebuie s! dea pacientului indica ii exacte" ...n leg!tur! cu igiena de natur! moral! $i sufleteasc!, astfel nct s! nu se mai repete acelea$i gre$eli care le-a f!cul nainte nc!lcnd legea, n acest fel provocndu-$i boala sau cele f!cute de str!mo$ii lui... Prevedem o purificare a speciei umane... Medicul homeopat, pentru a merita aceast ! denumire trebuie s! fie un n elept sintetic $i n acela$i timp instruit spiritual.

40

Scrieri athonite pe teme contemporane Deci, ce ne-au nv! at n elepciunea secolelor $i religia tuturor oamenilor? C! diminuarea dorin elor, nlocuirea sau materializarea patimilor, concentrarea sunt cele mai sigure moduri pentru ca s! dobndeasc! cineva bucuria dezvolt!rii $i s!n!t! ii perfecte. Dar, pentru aceasta, pacientul are nevoie de instruire pentru a pricepe necesitatea alinierii lui la poruncile sfinte ale legii. Pute i s! spune i c! nu este necesar medicul pentru a-1 instrui n biologia metafizic! pe pacientul care cere ajutor? Tocmai aici este marea diferen ! ntre alopatul care trateaz! doar corpul material care se pierde o dat! cu moartea $i homeopatul care-l hr!ne$te pe cel care continu! s! tr!iasc! $i s! sufere, adic! pe omul viu, lucru pe care nici o $tiin ! nu a reu$it s!-l determine nc!. Rennoi i-v!, rensufle i i-i pe pacien ii vo$tri elibera i omul de infec ia cronic!, elibera i-l prin homeopatie, prin homeopatie pur!, din aceast! catastrof! numit! psoriasis face i omul potrivit pentru treapta lui Dumnezeu. A$adar, este clar c! homeopatia necarc! s! "elibereze" omul $i c! inta ei principal! este sufletul pacientului, nu corpul lui. S! subliniem c! homeopatia trateaz! mergnd de la suflet c!tre ra iune $i corp. Exist! homeopa i care compar! modul de preluare a istoricului bolii de c!tre un homeopat cu un fel de spovedanie, $i continu! sus innd c!, n principiu, homeopatia este interesat! de cele care "n concep ia cre$tin! sunt considerate adnci $i ntnec!cioase". Aici trebuie subliniat! $i leg!tura homeopa iior cu hindu$ii $i punctele comune pe care le are legea hindus! a lui Karma cu tratamentul homeopat. A$a c! n afar! de contemplarea n totalitate a cosmosului, prin elementele spiritiste, alchimice $i magice pe care le con ine, homeopatia d! medicamentul homeopat, care reprezint! "elementul dumnezeiesc", pentru a readuce la normal fluxul substan ei dumnezeie$ti a omului, iar medicul homeopat preia sarcina intermediarului care conduce omul la eliberarea din p!catul originar, precum $i din r!ul material $i spiritual. Dar noi, fiind cre$tini, $tim foarte clar c! numai biserica este cea care poate s!-l elibereze pe om din p!catul originar $i din r!ul spiritual $i s! refac! rela ia omului cu Dumnezeu, ns! aceasta prin participarea la energiile necreate ale lui Dumnezeu, iar nu printr-o fals! coinciden ! a substan elor. nainte de ncheierea acestui vast subiect care, desigur, nu poate fi finalizat ntr-un studiu att de scurt dar a c!rui inten ie este s! arate aceast! mare problem! $i s! ne dea motive s! problematiz!m, a$ dori s! men ionez foarte pe scurt nc! trei puncte de vedere asupra acestei probleme: a) Cauzele r!spndirii metodelor homeopate b) Cum este explicat ! ac iunea "medicamentului" homeopat cnd apare vreun rezultat c) Dac! ntr-adev!r nu este periculos "medicamentul" homeopat, dup! cum spun sus in!torii lui. Observ!m urm!toarele: a) Cauzele r!spndirii metodelor altenative Nu sunt scuti i de vin! pentru r!spndirea metodelor alternative, neconven ionale de tratament ni$te reprezentan i incon$tien i ai medicinei clasice, care exagereaz! cu administrarea medicamentelor $i deseori cu privirea impersonal! asupra pacientului. Aceste situa ii, care cu siguran ! trebuie corectate, n principiu se datoreaz! practic!rii gre$ite a medicinei. Mul i medici apar innd medicinei clasice nu au r!bdarea s! ia bolnavului un istoric complet, care este cel mai important element pentru un diagnostic corect. De asemenea, comunicarea corect! medic-pacient ajut! la tratament, mai ales n situa iile afec iunilor cronice psihosomatice. n orice caz, r!spndirea metodelor alternative de tratament (homeopatie, acupunctur! etc.) nu este independent! de r!spndirea ereziilor din vremurile noi, de tendin a de n$el!ciune $i de confuzia care exist! n ziua de ast!zi.

41

Scrieri athonite pe teme contemporane b) Explicarea ac iunii medicamentului homeopat n cazurile n care d! rezultate "medicamentul homeopat, acestea o s! trebuiasc! s! fie explicate cu ac iunea medicamentului figurativ Placebo. Nu este corect c! unii sus in c! ceea ce ne intereseaz! este numai rezultatul trat!rii. S! nu uit!m c! $i n spa iul magiei exist! "trat!ri", precum $i n spa iul protestan ilor cu "darul vindec!rii". "Trat!ri" exist! $i cu fenomenul extravagant al uroterapiei, adic! administrarea oral! a urinei la pacient sau prin alte modalit! i. Dar, n general, aceste trat !ri sunt de scurt! durat!, boala revenind. Trebuie sublniat ceea ce ne este cunoscut din Sfnta Scriptura $i din tradi ia noastr! ortodox!, c! ispita poate s! trateze pentru a c!$tiga sufletul omului. Deci, nu ar fi trebuit s! excludem $i elementul ispititor al "trat!rii", m!i ales cnd aceasta este practicat! n strns! leg!tur! cu practicile provenite din tradi iile orientale. n orice caz, metodele alternative de tratament "dau rezultat", n general, la afec iunile de natura psihic!, dar n cazuri mai dificile "ridic! minile sus ", adic! nu au nici o propunere sau solu ie pentru rezolvarea lor. Speciali$tii bisericii n tema ereziilor ncadreaz! homeopatia n capitolul alchimiei. ntradevar, metodele alternative de tratament nu reprezint! nimic altceva dect rentoarcerea anticului medic magician-vr!jitor n via a societ! ii de ast!zi. c) Pericolele homeopatiei Sunt periculoase medicamentele homeopate? Vom aminti situa ia "medicamentelor homeopate nocive" (Nosodes) care sunt preparate din esuturile canceroase, din cele cu lichid tuberculotic, din lichid sifilitic, din secre ii gonoreice, din venin de $arpe, din mercur etc. Aceste medicamente sunt periculoase pentru s!n!tatea celor care le folosesc $i sunt contrarii moralei medicale $i deontologice. Situa iile n care "medicamentul" homeopat este extrem de periculos sunt cele n care pacien ii cu boli grave renun ! la tratamentul medicinei clasice pentru a urma o metod! de terapie hemeopat! sau o alt! alternativ!. Deseori evolu ia acestor boli este irevrsibil! dup! ce oamenii descoper! gre$ala lor $i revin la tratamentul tradi ional pe care l luau iar vina pentru aceste situa ii este absolut a terapiilor alternative" cu promisiunile lor false.

Epilog
Toate acestea au fost scrise cu inten ia de a fi clarificat! problema homeopatiei, care nu are nici baz! $tiin ific!, este clar c! este ntemeit! n spa iul misticismului $i pe modul de gndire al teoriilor religiilor orientale. Exist! pericolul major, dac! se dezvolt! homeopatia, precum $i celelalte metode alternative de tralament (acupunctur!. reflexoterapie etc.) ca aceasta s! aib! un loc de "punte" care s!-i conduc! prin n$el!ciuni pe mul i cre$tini neinforma i spre religiile orientale, n prima faz! crescnd sentimentele lor cre$tine$ti. Cre$tinii apeleaz! la astfel de metode necunoscnd acest aspect care a fost men ionat n text. Dar homeopa ii care spun c! sunt cre$tini, cum este posibil s! nu cunoasc! aceste aspecte ale problemei sau n$al! cu ipocrizie sus innd c! homeopatia nu este contrar! cre$tinismului ?: Este cunoscut c! pe iubitorii "New Age-ului" i repreznit! astfel de teorii $i chiar i satisfac. Este aplicarea teoriilor lor despre univers la nivel medical. De asemenea, trebuie clarificat c ! "metodele alternalive" de tratament (homeopatie-, acupunctur! etc.) nu trebuie confundale cu reigimul s!n!tos de hr!nire $i cu tratamentele cu plante simple care trebuie s! fac! parte dintr-un mod de via ! echilibrat. Cu dorin$a %i n speran$a c , cu ajutorul %i binecuvntarea lui Dumnezeu acest text o s ajute la clarificarea confuziei. 42

Scrieri athonite pe teme contemporane

SFR IT

Pe coperta 4 a bro'urii mai avem urm)toarele (n.ed.) :

Exist! multe grup!ri mistice $i cu caracter religios, care folosesc n mod foarte periculos n nv! !turile lor idei referitoare la s!n!tate. Toate aceste grup!ri, mpreun! cu credin ele lor, sunt bazate pe religii $i concep ii orientale, amestecate cu diferite forme $i practici de magie. nv! !tura principal! a acestor grup!ri este totalitatea cosmosului". Conform acestei teorii, exist! un dumnezeu impersonal, care este o putere universal ! sau o energie care coincide cu universul (bioenergie). Absolut tot ce se ntmpl! este manifestarea acestei energii absolute. Nu exist! deosebire ntre substan a lui Dumnezeu $i cea a omului. Dumnezeu nu exist! n afara omului. Lund ca baz! acest punct de vedere pentru Cosmos, cei care se ocup! cu misticismul nva ! c! omul, descoperindu-l pe Dumnezeu - El nsu$i" $i activnd puterile care se ascund n interiorul lui, are puterea s ! se vindece singur. Homeopatia este $i ea una dintre aceste practici terapeutice bazate pe aceast! teorie despre cosmos. Binen eles c! toate aceste metode mistice care izvor!sc din nv! !turi $i credin e specifice religiilor orientale $i magiei sunt contrare cu credin a cre$tin-ortodox!, mai ales n ceea ce ine de concep ia despre via ! $i despre cosmos, concep ie total opus! celei cre$tine$ti. Cum este oare posibil ca practican ii cre$tini ai acestei metode s! nu $tie c! fondatorul homeopatiei, Samuel Hahneman, sus inea c! Confucius a fost mai mare dect Iisus Hristos? 'i oare cum este posibil ca o metod! terapeutic!" s! fie dup! voia lui Dumnezeu, dac! fondatorul ei a vorbit mpotriva lui Iisus Hristos?

43

Scrieri athonite pe teme contemporane

ANEXA 1 Din cartea ORTODOXIA PENTRU POSTMODERNI'TI despre felul n care va fi prigonita Biserica lui Hristos de c !tre religia ecumenista a viitorului
ntrebare: Chiar dac post moderni%tii propag individualismul, totu%i ei reprezint o structur compact , %i prin revistele %i programele lor pot influen$a con%tiin$a maselor. Observ m chiar o "postmodernizare" a societ $ii contemporane, poate chiar incon%tient . Putem defini structura %i influen$a postmodernismului ca una sectar , de%i ateist , totu%i sectar ? (pusa de monahul Savatie - Ignatie Ba$tovoi - n. ed.) R spuns ( p!rintele Andrei Curaev n.ed.): Explic. Din punct de vedere bisericesc, este f!r! ndoial! o sect!, fiindc! se afl! n afara lui Hristos $i a Bisericii Sale. Dac! ne referim la pericolele iminente de ordin social, uman, cred c! anume ideologia de tip new-age va sta la baza totalitarismului sec. XXI. 'ti i, la sfr$itul sec. XIX, la fel se p!rea c! epoca dictaturilor $i a r!zboaielor a apus. Cnd a fost inventat ! mitraliera, mul i afirmau c! aceast! descoperire face imposibil r!zboiul, fiindc! o mitralier! nimice$te un batalion n dou! minute. Cum s! lup i n acest caz? Asemenea idei se vehiculau la modul serios n presa timpului. 'i, desigur, se considera c! progresul cultural al umanismului face imposibil! repetarea cruzimii Revolu iei Franceze sau a dictaturii napoleoniene. Secolul XX a demonstrat c! nu e a$a, $i experien a anilor 90 ne nva ! s! fim mai pruden i. Nu putem considera c!, o dat! c!zut! cortina de fier a comunismului n Europa de Est, a disp!rut $i ultimul gen de totalitarism. Asemenea genuri de tragedii vor mai urma, chiar mai groaznice. De ce? n primul rnd fiindc! tehnologia de control asupra vie ii a f!cut un salt uria$ nainte, n al doilea rnd, norocul nostru este c! Stalin $i Hitler au venit pe lume nainte de r!spndirea televiziunii. Dictatorii secolului XXI vor face uz de ni$te tehnologii mult mai avansate, $i de aceea cruzimea for elor totalitare ale viitorului le va ntrece pe cele ale sec. XX, cu att cu ct cruzimea stalinismului a ntrecut-o pe cea a dictatorilor sec. XIX - Bismarc $i Napoleon, s! zicem. 'i iat! c! anume aceast! ideologie poate sta la baza acestei dictaturi a sec. XXI n Occident. mi nchipui c! va fi o ideologie sub flamura toleran ei, fiindc!, $ti i, new-age proclam! toleran a, o toleran ! absolut! fa ! de tot. Dar aceasta este o formul ! periculoas!, fiindc! poate promova intoleran ! la rndul ei. Cum anume? S!-i lu!m pe reprezentan ii curentului new-age sau postmoderni$ti. Sunt ni$te oameni cu suflet de violatori. Dac! un pictor ia un fragment de icoan! $i-l introduce ntr-un colaj nconjurat de sticle de bere, prin aceasta, f !r! a se gndi prea mult, ncalc ! voia creatorului acelei icoane, n general, postmodernistul $i permite s! le rup! pe toate din context. Aceasta nu este oare o violare? Un predicator new-age $i permite s! rup! din context diverse idei religioase, ajungnd n final la o idee n stil pur new-age - c!, de fapt, toate religiile sunt una $i toate nva ! ceea ce nv! $i eu. 'i de aceea Budha este precursorul meu, Iisus este naintemerg!torul meu. Mahomed a mers, dar n-a ajuns, Moise a n eles, dar nu pn! la cap!t, dar iat! c! eu acu$ica v! explic ce-au vrut ei de fapt s! spun!. Din experien a marxismului $tim deja c! atunci cnd un curent se bazeaz! pe precursorii s!i, este unul agresiv. Aceast! agresivitate mai nti are loc la nivel de dialog, de idei, cultural, iar mai apoi ea se r!sfrnge $i asupra oamenilor. Cel care a luat foarfecele ca s ! taie astfel de "ornamente" din c!r i, icoane, texte din timpuri str!vechi, el va ncepe s!-i "tund!" $i pe oameni conform gusturilor $i standardelor proprii. Ce suport avem noi cre$tinii ca s! ne uit!m cu suspiciune la toate acestea? Fiindc! noi am trecut deja experien a unui new-age n imperiul roman, unde domina aceea$i stare de vagabondaj contextual, de omnivoracitate. S! ne amintim. S! lu!m spre exemplu Panteonul, templul tuturor zeilor din Roma, un imperiu al toleran ei fa ! de diferitele culturi, dar unde cre$tinii au fost persecuta i sistematic. De ce? Fiindc! refuzau s! vad! lumea cu ochi str!ini, ei $i ap!rau dreptul de a vedea lumea a$a cum o v!d ei. 'i nu 44

Scrieri athonite pe teme contemporane doreau s! participe la ceremonii religioase ale zeilor str !ini, con$tien i de faptul c! Dumnezeu e unul. Pentru aceste convingeri erau executa i. Presimt c! se apropie timpuri asem!n!toare. Iat! doar un singur caz, dup! mine absolut postmodernist. Am n vedere legea rus! despre libertatea con$tiin ei, adoptat! cu doi ani n urm! ( interviul a fost luat la 6 ian 2000 n.ed.). Legea con ine un articol conform c!ruia nimeni nu poate s!-l sileasc! pe om s! participe sau nu la ceremoniile religioase. Un principiu foarte judicios, nu-i a$a? Dar gndi i-v! ce poate nsemna el. Vine la mine n biseric! un kri$nait, se apropie de Potir $i m! roag! s!-l mp!rt!$esc. Eu i zic: dr!gu ule, ai ceva desenat pe frunte $i ni$te punguli e n mini, mi se pare c! e$ti kri$nait, nu? El r!spunde: da, sunt kri$nait. 'i ce pofte$ti? Vreau s! m! mp!rt!$esc, s! particip $i eu la tainele voastre. Poftim, i r!spund, dar mai nti s! te poc!ie$ti, pentru c! atta timp ct e$ti kri$nait, nu po i lua parte la tainele Bisericii Ortodoxe. El zice: cum, nu m! l!sa i s! particip la slujba voastr!? Da, zic, nu te las. Atunci ce poate face el? Poate s! m! dea n judecat! conform legii care spune c! nimeni nu are dreptul s! mpiedice o persoan! s! participe la serviciul divin. Acest lucru poate lua propor ii grave, nchipui i-v! c! statul organizeaz! o ntlnire solemn! cu Dalai-Lama $i cere s! vin! to i s!-$i prezinte respectul fa ! de reprezentantul acestei minunate tradi ii. Dar preo ii cre$tini spun: noi, desigur, comp!timim poporul Tibetului pentru suferin ele lui, avem o atitudine plin! de respect fa ! de acest filozof, Dalai-Lama, fie el $i al XIV-lea, dar budismul ca atare nu ne treze$te simpatii. De aceea cre$tinii nu trebuie s! mearg! s! se roage $i s! participe la ritualuri mpreun! cu budi$tii $i reprezentan ii altor culte. Acest fapt poate servi drept motiv pentru ca statul s! se n!pusteasc! cu toat! puterea sa mpotriva unor astfel de propov!duitori principiali, pe care i va numi intoleran i, obscuranti$ti, conservatori, ortodocsali etc. Era pe timpurile sovietice o anecdot! bun!. Cic! un lector a fost ntrebat dac! va fi $i cel de-al treilea r!zboi mondial. El a r!spuns: tovar!$i, al treilea r!zboi mondial nu va fi, dar va fi a$a o lupt! pentru pace, c! nu va r!mne piatr! pe piatr!. Din cartea Ortodoxia pentru postmoderni%ti, n ntreb ri %i r spunsuri, editura Marineasa, Biblioteca Ekklesia , Timi$oara 2001, pag. 32-34

ANEXA 2: Despre s!n!tate $i homeopatie, din cartea P )RINTELE PAISIE MIA SPUS de Athanasie Rakovalis
CAPITOLUL 2

DESPRE S N TATE
42. Dac! am fi $tiut ct folos primim din boli, nu am fi dorit s! ne facem bine, ci am fi preferat s! r!bd!m, pentru a dobndi un loc mai bun n rai $i nu 1-am fi rugat pe p!rintele 'tefan s! fac! rug!ciune. P!rinte 'tefan, de ce mi-ai f!cut aceasta? Dac! ai $tiut, p!rinte 'tefan, c! nu vreau s!n!tate, de ce te-ai rugat pentru mine? Mai bine mi spuneai "bine, bine" $i s! nu fi f!cut rug!ciune. De ce ai f!cut aceasta, p!rinte 'tefan?. 43. - P!rinte, antibioticele pricinuiesc v!t!mare omului. De data aceasta, am fost nevoi i s!i d!m feti ei noastre (n vrst! de doi ani) antibiotice. Unii de la $coala unde lucreaz! so ia mea, au mers la homeopat $i cu o pastil! mic! le-au trecut durerile. 'i ne-au spus c! de la nceput trebuia s! trat!m copilul prin homeopatie. Doi c!lug!ri ai p!rintelui S. se ocup! cu homeopatia. Nu $tim dac! este a$a, dar am auzit c! P!rintele Porfirie ar fi spus c! medicamentele homeopate, $i mai ales cele ale primei doze pe care o dau, nu sunt fabricate n Grecia, ci le aduc din Olanda, unde sunt "citite" n cadrul unei ceremonii speciale. Adic! sunt vr!jite. 45

Scrieri athonite pe teme contemporane - Ascult!, pentru acupunctura exist! dou! $coli. Una este curat satanic!. Iar cealalt! ce face ? S! presupunem c! m! doare degetul. Cel care se ocup! cu aceasta $tie pe unde trec nervii, bag! un ac, omoar! nervul, iar durerea nceteaz!. Da, dar oare l-a f!cut bine? A ndep!rtat pricina? Apoi, s! spunem c! m! doare $i cealalt! mn!; va omor $i acel nerv, apoi altul $i altul, iar la sfr$it ce se va ntmpla? Homeopatia este ncurcat!. Mul i s-au ncurcat n aceast! poveste $i au amestecat n ea multe teorii. Dup! ce vei lua o doctorie, i vor spune aceia: "La nceput te vei sim i mai r!u, dar apoi i va trece". S! spunem c! te doare obrazul. Cel!lalt i d! o palm! puternic! $i te doare mai tare, a$a nct starea de mai nainte, ti se pare o glum !, $i o supor i u$or. Mai exist! $i unii care sunt bolnavi numai cu nchipuirea. Unul ca acesta merge la medic, iar acela i spune: "Pleac!, nu ai nimic". Merge din nou $i medicul iar!$i i spune: "Pleac!, nu ai nimic". Merge apoi la homeopat. Acesta $tie c! nu are nimic, dar nu i spune, ci i d! un praf, pentru a-i lini$ti gndul aceluia $i astfel i trece durerea. "M-am f!cut bine", spune acela. - Ei, dar acest lucru este bun, P !rinte, c!ci i-a corectat gndul. - Bre, fiule, aceasta este n*el ciune! n felul acesta i mai umfl! $i egoismul, c!ci va cugeta: "Ai v!zut? Nu spuneam eu bine? Doctorii nu au $tiut". Apoi mai sunt $i al ii care neputndu-se aranja nic!ieri n alt! parte, merg la homeopatie $i astfel $i g!sesc o ocupa ie. Dar lucrul acesta este primejdios. Se ncurc! diferi i in$i n treaba aceasta $i nimeni nu poate avea ncredere n ei. Apoi resping toate celelalte tratamente, zicnd: "Acesta nu este corect !". Dac ! cineva are febr! 40C, tu ce vei mai face atunci cnd tratamentul recomandat de medicina clasic! $i face treaba lui, alung! temperatura? mi face mare impresie faptul c ! Hipocrate a descoperit attea lucruri, a f!cut attea observa ii $i a alc!tuit attea terapii. Aceasta nu a fost ntmpl!tor, ci a fost o iluminare dumnezeiasc!. Altul a f!cut penicilin! din mucegai. Un b!trnel la o m!n!stire a v!zut cum ar!t* $i mi-a spus s! m!nnc pine muceg!it!, c!ci ajut!. Dar ct! pine po i s! m!nnci? n timp ce acela a f!cut medicamentul din mucegai $i a salvat at ia oameni. Un astfel de medicament nu este de aruncat. Eu a$ fi de acord mai degrab! cu un botanist, cu un om de $tiin !. Iat!, cineva a scris o carte despre o sut! de plante $i o mie de terapii. Vezi, acolo citim despre attea plante, dintre care pe unele le c!lc!m n picioare $i care vindec! o mul ime de boli. A venit aici un oarecare medic credincios, nu vreau s!-i spun numele, care a scris $i o carte $i i spun: "Menta ajut! mult la astm!". "Nu $tiu" mi spune. "Bre, tu e$ti doctor $i spui c! nu $tii?". Vezi ace$tia nu au un scop bun, vor s! dea la o parte plantele $i s! r!mn! numai medicamentele, n mnc!ruri se pun attea $i attea plante iar ca medicamente $ov!iesc s! le foloseasc!. Cum am spus, sunt de acord mai degrab! cu un om de $tiin !, botanist. Vezi, germanii au pus deja menta n plicule e $i o vnd. Dar exist! $i mul i escroci. Unul spune c! poate cunoa$te TOATE bolile numai privind n ochii celui bolnav. Sunt $i eu de acord c! unele boli se pot depista n felul acesta, dar cum va cunoa$te acela inima privind n ochi. Altul spune c! prin ureche poate vindeca toate bolile. Bag! n ea ni$te ace... Prostii. Ace$tia sunt ni$te escroci. Este nevoie de discern!mnt n toate acestea. - Adic!, P!rinte, s! nu facem tratamente homeopate la copil? - Nu, nu este un lucru n care s! ai ncredere. - P!rintele S. are c iva c!lug!ri medici, pe care i-a trimis s! nve e homeopatia. B!trnul $i-a cl!tinat capul $i nu a spus nimic.
*

B!trnul b!nuia c! Stare ul are tuberculoz!.

46

Scrieri athonite pe teme contemporane - Chiar $i p!rintele S. a f!cut tratament homeopat $i de$i a fost foarte bolnav, n cele din urm! s-a f!cut bine. Stare ul $i-a cl!tinat din nou capul cu am!r!ciune n semn de dezaprobare $i la sfr$it a ntrebat: - Prin ce s-a f!cut bine p!rintele S.? Oare prin homeopatie? (dnd de n eles c! poate rug!ciunile altora l-au t!m!duit). Anexa mea personal# (a lui Athanasie Rakovalias n. ed.) 44. Dup! aceste sfaturi ale Stare ului m-am hot!rt s! cercetez mai profund subiectul homeopatiei $i al acupuncturii. Iat! aici cteva din constat!rile mele pe scurt: Acupunctura: S-a dezvoltat n China $i s-a impus ca un mod terapeutic, printr-un decret mp!r!tesc. Ea este strns legat! de concep ia despre lume a vechilor chinezi. Potrivit acestei concep ii ei credeau c! boala trupeasc! este urmarea influen ei unui duh r!u asupra trupului omenesc. Astfel de exemplu, daca te durea stomacuL aceasta nsemna pentru vechii chinezi c! un demon se cuib!rise n acel loc. Pentru a-l sili pe demonul, care provoca boala s! plece, nfigeau ace n punctele respective ale p!r ii bolnave, f!cnd n acela$i timp $i diferite exorcisme. Aceasta este o ramur! a acupuncturii, pe care Stare ul a caracterizat-o a fi "curat" SATANIC). Oare n zilele noastre nu exist! SATANI'TI? Oare unii dintre ace$tia nu practic! $i n ziua de ast!zi aceast! ramur! a acupuncturii? 'i dac! exist! astfel de persoane viclene $i r!u inten ionate, care l-au b!gat pe satana n via a lor, nl!untrul sufletului lor, nu cumva s! a$tepta i s! v-o spun! sau s! v-o scrie sub tabela lor medical!. Homeopatia: ntemeietorul homeopatiei n Grecia, a acestei "medicini alternante", este un SUBINGINER! Domnul Vitulkas. Este considerat p!rintele homeopatiei n Grecia, dar este $i foarte cunoscut n cercurile mondiale homeopate. Domnul Vitulkas a fost discipol $i colaborator al maestrului (guru) hindus Kri$namurti. Pe Kri$namurti, Societatea Teosofc! (de provenien ! masonic!) a vrut s!-l impun! ca Hristosul Noii Ere. (Timp de mai mul i ani a umblat prin toat! lumea, dndu-se drept "Hristosul" epocii noastre). Dar planurile lor au e$uat. n acest mediu s-a mi$cat domnul Vitulkas, $i este firesc ca gndirea lui s! fie ad!pat! cu concep ii orientale despre Dumnezeu, lume $i om. Pentru a deveni cineva "homeopat" n Grecia, acum c iva ani, cnd ncepuse aceast! poveste, era suficient s! nve e ntre trei $i $ase luni lng! un homeopat experimentat, iar apoi $i putea deschide "magazinul" s !u propriu. Ast!zi ns!, lucrurile s-au schimbat. Dup! ciocnirile cu lumea medical! a Greciei este necesar! diploma de absolvire a medicinei, pentru ca cineva s ! practice homeopatia. Nu exist! $coli homeopate organizate, nu exist! date statistice, pentru a putea compara rezultatele ac iunii medicamentelor homeopate. Nu exist! nici o statistic! care s! spun! c!, de exemplu, din o mie de bolnavi care au urmat o terapie homeopat !, at ia s-au f!cut bine, at ia $i-au mbun!t! it starea, at ia au r!mas n aceea$i stare $i attora li s-a nr!ut! it s!n!tatea. NIMIC ! Nici o dat! statistic! ! 'i interesant este faptul c ! aceia i spun c! "homeopatia nu lucreaz! statistic". n trecut chiar $i eu nsumi am urmat de dou! ori $edin e de terapie homeopat! mpreun! cu so ia mea $i cu mul i prieteni $i cunoscu i. n majoritatea situa iilor nu s-a ntmplat nimic. Nici o ameliorare ! n alte situa ii boala avansa att de mult nct ajungea la punctul critic n care bolnavul era nevoit, n starea avansat! a bolii n care se afla, s ! cear! ajutorul medicinei clasice. Uneori a existat $i "vindecare", a$a cum s-a petrecut n cazul conjunctivitei pe care am avuto la ochi. Aceast! boal! u$oar! s-a vindecat... Dar dup! o vreme m-a consultat din nou un oftalmolog, $i s-a mirat c! partea vitroas! a ochilor mei a fost v!t!mat!.

47

Scrieri athonite pe teme contemporane Sem!na cu cea a unui om foarte naintat n vrst!. Oare aceasta este "vindecarea" pe care mi-au f!g!duit-o? Ni$te prieteni de ai no$tri le-au f!cut copiilor lor tratament homeopatic, nc! de la o vrst! foarte mic!. De la trei ani, poate $i mai pu in, copiii lor nu au luat niciodat! antibiotice. Gripele, infec iile $i viru$ii, le treceau cu u$urin !, cu o pastil! "mic!" homeopat!. ns!, mai trziu, ce s-a ntmplat? Dup! destui ani de terapie homeopat!, unul din copiii lor s-a mboln!vit foarte grav. Cantitatea de cupru $i de celelalte metale pe care le luase n to i ace$ti ani prin aceste "mici" pastile a crescut ntr-o m!sur! att de mare nct i-a provocat aceast! boal! foarte grav!. Speria i, p!rin ii au recurs la ajutorul medicinii clasice, avnd grij! de a-i n$tiin a pe cunoscu ii lor despre "p! ania" suferit!, blestemnd de aici nainte homeopatia. Cum putem fi siguri c! dup! o folosire de ani de zile a medicamentelor homeopate, nu vom avea efecte negative? 'i fiindc! nu exist! perioad! lung! de timp, o experien ! acumulat!, pe ce se sprijin! homeopa ii cnd ncredin eaz! lumea c! "medicamentele homeopate nu au efecte negative"? Chiar $i n domeniul teoriei, al principiilor, exist! nepotriviri. Chiar ei n$i$i nu $tiu foarte bine ce anume cred. Fondatorul homeopatiei este considerat S. Haneman. El a scris o carte cu titlul "Organul tehnicii terapeutice", unde sunt expuse principiile de baz! ale homeopatiei. n revista pe care o editeaz! Centrul Medicinei Homeopate din Atena, cu titlul "MEDICINA HOMEOPAT)", n nr. 3 din 1992, editorul revistei lui $i ntemeietorul homeopatiei n Grecia, domnul G. Vitulkas, referindu-se la cele de mai sus, scrie: "1) Diferen ele care exist! ntre edi ia a cincea a "Organului", cnd Haneman tr !ia nc!, $i a $asea care s-a tip!rit dup! moartea lui $i alte diferente care apar probabil nu apar in acestuia. 2) Contradic ii posibile care exist! n "Organ", spre exemplu n paragraful 18 care men ioneaz!: "...prin urmare, rezult! f r nici o ndoial c! totalitatea simptomelor la fiecare caz personal de boal! trebuie s! fie singurul indiciu, singurul ghid care ne va conduce la alegerea medicamentului...". n timp ce vorbe$te att de clar despre totalitatea simptomelor, totu$i, n paragraful 153 men ioneaz!: "...n ncercarea noastr! de a descoperi medicamentul corespunz!tor, cel mai potrivit pentru simptomele bolii pe care vrem s! o trat!m... acele simptome pe care ar fi trebuit prin excelent! $i n mod exclusiv s! le avem n vedere, sunt cele mai importante, cele mai curioase, cele mai neobi$nuite $i unice n felul lor - simptome generale, dar $i cele mai imprecise, care nu trebuie s! ocupe prea mult aten ia noastr!...". Oare nu avem aici o contradic ie? Dac! da, care este ea? Mai exist! $i alte contradic ii de acest fel n "Organ", care vor trebui discutate? se ntreab ! domnul Vitulkas. 45. Un copil a venit s !-l roage din nou pe Stare pentru tat!l s!u, care era n spital bolnav de cancer. Era gata s! izbucneasc! n plns. Stare ul l-a nt!rit suflete$te. - Nu plnge! Nu s-au pierdut toate! Ce s-a ntmplat? Pentru Dumnezeu nimic nu este greu. Numai c! $i el trebuie s! vrea s! fie ajutat. Trebuie s! r!suceasc! pu in butonul; s! se racordeze la frecven a care trebuie. S!-i spui s! se m!rturiseasc! $i s! se mp!rt!$easc!. 46. Odat! mi-au adus o feti ! paralizat!. O lovise tr!snetul $i i arsese toate celulele nervoase, nu putea merge, nici vorbi, $i nici s! se ngrijeasc!. Mi-a fost tare mil! de ea. Oare este greu pentru Hristos s! fac! din nou celulele? Acum s-a f!cut cogeamite fat!. 47. P!rinte, acesta are tensiune, nu $ti i cumva vreun medicament? - Tensiune? Ia vino aici s! i-o cobor! ('i zmbind, i prinde capul ntre mini $i l apas!, n timp ce acela st!tea bucuros $i cu evlavie, primind tratamentul Stare ului asupra capului s!u). Tensiunea este din nelini$te, binecuvntatule, continu! serios Stare ul. Tu s! rezolvi problemele cele u$oare. Pe cele grele s! le la$i lui Hristos. S! nu ncerci s! le rezolvi tu pe toate. Dup! ce vei pleca de aici, s! treci pe la Talea (b!canul din C!reia) s! cumperi ni$te indiferen ! bun!. i va da $i pe datorie, a spus Stare ul rznd. 48

Scrieri athonite pe teme contemporane 48. S! mnca i morcovi mul i. Fac bine. Cur! ! sngele. 49. Odat! am avut infec ie urinar!, n decursul unui an luasem de cinci ori antibiotice puternice. 'i de fiecare dat! am f!cut aceasta timp de o lun! de zile. Dar f!r! nici un rezultat, n cele din urm! am mers la Stare s!-i cer sfatul. - Ia orz curat, fierbe-l pn! se va desface bobul, $i bea numai zeama. - Ct s! beau? - Bea ct vrei. R!u nu o s!- i fac!. Este $i nt!ritor. Cur! ! tot sistemul... rinichii, vezica urinar!. S! bei cte un pahar diminea a, la amiaz! $i seara. - Pentru ct timp, P!rinte? - Ei !... bea timp de o lun!. ntr-un termos mare, cam de un litru, puneam ap! fiart! $i aruncam n!untru o mn! de orz, sp!lat mai dinainte de praf. l l !sam toat! noaptea, iar diminea a l strecuram $i beam zeama. Dup! cincisprezece zile m-am f!cut cu des!vr$ire bine $i nu am mai continuat tratamentul. Orzul a f!cut o treab! mai bun! dect antibioticele, f!r! s! pricinuiasc! efecte negative. 50. Odat!, cnd l-am cercetat pe Stare dup! opera ia pe care o f!cuse pentru cancer $i dup! interven ia la ficat, de ndat ! ce m-a v!zut, mi-a spus: - S! nu ceri! S! nu ceri! Nu po i suferi durerea, Nu poate fi suportat !. Este nfrico$!toare! Am plecat capul ru$inat, n rug!ciunea mea, ceream de la Dumnezeu s!-mi dea "pu in" din boala P!rintelui, att ct puteam suporta. M! ru$inam pentru c! nu am avut jertfire de sine pentru a cere s! suf!r eu n locul s!u, a$a cum f!cuse Stare ul n trecut pentru mine. Nu i-am spus nimic despre aceasta, ci el singur a n eles. Apoi Stare ul a continuat: - Dintru nceput nu ceream de la Hristos s! m! fac! bine. 'i sf!tuiam $i pe al ii s! fac! r!bdare, s! fac! mai nti cele omene $ti $i apoi s! cear! ajutorul lui Dumnezeu, ns! nu a$a, ci trebuie de la nceput s! cerem ajutorul lui Hristos. C!ci Hristos vine cu o mngiere $i le ndreapt! pe toate f!r! durere, f!r! efecte negative, n chip des!vr$it, n timp ce oamenii... Chiar $i binele pe care i-l vor face, ce fel de bine este? P!rintele Paisie mi-a spus, Editura EVANGHELISMOS, Bucure$ti 2002, SCHITUL LACUL SFNTUL MUNTE ATHOS pag. 47-57

49