Sunteți pe pagina 1din 1

Catre: Raiffeisen Bank SA

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Va transmitem aceasta scrisoare de

recomandare in scopul de

a o/il prezenta pe

D-na/D-nul

... identificat cu CNP ............... care


a fost angajat/a a/al companiei noastre in perioada de lapana la
ultimul post detinut fiind acela de .............................................

Descriem mai jos activitatea structurii organizatorice din care a facut parte dl/dna..
.
Responsabilitatile principale ale D-nei/D-lui ....................... au constat in:
..............................................................................
In perioada mentionata mai sus D-na/D-nul ..........................................:
DA
- a avut o performanta conform asteptarilor pentru postul detinut
-

a avut o atitudine potrivita fata de superiori si colegi

a avut sanctiuni disciplinare

a adus prejudicii materiale sau de imagine organizatiei noastre

face obiectul unor proceduri penale sau administrative aflate

NU

in curs de desfasurare

In cazul unui raspuns negativ la primele doua intrebari si/sau al unui raspuns afirmativ la ultimele trei, va
rugam, ca in masura in care considerati ca este posibil, sa ne oferiti mai multe detalii despre fiecare situatie in
parte:....

.........................................
D-na / D-nul a incetat activitatea in cadrul societatii noastre la data
de ca urmare a ...
Prezenta scrisoare de
recomandare a fost emisa la solicitarea expresa a D-nei/D-lui
.................................................... spre a-i servi in vederea angajarii in cadrul Raiffeisen Bank SA.
Director:
Nume in clar si numarul de telefon:
Semnatura
Stampila