Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect la gestiunea financiara a intreprinderii

Ion Atina-Mihaela C.I.G., Gr.2, An III

1.Analiza pe baza bilatului financiar


Se cunosc urmatoarele informatii : Cheltuielile de constituire in valoare neta, din cadrul imolizarilor necorporale sunt in anul 2011 de 190 lei, iar in anul 2012 de 175 lei; 18% din imobilizarile financiare ale intreprinderii Calipso au o durata mai mica de un an pentru anul 2011 si pentru anul 2012 imobilizarile financiare includ o parte cu o durata mai mica de un an in valoare de 120 lei; 15% din stocuri pentru anul 2011 au o viteza de rotatie de 400 zile (viteza de rotatie mai mare de un an), iar 1210 lei din valoarea stocurilor din anul 2012 au o lichiditate de peste un an; 10% din datoriile financiare pe termen lung au o scadenta in exercitiul financiar care urmeaza, restul fiind pe o perioada de 4 ani; Veniturile in avans vor fi realizate intr-o periada mai mica de un an; 40% din provizioane sunt constituite pentru acoperirea unor riscuri cu sansa mica de realizare, iar restul de 60% fiind justificate de existenta unor riscuri cu sanse mari de realizare in 2 ani si 5 luni; Din datoriile pe termen scurt, creditele bancare curente au o valoare de 1236 lei pentru anul 2011 si 1919 pentru anul 2012.

ACTIV Active imobilizate -Imob.necorporale -Imob.corporale -Imob.financiare Active circulante -Stocuri -Creante -Investitii pe termen scurt -Casa si conturi in lei -Cheltuieli in avans TOTAL

2011 57088312 5416 57079163 3733 10641349 150869 261152 ----10016962 212366 67729661

2012 78958057 3207 78947206 7644 11783174 131627 1771935 ----9606415 273197 90741231

PASIV Capital propriu Provizioane Datorii financiare(term.lung) Datorii pe term.scurt Venituri in avans Subventii

2011 40644248 2226145 ----2592042 199541 22067685

2012 44946173 2276145 11402695 8619700 177400 23319118

TOTAL

67729661

90741231

Retratari ale bilatului contabil al intreprinderii Calipso pentru anii 2011 si 2012: Imobilizarile necorporale se vor diminua cu valoarea cheltuielilor de constituire considerate active fictive sau non-valori: Imob. Necorp. 2011 = 5416-190 = 5226 lei Imob. Necorp. 2012 = 3207-175 = 3032 lei Capitalurile proprii se vor reduce cu valoarea activelor considerate non-valori si se vor majora cu valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri cu sansa

mica de realizare. Subventiile pentru investitii vor fi assimilate capitalurilor proprii: Cap. Propriu 2011 = 40644248-190+(2226145x40%)+22067685 = 63602201 lei Cap. Propriu 2012 = 44946173-175+(2276145x40%)+23319118 = 69175574 lei Imobilizarile financiare vor fi diminuate cu valoarea celor cu lichiditate mai mica de 1 an. Pentru anul 2011 cu 3733x18% = 671.94 lei, iar pentru anul 2012 cu 120 lei: Imob. Fin. 2011 = 3733-671.94 = 3061.06 lei Imob. Fin. 2012 = 7644-120 = 7524 lei Imobilizarile financiare ale intreprinderii cu o duarata de viata mai mica de 1 an de natura altor creante vor majora valoarea creantelor din cadrul activelor circulante, iar cele de natura titlurilor de valoare vor majora activele de trezorerie. In cazul de fata nu se specifica despre ce tip de imobilizari financiare este vorba, deci, le von considera alte creante: Creante 2011 = 261152+671.94 = 261823.94 lei Creante 2012 = 1771935+120 = 1772055 lei Stocurile vor fi diminuate cu valoarea stocurilor cu lichiditate peste un an: Stocuri 2011 = 150869-(150869x15%) = 150869-22630.35 = 128238.65 lei Stocuri 2012 = 131627-1210 = 130417 lei Valoarea imobilizarilor corporale va creste cu valoarea stocurilor cu viteza de rotatie mai mare de 1 an: Imob. Corp. 2011 = 57079163+22630.35 = 57101793.35 lei Imob. Corp. 2012 = 78947206+1210 = 78948416 lei Datoriile financiare se vor diminua cu valoarea celor scadente in exercitiul financiar urmator si se vor majora cu valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri cu sanse mari de realizare in 2 ani si 5 luni: Dat. Fin. 2011 = 0-0+(2226145x60%) = 1335687 lei Dat. Fin. 2012 = 11402695-(11402695x10%)+(2276145x60%) = 11628112.5 lei Datoriile financiare cu scadenta mai mica de un an vor majora datoriile pe termen scurt. In acelasi timp, datoriile cu scadenta pe termen scurt vor include si valoarea veniturilor in avans: Dat. Term. Scurt 2011 = 2592042+0+199541 = 2791583 lei Dat. Term. Scurt 2012 = 8619700+(11402695x10%)+177400 = 9937369.5 lei Investitiile pe termen scurt si disponibilitatile vor forma activele de trezorerie: Active de trez. 2011 = 0+10016962 = 10016962 lei Active de trez. 2012 = 0+9606415 = 9606415 lei Creditele bancare pe termen scurt vor fi 1236 lei pentru anul 2011 si 1919 pentru anul 2012. Ele vor aparea ca pasive de trezorerie: Pasive de trez. 2011 = 1236 lei Passive de trez. 2012 = 1919 lei

Bilantul Financiar
Denumire indicator Nevoi (activ) Nevoi permanente(active imobilizate nete) -Imob. Necorp. -Imob. Corp. -Imob. Fin. Nevoi tempoare(active circulante nete) -Stocuri -Creante -Cheltuieli in avans -Active de trezorerie TOTAL ACTIV Resurse (pasiv) Resurse permanente (capitaluri permanente) -Capitaluri proprii -Datorii financiare Resurse temporare(datorii pe termen scurt) -Datorii de exploatatre ( nefinanciare) -Pasive de trezorerie TOTAL PASIV 2011 57110080.41 5226 57101793.35 3061.06 10619390.59 128238.65 261823.94 212366 10016962 67729471 64937888 63602201 1335687 2791583 2790347 1236 67729471 2012 78958972 3032 78948416 7524 11782084 130417 1772055 273197 9606415 90741056 80803686.5 69175574 11628112.5 9937369.5 9935450.5 1919 90741056

1) Calcularea fondului de rulment financiar permanent Fondul de rulment financiar permanent calculat pe baza elementelor din partea de sus a bilantului: FRF = capitaluri permanente active imobilizate nete FRF 2011 = 64937888-57110080.41 = 7827807.59 lei FRF 2012 = 80803686.5-79958972 = 1844714.5 lei Se observa pentru ambii ani de analiza, ca valorile fondului de rulment permanent sunt positive. In aceste cazuri, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. Fondul de rulment financiar permanent realizeaza echilibrul financiar pe termen lung si contribuie la realizarea echilibrului financiar si pe termen scurt.

2) Fondul de rulment financiar permanent calculate pe baza elementelor din partea de jos a bilantului: FRF = active circulante nete datorii pe termen scurt FRF 2011 = 10619390.59-2791583 = 7827807.59 lei FRF 2012 = 11782084-9937369.5 = 1844714.5 lei Activele circulante transformabile in lichiditati intr-un termen mai mic de 1 an vor permite nu numai rambursarea integral a datoriilor pe termen scurt, dar in egala masura si degajarea lichiditatilor excedentare. Aceasta situatie reflecta o perspectiva favorabila intreprinderii, sub aspectul solvabilitatii sale. 3) Calcularea fondului de rulment propriu FR propriu = capitaluri proprii active imobilizate FR propriu 2011 = 63602201-57110080.41 = 6492120.59 lei FR propriu 2012 = 69175574-78958972 = -9783398 lei Faptul ca valorile fondului de rulment propriu sunt una pozitiva si una negativa reflecta ca intreprinderea nu se bucura de autonomie financiara pentru ambii ani de analiza, iar nevoile permanente nu sunt acoperite integral de capitalurile proprii pentru anul 2012. 4) Calcularea fondului de rulment imprumutat FR imprumutat = FRF FR propriu FR imprumutat 2011 = 7827807.59-6492120.59 = 1335687 lei FR imprumutat 2012 = 1844714.5-(-9783398) = 11628112.5 lei Fondul de rulment imprumutat reflecta faptul ca intreprinderea in cei doi ani de analiza detine imprumuturi pe termen lung, ce se regasesc in bilant la postul datorii financiare. 5) Calcularea nevoii de fond de rulment NFR = nevoi temporare(fara active de trezorerie)-resurse temporare(fara passive de trezorerie) NFR 2011 = 602428.59-2790347 = -2187918.41 lei NFR 2012 = 11782084-9935450.5 = 1846633.5 lei Pentru anul 2012 este inregistrata o valoare pozitiva ceea ce semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu resurselel temporare posibil de mobilizat, iar anul 2011 inregistraza o valoare negative ceea ce semnifica un deficit de nevoi temporare. 6) Calcularea trezoreriei nete TN = FRF-NFR TN 2011 = 7827807.59-(-2187918.41) = 10015726 lei

TN 2012 = 1844714.5-1846633.5 = -1919 lei Trezoreria neta pozitiva pentru primul an de analiza este rezultatul echilibrului financiar al intreprinderii. Daca trezoreria neta este pozitiva (FRF>NFR), atunci excedentul de finantare, expresia cea mai concludenta a desfasurarii unei activitati eficiente, se va regasi sub forma disponibilitatilor banesti in conturi bancare si in casa. 7) Calcularea cash-flow-ului perioadei CF = TN 2012-TN 2011 CF = -1919-10015726 = -10017645 lei Cash-flow-ul perioadei este negative, ceea ce semnifica o scadere a capacitatii reale de finantare a investitiilor in anul 2012 fata de anul 2011.

2. Analiza pe baza bilatului functional Ajustari de valoare privind pentru imobilizari si provizioane
Denumire indicator Imobizari necorporale Imoblizari corporale Provizioane Total Valoare neta 2011 5416 57079163 2226145 2012 3207 78947206 2276145 Ajustari de valoare 2011 604246 604246 -75000 1133492 2012 453432 453432 50000 956864 Valoare bruta 2011 609662 57683409 2151145 60444216 2012 456639 79551452 2326145 82334236

Bilantul functional
Nevoi (activ) Nevoi stabile(active imobilizate brute) -Imobilizari necorporale -Imobilizari corporale -Imobilizari financiare Nevoi ciclice si de trezorerie(active circulante) Active circulante de exloatare(ACE) -Stocuri -Clienti -Efecte de incasat Active circulante in afara exploatarii(ACAE) -Impozite -Debitori diversi 2011 58298524 609662 57683409 5453 10454663 415701 154549 261152 2012 80017625 456639 79551452 9534 11544877 1909462 137527 1771935

22000 12000 10000 29000 14000 15000

Active de trezorerie(AT) -Casa si conturi la banci Total activ Resurse(pasiv) Resurse durabile -Capital social -Rezerve -Rezultatul exercitiului -Provizioane -Ajustari de valoare -Datorii financiare Resurse ciclice si de trezorerie Datorii de exploatare(DE) -Furnizori -Efecte de plata -TVA de plata Datorii in afara exploatarii(DAE) -Creditori diversi Pasive de trezorerie(PT) Total pasiv

10016962 10016962 68753187

9606415 9606415 91562502

53184693 40644248 9037688 2151145 1133492 218120 15568494 11586995 4484523 175000 6927472 3981499 1394452 2587047 68753187

63055624 44946173 10435787 2326145 956864 4390655 28506878 15918723 8980135 5688113 1250475 12588155 9128532 3459623 91562502

1) Calculare fondului de rulment net global FRNG = resurse durabile(inclusive ajustari) nevoi stabile(active imobilizate brute) FRNG 2011 = 53184693 58298524 = -5113831 lei FRNG 2012 = 63055624 80017625 = -16962001 lei FRNG = nevoi ciclice si de trezorerie resurse ciclice si de trezorerie FRNG 2011 = 10454663 15568494 = -5113831 lei FRNG 2012 = 11544877 28506878 = -16962001 lei Fondul de rulment net global negativ semnifica faptul ca intreprinderea nu reuseste in totatlitate sa acopere nevoile stabile prin resurse durabile si sa sustina partial finantarea nevoilor ciclice. 2) Calcularea nevoii de fond de rulment totala NFRT = active circulante de exploatatre(ACE) + active circulante in afara exploatarii(ACAE) datorii de exploatare(DE) datorii in afara exploatarii(DAE) NFRT 2011 = 415701 + 22000 11586995 3981499 = -15130793 lei NFRT 2012 = 1909462 + 29000 15918723 12588155 = -26568416 lei Nevoia de fond de rulment totala negativa semnifica faptul ca intreprinderea reuseste pe baza resurselor ciclice sa finanteze nevoile ciclice.

3) Calcularea trezoreriei TN = active de trezorerie pasive de trezorerie TN 2011 = 10016962 2587047 = 7429915 lei TN 2012 = 9606415 3459623 = 6146792 lei Trezoreria pozitiva arata faptul ca activitatea intreprinderii absoarbe si nu degaja resurse de trezorerie(lichiditati). In consecinta echilibrul financiar global este stabil.

3. Soldurile intermediare de gestiune

1) Calcularea marjei comerciale Venituri din vanzarea marfurilor -Cheltuieli privind marfurile = Marja comerciala (MC) 2011 3278936 3238341 40595 2012 3097578 2121935 975643

MC = MC 2012 MC 2012 = 975643 40595 = 935048 lei Cresterea marjei comerciale semnifica faptul ca a avut loc ameliorarea performantei financiare a activitatii comerciale a intreprinderii.

2) Calcularea productiei exercitiului Productia vanduta + Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs + Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata = Productia exercitiului(PE) 2011 2926110 1213234 24176 4163520 2012 2958757 1161502 652782 4773041

PE = PE 2012 PE 2011 = 4773041 4163520 = 609521 lei Cresterea valorii productiei exercitiului dovedeste ca, intre cele doua exercitii analizate s-a accetuat procesul de ameliorare a eficienti activitatii productive globale. Totusi, cresterea usoara a productiei vandute reprezinta efectul imbunatatii gradului de acceptabilitate de catre piata a produselor realizate de intreprindere.

3) Calcularea valorii adaugate Productia exercitiului + MC -Cheltuieli cu material prime si material consumabile -Alte cheltuieli material -Alte cheltuieli externe 2011 4163520 40595 999829 68929 355023 2012 4773041 975643 1099548 64805 326984

-Cheltuieli privind prestatiile externe = Valoarea adaugata(VA)

335405 2444929

305692 3951655

VA = VA 2012 VA 2011 = 3951655 2444929 = 1506726 lei Cresterea valorii adaugate are semnificatia unei imbunatatiri a performantei financiare globale a intreprinderii, deoarece valoarea adaugata reprezinta sursa primara din care deriva celelalte nivele de performanta.

4) Calcularea excedentului brut al exploatarii Valoarea adaugata + Venituri din subventii de exloatare aferente CA nete -Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate -Salarii si indemnizatii -Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala = Excedentul brut de exploatare(EBE) 2011 2444929 220543 1730836 426414 67136 2012 3951655 158412 2080444 531808 1180991

EBE = EBE 2012 EBE 2011 = 1180991 67136 = 1113855 lei Valoarea pozitiva a EBE a crescut de la un an la altul, demostrand performanta economica a activitatii de baza a intreprinderii.

5) Calcularea rezultatului exploatarii EBE + Alte venituri din exploatare + Reduceri comerciale primite -Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate -Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale si corporale -Ajustari active circulante -Ajustari provizioane = Rezultatul exercitiului(RE) 2011 67136 174544 36803 604246 82 -75000 -324451 2012 1180991 190950 26109 453432 8275 50000 834125

RE = RE 2012 RE 2011 = 834125 (- 324451) = 1158576 lei Evolutia pozitiva a rezultatului exploatarii demostreaza ca intreprinderea a reusit sa adopte o politica financiar contabila care sa o izoleze de efectele negative ale unor evenimente de natura sa provoace deprecierea activelor imobilizate si circulante.

6) Calcularea rezultatului current RE + Venituri financiare monetare -Cheltuieli financiare monetare -Ajuntari de valori privind imobilizarile financiare si a investitiilor finaciare detinute ca active circulante = Rezultatul current(RC) 2011 -324451 982175 18640 2012 834125 851042 138194 -

639084

1517013

RC = RC 2012 RC 2011 = 1517013 639084 = 877929 lei Cresterea valorii rezultatului current se datoreaza atat majorarii rezultatului exploatarii cat si cresterii rezultatului financiar.

7) Calcularea rezultatului net RC + Venituri extraordinare -Cheltuieli extraordinare -Impozit pe profit = Rezultatul net al exercitiului(RNE) 2011 639084 238631 400453 2012 1517013 265581 1251432

RNE = RNE 2012 RNE 2011 = 1251432 400453 = 850979 lei Cresterea profitului net al exercitiului echivaleaza cu intarirea capacitatii de autofinantare a intreprinderii si consolidarea increderii investitorilor in raport cu afacerea.

4. Capacitatea de autofinantare
Rf 2011 = Rf 2012 = X100 = x100 = 2,23%

x100 = 1,83%

Profit net 2011 = 62711933 x 2,23% = 1398476,106 lei Profit net 2012 = 68265291 x 1,83% = 1249254,825 lei Amortizarea (40% din profitul net) Amortizarea 2011 = 1398476,106 x 40% = 559390,44 lei Amortizarea 2012 = 1249254,825 x 40% = 499701,93 lei CAF 2011 = 1398476,106 + 559390,44 = 1957866,54 lei CAF 2012 = 1249254,825 + 499701,93 = 1748956,75 lei La formarea capacitatii de autofinantare profitul net contribuie cu mai mult de jumatatte din procentele amortizarii.

5. Tabloul de finantare nevoi-resurse


Se intocmeste pe baza bilantului functional al intreprinderii. Nevoi 1.Nevoi stabile Cresterea activelor imobilizate brute Scaderea capitalurilor permanente TOTAL Cresterea FRNG 2.Nevoi ciclice Cresterea activelor circulante AC+ACAE Scaderea datoriilor pe termen scurt TOTAL Sume 21719099 21719099 -11848168 Resurse 1.Resurse durabile Cresterea capitalurilor permanente Scaderea activelor imobilizate TOTAL 2.Resurse ciclice Cresterea datoriilor pe termen scurt Scaderea activelor circulante TOTAL Cresterea NFRT Scaderea TN Sume 9870931 9870931 12938384 12938384 4034551,91 15882719,91

1500761 1500761

Variatia activelor imobilizate brute = 80017623 58298524 = 21719099 lei Variatia capitalurilor permanente = 63055624 53184693 = 9870931 lei FRNG = 9870931 21719099 = -11848168 lei Variatia activelor circulante = (1905462 415701) + (29000 22000) = 1500761 lei Variatia datoriilor pe termen scurt = (15918723 11586995) + ( 12588155 3981499) = = 12938384 lei NFRT = NFRT 2012 NFRT 2011 = 1846633,5 (-2187918,41) = 4034551,91 lei TN = FRNG - NFRT = -11848168 4034551,91 = -15882719,91 lei

6. Analiza ratelor de structura bilantiera si bilantul structural Ratele privind structura activului
1) Rata activelor imobilizate Rai = Rai 2011 = x100 x100 = 84,32%

Rai 2012 =

x100 = 87,02%

2) Rata imobilizarilor corporale Ric = Ric 2011 = Ric 2012 = x100 x100 = 84,31% x100 = 87%

3) Rata imobilizarilor financiare Rif = Rif 2011 = Rif 2012 = x100 x100 = 4,52 % x100 = 8,29%

4) Rata activelor circulante Rac = Rac 2011 = Rac 2012 = x100 x100 = 15,68% x100 = 12,98%

5) Rata stocurilor Rs = Rs 2011 = Rs 2012 = x100 = 0,19% x100 = 0,14% x100

6) Rata creantelor comerciale Rc = Rc 2011 = Rc 2012 = x100 x100 = 0,39% x100 = 1,95%

7) Rata activelor de trezorerie Rat = Rat 2011 = Rat 2012 = x100 x100 = 14,79% x100 = 10,59%

Ratele privind structura pasivului


1) Rata stabilitatii financiare Rsf = Rsf 2011 = Rsf 2012 = x100 x100 = 95,88% x100 = 89,05%

2) Rata autonomiei financiare globale Rafg = Rafg 2011 = Rafg 2012 =

x100
x100 = 93,91% x100 = 76,23%

3) Rata indatorarii globale Rig = Rig 2011 = Rig 2012 = x100 x100 = 6,09% x100 = 23,76%

7. Ratele de indatorare

1) Rata levierului L= L 2011 = L 2012 = = 0,065 = 0,312

2) Rata datoriilor financiare Rdf =

Rdf 2011 = Rdf 2012 =

= 0,021
= 1,438

3) Rata independentei financiare Rif =

Rif 2011 = Rif 2012 =

= 0,979 = 0,856

Valorile ratelor de indatorare pentru ambii ani de analiza se incadreaza perfect in marjele aferente unei politici financiare sanatoase. Mai mult, ele atesta ca intrepriderea dispune de o capacitate de indatorare neutilizata, care poate fi exploatata in scopul remedierii eventualelor dificultati semnalate de ratele de lichiditate.

8. Ratele de lichiditate si solvabilitate

1) Rata lichiditatii generale Rlg =

Rlg 2011 = Rlg 2012 =

= 3,804 = 1,186

2) Rata lichiditatii reduse Rlr =

Rlr 2011 = Rlr 2012 =

= 3,682 = 1,145

Valorile ratelor de lichiditate, pentru ambii ani de analiza se situeaza sub nivelul de optimalitate specific unei politici financiare pe termen scurt prudente. Focalizarea efortului financiar al intreprinderii pe maximizarea performantelor financiare pe termen lung, prin efectuarea unor investitii masive, nu trebuie sa erodeze echilibrul pe termen scurt, deoarece in felul acesta ar multiplica riscurile pe termen lung.

9.Ratele de rentabilitate
Cifra de afaceri = venituri din vanzarea marfurilor +productia vanduta CA 2011 = 3278936 + 2926110 = 6205046 lei CA 2012 = 3097578 + 2958757 = 6056335 lei

1) Rata marjei comerciale Rmc =

Rmc 2011 = Rmc 2012 =

= 0,012 = 0,315

2) Rata marjei brute de exploatare Rebe = Rebe 2011 = Rebe 2012 = = 0,011 = 0,195

3) Rata marjei nete Rmn = Rmn 2011 = Rmn 2012 = = 0,065 = 0,207

4) Rata marjei brute de autofinantare Rmba = Rmba 2011 = Rmba 2012 = = 0,316 = 0,289