Sunteți pe pagina 1din 11

Universtitatea Alexandru Ioan Cuza Specializarea: Asisten Social

Plan de interventie

Definirea problemei :
Clienta M.D. este internata intr-un Centru Maternal in judetul Iasi

Culegerea datelor si evaluarea initiala:


I. Date personale : Numele i prenumele copilului : M.R. Data i locul naterii : 27.03.2009 tatut juridic :nu este recunoscut de c!tre tat! Domiciliu : Deleni Reli"ie : ortodo# II. Date Familiale : Numele i prenumele mamei: M.D. $%rsta: 2& ani tare ci'il!: nec!s!torit! tudii: (0 clase )cupa*ie:+!r! ocupa*ie Domiciliu: Ma#ut Reli"ie : ortodo#! Numele i prenumele tat!lui: .,. $%rsta: 29 ani

tare ci'il!: nec!s!torit tudii: & clase )cupa*ie: +!r! ocupa*ie Domiciliu: Comuna Deleni - jud.Iasi Reli"ie: ortodo#! III. Starea de sntate: Istoric medical: Copil .n '%rst! de ( an - pro/lem! social! cu 3 spitali0!ri .n ultimile 1 luni - cu perioade lun"i de spitali0are 3-2 s!pt!m%ni . -a internat .n pre0ent pentru : )tit! medie acut!. tare la internare: - +e/r! -stare "eneral! in+luen*at! -a"ita*ie psi3o-motorie 4.5.5 :-la 7 luni se internea0! pentru :)tit! con"esti'! -la 9 luni se interne0! pentru :Rino+arin"it! - la (( luni se internea0! pentru :5neumonie interstitial! 4.5.,. 6 p!rin*i declarati' s!n!toi IV. Istoric social : Copilul pro'ine dintr-o relatie de concu/inaj.Copil de ran" (- n!scut natural- la termen 7la Maternitatea Cu0a-$od! Iai8- cu o 9: 3200"-cu scor 4p"ar:9- alimentat arti+icial de la natere. ;nc! de la natere mama s-a con+runtat cu situa*ia a/andonului .ntruc%t tat!l copilului nu dorete s!-i recunoasc! paternitatea- p!r!sind-o pe 'iitoarea mam! cu c%te'a s!pt!m%ni .nainte de a nate. <a acea perioad! a +ost .ndrumat! spre Centru Maternal unde a locuit timp de = luni. ;n aceast! perioad! mama a +ost sus*inut! .n dorin*a sa de a relua le"!tura cu tat!l /iolo"ic al copilului.>at!l- la .nceput reticient a moti'at lipsa sa din 'ia*a celor doi- prin +rica de a +i p!rinte- de responsa/ilitatea pe care tre/uia s! i-o asume- .n cele din urm! a +ost interesat de recunoaterea copilului- i-a 'i0itat .n repetate r%nduri pe copil i mama acestuia urm%nd ca dup! ieirea din Centru Maternal s! se ocupe de mica sa +amilie.Cei din Centru Maternal i-au ajutat cu o/iecte de mo/ilier necesare pentru des+!urarea unei 'ie*i casnice normale. Dupa ieirea din

Centru- mama i copilul s-au mutat la domiciliul tat!lui- respecti' .n comuna Deleni jud.Iasi. Dup! numai dou! s!pt!m%ni au ap!rut certurile .ntre cei 2 concu/ini- pe moti'e materiale i .nc3ipuite astel .nc%t tat!l copilului .i alun"! din cas! numai cu 3ainele de pe ei- re+u0%nd orice .ncercare disperat! a mamei de .mp!care sau de recuperare a /unurilor o/*inute de la Centru Maternal. ;n aceste condi*ii- s-a .ntors la +amilia ei- compus! din tat!l ei i cele 2 surori c!s!torite la r%ndul lor- care nu au sus*inut niciodat! rela*ia ei cu tat!l copilului.>o*i stau .ntr-o camer!- la terminarea satului.Din momentul .ntoarcerii acas!- copilul p%n! atunci s!n!tos clinic- .ncepe s! se .m/oln!'easc! +rec'ent- pentru aceasta mama intern%ndu-se cu el in spital deoarece nu are posi/ilit!*i materiale de a-i asi"ura medicamentele necesare trat!rii a+ec*iunii. ;n timpul spitali0!rilor mama i-a le"!tura cu asistentul social al spitalului maternal. V. Aspecte privind mediul de via Camer! insalu/r! construit! din cartoane- +!r! curent electric- +!r! ap! pota/il!+!r! posi/ilitate de .nc!l0ire pe timpul iernii. ;n aceast! camer! tr!iesc 1 persoane/unicul copilului- si cele 2 surori ale mamei .mpreun! cu so*ii lor. Nu de*in mo/il! sau alte o/iecte necesare traiului 0ilnic. >o*i me/rii +amiliei sunt +um!tori. Mediul nu este propice pentru creterea unui su"ar. Situaia financiar: 'enituri oca0ionale o/*inute de surorile mamei- aloca*ia copilului i pensia /unicului care este +oarte mic!. Relatiile personale : rela*ii personale cu tat!l s!u sunt tensionate pe seama neascult!rii si a s!r!ciei. Rela*iile cu cele 2 surori sunt de asemenea +oarte tensionatedeoarece acestea nu au +ost de acord cu rela*ia acesteia cu tat!l copilului - din acest moti' nu doresc s-o ajute su/ nici o +orm! pe sora mai mic!. .n 'ederea plas!rii copilului unui asistent

Raport asupra intrevederii

Data :(1.0(.20(3 Nume si prenume copil :M.R Domiciliul :Deleni Nume si prenume parinti/ persoana ocrotitoare :M.D. Locul intrevederii :?iroul asistentului social Durata : 30 min. ersoane pre!ente :-asistentul social -M.D. Scopul "ntrevederii :e'aluarea inte"r!rii copilului .n +amilia asistentului maternal #oninutul "ntrevederii : 4sistentul social .i pre0int! mamei situa*ia : e+ectele separ!rii mamei de copil. Mama este contient! despre e+ectele pe care le are aceast! separare asupra copilului- dar sus*ine .n continuare neputin*a de a-i asi"ura acestuia cele necesare traiului 0ilnic i +aptul c! nu are pe nimeni care s! o sus*in! m!car moral. Mama .i .mpart!ete dorin*a de a 'i0ita copilul c%t mai des posi/il de a men*ine le"!tura cu +amilia asistentului maternal. #onclu!ii/ propuneri :- dorin*a mamei +iind +erm!- asistentul social .ncepe demersurile necesare plas!rii copilului unui asistent maternal.

4sistent social

$%id de interviu

(. Care este numele d's@ 2. Care este '%rsta d's@ 3. Care este statul d's marital@ 2. Care este ocupa*ia d's@ 1. Ande a'e*i domiciliul@ =. C%*i copii a'e*i@ 7. ;n ce rela*ii sunte*i cu +amilia@ &. Care sunt 'eniturile d's@ 9. Care au +ost moti'ele pentru care a*i +ost internat! .n Centru Maternal@ (0. ;n ce rela*ii sunte*i cu tat!l copilului@ ((. >at!l copilului particip! la c3eltuilile 0ilnice@ (2. Cum '-a in+luen*at ajutorul acordat .n Centrul Maternal@ (3. Recunoate*i sc3im/!ri .n 'ia*a d-'oastr!- +a*! de momentul intern!rii@ (2. C%te persoane locui*i .ntr-o camer!@

$eno&rama familiei '.D

=0

3=

3 1

3 0

33

2 &

29

1 1

rela*ie de c!s!torie rela*ie de concu/inaj

persoan! se# masculin persoan! se# +eminin

persoan! se# +eminin decedat!

(comapa familiei

?iserica

$ecini

,amili a

2&

(
er'icii sociale
Medic de +amilie

5rieteni

Le&enda: Rela*ie ec3ili/rat! Rela*ie stresant! Rela*ie unilateral! Rela*ie tensionat!

Anali!a c)mpului de fore

uncte tari perioada maternal Dorin*a de a-i "!si un loc de munc! Rela*ia <ipsa copilului plasamentului la asistentul

uncte sla*e

Dorin*a de a p!stra le"!tura cu copilul pe <ipsa sprijinului din partea +amiliei

de implicare din partea tat!lui

de ataament puternic! dintre <ipsa unui 'enit si"ur

mama i copil

Plan de actiune:
copul: M.D. s!-i "!seasc! resursele necesare inte"rarii in cadrul comunitatii de apartenenta si in societate pentru a do/andi autonomie proprie- spre a-si prelua in cel mai scurt timp copilul in 'ederea cresterii sale al!turi de mama /iolo"ica . )/iecti'e: A. +*iective pe termen scurt: responsa/ili0area mamei +a*! de situa*ia de di+icultate .n care se a+l!B educa*ia i consilierea pentru de0'oltarea personala in 'ederea trecerii peste trauma ruperii relatiei cu copilul B .ncurajarea in 'ederea acceptarii relatiei cu o asistenta maternala- care sa-i creasca periodic copilul- ca situatie de compromisB Responsa/ilit!*ile asistentului social: pre0entarea de solu*ii la pro/lemele clienteiB urm!rirea rela*iei mam! 6 copil- eliminarea e'entualelor aspecte ne"ati'eB urm!rirea respect!rii pro"ramului Centrului in 'ederea mentinerii le"aturii cu asistentul social al institutiei in 'ederea monitori0arii solutiei "asite pentru re0ol'area printr-o situatie de compromis a acestui ca0B supra'e"3erea particip!rii acti'e la acti'it!*ile CentruluiB

Responsa/ilit!*ile clientei: s! respecte re"ulamentul centruluiB s! participe la acti'it!*ile or"ani0ate de centruB

,. +*iective pe termen lun&: eliminarea +actorilor de stress ce pot "enera st!ri de cri0!B sta/ilitatea cuplului mam!-copil dup! sistarea ser'iciilor 7de consiliere in 'ederea mentinerii triadei mama-copil-asistent maternal8o+erite de ae0!m%ntB Responsa/ilit!*ile asistentului social: monitori0are i suport .n situa*iile de cri0! pe perioada petrecut! la ae0!m%nt- dar si dupa e#ternarea din cadrul acestuia.

#onclu!ii:
Dup! = luni petrecute la Centrul Maternal Iasi- M.D. nu a reusit sasi mentina copilul lan"a ea- sa-i asi"ure tre/uitele de /a0a- desi a primit sprijin moral si +inanciar in 'ederea mentinerii copilului in cadrul climatului socio-+amilial /iolo"ic. 4ceasta a solicitat plasarea minorului la un asitent maternal pentru ca ea sa-si "aseasca un loc de munca sa-si do/andeasca autonomie proprie in 'ederea cresterii copilului de catre ea in 'iitorul apropiat . Rela*ia mam!-copil este +oarte st%ns! i +emeia este +oarte 3ot!r%t! ca- odat! cu rea/ilitarea situa*iei +inanciare a C+amilieiD- s!-si preia copilul in 'ederea cresterii sale alaturi de mama /iolo"ica.