Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZESECTORIALE

ROMNIA

CEREALE

Centrul Romn pe ntru P ro mo va r e aC o me rului i I nv e stiii lorSt rine

Aceastpublicaiesebazeazpedateiinformaiipreluatedinsursepublicede
informare,dupcumaufostdisponibilelamomentuleditriiiconinutulvafi
revizuitperiodicpentruarealizaversiuniactualizateanual.
Denumirileiinformaiilecuprinsenaceastpublicaienuexprimnniciun
fel opinia Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine(CRPCIS).
Cu toate eforturile de a asigura acurateea informaiilor coninute n aceast
publicaie, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine (CRPCIS) nui asum rspunderea pentru nici o modificare a datelor
care ar putea aprea ulterior editriiacestui material sau pentru rezultatele ce
decurgdinutilizareainformaiilorprezentatenaceastpublicaie.
Nici o informaie cuprins n aceast publicaie nu implic o garanie sau
recomandare din partea Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i
InvestiiilorStrine(CRPCIS).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania
DireciaAnalizePiaPublicaii

Trade and Invest

Autor:
CarmeliaMotofelea
DatestatisticecomerinternaionalRomnia:
MihaelaSimion
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

ROMNIA

Cereale

LoculRomnieipepiaaeuropeanacerealelor
Conform datelor statistice furnizate de Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i
Agricultur(FAO),comparativcuriledinEuropa,dinpunctdevederealsuprafeelorcultivatecu
cereale,nanul2010,Romniasesituapelocul:
ase la gru (cu o pondere de 3,9% n totalul european), dup Federaia Rus, Ucraina, Frana,

GermaniaiPolonia;
zece la orz (cu o pondere de 2,2% n totalul european), dup Federaia Rus, Ucraina, Spania,

Germania,Frana,Polonia,MareaBritanie,BelarusiDanemarca;
ase la ovz (cu o pondere de 3,2% n totalul european), dup Federaia Rus, Spania, Polonia,

UcrainaiFinlanda;
doilaporumb(cuoponderede14,8%ntotaluleuropean).

Dinpunctdevederealproducieidecereale,Romniaocupalocul:
opt la gru (cu o pondere de 2,9% n totalul european), dup Federaia Rus, Frana, Germania,

Ucraina,MareaBritanie,PoloniaiItalia;
doisprezece la orz (cu o pondere de 1,8% n totalul european), dup Germania, Frana, Ucraina,

FederaiaRus,Spania,MareaBritanie,Polonia,Danemarca,Belarus,CehiaiFinlanda;
unsprezece la ovz (cu o pondere de 2,5% n totalul european), dup Federaia Rus, Polonia,

Spania,Finlanda,MareaBritanie,Germania,Suedia,Ucraina,FranaiBelarus;
treilaporumb(cuoponderede10,6%ntotaluleuropean),dupFranaiUcraina.

Caracteristicialeresurselornaturale
Comparativcualterieuropene,Romniaareostructuravantajoasasuprafeeitotaleafondului
funciar dup modul de folosin, n anul 2011, suprafaa agricol reprezentnd 61,6%. Suprafaa
arabilanregistratoevoluieoscilant,delaoponderede64,0%dinsuprafaaagricolnanul2008,
ajungndla64,1%nanul2011.
Suprafeelecultivatecucerealepentruboabeauavutoevoluiecresctoarepnn2009,pentrucan
anul urmtor s se nregistreze cea mai mic valoare din ntreaga perioad analizat. n anul 2011
mrimea suprafeelor a crescut cu 2,2% fa de anul de baz al analizei i cu 4,0% fa de anul
anterior.
Suprafeelecultivatecuporumb,cutoatecauurmatuntrenddescresctorpnnanul2010,totui
audeinutponderilecelemaimarintotalulsuprafeelorcultivatecucerealepentruboabe,aproape
petotparcursulperioadeianalizate(excepiefcndanul2010).nanul2011culturiledeporumbau
nregistrat o cretere, att fa de anul anterior, ct i fa de anul de baz al analizei, cu 24,5% i
respectiv3,5%.
Situaia la gru a fost opus, n sensul c dup o evoluie cresctoare, suprafeele cultivate n anul
2011aufostmaimicicu10,8%fadeceledinanulanterioricu2,4%dectceledinanul2007.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Cereale

Suprafaacultivatcucereale
20072011
miihectare

2007

2008

2009

2010

2011

9.423,3

9.415,1

9.422,5

9.405,0

9.415,0

5.129,2

5.210,7

5.282,4

5.040,6

5.243,0

1.975,0

2.110,3

2.148,8

2.162,4

1.928,0

Orziorzoaic

363,8

394,0

517,5

515,8

432,0

Ovz

208,7

200,4

202,7

181,4

185,0

2.524,7

2.441,5

2.338,8

2.098,4

2.613,0

Sorg

1,1

8,0

6,1

10,3

...

Orez

8,4

9,9

13,3

12,4

...

Totalsuprafaarabil,dincare:
Cerealepentruboabe,dincare:
Gru

Porumb

Sursa:INS:AnuarulstatisticalRomniei,2011;
Comunicatdepres70/2012Produciavegetallaprincipaleleculturi,nanul2012dateprovizorii.
Not:...lipsdate.

Caracteristicialebazeitehnicomateriale
UltimeledatealeInstitutuluiNaionaldeStatisticindicfaptulcparculdemainiagricolenanul
2010 era format printre altele din 180,4 mii tractoare, 142,7 mii pluguri pentru tractor, 69,3 mii
semntorimecanicei25,3miicombinepentrucereale.Trebuiemenionatcnanul2009,suprafaa
arabilaferentunuitractorafostdecirca52,1ha,fade72,6hacteran1989.
Conformaceleiaisurse,npenultimulanalanalizeisaufolosit481,0miitonengrmintechimice
(substanactiv,dincare:306,0miitoneazotoase,123,0miitonefosfatice,52,0miitonepotasice)i
15.232miitonengrmintenaturale

Ofertaromneascdecerealeiprodusedinacestea
DeiRomniadispunedeunimportantpotenialagricol,nperioada20072011,produciaagricola
avut o evoluie difereniat datorit condiiilor climaterice (secete, inundaii) i a modului de
realizarealucrriloragricole.
nanul2011saobinutoproduciedecerealepentruboabemaimare,attfadeanulanterior,ct
ifadeanuldebaz,cu24,4%irespectiv166,0%.
La principalele componente ale acestei grupe de produse agricole sau nregistrat urmtoarele
producii:gru7.103,0miitone,orziorzoaic1.355,0miitone,porumb11.666,0miitone.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Cereale

Produciadecereale
20072011
miitone

2007

2008

2009

2010

2011

7.814,8

16.826,4

14.873,9

16.712,9

20.785,0

3.044,5

7.181,0

5.202,5

5.811,8

7.103,0

Orziorzoaic

531,4

1.209,4

1.182,1

1.311,0

1.355,0

Ovz

251,6

382,0

295,8

304,5

376,0

3.853,9

7.849,1

7.973,3

9.042,0

11.666,0

Sorg

1,2

20,9

14,4

18,7

...

Orez

27,5

48,9

72,4

61,6

...

Cerealepentruboabe,dincare:
Gru

Porumb

Sursa:INS:AnuarulstatisticalRomniei,2011;
Comunicatdepres70/2012Produciavegetallaprincipaleleculturi,nanul2011dateprovizorii.
Not:...lipsdate.

La 31 decembrie 2011 existau circa 27 grupuri de productori pentru cereale, recunoscute de ctre
MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale,nbazalegislaieispecificenvigoare.
Conform bazei de date EUROSTAT, produciile realizate i vndute nregistrate n anul 2010 n
industriademorritipanificaieaunsumataproximativ2..798,1miitone.

Produciarealizatvndutnindustriademorritipanificaie
nanul2010
(conformClasificriiActivitilordinEconomiaNaionalCAEN)

Clasa

CAENRev.2

UM

Producie

1061

Fabricareaproduselordemorrit

kg

1.731.573.190

1071

Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilor i a


produselorproaspetedepatiserie

kg

895.974.511

1072

Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea


prjiturilor i a produselor conservate de
patiserie

kg

117.755.978

1073

Fabricarea macaroanelor, tieilor, cuscusului


iaaltorprodusefinoasesimilare

kg

52.754.847

Sursa:EUROSTAT,bazadedatePRODCOM(martie2012).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Cereale

ComerulexterioralRomnieicucereale
nperioada20072011,exportulvaloricdeCereale(capitolul10conformSistemulArmonizatSA)
a deinut ponderi n totalul exporturilor romneti cuprinse ntre 0,51% i 2,39%. Importurile
realizateaudeinutpondericuprinsentre0,52%i0,64%ntotalulimporturilor.
Exporturile de cereale au avut o evoluie cresctoare n perioada analizat (excepie fcnd anul

2009cndsanregistratoreducereminorfadeanulanterior),ajungndla1.071,1mil.euron
anul2011,ceeaceareprezentatomajorarecu610,7%fa deanul2007icu20,0%fadeanul
2010. n anul 2011, n cadrul capitolului, cele mai mari exporturi au fost nregistrate la grupele
Porumbcu584,0mil.euro(54,5%),Gruimeslincu313,8mil.euro(29,3%)iOrzcu146,7
mil.euro(13,7%).
Importurileauavutoevoluieoscilant,cuunminimde248,2mil.euronanul2010iunmaxim

de330,1mil.euronanul2011.nacestultimanpeprimelelocurilaimporturisausituatgrupele
Gruimeslincu128,1mil.euro(38,8%),Porumbcu115,4mil.euro(35,0%)iOrezcu46,6
mil.euro(14,1%).
Soldulbalaneicomerciale,peparcursulaniloranalizaianregistratoevoluieoscilant,ceamai

mic valoare fiind n anul 2007 (116,6 mil. euro), iar cea mai mare valoare n anul 2011 (+741,0
mil. euro). n anul 2011, cele mai mari valori ale soldului pozitiv sau nregistrat la grupele
Porumbcu+468,6mil.euro,Gruimeslincu+185,6mil.euroiOrzcu+111,6mil.euro.
PrimelecinciripartenerealeRomniei,nanul2011,laexportuldePorumbaufostUngaria

8,5%,Egipt7,8%,Spania7,8%,RepublicaArabSirian7,7%iTurcia7,4%.Importulaprovenit
dinUngaria39,8%,Bulgaria28,9%,Frana10,9%,Serbia8,5%iItalia2,8%.ExportuldeGrui
meslinafostorientatspreSpania21,3%,Italia13,8%,Egipt11,6%,RepublicaArabSirian11,2%
i Olanda 8,3%, importul provenind din Bulgaria 41,9%, Ungaria 36,5%, Serbia 9,4%, Paraguay
4,7%, i Italia 2,5%. La exportul de Orz principalii parteneri au fost Arabia Saudit 60,7%,
Iordania 12,7%, Grecia 7,6%, Cipru 5,3% i Italia 5,3%, iar la importuri Ungaria 73,6%, Bulgaria
18,5%,Spania4,9%,Austria1,6%iFrana0,4%.

n perioada 20072011, exportul valoric de Produse ale industriei morritului; mal, amidon,
inulin, gluten de gru (capitolul 11 conform Sistemul Armonizat SA) a fost nesemnificativ din
punctdevederealponderiintotalulexporturilorromneti(0,02%0,05%),importulacestorproduse
deinndpondericuprinsentre0,16%i0,23%ntotalulimporturilor.
Exporturileauavutoevoluieascendent,cuunminimde4,9mil.euronanul2007iunmaxim

de23,8mil.euronanul2011.GrupeleAmidonuri,inulincu8,7mil.euro(36,6%),Crupe,gri
iaglomeratesubformdepelete,dincerealecu6,6mil.euro(27,7%)iBoabedecerealealtfel
prelucrate cu 4,4 mil. euro (18,5%) sau situat pe primele locuri n cadrul exporturilor realizate
pertotalcapitolnanul2011.
Importurileauurmatoevoluieoscilant,cuunminimde74,0mil.euronanul2010iunmaxim

de 126,2 mil. euro n anul 2008. n anul 2011 importurile au fost de 110,0 mil. euro, iar cele mai
mari valori sau nregistrat la grupele Fin de gru sau meslin cu 45,6 mil. euro (41,5%),
Crupe,griiaglomeratesubformdepelete,dincerealecu7,6mil.euro(6,9%)iAmidonuri;
inulincu5,4mil.euro(4,9%).
Soldulbalaneicomercialepeansamblulcapitoluluiafostputernicnegativntoianiianalizai,cu

valori cuprinse ntre 54,6 mil. euro n anul 2010 i 119,6 mil. euro n anul 2008 (deficitul
nregistrat n 2011 fiind de 86,2 mil. euro). n anul 2011 singurele solduri pozitive ale balanelor

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Cereale

comercialecuproduselecapitoluluisaunregistratlagrupeleAmidonuri,inulincu+3,3mil.
euroiBoabedecerealealtfelprelucratecu+2,7mil.euro.
PrimelecinciripartenerealeRomniei,nanul2011,laexportuldeAmidonuri;inulinaufost

Austria33,6%,Polonia26,0%,Grecia24,7%,Bulgaria7,2%iSlovenia3,2%.Importulsarealizat
din Bulgaria 47,0%, Cehia 16,2%, Germania 11,6%, Olanda 9,7% i Frana 4,5%. La Boabe de
cerealealtfelprelucrateexportulafostorientatspreTurcia53,7%,Bulgaria33,0%,Ungaria11,6%,
Italia 1,2% i Moldova 0,2%, iar importul a provenit din Germania 50,7%, Ungaria 31,8%, Italia
4,3%,Austria3,2%iSlovacia2,1%

nperioada20072011,exportuldePreparatepebazdecereale,defin,deamidonsaudelapte;
produsedepatiserie(capitolul19conformSistemulArmonizatSA)adeinutponderisituatentre
0,12% i 0,16% n totalul exporturilor romneti. Importurile au deinut o pondere cuprins ntre
0,26%i0,42%dintotalulimporturilor.
Exporturileaucrescutaproapeandean(excepiefcndanul2009cndsanregistratoreducere

cu 1,9% fa de anul precedent), valoarea n anul 2011 ajungnd la 69,2 mil. euro, cu grupa
Produse de brutrie, de patiserie i biscuii pe primul loc cu o pondere de 79,3%, ceea ce
nsemna54,9mil.euro.
Importurilerealizatepeansamblulcapitoluluiauavutoevoluieoscilant,cuunminimde135,7

mil.euronanuldebazalanalizei.nanul2011sanregistratmaximulvaloricalimporturilor,
respectiv 199,9 mil. euro, cu cele mai mari valori, de 120,4 mil. euro (60,2% din importurile
capitolului11),totlagrupaProdusedebrutrie,depatiserieibiscuii.
Soldulbalaneicomercialeafostnegativnperioadaanalizat,cucelmaimaredeficitnanul2008

(139,3mil.euro).nanul2011deficitul lanivelul capitoluluiafostde130,7mil.euro,lagrupa


Produsedebrutrie,depatiserieibiscuiinregistrndusecelmaimaresoldnegativ,respectiv
65,5mil.euro.
Primele cinci ri partenere ale Romniei, n anul 2011, la exportul de Produse de brutrie, de

patiserie i biscuii au fost Bulgaria 22,6%, Grecia 12,4%, Ungaria 12,4%, Italia 8,1% i Turcia
4,7%,iarimportulaprovenitdinPolonia18,9%,Germania17,1%,Bulgaria13,1%,Italia10,7%i
Cehia7,9%.

Comerulexteriorcucereale
20072011
mil.euro

Codidenumirecategorieproduse
(capitolSA)

10

Cereale

11

Produsealeindustriei
morritului;mal,amidon,
inulin,glutendegru

19

Preparatepebazdecereale,de
fin,deamidonsaudelapte;
produsedepatiserie

2007

2008

2009

2010

2011

Export

150,7

637,6

630,7

892,6

1.071,1

Import

267,3

308,2

249,8

248,2

330,1

Export

4,9

6,6

8,1

19,4

23,8

Import

95,4

126,2

89,9

74,0

110,0

Export

34,6

46,3

45,4

52,9

69,2

Import

135,7

185,6

163,6

170,6

199,9

Sursa:CRPCISBazadedateprivindstatisticadecomerexterior.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Cereale

Consumuldecerealeiprodusedincereale
Fcnd o comparaie cu celelalte ri membre ale Uniunii Europene, din punct de vedere al
consumuluiaparentumanbrutdecereale,nanul2010,conformstatisticilorEUROSTAT,nRomnia
senregistraula:
Cereale (exceptnd orezul) circa 4.240,9 mii tone, consumul maxim regsinduse n Germania

(9.603,0miitone)icelminimnLuxemburg(49,7miitone),dincare:

grucirca3.556,5miitone,consumulmaximregsindusenFrana(7.075,0miitone)
icelminimnLuxemburg(45,3miitone);

porumbcirca673,3miitone,consumulmaximregsindusenGermania(1.566,0mii
tone)icelminimnLuxemburg(2,8miitone);

Orezcirca67,8miitone,consumulmaximregsindusenGermania(386,1miitone)icelminim

nMalta(aproape3,0miitone).

Potrivit Anuarului Statistic al Romniei 2011, consumul mediu anual pe locuitor de cereale i
produsedincerealenanul2010afostde199,6kgnechivalentboabe(3,5%fadeanul2007)sau
150,4kgnechivalentfin(3,6%fadeanul2007).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro