Sunteți pe pagina 1din 10

4. Ma!ina sincron" .

MA!INA SINCRON"
Defini#ii $i domenii de utilizare
Ma!ina sincron" este o ma!in" de curent alternativ a c"rei tura#ie este constant", indiferent de
valoarea sarcinii, n limite normale.
n viteza unghiular" a rotorului !i pulsa#ia a re#elei trifazate la care este conectat" exist" o
rela#ie riguroas", !i anume:
=p
unde p este num"rul de perechi de poli ai ma!inii.
Ma!inile sincrone pot func#iona n dou" regimuri baz", ca generatoare !i ca motoare. Ma!ina
sincron" poate func#iona !i drept compensator al factorului de putere numai c" acesta nu reprezint" un
regim de motor func#ionnd n gol.
n regim de generator ma!ina sincron" prime!te energie mecanic" la arbore !i furnizeaz"
energie activ" n re#ea. Generatoarele sincrone numite !i alternatoare au cea mai mare r"spndire,
fiind utilizate n centralele electrice pentru producerea energiei electrice. Generatoarele sincrone
antrenate de turbine hidraulice se numesc hidrogeneratoare !i n func#ie de poten#ialul hidroenergetic
al apelor curg"toare au puteri de la ordinul a c#iva kVA, pn" la cel al sutelor de MVA !i tensiuni
ntre 400V !i 25 kV. Generatoarele sincrone antrenate de turbine cu abur sau gaze se numesc
turbogeneratoare !i se utilizeaz" de la puteri de c#iva MVA la puteri de peste $200 MVA !i tensiuni
de pn" la 30 kV. Generatoarele sincrone antrenate de motoare Diesel formeaz" grupuri electrogene
fixe sau mobile !i se folosesc ca surse de energie n locuri izolate unde nu exist" re#ele electrice ct !i
grupuri de interven#ie n cazul ntreruperii aliment"rii cu energie electric" a unor obiective de
importan#" major". Ele se construiesc pentru puteri de la cteva sute de wa#i pn" la ordinul
megawa#ilor.
Motoarele sincrone realizate au puteri de la 20 MVA !i tensiuni de alimentare de pn" la $0
kV. Ele ns" prezint" dezavantaje: necesit" o surs" de c.c. pentru excita#ie, nu li se poate regla tura#ia
!i au, de regul", cuplul ini#ial de pornire mai mic dect cuplul nominal !i nu suport" varia#ii bru!te ale
sarcinii. Din acest motiv, sunt utilizate la antrenarea pompelor, a ventilatoarelor, a turbosuflantelor, a
elicelor de propulsare a navelor !. a. Motoarele sincrone de puteri mici se folosesc cnd se urm"re!te
p"strarea unei tura#ii constante, indiferent de sarcin", cade pild" n instala#ii de automatizare, la
dispozitive de cronometrare, nregistratoare, etc.
Compensatoarele sincrone sunt motoare sincrone care debiteaz" putere relativ" n re#elele
locale la care sunt conectate, pentru a mbun"t"#i factorul de putere, avnd acela!i rol ca !i bateriile de
condensatoare. n plus, fa#" de bateriile de condensatoare, compensatoarele sincrone permit un reglaj
continuu al puterii reactive, precum !i al tensiunii re#elei locale care variaz" cu sarcina !i caracterul ei.
Compensatoarele sincrone se realizeaz" pentru tensiuni pn" la 25kV !i puteri de pn" la 200 Mvari.

Elemente constructive de baz%
Statorul ma!inii este alc"tuit din:
-elemente active: miezul feromagnetic !i nf"!urarea statoric" (indusul) plasat n crest"turi;
-elemente auxiliare: carcasa, scuturile cu lag"re, sistemul de ventila#ie.
Miezul statoric nu se deosebe!te n principiu de cel al ma!inii asincrone. El este construit din
tole de o#el electrotehnic, izolate ntre ele, !i prezint" la periferia dintre rotor crest"turi n care sunt
plasate bobine de curent alternativ .
Carcasa, la ma!inile mici, se face uneori din font" turnat" cu nervuri pentru m"rirea suprafe#ei
de r"cire. La ma!inile de puteri mari ea se execut" din o#el, turnat" sau tabl" roluit" sudat" !i nt"rit"
cu profile de o#el. Rotorul ma!inii sincrone poate fi cu poli aparen#i sau cu poli neca#i (fig 4.2.).
Rotorul cu poli aparen#i este format dintr-o serie de poli cu piese polare fixa#i la periferia unor
ro#i polare solidare cu arborele ma!inii. Forma piesei polare este realizat" nct s" se ob#in" o
distribu#ie a cmpului magnetic din ntrefier ct mai apropiat" de cea sinusoidal". n piesele polare se
prev"d crest"turi pentru plasarea barelor scurtcircuitate la ambele capete de inele, asem"n"tor coliviei
4. Ma!ina sincron" .

motorului asincron, numit" nf!"urare de amortizare. Ea serve!te la amortizarea pendula#iilor rotorului
!i la pornirea n asincron a motoarelor sincrone.


nf"!urarea de excita#ie, format" din bobine polare conectate ntre ele pentru a realiza
succesiunea polarit"#ii polilor la periferia rotorului, are capetele scoase la dou" inele pe care calc" perii
fixe fa#" de stator, formnd contacte alunec"toare. Prin intermediul periilor nf"!urarea de excita#ie
care se afl" ntr-o mi!care de rota#ie se alimenteaz" n curent continuu de la o surs" exterioar".
O asemenea construc#ie, denumit" !i construc#ie de hidrogenerator se ntrebuin#eaz" n cazul
generatoarelor sincrone antrenate de turbine hidraulice, care au vitez" de rota#ie relativ sc"zut". n
aceast" variant", ntrefierul este neuniform, de grosime relativ mic" sub piesele polare !i foarte mare
n zonele interpolare. Uneori, pentru motoarele cu puteri sub $00 kW, se ntlne!te !i construc#ia
invers", polii aparen#i de excita#ie sunt fixa#i pe stator, iar rotorul poart" o nf"!urare trifazat" !i trei
inele de contact, la fel ca !i rotorul motorului asincron trifazat cu rotor bobinat. Aceast" construc#ie cu
poli aparen#i ne se preteaz" a fi aplicat" la ma!ini cu vitez" mare de rota#ie din motive de siguran#"
mecanic".
Rotorul ma!inilor cu poli neca#i este prev"zut cu crest"turi plasate pe un num"r par de
por#iuni ale circumferin#ei rotorului. nf"!urarea unui pol acoper" de obicei dou" treimi din
deschiderea unui pol, n mijlocul acestuia r"mnnd o zon" de aproximativ o treime din deschiderea
polului, n care nu sunt practicate crest"turi. Sursa de curent continuu este o ma!in" excitatoare, fie o
instala#ie de excita#ie. Excitatoarea poate fi cuplat" cu o ma!in" sincron" sau poate forma un grup
convertitor de excita#ie (ma!ina de excita#ie antrenat" de un motor asincron).


Fig. 4.&. Ma!in" sincron" cu poli aparen#i (2p=6)
$ circuit magnetic statornic;
2 carcas";
3 nf"!urare indus";
4 scuturile;
5 pl"ci de strngere a pachetelor de tole statornice;
6 sistemul arm"turilor rotorice;
7 poli inductori;
8 nf"!urare de excita#ie;
9 excitatoare (ma!ina de c.c cuplat" pe acela!i arbore, care
alimenteaz" nf"!urarea de excita#ie);
$0 ventilatorul.

4. Ma!ina sincron" .

FUNC'IONAREA MA!INII SINCRONE N REGIM DE GENERATOR
Principiul de func#ionare. Ecua#ia de tensiuni
Particularit"#ile constructive ale celor dou" tipuri de rotare ale ma!inii sincrone determin"
particularit"#i teoretice n studierea acestora. n continuare, au fost urm"rite numai fenomenele ce apar
n generatorul cu poli neca#i. Se consider" c" rotorul ma!inii este antrenat cu vitez" unghiular" ntr-un
anumit sens de c"tre motorul s"u primar care dezvolt" un cuplu activ M
a
. nf"!urarea de excita#ie a
celor 2p poli, alimentat" n curent continuu, produce un cmp magnetic nvrtitor inductor ce se
rote!te odat" cu inductorul (rotorul ). Corespunz"tor acestui cmp, spirele nf"!ur"torilor de faz" ale
statorului (indusului) sunt mbr"#i!ate de un flux variabil n timp.
Dac" cmpul nvrtitor inductor are o reparti#ie sinusoidal" n spa#iu, fluxul va avea o varia#ie
sinusoidal" n timp, de pulsa#ie p. ntr-o nf"!urare de faz" a statorului va induce o t.e.m.
sinusoidal" n timp de aceea!i pulsa#ie , iar n cele trei nf"!ur"ri de faz" se va induce un sistem de
trei t.e.m. simetrice, echilibrate. Succesiunea n timp a a celor trei t.e.m. este impus" de sensul de
rota#ie al cmpului nvrtitor inductor. Dac" nf"!urarea statorului este pe o impedan#" trifazat"
simetric", ea va fi parcurs" de curen#i de faz" care formeaz" un sistem echilibrat . n aceast" situa#ie
ma!ina debiteaz" n impedan#a de sarcin" o putere activ" P2, ea func#ionnd n regim de generator.
Considernd un generator cu poli neca#i, ce se caracterizeaz" printr-un ntrefier constant la
periferia rotorului, expresia fundamental" cmpului nvrtitor inductor este:
( ) ( ) p t B t b cos ,
0 0
(4.2)
Acest cmp nvrtitor produce prin spirele unei nf"!ur"ri de faz" statoric" ( de pild" n faza$)
un flux fascicular:
t cos
0$ 0$
(4.3)
T. e. m. indus" n cele w
$
spire ale fazei respective este:

,
_2
cos 2
0$ 0$
t E e
(4.4)
n care:
0$ $ $ 0$
2
2

w fk E
w

unde k
w$
este factorul de nf"!urare pentru fundamental".
Dac" nf"!urarea statoric" este nchis" pe o impedan#" de sarcin" atunci nf"!urarea fazei
respective va fi parcurs" de curent.

,
_


2
cos 2
$
t I i
(4.5)
unde unghiul depinde de natura sarcinii !i de parametrii nf"!ur"rii, iar valoarea efectiv" a
curentului, de valoarea sarcinii.
n mod analog se ob#in expresiile pentru fluxuri, t. e. m. !i curen#ii corespunz"tori celorlalte
faze, avnd n vedere decalajele !i defazajele acestora.
A!adar, nf"!urarea trifazat" a statorului va fi parcurs" de un sistem trifazat simetric !i
echilibrat de curen#i, care va produce la rndul s"u un cmp nvrtitor de reac#ie.

( )
,
_


2
cos , p t B t b
a a
(4.7)
care are aceea!i vitez" !i acela!i sens de rota#ie ca !i cmpul nvrtitor, dar este decalat n urma cestuia
cu unghiul %/2 + &.
Cmpul nvrtitor de reac#ie produce printr-o nf"!urare statoric" fluxul fascicular:

,
_


2
cos
$ $
t
a a
(4.7)
Acest flux este defazat cu acela!i unghi %/2 + & fa#" de fluxul inductor
0
cu ct este decalat !i
curentul i fa#" de fluxul inductor.
T. e. m. indus" n nf"!urarea de faz" respectiv" de fluxul
a$
este:
e
a$
=E
a$
( ) t cos 2 (4.8)
4. Ma!ina sincron" .

unde:
$ $ $ $
2
2
a w a
w fk E


Deci, t. e. m. E
a
a unei faze este defazat" cu unghiul /2 n urma fluxului
a
corespunz"tor
nf"!ur"rii aceleia!i faze. Cele dou" cmpuri nvrtitoare b
0
!i b
a
se compun ntr-un cmp nvrtitor b,
decalat n urma cmpului indicator cu unghiul , iar cele dou" fluxuri
0
!i
a
se compun, fluxul
indicator rezultant fiind decalat cu acela!i unghi .
Astfel, spirele nf"!ur"rii statorului vor fi nl"n#uite de fluxul
=
0
+
a
(4.9)

care induce t. e. m. rezultant":
E=E
0
+E
a
(4.$0)

T. e. m. rezultant" E este defazat" n urma t. e. m. E
0
tot cu unghiul . Unghiul este denumit
unghiul intern al ma!inii.
Ecua#ia de tensiune pe o faz" a generatorului sincron cu poli neca#i se ob#ine aplicnd legea
lui OHM, pe un contur care urm"re!te spirele unei nf"!ur"ri de faz" !i se aplic" prin aer ntre bornele
nf"!ur"rii respective, pe drumul unei linii a tensiunii la bornele #innd seama de conven#ia de scriere
de la generatoare (fig. 4.7.):
U + RI +jX

I = E = E
0
+ E
a
(4.$$)

unde R reprezint" rezisten#a nf"!ur"rii, iar X


reactan#a corespunz"toare fluxului dispersie a
nf"!ur"rii respective.
Tensiunea electromotoare de reac#ie
E
a
propor#ional" cu fluxul
a
produs de
curentul I este defazat" n urm" cu /2 fa#" de

a
!i se poate scrie sub forma :
E
a
= - jX
a
I (4.$2)
unde X
a
este reactan#a aferent" fluxului .
n acest fel ecua#ia (4.$$.) poate fi
scris" sub forma:
E
0
= U + RI +j(X
a
+ X

) I= U + RI +jX
s
I (4.$3)
n care X
s
= X
a
+ X

se nume!te reactan#a sincron" a ma!inii.


n general, la generatoarele de puteri medie !i mare, rezisten#a R este mult mai mic" dect
reactan#a sincron" X
s
!i pentru aceste situa#ii se poate neglija c"derea de tensiune ohmic". Pe de alt"
parte !i c"derea de tensiune X

I datorit" fluxului de dispersie este relativ mic" n raport cu tensiunea


la borne, nct rezult" c":
U E; (4.$4)
adic" t.e.m. rezultant" este aproximativ egal" !i n faz" cu tensiunea la borne.
Unghiul prezint" o importan#" deosebit" n func#ionarea ma!inii sincrone.
Acest unghi reprezint" defazajul dintre t. e. m. rezultant" E, practic tensiunea la borne U !i t.
e. m. indus" de excita#ie E
0
. n acela!i timp, el reprezint" unghiul de defazaj dintre fluxul rezultant
!i fluxul de excita#ie
0
!i totodat" unghiul de decalaj dintre polii fictivi ai cmpului nvrtitor
rezultant !i polii reali ai cmpului nvrtitor de excita#ie (polii rotorului).

CARACTERISTICILE GENERATORULUI SINCRON
Cele mai importante caracteristici pentru un generator sincron func#ionnd autonom sunt
urm"toarele :
- caracteristica de mers n gol ) (
0 e
I f E , pentru I=0;
- caracteristicile externe U=f(I), pentru const I
e
!i .; cos const
- caracteristicile de reglaj ) (I f I
e
, pentru U=const. !i .. cos const

I
X
s
R
E
U
Fig. 4.7. Schema echivalent" a
generatorului sincron
4. Ma!ina sincron" .

Caracteristica la func#ionarea n gol
Aceast" caracteristic" reprezint" varia#ia tensiunii electromotoare induse de cmpul inductor,
n func#ie de curentul de excita#ie, adic" este definit" prin rela#ia:
) (
0 e
I f U E , pentru
$
f f !i . 0 I
Se determin" experimental, antrennd ma!ina la tura#ie nominal" corespunz"toare frecven#ei
f
#,
circuitul indusului fiind deschis (I=0) !i m"surnd tensiunea la borne U = E
0
, cnd variaz" curentul
de excita#ie I
e
de la valoarea zero pn" la valoarea nominal" !i napoi la zero. Se ob#ine o curb" cu
dou" ramuri datorit" fenomenului de histerezis. Caracteristica de magnetizare se determin" ca o medie
a celor dou" ramuri. La satura#ia miezului magnetic cre!terea t.e.m. nu mai poate urm"ri cre!terea
curentului de excita#ie.
Dac" ma!ina nu se afl" la prima func#ionare, atunci
datorit" fluxului remanent se introduce o t.e.m.
orem
E chiar dac"
curentul de excita#ie
e
I este nul. De obicei, t.e.m. remanent"
reprezint" )% $0 5 ( din tensiunea la borne corespunz"toare
regimului nominal de func#ionare.
Caracteristica de func#ionare n gol este, la alt" scar",
tocmai caracteristica de magnetizare a ma!inii, ntruct
t.e.m.
0
E este propor#ional" cu fluxul inductor
0
. La
generatoarele sincrone de puteri mari, caracteristica la func#ionarea n gol se reprezint" n unit"#i
raportate la tensiunea nominal"
n
U , respectiv la curentul de excita#ie nominal pentru mersul n gol
en
I (curentul de excita#ie pentru care la mersul n gol se ob#ine tensiunea nominal" la borne), adic":

,
_

en
e
n
I
I
f
U
U
0

!i constituie o caracteristic" standard.

Caracteristicile externe
Aceste caracteristici reprezint" varia#ia tensiunii la borne n func#ie de curent la factor de
putere constant, adic":
) (I f U pentru const I
e
, . ., cos const f const
Caracteristicile externe se ridic" experimental numai la ma!inile de puteri mici, folosind
schema din figura 4.$2. La ma!inile de puteri mari aceste caracteristici se determin" numai grafo-
analitic. Curentul de excita#ie este constant
!i este egal cu cel care asigur" tensiunea
nominal", cnd generatorul debiteaz"
curentul nominal
n
I la factorul de putere
dat, nct !i t.e.m. .
0
const E Pentru
$ cos (sarcin" rezistiv") !i
n
I I ,
rezult" c"
0
E U < . Dac" curentul de
sarcin" al generatorului se mic!oreaz",
tinznd spre zero, cum .
0
const E ,
fazorul U tinde s" se confunde cu fazorul
0
E . A!adar, dac" curentul de sarcin" se
mic!oreaz", tensiunea la borne cre!te (curba
a din figura 4.$7), dac" se men#ine constant
curentul de excita#ie.
Fig. 4.&2. Schema de principiu pentru nc"rcarea generatoarelor
sincrone de mic" putere cu o sarcin" variabil" R, L, C.
Fig. 4.&. Caracteristica de magnetizare
E
0
I
e
4. Ma!ina sincron" .

La factorul de putere capacitiv atunci cnd
n
I I , tensiunea la borne este mai mare dect
t.e.m. indus" de cmpul nvrtitor de excita#ie, .
0
E U > Pe m"sur" ce curentul de sarcin" I scade,
tensiunea la borne scade, fazorul U tinznd spre fazorul
0
E . Caracteristica extern" n acest regim este
reprezentat" prin curba b din figura 4.$4.
La factor de putere inductiv,
0
E U < . Cnd curentul I scade, curba caracteristicii externe este
!i mai rapid cresc"toare dect pentru cazul $ cos (curba c din figura 4.$4).
Diferen#a dintre tensiunea la borne la mersul n gol
0
E !i cea corespunz"toare curentului
nominal de sarcin", pentru cazul cnd curentul de excita#ie !i factorul de putere al sarcinii sunt
constante se define!te drept varia#ie a tensiunii la borne:
U E U
0

De regul", aceast" varia#ie corespunz"toare regimului nominal de func#ionare este de ordinul a
)% 50 30 ( din tensiunea nominal". Se observ" c" varia#ia de tensiune la generatorul sincron este cu
mult mai mare dect la generatorul de curent continuu.

Caracteristicile de reglaj
Aceste caracteristici reprezint" varia#ia curentului de excita#ie n func#ie de curentul de
sarcin", pentru a men#ine tensiunea la borne constant", adic":
) (I f I
e
, pentru f=const.; U=const. !i . cos const
Caracteristicile de reglaj se pot ridica experimental numai la ma!inile de puteri mici, iar la
ma!inile mari se predetermin" grafo-analitic. Forma de varia#ie a caracteristicilor se explic" ca !i la
caracteristicile externe cu precizarea c" n acest caz U=const. !i n func#ie de natura ei
) (cos variaz"
0
E , deci
e
I , a!a cum apare n figura 4.$5.
Cnd $ cos , pe m"sur" ce curentul I cre!te, tensiunea la borne la valoarea nominal",
trebuie m"rit curentul de excita#ie, n scopul m"ririi t.e.m.
0
E . Caracteristica regl"rii corespunz"toare
acestui caz este dat" de figura 4.$5-curba a.
Pentru un factor de putere capacitiv, pe m"sur" ce curentul de sarcin" cre!te, cre!te !i
tensiunea la borne; pentru a o readuce la valoarea nominal" trebuie sc"zut curentul de excita#ie (curba
b din fig. 4.$5).
Pentru un factor de putere inductiv, pe m"sur" ce curentul de sarcin" cre!te, tensiunea la borne
scade; pentru a readuce tensiunea la borne la valoarea nominal" trebuie crescut curentul de excita#ie,
ob#inndu-se caracteristica regl"rii corespunz"toare acestui regim (curba c din fig. 4.$5).

FUNC'IONAREA N PARALEL A GENERATOARELOR SINCRONE
Prin dou" generatoare n paralel se n#elege, cel mai frecvent, cazul generatorului care
func#ioneaz" n paralel cu re#eaua. n leg"tur" cu func#ionarea n paralel a generatoarelor sincrone
apar dou" situa#ii: prima privind opera#ia de cuplare n paralel !i cea de a doua privind func#ionarea
generatoarelor cuplate n paralel.

Fig. 4.&5. Caracteristicile de reglaj la generatorul sincron.

4. Ma!ina sincron" .

FUNC'IONAREA MA!INII SINCRONE N REGIM DE MOTOR
Ma!ina sincron", ca orice ma!in" electric", este reversibil", adic" poate func#iona ca generator
sau ca motor, dup" sensul conversiei energiei.
Diferen#a esen#ial" ntre un motor sincron !i un motor asincron const" n modul de producere a
celor dou" cmpuri - inductor !i indus ceea ce conduce la deosebiri esen#iale n ce prive!te pornirea,
func#ionarea !i reglarea tura#iei.
Principiul de func#ionare a motorului sincron
S" consider"m c" nf"!urarea statoric" a motorului sincron trifazat este alimentat de la o re#ea,
cu un sistem trifazat simetric de tensiuni, de pulsa#ie . Cele trei nf"!ur"ri ale statorului vor fi
parcurse de curen#i, determinnd un sistem simetric, care vor produce un cmp nvrtitor, n sensul
succesiunii fazelor statorului, cu viteza unghiular" '
$
= (/p. Pe de alt" parte, rotorul, cu nf"!urarea de
excita#ie parcurs" de curentul continuu, este antrenat cu vitez" unghiular" , n acela!i sens cu cmpul
nvrtitor statoric. Cmpul nvrtitor de excita#ie produce prin spirele fazei de referin#" statoric" un
flux:
t p
om 2 0
cos
Energia de interac#iune dintre rotor !i nf"!urarea de faz" statoric" parcurs" de curentul
) cos( 2 t I i va fi:
) cos( cos 2
2 0
t t p I i w
om
(4.24)
Cuplul instantaneu care se exercit" asupra celor dou" arm"turi, n baza teoremei generalizate, este:
) cos( sin 2
) (
2
2

1
]
1

t t p I p
t
w
m
om
ct i
(4.25)
Acest cuplu are o valoare medie nul" n decursul unei perioade a rotorului, fiind un cuplu
pulsatoriu n timp. Atunci cnd rotorul st" pe loc, adic" 0
2
, cuplul este nul. Prin urmare, motorul
sincron are cuplu de pornire nul, ceea ce reprezint" un mare dezavantaj n compara#ie cu alte tipuri de
motoare electrice. Dac" '
2
= '
$
= (/p ma!ina dezvolt" un cuplu care are o medie diferit" de zero.
A!adar, dac" rotorul se nvrte!te n acela!i sens !i cu aceea!i vitez" ca !i cmpul nvrtitor statoric,
ma!ina sincron" poate dezvolta un cuplu. Acest cuplu este negativ n raport cu statorul !i pozitiv n
raport cu rotorul. Un cuplu pozitiv n raport cu rotorul nseamn" un cuplu activ. Ma!ina dezvolt" deci
putere mecanic" M P , pe care o cedeaz" n cea mai mare parte mecanismului antrenat prin
intermediul arborelui, iar restul acoper" pierderile mecanice proprii. Ma!ina preia aceast" putere de la
re#eaua electric" de alimentare, deci, ea func#ioneaz" n regim de motor electric.
Cuplul dezvoltat de motor se poate determina pornind de la rela#ia
M I E ) cos( 3
0
(4.28)
Se ob#ine
sin
3
0
S
X
U E
M

(4.30)
Cuplul fiind pozitiv, antreneaz" rotorul
n sensul cmpului nvrtitor statoric, deci
n sensul fazelor statorului.
Varia#ia cuplului n func#ie de
unghiul dintre cmpul nvrtitor rezultant
!i cmpul nvrtitor de excita#ie, n cazul
cnd U=const. !i .
0
const E
(deci . const I
e
) este reprezentat" n figura 4.23. Cuplul M, a!a cum se observ", prezint" o valoare
maxim"
m
M pentru unghiul
2


m
. n cazul motorului sincron, cuplul M nu este func#ie de viteza de
rota#ie, nct caracteristica mecanic" ) (M f n este dur" (fig 4.24).
Fig. 4.23. Varia#ia cuplului
n func#ie de unghiul )
Fig. 4.24. Caracteristica mecanic"
a motorului sincron
4. Ma!ina sincron" .

CARACTERISTICILE MOTORULUI SINCRON
Caracteristica mecanic" n=f(M) a motorului sincron este dur", deoarece cuplul nu depinde de
viteza de rota#ie n. Celelalte caracteristici se vor stabili n func#ie de regimurile de func#ionare ale
motorului sincron.
Func#ionarea motorului sincron n regim de curent de excita#ie
e
I ct $i cuplu variabil
Dac" presupunem c" tensiunea re#elei de alimentare, ct !i frecven#a acesteia sunt constante !i
dac" neglij"m c"derile de tensiune I R !i I jX
0
atunci E U .
A!adar, amplitudinea t.e.m. rezultant" este constant" !i deci !i amplitudinea cmpului
nvrtitor rezultant este constant, iar viteza sa unghiular" de rota#ie '
$
= (/p este, de asemenea,
constant". n acela!i timp, cmpul nvrtitor de excita#ie poate avea amplitudinea variabil", odat" cu
varia#ia curentului de excita#ie
e
I , iar viteza sa unghiular", respectiv viteza rotorului motorului sincron,
este dependent" de varia#ia cuplului rezistent la arborele ma!inii.
Varia#ia cuplului rezistent la arbore, la excita#ie constant", U=const. !i . const , are ca
efect faptul c" polii rotorului se apropie sau se dep"rteaz" de polii cmpului nvrtitor rezultant, a c"rui
vitez" este riguros constant". A!adar, varia#ia cuplului rezistent modific" valoarea unghiului dintre
polii fictivi ai cmpului nvrtitor rezultant !i polii cmpului nvrtitor de excita#ie.
Aceste considera#ii conduc la anumite condi#ii pentru func#ionarea stabil" a motorului sincron.
S" presupunem c" motorul dezvolt", la un curent de excita#ie dat !i la o tensiune dat", un
cuplu activ M, egal cu cuplul rezistent la arbore
r
M . Ma!ina func#ioneaz" cu un anumit unghi , care
se deduce din expresia cuplului. Cum arat" !i curba ) ( f M din figura 4.23, sunt posibile dou"
valori ale lui : una mai mic" dect
m
(unghiul corespunz"tor cuplului maxim
m
M ), iar alta mai mare
dect
m
. Func#ionarea motorului este stabil" numai pentru
m
< . ntr-adev"r, n situa#ia n
care
m
< , dac" cuplul rezistent cre!te, rotorul este supus unei frn"ri momentane, polii rotorului
r"mnnd n urma polilor cmpului nvrtitor rezultant, deci cre!te. Crescnd , cre!te cuplul activ
M !i procesul de frnare nu mai are loc deoarece se stabile!te din nou echilibrul
r
M M . Dac" cuplul
scade, rotorul este supus unei acceler"ri momentane, unghiul se mic!oreaz", ntruct polii rotorului
se apropie de polii cmpului nvrtitor rezultant. Mic!orndu-se , se mic!oreaz" cuplul !i se
restabile!te din nou echilibrul
r
M M , tendin#a de accelerare anulndu-se.
Pe por#iunea corespunz"toare unghiurilor
m
> func#ionarea este nestabil". La cre!terea
cuplului rezistent, ncepe un regim de frnare, iar cre!te. Crescnd , cuplul activ M scade de data
aceasta !i procesul de frnare continu"; cre!te mai mult, cuplul M scade !i mai mult iar ma"ina iese
(sau se desprinde) din sincronism, n sensul c" motorul nu se mai nvrte!te cu viteza , ci cu o vitez"
din ce n ce mai mic" !i ma!ina tinde s" se opreasc". Tensiunea electromotoare
0
E se mic!oreaz" !i
curentul I cre!te. Un asemenea regim de func#ionare conduce la un scurtcircuit.
Cuplul nominal de func#ionare
n
M este ntotdeauna mai mic dect
m
M , pentru a se ob#ine o
rezerv" de cuplu necesar" prelu"rii, f"r" ie!irea din sincronism, a cre!terilor cuplului rezistent.
Motorul sincron are deci proprietatea ca, la un cuplu variind ntre limitele 0 !i
m
M s" asigure
o vitez" perfect constant" ' = (/p.
4. Ma!ina sincron" .

Func#ionarea la cuplu constant $i curent de excita#ie variabil. Caracteristicile n V
Pentru ma!ina cu poli neca#i, din rela#ia

cos
sin
0
UI
X
U E
M P
S
(4.3$)
pentru M=const., U=const !i R=0 rezult", atunci cnd func#ioneaz" n regim inductiv:
cos sin
0
I X E
S
(4.32)
Din rela#iile (4.3$) !i (4.32) deducem c":

. cos
sin
0
const I
X
E
S

(4.33)
Dac" curentul de excita#ie variaz", atunci variaz" !i
t.e.m.
0
E . Dac" se m"re!te curentul de excita#ie n a!a
fel nct t.e.m.
0
E s" creasc", exist" o valoare a
curentului de excita#ie
min e
I pentru care 0 ,
deci $ cos , iar curentul I nregistreaz" valoarea
minim". Dac" continu"m s" excit"m ma!ina n a!a fel nct E
0
s" creasc", atunci !i va schimba
semnul, motorul trecnd din regimul de func#ionare inductiv n regim capacitiv, $ cos < , iar
curentul I va ncepe din nou s" creasc".
n figura 4.26 se dau caracteristicile ) ( cos
e
I f !i ) (
e
I f I , la M=const. !i U=const.
Aceste caracteristici se numesc curbele n V ale motorului sincron.
Curbele arat" c", pentru un curent de excita#ie
min e e
I I < motorul sincron se comport" fa#" de
re#ea ca un receptor rezistiv inductiv, pentru cazul n care
min e e
I I , ca un receptor pur rezistiv, iar
pentru
min e e
I I > ca un receptor rezistiv-capacitiv. n consecin#", motorul sincron poate func#iona cu
factor de putere unitar la orice sarcin", spre deosebire de motorul asincron. A!adar, motorul sincron
poate func#iona cu factor de putere capacitiv adic" asem"n"tor cu un condensator el furniznd
putere reactiv" consumatorilor.

Pornirea motorului sincron
A!a cum s-a ar"tat, motorul sincron nu dezvolt" cuplu de pornire. Ma!ina sincron" poate
dezvolta un cuplu activ, deci poate func#iona ca motor, numai dac" rotorul se rote!te pn" la viteza de
sincronism. Pentru antrenarea rotorului pn" la viteza de sincronism se folose!te fie un motor auxiliar
cuplat pe acela!i arbore, fie metoda
pornirii n asincron. Motorul auxiliar
necesar antren"rii n sincronism poate fi
un motor asincron sau un motor de curent
continuu, avnd o putere de $5-20% din
puterea nominal" a motorului sincron dac"
pornirea se face n gol; dac" pornirea se
face n sarcin", motorul auxiliar va avea o
putere comparabil" cu cea a motorului
sincron. Dup" prinderea n sincronism a
motorului sincron, motorul auxiliar este
scos din func#iune. Aceast" metod" de
pornire necesit" la conectarea statorului la
re#ea, toate opera#iile de sincronizare care
se aplic" la pornirea n paralel a unui
generator sincron.

Fig. 4.27. Schema de principiu a pornirii n asincron a motorului
sincron prev"zut cu colivie de pornire (amortizare).
=
Fig. 4.26. Curbele n V ale motorului sincron
4. Ma!ina sincron" .

Pornirea n asincron este metoda cea mai utilizat" pentru pornirea motoarelor sincrone.
n acest caz, motoarele au colivia de amortizare (fig. 4.3) dimensionat" special pentru pornire. Schema
de principiu pentru pornirea n asincron este dat" n figura 4.27.
n perioada pornirii n asincron, nf"!urarea de excita#ie se conecteaz" la bornele unui rezistor
care are o rezisten#" de 5-$0 ori mai mare dect a nf"!ur"rii de excita#ie, apoi se porne!te motorul
sincron prin una din metodele aplicate la motorul asincron (cuplarea direct" la re#ea, pornirea stea-
triunghi, pornirea cu autotransformator). Dup" pornirea ca motor asincron, cnd se stabilizeaz" tura#ia,
deci alunecarea motorului este de % 5 2 , nf"!urarea de excita#ie se deconecteaz" de la rezistorul R
cu ntrerup"torul
2
K !i se cupleaz" la sursa de curent continuu. Curentul de excita#ie se stabile!te la o
valoare apropiat" de cea nominal", cu ajutorul reostatului de cmp, nainte de a se cupla motorul la
re#eaua de c.c.
Dac" motorul a intrat n sincronism, prin varia#ia curentului de excita#ie, se poate varia
curentul motorului schimbat cu re#eaua, la valoarea dorit".
n timpul pornirii, nf"!urarea de excita#ie a motorului nu se las" deschis", deoarece s-ar
introduce n ea t.e.m. mari care ar conduce la str"pungerea izola#iei. Nu poate fi pus" nici n
scurtcircuit ntruct, n afar" de curen#ii mari care ar apare n ea, rotorul se comport" ca un rotor
monofazat !i exist" posibilitatea stabilirii unui punct de func#ionare stabil" la aproximativ din tura#ia
de sincronism.

Frnarea motoarelor sincrone
Frnarea se realizeaz" prin deconectarea nf"!ur"rii trifazate de la re#eaua de alimentare !i
cuplarea pe un reostat trifazat, nf"!urarea de excita#ie r"mnnd alimentat" n curent continuu
(fig. 4.28.). n aceast" situa#ie, motorul
devine generator !i debiteaz" energie
electric" pe sistemul trifazat de
rezisten#e. Acest mod de frnare este
cunoscut de la celelalte ma!ini electrice
sub numele de frnare dinamic". Cuplul
de frnare depinde de excita#ie, de
tura#ie !i de rezisten#a
f
R de frnare.
Cnd tura#ia scade, scade t.e.m.
0
E !i
pentru o frnare eficient" se for#eaz"
excita#ia !i se scade rezisten#a de frnare
pn" la scurtcircuitare. n felul acesta
energia cinetic" a p"r#ilor n mi!care se
transform" n c"ldur" prin efect Joule n
nf"!urarea statoric" !i n rezisten#a de
frnare.

Reglarea tura#iei motoarelor sincrone.
Motorul sincron, a!a cum s-a ar"tat, func#ioneaz" numai la tura#ia de sincronism n
$
=f
$
/p,
indiferent de sarcina la arbore, cu condi#ia ca cuplul rezistent s" fie mai mic dect cuplul
electromagnetic maxim al motorului. Deci, reglarea tura#iei se poate realiza numai prin varia#ia
frecven#ei tensiunii de alimentare sau prin schimbarea num"rului de poli, 2p.
Modificarea simultan" a num"rului de poli pe stator ct !i pe rotor este dificil" din punct de
vedere constructiv la ma!ina sincron", motiv pentru care o asemenea solu#ie nu se aplic" n practic".
Reglarea tura#iei prin modificarea frecven#ei tensiunii de alimentare este posibil" numai prin
utilizarea convertizoarelor statice de putere.
Fig. 4.28. Schema de principiu pentru frnarea dinamic"
a motorului sincron
=
F
$
F
2
Re