Sunteți pe pagina 1din 15

1. Ce sunt actiunile?

Actiunile se prezinta sub forma de valori mobiliare emise de catre societati comerciale care reprezinta o cota parte din capitalul social si incorporeaza drepturi patrimoniale si sociale. 2. Clasificarea actiunilor Clasificarea actiunilor se realizeaza dupa mai multe criterii astfel: 1) Dupa drepturile pe care le genereaza: - actiuni ordinare - actiuni preferentiale: actiuni preferentiale cumulative actiuni preferentiale necumulative actiuni preferentiale participative 2) Dupa forma de prezentare: - actiuni nominale - actiuni la purtator 3) Dupa rolul atins in stadiul de autofinantare: - actiuni autorizate - actiuni neemise - actiuni emise - actiuni puse in vanzare - actiuni aflate pe piata - actiuni de trezorerie ) Dupa forma de materializare: - actiuni materializate - actiuni dematerializate

3. Principalele deosebiri intre actiunile ordinare si actiunile preferentiale ca obiect al plasamentelor de capital AC!"#$" %&D"$A&' - valoarea dividendelor variaza in functie de profitului obtinut anterior - detinatorul are drept de vot in Adunarea +enerala a Actionarilor - detinatorul poate primi dividend - in cazul lic,idarii societatii numai dupa despagubirea actionarilor detinatori de actiuni preferentiale AC!"#$" (&')'&'$!"A*' - valoarea dividendelor este fi-a indiferent de nivelul profitului anterior sau daca societatea a inregistrat pierdere - detinatorul nu are drept de vot in Adunarea +enerala a Actionarilor - detinatorul are prioritate - in cazul lic,idarii societatii - in fata actionarilor detinatori de actiuni ordinare

4. Indicatorii de evaluare a actiunilor ca obiect al plasamentelor de capital #n investitor in actiuni pe piata de capital trebuie sa realizeze o evaluare a acestor titluri inainte de a lua decizia de plasament. 'valuarea se bazeaza pe o serie de indicatori. dintre care cei mai importanti sunt urmatorii: 1) /aloarea nominala a actiunii - sintetizeaza corelatia dintre capitalul social si numarul de actiuni emise. &elatia de calcul: QNA = s!N QNA - volumul nominal al actiunii s - capitalul social N - numarul de actiuni

2) /aloarea contabila - sintetizeaza corelatia dintre activul net si numarul de actiuni emise. &elatia de calcul: QCA = An!N An = A" # $" QCA - valoarea contabila a actiunii An - activul net N - numarul de actiuni A" - activul total $" - datoriile totale 3) /aloarea de rentabilitate - se bazeaza pe urmatorii 2 indicatori: - /aloarea financiara - sintetizeaza corelatia dintre dividend si rata medie a dobanzii e-istenta pe piata. &elatia de calcul: Q%A = $!&d Q%A - valoarea financiara a actiunii $ - dividendul &d - rata medie a dobanzii pe piata - /aloarea de randament - sintetizeaza corelatia dintre profitul net pe actiune si rata medie a dobanzii pe piata. &elatia de calcul: Q&A = Pnet!A!&d Q&A - valoarea de randament a actiunii Pnet!A - profitul net pe actiune &d - rata medie a dobanzii pe piata ) /aloarea de emisiune - reprezinta insumarea valorii nominale a actiunii cu prima de emisiune. &elatia de calcul: Q'A = QNA 0 Pe Q'A - valoarea de emisiune a actiunii QNA - valoarea nominala a actiunii

Pe - prima de emisiune 1) /aloarea de piata - pretul la care se efectueaza sc,imbul de actiuni. 2) (rofitul pe actiune - sintetizeaza corelatia dintre profitul net si numarul de actiuni emise. &elatia de calcul: P&!A = P&N!N P&!A - profitul pe actiune P&N - profitul net N - numarul de actiuni 3) &ata de distributie a dividendului - sintetizeaza corelatia dintre dividendul net si profitul net. &elatia de calcul: d=$n! P&N ( 1)) d - rata de distributie a dividendului $n - dividendul net P&N - profitul net 4) Dividendul pe actiune - sintetizeaza corelatia dintre profitul net repartizat si numarul de actiuni emise. &elatia de calcul: $!A = P&N&!N ( 1)) $!A - dividendul pe actiune P&N& - profitul net repartizat N - numarul de actiuni 5) &andamentul actiunii - se e-prima prin doua cai: prin dividendele produse de actiune si prin diferenta de curs favorabila intre momentul vanzarii actiunii si momentul ac,izitionarii actiunii. &elatia de calcul: &A = *$ + Cv # Cc,!Cc ( 1)) &A - randamentul actiunii $ - dividendul

Cv - cursul actiunilor la vanzare Cc - cursul actiunilor la cumparare 16) (rice earning ratio 7(.'.&.) &elatia de calcul: P'& = C7mediu)!Pnet!A P'& - price earning ratio C7mediu) - cursul mediu bancar Pnet!A - profitul net pe actiune 11) /olumul dividendelor actualizate - arata efectul produs de actiunea ac,izitionata la momentul prezent. &elatia de calcul: $-='7suma de la ,81 la n din) $.!*1+a,. $- - volumul dividendelor actualizate $. - dividendul din anul , . 8 1. 2. 9. n a : rentabilitatea solicitata /. Consecintele emisiunii de actiuni pentru vec.ii actionari cu oca0ia ma1orarii capitalului social al emitentului *dilutia de capital2 dilutia profitului2 dilutia dreptului de vot, Cu ocazia emisiunii de noi actiuni 7ca parte a procesului de ma;orare a capitalului social al emitentului). apare ca si consecinta negativa -pentru vec,ii actionari - fenomenul de dilutie. )enomenul de dilutie se manifesta pe 3 planuri astfel: 1) dilutia capitalului - scaderea valorii actiunii si a intregului portofoliu de actiuni detinut de vec,ii actionari. 2) dilutia profitului - scaderea profitului pe actiune si a profitului aferent intregului portofoliu de actiuni detinut de vec,ii actionari. 3) dilutia dreptului de vot - scaderea ponderii actiunilor detinute de vec,ii actionari in numarul total de actiuni emise de companie.

3. Ce este dreptul de subscriere? Dreptul de subscriere este un drept patrimonial de care se bucura vec,ii actionari si care poate contracara fenomenul de dilutie. Acest drept confera actionarului posibilitatea de a cumpara actiuni ordinare dintr-o emisiune noua. proportional cu numarul de actiuni pe care le detine. la pretul de subscriere. inainte de oferta publica. 4. 5ecanismul de contracarare a efectului de dilutie prin intermediul dreptului de subscriere Dreptul de subscriere este un drept patrimonial de care se bucura vec,ii actionari si care poate contracara fenomenul de dilutie. Acest drept confera actionarului posibilitatea de a cumpara actiuni ordinare dintr-o emisiune noua. proportional cu numarul de actiuni pe care le detine. la pretul de subscriere. inainte de oferta publica. *a baza calculului dreptului de subscriere sta raportul de subscriptie. &aportul de subscriptie se bazeaza pe 2 elemente: numarul de actiuni emise la infiintare si numarul de actiuni emise la ma;orare. &elatia de calcul: &6= N)! N1 &6 : raportul de subscriptie N) - numarul de actiuni emise initial N1 - numarul de actiuni emise la ma;orare &ezultatul acestui raport indica numarul minim de actiuni pe care trebuie sa le detina un actionar vec,i pentru a putea cumpara o actiune noua. Dreptul de subscriere - din punct de vedere valoric - reprezinta diferenta de valoare dintre cursul bursier al actiunilor in ziua anterioara ma;orarii si cursul bursier teoretic al actiunilor. &elatia de calcul: $s= Q7A # Q7" Q7A - cursul bursier al actiunilor in ziua anterioara ma;orarii Q7" - cursul bursier teoretic al actiunilor Q7"=*N)Q7A+N1Q'A,!*N)+N1,

N) - numarul de actiuni emise initial N1 - numarul de actiuni emise la ma;orare Q7A - cursul bursier al actiunilor in ziua anterioara ma;orarii Q'A - valoarea de emisiune a actiunilor emise la ma;orare (rin prelucrare relatia de mai sus se transforma in relatia urmatoare: $s=N1*Q7A 8 Q'A,!*N)+N1, $s - valoarea dreptului de subscriere N) - numarul de actiuni emise initial N1 - numarul de actiuni emise la ma;orare Q7A - cursul bursier al actiunilor in ziua anterioara ma;orarii Q'A - valoarea de emisiune a actiunilor emise la ma;orare N)+N1 - numarul total de actiuni emise #n actionar vec,i poate alege sa se foloseasca de drepturile de subscriere. in acest caz el alegand sa cumpere un numar de actiuni noi - proportional cu numarul sau initial de actiuni - la cursul bursier teoretic pentru aceste actiuni. Actionarii vec,i care nu doresc sa sa se foloseasca de drepturile de subscriere vor putea sa le vanda ulterior pe piata. /aloarea de vanzare pentru drepturile de subscriere va fi valoarea de piata a acestora. care poate fi mai mare sau mai mica decat valoarea nominala a lor. 9. :alori0area actiunilor prin politica de dividende )iecare actionar - in calitate de proprietar al societatii - are dreptul de a primi dividend. Detinatorii de actiuni preferentiale primesc dividend fi- si este platit inaintea dividendului aferent actiunilor ordinare. Detinatorii de actiuni ordinare primesc dividend variabil. "n conte-tul platii de dividende apare o contradictie intre interesele societatii - care doreste o parte cat mai mare din profit pentru autofinantare - si actionari - care doresc dividende cat mai mari

pentru a-si valorifica mai bine capitalul plasat in actiunile la societatea respectiva. <arimea dividendului aferent actiunilor ordinare depinde de mai multi factori. dintre care urmatorii 2 sunt cei mai importanti: 1) marimea profitului anual realizat 2) politica de repartizare a dividendului )iecare societate ,otaraste anual - in cadrul Adunarii +enerale a Actionarilor - modul de distributie a profitului. =otararea depinde de urmatoarele 2 elemente: 1) marimea profitului anual realizat 2) rata de crestere a dividendelor &elatia de calcul: rdd=$! P&N rdd - rata de distributie a dividendului $ - dividendul P&N - profitul net >unt cunoscute mai multe politici de dividend astfel: 1) (olitica reziduala - emitentul trateaza dividendul ca pe o parte rezultanta ceea ce inseamna ca atunci cand profitul annual este mare. resursele de trezorerie vor fi mari. iar dividendele acordate vor fi si ele mai mari. 2) (olitica ratelor - dividendele se dimensioneaza anual in functie de cel putin 2 factori printre care: profitul realizat in anul respectiv si politica de dividend promovata de societate. 3) (olitica stabilizata - prin care se urmareste ca variatiile profitului 7in special cele negative) sa fie a;ustate astfel incat acestea sa nu se rasfranga asupra volumului dividendelor acordat.

;. Ce este dividendul? Dividendul apare ca un rezultat al investitiei realizate printr-un anumit plasament de capital. Acesta ia forma unei distribuiri in bani sau natura. efectuata de societate participantului la capitalul acesteia. ca si consecinta a detinerii de titluri de participare la aceasta. 1). Principalele forme de distribuire a dividendului (rincipalele forme sub care se pot distribui dividendele sunt urmatoarele: 1) Dividend anual - distribuit actionarilor detinatori de actiuni ordinare. Dividendul se dimensioneaza pe baza profitului anual realizat si a politicii de repartitie a profitului. 2) Dividend fi- - se acorda actionarilor detinatori de actiuni preferentiale. 3) Dividend provizoriu - se distribuie in timpul anului. urmand ca acesta sa fie reglat la inc,eierea e-ercitiului financiar curent. ) Dividend sub forma de actiuni : se distribuie in urma unei ,otarari a emitentului de a distribui dividendul sub forma de noi actiuni. 11. Ce sunt obli<atiunile? %bligatiunile sunt titluri reprezentative ale unei creante a detinatorului lor asupra emitentului acestora 7care poate fi statul. un organism public sau o societate comerciala). 'le dau detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent. investitorul recuperandu-si astfel capitalul avansat in sc,imbul obligatiunilor. 13. Principalele deosebiri intre actiuni si obli<atiuni ca obiect al plasamentelor de capital Definitie AC"I=N'*ordinara, (arte din capitalul >7?I@A"I=N' )ractiune dintr-un

social al emitentului. &ol in gestiunea emitentului /eniturile titularului titlului Drept de vot in Adunarea +enerala a Actionarilor. Dividende 7in functie de nivelul profitului si politica de distributie a dividendelor). &iscuri mai mari: - in cazul unui nivel redus al profitului titularul primeste dividende diminuate sau deloc - in cazul lic,idarii societatii titularul risca sa piarda fondurile investite $elimitata

imprumut realizat de catre emitent )ara rol in gestiunea emitentului. Dobanzi a caror suma este obligatoriu varsata de catre emitent detinatorului titlului. &iscuri mai mici: - risc de nerambursare 7nu si in cazul garantiilor de stat) - la lic,idare detinatorii de titluri de obligatiuni au prioritate fata de cei ce detin titluri de actiuni *imitata. la scadenta

&iscurile asumate de proprietarul titlului

Durata de viata

14. &andamentul obli<atiunilor "nvestitorii in obligatiuni sunt interesati de randamentul pe care il obtin prin ac,izitionarea acestora. "n acest sens. putem vorbi de: randament nominal. randament curent. randament la maturitate al obliga?iunilor @i randament realizat. 1) &andamentul nominal 7rata cuponului) - reprezinta castigul procentual pe care il ob?ine investitorul prin cumpararea unei obligatiuni tinAnd seama de cuponul de dobAnda @i valoarea nominala. &elatie de calcul: c= C!:N A 1)) 2) &andamentul curent - reprezinta venitul adus de obligatiuni ca procent fata de pretul acestora fara a lua in considerare veniturile

viitoare sau pierderile viitoare de capital. &andamentul curent arata la un moment dat care este castigul investitorului in raport cu valoarea pe piata a obligatiunii. &elatia de calcul: Nc=C!P A 1)) 3) &andamentul la maturitate - ia in considerare atat venitul curent 7cuponul) cat si cresterile si scaderile de pret ale obligatiunilor pe toata durata de viata a acestora. de aceea este cea mai utilizata forma a randamentului. &andamentul la maturitate este rata de actualizare care egaleaza valoarea prezenta a tuturor cas, floB-urilor cu precul curent de piatC al obligatiunii. "n plus. randamentul la maturitate reprezinta o masura a rentabilitatii medii ce va fi castigata de un investitor dintr-o obligatiune pe care o detine pana la scaden?a. ) &andamentul realizat - presupune analiza rentabilitatii obligatiunilor daca se reinvesteste cuponul cu o anumitC rata. "n aceastC analiza randamentul la maturitate si rata de reinvestire a cuponului sunt previzionate pe un anumit orizont de timp. &andamentul realizat al obligatiunii se determina luand in considerare pretul din prezent 7() al obligatiunii si suma pe care o detine investitorul la scadentC. adicC valoarea cupoanelor reinvestite la care se adauga ultimul cas,-floB generat de obligatiune 7/)). 13. Ce sunt optiunile? %ptiunile sunt contracte intre un vanzator si un cumparator. care dau acestuia din urma dreptul. dar nu si obligatia. de a vinde sau a cumpara un anumit activ 7marfa. titlu financiar sau instrument monetar) panaDla o anumita data viitoare. drept obtinut in sc,imbul platii catre vanzator a unei prime. 14. Clasificarea optiunilor Dupa natura dreptului pe care il confera. optiunile pot fi: - optiuni de cumparare - CA** - 7cumparatorul dobandeste dreptul de a vinde activul): E cumparare de CA**

E vanzare de CA** - optiuni de vanzare - (#! - 7cumparatorul dobandeste dreptul de a cumpara activul): E cumparare de (#! E vanzare de (#! 21. 'ficienta comparata a unor plasamente de capital direct in actiuni >ituatia se prezinta astfel: #n investitor ac,izitioneaza la un moment dat un numar de actiuni de pe piata de capital la pretul de ac,izitie din momentul respectiv. #rmarind evolutia cursului actiunilor mentionate. la un moment dat acesta va atinge un nivel superior celul la care au fost cumparate. moment in care investitorul va lua decizia sa le revanda. (entru a calcula eficienta in vanzarii actiunilor. investitorul va folosi indicatorul rata castigului. &elatia de calcul: &c=P&P! IP ( 1)) P&P=*Pv#PC, ( NA IP= PC ( NA &c - rata castigului P&P - profitulDportofoliu obtinut din diferenta de curs IP - capitalul imobilizatDportofoliu P: - pretul de vanzare PC - pretul de cumparare NA - numarul de actiuni detinute 22. 'ficienta comparata a unor plasamente de capital indirect in contracte de actiuni >ituatia se prezinta astfel: #n investitor pe piata de capital va inc,eia un contract de optiuni pentru un anumit numar de actiuni. in conditiile unui pret si a unei prime stabilite anterior.

Astfel investitorul cumpara o optiune de cumparare 7CA**). (entru a iesi in castig. cursul actiunilor ac,izitionate prin contract trebuie sa creasca. moment in care investitorul e-ecuta contractul de optiuni. pretul de cumparare fiind cel stabilit. #lterior investitorul va dori sa revanda actiunile la noul curs aflat la un nivel mai ridicat. (entru a calcula eficienta in vanzarii actiunilor. investitorul va folosi indicatorul rata castigului. &elatia de calcul: &c=P&P! IP ( 1)) P&P=*Pv#PeA, ( NA IP=NA ( P&> &c - rata castigului P&P - profitulDportofoliu obtinut din diferenta de curs IP - capitalul imobilizatDportofoliu Pv - pretul de vanzare PeA - pretul de e-ecutie NA - numarul de actiuni detinute P&> - prima de optiune 23. 'ficienta comparata a unor plasamente de capital indirect prin contracte de optiuni cu casti<uri re0ultate din diferenta de prima (erceptia investitorilor pe piata de capital este diferita. motiv pentru care in legatura cu actiunile se orienteaza spre castiguri din revanzarea contractelor de optiuni in conditii de prime de optiune mai mari si nu din ac,izitia si revanzarea actiunilor. >ituatia se prezinta astfel: #n investitor pe piata de capital ac,izitioneaza un anumit numar de actiuni prin intermediul unui contract de optiuni. la un pret de ac,izitie si o prima de optiune stabilite.

#lterior investitorul va revinde contractul de optiune. dar cu o prima de optiune mai mare. (entru a calcula eficienta in vanzarii actiunilor. investitorul va folosi indicatorul rata castigului. &elatia de calcul: &c=P&P! IP ( 1)) P&P=*P&>:0#P&>C, ( NA IP= P&>C ( NA &c - rata castigului P&P - profitulDportofoliu obtinut din diferenta de curs IP - capitalul imobilizatDportofoliu P&>:0 - valoarea primei de optiune la vanzare P&>C - valoarea primei de optiune la cumparare NA - numarul de actiuni detinute 3). Ce sunt tran0actiile in mar1a? !ranzactiile in mar;a definesc un ansamblu de operatiuni pe piata bursiera care fac posibila cumpararea si vanzarea de titluri financiare apeland la imprumuturi. &olul tranzac?iilor in mar;a este de a crea o capacitate financiara suplimentara clientului. "n functie de nivelul mar;ei acesta poate. cu o anumita suma avansata in operatiune. sa castige ori sa piarda mai mult decAt intr-o tranzactie cas,. "n acelasi timp. ca la orice credit. clientul trebuie sa ofere o garantie. iar aceasta este reprezentata de titlurile care fac obiectul contractului si care ramAn la broFer. DacC investitorul doreste sa intre in posesia titlurilor. el trebuie sa restituie creditul 7inclusiv dobGnda). adica sa anuleze debitul sau la broFer. 31. Ce este mar1a? <ar;a - depozit constituit de client in numerar sau din titluri blocate la dispozitia broFerului si reprezinta conditia ob?tnerii creditului in cadrul unei tranzactii in mar;a. 33. Ce este apelul in mar1a?

Apelul in mar;a reprezinta o solicitare pentru client din partea broFerului pentru completarea mar;ei atunci cand mar;a permanenta se reduce sub limita initiala. 39. Clasificarea ordinelor de bursa Din punctul de vedere al pretuluiDcursului pentru produsul bursier. ordinele de bursa pot fi: 1) %rdin Hla tintaI - este un ordin de vanzareDcumparare la cel mai bun pret oferit de piata. Acest tip de ordin impune obtinerea celui mai scazut pret e-istent pe bursa la momentul primirii instructiunii de e-ecutare a ordinului. 2) %rdin limita - este ordinul in care clientul precizeaza pretul ma-im pe care intelege sa il plateasca in calitate de cumparator. respectiv pretul minim pe care il accepta in calitate de vanzator. #nui astfel de ordin i se asociaza clauza pretului cel mai bun. Astfel titlurile pot fi cumparateDvandute la un pret mai micDmare. atunci broFerul este obiligat sa realizeze acest lucru. 3) %rdin de stop 7limitare a pierderii) : este un ordin care actioneaza oarecum in sens contrar ordinului cu limita de pret. Acesta devine ordin de vanzare la piata atunci cand pretul titlului evolueaza contrar asteptarii clientului 7cresteDscade la nivelul specificat).