Sunteți pe pagina 1din 148

STRUCTURA CURSULUI

1. 2. $. (. *. +. ,. .. Drept comercial noiune, obiect, evoluie, izvoare, aptele !e comer v". activit#i !e pro!ucie, !e comer, pre"tare !e "ervicii %ro&e"ioni'tii Societ#ile comerciale Re)uli comune aplicabile "ociet#ilor comerciale Societ#ile comerciale Con"tituirea "ociet#ilor comerciale Societ#ile comerciale uncionarea "ociet#ilor comerciale Societ#ile comerciale Dizolvarea 'i lic-i!area "ociet#ilor comerciale Societ#ile comerciale Re)uli "peciale aplicabile &iec#rui tip !e "ocietate comercial#

CURSUL 1 NOIUNEA I OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noiunea de drept comercial / !e&initie "impla a !reptului comerci al ar &i aceea ca !reptul comercial reprezinta Un an"amblu !e norme 0uri!ice care re)lementeaz# comerul. %rin urmare, pentru a putea intele)e notiunea !e !rept comercial e"te nece"ar a "e preciza care e"te intele"ul notiunii !e comert. Iar "ub
ace"t a"pect, noiunea !e comer e"te &olo"it# 1n mai multe "en"uri2 etimolo)ic, economic 'i 0uri!ic.

Din punct !e ve!ere etimologic, noiunea !e 4comer5 provine !in cuv6ntul latine"c commercium, o 0u7tapunere a cuvintelor cum 'i merx, a!ica 4cu mar&a5, intele"ul notiunii !e comert in "en" etimolo)ic &iin! a"a!ar acela !e operaiuni legate de marf. noiunea are un intele" mai lar), in "en"ul ca ea !e&ine"te totalitatea operatiunilor cuprin"e intre momentul pro!ucerii mar&urilor "i intrarii ace"tora in circulatie "i pana la momentul a0un)erii mar&urilor la con"umatorul &inal. Ace"te operaiuni "unt realizate !e c#tre comercianti, care in acceptiunea economica "unt a)enti economici !i&eriti &ata !e pro!ucatorii mar&urilor. Intr8un al treilea "en", cel juridic, noiunea !e comert are continutul cel mai lar), in "en"ul ca notiunea !e comert cuprin!e nu numai operatiunile !e interpunere "i circulatie a mar&urilor 9con&orm !e&initiei economice a notiunii:, ci si operatiunile de producere a mar&urilor 9realizate !e &abricanti:, precum si operatiunile de executare de lucrari si prestari de servicii .

3 In al !oilea "en", economic,

In prezent art.8 alin.( !"in Le#ea nr.$1% &11 "e p'nere in apli(are a C)"'l'i Ci*il+pre*e"e (a e,pre-iile "e a(te -a' .apte "e ()/ert intre0'intate in *e(1i'l C)" ()/er(ial(a0r)#at prin L$1% &11!a' intele-'l "e a(ti*itati "e pr)"'(tie+()/ert -a' pre-tari "e -er*i(ii.
N)r/ele "rept'l'i ()/er(ial n' -e apli(a 'n)r a(ti*itati -pe(i.i(e a#ri('lt'rii+"ar ni(i a(ti*itatil)r (are .a( )0ie(t'l pr).e-iil)r li0erale+pre('/ a*)(at+n)tar+()n-ilier 2'ri"i(+et.

1.2. Obiectul dreptului comercial %oernin! !e la "&era !e aplicare ,a!ica !e la cate)oriile !e per"oane "au operatiuni 0uri!ice carora le "unt aplicabnile normele !reptului comercial,in concepia a !reptului comercial e7i"t# doua sisteme in &unctie !e care poate &i "tabilita "&era !e aplicare a !reptului comercial, "i anume2 3 Sistemul subiectiv, care a "tat la baza primelor re)lementari le)ale in materia !reptului comercial, potrivit c#ruia !reptul comercial e"te
con"i!erat ca av6n! obiect normele 0uri!ice ;c#rora le "unt "upu'i comercianii5< prin urmare, potrivit ace"tui "i"tem, !reptul comercial ar con"titui un an"amblu !e norme 0uri!ice cu caracter pro&e"ional, aplicabile persoanelor care au calitatea !e comerciant.

3 Sistemul obiectiv,

p)tri*it (ar'ia !reptul comercial e"te con"i!erat ca av6n! !rept obiect normele 0uri!ice ;aplicabile comerului5, a!ic# acelor &apte, operaiuni 'i acte 0uri!ice cali&icate !e le)e ca &apte !e comer, in!i&erent !e per"oana care le "#v6r'e'te.

%rin urmare, elementul care !i&erentiaza "i"temul obiectiv &ata !e "i"temul "ubiectiv con"ta in aceea ca in "i"temul subiectiv dreptul comercial este considerat ca fiind un ansamblu de norme aplicabile unei (ate#)rii "e per-)ane (comerciantii), in vreme ce in sistemul obiectiv dreptul comercial reprezinta un ansamblu de norme juridice aplicabile unei (ate#)rii "e )perati'ni (faptele de comert).
In(epin" (' "ata "e &1 )(t)/0rie &11 "ata intrarii in *i#)are a n)'l'i ()" (i*il -3a pr)"'- ) tranzitie "e la -i-te/'l )0ie(ti* -i -i-te/'l -'0ie(ti* in -en-'l (a le#i'it)r'l a )ptat3prin n)'l C)" (i*il3pentr' (rearea 'n'i "rept ()/'n apli(a0il atit rap)rt'ril)r 2'ri"i(e (i*ile+(it -i (ele ()/er(*iale+C)"'l ()ntinin" in -(1i/0+an'/ite "i-p)zitii -pe(iale+"er)#at)rii "e la "rept'l ()/'n+apli(a0ile pr).e-i)ni-til)r.N)ti'ne "e "e ()/er(iant(intre0'intata in *e(1i'l ()" ()/er(ial!a .)-t inl)('ita (' n)ti'n'nea "e pr).e-i)ni-t3.iin" ()n-i"erati pr).e-i)ni-ti+()n.)r/ art 4 "i C)"'l (i*il+t)ti (ei (are e,pl)ateaza ) 5ntreprin"ere.

N)ti'nea "e a(te -a' .apte "e ()/ert(intre0'intata -'0 i/peri'l *e(1i'l'i ()" ()/er(ial!a .)-t inl)('ita (' -inta#/a "e a(ti*itati "e pr)"'(tie+()/ert -a' pre-tari "e -er*i(ii(art.8 L%$1% &11 "e p'nere in apli(are a n)'l'i C)" (i*il!
De.initia ()/pleta a "rept'l'i ()/er(ial ar .i 'n an-a0l' "e n)r/e 2'ri"i(e apli(a0ile pr).e-i)ni-til)r+a"i(a t't'r)r (el)r (are e,pl)ateaza ) 5ntreprin"ere.

elimitarea dintre dreptul comercial !i celelalte ramuri de drept privat De"i !reptul comercial e"te o ramur# !e !rept privat autonom, el "e a&la totu"i in "tran"a corelatie cu alte ramuri ale !reptului privat 9"i anume in principal cu !reptul civil "i !reptul proce"ual civil, !ar "i cu !reptul comertului international etc.:, !ar "i cu anumite ramuri ale !reptului public 9precum !reptul a!mini"trativ, !reptul &inanciar, !reptul penal:. "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul civil Atat !reptul civil cat "i !reptul comercial reprezinta "ubramuri ale !reptului privat, care ambele re)lementeaza, in principal,
raporturi patrimoniale bazate pe egalitatea juridica a partilor.

"aportul dintre dreptul comercial si dreptul procesual civil "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul familiei Dreptul comercial are unele puncte !e tan)en# "i cu !reptul &amiliei privin!2 8 operaiunile 0uri!ice care "e pot 1nc-eia 1ntre "oi 'i implicaiile lor 1n !reptul comercial< 8 con"tituirea !e "ociet#i comerciale 1ntre "oi< 2

aportul a!u" !e unul !intre "oti intr8o "ocietate comerciala "i re)imul ace"tuia in conte7tul comunitatii !e bunuri a "oilor< 8 re)imul 0uri!ic al !ivi!en!elor obinute !e unul !intre "oi etc. "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul muncii =n !reptul comercial "unt aplicabile unele !i"poziii !e !reptul muncii, 'tiut &iin! c# activitatea comercial# "e realizeaz# prin interme!iul au7iliarilor !e comer care, !e re)ul#, au calitatea !e an)a0at al unui comerciant. Raporturile !e munc# !intre comerciant, pe !e o parte, 1n calitate !e an)a0ator 'i per"oana care pre"teaz# munc#, pe !e alt# parte, 1n calitate !e an)a0at, "unt )uvernate !e !i"poziiile !in le)i"laia muncii re&eritoare la2 1nc-eierea contractului in!ivi!ual 'i colectiv !e munc#< mo!i&icarea contractului !e munc#< r#"pun!erea !i"ciplinar#< 0uri"!icia muncii etc. "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul internaional privat Dreptul comercial are puncte !e le)#tur# cu !reptul internaional privat ori !e c6te ori raportul 0uri!ic comercial conine un element !e e7traneitate 9"tr#in: care ri!ic# problema le)ii aplicabile. R#"pun"ul la 1ntrebarea2 ;Ce le)e "e aplic# unei relaii comerciale cu element "tr#in>5 1l !au normele !reptului internaional privat, numite norme con&lictuale, a!ica norme care re)lementeaza
con&lictul !intre !i&eritele le)i"latii nationale care intra in concur" in ca!rul raportului 0uri!ic cu element !e e7traneitate, "tabilin! care e"te le)ea "i 0uri"!ictia aplicabila raportului re"pectiv.

De e7emplu, le)ea aplicabil# unei "ociet#i comerciale cu participare "tr#in# e"te, potrivit normei con&lictuale lex societatis, le)ea locului !e la "e!iul principal al "ociet#ii 9Le)ea nr. 1?*@1AA2 privin! unele norme !e !rept internaional
privat:.

"aportul dintre dreptul comercial !i unele ramuri de drept public "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul administrativ Dat &iin! ca activitatea comerciala are un rol e"ential pentru "ocietate, "tatul intervine inclu"iv prin interme!iul unor norme !e !rept a!mini"trativ 8 pentru a a"i)ura o buna or)anizare "i !e"&a"urare a activitatii comerciale "i pentru crearea "i re)lementarea unor in"titutii nece"are pentru !e"&a"urarea activitatii economice 9precum re)i"trul comertului, bur"a !e valori etc.:. De a"emenea, "tatul intervine prin interme!iul normelor !e !rept a!mini"trativ in ve!erea prote0arii intere"elor con"imatorilor care intra in raporturi 0uri!ice cu comerciantii, precum "i pentru prote0area intere"ului )eneral al "ocietatii, prin "anctionarea activitatilor comerciale ilicite, combaterea concurentei neloiale, re)lementarea "i"temului !e protectie a con"umatorilor etc.
Bu in ultimul ran!, activitatea !e comer "e realizeaz# pe baza unor avize, autorizaii, licene emi"e !e autorit#ile publice a!mini"trative care &uncioneaz# 1n unit#ile a!mini"trativ8teritoriale un!e comerciantul 1'i are "e!iul principal "au un!e 1'i !e"&#'oar# activitatea, care con"tituie acte a!mini"trative emi"e in baza unor norme !e !rept a!mini"trativ.

"aportul dintre dreptul comercial !i dreptul flnanciar#fiscal Le)#tura !intre !reptul comercial 'i !reptul &inanciar8&i"cal e"te evi!ent#, 'tiut &iin! c# una !intre principalele "ur"e !e &ormare a veniturilor "tatului o con"tituie impozitele 'i ta7ele pl#tite !e comerciani. $

ormarea veniturilor "tatului 'i obli)aiile &i"cale ale comercianilor "unt re)lementate !e !reptul &inanciar8&i"cal, care au le)#tur# cu !reptul comercial. "aportul dintre dreptul comercial !i dreptul penal Dreptul comercial are inter&erene cu !reptul penal ori !e c6te ori 1n activitatea !e comer "e comit &apte cali&icate !e le)iuitor ca &iin! in&raciuni. Sub ace"t a"pect, e"te !e mentionat ca !i"tinct !e in&ractiunile re)lementate !e Co!ul penal, "i Co!ul civil "i unele le)i comerciale "peciale 9precum Le)ea nr.$1@
1AA? privin! "ocietatile comerciale, Le)ea nr.2+@1AA? privin! re)i"trul comertului etc.: re)lementeaza o "erie !e in&ractiuni con"tan! in &apte ilicite "avar"ite in le)atura cu activitatea comerciala.

I67OARELE DREPTULUI COMERCIAL


A'a!ar, cea mai "impl# cla"i&icare a izvoarelor !e !rept comercial !i"tin)e 1ntre izvoare scrise (sau izvoarele normative) 'i izvoare nescrise (sau izvoarele interpretative).

$.1. %zvoare scrise#normative 1. &onstitutia "omaniei 8 care ca le)e &un!amentala a tarii re)lementea za inclusiv principiile de organizare a activitatii economice. Sub acest aspect, enuntam ca dispozitii relevante ale legii fundamentale art.1$' din &onstitutie ( care statueaza ca economia "omaniei este o economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta si ca statul trebuie sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productiie, art.)) ( care prevede ca proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. 2.
*egi comerciale speciale si alte acte normative cu caracter comercial L$1@1AA? privin! "ocietatile comerciale,mo!i&icata "i complectata prin /UC $2@1AA, "i L1A*@1AA,,republicata in 1AA. "i mo!i&icata prin LAA@1AAA,/UC ,+@2??1 republicata,L$1(@2??1,L((1@2??+,/UC.2@2??, "i /UC *2@2??..

. L 2+@1AA? privin! re)i"trul comertului,republicata in temeiul L12@1AA.< . L11@1AA1 privin! combaterea concurentei neloiale,mo!i&icata "i complectata prin L2A.@2??1< . L 2A,@2??( privin! piata !e capital< . L .*@2??+ privin! proce!ura reor)anizarii 0u!iciare "i a &alimentului,mo!i&icata prin /UC .+@2??+ "i /UC 1,$@2??.< . /UC 11A@2??, privin! unele ma"uri privin! intirzierea e7ecutarii obli)atiilor !e plata rezultate !in contractele comerciale. %entru c# noiunea !e le)e comercial# trebuie 1nelea"# 1n "en"ul lar), !e act normativ a!optat !e or)ani"mele competente ale "tatului, 1ntre izvoarele "cri"e ale !reptului comercial "e vor 1nca!ra 'i !ecretele8le)i, or!onanele 'i Dot#r6rile Cuvernului, or!inele, in"truciunile 'i re)ulamentele a!optate !e or)anele competente.

Iar pentru c# noiunea !e le)e comercial# trebuie 1nelea"# 1ntr8un "en" lar), !e act normativ a!optat !e or)ani"mele competente ale "tatului, 1ntre izvoarele normative 9"cri"e: ale !reptului comercial "e vor 1nca!ra 'i !ecretele8le)i, or!onanele 'i Dot#r6rile Cuvernului, or!inele, in"truciunile 'i re)ulamentele a!optate !e or)anele competente. =n privina tuturor ace"tor acte normative, pentru a !etermina caracterul comercial al unei le)i "peciale e"te nece"ar "# raport#m acea"t#
le)e la criteriul enunat anterior, re"pectiv acela c# 1n m#"ura 1n care re"pectiva le)e re)lementeaz# raporturi 0uri!ice la care particip# pro&e"ioni'ti "au care !ecur) !in e7ploatarea unei 1ntreprin!eri, e"te vorba !e o le)e comercial#.

Noul &od civil con"acr# o re)lementare unitar# a tuturor raporturilor 0uri!ice !e !rept privat, re)lementare aplicabil# inclu"iv 1n raporturile 0uri!ice 1n care "unt implicai pro&e"ioni'ti. C6t prive'te corelaia !intre le)ile "peciale 1n materie comercial# enunate mai "u" 'i !reptul comun reprezentat !e noul Co! civil, acea"ta e"te )uvernat#, !up# cum am ar#tat anterior, !e principiul specialia generalibus derogant, potrivit c#ruia 1n concur"ul !intre le)ile "peciale 'i re)lementarea )eneral# se acord prioritate legilor speciale.
%e !e alt# parte, 1n ab"ena unor norme 0uri!ice comerciale care "# re)lementeze e7plicit un raport 0uri!ic !at, "e aplic# !i"poziiile le)ii civile, a!ic# &odul civil 'i legile civile speciale.

Co!ul civil cuprin!e norme generale aplicabile dreptului privat, &un!ament6n! !eci 'i in"tituiile !reptului comercial.
&odul civil cuprinde n)r/e #enerale apli(a0ile "rept'l'i pri*at, fundament+nd deci !i instituiile dreptului comercial. &a e,emplu pot fi enumerate dispoziiile &odului civil -n materia obligaiilor, mai ales cele referitoare la izvoarele !i efectele obligaiilor, precum !i cele referitoare la contractele speciale (contractul de societate, de v+nzare#cump.rare, de mandat etc) .

%zvoare nescrise#interpretative 1. /zantele comerciale(obiceiurile sau cutumele). Bu trebuie 1n"# "# uit#m &aptul c# "c-imb#rile !in viaa economic# "e re&lect# mai 1ncet 1n le)ile unei #ri, care "e "c-imb# mai )reu, pe c6n! uzurile, obiceiurile comercianilor, &iin! mai le)ate !e practica comercial#, "e a!apteaz# ace"teia 'i, r#"punz6n! 1n mo! a!ecvat realit#ii, "e "c-imb# mai u'or. %entru ace"t motiv, uzul e"te recuno"cut in doctrina !reptului comercial ca izvor !e !rept 91n !reptul no"tru e"te vorba !e uzurile interpretative "au convenionale:, i!enti&ic6n!u8"e cu obiceiul "au cutuma, re)#"in!u8"e 1n !reptul comerului internaional "ub !enumirea !e uzan..
Uzul "e !e&ine'te ca &iin! o practic ndelungat, av6n! un anumit )ra! !e vec-ime, repetabilitate 'i "tabilitate, aplic6n!u8"e unui num#r ne!e&init !e comerciani, 1ntr8un anumit !omeniu !e activitate comercial# 'i@"au 1ntr8o anumit# zon# )eo)ra&ic#.

Art.12+. alin.2 !in noul Co! civil potrivit caruia 4clauzele in!oielnice "e interpreteaza tinin! "eama,intre altele,!e natura contractului,!e inpre0urarile in care a &o"t inc-eiat,!e interpretatea !ata anterior !e parti,!e "en"ul
atribuit,in )eneral,clauzelor "i e7pre"iilor in !omeniu "i !e uzante5< Art.12,2 !in noul Co! civil5contractul valabil inc-eiat obli)a nu numai la ceea ce e"te e7pre" "tipulat,!ar "i la toate urmarile pe care practicile "tatornicite intre parti,uzantele,le)ea "au ec-itatea le !au contractului,!upa natura lui.Clauzele obi"nuite intr8un contract "e "ubintele),!e"i nu "unt "tipulate in mo! e7pre"5.

In )eneral, uzurile "e impart in !oua cate)orii2 8 uzuri normative 9cu &or# !e le)e, cutume: 8 uzuri convenionale 9interpretative, !e &apt: /zurile normative De'i le)iuitorul rom6n nu a admis uzurile normative 9!eci in dreptul nostru comercial nu exista uzuri normative:, nu trebuie "# cre!em c# 1n !reptul no"tru uzurile nu au nici o in&luen# a"upra !reptului. Dreptul comercial
evolueaz# ne1ncetat !atorit# nevoilor, !ar 'i a practicilor, obiceiurilor. Eai mult, c6n! normele 0uri!ice nu mai core"pun! vieii economice 'i, p6n# la o "c-imbare le)i"lativ#, uzurile "unt acelea care 1nl#tur# nea0un"urile 'i ele "e impun ateniei, !octrinei 'i 0uri"pru!enei care, 1n interpretarea le)ilor, con"&ine"c tocmai ceea ce practica comercial# a a!u" nou. Iar c6n! printr8o 0uri"pru!en# con"tant# "e "tabile'te o interpretare a le)ii, potrivit uzurilor comerciale putem "pune c# uzurile au trium&at, !e'i ele nu "unt izvor !e !rept. Ca urmare a a!miterii uzurilor normative, in"tanele 0u!iciare "unt obli)ate "# le aplice, tot a"t&el "unt obli)ate "# aplice le)ile "cri"e< ca atare, 0u!ec#torii le pot utiliza ca mi0loace !e prob#, c-iar !in o&iciu.

/zurile convenionale Dac# uzurile normative, av6n! &ora 0uri!ic# a unei le)i, "e pot aplica c-iar !ac# p#rile contractante nu le8au cuno"cut, uzurile convenionale au rolul de a stabili ntinderea drepturilor i obligaiilor prilor. Uzurile convenionale "unt clauze contractuale admise n mod tacit !e cei care 1nc-eie un contract. ora lor 0uri!ic# reie"e !in voina prezumat a participanilor la raportul 0uri!ic re"pectiv< ca atare, &iin! un element !e &apt 9'i nu !e !rept, ca uzurile normative:, pot &i !ove!ite cu orice mi0loc !e prob#, 0u!ec#torul nemaiput6n!u8le invoca !in o&iciu. Co!ul civil conine anumite !i"pozitii !in care "e !e!uce e7i"tenta uzurilor convenionale, "i anume2 8 art.A,? Co! civil con&orm c#ruia conveniile trebuie e7ecutate cu bun#8cre!in#, obli)6n! nu numai la ceea ce e"te e7pre" "tipulat, ci 'i la toate urm#rile pe care ec-itatea, obiceiul "au le)ea le con&er# obli)aiunii !up# natura "a< 8 art.A.? Co! civil con&orm c#ruia !i"poziiile 1n!oielnice !intr8un contract "e interpreteaz# !up# obiceiul locului un!e "8a 1nc-eiat contractul< 8 art.A.1 Co! civil con&orm c#ruia "tipulaiile obi'nuite 1ntr8un contract "e "ub1nele), !e'i nu "unt e7pre" prev#zute 1n
cuprin"ul "#u.

octrina si practica judiciara De"i nu "unt re)lementate ca izvoare !e !rept,ace"tea "unt unanim recuno"cute !rept importante in"trumente !e interpretare a normelor 0uri!ice.
%n ceia ce priveste practica judiciara,urmare a aderarii "omaniei la /niunea 0uropeana,se impune a se face distinctie intre practica instantelor interne de judecata si practica judiciara comunitara(practica &0 O),care este e,pres reglementata ca izvor de drept.

C6t prive'te practica in"tanelor interne, c-iar !ac# 1n principiu ea nu con"tituie izvor !e !rept1, !e la acea"t# re)ul# e7i"ta o e7cepie, re"pectiv !eciziile pronunate !e "eciile unite ale ICCF 1n ca!rul proce!uri recursului n interesul legii re)lementat# !e art. $2A C.pr.civ., al c#rei "cop e"te acela !e a a"i)ura unificarea practicii judiciare 1ntr8un anumit !omeniu 1n care au e7i"tat "oluii !iver)ene ale in"tanelor !e 0u!ecat#. Sub ace"t a"pect, Co!ul !e proce!ur# civil# preve!e c# !ecizia 1n intere"ul le)ii prin care "e "tabile'te un anumit mo! !e interpretare 'i aplicare a unei norme 0uri!ice e"te "upu"# public#rii 1n Eonitorul /&icial, iar !e la !ata public#rii ei ea e"te obligatorie pentru toate instanele de judecat2.

1%1*%O2"34%0 &/"S 1 1. S. . &.rpenaru, 5ratat de rept &omercial "om+n, 0diia a %%#a rev.zut. !i ad.ugit., /niversul 6uridic, 1ucure!ti, 2712. 2. Noul &od &ivil. $. An)ela Ei&&, Ciprian %#un, Dreptul A&acerilor, G!itura Imprimeria Ar!ealul, Clu08Bapoca, 2??+. (. /. C#p#6n#, Gvoluia !reptului comercial, 1n Tribuna Gconomic#, Supliment, nr. 2A@1AA?. *. I. Turcu, Teoria 'i practica !reptului comercial rom6n, vol. I, G!. Lumina Le7, Hucure'ti, 1AA.. +. I. %#tulea, C. Turianu, Cur" rezumat !e !reptul a&acerilor, G!. Scripta, 1AA(. 7. Re)ulamentul Curii !e arbitra0 internaional !e pe l6n)# Camera !e Comer 'i In!u"trie a Rom6niei. 8. &odul de 9rocedur. &ivil.. :. &onstituia "om+niei
1 2

I!em. Co!ul !e %roce!ur# Civil#.

TESTE 8RILA 1.De.initia ()/pleta a "rept'l'i ()/er(ial ar &i2 a: nsamblul de norme juridice care reglementeaza activitatea comerciala in ansamblul sau, adica producerea si circulatia marfurilor,
executarea de lucrari si prestarea de servicii!

b: c:

cea categorie de drept care aduce profit celui care practica comertul! cea categorie de drept care se adreseaza tuturor celor care prin activitatea desfasurata desfasoara activitati in baza unei aprobari in acest sens

. O0ie(t'l "rept'l'i ()/er(ial il reprezinta9 a" #aporturile juridice care se stabilesc intre societatile comerciale! b" $n ansablu de norme juridice aplicabile profesionistilor,adica tuturor celor care exploateaza o ntreprindere!
c" #aporturile juridice care se stabilesc intre comercianti!

$. :n "rept'l ()/er(ial -'nt apli(a0ile 'nele "i-p)zi;ii "e "rept'l /'n(ii+ <ti't .iin" (= a(ti*itatea ()/er(ial= -e realizeaz= prin inter/e"i'l a',iliaril)r "e ()/er; (are+ "e re#'l=+ a' (alitatea "e an#a2at al 'n'i ()/er(iant+rap)rt'rile "e /'n(= "intre ()/er(iant+ pe "e ) parte+ 5n (alitate "e an#a2at)r + -'nt #'*ernate "e "i-p)zi;iile "in le#i-la;ia /'n(ii re.erit)are la9 a: %nc&eierea contractului individual de munca, modificarea contractului de munc! a: rspunderea disciplinar,jurisdictia muncii! b: #aspunderea disciplinara >. In (e ()n-ta rap)rt'l "intre "rept'l ()/er(ial -i (el .i-(al?< a: 'ormarea veniturilor statului i obligaiile fiscale ale comercianilor sunt reglementate de dreptul financiar(fiscal. b: )olectarea de taxe si impozite! c: #eturnarea *+ catre comerciant (. Cea /ai -i/pl= (la-i.i(are a iz*)arel)r "e "rept ()/er(ial "i-tin#e@ a: %ntre izvoarele de drept national -i (ele "e "rept internati)nal@ b: %ntre izvoare scrise ,sau izvoarele normative" i izvoare nescrise (-a' iz*)arele interpretati*e@ c: %ntre surse rezultate din contracte si cele din cutuma.
A. Care -'nt iz*)rele -(ri-e?

a: &onstitutia "omaniei; b: *egi comerciale speciale si alte acte normative cu caracter comercial; c: /zurile. .

+.

&re sunt izvorele nescrise<;

a: /zurile comerciale ; b: 4aptele de comert; c: octrina si practica judiciara.

&/"S/* 2 43950*0 0 &O=0"> ASPECTE 8ENERALE

1. 4aptele de comer =n ve!erea !etermin#rii raporturilor care &ormeaz# obiectul !reptului comercial, Co!ul Comercial rom6n 9ale c#rui preve!eri au &o"t, 1n cea mai mare parte, abro)ate prin Le)ea !e punere 1n aplicare a noului Co! civil: re)lementa anumite acte 0uri!ice 'i operaiuni "ub !enumirea !e 4&apte !e comer53. 1.1. 4aptele de comer obiective aptele !e comer obiective au &o"t !e&inite ca 4acele acte 0uri!ice, &apte 0uri!ice 'i operaiuni economice c#rora le)iuitorul le8a recuno"cut caracterul comercial pentru con"i!erente care rezult# !in natura actului 0uri!ic, &#r# a &i relevant# calitatea per"oanei care le e&ectueaz#54. %otrivit !octrinei 1n !omeniu, &aptele !e comer obiective au cuno"cut o cla"i&icare pe trei )rupe, raportat la obiectul 'i la &uncia economic# a ace"tora52 a: /peraiuni !e interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor< b: /peraiuni !e 1ntreprin!ere< c: /peraiuni cone7e 'i acce"orii. a: /peraiuni !e interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor
3

I. Sc-iau, Drept Comercial, G!. Daman)iu, Hucure'ti, 2??A, pp. $*$ 'i urm#t.< S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. $2. 4 S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. $$. 5 S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. (1.

Crupa ace"tor operaiuni cuprin!ea2 operaiunile !e v6nzare8cump#rare comercial# 'i operaiunile !e banc# 'i "c-imb6. Operaiunile de v+nzare#cump.rare comercial. erau !e&inite ca &iin!2 &apte !e comer obiective, 'i &#ceau re&erire la cump#rarea !e pro!u"e 'i m#r&uri pentru a &i rev6n!ute "au 1nc-iriate &ie 1n natur#, &ie !up# prelucrare, v6nzarea 'i 1nc-irierea !e pro!u"e "au m#r&uri, 1n natur# "au prelucrate !ac# au &o"t prece!ate !e o cump#rare 1n "cop !e rev6nzare "au !e 1nc-iriere< cump#rarea 1n "cop !e rev6nzare "au v6nzarea titlurilor !e cre!it a&late 1n circuitul comercial. / atenie !eo"ebit# "8a acor!at v+nz.rii cump.r.rii comerciale 'i tr#"#turilor care o !i&ereniaz# !e v6nzarea cump#rarea civil#. Ambele "e a"eam#n# prin &aptul c# prin ele "e tran"mite !reptul !e proprietate a"upra unui bun 1n "c-imbul unui pre. Ceea ce le !i"tin)e e"te &uncia economic# !i&erit# pe care o au, 1n "en"ul c# 1n cazul v6nz#rii8cump#r#rii comerciale are loc o interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor prin operaiunea "peci&ic# !e tran"&erare a !reptului !e proprietate a"upra ace"tora !e la pro!uc#tor la pro&e"ioni"tul 9comerciant: care le !i"tribuie pe pia# "au le vin!e prin ma)azinele proprii ori le 1nc-iriaz#, 'i !e la ace"ta !in urm# la clieni. Ceea ce e"te "peci&ic v6nz#rii cump#r#rii comerciale e"te elementul "ubiectiv2 intenia !e rev6nzare "au !e 1nc-iriere. Ace"t element e7i"t# 1nc# !e la 1nceputul operaiunii, "# &ie e7primat# implicit "au e7plicit !e c#tre contractant 'i "# "e re&ere la bunul care &ace obiectul tranzaciei7. =n cazul v6nz#rii8cump#r#rii civile prin tran"miterea !reptului !e proprietate !e la v6nz#tor la cump#r#tor "e realizeaz# "ati"&acerea unei nece"it#i per"onale a cump#r#torului. aptul c# ulterior, proprietarul bunului 1l vin!e unei alte per"oane

6 7

I!em. Ibi!em, pp. (18(2.

1?

nu prezint# relevan# pentru c# la !ata operaiunii !e cump#rare a lip"it elementul "ubiectiv "au intenia !e rev6nzare@re1nc-iriere8. I6nzarea cump#rarea comercial# e"te actualmente re)lementat#, 1n cea mai mare parte !e noul Co! Civil. 4aptele de comer *-. activit.i de producie, de comer, prestare de servicii 2. 4aptele de comer =n ve!erea !etermin#rii raporturilor care &ormeaz# obiectul !reptului comercial,ui preve!eri au &o"t, 1n cea mai mare parte, abro)ate prin Le)ea !e punere 1n aplicare a noului Co! civil: re)lementa anumite acte 0uri!ice 'i operaiuni "ub !enumirea !e 4&apte !e comer59. 2.1. 4aptele de comer obiective aptele !e comer obiective au &o"t !e&inite ca 4acele acte 0uri!ice, &apte 0uri!ice 'i operaiuni economice c#rora le)iuitorul le8a recuno"cut caracterul comercial pentru con"i!erente care rezult# !in natura actului 0uri!ic, &#r# a &i relevant# calitatea per"oanei care le e&ectueaz#510. Se!iul le)al al &aptelor !e comer obiective l8a reprezentat art. $ !in Co!ul comercial rom6n11.
8 9

An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. $,. I. Sc-iau, Drept Comercial, G!. Daman)iu, Hucure'ti, 2??A, pp. $*$ 'i urm#t.< S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. $2. 10 S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. $$. 11 Articolul $ !in Co!ul Comercial 9abro)at: preve!ea c#2 4Le)ea con"i!er# ca &apte !e comer2 1. Cump#r#rile !e pro!u"e "au !e m#r&uri "pre a "e revin!e, &ie 1n natur#, &ie !up# ce "e vor &i lucrat "au pu" 1n lucru, ori "pre a "e 1nc-iria, a"emenea 'i cump#rarea "pre a "e revin!e !e obli)aiuni ale "tatului "au alte titluri !e cre!it circul6n! 1n comer< 2. I6nz#rile !e pro!ucte, v6nz#rile 'i 1nc-irierile !e m#r&uri 1n natur# "au lucrate 'i v6nz#rile !e obli)aiuni ale "tatului "au alte titluri !e cre!it circul6n! 1n comer, c6n! vor &i cump#rate cu "cop !e rev6nzare "au 1nc-iriere< $. Contractele !e report a"upra obli)aiunilor !e "tat "au altor titluri !e cre!it circul6n! 1n comer< (. Cump#r#rile "au v6nz#rile !e p#ri "au !e aciuni ale "ociet#ilor comerciale< *. /rice 1mprumuturi !e &urnituri< +. =ntreprin!erile !e "pectacole publice< ,. =ntreprin!erile !e comi"ioane, a)enii "au o&icii !e a&aceri< .. 1ntreprin!erile !e con"tructii< A. 1ntreprin!erile !e &abrici, !e manu&actura "i imprimerie<

11

Caracterul obiectiv al &aptelor !e comer prev#zute !e articolul $ !in Co!ul comercial era con&erit !e natura intrin"ec# a actelor 'i operaiunilor re)lementate, !ar 1n e)al# m#"ur#, 'i !e con"i!erente !e or!ine public# pentru care le)iuitorul le8a recuno"cut comercialitatea12. %otrivit !octrinei 1n !omeniu, &aptele !e comer obiective au cuno"cut o cla"i&icare pe trei )rupe, raportat la obiectul 'i la &uncia economic# a ace"tora132 !: /peraiuni !e interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor< e: /peraiuni !e 1ntreprin!ere< &: /peraiuni cone7e 'i acce"orii. b: /peraiuni !e interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor Crupa ace"tor operaiuni cuprin!ea2 operaiunile !e v6nzare8cump#rare comercial# 'i operaiunile !e banc# 'i "c-imb14. Operaiunile de v+nzare#cump.rare comercial. erau !e&inite ca &iin!2 &apte !e comer obiective, 1n con&ormitate cu art. $, pct. 1 'i 2 !in Co!ul Comercial, 'i &#ceau re&erire la cump#rarea !e pro!u"e 'i m#r&uri pentru a &i rev6n!ute "au 1nc-iriate &ie 1n natur#, &ie !up# prelucrare, v6nzarea 'i 1nc-irierea !e pro!u"e "au m#r&uri, 1n natur# "au prelucrate !ac# au &o"t prece!ate !e o cump#rare 1n "cop !e
1?. 1ntreprin!erile !e e!itura, librarie "i obiecte !e arta, c6n! altul !ec6t autorul "au arti"tul vin!e<
11. operatiunile !e banca "i "c-imb< 12. operatiunile !e mi0locire 1n a&aceri comerciale< 1$. 1ntreprin!erile !e tran"port !e per"oane "au !e lucruri pe apa "au pe u"cat< 1(. cambiile "i or!inele !e pro!ucte "au mar&uri< 1*. Con"truirea, cump#rarea, v6nzarea 'i rev6nzarea !e tot &elul !e va"e pentru navi)aia interioar# 'i e7terioar# 'i tot ce prive'te la ec-iparea, armarea 'i aprovizionarea unui va"< 1+. G7pe!iiile maritime, 1nc-irierile !e va"e, 1mprumuturile maritime 'i toate contractele privitoare la comerul pe mare 'i la navi)aie< 1,. A"i)ur#rile tere"tre, c-iar mutuale, 1n contra !aunelor 'i a"upra vieii< 1.. A"i)ur#rile, c-iar mutuale, contra ri"curilor navi)aiunii< 1A. Depozitele pentru cauz# !e comer< 2?. Depozitele 'i antrepozitele, precum 'i toate operaiunile a"upra recipi"elor !e !epozit 9Jarante: 'i a"upra "cri"orilor !e )a0, eliberate !e ele5. 12 An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. $+. 13 S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. (1. 14 I!em.

12

rev6nzare "au !e 1nc-iriere< cump#rarea 1n "cop !e rev6nzare "au v6nzarea titlurilor !e cre!it a&late 1n circuitul comercial. / atenie !eo"ebit# "8a acor!at v+nz.rii cump.r.rii comerciale 'i tr#"#turilor care o !i&ereniaz# !e v6nzarea cump#rarea civil#. Ambele "e a"eam#n# prin &aptul c# prin ele "e tran"mite !reptul !e proprietate a"upra unui bun 1n "c-imbul unui pre. Ceea ce le !i"tin)e e"te &uncia economic# !i&erit# pe care o au, 1n "en"ul c# 1n cazul v6nz#rii8cump#r#rii comerciale are loc o interpunere 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor prin operaiunea "peci&ic# !e tran"&erare a !reptului !e proprietate a"upra ace"tora !e la pro!uc#tor la pro&e"ioni"tul 9comerciant: care le !i"tribuie pe pia# "au le vin!e prin ma)azinele proprii ori le 1nc-iriaz#, 'i !e la ace"ta !in urm# la clieni. Ceea ce e"te "peci&ic v6nz#rii cump#r#rii comerciale e"te elementul "ubiectiv2 intenia !e rev6nzare "au !e 1nc-iriere. Ace"t element e7i"t# 1nc# !e la 1nceputul operaiunii, "# &ie e7primat# implicit "au e7plicit !e c#tre contractant 'i "# "e re&ere la bunul care &ace obiectul tranzaciei15. =n cazul v6nz#rii8cump#r#rii civile prin tran"miterea !reptului !e proprietate !e la v6nz#tor la cump#r#tor "e realizeaz# "ati"&acerea unei nece"it#i per"onale a cump#r#torului. aptul c# ulterior, proprietarul bunului 1l vin!e unei alte per"oane nu prezint# relevan# pentru c# la !ata operaiunii !e cump#rare a lip"it elementul "ubiectiv "au intenia !e rev6nzare@re1nc-iriere16. I6nzarea cump#rarea comercial# e"te actualmente re)lementat#, 1n cea mai mare parte !e noul Co! Civil. Operaiunile de banc. !i sc?imb "unt cele care &ormeaz# activitatea bancar# 9art. $, pct. 11 !in Co!ul Comercial:. Caracterul comercial al ace"tora e"te con&erit !e elementul interpunerii 1n "c-imbul 'i circulaia m#r&urilor. Hanii 'i
15 16

Ibi!em, pp. (18(2. An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. $,.

1$

cre!itul pot &orma obiectul circulaiei 'i !eci 'i obiectul unor operaiuni comerciale17. Coninutul "inta)mei !e 4operaiuni !e banc# 'i "c-imb5 e"te precizat !e le)i"laia bancar#18. Dintre operaiunile de banc permi"e a &i !e"&#'urate !e b#nci amintim2 acceptarea !e !epozite, acor!area !e cre!ite, operaiuni !e !econt#ri 'i pl#i, emiterea !e )aranii, tranzacii cu in"trumente monetare, con"ultan# &inanciar bancar#, a!mini"trarea !e porto&olii ale clienilor, etc. -peraiunile de sc&imb "e re&er# la "c-imbul valutar 'i "e e&ectueaz# !e c#tre b#ncile autorizate "# participe la "c-imbul valutar 'i ca"ele !e "c-imb valutar, con&orm cu re)lement#rile emi"e !e HBR19. c: /peraiuni !e 1ntreprin!ere Ace"te operaiuni nu au &o"t !e&inite !e Co!ul comercial care "8a m#r)init !oar la a enumera operaiunile con"i!erate ca activit#i ce puteau &i or)anizate "i"tematic 1n ca!rul unei 1ntreprin!eri20 9art. $, pct. *, +, ,, ., A, 1?, 1$, 1,, 2? !in Co!ul Comercial:. @ntreprinderea a &o"t !e&init# 1n !octrina ca &iin! o activitate economic# !e"&#'urat# 1n mo! or)anizat, permanent 'i "i"tematic, combin6n! re"ur"e &inanciare, &ora !e munc#, materii prime mi0loace lo)i"tice 'i in&ormaie, or)anizat# pe ri"cul 1ntreprinz#torului, 1n "copul obinerii unui pro&it21. Art. 2, lit. &: !in /UC ((@2??. !e&ine'te noiunea !e 1ntreprin!ere ca &iin! 4activitatea economic# !e"&#'urat# 1n mo! or)anizat, permanent 'i "i"tematic, combin6n! re"ur"e &inanciare, &or# !e munc# atra"#, materii prime, mi0loace
17

S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. (*< Lavinia Glena Smaran!ac-e, aptele !e comer !e tipul operaiunilor !e banc# 'i "c-imb 1n conte7tul le)i"lativ actual, 1n RRDA, nr. ,@2?1?, pp. ,1 'i urm#t. 18 Le)ea *.@1AA. privin! activitatea bancar#, republicat# 1n 2??*< Le)ea $12@2??( privin! Statutul HBR< alte acte cu valoare normativ# a!optate !e HBR 9re)ulamente, norme, or!ine, circulare:. 19 An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., pp. (?8(1. 20 S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. (+. 21 Ibi!em, p. (,.

1(

lo)i"tice 'i in&ormaie, pe ri"cul 1ntreprinz#torului, 1n cazurile 'i 1n con!iiile prev#zute !e le)e5. / !e&iniie i!entic# e"te reinut# 'i !e Le)ea $.1@2??A privin! intro!ucerea concor!atului 'i a man!atului a!8-oc. %e mar)inea ace"tei !e&iniii "8a "tabilit c# elementele !e&initorii ale unei 1ntreprin!eri con"tau 1n222 9a: De"&#'urarea unei activit#i economice 1n mo! or)anizat, permanent 'i "i"tematic! 9b:Activitatea !e"&#'urat# "# con"tea 1n pro!ucerea !e bunuri, operaiuni le)ate !e circulaia ace"tora "au pre"tarea !e "ervicii< 9c: Combinarea 1n ca!rul activit#ii economice a unor re"ur"e &inanciare, &ora !e munc#, materii prime mi0loace lo)i"tice 'i in&ormaie< 9!:/r)anizarea 1ntreprinz#torului< 9e: Scopul urm#rit con"t6n! 1n obinerea unui pro&it. !: /peraiuni cone7e 'i acce"orii Ace"tea erau con"i!erate &apte !e comer obiective !atorit# le)#turii pe care o au cu actele 'i &aptele !e comer. Ace"tea !ob6n!e"c caracter comercial !e la actul principal, 1n le)#tur# cu care "unt 1nc-eiate "au e&ectuate accesorium se.uitur principale 9contractul !e )a0 care 1n"oe'te un contract !e cre!it bancar:23 9"e!iul le)al al materiei l8a reprezentat art. $, pct. $, (, 12, 1(, 1*, 1+, 1A Co! Comercial:. 2.2. 4aptele de comer subiective 'i !e"&#'urarea activit#ii 1ntreprin!erii pe ri"cul

%e l6n)# &aptele !e comer obiective, a c#ror comercialitate era in!epen!ent# !e calitatea per"oanei care le "#v6r'ea, Co!ul Comercial a mai re)lementat 'i

22 23

Ibi!em, p. (.. Ibi!em, p. *+< An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. *..

1*

&aptele !e comer "ubiective, care !ob6n!eau caracter comercial !atorit# calit#ii !e comerciant a per"oanei care le "#v6r'ea24. %rin urmare, &aptele !e comer "ubiective erau acele acte 0uri!ice, &apte 0uri!ice 'i operaiuni c#rora le)iuitorul le8a atribuit caracter comercial !eoarece erau e&ectuate !e pro&e"ioni'ti 9comerciani:25. Criteriul "ubiectiv 1n &uncie !e care ace"te &apte !e comer erau acceptate ca atare "e re&erea la calitatea per"oanei care le e&ectua. Se!iul le)al al materiei 1l reprezenta art. ( !in Co!ul comercial 9abro)at:. %otrivit preve!erilor ace"tui articol, erau con"i!erate ca &apte !e comer 4'i celelalte contracte 'i obli)aii ale unui comerciant 9pro&e"ioni"t: !ac# nu "unt !e natur# civil# "au !ac# contrariul nu rezult# !in 1n"u'i actul re"pectiv526. Le)ea in"tituia o prezumie !e comercialitate, 1n "en"ul c# actele 0uri!ice, &aptele 'i operaiunile economice 1nc-eiate 'i a"umate !e un comerciant 9pro&e"ioni"t:, !ob6n!eau caracter comercial !atorit# calit#ii !e comerciant a per"oanei care le e&ectua, cu e7cepia cazului 1n care actul, prin natura "a intrin"ec# era civil "au !ac# i "e atribuia ace"t caracter !e c#tre comerciant 9pro&e"ioni"t: 9e7. 1mprumutul unei "ume !e bani !e"tinat# unui "cop "tr#in !e activitatea comercial# "au cump#rarea unor bunuri nece"are uzului per"onal care "unt acte civile:27. 2.$. 4aptele de comer unilaterale sau mi,te aptele !e comer unilaterale "au mi7te au &o"t !e&inite ca &iin! acele acte 0uri!ice, &apte "au operaiuni care erau &apte !e comer numai pentru una !intre p#rile raportului 0uri!ic. Se!iul materiei l8a reprezentat art. *+ !in Co!ul comercial

24 25

S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. +1. An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. ,?. 26 I!em. 27 Ibi!em, p. ,1< S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, pp. +28+$.

1+

9abro)at: potrivit c#ruia 4actul 0uri!ic care e"te comercial numai pentru una !intre p#ri e"te "upu" le)ii comerciale, 9K:528. A"t&el, un act 0uri!ic poate &i &apt# !e comer pentru toate p#rile participante la 1nc-eierea lui 9&apte !e comer bilaterale: "au numai pentru una !intre p#ri 9&apte !e comer unilaterale "au mi7te:29. Le)ea comercial# "e aplic# actelor, &aptelor 'i operaiunilor care "unt &apte !e comer unilaterale "au mi7te pentru o re)lementare unitar# a actului 0uri!ic care nu poate &i "upu"# obiectiv la !ou# re)lement#ri, una !e natur# comercial# pentru pro&e"ioni"t 'i alta !e natur# civil# pentru necomerciant30. $. 3ctivit.ile de producie, de comer !i prestare de servicii =ntr8un articol !e"pre noul Co! Civil, C-. %iperea arat# c# aparent, !ualitatea !reptului privat 9!reptul civil e"te !reptul comun pentru !reptul comercial, !ar cele !oua cate)orii !e norme "unt ramuri autonome ale !reptului: e"te aban!onat# !e le)iuitorul rom6n 1ncep6n! cu !ata !e 1 octombrie 2?11. %are a"t&el c# !reptul comercial va &i &iin! 1n)lobat 1n !reptul civil. A"t&el, !reptul civil nu va mai &i, a'a cum a &o"t p6n# acum, un !rept al particularilor 'i al 4averilor "tatice5, ci va &i un !rept privat unitar, care vizeaz# 'i activit#ile pro&e"ioni'tilor, !e creare a bunurilor 'i valorilor 'i !e circularizare a ace"tora31. Astfel, profesionistul 'i ntreprinderea, !ou# noiuni te-nice care au 1nlocuit comerciantul 'i &aptele !e comer, nu "unt !e&inite, !e'i nevoia unor !e&iniii a &o"t evi!ent#, !atorit# nece"it#ii !e a 'ti ce e"te pro&e"ioni"tul 1n raport !e "implul particular 'i ce e"te 1ntreprin!erea raportat la "impla activitate, oricare ar

28 29

S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?11, p. +(. An)ela Ei&&, Ciprian %#un, op. cit., p. ,*. 30 Ibi!em, pp. ,*8,+. 31 C-eor)-e %iperea, De"pre noul co! 9civil: comercial, iulie 2?11, http://www.juridice.ro/157402/despre !oul cod ci"il co#erci$l.ht#l

1,

&i ea. Con&orm art. $ alin.28$ !in Boul Co! Civil32, pro&e"ioni"tul e"te cel care e7ploateaz# o 1ntreprin!ere, iar e7ploatarea unei 1ntreprin!eri 1n"eamn# e7erciiul "i"tematic al unei activit#i !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri !e "ervicii, in!i&erent !ac# "e urm#re'te "au nu un "cop lucrativ. Deci, profesionistul e"te 1n raport cu "implul particular, o per"oan# care332 e7ercit# o activitate, 1n mo! continuu, a"um6n!u8'i un ri"c, e"te "upu" unei 1nmatricul#ri, autoriz#ri, 1n"crieri 1n re)i"tre publice etc., pentru opozabilitate &a# !e ter 'i pentru protecia intere"elor ace"tora 'i are un patrimoniu !e a&ectaiune. La r6n!ul "#u, -ntreprinderea 1n"eamn# o a&acere or)anizat#, a!ic# o activitate "i"tematica !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri !e "ervicii, or)anizat# !e 1ntreprinz#tor pe ri"c economic propriu34. Suntem 'i noi !e p#rere c# pro&e"ioni"tul nu "e con&un!# cu comerciantul, 1ntruc6t ar 1n"emna "# "e con&un!e )enul cu "pecia. 9rofesionist, 1n "en"ul art. . alin.1 !in Le)ea !e punere 1n aplicare35, 1n"eamn#2 comerciant, 1ntreprinz#tor, operator economic 'i orice alt# per"oan# autorizat# "# !e"&#'oare activit#i economice "au pro&e"ionale 9inclu"iv pro&e"ii liberale:. &omerciantul nu e"te i!entic cu pro&e"ioni"tul, ci e"te !oar o "pecie !e pro&e"ioni"t. =n plu", art. + !in Le)ea !e punere 1n aplicare36 !i"pune c# re&eririle !in le)i la termenul 4comerciant5
32

Art. $ 92, $: Co! Civil2 492: Sunt con"i!erai pro&e"ioni'ti toi cei care e7ploateaz# o 1ntreprin!ere. 9$: Con"tituie e7ploatarea unei 1ntreprin!eri e7ercitarea "i"tematic#, !e c#tre una "au mai multe per"oane, a unei activit#i or)anizate ce con"t# 1n pro!ucerea, a!mini"trarea ori 1n"tr#inarea !e bunuri "au 1n pre"tarea !e "ervicii, in!i&erent !ac# are "au nu un "cop lucrativ5. 33 C-eor)-e %iperea, op. cit. 34 I!em. 35 Art. . !in Le)ea ,1@2?112 ;91: Boiunea 4pro&e"ioni"t5 prev#zut# la art. $ !in Co!ul civil inclu!e cate)oriile !e comerciant, 1ntreprinz#tor, operator economic, precum 'i orice alte per"oane autorizate "# !e"&a"oare activitai economice "au pro&e"ionale, a"t&el cum ace"te noiuni "unt prev#zute !e le)e, la !ata intr#rii 1n vi)oare a Co!ului civil. 92: =n toate actele normative 1n vi)oare, e7pre"iile 4acte !e comer5, re"pectiv 4&apte !e comer5 "e 1nlocuie"c cu e7pre"ia 4activit#i !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri !e "ervicii5. 36 Art. + !in Le)ea ,1@2?11 ;91: =n cuprin"ul actelor normative aplicabile la !ata intr#rii 1n vi)oare a Co!ului civil, re&eririle la comerciani "e con"i!er# a &i &#cute la per"oanele &izice "au, !upa caz, la per"oanele 0uri!ice "upu"e 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului, potrivit preve!erilor art. 1 !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului, republicat#, cu mo!i&ic#rile 'i complet#rile ulterioare, precum 'i cu cele a!u"e prin prezenta le)e. 92: Di"poziiile

1.

"e con"i!er# a &i &#cute la per"oanele &izice "au 0uri!ice "upu"e 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului. Deci, comerciant 1n"eamn# nu numai ceea ce 1n mo! obi'nuit 1nele)em prin ace"t termen, ci 'i per"oanele &izice autorizate, 1ntreprinz#torul in!ivi!ual "au cel &amilial care "unt "upu"e obli)aiei !e 1n"criere 1n re)i"trul comerului pentru a putea &unciona ca atare37. Bu poate &i cali&icat comerciant !ec6t acea per"oan# care e"te "upu"# 1n"crierii 1n re)i"trul comerului. C-iar ne1n"cri"# 1nc# 1n re)i"trul comerului, per"oana &izic# ce e7ercit# pe ri"c economic propriu un comer "au o activitate !e pro!ucie ori !e pre"tare !e "ervicii, poate &i cali&icat# comerciant, pentru c# e"te 1n continuare "upu"# 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului. Situaia e"te "imilar# 'i 1n cazul unei "ociet#i nere)ulat con"tituite. De alt&el, art. $ !in Boul Co! Civil permite concluzia c# 'i o entitate colectiv# &#r# per"onalitate 0uri!ic# poate &i un pro&e"ioni"t, !ac# e7ploateaz# o 1ntreprin!ere. =n acea"t# "ituaie poate &i o "ocietate "impl#, o "ocietate nere)ulat con"tituit# "au un )rup !e "ociet#i care, !e'i nu au per"onalitate 0uri!ic#, pot &i cali&icai comerciani 1n "en"ul art. + !in Le)ea !e punere 1n aplicare, !ac# "unt "upu"e 1n"crierii 1n re)i"trul comerului38. Sinta)ma 4acte sau fapte de comer5 e"te 1nlocuit# cu "inta)ma nu prea clar# !e 4activit.i de producie39, comer sau prest.ri de servicii5. Le)ea !e
alin. 91: nu "e aplic# termenului 4comerciant5 prevazut 1n2 a: Le)ea nr. .(@1AA. privin! m#rcile 'i in!icaiile )eo)ra&ice, republicat#< b: /r!onana Cuvernului nr. 1$?@2??? privin! protecia con"umatorilor la 1nc-eierea 'i e7ecutarea contractelor la !i"tan#, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< c: Le)ea nr. 1A$@2??? privin! clauzele abuzive !in contractele 1nc-eiate 1ntre comerciani 'i con"umatori, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< !: Le)ea pomiculturii nr. $(.@2??$, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< e: Le)ea nr. 2A+@2??( privin! Co!ul con"umului, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< &: Le)ea nr. $+$@2??, privin! combaterea practicilor incorecte ale comercianilor 1n relaia cu con"umatorii 'i armonizarea re)lement#rilor cu le)i"laia european# privin! protecia con"umatorilor, cu mo!i&ic#rile ulterioare< ): Le)ea nr. 1*.@2??. privin! publicitatea 1n'elatoare 'i publicitatea comparativ#< -: Le)ea nr. $21@2??A privin! comercializarea pro!u"elor alimentare, cu mo!i&ic#rile 'i complet#rile ulterioare< i: orice alte acte normative 1n care termenul 4comerciant5 are un inele" "peci&ic !i"poziiilor cuprin"e 1n ace"te !in urm# acte normative5. 37 C-eor)-e %iperea, op. cit. 38 I!em. 39 /roducie de mrfuri L &orm# !e or)anizare a economiei "ociale 1n care pro!u"ele muncii "unt create !e !i&erii pro!uc#tori in!epen!eni, autonomi, &iecare !intre ei "pecializ6n!u8"e 1n con&ecionarea unui pro!u" oarecare, a"t&el

1A

punere in aplicare nu e"te con"ecvent#, 1ntruc6t noiunea !e 4acte 'i &apte !e comer5 !in art. 1 !in Le)ea "ociet#ilor comerciale a &o"t 1nlocuit# nu cu "inta)ma 4activit#i !e pro!ucie, comer 'i pre"t#ri !e "ervicii5, cum era !e a'teptat, ci cu "inta)ma 4activit.i cu scop lucrativ5. Ace"t art. 1 !in Le)ea "ociet#ilor comerciale 4"una5 con&orm Le)ii !e punere 1n aplicare a"t&el2 4 n vederea desfurrii de activiti cu scop lucrativ, persoanele fizice i cele juridice se pot asocia 0540. A"t&el, noiunea clar# !e &apte !e comer, care era 1nlocuit# cu cea !e 4activit#i !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri "ervicii5, mult mai va)#, e"te 1nlocuit# 1n Le)ea "ociet#ilor comerciale cu vec-ea !enumire a a&acerilor !in Decretul nr. *(@1AA? privin! activit#ile cu "cop lucrativ41. Cu toate ace"te e&orturi !e uni&icare a !reptului privat, 1n"#'i Le)ea !e punere 1n aplicare accept# c# e7i"t# 1nc# activiti de comer, al#turi !e cele !e pro!ucie 'i cele !e pre"t#ri !e "ervicii42. Dar toate ace"te activit#i pro!ucie, comer, pre"t#ri !e "ervicii au ca element comun crearea !e valoare a!#u)at#, a!ic# !e bunuri, pro!u"e "au "ervicii 'i !e plu"valoare. Din !e&iniia e7ploat#rii 1ntreprin!erii pe care o emite art. $ alin.$ !in Boul Co! Civil rezult# c# ace"te activit#ii pot con"titui 4e7ploatarea unei 1ntreprin!eri5 in!i&erent !ac# "unt )-i!ate !e un "cop lucrativ "au nelucrativ. Hunurile 'i valorile ori)inare, care e7i"t# 9re"ur"e naturale "au umane: "au "e creeaz# natural 91n a)ricultur# "au 1n creaia intelectual#, !e e7emplu: cap#t# plu" valoare 1n proce"ul !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri !e "ervicii. De aici con"ecina, pe plan &i"cal, a aplic#rii ta7ei pe valoare a!#u)ata 9TIA: 1n cazul activit#ilor
1nc6t pentru "ati"&acerea nevoilor "ociale e"te nece"ar# v6nzarea8cump#rarea !e pro!u"e pe pia#. /roducie marf L pro!ucie 92: 1n e7pre"ie b#nea"c# a 1ntreprin!erilor "au a ramurilor economiei naionale 1ntr8o anumit# perioa!# !e timp, livrat# "au !e"tinat# !e"&acerii. 9DGM, 1AA.:. 40 C-eor)-e %iperea, op. cit. 41 I!em. 42 I!em.

2?

comerciale, ta7# care e"te inaplicabil# 1n cazul bunurilor "au valorilor ori)inare. %ractic, ceea ce "e 1nt6mpl# 1n !erularea activit#ii !e comer, "e 1nt6mpl# 'i 1n !erularea activit#ii !e pro!ucie "au !e pre"t#ri !e "ervicii, a!ic# "e a!au)# plu"valoare bunurilor 'i valorilor prelucrate43. De aceea, !eo"ebirea 1ntre 4activit#i comerciale5 'i 4activit#i !e pro!ucie, comer 'i !e pre"t#ri !e "ervicii5 e"te !oar terminolo)ic#. A'a &iin!, 1n"eamn# c# 1n"#'i Le)ea !e punere 1n aplicare a!mite implicit c# e7i"ta un pac-et con"i"tent !e relaii 0uri!ice comerciale care "unt re)lementate 1n Co!ul civil. %rin urmare, !reptul comercial 9obli)aiile 'i contractele )enerate !e activit#ile !e pro!ucie, comer 'i !e pre"t#ri !e "ervicii: subzista n Noul Cod Civil44. Deci, care ar &i cali&icarea 0uri!ic# a raporturilor 0uri!ice rezultate !in ace"te activit#i> S8a con"i!erat c# !reptul civil e"te )enul, iar !reptul activit#ilor !e pro!ucie, comer 'i pre"t#ri !e "ervicii 9activit#i pro&e"ionale, a&aceri: e"te "pecia. C-. %iperea e"te !e p#rere c# acea"t# "pecie ar putea purta !enumirea !e drept civil comercial, pentru a o putea !i"tin)e !in punct !e ve!ere terminolo)ic !e re"tul !reptului civil, care "e aplica e7clu"iv "implilor particulari, 1n relaiile !intre ace'tia. Dreptul civil comercial ar putea &i con"i!erat o "pecie a !reptului civil, 1n ciu!a &aptului c# el 4cov6r'e'te !reptul civil prin volum 'i prin valoare 'i, 1n plu", 1l contamineaz#, in!uc6n!u8i propriile re)uli 'i uzane45. Contractele !intre pro&e"ioni'ti 'i contractele !intre pro&e"ioni'ti, pe !e o parte, 'i "impli particulari 9con"umatori:, pe !e alt# parte, "unt re)lementate !e Co!ul civil, !ar acea"ta nu 1n"eamn# ca ace"t )en !e contracte au !evenit contracte civile cla"ice 9tra!iionale:46.
43 44

I!em. I!em. 45 I!em. 46 I!em.

21

Bibliografie curs 2
1. I. Sc-iau, Drept Comercial, G!. Daman)iu, Hucure'ti, 2??A. 2. S. D. C#rpenaru, Tratat !e Drept Comercial Rom6n, G!iia a II8a rev#zut# 'i a!#u)it#, Univer"ul Furi!ic, Hucure'ti, 2?11. $@ An)ela Ei&&, Ciprian %#un, Dreptul A&acerilor, G!itura Imprimeria Ar!ealul, Clu08Bapoca, 2??+. (. Lavinia Glena Smaran!ac-e, aptele !e comer !e tipul operaiunilor !e banc# 'i "c-imb 1n conte7tul le)i"lativ actual, 1n RRDA, nr. ,@2?1?. *. Le)ea *.@1AA. privin! activitatea bancar#, republicat# 1n 2??*. +. Le)ea $12@2??( privin! Statutul HBR. ,. Co! Civil. .. Le)ea ,1@2?11. TGSTG CRILA 1 Le#ea ()n-i"era .apte "e ()/ert 'r/at)arele (art.4 C.()/.!2 a! Orie a(ti*itate ()/er(iala< 0! Cumpararile !e pro!u"e "au !e mar&uri spre a se revinde, &ie in natura, &ie !upa ce "e vor &i lucrat, ori numai spre a se inc&iria precum "i cumpararea "pre a "e revin!e !e obli)atiuni ale "tatului "au alte titluri !e cre!it circulan! in comert< (! Inc-irierea !e bunuri pentru a &i &olo"ite in "cop propriu. %oate &i cali&icat comerciant o per"oan# care nu e"te "upu"# 1n"crierii 1n re)i"trul comerului>. A. Da e"te per"oana &izic# ce e7ercit# pe ri"c economic propriu un comer "au o activitate !e pro!ucie ori !e pre"tare !e "ervicii, poate &i cali&icat# comerciant< H. Da o entitate colectiv# &#r# per"onalitate 0uri!ic# poate &i un pro&e"ioni"t, !ac# e7ploateaz# o 1ntreprin!ere. C. Bu pentru ca nu e"te in"cri"a in re)i"trul comertului. Dintre operaiunile de banc permi"e a &i !e"&#'urate !e b#nci amintim2 A. Acceptarea !e !epozite, acor!area !e cre!ite, operaiuni !e !econt#ri 'i pl#i, emiterea !e )aranii< H. Tranzacii cu in"trumente monetare, con"ultan# &inanciar bancar#, a!mini"trarea !e porto&olii ale clienilor, etc< C. -peraiunile de sc&imb "e re&er# la "c-imbul valutar 'i "e e&ectueaz# !e c#tre b#ncile autorizate "# participe la "c-imbul valutar 'i ca"ele !e "c-imb valutar, con&orm cu re)lement#rile emi"e !e HBR< Contractele !intre pro&e"ioni'ti 'i contractele !intre pro&e"ioni'ti, pe !e o parte, 'i 22

2.

$.

).

"impli particulari 9con"umatori:, pe !e alt# parte, "unt re)lementate !e< A. Co!ul civil< H. Co!ul comercial< C. Ace"t )en !e contracte nu au !evenit contracte civile cla"ice 9tra!iionale:. *. %rin urmare, o !e&initie )enNrica ce ar putea &i !ata &aptelor !e comert e"te aceea ca2 a: Reprezinta raporturile ce "e "tabile"c intre comercianti< b: Cumpararea !e bunuri pentru a le vin!e< c: Rreprezinta actele 0uri!ice, &aptele 0uri!ice "i operatiunile economice prin care "e realizeaza2 9i: pro!ucerea !e mar&uri, 9ii: e7ecutarea !e lucrari "i pre"tarea !e "ervicii "au 9iii: o interpunere in circulatia mar&urilor, toate ace"tea in scopul obtinerii unui profit.

&/"S/* $

9rofesioni!tii 1. 9rofesioni!tii ( noiune, definiie, tipuri de profesioni!ti


%rofesionistul 8 noiune te-nic# ce a 1nlocuit comerciantul 8 nu e"te !e&init#. Con&orm art. $ alin.28$ !in Boul Co! Civil47, pro&e"ioni"tul e"te cel care e7ploateaz# o 1ntreprin!ere, iar e7ploatarea unei 1ntreprin!eri 1n"eamn# e7erciiul "i"tematic al unei activit#i !e pro!ucie, comer "au pre"t#ri !e "ervicii, in!i&erent !ac# "e urm#re'te "au nu un "cop lucrativ. Deci, profesionistul e"te 1n raport cu "implul particular, o per"oan# care482 e7ercit# o activitate, 1n mo! continuu, a"um6n!u8'i un ri"c, e"te "upu" unei 1nmatricul#ri, autoriz#ri, 1n"crieri 1n re)i"tre publice etc., pentru opozabilitate &a# !e ter 'i pentru protecia intere"elor ace"tora 'i are un patrimoniu !e a&ectaiune. Suntem !e p#rere, a'a cum am ar#tat !e0a 1n cur"ul prece!ent, c# pro&e"ioni"tul nu "e con&un!# cu comerciantul, 1ntruc6t ar 1n"emna "# "e con&un!e )enul cu "pecia. 9rofesionist, 1n "en"ul art. . alin.1 !in Le)ea !e punere 1n aplicare 49, 1n"eamn#2 comerciant, ntreprinztor, operator economic i orice alt persoan autorizat s desfoare activiti economice sau profesionale 9inclu"iv pro&e"ii liberale care nu intr# 1n "&era comercianilor:. %rin urmare, potrivit preve!erilor art. . alin.1 !in Le)ea !e punere 1n aplicare a Co!ului Civil, noiunea de profesionist include2
47

Art. $ 92, $: Co! Civil2 492: Sunt con"i!erai pro&e"ioni'ti toi cei care e7ploateaz# o 1ntreprin!ere. 9$: Con"tituie e7ploatarea unei 1ntreprin!eri e7ercitarea "i"tematic#, !e c#tre una "au mai multe per"oane, a unei activit#i or)anizate ce con"t# 1n pro!ucerea, a!mini"trarea ori 1n"tr#inarea !e bunuri "au 1n pre"tarea !e "ervicii, in!i&erent !ac# are "au nu un "cop lucrativ5. 48 C-eor)-e %iperea, op. cit. 49 Art. . !in Le)ea ,1@2?112 ;91: Boiunea 4pro&e"ioni"t5 prev#zut# la art. $ !in Co!ul civil inclu!e cate)oriile !e comerciant, 1ntreprinz#tor, operator economic, precum 'i orice alte per"oane autorizate "# !e"&a"oare activitai economice "au pro&e"ionale, a"t&el cum ace"te noiuni "unt prev#zute !e le)e, la !ata intr#rii 1n vi)oare a Co!ului civil5.

2$

Comerciantul, =ntreprinz#torul, /peratorul economic 'i /rice alte per"oane autorizate "# !e"&#'oare activit#i economice "au pro&e"ionale. &omerciantul nu e"te i!entic cu pro&e"ioni"tul, ci e"te !oar o "pecie !e pro&e"ioni"t. =n plu", art. + !in Le)ea !e punere 1n aplicare50 !i"pune c# re&eririle !in le)i la termenul 4comerciant5 "e con"i!er# a &i &#cute la per"oanele &izice "au 0uri!ice "upu"e 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului. Deci, comerciant 1n"eamn# nu numai ceea ce 1n mo! obi'nuit 1nele)em prin ace"t termen, ci 'i per"oanele &izice autorizate, 1ntreprinz#torul in!ivi!ual "au cel &amilial care "unt "upu"e obli)aiei !e 1n"criere 1n re)i"trul comerului pentru a putea &unciona ca atare51. Bu poate &i cali&icat comerciant !ec6t acea per"oan# care e"te "upu"# 1n"crierii 1n re)i"trul comerului. C-iar ne1n"cri"# 1nc# 1n re)i"trul comerului, per"oana &izic# ce e7ercit# pe ri"c economic propriu un comer "au o activitate !e pro!ucie ori !e pre"tare !e "ervicii, poate &i cali&icat# comerciant, pentru c# e"te 1n continuare "upu"# 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului. Situaia e"te "imilar# 'i 1n cazul unei "ociet#i nere)ulat con"tituite. De alt&el, art. $ !in Boul Co! Civil permite concluzia c# 'i o entitate colectiv# &#r# per"onalitate 0uri!ic# poate &i un pro&e"ioni"t, !ac# e7ploateaz# o 1ntreprin!ere. =n acea"t# "ituaie poate &i o "ocietate "impl#, o "ocietate nere)ulat con"tituit# "au un )rup !e "ociet#i care, !e'i nu au per"onalitate 0uri!ic#, pot &i cali&icai comerciani 1n "en"ul art. + !in Le)ea !e punere 1n aplicare, !ac# "unt "upu"e 1n"crierii 1n re)i"trul comerului52. Con"i!er#m c# termenul !e -ntreprinz.tor trebuie 1nele" 1n "en"ul lar) prev#zut !e art. $ 9$: !in noul Co! Civil, anume !e per"oan# care e7ercit# "i"tematic o activitate or)anizat#, cu "au &#r# "cop lucrativ, care con"t# 1n532 %ro!ucerea !e bunuri, A!mini"trarea !e bunuri, =n"tr#inarea !e bunuri,
50

Art. + !in Le)ea ,1@2?11 ;91: =n cuprin"ul actelor normative aplicabile la !ata intr#rii 1n vi)oare a Co!ului civil, re&eririle la comerciani "e con"i!er# a &i &#cute la per"oanele &izice "au, !upa caz, la per"oanele 0uri!ice "upu"e 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului, potrivit preve!erilor art. 1 !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului, republicat#, cu mo!i&ic#rile 'i complet#rile ulterioare, precum 'i cu cele a!u"e prin prezenta le)e. 92: Di"poziiile alin. 91: nu "e aplic# termenului 4comerciant5 prev#zut 1n2 a: Le)ea nr. .(@1AA. privin! m#rcile 'i in!icaiile )eo)ra&ice, republicat#< b: /r!onana Cuvernului nr. 1$?@2??? privin! protecia con"umatorilor la 1nc-eierea 'i e7ecutarea contractelor la !i"tan#, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< c: Le)ea nr. 1A$@2??? privin! clauzele abuzive !in contractele 1nc-eiate 1ntre comerciani 'i con"umatori, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< !: Le)ea pomiculturii nr. $(.@2??$, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< e: Le)ea nr. 2A+@2??( privin! Co!ul con"umului, republicat#, cu mo!i&ic#rile ulterioare< &: Le)ea nr. $+$@2??, privin! combaterea practicilor incorecte ale comercianilor 1n relaia cu con"umatorii 'i armonizarea re)lement#rilor cu le)i"laia european# privin! protecia con"umatorilor, cu mo!i&ic#rile ulterioare< ): Le)ea nr. 1*.@2??. privin! publicitatea 1n'elatoare 'i publicitatea comparativ#< -: Le)ea nr. $21@2??A privin! comercializarea pro!u"elor alimentare, cu mo!i&ic#rile 'i complet#rile ulterioare< i: orice alte acte normative 1n care termenul 4comerciant5 are un inele" "peci&ic !i"poziiilor cuprin"e 1n ace"te !in urm# acte normative5. 51 C-eor)-e %iperea, op. cit. 52 I!em. 53 Art. $ &3' Co! Civil2 49$: Con"tituie e7ploatarea unei 1ntreprin!eri e7ercitarea "i"tematic#, !e c#tre una "au mai multe per"oane, a unei activit#i or)anizate ce con"t# 1n pro!ucerea, a!mini"trarea ori 1n"tr#inarea !e bunuri "au 1n pre"tarea !e "ervicii, in!i&erent !ac# are "au nu un "cop lucrativ5.

2(

%re"tarea !e "ervicii

=ntreprinz#torul "e con&runt# continuu cu incertitu!inea. 1 presupunem urmtorul exemplu2 un lucrtor la cile ferate i pierde slujba din cauz c abilitile sale nu mai corespund solicitrilor actuale. 3n drum spre cas i se face sete i, pentru a mai uita de necazul pricinuit de concedierea neateptat, i propune s bea o bere. )onstat cu surprindere c n cartierul su nu este nici o berrie i decide s foloseasc ultimii bani pentru a acoperi aceast ni de pia. o"tul "alariat percepe o oportunitate !e pro&it pe care alii nu au "e"izat8o p6n# acum, ori au i)norat8o, 'i acioneaz# pentru e7ploatarea ei. =n"# !eo"ebirea e"enial# con"t# tocmai 1n calitatea !e proprietar a ace"tuia. Gl trebuie "# anticipeze co"turile 'i veniturile 'i, !ac# nu o va &ace corect, va 1nre)i"tra pier!eri ce 1i vor !iminua proprietatea 'i, 1n timp, el va trebui "# renune la a&acere. G"te po"ibil ca nevoia pentru "erviciul o&erit !e ber#rie "# "e re!uc#, poate mai 1nainte ca el "# !emareze a&acerea, "au c-iar "# !i"par# "ub impactul mo!i&ic#rii pre&erinelor con"umatorilor54. Operatorul economic e"te 4per"oana &izic# "au 0uri!ic#, autorizat#, care 1n ca!rul activit#ii "ale pro&e"ionale &abric#, import#, !epoziteaz#, tran"port# "au comercializeaz# pro!u"e ori pari !in ace"tea "au pre"teaz# "ervicii. /rice operator economic e"te obli)at "# intro!uc# pe pia# numai pro!u"e "i)ure pentru viaa, "#n#tatea 'i "ecuritatea con"umatorilor555. /r!onana 21@1AA2 privin! protecia con"umatorilor, e7plic# termenul !e pro!uc#tori tot prin pri"ma operatorilor economici, "tatu6n! c# ace'tia pot &i562 operatori economici care &abric# un pro!u" &init "au o component# a unui pro!u"< operatori economici care &abric# materie prim#< operatori economici care 1'i aplic# !enumirea, marca "au un alt "emn !i"tinctiv pe pro!u"< operatori economici care recon!iioneaz# pro!u"ul< operatori economici "au !i"tribuitori care prin activitatea lor mo!i&ic# caracteri"ticile pro!u"ului< reprezentani 1nre)i"trai 1n Rom6nia al unui operator economic care nu are "e!iul 1n Rom6nia "au, 1n cazul ine7i"tenei ace"tuia, importatorul pro!u"ului< operatori economici care import# pro!u"e 1n ve!erea realiz#rii ulterioare a unei operaiuni !e v6nzare, 1nc-iriere, lea"in) "au orice alt# &orm# !e !i"tribuie "peci&ic# !erul#rii a&acerii. Di"tribuitorii, v6nz#torii, pre"tatorii "unt 1nca!rai !e c#tre actul normativ menionat mai "u" tot 1n cate)oria operatorilor economici57. Ultima cate)orie !e pro&e"ioni'ti inclu!e orice alte persoane autorizate s. desf.!oare activit.i economice sau profesionale. Acea"t# cate)orie poate &i 1mp#rit# 1n !ou#2 orice alte persoane autorizate s. desf.!oare activit.i economice 'i care nu intr# 1n cate)oria comercianilor, a 1ntreprinz#torilor 'i a operatorilor economici 'i orice alte persoane autorizate s. desf.!oare activit.i profesionale. Ceea ce cate)oria pro&e"ioni'tilor nu inclu!e "unt ()n-'/at)rii per"oane &izice.

2. &ategorii de profesioni!ti
54
55

Co"min Earine"cu, op. cit. Art. 2, pct. 3 (i $rt. 3, lit. $' di! )* 21/1992 pri"i!d protec+i$ co!su#$torilor, $ctu$li,$t-. 56 Art. 2, pct. 4 di! )* 21/1992 pri"i!d protec+i$ co!su#$torilor, $ctu$li,$t-. 57 Art. 2, pct. 5, 6, 7 di! )* 21/1992 pri"i!d protec+i$ co!su#$torilor, $ctu$li,$t-.

2*

Boiune !e pro&e"ioni"t inclu!e urm#toarele cate)orii !e per"oane2 3. 9ersoanele fizice care desf.!oar. anumite activit.i -n mod independent 8 =n privina ace"tei "ubcate)orii, principal# !i&eren# pe care o remarc#m &a# !e re)lementarea anterioar# con"t# 1n aceea ca ea inclu!e pe l6n)# 9i: per"oanele &izice autorizate, 1ntreprinz#torii in!ivi!uali 'i a"ociaii !in ca!rul unei 1ntreprin!eri &amiliale a!ic# comercianii per"oane &izice !in re)lementarea Co!ului comercial !in 1.., 'i 9ii: per"oanele care e7ercit# pro&e"ii re)lementate "au liberale cate)orii "ocio8pro&e"ionale care nu erau inclu"e 1n noiunea !e comerciant 1n vec-ea re)lementare< 1. 9ersoanele juridice de drept privat 8 "ubcate)orie ce inclu!e "ociet#ile comerciale, or)aniz#rile cooperati"te, re)iile autonome, "ociet#ile civile cu per"onalitate 0uri!ic#, )rupurile !e intere" economic, etc. =n privina ace"tei "ubcate)orii, principal# !i&eren# pe care o remarc#m &a# !e re)lementarea anterioar# con"t# 1n aceea c# ea inclu!e nu !oar per"oanele 0uri!ice cu "cop lucrativ 9a!ic# a c#ror activitate e"te !e"&#'urata 1n "copul primor!ial !e a obine un pro&it:, ci 'i per"oanele 0uri!ice &#r# "cop lucrativ. &. %nstituiile publice 8 ca !e e7emplu "pitale, univer"it#i etc., care !e a"emenea nu erau inclu"e 1n noiunea !e comerciant !in re)lementarea anterioar#. . 0ntit.ile f.r. personalitate juridic. # precum &on!uri !e pen"ii, "ociet#i !e avocai, notari, e7ecutori 0u!ec#tore'ti, care !e a"emenea nu erau inclu"e 1n noiunea !e comerciant !in re)lementarea anterioar#< 0. 2rupurile de societ.i. =n cele ce urmeaz# vom analiza 1n mo! !i"tinct &iecare !in cate)oriile !e pro&e"ioni'ti enunate mai "u"2
(1) PERSOANELE FIZICE/JURIDICE CARE DESFOAR ANUMITE ACTIVITI N MOD INDEPENDENT:

Dat &iin! c# preve!erile art. , !in Co!ul comercial !in 1.., care "tabileau anterior con!iiile pe care trebuia "# le 1n!eplinea"c# o per"oan# &izic# pentru a &i con"i!erat# comerciant au &o"t abro)ate, 1n !octrin# "8a impu" nece"itatea !e a "e "tabili noi con!iii ce "e cer a &i 1n!eplinite pentru ca o per"oan# "# &ie con"i!erat# profesionist, 'i anume*.2 9a: G7erciiul continuu, "i"tematic, al unei activit#i 9pro!ucerea !e bunuri, a!mini"trarea "au 1n"tr#inarea !e bunuri "au pre"tarea !e "ervicii:, pentru care per"oana 1n cauz# 1'i a"um# un ri"c< 9b: /bli)aia !e 1n"criere 1n re)i"tre publice, pentru opozabilitate &a# !e teri< 9c: %atrimoniul a&ectat e7ploat#rii 1ntreprin!erii 9patrimoniul "ocial "au patrimoniul !e a&ectaiune:< Activitatea !e"&#'urata !e pro&e"ioni"t con"t6n! 1n pro!ucerea !e bunuri, a!mini"trarea "au 1n"tr#inarea !e bunuri "au pre"tarea !e "ervicii poate urm#ri un scop lucrativ sau nelucrativ. De"&#'urarea activit#ii trebuie "# "e &ac# continuu 'i !e o manier# "i"tematic#. Actul normativ care re)lementeaz# con!iiile 1n care a"t&el !e per"oane &izice 1'i pot !e"&#'ura activitatea e"te OU8 nr. >>% &&8. %otrivit preve!erilor ace"tui act normativ, orice per"oan# &izic# poate !e"&#'ura activit#i economice pe teritoriul Rom6niei 1n toate !omeniile, me"eriile, ocupaiile "au pro&e"iile pe care

58

%. %erju, *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 0o#e!t$riu pe Articole, 2.A. 3$i$s, 4. 0hel$ru, 5. 0o!st$!ti!o"ici, 6. 7$co"ei &coord.', 4d. 08 3ec9, 3ucure(ti, 2012, p. 5.

2+

le)ea nu le interzice*A. Re)lementarea or!onanei "e aplica pentru activit#ile prev#zute 1n Co!ul CAGB. Eo!alit#ile 1n care per"oanele &izice pot !e"&#'ura activit#i economice "unt2 8 per"oane &izice autorizate 8 ca 1ntreprinz#tor titular al unei 1ntreprin!eri in!ivi!uale 8 ca membru al unei 1ntreprin!eri &amiliale. %er"oanele &izice autorizate, 1ntreprin!erile in!ivi!uale 'i 1ntreprin!erile &amiliale trebuie "# aib# un sediu profesional pe teritoriul Rom6niei. /rice activitate economic# !e"&#'urat# permanent, ocazional "au temporar trebuie "# &ie 1nre)i"trat# 'i autorizata 1n con!iiile "tabilite !e or!onan#. ormalit#ile privin! 1nre)i"trarea 'i autorizarea &uncion#rii "e pot realiza prin interme!iul birourilor !e a"i"ten# 'i reprezentare or)anizate !e c#tre prim#rii. A. Per-)ana .izi(= a't)rizat= poate !e"&#'ura activitatea economic# in!ivi!ual 'i in!epen!ent, &olo"in!u8'i, 1n principal, &ora !e munca 'i aptitu!inile pro&e"ionale proprii< % A nu poate angaja cu contract de munca tere per"oane 'i va avea calitatea !e pro&e"ioni"t !ac# 1n!epline'te con!iiile enunate mai "u"+?. Dat &iin! c# per"oana &izic# autorizat# e"te o entitate fr personalitate juridic, acea"t# &orm# !e or)anizare nu poate fi titulara unui patrimoniu propriu. Cu toate ace"tea, le)ea preve!e po"ibilitatea titularului % A !e a con"titui, 1n ca!rul patrimoniului "au, o subdiviziune, re"pectiv un an"amblu !e bunuri, !repturi 'i obli)aii a&ectate !e"&#'ur#rii activit#ii economice a % A, care poart# !enumirea !e patrimoniu de afectaiune+1. B. Per-)ana .izi(=+ 5n (alitate "e 5ntreprinz=t)r tit'lar al 'nei 5ntreprin"eri in"i*i"'ale G"te 1ntreprinz#tor per"oana care or)anizeaz# o 1ntreprin!ere economic#. %rin 1ntreprin!ere economic# "e 1nele)e con&orm /UC nr.((@2??. o activitate economic# !e"&#'urat# 1n mo! or)anizat, permanent 'i "i"tematic combin6n! re"ur"e &inanciare, &ora !e munca, materii prime pe ri"cul 1ntreprinz#torului+2. =ntreprin!erea in!ivi!ual# e"te 1ntreprin!erea economic#, lip"it# !e per"onalitate 0uri!ic#, or)anizat# !e un 1ntreprinz#tor per"oan# &izic#< 1ntreprin!erea in!ivi!ual# poate angaja maxim o ter persoan cu contract in!ivi!ual !e munc#+$. Dat &iin! c# 'i 1ntreprin!erea in!ivi!ual# e"te o entitate fr personalitate juridic, nici acea"t# &orm# !e or)anizare nu poate fi titulara unui patrimoniu propriu. Cu toate ace"tea 'i 1n ace"t caz le)ea preve!e po"ibilitatea titularului 1ntreprin!erii in!ivi!uale !e a con"titui, 1n ca!rul patrimoniului "au, o subdiviziune, re"pectiv un an"amblu !e bunuri a&ectate !e"&#'ur#rii activit#ii "ale economice, care poart# !enumirea !e patrimoniu de afectaiune+(. C. Per-)ana .izi(=+ 5n (alitate "e /e/0r' al 'nei 5ntreprin"eri .a/iliale %er"oana &izic# poate !e"&#'oar# o activitate economic# 'i 1n ca!rul unei 1ntreprin!eri &amiliale 9A :+*. =ntreprin!erea &amilial# e con"tituit# !in doi sau mai muli membri ai unei familii. %otrivit
59 60

):* 44/2008. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 38. 61 6de#. 62 4. @ipc$!u, Aspecte pi"i!d reAi#ul juridic $l .!trepri!derii i!di"idu$le (i f$#ili$le reAle#e!t$te de ):* 44/2008 (i $ @eAii 71/2011 .! lu#i!$ !oului 0od ci"il (i succi!te $precieri .! leA-tur- cu de#ersul de refor#$re $ dreptului pri"$t, .! <reptul !r. 11/2011, pp. 52 (i ur#-t.B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 38. 63 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 39B Art. 24 (i 25 di! ):* 44/2008. 64 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 39. 65 6de#.

2,

or!onanei, prin &amilie 1nele)em "oul, "oia , copii ace"tora 'i ru!ele 'i a&inii p6n# la )ra!ul ( inclu"iv++. =ntreprin!erea &amilial# e o 1ntreprin!ere economic# or)anizat# !e un 1ntreprinz#tor per"oana &izic# mpreun cu familia sa. =ntreprin!erea &amilial# "e con"tituie printr8un acord de constituire 1n &orma "cri"#, acea"ta &iin! con!iia pentru vali!itatea acor!ului !e con"tituire+,. cordul de constituire cuprin!e2 numele 'i prenumele membrilor, reprezentantul 1ntreprin!erii, !ata 1ntocmirii, cotele procentuale 1n care "e vor 1mp#ri veniturile nete, etc. Lip"a ace"tor elemente atra)e nulitatea ab"olut# a acor!ului !e con"tituire+.. =ntreprin!erea &amilial# e"te lipsit de personalitate juridic, iar membrii ei au calitate !e pro&e"ioni"t per"oana &izic#. Ca 'i 1n cazul celorlalte &orme !e or)anizare, nici 1ntreprin!erea &amiliala nu are un patrimoniu propriu 9neav6n! nici per"onalitate 0uri!ic#: 1n"# membrii 1ntreprin!erii pot preve!ea con"tituirea unui patrimoniu de afectaiune cu precizarea cotelor lor !e participare 1n 1ntreprin!ere+A. Intere"ele 1ntreprin!erii "unt )e"tionate !e reprezentantul !e"emnat prin acor!ul !e con"tituire, ace"ta acion6n! 1n temeiul unei procuri speciale "ub &orma unui 1n"cri" "ub "emn#tur# privat#, "emnat !e toi membrii &amiliei,?. =ntreprin!erii &amiliale i se interzice angajarea unor tere persoane cu contract !e munc#,1. D. Pr).e-iile li0erale ormele !e or)anizare prin interme!iul c#rora ace'ti pro&e"ioni'ti 1'i pot !e"&#'ura activitatea pro&e"ional# "unt re)lementate, !e re)ul#, prin legi speciale 9!e e7. Le)ea nr. $+@1AA* a notarilor publici 'i activit#ii notariale, Le)ea nr. *1@1AA* privin! or)anizarea 'i e7ercitarea pro&e"iei !e avocat, Le)ea nr. 1..@2??? privin! e7ecutorii 0u!ec#tore'ti, etc.:. Eenion#m c# cel puin actele normative enunate mai "u" privin! or)anizarea e7ercit#rii pro&e"iilor liberale !in !omeniul 0uri!ic prev#! &orme "imilare !e or)anizare a e7ercit#rii ace"tor pro&e"ii, principal# &orm# !e or)anizare &iin! biroul@cabinetul in!ivi!ual !e avocat@notar etc., care con"tituie o entitate &#r# per"onalitate 0uri!ic# "imilar# per"oanei &izice autorizate, !ar c#reia i "e aplic# prioritar preve!erile le)ii "peciale, 1n baza c#reia a &o"t con"tituit#.
(2) PERSOANELE JURIDICE DE DREPT PRIVAT:

Dup# cum am ar#tat mai "u", a dou. categorie a profesioni!tilor este aceea a persoanelor juridice de drept privat, cate)orie ce include n principal societile comerciale, organizaiile cooperatiste, regiile autonome, societile civile cu personalitate juridic, grupurile de interes economic. 3. Societ.ile comercialeA %rin noiunea !e "ociet#i comerciale trebuie "# 1nele)em at6t "ociet#ile comerciale con"tituite 1n con!iiile Le)ii nr. $1@1AA?, c6t 'i "ociet#ile comerciale cu capital !e "tat 1n&iinate 1n temeiul Le)ii nr. 1*@1AA? 9re"pectiv &o"tele 1ntreprin!eri !e "tat reor)anizate "ub &orma unor "ociet#i
66 67

6de#. 6de#. 68 6de#. 69 6de#. 70 6de#. 71 6Cide#, p. 40.

2.

comerciale 1n baza Le)ii nr. 1*@1AA?:,2. Unele "ociet#i comerciale cu capital !e "tat care au ca obiect activit#i !e interes public "unt !enumite ;companii naionale5 "au ;"ociet#i naionale5,$. =n ceea ce prive'te "ociet#ile comerciale re)lementate !e Le)ea $1@1AA?, ace"tea "unt2 "ocietatea 1n nume colectiv, "ocietatea 1n coman!it# "impl#, "ocietatea pe aciuni, "ocietatea 1n coman!it# pe aciuni 'i "ocietatea cu r#"pun!ere limitat#,(. 1. "egiile autonome Re)iile autonome "unt or)anizate 'i &uncioneaz# potrivit Le)ii nr. 1*@1AA? 1n !omeniile con"i!erate "trate)ice pentru economia naional#, precum2 in!u"tria !e armament, ener)etic#, e7ploatarea minelor, a )azelor naturale, "erviciilor !e po"ta 'i telecomunicaii 'i !e"&#'oar# o activitate comparabil# cu cea a "ociet#ilor comerciale,*. =n e"en#, re)iile autonome "unt per"oanele 0uri!ice care e7ploateaz# bo)#iile !e intere" public ale "ub"olului, "paiului aerian, apelor etc., care &ac obiectul propriet#ii publice 'i care, potrivit re)imului 0uri!ic "peci&ic propriet#ii publice "unt inalienabile, !ar pot &i !ate 1n a!mini"trarea re)iilor autonome "au in"tituiilor publice ori pot &i conce"ionate "au 1nc-iriate,+. %otrivit preve!erilor Le)ii nr. 1*@1AA?, re)iile autonome "unt per"oane 0uri!ice care &uncioneaz# pe baza !e )e"tiune economic# 'i autonomie &inanciar#, 1n "en"ul c# 1'i acoper# c-eltuielile !in veniturile proprii 'i "copul lor e"te !e a obine pro&it,,. &. Organizaiile cooperatiste %otrivit le)ii lor !e or)anizare, or)anizaiile cooperati"te au ca obiect !e"&#'urarea !e activit#i !e !e"&acere !e m#r&uri, !e pre"t#ri "ervicii, etc., prin care "e urm#re'te obinerea unui pro&it, 1n mo! evi!ent ele au calitatea !e pro&e"ioni'ti. %rin urmare, or)anizaiile cooperati"te "unt "upu"e obli)aiei !e 1nmatriculare 1n re)i"trul comerului 'i !ob6n!e"c calitatea !e pro&e"ioni'ti !e la !ata 1n&iin#rii lor,.. . 2rupurile de interes economic Reprezint# o &orm# a"ociativ# re)lementat# !e Le)ea nr. 1+1@2??$ ce are ca "cop 1nle"nirea "au !ezvoltarea activit#ii economice a membrilor "#i,A. 0. 3sociaiile !i fundaiile "unt re)lementate !e /.C. nr. 2+@2??2 potrivit c#reia a"ociaiile 'i &un!aiile "unt per"oane 0uri!ice !e !rept privat &#r# scop patrimonial, "copul 1n&iin#rii a"ociaiilor 'i &un!aiilor e"te !e"&#'urarea unor activit#i !e intere" )eneral "au local.?. %rin urmare, a"ociaiile 'i &un!aiile "unt 1n e"en# per"oane 0uri!ice &#r# "cop patrimonial, 1n re)lementarea anterioar# ace"tea nu aveau calitatea !e comerciant, 1n"# 1n lumina preve!erilor noului Co! civil, ace"te per"oane 0uri!ice !e !rept privat au calitatea de profesionist. %otrivit preve!erilor or!onanei "u"8menionate, le)ea a!mite ca a"ociaiile 'i &un!aiile "# participe la anumite activit#i !e natura economic# 'i inclu"iv "# con"tituie "ociet#i comerciale,
72 73

6Cide#, p. 41. 6de#. 74 Art. 2 di! @eAe$ 31/1990. 75 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 41. 76 6de#. 77 @eAe$ 15/1990. 78 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 42 43. 79 @eAe$ 161/2003. 80 )* 26/2002B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 44 46.

2A

1n"# numai 1n "copul &inan#rii obiectivelor lor !e activitate, 'i nu 1n "copul !e a obine vreun pro&it pentru membrii a"ociaiei@&un!aiei.

$.

ob+ndirea !i -ncetarea calit.ii de profesionist # comerciant

=n ceea ce prive'te !ob6n!irea 'i 1ncetarea calit#ii !e pro&e"ioni"t, precum 'i 1n ceea ce prive'te !ove!irea ace"tei calit#i, "ituaia e"te !i&erit# !up# cum e"te vorba !e un pro&e"ioni"t persoana fizic "au !e o persoana juridic.
3. 1. n ceea ce privete profesionistul persoan fizic:

)ondiiile pentru dob4ndirea calitii de profesionist persoan fizic2 Dup# cum am ar#tat mai "u", con!iiile pentru !ob6n!irea calit#ii !e pro&e"ioni"t !e c#tre per"oana &izic# care !e"&#'oar# anumite activit#i 1n mo! in!epen!ent "unt cele trei enunate mai "u", 'i anume.12 a) S# !e"&#'oare o activitate con"t6n! 1n producerea de bunuri, administrarea sau nstrinarea de bunuri sau prestarea de servicii< b) S# !e"&#'oare re"pectiva activitate 1ntr8un mo! organizat< c) S# !e"&#'oare re"pectiva activitate 1n mo! sistematic< %entru a con!uce la !ob6n!irea calit#ii !e pro&e"ioni"t, activit#ile menionate la litera a: trebuie sv4rite n mod efectiv, 1n "en"ul c# nu e"te "u&icient# "impla intenie. aptul c# o per"oan# are o &irma 1n"cri"# 1n re)i"trul comerului nu 1i con&er# ace"teia calitatea !e pro&e"ioni"t c6t# vreme &irma re"pectiv# r#m6ne &#r# activitate. S#v6r'irea activit#ilor menionate la lit. a: trebuie "# aib#, !e a"emenea, caracter de permanen, "en"ul te7tului le)al &iin! acela c# "#v6r'irea acci!ental# a unei a"t&el !e activit#i nu e"te "u&icient# pentru !ob6n!irea calit#ii !e pro&e"ioni"t. De a"emenea, "e impune ca ace"te activit#i "# &ie !e"&#'urate 1n nume propriu, acea"ta con!iie !elimit6n!u8l pe pro&e"ioni"t !e au7iliarii &olo"ii !e ace"ta 1n activitatea "a, care nu "unt ei 1n'i'i pro&e"ioni'ti, ci reprezentani ai pro&e"ioni"tului. S#v6r'in! activit#ile enunate la lit. a: 1n nume propriu, pro&e"ioni"tul an)a0eaz# numele 'i patrimoniul lui 1n raporturile cu terii, 1n vreme ce au7iliarii, ca reprezentani ai pr).e-i)ni-t'l'i, !e"&#'oar# activit#ile cu caracter pro&e"ional 1n numele 'i pe "eama pro&e"ioni"tului. Deoarece reprezentaii !e"&#'oar# activit#ile cu caracter pro&e"ional 1n numele 'i pe "eama altcuiva, ei per"onal nu au calitatea !e pro&e"ioni'ti, acea"t# calitate aparin6n! pro&e"ioni"tului care le8a !at 1mputernicire. 5ovada calitii de profesionist a unei persoane fizice2 Deoarece calitatea !e pro&e"ioni"t a unei per"oane &izice !ecur)e !in 1n!eplinirea cumulativ# a celor trei con!iii enunate mai "u", proba calit#ii !e pro&e"ioni"t "e poate &ace prin prezentarea unor !ovezi !in care "# rezulte 1n!eplinirea tuturor ace"tor con!iii. Acea"t# calitate nu "e con"i!er# probat# cu !ovezi privin! "impla e7i"ten# a autorizaiei, 1nmatricul#rii 1n re)i"trul comerului, !ob6n!irea unui &on! !e comer "au plata unor impozite pe pro&it. Ace"tea ar putea &i &olo"ite numai 1mpreun# cu alte mi0loace !e proba !in care "# rezulte 1n!eplinirea tuturor celor trei con!iii "u"8menionate.
81

Art. 4 di! ):* 44/2008.

$?

Deoarece proba calit#ii !e pro&e"ioni"t per"oana &izic# e"te o c-e"tiune !e &apt, o -ot#r6re 0u!ec#torea"c# prin care "e con"tat# acea"t# calitate are e&ect relativ, neput6n! &i invocat# 1n alt liti)iu. 3ncetarea calitii de profesionist a persoanei fizice2 =n cazul per"oanelor &izice, !eoarece calitatea !e pro&e"ioni"t "e !ob6n!e'te prin 1n!eplinirea cumulativ# a celor trei con!iii enunate mai "u" 8 "#v6r'irea !e &apte !e comer, per"oana &izic# 1nceteaz# "# mai aib# calitatea !e comerciant 1n momentul 1n care nu mai sv4rete fapte de comer ca profesiune. Sub ace"t a"pect, avem 1n ve!ere 1ncetarea definitiv !e a mai e&ectua &apte !e comer, cu intenia clar# !e a renuna la calitatea !e comerciant 'i nu o 1ncetare temporar# a activit#ii care nu are ca e&ect pier!erea calit#ii !e comerciant.
3.2. n ceea ce privete profesionistul comerciant persoan juridic

)ondiiile pentru dob4ndirea calitii de profesionist de ctre o persoan juridic.22 =n ceea ce prive'te momentul 'i con!iiile 1n care o per"oana 0uri!ic# !ob6n!e'te calitatea !e pro&e"ioni"t "e remarc# o !eo"ebire &un!amental# &a# !e "ituaia pro&e"ioni"tului 8 per"oan# &izic#. A"t&el, !ac# pro&e"ioni"tul 8 per"oan# &izic# are la na'tere, 1n principiu, vocaia oric#rei pro&e"iuni, !e re)ul# &iecare per"oan# 0uri!ic# "e con"tituie 1n "copul e7clu"iv !e a !e"&#'ura o anumit# activitate pro&e"ional#, acea"ta &iin! unica ei &inalitate. %rin urmare, pentru a dob4ndi calitatea de profesionist, este suficient ca persoana juridic s se constituie cu respectarea condiiilor prevzute de lege. Cu alte cuvinte, per"oanele &izice ;!evin5 pro&e"ioni'ti, 1n timp ce per"oanele 0uri!ice ;"e na"c5 pro&e"ioni'ti. 3ncetarea calitii de profesionist a persoanei juridice.$2 Ca o con"ecin# a celor !e mai "u", per"oana 0uri!ic# 1'i pier!e calitatea !e pro&e"ioni"t 1n momentul 1n care nceteaz s mai existe ca persoana jur6dic, "impla 1ncetare 1n &apt a activit#ii comerciale@pro&e"ionale necon!uc6n! automat la pier!erea calit#ii !e pro&e"ioni"t a per"oanei 0uri!ice. De re)ul#, o per"oan# 0uri!ic# 1'i 1nceteaz# e7i"tena prin !izolvare 'i lic-i!are. Dizolvarea per"oanei 0uri!ice nu atra)e pier!erea automat# a per"onalit#ii 0uri!ice, ci !etermin# numai o !iminuare a capacit#ii "ale !e &olo"in#, 1n "en"ul c# 1n continuare per"oana 0uri!ic# nu mai poate &ace operaiuni noi, ci capacitatea "# !e &olo"in# e"te limitat# la !e"&#'urarea operaiunilor nece"are lic-i!#rii patrimoniului "#u. %er"onalitatea 0uri!ic# a pro&e"ioni"tului8per"oana 0uri!ic# 1nceteaz# o!at# cu ultima operaiune !e lic-i!are, care 1n cazul "ociet#ilor comerciale con"t# 1n ra!ierea 1nmatricul#rii "ociet#ii !in re)i"trul comerului. 5ovada calitii de profesionist a persoanei juridice.(2 Dup# cum am ar#tat mai "u", 1n cazul pro&e"ioni'tilor8per"oane 0uri!ice calitatea !e pro&e"ioni"t "e !ob6n!e'te prin 1n"#'i con"tituirea per"oanei 0uri!ice, a"t&el c# !ova!a calit#ii !e pro&e"ioni"t "e &ace, 1n mo! &ire"c, cu 1n"cri"ul care con"tata "au ate"t# con"tituirea acelei per"oane 0uri!ice. =n cazul "ociet#ilor comerciale, potrivit art. ( !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului un mi0loc cert !e !ova!# a calit#ii !e pro&e"ioni"t 1n ceea ce prive'te per"oanele 0uri!ice l8ar
82 83

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 46 47. 6Cide#, p. 47. 84 6de#B @eAe$ 26/1990.

$1

putea con"titui certi&icatul !e 1nre)i"trare a re"pectivei per"oane 0uri!ice 1n re)i"trul comerului.

). &ondiii de e,ercitare a activit.ii comerciale de c.tre profesioni!ti


).1. 9rincipiul libert.ii comerului %otrivit art. 1$* !in Con"tituia Rom6niei "e "tabile'te c# economia Rom6niei e"te o e()n)/ie "e pia;=+ 0azat= pe pr)prietatea pri*at= <i -e "ez*)lt= prin a(;i'nea le#ii (ererii <i a ).ertei. =n ace"t conte7t, "tatul are obli)aia !e a a"i)ura libertatea comerului, protecia concurenei loiale 'i crearea unui ca!ru a!ecvat pentru valori&icarea tuturor &actorilor !e pro!ucie.*. %e !e alt# parte 'i 1n ceea ce prive'te dreptul la munc, Con"tituia !i"pune c# ale)erea pro&e"iei e"te liber#, iar e7erciiul ace"tei libert#i poate &i re"tr6n" ;numai prin le)e...5.+. Rezult#, a'a!ar, c# 1n materia activit#ii comerciale, principiul operant este acela al libertii comerului, &a# !e care oricine are libertatea !e a e7ercita o pro&e"ie comercial#, cu con!iia !e a re"pecta limitele 'i con!iiile "peciale prev#zute !e le)e.,. Sub a"pectul con!iiilor !e e7ercitare a activit#ilor comerciale, le)ea "tabile'te anumite con!iii privin! capacitatea per"oanelor &izice !e a !e"&#'ura activit#i economice, in"tituin!, !e a"emenea, anumite incapacit#i 9menite "# prote0eze anumite per"oane:, !ar 'i anumite incompatibilit#i, !ec#!eri 'i inter!icii !e a &ace comer...
!.2. "apacitatea cerut persoanei fizice pentru a putea fi profesionist

Dat &iin! c#, 1n prezent, noul Co! civil con"acr# o re)lementare unitar# a raporturilor 0uri!ice !e !rept privat, rezult# c# 'i 1n cazul pro&e"ioni"tului per"oana &izic# sunt aplicabile dispoziiile generale ale )odului civil referitoare la capacitatea de a nc&eia acte juridice.A. %rin urmare, 1n principiu, pro&e"ioni"tul per"oana &izic# va putea 1nc-eia "in)ur acte 0uri!ice cu caracter pro&e"ional, 1ncep6n! !in momentul 1n care !ob6n!e'te (apa(itate "eplin= "e e,er(i;i'A?. /er a contrario, rezult# c# nu au capacitatea !e a &i pro&e"ioni'ti minorul 'i persoana pus sub interdicie. a! 7inorul. Incapacitatea !e a &i pro&e"ioni"t "e re&er# at6t la minorul "ub 1( ani, care e"te lip"it !e capacitate !e e7erciiu, c6t 'i la minorul care a 1mplinit v6r"ta !e 1( ani 'i care are o capacitate !e e7erciiu re"tr6n"#A1. / problem# care "8a ri!icat 1n practic# "e re&er# la minorul care a 1mplinit v6r"ta !e 89 ani, 'tiut &iin! &aptul c#, 1n con&ormitate cu le)ea, ace"ta are capacitatea !e a 1nc-eia contract !e munc# "au !e a !eveni membru 1ntr8o or)anizaie cooperati"t# &#r# a avea nevoie !e acor!ul p#rinilor "au al ocrotitorului le)al. R#"pun"ul la acea"t# problem# e"te c#, !at &iin! "peci&icul activit#ii comerciale, 1n principiu minorul !e 1+ ani nu are capacitatea !e a &i el 1n"u'i pro&e"ioni"tA2. / alt# problem# "8a ri!icat 1n le)#tur# cu minorul c#"#torit, 'tiut &iin! &aptul c# 1n Co!ul &amiliei "e a!mite, pentru motive temeinice, c#"#toria minorului care a 1mplinit v6r"ta !e 1+ ani 'i c#, prin
85 86

0o!stitu+i$ 5o#>!iei. 6de#. 87 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 48 49. 88 6Cide#, p. 49. 89 6de#. 90 6de#B Art. 38 /00. 91 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 49. 92 6de#.

$2

c#"#torie, un a"t&el !e minor !ob6n!e'te virtual capacitate !eplin# !e e7erciiuA$. Sub ace"t a"pect, opinia !ominant# anterior intr#rii 1n vi)oare a noului Co! civil era 1n "en"ul c#, 1n lip"a unei !i"poziii le)ale e7pre"e, nici 1n ace"t caz minorul c#"#torit nu ar avea capacitatea nece"ar# pentru a putea !ob6n!i calitatea !e pro&e"ioni"t per"oan# &izic#. Cre!em, 1n"#, c# acea"t# opinie nu "e mai 0u"ti&ic# 1n prezent, 1n conte7tul e7i"tenei unei re)lement#ri unitare a raporturilor 0uri!ice civile 'i comerciale. %rin urmare, con"i!er#m c# 1n actual# re)lementare, prin !ob6n!irea anticipat# a capacit#ii !epline !e e7erciiu, minorul c#"#torit !ob6n!e'te concomitent 'i capacitatea !e a !e"&#'ura activit#i cu caracter pro&e"ionalA(. G"te, !e a"emenea, !e menionat ca !i"tinct !e "ituaia minorului c#"#torit, noul Co! civil mai preve!e o "ituaie 1n care e"te po"ibil# !ob6n!irea capacit#ii !epline !e e7erciiu 'i, implicit, a capacit#ii !e a !eveni pro&e"ioni"t 1nainte !e 1mplinirea v6r"tei !e 1. aniA*. G"te vorba !e !i"poziiile cu caracter !e noutate ale art. (? !in noul Co! civil, potrivit c#rora pentru motive temeinice in"tana !e tutel# poate recunoa'te minorului care a 1mplinit v6r"ta !e 1+ ani 9&#r# a "e &i c#"#torit: capacitatea !eplin# !e e7erciiuA+. %e !e alt# parte, o e7cepie !e la re)ula potrivit c#reia !ob6n!irea capacit#ii !e a !eveni pro&e"ioni"t e"te "trict le)at# !e !ob6n!irea capacit#ii !epline !e e7erciiu e"te e7pre" prev#zut# !e /UC nr. ((@2??., care preve!e c# pentru per"oana &izic# autorizat# 'i pentru titularul unei 1ntreprin!eri in!ivi!uale e"te nece"ar# o v6r"t# minim# !e 1. ani, 1n"# pot avea calitatea de membri ai unei ntreprinderi familiale i persoanele care au mplinit v4rsta de 89 aniA,. 0! /ersoana pus sub interdicie. %er"oana pu"# "ub inter!icie nu poate fi profesionist, o a"t&el !e per"oan# &iin! lip"it# !e capacitate !e e7erciiuA.. %er"oanele 1n cauz# "unt per"oane lip"ite !e !i"cern#m6nt !in cauza alienaiei ori !ebilit#ii mintale, care nu au !eci capacitatea !e a 1nc-eia niciun &el !e acte 0uri!iceAA. / problem# care "e ri!ic# 1n practic# e"te cea a per"oanelor pu"e "ub curatel, a!ic# a per"oanelor care !in cauza bolii, b#tr6neii etc., c-iar !ac# au !eplin# capacitate !e e7erciiu, nu "unt capabile "# 1'i a!mini"treze "in)ure bunurile "au intere"ele 1n con!iii bune, motiv pentru care autoritatea tutelar# le nume'te un reprezentant. Deoarece capacitatea !e e7erciiu a per"oanei pu"e "ub curatel# nu e"te a&ectat#, teoretic acea"t# per"oan# e"te capabil# 'i !e a avea calitatea !e comerciant1??.
!.3. #estric$iile privind e%ercitarea activit$ii comerciale

a! %ncompatibilitile %rin activitatea comercial#, care are caracter "peculativ, "e urm#re'te obinerea unui pro&it. Datorit# caracterului ei "peculativ, activitatea nu poate &i e7ercitat# !e c#tre persoane care au anumite funcii sau profesii legate de interesele societii1?1. %entru ace"t motiv, Con"tituia preve!e c# &uncia !e judector e incompatibil# cu orice alt# &uncie public# "au privat#, cu e7cepia &unciilor !i!actice !in 1nv##m6ntul "uperior, preve!eri
93 94

6de#. 6de#. 95 6de#. 96 6de#. 97 6Cide#, p. 50. 98 6Cide#, p. 51. 99 6de#. 100 6de#. 101 6Cide#, pp. 51 52.

$$

i!entice e7i"t6n! 'i 1n privina procurorilor 'i 0u!ec#torilor Curii Con"tituionale1?2. %otrivit Le)ii nr. 1+1@2??$ calitatea !e deputat, senator, membru al :uvernului, ales local i funcionar public e incompatibil# cu calitatea !e comerciant per"oan# &izic#1?$. %rin Le)ea &uncionarului public cu nr. 1..@1AAA "unt "tabilite incompatibilit#i pentru ace'tia. uncion#rii nu pot !eine &uncii 1n re)iile autonome, "ociet#i comerciale "au alte unit#i cu "cop lucrativ. De a"emenea, &uncion#rii publici nu pot e7ercita 9nici 1n nume propriu, nici 1n calitate !e man!atari ai altor per"oane: 1n ca!rul unor "ociet#i comerciale cu capital privat activit#i care au le)#tur# cu &uncia public# pe care o e7ercit#1?(. / incompatibilitatea !e a !e"&#'ura activit#i !e natur# comercial# e7i"t# 'i 1n privina celor care e7ercit# profesii liberale 9avocat, notar, me!ic, ar-itect, etc.:1?*. Av6n! 1n ve!ere raiunile ace"tor incompatibilit#i 9care con"tau 1n a prote0a pre"ti)iul &unciei !einute !e ace"te cate)orii !e per"oane:, "anciunea aplicabil# 1n cazul 1nc#lc#rii ace"tor incompatibilit#i e"te una profesional, disciplinar 9!e"tituirea !in &uncie, e7clu!erea !in or)anizaia pro&e"ional# !in care &ace parte per"oana re"pectiv# etc.:. Sanciunea !i"ciplinar# aplicat# pentru 1nc#lcarea incompatibilit#ilor nu are efecte asupra valabilitii actelor de comer "#v6r'ite !e per"oana 1n cauz#, c#reia 1i incumb# toate obli)aiile pro&e"ionale care revin oric#rui pro&e"ioni"t1?+. 0! 5ecderile =n !e"&#'urarea activit#ii lor, pro&e"ioni'tii "unt inui "# re"pecte !i"poziiile le)ale privin! ordinea public i bunele moravuri1?,. Le)ea nr. 12@1AA? privin! prote0area populaiei 1mpotriva unor activit#i comerciale ilicite preve!e &aptele care con"tituie activit#i comerciale ilicite, precum 'i "anciunile contravenionale "au penale care "e aplic# pentru "#v6r'irea unor a"emenea &apte1?.. =n mo! normal, nece"itatea !e a a"i)ura le)alitatea 'i moralitatea activit#ii comerciale ar impune ca, 1n cazul "#v6r'irii !e c#tre pro&e"ioni'ti a unor abateri )rave, ace'tia "# &ie !ec#zui !in !reptul !e a mai !e"&#'ura anumite activit#i comerciale1?A. De'i Le)ea nr. 12@1AA? "tabile'te unele "anciuni penale pentru &apte ilicite "#v6r'ite !e pro&e"ioni"tul8comerciant, acea"t# le)e nu preve!e 1n mo! e7pre" ca 'i "anciune !ec#!erea comerciantului !in !reptul !e a mai e7ercita &apte !e comer. Cu toate ace"tea, prin coroborarea preve!erilor Le)ii nr. 12@1AA? cu preve!erile Le)ii nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului 'i cu !i"poziiile !e !rept comun ale Co!ului penal, 1n practic# "e con"i!er# c# 1n cazul "#v6r'irii !e c#tre pro&e"ioni"tul8comerciant a unor &apte ilicite le)ate !e activitatea comercial#, in"tana 0u!ec#torea"c# poate !i"pune "anciunea !ec#!erii !in !reptul !e a e7ercita pro&e"ia comercial# ca o pe!eap"# complementar# 1n con!iiile Co!ului penal11?. Sub ace"t a"pect, trebuie menionat c# "impla con!amnare penal# a unei per"oane nu atra)e automat ne!emnitatea re"pectivei per"oane !e a &i pro&e"ioni"t8comerciant, ci e"te nece"ar ca -ot#r6rea penal# "# preva!# 1n mo! e7pre", pe l6n)# pe!eap"a principal# la care a &o"t con!amnat# per"oana re"pectiv# 'i "anciunea !ec#!erii ei !in !reptul !e a e7ercita pro&e"ia
102 103

0o!stitu+i$ 5o#>!iei. @eAe$ 161/2003. 104 @eAe$ 188/1999. 105 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 52. 106 6Cide#, p. 53. 107 6de#. 108 @eAe$ 12/1990. 109 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 53. 110 6de#.

$(

comercial#111. (! %nterdiciile =n anumite cazuri, e7ercitarea anumitor activit#i comerciale e"te "upu"# unor inter!icii, !in raiuni !e ocrotire a unor intere"e )enerale ale "ociet#ii< e"te vorba !e anumite activit#i care nu "e pot e7ercita pe baza liberei iniiative, 1n "en"ul c# nu pot face deloc obiectul unor societi comerciale 9cum "unt &abricarea 'i comercializarea !e !ro)uri 'i narcotice etc., activit#ile care potrivit le)ii penale con"tituie in&raciuni, monopol !e "tat, etc.:112. "! vizele i acordurile =n unele cazuri, !e"&#'urarea activit#ii comerciale e"te con!iionat# !e e7i"tena unor avize "au acor!uri. Spre e7emplu, anumite activit#i pot &ace obiectul unei "ociet#i comerciale numai cu avizul prealabil al or)anelor competente !in !omeniul re"pectiv 9!e e7. 1n !omeniul ra!iocomunicaiilor, &abricarea 'i comercializarea !e aparatur# !e interceptare, etc.:11$. Bere"pectarea cerinelor le)ale privin! avizul or)anelor competente are !rept con"ecin# nulitatea contractului de societate11(. De a"emenea, prin le)e "e "tabile"c 'i unele re"tricii "peciale privin! e7ercitarea activit#ii comerciale pentru per"oanele care "#v6r'e"c acte !e comer pentru altul ori au calitate !e asociat 1ntr8o "ocietate comercial#. %repu"ul nu poate "# e7ercite comer pe cont propriu 1n aceea'i ramur# !e comer 1n care 1'i 1n!epline'te 1n"#rcinarea 9obli)aie !e neconcuren:, a"ociaii !in "ocietatea 1n nume colectiv "au !in "ocietatea 1n coman!it# "impl# nu pot lua parte ca a"ociai cu r#"pun!ere nelimitat# 1n alte "ociet#i concurente11*. Lip"a con"im#m6ntului per"oanelor@or)anelor abilitate 1n ace"t "en" nu a&ecteaz# valabilitatea actelor comerciale "#v6r'ite cu 1nc#lcarea le)ii, 1n"# prepu"ul "au a"ociatul re"pectiv !atoreaz# !e"p#)ubiri pentru pre0u!iciile cauzate prin con!uita "a11+.

'. Obligaiile profesioni!tilor ( comerciani


Trei -'nt+ 5n e-en;=+ )0li#a;iile pre*=z'te "e le#e 5n -ar(ina pr).e-i)ni<til)r3()/er(ian;i, al c#ror scop e"te unul !ublu, 'i anume 91: at6t !e a ap#ra intere"ele publice, re"pectiv cre!itul comercial 1n )eneral 'i intere"ele terilor care intr# 1n relaii contractuale cu comercianii, c6t 'i 92: !e a ap#ra intere"ele pro&e"ioni'tilor 1n'i'i, prin crearea unui ca!ru 0uri!ic core"punz#tor pentru !e"&#'urarea activit#ii lor11,. %rincipalele trei obli)aii ale comercianilor "unt urm#toarele11.2
1. D!depli!ire$ for#$lit-+ilor de puClicit$te pri! reAistrul co#er+uluiB 2. )rA$!i,$re$ (i +i!ere$ co!t$Cilit-+ii societ-+ilor co#erci$leB 3. 4Eercit$re$ co#er+ului .! li#itele co!cure!+ei liciteB

111 112

6Cide#, pp. 53 54. 6Cide#, p. 54. 113 6Cide#, p. 55. 114 6de#. 115 6de#. 116 6de#. 117 6Cide#, p. 62. 118 6Cide#, p. 63.

$*

7e!+io!-# c- pri#ele dou- di! cele 3 oCliA$+ii pre"-,ute #$i sus se aplic, n principiu, i n cazul profesionitilor necomerciani, cu difere!+$ c-, .! c$,ul profesio!i(tilor !eco#erci$!+i oCliA$+i$ de .!reAistr$re este Au"er!$t- de leAisl$+i$ specific- .! C$,$ c-rei$ .(i desf-(o$r$cti"it$te$ &de eEe#plu, perso$!ele c$re eEercit- profesii liCer$le $u oCliA$+i$ de $ (i .!reAistr$ for#$ de orA$!i,$re .! c$drul orA$!i,$+iei profesio!$le di! c$re f$c p$rte etc.', i$r .! cee$ ce pri"e(te orA$!i,$re$ (i +i!ere$ co!t$Cilit-+ii $!u#i+i profesio!i(ti 1 !eco#erci$!+i su!t supu(i u!or dispo,i+ii leA$le speci$le119.

D! cele ce ur#e$,- "o# de,"olt$ cele trei oCliA$+ii e!u!+$te #$i sus referindu-ne cu prioritate la profesionitii-comerciani, c$re desf-(o$r- o $cti"it$te profesio!$l- ce!tr$t- pe scopul oC+i!erii de profit. &.1. ndeplinirea formalit$ilor de publicitate prin registrul comer$ului

Caracterizare )eneral#2 %ublicitatea prin re)i"trul comerului e"te re)lementat# prin Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului 'i Le)ea nr. $*A@2??( privin! "impli&icarea &ormalit#ilor !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului a per"oanelor &izice, a"ociaiilor &amiliale 'i per"oanelor 0uri!ice12?. Drepturile, actele 'i &aptele 0uri!ice privitoare la "tarea 'i capacitatea per"oanelor, cele 1n le)#tur# cu bunurile care aparin ace"tora 'i orice alte raporturi 0uri!ice "unt "upu"e publicit#ii 1n cazurile prev#zute !e art. 1. !in noul Co! civil. %ublicitatea "e realizeaz# prin cartea &unciar#, Ar-iva Glectronic# !e Caranii Reale Eobiliare, re)i"trul comerului, etc.121 %otrivit preve!erilor le)ale, pro&e"ioni'tii8comerciani au2 91: la 1nceperea activit#ii comerciale, obli)aia !e a "e 1nre)i"tra 1n re)i"trul comerului 'i 92: pe parcur"ul 'i la 1ncetarea activit#ii, obli)aia !e a cere 1n"crierea 1n re)i"trul comerului a unor meniuni privin! actele 'i &aptele prev#zute !e le)e122. 1copul 1nre)i"tr#rilor 1n re)i"trul comerului con"t# 1n12$2 8 crearea unei evidene oficiale, a unei veritabile b#nci !e !ate o&iciale privin! e7i"tena 'i activitatea pro&e"ioni'tilor8comerciani< 8 a"i)urarea opozabilitii fa de teri a meniunilor 1nre)i"trate 1n re)i"trul comerului cu privire la per"oana 'i activitatea comercianilor, re)i"trul comerului &uncion6n! "ub ace"t a"pect ca un in"trument al publicit#ii le)ale a activit#ii comercianilor< 8 pentru comerciani, 1nre)i"trarea anumitor acte, &apte "au meniuni 1n re)i"trul comerului reprezint# toto!at# un mijloc de protecie a &irmei, emblemei, a anumitor !repturi ale comerciantului, etc. /r)anizarea publicit#ii prin re)i"trul comerului2 Structura or)anizatoric#2 %otrivit preve!erilor Le)ii nr. 2+@1AA?, re)i"trul comerului "e ine !e c#tre oficiul registrului
119 120

6Cide#, p. 62. @eAe$ 26/1990B @eAe$ 359/2004. 121 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 63. 122 @eAe$ 26/1990B @eAe$ 359/2004. 123 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 65 66.

$+

comerului or)anizat la nOvel central, la nivel 0u!eean 'i la nivelul municipiului Hucure'ti12(. Re)i"trul central e"te inut !e c#tre /&iciul Baional al Re)i"trului Comerului, care e"te o in"tituie public# cu per"onalitate 0uri!ic# care &uncioneaz# 1n "ubor!inea Eini"terului Fu"tiiei 'i e"te con!u"# !e un !irector )eneral numit !e Eini"trul Fu"tiiei12*. La nivel teritorial, re)i"trul comerului e"te inut !e /&iciile Re)i"trului Comerului care &uncioneaz# pe l6n)# &iecare tribunal 0u!eean 'i "unt con!u"e !e c#tre un !irector numit !e Eini"trul Fu"tiiei12+. =nre)i"tr#rile 1n re)i"trul comerului "e &ac !e c#tre o&iciile teritoriale ale re)i"trului comerului, cu meniunea c# orice 1nmatriculare "au meniune trebuie 1n"cri"# 1n re)i"trul comerului 1n termen !e 8; zile !e la !ata "urvenirii actului@&aptului 0uri!ic "upu" 1nre)i"tr#rii, iar toate 1nre)i"tr#rile 1n re)i"trul comerului "unt "upu"e unui control de legalitate e7ercitat !e in"tanele !e 0u!ecat#12,. /&iciile teritoriale ale re)i"trului comerului au obli)aia !e a or)aniza birouri unice, prin interme!iul c#rora "e realizeaz# proce!ura !e autorizare a activit#ii pro&e"ioni'tilor8comerciani, "en" 1n care la ace"te birouri unice "unt !ele)ai reprezentani cu !rept !e "emn#tura ai autorit#ilor publice competente "# autorizeze &uncionarea a)enilor economici12.. Documentele prin interme!iul c#rora "e realizeaz# publicitatea prin re)i"trul comerului2 %otrivit le)ii, re)i"trul comerului e"te alc#tuit !in12A2 8 un re)i"tru pentru 1nre)i"trarea comercianilor persoane fizice 'i a a"ociaiilor &amiliale< 8 un re)i"tru pentru 1nre)i"trarea "ociet#ilor cooperative< 8 un re)i"tru pentru 1nre)i"trarea celorlali comerciani persoane juridice< Ace"te re)i"tre "e in 1n "i"tem computerizat 'i pentru &iecare an "e !e"c-i!e c6te un re)i"tru1$?. =n plu", re)i"trul comerului ine 'i c6te un !o"ar pentru &iecare pro&e"ioni"t8comerciant, conin6n! actele !epu"e !e ace"ta cu ocazia 1nre)i"tr#rilor 1n re)i"trul comerului1$1. Caracterul 1nre)i"tr#rilor2 %otrivit le)ii, re)i"trul comerului e"te p'0li(, ceea ce 1n"eamn# c# orice per"oan# intere"at# poate lua cuno'tin# !e"pre 1nre)i"tr#rile e&ectuate 1n re)i"trul comerului1$2. =n ace"t "en", o&iciului re)i"trului comerului 1i revine obli)aia !e a elibera la cerere2 91: copii certi&icate ale 1nre)i"tr#rilor e&ectuate 1n re)i"trul comerului 'i ale actelor !epu"e !e comerciant 1n ve!erea ace"tor 1nre)i"tr#ri 'i 92: certi&icate con"tatatoare, care ate"t# !ac# un anumit act "au &apt re&eritor la comerciant "au activitatea ace"tuia e"te "au nu 1nre)i"trat 1n re)i"trul comerului1$$. %e !e alt# parte, pentru pro&e"ioni'tii 9comercianii: per"oane 0uri!ice, !ova!a privin! e7i"tena 'i "tarea !e &uncionare a per"oanei 0uri!ice "e &ace printr8un e7tra" !in re)i"trul comerului1$(.
124 125

6Cide#, p. 66. 6de#. 126 6de#. 127 6de#. 128 6de# 129 6Cide#, p. 67. 130 6de#. 131 6de#. 132 Art. 4 di! @eAe$ 26/1990. 133 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 67. 134 6de#.

$,

/bli)aiile privin! 1nre)i"trarea 1n re)i"trul comerului2 %otrivit preve!erilor art. 1 !in Le)ea nr. 2+@1AA?, pro&e"ioni'tilor8comerciani le revine obli)aia ca1$*2 8 3nainte !e a8'i 1ncepe activitatea, "# "olicite -nmatricularea 1n re)i"trul comerului< 8 3n cursul e7ercit#rii activit#ii 'i la 1ncetarea ace"teia, "# "olicite 1n"crierea 1n re)i"tru a actelor 'i a &aptelor a c#ror obli)aie !e 1nre)i"trare e"te prev#zut# !e le)e 9pe calea unei cereri !e -nscriere de meniuni:< Per-)anele )0li#ate s efectueze nregistrrile n registrul comerului "unt, 1n e"en#, toi pro&e"ioni'tii8comerciani, a!ic#1$+2 8 comercianii per"oane &izice 'i a"ociaiile &amiliale< 8 "ociet#ile comerciale, companiile naionale, re)iile autonome, or)anizaiile cooperati"te 'i )rupurile !e intere" economic< Sub ace"t a"pect, !in &ormularea te7tului le)al "e poate ob"erva c# obli)aia !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului nu revine "trict numai pro&e"ioni'tilor care !e"&#'oar# o activitate comercial# a7at# pe obinerea !e pro&it, un e7emplu 1n ace"t "en" &iin! grupurile de interes economic, care pot !e"&#'ura "au nu o activitate comercial#1$,. Tip'rile "e 5nre#i-tr=ri 1n re)i"trul comerului "unt !ou#, 'i anume2 a! :n/atri('larea, a!ic# operaiunea !e 1nre)i"trare 'i luare 1n evi!en# a pro&e"ioni"tului8comerciant 1nainte !e a8'i 1ncepe activitatea1$.. G"te !e menionat c#, 1n actual# re)lementare, 1nmatricularea per"oanelor 0uri!ice 'i autorizarea &uncion#rii lor "e realizeaz# printr8o procedur unic, !erulat# prin interme!iul o&iciului re)i"trului comerului1$A. Solicitarea 1nmatricul#rii "e &ace printr8o cerere tip &ormulat# !e &on!ator, a!mini"trator, reprezentantul ace"tora "au !e c#tre orice per"oan# intere"at# 1ntr8un termen !e 1* zile !e la 1nc-eierea actului con"titutiv, la care petentul ane7eaz# toate actele !ove!itoare prev#zute !e le)e1(?. )ontrolul de legalitate a"upra cererii !e 1nmatriculare "e realizeaz# !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at !e tribunal pe l6n)# o&iciul re)i"trului comerului, care "e pronun# printr8o nc&eiere 9!e a!mitere "au !e re"pin)ere a cererii !e 1nmatriculare: care e"te executorie de drept 'i e"te "upu"# numai recur"ului 9care poate &i e7ercitat 1n termen !e 1* zile !e la pronunare pentru p#ri 'i !e la !ata public#rii 1nc-eierii 1n Eonitorul /&icial pentru orice alt# per"oan# intere"at#:1(1. 3nmatricularea per"oanei 0uri!ice 1n re)i"trul comerului "e realizeaz# 1n termen !e 2( ore !e la pronunarea 1nc-eierii 0u!ec#torului !ele)at, iar per"oana 1n cauza !ob6n!e'te per"onalitate 0uri!ic# !e la !ata 1nmatricul#rii 1n re)i"trul comerului1(2. Dup# 1nmatriculare, per"oanei 1n cauza i "e elibereaz# certificatul de nregistrare, care cuprin!e at6t num#rul !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului, c6t 'i co!ul unic !e 1nre)i"trare atribuit !e Eini"terul inanelor %ublice, !ocument care ate"t# c# per"oana re"pectiv# a &o"t luat# 1n evi!en# at6t !e c#tre re)i"trul comerului, c6t 'i !e c#tre or)anul &i"cal1($.
135 136

@eAe$ 26/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 68. 137 6de#. 138 6de#. 139 6Cide#, p. 69. 140 6de#B Art. 17 di! @eAe$ 26/1990. 141 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 69. 142 6de#. 143 6Cide#, p. 70.

$.

Dup# e&ectuarea 1nmatricul#rii, un e7tra" al 1nc-eierii 0u!ec#torului !ele)at conin6n! toate !atele relevante privin! per"oana 0uri!ic# 1nmatriculat# "e comunic# !in o&iciu la 7onitorul -ficial 1n ve!erea public#rii1((. Concomitent cu 1nmatricularea "e realizeaz# 'i proce!ura !e autorizare a funcionrii per"oanei 0uri!ice, "en" 1n care, o!at# cu !epunerea cererii !e 1nre)i"trare, "olicitantul e"te obli)at "# !epun# 'i o !eclaraie pe proprie r#"pun!ere !in care "# rezulte &ie c# 9i: per"oana 0uri!ic# nu va !e"&#'ura activitatea !eclarat# pe o perioa!# !e ma7imum $ ani, &ie c# 9ii: 1n!epline'te con!iiile prev#zute !e le)e pentru !e"&#'urarea re"pectivei activit#i1(*. %roce!ura !e autorizare a &uncion#rii per"oanei 0uri!ice "e realizeaz# prin interme!iul biroului unic or)anizat 1n ca!rul o&iciului re)i"trului comerului, care prime'te, veri&ic# 'i tran"mite !eclaraiile "olicitanilor c#tre autorit#ile !e avizare competente 'i elibereaz# "olicitanilor o!at# cu eliberarea certi&icatului !e 1nre)i"trare a per"oanei 0uri!ice certificate constatatoare !in care rezult# c# "8a 1nre)i"trat !eclaraia8tip pe proprie r#"pun!ere1(+. %otrivit preve!erilor /UC nr. ((@2??. obli)aia !e 1nmatriculare 1n re)i"trul comerului incumb# i profesionitilor persoane fizice care desfoar activiti comerciale, care 1nainte !e a8'i 1ncepe activitatea au obli)aia !e a "olicit# 1nre)i"trarea 1n re)i"trul comerului a &ormei !e or)anizare 1n care preconizeaz# "# 1'i !e"&#'oare activitatea1(,. Dac# pentru !e"&#'urarea activit#ii comerciantului per"oan# &izic#, le)ea "pecial# impune anumite con!iii "peciale !e pre)#tire pro&e"ional# "au !e ate"tare a pre)#tirii pro&e"ionale, per"oanele &izice trebuie "# &ac# !ova!a 1n!eplinirii ace"tor con!iii1(.. Cererea !e 1nmatriculare a comerciantului8per"oan# &izic# "e !epune la o&iciul re)i"trului comerului 1n a c#rui raz# 1'i "tabile'te "e!iul comerciantul 'i "e "oluioneaz# prin rezoluia directorului o&iciului re)i"trului comerului, care va !i"pune 'i 1nre)i"trarea 1n re)i"trul comerului a !eclaraiei8tip pe proprie r#"pun!ere re&eritoare la 1n!eplinirea con!iiilor pentru !e"&#'urarea activit#ii !eclarate1(A. Rezoluia !irectorului o&iciului re)i"trului comerului e"te e7ecutorie !e !rept 'i poate &i atacat# cu pl6n)ere !epu"# la 0u!ec#torie 1n termen !e 1* zile !e la pronunare "au, !up# caz, !e la comunicare. =n baza rezoluiei !irectorului, comerciantului i "e elibereaz# certi&icatul !e 1nre)i"trare 'i certi&icatul con"tatator emi" 1n baza !eclaraiei pe proprie r#"pun!ere1*?. 0! :n-(rierea "e /en;i'ni e"te operaiunea !e inere la zi a evi!enei prin nregistrarea modificrilor survenite n statutul juridic al profesionistului(comerciant 1nmatriculat 1n re)i"trul comerului1*1. %otrivit le)ii, modificrile care &ac obiectul obli)aiei !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului vizeaz#1*22 Actele 0uri!ice care au ca obiect fondul de comer "au care aduc modificri nregistrrilor anterioare "au care &ac "# 1nceteze &irma "au &on!ul !e comer<
144 145

6de#. 6de#. 146 6de#. 147 6Cide#, p. 71. 148 6de#. 149 6de#. 150 6de#. 151 6Cide#, p. 72. 152 6Cide#, pp. 72 73B Art. 21 di! @eAe$ 26/1990.

$A

Eo!i&ic#rile re&eritoare la datele de identificare ale reprezentantului per"oanei 0uri!ice 1nmatriculate, !epunerea "emn#turii reprezentantului< Eeniunile re&eritoare la drepturile de proprietate industrial !e care !i"pune comerciantul, !repturile a"upra firmei, emblemei "au altor "emne !i"tinctive< Dot#r6rea !e !ivor "au !e 1mp#rire a bunurilor comune aparin6n! comerciantului< Dot#r6rea !e punere "ub inter!icie a comerciantului "au !e in"tituire a curatelei< Eenionarea desc&iderii procedurii !e reor)anizare 0u!iciar# "au a proce!urii &alimentului< Eenionarea -ot#r6rii !e condamnare a comerciantului, a!mini"tratorului "au cenzorului pentru &apte care 1l &ac ne!emn "au incompatibil cu calitatea "a< /rice alt# mo!i&icare privin! actele, &aptele "au meniunile 1nre)i"trate< De a"emenea, la ncetarea definitiv a activit#ii comerciale, pro&e"ioni"tul8comerciant e"te obli)at "# cear# radierea 1nre)i"tr#rii "ale !in re)i"trul comerului, ra!iere care 1n cazul "ociet#ilor comerciale "e realizeaz# numai !up# &inalizarea operaiunilor !e lic-i!are1*$. De a"emenea, in"tanele !e 0u!ecat# au obli)aia !e a comunica o&iciului re)i"trului comerului 1n termen !e 1* zile !e la r#m6nerea irevocabil# acele &otr4ri judectoreti prin care "e !i"pune 1n"crierea 1n re)i"trul comerului a anumitor acte, &apte "au meniuni. =n "ituaia 1n care e7i"t# o a"t&el !e -ot#r6re 0u!ec#torea"c# nu mai e"te nece"ar# emiterea unei 1nc-eieri a 0u!ec#torului !ele)at1*(. =n toate celelalte cazuri, 1n"#, cererea !e 1n"criere a meniunilor trebuie !epu"# !e c#tre pro&e"ioni"tul8comerciant 1n termen !e 1* !e la "urvenirea mo!i&ic#rilor 9"au, !ac# cererea e"te !epu"# !e o alt# per"oan# intere"at#, 1n termen !e $? zile !e la !ata lu#rii la cuno'tin#:, iar 1n"crierea meniunilor 1n re)i"trul comerului "e realizeaz# pe baza unei 1nc-eieri !ate !e 0u!ec#torul !ele)at1**. G&ectele 1nre)i"tr#rilor 1n re)i"trul comerului2 Dup# cum am ar#tat anterior, 1nre)i"tr#rile 1n re)i"trul comerului au 1n principiu un rol de publicitate, "e a .a(e )p)za0ile terilor actele, &aptele "au meniunile 1nre)i"trate1*+. =n privina "ociet#ilor comerciale, 1nmatricularea "ociet#ii pro!uce 'i un efect constitutiv de drepturi, 1n "en"ul c# "ocietatea !ob6n!e'te per"onalitate 0uri!ic# !e la !ata 1nmatricul#rii. Ace"t e&ect nu e7i"t#, 1n"#, 1n cazul pro&e"ioni"tului 9comerciantului: per"oan# &izic#, 1ntruc6t !up# cum am ar#tat anterior, ace"ta !ob6n!e'te calitatea !e pro&e"ioni"t prin 1ntrunirea cumulativ# a celor trei con!iii enunate mai "u" 9!e"&#'urarea unei activit#i con"t6n! 1n producerea de bunuri, administrarea sau nstrinarea de bunuri sau prestarea de servicii, !e"&#'urarea re"pectivei activit#i 1ntr8un mo! organizat 'i !e"&#'urarea activit#ii 1n mo! sistematic:1*,. C6t prive'te e&ectul !e opozabilitate a 1nre)i"tr#rilor &a# !e teri, ace"ta pre"upune c# toate 1nre)i"tr#rile &#cute 1n con!iiile le)ii 1n re)i"trul comerului sunt prezumate a fi cunoscute !e teri !e la !ata 1nre)i"tr#rii lor, actele "au &aptele ne1nre)i"trate neput6n! &i opu"e terelor per"oane !ec6t !ac# "e &ace !ova!a c# ace"te per"oane au cuno"cut, pe alt# cale, !e"pre e7i"tena
153 154

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 73. 6de#B Art. 7 di! @eAe$ 26/1990. 155 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 73. 156 6Cide#, p. 74. 157 6de#.

(?

lor1*.. C#ile !e atac 1mpotriva 1nre)i"tr#rilor p#)ubitoare 1n re)i"trul comerului2 %otrivit art. 2* !in Le)ea nr. 2+@1AA? orice per"oan# care "e con"i!er# pre0u!iciat# ca e&ect al unei 1nmatricul#ri "au meniuni 1n"cri"e 1n re)i"trul comerului are !reptul "# cear# radierea nregistrrii pgubitoare, 1n tot "au numai cu privire la anumite elemente ale ace"teia, !ac# prin -ot#r6ri 0u!ec#tore'ti irevocabile au &o"t !e"&iinate 1n tot "au 1n parte actele care au "tat la baza 1nre)i"tr#rii re"pective 'i !ac# prin -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# nu a &o"t !i"pu"# menionarea re"pectivei -ot#r6ri 1n re)i"trul comerului1*A. Din acea"t# preve!ere le)al# rezult# a'a!ar $ con!iii ce "e cer a &i 1ntrunite cumulativ pentru a "e putea "olicit# ra!ierea unei 1nre)i"tr#ri !in re)i"trul comerului, 'i anume1+?2 8 e7i"tena unei -ot#r6ri 0u!ec#tore'ti irevocabile care "# &i !e"&iinat 1n tot "au 1n parte actele care au "tat la baza 1nre)i"tr#rii re"pective< 8 ca prin -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# "# nu &i &o"t !i"pu"# menionarea re"pectivei -ot#r6ri 1n re)i"trul comerului< 8 ca per"oana care "olicit# ra!ierea "# &ac# !ova!a unui pre0u!iciu 1nre)i"trat prin re"pectiva 1n"criere. Cererea !e ra!iere "e "oluioneaz# !e c#tre tribunal, cu citarea o&iciului re)i"trului comerului 'i a comerciantului 1n cauz#. Dot#r6rea a"t&el pronunat# e"te "upu"# numai recur"ului ce poate &i e7ercitat 1n termen !e 1* zile !e la pronunare 9pentru p#rile prezente: "au !e la comunicare 9pentru p#rile lip"#:1+1. Sanciunile pentru nere"pectarea obli)aiilor privin! publicitatea prin re)i"trul comerului pot con"ta 1n1+22 8 aplicarea unor amenzi judiciare &ie per"oanei 0uri!ice, &ie reprezentanilor ace"teia 9!e e7, pentru nere"pectarea termenului !e !epunere a cererilor !e 1nmatriculare@1n"criere !e meniuni, ne!epunerea "pecimenelor !e "emn#turi:, amenzi care "e aplic# prin 1nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at< 8 aplicarea unor sanciuni contravenionale 9!e e7. pentru nemenionarea pe &acturi "au pe alte !ocumente a !atelor !e i!enti&icare ale comerciantului:, "anciuni care "e aplic# !e or)anele Eini"terului inanelor %ublice "au !e alte or)ane !e con"tatare a contraveniilor prev#zute !e le)e< 8 aplicarea !e sanciuni penale, pentru &apte re)lementate ca 'i in&raciuni 9!e e7. &al"ul 1n !eclaraiile &#cute 1n ve!erea unei 1nre)i"tr#ri 1n re)i"trul comerului:.

&.2.

'rganizarea i $inerea contabilit$ii activit$ii comerciale

Importana or)aniz#rii 'i inerii contabilit#ii2 /r)anizarea 'i inerea contabilit#ii activit#ii comerciale prezint# importan# 'i intere" "ub mai multe a"pecte1+$2 8 pentru profesionistul(comerciant, reprezint# principalul in"trument !e cunoa'tere, )e"tiune 'i
158 159

6Cide#, p. 75. 6de#. 160 6Cide#, pp. 75 76. 161 6Cide#, p. 76. 162 6Cide#, pp. 76 77. 163 6Cide#, pp. 77 78.

(1

control al "ituaiei "ale patrimoniale 'i al rezultatelor obinute !in activitatea comercial#< 8 pentru teri re)i"trele contabile reprezint# un mi0loc !e prob# 1n liti)iile !intre comerciani cu privire la raporturile comerciale< 8 pentru societate n general, reprezint# un mi0loc !e control al corectitu!inii !e"&#'ur#rii activit#ii comercianilor, mi0locul !e "tabilire a impozitelor !atorate !e comerciani 'i mi0locul !e &urnizare a in&ormaiilor nece"are pentru "tabilirea patrimoniului naional, a balanelor 'i a bilanului pe an"amblul economiei naionale. %er"oanele care au obli)aia or)aniz#rii 'i inerii contabilit#ii "unt, potrivit Le)ii contabilit#ii cu nr. .2@1AA1 toi comercianii, in!i&erent c# e"te vorba !e per"oane &izice "au 0uri!ice1+(. %rincipiile !e or)anizare 'i con!ucere a contabilit#ii2 Ca re)ul# )eneral#, pro&e"ioni'tii8comerciani "unt obli)ai "# 1'i con!uc# contabilitatea 1n partid dubl 'i "# 1ntocmea"c# situaii financiare anuale. %rin !ero)are !e la acea"t# re)ul#, Eini"terul inanelor "tabile'te cate)oriile !e per"oane care pot ine contabilitatea 1n partid simpl 9!e e7emplu, pro&e"ioni'tii8necomerciani care e7ercit# !iver"e pro&e"ii liberale precum avocai, notari, e7ecutori 0u!ec#tore'ti etc.:1+*. Tot ca o re)ul# )eneral#, contabilitatea "e ine 1n limba rom6n# 'i 1n mone!a naional#, 1nre)i"tr#rile 1n contabilitate &#c6n!u8"e "i"tematic 'i cronolo)ic, potrivit planurilor !e conturi 'i normelor emi"e 1n con!iiile le)ii1++2 =n ca!rul contabilit#ii !i"tin)em 4 (apit)le, 'i anume1+,2 a: /r)anizarea contabilitii patrimoniului, care reprezint# o re&lectare b#nea"c# a bunurilor mobile 'i imobile, a !i"ponibilit#ilor b#ne'ti 'i titlurilor !e valoare !einute !e comerciant, a !repturilor 'i obli)aiilor comerciantului 'i a mi'c#rilor "urvenite 1n urma operaiunilor patrimoniale 1n&#ptuite !e comerciant1+.. Ca re)ul# )eneral#, 1nre)i"trarea 1n contabilitate a bunurilor mobile 'i imobile "e &ace la valoarea lor !e ac-iziie, iar 1nre)i"trarea creanelor 'i a !atoriilor "e &ace la valoarea lor nominal#1+A. Contabilitatea mi0loacelor &i7e, a clienilor 'i &urnizorilor 'i a c-eltuielilor "e tine pe categorii !e mi0loace &i7e, clieni, &urnizori "au c-eltuieli1,?. De principiu, pro&e"ioni"tul8comerciant nu e"te obli)at "# 1'i con!uc# "in)ur contabilitatea, ci poate "# o con!uc# printr8un reprezentant 9contabil "e&, !irector &inanciar8contabil: "au printr8o alt# per"oan# 1mputernicit# 9contabil autorizat, e7pert contabil:, cu meniunea c# 1n "ituaia 1n care contabilitatea nu e"te inut# prin interme!iul unei alte per"oane autorizate 1n ace"t "cop r#"pun!erea pentru or)anizarea 'i inerea contabilit#ii revine comerciantului1,1. b: #egistrele contabile obli)atorii con&orm Le)ii contabilit#ii cu nr. .2@1AA1 "unt re)i"trul 0urnal, re)i"trul inventar 'i re)i"trul cartea mare1,2. #egistrul jurnal e"te re)i"trul 1n care pro&e"ioni"tul8comerciant 1nre)i"treaz# zilnic toate
164 165

@eAe$ 82/1991 #odific$t-. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 78B Art. 5 di! @eAe$ 81/1991. 166 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 79. 167 6de#. 168 6de#. 169 6de#. 170 6de#. 171 6de#. 172 6de#.

(2

operaiunile "ale comerciale 91nca"#ri 'i plai:1,$. #egistrul inventar e"te re)i"trul 1n care pro&e"ioni"tul8comerciant 1nre)i"treaz# 1ntre)ul inventar al patrimoniului "#u1,(. #egistrul cartea mare e"te un re)i"tru inut !e comercianii care !e"&#'oar# o activitate cu volum 'i comple7itate ri!icat# 'i care e"te, 1n e"en#, un re)i"tru !e conturi per"oni&icate "peci&ic contabilit#ii 1n parti!# !ubl# 9contabilitatea 1n parti!# !ubl# &iin! "i"temul contabil 1n care &iecare operaiune comercial# !a na'tere unei duble nregistrri:1,*. Re)i"trele contabile 'i actele care au "tat la baza 1nre)i"tr#rilor 1n contabilitate trebuie p#"trate 1n ar-iva comerciantului timp !e 1? ani !e la e7pirarea e7erciiului &inanciar 1n care "8au &#cut 1nre)i"tr#rile1,+. c: 1ituaia financiar anual "e 1ntocme'te pe baza 1nre)i"tr#rilor !in re)i"trele contabile 1n "copul !e a "e "tabili rezultatele activit#ii !e"&#'urate 1n e7erciiul &inanciar re"pectiv1,,. =n e"en#, "ituaia &inanciar# anual# are ca obiect activitatea !e"&#'urat# !e comerciant 1ntr8un e7erciiu &inanciar 'i trebuie "# con"tituie o ima)ine complet# 'i &i!el# a patrimoniului, a "ituaiei &inanciare 'i a rezultatelor obinute !e comerciant, 1n e7erciiul &inanciar re"pectiv1,.. Situaia &inanciar# anual# cuprin!e1,A2 8 pentru per"oanele 0uri!ice care aplic# re)lement#rile contabile con&orme cu "tan!ar!ele internaionale !e raportare &inanciar#2 bilan, cont !e pro&it 'i pier!ere, "ituaia mo!i&ic#rilor capitalului propriu, "ituaia &lu7urilor !e trezorerie, politici contabile 'i note e7plicative< 8 pentru per"oanele 0uri!ice care nu 1ntrune"c con!iiile pentru a aplica re)lement#rile "u"8 menionate2 bilan, cont !e pro&it 'i pier!ere, politici contabile 'i note e7plicative< Situaia &inanciar# anual# trebuie 1n"oit# !e raportul a!mini"tratorului, 1n cazul per"oanelor obli)ate "# in# contabilitatea 1n parti!# !ubl#, 'i e"te "upu"# obli)aiei !e publicare la autorit#ile competente 'i "e p#"treaz# timp !e *? ani1.?. Sanciunile pentru nere"pectarea obli)aiilor le)ate !e or)anizarea 'i tinerea contabilit#ii pot con"ta, 1n &uncie !e )ravitatea &aptei 'i !e re)lementarea ei, 1n "anciuni contravenionale "au "anciuni penale1.1.
&.3. 'bliga$ia de e%ercitare a comer$ului (n limitele unei concuren$e licite

/ component# in!i"pen"abil# a economiei !e pia# o con"tituie libera concuren, a!ic# con&runtarea liber# a tuturor a)enilor economici care con"tituie un drept al &iec#rui a)ent economic1.2. A"emeni oric#rui !rept "ubiectiv, 'i !reptul la concuren# trebuie e7ercitat 91: cu bun(credin, a!ic# &#r# "# 1ncalce !repturile 'i libert#ile celorlali a)eni economici 'i 92: cu respectarea legii i a bunelor moravuri1.$. %rin urmare, pentru prevenirea 'i reprimarea e7ercit#rii abuzive "au ilicite a concurenei,
173 174

6de#. 6Cide#, p. 80. 175 6de#. 176 6de#. 177 6de#. 178 6de#. 179 6de#. 180 6de#. 181 6Cide#, p. 81. 182 6de#. 183 6de#.

($

le)i"laia 1n vi)oare prote0eaz# concurena "ub dou. aspecte1.(2


@eAe$ !r. 21/1996 pri"i!d co!cure!+$ repri#- .!+eleAerile (i pr$cticile $!tico!cure!+i$le, #o!opoliste, c$re pu ! p"#$%&' ! ()*$ "+$(," -. %& %u#" -"$B @eAe$ !r. 11/1991 co#C$te %& %u#" -. "'&$.'), $dic- folosire$ u!or #ijlo$ce ilicite .! scopul $tr$Aerii clie!telei.

*.$.1. Pr)te(;ia 5/p)tri*a pra(ti(il)r anti()n('ren;iale (/)n)p)li-te! <i a ()n(entr=ril)r e()n)/i(e "e realizeaz# potrivit preve!erilor Le)ii nr. 21@1AA+ prin1.*2 8 interzicerea nelegerilor anticoncureniale i a abuzului de poziie dominant< "unt avute 1n ve!ere nelegerile dintre agenii economici care au ca "cop 1mpie!icarea, re"tr6n)erea "au !enaturarea concurenei 9!e e7. &i7area concertata a preturilor !e v6nzare@cump#rare, 1mp#rirea pieelor !e !e"&acere, 1mpie!icarea acce"ului pe pia# 'i a libert#ii e7ercit#rii concurenei !e c#tre anumii a)eni economici, etc.:1.+. Le)ea interzice, !e a"emenea, folosirea n mod abuziv a poziiei dominante !einute !e un a)ent economic, mani&e"tat# prin impunerea 1n mo! !irect "au in!irect a preurilor !e v6nzare@cump#rare, limitarea pro!uciei "au a !i"tribuiei, aplicarea unor con!iii comerciale ine)ale la pre"taii ec-ivalente, con!iionarea 1nc-eierii unor contracte !e acceptarea unor clauze "tipul6n! obli)aii "uplimentare "au abuzive1.,. 8 limitarea concentrrii economice, re"pectiv reprimarea e7erciiului abuziv al !reptului a)enilor economici !e a "e a"ocia "au )rupa 1n "copul cooper#rii "au "pecializ#rii 1ntr8un anumit "e)ment !e activitate comercial#, re"pectiv evitarea ca ace"t !rept al a)enilor economici !e a "e a"ocia "# &ie &olo"it 1ntr8un "cop contrar &inalit#ii "ale, 'i anume 1n "copul !ob6n!irii "au con"oli!#rii unei poziii !ominante care "# con!uc# la 1mpie!icarea, re"tr6n)erea "au !enaturarea concurenei1... %racticile anticoncureniale menionate mai "u" "unt "ancionate potrivit preve!erilor Le)ii nr. 21@1AA? prin1.A2 8 #spundere civil, con"t6n! 1n primul r6n! 1n nulitatea absolut a actelor cu caracter monopoli"t, a 1nele)erilor care "e raporteaz# la o practic# anticoncurenial#, a contractelor "au a clauzelor prin care "e e7ploateaz# abuziv o poziie !ominant#, !ar 'i 1n obli)area p#rii 1n culp# la despgubiri pentru pre0u!iciile cauzate prin practica "a anticoncurenial#. 8 #spunderea contravenional pentru &aptele re)lementate ca 'i contravenii 9!e e7. omi"iunea !e a noti&ica o concentrare economic#, etc.:< 8 #spunderea penal pentru &aptele re)lementate !e le)e ca 'i in&raciuni. A.4. .Pr)te(;ia 5/p)tri*a ()n('ren;ei nel)iale, care con"t# 1n "#v6r'irea !e c#tre pro&e"ioni"t a unor acte sau fapte care contravin legii, bunelor moravuri sau loialitii profesionale n scopul atragerii clientelei1A?. %otrivit Le)ii nr. 11@1AA1 "unt con"i!erate ca mani&e"t#ri !e concuren# neloial# urm#toarele acte "au &apte1A12 8 )onfuzia, con"t6n! 1n &olo"irea !e c#tre un comerciant a unei &irme, embleme, ambala0 etc. de natur a crea confuzie cu cele folosite n mod legitim de un alt comerciant< 1n cate)oria acelora'i
184 185

6Cide#, pp. 81 82. 6Cide#, p. 82. 186 @eAe$ 21/1996. 187 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 83B Art. 6 di! @eAe$ 21/1996. 188 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 83 84B Art. 10 di! @eAe$ 21/1996. 189 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 84 85B @eAe$ 21/1996. 190 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 85. 191 6Cide#, pp. 85 86.

((

&apte intr# 'i importul, e7portul "au punerea 1n v6nzare a unor m#r&uri purt6n! meniuni false privin! ori)inea 'i caracteri"ticile m#r&ii, numele pro!uc#torului etc., 1n "copul in!ucerii 1n eroare a altor comerciani "au a bene&iciarilor< 8 5enigrarea, con"t6n! 1n comunicarea "au r#"p6n!irea !e a&irmaii &al"e !e"pre un comerciant "au !e"pre m#r&urile "ale, !e natur# "# !#uneze bunului mer" al activit#ii comerciantului lezat< 8 5ezorganizarea, con"t6n! 1n destabilizarea activit#ii unui comerciant rival, care "e poate mani&e"ta prin o&erirea !e c#tre "alariatul e7clu"iv al unui comerciant a "erviciilor "ale c#tre un comerciant concurent, !ivul)area !e !ate "ecrete !e"pre activitatea comerciantului etc. 8 capararea clientelei prin oferirea unor avantaje, con"t6n! !e e7. 1n o&erirea !e c#tre comerciant a unor con!iii comerciale mai avanta0oa"e cu con!iia a!ucerii !e c#tre client a altor cump#r#tori, etc. A"emeni primei cate)orii !e practici concureniale 'i 1n cazul actelor "au &aptelor !e concuren# neloial# "anciunile pot con"ta 1n rspunderea civil a comerciantului vinovat 9comerciantul put6n! &i obli)at "# 1nceteze "au "# 1nl#ture actul re"pectiv 'i "# repare pre0u!iciile cauzate:, r#"pun!erea contravenional "au r#"pun!erea penal192.

B. 4ondul de comer
).1. *efini$ia i natura juridic a fondului de comer$

on!ul !e comer poate &i !e&init ca &iin! un an-a/0l' "e 0'n'ri mobile 'i imobile, corporale 'i incorporale, a&ectat !e pro&e"ioni"tul8comerciant 1n ve!erea !e"&#'ur#rii activit#ii "ale comerciale1A$. Boiunea !e &on! !e comer trebuie delimitat de alte noiuni aparent similare, 'i anume1A(2 9a: Di"tincia 1ntre &on!ul !e comer 'i patrimoniu con"t# 1n aceea c# &on!ul !e comer reprezint# numai un an-a/0l' "e 0'n'ri 9!eci care nu inclu!e creanele 'i !atoriile comerciantului:, 1n vreme ce patrimoniul comerciantului reprezint# o 'ni*er-alitate care inclu!e totalitatea drepturilor i obligaiilor comerciantului1A*. %e cale !e con"ecin#, 1n "ituaia 1n"tr#in#rii unui &on! !e comer, !e re)ul#, creanele 'i !atoriile 1n"tr#in#torului nu "e tran"mit !ob6n!itorului, cu c6teva mici e7cepii, cum ar &i !repturile@obli)aiile !ecur)6n! !in contractele !e munc# ale per"onalului "alariat "au cele !ecur)6n! !in contractele !e &urnitur#, care "e tran"mit !ob6n!itorului &on!ului !e comer !ac# re"pectivele contracte nu au &o"t reziliate1A+. Di"tincia 1ntre cele !ou# noiuni &on! !e comer 'i patrimoniu 8 e"te 'i mai evi!ent# 1n cazul comercianilor per"oane &izice, un!e 1n"#'i le)ea a!mite con"tituirea unei &raciuni !in patrimoniul per"oanei &izice !enumit patrimoniu de afectaiune, con"t6n! tocmai 1n &on!ul !e comer, a!ic# !in an"amblul !e bunuri a&ectate !e comerciant activit#ii "ale1A,. 9b: Di"tincia 1ntre &on!ul !e comer 'i ntreprindere con"t# 1n aceea ca &on!ul !e comer e"te numai un an"amblu !e bunuri av6n! o anumit# a&ectaiune, 1n vreme ce 1ntreprin!erea
192 193

6Cide#, pp. 86 87. 6Cide#, p. 89. 194 6Cide#, p. 90. 195 6de#. 196 6Cide#, p. 91. 197 6de#.

(*

reprezint# o organizare sistematic a factorilor de producie care, pe l6n)# &on!ul !e comer, mai inclu!e 'i alte elemente precum capitalul ntreprinztorului, fora de munc, etc.1A. C6t prive'te natura 0uri!ic# a &on!ului !e comer, opinia pre!ominant# 1n !octrina actual# e"te aceea ca &on!ul !e comer reprezint# un 0'n /)0il in()rp)ral, pentru con"i!erentul c#1AA2 8 &on!ul !e comer e"te con"i!erat ca &iin!, 1n "ine, un bun distinct &a# !e elementele care 1l compun< ca !ova!#, &on!ul !e comer 1n an"amblul "#u poate &ace obiectul unor acte 0uri!ice precum v6nzare8cump#rarea, locaiunea, etc. 8 &on!ul !e comer e"te con"i!erat ca &iin! un bun mobil pentru con"i!erentul prepon!erentei bunurilor mobile 1n an"amblul "#u< pe cale !e con"ecin#, 1n cazul unei e7ecut#ri "ilite &on!ului !e comer 1i "unt aplicabile !i"poziiile proce!urale re&eritoare la urm#rirea "ilit# mobiliar< 8 &on!ul !e comer e"te con"i!erat ca &iin! un bun mobil incorporal pentru acela'i con"i!erent al prepon!erentei bunurilor mobile incorporale 1n an"amblul "#u<
6.2. +lementele fondului de comer$ se (mpart (n /&u) %.,"0&#$$, i anume200

8 elementele 9bunurile: incorporale< 8 elementele 9bunurile: corporale2


6.2.1. 3u!urile i!corpor$le c$re i!tr- .! co#pu!ere$ fo!dului de co#er+ su!t:

Bir/a comerciantului, care reprezint# un element !e in!ivi!ualizare a comerciantului 1n c6mpul activit#ii comerciale, con"t6n! 1n numele sau denumirea "ub care e"te 1nre)i"trat comerciantul 1n re)i"trul comerului2?1. =n cazul comercianilor persoane fizice !enumirea con"t# c-iar 1n numele complet al per"oanei &izice "au numele 'i iniiala prenumelui, la care le)ea a!mite a "e a!#u)a meniuni menite "# arate mai preci" per"oana comerciantului "au &elul comerului "#u2?2. =n cazul persoanelor juridice, &irma !i&er# 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# !e or)anizare2?$2 8 la "ociet#ile 1n nume colectiv, &irma "e compune !in numele cel puin al unuia !intre a"ociai 'i meniunea ,,"ocietate 1n nume colectiv5< 8 la "ociet#ile 1n comandit simpl, &irma "e compune !in numele cel puin al unuia !intre a"ociaii comanditai 'i meniunea ,,"ocietate 1n coman!it#5< 8 la "ociet#ile cu rspundere limitat, pe aciuni "au 1n comandit pe aciuni, &irma "e compune !intr8o !enumire proprie 'i meniunea SRL, SA "au SCA. iin! un atribut !e in!ivi!ualizare, &irma trebuie "# "e caracterizeze prin noutate, o&iciul re)i"trului comerului av6n! obli)aia "# re&uze 1n"crierea unei &irme !ac# acea"ta poate pro!uce con&uzie cu alte &irme !e0a 1nre)i"trate2?(. G&ectul 1nre)i"tr#rii &irmei con"t# 1n aceea c# comerciantul dob4ndete un drept de folosin exclusiv a"upra &irmei re"pective. De a"emenea, 1n !e"&#'urarea activit#ii economice, &irma e7ercit# un rol !e atra)ere a clientelei, !ob6n!in! a"t&el valoare economic#, a"t&el c#
198 199

6de#. 6de#. 200 6Cide#, p. 95. 201 6de#B @eAe$ 26/1990B 6. 3-c$!u, 2ir#$ (i e#Cle#$ co#erci$l-, 4d. @u#i!$ @eE, 3ucure(ti, 1998B =. %rescure, 5. 0ri($!, 0o!di+iile de leA$lit$te pe!tru st$Cilire$ (i .!reAistr$re$ fir#elor co#erci!$+ilor, .! 5<0 !r. 9/2005, pp. 37 (i ur#-t. 202 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 96. 203 6Cide#, pp. 96 97. 204 6Cide#, p. 97.

(+

comerciantul e7ercit# a"upra &irmei un drept de folosin exclusiv, pe care comerciantul 1l poate 1n"# 1n"tr#ina numai o!at# cu 1n"tr#inarea &on!ului !e comer2?*. =n cazul 1nc#lc#rii !reptului a"upra &irmei prin 1nmatricularea unui alt comerciant cu aceea'i &irm#, titularul iniial al &irmei poate "# "e a!re"eze in"tanei 'i "# cear# ra!ierea 1nre)i"tr#rii celui !e8al !oilea comerciant cu aceea'i &irm#2?+. E/0le/a reprezint# tot un element !e i!enti&icare, con"t6n! 1n semnul sau denumirea care !eo"ebe'te un comerciant !e ali comerciani de acelai gen2?,. Cu alte cuvinte, emblema e"te elementul care !i&ereniaz# un comerciant &a# !e ali comerciani care activeaz# 1n acela'i !omeniu !e activitate2?.. Spre !eo"ebire !e &irm#, emblema are un caracter facultativ 'i poate con"ta 1ntr8un semn sau o denumire2?A. Pi 1n cazul emblemei, ea trebuie "# "e caracterizeze printr8un element !e noutate 9!e'i le)ea nu interzice 1nre)i"trarea emblemei care nu prezint# un a"t&el !e caracter: 'i con&er# titularului un drept de folosin exclusiv21?. Spre !eo"ebire !e &irm#, 1n"#, emblema poate &i 1n"tr#inat# at6t o!at# cu 1n"tr#inarea &on!ului !e comer, c6t 'i "eparat211. Clientela <i *a"'l ()/er(ial )lientela "e con"tituie !in totalitatea per"oanelor &izice 'i 0uri!ice care apeleaz# 1n mo! obi'nuit la comerciantul re"pectiv pentru procurarea unor m#r&uri "au "ervicii 'i, !e'i reprezint# o ma"# variabil# !e per"oane, con"tituie pentru comerciant o valoare economic# !atorit# relaiilor care "e "tabile"c 1ntre comerciant 'i re"pectivele per"oane212. +adul comercial con"t# 1n aptitu!inea &on!ului !e comer !e a atra)e publicul, urmare a unui comple7 !e &actori precum2 locul un!e e"te ampla"at localul, calitatea m#r&urilor "au a "erviciilor, comportamentul per"onalului, etc.21$ =ntre clientel# 'i va!ul comercial e7i"ta o in!i"olubil# corelaie, clientela &iin! !e re)ula con"ecina va!ului comercial21(. Dat &iin! c# clientela reprezint# pentru comerciant o valoare economic#, ea e"te ocrotit# 'i poate &i ap#rat# !e comerciant 1mpotriva 1ncerc#rilor ilicite !e "u"tra)ere prin mi0loacele prev#zute !e le)e< !e e7emplu, 1n m#"ura 1n care actele "au &aptele ilicite !e "u"tra)ere a clientelei con"tituie mani&e"t#ri !e concurena neloial#, comerciantul poate apela la mi0loacele !e ap#rare prev#zute !e Le)ea nr. 11@1AA121*. Drept'rile "e pr)prietate in"'-trial=, 1n &uncie !e obiectul lor, "e 1mpart 1n !ou# cate)orii21+2 8 creaiile noi, cate)orie !in care &ac parte2 inveniile 9recuno"cute 'i aparate prin interme!iul brevetului !e invenie eliberat !e /&iciul !e Stat pentru Invenii 'i E#rci /SIE:, QnoJ8-oJ8ul, !e"enele 'i mo!elele in!u"triale< 8 semnele noi, cate)orie !in care &ac parte2 m#rcile 9"emne !i"tinctive &olo"ite !e comerciani
205 206

6de#. 6de#. 207 6Cide#, p. 98B @eAe$ 26/1990. 208 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 98. 209 6de#. 210 6Cide#, p. 99. 211 6de#. 212 6Cide#, p. 100. 213 6de#. 214 6de#. 215 6Cide#, p. 101. 216 6de#.

(,

pentru a !eo"ebi pro!u"ele lor !e pro!u"ele "imilare ale altor comerciani: 'i in!icaiile )eo)ra&ice< =n "copul a"i)ur#rii proteciei lor, Le)ea nr. 2+@1AA? impune 1n"crierea 1n re)i"trul comerului a meniunilor re&eritoare la brevetele !e invenii, m#rci 'i in!icaii )eo)ra&ice21,. Drept'rile "e a't)r "unt rezultatul operelor !e creaie literar#, arti"tic# "au 'tiini&ic# 'i con&er# titularului un !rept e7clu"iv !e repro!ucere 'i !i&uzare "i, implicit, !reptul !e a !ob6n!i toate &oloa"ele !ecur)6n! !in ace"tea21..
6.2.3. 3u!urile corpor$le c$re i!tr- .! co#pu!ere$ fo!dului de co#er+ su!t219:

8 Hunurile imobile !e care "e &olo"e'te comerciantul 1n activitatea "a< !e'i 1n principiu actele !e v6nzare8cump#rare av6n! ca obiect bunuri imobile "unt con"i!erate acte !e natur# civil#, atunci c6n! imobilul con"tituie element al unui &on! !e comer "e con"i!er# c# actul !e v6nzare8 cump#rare a imobilului re"pectiv con"tituie un act !e comer< 8 Hunurile mobile corporale precum2 materiile prime 'i materialele !e"tinate a &i prelucrate !e comerciant, !ar 'i pro!u"ele rezultate 9care au 1n"# o le)#tura mai "lab# cu &on!ul !e comer, &iin! !e"tinate valori&ic#rii:< B.$. 3p.rarea fondului de comerA Dat &iin! c# &on!ul !e comer, 1n an"amblul "#u, e"te con"i!erat a avea natura unui bun mobil incorporal, rezult# c# el nu poate &i ap#rat 1n an"amblu pe calea aciunii 1n reven!icare 9"peci&ic# ap#r#rii propriet#ii a"upra bunurilor corporale:22?. Dat &iin! c# &on!ul !e comer con&er# titularului un !rept e7clu"iv !e e7ploatare, ace"t !rept poate &i ap#rat 1mpotriva tulbur#rilor prin anumite aciuni menite "# a"i)ure &ie 1ncetarea "au 1nl#turarea actelor !e tulburare, &ie repararea pre0u!iciilor cauzate comerciantului prin re"pectivele acte221. B.).3ctele juridice av+nd ca obiect fondul de comerA Dat &iin! c# &on!ul !e comer, 1n an"amblul "#u, e"te con"i!erat ca &iin! un bun 9mobil incorporal: !i"tinct !e elementele "ale componente, rezult# c# &on!ul !e comer 1n an"amblul "#u poate &ace obiectul unor acte 0uri!ice precum2222 8 transmiterea fondului de comer pe cale succesoral, &on!ul !e comer a"t&el !ob6n!it put6n! &i e7ploatat !e c#tre mo'tenitori &ie prin con"tituirea unei "ociet#i comerciale, &ie prin intrarea 1ntr8 o a"ociere 1n participaiune< 8 v4nzarea(cumprarea fondului de comer 1n an"amblul "#u< "ub ace"t a"pect e"te !e menionat c# !e'i &on!ul !e comer e"te con"i!erat un bun mobil, atunci c6n! &on!ul !e comer inclu!e 'i bunuri imobile v6nzarea e"te "upu"# re)ulilor re&eritoare la 1n"tr#inarea imobilelor 9inclu"iv cele privin! 1n!eplinirea &ormalit#ilor !e publicitate imobiliar#:. I6nzarea &on!ului !e comer !a na'tere unei obli)aii "peciale 1n "arcina v6nz#torului, aceea !e a nu face concuren cumprtorului, obli)aie con"i!erat#4 ca &iin! o e7pre"ie a obli)aiei v6nz#torului !e )aranie contra eviciunii22$.
217 218

6de#. 6Cide#, pp. 101 102. 219 6Cide#, pp. 103 104. 220 6Cide#, p. 104. 221 6de#. 222 6Cide#, pp. 104 105. 223 6Cide#, p. 105.

(.

De a"emenea, v6nzarea &on!ului !e comer reprezint# un act obli)atoriu a &i menionat 1n re)i"trul comerului22(. 8 transmiterea fondului de comer ca aport ntr(o societate comercial la care particip# titularul &on!ului e"te !e a"emenea po"ibil#, cu meniunea c# poate &ace obiectul aportului !reptul !e proprietate "au numai !reptul !e &olo"in# a"upra &on!ului !e comer< !i&erena !intre v6nzare &on!ului !e comer 'i a!ucerea lui ca aport 1ntr8o "ocietate comercial# con"t# 1n aceea c# 1n cazul v6nz#rii tran"miterea !reptului !e proprietate "e &ace contra unui pre, 1n vreme ce 1n cazul aportului 1n"tr#in#torul !ob6n!e'te 1n contraparti!# p#ri "ociale !in capitalul "ociet#ii comerciale la care particip#22*< 8 locaiunea fondului de comer a!ic# tran"miterea !reptului !e &olo"in# a"upra &on!ului !e comer 1n baza unui contract !e locaiune22+< 8 constituirea unei garanii reale mobiliare a"upra &on!ului !e comer, )aranie care poate &i con"tituit# cu "au &#r# !epo"e!are 'i care, &iin! vorba !e un bun mobil, e"te "upu"# &ormalit#ilor !e publicitate prin 1n"crierea ei la Ar-iva Glectronic# !e Caranii Reale Eobiliare con&orm Le)ii nr. AA@1AAA22,.

1%1*%O2"34%0 (&urs $)
1. Boul Co! Civil. D. C-eor)-e %iperea, De"pre noul co! 9civil: comercial, iulie 2?11, -ttp2@@JJJ.0uri!ice.ro@1*,(?2@!e"pre8noul8co!8civil8comercial.-tml 2. Le)ea ,1@2?11. $. Co"min Earine"cu 9coor!.:, Gconomia !e %ia#2 &un!amentele in"tituionale ale pro"perit#ii, G!. ASG, Hucure'ti, 2??,. (. Lu!Ji) von Ei"e", , <uman ction, Sc-olarR" G!ition, Lu!Ji) von Ei"e" In"titute, Auburn, Alabama, 2??(. *. /C 21@1AA2 privin! protecia con"umatorilor, actualizat#. 6. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, 4di+i$ $ 66 $ re"-,ut- (i $d-uAit-, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2011. 7. A!Ael$ 7iff, 0ipri$! %-u!, <reptul Af$cerilor, 4ditur$ 6#pri#eri$ Arde$lul, 0luj /$poc$, 2006. 8. 0o!stitu+i$ 5o#>!iei. 9. ):* 44/2008. 10. @eAe$ !r. 36/1995 $ !ot$rilor puClici (i $cti"it-+ii !ot$ri$le. 11. @eAe$ !r. 51/1995 pri"i!d orA$!i,$re$ (i eEercit$re$ profesiei de $"oc$t. 12. @eAe$ !r. 188/2000 pri"i!d eEecutorii judec-tore(ti. 13. ).*. !r. 26/2002 potri"it c-rei$ $soci$+iile (i fu!d$+iile. 14. @eAe$ !r. 26/1990 pri"i!d reAistrul co#er+ului. 15. @eAii !r. 21/1996. 16. %. %erju, *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 0o#e!t$riu pe Articole, 2.A. 3$i$s, 4. 0hel$ru, 5. 0o!st$!ti!o"ici, 6. 7$co"ei &coord.', 4d. 08 3ec9, 3ucure(ti, 2012.

224 225

6de#B Art. 21, lit. $ di! @eAe$ 26/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 106. 226 6Cide#, pp. 106 107. 227 6Cide#, p. 107.

(A

17. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 18. 4. @ipc$!u, Aspecte pi"i!d reAi#ul juridic $l .!trepri!derii i!di"idu$le (i f$#ili$le reAle#e!t$te de ):* 44/2008 (i $ @eAii 71/2011 .! lu#i!$ !oului 0od ci"il (i succi!te $precieri .! leA-tur- cu de#ersul de refor#$re $ dreptului pri"$t, .! <reptul !r. 11/2011. 19. @eAe$ 31/1990. 20. @eAe$ 15/1990. 21. @eAe$ 161/2003. 22. 0o!stitu+i$ 5o#>!iei. 23. @eAe$ 188/1999. 24. @eAe$ 12/1990. 25. @eAe$ 359/2004. 26. @eAe$ 82/1991 #odific$t-. 27. 6. 3-c$!u, 2ir#$ (i e#Cle#$ co#erci$l-, 4d. @u#i!$ @eE, 3ucure(ti, 1998. 28. =. %rescure, 5. 0ri($!, 0o!di+iile de leA$lit$te pe!tru st$Cilire$ (i .!reAistr$re$ fir#elor co#erci!$+ilor, .! 5<0 !r. 9/2005.

TGMTG CRILA %pro&e"ioni"tul nu "e con&un!# cu comerciantul, 1ntruc6t ar 1n"emna "# "e con&un!e )enul cu "pecia. 9rofesionist, 1n "en"ul art. . alin.1 !in Le)ea !e punere 1n aplicare22., 1n"eamn#2 a:. Bumai cei care e7ercita pro&e"ii liberale< b.: Cei care i"i ac-ita toate obli)atiile catre "tat< c.' 0omerciant, 1ntreprinz#tor, operator economic 'i orice alt# per"oan# autorizat# "# !e"&#'oare activit#i economice "au pro&e"ionale 9inclu"iv pro&e"ii liberale care nu intr# 1n "&era comercianilor:. 2. %otrivit preve!erilor art. . alin.1 !in Le)ea !e punere 1n aplicare a Co!ului Civil, noiunea de profesionist include2 a.: Comerciantul,/peratorul economic 'i /rice alte per"oane autorizate "# !e"&#'oare activit#i economice "au pro&e"ionale< b.: Bumai comerciantii< c.: Bumai operatorii economici< De&initia comerciantului !ecur)e !in !i"pozitiile rt.= ).)om., care prevede ca2 a: sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita si societatile comerciale! 1.

$.

228

Art. . !in Le)ea ,1@2?112 ;91: Boiunea 4pro&e"ioni"t5 prev#zut# la art. $ !in Co!ul civil inclu!e cate)oriile !e comerciant, 1ntreprinz#tor, operator economic, precum 'i orice alte per"oane autorizate "# !e"&a"oare activitai economice "au pro&e"ionale, a"t&el cum ace"te noiuni "unt prev#zute !e le)e, la !ata intr#rii 1n vi)oare a Co!ului civil5.

*?

b" cei indivizi care vind sau cumpara! c" *oti cei care prin activitatea comerciala dobindesc venituri substantiale (. Con!itiile pentru !oban!irea calitatii !e comerciant pentru per"oana &izica2 a: %er"oana &izica trebuie sa savarseasca anumite fapte de comert obiective prevazute !e art.$ C.com.< b: %entru !oban!irea calitatii !e comerciant "avar"irea &aptelor !e comert trebuie sa aiba caracter de profesiune, ace"tea avan! caracter pro&e"ional atunci can! con"tituie o ocupatie "au o in!eletnicire permanenta. Savar"irea &aptelor !e comert cu caracter pro&e"ional "e &ace in "copul obtinerii unui profit< c: Savar"irea &aptelor !e comert sa se faca in nume propriu.

*. %ncetarea calitatii de comerciant a persoanei fizice a: %er"oana &izica inceteaza "a mai aiba calitatea !e comerciant in momentul in care nu mai savarseste fapte de comert ca profesiune< b: %ncetarea calitatii de comerciant a societatii comerciale! c" >ipsa banilor pentru a efectua operatiuni financiare. 9. Re"trictiile privin! e7ercitarea activitatii comerciale2 a: Bu e7i"ta re"trictii oricine poate &ace &apte !e comert< b: Incompatibilitatile,!eca!eri, inter!ictii,nevoia unor aprobari. c: Bere"pecatrea cerintelor le)ale privin! avizul or)anelor competente ,. A !oua cate)orie a pro&e"ioni'tilor e"te aceea a per"oanelor 0uri!ice !e !rept privat, Ce inclu!e acea"ta cate)orie > a.: %nteprinderile cooperatiste! b.: %nclude n principal societile comerciale, organizaiile cooperatiste, regiile autonome, societile civile cu personalitate juridic, grupurile de interes economic< c.: ?umai grupurile de interes economic! Con!iiile pentru !ob6n!irea calit#ii !e pro&e"ioni"t per"oan# &izic# "unt2 a.: S# !e"&#'oare o activitate con"t6n! 1n producerea de bunuri, administrarea sau nstrinarea de bunuri sau prestarea de servicii! b.: S# !e"&#'oare re"pectiva activitate 1ntr8un mo! organizat< c.: S# !e"&#'oare re"pectiva activitate 1n mo! sistematic. /bli)aiile pro&e"ioni'tilor comerciani "unt< $.' D!depli!ire$ for#$lit-+ilor de puClicit$te pri! reAistrul co#er+ului, )rA$!i,$re$ (i +i!ere$ co!t$Cilit-+ii societ-+ilor co#erci$leB C.' ;$ col$Core,e cu to$te i!stitutiile st$tuluiB c.' 4Eercit$re$ co#er+ului .! li#itele co!cure!+ei licite. A. %otrivit le)ii, modificrile care &ac obiectul obli)aiei !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului vizeaz#<

..

A.

*1

a.: Actele 0uri!ice care au ca obiect fondul de comer,mo!i&ic#rile re&eritoare la datele de identificare ale reprezentantului per"oanei 0uri!ice 1nmatriculate, meniunile re&eritoare la drepturile de proprietate industrial !e care !i"pune comerciantul, !repturile a"upra firmei, emblemei "au altor "emne !i"tinctive. b.: Dot#r6rea !e !ivor "au !e 1mp#rire a bunurilor comune aparin6n! comerciantului,-ot#r6rea !e punere "ub inter!icie a comerciantului "au !e in"tituire a curatelei. c.: Eenionarea desc&iderii procedurii !e reor)anizare 0u!iciar# "au a proce!urii &alimentului,menionarea -ot#r6rii !e condamnare a comerciantului, a!mini"tratorului "au cenzorului pentru &apte care 1l &ac ne!emn "au incompatibil cu calitatea "a.

9Cur" (:

RE8ULI COMUNE APLICABILE SOCIETCILOR COMERCIALE9


1. Noiunea societ.ii comercialeA Dat &iin! c# Le)ea nr. $1@1AA? nu cuprin!e o !e&iniie a "ociet#ii comerciale, pentru !e&inirea ace"tei noiuni trebuie "# apel#m la !i"poziiile Co!ului Civil care re)lementeaz# contractul !e "ocietate22A prin !i"poziiile art. 8@@8 91:2$?. Te7tul le)al "u"8menionat "tatueaz# c# 4%rin contractul !e "ocietate !ou# "au mai multe per"oane "e obli)# reciproc2 91: "# coopereze pentru desfurarea unei activiti 'i 92: "# contribuie la aceasta prin aporturi b#ne'ti, 1n bunuri, 1n cuno'tine "peci&ice "au pre"taii, cu 9$: scopul !e a mpri beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. 2. 0lementele specifice ale contractului de societate. Din !e&iniia contractului !e "ocietate enunat# mai "u" rezult# c# ace"t contract in!i&erent c# e"te vorba !e o "ocietate civil# "au comercial# 8 are urm#toarele trei ele/ente e-en;iale care 1l !eo"ebe"c !e alte contracte2$12 a: &ooperarea pentru !e"&#'urarea unei activit#i 9element !enumit a..e(ti) -)(ietati-:< b: 3ducerea unei contribuii con"t6n! 1n bani, bunuri, cuno'tine "peci&ice "au pre"taii. Acea"ta contribuie a a"ociailor poart# !enumirea !e aport< c: Scopul con"t6n! 1n -mp.rirea beneficiilor "au 1n &olo"irea economiei ce ar putea rezulta, bene&iciile )enerate !e activitatea "ociet#ii put6n! con"ta, a'a!ar, nu !oar 1n obinerea unui pro&it b#ne"c, ci 'i 1n evitarea unor c-eltuieli<
229

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 118B F. *uGo!, <roit des $ff$ires, =o#e 1, 12 e#e editio!, 4co!o#ic$, %$ris, 2003, "ol. 6, p. 89. 230 /oul 0od ci"il. 231 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 119B *heorAhiu, *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 0o#e!t$riu pe Articole, 2.A. 3$i$s, 4. 0hel$ru, 5. 0o!st$!ti!o"ici, 6. 7$co"ei &coord.', 4d. 08 3ec9, 3ucure(ti, 2012, p. 1899.

*2

=n privina ace"tui al treilea element, e"te !e menionat c#, potrivit le)ii, asociaii particip, adic i mpart nu numai beneficiile societii, ci particip n egal msur i la pier"erile cauzate !e activitatea "ociet#ii< "ub ace"t a"pect, art. 1..1 92: !in noul Co! civil in"tituie re#'la potrivit c#reia &iecare a"ociat contribuie la "uportarea pier!erilor proporional cu participarea la !i"tribuia bene&iciilor, !ac# prin contract nu "8a "tabilit alt&el2$2. Data &iin! concepia 'nitar= a noului Co! civil, art. 1..1 alin. 9$: !in noul Co! civil "tatueaz# 1n prezent c# "ocietatea "e poate con"titui cu "au &#r# per"onalitate 0uri!ic# 9"pre !eo"ebire !e "i"temul Co!ului Civil anterior, 1n ca!rul c#ruia "ocietatea civil# era 1ntot!eauna o entitate &#r# personalitate juridic:2$$. =n "c-imb, 1n ceea ce prive'te re)imul !e !ob6n!ire a per"onalit#ii 0uri!ice, art. 1..A !in noul Co! civil a!uce c6teva preciz#ri importante, 1n "en"ul c#2$(2 8 1n principiu, prin contractul !e "ocietate "au printr8un act "eparat a"ociaii pot conveni "# con"tituie o "ocietate cu per"onalitate 0uri!ic#< 8 1n cazul 1n care a"ociaii convin a"t&el 9a!ic# ca viitoarea "ocietate "# aib# per"onalitate 0uri!ic#:, in!i&erent !e obiectul ei !e activitate, "ocietatea va putea &i con"tituit# numai n forma i condiiile prevzute de legea special care i confer personalitate juridic< 8 "ocietatea a"t&el con"tituit# !ob6n!e'te per"onalitate 0uri!ic# prin i de la data nmatriculrii n registrul comerului, !ac# prin le)e nu "e !i"pune alt&el< 8 p6n# la !ata !ob6n!irii per"onalit#ii 0uri!ice, raporturile !intre a"ociai "unt )uvernate !e re)ulile aplicabile societilor simple. Concluzia care rezult# !in ace"te preve!eri e"te, a'a!ar, aceea c#, 1n principiu, a"ociaii !eci! "# con&ere "au nu "ociet#ii pe care o con"tituie per"onalitate 0uri!ic#. =n "ituaia 1n care a"ociaii !eci! "# con"tituie o "ocietate cu personalitate juridic, "impla voin# a a"ociailor 1n ace"t "en" nu e"te "u&icient#, ci a"ociaii "unt inui "# respecte i forma i condiiile specifice prevzute de legea special care con&er# acelei "ociet#i per"onalitate 0uri!ic#, 1n caz contrar !ezi!eratul !ob6n!irii per"onalit#ii 0uri!ice neput6n! &i atin"2$*.
232

*heorAhiu, *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 op. cit., p. 1900B Art. 1.881 di! !oul 0od ci"il pre"ede !oHiu!e$ co!tr$ctului de societ$te: ,8" /rin contractul de societate dou sau mai multe persoane se oblig reciproc s coopereze pentru desfurarea unei activiti i s contribuie la aceasta prin aporturi bneti, n bunuri, n cunotine specifice sau prestaii, cu scopul de a mpri beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. ,A" 'iecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporional cu participarea la distribuia beneficiului, dac prin contract nu s(a stabilit altfel. ( ! "ocietatea se poate constitui cu sau fr personalitate #uridic$ 233 *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 op. cit., pp. 1900 1901. 2$( Art. 1...A !in noul Co! civil, "e re)lementeaz# !ob6n!irea per"onalit#ii 0uri!ice a "ociet#ii2 ,8" /rin contractul de societate sau printr(un act separat, asociaii pot conveni constituirea unei societi cu personalitate juridic, cu respectarea condiiilor prevzute de lege. 3n acest caz, rspunderea lor pentru datoriile sociale este subsidiar, nelimitat i solidar, dac prin lege nu se dispune altfel. ,A" 5ac, potrivit voinei asociailor, societatea urmeaz s aib personalitate juridic, indiferent de obiectul de activitate, ea poate fi constituit numai n forma i condiiile prevzute de legea special care i confer personalitate juridic. ,B" 1ocietatea dob4ndete personalitate juridic prin i de la data nmatriculrii n registrul comerului, dac prin lege nu se dispune altfel. ,C" /4n la data dob4ndirii personalitii juridice, raporturile dintre asociai sunt guvernate de regulile aplicabile societii simple. 235 *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 op. cit., pp. 1900 1901.

*$

=n cazul 1n care a"ociaii &ie 91: nu !ore"c "# con"tituie o "ocietate cu per"onalitate 0uri!ic#, &ie 92: nu 1n!epline"c con!iiile !e &orma 'i !e &on! impu"e !e le)ea "pecial# pentru !ob6n!irea per"onalit#ii 0uri!ice, atunci raporturile !intre ei r#m6n )uvernate !e !i"poziiile noului Co! Civil privitoare la societatea simplAB9. $. 4ormele societareA Articolul 1... !in noul Co! civil conine o enumerare exemplificativ a formelor de societ.i re)lementate 1n le)i"laia actual#, te7tul le)al "tatu6n! c# !up# &orma lor "ociet#ile pot &i2$,2 91: 1ocieti simple< 92: Societatea 9a"ocierea: 1n participaie< 9$: Societatea 1n nume colectiv< 9(: Societatea 1n comandit simpl< 9*: Societatea cu rspundere limitat< 9+: Societatea pe aciuni< 9,: Societatea 1n comandit pe aciuni< 9.: Societ#ile cooperative< 9A: Alte tipuri !e "ocietate anume re)lementate !e le)e. Societ#ile "imple 'i cele 1n participaie 9art. 1..., lit. a, b BCC: "unt e7clu"iv re)lementate !e noul Co! civil, cu "peci&icarea c# re)lementarea re&eritoare la "ocietatea "impl# are caracter !e norm# !e !rept comun, aplicabil# tuturor &ormelor !e "ocietate2$.. Societ#ile 1n nume colectiv, 1n coman!it# "impl#, cu r#"pun!ere limitat#, pe aciuni 'i cele 1n coman!it# pe aciuni 9art. 1..., lit. c ): BCC: "unt "peci&ice Le)ii $1@1AA? care le re)lementeaz# 1n art. 2. Societ#ile cooperative 9art. 1..., lit. - BCC: "e re)#"e"c 1n le)i"laia cooperati"t#. G"te important !e remarcat &aptul c# niciuna !intre ace"te &orme nu e"te re)lementat# !e noul Co! civil2$A. Re&eririle la orice alt tip !e "ocietate anume re)lementate !e le)e 9art. 1..., lit. i BCC: pot &i 1nele"e ca &#c6n! re&erire la "ocietatea european# "au la CIG 9variant# !e "ocietate comercial#:, la )rupul !e "ociet#i 9care e"te o 4"ocietate !e "ociet#i5 "au 4)rup &i"cal5, etc.2(? %e mar)inea enumer#rii !in art. 2 Le)ea $1@1AA? a &ormelor "ocietare e"te !e menionat c#2(12 8 nu este admisibil combinarea 1ntr8o "ocietate a unor elemente "au re)imuri "peci&ice mai multor &orme "ocietare< 8 o!at# ce "8a optat pentru o anumit# &orm# !e "ocietate, acea"ta opiune atrage automat aplicarea regulilor specifice acelui tip !e "ocietate. Acea"t# limitare are 1n ve!ere 1n"# !oar "ociet#ile comerciale care bene&iciaz# !e per"onalitate 0uri!ic#. Bu "e e7clu!e 1n"# po"ibilitatea 1n&iin#rii unei "ociet#i 1n &ormele prev#zute !e art. 1... !in noul Co! civil2(2

2$+

Art. 1..A2 !in noul Co! civil privin! per"onalitatea 0uri!ic# "e preve!e 1n alin. 91: c#2 1ocietatea simpl nu are personalitate juridic. 237 /oul 0od ci"il. 238 *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 op. cit., pp.1910. 239 6de#. 240 6de#. 241 ;. <. 0-rpe!$ru, op. 0it., 2012, p. 141 242 6de#.

*(

). 9articularit.ile celor trei elemente definitorii ale societ.ii -n materia contractului de societate comercial.A Dintre &ormele "ocietare enunate mai "u", urmtoarele forme societare sunt reglementate i guvernate de >egea societilor comerciale ,>egea B8D8EEF"2 91: Societatea 1n nume colectiv< 92: Societatea 1n comandit simpl< 9$: Societatea cu rspundere limitat< 9(: Societatea pe aciuni< 9*: Societatea 1n comandit pe aciuni< %rin urmare, ori !e c6te ori "# !ore'te con"tituirea unei "ociet#i cu per"onalitate 0uri!ic# )uvernat# !e !i"poziiile Le)ii nr. $1@1AA?, "ocietatea nu va putea constituit dec4t n una din cele cinci forme societare enunate mai sus, combinarea lor nefiind admisibilACB. Iar 1n materia "ociet#ilor comerciale enunate mai "u" 9la care ne vom re&eri 1n continuare 1n mo! )eneric prin "inta)ma ;Societ#ile comercialeC: cele trei elemente !e&initorii ale contractului !e "ocietate prezint# urm#toarele particularit#i2 aportul asociailor, intenia de a e,ercita -n comun o activitate comercial. 'i -mp.rirea profitului. %rin ace"te elemente, contractul !e "ocietate "e !eo"ebe'te !e alte contracte 9e7. contractul !e v6nzare8cump#rare, locaiune, etc.:. Ace"te trei elemente "unt con"i!erate in!i"pen"abile, a"t&el c# 1n lip"a unuia !intre ele, contractul nu va &i nul, !ar nu va &i nici contract !e "ocietate2((. a) 39O"5/"%*0 3SO&%3>%*O"A Din punct !e ve!ere 0uri!ic, noiunea !e aport implic# obligaia pe care i(o asum fiecare asociat de a aduce n societate un anumit bun, o valoare patrimonial. I#r"area aportului reprezint# con"ecina unui contract 1nc-eiat 1ntre a"ociai 'i viitoarea "ocietate comercial# 9contract !e aport:. A"ociatul !evine !ebitor al "ociet#ii, 1n limita aportului, cu toate con"ecinele care !ecur) !in acea"t# calitate2(*. Sub a"pect etimolo)ic, noiunea !e aport !e"emneaz# c-iar bunul adus n societate de ctre asociatAC9. Art. 1..2 9$: !in noul Co! civil preve!e c# 4&iecare a"ociat trebuie "# contribuie la con"tituirea "ociet#ii prin aporturi b#ne'ti, 1n bunuri, 1n pre"taii "au cuno'tine "peci&ice5. %rin urmare, aportul poate avea ca obiect orice bun cu valoare economic# al a"ociatului, care prezint# un intere" pentru activitatea "ociet#ii. Aportul poate &i 1n numerar, n natur sau n industrie ,n cunotine specifice sau prestaii". Aportul 1n numerar are ca obiect o "um# !e bani pe care a"ociatul "e obli)# "# o tran"mit# "ociet#ii2(,. Aporturile 1n numerar "unt obli)atorii la con"tituirea "ociet#ii comerciale, in!i&erent !e &orma ei2(.. Aportul 1n bunuri "au natur#2(A are ca obiect anumite bunuri, care pot &i bunuri imobile 9cl#!iri, in"talaii etc.: 'i bunuri mobile corporale 9materiale, m#r&uri etc.: "au incorporale 9creane, &on!
243 244

6de#. 6Cide#, p. 125B 6.@. *eorAescu, <rept co##erci$l ro#$!, "ol. 66, ;ociet-+ile co#erci$le, 4d. ;ocec, 3ucure(ti, 1946, p. 75. 245 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 125B F. *uGo!, op. 0it., "ol. 6, p. 95B ). 0-p-+>!-, ;ociet-+ile co#erci$le .! i!terpret$re$ jurisprude!+ei, .! 5<0, !r. 1/1999, p. 14. 246 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 126. 247 6de#B 0. =uri$!u, Aportul .! !u#er$r. ;udiu de drept co#p$r$t, .! <reptul, !r. 4/2008, pp. 263 (i ur#-t. 248 Art. 16 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 126. 249 Art. 16 &2' di! @eAe$ 31/1990.

**

!e comer etc.:. Hunurile trebuie "# &ie evaluabile !in punct !e ve!ere economic2*?. Aporturile 1n natur# "unt a!mi"e la toate &ormele !e "ocietate comercial#. Ace"tea "unt vrsate prin tran"&erarea !repturilor core"punz#toare 'i pre!area e&ectiv# a bunurilor c#tre "ocietate. Hunurile trebuie pre!ate 1n "tare !e utilizare2*1. Aportul poate con"ta 1n tran"miterea c#tre "ocietate a !reptului !e proprietate a"upra bunului "au a !reptului !e folosin. =n lip"a unei "tipulaii contrare, bunurile !evin proprietatea "ociet#ii2*2. Deci, !ac# "8a convenit tran"miterea !reptului !e proprietate, bunul va intra 1n patrimoniul "ociet#ii, a"ociatul nemaiav6n! un !rept a"upra lui. =n con"ecin#, bunul nu va putea &i urm#rit !e cre!itorii a"ociatului, iar la !izolvarea "ociet#ii a"ociatul nu va avea !reptul la re"tituirea bunului, ci numai la partea care i "e cuvine prin lic-i!area "ociet#ii2*$. =n cazul 1n care aportul are ca obiect un bun imobil "au un bun mobil corporal, raporturile !intre a"ociat 'i "ocietate "unt raporturi 0uri!ice a"em#n#toare celor !intre v6nz#tor 'i cump#r#tor2*(. Hunul !evine proprietatea "ociet#ii !in momentul 1nmatricul#rii ei 1n re)i"trul comerului. Dac# bunul piere 1nainte !e 1nmatricularea "ociet#ii, ri"cul e"te "uportat !e c#tre a"ociat< el va &i obli)at "# a!uc# 1n "ocietate un alt bun ori un aport 1n numerar2**. Hunul care &ace obiectul aportului 1n natur# trebuie evaluat n bani pentru a "e putea "tabili valoarea p#rilor !e intere", p#rilor "ociale "au aciunilor cuvenite a"ociatului 1n "c-imbul aportului. Acea"t# evaluare "e &ace !e c#tre a"ociai "au c6n! e"te nece"ar, !e c#tre e7peri. =n contractul !e "ocietate trebuie "# "e preva!# valoarea bunului 'i mo!ul !e evaluare2*+. =n cazul 1n care bunul care &ace obiectul aportului 1n natur# a &o"t a!u" 1n &olo"in# "ociet#ii, 1n !octrin# "e con"i!er# c# raporturile !intre a"ociat 'i "ocietate "unt )uvernate !e re)ulile re&eritoare la locaiune. =ntruc6t "ocietatea !ob6n!e'te numai un !rept !e &olo"in# 9!e crean#:, a"ociatul r#m6ne proprietarul bunului "i, 1n acea"ta calitate, la !izolvarea "ociet#ii are !rept la re"tituirea bunului2*,. Hunul poate &i a!u" 1n "ocietate 'i cu titlu !e uzufruct, caz 1n care "ocietatea !ob6n!e'te un !rept real, 1n temeiul c#ruia are !reptul "# &olo"ea"c# bunul 'i "# culea)# &ructele. A"ociatul p#"treaz# !reptul !e !i"poziie a"upra bunului2*.. Aportul 1n natur# poate avea ca obiect bunuri mobile incorporale, cum "unt creanele, brevetele !e invenie, m#rcile etc.2*A Aportul 1n creane are re)imul 0uri!ic al aportului 1n natur#, 1n "en"ul c# a"ociatul "e con"i!er# liberat !e obli)aia !e a a!uce aportul numai dup ce societatea a obinut plata sumei de bani care &ace obiectul creanei2+?. Le)ea interzice creanele ca aport 1n SA, care "e con"tituie prin "ub"cripie public#, 1n SCA 'i SRL. %entru cazurile c6n! creanele "unt a!mi"e ca aport, raporturile !intre a"ociat 'i "ocietate "unt c6rmuite !e re)ulile ce"iunii !e crean# ,8;99 i urm. ).civil". %rin !ero)are !e la !reptul comun, a"ociatul r#"pun!e pentru "olvabilitatea !ebitorului2+1.
250 251

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 126. 6Cide#, p. 127. 252 6de#B Art. 65 di! @eAe$ 31/1990. 253 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 127B Art. 66 di! @eAe$ 31/1990. 254 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 127B Art. 1896 &2' /00. 255 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 127B Art. 65 di! @eAe$ 31/1990. 256 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 127B Art. 37 &3' (i $rt. 38 &1' di! @eAe$ 31/1990. 257 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 127 128B Art. 1896 &2' /00. 258 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 128B Art. 703 /00. 259 8. ;$su, <iscu+ii pri"i!d posiCilit$te$ (i #od$lit-+ile de tr$!s#itere $ $porturilor .! drepturi de propriet$te i!telectu$l-/i!dustri$l l$ c$pit$lul u!ei societ-+i co#erci$le, .! 55<A !r. 1/2009, pp. 66 (i ur#-t. 260 Art. 84 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 128. 261 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 128.

*+

Aportul 1n in!u"trie 91n pre"taii: con"t# 1n prestaii n munc sau servicii, pe care a"ociatul promite "# le e&ectueze 1n "ocietate, av6n! 1n ve!ere competena 'i cali&icarea "a. Aportul 1n pre"taii 1n munca "au "ervicii e"te permis numai asociailor din 1?) i asociailor comanditai din societatea n comanditA9A. Un atare aport nu poate constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. G7plicaia con"t# 1n &aptul c# ace"t aport nu poate &i un element al )a0ului )eneral al cre!itorilor "ociet#ii. Totu'i, 1n "c-imbul aportului 1n pre"taii 1n munc# "au "ervicii, a"ociatul are dreptul s participe la mprirea profitului i a activului social "i, toto!at#, are obli)aia "# participe la pier!eri. =n ace"t "cop, aportul 1n pre"taii 1n munc# "au "ervicii trebuie evaluat 'i precizat 1n actul con"titutiv2+$. a1) Obligaia de a constitui aportul !i e,ecutarea eiA %entru con"tituirea "ociet#ii &iecare a"ociat e"te inut "# contribuie la &ormarea capitalului "ocial 'i implicit, a patrimoniului ei2+(. De aceea, 1n actul con"titutiv trebuie "# "e arate aportul &iec#rui a"ociat. Le)ea nu cere ca aporturile a"ociailor "# &ie e)ale ca valoare "au ca ele "# aib# acela'i obiect 'i nici ca aportul unui a"ociat "# aib# un obiect unitar 9a!ic# numai 1n numerar "au numai 1n natur#, etc.:2+*. /bli)aia !e a a!uce aportul "e na'te la 1nc-eierea contractului !e "ocietate, iar e7ecutarea ei poate &i &#cut# la con"tituirea "ociet#ii "au ulterior, la termenele "tabilite 1n actul con"titutiv2++. sumarea obligaiei de aport este denumit -'0-(riere la (apital'l -)(iet=;ii. Ga "e na'te prin "emnarea contractului !e "ocietate "au, !up# caz, prin participarea la "ub"cripia public#2+,. Gfectuarea aportului poart denumirea de *=r-are a (apital'l'i (*=r-=/Dnt! E8. ?eefectuarea aportului are semnificaia neexecutrii de ctre asociat a obligaiei asumate, cu consecinele prevzute de legeA9E. In!i&erent !e obiectul aportului, !ac# a"ociatul nu a re"pectat termenele !e e&ectuare a aportului 'i prin acea"ta a cauzat "ociet#ii anumite pre0u!icii, el e"te obli)at la plata !e despgubiri, 1n con!iiile !reptului comun. Bere"pectarea ace"tei obli)aii poate avea 'i con"ecina )rav# a excluderii a"ociatului !in "ocietate2,?. %entru cazul c6n! aportul a &o"t "tipulat 1n numerar, le)ea preve!e c# a"ociatul e"te obli)at 'i la plata dob4nzilor legale !in ziua 1n care trebuia "# "e &ac# v#r"#m6ntul, !ob6nzi care "e cumuleaz# cu !e"p#)ubirile !atorate "ociet#ii pentru pre0u!iciile cauzate2,1. %entru cazul c6n! obiectul aportului e"te o crean, le)ea preve!e c# !ac# "ocietatea n8a putut 1nca"a creana prin urm#rirea !ebitorului ce!at, a"ociatul va !atora "ociet#ii at6t !e"p#)ubiri pentru pre0u!iciile cauzate prin 1nt6rzierea "# 1n a!ucerea aportului, c6t 'i !ob6n!a le)al# !in ziua "ca!entei creanei2,2.
262 263

6Cide#, pp. 128 129B Art. 16 &5' di! @eAe$ 31/1990B A se "ede$ (i $rt. 1899 &2' /00. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 129B Art. 1902 &2' /00. 264 Art. 1882 &3' /00. 265 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 129. 266 6de#. 267 6de#. 268 6de#. 269 Art. 65 &2' di! @eAe$ 31/1990. 270 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 129 130. 271 6Cide#, p. 130B Art. 65 &2' di! @eAe$ 31/1990B Art. 1898 /00. 272 Art. 84 &2' di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 130.

*,

a2) istincia dintre capitalul social !i patrimoniul societ.iiA Aporturile reunite ale a"ociailor &ormeaz# "ub a"pect valoric capitalul social al "ociet#ii 'i, toto!at# , ele con"tituie elemente ale patrimoniului "ociet#ii2,$. Sub ace"t a"pect, "e impune a "e &ace !i"tincie 1ntre capitalul social 'i patrimoniul societii. A"t&el2 Capital'l -)(ial reprezint# e7pre"ia valoric# a t)talit=;ii ap)rt'ril)r 1n numerar 'i 1n natur# ale a"ociailor care particip# la con"tituirea "ociet#ii. Sunt e7clu"e aporturile 1n pre"taii2,( Capitalul "ocial mai e"te !enumit 'i (apital n)/inal 'i are o !ubl# "emni&icaie2 ()nta0il= 'i 2'ri"i(= $A. Semni&icaia contabil con"t# 1n &aptul c# el nu are o e7i"ten# real#, concret#, ci reprezint# o cifr convenit de asociai. =n bilanul "ociet#ii apare evi!eniat la pa"iv, !eoarece el reprezint# aporturile a"ociailor care, la !izolvarea "ociet#ii, trebuie re"tituite. =n "c-imb, bunurile e&ective care con"tituie aporturile a"ociailor &i)ureaz# 1n activul bilanului, 1ntruc6t ele aparin "ociet#ii2,+. %otrivit "emni&icaiei juridice, el con"tituie limita gajului general al creditorilor "ociet#ii, 1n "en"ul c# 1n patrimoniul "ociet#ii trebuie "# e7i"te bunuri a c#ror valoare "# &ie cel puin 1n limita capitalului "ocial2,,. Capitalul "ocial e"te &i7 pe toat# !urata "ociet#ii. Gl poate &i mo!i&icat 1n "en"ul m#ririi "au mic'or#rii "ale, numai 1n con!iiile prev#zute !e le)e, prin mo!i&icarea actului con"titutiv2,.. =n cazul 1n care capitalul "ocial "e !iminueaz# "ub o anumit# limita !atorit# &olo"irii "ale 1n !e"&#'urarea activit#ii, le)ea preve!e obli)aia re1ntre)irii activului "au re!ucerii capitalului "ocial, mai 1nainte !e a "e putea &ace vreo repartizare "au !i"tribuire !e pro&it2,A. 3n raport de capitalul social se determina profitul societii i se calculeaz rezervele acesteiaA@F. Capitalul "ocial e"te intan#i0il+ n "en"ul c# el nu poate &i &olo"it pentru plata !ivi!en!elor c#tre a"ociai 'i trebuie "# &ie real+ ceea ce impune intrarea e&ectiv# 1n patrimoniul "ociet#ii a bunurilor care con"tituie aporturile a"ociailor, precum 'i a"i)urarea 1n permanen# 1n patrimoniul "ociet#ii a unor bunuri a c#ror valoare "# nu &ie mai mic# !ec6t capitalul "ocial2.1. Le)ea !i"tin)e 1ntre capitalul "ub"cri" 'i capitalul v#r"at2.2. Capital'l -'0-(ri- reprezint valoarea total a aporturilor pentru care asociaii s(au obligat s contribuie la constituirea societii. Ace"ta coinci!e cu capitalul "ocial2.$. Capital'l *=r-at este valoarea total a aporturilor efectuate i care au intrat n mod efectiv n patrimoniul societii. Le)ea "tabile'te con!iii privin! v#r"area capitalului "ub"cri"2.(2 8 1n cazul "ociet#ii pe aciuni "au 1n coman!it# pe aciuni, la con"tituirea "ociet#ii capitalul v#r"at nu va putea fi mai mic de BFH din cel subscris , iar !i&erena va &i v#r"at# 1n
273 274

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 130. Art. 1894 /00. 275 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 131. 276 6de#B Art. 1883 /00B F. *uGo!, op. cit., "ol. 6, p. 105B 6.@. *eorAescu, op. cit., "ol. 66, p. 78. 277 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 131. 278 6Cide#, p. 132. 279 6de#. 280 6de#. 281 6de#. 282 6de#. 283 6de#. 284 6de#.

*.

termen !e 12 luni !e la 1nmatriculare pentru aciunile emi"e pentru un aport 1n numerar 'i 1n termen !e 2 ani pentru aciunile emi"e pentru un aport 1n natur#.< 8 1n cazul "ociet#ilor 1n nume colectiv, 1n coman!it# "impl# 'i cu r#"pun!ere limitat#, capitalul social subscris trebuie integral vrsat la data constituirii societii. Capitalul "ocial al "ociet#ii e"te !ivizat 1n anumite .ra(;i'ni, !enumite !i&erit 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii2.*2 8 1n cazul "ociet#ilor 1n nume colectiv 'i 1n coman!it# "impl# p=r;i "e intere-@ 8 1n cazul "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat# p=r;i -)(iale@ 8 1n cazul "ociet#ii pe aciuni "au coman!it# pe aciuni a(;i'ni. A"ociaii !ob6n!e"c 1n "c-imbul aportului un num#r !e p#ri "ociale, p#ri !e intere" "au aciuni core"punz#tor valorii aportului &iec#ruia2.+. Patri/)ni'l -)(iet=;ii reprezint# totalitatea drepturilor i obligaiilor cu valoare economic aparin4nd societiiA@=. %atrimoniul "ocial cuprin!e activul "ocial 'i pa"ivul "ocial, care "e evi!eniaz# 1n bilanul "ociet#ii cu re"pectarea !i"poziiilor le)ale contabile2... A(ti*'l -)(ial cuprinde bunurile aduse ca aport n societate i cele dob4ndite n cursul activitii societiiA@E. Pa-i*'l -)(ial cuprinde obligaiile societii, indiferent de natura lorAEF. =ntre capitalul "ocial 'i patrimoniul "ociet#ii e7i"t#, a'a!ar, o "erie !e "e)-e0iri F12 1. 1n timp ce capitalul social e-te e,pre-ia *al)ri(= a ap)rt'ril)r a-)(ia;il)r+ patrimoniul societii e-te ) 'ni*er-alitate 2'ri"i(=+ 5n (are -'nt ('prin-e t)ate "rept'rile <i )0li#a;iile+ pre('/ <i 0'n'rile -)(iet=;ii@ 2. "pre !eo"ebire !e capitalul social (are n' are ) e,i-ten;= real=+ patrimoniul social ('prin"e ele/ente ()n(rete+ a"i(= t)talitatea 0'n'ril)r -)(iet=;ii. $. pe c6n! capitalul social e-te .i,+ patrimoniul societii are ) ()/p)zi;ie <i ) *al)are (are *ariaz= 5n .'n(;ie "e rez'ltatele a(ti*it=;ii -)(iet=;ii. A"t&el, 1n momentul con"tituirii "ociet#ii, capitalul social prev#zut 1n contractul !e "ocietate are aceea'i valoare cu patrimoniul societii. Ulterior 1n"#, prin !e"&#'urarea activit#ii comerciale, patrimoniul "ociet#ii "e poate m#ri !ac# "ocietatea obine pro&it "au poate "# 1nre)i"treze o anumit# mic'orare a valorii !ac# "ocietatea are pier!eri. (. unii autori con"i!er# c# rolul capitalului "ocial e"te acela !e a con"titui )a0ul )eneral al cre!itorilor "ociet#ii. =n realitate, 1n cazul nere"pect#rii obli)aiilor !e c#tre "ocietate, cre!itorii vor urm#ri bunurile a&late 1n patrimoniul "ociet#ii. Din ace"t motiv, pentru a8i prote0a pe cre!itorii "ociet#ii, le)ea impune ca pe toata durata societii s existe n patrimoniul acesteia bunuri a cror valoare s fie cel puin la nivelul capitalului social. b: 3440&5%O SO&%0535%S (%ntenia asociailor de a colabora la desf.!urarea activit.ii comerciale)2
285 286

6de#. 6de#B Art. 1894 &2' /00. 287 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 133B Art. 31 /00. 288 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 133. 289 6de#. 290 6de#. 291 6de#.

*A

Ace"t element "peci&ic contractului !e "ocietate pre"upune intenia de colaborare voluntar a a"ociailor, !e a lucra 1n comun, "uport6n! toate ri"curile activit#ii comerciale2A2. %articiparea la activitatea "ociet#ii trebuie "# &ie activa 'i intere"at#. Acea"t# participare e"te !i&erit#, 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii2A$. Intenia !e a colabora implic# convergena de interese a a"ociailor, concretizat#, mai ale", 1n obinerea 'i 1mp#rirea pro&itului, !ar 'i o egalitate juridic 1ntre a"ociai 'i, 1n con"ecin#, lip"a oric#ror raporturi !e "ubor!onare2A(. c) @=9D">%"03 9"O4%5/*/%A Scopul "ociet#ii e"te acela !e a realiza pro&it !in activitatea comercial# !e"&#'urat# 'i !e a8l 1mp#ri 1ntre a"ociai2A*. Cota parte !in pro&it ce "e pl#te'te &iec#ruia !intre a"ociai poart# !enumirea !e "i*i"en" FE. De"&#'ur6n! activitatea comercial# 1n comun, a"ociaii particip# 1mpreun# at6t la pro&itul, c6t 'i la pier!erile "ociet#ii2A,. Realizarea ori nerealizarea !e pro&it poate &i "tabilit# numai la "&6r'itul e7erciiului &inanciar, prin 1ntocmirea "ituaiei &inanciare anuale. Divi!en!ele pot &i !i"tribuite numai !in pro&itul !eterminat, potrivit le)ii2A.. %entru a &i !i"tribuibil "ub &orma !e !ivi!en!e, profitul trebuie s fieAEE2 ( real+ n "en"ul c# trebuie "# "e &i 1nre)i"trat un e7ce!ent, a!ic# o "um# care "# &ie mai mare !ec6t valoarea capitalului "ocial, !eoarece nu pot &i !i"tribuite !ivi!en!e !in activ 1n limita capitalului "ocial. 8 'til+ a!ic# "# reprezinte pro&itul r#ma" !up# 1ntre)irea capitalului "ocial, c6n! activul patrimoniului "8a mic'orat 1n cur"ul e7erciiului &inanciar. Dac# potrivit "ituaiei &inanciare anuale nu e7i"t# pro&it real 'i util, nu pot &i !i"tribuite !ivi!en!e a"ociailor. =n caz contrar, !ivi!en!ele "unt &ictive, ele "unt luate !in capitalul "ocial cu pre0u!icierea !repturilor cre!itorilor$??. Di-tri0'irea "e "i*i"en"e 5n a0-en;a 'n'i pr).it real <i 'til reprezint= ) .apt= ili(it=+ (are are ()n-e(in;e -'0 a-pe(t (i*il <i penal4&1. A"t&el, !ivi!en!ele pl#tite cu 1nc#lcarea !i"poziiilor art. +, 92, $: !in Le)ea $1@1AA? "e re"tituie "ociet#ii !ac# "ocietatea !ove!e'te c# a"ociaii au cuno"cut nere)ularitatea !i"tribuirii "au trebuiau "# o cunoa"c#$?2. De a"emenea, &apta a!mini"tratorilor "au a !irectorilor "ociet#ii !e a &i 1nca"at ori pl#tit !ivi!en!e, "ub orice &orm#, !in pro&it &ictiv "au care nu putea &i !i"tribuit con"tituie in&raciune 'i e"te "ancionat# cu 1nc-i"oarea$?$.
292 293

6Cide#, p. 134. 6Cide#, p. 135. 294 6de#. 295 Art. 1881 /00. 296 Art. 67 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 135 136. 297 Art. 1902 /00B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 136. 298 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 136. 299 6Cide#, pp. 136 137. 300 6Cide#, p. 137. 301 6de#. 302 6de#. 303 6de#B Art. 272 i!d. 1 di! @eAe$ 31/1990.

+?

=n privina mo!ului !e 1mp#rire a pro&itului 1ntre a"ociai, le)ea con"acr# libertatea asociailor de a decideBFC. %rincipiul care )uverneaz# 1nele)erea a"ociailor !ecur)e !in 1n"#'i &inalitatea "ociet#ii, re"pectiv &aptul c# toi a"ociaii trebuie "# primea"c# pro&it 'i "# participe la "uportarea pier!erilor. %articiparea la pro&it 'i pier!eri nu trebuie "# &ie neap#rat e)al#. Criteriul avut 1n ve!ere e"te contribuia a"ociailor la &ormarea capitalului "ocial al "ociet#ii$?*. Le)ea interzice a'a8zi"ele clauze leonine, a!ic# a(ele 5n;ele#eri (are .a*)rizeaz= 'nii a-)(ia;i 5n "etri/ent'l (el)rlal;i. =n ace"t "en", art. 1A?2 alin. 9*: Co! civil preve!e c# orice clauz. prin care un asociat este e,clus de la -mp.rirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi este considerat. nescris.$7B. =n cazul 1n care 1n actul con"titutiv a"ociaii nu au "tabilit mo!ul !e 1mp#rire a pro&itului 'i !e "uportare a pier!erilor, participarea la pro&it 'i la pier!eri e"te proporional cu partea &iec#rui a"ociat !in capitalul "ocial v#r"at$?,. =n cazul unui aport n prestaii 1n munc# "au "ervicii, 1n lip"a unei evalu#ri a aportului, a"ociatul va avea !reptul la o cot#, !in pro&it 'i pier!eri, e)al# cu cea a a"ociatului care a a!u" 1n "ocietate cota cea mai mic# !e capital$?.. %ro&itul va &i repartizat !e c#tre a!unarea a"ociailor pe !e"tinaiile le)ale$?A2 8 re1ntre)irea capitalului "ocial< 8 &ormarea &on!ului !e rezerv#< 8 reinve"tire prin ma0orarea capitalului "ocial< 8 !i"tribuire !e !ivi!en!e c#tre a"ociai etc. A!unarea a"ociailor, care "e 1ntrune'te 1n cel mult * luni !e la 1nc-eierea e7erciiului &inanciar, !i"cut# 'i aprob# "ituaia &inanciar# anual# 'i &i7eaz# !ivi!en!ul, precum 'i termenul pentru plata !ivi!en!elor 9!ar nu mai mult !e + luni !e la !ata aprob#rii "ituaiei &inanciare anuale:. /bli)aia !e plat# a !ivi!en!elor !evine e7i)ibil# !up# cum urmeaz#$1?2 8 1n cazul 1n care prin -ot#r6rea a!un#rii a"ociailor "e "tabile'te un termen pentru plata !ivi!en!elor, obli)aia !e plat# !evine e7i)ibil# la !ata 1mplinirii termenului "au la !ata e7pir#rii termenului 1n ca!rul c#ruia trebuiau pl#tite !ivi!en!ele. 8 1n cazul 1n care a!unarea a"ociailor nu a "tabilit termenul !e plat#, obli)aia !e plat# a !ivi!en!elor !evine "ca!ent# la !ata e7pir#rii termenului !e + luni !e la !ata aprob#rii "ituaiei &inanciare anuale a&erente e7erciiului &inanciar 1nc-eiat. Dac# "ocietatea nu 1'i e7ecut# obli)aia !e plat# a !ivi!en!elor la "ca!en#, acea"ta va !atora a"ociailor !aune8intere"e la nivelul dob4nzii legale. =ntruc6t !reptul la !ivi!en!e "e 1ntemeiaz# pe actul con"titutiv, obli)aia "ociet#ii privin! plata !ivi!en!elor e"te o )0li#a;ie ()/er(ial=. 3n con"ecin#, !ob6n!a le)al# aplicabil# e"te !ob6n!a le)al# 1n materie comercial#$11. %rin actul con"titutiv "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale a a"ociailor care a aprobat "ituaia
304 305

Art. 7 (i $rt. 8 di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 137. $?+ Art. 1.A?2 !in noul Co! civil cu privire la participarea la pro&it 'i pier!eri, 1n alin. 9*: "e preve!e c#2 -rice clauz prin care un asociat este exclus de la mprirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi este considerat nescris. 307 Art. 67 &2' di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 138. 308 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 138. 309 6Cide#, pp. 138 139. 310 6de#. 311 6Cide#, p. 139.

+1

&inanciar# a&erent# e7erciiului &inanciar 1nc-eiat poate &i "tabilit# o !ob6n!# mai mare !ec6t !ob6n!a le)al# 1n materie comercial#$12. Aciunea privin! plata !ivi!en!elor "e pre"crie 1n termen !e $ ani !e la !ata "ca!enei obli)aiei !e plat# a !ivi!en!elor$1$. De'i 1n mo! obi'nuit pro&itul "e !i"tribuie !up# 1nc-eierea e7erciiului &inanciar, totu'i, "8a a!mi" e&ectuarea unei a"emenea operaii 'i 1n cur"ul e7erciiului &inanciar, pe baza balanei "eme"triale 'i a balanei !e veri&icare lunar#, cu p#"trarea unei p#ri !in pro&itul !i"tribuibil pentru acoperirea eventualelor pier!eri ce "8ar putea 1nre)i"tra p6n# la 1nc-eierea e7erciiului &inanciar$1(. =n cazul 1n care 1n cur"ul e7erciiului &inanciar aciunile "au p#rile "ociale "unt tran"mi"e !e c#tre titular unei alte per"oane pe calea ce"iunii, !ivi!en!ele care "e cuvin !up# !ata tran"miterii aciunilor aparin cesionarului, 1n a&ar# !e cazul 1n care p#rile au convenit alt&el$1*. '. 4ormele societ.ii comerciale !i clasificarea lorA %otrivit art. 2 !in Le)ea nr. $1@1AA?, "ocietatea comercial# trebuie "# 1mbrace una !in urm#toarele &orme 0uri!ice$1+2 8 1ocietatea n nume colectiv ,1?)" e"te "ocietatea 1n care obli)aiile "ociet#ii "unt )arantate cu patrimonial "ocial, !ar 'i cu r#"pun!erea nelimitat# 'i "oli!ar# a tuturor a"ociailor$1,< 8 1ocietatea n comandit simpl ,1)1" 8 e"te "ocietatea 1n care obli)aiile "ociet#ii "unt )arantate cu patrimoniul "ocial, !ar 'i cu r#"pun!erea nelimitat# 'i "oli!ar# a asociailor comanditi 9a"ociaii coman!itari r#"punz6n! numai 1n limita aportului lor la capitalul "ocial:$1.< 8 1ocietatea pe aciuni ,1 " e"te "ocietatea al c#rei capital e"te 1mp#rit 1n aciuni, iar obli)aiile "ociale "unt )arantate cu patrimoniul "ocial 9acionarii r#"punz6n! numai 1n limita aportului lor la capitalul "ocial:$1A< 8 1ocietatea n comandit pe aciuni ,1) " 8 e"te "ocietatea al c#rei capital e"te 1mp#rit 1n aciuni, iar obli)aiile "ociale "unt )arantate cu patrimoniul "ocial, !ar 'i cu r#"pun!erea nelimitat# 'i "oli!ar# a asociailor comanditai 9a"ociaii coman!itari r#"punz6n! numai 1n limita aportului lor la capitalul "ocial:$2?< 8 1ocietatea cu rspundere limitat ,1#>" 8 e"te "ocietatea 1n care obli)aiile "ociet#ii "unt )arantate cu patrimonial "ocial, iar a"ociaii r#"pun! numai 1n limita aportului lor$21.
312 313

6de#. 6de#. 314 6de#B I. =i#ofte, D! leA-tur- cu prescrip+i$ dreptului l$ $c+iu!e pe!tru pl$t$ di"ide!delor, .! 5<0 !r. 10/2001, pp. 209 (i ur#-t. 315 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 139 140. 316 Art. 1888 /00 pre"ede (i $lte for#e $le societ-+ilor. 317 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 140. 318 6Cide#, p. 141. 319 6de#. 320 6de#. 321 6de#.

+2

Re)lementarea celor * &orme !e "ocietate comercial# prev#zute !e te7tul le)al "u"8menionat are un caracter limitativ, 1n "en"ul c# nu e"te a!mi"# con"tituirea unei "ociet#i comerciale nenumite, care "# 1mbine elemente ale mai multor &orme !i&erite !e "ociet#i comerciale$22. Cla"i&icarea "ociet#ilor comerciale "e &ace 1n &uncie !e mai multe criterii !i&erite !e cla"i&icare 'i anume$2$2 =n &uncie !e prevalena elementului per"onal "au al celui material, "ociet#ile comerciale "e 1mpart 1n$2(2 8 1ocietile de persoane, cate)orie 1n care "e 1nca!reaz# SBC 'i SCS, 1n ca!rul c#rora prevaleaz# elementul per"onal, re"pectiv cunoa'terea 'i 1ncre!erea reciproc# a a"ociailor< 8 1ocietile de capitaluri, cate)orie 1n care "e 1nca!reaz# SA 'i SCA 'i 1n ca!rul c#rora e"enial# e"te cota !e capital inve"tit#, &#r# ca per"oana 'i calit#ile per"onale ale acionarilor "# prezinte vreo relevan#< G"te !e menionat c# SRL nu "e 1nca!reaz# 1n niciuna !in cele !ou# cate)orii "u"8menionate, 1ntruc6t acea"t# &orm# !e "ocietate 1mprumut# caractere at6t !e la "ociet#ile !e per"oane, c6t 'i !e la "ociet#ile !e capitaluri$2*. =n &uncie !e 1ntin!erea r#"pun!erii a"ociailor, "ociet#ile comerciale "e 1mpart 1n$2+2 8 Societ#i 1n care a"ociaii r#"pun! nelimitat cum e"te SBC< 1n concret, r#"pun!erea pentru obli)aiile "ociet#ii incumb# 1n primul r6n! "ociet#ii, care r#"pun!e 1n principal cu patrimoniul "#u "ocial, iar 1n "ub"i!iar, 1n "ituaia 1n care patrimoniul "ocial nu acoper# obli)aiile "ociet#ii, "e an)a0eaz# r#"pun!erea "ub"i!iar# a a"ociailor, care r#"pun! 1n mo! nelimitat 'i "oli!ar, av6n! a'a!ar rolul unor garani. 8 Societ#i 1n care a"ociaii r#"pun! limitat, a!ic# numai p6n# la concurena aportului lor cate)orie 1n care intr# SA 'i SRL< 1n &uncie !e po"ibilitatea "ociet#ii !e a emite titluri !e valoare, "ociet#ile comerciale "e 1mpart 1n$2,2 8 Societ#i care pot emite titluri de valoare re"pectiv aciuni 9care "unt &raciuni ale capitalului "ocial 'i 1n acela'i timp "unt titluri !e cre!it: 'i obligaiuni 9care "unt &raciuni ale unui 1mprumut contractat !e "ocietate:< !in acea"ta cate)orie !e "ociet#i &ac parte SA 'i SCA< 8 Societ#i care nu pot emite titluri de valoare, cate)orie !in care &ac parte SBS, SCS 'i SRL<

HIHLI/CRA IG 9Cur" (: 1. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 2. /oul 0od ci"il.
322 323

6de#. 6Cide#, p. 142. 324 6Cide#, pp. 142 143. 325 6Cide#, p. 143. 326 6Cide#, pp. 143 144. 327 6Cide#, p. 145.

+$

3. *h. *heorAhiu, *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 0o#e!t$riu pe Articole, 2.A. 3$i$s, 4. 0hel$ru, 5. 0o!st$!ti!o"ici, 6. 7$co"ei &coord.', 4d. 08 3ec9, 3ucure(ti, 2012. 4. *h. %ipere$, .! /oul 0od 0i"il 1 0o#e!t$riu pe Articole, 2.A. 3$i$s, 4. 0hel$ru, 5. 0o!st$!ti!o"ici, 6. 7$co"ei &coord.', 4d. 08 3ec9, 3ucure(ti, 2012. 5. 6.@. *eorAescu, <rept co##erci$l ro#$!, "ol. 66, ;ociet-+ile co#erci$le, 4d. ;ocec, 3ucure(ti, 1946. 6. ). 0-p-+>!-, ;ociet-+ile co#erci$le .! i!terpret$re$ jurisprude!+ei, .! 5<0, !r. 1/1999. 7. 0. =uri$!u, Aportul .! !u#er$r. ;udiu de drept co#p$r$t, .! <reptul, !r. 4/2008. 8. @eAe$ 31/1990. 9. 8. ;$su, <iscu+ii pri"i!d posiCilit$te$ (i #od$lit-+ile de tr$!s#itere $ $porturilor .! drepturi de propriet$te i!telectu$l-/i!dustri$l l$ c$pit$lul u!ei societ-+i co#erci$le, .! 55<A !r. 1/2009. 10. I. =i#ofte, D! leA-tur- cu prescrip+i$ dreptului l$ $c+iu!e pe!tru pl$t$ di"ide!delor, .! 5<0 !r. 10/2001. TGST CRILA 1. Di"poziiile Co!ului Civil care re)lementeaz# contractul !e "ocietate$2. prin !i"poziiile art. 8@@8 91:$2A< A. Ca &iin! o intele)ere intre parti in "copul punerii in &apt a unui act comercial< H. %rin contractul !e "ocietate !ou# "au mai multe per"oane "e obli)# reciproc,s coopereze pentru desfurarea unei activiti i s contribuie la aceasta prin aporturi bneti, n bunuri, n cunotine specifice sau prestaii, cu scopul de a mpri beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta! C. Ca &iin! "emnarea !e catre parti a unui act care capata &orta 0uri!ica. 2. Ce implica !in punct !e ve!ere 0uri!ic notiunea !e 4aport5> A. /rice bun cu valoare economic# al a"ociatului, care prezint# un intere" pentru activitatea "ociet#ii. Aportul poate &i 1n numerar, n natur sau n industrie ,n cunotine specifice sau prestaii"< H. Din punct !e ve!ere 0uri!ic, noiunea !e aport implic# obligaia pe care i(o asum fiecare asociat de a aduce n societate un anumit bun, o valoare patrimonial! ). 5oar anumite bunuri de care societatea are nevoie. $. Care e"te !i"tincia 1ntre capitalul social 'i patrimoniul societii. A. )apitalul social reprezint# e7pre"ia valoric# a totalitii aporturilor 1n numerar 'i 1n natur# ale a"ociailor care particip# la con"tituirea "ociet#ii< H. Capitalul "ocial nu e"te &i7 pe toata !urata &unctionarii "ocietatii< C. Capitalul "ocial e"te intan#i0il+ n "en"ul c# el nu poate &i &olo"it pentru plata
328

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 118B F. *uGo!, <roit des $ff$ires, =o#e 1, 12 e#e editio!, 4co!o#ic$, %$ris, 2003, "ol. 6, p. 89. 329 /oul 0od ci"il.

+(

!ivi!en!elor c#tre a"ociai 'i trebuie "# &ie real+ ceea ce impune intrarea e&ectiv# 1n patrimoniul "ociet#ii a bunurilor care con"tituie aporturile a"ociailor, precum 'i a"i)urarea 1n permanen# 1n patrimoniul "ociet#ii a unor bunuri a c#ror valoare "# nu &ie mai mic# !ec6t capitalul "ocial. C. )e reprezinta patrimoniul societatii I 3. /atrimoniul societii reprezint# totalitatea drepturilor i obligaiilor cu valoare economic aparin4nd societii! 1. Gl e"te &ormat !in<patrimoniul "ocial care cuprin!e activul "ocial 'i pa"ivul "ocial, "i care "e evi!eniaz# 1n bilanul "ociet#ii cu re"pectarea !i"poziiilor le)ale contabile< ctivul social care cuprinde bunurile aduse ca aport n societate i cele dob4ndite n cursul activitii societii si /asivul social care cuprinde obligaiile societii, indiferent de natura lor! &. Cuprin!e valoarea bunurilor a&late in evi!enta "ocietatii. *. Scopul "ociet#ii e"te acela !e a realiza pro&it !in activitatea comercial# !e"&#'urat# 'i !e a8l 1mp#ri 1ntre a"ociai. Cum "e nume"te cota parte !in pro&it ce "e pl#te'te &iec#ruia !intre a"ociai> A. %oart# !enumirea !e "i*i"en"@ H. %oarta !enumirea !e profit in!ivi!ual< C. %oarta !enumirea !e realizare. E. C'/ p)ate .i repartizat pr).it'l ? A. %ro&itul poate &i repartizat !e c#tre a!unarea a"ociailor pe !e"tinaiile<1ntre)irea capitalului "ocial< &ormarea &on!ului !e rezerv#< B. Di"tribuire !e !ivi!en!e c#tre a"ociai etc< C. Reinve"tire prin ma0orarea capitalului "ocial.

(&urs ') RE8ULI COMUNE APLICABILE SOCIETCILOR COMERCIALE9


&ONS5%5/%"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0
1. 3&50*0 &ONS5%5/5%E0 3*0 SO&%05D>%% &O=0"&%3*0A

Dup# cum am ar#tat mai "u", "ocietatea comercial# e"te, 1n e"en#, un contract 'i, toto!at#, o persoan juridic. >a baza constituirii oricrei societi comerciale se afl voina asociailor, mani&e"tat# 1n con!iiile le)ii. =n concret, voina a"ociailor privin! con"tituirea unei "ociet#i comerciale trebuie "# "e materializeze, !up# caz, printr8un contract de societate 9SBC,SCS:, prin contract de societate i statut 9SA, SCA, SRL 1n cazul ace"tor "ociet#i le)ea permite ca cele !ou# acte "# "e 1nc-eie "ub &orma unui 1n"cri" unic !enumit act constitutiv: "au numai statut 9SRL cu a"ociat +*

unic:$$?.
&ontractul de societate e"te mani&e"tarea !e voin# prin care a"ociaii con"tituie "ocietatea

comercial#. Gl cuprin!e re)ulile care )uverneaz# raporturile !intre a"ociai, pe !e o parte 'i !intre a"ociai 'i "ocietate, pe !e alt# parte$$1. %er"oanele care pot 1nc-eia contractul !e "ocietate2 Con"tituirea "ociet#ilor comerciale e"te !ominat# !e principiul libertii de asociere a per"oanelor &izice 'i 0uri!ice prev#zut !e art. (? !in Con"tituia Rom6niei$$2. / "ocietate comercial# poate &i con"tituit# !e per"oane &izice, !e per"oane 0uri!ice, !e per"oane &izice 1mpreun# cu per"oane 0uri!ice, care pot &i comerciani "au necomerciani, per"oane &izice@0uri!ice rom6ne "au "tr#ine. %er"oana &izic# poate cumula calitatea !e a"ociat cu cea !e "alariat al "ociet#ii, !eoarece cele !ou# calit#i au temeiuri !i&erite$$$. %er"oanele care 1nc-eie contractul !e "ocietate 'i 1l "emneaz# au calitatea !e .)n"at)ri, calitate pe care o au 'i per"oanele care au un rol !eterminant 1n con"tituirea "ociet#ii. Le)ea nu preve!e ce 1n"eamn# ;rol !eterminant 1n con"tituirea "ociet#ii5 ceea ce, 1n practic#, poate crea probleme !e interpretare. =n concluzie, fondatorii sunt toate acele persoane care coopereaz prin activitatea lor la constituirea societii, indiferent dac iau parte sau nu la semnarea actului constitutiv n calitate de acionari. =n ceea ce prive'te vali!itatea "ociet#ilor comerciale con"tituite 1ntre soi, niciun te7t le)al al !reptului comercial 'i nici Co!ul civil nu interzice con"tituirea unei "ociet#i comerciale 1ntre "oi$$(.
C)n"i;iile "e .)n" ale ()ntra(t'l'i "e -)(ietate9

Contractul !e "ocietate, ca orice contract, trebuie "# 1n!eplinea"c# con!iiile !e &on! e"eniale pentru vali!itatea oric#rei convenii prev#zute !e art. 11,A Co! civil2 capacitatea !e a contracta, con"im#m6ntul valabil al p#rilor, un obiect !eterminat 'i licit 'i o cauz# licit# 'i moral#$$*. a) )onsimm4ntul prilor2 =nc-eierea contractului !e "ocietate pre"upune mani&e"tarea !e voin# a p#rilor 1n "en"ul 1nc-eierii contractului. %entru a pro!uce e&ecte 0uri!ice, voina p#rilor contractante trebuie "# &ie !eclarat#, "# &ie &#cut# cu intenia !e a pro!uce e&ecte 0uri!ice 'i "# nu &ie alterat# !e vicii$$+.
330

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 146. 331 ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, 4di+i$ $ 66 $ re"-,ut- (i $d-uAit-, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2011, p. 171. 332 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 148. 333 6Cide#, p. 149. 334 6Cide#, pp. 149 150. $$* S. D. C#rpenaru, op. cit., 2?12, p. 1(,< Art. 1.1,A Con!iiile e"eniale pentru vali!itatea contractului ,8" )ondiiile eseniale pentru validitatea unui contract sunt2 8. capacitatea de a contracta! A. consimm4ntul prilor! B. un obiect determinat i licit! C. o cauz licit i moral. ,A" 3n msura n care legea prevede o anumit form a contractului, aceasta trebuie respectat, sub sanciunea prevzut de dispoziiile legale aplicabile. 336 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 148B Art. 1204, 1206 /00.

++

=n materia contractului !e "ocietate viciile !e con"im#m6nt 1n principal eroarea, !olul 'i violena prezint# urm#toarele particulariti2 0roarea nu pro!uce nulitate !ec6t atunci c6n! ca!e a"upra "ub"tanei obiectului conveniei. Groarea a"upra valorii aportului "au a"upra 'an"elor !e pro&it nu !uce la nulitatea contractului. Groarea nu pro!uce nulitate c6n! ca!e a"upra per"oanei cu care "8a contractat, a&ar# !e cazul c6n! con"i!eraia per"oanei e"te cauza !eterminant# pentru care "8a 1nc-eiat contractul$$,. olul !uce la anularea contractului numai c6n! manoperele !olo"ive eman# !e la cealalt# parte contractant#. C6n! !olul provine numai !in partea unuia !intre a"ociai, contractul !e "ocietate 1'i menine valabilitatea, a"ociatul al c#rui con"im#m6nt a &o"t viciat av6n! o aciune 1n !aune 1mpotriva autorului !olului, !ar r#m6n6n! 1n raporturi 0uri!ice cu ceilali a"ociai. =n ace"t caz, !olul nu va putea &i opu" cre!itorilor "ociali 'i celorlali a"ociai "tr#ini !e acele manopere$$.. Eiolen. e7i"t# 1ntot!eauna c6n!, "pre a o &ace pe o per"oan# a contracta, i "8a in"u&lat temerea, raionabil# pentru !an"a, c# va &i e7pu"# per"oana "au averea "a unui r#u con"i!erabil 'i prezent. b) )apacitatea de a contracta2 %entru 1nc-eierea unui contract !e "ocietate, per"oana &izic# trebuie "# aib# capacitatea !eplin# !e e7erciiu$$A. Acea"ta !eoarece, prin 1nc-eierea contractului !e "ocietate partea contractant# trebuie "# contribuie la &ormarea capitalului "ocial, "e cere ca acea"ta "# aib# capacitatea !e a &ace acte !e !i"poziie$(?. Bu e"te, 1n"#, e7clu"# po"ibilitatea particip#rii unui minor, prin ocrotitorul "#u le)al, la 1nc-eierea unui contract !e "ocietate, cu autorizaia autorit#ii tutelare, care va &i acor!at# !ac# participarea minorului 1n re"pectiva "ocietate prezint# un &olo" ne1n!oielnic pentru minor. De a"emenea, per"oana pu"# "ub curatel# are capacitatea !e a 1nc-eia un contract !e "ocietate$(1. %ro&e"ioni"tul8comerciant "upu" proce!urii reor)aniz#rii 0u!iciare nu !evine incapabil 'i, !eci, poate 1nc-eia un contract !e "ocietate. =n cazul aplic#rii proce!urii in"olvenei el pier!e !reptul !e a a!mini"tra 'i !e a !i"pune !e bunurile "ale 'i, 1n con"ecin#, e"te lip"it !e po"ibilitatea !e a e&ectua un aport 1n "ocietate$(2. c) -biectul contractului %ornin! !e la !i"poziiile art. 8AA; i 8AA9 din noul )od civil, care &ac 1n prezent o !i"tincie clar# 1ntre obiectul contractului 'i obiectul obligaieiBCB, rezult# c# 'i 1n materia contractului !e

337 338

6Cide#, p. 150B Art. 1207 /00. 6Cide#, pp. 150 151B Art. 1214 /00. 339 Art. 38 di! !oul 0od ci"ilB ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 147. 340 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 148B Art. 41, 43 /00. 341 6de#B Art. 178 /00. 342 6de#B Art. 47 di! @eAe$ 85/2006. $($ Art. 1.22* /biectul contractului2 ,8" -biectul contractului l reprezint operaiunea juridic, precum v4nzarea, locaiunea, mprumutul i altele asemenea, convenit de pri, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor contractuale. ,A" -biectul contractului trebuie s fie determinat i licit, sub sanciunea nulitii absolute. ,B" -biectul este ilicit atunci c4nd este pro&ibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. Art. 1.22+ /biectul obli)aiei2 98" -biectul obligaiei este prestaia la care se angajeaz debitorul. ,A" 1ub sanciunea nulitii absolute, el trebuie s fie determinat sau cel puin determinabil i licit.

+,

"ocietate noiunea !e obiect are o !ubl# "emni&icaie 'i anume$((2 8 Semni&icaia !e obiect al contractului de societate, care con"t# 1n activitatea societ.ii, re"pectiv operaiunile comerciale pe care le va "#v6r'i "ocietatea comercial#< "ub ace"t a"pect, obiectul !e activitate al "ociet#ii e"te convenit !e c#tre a"ociai 'i trebuie ar#tat 1n contractul !e "ocietate, cu precizarea !omeniului 'i a activit#ii principale 9art. , 'i . Le)ea nr. $1@1AA?:. 8 Semni&icaia !e obiect al obligaiei primordiale asumate de asociai prin contractul !e "ocietate, con"t6n! 1n obli)aia a"ociailor !e a aduce aport 1n "ocietate< "ub ace"t a"pect, obiectul trebuie "# &ie !eterminat, licit 'i moral, iar 1n cazul 1n care aportul are ca obiect anumite pre"taii ale a"ociatului, "e cere ca obiectul "# &ie po"ibil 'i per"onal$(*. d) )auza contractului =n )eneral, cauza e"te "copul concret 1n ve!erea c#ruia "e 1nc-eie actul 0uri!ic. Ga con"tituie elementul p"i-olo)ic care !etermina con"im#m6ntul 'i e7plic# motivul 1nc-eierii unui act 0uri!ic$(+. =n contractul !e "ocietate, cauza con"t# 1n participarea &iec#rui a"ociat la rezultatele activit#ii comerciale !e"&#'urate 1n comun, a!ic# mprirea beneficiilorBC=. Cauza contractului !e "ocietate trebuie "# &ie licit# 'i moral#, a!ic# "# nu 1ncalce or!inea public# 'i bunele moravuri. Toto!at#, trebuie "# "e ia 1n con"i!erare "copul real al "ociet#ii, iar nu numai "copul aparent, care poate &i licit$(.. Re&eritor la obiectul 'i cauza contractului !e "ocietate, nere"pectarea preve!erilor le)ale privin! ace"te con!iii afecteaz ntregul contract 9"pre !eo"ebire !e nere"pectarea con!iiilor )enerale !e vali!itate a contractului 1n ceea ce prive'te capacitatea 'i@"au con"im#m6ntului unuia@unora !intre a"ociai:, a"t&el c# "anciunea e"te nulitatea "ociet#ii$(A.
C)n"i;iile "e .)r/= ale ()ntra(t'l'i "e -)(ietate9

Actul con"titutiv al unei "ociet#i comerciale "e 1nc-eie 1n &orm# "cri"# care, 1n principiu e"te &orma 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat# 'i, e7cepional, 1n cazurile e7pre" prev#zute !e le)e, 1n &orm# autentic#. Gl "e "emneaz# !e toi a"ociaii "au, 1n caz !e "ub"cripie public#, !e &on!atori 9art. * alin. + !in Le)ea $1@1AA?:. Actul con"titutiv se nc&eie, n mod obligatoriu, n form autentic, n urmtoarele cazuriB;F2 8 printre bunurile "ub"cri"e ca aport la capitalul "ocial "e a&l# un imobil< 8 se constituie o societate n nume colectiv sau n comandit simpl< 8 "ocietatea pe aciuni "e con"tituie prin subscripie public. =n cazurile c6n! le)ea permite 1nc-eierea actului con"titutiv 1n &orma 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat#, con!iia !e &orma e"te cerut# ad probationem, !ova!a actului con"titutiv put6n!u8"e &ace numai prin 1n"cri"$*1. =n cazurile c6n! le)ea impune &orma autentic# a actului con"titutiv, con!iia !e &orm# e"te cerut#
344 345

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 151. Art. 1225, 1882 &2' /00. 346 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 152B Art. 1235 /00. 347 ;. 3odu, 0$u,$ .! co!tr$ctul de societ$te co#erci$l-, .! 55<A, !r. 1/2005, pp. 36 (i ur#-t.B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 152. 348 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 152B Art. 1236 /00. 349 6Cide#, pp. 151 153B Art. 1246 /00. 350 @eAe$ 31/1990 351 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 154.

+.

ad validitatem. Bere"pectarea &ormei autentice a actului con"titutiv atra)e nulitatea "ociet#ii$*2.


C'prin-'l ()ntra(t'l'i "e -)(ietate9

Ca act con"titutiv al "ociet#ii, contractul !e "ocietate trebuie "# cuprin!# anumite clauze care "# "tabilea"c# relaiile dintre asociaiB;B. Ea0oritatea clauzelor "unt comune tuturor &ormelor 0uri!ice !e "ocietate comercial# 'i prive"c i!enti&icarea p#rilor, in!ivi!ualizarea viitoarei "ociet#i, caracteri"ticile "ociet#ii, con!ucerea 'i )e"tiunea "ociet#ii, !repturile 'i obli)aiile a"ociailor, !izolvarea 'i lic-i!area "ociet#ii$*(. %e l6n)# clauzele comune, contractul !e "ocietate poate "# cuprin!# 'i anumite clauze specifice unei anumite forme juridice !e "ocietate comercial#$**. Clauzele e7pre" prev#zute !e le)e trebuie 1n mo! obli)atoriu "# &ie cuprin"e 1n contractul !e "ocietate, 1n caz contrar "ocietatea neput6n! &i 1nmatriculat#$*+. %#rile nu pot !ero)a !e la !i"poziiile le)ale prin care "e re)lementeaz# cuprin"ul contractului !e "ocietate !ec6t 1n cazurile e7pre" prev#zute !e le)e$*,. a) )lauzele de identificare a prilor %#rile contractante "e !etermin# potrivit principiilor !reptului civil re&eritoare la i!enti&icarea per"oanelor &izice 'i 0uri!ice$*.. =n cazul per"oanelor &izice, trebuie "# "e preva!# numele 'i prenumele, co!ul numeric per"onal 'i, !ac# e"te cazul, ec-ivalentul ace"tuia potrivit le)i"laiei naionale aplicabile, !ata 'i locul na'terii, !omiciliul 'i cet#enia a"ociailor$*A. =n cazul unor per"oane 0uri!ice, trebuie "# "e arate !enumirea, "e!iul 'i naionalitatea per"oanei 0uri!ice, num#rul !e 1nre)i"trare 1n re)i"trul comerului "au co!ul unic !e 1nre)i"trare, potrivit le)ii naionale aplicabile$+?. b) )lauzele privind identificarea viitoarei societi comerciale %rin ace"te clauze "e "tabile"c denumirea, forma juridic i sediul societiiB98. enumirea (firma) "ociet#ii comerciale e"te numele "#u, !up# caz, !enumirea "ub care un comerciant 1'i e7ercit# comerul 'i "ub care "emneaz#. Acea"ta "e "tabile'te cu re"pectarea dispoziiilor legale referitoare la regimul firmelor societilor comerciale prev#zute !e art. $?8$+ !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului, a"t&el$+22 8 &irma unui comerciant per"oan# &izic# autorizat# "au 1ntreprin!ere in!ivi!ual# "e compune !in numele comerciantului "cri" 1n 1ntre)ime "au !in numele 'i iniiala prenumelui ace"tuia. irma unei 1ntreprin!eri &amiliale trebuie "# cuprin!# numele membrului !e &amilie la iniiativ# c#ruia "e 1n&iineaz# a"ociaia &amilial#, cu meniunea ;1ntreprin!ere &amilial#5, "cri"# 1n
352 353

Art. 56 di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 154. 354 6Cide#, p. 155. 355 6de#. 356 6de#. 357 6de#. 358 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 155B Art. 8 i!d. 1 di! @eAe$ 31/1990. 359 6de#. 360 6de#. 361 6de#. 362 6de#B Art. 30 36 di! @eAe$ 26/1990.

+A

1ntre)ime. Bu poate &i a!#u)at# &irmei nicio meniune care ar putea "# in!uc# 1n eroare a"upra naturii "au 1ntin!erii comerului ori "ituaiei comerciantului 9art. $1:< 8 orice per"oan# "tr#in# !e "ocietate care accept# menionarea numelui "#u 1n &irma unei SBC "au SCS, !evine r#"punz#toare nelimitat 'i "oli!ar !e toate obli)aiile "ociet#ii 9art. $(:< 8 &irma unei SBC trebuie "# cuprin!# numele a cel puin unuia !intre a"ociai, cu meniunea ;"ocietate 1n nume colectiv5, "cri"# 1n 1ntre)ime 9art. $2:< 8 &irma unei SCS trebuie "# cuprin!# numele a cel puin unuia !intre a"ociaii coman!itai, cu meniunea ;"ocietate 1n coman!it#5, "cri"# 1n 1ntre)ime 9art. $$:< 8 &irma unei SA "au SCA "e compune !intr8o !enumire proprie, !e natur# a o !eo"ebi !e &irma altor "ociet#i 'i va &i 1n"oit# !e meniunea "cri"# 1n 1ntre)ime ;"ocietate pe aciuni5 "au ;S.A.5 ori, !up# caz, ;"ocietate 1n coman!it# pe aciuni5 9art. $*:< 8 &irma unei SRL "e compune !intr8o !enumire proprie la care "e poate a!#u)a numele unuia "au al mai multor a"ociai 'i va &i 1n"oit# !e meniunea "cri"# 1n 1ntre)ime ;"ocietate cu r#"pun!ere limitat#5 "au ;S.R.L.5 9art. $+:. Dreptul !e &olo"in# e7clu"iv# a"upra &irmei "e !ob6n!e'te prin 1n"crierea ace"teia 1n re)i"trul comerului 9art. $? alin. (:. 4orma juridic. a societ.ii nu poate con"ta !ec6t 1n una !intre &ormele !e "ocietate re)lementate !e le)e, pe care o ale) a"ociaii. Societ#ile comerciale "e vor con"titui 1n una !in urm#toarele &orme2 1n nume colectiv, 1n coman!it# "impl#, pe aciuni, 1n coman!it# pe aciuni 'i cu r#"pun!ere limitat# 9art. 2 Le)ea $1@1AA?:$+$. Sediul social e"te "tabilit !e p#rile contractante, av6n! 1n ve!ere locul un!e "ocietatea 1'i va !e"&#'ura activitatea comercial# ori vor &unciona or)anele "ale$+(. c) )lauzele privind caracteristicile societii Sunt avute 1n ve!ere clauzele privin! obiectul de activitate i durata societii, precum 'i capitalul socialB9;. =n contractul !e "ocietate trebuie "# "e in!ice obiectul de activitate al "ociet#ii, cu precizarea !omeniului 'i a activit#ii principale. Ace"ta nu trebuie &ormulat )eneric, ci trebuie "tabilit concret, prin ar#tarea activit#ilor ce urmeaz# a &i !e"&#'urate !e c#tre "ocietate 9pentru a "e putea veri&ica !ac# nu "e 1nc#lc# le)ea 'i pentru a "e aplica 1n mo! corect impozitul:, cu re"pectarea Bomenclatorului !e cla"i&icare a activit#ilor !in economia naional# CAGB$++. A"ociaii urmeaz# "# -ot#ra"c# prin contract durata societ.ii, put6n!u8"e 1nele)e a"upra unui termen 1n ca!rul c#ruia "# e7i"te "ocietatea ori ca !urat# "ociet#ii "# &ie ne!eterminat#. =n cazul "tabilirii unui termen, la e7pirarea lui "ocietatea "e !izolva !e !rept. =n cazul unei !urate nelimitate, a"ociaii trebuie "# precizeze con!iiile 1n care "ocietatea !e per"oane va continua cu mo'tenitorii a"ociatului !ece!at$+,. &apitalul social. =n contractul !e "ocietate trebuie ar#tat care e"te capitalul social subscris i capitalul vrsat, cu re"pectarea !e c#tre a"ociai a pla&oanelor minime prev#zute !e le)e. De a"emenea, trebuie menionat aportul fiecrui asociat, valoarea ace"tuia 'i mo!ul evalu#rii, precum 'i modul n care este divizat capitalul social, num#rul 'i valoarea nominal# a aciunilor "au p#rilor "ociale, !up# caz 'i repartizarea ace"tora 1ntre a"ociai$+..
363 364

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 155. 6Cide#, p. 156B Art. 17 &2' di! @eAe$ 31/1990. 365 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 156. 366 6de#. 367 6de#B Art. 1885 /00. 368 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 156.

,?

d) )lauzele privind conducerea i gestiunea societii =n cazul SBC, SCS 'i SRL trebuie "# "e arate !atele !e i!enti&icare ale per"oanelor care a!mini"treaz# 'i reprezint# "ocietatea, puterile ce li "8au con&erit 'i !ac# urmeaz# "# le e7ercite 1mpreun# "au "eparat$+A. =n cazul SA 'i SCA, 1n contract trebuie "# "e menioneze !atele !e i!enti&icare ale primilor membri ai con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a primilor membri ai !irectoratului 'i con"iliului !e "uprave)-ere, precum 'i puterile !e reprezentare con&erite 'i !ac# ei urmeaz# "# le e7ercite 1mpreun# "au "eparat$,?. %entru SA, SCA 'i SRL, contractul trebuie "# preva!# !atele !e i!enti&icare ale cenzorilor "au au!itorului &inanciar$,1. e) )lauzele privind drepturile i obligaiile asociailor =n cazul tuturor &ormelor !e "ocietate comercial#, le)ea cere ca prin actul con"titutiv "# "e "tabilea"c# cota !e participare a &iec#rui a"ociat la pro&it 'i pier!eri, pe care a"ociaii "unt liberi "# o "tabilea"c# !up# cum cre! !e cuviin#, cu e7clu!erea clauzelor leonine$,2. /bli)aiile a"ociailor prive"c e&ectuarea aportului. =n cazul 1n care la 1nc-eierea contractului capitalul "ub"cri" nu a &o"t inte)ral v#r"at, 1n contract trebuie "# "e preva!# termenele p6n# la care a"ociaii "# e&ectueze v#r"#mintele privin! 1ntre)ul capital "ub"cri"$,$. f) )lauzele privind sediile secundare ale societii =n concepia le)ii, "e!iile "ecun!are "unt unit#i &#r# per"onalitate 0uri!ic# ale "ociet#ii, care poart# !enumirea !e "ucur"ale, a)enii "au reprezentane. =n contractul !e "ocietate "e vor ar#ta "e!iile "ecun!are, atunci c6n! ele "e 1n&iineaz# o!at# cu "ocietatea "au con!iiile pentru 1n&iinarea lor ulterioar#, !ac# "e are 1n ve!ere o atare 1n&iinare$,(. g) )lauzele privind dizolvarea i lic&idarea societii A"ociaii "tabile"c con!iiile 1n care "ocietatea "e va !izolva 'i lic-i!a, repro!uc6n!, cu privire la acea"t# problem#, cel mai a!e"ea, !i"poziiile le)ale, ori &#c6n! trimitere la ele$,*.
1. Statutul societ.ii e"te un act 0uri!ic !e natur# contractual# care, ca 'i contractul !e "ocietate,

reprezint# o 1nele)ere a a"ociailor. /biectul ace"tuia 1l con"tituie stabilirea regulilor de organizare, conducere i funcionare a societiiB=9. iin! o convenie, pentru valabilitatea "# trebuie "# &ie 1n!eplinite con!iiile prev#zute !e art. 11,A Co! civil. A"emenea contractului !e "ocietate, "tatutul trebuie "# "e 1nc-eie 1n &orma 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat# "au 1n &orm# autentic#$,,. %entru con"tituirea SA, SCA "au SRL, a"ociaii au po"ibilitatea "# alea)# 1ntre a 1nc-eia !ou# acte con"titutive !i"tincte contract !e "ocietate 'i "tatut "au 1nc-eierea unui "in)ur 1n"cri", care "# le cuprin!# pe am6n!ou#, !enumit a(t ()n-tit'ti*4$8.
369 370

6Cide#, pp. 156 157. 6Cide#, p. 157. 371 6de#. 372 6de#B Art. 7 di! @eAe$ 31/1990. 373 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 157. 374 6de#. 375 6de#. 376 6Cide#, p. 158. 377 6de#. 378 6Cide#, pp. 158 159.

,1

Statutul "ociet#ii e"te conceput ca un act con"titutiv dezvolttor al contractului de societate, menit "# 1ntre)ea"c# cuprin"ul ace"tuia. Datorit# comple7it#ii SA, SCA "au SRL e"te nece"ar ca, plec6n! !e la clauzele contractului !e "ocietate, "tatutul "# re)lementeze ceea ce le e"te propriu, 1n "pecial a"pectele le)ate !e or)anizarea 'i &uncionarea "ociet#ii$,A. =n cazul 1n care contractul !e "ocietate 'i "tatutul con"tituie acte !i"tincte, "tatutul va cuprin!e !e a"emenea !atele !e i!enti&icare ale a"ociailor 'i clauzele "peci&ice care re)lementeaz# or)anizarea, &uncionarea 'i !e"&#'urarea activit#ii "ociet#ii. Clauzele "tatutului trebuie "# &ie concor!ante cu cele ale contractului !e "ocietate !eoarece, 1n caz contrar, 1nre)i"trarea "ociet#ii va &i re&uzat#$.?.
2. 4O"=3*%5D>%*0 0 &ONS5%5/%"0 3 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0A

De'i "ocietatea comercial# are ca baz# a con"tituirii "ale voina a"ociailor, acea"ta nu e"te "u&icient# pentru a con!uce la con"tituirea "ociet#ii comerciale, ci pentru ca "ocietatea "# !evin# per"oana 0uri!ic# este necesar ca asociaii s ndeplineasc n plus i formalitile prevzute de lege pentru constituirea societii, re"pective 91: 1ntocmirea actului "au actelor con"titutive 1n &orma cerut# !e le)e 'i 92: 1nre)i"trarea 'i autorizarea &uncion#rii "ociet#ii !e c#tre autorit#ile publice competente$.1. =n concret, pa'ii ce trebuie urmai pentru con"tituirea "ociet#ii comerciale "unt urm#torii2 a. :nt)(/irea a(tel)r ()n-tit'ti*e reprezint# punctul !e plecare 1n con"tituirea unei "ociet#i comerciale. %rin 1ntocmirea actelor con"titutive 1nele)em re!actarea 'i, !up# caz, autenti&icarea actelor con"titutive 9contract !e "ocietate@"tatut@act con"titutiv, !up# caz:$.2. =n cazurile 1n care le)ea permite ca actul con"titutiv "# "e 1nc-eie 1n &orma 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat#, 1n"cri"ul e"te re!actat !e a"ociai care, 1n mo! obi'nuit, apeleaz# la un avocat, un notar "au la "erviciul "pecializat !in ca!rul o&iciului re)i"trului comerului. =n"cri"ul actului con"titutiv trebuie "# &ie !atat 'i "emnat !e c#tre toi a"ociaii "au 1n caz !e "ub"cripie public#, !e &on!atori. Actul con"titutiv !ob6n!e'te !at# cert# prin !epunerea la o&iciul re)i"trului comerului$.$. La punerea !atei certe trebuie "# "e prezinte !ova!a eliberat# !e re)i"trul comerului privin! !i"ponibilitatea &irmei, iar 1n cazul SRL cu a"ociat unic, !eclaraia pe propria r#"pun!ere privin! !einerea calit#ii !e a"ociat unic 1ntr8o "in)ur# "ocietate cu r#"pun!ere limitat#. =n cazul neprezent#rii ace"tor !ovezi, per"oana care !# !at# cert# va re&uza operaiunea "olicitat# 9art. 1, Le)ea $1@1AA?:. C6n! &orma autentic# a actului con"titutiv e"te impu"# !e le)e ca o con!iie ad validitatem, actele con"titutive ale "ociet#ii trebuie prezentate notarului public pentru autenti&icare. %entru autenti&icarea 1n"cri"ului le)ea impune prezenta tuturor a"ociailor, per"onal "au prin man!atar cu procur# "pecial# 1n &orma autentic# 'i prezentarea !ovezii eliberata !e /RC privin! !i"ponibilitatea &irmei. Cerina le)ii ca veri&icarea !i"ponibilit#ii &irmei "# "e &ac# 1nainte !e 1ntocmirea actelor con"titutive e"te menita "# evite ri"cul re"pin)erii cererii !e 1nre)i"trare a "ociet#ii pe motiv c# &irma "tabilit# !e a"ociai e"te 1nre)i"trat# 1n re)i"trul comerului$.(. =n cazul unei SRL cu a"ociat unic, la autenti&icarea actului con"titutiv trebuie prezentat#
379 380

6de#. 6de#. 381 6Cide#, pp. 159 160. 382 6Cide#, p. 160. 383 6de#. 384 6Cide#, pp. 160 161B Art. 44 di! @eAe$ 36/1995.

,2

!eclaraia pe proprie r#"pun!ere privin! !einerea calit#ii !e a"ociat unic 1ntr8o "in)ur# "ocietate cu r#"pun!ere limitat#$.*. Botarul public e"te obli)at "# veri&ice actele pe care le in"trumenteaz# pentru a nu cuprin!e clauze contrare le)ii 'i bunelor moravuri. De a"emenea, notarul va veri&ica !ac# "unt 1n!eplinite con!iiile !e &on! 'i !e &orm# 'i va putea, cu acor!ul p#rilor, "# &ac# mo!i&ic#rile 'i complet#rile core"punz#toare. =n cazul 1n care nu "unt 1n!eplinite cerinele le)ale ar#tate "au actul "olicitat e"te contrar le)ii ori bunelor moravuri, notarul poate re&uza autenti&icarea ace"tuia$.+. De la !ata re!act#rii 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat#, re"pectiv !e la !ata autenti&ic#rii 1n"cri"urilor actelor con"titutive, !up# caz, "ocietatea comercial# aflat n curs de constituire !ob6n!e'te o capacitate !e &olo"in# limitat la a !ob6n!i numai !repturile 'i obli)aiile !e care !epin!e valabila con"tituire a "ociet#ii comerciale 9cele re&eritoare la aporturile a"ociailor "i, implicit, patrimoniul "ociet#ii 'i !reptul !e a 1n!eplini &ormalit#ile ulterioare privin! con"tituirea "ociet#ii:$.,. G7i"tena anticipat# a capacit#ii !e &olo"in# implic recunoaterea i a unei capaciti de exerciiu corespunztoare. Actele 0uri!ice nece"are con"tituirii valabile a "ociet#ii "unt 1nc-eiate !e c#tre per"oanele !e"emnate prin actele con"titutive 1n calitate !e a!mini"tratori ai "ociet#ii, iar 1n ab"ena ace"tora, !e oricare !intre a"ociai$... Actele 1nc-eiate 1n contul "ociet#ii trebuie aprobate ulterior !e c#tre a"ociai 9art. $+ alin. 1 lit. e !in Le)ea $1@1AA?:. 0. :n/atri('larea 5n Re#i-tr'l C)/er;'l'i <i a't)rizarea .'n(;i)n=rii -)(iet=;ii reprezint# pa"ul urm#tor 1n con"tituirea "ociet#ii comerciale, care con!uce la !ob6n!irea per"onalit#ii 0uri!ice. %roce!ura 1nmatricul#rii "e realizeaz# 1n temeiul unei cereri tip a!re"ate biroului unic !in ca!rul /RC 1n a c#rui raza teritorial# "e va a&l# "e!iul "ociet#ii, care "e !epune 1n termen !e 1* zile !e la !ata 1nc-eierii actului con"titutiv 'i "e "oluioneaz# !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at$.A. Cererea poate &i &#cut# !e c#tre &on!atori "au !e per"oanele !e"emnate ca a!mini"tratori ai "ociet#ii ori !e 1mputernicii ai ace"tora 'i trebuie 1n"oit# !e urm#toarele !ocumente$A?2 8 actul "au actele con"titutive 1n &orma prev#zut# !e le)e< 8 !ova!a e&ectu#rii v#r"#mintelor aporturilor 1n numerar, 1n con!iiile "tabilite prin actul con"titutiv, prin 1n"cri"uri emi"e !e banc# ori CGC< 8 !ova!a "e!iului !eclarat, re"pectiv a !einerii cu titlu le)al a "paiului a&erent "e!iului "ocial 'i a !i"ponibilit#ii &irmei. La acela'i "e!iu vor putea &unciona mai multe "ociet#i, !ar numai !ac# e"te 1n!eplinit# una !in urm#toarele con!iii 9art. 1, alin. 2:2 imobilul, prin "tructura lui, permite &uncionarea mai multor "ociet#i 1n 1nc#peri !i&erite< cel puin o per"oan# e"te, 1n con!iiile le)ii, a"ociat 1n &iecare !intre ace"te "ociet#i< cel puin unul !intre a"ociai e"te proprietar al imobilului ce urmeaz# a &i "e!iul "ocial. 8 actele care probeaz# !reptul !e proprietate a"upra bunurilor care &ac obiectul aportului 1n natur#, "ub"cri" 'i v#r"at la con"tituire. =n cazul bunurilor imobile, trebuie ane7at 'i actul con"tatator al "arcinilor !e care "unt )revate<
385 386

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 161B Art. 14 di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 161. 387 6Cide#, p. 162. 388 6de#. 389 6de#. 390 6Cide#, p. 163.

,$

8 actele con"tatatoare ale operaiunilor 1nc-eiate 1n contul "ociet#ii 'i aprobate !e a"ociai< 8 !eclaraia pe proprie r#"pun!ere a &on!atorilor, a primilor a!mini"tratori 'i, !up# caz, a primilor !irectori, re"pectiv a primilor membri ai !irectoratului 'i ai con"iliului !e "uprave)-ere 'i, !ac# e"te cazul, a primilor cenzori, c# 1n!epline"c con!iiile prev#zute !e le)e pentru a !eine re"pectiva calitate 'i c# nu ca! "ub inci!ena inter!iciilor prev#zute !e art. + alin. 92: !in le)e< 8 alte acte "au avize prev#zute !e le)ile "peciale 1n ve!erea con"tituirii "ociet#ii. %entru 1nmatricularea unor "ociet#i comerciale av6n! un anumit obiect !e activitate, le)ea cere e7i"tena unor avize i autorizaii prealabileBE82 8 pentru "ociet#ile !e a"i)urare, autorizaia Comi"iei !e Suprave)-ere a A"i)ur#rilor< 8 pentru "ociet#ile comerciale bancare, autorizaia provizorie a HBR< 8 pentru "ociet#ile !e "ervicii !e inve"tiii &inanciare 'i alte "ociet#i prev#zute !e le)ea privin! pia# !e capital, avizul !e principiu 'i autorizaia Comi"iei Baionale a Ialorilor Eobiliare. Soluionarea cererii !e 1nmatriculare "e &ace 1n prezena "olicitantului "au 1n lip"a ace"tuia, 1n baza actelor !epu"e, 1n con!iiile art. 2(2 C.pr.civ. /biectul controlului !e le)alitate e7ercitat !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at 1l reprezint# re"pectarea normelor imperative privin! con"tituirea "ociet#ilor comerciale$A2. =n aciunea !e veri&icare a le)alit#ii con"tituirii "ociet#ii, 0u!ec#torul !ele)at are !reptul "# !i"pun# prin 1nc-eiere motivat# a!mini"trarea !e !ovezi 'i e&ectuarea unei e7pertize 9art. $, alin. $ !in Le)ea $1@1AA?:. =n cazul 1n care 0u!ec#torul !ele)at con"tat# c# "unt 1n!eplinite con!iiile privin! 1nre)i"trarea "ociet#ii, va !a o 1nc-eiere prin care va a!mite cererea !e 1nmatriculare a "ociet#ii 'i va !i"pune 1nre)i"trarea ei 1n re)i"trul comerului. =nre)i"trarea !i"pu"# prin 1nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at "e e&ectueaz# 1n termen !e 2( !e ore !e la !ata pronun#rii 1nc-eierii !e a!mitere a cererii !e 1nmatriculare, iar "in /)/ent'l 5nre#i-tr=rii 5n re#i-tr'l ()/er;'l'i -)(ietatea ")0Dn"e<te per-)nalitate 2'ri"i(=4F4. Dac# cerinele le)ale nu "unt 1n!eplinite, 0u!ec#torul !ele)at va re"pin)e prin 1nc-eiere motivat# cererea !e 1nre)i"trare, a&ar# !e cazul 1n care nere)ularit#ile "unt 1nl#turate. =nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at e"te executorie de drept 'i e"te "upu"# numai recur"ului, care poate &i e7ercitat 1n termen !e 1* zile !e la !ata pronun#rii 1nc-eierii pentru p#ri 'i, !e la !ata public#rii 1n E/ pentru orice per"oan# intere"at# 9art. +? !in Le)ea $1@1AA?:. Recur"ul "e !epune 'i "e menioneaz# 1n re)i"trul comerului un!e "8a &#cut 1nre)i"trarea, care are obli)aia "# 1l 1nainteze curii !e apel 1n a c#rei raz# teritorial# "e a&l# "e!iul "ociet#ii 9!at &iin! c# cererea !e 1nmatriculare a &o"t "oluionat# 1n prima in"tan# !e un 0u!ec#tor !ele)at !e tribunal:, motivele recur"ului put6n! &i !epu"e p6n# cel t6rziu cu 2 zile 1naintea termenului !e 0u!ecat# 9prin !ero)are !e la !i"poziiile !e !rept comun ale art. $?$ C.pr.civ., potrivit c#rora motivele !e recur" trebuie &ormulate 1n#untrul termenului !e !eclarare a recur"ului:. =n cazul a!miterii recur"ului, !ecizia in"tanei !e recur" va &i menionat# 1n re)i"trul comerului. =n temeiul 1nc-eierii 0u!ec#torului !ele)at prin care "8a a!mi" cererea !e 1nmatriculare a "ociet#ii 'i "8a !i"pu" 1nre)i"trarea ei 9"au, !up# caz, 1n temeiul -ot#r6rii pronunate 1n ace"t "en" !e in"tana !e recur":, -#) elibereaz certificatul de nregistrare care cuprin!e meniuni privin! &irma "ociet#ii, "e!iul "ocial, activitatea principal#, num#rul !e or!ine 1n re)i"trul comerului,
391 392

6de#. 6Cide#, p. 164. 393 6de#B Art. 40 di! @eAe$ 31/1990.

,(

precum 'i co!ul unic !e 1nre)i"trare atribuit !e Eini"terul inanelor %ublice care, potrivit le)ii, ate"t# c# "ocietatea comercial# a &o"t luat# 1n evi!ena or)anelor &i"cale$A(. )oncomitent cu nmatricularea societii comerciale se realizeaz i procedura de autorizare a funcionrii ei. %rin autorizarea &uncion#rii "ociet#ii "e 1nele)e a"umarea !e c#tre "olicitant a re"pon"abilit#ii privin! le)alitatea !e"&#'ur#rii activit#ii !eclarate< proce!ura autoriz#rii &uncion#rii "ociet#ii "e realizeaz# tot prin interme!iul biroului unic !in ca!rul /&iciului Re)i"trului Comerului$A*. /!at# cu !epunerea cererii !e 1nmatriculare, "olicitantul are obli)aia "# !epun# !eclaraia8tip pe propria r#"pun!ere, "emnat# !e a"ociai "au !e a!mini"tratori, !in care "# rezulte c# "ocietatea 1n!epline'te con!iiile !e &uncionare prev#zute 1n le)i"laia "peci&ica pentru activit#ile !eclarate "au ca anumite activit#i !eclarate nu vor &i !e"&#'urate pe o perioa!# !e $ ani !e la con"tituire$A+. Declaraia8tip pe propria r#"pun!ere "e 1nre)i"treaz# 1n re)i"trul comerului 'i "e tran"mite, 1n copie, autorit#ilor publice competente. /!at# cu eliberarea certi&icatului !e 1nre)i"trare "e elibereaz# 'i certi&icatul con"tatator al !eclaraiei pe proprie r#"pun!ere$A,. Con"tituirea "ociet#ii comerciale trebuie a!u"# la cuno'tin# celor intere"ai. =n ace"t "en", !up# e&ectuarea 1nmatricul#rii "ociet#ii, un e7tra" al 1nc-eierii 0u!ec#torului !ele)at se comunic, din oficiu, #egiei utonome 7onitorul -ficial spre publicare, pe c-eltuiala "ociet#ii$A.. G7tra"ul cuprin!e 1n mo! obli)atoriu urm#toarele meniuni$AA2 8 num#rul 'i !ata 1nc-eierii< 8 !enumirea, "e!iul "ocial 'i &orma 0uri!ic#< 8 numele 'i a!re"a &on!atorilor, a!mini"tratorilor 'i, c6n! e"te cazul, ale cenzorilor< 8 !omeniul 'i activitatea principal#< 8 capitalul "ocial< 8 !urata !e &uncionare. %e e7tra"ul 1nc-eierii "e va meniona co!ul unic !e 1nre)i"trare 'i num#rul !e or!ine 1n re)i"trul comerului(??. La cererea 'i pe c-eltuiala "ociet#ii, 1nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at "e poate public# inte)ral 1n E/ partea a II8a(?1. Be1n!eplinirea cerinelor le)ale privin! publicarea con"tituirii "ociet#ii comerciale are !rept con"ecin# in)p)za0ilitatea .a;= "e ter;i a 1nre)i"tr#rii "ociet#ii, cu e7cepia cazului 1n care "ocietatea &ace !ova!a c# terii cuno'teau pe alte c#i !e"pre con"tituirea "ociet#ii 'i 1nre)i"trarea ei 1n re)i"trul comerului(?2. -peraiunile efectuate de societate nainte de a 89(a zi de la data publicrii n 7- a nc&eierii judectorului delegat nu sunt opozabile terilor care dovedesc c au fost n imposibilitate de a lua cunotin de ele 9art. *? alin. 2 !in Le)ea $1@1AA?:.

394 395

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 165. 6de#. 396 6Cide#, pp. 165 166. 397 6Cide#, p. 166. 398 6de#. 399 6de#. 400 6de#. 401 6de#. 402 6de#.

,*

#egimul actelor juridice nc&eiate n cursul constituirii societii comerciale2

=nc-eierea actelor 0uri!ice a&erente con"tituirii "ociet#ii poate avea loc &ie 9i: 1naintea 1nc-eierii actului con"titutiv, &ie 9ii: !up# 1nc-eierea ace"tuia, !ar 1naintea 1nmatricul#rii "ociet#ii. =n primul caz, 1n actul con"titutiv trebuie menionate toate actele 1nc-eiate 1n contul "ociet#ii p6n# la momentul re"pectiv, pentru c# ace"te acte "# treac# a"upra "ociet#ii !up# con"tituire(?$. =n al !oilea caz, actele 1nc-eiate 1n contul "ociet#ii !up# 1nc-eierea actelor con"titutive, !ar 1nainte !e 1nmatriculare trebuie aprobate de fondatori, "en" 1n care la cererea !e 1nre)i"trare a "ociet#ii 1n re)i"trul comerului "e ane7eaz# actele con"tatatoare ale operaiunilor 1nc-eiate 1n contul "ociet#ii 'i care au &o"t aprobate !e a"ociai 9art. $+ alin. 2 lit. e !in Le)ea $1@1AA?:. on!atorii, reprezentanii "au alte per"oane, care au lucrat 1n numele unei "ociet#i 1n cur" !e con"tituire, rspund solidar i nelimitat fa de teri pentru actele juridice 1nc-eiate cu ace'tia 1n contul "ociet#ii, cu excepia cazului n care societatea, dup ce a dob4ndit personalitate juridic, le(a preluat asupra sa. Actele, a"t&el preluate, "unt con"i!erate a &i &o"t ale "ociet#ii 1nc# !e la !ata 1nc-eierii lor. %entru actele 0uri!ice preluate "ocietatea !evine, retroactiv, titularul !repturilor 'i obli)aiilor, iar pentru actele 0uri!ice care nu au &o"t preluate, r#"pun!erea r#m6ne a &on!atorilor(?(.
$. N0"0S90&53"03 &0"%N>0*O" *023*0 0 &ONS5%5/%"0 3 SO&%05D>%% &O=0"&%3*0A

=n "ituaia 1n care o "ocietate comercial# a &o"t con"tituit# cu 1nc#lcarea cerinelor le)ale, le)ea !i"tin)e !up# cum nere)ularitatea "e con"tat#(?*2 9a: 1nainte !e 1nmatriculare "au 9b: !up# 1nmatricularea "ociet#ii 1n re)i"trul comerului. (a) &onstatarea neregularit.ilor -nainte de -nmatricularea societ.iiA Bere)ularit#ile con"tatate 1nainte !e 1nmatricularea "ociet#ii pot con"ta 1n2 8 /mi"iunea &on!atorilor "au a reprezentanilor "ociet#ii !e a cere 1nre)i"trarea "ociet#ii 1n termenul legal. =ntr8un a"t&el !e caz, oricare a"ociat are !reptul "# pun# 1n 1nt6rziere, prin noti&icare "au "cri"oare recoman!at#, pe &on!atorii "au reprezentanii "ociet#ii abilitai cu privire la nece"itatea 1n!eplinirii &ormalit#ilor !e 1nmatriculare a "ociet#ii. Dac# ace'tia nu "e con&ormeaz# 1n cel mult . zile !e la primirea "omaiei, oricare a"ociat poate cere /RC e&ectuarea 1nre)i"tr#rii. Atunci c6n! "ocietatea nu a &o"t 1nre)i"trat# 1n termenul !e . zile menionat 'i au trecut $ luni !e la !ata autenti&ic#rii actului con"titutiv, a"ociaii "unt eliberai !e obli)aiile care !ecur) !in "ub"cripiile lor, 1n a&ar# !e cazul 1n care actul con"titutiv preve!e alt&el. / a"t&el !e eliberare nu opereaz# !ac# un a"ociat a cerut /RC8ului 1n!eplinirea &ormalit#ii !e 1nre)i"trare a "ociet#ii(?+. 8 Situaia 1n care, cu ocazia veri&ic#rii !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at a le)alit#ii cererii !e 1nre)i"trare 'i a actelor care o 1n"oe"c, ace"ta con"tat# c# actul con"titutiv nu cuprinde clauzele prevzute de lege "au cuprin!e clauze prin care "e 1ncalc# o !i"poziie imperativ# a le)ii ori nu "8 a 1n!eplinit o cerin# le)al# pentru con"tituire< 1ntr8un a"t&el !e caz, judectorul delegat va
403 404

6Cide#, pp. 166 167. 6Cide#, p. 167. 405 6Cide#, pp. 168 169. 406 6Cide#, p. 170.

,+

solicita asociailor nlturarea neregularitilor, operaiune prin care "ocietatea va &i re)ularizat#(?,. =n cazul 1n care nere)ularit#ile prive"c actul con"titutiv, 1nl#turarea lor impune mo!i&icarea actului care "e poate &ace !e c#tre a"ociai 1n &aa 0u!ec#torului !ele)at, care va lua act 1n 1nc-eiere !e re)ulariz#rile e&ectuate. Eo!i&ic#rile actului con"titutiv impun con"im#m6ntul tuturor a"ociailor(?.. Dac# nere)ularit#ile reclama anumite !emer"uri !in partea a"ociailor pentru 1nl#turarea lor, 0u!ec#torul !ele)at trebuie "# cear# 1n!eplinirea ace"tora 9a!ucerea unor acte care nu au &o"t ane7ate la cererea !e 1nmatriculare:(?A. Fu!ec#torul !ele)at, !in o&iciu "au la cererea oric#rui a"ociat ori a altor per"oane intere"ate, va re"pin)e prin 1nc-eiere motivat# cererea !e 1nre)i"trare !ac# nere)ularit#ile con"tatate nu au &o"t 1nl#turate. =mpotriva 1nc-eierii "e poate e7ercita calea !e atac a recur"ului(1?. %entru pre0u!iciile cauzate prin nere)ularit#ile privin! con"tituirea "ociet#ii con"tatate anterior 1nre)i"tr#rii r#"pun!erea aparine &on!atorilor, reprezentanilor "ociet#ii 'i primilor membri ai or)anelor !e con!ucere, a!mini"trare 'i !e control ale "ociet#ii. R#"pun!erea ace"tor per"oane e"te nelimitat i solidar 9art. (A !in Le)ea $1@1AA?:. (b) &onstatarea neregularit.ilor dup. -nmatricularea societ.iiA Pi 1n ace"t caz, putem !i"tin)e 1ntre !ou# ipoteze po"ibile, 'i anume2 8 Ipoteza 1n care nere)ularit#ile con"tatate pot fi remediate pe calea unei aciuni n regularizare! 1ntr8un a"t&el !e caz, le)ea obli)# or)anele "ociet#ii "# ia m#"urile nece"are pentru 1nl#turarea lor 1n termen !e . zile !e la con"tatare 9art. (. !in Le)ea $1@1AA?:, 1n caz contrar orice per"oan# intere"at# av6n! po"ibilitatea "# cear# tribunalului "# obli)e or)anele "ociet#ii "# 1n!eplinea"c# m#"ura nece"ar# pentru re)ularizarea "ociet#ii(11. %entru a a"i)ura 1n!eplinirea m#"urii "tabilite, tribunalul poate obli)a pe a!mini"tratorii "au cenzorii "ociet#ii la plata unor daune cominatoriiC8A. ciunea n regularizare poate &i intentat# !e orice per"oan# intere"at# 'i poate &i &olo"it# 1n cazul con"tat#rii oric#rei nere)ularit#i privin! con"tituirea "ociet#ii, in!i&erent !e obiectul ei(1$. Dreptul la aciune "e pre"crie 1n termen !e un an !e la !ata 1nmatricul#rii "ociet#ii 9art. (. alin. $ !in Le)ea $1@1AA?:. %entru pre0u!iciile cauzate prin nere)ularit#ile con"tatate rspund nelimitat i solidar fondatorii, reprezentanii societii, precum i primii membri ai organelor de conducere, !e a!mini"trare 'i !e control ale "ociet#ii 9art. (A !in Le)ea $1@1AA?:. 8 Ipoteza 1n care nere)ularit#ile con"tatate 1n le)#tur# cu con"tituirea "ociet#ii vizeaz cauze de nulitate a societiiC8C. A"t&el, anumite nere)ularit#i ale con"tituirii "ociet#ii, con"tatate !up# 1nre)i"trarea ace"teia 1n re)i"trul comerului, p)t "'(e la n'litatea -)(iet=;ii, care poate &i !eclarat# !e tribunal, la cererea oric#rei per"oane intere"ate, atunci c6n!(1*2
407 408

6de#. 6de#. 409 6de#. 410 6Cide#, p. 171. 411 6de#. 412 6de#. 413 6de#. 414 6Cide#, p. 172. 415 6Cide#, p. 173.

,,

8 lip"e'te actul con"titutiv "au ace"ta nu a &o"t 1nc-eiat 1n &orma autentic# 1n "ituaii prev#zute !e le)e< 8 toi &on!atorii au &o"t incapabili la !ata con"tituirii "ociet#ii< 8 obiectul !e activitate al "ociet#ii e"te ilicit "au contrar or!inii publice< 8 lip"e'te 1nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at !e 1nre)i"trare a "ociet#ii< 8 lip"e'te autorizarea le)al# a!mini"trativ# !e con"tituire a "ociet#ii< 8 actul con"titutiv nu preve!e !enumirea "ociet#ii, obiectul "au !e activitate, aporturile "au capitalul "ocial "ub"cri"< 8 "8au 1nc#lcat con!iiile le)ale privin! capitalul "ocial minim, "ub"cri" 'i v#r"at< 8 nu "8a re"pectat num#rul minim !e a"ociai prev#zut !e le)e. ?ulitatea nu poate fi declarat n cazul n care cauza ei, invocat n cererea de anulare, a fost nlturat nainte de a se pune concluzii n fond la tribunalC89. Aciunea 1n !eclararea nulit#ii "ociet#ii e"te imprescriptibil. La !ata la care -ot#r6rea tribunalului !e !eclarare a nulit#ii a !evenit irevocabil#, "ocietatea 1'i 1nceteaz# e7i"tena 'i intra 1n lic-i!are 9art.*. !in Le)ea $1@1AA?:. Lic-i!atorii "unt numii, 1n ace"t caz, prin -ot#r6rea tribunalului. Tribunalul are obli)aia "# comunice -ot#r6rea /RC8ului pentru e&ectuarea meniunii core"punz#toare 1n re)i"trul comerului, iar ace"ta !in urm#, !up# e&ectuarea meniunii, va trimite -ot#r6rea la E/ pentru publicare(1,. =ntruc6t !eclararea nulit#ii "ociet#ii nu are e&ect retroactiv, actele 1nc-eiate 1n numele ace"teia p6n# la momentul con"tat#rii nulit#ii 1'i p#"treaz# valabilitatea, nici "ocietatea 'i nici a"ociaii ne&iin! 1n m#"ura "# opun#, terilor !e bun#8cre!in#, nulitatea "ociet#ii(1.. Ca 'i 1n cazul aciunii 1n re)ularizare, pentru pre0u!iciile cauzate prin nere)ularit#ile con"tatate r#"pun! nelimitat 'i "oli!ar &on!atorii, reprezentanii "ociet#ii, precum 'i primii membri ai or)anelor !e con!ucere, !e a!mini"trare 'i !e control ale "ociet#ii 9art. (A !in Le)ea $1@1AA?:. %entru obli)aiile "ociet#ii care a 1ncetat ca urmare a !eclar#rii nulit#ii, a"ociaii r#"pun! 1n con!iiile art. $ !in Le)ea nr. $1@1AA?, a"t&el2 8 a"ociaii 1n "ocietatea 1n nume colectiv 'i a"ociaii coman!itai 1n "ocietatea 1n coman!it# "impl# "au 1n coman!it# pe aciuni r#"pun! nelimitat i solidar pentru obli)aiile "ociale. Cre!itorii "ociet#ii "e vor 1n!repta mai 1nt6i 1mpotriva "ociet#ii pentru obli)aiile ei 'i numai !ac# "ocietatea nu le pl#te'te 1n termen !e cel mult 1* zile !e la !ata punerii 1n 1nt6rziere, "e vor putea 1n!repta 1mpotriva ace"tor a"ociai< 8 Acionarii, a"ociaii coman!itari, precum 'i a"ociaii 1n "ocietatea cu r#"pun!ere limitat# r#"pun! numai p4n la concurena capitalului social subscris. ). O1FN %"03 90"SON3*%5D>%% 6/"% %&0 3 SO&%05D>%% &O=0"&%3*0 G% &ONS0&%N>0*0 0%A Dup# cum am ar#tat mai "u", !in momentul 1nmatricul#rii ei 1n re)i"trul comerului "ocietatea comercial# dob4ndete personalitate juridic, devenind astfel o persoan distinct fa de asociaii ei, av6n! elemente !e i!enti&icare proprii, o voina proprie 9e7primat# prin interme!iul or)anelor "ale !e con!ucere:, un patrimoniu propriu 'i capacitate !e &olo"in#@e7erciiu care 1i permit "# !ob6n!ea"c# !repturi 'i "# 1'i a"ume obli)aii 1n nume propriu(1A. 1. 3tributele de identificare ale societ.ii comerciale "unt firma, sediul i naionalitatea.
416 417

6de#. 6Cide#, pp. 173 174. 418 6Cide#, p. 174. 419 6Cide#, pp. 178 179.

,.

4irma "ociet#ii e"te numele "au, !up# caz, !enumirea "ub care un comerciant 1'i e7ercita comerul 'i "ub care "emneaz#< &irma "ociet#ii trebuie precizat# 1n mo! obli)atoriu 1n actul con"titutiv 'i 1nre)i"trat# ca atare 1n re)i"trul comerului(2?. =n a&ar# !e &irm#, le)ea re)lementeaz# 'i emblema ca element !e i!enti&icare a "ociet#ilor comerciale. Acea"ta e"te un atribut !e i!enti&icare facultativ 'i are un re)im 0uri!ic !i&erit !e cel al &irmei(21. Sediul societ.ii. %otrivit le)ii, a"ociaii "unt obli)ai "# arate "e!iul "ocial 1n contractul !e "ocietate. Gi "unt liberi "# "tabilea"c# locaia "e!iului "ociet#ii, put6n! avea 1n ve!ere locul un!e "e va !e"&#'ura activitatea comercial# a "ociet#ii "au locul un!e "e vor )#"i or)anele !e con!ucere ale "ociet#ii(22. Se!iul "ocial e"te unul !in elementele 1n raport !e care "e "tabile'te naionalitatea "ociet#ii 'i e"te elementul principal care "erve'te la rezolvarea unor probleme !e or!in proce!ural. Datorit# importanei "ale pentru viaa "ociet#ii, poate &i "c-imbat numai prin mo!i&icarea actelor con"titutive ale "ociet#ii 1n con!iiile le)ii(2$. Naionalitatea societ.ii. De'i "e con"tituie !e c#tre per"oane &izice@0uri!ice care au o anumit# cet#enie@naionalitate, "ocietatea comercial# are o naionalitate proprie. ?aionalitatea societii determin legea aplicabil persoanei juridiceCAC. Le)ea "ociet#ilor comerciale are 1n ve!ere ca 'i criteriu pentru !eterminarea naionalit#ii "ociet#ii comerciale sediul acesteia. S)(iet=;ile ()/er(iale (' -e"i'l 5n R)/Dnia -'nt per-)ane 2'ri"i(e r)/Dne (art. 1 alin. "in Le#ea 41%1FF&!. %rin urmare, !ac# "ocietatea comercial# 'i8a "tabilit "e!iul pe teritoriul Rom6niei are naionalitate rom6n#. Re)ula e"te !eopotriv# aplicabil# 'i "ociet#ilor comerciale cu participare "tr#in#(2*. 2. Eoina societ.ii comercialeA Ca per"oan# 0uri!ic#, "ocietatea comercial# are o voin de sine(stttoare care nu se confund cu voinele asociailor. Ioinele in!ivi!uale ale a"ociailor, prin mani&e"tarea lor 1n a!unarea )eneral#, !evin o voin# colectiv#, care con"tituie voina "ociet#ii ca per"oan# 0uri!ic#(2+. La baza &orm#rii voinei "ociale "t# principiul majoritii. =ntruc6t voina ma0orit#ii e"te voina "ociet#ii ca per"oan# 0uri!ic#, ea e"te -ot#r6toare 'i obli)atorie 1n viaa "ociet#ii(2,. Le)ea con"acr# e7i"tena voinei "ociale 'i rolul ace"teia 1n luarea !eciziilor 1n ca!rul "ociet#ii. <otr4rile luate de adunarea asociailor, n limitele legii, contractului de societate sau statutului sunt obligatorii c&iar i pentru asociaii care nu au luat parte la adunare ori au votat contra ,art. 8BA din >egea B8D8EEF"CA@. Ioina "ocial# ca voin# colectiv# a a"ociailor "e mani&e"ta 1n raporturile 0uri!ice prin interme!iul anumitor per"oane care au puterea !e a reprezenta "ocietatea. %rin reprezentanii "#i, "ocietatea 1nc-eie acte 0uri!ice, !ob6n!e'te !repturi 'i 1'i a"um# obli)aii(2A. $. &apacitatea juridic. a societ.iiA
420 421

6Cide#, p. 179 180. 6de#. 422 6Cide#, p. 180. 423 6Cide#, pp. 180 181. 424 6Cide#, p. 181. 425 6de#. 426 6de#. 427 6Cide#, p. 182. 428 6de#. 429 6de#.

,A

Ca orice per"oan# 0uri!ic#, "ocietatea comercial# !i"pune !e aptitu!inea !e a avea 'i !e a e7ercita !repturi 'i !e a8'i a"uma obli)aii, !eci !i"pune !e capacitate 0uri!ic#, care cuprin!e at6t capacitatea !e &olo"in#, c6t 'i capacitatea !e e7erciiu($?. &apacitatea de folosin. "e !ob6n!e'te !in ziua 1nmatricul#rii "ociet#ii 1n re)i"trul comerului 9art. (1 !in Le)ea $1@1AA?:. Societatea are o capacitate !e &olo"in# re"tr6n"# !e la !ata re!act#rii@autenti&ic#rii actelor con"titutive($1. =n ceea ce prive'te capacitatea de folosin a societii comerciale, aceasta este guvernat de prin(ipi'l -pe(ialit=;ii, 1n "en"ul c# capacitatea !e &olo"in# a "ociet#ii comerciale e"te circum"cri"# "copului pentru care "ocietatea a &o"t con"tituit#, a!ic# 1n concret obiectului "au !e activitate. Ga e"te, a'a!ar, o capacitate !e &olo"in# "pecializat#, 1n "en"ul c# "ocietatea poate 1nc-eia numai acele acte 0uri!ice care "erve"c la realizarea obiectului "ociet#ii. /rice act 0uri!ic care nu e"te &#cut 1n ve!erea realiz#rii ace"tui "cop e"te lovit !e nulitate($2. &apacitatea de e,erciiu "e !ob6n!e'te !e la !ata con"tituirii "ociet#ii, cu con!iia "# &i &o"t !e"emnat a!mini"tratorul care reprezint# "ocietatea($$. Societatea comercial# are aptitu!inea !e a8'i e7ercita !repturile 'i !e a8'i a"uma obli)aii, "#v6r'in! acte 0uri!ice. %er"oana 0uri!ic# 1'i e7ercita !repturile 'i 1'i 1n!epline'te obli)aiile prin or)anele "ale. Actele 0uri!ice &#cute !e or)anele per"oanei 0uri!ice 1n limitele puterilor ce le8au &o"t con&erite "unt actele per"oanei 0uri!ice 1n"#'i($(. Actele 0uri!ice prin care "ocietatea !ob6n!e'te !repturi 'i 1'i a"um# obli)aii se nc&eie de ctre persoanele crora li s(a conferit calitatea de reprezentani ai "ociet#ii prin actele con"titutive ori, ulterior, prin voina a"ociailor, 1n con!iiile le)ii($*. +. 9atrimoniul societ.ii e"te &ormat !in totalitatea drepturilor i obligaiilor cu caracter patrimonial care aparin societiiCB9. %otrivit principiilor )enerale, patrimoniul cuprin!e activul "ocial 'i pa"ivul "ocial($,. 9a: =n activul "ocial "unt cuprin"e !repturile patrimoniale, reale "au !e crean#. Ace"te !repturi prive"c, 1n principal, bunurile a!u"e !e a"ociai ca aport la con"tituirea "ociet#ii. De a"emenea, intr# 1n activul "ocial bunurile !ob6n!ite !e "ocietate 1n cur"ul !e"&#'ur#rii activit#ii, precum 'i pro&itul ne!i"tribuit. 9b: =n pa"ivul "ocial "unt cuprin"e obli)aiile patrimoniale ale "ociet#ii, contractuale 'i e7tracontractuale 9obli)aii "ociale:. %atrimoniul "ociet#ii are un caracter autonom, distinct de patrimoniile asociailor care au con"tituit "ocietatea, autonomia patrimoniului "ociet#ii !etermin6n! urm#toarele consecine juridiceCB@2 8 Junurile aduse ca aport de asociai ies din patrimoniul lor i intr n patrimoniul societii. Ace"te bunuri !evin proprietatea "ociet#ii, 1n a&ar# !e cazul c6n! "8a convenit alt&el prin contractul !e "ocietate 9art. +* !in Le)ea $1@1AA?:. A"upra bunurilor aportate, a"ociaii nu mai au nici un !rept. =n "c-imbul lor, ei !ob6n!e"c p#ri !e intere", p#ri "ociale "au aciuni, care le con&er# un !rept !e crean# 1mpotriva "ociet#ii, !e o
430 431

6Cide#, pp. 182 183. 6Cide#, p. 183. 432 6de#. 433 6de#. 434 6de#B Art. 218 di! /00. 435 6Cide#, p. 184. 436 6de#B Art. 31 di! /00. 437 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 184. 438 6Cide#, p. 185.

.?

natur# "pecial#, cu caracter "ocial($A. De vreme ce bunurile aportate au ie'it !in patrimoniul a"ociailor, nici cre!itorii per"onali ai a"ociailor nu mai pot urm#ri bunurile re"pective, in!i&erent !e !ata creanei lor. %e !urata "ociet#ii, cre!itorii pot "#8'i e7ercite !repturile lor numai a"upra p#rii !in pro&itul cuvenit a"ociatului, potrivit "ituaiei &inanciare anuale, iar !up# !izolvarea "ociet#ii, a"upra p#rii ce i "8 ar cuveni prin lic-i!are((?. =n timpul !uratei "ociet#ii, cre!itorii mai pot popri p#rile ce "8ar cuveni a"ociailor prin lic-i!area "ociet#ii. %rin poprirea e&ectuat#, "uma !e bani ce "8ar cuveni a"ociatului !ebitor 1n ipoteza lic-i!#rii "ociet#ii va &i in!i"ponibilizat# 1n &avoarea cre!itorului "#u((1. =n cazul SA "au SCA, cre!itorii a"ociailor pot "ec-e"tra 'i vin!e aciunile !ebitorilor lor((2. 8 Junurile aduse ca aport de ctre asociai la capitalul social ,i care sunt, de asemenea, cuprinse n activul social" formeaz gajul general al creditorilor sociali. %rin urmare, ace"te bunuri vor putea &i urm#rite numai !e c#tre cre!itorii "ociet#ii, a!ic# pentru obli)aiile a"umate !e c#tre "ocietate. A"upra ace"tor bunuri e"te e7clu" concur"ul cre!itorilor "ociali cu cre!itorii a"ociailor(($. =n mo! e7cepional, 1n cazul SBC 'i SCS, 1n care a"ociaii, re"pectiv a"ociaii coman!itai r#"pun! pentru obli)aiile "ociale nelimitat 'i "oli!ar, cre!itorii "ociali bene&iciaz#, pe l6n)# !reptul !e )a0 a"upra bunurilor !in activul "ocial 'i !e un !rept !e )a0 )eneral a"upra patrimoniului a"ociailor !ebitori(((. 8 -bligaiile societii fa de teri nu se pot compensa cu obligaiile terilor fa de asociai. %entru a opera compen"aia trebuie ca obli)aiile "# e7i"te 1ntre acelea'i per"oane, care "# &ie cre!itor 'i !ebitor, 1n acela'i timp, una &a# !e alta. Dac# "ocietatea are o obli)aie &a# !e un ter, iar ace"t ter are o obli)aie &a# !e unul !intre a"ociai, cele !ou# obli)aii nu "e pot "tin)e prin compen"aie, !eoarece obli)aiile nu "unt reciproce terul "e a&la 1n raporturi 0uri!ice cu !ou# "ubiecte !e !rept !i&erite, &iecare cu !repturile 'i obli)aiile "ale((*. 3 plicarea procedurii insolvenei fa de societate privete numai patrimoniul societii. Acea"ta !eoarece "ocietatea are un patrimoniu propriu, !i"tinct !e patrimoniile a"ociailor((+. H. &onsecinele juridice ale calit.ii de persoan. juridic. a societ.ii comercialeA %rincipalele e&ecte ale !ob6n!irii per"onalit#ii 0uri!ice !e c#tre "ocietatea comercial# "unt urm#toarele2 9i: !reptul "ociet#ii !e a particip# 1n nume propriu la raporturile 0uri!ice< 9ii: r#"pun!erea "ociet#ii pentru obli)aiile "ociale< 9iii: !reptul "ociet#ii !e a "ta 1n 0u"tiie ca reclamant# "au p6r6t#((,. ,i" 5reptul societii de a particip n nume propriu la raporturile juridice2 Ca "ubiect !e !rept, "ocietatea va putea "# !ob6n!ea"c# !repturi 'i "# 1'i a"ume obli)aii "#v6r'in! acte 0uri!ice prin intermediul organelor sale. elul 'i "&era raporturilor 0uri!ice la care particip# "ocietatea "unt !eterminate !e specialitatea capacitii de folosin, precum 'i !e
439 440

6de#. 6de#. 441 6de#. 442 6de#. 443 6de#. 444 6Cide#, p. 186. 445 6de#. 446 6de#. 447 6de#B Art. 193 /00.

.1

nece"itatea realiz#rii obiectului "ociet#ii a"t&el cum a &o"t "tabilit prin actele con"titutive((.. Raporturile 0uri!ice la care particip# "ocietatea "unt, 1n principal, raporturi comerciale, "upu"e le)ii comerciale. Cel mai a!e"ea, raporturile comerciale au ca temei contractul< ele pot avea 'i un izvor e7tracontractual cum ar &i &apta ilicit#, 1mbo)#irea &#r# 0u"t# cauz#, plata ne!atorat#, etc.((A ,ii" #spunderea pentru obligaiile socialeC;F2 Gste asigurat, n principal, prin capitalul social 9'i, implicit, prin patrimoniul "ocial:, a"upra c#ruia cre!itorii "ociali au un !rept !e )a0 )eneral. Temeiul r#"pun!erii !epin!e !e izvorul obli)aiilor "ociet#ii2 r#"pun!erea va &i civil# contractual# !ac# !eriv# !intr8un contract 'i va &i civil# !elictual# !ac# ea rezult# !in "#v6r'irea unei &apte ilicite. %entru an)a0area r#"pun!erii "ociet#ii trebuie "# &ie 1n!eplinite con!iiile !reptului comun privin! r#"pun!erea civil# contractual# 'i !elictual# 9&apta ilicit#, pre0u!iciul, raportul !e cauzalitate 1ntre &apt# 'i pre0u!iciu 'i vinov#ia:. Societatea r#"pun!e numai !e obli)aiile a"umate 1n numele "#u !e c#tre per"oanele care o reprezint#, 1n con!iiile le)ii. ,iii" 5reptul societii de a sta n justiie, ca reclamant sau p4r4tC;82 %er"oanele 0uri!ice !e !rept privat 9cum e"te 'i "ocietatea comercial#: vor fi citate prin reprezentanii lor, la sediul principal al administraiei sau la cel al sucursalei !in circum"cripia in"tanei 9art. ., pct. 2 C.pr.civ.:. =ntr8o cerere !e c-emare 1n 0u!ecat# &ormulat# !e "ocietate 1n calitate !e reclamant# trebuie "# "e arate numele 'i prenumele reprezentantului le)al al "ociet#ii, &#r# a &i nece"ar "# "e menioneze numele 'i prenumele tuturor a"ociailor. Tot a"t&el, 1n calitate !e p6r6t#, va fi citat societatea prin reprezentanii ei, iar nu i asociaii societii. '. @N4%%N>3"03 4%*%3*0*O" G% S/&/"S3*0*O" SO&%05D>%% &O=0"&%3*0A Activitatea "ociet#ii poate &i e7tin"# 1n alte localit#i "au c-iar 1n localitatea un!e 1'i are "e!iul "ocietatea prin 1n&iinarea unor &iliale 'i "ucur"ale. =n&iinarea !e "ucur"ale "au &iliale ale "ociet#ii poate fi &otr4t de asociai i dup constituirea societii, 1n cur"ul e7i"tenei ace"teia(*2. S'('r-ala e"te un !ezmembr#m6nt &#r# personalitate juridic al "ociet#ii comerciale 9art. ($:. Acea"t# "ubunitate e"te !otat# !e "ocietate cu anumite bunuri, cu "copul !e a !e"&#'ura o activitate economic#, care intr# 1n obiectul !e activitate al "ociet#ii 'i !i"pune !e o anumit# autonomie, 1n limitele "tabilite !e "ocietate. Ga nu poate particip# 1n nume propriu la circuitul civil(*$.Sucur"alele "au alte "e!ii "ecun!are trebuie "# &ie cuprin"e 1n actul con"titutiv, atunci c6n! "e 1n&iineaz# o!at# cu "ocietatea. Dac# "e are 1n ve!ere o 1n&iinare ulterioar# !e "ucur"ale, actul con"titutiv trebuie "# cuprin!# con!iiile pentru 1n&iinarea lor 9art. , 'i .:(*(. Dac# "ucur"ala "e 1n&iineaz# 1ntr8o localitate !in acela'i 0u!e "au !in aceea'i localitate cu "ocietatea &on!atoare, ea va &i 1nre)i"trat# 1n acela'i re)i"tru al comerului, 1n"# !i"tinct, ca 1nre)i"trare "eparat#. Celelalte "e!ii "ecun!are 9a)enii, reprezentane etc.: "e menioneaz# numai
448 449

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 186. 6de#. 450 6Cide#, pp. 187 188. 451 6Cide#, pp. 188 189. 452 6Cide#, p. 176B Art. 204 di! @eAe$ 31/1990. 453 @eAe$ 31/1990. 454 6de#.

.2

1n ca!rul 1nre)i"tr#rii "ociet#ii 1n re)i"trul comerului !e la "e!iul principal(**. Biliala e"te o "ocietate comercial# cu personalitate juridic 'i e"te con"tituit# !e "ocietatea8 mam#, care deine majoritatea capitalului social al filialei. Din acea"t# cauz#, !e'i e"te "ubiect !e !rept !i"tinct, &iliala e"te !epen!ent# 'i "e a&l# "ub controlul "ociet#ii8mam#(*+. Ca per"oan# 0uri!ic#, &iliala particip# la raporturile 0uri!ice 1n nume propriu prin actele 0uri!ice ale reprezentanilor "#i, !ob6n!e'te !repturi 'i 1'i a"um# obli)aii cu an)a0area unei r#"pun!eri proprii. Se con"tituie 1ntr8una !in &ormele !e "ocietate prev#zute !e le)e 'i va avea re)imul 0uri!ic al &ormei !e "ocietate 1n care "8a con"tituit(*,. 1%1*%O2"34%0 (&urs ') 1. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 2. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, 4di+i$ $ 66 $ re"-,ut- (i $d-uAit-, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2011. 3. /oul 0od ci"il. 4. @eAe$ 85/2006. 5. ;. 3odu, 0$u,$ .! co!tr$ctul de societ$te co#erci$l-, .! 55<A, !r. 1/2005, pp. 36 (i ur#-t. 6. @eAe$ 31/1990. 7. @eAe$ 26/1990. 8. @eAe$ 36/1995.

50S5 2"%*3
8. >a baza constituirii oricrei societi comerciale se afl voina asociailor, mani&e"tat# 1n con!iiile le)ii. =n ce "e materializeza acea"ta vointa > A. %rintr8un contract de societate 9SBC,SCS:< H. %rin contract de societate i statut 9SA, SCA, SRL < C. Intr8o intele)ere "cri"a "au verbala la care partile au a0un" prin ne)ocieri. A. )ondiiile de fond ale contractului de societate,trebuie "# 1n!eplinea"c# con!iiile !e &on! e"eniale pentru vali!itatea oric#rei convenii prev#zute !e art. 11,A Co! civil2 A. Capacitatea !e a contracta< H. Con"im#m6ntul valabil al p#rilor, un obiect !eterminat 'i licit 'i o cauz# licit# 'i moral#< C. Con!itiile "tabilite prin ne)ociere B. %entru a pro!uce e&ecte 0uri!ice, voina p#rilor contractante trebuie "# &ie !eclarat#, "# &ie &#cut# cu intenia !e a pro!uce e&ecte 0uri!ice 'i "# nu &ie alterat# !e vicii. Care "unt viciile !e con"imtamint in materia, contractului !e "ocietate > A. Groarea a"upra valorii aportului "au a"upra 'an"elor !e pro&it < H. olul !uce la anularea contractului c6n! manoperele !olo"ive eman# !e la cealalt# parte contractant#<
455 456

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 177. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 177B Art. 42 di! @eAe$ 31/1990. 457 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 177.

.$

C. Eiolen. e7i"t# 1ntot!eauna c6n!, "pre a o &ace pe o per"oan# a contracta, i "8a in"u&lat temerea, raionabil# pentru !an"a, c# va &i e7pu"# per"oana "au averea "a unui r#u con"i!erabil 'i prezent. C. In ce con"ta "emni&icaia !e obiect al contractului de societate.< 3. /peraiunile comerciale pe care le va "#v6r'i "ocietatea comercial#< "ub ace"t a"pect, obiectul !e activitate al "ociet#ii e"te convenit !e c#tre a"ociai 'i trebuie ar#tat 1n contractul !e "ocietate, cu precizarea !omeniului 'i a activit#ii principale < 1. /bli)aia a"ociailor !e a aduce aport 1n "ocietate< "ub ace"t a"pect, obiectul trebuie "# &ie !eterminat, licit 'i moral, iar 1n cazul 1n care aportul are ca obiect anumite pre"taii ale a"ociatului, "e cere ca obiectul "# &ie po"ibil 'i per"onal< &. Ialorile patrimoniale ale "ocietatii. ;. Ce reprezinta "tatutul "ocietatii comerciale > A. Un act 0uri!ic !e natur# contractual# care, ca 'i contractul !e "ocietate, reprezint# o 1nele)ere a a"ociailor H. 1tabilileste regulile de organizare, conducere i funcionare a societii< C. 1e 1nc-eie 1n &orma 1n"cri"ului "ub "emn#tur# privat# "au 1n &orm# autentic#. 9. Ce cuprin!e "tatutul "ociet#ii comerciale > A. Glemente !e compatibilitate ale a"ociatiilor< H. Datele !e i!enti&icare ale a"ociailor 'i clauzele "peci&ice care re)lementeaz# or)anizarea, &uncionarea 'i !e"&#'urarea activit#ii "ociet#ii< C. Eo!alitati !e ne)ociere in activitatea comerciala. =. 3tributele de identificare ale societ.ii comerciale "unt< 3. 'irma, sediul i naionalitatea< 1. Criteriile !e "electie ale comerciantilor parteneri< &. Societatile comerciale cu participare "traina @. #spunderea pentru obligaiile sociale este asigurat in principal prin! . /osibilitatile de gajare pe care le apartin partilor! H. )apitalul social 9'i, implicit, prin patrimoniul "ocial:, a"upra c#ruia cre!itorii "ociali au un !rept !e )a0 )eneral< C. R#"pun!erea va &i civil# contractual# !ac# !eriv# !intr8un contract 'i va &i civil# !elictual# !ac# ea rezult# !in "#v6r'irea unei &apte ilicite. E. %entru an)a0area r#"pun!erii "ociet#ii trebuie "# &ie 1n!eplinite con!iiile< A. Dreptului comun privin! r#"pun!erea civil# contractual# 'i !elictual# 9&apta ilicit#, pre0u!iciul, raportul !e cauzalitate 1ntre &apt# 'i pre0u!iciu 'i vinov#ia:< H. Bumai !reptului civil< C. Societatea r#"pun!e numai !e obli)aiile a"umate 1n numele "#u !e c#tre per"oanele care o reprezint#, 1n con!iiile le)ii. 8F. 5reptul societii de a sta n justiie, ca reclamant sau p4r4teste asigurat prin! . sociatul principal! H. /rin reprezentanii lor, la sediul principal al administraiei sau la cel al sucursalei !in circum"cripia in"tanei < .(

C. /rin reprezentanii ei, iar nu i asociaii societii.

SO&%05D>%*0 &O=0"&%3*0 (&urs B)

RE8ULI COMUNE COMERCIALE9

APLICABILE

SOCIETCILOR

4/N&>%ON3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0


Ca orice alt# per"oan# 0uri!ic#, "ocietatea comercial# nu are o e7i"ten# or)anic# 'i nici o voin# natural#. Ca atare, voina "ociet#ii "e mani&e"t# prin organele saleC;@. A"t&el, organele societ.ii comerciale se -mpart -n trei categorii2 8 )r#an'l "e "eli0erare, prin interme!iul c#ruia "e &ormeaz# voina "ocial# 'i care e"te a!unarea )eneral# a a"ociailor, re"pectiv a acionarilor. A!unarea )eneral# e"te un or)an colectiv &ormat !in totalitatea asociailorC;E. 8 )r#an'l e,e('ti*, prin interme!iul c#ruia e"te a!u"# la 1n!eplinire voina "ocial# 'i care con"t# 1n a!mini"tratorul ori a!mini"tratorii "ociet#ii "au, !up# caz, !irectoratul 'i con"iliul !e "uprave)-ere(+?. 8 )r#an'l "e ()ntr)l al #e-ti'nii "ociet#ii, &uncie 1n!eplinit#, !up# caz, &ie !e c#tre a"ociai, &ie !e un or)an "pecializat cenzorii "ociet#ii "au au!itorii &inanciari(+1. /r)anele "ociet#ii apar mai mult "au mai puin conturate, 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii comerciale(+2. =n cazul "ociet#ii pe aciuni care e"te &orma cea mai evoluat#, e7i"t# toate cele trei or)ane2 a!unarea )eneral# a acionarilor, a!mini"tratorii 'i, 1n anumite cazuri, con"iliul !e a!mini"traie, precum 'i cenzorii "ociet#ii(+$. =n cazul "ociet#ii 1n nume colectiv, !atorit# num#rului mic al a"ociailor, nu e7i"t# in"tituionalizat# o a!unare )eneral# propriu8zi"#. De a"emenea, controlul )e"tiunii "e realizeaz#
458

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 190. 459 6de#. 460 6de#. 461 6de#. 462 6de#. 463 6de#.

.*

!e c#tre a"ociai, ne&iin! nece"ari cenzori ai "ociet#ii(+(. =n cazul "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat#, or)anele "ociet#ii "unt acelea'i ca 'i 1n cazul "ociet#ii pe aciuni, !ar cu unele particularit#i(+*. %entru &iecare &orm# !e "ocietate comercial#, le)ea "tabile'te care "unt or)anele "ociet#ii 'i con!iiile !e or)anizare 'i &uncionare, precum 'i atribuiile lor(++. 1. 3 /N3"03 20N0"3*D (organul de deliberare)A A!unarea )eneral# e"te )r#an'l "e "eli0erare <i "e(izie al "ociet#ii comerciale. Ga e"te &ormat# !in totalitatea asociailor societii. %otrivit le)ii, a!unarea )eneral# e7prim# voin social, care !eci!e 1n toate problemele e"eniale ale activit#ii "ociet#ii, inclu"iv numirea celorlalte or)ane ale "ociet#ii 9a!mini"tratorii 'i cenzorii:(+,. =n cazul "ociet#ii pe aciuni "au 1n coman!it# pe aciuni, le)ea re)lementeaz# !ou# tipuri !e a!un#ri )enerale ale acionarilor, &iecare av6n! atribuii proprii 'i con!iii "peci&ice !e cvorum 'i ma0oritate nece"are pentru luarea -ot#r6rilor, 'i anume(+.2 9a: A!unarea )eneral# ordinar 'i 9b: A!unarea )eneral# extraordinar< Di"tinct !e ace"te !ou# tipuri principale !e a!un#ri )enerale, 1n urma mo!i&ic#rilor Le)ii nr. $1@1AA? a &o"t in"tituionalizat# 'i a!unarea special, la care particip# anumite cate)orii !e acionari. 3 /N3"03 O" %N3"D reprezint# a!unarea )eneral# c-emat# "# !eci!# a"upra problemelor obinuite, curente, "urvenite 1n activitatea "ociet#ii 'i care e7ce! competenelor or)anului e7ecutiv al "ociet#ii(+A. A!unarea or!inar# "e 1ntrune'te cel puin o !at# pe an, 1n cel mult * luni !e la 1nc-eierea e7erciiului &inanciar. Ga "e va ine la "e!iul "ociet#ii 'i 1n localul in!icat 1n convocare 'i poate "# !i"cute 'i "# !eci!# a"upra oric#rei probleme 1n"cri"e 1n or!inea !e zi. 9art. 111:(,?. =n SA <i SCA, pentru vali!itatea !eliber#rilor a!un#rii or!inare e"te nece"ar# la prima convocare prezena acionarilor care "# reprezinte cel puin o ptrime !in num#rul total !e !repturi !e vot. Dot#r6rile "e iau cu ma0oritatea voturilor e7primate. Actul con"titutiv poate preve!ea cerine mai ri!icate !e cvorum 'i ma0oritate 9art. 112:(,1. Dac# a!unarea )eneral# nu poate lucra !in cauza ne1n!eplinirii con!iiilor menionate, a!unarea ce "e va 1ntruni la o a dou convocare va putea "# !elibereze a"upra punctelor !e pe or!inea !e zi a celei !int6i a!un#ri, indiferent de cvorumul ntrunit, lu6n! -ot#r6ri cu ma0oritatea voturilor e7primate. %entru a!unarea )eneral# 1ntrunit# la a !ou# convocare, actul con"titutiv nu poate preve!ea un cvorum minim "au o ma0oritate mai ri!icat#(,2. =n SRL, a"upra problemelor obi'nuite a!unarea !eci!e, la prima convocare, prin votul
464 465

6de#. 6de#. 466 6de#. 467 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 191B Art. 1910 /00. 468 6Cide#, p. 192. 469 6de#. 470 @eAe$ 31/1990. 471 6de#. 472 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 192.

.+

reprezent6n! ma0oritatea ab"olut# a a"ociailor 'i a p#rilor "ociale, 1n a&ar# !e cazul c6n! 1n actul con"titutiv "e preve!e alt&el. G"te a'a!ar vorba !e"pre o dubl majoritate, at6t 9i: a a"ociailor 9a!ic# raportat la num#rul total al a"ociailor "ociet#ii:, c6t 'i 9ii: a p#rilor "ociale 9a!ic# raportat la num#rul total al p#rilor "ociale care compun capitalul "ocial:(,$. =n cazul SNC <i SCS, -ot#r6rile "e iau prin votul a"ociailor care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial(,(. =n con"ecin#, luarea !eciziilor 1n a!unarea )eneral# are la baz# principiul majoritii. De re)ul#, le)ea are 1n ve!ere ma0oritatea 1n capital, iar nu ma0oritatea 1n num#r. G7cepional, 1n cazul SRL, le)ea cere o !ubl# ma0oritate, 1n num#rul p#rilor "ociale 9capital: 'i 1n num#rul a"ociailor. Prin /a2)ritate -a' /a2)ritate a0-)l't= le#ea 5n;ele#e 2'/=tate pl'- 'n'>$A. 3 /N3"03 0I5"3O" %N3"D reprezint# a!unarea )eneral# c-emat# "# !eci!#, 1n principiu, a"upra modificrii actelor constitutive ale societii, a"t&el c# ea "e 1ntrune'te ori !e cate ori e"te nevoie a "e lua o -ot#r6re 1n probleme care reclam# mo!i&icarea actelor con"titutive ale "ociet#ii, cum ar &i prelun)irea !uratei "ociet#ii, mic'orarea "au m#rirea capitalului "ocial etc.9art. 11$ L"c:(,+. =ntruc6t vizeaz# probleme )rave pentru viaa "ociet#ii, condiiile de cvorum i majoritate pentru luarea &otr4rilor sunt mai riguroaseC==. =n SA <i SCA, pentru vali!itatea !eliber#rilor a!un#rii e7traor!inare e"te nece"ar#, la prima convocare, prezena acionarilor care !ein cel puin o ptrime !in num#rul total !e !repturi !e vot, iar la convoc#rile urm#toare, prezena acionarilor reprezent6n! cel puin o cincime !in num#rul total !e !repturi !e vot(,.. De re)ul#, -ot#r6rile ACGA "unt luate cu majoritatea voturilor !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai(,A. =n mo! e7cepional, le)ea impune o ma0oritate !e cel puin dou treimi !in !repturile !e vot !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai pentru urm#toarele -ot#r6ri(.?2 8 mo!i&icarea obiectului principal !e activitate< 8 re!ucerea "au ma0orarea capitalului "ocial< 8 "c-imbarea &ormei 0uri!ice a "ociet#ii< 8 &uziunea< 8 !ivizarea< 8 !izolvarea. =n actul con"titutiv al "ociet#ii pot &i prev#zute cerine !e cvorum 'i ma0oritate mai mari !ec6t cele prev#zute !e le)e pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar#(.1. %otrivit le)ii, e7erciiul unora !in atribuiile a!un#rii )enerale e7traor!inare va putea &i delegat temporar, prin actul con"titutiv "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale e7traor!inare, consiliului de administraie, re"pectiv !irectoratului. Sunt avute 1n ve!ere(.22 8 mutarea "e!iului "ociet#ii<
473 474

6Cide#, pp. 192 193B Art. 192 di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 193. 475 6de#. 476 @eAe$ 31/1990. 477 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 193. 478 6de#. 479 6de#. 480 Art. 115 di! @eAe$ 31/1990. 481 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 194. 482 6de#.

.,

8 "c-imbarea obiectului !e activitate, cu e7cepia !omeniului 'i a activit#ii principale< 8 ma0orarea capitalului "ocial. %entru cazul !ele)#rii atribuiilor "u"8menionate 1n &avoarea or)anului e7ecutiv al "ociet#ii, !eciziilor con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv !irectoratului le "unt aplicabile !i"poziiile prev#zute !e le)e pentru -ot#r6rile a!un#rii )enerale, inclu"iv 1n ceea ce prive'te obli)aia !e publicare a -ot#r6rilor 1n Eonitorul /&icial 'i po"ibilitatea !e conte"tare pe calea aciunii 1n anulare prev#zut# !e art. 1$2 L"c. 9art. 11( al. $ L"c:(.$. =n SRL, pentru -ot#r6rile av6n! ca obiect mo!i&ic#rile contractului !e "ocietate "au ale "tatutului e"te nece"ar *)t'l t't'r)r a-)(ia;il)r, a&ar# !e cazurile c6n! le)ea "au actul con"titutiv !i"pune alt&el 9art. 1A2:(.(. 3 /N3"03 S90&%3*D prive'te "ocietatea pe aciuni 'i "ocietatea 1n coma!it# pe aciuni 'i cuprin!e anumite categorii de acionari. Le)ea nr. $1@1AA? are 1n ve!ere a!unarea "pecial# a titularilor !e aciuni pre&ereniale cu !ivi!en! prioritar &#r# !rept !e vot 9art. A+: 'i a!unarea "pecial# a !ein#torilor !e aciuni !intr8o anumit# cate)orie, 1n le)#tura cu care "e -ot#r#'te mo!i&icarea !repturilor 'i obli)aiilor privin! aciunile lor 9art. 11+:(.*. &onvocarea 3dun.rii 2eneraleA A!unarea )eneral# "e convoac#, !e re)ul#, !e c#tre con"iliul !e a!mini"traie re"pectiv !e !irectorat, 1n cazul SA "au SCA 'i !e a!mini"tratori, 1n cazul SRL(.+. De a"emenea, a!unarea )eneral# poate &i convocata 'i la cererea a"ociailor, !up# cum urmeaz#(.,2 8 =n cazul SA -a' SCA, con"iliul !e a!mini"traie, re"pectiv !irectoratul, va convoca a!unarea )eneral# la cererea acionarilor reprezent6n! in!ivi!ual "au 1mpreun# cel puin ;H !in capitalul "ocial 9"au o cota mai mic# !ac# actul con"titutiv preve!e a"t&el: 'i !ac# cererea cuprin!e !i"poziii care intr# 1n atribuiile a!un#rii )enerale. =n cazul neconvoc#rii, in"tana 0u!ec#torea"c# va putea autoriza convocarea(... 8 =n cazul SRL, un a"ociat "au un num#r !e a"ociai care reprezint# cel puin o ptrime !in capitalul "ocial vor putea cere convocarea a!un#rii )enerale, ar#t6n! "copul ace"tei convoc#ri. De'i le)ea nu o preve!e e7pre", cererea e"te a!re"at# a!mini"tratorilor, iar 1n cazul c6n! ace'tia nu ii !au cur" 1n termen !e o lun# "e va urma proce!ura "u"8menionat#(.A. 8 =n cazul SNC <i SCS, a"ociaii au !e"c-i"# calea in"tanei 0u!ec#tore'ti !ac# a!mini"tratorul nu 1n!epline'te obli)aia le)al# privin! convocarea a"ociailor(A?. Convocarea trebuie "# cuprin!# 1n mo! obli)atoriu locul i data inerii adunrii, precum 'i ordinea de zi. Locul a!un#rii e"te "e!iul "ociet#ii !ac# 1n actele con"titutive nu "8a prev#zut alt&el. Data trebuie "# &ie a"t&el &i7ata 1nc6t "# a"i)ure timpul nece"ar a0un)erii convoc#rii la cuno'tin# a"ociailor(A1. Termenul !e 1ntrunire nu poate &i mai mic !e BF de zile !e la !ata comunic#rii convoc#rii 91n
483 484

@eAe$ 31/1990. @eAe$ 31/1990. 485 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 194B @eAe$ 31/1990. 486 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 195B Art. 117 di! @eAe$ 31/1990. 487 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 195. 488 Art. 119 &3' di! @eAe$ 31/1990. 489 6de#B Art. 195 &2' di! @eAe$ 31/1990. 490 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 195. 491 6de#.

..

cazul S.A.: 'i re"pectiv 8F zile 9la SRL:(A2. /r!inea !e zi trebuie "# &ie e7plicit#. Ga trebuie "# arate toate problemele care vor &ace obiectul !ezbaterilor a!un#rii. Dac# 1n or!inea !e zi &i)ureaz# propuneri pentru mo!i&icarea actelor con"titutive, convocarea va trebui "# cuprin!# te7tul inte)ral al propunerilor(A$. Convocarea trebuie adus la cunotin asociailor. =n cazul 1 sau 1) , care au un num#r mare !e acionari, convocarea "e &ace prin publicarea ace"teia 1n Eonitorul /&icial, precum 'i 1n unul !intre ziarele r#"p6n!ite !in localitatea 1n care "e a&la "e!iul "ociet#ii "au !in cea mai apropiat# localitate 9art. 11, al. $:. Dac# toate aciunile "ociet#ii "unt nominative, convocarea poate &i &#cut# 'i numai prin "cri"oare recoman!at# "au, !ac# actul con"titutiv permite, prin "cri"oare tran"mi"# electronic(A(. =n cazul 1#>, convocarea a!un#rii "e va &ace 1n &orma prev#zut# 1n actul con"titutiv. =n lip"a unei !i"poziii "peciale 1n actul con"titutiv, convocarea "e &ace prin "cri"oare recoman!at# 9art. 1A*:(A*. =n cazul 1?) i 1)1, comunicarea convoc#rii trebuie "# "e &ac# 1n con!iii care "# a"i)ure participarea a"ociailor la luarea !eciziilor, 1n con!iiile actului con"titutiv(A+. =n cazul 1n care "ocietatea !eine o pa)in# !e internet proprie, convocarea, precum 'i !ocumentele ce urmeaz# a &i !ezb#tute !e a!unarea )eneral# "e public# pe acea"t# pa)in#, pentru liberul acce" al acionarilor(A,. %otrivit le)ii, acionarii reprezent4nd ntreg capitalul social vor putea, dac nici unul dintre ei nu se opune, s in o adunare general i s ia orice &otr4re de competena adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei 9art. 12?:(A.. Gedina adun.rii generaleA Calitatea !e a"ociat con&er# dreptul de a participa la adunarea general. %entru a e7ercita ace"t !rept, a"ociatul trebuie "# &ac# !ova!a calit#ii !e a"ociat 1n con!iiile le)ii. Acionarii pot participa 'i vota 1n a!unarea )eneral# prin reprezentare, 1n baza unei 1mputerniciri acor!ate pentru re"pectiva a!unare )eneral#(AA. %rocura, care trebuie "# 1mbrace &orma "cri"#, are un caracter special 1n "en"ul c# ea trebuie "# privea"c# reprezentarea la o anumit# a!unare )eneral# 'i poate &i !at# oric#rei per"oane, cu e7cepia membrilor con"iliului !e a!mini"traie, !irectorilor, re"pectiv membrilor !irectoratului "au ai con"iliului !e "uprave)-ere ori &uncion#rilor "ociet#ii. =nc#lcarea inter!iciei are e&ectele prev#zute !e art. 12* alin. 9*:, re"pectiv nulitatea -ot#r6rii !ac# &#r# votul re"pectivelor per"oane nu "8ar &i obinut ma0oritatea cerut#*??. =n cazul acionarilor care nu au capacitatea le)al#, ca 'i 1n cazul per"oanelor 0uri!ice, participarea la a!unarea )eneral# "e realizeaz# prin reprezentanii lor legali care pot, la r6n!ul lor, "# !ea procur# altor per"oane pentru re"pectiva a!unare )eneral#*?1. %otrivit le)ii, 'e!ina "e !e"c-i!e !e c#tre pre'e!intele con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv al !irectoratului "au !e c#tre acela care 1i ine locul. A!unarea )eneral# va ale)e !intre acionari
492 493

6de#. 6Cide#, pp. 195 196. 494 6Cide#, p. 196. 495 @eAe$ 31/1990. 496 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 196. 497 6de#. 498 @eAe$ 31/1990. 499 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 197B Art. 123 di! @eAe$ 31/1990. 500 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 197B @eAe$ 31/1990. 501 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 197.

.A

unul p6n# la trei "ecretari, care vor veri&ica li"ta !e prezen# a acionarilor, cota !e capital pe care o !eine &iecare, precum 'i proce"ul verbal 1ntocmit !e "ecretarul te-nic pentru con"tatarea num#rului aciunilor 'i 1n!eplinirea tuturor &ormalit#ilor cerute !e le)e 'i actul con"titutiv pentru inerea a!un#rii. Dac# "unt 1n!eplinite toate con!iiile cerute !e le)e privin! cvorumul !e prezen# la a!unarea )eneral# nece"are pentru luarea -ot#r6rilor, "e trece la !ezbaterea problemelor care &ac obiectul or!inii !e zi*?2. Dreptul !e vot e"te "tr6n" le)at !e participarea la capitalul "ocial. %otrivit le)ii, orice aciune pl#tit# !# !reptul la un vot 1n a!unarea )eneral#, !ac# prin actul con"titutiv nu "8a prev#zut alt&el 9art. 1?1:. %rin actul con"titutiv "e poate limita num#rul voturilor aparin6n! acionarilor care po"e!# mai mult !e o aciune, 1n ace"t &el &iin! prote0ai acionarii minoritari 1mpotriva po"ibilei !ominaii a acionarilor care ar !eine un num#r mai mare !e aciuni*?$. Bu au !rept !e vot acionarii care !ein aciuni pre&ereniale cu !ivi!en! prioritar &#r# !rept !e vot. %entru acionarii care nu ac-itat v#r"#mintele a0un"e la "ca!en#, e7erciiul !reptului !e vot e"te suspendat;FC. =n cazul SRL, &iecare parte "ocial# !# !reptul la un vot*?*. =n cazul SBC 'i SCS le)ea nu re)lementeaz# !reptul !e vot. Acea"ta 1n"eamn# c# 1n cazul ace"tor "ociet#i, !reptul !e vot al a"ociailor trebuie re)lementat prin contractul !e "ocietate. =n cazul 1n care 1n contractul !e "ocietate nu e7i"t# o re)lementare "pecial# 1n ace"t "en", principiul aplicabil nu poate &i !ec6t cel )eneral aplicabil tuturor "ociet#ilor, a!ic# participarea la capitalul "ocial*?+. Dreptul !e vot "e e7ercita 1n mod direct n a!unarea a"ociailor. =n cazul SRL, le)ea preve!e c# prin actul con"titutiv "e va putea "tabili ca votarea "e poate &ace 'i prin core"pon!en# 9art. 1A1 al.2:*?,. Dreptul !e vot nu poate fi cedat. /rice convenie prin care acionarul "e obli)# "# e7ercite !reptul !e vot 1n con&ormitate cu in"truciunile !ate "au propunerile &ormulate !e "ocietate "au !e per"oanele cu atribuii !e reprezentare a "ociet#ii e"te nul 9art. 12.:*?.. =n cazul unui conflict de interese 1ntre a"ociat 'i "ocietate, a"ociatul trebuie "# "e abin# !e la !eliberarea privin! operaia 1n cauz#, 1n caz contrar a"ociatul &iin! r#"punz#tor pentru !aunele a!u"e "ociet#ii !ac# &#r# votul "au nu "8ar &i obinut ma0oritatea cerut# 9art. 12, 'i 1A$ al. 2:*?A. Dup# cum am ar#tat anterior, le)ea interzice a!mini"tratorilor, membrilor !irectoratului 'i ai con"iliului !e "uprave)-ere "# voteze, 1n baza aciunilor pe care le po"e!#, !e"c#rcare a )e"tiunii lor "au o problem# 1n care per"oana "au a!mini"traia lor ar &i 1n !i"cuie, aceast interdicie atrg4nd dup sine i imposibilitatea administratorului de a ataca n justiie &otr4rea adunrii generale privitoare la astfel de aspecte;8F. Gi pot vota 1n"# "ituaia &inanciar# anual#, !ac# &iin! po"e"orii a cel puin 0um#tate !in capitalul "ocial, nu "e poate &orma ma0oritatea le)al# &#r# votul lor 9art. 12+:*11. Dot#r6rile a!un#rii )enerale "e iau prin vot !e"c-i". =n mo! e7cepional, votul secret este obligatoriu pentru alegerea i revocarea membrilor consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveg&ere i a cenzorilorDauditorilor financiari i pentru luarea &otr4rilor
502 503

6Cide#, p. 198. 6de#B @eAe$ 31/1990. 504 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 198B Art. 95 di! @eAe$ 31/1990. 505 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 199B Art. 193 di! @eAe$ 31/1990. 506 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 199. 507 @eAe$ 31/1990. 508 6de#. 509 6de#. 510 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 199 200. 511 @eAe$ 31/1990.

A?

referitoare la rspunderea membrilor organelor de administrare, !e con!ucere 'i !e control ale "ociet#ii 9art. 1$?:*12. %otrivit le)ii, la cerere, &iecare a"ociat va &i in&ormat cu privire la rezultatele votului, pentru -ot#r6rile luate 1n ca!rul a!un#rii )enerale. Dac# "ocietatea are o pa)ina proprie !e internet, rezultatele "e vor public# 'i pe acea"t# pa)in#, 1n termen !e cel mult 1* zile !e la !ata a!un#rii )enerale 9art. 1$1 alin. 9*::*1$. Lucr#rile a!un#rii trebuie con"emnate 1ntr8un proce" verbal "emnat !e pre'e!inte 'i "ecretar. %roce"ul verbal va cuprin!e meniuni re&eritoare la 1n!eplinirea &ormalit#ilor !e convocare, !ata 'i locul a!un#rii, acionarii prezeni, num#rul aciunilor, precum 'i !ezbaterile 1n rezumat 'i -ot#r6rile luate. La cererea acionarilor "e vor con"emna 'i !eclaraiile &#cute !e ei 1n 'e!in#*1(. La proce"ul verbal "e vor ane7a actele re&eritoare la convocare, precum 'i li"tele !e prezenta a acionarilor. %roce"ul verbal va &i trecut 1n re)i"trul a!un#rilor )enerale*1*. Jot.r+rile adun.rii generaleA Dot#r6rile luate !e a!unarea )eneral# cu re"pectarea le)ii 'i a actului con"titutiv sunt obligatorii pentru toi asociaii. %entru a &i opozabile terilor, -ot#r6rile a!un#rii )enerale trebuie publicate, 1n con!iiile le)ii*1+. =n cazul SA "au SCA, -ot#r6rile a!un#rii vor &i !epu"e 1n termen !e 1* zile !e la a!optare la /RC pentru a &i menionate 1n re)i"tru 'i publicate 1n E/ 9art. 1$1 al. (:*1,. =n cazul SRL le)ea nu preve!e obli)aia a!ucerii la cuno'tin# terilor a -ot#r6rilor a!un#rii )enerale. Cu toate ace"tea, -ot#r6rile "unt "upu"e 1nre)i"tr#rii la /RC !ac# ele prive"c acte "au &apte a c#ror 1nre)i"trare e"te prev#zut# !e le)e. Avem 1n ve!ere -ot#r6rile a!un#rii )enerale privin! mo!i&icarea actului con"titutiv 9art. 2?(:, precum 'i cele privin! actele 'i &aptele "tabilite !e art. 21 !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului. 9Art.21)518 Dot#r6rile a!un#rii )enerale a!optate cu 1nc#lcarea le)ii ori a actelor con"titutive pot &i anulate pe cale 0u!ec#torea"c#. Ace"te -ot#r6ri pot &i atacate !e c#tre oricare !intre acionarii care nu au luat parte la a!unarea )eneral# "au au votat 1mpotriva 'i au cerut "# "e in"ereze acea"ta 1n proce"ul verbal !e 'e!ina 9art. 1$2 al. 2: *1A 9abinerea de la vot nu d dreptul asociatului s atace &otr4rea adunrii generale() /loieti, dec. 88F8D8EE=:. Dreptul !e a ataca -ot#r6rea a!un#rii )enerale con"i!erat# nele)al# aparine i membrilor consiliului de administraie, respectiv ai consiliului de supraveg&ere. Ace'tia au c-iar obli)aia "# cear# anularea -ot#r6rii a!un#rii )enerale care pre0u!iciaz# "ocietatea. Le)ea interzice ace"tora "# atace -ot#r6rea a!un#rii )enerale privitoare la revocarea lor !in &uncie 9art. 1$2 alin. (:*2?. Aciunea 1n anulare re)lementat# !e art. 1$2 prive'te at6t cauzele !e nulitate ab"olut#, c6t 'i cele !e nulitate relativ#. Cauzele !e nulitate relativ# pot &i invocate !e per"oanele ocrotite prin !i"poziia le)al#@"tatutar# pretin" 1nc#lcat#, 1n vreme ce cauzele !e nulitate ab"olut# pot &i invocate !e orice per"oan# intere"at#*21.
512 513

6de#. 6de#. 514 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 201. 515 Art. 177 &1, lit. C' di! @eAe$ 31/1990. 516 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 202. 517 @eAe$ 31/1990. 518 6de#. 519 6de#. 520 6de#. 521 Art. 1912 /00B @eAe$ 31/1990.

A1

Cererea !e anulare a -ot#r6rilor a!un#rii )enerale "e poate &ace 1n termen de 8; zile de la publicarea &otr4rii n 7- pentru motive de nulitate relativ i respectiv oric4nd pentru motive de nulitate absolut;AA. Competena !e "oluionare a cererii aparine tribunalului 1n a c#rui raza teritorial# 1'i are "e!iul "ocietatea. Cererea !e anulare a -ot#r6rii "e 0u!ec# 1n camera !e con"iliu 'i "e "oluioneaz# 1n contra!ictoriu cu "ocietatea reprezentat# prin con"iliul !e a!mini"traie, re"pectiv prin !irectorat. Dot#r6rea a"t&el pronunat# e"te "upu"# numai recur"ului*2$. /!at# cu intentarea aciunii 1n anulare, reclamantul poate cere pe calea or!onanei pre'e!iniale 'i suspendarea e7ecut#rii -ot#r6rii atacate. =ncuviin6n! "u"pen!area, in"tana poate obli)a pe reclamant la plata unei cauiuni*2(. Dot#r6rea irevocabil# !e anulare a -ot#r6rii a!un#rii )enerale trebuie "# &ie menionat# 1n re)i"trul comerului 'i publicat# 1n E/. De la !ata public#rii ei, -ot#r6rea !e anulare e"te opozabil# tuturor acionarilor 9art. 1$2 al. 1?:*2*. 2. 3 =%N%S5"3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0 (organele e,ecutive)A Cu privire la a!mini"trarea "ociet#ilor comerciale, Le)ea nr. $1@1AA? cuprin!e dispoziii specifice pentru fiecare form de societate comercial, a"t&el*2+2 8 1n SNC, a!mini"trarea "ociet#ii e"te a"i)urat# !e unul sau mai muli administratori, &iecare !intre ace'tia av6n! !reptul "# reprezinte "ocietatea, a&ar# !e "tipulaie contrar# 1n actul con"titutive 9art. ,*:< 8 1n SCS, a!mini"trarea "ociet#ii "e va 1ncre!in# unuia sau mai multor asociai comanditai 9art. ..:< 8 la SA, le)ea re)lementeaz# dou sisteme alternative de administrare a "ociet#ii, 'i anume2 9a: "i"temul 'nitar, 1n care "ocietatea e"te a!mini"trat# !e unul sau mai muli administratori, num#rul ace"tora &iin! 1ntot!eauna impar. C6n! "unt mai muli a!mini"tratori, ei con"tituie un consiliu de administraie 9art. 1$,: care poate !ele)a con!ucerea "ociet#ii unuia "au mai multor !irectori, numin! pe unul !intre ei !irector )eneral 9art. 1($: "au 9b: "i"temul "'ali-t, 1n care "ocietatea e"te a!mini"trat# !e un directorat i de un consiliu de supraveg&ere 9art.1*$:, !i"poziiile privitoare la !ele)area atribuiilor !e a!mini"trare c#tre !irectori &iin! aplicabile 1n mo! core"punz#tor. 8 =n SCA "ocietatea e"te a!mini"trat# !e unul sau mai muli administratori, care nu pot fi dec4t asociai comanditai 9art. 1..:< 8 =n SRL a!mini"trarea "ociet#ii e"te realizata !e unul sau mai muli administratori 9art. 1A,:. =n cazul unei pluralit.i de administratori, le)ea &ace o !i"tincie 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii comerciale< a"t&el*2,2 8 1n cazul SBC, SCS 'i SRL, pluralitatea administratorilor nu este organizat de lege
522 523

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 204. 6de#B Art. 63 di! @eAe$ 31/1990. 524 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 205B Art. 133 di! @eAe$ 31/1990. 525 @eAe$ 31/1990. 526 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 205B @eAe$ 31/1990. 527 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 206B @eAe$ 31/1990.

A2

"ub &orma unui con"iliu !e a!mini"traie< prin urmare, 1n "ituaia 1n care au &o"t !e"emnai mai muli a!mini"tratori, e"te nece"ar ca prin actul !e numire a a!mini"tratorilor "# "e arate 1n concret puterile con&erite ace"tora 'i !ac# ei urmeaz# "# le e7ercite mpreun sau separat. Dac# prin actul con"titutiv "8a "tabilit c# a!mini"tratorii "# lucreze mpreun, le)ea preve!e c# !ecizia trebuie luat# 1n unanimitate, iar 1n cazul 1n care e7i"t# !iver)ene a!mini"tratorii "unt inui "# "e"izeze a!unarea )eneral#< 1n cazul unor acte ur)ene, le)ea permite ca !ecizia "# &ie luat# !e un "in)ur a!mini"trator, 1n"# numai 1n ab"ena celorlali a!mini"tratori a&lai 1n impo"ibilitate, c-iar 'i temporar# !e a lua parte la a!mini"traie 9art. ,+ alin. 2:. Dac# prin actul con"titutiv "8a "tabilit ca a!mini"tratorii "# lucreze separat, &iecare poate lua !ecizii 1n limitele puterilor con&erite. 8 =n cazul SA 'i SCA, pluralitatea administratorilor este organizat de lege, sub forma unui organ colegial, consiliul de administraie , care poate !ele)a con!ucerea "ociet#ii unuia "au mai multor !irectori, numin! pe unul !intre ei !irector )eneral 9art. 1($:. Statutul juridic al administratorilor Le)ea permite numirea 1n calitate !e a!mini"trator at4t a unei persoane fizice 9cet#ean rom6n "au "tr#in:, c6t i a unei persoane juridice, cu meniunea c# 1n cazul 1n care "e !e"emneaz# ca a!mini"trator o per"oan# 0uri!ic# acea"ta e"te obli)at# "# 1'i !e"emneze un reprezentant permanent persoana fizic prin care "# 1'i 1n!eplinea"c# &uncia< 1ntr8un a"t&el !e caz, at6t per"oana 0uri!ic# a a!mini"tratorului, c6t 'i reprezentantul "#u permanent per"oana &izic#, "unt r#"punz#tori 1n solidar pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii*2.. =n cazul 1n care a!mini"tratorul per"oan# 0uri!ic# revoc# pe reprezentantul "#u are obli)aia "# numea"c# 1n acela'i timp un 1nlocuitor al ace"tuia*2A. %er"oana care e"te !e"emnat# 1n &uncia !e a!mini"trator, trebuie "# 1n!eplinea"c# anumite ()n"i;ii prev#zute !e le)e, re"pectiv*$?2 8 "# aib# capacitate de exerciiu deplin, 1ntruc6t 1nc-eie acte 0uri!ice pentru realizarea "copului "ociet#ii. 8 "# aib# o moralitate netirbit, calitatea !e a!mini"trator neput6n! &i 1n!eplinit# !e o per"oan# care a &o"t con!amnat# pentru )e"tiune &rau!uloa"#, abuz !e 1ncre!ere, &al", uz !e &al", 1n'el#ciune, !elapi!are, m#rturie mincinoa"#, !are "au luare !e mit#, pentru in&raciunile prev#zute !e Le)ea nr. +*+@2??2 pentru prevenirea 'i "ancionarea "p#l#rii banilor, pentru in&raciunile prev#zute !e art. 1($81(* !in Le)ea nr. .*@2??+ privin! proce!ura in"olvenei 9art. + alin. 92::< 8 1n orice &orm# !e "ocietate comercial#, a!mini"tratorul poate &i asociat sau neasociat< 8 cu privire la cumulul calitii de administrator cu alte funcii , le)ea cuprin!e anumite interdicii i limitri2 %e !urata 1n!eplinirii man!atului, a!mini"tratorii nu pot 1nc-eia cu "ocietatea un contract !e munc#, ace"t contract &iin! "u"pen!at pe !urata man!atului, 1n cazul 1n care a!mini"tratorii au &o"t !e"emnai !intre "alariaii "ociet#ii*$1< / per"oan# &izic# poate e7ercita concomitent cel mult * man!ate !e a!mini"trator, 1n con"iliile !e a!mini"traie ale unor SA "au 1n alte "ociet#i comerciale, re"pectiv cel mult * man!ate !e a!mini"trator 'i membru al con"iliului !e "uprave)-ere. Limitarea cumulului !e man!ate nu opereaz# 1n cazul 1n care cel ale" 1n con"iliul !e a!mini"traie "au 1n con"iliul !e
528 529

Art. 153 i!d. 13 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 207. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 207. 530 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 207 208. 531 Art. 137 i!d. 1 di! @eAe$ 31/1990.

A$

"uprave)-ere e"te proprietar a cel puin o p#trime !in totalul aciunilor "ociet#ii "au e"te membru 1n con"iliul !e a!mini"traie ori 1n con"iliul !e "uprave)-ere al unei "# care !eine p#trimea ar#tata. =n cazul 1nc#lc#rii !i"poziiei le)ale privin! limitarea cumulului !e man!ate, per"oana 1n cauz# e"te obli)at# "# !emi"ioneze !in &unciile !e membru al con"iliului !e a!mini"traie "au al con"iliului !e "uprave)-ere care !ep#'e"c num#rul ma7im !e man!ate 1n termen !e o lun# !e la !ata apariiei "ituaiei !e incompatibilitate. La e7pirarea ace"tei perioa!e, per"oana re"pectiv# pier!e man!atul obinut prin !ep#'irea num#rului le)al !e man!ate, 1n or!inea cronolo)ic# a numirilor 'i va &i obli)at la re"tituirea remuneraiei 'i a altor bene&icii primite c#tre "ocietatea 1n care a e7ercitat ace"t man!at*$2. Numirea administratorilorA A!mini"tratorii "unt !e"emnai la con"tituirea "ociet#ii prin actul con"titutiv "au ulterior, pe parcur"ul e7i"tenei "ociet#ii, prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale ordinare;BB. =n caz !e vacana a unuia "au mai multor po"turi !e a!mini"trator, "e poate proce!a, !ac# actul con"titutiv nu preve!e alt&el, la numirea unui a!mini"trator provizoriu, p6n# la convocarea a!un#rii )enerale. Bumirea "e !eci!e !e c#tre con"iliul !e a!mini"traie*$(. =n cazul 1n care vacana !etermina "c#!erea num#rului a!mini"tratorilor "ub minimul le)al, a!mini"tratorii r#ma'i trebuie "# convoace !e 1n!at# a!unarea )eneral# or!inar# a acionarilor pentru a completa num#rul !e membri ai con"iliului !e a!mini"traie. Dac# a!mini"tratorii nu convoac# a!unarea )eneral#, orice parte intere"at# poate cere in"tanei !e"emnarea per"oanei 1n"#rcinate cu convocarea a!un#rii )enerale*$*. %entru valabilitatea numirii unui a!mini"trator, per"oana numit# trebuie "# accepte mandatul n mod expres;B9. %er"oana numit# 1n &uncia !e a!mini"trator trebuie "# &ie a"i)urat# pentru r#"pun!ere pro&e"ional#*$,. urata mandatului administratorilorA %entru SBC, SCS 'i SRL, le)ea preve!e c# a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial pot ale)e unul "au mai muli a!mini"tratori, &i76n!u8le puterile 'i !urata 1n"#rcin#rii 9!urata man!atului a!mini"tratorilor nefiind, aadar, specificat prin lege 'i, ca urmare, r#m6ne la latitu!inea a"ociailor:*$.. %entru cazul SA "au SCA, le)ea preve!e c# !urata man!atului a!mini"tratorilor e"te "tabilit# prin actul con"titutiv, ea neput6n! !ep#'i C ani 9!ac# 1n actul con"titutiv nu "e "peci&ic# !urata man!atului, "e prezum# ca &iin! !e ( ani:. =n privina primilor membri ai con"iliului !e a!mini"traie, !urata man!atului nu poate !ep#'i 2 ani 9art. 1*$ in!. 12:*$A. Dac# prin contractul !e "ocietate "au "tatut nu "8a prev#zut alt&el, la e7pirarea !uratei man!atului a!mini"tratorii pot &i reale'i*(?. 9ublicarea numirii administratorilorA
532 533

Art. 135 i!d. 16 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 209. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 209. 534 6Cide#, p. 210. 535 6de#. 536 6de#. 537 6de#. 538 6Cide#, p. 211B Art. 77, 197 &3' di! @eAe$ 31/1990. 539 @eAe$ 31/1990. 540 Art. 153 i!d. 12 di! @eAe$ 31/1990.

A(

%otrivit Le)ii nr. 2+@1AA? privin! Re)i"trul Comerului, cererea !e 1nmatriculare a unei "ociet#i comerciale trebuie "# arate a!mini"tratorii "ociet#ii 'i puterile ace"tora 9art. 1(:, menion4ndu(se care dintre ei au mputernicirea s reprezinte societatea;C8. Dup# 1nmatricularea "ociet#ii, a!mini"tratorii cu puteri !e reprezentare au obli)aia "# depun la registrul comerului semnturile lor;CA. C6t prive'te !epunerea "pecimenului !e "emn#tura, a!mini"tratorul !e"emnat ca reprezentant al "ociet#ii are po"ibilitatea &ie 9i: !e a "emna 1n re)i"trul comerului, 1n prezena 0u!ec#torului !ele)at "au a con!uc#torului o&iciului ori a 1nlocuitorului ace"tuia, care va certi&ica "emn#tura, &ie 9ii: !e a prezenta un "pecimen !e "emn#tura le)alizat !e notarul public*($. Societatea nu poate invoca &a# !e teri numirea 1n &uncia !e a!mini"trator "au 1ncetarea ace"tei &uncii !ac# ea nu a &o"t 1nre)i"trat# 1n re)i"trul comerului 1n con&ormitate cu le)ea*((. %otrivit le)ii, a!mini"tratorul "ociet#ii "au con"iliul !e a!mini"traie au obli)aia "# noti&ice /&iciului re)i"trului comerului pe calea unei cereri !e 1n"criere !e meniuni 8 orice "c-imbare 1n per"oana a!mini"tratorilor 'i "# a"i)ure publicarea !atelor core"punz#toare 1n Eonitorul /&icial*(*. "emunerarea administratorilor =n privina SBC, SCS 'i SRL, le)ea preve!e c# a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial pot ale)e unul "au mai muli a!mini"tratori &i76n!u8le 'i eventuala lor remuneraie*(+. Cu privire la SA 'i SCA, remuneraia a!mini"tratorilor e"te "tabilit# prin actul con"titutiv "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale a acionarilor*(,. Eembrii con"iliului !e a!mini"traie 1n"#rcinai cu &uncii "peci&ice 1n ca!rul con"iliului au !reptul la o remuneraie "uplimentara, care e"te "tabilit# !e con"iliul !e a!mini"traie, 1n limitele )enerale prev#zute 1n actul con"titutiv ori &i7ate prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale a a"ociailor*(.. >egea interzice creditarea de ctre societate a administratorilor, prin interme!iul unor operaiuni cum "unt2 9i: acor!area !e 1mprumuturi, 9ii: acor!area !e avanta0e &inanciare cu ocazia "au ulterior 1nc-eierii 1ntre "ocietate 'i ace'tia !e operaiuni !e livrare !e bunuri, pre"t#ri !e "ervicii "au e7ecutare !e lucr#ri, 9iii: )arantarea !irect# "au in!irect#, 1n tot "au 1n parte, a e7ecut#rii !e c#tre a!mini"tratori a oric#ror obli)aii per"onale ale ace"tora &a# !e tere per"oane, 9iv: !ob6n!irea cu titlu onero" ori plat#, 1n tot "au 1n parte, a unei creane ce are !rept obiect un 1mprumut acor!at !e o ter# per"oan# a!mini"tratorilor ori o alt# pre"taie per"onal# a ace"tora etc.*(A Acea"t# inter!icie nu se aplic n cazul operaiunilor a cror valoare exigibil cumulat este inferioar ec&ivalentului n lei al sumei de ;.FFF Guro 'i 1n cazul 1n care operaiunea e"te 1nc-eiat# !e "ocietate 1n con!iiile exercitrii curente a activitii sale, iar clauzele operaiunii nu "unt mai &avorabile a!mini"tratorilor !ec6t cele pe care "ocietatea le practic#, 1n mo! obi'nuit,
541 542

@eAe$ 26/1990. Art. 45 di! @eAe$ 31/1990 543 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 212. 544 Art. 54 di! @eAe$ 31/1990. 545 Art. 153 i!d. 19 di! @eAe$ 31/1990. 546 Art. 77, 197 &3' di! @eAe$ 31/1990. 547 Art. 153 i!d. 18 di! @eAe$ 31/1990. 548 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 212. 549 6Cide#, pp. 212 213.

A*

&a# !e tere per"oane**?. Natura juridic. a raporturilor dintre administrator !i societatea comercial.A %otrivit !i"poziiilor art. ,2 !in Le)ea nr. $1@1AA?, obli)aiile 'i r#"pun!erea a!mini"tratorilor "unt re)lementate !e !i"poziiile re&eritoare la mandat 'i cele "pecial prev#zute 1n le)ea "ociet#ilor comerciale. Rezult#, a'a!ar, c# raportul juridic dintre administrator i societate este unul de /an"at ()/er(ial, man!at care are, 1n principal, un temei contractual 91ntre "ocietate 'i a!mini"trator 1nc-ein!u8"e, !e re)ul#, un contract !e man!at, !e a!mini"trare "au !e mana)ement:, !ar 'i unul le)al 9unele !in atribuiile 'i obli)aiile a!mini"tratorilor &iin! re)lementate prin le)e:**1. iin! vorba !e un man!at, a"emeni man!atului !in !reptul civil, 'i man!atul a!mini"tratorului "ociet#ii comerciale e"te revocabil oric6n!, cu "au &#r# vreo 0u"ti&icare**2. Obligaiile !i puterile administratoruluiA Le)ea nr. $1@1AA? "tabile'te principalele obligaii ce revin a!mini"tratorului unei "ociet#i comerciale, 'i anume2 8 !e a 1n!eplini &ormalit#ile nece"are con"tituirii "ociet#ii 9art. $+:< 8 !e a !epune "emn#turile la re)i"trul comerului c6n! a &o"t !e"emnat reprezentant al "ociet#ii 9art. (*:< 8 !e a prelua 'i p#"tra !ocumentele privin! con"tituirea "ociet#ii 9art. $? alin. 92::< 8 !e a a!mini"tra "ocietatea, a!ic# !e a &ace toate operaiunile cerute pentru 1n!eplinirea obiectului "ociet#ii 9art. ,?:< 8 !e a urm#ri e&ectuarea !e c#tre a"ociai a v#r"#mintelor !atorate 9art. ,?:< 8 !e a tine re)i"trele cerute !e le)e 'i !e a r#"pun!e !e corecta lor inere 9art. ,$:< 8 !e a 1ntocmi "ituaia &inanciar# anual#, precum 'i !e a a"i)ura re"pectarea le)ii la repartizarea pro&itului 'i plata !ivi!en!elor 9art. ,$:< 8 !e a lua parte la 1ntrunirea tuturor or)anelor !e con!ucere ale "ociet#ii 9la a!un#rile )enerale, 1ntrunirile con"iliului !e a!mini"traie, etc.:< 8 !e a a!uce la 1n!eplinire -ot#r6rile a!un#rii )enerale a a"ociailor 9art. ,$:< 8 !e a 1n!eplini orice alte 1n!atoriri prev#zute !e actul con"titutiv, precum 'i 1n!atoririle "tabilite !e le)e 9art. ,$:. =n ceea ce prive'te prerogativele administratorilor, ace'tia "unt 1n!rept#ii2 9i: "# 1n!eplinea"c# toate operaiunile pe care le pre"upune )e"tionarea "ociet#ii 'i 9ii: "# reprezinte "ocietatea 1n relaiile cu terii 1n ve!erea realiz#rii obiectului "au !e activitate, cu limit#rile prev#zute 1n actele con"titutive ale "ociet#ii, -ot#r6rile a!un#rii a"ociailor "au !e !i"poziiile le)ii**$. Rezult#, a'a!ar, c# a!mini"tratorii "ociet#ii comerciale "unt inve"tii cu dou prerogative distincte, 'i anume**(2 9a: puterea de a administra societatea, care con&er# a!mini"tratorului !reptul !e a 1nc-eia actele !e con"ervare, cele !e a!mini"trare 'i actele !e !i"poziie pe care le impune )e"tiunea "ociet#ii. 9b: puterea de a reprezenta societatea , care e"te !i"tinct# !e puterea !e a!mini"trare 'i care
550 551

Art. 144 i!d. 4 &3' di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 213 214. 552 6de#. 553 6Cide#, pp. 215 218. 554 6Cide#, p. 215.

A+

exist numai dac i(a fost anume conferit administratorului prin actul con"titutiv "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale 9e7i"t6n!, a'a!ar, po"ibilitatea ca 1n cazul pluralit#ii !e a!mini"tratori numai unul@unii !intre a!mini"tratori "# &ie inve"tii cu puterea !e reprezentare:. =n mo! e7cepional, 1n cazul SBC, SCS 'i SRL, !reptul !e a reprezenta "ocietatea aparine &iec#rui a!mini"trator, a&ar# !e "tipulaie contrara 1n actul con"titutiv. Cu alte cuvinte, !ac# prin actul con"titutiv nu "8a con&erit puterea !e a!mini"trare unuia !intre a!mini"tratori, toi a!mini"tratorii "unt prezumai a bene&icia !e puterea !e reprezentare***. =n aplicarea principiilor )enerale ale man!atului, le)ea preve!e c# a!mini"tratorul care are !reptul !e a reprezenta "ocietatea nu l poate transmite altei persoane, !ec6t !ac# acea"t# &acultate i "8a acor!at 1n mo! e7pre" 9art. ,1:. =n cazul 1nc#lc#rii ace"tei inter!icii "ocietatea poate pretin!e !e la per"oana "ub"tituit# bene&iciile rezultate !in operaiunea realizat# 'i, 1n plu", a!mini"tratorul care 1'i "ub"tituie &#r# !rept o alt# per"oan# r#"pun!e "oli!ar cu acea"ta pentru eventualele pa)ube pro!u"e "ociet#ii**+. @ncetarea funciei de administratorA uncia !e a!mini"trator al "ociet#ii 1nceteaz# prin revocare, renunarea, moartea sau incapacitatea administratorului;;=. Re&eritor la revocarea a!mini"tratorului, 1n cazul SBC, SCS 'i SRL, a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial pot !eci!e a"upra revoc#rii a!mini"tratorilor "au a"upra limit#rii puterii lor, a&ar# !e cazul 1n care a!mini"tratorii au &o"t numii prin actul con"titutiv 9art. ,,, A? 'i 1A, al. $:**.. =n cazul SA 'i SCA, a!mini"tratorii "unt !e a"emenea revocabili, revocarea ace"tora &iin! !e competena a!un#rii )enerale or!inare a acionarilor**A. =ntruc6t calitatea !e a!mini"trator are caracter intuitu personae, revocarea ace"tora e"te o revocare ad nutum, a!ic# poate interveni oric6n! 'i in!epen!ent !e vreo culpa contractual# a a!mini"tratorului. =n "ituaia 1n care a!mini"tratorul a &o"t revocat !in &uncie &#r# culp#, ace"ta nu poate "olicita in"tanei "# !i"pun# reinte)rarea lui 1n &uncie, ci !oar obli)area "ociet#ii la plata unor !aune intere"e*+?. uncia !e a!mini"trator 1nceteaz# 'i prin renunarea "au !emi"ia ace"tuia. =n cazul 1n care "8a cauzat un pre0u!iciu !atorit# renun#rii, "ocietatea are !reptul la !e"p#)ubiri*+1. Ca 'i 1n cazul numirii 1n &uncie, 1n toate cazurile !e 1ncetare a &unciei !e a!mini"trator trebuie 1n!eplinite &ormalit#ile !e publicitate, 1n caz contrar "ocietatea neput6n! invoca &a# !e teri 1ncetarea &unciei a!mini"tratorului 9art. *( al. 2:*+2. ".spunderea administratorilorA A!mini"tratorii r#"pun! &a# !e "ocietate*+$2 9a: pentru nere"pectarea obli)aiilor izvor6te !in contractul de mandat, acea"ta r#"pun!ere &iin! o rspundere contractual;9C<
555 556

6Cide#, p. 217. 6Cide#, p. 218B @eAe$ 31/1990. 557 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 218. 558 6Cide#, pp. 218 219B @eAe$ 31/1990. 559 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 219B Art. 137 i!d. 1 &4', $rt. 111 di! @eAe$ 31/1990. 560 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 219B Art. 2031 /00. 561 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 220B Art. 2034 /00B Art. 54 &2' di! @eAe$ 31/1990. 562 @eAe$ 31/1990. 563 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 221. 564 Art. 1915 /00.

A,

9b: pentru nere"pectarea obli)aiilor prev#zute 1n "arcina lor prin lege, acea"t# r#"pun!ere &iin!, !up# caz, o r#"pun!ere civil# !elictual# "au o r#"pun!ere penal#*+*. =n cazul unui a!mini"trator per"oan# 0uri!ic#, reprezentantul permanent per"oan# &izic# al a!mini"tratorului are aceea'i r#"pun!ere civil# 'i penal# ca 'i un a!mini"trator per"oan# &izic# ce acioneaz# 1n nume propriu*++. A!mini"tratorii r#"pun! &a# !e "ocietate pentru nere"pectarea obli)aiilor care le revin 1n baza man!atului 1ncre!inat, precum 'i pentru nere"pectarea obli)aiilor prev#zute 1n "arcina lor prin le)e*+,. %otrivit preve!erilor le)ii, a!mini"tratorii "unt r#"punz#tori &a# !e "ocietate 9iar 1n cazul pluralit#ii !e a!mini"tratori, a!mini"tratorii r#"pun! 1n "oli!ar: pentru nere"pectarea unor obli)aii care prive"c*+.2 8 realitatea v#r"#mintelor e&ectuate !e a"ociai< 8 e7i"tena real# a !ivi!en!elor pl#tite< 8 e7i"tena re)i"trelor cerute !e le)e 'i corecta lor inere< 8 e7acta 1n!eplinire a -ot#r6rilor a!un#rilor )enerale< 8 "tricta 1n!eplinire a 1n!atoririlor pe care le)ea 'i actul con"titutiv le impun. =n a&ar# !e r#"pun!erea obi'nuit# pentru &aptele proprii a!mini"tratorii r#"pun!, 1n anumite cazuri, 'i pentru faptele prejudiciabile ale altor persoane. A"t&el*+A2 a!mini"tratorii au o r#"pun!ere indirect &a# !e "ocietate pentru pre0u!iciile cauzate !e !irectori "au per"onalul "alariat, 1n cazurile 1n care &aptele pre0u!iciabile au &o"t "#v6r'ite urmare a nendeplinirii de ctre administratori a obligaiei de supraveg&ere . R#"pun!erea in!irecta e"te o r#"pun!ere con0uncta 'i "ub"i!iara. A!mini"tratorii r#"pun! numai !ac# "ocietatea nu a putut recupera pre0u!iciul !e la per"oana vinovat#. a!mini"tratorii "ociet#ii sunt solidar rspunztori cu predecesorii lor imediai !ac#, av6n! cuno'tin# !e nere)ularit#ile "#v6r'ite !e ace'tia, nu le comunica cenzorilor "au, !up# caz, au!itorilor interni 'i au!itorului &inanciar. R#"pun!erea a!mini"tratorilor &a# !e "ocietate pentru pre0u!iciile "u&erite !e acea"ta "e an)a0eaz# 1n con!iiile !reptului comun al r#"pun!erii civile. In!i&erent !e &orma ei, r#"pun!erea are ca temei culpa a!mini"tratorului, care trebuie "# a"i)ure o buna )e"tiune care "# !uca la realizarea obiectului "ociet#ii*,?. =n "ociet#ile care au mai muli a!mini"tratori, r#"pun!erea pentru actele "#v6r'ite "au pentru omi"iuni nu "e 1ntin!e 'i la a!mini"tratorii care au &#cut "# "e con"emneze 1n re)i"trul !eciziilor con"iliului !e a!mini"traie 1mpotrivirea lor 'i au 1ncuno'tinat !e"pre acea"ta, 1n "cri", pe cenzori "au au!itorii interni 'i au!itorul &inanciar*,1. Repararea pre0u!iciului cauzat "ociet#ii prin actele a!mini"tratorului "e realizeaz# pe calea unei aciuni n rspundere 1n con!iiile art. 1** 'i 1**S !in Le)ea nr. $1@1AA?< !reptul !e a intenta o a"t&el !e aciune pentru an)a0area r#"pun!erii a!mini"tratorilor aparine societii 9'i nu
565 566

Art. 73 &1' di! @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 222. 567 6de#. 568 6Cide#, pp. 222 223. 569 6Cide#, p. 223B Art. 144 i!d. 2 &2' di! @eAe$ 31/1990. 570 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 223. 571 6de#.

A.

a"ociailor:, e7plicaia ace"tui &apt con"t6n! 1n aceea c# prin actele p#)ubitoare ale a!mini"tratorilor e"te pre0u!iciat patrimoniul "ociet#ii*,2. Un a!mini"trator poate &i c-emat 1n 0u!ecat# pentru recuperarea pre0u!iciului cauzat "ociet#ii 1n temeiul unei &otr4ri a adunrii generale a!optate 1n con!iiile !e cvorum 'i ma0oritate cerute pentru a!unarea )eneral# or!inar#. =n acelea'i con!iii, a!unarea )eneral# va !e"emna 'i per"oana 1n"#rcinat# "# e7ercite aciunea 1n 0u"tiie*,$. De la !ata -ot#r6rii a!un#rii )enerale privin! c-emarea 1n 0u!ecat# a a!mini"tratorului, man!atul celui 1n cauz# 1nceteaz# !e !rept 'i a!unarea )eneral# va proce!a la 1nlocuirea lui*,(. Dac# a!unarea )eneral# a acionarilor nu ia -ot#r6rea privin! an)a0area r#"pun!erii a!mini"tratorului care a pre0u!iciat "ocietatea 'i nici nu !# cur" propunerii unuia "au mai multor acionari !e a iniia aciunea 1n r#"pun!ere, acionarii reprezent6n!, in!ivi!ual "au 1mpreun#, cel puin *T !in capitalul "ocial au !reptul "# intro!uc# ei 1n'i'i o aciune 1n !e"p#)ubiri 1mpotriva a!mini"tratorului 1n cauz#*,*. =ntr8un a"t&el !e caz, aciunea 1n r#"pun!ere va &i intentat# !e acionari 1n nume propriu, !ar 1n contul "ociet#ii, ceea ce 1n"eamn# c# "uma !e bani la care e"te obli)at a!mini"tratorul cu titlu !e !e"p#)ubiri va intra 1n patrimoniul "ociet#ii. Dup# r#m6nerea irevocabil# a -ot#r6rii in"tanei !e a!mitere a aciunii acionarilor, a!unarea )eneral# va putea !eci!e 1ncetarea man!atului a!mini"tratorului 1n cauz# 'i 1nlocuirea ace"tuia*,+. $. &ON5"O*/* 20S5%/N%% SO&%05D>%% &O=0"&%3*0A Huna &uncionare a unei "ociet#i comerciale impune nece"itatea a"i)ur#rii unui control a"upra actelor 'i operaiunilor realizate !e or)anele !e a!mini"trare 'i con!ucere a "ociet#ii*,,. =n SA, SCA 'i SRL, !atorit# comple7it#ii activit#ii lor, controlul )e"tiunii "e realizeaz# !e or)ane "pecializate, care "unt cenzorii societii i auditorul financiar;=@. =n SBC 'i SCS, care prezint# "tructuri or)anizatorice mai "imple, controlul )e"tiunii "e realizeaz# !e c#tre asociai;=E. &0NKO"%%A =n cazul SA 'i SCA, le)ea impune c# "ocietatea "# aib# trei cenzori 'i un cenzor "upleant !ac# prin actul con"titutiv nu "e preve!e un num#r mai mare. =n toate cazurile, num#rul cenzorilor trebuie "# &ie impar 9art. 1*A:*.?. =n cazul SRL, le)ea preve!e c# "ocietatea poate avea unul "au mai muli cenzori, numirea cenzorilor &iin! obli)atorie 1n cazul 1n care num#rul a"ociailor "ociet#ii trece !e 1* 9pe cale !e con"ecin#, !ac# "ocietatea are "ub 1* a"ociai, controlul )e"tiunii "e poate realiza !e c#tre a"ociai, &#r# a &i nece"ar# numirea !e cenzori:*.1. esemnarea cenzorilorA
572 573

6Cide#, p. 225. 6de#. 574 6de#. 575 6Cide#, pp. 225 226. 576 6Cide#, p. 226. 577 6Cide#, p. 227. 578 6de#. 579 6de#. 580 6Cide#, p. 228B @eAe$ 31/1990. 581 6de#B Art. 199 di! @eAe$ 31/1990.

AA

De re)ula, cenzorii "unt numii prin actele con"titutive ale "ociet#ii, care trebuie "# preva!# !atele lor !e i!enti&icare< ulterior, pe parcur"ul e7i"tenei "ociet#ii, cenzorii "unt ale'i !e c#tre a!unarea )eneral# or!inar#*.2. La "ociet#ile pe aciuni cu capital ma0oritar !e "tat, unul !intre cenzori trebuie "# &ie, 1n mo! obli)atoriu, reprezentant al Eini"terului Gconomiei 'i inanelor*.$. =n toate cazurile, !urata man!atului cenzorilor e"te !e trei ani, put6n! &i reale'i. Le)ea cere ca cenzorii "# 1'i e7ercite per"onal man!atul*.(. Cenzorii pot &i a"ociai, cu e7cepia cenzorului e7pert contabil care e"te obli)atoriu "# &ie un ter &a# !e "ocietate, care "# 1'i e7ercite pro&e"ia in!ivi!ual ori 1n &ormele a"ociative re)lementate !e le)e*.*. Bumirea 'i "c-imbarea per"oanei cenzorilor trebuie 1nre)i"trate 1n re)i"trul comerului 9art. 1+?S:*.+. Cenzorii "unt remunerai cu o in!emnizaie &i7#, !eterminat# prin actul con"titutiv "au !e a!unarea )eneral# care i8a numit*.,. Revocarea cenzorilor "e va putea &ace !e a!unarea )eneral# 9art. 111 'i 1A(:. Eoartea, incapacitatea &izic# "au le)al#, 1ncetarea man!atului cenzorului "au renunarea ace"tuia la man!at are !rept con"ecin# 1nlocuirea cenzorului 1n cauz# !e c#tre cenzorul "upleant. Dac# 1n"# num#rul cenzorilor nu "e poate completa 1n ace"t mo! ori nu mai r#m6ne 1n &uncie nici un cenzor, a!mini"tratorii vor convoca !e ur)en# a!unarea )eneral# 1n ve!erea !e"emn#rii unui nou cenzor 9art. 1+2:*... repturile !i obligaiile cenzorilor Cenzorii au urm#toarele drepturi;@E2 8 "# participe la a!un#rile a!mini"tratorilor, &#r# "# aib# !rept !e vot< 8 "# obin# 1n &iecare luna !e la a!mini"tratori o "ituaie !e"pre mer"ul operaiunilor comerciale. Ean!atul !e cenzor implica urm#toarele obligaii;EF2 8 "# "uprave)-eze )e"tiunea "ociet#ii< 8 "# veri&ice !ac# "ituaiile &inanciare "unt le)al 1ntocmite 'i 1n concor!an# cu re)i"trele "ociet#ii< 8 "# veri&ice !ac# re)i"trele "unt re)ulat inute 'i !ac# evaluarea patrimoniului "ociet#ii "8 a &#cut potrivit re)ulilor "tabilite pentru 1ntocmirea "ituaiilor &inanciare. =n urma veri&ic#rilor, cenzorii vor prezenta un raport am#nunit a!un#rii )enerale, &#r# ace"t raport a!unarea )eneral# neput6n! aproba "ituaiile &inanciare anuale< 8 "# a!uc# la cuno'tin# a!mini"tratorilor "au, !up# caz, a a!un#rii )enerale, nere)ularit#ile !in activitatea "ociet#ii 'i 1nc#lcarea actelor "tatutare 'i a !i"poziiilor le)ale. Cenzorii vor 1ntocmi 1mpreun# raportul privind situaiile financiare anuale ce urmeaz# a &i "upu"e aprob#rii a!un#rii )enerale. Tot 1mpreun# vor !elibera 'i a"upra propunerilor !e repartizare a pro&itului. =n cazul e7i"tenei unor ne1nele)eri 1ntre cenzori, &iecare !intre ei
582 583

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 228. 6de#. 584 6de#. 585 6de#. 586 @eAe$ 31/1990. 587 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 228. 588 6Cide#, pp. 228 229B @eAe$ 31/1990. 589 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 229. 590 6de#.

1??

1ntocme'te un raport pe care 1l va prezenta a!un#rii )enerale. %entru celelalte obli)aii impu"e !e le)e, cenzorii vor putea lucra "eparat. Ace'tia vor trece 1ntr8un re)i"tru "pecial !eliber#rile lor, precum 'i con"tat#rile &#cute 1n timpul e7ercit#rii man!atului 9art. 1+*:*A1. =n "copul prote0#rii intere"elor "ociet#ii, le)ea interzice cenzorilor "# comunice a"ociailor 1n particular "au terilor !ate re&eritoare la operaiile "ociet#ii !e care au luat cuno'tin# cu ocazia e7ercit#rii man!atului lor*A2. 3/ %5O"%% 4%N3N&%3"%A Au!itul &inanciar reprezint# activitatea !e verificare a situaiilor financiare ale "ociet#ilor comerciale !e c#tre au!itori &inanciari, 1n con&ormitate cu "tan!ar!ele internaionale !e au!it*A$. Au!itorul &inanciar e"te per"oana &izic# "au 0uri!ic# care !ob6n!e'te acea"t# calitate prin atribuire !e c#tre Camera Au!itorilor inanciari 1n Rom6nia. Ace"ta 1'i e7ercit# activitatea 1n mo! in!epen!ent, 1n "en"ul c# el nu poate avea raporturi !e munc# "au civile cu "ocietatea comercial# au!itat# 'i nici un &el !e alte intere"e materiale 1n raport cu "ocietatea, cu e7cepia onorariului convenit pentru munc# pre"tat# 1n calitate !e au!itor*A(. Au!itorii &inanciari "unt obli)ai "# supraveg&eze gestiunea societii, "# veri&ice !ac# "ituaiile &inanciare anuale "unt le)al 1ntocmite 'i 1n concor!an# cu re)i"trele, rezultatul ace"tor veri&ic#ri &iin! inclu" 1ntr8un raport pe care au!itorii &inanciari 1l 1nainteaz# a!un#rii )enerale*A*. %rimul au!itor &inanciar e"te !enumit prin actul con"titutiv "au, 1n cazul con"tituirii SA prin "ub"cripie public#, !e c#tre a!unarea con"titutiv# 9art. ,, ., 2.:. Dup# con"tituirea "ociet#ii a!unarea )eneral# nume'te 'i revoc# pe au!itorul &inanciar 'i &i7eaz# !urata minim# a contractului !e au!it 9art. 111 al.2 lit.bS:*A+. Bumirea unui au!itor &inanciar impune or)anizarea !e c#tre "ocietate 'i a "erviciului !e au!it intern 9care, "pre !eo"ebire !e au!itul &inanciar, e"te o "tructur# intern# a "ociet#ii av6n! atribuia !e a veri&ica mo!ul 1n care &uncioneaz# !i&eritele compartimente ale "ociet#ii 1n raport cu mana)ementul, politicile 'i pro)ramele "ociet#ii, calitatea circuitului in&ormaional etc.:. At6t numirea, c6t 'i orice "c-imbare a au!itorilor, &inanciar "au intern, trebuie 1nre)i"trat# la re)i"trul comerului*A,. Au!itorii &inanciari r#"pun! pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii, r#"pun!erea ace"tora an)a06n!u8"e 1n acelea'i con!iii cu r#"pun!erea membrilor con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a membrilor !irectoratului 'i cenzorilor "ociet#ii 9art. 1** L"c:*A..

=O %4%&3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0


Boiunea !e mo!i&icare a "ociet#ii comerciale "e re&er#, 1n principiu, la "ituaiile !e modificare a actului constitutiv al "ociet#ii, "en" 1n care principalele "ituaii !e mo!i&icare a actului con"titutiv, e7pre" re)lementate !e le)e, "unt2 prelun)irea !uratei "ociet#ii 'i re!ucerea "au m#rirea capitalului "ocial. La ace"te cazuri trebuie a!#u)ate 'i cele prev#zute !e art. 11$ !in
591 592

6de#B @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 229. 593 Art. 2 di! ):* 75/1999B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 230. 594 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 230. 595 Art. 163 di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 230. 596 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 230. 597 6de#. 598 6Cide#, p. 231B @eAe$ 31/1990.

1?1

Le)ea nr. $1@1AA?, 'i anume2 "c-imbarea obiectului "ociet#ii, "c-imbarea &ormei 0uri!ice a "ociet#ii, mutarea "e!iului, &uziunea 'i !ivizarea, etc.*AA De a"emenea, 1n !octrin# au mai &o"t inclu"e 1n "&era noiunii !e mo!i&icare a actului con"titutiv 'i cazuri cum "unt2 tran"miterea p#rilor !e intere" "au a p#rilor "ociale c#tre un ter, cu e7cepia cazului c6n! tran"mi"iunea a &o"t autorizat# prin actul con"titutiv, e7clu!erea ori retra)erea unui a"ociat, 1n&iinarea !e "ucur"ale ale "ociet#ii, continuarea "ociet#ii cu mo'tenitorii unui a"ociat 'i continuarea "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat# cu un "in)ur a"ociat ca urmare a retra)erii, e7clu!erii "au !ece"ului celui !e8al !oilea a"ociat+??. Din acea"ta enumerare, care nu poate &i !ec6t e7empli&icativ#, "e poate tra)e concluzia ca noiunea !e mo!i&icare a actului con"titutiv cuprin!e orice "c-imbare privin! elementele prev#zute 1n actul con"titutiv la con"tituirea "ociet#ii 9art. , 'i .:+?1. 1. &ON %>%%*0 20N0"3*0 3*0 =O %4%&D"%% 3&5/*/% &ONS5%5/5%E 3* SO&%05D>%% &O=0"&%3*0 3ctul de modificare a actului constitutiv Actul con"titutiv al "ociet#ii comerciale poate &i mo!i&icat prin trei tip'ri "e a(teE& 2 8 prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale a a"ociailor@acionarilor 9!eci prin &otr4rea organului deliberativ :+?$< 8 prin -ot#r6rea con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a !irectoratului, a!optata 1n temeiul art. 11( alin. 91: L"c 9!eci prin &otr4rea organului executiv, 1n m#"ura 1n care a!unarea )eneral# a !ele)at or)anului e7ecutive anumite atribuii !e mo!i&icare a actului con"titutiv al "ociet#ii:+?(< 8 prin &otr4rea instanei judectoreti9F;< 9a: Dot#r6rea a!un#rii )enerale privin! mo!i&icarea actului con"titutiv "e ia 1n con!iiile prev#zute !e le)e pentru o -ot#r6re a a!un#rii )enerale extraordinare 91n cazul SA 'i SCA:+?+. =n mo! e7cepional, -ot#r6rea !e mo!i&icare a obiectului principal !e activitate al "ociet#ii, !e re!ucere "au ma0orare a capitalului "ocial, !e "c-imbare a &ormei 0uri!ice, !e &uziune, !ivizare 'i !izolvare a "ociet#ii "e ia 1n con!iiile !e cvorum prev#zute !e le)e pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar# , !ar cu o ma0oritate !e voturi mai mare, !e cel puin dou treimi !in !repturile !e vot !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai+?,. =n cazul SRL, SBC 'i SCS, -ot#r6rea privin! mo!i&icarea actului con"titutiv "e ia prin votul tuturor a"ociailor 9regula unanimitii:+?.. 9b: Eo!i&icarea actului con"titutiv prin !ecizia con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a !irectoratului prive'te numai "ocietatea pe aciuni 'i 1n coman!it# pe aciuni+?A. Acea"ta !eoarece, 1n cazul SA 'i SCA, le)ea preve!e po"ibilitatea ca prin actul con"titutiv "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale e7traor!inare a acionarilor e7erciiul unora !in atribuiile
599 600

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 231. 6Cide#, pp. 231 232. 601 6Cide#, p. 232B @eAe$ 31/1990. 602 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 233. 603 Art. 204 &1' di! @eAe$ 31/1990. 604 @eAe$ 31/1990. 605 Art. 223 &3', $rt. 226 &2' di! @eAe$ 31/1990. 606 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 233. 607 Art. 115 &2' di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 233. 608 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 233. 609 6de#.

1?2

privin! mo!i&icarea actului con"titutiv "# &ie !ele)at temporar con"iliul !e a!mini"traie, re"pectiv !irectoratului 9art. 11( alin. 1:< m#"ura are un caracter e7cepional 'i prive'te numai atribuiile expres i limitativ prev#zute !e le)e, 'i anume2 9i: mutarea "e!iului "ociet#ii, 9ii: "c-imbarea obiectului !e activitate al "ociet#ii, cu e7cepia !omeniului 'i a activit#ii principale 'i 9iii: ma0orarea capitalului "ocial+1?. 9c: Eo!i&icarea actului con"titutiv prin -ot#r6re 0u!ec#torea"c# reprezint# o e7cepie, impu"# !e raiuni practice+11. Un e7emplu !e mo!i&icare a actului con"titutiv prin -ot#r6rea in"tanei !e 0u!ecat# 1l con"tituie cazul excluderii unui asociat !in "ocietate 1n temeiul unei -ot#r6ri 0u!ec#tore'ti, "ituaie 1n care prin aceea'i -ot#r6re in"tana trebuie "# !i"pun# 'i cu privire la "tructura particip#rii la capitalul "ocial a celorlali a"ociai 1n urma e7clu!erii !eoarece, ca urmare a e7clu!erii, "tructura particip#rii la capitalul "ocial "tabilit# 1n actul con"titutiv "u&er# o "c-imbare 91ntruc6t a"ociatul e7clu" !i"pare !in "tructura acionariatului, iar cota "a !e capital "e impune a &i re!i"tribuit#:, care pre"upune 'i o mo!i&icare a actului con"titutiv+12. 4orma actului de modificare a actului constitutiv %otrivit le)ii, actul !e mo!i&icare a actului con"titutiv trebuie "# 1mbrace, !e re)ul#, &orma "cri"#. G7i"t# 1n"# 'i cazuri 1n care e"te obligatorie forma autentic 9cazuri simetrice cu "ituaiile 1n care e"te obli)atorie &orma autentic# 'i pentru actul con"titutiv iniial:, 'i anume+1$2 8 Dac# ma0orarea capitalului "ocial "e &ace prin "ub"crierea ca aport 1n natur# a unui !rept real a"upra unui imobil< 8 =n cazul mo!i&ic#rii &ormei 0uri!ice a "ociet#ii 1ntr8o SBC "au SCS< 8 =n cazul ma0or#rii capitalului "ocial prin "ub"cripie public#. Con!iia &ormei autentice prive'te -ot#r6rea a!un#rii )enerale, nu 'i -ot#r6rea 0u!ec#torea"c#, care are caracter !e 1n"cri" autentic. Bere"pectarea &ormei autentice atra)e nulitatea actului mo!i&icator+1(. @nregistrarea !i publicarea actului modificator %entru ca mo!i&icarea actului con"titutiv "# !evin# opozabil terilor, le)ea impune 1nre)i"trarea ei 1n re)i"trul comerului 9pe calea unei cereri !e 1n"criere !e meniuni: 'i, !e re)ul#, publicarea actului mo!i&icator 1n Eonitorul /&icial+1*. %rin urmare, !up# &iecare mo!i&icare a actului con"titutiv, a!mini"tratorii, re"pectiv !irectoratul "ociet#ii au obli)aia !e a !epune la re)i"trul comerului actul mo!i&icator 'i te7tul complet al actului con"titutiv actualizat cu toate mo!i&ic#rile+1+. Eo!i&icarea actului con"titutiv e"te "upu"# controlului !e le)alitate care "e realizeaz# !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at la o&iciul re)i"trului comerului. Dac# "unt 1n!eplinite con!iiile le)ii, 0u!ec#torul !ele)at !# o 1nc-eiere prin care !i"pune 1nre)i"trarea 1n re)i"trul comerului a actului mo!i&icator 'i a actului con"titutiv actualizat+1,. Actul mo!i&icator 1nre)i"trat "e 1nainteaz#, !in o&iciu, !e c#tre o&iciul re)i"trului comerului c#tre
610 611

6Cide#, pp. 233 234. 6Cide#, p. 234. 612 6de#. 613 6de#. 614 6de#. 615 6Cide#, p. 235. 616 6de#. 617 6de#B 0o!trolul de leA$lit$te se desf-(o$r- .! C$,$ ):* 116/2009.

1?$

Re)ia Autonom# Eonitorul /&icial "pre publicare+1.. %entru SBC "au SCS, actul mo!i&icator al actului con"titutiv "e !epune 1n &orma autentic# la o&iciul re)i"trului comerului. Gl "e menioneaz# 1n re)i"trul comerului &#r# a &i obli)atorie publicarea 1n Eonitorul /&icial+1A. Cre!itorii "ociali 'i orice alte per"oane pre0u!iciate prin -ot#r6rile a"ociailor privin! mo!i&icarea actului con"titutiv pot &ormula o (erere "e )p)zi;ie 1mpotriva mo!i&ic#rii actului con"titutiv al "ociet#ii, prin care pot "olicit# in"tanei 0u!ec#tore'ti "# obli)e, !up# caz, "ocietatea "au a"ociaii la repararea pre0u!iciului cauzat+2?. /poziia "e &ace 1n termen de BF de zile !e la !ata public#rii -ot#r6rii a!un#rii )enerale privitoare la mo!i&icarea actului con"titutiv 1n Eonitorul o&icial, !ac# prin le)e nu "e preve!e alt termen+21. reptul asociailor de a se retrage din societate =n cazul SA "au SCA, acionarii sunt ndreptii s solicite retragerea din societate !ac# nu au votat 1n &avoarea unei -ot#r6ri a a!un#rii )enerale av6n! ca obiect una !in urm#toarele mo!i&ic#ri ale actului con"titutiv+222 8 "c-imbarea obiectului principal !e activitate al "ociet#ii< 8 mutarea "e!iului "ociet#ii 1n "tr#in#tate< 8 "c-imbarea &ormei 0uri!ice a "ociet#ii< 8 &uziunea "au !ivizarea "ociet#ii. Dreptul !e retra)ere poate &i e7ercitat 1n termen !e $? !e zile !e la !ata public#rii -ot#r6rii )enerale 1n Eonitorul /&icial, cu e7cepia cazului &uziunii "au !iviz#rii "ociet#ii, c6n! termenul cur)e !e la !ata a!opt#rii -ot#r6rii a!un#rii )enerale privin! &uziunea "au !ivizarea+2$. Solicit6n! retra)erea !in "ocietate, acionarii au !reptul la r#"cump#rarea !e c#tre "ocietate a aciunilor pe care le !ein. =n ace"t "cop, acionarii vor !epune la "e!iul "ociet#ii, 1mpreun# cu !eclaraia "cri"# !e retra)ere, aciunile pe care le po"e!# "au, !up# caz, certi&icatele !e acionar+2(. %reul aciunilor pl#tit !e "ocietate va &i "tabilit !e un e7pert autorizat in!epen!ent numit !e 0u!ec#torul !ele)at la cererea con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a !irectoratului, ca valoare me!ie ce rezult# !in aplicarea a cel puin !ou# meto!e !e evaluare recuno"cute !e le)i"laia 1n vi)oare la !ata evalu#rii+2*. =n cazul 1#>, a"ociaii au !reptul "# "e retra)# !in "ocietate !ac# nu "unt !e acor! cu mo!i&icarea actului con"titutiv numai n situaia n care acest drept le(a fost expres conferit prin actul con"titutiv al "ociet#ii 9art. 1A( alin. 2:+2+. 2. 9"%N&%93*0*0 &3K/"% 0 =O %4%&3"0 3 SO&%05D>%% &O=0"&%3*0A 3. =ajorarea capitalului socialA Ea0orarea capitalului "ocial "e poate realiza &ie 9i: prin &otr4rea adunrii generale a a"ociailor,
618 619

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 235. 6de#. 620 6de#. 621 6de#. 622 6Cide#, p. 236. 623 6Cide#, p. 237. 624 6de#. 625 6de#. 626 6de#B @eAe$ 31/1990.

1?(

&ie 9ii: prin decizia consiliului de administraie "au a !irectoratului, cu obli)aia ca actul mo!i&icator "# &ie menionat 1n re)i"trul comerului 'i publicat 1n Eonitorul /&icial+2,. Dot#r6rea a!un#rii )enerale privin! ma0orarea capitalului "ocial "e ia 1n con!iiile !e cvorum prev#zute pentru a!unarea )eneral# extraordinar, cu o ma0oritate !e cel puin dou treimi !in !repturile !e vot !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai 9art.11*:+2.. Ea0orarea 9m#rirea: capitalului "ocial "e poate realiza !in dou. surse, 'i anume+2A2 9a: /rin noi aporturi< 9b: /rin anumite procedee contabile care nu pre"upun noi aporturi a"ociailor@acionarilor.

ale

De a"emenea, "ub a"pect te-nic, ma0orarea capitalului "ocial "e poate realiza 1n dou. modalit.i, 'i anume+$?2 9a: %rin emisiunea de noi aciuniDpri sociale 9a!ic# prin cre'terea num#rului !e aciuni@p#ri "ociale care compun capitalul "ociet#ii:, sau 9b: %rin majorarea valorii nominale a aciunilorDprilor sociale existente 9a!ic# num#rul iniial al aciunilor@p#rilor "ociale r#m6ne ne"c-imbat 'i !oar valoarea nominal# a ace"tora cre'te:. 9a: Ea0orarea capitalului "ocial prin noi aporturi reprezint# mo!alitatea cea mai obi'nuit# !e m#rire a capitalului "ocial. =n cazul "ociet#ii pe aciuni, pentru ca ma0orarea capitalului "ocial prin noi aporturi "# &ie po"ibil# e"te nece"ar ca aciunile !in emi"iunea prece!enta "# &i &o"t complet pl#tite+$1. Sub a"pectul po"ibilit#ii !e a "ub"crie aciunile nou emi"e !e c#tre "ocietate, le)ea re)lementeaz# 1n &avoarea acionarilor e7i"teni un "rept "e pre.erin;=, con"t6n! 1n aceea c# aciunile nou8emi"e pentru m#rirea capitalului "ocial vor &i o&erite "pre "ub"criere 1n primul r6n! acionarilor e7i"teni, proporional cu num#rul aciunilor pe care le po"e!#, urm6n! ca numai 1n "ituaia 1n care ace"te aciuni nu au &o"t "ub"cri"e !e acionarii e7i"teni 1n termenul prev#zut !e le)e@-ot#r6rea ACA, ele "# &ie o&erite terilor prin o&ert# public#+$2. =n ace"t "cop, a!mini"tratorii "ociet#ii, re"pectiv membrii !irectoratului au obli)aia !e a 1ntocmi prospectul de emisiune care trebuie !epu" la o&iciul re)i"trului comerului. A!mini"tratorii, re"pectiv membrii !irectoratului "unt "oli!ar r#"punz#tori pentru e7actitatea !atelor !in pro"pectul !e emi"iune, !in publicaiile &#cute !e "ocietate "au !in cererile a!re"ate o&iciului re)i"trului comerului, 1n con&ormitate cu le)i"laia privin! pia# !e capital+$$. /rice ma0orare a capitalului "ocial cu 1nc#lcarea !reptului !e pre&erina al acionarilor e7i"teni e"te an'la0il=E4>. Dreptul !e pre&erin# poate &i limitat "au ri!icat, !ar numai prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale e7traor!inare a acionarilor 1ntrunit# 1n prezena acionarilor reprezent6n! trei p#trimi !in capitalul "ocial "ub"cri", -ot#r6rea &iin! a!optat# cu ma0oritatea voturilor acionarilor prezeni+$*.
627 628

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 237 238. @eAe$ 31/1990. 629 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 239. 630 6de#. 631 6de#. 632 6Cide#, p. 240. 633 6Cide#, p. 241. 634 6Cide#, p. 240. 635 6de#B Art. 217 di! @eAe$ 31/1990.

1?*

Aciunile emi"e 1n "c-imbul aportului 1n numerar vor trebui pl#tite !e c#tre acionarii care le8au "ub"cri" !up# cum urmeaz#+$+2 8 la !ata "ub"crierii, 1n proporie !e cel puin $?T !in valoarea lor nominal#< 8 !i&erena !e ,?T 1n termen !e cel mult B ani !e la !ata public#rii 1n Eonitorul /&icial a actului privin! m#rirea capitalului "ocial. Aciunile emi"e 1n "c-imbul aportului 1n natur# trebuie pl#tite inte)ral 1n termen !e $ ani !e la !ata public#rii 1n E/ a -ot#r6rii privin! ma0orarea capitalului "ocial+$,. Le)ea preve!e po"ibilitatea "ociet#ii emitent# a noilor aciuni !e a percepe o prim de emisiune, con"t6n! 1n !i&erena !intre valoarea !e emi"iune 'i valoarea nominal# a aciunilor, pe care trebuie "# o "uporte noii acionari 'i care e"te !e"tinat# "# acopere c-eltuielile emi"iunii, precum 'i !iminuarea valorii intrin"eci a aciunilor vec-i ca urmare a emi"iunii !e noi aciuni. C6n! "8a prev#zut o a"t&el !e prima !e emi"iune, acea"ta trebuie inte)ral pl#tit# la !ata "ub"crierii aciunilor+$.. =n cazul m#ririi capitalului "ocial prin majorarea valorii nominale a aciunilor, -ot#r6rea a!un#rii )enerale trebuie luata cu votul tuturor acionarilor, a&ar# !e cazurile prev#zute !e le)e+$A. =n toate cazurile, -ot#r6rea a!un#rii )enerale privin! m#rirea capitalului "ocial produce efecte numai n msura n care a fost adus la ndeplinire n termen de 'n an de la data adoptrii ei9CF. Le)ea re)lementeaz# 'i ma0orarea capitalului "ocial 1n limita unui capital autorizat, care reprezint# o valoare nominal# maximal "tabilit# prin actul con"titutiv "au -ot#r6rea a!un#rii )enerale p6n# la care poate &i ma0orat capitalul "ocial prin !ecizia con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a !irectoratului. %rin in"tituirea capitalului autorizat "e a"i)ur# un control al acionarilor a"upra operaiunilor !e m#rire a capitalului "ocial realizate !e or)anul !e a!mini"trare al "ociet#ii+(1. A"t&el, prin actul con"titutiv con"iliul !e a!mini"traie, re"pectiv !irectoratul poate &i autorizat !e &on!atori ca 1n termen !e cel mult * ani !e la !ata 1nmatricul#rii "ociet#ii "# ma0oreze capitalul "ocial "ub"cri" p6n# la o valoare nominal# !eterminat# 9capitalul autorizat:, care nu poate !ep#'i o jumtate !in valoarea nominal# a capitalului "ocial e7i"tent la !ata autoriz#rii< aceea'i autorizaie poate &i !at# con"iliului !e a!mini"traie@!irectoratului 'i pe parcur"ul &uncion#rii "ociet#ii, printr8o -ot#r6re a a!un#rii )enerale a acionarilor !e mo!i&icare a actului con"titutiv+(2. 9b: Ea0orarea capitalului "ocial prin procedee contabile2 Dup# cum am ar#tat mai "u", e"te po"ibil ca ma0orarea capitalului "ocial "# "e realizeze 'i printr8o "erie !e proce!ee contabile 9permut#ri 1ntre conturile contabile:, care nu pre"upun noi aporturi ale acionarilor@a"ociailor, 'i anume+($2 a: /rin incorporarea rezervelor, care con"tau 1n anumite "ume !e bani prelevate !in pro&itul "ociet#ii av6n! !e"tinaiile prev#zute !e le)e+((. Rezervele "unt !e trei &eluri2 legale, statutare sau facultative. #ezervele legale "e con"tituie 1n mo! obli)atoriu 1n cazul SA 'i SRL, prin preluarea !in pro&itul "ociet#ii 1n &iecare an a cel puin
636 637

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 241. 6de#. 638 6de#. 639 6de#. 640 6Cide#, p. 242. 641 6de#. 642 6de#. 643 6Cide#, p. 243. 644 6de#.

1?+

*T p6n# ce &on!ul atin)e minimum a cincea parte !in capitalul "ocial, &iin! !e"tinate acoperirii pier!erilor !in capitalul "ocial 1n perioa!ele !e&icitare. #ezervele statutare "e con"tituie 1n con!iiile 'i cu !e"tinaia "tabilite 1n actul con"titutiv 'i pot con"titui "ur"a acor!#rii !e !ivi!en!e 1n perioa!ele c6n! nu "e realizeaz# bene&icii. #ezervele facultative "e con"tituie 'i au !e"tinaia !at# !e a!unarea )eneral# a a"ociailor+(*. b: /rin incorporarea profitului sau a primelor de emisiune. %ro&itul "ociet#ii !e"tinat a &i 1mp#rit acionarilor "ub &orma !e !ivi!en!e poate "ervi la liberarea !e noi aciuni 'i, implicit, la m#rirea capitalului "ocial. =n ace"t mo! "e realizeaz#, practic, o !are 1n plat# 1n "en"ul c# 1n contul !ivi!en!elor pe care "ocietatea le !atoreaz# acionarilor ace"tora li "e elibereaz# noi aciuni !e valoare ec-ivalent#+(+. c: /rin compensarea creanelor asupra societii cu aciuni ale ace"teia 9prin conver"iunea !atoriilor "ociet#ii 1n aciuni ale ace"teia:. A"t&el, 1n "c-imbul creanelor certe, lic-i!e 'i e7i)ibile pe care le au &a# !e "ocietate, cre!itorii pot primi tot printr8o !are 1n plat# aciuni noi emi"e !e "ocietate cu o valoare ec-ivalent#+(,. 1. "educerea capitalului socialA Re!ucerea capitalului "ocial nu "e poate realiza !ec6t prin &otr4rea adunrii generale, a!optat# 1n con!iiile !e cvorum prev#zute pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar# , cu o ma0oritate !e cel puin dou treimi !in !repturile !e vot !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai 'i care trebuie menionat# 1n re)i"trul comerului 'i publicat# 1n E/+(.. Dot#r6rea privin! re!ucerea capitalului "ocial trebuie s respecte plafonul minim al capitalului social, atunci c6n! le)ea &i7eaz# un a"emenea pla&on, "# arate motivele pentru care "e &ace re!ucerea 'i proce!eul ce va &i utilizat pentru e&ectuarea ei+(A. %entru re!ucerea capitalului "ocial, le)ea re)lementeaz# procedee diferite, 1n &uncie !e cauza care impune acea"t# re!ucere. Sub ace"t a"pect, "e &ace !i"tincie 1ntre dou situaii9;F2 9a: Dac# re!ucerea capitalului "ocial e"te !eterminat# !e pier!eri ale capitalului "ocial, acea"ta "e poate realiza prin+*12 8 mic'orarea num#rului !e aciuni "au !e p#ri "ociale< 8 re!ucerea valorii nominale a aciunilor "au a p#rilor "ociale< 8 !ob6n!irea !e c#tre "ocietate a propriilor aciuni, urmat# !e anularea lor. 9b: Dac# re!ucerea capitalului "ocial nu e"te !eterminat# !e pier!eri ale capitalului "ocial, capitalul "ocial "e poate re!uce prin+*22 8 "cutirea total# "au parial# a a"ociailor !e v#r"#mintele !atorate< 8 re"tituirea c#tre a"ociai a unei cote8p#ri !in aporturi, proporional# cu re!ucerea capitalului "ocial 'i calculat# e)al pentru &iecare aciune "au parte "ocial# 1n parte< 8 alte proce!ee prev#zute !e le)e. Re!ucerea capitalului "ocial va putea &i realizat# !up# trecerea a dou luni !e la !ata public#rii -ot#r6rii a"ociailor 1n Eonitorul /&icial+*$.
645 646

6de#. 6Cide#, p. 244. 647 6Cide#, pp. 244 245. 648 6Cide#, p. 245. 649 6de#. 650 6de#. 651 6Cide#, pp. 245 246. 652 6Cide#, p. 246. 653 6de#.

1?,

Pi 1n ace"t caz, cre!itorii "ociali ale c#ror creane "unt anterioare public#rii -ot#r6rii !e re!ucere a capitalului "ocial au !reptul !e a &ace )p)zi;ie &a# !e -ot#r6rea a!un#rii a"ociailor privin! re!ucerea capitalului "ocial. %rin e7ercitarea !reptului !e opoziie, cre!itorii vor &i 1n!rept#ii "# obin# )aranii pentru creanele care nu au !evenit "ca!ente p6n# la !ata public#rii -ot#r6rii. Ca urmare a opoziiei, -ot#r6rea privin! re!ucerea capitalului "ocial nu va pro!uce e&ecte 'i "ocietatea nu va putea &ace pl#ti 1n bene&iciul a"ociailor p6n# c6n! cre!itorii nu vor &i obinut realizarea creanelor lor "au )aranii a!ecvate+*(. &. 9relungirea duratei societ.ii vizeaz#, 1n mo! evi!ent, ipoteza "ociet#ii comerciale con"tituite pe o !urat# determinat. Eo!i&icarea actului con"titutiv 1n "en"ul prelun)irii !uratei "ociet#ii nu "e poate realiza !ec6t prin &otr4rea adunrii generale, a!optat# 1n con!iiile !e cvorum 'i ma0oritate prev#zute pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar#, -ot#r6re prin care "e va putea !eci!e &ie o nou# !urat# a "ociet#ii, &ie tran"&ormarea 1ntr8o "ocietate cu o !urat# ne!eterminat#+**. Dot#r6rea privin! prelun)irea !uratei "ociet#ii trebuie menionat# 1n re)i"trul comerului 'i publicat# 1n E/. Dac# ace"te cerine nu "unt 1n!eplinite, pe !ata e7pir#rii !uratei "ociet#ii prev#zute !e actul con"titutiv "ocietatea "e !izolv# de drept, &#r# a &i nece"ar# 1n!eplinirea nici unei alte &ormalit#i+*+. =n cazul SBC, SCS "au SRL, cre!itorii particulari ai asociailor pot &ace )p)zi;ie 1mpotriva -ot#r6rii !e prelun)ire a !uratei "ociet#ii !ac# au !repturi "tabilite printr8un titlu e7ecutoriu anterior -ot#r6rii !e prelun)ire+*,. =n ace"t caz, !reptul !e a &ace opoziie aparine cre!itorilor asociailor 9'i nu cre!itorilor "ociet#ii: 1ntruc6t, 1n ipoteza !izolv#rii "ociet#ii ca urmare a e7pir#rii !uratei ei, cre!itorii a"ociailor ar &i putut "# 1'i e7ercite !repturile a"upra p#rii cuvenite !ebitorului lor 1n urma lic-i!#rii+*.. Dac# opoziia e"te a!mi"# !e tribunal, a"ociaii "unt obli)ai "# ia o !ecizie 1n termen !e o lun# !e la !ata la care -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# a !evenit irevocabil#+*A. A"ociaii pot "# renune la -ot#r6rea !e prelun)ire a !uratei "ociet#ii printr8o -ot#r6rea a a!un#rii a"ociailor "au pot "# !eci!# e7clu!erea !in "ocietate a a"ociatului !ebitor al cre!itorului oponent++?. . 4uziunea !i divizarea societ.ilor comercialeA 'uziunea e"te operaiunea prin care++12 8 una "au mai multe "ociet#i "unt !izolvate &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul lor patrimoniu, 'nei alte societi e,i-tente, 1n "c-imbul repartiz#rii c#tre acionarii "ociet#ii@"ociet#ilor ab"orbite !e aciuni la "ocietatea ab"orbanta 'i, eventual, cu plata 1n &avoarea acionarilor "ociet#ii ab"orbite, 1n numerar, a unei "ume reprezent6n! ma7imum 1?T !in valoarea nominal# a aciunilor a"t&el repartizate< o a"t&el !e mo!alitate !e &uziune poart# !enumirea !e fuziune prin absorbie.
654 655

6Cide#, pp. 246 247. 6Cide#, p. 247. 656 6de#. 657 6Cide#, p. 248. 658 6de#. 659 6de#. 660 6de#. 661 6Cide#, p. 249.

1?.

8 mai multe "ociet#i "unt !izolvate, &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfer ntregul lor patrimoniu 'nei societi n)'3()n-tit'ite, 1n "c-imbul repartiz#rii c#tre acionarii lor !e aciuni la "ocietatea nou con"tituit# 'i, eventual, al unei pl#i 1n numerar !e ma7imum 1?T !in valoarea aciunilor a"t&el repartizate< o a"t&el !e mo!alitate !e &uziune poart# !enumirea !e fuziune prin contopire. 5ivizarea e"te operaiunea prin care++22 8 o "ocietate "e !izolv# &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul su patrimoniu /ai /'lt)r societi e,i-tente, 1n "c-imbul repartiz#rii c#tre acionarii "ociet#ii !ivizate !e aciuni la "ociet#ile bene&iciare 'i, eventual, al unei pl#i 1n numerar al unei "ume !e ma7imum 1?T !in valoarea aciunilor a"t&el repartizate "au, !up# caz, operaiunea prin care 8 o "ocietate "e !izolva &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul sau patrimoniu /ai /'lt)r societi n)'3()n-tit'ite, 1n "c-imbul repartiz#rii c#tre acionarii "ociet#ii !ivizate !e aciuni la "ociet#ile non8con"tituite 'i, eventual, al unei pl#i 1n numerar al unei "ume !e ma7imum 1?T !in valoarea aciunilor a"t&el repartizate. =n operaiunea !e &uziune "au !ivizare pot &i implicate numai societile comerciale, put6n!u8"e &ace at6t 1ntre "ociet#i av6n! aceea'i &orma 0uri!ic#, c6t 'i 1ntre "ociet#i !e &orme !i&erite. Toto!at#, poate &i e&ectuat# c-iar !ac# "ociet#ile !izolvate "unt 1n lic-i!are, cu con!iia "# nu &i 1nceput 1nc# !i"tribuirea 1ntre a"ociai a p#rilor care li "8ar cuveni 1n urma lic-i!#rii++$. =n cazul 1n care prin &uziune "au !ivizare "e con"tituie o noua "ocietate comercial#, 1n plu" &a# !e con!iiile "peci&ice ale proce!urii !e &uziune@!ivizare trebuie 1n!eplinite 'i cerinele prev#zute !e le)e pentru &orma 0uri!ic# a "ociet#ii nou8con"tituite++(. Realizarea unei operaiuni !e &uziune "au !ivizare e"te un proce" care cuprin!e /ai /'lte etape, 'i anume++*2 8 1ntocmirea proiectului !e &uziune "au !ivizare !e c#tre a!mini"tratorii, re"pectiv membrii !irectoratului "ociet#ilor< 8 !epunerea proiectului !e &uziune@!ivizare la re)i"trul comerului, avizarea lui !e c#tre 0u!ec#torul !ele)at 'i publicarea lui 1n Eonitorul /&icial< 8 !reptul cre!itorilor "ociet#ilor implicate !e a &ace opoziie &a# !e proiectul !e &uziune "au !ivizare, 1n termen !e $? zile !e la publicarea proiectului 1n Eonitorul /&icial< intro!ucerea unei a"t&el !e opoziii are ca e&ect "u"pen!area proce!urii !e &uziune@!ivizare, cu e7cepia cazului 1n care "ocietatea 1n cauza &ace !ova!a c8a ac-itat !ebitul "au a o&erit )aranii acceptate !e re"pectivul cre!itor. 8 in&ormarea a"ociailor "ociet#ilor implicate, prin 1ntocmirea unui raport al a!mini"tratorilor, re"pectiv al membrilor !irectoratului "ociet#ilor 'i al e7perilor cu privire la &un!amentarea operaiunii !e &uziune@!ivizare 'i rata !e "c-imb a aciunilor, cu obli)aia !e punere la !i"poziia acionarilor a tuturor !ocumentelor a&erente cu cel puin $? zile 1nainte !e !ata a!un#rii )enerale !e aprobare &inal# a operaiunii< 8 -ot#r6rea a!un#rii )enerale a &iec#rei "ociet#i participante la operaiune privin! aprobarea &inal# a operaiunii !e &uziune@!ivizare, care e"te "upu"# 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului 'i public#rii 1n Eonitorul /&icial.
662 663

6de#. 6Cide#, p. 250. 664 6de#. 665 6Cide#, pp. 251 254.

1?A

uziunea "au !ivizarea pr)"'(e 'r/=t)arele e.e(teEEE2 8 !izolvarea &#r# lic-i!are a "ociet#ii "au "ociet#ilor care 1'i 1nceteaz# e7i"tena 'i tran"miterea univer"al# "au cu titlu univer"al a patrimoniului lor c#tre "ocietatea "au "ociet#ile bene&iciare, e7i"tente "au care iau &iin#< 8 1n "c-imbul patrimoniului primit, "ocietatea "au "ociet#ile bene&iciare atribuie aciuni "au p#ri "ociale a"ociailor "ociet#ii@"ociet#ilor care 1'i 1nceteaz# e7i"tena< ca urmare, a"ociaii "ociet#ii ab"orbite "au !ivizate !evin a"ociai ai "ociet#ii ab"orbante, re"pectiv ai "ociet#ilor bene&iciare< 8 1n cazul &uziunii prin ab"orbie, "ocietatea ab"orbant# !ob6n!e'te !repturile 'i e"te inut# !e obli)aiile "ociet#ii ab"orbite, iar 1n cazul &uziunii prin contopire, !repturile 'i obli)aiile "ociet#ilor care 1'i 1nceteaz# e7i"tena vor trece a"upra "ociet#ii care a luat &iin#. 8 1n cazul !iviz#rii, "ociet#ile bene&iciare vor !ob6n!i &raciuni !in totalitatea !repturilor 'i obli)aiilor care au con"tituit patrimoniul "ociet#ii !ivizate. G&ectele &uziunii "au !iviz#rii se produc la date diferite99=2 8 1n cazul con"tituirii uneia "au mai multor "ociet#i noi, !e la !ata 1nmatricul#rii ace"tor "ociet#i noi 1n re)i"trul comerului< 8 1n celelalte cazuri, !e la !ata 1nre)i"tr#rii -ot#r6rii ultimei a!un#ri )enerale care a aprobat operaiunea, cu e7cepia cazului c6n! prin acor!ul p#rilor "8a "tabilit o alt# !at# 9art. 2(A:. N'litatea operaiunii !e &uziune "au !ivizare nu poate &i !eclarat# !ec6t prin -ot#r6re 0u!ec#torea"c# 'i numai 1n urm#toarele "ituaii++.2 9a: !ac# operaiunea !e &uziune@!ivizare nu a &o"t "upu"# unui control !e le)alitate e7ercitat !e 0u!ec#torul !ele)at, "au 9b: !ac# -ot#r6rea uneia !intre a!un#rile )enerale care au votat proiectul &uziunii "au !iviz#rii e"te nul# "au anulabil#. Din raiuni !e "tabilitate a raporturilor 0uri!ice, proce!ura !e anulare a operaiunii !e &uziune@!ivizare nu mai poate fi iniiat dup expirarea unui termen de 9 luni !e la !ata la care &uziunea "au !ivizarea a !evenit e&ectiv# "au !ac# "ituaia care 0u"ti&ic# anularea a &o"t recti&icat#++A. Dac# nere)ularitatea care con!uce la !eclararea nulit#ii &uziunii "au !iviz#rii poate &i reme!iat#, in"tana va acor!a "ociet#ilor implicate un termen pentru recti&icarea ace"teia+,?. Dot#r6rea !e&initiv# !e !eclarare a nulit#ii unei &uziuni "au !iviz#ri va &i 1naintat#, !in o&iciu, !e in"tana o&iciilor re)i"trului comerului !e la "e!iile "ociet#ilor implicate 1n &uziunea "au !ivizarea 1n cauz# 'i are ca e&ect !e"&iinarea operaiunii 'i revenirea la "ituaia anterioar#+,1. Din raiuni !e protecie a intere"elor cre!itorilor, -ot#r6rea nu a!uce atin)ere, 1n"#, valabilit#ii obli)aiilor n#"cute !up# ce &uziunea "au !ivizarea au !evenit e&ective 'i 1nainte ca -ot#r6rea !e !eclarare a nulit#ii "# &ie publicat#+,2. %rin urmare, 1n cazul !eclar#rii nulit#ii unei &uziuni prin ab"orbie, "ociet#ile participante la
666 667

6Cide#, pp. 254 245. 6Cide#, p. 256. 668 6de#. 669 6de#. 670 6de#. 671 6de#. 672 6de#.

11?

&uziune vor r#"pun!e "oli!ar pentru obli)aiile "ociet#ii ab"orbante, n#"cute !up# ce &uziunea a !evenit e&ectiv#, !ar 1nainte ca -ot#r6rea !e !eclarare a nulit#ii "# &ie publicat#+,$. =n cazul !eclar#rii nulit#ii unei !iviz#ri, &iecare !intre "ociet#ile bene&iciare r#"pun!e pentru propriile obli)aii n#"cute !up# ce !ivizarea a !evenit e&ectiv#, !ar 1nainte ca -ot#r6rea !e !eclarare a nulit#ii "# &ie publicat#. Societatea !ivizat# r#"pun!e pentru ace"te obli)aii 1n limita cotei !e activ net tran"mi"# "ociet#ii bene&iciare 1n contul c#reia au luat na'tere obli)aiile re"pective+,(. G. Sc?imbarea formei societ.ii comerciale reprezint# tot o mo!i&icare a actului con"titutiv al "ociet#ii care "e poate realiza numai n baza &otr4rii adunrii generale a a"ociailor+,*. Dot#r6rea privin! "c-imbarea &ormei 0uri!ice a "ociet#ii "e ia 1n con!iiile !e cvorum prev#zute pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar#. %entru realizarea operaiunii, trebuie 1n!eplinite 'i con!iiile prev#zute !e le)e pentru &orma !e "ocietate pe care o va lua "ocietatea e7i"tena+,+. %rin acea"ta mo!i&icare a actului con"titutiv "e "c-imba &orma 0uri!ic# a "ociet#ii, &#r# a8i a&ecta per"onalitatea 0uri!ic#. Societatea iniial# 1'i continu# e7i"tena, !ar 1ntr8un ca!ru 0uri!ic nou. Sc-imbarea &ormei "ociet#ii nu atrage crearea unei persoane juridice noi 9art. 2?*:+,,.

1%1*%O2"34%0 (&urs B) 1. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 2. @eAe$ 31/1990. 3. /oul 0od ci"il. 4. @eAe$ 26/1990. 5. ):* 75/1999. 6. ):* 116/2009. 50S50 2"%*3 1. /r)anele "ociet#ii comerciale "e 1mpart 1n trei cate)orii2 A. )r#an'l "e "eli0erare, prin interme!iul c#ruia "e &ormeaz# voina "ocial# 'i care e"te a!unarea )eneral# a a"ociailor, re"pectiv a acionarilor< B. Or#an'l e,e('ti*, prin interme!iul c#ruia e"te a!u"# la 1n!eplinire voina "ocial# 'i care con"t# 1n a!mini"tratorul ori a!mini"tratorii "ociet#ii "au, !up# caz, !irectoratul 'i con"iliul !e "uprave)-ere< C. )r#an'l "e ()ntr)l al #e-ti'nii "ociet#ii, &uncie 1n!eplinit#, !up# caz, &ie !e c#tre a"ociai, &ie !e un or)an "pecializat.
673 674

6de#. 6de#. 675 6Cide#, p. 261. 676 6de#B Art. 115 di! @eAe$ 31/1990. 677 6de#B @eAe$ 31/1990.

111

2. =n cazul "ociet#ii pe aciuni "au 1n coman!it# pe aciuni, le)ea re)lementeaz# !ou# tipuri !e a!un#ri )enerale ale acionarilor, &iecare av6n! atribuii proprii 'i con!iii "peci&ice !e cvorum 'i ma0oritate nece"are pentru luarea -ot#r6rilor, 'i anume2 A. A!unare )enerala anuala< H. A!unarea )eneral# ordinara si A!unarea )eneral# extraordinara! C. Di"tinct !e ace"te !ou# tipuri principale !e a!un#ri )enerale, 1n urma mo!i&ic#rilor Le)ii nr. $1@1AA? a &o"t in"tituionalizat# 'i a!unarea special, la care particip# anumite cate)orii !e acionari. $. Calitatea !e a"ociat con&er# dreptul de a participa la adunarea general. %entru a e7ercita ace"t !rept, a"ociatul trebuie "# &ac# !ova!a calit#ii !e a"ociat 1n con!iiile le)ii. Acionarii pot participa 'i vota 1n a!unarea )eneral# prin reprezentare, 1n baza unei 1mputerniciri acor!ate pentru re"pectiva a!unare )eneral# Care e"te &orma imputernicirii> A. Ean!atul < H. %rocura, care trebuie "# 1mbrace &orma "cri"#< C. %rocura !ata membrilor Con"iliului. ). Dot#r6rile luate !e a!unarea )eneral# cu re"pectarea le)ii 'i a actului con"titutiv sunt obligatorii pentru toi asociaii. %entru a &i opozabile terilor, -ot#r6rile a!un#rii )enerale trebuie publicate, 1n con!iiile le)ii2 A. 1? zile !e la a!ucere la cuno"tiinta< H. 1* zile !e la a!optare la /RC pentru a &i menionate 1n re)i"tru 'i publicate 1n E/< C. * zile atunci cin! "unt "upu"e 1nre)i"tr#rii la /RC. '. Cenzorii au urm#toarele drepturi2 A. S# participe la a!un#rile a!mini"tratorilor, &#r# "# aib# !rept !e vot< H. Sa culea)a !ate "i in&ormatii !e"pre activitatea a"ociatilor< C. S# obin# 1n &iecare luna !e la a!mini"tratori o "ituaie !e"pre mer"ul operaiunilor comerciale. B. Ean!atul !e cenzor implica urm#toarele obligaii2 A. "# "uprave)-eze )e"tiunea "ociet#ii<"# veri&ice !ac# "ituaiile &inanciare "unt le)al 1ntocmite 'i 1n concor!an# cu re)i"trele "ociet#ii< H. "# veri&ice !ac# re)i"trele "unt re)ulat inute 'i !ac# evaluarea patrimoniului "ociet#ii "8a &#cut potrivit re)ulilor "tabilite pentru 1ntocmirea "ituaiilor &inanciare. =n urma veri&ic#rilor, cenzorii vor prezenta un raport am#nunit a!un#rii )enerale, &#r# ace"t raport a!unarea )eneral# neput6n! aproba "ituaiile &inanciare anuale< C. S# a!uc# la cuno'tin# a!mini"tratorilor "au, !up# caz, a a!un#rii )enerale, nere)ularit#ile !in activitatea "ociet#ii 'i 1nc#lcarea actelor "tatutare 'i a !i"poziiilor le)ale. H. &e reprezinta auditul financiar<. 3. &ontrolul financiar e,ecutata de catre instantele de judecata in cazul unei plingeri; H. Reprezint# activitatea !e verificare a situaiilor financiare ale "ociet#ilor comerciale !e c#tre au!itori &inanciari, 1n con&ormitate cu "tan!ar!ele internaionale !e au!it< 112

C. Au!itorul &inanciar e"te per"oana &izic# "au 0uri!ic# care !ob6n!e'te acea"t# calitate prin atribuire !e c#tre Camera Au!itorilor inanciari 1n Rom6nia. 8. Boiunea !e mo!i&icare a "ociet#ii comerciale "e re&er#, 1n principiu, la "ituaiile !e modificare a actului constitutiv al "ociet#ii, "en" 1n care principalele "ituaii !e mo!i&icare a actului con"titutiv, e7pre" re)lementate !e le)e, "unt2 A. %relun)irea !uratei "ociet#ii 'i re!ucerea "au m#rirea capitalului "ocial. H. Sc-imbarea numarului !e a"ociati< C. Cuprin!e orice "c-imbare privin! elementele prev#zute 1n actul con"titutiv la con"tituirea "ociet#ii. :. 'uziunea "ocietatii comerciale e"te operaiunea prin care2 A. Una "au mai multe "ociet#i "unt !izolvate &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul lor patrimoniu, 'nei alte societi e,i-tente, fuziune prin absorbie! J. 1ocietatea este in insolventa! C. Eai multe "ociet#i "unt !izolvate, &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfer ntregul lor patrimoniu 'nei societi n)'3()n-tit'ite, fuziune prin contopire. 17. 5ivizarea e"te operaiunea prin care2 A. / "ocietate "e !izolv# &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul su patrimoniu /ai /'lt)r societi e,i-tente< H. / "ocietate "e !izolva &#r# a intra 1n lic-i!are 'i transfera ntregul sau patrimoniu /ai /'lt)r societi n)'3()n-tit'ite@ C. / "ocietate a&lata in lic-i!are tran"&era o parte !in capital "pre actionari.

SO&%05D>%*0 &O=0"&%3*0 (&urs H) %KO*E3"03 G% *%&J% 3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0


=ncetarea e7i"tenei "ociet#ii comerciale reclam# realizarea unor operaiuni care "# aib# !rept rezultat nu numai 1ncetarea per"onalit#ii 0uri!ice, ci 'i lic-i!area patrimoniului "ociet#ii, prin e7ercitarea !repturilor 'i 1n!eplinirea obli)aiilor "ocial+,.. =n con"ecin#, potrivit le)ii, 1ncetarea e7i"tenei "ociet#ii comerciale i/p'ne par('r#erea a ")'= .aze9 (1! "iz)l*area <i ( ! li(1i"area -)(iet=;ii+,A.
678

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 262. 679 6de#.

11$

Cele !ou# &aze "unt distincte 'i, 1n con"ecin#, ele trebuie parcurse n mod succesiv, numai !up# parcur)erea &azei !izolv#rii put6n!u8"e trece la &aza lic-i!#rii+.?. =n SBC, SCS 'i SRL asociaii pot &otr, odat cu dizolvarea i modul de lic&idare a societii, -ot#r6re care poate &i luat# numai !ac# a"ociaii 9i: convin cu privire la mo!ul !e repartizare 'i lic-i!are a patrimoniului "ociet#ii 'i c6n! 9ii: a"i)ur# "tin)erea pa"ivului "au re)ularizarea lui 1n raport cu cre!itorii. =n lip"a unui acor! unanim al a"ociailor, va &i urmat# proce!ura lic-i!#rii prev#zut# !e le)ea "ociet#ilor comerciale+.1. =n "ituaia 1n care "8a !eci" c# !up# plata cre!itorilor "ociet#ii bunurile r#ma"e "# &ie repartizate 1ntre a"ociai, tran"miterea !reptului !e proprietate privin! bunurile r#ma"e are loc la !ata ra!ierii "ociet#ii !in re)i"trul comerului. /&iciul re)i"trului comerului va elibera &iec#rui a"ociat un certi&icat con"tatator al !reptului !e proprietate a"upra activelor !i"tribuite, 1n temeiul c#ruia a"ociatul va putea proce!a la 1n"crierea bunului imobil 1n cartea &unciar#+.2. 1. %KO*E3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0

5izolvarea prive'te acele operaiuni care !eclan'eaz# proce"ul !e 1ncetare a e7i"tenei "ociet#ii comerciale 'i a"i)ur# premi"ele lic-i!#rii patrimoniului "ocial+.$. =n concret, etapa !izolv#rii "ociet#ii "e re&er# la adoptarea ?ot.r+rii de dizolvare !i aducerea ei la cuno!tin. celor interesai. Dizolvarea "ociet#ii nu afecteaz personalitatea juridic a ace"teia, "ocietatea continu6n! "# aib# per"onalitate 0uri!ic# 'i !up# "urvenirea -ot#r6rii !e !izolvare+.(. &auzele generale de dizolvare a societ.ilor comercialeA a: *recerea timpului stabilit pentru durata societii+.*. %otrivit le)ii, 1n contractul !e "ocietate trebuie "# "e preva!# !urata "ociet#ii, care poate &i una ne!eterminat# "au !eterminat#< 1n "ituaia 1n care !urata "ociet#ii e"te una determinat, la e7pirarea termenului contractual "ocietatea "e !izolv# !e !rept, ace"t e&ect &iin! e7pre"ia voinei a"ociailor privin! "oarta "ociet#ii+.+. =n ace"t caz, !izolvarea "ociet#ii opereaz n temeiul legii, !e !rept, &#r# a &i nece"ar# vreo &ormalitate+.,. Cu toate ace"tea, le)ea in"tituie obli)aia Con"iliului !e a!mini"traie, re"pectiv a !irectoratului !e a8i con"ulta pe a"ociai cu cel puin B luni nainte de expirarea duratei societii cu privire la eventuala prelun)ire a !uratei ace"teia. =n lip"a unei atare con"ult#ri, la cererea oric#rui a"ociat, tribunalul va putea !i"pune prin 1nc-eiere e&ectuarea ace"tei con"ult#ri+... Bee&ectuarea ace"tei con"ult#ri nu 1mpie!ic#, 1n"#, !izolvarea "ociet#ii la e7pirarea !uratei prev#zute 1n actul con"titutiv+.A.
680

0;?, s. co#, dec. !r. 614/1996, .! <reptul !r. 3/1997, pp. 127 232B 0;?, s. co#. <ec. !r. 359/1993, .! <reptul !r. 8/1994, p. 91. 681 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 262. 682 6Cide#, p. 263. 683 6de#. 684 6de#. 685 6Cide#, p. 264. 686 6de#. 687 6de#. 688 Art. 227 &2' di! @eAe$ 31/1990. 689 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 264.

11(

b: %mposibilitatea realizrii obiectului societii sau realizarea acestuia+A?. /rice "ocietate comercial# are un obiect !e activitate care trebuie precizat 1n actul con"titutiv. Dac# "e con"tat# o impo"ibilitate a realiz#rii obiectului !e activitate propu", "ocietatea 1'i pier!e raiunea !e a e7i"ta 'i "e !izolv#. De a"emenea, "ocietatea "e !izolva !ac# obiectul "ociet#ii "8a realizat 'i "copul a"ociailor a &o"t atin"+A1. At6t impo"ibilitatea realiz#rii obiectului "ociet#ii, c6t 'i realizarea ace"tuia, "unt c-e"tiuni !e &apt care trebuie !ove!ite pentru a 0u"ti&ica !izolvarea "ociet#ii. 1n ambele cazuri a"ociaii pot "# mo!i&ice obiectul "ociet#ii+A2. c: 5eclararea nulitii societii+A$. Bere"pectarea cerinelor le)ale privin! con"tituirea "ociet#ii atra)e nulitatea ace"teia. %e !ata la care -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# !e !eclarare a nulit#ii a !evenit irevocabil#, "ocietatea 1nceteaz# &#r# e&ect retroactiv 'i intra 1n lic-i!are, o a"t&el !e 1ncetare a e7i"tentei "ociet#ii ec-ival6n! cu !izolvarea "a+A(. !: <otr4rea adunrii asociailor+A*. =ntruc6t con"tituirea "ociet#ii comerciale "e bazeaz# pe voina a"ociailor mani&e"tat# prin actul con"titutiv, a"ociaii pot !eci!e 'i !izolvarea "ociet#ii 1n toate cazurile 1n care intere"ele lor o impun+A+. e: <otr4rea tribunalului+A, Dizolvarea "ociet#ii prin -ot#r6rea tribunalului are loc atunci c4nd dizolvarea nu se poate realiza prin &otr4rea adunrii generale. Tribunalul poate -ot#r1 !izolvarea "ociet#ii pentru motive temeinice, cum ar &i ne1nele)erile )rave !intre a"ociai, motive pe care in"tana le apreciaz# !e la caz la caz+A.. &: 'alimentul societii+AA %otrivit Le)ii nr..*@2??+, "ocietatea comercial# care "e a&l# 1n in"olven# e"te "upu"#, !up# caz, proce!urii reor)aniz#rii 0u!iciare "au proce!urii &alimentului. Dac# "ocietatea &ace obiectul proce!urii &alimentului, patrimoniul "ociet#ii e"te lic-i!at 1n ve!erea "ati"&acerii creanelor cre!itorilor 'i 1n con"ecin#, "ocietatea "e !izolv#,??. Dizolvarea "e pronun# !e c#tre 0u!ec#torul "in!ic prin 1nc-eierea prin care "e !eci!e intrarea 1n &aliment 9art. 1?, alin. 2:,?1. ): lte cauze prevzute de lege sau actul constitutiv al societii,?2 %e l6n)# cauzele )enerale "u"8menionate !e !izolvare a "ociet#ii, art. 2$, !in Le)ea nr. $1@1AA? re)lementeaz# anumite cazuri de dizolvare#sanciune, care "unt,?$2 8 Situaia 1n care "ocietatea nu mai are or)ane "tatutare "au ace"tea nu "e mai pot 1ntruni<

690 691

6Cide#, p. 265. 6de#. 692 6de#. 693 6de#B Art. 227 &1' lit.c' di! @eAe$ 31/1990. 694 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 265. 695 6de#B Art. 227 &1' lit. d' di! @eAe$ 31/1990. 696 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 266. 697 6de#B Art. 227 &1' lit. e' di! @eAe$ 31/1990. 698 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 266. 699 6de#B Art. 227 &1' lit. f' di! @eAe$ 31/1990. 700 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 266B @eAe$ 85/2006. 701 @eAe$ 85/2006. 702 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 266. 703 Art. 227 &1' lit. A' di! @eAe$ 31/1990.

11*

8 Situaia 1n care "ocietatea nu a !epu" 1n cel mult + luni !e la e7pirarea termenelor le)ale "ituaiile &inanciare anuale "au alte acte care, potrivit le)ii, "e !epun la o&iciul re)i"trului comerului< 8 Situaia 1n care "ocietatea "i8a 1ncetat activitatea, nu are "e!iul "ocial cuno"cut ori nu 1n!epline'te con!iiile re&eritoare la "e!iul "ocial "au a"ociaii au !i"p#rut ori nu au !omiciliul cuno"cut "au re'e!ina cuno"cut#< 8 Situaia 1n care "ocietatea nu 'i8a completat capitalul "ocial, 1n con!iiile le)ii. &.ile de dizolvare a societ.ii comercialeA Dizolvarea "ociet#ii comerciale se poate realiza pe B ci, cu re"pectarea con!iiilor prev#zute !e le)e pentru &iecare !intre ele, 'i anume,?(2 9a: de drept< 9b: prin voina asociailor 9prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale:< 9c: pe cale judectoreasc 9prin -ot#r6rea in"tanei !e 0u!ecat#:. 8. 5izolvarea de drept a societii "e pro!uce ope legis 9!e plin !rept: !ac# ipoteza le)ii e"te "ati"&#cut#, ne&iin! nece"ar# 1n!eplinirea vreunei &ormalit#i,?*. Dizolvarea !e !rept e"te re)lementat# 1n cazul expirrii termenului stabilit pentru durata societii,?+. =n caz !e ne1nele)eri, 1n ceea ce prive'te "urvenirea !izolv#rii !e !rept a "ociet#ii, orice per"oan# intere"at# poate cere tribunalului con"tatarea !izolv#rii "ociet#ii. In"tana nu pronuna !izolvarea, ci constat c#, &iin! 1n!eplinit# cerin# le)ii, !izolvarea a operat 1n puterea le)ii,?,. A. 5izolvarea prin voina asociailor K "e pro!uce prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale care "e ia cu re"pectarea con!iiilor !e cvorum prev#zute !e le)e pentru a!unarea )eneral# e7traor!inar#, cu o ma0oritate !e cel puin !ou# treimi !in !repturile !e vot !einute !e acionarii prezeni "au reprezentai 9iar 1n cazul SRL 1n baza unei -ot#r6ri a!optate prin votul unanim al a"ociailor:,?.. Actul care con"tat# -ot#r6rea a!un#rii )enerale privin! !izolvarea "e !epune la o&iciul re)i"trului comerului pentru a "e meniona 1n re)i"tru, !up# care "e tran"mite, !in o&iciu, Eonitorului /&icial, "pre publicare 9art. 2$2 alin. 2:,?A. =n cazul !izolv#rii "ociet#ii 1nainte !e e7pirarea termenului &i7at pentru !urata "a, !izolvarea pro!uce e&ecte &a# !e teri numai !up# trecerea unui termen !e $? !e zile !e la publicarea 1n E/. >egea permite revenirea asupra &otr4rii privin! !izolvarea "ociet#ii. Revenirea e"te permi"# c6t# vreme nu "8a &#cut nici o repartiie !e activ 1ntre a"ociai,1?. Dot#r6rea privin! revenirea a"upra !izolv#rii "ociet#ii trebuie luat# 1n con!iiile !e cvorum 'i ma0oritate prev#zute pentru a!unarea e7traor!inar#. Boua -ot#r6re "e va meniona 1n re)i"trul comerului, !up# care o&iciul re)i"trului comerului o va trimite la E/ "pre publicare. =mpotriva ace"tei -ot#r6ri orice per"oan# intere"at# poate &ace opoziie,11. B. 5izolvarea pe cale judectoreasc %otrivit le)ii, oricare a"ociat poate cere tribunalului, pentru motive temeinice 9ne1nele)eri 1ntre a"ociai:, !izolvarea "ociet#ii. Dot#r6rea 0u!ec#torea"c# privin! !izolvarea trebuie 1n"cri"# 1n
704 705

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 268. 6de#. 706 6de#. 707 6de#. 708 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 268 269. 709 @eAe$ 31/1990. 710 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 269. 711 6de#.

11+

re)i"trul comerului 'i publicat# 1n Eonitorul /&icial 1n termen !e 1* zile !e la !ata la care -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# a !evenit irevocabil#,12. =n cazul &alimentului, !izolvarea "ociet#ii "e pronun# !e tribunalul 1nve"tit cu proce!ura in"olvenei 9art. 2$2 alin. $:,1$. =n cazurile !e dizolvare(sanciune, !izolvarea "ociet#ii "e poate cere !e orice per"oan# intere"at#, precum 'i !e /BRC. Dot#r6rea tribunalului "e 1nre)i"treaz# la re)i"trul comerului, "e comunic# !ireciei &inanelor publice 0u!eene, re"pectiv a municipiului Hucure'ti 'i "e public# 1n E/, %artea a II8a. %e !ata r#m6nerii irevocabile a -ot#r6rii privitoare la !izolvare, "ocietatea intr# 1n lic-i!are,1(. Societatea comercial# 1mpotriva c#reia "8a !i"pu" !izolvarea poate &ormula recur" 1n termen !e $? !e zile !e la !ata comunic#rii -ot#r6rii 0u!ec#tore'ti, 1n con!iiile Co!ului !e proce!ura civil#,1*. 0fectele dizolv.rii societ.ii comercialeA 5ou sunt efectele dizolvrii "ociet#ii comerciale, 'i anume,1+2 9a: desc&iderea procedurii lic&idrii 'i 9b: interdicia nceperii unor operaiuni comerciale noi. Ca urmare a !e"c-i!erii proce!urii lic-i!#rii, con"iliul !e a!mini"traie, re"pectiv !irectoratul are obli)aia !e a convoca a!unarea )eneral# a a"ociailor pentru !e"emnarea lic-i!atorilor,1,. Dac# 1n termen !e $ luni !e la !ata r#m6nerii irevocabile a -ot#r6rii !e !izolvare a"ociaii nu proce!eaz# la numirea lic-i!atorului, 0u!ec#torul !ele)at, la cererea oric#rei per"oane intere"ate, nume'te un lic-i!ator !e pe li"ta practicienilor 1n reor)anizare 'i lic-i!are,1.. =n cazul c6n! 0u!ec#torul !ele)at nu a &o"t "e"izat cu o cerere !e numire a lic-i!atorului 1n termen !e $ luni !e la e7pirarea termenului !e $ luni anterior menionat, "ocietatea comercial# va &i ra!iata prin 1nc-eierea 0u!ec#torului !ele)at, pronunat# la cererea /&iciului Baional al Re)i"trului Comerului, cu citarea p#rilor 9art. 2$, alin. .:,1A. =nc-eierea !e ra!iere "e 1nre)i"treaz# 1n re)i"trul comerului 'i "e comunic# "ociet#ii la "e!iul ace"teia, A.B.A. . 'i D.C. .%. Ga "e a&i'eaz# pe pa)ina !e internet a /.B.R.C. 9art. 2$, alin. A:,2?. Intr8un a"t&el !e caz, bunurile r#ma"e !in patrimoniul "ociet#ii ra!iate !in re)i"trul comerului revin a"ociailor,21. %nterdicia de a angaja operaiuni comerciale noi "e e7plic# prin "tarea 1n care "e a&l# "ocietatea, activitatea "a nemai&iin! una care "# urm#rea"c# realizarea !e pro&it, ci o activitate orientat spre lic&idare. Inter!icia "e aplic#, !up# caz, !in ziua e7pir#rii termenului &i7at pentru !urata "ociet#ii ori !e la !ata c6n! !izolvarea a &o"t -ot#r6t# !e a!unarea a"ociailor "au !eclarat# prin -ot#r6re 0u!ec#torea"c# 9art. 2$$:,22. =nc#lcarea inter!iciei !e a 1ncepe operaiuni comerciale noi are !rept con"ecin#
712 713

6Cide#, p. 270. @eAe$ 31/1990. 714 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 270. 715 6de#. 716 6Cide#, p. 271. 717 6de#. 718 6de#. 719 @eAe$ 31/1990. 720 6de#. 721 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 271. 722 @eAe$ 31/1990

11,

r#"pun!erea per"onal# 'i "oli!ar# a per"oanelor 1n cauz# pentru operaiunile 1ntreprin"e,2$. . *%&J% 3"03 SO&%05D>%*O" &O=0"&%3*0 Con"t# 1ntr8un an"amblu !e operaiuni care au ca "cop ter/inarea )pera;i'nil)r ()/er(iale a.late 5n ('r- la !ata !izolv#rii "ociet#ii, 5n(a-area (rean;el)r -)(iet=;ii+ tran-.)r/area 0'n'ril)r -)(iet=;ii 5n 0ani+ plata "at)riil)r -)(iet=;ii <i 5/p=r;irea a(ti*'l'i net 5ntre a-)(ia;i,2(. /peraiunile care &ac obiectul &azei lic-i!#rii "ociet#ii "unt realizate !e per"oane anume 1nve"tite lic-i!atorii,2*. 9rincipiile generale ale lic?id.rii societ.ii comercialeA a: Per-)nalitatea 2'ri"i(= a -)(iet=;ii -'0zi-t= pentr' /)ti*ele li(1i"=rii. De'i 1n momentul !izolv#rii "ociet#ii ea 1nceteaz# "# mai e7i"te ca per"oan# 0uri!ic#, nevoile lic-i!#rii patrimoniului "ociet#ii 'i ale ocrotirii !repturilor a"ociailor 'i cre!itorilor "ociali impun nece"itatea meninerii per"onalit#ii 0uri!ice, 1n"# acea"ta !oar pentru motivele lic-i!#rii,2+. Eeninerea per"onalit#ii 0uri!ice a "ociet#ii are anumite con"ecine,2,2 8 societatea i pstreaz firma, sediul social i naionalitatea , 1n"# toate actele care eman# !e la "ocietate trebuie "# arate c# acea"ta "e a&l# 1n lic-i!are 9art. 2*2 alin. *:,2.< 8 patrimoniul social continu s aparin societii ca "ubiect !e !rept !i"tinct. Lic-i!area nu a!uce mo!i&ic#ri raporturilor 0uri!ice !intre "ocietate 'i cre!itorii "#i. Ace'tia 1'i pot valori&ica !repturile lor 1mpotriva "ociet#ii, care va r#"pun!e cu patrimoniul "#u< 8 organele societii nu i nceteaz activitatea . A!unarea a"ociailor nume'te lic-i!atorii 'i "tabile'te puterile ace"tora pentru realizarea operaiunilor !e lic-i!are. A!mini"tratorii 'i !irectorii "ociet#ii, re"pectiv membrii !irectoratului 1'i continu# man!atul p6n# la intrarea 1n &uncie a lic-i!atorilor 9art. 2*2 lit. a:, cu inter!icia !e a an)a0a operaiuni comerciale noi. Cenzorii "ociet#ii 1'i continu# !e a"emenea activitatea lor !e control a"upra )e"tiunii "ociet#ii, e7ercit6n! controlul a"upra activit#ii lic-i!atorilor. =n cazul "# a!mini"trat# 1n "i"tem !uali"t, lic-i!atorii 1'i 1n!epline"c man!atul "ub controlul con"iliului !e "uprave)-ere 9art. 2*$ alin. *:,2A. b: Li(1i"area -)(iet=;ii -e .a(e 5n intere-'l a-)(ia;il)r. Intere"ul a"ociailor imprim# "peci&icitatea lic-i!#rii 'i o !eo"ebe'te !e proce!ura &alimentului, care e"te menit# "# ocrotea"c#, 1n mo! e7clu"iv, intere"ele creditorilor. Intere"ele cre!itorilor "ociet#ii "unt avute 1n ve!ere prin re)lementarea lic-i!#rii, !ar numai 1n mo! "ecun!ar, 1n "en"ul c# a"ociaii nu vor putea primi nicio "um# !e bani 1n contul p#rilor ce li "8ar cuveni !in lic-i!are 1naintea ac-it#rii creanelor cre!itorilor "ociet#ii 9art. 2*+:,$?. >ic&idarea societii poate fi cerut numai de ctre asociai care "unt 1n!rept#ii ca prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale "# numea"c# pe lic-i!atori 'i "# "tabilea"c# puterile ace"tora 9art. 2**:. De a"emenea, le)ea permite a"ociailor "# "tabilea"c# prin actul con"titutiv con!iiile
723 724

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 271. 6Cide#, p. 272. 725 6de#. 726 6Cide#, p. 273. 727 6de#. 728 @eAe$ 31/1990. 729 6de#. 730 6de#B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 274.

11.

lic-i!#rii "ociet#ii. Re)ulile "tabilite prin actul con"titutiv "e aplic# 1n m#"ura 1n care nu "unt incompatibile cu lic-i!area 9art. 2+2 'i 2+( alin. (:,$1. c: Li(1i"area -)(iet=;ii e-te )0li#at)rie+ iar n' .a('ltati*=. Dizolvarea "ociet#ii are ca e&ect !e"c-i!erea proce!urii lic-i!#rii, ceea ce 1n"eamn# c# lic-i!area e"te obli)atorie !eoarece "ocietatea nu poate r#m6ne 1n &aza !e !izolvare. Ca e7cepie !e la ace"t principiu, 1n cazurile &uziunii "au !iviz#rii "ociet#ii !up# &aza !e !izolvare urmeaz# tran"miterea univer"al# a patrimoniului 'i nu lic-i!area,$2. =odific.rile produse de trecerea la faza de lic?idare a societ.ii comercialeA Din momentul 1n care "ocietatea !izolvat# a intrat 1n lic-i!are, activitatea pe care acea"ta o va !e"&#'ura 1n continuare va &i subordonat exigenelor lic&idrii. A"t&el,$$2 8 obiectul activit#ii "ociet#ii "e re"tr6n)e, iar activitatea "ociet#ii "e limiteaz# la &inalizarea operaiunilor comerciale a&late 1n !erulare 1n momentul !izolv#rii "ociet#ii. G"te interzi" !irectorilor, a!mini"tratorilor, re"pectiv !irectoratului "# 1ntreprin!# operaiuni noi, iar !ac# an)a0eaz# a"emenea operaiuni, ei r#"pun! per"onal 'i "oli!ar 9art.2$$ alin.2:. 8 toate actele eman6n! !e la "ocietate trebuie "# arate ca acea"ta e"te 1n lic-i!are. 8 !up# intrarea "ociet#ii 1n lic-i!are toate operaiunile a&erente lic-i!#rii "ociet#ii "i, 1n )eneral, a!mini"trarea "ociet#ii a&lat# 1n cur" !e lic-i!are se realizeaz de ctre lic&idatori. Dup# numirea lor 1n con!iiile le)ii, li(1i"at)rii ii 5nl)('ie-( pe a"/ini-trat)ri, re"pectiv pe membrii !irectoratului, urm6n! ca ace'tia "# or)anizeze 'i "# con!uc# operaiunile !e lic-i!are 'i repartizare a activului net 1ntre a"ociai. Lic-i!atorii intra 1n &uncie numai !up# 1n!eplinirea &ormalit#ilor !e publicitate prev#zute !e le)e,$(. =nlocuirea a!mini"tratorilor reclama predarea gestiunii societii ctre lic&idatori. 1n ace"t "cop, ime!iat !up# intrarea lor 1n &uncie, lic-i!atorii "unt obli)ai ca 1mpreun# cu !irectorii 'i a!mini"tratorii, re"pectiv cu membrii !irectoratului "ociet#ii "# &ac# un inventar 'i "# 1nc-eie un bilan, prin care "e con"tata "tarea patrimoniului "ociet#ii, acte 1n baza c#rora "e vor !emara operaiunile !e lic-i!are a patrimoniului "ociet#ii,$*. Documentele menionate trebuie "emnate !e c#tre per"oanele care le8au 1ntocmit. =n cazul ivirii unor ne1nele)eri, per"oana nemulumit# poate &ace conte"taie la in"tana 0u!ec#torea"c#,$+. =n cazul SA "au SCA, le)ea preve!e o obli)aie "pecial# a a!mini"tratorilor, re"pectiv a membrilor !irectoratului. Ace'tia trebuie "# prezinte lic&idatorilor o dare de seam asupra gestiunii pentru perioa!a cuprin"# 1ntre !ata ultimei "ituaii &inanciare aprobat# 'i !ata 1nceperii lic-i!#rii 9art. 2+*:. Lic-i!atorii au !reptul "# aprobe !area !e "eam# prezentat# "au c6n! nu "unt !e acor! cu ea, "# &ac# ori "# "u"in# conte"taii la in"tana 0u!ec#torea"c#,$,. Lic-i!atorii "unt obli)ai "# primea"c# 'i "# p#"treze patrimoniul "ociet#ii, re)i"trele ce li "8au 1ncre!inat !e a!mini"tratori, re"pectiv !e membrii !irectoratului 'i actele "ociet#ii. %entru a"i)urarea unei evi!ene a operaiunilor !e lic-i!are, le)ea impune lic-i!atorilor obli)aia !e a ine un registru n care trebuie s fie consemnate cronologic toate operaiile lic&idrii 9art. 2*$ alin. (:,$..
731 732

@eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 274. 733 6Cide#, p. 275. 734 6de#. 735 6de#. 736 6de#. 737 @eAe$ 31/1990. 738 6de#.

11A

=n cazul "ociet#ilor a c#ror activitate "8a !e"&#'urat 1n baza unei autorizaii !e me!iu, lic-i!atorii au obli)aia "# ia m#"uri pentru e&ectuarea bilanului !e me!iu 'i "# comunice rezultatele a)eniei teritoriale pentru protecia me!iului,$A. Statutul lic?idatorilor %oate &i lic-i!ator o per"oan# &izic# "au 0uri!ic#. Lic-i!atorul per"oana &izic#, ca 'i per"oana &izic# !e"emnat# ca reprezentant permanent !e c#tre lic-i!atorul per"oana 0uri!ic# trebuie "# &ie lic&idatori autorizai, 1n con!iiile le)ii 9art. 2*$:,(?. Lic-i!atorii "unt numii prin -ot#r6rea a!un#rii a"ociailor, a"t&el,(12 8 1n cazul SBC, SCS 'i SRL, -ot#r6rea trebuie luat# 1n unanimitate, !ac# 1n actul con"titutiv nu "e preve!e alt&el< 8 1n cazul SA "au SCA, -ot#r6rea trebuie "# "e a!opte cu ma0oritatea prev#zut# !e le)e pentru mo!i&icarea actului con"titutiv. =n toate cazurile 1n care nu "unt 1n!eplinite con!iiile menionate, lic-i!atorii "unt numii !e tribunal, la cererea oric#ruia !intre a!mini"tratori, re"pectiv membrii !irectoratului "au a"ociai,(2. Dot#r6rea a!un#rii a"ociailor !e numire a lic-i!atorilor "au "entina care 1i ine locul trebuie !epu"#, prin )ri0a lic-i!atorilor, la /RC pentru a &i 1n"cri"# !e 1n!at# 'i publicat# 1n E/,($. Dup# 1n!eplinirea &ormalit#ilor menionate, lic-i!atorii vor !epune "emn#tura lor la /RC 'i vor intra 1n &uncie, iar !in ace"t moment nici o aciune nu "e poate e7ercita pentru "ocietate "au contra ace"teia !ec6t 1n numele lic-i!atorilor "au 1mpotriva lor,((. /rice act ulterior care va a!uce "c-imb#ri cu privire la per"oana lic-i!atorilor "au la puterile con&erite trebuie "# re"pecte 1n mo! "imetric con!iiile prev#zute !e le)e pentru numirea ace"tora,(*. Lic-i!atorii au aceea'i r#"pun!ere ca 'i a!mini"tratorii, re"pectiv membrii !irectoratului 1ntruc6t 1n concepia le)ii lic-i!atorii "unt con"i!erate tot ca mandatari ai "ociet#ii, cu toate con"ecinele care !ecur) !in acea"t# calitate,(+. Ean!atul lic-i!atorilor are un coninut contractual 'i le)al. Anumite puteri ale lic-i!atorilor "unt con&erite !e c#tre a"ociai, cu aceea'i ma0oritate cerut# pentru numirea lor, iar alte puteri "unt "tabilite !e art. 2** alin. 91: lit. a:8&: !in Le)ea nr. $1@1AA?, re"pectiv,(,2 8 s stea n judecat n numele societii. %articip6n! la "oluionarea liti)iilor privin! "ocietatea 1n lic-i!are, lic-i!atorii "unt 1n!rept#ii "# &ac# tranzacii, 1n con!iiile le)ii< 8 s execute i s termine operaiunile de comer 1n "copul lic-i!#rii. Gi nu pot 1ntreprin!e operaiuni noi care nu "unt nece"are "copului lic-i!#rii, 1n caz contrar urm6n! "# r#"pun!# per"onal 'i "oli!ar !e e7ecutarea lor< 8 s v4nd, prin licitaie public, imobilele 'i orice avere mobiliar# a "ociet#ii< 8 s lic&ideze i s ncaseze creanele "ociet#ii< 8 s contracteze obligaii cambiale, "# &ac# 1mprumuturi neipotecare 'i "# 1n!eplinea"c# orice alte acte nece"are. Le)ea are 1n ve!ere numai a"umarea !e obli)aii care "erve"c "copului lic-i!#rii 'i care nu "unt p#)ubitoare pentru patrimoniul "ociet#ii a&late 1n lic-i!are. Hunurile
739 740

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 276. @eAe$ 31/1990. 741 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 277. 742 6de#. 743 6de#. 744 6de#. 745 6de#. 746 6de#. 747 6de#.

12?

"ociet#ii vor putea &i ipotecate numai !ac# e7i"t# !i"poziii "peciale 1n ace"t "en" 1n actul con"titutiv "au 1n actul !e numire a lic-i!atorilor. =n ab"ena unor a"emenea !i"poziii, ipotecarea bunurilor "ociet#ii "e poate &ace numai cu autorizaia in"tanei 0u!ec#tore'ti. %otrivit le)ii, lic-i!atorii 1'i 1n!epline"c man!atul lor "ub controlul cenzorilor "ociet#ii "au, !up# caz, al con"iliului !e "uprave)-ere 9art.2*$ alin. *:. =n "ociet#ile 1n care nu e7i"t# cenzori, !reptul !e control aparine a"ociailor,(.. Lic-i!atorii au aceea'i r#"pun!ere ca 'i a!mini"tratorii, re"pectiv membrii !irectoratului "ociet#ii 'i, a"t&el, r#"pun! pentru nere"pectarea obli)aiilor izvor6te !in 1mputernicirile a"ociailor 9r#"pun!ere civil# contractual#:, precum 'i pentru nere"pectarea obli)aiilor "tabilite !e le)ea "ociet#ilor comerciale 9r#"pun!ere civil# !elictual# "au r#"pun!ere penal#:,(A. *ic?idarea activului !i pasivului societ.ilor comercialeA -peraiunile de lic&idare a activului societii cuprin! transformarea bunurilor societ.ii -n bani !i -ncasarea creanelor pe care societatea le are fa. de teri,*?. Tran"&ormarea bunurilor "ociet#ii 1n bani "e realizeaz# pe calea licitaiei publice. De'i !in !i"poziiile le)ii rezult# c# toate bunurile "ociet#ii trebuie pre&#cute 1n bani, anumite bunuri ale "ociet#ii ar putea &i "u"tra"e !e la licitaie !ac# prin actul con"titutiv "8a "tabilit c# bunurile 1n cauza vor reveni, 1n contul p#rilor ce li "8ar cuveni !in lic-i!are, a"ociailor care le8au a!u" ca aport 1n "ocietate,*1. Lic-i!atorii trebuie "# 1nca"eze creanele !e la !ebitorii "ociet#ii, operaiune care "e &ace la "ca!en# potrivit obli)aiilor a"umate,*2. %rin lic&idarea pasivului societii "e 1nele)e plata datoriilor societ.ii c.tre creditorii s.i. De re)ul#, lic-i!area pa"ivului "e realizeaz# !e c#tre lic-i!atori cu "umele !e bani rezultate !in lic-i!area activului "ociet#ii. %lata !atoriilor "e &ace la scaden i integral,*$. Datoriile "ociet#ii pot &i ac-itate !e c#tre lic-i!atori 'i cu proprii bani, caz 1n care lic-i!atorii au !reptul la re"tituirea "umelor avan"ate. Lic-i!atorii nu vor putea reclama 1mpotriva "ociet#ii !repturi mai mari !ec6t acelea ce aparineau cre!itorilor pl#tii 9art. 2*.:,*(. Lic-i!atorii care probeaz#, prin prezentarea "ituaiei &inanciare, ca &on!urile !e care !i"pune "ocietatea nu "unt "u&iciente "# acopere pa"ivul e7i)ibil, pot "# cear# "umele nece"are a"ociailor care r#"pun! nelimitat "au celor care nu au efectuat integral vrsmintele, 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii,**. A"ociaii urm#rii nu vor putea "# invoce compen"aia "umelor !atorate "ociet#ii cu "umele care li "8ar cuveni !in lic-i!are, !eoarece "8ar 1nc#lca !i"poziiile art. 2*+ !in Le)ea nr. $1@1AA? care prev#! ca a"ociaii nu pot primi nici o "um# !e bani 1n contul p#rilor ce li "8ar cuveni !in lic-i!are 1naintea ac-it#rii cre!itorilor "ociet#ii,*+. on!urile nece"are pl#ii creanelor "ociet#ii pot &i a"i)urate !e lic-i!atori 'i prin contractarea !e 1mprumuturi neipotecare 'i !e obli)aii cambiale,*,.
748 749

@eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 278. 750 6Cide#, p. 279. 751 6de#B Art. 255, lit. c' di! @eAe$ 31/1990. 752 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 280. 753 6Cide#, p. 281. 754 @eAe$ 31/1990. 755 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 280. 756 6de#. 757 6Cide#, p. 281.

121

Cre!itorii "ociet#ii au !reptul !e a e7ercita contra lic-i!atorilor aciunile care !ecur) !in creanele a0un"e la termen, p6n# la concurena bunurilor e7i"tente 1n patrimoniul "ociet#ii 9art.2*A:,*.. =n "ub"i!iar, creditorii au la r6n!ul lor o aciune 1mpotriva a"ociailor pentru plata "umelor !atorate !e ace'tia "ociet#ii cu titlu !e aport 9re"pectiv valoarea aciunilor "ub"cri"e 'i nev#r"ate:. De a"emenea, cre!itorii "ociali pot aciona, 1n "ub"i!iar 9re"pectiv 1n "ub"i!iar at6t &a# !e aciunea 1mpotriva lic-i!atorilor, c6t 'i !e aciunea 1mpotriva a"ociailor pentru plata "umelor !atorate ca aport: 'i pe a"ociaii care r#"pun! nelimitat 'i "oli!ar pentru obli)aiile "ociale, 1n &uncie !e &orma 0uri!ic# a "ociet#ii comerciale,*A. Cre!itorii "ociet#ii nu au aciune 1mpotriva a"ociailor care r#"pun! pentru obli)aiile "ociet#ii 1n limitele aportului la capitalul "ocial, !eoarece r#"pun!erea ace"tor a"ociai va &i limitat# la valoarea aportului,+?. A"ociatul !in SRL va r#"pun!e nelimitat pentru obli)aiile neac-itate ale "ociet#ii !izolvate, re"pectiv lic-i!ate, !ac# 1n &rau!a cre!itorilor abuzeaz# !e caracterul limitat al r#"pun!erii "ale 'i !e per"onalitatea 0uri!ic# !i"tincta a "ociet#ii. R#"pun!erea a"ociatului !evine nelimitat# atunci c6n! ace"ta !i"pune !e bunurile "ociet#ii ca 'i cum ar &i bunurile "ale proprii "au !ac# !iminueaz# activul "ociet#ii 1n bene&iciul per"onal ori al unor teri, cuno"c6n! "au trebuin! "# cunoa"c# &aptul c# 1n ace"t mo! "ocietatea nu va mai &i 1n m#"ur# "# 1'i e7ecute obli)aiile 9art. 2$,S alin. 2:,+1. Lic-i!area nu 1mpie!ic# !eclan'area proce!urii in"olvenei a"upra "ociet#ii.,+2 repturile asociailor cuvenite din lic?idarea societ.ii comercialeA La 1ncetarea e7i"tentei "ociet#ii ca urmare a !izolv#rii 'i lic-i!#rii, a"ociaii "unt 1n!rept#ii,+$2 8 s li se restituie valoarea aporturilor e&ectuate la con"tituirea "ociet#ii "au cu ocazia ma0or#rilor !e capital 'i 8 s primeasc partea ce li se cuvine din eventualul activ net rmas nedistribuit, 1n"# numai !up# ce au &o"t ac-itate toate !atoriile &a# !e cre!itorii "ociet#ii 'i numai !ac# a mai r#ma" un "ol! activ. De re)ul#, lic-i!atorii pot con"tata !ac# e7i"t# un activ net care urmeaz# "# &ie 1mp#rit 1ntre a"ociai numai la terminarea operaiunilor !e lic-i!are. Sub ace"t a"pect, le)ea !i"pune 1n mo! imperativ ca lic-i!atorii nu pot plti asociailor nici o sum n contul prilor ce li s(ar cuveni din lic&idare naintea ac&itrii creditorilor societii,+(. %rin urmare, 1n ve!erea !etermin#rii activului net r#ma" pentru a &i !i"tribuit a"ociailor, lic-i!atorii "unt obli)ai ca la terminarea tuturor operaiunilor !e lic-i!are "# 1nc-eie bilanul final 'i !ac# e"te cazul, "# &ac# 1mp#rirea 1ntre a"ociai a activului net r#ma",+*. Uneori, activul "ociet#ii e"te "u&icient !e mare &a# !e pa"iv, a"t&el 1nc6t lic-i!atorii pot pl#ti a"ociailor anumite "ume !e bani 1n contul !repturilor care li "e cuvin c-iar 1nainte !e a 1nc-eia operaiunile !e lic-i!are,++. =n concret, prin !ero)are !e la inter!icia "u"8menionat#, le)ea preve!e c# a"ociaii vor putea
758 759

@eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., p. 281. 760 6de#. 761 6de# 762 6Cide#, p. 282. 763 6de#. 764 6Cide#, pp. 282 283. 765 6Cide#, p. 283. 766 6de#.

122

cere lic-i!atorilor ca "umele realizate prin operaiunile !e lic-i!are "# &ie !epu"e la CGC ori la a!mini"traia &inanciar# 'i "# "e &ac# repartizarea a"upra aciunilor "au p#rilor "ociale c-iar 1n timpul lic-i!#rii. / a"emenea cerere poate &i "ati"&#cut# numai !ac#, a&ar# !e ceea ce e"te nece"ar pentru 1n!eplinirea tuturor obli)aiilor "ociet#ii, "ca!ente "au care vor a0un)e la "ca!en#, mai r#m6ne un !i"ponibil !e cel puin 1?T !in cuantumul "umelor !epu"e,+,. =mpotriva !eciziei lic-i!atorilor privin! repartizarea "umelor !e bani pentru "ati"&acerea !repturilor a"ociailor, cre!itorii "ociet#ii pot &ace opoziie la in"tana 0u!ec#torea"c#,+.. Dup# terminarea operaiunilor !e lic-i!are a activului 'i pa"ivului "ociet#ii, lic-i!atorii "unt obli)ai "# 1ntocmea"c# -it'a;ia .inan(iar= .inal= (0ilan;'l .inal! pentru a con"tata rezultatele lic-i!#rii, precum 'i proiectul !e repartizare a activului net 1ntre a"ociai,+A. Situaia &inanciar# &inala con"emneaz#, pe !e o parte, "umele !e bani rezultate !in v6nzarea la licitaie public# a bunurilor "ociet#ii 'i !in 1nca"area creanelor "ociet#ii 'i, pe !e alt# parte, "umele !e bani ac-itate pentru plata !atoriilor "ociet#ii,,?. Toto!at#, bilanul con"tat# eventualul activ net, ca !i&eren# 1ntre activul 'i pa"ivul "ociet#ii. Activul net con"tituie "ur"a !in care "unt "ati"&#cute !repturile a"ociailor rezultate !in lic-i!are. Lic-i!atorii trebuie "# propun# repartizarea activului 1ntre a"ociai 1n cazul SBC, SCS 'i SRL, re"pectiv partea ce "e cuvine &iec#rei aciuni !in repartizarea activului "ociet#ii 1n cazul SA 'i SCA,,1. =n cazul SBC, SCS 'i SRL, "ituaia &inanciar# &inal# 'i proiectul !e repartizare "e 1nainteaz# "pre a &i 1nre)i"trat# 'i publicat# pe pa)ina !e internet a /RC, iar 1n cazul SA 'i SCA "e va !epune, pentru a &i menionat#, la /RC 'i "e va public# 1n E/ 9art. 2+.:. In!i&erent !e &orma "ociet#ii, asociaii nemulumii pot face opoziie la tribunal 1mpotriva "ituaiei &inanciare &inale !e lic-i!are 'i a proiectului !e repartizare, 1n termen !e 1* zile !e la !ata noti&ic#rii, re"pectiv 1n termen !e $? !e zile !e la !ata public#rii 1n E/ a "ituaiei &inanciare &inale 'i a proiectului !e repartizare,,2. Dac# mai muli a"ociai &ac opoziie, toate opoziiile vor &i cone7ate pentru a &i "oluionate printr8 o "in)ur# -ot#r6re 0u!ec#torea"c#,,$. Dup# e7pirarea termenului prev#zut !e le)e pentru e7ercitarea !reptului la opoziie "au !up# r#m6nerea irevocabil# a -ot#r6rii 0u!ec#tore'ti a"upra opoziiei, "ituaia &inanciar# &inal# !e lic-i!are 'i propunerile !e repartizare a activului net 1ntre a"ociai "e con"i!er# aprobate 9art. 2+$ alin. ( 'i art. 2+A:. %e baza propunerilor !e repartizare aprobate, a"ociaii vor 1nca"a "umele !e bani care li "e cuvin, 1n "c-imbul unei c-itane !e primire. Dac# "umele cuvenite acionarilor nu au &o"t 1nca"ate 1n termen !e 2 luni !e la publicarea "ituaiei &inanciare &inale !e lic-i!are, ele trebuie !epu"e la CGC cu ar#tarea numelui 'i prenumelui acionarului, 1n cazul aciunilor nominative "au a numerelor aciunilor, 1n cazul aciunilor la purt#tor. %lata "e va &ace per"oanei ar#tate "au po"e"orului aciunilor, rein6n!u8"e titlul 1n cauz#,,(. =n cazul 1n care "8au &#cut pl#i 1nainte !e e7pirarea termenului prev#zut !e le)e pentru e7ercitarea !reptului !e opoziie, c-itana !e primire a celei !in urma repartiii ine loc !e
767 768

6de#. 6de#. 769 6de#. 770 6de#. 771 6de#. 772 6de#. 773 6de#. 774 6dide#, p. 284.

12$

aprobare a "ituaiei &inanciare 'i a repartiz#rii &#cute &iec#rui a"ociat 9art. 2+A alin. 2:,,*. %rin aprobarea "ituaiei &inanciare &inale a lic-i!#rii 'i repartiz#rii activului net 1ntre a"ociai, lic-i!atorii "unt liberai 9art. 2+$ alin. (:. %entru e&ectuarea lic-i!#rii, le)ea preve!e un termen limita !e $ ani, care cur)e !e la !ata !izolv#rii. %entru motive temeinice, tribunalul poate prelun)i ace"t termen cu 2 ani 9art. 2+?:,,+. =n mo! e7cepional, "e pot ivi cazuri c6n! bunuri ale "ociet#ii trebuie 1mp#rite 1ntre a"ociai. Se au 1n ve!ere acele cazuri 1n care a"ociaii, "tabilin! re)ulile lic-i!#rii prin actul con"titutiv, au convenit ca anumite bunuri "# nu &ac# obiectul v6nz#rii pe calea licitaiei publice. %arta0ul bunurilor "ociet#ii ne&iin! re)lementat !e le)ea "ociet#ilor comerciale, "e au 1n ve!ere !i"poziiile Co!ului civil,,,. @nc?iderea lic?id.rii societ.ii comercialeA Dup# terminarea operaiunilor !e repartizare a activului net 1ntre a"ociai, proce!ura lic-i!#rii "ociet#ii comerciale e"te 1nc-eiat#. R#m6n !e 1n!eplinit ultimele &ormalit#i pentru &inalizarea con"ecinelor ce !ecur) !in terminarea lic-i!#rii,,.2 a! Ra"ierea -)(iet=;ii "in re#i-tr'l ()/er;'l'i. =n!eplinirea ace"tei &ormalit#i e"te obli)atorie 'i trebuie cerut# o&iciului re)i"trului comerului 1n termen de 8; zile de la data ultimului act de lic&idare, care este repartizarea activului net ntre asociai,,A. %otrivit le)ii, ra!ierea "ociet#ii "e poate &ace 'i !in o&iciu,.?. De la !ata ra!ierii, 1nceteaz# "tatutul !e per"oan# 0uri!ic# a "ociet#ii comerciale, cu toate con"ecinele care !ecur) !in ace"t &apt,.1. 0! Dep'nerea re#i-trel)r -)(iet=;ii pentr' p=-trare. =n cazul SBC, SCS 'i SRL, re)i"trele 'i actele "ociet#ii "e !epun pentru p#"trare la unul !intre a"ociai, !e"emnat prin votul ma0orit#ii a"ociailor. Dac# re)i"trele 'i actele "ociet#ii "unt nece"are unuia !intre a"ociai ele "e vor pre!a ace"tuia,.2. =n cazul SA 'i SCA, re)i"trele prev#zute !e art. 1,, alin. 91: lit. a:8&:, vor &i !epu"e la o&iciul re)i"trului comerului la care a &o"t 1nre)i"trat# "ocietatea. /rice parte intere"at# va putea lua cuno'tin# !e re)i"tre, cu autorizarea 0u!ec#torului !ele)at. Celelalte acte ale "ociet#ii vor &i !epu"e la Ar-ivele Baionale 9art. 2+1:,.$. Re)i"trele tuturor "ociet#ilor comerciale trebuie p#"trate timp !e * ani !e la !ata !epunerii lor,.(. (! R=-p'n"erea pentr' plata (rean;el)r (re"it)ril)r -)(iali "'p= li(1i"area -)(iet=;ii. %otrivit !i"poziiilor art. 2+? alin. ( L"c, lic-i!area nu elibereaz# pe a"ociai 'i nu 1mpie!ic# !e"c-i!erea proce!urii &alimentului &a# !e "ocietate,.*. =n lumina ace"tei !i"poziii le)ale, "e ri!ic# 1ntrebarea !ac#, !up# ce "ocietatea a &o"t lic-i!at# 'i ra!iat# !in re)i"trul comerului, mai poat# &i an)a0at# r#"pun!erea "ociet#ii 'i@"au a a"ociailor ei
775 776

@eAe$ 31/1990. 6de#. 777 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 284. 778 6Cide#, p. 285. 779 6de#. 780 6de#. 781 6Cide#, p. 286. 782 6de#. 783 @eAe$ 31/1990. 784 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 286. 785 6de#.

12(

pentru o crean# ne!e"coperit# "au ne"ati"&#cut# 1n cur"ul proce!urii !e lic-i!are,.+. =n ceea ce prive'te an)a0area r#"pun!erii "ociet#ii, con"i!er#m c# !up# ra!ierea "ociet#ii !in re)i"trul comerului o a"t&el !e r#"pun!ere nu mai poate fi angajat, !i"poziia le)al# privitoare la !e"c-i!erea proce!urii &alimentului &a# !e "ocietate re&erin!u8"e, 1n mo! evi!ent, la "ocietatea a&lat# 1n cur" !e lic-i!are 9!eci care nu 'i8a 1ncetat 1nc# e7i"tena ca per"oan# 0uri!ic#:,.,. =n "c-imb, pentru "ati"&acerea unei a"t&el !e creane poate &i an)a0at# c-iar !up# &inalizarea lic-i!#rii 'i ra!ierea "ociet#ii !in re)i"trul comerului 8 r#"pun!erea a"ociailor care, potrivit le)ii, r#"pun! nelimitat pentru obli)aiile "ociale. G"te cazul a"ociailor !in SBC 'i a"ociaii coman!itai !in "ocietatea 1n coman!it#,...

1ibliografie (&urs H) 1. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 2. 0;?, s. co#, dec. !r. 614/1996, .! <reptul !r. 3/1997, pp. 127 232. 3. 0;?, s. co#. <ec. !r. 359/1993, .! <reptul !r. 8/1994, p. 91. 4. @eAe$ 31/1990. 5. @eAe$ 85/2006. TGSTG CRILA 1. %otrivit le)ii, 1ncetarea e7i"tenei "ociet#ii comerciale impune parcurgerea a urmatoarelor faze2 A. 5izolvarea i lic&idarea societii < B. Dizolvarea< C. Lic-i!area. A. )auzele generale de dizolvare a societilor comerciale sunt2 . >ipsa lic&iditatilor monetare! J. *recerea timpului stabilit pentru durata societii! %mposibilitatea realizrii obiectului societii sau realizarea acestuia! 'alimentul societii! ). 5eclararea nulitii societii! <otr4rea adunrii asociailor !<otr4rea tribunalului. $. Care "unt operaiunile care au ca "cop terminarea operaiunilor comerciale aflate n curs la !ata !izolv#rii "ociet#ii>. A. ncasarea creanelor societii! J. transformarea bunurilor societii n bani, plata datoriilor societii i mprirea activului net ntre asociai! C. Lic-i!area "tocurilor !i"ponibile.
786 787

6de#. 6Cide#, p. 287. 788 6de#.

12*

(. Dup# terminarea operaiunilor !e lic-i!are a activului 'i pa"ivului "ociet#ii, lic-i!atorii "unt obli)ai "# 1ntocmea"c#2 A. 1ituaia financiar final ,bilanul final" pentru a con"tata rezultatele lic-i!#rii, precum 'i proiectul !e repartizare a activului net 1ntre a"ociai< H. Lic-i!atorii trebuie "# propun# repartizarea activului 1ntre a"ociai< C. Lic-i!atorii trebuie "a in&ormeze a"ociatii cu "ituatia &inanciara a "ocietatii. *. =nc-i!erea lic-i!#rii "ociet#ii comerciale obli)a la in!eplinirea urmatoarelor operatiuni2 A. #adierea societii din registrul comerului. =n!eplinirea ace"tei &ormalit#i e"te obli)atorie 'i trebuie cerut# o&iciului re)i"trului comerului 1n termen de 8; zile de la data ultimului act de lic&idare, care este repartizarea activului net ntre asociai! J. 5epunerea registrelor societii pentru pstrare! ). #spunderea pentru plata creanelor creditorilor sociali dup lic&idarea societii.

(C'r- 8!
RE8ULI SPECIALE APLICABILE BIECCRUI TIP DE SOCIETATE COMERCIALC

SO&%053503 -n N/=0 &O*0&5%E 1. efiniia SN&A Societatea -n nume colectiv (SN&) e"te o societate constituit prin asocierea, pe baza deplinei ncrederi, a dou sau mai multor persoane, care pun n comun anumite bunuri pentru a desfura o activitate comercial, n scopul mpririi profitului rezultat i n care asociaii rspund nelimitat i solidar pentru obligaiile societii=@E. Din !e&iniia "u"8menionat# rezult# caracterele ace"tei "ociet#i 'i anume,A?2 a) A"ocierea "e bazeaz# pe ncrederea deplin a asociailor, a"ocierea av6n! a'a!ar un caracter intuitu personae! b) Capitalul "ocial e"te !ivizat 1n pri de interes 1n principiu netransmisibile, care nu "unt reprezentate prin titluri !e valoare ne)ociabile< c) /bli)aiile "ociet#ii "unt )arantate cu patrimoniul "ocial 'i cu r#"pun!erea nelimitat i solidar a tuturor a"ociailor.
789

;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uit- co!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012, p. 288. 790 6de#.

12+

2. &onstituirea SN&A SBC "e con"tituie potrivit re)ulilor )enerale privin! con"tituirea "ociet#ilor comerciale, cu unele aspecte specifice ace"tui tip !e "ocietate,A12 8 la baza con"tituirii "ociet#ii "e a&l# ()ntra(t'l "e -)(ietate, care "e 1nc-eie 1n mo! obli)atoriu 1n forma autentic 'i trebuie "# cuprin!# elementele prev#zute !e art. , !in Le)ea nr. $1@1AA?,A2. 8 a"ociaii unei SBC pot &i at6t per"oane &izice, c6t 'i per"oane 0uri!ice, elementul "peci&ic con"t6n! 1n aceea c# obli)aiile SBC "unt )arantate cu patrimoniul "ocial 'i 1n "ub"i!iar, cu r=-p'n"erea neli/itat= <i -)li"ar= a a-)(ia;il)r$F4. 8 .ir/a 9!enumirea: SBC tre0'ie -= ('prin"= n'/ele a (el p';in 'n'l "intre a-)(ia;i , urmat !e meniunea ;"ocietate 1n nume colectiv5 "cri"# 1n 1ntre)ime 9art. $2:. %otrivit le)ii, !ac# numele unei per"oane "tr#ine !e "ocietate &i)ureaz#, cu con"im#m6ntul "#u, 1n &irma SBC, acea"ta devine rspunztoare nelimitat i solidar pentru toate obligaiile societii=EC. 8 1n ceea ce prive'te (apital'l -)(ial, le)ea nu "tabile'te pla&onul minim al ace"tuia, a"t&el c# a"ociaii "unt liberi "# !etermine m#rimea ace"tuia 1n &uncie !e nevoile pe care le reclama realizarea obiectului "ociet#ii. Le)ea cere 1n"# ca 1n contractul de societate s se precizeze data la care se va vrsa integral capitalul social subscris , precum 'i aportul &iec#rui a"ociat la capitalul "ocial,A*. 8 )0ie(t'l ap)rt'l'i nu cunoa'te nici o re"tricie< el poate &i orice bun cu valoare economic# care prezint# intere" pentru activitatea "ociet#ii,A+. =n cazul unei creane a!u"e ca aport, a"ociatul nu e"te liberat c6t timp "ocietatea nu a obinut plata creanei a!u"e ca aport 9art. .(:. C6n! aportul la capitalul "ocial aparine mai multor per"oane, ace"tea "unt obli)ate "oli!ar &a# !e "ocietate 'i trebuie "# !e"emneze un reprezentant comun pentru e7ercitarea !repturilor !ecur)6n! !in ace"t aport,A,. 8 !e'i le)ea nu preve!e 1n mo! e7pre", totu'i 1n contractul !e "ocietate trebuie "# "e arate cota din capitalul social care se cuvine fiecrui asociat 1n "c-imbul aportului "au, acea"ta cot# &iin! !enumit# parte "e intere-@ partea !e intere" e"te un titlu a"em#n#tor p#rilor "ociale care, 1n anumite con!iii, poate &ace obiectul unei ce"iuni,A.. $. 4uncionarea societ.ii -n nume colectiv $.1. /r)anul !e !eliberare 'i !ecizie2 Av6n! 1n ve!ere num#rul mic al a"ociailor 1n ca!rul SBC, legea nu instituionalizeaz adunarea general, 1n problemele e"eniale care prive"c activitatea "ociet#ii !eciziile &iin! luate 1mpreun# !e c#tre a"ociai,AA. Dot#r6rile "e iau prin votul a"ociailor care reprezint# majoritatea absolut a capitalului "ocial 1n urm#toarele cazuri.??2 a) Ale)erea unuia "au mai multor a!mini"tratori ai "ociet#ii, cu "tabilirea puterilor, !uratei 1n"#rcin#rii 'i eventualei lor remuneraii, a&ar# numai !ac# prin contractul !e "ocietate nu "e
791 792

@eAe$ 31/1990B @eAe$ 359/2004. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 289. 793 6de#. 794 6de#B Art. 32 di! @eAe$ 26/1990. 795 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 290. 796 6de#. 797 6de#B @eAe$ 31/1990. 798 6de#. 799 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 290 291. 800 6Cide#, p. 291B @eAe$ 31/1990.

12,

!i"pune alt&el< b) Revocarea a!mini"tratorilor "au limitarea puterilor lor, cu e7cepia cazului c6n! a!mini"tratorii au &o"t numii prin contractul !e "ocietate< c) Rezolvarea !iver)enelor !intre a!mini"tratori c6n! "unt obli)ai "# lucreze 1mpreun# "au a opoziiei unui a!mini"trator privin! operaiile care !ep#'e"c operaiile obi'nuite comerului pe care 1l e7ercita "ocietatea< d) Aprobarea "ituaiei &inanciare a "ociet#ii< e) An)a0area r#"pun!erii a!mini"tratorilor. =n mo! e7cepional, -ot#r6rea "e ia cu votul tuturor a"ociailor 1n cazul revoc#rii a!mini"tratorilor care au &o"t numii prin contractul !e "ocietate.?1. De a"emenea, &otr4rile se iau cu votul tuturor asociailor n cazul modificrii actului constitutiv@FA. Dreptul !e vot "e e7ercit# 1n con!iiile "tabilite prin contractul !e "ocietate. =n ab"ena unei "tipulaii 1n contractul !e "ocietate, votul "e e7ercit# proporional cu participarea la capitalul "ocial, re"pectiv cu p#rile !e intere" ale a"ociailor.?$. Dot#r6rea a"ociailor care e"te contrar# contractului !e "ocietate "au le)ii, poate &i anulat# prin -ot#r6rea in"tanei 0u!ec#tore'ti, la cererea unuia !intre a"ociai.?(. $.2. /r)anul !e con!ucere e7ecutiva2 SBC e"te a!mini"trat# !e unul "au mai muli a!mini"tratori, care pot &i a"ociai "au nea"ociai, per"oane &izice "au per"oane 0uri!ice. Gi pot &i numii prin actul con"titutiv "au ale'i !e c#tre a"ociai. =n cazul c6n! prin contractul !e "ocietate "unt numii mai muli a!mini"tratori, a"ociaii pot "tabili c# ace'tia "# lucreze mpreun "au individual@F;. Dac# prin contractul !e "ocietate "e !i"pune ca a!mini"tratorii "# lucreze mpreun, !eciziile lor trebuie luate 1n unanimitate, iar 1n caz !e !iver)en# vor !eci!e a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial 9art.,+:.?+. %entru cazul 1n care 1n contractul !e "ocietate nu "8a "tabilit mo!ul !e e7ercitare a man!atului !e c#tre a!mini"tratori, &iecare !intre ei poate lucra in!ivi!ual.?,. =n cazul c6n! un a!mini"trator are iniiativ# unei operaii care !ep#'e'te limitele operaiilor obi'nuite comerului pe care 1l e7ercit# "ocietatea, el trebuie "# 1n'tiineze 1n prealabil pe ceilali a!mini"tratori, iar !ac# e7i"t# opoziia unuia !intre ace'tia, vor !eci!e a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial.?.. A!mini"tratorii pot &ace toate operaiile cerute pentru a!ucerea la 1n!eplinire a obiectului "ociet#ii, 1n a&ar# !e re"triciile "tabilite prin contractul !e "ocietate. Dac# prin contractul !e "ocietate nu "8a ar#tat a!mini"tratorul care are puterea !e reprezentare a "ociet#ii, le)ea prezum# c# !reptul !e a reprezenta "ocietatea aparine &iec#rui a!mini"trator 9art. ,*:.?A. $.$. Controlul )e"tiunii "ociet#ii2 Datorit# num#rului mic !e a"ociai 'i a volumului re!u" al activit#ii, SBC nu are anumite
801 802

Art. 77 &2' di! @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 291. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 291. 803 6de#. 804 6de#. 805 6de#. 806 @eAe$ 31/1990. 807 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 291. 808 6Cide#, p. 292. 809 @eAe$ 31/1990.

12.

per"oane "pecial !e"emnate pentru e7ercitarea controlului a"upra )e"tiunii a!mini"tratorilor.1?. =n ab"ena unor cenzori, &iecare !intre a"ociaii care nu e"te a!mini"trator al "ociet#ii va e7ercita !reptul !e control a"upra )e"tiunii "ociet#ii.11. ). repturile !i obligaiile asociailor repturile a"ociailor SBC "unt "tabilite !e Le)ea nr. $1@1AA? 'i "unt "imilare !repturilor a"ociailor !in oricare !in &ormele !e "ocietate prev#zute !e le)e.122 a: 5reptul de a participa la deliberri i la luarea deciziilor. A"ociatul nu poate particip# 1n"# la !eliberare 'i !ecizie 1n cazul unui con&lict 1ntre intere"ele "ale 'i cele ale "ociet#ii. =nc#lcarea ace"tei inter!icii an)a0eaz# r#"pun!erea a"ociatului pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii !ac# &#r# votul "#u nu "8ar &i 1ntrunit ma0oritatea cerut# pentru luarea !eciziei.1$. b) 5reptul la dividende. A"ociaii au !reptul "# participe la 1mp#rirea pro&itului realizat !e "ocietate. %artea !in pro&it cuvenit# &iec#rui a"ociat e"te cea "tabilit# prin contractul !e "ocietate. c) 5reptul de a folosi fondurile societii. A"ociaii "unt 1n!rept#ii "# &olo"ea"c# &on!urile "ociet#ii pentru c-eltuieli &#cute "au pentru cele ce urmeaz# "# le &ac# 1n intere"ul "ociet#ii 9art. .1:. Limita &on!urilor care pot &i &olo"ite 1n ace"t "cop e"te prev#zut# 1n contractul !e "ocietate. Obligaiile a"ociailor "unt urm#toarele2 a) -bligaia de a vrsa aportul subscris. G7ecutarea ace"tei obli)aii "e &ace 1n con!iiile prev#zute 1n contractul !e "ocietate. Bere"pectarea obli)aiei atra)e r#"pun!erea a"ociatului pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii, iar 1n cazul aportului 1n numerar atra)e plata !ob6nzilor le)ale, 1nt6rzierea 1n v#r"area aportului "ub"cri" put6n! con!uce 'i la e7clu!erea a"ociatului !in "ocietate.1(. C6n! aportul la capitalul "ocial aparine mai multor a"ociai, ace'tia r#"pun! "oli!ar &a# !e "ocietate.1*. b) -bligaia de a nu aduce atingere patrimoniului social. %atrimoniul "ociet#ii e"te !i"tinct !e cel al a"ociailor 'i, !eci, un a"ociat nu poate &olo"i ace"t patrimoniu 1n intere" propriu.1+. c) -bligaia de a nu face concuren societii. %entru a prote0a intere"ele "ociet#ii, le)ea interzice a"ociatului "# ia parte, 1n calitate !e a"ociat cu r#"pun!ere nelimitat#, 1ntr8o alt# "ocietate concurent# "au av6n! acela'i obiect, precum 'i "# e&ectueze operaiuni 1n contul "au ori al altora, 1n acela'i &el !e comer "au 1ntr8unul a"em#n#tor 9art. .2:.1,. A"ociatul poate &ace parte !intr8o alt# "ocietate, ca a"ociat cu r#"pun!ere nelimitat#, "au poate &ace acela'i comer cu consimm4ntul celorlali asociai. Con"im#m6ntul "e "ocote'te !at !ac# participarea "au operaiile, &iin! anterioare contractului !e "ocietate, au &o"t cuno"cute !e ceilali a"ociai 'i ace'tia nu au interzi" continuarea lor.1.. =nc#lcarea inter!iciei !a !reptul "ociet#ii !e a e7clu!e pe a"ociat !in "ocietate. Toto!at#, "ocietatea poate "# !eci!# c# a"ociatul a lucrat 1n contul ei "au "# cear# !e"p#)ubiri. Ace"t !rept al "ociet#ii "e "tin)e !up# trecerea a trei luni !in ziua c6n! "ocietatea a avut cuno'tin#, &#r# "# &i luat vreo -ot#r6re.1A.
810 811

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 292. 6de#. 812 6de#. 813 6de#. 814 6de#. 815 6de#. 816 6de#. 817 6de#. 818 6de#. 819 6Cide#, pp. 293 294.

12A

'. ".spunderea pentru obligaiile societ.ii SBC !ob6n!e'te !repturi 'i 1'i a"um# obli)aii prin actele 1nc-eiate !e a!mini"tratorul "au a!mini"tratorii 1n"#rcinai "# reprezinte "ocietatea. %entru obli)aiile "ociet#ii, rspunderea aparine at4t societii, c4t i asociailor acesteia@AF. iin! "ubiect !e !rept !i"tinct, "ocietatea poate "# 1'i a"ume obli)aii 1n raporturile cu terii 'i r#"pun!e cu patrimoniul propriu pentru nere"pectarea obli)aiilor 1n cauz#.21. %entru obli)aiile "ociet#ii, r#"pun!erea revine nu numai "ociet#ii, ci 'i a"ociailor, care sunt obligai nelimitat i solidar pentru operaiunile 1n!eplinite 1n numele "ociet#ii !e per"oanele care o reprezint# 9art. .*:.22. R#"pun!erea a"ociailor pentru obli)aiile "ociet#ii are un caracter subsidiar. Cre!itorii "ociet#ii trebuie "# urm#rea"c# mai 1nt6i "ocietatea, !eoarece 1n cazul 1n care ar urm#ri mai 1nt6i pe a"ociai, ace'tia "e pot ap#ra invoc6n! un bene&iciu !e !i"cuiune. Cre!itorii "e pot 1n!repta 1mpotriva a"ociailor numai !ac# "ocietatea nu pl#te'te creanele 1n termen !e cel mult 1* zile !e la !ata punerii 1n 1nt6rziere.2$. %entru acionarea a"ociailor le)ea nu cere ca, 1n prealabil, "ocietatea "# &ie "upu"# e7ecut#rii "ilite ci, e"te "u&icient ca "ocietatea "# nu &i "ati"&#cut creanele cre!itorilor 1n termen !e 1* zile !e la noti&icarea cre!itorilor.2(. %entru cazul c6n! ar e7i"ta o -ot#r6re 0u!ec#torea"c# 1mpotriva "ociet#ii, a"ociaii vor putea &i urm#rii 1n temeiul aceleia'i -ot#r6ri. =n ace"t "en", le)ea preve!e c# &otr4rea judectoreasc obinut mpotriva societii este opozabil fiecrui asociat, raiunea ace"tei preve!eri con"t6n! 1n aceea c# temeiul r#"pun!erii a"ociailor e"te le)ea 1n"#'i, 'i nu -ot#r6rea 0u!ec#torea"c#.2*. Av6n! o r#"pun!ere nelimitat#, a"ociatul urm#rit va r#"pun!e pentru crean# cre!itorului cu toate bunurile "ale mobile 'i imobile, prezente 'i viitoare. iin! obli)at "oli!ar, a"ociatul urm#rit va r#"pun!e pentru 1ntrea)a crean# a cre!itorului neput6n! invoca un bene&iciu !e !iviziune.2+. Bormele prin care e"te re)lementat# r#"pun!erea nelimitat# 'i "oli!ar# av6n! un caracter imperativ, orice clauz# !e 1nl#turare ori !e limitare a r#"pun!erii a"ociailor e"te lovit# !e nulitate.2,. B. &esiunea p.rilor de interesA %#rile !e intere" 1ncorporeaz# anumite valori 'i, !eci, ele pot &i tran"mi"e, 1n con!iiile le)ii. Ce"iunea p#rii !e intere" implic# 'i tran"miterea calit#ii !e a"ociat< ce"ionarul !ob6n!e'te calitatea !e a"ociat, 1n locul ce!entului, care pier!e acea"t# calitate.2.. Ce"iunea p#rii !e intere" este restricionat, &iin! po"ibil# numai dac a fost permis prin contractul de societate 9art. .,:. Totu'i, dac exist consimm4ntul tuturor celorlali asociai, ce"iunea e"te po"ibil# c-iar 1n ab"ena unei atare "tipulaii. Acea"t# con!iie "pecial# e"te impu"# !e caracterul intuitu personae al SBC.2A. Ce"iunea p#rii !e intere" pre"upune 1nc-eierea unui contract 1n form autentic prin care ce!entul "e obli)#, 1n "c-imbul unui pre, "# tran"mit# partea "a !e intere" ce"ionarului.$?.
820 821

6Cide#, p. 294. 6de#. 822 @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 294. 823 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 294. 824 6de#. 825 6de#. 826 6Cide#, p. 295. 827 6de#. 828 6de#. 829 6de#. 830 6de#.

1$?

%entru ca ce"iunea p#rii !e intere" !intre ce!ent 'i ce"ionar "# &ie opozabil# terilor, trebuie 1n!eplinite anumite formaliti de publicitate@B8. 3n primul r4nd, ce"iunea trebuie notificat societii. Con"im#m6ntul a"ociailor, care con"tituie premi"a ce"iunii intervenite 1ntre ce!ent 'i ce"ionar, e7prim# numai voina a"ociailor !e a a!mite po"ibilitatea 1nlocuirii a"ociatului "ociet#ii prin ce"iunea p#rii !e intere". Boti&icarea ce"iunii e"te, pe !e o parte, o cerin# )eneral# !e opozabilitate a ce"iunii, iar pe !e alt# parte o cerin# care asigura asociailor posibilitatea de a aprecia persoana cesionarului. =ntruc6t con"im#m6ntul !at pentru ce"ionarea p#rilor !e intere" nu anuleaz# caracterul intuitu personae al "ociet#ii, nu e"te e7clu"# po"ibilitatea a"ociailor !e a nu &i !e acor! cu ce"iunea intervenita, !atorit# calit#ii ce"ionarului. =ntr8un a"emenea caz, !ezacor!ul va &i "oluionat !e in"tana 0u!ec#torea"c#.$2. 3n al doilea r4nd, ce"iunea p#rii !e intere" trebuie nscris n registrul comerului 9art. 21 lit. -: !in Le)ea nr. 2+@1AA?:.$$. =n temeiul ce"iunii, ce"ionarul !evine titularul p#rii !e intere" 'i, pe cale !e con"ecin#, !ob6n!e'te calitatea !e a"ociat 1n SBC, cu toate !repturile 'i obli)aiile pe care le implica acea"t# calitate.$(. H. "etragerea asociatului din societate Retra)erea e"te ie'irea voluntar# a unui a"ociat !in "ocietate, cu con"ecin# 1ncet#rii calit#ii !e a"ociat a ace"tuia. Ca urmare a retra)erii, a"ociatul are !reptul la restituirea prii sale de interes, iar capitalul social al societii se reduce n mod corespunztor, prin mo!i&icarea actului con"titutiv.$*. %rin retra)erea a"ociatului, "ocietatea "u&er# o mo!i&icare &a# !e "ituaia iniial#, !ar ea 1'i continu# e7i"tena. Bumai e7cepional, c6n! !atorit# retra)erii num#rului a"ociailor "8a re!u" la unul "in)ur, "ocietatea "e !izolv# 9art. 22A:.$+. A"ociatul "e poate retra)e !in "ocietate 1n urm#toarele con!iii.$,2 a) 1n cazurile prevzute n actul constitutiv! b) )u acordul tuturor celorlali asociai. c) /rin &otr4rea tribunalului. Le)ea preve!e c# a"ociatul "e poate retra)e pentru motive temeinice, motive care trebuie apreciate !e tribunal. %rin -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# re&eritoare la retra)erea a"ociatului, in"tana trebuie "# !i"pun# 'i cu privire la "tructura particip#rii la capitalul "ocial a celorlali a"ociai. Dot#r6rea tribunalului e"te "upu"# recur"ului 1n termen !e 1* zile !e la comunicare.$.. =n toate cazurile retra)erea a"ociatului !in "ocietate trebuie menionat# 1n re)i"trul comerului.$A. =n cazul 1n care SBC e"te con"tituit# numai !in !oi a"ociai, retra)erea unuia !intre ei &ace ca "ocietatea "# r#m6n# numai cu un "in)ur a"ociat, &apt care conduce la dizolvarea societii. Un atare e&ect nu "e pro!uce dac asociatul rmas &otrte continuarea existentei societii sub forma SRL cu asociat unic 9art. 22A:.(?. Ca urmare a retra)erii !in "ocietate, a"ociatul pier!e calitatea !e a"ociat. Drepturile a"ociatului
831 832

6de#. 6Cide#, p. 296. 833 6de#. 834 6de#. 835 6de#. 836 @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 379. 837 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 379 380. 838 5. /. 0$t$!-, 4Eercit$re$ f$cult-+ii de retr$Aere di! societ$te$ co#erci$l-, .! 5<0 !r. 2/2002, p. 195. 839 Art. 21, lit. h' di! @eAe$ 26/1990. 840 @eAe$ 31/1990.

1$1

retra", cuvenite pentru p#rile "ale !e intere" "e "tabile"c prin acor!ul a"ociailor. Le)ea permite 'i !e"emnarea !e c#tre a"ociai a unui e7pert, care "# "tabilea"c# ace"te !repturi.(1. =n caz !e ne1nele)ere 1ntre a"ociai !repturile a"ociatului retra" vor &i "tabilite !e c#tre tribunal.(2. 8. 0,cluderea asociatului din societate A"ociatul poate &i e7clu" !in "ocietate 1n urm#toarele cazuri.($2 a) ?eefectuarea aportului subscris. A"ociatul care, pu" 1n 1nt6rziere, nu e&ectueaz# aportul potrivit preve!erilor contractului !e "ocietate, va putea &i e7clu" !in "ocietate, m#"ura care nu 1nl#tura "uportarea con"ecinelor 1nt6rzierii 1n e&ectuarea aportului, a!ic# plata !e"p#)ubirilor 'i, !up# caz, a !ob6nzilor 9art. +* alin. 2:.((. b) 1upunerea asociatului procedurii insolvenei sau incapacitatea asociatului. Aplicarea proce!urii in"olvenei ori punerea "ub inter!icie a a"ociatului "unt con"i!erate 1mpre0ur#ri care !e"cali&ic# per"oana a"ociatului 'i !eci 0u"ti&ic# e7clu!erea a"ociatului 1n cauza !in "ocietate 9art. 222 lit. b:.(*. c) %mixtiunea n administrarea societii, folosirea bunurilor societii i sv4rirea unor acte de concuren 9art. 222 lit. c:. A"ociatul poate &i e7clu" !in "ocietate !ac# "#v6r'e'te anumite &apte con"i!erate ca o mani&e"tare a lip"ei !e loialitate &a# !e "ocietate. Ace"te &apte "unt2 ame"tecul &#r# !rept 1n a!mini"trarea "ociet#ii< 1ntrebuinarea, &#r# con"im#m6ntul "cri" al celorlali a"ociai, a capitalului, bunurilor "au cre!itului "ociet#ii 1n &olo"ul "#u< participarea, &#r# con"im#m6ntul celorlali a"ociai ca a"ociat cu r#"pun!ere nelimitat#, 1n alte "ociet#i concurente "au av6n! acela'i obiect "au e&ectuarea !e operaiuni 1n contul "#u ori al altora, 1n acela'i &el !e comer "au intr8unul a"em#n#tor.(+. d) 1v4rirea de ctre asociatul administrator a unor fapte pgubitoare pentru societate. A"ociatul care 1n!epline'te &uncia !e a!mini"trator va putea &i e7clu" !in "ocietate !ac# "#v6r'e'te o &rau!# 1n !auna "ociet#ii ori "e "erve'te !e "emn#tura "ocial# "au !e capitalul "ocial 1n &olo"ul lui "au al altor per"oane. A"emenea &apte reprezint# mani&e"t#ri ale relei cre!ine ori abuzului !e putere 'i trebuie "ancionate cu e7clu!erea !in "ocietate.(,. e) Gxercitarea de ctre creditorul personal al asociatului a opoziiei mpotriva &otr4rii de prelungire a duratei societii 9art. 2?+ alin. 2:. Dac# opoziia cre!itorului per"onal al unui a"ociat &#cut# 1mpotriva -ot#r6rii privin! prelun)irea !uratei "ociet#ii a &o"t a!mi"# !e in"tana 0u!ec#torea"c#, a"ociatul !ebitor al oponentului poate &i e7clu" !in "ocietate. %rin e7clu!erea ace"tui a"ociat, "ocietatea 1'i va prelun)i e7i"tena pe !urata "tabilit# prin -ot#r6rea a"ociailor.(.. G7clu!erea unui a"ociat !in SBC se pronuna prin &otr4re judectoreasc 9art.22$:. G7clu!erea "e &ace la cererea "ociet#ii "au a oric#rui a"ociat. Deci, aciunea e"te o aciune "ociala "au in!ivi!uala. Cererea "ociet#ii !e e7clu!ere a unui a"ociat trebuie s se bazeze pe o &otr4re a tuturor asociailor, cu e7cepia a"ociatului 1n cauza. Cererea o poate &ace 'i oricare !intre ceilali a"ociai. =n ace"t caz, potrivit le)ii, trebuie citat# "ocietatea 'i a"ociatul p6r6t.(A. %otrivit le)ii, 1n toate cazurile !e a!mitere a cererii !e e7clu!ere a unui a"ociat !in "ocietate,
841 842

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 381. Art. 226 &3' di! @eAe$ 31/1990. 843 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 297B @eAe$ 31/1990. 844 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 383B @eAe$ 31/1990. 845 @eAe$ 31/1990. 846 @eAe$ 31/1990. 847 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 383. 848 6Cide#, p. 284. 849 6de#.

1$2

-ot#r6rea 0u!ec#torea"c# r#ma"a !e&initiv# "e va !epune 1n termen !e 1* zile la re)i"trul comerului pentru a &i 1n"cri"#, iar !i"pozitivul -ot#r6rii "e va public# la cererea "ociet#ii 1n E/ 9art. 22$ alin. $:.*?. Cel e7clu" !in "ocietate pier!e calitatea !e a"ociat !e la !ata e7clu!erii, cu toate con"ecinele care !ecur) !in ace"t &apt. A"ociatul e7clu" va avea !reptul la pro&it 'i va "uporta pier!erile, p6n# 1n ziua e7clu!erii "ale. Gl nu va putea cere ns lic&idarea lor p4n ce acestea nu vor fi repartizare potrivit prevederilor contractului de societate@;8. De a"emenea, a"ociatul e7clu" are !reptul la contravaloarea p#rii "ale !e intere". =n ace"t "en", le)ea preve!e c# a"ociatul e7clu" nu are dreptul la o parte proporional din patrimoniul social, ci numai la o sum de bani care s reprezinte valoarea acesteia 9art. 22( alin.2:.*2. Dac# la !ata e7clu!erii e7i"tau anumite operaii 1n cur" !e e7ecutare, a"ociatul e"te obli)at "# "uporte con"ecinele 'i nu8'i va putea retra)e partea ce i "e cuvine !ec6t !up# terminarea ace"tor operaii.*$. A"ociatul e7clu" r#m6ne obli)at &a# !e teri pentru operaiile &#cute !e "ocietate, p6n# 1n ziua r#m6nerii !e&initive a -ot#r6rii !e e7clu!ere.*(. :. izolvarea !i lic?idarea SN& SBC "e !izolv# 'i "e lic-i!eaz# potrivit regulilor generale privin! !izolvarea 'i lic-i!area "ociet#ilor comerciale.**. SBC "e !izolv# 'i prin &alimentul, incapacitatea, e7clu!erea, retra)erea "au !ece"ul unuia !intre a"ociai, !ac# 1n urma ace"tui &apt numrul asociailor s(a redus la unul singur. Societatea nu "e va !izolva, 1n"#, 1n cazul 1n care 1n actul con"titutiv e7i"t# o clauz# !e continuare a "ociet#ii cu mo'tenitorii "au !ac# a"ociatul r#ma" !eci!e "# continue e7i"tena "ociet#ii "ub &orma unei SRL cu a"ociat unic.*+. =n cazul !ece"ului unui a"ociat, "ocietatea trebuie "# pl#tea"c# mo'tenitorilor partea proporional# cuvenit# !e&unctului !in patrimoniul "ociet#ii, calculat# 1n baza valorilor !in ultimul bilan contabil< plata "e va &ace 1n termen !e $ luni !e la noti&icarea !ece"ului a"ociatului.*,.

SO&%053503 @N &O=3N %5D S%=9*D


1. efiniia S&SA SCS e"te o societate constituit prin asocierea, pe baza deplinei ncrederi, a dou sau mai multe persoane care pun n comun anumite bunuri pentru a desfura o activitate comercial n scopul mpririi profitului i care rspund pentru obligaiile sociale, dup caz, nelimitat i solidar ,asociaii comanditai" sau n limita aportului lor ,asociaii comanditari"@;@. Glementul caracteri"tic al SCS con"t#, a'a!ar, 1n prezena a !ou# cate)orii !e a"ociai2
850 851

6de#. 6de#. 852 6de#. 853 6de#. 854 6de#. 855 6Cide#, p. 297. 856 Art. 229 di! @eAe$ 31/1990. 857 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 297. 858 6Cide#, p. 298.

1$$

comanditaii, care r#"pun! pentru obli)aiile "ociale nelimitat 'i "oli!ar 'i comanditarii, care r#"pun! numai 1n limita aporturilor lor.*A. Din !e&iniia !e mai "u" rezult# c# SCS prezint# urm#toarele caractere.+?2 a) A"ocierea "e bazeaz# pe 1ncre!erea !eplin# a a"ociailor coman!itai 'i coman!itari, SCS &iin! a'a!ar o "ocietate intuitu personae! b) Capitalul "ocial e"te !ivizat 1n pri de interes, care nu sunt reprezentate prin titluri< c) R#"pun!erea a"ociailor pentru obli)aiile "ociale e"te !i&erit#< a"ociaii comanditai rspund nelimitat i solidar, 1n timp ce a"ociaii comanditari rspund n limita aportului lor. 2. &onstituirea S&SA SCS "e con"tituie potrivit re)ulilor )enerale privin! con"tituirea "ociet#ilor comerciale, cu unele aspecte specifice ace"tui tip !e "ocietate.+12 8 actul con"titutiv al "ociet#ii e"te contractul de societate care trebuie "# &ie 1nc-eiat 1n forma autentic, iar pentru con"tituire trebuie 1n!eplinite &ormalit#ile prev#zute !e le)e. 8 a"ociaii unei SCS pot &i at6t per"oane &izice, c6t 'i per"oane 0uri!ice. De'i le)ea nu "tabile'te un num#r minim !e a"ociai, este obligatoriu s existe cel puin un asociat comanditat i unul comanditar, 1n contractul !e "ocietate trebuin! "# "e precizeze cate)oria !in care &ace parte &iecare. 8 ca per"oan# 0uri!ic#, SCS are o firm proprie ca atribut !e i!enti&icare care trebuie s cuprind numele a cel puin unuia dintre asociaii comanditai , cu meniunea ;"ocietate 1n coman!it#5, "cri"# 1n 1ntre)ime. Deoarece a"ociatul coman!itar are o r#"pun!ere limitat# pentru obli)aiile "ociale, numele "au nu poate &i)ura 1n &irma "ociet#ii. Dac# numele unui coman!itar &i)ureaz#, cu con"im#m6ntul "#u, 1n &irma "ociet#ii, el !evine r#"punz#tor nelimitat 'i "oli!ar pentru obli)aiile "ociet#ii. Acelea'i con"ecine "e pro!uc 'i a"upra unei per"oane "tr#ine !e "ocietate al c#rei nume &i)ureaz# 1n &irma "ociet#ii. 8 1n cazul SCS, calitatea de administrator o pot avea numai asociaii comanditai , e7clu!erea a"ociailor coma!itari e7plic6n!u8"e prin caracterul limitat al r#"pun!erii lor pentru obli)aiile "ociale. 8 a"emeni celorlalte &orme !e "ocietate, SCS !evine per"oan# 0uri!ic# !in ziua 1nre)i"tr#rii ei 1n re)i"trul comerului. $. 4uncionarea S&SA B.8. -rganul de deliberare i decizie@9A2 8 a"emeni SBC, SCS nu are instituionalizat o adunare general a asociailor< a"upra problemelor e"eniale ale "ociet#ii !elibereaz# 'i !eci! toi a"ociaii, coman!itai 'i coman!itari. 8 -ot#r6rile "e iau prin votul a"ociailor care reprezint# majoritatea absolut a capitalului "ocial cu privire la2 a) ale)erea unuia "au mai multor a!mini"tratori 'i revocarea lor< b) rezolvarea !iver)enelor !intre a!mini"tratori< c) aprobarea "ituaiei &inanciare a "ociet#ii< d) r#"pun!erea a!mini"tratorilor. Dot#r6rile "e iau cu votul tuturor asociailor, 1n cazul revoc#rii a!mini"tratorilor care au &o"t
859 860

6de#. 6Cide#, pp. 298 299. 861 6Cide#, pp. 299 300. 862 6Cide#, p. 300.

1$(

numii prin contractul !e "ocietate 'i 1n cazul mo!i&ic#rii contractului !e "ocietate.+$. 8 a"ociatul care, 1ntr8o operaiune !eterminat#, are pe cont propriu "au pe contul altuia intere"e contrare acelora ale "ociet#ii nu poate lua parte la nici o !eliberare "au !ecizie privin! acea"ta operaie. =n cazul 1nc#lc#rii ace"tei inter!icii, a"ociatul e"te r#"punz#tor pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii, !ac# &#r# votul "au nu "8ar &i 1ntrunit ma0oritatea cerut#.+(. 8 votul "e e7ercit# proporional cu participarea la capitalul "ocial, a&ar# !e cazul c6n! prin contractul !e "ocietate "8a prev#zut alt&el. Decizia contrar# contractului !e "ocietate "au le)ii poate &i anulat# !e in"tan# 0u!ec#torea"c#, la cererea oric#rui a"ociat.+*. B.A. )onducerea executiv a 1)1@992 8 !reptul !e a reprezenta "ocietatea aparine a!mini"tratorului !e"emnat 1n acea"t# calitate prin contractul !e "ocietate. =n ab"ena unei preve!eri contractuale, ace"t !rept aparine &iec#rui a!mini"trator. Dac# au &o"t !e"emnai mai muli a!mini"tratori 'i prin contractul !e "ocietate "8a prev#zut "# lucreze 1mpreun#, !eciziile trebuie luate 1n unanimitate< 1n caz !e !iver)en# vor !eci!e a"ociaii care reprezint# ma0oritatea ab"olut# a capitalului "ocial.+,. 8 a-)(ia;ii ()/an"itari n' p)t a*ea (alitatea "e a"/ini-trat)r< cu toate ace"tea, le)ea le recunoa'te po"ibilitatea !e a 1nc-eia anumite operaii, 1n baza unei procuri "peciale pentru operaii !eterminate !ata !e reprezentanii "ociet#ii 'i 1n"cri"# 1n re)i"trul comerului. =n cazul 1n care acioneaz# &#r# o a"t&el !e procura, coman!itarul !evine r#"punz#tor &a# !e teri, nelimitat 'i "oli!ar, pentru toate obli)aiile "ociet#ii contractate !e la !ata operaiei 1nc-eiate !e el.+.. B.B. )ontrolul gestiunii 1)12 8 controlul )e"tiunii SCS e"te e7ercitat de ctre oricare asociat care nu este administrator al societii. A"ociaii coman!itari pot &ace acte !e "uprave)-ere, av6n! !reptul !e a cere copie !e pe "ituaiile &inanciare anuale 'i !e a controla e7actitatea lor prin cercetarea re)i"trelor comerciale 'i a celorlalte !ocumente 0u"ti&icative.+A. ). repturile !i obligaiile asociailor din cadrul S&SA A"ociaii SCS au urm#toarele drepturi8H72 8 !reptul !e a participa la !eliber#ri 'i la luarea !eciziilor, !reptul la !ivi!en!e, !reptul la re"tituirea valorii aporturilor la !izolvarea 'i lic-i!area "ociet#ii 'i !reptul !e "uprave)-ere 'i control 1n "ocietate aparin at4t asociailor comanditai, c4t i celor comanditari. 8 !reptul !e a a!mini"tra "ocietatea, !e a o reprezenta 1n relaiile cu terii 'i !e a &olo"i &on!urile "ociet#ii pentru c-eltuielile ace"teia "au ale a"ociailor e"te recuno"cut numai asociailor comanditai. 8 !reptul !e a 1n!eplini "ervicii 1n a!mini"traia interna a "ociet#ii aparine 'i a"ociailor coman!itari, cu con!iia "# nu 1ntre 1n raporturi 0uri!ice cu terii. 8 av6n! 1n ve!ere e7clu!erea lor !e la a!mini"trarea "ociet#ii c6t 'i r#"pun!erea limitat# pentru obli)aiile "ociet#ii, asociaii comanditari au dreptul, c-iar &#r# con"im#m6ntul celorlali a"ociai, de a lua parte, ca asociai cu rspundere nelimitat, n alte societi concurente "au av6n! acela'i obiect, ori "# &ac# operaiuni 1n contul lor ori al altora, 1n acela'i &el !e comer "au intr8unul a"em#n#tor.
863 864

6de#. 6de#B Art. 79 di! @eAe$ 31/1990. 865 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 301. 866 6de#. 867 Art. 75 di! @eAe$ 31/1990. 868 Art. 89 di! @eAe$ 31/1990. 869 6de#B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 301. 870 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 301 302.

1$*

A"ociaii SCS au urm#toarele obligaii8H12 8 principal# obli)aie a a"ociailor, in!i&erent !in ce cate)orie &ac parte, e"te aceea de a efectua aportul, nere"pectarea ace"tei obli)aii atr#)6n! r#"pun!erea a"ociatului 'i c-iar e7clu!erea lui !in "ocietate. 8 a-)(ia;ii ()/an"ita;i a' <i )0li#a;ia "e a n' .a(e ()n('ren;a -)(iet=;ii< 8 toi a"ociaii "ociet#ii au obli)aia !e a nu a!uce atin)ere patrimoniului "ociet#ii. '. ".spunderea pentru obligaiile societ.ii8H2A 8 pentru obli)aiile "ociale, r#"pun!erea aparine "ociet#ii 'i 1n subsidiar asociailor comanditai! cre!itorii "ociali trebuie "# acioneze "ocietatea 'i, numai 1n cazurile c6n! creanele lor r#m6n ne"ati"&#cute 1n termen !e 1* zile !e la punerea 1n 1nt6rziere, vor putea aciona pe a"ociaii coman!itai. 8 r#"pun!erea a"ociailor coman!itai e"te nelimitat i solidar, iar cea a a"ociailor coman!itari e"te limitat# p6n# la concurena capitalului "ocial "ub"cri". B. &esiunea p.rii de interes. "etragerea !i e,cluderea asociatului din societate8H$A Di"poziiile le)ale care prive"c cesiunea p#rii !e intere", precum 'i retragerea a"ociailor !in SBC "e aplic# 'i 1n cazul SCS. Pi 1n ceea ce prive'te cazurile !e excludere, ace"tea "unt "imilare celor analizate la SBC, cu meniunea c#2 8 cazurile !e e7clu!ere !in "ocietate, 1n ma0oritatea lor, 1i prive"c pe asociaii comanditai, care r#"pun! "oli!ar 'i nelimitat pentru obli)aiile "ociet#ii< 8 a"ociaii comanditari pot &i e7clu'i numai 1n cazul nee&ectu#rii aportului, 1n caz !e imi7tiune nepermi"# 1n a!mini"traia "ociet#ii 'i 1n cazul prev#zut !e art. 2?+ L"c. H. izolvarea !i lic?idarea S&SA Pi 1n ceea ce prive'te !izolvarea 'i lic-i!area SCS, acea"ta are loc potrivit re)ulilor )enerale privin! !izolvarea 'i lic-i!area "ociet#ilor comerciale, cu unele re)uli "peciale prev#zute !e le)e pentru acea"t# &orm# !e "ocietate.,(. Ace"te re)uli "peciale con"t#, 1n principiu, 1n aceea c# e7i"t# anumite cazuri !e !izolvare "peci&ice SCS 'i anume &alimentul, incapacitatea, e7clu!erea, retra)erea "au !ece"ul "in)urului a"ociat coman!itat "au a "in)urului a"ociat coman!itar. Societatea nu "e !izolv#, 1n"#, c6n! prin actul con"titutiv "8a prev#zut continuarea cu mo'tenitorii "au c6n! a"ociatul r#ma" -ot#r#'te continuarea e7i"tenei "ociet#ii sub forma 1#> cu a"ociat unic.,*. =n cazul !ece"ului unuia !intre a"ociaii coman!itai, "ocietatea trebuie "# pl#tea"c# mo'tenitorilor partea ce li "e cuvine, a&ar# !e cazul c6n! mo'tenitorii pre&er# "# r#m6n# 1n "ocietate 1n acea"t# calitate.,+.

SO&%053503 &/ "DS9/N 0"0 *%=%535D


871 872

6Cide#, p. 302B @eAe$ 31/1990. 6Cide#, pp. 302 303. 873 6Cide#, p. 303. 874 6de#. 875 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 303 304. 876 6Cide#, p. 304.

1$+

1. efiniia S"*A Societatea cu r#"pun!ere limitat# e"te societatea constituit pe baza deplinei ncrederi de ctre dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri n scopul de a desfura o activitate comercial n vederea mpririi profitului astfel obinut i care rspund pentru obligaiile sociale n limita aportului lor@==. Di"tinct !e SRL !e tip cla"ic, con"tituit# !in !oi "au mai muli a"ociai, le)ea re)lementeaz# 'i o varietate a ace"teia, re"pectiv "ocietatea cu r#"pun!ere limitat# cu a"ociat unic. A"t&el, potrivit art. 1$ !in Le)ea nr. $1@1AA?, SRL "e poate con"titui 'i prin aportul unui "in)ur a"ociat, care va &i !ein#torul tuturor p#rilor "ociale. A"ociatul unic poate &i o per"oan# &izic# "au o per"oan# 0uri!ic#.,.. =n privina con"tituirii SRL cu asociat unic, le)ea impune ")'= inter"i(;ii "peci&ice, 'i anume.,A2 91: / per"oan# &izic# "au 0uri!ic# nu poate &i a"ociat unic !ec6t 1ntr8o "in)ur# "ocietate cu r#"pun!ere limitat#, 'i 92: SRL nu poate avea ca a"ociat unic o alt# "ocietate care la r6n!ul "#u e"te un SRL cu a"ociat unic. =n cazul 1nc#lc#rii ace"tor inter!icii "tatul, prin Eini"terul inanelor %ublice, precum 'i orice per"oan# intere"at# poate cere dizolvarea pe cale 0u!ec#torea"c# a unei "ociet#i a"t&el con"tituite. %e baza -ot#r6rii 0u!ec#tore'ti !e !izolvare, "ocietatea "e lic-i!eaz# 1n con!iiile prev#zute !e le)e pentru SRL..?. 2. &onstituirea S"*A ormalit#ile nece"are con"tituirii SRL "unt cele prev#zute !e le)ea "ociet#ilor comerciale pentru orice &orm# !e "ocietate comercial#, 'i anume2 1ntocmirea actelor con"titutive 'i 1nre)i"trarea 'i autorizarea &uncion#rii "ociet#ii..1. Actele con"titutive ale "ociet#ii con"tau 1n contractul de societate i statut, care pot &i 1n"# 1ntocmite "ub &orma unui 1n"cri" unic !enumit a(t ()n-tit'ti*88 . / "ituaie particular# o re)#"im 1n cazul SRL cu asociat unic, un!e "e va 1ntocmi numai statutul "ociet#ii 9!ar care la r6n!ul "#u poate &i !enumit )eneric act con"titutiv:..$. =n ceea ce prive'te con"tituirea "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat#, le)ea in"tituie o "erie !e re#'li -pe(iale88>2 8 numrul asociailor e"te limitat la minimum 2 'i ma7imum *? 9SRL cu a"ociat unic &iin! con"i!erat o "ituaie !e e7cepie:< a"ociaii nu trebuie neap#rat "# &ie la r6n!ul lor comerciani, !ar trebuie "# aib# capacitate !eplin# !e e7erciiu. 8 firma societii "e compune !intr8o !enumire proprie, la care "e poate a!#u)a numele unuia "au al mai multor a"ociai 'i va &i 1n"oit# !e meniunea "cri"# 1n 1ntre)ime ;"ocietate cu r#"pun!ere limitat#5 "au pre"curtat ;S.R.L.5 9art. $$ !in Le)ea nr. 2+@1AA?:. Di"poziiile le)ale privin! &irma "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat# "unt aplicabile 'i "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat# cu a"ociat unic. 8 capitalul social nu poate &i mai mic !e 2?? lei< a"ociaii vor &i7a "uma care reprezint#
877 878

6Cide#, p. 364. 6de#. 879 6Cide#, p. 365. 880 6de#. 881 6de#. 882 6de#. 883 6Cide#, p. 366. 884 6Cide#, pp. 366 367.

1$,

capitalul "ocial 1n &uncie !e nevoile "ociet#ii, cu re"pectarea pla&onului minim prev#zut !e le)e, av6n! obli)aia "# verse integral la data constituirii societii capitalul social subscris. 8 aporturile asociailor ( n contractul !e "ocietate trebuie "# "e preva!# aportul &iec#rui a"ociat, 1n numerar "au 1n natur#. %entru prote0area intere"elor "ociet#ii 'i ale terilor, le)ea preve!e c# prestaiile n munca sau serviciile i creanele nu pot constitui aport 1n "ocietate 9art. 1+:. 8 prile sociale ( capitalul "ocial "e !ivi!e 1n &raciuni !enumite pari sociale. Gle au o valoare nominal# e)al#, care nu poate &i mai mic# !e 1? lei. %#rile "ociale nu pot &i reprezentate prin titluri ne)ociabile, emiterea ace"tora av6n! !rept con"ecin# "ancionarea penal# a a!mini"tratorului "ociet#ii. Bum#rul p#rilor "ociale cuvenite &iec#rui a"ociat e"te proporional cu cota "a !e participare la capitalul "ocial..*. A"emeni oric#rei alte &orme !e "ocietate comercial#, "ocietatea cu r#"pun!ere limitat# !evine per"oana 0uri!ic# !in ziua 1nre)i"tr#rii "ale 1n re)i"trul comerului 9art. (1:..+. $. 4uncionarea S"*A Ca 'i 1n cazul celorlalte &orme ale "ociet#ii comerciale, &uncionarea SRL e"te a"i)urat# prin interme!iul a trei cate)orii !e or)ane..,2 8 )r#an'l "e "eli0erare, prin interme!iul c#ruia "e &ormeaz# voina "ocial# 'i care, 1n cazul SRL, e"te adunarea general a asociailor< a!unarea )eneral# e"te un or)an colectiv &ormat !in totalitatea asociailor. 8 )r#an'l e,e('ti*, prin interme!iul c#ruia e"te a!u"# la 1n!eplinire voina "ocial# 'i care 1n cazul SRL con"t# 1n administratorul ori administratorii societii. 8 )r#an'l "e ()ntr)l al #e-ti'nii "ociet#ii, &uncie 1n!eplinit# la SRL, !up# caz, &ie de ctre asociai, fie de un organ specializat cenzorii "ociet#ii "au au!itorii &inanciari. Pi 1n cazul SRL, cele trei cate)orii !e or)ane "u"8menionate &uncioneaz# 1n temeiul principiului separaiei de atribuii@@@. 4.1. A"'narea #eneral= a a-)(ia;il)r e"te or)anul !e !eliberare 'i !ecizie al SRL. Ga e7prima voina "ocial# 'i, 1n con"ecin#, !eci!e 1n toate problemele e"eniale ale activit#ii "ociet#ii..A. De'i 1n cazul SRL, legiuitorul nu distinge ntre adunarea general ordinar i adunarea general extraordinar 9!elimitare pe care le)iuitorul o &ace numai 1n cazul SA:, cu toate ace"tea 'i 1n cazul SRL putem !elimita !ou# tipuri de adunri generale, pentru care le)iuitorul "tabile'te con!iii !e cvorum 'i ma0oritate !i&erite, 'i anume.A?2 9a: / a!unare )eneral# obinuita, c-emat# "# -ot#ra"c# a"upra problemelor obi'nuite pentru viaa "ociet#ii< 9b: / a!unare )eneral# special, e7cepional#, c-emat# "# -ot#ra"c# cu privire la mo!i&icarea actului con"titutiv al "ociet#ii. %entru cele !ou# tipuri !e a!un#ri )enerale "u"8menionate le)iuitorul "tabile'te con!iii !e cvorum 'i ma0oritate diferite@E82
885 886

Art. 67 di! @eAe$ 31/1990. @eAe$ 31/1990. 887 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 368. 888 6de#. 889 6de#. 890 6de#. 891 6Cide#, p. 369.

1$.

9a: =n cazul a!un#rii )enerale obinuite, le)iuitorul impune.A22 8 La prima convocare2 o dubl majoritate, a!ic# at6t o ma0oritate 1n num#rul asociailor, c6t 'i una 1n num#rul prilor sociale 91n capital:. Acea"t# cerin# e"te !eterminat# !e "peci&icul SRL, care 1mbin# tr#"#turi ale "ociet#ilor !e per"oane 'i ale "ociet#ilor !e capitaluri. 8 La a !ou# convocare2 a!unarea )eneral# obi'nuit# va putea !eci!e a"upra or!inii !e zi oricare ar &i num#rul !e a"ociai 'i partea !in capital reprezentat# !e a"ociaii prezeni, -ot#r6rile &iin! a!optate cu ma0oritatea ab"olut# a voturilor a"ociailor prezeni< 9b: =n cazul a!un#rii )enerale speciale, excepionale 9care vizeaz# mo!i&icarea actelor con"titutive:.A$2 8 At6t la prima, c6t 'i la a !ou# convocare, prezena 'i votul unanimitii a"ociailor, cu e7cepia "ituaiei 1n care 1n actul con"titutiv "e preve!e alt&el. =n ceea ce prive'te desfurarea a!un#rii )enerale, proce!ura e"te "imilara cu cea aplicabil# oric#rei &orme !e "ocietate, cu c6teva re)uli "peci&ice< a"t&el2 8 A!unarea )eneral# a a"ociailor "e convoac# la "e!iul "ociet#ii, cel puin o !at# pe an "au !e c6te ori e"te nece"ar, 1n &orma "tabilit# prin actul con"titutiv, iar 1n lip"a unei preve!eri "peciale, prin scrisoare recomandat 9ne&iin! a'a!ar obli)atorie publicarea convocatorului 1n Eonitorul /&icial 'i intr8un ziar !e lar)a r#"p6n!ire, a"t&el cum 1nt6lnim la SA:. 8 =n mo! obi'nuit, convocarea "e &ace !e c#tre a!mini"tratorii "ociet#ii, con"tituin! o obli)aie a ace"tora. Dac# a!unarea a"ociailor nu a &o"t convocat# !e c#tre a!mini"tratorii "ociet#ii, "unt obli)ai "# o convoace cenzorii 9art. 1AA:. Convocarea "e poate &ace 'i !e c#tre un a"ociat "au un num#r !e a"ociai care reprezint# cel puin o ptrime !in capitalul "ocial 9art. 1A* alin. 2:.A(. 8 =n toate cazurile, convocarea trebuie &#cut# cu cel puin 1& zile 1nainte !e ziua &i7at# pentru inerea a!un#rii 'i cu precizarea or!inii !e zi. 8 =n ceea ce prive'te "ituaiile !e mo!i&icare a actului con"titutiv, "pre !eo"ebire !e SA, 1n cazul SRL a"ociatul nemulumit !e mo!i&icarea actului con"titutiv va putea "olicita retra)erea "a !in "ocietate numai dac un astfel de drept de retragere a fost expres stipulat n actul constitutiv< 8 %otrivit le)ii, -ot#r6rile a"ociailor "e iau 1n a!unarea )eneral#, a"t&el c# a"ociaii trebuie "# participe 1n mo! !irect 9"au prin reprezentare: la a!unarea )eneral# 'i "# ia parte la !eliberare 'i !ecizie. %rin actul con"titutiv, 1n"#, "e poate "tabili ca votarea "# "e &ac# 'i prin coresponden. 8 Cu privire la e7ercitarea !reptului !e vot 1n a!unarea )eneral#, le)ea "tabile'te !e a"emenea anumite interdicii 1n cazul unui con&lict !e intere"e 1ntre a"ociat 'i "ocietate, 1n "en"ul c# un a"ociat nu poate e7ercita !reptul "au !e vot 1n !eliber#rile a!un#rii a"ociailor re&eritoare la aporturile "ale 1n natur# "au la actele 0uri!ice 1nc-eiate 1ntre el 'i "ocietate 9art. 1A$ alin. 2:< 1n cazul 1nc#lc#rii ace"tei inter!icii a"ociatul r#"pun!e pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii !ac# &#r# votul "#u nu "8ar &i obinut ma0oritatea cerut# !e le)e 9art. ,A 'i 1A, alin. $:. 8 -ot#r6rile luate !e a!unarea )eneral# a a"ociailor cu re"pectarea actului con"titutiv 'i a preve!erilor le)ale, sunt obligatorii pentru toi asociaii, inclu"iv pentru cei care nu au luat parte la a!unare "au au votat contra 9art. 1A+:. Dot#r6rile a!un#rii )enerale a a"ociailor care 1nc#lc# le)ea "au actul con"titutiv al "ociet#ii pot &i atacate 1n 0u"tiie pentru motive !e nulitate relativ# 1n termen !e 1* zile !e la !ata la care per"oana 1n cauz# a luat cuno'tin# !e"pre -ot#r6re, iar pentru motive !e nulitate ab"olut# oric6n! 91n cazul nulit#ii ab"olute aciunea &iin! impre"criptibil#:
892 893

6de#. 6de#. 894 @eAe$ 31/1990B ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 370.

1$A

8 De'i, 1n principiu, n cazul 1#> legea nu cere aducerea la cunotin terilor a &otr4rilor adunrii generale a asociailor 9"pre !eo"ebire !e SA, un!e pentru toate -ot#r6rile a!un#rii )enerale e"te obli)atorie 1nre)i"trarea la /RC 'i publicarea 1n Eonitorul /&icial:, totu'i 1n con&ormitate cu art.2 1 !in Le)ea nr. 2+@1AA? privin! re)i"trul comerului -ot#r6rile trebuie nregistrate n registrul comerului !ac# ele "e re&er# la actele, &aptele 'i meniunile care &ac obiectul 1nre)i"tr#rii 1n re)i"trul comerului. 4. . A"/ini-trarea -)(iet=;ii9 %otrivit le)ii, SRL e"te a!mini"trat# !e unul sau mai muli administratori, care pot &i ale'i !intre a"ociai "au nea"ociai.A*. Bumirea a!mini"tratorilor "e &ace prin actul con"titutiv 91n cazul primilor a!mini"tratori ai "ociet#ii: "au prin -ot#r6rea a!un#rii )enerale, at6t -ot#r6rea !e numire, c6t 'i cea !e revocare a a!mini"tratorilor &iin! "upu"e re)ulilor !e cvorum 'i ma0oritate aplicabile a!un#rii )enerale obinuite@E9. %entru prote0area intere"elor "ociet#ii, le)ea interzice a!mini"tratorilor "# e7ercite, &#r# autorizarea a!un#rii a"ociailor, man!atul !e a!mini"trator 1n alte "ociet#i concurente "au av6n! acela'i obiect, precum 'i "# &ac# acela'i &el !e comer ori altul concurent pe cont propriu "au pe contul altei per"oane &izice "au 0uri!ice, 1nc#lcarea ace"tei inter!icii atr#)6n! "anciunea revoc#rii a!mini"tratorului 1n cauz# 'i r#"pun!erea lui pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii.A,. C6n! prin actul con"titutiv "unt numii mai muli administratori, a"ociaii pot preve!ea ca ei "# lucreze mpreun sau individual. Dac# "8a "tabilit ca a!mini"tratorii "# lucreze 1mpreun#, !eciziile trebuie luate 1n unanimitate, iar 1n caz !e !iver)en# "e va "e"iza a!unarea )eneral#. G7plicaia ace"tui &apt rezi!# 1n aceea c# 1n cazul 1#> legiuitorul nu a neles s organizeze pluralitatea de administratori sub forma unui consiliu de administraie care "# &uncioneze !up# re)ulile unui or)an cole)ial.A.. =n cazul 1n care 1n actul con"titutiv nu "8a "tabilit mo!ul !e e7ercitare a man!atului !e c#tre a!mini"tratori, &iecare !intre ei poate lucra in!ivi!ual.AA. C6n! un a!mini"trator ia iniiativ# unei operaiuni care !ep#'e'te limitele operaiunilor obi'nuite comerului pe care 1l e7ercit# "ocietatea, el trebuie "# 1n'tiineze 1n prealabil pe ceilali a!mini"tratori, "ub "anciunea an)a0#rii r#"pun!erii a!mini"tratorului 1n cauza pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#iiA??. =n ceea ce prive'te atribuiile a!mini"tratorilor, ace'tia pot &ace toate operaiile cerute pentru a!ucerea la 1n!eplinire a obiectului "ociet#ii, cu re"pectarea re"triciilor "tabilite prin le)e 'i actul con"titutivA?1. Art. 1A. !in le)ea "ociet#ilor comerciale preve!e obli)aia a!mini"tratorilor !e a ine un registru al asociailor "ociet#ii care cuprin!e numele, prenumele 'i !omiciliul, re"pectiv !enumirea 'i "e!iul &iec#rui a"ociat, partea ace"tuia !in capitalul "ocial, tran"&erul p#rilor "ociale "au orice alt# mo!i&icare privitoare la ace"tea. Bere"pectarea obli)aiei !e inere a ace"tui re)i"tru atra)e
895 896

Art. 197 di @eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 370 371. 897 6de#. 898 6Cide#, p. 371. 899 6de#. 900 6Cide#, p. 372. 901 6de#.

1(?

r#"pun!erea per"onal# 'i "oli!ar# a a!mini"tratorilor pentru pre0u!iciile cauzate "ociet#ii. Re)i"trul a"ociailor poate &i cercetat !e c#tre a"ociai, precum 'i !e cre!itorii a"ociailor 'i cei ai "ociet#iiA?2. Dreptul !e a reprezenta SRL aparine administratorului care a fost desemnat prin actul constitutiv sau ulterior prin decizia adunrii asociailor n calitate de reprezentant al societii. Dac# prin actul con"titutiv nu "8a "tabilit care a!mini"trator are puterea !e reprezentare a "ociet#ii, le)ea prezum# c# !reptul !e a reprezenta "ocietatea aparine &iec#rui a!mini"trator 9art. ,* 'i 1A, alin. $:A?$. =n cazul SRL cu a"ociat unic, atribuiile a!mini"tratorilor "unt e7ercitate !e c#tre a"ociatul unic !ac# el are 'i calitatea !e a!mini"trator 9art. 1$ alin. 2:A?(. A!mini"tratorii r#"pun! &a# !e "ocietate pentru nere"pectarea obli)aiilor izvor6te !in contractul !e man!at, acea"t# r#"pun!ere &iin! o r#"pun!ere civil# contractual#. De a"emenea, a!mini"tratorii r#"pun! 'i pentru nere"pectarea obli)aiilor prev#zute 1n "arcina lor prin le)e, r#"pun!erea &iin!, !up# caz, o r#"pun!ere civil# !elictual# "au o r#"pun!ere penal#A?*. =n cazul unui a!mini"trator per"oana 0uri!ic#, reprezentantul permanent per"oan# &izic# al ace"tuia are aceea'i r#"pun!ere civil# 'i penal# ca 'i un a!mini"trator per"oan# &izic# ce acioneaz# 1n nume propriuA?+. =n cazul pluralitii de administratori, le)ea preve!e rspunderea solidar a ace"tora pentru nere"pectarea unor obli)aii care prive"c realitatea v#r"#mintelor e&ectuate !e a"ociai, e7i"tena re)i"trelor cerute !e le)e 'i corecta lor tinere, e7acta 1n!eplinire a -ot#r6rilor a!un#rilor )enerale, "tricta 1n!eplinire a 1n!atoririlor pe care le)ea 'i actul con"titutiv le impunA?,. R#"pun!erea a!mini"tratorilor &a# !e "ocietate pentru pre0u!iciile cauzate "e an)a0eaz# 1n con!iiile !reptului comun al r#"pun!erii civile, care "e completeaz# cu !i"poziiile "peciale ale Le)ii nr. $1@1AA? !etaliate 1n capitolul anterior privin! re)ulile comune privitoare la a!mini"trarea "ociet#ilor comercialeA?.. 4.4 C)ntr)l'l #e-ti'nii -)(iet=;ii9 =n cazul SRL, controlul )e"tiunii "ociet#ii "e realizeaz# !up# cum urmeaz#A?A2 9a: 1n "ociet#ile mici, cu cel mult 1* a"ociai, numirea cenzorilor e"te &acultativ#, controlul )e"tiunii "ociet#ii put6n!u8"e &ace !e c#tre a"ociai< 9b: 1n "ociet#ile cu pe"te 1* a"ociai, numirea cenzorilor e"te obli)atorie, "ocietatea put6n! avea unul "au mai muli cenzori, iar 1n cazul mai multor cenzori num#rul ace"tora trebuie "# &ie impar. Unul !in cenzori "au "in)urul cenzor trebuie "# &ie e7pert contabil in!epen!ent &a# !e "ocietate. A"ociaii pot !eci!e, 1n mo! alternativ, ca 1n locul numirii !e cenzori "# apeleze la au!itul "ituaiilor &inanciare prin interme!iul unor au!itori &inanciari e7terni. Societ#ile ale c#ror "ituaii &inanciare anuale "unt "upu"e au!itului &inanciar, potrivit le)ii "au -ot#r6rii a!un#rii )enerale a a"ociaiilor, vor or)aniza 'i au!itul intern potrivit normelor elaborate !e Camera Au!itorilor inanciari !in Rom6nia 9art. 1+? alin. 2:A1?.
902 903

6de#B @eAe$ 31/1990. 6de#. 904 6de#. 905 6de#. 906 6de#. 907 6de#. 908 6de#. 909 6de#. 910 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 373B @eAe$ 31/1990.

1(1

). Situaia financiar. anual.. 9rofitul !i dividendele. 4ondul de rezerv.. SRL trebuie e"te obli)at# ca la "&6r'itul e7erciiului &inanciar "# 1ntocmea"c# "ituaia &inanciar# anual#, care reprezint# !ocumentul o&icial !e )e"tiune a activit#ii "ociet#ii 'i "e 1ntocme'te cu re"pectarea !i"poziiilor le)ii contabilit#iiA11. %otrivit le)ii, "ituaia &inanciar# "e 1ntocme'te anual, precum 'i 1n cazul !izolv#rii 'i lic-i!#rii "ociet#ii. La 1ntocmirea "ituaiei &inanciare "e cere ca po"turile 1n"cri"e 1n bilan "# core"pun!a cu !atele 1n"cri"e 1n contabilitate, pu"e !e acor! cu "ituaia real# a elementelor patrimoniale "tabilite pe baza inventaruluiA12. Situaia &inanciar# anual# e"te "upu"# veri&ic#rii "au au!it#rii, 1n con!iiile prev#zute !e le)eA1$. Scopul "ociet#ii e"te acela !e a obine pro&it care, potrivit le)ii, e"te !e"tinat 1mp#ririi 1ntre a"ociai "ub &orma !e !ivi!en!e, precum 'i con"tituirii &on!ului !e rezerv# al "ociet#iiA1(. sociaii au dreptul la dividende potrivit cotelor !e participare la pro&it 'i pier!ere "tipulate prin actul con"titutiv, iar 1n lip"a unei "tipulaii proporional cu cota !e participare la capitalul "ocial v#r"at 9art. +, alin. 2:A1*. Repartizarea pro&itului net "e &ace !e c#tre a!unarea a"ociailor, care &i7eaz# !ivi!en!ul. %lata !ivi!en!elor e"te con!iionata !e e7i"tena unui pro&it real, con"tatat prin "ituaia &inanciar# anual#. Dup# "tabilirea !ivi!en!ului, &iecare a"ociat !evine titularul unui !rept !e crean# &a# !e "ocietate, care poate &i valori&icat 1n con!iiile le)iiA1+. =n "copul a"i)ur#rii con!iiilor pentru 1nl#turarea con"ecinelor p#)ubitoare ale unor 1mpre0ur#ri care a&ecteaz# activitatea "ociet#ii, le)ea in"tituie obli)aia con"tituirii unui &on! !e rezerv# al "ociet#ii 9rezerv# le)al#:A1,. %entru con"tituirea ace"tuia, !in pro&itul "ociet#ii "e va prelua 1n &iecare an cel puin *T, p6n# ce ace"t &on! va atin)e minimum a cincea parte !in capitalul "ocial. Dac# !up# con"tituire &on!ul !e rezerv# "8a mic'orat, !in orice cauz#, el trebuie completat cu re"pectarea con!iiilor prev#zute !e le)e pentru con"tituirea luiA1.. =n !octrin# "e con"i!er# c# &on!ul !e rezerv# e"te o prelun)ire a capitalului "ocial 'i !eci el reprezint#, ca 'i capitalul "ocial, gajul general al creditorilor "ociet#ii. De"tinaia &on!ului !e rezerv# e"te !e a acoperi pier!erile !in activul patrimoniului, 1n perioa!ele !e activitate !e&icitar#A1A. =ntruc6t are aceea'i natur# ca 'i capitalul "ocial, &on!ul !e rezerv# nu poate &i &olo"it pentru acor!area !e !ivi!en!e 1n cazurile c6n! nu "8a obinut pro&it. 1n cazul retra)erii !in "ocietate, cota cuvenita a"ociailor trebuie calculat# a"upra 1ntre)ului activ "ocial, care cuprin!e 'i &on!ul !e rezerv#A2?. '. %nterdicia emiterii unor titluri de valoare negociabile =ntruc6t SRL nu e"te o "ocietate !e capitaluri, acea"t# &orm# !e "ocietate n' p)ate e/ite titl'ri "e *al)are ne#)(ia0ile, a!ic# aciuni "au obli)aiuniA21.
911 912

;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 375. 6de#. 913 6de#. 914 6de#. 915 6de#B @eAe$ 31/1990. 916 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 375. 917 6de#. 918 6de#. 919 6de#. 920 6de#. 921 6Cide#, p. 376.

1(2

%#rile "ociale con"tituie &raciuni ale capitalului "ocial al "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat#, care nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile 9art. 11 alin. 2:A22. B. 5ransmiterea p.rilor sociale. %#rile "ociale primite 1n "c-imbul aporturilor, con&er# calitatea !e a"ociat al SRL, cu toate !repturile 'i obli)aiile a&erenteA2$. Cu toate c# nu "unt reprezentate prin titluri ne)ociabile, p#rile "ociale 1ncorporeaz# anumite valori 'i !eci ele pot fi transmise n condiiile legii, tran"mitere care implic# 'i tran"miterea calit#ii !e a"ociat 1n "ocietatea cu r#"pun!ere limitat#A2(. Le)ea a!mite tran"miterea p#rilor "ociale prin acte ntre vii "au mortis causa , cu titlu onero" "au cu titlu )ratuitA2*. Cel mai a!e"ea, tran"miterea "e &ace prin act 0uri!ic cu titlu onero" 'i 1mbrac# &orma (e-i'nii. %entru tran"miterea p#rilor "ociale "e !i"tin)e !up# cum acea"ta "e &ace 1ntre a"ociai, c#tre per"oane !in a&ar# "ociet#ii "au pe cale "ucce"oral#A2+. Re)ulile privin! tran"miterea p#rilor "ociale cuprin"e 1n le)ea "ociet#ilor comerciale "e completeaz# cu re)ulile !e !rept comun privin! ce"iunea !e crean# 'i cele re&eritoare la tran"mi"iunea "ucce"oral#A2,. a! )esiunea prilor sociale ntre asociai pre"upune 1nc-eierea unui contract 1ntre a"ociatul ce!ent 'i a"ociatul ce"ionar. %entru 1nc-eierea valabil# a ace"tui contract nu e"te nevoie !e un con"im#m6nt prealabil al celorlali a"ociai ai "ociet#ii !eoarece, &iin! 1nc-eiat 1ntre per"oane care au !e0a calitatea !e a"ociai 1n aceea'i "ocietate, caracterul intuitu personae al SRL nu e"te lezatA2.. Ce"iunea p#rilor "ociale intervenit# 1ntre a"ociai trebuie notificat societii prin cerere de nscriere a cesiunii n registrul asociailor societii, iar pentru prote0area terilor le)ea cere 1n"crierea ce"iunii 1n re)i"trul comerului. Ce"iunea va pro!uce e&ecte &a# !e teri numai !in momentul 1n"crierii ei 1n re)i"trul comeruluiA2A. / a"t&el !e ce"iune nu poate avea loc !ac# a &o"t interzi"# prin actul con"titutivA$?. 0! )esiunea prilor sociale ntre asociai i persoane din afar societii este permis numai dac a fost aprobat prin &otr4re prealabil de asociaii care reprezint cel puin trei ptrimi din capitalul socialEB8. =ntruc6t -ot#r6rea a!un#rii a"ociailor e"te o con!iie a per&ect#rii ce"iunii, acea"ta trebuie "# &ie prealabil 1nc-eierii contractului !e ce"iuneA$2. / atare ce"iune trebuie noti&icat# "ociet#ii. De a"emenea, acea"ta trebuie 1n"cri"# 1n re)i"trul comerului 'i 1n re)i"trul !e a"ociai al "ociet#ii 9art. 2?$:. Ce"iunea pro!uce e&ecte &a# !e teri numai !in momentul 1n"crierii ei 1n re)i"trul comeruluiA$$. (! *ransmiterea prilor sociale pe cale succesoral e"te po"ibil# dac n actul constitutiv s(a
922 923

@eAe$ 31/1990. ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 376. 924 6de#. 925 6de#. 926 6de#. 927 6de#. 928 6Cide#, p. 377B Art. 202 di! @eAe$ 31/1990. 929 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 377. 930 6de#. 931 6de#. 932 6de#. 933 6Cide#, p. 378.

1($

prevzut o astfel de posibilitateEBC. %reve!erile actului con"titutiv la care &ace trimitere le)ea "ociet#ilor comerciale "e re&er#, 1n realitate, nu la tran"miterea p#rilor "ociale, ci la continuarea sau necontinuarea societii cu motenitorii asociatului decedatEB;. =n cazul c6n! prin actul con"titutiv "8a prev#zut po"ibilitatea continu#rii "ociet#ii cu mo'tenitorii a"ociatului !ece!at, ca 'i 1n cazul c6n! nu "8a interzi" e7pre" o atare continuare, mo'tenitorii !ece!atului !evin titulari ai p#rilor "ociale 'i !eci a"ociai 1n "ocietatea cu r#"pun!ere limitat#A$+. Dac# urmare a tran"miterii "ucce"orale "8ar !ep#'i num#rul !e *? !e a"ociai !in cauza num#rului mo'tenitorilor, ace'tia vor &i obli)ai "# !e"emneze un num#r !e titulari care nu trebuie "# !ep#'ea"c# ma7imul le)al 9art. 2?2 alin. (:A$,. Tran"miterea pe cale "ucce"oral# a p#rilor "ociale trebuie noti&icat# "ociet#ii. Toto!at# , ea trebuie 1n"cri"# 'i 1n re)i"trul comerului 'i 1n re)i"trul a"ociailor "ociet#ii 9art. 2?$:A$.. =n cazul c6n! prin actul con"titutiv "8a interzi" continuarea "ociet#ii cu mo'tenitorii a"ociatului !ece!at, mo'tenitorii, 1n calitatea lor !e titulari ai p#rilor "ociale, au !reptul la contravaloarea p#rilor "ociale, calculat# con&orm ultimului bilan aprobat 9art. 2?2 alin. $:A$A. H. "etragerea asociatului din societateA Retra)erea e"te ie'irea voluntar# a unui a"ociat !in "ocietate, cu con"ecin# 1ncet#rii calit#ii !e a"ociat a ace"tuiaA(?. A"ociatul "e poate retra)e !in SRL 1n urm#toarele con!iiiA(12 a! n cazurile prevzute n actul constitutiv. 3n ace"t caz retra)erea "e realizeaz# e7clu"iv 1n temeiul cererii a"ociatului 1n cauz#. 0! cordul tuturor celorlali asociai. A"ociatul care !ore'te "# "e retra)# !in "ocietate trebuie "# a!re"eze "ociet#ii o cerere 1n ace"t "en", care trebuie aprobat# prin con"im#m6ntul tuturor celorlali a"ociai. (! /rin &otr4rea tribunalului. =n ace"t caz a"ociatul "e poate retra)e pentru motive temeinice, care trebuie apreciate !e c#tre tribunal. %rin -ot#r6rea 0u!ec#torea"c# re&eritoare la retra)erea a"ociatului, in"tana trebuie "# !i"pun# 'i cu privire la "tructura particip#rii la capitalul "ocial a celorlali a"ociai. Dot#r6rea tribunalului e"te "upu"# recur"ului 1n termen !e 1* zile !e la comunicare 9art. 22+ lit. c:. Retra)erea a"ociatului !in "ocietate trebuie menionat# 1n re)i"trul comerului 9art. 21 lit. Le)ea 2+@1AA?:. d" )4nd asociatul nu este de acord cu modificrile aduse actului constitutiv, dar n'/ai "a(= a(e-t "rept a .)-t pre*=z't 5n a(t'l ()n-tit'ti*. Ca urmare a retra)erii a"ociatului !in "ocietate, ace"ta pier!e calitatea !e a"ociat. Drepturile a"ociatului retra" pentru p#rile "ale "ociale "e "tabile"c prin acor!ul a"ociailor "au prin !e"emnarea unui e7pert care "# "tabilea"c# ace"te !repturi. =n caz !e ne1nele)ere 1ntre a"ociai !repturile a"ociatului retra" vor putea &i "tabilite 'i prin -ot#r6re 0u!ec#torea"c#A(2. A"ociatul retra" pentru ace"t motiv are !reptul la pro&it 'i "uport# pier!erile p6n# 1n ziua retra)erii
934 935

6de#. 6de#. 936 6de#. 937 6Cide#, pp. 378 379. 938 6Cide#, p. 379. 939 6de#. 940 6de#. 941 6Cide#, pp. 379 380. 942 6Cide#, p. 381.

1((

"ale. Gl nu poate cere lic-i!area lor p6n# ce ace"tea nu "unt repartizate potrivit actului con"titutivA($. Sub a"pectul naturii 'i 1ntin!erii !repturilor "ale, asociatul retras nu este ndreptit s pretind n natur vreo cota din patrimoniul social, ci e"te 1n!rept#it numai la plata !e c#tre "ocietate a unei "ume !e bani care "# reprezinte contravaloarea cotei cuvenite a"ociatului !in patrimoniul "ocial. Dac# la !ata retra)erii e7i"t# operaiuni 1n cur" !e e7ecutare, a"ociatul e"te obli)at "# "uporte con"ecinele ace"tora, neput6n! "# 1'i retra)# partea care i "e cuvine !ec6t !up# terminarea operaiunilor 1n cauz#A((. A"ociatul retra" !in "ocietate r#m6ne obli)at &a# !e teri pentru operaiunile &#cute !e "ocietate, p6n# 1n ziua retra)erii !in "ocietate 9art. 22*:A(*. 8. 0,cluderea asociatului din societateA =n cazul 1n care un a"ociat nu 1'i 1n!epline'te obli)aiile a"umate &a# !e "ocietate "au "#v6r'e'te anumite &apte potrivnice intere"elor "ociet#ii, e7i"tena ace"teia e"te ameninat#, iar reme!iul prev#zut !e le)e con"t# 1n e7clu!erea a"ociatului 1n cauz# !in "ocietate. E#"ura e7clu!erii !in "ocietate apare ca o "anciune aplicat# a"ociatului 'i, 1n acela'i timp, ca un reme!iu pentru "alvarea e7i"tentei "ociet#ii, 1n &olo"ul celorlali a"ociaiA(+. A"ociatul poate &i e7clu" !in "ocietate 1n urm#toarele cazuri prev#zute !e le)eA(,2 a! ?eefectuarea aportului. A"ociatul care, pu" 1n 1nt6rziere, nu e&ectueaz# aportul potrivit preve!erilor contractului !e "ocietate va putea &i e7clu" !in "ocietate. 0! 1upunerea asociatului procedurii insolvenei sau incapacitatea acestuia. De"c-i!erea proce!urii in"olvenei ori punerea "ub inter!icie a a"ociatului "unt con"i!erate 1mpre0ur#ri care 1l !e"cali&ic# ca a"ociat 'i !eci 0u"ti&ic# e7clu!erea a"ociatului 1n cauz#. (! %mixtiunea n administrarea societii, folosirea bunurilor societii i sv4rirea unor acte de concurena. Ace"te &apte "unt con"i!erate ca o mani&e"tare a lip"ei !e loialitate &a# !e "ocietate 'i con"tau 1n2 ame"tecul &#r# !rept 1n a!mini"trarea "ociet#ii< 1ntrebuinarea &#r# con"im#m6ntul "cri" al celorlali a"ociai a capitalului, bunurilor "au cre!itului "ociet#ii 1n &olo"ul propriu< participarea &#r# con"im#m6ntul celorlali a"ociai ca a"ociat cu r#"pun!ere nelimitat# 1n alte "ociet#i concurente "au av6n! acela'i obiect ori e&ectuarea !e operaiuni 1n contul "au ori al altora, 1n acela'i &el !e comer "au 1ntr8unul a"em#n#tor. "! 1v4rirea de ctre asociatul administrator a unor fapte pgubitoare pentru societate. Ace"te &apte ar putea con"ta 1n "#v6r'irea unei &rau!e 1n !auna "ociet#ii "au &olo"irea "emn#turii "ociale "au capitalului "ocial 1n &olo"ul lui "au al altor per"oane. A"emenea &apte reprezint# mani&e"t#ri ale relei cre!ine "au abuzului !e putere 'i trebuie "ancionate cu e7clu!erea !in "ocietate. e! Gxercitarea de ctre creditorul personal al asociatului a opoziiei mpotriva &otr4rii de prelungire a duratei societii. Dac# opoziia cre!itorului per"onal al unui a"ociat &#cut# 1mpotriva -ot#r6rii privin! prelun)irea !uratei "ociet#ii a &o"t a!mi"a !e in"tana 0u!ec#torea"c#, a"ociatul !ebitor al oponentului poate &i e7clu" !in "ocietate. %rin e7clu!erea ace"tui a"ociat, "ocietatea 1'i va prelun)i e7i"tena pe !urata "tabilit# prin -ot#r6rea a"ociailor. G7clu!erea unui a"ociat "e pronuna 1n toate cazurile prin &otr4re judectoreasc, la cererea
943 944

6de#. 6de#. 945 @eAe$ 31/1990. 946 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, pp. 382 383. 947 6Cide#, pp. 383 384.

1(*

"ociet#ii "au a oric#rui a"ociat. Cererea "ociet#ii trebuie "# "e bazeze pe o -ot#r6re a tuturor a"ociailor, cu e7cepia a"ociatului 1n cauz#. =n cazul 1n care cererea e"te &#cut# !e un a"ociat, trebuie citat# "ocietatea 'i a"ociatul p6r6tA(.. =n cazul 1n care "ocietatea e"te alc#tuit# !in !oi a"ociai, la e7clu!erea unuia !intre ei "ocietatea "e !izolva, cu e7cepia cazului 1n care a"ociatul r#ma" -ot#r#'te "# continue e7i"tena "ociet#ii "ub &orma SRL cu a"ociat unicA(A. %rin -ot#r6rea !e e7clu!ere a a"ociatului, in"tana 0u!ec#torea"c# trebuie "# !i"pun# 'i cu privire la "tructura particip#rii la capitalul "ocial a celorlali a"ociai. Dot#r6rea irevocabil# !e e7clu!ere trebuie !epu"# 1n termen !e 1* zile la /RC pentru 1n"crierea unei meniuni 1n ace"t "en". Di"pozitivul -ot#r6rii "e va public# 1n E/A*?. A"ociatul e7clu" va avea !reptul la pro&it 'i va "uporta pier!erile p6n# 1n ziua e7clu!erii "ale. Gl nu va putea cere 1n"# lic-i!area lor p6n# ce ace"tea nu vor &i repartizate potrivit preve!erilor contractului !e "ocietateA*1. A"ociatul e7clu" nu are !reptul la o parte proporional# !in patrimoniul "ocial, ci numai la o "uma !e bani care "# reprezinte valoarea ace"teia 9art.22( alin.2:. Dac# la !ata e7clu!erii e7i"t# anumite operaii 1n cur" !e e7ecutare, a"ociatul e"te obli)at "# "uporte con"ecinele 'i nu8'i va putea retra)e partea care i "e cuvine !ec6t !up# terminarea acelor operaiuni. Gl r#m6ne obli)at &a# !e teri pentru operaiile &#cute !e "ocietate, p6n# 1n ziua r#m6nerii !e&initive a -ot#r6rii !e e7clu!ereA*2. :. izolvarea !i lic?idarea S"*A %e l6n)# cauzele )enerale !e !izolvare a "ociet#ilor comerciale, le)ea preve!e 'i anumite cauze care sunt specifice societilor de persoane i societii cu rspundere limitatE;B2 a! diminuarea activului net al societii. 3n cazul 1n care a!mini"tratorul con"tat# c#, 1n urma unor pier!eri "tabilite prin "ituaia &inanciar# anual# aprobat# con&orm le)ii, activul net al "ociet#ii "8a !iminuat la mai puin !e 0um#tate !in valoarea capitalului "ocial "ub"cri", va convoca !e 1n!at# a!unarea )eneral# pentru a !eci!e !ac# "ocietatea trebuie !izolvat#. Dac# a!unarea )eneral# nu -ot#r#'te !izolvarea "ociet#ii, le)ea obli)# "ocietatea ca, cel mai t6rziu p6n# la 1nc-eierea e7erciiului &inanciar ulterior celui 1n care au &o"t con"tatate pier!erile, "# proce!eze la re!ucerea capitalului "ocial cu un cuantum cel puin e)al cu cel al pier!erilor care nu au putut &i acoperite !in rezerve.
b! reducerea numrului asociailor la unul sin%ur$ ;5@ se di,ol"$ d$c- d$torit- f$li#e!tului, i!c$p$cit-+ii, eEcluderii, retr$Aerii s$u decesului u!ui$ di!tre $soci$+i, !u#-rul $soci$+ilor s $ redus l$ u!ul si!Aur. ;ociet$te$ !u se di,ol"- .! c$,ul c>!d .! $ctul co!stituti" se pre"ede o cl$u,- de co!ti!u$re cu #o(te!itorii s$u c>!d $soci$tul r-#$s hot-r-(te co!ti!u$re$ eEiste!+ei societ-+ii suC for#$ ;5@ cu $soci$t u!ic.

Cu toate ace"tea, c-iar !ac# a"ociatul r#ma" !eci!e continuarea "ociet#ii "ub &orma SRL cu a"ociat unic, "ocietatea "e !izolv# !ac# au &o"t 1nc#lcate preve!erile art.1( alin.91: 'i 92: !in Le)ea "ociet#ilor comerciale care prev#! c# 91: o per"oan# &izic# "au o per"oan# 0uri!ic# nu poate &i a"ociat unic !ec6t intr8o "in)ura SRL. Pi c#, 92: o SRL nu poate avea ca a"ociat unic o alt# SRL, alc#tuit# !intr8o "in)ur# per"oan#. Dizolvarea trebuie cerut# !e Eini"terul inanelor, 1n numele "tatului. Ga "e poate cere 'i !e /&iciul Re)i"trului Comerului "au !e orice alt#
948 949

6Cide#, p. 384. 6Cide#, p. 385. 950 6de#. 951 6de#. 952 6de#B @eAe$ 31/1990. 953 ;. <. 0-rpe!$ru, op. cit., 2012, p. 387.

1(+

per"oan# intere"at#A*(. SRL "e lic-i!eaz# potrivit !i"poziiilor Le)ii nr. $1@1AA? 'i preve!erilor actului con"titutiv, 1n m#"ura 1n care ace"tea !in urm# nu "unt incompatibile cu lic-i!area "ociet#ilor comerciale. %rincipiile )enerale ale lic-i!#rii "ociet#ilor comerciale "unt aplicabile 'i "ociet#ii cu r#"pun!ere limitat# cu a"ociat unicA**. Hiblio)ra&ie 9Cur" .: 1. ;. <. 0-rpe!$ru, =r$t$t de <rept 0o#erci$l 5o#>!, edi+i$ $ 666 $ re"i,uitco!for# !oului 0od ci"il, :!i"ersul ?uridic, 3ucure(ti, 2012. 2. @eAe$ 31/1990. 3. @eAe$ 359/2004. 4. @eAe$ 26/1990. 5. 5. /. 0$t$!-, 4Eercit$re$ f$cult-+ii de retr$Aere di! societ$te$ co#erci$l-, .! 5<0 !r. 2/2002, p. 195. TGST CRILA 1. Con"tituirea "ociet#ilor comerciale SBC "e con"tituie, cu unele aspecte specifice ace"tui tip !e "ocietate2 A. La baza con"tituirii "ocietatii "tau po"ibilitatile &inanciare ale partilor< H. La baza con"tituirii "ociet#ii "e a&l# contractul de societate, care "e 1nc-eie 1n mo! obli)atoriu 1n forma autentic, a"ociaii unei SBC pot &i at6t per"oane &izice, c6t 'i per"oane 0uri!ice, elementul "peci&ic con"t6n! 1n aceea c# obli)aiile SBC "unt )arantate cu patrimoniul "ocial 'i 1n "ub"i!iar, cu rspunderea nelimitat i solidar a asociailor< C. 'irma 9!enumirea: SBC trebuie s cuprind numele a cel puin unul dintre asociai, urmat !e meniunea ;"ocietate 1n nume colectiv5 "cri"# 1n 1ntre)ime. 2. Ce reprezinta parte "e intere- !in cota din capitalul socialI. . cea parte care revine asociatilor dupa lic&idarea societatii! J. cea parte care se cuvine fiecrui asociat 1n "c-imbul aportului "au< ). %artea !e intere" e"te un titlu a"em#n#tor p#rilor "ociale care, 1n anumite con!iii, poate &ace obiectul unei ce"iuni. B. 5ividendele reprezinta2 A. %artea !in pro&it cuvenit# &iec#rui a"ociat "tabilit# prin contractul !e "ocietate. H. %ro&itul realizat !e "ocietate< C. A"ociaii pot conveni o 1mp#rire a pro&itului, c-iar neproporional# cu aporturile lor, prin luarea n considerare a participrii personale a fiecruia la activitatea societii. (. repturile a"ociailor SBC "unt "tabilite !e Le)ea nr. $1@1AA? 'i "unt "imilare !repturilor a"ociailor !in oricare !in &ormele !e "ocietate prev#zute !e le)e2 A. 5reptul de a participa la deliberri i la luarea deciziilor ; H. 5reptul la dividende,a"ociaii au !reptul "# participe la 1mp#rirea pro&itului realizat !e
6Cide#, pp. 387 388. 6Cide#, p. 388.

954 955

1(,

"ocietate< C. 5reptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea i lic&idarea societii . '. Obligaiile a"ociailor "unt urm#toarele2 3. -bligaia de a vrsa aportul subscris< H. -bligaia de a nu aduce atingere patrimoniului social! ). -bligaia de a nu face concuren societii. +. A. H. C. "etragerea a"ociatului !in "ocietate "e &ace2 Cazuri prevazute in actul con"titutiv "au acor!ul celprlati a"ociati< La !ecizia a"ociatului ma0oritar< %rin &otr4rea tribunalului.

,. Glementul caracteri"tic al SCS con"t#, a'a!ar2 A. In prezena a !ou# cate)orii !e a"ociai2 comanditaii, care r#"pun! pentru obli)aiile "ociale nelimitat 'i "oli!ar 'i comanditarii, care r#"pun! numai 1n limita aporturilor lor< H. Are o ra"pun!ere limitata< C. Le)ea in"tituie o "erie !e re#'li -pe(iale,numrul asociailor e"te limitat la minimum 2 'i ma7imum *? 9SRL cu a"ociat unic &iin! con"i!erat o "ituaie !e e7cepie:< .. =n cazul SRL, controlul )e"tiunii "ociet#ii "e realizeaz# !up# cum urmeaz#2 A. In "ociet#ile mici, cu cel mult 1* a"ociai, numirea cenzorilor e"te &acultativ#, controlul )e"tiunii "ociet#ii put6n!u8"e &ace !e c#tre a"ociai< H. In "ociet#ile cu pe"te 1* a"ociai, numirea cenzorilor e"te obli)atorie, "ocietatea put6n! avea unul "au mai muli cenzori< C. Unul !in cenzori "au "in)urul cenzor trebuie "# &ie e7pert comercial. A. A"ociatul poate &i e7clu" !in "ocietate 1n urm#toarele cazuri prev#zute !e le)e2 A. ?eefectuarea aportului, 1upunerea asociatului procedurii insolvenei sau incapacitatea acestuia! H. %mixtiunea n administrarea societii, folosirea bunurilor societii i sv4rirea unor acte de concurena, sv4rirea de ctre asociatul administrator a unor fapte pgubitoare pentru societate! C. ?eparticiparea la luarea deciziilor in cadrul societatii.

1(.