Sunteți pe pagina 1din 371

CUPRINS CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA, REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A MACARALELOR Pagina 1 Gene 1.

1 1.2 1.3 1." 1.$ 1" % Ce in$e e&en$ia!e 'e &#n#"a"e (i 'e &e)* i"a"e )e " e+*ie &# ,ie a&ig* a"e !a - .ie)"a ea (i ).n&" *i ea /a)a a!e!. (i )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"e ...1$ 2.1 2.2 1$ 2.3 2." 0 1 2 Ri'curi....19 *arcarea2+ Di'po(iii preliminare1$ )eneralit i. a!i"#$i8 Scop.8 Domeniu de aplicare.9 Referine normative9 1.3.1 Legi i hot r!ri9 1.3.2 Standarde.9 #ermeni i definiii9 %&revieri

P .ie)"a ea (i ,a+ i)a ea2+ In" .'*)e ea -e -ia$# a /a)a a!e!. (i )./-.nen"e!. !. 'e &e)* i"a"e .21 M.n"a ea (i e-a a ea21 $.1 $.2 $.3 ,roiectarea.21 *ontarea22 Repararea..2$

A*". i4a ea 'e ,*n)$i.na e2$

-.1 -.2 -.3 -." -.$ 5

)eneralit i2$ .artea macaralei2/erificarea tehnic oficial 0la prima punere 1n funciune228 .onclu(iile verific rii tehnice oficiale31 /erific ri tehnice programate i neprogramate 0inopinate2 33

E6-!.a"a ea...3" 3.1 3.2 3.3 3." Supravegherea.3" Regi'trul de eviden a 'upravegherii macaralei34orme de e5ploatare..3*anevrarea"2 3.".1 *acaragii..."2 3.".2 Leg torii de 'arcin "-

7 9 1:

n" e$ine ea (i e8i4ia /a)a a!e!. "9 A8a ii (i a))i'en"e$+ Di&-.4i$ii ,ina!e$1

Ane6a A ; Regi'tru de eviden a 'upravegherii pentru macarale $3 Ane6a < ; %utori(area agenilor economici pentru e5ecutarea lucr rilor de montare6reparare macarale $" Ane6a C ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei de a efectua lucr ri de montare6reparare macarale $3 Ane6a D ; ,roce' ver&al de verificare tehnic -+ Ane6a E ; %utori(area agenilor economici pentru ela&orarea proiectelor lucr rilor de montare i reparare la macarale ....-1 Ane6a F ; Regi'tru pentru evidena lucr rilor .-$ Ane6a G = *odel de autori(aie ..-Ane6a H = %utori(aie de proiectare ...-3 Ane6a I = Ane6a > ; /erificarea reparaiilor macaralelor -8 *odel de deci(ie pentru numirea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72 3+

Ane6a ? ; *odel de autori(aie pentru re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72 31 Ane6a L ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei pentru lucr rile de 1ntreinere i revi(ie tehnic a macaralelor 33 Ane6a M ; Li'ta macaralelor care 'e verific 1n mod o&ligatoriu de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 3" Ane6a N ; Li'ta macaralelor care 'e verific de RS/#7 al unit ii dein toare. .3$ Ane6a O ; %utori(area macaragiilor 3Ane6a P ; ,rograma analitic pentru cur'ul de preg tire 1n vederea autori( rii macaragiilor...8" Ane6a @ = *odel de adeverin pentru e5tinderea autori( rii macaragiilor 88 Ane6a R ; *odel pentru adeverina de efectuare a practicii o&ligatorii pentru autori(area macaragiilor 89 Ane6a S ; ,roce' ver&al de e5aminare candidai 9+

Ane6a T ; %utori(aie macaragiu 91 Ane6a U ; *arcarea macaralelor 9$ Ane6a V ; 7n'talaii care nu fac o&iectul pre'cripiei tehnice 93 Ane6a A ; *ontarea: utili(area: i verificarea macaralelor de'tinate ' funcione(e 1n medii potenial e5plo(ive 98 Ane6a B = Standarde 1+2 Ane6a Z = 9videna macaralelor 1+$ Ane6a Z1 = .odul de 'emnali(are 1+Ane6a Z% = 7n'truirea manevranilor 11+ Ane6a Z0 = .arnet de manevrant 112 CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA,

REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A MECANISMELOR DE RIDICAT Pagina 11CGene a!i"#$i8 11C1C Scop8 11C%C Domeniu de aplicare8 11C0C Referine normative8 11C0C1C 11C0C%C Legi i hot r!ri.9 Standarde..9

11C1C #ermeni i definiii9 11C2C %&revieri11 1% Ce in$e e&en$ia!e 'e &#n#"a"e (i 'e &e)* i"a"e )e " e+*ie a&ig* a"e !a - .ie)"a ea (i ).n&" *i ea /e)ani&/e!. 'e i'i)a" (i )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"e 11 1%C1C Di'po(iii preliminare.11 1%C%C )eneralit i.11 1%C0C Ri'curi.1" 1%C1 *arcarea..1" 13. P .ie)"a ea (i ,a+ i)a ea.1$ 1". In" .'*)e ea -e -ia$# a /e)ani&/e!. 'e i'i)a".1$ 1$. M.n"a ea (i e-a a ea.1$ 12C1C ,roiectarea..1$ 2C% *ontarea.1-

2C0

Repararea.13

1-. A*". i4a ea 'e ,*n)$i.na e13 13C1C )eneralit i...13 13C%C .artea mecani'mului de ridicat18 3C0 3C1 3C2 /erificarea tehnic oficial 19 .onclu(iile verific rii tehnice oficiale2+ /erific ri tehnice programate i neprogramate21

13. E6-!.a"a ea.22 15C1C Supravegherea..22 15C%C Regi'trul de evidena ridicat...23 'upravegherii pentru mecani'me de

15C0C 4orme de e5ploatare23 15C1C *anevrarea...2" 17 19 %: n" e$ine ea (i e8i4ia /e)ani&/e!. 'e i'i)a"2$ A8a ii (i a))i'en"e.2$ Di&-.4i$ii ,ina!e2-

Ane6a A 8 Regi'tru de evidena 'upravegherii pentru mecani'me de ridicat23 Ane6a < ; %utori(area agenilor economici pentru e5ecutarea lucr rilor de montare6 reparare mecani'me de ridicat28 Ane6a C ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei de a efectua lucr ri de montare6reparare mecani'me de ridicat31 Ane6a D ; ,roce' ver&al de verificare tehnic 3" Ane6a E ; %utori(area unit ilor de proiectare pentru lucr rile de montare6 reparare mecani'me de ridicat3$

Ane6a F ; Regi'tru pentru evidena lucr rilor39 Ane6a G ; *odel de autori(aie"+ Ane6a H = *odel de autori(aie de proiectare"1 Ane6a I = /erificarea reparaiilor mecani'melor de ridicat"2 Ane6a > ; *odel de deci(ie pentru numirea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72"" Ane6a ? ; *odel de autori(aie pentru re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72"$ Ane6a L ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei pentru lucr rile de 1ntreinere i revi(ie tehnic a mecani'melor de ridicat."3 Ane6a M ; 7n'truirea manevranilor"8 Ane6a N ; ,rograma analitic pentru cur'ul de in'truire a manevranilor$+ Ane6a O = .arnet manevrant.$2 Ane6a P = Standarde$3 Ane6a @ ; Regi'tru de eviden a mecani'melor de ridicat.$$ Ane6a R = .odul de 'emnali(are$-

CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA, REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A STIVUITOARELOR Pagina %1C Gene a!i"#$i....8 %1C1 C Scop.8 %1C%C Domeniu de aplicare..8

%1C0C Referine normative.8 21.3.1. 8 21.3.2. Legi i hot r!ri Standarde..9

%1C1C #ermeni i definiii9 %1C2C %&revieri.....1" %% Ce in$e e&en$ia!e 'e &#n#"a"e (i 'e &e)* i"a"e )e " e+*ie &# ,ie a&ig* a"e !a - .ie)"a ea (i ).n&" *i ea &"i8*i".a e!. (i )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"e .1" %%C1C Di'po(iii preliminare.1" %%C%C )eneralit i..1" %%C0C Ri'curi.18 %%C1C *arcarea.19 23. P .ie)"a ea (i ,a+ i)a ea.19 2". In" .'*)e ea -e -ia$# a &"i8*i".a e!. (i )./-.nen"e!. !. 'e &e)* i"a"e2+ 2$. M.n"a ea (i e-a a ea.2+ %2C%C ,roiectarea..2+ 2C% *ontarea2+

2C0 Repararea22 2-. A*". i4a ea 'e ,*n)$i.na e23 %3C%C )eneralit i.23 %3C0C .artea 'tivuitorului.23 3C0 3C1 /erificarea tehnic oficial 0la prima punere 1n funciune2 ...2$ .onclu(iile verific rii tehnice oficiale.2-

3C2

/erific ri tehnice programate i neprogramate 0inopinate2 .23

23. E6-!.a"a ea.29 %5C%C Supravegherea..29 5C% 5C0 5C1 %7 %9 0: Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'tivuitorului3+ 4orme de e5ploatare....3+ *anevrarea...32

n" e$ine ea (i e8i4ia &"i8*i".a e!. 32 A8a ii (i a))i'en"e..33 Di&-.4i$ii ,ina!e.3"

Ane6a A 8 Regi'tru de eviden a 'upravegherii pentru 'tivuitoare....3Ane6a < ; %utori(area agenilor economici pentru e5ecutarea lucr rilor de montare i reparare 'tivuitoare 33 Ane6a C ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei de a efectua lucr ri de montare6reparare 'tivuitoare .."+ Ane6a D ; ,roce' ver&al de verificare tehnic "3 Ane6a E ; %utori(area unit ilor de proiectare pentru lucr rile de montare i reparare 'tivuitoare "" Ane6a F ; Regi'tru pentru evidena lucr rilor"8 Ane6a G ; *odel de autori(aie"9 Ane6a H = %utori(aia de proiectare$+ Ane6a I = Ane6a > ; /erificarea reparaiilor 'tivuitoarelor$1 *odel de deci(ie pentru numirea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72$2

Ane6a ? ; *odel de autori(aie pentru re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i

verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72$3 Ane6a L ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei pentru lucr rile de 1ntreinere i revi(ie tehnic a 'tivuitoarelor$$ Ane6a M ; %utori(area 'tivuitoritilor$Ane6a N ; ,rograma analitic pentru cur'ul de preg tire 1n vederea autori( rii 'tivuitoritilor...-3 Ane6a O ; *odel pentru adeverina de efectuare a practicii o&ligatorii pentru autori(area 'tivuitoritilor..-Ane6a P ; ,roce' ver&al de e5aminare candidai-3 Ane6a @ ; %utori(aie 'tivuitori't-8 Ane6a R ; *arcarea 'tivuitoarelor..32 Ane6a S = 9videna 'tivuitoarelor.33 Ane6a T = Standarde..3"

CERINE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, NTREINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA I EAPLOATAREA INSTALAIILOR DE TRANSPORT PE PLAN NCLINAT PENTRU MATERIALE Pagina 01C Gene a!i"#$i 01C1C Scop 01C% Domeniu de aplicare 01C0C Referine normative 01C0C1 Standarde 01C0C% Legi i hot r!ri 01C1 #ermeni i definiii 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 12 12

01C2 %&revieri 0% 00 S*+&i&"e/e!e *nei in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e )a+!* -en" * /a"e ia!e Ce in$e e&en$ia!e 33.1 <&iect 33.2 .erine generale 33.3 .erine referitoare la infra'tructur 33." .erine referitoare la ca&luri: 'i'teme de antrenare i fr!nare: precum i la in'talaii mecanice i electrice 33.$ /ehicule 33.- .erine pentru utili(atori 33.3 95ploata&ilitatea 01 02 Ana!i4a 'e &e)* i"a"e P .ie)"a ea 3$.1 )eneralit i 3$.2 .ondiii tehnice de in'talare 3$.3 #ra'eul 1n plan ori(ontal 3$." #ra'eul 1n profil longitudinal 3$.$ #ra'eul 1n profil tran'ver'al 3$.- Rampele pentru materiale 3$.3 /ite(e 3$.8 .a&luri

1$ 1$ 11118

19 2+ 21 21 21 22 22 23 23 2" 2" 2" 2$ 2$

3$.9 #am&uri: roi i role 3$.1+ Staii 3$.11 .alea de rulare 3$.12 /ehicule 3$.13 9chipamentul mecanic de antrenare i fr!nare 3$.1" 9chipamentul electric de alimentare i racordare la 'ur'a de curent i echipamentul electric de acionare: comand i protecie 3$.1$ 7n'talaii i componente de 'ecuritate 3$.1- 7n'talaii i aparate de 'emnali(are: telecomunicaie i m 'ur 3$.13 7n'talaii de iluminat 3$.18 * 'uri. de. protecie. 1mpotriva. ten'iunilor. de. atingere:. a 'upraten'iunilor atmo'ferice i de pa( contra incendiilor 03 05 07 Ma"e ia!e /e"a!i)e (i ne/e"a!i)e E)Di-a/en"e (i in&"a!a$ii - .8eni"e 'in i/-. " C.n&" *i ea E/.n"a eaF (i -*ne ea Gn ,*n)$i*ne 38.1 .on'truirea 0montarea2 38.2 .ondiii 'peciale de con'truire i montare 38.3 Roda=ul 38." *arcarea 38.$ ,unerea 1n funciune 38.- %utori(area de funcionare la prima punere 1n funciune 38.3 /erificarea tehnic la prima punere 1n funciune

23 28 29 3+ 31

33 3$ 33 38 39 "+ "1 "1 "1 "" "$ """3 "8

38.8 /erificarea tehnic periodic 0la 'caden 2 i verificarea tehnic neprogramat 0inopinat 2 38.9 /erificarea tehnic dup lucr rile de reparare 09 E6-!.a"a ea 39.1 )eneralit i

$1 $3 $3 $3

39.2 4orme generale de e5ploatare 39.3 4orme pentru e5ploatarea normal 39." 4orme de e5ploatare 1n ca( de chiciur 'au ( pad 39.$ 4orme de e5ploatare 1n ca( de deran=amente 39.- ,er'onalul de 'upraveghere i e5ploatare 39.3 >ntreinerea i revi(ia 39.8 9videna e5ploat rii 1: 11 1% Re-a a ea A8a ii (i a))i'en"e Di&-.4i$ii ,ina!e ; %utori(area6reautori(area agenilor economici pentru e5ecutarea lucr rilor de proiectare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei 0reautori(area2 de a proiecta in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; %utori(aia de proiectare ; *odel de deci(ie pentru numirea per'onalului tehnic de 'pecialitate pentru avi(are conform a proiectelor ; /erificarea i avi(area conform a proiectelor ; Regi'tru de avi( ri conforme proiecte

$9 -+ -+ -1 -1 -32 3" 3" 3$

Ane6a A

33

Ane6a A1

8+ 81 82 83 8$

Ane6a A% Ane6a A0 Ane6a A1 Ane6a A2

Ane6a A3 ; .artea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. ,artea de con'trucie 0model2 Ane6a A5 ; De'enul tip de an'am&lu 0coninut2 Ane6a < ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei pentru con'truirea 0montarea2 'au repararea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; Regi'tru pentru evidena lucr rilor de con'truire 0montare2 'au repararea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; ,roce';ver&al de verificare tehnic

899

1+3 1+1+3

Ane6a C Ane6a D

Ane6a E

; .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei de funcionare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; 9videna in'talaiilor ; *odel pentru deci(ia de numire a per'onalului tehnic pentru con'truirea 0montarea2 i6'au repararea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: precum i a re'pon'a&ilului tehnic cu 'udura: propui de agentul economic ' fie autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7# ; *odel pentru deci(ia de numire a re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: propu' de agentul economic ' fie autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# ; %utori(area per'onalului de e5ploatare pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; *etodologia referitoare la autori(area i gradul de calificare al per'onalului de e5ploatare 0mecanici troliti2 pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; *odel pentru adeverina de a&'olvire a cur'urilor pentru autori(area mecanicilor troliti pentru e5ploatarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; *odel pentru adeverina de efectuare a practicii o&ligatorii pentru autori(area mecanicilor troliti pentru e5ploatarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat ; *odel pentru proce';ver&al cu re(ultatele o&inute la e5amenul de autori(are a per'onalului de e5ploatare pentru in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale ; *odel pentru autori(aia per'onalului de e5ploatare pentru in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale

1+8 1+9

Ane6a F Ane6a G

11+

Ane6a H

111 112

Ane6a I Ane6a >

11$

Ane6a ?

12$

Ane6a L

12-

Ane6a M

123 128

Ane6a N

Ane6a O

; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei 0reautori(area2 de a efectua anali(a de 'ecuritate pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; *etodologia de autori(are 0reautori(are2 a agenilor economici care con'truie'c 0montea( 2: repar i efectuea( anali(a de 'ecuritate pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat

132

Ane6a P

133

Ane6a @

; *odel pentru autori(aia eli&erat agenilor economici care con'truie'c 0montea( 2: repar : 1ntrein i revi(uie'c in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; *odel pentru autori(aia eli&erat agenilor economici care efectuea( anali(a de 'ecuritate pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; .oninutul documentaiei pentru o&inerea autori(aiei 0reautori(area2 de a 1ntreine i revi(ui tehnic in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat ; *odel de autori(aie pentru re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72 ; 7n'talaii care nu fac o&iectul pre'cripiei tehnice

13$

Ane6a R

13-

Ane6a S

133 138 1"+

Ane6a T Ane6a U

CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA, REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A MACARALELOR
1 1C1 GENERALITI S).-

,re(enta pre'cripie tehnic face parte din reglement rile tehnice naionale referitoare la montarea: punerea 1n funciune: utili(area: repararea i verificarea tehnic a macaralelor. ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice minime o&ligatorii pe care tre&uie ' le 'ati'fac macaralele pentru a putea fi autori(at funcionarea lor la utili(atorii 0dein torii2 din Rom!nia. .erinele tehnice privind proiectarea: con'truirea i introducerea pe pia a componentelor de 'ecuritate 'e adre'ea( produc torilor ace'tora. .erinele tehnice privind utili(area: repararea: 1ntreinerea: deinerea i 'igurana 1n utili(are a macaralelor 'e adre'ea( agenilor economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# i dein torilor. .erinele tehnice privind verificarea tehnic 1naintea punerii 1n funciune: verific rile tehnice periodice i verific rile dup reparaii ale macaralelor 'e adre'ea( 7S.7R874S,9.# 7#: agenilor economici: autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#: i dein torilor. %ce'te cerine au drept 'cop a'igurarea proteciei ' n t ii i 'ecurit ii utili(atorilor i a per'oanelor e5pu'e din (ona periculoa' i a proteciei mediului 1ncon=ur tor i propriet ii. De a'emenea: pre'cripia tehnic 'ta&ilete modul de verificare a re'pect rii ace'tor cerine tehnice. %utoritatea tehnic ce a'igur punerea 1n aplicare i re'pectarea prevederilor din pre(enta pre'cripie tehnic e'te 7S.7R; 7n'pecia de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat: care: 1n conformitate cu prevederile ?ot r!rii )uvernului nr. 1.3"+62++1: e'te organ de 'pecialitate cu per'onalitate =uridic 1n 'u&ordinea *ini'terului 7ndu'triei i Re'ur'elor av!nd ca principal o&iect de activitate a'igurarea 1n numele 'tatului a proteciei utili(atorilor i 'ecuritatea 1n funcionare pentru in'talaiile 1n categoria c rora 'e integrea( i macaralele. Documentele: documentaia tehnic 0cartea macaralei i informaii furni(ate de montator2 precum i in'cripion rile privind informarea i averti(area utili(atorilor tre&uie ' fie redactate 'au tradu'e 1n lim&a rom!n .

1C%

D./eni* 'e a-!i)a e

1C%C1 ,re(enta pre'cripie tehnic 'e aplic urm toarelor tipuri de macarale i componente@ macarale care lucrea( la punct fi5A macarale depla'a&ile pe c i de rulare cu ineA macarale depla'a&ile pe c i de rulare f r ineA macarale de con'trucie 'pecial A componente de 'ecuritate pentru macarale. 7n'talaiile care nu fac o&iectul pre(entei pre'cripii tehnice 'unt menionate 1n ane5a /. 1C%C% ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice minime o&ligatorii pentru montarea: punerea in funciune: utili(area: repararea i verificarea tehnic a macaralelor i componentelor de 'ecuritate de'tinate ace'tora. 1C0 Re,e in$e n. /a"i8e

,re(enta pre'cripie tehnic face referiri e5plicite 'au implicite la acte legi'lative: 'tandarde: pre'cripii tehnice i alte reglement ri naionale. 1C0C1 Legi (i D."# H i Legea nr. -+862++1 privind evaluarea conformit ii produ'elor ?ot r!rea )uvernului nr. 1.3"+62++1 privind organi(area i funcionarea 7n'peciei de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat Legea nr. 9+6199- privind protecia muncii i normele metodologice de aplicare a ace'teia: apro&ate prin <rdinul mini'trului de 'tat: mini'trul muncii i proteciei 'ociale nr.3886199 Legea nr. 1+6199$ privind calitatea 1n con'trucii 1C0C% S"an'a 'e Standardele aplica&ile 'unt menionate 1n ane5a B. 1C1 Te /eni (i 'e,ini$ii #ermenii i definiiile 'e aplic numai 1n 'en'ul pre(entei pre'cripii tehnice. 1C1C1 activitate de reparare ; an'am&lu de lucr ri i operaiuni 'peciali(ate de inve'tigare a defectelor ap rute: a'igurare a pie'elor de 'chim&: efectuare a

depan rilor i6'au 1nlocuirilor de componente defecte i 1ncercare funcional a macaralei pentru demon'trarea calit ii reparaiei efectuate: menite ' readuc macaraua 1n 'tare &un de funcionare 1n condiii de 'ecuritate. .apacitatea unui agent economic de a efectua lucr rile de reparare tre&uie ' fie ate'tat printr8o autori(aie emi' de 7S.7R874S,9.# 7#. 1C1C% adncimea de coborre a sarcinii ; di'tana pe vertical 1ntre nivelul pe care 'e 'pri=in macaraua i di'po(itivul de manipulare a 'arcinii aflat 1n po(iia de lucru inferioar . ,entru poduri rulante ad!ncimea de co&or!re a 'arcinii 'e m 'oar p!n la nivelul c ii de rulare. 1C1C0 ampatament ; di'tana 1ntre a5ele organelor de 'pri=in ale macaralei: m 'urat 1n lungul unei a5e paralele cu depla'area longitudinal a in'talaiei. 1C1C1 automacara ; macara cu &ra in'talat pe a'iul autocamionului i acionat de la motorul ace'tuia. 1C1C2 autorizarea funcionrii 8 an'am&lu de activit i de verificare i validare a re(ultatelor m 'ur rilor i 1ncerc rilor funcionale e5ecutate la punerea 1n funciune a macaralelor 'au cu oca(ia verific rilor tehnice periodice ale ace'tora: 1n 'copul confirm rii 1ndeplinirii condiiilor de funcionare 1n 'ecuritate a macaralelor. Se efectuea( numai de c tre 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7 autori(at i 1mputernicit de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ace't 'en'. 1C1C3 basculare bra ; micarea unghiular a &raului 1n plan vertical. 1C1C5 cerin esenial 8 cerin care are 1n vedere: 1n 'pecial: protecia ' n t ii: 'ecuritatea utili(atorilor: protecia propriet ii i a mediului: a'tfel cum e'te prev (ut 1n actele normative 1n vigoare. 1C1C7 curitor de in 8 component de 'ecuritate de'tinat 1ndep rt rii de pe calea de rulare a o&'tacolelor 'au o&iectelor care '8ar putea g 'i pe acea'ta. 1C1C9 curs de ridicare ; di'tana pe vertical 1ntre po(iiile de lucru inferioar i 'uperioar a di'po(itivului de manipulare a 'arcinii. 1C1C1: declaraie de conformitate ; procedur prin care un produc tor 'au un repre(entant autori(at al ace'tuia d o a'igurare 'cri' c un produ' e'te conform condiiilor 'pecificate. 1C1C11 deschidere ; pentru poduri rulante: di'tana pe ori(ontal 1ntre a5ele inelor c ilor de rulare ale in'talaiei. 1C1C1% dispozitiv de blocare - component de 'ecuritate de'tinat reinerii macaralelor care funcionea( pe ine de rulare 1n repao': dup terminarea lucrului: 'au pe timp de

furtun : de la depla' rile 'u& aciunea v!ntului. 1C1C10 dispozitiv de evitare a mersului oblic ; component de 'ecuritate de'tinat indic rii 'au redre' rii automate 1n 'copul evit rii mer'ului o&lic al macaralei i pentru a a'igura 'ecuritatea con'truciei i o funcionare normal f r 1nepeniri i u(uri e5agerate ale roilor de rulare. 1C1C11 dispozitiv de manipulare a sarcinii ; di'po(itiv 0c!rlig: graif r: electromagnet: furc 'au altele2 pentru apucarea6prinderea i manipularea 'arcinii. 1C1C12 dispozitiv de reinere a fluidului din cilindri ; component de 'ecuritate de'tinat reinerii fluidului 1n cilindri la 'c derea &ru'c a pre'iunii. 1C1C13 ecartament ; a2 pentru macarale cu &ra@ di'tana pe ori(ontal 1ntre a5ele inelor 'au 1ntre centrele 'uprafeelor de rulare ale in'talaieiA &2 pentru c rucioare@ di'tana 1ntre a5ele inelor de rulare. 1C1C15 gabaritul macaralei 8 'paiul determinat de condiiile funcion rii 1n 'iguran a macaralei 1n vecin tatea unor con'trucii: ale c rui limite pot fi dep ite numai de di'po(itivul de manipulare a 'arcinii 1n timpul e5ecut rii operaiilor de manipulare. 1C1C17 importator ; orice per'oan fi(ic 'au =uridic cu 'ediul 1n Rom!nia care introduce pe pia un produ' provenit dintr8o alt ar . 1C1C19 introducere pe pia a macaralei 8 aciune care are loc atunci c!nd produc torul pune pentru prima dat macaraua la di'po(iia dein torului. 1C1C%: introducerea pe pia a unui produs 8 aciunea de a face di'poni&il pentru prima dat : contra co't 'au gratuit: un produ' din domeniul reglementat: 1n vederea di'tri&uirii i6'au utili( rii. 1C1C%1 nlimea cii de rulare ; di'tana pe vertical 1ntre nivelul 'olului 0pardo'elii2 i nivelul 'uperior al inei pe care 'e depla'ea( podul rulant. 1C1C%% nlimea de ridicare ; di'tana pe vertical de la nivelul planului pe care e'te ae(at macaraua p!n la di'po(itivul de manipulare a 'arcinii c!nd ace'ta 'e afl 1n po(iia de lucru 'uperioar . ,entru poduri rulante: 1n limea de ridicare 'e m 'oar de la nivelul 'olului. 1C1C%0 ncercri dinamice ; 1ncercarea unei macarale prin e5ecutarea mic rilor de lucru cu o 'arcin care dep ete cu BC capacitatea de ridicare a macaralei. 1C1C%1 ncercri statice ; 1ncercarea unei macarale prin aplicarea unei 'arcini 'tatice la di'po(itivul de manipulare a 'arcinii: care dep ete cu DC capacitatea de ridicare a macaralei.

1C1C%2 limitator de sarcin i de moment al sarcinii ; component de 'ecuritate de'tinat ' 1ntrerup automat acionarea mecani'mului de ridicare 1n ca(ul dep irii 'arcinilor nominale: re'pectiv a momentelor: permi!nd acionarea mecani'melor 1n 'en'ul co&or!rii 'arcinii: re'pectiv micor rii momentului de 'arcin . 1C1C%3 limitator de sfrit de curs ; component de 'ecuritate de'tinat ' 1ntrerup automat acionarea mecani'melor macaralei c!nd p rile 'ale 1n micare dep e'c po(iiile limit de lucru 'ta&ilite: permi!nd acionarea mecani'melor 1n 'en' inver' celui 1n care '8a limitat micarea re'pectiv . 1C1C%5 macara ; in'talaie de ridicat compu' de o&icei dintr8un 'chelet metalic de form : con'trucie i dimen'iuni varia&ile i dintr8unul 'au mai multe mecani'me 'ervind la ridicarea i depla'area 'arcinii. 1C1C%7 macara consol ; macara cu &ra al c rei di'po(itiv de manipulare a 'arcinii e'te 'u'pendat de o con'ol fi5at rigid 0un &ra2 'au de un c rucior care 'e poate depla'a 1n lungul con'olei. 1C1C%9 macara cu bra ; macara al c rei di'po(itiv de manipulare a 'arcinii e'te 'u'pendat de un &ra 'au de un c rucior care 'e poate depla'a 1n lungul &raului. 1C1C0: macara de cale ferat ; macara care e in'talat pe o platform 'pecial care 'e depla'ea( pe calea ferat . 1C1C01 macara de perete ; macara care e'te fi5at de un perete 'au care 'e poate depla'a 1n lungul unei c i de rulare ampla'ate la 1n lime pe un perete 'au pe o 'tructur portant . 1C1C0% macara deplasabil ; macara care 'e poate depla'a 1n timpul lucrului. 1C1C00 macara derrick (macara catarg) ; macara rotitoare cu un &ra articulat la partea inferioar a unui catarg vertical: care e'te 'u'inut la v!rf i la &a( . 1C1C01 macara mobil macara cu &ra care poate fi prev (ut cu un catarg 0echipament turn2 capa&il ' 'e depla'e(e cu 'arcin 'au f r 'arcin : f r a avea nevoie de c i de rulare fi5e i a c rei 'ta&ilitate 'e &a(ea( pe forele de gravitaie. 1C1C02 macara portal ; macara cu c!mp de aciune paralelipipedic: la care 'cheletul metalic e'te compu' dintr8o con'trucie ori(ontal 'u'inut de picioare care 'e pot depla'a pe 'ol pe ine de rulare paraleleA pe con'trucia ori(ontal 'e mic mecani'mul 'au in'talaia de ridicat propriu8(i' 0c rucior: macara cu &ra etc.2. 1C1C03 macara rotitoare ; macara cu o platform rotitoare care 'e poate roti 1n plan ori(ontal 1mpreun cu 'arcina: 1n raport cu a'iul de &a( 'au cu &a(a fi5 de 'pri=in.

1C1C05 macara turn ; macara cu &ra rotitor care are &raul montat la partea 'uperioar a unui turn vertical. 1C1C07 mecanism de basculare 8 mecani'm acionat i utili(at pentru modificarea ra(ei de aciune i a 1n limii la care e'te ridicat 'arcina: prin variaia 1nclin rii &raului: i6'au a &raului prelungitor. 1C1C09 mecanism de deplasare a cruciorului sau a palanului ; mecani'm acionat i utili(at pentru depla'area c ruciorului 'au a palanului de ridicare. 1C1C1: mecanism de deplasare a macaralei ; mecani'm acionat i utili(at pentru depla'area macaralei. 1C1C11 mecanism de ridicare ; mecani'm acionat i utili(at pentru ridicarea i co&or!rea 'arcinii. 1C1C1% mecanism de rotire ; mecani'm acionat i utili(at pentru rotire 1n plan ori(ontal a p rii rotitoare a macaralei. 1C1C10 modificarea razei de aciune ; depla'area di'po(itivului de manipulare prin co&or!rea: ridicarea 'au prin depla'area c ruciorului. 1C1C11 moment de rsturnare produs de sarcin ; produ'ul dintre di'tana de la a5a de ridicare a 'arcinii la a5a de r 'turnare i 'arcina core'pun( toare. 1C1C12 moment produs de sarcin ; produ'ul 1ntre ra(a de aciune i 'arcina core'pun( toare. 1C1C13 opritor ; component de 'ecuritate de'tinat limit rii depla' rii pe'te po(iiile limit de lucru 'ta&ilite. 1C1C15 organism de inspecie 8 7S.7R;74S,9.#: organi'm de'emnat i recuno'cut de *ini'terul 7ndu'triei i Re'ur'elor pentru 'upravegherea i verificarea tehnic 1n funcionare a macaralelor. 1C1C17 organism notificat ; la&orator de 1ncerc ri: de etalonare: organi'm de certificare 'au organi'm de in'pecie: per'oan =uridic cu 'ediul 1n Rom!nia: care a fo't de'emnat de o autoritate competent ' efectue(e evaluarea conformit ii 1ntr8 un domeniu reglementat i care e'te 1n'cri' 1n regi'trul organi'melor notificate. 1C1C19 palan 8 mecani'm compact de ridicare a 'arcinii cu 'au f r un mecani'm de depla'are inclu' 1n acelai an'am&lu. 1C1C2: persoan e pus ; orice per'oan care 'e g 'ete integral 'au parial 1n (ona

periculoa' . 1C1C21 pies de reazem 8 component de 'ecuritate de'tinat evit rii ocurilor provenite din 'pargerea accidental a roilor de rulare 'au a ruperii a5elor ace'tora: precum i 1mpotriva deraierii. 1C1C2% pod rulant ; macara cu c!mp de aciune paralelipipedic: la care 'cheletul metalic e'te compu' dintr8o con'trucie ori(ontal av!nd la capete roi de rulare care 'e depla'ea( pe ine de rulare paralele 'ituate la 1n limeA pe con'trucia ori(ontal 'e mic mecani'mul 'au in'talaia de ridicare propriu8(i' 0c rucior: macara cu &ra etc.2. 1C1C20 pod rulant de for!are ; pod rulant echipat cu di'po(itiv pentru ridicarea: manipularea i rotirea pie'elor for=ate. 1C1C21 pod rulant de turnare ; pod rulant echipat cu mecani'm pentru ridicarea i &a'cularea oalelor de turnare. 1C1C22 pod rulant stivuitor ; pod rulant echipat cu o coloan 'u'pendat care 'u'ine furcile de 'tivuire. 1C1C23 productor ; per'oan re'pon'a&il pentru proiectarea i reali(area unui produ' 0macara 'au component de 'ecuritate2 1n 'copul introducerii pe pia : 1n numele ' uA re'pon'a&ilit ile produc torului 'e aplic oric rei per'oane fi(ice 'au =uridice care a'am&lea( 'au etichetea( produ'e 1n vederea introducerii pe pia 'u& nume propriuA termen echivalentE,a+ i)an". 1C1C25 productorul componentelor de securitate 8 per'oan fi(ic 'au =uridic ce 1i a'um re'pon'a&ilitatea proiect rii i fa&ric rii componentelor de 'ecuritate. 1C1C27 proiectant ; per'oan fi(ic 'au =uridic ce 1i a'um re'pon'a&ilitatea proiect rii macaralelor: componentelor de 'ecuritate i a proiectelor de reparaii la macarale. 1C1C29 punerea n funciune 8 prima utili(are a produ'ului pe teritoriul Rom!niei de c tre dein tor . 1C1C3: raza de aciune ; di'tana pe ori(ontal 1ntre a5a de rotire a platformei rotitoare a macaralei i a5a vertical a di'po(itivului de manipulare a 'arcinii c!nd macaraua e'te ampla'at pe o 'uprafa ori(ontal . 1C1C31 reprezentant autorizat al productorului ; per'oan =uridic 1mputernicit de produc tor ' acione(e 1n numele ace'tuia. 1C1C3% ridicare (coborre) sarcin ; depla'area unei 'arcini pe vertical .

1C1C30 sarcin nominal 8 'arcina pentru care a fo't proiectat i con'truit macaraua. 1C1C31 siguran la crlig 8 component de 'ecuritate de'tinat ' 1mpiedice ieirea accidental din c!rlig a organelor de legare a 'arcinilor. 1C1C32 stabilitatea macaralei ; proprietatea unei macarale de a re(i'ta momentelor de r 'turnare. 1C1C33 stabilitatea proprie ; proprietatea unei macarale de a re(i'ta momentelor de r 'turnare produ'e de aciunea v!ntului 'au de alte cau(e atunci c!nd macaraua nu lucrea( . 1C1C35 stabilitatea sub sarcin ; proprietatea unei macarale de a re(i'ta momentelor de r 'turnare produ'e de greutatea 'arcinii: de forele de inerie: de aciunea v!ntului i de alte cau(e. 1C1C37 tampon ; component de 'ecuritate de'tinat amorti( rii ocurilor la lovire. 1C1C39 troliu ; mecani'm care tran'mite fora de traciune prin intermediul unui organ fle5i&il 0ca&lu: lan2 de la un tam&ur acionat. 1C1C5: utilizator 8 per'oan fi(ic 'au =uridic dein toare a unei macarale: pe care o e5ploatea( 1n folo' propriu i care are o&ligaia de a o utili(a numai dac acea'ta a fo't 'upu' verific rilor tehnice periodice i a o&inut autori(aia de funcionare 1n urma ace'tora. #ermen echivalent E 'e$in#". C 1C1C51 verificare tehnic periodic 8 activitate 'olicitat de dein tor: la intervale predeterminate 'au ori de c!te ori dein torul con'ider nece'ar: pentru a 'e a'igura c macaraua pe care o deine i o utili(ea( 'ati'face cerinele de funcionare 1n 'ecuritate. %ctivitatea cuprinde un an'am&lu de verific ri i 1ncerc ri menite ' con'tate 'tarea de &un funcionare 1n condiii de 'ecuritate a macaralei i aptitudinea ace'teia de a8i 1ndeplini rolul funcional conform 'pecificaiilor montatorului. %ctivitatea 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# 'au : dup ca(: de RS/#7 autori(at i 1mputernicit de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ace't 'en'. "#$#%&viteza de deplasare ; vite(a de depla'are 1n regim 'ta&ili(at a unei macarale. 1C1C50 viteza de deplasare a cruciorului ; vite(a de depla'are 1n regim 'ta&ili(at a c ruciorului. 1C1C51 viteza de ridicare (coborre) a sarcinii ; vite(a de depla'are pe vertical 1n regim 'ta&ili(at a 'arcinii de lucru. "#$#%'viteza de rotire ; vite(a unghiular de rotire 1n regim 'ta&ili(at a platformei

rotitoare a unei macarale. 1C1C53 zon periculoas ; orice (on din interiorul i6'au din apropierea unei macarale: 1n care pre(ena unei per'oane e5pu'e con'tituie un ri'c pentru ' n tatea 'au 'ecuritatea 'a. 1C2 A+ e8ie i 7# 8 7n'pecia teritorial ,# 8 ,re'cripie tehnic RS/#7 8 Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor R#S 8 Re'pon'a&il tehnic cu 'udura % CERINE ESENIALE DE SNTATE I DE SECURITATE CE TRE<UIE S FIE ASIGURATE LA PROIECTAREA I CONSTRUIREA MACARALELOR I COMPONENTELOR DE SECURITATE Di&-.4i$ii - e!i/ina e

%C1

.erinele e'eniale de ' n tate i de 'ecuritate coninute 1n pre(enta pre'cripie tehnic 'unt o&ligatorii. *acaralele 'au componentele de 'ecuritate tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e ating o&iectivele ace'tor cerine e'eniale. ,roduc torul macaralelor 'au al componentelor de 'ecuritate are o&ligaia ' efectue(e anali( de ri'c 1n vederea identific rii acelor ri'curi care core'pund produ'elor 'ale: fiind o&ligat ' proiecte(e i ' con'truia'c produ'ele in!nd 'eama de acea't anali( . .erinele e'eniale de ' n tate i 'ecuritate pentru macaralele care lucrea( 1n medii potenial e5plo(ive 'unt pre(entate 1n ane5a D. %C% Gene a!i"#$i

%C%C1 P in)i-ii 'e in"eg a e a &e)* i"#$ii %C%C1C1 ,rin con'trucie macaralele tre&uie ' fie apte de a8i a'igura funcia: ' fie reglate i 1ntreinute f r ca per'oanele ' fie e5pu'e ri'cului atunci c!nd ace'te operaii 'unt efectuate 1n condiii prev (ute de produc tor. * 'urile adoptate tre&uie ' a'igure eliminarea ri'curilor de accidentare pe 1ntreaga durat de via previ(i&il a macaralei: inclu'iv fa(ele de montare i demontare: chiar dac ace'te ri'curi de accidentare re(ult din 'ituaii anormale previ(i&ile. %C%C1C% La alegerea celei mai core'pun( toare 'oluii produc torul tre&uie '

aplice urm toarele principii@ eliminarea 'au reducerea ri'curilor 1ntr8o m 'ur ma5im po'i&il 0integrarea elementelor de 'ecuritate 1nc din fa(a de proiectare i de e5ecuie a macaralei2A adoptarea m 'urilor de protecie nece'are pentru ri'curile care nu au putut fi eliminateA informarea utili(atorilor de'pre ri'curile re(iduale datorate eficacit ii incomplete a m 'urilor de protecie adoptate. %C%C1C0 La proiectarea i con'trucia macaralei: precum i la ela&orarea c rii tehnice: produc torul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area 'a normal : ci i alte 'ituaii re(ona&il previ(i&ile. *acaraua tre&uie ' fie a'tfel proiectat 1nc!t ' 'e evite utili(area 'a anormal : dac acea'ta comport un ri'c. 9ventual: cartea tehnic tre&uie ' atrag atenia utili(atorului a'upra contraindicaiilor privind folo'irea macaralei. %C%C1C1 >n condiiile de utili(are prev (ute ale macaralei tre&uie ' fie redu'e la minimum di'confortul: o&o'eala i ten'iunile p'ihice ale per'onalului manevrant: aplic!nd principiile ergonomiei. %C%C% I!*/ina"*! ,roduc torul tre&uie ' furni(e(e macaraua cu un 'i'tem de iluminat 1ncorporat: adecvat 'ituaiilor 1n care chiar 1n condiiile unui iluminat am&iant normal: lip'a ace'tui 'i'tem ar putea duce la apariia unor ri'curi. ,entru macaralele autopropul'ate prev (ute de produc tor a fi utili(ate i 1n locuri lip'ite de iluminat ace'tea tre&uie ' fie prev (ute cu un 'i'tem de iluminat adecvat activit ii care tre&uie de'f urat : f r a 1nc lca prevederile altor reglement ri aplica&ile 0codul rutier etc.2. %C%C0 P.&"*! 'e /ane8 a e ,o'tul de manevrare al macaralei tre&uie ' fie proiectat in!nd 'eama de principiile ergonomice. /i(i&ilitatea de la po'tul de conducere tre&uie ' permit manevrantului operarea 1n condiii de 'ecuritate at!t pentru el: c!t i pentru per'oanele e5pu'e. >n ca( de nece'itate macaraua tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive adecvate care ' previn ri'curile datorate in'uficienei vi(i&ilit ii directe. *acaraua tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t: la po'tul de manevrare ' nu poat ' apar ri'curi datorate contactului involuntar al manevrantului cu roile 'au enilei macaralei. ,o'tul de manevrare tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t ' 'e evite ri'curile pentru ' n tate datorate ga(elor de eapament 'au lip'ei de o5igen.

%C%C0 O gane 'e )./an'# <rganele de comand tre&uie ' fie @ vi(i&ile: uor de identificat i: c!nd e'te nece'ar: ' fie marcate core'pun( torA di'pu'e a'tfel 1nc!t ' 'e garante(e o manevr 'igur : univoc i rapid A proiectate a'tfel 1nc!t 'en'ul de micare al organului de comand ' core'pund cu 'en'ul mic rii organului 'au mecani'mului comandatA ampla'ate 1n afara (onelor periculoa'e di'pu'e a'tfel 1nc!t acionarea lor ' nu provoace ri'curi 'uplimentareA proiectate 'au prote=ate a'tfel 1nc!t acionarea lor: dac poate provoca un ri'c: ' nu 'e poat produce f r o manevr intenionat A e5ecutate a'tfel 1nc!t ' re(i'te la eforturi previ(i&ile. *acaraua tre&uie ' fie prev (ut cu mi=loace de 'emnali(are 0 cadrane: L9D8uri etc.2 i indicaii a c ror cunoatere e'te nece'ar pentru funcionarea 1n 'ecuritate. De la locul ' u de comand per'onalul manevrant tre&uie ' perceap 'emnalele indicatoarelor 'u' menionate. *acaralele 1n a c ror manevrare e5i't pedale: ace'tea tre&uie ' fie proiectate: con'truite i di'pu'e a'tfel 1nc!t ' poat fi acionate 1n deplin 'iguran i cu ri'curi minime de confu(ie. .!nd acionarea lor poate comporta ri'curi: mai ale' mic ri periculoa'e: organele de comand ale macaralei tre&uie ' revin 1n po(iie neutr imediat ce manevrantul la la' li&ere. %C%C1 P. ni ea *acaralele tre&uie ' fie prev (ute cu mi=loace care ' nu permit pornirea de c tre per'oane neautori(ate. ,ornirea macaralei tre&uie ' fie po'i&il numai printr8o aciune voluntar a organului de comand prev (ut 'pecial pentru ace't 'cop. %cea't cerin e'te o&ligatorie@ 1n ca(ul repunerii 1n funciune a macaralei dup o oprire: independent de cau(a eiA pentru comandarea oric rei modific ri 'emnificative a condiiilor de funcionare. .!nd pentru operaiile 'ale o macara autopropul'at e'te echipat cu di'po(itive care 1i dep e'c ga&aritul o&inuit0'i'teme de calare: &rae de macara etc.2: atunci e'te nece'ar ca manevrantul ' di'pun de mi=loace care ' 87 permit verificarea cu uurin : 1nainte de depla'area macaralei: dac re'pectivele di'po(itive 'e afl 1ntr8o po(iie determinat care ' 8i a'igure depla'area f r ri'curi. >n momentul pornirii motorului nu tre&uie ' 'e produc depla'area macaralei. %C%C2 O- i ea n. /a!#

<rice macara tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea complet 1n condiii de 'ecuritate. <rice po't de lucru tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea: 1n funcie de ri'curile e5i'tente: a tuturor elementelor mo&ile ale macaralei 'au a unei p ri dintre ace'tea: a'tfel 1nc!t macaraua ' fie adu' 1n 'tare de 'ecuritate. .omanda de oprire a macaralei tre&uie ' fie prioritar 1n comparaie cu comanda de pornire. %C%C3 O- i ea 'e * gen$# <rice macara tre&uie ' fie prev (ut cu unul 'au mai multe oprire de urgen care permit evitarea 'ituaiilor periculoa'e: care ri'c iminent 'au care 'unt 1n cur' de producere. Dup ce 1ncetea( acionarea comen(ii de oprire de urgen declanat un ordin de oprire: ace't ordin tre&uie ' fie meninut di'po(itivului de oprire de urgen p!n la de&locarea ace'tuia. %C%C5 De,e)"a ea a!i/en"# ii )* ene gie >ntreruperea: re'ta&ilirea dup o 1ntrerupere: 'au variaia: oricare ar fi 'en'ul: aliment rii cu energie a macaralei nu tre&uie ' cree(e 'ituaii periculoa'e. >n mod 'pecial 'e va evita @ pornirea neateptat A 1mpiedicarea opririi macaralei: 1n ca(ul 1n care comanda a fo't de=a dat A c derea 'arcinii din electromagnetA 1mpiedicarea opririi elementelor mo&ile de orice tipA ineficacitatea di'po(itivelor de protecie. %C%C7 De,e)"a ea )i )*i"*!*i 'e )./an'# Defectarea logicii circuitului de comand comand nu tre&uie ' duc la 'ituaii periculoa'e. %C%C9 S"a+i!i"a"ea *acaraua i 'u&an'am&lurile 'ale tre&uie ' fie proiectate i e5ecutate a'tfel 1nc!t: 1n condiiile de funcionare prev (ute: 'ta&ilitatea ' fie c!t mai mare 1nc!t ' permit utili(area 'a f r ri'c de r 'turnare: de c dere 'au depla'are intempe'tiv . %C%C1:MiI!.a)e 'e a))e& ,roduc torul tre&uie ' prevad mi=loacele de acce' la po'tul de lucru 'au la punctele de intervenie. 'au deteriorarea circuitului de di'po(itive de ' 'e produc : dup ce '8a prin &locarea

%C%C11Se-a a ea &* &e!. 'e ene gie <rice macara tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive care ' permit 'epararea ace'teia de oricare din 'ur'ele de alimentare cu energie. %ce'te di'po(itive tre&uie ' fie identifica&ile i &loca&ile atunci c!nd recuplarea lor repre(int un pericol pentru per'oanele e5pu'e. Di'po(itivul tre&uie ' fie de a'emenea &loca&il dac operatorul nu poate verifica de la toate po'turile de lucru 'tarea real de 'eparare de 'ur'a de alimentare cu energie. 9ventuala energie re(idual 'au 1nmaga(inat : dup 'epararea de 'ur'a de alimentare a macaralei: tre&uie ' poat fi di'ipat f r pericol pentru per'oanele e5pu'e. %C%C1%Di&-.4i"i8e 'e a!a /a e Dac macaraua e'te prev (ut cu un 'i'tem de alarmare: ace'ta tre&uie ' fie uor percepti&il: clar i uor de 1nele': f r am&iguit i. %C%C10GDi'aIe (i )#i 'e *!a e *acaraua tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive care acionea( a'upra ghida=elor 'au c ilor de rulare: a'tfel 1nc!t ' 'e evite deraierile. #otodat : 1n ca(ul deraierii macaralei: chiar 1n condiiile e5i'tenei di'po(itivelor 'u' menionate 'au 1n ca(ul avariei unui element de ghidare 'au de rulare: tre&uie ' fie prev (ute di'po(itive care ' 1mpiedice c derea componentelor 'au a 'arcinii: precum i r 'turnarea macaralei. %C%C11Re4i&"en$a /e)ani)# *acaraua i acce'oriile de ridicare tre&uie ' poat re(i'ta la 'olicit rile la care 'unt 'upu'e 1n timpul funcion rii. %cea't cerin tre&uie: de a'emenea: ' fie 1ndeplinit 1n timpul tran'portului: mont rii i demont rii. *acaraua i acce'oriile de ridicare tre&uie ' fie proiectate i con'truite 1n aa fel 1nc!t ' 'e evite defeciunile datorate o&o'elii 'au u(urii: av!nd 1n vedere utili(area prev (ut . *aterialele folo'ite tre&uie ' fie ale'e lu!ndu8'e 1n con'ideraie mediile de utili(are prev (ute de produc tor: 1n 'pecial 1n ceea ce privete coro(iunea: a&ra(iunea: ocurile: fragilitatea la frig i 1m& tr!nirea. *acaraua i acce'oriile de ridicare tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta 'upra'arcinile aplicate la pro&ele 'tatice: f r a pre(enta deformaii permanente 'au di'funcii. *acaraua i acce'oriile de ridicare tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta pro&ele dinamice.

%C%C12S) i-e$i, "a/+* i, !an$* i (i )a+!* i Diametrele 'cripeilor: ale tam&urilor i ale rolelor tre&uie ' fie compati&ile i adecvate dimen'iunilor ca&lurilor 'au ale lanurilor cu care pot fi echipate. #am&urii i rolele tre&uie ' fie proiectate: con'truite i in'talate a'tfel 1nc!t ca&lurile 'au lanurile ' 'e poat 1nf ura f r a iei din locaul prev (ut. %C%C13C.n" .!*! /i()# i!. Di'po(itivele de control al mic rilor tre&uie ' acione(e 1n vederea a'igur rii 'ecurit ii macaralei pe care 'unt in'talate: a'tfel@ a2 macaraua tre&uie ' fie proiectat i echipat cu di'po(itive care ' menin amplitudinea mic rilor elementelor lor 1ntre limitele prev (uteA aciunea ace'tor di'po(itive tre&uie: dup ca(: ' fie precedat de un averti'ment. &2 c!nd mai multe macarale fi5e 'au care rulea( pe in pot fi manevrate 'imultan i e5i't ri'cul de ciocnire: atunci ace'te macarale tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a putea fi echipate cu 'i'teme care permit evitarea ace'tor ri'curiA c2 mecani'mele macaralei tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t 'arcinile ' nu poat devia 1n mod periculo' 'au ' cad li&er pe neateptate: 1n ca(ul 1ntreruperii pariale 'au totale a energiei electrice 'au c!nd 1ncetea( aciunea per'onalului manevrantA d2 elementele de prindere tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e evite c derea neateptat a 'arcinilor. %C0 Ri&)* i

%C0C1 Ri&)* i 'a". a"e /iI!.a)e!. 'e a))e& *i=loacele de acce' 'au de 'pri=in ale manevranilor tre&uie ' fie proiectate: con'truite i di'pu'e: a'tfel 1nc!t operatorii ' le utili(e(e din in'tinct i ' nu recurg 1n ace't 'cop la organele de comand . %C0C% Ri&)* i 'e in)en'i* >n funcie de ri'curile prev (ute de produc tor macaraua tre&uie ca 1n timpul utili( rii ' permit ampla'area e5tinctoarelor 1n locuri uor acce'i&ile. %C0C0 Ri&)* i 'a". a"e ene giei e!e)" i)e *acaraua alimentat cu energie electric tre&uie ' fie a'tfel proiectat : con'truit i echipat 1nc!t ' previn 'au ' permit prevenirea ri'curilor de origine electric .

%C0C1 Ri&)* i 'a". a"e e!e)" i)i"#$ii &"a"i)e *acaraua tre&uie ' fie proiectat a'tfel 1nc!t ' 'e evite 'au ' 'e reduc po'i&ilitatea apariiei 'arcinilor electro'tatice periculoa'e i6'au tre&uie ' fie prev (ute mi=loace care ' permit de'c rcarea lor. %C0C2 Ri&)* i 'a". a"e ene gii!. , a!"e!e 'e)H" )e!e e!e)" i)e Dac macaraua e'te alimentat cu o 'ur' de energie diferit de cea electric 0 hidraulic : pneumatic : termic etc. 2 tre&uie ' fie proiectat : con'truit i echipat a'tfel 1nc!t ' 'e previn toate ri'curile care pot decurge din utili(area ace'tor tipuri de energie. %C0C3 Ri&)* i 'a". a"e &a )ini!. /ani-*!a"e ,o(iia po'tului de conducere a macaralei tre&uie ' permit 'upravegherea traiectoriilor elementelor 1n micare pentru a evita po'i&ilitatea lovirii per'oanelor: o&iectivelor din (ona periculoa' 'au a altor macarale care ar funciona eventual 'imultan i deci ar pre(enta un pericol. *acaraua tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t per'oanele e5pu'e 1n (ona periculoa' ' nu fie lovite de 'arcini 'au de contragreut i. %C0C5 Ri&)* i 'a". a"e ,*!ge e!. *acaraua e5pu' fulgerelor 1n timpul utili( rii tre&uie ' fie echipat a'tfel 1nc!t eventualele 'arcini electrice ' 'e 'curg 1n p m!nt. %C0C7 Ri&)* i e4i'*a!e Dac ri'curile continu ' per'i'te: cu toate m 'urile luate 'au dac 'e prevede e5i'tena unor ri'curi: produc torul tre&uie ' prevad averti( ri. %verti( rile tre&uie ' utili(e(e: de preferin : 'im&oluri uor de 1nele' i ' fie redactate 1n lim&a rom!n . %C1 Ma )a ea

Fiecare macara tre&uie ' ai& afiate li(i&il i inteligi&il: a'tfel 1nc!t ' nu poat fi ter'e: urm toarele@ 8 numele fa&ricantului i adre'a luiA 8 marca=ul de conformitate i anul de fa&ricaieA 8 indicarea 'eriei 'au a tipuluiA 8 parametrii de funcionare.

PROIECTAREA I FA<RICAREA

0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 1ndeplinea'c proiectarea i fa&ricarea macaralelor i a componentelor de 'ecuritate e'te a'igurarea funcion rii ace'tora 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are prev (ut 1n documentaia tehnic a macaralei. 0C% ,roiectantul tre&uie ' 8i a'ume re'pon'a&ilitatea privind concepia 'oluiilor con'tructive: alegerea materialelor: calculul de re(i'ten al tuturor elementelor in'talaiilor i componentelor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i pentru 'ta&ilirea metodelor pentru 1ncerc ri i verific ri tehnice: 1n conformitate cu legi'laia 1n vigoare. 0C0 La proiectarea i fa&ricarea macaralelor: produc torul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area normal ci i alte 'ituaii re(ona&ile previ(i&ile. 0C1 ,roiectantul va tre&ui ' nominali(e(e componentele de 'ecuritate pentru fiecare macara: care a'igur funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a ace'teia. .omponentele de 'ecuritate ce 'e folo'e'c: dup ca(: la macarale 'unt urm toarele@ a2 Limitatoare de 'f!rit de cur' &2 Limitatoare de 'arcin i de moment al 'arcinii c2 Di'po(itive de reinere a fluidului din cilindri d2 Di'po(itive de &locare i evitare a mer'ului o&lic e2 #ampoane i opritoare f2 ,ie'e de rea(em i cur itoare de in g2 Sigurane la c!rlig h2 .ontacte electrice de 'iguran @ .ontacte electrice la porile 'au 'c rile de acce' pe macara .ontacte electrice la ua i chepengul de acce' 1n ca&ina de comand .ontacte electrice pe po(iia de (ero a manetelor aparatelor de comand .ontacte electrice ale di'po(itivelor de &locare pe in 0C2 La proiectarea elementelor portante 0de re(i'ten 2 ale macaralelor: produc torul tre&uie ' in 'eama i de 'olicit rile 'ei'mice ce pot ap rea 1n con'truciile re'pective conform (on rii 'ei'mice a teritoriului Rom!niei. 0C3 ,roduc torii macaralei i componentelor de 'ecuritate aferente ace'teia 'unt o&ligai ' re'pecte 1ntocmai cerinele e'eniale de 'ecuritate preci(ate la capitolul 2. 0C5 ,roduc torii macaralei i componentelor de 'ecuritate r 'pund de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie: de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite.

INTRODUCEREA PE PIA A MACARALELOR COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA

1C1 ,entru introducerea pe pia 1n Rom!nia a macaralelor i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora din import e'te nece'ar eli&erarea de 7S.7R874S,9.# a unui document6dovad de luare 1n eviden . 1C% Documentul6dovada de luare 1n eviden pentru macaralele i componentele de 'ecuritate aferente ace'tora va fi eli&erat 1n conformitate cu reglement rile 7S.7R8 74S,9.# 1n vigoare la data efectu rii importului. 1C0 >n vederea introducerii pe pia 1n Rom!nia: orice macara i component de 'ecuritate aferent ace'teia tre&uie ' 1ndeplinea'c cerinele e'eniale de 'ecuritate menionate la capitolul 2. 1C1 ,roduc torul 'au repre(entantul ' u autori(at 1n Rom!nia va 1ntocmi in'truciuni de utili(are i de mentenan 1n lim&a rom!n i va aplica pe macara informaii cu caracter permanent.

2 2C1

MONTAREA I REPARAREA P .ie)"a ea

2C1C1 ,entru efectuarea lucr rilor de monta= 6 reparaii tre&uie ' 'e 1ntocmea'c proiecte care ' fie 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice: actelor normative i legilor 1n vigoare. 2C1C% Gnitatea de proiectare tre&uie ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 1n ace't 'cop i r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al elementelor proiectate ale macaralelor potrivit conditiilor de funcionare 1n condiii de 'ecuritate: de 'ta&ilirea condiiilor tehnice de e5ecuie i controlC 2C1C0 .ondiiile de autori(are ale unit ilor de proiectare 'unt preci(ate 1n ane5a 9C 2C% M.n"a ea

2C%C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac montarea macaralelor i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are .

2C%C% *ontarea macaralelor i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora tre&uie ' fie efectuat de ageni economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#: denumii 1n continuare HmontatoriI: care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i per'onal tehnic calificat. 2C%C0 .ondiiile de autori(are a montatorului 'unt preci(ate 1n ane5a J. 2C%C1 Lucr rile de monta= 'e vor e5ecuta pe &a(a unui proiect detaliat pe fa(e i defalcat pe re'pon'a&ilit i: care va re'pecta prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: 'tandardele: actele normative 1n vigoare i in'truciunile de monta= ale produc torului. 2C%C2 Documentaia tehnic de monta= 'e completea( pentru fiecare macara 1n parte: care nece'it o operaie de monta= la locul de funcionare: i 'e va ane5a la cartea macaralei. Documentaia tehnic de monta= tre&uie ' cuprind cel puin urm toarele @ a2 li'ta documentaiei de monta=: pie'e 'cri'e i de'enateA &2 certificat de calitate privind con'trucia grin(ilor c ilor de rulare i a 'i'temului de 'u'inere a ace'toraA pentru c ile de rulare de pe 'ol: 'e va certifica preg tirea i amena=area terenuluiA c2 a&aterile m 'urate ale c ii de rulareA d2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udareA e2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu vala&ilitatea autori(aiilorA f2 certificatele de calitate ale materialelor de adao' folo'ite la 1m&in rile 'udateA g2 certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA h2 m 'ur rile dimen'ionale i a&aterile efective o&inute care nu tre&uie ' depaea'c limitele ma5ime impu'e de proiectantA i2 certificatul m 'ur rilor i(olaiei: regl rii automatelor de protecie i verific rii 1mpotriva ten'iunilor de atingereA =2 'chi cuprin(!nd dimen'iunile de ga&arit i 'paiile de 'iguran cu indicarea acce'ului la macaraA K2 proce'ul8ver&al 1ncheiat cu oca(ia 1ncerc rilor de ca' : 'emnat de montator i &eneficiarA l2 re(ultatele verific rilor cerute 1n mod 'pecial de in'pectorul de 'pecialitate 7S.7R874S,9.# 7# la locul de monta= 0de e5emplu @ control nedi'tructiv: m 'ur ri ten'ometrice: vi&rometrice: de lumino(itate: de (gomot 'au topometrice 2A m2 proiectul care a 'tat la &a(a efectu rii monta=ului macaraleiA 2C%C3 >naintea efectu rii pro&elor de ca' tre&uie ' fie 1ndeplinite urm toarele condiii @ a2 toate lucr rile de monta= au fo't complet terminateA &2 con'trucia c ilor de rulare: a c ilor de circulaie 1n lungul c ii de rulare i a

c2 d2

e2

f2 g2

'c rilor de acce' la ca&ina macaragiului i la calea de rulare au fo't terminateA toate elementele componente ale macaralei: re'pectiv mecani'mele 'upu'e frec rii: au fo't gre'ateA componentele de 'ecuritate: fr!nele: di'po(itivele de 'emnali(are: aparatele de comand i in'talaia de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere au fo't verificate i au core'pun'A fr!nele tre&uie ' funcione(e a'tfel 1nc!t opririle mecani'melor i ale macaralei ' 'e fac f r ocuri periculoa'eA camele de acionare a limitatoarelor de 'f!rit de cur' : pentru depla'area macaralei i a c ruciorului: au fo't reglate 1n conformitate cu indicaiile documentaiei tehnice i in!nd 'eama de 'paiul de fr!nareA pornirea motoarelor de acionare nu 'e face &ru'c: iar 1nc l(irea lor a fo't 1n limitele admi'eA macaraua a fo't prev (ut cu t &li indicatoare a 'arcinii ma5ime i au fo't montate 'au afiate toate panourile de protecie: in'cripion rile de averti(are i t &liele indicatoare de 'ecuritate: inclu'iv H7n'truciunile de e5ploatareI i m 'urile de protecia muncii pentru macaragii.

2C%C5 Dup finali(area lucr rilor de monta= 'e va 1ntocmi un proce'8ver&al cu re(ultatul pro&elor de ca' . /erific rile i 1ncerc rile care con'tituie pro&ele de ca' 'unt cel puin urm toarele@ a2 verific ri @ dac '8au montat toate an'am&lele i 'u&an'am&lele macaralei conform documentaiei tehnice: conform prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice i normativelor 1n vigoareA dac 1m&in rile 'udate 'au nituite i con'trucia metalic nu pre(int defecteA dac locurile de lucru 'unt uor acce'i&ile pentru per'onalul care e5ecut lucr ri de revi(ie: 1ntreinere: reparare i verificareA dac 'unt re'pectate ga&aritele de li&er trecere i 'paiile de 'iguran prev (uteA dac in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itive de protecie i prev (ut cu in'cripion rile reglementareA dac releele electromagnetice funcionea( core'pun( torA dac 'e re'pect verticalitatea turnuluiA e5i'tena certificatului pentru calea de rulare precum i pentru terenul re'pectiv: dup ca(A dac macaralele i 1ndeo'e&i organele principale acce'i&ile per'oanelor care le de'erve'c 'unt legate la in'talaia de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere i dac acea't in'talaie e'te e5ecutat core'pun( torA dac e'te core'pun( toare calea de rulare i permite funcionarea macaralei f r u(ur prematur a roilor de rulare i f r pericol de deraiereA

dac macaraua e'te echipat cu componentele de 'ecuritate prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic A &2 1ncerc ri @ 1ncercarea 1n gol: care 'e e5ecut prin acionarea mecani'melor re'pective: f r ca mecani'mul de ridicare ' fie 1nc rcat cu 'arcin A cu acea't oca(ie 'e verific i funcionarea componentelor de 'ecuritate: cu e5cepia limitatorului de 'arcin 'au de momentA 1ncerc rile 'u& 'arcin : care 'e efectuea( at!t 'tatic c!t i dinamic: conform pct. -.3.$ i pct. -.3.-A ace'te 1ncerc ri 'e efectuea( numai cu 'arcina nominal : dup ce 1ncerc rile 1n gol au dat re(ultate core'pun( toare. 2C%C7 *acaralelor turn care po'ed autori(aie de funcionare i 'e remontea( 1ntr8 un alt loc de lucru: li 'e vor 1ntocmi urm toarele documente@ a2 certificatul de verificare a in'talaiei de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingereA &2 certificatul de calitate al c ii de rulare: fia de m 'ur tori i ate'tarea calit ii i re(i'tenei 'olului: 1n'uite de eful antierului de con'truciiA c2 li'ta lucr rilor efectuate la macara 1nainte de remontare 01nlocuiri de nituri i uru&uri la con'trucia metalic : 'u&an'am&le ale mecani'melor etc.2A d2 certificatele de calitate ale elementelor folo'ite la lucr rile de mai 'u'A e2 orice alte certificate 'au &uletine de verificare con'iderate nece'are. 2C%C9 *acaralele turn care 'e montea( pe 'ol: l!ng locul de preg tire a unei fundaii 0de e5emplu o groap 2: 'e vor ampla'a a'tfel 1nc!t pre'iunea pe 'ol a macaralei ' nu 'e tran'mit p!n la interiorul (onei de alunecare a terenului. >n funcie de ace't factor de re(i'ten a 'olului: 'e vor indica pe &a( de calcul condiiile de ampla'are 0di'tana minim dintre calea de rulare a macaralei i marginea gropii re'pective2. 2C%C1: >n ca(ul 1n care fundaia cl dirii e'te e5ecutat i '8a umplut i golul din =urul ace'teia: calea de rulare 'e aea( 1n funcie de re(i'tena p rii inferioare a cl dirii. 2C%C11 Spaiul de 'iguran 1ntre o macara turn cu &ra 1nclina&il: depla'a&il pe c i de rulare: i p rile proeminente ale unei cl diri tre&uie ' fie de cel puin $++ mm. La macaralele turn cu &ra 1nclina&il: 'taionare: di'tana menionat mai 'u' poate fi mai mic . La 'ta&ilirea ei 'e vor avea 1n vedere deformaiile turnului i &raului precum i vi&raiile lor: a'tfel 1nc!t macaraua ' nu ating con'trucia cl dirii. 2C%C1% La macaralele turn cu &ra ori(ontal: macaraua va fi a'tfel ridicat 1nc!t la rotirea &raului: nivelul cel mai de =o' al elementelor &raului i contra&raului fa de 'uprafaa con'truciei ' fie de cel puin 2++ mm.

2C%C10 >n ca(ul 1n care dou 'au mai multe macarale turn lucrea( 1n apropiere una de alta 'e vor a'igura 'paii de 'iguran 'au 'e vor 'ta&ili priorit i de lucru pentru &raele ace'tora a'tfel 1nc!t ' nu fie po'i&il atingerea macaralelor. 2C%C11 La ridicarea i manevrarea 'arcinilor 1n imediata apropiere a unei cl diri tre&uie ' 'e a'igure o di'tan core'pun( toare 1ntre c!rlig i (idul cl dirii pentru a 'e evita loviturile din cau(a mic rii de pendulare: rotire etc. >n a'tfel de ca(uri 'e recomand diri=area 'arcinii de pe 'ol cu fr!nghii. 2C%C12 *ontatorul are o&ligaia ' participe la verificarea tehnic oficial pentru autori(area de funcionare a macaralei i ' pre(inte proce'ul8ver&al al 1ncerc rilor de ca' 'emnat de montator i &eneficiar: care va fi ane5at la cartea macaralei. 2C%C13 La lucr rile de montare: montatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii 'pecifice i 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 2C0 Re-a a ea

2C0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac repararea macaralelor e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are . 2C0C% Repararea macaralelor tre&uie ' fie f cut de ageni economici care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ace't 'cop. 2C0C0 Repararea componentelor de 'ecuritate 'e va reali(a de c tre produc torul i de ageni economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# pentru lucr ri de reparaii cu a'umarea re'pon'a&ilit ii i garantarea funcionarii normale 1n condiii de 'iguran a ace'tora. 2C0C1 Documentaia tehnic pentru repararea macaralelor 'e va ela&ora de c tre proiectani autori(ai de 7S.7R874S,9.#: 1n limitele i condiiile prev (ute 1n ane5a 7. ,roiectantul r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al tuturor elementelor macaralelor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i de 'ta&ilirea metodelor i volumului de verificare dup reparare. 2C0C2 Reparatorul r 'punde de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie i de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite: 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: cu prevederile documentaiei tehnice pentru reparare i cu in'truciunile de reparare a macaralelor. .ondiiile privind autori(area reparatorilor precum i o&ligaiile i re'pon'a&ilit ile ce le revin 'unt prev (ute 1n ane5a J.

2C0C3 %utori(aia de a repara macarale nu e'te nece'ar atunci c!nd reparaia 'e efectuea( de c tre unitatea con'tructoare a in'talaiei. 2C0C5 La lucr rile de reparaii ale macaralelor tre&uie ' fie folo'it per'onal calificat i in'truit anume 1n ace't 'cop. 2C0C7 La efectuarea lucr rilor de reparaii ale macaralelor 'e vor lua m 'uri core'pun( toare pentru prevenirea avariilor i accidentelor. 2C0C9 %genii economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# pentru reparare pot efectua i lucr ri de 1ntreinere i revi(ie la macarale. 2C0C1: La lucr rile de reparare: reparatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii i 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei.

3 3C1

AUTORIZAREA DE FUNCIONARE Gene a!i"#$i

3C1C1 *acaralele pot fi pu'e 1n funciune numai dup o&inerea autori(aiei de funcionare 1n urma unei verific ri tehnice oficiale efectuate 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. 3C1C1C1 *acaralele care 'e verific : 1n mod o&ligatoriu: de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'unt pre(entate 1n ane5a * i 'e 1nregi'trea( 1n evidena 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C1C% *acaralele care 'e verific de c tre RS/#7: autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7#: al unit ii dein toare 'unt pre(entate 1n ane5a 4 i nu 'e 1nregi'trea( 1n evidenele 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C1C0 *acaralele necuprin'e 1n ane5a 4 vor fi 1nregi'trate 1n evidena 7S.7R8 74S,9.# 7#: iar verificarea tehnic oficial va putea fi efectuat i de RS/#7 al unit ii dein toare: numai cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C% ,entru o&inerea autori(aiei de funcionare a macaralelor: &eneficiarul de acord: dup ca(: cu unitatea de monta= tre&uie ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# 7#: efectuarea verific rii propun!nd i data 1n ace't 'cop. #otodat : va pre(enta urm toarea documentaie@ cartea macaralei 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(.. >n ca(ul in'talaiilor importate 'e va pre(enta i documentul6dovada de luare 1n eviden eli&erat0 2 de 7S.7R874S,9.# la efectuarea importuluiA

declaraia de conformitate a macaraleiA proce'ul8ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toare. 3C1C0 Documentaia va fi 1nregi'trat la 7S.7R ; 74S,9.# 7# care va 'ta&ili cu &eneficiarul@ a2 fie data cert la care urmea( ' 'e efectue(e verificarea de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R ; 74S,9.# 7#A &2 fie acordul 'cri' 1n vederea verific rii i eli&er rii autori(aiei de c tre RS/#7: din cadrul unit ii dein toare. 3C1C1 Documentaia incomplet va fi 1napoiat unit ii dein toare pentru a fi completat : iar data verific rii va fi 'ta&ilit 1n condiiile ar tate anterior: dup completarea ace'teia. 3C1C2 7n'talaiile care nece'it montare la locul de funcionare vor fi preg tite i pre(entate la verificarea 1n vederea autori( rii funcion rii de c tre unitatea care e5ecut monta=ul. La verificare tre&uie ' participe re'pon'a&ilul tehnic cu 'upravegherea lucr rilor din unitatea de monta= re'pectiv . 3C1C3 #oate macaralele 'upu'e prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 'e vor autori(a la prima punere 1n funciune de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R8 74S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7 cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C5 %utori(area funcion rii macaralelor de c tre RS/#7: autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7#: din unitatea dein toare 'e va reali(a 1n aceleai condiii ca i autori(area prin in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#. 3C% Ca "ea /a)a a!ei

3C%C1 .artea macaralei pentru macaralele noi: tre&uie ' conin @ 12 .artea macaralei ; partea tehnic : care va conine@ indicaii privind marcareaA caracteri'tici tehnice de &a( ale macaralei 0diagramele 'arcinilor pentru fiecare configuraie 1n parte a macaralei: dac e'te ca(ul2A caracteri'ticile di'po(itivelor pentru prinderea i ridicarea 'arcinii 0limite de utili(are: condiii normale de utili(are: in'truciuni de utili(are i mentenan 2A planuri i 'cheme nece'are pentru@ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A verificarea funcion riiA reparareA in'truciuni pentru @

tran'portul macaralei i 'u&an'am&lelorA montare i demontareA in'talare i reglareA contraindicaii privind utili(area macaraleiA informaii referitoare la in'talare i monta=: de'tinate reducerii (gomotului i vi&raiilor 0atenuatoare de (gomot: amorti(oare de vi&raii: fundaii vi&roi(olante etc.2A in'truciuni de utili(are a macaralei 1n medii potenial e5plo(ive: c!nd e'te ca(ul. %cea't carte tre&uie ' fie redactat 'au tradu' 1n lim&a rom!n . 22 .artea macaralei ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie. .artea macaralei va fi completat cu documentaia de monta= 0acolo unde e'te ca(ul2: 1ntocmit de montatorul autori(at de 7S.7R874S,9.#. 3C%C% .artea macaralei pentru macaralele aflate 1n e5ploatare: tre&uie ' conin @ 12 .artea macaralei ; partea de con'trucie i de monta= 0dac e'te ca(ul2 i ane5ele o&ligatorii@ de'enul tip de an'am&luA fia 0'chi 2 de marca=e aplicate pe macara: pentru 'u&an'am&le 0num r de fa&ricaie: poan'oane 'udori etc.2A 'cheme electrice: hidraulice: pneumatice etc.A 'cheme cinematice i de ungereA diagrame de 'arcin A calculul 'ta&ilit ii la r 'turnare 0dup ca(2A in'truciuni i 'cheme pentru monta=A in'truciuni pentru 1ncerc ri i e5ploatareA li'ta pie'elor de 'chim&A 22 .artea macaralei ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie. 3C%C0 .artea macaralei pentru macaralele care au documentaie incomplet 'au lip' i aflate 1n perioada de e5ploatare: la care nu 'e poate recon'titui: 1n nici un fel: cartea macaralei-partea de construcie ela&orat iniial de produc tor: 'e va completa re'pect!nd urm toarea procedur @ a2 'e va 1ntocmi documentaia tehnic de c tre o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.#: care va 'ta&ili parametrii de utili(are ai macaralei 0dac e'te ca(ul2A &2 unitatea de proiectare va ela&ora un plan de verificare a macaralei cu menionarea metodelor i volumului de 1ncerc ri la care va fi 'upu' macaraua 0dac e'te ca(ul2A c2 o unitate autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru activitatea de montare6reparare a macaralelor va derula planul de verificare i va emite

conclu(iile te'telor 1ntr8un raport tehnic de ncercri i verificri: 1n'oit de &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructive: eli&erate de la&oratoare autori(ate de 7S.7R874S,9.# 0dac e'te ca(ul2A d2 'e vor ela&ora in'truciuni de e5ploatare: 1ntreinere i revi(ie a macaraleiA e2 dup autori(area de funcionare a macaralei de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: montatorul6reparatorul va marca pe macara 0dac e'te ca(ul2@ un num r de 1nregi'trare 0core'pun( tor po(iiei din regi'trul de eviden al proiectantului2A parametrii de e5ploatare ai macaralei. .artea macaralei tre&uie ' conin @ 12 .artea macaralei ; partea tehnic : care va conine@ partea de proiectate@ caracteri'tici tehnice de &a( ale macaraleiA li'ta componentelor de 'ecuritateA planuri i 'cheme nece'are pentru@ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A in'truciuni pentru@ montare i demontareA in'talare i reglareA 1ntreinere i revi(ieA e5ploatare etc.A raportul tehnic de 1ncerc ri i verific ri@ metode de 1ncercare folo'iteA &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructiveA conclu(iile raportului. 22 .artea macaralei ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie. 3C0 Ve i,i)a ea "eDni)# .,i)ia!# E!a - i/a -*ne e Gn ,*n)$i*neF

3C0C1 >nainte de 1nceperea verific rii: 'e va face in'tructa=ul de protecia muncii per'oanelor participante de c tre &eneficiarul in'talaiei. .elelalte per'oane 'e vor 1ndep rta de pe macara 'au din ra(a de aciune a ace'teia. *acaragiul de'emnat pentru efectuarea manevrelor din timpul verific rii tre&uie ' fie autori(at i in'truit pentru macaraua re'pectiv . /erificarea va fi condu' de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R8 74S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7: dup ca(. 3C0C% /erificarea tehnic oficial tre&uie ' 'ta&ilea'c dac @ e5i't cartea macaralei 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(A e5i't declaraia de conformitate a macaraleiA

e5i't proce'ul8ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toareA macaraua a fo't e5ecutat : echipat : montat i in'talat 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehniceA macaraua 'upu' la 1ncerc ri a core'pun' i funcionea( normalA e'te a'igurat 1ntreinerea i revi(ia de c tre un agent economic autori(atA per'onalul de 'upraveghere i manevrare e'te in'truit i autori(atA con'trucia metalic i 1m&in rile ace'teia 0'udate: nituite etc.2 nu pre(int defecte vi(i&ileA in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itivele de protecie nece'are i prev (ut cu in'cripion rile core'pun( toareA 'unt prev (ute pe macara@ plac cu 'arcina ma5im admi' : conform ane5ei G: in'cripion ri de averti(are i pl cue cu date de'pre fa&ricaieA %ce'tea tre&uie ' core'pund cu macaraua pre(entat pentru verific ri. 3C0C0 /erificarea tehnic oficial con't din@ a2 verificarea principalelor elemente componente ale macaraleiA &2 1ncerc ri 1n golA c2 1ncerc ri 1n 'arcin @ 'taticeA dinamiceA d2 1ncerc ri de 'ta&ilitateA e2 alte 1ncerc ri. 3C0C1 >ncerc rile 1n gol 'e e5ecut prin acionarea mecani'melor macaralei: f r 'arcin . .u acea't oca(ie 'e verific i funcionarea componentelor de 'ecuritate cu e5cepia limitatorului de 'arcin : re'pectiv de moment. 3C0C2 >ncercarea 'tatic 'e efectuea( cu 'arcina de ridicare ridicat la circa 1++ mm de 'ol timp de 1+ minute i numai dac verific rile i 1ncerc rile anterioare au avut re(ultate core'pun( toare. 9a comport dou etape@ 12 cu &a )ina n./ina!# i m 'urarea ' geii 0cu 'arcina 1n c!rlig i dup de'c rcarea macaralei 2A S geata ela'tic m 'urat va tre&ui ' 'e 1ncadre(e 1n limita admi' de c tre con'tructor. /aloarea m 'urat va fi 1n'cri' 1n proce'ul8ver&al de verificare. 7n ca(ul 1n care nu 'e face o a'emenea preci(are: m 'urarea ' geii nu e'te o&ligatorie. Dac mecani'mele de ridicare funcionea( pe grupuri 'eparate 0poduri rulante de turnare etc.2 m 'urarea ' geii 'e va face pentru fiecare grup de grin(i aferente mecani'mului de ridicare 1n cau( . La macaralele cu dou 'au mai multe mecani'me de ridicare: care 1n' nu pot funciona 'imultan: fiecare mecani'm va fi 1ncercat cu preci(area c m 'urarea

' geii 'e va face numai pentru mecani'mul de ridicare principal. La macaralele cu dou 'au mai multe mecani'me de ridicare: care pot lucra 'imultan 0macaralele pentru ridicarea vagoanelor etc.2: 1ncercarea 'tatic 'e va face 'u'pend!nd 'arcina 1n toate c!rligele 'au di'po(itivele de prindere a 'arcinii. La macaralele care au grin(ile principale re(emate 1n dou locuri i con'ol : m 'urarea ' geii 'e va face at!t la mi=locul de'chiderii c!t i 1n po(iia e5trem a 'arcinii pe con'ol . * 'urarea ' geii 'e va face cu in'trumente de m 'urare admi!ndu8'e citirea re(ultatelor 1n milimetrii. Sarcina de 1ncercare 'e va ae(a 1n po(iia 1n care deformaia va avea valori ma5ime. La macaralele cu &ra m 'urarea ' geii nu e'te o&ligatorie. 22 cu &*- a&a )in# cu 2$C mai mare dec!t 'arcina nominal : cu e5cepia macaralelor cu &ra care funcionea( pe ine de rulare av!nd 'arcina nominal 'u& 1++ tf: la care 1ncercarea 'tatic 'e va face cu 33C 'upra'arcin . Ridicarea 'upra'arcinii de 1ncercare 'e va face cu vite(a minim pe care o poate reali(a macaraua. >n ca(ul 1n care 'upra'arcina nu 'e poate ridica: mecani'mul de ridicare nefiind dimen'ionat 1n ace't 'cop: 1ncercarea 'e va face ridic!ndu8'e 'upra'arcina de 1+C i ad ug!ndu8'e f r ocuri diferena p!n la valoarea 'upra'arcinii cu care tre&uie ' fie verificat macaraua. Dac la 1ncercarea 'tatic a intervenit o deformaie permanent a 'tructurii portante: 1ncercarea 'e va repeta. Dup cea de a doua 1ncercare 'tatic nu e'te admi' nici un fel de cretere a deformaiei permanente. La 1ncercarea podurilor rulante ace'tea tre&uie ' 'e afle 1n dreptul 't!lpilor de 'u'inere a c ii de rulare: iar 'arcina ' fie adu' la mi=locul de'chiderii podului. La macaralele care au dou fr!ne la un mecani'm de ridicare 0de e5emplu macaralele care tran'port metal topit2: 1ncercarea 'tatic 'e va face 'eparat: cu fiecare fr!n 1n parte. La macaralele cu &ra cu de'chidere varia&il i la macaralele care 1i modific lungimea &raului prin tele'copare: 1ncercarea 'tatic 'e face at!t la de'chiderea minim c!t i la de'chiderea ma5im : 'arcina de 1ncercare fiind 'arcina ma5im admi' pentru po(iiile re'pective. La macaralele cu &ra tele'copic: 1ncerc rile la alte lungimi de &ra i de'chideri 'e vor efectua numai 1n ca(ul 1n care ace'tea 'unt prev (ute de produc tor. ,entru macaralele cu &ra: la care 'e poate modifica lungimea &raului 'au 1n limea turnului: 'e va re'pecta urm toarea procedur @ dac macaraua 'e pre(int la autori(are cu &raul cel mai 'curt i 1n con'ecin are po'i&ilitatea ' ridice 'arcin ma5im : 1ncerc rile 'e vor efectua core'pun( tor ace'tei 'arciniA dac macaraua 'e pre(int la autori(are cu un &ra mai lung: cu care nu 'e poate ridica 'arcina ma5im pentru care e'te con'truit mecani'mul de ridicare al macaralei: 1ncerc rile 'e vor efectua core'pun( tor 'arcinii

re'pectiveA dac 'arcina ma5im a macaralei varia( 1n funcie de 1n limea turnului 0num rul de tron'oane ale turnului2: 1ncerc rile 'e vor efectua core'pun( tor 'arcinii re'pectiveA dac macaraua poate fi 'upu' verific rilor i 1ncerc rilor cu &raul: re'pectiv turnul de lungime minim i ma5im : autori(aia de funcionare e'te vala&il pentru toate lungimile de &ra: re'pectiv turn: intermediare. La macaralele depla'a&ile pe c i de rulare f r ine 1nainte de efectuarea 1ncerc rilor 'tatice 'e vor re'pecta urm toarele@ 'e va ae(a macaraua pe o 'uprafa dur i ori(ontal cu a&ateri L $CA 'e vor utili(a 'ta&ili(atoarele a'tfel 1nc!t roile ' 'e eli&ere(e de 'arcin A 'e va urm ri reali(area unei ori(ontalit i cu a&ateri L +:$C. Dac la 1ncercarea 'tatic macaraua '8a comportat core'pun( tor: 'e va trece la efectuarea 1ncerc rilor dinamice. 3C0C3 >ncerc rile dinamice 'e efectuea( cu 'arcina nominal m rit cu 1+C: cu 'arcina 'u'pendat 1n c!rlig la 1n limea de circa 1++ mm i con't 1n efectuarea repetat a tuturor mic rilor admi'e: verific!ndu8'e funcionarea normal a mecani'melor: fr!nelor i componentelor de 'ecuritate. *ic rile 'e vor e5ecuta 1n felul urm tor@ 'eparat pentru fiecare micare a macaraleiA porniri i opriri pentru fiecare micareA lent i f r ocuri pe toat cur'a. ,entru macaralele la care c!rligul 'au alt di'po(itiv de prindere a 'arcinii e'te 'u'pendat pe un lan: la 1ncercarea dinamic 'e con'ider verificat numai lungimea de lan core'pun( toare nivelului re'pectiv al 'olului 'au planeului fa de care '8a f cut 1ncercarea. Dac 'e co&oar 'arcina 'u& ace't nivel: (alele 'uplimentare de lan 'olicitate la traciune 1n acea't nou 'ituaie tre&uie ' fie verificate: 1n preala&il: prin repetarea 1ncerc rii dinamice de c tre RS/#7 al unit ii dein toare. La macaralele turn: de cale ferat i cele depla'a&ile pe pneuri 'au enile: 1n ca(ul 1n care 'e prevede admiterea depla' rii cu 'arcina 1n c!rlig: 1ncerc rile dinamice 'e vor face f r calarea macaralei. 3C0C5 >ncerc rile de 'ta&ilitate 'e reali(ea( cu &raul ae(at 1n po(iia cea mai defavora&il 1n ceea ce privete 'ta&ilitatea macaralei. >ncerc rile 'e vor efectua prin depla'area macaralei mai 1nt!i cu 'arcina ma5im admi'i&il pentru de'chiderea minim a &raului i apoi cu cea pentru de'chiderea ma5im a &raului. 3C0C7 *acaralele acionate pneumatic 'au hidraulic 'e 'upun i urm toarelor 1ncerc ri cu 'arcina nominal @ 1ncercarea de etaneitate: care 'e e5ecut prin acionarea mecani'mului de ridicare cu aer comprimat: re'pectiv lichid: la pre'iune ma5im A dup 1ntreruperea acion rii 'arcina nu tre&uie ' co&oare timp de 1+ minute

pe'te limitele prev (ute in documentaia tehnic a macaralei i nu tre&uie ' 'e con'tate 'c p ri de fluidA 1ncercarea dinamic : ce 'e efectuea( prin acionarea 'ucce'iv a di'tri&uitorului de aer: re'pectiv de lichid: 1n po(iiile opu'e 0ridicare: apoi co&or!re2A 'arcina tre&uie ' fie depla'at cu o vite( uniform : f r 'mucituri: trepidaii 'au 1nepeniriA nu e'te permi' 'c parea aerului: re'pectiv lichidului: prin garnituri i arm turiA 1ncercarea la 'c parea &ru'c a pre'iunii de aer 'au lichid 'e e5ecut cu di'tri&uitorul 1n po(iie de ridicare: de'f c!ndu8'e &ru'c conducta de alimentare cu aer: re'pectiv lichidA 'arcina nu tre&uie ' co&oare cu o vite( mai mare de +:1$ m6minA 'e admite utili(area la acea't 1ncercare a unui di'po(itiv care ' 'imule(e de'facerea &ru'c a conductei de alimentare. 3C1 C.n)!*4ii!e 8e i,i)# ii "eDni)e .,i)ia!e

3C1C1 %utori(area de funcionare 'e acord numai dac re(ultatele verific rii tehnice oficiale 'ati'fac prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: printr8un proce'8ver&al: conform modelului din ane5a D: 1n care 'e con'emnea( parametrii de funcionare apro&ai: precum i data 'cadenei urm toarei verific ri 0luna i anul2: care nu va fi mai mare de patru ani. 3C1C% ,entru in'talaiile a c ror verificare a fo't 1ncredinat RS/#7 al dein torului: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: unitatea dein toare: va tran'mite o copie a proce'ului ver&al i fia de eviden la 7S.7R874S,9.# 7# 'olicit!nd odat cu acea'ta 1nregi'trarea in'talaiei 1n evidena tehnic a 7S.7R874S,9.# 7# i comunicarea num rului de 1nregi'trare. 7S.7R;74S,9.# 7# va comunica unit ii dein toare num rul de 1nregi'trare 1n cel mult 3 (ile de la data 'olicit rii. Gnitatea dein toare are o&ligaia de a ridica de la 7S.7R874S,9.# 7# cartea macaralei ; partea de e5ploatare: 1n cel mult 3+ de (ile de la data 1nregi'tr rii. 3C1C0 *acaralele care nu 'e 1nregi'trea( 1n evidenele 7S.7R874S,9.# 7# 'e verific 1n vederea autori( rii de funcionare de c tre RS/#7 al unit ii dein toare 1n aceleai condiii i 'e 1ntocmete un proce'8ver&al de verificare 1ntr8un 'ingur e5emplar. 3C1C1 . rile macaralelor 8 partea de e5ploatare: at!t cele din evidena 7S.7R8 74S,9.# 7#: c!t i cele care 'unt 1n evidena intern a unit ii dein toare la care 'e d un num r de 1nregi'trare: 'e p 'trea( de RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C2 9videna macaralelor va fi inut de c tre unit ile dein toare 1ntr8un regi'tru ca 1n modelul din ane5a M.

3C1C3 Gnitatea dein toare e'te o&ligat ' p 'tre(e 1n &une condiiuni cartea macaralei8partea de e5ploatare: la care 'e va ataa documentaia tehnic . 3C1C5 9'te inter(i' acordarea autori( rii de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare. 3C1C7 Deficienele menionate 1n proce'ul8ver&al de autori(are tre&uie ' fie 1nl turate 1n termenele 'ta&ilite. 4e1ndeplinirea di'po(iiilor date prin proce'ul8ver&al atrage dup 'ine anularea autori(aiei de funcionare: la e5pirarea termenului 'ta&ilit pentru remedieri. 3C1C9 Se inter(ice acordarea autori(aiei de funcionare 1n urm toarele ca(uri@ cartea macaralei i documentaia de monta= lip'e'c 'au 'unt incompleteA componentele de 'ecuritate lip'e'c: nu funcionea( 'au funcionea( defectuo'A fr!nele mecani'melor funcionea( defectuo'A protecia 1mpotriva ten'iunilor de atingere nu e'te a'igurat : cre!nd pericol de electrocutareA lip'e'c 'au nu funcionea( di'po(itivele de 'emnali(are: optice 'au acu'ticeA in'talaia electric e'te e5ecutat defectuo': pre(ent!nd pericol de electrocutareA modul de fi5are al elementelor de re(i'ten : ca&lurilor: lanurilor: c!rligelor 'au altor di'po(itive de prindere a 'arcinii nu e'te core'pun( tor: put!nd conduce la producerea de avarii 'au accidenteA 'e con'tat fi'uri 1n 'uduri 'au la grin(ile macaraleiA 'unt 'l &ite 'au lip'e'c niturile 'au uru&urile de la 1m&in rile principale ale con'truciei metaliceA e5i't deformaii permanente: vi(i&ile cu ochiul li&er: la con'trucia metalic A la 1ncerc rile 'tatice 'e produce o ' geat ela'tic mai mare dec!t cea admi' A la 1ncerc rile la care a fo't 'upu' macaraua nu '8au o&inut re(ultate core'pun( toareA ina c ii de rulare are 'uprafaa de contact deteriorat : are poriuni rupte 'au e'te u(at 1n aa fel 1nc!t &u(a roii de rulare calc pe ecli'ele de fi5are a ineiA calea de rulare pre(int erpuiri: denivel ri: pante 'au lip' de paraleli'm pe'te limitele admi'eA 'ta&ilitatea macaralei nu e'te a'igurat 'au macaraua pre(int o'cilaii 'au trepidaii periculoa'e: fie chiar numai din cau(a c ii de rulareA in'talaia hidraulic pre(int 'c p ri de fluidA

ca&lul: 1n dou 'au mai multe ramuri: de la mecani'mul de ridicare al c!rligului 'e rotete: 1nf ur!ndu8'e o ramur pe'te cealalt A contragreut ile nu core'pund 'au nu 'unt &ine fi5ateA in'talaia hidraulic pre(int 'c p ri de fluid. De a'emenea: nu 'e acord autori(aia de funcionare dac 'e con'tat la verificare orice alte deficiene care pot genera avarii 'au accidente. 3C2 Ve i,i)# i "eDni)e - .g a/a"e (i ne- .g a/a"e Ein.-ina"eF

3C2C1 >n timpul e5ploat rii: macaralele 'unt 'upu'e la termenul 'cadent unor verific ri tehnice oficiale periodice. .u acea't oca(ie 'e verific 'tarea tehnic a macaralei i 'e acord : dup ca(: autori(aia de funcionare 1n continuare. /erific rile 'e vor efectua de c tre 7S.7R ; 74S,9.# 7# 1n a c rei ra( de activitate 'e afl macaraua 'au de c tre RS/#7: dup ca(. Dac re(ultatele verific rilor tehnice i 1ncerc rilor: comparativ cu prevederile documentaiei tehnice 1n'oitoare i ale pre(entei pre'cripii tehnice: au core'pun' 'e 1ntocmete un proce'8ver&al de verificare prin care 'e acord autori(area de funcionare 1n continuare: fi5!ndu8'e i data 0luna i anul2 urm toarei verific ri tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadena 'e 'ta&ilete 1n funcie de comple5itatea: locul de in'talare: condiiile de mediu i regimul de funcionare: vechimea 1n 'erviciu i 'tarea tehnic ale macaralei. Dac re(ultatele 'unt necore'pun( toare: deficienele 'e con'emnea( 1n proce'ul8ver&al i nu 'e acord autori(aia de funcionare. 3C2C% La verificarea tehnic oficial periodic e'te o&ligatorie pre(ena RS/#7 al dein torului: a re'pon'a&ilului tehnic cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie a macaralei: precum i orice alt per'oan 'olicitat de in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#. 3C2C0 /erificarea tehnic periodic are ca 'cop ' 'ta&ilea'c pe l!ng cele menionate la autori(area de funcionare: i urm toarele@ dac regi'trul de evidena 'upravegherii e'te corect completat i inut la (iA dac e5ploatarea: 1ntreinerea i revi(ia 'e fac 1n condiii 'ati'f c toare i a'igur funcionarea macaralei 1n condiii de 'ecuritateA dac gradul de u(ur i deficienele elementelor componente ale macaralei 0inclu'iv ca&luri: lanuri: ine de rulare etc.2: nu con'tituie un pericol pentru funcionarea macaralei i nu '8au dep it limitele admi'e. 3C2C1 /erificarea tehnic periodic 'e efectuea( 1n conformitate cu prevederile pct. -.3.3: cu preci(area c 1ncercarea 'tatic 'e va face cu 'arcina nominal m rit cu 1+%. 3C2C2 *acaralele care po'ed autori(aia de funcionare din partea 7S.7R874S,9.# 7# i 'e remontea( 1ntr8un alt loc de lucru: 1nainte de termenul fi5at pentru verificarea urm toare: nu mai tre&uie ' fie verificate din nou de c tre in'pectorii de

'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#: ci de c tre RS/#7 ai unit ii dein toare. Data urm toarei verific ri va fi cea preci(at la ultima verificare efectuat de 7S.7R874S,9.# 7#. 4<#N@ Dac macaraua e'te mutat de pe un ampla'ament fi5 pe un alt ampla'ament fi5 verificarea tehnic i autori(aia de funcionare 'e con'ider ca fiind la prima punere 1n funciune. 0e5emple@ pod rulant: macara portal: macara pivotant : macara con'ol etc.2 3C2C3 %utori(area de funcionare 1n continuare 'e va acorda numai dac la verific rile tehnice i 1ncerc rile efectuate 'e con'tat 1ndeplinirea tuturor cerinelor de 'ecuritate prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . Re(ultatele verific rii tehnice 'e vor con'emna 1ntr8un proce'8ver&al din cartea macaralei;partea de e5ploatare. >n ca(ul 1n care verificarea 'e face de c tre RS/#7: un e5emplar al proce'ului; ver&al de verificare 'e va 1nainta imediat la 7S.7R;74S,9.# 7# 1n a c rei ra( de activitate 'e afl macaraua. 3C2C5 >n 'ituaia 1n care in'pectorul de 'pecialitate 7S.7R874S,9.# 7# nu '8a putut pre(enta din motive o&iective la data 'ta&ilit : 'e va 'ta&ili de comun acord cu dein torul o nou dat de verificare. Dac nici la acea't dat in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#: din motive o&iective: nu '8a pre(entat: pentru macaralele care nu 'unt menionate 1n ane5a *: RS/#7 va proceda la verificarea tehnic a macaralei f r nici o alt comunicare. 9'te inter(i' funcionarea macaralei cu 'cadena de verificare dep it . 3C2C7 9'te inter(i' acordarea autori(aiei de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare 'au 1n ca(urile menionate la pct. -.".9. 3C2C9 Dac motivul neacord rii autori(aiei de funcionare e'te o deficien care afectea( 'ta&ilitatea macaralei 'e va proceda: 1n afar de oprirea din funcionare: i la demontarea macaralei 1n vederea repar rii. 3C2C1: .u oca(ia verific rii periodice: dac 'e con'ider nece'ar: va fi e5aminat i preg tirea profe'ional i comportarea 1n 'erviciu a macaragiului autori(at: f c!ndu8 'e: dac e'te ca(ul: i meniunile re'pective 1n carnetul de autori(are. 3C2C11 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# au dreptul de a efectua verific ri tehnice prin 'onda=: neprogramate: la toate macaralele 'upu'e prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice precum i de a efectua verific ri prin 'onda= a'upra modului 1n care reparatorii: 1ntrein torii i dein torii re'pect prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. De a'emenea: per'onalul re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72 al dein torului i per'onalul tehnic de 'pecialitate re'pon'a&il cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere au dreptul de a efectua verific ri tehnice

inopinate la macaralele aflate 1n e5ploatare: lu!nd: dup ca(: m 'urile nece'are pentru re'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice. 3C2C1% 95amin rile i 1ncerc rile periodice nu tre&uie ' fie mai dure dec!t cele cerute 1nainte de punerea 1n funciune a macaralei. %ce'te 1ncerc ri nu tre&uie: prin repetarea lor: ' cau(e(e u(ura e5ce'iv 'au 'c derea re(i'tenei care ar duce la diminuarea 'ecurit ii macaralei.

5 5C1

EAPLOATAREA S*- a8egDe ea

5C1C1 ,entru funcionarea 1n condiii de 'iguran : macaralele vor fi 'upu'e unui regim 'pecial de 'upraveghere: 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice i ale in'truciunilor de e5ploatare ela&orate de produc tor. 5C1C% Gnit ile care dein i6'au e5ploatea( macarale 'unt direct r 'pun( toare pentru funcionarea ace'tora 1n condiii de 'iguran . 5C1C0 >n vederea aplic rii prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice: privind 'ecuritatea 1n funcionare a macaralelor: unit ile care dein i e5ploatea( ace'te in'talaii vor numi per'onal tehnic: ingineri i tehnicieni de 'pecialitate: 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care vor fi autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# i vor po'eda o autori(aie conform modelului din ane5a O. ,er'onalul autori(at 0RS/#72 r 'punde 1mpreun cu conducerea unit ilor menionate de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice privind 'ecuritatea 1n funcionare a macaralelor. 5C1C1 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.#: tre&uie ' po'ede cunotine teoretice i practice 1n domeniul macaralelor i are urm toarele 'arcini principale@ ' in evidena macaralelor i ' urm rea'c efectuarea la termen a verific rii tehnice oficiale: f r de care ace'tea nu pot funcionaA ' urm rea'c preg tirea macaralelor i a 'arcinilor de 1ncercare nece'are pentru verific rile tehnice oficiale i ' participe la efectuarea lorA ' 'upraveghe(e ca macaralele ' fie folo'ite 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: in'truciunile de e5ploatare i normele 'pecifice de protecia munciiA ' urm rea'c reali(area la termen a di'po(iiilor date prin proce'ele8

ver&ale 1ncheiate cu oca(ia verific rii tehnice oficiale: ' e5amine(e 1n mod regulat regi'trul de eviden a 'upravegherii i ' ia m 'uri pentru remedierea imediat a defectelor 'emnalateA ' urm rea'c afiarea 1n locurile 'ta&ilite a in'truciunilor de e5ploatare a macaralelor: a codului de 'emnali(are: precum i a in'truciunilor pentru folo'irea elementelor de prindere i legareA ' inter(ic manevrarea macaralelor de c tre per'oane neautori(ateA ' efectue(e in'tructa=ul profe'ional i de protecia muncii cu macaragiii: o dat pe 'eme'truA ' organi(e(e ree5aminarea periodic anual a macaragiilor i ' participe 1n comi'ia de ree5aminareA ' cola&ore(e la 1ntocmirea planului de 1ntreinere: revi(ii i reparaii i ' urm rea'c 1ndeplinirea lui la termenele prev (uteA ' 1ntocmea'c planul anual de verific ri tehnice periodice i ' 8l 1nainte(e la 7S.7R874S,9.# 7# 1n termenul 'ta&ilitA ' urm rea'c efectuarea reparaiilor verificate de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# numai de c tre ageni economici autori(ai conform prevederilor pre(entei pre'cripii tehniceA ' urm rea'c e5ecutarea la termenele prev (ute a verific rilor ca&lurilor: lanurilor i ale celorlalte di'po(itive de prindere i legare a 'arcinilor 1n conformitate cu prevederile pre'cripiei tehnice ,# R1"82++2A ' urm rea'c modul 1n care 'e a'igur 'upravegherea macaralelor 1n toate 'eciile: antierele 'au 'ectoarele de lucru i 1n toate 'chim&urile de lucruA ' in evidena macaragiilorA ' aduc la cunotina 7S.7R874S,9.# 7#: 1n ca(ul tran'fer rii unei macarale: noul dein tor c ruia 1i va tran'mite cartea macaralei i documentaia tehnic .

5C%

Regi&" *! 'e e8i'en$# a &*- a8egDe ii /a)a a!ei

5C%C1 ,entru fiecare macara unitatea dein toare va 1ntocmi un regi'tru de eviden a 'upravegherii 1n care macaragiii i eful echipei de 1ntreinere i revi(ie 'unt o&ligai ' 'crie 'u& 'emn tur toate o&'ervaiile avute a'upra macaralei re'pective. De a'emenea vor 1n'crie 'u& 'emn tur remedierile care 'e e5ecut ca urmare a o&'ervaiilor precum i de'crierea 'uccint a reparaiilor. *acaragiii vor con'emna o&'ervaiile avute la preluarea macaralei: 1n timpul lucrului 0dac e'te ca(ul2 i la predarea macaralei 'au la 1ncetarea lucrului. Dac nu au nimic de 'emnalat: vor meniona 1n 'cri' ace't lucru la preluarea i la predarea macaralei. Dac leg torii de 'arcin au o&'ervat defeciuni la ca&lurile i lanurile de traciune 'au de legare 'au un (gomot anormal produ' de macara: vor nota acea'ta 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii. >n regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e vor 1n'crie: de a'emenea: 'u&

'emn tur di'po(iiile pentru oprirea macaralelor din funciune: ca urmare a unor deficiene care afectea( 'igurana 1n funcionare inclu'iv natura deficienelor re'pective. 5C%C% Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e va 1ntocmi dup modelul dat 1n ane5a %: 'e va numerota: nurui i vi(a de c tre conducerea unit ii dein toare. Regi'trul 'e va p 'tra 1n &une condiii la macaraua re'pectiv . RS/#7 va verifica i vi(a ace't regi'tru periodic: cel puin o dat pe 'eme'tru. 5C0 N. /e 'e e6-!.a"a e

5C0C1 95ploatarea 0manevrarea2 macaralelor tre&uie ' 'e fac 1n conformitate cu prevederile pre'cripiei tehnice: cu normele 'pecifice de protecia muncii: cu in'truciunile de e5ploatare 'pecifice macaralei re'pective i cu in'truciunile interne ela&orate de unitatea dein toare. 5C0C% 9'te inter(i' funcionarea macaralelor 1n ca(ul 1n care componentele de 'ecuritate nu 'unt 1n 'tare perfect de funcionare 'au nu 1ndepline'c condiiile tehnice prev (ute. *acaralele nu pot funciona dac (onele periculoa'e nu 'unt 1ngr dite core'pun( tor 'au dac organele de maini 1n micare i elementele nei(olate aflate 'u& ten'iune nu 'unt prev (ute cu ap r tori de protecie. 5C0C0 9'te inter(i' &locarea 1ntreruptoarelor 'imple 'au automate prin 1mp nare: legare 'au prin orice alte mi=loace care ' le 'coat de 'u& controlul permanent al macaragiului. De a'emenea: e'te inter(i' comanda prin &utoane cu autoreinere pentru acionarea mecani'melor de ridicare: depla'are: rotire 'au &a'culare. 5C0C1 9'te inter(i' folo'irea macaralelor pentru ridicarea unor 'arcini mai mari dec!t 'arcina ma5im admi' . *acaralele la care 'arcina e'te limitat prin condiii de form 'au de ga&arit nu pot funciona dac nu 'unt 1ndeplinite condiiile re'pective. 5C0C2 La macaralele prev (ute cu mai multe mecani'me de ridicare 0principal i au5iliar2: care 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice nu au prev (ut &loca= electric 1mpotriva acion rii 'imultane a am&elor mecani'me: 'arcina total manevrat nu va dep i 'arcina nominal a macaralei. 5C0C3 La macaralele cu &ra cu de'chidere varia&il nu 'e vor ridica 'arcini mai mari dec!t 'arcinile ma5ime admi'e: core'pun( toare diagramei de 'arcin . 5C0C5 Sarcinile care 'e ridic 1n mod frecvent pe antierele de con'trucii vor avea marcate vi(i&il greutatea. ,entru re'tul ca(urilor: dac macaragiul nu cunoate greutatea 'arcinii i nici nu o poate determina: va 'olicita conduc torului proce'ului tehnologic preci(area 1n 'cri' a greut ii 'arcinii.

5C0C7 9'te inter(i' folo'irea lanurilor la temperaturi pe'te 2++P.: cu e5cepia celor utili(ate la manipularea lingourilor la macaralele de for=are. 5C0C9 Ridicarea unei 'arcini cu a=utorul a dou macarale: care nu 'unt cuplate mecanic i electric: 'e admite numai 1n mod e5cepional 1n urm toarele condiii@ la nici una din macarale ' nu 'e dep ea'c 'arcina ma5im admi' A po(iia ca&lurilor de traciune ' fie vertical A vite(ele de ridicare ' fie aceleaiA manevrarea ' 'e e5ecute numai 'u& conducerea i 'upravegherea atent a RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.#. >n condiiile de mai 'u': 'arcinile cu forme neregulate: care nu au centrul de greutate 1n centrul lor geometric: 'e pot ridica i manevra cu a=utorul a dou macarale numai dac 'e folo'ete un di'po(itiv 'pecial con'truit: a'tfel ca 'arcina ' 'e reparti(e(e proporional pe fiecare din cele dou macarale. 5C0C1: La ridicarea i tran'portarea tu&urilor cu ga(e 'u& pre'iune 0o5igen: dio5id de car&on: acetilen etc.2 'au a recipientelor care conin clor: acid 'ulfuric i 'imilare: 'e vor lua m 'uri 'peciale de protecia muncii. #oate manevrele 'e vor e5ecuta 'u& 'upravegherea direct a unui cadru tehnic care r 'punde de ace't tran'port. Sarcinilor menionate mai 'u' nu 'e vor ridica i tran'porta prin legare direct 'au utili(!ndu8'e electromagnei de ridicare: ci 'e vor folo'i 'uporturi 'au di'po(itive 'peciale. 5C0C11 /ite(a ma5im pentru depla'area macaralelor: de $+ m6min: e'te permi' 1n ca(ul comen(ilor de la 'ol: numai 1n condiii optime de depla'are ale manevrantului 0culoare de trecere 1n permanen li&ere: f r cotituri &rute: de l ime 'uficient : f r denivel ri &rute ale pardo'elei: cu o &un vi(i&ilitate a 1ntregului c!mp de lucru etc.2. 5C0C1% 9'te inter(i' utili(area macaralelor cu comand de la 'ol la tran'portul de metal topit dac nu au fo't proiectate i con'truite 'pecial 1n ace't 'cop. 5C0C10 9'te inter(i' funcionarea macaralelor care lucrea( 1n aer li&er dac vite(a v!ntului dep ete valorile admi'e 02+ m6' la macaralele portal 'au 1$:- m6' la celelalte macarale2: precum i dac temperatura e'te 'u& 82+P.. Funcionarea la temperaturi 'u& 82+P. e'te permi' numai dac macaralele au fo't con'truite pentru funcionarea 1n a'emenea condiii: fiind garantate 1n ace't 'en' de produc tor. 5C0C11 Dac vi(i&ilitatea e'te 1mpiedicat de fum: vapori: cea 'au o&iecte pla'ate 1ntre macaragiu i c!mpul de aciune al macaralei: 'e vor lua m 'uri pentru tran'miterea core'pun( toare a comen(ilor la macaragiu: f r de care macaralele 1n cau( nu pot funciona.

5C0C12 *acaralele prev (ute ' lucre(e calat vor funciona numai 1n ace'te condiii. Su& &raele de calare 'e vor ae(a elemente de 'pri=in re(i'tente: care ' nu 'e depla'e(e 1n timpul efectu rii manevrelor i care ' ai& o 'uprafa a'tfel determinat : 1n funcie de natura terenului: 1nc!t ' a'igure funcionarea 1n condiii de 'iguran a macaralei. 5C0C13 *acaralele prev (ute ' lucre(e necalat vor funciona 1n condiiile prev (ute 1n in'truciunile de e5ploatare ale produc torului. 5C0C15 Se inter(ice funcionarea macaralelor cu &ra dac 1n ra(a de aciune a &raului 'e g 'e'c conductoare electrice aeriene. >n a'tfel de 'ituaii: conductoarele 'e vor 1ndep rta : iar dac ace't lucru nu e'te po'i&il 'e vor lua: dup ca(: m 'urile nece'are pentru@ inter(icerea intr rii macaralei 1n (ona periculoa' A &locarea po'i&ilit ilor de rotire a &raului 1n'pre (ona re'pectiv : a'igur!ndu8'e di'tana minima de 1:$ m fa de conductoarele nei(olate: re'pectiv 1:2 m fat de conductoarele i(olate 0pentru ten'iuni p!n la 1.+++/2. 5C0C17 Dac e'te nece'ar ' 'e efectue(e lucr ri 1n (ona de influen a liniilor de 1nalt ten'iune: 'e vor lua toate m 'urile nece'are pentru a 'e a'igura ca per'onalul: utila=ul 'au 'arcina ' nu 'e apropie de pie'ele conductoare nei(olate la o di'tan mai mic de@ 3 metri: pentru liniile la care ten'iunea e5i'tent 1ntre dou conductoare e'te mai mica de $3+++/A $ metri: pentru liniile la care ten'iunea e5i'tent 1ntre dou conductoare e'te egal 'au mai mare de $3+++ /. ,entru 'ta&ilirea di'tanelor efective: care tre&uie ' fie re'pectate: 'e va ine 'eama: pe de o parte: de toate mic rile po'i&ile ale pie'elor conductoare nei(olate ale liniei: iar pe de alt parte de mic rile macaralei: datorate unor &alan'uri: 'mucituri: ruperii eventuale a unui element 'au c derii 'arcinii. 5C0C19 *acaralele cu &ra utili(ate la lucr ri ce 'e efectuea( 1n vecin tatea (onelor de influen a liniilor de 1nalt ten'iune de pe'te - K/: 'e vor echipa cu di'po(itive de 'emnali(are a intr rii &raului macaralei 1n (ona de influen re'pectiv . *acaralele la care di'po(itivul de 'emnali(are nu poate fi adaptat: nu pot fi folo'ite la a'tfel de lucr ri. 5C0C%: >n ca(ul mont rii unei macarale cu &ra la 1n lime: fi5area ei pe eafoda=ul demonta&il 'au pe elementele fi5e ale con'truciei 'e va face numai pe &a(a 'chemei de monta=. >n a'emenea 'ituaii 'e va a'igura at!t 'ta&ilitatea macaralei prin mi=loace core'pun( toare precum i re(i'tena eafoda=ului 'au elementelor con'truciei. 5C0C%1 ,entru evitarea accidentelor la macaralele turn utili(ate pe antierele de

con'trucii 'e va a'igura 1ntre po(iia limit 'uperioar a 'arcinii i cel mai 1nalt nivel de lucru un 'paiu li&er de minimum 2 m. Dac acea't condiie nu poate fi 1ndeplinit : un o&'ervator ampla'at core'pun( tor va fi pre(ent o&ligatoriu pentru a da 'emnalele nece'are. 5C0C%% *acaralele prev (ute cu electromagnet de prindere a 'arcinilor pot fi pu'e 1n funciune numai dup delimitarea (onelor periculoa'e 1n care e'te inter(i' acce'ul per'oanelor i dup prevederea de indicatoare de 'ecuritate referitoare la inter(icerea acce'ului 1n (onele re'pective: 1n condiiile prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . 5C0C%0 Se inter(ice tran'portarea 'arcinilor pe dea'upra oamenilor: 1nc perilor locuite 0imo&ile: &irouri etc.2 'au halelor indu'triale date 1n funciune. Se va limita core'pun( tor ra(a de aciune a macaralelor a'tfel 1nc!t ' 'e 1mpiedice tran'portarea 'arcinilor pe'te 1nc perile locuite 'au halele indu'triale chiar dac tra'eul c ii de rulare nu poate evita ace'te 'paii. 5C0C%1 95ploatarea unor macarale 1n hale 'uprapu'e 'e admite numai dac proiectantul i con'tructorul halei garantea( c planeele au fo't calculate i con'truite core'pun( tor. 5C0C%2 La ridicarea 'au co&or!rea unei 'arcini: care 1n timpul manevrei 'e poate lovi 'au ag a de p ri ale macaralei 'au de elemente 'ituate 1n ra(a de aciune a macaralei: acea'ta tre&uie ' fie condu' de la di'tan cu a=utorul unor fr!nghii 'au alte mi=loace: a'igur!ndu8'e m 'urile de protecia muncii pentru per'onalul care e5ecut acea't manevr 0in'tructa= 'pecial: interdicia 'taion rii 1n apropierea 'arcinii etc.2. Se inter(ice utili(area de elemente rigide 0&are: p!rghii: c ngi etc.2 pentru conducerea 'arcinii. Se e5ceptea( 1nc rcarea 'au de'c rcarea materialelor 'au o&iectelor a c ror ma' nu dep ete $+ Kg: care pot fi condu'e de la di'tan cu a=utorul unor c ngi de lungime 'uficient . 5C0C%3 La manevrarea unei 'arcini aflate 1n apropierea unui perete: 't!lp: vagon: utila= etc. nu 'e permite pre(ena per'oanelor 1ntre ace'tea i 'arcina 'u'pendat . 5C0C%5 Se inter(ice@ folo'irea macaralelor pentru t!r!rea 'arcinilor pe 'ol: de(&aterea prin lovire a pie'elor 1n turn torii: 'mulgerea 'arcinilor aderente la 'ol 'au a altor elementeA ridicarea 'au depla'area 'arcinilor atunci c!nd ca&lul e'te 1n po(iie o&lic A &alan'area 'arcinilor pentru a le ae(a 1ntr8un punct care nu poate fi de'ervit 1n mod normal de macaraA depla'area macaralelor cu lanurile: ca&lurile 'au c!rligele t!r!te pe 'olA &aterea 'au 'coaterea penelor de la pre'e: ciocane: maini de for=at etc.A tran'portul per'oanelor cu c!rligul macaralei 'au alte di'po(itive de

prindere 0cutii: &ene etc.2. 5C0C%7 *acaralele cu &ra: pe a'iu de vagon de cale ferat 'au pe autovehicule pe roi 'au enile: 1nainte de a 'e depla'a vor avea &raul ae(at 1n lungul c ii pe care 'e efectuea( depla'area: cu c!rligul 'ituat 1ntr8o po(iie care ' a'igure &una lui vi(i&ilitate din ca&ina macaragiului: de preferin 1n 'en'ul de mer'. 4u 'e admite depla'area ace'tor macarale 1n acelai timp cu rotirea &raului: 1n afar de ca(ul c!nd prin con'trucie 'unt de'tinate ' lucre(e 1n a'emenea condiii. >n a'emenea 'ituaii 'e va face meniunea re'pectiv 1n in'truciunile macaralei. >n cur&e i la maca(uri vite(a de depla'are va fi redu' 'pre a 'e evita &alan'area 'arcinii. 5C0C%9 *acaralele depla'a&ile pe c i de rulare f r ine vor fi condu'e pe drumuri amena=ate pentru circulaia vehiculelor: evit!ndu8'e unghiurile i cur&ele &rute: planurile 1nclinate: rampele care pre(int pante pronunate: pa'a=ele care pre(int ga&arite necore'pun( toare. Depla'area pe terenuri neamena=ate pentru circulaie 'e va efectua cu re'pectarea prevederilor din cartea tehnic a utila=ului: acord!ndu8'e o atenie deo'e&it re(i'tenei terenului: core'pun( tor greut ii 'arcinii: vite(ei de depla'are i tipului roii 'au enilei. 5C0C0: *acaralele acionate prin motoare termice nu vor fi utili(ate@ 1n apropierea locurilor 'au 1n 1nc peri cu praf: ga(e 'au vapori inflama&ili: f r a fi prev (ute cu di'po(itive de protecie core'pun( toare 0para'c!ntei: para8fl c ri etc.2A 1n interiorul 1nc perilor al c ror volum 'au a c ror ventilare nu 'unt 'uficiente pentru a elimina pericolele pe care le pre(int ga(ele de eapament: cu e5cepia ca(urilor 1n care eapamentul e'te prev (ut cu di'po(itive eficace de epurare a ga(elor. 5C0C01 Dac mai multe macarale funcionea( la niveluri diferite: 'e va fi5a o prioritate de manevr i 'e vor lua toate m 'urile nece'are pentru a 'e evita lovirea 'arcinilor 'au di'po(itivelor de prindere ale ace'tora de macaralele care circul la nivelurile inferioare. %celeai reguli 'e aplic i atunci c!nd c ile de rulare 'e inter'ectea( : fiind 'ituate la acelai nivel 0inclu'ive pe 'ol2. >n toate ca(urile: trecerea macaralei care are prioritate va fi 'emnali(at prin 'emnale acu'tice 'au optice. De a'emenea: 'e va 'ta&ili o prioritate de manevr i 1n ca(ul macaralelor cu &ra care funcionea( concomitent i ale c ror c!mpuri de aciune a &raelor 'e inter'ectea( . Se inter(ice inter'ectarea c!mpurilor de aciune ale &raelor cu ale contra&raelor precum i ale contra&raelor 1ntre ele. 5C0C0% >n vederea evit rii producerii de accidente: datorit organi( rii necore'pun( toare a locurilor de munc : unit ile dein toare de macarale vor 1ntocmi in'truciuni interne de e5ploatare pe &a(a 'pecificului locurilor de munc : 1n care 'e

vor preci(a@ 1n limea ma5im a 'tivelor 'au a materialelor depo(itate: modul de depo(itare: locurile de'tinate depo(it rii: o&ligativitatea amena= rii i 1ntreinerii core'pun( toare a c ilor de acce' i a pardo'elii: a'igurarea de ga&arite core'pun( toare pentru c ile de tran'port i 1n general toate prevederile nece'are pentru a'igurarea condiiilor de protecie a muncii. . ile de acce' la locurile de urcare pe macarale i la 1ntreruptoarele liniei principale de alimentare 'ituate 1n hal : tre&uie ' fie 1n permanen li&ere: ne&locate prin nici un fel de o&'tacole. 5C0C00 9'te inter(i' 1mpr tierea de ni'ip 'au alte materiale pe ine 1n vederea pre1nt!mpin rii patin rii la macaralele la care ace'tea 'erve'c i pentru legarea la p m!nt. 9'te de a'emenea inter(i' ungerea 'uprafeei 'uperioare a inei cu lu&rifiant. 5C0C01 . ile de rulare ale macaralelor care 'e depla'ea( pe 'ol tre&uie ' fie ae(ate pe o 'uprafa de rea(em care ' pre(inte o re(i'ten core'pun( toare garant rii 'iguranei 1n funcionare a macaralelor: indiferent de natura i 'tarea terenului. >n tot timpul funcion rii macaralei: c ile de rulare tre&uie ' r m!n ori(ontale i cu firele paralele. . ile de rulare vor fi prelungite p!n dincolo de opritoarele finale cu o lungime 'uficient : pentru a a'igura la atingerea opritoarelor o reparti(are normal pe 'ol a greut ii macaralei 1nc rcate cu 'arcina ma5im . Lungimea prelungirii nu va fi 1n nici un ca( mai mica de 1 m. 5C0C02 ,entru a'igurarea 1mpotriva depla' rii macaralelor 1n (one periculoa'e: pe inele de rulare 'e vor in'tala opritoare. Determinarea punctelor 1n care urmea( ' fie fi5ate 'e va 'ta&ili cu avi(ul RS/#7. 5C0C03 Locurile de munc 1n care funcionea( macarale tre&uie ' fie &ine iluminate 1n tot timpul lucrului. Dac iluminatul o&inuit e'te in'uficient 'au dac prin trecerea macaralei 'e produce o variaie a iluminatului: macaraua tre&uie ' fie 1n(e'trat cu mi=loace proprii de iluminat: utili(!ndu8'e 'ur'e de lumin neo&o'itoare i convena&il diri=ate. 5C0C05 >n ca&ina macaragiului 'e va prevedea 1n mod o&ligatoriu un in'tinctor pentru incendii. ,entru 1nc rcarea in'tinctorului 'e va avea 1n vedere to5icitatea anumitor produ'e i pericolul pe care 1l pre(int utili(area lor 1n 'paiu 1nchi' precum i 'copul pentru care poate fi utili(at. 5C0C07 La macaralele cu comand hidraulic lichidul de lucru utili(at tre&uie ' 8i p 'tre(e toate propriet ile 1n intervalul de temperatur cuprin' 1ntre 82+P. i Q"+P.: ' nu fie periculo' din punct de vedere e5plo(iv: ' nu fie to5ic i ' nu duc la coro(iunea echipamentului. 5C0C09 ,e macara 'e admit numai cantit i mici de materiale inflama&ile 'au com&u'ti&ile de 1ntreinere 0c!rpe: &um&ac de ter': lu&rifiani2. %ce'te materiale 'e vor p 'tra e5clu'iv 1n cutii 'au va'e de ta&l fi5ate de con'trucia macaralei i care nu

vor fi niciodat depo(itate 1n ca&ina macaragiului. .!rpele i &um&acul de ter' folo'ite 'e vor 1ndep rta imediat de pe macara. 5C0C1: 9'te inter(i' a 'e e5ecuta ungerea: cur irea: 1ntreinerea 'au repararea macaralelor 1n timpul funcion rii lor. 5C0C11 9'te inter(i' rotirea li&er a manivelei la macaralele acionate manual: la co&or!rea 'arcinilor. 5C0C1% Dup terminarea 'au la 1ntreruperea lucrului: 'arcina nu tre&uie ' r m!n 'u'pendat . >n ca(uri e5cepionale: c!nd nu e po'i&il co&or!rea 'arcinii: 'e vor lua m 'uri de a'igurare prin 1ngr direa locului de 'u& 'arcin i prevederea unor indicatoare de 'ecuritate i dup ca( prin 'pri=inirea 'arcinii. 4u e'te permi' ' 'e e5ecute lucr ri de montare: verificare: m 'urare etc. la 'arcina care e'te 'u'pendat 1n c!rlig. <rice intervenie a'upra 'arcinii 'e va face numai dup co&or!rea ei i de'facerea din c!rligul macaralei. 5C0C10 La urcarea 'au co&or!rea pe 'c ri: macaragiul 'au per'onalul de 1ntreinere tre&uie ' ai& m!inile li&ere. ,entru 'culele 'au o&iectele nece'are va fi utili(at o geant 'pecial : care 'e poart pe um r 'au care 'e ridic 'au 'e co&oar cu a=utorul unei fr!nghii. 9'te inter(i' aruncarea oric rui o&iect de pe macara. 5C0C11 La e5ploatarea macaralelor cu acionare manual 'e vor re'pecta prevederile 1n leg tur cu efortul fi(ic: 1n'cri'e 1n normele de protecia muncii. 5C0C12 %cce'ul pe macara e'te permi' numai macaragiului i per'oanelor a c ror activitate 'e de'f oar 1n leg tur cu in'talaia re'pectiv 0RS/#7: per'onalul de 1ntreinere: revi(ii i reparaii: in'pectori de 'pecialitate etc.2 i care i8au 1n'uit 1n preala&il in'tructa=ul privind lucrul pe macarale. Grcarea i co&or!rea de pe macara 'e vor face numai prin locurile 'pecial de'tinate pentru acea'ta i numai atunci c!nd macaraua 'taionea( . >n ace'te locuri 'e vor ampla'a indicatoare de 'ecuritate cu in'cripionarea@ I A))e&*! -e /i& n*/ai -e &.ane!. Gn ' e-"I. %cce'ul pe c ile de circulaie e5i'tente de8a lungul c ilor de rulare ale macaralelor 'e va face: de a'emenea: prin locurile 'pecial amena=ate 1n ace't 'cop i numai dup ce macaragiul a fo't anunat de per'oana re'pectiv : iar ace'ta a confirmat c a 1nele' ceea ce i '8a comunicat. %cce'ul la c ile de rulare care nu au c i de circulaie laterale amena=ate 'e poate face numai 1n ca(uri 'peciale: cu luarea unor m 'uri 'uplimentare pentru prevenirea accidentelor i anunarea preala&il a macaragiilor care conduc macaralele 1n (ona re'pectiv . #oate locurile 'au c ile de acce' la macara tre&uie ' ai& a'igurate condiii core'pun( toare de iluminat. 5C0C13 *acaragiii: leg torii de 'arcin 'au alte per'oane 1n' rcinate ' diri=e(e

mic rile macaralei tre&uie ' cunoa'c codul de 'emnali(are pentru macarale: cu eventualele complet ri ela&orate de unitatea care le utili(ea( . La macaralele pe ca&lu: al c ror loc de comand e'te amena=at la o mare di'tan fa de locurile de munc de'ervite i nu 'e poate a'igura o 1nelegere corect a comen(ilor 'e vor prevedea mi=loace de telecomunicaie 0radiotelefoane: telefoane etc.2. .odul de 'emnali(are e'te pre(entat 1n ane5a M1. 5C0C15 .onducerile unit ilor dein toare i ale celor ce folo'e'c macarale 'unt o&ligate ' di'pun m 'uri i ' controle(e re'pectarea lor: a'tfel ca 1ntreg per'onalul implicat 1n tran'porturile efectuate cu macaralele: ' fie in'truit i ' cunoa'c at!t normele de e5ploatare c!t i normele 'pecifice de protecia muncii. 5C0C17 .ontragreut ile macaralelor tre&uie ' fie a'igurate 1mpotriva c derii 'au ieirii necontrolate din 'i'temul lor de prindere. 5C0C19 La podurile rulante cu grin(i de cap t circula&ile: acce'ul de pe calea de rulare pe podul rulant 'e va face numai 1n dreptul pode'telor podului rulant. 5C0C2: %cce'ul pe platforme 'au pode'te 'e va efectua pe 'c ri verticale 'au 1nclinate. 5C0C21 La macaralele care circul pe 'ol urcarea pe macara tre&uie ' fie po'i&il 1n orice po(iie. 5C0C2% ,entru a permite circulaia macaralelor f r limitare a vite(ei i 1n deplin 'iguran : elementele de con'trucie: utila=ele i orice alte o&iecte depo(itate tre&uie ' 'e g 'ea'c 1n afara ga&aritului de li&er trecere i cel mult p!n la limita ace'tuia. 5C0C20 )a&aritul de li&er trecere la macarale e'te repre(entat de conturul tran'ver'al limit 1n plan vertical: perpendicular pe a5a c ii de rulare: 1n interiorul c ruia nu tre&uie ' intre nici o parte a con'truciilor i in'talaiilor fi5e. La macaralele rotitoare: ga&aritul de li&er trecere e'te determinat de conturul p rilor fi5e i cel re(ultat prin rotirea elementelor mo&ile aflate le di'tana ma5im 1n plan: perpendicular pe a5ul de rotire. 5C0C21 Spaiul de 'iguran 1ntre ga&aritul macaralelor i ga&aritul de li&er trecere tre&uie ' fie l 'at li&er. Spaiile de 'iguran minime care tre&uie ' fie a'igurate 'unt@ 'paiul de 'iguran 'uperior de 1++ mmA 'paiul de 'iguran lateral de 1++ mmA 'paiul de 'iguran pe ori(ontal de "++ mmA 'paiul de 'iguran inferior pe vertical de 2++ mm. 5C0C22 >n ca(ul pre(enei unor in'talaii montate 1n c!mpul de lucru al macaralei 'e admite ocolirea lor prin diri=area 'arcinii pe un tra'eu &ine determinat prin

inter&loc ri electrice ale cur'ei c ruciorului. 5C1 Mane8 a ea

5C1C1 Ma)a agii 5C1C1C1 *anevranii de macarale: denumii 1n continuare H/a)a agiiI: tre&uie ' fie autori(ai 1n conformitate cu prevederile ane5ei <. 5C1C1C% >ndatoririle macaragiilor re(ult din prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: ale in'truciunilor de e5ploatare: precum i din in'truciunile interne ale unit ii dein toare. 5C1C1C0 >n e5ercitarea atri&uiilor 'ale: macaragiul are urm toarele o&ligaii principale@ ' cunoa'c in'talaia pe care lucrea( i normele de e5ploatare ale macaralelor: pe care ' le aplice 1ntocmaiA ' cunoa'c i ' re'pecte codul de 'emnali(areA ' nu acione(e nici un mecani'm at!t timp c!t e5i't oameni pe macaraA 1n ca(ul 1n care ace't lucru nu poate fi evitat 0de e5emplu la unele lucr ri de regla= 'au de 1ntreinere2: manevrele 'e vor e5ecuta 'u& directa 'upraveghere a unei per'oane de'emnate 1n ace't 'copA ' ia 1n primire i ' predea 'erviciul prin notare 1n regi'trul de eviden a 'upravegheriiA dac macaraua pre(int defecte care periclitea( 'igurana 1n funcionare: macaragiul va opri in'talaia i va anuna pe conduc torul proce'ului de producie RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#A ' aprind luminile de &ali(are 0la macaralele care 'unt dotate cu a'emenea in'talaii2 1n ca( de vi(i&ilitate redu' precum i noapteaA ' participe la lucr rile de revi(ie: 1ntreinere i reparaie precum i la toate verific rile care 'e fac la macaraua pe care o conduceA ' inter(ic acce'ul per'oanelor 'tr ine 1n ca&ina de comand 'au pe macara. 5C1C1C1 Sarcinile principale ale macaragiului 1nainte de 1nceperea lucrului 'unt urm toarele@ ' nu 'e urce pe macara 1n 'tare de o&o'eal 'au de e&rietateA ' 'e conving c linia principal de alimentare 'e afl 'u& ten'iuneA 1n ca( c 1ntreruptorul general e'te deconectat i a'igurat cu un lac t 'au cu o in'cripionare averti(oare: macaragiului nu8i e'te permi' ' 8l conecte(e f r avi(ul RS/#7 i f r a 'e pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeai caleA ' verifice 'tarea c ii de rulare i rigiditatea opritoarelor de la capeteA la macaralele care funcionea( 1n aer li&er: tre&uie ' verifice dac

5C1C1C2

di'po(itivele de &locare pe calea de rulare au fo't de&locateA ' in'tale(e automacaralele: macaralele pe pneuri 'au enile numai pe un teren core'pun( tor 0&ine compactat: ori(ontal2A la macaralele pentru care 'e prevede calarea: ' 'e e5ecute acea't operaie 1n mod core'pun( torA la urcarea pe 'cara de acce' la ca&in : ' ai& am&ele m!ini li&ereA ' verifice e5i'tena lu&rifianilor 1n locurile de ungere: conform indicaiilor din 'chema de ungere din cartea macaraleiA ' verifice ca pe macara ' nu 'e g 'ea'c o&iecte ae(ate li&erA ' verifice 'tarea: 1nf urarea i fi5area ca&lurilor 'au lanurilor pe tam&uri: role i ocheiA ' verifice c!rligul i di'po(itivele de prindere a 'arciniiA 1n ca(ul c!rligului 'u'inut pe rulment a5ial: tre&uie ' verifice dac ace'ta 'e rotete uor 'au dimpotriv : 1n ca(ul 1n care 'e 'pecific a'tfel 1n cartea macaralei: dac e'te &locatA ' verifice e5i'tena leg turii electrice la in'talaiile de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere a inelor de rulare i a 1ntregii in'talaii electrice a macaraleiA ' verifice funcionarea in'talaiilor de 'emnali(are: iluminat: aeri'ire i climati(areA ' verifice la macaralele cu &ra varia&il &una funcionare a indicatorului 'arcinii ma5ime admi'e core'pun( tor de'chiderii &rauluiA ' verifice dac mecani'mele de acionare ale macaralei funcionea( 1n mod 'igur: lin i f r vi&raii accentuateA ' verifice p rile componente ale macaralei: componentele de 'ecuritate i 1ndeo'e&i limitatoarelor de cur' i fr!nele mecani'melorA ' nu pun 1n funciune macaralele cu &ra 1n imediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene 'au 1n (ona lor de influent : dec!t 1n condiiile prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic A 1n ca(ul c!nd macaragiul con'tat un defect pe care nu8l poate 1ndep rta 'ingur: nu va pune 1n funciune macaraua ci va 1ntrerupe curentul cu a=utorul 1ntreruptorului general: pe care8l va a'igura contra reanclan rii nedorite i va anuna eful 'eciei de care aparine 1n 'copul lu rii m 'urilor nece'areA dup 1ndep rtarea defectului 'e va face o nou verificare de c tre macaragiuA 1n ca(ul 1n care macaraua e'te de'ervit de doi 'au mai muli leg tori de 'arcin : tre&uie ' 'e informe(e la conduc torul proce'ului de producie: 1nainte de a 'e urca pe macara: care dintre acetia e'te de'tinat ' 'emnali(e(e mic rile nece'areA ' 'emnali(e(e prin di'po(itivul de 'emnali(are acu'tic: 1nainte de fiecare pornire 'au manevr a macaralei.

Sarcinile principale ale macaragiului 1n timpul lucrului 'unt urm toarele@ ' efectue(e manevre numai pe &a(a comen(ilor date 1n conformitate cu

codul de 'emnali(are de c tre leg torul de 'arcin 'au RS/#7A 'emnalul de oprire va fi luat 1n con'iderare din partea oric rei alte per'oaneA ' nu tran'porte 'arcina dea'upra oamenilorA la ridicarea 'arcinilor: ' nu dep ea'c 'arcina nominal 'au 1n ca(ul macaralelor cu &ra varia&il ' nu dep ea'c 'arcina ma5im admi' pentru de'chiderea re'pectiv a &rauluiA la ridicarea unor 'arcini care dep e'c $+C din 'arcina admi' : va e5ecuta 1n preala&il: o ridicare de pro& : la 1n limea de circa 1++ mm de la 'ol: pentru a 'e convinge dac fr!na: ca&lurile i 1ntreaga in'talaie re(i't normal: iar 'arcina e'te corect legat i &ine echili&rat A la funcionarea macaralelor echipate cu graif r: cu electromagnei i 1n general a celor la care 'arcina nu e'te legat de c!rlig: 1n perioadele cu temperaturi 'c (ute: ' nu 'e efectue(e mic ri de ridicare 1nainte de a verifica dac 'arcina nu e'te aderent la 'ol 'au nu '8a compactatA ' urm rea'c ' nu cad ca&lul de pe rol 'au de pe tam&ur: de a'emenea ' nu forme(e noduriA ' nu comande funcionarea 'imultan a dou mecani'me: la macaralele la care ace't lucru e'te inter(i'A ' nu depla'e(e macaralele cu &ra av!nd 'arcina 'u'pendat 1n c!rlig: dec!t 1n condiiile prev (ute de con'tructor i 1n'cri'e 1n cartea macaraleiA la de'ervirea unor macarale care lucrea( la niveluri diferite: ale c ror c i de rulare 'e inter'ectea( : precum i la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu &ra ale c ror c!mpuri de acionare 'e inter'ectea( : macaragii vor re'pecta prioritatea fi5at A 1ntre ga&aritele p rilor 1n micare vor p 'tra 'paii de 'iguran de cel puin $++ mm i vor 'emnali(a intenia de 1ncepere a mic rii precum i c au luat cunotin i au 1nele' intenia celorlali macaragiiA ' nu tran'porte per'oane cu c!rligul macaralei 'au alte di'po(itive de prindere i ' nu permit echili&rarea 'arcinilor prin greutatea unor per'oaneA ' efectue(e manevrele pentru depla' rile pe ori(ontal a 'arcinilor a'tfel ca ace'tea ' 'e afle la o di'tan de cel puin 1 m fa de o&iectele aflate 1n ra(a de aciune a macaralelorA dac la depla'area 'arcinilor pe ori(ontal 'e 1nt!lne'c o&'tacole care nu pot fi evitate prin ocolire: 'arcinile vor fi ridicate dea'upra lor la cel puin 3++ mmA nu 'e admite trecerea 'arcinilor pe'te maini unelte: tu&uri de o5igen: materiale e5plo(i&ile: vehicule 'au 1n general pe'te acele o&iecte a c ror deteriorare repre(int 'au poate provoca pagu&e 'au accidenteA ' e5ecute manevrarea macaralei a'tfel 1nc!t ' 'e evite &alan'area 'arcinii i producerea ocurilorA 1n ace't 'cop: 'e inter(ice acionarea mecani'melor dintr8un 'en' 1ntr8altul: f r a fi oprite 1n preala&il 1n po(iia H(eroIA macaragiul tre&uie ' prevad la e5ecutarea comen(ilor i timpul nece'ar pentru fr!narea complet A

' e5ecute manevrele pentru depla' rile mi=loacelor de prindere a 'arcinilor 0c!rlige: graif re etc.2: c rucioarelor i macaralelor 1n a'tfel de limite 1nc!t ' nu fie nece'ar ' folo'ea'c limitatoarele de 'f!rit de cur' A ' oprea'c din funciune macaraua dac 'e aud (gomote anormale dac limitatoarele 'au fr!nele nu acionea( 1n &une condiii 'au dac con'tat orice alt defect care poate periclita 'igurana 1n funcionareA ' oprea'c funcionarea macaralei dac iluminatul la locul de munc e'te in'uficient 'au dac vi(i&ilitatea e'te 1mpiedicat de fum: vapori: cea : o&iecte pla'ate 1ntre macaragiu i c!mpul de aciune al macaralei etc.: dac nu '8au luat m 'uri 'uplimentare de 'iguran 0de e5emplu tran'miterea comen(ilor prin intermediul unor per'oane in'truite 1n ace't 'cop2A ' oprea'c funcionarea macaralei care lucrea( 1n aer li&er atunci c!nd v!ntul dep ete limita p!n la care funcionarea macaralei e'te permi' i ' o ancore(e core'pun( torA dac ancorarea 'e face de calea de rulare 'e va verifica: 1n preala&il: dac ina e'te fi5at core'pun( torA ' deconecte(e imediat 1ntreruptorul principal i ' aduc imediat toate controlerele 1n po(iia H(eroI 1n ca(ul unei 1ntreruperi accidentale a curentului electric de alimentareA ' nu p r 'ea'c locul de lucru 1nainte de pre(entarea 'chim&uluiA 1n ca(ul 1n care e'te o&ligat ' o fac : va aduce toate controlerele 1n po(itia H(eroI: va deconecta 1ntreruptorul principal de alimentare: va 1nchide cu cheia ua ca&inei 'au: dup ca(: di'po(itivul care nu permite reconectarea 1ntreruptorului principal: iar 1n ca(ul acion rii cu motor termic va opri funcionarea ace'tuiaA ' nu permit nim nui ' 'e urce pe macara atunci c!nd acea'ta e'te conectat la circuitul electric de alimentareA ' utili(e(e materialele i echipamentul de protecie prev (ute de normativele legale 1n vigoare. 5C1C1C3 Sarcinile principale ale macaragiului dup terminarea lucrului 'unt urm toarele@ ' de'carce 'arcina i ' ridice di'po(itivul de prindere a 'arcinii 0c!rligul: graif rul: traver'a etc.2 1n po(iia cea mai de 'u': f r 1n' ca limitatorul de cur' ' fie acionatA dac nu e'te po'i&il co&or!rea 'arcinii 'u'pendate: 'e va 1ngr di locul de 'u& ea i 'e vor in'tala pl ci averti(oare core'pun( toare pentru a 'e inter(ice acce'ul per'oanelorA ' depla'e(e macaraua la locul 'ta&ilit pentru repau'A macaralele care lucrea( 1n e5terior 'e fi5ea( pe calea de rulare fie cu cleti de prindere: fie cu di'po(itive de ancorare 'au de calare: pentru a 'e evita depla'area datorit unui v!nt puternic 'au a unor trepidaiiA macaralele turn 'au 1n general macaralele cu &ra rotitor vor fi garate ca mai 'u': 1n' cu

mecani'mul de rotire a turnului 'au a &raului nefr!nat: pentru a permite rotirea li&er 1n ca( de v!nt 0&raul 'e va pune 1n giruet 2A ' aduc 1n po(iia de oprire 0po(iia H(eroI2 toate aparatele de comand A ' deconecte(e 1ntreruptorul principal aflat pe macaraA ' pun 1n funciune iluminatul de &ali(are: la macaralele prev (ute cu ace't 'i'temA ' 1nchid cu cheia ua ca&inei de comand A la macaralele care nu au ca&in 1nchi' : 'e va 1nchide cu lac t 'au cheie 1ntreruptorul principalA la macaralele cu comand de la 'ol va a'igura eliminarea po'i&ilit ilor ca o per'oan nein'truit ' efectue(e manevre cu macaraua 0e5i'tena unei chei de contact etc.2A 1n ca(ul c!nd pe calea de rulare e5i't numai o 'ingura macara i acea'ta nu mai funcionea( 1n 'chim&ul urm tor: ' deconecte(e i 1ntreruptorul principal al liniei de alimentare electric i ' 8l 1nchid cu lac t 'au cheieA la macaralele care funcionea( 1n e5terior: iluminatul de &ali(are tre&uie ' r m!n conectat.

5C1C% Leg#". ii 'e &a )in# 5C1C%C1 Legarea i fi5area 'arcinilor 'e face numai de c tre muncitori in'truii 1n ace't 'cop: denumii 1n continuare H!eg#". i 'e &a )in#I. Leg tor de 'arcin poate fi orice per'oan : care a 1mplinit v!r'ta de 18 ani: nu are nici o infirmitate corporal : e'te ' n to' i a fo't in'truit 'pecial pentru a 1ndeplini acea't funcie 1n unitatea: 'ecia: antierul 'au 'ectorul care e5ploatea( macaraua. Leg torul de 'arcin efectuea( legarea i fi5area 'arcinilor 1n c!rligul macaralei: le urm rete 1n timpul manipul rii: 'emnali(ea( macaragiului manevrele pe care tre&uie ' le e5ecute i eli&erea( 'arcinile dup ae(area lor corect la locul dorit. Leg torii de 'arcin vor fi 'upui unor in'tructa=e lunare i e5amin ri periodice anuale. Dac re(ultatele e5amin rilor 'unt core'pun( toare: unitatea eli&erea( o adeverin care 1l autori(ea( ' e5ercite funcia de leg tor de 'arcin 1n condiiile prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . %ce'te adeverine tre&uie ' fie p 'trate de leg tor a'upra 'a 1n timpul efectu rii 'erviciului. %ce'te adeverine vor cuprinde urm toarele date@ numele i prenumele leg torului de 'arcin A date per'onale ale leg torului de 'arcin A locul de munc A funcia din cadrul unit iiA 'emn tura leg torului de 'arcin A 'emn tura conduc torului locului de munc A ru&ric de vi(e anuale 0 completat i 'emnat de RS/#7 2.

5C1C%C% Se admite ca leg torii de 'arcin ' aparin unit ilor care 1nchiria( macarale i nu celor care e5ploatea( in'talaiile re'pective: dac ace't lucru e'te 'pecificat 1n contractul de 1nchiriere 'au de pre'taie de 'erviciuA 1n ace't ca(: 1n afara in'tructa=ului iniial: leg torii de 'arcin vor fi 'upui unui in'tructa= 'uplimentar pentru a cunoate organele de legare i di'po(itivele de prindere: normele 'pecifice de protecia muncii: precum i proce'ul tehnologic 'pecifice locului de munc re'pectiv. 7n'tructa=ul leg torilor de 'arcin 'e va face de c tre conduc torul locului de munc re'pectiv: 1ncheindu8'e un proce'8ver&al din care ' re(ulte efectuarea lui i verificarea 1n'uirii cunotinelor nece'are. 5C1C%C0 Leg torul de 'arcin are urm toarele atri&uii principale@ ' cunoa'c i ' aplice regulile de verificare a organelor de legare i di'po(itivelor de prindere precum i normele i in'truciunile de e5ploatare a macaralei a c ror re'pectare depinde de elA ' cunoa'c i ' aplice codul de 'emnali(are: cu eventualele complet ri ale unit ii care utili(ea( macarale: pentru a putea indica 1n orice moment macaragiului manevrele pe care urmea( ' le e5ecuteA 1n ace't 'cop: 'e va pla'a 1n locuri din care ' poat vedea orice per'oan 'ituat 1n c!mpul de aciune al macaraleiA dac ace't lucru nu e'te po'i&il: el va fi a=utat de alte per'oaneA 'e admite i 'emnali(area cu 'teaguri colorate 'au alte mi=loace: acolo unde condiiile de lucru nece'it ace't lucruA 1n a'emenea ca(uri: codul de 'emnali(are va fi ela&orat de unitatea care e5ploatea( macaraua: iar leg torii de 'arcin i macaragiii vor fi in'truii i e5aminai 1n ceea ce privete 'emnali(area pe &a(a ace'tui codA ' 'upraveghe(e (ilnic organele de legare i di'po(itivele de prindere cu care lucrea( : prin verificarea a'pectului e5terior: 1n'criind 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii macaralei re'pective con'tat rile 'ale cu privire la 'tarea tehnic a ace'toraA 'e recomand ca organele de legare i di'po(itivele de prindere ' fie date 1n primire unuia dintre leg tori care va r 'punde de p 'trarea lor core'pun( toareA ' folo'ea'c la legarea i tran'portul 'arcinilor numai organe 'au di'po(itive in'cripionate cu 'arcinile ma5ime admi'e: 1n'cri'e vi(i&il pe o plac 'au pe un inel: i ' nu lege 'arcini a c ror greutate dep ete 'arcina admi' pentru organul: di'po(itivul 'au macaraua re'pectiv : in!nd 'eama i de 1nclinarea ramurilor de ca&lu 'au lanA ' nu utili(e(e organe de legare i di'po(itive de prindere care nu 'unt 1n'cri'e 1n evidena unit ii: 'eciei 'au antieruluiA ' aleag mi=loace de legare core'pun( toare greut ii i formei 'arciniiA la macaralele cu dou mecani'me de ridicare: ' lege 'arcina la mecani'mul de ridicare care core'punde 'arcinii re'pectiveA ' nu lege 'arcini care 'unt aderente la 'ol 'au la alte elementeA ' nu folo'ea'c organe de legare 'au di'po(itive care pre(int u(uri pe'te limitele admi'e de pre'cripiile tehnice 1n vigoareA ' 'u'pende cap tul inferior al leg turilor lungi de'c rcate de 'arcin pe

c!rligul macaralei: pentru a nu micora 'paiile li&ere la depla'area macaraleiA ' e5ecute corect legarea 'arcinii: f r a 1ncrucia ca&lurile i lanurile la introducerea 1n c!rligA ' 'e a'igure c 'arcina e'te echili&rat : iar lanurile i ca&lurile de legare 'unt 1ntin'e i ae(ate uniform: f r a forma noduri i ochiuri i f r a fi 'upu'e r 'uciriiA la c!rligele du&le: ' 'u'pende 'arcina pe am&ele de'chideri i ' o reparti(e(e 1n mod egalA ' inter(ic echili&rarea 'arcinilor 1n c!rlig 'au 1ntinderea organelor de legare prin greutatea proprie a unor per'oaneA de a'emenea: ' inter(ic tran'portul per'oanelor cu macaraleleA ' in 'eama de faptul c lanurile care 'e 1nf oar de mai multe ori 1n =urul 'arcinii de ridicat nu tre&uie ' ai& margini 'uprapu'eA ' nu folo'ea'c lanuri de legare 1nn dite cu uru&uri: av!nd (ale alungite 'au r 'ucite i ' nu 1nnoade ca&lurile 'au lanurile de legareA ' lege o&iectele de lungime mare 1n cel puin dou puncte 'pre a evita &alan'areaA ' e5ecute a'tfel legarea 1nc!t 'arcina ' nu 'e poat depla'a: aluneca 'au roti dup ce e'te ridicat : iar leg tura ' nu ia' din c!rligA ' nu la'e o&iecte li&ere pe 'arcina 'u'pendat A ' nu 1ncarce materiale m runte 'au pie'e de volum redu' pe platforme 'au t rgi care nu 'unt prev (ute cu perei laterali i care nu pre(int 'uficient 'iguran 1mpotriva c derii 'arciniiA ' in 'eama de faptul c 1n ca(ul tran'port rii materialelor m runte 'au pie'elor mici 1n l (i e'te nece'ar ' nu dep ea'c 1n limea marginii 'uperioare a pereilor lateraliA ' nu lege 1n c!rligul macaralei pachete de ta&l : prefa&ricate 'au alte materiale: dac di'po(itivul de prindere nu e'te prev (ut cu elemente care ' e5clud c derea materialelor din pachetA ' a'igure capetele ca&lurilor de legare cu cel puin trei cleme de 'tr!ngere: de m rime core'pun( toare diametrului ca&lului: &rida filetat fiind ae(at pe partea terminal a ramurii de ca&luA ' prote=e(e ca&lurile i lanurile care vin 1n contact cu muchii a'cuite: prin ap r tori de protecie metalice 0'pecial de'tinate ace'tui 'cop2 'au din lemn tareA 1nainte de tran'portarea unei 'arcini: ' 'emnali(e(e macaragiului efectuarea unei ridic ri de 1ncercare: p!n la 1n limea de circa 1++ mm de la 'ol: pentru ca mi=loacele de legare ' a=ung 1n po(iie 1ntin' i ' verifice echili&rarea 'arciniiA ' 'emnali(e(e macaragiului mic rile pe care tre&uie ' le e5ecute cu macaraua: ae(!ndu8'e a'tfel 1nc!t ' 'e afle tot timpul 1n c!mpul vi(ual al macaragiuluiA la macaralele cu depla'are pe 'ol va verifica dac 1ntreaga cale de rulare e'te li&er A ' urm rea'c tran'portul pe ori(ontal a 'arcinii 'u'pendate: merg!nd 1n

urma ace'teia pe tot tra'eul i 'upraveghind ca 'arcina ' nu 'e lovea'c de o&'tacole i ' nu lovea'c per'oaneA ' in 'eama de faptul c tran'portarea 'arcinilor pe ori(ontal precum i a organelor de legare i di'po(itivelor de prindere 01n ca(ul depla' rii macaralei f r 'arcin 2 tre&uie ' 'e fac la o 1n lime de minimum 3++ mm i o di'tan lateral de minimum 1 m de o&iectele 1ncon=ur toare i ' 'emnali(e(e 1n con'ecin macaragiului manevrele nece'are 1n vederea manipul rii 'arcinii 1n condiii de 'iguran A ' inter(ic circulaia pe 'u& 'arcina ridicat i ' 'upraveghe(e ' nu 'e fac tran'portarea 'arcinilor pe dea'upra locurilor de munc : dac nece'it ile de producie nu impun acea'taA 1n ca( contrar: 'e vor 1ndep rta 1n preala&il toate per'oanele: la o di'tan core'pun( toareA la monta=e de maini: con'trucii metalice: cl diri din panouri prefa&ricate etc.: leg torul de 'arcin tre&uie ' cunoa'c i proce'ul de monta= 0'ucce'iunea operaiilor de monta=2: care ' e5ecut cu a=utorul macaralei: pentru a 'emnali(a corect manevrele nece'areA ' cunoa'c i ' aplice m 'urile de protecia muncii 'pecifice locului de munc pe care8l de'ervete: 1n care 'cop: conduc torul proce'ului de producie re'pectiv 1i va face un in'tructa= 'pecialA 1n 'ituaiile c!nd lucrea( pla'at la 1n lime: pe platforme: 'chele: planee etc.: 'e va a'igura conform normelor de protecia munciiA ' nu efectue(e &alan'area 'arcinilor pentru ale ae(a 1ntr8un punct care nu poate fi de'ervit 1n mod normal de macaraA la 'tivuirea unor 'arcini: ' a'igure ae(area lor corect : eventual: prin elemente de adao': a'tfel 1nc!t 'arcinile ' fie 'ta&ile i ' 'e poat 'coate uorA 'e inter(ice 'coaterea leg turilor de 'u& 'arcini cu a=utorul macaraleiA ' nu depo(ite(e materiale 1n 'tive a c ror 1n lime dep ete de 1:$ ori latura mic a &a(eiA ' 'upraveghe(e 'arcina p!n ce 'e a'igur c acea'ta e'te co&or!t i pla'at corectA la ae(area pe maini unelte a 'arcinilor care au 'uprafee redu'e de rea(em: ' nu de(lege 'arcina 1nainte de a fi prin' de main A tot aa 'e va proceda i 1n ca(ul altor 'arcini: ca de e5emplu panouri prefa&ricate etc.A ' nu ae(e i ' nu rea(eme 'arcinile pe pereii laterali ai vagoanelor 'au remorcilorA ' nu p r 'ea'c locul de munc f r a8l 1ncunotina de'pre acea'ta pe macaragiuA dup terminarea lucrului ' depo(ite(e organele i di'po(itivele de prindere care i8au fo't date 1n p 'trare 1n locuri u'cate: ferite de ume(eal : de ageni coro(ivi i de po'i&ilit i de deteriorareA ca&lurile: lanurile: funiile i &en(ile care 'e folo'e'c numai periodic 'e p 'trea( ag ate pe capre: 1n locuri ferite de intemperii.

5C1C%C1 Gnitatea care e5ploatea( macarale 'e va 1ngri=i ca leg torii de 'arcin ' fie dotai cu echipamentul de protecie prev (ut 1n normativele 1n vigoare 0palmare: ca'c de protecie: centur de 'iguran etc.2. De a'emenea: vor purta 'emne din'tinctive pentru a putea fi recuno'cui de c tre macaragiu. 7 NTREINEREA I REVIZIA MACARALELOR

7C1 >ntreinerea i revi(ia periodic a macaralelor tre&uie ' fie e5ecutat de c tre un agent economic autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: care di'pune de per'onal calificat i in'truit 1n ace't 'cop compu' din mecanici: l c tui i electricieni cu o practic de cel puin 2 ani 1n me'erie: con'tituii 1n echipe condu'e de per'onal de 'pecialitate 0tehnicieni: ingineri2. Documentaia tehnic de autori(are a agenilor economici de 1ntreinere i revi(ie macarale de c tre 7S.7R874S,9.# 7# va fi 1ntocmit conform prevederilor ane5ei L. %utori(aia eli&erat de 7S.7R874S,9.# 7# va fi conform modelului din ane5a ). 7C% ,entru efectuarea operaiilor de 1ntreinere i revi(ie 'e determin 'tarea tehnic a macaralei i principalele operaii ce urmea( a 'e efectua. %ce'tea con'tau 1n general din@ cur irea macaraleiA controlul nivelului uleiuluiA verificarea 't rii de u(ur a lag relor i a &unei funcion ri a 'i'temului de ungereA ungerea pie'elor 'upu'e frec rii conform 'chemei de ungereA verificarea u(urii ca&lurilor i lanurilor de traciune i a fi5 rii ace'toraA verificarea funcion rii componentelor de 'ecuritate i reglarea ace'toraA verificarea funcion rii mecani'melor macaralei i remedierea 'au 1nlocuirea 'u&an'am&lelor u(ateA verificarea elementelor de prindere 'au manipulare a 'arcinii 0c!rlig: graif r: electromagnet etc.2A 'tr!ngerea elementelor de 1m&inare: a articulaiilor: verificarea fi5 rii tampoanelor i a opritoarelorA verificarea funcion rii 'i'temului electric de for : comand i 'emnali(areA verificarea re(i'tenei de i(olaie: a 1nf ur rilor motoarelor electrice fa de p m!nt: a re(i'tenei pri(ei de punere la p m!nt a echipamentelor electriceA verificarea cone5iunilor la aparate i 1n irurile de cleme din dulapuri i cutii de cone5iuniA

verificarea 't rii c ilor de rulare i a roilor de rulareA verificarea funcion rii i etaneit ii circuitelor hidraulice i pneumatice. 7C0 ,eriodicitatea i volumul lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e vor 'ta&ili 1n funcie de comple5itatea macaralei: regimul de funcionare i condiiile de mediu 1n care lucrea( . 7C1 9videna lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e va ine 1ntr8un regi'tru 1ntocmit conform modelului din ane5a F. 7C2 ,entru prevenirea avariilor i accidentelor la e5ecutarea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e vor lua m 'uri core'pun( toare: re'pect!ndu8'e 1n 'pecial urm toarele@ 1nainte de oprirea unei macarale: re'pon'a&ilul cu 'upravegherea lucr rilor va anuna macaragiul 1n cau( c!t i pe cei de pe macaralele 1nvecinate: 'ta&ilind i locul de 'taionareA de a'emenea: va fi anunat i electricianul de e5ploatare din locul re'pectiv de munc A 1nainte de 1nceperea lucr rilor: macaraua va fi depla'at la locul de 'taionare: 'e va deconecta de la reeaua de alimentareA 1n ca(ul 1n care e'te nece'ar pre(ena ten'iunii de alimentare 'e vor lua m 'uri 'peciale de 'ecuritateA 'e vor lua m 'uri pentru 1mpiedicarea punerii 1n funciune accidentale a macaraleiA toate materialele nece'are lucr rilor vor fi p 'trate numai 1n cutii &ine fi5ate pe macaraA dup terminarea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e vor remonta toate carca'ele: ap r torile de protecie: &alu'tradele etc. i 'e va verifica &una funcionare a mecani'melor: a di'po(itivelor de 'ecuritate i 'emnali(are: precum i a aparatelor de comand A operaiile e5ecutate i durata ace'tora 'e vor con'emna 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii macaralei 'u& 'emn tur A repunerea 1n funciune a macaralei 'e va face numai dup finali(area tuturor lucr rilor i dup co&or!rea per'oanelor de e5ecuie a lucr rilor. 9 AVARII I ACCIDENTE

9C1 Dein torul 'au cel care are 1n folo'in macaralele are o&ligaia ' anune imediat 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl macaralele avariile i accidentele de per'oane 1n timpul funcion rii: prin mi=loacele cele mai rapide 0telefon: fa5 etc.2: 1n vederea efectu rii cercet rilor tehnice nece'are i o&ligatorii. 9C% Dein torul 'au cel ce utili(ea( macaraua 'unt o&ligai ' ia toate m 'urile nece'are a'tfel ca 'ituaia produ' de avarie 'au 1n timpul accidentului ' r m!n nemodificat p!n la 'o'irea in'pectorului de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 1n ra(a

c reia 'e afl acea'ta: cu e5cepia ca(ului c!nd 'ituaia re'pectiv ar pune 1n pericol viaa per'oanelor 'au ar crea alte 'ituaii periculoa'e. %tunci c!nd e'te nece'ar ' 'e modifice 'tarea de fapt din momentul avariei 'au accidentului: dein torul macaralei va fac fotografii 'au 'chie ale locului unde '8a produ' avaria 'au accidentul. 9C0 >n vederea 'ta&ilirii cau(elor care au produ' avarii 'au accidente: dein torul macaralei va trimite la la&oratoare de 'pecialitate: pentru cercetare: pie'e 'au di'po(itive precum i pro&e de materiale: conform di'po(iiilor con'emnate 1n proce'ul8ver&al de con'tatare. 9C1 Dac avaria 'au accidentul '8a produ' ca urmare a unei defeciuni a macaralei acea'ta 'e va 'coate din funciune. Repunerea ei 1n e5ploatare 'e va face dup o reparare i o verificare tehnic oficial complet . 1: DISPOZIII FINALE

1:C1 ,revederile pre(entei pre'cripii tehnice 'e aplic macaralelor 1n condiiile preci(ate la 'u&capitolul 1.2. 1:C% >n ca(ul unor a&ateri de la prevederile pre(entei pre'cripii tehnice referitoare la montarea: repararea i e5ploatarea macaralelor: dein torii: montatorii i reparatorii: vor putea 'ta&ili: pe propria r 'pundere: 'oluii compen'atoare: motivate core'pun( tor din punct de vedere tehnic: care ' nu afecte(e 'ecuritatea 1n funcionare a macaralelor i ' e5clud pericolul de avarii 'au accidente. Dein torii: montatorii i reparatorii care au 'ta&ilit a'tfel de 'oluii le vor 'upune avi( rii principalilor factori intere'ai@ proiectant: produc tor i 7S.7R ; 74S,9.#. 1:C0 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare: merg!nd p!n la retragerea autori(aiilor acordate. 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice referitoare la componentele de 'ecuritate conduce la retragerea autori(aiei acordate. 1:C1 #rimiterile f cute 1n te5t la alte reglement ri tehnice 'au documente normative 'e refer la ediiile 1n vigoare pe perioada aplic rii pre(entei pre'cripii tehnice. 1:C2 >n ca(ul 1n care cartea macaralei8partea de e5ploatare 'e deteriorea( 'au 'e pierde: acea'ta tre&uie ' fie eli&erat 1n duplicat: la cererea dein torului: de c tre 7S.7R;74S,9.# 7# la care e'te 1nregi'trat macaraua. 1:C3 >n vederea efectu rii 1n &une condiii a verific rilor tehnice ale in'talaiilor: agenii economici montatori: reparatori: utili(atori i dein tori: dup ca(: 'unt o&ligai ' pun la di'po(iia in'pectorilor de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au RS/#7: autori(ai de 7S.7R 74S,9.# 7#@

a2 datele: informaiile 'au documentele 1n leg tur cu verific rile tehnice ale in'talaiilorA &2 in'talaia: per'onalul i echipamentul de lucru i protecie nece'arA c2 mi=loace de tran'port: dac nu e5i't mi=loace pu&lice de tran'port la i de la locul re'pectiv. 1:C5 ,re(enta pre'cripie tehnic intr 1n vigoare la data pu&lic rii 1n monitorul oficial al Rom!niei: dat la care pre'cripiile tehnice@ R1883 R,re'cripii tehnice pentru proiectarea: con'truirea: montarea: e5ploatarea i verificarea macaralelor: mecani'melor de ridicat i di'po(itivelor lor au5iliareI: R"883 R,re'cripii tehnice pentru proiectarea: con'truirea: montarea: e5ploatarea i verificarea macaralelor: mecani'melor de ridicat i di'po(itivelor lor au5iliare de'tinate ' funcione(e 1n medii potenial e5plo(iveI 1i 1ncetea( vala&ilitatea. 1:C7 <rice alte di'po(iii contrare prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 1i 1ncetea( vala&ilitatea. ANEAA A REGISTRU DE EVIDEN A SUPRAVEGHERII PENTRU MACARALE Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e 1ntocmete pentru fiecare macara 1n parte i va cuprinde urm toarele@ AC1 Pe ).-e "# &e 8. /en$i.na * /#".a e!eJ 12 22 32 "2 $2 -2 AC% R9)7S#RG D9 9/7D94SN % SG,R%/9)?9R77 Denumirea i adre'a unit ii dein toare@ 4um rul i anul fa&ricaiei macaralei@ 4um rul de 1nregi'trare 1n evidena 7S.7R874S,9.# 7# 'au dup ca(: a unit ii dein toare@ .aracteri'ticile tehnice principale ale macaralei@ ,eriodicitatea 'ta&ilit pentru lucr rile de 1ntreinere : revi(ie periodic i revi(ie general @

n in"e i. &e 8. Gn&) ie, -e ).!.aneJ 12 22 32 "2 $2 4um rul curentA DataA <peraiile de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general efectuate: precum i: dup ca(: con'tatarea unor deficiene 'au deran=amente 1n timpul e5ploat riiA ,rincipalele lucr ri e5ecutate: ca urmare celor de la punctul 32A 4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei care a con'tatat deficiene 'au deran=amente ale macaraleiA

-2

32 82 AC0

4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei re'pon'a&ile pentru efectuarea lucr rilor de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general 'au pentru 1nl turarea deficienelor i deran=amentelor con'tatate 1n timpul e5ploat riiA Semn tura RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#A <&'ervaiiA

Pe *!"i/a -agin# &e 8a &) ieJ

Se certific de noi c pre(entul regi'tru: nuruit: conine pagini numerotate 01n cifre i litere2. 0Semn tura i tampila dein torului2. ANEAA < AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU EAECUTAREA LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE MACARALE <C1 >n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei: agentul economic va 1nainta la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul o documentaie 1ntocmit conform ane5ei .. <C% ,rin Hageni economiciI 'e 1neleg toate Societ ile .omerciale cu 'ediul 1n Rom!nia av!nd per'onalitate =uridic : con'tituite 1ntr8una din formele de organi(are definite la art. 2 din Legea 316199+ i a c ror activitate: 1n'cri' la Regi'trul .omerului: cuprinde cel puin unul din domeniile reglementate de pre(enta ane5 precum i a'ociaii 'au organi(aii nonprofit av!nd per'onalitate =uridic i 'ediul 1n Rom!nia. <C0 %utori(aia pentru e5ecutarea lucr rilor de montare6reparare macarale are vala&ilitate de ma5imum 2 ani. <C1 %gentul economic autori(at ' e5ecute lucr ri de montare6reparare macarale are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' e5ecute lucr ri 1n conformitate cu documentaia de montare6reparare cu re'pectarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 7S.7R: 'tandardelor 1n vigoare 'i normele 'pecifice de 'ecuritatea munciiA &2 ' preg tea'c i ' pre(inte macaralele i toate documentaiile tehnice nece'are: 1n timpul i la 'f!ritul mont rii 'au repar rii: la verific rile care 'e efectuea( de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au de RS/#7A c2 ' 1ntocmea'c i ' pre(inte pentru macaraua care tre&uie ' fie verificat documentaia tehnic pentru lucr rile efectuateA d2 ' folo'ea'c la lucr rile de montare6reparare macarale per'onal calificat A e2 ' numea'c per'onal tehnic propriu@ re'pon'a&il tehnic pentru

f2

g2 h2

i2

'upravegherea lucr rilor care fac o&iectul autori( rii i re'pon'a&il tehnic cu 'udura: 0ingineri i tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(ai 1n ace't 'cop de 7S.7R8 74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economicA per'onalul menionat la lit. e2: tre&uie ' fie e5aminat odat cu verificarea 1n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei agentului economic i ' fac dovada c are cunotinele de 'pecialitate teoretice i practice. Re(ultatele e5amin rii6ree5amin rii vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare: conform modelului din ane5a D. ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului de lucr ri pentru care 'olicit autori(areaA ' 1ntocmea'c i ' in la (i un regi'tru de eviden a lucr rilor din domeniul 1n care a fo't autori(at. Regi'trul va fi numerotat i vi(at de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic i va cuprinde datele prev (ute 1n ane5a FA pentru agenii economici care au 'u&unit i 1n teritoriu va e5i'ta pentru fiecare 'u&unitate un regi'tru de eviden a lucr rilorA ' ia m 'uri core'pun( toare a'tfel ca per'onalul tehnic propriu: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: ' 8i poat 1ndeplini 1n &une condiii 'arcinile prev (ute la pct. J.- i ' comunice 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic orice 'chim&are a per'onalului tehnic menionat la lit. e2: i ' o definitive(e numai dup confirmarea ace'tuia de c tre 7S.7R874S,9.#A p!n la definitivarea 'chim& rii per'onalului tehnic re'pectiv nu 'e vor putea efectua lucr ri care fac o&iectul autori(aiei.

<2 4umai agenii economici autori(ai vor monta6repara macarale din categoria celor care nu tre&uie ' fie verificate de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#: dar care 'e 'upun prevederilor pre'cripiei tehnice. <C3 ,er'onalului tehnic propriu autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# pentru 'upravegherea lucr rilor de montare6reparare macarale 1i revin: conform 'pecificului ' u de activitate: urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice macaralelor i 'tandardele 1n domeniuA &2 ' verifice ca lucr rile de montare6reparare ' 'e e5ecute dup documentaii tehnice 1ntocmite de ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#A c2 ' 1ntocmea'c documente de verificare 1n care ' con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilorA d2 ' verifice regi'trele de eviden a lucr rilor e5ecutate i ' urm rea'c inerea la (i a ace'toraA e2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A f2 ' verifice periodic: cel puin odat pe an: preg tirea tehnic a per'onalul de montare6reparare a macaralelor: con'emn!nd re(ultatele 1ntr8un proce'8

ver&al. <C5 Re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura 0R#S2 autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice macaralelor i 'tandardele 1n domeniuA &2 ' a'igure condiiile nece'are pentru efectuarea pro&elor i 1ncerc rilor 1n vederea omolog rii procedurilor de 'udareA c2 ' in la (i evidena poan'oanelor 'udorilor autori(ai i a procedurilor de 'udare omologateA d2 ' verifice proiectele i tehnologiile de e5ecuie 1nainte de lan'area lor 1n lucruA e2 ' verifice dac tehnologia de e5ecuie i de e5aminare a 1m&in rilor 'udate e'te 1n concordan cu procedura de 'udare omologat folo'it A f2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A <C7 >n vederea autori( rii agenilor economici pentru efectuarea lucr rilor de montare6reparare la macarale: 7S.7R874S,9.# 7#: tre&uie ' efectue(e urm toarele@ a2 ' verifice concordana dintre datele din documentaia pre(entat de agenii economici care 'olicit autori(area i 'ituaia e5i'tent la agentul economicA &2 ' verifice per'onalul tehnic propu': privind preg tirea 1n domeniu i cunoaterea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecificeA c2 ' verifice e5i'tena la agentul economic a pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i a 'tandardelor 'pecificeA d2 ' 1ntocmea'c un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cute privind verific rile prev (ute la lit. a2c2. <C9 >n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are prev (ute de ane5 i pe &a(a con'tat rilor f cute 1n conformitate cu prevederile pct. J.8: 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic va eli&era autori(aia conform modelului din ane5a ).

ANEAA C CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREAKREACTUALIZAREA AUTORIZAIEI DE A EFECTUA LUCRRI DE MONTAREKREPARARE MACARALE Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici montatori6reparatori i 'e 1naintea( la 7S.7R874S,9.# 7#. Documentaia va conine un memoriu 1n care 'e vor preci(a urm toarele@ a2 felul lucr rilor 0montare: reparare2A &2 domeniul autori(aiei 0macarale2 cu preci(area parametrilor ma5imi i a caracteri'ticilor principale ale in'talaiilor re'pectiveA

calitatea principalelor materiale de &a( folo'ite A domeniul de dimen'iuni ale materialelor de &a( ce vor fi utili(ateA procedurile de 'udare ce vor fi folo'ite 1n e5ecuieA metodele i mi=loacele de e5aminare nedi'tructiv din dotare: pentru punerea 1n eviden a eventualelor defecte ce ar putea ' apar 1n e5ecuie: 1n materialele de &a( i 1m&in rile 'udate: funcie de calitatea i gro'imea ace'tora precum i a procedeelor de 'udare aplicateA g2 punctele de control 1n flu5ul de montare6reparare care concur la reali(area lucr rilor 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 colecia 7S.7RA h2 numele : preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a per'onalului tehnic pentru montare6 reparare a macaralelor precum i a re'pon'a&ilului tehnic cu 'udura: propui de agentul economic ' fie autori(ai de c tre 7S.7R8 74S,9.# 7#. La memoriu 'e vor ataa urm toarele documente@ a2 dotarea cu utila=e de e5ecuie: conform datelor din ta&elul 1A &2 procedurile de 'udare omologate: conform datelor din ta&elul 2A c2 metodele folo'ite pentru verificarea calit ii produ'elor e5ecutate: precum i dotarea cu la&orator de efectuare a e5amin rilor nedi'tructive 0autori(at de 7S.7R874S,9.#2 i la&orator de efectuare a 1ncerc rilor mecanice: tehnologice: metalografice i anali(e chimice: autori(at de 7S.7R8 74S,9.#A 1n ca(ul 1n care unitatea economic nu di'pune de la&oratoare proprii: 'e va ane5a contractul de cola&orare 0copie2 1ncheiat cu alt unitate economic autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru efectuarea e5amin rilorA de a'emenea: 'e va preci(a i dotarea cu 'tanduri pentru 1ncerc ri i verific ri: conform datelor din ta&elul 3A d2 preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie i control: conform datelor din ta&elul "A e2 natura i volumul lucr rilor efectuate 1n cola&orare cu ali ageni economici: f2 conform datelor din ta&elul $.
c2 d2 e2 f2

ANEAA C 0continuare2 4r. crt. #a&elul 1 #ipul 0marca2 <&' i . caracteri'ticile principaleD2

Gtila=ul pentru e5ecuie

1 # iere@ a2 foarfeciA &2 ghilotineA c2 aparate o5iacetileniceA d2 alte maini i aparate. 2 Formare@ a2 1ndoire 0valuri2A &2 maini de 1ndoitA c2 maini i di'po(itive pentru prelucrarea ro'tului la ta&le i eviA d2 maini unelte 0'trunguri: maini de fre(at: ra&ote(e: 3 maini de ale(at: maini de rectificat: maini de g urit2. Sudare@ a2 converti(oareA &2 tran'formatoareA c2 tractoare de 'udareA d2 aparatur T7): #7) 'au *7)A " e2 aparate pentru 'udare 1n &aie de (gur . #ratament termic@ a2 cuptoareA &2 in'talaii de tratament localA c2 di'po(itive de pre1nc l(ire 1nainte de 'udare. ,entru utila=ul de 'udare 'e va meniona: dup ca(: aparatura de 'ta&ilire: m 'urare i reglare a parametrilor regimurilor de 'udare. #a&elul 2 4r. fiei )rupa de )rupa de de gro'imi i ,rocedur oeluri 4r. #ipul omologare diametrul ,o(iia de a de acoperit de crt. 1m&in rii %g.econ.6 acoperite 'udare 'udare fia de 7S.7R8 de fia de omologare 74S,9.# omologare
52

<&'.

#a&elul 3

4r. crt.

Gtila=ul pentru verificare i control

#ipul 0marca2 i &uc. .aracteri'ticile principale

<&'.

1 ,entru m 'urarea i verificarea dimen'iunilor@ a2 di'po(itive pentru m 'urarea diametrelor i ovalit iiA &2 a&loane pentru verificarea a&aterilor de la forma geometric A c2 aparate i di'po(itive pentru verificarea paraleli'mului: denivel rilor i verticalit iiA 2 d2 aparate i di'po(itive pentru m 'urarea 3 deformaiilorA " Standuri pentru roda=e la mecani'me Standuri pentru verificarea 'u&an'am&lelor la macarale Standuri pentru 1ncerc ri: echipamente cu aparatur de m 'ur i control: 1n conformitate cu prevederile ,re'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R i normele de fa&ricaie@ a2 la pre'iune hidraulic A &2 la pre'iune pneumatic A c2 'u& 'arcin A d2 a componentelor de 'ecuritate 0pentru limitarea pre'iunii: 'arcinii: momentului de 'arcin : vite(ei2.

#a&elul " 4r. ,er'onalul de e5ecuie: nominali(at crt. 1 Sudori autori(ai 2 ,er'onal pentru e5amin ri nedi'tructive: din care@ 8 ingineriA 8 tehnicieniA 8 operatori. Specialitatea 4um r <&'.

#a&elul $

Lucr rile cuprin'e 1n 4r. contractul de cola&orare 4atura cola&or rii crt. i felul 1n care 'e reali(ea(

Denumirea agentului economic cu care 'e efectuea( cola&orarea

<&' .

ANEAA D ROMLNIA 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat ; ISCIR ; INSPECIA TERITORIAL %dre'a .. #elefon . Fa5

P .)e&=8e +a! 'e 8e i,i)a e "eDni)# nr. .

>ncheiat a't (i cu oca(ia efectuat 1n &a(a ?) 1.3"+62++1: ?) 1962++1 i Decretului nr. $8361933: modificat i completat prin Decretul nr. "136198$: aplica&ile: i ,re'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R: la . tip cu num rul de fa&ricaie6inventar i cartea in'talaiei nr. av!nd parametrii ultimei verific ri . ... Denumirea agentului economic din localitatea . 'tr. nr. .. =ude6'ector . .G7 . /erificarea '8a efectuat la .. din localitatea 'tr. ... nr. .. =ude6'ector ... .. Su&'emnatulU2 ..am con'tatat urm toarele@ .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. %m dat urm toarele di'po(iii @ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dup acea't verificare '8a admi'V2 .. ... .. .. Scadena urm toarei verific ri 'e fi5ea( la data de ... ,entru acea't verificare 'e va pl ti 'uma de .. lei de c tre din localitatea 'tr. nr. =ude6'ector 1n cont de'chi' la Janca filiala %m luat la cunotin <rgan de Delegatul agentului verificare economic montator: reparator Directorul agentului economic 'au delegatul ' u Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic

.. .

.. .

ANEAA E AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU ELA<ORAREA PROIECTELOR LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE LA MACARALE EC1 ,roiectele de montare6reparare a macaralelor 'e ela&orea( de c tre ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. ,roiectele pot fi ela&orate i de c tre ali ageni economici: urm!nd ca proiectele re'pective: pentru a putea fi folo'ite: ' fie: 1n preala&il: verificate de o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R8 74S,9.# i avi(ate 1n conformitate cu prevederile pct. 9.3. %genii economici de proiectare vor confirma 1n proiectele pe care le ela&orea( c au re'pectat prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i c 1ndepline'c prevederile pct. 9.3 lit. a2: &2 i c2. EC% >n vederea autori( rii: agenii economici de proiectare 'au agenii economici care au unit i de proiectare pentru lucr rile menionate la pct. 9.1 vor 1nainta la 7S.7R874S,9.# o documentaie care va fi con'tituit din@ a2 adre' 0domeniul 'olicitat: documente ane5ate etc.2A &2 acte agent economic 0copie2@ 'tatut 0actul con'titutiv2 actuali(atA certificat de 1nmatriculareA certificat de 1nregi'trare fi'cal 'au .G7 0cod unic de 1nregi'trare fi'cal 2A c2 procedur privind modul de efectuare a activit ii de proiectare 0organi(are i re'pon'a&ilit i: pre'cripii tehnice: 'tandarde i normative de proiectare 'pecifice domeniului de proiectare 'olicitat2A d2 li'ta per'onalului propriu calificat: propu' pentru autori(are 0original2A e2 deci(iile de numire a per'onalului propriu propu' pentru autori(are 0original2: conform modelului din ane5a W i adaptat core'pun( torA f2 curriculum vitae pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 0original2A g2 documentele de 'tudii i calificare pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 01n original i o copie2A h2 li'ta principalelor proiecte ela&orate de per'onalul propriu pentru care 'e 'olicit autori(area 0original2.

4<#N @ >n ca(ul e5i'tenei unor 'u&unit i 0filiale: ateliere etc.2 pentru care 'e 'olicit autori(area i care au un alt 'ediu dec!t agentul economic 'olicitant: 'e vor indica adre'ele ace'tora i: dup ca(: datele menionate la aliniatele a2: d2: e2: f2 i g2. EC0 %genii economici autori(ai: re'pectiv unit ile de proiectare autori(ate: au urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului pentru care 'olicit autori(areaA &2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate: 1n num r nece'ar: care ' verifice proiectele ela&orate din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare i care ' r 'pund 1mpreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor pre'cripiei tehnice: 'emn!nd proiectele 1n ace't 'en'A c2 ' adopte 'oluii con'tructive care ' permit funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a macaralelor i ' prevad 1n documentaia tehnic e5amin rile i 1ncerc rile ce tre&uie ' fie efectuate de agenii economici montatori6reparatori la locul de funcionare pentru verificarea parametrilor de 'iguran 1n funcionare: r 'pun(!nd de alegerea corect a ace'tora i de re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehniceA d2 ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# avi(area conform a proiectelor ela&orate: pre(ent!nd 1n ace't 'cop de'enul de an'am&lu verificat de per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu menionat la lit. &2A 9'te inter(i' folo'irea proiectelor: care nu au avi(ul conform al 7S.7R8 74S,9.# 'au al per'onalului autori(atA e2 ' propun : 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R874S,9.#: per'onalul tehnic de 'pecialitate care urmea( ' avi(e(e conform proiectele proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate. <rice 'chim&are a per'onalului tehnic de 'pecialitate: autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru verificare i avi(are conform : va fi comunicat la 7S.7R874S,9.# i va deveni definitiv dup confirmarea ace'teiaA f2 ' 1nregi'tre(e la 7S.7R874S,9.# proiectele pe care le avi(ea( conform i ' in evidena ace'tora A g2 ' comunice periodic 0cel puin o dat pe trime'tru2 la 7S.7R874S,9.#: li'ta proiectelor ela&orate i avi(ate conform pentru perioada e5pirat precum i li'ta proiectelor pe care le vor ela&ora i care tre&uie ' fie avi(ate conform 1n perioada urm toareA h2 ' avi(e(e conform proiectele: re'pectiv de'enele de an'am&lu: pentru care primete 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R874S,9.#. EC1 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate care verific proiectele din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare: numit de agentul economic de proiectare i autori(at de 7S.7R874S,9.#: are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' verifice proiectele din punct de vedere al re'pect rii prevederilor pre'cripiei tehniceA

&2 ' confirme c a efectuat verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului prin aplicarea tampilei pe de'enul tip de an'am&lu: 1n conformitate cu prevederile pct. 9.8. EC2 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R874S,9.# ' avi(e(e conform proiectele are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' avi(e(e conform de'enele de an'am&lu ale proiectelor pentru care a primit 1mputernicire din partea 7S.7R874S,9.#: conform prevederilor pct. 9.9A &2 ' confirme avi(area conform prin aplicarea tampilei pe de'enul de an'am&lu: conform prevederilor pct. 9.1+: preci(!nd i num rul de e5emplare avi(ateA c2 ' participe la in'tructa=ele periodice organi(ate de 7S.7R874S,9.#. EC3 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate ce urmea( a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru avi(area conform de proiecte tre&uie ' fie a&'olvent al unui in'titut de 1nv m!nt 'uperior tehnic de 'pecialitate de lung durat i ' ai& o vechime 1n 'pecialitate de cel puin 8 ani: din care cel puin 3 ani 1n proiectare 'au $ ani 1n con'trucia: e5ploatarea 'au verificarea macaralelor. EC5 >n vederea autori( rii agenilor economici de proiectare: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: 7S.7R874S,9.# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' verifice concordana dintre datele 1n'cri'e 1n documentaia pre(entat de unitatea de proiectare care 'olicit autori(area i 'ituaia din unitatea re'pectiv precum i e5i'tena pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu: 1ntocmind un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cuteA &2 ' verifice: din punct de vedere al cunoaterii prevederilor pre'cripiei tehnice: per'onalul tehnic de 'pecialitate propu' pentru autori(areA c2 ' eli&ere(e 1n &a(a con'tat rilor f cute: 1n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are: autori(aia de proiectare conform modelului din ane5a ?. EC7 /erificarea proiectelor: 1n ceea ce privete concordana ace'tora cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 .olecia 7S.7R i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre agenii economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. >n ace't 'cop: agenii economici de proiectare autori(ai vor numi per'onal de 'pecialitate care ' efectue(e verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului. .onfirmarea verific rii 'e va face pe de'enul de an'am&lu: con'emn!nd pe ace'ta prin tampilare pe copii: urm toarele@ Denumirea agentului economic de proiectare autori(at de 7S.7R8 74S,9.# I /erificat: core'punde prevederilor pre'cripiei tehnice ,# ..I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4umele i prenumeleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC9 %vi(area conform a de'enului de an'am&lu: cu privire la re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehnice i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 'au de c tre per'onal autori(at de 7S.7R874S,9.#. %vi(area conform de c tre 7S.7R874S,9.# 'e va efectua numai dup verificarea proiectelor re'pective de c tre un agent economic de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.#. %cea't avi(are conform 'e poate efectua i de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate din unit ile de proiectare: dar numai cu acordul 'cri' al 7S.7R8 74S,9.#. EC1: .onfirmarea avi( rii conforme pe de'enul tip de an'am&lu 'e face con'emn!nd prin tampilare pe copii: urm toarele@ a2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre 7S.7R874S,9.#@

%/7M%# conform 7S.7R874S,9.# N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMM Data XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXX


&2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate

din unit ile de proiectare: autori(at de 7S.7R874S,9.# i 1mputernicit 1n 'cri' de 7S.7R874S,9.# pentru proiectul re'pectiv@ %/7M%# conform %G#<R7M%# de 7S.7R874S,9.# Denumirea unit iiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scri'oarea 7S.7R874S,9.# de 1mputernicire nr.XXXXXXX6XXXXXXXXXXXX N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMM DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC11 Gnitatea de proiectare 1n cadrul c reia 'e avi(ea( conform de'enele tip de an'am&lu va reine c!te un e5emplar din fiecare. %ce'tea vor fi 1n'cri'e 1ntr8un regi'tru de eviden .

ANEAA F REGISTRU PENTRU EVIDENA LUCRRILOR DE 5 2 NNNNNNNNCC MACARALE ,roiect 4r. i de data Jeneficia Felul i Denumir ,arametri ,roce'8 4r. e5ecuie actului de rul tipul e i 'ediu i ver&al de crt.55 0unitatea omologar 0denumir <&'. macaral produc t macaralei recepie 2 proiectan e6 e 5552 ei or 0nr. i data2 t : nr. i .ertificar i 'ediu2 dat 2 e
52

Se va 'crie dup ca(@ *<4#%R9: R9,%R%R9: >4#R9S749R9 Y7 R9/7M79: conform o&iectului autori(aiei. 552 9'te acelai cu num rul de fa&ricaie menionat 1n cartea macaralei. 5552 Sarcina nominal 0tf2A de'chiderea 0m2A grupa de funcionare. NOT@ ,entru agenii economici autori(ai ' efectue(e reparaii: 1ntreinere i revi(ie la macarale: 'e va folo'i modelul de regi'tru completat cu trei coloane 1n plu': 1n care 'e vor 'crie@ num rul i anul fa&ricaieiA num rul autori(aiei de funcionare 0cartea in'talaiei2A elementele reparate 'au 1nlocuite: caracteri'ticile lor con'tructive. ANEAA G 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7#....................................... Str................nr...............telefon.................. AUTORIZAIE nr. ..........din...................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiei tehnice ,# R 1 i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul8ver&al nr. .......... din.............. . 7 Se autori(ea( pentru 12 ....................................................................agentul

economic .......................................... din ............................... 'tr. ...................nr. .................... urmare a cererii nr. ........................ din .......................... . 77 Se autori(ea( pentru 'upravegherea lucr rilor de mai 'u' urm torul per'onal tehnic de 'pecialitate@....................... i re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura@..................................................................................... ......................................................................................................................................... . >n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au de'fiin rii ....................... ..................................................22..................................................................are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R ; 74S,9.# 7# emitent a autori(aiei. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de 32 . Se con'ider re1nnoirea autori(aiei numai ca(ul 1n care cererea 'cri' de re1nnoire va fi depu' la 7S.7R874S,9.# 7# cu cel puin 3+ de (ile calendari'tice 1nainte de e5pirarea termenului de vala&ilitate al autori(aiei. >n ca( contrar 'e con'ider autori(are nou . 74S,9.#<R Y9F 0numele: prenumele i 'emn tura2 7n'pector de 'pecialitate 0numele: prenumele i 'emn tura2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 Se va indica 'uccint domeniul autori(aiei. 22 Se va indica agentul economic. 32 Se va indica data efectiv 0(iua: luna: anul28ma5im 2 ani. ANEAA H 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# AUTORIZAIE DE PROIECTARE 4r........................ din...................

>n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiei tehnice ,# R1 i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul8ver&al nr.............................. din................................ 7 Se autori(ea( pentru proiectare de 12................................................ agentul economic....................................din...................................'tr.......................... nr........................=ude 6 'ector.............................din cadrul 22.................................. unitatea de proiectare..................................din.................................'tr........................ nr.....................=ude 6 'ector..........................urmare cererii nr....................din............ 77 Se autori(ea( pentru avi(are conform de proiecte proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate urm toarele per'oane: 'alariai ai unit ii de proiectare@32 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ....................................................................................................... ............................ >n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au "2 de'fiin rii ................................... are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R8 74S,9.#. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de $2 74S,9.#<R D9 S#%# Y9F 74S,9.#<R Y9F 7S.7R874S,9.#

7n'pector de 'pecialitate

ANEAA I VERIFICAREA REPARAIILOR MACARALELOR IC1 ,re(enta ane5 conine prevederi tehnice minime o&ligatorii care 'e refer la verificarea tehnic a reparaiilor efectuate la macaralele care fac o&iectul pre(entei pre'cripii tehnice efectuate de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7 al dein torului: cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.# 7#. IC% Lucr rile care con'tituie reparaii i 'e verific de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.# 7#: de c tre RS/#7 al dein torului: 'unt urm toarele@ a2 1nlocuirea 'au modificarea con'truciei metalice: refacerea 'au remedierea

&2 c2 d2 e2 f2 g2 h2

1m&in rilor 'udate ale elementelor de re(i'ten A tran'formarea de principiu a modului de acionare a macaralelor 0trecerea de la acionare manual la acionare electric : de la acionare electric la acionare pneumatic 'au hidraulic etc.2A 1nlocuirea mecani'melor 'au a elementelor lor componente din lanul cinematic cu alte tipo8dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic iniial A modificarea de principiu a 'chemei electrice: hidraulice i pneumatice de acionareA 1nlocuirea total a in'talaiei electriceA 1nlocuirea 'au modificarea componentelor de 'ecuritate ale macaralei cu alte tipo8dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic iniial A 1nlocuirea cu alte tipo8dimen'iuni 'au modificarea con'tructiv8funcional a c ruciorului macaraleiA 1nlocuirea total 'au parial a c ii de rulare.

IC0 >naintea 1nceperii lucr rilor de reparaii: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie de reparaie din care ' re(ulte lucr rile ce urmea( a 'e efectua: precum i condiiile tehnice de e5ecuie: verific ri i 1ncerc ri. IC1. >n vederea efectu rii verific rii tehnice a reparaiei: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie care va cuprinde@ a2 li'ta lucr rilor efectuate 'au: dup ca(: proiectul 'au tehnologia de reparaieA &2 certificatele de calitate ale materialelor i 'u&an'am&lelor 1ntre&uinateA la componentele de 'ecuritate 'e vor ane5a certificatele de conformitateA c2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udare folo'iteA d2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu vala&ilitatea autori(aiilorA e2 'chema cinematic : 'chema electric i de'enul de an'am&lu al in'talaiei: dac cu oca(ia reparaiei '8au efectuat modific ri ale ace'toraA f2 certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA g2 proce'ul8ver&al 1n care 'unt con'emnate re(ultatele 1ncerc rilor de ca' A h2 certificatele de calitate i garanie ale lucr rilor e5ecutateA c2 la documentaie nu e'te o&ligatorie ataarea fielor de omologare a procedurilor de 'udare: ace'tea put!nd fi 1nlocuite cu un ta&el din care ' re(ulte num rul fiei de omologare 0num rul dat de unitate i 7S.7R8 74S,9.# 7#2 i domeniul de vala&ilitate. IC2 ,entru macaralele care nu 'e 1nregi'trea( la 7S.7R874S,9.# 7#: reparaiile 'e vor efectua 1n aceleai condiii. IC3 Documentaia tehnic de reparaii 'e va ane5a la cartea in'talaiei.

IC5 9fectuarea lucr rilor de reparaii 'e va 1n'crie 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii: iar pentru macaralele care 'e 1nregi'trea( la 7S.7R874S,9.# 7# i 1n cartea in'talaiei la ru&rica evidena e5ploat rii. IC7 Gnit ile autori(ate de 7S.7R874S,9.# 7# ' efectue(e reparaii la macarale vor ine la (i evidena lucr rilor e5ecutate 1ntr8un regi'tru: numerotat: nuruit i parafat de 7S.7R;74S,9.# 7#. ANEAA > MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSA<ILULUI CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF ANTETUL A ENTULU! E"ONO#!" D 9 . 7 M 7 9 4R. .......... din ................... Gnitatea ........................................... repre(entat prin ................................ manager 0director2. %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor prin care agenii economici care dein i e5ploatea( ace'te in'talaii 'unt o&ligai ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate 0ingineri: 'u&ingineri: maitri 'au tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: 1n vederea aplic rii prevederilor pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R: D9.7D9@ 1 D8ul 0D8na2 .................................de 'pecialitate..........................av!nd funcia de .......................... 1ncep!nd cu data de...........................'e numete re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor..........................din cadrul : urm!nd a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 2 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor e'te o&ligat ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R: 'arcinile lui fiind cele care re(ult din pre'cripiile tehnice8.olecia 7S.7R. 3 %ctivitatea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a macaralelor va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii de ............................................... care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice8 .olecia 7S.7R. " >nc lcarea o&ligaiilor prev (ute 1n pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R:

atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $ ,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. .. din i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R874S,9.# 7#.

*%4%)9R: 4umele i prenumele 0$emntura i tampila%

<F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele &$emntura%

ANEAA ? MODEL DE AUTORIZAIE PENTRU RESPONSA<ILUL CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7#.. %G#<R7M%S79 ,94#RG SG,R%/9)?9R9% Y7 /9R7F7.%R9% #9?47.N % 74S#%L%S77L<R

AUTORIZAIA N C52.......................... 4umele i prenumele ............................... Data i locul naterii..................... .od numeric per'onal...................................................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i urmare adre'ei nr. ....................... din ............................ a agentului economic ........................................... .......... 'e autori(ea( ' e5ecute 1n cadrul unit ii@ a2 'upravegherea 552 ..................................... din dotarea 'au folo'ina agentului economic.

Data .....................

74S,9.#<R Y9F: 0Semn tura: tampila2 ,o'e'orul autori(aiei are o&ligaia i r 'punderile prev (ute de legi'laia 1n vigoare i prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice. R 'punde: 1mpreun cu conducerea agentului economic: de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice. %utori(aia e'te vala&il numai 1n cadrul agentului economic pentru care a fo't autori(at per'onalul. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de 5552 ANEAA L CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREA AUTORIZAIEI PENTRU LUCRRILE DE NTREINERE I REVIZIE TEHNIC A MACARALELOR LC1 Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici care efectuea( lucr ri de 1ntreinere i revi(ie la macarale. LC% Documentaia va fi con'tituit dintr8un memoriu tehnic din care ' re(ulte domeniul pentru care 'e 'olicit autori(area. %ce'ta va cuprinde urm toarele@ a2 felul lucr rilor 01ntreinere i revi(ie tehnic macarale cu 'arcina ma5im de....tf2A &2 dotarea minim cu materiale i pie'e de 'chim&A c2 numele: preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a re'pon'a&ilului tehnic pentru 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie a macaralelorA d2 deci(ia de numire: conform ane5ei W. LC0 *emoriul va fi 1n'oit de documente din care ' re(ulte urm toarele@ a2 dotarea cu 'cule: di'po(itive: verificatoare: aparatur de m 'urare i control etc.A &2 numele: prenumele: preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a

per'onalului de e5ecuie 0electricieni: mecanici etc.2. ANEAA M LISTA MACARALELOR CARE SE VERIFIC N MOD O<LIGATORIU DE INSPECTORII DE SPECIALITATE AI ISCIR;INSPECT IT MC1 *acarale fi5e i poduri rulante cu 'arcina nominal de 1++ tf 'au mai mareA MC% *acarale cu &ra depla'a&ile pe c i de rulare cu ine care au momentul 'arcinii de 1++ tfm 'au mai mareA MC0 *acarale portal depla'a&ile pe c i de rulare cu ine av!nd 'arcina nominal de $+ tf 'au mai mareA MC1 *acarale cu &ra depla'a&ile pe c i de rulare f r ine av!nd 'arcina nominal de $+ tf 'au mai mare.

ANEAA N LISTA MACARALELOR CARE SE VERIFIC DE RSVTI AL UNITII DEINTOARE NC1 *acaralele av!nd 'arcina nominal p!n la 1 tf: inclu'iv: indiferent de modul de acionareA NC% NC0 *acaralele manualeA *ecani'mele de ridicatA

NC1 *acaralele montate pe autovehicule care de'erve'c numai platformele pe care 'unt montate cu 'arcina nominal p!n la $ tf inclu'ivA NC2 *acaralele montate pe vagon de cale ferat : care de'erve'c numai platforma vagonului pentru manipularea in'talaiei mo&ile de 'udat ineA NC3 *acarale folo'ite ca utila=e tehnologice 'peciale 0pentru 'co' capace 1n indu'tria 'iderurgic : pentru 'part font : maini de ar=are etc.2A NC5 *acarale pe ca&lu din 'ectorul fore'tier.

ANEAA O AUTORIZAREA MACARAGIILOR OC1 Gene a!i"#$i

%utori(aia din partea 7S.7R874S,9.# 7# e'te o&ligatorie pentru per'onalul de de'ervire a macaralelor. %utori(aia 'e eli&erea( individual per'oanelor care: prin promovarea e5amenelor de autori(are: fac dovada 1ndeplinirii condiiilor 'pecificate 1n pre(enta ane5 privind capa&ilitatea teoretic i practic de a e5ercita activitatea de de'ervire a macaralelor. OC% De,ini$ii

OC%C1 A*". i4a$ia ISCIR ; act 0document2 legal care confirm competena profe'ional : 1n'uirea cunotinelor teoretice i a deprinderilor practice adecvate nece'are manevr rii macaralelor 1n condiii de 'ecuritate i care dovedete acceptul 0permi'iunea2 7S.7R874S,9.# 7# ca po'e'orul ' pre'te(e activit ile de manevrare la tipurile de macarale 'pecificate 1n autori(aie. OC%C% Ca-a+i!i"a"e "e. e"i)# (i - a)"i)# 'e a e6e )i"a a)"i8i"a"ea 'e /ane8 a e ; capacitatea de a 1nelege modul de funcionare al macaralei de'ervite precum i aptitudinile confirmate ale per'oanelor in'truite i autori(ate de a efectua activit ile de manevrare a macaralelor aflate 1n e5ploatare la dein tori: 1n regim de a'igurare a 'ecurit ii 1n funcionare. OC%C0 C* &* i 'e )a!i,i)a e . gani4a"e Gn 8e'e ea a*". i4# ii -e &.na!*!*i 'e )#" e ISCIR;INSPECT IT ; modalitatea practic de reali(are a cur'urilor de calificare de c tre unit i de 'pecialitate 1n vederea autori( rii de 7S.7R874S,9.# 7# a a&'olvenilor. OC%C1 De$in#". *! /a)a a!ei ; per'oan fi(ic 'au =uridic care are 1n proprietate direct 'au 1n alt form de po'e'ie macaraua. OC%C2 Ma)a agi* ; per'oan in'truit indiferent de tipul i de'tinaia ace'toraA i autori(at care manevrea( macarale:

OC%C3 Mane8 a ea /a)a a!ei8 activitate 'pecific utili( rii 0e5ploat rii2 macaralei 1n condiii de 'ecuritate. OC%C5 MiI!.a)e "eDni).;'i'a)"i)e &-e)ia!i4a"e a'e)8a"e &).-*!*i 8 an'am&lu de dot ri: di'poni&ilit i i 'tructur organi(atoric pe care tre&uie ' le dein unitatea

de 'pecialitate. %ce'te mi=loace tre&uie ' demon'tre(e capacitatea unit ii de 'pecialitate organi(atoare a cur'urilor de a derula ace'te cur'uri 1n regim de 1ndeplinire a prevederilor pre(entei ane5e i de a garanta a&'olvenilor un nivel de preg tire core'pun( toare. OC%C7 P .)e'* i 'e "e&"a e (i e8a!*a e 8 metode de verificare i comparare a nivelului de 1ndeplinire de c tre candidai a criteriilor i condiiilor 'pecificate 1n pre(enta ane5 : 1n vederea autori( rii ace'tora de c tre 7S.7R874S,9.# 7#. OC%C9 Uni"a"e 'e &-e)ia!i"a"e 8 per'oan =uridic 0agent economic: in'tituie: organi(aie profe'ional : a'ociaie etc.2: care e'te autori(at de *ini'terul *uncii i Solidarit ii Sociale i *ini'terul 9ducaiei i .ercet rii i are mi=loace tehnico didactice adecvate 'copului i poate organi(a cur'uri de calificare. OC0 C.n'i$ii 'e a*". i4a e

OC0C1 %utori(area macaragiilor 'e face pe &a(a unui e5amen 'u'inut 1n faa comi'iei tehnice care tre&uie ' ai& urm toarea componen @ a2 in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# 8 preedintele comi'ieiA &2 re'pon'a&ilul cur'ului de calificareA c2 re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a macaralelor: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: al agentului economic dein tor unde au loc e5amin rile practiceA d2 unul 'au mai muli lectori ai cur'ului de calificare. OC0C% ,entru a fi admii la e5amen: 1n vederea autori( rii de 7S.7R874S,9.# 7#: candidaii tre&uie ' 1ndeplinea'c urm toarele condiii@ a2 au v!r'ta de cel puin 18 ani 1mpliniiA &2 1ndepline'c condiiile de ' n tate pentru manevrarea macaralelor i pre(int o adeverin medical cu meniunea R%pt pentru pre'tarea activit ii de macaragiuIA c2 fac dovada c au a&'olvit cur'urile de calificare: 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: organi(ate conform prevederilor de la pct. <."A d2 1ndepline'c condiiile de practic 'ta&ilite 1n ane5a ,. OC0C0 ,er'oanele care au 'tudii 'uperioare de 'pecialitate: ingineri 'au 'u&ingineri: i 'olicit autori(area de c tre 7S.7R874S,9.# 7# pentru me'eria de macaragiu: 'e pot 1n'crie direct la e5amenele de autori(are: cu condiia ' pre(inte adeverin de efectuare a practicii. OC1 O gani4a ea )* &* i!. Gn 8e'e ea a*". i4# ii 'e )#" e ISCIR;INSPECT IT OC1C1 .ur'urile pot fi organi(ate de c tre unit i de 'pecialitate 0ageni economici: in'tituii: a'ociaii profe'ionale etc.2 autori(ate de *ini'terul *uncii i Solidarit ii Sociale i *ini'terul 9ducaiei i .ercet rii: care 1ndepline'c condiiile legale i fac

dovada c di'pun de in'tructori de 'pecialitate i mi=loace tehnico8didactice adecvate 'copului. OC1C% .ur'urile 'e vor preda pe &a(a programei analitice 'pecificate 1n ane5a ,: de(voltat core'pun( tor 1n funcie de comple5itatea macaralelor pentru care 'e face 'peciali(area. OC2 A8i4a ea )* &* i!. 'e )a!i,i)a e

OC2C1 .ur'urile vor fi avi(ate de c tre 7S.7R874S,9.# 7#. >n ace't 'cop: unitatea organi(atoare va depune la 7S.7R874S,9.# 7#: cu cel puin 1+ (ile 1nainte de 1nceperea cur'urilor: 1n dou e5emplare: urm toarele@ a2 programa analitic 1ntocmit conform ane5ei ,: de(voltat pe lecii: date: ore de predare i lectoriA &2 'uportul de cur' 0materialele6cur'urile 'cri'e care 'e vor pune la di'po(iia cur'anilor ca documente de referin pentru edinele teoretice cel puin2: inclu(!nd i &i&liografia care a 'tat la &a(a 1ntocmirii ace'tuiaA c2ta&elul care cuprinde numele i prenumele lectorilor i preg tirea profe'ional a ace'toraA d2 ta&elul care cuprinde numele i prenumele: data i locul naterii: codul numeric per'onal: preg tirea colar i calificarea profe'ional a cur'anilor i: eventual: locul de munc actualA e2 ta&elul cuprin(!nd numele i prenumele cur'anilor i a 'upraveghetorului de practic : tipul macaralei pe care 'e efectuea( practica i orarul de efectuare a 'tagiului de practic A f2 do'arele per'onale ale cur'anilor 01ntr8un 'ingur e5emplar2 care tre&uie ' conin urm toarele acte@ - copie de pe certificatul de natereA - copie de pe actul de a&'olvire a 1nv m!ntului o&ligatoriuA - adeverin medical A De'chiderea cur'urilor nu 'e va face numai dup o&inerea avi(ului din partea 7S.7R874S,9.# 7#. OC2C% ,entru avi(area cur'urilor: 7S.7R874S,9.# 7# va efectua urm toarele@ a2 un in'pector de 'pecialitate de'emnat va verifica documentaia pre(entat i va 1ntocmi un proce'8ver&al 1n care 'e vor con'emna con'tat rile f cute i propunerile privind avi(area cur'uluiA &2 proce'ul8ver&al va fi pre(entat in'pectorului ef: care va anali(a i va lua deci(ia privind avi(area cur'ului: comunic!nd oficial re(ultatul organi(atorului cur'uluiA c2 un e5emplar din documentele care au 'tat la &a(a avi( rii cur'urilor: 1mpreun cu do'arele candidailor: un e5emplar al proce'ului8ver&al i comunicarea avi(ului de de'chidere a cur'ului 'e vor p 'tra la unitatea organi(atoareA d2 un 'et de documente 'e va p 'tra la 7S.7R874S,9.# 7#: ca ane5 la copia

comunic rii. OC2C0 Se admite 'uplimentarea li'tei cur'anilor numai 1n intervalul r ma' p!n la 1nceperea cur'ului: verificarea do'arului de 'uplimentare f c!ndu8'e 1n aceleai condiii. OC2C1 %vi(area cur'urilor 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# pentru fiecare cur' 1n parte. OC2C2 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# pot efectua: pe parcur': verific ri privind modul 1n care 'e de'f oar cur'urile: lu!nd m 'urile care 'e impun merg!nd p!n la anularea avi(ului de cur'. OC3 E6a/ina ea )* &an$i!. (i e!i+e a ea )a ne"*!*i 'e a*". i4a e

OC3C1 Gnitatea de 'pecialitate organi(atoare a cur'urilor va a'igura urm rirea frecvenei particip rii cur'anilor i va verifica nivelul de 1n'uire a cunotinelor teoretice i practice predate. ,e acea't &a( le va eli&era certificate de calificare la 1ncheierea 'tagiului de preg tire. OC3C% >n 'olicitarea de programare a e5amin rii 1naintat c tre 7S.7R874S,9.# 7#: unitatea organi(atoare a cur'ului va propune data i locul de'f ur rii e5amenului de autori(are i va ane5a urm toarele documente@ - do'arele candidailor care au a&'olvit cur'ul: completate cu certificate de calificare i adeverine de efectuare a practicii A - catalogul pre(enei candidailor la cur' A - o fotografie m rimea Z cm pentru fiecare candidat. .andidaii care au do'are incomplete nu vor fi primii la e5amen. OC3C0 95amenul de autori(are con't 1ntr8o pro& teoretic i o pro& practic av!nd ca 'cop verificarea 1n'uirii cunotinelor prev (ute 1n programa analitic a cur'ului i a do&!ndirii deprinderilor practice nece'are pentru manavrarea unei macarale de tipul celei pentru care 'e 'olicit autori(area. Lucrarea 'cri' 'e ataea( la do'arul candidatului. OC3C1 ,entru a fi autori(at de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: candidatul tre&uie ' fie declarat [%D*7S[ at!t la pro&a teoretic c!t i la pro&a practic . >n ca(ul c!nd la una din pro&e a o&inut re(ultate ne'ati'f c toare: candidatul va fi declarat [R9S,74S[ la e5amen. OC3C2 .andidatul [R9S,74S[ 'e poate pre(enta la o nou e5aminare dup ce 1i va 1m&un t i preg tirea teoretic i va efectua un nou 'tagiu de practic de "8 ore 1n ca(ul macaralelor cu comand din ca&in 'au 2" ore 1n ca(ul macaralelor cu comand de la 'ol: confirmat prin eli&erarea unei adeverine de practic : conform modelului din ane5a R.

OC3C3 Re(ultatul e5amenului va fi con'emnat de comi'ie 1ntr8un proce'8ver&al tip: conform modelului din ane5a S. Gn e5emplar din proce'ul8ver&al 'e va p 'tra de unitatea organi(atoare. OC3C5 ,e &a(a datelor din proce'ul8ver&al: 7S.7R874S,9.# 7# va eli&era candidailor care au reuit la e5amen un carnet de autori(are tip: conform modelului din ane5a #: 1n care 'e va 1n'crie grupa i tipul macaralei pentru a c rei manevrare 'unt autori(ai. .arnetul de autori(are 'e 1nm!nea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# a&'olvenilor care au reuit la e5amen 'u& 'emn tur de primire. >nm!narea carnetelor de autori(are 'e poate face i de c tre unitatea de 'pecialitate care a organi(at cur'ul de calificare: 1n ca(ul c!nd 7S.7R874S,9.# 7# a tran'mi' ace'teia carnetele de autori(are printr8un delegat al ace'teia 'au cu adre' de 1n'oire. 9videna carnetelor de autori(are eli&erate 'e va ine la 7S.7R874S,9.# 7# emitent . OC3C7 >n ca(ul pierderii carnetului de autori(are: 1n &a(a unei cereri 'cri'e din partea po'e'orului i la care 'e va ane5a dovada pu&lic rii pierderii carnetului 1n *onitorul <ficial al Rom!niei: conform prevederilor legale aplica&ile 1n a'tfel de ca(uri: 7S.7R8 74S,9.# 7# emitent va eli&era un nou carnet de autori(are 0duplicat2. OC5 Ve i,i)# i -e i.'i)e (i e6"in'e ea a*". i4# ii

OC5C1 ,er'oanele autori(ate: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: au o&ligaia ' 'e pre(inte din doi 1n doi ani la e5aminarea medical : pre(ent!nd re(ultatul comi'iei menionate la pct. <.3.3. OC5C% ,entru 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionale: per'oanele autori(ate conform prevederilor pre(entei ane5e vor fi in'truite periodic: odat cu in'tructa=ul de protecia muncii: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate de'emnat pentru ace't 'cop de c tre conducerea agentului economic dein tor de macarale: iar re(ultatele in'truirii periodice vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al. OC5C0 ,er'oanele autori(ate: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: vor fi e5aminate anual pentru verificarea cunotinelor profe'ionale i a deprinderilor practice de c tre o comi'ie numit de conducerea agentului economic dein tor la care ace'tea 1i de'f oar activitatea. Din comi'ie va face parte o&ligatoriu i re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R 74S,9.# 7#: 'au in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#: 1n calitate de preedinte al comi'iei. Re(ultatele e5amin rilor vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare. OC5C1 ,er'oanelor autori(ate care nu 'e pre(int la e5amin rile anuale 'au 1n urma e5amin rii nu o&in re(ultate core'pun( toare: nu li 'e va acorda vi(a anual i li 'e va inter(ice manevrarea macaralelor.

OC5C2 ,er'oanele care au 1ntrerupt practicarea efectiv a activit ii de macaragiu pentru care 'unt autori(ate mai mult de un an pot ' reia practicarea activit ii re'pective numai cu condiia re'pect rii prevederilor de la pct. <.3.1 i <.3.3. OC5C3 ,er'oanelor autori(ate tran'ferate de la ali ageni economici dein tori li 'e poate 1ncredina manevrarea macaralelor de tipul celor pentru care 'unt autori(ate numai dup efectuarea unui in'tructa= de 'pecialitate i a unei practici de acomodare de minimum 1- ore: 1n raport cu comple5itatea macaralei i numai dup e5aminarea ace'tora conform prevederilor de la pct. <.3.3. OC5C5 #recerea de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea unui alt tip de macara: din cadrul grupei pentru care e'te vala&il autori(aia: 'e face 1n urma e5amin rii macaragiului de c tre comi'ia tehnic a unit ii dein toare conform pct. <.3.3: 1n &a(a unui in'tructa= teoretic i a unei practici de acomodare de minimum 2" ore pe tipul de in'talaie pentru care urmea( ' fie e5aminat. 95aminarea 'e va face de c tre comi'ia tehnic prev (ut la pct. <.3.3. OC5C7 >n ca(ul trecerii de la un tip de in'talaie dintr8o grup la un alt tip de in'talaie dintr8o alt grup 'e vor pre(enta 1n preala&il la 7S.7R874S,9.# 7# urm toarele documente@ programa analitic 1ntocmit pe &a(a ane5ei ,: redu' la $+ ore: pe 'pecificul grupei pentru care 'e 'olicit e5tinderea autori(aieiA ta&elul cuprin(!nd datele per'onale ale candidailorA ta&elul cu lectorii de'emnaiA ta&elul cu programarea practiciiA durata practicii e'te core'pun( toare grupei de macarale pentru care 'e 'olicit e5tindereaA adeverin medical . Documentaia 'e va 1ntocmi 1n dou e5emplare care vor fi vi(ate de un in'pector de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#: care va 1ntocmi un proce'8ver&al 1n care ' 'e con'emne(e re(ultatele verific rii documentelor. .opia proce'ului8ver&al i un e5emplar din documentaie 'e vor re'titui 'olicitantului. ,roce'ul8ver&al 1n original i cel lalt e5emplar din documentaie 'e vor p 'tra la 7S.7R874S,9.# 7# pentru eventuale verific ri pe parcur'ul derul rii programului de preg tire. La finali(area preg tirii teoretice 'e va 'u'ine un e5amen i 'e eli&erea( adeverine de a&'olvire conform ane5ei \. Dup efectuarea practicii 'e eli&erea( adeverine conform ane5ei R. 95aminarea 'e va face de c tre o comi'ie tehnic a unit ii dein toare al c rei preedinte va fi in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#. OC5C9 Re(ultatele tuturor e5amin rilor vor fi con'emnate 1n proce'e8ver&ale i 1n autori(aie: la ru&ricile re'pective. #recerea de pe un tip de in'talaie pe altul: menionat la pct. <.3.8: 'e operea( 1n evidena proprie de unitatea 7S.7R874S,9.# 7# emitent a carnetului de autori(are.

OC7

San)$i.na ea -e &.na!*!*i a*". i4a"

OC7C1 ,er'onalul autori(at 1n conformitate cu prevederile ane5e: poate fi verificat de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#: precum i de c tre organele 1n drept din unitatea dein toare 0conducerea unit ii: RS/#7 autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7#: conduc torii compartimentelor mecanice i energetice2 la locul de munc : 1n timpul e5ercit rii activit ilor de manevrare a macaralelor: cu privire la modul cum 1i 1ndeplinete 'arcinile i cum aplic cunotinele practice i teoretice. /erificarea 'e va face 1n pre(ena RS/#7 0autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#2 'au a altor per'oane competente delegate de conducerea unit ii. >n ca(ul c!nd 1n urma verific rii 'e con'tat deficiene tehnice la macarale: datorit per'onalului de manevrare autori(at: 'au alte a&ateri care periclitea( 'igurana 1n funcionare: 1n funcie de gravitatea lor: 'e vor lua urm toarele m 'uri@ a2 'e'i(area conducerii unit ii dein toare pentru aplicarea de 'anciuni prev (ute 1n regulamentul de ordine interioar A &2 con'emnarea 1n carnetul de autori(are a a&aterii con'tatate@ c2 aplicarea unei amen(i: 1n ca(ul c!nd a&aterea 'e 1ncadrea( 1n legi'laia de 'ta&ilire i 'ancionare a contraveniilor: 1n vigoareA d2 retragerea carnetului de autori(are pe timp limitat 'au definitiv: 1n funcie de gravitatea a&aterii comi'eA e2 retragerea definitiv a carnetului dup comiterea a $ a&ateri con'emnate 1n carnet. %&aterile con'emnate 1n carnet vor fi adu'e la cunotina 7S.7R874S,9.# 7# emitent 'pre a fi operate 1n evidena 'a. * 'urile de la lit. a2 i &2 'e vor aplica pe &a( de proce'8ver&al 1ntocmit de cei care con'tat a&ateri 0organele indicate mai 'u'2. * 'urile de la lit. c2: d2 i e2 'e vor aplica de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: pe &a(a proce'ului8ver&al 1ncheiat de in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# cu oca(ia verific rii. * 'urile indicate la lit. d2 i e2 vor fi f cute cuno'cute: 1n 'cri': celor intere'ai i tre&uie ' fie validate de conducerea 7S.7R874S,9.# 7#. Deci(iile de aplicare a m 'urilor indicate la lit. d2 i e2 pot fi conte'tate de c tre cei 'ancionai 1n termen de 1$ (ile de la comunicarea lor: la conducerea 7S.7R874S,9.# 7# al c rei in'pector de 'pecialitate a iniiat 'anciunea. OC7C% .arnetele de autori(are retra'e definitiv 'e depun la 7S.7R874S,9.# 7# care le8a eli&erat. OC7C0 >n ca(ul c!nd per'onalul autori(at 'e pre(int la 'erviciu 'u& influena alcoolului 'au conduce in'talaia necore'pun( tor: a'tfel 1nc!t periclitea( 'igurana 1n e5ploatare: conducerea unit ii: 1n afar de 'anciunile prev (ute 1n regulamentul de ordine interioar : poate propune retragerea carnetului de autori(are pe termen limitat 'au definitiv. Retragerea definitiv a carnetului de autori(are: eli&erat de 7S.7R874S,9.# 7#: devine definitiv numai dup confirmarea 'cri' tran'mi' de 7S.7R874S,9.# 7# unit ii dein toare care a iniiat acea't m 'ur de 'ancionare.

OC9

Di&-.4i$ii ,ina!e

OC9C1 ,er'onalul autori(at conform prevederilor pre(entei ane5e: e'te o&ligat ' poarte permanent: 1n timpul 'erviciului: autori(aia a'upra 'a. Lip'a autori(aiei: la verificarea efectuat de organele 'ta&ilite de pre(enta ane5 : e'te echivalent cu e5ploatarea macaralelor de c tre per'onal de manevrare neautori(at i 'e 'ancionea( conform prevederilor legale. OC9C% >n ca(ul u(urii avan'ate 'au deterior rii accidentale a carnetului de autori(are: 1n &a(a unei cereri 'cri'e i motivate: 7S.7R874S,9.# 7# emitent poate eli&era alt carnet de autori(are pentru 1nlocuirea celui cu u(ur avan'at : cu condiia depunerii carnetului u(at la 7S.7R874S,9.# 7#. OC9C0 <rice modificare: ad ugire 'au ter' tur 1n carnetul de autori(are f cut de per'oane neautori(ate: 'au neoperat 1n evidena 7S.7R874S,9.# 7# emitente: 'au f r 'emn tura i tampila celui care a efectuat8o: atrage dup 'ine anularea carnetului de autori(are i: dup ca(: urm rirea celui vinovat conform legii. OC9C1 4ere'pectarea prevederilor pre(entei ane5e de c tre per'oanele autori(ate 'au folo'irea de per'onal neautori(at de c tre unit ile dein toare: la e5ploatarea macaralelor ce nece'it per'onal de manevrare autori(at: va fi 'ancionat conform legi'laiei 1n vigoare pe &a(a documentelor de con'tatare 1ncheiate de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R.74S,9.# 7#. OC9C2 4ere'pectarea prevederilor pre(entei ane5e 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare.

ANEAA P PROGRAMA ANALITIC PENTRU CURSUL DE PREGTIRE N VEDEREA AUTORIZRII MACARAGIILOR Gene a!i"#$i PC1 ,er'oanele care manevrea( macaralele care 'unt 1nregi'trate 1n evidenele 7S.7R874S,9.# 7#: denumite [macaragii[: tre&uie ' fie autori(ate 1n conformitate cu prevederile pre'cripiei tehnice. *acaralele pre(entate 1n ane5a 4 vor fi manevrate de per'onal in'truit: cu privire la m 'urile de a'igurare a 'ecurit ii 1n e5ploatare i a modului de de'ervire: de c tre unitatea dein toare 1n conformitate cu prevederile ane5ei M2.

PC% >n raport cu comple5itatea manevr rii i gradul de pericol ce8l pre(int 1n e5ploatare: autori(area macaragiilor 'e 1mparte 1n@ a) /a)a agii a*". i4a$i -en" * )./an'a 'in )a+in#J )rupa %@ manevrea( macarale depla'a&ile pe c i f r in de rulare i cele montate pe vagoane de cale ferat . )rupa J@ manevrea( macarale depla'a&ile pe c i cu in de rulare av!nd &ra i platform rotitoare 0macarale turn: macarale portic i 'imilare2 i macarale DerricK. )rupa .@ manevrea( macarale depla'a&ile pe c i cu ine de rulare 0poduri rulante: macarale portal i 'emiportal: grin(i rulante 'u'pendate: tran'&ordoare: macarale de turnare: ar=are: 'tripa=: for=are i 'imilare etc.2. )rupa D@ manevrea( macarale de tip 'pecial: care nu 'e includ 1n grupele anterioare 0macarale pe ca&lu: macarale foarfece etc.2. b) /a)a agii a*". i4a$i -en" * )./an'# 'e !a &.!J )rupa 9@ manevrea( de la 'ol prin cutie cu &utoane: comand radio i infrarou orice tip de macara. ,entru macaragiii care manevrea( ace'te in'talaii i care nu fac parte din categoria celor din ane5a 4: eli&erarea autori(aiilor 'e face de c tre 7S.7R8 74S,9.# 7# . 4ot @ 9chivalena 1ntre grupele de autori(are din vechea pre'cripie tehnic .R $82+++ i actuala grupare e'te urm toarea@ )rupa 7 ] )rupa %A )rupa 77 ] )rupa JA )rupa 777 ] )rupa .A )rupa / ] )rupa DA )rupa 7:77:777:/ comand de la 'ol ] )rupa 9. .arnetele de autori(are eli&erate p!n la data apariiei pre'cripiei tehnice r m!n vala&ile re'pect!nd echivalena pre(entat mai 'u'. PC0 Stagiul minim nece'ar de practic pentru o&inerea autori(aiei de macaragiu e'te@ pentru comand din ca&in @ 1$+ oreA pentru comanda de la 'ol@ 8+ ore. 9fectuarea practicii con't 1n manevrarea efectiv a unei macarale din grupa pentru care 'e 'olicit autori(area 'u& 1ndrumarea unui 'upraveghetor autori(at 0RS/#7 autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: macaragiu din unitatea dein toare2: fiecare candidat fiind reparti(at la o anumit macara. 9'te inter(i' efectuarea practicii 1n acelai timp de c tre mai muli candidai pe aceeai macara. >n cadrul programului de efectuare a practicii: 'ta&ilit prin cur'ul de preg tire: candidaii tre&uie ' efectue(e 1n mod o&ligatoriu cel puin urm toarele lucr ri practice i manevre@ a2 verificarea macaralei 0dac 1ndeplinete condiiile de punere 1n funciune2@ dac 'unt li&ere c ile de rulare 0tra'eul2: f r materiale pe ele i 1n 'tare &un A

e5i'tena ten'iunii pe linia principal de alimentare cu energie electric a macaralei 0la cele cu acionare electric 2A la macaralele acionate altfel dec!t electric 'e va verifica e5i'tena 'ur'ei de for re'pectiv A verificarea componentelor de 'ecuritate i a in'talaiei hidraulice 'au pneumaticeA verificarea terenului de in'talare: re'pectiv de calare: 1n ca(ul macaralelor pe enile 'au pneuri. &2 manevre de funcionare pe &a(a comen(ilor date: 1n conformitate cu codul de 'emnali(are: de c tre leg torii de 'arcin 'au alte per'oane 'pecial in'truite: conform prevederilor pre'cripiei tehniceA c2 manevre de oprire a macaralei i de 1nl turare a unor defeciuni care au ap rut 1n timpul funcion rii: cum 'unt@ funcionarea defectuoa' a echipamentului de fr!nare a mecani'melorA 1ntreruperea aliment rii cu energie electric a mecani'melor de acionare ale macaraleiA &locarea manetelor de la controler 'au a unor &utoane de la pupitrul de comand . PROGRAMA ANALITIC -en" * )* &*! 'e - eg#"i e Gn 8e'e ea a*". i4# ii /a)a agii!. ,artea teoretic i practic
a2 .la'ificarea

4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic 2+ $

&2

c2 d2 e2 f2

macaralelorA De'crierea detaliat a tipurilor de macaraleA %ntrenarea macaralelor 0echipamentul de for electric : pneumatic 'au hidraulic 2 .omponente de 'ecuritate la macarale@ 8 Limitatoare de 'f!rit de cur' 8 Limitatoare de 'arcin i de moment al 'arcinii 8 %nemometre 8 Di'po(itive de &locare i evitare a mer'ului o&lic 8 7ndicatoare de 'arcin 8 #ampoane: opritori: 'igurane la c!rlig 8 ,ie'e de rea(em: cur itoare de in 8 .ontacte i 'igurane electrice Di'po(itive de fr!nare 0de'criere: rol: tipuri e5i'tente: mod de funcionare: reglare i verificare2 .a&luri i lanuri 0materiale: con'trucie: mod de fi5are: u(ur permi' : 1ntreinere etc.2 Di'po(itive de prindere a 'arcinilor 0ca&luri i lanuri de legare: graif re: electromagnei etc.2 <&ligaiile macaragiului

1-

1+

$ $ 2 8

g2 Semnali(area comen(ilor la macarale h2 *anevrarea i e5ploatarea macaralelor

8 *anevre permi'e i nepermi'e: cau(ele deran=amentelor 8 Legarea 'arcinilor 8 <rgani(area e5ploat rii: cartea macaralei: regi'trul de eviden a 'upravegherii i2 >ntreinerea: revi(ia: reparaia i verificarea tehnic oficial >ntreinerea macaralei Revi(ia macaralei Reparaia macaralei /erificarea tehnic oficial A autori(aia de funcionare: 1ncerc ri 'tatice i dinamice: verific ri periodice la 'caden

3+

3+

1+

1+

,artea teoretic i practic


=2 %varii i accidente la macarale

4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic 8

8 .au(ele avariilor i accidentelor 8 * 'uri pentru evitarea i eliminarea avariilor i accidentelor K2 #ehnica 'ecurit ii muncii 8 Legi'laia 1n vigoare privind protecia muncii 8 9chipamentul de protecie 8 * 'uri de prim a=utor 1n ca( de avarii: de incendiu i 1n ca( de accidente la macarale etc. l2 Legi'laie: regulamente: in'truciuni ?) 13"+62++1 Decret $8361933 i "136198$ ,re'cripii tehnice ; .olecia 7S.7R 7n'truciuni tehnice interne 1ntocmite de dein tor m2 Di'ciplina 1n munc : re'pectarea legi'laiei: a ,re'cripiilor tehnice ; .olecia 7S.7R: a normelor de tehnica 'ecurit ii i proteciei muncii etc.

"

"

"

ANEAA @

MODEL DE ADEVERIN PENTRU EATINDEREA AUTORIZRII MACARAGIILOR U47#%#9% .. Localitatea ADEVERIN DE A<SOLVIRE 4r..din.. ,rin pre(enta 'e adeverete c dl. 0dna.2 anga=at 0 2 la 12 n 'cut 0 2 la data de .. 1n localitatea ... 'ector6 =ude ... av!nd ca 'tudii de &a( .i calificarea

a urmat i a a&'olvit cur'ul de 'peciali(are inut la .. .22.. de la . p!n la ... C ,re(enta adeverin '8a eli&erat pentru a8i 'ervi a&'olventului la e5amenul de e5tindere a autori(aiei de c tre 7S.7R;74S,9.# 7# ca macaragiu gr. 32 . .

D7R9.#<R: 04umele: prenumele: 'emn tura: tampila2

R9S,<4S%J7L D9 .GRS: 04umele: prenumele: 'emn tura2

ANEAA R MODEL PENTRU ADEVERINA DE EFECTUARE A PRACTICII O<LIGATORII PENTRU AUTORIZAREA MACARAGIILOR G47#%#9% . Localitatea ADEVERIN DE PRACTIC 4r.8888888888din8888888888888888 ,rin pre(enta 'e adeverete c dl.0dna.2 ..... . n 'cut0 2 la data de .1n localitatea 'ector6=udeul ... anga=at0 2 la ..12... a efectuat practica la macara gr.22 tip.32 'u& 'upravegherea dlui.0dnei.2. .... ."2 . de la ..... p!n la .... totali(!nd ore. >n ace't timp dl. 0dna.2 . i8a 1n'uit deprinderile practice: a core'pun' cerinelor i 'e poate pre(enta la e5amenul de autori(are. ,re(enta adeverin '8a eli&erat pentru a8i 'ervi la e5amenul de autori(are.

D7R9.#<R: R9S,<4S%J7L .G SG,R%/9)?9R9% SG,R%/9)?9#<R Y7 /9R7F7.%R9% #9?47.N % D9 ,R%.#7.N: 74S#%L%S77L<R : 04umele: prenumele: prenumele: 'emn tura: tampila2 04umele: prenumele: 'emn tura2 04umele:

'emn tura2

ANEAA T

AUTORIZAIE 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat 87S.7R ;

0,e prima copert : 1n interior2 ,o'e'orul autori(aiei are o&ligaia ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile ,re'cripiilor tehnice 8 .olecia 7S.7R i ale in'truciunilor 'pecifice referitoare la e5ploatarea in'talaiilor re'pective. %ce'ta tre&uie ' 'e pre(inte din doi 1n doi ani la e5amenul medical i anual la verificarea cunotinelor 1n faa comi'iei din unitatea unde lucrea( . %utori(aia e'te per'onal : 'e va p 'tra permanent a'upra po'e'orului 1n &un 'tare i 'e va pre(enta la cererea delegatului 7S.7R874S,9.# i a organelor 1mputernicite ale dein torului. ,o'e'orul autori(aiei nu poate de'ervi dec!t in'talaii de tipul celor 1n'cri'e 1n autori(aie. 9'te inter(i' de'ervirea in'talaiilor dac ace'tea nu 'unt autori(ate ' funcione(e: e5cept!nd ca(urile 1n care 'e efectuea( verific ri i 1ncerc ri 1n vederea punerii 1n funciune 'au omolog rii prototipurilor. %utori(aia 'e poate retrage de c tre organele oficiale de verificare ale dein torului c!nd po'e'orul e'te g 'it 'u& influena alcoolului 1n timpul 'erviciului 'au c!nd 'e con'tat c a ' v!rit a&ateri grave care periclitea( 'ecuritatea in'talaiei i a per'oanelor. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.#: pe &a(a cererii dein torului: c!nd@ 8 'e con'tat a&ateri de la in'truciunile de de'ervire a in'talaiilorA 8 per'onalul are o 'la& preg tire 1n me'eria re'pectiv i d dovad de lip' de intere' 1n 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionaleA 8 'e con'tat modific ri: ad ugiri 'au ter' turi 1n carnetul de autori(are: f r vi(a 7S.7R874S,9.#. *odificarea carnetului de autori(are 'e con'ider fal'ificare de acte pu&lice i 'e 'ancionea( conform legii. 8 dup notarea a $ a&ateri 1n carnet: c!nd 'e retrage definitiv autori(aia. >n ca(ul pierderii carnetului de autori(are per'oana 1n cau( poate o&ine un nou carnet de la 7S.7R874S,9.# 1n &a(a unei cereri 'cri'e vi(ate de unitatea unde lucrea( : cu condiia pu&lic rii pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale. 12

AUTORIZAIE 4r.88888888881288888888888
22 88888888 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12 4um rul autori(aiei 'e va 'crie pe fiecare pagin : 1n partea de =o'. 22 >n partea de =o': dreapta 'au 't!nga: 'e va 'crie num rul paginii re'pective 0pe toate paginile carnetului2.

AUTORIZAIE DE XXXXXXXXXXXX12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4umele ,renumele Data i locul naterii .4, 22. Se autori(ea( a de'ervi . din grupa 02 tipul 9li&erat de 32... 1n &a(a proce'ului8ver&al nr. . din . Delegat 7S.7R874S,9.#@. . 0Semn tura i tampila2 4r.XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 12 .ompletarea carnetului 'e va face cu tu negru. 22 .4, ; .od numeric per'onal. 32 Denumirea 7S.7R874S,9.# emitente.

Loc pentru fotografie Semn tura po'e'orului

Data eli&er rii . .ompletat de .. 74S,9.#<R Y9F 7S.7R;74S,9.# 7# 12 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2 4r.8888888888888 XXXXXXXXXXXXX 12 Localitatea de reedin .

EATINDEREA VALA<ILITII AUTORIZAIEI 12 7S.7R874S,9.# 4r. proce'8ver&al i data Se autori(ea( a de'ervi din grupa0.. 2 tipul.. ,reedinte comi'ie .. 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4r.XXXXXXXXXXX EAAMINRI ANUALE 4r. proce'8ver&al Data 12 4r.XXXXXXXXXXXXX Denumirea dein torului ,reedintele comi'iei 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2

A<ATERI de la normele legale 1n vigoare

4r. proce'8ver&al Data 12

4atura a&aterii Sanciunea

<rganul care a con'tatat a&aterea 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2

4r. XXXXXXXXXXXXX ANEAA U MARCAREA MACARALELOR UC1 C.n'i$ii gene a!e

.oninutul marc rii i locurile de ampla'are 'e 'ta&ile'c prin documentaia tehnic a macaralei. *arcarea macaralelor i a c rucioarelor de 'arcin 'e face cu pl ci indicatoare i in'cripion ri vop'ite direct pe grin(ile longitudinale. UC% 77. UC%C1 P!#)i in'i)a".a e "i- I ,l cile indicatoare tip 7 indic : 1n funcie de tipul macaralei: 'arcina ma5im de lucru. 9le 'e fi5ea( la loc vi(i&il: a'tfel@ 8 1n ca(ul podurilor rulante: macaralelor portal 'au altor macarale 'imilare: la mi=locul de'chiderii pe am&ele grin(i longitudinale A 8 1n ca(ul macaralelor turn 'au altor macarale 'imilare: la mi=locul a'iului: pe am&ele laturi longitudinale . 7n'cripion rile vor fi 'cri'e cu vop'ea neagr pe fond al&. Sunt 'ta&ilite - variante de pl ci indicatoare tip 7: funcie de tipul macaralei@ a2 pentru macaralele cu de'chidere fi5 0de e5emplu poduri rulante: macarale portal: 'emiportal etc.2@ 8 1n ca(ul unui 'ingur mecani'm de ridicare 'e indic 'arcina ma5im de lucru a ace'tuia 0e5emplu @ S%R.74% *%D7*N 2+ tf2. ,laca va avea dimen'iunile de 1.+++ 5 "++ mm: ma=u'culele vor avea 1n limea de 12+ mm: iar cifrele i literele mici 1n limea de 13+ mm. 8 1n ca(ul a dou mecani'me de ridicare: unul principal i altul 'ecundar: care nu au voie ' ridice 'arcini 'imultan: 'e indic 'arcina ma5im de lucru a mecani'mului principal: 'eparat printr8o linie o&lic de 'arcina Ti-* i 'e /a )aIe *arcarea macaralelor 'e face cu pl ci indicatoare tip 7 i pl ci indicatoare tip

ma5im de lucru a mecani'mului 'ecundar 0e5emplu@ S%R.74% *%D7*N 2+6$ tf2. ,laca va avea dimen'iunile de 1+++ 5 "++ mm: ma=u'culele vor avea 1n limea de 12+ mm: iar cifrele i literele mici 1n limea de 13+ mm. 8 1n ca(ul a dou mecani'me de ridicare: care pot ridica 'imultan o 'arcin : 'e indic 'arcinile fiec rui mecani'm 'eparate prin 'emnul Q 0e5emplu@ S%R.74% *%D7*N 0$+ Q $+2 tf2. ,laca va avea dimen'iunile de 1.+++ 5 "++ mm: ma=u'culele vor avea 1n limea de 12+ mm: iar cifrele i literele mici 1n limea de 13+ mm. &2 pentru macaralele cu &ra varia&il 0macarale turn 'au 'imilare2@ 8 1n ca(ul 1n care momentul 'arcinii: e5primat prin produ'ul dintre 'arcina ma5im de lucru i de'chiderea re'pectiv a &raului: nu e'te con'tant: 'e indic 'arcina ma5im de lucru core'pun( toare de'chiderii minime a &raului i 'arcina ma5im de lucru core'pun( toare de'chiderii ma5ime a &raului 'au raportul dintre momentul 'arcinii core'pun( tor de'chiderii minime i cel core'pun( tor de'chiderii ma5ime 0 e5emple@ S%R.74% *%D7*N 1$tf ; 23 m: 8tf ; 3-m 'au *<*94#GL *%D7* 8+61++ tfm2. ,laca va avea dimen'iunile de 1.+++ 5 "++ mm: ma=u'culele vor avea 1n limea de 12+ mm: iar cifrele i literele mici 1n limea de 13+ mm. 8 1n ca(ul 1n care momentul 'arcinii e5primat prin produ'ul dintre 'arcina ma5im de lucru i de'chiderea re'pectiv : e'te con'tant: 'e indic valoarea ace'tui moment 0e5emplu@ *<*94#GL *%D7* "$ tfm2. Se admite ca 1n locul pl cilor indicatoare tip 7 in'cripionarea ' 'e fac direct pe grin(ile principale 0pe p rile laterale: pe &ra etc.2: cu vop'ea neagr pe fond al&: av!nd aceleai dimen'iuni ca mai 'u': iar acolo unde nu e'te po'i&il: in'cripionarea ' 'e fac pe un 'ingur r!nd. UC%C% P!#)i in'i)a".a e "i- II ,l cile indicatoare tip 77 au dimen'iunile@ pentru macaralele acionate electric: 18+ 5 11+ mm i tre&uie ' cuprind @ denumirea produc torului i localitatea: num rul i anul fa&ricaiei: 'arcina nominal 1n tf: de'chiderea 1n m: 3 5 38+ /: grupa de funcionare pentru con'trucia metalic A pentru macaralele acionate manual: 18+ 5 8+ mm i tre&uie ' cuprind @ denumirea produc torului i localitatea: num rul i anul fa&ricaiei: 'arcina nominal 1n tf: de'chiderea 1n m. ,l cile indicatoare tip 77 'e montea( la loc vi(i&il: pe am&ele grin(i de cap t ale podurilor rulante: re'pectiv pe c!te un c rucior al mecani'mului de tran'laie de pe fiecare cale de rulare la macaralele portal: 'emiportal etc. UC%C0 Ma )a ea )# *)i.a e!. 'e &a )in# *arcarea c rucioarelor de 'arcin 'e face cu pl ci indicatoare av!nd

dimen'iunile de 18+ 5 8+ mm i cu in'cripion rile@ denumirea produc torului i localitatea: num rul i anul fa&ricaiei: 'arcina nominal 1n tf: grupa de funcionare pentru mecani'me. ,l cile 'e fi5ea( pe a'iul c rucioarelor de 'arcin : 1n partea opu' 'i'temului de alimentare al ace'tora. >n ca(ul c rucioarelor de 'arcin care au dou mecani'me de ridicare: pe plac 'e trec valorile 'arcinilor nominale ale am&elor mecani'me de ridicare i grupele de funcionare core'pun( toare. ANEAA V INSTALAII CARE NU FAC O<IECTUL PRESCRIPIEI TEHNICE 4u fac o&iectul prevederilor pre'cripiei tehnice urm toarele@ a2 macaralele i di'po(itivele lor au5iliare care aparin i funcionea( 'u& controlul *ini'terului %p r rii 4aionale i *ini'terului de 7nterneA &2 macarale i di'po(itivele lor au5iliare de pe con'trucii plutitoare 'au de pe nave i in'talaiile de lan'at i ridicat nave 0cale de lan'are2A c2 in'talaii de fora=: de e5tracie: de intervenie i 'imilareA d2 e5cavatoare de toate tipurile: cu e5cepia celor care 'e echipea( cu macarale i au di'po(itiv de prindere a 'arcinii 'pecifice ace'tora 0c!rlig 'au graif r2A e2 di'po(itive 'peciale pentru ridicarea i co&or!rea 'arcinii din ' lile de 'pectacole 'au de 'port: i de pe terenurile de 'port : precum i cele utili(ate 1n cinematografie: teatru i televi(iuneA f2 macaralele i di'po(itivele lor au5iliare care 'e folo'e'c ca material didactic 'au care fac o&iectul unor 'tudii i cercet ri f r a fi folo'ite 1n producieA g2 troacele: oalele de turnare i platformele de 1nc rcare precum i di'po(itivele lor au5iliareA h2 mainile de ar=are: in'talaiile pentru manevrat capace i in'talaiile pentru &a'cularea oalelor de turnareA i2 in'talaiile de ridicat din turnurile pentru &a'cularea parautitilor: precum i cele de'tinate e5clu'iv pentru de'ervirea: 1ntreinerea i repararea aeronavelorA =2 lan'atoarele de conducte 0evi2A K2 elevatoarele i tran'portoarele continueA l2 in'talaiile de ridicat de pe platformele de fora= marinA m2 in'talaiile de alimentare ; 1nc rcare a pre'elor de vulcani(at anvelope cu comand integrat 1n ciclul de funcionare al pre'eiA n2 in'talaiile integrate 1n in'talaiile pentru galvani(are i 'imilareA o2 1nc rc toarele cu graif r 'au cupa montate pe tractoare. 7n'talaiile menionate mai 'u' vor fi 'upu'e prevederilor pre'cripiilor tehnice ela&orate de mini'terele 'au agenii economici 1n admini'trarea c rora 'e afl in'talaiile.

ANEAA A MONTAREA, UTILIZAREA, I VERIFICAREA MACARALELOR DESTINATE S FUNCIONEZE N MEDII POTENIAL EAPLOZIVE AC1 Gene a!i"#$i

AC1C1 S).AC1C1C1 ,re(enta ane5 conine prevederi minime o&ligatorii pentru montarea: e5ploatarea i verificarea macaralelor de'tinate ' funcione(e 1n medii potenial e5plo(ive 1n care: 1n condiii normale 'au accidental: 'e pot acumula ga(e: vapori: ceuri 'au ame'tecuri de aer6praf 1n timpul e5ploat rii. AC1C1C% 9chipamentul electric: aparata=ul i materialele electrice utili(ate la con'truirea macaralelor de'tinate ' lucre(e 1n medii potenial e5plo(ive tre&uie ' fie capa&ile ' funcione(e 1n conformitate cu parametri funcionali 'ta&ilii de produc tor i ' a'igure un nivel foarte 1nalt de protecie. AC% D./eni* 'e a-!i)a e

AC%C1 Fac o&iectul pre(entei ane5e macaralele de'tinate ' fie folo'ite 1n medii 1n care pot ap rea rar i numai pe o perioad 'curt atmo'fere e5plo(ive cau(ate de ga(e: vapori: ceuri 'au ame'tecuri de aer6praf. AC%C% 4u fac o&iectul pre(entei ane5e@ macaralele acionate electric de'tinate 'ectoarelor 1n care ame'tecul e5plo(iv e'te pre(ent 1n mod continuu 'au pentru perioade lungiA macaralele utili(ate la lucr ri de monta= 'au reparaie 1n medii potenial e5plo(ive: care 'e utili(ea( e5clu'iv pe perioada monta=ului 'au pentru repararea echipamentului tehnologic: c!nd mediul nu pre(int pericol de e5plo(ie. AC0 Re,e in$e n. /a"i8e

AC0C1 ,re(enta ane5 face referiri e5plicite 'au implicite la acte legi'lative: 'tandarde: pre'cripii tehnice i alte reglement ri naionale. AC0C% Legi (i D."# H i Legea nr. -+862++1 privind evaluarea conformit ii produ'elor ?ot r!rea )uvernului nr. 1.3"+62++1 privind organi(area i funcionarea 7n'peciei de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i

7n'talaiilor de Ridicat ?ot r!rea )uvernului nr. 39"6199$ privind o&ligaiile ce revin agenilor economici 8 per'oane fi(ice 'au =uridice ; 1n comerciali(area produ'elor de folo'in 1ndelungat de'tinate con'umatorilor Legea nr. 9+6199- privind protecia muncii i normele metodologice de aplicare a ace'teia: apro&ate prin <rdinul mini'trului de 'tat: mini'trul muncii i proteciei 'ociale nr. 3886199 Legea nr. 1+6199$ privind calitatea 1n con'trucii AC0C0 S"an'a 'e SR 94 $++1" @ 199$ ; %paratur electric pentru atmo'fere potenial e5plo(ive ; ,re'cripii generaleA SR 94 $++1- @ 2+++ ; %paratur electronic pentru atmo'fere potenial e5plo(ive ; %paratur pre'uri(at HpIA SR 94 $++28 @ 199$ ; 9chipamente electrice pentru atmo'fere potenial e5plo(ive ; >ncap'ulare HmIA SR .97 -12"18181@1999 ; %paratur electric de'tinat utili( rii 1n pre(ena prafului com&u'ti&il. ,artea 1@ %paratur electric prote=at prin carca'e. Seciunea 1@ Specificaii pentru aparatur SR .97 -12"18182@1999 ; %paratur electric de'tinat utili( rii 1n pre(ena prafului com&u'ti&il. ,artea 1@ %paratur electric prote=at prin carca'e. Seciunea 2@ %legerea: in'talarea i 1ntreinerea aparaturii SR 94 -12"18282@1999 ; %paratur electric de'tinat utili( rii 1n pre(ena prafurilor com&u'ti&ile. ,artea 2@ *etode de 1ncercare. Seciunea 2@ *etod de determinare a re(i'tivit ii electrice a 'traturilor de praf. S#%S 99$"618 3" ; 7n'talaii i echipamente electrice 1n (one cu pericol de e5plo(ie datorit ga(elor i lichidelor inflama&ile. ,re'cripii de proiectare i montare S#%S 1+""9 ; 8- 8 9chipamente electrice pentru atmo'fere potenial e5plo(ive. >ncerc ri la impact i friciune AC1 Te /eni (i 'e,ini$ii

amestec e ploziv ; ame'tecul de ga(e: vapori 'au ceuri 'au ame'tecuri aer6praf care 1n pre(ena unei 'c!ntei a unui arc electric 'au la temperatur ridicat 'e poate aprinde i poate arde rapid cu de(voltarea unei pre'iuni. atmosfer potenial e ploziv ; atmo'fer care poate deveni e5plo(iv 0pericolul e'te unul potenial2. temperatur ma im de suprafa ; temperatura cea mai ridicat atin' 1n 'erviciu: 1n condiiile cele mai defavora&ile: pe oricare parte 'au 'uprafa a unei aparaturi electrice 'u'cepti&ile de a provoca o aprindere a atmo'ferei e5plo(ive 1ncon=ur toare. AC2 Ce in$e e&en$ia!e 'e &#n#"a"e (i &e)* i"a"e e,e i".a e !a - .ie)"a ea (i

).n&" *)$ia /a)a a!e!. 'e&"ina"e -en" * ,.!.&i ea Gn a"/.&,e e -."en$ia! e6-!.4i8e AC2C1 P in)i-ii!e 'e in"eg a e a &e)* i"#$ii !a e6-!.4ie ,roduc torul tre&uie ' ia urm toarele m 'uri@ ' previn aprinderea atmo'ferelor e5plo(ive: lu!nd 1n con'iderare natura fiec rei 'ur'e electrice i neelectrice de aprindereA 1n ca(ul 1n care totui apare o e5plo(ie: care poate pune 1n prime=die direct 'au indirect per'oane i &unuri: ' oprea'c imediat i6'au ' limite(e de(voltarea fl c rilor i pre'iunilor la un nivel 'uficient de 'ecuritateA ' ia 1n calcul defectele po'i&ile de funcionare pentru a 'e 1mpiedica pe c!t po'i&il 'ituaiile periculoa'e. AC2C% C.n'i$ii &-e)ia!e 'e 8e i,i)a e (i Gn" e$ine e *acaralele 'upu'e unor condiii 'peciale de verificare i 1ntreinere tre&uie ' fie proiectate i con'truite av!nd 1n vedere a'emenea condiii i ' fac fa la condiiile previ(i&ile ale mediului 1ncon=ur tor. AC2C0 .erine pentru atmo'fere e5plo(ive cau(ate de ga(e: vapori 'au ceuri@ macaralele tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e previn producerea 'ur'elor de aprindere chiar i 1n ca(ul unor deran=amente produ'e frecvent 'au unor defeciuni de funcionare: care tre&uie ' fie luate 1n con'iderare 1n mod normalA p ri de echipamente tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t temperaturile lor de 'uprafa enunate ' nu fie dep ite: nici chiar 1n ca(ul ri'curilor care apar din 'ituaii anormale anticipate de produc torA echipamentele tre&uie ' fie proiectate a'tfel 1nc!t de'chiderea acelor p ri de echipamente: care ar putea fi 'ur'e de aprindere: ' fie po'i&il numai 1n condiii neactive 'au prin 'i'teme de inter&locare adecvate. AC2C1 .erine pentru atmo'fere e5plo(ive cau(ate de ame'tecuri aer6praf@ macaralele tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e previn aprinderea ame'tecurilor chiar i 1n ca(ul unor deran=amente produ'e frecvent 'au unor defeciuni de funcionare: care tre&uie luate 1n con'iderare 1n mod normalA temperaturile de 'uprafa ale p rilor de echipamente tre&uie ' fie inute mult 'u& temperatura de aprindere a ame'tecurilor aer6praf previ(i&ile pentru a 'e preveni aprinderea prafului 1n 'u'pen'ieA AC2C%C% .erine 'uplimentare privind 'i'temele protectoare@ 'i'temele protectoare tre&uie ' fie dimen'ionate a'tfel 1nc!t ' 'e reduc efectele unei e5plo(ii la un nivel 'uficient de 'ecuritateA

'i'temele protectoare tre&uie ' fie proiectate a'tfel 1nc!t ' 1mpiedice e5plo(iile ' 'e r 'p!ndea'c prin reacii 1n lan i e5plo(iile incipiente ' nu devin detonaiiA 1n ca(ul 1ntreruperii aliment rii cu energie: 'i'temele protectoare tre&uie ' 8i menin capacitatea de a funciona pe o perioad 'uficient evit rii unei 'ituaii periculoa'e. AC3 Ma )a ea

9chipamentele electrice i aparata=ele care dotea( macaralele de'tinate ' lucre(e 1n mediu potenial e5plo(iv tre&uie ' fie marcate li(i&il cu urm toarele caracteri'tici@ a2 numele i adre'a produc toruluiA &2 marca=ul 95 urmat de 'im&olul grupei i categoriei echipamentului@ litera H)I 0ga(e: vapori i ceuri2A litera HDI 0aer6praf2A c2 num r de 'erie i tipulA d2 anul de fa&ricaie. AC5 In&" *)$i*ni

AC5C1 #oate macaralele care lucrea( 1n medii potenial e5plo(ive tre&uie ' fie 1n'oite de in'truciuni care ' cuprind cel puin urm toarele detalii@ a2 recapitulare a dot rii cu echipamente 'au 'i'teme protectoare 1mpreun cu informaii 'uplimentare adecvate pentru a facilita 1ntreinerea 0e5emplu@ adre'a produc torului: reparatorului etc.2 &2 in'truciuni pentru 'ecuritate@ la punerea 1n funciuneA la in'talareA la folo'ireA la 1ntreinereA c2 indicarea ariilor de pericol 1n faa di'po(itivelor de de'c rcare a pre'iuniiA d2 parametri electrici i de pre'iune: temperaturi ma5ime de 'uprafa . AC5C% 7n'truciunile tre&uie ' fie redactate 1n lim&a rom!n de c tre produc tor 'au de c tre repre(entantul ' u autori(at din Rom!nia. AC7 M.n"a ea (i e-a a ea

AC7C1 *ontarea i repararea macaralelor de'tinate ' funcione(e 1n medii potenial e5pol(ive poate fi f cut numai de ageni economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# pentru ace't gen de lucr ri.

AC7C% *ontarea i repararea macaralelor va fi efectuat cu mi=loace tehnice core'pun( toare i per'onal tehnic calificat i in'truit pentru lucr ri 1n medii potenial e5plo(ive. AC9 A*". i4a ea 'e ,*n)$i.na e

%utori(area de funcionarea a macaralelor de'tinate funcion rii 1n medii potenial e5plo(ive 'e face 1n conformitate cu prevederile cap. - din pre'cripia tehnic : av!ndu8'e 1n vedere cerinele 'uplimentare referitoare la verificarea echipamentelor preci(ate de c tre produc tor 1n cartea tehnic a macaralei. AC1: Di&-.4i$ii ,ina!e De efectuarea in'tructa=ului 'uplimentar de protecia muncii: pentru per'oanele care particip la lucr ri i verific ri ale macaralelor care funcionea( 1n mediu potenial e5plo(iv: r 'punde agentul economic 1n incinta c ruia are loc activitatea re'pectiv . ANEAA B STANDARDE SR 94 29281 @1998 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale de proiectare. ,artea 1 @ #erminologie de &a( : metodologie SR 94 29282 Q%1 @ 1998 8 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale de proiectare. ,artea 2 @ ,rincipii i condiii tehnice SR 94 29" @1993 8 Securitatea mainilor. Di'tane de 'ecuritate pentru prevenirea p trunderii mem&relor 'uperioare 1n (onele periculoa'e SR 94 3"9 @199- 8 Securitatea mainilor. Di'tane minime pentru prevenirea 'trivirii p rilor corpului uman SR 94 "18 @199- 8 Securitatea mainilor. 9chipament pentru oprirea de urgen : a'pecte funcionale. ,rincipii de proiectare SR 94 1+$+ @2+++ 8 Securitatea mainilor. ,rincipii pentru aprecierea ri'cului SR 94 $++8181 @1998 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de emi'ie. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 94 $++8281 @1999 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de imunitate. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 94 -+2+"81 @2+++ 8 Securitatea mainilor. 9chipamentul electric al mainilor. ,artea 1 @ .erine generale SR 94 -+$29 @199$ 8 )rade de protecie a'igurate prin carca'e 0.od 7,2 SR 94 -+9"38$81@2++16%1 @2++1 8 %parata= de =oa' ten'iune. ,artea $ @ %parate i elemente de comutaie pentru circuite de comand . Seciunea 1@ %parate electromecanice pentru circuite de comand

SR 7S< "3+181 @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. .la'ificare. ,artea 1 @ )eneralit i SR 7S< "3+182 @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. .la'ificare. ,artea 2 @ *acarale mo&ile SR 7S< "3+183 @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. .la'ificare. ,artea 3 @ *acarale turn SR 7S< "3+18" @ 1993 8 7n'talaii de ridicat. .la'ificare. ,artea " @ *acarale cu &ra SR 7S< "3+18$ @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. .la'ificare. ,artea $ @ ,oduri rulante i macarale portal SR 7S< "3+2 @ 1998 8 7n'talaii de ridicat. >nc rc ri determinate de aciunea v!ntului SR 7S< "3+" @ 199" 8 7n'talaii de ridicat: altele dec!t macaralele mo&ile i macaralele plutitoare. .ondiii generale privitoare la 'ta&ilitate SR 7S< "3+$ @ 199" 8 *acarale mo&ile. /erificarea 'ta&ilit ii SR 7S< "3+-81 @ 1998 8 7n'talaii de ridicat. /oca&ular. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< "3+-82 @ 1998 8 7n'talaii de ridicat. /oca&ular. ,artea 2@ *acarale mo&ile SR 7S< "3+-83 @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. /oca&ular. ,artea 3@ *acarale turn SR 7S< "31+ @ 1998 7n'talaii de ridicat. Reguli i metode de 1ncercare SR 7S< 329-81 @ 199" 8 ,oduri rulante i macarale. Sim&oluri grafice. ,artea 1 @ )eneralit i SR 7S< 33-3 @ 1998 8 7n'talaii de ridicat. .aracteri'tici tehnice i documente de acceptare SR 7S< 33$281 @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. <rgane de comand . %mpla'are i caracteri'tici. ,artea 1@ ,rincipii generale SR 7S< 33$282Q%1@199- 8 7n'talaii de ridicat. <rgane de comand . %mpla'are i caracteri'tici. ,artea 2@ %mpla'are i condiii de &a( pentru macarale mo&ile SR 7S< 33$283 @ 1999 8 7n'talaii de ridicat. <rgane de comand . %mpla'are i caracteri'tici. ,artea 3@ *acarale turn SR 7S< 33$28" @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. <rgane de comand . %mpla'are i caracteri'tici. ,artea "@ *acarale cu &ra SR 7S< 33$28$ @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. <rgane de comand . %mpla'are i caracteri'tici. ,artea $@ ,oduri rulante i macarale portal SR 7S< 8+83 @ 1998 *acarale mo&ile. #am&ure i role. Dimen'iuni SR 7S< 83+- @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. ,oduri rulante i macarale portal. #oleranele in'talaiilor de ridicat i ale c ilor de rulare SR 7S< 8$--81 @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. .a&ine. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 8$--83 @ 1993 8 7n'talaii de ridicat. .a&ine. ,artea 3@ *acarale turn SR 7S< 8$--8$ @ 199- 8 7n'talaii de ridicat. .a&ine. ,artea $@ ,oduri rulante i macarale portal SR 7S< 8-8-8$ @ 2+++ 8 7n'talaii de ridicat. ,rincipii de calcul ale 1ncerc rilor i ale grup rilor de 1ncerc ri. ,artea $@ poduri rulante i macarale portal SR 7S< 9333 @ 1993 8 7n'talaii de ridicat i echipament a'ociat. .ondiii de e5actitate la m 'urarea parametrilor pe durata 1ncerc rilor SR 7S< 933"81 @ 1993 8 7n'talaii de ridicat. 7nformaii care tre&uie furni(ate.

,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 933"8" @ 1993 8 7n'talaii de ridicat. 7nformaii care tre&uie furni(ate. ,artea "@ *acarale cu &ra SR 7S< 933"8$ @ 1993 8 7n'talaii de ridicat. 7nformaii care tre&uie furni(ate. ,artea $@ ,oduri rulante i macarale portal SR 7S< 992-81 @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. 7n'truirea conductorilor. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 992881 @ 199" 8 7n'talaii de ridicat. *anual pentru u(ul conductorilor. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 99"281 @ 1999 8 7n'talaii de ridicat. 9tichete de informare. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 1+2"$81@ 1999 8 7n'talaii de ridicat. Limitatoare i indicatoare. ,artea 1@ )eneralit i SR 7S< 11--281@2+++ 8 *acarale mo&ile. Determinarea e5perimental a performanelor macaralelor. ,artea 1@ 'arcini de &a'culare i ra(e de aciune SR 19""81@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 1@ condiii tehnice pentru materiale: e5ecuie i livrare. SR 19""82@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 2@ c!rlige cu ti=a neprelucrat SR 19""83@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 3@ c!rlige cu ti=a filetat SR 19""8"@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea "@ filet rotund S#%S 28"3883 8 7n'talaii de ridicat. %ciunea v!ntului S#%S 32+8832 8 7n'talaii de ridicat. Role pentru ca&luri de oel. Diametre de 1nf urare i profilul anului S#%S "2"-8-8 8 7n'talaii de ridicat. Roata de manevr pentru lan cali&rat cu (ale 'udate: 'curte. Dimen'iuni S#%S "--1881 8 ,oduri rulante. De'chideri i 'paii pentru c i de circulaie S#%S -333839 8 ,oduri rulante. Linii de contact. ,re'cripii de proiectare i e5ecuie S#%S -91188+ 8 . i de rulare i opritoare pentru poduri rulante i macarale. ,re'cripii generale S#%S -939883 8 7n'talaii de ridicat. #am&ure pentru ca&luri de oel. .aneluri S#%S 3$2-891 8 7n'talaii de ridicat. #ran'mi'ii prin ca&lu. Reguli de calcul i pre'cripii de proiectare S#%S 39$2883 8 Lanuri indu'triale cu (ale 'udate pentru traciune i ridicat. Lanuri de u( general cu (ale 'udate lungi. ,arametri principali S#%S 8+1888+ 8 .on'trucii pentru 'u'inerea c ilor de rulare ale macaralelor i podurilor rulante. ,re'cripii generale S#%S 8+$8833 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige lamelare 'imple pentru oale de turnare. .ondiii tehnice de calitate S#%S 8"3"883 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige cu ochi S#%S 8-38888 8 7n'talaii de ridicat. ,apuc pentru fi5area capetelor de ca&lu din

S#%S 8-3983+ S#%S 9132883 S#%S 9$2+881 S#%S 939883" S#%S 1+238883 S#%S 1+3"283S#%S 11291883 S#%S 11-9"883 S#%S 12+-3882 S#%S 1213388" S#%S 123$+88$ S#%S 123$188$ S#%S R 233361882 S#%S R 233362882 S#%S R 233363883 S#%S R 23336"883 S#%S R 9188833

oel 8 7n'talaii de ridicat. ,lac pentru fi5area a5elor 8 7n'talaii de ridicat. 9cli'e pentru fi5area ca&lurilor de oel pe tam&ur. .ondiii tehnice de calitate 8 *acarale. *arcare 8 .!rlige pentru in'talaii de ridicat. #erminologie i 'im&oluri grafice 8 7n'talaii de ridicat. Limitatoare de 'arcin i limitatoare ale momentului de 'arcin . .ondiii tehnice generale de calitate 8 .!rlige pentru ridicarea containerelor 8 7n'talaii de ridicat. Roi de rulare cu o &u( de ghidare. ,rofilul de rulare 8 7n'talaii de ridicat. %&ateri limit pentru dimen'iuni f r indicaii de toleran la elementele de con'trucii metalice 'udate 8 7n'talaii de ridicat. . rucioare pe dou ine. 9cartamente 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige for=ate. .ontrolul 1n e5ploatare 8 7n'talaii de ridicat. .leme pentru ca&luri din oel 8 7n'talaii de ridicat. *anoane de pre'are pentru ca&luri din oel 8 *acarale. Roi de rulare. %legerea diametrului roii 8 *acarale. Roi de rulare. Determinarea forelor care acionea( a'upra rulmenilor 8 *acarale. Roi de rulare cu dou &u(e de ghidare: cu rulmeni. Dimen'iuni 8 *acarale. Roi de rulare cu dou &u(e de ghidare. Dimen'iuni 8 7n'talaii de ridicat. ,re'cripii generale de calcul pentru alegerea i verificarea fr!nelor cu doi 'a&oi

,# R 382++3

ANEAA Z1 CODUL DE SEMNALIZARE

.^RL7) SGS _

.^RL7) W<S _

JR%SGL SGS _

JR%SGL W<S _

,# R 382++3

*7Y.N >4.9# _

R<#9Y#9 _

R<#9Y#9 _

*7Y.N .NRG.7<RGL _

,# R 382++3

9D#74D9R9 JR%S #9L9S.<,7. _ #9L9S.<,7. _

R9#R%)9R9 JR%S

*7Y.N *%.%R%G% _

*7Y.N *%.%R%G% _

,# R 382++3

<,R9Y#9 _

<,R9Y#9 JRGS. _

F<L<S7R9 *9.%47S* ,R74.7,%L %GD7L7%R

F<L<S7R9 *9.%47S*

,# R 382++3

ANEAA Z% INSTRUIREA MANEVRANILOR Z%C1 *anevranii pentru macaralele cuprin'e 1n ane5a 4, denumii 1n continuare O/ane8 an$iP tre&uie ' fie in'truii de c tre agentul economic dein tor printr8un cur' de adaptare profe'ional . Z%C% ,entru a fi admii 1n vederea in'truirii: candidaii tre&uie ' 1ndeplinea'c urm toarele condiii@ a2 au v!r'ta de cel puin 18 ani 1mpliniiA &2 1ndepline'c condiiile de ' n tate pentru manevrarea macaralelor i pre(int o adeverin medical cu meniunea R%pt pentru manevrarea macaralelorIA c2 fac dovada c au a&'olvit 1nv m!ntul o&ligatoriu. Z%C0 7n'truirea teoretic 'e va efectua pe &a(a programei analitice 'pecificate 1n ane5a , cuprin(!nd minim $+ ore: adaptat core'pun( tor. Z%C1 ,ractica o&ligatorie pentru manevrarea macaralelor va cuprinde minim "+ ore i 'e va efectua 'u& 'tricta 'upraveghere a RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre un manevrant in'truit. Z%C2 La finali(area in'truirii teoretice i practice: candidaii vor fi e5aminai de o comi'ie numit prin deci(ie: din care va face parte 1n mod o&ligatoriu RS/#7 al agentului economic. Z%C3 Re(ultatele e5amin rii vor fi con'emnate 1ntr;un proce';ver&al. .andidailor admii li 'e va eli&era un carnet de manevrant al c rui model e'te pre(entat 1n ane5a M3 . Z%C5 .arnetul de manevrant e'te vala&il numai 1n cadrul unit ii care l;a eli&erat. Z%C7 ,entru 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionale: manevranii vor fi in'truii periodic: odat cu in'tructa=ul de protecia muncii: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate de'emnat pentru ace't 'cop de c tre conducerea agentului economic dein tor de in'talaii: iar re(ultatele in'truirii periodice vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al. Z%C9 ,er'oanele in'truite: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: vor fi e5aminate anual pentru verificarea cunotinelor profe'ionale i a deprinderilor practice de c tre o comi'ie numit de conducerea agentului economic dein tor la care ace'tea 1i de'f oar activitatea.

,# R 382++3

Din comi'ie va face parte o&ligatoriu i re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. Re(ultatele e5amin rilor vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare. Z%C1: ,er'oanele in'truite: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: au o&ligaia ' 'e pre(inte anual la e5aminarea medical : pre(ent!nd re(ultatul comi'iei menionate la pct. M2.9. Z%C11 ,er'oanelor in'truite care dein carnet de manevrant i nu 'e pre(int la e5amin rile menionate la pct. M2.9 i M2.1+ 'au per'oanelor in'truite care: 1n urma e5amin rilor re'pective: o&in re(ultate necore'pun( toare li 'e vor retrage carnetele de c tre agentul economic dein tor: pe timp limitat 'au definitiv: dup ca(. Z%C1% ,er'onalul in'truit: conform prevederilor ane5e: e'te o&ligat ' permanent a'upra 'a carnetul. poarte

,# R 382++3

CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA, REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A MECANISMELOR DE RIDICAT

1 1C1

GENERALITI S).-

,re(enta pre'cripie tehnic face parte din reglement rile tehnice naionale referitoare la punerea in funciune: utili(area: repararea i verificarea tehnic a mecani'melor de ridicat. ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice minime o&ligatorii pe care tre&uie ' le 'ati'fac mecani'mele de ridicat pentru a putea fi autori(at funcionarea lor la utili(atorii finali 0dein torii2 din Rom!nia. .erinele privind proiectarea: con'truirea i introducerea pe pia a componentelor de 'ecuritate 'e adre'ea( produc torilor ace'tora. .erinele privind e5ploatarea: repararea: 1ntreinerea: deinerea i 'igurana 1n utili(are a mecani'melor de ridicat 'e adre'ea( agenilor economici i dein torilor. .erinele privind verificarea tehnic 1naintea punerii 1n funciune: verific rile tehnice periodice i verific rile dup reparaii ale mecani'melor de ridicat 'e adre'ea( 7S.7R874S,9.#: agenilor economici: autori(ai de 7S.7R874S,9.#: i dein torilor. %ce'te cerine au drept 'cop a'igurarea proteciei ' n t ii i 'ecurit ii utili(atorilor i a per'oanelor e5pu'e din (ona periculoa' i a proteciei mediului 1ncon=ur tor i propriet ii. De a'emenea: pre'cripia tehnic 'ta&ilete modul de verificare a re'pect rii ace'tor cerine tehnice. %utoritatea tehnic ce a'igur punerea 1n aplicare i re'pectarea prevederilor din pre(enta pre'cripie tehnic e'te 7S.7R; 7n'pecia de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat: care: 1n conformitate cu prevederile ?ot r!rii )uvernului nr. 1.3"+6 2++1: e'te organ de 'pecialitate cu per'onalitate =uridic 1n 'u&ordinea *ini'terului 7ndu'triei i Re'ur'elor av!nd ca principal o&iect de activitate a'igurarea 1n numele 'tatului a proteciei utili(atorilor i 'ecuritatea 1n funcionare pentru in'talaiile 1n categoria c rora 'e integrea( i mecani'mele de ridicat. Documentele: documentaia tehnic 0cartea mecani'mului de ridicat i informaii furni(ate de fa&ricant2 precum i in'cripion rile privind informarea i

,# R 382++3

averti(area utili(atorilor tre&uie ' fie redactate 'au tradu'e 1n lim&a rom!n . 1C% D./eni* 'e a-!i)a e

1C%C1 ,re(enta pre'cripie tehnic 'e aplic urm toarelor tipuri de mecani'me de ridicat@ 8 vinciuriA 8 troliiA 8 palaneA 8 di'po(itive de ridicat i traciune 0tirfoare2A 8 tran'paleteA 8 alte mecani'me de ridicat. 1C%C% ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice minime o&ligatorii pentru punerea 1n funciune: e5ploatarea: repararea i verificarea tehnic a mecani'melor de ridicat i componentelor de 'ecuritate de'tinate ace'tora. 1C%C0 Gtili(area mecani'melor de ridicat de c tre per'oane fi(ice: pentru u(ul propriu: 'e va face pe &a(a in'truciunilor de folo'ire ela&orate de produc tor i nu face o&iectul prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice. 1C0 Re,e in$e n. /a"i8e

,re(enta pre'cripie tehnic face referiri e5plicite 'au implicite la acte legi'lative: 'tandarde: pre'cripii tehnice i alte reglement ri naionale. 1C0C1 Legi (i D."# H i Legea nr. -+862++1 privind evaluarea conformit ii produ'elor ?ot r!rea )uvernului nr. 1.3"+62++1 privind organi(area i funcionarea 7n'peciei de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat ?ot r!rea )uvernului nr. 39"6199$ privind o&ligaiile ce revin agenilor economici 8 per'oane fi(ice 'au =uridice ; 1n comerciali(area produ'elor de folo'in 1ndelungat de'tinate con'umatorilor <rdonana )uvernului nr. 2161992 privind protecia con'umatorilor Legea nr. 9+6199- privind protecia muncii i normele metodologice de aplicare a ace'teia: apro&ate prin <rdinul mini'trului de 'tat: mini'trul muncii i proteciei 'ociale nr. 38861991C0C% S"an'a 'e

,# R 382++3

Standardele aplica&ile 'unt menionate 1n ane5a ,. 1C1 Te /eni (i 'e,ini$ii #ermenii i definiiile 'e aplic numai 1n 'en'ul pre(entei pre'cripii tehnice. 1C1C1 activitate de reparare ; an'am&lu de lucr ri i operaiuni 'peciali(ate de inve'tigare a defectelor ap rute: a'igurare a pie'elor de 'chim& : efectuare a depan rilor i6'au 1nlocuirilor de componente defecte i 1ncercare funcional a mecani'mului de ridicat pentru demon'trarea calit ii reparaiei efectuate menite ' 8l readuc 1n 'tare &un de funcionare 1n condiii de 'ecuritate. .apacitatea unui agent economic de a efectua lucr rile de reparare tre&uie ' fie ate'tat printr8o autori(aie emi' de 7S.7R874S,9.# 7#. 1C1C% autorizarea funcionrii 8 an'am&lu de activit i de verificare i validare a re(ultatelor m 'ur torilor i 1ncerc rilor funcionale e5ecutate la punerea 1n funciune a mecani'melor de ridicat 'au cu oca(ia verific rilor tehnice periodice ale ace'tora: 1n 'copul confirm rii 1ndeplinirii condiiilor de funcionare 1n 'ecuritate a mecani'melor de ridicat. Se efectuea( de c tre RS/#7 autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 1C1C0 cerin esenial 8 cerin care are 1n vedere: 1n 'pecial: protecia ' n t ii: 'ecuritatea utili(atorilor: protecia propriet ii i a mediului: a'tfel cum e'te prev (ut 1n actele normative 1n vigoare. 1C1C1 curs de ridicare ; di'tana pe vertical 1ntre po(iiile de lucru inferioar i 'uperioar a mecani'mului de ridicat. 1C1C2 declaraie de conformitate ; procedur prin care un produc tor 'au un repre(entant autori(at al ace'tuia d o a'igurare 'cri' c un produ' e'te conform condiiilor 'pecificate. 1C1C3 dispozitiv de manipulare a sarcinii ; di'po(itiv pentru prinderea 'au manipularea 'arcinii. 1C1C5 electropalan ; palan cu acionare electric : la care ca&lul care 'u'ine 'arcina 'e 1nf oar pe unul 'au mai muli tam&uri. 1C1C7 importator ; orice per'oan fi(ic 'au =uridic cu 'ediul 1n Rom!nia: care introduce pe pia un produ' provenit dintr8o alt ar . 1C1C9 introducere pe pia a mecanismului de ridicat 8 aciune care are loc atunci c!nd produc torul pune pentru prima dat mecani'mul de ridicat la di'po(iia dein torului .

,# R 382++3

1C1C1: ncercri dinamice ; 1ncercarea unui mecani'm de ridicat prin e5ecutarea mic rilor de lucru cu o 'arcin care dep ete cu BC capacitatea de ridicare a mecani'mului de ridicat. 1C1C11 ncercri statice ; 1ncercarea unui mecani'm de ridicat prin aplicarea unei 'arcini 'tatice la di'po(itivul de manipulare a 'arcinii: care dep ete cu DC capacitatea de ridicare a mecani'mului de ridicat. 1C1C1% limitator de sfrit de curs ; component de 'ecuritate de'tinat ' 1ntrerup automat acionarea mecani'melor de ridicat c!nd p rile 'ale 1n micare dep e'c po(iiile limit de lucru 'ta&ilite: permi!nd acionarea mecani'melor 1n 'en' inver' celui 1n care '8a limitat micarea re'pectiv . 1C1C10 mecanism de ridicare ; mecani'm independent care 'ervete la depla'area pe vertical a 'arcinii. 1C1C11 organism de inspecie 8 7S.7R ; 74S,9.#: organi'm de'emnat i recuno'cut de *ini'terul 7ndu'triei i Re'ur'elor pentru 'upravegherea i verificarea tehnic 1n funcionare a mecani'melor de ridicat. 1C1C12 organism notificat 8 organi'm de'emnat i recuno'cut de *ini'terul 7ndu'triei i Re'ur'elor: 1n calitate de autoritate pu&lic 1n domeniu: pentru evaluarea i certificarea conformit ii mecani'melor de ridicat i a componentelor lor de 'ecuritate. 1C1C13 palan = mecani'm de ridicare format din roi de ca&lu 'au lan cu a5e depla'a&ile 'au6i nedepla'a&ile. Depla'area vertical a 'arcinii 'e reali(ea( prin manevrarea ca&lurilor 'au lanurilor care 'e 1nf oar 1n =urul ace'tor roi. 1C1C15 persoan e pus ; orice per'oan care 'e g 'ete integral 'au parial 1n (ona periculoa' . 1C1C17 productor(fabricant) ; per'oan re'pon'a&il pentru proiectarea i reali(area a unui produ' 1n 'copul introducerii pe pia : 1n numele ' uA re'pon'a&ilit ile produc torului 'e aplic oric rei per'oane fi(ice 'au =uridice care a'am&lea( : am&alea( 'au etichetea( produ'e 1n vederea introducerii pe pia 'u& nume propriu. 1C1C19 proiectant ; per'oan fi(ic proiect rii mecani'melor de ridicat. 'au =uridic ce 1i a'um re'pon'a&ilitatea

1C1C%: punerea n funciune 8 prima utili(are a produ'ului pe teritoriul Rom!niei de c tre dein tor . 1C1C%1 reprezentant autorizat al productorului ; per'oan =uridic 1mputernicit de

,# R 382++3

produc tor ' acione(e 1n numele ace'tuia. 1C1C%% ridicare (coborre) sarcin ; depla'area unei 'arcini pe vertical . 1C1C%0 sarcin nominal 8 'arcina pentru care a fo't proiectat i con'truit mecani'mul de ridicat. 1C1C%1 troliu ; mecani'm de ridicare: prev (ut cu un 'i'tem de demultiplicare i cu un tam&ur pe care 'e 1nf oar ca&lul 'au lanul prin intermediul c rora 'e e5ercit traciunea. 1C1C%2 utilizator 8 per'oan fi(ic 'au =uridic dein toare a unui mecani'm de ridicat pe care 1l e5ploatea( 1n folo' propriu i care are o&ligaia de a 1l utili(a numai dac ace'ta a fo't 'upu' verific rilor tehnice periodice i a o&inut autori(aia de funcionare 1n urma ace'tora. #ermen echivalent E 'e$in#". C 1C1C%3 verificare tehnic periodic 8 activitate de'f urat la intervale predeterminate 'au ori de c!te ori dein torul con'ider nece'ar: pentru a 'e a'igura c mecani'mul de ridicat pe care 1l deine i 1l utili(ea( 'ati'face cerinele de funcionare 1n 'ecuritate. %ctivitatea cuprinde un an'am&lu de verific ri i 1ncerc ri menite ' con'tate 'tarea de &un funcionare 1n condiii de 'ecuritate i aptitudinea ace'tuia de a8i 1ndeplini rolul funcional. %ctivitatea 'e efectuea( de c tre RS/#7 autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7#. 1C1C%5 vinci ; mecani'm de ridicare cu cur' 'curt : la care 'arcina 'e rea(em pe o ti= 'au coloan : put!nd avea o micare de tran'laie vertical . 1C1C%7 zona periculoas ; orice (on din interiorul i6'au din apropierea unei mecani'm de ridicat: 1n care pre(ena unei per'oane e5pu'e con'tituie un ri'c pentru ' n tatea 'au 'ecuritatea 'a.
1C2 A+ e8ie i

7# 8 7n'pecia #eritorial ,# 8 ,re'cripie tehnic RS/#7 8 Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor R#S 8 Re'pon'a&il tehnic cu 'udura % CERINE ESENIALE DE SNTATE I DE SECURITATE CE TRE<UIE ASIGURATE LA PROIECTAREA I CONSTRUIREA MECANISMELOR DE RIDICAT I COMPONENTELOR DE SECURITATE

,# R 382++3

%C1

Di&-.4i$ii - e!i/ina e

.erinele e'eniale de ' n tate i de 'ecuritate coninute 1n pre(enta pre'cripie tehnic 'unt o&ligatorii. *ecani'mele de ridicat tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e ating o&iectivele ace'tor cerine e'eniale. ,roduc torul mecani'melor de ridicat are o&ligaia ' efectue(e anali(a de ri'c 1n vederea identific rii acelor ri'curi care core'pund produ'elor 'ale: fiind o&ligat ' proiecte(e i ' con'truia'c produ'ele in!nd 'eama de acea't anali( . %C% Gene a!i"#$i

%C%C1 P in)i-ii 'e in"eg a e a &e)* i"#$ii %C%C1C1 ,rin con'trucie mecani'mele de ridicat tre&uie ' fie apte de a8i a'igura funcia: ' fie reglate i 1ntreinute f r ca per'oanele ' fie e5pu'e ri'cului atunci c!nd ace'te operaii 'unt efectuate 1n condiii prev (ute de fa&ricant. * 'urile adoptate tre&uie ' a'igure eliminarea ri'curilor de accidentare pe 1ntreaga durat de via previ(i&il a mecani'mului de ridicat chiar dac ace'te ri'curi de accidentare re(ult din 'ituaii anormale previ(i&ile. %C%C1C% La alegerea celei mai core'pun( toare 'oluii fa&ricantul tre&uie ' aplice urm toarele principii @ eliminarea 'au reducerea ri'curilor 1ntr8o m 'ur ma5im po'i&il 0 integrarea elementelor de 'ecuritate 1nc din fa(a de proiectare i de e5ecuie a mecani'mului de ridicat 2A adoptarea m 'urilor de protecie nece'are pentru ri'curile care nu au putut fi eliminateA informarea utili(atorilor de'pre ri'curile re(iduale datorate eficacit ii incomplete a m 'urilor de protecie adoptate. %C%C1C0 La proiectarea i con'trucia mecani'mului de ridicat: precum i la ela&orarea c rii tehnice: fa&ricantul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area 'a normal : ci i alte 'ituaii re(ona&il previ(i&ile. *ecani'mul de ridicat tre&uie ' fie a'tfel proiectat 1nc!t ' 'e evite utili(area 'a anormal : dac acea'ta comport un ri'c. 9ventual: cartea tehnic tre&uie ' atrag atenia utili(atorului a'upra contraindicaiilor privind folo'irea mecani'mului de ridicat. %C%C% O gane 'e )./an'# <rganele de comand tre&uie ' fie @ vi(i&ile: uor de identificat i: c!nd e'te nece'ar: ' fie marcate

,# R 382++3

core'pun( torA di'pu'e a'tfel 1nc!t ' 'e garante(e o manevr 'igur : univoc i rapid A proiectate a'tfel 1nc!t 'en'ul de micare al organului de comand ' core'pund cu 'en'ul mic rii organului comandatA ampla'ate 1n afara (onelor periculoa'e di'pu'e a'tfel 1nc!t acionarea lor ' nu provoace ri'curi 'uplimentareA proiectate 'au prote=ate a'tfel 1nc!t acionarea lor: dac poate provoca un ri'c: ' nu 'e poat produce f r o manevr intenionat A e5ecutate a'tfel 1nc!t ' re(i'te la eforturi previ(i&ile. De la locul de comand per'onalul manevrant tre&uie ' 'e poat a'igura de a&'ena per'oanelor e5pu'e 1n (onele periculoa'e. %C%C0 P. ni ea ,ornirea mecani'mului de ridicat tre&uie ' fie po'i&il numai printr8o aciune voluntar a organului de comand prev (ut 'pecial pentru ace't 'cop. %cea't cerin e'te o&ligatorie @ 1n ca(ul repunerii 1n funciune a mecani'mului de ridicat dup o oprire: independent de cau(a eiA pentru comandarea oric rei modific ri 'emnificative a condiiilor de funcionare. %C%C1 O- i ea n. /a!# <rice mecani'm de ridicat tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea complet 1n condiii de 'ecuritate. <rice po't de lucru tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea: 1n funcie de ri'curile e5i'tente: a tuturor elementelor mo&ile ale mecani'mului de ridicat a'tfel 1nc!t mecani'mul de ridicat ' fie adu' 1n 'tare de 'ecuritate. %C%C2 O- i ea 'e * gen$# <rice mecani'm de ridicat tre&uie ' fie prev (ut cu unul 'au mai multe di'po(itive de oprire de urgen care permit evitarea 'ituaiilor periculoa'e: care ri'c ' 'e produc iminent 'au care 'unt 1n cur' de producere. Dup ce 1ncetea( acionarea comen(ii de oprire de urgen : dup ce '8a declanat un ordin de oprire: ace't ordin tre&uie meninut prin &locarea di'po(itivului de oprire de urgen p!n la de&locarea ace'tuia. %C%C3 De,e)"a ea a!i/en"# ii )* ene gie >ntreruperea: re'ta&ilirea dup o 1ntrerupere: 'au variaia: oricare ar fi 'en'ul: aliment rii cu energie a mecani'mului de ridicat nu tre&uie ' cree(e 'ituaii

,# R 382++3

periculoa'e. >n mod 'pecial 'e va evita @ pornirea neateptat A 1mpiedicarea opririi mecani'mului de ridicat: 1n ca(ul 1n care comanda a fo't de=a dat A 1mpiedicarea opririi elementelor mo&ileA ineficacitatea di'po(itivelor de protecie. %C%C5 Se-a a ea &* &e!. 'e ene gie *ecani'mele de ridicat tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive care ' permit 'epararea ace'tora de oricare din 'ur'ele de alimentare cu energie. %ce'te di'po(itive tre&uie ' fie identifica&ile i &loca&ile atunci c!nd recuplarea lor repre(int un pericol pentru per'oanele e5pu'e. %C%C7 Re4i&"en$a /e)ani)# *ecani'mele de ridicat tre&uie ' poat re(i'ta la 'olicit rile la care 'unt 'upu'e 1n timpul funcion rii. *ecani'mele de ridicat tre&uie ' fie proiectate i con'truite 1n aa fel 1nc!t ' 'e evite defeciunile datorate o&o'elii 'au u(urii: av!nd 1n vedere utili(area prev (ut . *aterialele folo'ite tre&uie ' fie ale'e lu!ndu8'e 1n con'ideraie mediile de utili(are prev (ute de fa&ricant: 1n 'pecial 1n ceea ce privete coro(iunea: a&ra(iunea: ocurile: fragilitatea la frig i 1m& tr!nirea. *ecani'mele de ridicat tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta 'upra'arcinile aplicate la pro&ele 'tatice: f r a pre(enta deformaii permanente 'au di'funcii. *ecani'mele de ridicat tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta pro&ele dinamice. %C%C9 S) i-e$i, "a/+* i, !an$* i (i )a+!* i Diametrele 'cripeilor: ale tam&urilor i ale rolelor tre&uie ' fie compati&ile i adecvate dimen'iunilor ca&lurilor 'au ale lanurilor cu care pot fi echipate. #am&urii i rolele tre&uie ' fie proiectate: con'truite i in'talate a'tfel 1nc!t ca&lurile 'au lanurile ' 'e poat 1nf ura f r a iei din locaul prev (ut. %C%C1:C.n" .!*! /i()# i!. Di'po(itivele de control al mic rilor tre&uie ' acione(e 1n vederea a'igur rii 'ecurit ii mecani'mului de ridicat pe care 'unt in'talate: a'tfel@ e2 mecani'mele tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t 'arcinile '

,# R 382++3

nu poat devia 1n mod periculo' 'au ' cad li&er pe neateptate 'au c!nd 1ncetea( aciunea per'onalului manevrantA f2 elementele de prindere tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e evite c derea neateptat a 'arcinilor. %C0 Ri&)* i

%C0C1 Ri&)* i 'a". a"e ene giei e!e)" i)e *ecani'mul de ridicat alimentat cu energie electric tre&uie ' fie a'tfel proiectat: con'truit i echipat 1nc!t ' previn 'au ' permit prevenirea ri'curilor de origine electric . %C0C% Ri&)* i 'a". a"e ene gii!. , a!"e!e 'e)H" )e!e e!e)" i)e Dac mecani'mul de ridicat e'te alimentat cu o 'ur' de energie diferit de cea electric 0hidraulic : pneumatic 2 tre&uie ' fie proiectat: con'truit i echipat a'tfel 1nc!t ' 'e previn toate ri'curile care pot decurge din utili(area ace'tor tipuri de energie. %C0C0 Ri&)* i 'a". a"e &a )ini!. /ani-*!a"e ,o(iia po'tului de manevrare a mecani'mului de ridicat tre&uie ' permit 'upravegherea traiectoriilor elementelor 1n micare pentru a evita po'i&ilitatea lovirii per'oanelor: o&iectivelor din (ona periculoa' i deci ar pre(enta un pericol. *ecani'mul de ridicat tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t per'oanele e5pu'e 1n (ona periculoa' ' nu fie lovite de 'arcini. %C0C1 Ri&)* i e4i'*a!e Dac ri'curile continu ' per'i'te: cu toate m 'urile luate 'au dac 'e prevede e5i'tena unor ri'curi: fa&ricantul tre&uie ' prevad averti( ri. %verti( rile tre&uie ' utili(e(e: de preferin : 'im&oluri uor de 1nele' i ' fie redactate 1n lim&a rom!n . %C1 Ma )a ea Fiecare mecani'm de ridicat tre&uie ' ai& afiate li(i&il i inteligi&il: a'tfel 1nc!t ' nu fi ter'e: urm toarele@ numele fa&ricantului i adre'a luiA marca=ul de conformitate i anul de fa&ricaieA indicarea 'eriei 'au a tipului.

poat 8 8 8

,# R 382++3

PROIECTAREA I FA<RICAREA

0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 1ndeplinea'c proiectarea i fa&ricarea mecani'melor de ridicat e'te a'igurarea funcion rii ace'tora 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are prev (ut 1n documentaia tehnic a mecani'mului de ridicat. 0C% ,roiectantul tre&uie ' 8i a'ume re'pon'a&ilitatea privind concepia 'oluiilor con'tructive: alegerea materialelor: calculul de re(i'ten al tuturor elementelor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i pentru 'ta&ilirea metodelor pentru 1ncerc ri i verific ri tehnice: 1n conformitate cu legi'laia 1n vigoare. 0C0 La proiectarea i fa&ricarea mecani'melor de ridicat: produc torul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area normal ci i alte 'ituaii re(ona&ile previ(i&ile. 0C1 ,roduc torii mecani'melor de ridicat 'unt o&ligai ' cerinele e'eniale de 'ecuritate preci(ate la capitolul 2. re'pecte 1ntocmai

0C2 ,roduc torii mecani'melor de ridicat r 'pund de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie: de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite.

INTRODUCEREA PE PIA A MECANISMELOR DE RIDICAT

1C1 ,entru introducerea pe pia 1n Rom!nia a mecani'melor de ridicat din import e'te nece'ar eli&erarea de c tre 7S.7R874S,9.# a unui document6dovad de luare 1n eviden . 1C% Documentul6dovada de luarea 1n eviden pentru mecani'mele de ridicat i componentele de 'ecuritate aferente ace'tora va fi eli&erat 1n conformitate cu reglement rile 7S.7R874S,9.# 1n vigoare la data efectu rii importului. 1C0 9'te inter(i' introducerea pe pia 1n Rom!nia a mecani'melor de ridicat i componentelor de 'ecuritate provenite din import f r documentul6dovada de luare 1n eviden . 1C1 >n vederea introducerii pe pia 1n Rom!nia: orice mecani'm de ridicat tre&uie ' 1ndeplinea'c cerinele e'eniale de 'ecuritate menionate la capitolul 2. 1C2 ,roduc torul 'au repre(entantul ' u autori(at 1n Rom!nia va 1ntocmi in'truciuni de utili(are i de mentenan 1n lim&a rom!n i va aplica pe mecani'mul

,# R 382++3

de ridicat informaii cu caracter permanent.

2 2C1

MONTAREA I REPARAREA P .ie)"a ea

2C1C1 ,entru efectuarea lucr rilor de montare6reparare tre&uie ' 'e 1ntocmea'c proiecte care ' fie 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice: actelor normative i legilor 1n vigoare. 2C1C% Gnitatea de proiectare tre&uie ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 1n ace't 'cop i r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al elementelor proiectate ale mecani'melor de ridicat potrivit condiiilor de funcionare 1n condiii de 'ecuritate: de 'ta&ilirea condiiilor tehnice de e5ecuie i controlC 2C1C0 .ondiiile de autori(are ale unit ilor de proiectare 'unt preci(ate 1n ane5a 9C 2C% M.n"a ea

2C%C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac montarea mecani'melor de ridicat e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are . 2C%C% *ontarea mecani'melor de ridicat tre&uie ' fie efectuat de ageni economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#: denumii 1n continuare HmontatoriI: care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i per'onal tehnic calificat. 2C%C0 .ondiiile de autori(are a montatorului 'unt preci(ate 1n ane5a J. 2C%C1 Lucr rile de monta= 'e vor e5ecuta pe &a(a unui proiect detaliat pe fa(e i defalcat pe re'pon'a&ilit i: care va re'pecta prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: 'tandardele: actele normative 1n vigoare. 2C%C2 Documentaia tehnic de monta= 'e completea( pentru fiecare mecani'm de ridicat 1n parte: care nece'it o operaie de monta= la locul de funcionare: i 'e va ane5a la cartea mecani'mului de ridicat. Documentaia tehnic de monta= tre&uie ' cuprind cel puin urm toarele@ n2 li'ta documentaiei de monta=: pie'e 'cri'e i de'enateA o2 certificat de calitate privind 'i'temul de 'u'inere a ace'toraA p2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udareA `2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu

,# R 382++3

r2 '2 t2 u2 v2

vala&ilitatea autori(aiilorA certificatele de calitate ale materialelor de adao' folo'ite la 1m&in rile 'udateA certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA certificatul m 'ur rilor i(olaiei i verific rii 1mpotriva ten'iunilor de atingereA proce'ul8ver&al 1ncheiat cu oca(ia 1ncerc rilor de ca' : 'emnat de montator i &eneficiarA proiectul care a 'tat la &a(a efectu rii monta=ului mecani'mului de ridicat.

2C%C3 >naintea efectu rii pro&elor de ca' tre&uie ' fie 1ndeplinite urm toarele condiii @ h2 toate lucr rile de monta= au fo't complet terminateA i2 con'trucia 'i'temului de 'u'inere a fo't terminat A =2 toate elementele componente ale mecani'mului de ridicat: 'upu'e frec rii: au fo't gre'ateA K2 fr!nele i in'talaia de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere au fo't verificate i au core'pun'A fr!nele tre&uie ' funcione(e a'tfel 1nc!t opririle ' 'e fac f r ocuri periculoa'eA l2 mecani'mul de ridicat a fo't prev (ut cu t &li indicatoare a 'arcinii ma5ime i au fo't montate 'au afiate toate panourile de protecie: in'cripiile de averti(are i t &liele indicatoare de 'ecuritate. 2C%C5 *ontatorul are o&ligaia ' participe la verificarea tehnic oficial pentru autori(area de funcionare a mecani'mului de ridicat i ' pre(inte proce'ul8ver&al al 1ncerc rilor de ca' 'emnat de montator i &eneficiar: care va fi ane5at la cartea mecani'mului de ridicat. 2C%C7 La lucr rile de montare: montatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii 'pecifice i 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 2C0 Re-a a ea

2C0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac repararea mecani'melor de ridicat e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are . 2C0C% Repararea mecani'melor de ridicat tre&uie ' fie f cut de ageni economici care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R8 74S,9.# 7# 1n ace't 'cop. 2C0C0 Documentaia tehnic pentru repararea mecani'melor de ridicat 'e va ela&ora de c tre proiectani autori(ai de 7S.7R874S,9.#: 1n limitele i condiiile prev (ute

,# R 382++3

1n ane5a 7. ,roiectantul r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al tuturor elementelor mecani'melor de ridicat: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i de 'ta&ilirea metodelor i volumului de verificare dup reparare. 2C0C1 Reparatorul r 'punde de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie i de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite: 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: cu prevederile documentaiei tehnice pentru reparare i cu in'truciunile de reparare a mecani'melor de ridicat. .ondiiile privind autori(area reparatorilor precum i o&ligaiile i re'pon'a&ilit ile ce le revin 'unt prev (ute 1n ane5a J. 2C0C2 %utori(aia de a repara mecani'me de ridicat nu e'te nece'ar atunci c!nd reparaia 'e efectuea( de c tre unitatea con'tructoare a in'talaiei. 2C0C3 La lucr rile de reparaii ale mecani'melor de ridicat tre&uie folo'it per'onal calificat i in'truit anume 1n ace't 'cop. 2C0C5 La efectuarea lucr rilor de reparaii ale mecani'melor de ridicat 'e vor lua m 'uri core'pun( toare pentru prevenirea avariilor i accidentelor. 2C0C7 %genii economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# pentru reparare pot efectua i lucr ri de 1ntreinere i revi(ie la mecani'mele de ridicat. 2C0C9 La lucr rile de reparare: reparatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii i 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 3 3C1 AUTORIZAREA DE FUNCIONARE Gene a!i"#$i

3C1C1 *ecani'mele de ridicat pot fi pu'e 1n funciune numai dup o&inerea autori(aiei de funcionare 1n urma unei verific ri tehnice oficiale efectuate 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. 3C1C% /erificarea tehnic oficial a mecani'melor de ridicat: la autori(area pentru punerea 1n funciune va fi efectuat de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#: 'au de c tre RS/#7 numai cu acordul 'cri' din partea 7S.7R874S,9.# 7#. 3C1C0 *ecani'mele de ridicat 'e 1nregi'trea( 1n evidenele unit ii dein toare cu e5cepia mecani'melor de ridicat acionate electric: cu 'arcina nominal mai mare de $ tf: care 'e 1nregi'trea( 1n evidenele 7S.7R874S,9.# 7#.

,# R 382++3

3C1C1 Documentaia tehnic nece'ar pentru o&inerea autori(aiei de funcionare a mecani'melor de ridicat va cuprinde urm toarele @ 8 cartea mecani'mului de ridicat 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(. >n ca(ul in'talaiilor importate 'e va pre(enta i avi(ul tehnic 1n vederea importuluiA 8 declaraia de conformitate a mecani'mului de ridicatA 8 proce'ul8ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toare. 3C% Ca "ea /e)ani&/*!*i 'e i'i)a"

3C%C1 .artea mecani'mului de ridicat tre&uie ' conin @ 12 .artea mecani'mului de ridicat ; partea tehnic : care va conine@ indicaii privind marcareaA caracteri'tici tehnice de &a( ale mecani'mului de ridicatA planuri i 'cheme nece'are pentru @ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A verificarea funcion riiA reparareA in'truciuni pentru @ montare i demontareA in'talare i reglareA contraindicaii privind utili(area mecani'mului de ridicat. %cea't carte tre&uie ' fie redactat 'au tradu' 1n lim&a rom!n . 22 .artea mecani'mului de ridicat ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8ver&ale de verificare i de in'pecie. .artea mecani'mului de ridicat va fi completat cu documentaia de monta= 0acolo unde e'te ca(ul2: 1ntocmit de montatorul autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 3C%C% .artea mecani'mului de ridicat pentru mecani'mele care au documentaie incomplet 'au lip' i aflate 1n perioada de e5ploatare: la care nu 'e poate recon'titui: 1n nici un fel: cartea mecanismului de ridicat-partea de construcie ela&orat iniial de produc tor: 'e va completa re'pect!nd urm toarea procedur @ f2 'e va 1ntocmi documentaia tehnic de c tre o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.# care va 'ta&ili parametri de utili(are ai mecani'mului de ridicat 0dac e'te ca(ul2A g2 unitatea de proiectare va ela&ora un plan de verificare a mecani'mului de ridicat cu menionarea metodelor i volumului de 1ncerc ri la care va fi 'upu' 0dac e'te ca(ul2A h2 o unitate autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# pentru activitatea de montare6reparare a mecani'melor de ridicat va derula planul de verificare i

,# R 382++3

va emite conclu(iile te'telor 1ntr8un raport tehnic de ncercri i verificri: 1n'oit de &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructive: eli&erate de la&oratoare autori(ate de 7S.7R874S,9.# 0dac e'te ca(ul2A i2 'e vor ela&ora in'truciuni de e5ploatare: 1ntreinere i revi(ie a mecani'mului de ridicatA =2 dup autori(area de funcionare a mecani'mului de ridicat de c tre RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: montatorul6reparatorul va marca pe mecani'm 0dac e'te ca(ul2@ un num r de 1nregi'trare 0core'pun( tor po(iiei din regi'trul de eviden al proiectantului2A parametrii de funcionare ai mecani'mului de ridicat. .artea mecani'mului de ridicat tre&uie ' conin @ 12 .artea mecani'mului ; partea tehnic : 1n care 'e va con'emna@ a2 partea de proiectare@ caracteri'tici tehnice de &a( ale mecani'mului de ridicatA li'ta componentelor de 'ecuritateA planuri i 'cheme nece'are pentru@ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A in'truciuni pentru@ montare i demontareA in'talare i reglareA 1ntreinere i revi(ieA e5ploatare etc.A &2 raportul tehnic de 1ncerc ri i verific ri@ Q metode de 1ncercare folo'iteA Q &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructiveA Q conclu(iile raportului. 22 .artea mecani'mului ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie. 3C0 Ve i,i)a ea "eDni)# .,i)ia!# E!a - i/a -*ne e Gn ,*n)$i*neF

3C0C1 >nainte de 1nceperea verific rii: 'e va face in'tructa=ul de protecia muncii per'oanelor participante de c tre &eneficiarul in'talaiei. .elelalte per'oane 'e vor 1ndep rta din ra(a de aciune a mecani'mului de ridicat. /erificarea va fi condu' de c tre RS#/7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 3C0C% /erificarea tehnic oficial tre&uie ' 'ta&ilea'c dac @ e5i't cartea mecani'mului de ridicat 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(A e5i't declaraia de conformitate a mecani'mului de ridicatA

,# R 382++3

e5i't proce'ul8ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toareA mecani'mul de ridicat a fo't montat i in'talat 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehniceA mecani'mul de ridicat 'upu' la 1ncerc ri a core'pun' i funcionea( normalA e'te a'igurat 1ntreinerea i revi(ia de c tre un agent economic autori(atA per'onalul de 'upraveghere i manevrare e'te in'truitA con'trucia metalic i 1m&in rile ace'teia nu pre(int defecte vi(i&ileA in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itivele de protecie nece'are i prev (ut cu in'cripiile core'pun( toareA mecani'mul de ridicat e'te prev (ut cu @ pl cu cu date de'pre 'arcina ma5im admi' : in'cripii de averti(areA %ce'tea tre&uie ' core'pund cu mecani'mul de ridicat pre(entat pentru verific ri. 3C0C0 /erificarea tehnic oficial con't din@ f2 verificarea principalelor elemente componente ale mecani'mului de ridicatA g2 1ncerc ri 1n golA h2 1ncerc ri 1n 'arcin @ Q 'taticeA Q dinamiceA i2 alte 1ncerc ri. 3C0C1 >ncerc rile 1n gol 'e e5ecut prin acionarea mecani'mului de ridicat: f r 'arcin . .u acea't oca(ie 'e verific i funcionarea componentelor de 'ecuritate. 3C0C2 >ncercarea 'tatic 'e efectuea( cu o 'upra'arcin cu 2$C mai mare dec!t 'arcina nominal de ridicare timp de 1+ minute i numai dac verific rile i 1ncerc rile anterioare au avut re(ultate core'pun( toare. Ridicarea 'upra'arcinii de 1ncercare 'e va face cu vite(a minim pe care o poate reali(a mecani'mul de ridicat. >n ca(ul 1n care 'upra'arcina nu 'e poate ridica: mecani'mul de ridicat nefiind dimen'ionat 1n ace't 'cop: 1ncercarea 'e va face ridic!ndu8'e 'upra'arcina de 1+C i ad ug!ndu8'e f r ocuri diferena p!n la valoarea 'upra'arcinii cu care tre&uie verificat. La 1ncercarea 'tatic nu e'te admi' deformaia permanent a 'tructurii portante. Dac la 1ncercarea 'tatic mecani'mul de ridicat '8a comportat core'pun( tor: 'e va trece la efectuarea 1ncerc rilor dinamice. 3C0C3 >ncerc rile dinamice 'e efectuea( cu 'arcina nominal m rit cu 1+C i con't 1n efectuarea repetat a tuturor mic rilor admi'e: verific!ndu8'e funcionarea

,# R 382++3

normal a fr!nelor i componentelor de 'ecuritate. *ic rile 'e vor e5ecuta 1n felul urm tor@ porniri i opriri ale mecani'muluiA lent i f r ocuri pe toat cur'a. 3C0C5 *ecani'mele de ridicat acionate pneumatic 'au hidraulic 'e 'upun i urm toarelor 1ncerc ri cu 'arcina nominal @ 1ncercarea de etaneitate: care 'e e5ecut prin acionarea mecani'mului de ridicat cu aer comprimat: re'pectiv lichid: la pre'iune ma5im A dup 1ntreruperea acion rii 'arcina nu tre&uie ' co&oare timp de 1+ minute pe'te limitele prev (ute in documentaia tehnic a mecani'mului de ridicat i nu tre&uie ' 'e con'tate 'c p ri de fluidA 1ncercarea dinamic : ce 'e efectuea( prin acionarea 'ucce'iv a di'tri&uitorului de aer: re'pectiv de lichid: 1n po(iiile opu'e 0ridicare: apoi co&or!re2A 'arcina tre&uie ' fie depla'at cu o vite( uniform : f r 'mucituri: trepidaii 'au 1nepeniriA nu e'te permi' 'c parea aerului: re'pectiv lichidului: prin garnituri i arm turiA 1ncercarea la 'c parea &ru'c a pre'iunii de aer 'au lichid 'e e5ecut cu di'tri&uitorul 1n po(iie de ridicare: de'f c!ndu8'e &ru'c conducta de alimentare cu aer: re'pectiv lichidA 'arcina nu tre&uie ' co&oare cu o vite( mai mare de +:1$ m6minA 'e admite utili(area la acea't 1ncercare a unui di'po(itiv care ' 'imule(e de'facerea &ru'c a conductei de alimentare. 3C1 C.n)!*4ii!e 8e i,i)# ii "eDni)e .,i)ia!e

3C1C1 %utori(area de funcionare 'e acord numai dac re(ultatele verific rii tehnice oficiale 'ati'fac prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: printr8un proce'8ver&al: conform modelului din ane5a D: 1n care 'e con'emnea( parametrii de funcionare apro&ai: precum i data 'cadenei urm toarei verific ri 0luna i anul2: care nu va fi mai mare de patru ani. 3C1C% .artea mecani'mului de ridicat 'e p 'trea( de RS/#7: autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7#. 3C1C0 9videna mecani'melor de ridicat va fi inut de c tre unit ile dein toare 1ntr8 un regi'tru ca 1n modelul din ane5a \. 3C1C1 9'te inter(i' acordarea autori( rii de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare. 3C1C2 Deficienele menionate 1n proce'ul8ver&al de autori(are tre&uie ' fie 1nl turate 1n termenele 'ta&ilite. 4e1ndeplinirea di'po(iiilor date prin proce'ul8ver&al atrage dup 'ine anularea

,# R 382++3

autori(aiei de funcionare: la e5pirarea termenului 'ta&ilit pentru remedieri. 3C1C3 Se inter(ice acordarea autori(aiei de funcionare 1n urm toarele ca(uri@ cartea mecani'mului de ridicat i documentaia de monta= lip'e'c 'au 'unt incompleteA componentele de 'ecuritate lip'e'c: nu funcionea( 'au funcionea( defectuo'A fr!na mecani'mului funcionea( defectuo'A protecia 1mpotriva ten'iunilor de atingere nu e'te a'igurat : cre!nd pericol de electrocutareA in'talaia electric e'te e5ecutat defectuo': pre(ent!nd pericol de electrocutareA modul de fi5are al elementelor de re(i'ten : ca&lurilor: lanurilor: c!rligelor 'au altor di'po(itive de prindere a 'arcinii nu e'te core'pun( tor: put!nd conduce la producerea de avarii 'au accidenteA 'e con'tat fi'uri 1n 'uduriA 'unt 'l &ite 'au lip'e'c niturile 'au uru&urile de la 1m&in rile principale ale con'truciei metaliceA e5i't deformaii permanente: vi(i&ile cu ochiul li&er: la con'trucia metalic A la 1ncerc rile la care a fo't 'upu' mecani'mul de ridicat nu '8au o&inut re(ultate core'pun( toareA in'talaia hidraulic pre(int 'c p ri de fluid. De a'emenea: nu 'e acord autori(aia de funcionare dac 'e con'tat la verificare orice alte deficiene care pot genera avarii 'au accidente. 3C2 Ve i,i)# i "eDni)e - .g a/a"e (i ne- .g a/a"e Ein.-ina"eF

3C2C1 >n timpul e5ploat rii: mecani'mele de ridicat 'unt 'upu'e la termenul 'cadent unor verific ri tehnice oficiale periodice. .u acea't oca(ie 'e verific 'tarea tehnic a mecani'mului de ridicat i 'e acord : dup ca(: autori(aia de funcionare 1n continuare. Dac re(ultatele verific rilor tehnice i 1ncerc rilor: comparativ cu prevederile documentaiei tehnice 1n'oitoare i ale pre(entei pre'cripii tehnice: au core'pun' 'e 1ntocmete un proce'8ver&al de verificare prin care 'e acord autori(area de funcionare 1n continuare: fi5!ndu8'e i data 0luna i anul2 urm toarei verific ri tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadena 'e 'ta&ilete 1n funcie de comple5itatea: locul de in'talare: condiiile de mediu i regimul de funcionare: vechimea 1n 'erviciu i 'tarea tehnic ale mecani'mului de ridicat. Dac re(ultatele 'unt necore'pun( toare: deficienele 'e con'emnea( 1n proce'ul8ver&al i nu 'e acord autori(aia de funcionare. 3C2C% /erificarea tehnic periodic are ca 'cop ' 'ta&ilea'c menionate la autori(area de funcionare: i urm toarele@ pe l!ng cele

,# R 382++3

dac regi'trul de evidena 'upravegherii e'te corect completat i inut la (iA dac e5ploatarea: 1ntreinerea i revi(ia 'e fac 1n condiii 'ati'f c toare i a'igur funcionarea mecani'mului de ridicat 1n condiii de 'ecuritateA dac gradul de u(ur i deficienele elementelor componente ale mecani'mului de ridicat nu con'tituie un pericol pentru funcionare i nu '8au dep it limitele admi'e. 3C2C0 /erificarea tehnic periodic 'e efectuea( 1n conformitate cu prevederile pct. -.3.3: cu preci(area c 1ncercarea 'tatic 'e va face cu 'arcina nominal m rit cu 1+%. 3C2C1 %utori(area de funcionare 1n continuare 'e va acorda numai dac la verific rile tehnice i 1ncerc rile efectuate 'e con'tat 1ndeplinirea tuturor cerinelor de 'ecuritate prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . Re(ultatele verific rii tehnice 'e vor con'emna 1ntr8un proce'8ver&al din cartea mecani'mului de ridicat;partea de e5ploatare. 3C2C2 9'te inter(i' funcionarea mecani'mului de ridicat cu 'cadena de verificare dep it . 3C2C3 9'te inter(i' acordarea autori(aiei de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare 'au 1n ca(urile menionate la pct. -.".-. 3C2C5 RS/#7 al unit ii dein toare i per'onalul tehnic de 'pecialitate re'pon'a&il cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere au dreptul de a efectua verific ri tehnice inopinate la mecani'mele de ridicat aflate 1n e5ploatare: lu!nd: dup ca(: m 'urile nece'are pentru re'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice. /erific rile tehnice inopinate 0neprogramate2 nu 'unt con'iderate verific ri tehnice oficiale. 3C2C7 95amin rile i 1ncerc rile periodice nu tre&uie ' fie mai dure dec!t cele cerute 1nainte de punerea 1n funciune a mecani'mului de ridicat. %ce'te 1ncerc ri nu tre&uie: prin repetarea lor: ' cau(e(e u(ura e5ce'iv 'au 'c derea re(i'tenei care ar duce la diminuarea 'ecurit ii mecani'mului de ridicat. 5 5C1 EAPLOATAREA S*- a8egDe ea

5C1C1 ,entru funcionarea 1n condiii de 'iguran : mecani'mele de ridicat vor fi 'upu'e unui regim de 'upraveghere: 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice i ale in'truciunilor de e5ploatare ela&orate de produc tor.

,# R 382++3

5C1C% Gnit ile care dein i6'au e5ploatea( mecani'me de ridicat 'unt direct r 'pun( toare pentru funcionarea ace'tora 1n condiii de 'iguran . 5C1C0 >n vederea aplic rii prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice: privind 'ecuritatea 1n funcionare a mecani'melor de ridicat: unit ile care le folo'e'c vor numi per'onal tehnic: ingineri i tehnicieni de 'pecialitate: 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care vor fi autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#0modelul autori(aiei conform ane5ei O2. ,er'onalul autori(at r 'punde 1mpreun cu conducerea unit ilor menionate de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice privind 'ecuritatea 1n funcionare a mecani'melor de ridicat. 5C1C1 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: tre&uie ' po'ede cunotine teoretice i practice 1n domeniul mecani'melor de ridicat i are urm toarele 'arcini principale@ ' in evidena mecani'melor de ridicat i ' urm rea'c efectuarea la termen a verific rii tehnice oficiale: f r de care ace'tea nu pot funcionaA ' urm rea'c preg tirea mecani'melor de ridicat i a 'arcinilor de 1ncercare nece'are pentru verific rile tehnice oficialeA ' 'upraveghe(e ca mecani'mele de ridicat ' fie folo'ite 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: in'truciunile de e5ploatare i normele 'pecifice de protecia munciiA ' urm rea'c reali(area la termen a di'po(iiilor date prin proce'ele8 ver&ale 1ncheiate cu oca(ia verific rii tehnice oficiale: ' e5amine(e 1n mod regulat regi'trul de eviden a 'upravegherii i ' ia m 'uri pentru remedierea imediat a defectelor 'emnalateA ' inter(ic manevrarea mecani'melor de ridicat de c tre per'oane nein'truiteA ' efectue(e in'tructa=ul profe'ional i de protecia muncii cu per'onalul de manevrare: o dat pe 'eme'truA ' urm rea'c efectuarea reparaiilor mecani'melor de ridicat numai de c tre ageni economici autori(ai conform prevederilor pre(entei pre'cripii tehniceA 5C% Regi&" *! 'e e8i'en$# a &*- a8egDe ii /e)ani&/e!. 'e i'i)a"

5C%C1 Gnitatea dein toare va 1ntocmi regi'tre de eviden a 'upravegherii mecani'melor de ridicat 1n care 'e vor con'emna: 'u& 'emn tur : toate o&'ervaiile avute a'upra deficienelor 1n funcionare i a modului 1n care '8au 'oluionat. >n regi'trele de eviden a 'upravegherii mecani'melor de ridicat 'e vor 1n'crie: de a'emenea: di'po(iiile pentru oprirea lor din funcionare: ca urmare a unor deficiene care afectea( 'igurana 1n e5ploatare: inclu'iv natura deficienelor re'pective.

,# R 382++3

5C%C% Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e va 1ntocmi dup modelul dat 1n ane5a %: 'e va numerota: nurui i vi(a de c tre conducerea unit ii dein toare. 5C0 N. /e 'e e6-!.a"a e

5C0C1 95ploatarea 0manevrarea2 mecani'melor de ridicat tre&uie ' 'e fac 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: cu normele 'pecifice de protecia muncii: cu in'truciunile de e5ploatare 'pecifice mecani'mului de ridicat re'pectiv i cu in'truciunile interne ela&orate de unitatea dein toare. 5C0C% 9'te inter(i' funcionarea mecani'melor de ridicat 1n ca(ul 1n care componentele de 'ecuritate nu 'unt 1n 'tare perfect de funcionare 'au nu 1ndepline'c condiiile tehnice prev (ute. 5C0C0 9'te inter(i' folo'irea mecani'melor de ridicat pentru ridicarea unor 'arcini mai mari dec!t 'arcina ma5im admi' . 5C0C1 *anevrarea mecani'melor de ridicat 'e va face 1n condiii de 'ecuritate pentru per'oanele e5pu'e 1n (ona periculoa' . 5C0C2 Locurile de munc 1n care funcionea( mecani'me de ridicat tre&uie ' fie &ine iluminate 1n tot timpul lucrului. 5C0C3 9'te inter(i' a 'e e5ecuta ungerea: cur irea: 1ntreinerea 'au repararea mecani'melor de ridicat 1n timpul funcion rii lor. 5C0C5 Dup terminarea 'au la 1ntreruperea lucrului: 'arcina nu tre&uie ' r m!n 'u'pendat . >n ca(uri e5cepionale: c!nd nu e po'i&il co&or!rea 'arcinii: 'e vor lua m 'uri de a'igurare prin 1ngr direa locului de 'u& 'arcin i prevederea unor indicatoare de 'ecuritate i dup ca( prin 'pri=inirea 'arcinii. 5C0C7 La e5ploatarea mecani'melor de ridicat cu acionare manual 'e vor re'pecta prevederile 1n leg tur cu efortul fi(ic: 1n'cri'e 1n normele de protecia muncii. 5C0C9 ,er'onalul de manevrare: leg torii de 'arcin 'au alte per'oane 1n' rcinate ' diri=e(e mic rile mecani'melor de ridicat tre&uie ' cunoa'c codul de 'emnali(are. .odul de 'emnali(are e'te pre(entat 1n ane5a R. 5C1 Mane8 a ea

5C1C1 *anevrarea mecani'melor de ridicat va fi a'igurat de per'onal in'truit cu privire la m 'urile de tehnica 'ecurit ii i a modului de de'ervire a ace'tora. Re(ultatul in'truirii de c tre unitatea dein toare 'e va 1n'crie 1n fia individual de protecia muncii i con'tituie permi' de lucru cu acel mecani'm de ridicat: pe

,# R 382++3

perioada de vala&ilitate a in'tructa=ului. 5C1C% >ndatoririle per'onalului de manevrare a mecani'melor de ridicat re(ult din prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: ale in'truciunilor de e5ploatare: precum i din in'truciunile interne ale unit ii dein toare. 5C1C0 >n e5ercitarea atri&uiilor 'ale: per'onalul de manevrare a mecani'melor de ridicat are urm toarele o&ligaii principale@ ' cunoa'c mecani'mul de ridicat pe care lucrea( : normele de e5ploatare i ' le aplice 1ntocmaiA ' cunoa'c i ' re'pecte codul de 'emnali(areA ' nu acione(e mecani'mul de ridicat at!t timp c!t 1n (ona periculoa' nu 'unt 'ati'f cute condiiile de 'ecuritate A ' con'emne(e 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii mecani'melor de ridicat toate o&'ervaiile avute a'upra deficienelor 1n funcionare i a modului 1n care '8au 'oluionat. 5C1C1 Legarea i fi5area 'arcinilor 'e face numai de c tre per'onal in'truit 1n ace't 'cop: denumit 1n continuare H!eg#". 'e &a )in#I. Leg torul de 'arcin efectuea( legarea i fi5area 'arcinilor: le urm rete 1n timpul manipul rii: 'emnali(ea( manevrele i eli&erea( 'arcinile dup ae(area lor corect la locul dorit. Leg torii de 'arcin vor fi 'upui unor in'tructa=e lunare i e5amin ri periodice anuale. Dac re(ultatele e5amin rilor 'unt core'pun( toare: unitatea eli&erea( o adeverin care 1l autori(ea( ' e5ercite funcia de leg tor de 'arcin 1n condiiile prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . %ce'te adeverine tre&uie ' fie p 'trate de leg tor a'upra 'a 1n timpul efectu rii 'erviciului. %ce'te adeverine vor cuprinde urm toarele date@ date per'onale ale leg torului de 'arcin A locul de munc A 'emn tura leg torului de 'arcin A 'emn tura conduc torului locului de munc A ru&ric de vi(e anuale 0 completat i 'emnat de RS/#7 2.

NTREINEREA I REVIZIA MECANISMELOR DE RIDICAT

7C1 >ntreinerea i revi(ia periodic a mecani'melor de ridicat tre&uie ' fie e5ecutat de c tre un agent economic autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: care di'pune de per'onal calificat i in'truit 1n ace't 'cop compu' din mecanici: l c tui i electricieni cu o practic de cel puin 2 ani 1n me'erie: con'tituii 1n echipe condu'e

,# R 382++3

de per'onal de 'pecialitate 0tehnicieni: ingineri2. Documentaia tehnic de autori(are a agenilor economici pentru lucr ri de 1ntreinere i revi(ie mecani'me de ridicat va fi 1ntocmit conform prevederilor ane5ei L. %utori(aia eli&erat de 7S.7R874S,9.# 7# va fi conform modelului din ane5a ). 7C% ,entru efectuarea operaiilor de 1ntreinere i revi(ie 'e determin 'tarea tehnic a mecani'mului de ridicat i principalele operaii ce urmea( a 'e efectua. %ce'tea con'tau 1n general din@ cur irea mecani'mului de ridicatA controlul nivelului uleiuluiA verificarea 't rii de u(ur a lag relor i a &unei funcion ri a 'i'temului de ungereA ungerea pie'elor 'upu'e frec rii conform 'chemei de ungereA verificarea u(urii ca&lurilor i lanurilor de traciune i a fi5 rii ace'toraA verificarea funcion rii componentelor de 'ecuritate i reglarea ace'toraA verificarea funcion rii i remedierea 'au 1nlocuirea 'u&an'am&lelor u(ateA verificarea elementelor de prindere 'au manipulare a 'arciniiA verificarea funcion rii 'i'temului electric de for i comand A verificarea re(i'tenei de i(olaie: a 1nf ur rilor motoarelor electrice fa de p m!nt: a re(i'tenei pri(ei de punere la p m!nt a echipamentelor electriceA verificarea funcion rii i etaneit ii circuitelor hidraulice i pneumatice. 7C0 ,eriodicitatea i volumul lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e vor 'ta&ili 1n funcie de comple5itatea mecani'mului de ridicat: regimul de funcionare i condiiile de mediu 1n care lucrea( . 7C1 9videna lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e va ine 1ntr8un regi'tru 1ntocmit conform modelului din ane5a F.

AVARII I ACCIDENTE

9C1 Dein torul 'au cel care are 1n folo'in mecani'mele de ridicat are o&ligaia ' anune imediat 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl : avariile i accidentele de per'oane 1n timpul funcion rii: prin mi=loacele cele mai rapide 0telefon: fa5 etc.2: 1n vederea efectu rii cercet rilor tehnice nece'are i o&ligatorii. 9C% Dein torul 'au cel ce utili(ea( mecani'mul de ridicat 'unt o&ligai ' ia toate m 'urile nece'are a'tfel ca 'ituaia produ' de avarie 'au 1n timpul accidentului '

,# R 382++3

r m!n nemodificat p!n la 'o'irea in'pectorului de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl ace'ta: cu e5cepia ca(ului c!nd 'ituaia re'pectiv ar pune 1n pericol viaa per'oanelor 'au ar crea alte 'ituaii periculoa'e. %tunci c!nd e'te nece'ar ' 'e modifice 'tarea de fapt din momentul avariei 'au accidentului: dein torul mecani'mului de ridicat va face fotografii 'au 'chie ale locului unde '8a produ' avaria 'au accidentul. 9C0 >n vederea 'ta&ilirii cau(elor care au produ' avarii 'au accidente: dein torul mecani'mului de ridicat va trimite la la&oratoare de 'pecialitate: pentru cercetare: pie'e 'au di'po(itive precum i pro&e de materiale: conform di'po(iiilor con'emnate 1n proce'ul8ver&al de con'tatare. 9C1 Dac avaria 'au accidentul '8a produ' ca urmare a unei defeciuni a mecani'mului de ridicat ace'ta 'e va 'coate din funciune. Repunerea lui 1n e5ploatare 'e va face dup o verificare tehnic oficial complet .

1:

DISPOZIII FINALE

1:C1 ,revederile pre(entei pre'cripii tehnice 'e aplic mecani'melor de ridicat 1n condiiile preci(ate la 'u&capitolul 1.2. 1:C% >n ca(ul unor a&ateri de la prevederile pre(entei pre'cripii tehnice referitoare la montarea: repararea i e5ploatarea mecani'melor de ridicat: dein torii: montatorii i reparatorii: vor putea 'ta&ili: pe propria r 'pundere: 'oluii compen'atoare: motivate core'pun( tor din punct de vedere tehnic: care ' nu afecte(e 'ecuritatea 1n funcionare a mecani'melor de ridicat i ' e5clud pericolul de avarii 'au accidente. Dein torii: montatorii i reparatorii care au 'ta&ilit a'tfel de 'oluii le vor 'upune avi( rii principalilor factori intere'ai@ proiectant: produc tor: montator: reparator: dein tor i 7S.7R ; 74S,9.#. 3C2 >n vederea efectu rii 1n &une condiii a verific rii tehnice a in'talaiilor: agenii economici montatori: reparatori: utili(atori i dein tori de in'talaii: dup ca(: 'unt o&ligai ' pun la di'po(iia in'pectorilor de 'pecialitate ai 7S.7R8 74,9.# 7# 'au RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#@ a2 datele: informaiile 'au documentele 1n leg tur cu verificarea tehnic a in'talaiilorA &2 in'talaia: per'onalul i echipamentul de lucru i protecie nece'arA c2 mi=loace de tran'port: dac nu e5i't mi=loace pu&lice de tran'port la i de la locul re'pectiv.

3C3 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare: merg!nd p!n la retragerea autori(aiilor acordate.

,# R 382++3

1:C2 #rimiterile f cute 1n te5t la alte reglement ri tehnice 'au documente normative 'e refer la ediiile 1n vigoare pe perioada aplic rii pre(entei pre'cripii tehnice. 1:C3 ,re(enta pre'cripie tehnic intr 1n vigoare la data pu&lic rii 1n *onitorul <ficial al Rom!niei. 1:C5 <rice alte di'po(iii contrare prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 1i 1ncetea( vala&ilitatea. ANEAA A REGISTRU DE EVIDEN A SUPRAVEGHERII PENTRU MECANISME DE RIDICAT Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e 1ntocmete pentru fiecare mecani'm de ridicat 1n parte i va cuprinde urm toarele@ AC1 Pe ).-e "# &e 8. /en$i.na * /#".a e!eJ 32 82 92 1+2 112 122 AC% R9)7S#RG D9 9/7D94SN % SG,R%/9)?9R77 Denumirea i adre'a unit ii dein toare@ 4um rul i anul fa&ricaiei mecani'mului@ 4um rul de 1nregi'trare 1n evidena unit ii dein toare@ .aracteri'ticile tehnice principale ale mecani'mului@ ,eriodicitatea 'ta&ilit pentru lucr rile de 1ntreinere : revi(ie periodic i revi(ie general @

n in"e i. &e 8. Gn&) ie, -e ).!.aneJ 12 22 32 "2 $2 -2 4um rul curentA DataA <peraiile de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general efectuate: precum i: dup ca(: con'tatarea unor deficiene 'au deran=amente 1n timpul e5ploat riiA ,rincipalele lucr ri e5ecutate: ca urmare celor de la punctul 32A 4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei care a con'tatat deficiene 'au deran=amente ale mecani'mului de ridicatA 4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei re'pon'a&ile pentru efectuarea lucr rilor de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general 'au pentru 1nl turarea deficienelor i deran=amentelor con'tatate 1n timpul e5ploat riiA Semn tura RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#A

32

,# R 382++3

82 AC0

<&'ervaiiA

Pe *!"i/a -agin# &e 8a &) ieJ

Se certific de noi c pre(entul regi'tru: nuruit: conine pagini numerotate 01n cifre i litere2. 0Semn tura i tampila dein torului2. ANEAA < AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU EAECUTAREA LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE MECANISME DE RIDICAT <C1 >n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei: agentul economic va 1nainta la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul o documentaie 1ntocmit conform ane5ei .. <C% ,rin Hageni economiciI 'e 1neleg toate Societ ile .omerciale cu 'ediul 1n Rom!nia av!nd per'onalitate =uridic : con'tituite 1ntr8una din formele de organi(are definite la art. 2 din Legea 316199+ i a c ror activitate: 1n'cri' la Regi'trul .omerului: cuprinde cel puin unul din domeniile reglementate de pre(enta ane5 precum i a'ociaii 'au organi(aii nonprofit av!nd per'onalitate =uridic i 'ediul 1n Rom!nia. <C0 %utori(aia pentru e5ecutarea lucr rilor de montare6reparare mecani'me de ridicat are vala&ilitate de ma5imum 2 ani. <C1 %gentul economic autori(at ' e5ecute lucr ri de montare6reparare mecani'me de ridicat are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ =2 ' e5ecute lucr ri 1n conformitate cu documentaia de montare6reparare cu re'pectarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 7S.7R: 'tandardelor 1n vigoare i normele 'pecifice de 'ecuritatea munciiA K2 ' preg tea'c i ' pre(inte mecani'mele de ridicat i toate documentaiile tehnice nece'are: 1n timpul i la 'f!ritul mont rii 6repar rii: la verific rile care 'e efectuea( de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au de RS/#7A l2 ' 1ntocmea'c i ' pre(inte pentru mecani'mul de ridicat care tre&uie verificat documentaia tehnic pentru lucr rile efectuateA m2 ' folo'ea'c la lucr rile de montare6reparare mecani'me de ridicat per'onal calificat A n2 ' numea'c per'onal tehnic propriu@ re'pon'a&il tehnic pentru 'upravegherea lucr rilor care fac o&iectul autori( rii i re'pon'a&il tehnic cu 'udura: 0ingineri i tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(ai 1n ace't 'cop de 7S.7R8 74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economicA

,# R 382++3 o2 per'onalul menionat la lit. e2: tre&uie ' fie e5aminat odat cu verificarea

1n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei agentului economic i ' fac dovada c are cunotinele de 'pecialitate teoretice i practice. Re(ultatele e5amin rii6ree5amin rii vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare: conform modelului din ane5a D. p2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului de lucr ri pentru care 'olicit autori(areaA `2 ' 1ntocmea'c i ' in la (i un regi'tru de eviden a lucr rilor din domeniul 1n care a fo't autori(at. Regi'trul va fi numerotat i vi(at de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic i va cuprinde datele prev (ute 1n ane5a FA pentru agenii economici care au 'u&unit i 1n teritoriu va e5i'ta pentru fiecare 'u&unitate un regi'tru de eviden a lucr rilorA r2 ' ia m 'uri core'pun( toare a'tfel ca per'onalul tehnic propriu: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: ' 8i poat 1ndeplini 1n &une condiii 'arcinile prev (ute la pct. J.- i ' comunice 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic orice 'chim&are a per'onalului tehnic menionat la lit. e2: i ' o definitive(e numai dup confirmarea ace'tuia de c tre 7S.7R874S,9.#A p!n la definitivarea 'chim& rii per'onalului tehnic re'pectiv nu 'e vor putea efectua lucr ri care fac o&iectul autori(aiei. <C2 4umai agenii economici autori(ai vor monta6repara mecani'me de ridicat din categoria celor care nu tre&uie ' fie verificate de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R8 74S,9.# 7#: dar care 'e 'upun prevederilor pre'cripiei tehnice. <C3 ,er'onalului tehnic propriu autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# pentru 'upravegherea lucr rilor de montare6reparare mecani'me de ridicat 1i revin: conform 'pecificului ' u de activitate: urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice mecani'melor de ridicat i 'tandardele 1n domeniuA &2 ' verifice ca lucr rile de montare6reparare ' 'e e5ecute dup documentaii tehnice 1ntocmite de ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R8 74S,9.#A c2 ' 1ntocmea'c documente de verificare 1n care ' con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilorA d2 ' verifice regi'trele de eviden a lucr rilor e5ecutate i ' urm rea'c inerea la (i a ace'toraA e2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A f2 ' verifice periodic: cel puin odat pe an: preg tirea tehnic a per'onalul de montare6reparare a mecani'melor de ridicat: con'emn!nd re(ultatele 1ntr8un proce'8ver&al. <C5 Re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura 0R#S2 autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# are

,# R 382++3

urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ g2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice mecani'melor de ridicat i 'tandardele 1n domeniuA h2 ' a'igure condiiile nece'are pentru efectuarea pro&elor i 1ncerc rilor 1n vederea omolog rii procedurilor de 'udareA i2 ' in la (i evidena poan'oanelor 'udorilor autori(ai i a procedurilor de 'udare omologateA =2 ' verifice proiectele i tehnologiile de e5ecuie 1nainte de lan'area lor 1n lucruA K2 ' verifice dac tehnologia de e5ecuie i de e5aminare a 1m&in rilor 'udate e'te 1n concordan cu procedura de 'udare omologat folo'it A l2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A <C7 >n vederea autori( rii agenilor economici pentru efectuarea lucr rilor de montare6reparare mecani'me de ridicat: 7S.7R874S,9.# 7# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' verifice documentaia tehnic 1ntocmit pentru lucr rile efectuate 0 documentaia de montare6reparare2 precum i concordana mecani'mului de ridicat cu documentaia re'pectiv A &2 ' verifice concordana dintre datele din documentaia pre(entat de agenii economici care 'olicit autori(area i 'ituaia e5i'tent la agentul economicA c2 ' verifice per'onalul tehnic propu': privind preg tirea 1n domeniu i cunoaterea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecificeA d2 ' verifice per'onalul tehnic de 'pecialitate 1n conformitate cu prevederile de la pct. J.". lit.f2 i pct.J.-A e2 ' verifice e5i'tena la agentul economic a pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i a 'tandardelor 'pecificeA f2 ' 1ntocmea'c un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cute privind verific rile prev (ute la lit. a2d2. <C9 >n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are prev (ute de ane5 i pe &a(a con'tat rilor f cute 1n conformitate cu prevederile pct. J.8: 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic va eli&era autori(aia conform modelului din ane5a ). ANEAA C CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREAKREACTUALIZAREA AUTORIZAIEI DE A EFECTUA LUCRRI DE MONTAREKREPARARE MECANISME DE RIDICAT Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici montatori i6'au reparatori i 'e 1naintea( la 7S.7R874S,9.# 7#. Documentaia va conine un memoriu 1n care 'e vor preci(a urm toarele@

,# R 382++3 i2 felul lucr rilor 0montare: reparare2A =2 domeniul autori(aiei 0mecani'me de ridicat2 cu preci(area parametrilor

ma5imi i a caracteri'ticilor principale ale in'talaiilor re'pectiveA K2 calitatea principalelor materiale de &a( folo'ite A l2 domeniul de dimen'iuni ale materialelor de &a( ce vor fi utili(ateA m2 procedurile de 'udare ce vor fi folo'ite 1n e5ecuieA n2 metodele i mi=loacele de e5aminare nedi'tructiv din dotare: pentru punerea 1n eviden a eventualelor defecte ce ar putea ' apar 1n e5ecuie: 1n materialele de &a( i 1m&in rile 'udate: funcie de calitatea i gro'imea ace'tora precum i a procedurilor de 'udare aplicateA o2 punctele de control 1n flu5ul de montare6reparare care concur la reali(area e5ecuiei core'pun( toare a mecani'melor de ridicat 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 colecia 7S.7RA p2 numele : preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a per'onalului tehnic pentru montare6 reparare a mecani'melor de ridicat precum i a re'pon'a&ilului tehnic cu 'udura: propui de agentul economic ' fie autori(ai de c tre 7S.7R874S,9.# 7#. La memoriu 'e vor ataa urm toarele documente@ g2 dotarea cu utila=e de e5ecuie: conform datelor din ta&elul 1A h2 procedurile de 'udare omologate: conform datelor din ta&elul 2A i2 metodele folo'ite pentru verificarea calit ii produ'elor e5ecutate: precum i dotarea cu la&orator de efectuare a e5amin rilor nedi'tructive 0autori(at de 7S.7R874S,9.#2 i la&orator de efectuare a 1ncerc rilor mecanice: tehnologice: metalografice i anali(e chimice: autori(at de 7S.7R8 74S,9.#A 1n ca(ul 1n care unitatea economic nu di'pune de la&oratoare proprii: 'e va ane5a contractul de cola&orare 0copie2 1ncheiat cu alt unitate economic autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru efectuarea e5amin rilorA de a'emenea: 'e va preci(a i dotarea cu 'tanduri pentru 1ncerc ri i verific ri: conform datelor din ta&elul 3A =2 preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie i control: conform datelor din ta&elul "A K2 natura i volumul lucr rilor efectuate 1n cola&orare cu ali ageni economici: conform datelor din ta&elul $. #a&elul 1 4r. #ipul 0marca2 <&' crt. Gtila=ul pentru e5ecuie i . caracteri'ticile principaleD2

,# R 382++3

1 # iere@ a2 foarfeciA &2 ghilotineA c2 aparate o5iacetileniceA d2 aparate cu pla'm A e2 alte maini i aparate. 2 Formare@ a2 1ndoire 0valuri2A &2 maini de 1ndoitA c2 maini i di'po(itive pentru prelucrarea ro'tului la ta&le i eviA d2 maini unelte 0'trunguri: maini de fre(at: ra&ote(e: 3 maini de ale(at: maini de rectificat: maini de g urit2. Sudare@ a2 converti(oareA &2 tran'formatoareA c2 tractoare de 'udareA d2 aparatur T7): #7) 'au *7)A e2 maini de 'udat prin re(i'ten a evilorA " f2 aparate pentru 'udare 1n &aie de (gur . #ratament termic@ a2 cuptoareA &2 in'talaii de tratament localA c2 di'po(itive de pre1nc l(ire 1nainte de 'udare. ,entru utila=ul de 'udare 'e va meniona: dup ca(: aparatura de 'ta&ilire: m 'urare i reglare a parametrilor regimurilor de 'udare. #a&elul 2 )rupa de 4r. fiei )rupa de gro'imi i 4r. ,rocedur #ipul de oeluri diametrul ,o(iia de crt. a de 1m&in rii omologare acoperit de acoperite 'udare 'udare %g.econ.6 fia de de fia de 7S.7R8 omologare omologare 74S,9.# 4r. crt. Gtila=ul pentru verificare i control #ipul 0marca2 i &uc. .aracteri'ticile principale <&'.
52

#a&elul 3 <&'.

,# R 382++3

1 ,entru m 'urarea i verificarea dimen'iunilor@ a2 di'po(itive pentru m 'urarea diametrelor i ovalit iiA &2 a&loane pentru verificarea a&aterilor de la forma geometric A c2 aparate i di'po(itive pentru verificarea paraleli'mului: denivel rilor i verticalit iiA 2 d2 aparate i di'po(itive pentru m 'urarea 3 deformaiilorA Standuri pentru roda=e la mecani'me " Standuri pentru verificarea 'u&an'am&lelor la mecani'me Standuri pentru 1ncerc ri: echipamente cu aparatur de m 'ur i control: 1n conformitate cu prevederile ,re'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R i normele de fa&ricaie@ a2 la pre'iune hidraulic A &2 la pre'iune pneumatic A c2 'u& 'arcin A d2 a componentelor de 'ecuritate 0pentru limitarea pre'iunii: 'arcinii: vite(ei2.

4r. ,er'onalul de e5ecuie: nominali(at crt. 1 Sudori autori(ai 2 ,er'onal pentru e5amin ri nedi'tructive: din care@ 8 ingineriA 8 tehnicieniA 8 operatori.

Specialitatea

4um r

#a&elul " <&'.

#a&elul $ Lucr rile cuprin'e 1n 4r. contractul de cola&orare 4atura cola&or rii crt. i felul 1n care 'e reali(ea( Denumirea agentului economic cu care 'e efectuea( cola&orarea <&'.

,# R 382++3

ANEAA D ROMLNIA 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat ; ISCIR ; INSPECIA TERITORIAL %dre'a . #elefon Fa5

P .)e&=8e +a! 'e 8e i,i)a e "eDni)# nr. .

>ncheiat a't (i cu oca(ia efectuat 1n &a(a ?) 1.3"+62++1: ?) 1962++1 i Decretului nr. $8361933: modificat i completat prin Decretul nr. "136198$: aplica&ile: i ,re'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R: la . tip cu num rul de fa&ricaie6inventar i cartea in'talaiei nr. av!nd parametrii ultimei verific ri . ... Denumirea agentului economic din localitatea . 'tr. nr. .. =ude6'ector . .G7 . /erificarea '8a efectuat la .. din localitatea 'tr. ... nr. .. =ude6'ector ... .. Su&'emnatulU2 ... am con'tatat urm toarele@ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

,# R 382++3

.. .. %m dat urm toarele di'po(iii @ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dup acea't verificare '8a admi'V2 .. ... .. .. Scadena urm toarei verific ri 'e fi5ea( la data de ... ,entru acea't verificare 'e va pl ti 'uma de .. lei de c tre din localitatea 'tr. nr. =ude6'ector 1n cont de'chi' la Janca filiala %m luat la cunotin <rgan de Delegatul agentului verificare economic montator: reparator .. . .. . Directorul agentului economic 'au delegatul ' u Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic

U2 Funcia: numele i prenumele. V2 Se vor 1n'crie parametrii de funcionare ai in'talaiei: funcie de felul 0 tipul 2 ace'teia.

,# R 382++3

ANEAA E AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU ELA<ORAREA PROIECTELOR LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE LA MECANISME DE RIDICAT EC1 ,roiectele de montare6reparare a mecani'melor de ridicat 'e ela&orea( de c tre ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. ,roiectele pot fi ela&orate i de c tre ali ageni economici: urm!nd ca proiectele re'pective: pentru a putea fi folo'ite: ' fie: 1n preala&il: verificate de o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.# i avi(ate 1n conformitate cu prevederile pct. 9.3. %genii economici de proiectare vor confirma 1n proiectele pe care le ela&orea( c au re'pectat prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i c 1ndepline'c prevederile pct. 9.3 lit. a2: &2 i c2. EC% >n vederea autori( rii: agenii economici de proiectare 'au agenii economici care au unit i de proiectare pentru lucr rile menionate la pct. 9.1 vor 1nainta la 7S.7R874S,9.# o documentaie care va fi con'tituit din@ i2 adre' 0domeniul 'olicitat: documente ane5ate etc.2A =2 acte agent economic 0copie2@ 'tatut 0actul con'titutiv2 actuali(atA certificat de 1nmatriculareA certificat de 1nregi'trare fi'cal 'au .G7 0cod unic de 1nregi'trare fi'cal 2A K2 procedur privind modul de efectuare a activit ii de proiectare 0organi(are i re'pon'a&ilit i: pre'cripii tehnice: 'tandarde i normative de proiectare 'pecifice domeniului de proiectare 'olicitat2A l2 li'ta per'onalului calificat propu' pentru autori(are 0original2A m2 deci(iile de numire a per'onalului propriu propu' pentru autori(are 0original2: conform modelului din ane5a W i adaptat core'pun( torA n2 curriculum vitae pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 0original2A o2 documentele de 'tudii i calificare pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 01n original i o copie2A p2 li'ta principalelor proiecte ela&orate de per'onalul pentru care 'e 'olicit autori(area 0original2. 4<#N @ >n ca(ul e5i'tenei unor 'u&unit i 0filiale: ateliere etc.2 pentru care 'e 'olicit autori(area i care au un alt 'ediu dec!t agentul economic 'olicitant: 'e vor indica adre'ele ace'tora i: dup ca(: datele menionate la aliniatele a2: d2: e2: f2 i g2. EC0 %genii economici autori(ai pentru activitatea de proiectare au urm toarele o&ligaii i r 'punderi@

,# R 382++3

i2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului pentru care 'olicit autori(areaA =2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate: 1n num r nece'ar: care ' verifice proiectele ela&orate din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare i care ' r 'pund 1mpreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor pre'cripiilor tehnice: 'emn!nd proiectele 1n ace't 'en'A K2 ' adopte 'oluii con'tructive care ' permit funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a mecani'melor de ridicat i ' prevad 1n documentaia tehnic e5amin rile i 1ncerc rile ce tre&uie ' fie efectuate de agenii economici montatori i reparatori la locul de funcionare pentru verificarea parametrilor de 'iguran 1n funcionare: r 'pun(!nd de alegerea corect a ace'tora i de re'pectarea prevederilor pre'cripiilor tehniceA l2 ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# avi(area conform a proiectelor ela&orate: pre(ent!nd 1n ace't 'cop de'enul de an'am&lu verificat de per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu menionat la lit. &2A 9'te inter(i' folo'irea proiectelor: care nu au avi(ul conform al 7S.7R8 74S,9.# 'au al per'onalului autori(atA m2 ' propun : 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R874S,9.#: per'onalul tehnic de 'pecialitate care urmea( ' avi(e(e conform proiectele proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate. <rice 'chim&are a per'onalului tehnic de 'pecialitate: autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru verificare i avi(are conform : va fi comunicat la 7S.7R874S,9.# i va deveni definitiv dup confirmarea ace'teiaA n2 ' 1nregi'tre(e la 7S.7R874S,9.# 7# proiectele pe care le avi(ea( conform i ' in evidena ace'tora A o2 ' comunice periodic 0cel puin o dat pe trime'tru2 la 7S.7R874S,9.# 7#: li'ta proiectelor ela&orate i avi(ate conform pentru perioada e5pirat precum i li'ta proiectelor pe care le vor ela&ora i care tre&uie ' fie avi(ate conform 1n perioada urm toareA p2 ' avi(e(e conform proiectele: re'pectiv de'enele de an'am&lu: pentru care primete 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R874S,9.# 7#. EC1 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate care verific proiectele din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare: numit de agentul economic de proiectare i autori(at de 7S.7R874S,9.#: are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ c2 ' verifice proiectele din punct de vedere al re'pect rii prevederilor pre'cripiei tehniceA d2 ' confirme c a efectuat verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului prin aplicarea tampilei pe de'enul tip de an'am&lu: 1n conformitate cu prevederile pct. 9.8. EC2 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R874S,9.# ' conform proiectele are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ avi(e(e

,# R 382++3

avi(e(e conform de'enele de an'am&lu ale proiectelor pentru care a primit 1mputernicire din partea 7S.7R874S,9.# 7#: conform prevederilor pct. 9.9A e2 ' confirme avi(area conform prin aplicarea tampilei pe de'enul de an'am&lu: conform prevederilor pct. 9.1+: preci(!nd i num rul de e5emplare avi(ateA f2 ' participe la in'tructa=ele periodice organi(ate de 7S.7R874S,9.#. EC3 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate ce urmea( a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru avi(area conform de proiecte tre&uie ' fie a&'olvent al unui in'titut de 1nv m!nt 'uperior tehnic de 'pecialitate i ' ai& o vechime 1n 'pecialitate de cel puin 8 ani: din care cel puin 3 ani 1n proiectare 'au $ ani 1n con'trucia: e5ploatarea 'au verificarea mecani'melor de ridicat. EC5 >n vederea autori( rii agenilor economici de proiectare: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: 7S.7R874S,9.# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ d2 ' verifice concordana dintre datele 1n'cri'e 1n documentaia pre(entat de unitatea de proiectare care 'olicit autori(area i 'ituaia din unitatea re'pectiv precum i e5i'tena pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu: 1ntocmind un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cuteA e2 ' verifice: din punct de vedere al cunoaterii prevederilor pre'cripiilor tehnice: per'onalul tehnic de 'pecialitate propu' pentru autori(areA f2 ' eli&ere(e 1n &a(a con'tat rilor f cute: 1n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are: autori(aia de proiectare conform modelului din ane5a ?. EC7 /erificarea proiectelor: 1n ceea ce privete concordana ace'tora cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 .olecia 7S.7R i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre agenii economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. >n ace't 'cop: agenii economici de proiectare autori(ai vor numi per'onal de 'pecialitate care ' efectue(e verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului. .onfirmarea verific rii 'e va face pe de'enul de an'am&lu: con'emn!nd pe ace'ta prin tampilare pe copii: urm toarele@ Denumirea agentului economic de proiectare autori(at de 7S.7R8 74S,9.# I /erificat: core'punde prevederilor pre'cripiei tehnice ,# I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4umele i prenumeleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC9 %vi(area conform a de'enului de an'am&lu: cu privire la re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehnice i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre per'onal autori(at de 7S.7R874S,9.#. %vi(area conform de c tre 7S.7R874S,9.# 7#'e va efectua numai dup

d2 '

,# R 382++3

verificarea proiectelor re'pective de c tre un agent economic de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.#. %cea't avi(are conform 'e poate efectua i de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate din unit ile de proiectare: dar numai cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.# 7#. EC1: .onfirmarea avi( rii conforme pe de'enul tip de an'am&lu 'e face con'emn!nd prin tampilare pe copii: urm toarele@ d2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre 7S.7R874S,9.# 7#@ %/7M%# conform 7S.7R874S,9.# 7# N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMM Data XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXX
e2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate

din unit ile de proiectare: autori(at de 7S.7R874S,9.# i 1mputernicit 1n 'cri' de 7S.7R874S,9.# 7# pentru proiectul re'pectiv@ %/7M%# conform %G#<R7M%# de 7S.7R874S,9.# Denumirea unit iiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scri'oarea 7S.7R874S,9.# 7# de 1mputernicire nr.XXXXXXX6XXXXXXXXXXXX N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMM DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC11 Gnitatea de proiectare 1n cadrul c reia 'e avi(ea( conform de'enele tip de an'am&lu va reine c!te un e5emplar din fiecare. %ce'tea vor fi 1n'cri'e 1ntr8un regi'tru de eviden . ANEAA F REGISTRU PENTRU EVIDENA LUCRRILOR DE 5 2 NNNNNNNNCC MECANISME DE RIDICAT ,roiect 4r. i de data Jeneficia Felul i ,arametri ,roce'8 4r. Denumir e5ecuie actului de rul tipul i ver&al de crt.55 e i 'ediu 0unitatea omologar 0denumir <&'. mecani' mecani'm recepie 2 fa&ricant proiectan e6 e mului ului5552 0nr. i data2 t : nr. i .ertificar i 'ediu2 dat 2 e

,# R 382++3
52

Se va 'crie dup ca(@ *<4#%R9: R9,%R%R9: >4#R9S749R9 Y7 R9/7M79: conform o&iectului autori(aiei. 552 9'te acelai cu num rul de fa&ricaie menionat 1n cartea mecani'mului. 5552 Sarcina nominal 0tf2A 1n limea de ridicare 0m2. NOT@ ,entru agenii economici autori(ai ' efectue(e reparaii: 1ntreinere i revi(ie la mecani'me de ridicat: 'e va folo'i modelul de regi'tru completat cu trei coloane 1n plu': 1n care 'e vor 'crie@ num rul i anul fa&ricaieiA num rul autori(aiei de funcionare 0cartea in'talaiei2A elementele reparate 'au 1nlocuite: caracteri'ticile lor con'tructive.

ANEAA G 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7#....................................... Str................nr...............telefon.................. AUTORIZAIE nr. ..........din...................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiei tehnice ,# R 2 i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul8ver&al nr. .......... din.............. . 7 Se autori(ea( pentru 12 ....................................................................agentul economic .......................................... din ............................... 'tr. ...................nr. .................... urmare a cererii nr. ........................ din .......................... . 77 Se autori(ea( pentru 'upravegherea lucr rilor de mai 'u' urm torul per'onal tehnic de 'pecialitate@....................... i re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura@..................................................................................... ......................................................................................................................................... .

,# R 382++3

>n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au de'fiin rii ....................... ..................................................22..................................................................are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R ; 74S,9.# 7# emitent a autori(aiei. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de 32 . Se con'ider re1nnoirea autori(aiei numai ca(ul 1n care cererea 'cri' de re1nnoire va fi depu' la 7S.7R874S,9.# 7# cu cel puin 3+ de (ile calendari'tice 1nainte de e5pirarea termenului de vala&ilitate al autori(aiei. >n ca( contrar 'e con'ider autori(are nou . 74S,9.#<R Y9F 0numele: prenumele i 'emn tura2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 Se va indica 'uccint domeniul autori(aiei. 22 Se va indica agentul economic. 32 Se va indica data efectiv 0(iua: luna: anul28ma5im 2 ani.

ANEAA H 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# AUTORIZAIA DE PROIECTARE 4r........................ din................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiei tehnice ,# R2 i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul8ver&al nr.............................. din................................ 7 Se autori(ea( pentru proiectare de 12................................................

,# R 382++3

agentul economic....................................din...................................'tr.......................... nr........................=ude 6 'ector.............................din cadrul 22.................................. unitatea de proiectare..................................din.................................'tr........................ nr.....................=ude 6 'ector..........................urmare cererii nr....................din............ 77 Se autori(ea( pentru avi(are conform de proiecte proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate urm toarele per'oane: 'alariai ai unit ii de proiectare@32 ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ....................................................................................................... ............................ >n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au "2 de'fiin rii ................................... are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R8 74S,9.#. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de $2

74S,9.#<R D9 S#%# Y9F 0numele: prenumele i 'emn tura2

74S,9.#<R Y9F 7S.7R874S,9.#

7n'pector de 'pecialitate

,# R 382++3

ANEAA I VERIFICAREA REPARAIILOR MECANISMELOR DE RIDICAT IC1 ,re(enta ane5 conine prevederi tehnice minime o&ligatorii care 'e refer la verificarea tehnic a reparaiilor efectuate la mecani'mele de ridicat care fac o&iectul pre'cripiei tehnice efectuate de c tre RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: al dein torului. IC% Lucr rile care con'tituie reparaii 'unt urm toarele@ i2 1nlocuirea 'au modificarea con'truciei metalice: refacerea 'au remedierea 1m&in rilor 'udate ale elementelor de re(i'ten A =2 tran'formarea de principiu a modului de acionare a mecani'melor de ridicat 0trecerea de la acionare manual la acionare electric : de la acionare electric la acionare pneumatic 'au hidraulic etc.2A K2 1nlocuirea elementelor lor componente din lanul cinematic cu alte tipo8 dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic iniial A l2 modificarea de principiu a 'chemei electrice: hidraulice: pneumatice de acionareA m2 1nlocuirea total a in'talaiei electriceA n2 1nlocuirea 'au modificarea componentelor de 'ecuritate ale mecani'mului de ridicat cu alte tipo8dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic iniial .

IC0 >naintea 1nceperii lucr rilor de reparaii: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie de reparaie din care ' re(ulte lucr rile ce urmea( a 'e efectua: precum i condiiile tehnice de e5ecuie: verific ri i 1ncerc ri. IC1. >n vederea efectu rii verific rii tehnice a reparaiei: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie care va cuprinde@ a2 li'ta lucr rilor efectuate 'au: dup ca(: proiectul 'au tehnologia de reparaieA &2 certificatele de calitate ale materialelor i 'u&an'am&lelor 1ntre&uinateA la componentele de 'ecuritate 'e vor ane5a certificatele de conformitateA c2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udare folo'iteA d2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu vala&ilitatea autori(aiilorA e2 'chema cinematic : 'chema electric i de'enul de an'am&lu al in'talaiei: dac cu oca(ia reparaiei '8au efectuat modific ri ale ace'toraA f2 certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA g2 proce'ul8ver&al 1n care 'unt con'emnate re(ultatele 1ncerc rilor de ca' A h2 certificatele de calitate i garanie ale lucr rilor e5ecutateA i2 la documentaie nu e'te o&ligatorie ataarea fielor de omologare a procedurilor de 'udare: ace'tea put!nd fi 1nlocuite cu un ta&el din care '

,# R 382++3

re(ulte num rul fiei de omologare 0num rul dat de unitate i 7S.7R8 74S,9.# 7#2 i domeniul de vala&ilitate. IC2 Documentaia tehnic de reparaii 'e va ane5a la cartea in'talaiei. a

IC3 9fectuarea lucr rilor de reparaii 'e va 1n'crie 1n regi'trul de eviden 'upravegherii.

IC5 Gnit ile autori(ate de 7S.7R874S,9.# 7# ' efectue(e reparaii la mecani'mele de ridicat vor ine la (i evidena lucr rilor e5ecutate 1ntr8un regi'tru: numerotat: nuruit i parafat de 7S.7R;74S,9.# 7#. ANEAA > MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSA<ILULUI CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF ANTETUL A ENTULU! E"ONO#!" D 9 . 7 M 7 9 4R. .......... din ................... Gnitatea ........................................... repre(entat prin ................................ manager 0director2. %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor prin care agenii economici care dein i e5ploatea( ace'te in'talaii 'unt o&ligai ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate 0ingineri: 'u&ingineri: maitri 'au tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea ace'tora: care ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: 1n vederea aplic rii prevederilor pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R: D9.7D9@ 1 D8ul 0D8na2 .................................de 'pecialitate..........................av!nd funcia de .......................... 1ncep!nd cu data de...........................'e numete re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor..........................din cadrul : urm!nd a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 2 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor e'te o&ligat ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice8 .olecia 7S.7R: 'arcinile lui fiind cele care re(ult din pre'cripiile tehnice8.olecia 7S.7R. 3 %ctivitatea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii

,# R 382++3

de ............................................... care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R. " >nc lcarea o&ligaiilor prev (ute 1n pre'cripiile tehnice8.olecia 7S.7R: atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $ ,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. .. din i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R874S,9.# 7#.

*%4%)9R: 4umele i prenumele 0$emntura i tampila% ANEAA ?

<F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele &$emntura%

MODEL DE AUTORIZAIE PENTRU RESPONSA<ILUL CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7# %G#<R7M%S79 ,94#RG SG,R%/9)?9R9% Y7 /9R7F7.%R9% #9?47.N % 74S#%L%S77L<R

AUTORIZAIA N C52.......................... 4umele i prenumele ............................... Data i locul naterii..................... .od numeric per'onal...................................................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i urmare adre'ei nr. ....................... din ............................ a agentului economic ........................................... .......... 'e autori(ea( ' e5ecute 1n cadrul unit ii@ a2 'upravegherea 552 ..................................... din dotarea 'au folo'ina agentului economic.

,# R 382++3

Data .....................

74S,9.#<R Y9F: 0Semn tura: tampila2 ANEAA ? 0'f!rit2 ,o'e'orul autori(aiei are o&ligaia i r 'punderile prev (ute de legi'laia 1n vigoare i prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice. R 'punde: 1mpreun cu conducerea agentului economic: de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice. %utori(aia e'te vala&il numai 1n cadrul agentului economic pentru care a fo't autori(at per'onalul. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de 5552 NOT' Se va trece num rul de 1nregi'trare al agentului economic 1n evidena 7S.7R874S,9.# 7#: 'upra num rul de ordine al autori(aiei. 95emple@ J 13$61A J 23$62A ) 13+$61. 66F Se va trece: dup ca(@ in'talaii 'u& pre'iune: in'talaii de ridicat: in'talaii 'u& pre'iune i de ridicat: recipiente tran'porta&ile etc. 666F Se va indica data efectiv 0(iua: luna: anul2 8 ma5im 2 ani.
6F

,# R 382++3

ANEAA L CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREA AUTORIZAIEI PENTRU LUCRRILE DE NTREINERE I REVIZIE TEHNIC A MECANISMELOR DE RIDICAT LC1 Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici care efectuea( lucr ri de 1ntreinere i revi(ie la mecani'mele de ridicat. LC% Documentaia va fi con'tituit dintr8un memoriu tehnic din care ' re(ulte domeniul pentru care 'e 'olicit autori(area. %ce'ta va cuprinde urm toarele@ e2 felul lucr rilor 01ntreinere i revi(ie tehnic mecani'me de ridicat cu 'arcina ma5im de....tf2A f2 dotarea minim cu materiale i pie'e de 'chim&A g2 numele: preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a re'pon'a&ilului tehnic pentru 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie a mecani'melorA h2 deci(ia de numire: conform ane5ei W. LC0 *emoriul va fi 1n'oit de documente din care ' re(ulte urm toarele@ c2 dotarea cu 'cule: di'po(itive: verificatoare: aparatur de m 'urare i control etc.A d2 numele: prenumele: preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie 0electricieni: mecanici etc.2.

ANEAA M INSTRUIREA MANEVRANILOR MC1 *anevranii de mecani'me de ridicat, denumii 1n continuare O/ane8 an$iP tre&uie ' fie in'truii de c tre agentul economic dein tor: printr8 un cur' de adaptare profe'ional . MC% ,entru a fi admii 1n vederea in'truirii: candidaii tre&uie ' 1ndeplinea'c urm toarele condiii@ e2 au v!r'ta de cel puin 18 ani 1mpliniiA

,# R 382++3

f2 1ndepline'c condiiile de ' n tate pentru manevrarea mecani'melor de ridicat i pre(int o adeverin medical cu meniunea R%pt pentru manevrarea mecani'melorIA g2 fac dovada c au a&'olvit 1nv m!ntul o&ligatoriu. MC0 7n'truirea teoretic 'e va efectua pe &a(a programei analitice 'pecificate 1n ane5a 4: care prevede minimum de cunotine nece'are i de durat a cur'urilor. De la ca( la ca(: 1n funcie de comple5itatea mecani'melor de ridicat programa analitic menionat va fi de(voltat core'pun( tor. MC1 ,ractica o&ligatorie pentru manevrarea mecani'mului de ridicat va cuprinde minim 1- ore i 'e va efectua 'u& 'tricta 'upraveghere a RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre un manevrant in'truit. MC2 La finali(area in'truirii teoretice i practice: candidaii vor fi e5aminai de o comi'ie numit prin deci(ie: din care va face parte 1n mod o&ligatoriu RS/#7 al agentului economic. MC3 Re(ultatele e5amin rii vor fi con'emnate 1ntr;un proce';ver&al. .andidailor admii li 'e va eli&era un carnet de manevrant al c rui model e'te pre(entat 1n ane5a < . MC5 eli&erat. .arnetul de manevrant e'te vala&il numai 1n cadrul unit ii care l;a

MC7 ,entru 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionale: manevranii vor fi in'truii periodic: odat cu in'tructa=ul de protecia muncii: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate de'emnat pentru ace't 'cop de c tre conducerea agentului economic dein tor de in'talaii: iar re(ultatele in'truirii periodice vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al. MC9 ,er'oanele in'truite: 1n conformitate cu prevederile pre'cripiei tehnice: vor fi e5aminate anual pentru verificarea cunotinelor profe'ionale i a deprinderilor practice de c tre o comi'ie numit de conducerea agentului economic dein tor la care ace'tea 1i de'f oar activitatea. Din comi'ie va face parte o&ligatoriu i re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# Re(ultatele e5amin rilor vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare. MC1: ,er'oanele in'truite: 1n conformitate cu prevederile pre'cripiei tehnice: au o&ligaia ' 'e pre(inte anual la e5aminarea medical : pre(ent!nd re(ultatul comi'iei menionate la pct. *.9.

,# R 382++3

MC11 ,er'oanelor in'truite care dein carnet de manevrant i nu 'e pre(int la e5amin rile menionate la pct. *.9 i *.1+ 'au per'oanelor in'truite care: 1n urma e5amin rilor re'pective: o&in re(ultate necore'pun( toare li 'e vor retrage carnetele de c tre agentul economic dein tor: pe timp limitat 'au definitiv: dup ca(. MC1% ,er'onalul in'truit: conform prevederilor pre'cripiei tehnice: e'te o&ligat ' poarte permanent a'upra 'a carnetul. ANEAA N PROGRAMA ANALITIC PENTRU CURSUL DE INSTRUIRE A MANEVRANILOR ,artea teoretic i practic
n2 De'crierea detaliat

4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic " 2

a tipurilor de mecani'me de

ridicat. %ntrenarea mecani'melor0electric : hidraulic etc.2. &2 .omponente de 'ecuritate la mecani'mele de ridicat@ a limitatoare de 'f!rit de cur' A a limitatoare de 'arcin A a tampoane: opritori: 'igurane la c!rligA a di'po(itive de reinere a fluidului din cilindriA a contacte i 'igurane electrice. c2 Di'po(itive de fr!nare 0de'criere: rol: tipuri e5i'tente: reglare i verificare2. d2 .a&luri i lanuri 0materiale: con'trucie: mod de fi5are: u(ur permi' : 1ntreinere etc.2. e2 *ecani'mul de ridicare6co&or!re. f2 <&ligaiile manevrantului. g2 Semnali(area comen(ilor. h2 *anevrarea i e5ploatarea mecani'melor de ridicat@ Q manevre permi'e i nepermi'e: cau(ele deran=amentelorA Q legarea 'arcinilorA Q e5ploatarea: cartea mecani'mului: regi'trul de eviden a 'upravegherii.

"

2 2 " 2 2

2 2 2 8 8

"

"

,# R 382++3

i2 >ntreinerea: revi(ia: reparaia i verificarea tehnic oficial @ 1ntreinerea mecani'mului de ridicatA revi(ia mecani'mului de ridicatA reparaia mecani'mului de ridicatA verificarea tehnic oficial @ autori(aia de funcionare: 1ncerc ri 'tatice i dinamice: verific ri periodice la 'caden . =2 %varii i accidente la mecani'mele de ridicat@ Q cau(ele avariilor i accidentelorA Q m 'uri pentru evitarea i eliminarea avariilor i accidentelor. ANEAA N 0'f!rit2 ,artea teoretic i practic K2 #ehnica 'ecurit ii muncii Q Legi'laia 1n vigoare privind protecia muncii Q 9chipamentul de protecie Q * 'uri de prim a=utor 1n ca( de avarii: de incendiu i 1n ca( de accidente la mecani'mele de ridicat etc. l2 Legi'laie: regulamente: in'truciuni ?) 13"+62++1 Decret $8361933 i "136198$ ,re'cripii tehnice ; .olecia 7S.7R 7n'truciuni tehnice interne 1ntocmite de dein tor m2 Di'ciplina 1n munc : re'pectarea legi'laiei: a ,re'cripiilor tehnice ; .olecia 7S.7R: a normelor de tehnica 'ecurit ii i proteciei muncii etc. Recapitulaie@ 7

"

"

4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic

,artea teoretic 3- ore ,artea practic 18 ore 77 /erificarea 1n'uirii cunotinelor 8 o or pentru fiecare candidat. ANEAA P STANDARDE SR 94 29281 @199- 8 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale

,# R 382++3

de proiectare. ,artea 1 @ #erminologie de &a( : metodologie SR 94 29282 Q%1 @ 1998 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale de proiectare. ,artea 2 @ ,rincipii i condiii tehnice SR 94 29" @1993 8 Securitatea mainilor. Di'tane de 'ecuritate pentru prevenirea p trunderii mem&relor 'uperioare 1n (onele periculoa'e SR 94 3"9 @199- 8Securitatea mainilor. Di'tane minime pentru prevenirea 'trivirii p rilor corpului uman SR 94 "18 @199- 8Securitatea mainilor. 9chipament pentru oprirea de urgen : a'pecte funcionale. ,rincipii de proiectare SR 94 811 @2+++ 8Securitatea mainilor. Di'tane de 'ecuritate pentru prevenirea p trunderii *em&relor inferioare 1n (one periculoa'e SR 94 81881@2+++ 8 Lanuri cu (ale 'curte pentru ridicat. Reguli de 'ecuritate. ,artea 1 @ .ondiii generale de recepie SR 94 81882 @ 2+++ 8 Lanuri cu (ale 'curte pentru ridicat. Reguli de 'ecuritate. ,artea 2 @ Lan de toleran mi=locie pentru lanuri de legare. .la'a 8 SR 94 8188" @ 2+++ 8 Lanuri cu (ale 'curte pentru ridicat. Reguli de 'ecuritate. ,artea " @ Lanuri de legare. .la'a 8 SR 94 1+1$$ @ 199$ 8 <eluri de con'trucie cu re(i'ten 1m&un t it la coro(iune atmo'feric . .ondiii tehnice de livrare SR 94 $++8181 @1998 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de emi'ie. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 94 $++8281 @1999 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de imunitate. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 7S< 22-2 @ 199" 8 Rodane de u( general pentru ca&luri de oel. .ondiii tehnice SR 7S< "3"3 @ 2+++ 8 Lanuri de ridicat f r 'paiu li&er 1ntre ecli'e: articulaii i role de tran'mi'ie SR 7S< 9"33 @ 199$ 8 <eluri turnate de 1nalt re(i'ten pentru con'trucii mecanice i con'trucii metalice de u( general SR 19""81@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 1@ condiii tehnice pentru materiale: e5ecuie i livrare. SR 19""82@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 2@ c!rlige cu ti=a neprelucrat SR 19""83@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea 3@ c!rlige cu ti=a filetat SR 19""8"@1999 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige 'imple for=ate: cu ti= . ,artea "@ filet rotund S#%S $++61889 8 <eluri de u( general pentru con'trucii. .ondiii tehnice generale de calitate S#%S $++6288+ 8 <eluri de u( general pentru con'trucii. * rci S#%S $++6388+ 8 <eluri de u( general pentru con'trucii re(i'tente la coro(iune

,# R 382++3

atmo'feric . * rci S#%S 391888 8 <eluri aliate pentru tratament termic: de'tinate con'truciei de maini. * rci i condiii tehnice de calitate S#%S 88+888 8 <eluri car&on de calitate pentru tratament termic: de'tinate con'truciei de maini. * rci i condiii tehnice de calitate S#%S 1$288-8 8 Lanuri indu'triale cu (ale 'udate pentru traciune i ridicat. Lanuri de u( general cu (ale 'udate. .ondiii generale S#%S 2$338-3 8 Lanuri articulate. #ipuri u(uale. #erminologie S#%S 32+8832 8 7n'talaii de ridicat. Role pentru ca&luri de oel. Diametre de 1nf urare i profilul anului S#%S "2"-8-8 8 7n'talaii de ridicat. Roata de manevr pentru lan cali&rat cu (ale 'udate: 'curte. Dimen'iuni S#%S 39$2883 8 Lanuri indu'triale cu (ale 'udate pentru traciune i ridicat. Lanuri de u( general cu (ale 'udate lungi. ,arametri principali S#%S 82338-8 8 Roi de lan pentru lanuri cali&rate cu (ale 'udate 'curte. .alculul elementelor geometrice ale profilului S#%S 8-38888 8 7n'talaii de ridicat. ,apuc pentru fi5area capetelor de ca&lu din oel S#%S 8-3983+ 8 7n'talaii de ridicat. ,laca pentru fi5area a5elor S#%S 1213388" 8 7n'talaii de ridicat. .!rlige for=ate. .ontrolul 1n e5ploatare S#%S 123$+88$ 8 7n'talaii de ridicat. .leme pentru ca&luri din oel S#%S 123$188$ 8 7n'talaii de ridicat. *anoane de pre'are pentru ca&luri S#%S 13+3362891 8 <eluri de'tinate fa&ric rii de lanuri indu'triale. * rci i condiii tehnice de calitate ANEAA @

REGISTRU DE EVIDEN A MECANISMELOR DE RIDICAT

4um r 1nreg i'8 trare

Locul funcion rii in'talaiei 0'ecia: localitatea: 'trada: nr.: 'ector: =ude2

Denum irea in'tala iei: parame trii princip ali

4r. de ,roce' Scaden fa&ricaie ver&al6autor a Gnitatea 'au i(aie urm to <&' con'truct inventar6a funcionare6 arei . oare n de data verific fa&ricaie autori( rii ri

,# R 382++3

ANEAA R CODUL DE SEMNALIZARE

.^RL7) SGS _

.^RL7) W<S _

<,R9Y#9 _

<,R9Y#9 JRGS. _

,# R 382++3

CERINE TEHNICE PRIVIND MONTAREA, PUNEREA N FUNCIUNE, UTILIZAREA, REPARAREA I VERIFICAREA TEHNIC A STIVUITOARELOR 1 1C1 GENERALITI S).-

,re(enta pre'cripie tehnic face parte din reglement rile tehnice naionale referitoare la montarea: punerea 1n funciune: utili(area: repararea i verificarea tehnic a 'tivuitoarelor. ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice minime o&ligatorii pe care tre&uie ' le 'ati'fac 'tivuitoarele pentru a putea fi autori(at funcionarea lor la utili(atorii 0dein torii2 din Rom!nia. .erinele tehnice privind proiectarea: con'truirea i introducerea pe pia a componentelor de 'ecuritate 'e adre'ea( produc torilor ace'tora. .erinele tehnice privind utili(area: repararea: 1ntreinerea: deinerea i 'igurana 1n utili(are a 'tivuitoarelor 'e adre'ea( agenilor economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# i dein torilor. .erinele tehnice privind verificarea tehnic 1naintea punerii 1n funciune: verific rile tehnice periodice i verific rile dup reparaii ale 'tivuitoarelor 'e adre'ea( 7S.7R874S,9.# 7#: agenilor economici: autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#: i dein torilor. %ce'te cerine au drept 'cop a'igurarea proteciei ' n t ii i 'ecurit ii utili(atorilor i a per'oanelor e5pu'e din (ona periculoa' i a proteciei mediului 1ncon=ur tor i propriet ii. De a'emenea: pre'cripia tehnic 'ta&ilete modul de verificare a re'pect rii ace'tor cerine tehnice. %utoritatea tehnic ce a'igur punerea 1n aplicare i re'pectarea prevederilor din pre(enta pre'cripie tehnic e'te 7S.7R; 7n'pecia de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat: care: 1n conformitate cu prevederile ?ot r!rii )uvernului nr. 1.3"+62++1: e'te organ de 'pecialitate cu per'onalitate =uridic 1n 'u&ordinea *ini'terului 7ndu'triei i Re'ur'elor av!nd ca principal o&iect de activitate a'igurarea 1n numele 'tatului a proteciei utili(atorilor i 'ecuritatea 1n funcionare a in'talaiilor 1n categoria c rora 'e integrea( i 'tivuitoarele. Documentele: documentaia tehnic 0cartea 'tivuitorului i informaii furni(ate de montator2 precum i in'cripion rile privind informarea i averti(area utili(atorilor tre&uie ' fie redactate 'au tradu'e 1n lim&a rom!n . 1C% D./eni* 'e a-!i)a e ,re(enta pre'cripie tehnic 'e aplic urm toarelor tipuri de 'tivuitoare@

,# R 382++3

'tivuitoare autopropul'ate 0moto'tivuitoare: electro'tivuitoare2A tran'latoare 'tivuitoare. 1C0 Re,e in$e n. /a"i8e

,re(enta pre'cripie tehnic face referiri e5plicite 'au implicite la acte legi'lative: 'tandarde: pre'cripii tehnice i alte reglement ri naionale. 1C0C1 Legi (i D."# H i Legea nr. -+862++1 privind evaluarea conformit ii produ'elor ?ot r!rea )uvernului nr. 1.3"+62++1 privind organi(area i funcionarea 7n'peciei de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat Legea nr. 9+6199- privind protecia muncii i normele metodologice de aplicare a ace'teia: apro&ate prin <rdinul mini'trului de 'tat: mini'trul muncii i proteciei 'ociale nr.3886199 Legea nr. 1+6199$ privind calitatea 1n con'trucii 1C0C% S"an'a 'e Standardele aplica&ile 'unt menionate 1n ane5a #. 1C1 Te /eni (i 'e,ini$ii #ermenii i definiiile 'e aplic numai 1n 'en'ul pre(entei pre'cripii tehnice. 1C1C1 activitate de reparare ; an'am&lu de lucr ri i operaiuni 'peciali(ate de inve'tigare a defectelor ap rute: a'igurare a pie'elor de 'chim& : efectuare a depan rilor i6'au 1nlocuirilor de componente defecte i 1ncercare funcional a 'tivuitorului: pentru demon'trarea calit ii reparaiei efectuate menite ' readuc 'tivuitorul 1n 'tare &un de funcionare 1n condiii de 'ecuritate. .apacitatea unui agent economic de a efectua lucr rile de reparare tre&uie ' fie confirmat printr8o autori(aie emi' de 7S.7R874S,9.# 7#. 1C1C% ampatament ; di'tana 1ntre a5ele roilor 'tivuitorului: m 'urat 1n lungul unei a5e paralele cu depla'area longitudinal a ace'tuia. 1C1C0 aprtoare a postului de conducere ; protecie complet 'au parial 1n =urul po'tului de conducere: 1n principal c!nd ace'ta e'te la e5tremitate 'au ridica&il: cu 'copul de a prote=a manevrantul frontal i6'au lateral 1mpotriva contactelor cu o&'tacole fi5e 'au cu alte vehicule.

,# R 382++3

1C1C1 aprtoare de protecie a manevrantului ; 'upra'tructur fi5at pe c rucior dea'upra capului manevrantului pentru a8l prote=a de c derea o&iectelor manipulate 'au provenite din 'tive al turate. 1C1C2 apropiere lent ; depla'are cu vite( foarte redu' cu 'copul ca: la e5ecutarea anumitor operaiuni de manipulare 0de e5emplu la 'tivuire2: 'arcina ' poat fi preci' po(iionat . 1C1C3 autorizarea funcionrii 8 an'am&lu de activit i de verificare i validare a re(ultatelor m 'ur rilor i 1ncerc rilor funcionale e5ecutate la punerea 1n funciune a 'tivuitoarelor 'au cu oca(ia verific rilor tehnice periodice ale ace'tora: 1n 'copul confirm rii 1ndeplinirii condiiilor de funcionare 1n 'ecuritate a 'tivuitoarelor. Se efectuea( numai de c tre 7S.7R874S,9.# 7# 'au de RS/#7 autori(at i 1mputernicit de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ace't 'en'. 1C1C5 blocare de securitate ; di'po(itiv de'tinat ' imo&ili(e(e 'tivuitorul: fiind comandat printr8o cheie de contact 'au printr8un alt mi=loc pe care manevrantul 1l activea( la p r 'irea c ruciorului. 1C1C7 caroserie ; panouri de protecie 'au de acoperire fi5ate la e5teriorul 'tivuitorului. 1C1C9 catarg ; montant fi5 pe care culi'ea( placa portechipament 'au unul 'au mai muli montani mo&ili. 1C1C1: catarg cvadruplu ; catarg care cuprinde un montant fi5 i trei montani mo&ili. 1C1C11 catarg dublu (telescopic simplu) ; catarg care cuprinde un montant fi5 i un montant mo&il. 1C1C1% catarg netelescopic (simplu) ; catarg care cuprinde un montant fi5. 1C1C10 catarg telescopic ; catarg care cuprinde un montant fi5 i unul 'au mai muli montani mo&ili. 1C1C11 catarg triplu ; catarg care cuprinde un montant fi5 i doi montani mo&ili. 1C1C12 cerin esenial 8 cerin care are 1n vedere: 1n 'pecial: protecia ' n t ii: 'ecuritatea utili(atorilor: protecia propriet ii i a mediului: a'tfel cum e'te prev (ut 1n actele normative 1n vigoare. 1C1C13 cilindru de ridicare ; cilindru care ridic : fie prin intermediul lanurilor cu mufle: fie direct placa portechipament 0'au o platform port'arcin 2 'au montantul 0montanii2 mo&il 0i2.

,# R 382++3

1C1C15 cilindru de ridicare simplu ; cilindru cu un 'ingur pi'ton: de'tinat ridic rii 'arcinii. 1C1C17 cilindru de ridicare telescopic ; cilindru care cuprinde mai multe pi'toane concentrice: ce 'e ridic 'ucce'iv. 1C1C19 contragreutate ; ma' echili&r rii 'arcinii. fi5at 1n partea din 'pate a a'iului i de'tinat

1C1C%: curitor de in 8 component de 'ecuritate de'tinat 1ndep rt rii de pe calea de rulare a o&'tacolelor 'au o&iectelor care '8ar putea g 'i pe acea'ta. 1C1C%1 curs de ridicare ; di'tana pe vertical 1ntre po(iiile de lucru inferioar i 'uperioar ale di'po(itivului de manipulare a 'arcinii. 1C1C%% declaraie de conformitate 8 documentul prin care produc torul d o a'igurare 'cri' c o 'tivuitorul e'te conform condiiilor 'pecificate. 1C1C%0 declaraie de conformitate ; procedur prin care un produc tor 'au un repre(entant autori(at al ace'tuia d o a'igurare 'cri' c un produ' e'te conform condiiilor 'pecificate. 1C1C%1 depunere n rafturi ; manipulare care con't 1n ridicarea unei 'arcini i depunerea ei 1n compartimentul unui raft. 1C1C%2 destivuire ; manipulare care con't 1n preluarea i co&or!rea unei 'arcini din partea 'uperioar a unei 'tive. 1C1C%3 dispozitiv de manipulare a sarcinii ; di'po(itiv 0c!rlig: graif r: electromagnet: furc 'au altele2 pentru apucarea: prinderea 'au manipularea 'arcinii. 1C1C%5 dispozitiv de reinere a fluidului din cilindri ; component de 'ecuritate de'tinat reinerii fluidului 1n cilindri la 'c derea &ru'c a pre'iunii. 1C1C%7 ecartament ;di'tana pe ori(ontal 'tivuitorului. 1ntre centrele roilor de rulare ale

1C1C%9 electrostivuitor ; 'tivuitor autopropul'at a c rui acionare e'te electric . 1C1C0: frn ; di'po(itiv de'tinat reducerii vite(ei i6'au 1mpiedic rii mic rii mecani'melor 'tivuitorului.

,# R 382++3

1C1C01 gabaritul stivuitorului ; 'paiul determinat de condiiile funcion rii 1n 'iguran a 'tivuitorului 1n vecin tatea unor con'trucii: ale c rui limite pot fi dep ite numai de di'po(itivul de manipulare a 'arcinii 1n timpul e5ecut rii operaiilor de manipulare. 1C1C0% importator ; orice per'oan fi(ic 'au =uridic cu 'ediul 1n Rom!nia: care introduce pe pia un produ' provenit dintr8o alt ar . 1C1C00 introducerea pe pia a stivuitorului 8 aciune care are loc atunci c!nd produc torul pune pentru prima dat 'tivuitorul la di'po(iia dein torului . 1C1C01 nlimea de ridicare ; di'tana pe vertical de la nivelul planului pe care e'te ae(at 'tivuitorul p!n la di'po(itivul de manipulare a 'arcinii: c!nd ace'ta 'e afl 1n po(iia de lucru 'uperioar . 1C1C02 ncercri dinamice ; 1ncercarea unui 'tivuitor prin e5ecutarea mic rilor de lucru cu o 'arcin care dep ete cu BC capacitatea de ridicare a 'tivuitorului. 1C1C03 ncercri statice ; 1ncercarea unui 'tivuitor prin aplicarea unei 'arcini 'tatice la di'po(itivul de manipulare a 'arcinii care dep ete cu DC capacitatea de ridicare a 'tivuitorului. 1C1C05 nclinare ma im a pantei ; unghi ma5im al pantei: e5primat 1n procente: care poate fi urcat cu o vite( de tran'port con'tant de c tre 'tivuitorul ne1nc rcat. 1C1C07 ntreruptor de securitate (scaun sau pedal) ; 1ntreruptor di'pu' a'tfel 1nc!t ' 1ntrerup curentul motorului de traciune 0i eventual ' aplice fr!na2 1n momentul 1n care manevrantul 1ncetea( ' acione(e ace't 1ntreruptorA la 'tivuitoarele cu manevrant purtat: 1ntreruptor poate fi i 'caunul 'au o pedal : iar la 'tivuitorul cu manevrant pieton: timona. 1C1C09 limitator de sarcin ; component de 'ecuritate de'tinat ' 1ntrerup automat acionarea mecani'mului de ridicare 1n ca(ul dep irii 'arcinii nominale: permi!nd acionarea mecani'mului 1n 'en'ul co&or!rii 'arcinii. 1C1C1: limitator de sfrit de curs ; component de 'ecuritate de'tinat ' 1ntrerup automat acionarea mecani'melor 'tivuitorului c!nd p rile 'ale 1n micare dep e'c po(iiile limit de lucru 'ta&ilite: permi!nd acionarea mecani'melor 1n 'en' inver' celui 1n care '8a limitat micarea re'pectiv . 1C1C11 limitator de vitez ; component de 'ecuritate care la dep irea unei vite(e 'ta&ilite acionea( parac ( toarele i comand oprirea ca&inei.

,# R 382++3

1C1C1% mecanism de deplasare al stivuitorului ; mecani'm acionat i utili(at pentru depla'area 'tivuitorului. 1C1C10 mecanism de ridicare ; mecani'm acionat i utili(at pentru ridicarea i co&or!rea 'arcinii. 1C1C11 moment de rsturnare produs de sarcin ; produ'ul dintre di'tana de la a5a de ridicare a 'arcinii la a5a de r 'turnare i 'arcina core'pun( toare. 1C1C12 motostivuitor ; 'tivuitor autopropul'at acionat de motor cu ardere intern . 1C1C13 opritor ; component de 'ecuritate de'tinat limit rii depla' rii pe'te po(iiile limit de lucru 'ta&ilite. 1C1C15 organism de inspecie 8 7S.7R;74S,9.#: organi'm de'emnat i recuno'cut de *ini'terul 7ndu'triei i Re'ur'elor pentru 'upravegherea i verificarea tehnic 1n funcionare a 'tivuitoarelor. 1C1C17 paracztor ; component de 'ecuritate de'tinat ' oprea'c i ' menin oprit pe gli'iere ca&ina 1n ca(ul dep irii vite(ei 'ta&ilite. 1C1C19 persoan e pus ; orice per'oan care 'e g 'ete integral 'au parial 1n (ona periculoa' . 1C1C2: pies de reazem 8 component de 'ecuritate de'tinat evit rii ocurilor provenite din 'pargerea accidental a roilor de rulare 'au a ruperii a5elor ace'tora: precum i 1mpotriva deraierii. 1C1C21 pivotare (a catargului sau a unui echipament) ; rotire 1n =urul unei a5e verticale a 1ntregului an'am&lu ridic tor 'au numai a organului port'arcin : put!ndu8 'e a'tfel trece de la o po(iie lateral de lucru la o po(iie frontal i inver'. 1C1C2% plac portfurc (sau portechipament) ; organ culi'ant pe montantul fi5: 1n ca(ul catargului netele'copic: 'au pe ultimul montant mo&il: 1n ca(ul catargului tele'copic: care 'u'ine elementele purt toare de 'arcin . 1C1C20 preluare din rafturi ; manipulare care con't 1n preluarea unei 'arcini din compartimentul unui raft i co&or!rea ei. 1C1C21 productor ; per'oan re'pon'a&il pentru proiectarea i reali(area a unui produ' 0'tivuitor 'au component de 'ecuritate2 1n 'copul introducerii pe pia : 1n numele ' uA re'pon'a&ilit ile produc torului 'e aplic oric rei per'oane fi(ice 'au =uridice care a'am&lea( 'au etichetea( produ'e 1n vederea introducerii pe pia 'u& nume propriuA termen echivalentE,a+ i)an".

,# R 382++3

1C1C22 productorul componentelor de securitate 8 per'oan fi(ic 'au =uridic ce 1i a'um re'pon'a&ilitatea proiect rii i fa&ric rii componentelor de 'ecuritate. 1C1C23 proiectant ; per'oan fi(ic 'au =uridic ce 1i a'um re'pon'a&ilitatea proiect rii 'tivuitoarelor: componentelor de 'ecuritate i a proiectelor de reparaii la 'tivuitoare. 1C1C25 punerea n funciune 8 prima utili(are a produ'ului pe teritoriul Rom!niei de c tre dein tor. 1C1C27 raza minim de vira! ; ra(a cercului circum'cri' p rii e5terioare a roii din fa a 'tivuitorului: c!nd roile 'unt &racate la ma5imum. 1C1C29 reprezentant autorizat al productorului ; per'oan =uridic 1mputernicit de produc tor ' acione(e 1n numele ace'tuia. 1C1C3: ridicare (coborre) sarcin ; depla'area unei 'arcini pe vertical . 1C1C31 sarcina de ncercare ; valoarea 'arcinii la care e'te 1ncercat un 'tivuitor. 1C1C3% sarcina dinamic ; 'arcina care ia natere 1n timpul acceler rii 'au deceler rii 'arcinii nominale: pariale etc. 1C1C30 sarcina static ; 'arcina nominal : parial etc. 1n 'tare de repao'. 1C1C31 sarcin nominal 8 'arcina pentru care a fo't proiectat i con'truit 'tivuitorul. 1C1C32 sptar vertical al sarcinii ; ecran vertical: montat 1n general la placa portfurc : pentru a preveni c derea 1n'pre manevrant a 'arcinii tran'portate. 1C1C33 stabilitatea dinamic ; re(i'tena la r 'turnare a 'tivuitorului aflat 1n micare: 'u& aciunea forelor create de micarea re'pectiv @ depla'are rectilinie 'au 1n cur& : fr!nare: depla'are 'arcin . 1C1C35 stabilitatea static ;re(i'tena la r 'turnare a unui 'tivuitor care nu e5ecut nici o micare: 'ingura for care acionea( fiind 'arcina. 1C1C37 stivuire ; manipulare care con't 1n ridicarea unei 'arcini i depunerea ei pe o 'tiv format din 'arcini a'em n toare. 1C1C39 suprasarcin ; 'arcina care dep ete 'arcina nominal .

,# R 382++3

1C1C5: asiu ; 'tructur metalic pe care 'unt montate diver'ele organe ale 'tivuitorului: re'pectiv an'am&lul propul'or: mecani'mul de ridicare etc. 1C1C51 tampon ; component de 'ecuritate de'tinat amorti( rii ocurilor la lovire. 1C1C5% translator stivuitor ; in'talaie 'tivuitoare: cu coloan depla'ea( 1n culoarul dintre rafturi. vertical : care 'e

1C1C50 utilizator 8 per'oan fi(ic 'au =uridic dein toare a unui 'tivuitor pe care 1l e5ploatea( 1n folo' propriu i care are o&ligaia de a8l utili(a numai dac ace'ta a fo't 'upu' verific rilor tehnice periodice i a o&inut autori(aia de funcionare 1n urma ace'tora. #ermen echivalent E 'e$in#". C 1C1C51 verificare tehnic periodic 8 activitate 'olicitat de dein tor: la intervale predeterminate 'au ori de c!te ori dein torul con'ider nece'ar: pentru a 'e a'igura c 'tivuitorul pe care 1l deine i 1l utili(ea( 'ati'face cerinele de funcionare 1n 'ecuritate. %ctivitatea cuprinde un an'am&lu de verific ri i 1ncerc ri menite ' con'tate 'tarea de &un funcionare 1n condiii de 'ecuritate a 'tivuitorului i proprietatea ace'tuia de a8i 1ndeplini rolul funcional conform 'pecificaiilor produc torului. %ctivitatea 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# 'au : dup ca(: de RS/#7 autori(at i 1mputernicit de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ace't 'en'. 1C1C52 viteza de deplasare ; vite(a de depla'are 1n regim 'ta&ili(at a unui 'tivuitor. 1C1C53 viteza de ridicare (coborre) a sarcinii ; vite(a de depla'are pe vertical 1n regim 'ta&ili(at a 'arcinii de lucru. 1C1C55 zon periculoas ; orice (on din interiorul i6'au din apropierea unui 'tivuitor: 1n care pre(ena unei per'oane e5pu'e con'tituie un ri'c pentru ' n tatea 'au 'ecuritatea 'a. 1C2 A+ e8ie i 7# 8 7n'pecia teritorial ,# 8 ,re'cripie tehnic RS/#7 8 Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor R#S 8 Re'pon'a&il tehnic cu 'udura

CERINE ESENIALE DE SNTATE I DE SECURITATE CE TRE<UIE S FIE ASIGURATE LA PROIECTAREA I

,# R 382++3

CONSTRUIREA STIVUITOARELOR I COMPONENTELOR DE SECURITATE %C1 Di&-.4i$ii - e!i/ina e

.erinele e'eniale de ' n tate i de 'ecuritate coninute 1n pre(enta pre'cripie tehnic 'unt o&ligatorii. Stivuitoarele 'au componentele de 'ecuritate tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e ating o&iectivele ace'tor cerine e'eniale. ,roduc torul 'tivuitoarelor 'au al componentelor de 'ecuritate are o&ligaia ' efectue(e anali( de ri'c 1n vederea identific rii acelor ri'curi care core'pund produ'elor 'ale: fiind o&ligat ' proiecte(e i ' con'truia'c produ'ele in!nd 'eama de acea't anali( . Stivuitoarele vor fi marcate conform prevederilor ane5ei R. %C% Gene a!i"#$i

%C%C1 P in)i-ii 'e in"eg a e a &e)* i"#$ii %C%C1C1 ,rin con'trucie 'tivuitoarele tre&uie ' fie capa&ile de a8i a'igura funcia: ' fie reglate i 1ntreinute f r ca per'oanele ' fie e5pu'e ri'cului atunci c!nd ace'te operaii 'unt efectuate 1n condiii prev (ute de produc tor. * 'urile adoptate tre&uie ' a'igure eliminarea ri'curilor de accidentare pe 1ntreaga durat de via previ(i&il a 'tivuitorului: inclu'iv fa(ele de montare i demontare: chiar dac ace'te ri'curi de accidentare re(ult din 'ituaii anormale previ(i&ile. %C%C1C% La alegerea celei mai core'pun( toare 'oluii produc torul tre&uie ' aplice urm toarele principii @ eliminarea 'au reducerea ri'curilor 1ntr8o m 'ur ma5im po'i&il 0integrarea elementelor de 'ecuritate 1nc din fa(a de proiectare i de e5ecuie a 'tivuitorului2A adoptarea m 'urilor de protecie nece'are pentru ri'curile care nu au putut fi eliminateA informarea utili(atorilor de'pre ri'curile re(iduale datorate eficacit ii incomplete a m 'urilor de protecie adoptate. %C%C1C0 La proiectarea i con'trucia 'tivuitorului: precum i la ela&orarea c rii tehnice: produc torul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area 'a normal : ci i alte 'ituaii re(ona&il previ(i&ile. Stivuitorul tre&uie ' fie a'tfel proiectat 1nc!t ' 'e evite utili(area 'a anormal : dac acea'ta comport un ri'c. 9ventual: cartea tehnic tre&uie ' atrag atenia utili(atorului a'upra contraindicaiilor privind folo'irea 'tivuitorului.

,# R 382++3

%C%C1C1 >n condiiile de utili(are prev (ute ale 'tivuitorului tre&uie ' fie redu'e la minimum di'confortul: o&o'eala i ten'iunile p'ihice ale per'onalului manevrant: aplic!nd principiile ergonomiei. %C%C% I!*/ina"*! ,roduc torul tre&uie ' furni(e(e 'tivuitorul cu un 'i'tem de iluminat 1ncorporat: adecvat 'ituaiilor 1n care chiar 1n condiiile unui iluminat am&iant normal: lip'a ace'tui 'i'tem ar putea duce la apariia unor ri'curi. ,entru 'tivuitoarele autopropul'ate prev (ute de produc tor a fi utili(ate 1n locuri lip'ite de iluminat: ace'tea tre&uie ' fie prev (ute cu un 'i'tem de iluminat adecvat activit ii care tre&uie ' fie de'f urat : f r a 1nc lca prevederile altor reglement ri aplica&ile 0codul rutier etc.2. %C%C0 Mane8 a ea >n timpul manevr rii 'tivuitorului i6'au elementelor a elementelor 'ale nu tre&uie ' 'e produc depla' ri 'au mic ri neprev (ute 'au &rute: nici ri'curi datorate in'ta&ilit ii: dac 'tivuitorul i6'au elementele 'ale 'unt manevrate conform in'truciunilor produc torului. %C%C1 P.&"*! 'e ).n'*)e e ,o'tul de conducere al 'tivuitorului tre&uie ' fie proiectat in!nd 'eama de principiile ergonomiei. ,o'tul de conducere tre&uie ' di'pun de toate organele de comand nece'are. /i(i&ilitatea de la po'tul de conducere tre&uie ' permit 'tivuitori'tului manevrarea 1n condiii de deplin 'ecuritate: at!t pentru el c!t i pentru per'oanele e5pu'e. >n ca( de nece'itate: 'tivuitorul tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive adecvate care ' previn ri'curile datorate in'uficienei vi(i&ilit ii directe. Stivuitorul tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t: la po'tul de conducere ' nu poat ap rea ri'curi datorate contactului involuntar cu roile 'au enilele: pentru 'tivuitori't. ,o'tul de conducere tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t ' 'e evite ri'curile pentru ' n tate datorate ga(elor de eapament i6'au lip'ei de o5igen. Dac dimen'iunile permit po'tul de conducere al 'tivuitori'tului tre&uie ' fie proiectat i con'truit pentru a putea fi echipat cu o ca&in . >n ace't ca(: tre&uie ' 'e prevad un loc de'tinat afi rii in'truciunilor nece'are 'tivuitori'tului. ,o'tul de conducere tre&uie ' fie echipat cu o ca&in adecvat : dac e5i't ri'curi datorate unei am&iane periculoa'e. .a&ina tre&uie ' fie proiectat : con'truit i6'au utili(at a'tfel 1nc!t ' prote=e(e 'tivuitori'tul 1mpotriva eventualelor ri'curi 0de e5emplu@ 1nc l(ire i aeri'ire neadecvate: vi(i&ilitate in'uficient : (gomot e5ce'iv: vi&raii: c derea o&iectelor:

,# R 382++3

r 'turnare etc.2. Gile ca&inei tre&uie ' fie a'tfel con'truite 1nc!t ' permit 'tivuitorului. *aterialele utili(ate pentru ca&in i amena=area ace'teia tre&uie ' inflama&ile. %C%C2 O gane 'e )./an'#

p r 'irea fie greu

<rganele de comand tre&uie ' fie @ vi(i&ile: uor de identificat i: c!nd e'te nece'ar: ' fie marcate core'pun( torA di'pu'e a'tfel 1nc!t ' 'e garante(e o manevr 'igur : univoc i rapid A proiectate a'tfel 1nc!t 'en'ul de micare al organului de comand ' core'pund cu 'en'ul mic rii organului 'au mecani'mului comandatA ampla'ate 1n afara (onelor periculoa'e i di'pu'e a'tfel 1nc!t acionarea lor ' nu provoace ri'curi 'uplimentareA proiectate 'au prote=ate a'tfel 1nc!t acionarea lor: dac poate provoca un ri'c: ' nu 'e poat produce f r o manevr intenionat A e5ecutate a'tfel 1nc!t ' re(i'te la eforturi previ(i&ile. Stivuitorul tre&uie ' fie prev (ut cu mi=loace de 'emnali(are 0cadrane: L9D8uri etc.2 i indicaii a c ror cunoatere e'te nece'ar pentru funcionarea 1n 'ecuritate. De la locul ' u de comand 'tivuitori'tul tre&uie ' perceap 'emnalele indicatoarelor 'u' menionate. De la locul de comand : 'tivuitori'tul tre&uie ' 'e poat a'igura de a&'ena per'oanelor e5pu'e 1n (onele periculoa'e. <rice punere 1n funciune ' fie precedat de un 'emnal de averti(are 'onor i6'au vi(ual. Dac e5i't pedale: ace'tea tre&uie ' fie proiectate: con'truite i di'pu'e a'tfel 1nc!t ' poat fi acionate de 'tivuiori't 1n deplin 'iguran i cu ri'curi minime de confu(ieA ace'tea tre&uie ' di'pun de o 'uprafa antiderapant i uor de cur at. <rganele de comand ale 'tivuitorului: e5cept!nd pe cele cu po(iii pre'ta&ilite: tre&uie ' revin 1n po(iie neutr imediat ce 'tivuitori'tul le la' li&ere. %C%C3 P. ni ea ,ornirea 'tivuitorului tre&uie ' fie po'i&il numai printr8o aciune voluntar a organului de comand prev (ut 'pecial pentru ace't 'cop. %cea't cerin e'te o&ligatorie @ 1n ca(ul repunerii 1n funciune a 'tivuitorului dup o oprire: independent de cau(a eiA pentru comandarea oric rei modific ri 'emnificative a condiiilor de funcionare. Stivuitoarele autopropul'ate tre&uie ' fie prev (ute cu mi=loace care ' nu permit pornirea de c tre per'oane neautori(ate.

,# R 382++3

%C%C5 O- i ea n. /a!# <rice 'tivuitor tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea complet 1n condiii de 'ecuritate. <rice po't de lucru tre&uie ' fie prev (ut cu un organ de comand care ' permit oprirea: 1n funcie de ri'curile e5i'tente: a tuturor elementelor mo&ile ale 'tivuitorului 'au a unei p ri dintre ace'tea: a'tfel 1nc!t 'tivuitorul ' fie adu' 1n 'tare de 'ecuritate. .omanda de oprire a 'tivuitorului tre&uie ' fie prioritar 1n comparaie cu comanda de pornire. F r a 1nc lca cerinele privind circulaia rutier : 'tivuitoarele autopropul'ate tre&uie ' 1ndeplinea'c cerinele de reducere a vite(ei: de oprire: de fr!nare i de imo&ilitate: a'igur!nd 'ecuritatea 1n orice condiii de funcionare: de 'arcin : de vite( : de caracteri'tici ale terenului i de pant prev (ute de produc tor i core'pun( tor 'ituaiilor concrete de lucru. >ncetinirea i oprirea 'tivuitorului autopropul'at tre&uie ' fie o&inute de c tre 'tivuitori't cu a=utorul unui di'po(itiv principal. .!nd condiiile de 'ecuritate o cer 'e va prevedea un di'po(itiv 'uplimentar de a=utor cu comen(i integral independente i uor acce'i&ile: care tre&uie ' permit 1ncetinirea i oprirea 'tivuitorului. Dac e'te ca(ul: imo&ilitatea 'tivuitorului tre&uie ' fie meninut cu a=utorul unui di'po(itiv de 'taionare. %ce't di'po(itiv tre&uie ' fie cu acionare pur mecanic . Stivuitorul comandat de la di'tan tre&uie ' fie proiectat i con'truit a'tfel 1nc!t ' 'e oprea'c automat 1n ca(ul 1n care 'tivuitori'tul a pierdut controlul lui. %C%C7 O- i ea 'e * gen$# <rice 'tivuitor tre&uie ' fie prev (ut cu unul 'au mai multe oprire de urgen care permit evitarea 'ituaiilor periculoa'e care ri'c iminent 'au care 'unt 1n cur' de producere. Dup ce 1ncetea( acionarea comen(ii de oprire de urgen declanat un ordin de oprire: ace't ordin tre&uie ' fie meninut di'po(itivului de oprire de urgen p!n la de&locarea ace'tuia. %C%C9 De-!a&a ea &"i8*i".a e!. )./an'a"e 'e &"i8*i". i&" -e'e&" * 4ici o depla'are a unui 'tivuitor autopropul'at 1n'oit de un 'tivuitori't pede'tru nu tre&uie ' fie po'i&il dec!t dac 'e e5ercit o aciune continu a'upra organului de comand core'pun( tor. >n 'pecial: nici o depla'are a 'tivuitorului nu tre&uie ' fie po'i&il 1n momentul pornirii motorului. Si'temele de comand tre&uie ' fie a'tfel proiectate 1nc!t ' reduc la minimum ri'curile datorate depla' rii inopinate a 'tivuitorului 'pre 'tivuitori'tul di'po(itive de ' 'e produc : dup ce '8a prin &locarea

,# R 382++3

pede'tru. /ite(a normal de depla'are a 'tivuitorului tre&uie ' fie compati&il cu vite(a de depla'are a 'tivuitori'tului. %C%C1:De,e)"a ea a!i/en"# ii )* ene gie >ntreruperea: re'ta&ilirea dup o 1ntrerupere 'au variaia: oricare ar fi 'en'ul: aliment rii cu energie a 'tivuitorului nu tre&uie ' cree(e 'ituaii periculoa'e. >n mod 'pecial 'e va evita @ pornirea neateptat A 1mpiedicarea opririi 'tivuitorului: 1n ca(ul 1n care comanda a fo't de=a dat A 1mpiedicarea opririi elementelor mo&ile de orice tipA ineficacitatea di'po(itivelor de protecie. %C%C11De,e)"a ea )i )*i"*!*i 'e )./an'# Defectarea logicii circuitului de comand 'au deteriorarea circuitului de comand nu tre&uie ' duc la 'ituaii periculoa'e. Defectarea 'i'temului de alimentare a mecani'mului de 'ervodirecie nu tre&uie ' 1mpiedice diri=area 'tivuitorului p!n la oprire. %C%C1%S"a+i!i"a"ea Stivuitorul i 'u&an'am&lurile 'ale tre&uie ' fie proiectate i e5ecutate a'tfel 1nc!t: 1n condiiile de funcionare prev (ute: 'ta&ilitatea ' fie c!t mai mare 1nc!t ' permit utili(area 'a f r ri'c de r 'turnare: de c dere 'au depla'are intempe'tiv . %C%C10MiI!.a)e 'e a))e& ,roduc torul tre&uie ' prevad mi=loacele de acce' la po'tul de lucru 'au la punctele de intervenie. %C%C11Di&-.4i"i8e 'e &e/na!i4a e;a8e "i4a e Stivuitorul tre&uie ' fie prev (ut cu mi=loace de 'emnali(are8averti(are pentru a garanta ' n tatea i 'ecuritatea per'oanelor e5pu'e. %C%C12GDi'aIe (i )#i 'e *!a e Stivuitorul tre&uie ' fie prev (ut cu di'po(itive care acionea( a'upra ghida=elor 'au c ilor de rulare a'tfel 1nc!t ' 'e evite deraierile. #otodat : 1n ca(ul deraierii 'tivuitoarelor chiar 1n condiiile e5i'tenei di'po(itivelor 'u' menionate 'au 1n ca(ul avariei unui element de ghidare 'au de

,# R 382++3

rulare: tre&uie ' fie prev (ute di'po(itive care ' 1mpiedice c derea componentelor 'au a 'arcinii: precum i r 'turnarea 'tivuitoarelor. %C%C13Re4i&"en$# /e)ani)# Stivuitorul i acce'oriile de ridicare tre&uie ' poat re(i'ta la 'olicit rile la care 'unt 'upu'e 1n timpul funcion rii. *aterialele folo'ite tre&uie ' fie ale'e lu!nd 1n con'ideraie mediile de utili(are prev (ute de produc tor: 1n 'pecial 1n ceea ce privete coro(iunea: a&ra(iunea: ocurile: fragilitatea la frig i 1m& tr!nire. Stivuitorul i acce'oriile de ridicare tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta 'upra'arcinile aplicate la pro&ele 'tatice f r a pre(enta deformaii permanente 'au di'funcii. Stivuitorul i acce'oriile de ridicare tre&uie ' fie proiectate i con'truite pentru a 'uporta pro&ele dinamice efectuate cu 'arcina ma5im de utili(are. %C%C15C.n" .!*! /i()# i!. Di'po(itivele de control ale mic rilor tre&uie ' acione(e 1n vederea a'igur rii 'ecurit ii 'tivuitorului pe care 'unt in'talate a'tfel@ g2 'tivuitorul tre&uie ' fie proiectat i echipat cu di'po(itive care ' menin amplitudinea mic rilor elementelor lor 1ntre limitele prev (uteA aciunea ace'tor di'po(itive tre&uie: dup ca(: ' fie precedat de un averti'mentA h2 elementele de prindere tre&uie ' fie proiectate i con'truite a'tfel 1nc!t ' 'e evite c derea neateptat a 'arcinilor. %C0 Ri&)* i

%C0C1 Ri&)* i 'a". a"e /i()# i!. ne)./an'a"e .!nd un element al unui 'tivuitor '8a oprit: indiferent de cau( : a&aterea lui de la po(iia de oprire: 1n ca(ul neacion rii organelor de comand : nu tre&uie ' cree(e ri'curi pentru per'oanele e5pu'e. %C0C% Ri&)* i 'a". a"e #&"* n# ii .!nd pentru un 'tivuitor autopropul'at e5i't ri'cul r 'turn rii: ace'ta tre&uie ' fie proiectat cu o 'tructur de protecie 1mpotriva unui a'tfel de ri'c. %cea't 'tructur tre&uie ' fie a'tfel proiectat 1nc!t ' garante(e 'ecuritatea 'tivuitori'tului tran'portat. %C0C0 Ri&)* i 'a". a"e )#'e ii .+ie)"e!. .!nd e5i't ri'curi datorate c derii o&iectelor: 'tivuitorul tre&uie ' fie

,# R 382++3

proiectat i prev (ut cu o 'tructur de protecie 1mpotriva unui a'tfel de ri'c. %C0C1 Ri&)* i 'a". a"e /iI!.a)e!. 'e a))e& *i=loacele de acce' i de 'pri=in tre&uie ' fie proiectate: con'truite i di'pu'e a'tfel 1nc!t operatorii ' le utili(e(e din in'tinct i ' nu recurg : 1n ace't 'cop: la organele de comand . %C0C2 Ri&)* i 'a". a"e +a"e iei 'e a)*/*!a". i Locaul &ateriei tre&uie ' fie con'truit i pla'at: iar &ateria tre&uie ' fie in'talat a'tfel 1nc!t ' 'e evite po'i&ilitatea de 'tropire cu electrolit a 'tivuitori'tului: chiar 1n ca(ul r 'turn rii i6'au acumularea de vapori 1n apropierea 'tivuitori'tului. %C0C3 Ri&)* i 'e in)en'i* >n funcie de ri'curile prev (ute de produc tor: 1n timpul utili( rii 'tivuitorul tre&uie ' fie prev (ut cu mi=loace de 'tingere a incendiului ampla'ate 1n locuri uor acce'i&ile. %C1 Ma )a ea

Fiecare 'tivuitor tre&uie ' ai& afiate li(i&il i inteligi&il: a'tfel 1nc!t ' nu poat fi ter'e: urm toarele@ 8 numele fa&ricantului i adre'a luiA 8 marca=ul de conformitate i anul de fa&ricaieA 8 indicarea 'eriei 'au a tipuluiA 8 parametrii de funcionare.

PROIECTAREA I FA<RICAREA

0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 1ndeplinea'c proiectarea i fa&ricarea 'tivuitoarelor i a componentelor de 'ecuritate e'te a'igurarea funcion rii ace'tora 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are prev (ut 1n documentaia tehnic a 'tivuitorului. 0C% ,roiectantul tre&uie ' 8i a'ume re'pon'a&ilitatea privind concepia 'oluiilor con'tructive: alegerea materialelor: calculul de re(i'ten al tuturor elementelor 'tivuitorului i componentelor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i pentru 'ta&ilirea metodelor pentru 1ncerc ri i verific ri tehnice: 1n conformitate cu legi'laia 1n vigoare.

,# R 382++3

0C0 La proiectarea i fa&ricarea 'tivuitoarelor: produc torul tre&uie ' ia 1n con'iderare nu numai utili(area normal ci i alte 'ituaii re(ona&ile previ(i&ile. 0C1 ,roiectantul va tre&ui ' nominali(e(e componentele de 'ecuritate pentru fiecare 'tivuitor: care a'igur funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a ace'tuia. .omponentele de 'ecuritate ce 'e folo'e'c: dup ca(: la 'tivuitoare 'unt urm toarele@ a2 Limitatoare de 'f!rit de cur' A &2 >ntreruptor de 'f!rit de cur' 0de avarie2A c2 Limitatoare de 'arcin A d2 Di'po(itive de reinere a fluidului din cilindriA e2 Limitatoare de vite( A f2 ,arac ( toareA g2 #ampoane i opritoareA h2 ,ie'e de rea(em i cur itoare de in A i2 .ontacte electrice de 'iguran . 0C2 ,roduc torii 'tivuitorului i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tuia 'unt o&ligai ' re'pecte 1ntocmai cerinele e'eniale de 'ecuritate preci(ate la capitolul 2. 0C3 ,roduc torii 'tivuitorului i componentelor de 'ecuritate r 'pund de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie: de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite. 1 INTRODUCEREA PE PIA A STIVUITOARELOR COMPONENTELOR LOR DE SECURITATE I

1.1 ,entru introducerea pe pia 1n Rom!nia a 'tivuitoarelor i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora: din import: e'te nece'ar eli&erarea de c tre 7S.7R8 74S,9.# a unui document6dovad de luare 1n eviden . 1C% Documentul6dovada de luare 1n eviden pentru 'tivuitoare i componentele de 'ecuritate aferente ace'tora va fi eli&erat 1n conformitate cu reglement rile 7S.7R8 74S,9.# 1n vigoare la data efectu rii importului. 1C0 >n vederea introducerii pe pia 1n Rom!nia: orice 'tivuitor i component de 'ecuritate aferent ace'tuia tre&uie ' 1ndeplinea'c cerinele e'eniale de 'ecuritate menionate la capitolul 2. 1C1 ,roduc torul 'au repre(entantul ' u autori(at 1n Rom!nia va 1ntocmi in'truciuni de utili(are i de mentenan 1n lim&a rom!n i va aplica pe 'tivuitor informaii cu caracter permanent.

,# R 382++3

2 2C1

MONTAREA I REPARAREA P .ie)"a ea

2C1C1 ,entru efectuarea lucr rilor de monta= 6 reparaii tre&uie ' 'e 1ntocmea'c proiecte care ' fie 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice: actelor normative i legilor 1n vigoare. 2C1C% Gnitatea de proiectare tre&uie ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 1n ace't 'cop i r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al elementelor 'tivuitoarelor potrivit condiiilor de funcionare 1n condiii de 'ecuritate i de 'ta&ilirea condiiilor tehnice de e5ecuie i controlC 2C1C0 .ondiiile de autori(are a unit ilor de proiectare 'unt preci(ate 1n ane5a 9. 2C% M.n"a ea

2C%C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac montarea tran'latoarelor 'tivuitoare i componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are . 2C%C% *ontarea tran'latoarelor 'tivuitoare i a componentelor de 'ecuritate aferente ace'tora tre&uie ' fie efectuat de ageni economici autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#: denumii 1n continuare montatori: care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i de per'onal tehnic calificat. 2C%C0 .ondiiile de autori(are ale montatorului 'unt preci(ate 1n ane5a J. 2C%C1 Lucr rile de monta= 'e vor e5ecuta pe &a(a unui proiect detaliat pe fa(e i defalcat pe re'pon'a&ilit i care va re'pecta prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: 'tandardele: actele normative 1n vigoare i in'truciunile de monta= ale produc torului. 2C%C2 Documentaia tehnic de monta= 'e completea( pentru fiecare tran'lator 'tivuitor 1n parte: i 'e va ane5a la cartea 'tivuitorului. Documentaia tehnic de monta= tre&uie ' cuprind cel puin urm toarele@ a2 li'ta documentaiei de monta= 0pie'ele 'cri'e i de'enate2A &2 certificat de calitate privind con'trucia c ii de rulare i a&aterile m 'urateA certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA c2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udareA

,# R 382++3

d2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu vala&ilitatea autori(aiilorA e2 certificatele de calitate ale materialelor de adao' folo'ite la 1m&in rile 'udateA f2 certificatul m 'ur rilor i(olaiei: al regl rii automatelor de protecie i al verific rii 1mpotriva ten'iunilor de atingereA g2 'chi cuprin(!nd dimen'iunile de ga&arit i 'paiile de 'iguran reali(ateA h2 proce'ul8ver&al 1ncheiat cu oca(ia 1ncerc rii de ca' : 'emnat de montator i &eneficiarA i2 re(ultatele verific rilor cerute 1n mod 'pecial de in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# la locul de monta= 0de e5emplu @ control nedi'tructiv: m 'ur ri topometrice2A =2 proiectul care a 'tat la &a(a efectu rii monta=ului 'tivuitoruluiA K2 proce'ul8ver&al prin care ' 'e confirme re'pectarea proiectului de monta=: a prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice: privind e5actitatea m 'ur rilor: verific rilor i 1ncerc rilor dup monta=: menionate la aliniatele precedente. 2C%C3 >naintea efectu rii pro&elor de ca' tre&uie ' fie 1ndeplinite urm toarele condiii @ a2 toate lucr rile de monta= tre&uie ' fie complet terminateA &2 con'trucia c ii de rulare tre&uie ' fie terminat A c2 toate elementele componente ale 'tivuitorului: re'pectiv mecani'melor 'upu'e frec rii: au fo't gre'ateA d2 componentele de 'ecuritate: fr!nele: di'po(itivele de 'emnali(are: aparatele de comand i in'talaia de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere au fo't verificate i au core'pun'A fr!nele tre&uie ' funcione(e a'tfel 1nc!t opririle mecani'melor i ale 'tivuitorului ' 'e fac f r ocuri periculoa'eA e2 limitatoarele de 'f!rit de cur' pentru depla'area 'tivuitorului i a c ruciorului au fo't reglate 1n conformitate cu indicaiile documentaiei tehnice i in!nd 'eama de 'paiul de fr!nareA f2 pornirea motoarelor de acionare nu 'e face &ru'c: iar 1nc l(irea lor a fo't 1n limitele admi'e. 2C%C5 Dup finali(area lucr rilor de monta= 'e va 1ntocmi un proce'8ver&al cu re(ultatul pro&elor de ca' . /erific rile i 1ncerc rile care con'tituie pro&ele de ca' 'unt cel puin urm toarele@ a2 verific ri@ a dac '8au montat toate an'am&lele i 'u&an'am&lele tran'latorului 'tivuitor conform proiectului: pre'cripiilor tehnice i normativelor 1n vigoareA a dac 1m&in rile 'udate i con'trucia metalic nu pre(int defecteA a dac 'unt re'pectate 'paiile de 'iguran prev (uteA a dac in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itive de protecie i prev (ut cu in'cripion rile reglementareA a dac releele electromagnetice funcionea( core'pun( torA

,# R 382++3

a dac 'e re'pect verticalitatea catarguluiA a e5i'tena certificatului pentru calea de rulareA a dac tran'latoarele 'tivuitoare 'unt legate la in'talaia de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere i dac acea't in'talaie e'te e5ecutat core'pun( torA a dac e'te core'pun( toare calea de rulare i permite funcionarea tran'latorului 'tivuitor f r u(ur prematur a roilor de rulare i f r pericol de deraiereA a dac tran'latorul 'tivuitor e'te echipat cu componentele de 'ecuritate prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic A &2 1ncerc ri@ a 1ncercarea 1n gol care 'e e5ecut prin acionarea mecani'melor re'pective: f r ca mecani'mul de ridicare ' fie 1nc rcat cu 'arcin . .u acea't oca(ie 'e verific i funcionarea componentelor de 'ecuritate: cu e5cepia limitatorului de 'arcin A a 1ncerc rile 'u& 'arcin : care 'e efectuea( at!t 'tatic c!t i dinamic: conform pct. -.3. %ce'te 1ncerc ri 'e efectuea( numai cu 'arcina nominal : dup ce 1ncerc rile 1n gol au dat re(ultate core'pun( toare. 2C%C7 *ontatorul are o&ligaia ' participe la verificarea tehnic oficial pentru autori(area de funcionare a tran'latorului 'tivuitor i ' pre(inte proce'ul ver&al al 1ncerc rilor de ca' 'emnat de montator i &eneficiar: care va fi ane5at la cartea 'tivuitorului. 2C%C9 La lucr rile de montare: montatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii 'pecifice i 4ormele #ehnice privind prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 2C0 Re-a a ea

2C0C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 'ati'fac repararea 'tivuitoarelor e'te a'igurarea funcion rii 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de utili(are. 2C0C% Repararea 'tivuitoarelor tre&uie ' fie f cut de ageni economici care di'pun de mi=loacele tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7#. 2C0C0 Documentaia tehnic pentru repararea 'tivuitoarelor 'e va ela&ora de c tre proiectani autori(ai de 7S.7R874S,9.#: 1n limitele i condiiile prev (ute 1n ane5a 7. ,roiectantul r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al tuturor elementelor 'tivuitoarelor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i de 'ta&ilirea metodelor i volumului de verificare dup reparare. *odific rile importante 1n cadrul lucr rilor de reparaii 'unt menionate 1n ane5a 7 .

,# R 382++3

2C0C1 Reparatorul r 'punde de alegerea corect a procedeelor tehnologice de e5ecuie i de calitatea e5ecuiei i a materialelor folo'ite: 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: cu prevederile documentaiei tehnice pentru reparare i cu in'truciunile de reparare a 'tivuitoarelor. .ondiiile privind autori(area reparatorilor precum i o&ligaiile i re'pon'a&ilit ile ce le revin 'unt prev (ute 1n ane5a J. 2C0C2 %utori(aia de a repara 'tivuitoare nu e'te nece'ar atunci c!nd reparaia 'e efectuea( de produc torul in'talaiei. 2C0C3 >n cadrul lucr rilor de reparare a 'tivuitoarelor tre&uie ' fie folo'it per'onal calificat i in'truit anume 1n ace't 'cop. 2C0C5 Se vor lua m 'uri core'pun( toare pentru prevenirea avariilor i accidentelor la e5ecutarea lucr rilor de reparaii. 2C0C7 La lucr rile de reparare: reparatorul va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii i 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 3 3C1 AUTORIZAREA DE FUNCIONARE Gene a!i"#$i

3C1C1 Stivuitoarele pot fi pu'e 1n funciune numai dup o&inerea autori(aiei de funcionare 1n urma unei verific ri tehnice oficiale efectuate 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. 3C1C% Stivuitoarele vor fi 1nregi'trate 1n evidena tehnic a 7S.7R874S,9.# 7#: iar verificarea tehnic oficial va fi efectuat de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R8 74S,9.# 7# 'au de RS/#7 al unit ii dein toare cu acordul 'cri' al 7S.7R8 74S,9.# 7#. 3C1C0 ,entru o&inerea autori(aiei de funcionare a 'tivuitoarelor: &eneficiarul de acord: dup ca(: cu unitatea de monta= tre&uie ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# 7#: efectuarea verific rii. #otodat : va pre(enta urm toarea documentaie@ a2 cartea 'tivuitorului 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(.. >n ca(ul in'talaiilor importate 'e va pre(enta i documentul6dovada de luare 1n eviden eli&erat0 2 de 7S.7R874S,9.# la efectuarea importuluiA &2 declaraia de conformitate a 'tivuitoruluiA c2 proce'ul8ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toare. 3C1C1 Documentaia va fi 1nregi'trat la 7S.7R;74S,9.# 7# care va 'ta&ili cu

,# R 382++3

&eneficiarul@ a2 fie data cert la care urmea( ' 'e efectue(e verificarea de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R ; 74S,9.# 7#A &2 fie acordul 'cri' 1n vederea verific rii i eli&er rii autori(aiei de c tre RS/#7: din cadrul unit ii dein toare. 3C1C2 Documentaia incomplet va fi 1napoiat unit ii dein toare pentru a fi completat : iar data verific rii va fi 'ta&ilit 1n condiiile ar tate anterior: dup completarea ace'teia. 3C1C3 7n'talaiile care nece'it montare la locul de funcionare vor fi preg tite i pre(entate la verificarea 1n vederea autori( rii funcion rii de c tre unitatea care e5ecut monta=ul. La verificare tre&uie ' participe re'pon'a&ilul tehnic cu 'upravegherea lucr rilor din unitatea de monta= re'pectiv . 3C% Ca "ea &"i8*i". *!*i

3C%C1 .artea 'tivuitorului pentru 'tivuitoarele noi: tre&uie ' conin @ 12 .artea 'tivuitorului ; partea tehnic : care va conine@ indicaii privind marcareaA caracteri'tici tehnice de &a( ale 'tivuitoruluiA caracteri'ticile di'po(itivelor pentru prinderea i ridicarea 'arcinii 0limite de utili(are: condiii normale de utili(are: in'truciuni de utili(are i mentenan 2A planuri i 'cheme nece'are pentru @ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A verificarea funcion riiA reparareA in'truciuni pentru @ tran'portul 'tivuitorului i 'u&an'am&lelorA montare i demontareA in'talare i reglareA contraindicaii privind utili(area 'tivuitoruluiA in'truciuni de utili(are a 'tivuitorului 1n medii potenial e5plo(ive: c!nd e'te ca(ul. %cea't carte tre&uie ' fie redactat 'au tradu' 1n lim&a rom!n . 22 .artea 'tivuitorului ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie. .artea 'tivuitorului va fi completat cu documentaia de monta= 0acolo unde e'te ca(ul2: 1ntocmit de montatorul autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 3C%C% .artea 'tivuitorului pentru 'tivuitoarele care au documentaie incomplet 'au

,# R 382++3

lip' i aflate 1n perioada de e5ploatare: la care nu 'e poate recon'titui: 1n nici un fel: cartea stivuitorului-partea de construcie ela&orat iniial de produc tor: 'e va completa re'pect!nd urm toarea procedur @ K2 'e va 1ntocmi documentaia tehnic de c tre o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: care va 'ta&ili parametrii de utili(are ai 'tivuitorului 0dac e'te ca(ul2A l2 unitatea de proiectare va ela&ora un plan de verificare a 'tivuitorului cu menionarea metodelor i volumului de 1ncerc ri la care va fi 'upu' 'tivuitorul 0dac e'te ca(ul2A m2 o unitate autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# pentru activitatea de montare 6 reparare a 'tivuitoarelor va derula planul de verificare i va emite conclu(iile te'telor 1ntr8un raport tehnic de ncercri i verificri: 1n'oit de &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructive: eli&erate de la&oratoare autori(ate de 7S.7R874S,9.# 0dac e'te ca(ul2A n2 'e vor ela&ora in'truciuni de e5ploatare: 1ntreinere i revi(ie a 'tivuitoruluiA o2 dup autori(area de funcionare a 'tivuitorului de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: montatorul6reparatorul va marca pe 'tivuitor 0dac e'te ca(ul2@ un num r de 1nregi'trare 0core'pun( tor po(iiei din regi'trul de eviden al proiectantului2A parametrii de e5ploatare ai 'tivuitorului. .artea 'tivuitorului tre&uie ' conin @ 12 .artea 'tivuitorului ; partea tehnic : care va conine@ partea de proiectate@ caracteri'tici tehnice de &a( ale 'tivuitoruluiA li'ta componentelor de 'ecuritateA planuri i 'cheme nece'are pentru@ punerea 1n funciuneA 1ntreinerea i in'pecia 0'cheme electrice: de ungere: hidraulice etc.2A in'truciuni pentru@ montare i demontareA in'talare i reglareA 1ntreinere i revi(ieA e5ploatare etc.A raportul tehnic de 1ncerc ri i verific ri@ metode de 1ncercare folo'iteA &uletine de anali( ale e5amin rilor di'tructive i nedi'tructiveA conclu(iile raportului. 22 .artea 'tivuitorului ; partea de e5ploatare: 1n care 'e completea( proce'ele8 ver&ale de verificare i de in'pecie.

,# R 382++3

3C0

Ve i,i)a ea "eDni)# .,i)ia!# E!a - i/a -*ne e Gn ,*n)$i*neF

3C0C1 >nainte de 1nceperea verific rii 'e va face in'tructa=ul de protecia muncii per'oanelor participante: de c tre dein torul 'tivuitorului. .elelalte per'oane vor fi 1ndep rtate din ra(a lui de aciune. /erificarea va fi condu' : dup ca(: de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7 :autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 3C0C% /erificarea tehnic oficial tre&uie ' 'ta&ilea'c dac @ a e5i't cartea 'tivuitorului 8 completat cu documentaia de monta=: dup ca(A a e5i't declaraia de conformitate a 'tivuitoruluiA a e5i't proce'ul 8 ver&al de pro&e de ca' cu re(ultate core'pun( toareA a 'tivuitorul a fo't e5ecutat: echipat: montat i in'talat 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehniceA a 'tivuitorul 'upu' la 1ncerc ri a core'pun' i funcionea( normalA a e'te a'igurat 1ntreinerea i revi(ia de c tre o unitate autori(at A a per'onalul de manevrare e'te in'truit i autori(atA a con'trucia metalic i 1m&in rile ace'teia nu pre(int defecte vi(i&ileA a in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itivele de protecie nece'are i prev (ut cu in'cripion rile core'pun( toareA a 'unt prev (ute pe 'tivuitor@ plac cu 'arcina ma5im admi' : in'cripion ri de averti(are i pl cue de fa&ricaie. %ce'tea tre&uie ' core'pund cu 'tivuitorul pre(entat pentru verific ri. 3C0C0 /erificarea tehnic oficial con't din@ a2 verificarea principalelor elemente componente ale 'tivuitoruluiA &2 1ncerc ri 1n golA c2 1ncerc ri 1n 'arcin @ 8'taticeA 8dinamiceA d2 1ncerc ri de 'ta&ilitateA e2 alte 1ncerc ri. 3C0C1 >ncerc rile 1n gol 'e efectuea( prin acionarea mecani'melor 'tivuitorului: f r 'arcin . .u acea't oca(ie 'e verific i funcionarea componentelor de 'ecuritate: cu e5cepia limitatorului de 'arcin . 3C0C2 >ncercarea 'tatic 'e efectuea( cu o 'upra'arcin cu 2$C mai mare dec!t 'arcina nominal : ridicat la 1++ mm de 'ol: timp de 1+ minute: i numai dac verific rile i 1ncerc rile anterioare au avut re(ultate core'pun( toare. Dac mecani'mul de ridicare nu a fo't dimen'ionat 1n ace't 'cop: 1ncercarea 'e va face

,# R 382++3

ridic!ndu8'e 'upra'arcina de 1+C i ad ug!ndu8'e f r ocuri diferena p!n la valoarea 'upra'arcinii cu care tre&uie ' fie verificat 'tivuitorul. 4u e'te admi' deformaia permanent a 'tructurii portante 0furci: me'e: catarg: coloan 2. ,entru acea't 1ncercare 'e vor lua m 'uri 'peciale 1n vederea evit rii pericolului de r 'turnare 0legare cu lanuri: ca&luri etc.2. Dac la 1ncercarea 'tatic 'tivuitorul '8a comportat core'pun( tor 'e va trece la efectuarea 1ncerc rilor dinamice. 3C0C3 >ncerc rile dinamice 'e e5ecut cu 'arcina nominal . *ic rile 'e vor e5ecuta 1n felul urm tor@ 8 'eparat pentru fiecare micare a 'tivuitoruluiA 8 porniri i opriri pentru fiecare micareA 8 lent i f r ocuri pe toate cur'ele po'i&ile ale mecani'melor 'tivuitorului. ,entru 'tivuitoarele cu 1n limea de ridicare mai mare de 33++ mm: 'arcina va fi cea core'pun( toare capacit ii 'tivuitorului la 1n limea de ridicare ma5im . Se urm rete ca prinderea furcilor ' nu permit @ 8 o de(ag are nedorit 01n 'pecial 1n timpul co&or!rii: dac furca 'e i(&ete de un o&'tacol2A 8 o alunecare lateral li&er 0nefuncionalitatea di'po(itivului de ( vor!re2. Sarcina nominal ridicat la orice 1n lime cu catargul 1n po(iie vertical tre&uie ' 8i menin 1n limea. .o&or!rea de la 'ine a 'arcinii nominale: 1n timp de 1+ minute: nu tre&uie ' dep ea'c @ 8 2+ mm 1n ca(ul palanului du&luA 8 3+ mm 1n ca(ul palanului tripluA 8 "+ mm 1n ca(ul palanului cvadrupluA 8 1++ mm 1n ca(ul acion rilor hidraulice. /erificarea vite(ei de co&or!re a 'arcinii: 1n ca(ul 'c derii &rute a pre'iunii fluidului de lucru: 'e face prin 'imularea ruperii conductei. /ite(a de co&or!re a 'arcinii va fi limitat de c tre o component de 'ecuritate la ma5imum 3+ m6min. /erificarea funcion rii limitatorului de 'arcin : care con't dintr8o 'upap care acionea( 1n ca(ul creterii pre'iunii fluidului de lucru pe'te limitele admi'e: 'e reali(ea( prin 1ncercarea de ridicare a unei 'arcini mai mari cu 1+C dec!t 'arcina nominal . Se vor verifica 'c p rile de fluid ale 'i'temului hidraulic. #ran'latoarelor 'tivuitoare li 'e verific 'uplimentar funcionarea parac ( toarelor cu o 'upra'arcin cu 1+C mai mare dec!t 'arcina nominal . >ncercarea con't 1n 'imularea creterii vite(ei de co&or!re a mecani'mului de 'tivuire care tre&uie ' comande acionarea parac ( toarelor. ,arac ( toarele tre&uie ' acione(e 'igur i 'imultan pe gli'ierele coloanei at!t la creterea vite(ei de co&or!re pe'te limitele admi'e c!t i 1n ca(ul ruperii ca&lului de traciune.

,# R 382++3

>n ca(ul tran'latoarelor 'tivuitoare: care 1n locul parac ( toarelor au 1n componen o fr!n de 'iguran 0de avarie2: 'e verific 1nchiderea ei 1n mod automat 'u& aciunea limitatorului de vite( . 3C0C5 >ncerc rile de 'ta&ilitate 'e reali(ea( prin co&or!rea 'arcinii nominale i oprirea &ru'c a ace'tei mic ri: care nu tre&uie ' provoace r 'turnarea 'tivuitorului. Dac 1n cartea 'tivuitorului nu 'e preci(ea( 1nclinarea ma5im admi' a terenului pe care poate circula ace'ta: 'e vor efectua 1ncerc rile de 'ta&ilitate 1n conformitate cu prevederile 'tandardelor 1n vigoare. 3C1 C.n)!*4ii!e 8e i,i)# ii "eDni)e .,i)ia!e -.".1 %utori(area de funcionare 'e acord numai dac re(ultatele verific rii tehnice oficiale 'ati'fac prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: printr8un proce'8ver&al conform modelului de la ane5a D 1n care 'e con'emnea( parametrii de funcionare apro&ai: precum i data urm toarei verific ri 0luna i anul2: care nu va fi mai mare de patru ani. 3C1C% ,entru in'talaiile a c ror verificare a fo't 1ncredinat RS/#7 al dein torului: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: unitatea dein toare: va tran'mite o copie a proce'ului ver&al i fia de eviden la 7S.7R874S,9.# 7# 'olicit!nd odat cu acea'ta 1nregi'trarea in'talaiei 1n evidena tehnic a 7S.7R874S,9.# 7# i comunicarea num rului de 1nregi'trare. 7S.7R;74S,9.# 7# va comunica unit ii dein toare num rul de 1nregi'trare 1n cel mult 3 (ile de la data 'olicit rii. Gnitatea dein toare are o&ligaia de a ridica de la 7S.7R874S,9.# 7# cartea 'tivuitorului ; partea de e5ploatare: 1n cel mult 3+ de (ile de la data 1nregi'tr rii. 3C1C0 9videna 'tivuitoarelor va fi inut de c tre unit ile dein toare 1ntr8un regi'tru al c rui model e'te pre(entat 1n ane5a S. 3C1C1 Gnitatea dein toare e'te o&ligat ' p 'tre(e 1n &une condiiuni cartea 'tivuitorului8partea de e5ploatare la care 'e va ataa documentaia tehnic . 3C1C2 9'te inter(i' acordarea autori( rii de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare. 3C1C3 Deficienele menionate 1n proce'ul8ver&al de autori(are tre&uie ' fie remediate 1n termenele 'ta&ilite. 4e1ndeplinirea di'po(iiilor date prin proce'ul8ver&al atrage dup 'ine anularea autori(aiei de funcionare: la e5pirarea termenului 'ta&ilit pentru remedieri. 3C1C5 Se inter(ice acordarea autori(aiei de funcionare 1n urm toarele ca(uri@ 8 cartea 'tivuitorului i documentaia de monta= 0dup ca(2 lip'e'c 'au 'unt incompleteA

,# R 382++3

8 componentele de 'ecuritate funcionea( defectuo'A 8 fr!nele mecani'melor funcionea( defectuo'A 8 protecia 1mpotriva ten'iunilor de atingere nu e'te a'igurat : cre!nd pericol de electrocutareA 8 lip'e'c 'au nu funcionea( di'po(itivele de 'emnali(are optice 'au acu'ticeA 8 in'talaia electric e'te e5ecutat defectuo': pre(ent!nd pericol de electrocutareA 8 modul de fi5are al elementelor de re(i'ten : ca&lurilor: lanurilor 'au altor di'po(itive de prindere a 'arcinii nu e'te core'pun( tor: put!nd favori(a producerea de avarii 'au accidenteA 8 'e con'tat fi'uri 1n 'tructura portant a 'tivuitoruluiA 8 'unt 'l &ite 1m&in rile principale ale con'truciei metaliceA 8 e5i't deformaii permanente: vi(i&ile cu ochiul li&er: la con'trucia metalic A 8 la 1ncerc rile la care a fo't 'upu' 'tivuitorul nu '8au o&inut re(ultate core'pun( toareA 8 calea de rulare pre(int erpuiri: denivel ri: pante pe'te limitele admi'eA 8 'ta&ilitatea 'tivuitorului nu e'te a'igurat A 8 in'talaia hidraulic pre(int 'c p ri de fluid. De a'emenea: nu 'e acord autori(aia de funcionare dac 'e con'tat la verificare orice alte deficiene care pot genera avarii i accidente 'au dac 'tivuitori'tul nu e'te autori(at. 3C2 Ve i,i)# i "eDni)e - .g a/a"e (i ne- .g a/a"e Ein.-ina"eF 3C2C1 >n timpul e5ploat rii: 'tivuitoarele 'unt 'upu'e la termenul 'cadent unor verific ri tehnice oficiale periodice. .u acea't oca(ie 'e verific 'tarea tehnic a 'tivuitorului i 'e acord : dup ca(: autori(aia de funcionare 1n continuare. /erific rile 'e vor efectua de c tre 7S.7R ; 74S,9.# 7# 1n a c rei ra( de activitate 'e afl 'tivuitorul 'au de c tre RS/#7: dup ca(. Dac re(ultatele verific rilor tehnice i 1ncerc rilor: comparativ cu prevederile documentaiei tehnice 1n'oitoare i ale pre(entei pre'cripii tehnice: au core'pun' 'e 1ntocmete un proce'8ver&al de verificare prin care 'e acord autori(area de funcionare 1n continuare: fi5!ndu8'e i data 0luna i anul2 urm toarei verific ri tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadena 'e 'ta&ilete 1n funcie de comple5itatea: locul de in'talare: condiiile de mediu i regimul de funcionare: vechimea 1n 'erviciu i 'tarea tehnic ale 'tivuitorului. Dac re(ultatele 'unt necore'pun( toare: deficienele 'e con'emnea( 1n proce'ul8ver&al i nu 'e acord autori(aia de funcionare. 3C2C% La verificarea tehnic oficial periodic e'te o&ligatorie pre(ena RS/#7 al dein torului: a re'pon'a&ilului tehnic cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie a 'tivuitorului: precum i orice alt per'oan 'olicitat de in'pectorul de

,# R 382++3

'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#. 3C2C0 /erificarea tehnic periodic tre&uie ' 'ta&ilea'c : pe l!ng cele menionate la autori(area iniial de funcionare: i urm toarele@ 8 dac regi'trul de eviden a 'upravegherii e'te corect completat i inut la (iA 8 dac e5ploatarea: 1ntreinerea i revi(ia 'e fac 1n condiii 'ati'f c toare i a'igur funcionarea 'tivuitorului 1n condiii de 'ecuritateA 8 dac gradul de u(ur i deficienele elementelor componente ale 'tivuitorului 0inclu'iv ca&luri: lanuri: ine de rulare etc.2 nu con'tituie un pericol pentru funcionarea 'tivuitorului i nu '8au dep it limitele admi'e. 3C2C1 /erificarea tehnic periodic 'e efectuea( 1n conformitate cu prevederile pct. -.3.3: cu preci(area c 1ncercarea 'tatic 'e va face cu 'arcina nominal m rit cu 1+%. 3C2C2 .u acea't oca(ie 'e va efectua o e5aminare vi(ual am nunit a &raelor de furc . >n ca(ul con'tat rii unor fi'uri 'uperficiale 'e impune efectuarea unui control nedi'tructiv. Se vor verifica 1n mod 'pecial c lc!iul &raelor i ag torile furcilor. G(ura p rilor ori(ontale i verticale ale furcilor nu tre&uie ' dep ea'c 1+C din gro'imea ace'tora. Diferena de 1n lime a cap tului li&er al furcii fa de po(iia iniial nu tre&uie ' dep ea'c 3C din lungimea p rii ori(ontale. >n ca( contrar furcile 'e vor retrage din funcionare. 3C2C3 %utori(area de funcionare 1n continuare 'e va acorda numai dac la verific rile tehnice i 1ncerc rile efectuate 'e con'tat 1ndeplinirea tuturor cerinelor de 'ecuritate prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . Re(ultatele verific rii tehnice 'e vor con'emna 1ntr8un proce'8ver&al din cartea 'tivuitorului;partea de e5ploatare. >n ca(ul 1n care verificarea 'e face de c tre RS/#7: un e5emplar al proce'ului; ver&al de verificare 'e va 1nainta imediat la 7S.7R;74S,9.# 7# 1n a c rei ra( de activitate 'e afl 'tivuitorul. 3C2C5 >n 'ituaia 1n care in'pectorul de 'pecialitate 7S.7R874S,9.# 7# nu '8a putut pre(enta din motive o&iective la data 'ta&ilit : 'e va 'ta&ili de comun acord cu dein torul o nou dat de verificare. Dac nici la acea't dat in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# nu '8a pre(entat: RS/#7 va proceda la verificarea tehnic a 'tivuitorului f r nici o alt comunicare. 9'te inter(i' funcionarea 'tivuitorului cu 'cadena de verificare dep it .

,# R 382++3

-.$.8 9'te inter(i' acordarea autori(aiei de funcionare cu condiia 1nl tur rii ulterioare a unor deficiene care afectea( 'ecuritatea 1n funcionare 'au 1n ca(urile menionate la pct. -.".3. 3C2C9 Dac motivul neacord rii autori(aiei de funcionare e'te o deficien care afectea( 'ta&ilitatea 'tivuitorului 'e va proceda: 1n afar de oprirea din funcionare: i la demontarea 'tivuitorului 1n vederea repar rii. 3C2C1: .u oca(ia verific rii periodice: dac 'e con'ider nece'ar: va fi e5aminat i preg tirea profe'ional i comportarea 1n 'erviciu a 'tivuitori'tului autori(at: f c!ndu8 'e: dac e'te ca(ul: i meniunile re'pective 1n carnetul de autori(are. 3C2C11 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# au dreptul de a efectua verific ri tehnice prin 'onda=: neprogramate: la toate 'tivuitoarele 'upu'e prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice precum i de a efectua verific ri prin 'onda= a'upra modului 1n care reparatorii: 1ntrein torii i dein torii re'pect prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. De a'emenea: per'onalul re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72 i per'onalul tehnic de 'pecialitate re'pon'a&il cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere ai dein torului au dreptul de a efectua verific ri tehnice inopinate la 'tivuitoarele aflate 1n e5ploatare: lu!nd: dup ca(: m 'urile nece'are pentru re'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice. 3C2C1% 95amin rile i 1ncerc rile periodice nu tre&uie ' fie mai dure dec!t cele cerute 1nainte de punerea 1n funciune a 'tivuitorului. %ce'te 1ncerc ri nu tre&uie: prin repetarea lor: ' cau(e(e u(ura e5ce'iv 'au 'c derea re(i'tenei care ar duce la diminuarea 'ecurit ii 'tivuitorului.

5 EAPLOATAREA 5C1S*- a8egDe ea 5C1C1 ,entru funcionarea 1n condiii de 'iguran : 'tivuitoarele vor fi 'upu'e unui regim 'pecial de 'upraveghere 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice i ale in'truciunilor de e5ploatare ela&orate de produc tor. 5C1C% Gnit ile care dein i6'au e5ploatea( 'tivuitoare 'unt direct r 'pun( toare pentru funcionarea ace'tora 1n condiii de 'iguran . 5C1C0 >n vederea aplic rii prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice: privind 'ecuritatea 1n funcionarea 'tivuitoarelor: unit ile care folo'e'c ace'te in'talaii vor numi per'onal tehnic: ingineri i tehnicieni de 'pecialitate: 1n raport cu num rul i

,# R 382++3

comple5itatea in'talaiilor: care vor fi autori(ai de 7S.7R874S,9.# 7# 0modelul autori(aiei e'te conform ane5ei O2. ,er'onalul autori(at r 'punde 1mpreun cu conducerea unit ilor menionate de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice privind 'ecuritatea 1n funcionare a 'tivuitoarelor. 5C1C1 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: tre&uie ' po'ede cunotine teoretice i practice 1n domeniul 'tivuitoarelor i are urm toarele 'arcini principale@ 8 ' in evidena 'tivuitoarelor i ' urm rea'c efectuarea la termen a verific rii tehnice oficiale f r de care ace'tea nu pot funcionaA 8 ' urm rea'c preg tirea 'tivuitoarelor i a 'arcinilor de 1ncercare nece'are pentru verific rile tehnice oficiale i ' participe la efectuarea lorA 8 ' 'upraveghe(e ca 'tivuitoarele ' fie folo'ite 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: in'truciunile de e5ploatare i normele 'pecifice de protecia munciiA 8 ' urm rea'c reali(area la termen a di'po(iiilor date prin proce'ele8 ver&ale 1ncheiate cu oca(ia verific rii tehnice oficiale: ' e5amine(e 1n mod regulat regi'trul de eviden a 'upravegherii i ' ia m 'uri pentru remedierea imediat a defectelor 'emnalateA 8 ' inter(ic manevrarea 'tivuitoarelor de c tre per'oane neautori(ateA 8 ' efectue(e in'tructa=ul profe'ional i de protecia muncii cu 'tivuitoritii: o dat pe 'eme'truA 8 ' organi(e(e ree5aminarea periodic anual a 'tivuitoritilor i ' participe 1n comi'ia de ree5aminareA 8 ' cola&ore(e la 1ntocmirea planului de 1ntreinere: revi(ii i reparaii i ' urm rea'c 1ndeplinirea lui la termenele prev (uteA 8 ' urm rea'c efectuarea reparaiilor numai de c tre ageni economici autori(ai conform prevederilor pre(entei pre'cripii tehniceA 8 ' urm rea'c modul 1n care 'e a'igur e5ploatarea 'tivuitoarelor 1n toate 'eciile 'au 'ectoarele i 1n toate 'chim&urile de lucruA 8 ' in evidena 'tivuitoritilor autori(ai. 5C% Regi&" *! 'e e8i'en$# a &*- a8egDe ii &"i8*i". *!*i

5C%C1 ,entru fiecare 'tivuitor: unitatea dein toare va 1ntocmi un regi'tru de eviden a 'upravegherii: 1n care 'tivuitoritii i eful echipei de 1ntreinere i revi(ie 'unt o&ligai ' 'crie 'u& 'emn tur toate o&'ervaiile avute a'upra 'tivuitorului re'pectiv. De a'emenea: vor 1n'crie 'u& 'emn tur remedierile care 'e e5ecut ca urmare a o&'ervaiilor precum i de'crierea 'uccint a reparaiilor. Stivuitoritii vor con'emna o&'ervaiile avute la preluarea 'tivuitorului: 1n timpul lucrului 0dac e'te ca(ul2 i la predarea ace'tuia 'au la 1ncetarea lucrului. Dac nu au nimic de 'emnalat vor meniona 1n 'cri' ace't lucru la preluarea i la predarea 'tivuitorului.

,# R 382++3

>n regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e vor 1n'crie: de a'emenea: 'u& 'emn tur di'po(iiile pentru oprirea 'tivuitoarelor din funciune: ca urmare a unor deficiene care afectea( 'igurana 1n funcionare: inclu'iv natura deficienelor re'pective. 5C%C% Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e va 1ntocmi dup modelul pre(entat 1n ane5a %: 'e va numerota: nurui i vi(a de c tre conducerea unit ii dein toare. Regi'trul 'e va p 'tra 1n &une condiii. RS/#7 va verifica i vi(a ace't regi'tru periodic: cel puin o dat pe 'eme'tru. 5C0 N. /e 'e e6-!.a"a e

5C0C1 95ploatarea 0manevrarea2 'tivuitoarelor tre&uie ' 'e fac 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: cu normele 'pecifice de protecia muncii: in'truciunile de e5ploatare 'pecifice 'tivuitorului re'pectiv i in'truciunile interne ela&orate de unitatea dein toare. 5C0C% 9'te inter(i' funcionarea 'tivuitoarelor 1n ca(ul 1n care componentele de 'ecuritate nu 'unt 1n 'tare perfect de funcionare 'au nu 1ndepline'c condiiile tehnice prev (ute 1n documentaia tehnic . 5C0C0 9'te inter(i' folo'irea 'tivuitoarelor pentru ridicarea unor 'arcini mai mari dec!t 'arcina ma5im admi' . Stivuitoarele la care 'arcina e'te limitat prin condiii de form 'au de ga&arit: nu pot funciona dac nu 'unt 1ndeplinite condiiile re'pective. 5C0C1 La ridicarea i tran'portarea tu&urilor cu ga(e 'u& pre'iune 0o5igen: dio5id de car&on: acetilen etc.2 'au a recipientelor care conin clor: acid 'ulfuric i 'imilare 'e vor lua m 'uri 'peciale de protecia muncii. #oate manevrele 'e vor e5ecuta 'u& 'upravegherea direct a unui cadru tehnic care r 'punde de ace't tran'port. 5C0C2 >n vederea evit rii producerii de accidente datorit organi( rii necore'pun( toare a locurilor de munc : unit ile dein toare de 'tivuitoare vor 1ntocmi in'truciuni interne de e5ploatare: pe &a(a 'pecificului locurilor de munc : 1n care 'e vor preci(a@ 1n limea ma5im a 'tivelor 'au a materialelor depo(itate: modul de depo(itare: locurile de'tinate depo(it rii: o&ligativitatea amena= rii i 1ntreinerii core'pun( toare a c ilor de acce' i a pardo'elii: a'igurarea de ga&arite core'pun( toare pentru c ile de tran'port i 1n general toate prevederile nece'are pentru a'igurarea condiiilor de protecie a muncii. 5C0C3 La 'tivuitoarele cu comand hidraulic : lichidul de lucru utili(at tre&uie ' 8i p 'tre(e toate propriet ile 1n intervalul de temperatur cuprin' 1ntre 82+P. i Q"+P.:

,# R 382++3

' nu fie periculo' din punct de vedere e5plo(iv: ' nu fie to5ic i ' nu duc la coro(iunea echipamentului. 5C0C5 9'te inter(i' a 'e e5ecuta ungerea: cur irea: 1ntreinerea 'au repararea 'tivuitoarelor 1n timpul funcion rii lor. 5C0C7 La 'tivuitoarele care manipulea( o&iecte mici: nepaleti(ate 'au necontaineri(ate: organele de manipulare tre&uie ' fie echipate cu un 'p tar vertical care ' 1mpiedice o eventual c dere a 'arcinii 'au a unei p ri din 'arcin pe'te 'tivuitori't: atunci c!nd catargul e'te 1nclinat la ma5imum 'pre 'pate. 5C0C9 Stivuitoarele tre&uie ' fie prev (ute cu di'po(itiv de &locare 1mpotriva folo'irii de c tre per'oane neautori(ate. 5C0C1: Stivuitori'tul nu tre&uie ' p r 'ea'c in'talaia atunci c!nd acea'ta are 'arcina ridicat . 5C0C11 . ile de circulaie cu 1nclinare mai mare de 3P 'e vor marca. 5C0C1% La tran'latoare 'tivuitoare tre&uie ' fie re'pectate urm toarele 'paii de 'iguran @ 8 'paiul de 'iguran 'uperior: p!n la elementele cele mai de =o' ale plafonului: ' fie de cel puin 3$ mmA 8 'paiul de 'iguran inferior: p!n la podea: ' fie de cel puin $+ mmA 8 'paiul de 'iguran pe ori(ontal : fa de rafturi: ' fie cel puin $+ m 5C1 Mane8 a ea 5C1C1 *anevranii de 'tivuitoare: denumii 1n continuare H'tivuitoritiI: tre&uie ' fie autori(ai 1n conformitate cu prevederile ane5ei *. 5C1C% >ndatoririle 'tivuitoritilor re(ult din prevederile pre(entei pre'cripii tehnice : ale in'truciunilor de e5ploatare: precum i din in'truciunile interne ale unit ii dein toare. 5C1C0 Sarcinile principale ale 'tivuitori'tului 1nainte de 1nceperea lucrului 'unt urm toarele@ 8 ' nu manevre(e 'tivuitorul 1n 'tare de o&o'eal 'au 'u& influena alcooluluiA 8 ' controle(e 'tarea tehnic a utila=ului i funcionarea componentelor de 'ecuritateA 8 1n ca(ul 1n care con'tat un defect pe care nu poate ' 8l remedie(e 'ingur: nu va pune utila=ul 1n funciune i va anuna echipa de 1ntreinere i reparaii pentru remedierea defectului.

,# R 382++3

5C1C1 Sarcinile principale ale 'tivuitori'tului 1n timpul lucrului 'unt urm toarele@ 8 ' circule cu 'tivuitorul numai cu 'arcina ridicat la 2$+83++ mm de 'ol i cu catargul 1nclinat 'pre 'pateA 8 ' circule cu 'arcina ridicat numai l!ng 'tiv A 8 ' nu efectue(e porniri: fr!n ri i opriri &rute pentru a evita pericolul de r 'turnareA 8 pentru evitarea pierderii de 1nc rc tur i producerea de avarii i accidente: 'tivuitori'tul tre&uie ' urm rea'c tot timpul configuraia tra'eului i o&'tacolele de pe ace'taA 8 la tran'portul de m rfuri de dimen'iuni mari care limitea( vi(i&ilitatea 'tivuitori'tului: manevrarea e'te permi' numai prin diri=area 'a de c tre un 1n'oitorA 8 vite(a de circulaie a 'tivuitoarelor tre&uie ' fie redu' p!n la limita evit rii producerii oric ror accidente 'au avariiA 8 1n ca(ul manife't rii tendinei de pierdere a 'ta&ilit ii 0roile din 'pate 'e de'prind de pe 'ol2 'arcina tre&uie ' fie co&or!t imediatA 8 e'te inter(i' circulaia 'tivuitoarelor@ pe l!ng utila=e i in'talaii: 'tive de materiale: la o di'tan mai mic de +:$mA 1n locuri aglomerate i treceri 1ngu'te unde nu 'e a'igur ga&arite de trecere core'pun( toareA pe drumuri ne1ntreinute i in'uficient luminateA 8 ' nu permit per'oanelor ' 'taione(e 'u& 'arcin 'au la o di'tan mai mic de 2:$ m de 'tivuitor: 1n timpul funcion rii ace'tuiaA 8 1n ca(ul con'tat rii unor defeciuni 1n timpul funcion rii: 'tivuitoritii 'unt o&ligai ' oprea'c lucrul i ' aduc la cunotina echipei de 1ntreinere defeciunea re'pectiv A lucrul 'e va re1ncepe numai dup 1nl turarea defeciunilor con'tatateA 8 tran'portul cu 'tivuitorul a 'u&'tanelor to5ice: cau'tice: e5plo(ive etc. 'e va efectua numai dac ace'tea 'unt am&alate conform in'truciunilor de am&alare i tran'port 'pecifice: pe care 'tivuitoritii 'unt o&ligai ' le cunoa'c i ' le re'pecteA 8 ' efectue(e toate manevrele: cu 'au f r 'arcin : cu vite( redu' i f r ocuri. 5C1C2 Sarcinile principale ale 'tivuitori'tului dup terminarea lucrului 'unt urm toarele@ 8 ' de'carce 'arcina de pe furciA 8 ' depla'e(e 'tivuitorul la locul 'ta&ilit pentru repao'A 8 ' aduc 1n po(iia deI+I 0de oprire2 toate di'po(itivele de comand A 8 ' trag fr!na de m!n A 8 ' evite parcarea 'tivuitorului autopropul'at 1n pant A dac nu e'te po'i&il: ace'ta va fi a'igurat core'pun( tor 0calare: pene etc.2A 8 ' pun catargul 1n po(iie vertical A

,# R 382++3

8 ' co&oare furcile pe 'ol. 7 NTREINEREA I REVIZIA STIVUITOARELOR 7C1 >ntreinerea i revi(ia periodic a 'tivuitoarelor tre&uie ' fie efectuate de o unitate autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: care are 1n componen per'onal calificat i in'truit 1n ace't 'cop compu' din mecanici: l c tui i electricieni cu o practic de cel puin 2 ani 1n me'erie: con'tituii 1n echipe condu'e de per'onal de 'pecialitate 0tehnicieni: ingineri2. Documentaia tehnic de autori(are a unit ilor de 1ntreinere i revi(ie a 'tivuitoarelor de c tre 7S.7R874S,9.# 7# va fi 1ntocmit conform prevederilor ane5ei L. %utori(aia eli&erat de 7S.7R874S,9.# 7# va fi 1n conformitate cu prevederile ane5ei ). 7C% ,entru efectuarea operaiilor de 1ntreinere i revi(ie 'e determin 'tarea tehnic a 'tivuitorului i principalele operaii ce urmea( a 'e efectua. %ce'tea con'tau 1n general din@ 8 cur irea 'tivuitoruluiA 8 controlul pornirii motorului i al 't rii tehnice a &ateriei de acumulatoriA 8 controlul 'i'temului de fr!nare i de direcieA 8 controlul nivelului uleiuluiA 8 verificarea 't rii de u(ur a lag relor i a &unei funcion ri a 'i'temului de ungereA 8 ungerea i gre'area pie'elor 'upu'e frec rii: conform 'chemei de ungereA 8 verificarea funcion rii i etaneit ii circuitelor hidrauliceA 8 verificarea funcion rii componentelor de 'ecuritate i reglarea ace'toraA 8 verificarea funcion rii mecani'melor 'tivuitorului i remedierea 'au 1nlocuirea 'u&an'am&lelor u(ateA 8 verificarea elementelor de manipulare a 'arciniiA 8 'tr!ngerea elementelor de 1m&inare: a articulaiilor: a dopurilor de golire i de control: a piulielor =enilor i verificarea fi5 rii tampoanelor i a opritoarelorA 8 verificarea in'talaiei electrice de comand i 'emnali(areA 8 verificarea roilor de rulare i a 't rii pneurilor. 7C0 >ntreinerea i revi(ia p rii 'uperioare a tran'latoarelor 'tivuitoare 'e face cu utila=ul 'co' complet dintre rafturi: de pe o platform fi5 prev (ut cu &alu'trade de protecie. 7C1 ,eriodicitatea i volumul lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'unt 'ta&ilite 1n funcie de comple5itatea 'tivuitorului: regimul de funcionare i condiiile de mediu 1n care lucrea( .

,# R 382++3

7C2 9videna lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie 'e va ine 1ntr8un regi'tru 1ntocmit conform modelului din ane5a F. 7C3 <peraiile de 1ntreinere i revi(ie e5ecutate 'e vor con'emna 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii 'tivuitorului 'u& 'emn tur .

AVARII I ACCIDENTE

9C1 Dein torul 'au cel care are 1n folo'in 'tivuitoare are o&ligaia ' anune imediat 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl 'tivuitoarele avariile 'i accidentele de per'oane 1n timpul funcion rii: prin mi=loacele cele mai rapide 0telefon: fa5 etc.2: 1n vederea efectu rii cercet rilor tehnice nece'are i o&ligatorii. 9C% Dein torul 'au cel care utili(ea( 'tivuitorul e'te o&ligat ' ia toate m 'urile nece'are a'tfel ca 'ituaia produ' de avarie 'au 1n timpul accidentului ' r m!n nemodificat p!n la 'o'irea in'pectorului de 'pecialitate al 7S.7R ; 74S,9.# 7#: cu e5cepia ca(ului c!nd 'ituaia re'pectiv ar pune 1n pericol viaa per'oanelor 'au ar crea alte 'ituaii periculoa'e. %tunci c!nd e'te nece'ar ' 'e modifice 'tarea de fapt din momentul avariei 'au accidentului: dein torul 'tivuitorului va face fotografii 'au 'chie ale locului unde '8a produ' avaria 'au accidentul. 9C0 >n vederea 'ta&ilirii cau(elor care au produ' avarii 'au accidente: dein torul 'tivuitorului va trimite la la&oratoare de 'pecialitate: pentru cercetare: pie'e 'au di'po(itive precum i pro&e de materiale: conform di'po(iiilor con'emnate 1n proce'ul8ver&al de con'tatare. 9C1 Dac avaria 'au accidentul '8a produ' ca urmare a unor defeciuni ale 'tivuitorului ace'ta 'e va 'coate din funciune. Repunerea lui 1n e5ploatare 'e va face dup o reparare i o verificare tehnic oficial complet .

1:

DISPOZIII FINALE

1:C1 ,revederile pre(entei pre'cripii tehnice 'e aplic 'tivuitoarelor 1n condiiile preci(ate la 'u&capitolul 1.2. 1:C% >n ca(ul unor a&ateri de la prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: referitoare la montarea: repararea i e5ploatarea 'tivuitoarelor: dein torii: montatorii i

,# R 382++3

reparatorii vor putea 'ta&ili: pe propria r 'pundere: 'oluii compen'atoare: motivate core'pun( tor din punct de vedere tehnic: care ' nu afecte(e 'ecuritatea 1n funcionare a 'tivuitoarelor i ' e5clud pericolul de avarii 'au accidente. Dein torii: montatorii i reparatorii care au 'ta&ilit a'tfel de 'oluii le vor 'upune avi( rii principalilor factori intere'ai@ proiectant: produc tor i 7S.7R;74S,9.#. 1:C0 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare: merg!nd p!n la retragerea autori(aiilor acordate. 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice referitoare la componentele de 'ecuritate conduce inclu'iv la retragerea autori(aiei acordate. 1:C1 >n vederea efectu rii 1n &une condiii a verific rilor tehnice ale in'talaiilor: agenii economici montatori: reparatori: utili(atori i dein tori: dup ca(: 'unt o&ligai ' pun la di'po(iia in'pectorilor de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au RS/#7: autori(ai de 7S.7R 74S,9.# 7#@ a2 datele: informaiile 'au documentele 1n leg tur cu verific rile tehnice ale in'talaiilorA &2 in'talaia: per'onalul i echipamentul de lucru i protecie nece'arA c2 mi=loace de tran'port: dac nu e5i't mi=loace pu&lice de tran'port la i de la locul re'pectiv. 1:C2 #rimiterile f cute 1n te5t la alte reglement ri tehnice 'au documente normative 'e refer la ediiile 1n vigoare pe perioada aplic rii pre(entei pre'cripii tehnice. 1:C3 ,re(enta pre'cripie tehnic intr 1n vigoare la data pu&lic rii 1n *onitorul <ficial al Rom!niei. 1:C5 <rice alte di'po(iii contrare prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 1i 1ncetea( vala&ilitatea. ANEAA A REGISTRU DE EVIDEN A SUPRAVEGHERII PENTRU STIVUITOARE Regi'trul de eviden a 'upravegherii 'e 1ntocmete pentru fiecare 'tivuitor 1n parte i va cuprinde urm toarele@ AC1 Pe ).-e "# &e 8. /en$i.na * /#".a e!eJ 132 R9)7S#RG D9 9/7D94SN % SG,R%/9)?9R77 1"2 Denumirea i adre'a unit ii dein toare 1$2 4um rul i anul fa&ricaiei 'tivuitorului

,# R 382++3

1-2 4um rul de 1nregi'trare 1n evidena unit ii dein toare 132 .aracteri'ticile tehnice principale ale 'tivuitorului 182 ,eriodicitatea 'ta&ilit pentru lucr rile de 1ntreinere : revi(ie periodic i revi(ie general AC% n in"e i. &e 8. Gn&) ie, -e ).!.ane J 12 22 32 "2 $2 -2 4um rul curent Data <peraiile de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general efectuate: precum i: dup ca(: con'tatarea unor deficiene 'au deran=amente 1n timpul e5ploat rii ,rincipalele lucr ri e5ecutate: ca urmare celor de la punctul 32 4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei care a con'tatat deficiene 'au deran=amente ale 'tivuitorului 4umele: prenumele i 'emn tura per'oanei re'pon'a&ile pentru efectuarea lucr rilor de 1ntreinere: revi(ie periodic : revi(ie general 'au pentru 1nl turarea deficienelor i deran=amentelor con'tatate 1n timpul e5ploat rii Semn tura RS/#7: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# <&'ervaii

32 82 AC0

Pe *!"i/a -agin# &e 8. &) ie J

Se certific de noi c pre(entul regi'tru: nuruit: conine pagini numerotate 01n cifre i litere2. 0Semn tura i tampila dein torului2. %49D% J AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU EAECUTAREA LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE STIVUITOARE <C1 >n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei: agentul economic va 1nainta la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul o documentaie 1ntocmit conform ane5ei .. <C% ,rin Hageni economiciI 'e 1neleg toate Societ ile .omerciale cu 'ediul 1n Rom!nia av!nd per'onalitate =uridic : con'tituite 1ntr8una din formele de organi(are definite la art. 2 din Legea 316199+ i a c ror activitate: 1n'cri' la Regi'trul .omerului: cuprinde cel puin unul din domeniile reglementate de pre(enta ane5 precum i a'ociaii 'au organi(aii nonprofit av!nd per'onalitate =uridic i 'ediul 1n Rom!nia.

,# R 382++3

<C0 %utori(aia pentru e5ecutarea lucr rilor de montare6reparare la 'tivuitoare are vala&ilitate de ma5imum 2 ani. <C1 %gentul economic autori(at ' e5ecute lucr ri de montare6reparare la 'tivuitoare are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ '2 ' e5ecute lucr ri 1n conformitate cu documentaia de montare6reparare cu re'pectarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 7S.7R: 'tandardelor 1n vigoare 'i normele 'pecifice de 'ecuritatea munciiA t2 ' preg tea'c i ' pre(inte 'tivuitoarele i toate documentaiile tehnice nece'are: 1n timpul i la 'f!ritul mont rii 'au repar rii: la verific rile care 'e efectuea( de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au de RS/#7A u2 ' 1ntocmea'c i ' pre(inte pentru 'tivuitorul care tre&uie ' fie verificat documentaia tehnic pentru lucr rile efectuateA v2 ' folo'ea'c la lucr rile de montare6reparare 'tivuitoare per'onal calificat A b2 ' numea'c per'onal tehnic propriu@ re'pon'a&il tehnic pentru 'upravegherea lucr rilor care fac o&iectul autori( rii i re'pon'a&il tehnic cu 'udura: 0ingineri i tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(ai 1n ace't 'cop de 7S.7R8 74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economicA 52 per'onalul menionat la lit. e2: tre&uie ' fie e5aminat odat cu verificarea 1n vederea acord rii6reactuali( rii autori(aiei agentului economic i ' fac dovada c are cunotinele de 'pecialitate teoretice i practice. Re(ultatele e5amin rii6ree5amin rii vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare: conform modelului din ane5a D. c2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului de lucr ri pentru care 'olicit autori(areaA (2 ' 1ntocmea'c i ' in la (i un regi'tru de eviden a lucr rilor din domeniul 1n care a fo't autori(at. Regi'trul va fi numerotat i vi(at de 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic i va cuprinde datele prev (ute 1n ane5a FA pentru agenii economici care au 'u&unit i 1n teritoriu va e5i'ta pentru fiecare 'u&unitate un regi'tru de eviden a lucr rilorA aa2 ' ia m 'uri core'pun( toare a'tfel ca per'onalul tehnic propriu: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: ' 8i poat 1ndeplini 1n &une condiii 'arcinile prev (ute la pct. J.- i ' comunice 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic orice 'chim&are a per'onalului tehnic menionat la lit. e2: i ' o definitive(e numai dup confirmarea ace'tuia de c tre 7S.7R874S,9.#A p!n la definitivarea 'chim& rii per'onalului tehnic re'pectiv nu 'e vor putea efectua lucr ri care fac o&iectul autori(aiei. <C2 ,er'onalului tehnic propriu autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# pentru 'upravegherea lucr rilor de montare6reparare 'tivuitoare 1i revin: conform 'pecificului

,# R 382++3

' u de activitate: urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice 'tivuitoarelor i 'tandardele 1n domeniuA &2 ' verifice ca lucr rile de montare6reparare ' 'e e5ecute dup documentaii tehnice 1ntocmite de ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R8 74S,9.#A c2 ' 1ntocmea'c documente de verificare 1n care ' con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilorA d2 ' verifice regi'trele de eviden a lucr rilor e5ecutate i ' urm rea'c inerea la (i a ace'toraA e2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A f2 ' verifice periodic: cel puin odat pe an: preg tirea tehnic a per'onalul de montare6reparare a 'tivuitoarelor: con'emn!nd re(ultatele 1ntr8un proce'8 ver&al. <C3 Re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura 0R#S2 autori(at de 7S.7R874S,9.# 7# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ m2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice 'tivuitoarelor i 'tandardele 1n domeniuA n2 ' a'igure condiiile nece'are pentru efectuarea pro&elor i 1ncerc rilor 1n vederea omolog rii procedurilor de 'udareA o2 ' in la (i evidena poan'oanelor 'udorilor autori(ai i a procedurilor de 'udare omologateA p2 ' verifice proiectele i tehnologiile de e5ecuie 1nainte de lan'area lor 1n lucruA `2 ' verifice dac tehnologia de e5ecuie i de e5aminare a 1m&in rilor 'udate e'te 1n concordan cu procedura de 'udare omologat folo'it A r2 ' participe la in'tructa=e i te't rile periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#A <C5 >n vederea autori( rii agenilor economici pentru efectuarea lucr rilor de montare6reparare la 'tivuitoare: 7S.7R874S,9.# 7#: tre&uie ' efectue(e urm toarele@ e2 ' verifice concordana dintre datele din documentaia pre(entat de agenii economici care 'olicit autori(area i 'ituaia e5i'tent la agentul economicA f2 ' verifice per'onalul tehnic propu': privind preg tirea 1n domeniu i cunoaterea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecificeA g2 ' verifice e5i'tena la agentul economic a pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i a 'tandardelor 'pecificeA h2 ' 1ntocmea'c un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cute privind verific rile prev (ute la lit. a2c2. <C7 >n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are prev (ute de ane5 i pe &a(a

,# R 382++3

con'tat rilor f cute 1n conformitate cu prevederile pct. J.8: 7S.7R874S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul agentul economic va eli&era autori(aia conform modelului din ane5a ).

ANEAA C CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREAKREACTUALIZAREA AUTORIZAIEI DE A EFECTUA LUCRRI DE MONTAREKREPARARE STIVUITOARE Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici montatori6reparatori i 'e 1naintea( la 7S.7R874S,9.# 7#A documentaia va conine un memoriu 1n care 'e vor preci(a urm toarele@ a2 felul lucr rilor 0montare: reparare2A &2 domeniul autori(aiei 0'tivuitoare2 cu preci(area parametrilor ma5imi i a caracteri'ticilor principale ale in'talaiilor re'pectiveA c2 calitatea principalelor materiale de &a( folo'ite A d2 domeniul de dimen'iuni al materialelor de &a( ce vor fi utili(ateA e2 procedurile de 'udare ce vor fi folo'iteA f2 metodele i mi=loacele de e5aminare nedi'tructiv din dotare: pentru punerea 1n eviden a eventualelor defecte ce ar putea ' apar 1n e5ecuie: 1n materialele de &a( i 1m&in rile 'udate: 1n funcie de calitatea i gro'imea ace'tora precum i a procedurilor de 'udare aplicateA g2 punctele de control 1n flu5ul de montare6reparare care concur la reali(area e5ecuiei core'pun( toare a operaiunilor 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 colecia 7S.7RA h2 numele : preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a per'onalului tehnic pentru montare6reparare a 'tivuitoarelor precum i a re'pon'a&ilului tehnic cu 'udura: propui de agentul economic ' fie autori(ai de c tre 7S.7R8 74S,9.# 7#. La memoriu 'e vor ataa urm toarele documente@ a2 dotarea cu utila=e de e5ecuie: conform datelor din ta&elul 1A &2 procedurile de 'udare omologate: conform datelor din ta&elul 2A c2 metodele folo'ite pentru verificarea calit ii produ'elor e5ecutate: precum i dotarea cu la&orator de efectuarea e5amin rilor nedi'tructive 0autori(at de 7S.7R874S,9.#2 i la&orator de efectuarea 1ncerc rilor mecanice: tehnologice: metalografice i anali(e chimice: autori(at de 7S.7R8 74S,9.#A 1n ca(ul 1n care unitatea economic nu di'pune de la&oratoare proprii: 'e va ane5a contractul de cola&orare 0copie2 1ncheiat cu alt unitate economic autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru e5ecuia e5amin rilorA de a'emenea i dotarea cu 'tanduri pentru 1ncerc ri i verific ri conform datelor din ta&elul 3A

,# R 382++3

d2 preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie i control: conform datelor din ta&elul "A e2 natura i volumul lucr rilor efectuate 1n cola&orare cu ali ageni economici: f2 conform datelor din ta&elul $.

4r. crt. 1

Gtila=ul pentru e5ecuie

#a&elul 1 #ipul 0marca2 i <&'. caracteri'ticile principaleD2

# iere@ a2 foarfeciA &2 ghilotineA c2 aparate o5iacetileniceA d2 alte maini i aparate. 2 Formare@ a2 1ndoire 0valuri2A &2 maini de 1ndoitA c2 maini i di'po(itive pentru prelucrarea ro'tului la ta&le i eviA d2 maini unelte 0'trunguri: maini de fre(at: ra&ote(e: 3 maini de ale(at: maini de rectificat: in'talaii de ridicat: maini de g urit2. Sudare@ a2 converti(oareA &2 tran'formatoareA c2 tractoare de 'udareA " d2 aparatur T7): #7) 'au *7)A e2 aparate pentru 'udare 1n &aie de (gur . #ratament termic@ a2 cuptoareA &2 in'talaii de tratament localA c2 di'po(itive de pre1nc l(ire 1nainte de 'udare. ,entru utila=ul de 'udare 'e va meniona: dup ca(: aparatura de 'ta&ilire: m 'urare i reglare a parametrilor regimurilor de 'udare. #a&elul 2
52

,# R 382++3

4r. fiei )rupa de )rupa de de gro'imi i ,rocedur oeluri 4r: #ipul omologare diametrul ,o(iia de a de acoperit de crt 1m&in rii %g.econ.6 acoperit de 'udare 'udare fia de 7S.7R8 fia de omologare 74S,9.# omologare

<&'.

#a&elul 3 4r. crt Gtila=ul pentru verificare i control #ipul 0marca2 i &uc. .aracteri'ticile principale <&'.

1 ,entru m 'urarea i verificarea dimen'iunilor@ a2 di'po(itive pentru m 'urarea diametrelor i ovalit iiA &2 a&loane pentru verificarea a&aterilor de la forma geometric A c2 aparate i di'po(itive pentru verificarea paraleli'mului: denivel rilor i verticalit iiA 2 d2 aparate i di'po(itive pentru m 'urarea 3 deformaiilorA " Standuri pentru roda=e la mecani'me. Standuri pentru verificarea 'u&an'am&lelor la 'tivuitoare Standuri pentru 1ncerc ri: echipamente cu aparatur de m 'ur i control: 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice: colecia 7S.7R i normele de fa&ricaie@ a2 la pre'iune hidraulic A &2 la pre'iune pneumatic A c2 'u& 'arcin A d2 a componentelor de 'ecuritate 0pentru limitarea pre'iunii: 'arcinii: vite(ei2.

#a&elul " 4r. crt. ,er'onalul de e5ecuie: nominali(at Specialitatea 4um r <&'.

,# R 382++3

1 Sudori autori(ai. 2 ,er'onal pentru e5amin ri nedi'tructive: din care@ 8 ingineriA 8 tehnicieniA 8 operatori. #a&elul $ 4r. crt. 4atura cola&or rii Lucr rile cuprin'e 1n Denumirea agentului contractul de cola&orare economic cu care 'e i felul 1n care 'e efectuea( cola&orarea reali(ea( <&'.

ANEAA D ROMLNIA 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat ; ISCIR ; INSPECIA TERITORIAL . %dre'a .. #elefon . Fa5

P .)e&=8e +a! 'e 8e i,i)a e "eDni)# nr. .

>ncheiat a't (i cu oca(ia efectuat 1n &a(a ?) 1.3"+62++1: ?) 1962++1 i Decretului nr. $8361933: modificat i completat prin Decretul nr. "136198$: aplica&ile i ,re'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R: la . tip cu num rul de fa&ricaie6inventar i cartea in'talaiei nr. av!nd parametrii ultimei verific ri . .. .. Denumirea agentului economic din localitatea . 'tr. nr. .. =ude6'ector . .G7 . /erificarea '8a efectuat la .. din localitatea . 'tr. ... nr. .. =ude6'ector ... .. Su&'emnatulU ... am con'tatat urm toarele@

,# R 382++3

.. . .. . ... .... .. .. . %m dat urm toarele di'po(iii @ . .... ... ... ... Dup acea't verificare '8a admi'V .. ... .. . Scadena urm toarei verific ri 'e fi5ea( la data de ... ,entru acea't verificare 'e va pl ti 'uma de .. lei de c tre din localitatea 'tr. nr. =ude6'ector 1n cont de'chi' la Janca filiala %m luat la cunotin <rgan de Delegatul agentului verificare economic montator: reparator Directorul agentului economic 'au delegatul ' u Re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic

,# R 382++3

.. .

.. .

U Funcia: numele i prenumele. V Se vor 1n'crie parametrii de funcionare ai in'talaiei: funcie de felul 0tipul2 ace'teia.

,# R182++3

ANEAA E AUTORIZAREA AGENILOR ECONOMICI PENTRU ELA<ORAREA PROIECTELOR LUCRRILOR DE MONTAREKREPARARE LA STIVUITOARE EC1 ,roiectele de montare6reparare a 'tivuitoarelor 'e ela&orea( de c tre ageni economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. ,roiectele pot fi ela&orate i de c tre ali ageni economici: urm!nd ca proiectele re'pective: pentru a putea fi folo'ite: ' fie: 1n preala&il: verificate de o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.# i avi(ate 1n conformitate cu prevederile pct. 9.3. %genii economici de proiectare vor confirma 1n proiectele pe care le ela&orea( c au re'pectat prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i c 1ndepline'c prevederile pct. 9.3 lit. a2: &2 i c2. EC% >n vederea autori( rii: agenii economici de proiectare 'au agenii economici care au unit i de proiectare pentru lucr rile menionate la pct. 9.1 vor 1nainta la 7S.7R874S,9.# o documentaie care va fi con'tituit din@ `2 adre' 0domeniul 'olicitat: documente ane5ate etc.2A r2 acte agent economic 0copie2@ 'tatut 0actul con'titutiv2 actuali(atA certificat de 1nmatriculareA certificat de 1nregi'trare fi'cal 'au .G7 0cod unic de 1nregi'trare fi'cal 2A '2 procedur privind modul de efectuare a activit ii de proiectare 0organi(are i re'pon'a&ilit i: pre'cripii tehnice: 'tandarde i normative de proiectare 'pecifice domeniului de proiectare 'olicitat2A t2 li'ta per'onalului calificat propu' pentru autori(are 0original2A u2 deci(iile de numire a per'onalului propu' pentru autori(are 0original2: conform modelului din ane5a W i adaptat core'pun( torA v2 curriculum vitae pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 0original2A b2 documentele de 'tudii i calificare pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 01n original i o copie2A 52 li'ta principalelor proiecte ela&orate de per'onalul pentru care 'e 'olicit autori(area 0original2.

1+2

,# R182++3

4<#N @ >n ca(ul e5i'tenei unor 'u&unit i 0filiale: ateliere etc.2 pentru care 'e 'olicit autori(area i care au un alt 'ediu dec!t agentul economic 'olicitant: 'e vor indica adre'ele ace'tora i: dup ca(: datele menionate la aliniatele a2: d2: e2: f2 i g2. EC0 %genii economici autori(ai: re'pectiv unit ile de proiectare autori(ate: au urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ `2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului pentru care 'olicit autori(areaA r2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate: 1n num r nece'ar: care ' verifice proiectele ela&orate din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare i care ' r 'pund 1mpreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor pre'cripiei tehnice: 'emn!nd proiectele 1n ace't 'en'A '2 ' adopte 'oluii con'tructive care ' permit funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a 'tivuitoarelor i ' prevad 1n documentaia tehnic e5amin rile i 1ncerc rile ce tre&uie ' fie efectuate de agenii economici montatori6reparatori la locul de funcionare A pentru verificarea parametrilor de 'iguran 1n funcionare: r 'pun(!nd de alegerea corect a ace'tora i de re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehniceA t2 ' adopte 'oluii con'tructive care ' permit funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a 'tivuitoarelor i ' prevad 1n documentaia tehnic e5amin rile i 1ncerc rile ce tre&uie ' fie efectuate de agenii economici montatori6reparatori la locul de funcionare pentru verificarea parametrilor de 'iguran 1n funcionare: r 'pun(!nd de alegerea corect a ace'tora i de re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehniceA u2 ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R874S,9.# avi(area conform a proiectelor ela&orate: pre(ent!nd 1n ace't 'cop de'enul de an'am&lu verificat de per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu menionat la lit. &2A 9'te inter(i' folo'irea proiectelor: care nu au avi(ul conform al 7S.7R874S,9.# 'au al per'onalului autori(atA v2 ' propun : 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R874S,9.#: per'onalul tehnic de 'pecialitate care urmea( ' avi(e(e conform proiectele proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate. <rice 'chim&are a per'onalului tehnic de 'pecialitate: autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru verificare i avi(are conform : va fi comunicat la 7S.7R874S,9.# i va deveni definitiv dup confirmarea ace'teiaA

1+3

,# R182++3

b2 ' 1nregi'tre(e la 7S.7R874S,9.# proiectele pe care le avi(ea( conform i ' in evidena ace'tora A 52 ' comunice periodic 0cel puin o dat pe trime'tru2 la 7S.7R8 74S,9.#: li'ta proiectelor ela&orate i avi(ate conform pentru perioada e5pirat precum i li'ta proiectelor pe care le vor ela&ora i care tre&uie ' fie avi(ate conform 1n perioada urm toareA c2 ' avi(e(e conform proiectele: re'pectiv de'enele de an'am&lu: pentru care primete 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R8 74S,9.#. EC1 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate care verific proiectele din punct de vedere al 'iguranei 1n funcionare: numit de agentul economic de proiectare i autori(at de 7S.7R874S,9.#: are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ 8 ' verifice proiectele din punct de vedere al re'pect rii prevederilor pre'cripiei tehniceA 8 ' confirme c a efectuat verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului prin aplicarea tampilei pe de'enul tip de an'am&lu: 1n conformitate cu prevederile pct. 9.8. EC2 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R874S,9.# ' avi(e(e conform proiectele are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ g2 ' avi(e(e conform de'enele de an'am&lu ale proiectelor pentru care a primit 1mputernicire din partea 7S.7R874S,9.#: conform prevederilor pct. 9.9A h2 ' confirme avi(area conform prin aplicarea tampilei pe de'enul de an'am&lu: conform prevederilor pct. 9.1+: preci(!nd i num rul de e5emplare avi(ateA i2 ' participe la in'tructa=ele periodice organi(ate de 7S.7R8 74S,9.#. EC3 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate ce urmea( a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# pentru avi(area conform de proiecte tre&uie ' fie a&'olvent al unui in'titut de 1nv m!nt 'uperior tehnic de 'pecialitate de lung durat i ' ai& o vechime 1n 'pecialitate de cel puin 8 ani: din care cel puin 3 ani 1n proiectare 'au $ ani 1n con'trucia: e5ploatarea 'au verificarea 'tivuitoarelor. EC5 >n vederea autori( rii agenilor economici de proiectare: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: 7S.7R874S,9.# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ g2 ' verifice concordana dintre datele 1n'cri'e 1n documentaia pre(entat de unitatea de proiectare care 'olicit autori(area i
1+"

,# R182++3

'ituaia din unitatea re'pectiv precum i e5i'tena pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu: 1ntocmind un proce'8ver&al a'upra con'tat rilor f cuteA h2 ' verifice: din punct de vedere al cunoaterii prevederilor pre'cripiei tehnice: per'onalul tehnic de 'pecialitate propu' pentru autori(areA i2 ' eli&ere(e 1n &a(a con'tat rilor f cute: 1n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are: autori(aia de proiectare conform modelului din ane5a ?. EC7 /erificarea proiectelor: 1n ceea ce privete concordana ace'tora cu prevederile pre'cripiilor tehnice 8 .olecia 7S.7R i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre agenii economici de proiectare autori(ai de 7S.7R874S,9.#. >n ace't 'cop: agenii economici de proiectare autori(ai vor numi per'onal de 'pecialitate care ' efectue(e verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului. .onfirmarea verific rii 'e va face pe de'enul de an'am&lu: con'emn!nd pe ace'ta prin tampilare pe copii: urm toarele@ Denumirea agentului economic de proiectare autori(at de 7S.7R8 74S,9.# I /erificat: core'punde prevederilor pre'cripiei tehnice ,# .I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 4umele i prenumeleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC9 %vi(area conform a de'enului de an'am&lu: cu privire la re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehnice i ale legi'laiei 1n vigoare: 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 'au de c tre per'onal autori(at de 7S.7R874S,9.#. %vi(area conform de c tre 7S.7R874S,9.# 'e va efectua numai dup verificarea proiectelor re'pective de c tre un agent economic de proiectare autori(at de 7S.7R874S,9.#. %cea't avi(are conform 'e poate efectua i de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate din unit ile de proiectare: dar numai cu acordul 'cri' al 7S.7R874S,9.#. EC1: .onfirmarea avi( rii conforme pe de'enul tip de an'am&lu 'e face

1+$

,# R182++3

con'emn!nd prin tampilare pe copii: urm toarele@ f2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre 7S.7R874S,9.#@ %/7M%# conform 7S.7R874S,9.# N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMM Data XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXX
g2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre per'onalul propriu de

'pecialitate din unit ile de proiectare: autori(at de 7S.7R874S,9.# i 1mputernicit 1n 'cri' de 7S.7R874S,9.# pentru proiectul re'pectiv@

%/7M%# conform %G#<R7M%# de 7S.7R874S,9.# Denumirea unit iiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scri'oarea 7S.7R874S,9.# de 1mputernicire nr.XXXXXXX6XXXXXXXXXXXX N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMM DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EC11 Gnitatea de proiectare 1n cadrul c reia 'e avi(ea( conform de'enele tip de an'am&lu va reine c!te un e5emplar din fiecare. %ce'tea vor fi 1n'cri'e 1ntr8un regi'tru de eviden .

1+-

,# R182++3

ANEAA F REGISTRU PENTRU EVIDENA LUCRRILOR DE 5 2 NNNNNNNNNCC STIVUITOARE 4r. Felul i Denumir ,roiect de 4r. i ,arametrii Jeneficiar ,roce'8 <&'. crt.5 tipul e i 'ediu e5ecuie data 'tivuitorul ul ver&al de 52 'tivuito produc t 0unitatea actului ui 0denumire recepie 0nr. 5552 rului or proiectant de i 'ediu2 i data2 : nr. i omologa dat 2 re6 certifica re Se va 'crie dup ca(@ *<4#%R9: R9,%R%R9: >4#R9S749R9 Y7 R9/7M79: conform o&iectului autori(aiei . 552 9'te acelai cu num rul de fa&ricaie menionat 1n cartea 'tivuitorului. 5552 'arcina nominal 0tf2A 1n limea de ridicare 0m2A grupa de funcionare. NOT@ ,entru agenii economici autori(ai ' efectue(e reparaii: 1ntreinere i revi(ie la 'tivuitoare: 'e va folo'i modelul de regi'tru completat cu trei coloane 1n plu': 1n care 'e va 'crie@ 8 num rul i anul fa&ricaiei: num rul autori(aiei de funcionare 0cartea in'talaiei2A 8 elementele reparate 'au 1nlocuite: caracteri'ticile lor con'tructive. ANEAA G 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7#....................................... Str................nr...............telefon..................
1+3
52

,# R182++3

AUTORIZAIE nr. ..........din...................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiei tehnice ,# R 3 i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul 8 ver&al nr............. din.............. . 7 Se autori(ea( pentru 12 ....................................................................agentul economic .......................................... din ............................... 'tr. ...................nr. .................... urmare a cererii nr. ........................ din .......................... . 77 Se autori(ea( pentru 'upravegherea lucr rilor de mai 'u' urm torul per'onal tehnic de 'pecialitate@........... ....... i re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura................................................................................................... ...................................................................................................................... ......................................... >n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au de'fiin rii ....................... ..................................................22.................................................................. ............................ are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R ; 74S,9.# 7# emitent a autori(aiei. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de
32

Se con'ider re1nnoirea autori(aiei numai ca(ul 1n care cererea 'cri' de re1nnoire va fi depu' la 7S.7R874S,9.# 7# cu cel puin 3+ de (ile calendari'tice 1nainte de e5pirarea termenului de vala&ilitate al autori(aiei. >n ca( contrar 'e con'ider autori(are nou . 74S,9.#<R Y9F 'pecialitate
1+8

7n'pector

de

,# R182++3

0numele: prenumele i 'emn tura2 0numele: prenumele i 'emn tura2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 Se va indica 'uccint domeniul autori(aiei. 22 Se va indica agentul economic. 32 Se va indica data efectiv 0(iua: luna: anul2. ANEAA H 7S.7R 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%#

%G#<R7M%S7% D9 ,R<79.#%R9 4r........................ din................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i a pre'cripiilor tehnice colecia 7S.7R i 1n urma verific rilor f cute i con'emnate 1n proce'ul 8 ver&al nr.............................. din................................ 7. Se autori(ea( pentru proiectare de 12 ................................................... agentul economic....................................din...................................'tr....................... ... nr........................=ude 6 'ector.............................din cadrul 22 ........................................ unitatea de proiectare..................................din.................................'tr........................ nr.....................=ude 6 'ector..........................urmare cererii nr....................din.............. 77. Se autori(ea( pentru avi(are conform de proiecte proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate urm toarele per'oane: 'alariai ai unit ii de proiectare@32 ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................

1+9

,# R182++3

>n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au de'fiin rii ...................................."2 are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile: 7S.7R874S,9.#. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de $2

74S,9.#<R D9 S#%# Y9F 74S,9.#

74S,9.#<R Y9F 7S.7R8

7n'pector de 'pecialitate ANEAA I VERIFICAREA REPARAIILOR STIVUITOARELOR IC1 ,re(enta ane5 conine prevederi tehnice minime o&ligatorii care 'e refer la verificarea tehnic a reparaiilor efectuate la 'tivuitoare. IC% Lucr rile care con'tituie reparaii i 'e verific de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# 'au cu acordul 'cri' al 7S.7R8 74S,9.# 7#: de c tre RS/#7 al dein torului: 'unt urm toarele@ o2 1nlocuirea 'au modificarea con'truciei metalice: refacerea 'au remedierea 1m&in rilor 'udate ale elementelor de re(i'ten A p2 1nlocuirea mecani'melor 'au a elementelor lor componente din lanul cinematic cu alte tipo8dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n proiectul iniialA `2 modificarea de principiu a 'chemei electrice i hidraulice de acionareA r2 1nlocuirea total a in'talaiei electrice 'au hidrauliceA '2 1nlocuirea 'au modificarea componentelor de 'ecuritate ale 'tivuitorului cu alte tipo8dimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n proiectul iniialA t21nlocuirea total 'au parial a c ii de rulare. IC0 >naintea 1nceperii lucr rilor de reparaii: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie de reparaie din care ' re(ulte lucr rile ce

11+

,# R182++3

urmea( a 'e efectua: precum i condiiile tehnice de e5ecuie: verific ri i 1ncerc ri. IC1 >n vederea efectu rii verific rii tehnice a reparaiei: unitatea reparatoare va 1ntocmi o documentaie care va cuprinde@ i2 li'ta lucr rilor efectuate 'au dup ca(: proiectul 'au tehnologia de reparaieA =2 certificatele de calitate ale materialelor i 'u&an'am&lelor 1ntre&uinateA la componentele de 'ecuritate 'e vor ane5a certificatele de conformitateA K2 fiele de omologare i 'pecificaiile procedurilor de 'udare folo'iteA l2 ta&elul nominal cu 'udorii autori(ai care au e5ecutat lucrarea i cu vala&ilitatea autori(aiilorA m2 'chema cinematic : 'chema electric : hidraulic i de'enul de an'am&lu al in'talaiei dac '8au efectuat modific ri ale ace'toraA n2 certificatul privind calitatea 1m&in rilor 'udateA o2 proce'ul8ver&al 1n care 'unt con'emnate re(ultatele 1ncerc rilor de ca' A p2 certificatele de conformitate i garanie ale lucr rilor e5ecutateA `2 la documentaie nu e'te o&ligatorie ataarea fielor de omologare a procedurilor de 'udare: ace'tea put!nd fi 1nlocuite cu un ta&el din care ' re(ulte num rul fiei de omologare 0num rul dat de unitate i 7S.7R874S,9.# 7#2 i domeniul de vala&ilitate. IC2 Documentaia tehnic de reparaii 'e va ane5a la cartea in'talaiei.

IC3 9fectuarea lucr rilor de reparaii 'e va 1n'crie 1n regi'trul de eviden a 'upravegherii i 1n cartea in'talaiei la ru&rica evidena e5ploat rii. IC5 Gnit ile autori(ate de 7S.7R874S,9.# 7# ' efectue(e reparaii la 'tivuitoare vor ine la (i evidena lucr rilor e5ecutate 1ntr8un regi'tru: numerotat: nuruit i parafat de 7S.7R ; 74S,9.# 7#. ANEAA > MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSA<ILULUI CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF

111

,# R182++3

ANTETUL A ENTULU! E"ONO#!" D 9 . 7 M 7 9 4R. .......... din ................... Gnitatea ........................................... repre(entat prin ................................ manager 0director2. %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor prin care agenii economici care dein i e5ploatea( ace'te in'talaii 'unt o&ligate ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate 0ingineri: 'u&ingineri: maitri 'au tehnicieni de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: 1n vederea aplic rii prevederilor pre'cripiei tehnice8 .olecia 7S.7R: D9.7D9@ 1. D8ul 0D8na2 .................................de 'pecialitate..........................av!nd funcia de .......................... 1ncep!nd cu data de...........................'e numete re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor..........................din cadrul : urm!nd a fi autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. 2. Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor e'te o&ligat ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiei tehnice8.olecia 7S.7R. 3.%ctivitatea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii de ............................................... care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice8.olecia 7S.7R. ".>nc lcarea o&ligaiilor prev (ute 1n pre'cripiile tehnice8 .olecia 7S.7R: atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $.,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. .. din .. i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R874S,9.# 7#.

*%4%)9R: 4umele i prenumele


112

<F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele

,# R182++3

0$emntura i tampila% $emntura Data@ ............................ ANEAA ? MODEL DE AUTORIZAIE PENTRU RESPONSA<ILUL CU SUPRAVEGHEREA I VERIFICAREA TEHNIC A INSTALAIILOR ERSVTIF 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R874S,9.# 7# %G#<R7M%S79 ,94#RG SG,R%/9)?9R9% Y7 /9R7F7.%R9% #9?47.N % 74S#%L%S77L<R

AUTORIZAIA N C52.......................... 4umele i prenumele ............................... Data i locul naterii..................... .od numeric per'onal...................................................... >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare i urmare adre'ei nr. .......................din ............................ a agentului economic........................................................................ 'e autori(ea( ' e5ecute 1n cadrul unit ii@
552 a2 'upravegherea ..................... ................ din dotarea 'au folo'ina agentului economic.

113

,# R182++3

Data .....................

74S,9.#<R Y9F: 0Semn tura: tampila2 ANEAA ? 0'f!rit2 ,o'e'orul autori(aiei are o&ligaia i r 'punderile prev (ute de legi'laia 1n vigoare i prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice. R 'punde: 1mpreun cu conducerea agentului economic: de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice. %utori(aia e'te vala&il numai 1n cadrul agentului economic pentru care a fo't autori(at per'onalul. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de
5552

NOT' 6F Se va trece num rul de 1nregi'trare al agentului economic 1n evidena 7S.7R8 74S,9.# 7#6 num rul de ordine al autori(aiei. 95emple@ J 13$61A J 23$62A ) 13+$61. Se va trece: dup ca(@ in'talaii 'u& pre'iune: in'talaii de ridicat: in'talaii 'u& pre'iune i de ridicat: recipiente tran'porta&ile etc.
666F 66F

Se va indica data efectiv 0(iua: luna: anul2. %utori(aia 'e va acorda pe ma5imum 2 ani. ANEAA L

CONINUTUL DOCUMENTAIEI PENTRU O<INEREA AUTORIZAIEI


11"

,# R182++3

PENTRU LUCRRILE DE NTREINERE I REVIZIE TEHNIC A STIVUITOARELOR LC1 Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici care efectuea( lucr ri de 1ntreinere i revi(ie la 'tivuitoare. LC% Documentaia e'te con'tituit dintr8un memoriu tehnic din care ' re(ulte domeniul pentru care 'e 'olicit autori(area. %cea'ta va cuprinde urm toarele@ i2 felul lucr rilor 01ntreinere i revi(ie tehnic 'tivuitoare cu 'arcina ma5im de....tf2A =2 dotarea minim cu materiale i pie'e de 'chim& 0denumire etc.2A K2 numele: preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a re'pon'a&ilului tehnic pentru 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie a 'tivuitoarelorA l2 deci(ia de numire conform ane5ei W. LC0 *emoriul va fi 1n'oit de documente din care ' re(ulte urm toarele@ e2 dotarea cu 'cule: di'po(itive: verificatoare: aparatur de m 'ur i control etc.A f2 numele: prenumele: preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie 0electricieni: mecanici etc.2. ANEAA M AUTORIZAREA STIVUITORITILOR MC1 Gene a!i"#$i

%utori(aia din partea 7S.7R874S,9.# 7# e'te o&ligatorie pentru per'onalul de de'ervire a 'tivuitoarelor. %utori(aia 'e eli&erea( individual per'oanelor care: prin promovarea e5amenelor de autori(are: fac dovada 1ndeplinirii condiiilor 'pecificate 1n pre(enta ane5 privind capa&ilitatea teoretic i practic de a e5ercita activitatea de de'ervire a 'tivuitoarelor. MC% De,ini$ii MC%C1 S"i8*i". i&" ; per'oan in'truit i autori(at 'tivuitoare: indiferent de tipul i de'tinaia ace'toraA care manevrea(

11$

,# R182++3

MC%C% A*". i4a$ia ISCIR ; act 0document2 legal care confirm competena profe'ional : 1n'uirea cunotinelor teoretice i a deprinderilor practice adecvate nece'are manevr rii 'tivuitoarelor 1n condiii de 'ecuritate i care dovedete acceptul 0permi'iunea2 7S.7R8 74S,9.# 7# ca po'e'orul ' pre'te(e activit ile de manevrare a 'tivuitoarelor. MC%C0 Ca-a+i!i"a"e "e. e"i)# (i - a)"i)# 'e a e6e )i"a a)"i8i"a"ea 'e /ane8 a e ; capacitatea de a 1nelege modul de funcionare al 'tivuitorului de'ervit precum i aptitudinile confirmate ale per'oanelor in'truite i autori(ate de a efectua activit ile de manevrare a 'tivuitoarelor aflate 1n e5ploatare la dein tori: 1n regim de a'igurare a 'ecurit ii 1n funcionare. MC%C1 C* &* i 'e )a!i,i)a e . gani4a"e Gn 8e'e ea a*". i4# ii -e &.na!*!*i 'e )#" e ISCIR;INSPECT IT ; modalitatea practic de reali(are a cur'urilor de calificare de c tre unit i de 'pecialitate 1n vederea autori( rii de 7S.7R874S,9.# 7# a a&'olvenilor. MC%C2 Mane8 a ea &"i8*i". *!*i8 activitate 0e5ploat rii2 'tivuitorului 1n condiii de 'ecuritate. 'pecific utili( rii

MC%C3 De$in#". *! &"i8*i". *!*i ; per'oan fi(ic 'au =uridic care are 1n proprietate direct 'au 1n alt form de po'e'ie 'tivuitorul.. MC%C5 MiI!.a)e "eDni).;'i'a)"i)e &-e)ia!i4a"e, a'e)8a"e &).-*!*i 8 an'am&lu de dot ri: di'poni&ilit i i 'tructur organi(atoric adecvate activit ii de in'truire6'peciali(are tehnic pe care tre&uie ' le dein unitatea de 'pecialitate organi(atoare de cur'uri de 'peciali(are. %ce'te mi=loace tre&uie ' demon'tre(e capacitatea unit ii de 'pecialitate organi(atoare a cur'urilor de a derula ace'te cur'uri 1n regim de 1ndeplinire a prevederilor pre(entei ane5e i de a garanta a&'olvenilor un nivel de preg tire 0in'truire2 tehnic 'peciali(at core'pun( toare . MC%C7 P .)e'* i 'e "e&"a e (i e8a!*a e 8 metode de verificare i comparare a nivelului de 1ndeplinire de c tre candidai a criteriilor i condiiilor 'pecificate 1n pre(enta ane5 : 1n vederea autori( rii ace'tora de c tre 7S.7R874S,9.# 7#.*.2.9 Gnitate de 'pecialitate ; -e &.an# I* i'i)# Eagen" e).n./i), in&"i"*$ie, . gani4a$ie - .,e&i.na!#, a&.)ia$ie e")CF )a e e&"e a*". i4a"# 'e Mini&"e *! M*n)ii (i S.!i'a i"#$ii S.)ia!e (i Mini&"e *! E'*)a$iei (i Ce )e"# ii (i a e /iI!.a)e!e "eDni).;'i'a)"i)e a'e)8a"e &).-*!*i (i -.a"e . gani4a )* &* i 'e )a!i,i)a eC
11-

,# R182++3

MC0 C.n'i$ii 'e a*". i4a e MC0C1 %utori(area 'tivuitoritilor 'e face pe &a(a unui e5amen 'u'inut 1n faa comi'iei tehnice care tre&uie ' ai& urm toarea componen @ a2 in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7#8 preedintele comi'ieiA &2 re'pon'a&ilul cur'ului de calificareA c2 re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: al agentului economic dein tor unde au loc e5amin rile practiceA d2 unul 'au mai muli lectori ai cur'ului de calificare. MC0C% ,entru a fi admii la e5amen: 1n vederea autori( rii de 7S.7R8 74S,9.# 7#: candidaii tre&uie ' 1ndeplinea'c urm toarele condiii@ h2 au v!r'ta de cel puin 18 ani 1mpliniiA i2 1ndepline'c condiiile de ' n tate pentru manevrarea 'tivuitoarelor i pre(int o adeverin medical cu meniunea Rapt pentru pre'tarea activit ii de 'tivuitori'tIA =2 fac dovada c au a&'olvit cur'urile de calificare: 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: organi(ate conform prevederilor de la pct. *."A K2 1ndepline'c condiiile de practic 'ta&ilite 1n ane5a 4. MC0C0 ,er'oanele care au 'tudii 'uperioare de 'pecialitate: ingineri 'au 'u&ingineri: i 'olicit autori(area de c tre 7S.7R874S,9.# 7# pentru me'eria de 'tivuitori't: 'e pot 1n'crie direct la e5amenele de autori(are: cu condiia ' pre(inte adeverin de efectuare a practicii. MC1 O gani4a ea )* &* i!. Gn 8e'e ea a*". i4# ii 'e )#" e ISCIR; INSPECT IT MC1C1 .ur'urile pot fi organi(ate de c tre unit i de 'pecialitate 0ageni economici: in'tituii: a'ociaii profe'ionale etc.2 autori(ate de *ini'terul *uncii i Solidarit ii Sociale i *ini'terul 9ducaiei i .ercet rii: care 1ndepline'c condiiile legale i fac dovada c di'pun de in'tructori de 'pecialitate i mi=loace tehnico8didactice adecvate 'copului. MC1C% .ur'urile 'e vor preda pe &a(a programei analitice 'pecificate 1n ane5a 4: de(voltat core'pun( tor 1n funcie de comple5itatea 'tivuitoarelor pentru care 'e face 'peciali(area.
113

,# R182++3

MC2 A8i4a ea )* &* i!. 'e )a!i,i)a e MC2C1 .ur'urile vor fi avi(ate de c tre 7S.7R874S,9.# 7#. >n ace't 'cop: unitatea organi(atoare va depune la 7S.7R874S,9.# 7#: cu cel puin 1+ (ile 1nainte de 1nceperea cur'urilor: 1n dou e5emplare: urm toarele@ a. programa analitic 1ntocmit conform ane5ei 4: de(voltat pe lecii: date: ore de predare i lectoriA &. 'uportul de cur': 8 documentaia de referin pentru lecii care 'e va pune la di'po(iia cur'anilorA c. ta&elul care cuprinde numele i prenumele lectorilor i preg tirea profe'ional a ace'toraA d. ta&elul care cuprinde numele i prenumele: data i locul naterii: codul numeric per'onal: preg tirea colar i calificarea profe'ional a cur'anilor i: eventual: locul de munc actualA e. ta&elul cuprin(!nd numele i prenumele cur'anilor i a 'upraveghetorului de practic : tipul 'tivuitorului pe care 'e efectuea( practica i orarul de efectuare a 'tagiului de practic A f. do'arele per'onale ale cur'anilor 01ntr8un 'ingur e5emplar2 care tre&uie ' conin urm toarele acte@ - copie de pe certificatul de natereA - copie de pe actul de a&'olvire a 1nv m!ntului o&ligatoriuA - adeverin medical A - copie dup actul de calificare tip *ini'terul 9ducaiei i .ercet rii. De'chiderea cur'urilor nu 'e va face dec!t dup o&inerea avi(ului din partea 7S.7R874S,9.# 7#. MC2C% ,entru avi(area cur'urilor: 7S.7R874S,9.# 7# va efectua urm toarele@ a2 un in'pector de 'pecialitate de'emnat va verifica documentaia pre(entat i va 1ntocmi un proce' ver&al 1n care 'e vor con'emna con'tat rile f cute i propunerile privind avi(area cur'uluiA &2 proce'ul ver&al va fi pre(entat in'pectorului ef: care va anali(a i va da deci(ia privind avi(area cur'ului: comunic!nd oficial re(ultatul: organi(atorului cur'uluiA c2 un e5emplar din documentele care au 'tat la &a(a avi( rii cur'urilor: 1mpreun cu do'arele candidailor: un e5emplar al proce'ului ver&al i comunicarea avi(ului de de'chidere a cur'ului: 'e vor p 'tra la unitatea organi(atoareA d2 un 'et de documente 'e va p 'tra la 7S.7R874S,9.# 7#: ca ane5 la copia comunic rii.

118

,# R182++3

MC2C0 Se admite 'uplimentarea li'tei cur'anilor numai 1n intervalul r ma' p!n la 1nceperea cur'ului: verificarea do'arului de 'uplimentare f c!ndu8 'e 1n aceleai condiii. MC2C1 %vi(area cur'urilor 'e efectuea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# pentru fiecare cur' 1n parte. MC2C2 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7# pot efectua: pe parcur': verific ri privind modul 1n care 'e de'f oar cur'urile: lu!nd m 'urile care 'e impun merg!nd p!n la anularea avi(ului de cur'. MC3 E6a/ina ea )* &an$i!. (i e!i+e a ea )a ne"*!*i 'e a*". i4a e MC3C1 Gnitatea de 'pecialitate organi(atoare a cur'urilor va a'igura urm rirea frecvenei particip rii cur'anilor i va verifica nivelul de 1n'uire a cunotinelor teoretice i practice predate. ,e acea't &a( : le va eli&era certificate de calificare la 1ncheierea 'tagiului de preg tire. MC3C% >n 'olicitarea de programare a e5amin rii 1naintat c tre 7S.7R8 74S,9.# 7#: unitatea organi(atoare a cur'ului va propune data i locul de'f ur rii e5amenului de autori(are i va ane5a urm toarele documente @ - do'arele candidailor care au a&'olvit cur'ul: completate cu certificate de calificare i adeverine de efectuare a practiciiA - catalogul pre(enei candidailor la cur'A - o fotografie m rimea Z cm pentru fiecare candidat. .andidaii care au do'are incomplete nu vor fi primii la e5amen. MC3C0 95amenul de autori(are con't 1ntr8o pro& teoretic i o pro& practic av!nd ca 'cop verificarea 1n'uirii cunotinelor prev (ute 1n programa analitic a cur'ului de 'peciali(are i a do&!ndirii deprinderilor practice nece'are pentru manevrarea unui 'tivuitor de tipul celui pentru care 'e 'olicit autori(area. Lucrarea 'cri' 'e ataea( la do'arul candidatului. MC3C1 ,entru a fi autori(at de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: candidatul tre&uie ' fie declarat [%D*7S[ at!t la pro& teoretic c!t i la pro&a practic . >n ca(ul c!nd la una din pro&e a o&inut re(ultate ne'ati'f c toare: candidatul va fi declarat [R9S,74S[ la e5amen. MC3C2 .andidatul [R9S,74S[ 'e poate pre(enta la o nou e5aminare dup ce 1i va 1m&un t i preg tirea teoretic i va efectua un nou 'tagiu

119

,# R182++3

de practic de 32 ore: confirmat prin eli&erarea unei adeverine de practic : conform modelului din ane5a <. MC3C3 Re(ultatul e5amenului va fi con'emnat de comi'ie 1ntr8un proce'8 ver&al tip: conform modelului din ane5a ,. Gn e5emplar din proce'ul8 ver&al va fi ataat de unitatea organi(atoare la documentaia de cur'. MC3C5 ,e &a(a datelor din proce'ul8ver&al: 7S.7R874S,9.# 7# va eli&era candidailor care au reuit la e5amen un carnet de autori(are tip: conform modelului din ane5a \: 1n care 'e va 1n'crie tipul 'tivuitorului pentru a c rei manevrare 'unt autori(ai. .arnetul de autori(are 'e 1nm!nea( de c tre 7S.7R874S,9.# 7# a&'olvenilor care au reuit la e5amen 'u& 'emn tur de primire. >nm!narea carnetelor de autori(are 'e poate face i de c tre unitatea de 'pecialitate care a organi(at cur'ul de calificare: 1n ca(ul c!nd 7S.7R8 74S,9.# 7# a tran'mi' ace'teia carnetele de autori(are printr8un delegat al ace'teia 'au cu adre' de 1n'oire. 9videna carnetelor de autori(are eli&erate 'e va ine la unitatea 7S.7R874S,9.# 7# emitent . MC3C7 >n ca(ul pierderii carnetului de autori(are: 1n &a(a unei cereri 'cri'e din partea po'e'orului i la care 'e va ane5a dovada pu&lic rii pierderii carnetului 1n *onitorul <ficial al Rom!niei: conform prevederilor legale aplica&ile 1n a'tfel de ca(uri: unitatea 7S.7R874S,9.# 7# emitent va eli&era un nou carnet de autori(are 0duplicat2. MC5 Ve i,i)# i -e i.'i)e (i e6"in'e ea a*". i4# ii MC5C1 ,er'oanele autori(ate: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: au o&ligaia ' 'e pre(inte din doi 1n doi ani la e5aminarea medical : pre(ent!nd re(ultatul comi'iei menionate la pct. *.3.3. MC5C% ,entru 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionale: per'oanele autori(ate conform pre(entei ane5e vor fi in'truite periodic: odat cu in'tructa=ul de protecia muncii: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate de'emnat pentru ace't 'cop de c tre conducerea agentului economic dein tor de 'tivuitoare: iar re(ultatele in'truirii periodice vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al. MC5C0 ,er'oanele autori(ate: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: vor fi e5aminate anual pentru verificarea cunotinelor profe'ionale i a deprinderilor practice de c tre o comi'ie numit de conducerea agentului economic dein tor la care ace'tea 1i de'f oar activitatea.
12+

,# R182++3

Din comi'ie va face parte re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#. Re(ultatele e5amin rilor vor fi con'emnate 1ntr8un proce'8ver&al de verificare. MC5C1 ,er'oanelor autori(ate care nu 'e pre(int la e5amin rile anuale 'au 1n urma e5amin rii nu o&in re(ultate core'pun( toare: nu li 'e va acorda vi(a anual i li 'e va inter(ice manevrarea 'tivuitoarelor. MC5C2 ,er'oanele care au 1ntrerupt practicarea efectiv a activit ii de 'tivuitori't pentru care 'unt autori(ate mai mult de un an pot ' reia practicarea activit ii re'pective numai cu condiia re'pect rii prevederilor de la pct. *.3.1 i *.3.3. MC5C3 ,er'oanelor autori(ate tran'ferate de la ali ageni economici dein tori li 'e poate 1ncredina manevrarea 'tivuitoarelor de tipul celor pentru care 'unt autori(ate numai dup efectuarea unui in'tructa= de 'pecialitate i a unei practici de acomodare de minimum 1- ore: 1n raport cu comple5itatea 'tivuitorului i numai dup e5aminarea ace'tora conform prevederilor de la pct. *.3.3. MC5C5 #recerea de la manevrarea unui tip 'tivuitor la manevrarea unui alt tip de 'tivuitor: 'e face 1n urma e5amin rii 'tivuitori'tului de c tre comi'ia tehnic a unit ii dein toare: 1n &a(a unui in'tructa= teoretic i a unei practici de acomodare de minimum 2" ore pe noul tip de in'talaie. 95aminarea 'e va face de c tre comi'ia tehnic prev (ut la pct. *.3.3. MC5C7 Re(ultatele tuturor e5amin rilor vor fi con'emnate 1n proce'e8 ver&ale i 1n autori(aie: la ru&ricile re'pective. MC7 San)$i.na ea -e &.na!*!*i a*". i4a" MC7C1 ,er'onalul autori(at 1n conformitate cu pre(enta ane5 : poate fi verificat de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R874S,9.# 7#: precum i de organele 1n drept din unitatea dein toare 0conducerea unit ii: RS/#7 autori(at de 7S.7R874S,9.# 7#: re'pon'a&ilul tehnic cu 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie2: la locul de munc : 1n timpul e5ercit rii activit ilor de manevrare a 'tivuitoarelor: cu privire la modul cum 1i 1ndeplinete 'arcinile i cum aplic cunotinele practice i teoretice. /erificarea 'e va face 1n pre(ena RS/#7 autori(at de 7S.7R8 74S,9.# 7# i a altor per'oane competente delegate de conducerea
121

,# R182++3

unit ii. >n ca(ul c!nd 1n urma verific rii 'e con'tat deficiene tehnice la 'tivuitoare: datorate modului de manevrare : 'au alte a&ateri care periclitea( 'igurana lor 1n funcionare: 1n funcie de gravitatea faptelor con'tatate: 'e vor lua urm toarele m 'uri@ a2 'e'i(area conducerii unit ii dein toare pentru aplicarea de 'anciuni prev (ute 1n regulamentul de ordine interioar A &2 con'emnarea 1n carnetul de autori(are a a&aterii con'tatate@ c2 aplicarea unei amen(i: 1n ca(ul c!nd a&aterea 'e 1ncadrea( 1n legi'laia de 'ta&ilire i 'ancionare a contraveniilor: 1n vigoareA d2 retragerea carnetului de autori(are pe timp limitat 'au definitiv: dup gravitatea a&aterii comi'eA e2 retragerea definitiv a carnetului dup comiterea a $ a&ateri con'emnate 1n carnet. %&aterile con'emnate 1n carnet vor fi adu'e la cunotina 7S.7R8 74S,9.# 7# emitent 'pre a fi operate 1n evidena 'a. * 'urile de la aliniatele [a[ i [&[ 'e vor lua pe &a( de proce'8ver&al 1ntocmit de cei care con'tat a&ateri 0organele indicate mai 'u'2. * 'urile de la aliniatele [c[: [d[ i [e[ 'e vor aplica de c tre 7S.7R874S,9.# 7#: pe &a(a proce'ului8ver&al 1ncheiat de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R874S,9.# 7# cu oca(ia verific riiA m 'urile indicate la aliniatele [d[ i [e[ 'e vor face cuno'cute 1n 'cri' celor intere'ai i tre&uie ' fie validate de conducerea 7S.7R874S,9.# 7#. Deci(iile de aplicare a m 'urilor indicate la aliniatele [d[ i [e[ pot fi conte'tate de c tre cei 'ancionai 1n termen de 1$ (ile de la comunicarea lor: la conducerea 7S.7R874S,9.# 7# al c rei in'pector de 'pecialitate a iniiat 'ancionarea. MC7C% .arnetele de autori(are retra'e definitiv 'e depun la 7S.7R8 74S,9.# 7# care le8a eli&erat. MC7C0 >n ca(ul c!nd per'onalul autori(at 'e pre(int la 'erviciu 'u& influena alcoolului 'au conduce in'talaia necore'pun( tor: a'tfel 1nc!t periclitea( 'igurana 1n e5ploatare: conducerea unit ii 1n afar de 'anciunile prev (ute 1n regulamentul de ordine interioar : poate propune retragerea carnetul de autori(are pe termen limitat 'au definitivA retragerea definitiv a carnetului de autori(are: eli&erat de 7S.7R8 74S,9.# 7#: devine definitiv numai dup confirmarea 'cri' : tran'mi' de 7S.7R874S,9.# 7# unit ii dein toare care a iniiat acea't m 'ur de 'ancionare. MC9 Di&-.4i$ii ,ina!e

122

,# R182++3

MC9C1 ,er'onalul autori(at conform pre(entelor pre'cripii: e'te o&ligat ' poarte permanent autori(aia a'upra 'a: 1n timpul 'erviciului. Lip'a autori(aiei: la verificarea efectuat de organele 'ta&ilite de pre(entele pre'cripii tehnice: e'te echivalent cu e5ploatarea neautori(at a 'tivuitoarelor i 'e 'ancionea( conform prevederilor legale. MC9C% .arnetele de autori(are de macaragiu 0'tivuitori't2 eli&erate pentru grupa a87/8a din vechea pre'cripie tehnic .R $82+++ r m!n vala&ile 1n continuare i 'unt echivalente cu noile carnete de autori(are eli&erate conform prevederilor pre(entei ane5e. MC9C% >n ca(ul u(urii avan'ate 'au deterior rii accidentale a carnetului de autori(are: 1n &a(a unei cereri 'cri'e i motivate i cu condiia depunerii autori(aiei u(ate: 7S.7R874S,9.# 7# poate eli&era un alt carnet de autori(are. MC9C0 <rice modificare: ad ugire 'au ter' tur 1n carnetul de autori(are f cut de per'oane neautori(ate 'au neoperat 1n evidena unit ii 7S.7R8 74S,9.# 7# emitente i f r 'emn tura i tampila celui care a efectuat8o atrage dup 'ine anularea carnetului de autori(are. MC9C1 4ere'pectarea prevederilor pre(entei ane5e 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare. ANEAA N PROGRAMA ANALITIC PENTRU CURSUL DE PREGTIRE N VEDEREA AUTORIZRII STIVUITORITILOR Gene a!i"#$i NC1 ,er'oanele care manevrea( 'tivuitoare: denumite ['tivuitoriti[: tre&uie ' fie autori(ate 1n conformitate cu prevederile pre(entei pre'cripii tehnice. NC% Stagiul minim nece'ar de practic pentru o&inerea autori(aiei de 'tivuitori't e'te de 8+ ore. 9fectuarea practicii con't 1n manevrarea efectiv a unui 'tivuitor: 'u& 1ndrumarea unui 'upraveghetor autori(at 0RS/#7 ; autori(at 7S.7R; 74S,9.# 7# : 'tivuitori't din unitatea dein toare2.

123

,# R182++3

>n cadrul programului de efectuare a practicii 'ta&ilit prin cur'ul de preg tire: candidaii tre&uie ' efectue(e 1n mod o&ligatoriu cel puin urm toarele lucr ri practice i manevre@ a2 verificarea 'tivuitorului dac 1ndeplinete condiiile de punere 1n funciune privind@ 8 pornirea motorului: nivelul uleiului: pre'iunea din pneuri 'au 'tarea &ateriei de acumulatoare: nivelul electrolitului: 'tarea c ii de rulare: dup ca(A 8 e5i'tena ten'iunii pe linia principal de alimentare cu energie electric a tran'latorului 'tivuitorA 8 verificarea funcion rii componentelor de 'ecuritate i a in'talaiei hidraulice. &2 manevre de oprire a 'tivuitorului i de 1nl turare a unor defeciuni care au ap rut 1n timpul funcion rii: cum 'unt@ 8 funcionarea defectuoa' a echipamentului de fr!nare a mecani'melorA 8 1ntreruperea aliment rii cu energie electric a mecani'melor de acionareA 8 &locarea manetelor de la controler 'au a unor &utoane de la pupitrul de comand . PROGRAMA ANALITIC pentru cur'ul de preg tire 1n vederea autori( rii 'tivuitoritilor 7. ,artea teoretic i practic a2 .la'ificarea 'tivuitoarelorA de'crierea detaliat a tipurilor de 'tivuitoare. %ntrenarea 'tivuitoarelor 0echipamentul de for electric 'au hidraulic 2. ANEAA N 7. ,artea teoretic i practic 4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic 4um rul orelor de predare #eoretic ,ractic 1+ "

12"

,# R182++3

&2 .omponente de 'ecuritate la 'tivuitoare@ 8 Limitatoare de 'f!rit de cur' A 8 Limitatoare de 'arcin . 8 Limitatoare de vite( . 8 ,arac ( toare. 8 Supape de reglare a vite(ei. 8 Supape de &locare. 8 Supape de 'iguran . 8 >ntreruptor de 'ecuritate. 8 #ampoane: opritori. 8 ,ie'e de rea(em: cur itoare de in . 8 .ontacte i 'igurane electrice. c2 Di'po(itive de fr!nare 0de'criere: rol: tipuri e5i'tente: mod de funcionare: reglare i verificare2. d2 .a&luri i lanuri 0materiale: con'trucie: mod de fi5are: u(ur permi' : 1ntreinere etc.2. e2 Di'po(itive de manevrare a 'arcinilor 0me'e: furci etc.2 f2 <&ligaiile 'tivuitori'tului. g2 *anevrarea i e5ploatarea 'tivuitoarelor. 8 *anevre permi'e i nepermi'e: cau(ele deran=amentelor. 8 <rgani(area e5ploat rii: cartea 'tivuitorului: regi'trul de eviden a 'upravegherii. h2 >ntreinerea: revi(ia: reparaia i verificarea tehnic oficial . 8 >ntreinerea 'tivuitorului. 8 Revi(ia 'tivuitorului. 8 Reparaia 'tivuitorului. 8 /erificarea tehnic oficial A autori(aia de funcionare: 1ncerc ri 'tatice i dinamice: verific ri periodice la 'caden . i2 %varii i accidente la 'tivuitoare. 8 .au(ele avariilor i accidentelor 8 * 'uri pentru evitarea i eliminarea avariilor i accidentelor. =2 #ehnica 'ecurit ii muncii. 8 Legi'laia 1n vigoare privind protecia muncii. 8 9chipamentul de protecie 8 * 'uri de prim a=utor 1n ca( de avarii: de incendiu i 1n ca( de accidente la 'tivuitoare etc.

1+

" " " " 1+

" 2 2 8 8

1+

1+

"

"

12$

,# R182++3

K2 Legi'laie: regulamente: in'truciuni 8 ?) 13"+62++1 8 Decret $8361933 i "136198$A 8 ,re'cripii tehnice ; .olecia 7S.7R 8 7n'truciuni tehnice interne 1ntocmite de dein tor. l2 Di'ciplina 1n munc : re'pectarea legi'laiei: a ,re'cripiilor tehnice ; .olecia 7S.7R: a normelor de tehnica 'ecurit ii i proteciei muncii etc. ANEAA N Recapitulaie@

"

7. ,artea teoretic 3+ ore ,artea practic . 3$ ore 77. /erificarea 1n'uirii cunotinelor8una or pentru fiecare candidat. ANEAA @ AUTORIZAIE 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat 87S.7R ;

0,e prima copert : 1n interior2 ,o'e'orul autori(aiei are o&ligaia ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile pre'cripiilor tehnice 8 colecia 7S.7R i ale in'truciunilor 'pecifice referitoare la e5ploatarea in'talaiilor re'pective. %ce'ta tre&uie ' 'e pre(inte din doi 1n doi ani la e5amenul medical i anual la verificarea cunotinelor 1n faa comi'iei din unitatea unde lucrea( . %utori(aia e'te per'onal : 'e va p 'tra permanent a'upra po'e'orului 1n &un 'tare i 'e va pre(enta la cererea delegatului 7S.7R8 74S,9.# 7# i a organelor 1mputernicite ale dein torului. ,o'e'orul autori(aiei nu poate de'ervi dec!t in'talaii de tipul celor 1n'cri'e 1n autori(aie.
12-

,# R182++3

9'te inter(i' de'ervirea in'talaiilor dac ace'tea nu 'unt autori(ate ' funcione(e: e5cept!nd ca(urile 1n care 'e e5ecut verific ri i 1ncerc ri 1n vederea punerii 1n funciune 'au omolog rii prototipurilor. %utori(aia 'e poate retrage de c tre organele oficiale de verificare ale dein torului c!nd po'e'orul e'te g 'it 'u& influena alcoolului 1n timpul 'erviciului 'au c!nd 'e con'tat c a ' v!rit a&ateri grave care periclitea( 'ecuritatea in'talaiei i a per'oanelor. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R874S,9.# 7#: pe &a(a cererii agentului economic: c!nd@ 8 'e con'tat a&ateri de la in'truciunile de de'ervire a in'talaiilorA 8 per'onalul are o 'la& preg tire 1n me'eria re'pectiv i d dovad de lip' de intere' 1n 1mpro'p tarea cunotinelor profe'ionaleA 8 'e con'tat modific ri: ad ugiri 'au ter' turi 1n carnetul de autori(are: f r vi(a 7S.7R874S,9.# 7#. *odificarea carnetului de autori(are 'e con'ider fal'ificare de acte pu&lice i 'e urm rete conform legii. 8 dup notarea a $ a&ateri 1n carnet: c!nd 'e retrage definitiv autori(aia. >n ca(ul pierderii carnetului de autori(are per'oana 1n cau( poate o&ine un nou carnet de la 7S.7R874S,9.# 7# 1n &a(a unei cereri 'cri'e vi(ate de unitatea unde lucrea( : cu condiia pu&lic rii pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale. 12 XXXXXXXXXXXXXX 12 >n ca(ul 1n care e'te nece'ar te5tul 'e va continua i pe interiorul ultimei coperte.

AUTORIZAIE 4r.88888888881288888888888
22 88888888 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

32 4um rul autori(aiei 'e va 'crie pe fiecare pagin : 1n partea de =o'. "2 >n partea de =o': dreapta 'au 't!nga: 'e va 'crie num rul paginii re'pective 0pe toate paginile carnetului2.

AUTORIZAIE DE XXXXXXXXXXXX12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4umele ,renumele Data i locul naterii


123

,# R182++3

.4, 22. Se autori(ea( a de'ervi . din grupa 02 tipul 9li&erat de 32 1n &a(a proce'ului8ver&al nr. . din . Delegat 7S.7R874S,9.# 7# @. . 0Semn tura i tampila2 4r.XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 12 .ompletarea carnetului 'e va face cu tu negru. 22 .4, ; .od numeric per'onal. 32 Denumirea 7S.7R874S,9.# 7# emitente.

Loc pentru fotografie Semn tura po'e'orului Data eli&er rii . .ompletat de .. 74S,9.#<R Y9F 7S.7R;74S,9.# 7# 12 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2 4r.8888888888888 XXXXXXXXXXXXX 12 Localitatea de reedin .

0,aginile ": $ i -2 EATINDEREA VALA<ILITII AUTORIZAIEI 12 7S.7R874S,9.# 7# 4r. proce'8ver&al i data Se autori(ea( a de'ervi din grupa0.. 2 tipul.. ,reedinte comi'ie .. 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2

128

,# R182++3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4r.XXXXXXXXXXX EAAMINRI ANUALE 4r. proce'8ver&al Data 12 4r.XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 12 ,e fiecare pagin 'e vor tip ri $ r!nduri. Denumirea dein torului ,reedintele comi'iei 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2

A<ATERI de la normele legale 1n vigoare 4r. proce'8ver&al Data 12 4r. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX %49D% R MARCAREA STIVUITOARELOR RC1 Ma )a ea &"i8*i".a e!.
129

4atura a&aterii Sanciunea

<rganul care a con'tatat a&aterea 0numele: prenumele: 'emn tura: tampila2

,# R182++3

Fiecare 'tivuitor tre&uie ' ai& afiate li(i&il i inteligi&il: a'tfel 1nc!t ' nu poat fi ter'e urm toarele@ 8 numele produc torului i adre'a lui A 8 indicarea 'eriei 'au a tipuluiA 8 num rul de 'erie. RC% Ma )a ea ,* )i!.

,e fiecare &ra de furc tre&uie ' fie marcate: conform SR 7S< 233+82+++: cu caracter permanent: urm toarele@ 8 valoarea capacit ii .: 1n KgA 8 di'tana D la centrul 'arcinii: 1n mmA 8 date de identificare a e5ecutantului furciiA 8 data de fa&ricaie i num rul de 'erie. ANEAA S

9/7D94S% S#7/G7#<%R9L<R Locul funcion rii in'talaiei 0'ecia: localitatea: 'trada: nr.: 'ector: =ude2 Denum irea in'tala iei: parame trii princip ali 4r. de ,roce' Scaden fa&ricaie ver&al6autor a Gnitatea 'au i(aie urm to <&' con'truct inventar6a funcionare6 arei . oare n de data verific fa&ricaie autori( rii ri

4um r 1nreg i'8 trare

ANEAA T S"an'a 'e J SR 94 29281 @1998 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale de proiectare. ,artea 1 @ #erminologie de &a( : metodologie
13+

,# R182++3

SR 94 29282 Q%1 @ 1998 8 Securitatea mainilor. .oncepte de &a( : principii generale de proiectare. ,artea 2 @ ,rincipii i condiii tehnice SR 94 29" @1993 8 Securitatea mainilor. Di'tane de 'ecuritate pentru prevenirea p trunderii mem&relor 'uperioare 1n (onele periculoa'e SR 94 3"9 @199- 8 Securitatea mainilor. Di'tane minime pentru prevenirea 'trivirii p rilor corpului uman SR 94 "18 @199- 8 Securitatea mainilor. 9chipament pentru oprirea de urgen : a'pecte funcionale. ,rincipii de proiectare SR 94 1+$+ @2+++ 8 Securitatea mainilor. ,rincipii pentru aprecierea ri'cului SR 94 $++8181 @1998 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de emi'ie. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 94 $++8281 @1999 8 .ompati&ilitate electromagnetic . Standard generic de imunitate. ,artea 1 @ *ediu re(idenial: comercial i uor indu'triali(at SR 94 -+2+"81 @2+++ 8 Securitatea mainilor. 9chipamentul electric al mainilor. ,artea 1 @ .erine generale SR 94 28181998 @ 8 . rucioare de manipulare autopropul'ate cu conduc tor e(!nd. Reguli de con'trucie i de ampla'are a pedalelor SR 7S< 93882+++ @8 . rucioare elevatoare manuale pentru manipularea platformelor. Dimen'iuni principale SR 7S< 1+""82+++ @ 8 . rucioare de manipulare. %cumulatoare de traciune: cu plum&: pentru c rucioare electrice. #en'iuni prefereniale SR 7S< 1+3"8199" @ 8 . rucioare elevatoare cu furc : cu contragreutate. >ncerc ri de 'ta&ilitate SR 7S< 21-381998 @ 8 . rucioare de manipulare. Roi i role. /oca&ular SR 7S< 232881998 @ 8 . rucioare elevatoare cu furc . Jrae de furc cu ag tori i pl ci. ,ortechipamente. Dimen'iuni de monta= SR 7S< 233+82+++ @ 8 . rucioare elevatoare cu furc . Jrae de furc . .aracteri'tici tehnice i 1ncerc ri SR 7S< 233181998 @ 8 . rucioare elevatoare cu furc . Jrae de furc cu ag tori. /oca&ular SR 7S< 31+181998 @ 8 Roi i role de rulare. ,l ci triunghiulare cu trei g uri de fi5are SR 7S< 3-91Q%181993 @8 . rucioare autopropul'ate. Reguli de 'ecuritate

131

,# R182++3

SR 7S< $+$381993 @ 8 . rucioare de manipulare autopropul'ate. /oca&ular SR 7S< $+$382+++ @ 8 . rucioare de manipulare. .ontrolul i repararea &raelor de furc 1n 'erviciu pe c rucioarele elevatoare cu furc SR 7S< $3--8199" @ 8 . rucioare cu furc dea'upra lon=eronului i c rucioare cu platform de mare 1n lime. >ncerc ri de 'ta&ilitate SR 7S< $3-38199- @ 8 . rucioare de manipulare care funcionea( 1n condiii 'peciale de 'tivuire: cu catargul 1nclinat 'pre 1nainte S#%S 1+23961881 @ 8 . rucioare de manipulare. .ondiii tehnice generale de calitate S#%S 1+23963881 @ 8 . rucioare de manipulare. .ondiii tehnice generale de calitate pentru mecani'mul de ridicare S#%S 1+2396$83- @ 8 . rucioare de manipulare. ,re'cripii pentru in'talaia electric S#%S 1+2396-881 @ 8 . rucioare de manipulare. Li'ta verific rilor i metode de verificare a calit ii S#%S 1+23963881 @ 8 . rucioare de manipulare. ,re'cripii pentru vop'irea de averti(are S#%S 1+9"1883 @ 8 . rucioare de manipulare autopropul'ate. Sim&oluri pentru organele de comand i pentru informare S#%S 11+21833 @ 8 ,latforme de 1nc rcare pentru c rucioare manuale. Dimen'iuni interioare de ga&arit S#%S 118"-883 @ 8 7n'talaii de ridicat. #ran'latoare 'tivuitoare. ,rincipii de calcul pentru con'trucia metalic

CERINE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, NTREINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA I EAPLOATAREA INSTALAIILOR DE TRANSPORT PE PLAN NCLINAT PENTRU MATERIAL

132

,# R182++3 1 1C1 GENERALITI S).-

,re'cripia tehnic ,# R 1-;2++3: ediia 1: I.erine tehnice privind proiectarea: con'truirea: montarea: repararea: 1ntreinerea: revi(ia: verificarea i e5ploatarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pentru materialeI: denumit 1n continuare prescripie tehnic: face parte din reglement rile tehnice naionale referitoare la in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale. ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete cerinele tehnice de 'ecuritate minime o&ligatorii pe care tre&uie ' le 'ati'fac in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale. .erinele privind proiectarea: con'truirea: montarea: punerea 1n funciune: e5ploatarea: verificarea tehnic periodic : repararea: 1ntreinerea i 'ecuritatea 1n e5ploatare a ace'tor tipuri de in'talaii 'e adre'ea( agenilor economici autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7#. %ce'te cerine au drept 'cop a'igurarea 'ecurit ii 'au ' n t ii per'oanelor care pot fi per'onal de de'ervire 'au alte per'oane i protecia propriet ii i a mediului: aa cum 'unt prev (ute 1n actele normative 1n vigoare. De a'emenea: pre'cripia tehnic 'ta&ilete modul de verificare a re'pect rii ace'tor cerine. %utoritatea tehnic ce a'igur punerea 1n aplicare i re'pectarea prevederilor din pre(enta pre'cripie tehnic e'te 7S.7R ; 7n'pecia de Stat pentru .ontrolul .a(anelor: Recipientelor 'u& ,re'iune i 7n'talaiilor de Ridicat: care: 1n conformitate cu prevederile ?ot r!rii )uvernului nr. 1.3"+62++1: e'te un organ de 'pecialitate cu per'onalitate =uridic 1n 'u&ordinea *ini'terului 7ndu'triei i Re'ur'elor. Documentele i documentaiile tehnice precum i in'cripion rile privind e5ploatarea i averti(area utili(atorilor tre&uie ' fie redactate 'au tradu'e 1n lim&a rom!n : f r a e5clude pre(entarea i 1n alte lim&i. 1.2 Domeniu de aplicare

,re(enta pre'cripie tehnic 'e aplic in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale. 4u fac o&iectul pre(entei pre'cripii tehnice in'talaiile menionate 1n ane5a G. 1.3 Referine normative

,re(enta pre'cripie tehnic face referiri e5plicite 'au implicite la 'tandarde rom!ne i acte legi'lative. 1.3.1. Standarde SR 94 319@199$ SR 94 3$3@1998 SR 94 1-++@2+++ SR 94 1+11361@199$ .oordonarea 'ud rii. Sarcini i re'pon'a&ilit i *ateriale pentru 'udare. 9lectro(i 1nvelii pentru 'udarea manual cu arc electric a oelurilor cu limit de curgere ridicat . .la'ificare *ateriale pentru 'udare. 9lectro(i 1nvelii pentru 'udarea manual cu arc electric a oelurilor ino5ida&ile i refractare. .la'ificare ,rodu'e laminate la cald din oeluri de con'trucii

133

,# R182++3 'uda&ile cu granulaie fin . ,artea 1@ .ondiii generale de livrare 7luminatul artificial. .ondiii pentru iluminatul 'paiilor de lucru 7luminatul artificial. .ondiii 'pecifice pentru iluminatul 1n cl diri civile <eluri de u( general pentru con'trucii. .ondiii tehnice generale de calitate <eluri de u( general pentru con'trucii. * rci Sudarea metalelor. 9lectro(i 1nvelii pentru 'udarea cu arc electric. .ondiii tehnice generale de calitate Sudarea metalelor. 9lectro(i 1nvelii pentru 1nc rcarea prin 'udare. .ondiii tehnice de calitate Sudarea metalelor. S!rm plin de oel pentru 'udare <rgane de a'am&lare filetate. .aracteri'tici mecanice i metode de 1ncercare pentru uru&uri i pre(oane Lucr ri de cale ferat . ,ri'ma c ii . i ferate normale. 9lemente geometrice . i ferate indu'triale normale i 1ngu'te. 9lemente geometrice . i ferate 1ngu'te. )a&arite Yuru& de p 'uire cu cap he5agonal. .la'a de e5ecuie % * 'uri de 'iguran contra incendiilor. Sc ri de 'alvare 1n ca( de incendiu. ,re'cripii generale .on'trucii civile: indu'triale i agro(ootehnice. 7luminatul natural al 1nc perilor. ,re'cripii de calcul %rm turi indu'triale din font i oel. .ondiii tehnice generale de calitate Suda&ilitatea oelurilor. 9lemente de &a( <eluri pentru evi f r 'udur de u( general. * rci i condiii tehnice de calitate %rcuri di'c. .alculul arcurilor <el laminat la cald. ,rofile din oel 'ilicio' %legerea oelurilor pentru con'trucii metalice %ciuni 1n con'trucii. >nc rc ri date de v!nt .on'trucii civile: indu'triale i agricole. ,re'cripii pentru proiectarea con'truciilor din evi de oel .on'trucii din oel. .alculul elementelor din oel alc tuite din profile cu perei 'u&iri: formate la rece <eluri pentru evi utili(ate la temperaturi 'c (ute. * rci i condiii tehnice de calitate ,rotecia 1mpotriva electrocut rilor. 7n'talaii electrice fi5e. ,re'cripii de proiectare: e5ecuie i verificare 7n'talaii de ridicat. ,re'cripii generale de calcul pentru alegerea i verificarea fr!nelor cu doi 'a&oi

SR --"-62;93 SR --"-63;93 S#%S $++61;89 S#%S $++62;8+ S#%S 112$61;91 S#%S 112$6-;9+ S#%S 112-;83 S#%S 23++63;89 S#%S 319361;91 S#%S 319362;9+ S#%S "+-3;8" S#%S "$31;89 S#%S $93+;89 S#%S -1-8;9+ S#%S -221;89 S#%S 3+3-;88 S#%S 319";39 S#%S 8183;8+ S#%S 821-;-8 S#%S 832";8S#%S R 8$"2;39 S#%S 1+1+162+;9+ S#%S 1+1+861;81

S#%S 1+1+862;83 S#%S 1+382;88 S#%S 12-+"6$;9+ S#%S R 9188;33

13"

,# R182++3

1.3.2

Legi i hot r!ri Legea nr. 9+6199- privind protecia muncii Legea n C 105K1993 - i8in' - ."e)$ia /e'i*!*i Legea n C 1:K1992 - i8in' )a!i"a"ea Gn ).n&" *)$ii H."# H ea G*8e n*!*i n C 1C01:K%::1 - i8in' . gani4a ea (i ,*n)$i.na ea In&-e)$iei 'e S"a" -en" * C.n" .!*! Ca4ane!. , Re)i-ien"e!. &*+ P e&i*ne (i In&"a!a$ii!. 'e Ri'i)a"

1." #ermeni i definiii Te /enii (i 'e,ini$ii!e 'e /ai I.& &e e,e # !a - e4en"a - e&) i-$ie "eDni)#C 1C1C1 1C1C% accident (rav = a))i'en" /. "a! &a* a))i'en" )a e - .'*)e . 8#"#/a e ). -. a!# g a8#R a(ent economic ; &.)ie"a"e )./e )ia!# )* &e'i*! Gn R./Hnia a8Hn' -e &.na!i"a"e I* i'i)#, ).n&"i"*i"# Gn" =*na 'in ,. /e!e 'e . gani4a e 'e,ini"e 'e !egi&!a$ia Gn 8ig.a e (i a )# ei a)"i8i"a"e e&"e Gn&) i&# !a Regi&" *! C./e $*!*iR autori)are de funcionare a instalaiei ; '.)*/en" e/i& 'e )#" e ISCIR= INSPECT IT, -e +a4a *nei /e".'.!.gii 'e 8e i,i)a eR ca*lu de compensaie ; )a+!* )a e Gn)Di'e )i )*i"*! )a+!*!*i " a)". !egHn' Gn" e e!e 8eDi)*!e!eR ca*lu de fr+n ; )a+!* ,i6 -e )a e &e , Hnea4# 8eDi)*!e!eR ca*lu de ntindere , )a+!* - in in"e /e'i*! )# *ia e&"e &*&-en'a"# ).n" ag e*"a"ea Eg e*"a"ea 'e Gn"in'e eFR ca*lu tractor = )a+!* )a e " a)"ea4# 8eDi)*!e!eR e&"e *n )a+!* /.+i!R cale de rulare , ).n&" *)$ie &-e)ia!# )* (ine 'e .$e! -e )a e )i )*!# 8eDi)*!e!e (i .!e!e 'e gDi'a e (i 'e8ie e a )a+!* i!. R capacitate de transport ; )an"i"a"ea 'e /a"e ia!e " an&-. "a"# Gn" =*n &en& Gn "i/- 'e . . #R

1C1C0 1C1C1 1C1C2 1C1C3 1C1C5 1C1C7 1C1C9

1C1C1: coeficient de si(uran al ca*lului ; a-. "*! 'in" e &a )ina 'e *-e e "."a!# a )a+!*!*i (i e,. "*! /a6i/ 'e Gn"in'e e a )a+!*!*iR 1C1C11 component de securitate , . i)e )./-.nen"# e!e/en"a #, g *- 'e )./-.nen"e, &*+an&a/+!* i &a* an&a/+!* i )./-!e"e 'e e)Di-a/en"e (i . i)e 'i&-.4i"i8 in)!*& Gn in&"a!a$ie Gn &).-*! a&ig* # ii *nei ,*n)$i.n# i &ig* e, )a e e&"e i'en"i,i)a"# - in ana!i4a 'e &e)* i"a"e (i a )# ei 'e,e)"a e -*ne Gn -e i).! &e)* i"a"ea &a* &#n#"a"ea -e &.ane!. )a e -." ,i -e &.na! 'e 'e&e 8i e &a* a!"e -e &.aneR 13$

,# R182++3

1C1C1% constructor &montator% , agen" e).n./i), a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT IT, )a e G(i a&*/# e&-.n&a+i!i"a"ea ).n&" *i ii E/.n"# iiF *nei in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 1C1C10 deintorul instalaiei , -e &.an# ,i4i)# &a* I* i'i)# 'e$in#".a e )* . i)e "i"!* a *nei in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e )a+!* -en" * /a"e ia!eR 1C1C11 dispo)itiv de ntindere = &i&"e/ )a e a&ig* # Gn"in'e ea )a+!* i!. R 1C1C12 efort de ntindere n ca*lu , &.!i)i"a ea E"en&i*neaF )e a-a e Gn )a+!* 'a". i"# ,. $ei 'e Gn"in'e eR 1C1C13 e-ploata*ilitate , an&a/+!* 'e /#&* i (i - e8e'e i "eDni)e )a e in,!*en$ea4# - .ie)"a ea (i ea!i4a ea in&"a!a$iei (i )a e &*n" ne)e&a e -en" * ,*n)$i.na ea a)e&"eia Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"eR 1C1C15 (reutate de ntindere , e!e/en" )e in" # Gn )./-.nen$a &i&"e/*!*i 'e Gn"in'e e a )a+!*!*i E*4*a! i &e /ai &-*ne (i ).n" ag e*"a"eFR 1C1C17 (rup de antrenare ; an&a/+!* 'e ag ega"e, *"i!aIe, e)Di-a/en"e (i in&"a!a$ii )a e a&ig* # an" ena ea (i , Hna eaR 1C1C19 instalaie , &i&"e/ )./-!e" /.n"a" Gn "e en, )a e )*- in'e in, a&" *)"* a (i &*+&i&"e/e!e - e8#4*"e !a )a-i".!*! %R in, a&" *)"* a &-e)ia! - .ie)"a"# -en" * ,ie)a e in&"a!a$ie (i ).n&" *i"# Gn "e en in)!*'e " a&e*! in&"a!a$iei, &i&"e/*! 'e 'a"e, !*) # i!e 'e !inie (i &"a$ii!e )a e &*n" ne)e&a e -en" * ).n&" *i ea (i ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei, in)!*&i8 ,*n'a$ii!eR 1C1C%: instalaie de transport pe plan nclinat pentru materiale , an&a/+!* 'e ).n&" *)$ii (i in&"a!a$ii )a e ,. /ea4# *n /iI!.) 'e " an&-. " -en" * /a"e ia!e, Gn 8eDi)*!e " a)"a e )* )a+!* i 'e .$e!, )a e *!ea4# -e )#i 'e )i )*!a$ie 'e ).n&" *)$ie &-e)ia!#R 1C1C%1 instalaie de transport pe plan nclinat pentru materiale cu simplu efect , in&"a!a$ie - e8#4*"# )* . &ing* # )a!e 'e *!a e -e )a e )i )*!# Gn a/+e!e &en&* i *n &ing* 8eDi)*! &a* *n &ing* ).n8.i 'e 8eDi)*!e, )* &a* ,# # ).n" ag e*"a"eR 1C1C%% instalaie de transport pe plan nclinat pentru materiale cu du*lu efect , J aF in&"a!a$ie - e8#4*"# )* . &ing* # )a!e 'e *!a e -e )a e )i )*!# &i/*!"an Gn a/+e!e &en&* i '.*# 8eDi)*!e &a* '.*# ).n8.aie 'e 8eDi)*!e, Gn) *)i(a ea a)e&". a ea!i4Hn'*=&e !a /iI!.)*! )#ii 'e *!a eR +F in&"a!a$ie - e8#4*"# )* '.*# )#i 'e )i )*!a$ie in'e-en'en"e E-a" * (ineF &a* '.*# )#i 'e )i )*!a$ie )./*ne E" ei (ineF -e )a e )i )*!# &i/*!"an Gn a/+e!e &en&* i '.*# 8eDi)*!e &a* '.*# ).n8.aie 'e

13-

,# R182++3 8eDi)*!e, Gn) *)i(a ea a)e&". a ea!i4Hn'*=&e !a /iI!.)*! )#ii 'e *!a eC 1C1C%0 lan cu rulouri = e)Di-a/en" /e)ani) )a e a&ig* # 'e8ie ea )a+!*!*i 'e , Hna e !a g e*"a"ea 'e Gn"in'e eR a&ig* # 'e-!a&a ea -e 8e "i)a!# a g e*"#$ii 'e Gn"in'e eR 1C1C%1 limitator de vite) ; 'i&-.4i"i8 'e ).n" .! a*"./a" a! 8i"e4ei )a+!*!*i )a e &e/na!i4ea4# (i )./an'# a*"./a" .- i ea in&"a!a$iei Gn )a4*! 'e-#(i ii 8i"e4ei a'/i&eR 1C1C%2 linie , an&a/+!*! ).n&" *)$ii!. (i in&"a!a$ii!. 'e -e " a&e*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -en" * /a"e ia!eR 1C1C%3 manon cu compo)iie , an&a/+!* 'e -ie&e 'e ).n&" *)$ie &-e)ia!# )a e &e 8e("e !a an). a ea )a+!* i!. !a -*n)"e ,i6eR 1C1C%5 matisare ; Gnn#'i ea )a+!* i!. "eDni)eR - in G/-!e"i e '*-# an*/i"e eg*!i

1C1C%7 mecanic trolist , -e &.an# )a!i,i)a"# (i a*". i4a"# -en" * /ane8 a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e )a+!* -en" * /a"e ia!eR 1C1C%9 mentena*ilitate , an&a/+!*! 'e /#&* i (i - e8e'e i "eDni)e )a e in,!*en$ea4# - .ie)"a ea (i ea!i4a ea in&"a!a$iei (i )a e &*n" ne)e&a e -en" * /en"enan$a - .ie)"a"# Gn &).-*! ga an"# ii ,*n)$i.n# ii a)e&"eia Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"eR 1C1C0: or(anism de inspecie , ISCIR=INSPECT: . gani&/ 'e&e/na" (i e)*n.&)*" 'e Mini&"e *! In'*&" iei (i Re&* &e!. -en" * &*- a8egDe ea (i 8e i,i)a ea "eDni)# Gn ,*n)$i.na e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 1C1C01 personal tehnic de deservire , -e &.an# angaIa"#, )a!i,i)a"#, in&" *i"# (i 'e&e/na"# 'e )#" e 'e$in#". Gn 8e'e ea Gn" e$ine ii in&"a!a$iei, Gn &).-*! /en$ine ii a)e&"eia Gn -a a/e" ii "eDni)i 'e ,*n)$i.na e 'e)!a a$i &a* &-e)i,i)a$i 'e - .'*)#". R 1C1C0% proiectant ; agen" e).n./i) a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT )a e G(i a&*/# e&-.n&a+i!i"a"ea - .ie)"# ii in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -en" * /a"e ia!eR 1C1C00 reparator , agen" e).n./i) a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT IT )a e G(i a&*/# e&-.n&a+i!i"a"ea e-a # ii in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -en" * /a"e ia!eR 1C1C01 roat de antrenare ; e!e/en" )./-.nen" a! g *-*!*i 'e an" ena e )a e a&ig* # /i()a ea )a+!*!*i " a)". R a e *n ).n"a)" !inia )* )a+!*!R 1C1C02 roat de ntoarcere ; e!e/en" )./-.nen" a! &i&"e/*!*i 'e Gn".a )e e &a* Gn".a )e e;Gn"in'e e a )a+!*!*i " a)". R a e *n ).n"a)" !inia )* )a+!*!R

133

,# R182++3

1C1C03 roat de deviere , e)Di-a/en" /e)ani) )a e a&ig* # 'e8ie ea )a+!*!*i " a)". Gn &"a$iiR a e *n ).n"a)" !inia )* )a+!*!R 1C1C05 rol ; e)Di-a/en" )a e &*&$ine )a+!*! " a)". R a&ig* # *n ).n"a)" -*n)"i,. / )* )a+!* i!eR 'e eg*!# &e /.n"ea4# Gn +a"e ie E" en* i 'e .!eFR 1C1C07 sistem de ancorare ; an&a/+!* 'e 'i&-.4i"i8e (i e)Di-a/en"e )a e a&ig* # an). a ea )a+!*!*i !a -*n)" ,i6A 1C1C09 staie ; ).n&" *)$ie &-e)ia! a/enaIa"# (i e)Di-a"# -en" * a #&-*n'e )e in$e!. "eDn.!.gi)e Ean" ena e, Gn"in'e e e")CFR 'en*/i ea &"a$iei e&"e 'a"# 'e ,*n)$i*nea "eDn.!.gi)#R 1C1C1: staie final ; &"a$ie &i"*a"# !a )a-#"*! " a&e*!*i in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 1C1C11 staie inferioar , &"a$ie ,ina!# )* a!"i"*'inea /ini/#R 1C1C1% staie intermediar ; &"a$ie &i"*a"# -e " a&e*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 1C1C10 staie superioar , &"a$ie ,ina!# )* a!"i"*'inea /a6i/#R 1C1C11 tam*ur , e!e/en" )i!in' i) a )# *i /# i/e 'e-in'e 'e 'ia/e" *! (i !*ngi/ea )a+!*!*i " a)". )a e &e Gn,#(.a # -e a)e&"aR 1C1C12 vehicule ; 8ag.ane 'e 'i,e i"e "i-.'i/en&i*ni )a e *!ea4# -e (ine!e )#ii 'e *!a e &e 8in' !a " an&-. "*! 'e /a"e ia!eR 1C1C13 verificare tehnic periodic , a)"i8i"a"e 'e&,#(* a"#, !a in"e 8a!e eg*!a"e, -en" * a &e a&ig* a )# in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &a"i&,a)e )e in$e!e 'e ,*n)$i.na e Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"eR 1C1C15 vite)a nominal , 8i"e4a "e. e"i)# 'e 'e-!a&a e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 1C1C17 vite)a de e-ploatare ; 8i"e4a e,e)"i8# 'e 'e-!a&a e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R !a in&"a!a$ii!e )* 8i"e4# 8a ia+i!# &e 'e,ine("e )a 8i"e4# /e'ie, ia !a )e!e )* 8i"e4# ).n&"an"# )a (i 8i"e4# 'e egi/R 1C1C19 vite)a de revi)ie ; 8i"e4a a'a-"a"# -en" * e6a/ina ea E e8i4iaF 8i4*a!# a !iniei in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C 1.$ %&revieri

IT = In&-e)$ia Te i". ia!# PT = P e&) i-$ie "eDni)# RSVTI = Re&-.n&a+i! )* &*- a8egDe ea (i 8e i,i)a ea "eDni)# a in&"a!a$ii!.

138

,# R182++3

SU<SISTEMELE UNEI INSTALAII DE TRANSPORT PE CA<LU PENTRU MATERIALE

7n'talaia e'te alc tuit din 'u&'i'temele enumerate 1n continuare: de a c ror e5ploata&ilitate i mentena&ilitate tre&uie ' 'e in 'eama 1n fiecare ca(@ %C1 ca&luri i elemente de leg tur A %C% echipament mecanic de antrenare i fr!nareA %C0 di'po(itive mecanice@ %C0C1 di'po(itive de 1ntindere a ca&lurilorA %C0C% di'po(itive mecanice din 'taiiA %C0C0 di'po(itive mecanice pentru tra'eul in'talaiei. %C1 'taiiA %C2 calea de rulareA %C3 vehicule@ %C3C1 a'iuA %C3C% roile de rulareA %C3C0 caro'eria vehiculului. %C5 echipamente electrotehnice@ %C5C1 echipamente de alimentare: acionare: comand : 'upraveghere i 'ecuritateA %C5C% echipamente de comunicare i 'emnali(areA %C5C0 echipament de paratr 'net i de legare la p m!nt. 0 0C1 .9R74S9 9S94S7%L9 <&iect

In&"a!a$ia, in, a&" *)"* a, &*+&i&"e/e!e (i )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e a!e in&"a!a$iei " e+*ie &# &a"i&,a)# * /#".a e!e )e in$e e&en$ia!e )a e &e a-!i)# !a - .ie)"a ea, ).n&" *i ea (i -*ne ea Gn ,*n)$i*ne, in)!*&i8 /en"ena+i!i"a"ea (i e6-!.a"a+i!i"a"ea in&"a!a$ii!. (i )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"eC 0C% .erine generale

0C%C1 Securitatea per'oanelor Se)* i"a"ea -e &.na!*!*i 'e 'e&e 8i e (i a "e $e!. -e &.ane e&"e . )e in$# ,*n'a/en"a!# -en" * - .ie)"a ea, ).n&" *i ea (i e6-!.a"a ea in&"a!a$ii!. C 0C%C% ,rincipii de 'ecuritate In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"#, ea!i4a"#, e6-!.a"a"# (i Gn" e$in*"# a-!i)Hn'*=&e * /#".a e!e - in)i-ii, Gn . 'inea in'i)a"#J 139

,# R182++3

aF e!i/ina ea &a*, 'a)# a)ea&"a n* e&"e -.&i+i!, e'*)e ea i&)* i!. - in &-e)i,i)a$ii 'e - .ie)"a e (i ).n&" *i eR +F 'e,ini ea (i a-!i)a ea /#&* i!. ne)e&a e 'e - ."e)$ie G/-." i8a i&)* i!. )e n* -." ,i e!i/ina"e - in &-e)i,i)a$ii!e 'e - .ie)"a e (i ).n&" *i eR )F 'e,ini ea (i en*n$a ea /#&* i!. 'e - e)a*$ie )e " e+*ie !*a"e -en" * e8i"a ea i&)* i!. )a e n* -." ,i e!i/ina"e )./-!e" - in &-e)i,i)a$ii!e (i /#&* i!e - e8#4*"e /ai &*&C 0C%C0 .on'iderarea factorilor e5terni In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"# (i ).n&" *i"# a&",e! Gn)H" &# -.a"# ,i e6-!.a"a"# Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e, $inHn'*=&e &ea/a 'e "i-*! in&"a!a$iei, 'e )a a)"e i&"i)i!e "e en*!*i (i /e'i*!*i Gn).nI* #". , 'e ).n'i$ii!e a"/.&,e i)e (i 'e .+&"a).!e!e -.&i+i!e "e e&" e (i ae iene a,!a"e Gn 8e)in#"a"eC E&"e in"e 4i&# ).n&" *i ea 'e )!#'i i &a* )#i 'e a))e& -*+!i) Gn a!inia/en"*! -# $ii in,e i.a e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )a e a* 'e)!i8i"#$i /ai /a i 'e 12S (i n* a* &i&"e/ 'e , Hna e a 8eDi)*!e!. -e )a!e &a* -e )a+!*! 'e , Hna eC E&"e in"e 4i&# in"e &e)"a ea !a a)e!a(i ni8e! a !iniei -!an*!*i Gn)!ina" )* )#i 'e )i )*!a$ie 'e . i)e ,e! E' */* i, )#i ,e a"e e")CF 0C%C1 Dimen'ionarea In&"a!a$ia, &*+&i&"e/e!e (i ".a"e )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e " e+*ie &# ,ie 'i/en&i.na"e, - .ie)"a"e (i ea!i4a"e -en" * a e4i&"a *n*i g a' &*,i)ien" 'e &e)* i"a"e, ). e&-*n4#". "*"* . ).n'i$ii!. - e8i4i+i!e, in)!*&i8 )e!. )e -." a-# ea Gn a,a a e6-!.a"# ii, $inHn'*=&e &ea/a Gn &-e)ia! 'e in,!*en$e!e e6"e i.a e, 'e e,e)"e!e 'ina/i)e (i ,en./ene!e 'e .+.&ea!#, e&-e)"Hn'*=&e eg*!i!e a "ei Gn './eni*, Gn &-e)ia! -en" * a!ege ea /a"e ia!e!. C 0C%C2 *onta=ul 0C%C2C1 In&"a!a$ia, &*+&i&"e/e!e (i )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"e (i ea!i4a"e Gn)H" &# a&ig* e /.n"a ea (i a/-!a&a ea !. Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"eC 3.2.$.2 C./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"e Gn)H" e . i!e 'e /.n"aI &# 'e8in# i/-.&i+i!e, ,ie - in ).n&" *)$ie, ,ie - in /a )aIe!e a-!i)a"e -e )./-.nen"e!e e&-e)"i8eC 0C%C3 7ntegritatea in'talaiei 0C%C3C1 C./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"e, ea!i4a"e (i *"i!i4a"e Gn)H" &# ,ie ga an"a"# in"eg i"a"ea !. ,*n)$i.na!# (i in"eg i"a"ea in&"a!a$iei, a&",e! )*/ e&"e 'e,ini"# Gn ana!i4a 'e i&) - e8#4*"# Gn

1"+

,# R182++3 )a-i".!*! 1, -en" * )a - .+a+i!i"a"ea 'e,e)"# ii a)e&". a &# ,ie )H" /ai e'*&# (i Gn !i/i"e ). e&-*n4#".a e 'e &e)* i"a"eC 0C%C3C% In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"# (i ea!i4a"# Gn)H", Gn "i/-*! ,*n)$i.n# ii, 'e,e)"a ea *nei )./-.nen"e, &*&)e-"i+i!# &# a,e)"e4e &e)* i"a"ea )Dia (i in'i e)", &# ,a)# Gn "i/- *"i! .+ie)"*! *nei /#&* i ). e&-*n4#".a e 'e e/e'ie eC 0C%C3C0 M#&* i!e 'e &e)* i"a"e - e8#4*"e !a -)"C 0C%C3C1 (i 0C%C3C% " e+*ie &# &e a-!i)e -e '* a"a Gn" eg*!*i in"e 8a! 'e "i/- 'in" e '.*# 8e i,i)# i - e8#4*"e -en" * )./-.nen"a e&-e)"i8#C In"e 8a!*! 'e "i/- 'in" e '.*# 8e i,i)# i a!e )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"e " e+*ie &# ,ie in'i)a" )!a Gn /an*a!*! 'e .-e a eC 0C%C3C1 C./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e )a e &*n" in"eg a"e )a -ie&e 'e &)Di/+ Gn" =. in&"a!a$ie " e+*ie &# Gn'e-!inea&)# )e in$e!e e&en$ia!e 'in - e4en"a - e&) i-$ie "eDni)#, - e)*/ (i &# a&ig* e . +*n# in"e a)$i*ne )* )e!e!a!"e )./-.nen"e a!e in&"a!a$ieiC 0C%C3C2 T e+*ie !*a"e /#&* i )a e &# a&ig* e )# e,e)"e!e *n*i in)en'i* Gn )a' *! in&"a!a$iei n* -." -*ne Gn -e i).! 8ia$a &a* &e)* i"a"ea -e &.na!*!*i 'e 'e&e 8i e (i a /e)ani)i!. " .!i("i (i )a e &# - ."eIe4e in&"a!a$ia (i -e &.ane!e 'e e,e)"e!e " #&ne"e!. C 0C%C5 Di'po(itive de 'ecuritate 0C%C5C1 n /#&* a Gn )a e e&"e -.&i+i!, . i)e 'e,e)$i*ne a in&"a!a$iei, )a e a -*"ea ).n'*)e !a . &i"*a$ie 'e ne&ig* an$#, " e+*ie &# ,ie 'e"e)"a"#, &e/na!a"# (i - e!*) a"# )* aI*". *! *n*i 'i&-.4i"i8 'e &e)* i"a"eC A)ea&"# - e8e'e e &e a-!i)# -en" * ".a"e &i"*a$ii!e )a e -." a,e)"a &e)* i"a"eaC 0C%C5C% In&"a!a$ia " e+*ie &# -.a"# ,i .- i"# /an*a! Gn . i)e /./en"C 0C%C5C0 D*-# )e in&"a!a$ia a ,.&" .- i"# 'e *n 'i&-.4i"i8 'e &e)* i"a"e, e-. ni ea a)e&"eia &# n* -.a"# ,i e,e)"*a"# 'e)H" '*-# )e a* ,.&" !*a"e /#&* i!e ). e&-*n4#".a e &i"*a$iei e&-e)"i8eC 0C%C7 *entena&ilitate In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"# (i ea!i4a"# Gn)H" &# -e /i"# e,e)"*a ea Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e a !*) # i!. (i - .)e'* i!. 'e e-a a$ie (i Gn" e$ine e a"H" Gn &i"*a$ii!e .+i(n*i"e, )H" (i Gn )e!e &-e)ia!eC 0C%C9 9mi'ii poluante: (gomote i vi&raii In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"# (i ea!i4a"# a&",e! Gn)H" 8a!. i!e e!e/en"e!. )a e -." a8ea i/-a)" nega"i8 in"e n (i e6"e n, e4*!"a"e 'in e/i&ia 'e ga4e -.!*an"e, 4g./."e (i 8i+ a$ii, &# n* 'e-#(ea&)# 8a!. i!e !i/i"# a'/i&e 'e !egi&!a$ia Gn 8ig.a eC 0C0 .erine referitoare la infra'tructur

1"1

,# R182++3 0C0C1 #ra'eul in'talaiei: vite(a: 'paiul dintre vehicule 0C0C1C1 In&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"# -en" * a ,*n)$i.na Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e, $inHn'*=&e &ea/a 'e )a a)"e i&"i)i!e "e en*!*i (i a!e /e'i*!*i Gn).nI* #". , 'e ).n'i$ii!e a"/.&,e i)e (i /e"e. .!.gi)e, 'e !*) # i!e (i .+&"a).!e!e "e e&" e (i ae iene -.&i+i!e 'in 8e)in#"a"e, ,# # &# -e i)!i"e4e &a* &# -*n# Gn -e i).! ).n'i$ii!e n. /a!e 'e e6-!.a"a e, Gn" e$ine e &a* 'e e8a)*a e a -e &.ane!. C 0C0C1C% T e+*ie &# e6i&"e, !a"e a! (i 8e "i)a!, . 'i&"an$# &*,i)ien"# Gn" e 8eDi)*!e, )#i 'e *!a e, )a+!* i (i !*) # i!e (i .+&"a).!e!e "e e&" e &a* ae iene -.&i+i!e 'in 8e)in#"a"e, $inHn'*=&e &ea/a 'e 'e-!a&a ea !a"e a!#, 8e "i)a!# (i !.ngi"*'ina!# a )a+!* i!. &a* a 8eDi)*!e!. , -!a&a"e Gn )e!e /ai 'e,a8. a+i!e ).n'i$ii 'e e6-!.a"a e )a e -." ,i - e8#4*"eC 0C0C1C0 Di&"an$a /a6i/# 'in" e 8eDi)*!e (i "e en " e+*ie &# $in# &ea/a 'e "i-*! in&"a!a$iei, a! 8eDi)*!e!. (i 'e /.'a!i"#$i!e 'e - ."e)$ieC 0C0C1C1 Vi"e4a /a6i/# a 8eDi)*!e!. , &-a$i*! /ini/, - e)*/ (i -e ,. /an$e!e 'e a))e!e a e (i , Hna e " e+*ie &# ,ie a&",e! a!e&e Gn)H" &# a&ig* e ,*n)$i.na ea Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e a in&"a!a$ieiC 0C0C% .on'truciile tra'eului in'talaiei 0C0C%C1 S"a$ii!e (i ).n&" *)$ii!e " a&e*!*i in&"a!a$iei " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e, ea!i4a"e (i e)Di-a"e a&",e! Gn)H" &# a&ig* e &"a+i!i"a"eaC A)e&"ea " e+*ie &# -e /i"# . gDi'a e a )a+!* i!. (i a 8eDi)*!e!. (i " e+*ie &# -.a"# ,i Gn" e$in*"e Gn ).n'i$ii!e 'e 'e-!in# &e)* i"a"e, . i)a e a ,i ).n'i$ii!e 'e e6-!.a"a e )a e a -*"ea &# a-a #C 0C0C%C% S-a$ii!e 'e G/+a )a e (i 'e 'e+a )a e a!e in&"a!a$iei " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"e Gn)H" &# a&ig* e &e)* i"a"ea " a,i)*!*i, a 8eDi)*!e!. (i a -e &.ane!. C Mi()a ea 8eDi)*!e!. Gn &"a$ii " e+*ie &# &e e,e)"*e4e ,# # i&)* i -en" * -e &.ane, $inHn'*=&e &ea/a 'e e8en"*a!a -a "i)i-a e a)"i8# a a)e&". aC 0C1 0C1C1 .erine referitoare la ca&luri: 'i'teme de antrenare i fr!nare: precum i la in'talaii mecanice i electrice .a&luri i elemente de 'pri=in ale ace'tora

0C1C1C1 T e+*ie &# ,ie !*a"e ".a"e /#&* i!e ne)e&a e -en" *J aF a &e e8i"a *-e ea )a+!* i!. (i a e!e/en"e!. 'e !eg#"* # a!e a)e&". aR +F a &e ga an"a 8a!. i!e /ini/e (i /a6i/e a!e "en&i*nii )a+!* i!. R )F a &e a&ig* a /.n"a ea )a+!* i!. -e e!e/en"e!e 'e &- iIin a!e a)e&". a, Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e, -en" * a - e8eni 'e aie ea )a+!* i!. R 'F a &e -e /i"e &*- a8egDe ea )a+!* i!. C

1"2

,# R182++3

0C1C1C% Pen" * )# n* -." ,i e!i/ina"e ".a"e i&)* i!e 'e 'e aie e a )a+!* i!. , Gn )a4*! 'e aie ii a)e&". a " e+*ie &# ,ie !*a"e /#&* i a&",e! Gn)H" &# &e a&ig* e e$ine ea )a+!* i!. (i .- i ea in&"a!a$iei ,# # i&)* iC 0C1C% 7n'talaii mecanice 0C1C%C1 Si'tem de antrenare Si&"e/*! 'e an" ena e a! *nei in&"a!a$ii " e+*ie &# ai+# -e ,. /an$e ). e&-*n4#".a e (i . )a-a+i!i"a"e ). e&-*n4#".a e !a 'i,e i"e egi/* i 'e ,*n)$i.na eC In&"a!a$ia -.a"e &# 'i&-*n# (i 'e *n &i&"e/ 'e an" ena e 'e &e)* i"a"e !a )a e &* &a 'e ene gie &# ,ie in'e-en'en"# ,a$# 'e )ea a /.". *!*i - in)i-a!C 0C1C%C% Fr!ne 0C1C%C%C1 n )a4 'e -e i).! .- i ea in&"a!a$iei (iK&a* a 8eDi)*!e!. " e+*ie &# ,ie -.&i+i!# Gn . i)e /./en" (i Gn )e!e /ai 'e,a8. a+i!e ).n'i$ii 'e Gn)# )a e n./ina!# (i 'e a'e en$# a .!e!. a'/i&e Gn "i/-*! ,*n)$i.n# iiC Di&"an$a 'e .- i e " e+*ie &# ,ie e'*&# -." i8i" ne)e&i"#$i!. 'e &e)* i"a"e a in&"a!a$ieiC 0C1C%C%C% Va!. i!e 'e e'*)e e a 8i"e4ei " e+*ie &# ,ie )*- in&e Gn" e !i/i"e ). e&-*n4#".a e, &"a+i!i"e ).n8ena+i!, a&",e! Gn)H" &# a&ig* e &e)* i"a"ea -e &.ane!. , - e)*/ (i . )./-. "a e ). e&-*n4#".a e a 8eDi)*!e!. , a )a+!* i!. (i a a!". -# $i a!e in&"a!a$ieiC 0C1C%C%C0 La ".a"e in&"a!a$ii!e " e+*ie &# e6i&"e )e! -*$in '.*# &i&"e/e 'e , Hna e )a-a+i!e ,ie)a e &# 'e"e /ine .- i ea, ).. '.na"e a&",e! Gn)H" &# Gn!.)*ia&)# a*"./a" &i&"e/*! 'e , Hna e Gn a)$i*ne, a"*n)i )Hn' e,i)a)i"a"ea a)e&"*ia 'e8ine in&*,i)ien"#C 0C1C%C%C1 Pen" * e8i"a ea . i)# ei e-. ni i - e/a"* e in&"a!a$ia " e+*ie &# ,ie e)Di-a"# )* *n 'i&-.4i"i8 'e .- i e (i 'e +!.)a e e,i)a)eC 0C1C0 Di'po(itive de comand Di&-.4i"i8e!e 'e )./an'# " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e (i ea!i4a"e -en" * a ,i &ig* e (i ,ia+i!e, a&",e! Gn)H" &# e4i&"e ).n'i$ii!. ne,a8. a+i!e 'e ,.!.&i e, in,!*en$e!. ,a)". i!. e6"e ni, - e)*/ */i'i"a"ea (i "e/-e a"* i!e e6" e/e, in"e ,e en$e!. e!e)" ./agne"i)e (i &# n* - .8.a)e &i"*a$ii -e i)*!.a&e, )Dia (i Gn )a4*! *nei /ane8 # i g e(i"eC 0C2 /ehicule

0C2C1 VeDi)*!e!e " e+*ie &# ,ie a&",e! - .ie)"a"e (i e)Di-a"e Gn)H" Gn ).n'i$ii n. /a!e 'e ,*n)$i.na e -e &.ane!e &# n* -.a"# ,i a/enin$a"e 'e -e i).!eC 0C2C% n ).n'i$ii!e )e!e /ai ne,a8. a+i!e, e!e/en"e!e 'e )*-!a e (i 'e)*-!a e a!e 8eDi)*!e!. " e+*ie &# ,ie a&",e! 'i/en&i.na"e (i ea!i4a"e Gn)H"J

1"3

,# R182++3

aF &# a&ig* e . - in'e e ). e&-*n4#".a e -e )a+!*, - in" =*n e,. " 'e &" Hnge e ).n)en" a", ,# # &#=! 'e"e i. e4eR +F &# " ea)# -e&"e .!e!e 'e gDi'a eR )F &# a&ig* e . )*-!a e (i . 'e)*-!a e *(.a # (i a-i'# 'e -e )a+!* (i &# n* a!*ne)e, )* e6)e-$ia &i"*a$iei Gn )a e a!*ne)a ea n* a,e)"ea4# &e/ni,i)a"i8 &e)* i"a"ea 8eDi)*!*!*i &a* in&"a!a$ieiC 0C2C0 P# $i!e 'e &- iIin a!e 8eDi)*!e!. " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e (i ea!i4a"e -en" * a e4i&"a Gn ".a"e &i"*a$ii!e - e&i*nii (i &a )inii 'a". a"e Gn)# )#"* iiC 0C2C1 VeDi)*!e!e (i Gn &-e)ia! /e)ani&/e!e 'e )*-!a e a!e a)e&". a " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e (i a&a/+!a"e a&",e! Gn)H" &# a&ig* e &e)* i"a"ea -e &.na!*!*i 'e 'e&e 8i e )a e " e+*ie &# in"e 8in# Gn ).n,. /i"a"e )* eg*!i!e (i in&" *)$i*ni!e &-e)i,i)eC 0C2C2 A"*n)i )Hn' n* -." ,i e!i/ina"e - in a!"e /#&* i ".a"e i&)* i!e 'e 'e aie e a 8eDi)*!*!*i, a)e&"a " e+*ie &# ,ie - e8#4*" )* *n 'i&-.4i"i8 an"i'e aie e, )a e &# -e /i"# .- i ea a)e&"*ia ,# # i&)* i -en" * -e &.aneC 0C3 .erine pentru utili(atori

A))e&*! -e &.ane!. Gn &"a$ii " e+*ie &# ,ie . gani4a" a&",e! Gn)H" &# a&ig* e &e)* i"a"ea a)e&". a, Gn &-e)ia! Gn 4.ne!e Gn )a e e6i&"# -e i).! 'e )#'e e &a* !.8i e, $inHn'*=&e &ea/a 'e )i )*!a$ia (i .- i ea 8eDi)*!e!. C 0C5 95ploata&ilitatea

0C5C1 Securitatea 0C5C1C1 Pen" * )a in&"a!a$ia &# -.a"# ,i *"i!i4a"# ).n,. / 'e&"ina$iei &a!e, &-e)i,i)a$ii!. &a!e "eDni)e (i Gn ).n,. /i"a"e )* ).n'i$ii!e 'e *"i!i4a e &"a+i!i"e, " e+*ie &# &e a'.-"e ".a"e /#&* i!e (i - e8e'e i!e "eDni)e a&",e! Gn)H" &# ,ie e&-e)"a"e in&" *)$i*ni!e 'e Gn" e$ine e, 'e &e)* i"a"e (i 'e ,*n)$i.na eC Man*a!*! 'e *"i!i4a e (i in&" *)$i*ni!e a,e en"e " e+*ie &# ,ie e'a)"a"e Gn !i/+a ./Hn#C 0C5C1C% Pe &.ane!. )a e /ane8 ea4# in&"a!a$ia E/e)ani)ii " .!i("iF " e+*ie &# !i &e a&ig* e /iI!.a)e /a"e ia!e ). e&-*n4#".a eC A)e&"e -e &.ane " e+*ie &# ,ie )a-a+i!e &# Gn'e-!inea&)# &a )ini!e )e !e e8inC 0C5C% Securitatea 1n ca(ul opririi in'talaiei n )a4*! .- i ii in&"a!a$iei ,# # -.&i+i!i"a"ea 'e e-*ne e a-i'# Gn ,*n)$i*ne " e+*ie &# &e a'.-"e ".a"e /#&* i!e (i - e8e'e i!e "eDni)e a&",e! Gn)H" &# &e e8i"e . i)e -e i).!C 0C5C0 %lte prevederi 'pecifice privind 'ecuritatea

1""

,# R182++3 0C5C0C1 Locurile de munc i de manevrare a in'talaiei E!e/en"e!e Gn /i()a e, a))e&i+i!e Gn /.' .+i(n*i" Gn &"a$ii, " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e, ea!i4a"e (i /.n"a"e a&",e! Gn)H" &# &e e8i"e . i)e i&) &a*, a"*n)i )Hn' a)e&"a &e /en$ine, &# ,ie - e8#4*"e 'i&-.4i"i8e 'e - ."e)$ie -en" * a - e8eni . i)e ).n"a)" 'i e)" )a e -.a"e gene a a))i'en"eC A)e&"e 'i&-.4i"i8e " e+*ie &# n* -.a"# ,i *(. Gn!#"* a"e &a* &).a&e 'in *4C 0C5C0C% Ri'curi de c dere S-a$i*! (i 4.ne!e 'e !*) * &a* 'e in"e 8en$ie, )Dia (i .)a4i.na!e, - e)*/ (i a))e&*! !a a)e&"ea " e+*ie &# ,ie - .ie)"a"e a&",e! Gn)H" &# &e e8i"e )#'e ea -e &.ane!. )a e !*) ea4# &a* )a e &e /i()# Gn 4.na e&-e)"i8#C Da)# a)e&"e a/enaI# i n* &*n" &*,i)ien"e, " e+*ie &# ,ie - e8#4*"e -*n)"e 'e an). a e a e)Di-a/en"*!*i 'e - ."e)$ie a! -e &.ane!. -en" * a - e8eni )#'e eaC 1 ANALIZA DE SECURITATE

1C1 %nali(a de 'ecuritate care 'e reali(ea( pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' ia 1n con'iderare toate modurile de operare avute 1n vedere. %nali(a tre&uie ' 'e efectue(e conform unei metode 'ta&ilite 'au recuno'cute de 7S.7R; 74S,9.# i ' ia 1n con'iderare comple5itatea in'talaiei care e'te 'upu' anali(ei. Scopul anali(ei e'te de a a'igura ca proiectul i configuraia in'talaiei ' ai& 1n vedere condiiile locale de ampla'are: precum i 'ituaiile cele mai defavora&ile: pentru a garanta 1ndeplinirea condiiilor de 'ecuritate. 1C% %nali(a de 'ecuritate tre&uie ' acopere i di'po(itivele de 'ecuritate i efectul pe care 1l produc 1n in'talaie i 1n 'u&'i'temele a'ociate pe care ace'tea le acionea( : a'tfel 1nc!t ace'tea@ a2 ' poat reaciona la o prim defeciune 'au la o defeciune detectat : a'tfel 1nc!t ' r m!n una din urm toarele 'ituaii@ 1ntr;o 'tare care garantea( condiiile de 'ecuritate: 1ntr;o capacitate de funcionare redu' : ' fie oprite 1n condiii de 'ecuritateA 'au &2 ' fie 'upravegheateA 'au c2 ' fie reali(ate a'tfel 1nc!t pro&a&ilitatea ca ace'tea ' 'e defecte(e ' poat fi evaluat i ' fie de un nivel compara&il cu cel atin' de di'po(itivele de 'ecuritate care 1ndepline'c prevederile lit. a2 i &2. 1C0 %nali(a de 'ecuritate conduce la inventarul ri'curilor i 'ituaiilor periculoa'e i la determinarea li'tei componentelor de 'ecuritate. 1C1 Re(ultatul anali(ei de 'ecuritate 'e con'emnea( 1ntr;un raport de 'ecuritate. 1C2 %nali(a de 'ecuritate 'e va efectua de c tre un agent economic autori(at de 7S.7R;74S,9.#. .ondiiile de autori(are i documentaia nece'ar 'unt pre(entate 1n ane5a <.

1"$

,# R182++3 2 2C1 PROIECTAREA Gene a!i"#$i

2C1C1 .ondiia de &a( pe care tre&uie ' o 1ndeplinea'c proiectarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat e'te a'igurarea funcion rii ace'tora 1n condiii de 'ecuritate pe toat perioada de funcionare. 2C1C% ,roiectantul tre&uie ' ;i a'ume re'pon'a&ilitatea privind concepia 'oluiilor con'tructive: alegerea materialelor: calculul de re(i'ten al tuturor elementelor: echipamentelor i in'talaiilor: potrivit condiiilor de funcionare date: precum i pentru 'ta&ilirea procedurilor de 1ncercare i verificare tehnic . 2C1C0 ,roiectantul tre&uie ' 'ta&ilea'c i ' nominali(e(e componentele de 'ecuritate pentru fiecare in'talaie de tran'port pe plan 1nclinat care a'igur funcionarea 1n condiii de 'ecuritate. 2C1C1 ,roiectantul va 1ntocmi pentru fiecare in'talaie de tran'port pe plan 1nclinat li'ta elementelor de re(i'ten pe care o va introduce 1n cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: prev (ut 1n ane5a %-. 2C1C2 La proiectarea elementelor portante 0de re(i'ten 2 ale in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: proiectantul tre&uie ' in 'eama i de 'olicit rile 'ei'mice ce pot ap rea 1n con'truciile re'pective conform (on rii 'ei'mice a teritoriului Rom!niei. 2C1C3 ,roiectantul in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat e'te o&ligat ' re'pecte 1ntocmai cerinele e'eniale de 'ecuritate preci(ate la capitolul 3. 2C1C5 ,roiectele pentru con'truirea 0montarea2 i repararea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e vor ela&ora de c tre ageni economici autori(ai de 7S.7R; 74S,9.#. .ondiiile privind autori(area agenilor economici de proiectare precum i o&ligaiile i r 'punderile ace'tora 'unt prev (ute 1n ane5a %. 2C1C7 .artea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' cuprind cel puin datele prev (ute 1n ane5a %-. 2C% C.n'i$ii "eDni)e 'e in&"a!a e .ondiiile tehnice de in'talare 'unt cele prev (ute la pct. 3.3.1. 2C0 T a&e*! Gn -!an . i4.n"a! 2C0C1 #ra'eul 1n plan ori(ontal poate fi format dintr;un 'ingur aliniament 'au din mai multe aliniamente i cur&e. .ur&ele c ii vor fi 1n arc de cerc. 2C0C% Ra(ele minime ale cur&elor circulare 'e adopt 1n funcie de vite(ele ma5ime de circulaie: a'tfel@ /ite(e ma5ime de circulaie 0m6'2 2:+ Ra(a cur&ei 0m2 $+

1"-

,# R182++3 3:$ pe'te 3:$ 3$ 1++

2C0C0 Dou cur&e circulare 'ucce'ive de acelai 'en' 'au de 'en' contrar pot fi racordate fie prin aliniamente: fie f r aliniament: av!nd punctul de contact tangenta comun : conform 'tandardelor 1n vigoare. 2C0C1 .ur&ele circulare cu ra(e mai mici de 3++ m 'e vor amena=a cu 'upral rgiri 1ntre ine prin depla'area inei interioare. Supral rgirea c ii 1n cur& 'e va reali(a progre'iv: p!n la 1nceputul cur&ei i 'e va pierde 1n acelai fel dup 'f!ritul cur&ei cu 2 mm6m. /aloarea 'upral rgirii 'e va determina 1n funcie de tipul vehiculului i de di'tana dintre o'ii a'tfel 1nc!t frec rile ' fie redu'e la minimum. 2C0C2 Lungimea liniilor cuprin' 1ntre m rcile de 'iguran 1n (ona 1ncruci rii vehiculelor: aflat la mi=locul tra'eului va fi a'tfel determinat 1nc!t ' permit trecerea vehiculului 'au convoiului de vehicule 1n condiii de 'ecuritate.

2C1 T a&e*! Gn - .,i! !.ngi"*'ina! 2C1C1 Declivitatea ma5im a c ii de rulare va fi 'ta&ilit de c tre proiectant 1n funcie de condiiile e5i'tente la locul de con'truire a in'talaiei 2C1C% Declivitatea poate fi con'tant pe toat lungimea tra'eului 'au varia&il . Dac declivitatea e'te varia&il poriunile 'ucce'ive cu declivitate con'tant 'e vor racorda prin cur&e circulare verticale. Ra(ele de racordare tre&uie ' fie a'tfel ale'e 1nc!t 1n timpul e5ploat rii cu 'arcina nominal : ca&lul tractor ' nu p r 'ea'c rolele de conducere. Se recomand : ca e5cept!nd tron'onul din imediata apropiere a 'taiei 'uperioare ' 'e evite pe c!t po'i&il conve5it ile 1n lungul tra'eului 01nclinarea tron'onului 'uperior ' nu fie mai mic dec!t cea a tron'onului inferior2. 2C1C0 ,rofilul longitudinal tre&uie a'tfel reali(at 1n (ona 1ncruci rii 1nc!t la trecerea vehiculului pe acea't poriune a c ii de rulare ca&lul ' nu p r 'ea'c rolele de ghida=. 2C2 T a&e*! Gn - .,i! " an&8e &a! 2C2C1 ,rofilul tran'ver'al al infra'tructurii i al pri'mei c ii de rulare i 'paiile de 'iguran pentru li&er trecere vor fi 1n conformitate cu 'tandardele 1n vigoare. 2C2C% )a&aritele de 1nc rcare: de li&er trecere i de con'trucie vor fi determinate prin proiect: 1n funcie de forma i dimen'iunile vehiculelor i de 'paiile de 'iguran menionate la pct. $.$.1. 2C3 Ra/-e!e -en" * /a"e ia!e

1"3

,# R182++3 2C3C1 Rampele de la cele dou e5tremit i ale tra'eului in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'e vor con'trui 1n palier la nivelul i 1n continuarea liniilor de garare ale vehiculelor. 9lementele con'tructive i geometrice ale rampelor vor fi identice cu cele ale c ii de rulare. 2C3C% Lungimea aliniamentului celor dou linii: de e5pediere i de primire: va fi de minimum 1:3+ ori lungimea vehiculului 'au a convoiului de vehicule care urmea( ' fie tractat pe planul 1nclinat: plu' un 'paiu de 'iguran de minim 1:++ m. 2C3C0 ,entru a uura decuplarea vehiculelor de pe ca&lu: 1n ca(ul in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat cu ca&luri de traciune 1n circuit 1nchi': liniile de e5pediere i de primire ale rampelor finale vor fi e5ecutate cu o declivitate de 3$C: 1n 'en'ul mic rii ca&lului. 2C3C1 La in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat cu platforme pe care 'e 1ncarc vehicule: av!nd acce'ul la platform perpendicular pe a5a c ii de rulare: 'e vor prevedea (iduri de 'pri=in proiectate 1n conformitate cu normativele 1n vigoare. 2C3C2 ,entru 'chim&area po(iiei de depla'are a vehiculelor 'e vor utili(a 'chim& tori de caleA 'e admit i pl ci fi5e 'au turnante: cu e5cepia in'talaiilor prev (ute cu platforme 'au la care frecvena de manipulare a vehiculelor e'te mai mare de 2 vehicule pe minut. 2C3C3 %t!t rampa 'uperioar c!t i rampele intermediare vor fi prev (ute cu &ariere care ' 1mpiedice 'c parea de vagonete de pe liniile de acce' pe calea de rulare a in'talaiei. 2C5 Vi"e4e 2C5C1 /ite(ele ma5ime admi'e la in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat 'unt urm toarele@ a2 in'talaii cu 'implu efect 'au cu du&lu efect av!nd dou c i de circulaie independente i ecartamentul liniei de minim 12++ mm ... 1+ m6'A &2 in'talaie cu ecartamentul liniei de minim 12++ mm i cu 1ncruciarea vehiculelor la mi=locul c ii@ 8 pe linie curent . 3 m6'A 8 1n (ona de 1ncruciare $ m6'A c2 in'talaie cu ecartamentul liniei mai mic de 12++ mm@ 8 f r 1ncruciarea vehiculelor la mi=locul c ii m6'A 8 cu 1ncruciarea vehiculelor la mi=locul c ii@ pe linie curent . $ m6'A 1n (ona de 1ncruciare 3:$ m6'A 1"8

,# R182++3

d2 in'talaii care tran'port 2m6'A

'u&'tane e5plo(ive

e2 in'talaii cu ca&lu tractor 1n circuit 1nchi': cuplarea i decuplarea vehiculelor f c!ndu;'e 1n timpul mer'ului .. 1 m6'A 2C7 Ca+!* i 2C7C1 %legerea tipului de ca&lu e'te determinat de rolul ace'tuia 1n an'am&lul in'talaiei. 2C7C% .a&lurile tractoare vor fi cu - toroane: cu inim din fi&re te5tile: ma'e pla'tice 'au metalic .

Ca+!* i!e 'e , Hna e 8. ,i )* *n &ing* ". .n (i 8. ,i 4in)a"eC


2C7C0 >n ca(ul in'talaiilor la care ca&lul tractor are un cap t fi5at pe tam&ur: cel lalt cap t fiind li&er: pentru prinderea vehiculelor 'au a convoiului de vehicule 'e vor folo'i numai ca&luri cu ca&lare 1ncruciat antigiratorie. 2C7C1 Diametrul ca&lurilor: indiferent de re(ultatul calculului de dimen'ionare: va avea cel puin urm toarele valori@ 8 ca&lul tractor ... 11 mmA 8 ca&lul de fr!n . 2+ mm. 2C7C2 %legerea i dimen'ionarea ca&lurilor 'e vor face in!nd 'eama de forele ma5ime de traciune care pot apare i de coeficientul de 'iguran nece'ar. 2C7C3 9fortul ma5im de traciune care poate lua natere 1n ca&lul tractor 'e determin lu!nd 1n con'iderare@ 8 componenta greut ii proprii a ca&luluiA 8 componente greut ii proprii a vehiculelor 1nc rcate cu 'arcina util A 8 re(i'tenele la frecare ale mecani'melor 1n micareA 8 forele cau(ate de acceler rile i deceler rile ma5ime admi'e. 2C7C5 9fortul ma5im din ca&lul de fr!n 1ntin' cu contragreutate 'e determin lu!nd 1n con'iderare urm toarele@ 8 valoarea greut ii de 1ntindereA 8 componenta greut ii proprii a ca&luluiA 8 fora generat de aciunea fr!nelor vehiculului pe ca&lul de fr!n . 2C7C7 .oeficienii de 'iguran pentru ca&lurile noi tre&uie ' ai& urm toarele valori minime@ 8 ca&lul tractor -:++A 8 ca&lul de fr!n . 3:$+A 1"9

,# R182++3 8 ca&lul de 1ntindere ... $:$+. 2C7C9 >nn direa ca&lurilor prin manoane cu compo(iie 'e admite numai 1n urm toarele ca(uri@ 8 pentru legarea ca&lului de 1ntindere la contragreutate 'au la c ruciorul de 1ntindereA 8 pentru legarea ca&lului tractor la vehiculeA 8 pentru 1nn direa la cele dou e5tremit i ale ca&lului de fr!n cu ca&luri fle5i&ile. 2C7C1: Dimen'ionarea pie'elor componente ale manonului: mufele i uru&ul de leg tur : 'e va face lu!ndu;'e 1n calcul o for de traciune cel puin egal cu re(i'tena de rupere a ca&lului re'pectiv. .ompo(iia i tehnologia de e5ecuie i verificare a manoanelor 'e vor 'ta&ili de c tre proiectant. 2C7C11 >nn direa ca&lurilor prin mati'are 'e admite numai la ca&lurile tractoare e5ecutate din - toroane. >nn direa prin mati'are e'te o&ligatorie 1n ca(ul ca&lurilor tractoare montate 1n circuit 1nchi'. 2C7C1% La ca&lurile tractoare menionate la pct. $.8.3 'e admite ma5im o mati'are iar la ca&lurile tractoare montate 1n circuit 1nchi' 'e admit ma5im dou mati' ri.

Ma"i&a ea &e 8a e6e)*"a 'e -e &.na! &-e)ia!i4a", 8e i,i)a" (i a"e&"a" 'e *ni"a"ea a*". i4a"# 'e ISCIR=INSPECT IT -en" * e,e)"*a ea !*) # i!. 'e /.n"aI &a* 'e e-a a e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C
2C7C10 Lungimea mati' rii va fi de cel puin 1.3++ ori diametrul ca&lului iar lungimile toroanelor introdu'e 1n inima ca&lului vor fi de minim 1++ ori diametrul ca&lului mati'at. 2C7C11 Di'tana dintre dou mati' ri vecine: neafectat de mati'are: va fi de minim 3.+++ ori diametrul ca&lului. 2C7C12 Legarea ca&lurilor fle5i&ile la di'po(itivele de 1ntindere 'e poate face i prin 'tr!ngere cu cleme: cap tul ca&lului fiind ra&atat la 18+P pe'te un ochet. La e5ecuia leg turilor de cap t cu cleme i ochet 'e vor re'pecta urm toarele condiii@ 8 num rul clemelor va fi de minim $A 8 di'tana dintre a5ele a dou cleme vecine va fi de circa - ori diametrul ca&luluiA 8 leg tura de cap t tre&uie ' fie calculat la 'arcina de rupere a ca&lului. 4u 'unt admi'e cleme 'imple: dreptunghiulare. 2C9 Ta/+* i, .$i (i .!e 2C9C1 Raportul minim admi' 1ntre diametrul 0D2 al tam&urilor: roilor: rolelor i al altor organe de 1nf urare i diametrul ca&lului 0d c2 'au '!rmei 0d'2 tre&uie ' fie conform ta&elului de mai =o'@

1$+

,# R182++3 <rgane de 1nf urare #am&uri 'au roi de antrenare@ Roi de deviere@ Roi de ghidare i conducere@ 8 d E 1e $e 8 d E $e 1+e 1ntindere 8 roi de deviere 8 roi de egali(are 8 ochet D6dc 8+ "+ 12 2$ "+ 2+ 3:$ D6d' 1+++ 8++ 8 8 8++ 8 8

Tipul cablului

#ractor cu - toroane

De 0fle5i&ile2

d E unghiul de 1nf urare al ca&lului pe role de ghidare 'au conducere %m&ele rapoarte D6dc i D6d': con'tituie condiii o&ligatorii. 2C9C% Se recomand ca roile i rolele pe care 'e 1nf oar ca&lul tractor 'au ca&lul de fr!nare ' ai& canalul c ptuit cu material ela'ticA pentru punerea la p m!nt a ca&lurilor 'e vor prevedea din loc 1n loc: la di'tane de circa $++ m: role cu canalul metalic 'au cu c ptueal din aluminiu. 2C9C0 ,re'iunea ca&lului tractor a'upra c ptuelii ela'tice a roii de antrenare tre&uie ' 'ati'fac relaia@
p= 3T +:32daN 6 mm 2 : unde . dc

# E efortul ma5im din ca&lul tractor 1n funcionarea de regim: 1n da4A D E diametrul roii 1n mmA dcE diametrul ca&lului 1n mm. 2C9C1 2C9C2 #oate rolele i roile vor fi prev (ute cu lag re cu rulmeni. Ra(a canalului roilor va fi de +:$1 +:$" ori diametrul ca&lului.

2C9C3 Lungimea tam&urului de antrenare 'e va determina 1n funcie de 'i'temul adoptat de 1nf urare re'pectiv de'f urare a ca&lului tractor: care poate fi@ 8 1ntr;un 'ingur 'tratA 8 1n mai multe 'traturiA 8 cu 1nf urare i de'f urare concomitent a dou ca&luri fi5ate de cele dou e5tremit i ale tam&urului: o 'pir r m!n!nd li&er 1ntre ca&luri. 2C9C5 Yanurile elicoidale practicate 1n mantaua tam&urilor cu 1nf urarea ca&lului 1n mai multe 'traturi vor avea ad!ncimea de +:33 ori diametrul ca&lului i vor fi 'eparate printr;un interval de minim +:+3 ori diametrul ca&lului 1n' nu mai mic de 1:$+ mm. 2C9C7 >n limea &ordurii coroanei tam&urului tre&uie ' dep ea'c nivelul ultimului 'trat de 1nf urare cu de 2:$+ ori diametrul ca&lului.

1$1

,# R182++3 2C9C9 *antaua fiec rui tam&ur tre&uie prev (ut cu un orificiu pentru introducerea cap tului ca&lului la di'po(itivul de fi5are de 'u& manta. <rificiul i di'po(itivul de fi5are tre&uie ' fie a'tfel pla'ate 1nc!t ca&lul ' 'ufere 1ndoituri 'au pre'iuni c!t mai redu'e. Fi5area cap tului ca&lului direct pe cilindrul tam&urului e'te inter(i' . 2C1: S"a$ii

2C1:C1 Staiile vor fi ampla'ate 1n terenuri 'ta&ile: ferite de avalane: torente 'au inundaii. 2C1:C% Staiile de antrenare vor fi alc tuite din dou p ri@

8 . -a "e "eDn.!.gi)#, )a e )*- in'eJ g *-*! 'e an" ena e=, Hna e (i -.&"*! 'e )./an'#R
8 o parte funcional care cuprinde cel puin@ o camer pentru per'onalul in'talaiei: atelier pentru 1ntreinere: grup 'anitar i platforme 0rampe2 pentru 1nc rcat 'au de'c rcat materiale. 2C1:C0 Spaiile 1nchi'e de'tinate per'onalului in'talaiei vor fi prev (ute cu mi=loace de 1nc l(ire i de iluminat. 2C1:C1 .a&ina i pupitrul de comand tre&uie a'tfel ampla'ate 1nc!t mecanicul troli't ' ai& vi(i&ilitate c!t mai mare a'upra (onei de intrare a vehiculelor 1n 'taii: iar comen(ile de pornire: oprire: 'emnali(are etc. ' le poat e5ecuta din po(iia normal de lucru. 2C1:C2 Roile: tam&urii: rolele i pie'ele 1n micare pla'ate 1n 'paii prin care circul frecvent per'onalul 'taiei: 'e vor prote=a o&ligatoriu cu ap r tori 1n conformitate cu prevederile normelor de protecie a muncii. 2C1:C3 .on'trucia 'taiei va fi a'tfel conceput 1nc!t ' fie po'i&il montarea unui mecani'm de ridicat pentru manevrarea pie'elor grele. 2C1:C5 ,entru trecerea ca&lurilor la roile 'au tam&urii de antrenare: 1n peretele frontal al 'taiei 'e vor prevedea fere'tre li&ere care tre&uie ' fie cu 2++ mm mai mari dec!t po(iiile e5treme ale ca&lurilor. 2C1:C7 ,entru calculul 'tructurii portante a 'taiilor 'e vor lua 1n con'iderare cel puin urm toarele 'arcini@ ma'a proprie: 'arcinile date de ca&luri: de ( pad : de v!nt i de temperatur . .oeficientul de 'iguran la 'ta&ilitate i alunecare a 'taiilor va de minim 1:$+. 2C11 Ca!ea 'e *!a e

2C11C1 La proiectarea c ii de rulare 'e vor re'pecta prevederile punctelor $.2 $.-. 2C11C% >n ca(ul in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat cu 'implu efect calea de rulare va fi con'tituit dintr;o 'ingur linie: re'pectiv din dou ine.

1$2

,# R182++3

La in&"a!a$ii!e )* '*+!* e,e)" )a!ea 'e *!a e 8a ,i ).n&"i"*i"# 'inJ


8 dou linii paralele independenteA 8 o 'ingur linie: cu dou ine i punct de 1ncruciare la mi=locA 8 o 'ingur linie: cu trei ine i punct de 1ncruciare la mi=loc. 2C11C0 Yinele pot fi montate pe traver'e din lemn: din metal 'au din &eton: ae(ate pe pri'me de &ala't 'au (id rie din piatr : pe grin(i din &eton 'au din metal. 2C11C1 ,roiectantul va 'ta&ili 'ituaiile 1n care 'upra'tructura c ii de rulare 'e poate ae(a direct pe 'ol. >n ace'te ca(uri 'e vor prevedea pinteni din (id rie 'au din &eton pentru a'igurarea c ii 1mpotriva alunec rii 1n lungul a5ei longitudinale: 'au alte 'i'teme de ancorare. 2C11C2 ,e una din laturile c ii 'e va amena=a o 'car 'au o potec 1n trepte de acce' 1n lungul liniei: cu &alu'trad lateral i platforme de odihn A e'te inter(i' circulaia pe acea't 'car 'au potec 1n timpul funcion rii in'talaiei. 2C11C3 .oeficientul de 'iguran contra alunec rii c ii 1n 'en' longitudinal va fi de minim 2:++ 1n condiiile cele mai defavora&ile re'pectiv vehiculul con'iderat 1nc rcat la ma5im: 1n co&or!re pe cea mai mare pant : cu vite(a normal de e5ploatare ma=orat cu 1$C i fr!nat pe ine. 2C11C5 ,entru conducerea i 'u'inerea ca&lului tractor i a ca&lului de fr!n 'e vor monta 1n =urul a5ului liniei role 'au rulouri. 2C11C7 >n aliniament rolele tre&uie ' fie pla'ate la di'tane inegaleA di'tana ma5im va fi a'tfel 1nc!t ca&lul ' nu ating traver'ele 'au 'upra'tructura c ii: c!nd efortul de 1ntindere e'te minim: iar efortul ma5im ' nu dep ea'c ap 'area de $+ da4 pe rolele cu canal nec ptuit cu material ela'tic: re'pectiv 1++ da4 pe rolele av!nd canalul c ptuit cu material ela'tic. >n poriunile conve5e unghiul de deviaie al ca&lului pe role nu tre&uie ' dep ea'c $eA diametrul rolelor va fi 'ta&ilit conform prevederilor pct. $.9.1. 2C11C9 >n cur&e rolele tre&uie ' fie 1nclinate i prev (ute cu &u(e de ghidare. 2C1% VeDi)*!e

2C1%C1 /ehiculele 'unt alc tuite 1n general din trei p ri@ 8 a'iul cu dou : trei 'au patru o'iiA 8 roile de rulareA 8 caro'eria. De o&icei pentru tran'portul de materiale 'e utili(ea( vehicule de tip vagonet 'au platform . 2C1%C% Roile vehiculelor vor fi cu o &u( : cu dou &u(e 'au li'e: 1n funcie de 'tructura c ii i tipul inelor. Ju(ele de &anda= ale roilor tre&uie ' a'igure o conducere 'igur a vehiculelor pe ine.

1$3

,# R182++3 2C1%C0 .a&lul tractor tre&uie fi5at la a'iu prin muf cu compo(iie 'au prin 1nf urare pe tam&ur i cleme. >ntre 'i'temul de prindere i a'iu 'e va intercala un amorti(or de ocuri. .oeficientul de 'iguran al di'po(itivelor de prindere a ca&lului la vehicul: fa de re(i'tena de rupere a materialului va fi de cel puin 1+. 2C1%C1 >ntre &oghiurile roilor i a'iu 'e vor prevedea elemente ela'tice care ' contri&uie la reparti(area c!t mai uniform a 'arcinilor pe roi. 2C1%C2 Di'po(itivele pentru cuplarea i decuplarea vehiculelor 1n 'taii 1n ca(ul in'talaiilor cu ca&lu 1n circuit 1nchi': tre&uie ' 1ndeplinea'c condiiile prev (ute la pct. 3.$.2 2C1%C3 /ehiculele in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pot fi prev (ute cu fr!n de 'iguran : care ' acione(e automat a'upra inelor 'au a ca&lului de fr!n . Fora de fr!nare tre&uie ' fie proporional cu greutatea vehiculului i declivitatea linie dar nu mai mic dec!t efortul ma5im din ca&lul tractor 1n micare uniform : 1n (ona din amonte de vehicul. 2C1%C5 .oeficientul de frecare al 'a&oilor fr!nei pe ca&lul de fr!n 'au pe ine 'e 'ta&ilete convenional a'tfel@ 8 pentru 'a&oi din &ron( 'au alt material 'imilar: cu fr!nare pe ca&lu .. +:1$A 8 pentru 'a&oi din &ron( 'au alt material 'imilar: cu fr!nare pe ine +:1-. 2C1%C7 La calculul vehiculelor tre&uie ' 'e in 'eama at!t de forele principale ca de e5emplu ma'a proprie: 'arcina util : c!t i de forele dinamice care iau natere 1n momentul fr!n rii in'talaiei. 2C1%C9 #oate elementele de re(i'ten care intr 1n alc tuirea vehiculelor vor avea urm torii coeficieni minimi de 'iguran fa de re(i'tena de rupere a materialului din care 'unt e5ecutate@ 8 la 'olicit ri 'tatice .... 3:++A 8 la 'olicit ri dinamice ... 2:$+. 2C1%C1: 9lementele geometrice ale c ruciorului purt tor 'e vor adopta 1n funcie de num rul i dimen'iunile vagonetelor ce urmea( a fi tran'portate odat cu platforma ace'tuia: 'au de dimen'iunile materialului direct 1nc rcat pe platform . 2C1%C11 ,artea frontal din'pre aval a platformei c ruciorului 'e va prevedea cu un parapet de 1n lime core'pun( toare legat 'olidar cu cadrul c ruciorului. La cele dou capete ale ramei cadrului c ruciorului 'e vor monta c!te o pereche de tampoane ela'tice. #ampoanele tre&uie ' dep ea'c rama c ruciorului cu cel puin 1++ mm atunci c!nd 'unt comprimate. 2C1%C1% ,entru a'igurarea 'ta&ilit ii vehiculelor: la proiectarea ace'tora 'e va avea 1n vedere ca re(ultanta tuturor forelor care acionea( a'upra vehiculului ' fie cuprin' 1n perimetrul roilor.

1$"

,# R182++3

Ra-. "*! 'in" e /./en"*! 'e &"a+i!i"a"e (i /./en"*! 'e #&"* na e " e+*ie &# ,ie 'e )e! -*$in 1,2:C
2C10 E)Di-a/en"*! /e)ani) 'e an" ena e (i , Hna e

2C10C1 %ntrenarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e va face prin grupuri de antrenare acionate de motoare electrice alimentate de la reea 'au de la grupuri electrogene aparin!nd in'talaiei 'au de motoare cu com&u'tie intern . 2C10C% >n ca(ul in'talaiilor automotoare la care momentul de antrenare 1i poate 'chim&a 'en'ul: motorul tre&uie ' a'igure un moment de fr!nare care ' 1mpiedice dep irea vite(ei nominale cu mai mult de 1+C. 2C10C0 #ran'mi'ia 1ntre motor i roata 'au tam&urul de acionare 'e va reali(a prin elemente mecanice: hidraulice 'au com&inate. 4u 'e admite tran'mi'ia prin curele. 2C10C1 )rupul de antrenare: motorul i fr!nele tre&uie ' fie dimen'ionate pentru condiiile cele mai defavora&ile de 1nc rcare ale in'talaiei 1n mer' de regim. 2C10C2 Dimen'ionarea organelor principale ale grupului de antrenare: 'e va face in!ndu;'e 'eama de 'olicit rile 'tatice i dinamice ma5ime: precum i de re(i'tena la o&o'eal a materialului.

C.e,i)ien"*! 'e &ig* an$# !a &.!i)i"a ea &"a"i)# /a6i/# n* 8a ,i /ai /i) 'e 2 ,a$# 'e e4i&"en$a 'e *-e e a /a"e ia!*!*iC
2C10C3 ,entru ca roata de antrenare ' poat tran'mite ca&lului tractor fora de antrenare 'au fr!nare: tre&uie 'ati'f cut urm toarea condiie minim @
t e : unde T

#E efortul ma5im din ca&lul tractor la intrarea pe roata de antrenare 0regim de antrenare2: re'pectiv la ieirea de pe roata de antrenare 0regim de fr!nare2A tE efortul minim din ca&lul tractor la intrarea pe roata de antrenare 0regim de antrenare2: re'pectiv la ieirea de pe roata de antrenare 0regim de fr!nare2A eE 2:31"A dE unghiul real de 1nf urare a ca&lului pe roata de antrenareA dac roata are mai multe canale: repre(int 'uma unghiurilor de 1nf urareA fE coeficientul de frecare 1ntre ca&lu i canalul roii de antrenare. 9forturile # i t 'e determin pentru 'ituaia cea mai defavora&il antren rii 'au fr!n rii: lu!ndu;'e 1n calcul i forele de inerie. 2C10C5 La roile de antrenare nu 'e admit canale nec ptuite. 2C10C7 %ccelerarea la pornire i decelerarea la fr!narea cu fr!na de 'erviciu nu tre&uie ' dep ea'c +:3 m6'2. Decelerarea la fr!narea cu fr!na de 'iguran nu tre&uie ' dep ea'c +:8 m6'2. 2C10C9 %cionarea in'talaiilor tre&uie ' funciune a fr!nelor. 'e deconecte(e automat la intrarea 1n

1$$

,# R182++3 2C10C1: 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat vor avea grupul de antrenare prev (ut cu cel puin dou fr!ne: dintre care una de 'iguran : a'tfel@ 8 o fr!n de 'erviciu cu du&l comand pentru folo'irea curent : automat i manual A 8 o fr!n de 'iguran cu du&l comand : automat i manual . 2C10C11 Fr!nele tre&uie ' fie prev (ute cu po'i&ilitatea de reglare pentru@ 8 m rirea momentului de fr!nareA 8 m rirea =ocului 'a&ot;tam&ur: fr!na fiind de'chi' A 8 timpul de 1nchidere. 2C10C1% Fr!nele vor fi de tipul normal 1nchi'. 9fortul de fr!nare: re'pectiv pentru 1nchiderea fr!nei va fi dat de elemente ela'tice 0arcuri2. >n ace't ca( tre&uie a'igurat condiia ca 1n ca(ul ruperii unuia din arcuri momentul de fr!nare ' fie cel puin 8+C din cel iniial. 2C10C10 #ran'mi'ia comen(ii de de'chidere a fr!nei poate fi mecanic : hidraulic : pneumatic 'au com&inat .

La " an&/i&ii!e Di' a*!i)e &a* -ne*/a"i)e &e 8. *"i!i4a e!e/en"e a )# . - e&i*ne n./ina!# e&"e )e! -*$in 'e 0 . i /ai /a e 'e)H" - e&i*nea !a )a e * /ea4# &# !*) e4eC
Sarcina pe organele de lucru tre&uie ' 'e di'tri&uie uniform: 1n 'copul evit rii 1nc rc rii 'uplimentare a celorlalte elemente ale grupului motor. 2C10C11 Fr!na de 'erviciu tre&uie ' funcione(e automat 1n momentul 1n care@ a2 'e 1ntrerupe alimentarea cu curent electric a motorului: indiferent de cau( A &2 vite(a admi' e'te dep it cu 1+CA c2 intervine un deran=ament 1n circuitele de 'ecuritate: control 'au &locareA d2 intr 1n funciune limitatoarele de fine cur' din 'taii 'au vite(a nu a fo't redu' conform programului pre'ta&ilit la trecerea 1n (ona 1ncruci rii de la mi=locul tra'euluiA e2 fr!na vehiculului intr 1n funciuneA f2 acionea( &utoanele de &loca= din 'taii 'au vehicule. 2C10C12 Fr!na de 'iguran tre&uie ' acione(e direct a'upra roii de antrenare 'au a'upra tam&urului ca&lului tractorA celelalte fr!ne pot ' acione(e pe ar&orele de intrare 1n reductor 'au pe ar&orii intermediari. 2C10C13 *omentul de fr!nare nu tre&uie ' 'cad cu mai mult de 2$C pentru o u(ur de 1 mm din gro'imea c ptuelii fr!nei. .ompen'area u(urii c ptuelii fr!nei tre&uie ' fie po'i&il f r demontarea fr!nei. 2C10C15 *omentul de fr!nare capa&il 'e va alege a'tfel 1nc!t ' 'e a'igure raportul@

1$-

,# R182++3
# 0N / unde@ #$

*F4E momentul de fr!nare capa&il al fr!neiA *S E momentul 'tatic determinat la tam&urul fr!nei de 1nc rcarea e5terioar cea mai defavora&il A K E 1:$+ coeficient de 'iguran la fr!nare. 2C10C17 9lementele componente ale fr!nelor tre&uie dimen'ionate pentru un coeficient de 'iguran la 'arcina 'tatic de minim $ 1n raport cu re(i'tena de rupere a materialelor 2C10C19 >ntre circuitul de alimentare al motorului i fr!na de 'erviciu tre&uie ' 'e prevad o inter&locare electric automat : a'tfel 1nc!t orice acionare a fr!nei re'pective ' conduc automat la 1ntreruperea aliment rii motorului principal.

A!i/en"a ea /.". *!*i " e+*ie &# ,ie - e)e'a"# &in) .ni4a" (i a*"./a" 'e 'e&)Di'e ea , Hnei 'e &e 8i)i*R -.&i+i!i"a"ea 'e )./an'# a 'e&)Di'e ii , Hnei 'e &e 8i)i* in'e-en'en" 'e a!i/en"a ea /.". *!*i e&"e in"e 4i&#C
2C10C%: >ntre circuitul de alimentare al motorului i fr!na de 'iguran tre&uie ' e5i'te o inter&locare electric automat a'tfel 1nc!t orice acionare a ace'tei fr!ne ' conduc automat la 1ntreruperea aliment rii motoruluiA po'i&ilitatea de alimentare a motorului f r ca fr!na de 'iguran ' fie complet de'chi' e'te inter(i' . 2C10C%1 #raductoarele electrice de comand 0microcontacte etc.2: montate la fr!nele de 'erviciu i de 'iguran : 'e vor ampla'a a'tfel 1nc!t ' fie acionate de elementele de e5ecuie ale ace'tora. 2C11 E)Di-a/en"*! e!e)" i) 'e a!i/en"a e (i a). 'a e !a &* &a 'e )* en" (i e)Di-a/en"*! e!e)" i) 'e a)$i.na e, )./an'# (i - ."e)$ie

2C11C1 La proiectarea: e5ecutarea: e5ploatarea: 1ntreinerea i repararea p rii electrice a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e vor re'pecta prevederile pre'cripiei tehnice i 'tandardelor 1n vigoare. 2C11C% 9chipamentul electric al in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'e compune 1n general din@ 8 echipamentul electric de acionare: de comand i de protecieA 8 in'talaii i di'po(itive de 'iguran A 8 in'talaii i aparate de 'emnali(are: de telecomunicaie i de m 'ur A 8 echipamentul electric pentru iluminat: 1nc l(ire i ventilaie. 2C11C0 ,revederile pre'cripiei tehnice 'e refer la echipamentul i aparata=ul electric de'tinat ' funcione(e 1n condiii normale de mediu. >n ca(ul funcion rii 1n altfel de medii 0to5ice: coro'ive: cu pericol de incendiu 'au de e5plo(ie etc.2: vor fi re'pectate i condiiile tehnice 'uplimentare 'pecifice mediului: care ' a'igure funcionarea core'pun( toare a echipamentului i aparata=ului 1n depline condiii de 'ecuritateA condiiile tehnice 'uplimentare vor fi inclu'e 1n documentaia de e5ecuie: re'pectiv 1n 1$3

,# R182++3 de'enul tip de an'am&lu i 1n cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat;partea de con'trucie. 2C11C1 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat pot fi alimentate cu curent electric direct de la reeaua de utili(are indu'trial : de la un tran'formator de for propriu 'au comun i altor in'talaii 'au de la o 'ur' de curent proprie. 2C11C2 .ircuitul de alimentare al in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' fie prev (ut 1n ca&ina po'tului de comand cu un 1ntreruptor automat principal de comand i protecie i cu un 1ntreruptor manual de intervenie: ace'ta din urm fiind montat 1naintea 1ntreruptorului automat. 2C11C3 .urentul de alimentare al in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat poate fi alternativ 'au continuu@ curentul continuu poate fi o&inut de la o 'ur' de curent proprie 'au de la reeaua de curent alternativ cu a=utorul unui converti(or 'au al unui redre'or de curent. 2C11C5 *otoarele electrice tre&uie ' fie de con'trucie core'pun( toare regimului i mediului de lucru 'ta&ilit prin documentaia tehnic . 2C11C7 #oate di'po(itivele de comand cu p!rghii: roi de comand : manete: &utoane etc. vor purta indicaii clare a'upra 'copului i 'en'ului de acionare: 1n vederea e5cluderii oric ror confu(ii 'au manevr ri greiteA 'e admite utili(area unor 'im&oluri 'uge'tive 0' gei: figuri etc.2. 2C11C9 #en'iunea de comand va fi de regul cel mult "+ /. Se admite i ten'iunea de 22+/: dac 'e iau m 'urile nece'are de protecie conform 'tandardelor 1n vigoare. 2C11C1: *otoarele electrice i circuitele de comand : 'emnali(are: iluminat etc. vor fi prote=ate 1mpotriva 'upra'arcinilor i 'curtcircuitelor 1n conformitate cu normativele 1n vigoare. 2C11C11 ,rotecia motoarelor electrice la 'upra'arcini i 'curtcircuite i protecia in'talaiei electrice 1n an'am&lu la ten'iune minim 'au nul 'e reali(ea( prin intermediul 1ntreruptorului automat care tre&uie ' deconecte(e de la reea 1n mod automat 'au la comand 1ntreaga in'talaie electric pe care o prote=ea( . 2C11C1% >ntreruptorul automat tre&uie ' declane(e 'u& acionarea releelor termice 'au electromagnetice de protecie: la di'pariia 'au la 'c derea ten'iunii cu 3$C din ten'iunea nominal . Reanclanarea lui nu tre&uie ' fie po'i&il dec!t dac toate manetele aparatelor de comand 'e g 'e'c pe po(iia (ero i toate condiiile electrice: 1n vederea pornirii 'unt 1ndeplinite. 2C12 In&"a!a$ii (i )./-.nen"e 'e &e)* i"a"e

2C12C1 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' fie echipate cu elemente i componente de 'ecuritate care ' a'igure oprirea automat a in'talaiei 1n ca(ul unei manevre greite 'au 1n orice 'ituaie care ar pre(enta pericol pentru per'onal 'au pentru in'talaie.

1$8

,# R182++3 2C12C% 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' fie prev (ute cu un di'po(itiv de control automat al vite(ei de depla'are: re'pectiv cu limitator de vite( : care tre&uie ' comande automat oprirea in'talaiei la o dep ire a vite(ei nominale cu pe'te 1$C. 2C12C0 ,latformele purt toare pentru materiale: care rulea( pe c i cu 1nclinare mai mare de 1$e: vor fi prev (ute cu di'po(itive automate de fr!nare pe cale. >n ca(uri 'ta&ilite prin documentaia tehnic : 'e poate renuna la di'po(itivul automat de fr!nare pe cale: cu condiia ca 1n prelungirea aliniamentului ' nu e5i'te con'trucii: in'talaii 'au c i de acce' pu&lic iar ca&lul tractor ' ai& coeficientul de 'iguran de minim 8. 2C12C1 La tran'portul 1n convoaie a vagonetelor de materiale: ultimul vagonet din convoi care urc : tre&uie ' fie prev (ut cu opritor pentru prinderea vagonetelor: 1n ca(ul ruperii 'au de'prinderii ca&lului tractor. .onvoiul de vagonete 'e va lega printr;un ca&lu de 'ecuritate: denumit RhamI: 1ntre primul i ultimul vagonet din convoi. 2C12C2 >n ca(ul in'talaiilor pentru tran'portul materialelor cu pante 'u& 1$e: unde 1n partea de =o' i 1n aliniamentul c ii 'e g 'e'c drumuri de acce' pu&lic 'au alte con'trucii: vor fi prev (ute di'po(itive automate de deraiere a vehiculelor: 1n ca(ul c!nd 'e rupe 'au 'e de'prinde ca&lul tractor 'au c!nd ';a dep it cu pe'te 1$C vite(a de regim a in'talaiei. Di'tana de monta= pe cale a ace'tor di'po(itive 'e va 'ta&ili de la ca( la ca(: 1n funcie de 1nclinarea c ii: 1n aa fel 1nc!t vite(a final a vehiculului 1n momentul deraierii ' nu permit ro'togolirea ace'tuia pe calea in'talaiei. 2C12C3 .apetele c ii de rulare ale in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat cu platform purt toare vor fi prev (ute cu opritoare i tampoane ela'ticeA la cap tul din'pre 'taia de antrenare 'e va monta un limitator de fine cur' : care ' 1ntrerup automat circuitul principal de alimentare electric atunci c!nd vehiculul a atin' po(iia limit . 2C12C5 %t!t rampa 'uperioar c!t i rampele intermediare vor fi prev (ute cu &ariere care ' 1mpiedice 'c parea de vagonete de pe liniile de acce' pe calea de rulare a in'talaiei. 2C12C7 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat vor fi prev (ute cu circuite electrice de control automat al a'igur rii tuturor condiiilor nece'are pentru punerea 1n funciune a in'talaiei i cu un circuit electric de &locare: pentru oprirea automat a in'talaiei 1n orice 'ituaie care ar pre(enta pericol de avarii 'au accidente. 2C12C9 .ircuitele electrice de control automat tre&uie ' verifice@ 8e5i'tena pre'iunii nominale de ulei 'au funcionarea pompelor de ungere: la di'po(itivele de antrenare prev (ute cu ungere 'u& pre'iune 'au 1n circuit foratA 8e5i'tena pre'iunii nominale a aerului: la in'talaiile unde fr!na de 'iguran e'te acionat cu aer comprimatA 8punerea 1n funciune a grupului Tard;Leonard: dac antrenarea 'e face printr;un a'tfel de 'i'temA

1$9

,# R182++3 8u(ura f lcilor fr!nelor: re'pectiv a ferodourilor: dac acea't u(ur atrage dup 'ine o diminuare a forei de fr!nare 0acea't prevedere are caracter de recomandare2A 8 contactele releelor de protecie la 'upra'arcin ale motorului principal de acionareA 8 contactele fr!nei de 'iguran i ale fr!nei de 'erviciuA 8 contactele di'po(itivelor de control automat a vite(elor de depla'areA 8 contactele de fine cur' ale vehiculelorA 8 contactele de fine cur' ale contragreut ii 'au c ruciorului de 1ntindere ale ca&lului tractorA 8 contactele &utoanelor de oprire ale in'talaiei: pla'ate 1n urm toarele puncte@ la pupitrul de comand A la peroanele 'taiilorA 1n interiorul i e5teriorul vehiculelor: la cele cu 1n'oitorA

8 ).n"a)"e!e a!". )i )*i"e (i )./-.nen"e 'e &e)* i"a"e - e8#4*"e - in '.)*/en"a$ia "eDni)#, &*-!i/en"a ,a$# 'e )e in$e!e - e&) i-$iei "eDni)e, )a * /a e a *n. -a "i)*!a i"#$i a!e in&"a!a$ieiC T.a"e +*".ane!e 'e .- i e 8. a)$i.na a"H" - in Gn" e *-e e )H" (i - in -*ne e !a -#/Hn", - in in"e /e'i*! a '.*# e!e/en"e 'e ).n"a)" &e-a a"eR 'e a&e/enea, e!e 8. ,i e8i'en$ia"e - in )*!.a e .(ie (i in&) i-$ieC
2C12C1: .ircuitul de &locare tre&uie ' funcione(e pe principiul curentului de repau': 1n 'en'ul c orice 1ntrerupere 1n circuitul re'pectiv ' conduc la oprirea automat a in'talaiei. 2C12C11 .ircuitele de control i &locare funcion!nd cu curent de repau' tre&uie ' declane(e la o inten'itate mai mic cu -C fa de curentul nominal i la o punere la p m!nt printr;o re(i'ten de trecere de ma5im $++ ohmi. 2C12C1% Re(i'tena de i(olaie a ca&lurilor de oel: controlat printr8un circuit de &locare tre&uie ' ai& cel puin valoarea calculat cu formula@ Ri E 1+++ G 01n ohmi2: unde@ Ri E re(i'tena de i(olaieA G E valoarea ten'iunii ma5ime de e5ploatare e5primat 1n voli. 2C12C10 Fr!nele de 'iguran ale vehiculelor tre&uie ' intre automat 1n funciune provoc!nd prin contact electric i oprirea in'talaiei: 1n urm toarele ca(uri@ 8 la ruperea ca&lului tractorA 8 la ruperea unei p ri a 'i'temului propriu de declanareA

8 !a *-e ea &a* 'e&,a)e ea !eg#"* ii )a+!*!*i " a)". 'e !a (a&i*! 8eDi)*!*!*iC
La in'talaiile prev (ute cu 1n'oitor tre&uie ' e5i'te po'i&ilitatea declan rii manuale a fr!nei.

1-+

,# R182++3

2C12C11 Di'po(itivul cu program pre'ta&ilit: 1n ca(ul adopt rii prin documentaia tehnic a unei a'tfel de 'oluii: tre&uie ' a'igure 1n mod automat@ 8 acceleraia pre'cri' la pornireA 8 meninerea con'tant a vite(ei nominale 1n timpul funcion riiA 8 reducerea core'pun( toare a vite(ei nominale 1n timpul funcion riiA 8 reducerea core'pun( toare a vite(ei 1naintea intr rii vehiculelor 1n 'taii i dup ca(: la trecerea prin 1ncruci riA 8 oprirea vehiculelor 1n 'taii. 2C13 In&"a!a$ii (i a-a a"e 'e &e/na!i4a e, "e!e)./*ni)a$ie (i /#&* #

2C13C1 7n'talaiile electrice de 'emnali(are tre&uie ' a'igure@ 8'emnali( ri acu'tice de e5ploatareA 8'emnali( ri optice de e5ploatare. 2C13C% La rampele de 1nc rcare;de'c rcare din 'taii 'e vor monta di'po(itive acu'tice de 'emnali(are: 'onerii: cla5oane: difu(oare.

Da)# e6i&"# '.*# &a* /ai /*!"e in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", !a /ai -*$in 'e 1:: / 'i&"an$# *na 'e a!"a, &e 8. *"i!i4a &e/na!e 'i,e i"eC
%cionarea 'emnali( rii 'e va face manual: printr;un cod 'ta&ilit i afiat 1n 'taii. 2C13C0 La po'tul 'au pupitrul de comand tre&uie ' 'e prevad cel puin urm toarele aparate de m 'ur @ a2/oltmetru pentru m 'urarea@ 8 ten'iunii pe toate fa(ele reelei electrice de alimentareA 8 ten'iunii 'ur'ei de alimentareA 8 ten'iunii de e5citaie: 1n ca(ul aliment rii de la grup generator Tard;LeonardA &2 %mpermetru pentru m 'urarea@ 8 curentului a&'or&it de motorul in'talaieiA 8 curentului a&'or&it de motorul de antrenare al grupului. 2C13C1 La po'tul 'au pupitrul de comand 'e vor prevedea l mpi care ' 'emnali(e(e optic@ 8 oprirea in'talaiei ca urmare a declan rii unui circuit de control 'au &locareA 8oprirea in'talaiei ca urmare a declan rii 1ntreruptorului automat de protecie al motorului de antrenare: la ten'iune minim : 'upra'arcin 'au 'curtcircuitA 8acionarea fr!nei de 'erviciuA 8acionarea fr!nei de 'iguran A 8'tarea de funcionare a grupului electrogen 'au Tard8Leonard: c!nd acionarea 'e face prin a'tfel de 'i'temeA 8'en'ul de mer' al vehiculelor.

1-1

,# R182++3 2C13C2 7n'talaia de 'emnali(are de averti(are va aciona optic i acu'tic 1n urm toarele 'ituaii@ 8 vite(a admi' 1n e5ploatare e'te dep it A 8 vehiculele 'e apropie de 'taii 'au de alte puncte cu re'tricii de vite( 0acea't 'emnali(are 'e va e5ecuta numai acu'tic2.

O- i ea &e/na!*!*i a)*&"i) &e 8a -*"ea ,a)e - in" =*n +*".n &-e)ia! 'e&"ina" Gn a)e&" &).-, &a* - in a-#&a ea +*".n*!*i 'e ).n" .! a! &*- a8egDe ii e6e)*$iei - .g a/*!*i - e&"a+i!i"C Se/na!*! .-"i) 8a " e+*i &# #/Hn# Gn ,*n)$i*ne -e ".a"# '* a"a /en$ine ii )a*4ei )a e a 'e)!an(a" &e/na!i4a ea 'e a8e "i4a eC
2C13C3 7n'talaia de 'emnali(are de avarie va aciona optic i acu'tic la oprirea in'talaiei: 1n toate ca(urile c!nd a acionat circuitul de &locare: prin circuitele de control 'au prin contactele componentelor de 'ecuritate pe care le controlea( .

Se/na!i4a ea a)*&"i)# 'e a8a ie " e+*ie &# ,ie - e8#4*"# )* -.&i+i!i"a"ea 'e a ,i .- i"# /an*a!, '*-# )e a a8e "i4a", ,# # Gn&# a &e an*!a (i &e/na!i4a ea .-"i)# )a e . Gn&.$e("e (i )a e 8a " e+*i &# -e &i&"e -Hn# !a Gn!#"* a ea a8a ieiC D*-# .- i ea &e/na!i4# ii a)*&"i)e in&"a!a$ia " e+*ie &# e8in# a*"./a" Gn &i"*a$ia 'e a &e/na!i4a a)*&"i) . n.*# a8a ie, in'i,e en" 'a)# - i/a a8a ie a ,.&" &a* n* Gn!#"* a"#C
2C13C5 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat cu funcionare automat 'emiautomat tre&uie prev (ute i cu po'i&ilitatea de a fi comandate manual. 'au

2C13C7 ,o'tul de comand : 'taiile: precum i vehiculele prev (ute cu 1n'oitor vor fi 1n permanen 1n leg tur telefonic : de 'emnali(are 'au prin radio. 2C15 In&"a!a$ii 'e i!*/ina"

2C15C1 >nc perile 'taiilor in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat vor fi iluminate natural i artificial 1n condiiile prev (ute de 'tandardele 1n vigoare. Se va acorda o atenie deo'e&it ilumin rii core'pun( toare a punctelor 1n care are loc prinderea i de'prinderea vehiculelor de ca&lu 'au 1nc rcarea i de'c rcarea platformelor purt toare. 2C15C% 7n'talaiile prev (ute ' funcione(e i pe timp de noapte vor fi dotate cu iluminat de 'iguran A alimentarea ace'tuia tre&uie f cut printr;o reea 'eparat de la o 'ur' independent de energie: de re(erv : care poate fi@ 8 &aterie de acumulatoareA 8 acumulatoare locale 0lumino&locuri2A 8 grup electrogen. #recerea aliment rii de la 'ur'a normal la cea de re(erv tre&uie ' 'e fac automat.

1-2

,# R182++3 $.18 * 'uri de protecie 1mpotriva ten'iunilor de atingere: a 'upraten'iunilor atmo'ferice i de pa( contra incendiilor $.18.1 In&"a!a$ii!e e!e)" i)e 'e i!*/ina", 'e ,. $#, 'e a*"./a"i4a e - e)*/ (i in&"a!a$ii!e 'e )* en$i &!a+i &e 8. - .ie)"a (i e6e)*"a Gn ).n,. /i"a"e )* n. /a"i8e!e (i &"an'a 'e!e 'in './eni*C $.18.2 Pen" * e8i"a ea a))i'en"e!. - in a"inge e 'i e)"# a e!e/en"e!. a,!a"e &*+ "en&i*ne &e 8. a-!i)a * /#".a e!e /#&* iJ 8 i4.!a ea e!e)" i)#R 8 *"i!i4a ea "en&i*ni!. e'*&eR 8 ,.!.&i ea /iI!.a)e!. in'i8i'*a!e 'e - ."e)$ieC $.18.3 Pen" * e8i"a ea a))i'en"e!. - in a"inge e in'i e)"# Gn in&"a!a$ii!e a!i/en"a"e 'in e$e!e !ega"e !a -#/Hn" &e 8. a-!i)a * /#".a e!e /#&* iJ 8 ,.!.&i ea "en&i*ni!. e'*&eR 8 - ."e)$ia - in !ega e !a n*! (i &*-!i/en"a !a -#/Hn"C P .ie)"a ea, e6e)*$ia (i 8e i,i)a ea in&"a!a$iei 'e - ."e)$ie G/-." i8a "en&i*ni!. 'e a"inge e &e 8. ,a)e Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e &"an'a 'e!. Gn 8ig.a eC 2C17C1 T.a"e e!e/en"e!e /e"a!i)e 'in &"a$ii )a e Gn /.' a))i'en"a! -." ,i -*&e &*+ "en&i*ne, 8. " e+*i &# ,ie ).ne)"a"e !a in&"a!a$ia 'e !ega e !a -#/Hn"C 2C17C2S"a$ii!e 8. ,i - e8#4*"e )* in&"a!a$ii 'e -a a" #&ne", Gn ).n,. /i"a"e )* n. /a"i8e!e Gn 8ig.a e 'in './eni*C Ca+!* i!e (i -ie&e!e /e"a!i)e a!e !iniei )a e n* &*n" )*- in&e Gn )i )*i"e!e 'e ).n" .! &a* +!.)a e, " e+*ie &# ,ie !ega"e 'i e)" (i -e /anen" !a - i4a 'e -#/Hn"C 2C17C3Ca - i4# 'e -#/Hn" Gn in&"a!a$ii!e 'e - ."e)$ie (i -a a" #&ne" &e 8. ,.!.&i Gn - i/*! Hn' - i4e!e na"* a!eC 2C17C5 Va!.a ea e4i&"en$ei 'e 'i&-e &ie a *nei - i4e 'e -#/Hn" 8a ,i 'e )e! /*!"J 8 1 .D/, -en" * - i4e 'e -#/Hn" na"* a!e &a* a "i,i)ia!e ,.!.&i"e -en" * - ."e)$ia )./*n# a in&"a!a$ii!. , e)Di-a/en"e!. e!e)" i)e (i 'e -a a" #&ne"R 8 1 .D/i, -en" * in&"a!a$ii!e (i e)Di-a/en"e!e e!e)" i)e )* "en&i*nea -Hn# !a 1:::V, ).ne)"a"e !a . e$ea )* -*n)"*! ne*" * !ega" !a -#/Hn"R 8 1 .D/i, -en" * - i4e 'e -#/Hn" na"* a!e a,e en"e in&"a!a$ii!. 'e -a a" #&ne"R 8 1: .D/i, -en" * - i4e 'e -#/Hn" a "i,i)ia!e a,e en"e in&"a!a$ii!. 'e -a a" #&ne"C P .ie)"a ea, e6e)*$ia (i 8e i,i)a ea - i4e!. 'e -#/Hn" na"* a!e (i a "i,i)ia!e &e 8. ,a)e Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e &"an'a 'e!. Gn 8ig.a eC 2C17C7 M#&* i!e ).n) e"e 'e - e8eni e (i &"inge e a in)en'ii!. &e 8. a'.-"a Gn ).n,. /i"a"e )* n. /a"i8e!e Gn 8ig.a e 'in './eni*C

1-3

,# R182++3

MATERIALE METALICE I NEMETALICE

3C1 *aterialele metalice folo'ite pentru con'truirea: montarea i repararea con'truciilor metalice portante ale in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat inclu'iv materialele pentru 'udare tre&uie ' core'pund condiiilor tehnice: de recepie: marcare: livrare i documentelor de garanie prev (ute de 'tandardele 'au normele 1n vigoare. *aterialele tre&uie ' fie 1n'oite de &uletine de calitate. 3C% ,entru elementele portante ale con'truciilor metalice 'e vor folo'i oeluri calmate. >n funcie de importana elementului: temperatura de lucru i gradul de 'olicitare al ace'tuia: pentru gro'imi p!n la 12 mm 'e pot utili(a i oeluri necalmate. >n ca(ul e5ecut rii elementelor portante 1n con'trucie 'udat : m rcile de oel tre&uie ' ai& 'uda&ilitate garantat . 3C0 La alegerea materialelor 'e va ine 'eama de condiiile de lucru 0m rimea i felul 'olicit rilor: temperatura de lucru: importana elementului re'pectiv 1n funcionarea normal i 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiei etc.2: precum i de factorii tehnologici i economici. 3C1 ,roiectantul e'te r 'pun( tor de alegerea materialelor de &a( i de adao': precum i de pre'crierea tratamentelor termice i termochimice: anali(elor: 1ncerc rilor i controalelor di'tructive i nedi'tructive nece'areA ace'tea 'e vor 1n'crie at!t 1n de'enul tip de an'am&lu c!t i 1n de'enele de e5ecuie.

N* &e a'/i"e Gn!.)*i ea /a"e ia!e!. - e8#4*"e Gn '.)*/en"a$ia "eDni)# ,# # a). '*! &) i& a! - .ie)"an"*!*i in&"a!a$iei e&-e)"i8eR a). '*! &) i& a! - .ie)"an"*!*i e&"e .+!iga". i* )Dia 'a)# &e ,.!.&e&) /a"e ia!e )a e a* )a!i"#$i &*-e i.a e )e!. - e8#4*"e Gn '.)*/en"a$ia "eDni)#C
3C2 *aterialele de adao' folo'ite la 'udare tre&uie ' fie a'tfel ale'e 1nc!t ' core'pund materialului de &a( : procedeului de 'udare i ' a'igure cu' turii 'udate propriet i cel puin egale cu ale materialului de &a( . 3C3 *aterialele de adao' folo'ite la 'udare tre&uie ' fie 1n'oite de certificate i ' core'pund 1n ceea ce privete condiiile tehnice: regulile pentru verificarea calit ii: marcarea: livrarea i documentele: prevederilor 'tandardelor 1n vigoare. 3C5 Flu5urile utili(ate la 'udare vor fi ale'e core'pun( tor materialelor de &a( i de adao': a'tfel 1nc!t ' a'igure o&inerea unor 1m&in ri 'udate cu propriet i cel puin egale cu ale materialului de &a( . 3C7 ,entru con'truciile metalice nituite 'e vor folo'i nituri core'pun( toare materialului elementelor care 'e 1m&in i care vor fi preci(ate prin documentaia de e5ecuie 1n ceea ce privete tipul i marca materialului.

1-"

,# R182++3 3C9 Yuru&urile folo'ite la fi5area 'au a'am&larea elementelor con'truciilor metalice vor avea caracteri'ticile mecanice preci(ate 1n documentaia tehnic : conform 'tandardelor 1n vigoare. ,entru a'am&l ri importante 'e vor utili(a uru&uri de p 'uire 'au uru&uri cu g!t 'triat. 3C1: Fonta e'te admi' numai pentru e5ecutarea pie'elor 'la& 'olicitate 1n e5clu'ivitate la compre'ieA e'te inter(i' folo'irea fontei la e5ecutarea elementelor 'upu'e la 'olicit ri dinamice a c ror valoare poate dep i $+C din valoarea 'olicit rilor 'tatice. 3C11 %lia=ele neferoa'e i ma'ele pla'tice pot fi utili(ate numai 1n m 'ura 1n care calit ile lor 01n'cri'e 1n &uletinele de calitate care le 1n'oe'c2 'ati'fac cerinele de 'olicitare 'tatic 'au dinamic . 3C1% 9lementele portante ale in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat vor fi 'ta&ilite de proiectant i vor fi 1n'cri'e 1n li'ta prev (ut 1n de'enul tip de an'am&lu. 5 ECHIPAMENTE I INSTALAII PROVENITE DIN IMPORT

5C1 ,entru introducerea pe pia 1n Rom!nia a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale provenite din import e'te nece'ar eli&erarea de c tre 7S.7R; 74S,9.# a unui 0unei2 document6dove(i pentru luare 1n eviden . 5C% Documentul6dovada pentru luare 1n eviden a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale va fi eli&erat0 2 1n conformitate cu reglement rile 7S.7R 1n vigoare la data efectu rii importului. 5C0 >n vederea introducerii pe pia 1n Rom!nia: orice in'talaie de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' 1ndeplinea'c cerinele e'eniale de 'ecuritate menionate la capitolul 3. 7 CONSTRUIREA EMONTAREAF I PUNEREA N FUNCIUNE

7C1 C.n&" *i ea E/.n"a eaF 7C1C1 .on'truirea 0montarea2 in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat poate fi f cut de ageni economici care di'pun de mi=loace tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i au 'ediul. 7C1C% .oninutul documentaiei nece'are pentru o&inerea autori(aiei de c tre agenii economici care con'truie'c 0montea( 2 in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat e'te pre(entat 1n ane5a J. 7C1C0 %gentul economic autori(at pentru con'truirea 0montarea2 in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat are urm toarele o&ligaii@ a2 ' e5ecute lucr rile de con'truire 0montare2 1n conformitate cu documentaia tehnic pu' la di'po(iie de dein torA

1-$

,# R182++3 &2 ' verifice 1nainte de 1nceperea con'truirii 0mont rii2: pentru echipamentele i in'talaiile a c ror a'am&lare 'e reali(ea( la locul de funcionare: core'pondena echipamentului: in'talaiei 'au 'u&'i'temelor primite de la produc tor cu documentaia tehnic pu' la di'po(iie de dein tor i ' con'emne(e re(ultatele ace'tor verific ri 1ntr;un proce';ver&al pe care;l va pre(enta la verificarea tehnic oficial A c2 ' pre(inte in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat i toate documentaiile tehnice nece'are 0cartea in'talaiei;partea de con'trucie i monta=2: 1n timpul i la 'f!ritul con'truirii 0mont rii2: la verific rile care 'e efectuea( de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# 'au: cu 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R;74S,9.# 7#: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu autori(at pentru verificarea lucr rilor de con'truire 0montare2A d2 ' utili(e(e pentru elementele de re(i'ten 'udate tehnologii de e5ecuie i e5aminare av!nd la &a( procedee de 'udare omologate 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 1n vigoareA e2 ' folo'ea'c la lucr rile de con'truire 0montare2 numai per'onal calificatA 'udorii vor fi autori(ai 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 1n vigoareA f2 ' 'olicite acordul 'cri' al proiectantului dac 1n timpul lucr rilor de con'truire 0montare2 apare nece'itatea efectu rii unor modific ri 1n con'trucia in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinatA g2 ' monte(e numai acele echipamente mecanice: electrice i confecii metalice care 'unt 1n'oite de certificate de calitate i: dup ca(: de &uletine de anali( : pro&e i 1ncerc ri prev (ute 1n documentaia de e5ecuieA h2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate propriu 0ingineri: 'u&ingineri: maitri 'au tehnicieni2 pentru verificarea lucr rilor de con'truire 0montare2A modelul deci(iei de numire a per'onalului e'te pre(entat 1n ane5a )A i2 ' numea'c re'pon'a&il tehnic cu 'udura 0ingineri 'au maitri2: 1n ca(ul efectu rii lucr rilor de 'udare la con'truirea 0montarea2 elementelor de re(i'ten A modelul deci(iei de numire a re'pon'a&ilului e'te pre(entat 1n ane5a )A =2 ' 1ntocmea'c i ' in la (i un regi'tru de eviden pentru lucr rile de con'truire 0montare2: conform modelului din ane5a .A K2 ' a'igure m 'urile core'pun( toare a'tfel 1nc!t per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: ' ;i poat 1ndeplini 1n &une condiii 'arcinile prev (ute la pct. 8.1." i 8.1.$A l2 ' e5ecute roda=ul i pro&ele de ca' ale in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 1n pre(ena dein torului i ' pre(inte documentul =u'tificativ la verificarea tehnic 1n vederea autori( rii funcion rii 0la prima punere 1n funciune2A

1--

,# R182++3 7C1C1 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# pentru lucr rile de con'truire 0montare2 are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R 1n vigoare: i reglement rile tehnice 1n domeniuA &2 ' re'pecte 1n cadrul lucr rilor de con'truire 0montare2 documentaia tehnic a produc torului i documentaia tehnic de montareA c2 ' verifice documentaia tehnic 1ntocmit pentru lucr rile efectuate 0cartea in'talaiei;partea de con'trucie i de monta=2 'u& a'pectul re'pect rii prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R: precum i concordana in'talaiei cu documentaia re'pectiv A d2 ' 1ncheie documente de verificare tehnic 1n care ' con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilor precum i di'po(iiile o&ligatoriiA e2 ' verifice regi'trul de eviden a lucr rilor de con'truire 0montare2 i ' urm rea'c inerea la (i a ace'tuia. 7C1C2 Re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: 'uplimentar fa de cerinele din SR 94 319@199$: are i urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R: 'tandardele i alte normative 1n vigoare privind 'udarea elementelor in'talaiilorA &2 ' verifice dac tehnologia de e5ecuie i de e5aminare a elementelor 'udate e'te 1n concordan cu procedeele de 'udare omologateA c2 ' verifice proiectul de con'truire 0montare2 1nainte de e5ecutarea lucr rilor a'tfel 1nc!t 'oluiile adoptate ' a'igure condiii optime de 'udare i verificare iar 'tarea de ten'iuni datorate ciclului termic de 'udare ' fie minim A d2 ' urm rea'c folo'irea corect a materialelor de adao': funcie de materialele de &a( utili(ate: 1n conformitate cu procedeele de 'udare omologateA e2 ' verifice ca materialele de adao' ' fie 1n'oite de certificate de calitate i ' admit introducerea 1n lucru numai a materialelor de adao' prev (ute 1n documentaia de con'truire 0montare2A f2 ' 'upraveghe(e a'tfel ca materialele de &a( folo'ite ' fie conforme cu documentaia tehnic de con'truire 0montare2A g2 ' verifice modul 1n care 'e depo(itea( i 'e introduc 1n lucru materialele de adao'A h2 ' participe la anali(a i 'ta&ilirea cau(elor eventualelor defecte datorate 'udurii i ' ia m 'uri core'pun( toare pentru remedierea i evitarea ace'toraA

1-3

,# R182++3 i2 ' urm rea'c efectuarea verific rii calit ii 1m&in rilor 'udate 1n urma operaiunilor de con'truire 0montare2: ' verifice re(ultatele o&inute i ' vi(e(e documentele privind verificarea 1m&in rilor 'udate: care 'e ataea( la cartea in'talaieiA =2 ' in la (i evidena poan'oanelor 'udorilor autori(ai de 7S.7R;74S,9.# i a procedeelor de 'udare omologate. 7C1C3 La lucr rile de montare: con'tructorul 0montatorul2 autori(at de 7S.7R; 74S,9.# 7# va re'pecta 4ormele #ehnice de protecia muncii 'pecifice: 4ormele #ehnice pentru prevenirea i 'tingerea incendiilor i Legea proteciei mediului: vala&ile pe teritoriul Rom!niei. 7C% C.n'i$ii &-e)ia!e 'e ).n&" *i e (i /.n"a e

7C%C1 #ra'area fundaiilor c ii: podurilor i viaductelor: 'taiilor i rampelor 'e vor face numai dup materiali(area pe teren a a5ului c ii de rulare a in'talaiei folo'ind aparatur topografic core'pun( toare. 7C%C% 9chipamentele mecanice indicate 1n documentaie ca fiind 'olicitate deo'e&it de puternic: fie 1n 'tare 'tatic : fie 1n 'tare dinamic : tre&uie ' fie 'upu'e i unor e5amin ri nedi'tructive i ate'tate prin &uletine de verificare. ,ie'ele i elementele componente la care 'e vor e5ecuta e5amin ri nedi'tructive: felul ace'tor e5amin ri: precum i condiiile de acceptare: vor fi preci(ate de proiectant. 7C%C0 >m&in rile ca&lurilor prin manoane cu compo(iie 'au prin mati'are 'e vor e5ecuta numai de per'onal 'peciali(at: verificat i ate'tat de unitatea care efectuea( lucr rile de con'truire 0montare2 a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat. 7C%C1 *anoanele cu compo(iie vor fi e5ecutate conform prevederilor documentaiei tehnice. ,roiectantul e'te o&ligat ' 1n'crie 1n documentaia tehnic : re'pectiv 1n de'enul tip de an'am&lu: reeta compo(iiei: temperaturile de lucru: precum i condiiile tehnice care tre&uie ' fie re'pectate 1n timpul e5ecut rii operaiei. <peraia de mufare la con'truire 0monta=2 i pe parcur' 1n e5ploatare: privind turnarea compo(iiei la capetele ca&lurilor tractoare ale vehiculelor i la ca&lurile de 1ntindere ale ca&lurilor de fr!nare: precum i la ancorarea capetelor ca&lurilor fr!nare i la legarea ace'tora la greut ile de 1ntindere: 'e va efectua 1n pre(ena in'pectorului de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7# i a per'onalului tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# din cadrul agentului economic con'tructor 0montator2. .u oca(ia efectu rii operaiei de mufare: 1n final: 'e va 1ncheia un proce';ver&al 1n ace't 'en': 'emnat de in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7#: de per'onalul tehnic de 'pecialitate: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: din cadrul agentului economic con'tructor 0montator2: de RS/#7 al dein torului i de c tre eful echipei care a e5ecutat operaia de mufare.

1-8

,# R182++3 7C%C2 *ontarea ca&lurilor 'e va face a'tfel 1nc!t ' fie evitat degradarea lor prin loviri: 1ndoiri 'au prin depunerea de impurit i pe 'uprafaa ace'tora. >n ace't 'cop: 1n timpul derul rii lor pe tra'eu 'e vor utili(a role 'peciale de protecie ae(ate pe 'ol pe 'uporturi improvi(ate: &ile din lemn 'au =ghea&uri din 'c!ndur : a'tfel 1nc!t 1n timpul de'f ur rii pe teren ca&lurile ' nu intre 1n contact cu 'olul. ,roiectantul: 1n funcie de tra'eul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va ela&ora tehnologia de derulare a ca&lului. 7C%C3 >nainte de a 'e trece la derularea unui ca&lu nou de pe tam&ur 'e va verifica dac e'te e5ecutat 1nf urarea la cap t cu '!rm moale: pentru evitarea de'pletirii. Derularea ca&lului 'e va face a'tfel 1nc!t ' fie evitat formarea de &ucle 'au ochiuri. 7C%C5 <peraia de 1ntindere a ca&lurilor 'e va e5ecuta a'tfel 1nc!t ten'ionarea ' 'e fac progre'iv i uniform: f r ocuri i for ri: 1n preala&il fiind nece'ar verificarea funcion rii elementelor rotative 1n vederea a'igur rii unei alunec ri core'pun( toare. 7C0 R.'aI*! 7C0C1 .on'tructorul 0montatorul2 e'te o&ligat ca dup terminarea lucr rilor de con'trucie 0monta=2 ' e5ecute roda=ul 1n gol i 1n 'arcin al in'talaiei. 7C0C% Roda=ul 1n gol al grupului de antrenare 'e poate e5ecuta la produc tor 'au la locul de con'truire 0monta=2: conform prevederilor documentaiei tehnice i 1n condiiile prev (ute de acea'ta. 7C0C0 Roda=ul 1n gol al in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e va face cu in'talaia funcion!nd conform celor prev (ute de proiectant: timp 1n care 'e vor o&'erva@ 1n'crierea vehiculelor 1n ga&aritele de trecere pe tra'eu i 1n 'taiiA trecerea vehiculelor prin punctele de 1ncruciare ale c iiA ae(area i rularea ca&lului tractor pe roleA 'o'irea i oprirea vehiculelor 1n 'taiiA funcionarea comen(ii cu program pre'ta&ilitA funcionarea componentelor de 'ecuritateA funcionarea 'i'temului de telecomunicaie 'au 'emnali(are 1ntre vehicule i 'taiiA funcionarea fr!n rii vehiculului pe ine 'au pe ca&lul de fr!nareA dac lag rele rolelor i roilor 1n micare nu 'e 1nc l(e'c pe'te limita admi' A po(iia contragreut ii de 1ntindere: marc!ndu;'e po(iiile e5tremeA 7C0C1 Roda=ul 1n 'arcin al in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat va 1ncepe prin 1nc rcarea 'ucce'iv a vehiculelor conform prevederilor documentaiei tehnice. 7C0C2 puin@ .on'tructorul 0montatorul2 va 1ntocmi un caiet de roda= 1n care 'e vor nota cel felul roda=ului 01n gol 'au 1n 'arcin 2A orele efective de funcionare la fiecare fa( a roda=uluiA defeciuni con'tatate: cau(ele care le;au generat i m 'urile luateA

1-9

,# R182++3 'emn tura per'oanelor de'emnate ' roda=ului. e5ecute 'au ' a'i'te la efectuarea

7C0C3 Dein torul va a'i'ta pe toat perioada efectu rii roda=ului in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. ,er'onalul de e5ploatare 0mecanicii troliti2 i cel de de'ervire al dein torului tre&uie ' participe 1n mod o&ligatoriu la efectuarea roda=ului i a tuturor pro&elor i verific rilor tehnice nece'are punerii 1n funciune a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. Dup terminarea roda=ului 'e va 1ncheia un proce';ver&al. 7C0C5 >nainte de pre(entarea in'talaiei la verificarea tehnic oficial 1n vederea autori( rii de funcionare: montatorul 1mpreun cu dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat vor efectua 1ncerc rile de ca' . >ncerc rile de ca' 'e vor efectua 1n conformitate cu prevederile in'truciunilor de monta= i 1ncerc ri ela&orate de proiectant. 7C0C7 9fectuarea i re(ultatele 1ncerc rilor de ca' 'e vor con'emna 1ntr;un proce'; ver&al: 1ncheiat 1ntre con'tructorul 0montatorul2 i dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: care 'e va ane5a la cartea in'talaiei. 9'te inter(i' tran'portul de per'oane pe durata roda=ului in'talaiei: regla=elor i 1ncerc rilor de ca' . 7C1 Ma )a ea

7C1C1 .on'tructorul 0montatorul2 va efectua marcarea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 1n conformitate cu prevederile documentaiei tehnice. *arcarea 'e va efectua 1n 'taia de plecare i tre&uie ' conin cel puin@ tipul in'talaieiA denumirea i 'ediul proiectantuluiA denumirea i 'ediul con'tructorului 0montatorului2A denumirea i 'ediul dein toruluiA capacitatea orar de tran'port 1ntr;un 'en'A vite(a ma5im de circulaie a vehiculelorA capacitatea unui vehiculA anul con'truirii 0mont rii2. 7C1C% Dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' afie(e 1n 'taii: 1n 'paiile acce'i&ile utili(atorilor: 'cheme e5plicative cu privire la@ flu5ul de circulaie al utili(atorilor 1n 'taiiA modul 1n care 'e face 1nc rcarea;de'c rcarea 1n6din vehiculeA locul de ampla'are a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 1n (on . 7C1C0 9chipamentul mecanic i electric al in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat va fi marcat conform 'tandardelor i pre'cripiilor 1n vigoare referitoare la echipamentul re'pectiv. 7C2 P*ne ea Gn ,*n)$i*ne

13+

,# R182++3 7C2C1 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat: noi 'au vechi montate din nou: pot fi date 1n e5ploatare numai dup o&inerea autori(aiei de funcionare eli&erat de 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C2C% >nainte de punerea 1n funciune a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: dein torul ace'tora tre&uie ' 1ndeplinea'c urm toarele condiii@ a2 ' 'e a'igure c in'talaia ce urmea( e'eniale menionate la capitolul 3A a fi e5ploatat re'pect cerinele

&2 ' 'e a'igure c la fiecare in'talaie 'unt in'cripionate li(i&il: dura&il i vi(i&il cel puin marca=ele cerute la pct. 8."A c2 ' efectue(e 1mpreun cu con'tructorul 0montatorul2 roda=ul: regla=ele i 1ncerc rile de ca' pentru in'talaieA d2 ' o&in autori(aia de funcionare a in'talaiei din partea 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C3 A*". i4a ea 'e ,*n)$i.na e !a - i/a -*ne e Gn ,*n)$i*ne

7C3C1 %utori(area de funcionare pentru in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat 'e eli&erea( de 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C3C% >n vederea o&inerii autori(aiei de funcionare: dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va depune la 7S.7R;74S,9.# 7#: 1n ra(a c reia 'e afl montat in'talaia: o documentaie care va cuprinde@ a2 cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 0partea de con'trucie i monta=2A &2 certificatele de calitate pentru componentele de 'ecuritate i pentru 'u&'i'temeA c2 proce'ul;ver&al cu re(ultatele 1ncerc rilor de ca' A d2 raportul 1ncheiat 1n urma efectu rii anali(ei de 'ecuritate 01n copie2A e2 procedura de verificare i 1ntreinere a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: care tre&uie ' conin cel puin urm toarele@ 8 gradul de calificare al per'onalului tehnic de de'ervire i de e5ploatare 0mecanici troliti2 folo'itA 8 in'truciuni de 1ntreinereA 8 verific ri tehnice periodiceA 8 1ncerc rile i verific rile 'ta&ilite de proiectantA f2 copie de pe documentul6dovada de luare 1n eviden eli&erat0 2 de 7S.7R; 74S,9.# &dac este ca)ul%1 g2 un memoriu tehnic al c rui coninut e'te pre(entat 1n ane5a 9.

131

,# R182++3 7C3C0 Documentaia menionat la pct. 8.-.2 va fi 1naintat la 7S.7R;74S,9.# 7#: 1n ra(a c reia 'e afl montat in'talaia: cu adre' de 1n'oire prin care 'e 'olicit autori(area in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 7C3C1 Documentaia incomplet va fi 1napoiat dein torului pentru a fi completat .

7C3C2 7S.7R;74S,9.# 7#: 1n ra(a c reia 'e afl montat in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat: va 'ta&ili cu dein torul data la care urmea( ' 'e efectue(e verificarea tehnic de c tre in'pectorii de 'pecialitate. 7C3C3 ,!n la data 'ta&ilit pentru verificarea tehnic : dein torul tre&uie ' preg tea'c in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat: av!nd 1ncerc rile de ca' efectuate cu re(ultate core'pun( toare: precum i utila=ul i 'arcinile pentru 1ncerc ri. De a'emenea: tre&uie ' a'igure per'onalul de de'ervire i au5iliar nece'ar. De la verificarea tehnic nu tre&uie ' lip'ea'c RS/#7: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: al dein torului i per'onalul tehnic de 'pecialitate pentru verificarea lucr rilor de con'truire 0montare2 al con'tructorului 0montatorului2. 7C3C5 >n ca(ul in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 1nchiriate: la verificarea tehnic va participa at!t RS/#7: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: al dein torului c!t i cel din unitatea care a 1nchiriat in'talaia. 7C5 Ve i,i)a ea "eDni)# !a - i/a -*ne e Gn ,*n)$i*ne

7C5C1 ,re(enta pre'cripie tehnic 'ta&ilete condiiile minime care tre&uie ' fie re'pectate la efectuarea verific rilor tehnice. 7C5C% >nainte de 1nceperea verific rii tehnice: dein torul 0per'oan fi(ic 'au =uridic 2 va efectua in'tructa=ul de protecia muncii per'oanelor participante la acea't activitate. .elelalte per'oane tre&uie ' fie 1ndep rtate din ra(a de aciune a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. /erificarea tehnic va fi condu' de c tre in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C5C0 /erificarea tehnic oficial tre&uie ' 'ta&ilea'c dac @

a2 e5i't cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 0partea de con'trucie i monta=2: e'te complet i core'punde cu in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat pre(entat pentru verificarea tehnic A &2 in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat a fo't e5ecutat : echipat i in'talat 1n conformitate cu documentaia tehnic a ace'teiaA c2 in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat 'upu' la 1ncerc rile i verific rile prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic a core'pun' i funcionea( 1n condiii de 'ecuritateA d2 e'te a'igurat 1ntreinerea: revi(ia i 'upravegherea tehnic i e5i't per'onalul de e5ploatare 0mecanici troliti2 autori(at i de de'ervire in'truitA

132

,# R182++3 e2 con'trucia in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat i 1m&in rile demonta&ile i nedemonta&ile nu pre(int defecte vi(i&ileA f2 in'talaia electric e'te echipat cu di'po(itivele de protecie nece'are i e'te prev (ut cu in'cripion rile 'pecifice nece'areA g2 e5i't certificatul privind m 'ur rile 1mpotriva ten'iunilor de atingereA h2 e5i't certificatul privind continuit ile electriceA i2 e5i't certificatul privind re(i'tena de i(olaieA =2 in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat e'te prev (ut cu marca=ele menionate la pct. 8.".1 i 8.".2A K2 a fo't ela&orat regulamentul de e5ploatare: verific!ndu;'e prin 'onda= dac ace'ta e'te cuno'cut de mecanicii troliti i de c tre per'onalul de de'ervireA l2 e5i't documentul 0dovada2 de luare 1n eviden 74S,9.# &dac este ca)ul%2 7C5C1 /erificarea tehnic con't din@ eli&erat0 2 de 7S.7R;

a2 verificarea principalelor elemente componenteA &2 1ncerc ri 1n golA c2 1ncerc ri 1n 'arcin A d2 alte 1ncerc ri: prev (ute de proiectant. 7C5C2 /erificarea principalelor elemente componente con't 1n urm rirea 1ndeplinirii condiiilor enumerate la pct. 8.3.3. 7C5C3 >ncerc rile 1n gol: 1n 'arcin i alte 1ncerc ri 'e vor efectua 1n conformitate cu in'truciunile ela&orate de produc torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'au de proiectant. 7C5C3C1 >ncercarea funcion rii 1n 'arcin 'e va face 1nc rc!nd vehiculele dup cum urmea( @ a2 pentru verificarea grupului de antrenare: vehiculul 'au convoiul de vehicule din 'taia inferioar 'e va 1nc rca cu o 'upra'arcin de 1+C pe'te 'arcina nominal : iar vehiculul 'au convoiul de vehicule din 'taia 'uperioar va fi ne1nc rcat. Dac diagrama ten'iunilor din ca&lul tractor: la roata de antrenare: indic puterea ma5im la pornire cu vehiculele aflate 1n alte puncte de pe tra'eu: atunci verificarea 'e va e5ecuta in!nd 'eama de diagrama re'pectiv A &2 pentru verificarea di'po(itivelor de fr!nare ale grupului de antrenare: vehiculul 'au convoiul de vehicule din 'taia 'uperioar 'e va 1nc rca cu o 'upra'arcin

133

,# R182++3 de 1+C pe'te 'arcina nominal : iar vehiculul 'au convoiul de vehicule din 'taia inferioar va fi ne1nc rcatA fr!narea 'e va e5ecuta c!nd vehiculul 'au convoiul de vehicule: aflate 1n co&or!re: 'e afl pe panta ma5im a tra'eului. 7C5C3C% .u vehiculele 'au convoaiele de vehicule 1nc rcate ca la pct. 8.3.-.1 'e vor e5ecuta una 'au mai multe cur'e la vite(a nominal : e5ecut!ndu;'e mai multe porniri i opriri: cu care oca(ie 'e vor verifica@ 8 comportarea vehiculelor pe tra'eu i 1n (onele de 1ncruciare ale ace'toraA 8 eficacitatea fr!n rii vehiculelor pe inele c ii 'au pe ca&lul de fr!nareA 8 in'talaia electric i de automati(are: inclu'iv in'talaiile i componentele de 'ecuritateA 8 in'talaiile de 'emnali(are i telecomunicaieA 8 aderena ca&lului tractor pe roata de antrenareA 8 comportarea ca&lurilor pe tra'euA 8 re'pectarea di'tanelor de ga&arit pe tra'eu i 1n 'taiiA 8 1m&arcarea i de&arcarea 1n &une condiiuni a vagonetelor pe platforma purt toareA 8 cuplarea i decuplarea vehiculelor 1n 'taii: la in'talaiile cu ca&lu tractor 1n circuit 1nchi'. 7C5C3C0 /erificarea fr!n rii grupului de antrenare 'e va e5ecuta cu fiecare fr!n 1n parte. /erificarea fr!n rii 'e va face 1n condiiile de 1nc rcare menionate la pct. 8.3.-.1 lit. &2. Se vor m 'ura cur'a i timpul fr!n rii: 'olicit!ndu;'e dac e'te ca(ul: reglarea fr!nelor. 7C5C3C1 >ncercarea 'tatic a vehiculelor 'e va e5ecuta 1n 'taii prin 1nc rcare cu o 'upra'arcin de 1++C. >n timpul e5ecut rii 1ncerc rii 'tatice 'e va o&'erva dac apar deformaii permanente la con'trucia vehiculelor 'au la 'u'pen'iile ace'tora. 7C5C5 %utori(area funcion rii 'e acord numai dac la verificarea tehnic oficial 'e con'tat 1ndeplinirea tuturor condiiilor prev (ute 1n pre(enta pre'cripie tehnic . %utori(area funcion rii i parametrii de funcionare apro&ai: precum i data 0luna i anul2 'ta&ilit pentru urm toarea verificare tehnic periodic 0la 'caden 2 'e 1n'criu 1ntr;un proce';ver&al conform modelului din ane5a D. Scadena urm toarei verific ri nu va fi mai mare de 1 an. 7C5C7 Se inter(ice acordarea autori(aiei de funcionare pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat 1n urm toarele ca(uri@ a2 lip'e'c 'au funcionea( defectuo' componentele de 'ecuritate i 'u&'i'temele in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA &2 grupurile de antrenare 0principal i de re(erv 2 nu 'unt 1n &un 'tare de funcionareA c2 nu au fo't efectuate 'au nu 'e pre(int &uletinele cu re(ultatul e5amin rilor nedi'tructive ale 'u&'i'temelor prev (ute de proiectant 'au de produc torA d2 re(ultatele e5amin rilor nedi'tructive 'unt necore'pun( toareA

13"

,# R182++3 e2 nu e'te a'igurat per'onalul de e5ploatare 0mecanici troliti2 autori(at i per'onalul de de'ervire in'truitA f2 di'po(itivele de fr!nare prev (ute de proiectantul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat funcionea( defectuo' 'au pre(int =ocuri pe'te limitele admi'eA g2 protecia 1mpotriva ten'iunilor de atingere lip'ete 'au e'te e5ecutat defectuo': cre!nd pericol de electrocutareA h2 lip'e'c 'au nu funcionea( di'po(itivele de 'emnali(are optice 'au acu'tice prev (ute 1n documentaieA i2 in'talaia electric electrocutareA e'te e5ecutat defectuo': pre(ent!nd pericol de

=2 di'po(itivele de 'emnali(are i telecomunicaie pre(int deran=amenteA K2 modul de fi5are a elementelor de re(i'ten : elementelor de traciune i di'po(itivelor de fi5are nu e'te core'pun( tor: put!nd genera avarii 'au accidenteA l2 'e con'tat fi'uri la elementele de re(i'ten A m2 'unt 'l &ite 'au lip'e'c elementele de 1m&inare 0uru&uri 'au nituri2A n2 e5i't deformaii permanente vi(i&ile la con'trucia metalic A o2 1ncerc rile cu 'arcin i 'upra'arcin nu au avut re(ultate core'pun( toareA p2 lip'a mi=loacelor de 'alvare &unde este ca)ul%A `2 'uprafaa terenului pe care e'te ampla'at in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat pre(int denivel ri 'au o&'tacole care pun 1n pericol funcionarea ace'teia 1n condiii de 'ecuritateA r2 terenul pe care e'te ampla'at in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat nu a'igur rigiditatea nece'ar funcion riiA '2 nu 'unt afiate in'truciunile de utili(are 'au de inter(icere a acce'ului 1n (onele periculoa'eA t2 dac 'e con'tat funcionareA orice alt defeciune care poate periclita 'igurana 1n

u2 nu 'e poate identifica in'talaia core'pun( toare documentaiei pre(entateA v2 platformele i acce'ul la in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat nu a'igur protecia utili(atorului 0calitatea 'uprafeelor: deformaii: goluri: lip' &alu'trade m!n curent etc.2A

13$

,# R182++3 7C5C9 >n ca(ul con'tat rii deficienelor menionate la pct. 8.3.8 in'pectorii de 'pecialitate le vor con'emna 1ntr;un proce';ver&al: 1ncheiat 1n dou e5emplare: originalul urm!nd a fi p 'trat de dein tor. 7C5C1: Dup acordarea autori(aiei de funcionare: 7S.7R;74S,9.# 7# va eli&era cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 7C7 Ve i,i)a ea "eDni)# -e i.'i)# ne- .g a/a"# Ein.-ina"#F E!a &)a'en$#F (i 8e i,i)a ea "eDni)#

7C7C1 >n timpul e5ploat rii: in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat 'unt 'upu'e la termenul 'cadent unor verific ri tehnice periodice. .u oca(ia ace'tor lucr ri 'e verific 'tarea tehnic i 'e acord : dup ca(: autori(aia de funcionare 1n continuare. Scadena urm toarei verific ri 'e 'ta&ilete in!ndu;'e 'eama i de 'tarea tehnic a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: de condiiile de funcionare: de regimul de funcionare: dar nu va fi mai mare de 1 an. 7C7C% 9li&erarea autori(aiei de funcionare 1n continuare 'e va face conform prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R; 74S,9.# 7#. 7C7C0 /erificarea tehnic periodic tre&uie ' 'ta&ilea'c : pe l!ng cele menionate la pct. 8.3: i dac @ a2 gradul de u(ur al componentelor de 'ecuritate i al 'u&'i'temelor nu con'tituie un pericol pentru funcionareA &2 e5ploatarea: 1ntreinerea i revi(ia a'igur funcionarea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 1n condiii de 'ecuritateA c2 regi'trul de eviden a funcion rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat e'te corect completat i inut la (i. 7C7C1 9'te inter(i' acordarea autori(aiei de funcionare 1n continuare dac 'e con'tat pre(ena uneia 'au mai multor deficiene menionate la pct. 8.3.8 i a urm toarelor@ a2 lip'a c rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA &2 1ntreinere necore'pun( toareA c2 gradul de u(ur al componentelor de 'ecuritate i al 'u&'i'temelor pune 1n pericol funcionarea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 7C7C2 Re(ultatele verific rii tehnice periodice 'e 1n'criu 1ntr;un proce'8ver&al: conform modelului din ane5a D. 7C7C3 Dac in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat nu a funcionat mai mult de 9+ de (ile: repunerea ace'teia 1n funciune 'e va face numai dup efectuarea unei verific ri tehnice de c tre RS/#7 autori(at al dein torului: cu 1mputernicire din partea 7S.7R;

13-

,# R182++3 74S,9.# 7#. Re(ultatele verific rii tehnice vor fi con'emnate 1ntr;un proce';ver&al 1n cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat;partea de e5ploatare: conform modelului din ane5a D: iar copia proce'ului;ver&al va fi 1naintat la 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl in'talaia. Scadena urm toarei verific ri nu poate ' dep ea'c termenul 'ta&ilit prin ultimul proce';ver&al de verificare tehnic 1ncheiat de in'pectorul de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C7C5 ,revederile pct. 8.8.- nu 'e aplic 1n ca(ul 1n care a fo't dep it 'cadena la verificarea tehnic oficial . 7C7C7 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# au dreptul: ca 1n afara 'cadenelor: ' efectue(e verific ri tehnice neprogramate pentru a con'tata 1ndeplinirea di'po(iiilor date privind 'tarea tehnic a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 0remedierea unor deficiene 'au 1nlocuiri de pie'e: altele dec!t cele menionate la pct. 8.3.82: modul de efectuare a 1ntreinerii i revi(iei: a e5ploat rii: inclu'iv completarea la (i a regi'trului de eviden a funcion rii. .on'tat rile 'e con'emnea( 1n regi'trul de eviden a funcion rii 'au 1ntr;un proce';ver&al: dup ca(: conform modelului din ane5a D. Di'po(iiile date 'unt o&ligatorii. 7C7C9 Dac la verific rile tehnice 'au 1ncerc rile efectuate 1n timpul e5ploat rii de c tre organele proprii de 'upraveghere tehnic ale dein torului 'e con'tat deficiene care periclitea( 'igurana 1n funcionare in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat va fi oprit din funciune. .on'tat rile 'e con'emnea( 1n regi'trul de eviden a funcion rii i 1ntr;un proce';ver&al: conform modelului din ane5a D. < copie a proce'ului;ver&al va fi 1naintat la 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl in'talaia. 7C9 Ve i,i)a ea "eDni)# '*-# !*) # i!e 'e e-a a e

7C9C1 7n'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat care au fo't 'upu'e unor lucr ri de reparare nu pot fi date 1n e5ploatare dec!t dup efectuarea unei verific ri tehnice de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7#: 1n condiiile prev (ute de pre(enta pre'cripie tehnic . 7C9C% .ategoriile de lucr ri de reparare care 'e verific de in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# 'unt urm toarele@ a2 lucr ri care au drept 'cop creterea parametrilor funcionali e5i'teni@ vite( : capacitate de tran'port etc.A &2 1nlocuirea 'au modificarea con'truciilor metalice portanteA c2 refacerea 'au remedierea 1m&in rilor 'udate ale elementelor de re(i'ten A d2 1nlocuirea: recondiionarea 'au tran'formarea de principiu a grupului de antrenareA e2 1nlocuirea 'taiilor 'au ampla'amentului iniial al 'taiilorA f2 1nlocuirea di'po(itivelor de fr!nare cu alte tipodimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic A 133

,# R182++3

g2 modificarea con'truciei vehiculelor: a di'po(itivelor de cuplare a ace'tora 'au 1nlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferitA h2 modificarea de principiu a 'chemei electrice de acionareA i2 modificarea in'talaiei de comand A =2 1nlocuirea total a in'talaiei electriceA K2 1nlocuirea componentelor de 'ecuritate cu alte tipodimen'iuni: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic A l2 1nlocuirea 'u&'i'temelor cu alte 'u&'i'teme: care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic A m2 1nlocuirea in'talaiilor de 'emnali(are i telecomunicaie cu altele care difer de cele prev (ute 1n documentaia tehnic A n2 1nlocuirea 'au recondiionarea c ii de rulareA o2 1nlocuirea ca&lului tractor: de fr!nare 'au a ca&lurilor de 1ntindere. 7C9C0 >naintea 1nceperii lucr rilor de reparaii: reparatorul: cu acordul dein torului: va 1ntocmi o documentaie de reparaie din care ' re(ulte lucr rile care urmea( ' 'e efectue(e precum i condiiile tehnice de e5ecuie: verific ri i 1ncerc ri. Documentaia 'e va 1nainta de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl montat telefericul pentru materiale 1n vederea accept rii 1nceperii lucr rilor de reparaii: numai pentru reparaiile menionate la pct. 8.9.2: lit. a2: &2: c2 i e2. Se inter(ice 1nceperea lucr rilor de reparaii f r proce'ul; ver&al de acceptare al 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl montat telefericul pentru materiale. ,roce'ul;ver&al 'e 1ntocmete pe un formular al c rui model e'te pre(entat 1n ane5a D. >n ca(ul lucr rilor de reparaii prev (ute la pct. 8.9.2: lit. a2: &2: c2 i e2: 'e 1ntocmete un proiect de reparaii care 'e ataea( la documentaie. ,roiectele de reparaii pot fi 1ntocmite de con'tructorul 0montatorul2 'au reparatorul in'talaiei 'au de un proiectant autori(at de 7S.7R;74S,9.# care 1i a'um re'pon'a&ilitatea. 7S.7R;74S,9.# 7# poate 'olicita documente din care ' re(ulte c lucr rile care 'e vor efectua la in'talaie vor fi core'pun( toare. 7C9C1 >n vederea efectu rii verific rii tehnice dup reparare: reparatorul 'au produc torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va 1ntocmi o documentaie tehnic cu urm torul coninut: pe care o va 1nainta la 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 1i are 'ediul dein torul@ a2 copie de pe autori(aia pentru efectuarea lucr rilor de reparare: eli&erat de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#A

138

,# R182++3 &2 tehnologia 'au proiectul privind lucr rile de reparareA c2 li'ta lucr rilor efectuate 1n cadrul reparaieiA d2 ta&elul cuprin(!nd materialele folo'ite 1n cadrul lucr rilor de reparare: cu 'pecificarea caracteri'ticilor tehnice i a num rului certificatului de calitate eli&erat de furni(orul ace'toraA e2 copii de pe certificatele de calitate 'au declaraiile de conformitate ale componentelor de 'ecuritate i ale 'u&'i'temelor &n ca)ul nlocuirii acestora%A f2 certificatul de calitate pentru 'udurile e5ecutate 1n cadrul reparaieiA g2 copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de traciuneA h2 proce'ul8ver&al cu re(ultatele core'pun( toare ale 1ncerc rilor de ca' : 'emnat i de dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA i2 proce'ul8ver&al de recepie i certificatul de calitate i garanie a reparaiei. 7C9C2 Lucr rile de reparare menionate la pct. 8.9.2 vor fi e5ecutate numai de ageni economici autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ace't 'cop. >n ca(ul 1n care lucr rile de reparare 'unt efectuate de produc torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: nu e'te nece'ar autori(area ace'tuia de c tre 7S.7R;74S,9.# 7# pentru lucr rile de reparare. 7C9C3 Repararea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat poate fi f cut de ageni economici care di'pun de mi=loace tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7#. 7C9C5 .oninutul documentaiei nece'are pentru o&inerea autori(aiei de c tre agenii economici care repar in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat e'te pre(entat 1n ane5a J. 7C9C7 %gentul economic autori(at pentru lucr ri de reparare are urm toarele o&ligaii@ a2 ' e5ecute lucr rile de reparare 1n conformitate cu documentaia tehnic de reparaieA &2 ' pre(inte in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat i toate documentaiile tehnice nece'are: 1n timpul i la 'f!ritul repar rii: la verific rile care 'e efectuea( de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# 'au: cu 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R;74S,9.# 7#: de c tre per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu autori(at pentru verificarea lucr rilor de reparareA c2 ' utili(e(e pentru elementele de re(i'ten 'udate tehnologii de e5ecuie i de e5aminare av!nd la &a( procedee de 'udare omologate 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 1n vigoareA

139

,# R182++3

d2 ' folo'ea'c la lucr rile de reparare numai per'onal calificatA 'udorii vor fi autori(ai 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 1n vigoareA e2 ' 'olicite acordul 'cri' al proiectantului dac 1n timpul lucr rilor de reparare apare nece'itatea efectu rii unor modific ri 1n con'trucia in'talaiilorA f2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate propriu 0ingineri: 'u&ingineri: maitri 'au tehnicieni2 pentru verificarea lucr rilor de reparareA modelul deci(iei de numire a per'onalului e'te pre(entat 1n ane5a )A

g2 ' numea'c re'pon'a&il tehnic cu 'udura 0ingineri 'au maitri2: 1n ca(ul efectu rii unor lucr ri de 'udare la repararea elementelor de re(i'ten A modelul deci(iei de numire a re'pon'a&ilului e'te pre(entat 1n ane5a )A h2 ' 1ntocmea'c i ' in la (i un regi'tru de eviden pentru lucr rile de reparare: conform modelului din ane5a .A i2 ' a'igure m 'urile core'pun( toare a'tfel ca per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: ' ;i poat 1ndeplini 1n &une condiii 'arcinile prev (ute la pct. 8.9.9 i 8.9.1+.

7C9C9 ,er'onalul tehnic autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# pentru lucr rile de reparare are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice ; .olecia 7S.7R 1n vigoare i reglement rile tehnice 1n domeniuA &2 ' re'pecte 1n cadrul lucr rilor de reparare documentaia tehnic produc torului i documentaia tehnic de reparareA a

c2 ' verifice documentaia tehnic 1ntocmit pentru lucr rile efectuate 'u& a'pectul re'pect rii prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice ; .olecia 7S.7R precum i concordana in'talaiei cu documentaia re'pectiv A d2 ' 1ntocmea'c documente de verificare 1n care ' con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilor precum i di'po(iiile o&ligatoriiA e2 ' verifice regi'trele de eviden a lucr rilor de reparare i ' urm rea'c inerea la (i a ace'tora. 7C9C1: Re'pon'a&ilul tehnic cu 'udura autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: 'uplimentar fa de cerinele din SR 94 319@199$: are i urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' cunoa'c legi'laia: prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice ; .olecia 7S.7R: 'tandardele i alte normative 1n vigoare privind 'udarea elementelor in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinatA &2 ' verifice dac tehnologia de e5ecuie i de e5aminare a elementelor 'udate e'te 1n concordan cu procedeele de 'udare omologateA

18+

,# R182++3

c2 ' verifice documentaia de reparare 1nainte de e5ecutarea lucr rilor a'tfel 1nc!t 'oluiile adoptate ' a'igure condiii optime de 'udare i verificare iar 'tarea de ten'iuni datorat ciclului termic de 'udare ' fie minim A d2 ' urm rea'c folo'irea corect a materialelor de adao': funcie de materialele de &a( utili(ate: 1n conformitate cu procedeele de 'udare omologateA e2 ' verifice ca materialele de adao' ' fie 1n'oite de certificate de calitate i ' admit introducerea 1n lucru numai a materialelor de adao' prev (ute 1n documentaia de reparaieA f2 ' 'upraveghe(e a'tfel ca materialele de &a( folo'ite ' fie conforme cu documentaia de reparaieA g2 ' verifice modul 1n care 'e depo(itea( i 'e introduc 1n lucru materialele de adao'A h2 ' participe la anali(a i 'ta&ilirea cau(elor eventualelor defecte datorate 'udurii i ' ia m 'uri core'pun( toare pentru remedierea i evitarea lorA i2 ' urm rea'c efectuarea verific rii calit ii 1m&in rilor 'udate 1n urma operaiunilor de reparare: ' verifice re(ultatele o&inute i ' vi(e(e documentele privind verificarea 1m&in rilor 'udate: care 'e ataea( la cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA =2 ' in la (i evidena poan'oanelor 'udorilor autori(ai de 7S.7R;74S,9.# i a procedeelor de 'udare omologate. 7C9C11 /erificarea tehnic dup lucr rile de reparare tre&uie ' 'ta&ilea'c : pe l!ng cele menionate la pct. 8.8.3: i dac lucr rile ';au efectuat core'pun( tor iar materialele noi folo'ite 'unt 1n conformitate cu tehnologia de reparare. 7C9C1% Lucr rile: altele dec!t cele menionate la pct. 8.9.2: pot fi e5ecutate i de ageni economici care nu 'unt autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7# iar verificarea tehnic dup ace'te reparaii va fi efectuat de RS/#7 al dein torului. 7C9C10 La verificarea tehnic dup reparare 'e efectuea( verific rile prev (ute la pct. 8.3. 7C9C11 Dac re(ultatele verific rii tehnice 'ati'fac prevederile pre(entei pre'cripii tehnice: prin proce'ul;ver&al 1ncheiat 'e acord autori(aia de funcionare 1n continuare 'ta&ilindu;'e i 'cadena urm toarei verific ri tehnice care nu va fi mai mare de 1 an. 7C9C12 9fectuarea lucr rilor de reparare 'e va 1n'crie 1n regi'trul de eviden a funcion rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 7C9C13 Documentaia tehnic de reparare 'e va ataa la cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat.

181

,# R182++3

7C9C15 Di'po(iiile date de c tre in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# 'au de c tre RS/#7 al dein torului: 1n'cri'e 1n proce'ele;ver&ale de verificare tehnic periodic : neprogramat 'au dup reparaii 'au 1n regi'trul de eviden a funcion rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'unt o&ligatorii. 4e1ndeplinirea la termenele 'ta&ilite a di'po(iiilor date atrage dup 'ine anularea autori(aiei de funcionare. 7C9C17 Funcionarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 1n afara termenului 1n'cri' 1n autori(aia de funcionare: cu deficiene la componentele de 'ecuritate i 'u&'i'teme care pun 1n pericol 'ecuritatea utili(atorilor i protecia mediului 'au f r o preala&il verificare dup reparaii e'te inter(i' i 'e 'ancionea( conform legilor 1n vigoare. 9 9C1 EAPLOATAREA Gene a!i"#$i

9C1C1 >ntreinerea i revi(ia in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat poate fi f cut de ageni economici care di'pun de mi=loace tehnice core'pun( toare i 'unt autori(ai de 7S.7R;74S,9.# 7#: av!nd autori(aie conform modelului din %ne5a \. 9C1C% .oninutul documentaiei nece'are pentru o&inerea autori(aiei de 1ntreinere i revi(ie a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat e'te pre(entat 1n ane5a S. 9C1C0 %gentul economic autori(at pentru lucr ri de 1ntreinere i revi(ie tehnic are urm toarele o&ligaii@ a2 ' e5ecute lucr rile de 1ntreinere i revi(ie 1n conformitate cu prevederile documentaiei tehnice: regulamentului de e5ploatare i pre(entei pre'cripii tehniceA ' folo'ea'c la lucr rile de 1ntreinere i revi(ie numai per'onal calificat i in'truitA ' fie dotat cu mi=loace tehnice core'pun( toare 1n vederea efectu rii lucr rilor de 1ntreinere i revi(ieA ' preg tea'c i ' pre(inte in'talaiile la verificarea tehnic oficial la 'caden 'au ori de c!te ori 'e 'olicit de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#A ' oprea'c in'talaiile din funciune dac 1n timpul e5ploat rii apar deficiene care pot avea ca urmare avarii 'au accidenteA ' numea'c per'onal tehnic propriu care ' fie autori(at de 7S.7R; 74S,9.# 7# pentru 'upravegherea lucr rilor de 1ntreinere i revi(ie.

&2 c2 d2 e2 f2

9C1C1 ,er'onalul tehnic autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# pentru lucr rile de 1ntreinere i revi(ie tehnic are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@

182

,# R182++3 a2 &2 c2 d2 ' cunoa'c legi'laia: pre'cripiile tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R 1n vigoare: i reglement rile tehnice 1n domeniuA ' re'pecte 1n cadrul lucr rilor efectuate prevederile documentaiei tehnice: regulamentului de e5ploatare i pre(entei pre'cripii tehniceA ' verifice documentaia tehnic 1ntocmit pentru lucr rile efectuateA ' 1ntocmea'c documente de verificare 1n care ' 'e con'emne(e con'tat rile i re(ultatele verific rilor i e5amin rilor: precum i di'po(iiile o&ligatoriiA ' verifice regi'trele de eviden a lucr rilor efectuate i ' urm rea'c inerea la (i a ace'toraA

e2

9C1C2 ,e &a(a prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice: ale normativelor legale 1n vigoare: normelor de protecia muncii: in'truciunilor de e5ploatare i documentaiei tehnice: dein torul va 1ntocmi regulamentul de e5ploatare care tre&uie ' conin in'truciuni detaliate privind funcionarea: e5ploatarea: repararea i 1ntreinerea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. Regulamentul de e5ploatare tre&uie ' fie avi(at de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia e'te montat in'talaia. 9C1C3 Regulamentul de e5ploatare tre&uie ' conin toate datele i indicaiile a c ror aplicare conduce la e5ploatarea 1n condiii de 'ecuritate: at!t cele cu caracter general c!t i cele 'pecifice in'talaiei. 9C1C5 Regulamentul de e5ploatare va conine cel puin urm toarele date i indicaii@ 8 di'po(iii generale: cuprin(!nd de'crierea 'uccint a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA 8 indicaii privind per'onalul de e5ploatare 0efective: condiii de anga=are: funciuni: o&ligaii i r 'punderi pentru fiecare funcie 1n parte2A 8 indicaii privind per'onalul de de'ervire 0efective: condiii de anga=are: funciuni: o&ligaii i r 'punderi pentru fiecare funcie 1n parte2A 8 date privind in'talaiile: 'u&'i'temele: componentele de 'ecuritate i di'po(itivele de telecomunicaie i 'emnali(areA 8 norme de e5ploatare 1n condiii normale: vite(e: acceleraii i deceleraii admi'eA 8 norme de e5ploatare 1n condiii e5cepionale 0chiciur 'au ( pad : deran=amente2A 8 norme de protecia muncii i m 'uri de pa( contra incendiilor 'pecifice in'talaieiA 8 indicaii cu privire la deran=amentele po'i&ile 1n e5ploatare i modul de remediere a deran=amentelorA 8 date privind revi(iile: verific rile i 1ncerc rile care tre&uie ' fie efectuate 1ntre dou verific ri tehnice periodice oficiale: cu indicarea operaiilor care 'e e5ecut 1n cadrul fiec rei lucr ri: a periodicit ii lucr rilor i a per'oanelor care le efectuea( A 8 indicaii cu privire la lucr ri de 1ntreinere curent i ungere a in'talaieiA 8 alte date i indicaii: 1n funcie de 'pecificul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat.

183

,# R182++3

9C%

N. /e gene a!e 'e e6-!.a"a e

9.2.1 E6-!.a"a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" " e+*ie &# &e ,a)# Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)e, eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e, )a "ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", n. /e!e 'e - ."e)$ia /*n)ii 'in './eni*! in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i in&" *)$i*ni!e in"e ne e!a+. a"e 'e 'e$in#". C 9.2.2 E&"e in"e 4i&# ,*n)$i.na ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'a)# )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e, &*+&i&"e/e!e, 'i&-.4i"i8e!e 'e &e/na!i4a e (i "e!e)./*ni)a$ie n* &*n" Gn -e ,e)"# &"a e 'e ,*n)$i.na e &a* n* Gn'e-!ine&) ).n'i$ii!e "eDni)e - e&) i&e, - e)*/ (i 'a)# -e &.na!*! 'e e6-!.a"a e (i 'e 'e&e 8i e /ini/ - e8#4*" Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e n* e&"e - e4en" !a -.&" (i a-" -en" * /*n)#C 9.2.3 Sa )ina *"i!# /a6i/# 'in" =*n 8eDi)*! n* . 8a 'e-#(i -e )ea - e8#4*"# Gn '.)*/en"a$ia "eDni)# (i Gn&) i&# Gn - .)e&*!=8e +a! 'e a*". i4a e a ,*n)$i.n# iiC e,*! in&"a!a$iei -.a"e &# !i/i"e4e &a )ina Gn 8eDi)*!e, &*+ )ea - e8#4*"# Gn '.)*/en"a$ia "eDni)#, 'a)# ).n&"a"# )# -en" * . &i"*a$ie 'a"# a'/i"e ea &a )inii /a6i/e a - .'*)e . &*- aGn)# )a e a 8eDi)*!*!*iC 9.2." Pe " a&e*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", Gn 4.ne a))e&i+i!e -*+!i)*!*i, &e 8. /.n"a -!#)i 'e a8e "i4a e -e )a e &e 8. Gn&) ie in"e 'i)$ii 'e &"a$i.na e (i " a8e &a e a )#i!. 'e *!a eC 9.2.$ n &"a$ii &e 8. a,i(a, Gn &-a$ii!e 'e !*) * a!e -e &.na!*!*i &"a$iei, in&" *)$i*ni - i8in' a). 'a ea - i/*!*i aI*". , in&" *)$i*ni 'e - e8eni e (i &"inge e a in)en'ii!. , in&" *)$i*ni 'e e6-!.a"a e (i 'e - ."e)$ie a /*n)ii, - e8#4*"e 'e n. /a"i8e!e Gn 8ig.a eC 9.3 4orme pentru e5ploatarea normal

9.3.1 E6-!.a"a ea n. /a!# " e+*ie &# &e ,a)# )* /.". *! - in)i-a!, )Hn' in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" e&"e Gn -e ,e)"# &"a e 'e ,*n)$i.na e (i - e4in"# 'e-!in# &ig* an$# Gn ,*n)$i.na e, ).n,. / - e8e'e i!. - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)eC 9.3.2 Pe &.na!*! 'e e6-!.a"a e " e+*ie &# )*n.a&)# eg*!i!e 'e 'e&,#(* a e a a)"i8i"#$ii Gn&) i&e Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e (i in&" *)$i*ni!e - i/i"eC Me)ani)*! " .!i&" " e+*ie &# * /# ea&)# -e /anen" e&-e)"a ea 8i"e4e!. , a))e!e a$ii!. (i 'e)e!e a$ii!. - e8#4*"eC 9.3.3 e,*! in&"a!a$iei (i /e)ani)*! " .!i&" " e+*ie &# a&ig* e &*- a8egDe ea gene a!# (i e&-e)"a ea . a e!. ).n,. / egi/*!*i 'e " an&-. "C 9.3." N* e&"e -e /i&# e6-!.a"a ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'e)H" -e "i/- 'e 4iC Fa) e6)e-$ie in&"a!a$ii!e 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )a e &*n" e)Di-a"e ). e&-*n4#". (i - e8#4*"e -en" * ,*n)$i.na e -e "i/- 'e n.a-"eC

18"

,# R182++3 9.3.$ F*n)$i.na ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )* /.". *! 'e e4e 8# " e+*ie &# &e !i/i"e4e !a 'e-!a&# i!e ne)e&a e -en" * ea'*)e ea 8eDi)*!e!. Gn)# )a"e Gn &"a$ii, * /a e a 'e,e)"# ii /.". *!*i - in)i-a! &a* Gn" e *-e ii a!i/en"# ii !*iC 9.3.- nain"e 'e ,*n)$i.na ea )* /.". *! 'e e4e 8# &e 8. e6e)*"a, Gn - ea!a+i!, ".a"e /ane8 e!e (i 8e i,i)# i!e ne)e&a eC n "i/-*! ,*n)$i.n# ii &e 8. e&-e)"a 8i"e4e!e - e&) i&eC 9.3.3 La an" ena ea in&"a!a$iei )* /.". *! 'e e4e 8# -e &.na!*! 8a " e+*i &# ,ie - eg#"i" Gn . i)e /./en" -en" * .- i ea in&"a!a$iei - in )./en4i /an*a!eC 9." 4orme de e5ploatare 1n ca( de chiciur 'au ( pad

9.".1 Da)# Gn "i/-*! )Hn' in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" a ,.&" Gn e-a*& &=a 'e-*& )Di)i* # &a* 4#-a'# -e )a+!* (i -e e!e/en"e!e /e"a!i)e a!e 8eDi)*!e!. , &"a$ii!. &a* !iniei, e6-!.a"a ea n* -.a"e ,i e!*a"# 'e)H" '*-# )e &=a* e6e)*"a" * /#".a e!e .-e a$iiJ 8 Gn'e-# "a ea )Di)i* ii &a* a 4#-e4ii, )a e a -*"ea -e i)!i"a &ig* an$a Gn ,*n)$i.na e &a* a -*"ea - e4en"a -e i).! 'e a))i'en"a e, Gnain"e 'e -*ne ea Gn ,*n)$i*ne a in&"a!a$iei, 'e -e e!e/en"e!e /e"a!i)e a!e &"a$ii!. (i 'e -e .!e!e 'e ).n'*)e e a!e )a+!*!*i " a)". Gn !*ng*! " a&e*!*iR 8 Gn'e-# "a ea )Di)i* ii &a* a 4#-e4ii 'e -e )a+!* i (i 'e -e (ine )* )* #$i".a e &-e)ia!e, - in e,e)"*a ea 'e )* &e !a 8i"e4e ). e&-*n4#".a eC 9C1C% Pen" * Gn!#"* a ea &" a"*!*i 'e 4#-a'# 'e -e )a!ea 'e *!a e a in&"a!a$iei, " e+*ie )a Gn ,ie)a e 'in &"a$ii!e ,ina!e &# e6i&"e *n 'i&-.4i"i8 &-e)ia!, &*+ ,. /a *n*i -!*g 'e 4#-a'#, )a e &# &e -.a"# /.n"a *(. !a 8eDi)*!eC 9C1C0 Se e)./an'# )a Gn -e i.a'a nin&. i!. a+*n'en"e &# &e e6e)*"e )e! -*$in . )* &# -e . # -en" * /en$ine ea Gn &"a e )* a"# a )#ii, )a+!* i!. (i .$i!. C 9C1C1 P."e)a &a* &)a a 'e a))e& Gn !*ng*! !iniei " e+*ie )* #$a"# 'e 4#-a'# (i /en$in*"# Gn &"a e - a)"i)a+i!# Gn . i)e ).n'i$ii a"/.&,e i)eC 9.$ 4orme de e5ploatare 1n ca( de deran=amente

9.$.1 Reg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e " e+*ie &# - e8a'# /#&* i!e ne)e&a e )e " e+*ie !*a"e Gn )a4*! a-a i$iei *n. 'e anIa/en"e !a 'i,e i"e e!e/en"e a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C De a&e/enea, eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e " e+*ie &# in'i)e /#&* i!e )a e " e+*ie !*a"e Gn )a4 'e .- i e in.-ina"# a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )a * /a e a in" # ii Gn ,*n)$i*ne a *n. )./-.nen"e 'e &e)* i"a"eC Re-*ne ea Gn ,*n)$i*ne &e ,a)e n*/ai )* a8i4*! (e,*!*i in&"a!a$iei (i n*/ai '*-# )e )a*4a )a e a - .8.)a" .- i ea a ,.&" Gn!#"* a"#C 9.$.2 n )a4*! )Hn' )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e &a* &*+&i&"e/e!e in&"a!a$iei n* &*n" Gn &"a e 'e ,*n)$i.na e )a * /a e a *n*i 'e anIa/en", (e,*! in&"a!a$iei 8a

18$

,# R182++3 -*"ea a'/i"e ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" n*/ai -Hn# !a a'*)e ea Gn &"a$ii a 8eDi)*!e!. 'e -e " a&e*, !*Hn'*=&e /#&* i!e !.)a!e ne)e&a e -en" * e8i"a ea a8a ii!. (i a))i'en"e!. C 9C2C0 Dac 1n timpul tran'portului 'e produc deran=amente 'au avarii 'e vor lua urm toarele m 'uri@ 8 declanarea opririi automate a in'talaiei de c tre mecanicul troli'tA 1n ca( c acea'ta nu funcionea( : 'e va comanda manual oprirea progre'iv A 8 'ta&ilirea deran=amentului 'au avariei produ'e: dup oprireA dac e'te po'i&il i 'unt 1ndeplinite condiiile de 'ecuritate: 'e e5ecut manevrele de readucere a vehiculelor 1n 'taii cu vite( redu' A 8 repunerea 1n funciune a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: 1n conformitate cu prevederile pct. 9.3.23. 9.,er'onalul de 'upraveghere i e5ploatare

9.-.1 Pen" * ,*n)$i.na ea Gn ).n'i$ii 'e &ig* an$# a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)e, eg*!a/en"*!*i 'e e6-!.a"a e (i in&" *)$i*ni!. in"e ne &*n" 'i e)" #&-*n4#". i 'e$in#". ii &a* )ei )a e !e e6-!.a"ea4#C 9C3C% Dein torii 'au cei care e5ploatea( in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale 'unt o&ligai ' o&in autori(aia de funcionare a ace'tora de la 7S.7R;74S,9.# 7#. 9C3C0 >n vederea acord rii autori(aiei pentru funcionarea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale: pe l!ng documentaia cerut la pct. 8.-.2 dein torul va 1nainta la 7S.7R;74S,9.# 7# o documentaie 1ntocmit conform prevederilor ane5ei 9. 9C3C1 Dein torii in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat au urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice ; .olecia 7S.7RA &2 ' e5ecute lucr rile de 1ntreinere i revi(ie tehnic curent 1n conformitate cu procedura de revi(ie i 1ntreinere a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA c2 ' preg tea'c i ' pre(inte in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat: precum i documentaia tehnic prev (ut de pre(enta pre'cripie tehnic la verific rile tehnice care 'e efectuea( de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n vederea autori( rii funcion rii in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'au ori de c!te ori 'e 'olicit de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#A d2 ' numea'c RS/#7: 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: care va fi autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#. RS/#7 al unit ilor menionate r 'punde 1mpreun cu proprietarul in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat de luarea m 'urilor pentru aplicarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice privind 'ecuritatea 1n funcionare a ace'tora. *odelul pentru deci(ia de numire a RS/#7 e'te pre(entat 1n ane5a ?: iar

18-

,# R182++3 modelul de autori(aie atri&uit ace'tuia e'te pre(entat 1n ane5a #. %tri&uiile RS/#7 'unt menionate la pct. 9.-.3. 9C3C2 ,revederile pct. 9.-." 'e aplic i celor care 1nchiria( in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat 1n vederea utili( rii. 9C3C3 RS/#7 poate fi@ inginer 'u&inginer 'au mai'tru Gn" =*na 'in &-e)ia!i"#$i!eJ /e)ani)#, e!e)" i)# &a* e!e)" ./e)ani)#C 9.-.3 Re&-.n&a+i!*! )* 8e i,i)a ea (i &*- a8egDe ea "eDni)# a in&"a!a$ii!. ERSVTIF, a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT IT, " e+*ie &# -.&e'e )*n.("in$e "e. e"i)e (i - a)"i)e Gn './eni*! in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i a e * /#".a e!e &a )iniJ 8 &# $in# e8i'en$a in&"a!a$ii!. Gn" =*n egi&" * E).n,. / /.'e!*!*i - e4en"a" Gn ane6a FF (i &# * /# ea&)# e,e)"*a ea !a "e /en a 8e i,i)# ii "eDni)e .,i)ia!e ,# # 'e )a e in&"a!a$ii!e e&-e)"i8e n* -." ,*n)$i.naR 8 &# * /# ea&)# - eg#"i ea in&"a!a$ii!. (i &a )ini!. 'e Gn)e )a e ne)e&a e -en" * 8e i,i)# i!e "eDni)e .,i)ia!e (i &# -a "i)i-e a)"i8 !a e,e)"*a ea !. R 8 &# &*- a8egDe4e )a in&"a!a$ii!e 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &# ,ie ,.!.&i"e Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)e, eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e, in&" *)$i*ni!e in"e ne (i n. /e!e 'e - ."e)$ia /*n)iiR 8 &# * /# ea&)# ea!i4a ea Gn "e /en a 'i&-.4i$ii!. 'a"e - in - .)e&e!e= 8e +a!e 'e 8e i,i)a e "eDni)#, &# e6a/ine4e Gn /.' eg*!a" egi&" *! 'e e8i'en$# a ,*n)$i.n# ii in&"a!a$iei (i &# ia /#&* i -en" * e/e'ie ea i/e'ia"# a 'e,e)"e!. &e/na!a"eR 8 &# * /# ea&)# a,i(a ea Gn !.)* i!e &"a+i!i"e a in&" *)$i*ni!. 'e e6-!.a"a eR 8 &# in"e 4i)# /ane8 a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'e )#" e -e &.ane nea*". i4a"eR 8 &# * /# ea&)# e,e)"*a ea -e i.'i)# a in&" *)"aIe!. - .,e&i.na!e (i 'e - ."e)$ia /*n)ii )* -e &.na!*! 'e e6-!.a"a e (i 'e 'e&e 8i eR 8 &# . gani4e4e ee6a/ina ea -e i.'i)# a /e)ani)i!. " .!i("i (i &# -a "i)i-e Gn )./i&ia 'e ee6a/ina eR 8 &# * /# ea&)# e,e)"*a ea 8e i,i)# i!. -e i.'i)e a!e in&"a!a$iei 'e - ."e)$ie G/-." i8a "en&i*ni!. 'e a"inge e (i ).n&e/na ea e4*!"a"e!. a)e&". aR 8 &# ).!a+. e4e !a Gn".)/i ea -!an*!*i 'e Gn" e$ine e, e8i4ii (i e-a a$ii (i &# * /# ea&)# Gn'e-!ini ea !*i !a "e /ene!e - e8#4*"eR 8 &# Gn".)/ea&)# -!an*! an*a! 'e 8e i,i)# i "eDni)e -e i.'i)e (i &#=! Gnain"e4e !a ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia G(i a e &e'i*! 'e$in#". *! -Hn# !a 'a"a 'e %2 n.ie/+ ieR 8 &# * /# ea&)# )a e-a a$ii!e - e8#4*"e !a -)"C 7C9C% &# ,ie e6e)*"a"e n*/ai 'e agen$i e).n./i)i a*". i4a$i 'e ISCIR=INSPECT ITR

183

,# R182++3 8 8 8 &# * /# ea&)# e,e)"*a ea !a "e /ene!e - e8#4*"e a 8e i,i)# ii )a+!* i!. R &# * /# ea&)# /.'*! Gn )a e &e a&ig* # &*- a8egDe ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'e )#" e (e,*! in&"a!a$ieiR &# $in# e8i'en$a /e)ani)i!. " .!i("iR n* e&"e a'/i&# angaIa ea /e)ani)i!. " .!i("i ,# # a8i4*! RSVTI, a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT ITC

9.-.8 De$in#". *! 8a n*/i -en" * ,ie)a e in&"a!a$ie 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" . -e &.an# )a!i,i)a"# 'en*/i"# Pe,*! in&"a!a$ieiPC n a-. " )* i/-. "an$a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -." ,i n*/i$i )a (e, a! in&"a!a$ieiJ ingine i, &*+ingine i &a* /ai(" i Gn &-e)ia!i"#$i!e /e)ani)#, e!e)" ./e)ani)#, e!e)" ."eDni)# &a* Gn *'i"e )* a)e&"eaC N* &e a'/i"e )a /e)ani)*! " .!i&" )a e /ane8 ea4# in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &# ,ie n*/i" (e,*! in&"a!a$ieiC 9.-.9 Da)# Gn 4.n# &*n" g *-a"e /ai /*!"e in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" !a *n !.), a&",e! Gn)H" " a&ee!e !. &e Gn"H!ne&) &a* -!ea)# 'in a)e!a(i -*n)" &a* " a&ee!e !. &e a,!# Gn - e!*ngi e &a* Gn -a a!e! !a 'i&"an$e 'e /a6i/*/ %:: /, Gn a)e&"e )a4* i -.a"e ,i n*/i" *n &ing* (e, a! in&"a!a$iei -en" * ".a"e a)e&"e in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'in 4.n#, )* ).n'i$ia )a -en" * ,ie)a e in&"a!a$ie 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &# ,ie n*/i" )H"e *n Gn!.)*i". )./-e"en" a! (e,*!*i in&"a!a$iei Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e -)"C 9C3C%0C 9.-.1+ e,*! in&"a!a$iei 8a ,i ).n,i /a", Gn &) i&, 'e )#" e ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia &e g#&e&) in&"a!a$ii!e 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" e&-e)"i8e, -e +a4a )*n.("in$e!. - i8in'J 8 - e&) i-$ii!e "eDni)e &-e)i,i)e, C.!e)$ia ISCIR, Gn './eni*R 8 in&"a!a$ia -e )a e . 8a &*- a8egDea (i ).. '.naR 8 eg*!a/en"*! 'e ,*n)$i.na e a in&"a!a$iei e&-e)"i8eC 9.-.11 e,*! in&"a!a$iei a e * /#".a e!e .+!iga$ii (i #&-*n'e i - in)i-a!eJ 8 &*- a8egDea4# in&"a!a$ia (i * /# e("e )a ,*n)$i.na ea (i e6-!.a"a ea a)e&"eia &# &e ,a)# Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)e (i )* eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a eR Gn )a4*! a-a i$iei *n. 'e,e)$i*ni )a e -e i)!i"ea4# &e)* i"a"ea Gn e6-!.a"a e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", " e+*ie &# ia i/e'ia" /#&* i 'e .- i e (i &# in,. /e4e, Gn &) i&, ).n'*)e ea *ni"#$ii 'e$in#".a eR 8 ).n" .!ea4# ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei (i ia /#&* i 'e Gn!#"* a e a 'e,e)$i*ni!. R 8 e-a "i4ea4# &a )ini!e -e &.na!*!*i 'e e6-!.a"a e (i 'e&e 8i e (i ).n" .!ea4# /.'*! 'e e6e)*"a e a a)e&". aR 8 #&-*n'e 'e +*na Gn" e$ine e a in&"a!a$ieiR 8 -!ani,i)# (i * /# e("e e,e)"*a ea !a "e /en a e8i4ii!. (i e-a a$ii!. , ).n'*)e e,e)"i8 a)e&"e .-e a$ii E)a e &e e6e)*"# )* -e &.na!*! - .- i*F (i #&-*n'e 'e )a!i"a"ea a)e&". aR 8 #&-*n'e 'e e,e)"*a ea !a "e /ene!e &"a+i!i"e a 8e i,i)# i!. "eDni)e .,i)ia!e, -a "i)i-# e,e)"i8 !a a)e&"e 8e i,i)# i (i ia /#&* i -en" * '*)e ea !a Gn'e-!ini e a 'i&-.4i$ii!. 'a"eR

188

,# R182++3 8 8 * /# e("e Gn'e-!ini ea - e8e'e i!. 'e - ."e)$ia /*n)ii, 'e -a4# ).n" a in)en'ii!. (i a!e )e!. !a!"e n. /e Gn 8ig.a e 'e )#" e -e &.na!*! 'in &*+. 'ineR . gani4ea4# (e'in$e !*na e 'e in&" *)"aI )* -e &.na!*! 'e e6-!.a"a e (i 'e 'e&e 8i e a in&"a!a$iei (i 8e i,i)# !a !.)*! 'e /*n)# 'a)# a)e&"a (i;a Gn&*(i" (i a-!i)# ). e)" in&" *)"aI*! e&-e)"i8C

9.-.12 Mane8 a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", e&-e)"i8 /ane8 a ea g *-*!*i 'e an" ena e (i )./an'#, &e 8a ,a)e n*/ai 'e /e)ani)i " .!i("i, a*". i4a$i, Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)eC 9.-.13 Me)ani)*! " .!i&" a e * /#".a e!e .+!iga$ii (i #&-*n'e i - in)i-a!eJ 8 e6e)*"# -e &.na! /ane8 a ea g *-*!*i 'e an" ena e (i )./an'# a! in&"a!a$ieiR - e4en$a &a e&"e .+!iga". ie !a -*-i" *! 'e )./an'# Gn "." "i/-*! )H" in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" e&"e Gn ,*n)$i*neR 8 a-!i)# - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)e (i a!e eg*!a/en"*!*i 'e e6-!.a"a e )* - i8i e !a an" ena ea, , Hna ea (i )./an'a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" a"H" )* g *-*! - in)i-a! 'e an" ena e )H" (i )* g *-*! 'e e4e 8#R #&-*n'e 'e a-!i)a ea (i e&-e)"a ea n. /e!. 'e - ."e)$ie a /*n)ii (i /#&* i!. 'e -a4# ).n" a in)en'ii!. !a -.&"*! 'e )./an'# (i Gn &a!a /a(ini!. R 8 ).n" .!ea4# -e &.na! g *-*! 'e an" ena e, !a Gn)e-*"*! ,ie)# *i &)Di/+, - e)*/ (i )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"e, &*+&i&"e/e!e (i 'i&-.4i"i8e!e 'e &e)* i"a"e (i &e/na!i4a e 'in &"a$ia 'e an" ena e (i ia /#&* i!e ne)e&a e -en" * +*na ,*n)$i.na eR Gn )a4*! Gn )a e ).n&"a"# 'e,e)"e Gn ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" ia i/e'ia" /#&* i 'e .- i eC 9.-.1" Me)ani)ii " .!i("i 8. ,i ee6a/ina$i an*a! 'e )#" e )./i&ii 'e e6a/ina e &"a+i!i"e 'e 'e$in#". , Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)eC Re4*!"a"*! 8a ,i Gn&) i& Gn a*". i4a$ieC Da)# -e &.ane!e e&-e)"i8e n* &e - e4in"# !a ee6a/ina e &a* 'a)# n* a* .+$in*" )a!i,i)a"i8*! PA'/i&P n*=(i /ai -." ).n"in*a a)"i8i"a"ea, )a4 Gn )a e 'e$in#". *! 8a " e+*i &# )./*ni)e a)e&" !*) * !a ISCIR=INSPECT IT )a e a e!i+e a" a*". i4a$ia (i &# &.!i)i"e e" age ea a*". i4a$ieiC 9.-.1$ Pe !Hng# -e &.na!*! a*". i4a" 'e )#" e ISCIR=INSPECT IT, 'e$in#". *! " e+*ie &# n*/ea&)# (i &# in&" *ia&)# -e &.na! ne)e&a (i Gn n*/# &*,i)ien" -en" * a&ig* a ea 'e&e 8i ii in&"a!a$ieiC 9.-.1- Pe &.na!*! -en" * a&ig* a ea 'e&e 8i ii in&"a!a$iei &e &"a+i!e("e Gn ,*n)$ie 'e "i-*!, )a-a)i"a"ea (i )./-!e6i"a"ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C La in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -en" * /a"e ia!e " e+*ie &# e6i&"e Gn&.$i". i 'e 8eDi)*!e (unde este cazul), )*-!#". i, 'e)*-!#". i - e)*/ (i /ani-*!an$i -en" * 8eDi)*!e Gn &"a$iiC 9.-.13 Pe &.na!*! in'i)a" !a -)"C 9C3C13 a e, Gn - in)i-a!, * /#".a e!e .+!iga$ii (i #&-*n'e iJ

1n'oitorii de vehicule@
'upraveghea( 1nc rcarea vehiculului 1n limitele 'ta&ilite 0'arcina util 2A

189

,# R182++3 1ndepline'c 1ntocmai di'po(iiile date 1n timpul tran'portului 0prin telefon 'au di'po(itive de 'emnali(are2 de c tre mecanicul troli'tA comunic mecanicului troli't orice neregul o&'ervat pe tra'eu: la trecerea prin (ona de 1ncruciare: cer!nd 1n ca( de nevoie reducerea vite(ei 'au oprirea funcion rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 01n ca( de for ma=or acionea( a'upra 'i'temului de fr!nare a vehiculului pe ine 'au ca&lu de fr!nare2. >n'oitorul vehiculului tre&uie ' cunoa'c principiile de funcionare a fr!nei de 'iguran a vehiculului i tre&uie ' poat e5ecuta la cererea mecanicului troli't de&locarea ace'teia de pe ine 'au ca&lul de fr!nare. >n ca(ul 1n care in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat e'te prev (ut cu po'i&ilitatea comen(ii din vehicul: 1n'oitorul ace'tuia tre&uie ' fie mecanic troli't autori(at.

cupl torii i decupl torii de vehicule@


'upraveghea( 1nc rcarea vehiculelor 1n limitele admi'eA diri=ea( formarea convoiului de vehicule 'au 1nc rcarea platformelor purt toareA e5ecut cuplarea i decuplarea vehiculelor manual 'au 'emiautomat: a vehiculelor 1n 'taiiA

9.-.18 Pe !Hng# -e &.na!*! /ini/ /en$i.na" !a -*n)"e!e an"e i.a e 'e$in#". *! in&"a!a$iei, Gn ,*n)$ie 'e - e8e'e i!e '.)*/en"a$iei "eDni)e (i '*-# ne)e&i"a"e, 8a &"a+i!i n*/# *! ). e&-*n4#". a! -e &.ane!. 'in &)De/a ,ie)# ei in&"a!a$iiC 9.-.19 Pe &.na!*! )a e e,e)"*ea4# !*) # i!e 'e Gn" e$ine e, e8i4ie, 8e i,i)# i (i Gn)e )# i -e i.'i)e - e8#4*"e Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e 8a ,i &"a+i!i", &-e)ia!i4a" (i in&" *i" 'e )#" e 'e$in#". *! in&"a!a$iei Gn ,*n)$ie 'e "i-*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i egi/*! &#* 'e e6-!.a"a e, )* ).n'i$ia &# ,ie Gn n*/# &*,i)ien" (i &# a).-e e ga/a ,*n)$ii!. E e8i4. i 'e !inie, 'e 8eDi)*!e, 'e e)Di-a/en"e /e)ani)e (i e!e)" i)e, in)!*&i8 'e in&"a!a$ii (i 'i&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"eF (i a /e&e ii!. ne)e&a e E/e)ani)#, !#)#"*(e ie, e!e)" i)i"a"e (i a*"./a"i4# iFC A)e&" -e &.na! " e+*ie &# in"e 8in# .-e a"i8 !a in&"a!a$ii a"H" -en" * e6e)*"a ea !*) # i!. 'e Gn" e$ine e, e8i4ie (i 8e i,i)# i 'e &" i)"# &-e)ia!i"a"e )H" (i -en" * Gn!#"* a ea 'e,e)$i*ni!. &a* a8a ii!. C Pe &.na!*! e&-e)"i8 -.a"e ,i . gani4a" (i Gn e)Di-e, -e 4.ne &a* g *-* i 'e in&"a!a$iiC 9.-.2+ O+!iga$ii!e (i #&-*n'e i!e -e &.na!*!*i /en$i.na" !a -)"C 9C3C19 e4*!"# 'in - e8e'e i!e 'e !a &*+)a-i".!e!e Pn" e$ine ea (i e8i4iaP (i TE8i'en$a e6-!.a"# iiPC 9.-.21 e,*! in&"a!a$iei, /e)ani)ii " .!i("i, Gn&.$i". ii 'e 8eDi)*!e (i e8i4. ii 'e !inie a* .+!iga$ia &# &e - e4in"e an*a! !a e6a/ene!e /e'i)a!e, -e &.ane!e e&-e)"i8e ne-*"Hn'*=(i ).n"in*a a)"i8i"a"ea ,# # *n a&e/enea a8i4C 9.-.22 Pe &.na!*! 'e e6-!.a"a e (i 'e&e 8i e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" " e+*ie &# - i/ea&)# &*+ &e/n#"* # eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e a in&"a!a$iei e&-e)"i8e (i, '*-# )a4, in&" *)$i*ni &) i&e &*-!i/en"a e e,e i".a e !a &a )ini!e ,ie)# *i angaIa"C

19+

,# R182++3 Di,*4a ea '.)*/en"e!. 'e$in#".a eC /en$i.na"e &e 8a ,a)e 'e )#" e *ni"#$i!e

9.-.23 Uni"a"ea 'e$in#".a e " e+*ie )a -en" * ,ie)a e in&"a!a$ie 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &# - e8a'# (i &# a&ig* e Gn!.)*i". i )./-e"en$i ai (e,*!*i in&"a!a$iei (i /e)ani)*!*i " .!i&", Gn )a4*! Gn )a e in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" ,*n)$i.nea4# Gn /ai /*!"e &)Di/+* i, - e)*/ (i Gn -e i.a'e!e Gn )a e a)e("ia !i-&e&) E).n)e'i* 'e .'iDn# &a* 'e +.a!# e")CFC A)e("i Gn!.)*i". i " e+*ie &# Gn'e-!inea&)# a)e!ea(i ).n'i$ii )a "i"*!a iiC 9.3 >ntreinerea i revi(ia

9C5C1 >ntreinerea i revi(ia periodic a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' fie e5ecutate de per'onal calificat i in'truit 1n ace't 'cop: 'u& directa 1ndrumare a efului in'talaiei 'au a mecanicului troli't: dup ca(. 9.3.2 n" e$ine ea &e 8a ,a)e -." i8i" in&" *)$i*ni!. 'a"e 'e - .ie)"an" (i Gn&) i&e )a "ea "eDni)# a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e (i Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)eC P in in&" *)$i*ni &e 8. in'i)aJ 8 e!e/en"e!e )a e " e+*ie )* #$a"e (i *n&e, a/-!a&a ea "*"* . -*n)"e!. 'e *nge e, eg!aIe!e (i I.)* i!e )a e " e+*ie &# ,ie e&-e)"a"eR 8 -e i.'i)i"a"ea .-e a$ii!. 'e Gn" e$ine e (i *nge eR 8 - e)i4# i &-e)ia!e - e!*a"e 'in )# $i!e "eDni)e a!e *"i!aIe!. (i &*+= an&a/+!e!. )* ,*n)$i.na e in'e-en'en"# e")C 9fectuarea operaiilor de 1ntreinere 'e va con'emna 1n regi'trul de eviden a revi(iilor. 9C5C0 .a&lurile vor fi meninute 1n 'tare curat i vor fi un'e cu produ'e core'pun( toare. La ca&lurile tractoare un'oarea nu tre&uie ' micore(e coeficienii de frecare dintre ca&lu i roata de antrenare 'u& limita prev (ut 1n cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 9C5C1 Sp larea i ungerea ca&lurilor nu tre&uie ' 'e fac cu produ'e care pot di(olva un'oarea din inima ca&lului 0ca de e5emplu petrol 'au motorin 2 pentru evitarea unor u(uri premature. 9C5C2 .on'truciile metalice vor fi prote=ate anticoro(iv prin vop'ire la fiecare $ ani pentru a 'e evita degradarea lor. 9C5C3 Staiile i 1ntreaga in'talaie tre&uie ' fie meninute 1n perfect 'tare de cur enie i 1ntreinute core'pun( tor. 9C5C5 ,ie'ele de 'chim& nece'are: 1n 'pecial cele de u(ur curent : tre&uie ' fie a'igurate cel puin 1n cantitatea prev (ut 1n documentaia tehnic . 9C5C7 ,rin regulamentul de e5ploatare tre&uie ' 'e 'ta&ilea'c programul i frecvena revi(iilor i verific rilor in'talaiilor: 1n 'copul a'igur rii unei e5ploat ri 1n condiii de 'ecuritate. Lucr rile care tre&uie ' 'e e5ecute 1n cadrul revi(iilor i

191

,# R182++3 verific rilor 'pecificate 1n pre(enta pre'cripie tehnic tre&uie ' fie con'iderate un minim o&ligatoriu. 9.3.9 P i/a e8i4ie gene a!# a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &e 8a e6e)*"a '*-# . -e i.a'# 'e 0 !*ni 'e !a a*". i4a ea 'e ,*n)$i.na eC Da"a e6e)*"# ii a)e&"ei e8i4ii &e 8a )./*ni)a !a ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia &e a,!# in&"a!a$iaC La efectuarea ace'tei revi(ii va participa RS/#7: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# i: dup ca(: in'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# 1n ra(a c reia 'e afl in'talaia. 9C5C1: Revi(iile i verific rile periodice vor fi efectuate de per'onalul prev (ut i nominali(at 1n regulamentul de e5ploatare 'au 1n in'truciunile ane5ate la ace'ta. 9.3.11 Zi!ni), Gnain"ea Gn)e-e ii " an&-. "*!*i 'e -a&age i, &e 8. 8e i,i)a * /#".a e!eJ 8 . gane!e 'e Gn"in'e e a )a+!* i!. (i -.4i$ia ).n" ag e*"#$i!. R 8 a-a a"aI*! (i a!i/en"a ea )* ene gie e!e)" i)#R 8 . gane!e 'e " a)$i*ne, " an&/i&ii!e Gn" e /.". (i .a"a 'e an" ena eR 8 )./-.nen"e!e 'e &e)* i"a"eR 8 'i&-.4i"i8e!e 'e , Hna eR 8 in&"a!a$ii!e (i 'i&-.4i"i8e!e 'e &e)* i"a"e, &e/na!i4a e (i "e!e)./*ni)a$ieR 8 8eDi)*!e!e (i &i&"e/*! 'e ,i6a eR Ve i,i)# i!e /en$i.na"e !a a!inia"e!e - e)e'en"e &e e,e)"*ea4#, '*-# )a4, )* in&"a!a$ia a,!a"# Gn e-a*&, - e)*/ (i Gn "i/-*! *nei )* &e 'e - .+# !a 8i"e4a n./ina!#C 8 e8i4ia !iniei !a 8i"e4a - e8#4*"# Gn )a "ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a eC 9.3.12 S#-"#/Hna!, Gn a,a # 'e !*) # i!e - e8#4*"e !a e8i4ii!e (i 8e i,i)# i!e 4i!ni)e, &e 8. /ai e,e)"*a * /#".a e!eJ 8 8e i,i)a ea 'e"a!ia"# a . gane!. , Hne!. R 8 8e i,i)a ea 'e"a!ia"# a )./-.nen"e!. 'e &e)* i"a"e, a in&"a!a$ii!. (i a 'i&-.4i"i8e!. 'e &e)* i"a"e, &e/na!i4a e (i "e!e)./*ni)a$ieR 8 e8i4ia 'e"a!ia"# a 8eDi)*!e!. (i a &*&-en&ii!. , a G/+in# ii e!e/en"e!. 'e e4i&"en$#, in)!*&i8 e6a/ina ea ,en./ene!. 'e ). .4i*ne (i a e8en"*a!e!. ,i&* iR 8 e8i4ia 'e"a!ia"# a )#ii E(ine, Gn) *)i(# i, .!e e")CF - in -a )* ge ea -e I.& a " a&e*!*iR 8 . /ane8 # 'e .- i e )* , Hna 'e &ig* an$# a g *-*!*i 'e an" ena eR 8 . Gn)e )a e Gn g.! a /.". *!*i 'e e4e 8#R 8 8e i,i)a ea Gn)# )# ii +a"e ii!. 'e a)*/*!a".a eC 9.3.13 L*na , Gn a,a a !*) # i!. - e8#4*"e !a e8i4ii!e (i 8e i,i)# i!e &#-"#/Hna!e, &e 8. /ai e,e)"*a * /#".a e!eJ 8 ).n" .!*! /an(.ane!. )a+!* i!. R 8 Gn)e )# i!e , Hne!. !a in" a ea Gn &"a$ii E)* /#&* a ea 'i&"an$e!. 'e , Hna eF, a!e 'i&-.4i"i8*!*i 'e ).n" .! !a in" a ea Gn &"a$ii (i a!e !i/i"a".a e!. 'e &,H (i" 'e )* &#R

192

,# R182++3 8 8 8 8 8e i,i)a ea &"# ii "*"* . -ie&e!. &*-*&e *4* ii, )*/ &*n" .$i!e, .!e!e, &*-. $ii .!e!. , )#-"*(e!i!e e!a&"i)e, ga ni"* i!e &a+.$i!. 'e , Hn# e")CR an" ena ea )* /.". *! 'e e4e 8#R ).n" .!*! &"# ii 8eDi)*!e!. , 'e)!an(a ea /an*a!# a , Hne!. 8eDi)*!e!. E)* in&"a!a$ia Gn e-a*&FR 8e i,i)a ea 8i4*a!# a &"# ii ,*n'a$ii!. C

9.3.1" Se/e&" ia!, Gn a,a a !*) # i!. - e8#4*"e !a e8i4ii!e (i 8e i,i)# i!e !*na e, &e 8. /ai e,e)"*a * /#".a e!eJ 8 ).n" .!*! (* *+* i!. , a ni"* i!. , a &*'* i!. 8eDi)*!*!*i (i a!e -# $i!. /.+i!e a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 8 8e i,i)a ea -*ne ii !a -#/Hn" a ).n&" *)$ii!. /e"a!i)e, e)Di-a/en"e!. /e)ani)e, " an&,. /a".a e!. (i )a+!* i!. (i /#&* a ea e4i&"en$ei - i4e!. 'e G/-#/Hn"a e (i a ).ne6i*ni!. a)e&". aR 8 ).n" .!*! /an(.ane!. )a+!* i!. , Gn in"e i. C 9.3.1$ Da)# &e Gn" e *-e ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'in )a*4a ).n'i$ii!. a"/.&,e i)e ne,a8. a+i!e E,* "*n#, nin&.a e e")CF, Gnain"e 'e a &e " e)e !a " an&-. "*! /a"e ia!e!. &e 8a e,e)"*a . )* &# 'e - .+#C

n )a4* i &-e)ia!e, (e,*! in&"a!a$iei -.a"e 'e)i'e 'a)# e&"e ne)e&a # (i . 8i4i"a e -e I.& a " a&e*!*i in&"a!a$ieiC
9C5C13 Re(ultatele revi(iilor i verific rilor efectuate 0(ilnice: ' pt m!nale: lunare: 'eme'triale2 vor fi menionate 1n regi'trele de eviden ale revi(iilor i verific rilor 'u& 'emn tura per'onalului care le;a efectuat. 9.3.13 An*a! &e 8a e,e)"*a )e! -*$in . e8i4ie gene a!# Gn )a' *! )# eia, Gn a,a a !*) # i!. - e8#4*"e !a e8i4ii!e (i 8e i,i)# i!e &e/e&" ia!e, &e 8. /ai e6e)*"aJ 8 Gn)e )a ea &*+ &a )in# !a -a a/e" ii !a )a e e&"e a*". i4a"# in&"a!a$ia, a , Hnei 'e &e 8i)i* (i a , Hnei 'e &ig* an$#, )* /#&* a ea 'i&"an$e!. 'e , Hna eR 8 Gn)e )a ea !a 8i"e4a - e8#4*"# Gn eg*!a/en"*! 'e e6-!.a"a e a , Hne!. 'e &ig* an$# a 8eDi)*!e!. , )* /#&* a ea 'i&"an$e!. 'e , Hna eR 8 Gn)e )a ea ,*n)$i.n# ii 'i&-.4i"i8e!. 'e ).n" .! -en" * 'e-#(i ea 8i"e4eiR 8 e8i4ia a/#n*n$i"# a ).n&" *)$ii!. (i ,*n'a$ii!. , )#ii 'e *!a e (i a &"a$ii!. R 8 8e i,i)a ea &" Hnge ii +*!.ane!. 'e an). a e a ).n&" *)$ii!. /e"a!i)eR 8 8e i,i)a ea ).n" ag e*"#$i!. R 8 Gn)e )a ea &*+ &a )in# a /.". *!*i 'e e4e 8#R 8 e6a/ina ea /agne".g a,i)# a )a+!* i!. , '*-# )a4R 8 8e i,i)a ea &"# ii ang enaIe!. EI.), a&-e)" e")CFR 8 8e i,i)a ea &"# ii *!/en$i!. R 8 8e i,i)a ea &"# ii &*'* i!. 'e e4i&"en$#R Pe +a4a - e8e'e i!. 'in '.)*/en"a$ia "eDni)# (i 'in )a "ea "eDni)# a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", - e)*/ (i a ).n&"a"# i!. e4*!"a"e 'in 8e i,i)a ea Gn ,*n)$i.na e a in&"a!a$iei, 'e$in#". *! 8a &"a+i!i, 'a)# e&"e )a4*!, )a Gn a,a a !*) # i!. en*/e a"e /ai &*& &# &e /ai e,e)"*e4e (i 8e i,i)a ea - in

193

,# R182++3 /e".'e ne'i&" *)"i8e a e!e/en"e!. /e)ani)e a )# . &ig* an$a in&"a!a$ieiC *-e e -*ne Gn -e i).!

9.3.18 Da"a e,e)"*# ii e8i4ii!. an*a!e &e 8a )./*ni)a !a ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia &e a,!# in&"a!a$iaC

La e,e)"*a ea a)e&". e8i4ii 8. -a "i)i-a RSVTI 'in *ni"a"ea 'e$in#".a e, a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT IT, (i, '*-# )a4, in&-e)". ii 'e &-e)ia!i"a"e ai ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia &e a,!# in&"a!a$iaC
9C5C19 Durata revi(iilor i verific rilor menionate la pct. 9.3.12: 9.3.13: 9.3.1" i 9.3.13 'e va 'ta&ili de c tre unitatea dein toare prin regulamentul de e5ploatare. 9.3.2+ D*-# e8i4ia gene a!# an*a!#, (e,*! in&"a!a$iei 8a - e4en"a *ni"#$ii 'e$in#".a e *n a-. " 'e"a!ia" a&*- a &"# ii "eDni)e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", - in )a e 8a a'*)e !a )*n.("in$a ).n'*)e ii ).n&"a"# i!e &a!e (i 8a ,a)e - .-*ne i ).n) e"e 'e /#&* i -en" * /en$ine ea &e)* i"#$ii Gn e6-!.a"a e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C n )a4*! )Hn' - .-*ne i!e e&-e)"i8e ).n'*) !a .- i ea 'in ,*n)$i*ne a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i in" .'*)e ea ei Gn e-a a$ie, *n e6e/-!a a! a-. "*!*i &e 8a Gnain"a !a ISCIR= INSPECT IT Gn a4a )# eia &e a,!# in&"a!a$iaC Gn e5emplar al raportului vi(at de conducerea unit ii dein toare 'e ane5ea( la cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 9.3.21 D*-# ,ie)a e 1:C::: . e 'e ,*n)$i.na e, 'a n* /ai "H 4i* 'e 2 ani, *ni"a"ea 'e$in#".a e 8a 8e i,i)a - in 'e/.n"a eJ 8 , Hne!e in&"a!a$ieiR 8 a6e!e .$i!. (i .!e!. C /erificarea 'u' menionat 'e va efectua conform prevederilor pct. 3.1".- din cartea tehnic a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 0ane5a %-2. Da"a Gn)e-e ii a)e&". 8e i,i)# i 8a ,i )./*ni)a"# !a ISCIR=INSPECT IT Gn a4a )# eia &e a,!# in&"a!a$ia, ia !a e-*ne ea Gn ,*n)$i*ne &e 8a &.!i)i"a a)e&"eia 8e i,i)# i!e ne)e&a e Gn 8e'e ea ea*". i4# ii ,*n)$i.n# ii in&"a!a$ieiC 9C5C%% Dac funcionarea in'talaiei e'te 'e(onier : revi(iile i verific rile periodice pot fi 1ntrerupte 1n timpul perioadelor de 'taionare. >n perioada de 'taionare 'e vor lua m 'uri de con'ervare a in'talaiei. Re1nceperea e5ploat rii tre&uie ' fie precedat de o revi(ie i o verificare detaliat a ca&lurilor i c ii de rulare: cu condiia re'pect rii prevederilor pct. 8.8.-. 9C5C%0 Dup o 1ntrerupere a e5ploat rii datorit unei defeciuni tehnice 'au dup 1nlocuirea unor p ri ale in'talaiei 'e vor efectua toate 1ncerc rile i pro&ele legate de organele care au pre(entat defeciuni 'au au fo't 1nlocuite: precum i verific rile nece'are. >n ca(ul e5ecut rii unor lucr ri de reparaii: prev (ute la pct. 8.9.2: e5ploatarea nu va fi reluat dec!t dup ce: 1n &a(a verific rilor efectuate conform pct. 8.8: 'e autori(ea( funcionarea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat.

19"

,# R182++3

9C5C%1 .a&lurile in'talaiei 0tractoare: de 1ntindere i de fr!nare2 tre&uie ' fie controlate periodic. .ontrolul periodic con't din@ 8 e5aminarea a'pectului e5terior: a u(urii generale: a coro(iunii: a ungerii: a deform rii locale 1n 'eciune tran'ver'al i a reducerii diametruluiA 8 e5aminarea ruperilor de '!rme 'au a punctelor unde 1ncepe ruperea: a u(urilor normale: a deform rii ca&l rii: a 't rii ca&lurilor la ieirea din manoane i pe rea(emele fi5e 'au rotative.

E6a/ina ea )a+!* i!. &e ,a)e -e ".a"# !*ngi/ea !. C


9C5C%2 Frecvena controalelor ca&lurilor e'te cel puin urm toarea@

a2 1n timpul perioadei iniiale de un an de la intrarea 1n e5ploatare: ca&lurile de fr!nare 0fi5e2 'e vor controla dup fiecare trei luni: iar ca&lurile mo&ile 0tractoare i de 1ntindere2 1n fiecare lun A perioada iniial de un an 'e poate prelungi cu o durat egal cu aceea a perioadelor de 'taionare dac funcionarea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat e'te 'e(onier 'au 1ncetea( dintr8un anumit motiv mai mult de o lun A &2 dup e5pirarea perioadei iniiale i dac din controalele efectuate re(ult o comportare 'ati'f c toare a ca&lului din toate punctele de vedere: intervalul dintre controale poate fi prelungit p!n la - luni pentru ca&lurile fi5e i 3 luni pentru ca&lurile mo&ile. <rice defeciune con'tatat 0u(ur : coro(iune: ruperea '!rmelor 'au alte deterior ri2 va fi reperat cu preci(ie i va con'titui o&iectul unor e5amin ri atente la intervale de timp 'uficient de apropiate pentru a 'e urm rii modul 1n care 'e comport defeciunea: lu!ndu;'e operativ m 'urile care 'e impun.
9C5C%3 Re(ultatele controalelor periodice ale ca&lurilor in'talaiei: menionate la pct. 9.3.2" i 9.3.2$: vor fi menionate 1n regi'trul de eviden a revi(iilor liniei in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'u& 'emn tura per'onalului care le;a efectuat. Yeful in'talaiei e'te o&ligat ' ia cunotin de cele menionate i ' 1ntreprind m 'urile ce 'e impun pentru funcionarea 1n condiii de 'iguran a in'talaiei. 9C5C%5 .a&lurile tractoare tre&uie ' fie 'upu'e unei e5amin ri magnetografice: dup cum urmea( @ 8 la punerea 1n e5ploatareA 8 dup primul: al patrulea i al a'elea an de e5ploatareA 8 anual: dup al a'elea an de e5ploatare. .a&lurile de fr!nare vor fi 'upu'e unei e5amin ri magnetografice la punerea 1n e5ploatare i apoi din cinci 1n cinci ani.

19$

,# R182++3 9C5C%7 Gnde nu 'e poate aplica e5aminarea magnetografic : ca&lurile de 1ntindere vor fi e5aminate nedi'tructiv cu radiaii penetrante: pentru determinarea firelor rupte 'au fi'urate. 95aminarea cu radiaii penetrante 'e va face la punerea 1n e5ploatare i apoi din cinci 1n cinci ani 1n condiiile menionate la pct. 9.3.32. 9C5C%9 Se recomand ca e5amin rile magnetografice: la diver'e intervale a'upra aceluiai ca&lu: ' fie efectuate la aceeai vite( i pe c!t po'i&il de aceeai echip . >n funcie de o&'ervaiile f cute cu oca(ia diferitelor verific ri 'e pot 'ta&ili perioade mai 'curte pentru e5amin rile magnetografice. 9C5C0: 95amin rile magnetografice 'e vor efectua numai de per'onal autori(at 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice: .olecia 7S.7R. 9C5C01 >n &uletinul de e5aminare magnetografic 'e vor 1n'crie toate datele care ' permit reproducti&ilitatea controlului 0tipul aparatului utili(at: parametrii de lucru: metoda folo'it : diametrul &o&inei: vite(a de depla'are etc.2. Juletinul de e5aminare i celelalte documente 1ncheiate cu oca(ia e5amin rii magnetografice vor fi ataate la cartea tehnic a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat pentru a fi pu'e la di'po(iia echipei care efectuea( e5aminarea urm toare. Diagramele re(ultate 'e vor p 'tra 1n arhiva dein torului i vor fi pre(entate la cererea in'pectorilor de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7#. 9C5C0% >n 'ituaia c!nd nu 'e poate aplica e5aminarea magnetografic : cum ar fi unele poriuni din ca&lurile de fr!nare i tractoare: 'e va face e5aminarea nedi'tructiv cu radiaii penetrante pentru determinarea firelor rupte 'au fi'urate: conform unei proceduri avi(ate 7S.7R;74S,9.#.

C* .)a4ia 8e i,i)# ii .,i)ia!e, in&-e)". *! 'e &-e)ia!i"a"e a! ISCIR=INSPECT IT -.a"e )e e, '*-# )a4, e6a/ina ea )* a'ia$ii -ene" an"e (i a a!". 4.ne a!e )a+!* i!. C
9C5C00 >nlocuirea ca&lurilor 'e va face av!nd 1n vedere urm toarele criterii@ 8 e5i'tena unor '!rme rupteA 8 gradul de u(ur al ca&lului i 'tarea lui general 0u(ura '!rmelor e5terioare: gradul de corodare al '!rmelor: deform ri 'au aplati' ri etc.2. ,entru verificarea i 1nlocuirea ca&lurilor 'e va e5amina vi(ual 'au: dup ca(: magnetografic 'tarea general a ace'tora pe toat lungimea i 'e va 'ta&ili reducerea de 'eciune pe lungimea de referin : av!nd 1n vedere criteriile 'ta&ilite la aliniatul precedent. Lungimea de referin 'e determin ca un multiplu al diametrului ca&lului 0dc2 i e'te 1n funcie de tipul ca&lului i gradul de u(ur al ace'tuia. ,entru verificarea i 1nlocuirea ca&lurilor 'e poate folo'i: dup ca(: i e5aminarea cu radiaii penetrante 1n condiiile ar tate la pct. 9.3.28 i 9.3.32. 9C5C01 .a&lurile 'e vor 1nlocui atunci c!nd 'eciunea util ';a micorat fa de 'eciunea util a ca&lului nou cu urm toarele procente: pe lungimea de referin @ 19-

,# R182++3

a2 ca&luri de fr!nare;tip 1nchi'@ 8 1+ C pe lungimea de referin de cel puin 18+ ori diametrul ca&luluiA 8 $ C pe lungimea de referin de cel puin 3+ ori diametrul ca&luluiA 8 3 '!rme e5terioare rupte pe lungimea de un metruA 8 2 '!rme e5terioare al turate rupte pe lungimea de minim 18 ori diametrul ca&luluiA &2 ca&luri de fr!nare elicoidale: cu toroane@ 8 1$ C pe lungimea de referin de cel puin 2++ ori diametrul ca&luluiA 8 1+ C pe lungimea de referin de cel puin 9+ ori diametrul ca&luluiA 8 8 '!rme e5terioare rupte pe lungimea de un metruA c2 ca&luri tractoare@ 8 2$ C pe lungimea de referin de minim $++ ori diametrul ca&luluiA 8 1+ C pe lungimea de referin de minim 12+ ori diametrul ca&luluiA 8 - C pe lungimea de referin de minim 3+ ori diametrul ca&luluiA d2 ca&luri de 1ntindere@ 8 8 C pe lungimea de referin de minim 12+ ori diametrul ca&luluiA 8 " C pe lungimea de referin de minim 18 ori diametrul ca&luluiA Dac nu e'te po'i&il e5aminarea magnetografic 'au e5aminarea cu radiaii penetrante: ca&lurile de 1ntindere 'e vor 1nlocui o&ligatoriu dup cel mult 1+ ani de e5ploatare. e2 toroane con'iderate 1n mod i(olat@ 3$ C pe lungimea de referin de minim 18 ori diametrul toronului. 9C5C02 La determinarea procentului de reducere a 'eciunii utile 'e va ine 'eama de urm toarele@ 8 num rul total de '!rme rupte pe lungimea de referin A 8 '!rmele 'l &ite: corodate 'au degradate 'e vor con'idera '!rme rupteA 8 '!rma care are mai multe rupturi pe lungimea de referin 'e va lua 1n calcul o 'ingur dat . Dac un toron are o 'l &ire evident 'e va con'idera 1n calculul 'eciunii utile a ca&lului ca fiind rupt. >n ca(ul c!nd nu 'e di'pune de date e5acte 0lip'a controlului magnetografic 'au cu radiaii penetrante2: num rul '!rmelor rupte 04'r2 pe lungimea de referin 'e va calcula a'tfel @ 8 pentru ca&luri cu ca&lare paralel @ 4'r E num r de rupturi vi(i&ile 5 1:$A 8 pentru celelalte ca&luri@ 4'r E num r de rupturi vi(i&ile 5 1:2$. 9C5C03 ,rin gri=a dein torului in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'e vor efectua controale periodice a'upra 'ta&ilit ii ar&orilor care 1n c dere ar periclita in'talaia: 1ncheindu;'e de fiecare dat un proce';ver&al de con'tatare. .ontrolul 'e va efectua de c tre per'onalul 'ilvic de 'pecialitate de dou ori pe an 0toamna i prim vara2: at!t dup fiecare furtun puternic 'au ploi a&undente 1n (on c!t i 1naintea

193

,# R182++3 fiec rei verific ri tehnice 1n vederea eli&er rii autori(aiei de funcionare 0verific ri tehnice periodice 'au dup reparaii2. 7n'talaia nu 'e va repune 1n funciune dec!t dup 1nl turarea ar&orilor marcai pe teren ca neav!nd 'ta&ilitate i menionai 1n proce'ul;ver&al de con'tatare. 9C7 E8i'en$a e6-!.a"# ii

9C7C1 ,entru fiecare in'talaie de tran'port pe plan 1nclinat tre&uie ' 'e in la (i regi'trul de eviden a funcion rii: care va fi p 'trat de mecanicul troli't al in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat. 9C7C% Regi'trul de eviden a funcion rii in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va avea cel puin urm toarele coloane@ 8 Data 0(iua: luna: anul2A 8 <ra pornirii 01nceperea 'chim&ului2A 8 <ra opririi 0predarea la terminarea 'chim&ului2A 8 #impul de funcionare efectiv 0ore2A 8 #impul de 'taionare 0ore2A 8 *otivele 'taion riiA 8 * 'urile luateA 8 %lte o&'ervaiiA 8 Semn tura mecanicului troli't care a predat: re'pectiv a celui care a primit in'talaia 0dac in'talaia de tran'port pe plan 1nclinat a funcionat 1n 'chim&uri2. 9C7C0 Regi'trul de eviden a funcion rii va fi completat dup terminarea fiec rui 'chim& de lucru. 9C7C1 ,entru evidena revi(iilor: verific rilor: 1ncerc rilor i controalelor 'e vor ine la (i urm toarele regi'tre@ a2 regi'tru de eviden a revi(iilor liniei in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA &2 regi'tru de eviden a revi(iilor vehiculelorA c2 regi'tru de eviden a revi(iilor echipamentelor mecanice i electrice: componentelor de 'ecuritate: 'u&'i'temelor: in'talaiilor i di'po(itivelor de 'iguran : 'emnali(are i telecomunicaie. 9C7C2 Regi'trul de eviden a revi(iilor liniei in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va fi completat de revi(orul de linie i va cuprinde urm toarele coloane@ 8 Data revi(iei 0cu menionarea 1nceputului 'chim&ului2A 8 .a&lu de fr!nare: 8 .a&lu tractorA 8 .a&lu de compen'aieA 8 .a&luri de 1ntindereA 8 .a&luri au5iliareA 8 Role: ghida=e: cale de rulareA

198

,# R182++3 8 8 8 %lte o&'ervaiiA ,ropuneri ale per'oanei care a efectuat revi(iaA Semn tura revi(orului de linie.

9C7C3 Regi'trul de eviden a revi(iilor vehiculelor va fi completat de revi(orul vehiculelor. Regi'trul va avea num rul de pagini nece'ar pentru fiecare vehicul pe care 'e va nota num rul de ordine al vehiculelor re'pective. Regi'trul de eviden a revi(iilor vehiculelor va avea cel puin urm toarele coloane@ 8 Data revi(iei 0(iua: luna: anul2A 8 . rucior de rulare 0inclu'iv fr!na2A 8 Su'pen'ia vehicululuiA 8 Schelet de re(i'ten A 8 %lte o&'ervaiiA 8 ,ropuneri ale per'oanei care a efectuat revi(iaA 8 Semn tura revi(orului vehiculelor. 9C7C5 Regi'trul de eviden a revi(iilor echipamentelor mecanice i electrice: componentelor de 'ecuritate: 'u&'i'temelor: in'talaiilor i di'po(itivelor de 'emnali(are i telecomunicaie va fi inut prin gri=a mecanicului troli't. Regi'trul va avea cel puin urm toarele coloane@ 8 Data revi(ieiA 8 )rup de antrenareA 8 .omponente de 'ecuritateA 8 7n'talaii i di'po(itive de 'ecuritateA 8 Su&'i'temeA 8 7n'talaii de 'emnali(are i telecomunicaieA 8 %parata= electric i de automati(areA 8 9chipament mecanic din 'taiiA 8 %lte o&'ervaiiA 8 ,ropuneri ale per'oanei care a efectuat revi(iaA 8 Semn tura per'oanelor care au efectuat revi(iile re'pectiveA 8 /i(a mecanicului troli't. 9C7C7 >n regi'trele de revi(ii: revi(orii vor 1n'crie con'tat rile i m 'urile luate: dup ca(: i propunerile care au re(ultat din revi(ii. Regi'trul 'e completea( chiar dac 'tarea in'talaiei e'te core'pun( toare: menion!ndu;'e ace't lucru 1n coloana re'pectiv . De a'emenea: 'e vor 1n'crie con'tat rile i m 'urile luate de eful in'talaiei din unitatea dein toare i de c tre orice organ de verificare i control al ace'teia. 9C7C9 #oate regi'trele de eviden vor fi numerotate. 9le vor fi parafate 0'emn tur i tampil 2 de conducerea unit ii dein toare. Yeful in'talaiei e'te o&ligat ' controle(e la perioadele de timp preci(ate 1n regulamentul de e5ploatare: inerea la (i a regi'trelor de eviden . 1: REPARAREA

199

,# R182++3 1:C1 Repararea in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat va fi efectuat 1n condiiile menionate la pct. 8.9 de c tre unit i autori(ate de 7S.7R;74S,9.# 7#: conform metodologiei din %ne5a ,: i care po'ed autori(aie conform modelului din %ne5a \ eli&erat de 7S.7R;74S,9.# 7#. 1:C% La lucr rile de reparare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e vor lua m 'urile core'pun( toare pentru prevenirea avariilor i accidentelor. 11 AVARII I ACCIDENTE

11C1 >n ca(ul accidentelor de per'oane 'au al avariilor: dein torul de in'talaie de tran'port pe plan 1nclinat are o&ligaia ' anune: telefonic 'au prin fa5: 1n cel mult 12 ore de la producere: 7S.7R;74S,9.# 7# la care 'unt 1nregi'trate in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat re'pective 1n vederea efectu rii cercet rilor tehnice nece'are i o&ligatorii. 11C% Dein torul e'te o&ligat ' nu modifice 'tarea de fapt din momentul producerii avariei 'au accidentului p!n la 'o'irea in'pectorilor de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# la faa locului: 1n afar de ca(urile c!nd meninerea ace'tei 't ri ar produce alte accidente 'au ar periclita viaa oamenilor 'au 'ecuritatea in'talaiei. %tunci c!nd e'te nece'ar ' 'e modifice 'tarea de fapt din momentul avariei 'au accidentului: dein torul va face 'chie: fotografii 'au 1nregi'tr ri video ale 'ituaiei e5i'tente. 11C0 7n'pectorii de 'pecialitate ai 7S.7R;74S,9.# 7# tre&uie ' participe la cercetarea avariilor i accidentelor conform procedurilor 7S.7R. 11C1 >n vederea 'ta&ilirii cau(elor care au produ' avarii 'au accidente: dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat va trimite la la&oratoare de 'pecialitate: pentru cercetare: pie'e 'au di'po(itive precum i pro&e de materiale: conform indicaiilor in'pectorului de 'pecialitate al 7S.7R;74S,9.# 7# con'emnate 1n proce'ul;ver&al de con'tatare. 11C2 Dac avaria 'au accidentul ';a produ' datorit unei defeciuni a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat 'au nea'igur rii condiiilor care influenea( 1n mod direct 'ecuritatea 'a funcional : in'talaia 'e va 'coate din funciune. Repunerea 1n funciune 'e va face dup reparare i o verificare tehnic oficial complet . 1% DISPOZIII FINALE

1%C1 ,re(enta pre'cripie tehnic 'e aplic in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat noi 'au vechi de'tinate tran'portului de materiale. 1%C% Dein torul in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale e'te o&ligat ' anune 1n termen de ma5im 1$ (ile 7S.7R;74S,9.# 7#: 1n ra(a c reia e'te 1nregi'trat in'talaia: 1nchirierea: v!n(area 'au 'coaterea din u( a ace'teia.

12.3 n )a4*! *n. a+a"e i 'e !a - e8e'e i!e - e4en"ei - e&) i-$ii "eDni)e, - .ie)"an"*!, ).n&" *)". *! E/.n"a". *!F, ).n" a)"an"*!
2++

,# R182++3

- in)i-a!, e-a a". *! &a* 'e$in#". *! 8. -*"ea &"a+i!i, -e - .- ia #&-*n'e e, &.!*$ii )./-en&a".a e, /."i8a"e ). e&-*n4#". 'in -*n)" 'e 8e'e e "eDni), )a e &# n* a,e)"e4e &e)* i"a"ea Gn ,*n)$i.na e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i &# e6)!*'# -e i).!*! 'e a8a ii &a* a))i'en"eC Agen$ii e).n./i)i )a e a* &"a+i!i" a&",e! 'e &.!*$ii !e 8. &*-*ne a8i4# ii - in)i-a!i!. ,a)". i in"e e&a$iJ - .ie)"an", ).n&" *)". E/.n"a". F, 'e$in#". , ISCIR=INSPECT (i, '*-# )a4, *ni"#$i 'e )e )e"a e, - .ie)"a e (i 'e Gn8#$#/Hn" &*-e i. 'e &-e)ia!i"a"eC
1%C1 Dac agentul economic a depu' documente 1n &a(a c rora i ';a eli&erat autori(aia i ace'tea nu 'unt conforme cu realitatea: autori(aia e'te nul de drept. 1%C2 4ere'pectarea prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 'e 'ancionea( conform legi'laiei 1n vigoare merg!nd p!n la retragerea autori(aiilor acordate. 1%C3 ,re(enta pre'cripie tehnic intr 1n vigoare la data de +1.+$.2++": dat la care 'e a&rog R,re'cripii tehnice pentru proiectarea: con'truirea: montarea: e5ploatarea i verificarea in'talaiilor de ridicat pe plan 1nclinat: de'tinate tran'portului de per'oane i materiale R1";8"I. ,!n la data de 31.12.2++" 'e admit introducerea pe pia i punerea 1n funciune a in'talaiilor: a componentelor de 'ecuritate i a 'u&'i'temelor de'tinate ace'tora: care 'unt 1n cur' de reali(are conform prevederilor pre'cripiilor tehnice R 1";8". 1%C5 #rimiterile f cute 1n te5t la alte pre'cripii tehnice ; .olecia 7S.7R 'au alte documente normative 'e refer la ediiile 1n vigoare la data ela&or rii pre(entei pre'cripii tehnice. 1%C7 <rice alte di'po(iii contrare prevederilor pre(entei pre'cripii tehnice 1i 1ncetea( vala&ilitatea. ANEAA A %utori(area6reautori(area agenilor economici pentru e5ecutarea lucr rilor de proiectare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat AC1C1 ,roiectele de con'truire: montare i reparare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 'e ela&orea( de c tre ageni economici de proiectare 'peciali(ai i autori(ai de 7S.7R;74S,9.#. ,roiectele pot fi ela&orate i de c tre ali ageni economici: urm!nd ca proiectele re'pective: pentru a putea fi folo'ite: ' fie: 1n preala&il: verificate de o unitate de proiectare autori(at de 7S.7R;74S,9.# i avi(ate 1n conformitate cu prevederile pct. %.1.3. %genii economici de proiectare vor confirma 1n proiectele pe care le ela&orea( c au re'pectat prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu i c 1ndepline'c prevederile pct. %.1.3 lit. a2: &2 i c2.

2+1

,# R182++3 AC1C% >n vederea autori( rii: unit ile de proiectare 'au agenii economici care au unit i de proiectare pentru lucr rile menionate la pct. %.1.1 vor 1nainta la 7S.7R; 74S,9.# o documentaie 1ntocmit 1n conformitate cu prevederile ane5ei %1. AC1C0 %genii economici autori(ai: re'pectiv unit ile de proiectare autori(ate: au urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ (2 ' po'ede pre'cripiile tehnice 'pecifice domeniului pentru care 'olicit autori(areaA aa2 ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate: 1n num r nece'ar: care ' verifice proiectele ela&orate din punct de vedere al 'ecurit ii 1n funcionare i care ' r 'pund 1mpreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor pre'cripiei tehnice: 'emn!nd proiectele 1n ace't 'en'A &&2 ' adopte 'oluii con'tructive care ' permit funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat i ' prevad 1n documentaia tehnic e5amin rile i 1ncerc rile ce tre&uie ' fie efectuate la agenii economici produc tori i reparatori: la locul de monta= i la locul de funcionare: pentru verificarea parametrilor de 'ecuritate 1n funcionare: r 'pun(!nd de alegerea corect a ace'tora 0in!nd cont i de anali(a de 'ecuritate2 i de re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehniceA cc2 ' ela&ore(e: 1n cadrul proiectelor: de'enul tip de an'am&lu care ' cuprind principalele date tehnice i care ' permit verificarea parametrilor de funcionare 1n 'ecuritate a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat 1n timpul e5ecuiei: la omologare i la locul de montare pentru emiterea autori(aiei de funcionare 1n e5ploatareA dd2 ' ela&ore(e in'truciuni tehnice privind e5ploatarea: 1ntreinerea: revi(ia i verificarea tehnic a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: care ' 'ervea'c i pentru preg tirea per'onalului de e5ploatare: 1ntreinere: revi(ie i verificareA ee2 ' 'olicite 1n 'cri' la 7S.7R;74S,9.# avi(area conform a proiectelor ela&orate: pre(ent!nd 1n ace't 'cop de'enul tip de an'am&lu verificat de per'onalul tehnic de 'pecialitate propriu menionat la lit. &2A e'te inter(i' folo'irea proiectelor: re'pectiv a de'enului tip de an'am&lu: f r avi(ul conform al 7S.7R;74S,9.#A ff2 ' propun : 1n vederea autori( rii de c tre 7S.7R;74S,9.#: per'onalul tehnic de 'pecialitate care urmea( ' avi(e(e conform: 1n condiiile preci(ate 1n ane5a %": proiectele proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate: re'pectiv de'enele tip de an'am&luA orice 'chim&are a per'onalului tehnic de 'pecialitate: autori(at de 7S.7R;74S,9.# pentru verificare i avi(are conform : va fi comunicat la 7S.7R;74S,9.# i va deveni definitiv dup confirmarea ace'teiaA gg2 ' 1nregi'tre(e la 7S.7R;74S,9.# proiectele pe care le avi(ea( conform i ' in evidena ace'tora A

2+2

,# R182++3 hh2 ' comunice periodic 0cel puin o dat pe trime'tru2 la 7S.7R;74S,9.#: 1n ra(a c reia 1i are 'ediul: li'ta proiectelor ela&orate i avi(ate conform pentru perioada e5pirat precum i li'ta proiectelor pe care le vor ela&ora i care tre&uie ' fie avi(ate conform 1n perioada urm toareA ii2 ' avi(e(e conform proiectele: re'pectiv de'enele tip de an'am&lu: pentru care primete 1mputernicire 'cri' din partea 7S.7R;74S,9.#. AC1C1 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate care verific proiectele din punct de vedere al 'ecurit ii 1n funcionare: numit de agentul economic de proiectare i autori(at de 7S.7R;74S,9.#: are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ e2 ' verifice proiectele din punct de vedere al re'pect rii prevederilor pre'cripiei tehniceA f2 ' confirme c a efectuat verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului prin aplicarea tampilei pe de'enul tip de an'am&lu: 1n conformitate cu prevederile din ane5a %". AC1C2 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate autori(at de 7S.7R;74S,9.# ' avi(e(e conform proiectele are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ a2 ' avi(e(e conform de'enele tip de an'am&lu ale proiectelor pentru care a primit 1mputernicire din partea 7S.7R;74S,9.#A &2 ' confirme avi(area conform prin aplicarea tampilei pe de'enul tip de an'am&lu: 1n conformitate cu prevederile din ane5a %": preci(!nd i num rul de e5emplare avi(ate 1n proce'ul;ver&al 1ncheiat 1n urma avi( rii conformeA c2 ' participe la 1ntrunirile periodice organi(ate de 7S.7R;74S,9.#. AC1C3 ,er'onalul tehnic de 'pecialitate ce urmea( a fi autori(at de 7S.7R;74S,9.# pentru avi(area conform de proiecte tre&uie ' fie a&'olvent al unui in'titut de 1nv m!nt 'uperior tehnic de 'pecialitate i ' ai& o vechime 1n 'pecialitate de cel puin 8 ani: din care cel puin 3 ani 1n proiectare 'au $ ani 1n con'trucia: e5ploatarea 'au verificarea in'talaiilor de tran'port pe ca&lu. AC1C5 >n vederea autori( rii agenilor economici de proiectare: 1n conformitate cu prevederile pre(entei ane5e: 7S.7R;74S,9.# are urm toarele o&ligaii i r 'punderi@ =2 ' verifice concordana dintre datele 1n'cri'e 1n documentaia 0conform ane5ei %12 pre(entat de unitatea de proiectare care 'olicit autori(area i 'ituaia din unitatea re'pectiv precum i e5i'tena pre'cripiilor tehnice 'pecifice 1n domeniu: 1ntocmind un proce';ver&al a'upra con'tat rilor f cuteA K2 ' verifice din punct de vedere al cunoaterii prevederilor pre'cripiei tehnice per'onalul tehnic de 'pecialitate propu' pentru avi(area conform A

2+3

,# R182++3

l2 ' eli&ere(e 1n &a(a con'tat rilor f cute: 1n ca(ul 1ndeplinirii condiiilor de autori(are autori(aia de proiectare conform modelului din ane5a %2.
ANEAA A1 .oninutul documentaiei pentru o&inerea6reactuali(area autori(aiei de a proiecta in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agentul economic 'olicitant i 'e 1naintea( la 7S.7R;74S,9.#. Documentaia va fi con'tituit din@ a2 adre' 0domeniul 'olicitat: documente ane5ate etc.2A &2 acte agent economic 01n copie2@ 'tatut 0act con'titutiv2 actuali(at la (iA certificat de 1nregi'trareA c2 procedur privind modul de e5ecutare a activit ii de proiectare 0organi(are i re'pon'a&ilit i: pre'cripii tehnice: 'tandarde i normative de proiectare 'pecifice domeniului de proiectare 'olicitat2A d2 li'ta per'onalului calificat propu' pentru autori(are 0original2A e2 deci(iile de numire ale per'onalului propriu propu' pentru autori(are 0original2: conform modelului din ane5a %3A f2 curriculum vitae pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 0original2A g2 documentele de 'tudii i calificare pentru per'onalul propriu propu' pentru autori(are 01n original i o copie2A h2 li'ta principalelor proiecte ela&orate de per'onalul pentru care 'e 'olicit autori(area 0original2. 4<#N@ >n ca(ul e5i'tenei unor 'u&unit i 0filiale: ateliere etc.2 pentru care 'e 'olicit autori(area i care au un alt 'ediu dec!t al agentului economic 'olicitant 'e vor indica pentru fiecare adre'ele ace'tora i: dup ca(: datele menionate mai 'u'. ANEAA A% 74S,9.S7% D9 S#%# ,94#RG .<4#R<LGL .%M%49L<R: R9.7,794#9L<R SGJ ,R9S7G49 Y7 74S#%L%S77L<R D9 R7D7.%# 7S.7R;74S,9.# AUTORIZAIA DE PROIECTARE 4r. ....................... din ...................

2+"

,# R182++3 >n &a(a prevederilor legale 1n vigoare: a pre'cripiei tehnice ,# R 1- i 1n urma verific rilor efectuate i con'emnate 1n proce'ul;ver&al nr.............................. din................................ 7 Se autori(ea( pentru proiectare de 12................................................. . agentul economic....................................din...................................'tr........................ ... nr........................=ude 6 'ector.............................din cadrul 22...................................... . unitatea de proiectare..................................din.................................'tr...................... .. nr.....................=ude 6 'ector..........................urmare cererii nr....................din............ 77 Se autori(ea( pentru avi(are conform de proiecte proprii 'au ela&orate de unit i neautori(ate urm toarele per'oane: 0'alariai ai unit ii de proiectare2@ 32 ... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. >n ca(ul 'chim& rii denumirii: 1ntreruperii activit ii 'au de'fiin rii .. ...................................."2 are o&ligaia ' anune 1n termen de 1$ (ile 7S.7R;74S,9.#. %utori(aia poate fi retra' de 7S.7R;74S,9.# 1n &a(a documentului de con'tatare a comiterii unor a&ateri de la prevederile legale. ,re(enta autori(aie e'te vala&il p!n la data de $2 Se con'ider re1nnoirea autori(aiei numai ca(ul 1n care cererea 'cri' de re1nnoire va fi depu' la 7S.7R;74S,9.# cu cel puin 3+ (ile calendari'tice 1nainte de e5pirarea termenului de vala&ilitate a autori(aiei. >n ca( contrar 'e con'ider autori(are nou

74S,9.#<R D9 S#%# Y9F


0numele: prenumele: 'emn tura i tampila2 tampila2

74S,9.#<R Y9F 7S.7R;74S,9.#


0numele: prenumele: 'emn tura i

7n'pector de 'pecialitate

ANEAA A0 M.'e! 'e 'e)i4ie -en" * n*/i ea -e &.na!*!*i "eDni) 'e &-e)ia!i"a"e -en" * a8i4a e ).n,. /# a - .ie)"e!. ANTETUL A ENTULU! E"ONO#!"

2+$

,# R182++3 D9.7M79 nr. ..........din ................... %gentul economic ........................................... repre(entat prin .................. manager 0director2: %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: prin care agenii economici de proiectare 'unt o&ligai ' numea'c per'onal tehnic de 'pecialitate pentru avi(area conform a proiectelor: care ' fie autori(at de 7S.7R;74S,9.# 1n vederea aplic rii prevederilor pre'cripiei tehnice ,# R1-: D9.7D9@ 1 D8ul 0D8na2 .................................de 'pecialitate..........................av!nd funcia de ............................ 1ncep!nd cu data de..........................'e numete re'pon'a&il cu avi(area conform a proiectelor din cadrul .................... .: urm!nd a fi autori(at de 7S.7R;74S,9.#. 2 Re'pon'a&ilul cu avi(area conform a proiectelor e'te o&ligat ' cunoa'c i ' aplice 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i ale pre'cripiilor tehnice 'pecifice: 'arcinile ace'tuia fiind cele care re(ult din pre'cripia tehnic ,# R 1-. 3 %ctivitatea re'pon'a&ilului cu avi(area conform a proiectelor va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii de ...............................................: care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea legi'laiei 1n vigoare i a prevederilor pre'cripiilor tehnice 'pecifice. " >nc lcarea o&ligaiilor prev (ute 1n prevederile pre'cripiilor tehnice 'pecifice: atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $ ,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. .. din .. i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R; 74S,9.#.

*%4%)9R: 4umele i prenumele 0$emntura i tampila%

<F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele


&$emntura%

Data .

ANEAA A1 /erificarea i avi(area conform a proiectelor AC1C1 /erific rile 1n fa(a de proiectare con'tau din@

2+-

,# R182++3 aF 8e i,i)a ea - .ie)"e!. Gn )eea )e - i8e("e ).n). 'an$a a)e&". a )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)eR +F a8i4a ea ).n,. /# a 'e&en*!*i "i- 'e an&a/+!* )* - i8i e !a e&-e)"a ea - e8e'e i!. - e&) i-$iei "eDni)eC A)ea&"# a8i4a e 8a ).n&"a 'inJ 8 avi(area preliminar a de'enului tip de an'am&lu: 1nainte de introducerea 1n e5ecuie: reparaie etc. a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinatA 8 avi(area definitiv 0final 2 a de'enului tip de an'am&lu: la terminarea e5ecuiei: reparaiei 0numai c!nd 'e modific proiectul iniial2 etc: a in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat: cuprin(!nd toate modific rile introdu'e 1n timpul ace'tora 1n de'enul tip de an'am&lu care va fi introdu' 1n cartea in'talaiei de tran'port pe plan 1nclinat;partea de con'trucie.

D*-# a8i4a ea ).n,. /# a 'e&en*!*i "i- 'e an&a/+!* E- e!i/ina # (i 'e,ini"i8#F a)e&"a &e 8a Gn egi&" a !a ISCIR= INSPECT, ,# # 'e )a e n* &e -.a"e a). 'a a*". i4a$ia 'e ,*n)$i.na e a in&"a!a$ieiC Un e6e/-!a 'in 'e&en*! "i- 'e an&a/+!* &e 8a " an&/i"e !a ISCIR=INSPECT IT -e "e i". i*! )# eia &e a,!# *ni"a"ea 'e - .ie)"a e e&-e)"i8#C
AC1C% /erificarea proiectelor: 1n ceea ce privete concordana ace'tora cu prevederile pre'cripiei tehnice: 'e efectuea( de c tre agenii economici de proiectare autori(ai de 7S.7R;74S,9.# conform prevederilor ane5ei %. >n ace't 'cop agenii economici de proiectare autori(ai vor numi per'onal de 'pecialitate care ' efectue(e verificarea pie'elor 'cri'e i de'enate ale proiectului. .onfirmarea verific rii 'e va face pe de'enul tip de an'am&lu: con'emn!ndu8'e pe ace'ta prin tampilare pe original i copii: urm toarele@ 8 Denumirea agentului economic de proiectare: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 8I /erificat: core'punde pre'cripiei tehnice ,# R 1-;2++3I 8 4umele i prenumeleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AC1C0 %vi(area conform a de'enului tip de an'am&lu: cu privire la re'pectarea prevederilor pre'cripiei tehnice: 'e efectuea( de c tre 7S.7R;74S,9.#. %vi(area conform de c tre 7S.7R;74S,9.# 'e va efectua numai dup verificarea proiectelor re'pective de c tre o unitate autori(at de 7S.7R;74S,9.#. %cea't avi(are conform 'e poate efectua i de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate din unit ile de proiectare: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 1n ace't 'cop conform prevederilor ane5ei %: dar numai cu acordul 'cri' al 7S.7R;74S,9.#. AC1C1 .onfirmarea avi( rii conforme pe de'enul tip de an'am&lu 'e face con'emn!ndu;'e prin tampilare pe un num r de e5emplare 0minim 2 copii2 inclu'iv originalul: urm toarele@ ANEAA A1

2+3

,# R182++3 a2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre 7S.7R;74S,9.#@ %/7M%# conform 7S.7R;74S,9.#

N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMM
DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXX &2 1n ca(ul 1n care avi(area 'e face de c tre per'onalul propriu de 'pecialitate din unit ile de proiectare: autori(at de 7S.7R;74S,9.# i 1mputernicit 1n 'cri' de 7S.7R;74S,9.# pentru proiectul re'pectiv@ %/7M%# conform %G#<R7M%# 7S.7R;74S,9.# Denumirea unit iiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Scri'oarea 7S.7R;74S,9.# de 1mputernicire nr.XXXXXXX6XXXXXXX

N*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P en*/e!eMMMMMMMMMMMMMMMMM
DataXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Semn turaXXXXXXXXXXXXXXXXX

AC1C2 %vi(area conform a de'enului tip de an'am&lu e'te vala&il p!n la modificarea ace'tuia ca urmare a modific rii pre'cripiei tehnice: a modific rilor intervenite 1n diferite fa(e de a'imilare 0prototip: 'erie (ero: 'erie2 'au a moderni( rii in'talaiei . >n ca(ul 1ntreruperii fa&ricaiei mai mult de un an: proiectul tre&uie ' fie reavi(at conform la reluarea ace'teia. AC1C3 %gentul economic 1n cadrul c ruia 'e avi(ea( conform de'enele tip de an'am&lu va reine c!te un e5emplar din fiecare. %ce'tea vor fi 1n'cri'e 1ntr;un regi'tru de eviden conform modelului din ane5a %$. AC1C5 %gentul economic de proiectare r 'punde de concepia corect a 'oluiilor con'tructive: de alegerea materialelor: de calculul de re(i'ten al in'talaiilor proiectate potrivit condiiilor de funcionare 1n condiii de 'ecuritate: a condiiilor tehnice de e5ecuie i control 1n conformitate cu prevederile legale 1n vigoare: inclu'iv ale pre'cripiei tehnice. AC1C7 %vi(area conform a proiectelor: re'pectiv a de'enelor tip de an'am&lu: pentru in'talaiile de tran'port pe plan 1nclinat pentru materiale care 'e procur din import 'e va face de c tre 7S.7R;74S,9.#: dup ce: 1n preala&il: ace'tea au fo't verificate prin gri=a 'olicitantului 1n ceea ce privete concordana cu prevederile pre'cripiei tehnice de c tre un agent economic de proiectare autori(at de c tre 7S.7R;74S,9.#

ANEAA A2
Regi&" * 'e a8i4# i ).n,. /e - .ie)"e 'e 012 .......................................................................................................................

2+8

,# R182++3
4r. i data adre'ei 7S.7R;74S,9.# de 1mputernicire pentru %/7M%R9 .<4F<R*N

4r. crt.

4r. proiect

Denumirea proiectului

Gnitatea de proiectare

,arametrii ma5imi

Jeneficiar

/9R7F7.%# conform ,# 7S.7R 022 4ume i prenume Semn tura

%/7M%# .<4F<R* 4ume i prenume Semn tura Data

4r. i data 1nregi'tr rii la 7S.7R; 74S,9.#

<&'.032

ANEAA A 3

.%R#9% 74S#%L%S797 D9 #R%4S,<R# ,9 ,L%4 >4.L74%# Den*/i ea *ni"#$ii ).n&" *)".a e J CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC A' e&aJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

.%R#9% 74S#%L%S797 D9 #R%4S,<R# ,9 ,L%4 >4.L74%# = PARTEA DE CONSTRUCTIE =

Ti-*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" N C 'e ,a+ i)a$ie An*! ,a+ i)a$iei J NNNNNNNNNCC J NNNNNNNNNCC

J NNNNNNNNNCC

2+9

,# R182++3 NOT J Ca "ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &e 8a -#&" a &*+ )Deie Gn )a+ina 'e )./an'# 'in &"a$ia 'e an" ena e, -en" * a &"a !a 'i&-.4i$ia . gane!. 'e 8e i,i)a eC LISTA DOCUMENTAIEI LIVRATE CU CARTEA INSTALAIEI DE TRANSPORT PE PLAN NCLINAT E-ie&e &) i&e (i 'e&ena"eF

N C ) "C

Den*/i ea '.)*/en"*!*i

Si/+.!*! &a* n*/# *! '.)*/en"*!*i

N*/# *! 'e ,i!e

Da"a NNNNNNNNN n".)/i"NNNNNNNNNN En*/e!e, &e/n#"* aF Ve i,i)a" CTC INSPECT NNNNNNNNNNNNN En*/e!e, - en*/e!e, &e/n#"* a &e/n#"* a (i ("a/-i!aF NNNNNNNNNNNNN En*/e!e, - en*/e!e, (i ("a/-i!aF O gan 'e 8e i,i)a e a*". i4a" 'e ISCIR= - en*/e!e (i

21+

,# R182++3

%49D% % 1 Date generale

Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii 'e$in#".a e Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii 'e - .ie)"a e Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii ).n&" *)".a e Ti-*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" N*/# *! 'e ,a+ i)a$ie An*! 'e ,a+ i)a$ie Ca-a)i"a"ea . a # 'e " an&-. " Regi/*! 'e " an&-. " Vi"e4a /a6i/# 'e )i )*!a$ie a 8eDi)*!e!.

.ondiii tehnice de in'talare

Z.na (i !.)*! Gn )a e e&"e a/-!a&a"# in&"a!a$iaJ L.)*! 'e /.n"a e (i a!"i"*'ineaJ 8 S"a$iei in,e i.a e J 8 S"a$iei &*-e i.a e J 8 S"a$iei in"e /e'ia e J Te/-e a"* a /ini/# 'e e6-!.a"a eJ Ga+a i"e 'e !i+e # " e)e e Gn - .,i! " an&8e &a!J T a8e &# iJ Pa a!e!i&/eJ Men$i*ni &-e)ia!e )* - i8i e !aJ 8 Na"* a "e en*!*i 'e ,*n'a e a ).n&" *)$ii!. J 8 M#&* i ).n" a -e i).!*!*i a8a!an(e!. J 3 3.1 .aracteri'tici i date tehnice de &a( .aracteri'ticile liniei 0c ii de rulare2

L*ngi/ea Gn - .ie)$ie . i4.n"a!#, /J L*ngi/ea -e Gn)!ina e, /J Di,e en$a 'e ni8e! Gn" e &"a$ii!e ,ina!e, /J Di,e en$a 'e ni8e! Gn" e &"a$ii!e ,ina!e (i )e!e in"e /e'ia e, /J Di,e en$a 'e ni8e! /a6i/# Gn !*ng*! " a&e*!*i, /J n)!ina ea /e'ie a )#ii, UJ 211

,# R182++3 n)!ina ea /a6i/# a )a+!*!*i -* "#". Gn)# )a", UJ E)a "a/en"*! )#ii, /J N*/# *! )#i!. , +*)J

Ti-*! (i )a a)"e i&"i)i!e Gn) *)i(# iiJ Ra4e 'e a). 'a e Gn -!an . i4.n"a!J 8 Ma6i/e, /J 8 Mini/e, /J Ra4e 'e a). 'a e Gn -!an 8e "i)a!J 8 Ma6i/e, /J 8 Mini/e, /J 3.2 .a&luri
6F

3.2.1 Ca a)"e i&"i)i!e )a+!* i!.

De&"ina$ia )a+!* i!. 66F J S-e)i,i)a$ia )a+!*!*i, ).n,. / &"an'a '*!*iJ Ma&a )a+!*!*i -e /e" * !inia , VgK/J Se)$i*nea /e"a!i)# a )a+!*!*i, //%J Dia/e" *! EGn#!$i/eaF &H /e!. e6"e i.a e, //J F. $a "e. e"i)# 'e *-e e a )a+!*!*i, NJ F. $a ea!# 'e *-e e a )a+!*!*i, NJ C.e,i)ien" 'e &e)* i"a"eJ F* ni4. *! )a+!*!*iJ N*/# )e "i,i)a" 'e )a!i"a"eJ 6F Ta+e!*! &e )./-!e"ea4# ).n,. / 'a"e!. 'in )e "i,i)a"e!e 'e )a!i"a"e a!e ,* ni4. i!. 'e )a+!* iC 66F Se 8. Gn&) ie Gn "a+e! )a a)"e i&"i)i!e -en" *J
0C%C1C1 Ca+!* " a)". 0C%C1C% Ca+!* 'e , Hn# 0C%C1C0 Ca+!* 'e Gn"in'e e 0C%C1C1 Ca+!* 'e )./-en&a$ie

3.2.2 8 8 8 8

n"in'e ea )a+!* i!. L.)*! E&"a$iaF *n'e &e an). ea4#J Si&"e/ 'e Gn"in'e eJ Ma&a ).n" ag e*"#$ii, ".neJ C* &a /a6i/#, /J .!# E)a+!*! " a)". , )a+!*! 'e

3.2.3 F Hnge ea /a6i/# a )a+!*!*i -e . )./-en&a$ieF, Gn g a'e (i /in*"e 0C%C1

Ra-. "*! Gn" e 'ia/e" *! )a+!*!*i (i . gane!e 'e Gn,#(* a e E .$i, .!e, "a/+* iFJ 8 Ca+!* " a)". J 8 Ca+!* 'e , Hn#J 8 Ca+!* i 'e Gn"in'e eJ

212

,# R182++3

3.3 8 8 8 8 3." 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3.$

/ite(e Ma6i/# 'e egi/, /K&J La " e)e ea - in 4.na Gn) *)i(# ii, /K&J La an" ena ea 'e e4e 8#, /K&J De e8i4ie, /K&J /ehicule Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii ).n&" *)".a eJ Ti-*! 8eDi)*!*!*iJ Di&-.4i"i8*! 'e )*-!a e &a* 'e - in'e eJ Ca a)"e i&"i)i!e , Hnei 'e &e)* i"a"eJ N C (i 'a"a 'e)!a a$iei 'e ./.!.ga eK).n,. /i"a"eJ Ca-a)i"a"ea *"i!# a *n*i 8eDi)*!, VgJ Ma&a - .- ie a 8eDi)*!*!*i, VgJ N*/# *! 8eDi)*!e!. &a* a ).n8.aie!. -e !inie, +*)J N*/# *! 8eDi)*!e!. Gn ).n8.i E/a6i/F, +*)J Staii S"a$ia in,e i.a # ; S"a$ia &*-e i.a # ; S"a$ia in"e /e'ia # ;

E!e/en"e )a a)"e i&"i)e F*n)$ii "eDn.!.gi)e F*n)$ii -en" * -*+!i) S-a$ii 'e &e)* i"a"e, /J ; ,a$# 'e 8eDi)*!e ; -en" * -e &.na! P.4i$ia, D/ S*- a,a$a 'e&,#(* a"#, /% 3.-

Regimul i capacitatea de tran'port

Regi/*! 'e " an&-. "J 8 Un &)Di/+J 8 D.*# &)Di/+* iJ Ca-a)i"a"ea 'e " an&-. "J 3.3 8 8 8 )rup de antrenareW 2 Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii ,* ni4.a eJ Den*/i ea (i a' e&a *ni"#$ii ).n&" *)".a e a &*+an&a/+!e!. e&-e)"i8eJ Ti-*! g *-*!*i 'e an" ena e E,i6 &a* /.+i!, .a"# 'e an" ena e . i4.n"a!# &a* 8e "i)a!#, )* &a* ,# # "a/+* e")CFJ Roata 'au tam&ur de antrenare@ 8 Dia/e" *!, //J 8 N*/# *! )ana!e!. 'e Gn,#(* a eJ 213

,# R182++3 8 8 Ma"e ia!*! 'e )#-"*(i e a )ana!e!. J T* a$ia n./ina!#, ."K/inJ

*otor de acionare@ aF M.". e!e)" i)J

Ti- WW F Fe!*! )* en"*!*i Ten&i*nea, V C* en"*! n./ina!, A F e)8en$a, H4 P*"e ea, VX n)#!4i ea a'/i&i+i!# a +.+inaI*!*i /.". *!*i e!e)" i), :C E?F T* a$ia , ."K/in DA, EUF F e)8en$a 'e ).ne)"a e E)KDF WWW F E6e)*$ia En. /a!#, )* - ."e)$ie ).n" a */i'i"#$ii, - a,*!*i, a-ei, e6-!.4iei, -en" * /e'i*! /a in e")CF Ma&a, Vg N*/# (i an 'e ,a+ i)a$ie +F M.". "e /i)J TiC./+*&"i+i! *"i!i4a" T* a$ia .$ii 'e an" ena e -e " e-"e!e )*"iei 'e 8i"e4e, ."K/in N*/# (i an 'e ,a+ i)a$ie Se 8a )./-!e"a -en" * g *-*! 'e an" ena e - in)i-a! (i, '*-# )a4, -en" * g *-*! 'e an" ena e 'e e4e 8# (i )e! a! in&"a!a$iei 'e &a!8a eC WW F Se 8a &) ieJ a&in) .n )* .". +.+ina" &a* Gn &)* ")i )*i", 'e )* en" ).n"in** )* e6)i"a$ie Gn &e ie, Gn 'e i8a$ie (i a!"e!eC WWW F )KD = ).ne)"# iK. #C 3.8 8 Fr!ne Ca a)"e i&"i)i!e , Hne!.
WF W F

R.!*! ,*n)$i.na! a! , Hnei Ti-*! E&i&"e/*!F , Hnei Dia/e" *! "a/+* *!*i 'e , Hn#, // N*/# 'e , Hne, +*)C C.e,i)ien" 'e &e)* i"a"e a! , Hn# ii Fe!*! . gan*!*i 'e Gn)Di'e e E).n" ag e*"#$i, a )* i F

21"

,# R182++3 Fe!*! . gan*!*i 'e 'e&)Di'e e EDi' a*!i), -ne*/a"i), /an*a! F %49D% % - E).n"in*a eF C* &a . gan*!*i 'e Gn)Di'e e, // C* &a &a+.$i!. E'i&)* i!. F, // S-a$i*! 'e , Hna e a in&"a!a$iei, // Ti/-*! 'e , Hna e a in&"a!a$iei, &
WF

Se 8a )./-!e"a -en" * ".a"e , Hne!e 'e &e 8i)i* (i 'e &e)* i"a"eC .omanda in'talaiei

3.9

P.&"*! 'e )./an'#J 8 A/-!a&a/en"J 8 Li&"a e)Di-a/en"e!. (i a-a a"e!. - e8#4*"e Gn -.&"*! 'e )./an'#, e6)!*&i8 -*-i" *! 'e )./an'#J P*-i" *! 'e )./an'#J 8 Ca a)"e i&"i)iJ 8 Fe!*! )* en"*!*i Gn )i )*i"*! 'e )./an'#J 8 Ten&i*nea, VJ 8 F e)8en$a, H4J 8 Ti-*! a*"./a"*!*i 'e - ."e)$ieJ 8 A))e!e # i /a6i/e a'/i&e, /K&%J 8 De)e!e # i /a6i/e a'/i&e, /K&%J 3.1+ 7n'talaii i di'po(itive de 'ecuritate

3.1+.1 In&"a!a$ii (i 'i&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"e -en" * e8i"a ea &a* &e/na!i4a ea a*"./a"# a 'e aie ii )a+!*!*i " a)". 'e -e .!eJ 8 Di&-.4i"i8e /e)ani)eJ Ti-*!J L.)*! 'e a/-!a&a eJ 8 In&"a!a$ia e!e)" i)# J L.)*! 'e a/-!a&a eJ 8 Ci )*i"*! 'e ).n" .!J Fe!*! )* en"*!*iJ Ten&i*nea, VJ F e)8en$a, H4J 0C1:C% GDi'aIe!e -en" * 8eDi)*!e Gn &"a$iiJ 8 Ti-*! ).n&" *)"i8J 8 L.)*! 'e a/-!a&a eJ 8 n)!ina ea " an&8e &a!#J 8 8 8 Di&-.4i"i8e -en" * ).n" .!*! a*"./a" a! 8i"e4eiJ N*/# *! 'i&-.4i"i8e!. J Ti-*! ).n&" *)"i8J L.)*! 'e /.n"a eJ

0C1:C0

21$

,# R182++3 8 Vi"e4a !a )a e in" # Gn ,*n)$i*neJ Se/na!i4a eJ <!.)a eJ

0C1:C1 Li/i"a".a e a*"./a"e E/e)ani)eF 'e &,H (i" 'e )* &# -en" * 8eDi)*!e, ).n" ag e*"#$i, )# *)i.a e 'e Gn"in'e eJ Fe!*! !i/i"a". *!*i E #ipul !e Locul de ampla'are )" i ) e *ecanice #ipul Locul de ampla'are 0C1:C2 Di&-.4i"i8*! )* - .g a/ - e&"a+i!i"J 8 Ti-*! ).n&" *)"i8J 8 L.)*! 'e /.n"a eJ 0C1:C3 In&"a!a$ia 'e -a a" #&ne"J 8 Ti-*!J 8 L.)*! 'e a/-!a&a eJ 0C1:C5 A!"e in&"a!a$ii (i 'i&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"eJ 8 Ti-*!J 8 L.)*! 'e a/-!a&a eJ 0C11 7n'talaii de 'emnali(are i telecomunicaie 0C11C1 In&"a!a$ia 'e &e/na!i4a eJ Fe!*! &e/na!i4# i i Ca a)"e i&"i)i De e6-!.a"a e De a8e "i4a e De a8a ie De 'e anIa/en" e 1 VeDi)*!e C.n" ag e*"# $i C# *)i.a e 'e Gn"in'e e

Ti-*! !iniei Eae ian#, Gng .-a"#F Semnali(are Fe!*! )* en"*!*i acu'tic Ten&i*nea, V % F e)8en$a, H4 Semnali(are Ti-*! !iniei optic Eae ian#, Gng .-a"#F Fe!*! )* en"*!*i Ten&i*nea, V

21-

,# R182++3 0 F e)8en$a, H4

0C11C% In&"a!a$ia "e!e,.ni)# J 8 Ti-*! !iniei Eae ian#, Gng .-a"#FJ 8 L.)*! 'e a/-!a&a e a a-a a"e!. "e!e,.ni)eJ 0C11C0 A!"e in&"a!a$ii 'e "e!e)./*ni)a$ieJ 8 Fe!*! in&"a!a$ieiJ 8 L.)*! 'e a/-!a&a eJ 3.12 %lte pro&e: 1ncerc ri: e5amin ri: m 'ur ri WF WF Se )./-!e"ea4# Gn )a4*! e,e)"*# ii a!". Gn)e )# i (i /#&* # i 'e"e /ina"e 'e -a "i)*!a i"#$i!e ).n&" *)"i8e a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", )a 'e e6e/-!*J Gn)e )a ea !a &*- a- e&i*ne a ). -* i!. )i!in' i!. Di' a*!i)i, ). -*!*i 'i&" i+*i".a e!. e")C 3.13 .onclu(ii

Se )e "i,i)# )e!e )e * /ea4#J 1F In&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" a ,.&" e6e)*"a"# Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)e CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, &"an'a 'e!e (i )e!e!a!"e n. /a"i8e Gn 8ig.a eC %F La 8e i,i)# i!e e,e)"*a"e &;a ).n&"a"a" )# in&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" ). e&-*n'e - e&) i-$iei "eDni)e in'i)a"e /ai &*& (i '.)*/en"a$iei "eDni)e 'e e6e)*$ie (i /.n"aIC 0F n)e )# i!e &*+ &a )in# a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" a* ,.&" e,e)"*a"e )* e4*!"a"e ). e&-*n4#".a e, '*-# )*/ * /ea4#NNNNNNNNCC NNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCC n ).n,. /i"a"e )* - e&) i-$ia "eDni)# in'i)a"# /ai &*& &;a* e,e)"*a" * /#".a e!e Gn)e )# i a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" J NNNNNNNNNNNNNCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC 1F In&"a!a$ia 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" ). e&-*n'e -en" * ,*n)$i.na ea Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e !a -a a/e" ii in'i)a$i Gn - e4en"a )a "eC 2F P e4en"a )a "e ).n$ine CCCCCC ,i!eC Di e)". E&a* G/-*"e ni)i"*! &#*F CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC En*/e!e, - en*/e!e, &e/n#"* a (i ("a/-i!aF

213

,# R182++3

Da"a CCCCCCCCCCCCCCan*!CCCCCCCCCCCCCCC

e,*! )./-a "i/en"*!*i 'e ).n" .! "eDni) 'e )a!i"a"e CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC En*/e!e, - en*/e!e, &e/n#"* aF Re&-.n&a+i! "eDni) a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC En*/e!e, - en*/e!e, &e/n#"* aF

3.1"

%ne5e o&ligatorii

3.1".1 <REVIAR DE CALCULJ aF Di/en&i.na ea )a+!* i!. J " a)". , 'e , Hna e, 'e )./-en&a$ie, 'e Gn"in'e e, "e!e,.ni), 'e &e/na!i4a e (i +!.)a eC Ve i,i)# i!e &e 8. e,e i !a ).e,i)ien$ii 'e &e)* i"a"e, a-. "*! Gn" e &a )ina ).n)en" a"# (i &e)$i*nea /e"a!i)# a )a+!*!*i e&-e)"i8R +F Ta+e!*! )* e4*!"a"e!e )a!)*!e!. 'e " a&a e a !inieiR )F Ca!)*!*! -*"e ii 'e an" ena e, in)!*&i8 8e i,i)a ea a'e en$ei )a+!*!*i -e .a"a 'e an" ena eC 3.1".2 DESENUL TIP DE ANSAM<LU Se 8a ane6a 'e&en*! "i- 'e an&a/+!* )./-!e" Gn".)/i" ).n,. / /.'e!*!*i 'in ane6a A5C 3.1".3 PROCESE=VER<ALE, <ULETINE DE NCERCRI, CERTIFICATE DE CALITATE I ALTE ACTE 0C11C0C1 P .)e&=8e +a! - i8in' .'aI*! in&"a!a$iei Gn)Deia" Gn" e *ni"a"ea ).n&" *)".a e (i +ene,i)ia E*ni"a"ea 'e$in#".a eFC 0C11C0C% P .)e&=8e +a! a! Gn)e )# i!. 'e )a&# Gn)Deia" Gn" e *ni"a"ea ).n&" *)".a e (i +ene,i)ia E*ni"a"ea 'e$in#".a eFC 0C11C0C0 Ce "i,i)a"*! E)e "i,i)a"e!eF 'e )a!i"a"e - i8in' !*) # i!e 'e ).n&" *)$ii a,e en"e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" E&"a$ii, ,*n'a$iiFC Ce "i,i)a"e!e &e e!i+e ea4# 'e )#" e *ni"#$i!e )a e a* e6e)*"a" !*) # i!e e&-e)"i8eC 0C11C0C1 <*!e"in 'e /#&* # i e!e)" i)e a!e e4i&"en$e!. - i4e!. 'e !ega e !a -#/Hn", in)!*&i8 a!e ).ne6i*ni!. , e4i&"en$e!. 'e i4.!a$ie a!e ).n'*)".a e!. , /.".a e!. (i a-a a"aI*!*i e!e)" i) (i a!e a-a a"aI*!*i e!e)" i) 'e - ."e)$ieC

218

,# R182++3

0C11C0C2 <*!e"in 'e /#&* # i - i8in' )."e!e ,*n'a$ii!. , )."e!e !a )a+!*, &"a$ii, ).n" ag e*"a"e, in)!*&i8 - i8in' /a&a ).n" ag e*"#$ii 8e i,i)a"# '*-# /.n"aIC 0C11C0C3 <*!e"in )*- in4Hn' e4*!"a"e!e ).n" .!*!*i ne'i&" *)"i8 a! e!e/en"e!. in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" -en" * )a e - in '.)*/en"a$ia "eDni)# &;a* - e8#4*" a&e/enea ).n" .a!eC 0C11C0C5 Ce "i,i)a"e!e 'e )a!i"a"e E).-iiF - i8in' )a+!* i!e in&"a!a$iei (i e!e/en"e!e 'e !eg#"* # &a* Gnn#'i e a )a+!* i!. C 0C11C0C7 Ce "i,i)a"e!e 'e )a!i"a"e - i8in' e6e)*$ia . gane!. (i e!e/en"e!. - in)i-a!e a!e in&"a!a$ieiJ 8 G *-*! 'e an" ena e E e'*)". , , Hne, .$i, /.".a e, a-a a"aI e!e)" i) e")CFR 8 Di&-.4i"i8e 'e Gn"in'e e E .$i, "iIe, -!#)i 'e +a4# e")CFR 8 VeDi)*!e Ee!e/en"e 'e &*&-en'a e, )a' *! 'e e4i&"en$# e")CFR 8 S" *)"* a 'e e4i&"en$#J !a &"a$ii, ).n,e)$ii /e"a!i)e, ,*n'a$ii e")C 0C11C0C9 <*!e"in 'e 8e i,i)a e /e" .!.gi)# a a-a a"e!. 'e /#&* a e (i ).n" .! a!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C 0C11C0C1: A)" )* /#&* # i!e - i8in' -a a!e!i&/*!, -e -en'i)*!a i"a"ea, Gn)!ina ea (i ).a6ia!i"a"ea .$i!. 'e an" ena e, Gn".a )e e, 'e8ie e, &*&$ine e e")C 'in &"a$iiC 0C11C0C11 A)" )* /#&* # i!e EGn)e )# i!eF - i8in' &i/*!a ea " a)". C *-e ii )a+!*!*i

0C11C0C1% A)" )* /#&* # i!e EGn)e )# i!eF - i8in' e4i&"en$a !a a!*ne)a e -e )a+!*! 'e , Hna e a ,#!)i!. , Hnei )# *)i. *!*i 8eDi)*!e!. C 0C11C1 INSTRUCIUNI DE MONTA> Se 8. ane6a in&" *)$i*ni!e 'e /.n"aI (i 'e Gn)e )# i &*+ &a )in#, Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)e E)a!ea 'e *!a e, g *-*! 'e an" ena e, 'i&-.4i"i8e!e 'e Gn"in'e e, 'i&-.4i"i8e!e 'e - in'e e a 8eDi)*!e!. !a )a+!*! " a)". e")CF 0C11C2 INSTRUCIUNI DE EAPLOATARE I NTREINERE aF De&) ie ea ,*n)$i.n# ii in&"a!a$ieiR +F N. /e &-e)i,i)e 'e e6-!.a"a e En. /a!#, Gn )a4 'e )Di)i* # (i 4#-a'#, Gn )a4 'e 'e anIa/en"eFR )F N. /e 'e - ."e)$ie a /*n)ii (i /#&* i 'e -a4# ).n" a in)en'ii!. , &-e)i,i)e in&"a!a$ieiR 'F Re8i4ii 4i!ni)e, &#-"#/Hna!e, !*na e, &e/e&" ia!e, e8i4ia gene a!# Ean*a!#FR

219

,# R182++3 eF In&" *)$i*ni &-e)i,i)e 'e Gn" e$ine e E)a+!* i, 8eDi)*!e, e)Di-a/en"e /e)ani)e, g *- 'e an" ena eFR ,F S)De/a 'e *nge e )* in'i)a ea !*+ i,ian$i!. , !.)* i!. 'e *nge e, -e i.'i)i"a"ea (i /.'*! Gn )a e " e+*ie &# &e e,e)"*e4e *nge eaR gF Li&"a 'e,e)"e!. -.&i+i!e (i /.'*! 'e 'e-i&"a e (i Gn!#"* a e .-e a"i8#R DF Re)./an'# i 'e 'e-an# i Gn )a4 'e * gen$#R iF Li&"a -ie&e!. 'e &)Di/+ (i 'e&ene!e -ie&e!. 'e *4* #, in)!*&i8 !i&"a *!/en$i!. R IF Li&"a &)*!e!. , a-a a"e!. , 'i&-.4i"i8e!. , *"i!aIe!. (i -e &.ane!. ne)e&a e Gn" e$ine ii, e8i4iei, e-a # ii, e6-!.a"# ii (i 8e i,i)# ii in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 0C11C3 INSTRUCIUNI PENTRU VERIFICRI TEHNICE PE PARCURSUL EAPLOATRII INSTALAIEI DE TRANSPORT PE PLAN NCLINAT A)e&"ea &e 8. e!a+. a Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)e (i 8. a8ea * /#". *! ).n$in*"J aF !i&"a e!e/en"e!. -. "an"e )a e - eia* ,. $e " an&/i&e 'e )a+!* i &a* &a )ini *"i!e a!e 8eDi)*!e!. C Li&"a &e 8a Gn".)/i, -e )H" -.&i+i!, "a+e!a , a8Hn' e!e/en"e!e g *-a"e -e an&a/+!e, &*+an&a/+!e, /e".'e 'e e6a/ina e E'i&" *)"i8# , ne'i&" *)"i8#F e")C, 'in )a e &# e4*!"eJ 8 n*/# *! 'e&en*!*i 'e an&a/+!* &a* &*+an&a/+!*R 8 &i/+.!*! (i 'en*/i ea e!e/en"*!*iR 8 -e i.'i)i"a"ea 8e i,i)# iiR 8 /e".'e 'e e6a/ina e E'i&" *)"i8#, ne'i&" *)"i8#, )* "eDni)a 'e !*) * (i ) i"e ii!e 'e a))e-"a eFR 8 /en$i*ni )* - i8i e !a &).a"e ea 'in *4 ,'*-# )a4R 8 .+&e 8a$iiC +F e6-!i)i"a ea *n. 8e i,i)# i )a e n* -." ,i e'a"e &*+ ,. /# "a+e!a #C n )a4*! e!e/en"e!. E e-e e, an&a/+!e &a* &*+an&a/+!eF -en" * )a e e6i&"# - e8e'e i 'e 8e i,i)a e "eDni)# (i ) i"e ii 'e &).a"e e 'in *4 Gn - e&) i-$ia "eDni)# E)a+!* iF &a* Gn '.)*/en"e!e 'e e8a!*a e (i )e "i,i)a e &e 8a ,a)e " i/i"e e !a a)e&"ea ,# # a!"e 'e"a!ie iC 0C11C5 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EAPLOATARE A INSTALAIEI DE TRANSPORT PE PLAN NCLINAT N CONDIII DE SECURITATE NOTE J C* - i8i e !a Gn".)/i ea (i $ine ea !a 4i a )# $ii "eDni)e a in&"a!a$ieiJ 1 Ca "ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &e Gn".)/e("e 'e )#" e *ni"a"ea ).n&" *)".a e -e +a4a 'a"e!. 'in '.)*/en"a$ia "eDni)# (i a )e!. !a!"e '.)*/en"e - i/i"e &a* Gn".)/i"e -e -a )* &*! ).n&" *i ii, .'aI*!*i (i a Gn)e )# i!. 'e )a&#C % <ene,i)ia *! (i - .ie)"an"*! a* .+!iga$ia 'e a -*ne !a 'i&-.4i$ia *ni"#$ii ).n&" *)".a e '.)*/en"e!e 'e )a e 'i&-*n, ne)e&a e Gn".)/i ii )# $ii "eDni)e a in&"a!a$iei Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)eC

22+

,# R182++3 0 T.a"e '.)*/en"e!e Gn".)/i"e )* .)a4ia e8i4ii!. , e-a a$ii!. (i a a!". !*) # i e,e)"*a"e !a in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" &e 8. a'#*ga !a )a "e, -e +a4a *n*i +. 'e .* &e-a a" E'e&)Di&F $in*" !a 4i 'e )#" e 'e$in#". *! in&"a!a$ieiC ANEAA A5 DESENUL TIP DE ANSAM<LU De&en*! "i- 'e an&a/+!* -en" * in&"a!a$ii!e 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'e&"ina"e " an&-. "*!*i 'e /a"e ia!e " e+*ie &# ai+# * /#". *! ).n$in*"J A Pie&e &) i&eJ 1 Da"e gene a!e )* - i8i e !a in&"a!a$ie )*- in4Hn'J 8 'en*/i ea (i "i-*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 8 +ene,i)ia *! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 8 - .ie)"an"*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C % C.n'i$ii "eDni)e 'e in&"a!a eJ 8 4.na (i !.)*! 'e /.n"a e a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", )* 'e&) ie ea &*/a # a " a&e*!*iR 8 " a8e &# i, -a a!e!i&/e, in"e &e)$ii, +a!i4a e, -.'* i, 8ia'*)"e, 4i'* i 'e &- iIin (i in"e 'i)$ii 'e a))e&R 8 )#i 'e a))e& Gn 4.n#R 8 "e/-e a"* a /ini/# 'e !*) *C Ca a)"e i&"i)i!e "eDni)e - in)i-a!e a!e in&"a!a$iei, )*- in4Hn'J 8 !*ngi/ea (i 'i,e en$a 'e ni8e! a " a&e*!*iR 8 e)a "a/en"*! )#ii 'e *!a eR 8 Gn)!ina ea /a6i/#, /e'ie (i /ini/# a )#ii 'e *!a eR 8 )a-a)i"a"ea . a # 'e " an&-. "R 8 8i"e4eJ n./ina!#R 'e e8i4ieR 8 "i-*! (i )a-a)i"a"ea 8eDi)*!*!*iR 8 g *-*! 'e an" ena e E"i-, -*"e e, &i&"e/ 'e , Hna eFJ - in)i-a!R 'e e4e 8#R 8 )a+!* i!e in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" E"i-, ).e,i)ien" 'e &e)* i"a"e, &i&"e/e 'e Gn"in'e eFJ 'e , Hna eR " a)".a eR 'e )./-en&a$ieR 'e Gn"in'e eR "e!e,.ni)eR 'e &e/na!i4a eR 'e +!.)aIR

221

,# R182++3 a*6i!ia eR 8 .$i, .!e, "a/+* i e")CR 8 a-.a "e!e 'in" e 'ia/e" *! )a+!*!*i (i 'ia/e" e!e &a* a4e!e e!e/en"e!. e&-e)"i8eR 8 ,e!*! (i a/-!a&a ea )./en4iiR 8 &"a$iiJ "i- ).n&" *)"i8R ).e,i)ien" 'e &e)* i"a"e !a &"a+i!i"a"eR g a'*! &ei&/i) 'e )a!)*!R 8 8eDi)*!eJ "i-, )a-a)i"a"e 'e " an&-. ", 'i/en&i*ni, e)Di-a/en"e, ).e,i)ien$i 'e &e)* i"a"eR 8 in&"a!a$ii (i 'i&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"eJ "i-*!, a/-!a&a ea (i .!*! !. R 8 in&"a!a$ii 'e &e/na!i4a e (i "e!e)./*ni)a$ieJ "i-*!, a/-!a&a ea (i .!*! !. R 1 Li&"a e!e/en"e!. 'e e4i&"en$# a!e ).n&" *)$ii!. /e"a!i)e (i a!e e)Di-a/en"*!*i /e)ani) 'in &" *)"* a 'e e4i&"en$# E'e )a!)*!F a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )* in'i)a ea 'en*/i ii (i n*/# *!*i 'e 'e&en 'e an&a/+!* *n'e -." ,i g#&i"e, /a )a (i )a!i"a"ea .$e!*!*i, &"an'a '*! &a* n. /a, ,e!*! (i 8.!*/*! 8e i,i)# i!. , ana!i4e!. , Gn)e )# i!. (i ).n" .a!e!e 'i&" *)"i8e (i ne'i&" *)"i8e )* e4*!"a"e!e i/-*&e - in '.)*/en"a$ia "eDni)#C 2 Li&"a &*'* i!. 'e e4i&"en$# a!e ).n&" *)$ii!. /e"a!i)e 'in &" *)"* a 'e e4i&"en$# E'e )a!)*!F a in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" )* in'i)a ea &i/+.!*!*i &*'* ii ).n,. / &"an'a '*!*i, n*/# *!*i 'e 'e&en 'e an&a/+!* *n'e -." ,i g#&i"e, a /a"e ia!e!. 'e +a4# (i -en" * &*'a e E'e a'a.&F )* /a )a (i &"an'a '*! e&-e)"i8, ,e!*! (i 8.!*/*! 'e 8e i,i)a e, Gn)e )# i!e (i ).n" .a!e!e 'i&" *)"i8e (i ne'i&" *)"i8e )* e4*!"a"e!e i/-*&e - in '.)*/en"a$ia "eDni)# (i - .)e'e*! 'e &*'a e ./.!.ga"C 3 Li&"a 'i&-.4i"i8e!. 'e &e)* i"a"e (i a ).n"a)"e!. e!e)" i)e 'e &e)* i"a"eC n )a' *! a)e&"ei !i&"e &e 8. e8i'en$ia * /#".a e!eJ 8 'en*/i ea R 8 n*/# 'e&en, &"an'a ', ).' &a* n. /# in"e n#R 8 'e&en*! *n'e &e g#&e("e a/-!a&a", )* &i/+.!*! e&-e)"i8R 8 n*/# *! 'e +*)#$i (i, '*-# )a4, n*/# *! 'e)!a a$iei 'e ).n,. /i"a"eC 5 Ta+e!*! 'e eg!aIe )a e 8a )*- in'e eg!aIe!e &"a+i!i"e -en" * e!ee!e 'e "i/-, e!ee!e "e /i)e (i e8en"*a! )e!e e!e)" ./agne"i)e 'e )* en" /a6i/a! (i )e!e 'e "en&i*ne /ini/#C Ta+e!*! 8a )*- in'e (i /.".a e!e )* - ."e)$ii!e a,e en"e, /e)ani&/*! an" ena", "i-*! /.". *!*i, -*"e ea EVXF, DA EUF, ."a$ia E ."K/inFC, &ig* an$e!e ,*4i+i!e, 8a!.a ea 'e eg!aI a e!ee!. /a6i/a!e (i "e /i)e (i, '*-# )a4, a "i/-*!*i 'e a)$i.na e a e!ee!. 'e "i/-C

222

,# R182++3 7 De&) ie ea 'e - in)i-i* a ,*n)$i.n# ii in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" Eg *- 'e an" ena e (i , Hna e, )./an'a in&"a!a$iei, 'i&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"eFC 9 A!"e 'a"eJ 8 /#&* # i (i Gn)e )# i Gn "i/-*! e6e)*$iei (i - .+e!. 'e )a&#R 8 /a )a ea E'i/en&i*ni , ).n$in*" (i !.) 'e a/-!a&a eFR 8 in&" *)$i*ni &-e)i,i)e - i8in' ,*n)$i.na ea in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" Gn ).n'i$ii 'e &e)* i"a"e Ea!"e!e 'e)H" )e!e - e8#4*"e Gn - e&) i-$ia "eDni)#FC 1: <. 'e .*! 'e&en*!*i "i- 'e an&a/+!* ).n$inHn' ".a"e -ie&e!e &) i&e (i 'e&ena"e a!e a)e&"*iaC < 1 Pie&e 'e&ena"eJ T a&e*! in&"a!a$iei 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", -!an*! 'e &i"*a$ie (i - .,i!*! !.ngi"*'ina! )* e- e4en"a ea * /#".a e!. e!e/en"eJ 8 a/-!a&a ea Gn -!an a &"a$ii!. R 8 e)a "a/en"eR 8 &-a$ii 'e &e)* i"a"e, Gn - .,i! " an&8e &a!R 8 ga+a i"e 'e !i+e # " e)e e ,a$# 'e "e en, Gn - .,i! !.ngi"*'ina!R 8 -.'* i, 8ia'*)"e, 4i'* i 'e &- iIin e")C S"a$ii, -!an (i &e)$i*ne - in &-a$ii!e "eDn.!.gi)e a!e &"a$ii!. 'in )a e &# e4*!"eJ 8 a/-!a&a ea g *-* i!. 'e an" ena e (i a &i&"e/e!. 'e Gn"in'e e a )a+!* i!. , - e)*/ (i a -.&"*!*i 'e )./an'# (i a -an.* i!. e!e)" i)eR 8 ga+a i"e 'e !i+e # " e)e e a 8eDi)*!e!. R 8 &-a$ii 'e &e)* i"a"e (i 'e )i )*!a$ieR VeDi)*!e, 'e&en*! 'e an&a/+!* 'in )a e &# e4*!"eJ 8 'i/en&i*ni!e 'e ga+a i" e6"e i.a e (i in"e i.a eR 8 &i&"e/*! 'e ,i6a e a )a+!*!*i " a)". (i &i&"e/*! 'e *!a e -e )a!eR 8 &i&"e/*! 'e , Hna e -e )a!ea 'e *!a e &a* -e )a+!*! 'e , Hna eR 8 e!e/en"e 'e e4i&"en$# a!e &*&-en&iei 8eDi)*!*!*iR 8 en*/e a ea in&"a!a$ii!. , 'i&-.4i"i8e!. , e)Di-a/en"e!. (i a-a a"e!. )* )a e &e '."ea4# 8eDi)*!*!C G *-* i 'e an" ena e, 'e&ene 'e an&a/+!* (i, '*-# )a4, (i 'e &*+an&a/+!*, 'in )a e &# e4*!"eJ 8 - in)i-a!e!e )a a)"e i&"i)i ,*n)$i.na!e (i 'i/en&i.na!eR 8 &)De/e!e )ine/a"i)eR 8 &)De/e!e Di' a*!i)e (i -ne*/a"i)eR 8 &i&"e/*! 'e , Hna eR 8 &i&"e/*! 'e *nge eR 8 an&a/+!*! .$i!. 'e an" ena e, 'e8ie e (i &*&$ine eC S)De/e e!e)" i)e 'e - in)i-i* -en" *J

223

,# R182++3 8 in&"a!a$ia 'e a!i/en"a e E'e ,. $#FR 8 in&"a!a$ia 'e )./an'#R 8 in&"a!a$ii!e 'e &e/na!i4a e, +!.)a e, "e!e)./an'#, "e!e)./*ni)a$ie (i i!*/ina"R 8 in&"a!a$ia 'e - ."e)$ieR 8 -.4a ea a-a a"e!. (i a e!e/en"e!. e!e)" i)e -e -an.* i, Gn '*!a-* i, Gn (i -e -*-i" *! 'e )./an'#R n &)De/e 8. ,i in'i)a"e "en&i*ni!e 'e e6-!.a"a e a!e )i )*i"e!. e!e)" i)e (i - in !egen'# &e 8. e8i'en$ia - in)i-a!e!e e!e/en"e a!e &)De/eiC T." ai)i &e 8. e8i'en$ia (i Gn" e *-".a e!e 'e -e )i )*i"*! 'e a!i/en"a e - e)*/ (i /#&* i!e 'e - ."e)$ie a in&"a!a$ii!. e!e)" i)e, ).n,. / n. /a"i8e!. (i &"an'a 'e!. Gn 8ig.a eC 3 S)De/a )./en4i!. S)De/a 8a )*- in'e ".a"e )./en4i!e )a e &e -." e,e)"*a 'e !a -.&"*! E-.&"* i!eF 'e )./an'# - e)*/ (i, '*-# )a4, in'i)a ea /i()# i!. (i a &en&* i!. a)e&". aC De&ene!e 'e an&a/+!* a!e /an(.ane!. C De&ene!e 'e an&a/+!* a!e &i&"e/e!. 'e Gn"in'e e a )a+!* i!. C

5 7

ANEAA < C.n$in*"*! '.)*/en"a$iei -en" * .+$ine eaK ea)"*a!i4a ea a*". i4a$iei -en" * ).n&" *i ea E/.n"a eaF &a* e-a a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" Documentaia 'e 1ntocmete de c tre agenii economici care efectuea( lucr ri de con'truire 0montare2 'au reparare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat i 'e 1naintea( la 7S.7R;74S,9.# 7#. Documentaia va conine un memoriu tehnic 1n care 'e vor preci(a urm toarele@ a2 felul lucr rilor 0con'truire: montare: reparare2A &2 domeniul autori(aieiA c2 calitatea principalelor materiale de &a( folo'ite 0conform grupelor din pre'cripiile tehnice 1n vigoare2A d2 domeniul de dimen'iuni ale materialelor de &a( ce vor fi utili(ate: cu preci(area pentru fiecare grup a limitelor de gro'ime pentru evi 0conform prevederilor pre'cripiilor tehnice 1n vigoare2A e2 procedurile de 'udare omologate de agentul economic 'olicitant ce vor fi e5ecutate i po(iiile de 'udare folo'iteA f2 eficiena metodelor i mi=loacelor de e5aminare nedi'tructiv din dotare: pentru punerea 1n eviden a eventualelor defecte ce ar putea ' apar 1n e5ecuie 1n per'oanele de &a( i 1m&in rile 'udate funcie de calitatea i gro'imea ace'tora: precum i a procedurilor de 'udare aplicateA g2 punctele de control pe flu5ul de montare 'au reparareA

22"

,# R182++3 h2 numele: preg tirea i vechimea 1n 'pecialitate a per'onalului tehnic pentru verificarea lucr rilor de con'truire 0montare2 i6'au reparare a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat precum i a re'pon'a&ilului tehnic cu 'udura: propui de agentul economic ' fie autori(ai de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#A i2 deci(ia de numire a per'onalului conform ane5ei ). La memoriul tehnic 'e vor ataa documente care vor preci(a@ a2 dotarea cu utila=e de e5ecuie: conform datelor din ta&elul 1A &2 procedurile de 'udare omologate: conform datelor din ta&elul 2A c2 metodele folo'ite pentru verificarea calit ii lucr rilor e5ecutate: precum i dotarea cu la&orator de efectuare a e5amin rilor nedi'tructive 0autori(at de 7S.7R; 74S,9.#2 i la&orator de efectuarea 1ncerc rilor mecanice: tehnologice: metalografice i anali(e chimice 0autori(at de 7S.7R;74S,9.#2. >n ca(ul 1n care agentul economic nu di'pune de la&oratoare proprii 'e va ane5a o copie dup contractul de cola&orare 1ncheiat cu alt agent economic autori(at de 7S.7R;74S,9.# pentru efectuarea e5amin rilorA d2 dotarea cu 'tanduri pentru 1ncerc ri i verific ri: conform datelor din ta&elul 3A e2 preg tirea i activitatea practic 1n domeniu a per'onalului de e5ecuie i control: conform datelor din ta&elul "A f2 natura i volumul lucr rilor efectuate 1n cola&orare cu ali ageni economici: conform datelor din ta&elul $.

Ta+e!*! 1
4r. crt. 1 Gtila=ul pentru e5ecuie # iere@ a2 foarfeciA &2 ghilotineA c2 aparate o5iacetileniceA d2 aparate cu pla'm A e2 alte maini i aparate. Formare@ a2 1ndoireA &2 am&uti'areA c2 maini de 1ndoitA d2 maini i di'po(itive pentru prelucrarea ro'tului la ta&le i eviA e2 maini de mandrinat eviA f2 maini unelte. Sudare@ a2 converti(oareA &2 tran'formatoareA c2 tractoare de 'udareA d2 aparatur T7): #7) 'au *7)A e2 maini de 'udat prin re(i'ten a evilorA f2 aparate pentru 'udare 1n &aie de (gur . #ratamente termice@ a2 cuptoareA &2 in'talaii de tratament localA #ipul 0marca2 i caracteri'ticile principaleU2 <&'ervaii

"

22$

,# R182++3
c2 di'po(itive de pre1nc l(ire 1nainte de 'udare.

U2 ,entru utila=ul de 'udare 'e va meniona: dup ca(: aparatura de 'ta&ilire: m 'urare i reglare a parametrilor regimului de 'udare.

Ta+e!*! %
4r. crt. ,rocedeul de 'udare #ipul 1m&in rii 4r. fiei de omologare agent economic6 7S.7R )rupa de oeluri acoperit de fia de omologare )rupa de gro'imi i diametrul acoperite de fia de omologare ,o(iia de 'udare <&'ervaii

Ta+e!*! 0
4r. crt. 1 Gtila=ul pentru verificare i control ,entru m 'urarea i verificarea dimen'iunilor@ a2 di'po(itive pentru m 'urarea diametrelor i ovalit iiA &2 a&loane pentru verificarea a&aterilor de la forma geometric A c2 cali&re pentru verificarea filetelorA d2 aparate i di'po(itive pentru verificarea paraleli'mului: denivel rilor: verticalit iiA e2 aparate i di'po(itive pentru m 'urarea deformaiilor. Standuri pentru roda=e la mecani'me Standuri pentru verificarea 'u&an'am&lurilor Standuri pentru 1ncerc ri: echipamente cu aparatur de m 'urare i control: 1n conformitate cu prevederile pre'cripiilor tehnice 7S.7R i normele de fa&ricaie@ a2 la pre'iune hidraulic A &2 la pre'iune pneumatic A c2 'u& 'arcin A d2 a componentelor de 'ecuritate. #ipul 0marca2 i nr. &uc iA caracteri'ticile principale <&'ervaii

2 3 "

Ta+e!*! 1
4r. crt. ,er'onalul de e5ecuie nominali(at SpecialitateaU2 4um r <&'ervaii

22-

,# R182++3
1 2 Sudori autori(ai ,er'onal pentru e5amin ri nedi'tructive: din care@ - ingineriA - tehnicieniA - operatori.

U2 ,entru 'udori 'e va meniona 'pecialitatea conform prevederilor pre'cripiilor tehnice 1n vigoare.

Ta+e!*! 2
4r. crt. 4atura cola&or rii Lucr rile cuprin'e 1n contractul de cola&orare i felul 1n care 'e reali(ea( Denumirea agentului economic cu care 'e efectuea( cola&orarea <&'ervaii

ANEAA C Regi&" * -en" * e8i'en$a !*) # i!. 'e ).n&" *i e E/.n"a eF a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"
4r. crt. Felul i tipul in'talaiei %gentul Documentaie 4r. i data economic de e5ecuie actului de con'tructor 0unitatea certificare 0denumire proiectant : i 'ediu2 nr. i data2 ,arametrii in'talaiei Dein torul in'talaiei 0denumire i 'ediu2 ,roce'; ver&al de recepie 0nr. i data2 <&'.

Regi&" * -en" * e8i'en$a !*) # i!. 'e e-a a e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"
4r. Felul i crt. tipul in'tala8 iei %gentul economic con'truc8 tor 0denumire i 'ediu2 4um 8 rul i anul fa&rica8 ieiA num 8 rul autori8 (aiei de funcio8 nare Docu8 menta8 ie de e5ecuie 0unita8 tea proiec8 tant : nr. i data2 4r. i data actului de certifi8 care ,arame8 trii in'tala8 iei Dein 8 torul in'tala8 iei 0denu8 mire i 'ediu2 9lemen8 ,roce'; te ver&al de reparate recepie 'au 0nr. i 1nlocuiteA data2 caracte8 ri'ticile lor con'truc8 tive <&'.

ANEAA D
ROMLNIA 7n'pecia de 'tat pentru controlul ca(anelor: recipientelor 'u& pre'iune i in'talaiilor de ridicat ; ISCIR ; INSPECIA TERITORIALNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN NC %dre'a. #elefon. Fa5

P .)e&=8e +a! 'e 8e i,i)a e "eDni)# nr. .

223

,# R182++3
n)Deia" a&"#4i NNNNNN )* .)a4ia NNNNNN e,e)"*a" Gn +a4a HG 1C01:K%::1, HG 19K%::1 (i De) e"*!*i n C 275K1950, /.'i,i)a" (i )./-!e"a" - in De) e"*! n C 115K1972, a-!i)a+i!e, (i - e&) i-$ii!. "eDni)e, C.!e)$ia ISCIR, !a NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC "i-NNNNNNNNNNCC )* n*/# *! 'e ,a+ i)a$ieKin8en"a NNNNN (i )a "ea in&"a!a$iei n C NNNN a8Hn' -a a/e" ii *!"i/ei 8e i,i)# iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNC NNNNNNNNNNNCCNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC Den*/i ea agen"*!*i e).n./i) NNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 'in !.)a!i"a"ea NNNNNNNNNC &" C NNNNNNNNNNNNNN n C NNCC I*'e$K&e)". NNNNNNNNC ).' ,i&)a! NNNNN C Ve i,i)a ea &;a e,e)"*a" !a NNNNNNNNNNNNN 'in !.)a!i"a"ea NNNNNNN &" C NNNNNNNNNCCNNC n C NNCC I*'e$K&e)". NNCNNNNNNNCC S*+&e/na"*!YF NNNNNNNNNNNNNNNN a/ ).n&"a"a" * /#".a e!eJ NC NNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNNNNNCNNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNNNNNNNNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNCNNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNCNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC A/ 'a" * /#".a e!e 'i&-.4i$iiJ CC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNCNNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNC NNNNNNNNNNNNCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCC NNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCNNNC NNCNNNNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC NNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNN D*-# a)ea&"# 8e i,i)a e &;a a'/i&Z F NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNCC NNNNNNNNNNNNCCCCNNNNNNNNNCCNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNC NNNNNNNNNNNNNNNNC S)a'en$a * /#".a ei 8e i,i)# i &e ,i6ea4# !a 'a"a 'e NNNCC NNNNNNNNNNNNNNNN Pen" * a)ea&"# 8e i,i)a e &e 8a -!#"i &*/a 'e NCCNNNNNN !ei 'e )#" eNNNNNNNNCC NNNNNNNNNNN 'in !.)a!i"a"ea NNNNNNNNN &" C NNNNNNNNNNNN n C NN I*'e$K&e)". NNNNNN Gn ).n" NNNNNNNNNNN 'e&)Di& !a <an)aNNNNNNNN ,i!ia!a NNNNNNNNNNN A/ !*a" !a )*n.("in$# O gan 'e agen"*!*i 8e i,i)a e /.n"a". , NNNNN NNNN Di e)". *! agen"*!*i e).n./i) &a* 'e!ega"*! &#* NNNNNN NNNNN Re&-.n&a+i! )* &*- a8egDe ea (i 8e i,i)a ea "eDni)# NNNNNN NNNNN De!ega"*! e).n./i) e-a a". NNNNN NNNN

YF F*n)$ia, n*/e!e (i - en*/e!eC ZF Se 8. Gn&) ie -a a/e" ii 'e ,*n)$i.na e ai in&"a!a$iei, ,*n)$ie 'e ,e!*! E"i-*!F a)e&"eiaC

228

,# R182++3

ANEAA E C.n$in*"*! '.)*/en"a$iei -en" * .+$ine eaK ea)"*a!i4a ea a*". i4a$iei 'e ,*n)$i.na e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" Documentaia 'e 1ntocmete de c tre dein tor 'au de c tre utili(ator i 'e 1naintea( la 7S.7R;74S,9.# 7#. Documentaia tre&uie ' conin un memoriu tehnic 1n care 'e vor preci(a urm toarele@ a.
4r. 1nregi'trare la 7S.7R; 74S,9.# 7#

tipul in'talaiei pentru care 'e 'olicit autori(area: conform ta&elului de mai =o'@
Felul i tipul ,arametrii in'talaiei funcionali Seria i num rul de fa&ricaie ,roduc torul in'talaiei Locul de funcionare <&'ervaii

&2 numele i prenumele RS/#7 din cadrul 'ociet ii dein toare i num rul autori(aieiA c2 dotarea cu aparate: di'po(itive i 'arcini pentru efectuarea pro&elor i 1ncerc rilor la punerea 1n funciune: dup remontare i la verific rile tehnice periodice la 'caden A d2 per'onalul de e5ploatare calificat i autori(at 0numele: prenumele: funcia i num rul autori(aiei2A e2 per'onalul de de'ervire 0numele: prenumele: funcia i 'pecialitatea2A f2 per'onalul pentru 1ntreinere i revi(ie 0numele: prenumele: funcia2. ANEAA F EVIDENA INSTALAIILOR
4um r de 1nregi'trare Denumirea in'talaiei: parametrii principali Locul funcion rii in'talaiei 0localitatea: 'trada: nr.: 'ector: =ude2 4um r de fa&ricaie 'au inventar6 an de fa&ricaie Gnitatea con'tructoare ,roce'8 ver&al6 autori(aie de funcionare6 data autori( rii Scadena urm toarei verific ri <&'ervaii

229

,# R182++3

ANEAA G M.'e! -en" * 'e)i4ia 'e n*/i e a -e &.na!*!*i "eDni) -en" * ).n&" *i ea E/.n"a eaF (iK&a* e-a a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", - e)*/ (i a e&-.n&a+i!*!*i "eDni) )* &*'* a, - .-*(i 'e agen"*! e).n./i) &# ,ie a*". i4a$i 'e ISCIR=INSPECT IT ()*+*,- (.+)*,-,/ +01)12/0 D E C I Z I A NRC NNNNNCC din Gnitatea repre(entat prin ... manager 0director2: %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: prin care unit ile con'tructoare: montatoare i reparatoare 'unt o&ligate ' numea'c per'onal tehnic 0ingineri: 'u&ingineri i

23+

,# R182++3 maitrii de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(at de 7S.7R;74S,9.# 1n vederea aplic rii m 'urilor prev (ute de pre'cripiile tehnice: DECIDEJ 1 Dl. 0D8na.2 .... de 'pecialitate av!nd funcia de ..: 1ncep!nd cu data de . 'e numete re'pon'a&il cu verificarea lucr rilor de montare 0reparare 'au montare i reparare2 la in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale din cadrul .: urm!nd a fi autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#. 2 Re'pon'a&ilul cu verificarea lucr rilor de montare 0reparare 'au montare i reparare2 la in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale e'te o&ligat ' cunoa'c i ' re'pecte 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i pre'cripiilor tehnice: 'arcinile ace'tuia fiind cele care re(ult din pre'cripiile tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R. 3 %ctivitatea re'pon'a&ilului cu verificarea lucr rilor de montare 0reparare 'au montare i reparare2 la in'talaiile de tran'port pe ca&lu pentru materiale va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii de ..... ..: care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea legi'laiei 1n vigoare i a pre'cripiilor tehnice. " >nc lcarea o&ligaiilor prev (ute de pre'cripiile tehnice 'pecifice: .olecia 7S.7R: atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $ ,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. din . i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#. *%4%)9R 4umele i prenumele &$emntura i tampila% <F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele &$emntura%

ANEAA H M.'e! -en" * 'e)i4ia 'e n*/i e a e&-.n&a+i!*!*i )* &*- a8egDe ea (i 8e i,i)a ea "eDni)# a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", - .-*& 'e agen"*! e).n./i) &# ,ie a*". i4a" 'e ISCIR=INSPECT IT ()*+*,- (.+)*,-,/ +01)12/0 D E C I Z I A NRC NNNNNCC din Gnitatea . repre(entat prin ... manager 0director2: %v!nd 1n vedere legi'laia cu privire la funcionarea 1n condiii de 'ecuritate a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat: prin care unit ile care folo'e'c ace'te

231

,# R182++3 in'talaii 'unt o&ligate ' numea'c per'onal tehnic 0ingineri: 'u&ingineri i maitrii de 'pecialitate2 1n raport cu num rul i comple5itatea in'talaiilor: care ' fie autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7# 1n vederea aplic rii m 'urilor prev (ute de pre'cripiile tehnice: DECIDEJ 1 Dl. 0D8na.2 .... de 'pecialitate av!nd funcia de ..: 1ncep!nd cu data de . 'e numete re'pon'a&il cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor de tran'port pe ca&lu pentru materiale din cadrul .: urm!nd a fi autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#. 2 Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor de tran'port pe ca&lu pentru materiale e'te o&ligat ' cunoa'c i ' re'pecte 1ntocmai prevederile legi'laiei 1n vigoare i pre'cripiile tehnice: 'arcinile ace'tuia fiind cele care re(ult din pre'cripiile tehnice 'pecifice: colecia 7S.7R. 3 %ctivitatea re'pon'a&ilului cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor de tran'port pe ca&lu pentru materiale va fi coordonat i 1ndrumat din partea conducerii de .....: care r 'punde 1mpreun cu ace'ta de luarea m 'urilor pentru aplicarea legi'laiei 1n vigoare i a pre'cripiilor tehnice. " >nc lcarea o&ligaiilor prev (ute de pre'cripiile tehnice: colecia 7S.7R: atrage: dup ca(: r 'punderea di'ciplinar : material : civil 'au penal a celor vinovai. $ ,re(enta deci(ie anulea( deci(ia anterioar nr. din . i devine definitiv dup autori(area re'pon'a&ilului de c tre 7S.7R;74S,9.# 7#. *%4%)9R 4umele i prenumele &$emntura i tampila% <F7.7GL WGR7D7. 4umele i prenumele &$emntura%

%49D% 7 %utori(area per'onalului de e5ploatare pentru in'talaii de tran'port pe plan 1nclinat 7.1 Pe &.ane!e )a e /ane8 ea4# in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina", 'en*/i"e Gn ).n"in*a e T/e)ani)i " .!i("iP, " e+*ie &# ,ie a*". i4a"e Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$iei "eDni)eC 7.2 ISCIR=INSPECT IT e!i+e ea4# a*". i4a$ia 'e /e)ani) " .!i&" /ane8 an$i!. 'e !a /e)ani&/e!e 'e an" ena e a!e in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C

232

,# R182++3 7.3 N* e&"e ne)e&a # a*". i4a ea 'e )#" e ISCIR=INSPECT IT, ,iin' &*,i)ien"# n*/ai in&" *i ea 'e )#" e *ni"a"ea 'e$in#".a e, a -e &.na!*!*i 'e 'e&e 8i e -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C Re4*!"a"e!e in&" *i ii &e 8. Gn&) ie Gn ,i(a 'e - ."e)$ie a /*n)iiC A)e&"e ).n&e/n# i ).n&"i"*ie -e /i& 'e !*) * -e -e i.a'a 'e 8a!a+i!i"a"e a in&" *)"aI*!*i (i &*n" e/i&e &*+ *ni)a e&-.n&a+i!i"a"e a 'e$in#". *!*iC Uni"a"ea 'e$in#".a e 8a ,i 8e i,i)a"# an*a! 'e )#" e ISCIR=INSPECT IT )* - i8i e !a ).n,. /i"a"ea in&" *)"aIe!. e,e)"*a"e )* - e8e'e i!e - e&) i-$ii!. "eDni)e &-e)i,i)e, C.!e)$ia ISCIRC 7." Pe &.ane!e )a e * /ea4# &# &*&$in# e6a/en*! 'e a*". i4a e )a mecanic troli't -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" " e+*ie &# Gn'e-!inea&)# * /#".a e!e ).n'i$iiJ aF &# ai+# 8H &"a 'e )e! -*$in 17 ani G/-!ini$iR +F &# ,a)# '.8a'a *nei /ini/e - eg#"i i - .,e&i.na!e Gn a)"i8i"a"ea .-e a"i8# -en" * )a e &.!i)i"# a*". i4a ea 'in -a "ea ISCIR= INSPECT IT &a* Gn" =. a)"i8i"a"e .-e a"i8# Gn *'i"# 'in './eni*R )F &# ,ie a-"e 'in -*n)" 'e 8e'e e /e'i)a!, -en" * a -*"ea - a)"i)a a)"i8i"a"ea .-e a"i8# 'e /e)ani) " .!i&" -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"R 'F &# ,a)# '.8a'a )# a* a+&.!8i" )* &* i!e 'e &-e)ia!i4a e Gn 8e'e ea a*". i4# ii 'e )#" e ISCIR=INSPECT IT, . gani4a"e Gn ).n,. /i"a"e )* - e8e'e i!e 'in ane6a >R eF &# ai+# *n &"agi* 'e - a)"i)# 'e /ini/ %:: . e )a aI*". a! *n*i /e)ani) " .!i&" a*". i4a" -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"C 7.$ Pe &.na!*! 'e 'e&e 8i e -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" " e+*ie &# ,ie )a!i,i)a" Gn &-e)ia!i"a"ea /e)ani)# , e!e)" ./e)ani)# &a* a!"e &-e)ia!i"#$i Gn *'i"eC Pe &.na!*! 'e 'e&e 8i e -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" e&"eJ 8 e8i4. 'e !inieR 8 e8i4. 'e 8eDi)*!eR 8 e!e)" i)ian Ee!e)" .ni&"F Gn" e$ine e (i e8i4ieR 8 /a"i&. R 8 )*-!#". i (i 'e)*-!#". i 'e 8eDi)*!eR 8 /ani-*!an$i -en" * 8eDi)*!eR 8 (e,*! in&"a!a$ieiC ,R<)R%*% %4%L7#7.N -en" * )* &*! 'e - eg#"i e Gn 8e'e ea a*". i4# ii /e)ani)i!. " .!i("i 'e !a in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" Pa "ea "e. e"i)# (i - a)"i)# aF De&) ie ea (i )!a&i,i)a ea in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" (i a /e)ani&/e!. 'e an" ena e N*/# *! . e!. 'e - e'a e Te. e"i)# P a)"i)# %% %

233

,# R182++3 +F De&) ie ea /e)ani&/e!. *4*a!e in)!*&i8 in&"a!a$ii!e Di' a*!i)e -en" * an" ena e (i , Hna e )F E)Di-a/en"*! e!e)" i) (i 'e a*"./a"i4a e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 'F Di&-.4i"i8e 'e &e)* i"a"e !a in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 2: 02 0: %: 12 1%

Limitatori de 'f!rit de cur' Limitatori de vite( 8 Ci )*i"*! e!e)" i) 'e &e/na!i4a e (i 'e +!.)a e e")C
gF Di&-.4i"i8e 'e , Hna e DF Ca+!* i E/a"e ia!e, ).n&" *)$ie, /.'*! 'e G/+ina e, *4* a -e /i&#, /e".'e 'e 8e i,i)a e (i Gn" e$ine e e")CF iF Di&-.4i"i8e 'e ,i6a e a 8eDi)*!e!. IF Mane8 a ea (i e6-!.a"a ea /e)ani&/e!. 'e an" ena e a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 1: 1: 1: %2 1: 3 1: %2

,unerea 1n funciune *anevre permi'e i nepermi'e <rgani(area e5ploat riiA Regi'trul de 'upraveghere .au(ele deran=amentelor i 1nl turarea ace'tora
VF n" e$ine ea, e8i4ia, e-a a ea (i 8e i,i)a ea "eDni)# .,i)ia!# a in&"a!a$ii!. 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 12 1:

>ntreinerea Revi(ia Repararea /erificarea tehnic funcionareA

oficial A

%utori(area

de

n)e )# i &"a"i)e (i 'ina/i)eR Ve i,i)# i -e i.'i)e !a &)a'en$# !F E6e )i$ii 'e &e/na!i4a e a )./en4ii /F O+!iga$ii!e (i #&-*n'e i!e /e)ani)i!. " .!i("i nF A8a ii (i a))i'en"e !a in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"

% 1: 1:

2 1: 1:

.au(ele avariilor i accidentelor * 'uri pentru evitarea i eliminarea avariilor i accidentelor


Pa "ea "e. e"i)# (i - a)"i)# N*/# *! . e!. 'e - e'a e Te. e"i)# P a)"i)#

23"

,# R182++3 .F TeDni)a &e)* i"#$ii /*n)ii 1: 1:

Legi'laia 1n vigoare 9chipamentul de protecie * 'uri de prim a=utor 1n ca( de avarii: accidente i de incendiu
-F Legi&!a$ie , eg*!a/en"e , in&" *)$i*ni 1: ;

Decret $8361933 i Decret "136198$


8

,re'cripii tehnice ; .olecia 7S.7R 1n vigoare pentru in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" [F Di&)i-!ina Gn /*n)#R Re&-e)"a ea !egi&!a$iei, a - e&) i-$ii!. "eDni)e = C.!e)$ia ISCIR, a n. /e!. 'e "eDni)a &e)* i"#$ii (i - ."e)$ia /*n)ii e")CF %49D% W Me".'.!.gia e,e i".a e !a a*". i4a ea (i g a'*! 'e )a!i,i)a e a! -e &.na!*!*i 'e e6-!.a"a e E/e)ani)i " .!i("iF -en" * in&"a!a$ii!e 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina" 3 ;

7n'truciuni tehnice interne 1ntocmite de dein tor

>C1

A*". i4a ea -e &.na!*!*i "eDni) 'e e6-!.a"a e -en" * in&"a!a$ii 'e " an&-. " -e -!an Gn)!ina"

>C1C1 A*". i4a$ia 'in -a "ea ISCIR=INSPECT IT e'te o&ligatorie pentru per'onalul de e5ploatare menionat. %utori(aia 'e eli&erea( individual per'oanelor care: prin promovarea e5amenelor de autori(are: fac dovada 1ndeplinirii condiiilor 'pecificate 1n pre'cripia tehnic privind capa&ilitatea teoretic i practic de a e5ercita activitatea operativ i6 'au de de'ervire a in'talaiilor de tran'port pe plan 1nclinat. >C1C% Re'pon'a&ilul cu 'upravegherea i verificarea tehnic a in'talaiilor 0RS/#72: autori(at de 7S.7R;74S,9.# 7#: definit 1n pre'cripia tehnic : nu face o&iectul ace'tei metodologii. >C% De,ini$ii

>C%C1 A)"i8i"a"e .-e a"i8# E oricare dintre activit ile definite la pct. W.2.$: W.2.- i W.2.9: care implic contactul nemi=locit cu in'talaiile. >C%C0 A*". i4a$ia ISCIR=INSPECT E act 0document2 legal care confirm competena profe'ional : 1n'uirea cunotinelor teoretice i a deprinderilor practice adecvate nece'are e5ploat rii in'talaiilor 1n condiii de 'ecuritate i care dovedete acceptul 0permi'iunea2 7S.7R;74S,9.# 7# ca dein torul ' pre'te(e activit ile operative de e5ploatare la tipurile de in'talaii 'pecificate 1n autori(aie. >C%C0 Ca-a+i!i"a"e "e. e"i)# (i - a)"i)# 'e a e6e )i"a a)"i8i"a"ea 'e .-e a e (iK&a* 'e&e 8i e E capacitatea de a 1nelege modul de funcionare a in'talaiilor e5ploatate precum i aptitudinile confirmate ale per'oanelor in'truite i autori(ate de a 23$

,# R182++3 efectua activit ile definite la pct. W.2.$: W.2.- i W.2.9 la in'talaiile aflate 1n e5ploatare la dein tori: 1n regim de garantare a 'ecurit ii 1n funcionare. >C%C1 C* &* i . gani4a"e Gn 8e'e ea a*". i4# ii -e &.na!*!*i 'e )#" e ISCIR= INSP