Sunteți pe pagina 1din 25

Compusi Hidroxilici

Compuii hidroxilici sunt derivai cu funciune simpl care conin n molecul grupa funcional hidroxil grefat pe o caten de atomi de carbon

Clasificare: Alcooli R-OH Fenoli Ar-OH

Dup tipul atomului de carbon, se clasifica n:


- alcooli primari CH3-CH2-OH (etanol); - alcooli secundari (CH3)2CH-OH (izopropanol); - alcooli teriari (CH3)3C-OH (terbutanol).

OH (ciclohexanol);

Dup numrul grupelor hidroxil, se clasifica n : --alcooli monohidroxilici CH3-OH (metanol); - alcooli dihidroxilici HO-CH2-CH2-OH (1,2-etandiol, etilenglicol sau glicol); - alcooli trihidroxilici CH2 CH CH2 (1,2,3-propantriol sau glicerin); | | | OH OH OH

- alcooli polihidroxilici

Numele alcoolilor se formeaza prin adaugarea sufixului ol prefixului hidroxi la numele hidrocarburii de baza Pentru derivaii hidroxilici cu structur simpl alcool + radicalul hidrocarburii + sufixul ic.

Formul structural

Denumire
substitutiv radical-funcional

CH3-OH CH3-CH2-OH CH3-CH2-CH2-OH


CH3-CH2-CH-CH3

metanol etanol 1-propanol 2-butanol (sec-butanol)

alcool metilic sau metil alcool etilic sau etil alcool alcool n-propilic alcool sec-butilic

OH
CH3-CH2-CH2-CH2-OH

1-butanol (n-butanol) izobutanol 2-metil-1-propanol terbutanol (2-metil-2-propanol)

alcool n-butilic alcool izo-butilic

CH3-CH-CH2-OH CH3

CH3 H3C-C-OH CH3

alcool ter-butilic

Proprietati caracteristice

Polarizarea covalentei OH face ca intre moleculele de alcool sa se stabileasca legaturi de hidrogen, realizandu-se asociatii moleculare de tipul (ROH)n.

legaturile de hidrogen nu modifica proprietatile chimice ci doar anumite proprietati fizice, ca de exemplu: punctele de fierbere ale alcoolilor care sunt anormal de ridicate

I. Reactii cu scindarea legaturii OH

1). Formarea alcoxizilor. Caracterul slab acid

datorita polarizarii covalentei OH, alcoolii au un slab caracter acid. Hidrogenul este substituit in reactii cu metale reactive sau cu hidruri: Na, Li, K, NaH, LiH, KH

aceste reactii sunt mai putin violente decat cele cu apa alcoxizii sunt substante ionice care regenereaza alcoolul in reactia cu apa

2. Oxidarea Diferentierea dintre alcoolii primari, secundari si tertiari se poate face prin oxidare utiliznd agentii de oxidare potriviti:

Bicromatul de potasiu n mediu acid (acid sulfuric diluat) oxideaza(oxidare blanda) alcoolii primari la aldehide alcoolii secundari la cetone Permanganatul de potasiu n mediu acid oxideaza (oxidare blanda) alcoolii primari la acizi alcoolii secundari la acizi cu numar mai mic de atomi de C (alcoolii tertiari la acizi cu numar mai mic de atomi de C Vezi LABORATOR

Oxidare blanda

O R CH2OH + O -H2O alcoolii primari R


aldehide H

O R CHOH + O -H2O R
alcoolii secundari cetone

Oxidare energica

R-CH2OH +2 O R-COOH + HOH


alcoolii primari acizi

3. Esterificarea

acid carboxilic

ester

alcool
clorura acida

ester

anhidrida

ester

II. Reactii cu scindarea legaturii ROH

4. Reactia de deshidratare

a.- deshidratarea intramoleculara conduce la alchene

reactia are loc in prezenta de H2SO4 la temperaturi peste 150C

b.- deshidratarea intermoleculara conduce la eteri

reactia se realizeaza in prezenta de H2SO4, la temperaturi sub 150C

Glicocolul, prin eliminare de ap intramolecular conduce la obinere unui enol instabil care trece n acetaldehida:

O CH2-CH2 OH OH H2SO4 (ZnCl2) -H2O H2C CH OH CH3 C H

Glicerina, prin deshidratare intramolecular, n prezena acidului sulfuric, conduce la o aldehid nesaturat numit acrolein:
CH2 CH CH2 OH OH OH H2SO4 -H2O CH2 CH CH OH OH CH2 CH2 O C H OH -H2O CH2 CH O C H

Fenoli. Hidroxiarene

compusii hidroxilici in care gruparea OH este grefata pe un nucleu aromatic

Clasificare si nomenclatura:

a) monohidroxilici

OH

OH OH

OH

OH

H3C CH CH3 OH

CH3 CH3 hidroxibenzen -hidroxinaftalen -hidroxinaftalen 1-hidroxiantracen 3-hidroxitoluen 2-hidroxi-4-metilfenol 1-antranol m-crezol -izopropilbenzen -naftol -naftol timol

b) polihidroxilici

OH OH

OH OH

OH

OH OH OH

OH OH OH 1,2,4HO

OH OH 1,3,5-

1,2-

1,3-

OH 1,4hidrochinona hidrochinona

1,2,3pirogalol pirogalol

dihidroxibenzen pirocatechina rezorcina (pirocatechol rezorcinol

trihidroxibenzen hidroxihidrochinona fluoroglucina hidroxihidrochinona fluoroglucinol

Structura. Proprietati caracteristice:

Fenolul poate fi reprezentat prin urmatoarele structuri limita

intre e- neparticipanti ai oxigenului si e-p ai nucleului are loc o conjugare in urma careia atomul de oxigen se pozitiveaza, iar nucleul se imbogateste in electroni.

Consecinte:

densitatea electronica la gruparea OH scade, deci aciditatea grupei creste densitatea electronica la nucleu creste, si creste orientarea in pozitiile orto si para

I. Reactii specifice grupei OH

1. Formarea fenoxizilor. Aciditatea fenolilor

fenolii au carcater acid mai pronuntat fata de alcooli

anionul fenoxid este o baza mai slaba decat anionul alcoxid si refacerea fenolului din fenoxizi are loc cu acizi mai tari decat fenolul

II. Reactii specifice nucleului aromatic (S.E.)

reactiile decurg mai usor decat la benzen, cu orientare in pozitiile orto si para

2. Nitrarea

2 -2(HOH) o-nitrofenol p-nitrofenol

-2(HOH)

-(HOH) 2,4,6-trinitrofenol

2,4-dinitrofenol

3. Reactia de hidrogenare

Ni, 180C

C6H5-OH + 3H2 fenol

C6H11-OH ciclohexanol

S-ar putea să vă placă și