Sunteți pe pagina 1din 3

2009-2010 Clasa : a VIII - a B/(IXE si IXB recap.not.

de functie din gimnaziu) Obiectul : Matematic Algebr Subiectul: Funcii- probleme aplicative Tipul leciei: lecie de consolidare Prof Marinescu !ET"
OBIECTIVELE LECTIEI

PROIECT

DIDACTIC

Obicti#ele de referinta:s efectueze calcule cu numere reale s diferenieze informaiile dintr-un enun matematic du! natura lor s !rezinte "ntr-o manier clar# corect $i concis# oral sau scris# succesiunea o!eraiilor din rezol%area unui e&erciiu s !ro!un soluii sau metode alternati%e de rezol%are' Obiective operaionale: a) cognitive: o s re!rezinte grafic o funcie o s determine funcia liniar a crui grafic trece !rin dou !uncte date o s !recizeze dac un !unct se afl sau nu !e graficul unei funcii date o s determine !unctul de intersecie a graficelor a dou funcii date s calculeze !erimetrul $i aria su!rafeei determinate de graficul funciei $i a&ele de coordonate' b) afective: stimularea curiozitii $i dez%oltarea simului critic' dez%oltarea s!iritului de obser%aie $i a concentrrii "n rezol%are' concentrarea afecti% la lecie' Metode $i procedee didactice: con%ersaia# e&erciiul# !roblematizarea# munca inde!endent# e&!unerea#e&!licaia' Mi%loace de &n#''m(nt : culegere de !robleme# fi$e de lucru' Desfurarea leciei: () Moment organizatoric. *e %a %erifica tema !entru acas !rin com!arri de rezultate se %a asigura creta# burete''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+min ,) !eactualizarea cuno$tinelor' -rontal se %or !une "ntrebri menite s reaminteasc noiunile din leciile !recedente' .) )esf'$urarea leciei. /le%ii clasei %or fi "m!ii "n trei ec0i!e "n funcie de mediile care le-au obinut "n semestrul I(1ota +# 1ota 2# 1ota 3)' -iecare ele% !rime$te o fi$ de lucru cu !robleme !entru toate ec0i!ele' -iecare ele% "$i alege# s!re rezol%are# !rolemele s!ecifice ec0i!ei din care face !arte' 4u! + min "n care lucreaz singuri# !rofesorul "nce!e s discute cu ele%ii !rimei ec0i!e (un ele% din aceast ec0i! %a rezol%a la tabl e&erciiul care-l consider ei mai dificil)'5n acele$i mod# !rofesorul discut cu ele%ii celei de-a doua ec0i!' 5n acest tim!# ele%ii din !rima ec0i! continu singuri#s rezol%e !roblemele ce au rmas' 5n acela$i mod# !rofesorul %a !roceda $i cu ele%ii din ec0i!a .' Astefl# se realizeaz# munca difereniat cu ele%ii''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.+min 6) Bilanul leciei ' Profesorul a!recieaz acti%itatea clasei "n asamblu' Precizeaz cine $i ce note au obinut $i obiecti%ele care au fost $i cele care nu au fost realizate'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.min +) Tema acas' ' /le%ii din fiecare gru! %a !rimi ca tem acas# e&erciiile celorlalte ec0i!e din care nu face !arte''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',min

FISA DE LUCRU
Pt. CL ! "### $ %i recap.not.gimna&iu cla%ele#' ()#' * 2009-2010

NOTA 5

FUNCTII

!"cls"#

*. -ie f : +*,-,./ 0 B $i f12)324.' 4eterminai elementele mulimii B' -. -ie f: ! 7! dat de legea f12)324*' 8are dintre !unctele urmtoare se afl !e graficul funciei:a) A(.#6)# B(+#9)# 8(2#9) # 4(6#.) b) A(,#.)# B(:#+)# 8(-,#-()# 4(.#6) .. ;e!rezentai grafic funciile : A) f : <:#(#,=7! B) g : <-,#-(#,=7! 8) 0 : (-@#.)7! 4) A : !7 ! f(&)> & ? ( g(&)> -& - , 0(&)> .& - . A(&)> ,& - .

pt.cls.5
(' Aflai mulimea %alorilor funciei : a) f : <:#(#,=7! f(&)> 6& ? + b) 0 : <
( ( ( ( # #:# # =7! , 6 6 ,

0(&)> (- 6&

-' ;e!rezentai grafic funciile : a) f : ! 7 ! .& ?, c) f : ! 7 ! f(&)>


x 6

( f(&)> & - ,

b) f : ! 7 !

f(&)>

?(

.' -ie f : ;7; f(&)> &-.' 4eterminai mB ! astfel "ncCt !unctul : a) A(m#2) b) B(m#-6) c) 8(6#m) d) 4(,#m) s a!arin graficului funciei' 6. 4eterminai mB ! $tiind c originea sistemului de a&e de coordonate &OD a!arine re!rezentrii graficului funciei : a) f : ! 7 ! f(&)> &?m b) f : ! 7 ! f(&)> &? .m 6 7. 4eterminai funcia f : ; 7 ; f(&)> a&?b # a#bB !# $tiind c re!rezentarea graficului funciei conine originea a&elor $i !unctul : a) A((#,) b) B(-(#() c) 8(-,#:) 8. 4eterminai funcia f : ;7 ; f(&)> a&? b # a#bB ! $tiind c graficul funciei trece !rin !unctele : a) A(:#.) $i B(-(#,) b) A(-,#-() $i B(,#.)

pt.cls.5 ;e!rezentai grafic funciile :


a) f : ! 7 ! b) f : ( -.#@) c) f : (-,# 6) d) f : (-@# :) f(&)> , & ? ( f(&)> ,&-( f(&)> ,&?. f(&)> -.& ? 6

-. 4eterminai mulimea %alorilor funciei : a) f: ! 7 ! b) f : < , (# , # , +( = 7 ! c) f : <


. ,# .# . +, =

f(&)> ,& ?( f(&)> &( , +( ) , f(&)>


x +( . ,

7!

.. 4eterminai !unctele de intersecie ale graficelor funciilor f $i g : ! 7 ! a) f(&)> & - , $i g(&)> , & b) f(&)> .& ? ( $i g(&)> (- & c) f(&)> ,& - ( $i g(&)> .-,& 6. 4eterminai !unctele de intersecie cu a&ele de coordonate a funciei : a) f : ! 7 ! f(&)> &?( b) g : ! 7 ! g(&)> .& 6 7. -ie f : ! 7 ! f(&)> ,- 6&' Aflai sinusul ung0iului format de graficul funciei cu a&a absciselor' 8. *unt coliniare !unctele E a) A((#.) B(,#+) 8(.# +) b)A(:#() B((#,) 8(,#.)

pt.cls.5
*. 8alculai aria $i !erimetrul su!rafeei determinate de graficele funciilor f : ! 7 ! f(&)> ,& ?( g : ! 7 ! g(&)> -& ? 2 $i 0 : ! 7 ! 0(&)> . - ,& ' (a-,)f(+) ? ( > :
f ( b +()

-. -ie f : ! 7 ! f(&)> &- 6 a) determinai a B ! astfel "ncCt b) determinai a B ! astfel "ncCt c) rezol%ai ecuaia "n ! a) ,&? .D >: $i > f(b? () f(b -()

,f(&) ? (. -,&) > -+

.. Ce obser#ai &n leg'tur' cu reprezent'rile grafice 9 f : ! 7 ! f(&)> .-,& b) D? , > : $i f : ! 7 ! f(&)> -- M"TE!I": )E :" ;!O<. !ET" M"!I=E>C? ;T.C:>.IXB in #ederea recap.not.de functie din gimnaziu -@@AB -@*@