Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

Metodologia de organizare i funcionare a nvmntului profesional de stat cu durata de 3 ani CAPIT !"! I# $I%P &III '()(*A!( Art# +# Prezenta metodologie reglementeaz organizarea i func ionarea nvmntului profesional de stat cu durata de 3 ani, n condi iile legii, ncepnd cu anul colar 2014-2015 Art# ,# !nvmntul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, numit n continuare nv"mnt profesional cu durata de 3 ani, are urmtoarele o#iective$ a% dezvoltarea competen"elor profesionale ale elevilor, specifice unei calificri profesionale de nivel 3 al &adrului 'a ional al &alificrilor corespunztor nivelului de referin" 3 al &adrului (uropean al &alificrilor) #% dezvoltarea competen"elor profesionale ale elevilor preponderent n cadrul stagiilor de pregtire practic organizate la operatori economici Art# 3# *1% !nv"mntul profesional cu durata de 3 ani este organizat dup clasa a +,,,-a, ca parte a nv"mntului secundar superior *2% !nv"mntul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca nv"mnt cu frecven", cursuri de zi *3% !nv"mntul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desf-urat -i n lim#ile minorit"ilor na"ionale *4% Pot opta pentru nscrierea n nv"mntul profesional -i elevii din nv"mntul special care finalizeaz nv"mntul secundar inferior, cu respectarea reglementrilor n vigoare *5% !nv"mntul profesional cu durata de 3 ani se finalizeaz cu e.amen de certificare a calificrii profesionale Art# -# /ormarea profesional ini"ial prin nv"mntul profesional cu durata de 3 ani const n$ a% pregtire profesional de #az ntr-un domeniu de formare profesional, pe parcursul primului an de nv"mnt profesional) #% pregtire profesional general i de specialitate, specific unei calificri profesionale, pe parcursul celui de-al doilea i al treilea an de nv"mnt profesional Art# . *1% (fectivul de elevi al unei forma"iuni de studiu pentru nv"mntul profesional cu durata de 3 ani respect prevederile legale n vigoare *2% 0 forma"iune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau ma.imum 2 calificri profesionale din acela-i domeniu de pregtire profesional *3% !n cazuri e.cep"ionale, -i numai cu apro#area 1inisterului (duca"iei 'a ionale, se poate organiza o forma"iune de studiu -i pentru 2 calificri profesionale din domenii de pregtire profesional diferite Art# /# *1% (levii din nv"mntul profesional cu durata de 3 ani, #eneficiaz de susinere financiar, n conformitate cu prevederile legale, prin 23ursa Profesional2, apro#at prin 45 nr 106272012 privind modalitatea de

Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

su#venionare de ctre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaz nvmntul profesional *2% 8istinct de spri9inul financiar acordat conform aliniatului *1%, elevii din nvmntul profesional cu durata de 3 ani pot #eneficia i de sus inere financiar, stimulente i alte forme de spri9in acordate de partenerul de practic, n condi"iile legii i n conformitate cu prevederile contractului de practic CAPIT !"! II# *'A)I&A*(A 0)122M3)T"!"I P* 4(%I )A! C" $"*ATA $( 3 A)I

Art# 5# *1% !nvmntul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai n unitile de nvmnt profesional i te:nic acreditate sau autorizate s furnizeze formare profesional ini"ial pentru calificrile de nivel 2 specificate n Nomenclatorul calificrilor profesionale pentru care se asigur pregtire prin nvmntul preuniversitar precum i durata de colarizare apro#at prin 4otrre a 5uvernului, n vigoare la data prezentului ordin, n condi iile legii &alificrile de nivel 2 specificate n Nomenclatorul calificrilor profesionale pentru care se asigur pregtire prin nvmntul preuniversitar precum i durata de colarizare apro#at prin 4otrre a 5uvernului, n vigoare la data prezentului ordin, corespund nivelului 3 al &adrului 'a ional al &alificrilor, apro#at prin 45 nr ;1<72013 *2% =nit"ile de nv"mnt care organizeaz nv"mnt profesional cu durata de 3 ani tre#uie s ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele condi"ii$ a% e.isten"a #azei materiale necesare desf-urrii pregtirii elevilor pentru do#ndirea calificrii profesionale) #% e.isten"a resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat Art# 6# *1% !nvmntul profesional cu durata de 3 ani se organizeaz numai n unitile de nvmnt care ane.eaz la propunerea privind planul de colarizare, contracte-cadru nc:eiate cu operatorii economici 7 institu ii pu#lice, prin care se sta#ilesc o#liga"iile privind$ a% organizarea i desfurarea procesului de formare pentru o# inerea calificrii profesionale a elevilor i a stagiilor de pregtire practic, precum -i proiectarea curriculumului n dezvoltare local) #% asigurarea condi"iilor te:nice -i a resursei umane necesare pregtirii practice a elevilor din nv"mntul profesional) c% asigurarea condi"iilor te:nice -i a resursei umane necesare pentru organizarea -i desf-urarea e.amenului de certificare a calificrii profesionale a elevilor *2% &ontractele-cadru sunt acorduri generale nc:eiate de ctre unit"ile de nv"mnt cu operatorii economici7institu"iile pu#lice partenere pe o durat de minimum 3 ani, care stau la #aza contractelor de pregtire practic a elevilor din nv"mntul profesional Art# 7# *1% &ifra de -colarizare pentru nv"mntul profesional cu durata de 3 ani se sta#ile-te anual, pe #aza nevoilor pie"ei muncii -i a tendin"elor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul >egional de ?c"iune pentru !nv"mnt *P>?,% la nivel regional -i Planul @ocal de ?c"iune pentru !nv"mnt *P@?,% la nivel local, precum -i pe #aza solicitrilor operatorilor economici

Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

*2% &ifra de -colarizare se sta#ile-te la nivel 9ude"ean cu respectarea prevederilor metodologiei de fundamentare a cifrei de -colarizare apro#at de ministrul educaiei naionale *3% &entrul 'a"ional de 8ezvoltare a !nv"mntului Profesional -i Ae:nic *&'8,PA%, prin reprezentan"ii si n fiecare regiune, asigur asisten" metodologic inspectoratelor -colare -i &omitetelor @ocale de 8ezvoltare a Parteneriatului Bocial *&@8PB% n fundamentarea planului de -colarizare -i sta#ilirea cifrei de -colarizare Art# +8# *1% @ista unit"ilor de nv"mnt care organizeaz nv"mnt profesional cu durata de 3 ani se sta#ile-te anual, pe #aza propunerilor unit"ilor de nv"mnt -i a operatorilor economici *2% Proiectul planului de -colarizare pentru nv"mntul profesional cu durata de 3 ani -i lista unit"ilor de nv"mnt care organizeaz nv"mnt profesional sunt realizate la nivelul fiecrui 9ude", sunt avizate de ctre &omitetele @ocale de 8ezvoltare a Parteneriatului Bocial pentru /ormare Profesional *&@8PB% i de ctre &entrul 'aional de 8ezvoltare a !nvmntului Profesional i Ae:nic, prin reprezentanii si la nivel regional Proiectul planului de -colarizare pentru nv"mntul profesional cu durata de 3 ani -i lista unit"ilor de nv"mnt care organizeaz nv"mnt profesional sunt apro#ate de ctre inspectoratul -colar 9ude"ean, respectiv al 1unicipiului 3ucure-ti *3% @ista unit"ilor de nv"mnt profesional -i proiectul planului de -colarizare se fundamenteaz numai cu respectarea urmtoarelor repere$ a) prevederile Planului >egional de ?c"iune pentru !nv"mnt *P>?,% -i ale Planului @ocal de ?c"iune pentru !nv"mnt *P@?,%, distri#u"ia teritorial a ofertei unitilor de nvmnt -i direc"iile strategice de restructurare a re"elei 9udeene, a municipiului 3ucureti, a unit"ilor de nv"mnt profesional -i te:nic) b) accesi#ilitatea unitilor de nvmnt, sta#ilit prin analiza distri#u iei n teritoriu a re"elei de nv"mnt profesional la nivel 9ude"ean, n raport cu infrastructura i cu re"eaua de transport) c) ponderea elevilor cu domiciliul n alte localit i7 unit i teritorialadministrative din totalul populaiei colare locale, care solicit s se pregteasc pentru o anumit calificare, n raport cu posi#ilit ile de asigurare a transportului elevilor -i7 sau a cazrii n internate -colare) d) ndeplinirea, conform standardelor de acreditare, de ctre unit ile de nvmnt a prevederilor legale privind$ spa"iile de -colarizare, #aza material, sntatea i securitatea muncii, pregtirea personalului didactic) e) e.istena contractelor-cadru, prevzute la art < al prezentei metodologii, nc:eiate cu operatorii economici 7 instituiile pu#lice cu dotri te:nologice i resurse, capa#ile s asigure pregtirea practic a elevilor pentru calificrile solicitate) f) alte repere, legate de specificul regional -i local, sta#ilite de inspectoratul colar 9udeean, respectiv al municipiului 3ucureti -i avizate de &@8PB *4% ?ne.ele proiectului planului de colarizare, detaliate pe domenii de formare profesional, calificri i uniti de nvmnt, conform modelului prevzut n ane.a nr 1 i ane.a nr 2 la prezenta metodologie, completate de ctre inspectoratele colare, sunt transmise la 1inisterul (duca"iei 'a"ionale *8irec ia 5eneral de 1anagement, >esurse =mane i >e ea colar 'a ional851>=>B'% i la &entrul 'aional de 8ezvoltare a !nv mntului Profesional
Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

i Ae:nic- &'8,PA, odat cu fundamentare a cifrei de colarizare

transmiterea

ane.elor

1etodologiei

de

Art# ++# *1% !ncadrarea cu personal didactic, n nv mntul profesional cu durata de 3 ani, se face n func"ie de specializarea acestora, de prevederile planuluicadru i ale planului de nv"mnt, conform prevederilor legale *2% !n nv"mntul profesional cu durata de 3 ani poate fi ncadrat -i personal didactic asociat, n condi"iile legii *3% Belec"ia personalului didactic asociat se realizeaz conform legisla"iei n vigoare -i respectnd metodologia mi-crii personalului didactic, apro#at de ministrul educa"iei naionale Art# +,# *1% ,nspectoratele -colare 9ude"ene7 al municipiului 3ucure-ti pu#lic lista cu unit"ile de nv"mnt care organizeaz nv"mnt profesional cu durata de 3 ani -i oferta de pregtire a acestora n broura admiterii n nvmntul liceal de stat !n scopul unei #une -i complete informri a elevilor -i a prin"ilor acestora, #ro-ura admiterii va con"ine att informa"iile legate de admiterea n nv"mntul liceal de stat ct -i n cel profesional, n sec"iuni separate *2% ,nspectoratele colare 9udeene7al municipiului 3ucure ti realizeaz activit i specifice de prezentare i promovare a ofertei locale a nv mntului profesional, mpreun cu unit"ile de nv"mnt -i cu operatorii economici 7 institu"iile pu#lice partenere *3% Pentru promovarea ofertei locale a nv"mntului profesional este o#ligatorie realizarea urmtoarelor activit"i$ a% organizarea ac"iunii CSptmna meseriilor2 n perioada dedicat activit"ilor de consiliere -i orientare profesional a elevilor) #% organizarea aciunii CTrgul meseriilor2 pentru prezentarea ofertei la nivel regional 7 9ude"ean) c% promovarea nv"mntului profesional -i a numrului de locuri disponi#ile n mi9loacele locale de comunicare n mas *4% ,nspectoratele colare 9udeene7al municipiului 3ucure ti prevd o#ligatoriu, n tematica de inspec"ie -colar, cel pu"in o activitate care vizeaz organizarea i func"ionarea nv"mntului profesional CAPIT !"! III# C )9I)"T"! P*('2TI*II P*I) 0)122M3)T"! P* 4(%I )A! C" $"*ATA $( 3 A)I Art# +3# *1% Planurile-cadru de nvmnt i curriculumul pentru fiecare calificare profesional sunt apro#ate prin ordin al ministrului educa iei na ionale *2% Bc:emele orare de func"ionare a nv"mntului profesional cu durata de 3 ani se sta#ilesc la nivelul unit"ii de nv"mnt, n func"ie de posi#ilit"ile de organizare a stagiilor de pregtire practic la operatorul economic7institu"ia pu#lic partener de practic *4% Bc:emele orare reprezint particularizarea planului-cadru de nv"mnt la condi"iile specifice de organizare a pregtirii elevilor la nivel de sptmn, lun sau semestru -colar Bc:emele orare sunt fle.i#ile din punct de vedere al alocrii numrului de ore pentru fiecare disciplin7modul, orele de pregtire putnd fi distri#uite pe durata anului -colar sau comasate pe parcursul mai multor sptmni, cu respectarea numrului total de ore7sptmn -i a numrului total de ore7an pentru fiecare disciplin7modul

Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

Art# +-# *1% Pregtirea practic a elevilor din nv"mntul profesional cu durata de 3 ani se desf-oar n cadrul orelor de la#orator te:nologic, al orelor de instruire practic -i al stagiilor de pregtire practic sta#ilite prin planurile de nv"mnt *2% 0rele de la#orator te:nologic -i orele de instruire practic se pot desf ura att n la#oratoarele -i atelierele unit ii de nv mnt, ct i la operatorul economic 7 instituia pu#lic partener pentru pregtirea practic *3% 8urata stagiilor de pregtire practic se sta#ile-te prin planul-cadru de nv"mnt *4% Btagiile de pregtire practic se realizeaz, de regul, la operatorul economic 7 institu"ia pu#lic partener Pentru a rspunde nevoilor anga9atorilor, n special din sectorul ,11, stagiile de pregtire practic pot fi organizate -i n unitatea de nv"mnt, dac sunt ndeplinite simultan urmtoarele condi"ii$ a% unitatea de nv"mnt dispune de ateliere dotate corespunztor -i de resursa uman calificat pentru desf-urarea pregtirii practice a elevilor -i asigur mpreun cu operatorii economici7 institu"iile pu#lice partenere materiile prime -i materialele necesare do#ndirii de ctre elevi a competen"elor profesionale) #% condiiile de organizare i desfurare a stagiilor de pregtire practic n unitatea de nvmnt sunt reglementate n contractele-cadru cu operatorii economici7 institu"iile pu#lice partenere *5% Pentru organizarea stagiilor de pregtire practic n unitatea de nv"mnt, apro#area este dat de inspectorul -colar general, la cererea unit"ii de nv"mnt, avizat de inspectorul -colar pentru nv"mntul profesional -i te:nic *6% Pregtirea practic a elevilor realizat n unitatea de nv mnt se organizeaz, pentru fiecare calificare profesional, cu grupe de ma.imum 15 elevi, su# ndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de nv"mnt *D% Planificarea orar a pregtirii practice a elevilor organizate la operatorul economic7instituia pu#lic va fi sta#ilit de unitatea de nv mnt mpreun cu entitatea partener, n funcie de programul de lucru al acesteia, respectnd particularitile de vrst ale elevilor i reglementrile legale referitoare la sntatea i securitatea muncii Art# +.# *1% Btagiile de pregtire practic prevzute prin planul-cadru de nv"mnt se desf-oar pe #aza contractelor de pregtire practic, nc:eiate ntre unitatea de nv"mnt profesional, operatorul economic7institu ia pu#lic, partener de practic, elevul -i printele7 reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard apro#at prin ordin al ministrului educa"iei na ionale *2% &ontractele de pregtire practic pot fi nc:eiate individual *separat pentru fiecare elev% sau pentru mai mul"i elevi care se pregtesc pentru aceea-i calificare profesional *3% Btagiile de practic se organizeaz n perioadele sta#ilite de unitatea de nv"mnt mpreun cu operatorul economic7institu"ia pu#lic partener, astfel nct s se asigure nc:eierea situa"iei colare a elevilor pn cel mai trziu la data de 31 august Art# +/# *1% 8irectorul unit"ii de nvmnt desemneaz cte un cadru didactic coordonator de practic, pentru un numr de minimum 12 elevi &adrul didactic coordonator de practic este responsa#il pentru ducerea la ndeplinire a activitilor asumate de unitatea de nv mnt, prin contractul de pregtire
Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

practic, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordoneaz, indiferent dac stagiul de practic se desf-oar la unul sau la mai mul"i operatori economici 7 institu"ii pu#lice *2% 0peratorii economici7instituiile pu#lice la care se desf-oar pregtirea practic a elevilor din nvmntul profesional cu durata de 3 ani sta#ilesc tutorii care coordoneaz aceast activitate *3% Pentru #una desfurare a pregtirii practice, tutorii cola#oreaz cu cadrele didactice coordonatoare de practic *4% >esponsa#ilit"ile tutorelui -i ale cadrului didactic coordonator de practic sunt sta#ilite prin contractul de pregtire practic CAPIT !"! I1# (1A!"A*(A :I C(*TI4ICA*(A *(&"!TAT(! * 0)1292*II Art# +5# ?#solvenii nvmntului profesional cu durata de 3 ani, care au finalizat stagiile de pregtire practic sta#ilite prin planul-cadru de nv"mnt, au dreptul de a se nscrie la e.amenul de certificare a calificrii profesionale Art# +6# *1% (.amenul de certificare a calificrii profesionale este organizat de unitatea de nvmnt care a asigurat formarea profesional a a#solven ilor, cu condi"ia ca unitatea de nv"mnt s fie acreditat conform legii *2% 1etodologia de organizare i desfurare a e.amenului de certificare a calificrii profesionale, pentru a#solven ii nv mntului profesional cu durata de 3 ani, se apro# prin ordin al ministrului educa iei na ionale *3% Pro#ele e.amenului de certificare a calificrii profesionale se organizeaz la operatorii economici7 instituiile pu#lice partenere sau la unitatea de nv mnt care a asigurat formarea profesional n situa ia n care contractele-cadru cu operatorii economic7institu"iile pu#lice partenere prevd n mod e.pres acest lucru *4% 8in comisia de e.amen fac parte evaluatori autoriza"i, e.terni unit ii de nvmnt in care s-a desfurat programul de formare ct i de reprezentani ai operatorului economic7 instituiei pu#lice partenere *5% 1onitorizarea organizrii -i desf-urrii e.amenului de certificare este realizat de ctre inspectoratele -colare 9ude"ene7 al municipiului 3ucure-ti Art# +7# *1% ?#solven"ii nv"mntului profesional cu durata de 3 ani care promoveaz e.amenul de certificare a calificrii profesionale do#ndesc certificat de calificare profesional -i suplimentul descriptiv al certificatului, conform (uropass *2% ?#solven"ii nv"mntului profesional care promoveaz e.amenul de certificare a calificrii profesionale pot continua studiile n clasa a E,-a a nv"mntului liceal, n condi"iile legii i ale reglementrilor specifice sta#ilite de 1(' CAPIT !"! 1# $I%P &I9II 4I)A!( Art# ,+ Prevederile prezentei metodologii se aplic elevilor care intr n -colarizare n nv"mntul profesional cu durata de 3 ani ncepnd cu anul -colar 2014-2015 Art# ,,# *1% Prezenta metodologie poate fi aplicat i n nv mntul particular
Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani

Anexa 1 la OMEN nr.

din

2014

*2% !n scopul eli#errii certificatelor de calificare profesional cu recunoa tere naional, e.amenul de certificare a calificrii profesionale a a#solven ilor nv"mntului profesional cu durata de 3 ani particular se organizeaz pe #aza metodologiei de organizare i desfurare a e.amenului de certificare a calificrii profesionale, apro#at prin ordin al ministrului educa iei na ionale

Metodologia de organizare i funcionare a nv !ntului "rofe#ional de #tat cu durata de $ ani