Sunteți pe pagina 1din 148

Nicolae Romanda

Dr. n drept, conf. univ.


Eduard BOITEANU
Dr. n drept, conf. univ.

GHIDUL
SPECIALISTULUI
N SFERA RESURSELE
UMANE
o Gid con!ultativ privind modul de efectuare a celor mai
importante opera"iuni ce "in de per!onalul unit#"ii
o $odele de documente %re&ulamente, ordine, di!po'i"ii, fi(e) ce
"in de activitatea de re!ur!e umane
o E*tra!e din acte normative referitoare la modul de
documentare a raporturilor +uridice de munc#
,i(in#u
-../
1
,0U 112.2.2.-3-415/.-
R 3/
AUTORI4
Nicolai ROMANDA, doctor n drept, confereniar universitar, ef Catedr Dreptul muncii i
proteciei sociale, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova;
Eduard BOITEANU, doctor n drept, confereniar universitar, Catedra Drept Privat,
Facultatea Drept, Universitatea de Stat "lecu !usso" din "li#
6re'enta lucrare e!te recomandat# !pre pu7licare de c#tre4
- Catedra Dreptul muncii i proteciei sociale, Facultatea drept, Universitatea de Stat din
Moldova;
- Catedra Dret Privat, Facultatea Drept, Universitatea de Stat "lecu !usso" din "li#
Reali'area pre'entei lucr#ri !8a. efectuat n 7a'a actelor normative pu7licate pn la
data de 2 iulie -../.
$ici un e%emplar din pre&entul tira' nu va fi comerciali&at dect nsoit de semnturile autorilor
i tampila editorului, aplicate pe interiorul ultimei coperte#
(oate drepturile asupra acestei ediii snt re&ervate# Se inter&ice reproducerea su) orice form
a materialelor din pre&enta lucrare#
DE9,RIEREA ,I6 A ,A$EREI NA:IONA;E A ,<R:II
Romanda(, Nicolai
Gidul !peciali!tului n !fera re!ur!elor umane = Nicolai Romanda(,
Eduard Boi(teanu. 8 ,.4 >Tipo&r. >Reclama? 9A, -../. 8 --. p.
-.. e*.
I9BN /@A8//@B82.B8-B8B
112.2.2.-3-415/.-
R 3/
* $icolai !omanda, +duard "oiteanu, ,--.
I9BN /@A8//@B82.B8-B8B
,U6RIN9
,A6ITO;U; I
,e tre7uie !# cunoa(tem de!pre ?!tatele de per!onal?C................................. @
1.Statele de personal - document de baz ce ine de activitatea de resurse
umane.................................................................................................. 7
2.n ce mod pot fi modificate statele de personal ale unitii ?...................... 10
3.Care este procedura de perfectare a schemei de ncadrare a instituiei
publice ?................................................................................................12
,A6ITO;U; II
6erfect#m corect documentele la an&a+are n munc#..................................... 2B
1.Procedura general de perfectare a documentelor la angajare n munc . 15
2.Modul de ncheiere a contactului individual de munc............................. 38
3.Carnetul de munc - document de baz privind activitatea de munc..........64
,A6ITO;U; III
Dori"i !# modifica"i contractul individual de munc#C O pute"i face f#r#
complica"iiD..................................................................................................... @1
1.Ce se nelege prin modificarea contractului individual de munc?............... 73
2.Schimbarea temporar a locului de munc............................................. 77
3.Schimbarea temporar a locului i specificului muncii n temeiul art. 73
din CM al RM.......................................................................................... 84
4.Transferul salariatului la o alt munc sau permutarea acestuia?............ 84
,A6ITO;U; IE
,are !nt principalele modalit#"i de !u!pendare a contractului individual
de munc#C..................................................................................................... 89
1. Noiunea i trsturile caracteristice ale suspendrii contractului
individual de munc................................................................................ 89
2. Modalitile principale de reflectare a suspendrii contractului individual
de munc n carnetele de munc............................................................... 91
3. Cazurile n care survine suspendarea contractului individual de munc n
circumstane ce nu depind de voina prilor............................................... 92
4. Temeiurile suspendrii contractului individual de munc prin acordul
prilor.............................................,................................................... 107
5. Temeiurile suspendrii contractului individual de munc la iniiativa
uneia dintre pri.................................................................................... 108
1
,A6ITO;U; E
6erfectarea documentar# a ncet#rii contractului individual de munc#............ 110
1.Concediere sau demisie? Dar poate ncetarea contractului individual de
munc?................................................................................................. 110
2.ncetarea contractului individual de munc n circumstane ce nu depind
de voina prilor.................................................................................... 112
3.Demisia salariatului............................................................................. 119
4.Concedierea salariatului....................................................................... 126
,A6ITO;U; EI
6erfectarea documentelor ce "in de re!ur!e umane n ca' de acordare a
concediilor de odin#..................................................................................... 136
1.Noiuni generale privind concediile de odihn......................................... 136
2.Programarea concediilor.......................................................................138
3.Modul de operare a rechemrii din concediul de odihn anual, precum i
a prelungirii sau amnrii acestuia............................................................. 140
4.Concediul de odihn anual suplimentar.................................................. 142
5.Concediul nepltit............................................................................... 143
DO,U$ENTARU;............................................................................................145
Anex nr. 1. Regulamentul cu privire la angajarea salariailor pe baz de
concurs................................................................................................. 145
Anexa nr. 2. Lista ntreprinderilor, institu iilor, organiza iilor, obiectivelor i
Profesiilor, salaria ii crora snt obliga i sa treac exmenul medical la
Angajarea n serviciu i ulterior n timpul activita ii..................................... 149
Anexa nr. 3. Ordin (dispoziie) de ncadrare................................................155
Anexa nr. 4. Not de informare a salariatului............................................. 157
Anexa nr. 5. Fia personal de eviden a cadrelor...................................... 158
Anexa nr. 6. Regulamentul cu privire la serviciul resurse umane....................160
Anexa nr. 7. Contractul individual de munc ncheiat cu Directorul general
al Societii pe Aciuni............................................................................. 162
Anexa nr. 8. Contractul individual de munc ncheiat cu specialistul
serviciului resurse umane......................................................................... 165
Anexa nr. 9. Contractul individual de munc............................................ 169
Anexa nr. 10. Contractul individual de munc n serviciul public.................. 172
Anexa nr. 11. Regulamentul cu privire la atestarea salariailor...................... 175
Anexa nr. 12. Ordin (dispoziie) de transfer la alt munc............................ 182
Anexa nr. 13. Ordin (dispoziie) de ncetare a contractului de munc............. 183
Anexa nr. 14. Procesul-verbal privind constatatrea faptului refuzului salariatului
de a prezenta explica ia scris n legtur cu nclcarea dreptului muncii.......... 184
Anexa nr. 15. Procesul-verbal privind constatarea faptului refuzului salariatului de a
confirma prin semntur comunicarea ordinului despre
aplicarea sanciunii disciplinare................................................................. 185
Anexa nr. 16. Ordin (dispoziie) de acordare a concediului............................. 185
Anexa nr. 17. Termenele de pstrare a documentelor ce in de activitatea
de resurse umane................................................................................... 187
Anexa nr. 18. Contract-tip cu privire la rspunderea material individual
deplin.................................................................................................. 198
Anexa nr. 19. Contract-tip cu privire la rspunderea material colectiv (de
brigad) deplin..................................................................................... 199
Anexa nr. 20. Contract de formare profesional.......................................... 202
Anexa nr. 21. Contract de ucenicie............................................................204
Anexa nr. 22. Regulamentul intern al unitii.............................................. 206
Anex nr. 23. Regulamentul cu privire la protecia datelor personale ale
salariatului............................................................................................. 214
Anexa nr. 24. Fia de post al jurisconsultului unitii.................................... 217
BIB;IOGRAFIE............................................................................................ 219
1
Cuvnt nainte
n ultimii ani, afirmnu!"i mai #re$nant r%lul e &'%ntr%l%r e(tra)ui'iar&* In+#e',ia mun'ii in
Re#u-li'a M%l%va a e#i+tat numer%a+e n'.l'.ri ale le$i+la,iei mun'ii '%mi+e e '.tre +tru'turile e +tat "i
#rivate 'a urmare a ne$%'ierii, n'/eierii, m%ifi'.rii, +u+#en.rii "i n'et.rii '%ntra'tului iniviual e
mun'., a a#li'.rii n #ra'ti'. a n%rmel%r alt%r in+titu,ii im#%rtante ale ramurii e re#t al mun'ii* De
a+emenea % multituine e a',iuni #rivin +%lu,i%narea liti$iil%r e mun'. +nt e(aminate e '.tre in+tan,ele
e )ue'at.*
E+te % %va. v.it. 'e '%nfirm. 'un%a"terea in+ufi'ient. a le$i+la,iei mun'ii e '.tre '%nu'.t%rii
unit.,il%r "i +#e'iali"tii in 'arul +ervi'iului re+ur+e umane*
Din #er+#e'tiva a'e+t%r '%n+ierente, lu'rarea e fa,. ntitulat. &G/iul +#e'iali+tului n +fera
re+ur+el%r umane& e+te menit. +. '%ntri-uie la 'un%a"terea "i elu'iarea un%r a+#e'te '%ntraver+ate intr!un
%meniu e(trem e '%m#le( "i inami' al vie,ii +%'iale, re+#e'tiv 'el al ra#%rturil%r )urii'e e mun'.*
Cun%a"terea n%rmel%r )urii'e, ar "i a inter#ret.ril%r a'e+t%ra e+te un -enefi'iu al ntre$ii +%'iet.,i,
%ri'e n%rm. ne'e+itn a fi anali0at. "i in #un't e veerea a efi'ien,ei #ra'ti'e*
E+te uni'a lu'rare 'e vine n a)ut%r +#e'iali"til%r n familiari0area 'u iver+ele n%,iuni in le$i+la,ia
mun'ii, elimitarea l%r "i ini'area #r%'eurii e a#li'are n #ra'ti'.*
n a'ea+t. %rine e iei nu +!a tre'ut 'u veerea in'luerea a mult%r #r%ie'te m%el e a'te )urii'e
'e ,in e +tatele e #er+%nal, e n'/eierea, m%ifi'area, +u+#enarea "i n'etarea '%ntra'tului iniviual e
mun'., e a'%rarea '%n'eiului e %i/n. "*a*
De a+emenea +au in'lu+ unele #r%ie'te e re$ulamente ! m%el #rivin an$a)area +alaria,il%r n -a0.*
e '%n'ur+1 'u #rivire la +ervi'iul re+ur+e umane1 'u #rivire la ate+tarea 'arel%r1 m%ele e '%ntra't
iniviual e mun'., '%ntra't e f%rmare #r%fe+i%nal., '%ntra't e u'eni'ie, '%ntra't e r.+#unere
material. iniviual. e#lin. "*a*
In'luerea #r%ie'tului a'tului )urii' m%el ! Regulamentul intern al unitii e+te % %lean,. a mult%r
+#e'iali"ti n %meniu, a mult%r #er+%ane intere+ate*
Ela-%rarea "i a#ari,ia unei lu'r.ri '%n+a'rat. "aspectelor practice de aplicare a legislaiei muncii"
re#re0int. un eveniment eit%rial 'e +e 'ere +emnalat n #rimul rn at%rit. im#%rtan,ei "i +emnifi'a,iei 'u
t%tul a#arte #e 'are % #re0int. a'ea+t. ramur.*
Manife+tnu!ne #e e#lin -u'uria '. % n%u. lu'rare e +#e'ialitate vee lumina ti#arului, ne
e(#rim.m t%t%at. '%nvin$erea 'a ea va fi #rimit. 'u mare intere+ e 'itit%ri, #ra'ti'ieni, 'are ia'ti'e,
ma+teran0i, +tuen,i, '%nu'.t%ri ai unit.,il%r, t%,i 'ei intere+a,i e +tuierea #r%-lemel%r #rivin rela,iile e
mun'. n 'arul unit.,ii*
Autorii
,A6ITO;U; I. ,e tre7uie !# cunoa(tem de!pre ?!tatele de per!onal?C
2. 9tatele de per!onal 8
document de 7a'# ce
"ine de activitatea de
re!ur!e umane
O condiie necesar ce preced selectarea salariailor n
unitate constituie perfectarea i aprobarea statelor de
personal, care conin: lista subdiviziunilor structurale ale
unitii; lista funciilor; datele referitoare la numrul unitilor
de personal i cele privitoare la salariile de funcie;
informaiile referitoare la adaosurile i la fondul lunar de
salarizare. Statele de personal sunt aprobate prin ordinul
(decizia, dispoziia, hotrrea) angajatorului.
2R D I N nr*333333
in3333333333333333333455
Cu privire la aprobarea statelor de
personal ale unitii
n le$.tur. 'u!
33333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333
(temei)
ORDON
Se aprob statele de personal ale unitii nr._________Din___________
uniti i cu un fond lunar de salarizare n +um. e3333333333333lei*
200_ n numr
de___
Ane(.6 +tatele e #er+%nal ale unit.,ii nr* 3 in3
200_ expuse pe33333#a$ini*
Dire't%rul unit.,ii
333333333
7+emn.tura8 7numele "i #renumele8
C22RD2NAT6
9eful +ervi'iului '%nta-il
333333333333333
7+emn.tura8 7numele "i #renumele8
AU LUAT CUN29TIN:A6
9eful +ervi'iului re+ur+e umane 7+emn.tura8
7numele "i #renumele8
C%n+ultantul )urii' 333333
7+emn.tura
3333333333333333333
7numele "i #renumele8
1
Conform art. 10 alin. (2) lit. c) din Codul muncii al Republicii
Moldova (n continuare - CM al RM), angajatorul este obligat
s aprobe anual statele de personal ale unitii. Statele de
personal se prezint ca un document de importan strategic
pentru unitate (ntreprindere, instituie, organizaie), n care
se reflect structura i numrul salariailor ce activeaz n
cadrul acesteia. Statele de personal sunt perfectate, de
regul, de ctre o persoan responsabil din cadrul seciei
resurse umane sau seciei de planificare economic a unitii
date. La micro-ntreprinderi, obligaia dat poate fi pus pe
seama colaboratorilor contabilitii.
La elaborarea i perfectarea statelor de personal, persoanele
responsabile din cadrul unitilor se pot conduce de Ordinul
Ministerului Finanelor nr. 109 din 21.12.2007 "Cu privire la
aprobarea formularului-tip al schemelor de ncadrare", care
statueaz procedura de elaborare i aprobare a schemelor de
ncadrare a personalului instituiei publice.
n opinia noastr, statele de personal ale unitii urmeaz s
fie prezentate n felul urmtor:
APR2;
Statele e #er+%nal n num.r e
333333333unit.,i
'u un f%n lunar e +alari0are n
+um. e
333333333333333333333333333333
7numele "i +emn.tura '%nu'.t%rului unit.,ii8
____________200_ L*9*
STATELE DE PERS2NAL (ale unit.,ii #e anul38
C22RD2NAT6
9eful +ervi'iului '%nta-il 3333333333333333333333333 3333333333333333333333
7+emn.tura8 7numele "i #renumele8
AU LUAT CUN29TIN:<6
9eful +ervi'iului re+ur+e umane 3333333333333333333 3333333333333333333333
7+emn.tura8 7numele "i #renumele8
C%n+ultantul )urii'
1
Nr. de ordineDenumirea subdiviziunilor ci func iilorState titulare
provizoriiNumrul unit ilor de state aprobateCategoria de
salarizareSalariul de func ie (tarifar) n
leiAdaosuri ci sporuri (Iei)NotI. PERSONALUL
DE CONDUCERE1.2....TOTALII. PERSONALUL
DE PROFIL1.2....TOTALIII. PERSONALUL
AUXILIAR1.2.TOTALAdjunctul conductorului
unit ii

Semnatura numele si prenumele
-. n ce mod pot fi
modificate !tatele de
per!onal ale unit# iiC
7+emn.tura8 7numele i #renumele8
Modificrile n statele de personal ale unit ii pot fi efectuate
oricnd, esen ialul este ca acestea s fie perfectate corect.
Modificrile n statele de personal ale unit ii sunt operate n
baza dispozi iei (ordinului, deciziei) conductorului unit ii.
n orice situa ie, modificrile respective pot fi operate prin dou
metode:
a) perfectarea statelor suplimentare de personal;
b) statele de personal se prezint ntr-o redac ie nou.
Modificrile aduse la statele de personal trebuie s fie
aprobate printr-o dispozi ie (decizie, ordin, hotrre) a con-
ductorului de unitate. Mai mult dect att, dac statele de
personal se prezint ntr-o redac ie nou, se cere ca n
dispozi ia conductorului de unitate s fie specificat expres
faptul c statele de personal ce se aplicau anterior n cadrul
acestei unit i se anuleaz.
Dac n statele de personal sunt operate modificri ci
completri, ele urmeaz s fie aduse la cuno tin a
salaria ilor n privin a crora se modific denumirea func iei,
condi iile de retribuire a muncii sau ale cror func ii de
munc se reduc. Astfel, dac angajatorul inten ioneaz s
reduc statele de personal din unitate, el este obligat, n
temeiul art. 88 alin. (1) lit. b) din CM, s preavizeze
salaria ii viza i, sub semntur, cu 2 luni nainte de redu-
cere, n art. 88 alin. (3) din CM se instituie o interdic ie de
a restabili locul de munc redus n statele de personal ale
unit ii pe parcursul anului calendaristic n care a avut loc
concedierea salariatului care l-a ocupat. Considerm c
modificrile pe care le-a suferit art. 88 alin. (3) din CM
(operate n baza Legii RM nr. 60-XVI din 21.03.08,
Monitorul Oficial nr. 115-116 din 01.07.08) pot genera multe
abuzuri de drept din partea angajatorilor, deoarece norma
juridic invocat mai sus i permite ini ierea concedierii
salaria ilor "neconvinabili" n legtur cu reducerea statelor
de personal (art. 86 alin. (1) lit. c) din
CM) n lunile septembrie-octombrie, pentru ca ulterior (n luna
ianuarie a noului an calendaristic) s suplineasc statele de
personal cu unit ile care nu demult au fost reduse.
n cazul n care reorganizarea sau lichidarea unitii presupune reducerea
n mas a locurilor de munc, angajatorul este obligat s informeze, cu
cel puin 3 luni nainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea
i ramura respectiv i s recurg la negocieri n vederea respectrii
drepturilor i intereselor salariailor.
Se cere menionat faptul c schimbarea denumirii funciei de munc sau
a cuantumului retribuirii muncii n statele de personal ale unitii nu
poate fi nfptuit de ctre angajator ntr-un mod unilateral. O astfel de
schimbare cade sub incidena regimului juridic al modificrii contractului
individual de munc. n concluzie, orice asemenea schimbare poate fi
operat doar n baza acordului dat de ctre salariat n form scris.
Ulterior (dup ce se vor realiza modificri i completri n statele de
personal), angajatorul i salariatul vor modifica contractul individual de
munc printr-un acord suplimentar semnat de acetia, care se va anexa
la contract i va fi parte integrant a acestuia (art. 68 alin. (1) din CM al
RM). Suplimentar atenionm c, n cazul n care modificarea statelor de
personal vizeaz cuantumul salariilor tarifare sau salariilor funciei,
angajatorul va fi nevoit s se conduc de prevederile art. 140 alin. (1)
din CM al RM, potrivit cruia reducerea salariilor tarifare sau salariilor
funciei prevzute n contractele individuale de munc, contractele
colective de munc i/sau conveniile colective nu se admite nainte de
expirarea unui an de la data stabilirii lor. Introducerea noilor condiii de
retribuire a muncii sau modificarea celor existente cade de asemenea
sub incidena regimului juridic al modificrii contractului individual de
munc.
Aadar, modificarea i completarea statelor de personal poate Fi
realizat n baza urmtorului algoritm:
1) acordul salariatului privind modificarea contractului individual de
munc i, respectiv, acordul n vederea operrii modificrilor n statele
de personal;
2) ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) angajatorului cu privire la
modificarea statelor de personal ale
unitii;
3) perfectarea acordului suplimentar la contractul
individual de munc;
4) perfectarea ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) cu
privire la modificarea contractului individual de munc (transferul
permanent al salariatului la o alt munc) - dup caz;
5) efectuarea nscrierii corespunztoare n carnetul de
munc i n fia personal a salariatului - dup caz.
Punem la dispoziie un model orientativ al ordinului angajatorului
n baza cruia pot fi operate modificri n statele de personal ale
unitii.
2R D I N n r * 33333
in33333333333333333334553
Cu privire la modificarea statelor
de personal ale unitii
n le$.tur. 'u333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
7temei8
2RD2N6
a %#era urm.t%arele m%ifi'.ri n +tatele e #er+%nal ale unit.,ii6
=* 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
2.____________________________________________________________________
3.
Dire't%rul unit.,ii
C22RD2NAT6
9eful +ervi'iului '%nta-il
7+emn.tura
8
7numele "i #renumele8
7+emn.tura
8
7numele "i #renumele8
1. ,are e!te procedura
de perfectare a !cemei
de ncadrare a
in!titu"iei pu7liceC
Schema de ncadrare a instituiei publice se elaboreaz de c
tre serviciul economic, se semneaz de ctre conductorul
instituiei i contabilul-ef, prin aplicarea semnturilor
respective i tampilei.
Prezentm n continuare un model al schemei de ncadrare a
instituiei publice, preluat din Ordinul Ministerului Finanelor nr.
109 din 21.12.2007.
nre$i+trat la Mini+terul Finan,el%r APR2;
(funcia)
(numele, prenumele) (semntura) Nr*
455
L*9*
+tatele e #er+%nal n num.r e
3333333333333333unit.,i
'u un f%n e +alari0are n +um.
e
33333333333333333333333333333
lei
(cu litere)
(funcia conductorului instituiei ierarhic
superioare)
(numele, prenumele) (semntura)
Nr* 455
L*9*
SHEMA DE NCADRARE PENTRU ANUL33333
(denumirea complet a instituiei publice)
Nr* e %rine
Denumirea
+tru'turii,
+u-ivi0iunii "i
fun',iei
Unit.,i
7num.r8
Grila e +alarii #e fun',ie 7lei8
Salariul e
fun',ie lunar
+ta-ilit 7lei8
imita minim
(lei)
imita maxim
(lei)
!rila medie (lei)
= 4 > ? @ A B
T2TAL
C%nu'.t%rul in+titu,iei33333333333333333333333333333
(semntura)
L*9*
C%nta-ilul "ef3333333333333333333333333333333333
(semntura)
La elaborarea i aprobarea schemei de ncadrare a instituiei
publice se cere respectarea urmtoarelor exigene:
- n titlul schemei de ncadrare se completeaz
denumirea complet a instituiei publice;
- n colonia 1 - se indic numrul de ordine al
subdiviziunilor;
- on clonia 2 - se indic denumirea structurilor,
subdiviziunilor i funciilor din structura instituiei publice;
- n colonia 3 - se indic numrul de uniti pe funcia
respectiv;
- n colonia 4 - se indic limita minim a grilei de salariu,
n colonia 5 - limita maxim (aprobat conform actului
normativ n vigoare), n colonia 6 -
salariul mediu calculat reieind din cuantumul grilei de salariu
minim i maxim;
- n colonia 7 - se indic salariul de funcie aprobat pe funcia
respectiv;
- la elaborarea schemei de ncadrare trebuie evideniat rndul
Total intermediar pe fiecare structur sau subdiviziune a
instituiei publice.
Schema de ncadrare pentru autoritile publice centrale i locale
se aprob conform prevederilor Anexei nr. 5 la Hotrrea
Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 "Privind
salarizarea funcionarilor publici i persoanelor care
efectueaz deservirea tehnic" cu nregistrarea obligatorie la
Ministerul Finanelor. nscrisul se confirm prin aplicarea
tampilei i numrului de nregistrare din registrul de
nregistrare a schemelor de ncadrare.
Schemele de ncadrare a instituiilor subordonate autoritilor
publice se semneaz de ctre conductorul instituiei i
contabilul-ef i se aprob de ctre conductorul autoritii
publice ierarhic superioare. Semnturile se confirm prin
aplicarea tampilelor.
Schema de ncadrare se ntocmete n trei exemplare: unul
pentru instituia public, unul pentru organul ierarhic superior i
unul pentru Ministerul Finanelor.
,A6ITO;U; II. 6erfect#m corect documentele la an&a+are n munc#
2. 6rocedura &eneral#
de perfectare a
documentelor la
an&a+are n munc#
Conform legislaiei muncii n vigoare, angajatorul este obligat
s constituie raporturile de munc cu salariatul doar n form
scris.
Ordinea general de perfectare a documentelor la angajare
este consfinit n art. 65 alin. (1) din CM al RM. Astfel,
angajarea se legalizeaz prin ordinul (dispoziia, decizia,
hotrrea) angajatorului, care este emis n baza contractului
individual de munc negociat i semnat de pri, n
conformitate cu legislaia muncii, nsui contractul individual
de munc se prezint ca un temei (fapt juridic) ce conduce la
constituirea raporturilor juridice de munc, n conformitate cu
art. 56 alin. (1) din CM al RM, contractul individual de munc
se ncheie n baza negocierilor dintre salariat i angajator. n
unele cazuri, ncheierea contractului individual de munc
poate fi precedat de circumstane specifice, cum ar fi:
susinerea unui concurs, alegerea n funcie .a.
ntr-adevr, majoritatea agenilor economici prefer
recrutarea personalului calificat prin organizarea concursurilor.
Pentru ca derularea unor astfel de proceduri s fie legal i
echitabil, se recomand ca, n cadrul fiecrei uniti, s fie
elaborat i aprobat un regulament special, care ar reglementa
detaliat toate aspectele relative la organizarea i desfurarea
concursului n vederea ocuprii unei funcii vacante de munc.
n prezenta lucrare (Anexa nr. 1) se invoc un model
orientativ al unui asemenea regulament.
Contractul individual de munc se ncheie n form scris. Un
asemenea contract ncheiat pn la data intrrii n vigoare a
CM al RM din 28 martie 2003 poate fi perfectat n form scris
numai cu acordul prilor. Dac iniiatorul perfectrii
contractului individual de munc este angajatorul, atunci
propunerea lui se aduce la cunotina salariatului, sub
semntur, prin ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea
angajatorului).
Documentele care !e
pre'int# la nceierea
contractului individual
de munc#

Propunerea salariatului privind perfectarea contractului
Individual de munc n form scris se aduce la cunotina
angajatorului prin depunerea i nregistrarea cererii lui scrise.
Refuzul motivat al uneia dintre pri privind perfectarea
contractului individual de munc n form scris se comunic
celeilalte pri prin rspunsul su scris n decurs de 5 zile
lucrtoare (art. 58 alin. (1) din CM al RM). n vederea
ncheierii contractului individual de munc, persoana care se
angajeaz prezint angajatorului urmtoarele documente:
- buletinul de identitate sau un alt act de identitate (eliberat n
conformitate cu Legea RM nr. 273 din 09.11.1994 "Privind
actele de identitate din sistemul naional de paapoarte", n
acest sens, n conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea RM nr.
273/1994, la actele de identitate (pe lng buletinul de
identitate) se refer de asemenea toate tipurile de paapoarte
(de exemplu, paaportul diplomatic, de serviciu, de cetean
al Republicii Moldova), permisele de edere, documentele de
cltorie ale refugiailor. Aadar, la angajarea persoanei n
munc poate fi prezentat fie buletinul de identitate, fie oricare
alt act valabil la momentul respectiv;
- carnetul de munc, cu excepia cazurilor cnd persoana se
ncadreaz n cmpul muncii pentru prima dat sau se
angajeaz la o munc prin cumul;
- documentele de eviden militar - pentru recrui i
rezerviti;
- diploma de studii, certificatul de calificare ce confirm
pregtirea special - pentru profesiile care cer cunotine sau
caliti speciale;
- certificatul medical, n cazurile prevzute de legislaie. De
exemplu, potrivit dispoziiilor art. 253 alin. (1) din CM al RM,
salariaii n vrst de pn la 18 ani sunt angajai numai dup
ce au fost supui unui examen medical preventiv. Ulterior,
pn la atingerea vrstei de 18 ani, acetia vor fi supui
examenului medical n fiecare an. Unele dintre aspectele ce in
de necesitatea efecturii examenului.
16
medical la angajare i, ulterior, n timpul activitii sunt reglementate prin
Ordinele Ministrului Sntii nr. 255 din 15 noiembrie 1996 i nr. 131 din
17 iunie 1996; extrase din aceste ordine sunt aduse n Anexa nr. 2 la
prezenta lucrare. Prin toate aceste acte solicitate la ncadrarea n munc se
urmrete ca persoana n cauz s poat face dovada ndeplinirii condiiilor
generale i speciale de validitate a contractului individual de munc.
Conform art. 57 alin. (2) din CM al RM, se interzice angajatorilor s cear
de la persoanele care se angajeaz alte documente dect cele invocate mai
nainte. Cu toate acestea, ncheierea contractului individual de munc este
condiionat, n anumite cazuri, de prezentarea de ctre salariat a unor
documente suplimentare. Spre exemplu, la angajarea n organul vamal,
reieind din prevederile art. 5 alin. (3) din Legea serviciului n organele
vamale, se prezint, n mod obligatoriu, cazierul judiciar. La angajare n
munc unii dintre angajatori solicit de la salariat s depun cerere de
angajare n munc. n opinia noastr, la ncheierea contractului individual de
munc nu este necesar adresarea personal a salariatului ctre angajator
cu rugminte de a-l ncadra n munc, deoarece nsi ncheierea
contractului individual de munc atest faptul c ntre angajator i salariat
s-a stabilit un acord relativ la condiiile eseniale de prestare a muncii. Pe
de alt parte, n conformitate cu art. 247 din CM, cererea de angajare n
munc se prezint ca un document obligatoriu la ncadrarea n munc a
femeilor gravide i a persoanelor cu copii n vrst de pn la 6 ani. Acest
lucru ne pare logic, n special n cazul n care persoanele menionate vor
ncerca s conteste pe cale judiciar refuzul de angajare n munc pentru
motive de graviditate sau de existen a copiilor n vrst de pn la 6 ani. n
aceast situaie, cererea de angajare va fi recunoscut ca o prob
pertinent care ar demonstra adresarea femeii gravide sau a persoanei cu
copil n vrst de pn la 6 ani ctre angajatorul respectiv n vederea
ncadrrii n munc. Cetenii strini i apatrizii (imigranii) i pot desfura
activitatea de munc doar cu respectarea prevederilor Legii
Forma contractului
individual de munc#
RM cu privire la migraia de munc (nr. 180-XVI din 10 iulie 2008).
n conformitate cu art. 4 alin. (5) din Legea menionat mai nainte, pe
teritoriul Republicii Moldova, cetenii strini i apatrizii i desfoar
activitile de munc n baza unui permis de edere provizorie n scop de
munc. Legea n cauz lanseaz o serie de condiii imperative pe care
trebuie s le respecte ntocmai angajatorii din Republica Moldova care
recurg la ncadrarea n munc a cetenilor strini i a apatrizilor. Astfel:
- cetenii strini i apatrizii sosii la munc n baza contractelor
individuale de munc pot fi angajai doar la un singur angajator i pot
ocupa exclusiv locurile de munc vacante, nregistrate de ctre
angajatorul respectiv la agenia teritorial de ocupare a forei de
munc;
- sunt angajai n munc n mod prioritar specialitii de calificare nalt i
(sau) specialitii invitai de Guvern la propunerea organelor centrale de
specialitate ale administraiei publice i a autoritilor administraiei
publice locale;
- cetenii strini i apatrizii pot imigra n Republica Moldova n scop de
munc n limita cotei de imigrare, stabilit anual de Guvern, la
propunerea Ministerului Economiei i Comerului, n funcie de
necesitile economiei naionale. ns, conform art. 13 alin. (2) din
Legea RM nr. 180-XVI din 10 iulie 2008, unele categorii de persoane
(lucrtori imigrani din domeniul sportului, lucrtori frontalieri i
sezonieri .a.) vor fi angajate la munc n afara cotei stabilite;
- dreptul la munc se acord ceteanului strin (apatridului) prin decizia
privind acordarea dreptului la munc emis de Agenia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc. Dreptul de edere provizorie n scop
de munc se acord prin decizia privind acorda-rea dreptului de edere
provizorie n scop de munc emis de Ministerul Afacerilor Interne.
18
ncheierea contractului individual de munc, documente
false, angajatorul este n drept s-l concedieze n
corespundere cu art. 86 alin. (1) lit. r) din CM al RM. Dup
cum deja s-a menionat, contractul individual de munc se
ncheie n form scris. Potrivit dispoziiilor art. 58 alin. (3)
din CM al RM, n cazul n care contractul individual de munc
nu a fost perfectat n form scris, acesta este considerat a fi
ncheiat pe o durat nedeterminat i i produce efectele din
ziua n care salariatul a fost admis la munc de ctre
angajator sau de ctre o alt persoan cu funcie de
rspundere din unitate, abilitat cu angajarea personalului.
Dac salariatul dovedete faptul admiterii la munc,
perfectarea contractului individual de munc n form scris
va fi efectuat de angajator ulterior, n mod obligatoriu, n
cazul angajrii fr respectarea formei scrise
corespunztoare, angajatorul este obligat, de asemenea, n
baza procesului-verbal de control al inspectorului de munc,
s perfecteze contractul individual de munc conform
prevederilor legislaiei muncii.
Contractul individual de munc se prezint drept temei pentru
emiterea ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) de angajare n
munc. Reieind din cerinele expuse n art. 65 alin. (2) din CM,
ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) de angajare n munc
trebuie adus la cunotina salariatului, sub semntur, n
termen de 3 zile lucrtoare de la data semnrii de ctre pri a
contractului individual de munc. La cererea salariatului,
angajatorul este obligat s-i elibereze acestuia o copie a
ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii), legalizat n modul
stabilit, n termen de 3 zile lucrtoare.
E!te important !# (ti"i...
,erin"ele &enerale privitoare la ela7orarea (i perfectarea ordinelor %di!po'i"iilor)
referitoare la per!onalul !criptic
Ordinele (dispoziiile, deciziile, hotrrile) de angajare a salariailor se raporteaz la categoria
ordinelor (dispoziiilor) referitoare la personalul scriptic. Din aceste considerente, vom ncerca
s elucidm unele aspecte ce in de elaborarea i perfectarea ordinelor (dispoziiilor) n cauz.
n primul rnd, este necesar s menionm c textul ordinului este alctuit, de regul, din dou
pri: de constatare i de dispoziie. n partea de constatare se expun faptele ce au servit drept
motiv pentru emiterea ordinului, n partea de dispoziie se enumera aciunile preconizate. Cu
toate acestea, se cuvine remarcat faptul c textul majoritii ordinelor (dispoziiilor) referitoare
la personalul scriptic este alctuit dintr-o singur parte - cea de dispoziie. De asemenea, partea
de dispoziie a unor astfel de ordine nu se ncepe cu cuvntul ,ORDON", ci cu verbul ce
desemneaz aciunea de dispoziie: ,Se numete", ,Se elibereaz din funcie", ,Se desface" .a.
Proiectul de ordin referitor la personalul scriptic se coordoneaz cu urmtoarele subdiviziuni
structurale interesate: eful serviciului resurse umane; contabilul-ef; consultantul juridic;
conductorii subdiviziunilor structurale ai cror salariai figureaz n ordin.
Ordinele referitoare la personalul scriptic se nregistreaz i se grupeaz separat de cele
referitoare la activitatea de baz.
La constituirea dosarelor cu ordinele (dispoziiile) unitii urmeaz s fie respectat regula
potrivit creia n unul i acelai dosar nu se pot afla documente cu diferite termene de pstrare.
Aadar, ordinele (dispoziiile) cu privire la acordarea concediilor anuale de odihn i aplicarea
sanciunilor disciplinare se grupeaz separat de celelalte ordine (dispoziii) privitoare la
personalul scriptic, deoarece termenul de pstrare a primei categorii de ordine (dispoziii) este
de 5 ani, iar celelalte categorii de ordine (dispoziii) privitoare la personalul scriptic se pstreaz
75 de ani.
Ordinele (dispoziiile) cu privire la personalul scriptic se aduc la cunotina salariailor, sub
semntur. De exemplu, n art. 65 alin. (2) din CM al RM se indic faptul c ordinul (dispoziia,
decizia, hotrrea) de angajare trebuie adus la cunotina salariatului, sub semntur, n termen
de 3 zile lucrtoare de ia data semnrii de ctre pri a contractului individual de munc.
n calitate de temei pentru elaborarea i perfectarea ordinelor (dispoziiilor) pot figura:
contractul individual de munc; explicaia salariatului; cererea personal a salariatului;
certificatul de cstorie ce atest faptul modificrii numelui de familie .a.
n Anexa nr. 3 la prezenta lucrare este anexat un model de ordin
de angajare n munc (formularul interdepartamental tipizat nr.
MR-2, aprobat de Departamentul Statisticii prin Hotrrea nr. 1
din 10.01.1997). Este util s reproducem aprecierea juridic dat
contractului individual de munc i ordinului de angajare de ctre
Plenul Curii Supreme de Justiie. Astfel, conform p.12 din
Hotrrea Plenului nr. 12 din 03.10.2005, "nu este obligatoriu ca
ordinul emis n baza contractului individual de munc s cuprind
clauzele care deja au fost indicate, dar nici s se indice condiii
suplimentare care nu au fost incluse n contractul de munc.
Deci," n consecin obiect de referin la examinarea litigiilor de
munc va fi contractul, dar nu ordinul".
20
E!te important !# (ti"i...
6erfectarea documentar# a procedurii de an&a+are n munc# pre!upune parcur&erea
urm#toarelor etape4
1) prezentarea documentelor necesare pentru angajare (specificate n art. 57 alin. (1) din CM
al RM) de ctre persoana care se angajeaz la unitatea n cauz;
2) informarea persoanei care se angajeaz n ceea ce privete principalele clauze pe care le
va cuprinde contractul individual de munc (art. 48 din CM al RM);
3) negocierea i semnarea de ctre pri a contractului individual de munc. !ecomandm
pentru prile contractante /an0a'atorul i salariatul1 semnarea tuturor pa0inilor din
contractul individual de munc# cest lucru ar putea preveni o eventual falsificare a
contractului de munc;
4) nregistrarea contractului individual de munc n registrul de eviden a contractelor
individuale de munc i nmnarea unui exemplar a! acestui contract salariatului. n opinia
noastr, registrul de eviden a contractelor individuale de munc ar trebui s conin
urmtoarele informaii:
Re&i!tru de eviden"# a contractelor individuale de munc#
Nr de
ordine
Nr de
inregistra
re a
contractul
ui de
munca
Data
semnrii
contractului
individual
de munca
Data la care
contractul
individual de
munca urmeaz
sa- i produc
efectele
Numele
si
prenum
ele
salariatu
lui
Special
itatea,
prenu
mele i
func ia
salaria
tului
Durata
contra
ctului
individ
ual de
munc
Temei
ul i
data
ncetr
ii
contra
ctului
individ
ual de
munc
Semnatur
a
salariatul
ui prin
care se
atest
faptul c
acestuia i-
a fost
nmnat
un
exemplar
al
contractul
ui
5) emiterea ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) angajatorului de angajare n munc. Este
demn de a fi menionat faptul c denumirea funciei sau a profesiei salariatului, specificat n
ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) de angajare a acestuia, trebuie s corespund
ntocmai denumirilor ocupaiilor (funciilor sau profesiilor) indicate n
Clasificatorul Ocupaiilor din Republica Moldova (CORM).
NOTA INFOR$ATIEA
Clasificatorul 2cupaiilor din !epu)lica Moldova a fost ela)orat n conformitate cu 3otrrea
4uvernului !M nr# 56- din ,7 septem)rie 6..8 9Cu privire la Pro0ramul de Stat privind
trecerea !epu)licii Moldova la sistemul internaional de conta)ilitate i statistic"# cest
clasificator este destinat pentru soluionarea unui cerc lar0 de pro)leme ce in de
re0lementarea relaiilor sociale i de munc, precum i celor le0ate de aprecierea strii i
dinamicii sc:im)rilor n structura forei de munc, anali&a i pro0no&a indicatorilor n
domeniul utili&rii forei de munc i instruirii profesionale# Conform Clasificatorului
2cupaiilor din !M, prin ocupaie se nele0e activitatea util, aductoare de venit /n )ani
sau natur1, pe care o desfoar o persoan n mod o)inuit, ntr;o unitate economico;
social i care constituie pentru aceasta o surs de e%isten# 2cupaia unei persoane
poate fi e%primat prin funcia sau profesia e%ercitat de aceasta#

Funcie este activitatea desfurat de o persoan ntr;o ierar:ie funcional de conducere


sau e%ecuie#
Profesie este comple%ul de cunotine o)inute prin studii i prin practic, necesare pentru
e%ecutarea anumitor operaii de transformare i prelucrare a o)iectelor muncii, sau pentru
prestarea anumitor servicii#
Clasificarea ocupaiilor este conceput pe patru niveluri de clasificare< nivelul
= ; 0rupe ma'ore; nivelul == ; su)0rupe ma'ore;

- nivelul === ; 0rupe minore;


- nivelul => ; 0rupe de )a&#
Structurarea clasificrii ocupaiilor pe cele patru nivele s;a fcut n raport cu modul de
aciune a cerinelor i principiilor de 0rupare#
Pentru codificare s;a adoptat sistemul &ecimal de clasificare, constituindu;se 0rupri
conform sistemului, astfel<
6- 0rupe ma'ore, fiecare 0rup ma'or de&a0re0ndu;se n . su)0rupe ma'ore; fiecare
su)0rup ma'or se de&a0re0 n . 0rupe minore; fiecare 0rup minor se de&a0re0 n .
0rupe de )a&# n clasificator sunt descrise urmtoarele 0rupe ma'ore<
1. Conductori /repre&entani1 ai autoritilor pu)lice de toate nivelurile, conductori i
funcionari superiori din unitile economico;sociale i politice#
2. Specialiti cu nivel superior de calificare#
3. Specialiti cu nivel mediu de calificare#
4. Funcionari administrativi#
5. ?ucrtori n servicii, 0ospodria de locuine i deservire comunal, comer i asimilai#
6. ?ucrtori calificai n a0ricultur, silvicultur, vntoare, piscicultura i pescuit#
7. Muncitori calificai n ntreprinderi industriale mari i mici, n meserii de tip arti&anal, n
construcii, transporturi, telecomunicaii, 0eolo0ie i prospectarea 0eolo0ic#
8. 2peratori, aparatiti, mainist@ la instalaii i maini i lctui;asam)lori#
22
9. Muncitori necalificai#
10. Forele armate#
Codul unei ocupaii va fi repre&entat de 8 cifre< ; prima cifr va repre&enta 0rupa ma'or; ;
a doua cifr va repre&enta su)0rupa ma'or; ; a treia cifr va repre&enta 0rupa minor; ; a
patra cifr va repre&enta 0rupa de )a&, care va include ocupaia sau 0rupul de ocupaii cu
cel mai detaliat nivel de omo0enitate din punctul de vedere al activitii desfurate de
persoanele cu astfel de ocupaii# Formula structurii codului i criteriile clasificrii
/e%emplu1<
Cod , 4rupa ma'or ; specialiti cu nivel superior de calificare
Cod ,
Su)0rupa ma'or ; specialiti n
domeniul tiinelor naturii i in0ineri
Cod , 6 6
4rupa minor ; fi&icieni,
c:imiti i asimilai
Cod , 6 6
4rupa de )a& ; fi&icieni i
astronomi
Clasificatorul Ocupaiilor din RM contribuie, de asemenea, la
relevarea funciei de munc a oricrui salariat, precum i la
reflectarea diapazonului categoriilor tarifare (pentru retribuirea
muncii). De exemplu, unitatea angajeaz la serviciu o persoan n
funcia de electromecanic ec:ipament potal# stfel, conform 0rupei de )a& 5,87,
electromecanicii montatori de instalaii tele0rafice i telefonice montea& i ntrein
instalaii telefonice i tele0rafice din centralele telefonice i alte locuri, unde se
instalea& asemenea ec:ipamente# !etri)uirea muncii a acestui electromecanic se va
efectua conform cate0oriilor tarifare 7;A;
6) aducerea la cunotina salariatului a coninutului ordinului (dispoziiei, deciziei,
hotrrii) de angajare n munc;
7) informarea salariatului asupra muncii care i se ncredineaz, condiiilor de munc i a
drepturilor i obligaiilor sale;
8) aducerea la cunotina salariatului a regulamentului intern al unitii i a contractului
colectiv de munc. Exercitarea dreptului la informaie a salariatului poate fi nfptuit
prin mai multe procedee. Propunem, n acest sens, perfectarea unei note de
informare, ce urmeaz s fie adus, contra semntur, la cunotina salariatului, al
crei model este prezentat n lucrare n Anexa nr. 4;
9) familiarizarea salariatului cu tehnica securitii, igiena muncii, msurile de securitate
antiincendiar i cu alte reguli de protecie a muncii. Instructajul salariatului n domeniul
securitii i sntii n munc urmeaz s fie nfptuit n conformitate cu dispoziiile
Hotrrii Guvernului RM nr. 95 din 05.02.2009 "Pentru aprobarea unor acte normative
privind implementarea Legii securitii i sntii n munc nr. 186-XVI din 10 iulie
2008".
E!te important !# (ti"i ...
REGU;A$ENTU;
privind modul de or&ani'are a activit#"ilor de protec"ie a lucr#torilor la locul de
munc# (i prevenire a ri!curilor profe!ionale
Bne%a nr# 6 la 3otrrea 4uvernului !M nr# .C din C fe)ruarie ,--.1
,apitolul I. Di!po'i"ii &enerale
1. Prezentul Regulament stabilete cerinele minime pentru activitile de protecie a
lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale.
2. n sensul prezentului Regulament, termenii i expresiile utilizate au urmtoarele
semnificaii:
conductor al locului de munc - persoan competent, desemnat de angajator s
ndrume i s supravegheze activitatea la un loc de munc, n sarcina creia este pus i
ndeplinirea dispoziiilor legale privind securitatea i sntatea n munc; evaluarea
riscurilor profesionale ; activitate prin care se determin dimensiunea abaterii sistemului de
munc de la starea ideal n care este exclus orice posibilitate de accidentare sau
mbolnvire profesional;
instruciuni de securitate i sntate n munc ; act juridic, emis de unitate, care cuprinde
dispoziii prin a cror respectare de ctre lucrtor se urmrete eliminarea
comportamentului accidentogen al acestuia;
instruire n domeniul securitii i sntii n munc ; ansamblu de activiti cu caracter
didactic prin care se nsuesc, se transmit i se verific cunotinele n scopul formrii
deprinderilor de securitate i sntate n munc;
pericol 0rav i imediat de accidentare ; situaie concret, real i actual creia i lipsete
doar prilejul declanator pentru a se produce un accident de munc n orice moment; post
de lucru ; cea mai simpl subdiviziune organizatoric a unui loc de munc; serviciu intern
de protecie i prevenire ; compartiment distinct, aflat n subordinea direct a
angajatorului, pentru efectuarea activitilor de protecie i prevenire; &on cu risc
profesional 0rav i specific - zon din cadrul unitii n care au fost identificate riscuri ce pot
genera accidente de munc sau boli profesionale cu consecine grave i ireversibile
(invaliditate sau decesul lucrtorului).
,apitolul II. Or&ani'area activit#"ilor de protec"ie (i prevenire
1. 2r0ani&area activitilor de protecie i prevenire este reali&at de ctre an0a'ator, n
urmtoarele modaliti<
1)prin asumarea de ctre an0a'ator, n condiiile articolului 66 alineatul /6-1 din ?e0ea
securitii i sntii n munc, a atri)uiilor lucrtorului desemnat;
2)prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrtori pentru a desfura activitile de
protecie i prevenire;
3)prin nfiinarea unui serviciu intern de protecie i prevenire;
4)prin apelarea la servicii e%terne de protecie i prevenire#
5. Activitile de protecie i prevenire desfurate n cadrul unitii prin modalitile
prevzute la punctul 3 din prezentul Regulament snt urmtoarele:
1)evaluarea riscurilor profesionale;
2)elaborarea i revizuirea periodic a planului de protecie i prevenire, precum i asigurarea
ndeplinirii acestuia;
24
3)stabilirea atribuiilor i responsabilitilor n domeniul securitii i sntii n munc ce
revin lucrtorilor;
4)verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de
protecie i prevenire, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul
securitii i sntii n munc;
5)asigurarea unitii cu materialele necesare informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul
securitii i sntii n munc: cri, brouri, ghiduri, afie, filme etc;
6)amenajarea i dotarea cabinetului i/sau locurilor speciale de securitate i sntate n
munc;
7)elaborarea instruciunilor de securitate i sntate n munc, innd seama de
particularitile activitilor desfurate i ale locurilor de munc/posturilor de lucru;
8)asigurarea fiecrui lucrtor cu instruciuni de securitate i sntate n munc, inclusiv cu
instruciuni privind acordarea primului ajutor n caz de accidentare n munc;
9)asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc;
10) verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor i instruciunilor de
securitate i sntate n munc;
11) asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i imediat;
12) evidena zonelor cu risc ridicat i specific;
13) stabilirea zonelor care necesit semnalizare de securitate i sntate n munc,
precum i a tipului de semnalizare;
14) monitorizarea funcionrii instalaiilor de ventilare, dispozitivelor de protecie,
aparaturii de msur i control;
15) verificarea strii de funcionare a sistemelor de siguran i de semnalizare n caz de
avarie; 4ji
16) stabilirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de protecie;
17) asigurarea ntreinerii, utilizrii i depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de
protecie;
18) asigurarea comunicrii, cercetrii i raportrii corecte i n termenele stabilite a
accidentelor de munc;
19) asigurarea locurilor de munc cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor n
caz de accidentare n munc;
20) asigurarea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc cu prilejul vizitelor
de control n unitate i al cercetrii accidentelor de munc;
21) colaborarea cu lucrtorii i/sau cu reprezentanii acestora, cu serviciile externe de
protecie i prevenire n vederea coordonrii msurilor de protecie i prevenire;
22) colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor
angajatori n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai loc de
munc;
23) aplicarea de stimulente i sanciuni disciplinare lucrtorilor, conform criteriului ndeplinirii
atribuiilor n domeniul securitii i sntii n munc;
24) ntocmirea documentaiei i rapoartelor prevzute de reglementrile privind securitatea i
sntatea n munc.
B. Angajatorul poate efectua activitile respective de protecie i prevenire, dac se
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1) activitile economice desfurate n cadrul unitii nu snt dintre cele prevzute n anexa
nr. 1 la prezentul Regulament;
2) n unitate se desfoar activiti economice fr pericole de accidentare sau de
mbolnvire profesional;
3) angajatorul i desfoar activitatea profesional n unitate n mod efectiv i cu
regularitate;
4) angajatorul ndeplinete cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n
munc, corespunztoare nivelului doi, conform dispoziiilor punctelor 37-40 din prezentul
Regulament.
3. In cazul n care nu snt ndeplinite condiiile prevzute la punctul 5 din prezentul
Regulament, angajatorul trebuie s desemneze unul sau mai muli lucrtori, conform
prevederilor punctelor 10-14, sau poate organiza serviciul intern de protecie i prevenire,
conform prevederilor punctelor 15-24 din prezentul Regulament, sau s apeleze, concomitent
sau alternativ, la unul sau mai multe servicii externe.
7. n cazul n care snt ndeplinite condiiile prevzute la punctul 5 din prezentul
Regulament, dar angajatorul nu efectueaz n totalitate activitile de protecie i
prevenire, pentru activitile pe care nu le realizeaz angajatorul trebuie s apeleze la
unul sau mai multe servicii externe.
8. Cu referin la unitile care desfoar activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 1 la
prezentul Regulament, angajatorul este obligat s organizeze serviciul intern de protecie i
prevenire.
9. n cazul n care lucrtorii desemnai i/sau serviciul intern de protecie i prevenire nu
dispun de capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitilor de
protecie i prevenire, angajatorul este obligat s apeleze la unul sau mai multe servicii
externe.
,apitolul III. ;ucr#torii de!emna"i
10.Desemnarea nominal a lucrtorului (lucrtorilor) pentru a se ocupa de activitile de
protecie i prevenire se face prin decizia angajatorului.
11.Angajatorul va stabili activitile de protecie i prevenire pe care lucrtorul desemnat,
dispunnd de competen, timp necesar i mijloace adecvate, urmeaz s le efectueze.
2-. Pentru a putea s desfoare activitile de protecie i prevenire, lucrtorul
desemnat trebuie s ndeplineasc cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i
sntii n munc corespunztoare nivelului doi, conform prevederilor punctelor 37-40
din prezentul Regulament.
13.Angajatorul va stabili numrul de lucrtori desemnai, n funcie de mrimea unitii i/sau
riscurile la care snt expui lucrtorii, precum i de distribuia acestora n cadrul unitii.
14.Angajatorul trebuie s asigure lucrtorii desemnai cu mijloace adecvate l s le acorde
timpul necesar pentru a-i desfura activitile de protecie i prevenire.
,apitolul IE. Or&ani'area !erviciului intern de protec"ie (i prevenire
15.Serviciul intern de protecie i prevenire se organizeaz n subordinea direct a
angajatorului ca un compartiment distinct.
16.Angajatorul va stabili structura serviciului intern de protecie i prevenire n funcie de
mrimea unitii i/sau de riscurile la care snt expui lucrtorii, precum i de distribuia
acestora n cadrul unitii.
17.Angajatorul va consemna n regulamentul serviciului intern de protecie i prevenire
activitile de protecie i prevenire, care vor fi desfurate de ctre serviciul intern de
protecie i prevenire.
18.Serviciul intern de protecie i prevenire trebuie s fie format din lucrtori care ndeplinesc
cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc, corespunztoare
nivelului doi, conform prevederilor punctelor 37-40 din prezentul Regulament.
19.n cadrul serviciului intern de protecie i prevenire pot activa i ali lucrtori pentru
desfurarea activitilor auxiliare.
20.Lucrtorii din cadrul serviciului intern de protecie i prevenire trebuie s desfoare
numai activiti de protecie i prevenire i, cel mult, activiti conexe, cum ar fi prevenirea i
stingerea incendiilor i protecia mediului.
21.Angajatorul trebuie s asigure serviciul intern de protecie i prevenire cu mijloacele
materiale i umane necesare pentru ca s-i poat desfura activitile respective de
protecie i prevenire.
--. Pentru ocuparea funciilor n cadrul serviciului intern de protecie i prevenire
angajatorul va asigura condiii egale att pentru femei, ct i pentru brbai.
23. n cazul n care angajatorul i desfoar activitatea n mai multe locuri de munc
dispersate teritorial, serviciul de protecie i prevenire trebuie s fie organizat astfel nct
s se asigure n mod corespunztor desfurarea activitilor de protecie i prevenire.
24. n situaia n care activitatea de protecie i prevenire este desfurat de mai multe
servicii interne, acestea vor aciona coordonat pentru a asigura eficiena acestei activiti.
,apitolul E. Or&ani'area !erviciului e*tern de protec"ie (i prevenire
26
25. Serviciul extern de protecie i prevenire asigur, pe baz de contract, activitile de
protecie a lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale.
26. Dac angajatorul apeleaz la serviciul extern de protecie i prevenire, acesta trebuie
s aib acces la toate informaiile necesare desfurrii activitii de protecie i prevenire.
27. Serviciul extern de protecie i prevenire trebuie s dispun de lucrtori cu capacitate
profesional adecvat i de mijloacele materiale necesare pentru a-i desfura activitatea.
28. Serviciul extern de protecie i prevenire trebuie s fie format din lucrtori care
ndeplinesc cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc
corespunztoare nivelului doi, conform prevederilor punctelor 37-40 din prezentul
Regulament.
29. n cadrul serviciului extern de protecie i prevenire pot activa i ali lucrtori pentru
desfurarea activitilor auxiliare.
30. Contractul ncheiat ntre angajator i serviciul extern de protecie i prevenire trebuie
s cuprind activitile de protecie i prevenire care vor fi desfurate de ctre serviciul n
cauz.
,apitolul EI. Repre'entan"ii lucr#torilor cu r#!punderi
31. Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
n munc snt alei de ctre i dintre lucrtorii din unitate.
31. n calitate de reprezentani ai lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii n munc vor fi alei att femei, ct i brbai.
32. Numrul reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii n munc, care se aleg, se stabilete n funcie de numrul total al lucrtorilor din
unitate, conform dispoziiilor punctului 9 din Regulamentul-cadru de organizare i funcionare
a comitetului pentru securitate i sntate n munc (anexa nr. 2 la prezenta hotrre).
15. Lucrtorii comunic n scris angajatorului numrul, numele i prenumele
reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n
munc.
35.Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n
munc trebuie s ndeplineasc cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i
sntii n munc, corespunztoare cel puin nivelului unu, conform prevederilor punctelor 37
- 40 din prezentul Regulament.
36.Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n
munc snt consultai i particip, n conformitate cu articolul 15 din Legea securitii i
sntii n munc, i pot desfura urmtoarele activiti:
1) colaboreaz cu angajatorul pentru mbuntirea condiiilor de securitate i sntate n
munc;
2) nsoesc echipa sau persoana care efectueaz evaluarea riscurilor;
3) ajut lucrtorii s contientizeze necesitatea aplicrii msurilor de securitate i
sntate n munc;
4)aduc la cunotina angajatorului sau comitetului pentru securitate i sntate n munc
propunerile lucrtorilor referitoare la mbuntirea condiiilor de munc;
5)urmresc realizarea msurilor din planul de protecie i prevenire;
6)informeaz inspectoratul teritorial de munc asupra nerespectrii dispoziiilor legale n
domeniul securitii i sntii n munc.
,apitolul EII. ,erin"ele minime de pre&#tire n domeniul !ecurit#"ii (i !#n#t#"ii
n munc#
37.Pregtirea n domeniul securitii i sntii n munc cuprinde dou niveluri: nivelul unu
i nivelul doi.
38.Cerinele minime de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc snt:
1)pentru nivelul nti:
a)studii liceale;
b) absolvirea cursului de instruire n domeniul securitii i sntii n munc cu coninut
minim, conform celui prevzut n anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
2)pentru nivelul doi:
a)studii superioare sau medii tehnice;
b)absolvirea cursului de instruire n domeniul securitii i sntii n munc cu coninut
minim conform celui prevzut n anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
39.Nivelurile de pregtire n domeniul securitii i sntii n munc se atest prin
documentul de absolvire a instituiei respective de nvmnt i a cursului de instruire.
40.Cursurile de instruire n domeniul securitii i sntii n munc, prevzute la punctul 38
din prezentul Regulament, se realizeaz de ctre servicii externe de protecie i prevenire.
,apitolul EIII. Evaluarea ri!curilor profe!ionale
52. Evaluarea riscurilor profesionale se efectueaz prin orice metod nsuit de
evaluatori i se finalizeaz cu propunerea msurilor de prevenire a riscurilor profesionale.
42.Rezultatele evalurii riscurilor profesionale vor fi consemnate ntr-o fi de evaluare a
riscurilor profesionale, care va cuprinde informaiile specificate n metoda de evaluare aplicat.
,apitolul IG. Ela7orarea planului de protec"ie (i prevenire
43.Conform dispoziiilor articolului 13 litera f) din Legea securitii i sntii n munc,
angajatorul trebuie s ntocmeasc, acolo unde natura i gradul de risc profesional o necesit,
un plan anual de protecie i prevenire, care va fi revizuit ori de ct ori intervin modificri ale
condiiilor de munc, respectiv apariia unor riscuri noi.
44.n urma evalurii riscurilor profesionale pentru fiecare loc de munc/post de lucru se
stabilesc msuri de protecie i prevenire (de natur tehnic, igienico-sanitar, organizatoric
i de alt natur), necesare pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor, precum i
resursele umane i materiale necesare realizrii lor, care vor fi incluse n planul anual de
protecie i prevenire, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
45.Msurile de protecie i prevenire vor fi formulate astfel nct s se asigure egalitatea ntre
femei i brbai n ceea ce privete securitatea i sntatea lor la locul de munc.
46.Planul de protecie i prevenire se elaboreaz cu consultarea lucrtorilor i/sau a
reprezentanilor lor sau a comitetului pentru securitate i sntate n munc, dup caz.
,apitolul G. In!truirea lucr#torilor n domeniul !ecurit#"ii (i !#n#t#"ii n munc#
Seciunea 1. Dispo&iii 0enerale
47.Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se efectueaz din
mijloacele unitii, n timpul programului de lucru, n interiorul sau n afara unitii.
48.Perioada n care se desfoar instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n
munc este considerat timp de munc.
49.Angajatorul va asigura condiii egale att pentru femei, ct i pentru brbai n cadrul
instruirii n domeniul securitii i sntii n munc.
B.. Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc cuprinde
urmtoarele faze:
1)instruirea la angajare:
a)instruirea introductiv-general;
b)instruirea la locul de munc;
2)instruirea periodic.
51. Fiecare angajator are obligaia s asigure baza material corespunztoare unei instruiri
adecvate.
52. Durata fiecrei faze de instruire depinde de specificul activitii economice i de riscurile
profesionale, precum i de activitile de protecie i prevenire la nivelul unitii, care va fi nu
mai mic de 1 or.
51.Rezultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se
consemneaz, n mod obligatoriu, n Fia personal de instruire n domeniul securitii i
sntii n munc, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, care se va pstra de ctre
conductorul locului de munc.
52.Dup finalizarea instruirii, Fia personal de instruire n domeniul securitii i sntii n
munc se semneaz de ctre lucrtorul instruit i de ctre persoana care a efectuat instruirea
i a verificat cunotinele.
53.Pentru lucrtorii altor uniti, care desfoar activiti pe baz de contract de prestri
servicii n unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar de servicii va asigura instruirea
lucrtorilor privind activitile specifice unitii respective, riscurile pentru securitate i
28
sntate n munc i msurile de protecie i prevenire la nivelul unitii, care se va consemna
n Fia colectiv de instruire n domeniul securitii i sntii n munc, conform anexei nr. 6
la prezentul Regulament.
54.Fia colectiv de instruire n domeniul securitii i sntii n munc se ntocmete n
dou exemplare, dintre care un exemplar se va pstra de ctre angajator/lucrtorul
desemnat/serviciu intern de prevenire i protecie, care a efectuat instruirea, iar un exemplar -
de ctre angajatorul lucrtorilor instruii.
55.Inspectorii de munc, n timpul controlului aplicrii actelor normative de securitate i
sntate n munc, vor fi nsoii de ctre un reprezentant desemnat de ctre angajator, fr a
se ntocmi Fia colectiv de instruire n domeniul securitii i sntii n munc.
Seciunea a 2-a. =nstruirea introductiv;0eneral
58.Instruirea introductiv-general cuprinde:
1) toate persoanele care solicit angajarea n cmpul muncii;
2) stagiarii i ucenicii.
59.Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitile specifice unitii
respective, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i despre msurile de
protecie i prevenire la nivelul unitii.
60.Instruirea introductiv-general se efectueaz de ctre:
1)angajatorul care i-a asumat atribuiile lucrtorului desemnat;
2)lucrtorul desemnat;
3)un lucrtor al serviciului intern de protecie i prevenire;
4)serviciul extern de protecie i prevenire.
32. Instruirea introductiv-general va cuprinde cel puin urmtoarele:
1)actele normative naionale de securitate i sntate n munc;
2)consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii actelor normative de securitate i
sntate n munc;
3)riscurile profesionale specifice unitii;
4)msurile la nivelul unitii privind stingerea incendiilor, evacuarea lucrtorilor n cazul unui
pericol grav i imediat i acordarea primului ajutor n caz de accidentare n munc.
62.Instruirea introductiv-general se va finaliza cu verificarea cunotinelor nsuite de cei
instruii, care se va efectua de ctre lucrtorul desemnat/lucrtorul serviciului intern de
protecie i prevenire/lucrtorul serviciului extern de protecie i prevenire.
63.Lucrtorul desemnat/lucrtorul serviciului intern de protecie i prevenire/lucrtorul
serviciului extern de protecie i prevenire, n raport cu rezultatul verificrii cunotinelor, face
propuneri angajatorului referitor la angajarea sau neangajarea persoanelor respective.
Seciunea a 3-a. =nstruirea la locul de munc
64.Instruirea muncitorilor la locul de munc se efectueaz de ctre conductorul locului de
munc pe baza informaiilor i instruciunilor de securitate i sntate n munc, dup
instruirea introductiv-general. Scopul instruirii la locul de munc este prezentarea riscurilor
profesionale, precum i msurile de protecie i prevenire la nivelul fiecrui loc de munc
i/sau post de lucru.
65.Instruirea la locul de munc va cuprinde cel puin urmtoarele:
1) informaiile privind riscurile profesionale specifice locului de munc i/sau postului de lucru;
2)dispoziiile instruciunilor de securitate i sntate n munc elaborate pentru locul de
munc i/sau postul de lucru;
3)msurile la nivelul locului de munc i/sau postului de lucru privind stingerea incendiilor i
evacuarea lucrtorilor n cazul unui pericol grav i imediat;
4)dispoziiile instruciunilor privind acordarea primului ajutor n caz de accidentare n munc;
5)demonstraii practice privind lucrul pe care muncitorul l va desfura, precum i exerciii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, mijloacelor de alarmare,
intervenie, evacuare i de prim ajutor n caz de accidentare n munc.
66.Muncitorul va fi admis la lucrul de sine stttor numai dup verificarea cunotinelor lui de
ctre conductorul locului de munc i consemnarea acestui fapt n Fia personal de instruire
n domeniul securitii i sntii n munc.
Seciunea a 4-a. =nstruirea periodic
67.Instruirea periodic a muncitorilor se efectueaz de ctre conductorul locului de munc
pe baza informaiilor i instruciunilor de securitate i sntate n munc, avnd drept scop
remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munc.
68.Intervalul dintre dou instruiri periodice va fi stabilit de angajator, n funcie de condiiile
locului de munc i/sau ale postului de lucru, care nu va fi mai mare de 6 luni.
69.Instruirea periodic se efectueaz i n urmtoarele cazuri:
1)cnd muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de zile calendaristice;
2)cnd au fost operate modificri n instruciunile de securitate i sntate n munc;
3)n urma nclcrii de ctre muncitor a instruciunilor de securitate i sntate n munc;
4)la reluarea activitii dup accidentul de munc suferit de ctre muncitor;
5)la executarea unor lucrri ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de munc
obinuit al muncitorului;
6)la lichidarea consecinelor avariilor, calamitilor naturale etc;
7)la efectuarea lucrrilor pentru care se perfecteaz un bon de lucru - permis;
8)la introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificri ale echipamentului de
lucru existent;
9)la introducerea oricrei tehnologii noi sau a unor proceduri noi de lucru;
10) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
11) la schimbarea locului de munc, postului de lucru sau a lucrului n cadrul unitii.
70.Muncitorul va putea s-i continue lucrul de sine stttor numai dup verificarea
cunotinelor lui de ctre conductorul locului de munc i consemnarea acestui fapt n Fia
personal de instruire n domeniul securitii i sntii n munc.
Seciunea a S-a. Cursurile de instruire
71.n conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Legea securitii i sntii n munc,
instruirea conductorilor unitilor, conductorilor locurilor de munc, specialitilor, lucrtorilor
desemnai i reprezentailor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii n munc se efectueaz ndat dup numirea lor n funciile respective i, periodic, cel
puin o dat n 24 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecie i
prevenire.
@-. Conductorii unitilor care nu i-au asumat atribuiile lucrtorilor desemnai,
conductorii locurilor de munc, specialitii i reprezentaii lucrtorilor cu rspunderi
specifice n domeniul securitii i sntii n munc vor urma cursul de instruire n
domeniul securitii i sntii n munc, cu coninut minim conform celui prevzut n
anexa nr. 2 la prezenta hotrre.
73.Conductorii unitilor care i-au asumat atribuiile lucrtorilor desemnai i lucrtorii
desemnai vor urma cursul de instruire n domeniul securitii i sntii n munc, cu
coninut minim conform celui prevzut n anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
74.Cursurile de instruire n domeniul securitii i sntii n munc se vor finaliza cu
verificarea cunotinelor nsuite, rezultatele crora se vor consemna ntr-un proces-verbal,
care se va pstra la serviciul extern de protecie i prevenire, cel puin 24 luni de la data
absolvirii cursului de instruire.
73.Absolvirea cursurilor de instruire n domeniul securitii i sntii n munc se va atesta
prin certificate de absolvire eliberate de serviciile externe de protecie i prevenire.
,apitolul GI. Ela7orarea in!truc"iunilor de !ecuritate (i !#n#tate n munc#
76.Instruciunile se elaboreaz pentru toate ocupaiile i lucrrile desfurate n unitate,
innd seama de particularitile acestora i ale locurilor de munc/posturilor de lucru, i se
perfecteaz conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament.
77.Textul instruciunilor se va constitui din cerine laconice, distincte, care vor exclude
interpretri diverse. Cerinele instruciunilor vor fi expuse n consecutivitate conform
desfurrii procesului de munc i vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate i
sntate n munc, instruciunilor de utilizare a echipamentelor de lucru i a echipamentelor
de protecie emise de productor, precum i pe baza documentaiei tehnologice.
78.Instruciunile vor fi reexaminate n urmtoarele cazuri:
1) la apariia unor noi acte normative de securitate i sntate n munc;
2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiiilor de lucru, utilizarea
echipamentelor de lucru noi;
30
3) la apariia unor situaii de avarie sau n urma unui accident de munc produs din cauza
imperfeciunii instruciunilor.
79.Instruciunile se nregistreaz ntr-un registru, conform anexei nr. 8 la prezentul
Regulament, se multiplic ntr-un numr necesar i se acord muncitorilor.
,apitolul GII. ,on!tatarea !t#rii de pericol &rav (i imediat de accidentare (i
aplicarea m#!urilor de !ecuritate ce !e impun
80.Starea de pericol grav i imediat de accidentare poate fi constatat de ctre orice lucrtor
din unitate, lucrtor al serviciului extern de protecie i prevenire cu care unitatea a ncheiat
contract, precum i de ctre inspectorul de munc.
81.La constatarea strii de pericol grav i imediat de accidentare se vor lua imediat
urmtoarele msuri de securitate:
1)oprirea echipamentului de lucru i/sau activitii;
2)evacuarea lucrtorilor din zona periculoas;
3)anunarea serviciilor specializate;
4)anunarea conductorilor ierarhic superiori;
5)eljminarea cauzelor care au condus la apariia strii de pericol grav i imediat.
82.n vederea realizrii msurilor prevzute la punctul 81:
cu referin la cele specificate la subpunctul 1), angajatorul va desemna n prealabil lucrtorii
care trebuie s opreasc echipamentele de lucru i va asigura instruirea acestora;
cu referin la cele specificate la subpunctul 2), angajatorul n prealabil:
a) va ntocmi planul de evacuare a lucrtorilor;
b) va afia planul de evacuare a lucrtorilor la un ioc vizibil;
c)va instrui lucrtorii n vederea aplicrii planului de evacuare a lucrtorilor i va verifica
modul n care i-au nsuit cunotinele;
cu referin la cele specificate la subpunctul 3), angajatorul n prealabil:
a) va desemna lucrtorii care trebuie s contacteze serviciile specializate i s i
instruiasc n acest sens;
b) va asigura mijloacele de comunicare necesare contactrii serviciilor specializate;
cu referin la cele specificate la subpunctul 4), angajatorul n prealabil trebuie s
stabileasc modul operativ de anunare la nivel ierarhic superior;
cu referin la cele specificate la subpunctul 5), angajatorul n prealabil:
a)va desemna lucrtorii care au capacitatea necesar s elimine starea de pericol grav i
imediat, s asigure instruirea i dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interveniei;
b) va stabili serviciile specializate care pot interveni.
83.Angajatorul trebuie s stabileasc msurile de securitate prevzute la punctul 81 din
prezentul Regulament, innd seama de natura activitilor, numrul de lucrtori, organizarea
teritorial a activitii i de prezena altor persoane n afar celor implicate direct n procesul
muncii.
,apitolul GIII. Eviden"a 'onelor cu ri!c profe!ional &rav (i !pecific
84.Evidena zonelor cu risc profesional grav i specific, prevzut la art. 13 lit. n) din Legea
securitii i sntii n munc, se va ine ntr-o Fi care va cuprinde cel puin informaiile
prevzute n anexa nr. 9 la prezentul Regulament.
85.Angajatorul trebuie s aduc la cunotina conductorilor locurilor de munc i lucrtorilor
care i desfoar activitatea n zonele cu risc profesional grav i specific msurile de
prevenire stabilite n urma evalurii riscurilor.
86.Aciunile pentru realizarea msurilor de prevenire, stabilite n urma evalurii riscurilor
profesionale pentru zonele cu risc profesional grav i specific, constituie o prioritate n
elaborarea planului de protecie i prevenire.
C
C
Ane*a nr. 2 la Regulamentul privind modul de organizare a activitilor de protecie a
lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale
;I9TA
activit#"ilor economice de!f#(urate n cadrul unit#"ii
1.Industria extractiv.
2.Energia electric i termic, gaze i ap.
3.Construcii.
4.Industria prelucrtoare.
5.Transporturi i comunicaii.
6.Activiti cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante.
7.Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici.
8.Activiti n care snt implicate substane periculoase.
9.Activiti cu risc de expunere la ageni biologici.
Ane*a nr. - la Regulamentul privind modul de organizare a activitilor de protecie a
lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale
,ON:INUTU; $INI$
al cur!ului de in!truire n domeniul !ecurit#"ii (i !#n#t#"ii n
munc# core!pun'#tor nivelului nti de pre&#tire
1.Actele normative de securitate i sntate n munc.
2.Rspunderea pentru nclcarea actelor normative de securitate i sntate n munc.
3.Noiuni generale despre factorii de risc profesional.
4.Noiuni generale despre evaluarea riscurilor profesionale.
5.Acordarea primului ajutor n caz de accidentare n munc.
Durata cursului de instruire va fi de cel puin 8 ore.
Ane*a nr. 1 la Regulamentul privind modul de organizare a activitilor de protecie a
lucrtorilor la locul de munc i prevenire a riscurilor profesionale
,ON:INUTU; $INI$
al cur!ului de in!truire n domeniul !ecurit#"ii (i !#n#t#"ii
n munc# core!pun'#tor nivelului doi de pre&#tire
1.Actele normative de securitate i sntate n munc.
2.Rspunderea pentru nclcarea actelor normative de securitate i sntate n munc.
3.Organizarea i desfurarea activitilor de protecie a lucrtorilor la locul de munc i
prevenire a riscurilor profesionale.
4.Factorii de risc profesional.
5.Metodele de evaluare a riscurilor profesionale.
6.Prevenirea riscurilor profesionale.
7. Acordarea primului ajutor n caz de accidentare n munc.
Durata cursului de instruire va fi de cel puin 40 ore.
Ane*a nr. 5 la Regulamentul privind modul de organizare a activitilor de protecie a lucrtorilor la locul de munc i
prevenire a riscurilor profesionale.
Aproa!
prin "rdinul nr. din #________$_________20_
tampila uniti
32
C C
Planul
e #r%te',ie "i #revenire
N
r
.
d
=
o
;oc de
munca=
po!t
de lucru
Ri!curi
profe!ionale
evaluate
$a!uri tenice, i&ienico8
!anitare, or&ani'atorice
!au de alta natura
T
e
r
m
e
n

d
e

r
e
a
l
i
'
a
r
e
6
e
r
!
o
a
n
e
l
e

r
e
!
p
o
n
!
a
7
i
l
e

d
e

r
e
a
l
i
'
a
r
e
a

m
a
!
u
r
i
l
o
r
Ane*a nr. B la Regulamentul privind modul de organizare a activit ilor de protec ie a lucrtorilor la locul de munc i
prevenire a riscurilor profesionale
__________________________________________________________________________________
(denumirea unit ii)
FI < 6ER9ONA;<
de in!truire n domeniul !ecurit# ii i !#n#t# ii n munc#
Numele ____________________________________
Prenumele __________________________________
Patronimicul ________________________________
Data naterii_________________________________________________
Studii____________________________________________________________________________
%alificarea (profesia)________________________________________________________________
!rupa san&uin_____________________________
'dresa domiciliului__________________________________________________________________
Date personale ale
lucrtorului

34
I. In!truirea introductiv8&eneral#
Industria introductiv-general a fost efectuat la ,,______________________20____
timp de ____ ore, de ctre _________________________________________________
(numele, prenumele salariatului desemnat/salariatului serviciului de protec ie i prevenire )
Con inutul instruirii
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Semntura persoanei instruite__________________________________
Semntura lucrtorului desemnat/lucrtorului serviciului de protec ie i prevenire care a
Efectuat instruirea introductiv-general i a verificat cuno tin ele persoanei instruite
____________
Propuneri referioare la angajarea persoanei instruite______________________________
,,_____________________20___ ___________________________________________
(semntura lucrtorului desemnat/lucrtorului
Serviciului de protec ie)
II.Indu!tria la locul de munc#
Locul de munc __________________________________________________________
Postul de lucru ___________________________________________________________
Instruirea la locul de munc a fost efectuat la ,,___ _____________________20___
Timp de ____ ore , de ctre ________________________________________________
(numele, prenumele conductorului locului de munc)
Con inutul instruirii________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Semntura muncitorul instruit_______________________________________________
Semntura conductorului locului de munc care a efectuat instruirea la locul de munc
i a verificat cuno tin ele muncitorului instruit
____________________________________________
Decizia privind admiterea muncitorului instruit la lucru____________________________
(se admite /nu se admite)
,,___ __________20___ __________________________________________________
(semtura conductorului locului de munc)
III. In!truire periodic#
D
a
t
a

i
n
s
t
r
i
u
i
r
i
i
D
u
r
a
t
a

i
n
s
t
r
u
i
r
i
i
(
o
r
e
)
O
c
u
p
a
i
a

Materialul
predat(informa ii
de securitate i
sntate n
munc etc)
Semnatura
muncitorului
instruit
Numele,
prenumele
semnatura
conducatorului
locului de
munc care a
efectuat
instruirea si a
verificat
cuno ti ele
muncitorului
instruit
Semntura i
decizia
conducatorului
locului de
munc privind
admiterea
muncitorului
instruit la
lucru (se
admite/nu se
admite)
IE. Ta7elul informa iilor i in!truc iunilor eli7erate lucratorului
D
a
t
a

e
l
i
b
e
r
a
r
i
i
Denumirea informatiilor si
instructiunilor
Semnatura
lucratorului
care a primit
informatiile,
instructiunile
Numele, prenumele, semnatura
lucrtorului desemnat/lucratorului
serviciului de protectie si
prevenire care a eliberat
lucratorului informatiile,
instructiunile
35
Ane*a nr.3 la Regulamentul privind modul de organizare a activit ii de protec ie a lucratorilor la locul de
munca i prevenire a riscurilor profesionale
__________________________________________________________________________
%denumirea unit# ii)
FI <
de in!truire n domeniul !ecurit# ii i !#n#t# ii n munc#
,,___________________________20_____
Subsemnatul,____________________________________________________________,
(numele, prenumele lucrtorului destinat/lucrtorului srviciului de protec ie
i provenire)
am efectuat instruirea n domeniul securit ii i snt ii n munc unui numr de _________
persoane de la ______________________________________________________________
conform listei de mai jos, o vizit n unitate n perioada ______________________________
n cadrul instruirii au fost predate urmtoarele materiale:_____________________________
__________________________________________________________________________
Prezenta fi se va pstra la ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(semnatura lucratorului desemnat/lucrtorului serviciului de protec ie de prevenire)
;i!ta
Ei'itatorilor in!truiti in domeniul !ecuritatii !i d!anatatii in munca
Noi, subsemna ii, am fost instrui i i am luat cuno tin de materialele predate i consemnate n fi a
colectiv de instruire n domeniul securit ii i snt ii n munc i ne obligm s le respectm ntocmai:
Nr.d=o Numele, prenumele,patronimicul Buletinul
de
indentitate
Grupa
!an&vin#
9emnatur
a
,,______________20_______
______________________________________________________
(numele,prenumele, patronimicul, semnatura persoanei care a primit un exemplar al fi ei)
Ane*a nr.@ la Regulamentul privind modul de organizare a activit ii de protec ie a lucratorilor la locul
de munca i prevenire a riscurilor profesionale
_______________________________________
(Denumirea unita ii)
pro)ate
prin Ordinul nr.___
din,,___________20____
tampila unit ii
IN9TRU, IUNI
de !ecuritate i !#natate n munc#
36
_______________________________________
(denumirea)
_________________________
(numrul de nregistrare)
TEXTUL
__________________________________________________________
(numele,prenumele,semntura persoanei care aelaborat instruc iunile)
Ane*a nr. A la Regulamentul privind modul de organizare a activit ii de protec ie a lucratorilor la locul
de munca i prevenire a riscurilor profesionale
___________________________
(Denumirea unita ii)
REGI9TRU;
de nre&i!tare a in!truc iunilor de !ecuritate i !#n#tate n munc#
N
r

d
e

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
N
r

s
i

d
a
t
a

o
r
d
i
n
u
l
u
i
Denumirea instructiunilor
Numele, prenumle si
semnatura lucratorului
desemnat/lucratorului
servisiului de protectiesi
prevenire ce a inregistat
instruc iunile
Ane*a nr./ la Regulamentul privind modul de organizare a activit ii de protec ie a lucratorilor la locul
de munca i prevenire a riscurilor profesionale
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(denumire unit ii)
FI <
de eviden # a 'onelor de ri!c profe!ional &rav i !pecific
Nr.
d/o
Localizarea zonei Msurile de prevenire
n temeiul %rinului 7i+#%0i,iei, e'i0iei, /%t.rrii8 e an$a)are n mun'.6
( se efectueaz nscrierea referitoare la an&a)are n carnetul de munc (sau se ntocmete
carnetul de munc pentru persoana care se ncadreaz n cmpul muncii pentru prima dat). %onform
pre*ederilor pct. +, din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de
munc, nscrierea referitoare la. an&a)are se efectueaz n corespundere cu ordinul (dispoziia,
decizia, hotrrea) an&a)atorului, n termen de cel mult apte zile calendaristice de la emiterea
acestuia/
( se completeaz fia personal a salariatului (formularul interdepartamental tipizat nr. 0-(1,
aprobat de Departamentul Statisticii prin 2otrrea nr. + din +3.3+.+445). 'ceast fi se completeaz
n baza chestionrii salariatului i n conformitate cu buletinul de identitate, carnetul de munc,
documentul de e*iden militar i cu alte documente. 6nitatea este obli&at s aduc la cunotina
salariatului, contra semntur n fia personal, nscrierea efectuat n carnetul de munc n temeiul
ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) de an&a)are. n fia personal se repet cu exactitate
nscrierile din carnet/
( se completeaz de ctre salariat fia personal de e*iden a cadrelor (a se *edea7 'nexa nr.
8). 9n opinia noastr, completarea fiei personale de e*iden a cadrelor trebuie s fie obli&atorie i
pentru personalul de conducere, de specialitate i de execuie din unitate. 6nii dintre specialiti din
sfera resurselor umane recomand ca un astfel de document s fie completat i de ctre muncitorii
care poart rspundere material deplin conform art. ::; alin. (+) lit. a),art.::4(:,3 al %0/
( se deschide dosarul personal al salariatului (doar n cazul n care un astfel de document se
37
cere a fi perfectat conform circuitului documentai, instituit la aceast unitate). 'adar, dosarul
personal al salariatului face parte, ca re&ul, din cate&oria documentelor facultati*e ce in de resursele
umane.
<rin dosar personal se nele&e o totalitate de documente ce conin date (informaii) despre
salariat i acti*itatea de munc a acestuia. %onsiderm c dosarul personal al funcionarului public se
prezint ca un document de strict e*iden i obli&atoriu pentru toi funcionarii publici care cad sub
incidena e&ii ser*iciului public.
0odul de completare a dosarului personal al funcionarului public este re&lementat prin
=nstruciunea cu pri*ire la modul de inere a formularului#Dosarul personal$, aprobat prin "rdinul
Direciei pentru <olitica de %adre de pe ln& !u*ernul -0 nr. +> din ++.31.+44;.
Dosarul personal al funcionarului public cuprinde urmtoarele compartimente7 a) date
&enerale (numele i prenumele/ cetenia/ naionalitatea/ starea ci*il .a.)/ b) acti*itatea de munc n
autoritile publice/ c) a*ansri n ser*iciu/ d) stimulri/ e) concedii/ f) sanciuni/ &)rezer*a de cadre/
h) forma de instituire (perfecionare, specializare, reprofilare etc)/ i) situaia militar/ )) informaii
suplimentare (data i moti*ul concedierii/ semntura ser*iciului de personal .a.)
a dosarul personal al funcionarului public se anexeaz7 curriculum *itae/ formularul ce
*izeaz acti*itatea de munc al funcionarului public/
- se deschide contul personal al salariatului la secia contabil a unitii/
- se introduc datele despre salariat n documentele de calcul i plat a retribuiei.
4* M%ul e n'/eiere a '%ntra'tului iniviual e mun'.
-eieind din pre*ederile art. ,8 din %0 al -0, contractul individual de munc se prezint ca o
nele&ere dintre salariat i an&a)ator, prin care salariatul se obli& s presteze o munc ntr(o anumit
specialitate, calificare sau funcie, s respecte re&ulamentul intern al unitii, iar an&a)atorul se obli&
s(i asi&ure condiiile de munc pre*zute de %odul muncii, de alte acte normati*e ce conin norme
ale dreptului muncii, de contractul colecti* de munc, precum i s achite la timp i inte&ral salariul.
Din analiza pre*ederilor %0 al -0 rezult c acest contract se ncheie cu toate cate&oriile de
salariai, inclusi* cu7 con(ductorii de uniti i membrii or&anelor cole&iale/ funcio(narii publici/
persoanele alese n funcii electi*e n autoritile publice centrale i locale, precum i n or&anelle
sindicale, patronale, ale altor or&anizaii necomerciale i ale societilor comerciale .a.
-eieind din pre*ederile art. ,8 i ,> din %0 al -0, se poate tra&e concluzia c ne&ocierea i
ncheierea contractului indi*idual de munc se realizeaz ntre cele dou pri contractante (
an&a)ator i salariat.?rebuie obser*at c, la momentul ne&ocierii contractului indi*idual de munc,
cele dou pri contractante se afl pe poziii de e&alitate )uridic. a aceast etap, an&a)atorul i
salariatul *or fi &hidate de principiul libertii de *oin. Dar, spre deosebire de domeniul raporturilor
)uridice ci*ile, libertatea de *oin este mult mai limitat (restrns) n cazul ne&ocierii i ncheierii
contractului de munc. 'ceast concluzie se fundamenteaz pe stipulaiile art. +1 i art. ,4 alin. (:)
din %0 al -0, potri*it crora este interzis stabilirea pentru salariat, prin contractul indi*idual de
munc, a unor condiii sub ni*elul celor pre*zute de actele normati*e n *i&oare, de con*eniile
colecti*e i de contractul colecti* de munc. Dup ce an&a)atorul i salariatul semneaz contractul
indi*idual de munc, ntre aceste dou pri contractante se *or constitui relaii de subordonare. n
consecin, salariatul *a fi obli&at s respecte disciplina muncii i ordinele (dispoziiile, deciziile)
an&a)atorului. n caz de nerespectare sau nendeplinire a acestora, an&a)atorului i se ofer dreptul de
a(l atra&e pe salariatul *ino*at la rspundere disciplinar.
<rin angajator se nele&e persoana )uridic (unitate) sau persoana fizic care an&a)eaz salariai n
baz de contract indi*idual de munc. <otri*it pre*ederilor art. ,> alin. (>) din %0 al -0,
an&a)atorul persoan )uridic poate ncheia contracte indi*iduale de munc din momentul dobndirii
personalitii )uridice. <entru a dez*lui acest aspect, se cere o referire la pre*ederile art. >3, >: din
%odul ci*il al -epublicii 0oldo*a, potri*it crora persoana )uridic se consider constituit din
momentul nre&istrrii ei de stat.=n numele i pentru societile comerciale, contractul indi*idual de
munc se ncheie, dup caz, de ctre7
- preedintele cooperativei sau conductorul consiliului de administraie al
acesteia;
- directorul general al societii pe aciuni sau, prin documentul constitutiv,
unele competene n acest domeniu le poate avea conductorul consiliului
societii;
- administratorul societii cu rspundere limitat.
La persoanele juridice de drept public
(organelle administraiei publice centrale sau locale, instituiile bugetare),
contractul individual de munc se ncheie de ctre organul lor unipersonal de
conducere (ministru, preedinte al raionului, primar etc). Potrivit pct. 13 din
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 12 din 03.10.2005, din
partea angajatorului, contractul individual de munc se va semna de ctre
persoana fizic autorizat pentru desfurarea activitii de ntreprinztor, iar n
cazul persoanelor juridice - de ctre conductorul acesteia sau persoana
abilitat n modul stabilit de lege cu atribuii de angajare a salariailor n
unitatea respectiv. n continuare Plenul Curii Supreme de Justiie pronun o
soluie interesant pentru cazul n care a avut loc angajarea salariatului prin
admiterea de fapt la munc (fr perfectarea contractului individual de munc,
art. 58 alin. (3) din CM). Aadar, dac angajarea de fapt la serviciu a fost
efectuat de ctre un salariat neabilitat cu acest drept, iar persoana cu atribuii
de angajare nu este de acord cu aceast decizie, instana nu va putea obliga
38
angajatorul s ncheie contractul de munc. Pentru munca prestat se va stabili
o redeven corespunztoare. Aspectul juridic ce are drept obiect determinarea
persoanei cu atribuii de angajare capt o semnificaie deosebit n materia
rspunderii disciplinare a salariatului, deoarece n dreptul muncii se aplic regula
urmtoare: "Persoana creia i se atribuie dreptul de angajare a unui anumit
salariat dispune de dreptul de a aplica sanciuni disciplinare n privina acestuia",
regul ce decurge din prevederile art. 207 alin. (1) din CM al RM. Angajatorul
persoan fizic poate ncheia contracte individuale de munc din momentul
dobndirii capacitii depline de exerciiu (la mplinirea vrstei de 18 ani). Cu alte
cuvinte, capacitatea de a ncheia un contract de munc n calitate de angajator
se nscrie n cadrul normelor dreptului civil (drept comun).
Conform art. 283 alin. (3) din CM al RM, angajatorul persoan fizic este
obligat: a) s ntocmeasc, n form scris, contractul individual de munc cu
salariatul i s-l nregistreze la autoritatea administraiei publice locale, care
remite o copie a acestuia inspectoratului teritorial de munc; b) s achite
primele de asigurri sociale de stat i alte pli obligatorii n modul i mrimile
prevzute de legislaia n vigoare; c) s perfecteze documentele necesare
nregistrrii, n modul stabilit, n calitate de contribuabil n sistemul public de
asigurri sociale, a salariatului angajat pentru prima dat.
Accentum atenia i asupra faptului c, reieind din art. 289 alin. (2) din
CM, angajatorul persoan fizic nu are dreptul s fac nscrieri n carnetele de
munc ale salariailor i s perfecteze carnete de munc pentru persoanele care
se angajeaz pentru prima dat. Realizarea unor ase-menea aciuni este pus
n sarcina organului care a nregistrat contractul individual de munc. Prin
noiunea de salariat se nelege persoana fizic ce presteaz o munc potrivit
unei anumite specialiti, calificri sau ntr-o anumit funcie, n schimbul unui
salariu, n baza contractului individual de munc. Capacitatea deplin de a
ncheia un contract de munc se dobndete la mplinirea vrstei de 16 ani. Cu
titlu de excepie, persoana fizic poate ncheia un contract individual de munc
i la mplinirea vrstei de cincisprezece ani, cu acordul prinilor sau al
reprezentanilor legali, dac nu i este periclitat sntatea, dezvoltarea i
pregtirea profesional. Acordul prinilor, pentru tnrul ntre 15-16 ani, trebuie
s fie prealabil sau cel puin concomitent ncheierii contractului de munc,
special (s vizeze un anumit contract) i expres (s aib o form clar). Lipsa
acordului antreneaz nulitatea absolut a contractului de munc.
Reieind din prevederile art. 46 alin. (4) din CM, ncadrarea n munc a
persoanelor n vrst de pn la 15 ani i a persoanelor private de instana de
judecat de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
activitate n funciile i activitile respective este interzis. De asemenea, este
necesar s relevm faptul c este interzis utilizarea muncii persoanelor n
vrst de pn la 18 ani la lucrrile cu condiii de munc grele, vtmtoare i
(sau) periculoase, la lucrri subterane, precum i la lucrri care pot s aduc
prejudiciu sntii sau integritii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul
n localurile de noapte, producerea, transportarea i comercializarea buturilor
alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narcotice i toxice).
Prevederile Codului muncii al RM, care se refer la interdicia utilizrii muncii
minorilor la anumite tipuri de lucrri, sunt dezvoltate i concretizate prin
Hotrrea Guvernului RM nr. 562 din 07.09.93 ,Privind aprobarea
Nomenclatorului de industrii, profesii i lucrri cu condiii grele i nocive,
proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani". n aceast Hotrre snt
stabilite normele de solicitare maxi-m, admise pentru persoane mai tinere de
18 ani. Acestea pot fi deduse din normele juridice potrivit crora se interzice
utilizarea muncii minorilor ia lucrrile care in de ridicare i mutare manual a
greutilor:
- pentru persoanele de ambele sexe n vrst de la 14 pn la 16 ani - orice
greutate;
- pentru persoanele de ambele sexe de la 16 pn la 18 ani - greuti de 2
kg (masa total a greutilor mutate n timpul unui schimb de lucru nu
trebuie s depeasc 700 kg).
Se interzice utilizarea muncii minorilor la lucrrile la a cror executare, pe
lng lucrul de baz, snt ridicate i mutate manual greuti:
- pentru persoanele de ambele sexe n vrst de la 14 pn la 16 ani -
greuti mai mari de 2 kg;
- pentru persoanele ambelor sexe n vrst de la 16 pn la 18 ani - mai
mult de 4 kg.
Totodat, durata lucrrilor de mutare manual a greutilor nu
trebuie s depeasc o treime din schimbul de lucru, iar masa total a
greutilor mutate n timpul schimbului nu trebuie s depeasc pentru
persoanele de ambele sexe n vrst de 14 pn la 16 ani - 175 kg; n vrst de
39
la 16 pn la 18 ani - 350 kg.
Salariaii minori nu pot fi angajai n funcii materialmente responsabile
sau la lucrri legate nemijlocit de pstrarea, vnzarea, transportarea sau
folosirea n procesul muncii a valorilor materiale sau bneti. Aceast
constatare rezult din coninutul art. 339 alin. (1) din CM al RM, potrivit cruia
contractul scris cu privire la rspunderea material deplin poate fi ncheiat de
ctre angajator cu salariatul care a atins vrsta de 18 ani.
Este demn de a fi menionat faptul c legislaia n vigoare fixeaz condiii
special pentru angajarea unor categorii de salariai. Spre exemplu, n
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea contabilitii nr. 113
din 27.04.2007, n instituiile publice, contabilul-ef este numit i eliberat din
funcie de conductorul instituiei, cu acordul organului ierarhic superior, iar n
organele centrale de specialitate ale administraiei publice, n autoritile
administraiei publice locale i n instituiile publice autonome - cu acordul
Ministerului Finanelor. n unele cazuri, legislaia n vigoare condiioneaz
angajarea persoanei cu susinerea prealabil a unui examen de minim sanitar.
Astfel, conform pct. 165 din Regulile i normativele sanitaro-epidemiologice de
stat pentru unitile de alimentaie public, toate persoanele care lucreaz
la manipularea, transportarea, prepararea i servirea produselor culinare snt
obligate s nsueasc i s perfecioneze cunotinele n igiena produselor
culinare i igiena personal, necesare n activitatea lor, i s susin examene
de minim sanitar la angajare i periodic ulterior, nu mai rar dect o dat la doi
ani, n condiiile stabilite de Ministerul Sntii.
E+te im#%rtant +. "ti,iD
EETRAS
in Re$ulile "i n%rmativele +anitar%!e#iemi%l%$i'e e +tat #entru mi'r%!ntre#rineriie e
#r%u'ere "i #re+tare a +ervi'iil%r #%#ula,iei, a#r%-ate e '.tre Mei'ul!"ef +anitar e +tat al
Re#u-li'ii M%l%va 7nr* 5A*=5*>*@@ in 4B*5F*455?8
D
>. Se interzice exploatarea microntreprinderilor n lipsa autorizaiei sanitare de funcionare,
eliberat de instituiile Ser*iciului Sanitaro(@pidemiolo&ic de Stat conform 2otrrii medicului ef
sanitar de stat al -epublicii 0oldo*a nr.+> din 14.+1.1338 %u pri*ire la condiiile i procedura de
autorizare sanitar a acti*itii de ntreprinztor$.
5. %erinele prezentului document snt obli&atorii pentru toate microntreprinderile, indiferent de
forma lor de proprietate.
-esponsabilitatea pentru nerespectarea acestor -e&uli i Aorme sanitare o poart conductorul
(patronul) sau alte persoane cu funcii de rspundere a unitii economice, n conformitate cu
le&islaia n *i&oare.
;. %ontrolul pri*ind respectarea cerinelor i&ienice pre*zute n acest document se efectueaz de
specialitii %entrelor de 0edicin <re*enti* teritoriale. <eriodicitatea controlului planic al obiectelor
*a fi determinat de condiiile i&ienice ale mediului de munc, impactul asupra mediului mbient i
strii de sntate a populaiei.
II* CERIN:E IGIENICE FA:< DE AMPLASARE
4. 0icrontreprinderile pot fi amplasate n blocuri industriale nou construite sau reconstruite/ pe
suprafee arendate de la alte ntreprinderi industriale, edificii administrati*e, de comer i de deser*ire
social a populaiei/ n &herete, reieind din specificul procesului tehnolo&ic aplicat i impactul
posibil asupra mediului ncon)urtor i sntii populaiei.
N2TE6
+. 0icrontreprinderile n care procesele tehnolo&ice snt &eneratoare de factori noci*i sau
periculoi care au impact ne&ati* asupra mediului ambiant, sntii an&a)ailor i locuitorilor este
clasificat drept ntreprindere industrial. %lasa de noci*itate este determinat de tipul i *olumul
noxelor emise n atmosfer, ni*elul factorilor fizici, pentru care trebuie pre*zut zona de protecie
sanitar (B<S) de la sursa &eneratoare pn la terenul instituiilor de n*mnt (precolar i colar),
medico(sanitare, caselor de locuit, cldirilor publice i sociale, instituiilor sporti*e i zonelor de
a&rement etc.
1. -aza B<S n limita clasei determinate poate fi micorat numai n cazurile cnd n timpul
funcionrii ntreprinderii la capacitatea maxim timp de un an, intensitatea factorilor noci*i, apreciai
prin in*esti&aii instrumentale i de laborator, nu depete ni*elurile maxime admisibile (A0')
pentru zona locati*.-aza B<S stabilit poate fi ma)orat n baza calculelor efectuate n conformitate
cu "AD(;> din 3,.3;.;> $0etoda de calcul a dispersiei n aerul atmosferic a substanelor noci*e,
care se conin n de&a)rile ntreprinderilor i SAi< ++(+1(55 $<rotecia contra z&omotului$.
:. a demisolul, parterul i eta)ul tehnic ale blocului locati* poate fi amplasat
microntreprinderea care nu de&a)eaz noxe ( praf, aerosoli, *apori, &aze, &ermeni pato&eni, factori
microclimaterici nefa*orabili, mirosuri, nu &enereaz radiaii ionizante i neionizante, z&omot,
trepidaii etc, capabile de a influena ne&ati* calitatea mediului ambiant i condiiile de trai a
locatarilor. =ntrrile (principal i de rezer*), n ntreprindere, *or fi separate de cea a blocului
locati*.
,. n casele particulare i n curte se admite exercitarea unor lucrri n lemn (confecionarea
su*enirelor i )ucriilor), de &ra*ur, reparaie a ceasurilor i mrfurilor electrocasnice, de creaie
(pictur, sculptur) etc. cu urmtoarele condiii7
- intensitatea z&omotului i *ibraiei nu *a depi A0' la locurile de munc i pentru spaiile
locati*e/
40
- n ncperile de locuit i casele *ecine concentraia pulberilor i substanelor chimice nu *a
depi concentraia maxim admis (%0') pentru aerul atmosferic/
- interzicerea utilizrii n procesul de producere a substanelor chimice toxice i mirositoare.
+3. Suprafaa microntreprinderii condiionat se mparte n dou sectoare funcionale7
administrati* i de producere. Sectorul administrati* este destinat pentru administraie i *izitatori
(clieni). Sectorul de producere este destinat pentru amplasarea utila)ului tehnolo&ic, or&anizarea
procesului tehnolo&ic, locurilor de munc i depozitelor. Se interzice intersecia fluxului tehnolo&ic
cu cel al *izitatorilor.
++. %ile de acces la microntreprindere trebuie s fie asfaltate (betonate) sau pa*ate cu piatr.
=nstalaiile sanitare din curte *or fi amplasate n conformitate cu exi&enele i&ienice respecti*e.
+1. Cinisarea ncperilor de producere se *a face n concepiune cu particularitile procesului
tehnolo&ic i desi&nul modern.
+:. a microntreprinderile de producere *or fi pre*zute depozite pentru pstrarea separat a
materiei prime i produsului finit.
+,. 0surile de i&ienizare a halelor de producere pre*d e*acuarea zilnic adeeurilor de
producere i mena)ere, dereticarea umed zilnic i splarea sptmnal a pardoselei cu soluii de
deter&eni i substane dezinfectante, aprobate pentru utilizare de ctre 0inisterul Sntii.

III* CERIN:E IGIENICE DE 2RGANIGARE A MUNCII 9I A L2CURIL2R DE
MUNC<
+8. 6tila)ul tehnolo&ic i locurile de munc *or fi amplasate n aa fel n ct s asi&ure securitatea
muncitorilor i comoditatea n executarea operaiunilor tehnolo&ice.
+>. a exploatarea microntreprinderilor trebuie respectate cerinele er&onomice pri*ind utila)ul
tehnolo&ic i or&anizarea locurilor staionare de munc.
+5. Ciecare loc de munc trebuie utilat totalmente cu instrumentarul i sculele necesare lucrrilor
respecti*e, inclusi* cu materiale didactice demonstrati*e pri*ind securitatea i i&iena muncii.
Suprafaa unui loc de munc *a fi nu mai mic de ,,8 m1, nlimea ( de : m i *olumul de +:,8 m:.
+;. 'cti*itile de munc se *or or&aniza astfel n ct s in cont de spectrul muncii, mediul de
munc, relaiile dintre an&a)ai i psihosociale ale colecti*ului de munc i s corespund
capacitilor fiziolo&ice i psihoemoionale ale muncitorilor.
+4. 0unca i locul de munc *or fi or&anizate astfel n ct s se e*ite expunerea la noxe a
muncitorilor care nu au le&tur direct cu locul noci* de munc.
13. <articularitile anatomice, fiziolo&ice, psiholo&ice ale or&anismului uman, precum i
principiile er&onomice de or&anizare a muncii *or sta la baza caracteristicilor constructi*e i
funcionale ale echipamentelor tehnice (instalaii, utila), maini, instrumente, unelte etc).
1+.ocurile de munc unde se lucreaz n poziie $eznd$ *or fi dotate cu scaune, adaptate
caracteristicilor antropometrice i funcionale ale or&anismului uman, precum i operaiunilor ce se
execut.
11. a repartizarea femeilor la locurile de munc se *a ine cont de caracteristicile
morfoantropometrice i strile fiziolo&ice speciale (ciclul lunar, &ra*iditatea, menopauza etc),
e*itndu(se, de re&ul, repartizarea acestora n locuri cu expunere la trepidaii, la unele substane
chimice (plumb, mercur, sulfura de carbon, benzen), radiaii ionizante i neionizante, ridicat i purtat
&reuti, poziii anostatice prelun&ite 1:. ocurile de munc nu *or fi a&lomerate. 6tila)ul,
instrumentele i mi)loacele necesare pentru efectuarea lucrrilor trebuie amplasate n locuri uor
accesibile, e*itnd posibilitatea cderii lor accidentale. Se interzice utilizarea instrumentului i
utila)ului tehnolo&ic defectat.
1,. Se interzice utilizarea n procesul tehnolo&ic a materiei prime, substanelor chimice i
in&redientelor neaprobate (nea*izate) de or&anele abilitate n conformitate cu le&islaia n *i&oare.
18. -e&imul i condiiile de funcionare a microntreprinderilor trebuie s exclud repercusiunile
ne&ati*e asupra salariailor i locatarilor blocului. Se interzice acti*itatea microntreprinderilor
amplasate n blocurile locati*e n timp de noapte (orele 1:.33(5.33).
IH* ASIGURAREA SANITAR2!TEHNIC<
1>. 'peductul i sistemul de canalizare *or corespunde cerinelor SAi< nr.1.3,.31(;,
$'pro*izionarea cu ap. -eelele i instalaiile externe$, SAi< nr.1.3,.3:(;8. $%analizarea. -eelele
i instalaiile externe$ i SAi< nr.1.3,.3+(;8 $'peductul i canalizarea intern a cldirilor$.
15. %alitatea apei potabile trebuie s corespund cerinelor !"S? 1;5,(;1 $'pa potabil. %erine
i&ienice i controlul calitii$.
n condiiile localitilor rurale se admite construcia apeductului din surse subterane de alimentare cu
ap la prezena unui debit calculat satisfctor i a calitii apei corespunztoare $-e&ulamentului
pri*ind calitatea apei potabile la apro*izionarea decentralizat. <rotecia surselor. 'mena)area i
meninerea fntnilor, cimelelor$ nr.3>.3>.:.+;.(4> din 1:.31.+44>.
1;. ?oate sectoarele de producere, cu surse de poluare a mediului ocupaional cu substane
chimice, aerosoli, *apori, pulberi etc. *or fi izolate de restul ncperilor i dotate cu sisteme de
*entilaie de aspiraie(refulare mecanic.
14. ?oate sistemele de *entilaie nou(construite sau reno*ate trebuie *erificate i re&late, cu
ntocmirea a*izului de *erificare i recepionare n exploatare. <e parcursul exploatrii, &radul de
eficacitate a lor *a fi testat i a*izat nu mai rar de o dat n trei ani.
:3. Dlocarea mecanismelor de punere n funcionare a utila)ului tehnolo&ic i a
sistemului de *entilaie local trebuie determinat astfel n ct s asi&ure funcionarea
i deconectarea lor concomitent.
:+. Sistemele de *entilaie i de nclzire trebuie s asi&ure calitatea aerului din zona de munc n
conformitate cu exi&enele i&ienice fa de microclimatul industrial San<iA nr.1.1.,.18,;(4> din
3+.3+.4> $@xi&ene i&ienice fa de microclimatul ncperilor de producere$, aprobate de 0inisterul
41
Sntii al -epublicii 0oldo*a n 3>.3;.133+.
:1. ncperile microntreprinderilor trebuie nzestrate cu sisteme de iluminare mixte (natural i
artificial, care s corespund cerinelor SAi< (,(54 $=luminatul natural i artificial. Aorme de
proiectare$.
::. ncperile neiluminate natural sau cu un coeficient de iluminare natural mai mic de 3,+ *or fi
dotate cu instalaii de radiaii ultra*iolete pentru dezinfectarea aerului, conform re&imului stabilit.
:,. Sistemul de iluminat artificial trebuie s creeze ni*elul suficient de iluminare n funcie de
exactitatea lucrului *izual i sursa de lumin, s nu creeze umbre, efect de orbire i efect stroboscopic
la operaiunile tehnolo&ice cu risc sporit de traumatizare.
H* NC<PERILE S2CIAL!SANITARE
:8. 'n&a)aii *or fi asi&urai cu instalaii social(sanitare n funcie de necesitile fiziolo&ice ale
personalului i de caracteristicile procesului i locului de munc.
:>. %ompletul ncperilor social(sanitare trebuie s corespund cate&oriei proceselor de
producere pentru numrul de muncitori din tura cea mai a&lomerat.
:5. ncperile social(sanitare trebuie ntreinute n conformitate cu cerinele i&ienice naintate
ctre edificiile de deser*ire social a populaiei.
HI* EEIGEN:E FA:< DE CALITATEA MEDIULUI DE MUNC<
:;. <oluanii chimici n mediul de munc nu trebuie s depeasc concentraiile maximale
admisibile (%0') stipulate n !"S? +1.+.338(;; $%erine i&ienice &enerale fa de aerul zonei de
lucru$.
:4. %ondiiile microclimaterice la Eocurile de munc trebuie s corespund cerinelor stipulate n
San<iA nr.1.1.,.8,;(4> din 3+.+3.4> $@xi&ene i&ienice fa de microclimatul ncperilor de
producere$, aprobate de 0inisterul Sntii al -epublicii 0oldo*a la 3>.3;.133+.
,3. Ai*elul z&omotului la locurile de munc i n spaiile locati*e trebuie s corespund cerinelor
stipulate n SA nr.1.1.,F1.+.;.8>1(4> din :+.+3.4> $B&omotul la locurile de munc, n ncperile
locati*e, edificiile administrati*e i n teritoriul sectorului locati*$, aprobate de 0inisterul Sntii al
-epublicii 0oldo*a la 3>.3;.133+.
,+. Ai*elul iluminatului locurilor de munc trebuie s corespund &radului de precizie a lucrului
*izual exercitat (SAi< ==(,(54 $=luminatul natural i artificial. Aorme de proiectare$).
HII* MET2DE DE C2NTR2L AL CALIT<:II MEDIULUI DE MUNC<
,1. %ontrolul calitii aerului din zona de munc se *a face n conformitate cu cerinele !"S?
+1.+.338(;; $@xi&ene sanitaro(i&ienice &enerale fa de aerul zonei de lucru$.
,:. <oluarea sonor se *a determina n conformitate cu !"S? +1.+.383(;> $0etodele de
msurare a z&omotului la locurile de munc$.
,,. Ai*elul *ibraiei se *a determina n conformitate cu !"S? +1.+.3+1(43 $Securitatea contra
*ibraiei. %erine &enerale$.
,8. Ai*elul iluminrii locurilor de munc se *a determina n conformitate cu !"S? 1,4,3(4>
$%ldiri i instalaii. 0etodele de msurare a iluminatului$.
,>. <arametrii microclimaterici (temperatura aerului, umiditatea relati* a aerului, mobilitatea
aerului, temperatura suprafeelor, radiaiile calorice) se *or determina n conformitate cu metodele
expuse n San<iA nr.1.1.,.8,;(4> din 3+.+3.4> $@xi&ene i&ienice fa de microclimatul ncperilor
de producere$, aprobate de 0inisterul Sntii al -epublicii 0oldo*a la 3>.3;.133+.
,5. 'parata)ul, inclusi* mi)loacele de msurare, utilizat la efectuarea in*esti&aiilor instrumentale
i de laborator n domeniile re&lementate ce se supun obli&atoriu controlului i supra*e&herii
metrolo&ice de stat (art. +1 din e&ea metrolo&iei nr.>,5(G== din +5.++.+448), trebuie s fie le&alizat
(atestat metrolo&ic, aprobate tipurile mi)loacelor de msurare i materialele de referin) iFsau
*erificat metrolo&ic n conformitate cu le&islaia n *i&oare.
HIII* CERIN:E FA:< DE PERS2NAL
,;. ntreprinderea e obli&at s or&anizeze i s efectueze, din contul propriu, instruirea i
*erificarea ni*elului cunotinelor muncitorilor i personalului tehnico(in&ineresc n domeniul
normelor proteciei i i&ienei muncii, s nu permit accesul la locurile de munc a salariailor care hu
au trecut instruirea i *erificarea ni*elului cunotinelor (%odul muncii al -epublicii 0oldo*a,
art.118 lit. =)).
,4. ntreprinderea e obli&at, n conformitate cu art.11: lit. )) i 1:; din %odul muncii al
-epublicii 0oldo*a i art. ; din e&ea -epublicii 0oldo*a nr. >18(G== din 31.35.4+ $%u pri*ire la
protecia muncii$, s or&anizeze i s asi&ure, din cont propriu, examenul medical al an&a)ailor
nainte de ncheierea contractului de munc i examenele medicale periodice pe parcursul aciunii
contractului de munc n corespundere cu modul stabilit de "rdinul 0inisterului Sntii nr.+:1 din
+>.35.4> $<ri*ind examenele medicale obli&atorii la an&a)are n munc i periodice a lucrtorilor care
snt supui aciunii factorilor noci*i i nefa*orabili$ i s nu permit accesul la locul de munc a
salariailor care nu snt examinai medical.
IE* M<SURI 9I MIIL2ACE DE PR2TEC:IE
83. <ersonalul care are contact profesional cu factori noci*i i nefa*orabili trebuie asi&urat cu
echipament indi*idual de protecie, salopet, alimentaie curati*(profilactic n conformitate cu e&ea
-epublicii 0oldo*a nr.>18(G== din 31.35.4+ $%u pri*ire la protecia muncii$.
8+. 'si&urarea muncitorilor cu mbrcminte, nclminte i mi)loace indi*iduale de protecie se
*a efectua conform Aormelor pentru elaborarea i realizarea msurilor de protecie a muncii nr.,3 din
+>.3;.133+, aprobate de 0inisterul 0uncii i <roteciei Sosiale al -epublicii 0oldo*a.
81. @chipamentul indi*idual de protecie i salopeta trebuie ntreinute permanent ntr(o stare
bun (curate, splate, reparate).
8:. 0uncitorii trebuie s fie asi&urai cu mi)loace de meninere a i&ienei personale (spun, ter&ar
42
etc).
8,. Subdi*iziunile de producere *or fi asi&urate cu truse farmaceutice de prim(a)utor dotate potri*it
normelor 0inisterului Sntii.
Particularitile angarii !n munc a conductorului de unitate
9n materia an&a)rii conductorilor de uniti au fost conturate mai multe probleme de ordin tehnico(
)uridic. De exemplu, presupunem c o persoan a fost numit (aleas) n funcia de director &eneral al
unei societi pe aciuni (n continuare ( S'). %ine *a fi acea persoan care *a semna contractul
indi*idual de munc n numele an&a)atoruluiH %e clauze speciale (specifice) urmeaz s fie inserate
n contractul indi*idual de munc ncheiat cu conductorul unitiiH
Susinem c toate aceste probleme de ordin tehnico()uridic trebuie s fie soluionate n corespundere
cu dispoziiile art. 18;(1>> din %0 al -0.
-eieind din stipulaiile art. 18; alin. (1) din %0, conducItor al unitii este persoana fizic care, n
conformitate cu le&islaia n *i&oare sau documentele de constituire ale unitii, exercit atribuii de
administrare a unitii respecti*e, ndeplinind totodat funciile or&anului executi*. %onducndu(ne
de aceast definiie le&al a noiunii de conIductor al unitii, concluzionm c directorul &eneral al
S' este considerat drept conductor al unitii, n conformitate cu dispoziiile art. 83 alin. (,) din
e&ea -0 pri*ind societile pe aciuni, adunarea &eneral a acionarilor, dac statutul societii pe
aciuni nu pre*ede altfel, aprob deciziile pri*ind numirea conductorului or&anului executi* sau
ncetarea nainte de termen a mputernicirilor lui, pri*ind stabilirea cuantumului retribuiei muncii lui,
remuneraiei i compensaiilor, pri*ind tra&erea lui la rspundere sau eliberarea de rspundere. n
acelai timp, trebuie menionat faptul c chestiunile ce in de re&imul de munc al conductorului
or&anului executi* pot fi transmise spre examinare consiliului societii pe aciuni n temeiul hotrrii
adunrii &enerale a acionarilor, n coninutul contractului indi*idual de munc ncheiat cu directorul
&eneral al S' urmeaz s fie inserat urmtoarea clauz7 #<rezentul contract este ncheiat n temeiul
deciziei 'dunrii &enerale a acionarilor din __ _______133__, proces(*erbal nr.___$.
%ontractul indi*idual de munc cu conductorul unitii se ncheie pe durata indicat n documentele
de constituire ale unitii sau pe un termen stabilit n contract prin acordul prilor.
%onform art. 1>3 alin. (1) din %0, le&islaia n *i&oare sau documentele de constituire ale unitii pot
pre*edea proceduri speciale ce *or preceda ncheierea contractului indi*idual de munc cu
conductorul unitii (or&anizarea concursului, ale&erea sau numirea n funcie). n calitate de
exemplu in*ocm dispoziiile 2otrrii !u*ernului -0 nr. >,1 din 15.38.133: $Despre aprobarea
-e&ulamentului cu pri*ire la or&anizarea concursului pentru ocuparea funciei *acante de mana&er(
ef (conductor) n instituiile i or&anizaiile subordonate '&eniei de Stat -elaii Cunciare i
%adastru$, n al cror temei orice funcie *acant de conductor ntr(o instituie sau or&anizaie
subordonat '&eniei de Stat -elaii Cunciare i %adastru poate fi ocupat doar prin concursul
or&anizat de ctre '&enia de Stat -elaii Cunciare i %adastru.
6n alt aspect demn de remarcat rezid n faptul c le&islaia n *i&oare instituie, n unele cazuri,
obli&aia confirmrii candidaturii la funcia de conductor al unitii din partea unor tere structuri.
=n*ocm n acest sens pre*ederile art. 1+ alin. (1) din e&ea instituiilor financiare, potri*it crora o
persoan ce candideaz la funcia de administrator al bncii trebuie s fie confirmat de Danca
Aaional a 0oldo(*ei nainte de nceperea exercitrii funciei. a an&a)area conductorului de
unitate, unii dintre proprieItarii unitilor i supun pe nou(numiii conductori unor testri la poli&raf.
Desi&ur c o astfel de testare trebuie s fie derulat n conformitate cu pre*ederile e&ii -0 nr. 1>4
din +1.+1.133; $<ri*ind aplicarea testrii la detectorul comportamentului simulat (poli&raf)$. <entru
ca testarea cu poli&raf s fie recunoscut ca una le&al se cere ca n cuprinsul contractului indi*idual
de munc s se pre*ad o astfel de *erificare. n opinia noastr, testarea efectuat cu a)utorul
poli&rafului poate s conduc la discriminri indirecte n sfera raporturilor )uridice de munc. <entru
a pre*eni astfel de fenomene ne&ati*e ale testrii n cauz, le&iuitorul, n art. +8 alin. (1) din e&ea
nr. 1>4F133;, specific7 $-efuzul testrii bene*ole, iniiat de an&a)ator n cadrul cercetrilor de
ser*iciu ... nu poate ser*i unicul temei pentru neadmiterea la exercitarea atribuiilor de ser*iciu i nu
poate a*ea drept urmare lezarea drepturilor i intereselor lor le&itime, cu excepia cazurilor cnd
testarea decur&e din contractul de munc$. %onsiderm c dispoziia(principiu expus n art. +8 alin.
(1) din e&ea nr. 1>4F133; trebuie s fie extins asupra tuturor operaiunilor efectuate n pri*ina
personalului an&a)at la uniti pri*ate. De exemplu, refuzul de a an&a)a o persoan ntr(o anumit
funcie nu poate fi &refat, n exclusi*itate, pe rezultatele testrii cu poli&raf, ci trebuie s existe i alte
probe din care s rezulte c o astfel de atitudine s(a luat doar pe criteriu de calitile profesionale ale
persoanei n cauz. a etapa ne&ocierii contractului indi*idual de munc cu persoan care pretinde la
funcia de conductor al unitii, recomandm prilor contractante punerea n discuie a urmtoarelor
clauze contractuale7
(clauza de confidenialitate, n temeiul creia prile con*in ca, pe toat durata contractului indi*idual
de munc i timp de cel mult un an dup ncetararea acestuia, s nu di*ul&e date sau informaii de
care au luat cunotin n perioada executrii contractului indi*idual de munc. %onform pre*ederilor
art. 8+ alin. (1) din %0, n schimbul respectrii clauzei de confidenialitate, conductorul unitii
poate beneficia de dreptul la o indemnizaie specific sau de alte drepturi/
(clauza contractual prin care s fie stabilit mrimea compensaiei ce urmeaz s fie achitat
conductorului de unitate pentru ncetarea contractului indi*idual de munc nainte de termen n baza
ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) or&anului abilitat sau al proprietarului unitii (art. 1>: lit. b)
.din %0), n lipsa unor aciuni sau inaciuni culpabile ale conductorului de unitate. n orice caz,
mrimea acestei compensaii nu poate fi mai mic dect : salarii medii lunare.
( n afar de cazurile de ncetare a contractului
indi*idual de munc n temeiurile pre*zute de le&islaia n *i&oare, prile contractante pot fixa
printr(o clauz contractual i o serie de alte cazuri (cum ar fi7 di*ul&area informaiei ce constituie
secret comercial) pentru ncetarea contractului indi*idual de munc cu conductorul unitii/
( conform art. 1>8 din %0, prile contractante pot stipula cazurile n care conductorul unitii s
dispun de dreptul la demisie nainte de expirarea termenului contractului indi*idual de munc. n
orice caz, conductorul unitii are dreptul la demisie (cu alte cu*inte, la desfaceIrea contractului de
munc din proprie iniiati*), informnd n scris an&a)atorul su cu o lun nainte.
43
9n conformitate cu pre*ederile art. 1>+ alin. (+) din %0, conductorul unitii nu poate s presteze
munc prin cumul la o alt unitate sau s cumuleze funcii la unitatea$ pe care o conduce, cu
excepiile pre*zute de le&islaia n *i&oare. @l nu poate, de asemenea, s fac parte din or&anele care
exercit supra*e&herea i controlul n unitatea pe care o conduce.
e&ea securitii i sntii n munc (nr. +;> din +3 iulie 133;) prescrie conductorilor de uniti
absol*irea cursurilor de instruire n domeniul securitii i sntii n munc. 0enionm n acest
sens c, potri*it art. ++ alin. (+3) din e&ea menionat, n cazul unitilor n care se desfoar
acti*iti fr pericole de accidentare sau de mboln*ire profesional, conductorul unitii poate s(
i asume atribuiile lucrtorului desemnat pentru acti*itile de protecie i pre*enire a riscurilor
profesionale n unitate dac acesta (conductorul unitii) a absol*it cursurile de instruire n domeniul
securitii i sntii n munc.
"bli&aia conductorilor unitilor de a trece cursuri de instruire n domeniul securitii i sntii n
munc este statuat expres n art. +5 alin. (5) din e&ea securitii i sntii n munc, potri*it
cruia instruirea conductorilor unitilor se efectueaz dup numirea lor n funciile respecti*e i
periodic, cel puin o dat n 1, de luni, la cursuri de instruire realizate de ser*icii externe de protecie
i pre*enire a riscurilor profesionale. <entru a determina persoana (or&anul) care are competena de a
contracta cu cel ales (numit) n funcie de director &eneral al S', trebuie s fie supuse studiului
documentele de constituire ale unitii date. n ceea ce pri*ete ntrebarea formulat mai de*reme,
propunem urmtoarele soluii7 a) n calitate de an&a)ator, trebuie s fi&ureze nsi S' (unitatea)/ b)
ca temei pentru ncheierea contractului de munc cu directorul &eneral al S' *a ser*i decizia
'dunrii &enerale a acionarilor (%onsiliul Societii)/ c) contractul indi*idual de munc urmeaz s
fie semnat, in numele an&a)atorului, de ctre preedintele edinei 'dunrii !enerale a acionarilor
(preedintele %onsiliului Societii)/ d) dispoziia de an&a)are se emite de ctre directorul &eneral al
S', cu referirea la decizia 'dunrii &enerale a acionarilor (sau a %onsiliului Societii) i la
contractul indi*idual de munc ncheiat cu acesta. a caracterizarea statutului )uridic al
administratorului societii cu rspundere limitat (n continuare ( S-), *om acorda atenie
urmtoarelor particulariti7
( n calitate de administrator poate fi&ura doar o persoan fizic ma)or, cu capacitate deplin de
exerciiu. 'dministrator nu pot fi persoane crora, prin le&e sau hotrrea )udectoreasc, le este
interzis deinerea funciei de administrator sau a unei alte funcii care acord dreptul de dispoziie
asupra bunurilor materiale, precum i persoane cu antecedente penale nestinse pentru infraciuni
contra patrimoniului, infraciuni economice, infraciuni s*rite de persoane cu funcie de rspundere
sau de persoane care &estioneaz or&anizaii comerciale/
(administratorul societii se desemneaz de adunarea &eneral a asociailor sau de consiliul
societii dac actul de constituire pre*ede aceasta (art. >4 alin. (+) din e&ea -0 nr. +:8 din
+,.3>.1335 $<ri*ind societile cu rspundere limitat$)/
(datele despre desemnarea i eliberarea administratorului, precum i despre identitatea acestuia, se
prezint pentru nre&istrare n -e&istrul de stat al ntreprinderilor i or&anizaiilor. a acestea se
anexeaz hotrrea de desemnare sau de eliberare a administratorului/
( administratorul societii *a depune la %amera nre&istrrii de Stat specimentul semnturii, care
*a fi folosit n actele societii.
'ccentum atenia asupra faptului c datele despre administratorul societii comerciale se nscriu n
-e&istrul de stat al persoanelor )uridice. n cazul n care au inter*enit care*a schimbri n ceea ce
pri*ete persoana administra(torului, persoana )uridic este obli&at s depun documentele pentru
nre&istrarea modificrilor la or&anul 9nre&istrrii de stat n termen de :3 de zile de la data adoptrii
hotrrii de modificare a datelor nscrise n -e&istrul de stat (art. +> alin. (1) din e&ea -0 nr. 113
din = +4.+3.1335 $<ri*ind nre&istrarea de stat a persoanelor )uridice i a ntreprinztorilor
indi*iduali$).
Coninutul contractului individual de munc
%oninutul contractului indi*idual de munc constituie un ansamblu de condiii (clauze) care
determin drepturile i obli&aiile reciproce ale prilor contractante. %ontractul indi*idual de munc
poate cuprinde dou cate&orii de clauze7 clauze &enerale, care se re&sesc n orice contract, i clauze
specifice (facultati*e), care snt caracteristice unui anumit contract indi*idual de munc. <otri*it
pre*ederilor art. 8; alin. (+) i ale art. ,4 alin. (+) din %0, contractul indi*idual de munc se ncheie
n form scris i trebuie s cuprind urmtoarele clauze &enerale7 numele i prenumele salariatului/
datele de identificare ale an&a)atorului/ durata contractului/ data de la care contractul urmeaz s(i
produc efectele/ specialitatea, profesia, calificarea, funcia/ atribuiile funciei/ riscurile specifice
funciei/ drepturile i obli&aiile salariatului/ drepturile i obli&aiile an&a)atorului/ condiiile de
retribuire a muncii, inclusi* salariul funciei sau cel tarifar i suplimentele, premiile i a)utoarele
materiale/ compensaiile i alocaiile, inclusi* pentru munca prestat n condiii &rele, *tmtoare i
(sau) periculoase/ locul de munc/ re&imul de munc i de odihn/ perioada de prob, dup caz/
durata concediului de odihn anual i condiiile de acordare a acestuia/ condi iile de asi&urare
medical.
9n cazul n care salariatul urmeaz s(i desfoare acti*itatea n strintate, an&a)atorul are obli&aia
de a(i pune la dispoziie, n timp util, toat informaia pre*zut la art. ,4 alin. (+) din %0 al -0 i,
suplimentar, informaii referitoare la7 a) durata perioadei de munc n strintate/ b) moneda n care
*a fi retribuit munca, precum i modalitatea de plat/ c) compensaiile i a*anta)ele n numerar i
(sau) n natur aferente plecrii n strintate/ d) condiiile specifice de asi&urare.
@ste interzis stabilirea pentru salariat, prin contractul indi*idual de munc, a unor condiii sub
ni*elul celor pre*zute de actele normati*e n *i&oare, de con*eniile colecti*e i de contractul
colecti* de munc. De exemplu, Eudectoria -cani a pronunat hotrrea )udectoreasc din
3+.35.133:, prin care a respins nentemeiat aciunea lui J.D. de repunere n funcie mpotri*a S-
#. 0oldo*a$. 'stfel, instana de )udecat nu a luat n considerare faptul in*ocat de ctre reclamant
precum c pre*ederea contractual prin care an&a)atorul i asuma prero&ati*a de a desface unilateral
contractul de munc cu condiia respectrii termenului de prea*iz ca fiind una contrar le&ii, clauz
care contra*ine nu numai pre*ederilor %0 al -0, dar i dispoziiilor &enerale ale %odului ci*il al
44
-0. n consecin, clauza contractual respecti* se impunea a fi recunoscut nul, iar deoarece
aceast clauz a permis an&a)atorului concedierea salariatului, respecti* anularea clauzei ar fi atras
anularea ordinului de concediere, n afara clauzelor &enerale, prile contractante pot ne&ocia i
include n contractul indi*idual de munc clauze specifice (facultati*e), cum ar fi7 clauza de
mobilitate/ clauza de confidenialitate/ clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, la
compensarea ser*iciilor comunale, la acordarea spaiului locati*/ alte clauze care nu contra*in
le&islaiei n *i&oare.
%lauzele facultati*e ale contractului indi*idual de munc nu pot fi enumerate exhausti* att timp ct,
n baza principiilor &enerale de drept, prile contractante pot ne&ocia orice clauz care nu contra*ine
pre*ederilor imperati*e ale le&ii. De exemplu, reieind din coninutul art. 1>, din %0 al -0, prile
contractante pot formula o clauz contractual referitoare la mrimea compensaiei n le&tur cu
ncetarea contractului indi*idual de munc ncheiat cu conductorul unitii.
<otri*it art. 81 din %0 al -0, clauza de mobilitate este clauza prin care se permite an&a)atorului s
dispun de o acti*itate ce nu presupune un loc stabil de munc n cadrul aceleiai uniti.
%onform pre*ederilor le&ale, clauza de mobilitate desemneaz situaia n care executarea obli&aiilor
de ser*iciu de ctre salariat nu se realizeaz ntr(un loc stabil de munc. 'cesta este cazul a&enilor
de *nzri, a&enilor de marKetin& sau a&enilor de asi&urri etc. %odul muncii al -0 conine o
ino*aie care rezid n faptul c salariatul care accept clauza de mobilitate poate beneficia de dreptul
la o indemnizaie specific i (sau) de alte drepturi, conform contractului indi*idual de munc (art. 8+
alin. (1) %0 al -0). Deoarece norma )uridic nu precizeaz expres, apreciem c din cate&oria altor
drepturi fac parte7 dreptul de a folosi autoturismul ce aparine unitii pentru ndeplinirea obli&aiilor
de ser*iciu/ dreptul de a beneficia de ser*iciile sau produsele firmei la preuri mai mici etc.
<rin clauza de confidenialitate prile con*in ca, pe toat durata contractului indi*idual de munc i
timp de cel mult : luni (respecti* un an pentru cei care au deinut funcii de rspundere) dup
ncetarea acestuia, s nu di*ul&e date sau informaii de care au luat cunotin n perioada executrii
contractului indi*idual de munc, n condiiile stabilite de re&ulamentul intern al unitii, de
contractul colecti* sau de cel indi*idual de munc. <rin inserarea n contractul de munc a clauzelor
de confidenialitate, an&a)atorul urmrete scopul de a prote)a in(formaiile ce in de producie,
tehnolo&ie, administrare, de acti*itatea financiar i de alt acti*itate a unitii, adic informaiile ce
se raporteaz la cate&oria #secretului comercial$. 'ctul normati* de baz, ce statueaz diferite
modaliti de protecie a acestor informaii, este e&ea -0 nr. +5+(G==F+44, #%u pri*ire la secretul
comercial$.
%a o alternati* a clauzei de confidenialitate, an&a)atorul i salariatul pot recur&e la ne&ocierea i
ncheierea unui contract nenumit ( contract de confidenialitate. <ropunem urmtorul model
orientati* al contractului de confidenialitate.
C2NTRACT DE C2NFIDEN:IALITATE
33 33333333334553 mun* C/i"in.u
I* P<R:ILE C2NTRACTANTE
6nitatea_______________, cu adresa )uridic_______________,str. _________, nr. ____,
reprezentat de ____________________,cu func ia de_____________, n calitate de 'n&a)ator i
dlFdna _______, domiciliat() n______________, str._________, nr_, identificat() cu buletinul de
identitate seria_________, nr._____ , eliberat de______, n calitate de Salariat a*nd funcia
de_________, au con*enit s ncheie prezentul an&a)ament pentru pstrarea confidenialitii datelor,
informaiilor i documentelor, fiind conex contractului indi*idual de munc ncheiat ntre pri pe
data de_________________.
II* 2;IECTUL C2NTRACTULUI
=nformaiile pe care le obine Salariatul ca efect al executrii contractului indi*idual de munc
sus(menionat sunt strict confideniale.
Sunt confideniale urmtoarele informaii7 ( situaia financiar/ ( proiectele de afaceri/
(produsele neli*rate pieei/ ( procesele de fabricaie/ ( licenele i bre*etele de in*enie/ ( alte
documente care reprezint poziia pe pia a 'n&a)atorului.
De asemenea sunt confideniale documentele care s(au pus sau se *or pune la dispoziia
Salariatului.
III* DURATA ANGAIAMENTULUI
Durata prezentului an&a)ament este de ani.
9n cazul rezilierii contractului indi*idual de munc cu care este conex prezentul an&a)ament, acesta
nceteaz de drept.
IH, R<SPUNDEREA C2NTRACTUAL<
<artea care ncalc pre*ederile prezentului an&a)ament este obli&at s plteasc celeiIlalte pri
contractante desp&ubiri.
6rmtoarele situaii exonereaz de rspundere partea care le in*oc7 ( informaiile erau
cunoscute nainte de a fi obinute de la 'n&a)ator/ ( informaia pro*ine dintr(o surs neconfidenial/
( dez*luirea informaiei s(a fcut dup primirea acordului scris pentru aceasta/ ( salariatul a fost
obli&at n mod le&al s dez*luie informaia.
<rezentul an&a)ament a fost perfectat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte
contractant.
ANGAIAT2R6 Salariat333333333333333333
________________________________________ _________________________
'dresa )uridic7____________________________ Domiciliat_________________
_________________________________________ __________________________
%od fiscal_________________________________ __________________________
____________________ ________________
(semntura) (semntura)
45


9n procesul determinrii coninutului contractului indi*idual de munc prile contractante trebuie s
rein urmtoarele aspecte7
(la determinarea specialitii, profesiei, calificrii i funciei se cere ca prile s se conduc de
%lasificatorul "cupaiilor din -0. 'tenionm adu&tor asupra faptului c, n conformitate cu
pre*ederile art. 8> alin. (+) din %odul contra*enional aL -0, utilizarea de ctre persoanele cu funcie
de rspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcii care nu
corespund %lasificatorului ocupaiilor din -epublica 0oldo*a se sancioneaz cu amend de la +3 la
83 de uniti con*enionale/
(dac n coninutul contractului de munc au fost inserate clauze care, ntr(un mod minuios, rele*
atribuiile funciei, precum i drepturile i obli&aiile salariatului, atunci dispare necesita(tea de a mai
elabora o instruciune de ser*iciu pentru salariatul n cauz. %u toate acestea, precizm c, n unele
acte normati*e, fiele de post (instruciunile de ser*iciu) sunt pri*ite ca documente obli&atorii ce in
de resursele umane. De exemplu, conform pct. : din %erinele profesionale fa de personalul an&a)at
n unitile de alimentaie public (expuse n 'nexa nr. > la 2otrrea !u*ernului -0 nr. +134 din 3;
noiembrie 1335), funciile, obli&aiile, drepturile i responsabilitatea personalului an&a)at n unitile
de alimentaie public trebuie s fie expuse n fia postului i aprobate de ctre conductorul unitii.
n 'nexa nr. 1, la prezenta lucrare este prezentat, cu titlu de exemplu, o fi de post al
)urisconsultului/
(prile contractante urmeaz s specifice concret mrimea salariului de funcie, precum i a
suplimentelor, sporurilor i a)utoarelor mate(riale. Au se admit referiri la acte normati*e cu caracter
local, cum ar fi7 $Salariul de funcie se stabilete conform statelor de personal$. 0ai mult dect att,
dac n contractul indi*idual de munc s(a fcut o referire la un act normati* cu caracter local, acesta
din urm de*ine parte component a contractului indi*idual de munc. %a urmare, salariatului trebuie
s i se aduc la cunotin cuprinsul acestui act, contra semn(tur/
(este interzis stabilirea pentru salariat, prin contractul indi*idual de munc, a unor condiii sub
ni*elul celor pre*zute de actele normati*e n *i&oare, de con*eniile colecti*e i de contr(actul
colecti* de munc. <utem modela urmtoarea situaie7 salariatul '.D. *a presta munca n condiii
noci*e. n acest caz, prile contractante trebuie s poarte ne&ocieri n ceea ce pri*ete mrimea
sporului la salariu pentru munca prestat n condiii noci*e/ dar mrimea unui astfel de spor la salariu
nu poate fi mai mic dect cea statuat n art. 1 din %on*enia colecti* (ni*el naional) nr. + din
3:.31.133,/
(la stabilirea duratei contractului indi*idual de munc prile contractante trebuie s respecte
pre*ederile art. 8,(88 din %0 al -0. 'adar, conform art. 8, alin. (+) din %0, contractul indi*idual
de munc se ncheie, de re&ul, pe durat nedeterminat. e&islaia muncii consfinete i o
important prezumie7 dac n contractul indi*idual de munc nu este stipulat durata acestuia, se
prezum c acesta a fost ncheiat pe o durat nedeterminat. n continuare, %odul muncii pre*ede c
relaiile de munc pot fi constituite i pe o durat determinat, ce nu depete 8 ani, numai n *ede(
rea executrii unor lucrri cu caracter temporar, n urmtoarele cazuri7 pentru perioada ndeplinirii
obli&aiilor de munc ale salariatului al crui contract indi*idual de munc este suspendat (cu
excepia cazurilor de aflare a acestuia n &re*) sau pentru perioada n care el se afl n unul din
concediile pre*zute la art. ++1, +13, +1:, +1,, +1>, +5;, 144 i :33 din %0/ pentru perioada
ndeplinirii unor lucrri temporare cu o durat de pn la 1 luni, precum i n cazul unor lucrri
sezoniere care, n *irtutea condiiilor climaterice, se pot desfura numai ntr(o perioad anumit a
anului. <entru aplicarea corect a acestui temei, se cere studierea atent a Aomenclatorului lucrrilor
sezoniere, care a fost aprobat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr. +15: din +4 noiembrie 133,. 9n
corespundere cu dispoziiile acestei hotrrii, la cate&oria lucrrilor sezoniere se atribuie7 fermentarea
tutunului/ recoltarea le&umelor/ culti*area li*ezilor/ culesul stru&urilor/ ambalarea produciei finite n
lzi/ transmiterea sfeclei de zahr la splare i curire etc. %aracterul sezonier al muncii trebuie s fie
specificat n contractul indi*idual de munc i n ordinul de an&a)are n munc a salariatului/ cu
persoane care i fac studiile la instituiile de n*mnt la cursurile de zi/ la ale&erea, pe o perioad
determinat a salariailor, n funcii electi*e n autoritile publice centrale i locale, precum i n
or&anele sindicale, patronale, ale altor or&anizaii necomerciale i ale societilor comerciale/ cu
conductorii unitilor, ad)uncii lor i contabilii(efi ai unitilor/ n alte cazuri pre*zute de le&islaia
n *i&oare/
( n unele cazuri, prile contractante pot insera n coninutul contractului indi*idual de munc o
clauz contractual pri*ind stabilirea perioadei de prob. 'adar, perioada de prob nu constituie un
act unilateral al an&a)atorului, ci trebuie pre*zut expres att n contractul de munc, ct i n ordinul
(decizia, hotrrea, dispoziia) de an&a)are a salariatului. n lipsa unei astfel de clauze, se consider c
salariatul a fost an&a)at fr perioad de prob/ (re&imul de munc i de odihn se descrie detaliat n
contractul indi*idual de munc n cazul n care pentru salariatul repecti* urmeaz s fie stabilite
condiii speciale (de exemplu, re&imul de munc parial sau munca se *a presta n schimburi etc). n
restul situaiilor este suficient o simpl referire la re&ulamentul intern al unitii i la alte acte
normati*e locale. <otri*it pre*ederilor art. +3+ din %0, n contractul indi*idual de munc, ncheiat
cu salariatul care *a acti*a n condiiile muncii n schimburi, se cere efectuarea unei referiri la
pro&ramul muncii n schimburi. <ro&ramul muncii n schimburi se aprob de an&a)ator de comun
acord cu reprezentanii salariailor i se aduce la cunotina salariailor cu cel puin o lun nainte de
punerea lui n aplicare (art. +3+ alin. (:), (,) din %0 al -0)/
(lista clauzelor contractuale, expus n art. ,4 alin. (+) din %0, poart un caracter orientati*. 'adar,
contractul indi*idual de munc poate conine i alte pre*ederi (clauze) ce nu contra*in le&islaiei n
*i&oare (art. ,4 alin. (1) din %0)/
(dac dup semnarea contractului indi*idual de munc, prile contractante au a)uns la concluzia c
au omis o clauz sau mai multe clauze, importante pentru derularea raporturilor )uridice de munc,
ele pot recur&e la perfectarea unui acord adiional, care *a fi parte inte&rant a contractului indi*idual
de munc.
NOT INFORMATI
46
!odul muncii al Repu"licii Moldova# $n art% &' alin% ()*# prevede po+i"ilitatea $ncadrrii $n munc pe
"aza verificrii aptitudinilor profe+ionale ale +alariatului prin +ta"ilirea unei perioade de pro" de
cel mult , luni -i# re+pectiv# de cel mult & luni . $n cazul per+oanelor cu funcie de r+pundere a cror
li+t +e apro" de ctre angajator cu con+ultarea reprezentanilor +alariailor% /n cazul angajrii
muncitorilor necalificai# perioada de pro" +e +ta"ile-te ca e0cepie -i nu poate dep-i )1 zile
calendari+tice%
/n conformitate cu prevederile art% &) din !M al RM# +alaraii angajai $n "aza contractului
individual de munc pe durat determinat pot fi +upu-i unei perioade de pro" care nu va dep-i2
.)1 zile calendari+tice pentru o durat a contractului individual de munc cuprin+ $ntre , -i & luni3
,' de zile calendari+tice pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de & luni%
/n perioada de pro" +e include timpul efectiv lucrat# ceea ce $n+eamn c perioada aflrii $n
concediu medical -i alte perioade $n care +alariatul a a"+entat de la lucru din
motive $ntemeiate# confirmate documentar# nu +$nt inclu+e $n perioada de pro"%
/n conformitate cu $rt% &' alin% (4* din !M# pe parcur+ul perioadei de pro"# +alariatul
"eneficiaz de toate drepturile -i $ndepline-te o"ligaiile prevzute de legi+laia muncii# de
regulamentul intern al unitii# de contractul colectiv -i de cel individual de munc%
Articolul &5 din !M al RM conine interdicia de a aplica perioada de pro" $n cazul $nc6eierii
contractului individual de munc cu2 tinerii +peciali-ti# a"+olvenii -colilor profe+ionale polivalente
-i ai -colilor de me+erii3 per+oanele $n v$r+t de p$n la opt+prezece ani3 per+oanele angajate prin
concur+3 per+oanele care au fo+t tran+ferate de la o unitate la alta3 femeile gravide3 invalizii3
per+oanele ale+e $n funcii elective3 per+oanele angajate $n "aza unui contract individual de munc
cu o durat de p$n la , luni%
O"+ervm c nu e+te raional +ta"ilirea perioadei de pro" pentru femeile cu copii $n v$r+t de
p$n la & ani -i pentru per+oanele care folo+e+c concediile pentru $ngrijirea copilului# deoarece
ace+te categorii de +alariai nu pot fi concediai# cu e0cepia cazurilor de lic6idare a unitii (art%
51) !M*% A-adar# $n +ituaia $n care angajatorul a +ta"ilit# la angajare# pentru +alariaii menionai
mai +u+ o perioad de pro"# el nu va avea dreptul + di+pun concedierea lor pentru rezultate
ne+ati+fctoare ale perioadei de pro" (art% 7& alin% ()* 8t% a* din !M*%
9e durata contractului individual de munc# potrivit art% &' alin% (1* din !M# nu poate fi +ta"ilit
dec$t o +ingur perioad de pro"% :e d a+tfel e0pre+ie preocuprii legiuitorului de a +e evita
po+i"ilul a"uz de drept din partea angajatorului% ;ac# pe durata perioadei de pro"# contractul
individual de munc nu a $ncetat $n temeiurile prevzute de !odul muncii# aciunea contractului
continu -i $ncetarea lui ulterioar va avea loc $n "aze generale# prevzute de art% 7) din !M al RM%
/n cazul $n care rezultatul perioadei de pro" e+te ne+ati+fctor# ace+t lucru +e con+tat $n ordinul
(di+poziia# decizia# 6otr$rea* cu privire la concedierea +alariatu<lui# ce +e emite de ctre angajator
p$n la e0pirarea perioadei de pro"# fr plata indemnizaiei de eli"erare din +erviciu%
>* Carnetul e mun'. %'ument e -a0. #rivin a'tivitatea e mun'.( %arnetul de munc
constituie documentul de baz pri*ind acti*itatea de munc a salariailor pe teritoriul -epublicii
0oldo*a
%ompletarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc se efectueaz n corespundere cu 2otrrea
!u*ernului -0 nr. +,,4 din 1,.+1.1335 $<ri*ind carnetul de munc$.
<rimul pas pe care urmeaz s(l fac conductorul unitii (pentru ca s nu apar conflicte cu
inspectorii de munc) este s numeasc printr(un ordin (dispoziie, decizie, hotrre) o persoan
responsabil pentru perfectarea carnetelor de munc.

2RDIN nr*33
in33 333333333333334553
Cu #rivire la numirea #er+%anei re+#%n+a-ile #entru #erfe'tarea 'arnetel%r e mun'.
9n le&tur cu necesitatea completrii, pstrrii i e*idenei corecte a carnetelor de munc i n
temeiul pre*ederilor pct. 1 din 2otrrea !u*ernului -0 nr. +,,4 din 1,.+1.1335, se emite urmtorul
2RDIN6
+.Se numete dnulFdna__________________________________
(numele i prenumele salariatului, funcia de munc)
drept responsabil() pentru completarea, pstarea i e*idena corect a carnetelor de munc ale
salariailor din unitate.
1.%ontrolul asupra executrii prezentului ordin se pune n sarcina efului Seciei -esurse 6mane dnul
(dna)______________________.
'm luat cunotin de coninutul ordinului7_______________________
(semntura salariatului)
________________________________________________
(semntura efului Seciei -esurse 6mane)
C%nu'.t%r al unit.,ii,
(directorul S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)

%arnetele de munc se ntocmesc n mod obli&atoriu pentru toi salariaii care au lucrat cel puin 8
zile n cadrul unitii, indiferent de tipul de proprietate i forma or&anizatorico()uridic a acesteia,
inclusi* pentru salariaii nescriptici i salariaii ( ceteni strini i apatrizi.
Ciecare salariat poate fi titular al unui sin&ur carnet de munc de model nou.
%arnetul de munc se completeaz n limba de stat. n caz de necesitate, la solicitare, salariatului i se
poate elibera textul tradus n limba rus, certificat n modul stabilit, al ordinului (dispoziiei, deciziei,
hotrrii) n temeiul cr)ia s(a efectuat nscrierea respecti* n carnetul de munc.
9n cazul n care n carnetul de munc a fost efectuat o nscriere n limba rus, specialistul n sfera
resurselor umane trebuie s recur& la procedura de rectificare a unei nscrieri eronate n
47
corespundere cu pct. +5 din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetu(lui de
munc.
'adar, n cazul constatrii unei nscrieri n limba rus referitoare la an&a)are, transfer, recompense
etc, rectificaIrea se face de ctre unitatea care a efectuat nscrierea, la
%apitolul =G al carnetului de munc, n corespundere cu ordinul (decizia, dispoziia, hotrrea)
an&a)atorului, iar n caz de pierdere a acestuia ( conform altui act emis de unitatea respecti*
(documentele de arhi* referitoare la acti*itatea de munc a salariatului, fiele personale, conturile
personale pri*ind salariul etc), autentificat n modul stabilit de le&islaie. Din punct de *edere tehnic,
rectificarea se *a face printr(o linie subire a nscrierii respecti*e, n aa fel nct textul s rmn
*izibil, indicndu(se la %apitolul =G din carnetul de munc pa&ina, numrul i coloana nscrierii
eronate i nre&istrndu(se textul corect. %onform pct. 1+ din -e&ulamentul menionat, sub textul
rectificat se indic numrul i data actului n temeiul cruia s(a efectuat rectifi(carea.
a cererea salariatului, an&a)atorul este obli&at s(i elibereze acestuia o copie a ordinului
(dispoziiei, deciziei, hotrrii), le&alizat n modul stabilit.
e&alizarea copiei ordinului de an&a)are n munc se efectueaz n modul pre*zut de -e&ulile de
ntocmire a documentelor or&anizatorice i de dispoziie, aprobate prin 2otrrea !u*ernului -0 nr.
>+; din 8 octombrie +44:.
'stfel, n baza pre*ederilor pct. +.+1 din -e&ulile menionate mai nainte, pentru le&alizarea copiei
documentului, mai )os de elementul #Semntura$, se nscrie #<entru conformitate$ sau #%onform cu
ori&inalul$, precum i denumirea funciei pe care o deine persoana care a le&alizat copia, semntura
ei personal, numele, prenumele i data.
De exemplu,
9entru conformitate2
In+pectorul +eciei cadre# ============;an :turza
)5%'&%5''4 (+emntura*
Dac copia documentului este expediat n alte uniti sau nmnat personal, semntura de
le&alizare se confirm prin tampil.
n 'arnetul e mun'. +e n+'riu6
- numele i prenumele salariatului/
- denumirea unitii emitente/
- localitatea, anul, luna i ziua ntocmirii/
- datele referitoare la identitatea i starea ci*il a salariatului/
- modificrile pri*ind starea ci*il i numele salariatului dup ntocmirea carnetului de munc/
- studiile/
- pre&tirea profesional/
- datele referitoare la acti*itatea de munc, la stimulri i recompense/
- certificarea e*entualelor rectificri ale nscrierilor eronate sau incomplete/
- numerele de identificare de stat al salariatului i al unitii n care lucreaz acesta (=DA< i
=DA").
Aumerele de identificare de stat (=DA< i =DA") se nscriu la capitolul $0eniuni$. 9n carnetul de
munc nu se nscriu sanciunile. ?oate nscrierile referitoare la an&a)are, transfer, stimulri i
recompense se efectueaz n corespundere cu ordinele (dispoziiile, deciziile, hotrrile)
an&a)atorului, n termen de cel mult apte zile calendaristice de la emiterea acestora, nscrierile
referitoare la ncetarea contractului indi*idual de munc se efectueaz n ziua eliberrii, n strict
conformitate cu ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) an&a)atorului.
6nitatea este obli&at s aduc la cunotina salariatului, contra semntur n fia personal, orice
nscriere efectuat n carnetul de munc n temeiul ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) de
an&a)are, transfer sau eliberare. n fia personal se repet cu exactitate nscrierile din carnet.
9n cazul constatrii unei nscrieri eronate sau incomplete referitoare la an&a)are, transfer,
recompense etc, rectificarea sau completarea se face de ctre unitatea care a efectuat nscrierea, la
%apitolul =G al carnetului de munc, n corespundere cu ordinul (decizia, dispoziia, hotrrea)
an&a)atorului, iar n caz de pierdere a acestuia ( conform altui act emis de unitatea respecti*
(documentele de arhi* referitoare la acti*itatea de munc a salariatului, fiele personale,
borderourile de decontri, conturile personal pri*ind salariul etc), autentificat n modul stabilit de
le&islaie.
Depoziiile martorilor nu pot ser*i drept temei pentru rectificarea nscrierilor din carnetul de
munc.
9n cazul lichidrii unitii, rectificrile sau nscrierile neefectuate de ctre unitatea lichidat se
efectueaz de ctre succesorul de drept, iar n lipsa acestuia ( de ctre autoritile administraiei
publice locale (primrii), n temeiul documentelor corespunztoare (ordinul, decizia, dispoziia,
hotrrea) an&a)atorului, iar n cazul pierderii acestuia ( conform altui act emis de unitatea respecti*
(documentele de arhi* referitoare la acti*itatea de munc a salariatului, fiele personale,
borderourile de decontri, conturile personale pri*ind salariul etc), autentificat n modul stabilit de
le&islaie. 6nitatea unde lucreaz salariatul este obli&at s acorde acestuia a)utorul necesar n
*ederea soluionrii chestiunii n cauz.
-ectificarea nscrierilor eronate sau incomplete se face printr(o linie uoar, n aa fel nct textul
s rmn *izibil, indicndu(se la %apitolul =G din carnetul de munc pa&ina, numrul i coloana
48
nscrierii eronate sau incomplete i nre&istrndu(se textul corect. n cazul n care nscrierea a fost
anulat inte&ral, acest lucru se consemneaz n coloana $?extul rectificat$, cu indicarea actului care a
ser*it drept temei pentru anulare.
Sub textul rectificat se indic numrul i data actului n temeiul cruia s(a efectuat rectificarea, n
cazul n care n carnetul de munc s(a efectuat o nscriere despre eliberare sau transfer, care ulterior a
fost recunoscut ne*alabil, la solicitare, salariatului i se elibereaz un duplicat al carnetului de
munc, n care nu se include aceast nscriere, cheltuielile fiind suportate de unitate.
<otri*it pct. 5, din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc,
n caz de furt, pierdere sau distru&ere a carnetului de munc, ultima unitate la care a lucrat sau
lucreaz salariatul este obli&at s(i elibereze, n termen de +8 zile calendaristice din momentul
adresrii, un duplicat al carnetului de munc. Dac ultima unitate a fost supus reor&anizrii sau
lichidrii, duplicatul se elibereaz de ctre succesorul de drept al acesteia sau autoritile
administraiei publice locale (primrii).
Duplicatul carnetului de munc se completeaz n acelai mod ca i carnetul de munc ori&inal, pe
prima pa&in a acestuia fcndu(se nscrierea $Duplicat$, cu indicarea numrului i a seriei carnetului
de munc ori&inal, nscrierile despre acti*itatea de munc, stimulrile i recompensele acordate se
efectueaz de ctre ultima unitate pe baza ordinelor (deciziilor, dispoziiilor, hotrrilor) emise
anterior.
9n cazul n care salariatul, nainte de a se an&a)a la unitatea respecti* a mai fost ncadrat n munc,
n duplicat la capitolul $Date referitoare la acti*itatea de munc$ (coloana ,) se face nscrierea despre
*echimea total n munc realizat anterior i confirmat prin acte. Jechimea &eneral n munc se
nsumeaz, indicndu(se numrul total de ani, luni, zile lucrate fr a se concretiza unitatea la care a
lucrat titularul, perioada de timp i funcia deinut. Dup introducerea acestor date confirmate prin
acte, n duplicat se nscriu datele pri*ind perioadele concrete de munc.
9n cazul n care actele prezentate nu conin date complete despre toate perioadele de munc
anterioare, n duplicat se nscriu numai datele ce se conin n aceste acte. n acti*itatea ser*iciului de
resurse umane se i*esc uneori dificulti ce in de eliberarea carnetului de munc ctre salariat care
are intenii de a lucra la un alt an&a)ator prin cumul. 9n opinia noastr, unitatea de baz nu este n
drept s(i elibereze salariatului carnetul de munc pentru perfectarea an&a)rii n munc prin cumul,
deoarece o astfel de operaiune nu este pre*zut n le&islaia muncii.
9n acest sens putem in*oca urmtoarele referine normati*e7
a) conform art. 153 alin. (+), (1) din %0, persoana care se an&a)eaz prin cumul la o alt unitate
este obli&at s prezinte an&a)atorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate.
a an&a)area prin cumul ntr(o funcie sau profesie care necesit cunotine speciale, an&a)atorul
are dreptul s solicite de la persoana respecti* prezentarea diplomei sau a altui document ce atest
studiile ori pre&tirea profesional, sau a extrasului din carnetul de munc, iar la an&a)area la
lucrri cu condiii de munc &rele, *tmtore i (sau) periculoase ( i a certificatului pri*ind
caracterul condiiilor de munc la locul de munc de baz i a certificatului medical/
b) conform pct. +> din -e&ulamentul pri*ind completarea, pasta rea i e*idena carnetului de
munc, n caz de necsitate, la solicitare, an&a)atorul este obli&at s elibereze salariatului, n termen de
: zile lucrtoare, extrase autentificate n modul stabilit ale datelor din carnetul de munc.
Din aceste referine normati*e rezult n mod firesc c, la an&a)area prin cumul la o alt unitate,
nu este necesar prezentarea de ctre salariatul cumulard a carnetului de munc de la unitatea de
baz.
9nscrierea n carnetul de munc a datelor cu pri*ire la deinerea funciei prin cumul la o alt unitate se
face la locul de munc de baz doar la dorina salariatului cumuIlard n temeiul cererii lui scrise, la
care urmeaz s fie ataat ordinul de an&a)are a salariatului prin cumul conform art. 1>5 din %0.
nscrierea cu pri*ire la deinerea unei funcii de munc prin cumul poate fi formulat n felul urmtor7
$'n&a)at prin cumul la unitatea_____n funcia de ______________$.
9n cazul deteriorrii carnetului de munc (ars, rupt, ptat etc), ultima unitate i elibereaz salariatului
un duplicat, pe prima pa&in a carnetului de munc deteriorat fcndu(se nscrierea7 $' fost eliberat
un duplicat$, cu indicarea numrului i a seriei duplicatului. %arnetul de munc deteriorat se restituie
titularului. n cazul an&a)rii la un alt loc de munc, salariatul este obli&at s prezinte duplicatul
carnetului de munc.
%onform pct. ;: din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de
munc, la unitate se in dou re&istre de e*iden a carnetelor de munc7
a) -e&istrul de e*iden a formularelor de carnete de munc/
b) -e&istrul de e*iden a circulaiei carnetelor de munc/
9n -e&istrul de e*iden a formularelor de carnete de munc se nscriu toate operaiile ce in de
primirea i folosirea formularelor de carnete de munc, cu indicarea seriei i numrului fiecrui
formular. -e&istrul este completat de contabilitatea unitii.
-e&istrul de e*iden a circulaiei carnetelor de munc este completat de ser*iciul personal
sau de alt subdi*iziune a unitii care se ocup de perfectarea documentelor referitoare la an&a)area
i eliberarea salariailor. n acest re&istru este reflectat circulaia tuturor carnetelor de munc primi(te
de la salariai la an&a)area lor n munc, precum i a car(netelor de munc eliberate salariailor de
unitatea respecti*.
a primirea carnetului de munc n le&tur cu eliberarea, salariatul i pune semntura n fia
personal i n -e&istrul de e*iden a circulaiei carnetelor de munc. Au este deci admisibil
do*ada primirii carnetului de munc prin proba cu martori, fiind necesar semntura salariatului.
9n cazul refuzului salariatului de a semna, an&a)atorul nu *a elibera carnetul de munc, dar *a
ntocmi un act n form scris, semnat de cel puin doi martori, prin care se *a constata refuz de
semnare i, implicit, de primire a carnetului de munc. Dup aceasta an&a)atorul *a expedia imediat
salariatului eliberat o scrisoare recomandat cu propunerea de a(i ridica carnetul, aciuni care *or
putea fi considerate de instana de )udecat ca o do*ad a de&re*rii de rspunderea material pentru
49
reinerea carnetului de munc.
Cormularele carnetelor de munc se pstreaz =a contabilitatea unitii ca imprimate de strict
e*iden i se elibereaz la solicitarea persoanei responsabile de completarea carnetelor de munc.
a sfritul fiecrei luni persoana n cauz prezint la contabilitate o dare de seam pri*ind7
a) numrul formularelor de carnete de munc completate (cu indicarea seriilor, numerelor i a
titularilor acestora)/
b) numrul formularelor de carnete de munc necompletate (cu indicarea seriilor i a numerelor
acestora)/
c) numrul formularelor de carnete de munc completate &reit (cu indicarea seriilor i a
numerelor acestora).
%arnetul de munc sau duplicatul acestuia care n(a fost ridicat de salariat la eliberare se
pstreaz n decurs de 1 ani n ser*iciul personal al unitii, separat de carnetele de munc ale
salariailor care lucreaz. 6lterior carnetele de munc nesolicitate se pstreaz n arhi*a unitii timp
de 83 de ani, iar dup expirarea acestei perioade pot fi nimicite n modul stabilit
%onform art. >5 alin. (8) din %0 al -0, la ncetarea contractului indi*idual de munc,
carnetul de munc se restituie salariatului n ziua eliberrii din ser*iciu.
9n conformitate cu pre*ederile art. ::3 alin. (+) din %0 al -0, an&a)atorul este obli&at s
compenseze persoanei salariul pe care acesta nu l(a primit ca urmare a faptului c i s(a reinut
eliberarea carnetului de munc. %u alte cu*inte, reinerea eliberrii carnetului de munc peste
termenul pre*zut de le&e constituie o pri*are ile&al de posibilitatea de a munci, de aceea
an&a)atorul este obli&at s compenseze persoanei respecti*e salariul mediu ratat pentru toat perioada
reinerii carnetului de munc. -eieind din pre*ederile pct. 4 lit. d) din 2otrrea <lenului %urii
Supreme de Eustiie nr. ++ din : octombrie 1338 #%u pri*ire la practica aplicrii de ctre instanele
)udectoreti a le&islaiei ce re&lementeaz obli&aia uneia dintre prile contractului indi*idual de
munc de a repara pre)udiciul cauzat celeilalte pri$, n cazul an&a)rii persoanei, creia i s(a reinut
carnetul de munc, la un alt ser*iciu fr carneItul de munc, compensaia pentru reinerea carnetului
de munc se efectueaz doar n mrimea diferenei de salarii de la locul precedent (dac era mai
mare) i cel actual.
CAPIT2LUL III* D%ri,i +. m%ifi'a,i '%ntra'tual iniviual e mun'.J
2 #ute,i fa'e f.r. '%m#li'a,iiK

=* Ce +e n,ele$e #rin m%ifi'area '%ntra'tu!lui iniviual e mun'.J

@xecutarea contractului indi*idual de munc este &u*ernat de principiul stabilitii n munc, ceea ce
presupune c modificarea i ncetarea acestui contract poate inter*eni numai n condiiile pre*zute de le&e.
ns n timpul executrii contractului indi*idual de munc pot inter*eni anumite situaii care impun
modificarea unor condiii eseniale n acest contract.
%odul muncii al -epublicii 0oldo*a conine o definiie le&al a noiunii de modificare a contractului
indi*idual de munc.
9n corespundere cu pre*ederile art. >; alin. (1) din %0, modificare a contractului indi*idual de munc
se consider orice schimbare sau completare ce se refer la7 a) durata contractului/ b) specificul muncii
(condiii &rele, *tmtoare i (sau) periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art. 8+ din %0
etc)/ c) cuantumul retribuirii muncii/ d) re&imul de munc i de odihn/ e) specialitatea, profesia, calificarea,
funcia/ f) caracterul nlesnirilor i modul lor de acordare dac acestea snt pre*zute n contract.
0odificarea contractului indi*idual de munc prin acordul prilor nu cunoate limitri. 9n acest caz,
prilor le re*ine numai obli&aia de a respecta pre*ederile art. ,4 alin. (:) din %0, potri*it crora este
interzis stabilirea pentru salariat, prin contractul indi*idual de munc, a unor condiii sub ni*elul celor
pre*zute de actele normati*e n *i&oare, de con*eniile colecti*e i de contractul colecti* de munc.
0odificarea unilateral de ctre an&a)ator a contractului indi*idual de munc este posibil n cazuri
excepionale i doar n condiiile pre*zute de %0 al -0. "bser*m totodat c le&islaia muncii nu admite
ca modificarea unilateral a contractului de munc s *izeze clauzele eseniale ale acestuia (adic acele
clauze ce sunt specificate n art. >; alin. (1) %0). %u alte cu*inte, clauzele eseniale ale contractului
indi*idual de munc pot fi re*izuite doar prin acordul de *oin al prilor contractante, exprimat ntr(un act
special (acord suplimentar), semnat de acetia,
care se anexeaz la contract i este parte inte&rant a acestuia. De exemplu,
Model nr% )
AC2RD SUPLIMENTAR
'u #rivire la m%ifi'area '%ntra'tului iniviual e mun'. nr* 3
in33 33333334553
__ ________133__ ______________
(localitatea)
<rin prezentul, persoana )uridic___________________ n persoana_________________
a*nd calitate de an&a)ator, i salariatul______________________ cluzindu(se de pre*ederile
art. >; din %odul muncii al -0, au con*enit s modifice punctele (articolele) 5 i 4 din contract, fiind expuse
n urmtoarea redacie7
#5. Salariatului i se stabilete durata incomplet a zilei de munc, i anume7 de la ora ;MM pn la ora
+1MM$/
50
#4. -etribuirea muncii salariatului se *a efectua proporional timpului efecti* lucrat.$
ANGAIAT2R SALARIAT
3333333333 3333333333
3333333333 3333333333
L*9*
Model nr% 5
AC2RD SUPLIMENTAR nr*333
'u #rivire la m%ifi'area '%ntra'tului iniviual e mun'. nr*33

in333 333333334553

__ _________133_ ______________
(localitatea)
Societatea cu rspundere limitat___________________ denumit n continuare 'n&a)ator, n persoana
'dministratorului________________ care acti*eaz n baza actelor de constituire a societii comerciale, pe
de o parte, i dnul (dna)__________(buletinul de identitate, seria ',
nr._______eliberat la___ _______ 13___, oficiul nr.___codul personal______________) denumit n
continuare Salariat, au ncheiat prezentul acord cu pri*ire la urmtoarele7
+.<unctul ... din contractul indi*idual de munc nr._______din__ ______ 133_ (n continuare ( %ontract)
se expune n urmtoarea redacie7
(N)
1.<rezentul acord suplimentar *a intra n *i&oare din momentul semnrii de ctre prile contractante.
:.'cordul suplimentar nr._____este ntocmit n dou exemplare. 6n exemplar al acordului suplimentar
se nmneaz salariatului, iar cellalt se pstreaz la an&a)ator.
ANGAIAT2R SALARIAT
33333333333333333333 333333333333333333333
33333333333333333333 333333333333333333333
E+te im#%rtant +. "ti,iD
C%muni'area intre #.r,ile '%ntra'tului iniviual e mun'. +e reali0ea0. la urm.t%arele niveluri6

=nformarea reprezint comunicarea fcut salariatului, care precede luarea unei decizii de ctre an&a)ator.
De exemplu, conform art. ,; din %0, anterior ncheierii contractului indi*idual de munc, an&a)atorul are
obli&aia de a informa persoana care solicit an&a)area cu pri*ire la principalele clauze pe care le *a cuprinde
contractul indi*idual de munc. 'cest lucru este cerut pentru a pre*eni dolul (prin reticen) n aciunile
an&a)atorului.
"bli&aia de informare n cadrul raporturilor indi*iduale de munc este instituit i prin urmtoarele texte
le&islati*e7
- la an&a)are sau la transferare a salariatului la o alt munc, an&a)atorul este obli&at7 a) s(l pun la
curent cu munca care i se ncredineaz, cu condiiile de munc, cu drepturile i obli&aiile sale/ b) s(
i aduc la cunotin re&ulamentul intern al unitii i contractul colecti* de munc/ c) s(l
familiarizeze cu tehnica securitii, i&iena muncii, msurile de securitate antiincendiar i cu alte
re&uli de protecie a muncii (art. >8 alin. (:) %0)/
- n caz de ncetare a contractului indi*idual de munc pe durat determinat n le&tur cu expirarea
termenului su, salariatul trebuie s fie ntiinat n scris de ctre an&a)ator despre acest fapt cu cel
puin +3 zile lucrtoare nainte (art. ;: alin. (+) %0)/
- n conformitate cu pre*ederile art. ;; alin. (+) lit. &) din %0, an&a)atorul este obli&at s prezinte, n
modul stabilit, cu 1 luni nainte de concediere, a&eniei pentru ocuparea forei de munc informaiile
pri*ind persoanele ce urmeaz a fi disponibilizate n le&tur cu lichidarea unitii sau reducerea
numrului sau a statelor de personal/
- conform art. ;; alin. (+) lit. i) din %0, n cazul n care reor&anizarea sau lichidarea unitii presupune
reducerea n mas a locurilor de munc, an&a)atorul *a informa, cu cel puin : luni nainte, despre
acest lucru or&anele sindicale din unitatea i ramura respecti* i *a iniia ne&ocieri n *ederea
respectrii drepturilor i intereselor salariailor/
51
- salariaii i reprezentanii lor trebuie s fie familiarizai, sub semntur, cu documentele *iznd modul
de prelucrare i pstrare a datelor personale ale salariailor din unitate i s fie informai despre
drepturile i obli&aiile lor n domeniul respecti* (art. 4+ lit. h) %0)/
- la achitarea salariului, an&a)atorul este obli&at s informeze n scris fiecare salariat despre prile
componente ale salariului ce i se cu*ine pentru perioada respecti*, despre mrimea i temeiurile
reinerilor efectuate, despre suma total pe care urmeaz s o primeasc, precum i s asi&ure
efectuarea nscrierilor respecti*e n re&istrele contabile (art. +,1 alin. (:) %0)/
- n temeiul art.118 lit.K) din %0, an&a)atorul are obli&aia s asi&ure informarea fiecrui salariat
asupra riscurilor la care acesta este expus n desfurarea acti*itii sale la locul de munc, precum i
asupra msurilor pre*enti*e necesare .a.
%onsultarea este etapa imediat urmtoare a comunicrii cu salariaii, care rezid n schimbul de preri
i stabilirea unui dialo& ntre an&a)ator i reprezentanii salariailor. 'adar, spre deosebire de informare,
consultarea este operabil doar n cadrul raporturilor colecti*e de munc.
"bli&aia de consultare presupune c an&a)atorul nu poate trece la luarea deciziei respecti*e mai nainte
de a fi primit rspunsul din partea partenerului social. %u titlu de exemplu, in*ocm urmtoarele cazuri n
care are loc consultarea7
- la elaborarea listei persoanelor cu funcie de rspundere n pri*ina crora poate fi instituit o
perioad de prob de cel mult > luni (art. >3 alin. (+) %0)/
- la operarea concedierii salariailor membri de sindicat (exceptnd cazurile stipulate la art. ;> alin. (+)
lit. c), d), e), &) i h) din %0), se cere consultarea prealabil a or&anului (or&anizatorului) sindical din
unitate (art. ;5 alin. (+) din %0)/
- la stabilirea diferitelor sisteme de premiere, de adaosuri i sporuri la salariul de baz, alte pli de
stimulare (art. +:5 alin. (+) din %0)/
- la ntocmirea re&ulamentului intern al unitii (art. +4; alin. (+) din %0).
'cordul presupune condiionarea lurii oricrei decizii de ctre an&a)ator de consimmntul
celeilalte pri. De exemplu7
- posibilitatea modificrii contractului indi*idual de munc, ca re&ul, numai cu acordul salariatului
(art. >; alin. (+) din %0)/
- posibilitatea prelun&irii detarii n temeiul art. 5+ alin. (1) din %0 ( numai cu acordul salariatului
detaat/
- transferul salariatului la o alt munc permanent n cadrul aceleiai uniti, cu modificarea
contractului indi*idual de munc conform art. >; din %0, precum i an&a)area prin transferare
munc la o permanent la o alt unitate ori transferarea ntr(o alt localitate mpreun cu unitatea, se
permit numai cu acordul scris al prilor (art. 5, alin. (+) din %0)/
- posibilitatea suspendrii contractului indi*idual de munc n cazurile pre*zute de art. 55 din %0 (
cu acordul prilor/
- posibilitatea ncetrii anticipate a contractului indi*idual de munc pe durat determinat n cazurile
i modul pre*zute de contract numai prin acordul scris al prilor (art. ;: alin. (1) din %0)/
- concedierea salariailor membri de sindicat n cazurile stipulate la art. ;> alin. (+) lit. c), d), e), &) i
h) din %0 poate a*ea loc doar cu acordul preliminar al or&anului (or&anizatorului) sindical din
unitate (art. ;5 alin. (+) din %0)/
- posibilitatea instituirii re&imului de munc parial (att la momentul an&a)rii la lucru, ct i mai
trziu) ( prin acordul dintre salariat i an&a)ator (art. 45 alin. (+) din %0)/
- pro&ramul muncii n schimburi se aprob de an&a)ator de comun acord cu reprezentanii salariailor,
inndu(se cont de specificul muncii (art. +3+ alin. (:) din %0)/
- posibilitatea stabilirii unor pro&rame indi*idualizate de munc, cu un re&im flexibil al timpului de
munc, dac aceast posibilitate este pre*zut de re&ulamentul intern al unitii sau de contractul
colecti* ori de cel indi*idual de munc ( cu acordul scris aL salariatului etc.
'tenionm asupra faptului c le&islaia muncii n *i&oare pre*ede nc o situaie n care poate a*ea loc
modificarea unilateral (din iniiati*a an&a)atorului) a contractului indi*idual de munc i anume7 conform
art. 1;> din %0, despre modificarea clauzelor contractului indi*idual de munc an&a)atorul persoan fizic
pre*ine salariatul, n form scris, cu cel puin +, zile calendaristice nainte. n opinia noastr, toate aceste
modificri aduse la contractul indi*idual de munc, ncheiat cu an&a)atorul persoan fizic, urmeaz s fie
nre&istrate, n conformitate cu art. 1;: alin. (:) lit. a) din %0, la autoritatea administraiei publice locale
(care anterior a nre&istrat contractul de munc ce a fost supus modificrii).

4* S'/im-area tem#%rar. a l%'ului e mun'.
9n conformitate cu art. >4 alin. (+) din %0, locul de munc poate fi schimbat temporar de ctre an&a)ator
prin deplasaIrea n interes de ser*iciu sau detaarea salariatului la alt loc de munc n conformitate cu art. 53
i 5+ din %0. <e durata deplasrii n interes de ser*iciu sau a detarii la alt loc de munc, salariatul i
menine funcia, salariul mediu i alte drepturi pre*zute de contractul colecti* i de cel indi*idual de munc.
Deta"area salariatului
<otri*it pre*ederilor art. 5+(51 din %0, detaarea poate fi definit ca o schimbare temporar a locului de
munc (iar n unele cazuri i a specificului muncii) dispus de ctre an&a)ator, cu acordul n scris al
salariatului, i ncadrarea acestuia din urm la o alt unitate (n temeiul unui contract indi*idual de munc
distinct pe durat determinat) n scopul executrii unor lucrri n interesul acesteia.
Detaarea salariatului se prezint ca o operaiune tehnico)uridic complex ce se
particularizeaz prin urmtoarele7
- detaarea salariatului are ca efect constituirea unor raporturi )uridice triun&hiulare la care particip7
unitatea care a dispus detaarea (unitatea cedent), unitatea la care *a lucra salariatul (unitatea
cesionar) i salariatul detaat/
52
- detaarea poate fi dispus numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioad de cel mult un an.
n caz de necesitate, perioada detarii poate fi prelun&it, prin acordul prilor, cu nc cel mult un
an. -eieind din pre*ederile art. :31 alin. (1) din %0, durata maxim a detarii salariailor din
cadrul misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare ale -epublicii 0oldo*a constituie pentru efii
misiunilor diplomatice i ai oficiilor consulare , ani, iar pentru ceilali salariai detaai ( : ani/
- detaarea salariatului presupune suspendarea contractului indi*idual de munc, ncheiat de ctre
acesta cu unitatea cedent, n temeiul art. 55 lit. e+) din %0. n consecin, salariatul detaat ncheie
un contract indi*idual de munc pe o durat determinat cu unitatea cesionar/
- prin detaare se poate modifica i specificul muncii, dar numai cu acordul scris ai salariatului/
- salariatul detaat beneficiaz de o protecie )uridic sporit. 'stfel, el are dreptul la compensarea
cheltuielilor de transport i a celor de cazare, precum i la o indemnizaie special n conformitate cu
le&islaia n *i&oare, cu contractul colecti* i (sau) cu cel indi*idual de munc. De asemenea, trebuie
e*ideniat faptul c, n corespundere cu pre*ederile art. 51 alin. (1) din %0, dac la noul loc de
munc condiiile de salarizare sau timpul de odihn difer de cele de care beneficia salariatul la
unitatea care a dispus detaarea, salariatului i se *or aplica condiiile mai fa*orabile.
9n conformitate cu art. 51 alin. (+) din %0, salarizarea, n caz de detaare, *a fi efectuat de unitatea la
care *a lucra salariatul. 9n cazul n care aceasta se afl n imposibilitate de plat, obli&aia de retribuire a
muncii prestate re*ine unitii care a dispus detaarea cu dreptul la aciune de re&res mpotri*a unitii n
care a fost detaat salariatul. 0odul obinuit de ncetare a detarii este expirarea duratei pe care a fost
dispus. a mplinirea termenului, raportul )uridic de munc dintre salariatul detaat i unitatea cesionar
nceteaz, persoana n cauz re*enind la unitatea cedent n funcia i cu salariul anterioare.
%orobornd dispoziiile art. +5, din %0 cu pre*ederile -e&ulamentului cu pri*ire la detaarea
an&a)ailor ntreprinderilor, instituiilor i or&anizaiilor din -epublica 0oldo*a, prin deplasare n interes de
ser*iciu se nele&e dele&area salariatului, conform dispoziiei an&a)atorului, pe un termen de cel mult >3 de
zile calendaristice, pentru ndeplinirea unor obli&aiuni de munc (misiuni de ser*iciu) n afara locului
permanent de lucru.
<otri*it pre*ederilor art. +5, alin. (1) din %0, cltoriile de ser*iciu ale salariailor a cror acti*itate
permanent are caracter mobil sau ambulant, precum i ndeplinirea lucrrilor de prospeciune, a celor
&eodezice i topo&rafice pe teren, nu snt considerate deplasri n interes de ser*iciu dac an&a)atorul acord
transportul de ser*iciu necesar.
Trimiterea +alariatului $n depla+are $n intere+ de +erviciu +e efectueaz de ctre conductorul unitii#
iar $n cazul a"+enei conductorului (concediu# depla+are $n intere+ de +erviciu etc%* . de ctre per+oana ce
e0ecut funciile conductorului unitii -i +e perfecteaz prin eli"erarea legitimaiei de depla+are%
Deplasarea n interes de ser*iciu n strintate i eliberarea le&itimaiei de deplasare se efectueaz n
baza ordinului conductorului unitii, cu indicarea scopului i termenului detarii, precum i a rii &azd.
Dac aceast deplasare este dispus n hotarele -epublicii 0oldo*a, nu se cere emiterea unui ordin al
an&a)atorului.


2RDIN nr*333
in33 3333333334553
Cu #rivire la trimiterea +alariatului n e#la+are n intere+ e +ervi'iu n +tr.in.tate
Dnul_______________________________ este dele&at de_____________la ______________
(numele de familie, prenumele, funcia de munc) denumirea unitii)
____________________________________________________
( (ara &azd, localitatea i unitatea la care este dele&at salariatul)

<entru____________________________________________________________
(scopul deplasrii n interes de ser*iciu)
?ermenul de aflare a salariatului n deplasare n interes de ser*iciu este de ____zile, de la___ ________
133_ pn la__ _____133_.

%onform pre*ederilor art. 1,4 alin. (1) din %0, salariatul a fost informat n scris despre dreptul lui de a
refuza plecarea n deplasareO.
'm fost informat despre &araniile )uridice, expuse n art. 1,4 alin. (1) din %0 al -07
_____________________
(semntura salariatului)
'm luat cunotin de coninutul ordinului7__________________
(semntura salariatului)
C%nu'.t%r al unit.,ii__________________
(directorul S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)
O<otri*it art. 1,4 alin. (1) din %0 al -0, in*alizii de &radul = i ==, femeile care au copii n *rst de la : la +, ani (copii(
in*alizi n *rst de pn la +> ani), persoanele care mbin concediile pentru n&ri)irea copilului, pre*zute la art. +1> i +15 alin.
(1) din %0, cu munca, precum i salariaii care n&ri)esc de un membru al familiei bolna*, n baza certificatului medical, pot fi
trimii n deplasare numai cu acordul lor scris. ?otodat, an&a)atorul este obli&at s informeze n scris salariaii menionai despre
dreptul lor de a refuza plecarea n deplasare.

53

9n conformitate cu pre*ederile art. +58 din %0, salariailor deplasai n interes de ser*iciu li se
&aranteaz meninerea locului de munc (a funciei) i a salariului mediu, precum i compensarea
cheltuielilor le&ate de deplasarea n interes de ser*iciu. %u alte cu*inte, pe durata deplasrii n interes de
ser*iciu, salariatul rmne le&at prin raportul )uridic de munc numai cu unitatea care a dispus aceast
plecare, nu i cu unitatea la care s(a deplasat salariatul respecti*.
%ompensarea cheltuielilor de deplasare se efectueaz pentru zilele aflrii efecti*e n deplasare,
determinate conform meniunilor n le&itimaia de deplasare i documentele de cltorie prezentate n
limitele termenului pentru care salariatul a fost trimis n deplasarea
n interes de ser*iciu.
0odul i mrimile de compensare a cheltuielilor le&ate de deplasrile n interes de ser*iciu snt
stabilite prin -e&ulamentul cu pri*ire la detaarea an&a)ailor ntreprinderilor, instituiilor i or&anizaiilor
din -epublica 0oldo*a, aprobat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr. ;:> din 1, iunie 1331. %u toate acestea,
unitile cu autonomie financiar pot stabili n contractul colecti* de munc mrimi sporite ale acestor
compensaii.
9n cazul deplasrii n interes de ser*iciu, an&a)atorul este obli&at s compenseze salariatului7 a)
cheltuielile de cltorie tur(retur/ b) cheltuielile de cazare/ c) diurna/ d) alte cheltuieli ce in de deplasare.
<otri*it documentelor confirmati*e (bilete de cltorie, cecuri de cas), salariatului, trimis n
deplasarea de ser*iciu, i se achit cheltuielile de transport pn la locul de destinaie i retur ( spre locul
permanent de munc ( cu tras(portul aerian, fero*iar, pe ap, transportul auto public, cu excepia
taximetrelor, la tarifele clasei economice, inclznd rata de asi&urare pentru asi&urarea de stat a pasa&erului la
transport i achitarea ser*iciului prestat la *nzarea preliminar a biletelor de cltorie, n cazul neprezentrii
documentelor de cltorie, achitarea pentru transport pe teritoriul -epublicii 0oldo*a se efectueaz conform
tarifului minim.
9n caz de utilizare de ctre salariatul trimis n deplasare a transportului de ser*iciu sau a transportului
auto personal, lui i se compenseaz cheltuielile pentru combustibil i lubrifiante, n conformitate cu ruta i
Kilometra)ul, aprobate de conductorul unitii, precum i cantitatea necesar de materiale de marca
respecti*, dac snt prezentate documentele (chitanele, cecurile) eliberate de staiile de alimentare cu
combustibil, care confirm cheltuielile menionate.
Salariatului trimis n deplasare i se recupereaz, de asemenea, cheltuielile efecti*e pentru cazare,
inclusi* achitarea ser*iciilor obli&atorii, prestate n hoteluri. %heltuielile efecti*e pentru nchirierea ncperii
se confirm cu anexarea documentelor (conturilor) la decontul de a*ans. Au se permite achitarea
cheltuielilor pentru cazare n hoteluri n baza conturilor comune, fr a fi indicate n ele numerele camerelor
ocupate, perioada aflrii, numele celor cazai, tipurile de cheltuieli etc.
9n cazul n care nu snt prezentate documentele ce ar confirma cheltuielile efectuate la nchirierea
locuinei, aceste cheltuieli se compenseaz salariatului la deplasarea n hotarele -epublicii 0oldo*a n
mrime de +8 lei, iar n rile %.S.=. i -omnia 8 la sut din norma(limit a cheltuielilor la nchirierea
locuinei pentru fiecare noapte aflat n deplasare, excluzndu(se timpul aflrii n drum. Dup cum de)a s(a
menionat, an&a)atorul este obli&at s achite o diurn pentru salariatul trimis n deplasarea n interes de
ser*iciu. <otri*it pre*ederilor pct. + din -e&ulamentul cu pri*ire la detaarea an&a)ailor ntreprinderilor,
instituiilor i or&anizaiilor din -epublica 0oldo*a, prin diurn se nele&e o indemnizaie unic n *alut
corespunztoare, acordat n scopul compensrii cheltuielilor suportate suplimentar de salariat n timpul
deplasrii n interes de ser*iciu pentru hran, diferite ser*icii, inclusi* costul transportului n teritoriul
localitii n care a fost trimis, i alte cheltuieli.
Aormele diurnelor snt difereniate pe cate&orii, inndu(se cont de posturile deinute de salariaii
trimii n deplasarea n interes de ser*iciu, de scopul i caracterul misiunii, conform 'nexei nr. + la
-e&ulamentul cu pri*ire la detaarea an&a)ailor ntreprinderilor, instituiilor i or&anizaiilor din -epublica
0oldo*a. %uantumul diurnelor pentru fiecare zi de aflare n deplasare a salariatului snt pre*zute n 'nexa
nr. 1 la -e&ulamentul sus(menionat.
Salariatului trimis n deplasare n interes de ser*iciu i se restituie, potri*it documentelor )ustificati*e
prezentate de el, cheltuielile pentru7
a) obinerea paaportului strin i a *izei, precum i pentru *iza de reedin n paaport/
b) comisioanele i taxele bancare la schimbarea *alutei strine sau cecului n banc n *aluta
corespunztoare/
c) telefaxuri, con*orbiri interurbane de ser*iciu cu an&a)atorul sau cu alte instituii, ce in de scopul
deplasrii i care se compenseaz conform dispoziiei conductorului unitii/
d) taxele rutiere i alte cheltuieli specifice la plecarea salariatului cu transportul auto, care nu este de
uz public/
e)cheltuielile pentru transportul ba&a)elor care se compenseaz conform dispoziiei conductorului unitii.
Din caracteristica &eneral a deplasrii n interes de ser*iciu putem notifica urmtoarele elemente
definitorii ale acesteia7
+. Deplasarea n interes de ser*iciu este o msur obli&atorie luat prin dispoziia conductorului
unitii, astfel nct refuzul nentemeiat al salariatului de a pleca n deplasare reprezint o nclcare a
disciplinei de munc.
1. Deplasarea n interes de ser*iciu se dispune pe o anumit durat de timp. 9ntra(de*r, din coninutul
art.53 alin.+ din %0 rezult c aceast msur poate fi dispus pentru o perioad de cel mult >3 zile
calendaristice.
:. 9n cazul deplasrii n interes de ser*iciu, elementul contractului de munc supus modificrii este
locul o"i-nuit de munc% 'stfel, deplasarea se poate realize n cadrul aceleiai uniti, la o unitate
component sau subunitate ori la o alt unitate, n aceiai sau alt localitate. @senial pentru deplasarea
n interes de ser*iciu este c locul n care ea se dispune s nu fie locul obinuit de munc.
-eieind din pre*ederile art. 1,4 din %0, nu se admite trimiterea n deplasare n interes de ser*iciu a
femeilor &ra*ide, a femeilor aflate n concediu postnatal, a femeilor care au copii n *rst de pn la : ani,
precum i a persoanelor crora deplasarea le este contraindicat conform certificatului medical.
=n*alizii de &radul = i ==, femeile care au copii n *rst de la : la +, ani (copii(in*alizi n *rst de pn
la +> ani), persoanele care mbin concediile pentru n&ri)irea copilului cu munca, precum i salariaii care
n&ri)esc de un membru al familiei bolna*, n baza certificatului medical, pot fi trimii n deplasare numai cu
54
acordul lor scris. ?otodat, an&a)atorul este obli&at s informeze n scris salariaii menionai despre dreptul
lor de a refuza plecarea n deplasare.
>* S'/im-area tem#%rar. a l%'ului "i +#e'ifi'ului mun'ii n temeiul art* B> in CM al
RM
9n le&islaia muncii se aplic o re&ul &eneral, potri*it creia an&a)atorul nu are dreptul s cear salariatului
efectuarea unei munci care nu este stipulat n contractul indi*idual de munc. Dar aceast re&ul, expus n
art. 83 din %0, cunoate i anumite excepii. De exemplu, n conformitate cu pre*ederile art. 5: din %0,
an&a)atorul poate schimba temporar, pe o perioad de cel mult o lun, locul i specificul muncii salariatului
fr consimmntul acestuia i fr operarea modificrilor respecti*e n contractul indi*idual de munc n
urmtoarele cazuri7 a) la efectuarea lucrrilor necesare pentru aprarea rii, pentru prentmpinarea unei
a*arii de producie ori pentru nlturarea consecinelor unei a*arii de producie sau a unei calamiti naturale/
b) la efectuarea lucrrilor necesare nlturrii unor situaii care ar putea periclita buna funcionare a
ser*iciilor de apro*izionare cu ap i ener&ie electric, de canalizare, potale, de telecomunicaii i
informatic, a cilor de comunicaie i a mi)loacelor de transport n comun, a instalaiilor de distribuire a
combustibilului.
"bser*m c modificarea unilateral (din iniiati*a an&a)aItorului) a locului i specificului muncii se
admite7 temporar, adic aceast msur nu poate fi luat pe un termen mai mare de o lun/ numai n cazuri
excepionale, expuse n art. +3, alin. (1) lit. a) i b) din %0.
Schimbarea locului i specificului muncii n cazurile menionate mai sus nu *a suscita modificarea
contractului indi*idual de munc.
Dac situaia excepional, pre*zut de textul le&al, dureaz mai mult de o lun, iar salariatul nu este
de acord cu prelun&irea prestrii muncii necorespunztoare cu cea indicat n contractul de munc i (sau) cu
locul efecturii acesteia, an&a)atorul este obli&at s repun salariatul n condiiile de munc indicate n
contract (pct. +; din 2otrrea <lenului %SE nr. +1 din 3:.+3.1338).
?* Tran+ferul +alariatului la % alt. mun'. +au #eremutarea a'e+tuiaJ
?ransferul salariatului la o alt munc permanent constituie o modalitate de modificare cu caracter
permanent a locului muncii, realizat fie n interesul ser*iciului, fie la cererea salariatului, prin trecerea la o
alt munc n cadrul aceleiai uniti, precum i an&a)area prin transferare la o munc permanent la o alt
unitate ori ntro alt localitate mpreun cu unitatea. n toate aceste situaii, transferul salariatului la o alt
munc permanent se opereaz numai n temeiul unui acord scris al prilor. %onform art. >8 alin. (:) din
%0, la transferarea salariatului la o alt munc, an&a)atorul este obli&at7 a) s(l pun la curent cu munca care
i se ncredineaz, cu condiiile de munc, cu drepturile i obli&aiile sale/ b) s(i aduc la cunotin
re&ulamentul intern al unitii i contractul colecti* de munc/ c) s(l familiarizeze cu tehnica securitii,
i&iena muncii, msurile de securitate antiincendiar i cu alte re&uli de protecie a muncii. <re*ederile pct. ,+
din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc dispun c tranferul
+alariatului la o alt munc permanent $n cadrul aceleia-i uniti +e perfecteaz $n acela-i mod ca -i
angajarea la lucru%
%onform pct. 1: din 2otrrea <lenului %SE nr. +1 din 3:.+3.1338, transferul salariatului la o alt
munc permanent (sub aspectul unitii la care se *a efectua munca) poate fi de 1 feluri7 transferul la o alt
munc permanent n cadrul aceleiai uniti i transferul la o munc permanent la o alt unitate. ?ransferul
salariatului la o munc permanent la o alt unitate se realizeaz prin dou operaiuni7
- concedierea salariatului de la prima unitate n baza art. ;> alin. (+) lit. u) din %0 (n le&tur cu
transferarea salariatului la o alt unitate cu acordul celui transferat i al ambilor an&a)atori)/
- ncheierea unui nou contract indi*idual de munc ntre salariat i a doua unitate i emiterea de ctre
aceasta a ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) de an&a)are.
?ransferul salariatului ntr(o alt localitate, n cadrul aceleiai uniti, se *a realiza numai n cazul
dislocrii unitii n alt localitate i numai cu acordul scris al salariatului, iar n cazul refuzului exprimat de
salariat pentru transfer, acesta *a fi concediat n baza art. ;> alin.(+) lit. P) din %0 al -0.
9n conformitate cu pre*ederile art. 5, alin. (,) din %0, nu se consider transfer i nu necesit
consimmntul salariatului permutarea lui n cadrul aceleiai uniti la un alt loc de munc, n alt
subdi*iziune a unitii situat n aceeai localitate, nsrcinarea de a ndeplini lucrul la un alt mecanism ori
a&re&at n limitele specialitii, calificrii sau funciei specificate n contractul indi*idual de munc, n opinia
noastr, permutarea salariatului se difereniaz de transferul acestuia la o alt munc permanent prin
urmtoarele aspecte7
a) transferul salariatului implic, n toate cazurile, schimbarea funciei de munc (de exemplu, iniial
salariatul a fost an&a)at n funcia de )urist, iar, ulterior, a fost transferat n funcia de ef al seciei
resurse umane). n cazul permutrii, funcia de munc a salariatului rmne neschimbat, cum ar fi n
cazul n care oferul unitii a fost permutat de la auto(mobilul de marc J'B la altul de marc
D0Q/
b) permutarea poate fi dispus, din punct de *edere teritorial, doar n limitele uneia i aceleiai localiti,
pe cnd transferul salariatului poate fi realizat (cu condiia c exist un acord din partea salariatului)
i n alt localitate/
c) semnificaia )uridic a unei asemenea distincii rezid n faptul c, spre deosebire de permutare,
transferul salariatului la o alt munc poate fi operat numai n baza unui acord scris al prilor.
9n caz de permutare, an&a)atorul emite un ordin (dispoziie, decizie, hotrre) care se aduce ia cunotina
salariatului,
sub semntur, n termen de : zile lucrtoare.

2RDIN nr* 3
in 333 3333333333 45333
55
Cu #rivire la #ermutarea +alariatului
Salariatul _______________________________________________este permutat de la secia de
(numele de familie, prenumele, funcia de munc)
producere nr. ________________la secia de producere nr. ___________ ncepnd cu ,,___RR_________ 13__
'm luat cunotin de coninutul ordinului7 ________________
(semntura salariatului)
C%nu'.t%r al unit.,ii________________
(directorul S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)
Referinde.ne iar-i la tran+fer# menionm c prile vor opera modificrile
nece+are $n contractul individual de munc conform art% &7 din !M# $n temeiul
ordinului (di+poziiei# deciziei# 6otr$rii* emi+ de angajator care +e aduce la
cuno-tina +alariatului# +u" +emntur# $n termen de , zile lucrtoare%
2RDIN nr*
Din 333 33333333333 4533
Cu #rivire la tran+ferul +alariatului la % alt. mun'. #ermanent. n 'arul a'eleia"i unit.,i
Dl =on Jasilache se transfer, cu acordul acestuia, din funcia de )urisconsult n funcia de
ef al ser*iciului resurse umane, cu un salariu tarifar lunar de ___________lei, cu ncepere de la ____
___________ 13__
Temei6 acordul suplimentar la contractul indi*idual de munc nr. ___ din ___ _________ 13__
acordul or&anizaiei sindicale primareO.
'm luat cunotin de coninutul ordinului7 __________________
(semntura salariatului)
C%nu'.t%r al unit.,ii__________________ (directorul
S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)
O%onform ut. :: alin. (1) din e&ea sindicatelor, transferarea la alt lucru a persoanei, alese n componena or&anului sindical i neeliberate de la
locul de munc de baz, se face cu consimmntul or&anului al crui membru, respectndu(se i alte pre*ederi stabilite de le&islaie i de
contractul colecti* de munc.

"rdinul (dispoziia, decizia, hotrrea) cu pri*ire la transferul salariatului la o alt munc permanent n
cadrul aceleiai uniti ser*ete drept baz suficient pentru7
efectuarea nscrierii corespunztoare n carnetul de munc. n conformitate cu pre*ederile pct.
+, din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena car(netului de munc,
nscrierea referitoare la transfer se efectueaz n corespundere cu ordinul (dispoziia, decizia,
hotrrea) an&a)atorului, n termen de cel mult apte zile calendaristice de la emiterea
acestuia/
(efectuarea nscrierii corespunztoare n fia personal a salariatului/
( completarea dosarului personal al salariatului cu documentele relati*e la transferul
salariatului (dup caz).
9n conformitate cu art. 5, alin. (1) din %0, salariatul care, conform certificatului medical, necesit acordarea
unei munci mai uoare, urmeaz a fi transferat, cu consimmntul scris al acestuia, la o alt munc, care nu(
h(este contraindicat. Dac salariatul refuz s fie transferat, contractul indi*idual de munc se desface n
conformitate cu art. ;> alin. (+) lit. x) din %0, adic n le&tur cu refuzul salariatului de a fi transferat la o
alt munc pentru moti*e de sntate, conform certificatului medical. n cazul n care n statele de personal
ale unitii lipsete un loc de munc corespunztor sau exist, dar nu este *acant, salariatul *a fi concediat n
temeiul art. ;> alin. (+) lit. d) din %0 (n le&tur cu constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei
deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate, n conformitate cu certificatul medical respecti*), cu
excepia cazurilor pre*zute de art. 5> lit. m) din %0.
CAPIT2LUL IH* Care +nt #rin'i#alele m%alit.,i e +u+#enare a '%ntra'tului iniviual e mun'.J

=* N%,iunea "i tr.+.turile )urii'e ale +u+#en.rii '%ntra'tului iniviual e mun'.
Suspendarea contractului indi*idual de munc presupune, n esen, o suspendare a principalelor sale efecte constnd n prestarea muncii i
plata salariului.
9n conformitate cu art. 58 alin. (:) din %0, pe toat durata suspendrii contractului indi*idual de munc, drepturile i obli&aiile prilor, n
afar de cele pri*ind prestarea muncii i plata salariului, continu s existe dac prin actele normati*e n *i&oare, prin con*eniile colecti*e,
prin contractul colecti* i prin cel indi*idual de munc nu se pre*ede altfel.
Suspendarea contractului de munc poate fi &enerat de factori exteriori *oinei prilor sau s(i aib sursa n acordul lor de *oin ori n
*oina numai a uneia dintre prile contractante.
=ndiferent de cauza care a determinat suspendarea contractului indi*idual de munc, ultima se caracterizeaz prin aceea c este temporar i
parial.
!aracterul temporar al +u+pendrii contractului individual de munc rezid n faptul c moti*ele ce mpiedic executarea contractului
56
trebuie s fie *remelnice. De exemplu, n caz de acordare a unui concediu de maternitate n temeiul art. +1, alin. (+) din %0, contractul
indi*idual de munc este suspendat pe un termen de +1> de zile calendaristice, iar n cazul naterilor complicate sau naterii a doi sau mai
muli copii ( +,3 de zile calendaristice% !aracterul parial al +u+pendrii contractului de munc const n faptul c aceast operaiune
tehnico()uridic nu pri*ete totalitatea efectelor contractului de munc, ci numai o parte din ele, i anume(prestarea muncii de ctre salariat i
retribuirea acesteia de ctre an&a)ator. n consecin, n decursul perioadei de suspendare, salariatul i menine dreptul la7 locul de munc/
libera asociere n sindicate/ formare profesional, reciclare i perfecionare. 'ceste dou caractere )uridice, cu a)utorul crora poate fi
caracterizat suspendarea contractului indi*idual de munc, contribuie la realizarea unei distincii clare ntre aceast operaiune tehnico(
)uridic i ncetarea contractului indi*idual de munc. n acest sens, menionm c ncetarea contractului de munc are ca efect desfiinarea
tuturor relaiilor contractuale stabilite ntre an&a)ator i salariat. -eieind din cele expuse mai sus, concluzionm c prin suspendarea
contractului indi*idual de munc se nele&e o sistare a prestrii muncii de ctre salariat i, respecti*, a plii drepturilor salariale de ctre
an&a)ator, cu reluarea exercitrii acestor obli&aii dup o anumit perioad de timp.
?otodat, atenionm c nu orice sistare a executrii obli&aiilor funcionale pe o anumit perioad de timp poate fi considerat suspendare a
contractului indi*idual de munc. De exemplu, pe durata concediului de odihn anual, contractul indi*idual de munc nu se consider
suspendat, deoarece durata acestui concediu se include n timpul de odihn al salariatului, la fel ca i zilele de repaus$ sptmnal, cele de
srbtoare nelucrtoare .a. n conformitate cu pre*ederile art. 58 alin. (,) din %0, suspendarea contractului indi*idual de munc, cu excepia
cazurilor pre*zute la art. 5> lit. a) i b) din %0, se face prin ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) an&a)atorului, care se aduce la cunotina
salariatului, sub semntur, cel trziu la data suspendrii.
Au este necesar emiterea ordinului de suspendare a contractului indi*idual de munc n cazul aflrii salariatului n concediul de maternitate
sau n cel medical. n aceste cazuri, suspendarea contractului de munc se face n baza certificatelor de concedii medicale, eliberate n
conformitate cu =nstruciunea pri*ind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr. ,>4
din 1, mai 1338.

2RDIN nr*3333
Din 333 333333333333 4533
Cu #rivire la +u+#enarea '%ntra'tului iniviual e mun'. la ini,iativa +alariatului
9n le&tur cu acordarea concediului pentru n&ri)irea copilului n *rst de pn la > ani (art. 5; alin. +, lit. a) din %odul muncii al -0) se
suspend contractul indi*idual de munc cu
Salariatul 333333333333333333333333 cu ncepere de la 33 3333333333133_. (numele de familie, funcia de munc)
Temei6 cererea personal a salariatului333333333333333333333333 (numele de familie)

'm luat cunotin de coninutul ordinului7 333333333333333333333333 (semntura salariatului)
C%nu'.t%r al unit.,ii 33333333333333333333333
4*M%alit.,ile #rin'i#ale e refle'tare a +u+#en.rii '%ntra'tu!lui iniviual e mun'. n 'arnetele e mun'.
%onform pct. 83 din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc, n caz de suspendare a contractului
indi*idual de munc, nscrierile corespunztoare n carnetele de munc ale salariailor se *or efectua cu indicarea normei pertinente a
%odului muncii (articolul, alineatul, punctul, litera), precum i a temeiului concret de suspendare pre*zut de norma respecti*. De exemplu7
$%ontractul indi*idual de munc este suspendat n le&tur cu omiterea termenului de trecere a controlului medical, conform art. 5> lit. h) din
%odul muncii$. a expirarea perioadei de suspendare, n carnetul de munc al salariatului se *a face nscrierea7 $-einte&rat n funcia de
Drept temei pentru efectuarea unor asemenea nscrieri ser*esc ordinele (dispoziiile, deciziile, hotrrile) corespunztoare ale an&a)atorului.
Dac n perioada suspendrii salariatul urmeaz s presteze munca la o alt unitate, nscrierea pri*ind suspendarea contractului indi*idual de
munc *a fi urmat n carnetul de munc de nscrierile de an&a)are i eliberare efectuate de unitatea n care salariatul acti*eaz pe durata
suspendrii. De exemplu, n caz de ocupare a unei funcii electi*e n autoritile publice, n or&anele sindicale sau cele patronale cu
suspendarea contractului indi*idual de munc, n carnetul de munc al salariatului n cauz se *a face urmtoarea nscriere7 $%ontractul
indi*idual de munc este suspendat pe perioada exercitrii funciei electi*e, conform art. 5; alin. (+) lit. d) din %odul muncii$. nscrierile
urmtoare *or fi efectuate de or&anul n cadrul cruia salariatul *a acti*a n perioada suspendrii7 la an&a)are7 $'les n funcia de ...$ (cu
indicarea denumirii or&anului respecti*)/ la eliberare7 $@liberat n le&tur cu expirarea termenului contractului indi*idual de munc,
conform art. ;1 lit. f) din %odul muncii$.
9n cazul re*enirii salariatului, dup expirarea mandatului, n funcia pe care a deinut(o anterior, la locul de munc de baz i se *a face
urmtoarea nscriere7 $-einte&rat n funcia de conform art. +;5 din %odul muncii$.
>* Ca0urile n 'are +urvine +u+#enarea '%ntra'tului iniviual e mun'. n 'ir'um+tan,e 'e nu e#in e v%in,a #.r,il%r
%onform art. 58 alin. (+) din %0, suspendarea contractului indi*idual de munc poate inter*eni n circumstane ce nu depind de *oina
prilor, prin acordul prilor sau la iniiati*a uneia dintre pri.
n conformitate cu pre*ederile art. 5> din %0, contractul indi*idual de munc se suspend n circumstane ce nu depind de *oina prilor n
caz de7 a) concediu de maternitate/ b) boal sau traumatism/ d) carantin+/ e) ncorporarea n ser*iciul militar n termen, n ser*iciul militar
cu termen redus sau n ser*iciul ci*il/ f) for ma)or, confirmat n modul stabilit, ce nu impune ncetarea raporturilor de munc/ &) trimitere
n instana de )udecat a dosarului penal pri*ind comiterea de ctre salariat a unei infraciuni(incompatibile cu munca prestat, pn la
rmnerea definiti* a hotrrii )udectoreti/ h) omitere, din *ina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical/ i) depistare,
conform certificatului medical, a contraindicaiilor care nu permit ndeplinirea muncii specificate n contractul indi*idual de munc/ )) cerere
a or&anelor de control sau de drept, conform le&islaiei n *i&oare/ K) prezentare la locul de munc n stare de ebrietate alcoolic, narcotic
sau toxic, constatat prin certificatul eliberat de instituia medical competent sau prin actul comisiei formate dintr(un numr e&al de
reprezentani ai an&a)atorului i ai salariailor/ =) aflare n &re*, declarat conform %0/ m) stabilire pe termen determinat a &radului de
in*aliditate ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale/ precum i n) n alte cazuri pre*zute de le&islaia n *i&oare.
9n continuare, *om face o analiz detaliat a temeiurilor ce conduc la suspendarea contractului indi*idual de munc n circumstane ce nu
depind de *oina prilor.
!oncediul de maternitate% <entru prote)area sntii mamei i a copilului, n conformitate cu art. +1, din %0 aL -0, femeilor salariate i
ucenicelor, precum i soiilor aflate la ntreinerea salariailor, li se acord un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o
durat de 53 de zile calendaristice i concediul postnatal cu o durat de 8> de zile calendaristice (n cazul naterilor complicate sau naterii a
doi sau mai muli copii ( 53 de zile calendaristice).
%ontractul indi*idual de munc este suspendat conform art. 5> lit. a) din %0 al -0 n baza certificatului pentru concediu de maternitate.
57
0odul de eliberare a unui astfel de certificat este determinat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr. ,>4 din 1,.38.1338 #<entru aprobarea
=nstruciunii pri*ind modul de eliberare a certificatului de concediu medical$. %etificatul pentru concediu de maternitate se elibereaz o
sin&ur dat, ncepnd cu a :3(a sptmn de &estaie, prin decizia %onsiliului 0edical %onsultati*, pe o durat de +1> de zile calendaristice.
n cazul naterilor complicate sau naterii a doi sau mai muli copii, se elibereaz suplimentar un alt certificat pentru concediu de maternitate,
cu durata de +, zile calendaristice. n aceste situaii certificatul este eliberat de ctre medicul de familie, prin decizia %onsiliului 0edical
%onsultati*, n baza consemnrii naterii complicate sau multipare n documentaia medical primar de forma stabilit, completat de
instituia medico(sanitar unde a a*ut loc naterea.
Ciind lipsit de salariu, deoarece nu presteaz munc, femeia salariat primete, pentru perioada concediului de maternitate, indemnizaii pe
linia asi&urrilor sociale de stat. -eieind din pre*ederile art. ;> alin. (1) i ale art. 88 lit. a) din %0 al -0, pe perioada aflrii salariatei n
concediu de maternitate, unitatea nu poate ncadra cu un contract de munc pe o perioad nedeterminat o alt persoan la locul de munc
ocupat de aceasta, ci numai pe o durat determinat, pn la re*enirea n funcie a celei n cauz.
>oala +au traumati+mul. %ontractul indi*idual de munc este suspendat pe perioada n care salariatul se afl n incapacitate temporar de
munc din cauza unei boli obinuite sau profisionale ori ca urmare a unui accident de munc sau n afara muncii.
<rin incapacitatea de munc, se nele&e situaia n care se aflsalariatul ca urmare a perderii aptitudinilor fizice, intelectuale sau
adeprinderilor de munc din cauza unei boli sau unui accident.
9n situaia de incapacitate de munc, salariatul se afl n imposibilitatea de a presta munca, ceea ce determin i neachitarea salariatului pe
ntrea&a perioad a icapacitii de munc, persoana n cauz beneficiind, n decursul acestei perioade, de ndemnizaii pe linia asi&urrilor
sociale de stat.
<entru ca un salariat s dispuna de dreptul de aprimi indemnizaia pentru incapacitate tempoarar de munc, el trebuie s aib o calitate
special, i anume( s fie o persoan asi&urat (asi&urat). 9n acest sens menionm c, potri*it pre*ederilor art.+ din e&ea pri*ind sistemul
public de asi&urri sociale nr.,;4F+444, prin asi&urat se ntele&e persoana fizic apt pentru munc cu domiciliu n -0, a*nd obli&aia de a
plti contribuii de asi&urri sociale n *ederea benificierii de dreptul pentru pre*enirea, limitarea sau nlturarea riscurilor sociale pre*zute
de le&e.
%onform art. > din e&ea -0 ppri*ind indemnizaiile pentru incapacitatea temporar de munc i alte prestaii de ai&urri sociale (nr.
1;4F133,), si&uraii au dreptul la prestaii de asi&urri sociale (n special, la ndemnizaie pentru incapacitatea temporar de munc) doar
dac ndeplinesc una din urmtaorele condiii7
- 'u un sta&iu total de cotizare de cel puin : ani/
- 'u un sta&iu de cotizare de cel puin : luni, realizat n ultimele +1 luni anterioare producerii riscului asi&urat (pentru asi&uraiicare au
un sta&iu total de cotizare de pn la : ani)/
- 'si&uraii care desfoar acti*itatea pe baz de contract indi*idual de munc pe durat nedeterminat, inclusi*e cei care muncesc la
lucrri sezoniere, benificiaz de prestaii de asi&urri sociale dac au sta&iul de cotizare specificat n aliniatele precedente ori de cel
puin +1 luni, realizat n ultimele 1, de luni anterioare producerii riscului asi&urat.
Dreptul la indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc se confirm prin certificat de concediu medical. 'cest certificat se
elibereaz salariatului bolna* pe toat perioada tratamentului, pn ia restabilirea capacitii de munc, ns cel mult pentru +;3 zile pe
parcursul unui an calendaristic.
Dup expirarea a +13 de zile calendaristice de incapacitate temporar de munc, salariatul bolna* este trimis la %onsiliul de @xpertiz
0edical a Jitalitii pentru aprecierea &radului de pierdere a capacitii de munc, dac exist datele necesare, i pentru obinerea deciziei
pri*ind prelun&irea certificatului sau reluarea acti*itii de munc.
%ertificatul de concediu medical poate fi prelun&it peste +13 de zile calendaristice n temeiul a*izului %onsiliului de @xpertiz 0edical a
Jitalitii pe un termen de cel mult >3 de zile calendaristice.
Dup expirarea a +;3 de zile calendaristice, dac exist moti*e ntemeiate pri*ind posibilitatea recuperrii, e*itrii stabilirii &radului de
in*aliditate i meninerii capacitii de munc a asi&uratului, bolna*ii snt trimii la %onsiliul de @xpertiz 0edical a Jitalitii pentru
obinerea deciziei pri*ind prelun&irea certificatului.
<relun&irea certificatului de concediu medical peste +;3 de zile calendaristice poate fi efectuat n temeiul a*izului %onsiliului de @xpertiz
0edical a Jitalitii, pentru cel mult :3 zile calendaristice, n funcie de e*oluia cazului i de rezultatele aciunilor de recuperare, n caz de
mboln*ire de tuberculoz, S=D' i cancer de orice tip, certificatul se prelun&ete, cu respectarea cerinelor pri*ind prelun&irea lui i cu
a*izarea %onsiliului de @xpertiz 0edical a Jitalitii. Durata lui este de cel mult un an pe parcursul ultimilor doi ani.
9n conformitate cu pre*ederile art. 4 alin. (+) din e&ea -0 pri*ind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc i alte prestaii de
asi&urri sociale, perioada pentru care se acord indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc este de cel mult de +;3 de zile n
cursul unui an calendaristic i ncepe s cur& din prima zi de concediu medical.
%onform pre*ederilor art. +: alin. (+) din e&ea -0 nr. 1;4F133,, cuantumul lunar ai indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc
se stabilete difereniat, n funcie de durata sta&iului de cotizare, dup cum urmeaz7 a) >3S din baza de calcul stabilit conform art. 5 din
e&ea dat ( n cazul unui sta&iu de cotizare de pn la 8 ani/ b) 53S din baza de calcul ( n cazul unui sta&iu de cotizare cuprins ntre 8 i ;
ani/ c) +33S din baza de calcul ( n cazul unui sta&iu de cotizare de peste ; ani. %uantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de
munc cauzat de tuberculoz, S=D' sau de cancer de orice tip este de +33S din baza de calcul stabilit conform art. 5 din e&ea -0 nr.
1;4F133,.
Tinem s menionm faptul c indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc se acord i n cazul n care incapacitatea de munc a
sur*enit n timpu< concediului de odihn anual. 'cesta din urm se prelun&ete cu durata incapacitii temporare de munc ce a decurs n
interiorul su.
=ndemnizaia pentru incapacitate temporar de munc nu poate fi acordat pentru zilele n care salariatul s(a aflat n concediu nepltit.
!arantina% <rintre prestaiile de asi&urri sociale, re&lementate de e&ea -0 pri*ind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc
i alte prestaii de asi&urri sociale (nr.1;4F133,), se numr i indemnizaia pentru carantin.
=ndemnizaia pentru carantin se acord asi&uratului cruia i se interzice s(i continue acti*itatea din cauza carantinei, pe o durat stabilit
prin certificat de concediu medical. <entru operarea suspendrii contractului indi*idual de munc n temeiul art. 5> lit. c) din %0 este
necesar decizia ser*iciului sanitaro(epidemiolo&ic cu pri*ire la suspendarea temporar din funcie a salariailor care au fost n contact cu
persoane cu boli conta&ioase.
/ncorporarea $n +erviciul militar $n termen# $n +erviciul militar cu termen redu+ +au $n +erviciul civil% <otri*it pre*ederilor %odului muncii al
-SS0 din 18 mai +45: (abro&at expres n 133:), chemarea sau an&a)area salariatului la ser*iciu militar a constituit un temei de sine stttor
pentru ncetarea contractului indi*idual de munc. a adoptarea %odului muncii din 1; martie 133:, le&iuitorul a luat n considerare
-ecomandarea "r&anizaiei =nternaionale a 0uncii nr. +>> din +4;1, care menioneaz c satisfacerea ser*iciului militar i ndeplinirea altor
obli&aiuni ci*ile nu pot fi pri*ite ca temeiuri pentru ncetarea raporturilor )uridice de munc. n cele din urm, s(a decis includerea acestei
circumstane (ncorporarea n ser*iciul militar n termen, n ser*iciuL militar cu termen redus sau n ser*iciul ci*il) n lista cazurilor de
suspendare a contractului indi*idual de munc.
58
<re*ederile art. 5> lit. e) din %0 al -0 snt corelate i cu dispoziiile art. ,> alin. (8) din e&ea cu pri*ire la pre&tirea cetenilor pentru
aprarea <atriei, potri*it crora salariailor chemai pentru ndeplinirea ser*iciului militar n termen sau al celui cu termen redus ori pentru
executarea ser*iciului ci*il, precum i salariailor concentrai, li se pstreaz locul de munc n condiiile pre*zute de le&e.
ocurile de munc n care snt ncadrai cei chemai s satisfac ser*iciul militar pot fi ocupate de alte persoane doar n baza unor contracte
indi*iduale de munc pe durat determinat.
Salariaii al cror contract indi*idual de munc a fost suspendat n le&tur cu ncorporarea n ser*iciul militar n termen, n ser*iciul militar
cu termen redus sau n ser*iciul ci*il beneficiaz de o indemnizaie n mrimea unui salariu mediu pe 1 sptmni (art. +;> alin. (:) %0).
Fora major# confirmat $n modul +ta"ilit# ce nu impune $ncetarea raporturilor de munc. 9n literatura de specialitate, fora ma)or este
examinat n cadrul clauzelor exoneratoare de rspundere, apreciindu(se c snt cauze de for ma)or e*enimentele impre*izibile i
insurmontabile, independente de culpa celui care le in*oc, sur*enite dup ncheierea contractului i care fac obli&aia asumat prin contract
imposibil de executat.
9n conformitate cu -e&ulamentul pri*ind eliberarea certificatului ce atest e*enimentul de for ma)or din 1+.+1.133,, elaborat de ctre
%amera de %omer i =ndustrie a -epublicii 0oldo*a, prin for ma)or se nele& e*enimentele impre*izibile care snt pro*ocate de
fenomene ale naturii7 incendii, ploi toreniale .a. sau de circumstane sociale7 re*oluii, blocade, interdicia la ni*el statal a importului sau
exportului etc. ista acestor fenomene i circumstane nu poate fi exhausti*.
Stabilirea e*enimentelor ca for ma)or este determinat de : criterii7 a) e*enimentele snt excepionale/ b) e*enimentele snt impre*izibile,
ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului indi*idual de munc/ c) e*enimentele snt obiecti* de neprentmpinat i
in*incibile.
@*enimentele care conduc la nerentabilitatea i dificultatea ndeplinirii obli&aiilor rezultate din contractul indi*idual de munc nu se atest
ca for ma)or. Sur*enirea e*enimentelor excepionale, ce conduc la suspendarea contractului indi*idual de munc, se certific de ctre
%amera de %omer i =ndustrie. %ertificatul care atest e*enimentul de for ma)or se elibereaz la cererea an&a)atorului. <entru a primi
acest certificat, an&a)atorul trebuie s prezinte n %amera de %omer i =ndustrie urmtoarele documente7 +) cererea, semnat de conductor,
n care se comunic denumirea, forma or&anizaional()uridic i adresa )uridic a an&a)atorului/ fondul cererii ( de ce se consider c
e*enimentul produs a mpiedicat ndeplinirea obli&aiunilor contractuale i trebuie calificat ca for ma)or/ 1) copia contractului indi*idual
de munc, care conine clauz de for ma)or i or&anul competent de a elibera certificat de for ma)or/ :) documente ale or&anelor
competente, care certific e*enimentele indicate n cerere i care pot fi calificate ca for ma)or (de exemplu, documente ce confirm
producerea incendiilor, inundaiilor .a.)/ ,) copiile specificaiilor/ 8) documentul pri*ind *olumul obli&aiunilor ndeplinite conform
contractului indi*idual de munc. %ertificatul care atest e*enimentul de for ma)or se elibereaz n termen de o lun din momentul
depunerii cererii de ctre an&a)ator. Dac snt solicitate materiale adu&toare, termenul de o lun se stabilete de la data cnd aceste
materiale suplimentare au fost prezentate.
Trimiterea $n in+tana de judecat a do+arului penal privind comiterea de ctre +alariat a unei infraciuni incompati"ile cu munca pre+tat#
p$n la rm$nerea definitiv a 6otr$rii judectore-ti% 0ateria normati* a suspendrii pro*izorii din funcie se re&sete n art. 133 din
%odul de procedur penal al -0.
Suspendarea pro*izorie din funcie const n interzicerea pro*izorie moti*at n*inuitului, inculpatului de a exercita atribuiile de ser*iciu sau
de a realiza acti*iti cu care acesta se ocup sau le efectueaz n interesul ser*iciului public.
9n conformitate cu art. 133 alin. (:) din %odul de procedur penal, suspendarea pro*izorie din funcie o decide )udectorul de instrucie sau,
dup caz, instana de )udecat n baza demersului moti*at depus de ctre procuror. %opia de pe ncheierea )udectorului de instrucie sau a
instanei de )udecat pri*itor la suspendarea pro*izorie din funcie a persoanei urmeaz s fie expediat imediat pentru executare
administraiei la locul de lucru al n*inuitului, inculpatului.
<e toat durata suspendrii pro*izorii din funcie, salariatului respecti* i se ntrerupe remunerarea muncii, ns perioada de timp pentru care
persoana a fost suspendat pro*izoriu din funcie n calitate de msur procesual de constrn&ere se ia n calcul n *echimea &eneral de
munc.
-eieind din dispoziiile art. 133 alin. (8) din %odul de procedur penal, suspendarea pro*izorie din funcie poate fi re*ocat de ctre
)udectorul de instrucie sau, dup caz, de instan, la cererea prilor n proces, dac dispare necesitatea aplicrii unei asemenea msuri, n
doctrina romn s(a susinut c posibilitatea suspendrii contractului indi*idual de munc n cazul n care salariatul este n*inuit sau inculpat
pentru fapte penale incompatibile cu funcia deinut ncalc prezumia de ne*ino*ie. %u toate acestea, %urtea %onstituional a -omniei a
obser*at c, lund msura suspendrii contractului indi*idual de munc, an&a)atorul nu se pronun asupra *ino*iei sau ne*ino*iei
salariatului i nici asupra rspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni a cror soluionare intr n sfera de acti*itate a or&anelor )udiciare.
Suspendarea contractului indi*idual de munc ntr(un atare caz constituie o msur de protecie a salariatului, al crui contract indi*idual de
munc nu poate fi desfcut pn la rmnerea definiti* a sentinei de condamnare, n situaia n care s(a pronunat sentina de achitare sau a
ncetat urmrirea penal pe temeiuri de reabilitare, salariatul urmeaz s fie admis la locul de munc anterior deinut. <otri*it coninutului
e&ii -0 nr. +8,8F+44; pri*ind modul de reparare a pre)udiciului cauzat prin aciunile ilicite ale or&anelor de urmrire penal, ale
procuraturii i ale instanelor )udectoreti din 18.31.+44;, salariatului i se repar salariul i alte *enituri pro*enite din munc, ce constituie
sursa lui principal de existen, de care a fost pri*at n urma aciunilor ilicite. -epararea pre)udiciului cauzat salariatului se *a efectua din
contul bu&etului de stat, iar dac pre)udiciul a fost cauzat de or&anul de urmrire penal ntreinut din bu&etul local ( din contul acestui bu&et
(art. +3 alin. (+) din e&ea -0 nr. +8,8F+44;).
Omiterea# din vina +alariatului# a termenului de trecere a controlului medical% e&islaia muncii conine o serie de re&lementri imperati*e
ce *izeaz problematica ocrotirii sntii salariailor. 'stfel, n %0 al -0 snt reflectate unele din aspectele referitoare la supunerea
salariailor la examene medicale.
-aiunea unui astfel de examen const att n ocrotirea sntii salariatului, ct i a celorlalte persoane din colecti*ul n care, de re&ul, i
desfoar acti*itatea. ?emeiul le&al al examenului medical l constituie pre*ederile art. art. 118 alin. (+) p. )), 1:8 i ale art. 1:; din %0.
'stfel, pre*ederile %odului muncii rele* obli&aia an&a)atorului de a ncadra numai persoane care, n urma controlului medical i a
*erificrii aptitudinilor 7 psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munc ce urmeaz s le execute. De asemenea, an&a)atorului i re*ine
obli&aia de a lua msuri de *erificare a salariailor n *ederea admiterii la lucru numai a celor n deplin capacitate de munc.
%onform pre*ederilor art. 1:; alin. (+) din %0, an&a)area i transferul unor cate&orii de salariai la alte locuri de munc se *or face conform
certificatelor eliberate n temeiul examenelor medicale. ista cate&oriilor de salariai supui examenului medical la an&a)are i examenelor
medicale periodice se aprob de 0inisterul Sntii al -epublicii 0oldo*a.
<rin "rdinul 0inisterului Sntii nr. 188 din +8 noiembrie +44> a fost aprobat ista ntreprinderilor, instituiilor, or&anizaiilor,
obiecti*elor i profesiilor, salariaii crora snt obli&ai s treac examenul medical la an&a)area n ser*iciu i ulterior n timpul acti*itii. De
exemplu, snt supui examenelor medicale la an&a)area n ser*iciu i ulterior n timpul acti*itii urmtorii salariai7 salariaii unitilor
industriei alimentare, fermelor de lapte, depozitelor i bazelor de produse alimentare, care contacteaz cu produsele alimentare n procesul de
fabricare, depozitare, desfacere/ salariaii instituiilor de ntremare a sntii copiilor (taberele de ntremare)/ salariaii instituiilor precolare,
caselor de copii, colilor internat, sanatoriilor pentru copii .a.
"bser*m c domeniul or&anizrii i desfurrii examenelor medicale obli&atorii este re&lementat i prin Ordinul Mini+terului :ntii nr%
),5 din )? iunie )@@& A9rivind e0amenele medicale o"ligatorii la angajare $n munc -i periodice ale lucrtorilor care +$nt +upu-i aciunii
factorilor nocivi -i nefavora"iliB. n scopul depistrii strilor premorbide de mboln*ire profesional i or&anizrii unei reabilitri eficace, au
fost aprobate7
59
- ista substanelor periculoase, noci*e i a factorilor de producie nefa*orabili, la lucrrile cu care examenele medicale la an&a)are la
lucru i periodice snt obli&atorii cu scopul pre*enirii bolilor profesionale/
- ista lucrrilor pentru ndeplinirea crora snt obli&atorii examenele medicale la an&a)are n munc i periodice a lucrtorilor cu
scopul pre*enirii bolilor, accidentelor, asi&urrii securitii muncii/
- ista profesiilor din a&ricultur pentru exercitarea crora snt obli&atorii examenele medicale la an&a)are n munc i cele periodice cu
scopul pre*enirii bolilor profesionale/
- %ontraindicaiile medicale &enerale la lucrrile cu substane periculoase i noci*e, cu factori noci*i i nefa*orabili de producie cu
scopul pre*enirii bolilor profesionale, accidentelor i proteciei muncii .a.
Salariaii care n(au atins *rsta de +; ani snt an&a)ai n cmpul muncii numai dup ce au fost supui unui examen medical pre*enti*.
6lterior, pn la atin&erea *rstei de +; ani, acetia *or fi supui examenului medical obli&atoriu n fiecare an. ?oate cheltuielile le&ate de
efectuarea unor ase(menea examene snt suportate de ctre an&a)ator.
9n concluzie, menionm faptul c omiterea, din *ina salariatului, a termenului de trecere a controlului medica? *a antrena suspendarea
contractului indi*idual de munc n temeiul art. 5> lit. h) din %0. n plus, an&a)atorul este n drept s atra& pe salariatul *ino*at la
rspunderea disciplinar.
Depistarea# conform certificatului medical# a contraindicaiilor care nu permit $ndeplinirea muncii +pecificate $n contractul individual de
munc. %onsiderm c specificarea unui asemenea temei pentru suspendarea contractului indi*idual de munc constituie o inad*erten
comis de le&iuitorul nostru. 'ceast concluzie se ntemeiaz pe dispoziiile art. 5, alin. (1) din %0, potri*it cruia salariatul care, conform
certificatului medical, necesit acordarea unei munci mai uoare urmeaz a fi transferat, cu consimmntul scris al acestuia, la o alt munc
care nu(i este contraindicat. Dac salariatul refuz acest transfer, contractul indi*idual de munc se desface n conformitate cu pre*ederile
art. ;> alin. (+) lit. x) din %0. n cazul n care un loc de munc corespunztor lipsete, contractul indi*idual de munc *a fi desfcut n
temeiul art. ;> alin. (+) lit. d) din %0.
Din cele expuse n alineatul precedent rezult c nsui le&iuitorul pre*ede alte soluii (modificarea sau desfacerea contractului indi*idual de
munc) pentru cazul n care s(au depistat contraindicaii ce nu(i permit salariatului ndeplinirea muncii specificate n contractul indi*idual de
munc.
"piunea le&iuitorului nostru pentru suspendarea contractului indi*idual de munc ar putea fi lo&ic n e*entuala situaie cnd an&a)atorul
intenioneaz s desfac contractul indi*idual de munc n temeiul art. ;> alin. (+) lit. d) din %0. n corespundere cu pre*ederile art. +;, alin.
(+) lit. b) din %0, desfacerea contractului indi*idual de munc poate fi operat conform art. ;> alin. (+) lit. d) din %0 doar cu respectarea
termenului de prea*iz de cel puin o lun. 'adar, s(ar putea a)un&e la concluzia c le&iuitorul a optat pentru suspendarea contractului
indi*idual de munc n decursul termenului de prea*iz, deoarece, n cadrul unitii, lipsesc alte locuri de munc, compatibile cu starea de
sntate a salariatului prea*izat. Dar i aceast presupunere poate fi uor criticat, deoarece, reieind din sensul dispoziiilor art. +;, alin. (1)
din %0, salariatul este obli&at s lucreze efecti* n decursul perioadei de prea*iz.
!ererea organelor de control +au de drept# conform legi+laiei $n vigoare% ?ermenul #or&ane de drept$ (sau or&ane de ocrotire a normelor de
drept) include, de re&ul, or&anele speciale ale statului n*estite cu atribuii care asi&ur respectarea normelor )uridice, i anume7 instanele
)udectoreti, procuratura i or&anele de poliie. <otri*it pre*ederilor art. :5+ din %0, supra*e&herea i controlul asupra respectrii actelor
le&islati*e i a altor acte normati*e ce conin norme ale dreptului muncii, a contractelor colecti*e de munc i con*eniilor colecti*e la toate
unitile snt exercitate de7 a) =nspecia 0uncii/ b) Ser*iciul Sanitaro(@pidemiolo&ic de Stat/ c) Ser*iciul Standardizare i 0etrolo&ie/ d)
Ser*iciul <roteciei %i*ile i Situaiilor @xcepionale/ e) alte or&ane abilitate cu funcii de supra*e&here i control n conformitate cu
le&islaia n *i&oare/ f) sindicate.
a cererea or&anelor menionate mai nainte, contractul indi*idual de munc se suspend n temeiul art. 5> lit. )) din %0.
9rezentarea la locul de munc $n +tare de e"rietate alcoolic# narcotic +au to0ic# con+tatat prin certificatul eli"erat de in+tituia
medical competent +au prin actul comi+iei formate dintr.un numr egal de reprezentani ai angajatorului -i ai +alariailor. Cinalitatea
suspendrii contractului indi*idual de munc n situaia menionat rezid n urmtoarele7 pre*enirea unui e*entual accident de munc/
pre&tirea documentaiei pentru concedierea salariatului conform art. ;> alin. (+) lit. i) din %0.
?emeiul pentru suspendarea contractului indi*idual de munc, conform art. 5> lit. K) din %0, l constituie apariia salariatului n orele de
pro&ram la locul de munc n care i exercit atribuiile de ser*iciu (pe teritoriul unitii sau seciei acesteia unde trebuie s(i exercite
atribuiile de ser*iciu) n stare de ebrietate.
Starea de ebrietate alcoolic, narcotic sau toxic poate fi confirmat att printr(un certificat medical eliberat de instituia medical
competent, ct i printr(un act al comisiei formate dintr(un numr e&al de reprezentani ai an&a)atorului i ai salariailor.
Aflarea $n grev# declarat conform prevederilor !odului muncii. 9n -epublica 0oldo*a, &re*a a fost recunoscut ca un mi)loc le&al de
presiune la care salariaii au dreptul s recur& ori de cte ori consider c interesele lor profesionale, economice i sociale le snt nclcate. n
art. ,8 din %onstituia -epublicii 0oldo*a se pre*ede, n mod expres, dreptul la &re* pentru aprarea acestor interese. Se specific ns c
le&ea stabilete condiiile de exercitare a dreptului la &re*, precum i rspunderea pentru declanarea nele&itim a &re*elor.
<otri*it pre*ederilor art. :>1 alin. (+) din %0, &re*a reprezint refuzul bene*ol al salariailor de a(i ndeplini, total sau parial, obli&aiile de
munc, n scopul soluionrii conflictului colecti* de munc declanat n conformitate cu le&islaia n *i&oare.
9n conformitate cu art. :>: alin. (;) din %0, participarea la &re* sau or&anizarea acesteia, cu respectarea dispoziiilor le&ale, nu constituie o
nclcare a obli&aiilor de munc ale salariailor i nu poate a*ea consecine ne&ati*e pentru salariaii aflai n &re*.
Suspendarea contractului indi*idual de munc n le&tur cu aflarea salariatului n &re* *a fi operat doar n cazul n care &re*a a fost
declanat cu respectarea pre*ederilor art. :>1(:53 din %0 al -0.
:ta"ilirea pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de munc +au a unei "oli profe+ionale% @xpertiza
medical a *italitii prezint o acti*itate medical i social care are ca sarcin principal determinarea i e*aluarea dere&lrilor funcionale
i structurale ale or&anismului uman, nsoite de reducerea acti*itii i capacitilor indi*idului cu *rst apt de munc de a participa la
realizarea unor probleme situaionale *itale.
%onsiliul republican de expertiz medical a *italitii este unica instituie de stat cu mputerniciri plenipoteniare n domeniul expertizei
medicale a *italitii.
?otodat, este demn de a meniona faptul c expertiza medical a *italitii este realizat, n principal, de ctre consiliile primare teritoriale
de expertiz medical a *italitii, care se prezint ca structuri principale din teritoriu n domeniul expertizei *italitii. %onsiliile primare
teritoriale de expertiz medical a *italitii se preocup de urmtoarele acti*iti7
- apreciaz se*eritatea deficienelor funcionale, stabilesc &radul de in*aliditate n strict conformitate cu =nstruciunea pri*ind modul
de stabilire a in*aliditii, aprob decizia de prelun&ire a certificatului de concediu medical/
- efectueaz expertiza *italitii persoanelor ncepnd cu *rsta de +> ani/
60
- recomand pensionarea conform indicaiilor medicale/
- trimit pentru expertizare la consiliile de expertiz medical a *italitii de ni*el republican pacienii dificili n planul expertizei
*italitii, inclusi* la solicitarea scris a acestora .a.
Suspendarea contractului indi*idual de munc n temeiul art. 5> lit. m) din %0 poate fi operat doar n cazul n care salariatului i s(a stabilit,
pe termen determinat, &radul de in*aliditate ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale.
<otri*it =nstruciunii pri*ind modul de stabilire a in*aliditii, in*aliditatea de boal profesional este in*aliditatea stabilit n urma unei boli
&enerate de influena sistematic a factorilor noci*i caracteristici profesiei date, de condiiile de munc caracteristice unor ramuri de
producie. a stabilirea in*aliditii de boal profesional, consiliile primare teritoriale de expertizare a *italitii se conduc de ista bolilor
profesionale i =nstruciunea de aplicare a acestei iste, aprobate de 0inisterul Sntii i <roteciei Sociale.
a fia de trimitere a salariatului, supus expertizei medicale a *italitii, se anexeaz, n mod obli&atoriu, concluzia %onsiliului republican de
boli profesionale al 0inisterului Sntii i <roteciei Sociale.
=n*aliditatea sur*enit dup un accident de munc este cauzat prin reducerea sau pierderea capacitilor *itale ca urmare a aciunii factorilor
care au produs accidentul, n cazurile stabilite de le&islaia n *i&oare. a fia de trimitere, salariatul accidentat anexeaz, n mod obli&atoriu,
actul pri*ind accidentul de munc formulat n conformitate cu le&islaia n *i&oare.
9n cazurile de expertizar a pacienilor care prezint actele ce atest boala profesional sau accidentul de munc, consiliile primare teritoriale
de expertizar a *italitii stabilesc procentul de pierdere a capacitii de munc la solicitarea administraiei instituiei, or&anizaiei sau
ntreprinderii unde a sur*enit boala profesional sau a a*ut loc accidentul de munc, a or&anului sindical ierarhic superior sau n temeiul
deciziei instanei de )udecat, n cele din urm, atenionm asupra urmtoarelor aspecte ce in de termenul in*aliditii7
persoanelor care se adreseaz prima dat in*aliditatea li se determin pe un termen de un an/
reexpertizarea periodic a in*alizilor se face n scopul *erificrii eficienei tratamentului i a msurilor de reabilitare, precum i
pentru a identifica schimbrile n semnele in*aliditii i a &radului de reducere a capacitilor *itale/
in*aliditatea se stabilete fr a se indica termenul de reexpertizare, conform istei defectelor i bolilor ce ser*esc drept baz pentru
stabilirea in*aliditii fr indicarea termenului reexpertizrii, aprobat de ctre 0inisterul Sntii/
reexpertizarea persoanelor ncadrate n &rade de in*aliditate cu termen nelimitat se efectueaz la cererea acestora i ca msur de
control de ctre %onsiliul republican de expertiz medical a *italitii.
?* Temeiurile +u+#en.rii '%ntra'tului iniviual e mun'. #rin a'%rul #.r,il%r
9n conformitate cu art. 55 din %0, contractul indi*idual de munc se suspend prin acordul prilor, exprimat n form scris, n urmtoarele
cazuri7 a) acordare a concediului fr plat pe o perioad mai mare de o lun/ b) urmare a unui curs de formare profesional sau de sta&iere
cu scoaterea din acti*itate pe o perioad mai mare de >3 de zile calendaristice/ c) oma) tehnic/ d) n&ri)ire a copilului bolna* n *rst de pn
la 5 ani/ e) n&ri)ire a copilului in*alid pn la *rsta de +> ani/ e+) detaare/ f) n alte cazuri pre*zute de le&islaia n *i&oare.
" ino*aie le&islati*, care necesit o explicaie special, rezid n suspendarea contractului indi*idual de munc n cazul n care la unitate
sur*ine oma)ul tehnic. 'stfel, conform art. ;3 alin. (+) din %0, prin oma) tehnic se nele&e imposibilitatea temporar a continurii
acti*itii de producie de ctre unitate sau de ctre o subdi*iziune interioar a acesteia pentru moti*e economice obiecti*e. Durata oma)ului
tehnic nu poate depi : luni n decursul unui an calendaristic.
<e durata oma)ului tehnic, salariaii se *or afla la dispoziia an&a)atorului. n afar de aceasta, ei *or beneficia de o indemnizaie ce nu poate
fi mai mic de 58 la sut din salariul lor de baz, cu excepia cazurilor n care oma)ul tehnic *a antrena suspendarea contractului indi*idual
de munc conform art. 55 lit. c) din %0.
9n cazul depirii duratei oma)ului tehnic pe o perioad mai mare dect : luni ntr(un an calendaristic, indemnizaia pentru perioada ce
depete : luni de oma) tehnic *a fi achitat n mrimea salariului deplin ca pentru perioada lipsei forate de la ser*iciu (pct. 4 din 2otrrea
<lenului %urii Supreme de Eustiie nr. ++ din 3:.+3.1338). 0odul n care salariaii *or executa obli&aia de a se afla la dispoziia
an&a)atorului, precum i mrimea concret a indemnizaiei de care beneficiaz salariaii n perioada oma)ului tehnic, se stabilesc de
contractul colecti* de munc i de con*eniile colecti*e.
@* Temeiurile +u+#en.rii '%ntra'tului iniviual e mun'. la ini,iativa uneia intre #.r,i
<re*ederile art. 5; alin. (+) din %0 al -0 dispun7 contractul indi*idual de munc se suspend din iniiati*a salariatului n caz de7 a)
concediu pentru n&ri)irea copilului n *rst de pn la > ani/ b) concediu pentru n&ri)irea unui membru bolna* al familiei cu durata de pn
la un an, conform certificatului medical/ c) urmare a unui curs de formare profesional n afara unitii/ d) ocupare a unei funcii electi*e n
autoritile publice, n or&anele sindicale sau in cele patronale/ e) condiii de munc nesatisfctoare din punctul de *edere al proteciei
muncii, precum i f) din alte moti*e pre*zute de le&islaie.
a operarea suspendrii contractului indi*idual de munc n temeiul art. 5; alin. (+) lit. d) din %0, trebuie s reamintim c salariaii *izai n
aceast dispoziie se bucur de o &aranie )uridic, instituit prin art. +;5 din %0 al -0. 'adar, salariatului al crui contract indi*idual de
munc a fost suspendat n le&tur cu ale&erea sa ntr(o funcie electi*, conform le&islaiei n *i&oare, i se acord, dup terminarea
mputernicirilor sale n funcia respecti*, munca (funcia) anterioar, iar dac aceasta lipsete ( o alt munc (funcie) echi*alent la aceeai
sau, cu acordul salariatului, la o alt unitate.
Specialitii n domeniul resurselor umane comit uneori inad*ertene n cazul n care un salariat, presupunem, a scris o cerere de acordare a
concediului pentru n&ri)irea copilului n *rst de pn la > ani. <rima ntrebare pe care o formuleaz specialitii7 ce nscriere urmeaz s fie
efectuat n carnetul de munc al salariatului n cauz la acordarea concediului pentru n&ri)irea copilului, precum i la nttreruperea unui
astfel de concediuH -spunsul la o asemenea ntrebare este foarte simplu U n conformitate cu -e&ulamentul pri*ind completarea, pstararea
i e*idena carnetu(lui de munc, aprobat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr.+,,4 din 1, decembrie 1335, datele despre acordarea concediului
pentru n&ri)irea copilului n *rst de pn la > ani nu se nscriu n carnetul de munc al salariatului. 9ns dac salariatul a prezentat cererea
de susendare a contractului indi*idual de munc n le&tur cu acordarea concediului pentru n&ri)irea copilului n temeiul art. 5; alin. + lit. a
din %0, n carnetul de munc se *a efectua nscrierea cu pri*ire la suspendarea contractului indi*idual de munc i, respecti*e, la ncetarea
suspendrii n strict corespundere cu pct. 83(8+ din cu -e&ulamentul pri*ind completarea, pstararea i e*idena carnetu(lui de munc.
%ontractual indi*idual de munc poate fi +u+pendat din iniiativa angajatorului2
a) pe durata anchetei de ser*iciu effectuate n condiiile %0/
b) n alte cazuri pre*zute de le&islaie.
%onsiderm c, n caz de ncetare a situaiilor care au determinat suspendarea contractului indi*idual de munc, an&a)atorul trebuie s
emit ordinal (dispoziia, decizia, hotrrea) de ncetare a contractului indi*idual de munc.
61
2RDIN nr*3333
Din 333 333333333333 4533
Cu #rivire la n'etarea
+u+#en.rii '%ntra'tului iniviual e mun'. nr* 333333333333
in 333 33333333333333 45333
'*nd n *edere 333333333333333333333333 cauza potri*it creia nceteaz situaia ce a condus la suspendarea contractului indi*idual de
munc nr 33333333 din 33 33333333 1333 iar salariatul urmeaz a(i relua acti*itatea, emit urmatorul
2RDIN
+. 9ncepnd cu data de 3333 333333333 13___ nceteaz suspendarea contactului indi*idual de munc nr333333 din 333 __________
13___ salariatul relundu(i acti*itatea.
1. <re*ederile prezentului ordin urmeaz a fi executate i comunicate salariatuluiFei 3333333333333333*
'm luat cunotin de coninutul ordinului7 3333333333333333 semntura
C%nu'.t%rul unit.,ii 3333333333333333
Ca#it%lul H* #erfe'tarea %'umentar. a n'et.rii '%ntar'tului iniviual e mun'.
=* C%n'eierea +au emi+iaJ Dar #%ate n'etarea '%ntra'tului iniviual e mun'.J
<entru a iniia un studiu relati* la compartimentul ncetrii contractului indi*idual de munc, este necesar nsuirea aparatului terminolo&ic
inerent acestei instituii )uridice.
'tt literature de specialitate, ct i practica )udiciar utilizeaz mai muli termini care desemneaz modul n care ia sfrit contractual
indi*idual de munc. 'stfel, alturi de termenii ,,ncetareV i ,,demisieV folosii i de le&iuitor, mai snt utilizai i termenii de ,,desfacereV,
,,denunareV, ,,concediereV i ,,nulitateV.
?ermenul de ncetare a contractului indi*idual de munc este cel mai cuprinztor, deoarece el nsumeaz n sine toate temeiurile de
concediere sau demisie a salariatului, toate temeiurile de concediere sau demisie a salariatului, inclusi*e situaiile n care contractual
indi*idual de munc nceteaz n circumstane ce nu depind de *oina prilor contractante (cum ar fi7 decesul, fora ma)or).
?ermenul de desfacere a contractual indi*idual de munc este utilizat n literature )uridic i n practica )udiciar, n &eneral pentru a
desemna situaiile n care contractual indi*idual de munc nceteaz, pe parcursul executrii sale, din iniiati*a uneia dintre prile
contractante (an&a)ator i salariat).
Din pre*ederile art.;> alin.+ din %0, prin concediere putem ntele&e desfacerea la iniiati*a an&a)atorului a contractual indi*idual de munc
pe durat nedeterminat, precum i a celui pe durat determinat.
?ermenul de demisie a salariatului desemneaz, n opinia le&iuitorului nostrum, desfacerea contractual indi*idual de munc pe durat
nedeterminat din propria iniiati* a salariatului.
9n conformitate cu art. ;+ alin + din %0, contractual indi*idual de munc poate nceta7
a) 9n circumstane ce nu depind de *oina prilor (art. ;1, :38 i :+3 din %0)/
b) a iniiati*a uneia din pri (art.;8 i art. ;> din %0)
9n toate aceste cazuri, ziua ncetrii contractului indi*idual de munc se consider ultima zi de munc. %ontractul indi*idual de munc
nceteaz n temeiul ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) an&a)atorului, care se aduce la cunotina salariatului, sub semntur, cel trziu
la data eliberrii din ser*iciu. 'adar, spre deosebire de ncheierea contractului indi*idual de munc, la ncetarea acestuia forma scris a
ordinului este pre*zut nu numai ad pro"ationem# ci ad validitatem%
9n caz de eliberare a salariatului din funcie, specialitii din cadrul seciei resurse umane trebuie s completeze carnetul de munc al
salariatului.
%onform pct. 84 din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc, nscrierile cu pri*ire la moti*ele ncetrii
contractului indi*idual de munc se efectueaz n carnetul de munc n strict conformitate cu pre*ederile le&islaiei n *i&oare, indicndu(se
articolul, alineatul, punctul i litera corespunztoare din le&e. nscrierile cu pri*ire la ncetarea contractului indi*idual de munc se efectueaz
cu respectarea urmtoarelor re&uli7 la %apitolul J coloana + se indic numrul de ordine al nscrierii, n coloana 1 ( data eliberrii, n coloana
, (moti*ul eliberrii. n coloana 8 se indic actul n baza cruia s(a efectuat nscrierea (ordinul, decizia, dispoziia, hotrrea an&a)atorului),
numrul i data emiterii acestuia, nscrierea fiind le&alizat prin aplicarea tampilei unitii i a semnturii persoanei care a fcut nscrierea.
De exemplu, contractul indi*idual de munc nceteaz din moti*ul reducerii statelor sau a numrului de personal/ +3 aprilie 1335 constituie
ultima zi de munc a salariatului. n carnetul de munc nscrierea se *a efectua dup cum urmeaz7 n coloana + a %apitolului J se indic
numrul de ordine/ la coloana 1 ( data concedierii (1335.3,.+3)/ n coloana , se scrie7 $%oncediat n le&tur cu reducerea statelor de
personal, conform art. ;> alin. (+) lit. c) din %odul muncii$ sau $%oncediat n le&tur cu reducerea numrului de personal, conform art. ;>
alin. (+) lit. c) din %odul muncii$, la coloana 8 se indic data i numrul ordinului (deciziei, dispoziiei, hotrrii) de concediere, aplicndu(se
tampila unitii i semntura persoanei care a fcut nscrierea.
n cazul transferrii salariatului dintr(o unitate n alta cu acordul celui transferat i al ambilor an&a)atori, n carnetul de munc al salariatului
se *or face urmtoarele nscrieri7 la unitatea care l concediaz7 $%oncediat n le&tur cu transferarea la ... (denumirea unitii), conform art.
;> alin. (+) lit. u) din %odul muncii$/ la unitatea care l an&a)eaz7 $'n&a)at prin transferare de la ... (denumirea unitii)$.
4* n'etarea '%ntra'tului iniviual e mun'. n 'ir'um+tan,e 'e nu e#in e v%in,a #.r,il%r
%odul muncii al -epublicii 0oldo*a re&lementeaz n art. ;1 o serie de situaii n care dispune ncetarea contractului indi*idual de munc n
circumstane ce nu depind de *oina prilor.
<rincipala sarcin a re&lementrilor din art. ;1 din %0 al -0 const n acoperirea )uridic a ncetrii obiecti*e a contractului indi*idual de
munc, sur*enit ca urmare a imposibilitii le&ale (sau chiar obiecti*e) a desfurrii raporturilor de munc.
9ncetarea contractului indi*idual de munc n circumstane ce nu depind de *oina prilor inter*ine prin simplul efect al le&ii, fr a fi
necesar inter*enia salariatului sau a an&a)atorului. 'stfel, putem afirma c ncetarea contractului indi*idual de munc n temeiul art. ;1 din
%0 al -0 opereaz n mod automat, exceptnd cazul expirrii termenului contractului indi*idual de munc pe durat determinat. n ultima
situaie, contractul indi*idual de munc nceteaz dac acest lucru solicit cel puin una din prile contractante.
-eieind din pre*ederile art. ;1 din %0 al -0, contractul indi*idual de munc nceteaz n circumstane ce nu depind de *oina prilor n
caz de7
a) deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau disprut fr urm prin hotrrea instanei de )udecat/
b) deces al an&a)atorului persoan fizic, declarare a acestuia decedat sau disprut fr urm prin hotrrea instanei de )udecat/
62
c) constatarea nulitii contractului de munc prin hotrrea instanei de )udecat ( de la data rmnerii definiti*e a hotrrii respecti*e,
cu excepia cazurilor nlturrii nulitii acestuia prin ndeplinirea ulterioar a condiiilor impuse de %odul muncii/
d) retra&ere, de ctre autoritile competente, a autorizaiei (licenei) de acti*itate a unitii ( de la data retra&erii acesteia/
e) aplicarea pedepsei penale salariatului, prin hotrre a instanei de )udecat, care exclude posibilitatea de a continua munca la unitate (
de la data rmnerii definiti*e a hotrrii )udectoreti/
f) expirarea termenului contractului indi*idual de munc pe durat determinat ( de la data pre*zut n contract, cu excepia cazurilor
cnd raporturile de munc continu de fapt i nici una dintre pri n(a cerut ncetarea lor/
&) finalizarea lucrrii pre*zute de contractul indi*idual de munc ncheiat pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri/
h) ncheierea sezonului, n cazul contractului indi*idual de munc pentru ndeplinirea lucrrilor sezoniere/
i) atin&erea *rstei de >8 de ani de ctre conduc(torul unitii de stat, inclusi* municipale, sau al unitii cu capital ma)oritar de stat/
)) for ma)or, confirmat n modul stabilit, care exclude posibilitatea continurii raporturilor de munc/
K) alte temeiuri pre*zute la art. :38 i :+3 din %0 al -0.
9n prezenta lucrare noi *om atra&e atenia doar asupra unor aspecte ce in de ncetarea contractului de munc n circumstane ce nu depind de
*oina prilor. Dup cum obser*m, decesul salariatului este pri*it n calitate de temei pentru ncetarea
contractului indi*idual de munc conform art. ;1 lit. a) din %0. "rdinul (dispoziia, decizia, hotrrea) an&a)atorului cu pri*ire la ncetarea
contractului de munc n temeiul art. ;1 lit. a) din %0 *a fi emis n baza actului de deces, iar nscrierea n carnetul de munc al salariatului
decedat *a a*ea urmtoarea redacie7 $%ontractul indi*idual de munc a ncetat n le&tur cu decesul salariatului, art. ;1 lit. a) din %odul
muncii$. Se cere remarcat i faptul c, n conformitate cu pct. 51 din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de
munc, n caz de deces al salariatului,carnetul de munc se elibereaz sub semntura soului (soiei), copiilor ma)ori sau prinilor
defunctului, iar n lipsa acestora ( a altor motenitori n conformitate cu le&islaia n *i&oare. %u consimmntul acestora, carnetul de munc
le poate fi expediat prin pot.
9n ceea ce pri*ete ncetarea contractului indi*idual de munc n temeiul art. ;1 lit. c) din %0, se cere menionat faptul c, n sistemul de
drept moldo*enesc, nulitatea este sanciunea nclcrii unei dispoziii le&ale, a nclcrii scopului acestei dispoziii.
Aulitatea contractului indi*idual de munc este determinat de o cauz anterioar sau concomitent cu ncheierea acestuia, n timp ce
desfacerea se refer la situaii inter*enite pe parcursul executrii contractului respecti*, n conformitate cu pre*ederile art. ;, alin. (+) din
%0, nerespectarea oricrei dintre condiiile stabilite de %odul muncii pentru ncheierea contractului indi*idual de munc (art. ,4 i 8+) atra&e
nulitatea acestuia. Spre deosebire de instituia nulitii actului )uridic ci*il, nulitatea contractului indi*idual de munc nu retroacti*eaz,
contractul indi*idual de munc fiind un contract cu prestaii succesi*e. 'adar, constatarea nulitii contractului de munc produce efecte
numai pentru *iitor (ex nune).
9n cazul n care o clauz a contractului indi*idual de munc este afectat de nulitate, deoarece stabilete pentru salariat drepturi sub limitele
impuse de le&islaie, de con*eniile colecti*e sau de contractul colecti* de munc, ea *a fi nlocuit n mod automat de dispoziiile le&ale,
con*enionale sau contractuale minime aplicabile, n concluzie, se cere rele*at c executarea clauzelor prin care salariatului i(au fost stabilite
drepturi i &aranii sub limitele impuse de le&islaie nu conduce la ncetarea contractului indi*idual de munc n temeiul art. ;1 lit. c) din %0,
ci numai la nlocuirea automat a acestora cu dispoziiile le&ale, con*enionale sau contractuale minime aplica(bile.
Din dispoziiile art. ;, alin. (:) din %0 desprindem c nulitatea contractului indi*idual de munc poate fi nlturat prin ndeplinirea
condiiilor corespunztoare impuse de %odul muncii.
9nlturarea este posibil att n considerarea momentului ncheierii contractului indi*idual de munc, dar i n raport cu un moment ulterior
(spre exemplu, obinerea ulterioar a certificatului medical cerut la ncadrarea n munc pentru salariatul n *rst de pn la +; ani). %onform
stipulaiilor art. ;1 lit. e) din %0, contractul indi*idual de munc nceteaz n cazul aplicrii pedepsei penale salariatului, prin hotrre a
instanei de )udecat, care exclude posibilitatea de a continua munca la unitate. <otri*it pre*ederilor %odului penal al -.0oldo*a, conchidem
c din cate&oria pedepselor care constituie temeiul pentru ncetarea contractului indi*idual de munc, conform art. ;1 lit. e) din %0, fac
parte7 pri*area de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate (art. >8 %< al -0), arestul (art. >; %< al -0),
nchisoare (art. 53 %< -0), deteniunea pe *ia (art. 5+ %< al -0). n ceea ce pri*ete pedeapsa complementar a pri*rii de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate, trebuie menionat faptul c aceasta const n interzicerea de a ocupa o funcie
sau de a exercita o aciti*itate de natura aceleia de care s(a folosit condamnatul la s*rirea infraciunii. 'ceast pedeaps poate fi aplicat de
instana de )udecat n cazurile cnd, dup caracterul infraciunii s*rite n timpul ndeplinirii obli&aiilor de ser*iciu sau n timpul
executrii unei anumite acti*iti, )udecata constat c este imposibil de a i se menine fptuitorului dreptul de a ocupa funcia respecti* sau
de a exercita o anumit acti*itate. <edeapsa penal ce const n pri*area de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit
acti*itate, poate fi aplicat urmtoarelor cate&orii de infractori7 persoanelor oficiale responsabile de bunuri materiale, persoanelor care
exercit o anumit acti*itate n scopuri criminale, precum i persoanelor care i ndeplinesc cu ne&li)en &ra* funciile de ser*iciu. =n
conformitate cu pct. 88 din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc, n cazul aplicrii fa de salariat a
pedepsei penale cu pri*area de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate, an&a)atorul face, n strict
corespundere cu sentina pronunat de instana de )udecat, o nscriere n carnetul de munc al salariatului (%apitolul J), indicnd temeiul,
termenul i funciile sau acti*itile pe care acesta nu le poate deine sau exercita.
a desfacerea contractului indi*idual de munc n le&tur cu aplicarea fa de salariat a pedepsei penale cu pri*area de dreptul de a ocupa
anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate, nscrierea respecti* se *a efectua nainte de nscrierea cu pri*ire la eliberare, n pct. 85
din -e&ulamentul sus(nominalizat se menioneaz c, la an&a)area n ser*iciu a persoanei condamnate la pri*are de dreptul de a ocupa
anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate, n al crei carnet de munc lipsete nscrierea respecti*, an&a)atorul *a efectua aceast
nscriere la cererea or&anului care exercit controlul asupra executrii pedepsei. <ersoanei care i(a executat pedeapsa cu pri*area de dreptul
de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit acti*itate, la cererea ei, i se elibereaz un duplicat al carnetului de munc n care nu se
include aceast nscriere.
%ontractul indi*idual de munc nceteaz n temeiul art. ;1 lit. e) din %0 al -0 de la data rmnerii definiti*e a hotrrii )udectoreti prin
care salariatul a fost condamnat la o pedeaps penal ce exclude posibilitatea de a continua munca la unitate.
@xpirarea termenului contractului indi*idual de munc pe durat determinat conduce la ncetarea contractului de munc n temeiul art. ;1
lit. f) din %0 al -0. Durata reprezint o important clauz a contractului indi*idual de munc. Din acest punct de *edere, contractele
indi*iduale de munc se mpart n dou cate&orii7 contracte ncheiate pe durat nedeterminat, care constituie re&ula, i contracte ncheiate pe
durat determinat, constituind excepia de la re&ul.
<otri*it pre*ederilor art. 8, alin. (+) din %0, contractul indi*idual de munc se ncheie, de re&ul, pe durat nedeterminat. e&islaia muncii
consfinete i o important prezumie7 dac n contractul indi*idual de munc nu este stipulat durata acestuia, se prezum c contractul a
63
fost ncheiat pe o durat nedeterminat. %u titlu de excepie, munca se poate desfura i n baza unui contract indi*idual de munc pe durat
determinat, dar numai n cazurile i n condiiile pre*zute expres de art. 88 din %0.
<rocedura de ncetare a contractului indi*idual de munc pe durat determinat este re&lementat n art. ;: din %0 al -0. 'stfel, n caz de
ncetare a contractului indi*idual de munc pe durat determinat n le&tur cu expirarea termenului su, salariatul trebuie s fie ntiinat n
scris de ctre an&a)ator despre acest fapt cu cel puin +3 zile lucrtoare nainte.
%ontractul indi*idual de munc pe durat determinat poate nceta nainte de termenul indicat n contract numai prin acordul scris al prilor
n cazurile i modul pre*zute de contract, cu excepia cazurilor specificate expres n %0. 'cordul prilor exprimat n limitele pre*ederilor
art. ;: alin. (1) din %0 al -0 trebuie s ndeplineasc condiiile &enerale pentru *alabilitatea oricrui act )uridic7 a) consimtmntul pentru
ncetarea contractului indi*idual de munc pe durat determinat s fie al prilor care au ncheiat respecti*ul contract/ b) s rezulte
indubitabil c a fost dat cu intenia expres i concret de a nceta contractul indi*idual de munc/ c) s nu fie afectat de eroare, doi sau
*iolen.
%onform art. ;: alin. (:) din %0, contractul indi*idual de munc pe durat determinat ncheiat pentru perioada ndeplinirii obli&aiilor de
munc ale salariatului al crui contract indi*idual de munc este suspendat sau care se afl n concediul respecti* (art. 88 lit. a) din %0)
nceteaz n ziua rentoarcerii acestui salariat la lucru. %odul muncii pre*ede i un mecanism important de #transformare$ a contractului de
munc pe termen n cel
ncheiat pe durat nedeterminat7 dac ia expirarea termenului contractului indi*idual de munc pe durat determinat nici una dintre pri nu
a cerut ncetarea lui i raporturile de munc continu de fapt, contractul se consider prelun&it pe durat nedeterminat. %u alte cu*inte, n
aceste situaii, putem constata c meninerea raporturilor )uridice de munc a a*ut loc prin tacita reconduciune.
"rice specialist n domeniul resurselor umane trebuie s fie prudent n cazul n care intenioneaz s pre&teasc un set de documente
necesare pentru operarea ncetrii contractului indi*idual de munc cu un salariat care a fost an&a)at pe o perioad determinat i al crui
contract de munc a fost suspendat (de exemplu, n le&tur cu acordarea concediului de maternitate). n astfel de situaii, accentum atenia
asupra faptului c persoana n cauz urmeaz s fie eliberat din funcie n temeiul art. ;1 lit. f) din %0, cu respectarea condiiilor statuate n
art. ;: din %0. 'adar, chiar dac persoana respecti* se afl fr(concediu de maternitate, aceasta nu poate beneficia de &araniile )uridice
consfinite n art. ;> alin. (1) din %0 (care instituie interdicia concedierii salariatului n perioada aflrii lui n concediu de maternitate),
deoarece n cazul dat ne aflm n faa ncetrii contractului de munc n circumstane ce nu depind de *oina prilor (art. ;1 %0), i nu se
pune n discuie concedierea persoanei (art. ;> %0). a atin&erea *rstei de >8 de ani opereaz ncetarea contractului indi*idual de munc
ncheiat cu conductorul unitii de stat, inclusi* municipale, sau al unitii cu capital ma)oritar de stat n temeiul art. ;1 lit. i) din %0.
<ronunndu(ne asupra acestui caz de ncetare a contractului indi*idual de munc, trebuie sa rele*m faptul c persoanele eliberate din
ser*iciu n temeiul art. ;1 lit. i) din %0 pot fi an&a)ate ulterior pe durat determinat conform art. 88 lit. f) din %0, n orice funcie, alta dect
cea de conductor de unitate de stat, inclusi* municipal, sau de unitate cu capital ma)oritar de stat.
4* Demi+ia +alariatului
=n conformitate cu art. ;8 alin. (+) din %0, salariatul are dreptul la demisie, anunnd despre aceasta an&a)atorul, prin cerere scris, cu +, zile
calendaristice nainte. %ur&erea termenului menionat ncepe n ziua imediat urmtoare zilei n care a fost nre&istrat cererea.
Domnule director,
Subsemnatul _________________________ angajat n funcie de _________________________ n
cadrul unitii _____________________ prin prezenta v aduc la cunotin c doresc desfacerea
contractului meu de munc, nr___________ din ____ _____________20_ n baza art. 85 alin.1 din CM,
prin demisie i cu respectarea preavizului de 14 zile calendaristice.
_____ ______________ 20____ Cu stim, _________________________
%onductorul unitii, ad)uncii lui i contabilul(ef snt n drept s demisioneze pn la expirarea duratei contractului indi*idual de munc n
cazurile stipulate de contract, anuninnd despre aceasta an&a)atorul, prin cerere scris, cu o lun nainte.
Se cere menionat faptul c, reieind din dispoziiile art. 1;1 alin. (+) i ale art. 1;5 afin. (+) din %0, durata prea*izului constituie, cel puin,
5 zile calendaristice pentru7
( salariatul care a ncheiat un contract indi*idual de munc cu un an&a)ator persoan fizic/
( salariatul an&a)at la lucrri sezoniere.
Scopul prea*izului (ntiinrii) este acela de a asi&ura an&a)atorului posibilitatea s ntreprind msurile necesare pentru a nlocui salariatul
demisionat, e*itndu(se astfel consecinele ne&ati*e pe care le(ar putea a*ea desfacerea intempesti* a contractului indi*idual de munc, n
conformitate cu art. ;8 alin. (1) din %0, n caz de demisie a salariatului n le&tur cu pensionarea, cu stabilirea &radului de in*aliditate, cu
concediul pentru n&ri)irea copilului, cu nmatricularea ntr(o instituie de n*mnt, cu trecerea cu traiul n alt localitate, cu n&ri)irea
copilului pn la *rsta de +, ani (a copilului in*alid pn la *rsta de +> ani), cu ale&erea ntr(o funcie electi*, cu an&a)area prin concurs la
o alt unitate, cu
nclcarea de ctre an&a)ator a contractului indi*idual iFsau colecti* de munc, a le&islaiei muncii n *i&oare, an&a)atorul este obli&at s
accepte demisia n termenul redus indicat n cererea depus i nre&istrat, la care se anexeaz documentul respecti* ce confirm acest drept,
n perioada prea*izului, salariatul este obli&at s continue acti*itatea potri*it pro&ramului de lucru. n caz de nerespectare a acestei obli&aii,
an&a)atorul poate s(l conce(dieze pe salariat ca urmare a nclcrii disciplinei de munc (de exemplu, n cazul absenei nemoti*ate ( n
temeiul art. ;> alin. (+) lit. h) din %0). <n la expirarea termenului de prea*iz, salariatul are dreptul oricnd s(i retra& cererea sau s
depun o nou cere(re, prin care s o anuleze pe prima. n acest caz, an&a)atorul este n drept s(l elibereze pe salariat numai dac, pn la
retra&erea (anularea) cererii depuse, a fost ncheiat un contract indi*idual de munc cu un alt salariat n condiiile %odului muncii al -0. De
exemplu, salariatul D. a naintat la +; iunie cererea de demisie din funcia de contabil. a 1+ iunie, an&a)atorul a ncheiat contractul
indi*idual de munc cu un specialist de la o alt unitate n *ederea ocuprii funciei *acante de contabil, iar la 1, iunie contabilul D. a depus
cerere de anulare a primei cereri pri*ind demisia sa. n situaia creat, an&a)atorul este n drept s(l concedieze pe contabilul D., deoarece
acesta a naintat cererea de anulare a cererii de demisie dup ce n locul lui fusese in*itat alt persoan. Dup expirarea termenului de
prea*iz, salariatul are dreptul s nceteze lucrul, iar an&a)atorul este obli&at s efectueze achitarea deplin a drepturilor salariale ce i se cu*in
salariatului i s(i elibereze carnetul de munc i alte documente le&ate de acti*itatea acestuia n unitate. Demisia salariatului cu care
an&a)atorul a ncheiat contractul de rspundere material deplin comport o serie de dificulti, deoarece, n aceast situaie, reieind din
dispoziiile pct. > din -e&ulamentul nr. 15F133, pri*ind in*entarierea, trebuie, n mod obli&atoriu, s fie efectuat in*entarierea patrimoniului
aflat n &estiunea salariatului. =n*entarierea bunurilor aflate n &estiunea salariatului se efectueaz de ctre o comisie de in*entariere, care,
dup analiza tuturor documentelor perfectate (situaiile de calcul, listele de in*entariere etc), ntocmete un proces(*erbal n care se reflect
rezultatele in*entarierii. 'adar, salariatul n a crui &estiune se afl bunurile mateIriale i bneti poate demisiona efecti* numai dup ce
comisia de in*entariere a ntocmit procesul(*erbal pri*ind rezultatele in*entarierii.
9n cazul n care n urma efecturii in*entarierii s(au constat nea)unsuri sau lipsuri de *alori bneti sau materiale, an&a)atorul nu are dreptul
s suspende procedura de demisie a salariatului &estionar. Tinnd cont de circumstanele concrete n care a fost cauzat pre)udiciul material,
an&a)atorul fie *a intenta o aciune ci*il n *ederea reparrii pre)udiciului material cauzat, fie *a sesiza, printr(o pln&ere, or&anele de
urmrire penal n scopul pornirii procesului penal n pri*ina salariatului &estionar.
64
%onform pct. 18 din 2otrrea <lenului %urii Supreme de Eustiie nr. ++ din 3:.+3.1338 $%u pri*ire la practica aplicrii de ctre instanele
)udectoreti a le&islaiei ce re&lementeaz obli&aia uneia dintre prile contractului indi*idual de munc de a repara pre)udiciul cauzat
celeilalte pri$, salariatul poate achita din propria iniiati* suma pre)udiciului pe care o datoreaz conform le&ii. 'n&a)amentul de plat
reprezint un act unilateral al salariatului, ncheiat n form scris, n baza cruia acesta se obli& s achite suma pe care o datoreaz
an&a)atorului. 'n&a)amentul este o recunoatere extra)udiciar a pre)udiciului i are *aloare executorie din momentul n care a fost semnat
(cu *aloarea ordinului de imputare a sumei).
An&a+ament de plat#
Subsemnatul(a)______________ domiciliat() n ______________ str. __________ nr. ___ bloc _______ scara _______ apartament (
______raionul ________ posesor(rea) a buletunului de indentitate cu seria________ nr ___________ anul _______ a*nd funcia de ______
la nterprinderea ______________ am luat cunotin de fapul c prin ______________ s(a constatat c din *ina mea am cauzat
nterprinderii ______________ o pa&ub n sum de ______________ lei pro*enit din ______________.
0 obli& s achit aceast sum nterprinderii n modul urmtor7 ______________.
<rezentul an&a)ament l(am luat n conformitate cu art. _____ din e&ea _______.
9n caz de nerespectare se *a proceda la executarea silit.
___ ________ 13___ Semntura ______________
Dac n urma efecturii in*entarierii s(a constatat c salariatul a cauzat an&a)atorului un pre)udiciu material direct, se poate de recurs, n baza
art. :,5 i +,4 din %0, la reinerile din salariu.
9n conformitate cu pct. 1, din 2otrrea <lenului %SE nr. ++ din 3:.+3.1338, reinerea de la salariatul *ino*at a sumei pre)udiciului material,
care nu depete salariul mediu lunar, se efectueaz prin ordinul (dispoziia, decizia, hotrIrea) an&a)atorului, care trebuie s fie emis n
decurs de o lun din ziua stabilirii pre)udiciului.
"rdinul despre repararea pre)udiciului *a fi emis de ctre an&a)ator numai dup efectuarea unei anchete de ser*iciu, existnd posibilitatea
crerii unei comisii de e*aluare, alctuit din specialiti n domeniul n care s(a produs pa&uba.
Salariatul are dreptul de a lua cunotina de materialele anchetei de ser*iciu. "rdinul de imputare a sumei se transmite salariatului n mod
obli&atoriu, iar n cazul n care acesta nu este de acord cu indicaiile din ordin, poate s(l conteste n termen de un an dup ce a luat
conotina de el, n instana de )udecat, conform pre*ederilor pri*ind )urisdicia muncii (?itlul G== din %odul muncii al -0).
De'i0ie e re'u#erare Nr*333 in
333 333333333 4533
'*nd n *edere actul de constatare (procesul(*erbal, referatul) nr. _____ din ___ _______ 13___ ntocmit de _______________ n calitate
de ________________ din care rezult c a fost cauzat o pa&ub n *aloare de ________________ lei, reprezentnd ________________.
%auza a fost cauzat n perioada ________________ fiind adus la cunotina conducerii prin actul de constatare sus(menionat.
-spunztor pentru producerea pa&ubei este domnul(a) ________________ a*nd funcia de _________ i locul de munc la
________________ domiciliat() n ________________ str. ________________ nr. ______ bloc ______scara__________ eta)______ ap.
_____. '*nd n *edere temeiurile de drept care de fapt determin
an&a)area rspunderii materiale, suma pa&ubei de ________________ lei le suport persoanele (a) *ino*ate(a) dup cum urmeaz7
lei _________numele, prenumele ________________
lei_________ numele, prenumele ________________.
%alculul s(a fcut dup cum rezult din lista de in*entariere i balana de *erificare a rezultatelor in*entarierii.
9n nota(ele) explicati*(e) cu ocazia constatrii pa&ubei ________________
(numele,prenumele)
a susinut c _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Suinrele s(au do*edit a fi nentemeiate, deoarece7 ____________________________________.
9n temeiul art. ____________(se specific articolul) din %odul 0uncii
De'i6
Se reine de la ________________ avnd funcia de ________________, locul de munc ________________
,domiciliat() n ________________ sum de ________________ lei, ________________________________.
(n litere)
<rezenta decizie de recuparare constituie titlu executoriu de la data ntiinrii.
Decizia poate fi contestat n termen de ________________________________ zile de ntiinare la
________________________________.
Drector ________________ Iuri!t________________ ,onta7il8(ef________________
;..
Dovad# de comunicare
Subsemnatul(a) ________________, domiciliat() n ________________, am primit decizia de recuperare nr.
_____ din ___ ___________20 __ emis de ________________ n valoare de ________________ lei.
9emn#tura HHHHHHHHHHHHHHHH DataHHHHHHHHHHHHHHH
-eferindu(ne n continuare la modul n care poate fi operat demisia salariatului, trebuie s rele*m faptul c, n decursul termenului de
prea*iz, an&a)atorul urmeaz s emit un ordin (decizie, hotrre, dispoziie) cu pri*ire la desfacerea contractului indi*idual de munc ca
urmare a demisiei salariatului.

2RDIN nr*3333333333333333333
Din 3333 333333333333 45333
Cu #rivire la e+fa'erea '%ntra'tului
65
iniviual e mun'. 'a urmare a emi+iei
+alariatului
'*nd n *edere cererea dluiFdnei 3333333333333333333 prin care solicit desfacerea contractului indi*idual de munc ncepnd cu data de
3333 333333333333 13333, la terminarea perioadei de prea*iz de 3333333 zile calendaristice, emit urmtorul
2RD2N6
ncepnd cu data de333 3333333333333 13333 contractul indi*idual de munc nr. Din 3333 33333 13333 nceteaz n temeiul art. ;8 din
%0. <re*ederile prezentului ordin *or fi aduse la ndeplinire de conducerea unitii.
'm luat cunotin de coninutul ordinului7 _3333333333333333333
(semntura salariatului)
C%nu'.t%r al unit.,ii, 33333333333333333333333333333333333333
(directorul S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)
%onform pct. >: din -e&ulamentul pri*ind completarea, pstrarea i e*idena carnetului de munc, n caz de demisie, n
coloana , de la %apitolul J din carnetul de munc se face nscrierea7 $' demisionat conform art. ;8 din %odul muncii$
9n cazul demisiei salariatului, pentru moti*e de care le&islaia lea& posibilitatea acordrii unor nlesniri i a*anta)e,
nscrierea cu pri*ire la ncetarea contractului indi*idual de munc se efectueaz cu indicarea acestor moti*e.
6neori apar situaii cnd salariatul demisionat nu se prezint n *ederea recepionrii carnetului de munc. n aceste condiii,
an&a)atorului i re*ine obli&aia de a ntiina salariatul demis pri*itor la necesitatea recepionrii carnetului de munc.
-eieind din pre*ederile art. ;8 alin. (8) din %0, dac dup expirarea termenului de prea*iz salariatul nu a fost de fapt
eliberat din funcie i el i continu acti*itatea de munc fr s(i reafirme n scris dorina de a desface contractul indi*idual
de munc, eliberarea acestuia nu se admite, n cazul n care dup demisia salariatului funcia acestuia rmne *acant (liber),
an&a)atorul trebuie s se conformeze pre*ederilor art. +: din e&ea -0 nr. +31 din +: martie 133: $<ri*ind ocuparea forei
de munc i protecia social a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc$. 'stfel, lui i re*ine obli&aia de a informa
n scris a&enia teritorial pentru ocuparea forei de munc despre locurile de munc libere n termen de 8 zile de la data n
care au de*enit libere. Suplimentar,
adu&m la cele relatate c, n temeiul art. +: alin. (+) lit. e) din e&ea -0 nr. +31F133:, an&a)atorul este obli&at, de
asemenea, s informeze a&enia teritorial pentru ocuparea forei de munc, n termen de : zile, asupra an&a)rii omerilor la
locurile de munc libere.

E+te im#%rtant +. "ti,i ***
Pr%'eura e'lar.rii e '.tre an$a)at%ri a l%'uril%r e mun'. li-ere 7Ane(a nr* 4 la H%t.rrea Guvernului RM nr*
LA4 in =? iulie 455>8
+. 'n&a)atorii snt obli&ai s declare locurile de munc libere a&eniilor teritoriale pentru ocuparea forei de munc (n
continuare ( a&enii).
1. Se consider libere locurile de munc de*enite disponibile ca urmare a ncetrii raporturilor de munc, precum i
locurile de munc nou(create.
:. =nformaia despre locurile de munc se comunic a&eniilor n scris, precum i prin intermediul reelelor telefonice i
electronice prin declararea urmtorilor parametri7 denumirea profesiilor, codul ocupaiilor, numrul locurilor de
munc libere, cerinele fa de candidat (*echimea de munc n domeniul respecti*, studiile), salariul propus i alte
condiii.
,. Se interzice prezentarea la a&enii spre nre&istrare a locurilor de munc libere ce pre*d condiii discriminatorii pe
criterii de ras, naionalitate, ori&ine etnic, limb, reli&ie, sex, opinie, apartenen politic, a*ere sau de ori&ine
social.
8. Denumirea ocupaiilor se face n corespundere cu %lasificatorul "cupaiilor din -epublica 0oldo*a, aprobat i pus n
aplicare de la + aprilie +44; prin hotrrea Departamentului $0oldo*a(Standard$ nr. ::>(S? din 13 ianuarie +44;, cu
modificrile ulterioare.
>. '&eniile or&anizeaz sistematizarea locurilor de munc libere, cu consemnarea lor n re&istrul locurilor de munc
libere, i creeaz baza de date pri*ind cererea i oferta pieei forei de munc, conform modelului stabilit de '&enia
Aaional pentru "cuparea Corei de 0unc i asi&ur accesul liber al populaiei interesate la informaia pri*ind
locurile de munc libere i condiiile de ocupare a lor.
5. =nformarea populaiei despre locurile de munc libere i condiiile de ocupare a acestora se efectueaz de ctre a&enii
prin anunuri publicitare, afia)e i or&anizarea tr&urilor locurilor de munc.
;. 'n&a)atorii snt n drept s refuze ncadrarea persoanelor selectate i propuse de ctre a&enii n cazul necorespunderii
solicitanilor criteriilor de ocupare a locurilor de munc libere declarate, cu respectarea procedurilor le&islaiei
muncii.
4. Cuncionarii a&eniilor au dreptul s fac *izite la an&a)atori pentru a obine informaii despre locurile de munc
libere, condiiile de ocupare a lor i pentru a studia starea de lucruri pri*ind crearea locurilor de munc n perspecti*.
+3. %ontrolul asupra nerespectrii pre*ederilor din punctul : al prezentei proceduri se realizeaz de ctre =nspecia
0uncii n subordinea 0inisterului @conomiei i %omerului.
?*C%n'eierea +alariatului din iniiati*a an&a)atorului se admite numai n cazul existenei temeiurilor (faptelor )uridice),
66
indicate n mod expres n le&islaia muncii. %onform pre*ederilor art. ;> din %0 al -0, concedierea salariatului poate fi
dispus de ctre an&a)ator n urmtoarele cazuri7 a) rezultatul nesatisfctor al perioadei de prob/ b) lichidarea unitii sau
ncetarea acti*itii an&a)atorului persoan fizic/ c) reducerea numrului sau a state(lor de personal din unitate/ d)
constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate, n
conformitate cu certificatul medical/ e) constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate
ca urmare a calificrii insuficiente, confirmate prin hotrre a comisiei de atestare/ f) schimbarea proprietarului unitii (n
pri*ina conduc(torului unitii, a ad)uncilor si, a contabilului(ef)/ &) nclcarea repetat, pe parcursul unui an, a
obli&aiilor de munc, dac anterior au fost aplicate sanciuni disciplinare/ h) absena fr moti*e ntemeiate de la lucru mai
mult de , ore consecuti*e n timpul zilei de munc/ i) prezentarea la lucru n stare de ebrietate alcoolic, narcotic sau toxic,
stabilit prin certificatul eliberat de instituia medical competent sau prin actul comisiei formate dintr(un numr e&al de
reprezentani ai an&a)atorului i ai salariailor/ )) s*rirea la locui de munc a unei sustra&eri (inclusi* n proporii mici) din
patrimoniul unitii, stabilite prin hotrre a instanei de )udecat sau a or&anului de competena cruia ine aplicarea
sanciunilor administrati*e/ K) comiterea de ctre salariatul care mnuiete nemi)locit *alori bneti sau materiale a unor
aciuni culpabile dac aceste aciuni pot ser*i temei pentru pierderea ncrederii an&a)atorului fa de salariatul respecti*/ =)
nclcarea &ra* repetat, pe parcursul unui an, a statutului instituiei de n*mnt de ctre un cadru didactic/ m) comiterea
de ctre salariatul care ndeplinete funcii educati*e a unei fapte imorale incompatibile cu funcia deinut/ n) aplicarea,
chiar i o sin&ur dat, de ctre un cadru didactic a *iolenei fizice sau psihice fa de discipoli/ o) semnarea de ctre
conductorul unitii (filialei, subdi*iziunii), de ctre ad)uncii si sau de ctre contabilul(ef a unui act )uridic nefondat care
a cauzat pre)udicii materiale unitii/ p) nclcarea &ra*, chiar i o sin&ur dat, a obli&aiilor de munc de ctre
conductorul unitii, de ctre ad)uncii si sau de ctre contabilul(ef/ r) prezentarea de ctre salariat an&a)atorului, la
ncheierea contractului indi*idual de munc, a unor documente false, fapt confirmat n modul stabilit/ s) ncheierea, *iznd
salariaii ce presteaz munca prin cumul, a unui contract indi*idual de munc cu o alt persoan care *a exercita profesia,
specialitatea sau funcia respecti* ca profesie, specialitate sau funcie de baz/ t) restabilirea la locul de munc, conform
hotrrii instanei de )udecat, a persoanei care a ndeplinit anterior munca respecti*, dac permutarea sau transferul
salariatului la o alt munc conform %odului muncii nu snt posibile/ u) transferarea salariatului la o alt unitate cu acordul
celui transferat i al ambilor an&a)atori/ *) refuzul salariatului de a continua munca n le&tur cu schimbarea proprietarului
unitii sau reor&anizarea acesteia, precum i a transferrii unitii n subordinea unui alt or&an/ x) refuzul salariatului de a fi
transferat la o alt munc pentru moti*e de sntate, conform certificatului medical/ P) refuzul salariatului de a fi transferat n
alt localitate n le&tur cu mutarea unitii n aceast localitate/ z) pentru alte moti*e pre*zute de %odul muncii i de alte
acte le&islati*e.
a alte moti*e de concediere pre*zute de art. ;> alin. (+) lit. z) din %0 se refer/ concedierea conductorului unitii
debitoare n conformitate cu le&islaia cu pri*ire la insol*abilitate, precum i emiterea de ctre or&anul abilitat sau
proprietarul unitii a ordinului ntemeiat )uridic de ncetare a contractului indi*idual de munc nainte de termen ( art. 1>:
din %0/ ncetarea contractului indi*idual de munc ncheiat cu salariaii an&a)ai la lucrri sezoniere(art. 1;1 alin. (1) din
%0/ ncetarea contractului indi*idual de munc ncheiat cu cadrele din or&anizaiile din sfera tiinei i ino*rii n cazul
pierderii concursului pentru ocuparea funciilor tiinifice i de conducere pre*zute de statutul or&anizaiei respecti*e,
precum i n cazul neatestrii, n conformitate cu statutul or&anizaiei respecti*e a cercettorilor tiinifici, lucrtorilor din
ntreprinderile, instituiile i or&anizaiile auxiliare de deser*ire i administrare a acti*itii tiinifice ( art. :3+ alin. (1) din
%0/ ncetarea acti*itii salariailor membri ai personalului diplomatic i consular detaai la misiunile diplomatice i oficiile
consulare ale -epublicii 0oldo*a n cazurile de rechemare n modul stabilit de !u*ern i declarare a salariatului #persoana
non &rata$ ( art. :38 alin. (+) din %0. Tinem s menionm faptul c, n materia normati* de concediere a salariatului,
le&islaia muncii a -epublicii 0oldo*a stabilete unele restricii la realizarea dreptului an&a)atorului de a dispune
concedierea unui anumit salariat. 'stfel, n conformitate cu art. ;> alin. (1) din %0, nu se admite concedierea salariatului n
perioada aflrii lui n concediu medical, n concediu de odihn anual, n concediu de studii, n concediu de maternitate, n
concediu parial pltit pentru n&ri)irea copilului pn la *rsta de : ani, n concediu suplimentar nepltit pentru n&ri)irea
copilului n *rst de la : la > ani, n perioada ndeplinirii obli&aiilor de stat sau obteti, precum i n perioada detarii, cu
excepia cazurilor de lichidare a unitii. e&islaia muncii n *i&oare stabilete re&ulile speciale pri*ind concedierea unor
anumite cate&orii de persoane. 'stfel7
a) femeile &ra*ide, femeile care au copii n *rst de pn la ase ani i persoanele care folosesc concediile pentru
n&ri)irea copilului pre*zute la art. +1,, +1> i +15 din %0 al -0 nu pot fi supuse concedierii, exceptnd cazurile
lichidrii unitii (art. 18+ din %0 al -0)/
b) candidaii (concurenii) electorali, pe durata perioadei electorale, nu pot fi concediai fr acordul lor. 'ceast
pre*edere se &sete n art. ,> alin. (8) din %odul electoral al -epublicii 0oldo*a/
c) concedierea salariailor n *rst de pn la +; ani, cu excepia cazului de lichidare a unitii, se permite numai cu
acordul scris al a&eniei teritoriale pentru ocuparea forei de munc, respectndu(se condiiile &enerale de concediere
pre*zute de %0 (art. 185 din %0).
'lte &aranii suplimentare mpotri*a concedierilor nentemeiate ale anumitor cate&orii de salariai, ce se exprim n
interdicia ncetrii, fr acordul or&anelor competente, a contractului indi*idual de munc, snt specificate n art. ;5 din %0.
'stfel, n baza pre*ederilor articolului menionat, concedierea salariailor membri de sindicat poate a*ea loc doar cu acordul
preliminar al or&anului sindical din unitate n urmtoarele cazuri7
- reducerea numrului sau a statelor de personal din unitate/
- constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate, n
conformitate cu certificatul medical/
- constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate ca urmare a calificrii
insuficiente, confirmate prin hotrre a comisiei de atestare/
- nclcarea repetat, pe parcursul unui an, a obli&aiilor de munc, dac anterior au fost aplicate sanciuni disciplinare/
- absena fr moti*e ntemeiate de la lucru mai mult de , ore consecuti*e n timpul zilei de munc.
9n celelalte cazuri, concedierea se admite cu con+ultarea preala"il a or&anului sindical din unitate. %oncedierea persoanei
alese n or&anul sindical i neeliberate de la locul de munc de baz se admite cu respectarea modului &eneral de concediere
67
i doar cu acordul preliminar al or&anului sindical al crui membru este persoana n cauz.
%onductorii or&anizaiei sindicale primare (or&anizatorii sindicali) neeliberai de la locul de munc de baz nu pot fi
concediai fr acordul preliminar al or&anului sindical ierarhic superior.
<rezint interes i faptul c art. :, alin. (,) din e&ea sindicatelor pre*ede prolon&area &araniilor menionate mai nainte
pentru persoanele alese n componena or&anelor sindicale pe perioada de un an dup expirarea atribuiilor electi*e, cu
excepia cazurilor de lichidare total a unitii sau comiterii de ctre persoana respecti* a unor aciuni culpabile, pentru care
le&islaia pre*ede posibilitatea concedierii. n aceste cazuri, concedierea salariatului se efectueaz n mod obinuit.
"r&anele sindicale (or&anizatorii sindicali) i *or comunica acordul sau dezacordul (opinia consultati*) pri*ind concedierea
salariatului n termen de +3 zile lucrtoare de la data solicitrii acordului de ctre an&a)ator. n cazul n care rspunsul nu a
fost primit de an&a)ator n termen, acordul (comunicarea opiniei consultati*e) a or&anului respecti* se prezum.
9n cazurile n care le&ea condiioneaz concedierea de existena acordului preliminar, nerespectarea acestor dispoziii atra&e
nulitatea absolut a actului de concediere cu restabilirea n funcie a salariatului (art. ;4 din %0), iar atunci cnd concedierea
este condiionat de existena opiniei consultati*e, actul de concediere se *a considera *alabil cu meniunea posibilitii
sancionrii disciplinare a persoanei care nu a solicitat opinia consultati* a sindicatului. a examinarea acestor cauze,
sindicatul *aE(i atras n proces n calitate de ter inter*enient n interesul salariatului, conform art. >5 alin. (+) din %odul de
procedur ci*il al -0 (pct. 85 alin. (,)((8) din 2otrrea %urii Supreme de Eustiie #%u pri*ire la practica )udiciar a
examinrii liti&iilor care apar n cadrul ncheierii, modificrii i ncetrii contractului indi*idual de munc$). Dup
consultarea prealabil cu or&anizaia sindical primar, an&a)atorul perfecteaz concedierea salariatului prin emiterea
ordinului (dispoziiei) despre concedierea acestuia, care urmeaz s fie comunicat personal, contra semntur, salariatului.
%u alte cu*inte, ncetarea raportului )uridic de munc opereaz numai la comunicarea ordinului (dispoziiei) an&a)atorului cu
pri*ire la concedierea salariatului, pn la acest moment opereaz prezumia de necunoatere a msurii luate de an&a)ator
mpotri*a salariatului.
%omunicarea n scris a dispoziiei (ordinului) an&a)atorului cu pri*ire la concedierea salariatului reprezint o &aranie n plus
pentru ocrotirea drepturilor salariailor i nu poate fi nlocuit cu alte probe din care, e*entual, s(ar deduce c persoana
interesat a aflat de existena dispoziiei respecti*e.
<roblematica formei i coninutului dispoziiei (ordinului) de prea*izare i concediere este re&lementat doar prin dou texte,
dup cum urmeaz7
#'rt. ;; ( (+) 'n&a)atorul este n drept s concedieze salariaii de la unitate n le&tur cu lichidarea acesteia ori n le&tur
cu reducerea numrului sau a statelor de personal doar cu condiia c7
a) *a emite un ordin (dispoziie, decizie, hotrre) moti*at din punct de *edere )uridic cu pri*ire la lichidarea unitii ori
reducerea numrului sau a statelor de personal/
b) *a emite un ordin (dispoziie, decizie, hotrre) cu pri*ire la prea*izarea, sub semntur, a salariailor cu 1 luni nainte
de lichidarea unitii ori de reducerea numrului sau a statelor de personal...$
<entru concedierea disciplinar a salariatului, #'rt. 1+3 ( (+) Sanciunea disciplinar se aplic prin ordin (dispoziie,
decizie, hotrre), n care se indic n mod obli&atoriu7
a) temeiurile de fapt i de drept ale aplicrii sanciunii/
b) termenul n care sanciunea poate fi contestat/
c) or&anul n care sanciunea poate fi contestat.
(1) "rdinul (dispoziia, decizia, hotrrea) de sancionare, cu excepia sanciunii disciplinare sub form de concediere
conform art. 13> alin. (+) lit. d) care se aplic cu respectaIrea art. ;+ alin. (:), se comunic salariatului, sub semntur, n
termen de cel mult 8 zile lucrtoare de la data emiterii, iar n cazul n care acesta acti*eaz ntr(o subdi*iziune interioar a
unitii (filial, reprezentan, ser*iciu desconcentrat etc.) aflate n alt localitate ( n termen de ceL mult +8 zile lucrtoare i
produce efecte de la data comunicrii. -efuzul salariatului de a confirma prin semntur comunicarea ordinului se fixeaz
ntr(un proces(*erbal semnat de un reprezentant al an&a)atorului i un reprezentant al salariailor.
(:) "rdinul (dispoziia, decizia, hotrrea) de sancionare poate fi contestat de salariat n instana de )udecat n condiiile
art. :88$.
Din aceste texte normati*e rezult c dispoziia an&a)atorului cu pri*ire la concedierea salariatului trebuie s cuprind
moti*ele de fapt i de drept care au determinat o asemenea msur. Salariatul cruia i s(a desfcut contractul indi*idual de
munc nu poate fi lipsit de dreptul de a cunoate moti*ele pentru care s(a luat aceast &ra* msur, n raport de care
urmeaz s(i formuleze aprarea. Dac n dispoziie se face referire numai la raportul de anchet de ser*iciu, re*izie ( aceste
acte trebuie identificate n dispoziie, prin dat, numr de nre&istrare i trebuie comunicate salariatului odat cu emiterea
dispoziiei an&a)atorului pri*ind concedierea.
Ordin nr.HHHHHHH
Din HHHH HHHHHHHHHHH -.HH
,u privire la concedierea di!ciplinar# a !alariatului
n temeiul art. A@ alin.2 lit. din ,$ al R$
Avnd nvedere nota de constatare ntocmit de ctre dl (dna) _____________________ avnd
funcia de ___________________ actul privind constatarea absenei nemotive de la serviciu
salariatului _______________________ avnd funcia de ____________________ care a comis
abaterea disciplinar ce rezid n ___________________ fiind astfel nclcate pct.____ din
contractul individual de munc nr. _____ din _____ ___________ 20___, referitor la
___________________ precum i faptul c prin explicaia scris dl (dna) ___________________
nu aduce argumente (motive) exoneratoare de rspundere; n temeiul art. 10 alin 1 lit. d, art
202,206-211 din Codul muncii al RM,
Ordon4
1. A desface contractual individual de munc cu dl (dna) ___________________, angajat n
funcia de ___________________, n legtur cu absena nemotivat de la lucru (mai mult
de 4 ore consecutive n timpul zilei de munc) la data de ___ ____________ 20__, conform
art. 86 alin. 1 lit. h din CM a RM.
68
2. Serviciul resurse umane i contabilitatea unitii vor adduce la ndeplinire prezentul ordin.
3. Prezentul ordin cu privire la concedierea disciplinar a dl (dnei) ___________________
poate fi conestat n termen de un an de la data comunicrii acestuia la Judectoria municipal
(raional, de sector)
Temei4
a) Nota de constatare ntocmit de ctre salariatul ___________________.
b) Actul privind constatarea absenei nemotivate de la serviciu a salariatului ntocmit de
ctre reprezentanii angajatorului i reprezentanii salariatului.
c) Explicaia scris a salariatului ___________________.
d) Acordul preliminar a organului sindical de unitate relativ la concedierea disciplinar a
dlui (dnei) ___________________ membru de sindicat.
Am luat cunotin de coninutul ordinului: ___________________.
Semntura salariatului
Conductor al unitii ___________________
(directorul S- sau S', mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)
9ntruct desfacerea contractului indi*idual de munc din iniiati*a an&a)atorului are loc prin dispoziia scris a acestuia, cu
artarea moti*elor de drept i de fapt, iar actul respecti* i produce efectele de la data comunicrii, urmeaz ca moti*ele
pentru care s(a desfcut contractul indi*idual de munc s fie indicate la data cnd se aplic aceast msur, fr ca
an&a)atorul s le mai poat schimba ulterior.
Sntem de prere c emiterea unei noi dispoziii prin care se modific temeiul le&al al concedierii salariatului, precum i
indicarea eronat a temeiului de drept n cuprinsul dispoziiei de concediere snt aciuni ile&ale i, prin urmare, antreneaz
rspunderea an&a)atorului pentru pri*area ile&al a salariatului de posibilitatea de a munci, cu condiia c formularea &reit
a moti*ului concedierii l(a lipsit pe salariat de posibilitatea de a se an&a)a la lucru n alt unitate. 'ceeai soluie a pronunat
i %urtea Suprem de Eustiie care, n 2otrrea nr. +1 din 3:.+3.1338 (pct. 8,), a menionat7 $Dac la soluionarea liti&iilor,
*iznd repunerea n funcie, instana )udectoreasc constat c administraia a a*ut temei pentru desfacerea contractului de
munc, dar n ordin a formulat &reit moti*ele concedierii sau s(a referit la o le&e necorespunztoare, instana )udectoreasc
dispune de dreptul de a a)usta formularea moti*elor concedierii n conformitate cu le&islaia muncii n *i&oare, reieind din
circumstanele reale care au ser*it drept temei pentru concediere. n cazul n care este probat faptul c formularea &reit a
moti*ului concedierii l(a lipsit pe salariat de posibilitatea de a se an&a)a la lucru n alt unitate, instana )udectoreasc,
potri*it art. ::3 din %0, dispune ncasarea n fa*oarea acestuia a salariului pe care nu l(a primit pentru perioada pri*rii
ile&ale de posibilitatea de a munci$.
9n caz de ncetare a contractului indi*idual de munc pe baza unor temeiuri determinate, care nu pot fi imputate salariatului,
acestuia i se achit o indemnizaie de eliberare din ser*iciu n mrimea unui salariu mediu pe dou sptmni.
=ndemnizaia de eliberare din ser*iciu se pltete salariailor la ncetarea contractului indi*idual de munc n le&tur cu7
- constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate, n
conformitate cu certificatul medical respecti*, sau ca urmare a calificrii insuficiente confirmate prin hotrrea
comisiei de atestare/
- restabilirea la locul de munc, conform hotrrii )udectoreti, a salariatului care a ndeplinit anterior munca
respecti*/
- refuzul salariatului de a fi transferat n alt localitate n le&tur cu transferarea unitii n aceast localitate.
<otri*it dispoziiilor art. 1;1 alin. (:) din %0 -0, la desfacerea contractului indi*idual de munc cu salariatul an&a)at la
lucrri sezoniere n le&tur cu lichidarea unitii, cu reducerea numrului sau a statelor de personal, salariatului i se pltete
o indemnizaie de eliberare din ser*iciu n mrimea salariului su mediu pe 1 sptmni. n conformitate cu pre*ederile art.
+;> alin. (+) din %0, salariailor concediai n le&tur cu lichidarea unitii sau cu ncetarea acti*itii an&a)atorului
persoan fizic, sau cu reducerea numrului ori a statelor de personal la unitate li se &aranteaz7
a) pentru prima lun, plata unei indemnizaii de concediere e&al cu mrimea sumat a unui salariu mediu sptmnal
pentru fiecare an lucrat la unitatea n cauz, dar nu mai mic dect un salariu mediu lunar. Dac unitatea a fost
succesorul de drept al unei uniti reor&anizate anterior i contractul indi*idual de munc cu salariaii n cauz nu a
ncetat anterior (art. ;+ din %0), se *or lua n calcul toi anii de acti*itate/
b) pentru a doua lun, meninerea salariului mediu lunar dac persoana concediat nu a fost plasat n cmpul muncii/
c) pentru a treia lun, meninerea salariului mediu lunar dac, dup concediere, salariatul s(a nre&istrat n decurs de +,
zile calendaristice la a&enia teritorial de ocupare a forei de munc i nu a fost plasat n cmpul muncii, fapt
confirmat prin certificatul respecti*/
d) la lichidarea unitii, prin acordul scris al prilor, achitarea inte&ral a sumelor le&ate de concedierea salariatului pe
toate : luni, la data concedierii. 0enionm c, reieind din coninutul art. ::3 alin. (1) din %0, n caz de reinere,
din *ina an&a)atorului, a plilor n caz de eliberare din ser*iciu sau a altor pli cu*enite salariatului, acestuia i se
pltesc suplimentar, pentru fiecare zi de ntrziere, 3,+ la sut din suma nepltit n termen.
Perfe'tarea %'umentel%r 'e ,in e re+ur+e umane n 'a0 e a'%rare a '%n'eiil%r e
%i/n.
69
=* N%,iuni $enerale #rivin '%n'eiile e %i/n.
=n conformitate cu pre*ederile art. ,: alin. (1) din %onstituia -0, salariaii au dreptul la protecia muncii. 0surile de
protecie pri*esc securitatea i i&iena muncii, re&imul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe
economie, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condiii &rele, precum i alte situaii specifice.
Dreptul la concediul de odihn pltit este un drept fundamental al persoanei n -epublica 0oldo*a, fiind un element
esenial al statutului )uridic al salariailor, intrnd n coninutul capacitii de folosin a acestora. Deoarece dreptul la
concediul de odihn pltit se bazeaz i este consecina contractului indi*idual de munc, el este de natur contractual, iar n
practica )uridic a -epublicii 0oldo*a ( orice nele&ere prin care se urmrete renunarea la drepturile recunoscute
salariailor sau limitarea acestora este nul prin dispoziiile art. >, alin. (1) i ale art. ++1 alin. (1) din %0.
%oncediile de odihn snt de dou cate&orii7 concedii de odihn anuale de baz/ concedii de odihn anuale suplimentare.
9n conformitate cu pre*ederile art. ++1 alin. (:) din %0, orice salariat care lucreaz n baza unui contract indi*idual de
munc beneficiaz de dreptul la concediu de odihn. <utem e*idenia urmtoarele principii ce &u*erneaz nrea&a materie a
concediilor de odihn anuale7
+) stabilirea unei durate minime de 1; de zile calendaristice (exceptnd zilele de srbtoare nelucrtoare) pentru
concediul de odihn anual. <entru salariaii din unele ramuri ale economiei naionale (n*mnt, ocrotirea
sntii, ser*iciul public etc), prin le&e or&anic, se poate stabili o alt durat a concediului de odihn anual
(calculat n zile calendaristice). De exemplu, n conformitate cu pre*ederile art. :8 din e&ea -0 pri*ind
protecia social a in*alizilor (nr. ;1+(G==F+44+), pentru in*alizii de &rupa = (dac acetia nu beneficiaz de
nlesniri mai mari) se stabilete un concediu anual cu durata de :> de zile calendaristice, pentru in*alizii de
&rupa == ( de 1; de zile calendaristice/
1) interdicia de a se renuna, n tot sau n parte, la dreptul la concediul de odihn anual (art. ++1 alin. (1) din %0 al
-0), ceea ce reprezint o expresie a proteciei sociale a salariailor/
:) efectuarea concediului de odihn anual n natur, spre a realiza obiecti*ul su fundamental, respecti* refacerea
forei de munc a salariatului. %onform art. ++4 alin. (+) din %0, doar n caz de suspendare n temeiul art. 5> lit.
e) i m), art. 55 lit. d) i e) i art. 5; alin. (+) lit. a) i d) sau ncetare a contractului indi*idual de munc, salariatul
are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihn anuale nefolosite. n acelai timp, atenionm asupra
faptului c, n baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihn anual pentru un an de munc, cu
suspendarea sau ncetarea ulterioar a contractului indi*idual de munc, primind compensaia pentru celelalte
concedii nefolosite. %oncediul de odihn anual se acord salariatului n temeiul ordinului (dispoziiei, deciziei,
hotrrii) emis de an&a)ator. 6n model al unui astfel de ordin este anexat la lucrare ('nexa nr. +>).
-eferindu(ne la indemnizaia de concediu, obser*m c aceasta se pltete de ctre an&a)ator cu cel puin : zile
calendaristice nainte de plecarea salariatului n concediu. %uantumul acestei indemnizaii nu poate fi mai mic dect *aloarea
salariului, sporurilor i, dup caz, a indemnizaiei de eliberare din ser*iciu pentru perioada respecti*. %onform pct. 1 i 8 din
0odul de calculare a salariului mediu, aprobat prin 2otrrea !u*ernului -0 nr. ,1> din 1> aprilie 133,, la determinarea
cuantumului indemnizaiei de concediu se iau n calcul : luni calendaristice de lucru premer&toare lunii de plecare a
salariatului n concediu (de la data de + pn la data de +).
9n conformitate cu art. ++5 alin. (,) din %0, n caz de deces al salariatului, indemnizaia ce i se cu*ine, inclusi*
pentru concediile nefolosite, se pltete inte&ral soului (soiei), copiilor ma)ori sau prinilor defunctului, iar n lipsa acestora
( altor motenitori, n conformitate cu art. +,,4(+,8+, +833 din %odul ci*il al -epublicii 0oldo*a.
4* Pr%$rama rea '%n'eiil%r 9n conformitate
cu art. ++8 alin. (+) din %0, concediul de odihn pentru primul an de munc se acord salariailor dup expirarea a > luni de
munc la unitatea respecti*, nainte de expirarea a > luni de munc la unitate, concediul de odihn pentru primul an de
munc se acord, n baza unei cereri scrise, urmtoarelor cate&orii de salariai7
a) femeilor ( nainte de concediul de maternitate sau imediat dup el/
b) salariailor n *rst de pn la +; ani/
c) altor salariai, conform le&islaiei n *i&oare. De exemplu, salariailor transferai dintr(o unitate n alta concediul de
odihn li se poate acorda i nainte de expirarea a > luni de munc dup transfer. %oncediul de odihn anual pentru
urmtorii ani de munc poate fi acordat salariatului, n baza unei cereri scrise, n orice timp al anului, conform
pro&ramrii stabilite. <ro&ramarea concediilor de odihn anuale pentru anul urmtor se face de an&a)ator, de comun
acord cu reprezentanii salariailor, cu cel puin 1 sptmni nainte de sfritul fiecrui an calendaristic. n funcie de
cerinele asi&urrii bunei funcionri a unitii, efectuarea concediului se *a realiza pe tot parcursul anului, n afara
unor situaii specifice anumitor cate&orii de personal. 'stfel, cadrele didactice beneficiaz de concedii de odihn
anuale n perioada de *ar.
a pro&ramarea concediilor de odihn anuale se cer a fi respectate urmtoarele condiii7
- concediul *a fi planificat pentru fiecare salariat astfel n ct o dat la : ani s coincid cu sezonul esti*al/
- soii care lucreaz la aceeai unitate au dreptul la concediu n acelai timp/
- concediul de odihn anual al salariailor care presteaz munc prin cumul se acord concomitent cu concediul de
odihn anual de la locul de munc de baz. <ro&ramarea concediilor de odihn anuale este obli&atorie att pentru
an&a)ator, ct i pentru salariat. Salariatul trebuie s fie pre*enit despre data nceperii concediului cu cel puin 1
sptmni nainte.
<ro&ramarea concediilor de odihn anuale, efectuat cu respectarea pre*ederilor le&ale, nu poate fi contestat de ctre
salariai n instana de )udecat. %a re&ul, concediul de odihn anual
se acord inte&ral, dar totodat art. ++8 alin. (8) din %0 admite posibilitatea fracionrii acestui concediului.
70
Cracionarea concediului de odihn anual n dou pri este posibil numai n baza unei cereri scrise a salariatului i cu
condiia c fiecare dintre aceste pri s aib o durat de cel puin +, zile calendaristice.
A#r%-
Directorul &eneral_____________
_____________________________
semntura conductorului unitii
___ ________________ 13___
C%%r%nat
or&anizaia sindical primar ______ _____________________________
<roces(*erbal nr.____ din ___ ________ 13_____
PR2GRAMAREA C2NCEDIIL2R DE 2DIHN< ANUALE
Cuncia
(specialitatea,
profesia)
conform statelor
de personal
Aumle i
prenumele
<-"!-'0'-@' %"A%@D=="- D@ "D=2AW
'A6'
0eniuni
Durata
concediului
de odihn
(n zile
calendaristice)
data 'mnarea
concediului
planificat faptic ?emei
(document)
Data
concediului
preconizat
Xeful ser*iciul resurse umane ___________________________ (funcia)
___________________________________ semntura
A"?@7
'. -spunderea pentru corecta efectuare a pro&ramrii concediilor de odihn anuale o poart ser*iciul resurse umane al
unitii, deoarece acest act )uridic este semnat de ctre conductorul acestuia.
D. <ro&ramarea concediilor de odihn este supus unei aprobri din partea conductorului unitii. <roiectul pro&ramrii
concediilor de odihn urmeaz s fie prezentat or&anizaiei sindicale primare, care se *a pronuna asupra coninutului
acestuia (n caz de a*iz poziti*, se completeaz parafa de coordonare).
>* M%ul e %#erare a re'/em.rii in '%n'eiul e %i/n. anual, #re'um "i a #relun$irii +au amn.rii
a'e+tuia

9n conformitate cu pre*ederile art. +11 alin. (+) din %0, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihn anual prin
ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) an&a)atorului, numai cu acordul scris al salariatului i numai pentru situaii de ser*iciu
nepre*zute, care fac necesar prezena acestuia n unitate.
9n caz de rechemare, an&a)atorul trebuie s in seam de urmtoarele aspecte7
- salariatul nu este obli&at s restituie indemnizaia pentru zilele de concediu nefolosite/
- retribuirea muncii salariatului rechemat din concediu de odihn anual se efectueaz n baze &enerale/
- salariatul are dreptul s foloseasc restul zilelor din concediul de odihn dup ce a ncetat situaia respecti* sau la o
alt dat stabilit prin acordul prilor n cadrul aceluiai an calendaristic. Dac restul zilelor din concediul de odihn
nu au fost folosite din oricare moti*e n cadrul aceluiai an calendaristic, salariatul este n drept s le foloseasc pe
parcursul urmtorului an calendaristic. Colosirea de ctre salariat a prii rmase a concediului de odihn anual se
efectueaz n temeiul ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii) an&a)atorului.
2 R DIN nr*33333
in 333 3333333333 4533

Cu #rivire la re'/emarea +alariatului in '%n'eiul e
%i/n. anual
9n le&tur cu situaia de ser*iciu nepre*zut, care face necesar prezena salariatului Jasile Dnoi la unitate
(repararea utila)ului n secia de producere nr. +) i n conformitate cu art. +11 din %0 al -0,
2RD2N6
+. '(l rechema, cu acordul lui n scris, din concediul de odihn anual pe salariatul Jasile Dnoi, mecanic la secia de
producere nr. +, cu ncepere de la +3 martie 133;.
1. ' efectua retribuirea muncii salariatului Jasile Dnoi n baze &enerale de la data prezentrii la lucru conform
prezentului ordin.
:. ' stabili c salariatul Jasile Dnoi *a folosi restul zilelor din concediul de odihn n perioada statuat prin acordul
scris al prilor n cadrul anului calendaristic 133;.
Temei6 Aota de ser*iciu (raportul) pri*ind necesitatea efecturii reparaiei utila)ului situat n secia de producere nr. +.
71
"rdinul de acordare a concediului de odihn anual dlui Jasile Dnoi. %ererea
salariatului Jasile Dnoi cu pri*ire la acordul su de a fi rechemat din concediul de odihn anual.
'm luat cunotin de coninutul ordinului7 ______________
(semntura salariatului)
%onductor al unitii_____________________________ (directorul S- sau S',
mana&erul(ef al ntreprinderii de stat .a.)

Dup cum s(a menionat mai nainte, concediul de odihn se acord, ca re&ul, anual conform pro&ramrii, ns, potri*it
dispoziiilor art. ++; alin. (1) din %0, concediul de odihn poate fi amnat sau prelun&it n cazul aflrii salariatului n
concediu medical, ndeplinirii de ctre acesta a unei ndatoriri de stat sau n alte cazuri pre*zute de le&e.
9n cazuri excepionale, cnd acordarea concediului de odihn anual salariatului n anul de munc curent poate s se rsfrn&
ne&ati* asupra bunei funcionri a unitii, concediul, cu consimmntul salariatului i cu acordul reprezentanilor
salariailor, poate fi amnat pe anul de munc urmtor. n acest caz, n anul urmtor salariatul *a beneficia de 1 concedii, care
pot fi cumulate sau di*izate n baza cererii scrise.
e&islaia muncii interzice neacordarea concediului de odihn anual timp de 1 ani consecuti*i, precum i neacordarea anual
a concediului de odihn salariailor n *rst de pn la +; ani i salariailor care au dreptul la concediu suplimentar n
le&tur cu munca n condiii *tmtoare (art. ++; alin. (,) din %0). Durata concediilor medicale, a celor de maternitate i
de studii nu se include n durata concediului de odihn anual, n caz de coinciden total sau parial a concediului cu unul
din concediile menionate, n baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihn anual nefolosit inte&ral ori parial se
amn pe perioada con*enit prin acordul scris al prilor sau se prelun&ete, respecti*, cu numrul zilelor indicate n
documentul, eliberat n modul stabilit, pri*itor la acordarea concediului corespunztor n cadrul aceluiai an calendaristic.
?* C%n'eiul e %i/n. anual +u#limentar
Cundamentul acestui concediu rezid n condiiile deosebite de munc ale salariailor sau n situaia lor special7
- salariaii care lucreaz n condiii *tmtoare, ne*ztorii i tinerii n *rst de pn la +; ani beneficiaz, n fiecare
an, de un concediu de odihn anual suplimentar pltit cu durata de cel puin , zile calendaristice (art. +1+ alin. (+) din
%0)/
- salariaii din unele ramuri ale economiei naionale (industrie, transporturi, construcii etc.) beneficiaz de concedii de
odihn anuale suplimentare pltite pentru *echime n munc n unitate i pentru munca n schimburi. Durata concret
a acestora urmeaz s fie concretizat n con*eniile colecti*e ncheiate la ni*elul ramurilor de acti*itate/
- unuia dintre prinii care au 1 i mai muli copii n *rst de pn la +, ani (sau un copil in*alid n *rst de pn la +>
ani) li se acord un concediu de odihn anual suplimentar pltit cu durata de , zile calendaristice. <re*ederile %odului
muncii al -0 sunt dez*oltate i concretizate n actele normati*e subordonate le&ii. 'stfel, norma )uridic, cuprins n
art. +1+ alin. (+) din %0, cunoate i anumite concretizri ( n conformitate cu dispoziiile 2otrrii !u*ernului -0
nr. +11: din 4 noiembrie 133, (0onitorul "ficial al -epublicii 0oldo*a, nr. 1+1 din 1>.++.133,), a fost aprobat
Aomenclatorul profesiilor i funciilor cu condiii de munc *tmtoare, acti*itatea crora acord dreptul la
concediu de odihn anual suplimentar pltit i durata zilei de munc redus a personalului medicosanitar. n calitate
de exemplu in*ocm o stipulaie din nomenclatorul n cauz, potri*it creia medicul radiolo&, personalul medical
mediu i inferior ocupat nemi)locit cu asistena medical radiolo&ic, precum i tehnicianul radiolo& beneficiaz de
un concediu de odihn anual suplimentar cu o durat de ++ zile calendaristice. -eieind din pre*ederile art. +1+ alin.
(8) din %0, n con*eniile colecti*e, n contractele colecti*e sau n cele indi*iduale de munc pot fi pre*zute i alte
cate&orii de salariai crora li se acord concedii de odihn anuale suplimentare pltite, precum i alte durate (mai
mari) ale concediilor dect cele specificate n %0. n temeiul acestor pre*ederi, partenerii sociali au inserat, n
%on*enia colecti* &eneral nr. 1 din 34.35.133,, o clauz ce dispune7 $<ersonalului de conducere i de specialitate
a crui munc implic eforturi psihoemoionale sporite i se poate acorda un concediu suplimentar pltit cu durata de
pn la 5 zile calendaristice. %ondiiile de acordare a concediului suplimentar se stabilesc n contractul colecti* sau
indi*idual de munc$.
9n conformitate cu art. ++ din %on*enia colecti* &eneral nr. 1 din 34.35.133,, la prezentarea actelor respecti*e, salariaii
beneficiaz de concediu suplimentar pltit pe moti*e familiale, exprimat n zile lucrtoare, n urmtoarele cazuri7
- cstoria salariatului ( : zile/
- cstoria copilului salariatului ( + zi/
- naterea ori nfierea copilului ( + zi/
- decesul prinilor, soului (soiei), copilului ( : zile/
- decesul rudelor de &radul == ( + zi/
- mamelor care au copii n clasele = i == ( + zi la nceputul anului colar/
- ncorporarea n rndurile 'rmatei Aaionale a membruIlui familiei ( + zi.
@* C%n'eiul ne#l.tit
%onform pre*ederilor art. +13 alin. (+) din %0, din moti*e familiale i din alte moti*e ntemeiate, n baza unei cereri scrise,
salariatului i se poate acorda, cu consimmntul an&a)atorului, un concediu nepltit cu o durat de pn la >3 de zile
calendaristice, n care scop se emite un ordin (dispoziie, decizie, hotrre). 'adar, n acest caz, acordarea concediilor
nepltite se efectueaz n baza acordului de *oin al an&a)atorului i al salariatului. 6nele cate&orii de salariai au dreptul s
solicite de la an&a)ator acordarea concediului nepltit. 'stfel, unuia dintre prinii care au 1 i mai muli copii n *rst de
72
pn la +, ani (sau un copil in*alid n *rst de pn la +> ani), prinilor sin&uri necstorii care au un copil de aceeai *rst
li se acord anual, n baza unei cereri scrise, un concediu nepltit cu o durat de cel puin +, zile

calendaristice. 'cest concediu poate fi alipit la concediul de odihn anual sau poate fi folosit aparte (n ntre&ime sau di*izat)
n perioade stabilite de comun acord cu an&a)atorul. Se cere menionat faptul c, pe durata concediilor nepltite acordate
conform art. +13 din %0, persoanele beneficiare i pstreaz calitatea de salariat. 'n&a)atorul nu poate ncadra alte
persoane, urmnd ca sarcinile de ser*iciu ale titularilor posturilor s fie redistribuite, n cele din urm, * prezentm un model
al cererii de acordare a concediului nepltit.
D%mnule Dire't%r 7amini+trat%r, #re"einte8
Subsemnatul(a)____________________________, n funcia de___________________, * ro& s bine*oii a(mi accepta
concediul nepltit, n numr de ___ zile calendaristice ncepnd cu data de _______________________n le&tur cu
______________________________________ (de exemplu7 n&ri)irea fiului meu/ moti*e familiale/ alte moti*e ntemeiate).
9n sperana soluionrii fa*orabile a problemei, * mulumesc anticipat.
___ ___________ 13__
Semntura ____________
%tre dl ____________________ numele,prenumele
Directorul &eneral al S' __________________ denumirea unitii
73
D2CUMENTARUL
APR2;
Dire't%rul $eneral al 333333333333
33333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333
7+emn.tura '%nu'.t%rului unit.,ii8
REGULAMENTUL
'u #rivire la an$a)area +alaria,il%r #e -a0. e '%n'ur+
-e&ulamentul cu pri*ire la an&a)area salariailor pe baz de concurs stabilete modul de
or&anizare i desfurare a concursului pentru selectarea candidailor la ocuparea locurilor de
munc *acante din cadrul unitii.
=. D=S<"B=T== !@A@-'@
+. <rocedura de or&anizare i desfurare a concursului se bazeaz pe urmtoarele
principii7 a) publicitate ( informarea populaiei i a '&eniei teritoriale pentru ocuparea forei
de munc pri*ind locurile de munc *acante i condiiile pentru ocuparea lor, asi&urarea
accesului liber de participare la concurs, pentru ca orice persoan s(i poat realiza dreptul
la munc/ b) obiecti*itate ( crearea unor condiii e&ale pentru toi
candidaii la ocuparea locurilor de munc *acante/ asi&urarea selectrii n baza unor criterii
clar definite i a unei metodolo&ii unice de e*aluare a ni*elului de competen al
candidailor/ neadmiterea discriminrii pe moti*e de sex, *rst, ras, etnie, reli&ie, opiune
politic etc/ c) ale&ere dup merit ( selectarea, n baza rezultatelor obinute, a celor mai
competente persoane/ d) transparen ( prezentarea informaiilor referitoare la modul de
or&anizare i desfurare a concursului tuturor persoanelor interesate.
1. Dreptul de a participa la concurs l au cetenii -epublicii 0oldo*a care corespund
cerinelor de ncadrare n cmpul muncii, pre*zute de le&islaia muncii.
==. <-"%@S6 D@ "-!'A=B'-@ X= D@SCWX6-'-@ ' %"A%6-S66=
:. %oncursul pentru selectarea candidailor n *ederea an&a)rii lor la locuri de munc
*acante se or&anizeaz de unitatea (ntreprinderea, instituia, or&anizaia) n subordinea
creia se afl locurile de munc *acante.
,. %onductorul unitii, cu cel puin 13 de zile pn la data desfurrii concursului,
creeaz comisia de concurs i or&anizeaz publicitatea locurilor de munc *acante.
8. <ublicitatea locurilor de munc *acante se asi&ur prin intermediul mi)loacelor de
informare n mas, inclusi* prin publicarea anunului pri*ind oferta de locuri de munc
*acante n presa oficial republican sau local. 'nunul poate fi plasat, de asemenea, pe
pa&ina Yeb a unitii respecti*e.
>. 'nunul conine n mod obli&atoriu7
a) denumirea i adresa )uridic a unitii or&anizatoare a concursului/
b) denumirea profesiei sau funciei *acante/
c) atribuiile de baz ale funciei de munc *acante/
d) condiiile de participare la concurs/
e) documentele ce urmeaz a fi prezentate/
f) data pn la care pot fi depuse documentele/
&) numrul de telefon, adresa electronic i potal pentru obinerea informaiilor
suplimentare, persoana responsabil de primirea documentelor.
5. 9n condiiile de participare la concurs (pct. > lit. d) se specific cerinele de an&a)are
n munc, i anume7
a) studiile necesare/
b) *echimea n munc n specialitate, dup caz/
c) cunotinele, abilitile i atitudinile necesare pentru exercitarea atribuiilor de
funcie/ d) necesitatea i ni*elul de cunoatere a limbilor de
circulaie internaional/ e) &radul de calificare, dup caz, etc.
;. %andidaii, n termenul indicat n anun, depun personal urmtoarele documente
necesare pentru participare la concurs7
a) formularul de participare, specificat n anexa la prezentul -e&ulament/
b) copia buletinului de identitate/
c) copiile diplomelor de studii i ale certificatelor de absol*ire a cursurilor de
perfecionare profesional iFsau specializare/
d) copia (extrasul din) carnetului de munc/
e) certificatul medical, dup caz.
4. %opiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezint mpreun
cu documentele ori&inale pentru a *erifica *eridicitatea lor.
+3. ?ermenul pentru depunerea documentelor nu poate fi mai mic de +3 zile.
++. a expirarea termenului pentru depunerea documentelor, comisia de concurs recur&e
la examinarea documentelor candidailor. n cel mult 1 zile, comisia urmeaz s ia decizia cu
pri*ire la desemnarea candidatului cti&tor la ocuparea locului (funciei) de munc *acant.
Despre decizia dat, candidatul cti&tor urmeaz s fie anunat prin scrisoare recomandat
sau prin ntiinare scris luat la cunotin prin semntur.
+1. -ezultatele concursului se fixeaz ntr(un proces(*erbal care, n termen de 1 zile dup
susinerea concursului, se prezint conductorului unitii.
+:. 9n cazul neprezentrii candidatului cti&tor, din moti*e nentemeiate, n *ederea
an&a)rii n munc, conductorul unitii notific urmtorul candidat din lista candidailor cu
specificarea rezultatelor concursului.
+,. 9n temeiul pre*ederilor art. ,5 din %0, candidaii care au luat parte la concurs sunt n
drept s conteste rezultatele concursului n instana de )udecat.
+8. %onductorul unitii, n temeiul procesului(*erbal pri*ind rezultatele concursului,
ncheie contractul indi*idual de munc cu candidatul n*in&tor al concursului.
+>. %heltuielile ocazionate de participarea la concurs (transportul tur(retur, cazarea,
utilizarea mi)loacelor de comunicare etc.) snt suportate de participanii la concurs.
III* C2MPETEN:A PERS2ANEL2R CU FUNC:II DE R<SPUNDERE ALE
UNIT<:II N D2MENIUL 2RGANIG<RII 9I DESF<9UR<RII C2NCURSULUI
+5. <rocesul de recrutare i selectare prin concurs a candidailor la ocuparea locurilor de
munc *acante este or&anizat i realizat de conductorul unitii, ser*iciul resurse umane din
unitatea dat i comisia de concurs.
+;. %onductorul unitii7
a) creeaz, prin ordin (dispoziie, decizie), comisia de concurs/
b) aprob textul anunului cu pri*ire la concurs/
c) asi&ur disponibilitatea membrilor comisiei de concurs de a(i exercita atribuiile care
le re*in/
d) asi&ur acti*itatea comisiei de concurs (birou, echipament tehnic, mi)loace de
comunicare, materiale necesare, consumabile)/
e) ncheie contractul indi*idual de munc cu candidatul cti&tor al concursului/
f) emite ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) cu pri*ire la an&a)are la munc a
candidatului n*in&tor al concursului.
+4. Ser*iciul resurse umane din cadrul unitii7
a) ntocmete coninutul anunului, l prezint spre aprobare conductorului unitii/
b) realizeaz publicitatea locurilor de munc *acante/
c) primete, prin act de predare(primire, toate documentele comisiei de concurs, la
ncetarea acti*itii ei, i le pstreaz timp de un an/
d) elaboreaz proiectul contractului indi*idual de munc ce urmeaz s fie ncheiat cu
candidatul cti&tor al concursului/
e) elaboreaz proiectul dispoziiei (ordinului, deciziei) cu pri*ire la an&a)area n munc
a candidatului n*in&tor al concursului.
13. %omisia de concurs se constituie din 8 sau 5 membri, inclusi* preedinte i secretar,
desemnai prin ordinul de constituire a comisiei. Secretarul comisiei este, de re&ul,
colaborator (specialist) al ser*iciului resurse umane.
1+. %ondiii pentru exercitatea funciei de membru al comisiei de concurs7
a) membrii comisiei de concurs, de re&ul, trebuie s aib experien n domeniul
mana&ementului de resurse umane/
b) nu poate fi membru al comisiei de concurs persoana care are calitatea de so, soie,
rud sau afin pn la &radul al patrulea inclusi*, cu oricare dintre candidai.
11. %omisia de concurs7
a) examineaz documentele candidailor/
b) apreciaz rezultatele fiecrui candidat i desemneaz candidatul cti&tor la concurs/
c) prezint conductorului unitii rezultatele concursului.
1:. <reedintele comisiei de concurs7
a) poart rspundere pentru or&anizarea i desfurarea concursului, n conformitate cu
prezentul -e&ulament/
b) prezideaz edinele comisiei.
1,. Secretarul comisiei de concurs7
a) supra*e&heaz respectarea procedurii de or&anizare i desfurare a concursului/
b) pune la dispoziia candidailor formularele de participare la concurs/
c) primete de la candidai copiile documentelor ce urmeaz a fi prezentate, controleaz
*eridicitatea copiilor prezentate i corespunderea documentelor primite cu cele specificate n
anunul cu pri*ire la concurs/
d) comunic candidailor rezultatele concursului/
e) perfecteaz procesele(*erbale i alt documentaie pri*ind acti*itatea comisiei/
f) transmite ser*iciului resurse umane, prin act de predare(primire, toate documentele
comisiei de concurs, la ncetarea acti*itii ei/
&) ndeplinete alte sarcini ntru asi&urarea bunei desfurri a concursului.
18. 0embrii comisiei de concurs semneaz procesele(*erbale i alt documentaie
pri*ind acti*itatea comisiei. Xedina comisiei de concurs poate a*ea loc cu participarea
tuturor membrilor si sau n lipsa moti*at doar a unuia dintre ei
Ane(.6 f%rmular e #arti'i#are
L%'ul e mun'.
+%li'itat
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Numele "i
#renumele
+%li'itantului
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Telef%n e
'%nta't
_________________________________________________________
Are+a #%"tal.,
e!mail
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Anul "i ata
na"terii
_________________________________________________________
Stuii, in'lu+iv
#%+tuniver+itare
7in+titu"ia
a-+%lvit.,
in'lu+iv
+#e'ialitatea8
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cur+uri e
#erfe',i%nare n
ultimii ? ani
_________________________________________________________
_________________________________________________________
He'/imea n
mun'. t%tal.
_________________________________________________________
Fun',ia
e,inut. n
#re0ent
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Nivelul e
'un%a"tere a
lim-il%r
__________________________________________________________
__________________________________________________________
A-ilit.,i e
%#erare la
__________________________________________________________
'al'ulat%r
__________________________________________________________
Gra e
'alifi'are
__________________________________________________________
Rela,ii e
ruenie 'u
an$a)a,ii
unit.,ii
%r$ani0at%are a
'%n'ur+ului
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Per+%ane e
'%nta't #entru
re'%man.ri
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Li+ta
ntre#rineril%r, in+titu,iil%r, %r$ani0a,iil%r, %-ie'tivel%r "i #r%fe+iil%r, ai '.r%r +alaria,i +nt %-li$a,i +. trea'. e(amenul
mei'al la an$a)area n +ervi'iu "i ulteri%r n tim#ul a'tivit.,ii* (Apro"at prin Ordinul Mini+terului :ntii nr% 511 din )1
noiem"rie )@@&* A+tfel# :/nt +upu-i e0amenelor medicale la angajarea $n +erviciu -i ulterior $n timpul activitii urmtorii +alariai2

Ar.de
ordine
%aracterul
acti*itilor
<eriodicitatea
examenului
medical
0edicii
specialiti
=n*esti&aii de
laborator i
funcionale
%ontraindicaii
medicale
+. +. Salariaii
unitilor
industriei
alimentare,
fermelor de
lapte, depo(
zitelor i bazelor
de produse ali(
mentare care
contacteaz cu
pro(dusele
alimentare n
procesul de
fabricare,
depozitare,
desfacere,
inclusi*
persoanele
implicate n
tratarea sanitar
i reparaia
utila)elor,
in*entarului.
<ersonalul care
contacteaz di(
" dat pe an ?erapeutul,
derma(
to*enerolo(&ul
la an&a)a(re n
ser*iciu i
ulterior o dat
pe an
0icroradiofo(
to&rafia/ in*es(
ti&area sn&elui la
sifilis i frotiu, la
&ono(ree, la
an&a)area n
ser*iciu i ulterior o
dat pe an i con(
form indicaiilor
clinice. =n*esti&area
stabilirii porta)ului
de &ermeni a in(
feciilor intestinale
acute la an&a)area
n ser*iciu i
ulterior conform
indicaiilor
epidemio(lo&ice.
=n*esti&area la
helmintiaze ( =a
an&a)area n
ser*iciu i ulterior o
dat pe an.
<entru toate
contin&entele de
maladii i porta)ul
&ermenilor pato(
&eni7
febra tifoid,
febrele paratifoide,
salmoneloze,
dizenterie/
himenolepidoz,
enterobioz
(oxiuriaz)/
sifilis/lepr/boli de
piele conta&ioase7
scabie, trihofitie,
microsporie, fa*us
.a./ forme
conta&ioase i
distructi*e de
tuberculoz a
plmnilor/ forme
extra(pulmonare de
tuberculoz cu
fistule, bacteriurie,
lupus tuberculos al
rect cu
produsele
alimentare la
transportarea lor
cu toate felurile
de transport
(auto, flu*ial,
marin, aerian,
fero*iar etc).
Salariaii
unitilor de
alimentaie
public i
comercializare a
produselor
alimentare,
bufeturilor,
blocurilor
alimentare a
tuturor unitilor
economice,
inclusi* din
transportul
fero*iar, aerian,
nsoitorii de
bord din aceste
feluri de
transport. @le*ii
i studenii
nainte i n de(
cursul practicii
n unitile
economice
menionate.
feei i minilor/
5)boli purulente,
numai pentru
salariaii din
materniti,
staionarele
chirur&icale,seciile
cu patolo&ii ale
copiilor nou
nscui i pre
maturilor i ocupai
cu producerea
irealizarea
produselor ali
mentare/ ;)
&onoree (toate
formele) pentru
salariaii
instituiilor
medicale i
precolare pe
durata tratrii cu
antibiotice i la
primirea
rezultatelor de
laborator ne&ati*e
la primul control/
porta)ul stafi(
lococului pato&en
(pentru salariaii
indicai n p. 1)/ 4)
lipsa *accinrii
contra hepatitei
*irale D pentru p.
+8.
1. Salariaii
seciilor de
patiserie cu
fabricarea
cremelor, ai
seciilor de
fabricare a
" dat pe an ?erapeutul,
der(
mato*enerolo(
&ul la an&a)are
n ser*iciu i
ulterior o dat
pe an
0icroradiofoto(
&rafia. =n*esti&area
sn&elui la sifilis i
frotiu la &onoree, la
an( &a)area n ser*i(
ciu i ulterior o dat
pe an i conform
n&heatei, a
produselor de
tip #Soft$, unit(
ilor economice
(seciilor) de
desfacere a
produselor de pa
tiserie cu creme,
n&heat, a
produselor de
tip #Soft$,
buctriilor de
lapte pentru
copii i ai
punctelor de
distribuire,
ele*ii, studenii
la specialitile
menionate
indicaiilor clinice.
Crotiu din farin(&e
i ca*itatea nazal
n scopul depistrii
stafi(lococului pato(
&en la an&a)area n
ser*iciu, ulterior de
1 ori pe an i
conform indicaiilor
clinice i epide(
miolo&ice.
=n*esti&area n
*ederea stabilirii
porta)ului de
&ermeni pato&eni ai
infeciilor
intestinale acute, la
an&a)area n
ser*iciu i ulterior
conform indicaiilor
epi(demiolo&ice.
=n*esti&area la
helmintiaze la
an&a)area n
ser*iciu i ulterior o
dat pe an
: Salariaii
instituiilor
instructi*(
educati*e
(profesorii din
coliie internat,
colile &enerale
de toate tipurile,
licee, cole&ii,
coli
profesionale
etc.)
3 dat pe an ?erapeut, der(
mato*enerolo&
=a an&a)area n
ser*iciu, ulte(
rior terapeutul
o dat pe an
0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior o dat pe
an, sn&ele la sifilis
i frotiu la &onoree
la an&a)area n
ser*iciu.
, Salariaii
instituiilor de
ntremare a
sntii copiilor
a an&a)area
n ser*iciu
((( 0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior o dat pe
an, sn&ele la sifilis
i frotiu la &onoree
la an&a)area n
ser*iciu.
=n*esti&aiile n
*ederea stabilirii
porta)ului de
&ermeni ai infe(
ciilor intestinale,
in*esti&rii la
helmiteaze, la
an&a)area n
ser*iciu.
8. Salariaii
instituiilor
precolare,
caselor de copii,
colilor internat,
sanatoriilor
pentru copii
De 1 ori pe an ?erapeut, der(
matolo& la an(
&a)area n
ser*iciu i
ulterior de 1 ori
pe an
0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior o dat pe
an, sn&ele la sifilis
i frotiu la &onoree
( la an&a)area n
ser*iciu i ulterior
de 1 ori pe an.
=n*esti&aii la
helmintiaze ( la
an&a)area n
ser*iciu, ulterior o
dat pe an.
=n*esti&area n
*ederea stabilirii
porta)ului de
&ermeni ai
infeciilor intes(
tinale, la an&a)area
la lucru.
>. Salariaii
ma&azinelor
pentru copii,
seciilor pentru
copii din alte
ma&azine
3 dat pe an ?erapeut,
dermatolo& la
an&a)area n
ser*iciu i
ulterior ( o dat
pe an
0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior (o dat pe
an/ sn&ele la sifilis
i frotiu la
(ma&azine,
secii ne(
alimentare)
&onoree ( la an(
&a)area n ser*i(ciu
5. Salariaii
instituiilor
extracolare
(centre(palate de
creaie, teatre,
biblioteci,
cinemato&rafe,
&rdini i
parcuri publice,
cluburi pentru
copii)
" dat pe an ?erapeut, der(
matolo& la an(
&a)area n
ser*iciu i
ulterior
terapeutul ( o
dat pe an
0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior (o dat pe
an/ sn&ele la sifilis
i frotiul la
&onoree ( la an(
&a)area n ser*iciu
;. Salariaii
ntreprinderilor
de deser*ire
social
(publice sau
pri*ate) a
populaiei
(frizeri,
cosmetolo&i,
personalul
bilor, duurilor,
saunelor,
pedichiuriti,
manichiuriti)
" dat pe an ?erapeut,
dermatolo& la
an&a)area n
ser*iciu i
ulterior ( o dat
pe an
0icroradiofo(
to&rafia,
in*esti&area
sn&elui la sifilis i
fro(tiului la &onoree
la an&a)area n
ser*iciu (p. ;(++).
=n*esti&aii bac(
teriolo&ice la
porta)ul a&enilor
pato&eni de infecii
intestinale la
an&a)area n
ser*iciu (p. 4, +3),
in*esti&aii la hel(
mintiaze la an(
&a)area n ser*iciu
(p. 4, +3). 6lterior,
o dat pe an7 radio(
foto&rafia (p. ;(++),
sn&ele la sifilis i
frotiul la &onoree
(p. ++),
helmintiaze(p.4,+3).
4. 'ntrenorii,
instructorii de
not, sal*atorii,
personalul
bazinelor de not
i al cabinetelor
((( (((
de proceduri cu
aplicarea bilor
de tratament
+3. Salariaii
staiilor de
tratare a apei,
instalaiilor de
apeduct, care au
atribuie
nemi)locit la
tratarea i
dezinfecia apei
i persoanele
care deser*esc
reelele de
apeduct
((( (((
++. %ameristele,
deretictoarele
i ad(
ministratorii de
eta)e din hotel,
cmine (
intendenii i
educatorii de
cmine,
nsoitorii de
*a&on din
trenurile de
pasa&eri de
curs lun&
((( ((( (((
+1. Salariaii
instalaiilor de
asenizare,
&unoitilor i cei
implicai n
e*acuarea
&unoiului
mena&er i
deeurilor
industriale/
deretic toarea
de la *eceurile
publice/
salariaii staiilor
((( ((( 0icroradiofo(
to&rafa la an&a(
)area n ser*iciu,
ulterior ( o dat pe
an. =n*esti&aii la
infeciile intestinale
la an&a)a rea n
ser*iciu i ulterior
Z o dat pe an.
=n*esti&ri la
helmintiaze (o dat
pe an.
de epurare a
apelor reziduale
+:. Salariaii
bibliotecilor,
cinema(
to&rafelor,
teatrelor i ai
altor instituii de
menire
cultural/
salariaii bazelor
de odihn/ sala(
riaii unitilor
de
comercializare a
produselor
nealimentare
" dat pe an ?erapeutul la
an&a)area n
ser*iciu i
ulterior ( o dat
pe an
0icroradiofo(
to&rafia la an&a(
)area n ser*iciu i
ulterior U o dat pe
an
+,. Salariaii
farmaciilor,
depozitelor
pentru
medicamente i
instrumente
medicale
((( ((( (((
+8. <rofilul
chirur&ical7
salariaii
unitilor
instituiilor
curati*(pro(
filactice cu
profil
chirur&ical,
obstetrician i
din ser*iciul de
transfuzie a
sn&elui,
inclusi*
chirur&ii,
stomatolo&ii,
traumatolo&ii,
laboranii,
medicii(
laboranii, "-,
+. a an&a)a(
rea n
ser*iciu
1. 3 dat pe
an
?erapeut, der(
mato*enerolo&,
&inecolo&,
"-, stomato(
lo&
?erapeut, der(
mato*enerolo&,
&inecolo&,
"-, stomato(
lo&
@xamen de la(
borator7
+)la sifilis/
1)2bs'&/
:)porta)ul &er(
menilor infecii(
lor intestinale/
,)S? 'ureus/
8)radiofoto&ra(
fia @xamen de la(
borator7
+)2bs'&/
1)la sifilis/
:)S? 'ureus (
la indicaii epi(
demiolo&ice/
,)radiofoto&ra(
fia
oftalmolo&ii,
endoscopitii
.a.
+>. Salariaii
instituiilor
curati*(
profilactice cu
profil terapeutic,
inclusi*
terapeuii,
cardiolo&ii,
imunolo&ii,
oncolo&ii,
pediatrii,
endocrinolo&ii,
roent&enolo&ii,
infecionitii .a.
+. a an&a)a(
rea n
ser*iciu
1. 3 dat pe
an
?erapeut, der(
mato*enerolo&,
&inecolo&,
"-, stomato(
lo&
(((
@xamen de
laborator7
+) la sifilis/
1) radio&rafie
+5. Salariaii
centrului S=D',
laboratoarelor
zonale de
dia&nosticare
S=D', lucrtorii
medicali ai in(
stituiilor
sanitare de
tratament,
deser*ire i
dispensarizare a
persoanelor
infectate cu 2=J
i bolna*ii de
S=D'
a an&a)area
n ser*iciu,
ulterior ( de 1
ori pe an
2=J, 2Ds'&
+; ucrtorii
medicali ai
maternitilor
(seciilor),
seciilor cu pa(
tolo&ii ale
copiilor nou(
nscui i
prematurilor
a an&a)area
n ser*iciu,
ulterior ( o
dat pe an
((( =dentic p. +8,
inclusi* frotiu la
&onoree la
an&a)area la ser(
*iciu, ulterior (o
dat n an
A"?@7
+. Au snt supui examenului medical conform "rdinului nr. 188 din +8 noiembrie +44> urmtoarele cate&orii de salariai7 de la ntreprinderile
de dro)dii, amidon de malas, de uscare a fructelor, de extra&ere i de ambalare a srii i ceailui, de la morile i de fabricare a crupelor,
depozitele de &ru, fain i crupe, ele*atoare i alte ntreprinderi de acelai tip/ de la fabricile de spirt, lichior, *otc i *inuri, inclusi*
expeditorii de produse finale/ salariaii ma&azinelor specializate de comercializare a buturilor alcoolice n ambala)/ salariaii depozitelor de
le&ume i fructe.
1. @ste interzis lucrul cu nou(nscuii, copiii de *rsta creei i &rdiniei, persoanelor la care s(au depistat focare neacti*e (schimbri) de
tuberculoz n plmni.
:. 'dmiterea la lucru a salariailor bolna*i de maladii de piele neconta&ioase (psoriazis, dermatitele aler&ice etc.) se decide indi*idual, lund n
*edere starea bolna*ului i locul de acti*itate. Cemeile bolna*e de trihomoniaz se admit la lucru cu condiia c se *or trata sistematic.
<ersoanele cu porta) de stafilococ se *or asana, conform ordinelor n *i&oare ale 0inisterului Sntii al -epublicii 0oldo*a.
,. <urttorii de &ermeni ai stafilococului pato&en, indicai n pct. 1, snt transferai la alte acti*iti pentru durata sanrii.
8. 'n&a)atorii snt obli&ai7
- s ncheie anual un contract cu instituiile medicale despre efectuarea examenului medical al salariailor/
- s asi&ure prezena salariailor n instituiile medicale pentru a fi supui examenului medical, conform planului elaborat de instituia
medical i aprobat de %entrul de i&ien i epidemiolo&ie (%=@)/
- s prezinte instituiilor medicale lista salariailor supui examenului medical7
LISTA
+alaria,il%r +u#u"i e(amenului mei'al
a) unitatea
b) apartenena departamental
c) adresa juridic aunitii
d) data alctuirii listei
e) acordul Centrului de igien i epidemiologie
Nr d/o Numele,
prenumele
Adresa
de la
domiciliu
Sexul Anul
naterii
Profesia Postul
Semntura conductorului __________________________________
6. Plata pentru efectuarea examenului medical o suport unitile n cadrul crora activeaz salariaii respectivi.
7. Persoanele care n-au susinut examenul medical nu sunt admise la activitile indicate n Lista menionat mai
nainte.
8. Medicul terapeut, dup finalizarea examenului medical, indic n fia medical ,admis la lucru", data, luna i
anul urmtorului examen medical.
Domeniul organizrii i desfurrii examenelor medicale obligatorii este reglementat i prin 2rdinul
Ministerului Sntii nr# 67, din 65 iunie 6..A 9Privind e%amenele medicale o)li0atorii la an0a'are n munc i
periodice ale lucrtorilor care snt supui aciunii factorilor nocivi i nefavora)ili". n scopul depistrii strilor
premorbide de mbolnvire profesional i organizrii unei reabilitri eficace, au fost aprobate:
- Lista substanelor periculoase, nocive i a factorilor de producie nefavorabili, la lucrrile cu care examenele
medicale la angajare la lucru i periodice snt obligatorii cu scopul prevenirii bolilor profesionale.
- Lista lucrrilor pentru a cror ndeplinire snt obligatorii examenele medicale la angajare n munc i cele
periodice ale lucrtorilor cu scopul prevenirii bolilor, accidentelor, asigurrii securitii muncii.
- Lista profesiilor din agricultur pentru a cror exercitare snt obligatorii examenele medicale la angajare n
munc i cele periodice cu scopul prevenirii bolilor profesionale.
- Contraindicaiile medicale generale la lucrrile cu substane periculoase i nocive, cu factori nocivi i
nefavorabili de producie cu scopul prevenirii bolilor profesionale, accidentelor i proteciei muncii .a
Anexa nr.13
Unitatea _______________________
Formular interdepartamental tipizat MR-8
Aprobat de DS al RM prin Hotrrea nr.01 din 10.01.97
Cod CDUM 030159
ORDIN %DI96O0I:IE) Nr. _________ DE JN,ADRARE
Numele, prenumele _____________________________________________________________
Este incadrat() n munc de la ___________________________________________________ cu sau far termen de
ncercare (specificare)
_____________________________________________________________________________ termen de ncercare
______________________________________________________________________________________________________
Temporar, sezonier (pe termen)
____________________________
De la ___________ pn la______
Cumul
Secia__________________ atelierul__________________ sectorul_______________________
Categoria personalului___________________________________________________________
Profesia, funcia Categoria de ncadrare,
clasa de retribuire,
retribuia tarifar
Nr.matricol
Spor la retribuie___________________________________________________________ felul i mrimea
Durata zilei de munc(sptmnii) n caz de program de munc redrus
,onduc#torul ________________ __ ___________20__
Semntura ____________________
An&a+atorul ___________________
Semntura___________________
Numele, prenumele___________________________________________________________
este reprezentat() a luat cunotin de condiiile de munc n
______________________________________________________________________________
atelierul,secia,sectorul
Semntura________________
____ ______________ 20__
Accept ncadrarea n funcie de____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Categoria _______________ cu retribuia lunar de _____________________________
____ _____________20________ ef, secie (sector)
Accept condiiile de munc ____ ____________ 20__
_________________
Semntura
Concluziile controlului medical ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________
_________________
Semntura medicului
Meniuni privind efectuarea instructajului de tehnic a securitii, securitatea antiincendiar etc.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________
___________________
funcia
_______________________
Semntura
___ ______________20___
N%t.
e inf%rmare a +alariatului
#erfe'tat. la ata e 3333 333333333333 453333 n '%nf%rmitate 'u art*A@ alin > in C%ul Mun'ii a RM
'. =ndentiatatea prilor7
'n&a)ator U_____________________________________________________________/
Salriat U______________________________________________________________________/
D. ocul de munc7__________________________________________________________
______________________________________________________________________/
%. Sediul sau, dup caz, domiciliul an&a)atoruli7___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________/
D. 'tribuiile funciei7________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________/
@. -iscurile specifice funciei7_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________/
C. Durata de la care contractul de munc urmeaz s(i produc efectele7 ______________
______________________________________________________________________/
!. Durata normal a munci, exprimatn oreFzi i ore sptmn7_____________________
______________________________________________________________________/
2. Durata concediului de odihn anual la care salriatul are dreptul7___________________
_______________________________________________________________________
=. Salariul lunar este de_________ lei din care7
- Salriul de baz( __________lei
- Sporuri(_______________lei
- =ndemnizaii(___________________ lei
- 'lte adausuri( _______________________lei
E. -eflectarea pre*ederilor contractului colecti* de munc ce re&lementeaz condiiile de munc ale
salariatului_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________/
[. -eflectarea principalelor norme ce in de tehnica securitii i i&iena muncii7
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________/
. 0surle de securitate antiincendiar i alte re&uli de protecie a muncii7
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
0. 9nscrierea de constatare a faptului c salariatuli i s(a adus la cunotin re&ulamentul intern al unitii i contractul colecti* de munc7
___ ______________13__ semntura_________________
'n&a)ator ________________ 'm luat cunotin
Semnatura _______________ _____ __________ 13 ___
Semnatura __________________
Fi"a #er+%nal.
e evien,. a 'arel%r
+. Aumele ________________ prenumele ____________________
<atronimicul ________________________
1. Sex _____________
:. 'nul, ziua,luna naterii ___________________________
,. ocul nateri__________________________________
8. Aaionalitatea __________________________________
>. "ri&inea social ____________________________________
5. %etenia __________________________
;. Studiile _________________________
Denumirea
instituiei de
n*amnt i
Cacultatea
(secia)
'nul
admiterii
'nul
absol*irii sau
abandonrii
a ce an de
studii ai
abandonat
Specialitatea
dup
absol*irea
adresa instituia de
n*amnt
instituiei de
n*amnt,
diploma nr.,
ade*erina nr.
4. <osedai limba de stat___________________________________________________
+3. %e limbi strine cunoatei_______________________________________________
++. !radul tiiniific, titlul tiinific___________________________________________
+1. %e lucrri tiinifice i inenii a*ei_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________
+:. ucru prestat de la nceputul act*itii de munc (inclusi* studiile n instituiile de n*amnt superior i mediu de specialitate, ser*iciu
militar, cumulul de funcii).
a completarea acestui punct indicai denumirea instituiei, or&anizaiei i nterprinderii cum se numea la timpul respecti*
una i anul Cuncia inicati
instituia,
or&anizaia
nterpriderea,
ministerul
(departamentul)
'dresa or&anizaiei,
nerprinderii
=ntrri n funcie Demisii
+,. %e funcii ai a*ut n or&anele electi*e de stat
'dresa
or&anului
electi*
Denumirea
or&anului
electi*
Cuncia electi* 'nul
'le&erii Declinrii
mputernicirlor
+8. %e decoraii &u*ernamentale a*ei____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
+>. Sntei sau nu supus ser*iciului militar i ce &rad militar a*ei______________________
_______________________________________________________________________
@fecti*ul_____________________ Specialitatea militar__________________________
+5. Situaia familial la data completrii fiei personale______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________
AUT2;I2GRAFIE
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
CERERE
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
'dresa domiciliului ___________________________________________________
?elefon ________________
Semnura ____________
,,_____RR______________ 13__

Directorul &eneral al ___________
____________________________
____________________________
Semnatura conductorului unitaii
______ __________ 13___
REGULAMENTUL
'u #rivire la +ervi'iul re+ur+e umane
I* Di+#%0i,ii $enerale
+. <rezentul re&ulament stabilete modul de or&anizare i funcionare a ser*iciului resurse
umane al unitii ________________.
1. Ser*iciul resurse umane al unitii ____________are scopul de a contribui la eficientizarea acti*itii unitii menionate prin
implementarea politicii i procedurilor moderne n lucrul cu personalul.
:. Ser*iciul resurse umane se instituie ca subdi*iziune interioar autonom (secie sau ser*iciu), care se subordoneaz nemi)locit
conductorului unitii. Structura ser*iciului resurse umane i statele de personal ale acestuia se stabilesc de conductorul unitii.
II* Atri-u,iile +ervi'iului re+ur+e umane
,. Ser*iciul resurse umane are urmtoarele atribuii de baz7 a) particip la elaborarea politicii de personal, n special la proiectarea
structurilor or&anizaionale ale unitii..a subdi*iziunilor ei i la repartizarea posturilor n cadrul lor/ b) elaboreaz re&ulamentul
ser*iciului resurse umane i re&ulamentul de ordine interioar a unitii/ c) elaboreaz, n baza le&islaiei muncii, procedurile de personal
cu pri*ire la7 planificarea resurselor umane, recrutarea i selectarea candidailor pentru locurile de munc *acante, an&a)area i inte&rarea
noilor salariai, e*aluarea, remunerarea, dez*oltarea profesional, promo*area n funcie, sancionarea, moti*area i eliberarea
personalului/ d) planific, or&anizeaz, efectueaz i monitorizeaz procedurile de personal/ e) elaboreaz, n comun cu conductorul
unitii, descrierile locurilor de munc i stabilete, n baza lor, criteriile de selectare a candidailor pentru locurile de munc *acante,
criteriile de e*aluare i de promo*are n funcie a salariailor/ f) identific, n comun cu conductorul unitii, necesitile de instruire a
personalului, planific procesul de instruire, ne&ociaz cu prestatorii ser*iciilor de instruire condiiile de or&anizare i coninutul
cursurilor de instruire, or&anizeaz i e*alueaz acti*itile de dez*oltare profesional a salariailor, ine e*idena datelor referitoare la
instruirea personalului/ &) consult conductorul unitii i specialitii acesteia n probleme ce in de aplicarea pre*ederilor le&islaiei
muncii, de procedurile de personal, de relaiile de munc etc/ h) monitorizeaz condiiile de munc ale personalului, elabornd, dup caz,
propuneri de mbuntire ale lor/ i) particip la procesul de soluionare a liti&iilor ce in de personalul unitii/ )) elaboreaz pentru
conductorul unitii proiecte de decizii (ordine, dispoziii) i perfecteaz documentele necesare cu pri*ire la an&a)area i inte&rarea
noilor salariai, e*aluarea, atestarea, dez*oltarea profesional, remunerarea, sancionarea, moti*area i stimularea personalului,
transferarea i eliberarea lui, acordarea concediilor, deplasrile de ser*iciu, sta&ierile personalului, efectuarea, dup caz, a in*esti&aiilor
psihosociolo&ice, mbuntirea relaiilor de munc, ntocmirea statelor de personal etc/
K) exercit controlul asupra realizrii deciziilor (ordinelor, dispoziiilor) conductorului unitii cu pri*ire la personal, formuleaz propuneri
pentru nlturarea nea)unsurilor depistate/ +) ine e*idena personalului, ntocmete dosarele personale (profesionale), completeaz carnetele de
munc, buletinele pentru incapacitate temporar de munc etc/ m) pre&tete i pred n arhi* materialele ce in de acti*itatea ser*iciului
resurse umane.
III* Dre#turile +ervi'iului re+ur+e umane
8. Ser*iciul resurse umane are dreptul7 a) s exercite, n cadrul unitii, controlul asupra respectrii le&islaiei muncii, re&ulamentelor de
or&anizare i funcionare, re&ulamentelor de ordine interioar, deciziilor (ordinelor i dispoziiilor) conductorului unitii cu pri*ire la
personal/ b) s solicite, n condiiile le&ii, de la subdi*iziunile interioare ale unitii informaii i alte documente, necesare pentru
exercitarea atribuiilor ce i re*in/ c) s ne&ocieze contracte cu or&anizaii i specialiti n domeniu n scopul efecturii selectrii i
e*alurii acti*itii personalului, identificrii necesitilor de instruire, elaborrii i implementrii pro&ramelor de instruire, realizrii
in*esti&aiilor psihosociolo&ice, elaborrii recomandrilor de mbuntire a lucrului cu personalul etc/ d) s exercite alte drepturi
pre*zute de actele normati*e locale (re&ulamentul intern al unitii, contractul colecti* de munc) i de le&islaia -epublicii 0oldo*a.
IH* Re+#%n+a-ilitatea +ervi'iului re+ur+e umane
>. Ser*iciul resurse umane este responsabil pentru7 a) respectarea strict n unitate a le&islaiei muncii i a altor acte normati*e ce
re&lementeaz lucrul cu personalul/
b) implementarea eficient a procedurilor moderne de lucru cu personalul/ c) realizarea consec*ent a politicii i a procedurilor de personal n
baza principiilor de obiecti*itate, apreciere dup merit, oportuniti e&ale pentru femei i brbai/ d) depistarea la timp a lacunelor existente n
mana&ementul resurselor umane i elaborarea propunerilor de nlturare a lor/ e) calitatea i *eridicitatea informaiilor n baza crora se adopt
decizii (ordine, dispoziii) cu pri*ire la personal/ f) perfectarea corect a documentaiei referitoare la lucrul cu personalul/ &) promo*area
insistent n unitate a unei culturi or&anizaionale bazate pe *alori &eneral umane, responsabilitate social i relaii de munc armonioase.
H* C%nu'erea +ervi'iului re+ur+e umane
5. 'cti*itatea ser*iciului resurse umane este or&anizat i condus de ef, care este numit n funcie i eliberat din funcie de conductorul
unitii, n condiiile le&ii.
;. Xeful ser*iciului resurse umane, de re&ul, este responsabil pentru corectitudinea proiectelor de decizii (ordine, dispoziii) cu pri*ire la
personal, pentru implementarea eficient a politicii i procedurilor moderne de lucru cu personalul n unitatea n cauz.
4. Xeful ser*iciului resurse umane exercit urmtoarele atribuii de baz7 a) planific, or&anizeaz, coordoneaz, monitorizeaz i
controleaz acti*itatea ser*iciului resurse umane/ b) coordoneaz acti*itatea cu pri*ire la personal a conductorilor subdi*iziunilor
interioare ale unitii, consultndu(i i antrenndu(i, n funcie de necesitate/ c) ne&ociaz, conform mputernicirilor dele&ate de
conductorul unitii, contracte, acorduri cu prestatorii de ser*icii de instruire, de recrutare i selectare, de e*aluare a acti*itii
personalului, de consultare n domeniul mana&ementului resurselor umane.
+3. Xeful ser*iciului resurse umane trebuie s corespund urmtoarelor criterii de baz7
a) studii superioare uni*ersitare/ b) specializare n domeniul mana&ementului resurselor umane/
experien n lucrul cu personalul de cel puin trei ani/ d) cunotine referitoare la7 mana&ementul resurselor umane, le&islaia muncii i
mana&ementul &eneral/ e) abiliti mana&eriale7 a planifica, a or&aniza, a moti*a, a coordona, a instrui, a controla, a lucra cu informaia, a
comunica eficient (oral i n scris), a aplana situaii de conflict, a ne&ocia, a forma i a lucra n echip, a utiliza mi)loace tehnice de birou/ f)
atitudini7 responsabilitate, respect fa de oameni, recepti*itate la idei noi, obiecti*itate, loialitate, tendin spre dez*oltare profesional
continu.
C2NTRACTUL INDIHIDUAL DE MUNC<
n'/eiat 'u Dire't%rul $eneral al S%'iet.,ii #e A',iuni
____ _________ 13__ mun. %hiinu
Societatea pe actiuni _____________, situata pe adresa )uridica _________________
____________________________________________________________________
n persoana <reedintelui 'dunrii !enerale a acionarilor (al %onsiliului Societii) ________ __________________, denumit n continuare
#Societate$, pe de o parte, i _______________
_________________, denumit n continuare #Director &eneral$, domiciliat n ______________
_______________________ ,pe de alt parte, au ncheiat prezentul contract
cu urmtorul coninut.
=* 2-ie'tul '%ntra'tului iniviual e mun'.
<rezentul contract este ncheiat n temeiul deciziei 'dunrii &enerale a acionarilor din_________________, proces(*erbal
nr._____________________.
9n corespundere cu prezentul contract, Directorul &eneral al societii se obli& s ndeplineasc funcii de conducere a acti*itii curente
a Societii n limitele mputernicirilor atribuite prin actele normati*e ale -epublicii 0oldo*a, Statutul Societii pe 'ciuni i alte acte locale
ale Societii.
Directorul &eneral al Societii efectueaz conducerea cu toate &enurile de acti*itate ale Societii. De asemenea, el or&anizeaz,
planific, coordoneaz i controleaz desfurarea acti*itii i folosirea resurselor ce aparin sau se afl n &estiunea operati* a Societii.
Directorul &eneral al Societii este obli&at s apere drepturile i interesele le&itirfro ale Societii, s se preocupe de protecia
patrimoniului Societii i s contribuie la obinerea de ctre Societate a unui profit maximal.
Societatea se obli& s asi&ure Directorului &eneral condiiile de munc ce pot contribui la ndeplinirea eficient de ctre acesta a obli&aiilor de
munc, precum i s achite la timp i inte&ral salariul.
4* Durata '%ntra'tului iniviual e mun'.
<rezentul contract este ncheiat pe o durat determinat, i anume7_________________ani.
Directorul &eneral al Societii este mputernicit s purcead la ndeplinirea obli&aiilor de
munc, specificate n pct. : al prezentului contract, =a________________(data de la care se ncepe acti*itatea de munc).
>* Dre#turile, %-li$a,iile "i m#uterni'irile Dire't%rului $eneral al +%'iet.,ii
;irectorul general al +ocietii e+te o"ligat2
- s ndeplineasc contiincios obli&aiile de munc, pre*zute de Statutul Societii pe
- 'ciuni i de alte acte locale (corporati*e) ale Societii/
- s efectueze conducerea operati* a acti*itii economico(financiare a Societii/
- s asi&ure ndeplinirea deciziilor 'dunrii &enerale a acionarilor/
- s asi&ure ndeplinirea obli&aiilor contractuale ale Societii/
- s asi&ure realizarea de ctre salariaii Societii a cerinelor actelor normati*e locale ce re&lementeaz acti*itatea Societii/
- s asi&ure ndeplinirea de ctre salariaii Societii a disciplinei muncii i a re&ulamentului intern al unitii/
- s asi&ure, la cererea 'dunrii &enerale sau a or&anelor de stat competente, prezentarea informaiei referitoare la acti*itatea Societii/
- s realizeze lucrul i colaborarea efecti* a tuturor subdi*iziunilor structurale i unitilor de producie/
- Societatea pe aciuni situat pe adresa )uridic
s or&anizeze acti*itatea economic i de producie a Societii/
- s apere interesele patrimoniale ale Societii n instanele )udectoreti i n or&anele de administraie public/
- s &aranteze ndeplinirea de ctre Societatea a tuturor obli&aiilor fa de bu&etul public naional, precum i a tuturor obli&aiunilor ce
rezult din clauzele contractelor comerciale i ale celor de munc/
- n *ederea realizrii obli&aiilor de ser*iciu, Directorul &eneral al Societii are dreptul7 s reprezinte interesele Societii n relaiile cu
persoanele fizice i )uridice, precum i cu autoritiole publice centrale i locale/
- s ncheie in numele Societii orice tipuri de contracte/
- s dispun de patrimoniul i mi)loacele financiare ale Societii/
- s stabileasc lista de date ce constituie secret comercial/
- s aprobe statele de personal ale Societii/
- s an&a)eze la lucru i s concedieze salariaii Societii/
- s aprobe =nstruciunile de ser*iciu i -e&ulamentele cu pri*ire la subdi*iziunile structurale ale Societii/
- s aplice stimulri pentru succese n munc i s atra& la rspunderea material iFsau disciplinar pe salariaii Societii/
- s realizeze alte mputerniciri n limitele drepturilor, ce(i sunt recunoscute prin documentele de constituire i actele normati*e locale ale
Societii.
?* 2-li$a,iile S%'iet.,ii
Societatea pe 'ciuni *a asi&ura Directorului &eneral al societii, din contul mi)loacelor financiare ale unitii, urmtoarele &aranii sociale7
- achitarea salariului de funcie n mrime De ________ (___________), lei/
- retribuirea primelor, suplimentelor de plat n mrime de pn la 83 S din salariul de funcie, inndu(se cont de realizrile deosebite,
atin&erea indicatorilor de performan, creterea producti*itii muncii sau a cifrei de afaceri/
- acordarea recompensei lunare pentru *echime n munc, n proporie de
__________(____________) procente fa de salariul de funcie, i a indemnizaiilor
n mrime de pn la 1 salarii de funcie lunare potri*it rezultatelor economico(financiare anuale, n cazurile acti*itii rentabile a
unitii/
- acordarea a)utoarelor materiale n mrime de un salariu mediu lunar de
funcie, n momentul beneficierii de concediul de odihn anual, nsumnd
__________(____________) zile calendaristice/
- asi&urarea social i medical/
- alte &aranii statuate de le&islaia n *i&oare.
@* Di+#%0i,ii finale
Desfacerea contractului indi*idual de munc poate a*ea loc n conformitate cu art. ;1, ;8, ;>, 1>: din %odul muncii al -0. Suplimentar, n
baza art. 1>: lit. c) din %odul muncii, Societatea pe 'ciuni are dreptul s desfac contractul indi*idual de munc cu Directorul &eneral al
societii n caz de comitere de ctre acesta din urm a urmtoarelor nclcri7
- crearea pericolului de insol*abilitate a unitii/
- controlul insuficient asupra inerii re&istrelor, corectitudinii calculelor bilaniere, rapoartelor statistice, documentelor primare etc/
- nerespectarea disciplinei economico(financiare, precum i a documentelor corporati*e, aplicabile n cadrul Societii.
=n caz de ncetare a contractului indi*idual de munc ncheiat cu Directorul &eneral al societii n temeiul art. 1>: lit. b) din %odul muncii al
-0, n lipsa unor aciuni sau inaciuni culpabile, Directorul &eneral al Societii este prea*izat n scris cu o lun nainte i i se pltete o
compensaie pentru eliberare din funcie n mrime de______(_________________) lei (dar nu mai mic
dect : salarii medii lunare).
a expirarea termenului de *alabilitate a prezentului contract, aciunea acestuia poate fi prolon&at prin acorduri suplimentare, fiind pri
inte&rante ale contractului indi*idual de munc.
<rezentul contract este ntocmit n dou exemplare, a cte unul pentru fiecare dintre pri,
a*nd putere )uridic similar, i este trecut n re&istrul unitii sub numrul .
S"%=@?'?@'7 D=-@%?"-6 !@A@-' ' S"%=@?WT==7
Denumirea__________
Numele, prenumele __________________
Adresa juridica_________ Domiciliat __________________________
Semnatura _______________ Semnatura______________________
Anexa nr. 7
C2NTRACTUL INDIHIDUAL DE MUNC<
n'/eiat 'u +#e'iali+tul +ervi'iului re+ur+e umane
____ ________ 13__ ________________ (localitatea)
<rezentul contract este ncheiat ntre ____________(denumirea i adresa )uridic a
an&a)atorului) reprezentat de ctre__________________(funcia i numele, prenumele
persoanei mputernicite de a semna contractul), numit n continuare #'n&a)ator$, i ________________(numele,
prenumele, patronimicul), domiciliat ________________,
buletin de identitate nr.________________, eliberat de "ficiul_____________, numit n
continuare #Salariat$.
<rile contractante au con*enit asupra urmtoarelor7
=* 2-ie'tul '%ntra'tului iniviual e mun'.
Salariatul este an&a)at n funcie de specialist ser*iciu personal pentru o norm deplin (parial sau prin cumul).
Salariatul este obli&at s presteze ser*icii administrati*e le&ate de politica de personal, n special n ce pri*ete
recrutarea sau formarea profesional a personalului, analiza locurilor de munc i orientarea profesional. 'n&a)atorul
se obli& s(i asi&ure salariatului condiiile de munc pre*zute de actele normati*e ce conin norme ale dreptului
muncii, precum i s achite la timp i inte&ral salariul.
4* Durata '%ntra'tului iniviual e mun'.
<rezentul contract este ncheiat pe o durat nedeterminat.
Salariatul este nsrcinat s purcead la ndeplinirea sarcinii de munc pre*zut
n pct. +.+. i +.1, la___________________(data nceperii acti*itii de munc).
Salariatul este an&a)at cu termen de prob de______________________(durata termenului de
prob, dar nu mai mult de : luni).
>* Dre#turile "i %-li$a,iile Salariatului
:alariatul are dreptul2
a munc, conform clauzelor contractului indi*idual de munc.
a un loc de munc n condiiile pre*zute de standardele de stat pri*ind or&anizarea, protecia i i&iena muncii,
de contractul colecti* de munc i de con*eniile colecti*e.
a achitarea la timp i inte&ral a salariului n funcie de calificarea sa, de complexitatea, cantitatea i calitatea
lucrului efectuat.
a odihn asi&urat prin stabilirea duratei normale a timpului de munc i prin acordarea zilelor de repaus i de
srbtoare nelucrtoare, a concediilor anuale pltite.
a informare deplin i *eridic despre condiiile de munc i cerinele fa de protecia i i&iena muncii la locul
de munc.
a formare profesional, reciclare i perfecionare n conformitate cu %odul muncii al -0 i cu alte acte
normati*e.
a libera asociere n sindicate, inclusi* la constituirea de or&anizaii sindicale i aderarea la acestea pentru
aprarea drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor sale le&itime.
a participare n administrarea unitii n conformitate cu pre*ederile art. ,1 din %odul muncii i cu contractul
colecti* de munc.
a purtare de ne&ocieri colecti*e i la ncheierea contractului colecti* de munc i a con*eniilor colecti*e, prin
reprezentanii si, la informare pri*ind executarea contractelor i con*eniilor respecti*e.
a aprare, prin metode neinterzise de le&e, a drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor
sale le&itime.
a soluionarea liti&iilor indi*iduale de munc i a conflictelor colecti*e de munc, inclusi* dreptul la
&re*, n modul stabilit de %odul muncii i de alte acte normati*e.
a repararea pre)udiciului material i a celui moral cauzat n le&tur cu ndeplinirea obli&aiilor de
munc n modul stabilit de %odul muncii i de alte acte normati*e.
a asi&urarea social obli&atorie n modul pre*zut de le&islaia n *i&oare.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(alte drepturi n corespundere cu le&islaia n *i&oare*
:alariatul e+te o"ligat7
S respecte re&ulamentul intern al unitii. S respecte disciplina muncii.
S contribuie la elaborarea i realizarea politicii de personal n cadrul unitii.
S participe la or&anizarea atestrii an&a)ailor unitii, la asi&urarea metodic i informaional a
acesteia, precum i s contribuie la elaborarea msurilor pri*itoare la realizarea deciziilor comisiei de atestare.
S efectueze, sub conducerea efului ser*iciului resurse umane, perfectarea la timp a an&a)rii n
munc, a modificrii, suspendrii sau ncetrii contractului indi*idual de munc n corespundere cu pre*ederile
le&islaiei muncii.
S asi&ure, sub conducerea efului ser*iciului resurse umane, completarea i pstrarea carnetelor de
munc, precum i inerea documentaiei utilizate n acti*itatea de resurse umane.
S participe la elaborarea sistemelor de apreciere complex a salariailor i a rezultatelor acti*itii
acestora.
S participe, la indicaia efului ser*iciului resurse umane, la exercitarea controlului asupra respectrii
disciplinei muncii n cadrul unitii i asupra respectrii de ctre an&a)ai a re&ulamentului intern al unitii.
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
92
Anexa nr. 7
(alte obli&aii n corespundere cu le&islaia n *i&oare)
Salariatul este obli&at s cunoasc7actele normati*e i materialele metodice ce in de mana&ementul de cadre/ le&islaia
muncii/ sistemele i metodele de apreciere a resurselor umane/ re&ulile i normele referitoare la protecia muncii/ modul
de , perfectare i pstrare a documentaiei utilizate n acti*itatea de resurse umane.
?* Dre#turile "i %-li$a,iile An$a)at%rului
Angajatorul are dreptul2
S ncheie, s modifice, s suspende i s desfac contractele indi*iduale de munc cu salariaii n
modul i n condiiile stabilite de %odul muncii i de alte acte normati*e.
S cear salariatului ndeplinirea obli&aiilor de munc i manifestarea unei atitudini &ospodreti fa
de bunurile an&a)atorului.
S(+ stimuleze pe salariat pentru munca eficient i contiincioas.
S(+ tra& pe salariat la rspundere disciplinar n modul stabilit de %odul muncii i de alte acte
normati*e.
S emit acte normati*e la ni*el de unitate.
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(alte drepturi n corespundere cu le&islaia n *i&oare)
Angajatorul e+te o"ligat2
S respecte le&ile i alte acte normati*e, clauzele contractului colecti* de munc i ale con*eniilor
colecti*e.
S respecte clauzele contractelor indi*iduale de munc. S aprobe anual statele de personal ale unitii.
S asi&ure salariatului condiiile de munc corespunztoare cerinelor de protecie i i&ien 1. muncii.
S plteasc inte&ral salariul n termenele stabilite de %odul muncii, de contractul colecti* de munc i
de contractele indi*iduale de munc.
S poarte ne&ocieri colecti*e i s ncheie contractul colecti* de munc n modul stabilit de %odul
muncii.
S ndeplineasc la timp prescripiile or&anelor de stat de supra*e&here i control, s plteasc
amenzile aplicate pentru nclcarea actelor le&islati*e i a altor acte normati*e ce conin norme ale dreptului muncii.
S examineze sesizrile salariatului pri*ind nclcrile actelor le&islati*e i ale altor acte normati*e ce
conin norme ale dreptului muncii, s ia msuri pentru nlturarea lor, informnd despre aceasta salariatul n cauz n
termenele stabilite de le&e.
S asi&ure salariatului condiiile social(sanitare necesare pentru ndeplinirea obli&aiilor de munc.
S efectueze asi&urarea social obli&atorie a salariatului n modul pre*zut de le&islaia n *i&oare.
S repare pre)udiciul material i cel moral cauzate salariatului n le&tur cu ndeplinirea obli&aiilor
de munc n modul stabilit de %odul muncii i de alte acte normati*e.
S ndeplineasc alte obli&aii stabilite de %odul muncii, de alte acte normati*e, de con*eniile
colecti*e, de contractul colecti* i de cel indi*idual de munc.
@* Garan,ii "i '%m#en+a,ii
'supra Salariatului se extind n ntre&ime &araniile i compensaiile stabilite de le&islaia n *i&oare i de actele
normati*e locale.
<re)udiciul material i cel moral cauzate salariatului ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale
urmeaz s fie reparate n corespundere cu le&islaia muncii a -epublicii 0oldo*a.
A* Tim#ul e mun'. "i tim#ul e %i/n.
Salariatul este obli&at s ndeplineasc obli&aiile de munc pre*zute n pct. +.+., +.1 i :.1. din prezentul contract, n
decursul timpului de munc, stabilit prin re&ulamentul intern al unitii, precum i n decursul altor perioade care,
potri*it dispoziiilor actelor normati*e, fac parte din timpul de munc. Salariatului i se stabilete durata sptmnal a
timpului de munc ce constituie ,3 de ore, cu durat normat a zilei de munc.
'n&a)atorul este obli&at s acorde Salariatului timpul de odihn n conformitate cu le&islaia muncii, i anume7 pauza de
mas/ repausul zilnic/ repausul sptmnal/ zilele de srbtoare nelucrtoare/ concediile anuale i cele sociale.
'n&a)atorul este obli&at s acorde Salariatului concediile anuale cu o durat7 (
concediul de odihn annual___________________de zile calendaristice (nu mai
puin de 1; de zile calendaristice)/ concediul de odihn anual suplimentar _________________
________________________de zile calendaristice.
B* Retri-uirea mun'ii
<rile contractante stabilesc c remunerarea Salariatului, indiferent de rezultatele
muncii, constituie _____________________ lei.
'n&a)atorul *a achita lunar, trimestrial sau anual (de subliniat) premiile n scopul
stimulrii muncii, dup cum urmeaz _______________________.
L* R.+#unerea )urii'. a #.r,il%r '%ntra'tante "i m%ul e +%lu,i%nare a liti$iil%r e mun'.
<rile contractante *or purta rspundere )uridic n cazurile pre*zute de le&islaia -epublicii 0oldo*a n *i&oare.
"rice liti&iu (conflict) aprut pe parcursul executrii prezentului contract *a fi tranat prin ne&ocieri ntre pri. =n cazul
n care aceste proceduri (metode) nu se *or solda cu rezultatele scontate, liti&iul de munc *a fi soluionat de ctre
or&anele de )urisdicie competente conform le&islaiei naionale n *i&oare.
F* Di+#%0i,ii finale
<rezentul contract intr n *i&oare de la data semnrii lui de ctre 'n&a)ator i Salariat i se execut pn la momentul
ncetrii acestuia conform temeiurilor stabilite n art. ;+ din %odul muncii al -0.
Dat a semnrii prezentului contract se consider data stipulat n preambulul contractului de munc.
<rezentul contract este perfectat n dou exemplare i este alctuit din ________ pa&ini.
<rezentul contract nu poate fi modificat dect printr(un acord suplimentar semnat de pri, care se anexeaz la contract i
este parte inte&rant a acestuia.
93
Anexa nr. 7
ANGAIAT2R SALARIAT
____________________ ______________________
'dresa )uridica________ Domiciliat ____________
Semnatura ___________ Semnatura ___________

C2NTRACTULINDIHIDUAL DE MUNC< nr_______*
3333 3333333333333334533 333333333333333333333333333
(localitatea)
_____________________________________________________________________________
(denumirea unitii sau numele, prenumele an&a)atorului ( persoan fizic)
denumit() n continuare #'n&a)ator$, n persoana_____________________________________
_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)
pe de o parte, i dl (dna)__________________________________________________________
(numele, prenumele)
denumit() n continuare #Salariat$, pe de alt parte, conducndu(se de pre*ederile articolelor ,8(4, din %odul muncii,
aprobat prin e&ea nr.l8,(GJ din 1; martie 133:, au ncheiat prezentul %ontract indi*idual de munc, con*enind asupra
urmtoarelor7
+. Salariatul este an&a)at n calitate de __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(funcia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
1. ocul de munc___________________________________________________________
(denumirea subdi*iziunii unitii)
:. 0unca este7
a) de baz/
b) prin cumul.
,. Durata %ontractului este7
a) nedeterminat/
b) determinat______________________________________________________________
(termenul concret)
8. <erioada de prob (dac prile au con*enit)____________________________________
_______________________________________________________________________
(termenul concret)
>. <rezentul %ontract indi*idual de munc i produce efectele din7
a) ziua semnrii/
b) _______________________________________________________________________
(data ne&ociat de pri)
5. -iscurile specifice funciei____________________________________________
__________________________________________________________________
(munc n condiii &rele, *tmtoare iFsau periculoase etc.)
;. Salariatul are urmtoarele drepturi7
a) drepturi pre*zute n alin.(l) al art.4 din %odul muncii/
b) alte drepturi ____________________________________________________________
(se specific drepturile suplimentare ne&ociate de pri)
4. Salariatul este obli&at7
a) s ndeplineasc obli&aiile pre*zute n alin. (1) al art. 4 din %odul muncii/
b) s ndeplineasc alte obli&aii_______________________________________________
(se specific obli&aiile suplimentare ne&ociate de pri)
94
Anexa nr. 7
+3. 'n&a)atorul are urmtoarele drepturi7
a) Drepturi pre*azute in alin + al art. +3 din %0
b) 'lte drepturi___________________________________________________________
_________________________________________________________________
(se specific drepturile suplimentare ne&ociate de pri)
++. 'n&a)atorul este obli&at7
a) s ndeplineasc obli&aiile pre*zute n alin. (1) al art. +3 din %odul muncii/
drepturi pre*zute n alin.(l) al art. +3 din %odul muncii/
b) s ndeplineasc alte obli&aii stabilite de %odul muncii, de alte acte normati*e, de
con*eniile colecti*e, de contractul colecti* de munc i prezentul %ontract indi*idual de
munc, printre care ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(se specific obli&aiile suplimentare)
+1. %ondiiile de retribuire a muncii salariatului ______________________
______________________________________________________ ___________
(salariul funciei sau cel tarifar, suplimentele, sporurile,
_____________________________________________________________________________
adaosurile, premiile, a)utoarele materiale, compensaiile
_____________________________________________________________________________
i alocaiile, inclusi* pentru munca prestat n condiii &rele,
_____________________________________________________________________________
*tmtoare iFsau periculoase, intensitatea muncii etc.)
+:. -e&imul de munc _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
(durata normal sau redus a timpului de munc, tipul sptmnii
_____________________________________________________________________________ de munc, durata zilnic a
timpului de munc, timpul de munc
______________________________________________________________________________________________________ parial, munca n schimburi,
munca de noapte etc.)
+,. -e&imul de odihn________________________________________________________
______________________________________________________________________ (repausul zilnic, repausul
sptmnal etc.)
+8. %oncediile anuale7
a) concediul de odihn anuale__________________________________ (durata)
b) concediul de odihn anual suplimentar_________________________ (durata)
+>. 'si&urarea social a salariatului se efectueaz n modul i mrimea pre*zute de le&islaia n *i&oare.
+5. 'si&urarea medical a salariatului se efectueaz n modul i mrimea pre*zute de le&islaia n *i&oare.
+;. %lauze specifice (dac prile au con*enit)___________________________
_____________________________________________________________
(mobilitatea, confidenialitatea, alte clauze care nu contra*in le&islaiei n *i&oare)
+4. nlesniri, a*anta)e, indemnizaii iFsau alte drepturi de care *a beneficia Salariatul n
schimbul respectrii clauzelor specifice pre*zute la pct. +;________________________
________________________________________________________________________
13. <rezentul %ontract indi*idual de munc nu poate fi modificat (completat) dect printr(un acord suplimentar
semnat de pri, care se anexeaz la contract i este parte inte&rant a acestuia
1+. Ja fi considerat drept modificare (completare) a prezentului %ontract indi*idual de munc orice schimbare ce
se refer la7
a) durata contractului/
b) locul de munc/
c) specificul muncii (condiii &rele, *tmtoare iFsau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art. 8+
din %odul muncii etc)/
d) cuantumul retribuirii muncii/
e) re&imul de munc i de odihn/
f) specialitatea, profesia, calificarea, funcia/
&) caracterul nlesnirilor i modul de acordare a acestora.
11. %u titlu de excepie, modificarea unilateral de ctre an&a)ator a prezentului %ontract indi*idual de munc este
posibil numai n cazurile i n condiiile pre*zute de %odul muncii. n aceste cazuri, salariatul *a fi pre*enit
despre necesitatea modificrii %ontractului indi*idual de munc cu 1 luni nainte.
95
Anexa nr. 7
1:. ocul de munc al salariatului poate fi schimbat temporar de ctre an&a)ator prin deplasarea n interes de
ser*iciu sau detaarea la alt loc de munc n conformitate cu art. 53 i 5+ din %odul muncii.
1,. 9n cazul apariiei unei situaii pre*zute de art. +3, alin. (1) lit.a) i b) din %odul muncii, an&a)atorul poate
schimba temporar, pe o perioad de cel mult o lun, locul i specificul muncii salariatului fr consimmntul
acestuia i fr operarea modificrilor respecti*e n prezentul %ontract indi*idual de munc.
18. ?ransferul salariatului la o alt munc i permutarea lui pot a*ea loc n strict corespundere cu pre*ederile
articolelor >; i 5, din %odul muncii i punctelor 13 ( 1+ din prezentul %ontract indi*idual de munc.
1>. Suspendarea prezentului %ontract indi*idual de munc poate sur*eni7
a) n circumstane ce nu depind de *oina prilor (art.5> din %odul muncii)/
b) prin acordul prilor (art.55 din %odul muncii)/
c) la iniiati*a uneia dintre pri (art.5; din %odul muncii).
15. <rezentul %ontract indi*idual de munc poate nceta7
a) n circumstane ce nu depind de *oina prilor (art. ;1, :38 i :+3 din %odul muncii)/
b) la iniiati*a uneia dintre pri (art. ;8 i ;> din %odul muncii).
1;. iti&iile indi*iduale de munc care *or aprea pe durata aciunii prezentului %ontract indi*idual de munc *or fi
soluionate n modul stabilit de %odul muncii i de alte acte normati*e.
14. <rezentul %ontract indi*idual de munc este ntocmit n dou exemplare a*nd aceeai putere )uridic, unul
dintre care se pstreaz la 'n&a)ator, iar cel de(al doilea ( la Salariat.
Datele e inentifi'are a #.r,il%r C%ntra'tului6
An$a)at%rul Salariatul
'dresa _____________ 'dresa________________
%od fiscal____________ Duletin de indentitatea_____________
Semntura ____________ eliberat ______________________
%od personal __________________
%od personal de si&urari sociale _____
_______________________________
Semnatura ______________________
L%'ul #entru "tam#il.
96
Anexa nr. 10
C%ntra'tul
iniviual e mun'. n +ervi'iul #u-li' nr*3333333 in3333 3333333333 4553
_________________________________________________________________________
____
denumirea autoritii administraiei publice
_________________________________________________________________________
____
adresa )uridic
n
persoana__________________________________________________________________
_
funcia
_________________________________________________________________________
___
numele, prenumele
(n continuare ( 'n&a)atorul) i
___________________________________________________
numele, prenumele
domiciliatF
n_________________________________________________________________
str.___________________________________nr. ____________ap._______________,
titular al
buletinului de identitate seria__________________ nr.__________, eliberat
de_____________
la data de_______________ (n continuare ( Salariatul), conducndu(se de pre*ederile
e&ii
ser*iciului public nr.,,:(G=== din , mai +448 i ale articolelor ,8(4, din %odul muncii nr.
+8,(GJ din 1; martie 133:, au ncheiat prezentul contract indi*idual de munc, con*enind
asupra urmtoarelor clauze.
Titlul I* Di+#%0i,ii $enerale
+. Denumirea funciei n care este an&a)at
Salariatul________________________________,
n
subdi*iziunea______________________________________________________________
_
1. Durata
contractului_______________________________________________________
nedeterminat, determinat (cu indicarea termenului)
de la data de______________________________________________.
:. <erioada de prob____________________________________.
termenul concret
,. -iscurile specifice lucrului
ndeplinit________________________________________
___________________________________________________________________
___
munca n condiii &rele, *tmtoare iFsau periculoase
8. %lauze specifice
_________________________________________________________
mobilitate, confidenialitate
>. %ondiiile de retribuire a
muncii_____________________________________________
cate&oria de salarizare,
_________________________________________________________________________
____
salariul de funcie, suplimentele, sporurile, adaosurile,
_________________________________________________________________________
____
premiile, a)utorul material, compensaiile i alocaiile
5. -e&imul de munc i de odihn ( conform pre*ederilor -e&ulamentului intern nr.
din _
;. Durata concediului de odihn anual (de baz i suplimentar) se stabilete conform
art. ++: i +1+ din %odul muncii i art.15 din e&ea ser*iciului public.
4. Salariatul are dreptul7
a) s ncheie, s modifice, s suspende i s desfac prezentul contract indi*idual de
munc n condiiile le&ii/
b) s examineze probleme i s ia decizii n limitele mputernicirilor sale/
c) s a*anseze n ser*iciu corespunztor pre&tirii lui profesionale, capacitilor
97
intelectuale, rezultatelor atestrii, contiinciozitii n exercitarea atribuiilor, n
condiiile le&ii/
d) s participe la concursuri pentru ocuparea funciilor publice *acante/
e) s efectueze acti*itate tiinific, didactic i de creaie/
f) s beneficieze de asi&urare social obli&atorie n condiiile le&ii/
&) s beneficieze de asisten medical n condiiile le&ii/
h) s beneficieze i de alte drepturi pre*zute de e&ea ser*iciului public, %odul
muncii, -e&ulamentul intern.
+3. Salariatul este obli&at7
a) s efectueze calitati* i n termenele stabilite atribuiile ce i re*in/
b) s manifeste contiinciozitate, loialitate, iniiati* i creati*itate, s respecte
normele etice/
c) s(i dez*olte permanent competena profesional/
d) s achite primele de asi&urare obli&atorie de asisten medical n condiiile le&ii/
e) s respecte i alte obli&aiuni pre*zute de e&ea ser*iciului public, %odul muncii,
-e&ulamentul intern, -e&ulamentul direcieiFseciei, fia postului.
++. 'n&a)atorul are dreptul7
a) s ncheie, s modifice, s suspende i s desfac prezentul contract indi*idual de
munc n condiiile le&ii/
b) s cear Salariatului ndeplinirea obli&aiilor de ser*iciu/
c) s solicite rapoarte cu pri*ire la acti*itatea efectuat de Salariat/
d) s stimuleze Salariatul pentru munc eficient i contiincioas/
e) s tra& Salariatul la rspundere disciplinar i material n condiiile le&ii/
f) s beneficieze i de alte drepturi pre*zute de e&ea ser*iciului public, %odul
muncii, -e&ulamentul intern.
)5% Angajatorul e+te o"ligat2
a) s asi&ure Salariatului condiii corespunztoare de munc, care i(ar permite s
exercite eficient atribuiile de ser*iciu/
b) s asi&ure Salariatului posibiliti pentru dez*oltarea lui profesional continu/
c) s asi&ure protecia i confidenialitatea datelor personale ale Salariatului/
d) s contribuie la acordarea de a)utor Salariatului n *ederea satisfacerii necesitilor
sociale i locati*e n condiiile le&ii/
e) s achite primele de asi&urare social i de asi&urare obli&atorie de asisten
medical n condiiile le&ii/
f) s respecte i alte obli&aiuni pre*zute de e&ea ser*iciului public, %odul muncii,
-e&ulamentul intern, de alte acte normati*e.
Titlul II* M%ifi'area '%ntra'tului iniviual e mun'.
+:. <rezentul contract indi*idual de munc poate fi modificat i completat numai printr(
un acord suplimentar, semnat de pri, care se anexeaz la contract i este parte
inte&rant a acestuia.
+,. 'n&a)atorul este n drept s modifice prezentul contract n mod unilateral, ca
excepie, numai n cazurile i n condiiile pre*zute de %odul muncii.
+8. Salariatul trebuie s fie prea*izat n scris despre necesitatea modificrii contractului
conform pct.+, cu cel puin 1 luni nainte.
+>. ?ransferarea, trimiterea n deplasare n interes de ser*iciu sau detaarea Salariatului
are loc n strict conformitate cu pre*ederile %odului muncii i e&ii ser*iciului
public.
Titlul III* Su+#enarea '%ntra'tului iniviual e mun'.
+5. <rezentul contract indi*idual de munc poate fi suspendat n condiiile articolelor
5>(5; din %odul muncii.
Titlul IH* n'etarea '%ntra'tului iniviual e mun'.
+;. <rezentul contract indi*idual de munc nceteaz n condiiile pre*zute la art. 1;
din e&ea ser*iciului public i de %odul muncii.
Titlul H* Di+#%0i,ii finale
+4. <rile se obli& s respecte cu strictee pre*ederile e&ii ser*iciului public,
%odului muncii i ale altor acte normati*e, precum i ale prezentului contract
indi*idual de munc.
13. <rile poart rspundere pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract
indi*idual de munc n conformitate cu e&ea ser*iciului public, %odul muncii i
alte acte normati*e.
98
Anexa nr. 10
1+. iti&iile dintre pri se soluioneaz n conformitate cu modul stabilit de le&islaia n
*i&oare.
11. <rezentul contract indi*idual de munc poate fi prelun&it, la dorina ambelor pri,
prin ncheierea unui acord suplimentar cu cel puin +3 zile nainte de expirarea
termenului contractului. =niiati*a prelun&irii poate aparine oricrei pri
contractante.
1:. %ontractul indi*idual de munc intr n *i&oare la momentul semnrii de ctre
ambele pri.
1,. <rezentul contract indi*idual de munc este ntocmit n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
L*9 An$a)at%rul Salariatul
________________________ ____________________
________________________ _____________________
99
Anexa nr. 11
A#r%-
Directorul &eneral al ___________
____________________________
(semntura conductorului unitii)
___ _____________ 13__
REGULAMENTUL
'u #rivire la ate+tarea +alaria,il%r
I* Di+#%0i,ii $enerale
+. -e&ulamentul cu pri*ire la atestarea salariailor (n continuare ( -e&ulament) este
elaborat n conformitate cu pre*ederile le&islaiei muncii i stabilete modul de
or&anizare i desfurare a procedurii de atestare a salariailor.
1. 'testarea salariatului (n continuare ( atestarea) se or&anizeaz de unitatea n cadrul
creia acti*eaz acest salariat.
:. Scopul atestrii const n contribuirea la formarea unui corp profesionist de
specialiti (salariai) prin7
a) consolidarea disciplinei de munc, ridicarea calitii i a eficienei muncii i
sporirea responsabilitii salariailor/
b) asi&urarea promo*rilor (a*ansrilor) obiecti*e n funcie a salariailor/
c) identificarea necesitilor de instruire a salariailor/
d) moti*area salariailor, inclusi* prin remunerarea muncii n concordan cu
rezultatele obinute.
,. 'testarea rezid n aprecierea rezultatelor acti*itii salariatului, a ni*elului de
dez*oltare i manifestare a calitilor profesionale n raport cu cerinele funciei de
munc exercitate.
8. <rocesul de or&anizare i desfurare a procedurii de atestare se bazeaz pe
urmtoarele principii7
o"iectivitate ( crearea unor condiii e&ale de atestare pentru toi salariaii/
asi&urarea atestrii impariale n baza unor criterii clar definite i a unei
metodolo&ii unice de apreciere a ni*elului de competen i a rezultatelor acti*itii
salariailor/ neadmiterea discriminrii pe moti*e de sex, *rst, ras, etnie, reli&ie,
opiune politic etc/
tran+paren ( punerea la dispoziia tuturor persoanelor interesate a informaiilor
referitoare la modul de or&anizare i desfurare a procedurii de atestare, la
criteriile de apreciere a acti*itii salariailor.
II* 2r$ani0area #r%'eurii e ate+tare a +alaria,il%r
>. <rocedura de atestare a salariailor este or&anizat i realizat de conductorul
unitii, conductorul direct al salariatului, ser*iciul resurse umane din unitatea i
comisia de atestare.
5. %onductorul unitii7
a) creeaz, prin dispoziie, comisia de atestare cu durata mandatului de un an/
b) aprob lista salariailor crora li se *a aplica procedura de atestare/
c) aprob &raficul efecturii atestrii salariailor/
d) asi&ur disponibilitatea membrilor comisiei de atestare pentru a(i exercita
atribuiile/
e) creeaz condiii pentru acti*itatea comisiei de atestare (birou, echipament tehnic,
mi)loace de comunicare, consumabile etc)/
f) emite dispoziia (ordinul, decizia, hotrrea) cu pri*ire la rezultatele atestrii
salariailor.
;. %onductorul direct al salariatului7
a) efectueaz, n inter*alul dintre dou atestri succesi*e, aprecieri curente ale
rezultatelor acti*itii salariatului/
b) stabilete, n comun cu salariatul, obiecti*e concrete pentru realizarea atribuiilor ce
i re*in salariatului i msuri pentru eficientizarea acti*itii acestuia/
c) completeaz Cia de referin a salariatului ('nexa nr.l la prezentul -e&ulament), o
analizeaz mpreun cu acesta i o prezint ser*iciului resurse umane/
d) particip, dup caz, la edina comisiei de atestare.
4. Ser*iciul resurse umane din cadrul unitii7
a) ntocmete proiectul dispoziiei cu pri*ire la componena comisiei de atestare i l
prezint spre aprobare conductorului unitii/
b) ntocmete lista salariailor crora li se *a aplica procedura de atestare i o prezint
spre aprobare conductorului unitii/
c) pune la dispoziia conductorilor direci ai salariailor formularul Ciei de referin,
i consult pe conductori i pe salariai referitor la completarea acestuia/
d) or&anizeaz i efectueaz notificarea persoanelor supuse atestrii despre scopul,
sarcinile, principiile i modul de desfurare a procedurii de atestare/
e) pre&tete i prezint secretarului comisiei de atestare documentele fiecrui salariat
cruia i se aplic procedura de atestare7 dosarul personal (dac la unitate snt
100
perfectate astfel de documente), fia personal a salariatului, fia de referin i fia
de atestare ('nexa nr. 1 la prezentul -e&ulament)/
f) elaboreaz proiectul dispoziiei cu pri*ire la rezultatele atestrii salariailor/
&) elaboreaz pro&ramul de realizare a recomandrilor comisiei de atestare,
or&anizeaz i monitorizeaz procesul de implementare a lui/
h) ntocmete, la solicitarea conductorului unitii, rapoarte despre ndeplinirea
recomandrilor comisiei de atestare.
+3. %omisia de atestare se constituie din 8 sau 5 membri, inclusi* preedinte i
secretar, desemnai prin dispoziia de constituire a comisiei. Secretarul comisiei
este, de re&ul, colaborator al ser*iciului resurse umane.
++. 0embru al comisiei de atestare poate fi persoana care manifest ni*el nalt de
competen profesional, contiinciozitate i obiecti*itate n aprecieri i se bucur
de autoritate n colecti*.
+1. 0embrul comisiei de atestare nu particip la *otare n cazul e*alurii acti*itii
sale.
+:. %omisia de atestare7
a) stabilete criteriile de apreciere a acti*itii salariailor/
b) ntocmete &raficul desfurrii procedurii de atestare a salariailor i l propune
conductorului unitii spre aprobare/
c) stabilete data, locul i ora desfurrii atestrii pentru fiecare salariat cruia i se
aplic procedura de atestare/
d) examineaz documentele salariatului rele*ate n pct. 4 lit. e) din prezentul
-e&ulament/
e) efectueaz inter*iul de atestare/
f) apreciaz acti*itatea salariailor/
&) ntocmete recomandri pentru fiecare salariat n baza rezultatelor atestrii
acestuia/
h) prezint rezultatele atestrii salariailor conductorului unitii.
+,. <reedintele comisiei de atestare7
a) poart rspundere pentru or&anizarea i desfurarea procedurii de atestare n
conformitate cu prezentul -e&ulament/
b) prezideaz edinele comisiei.
+8. Secretarul comisiei de atestare7
a) supra*e&heaz respectarea procedurii de or&anizare i desfurare a atestrii/
b) primete de la ser*iciul resurse umane documentele pentru fiecare salariat cruia i
se aplic procedura de atestare, pe care le napoiaz dup edina comisiei de
atestare/
c) comunic salariailor crora li se aplic procedura de atestare data, locul i ora
desfurrii edinei comisiei de atestare/
d) prezint comisiei de atestare persoana creia i se aplic procedura de atestare/
e) perfecteaz fiele, procesele(*erbale i alt documentaie pri*ind acti*itatea
comisiei/
f) ndeplinete alte sarcini ntru asi&urarea bunei desfurri a procedurii de atestare.
+>. 0embrii comisiei de atestare semneaz fia de atestare a fiecrui salariat,
procesele(*erbale i alt documentaie pri*ind acti*itatea comisiei. Ciecare membru
al comisiei are dreptul s expun opinia sa separat n fia de atestare. Xedina
comisiei de atestare poate a*ea loc cu participarea tuturor membrilor si sau n
lipsa moti*at doar a unuia dintre ei.
III* De+f."urarea #r%'eurii e ate+tare a +alaria,il%r
+5. 'testarea se efectueaz, de re&ul, o dat la trei ani. n inter*alul dintre dou
atestri succesi*e, conductorul direct al salariatului efectueaz aprecieri curente
ale rezultatelor acti*itii salariatului n cauz, care ser*esc surs de informaii la
ntocmirea fiei de referin.
+;. ista salariailor crora li se *a aplica procedura de atestare i &raficul atestrii se
aduce la cunotina salariailor, contra semntur, cu cel puin o lun pn la data
atestrii. Despre modificrile inter*enite, din moti*e obiecti*e, referitor la data, ora
i locul desfurrii atestrii, salariaii snt ntiinai, contra semntur, n form
scris.
+4. %u cel puin dou sptmni pn la data desfurrii atestrii, conductorul direct
al salariatului ntocmete i prezint ser*iciului resurse umane fia de referin,
discutat n prealabil cu salariatul. n cazul n care salariatul nu este de acord cu
aprecierea acti*itii sale de ctre conductorul lui direct, el i expune opinia sa n
scris n fia de referin.
13. %u cel puin o sptmn pn la data desfurrii atestrii, ser*iciul resurse umane
prezint comisiei de atestare documentele fiecrui salariat cruia i se aplic
procedura de atestare7 dosarul personal (dac la unitatea snt perfectate astfel de
documente), fia personal a salariatului, fia de referin i fia de atestare.
1+. a edina comisiei de atestare particip, n mod obli&atoriu, salariatul i, dup caz,
conductorul lui direct.
101
Anexa nr. 11
11. 0embrii comisiei de atestare, n procesul examinrii documentelor i al inter*iului
de atestare, apreciaz acti*itatea salariatului n baza urmtoarelor criterii7
competen profesional, implicare n realizarea obiecti*elor subdi*iziunii n care
acti*eaz, abilitate de comunicare (oral i n scris), responsabilitate, iniiati* etc.
1:. 0embrii comisiei pot adresa, n cadrul inter*iului de atestare, ntrebri att
salariatului, ct i conductorului lui direct. Au pot fi adresate ntrebri cu caracter
discriminatoriu.
1,. ntrebrile adresate salariatului i conductorului lui direct, precum i rspunsurile
acestora se fixeaz n fia de atestare.
18. %omisia de atestare ia decizia cu pri*ire la aprecierea acti*itii salariatului i la
recomandrile respecti*e n lipsa salariatului i a conductorului lui direct. Decizia
comisiei de
atestare se ia prin *ot deschis, cu simpla ma)oritate de *oturi ale membrilor
prezeni la edin,
n cazul e&alitii *oturilor, se consider *alabil decizia care este n a*anta)ul
salariatului.
1>. n cazul neprezentrii salariatului, din moti*e ntemeiate, la edina comisiei de
atestare sau a necesitii de a examina suplimentar informaia referitor la acti*itatea
salariatului cruia i se aplic procedura de atestare, comisia de atestare transfer
atestarea salariatului n cauz pentru o alt edin.
15. n cazul neprezentrii salariatului, din moti*e nentemeiate, la edina comisiei de
atestare, comisia l poate atesta i n lipsa lui, indicnd acest fapt n fia de atestare
i n procesul(*erbal.
1;. Salariatului i se acord, n urma atestrii, unul din urmtoarele calificati*e7
a) #%orespunde funciei de munc exercitate$/
b) #%orespunde funciei de munc exercitate cu condiia ndeplinirii recomandrilor
comisiei de atestare$/
c) #Au corespunde funciei de munc exercitate$.
14. -ecomandrile comisiei de atestare se pot referi la7
a) promo*area salariatului n funcie/
b) conferirea &radului de calificare salariatului/
c) necesitatea elaborrii i implementrii unui plan indi*idual de perfecionare
profesional a salariatului/
d) repetarea procedurii de atestare a salariatului peste > sau +1 luni, n cazul atestrii
ne&ati*e/
e) necesitatea schimbrilor mana&eriale n subdi*iziunea n care acti*eaz salariatul n
cauz.
:3. -ezultatele atestrii (calificati*ul obinut i recomandrile) se fixeaz n fia de
atestare.
:+. Cia de atestare se completeaz ntr(un sin&ur exemplar i se semneaz de
preedintele, secretarul i membrii comisiei de atestare. Salariatul ia cunotin de
coninutul fiei de atestare, contra semntur, dup edina comisiei de atestare, dar
nu mai trziu de 1 zile lucrtoare.
:1. n cazul dezacordului cu decizia comisiei de atestare, salariatul poate adresa, n
termen de : zile lucrtoare de la semnarea fiei de atestare, o contestaie
conductorului unitii. a solicitarea salariatului atestat, el are dreptul s
primeasc o copie de pe fia de atestare.
::. %omisia de atestare prezint conductorului unitii rezultatele atestrii salariailor
n termen de 8 zile dup efectuarea ei.
:,. %onductorul unitii, n baza rezultatelor atestrii salariailor i a examinrii
contestaiilor adresate, n termen de :3 zile lucrtoare din, data efecturii atestrii,
emite n pri*ina salariatului dispoziia (ordinul, decizia, hotrrea) respecti* cu
pri*ire la7
a. promo*area n funcie/
b. conferirea &radului de calificare/
c. perfecionarea profesional/
d. repetarea, n cazul atestrii ne&ati*e, a procedurii de atestare/
e. transferul n alt funcie/
f. concediere/
&. efectuarea schimbrilor mana&eriale n unitatea dat etc.
IH* Di+#%0i,ii finale
:8. %heltuielile pentru or&anizarea i desfurarea procedurii de atestare (multiplicarea
formularelor, utilizarea mi)loacelor de comunicare, deplasarea salariatului i a
conductorului
lui direct de la locul de lucru la sediul unde se desfoar atestarea, n cazul
amplasrii n
diferite localiti etc.) snt suportate de unitatea care or&anizeaz atestarea.
:>. iti&iile aprute n urma atestrii se soluioneaz n corespundere cu le&islaia
munci.
102
Ane*a nr.2
?a re0ulamentul cu privire la atestarea salariailor
UnitateaHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Fi(# de referin"#
_________________________________________________________
_____________________(Numele, prenumele salariatului cruia i se aplic procedura
de aestare)
_________________________________________________________
_____________________ (locul de munc (funcia), subdiviziunea)
I. Aprecierea activita"ii !alariatului
(se complecteaz de conductorul direct conform fiei postului)
Realizarea atribuiilor funciei
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___
Posedarea cunotinelor necesare pentru realizarea atribuiilor de funcie
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________
Manifestarea abilitilor necesare pentru realizarea atribuiilor de funcie
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________
Manifestarea atitudinilor/comportamentului necesare pentru realizarea
atribuiilor de funcie
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________
II. ,onclu'ii
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________
III. Recomand#ri
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________
ntocmit
Luat la cunotin
Numele________________
Numele________________
Prenumele _______________
Prenumele _______________
Funcia __________________
Funcia __________________
Data__ ___ 200_ semntura_______
Data__ ___ 200_ semntura_______
(Se completeaz de ctre salariatul supus atestrii)
Acordul/dezacordul/argumentrile
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
103
Anexa nr. 11
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______
Data __ ________ 20__
semntura salariatului__________________
Ane*a nr.-
?a !e0ulamentul cu privire la atestarea salariilor
Unitatea ______________________________
Fi(# de ate!tare
I. Date &enerale (se completeaz de serviciul resurse umane)
Numele, prenumele salariatului
________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________
Subdiviziunea
___________________________________________________________
____________
___________________________________________________________
________________________
Atribuiile funciei de munc
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________
Vechimea n fucia
exercitat___________________________________________________
Gradul de calificare
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________
Data ultimei atestri__________________________________________
___________________________________________________________
________________________
Cursurile de specializare/perfecionare (pe parcursul perioadei de
atestare)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________
Stimulrile (pe parcursul perioadei de atestare)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________
Sanciunile disciplinare (pe parcursul perioadei de atestare)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________
ndeplinirea recomandrilor din cadrul ultimei atestri
Recomand#rile comi!iei de
ate!tare
Jndeplinirea recomand#rilor
104
ntocmit:
Numele, prenumele______________________________________
Funcia________________________________________________
Data _________________________________________________
II. edin"a de ate!tare
(Se completeaz de ctre secretarul comisiei de atestare)
Data
atestrii_________________________________________________
__________________
Interviu de atestare a salariatului
Jntre7#ri R#!pu!uri

Interviu cu conductorul direct al salariatului (dup caz)
Jntre7#ri R#!pu!uri
Decizia
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________

Votarea membrilor comisiei
6re'en"i8 6ro8 ,ontra8 A7"inu"i8
Recomandri
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________
Opinii separate ale membrilor comisiei
Numele, prenumele Opinia !eparat#
Semnturile membrilor comisiei de atestare
Preedinte _____________________________
Secretar _______________________________
Membrii:____________________________
_____________________________
_____________________________
ntocmit:
Luat la cunotin de catre salariat
Data__________________
Data _________________________
Semn
tura_________________
Ane*a nr.2-
Formular interdepartamental tipizat $R8B
Unitatea_________________________
aprobat de DS al RM prin Hotrrea nr.01 din 10.01.1997
105
030159
Anexa nr. 11

Cod CDUM
ORDIN (DISPOZI]IE) NR._____
DE TRANSFER LA ALT MUNC
,,___________________ 200_
Numele,
prenumele_______________________________________________
______________
Se transfer permanent, de la data _____ _____________ 20__
Temporar pn la data_____ _____________ 20__
Locul
de
munc
Atelier Sectorul Categoria Profesia,
funcia
Categoria
de
incadrare
Nr.
matricol
Spor,
retribuie
n lei,%
Semnturile
efului de
secie
Data
Daurata zilei (sptmnii) de munc n caz de program reus
_________________________
_______________________________________________________
__________________
Baza
transferului______________________________________________
_____________
,onduc#torul
An&a+atorul
____ ___________ 20___
Concluziile controlului
medical_________________________________________________
_______________________________________________________
___________________
_____ _______ 20___ ____________________________
______________________ Funcia
semntura
Informaii despre valorile materiale neristituite
Secia Denumirea
obiectului
Cantitatea Data,
semntura
Suma
datorat
Ge!tionar
,onta7il8(ef
Anexa nr.13
Unitatea _______________________
Formular interdepartamental tipizat MR-8
Aprobat de DS al RM prin Hotrrea nr.01 din 10.01.97
Cod CDUM 030159
Ordin %di!po'i"ie) nr.HHH
De ncetare a conrtactului de munc#
,,__''_________ 20__
Numele, prenumele
Secia,
atelierul
Sectorul Categoria
personalului
Profesia,
funcia
Categoria,
retribuia
tarifar
Nr.
Matricol
Motivul
concedierii
1 2 3 4 5 6 7
Se concediaz de la__ ___________ 20__
Motivul
concedierii_________________________________________________
_____________
Baza concedierii
_________________________________________________________
_______
Coordonarea concediului cu comitetul
sindical________________________________________
106
_________________________________________________________
_____________________ Nr si data
hotrrii
Concediul de odihn restant___________________________zile
9emn#tura conduc#torului
9emn#tura (efului de !ec"ie %atelier, mai!tru)
9emn#tura an&a+atului
___ ____________ 20__
Informa"ii privind valorile materiale nere!titute
Denumirea
serviciului
Denumirea
obiectului
Cantitatea Data i
semntura
Valoarea
datoriei
,erere
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________
___ ________ 20__ Semntura
angajatului________________
,alculul drepturilor 7#ne(ti
Lunile Total
Suma din fondul
retribuiei muncii
Zile suplimentare
Retibuie medie
Din fondul de retribuie
lunar

zi
Suma de plat _____________________lei conform listei de plat
(dispoziiei de plat) nr._____
,onta7il _______________
107
Secia Sector Categorie
personal
Specialitatea,
functia
Nr.
matricol
,alculul !umelor Re"ineri
Specificarea
drepturilor
bneti
L
u
n
a
F
e
l
u
l

p
l

i
i
C
o
n
t

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
u
m
a
z
i
l
e
I
m
p
o
z
i
t

p
e

v
e
n
i
t
C
o
t
o
z
a

i
i

s
i
n
d
i
c
a
l
e
C
o
t
r
i
b
u

i
i

l
a

f
o
n
d
u
l

d
e

p
e
n
s
i
i
Alte reineri
Fel
reineri
suma
Retribuia:
Pentru luna
precedent
X
Pentru luna n
curs
Compensaia
pentru concediul
nefolosit
Preavizul de
concediere
X

Total
X X
Anexa nr. 11
Ane*a nr.25
6roce!8ver7al nrHHH
6rivind con!tatarea faptului refu'ului !alariatului de a
pre'enta
e*plica"ia !cri!# n le&#tur# cu nc#lcarea di!ciplinei muncii
___ ___________ 20__

_______________
(localitatea)
Noi,subsemnaii, n corespundere cu dispoziiile art.208 alin. (1) din
Codul muncii al RM, am constatat c
salariatul________________________care activez n subdiviziunea
(profesia,funcia,numele,prenumele)
_________________nterpriderii _________________ la propunerea
efului subdiviziunii dl (Denumirea subdiviziunii) (denumirea ]
nterprinderii)
_____________________ a refuzat categoric s prezinte explicaia
scris n legtur cu (numele, prenumele)
nclcarea disciplinei muncii in ziua de ___ ___________ 20__ ,ce
rezid n:___________
_________________________________________________________
____________________
_________________________________________________________
____________________ (se indic pe scurt coninutul nclcrii
disciplinei muncii)
Repre'entantul an&a+atorului
_________________________________
Numele,prenumele
____________________________________________
semnatura
Repre'entantul !alariatului
_________________________________
Numele,prenumele
____________________________________________
semnatura
Ane*# nr. 2B
6roce!8ver7al nrHHHH
privind con!tatarea faptului refu'ului !alariatului de a confirma
prin !emnatur# comunicarea ordinului %di!po'i"iei, deci'iei)
de!pre aplicarea !anc"iunii di!ciplinare
____ ___________ 20__
__________________ (localitatea)
Noi,subsemnaii, n corespundere cu dispoziiile art.210 alin.2 din CM al
RM am constatat c salariatul________________________care
activez n subdiviziunea (profesia,funcia,numele,prenumele)
_________________nterpriderii _________________ la data
comunicrii sanciunii disciplinare -
_________________________________________________________
___________________ (se indic sanciunea disciplinar)
fa de el, acesta a refuzat categoric s confirme prin semntur
comunicarea ordinului (dispoziiei, deciziei) n cauz, n legtur cu ce a
fost ntocmit prezentul proces-verbal.
Repre'entantul an&a+atorului
_________________________________
Numele,prenumele
____________________________________________
semnatura
Repre'entantul !alariatului
108
_________________________________
Numele,prenumele
____________________________________________
semnatura
Ane*a nr 23
Unitatea _______________________
Formular interdepartamental tipizat MR-8
Aprobat de DS al RM prin Hotrrea nr.01 din 10.01.97
Cod CDUM 030159
Ordin %di!po'i"ie) nr.HHH
De acordare a concediului
___ ___________ 20__
Numele,prenumele__________________________________________
______________
Secia Sectorul Categorie
personal
Profesia,
funcia
Categorie
(clas),
retribuia
tarifar
Nr.matricol
1 2 3 4 5 6
Se consider concediu de odihn pe perioada de la ___ _________20__
la __ _________ 20__ de zile lucrtoare
Alte condiii:
-pentru condiii deosebite de munc _______________ de
_______zile lucrtoare
-pentru vechime nentrerupt n munc_______________ de
_______zile lucrtoare
-pentru femeile cu copii n vrst pn la 12 ani_______________ de
_______zile lucrtoare
-alte condiii suplimentare_______________ de _______zile lucrtoare
Total __________________ zile lucrate
De la ___ _________20__ la __ _________ 20__
,onduc#torul
______________________
semntura
An&a+atul
______________________
semntura
eful !ec"iei, mai!tru
______________________
semntura
data __ __________ 20__
,alculul drepturilor 7#ne(ti
Lunile Total
Suma din fondul
retribuiei muncii
Zile suplimentare
Retibuie medie
109
Din fondul de retribuie
lunar

zi
Anexa nr. 11
Suma de plat _____________________lei conform listei de plat
(dispoziiei de plat) nr._____
Suma datorat de angajat __________________ lei ______ bani.
Dispoziia de ncasare nr. _____
,onta7il _______________
110
Secia Sector Categorie
personal
Specialitatea,
functia
Nr.
matricol
,alculul !umelor Re"ineri
Specificarea
drepturilor
bneti
L
u
n
a
F
e
l
u
l

p
l

i
i
C
o
n
t

c
o
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
s
u
m
a
z
i
l
e
I
m
p
o
z
i
t

p
e

v
e
n
i
t
C
o
t
o
z
a

i
i

s
i
n
d
i
c
a
l
e
C
o
t
r
i
b
u

i
i

l
a

f
o
n
d
u
l

d
e

p
e
n
s
i
i
Alte reineri
Fel
reineri
suma
Retribuia:
Pentru luna
precedent
X
Pentru luna n
curs
Compensaia
pentru concediul
nefolosit
Preavizul de
concediere
X

111
Anexa nr. 17
Termenele
de p#!trare a documentelor ce "in de activitatea de re!ur!e umane
n prezent, termenele de pstrare a documentelor ce in de activitatea de resurse umane snt specificate n
Indicatorul documentelor-tip i al termenelor lor de pstrare pentru organele administraiei publice, pentru
instituiile, organizaiile i ntreprinderile Republicii Moldova din 03 decembrie 1997. Acest Indicator servete
pstrrii, organizrii i completrii calitative a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. El se utilizeaz la crearea
dosarelor, la ntocmirea nomenclatoarelor, la elaborarea schemelor de clasificare a documentelor, la elaborarea
indicatoarelor de ramur a documentelor, precum i n activitatea practic a comisiilor de expertiz i control
(CEC) ale organelor de arhiv i ale serviciilor de expertiz, ale organelor administraiei publice i ale altor
organizaii (inclusiv celor obteti).
Termenele de pstrare a documentelor n Indicator snt artate difereniat pentru dou grupuri de
organizaii.
n primul grup au fost incluse organizaiile creatoare de documente cu importan politic, economic,
tiinific, social, cultural sau istoric, care snt parte component a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
Termenele de pstrare a documentelor din aceste organizaii snt artate n rubrica 3 a Indicatorului.
Al doilea grup include organizaiile cu caracter auxiliar i de deservire, ale cror documente nu snt parte
component a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. Termenele de pstrare a documentelor acestui grup snt
artate n rubrica 4 a Indicatorului. Documentele organizatorice, analitice, informative i de dare de seam ale
acestor organizaii, care au o valoare deosebit i snt prezentate n organele lor superioare, trebuie depuse
pentru pstrare n arhivele din componena fondurilor organizaiilor ierarhic superioare.
EGTRA9
din >Indicatorul documentelor8tip (i al termenelor lor de p#!trare pentru or&anele admini!tra"iei
pu7lice, pentru in!titu"iile, or&ani'a"iile (i ntreprinderile Repu7licii $oldova?
Numarul
articolului
Tipul
documentului
Termenul de pa!tare a
documentelor
O7!erva"ii
n rganizaiile-
surse de
completare a
Fondului
Arhivistic al RM
n organizaiile ce
nu snt sursede
completare a
Fondului Arhivistic
al RM
--- --- --- --- ---
20. Ordine, directive ale
organelor administraiei
publice central i ale altor
organizaii cu privire la:
a)actvitatea de baz;
b)angajarea,transferarea,
stimularea, premierea,
concedierea, deplasrile
de lung durat ale
colaboratorilor (referitor
la aceste chestiunise emit
ordine sau dispoziii
special);
c) acordarea concediilor,
numirea persoanelor de
serviciu, aplicarea
sanciunilor, deplasrile
colaboratorilor;
d) actvitatea
Permanent
1
75 ani
1
C.E.C
3 ani
Dup necesiti
75 ani
3 ani
1
Cele trimise
pentru formare- 5
ani
112
Anexa nr. 18
administrative-
gospodreasc
5 ani 5 ani
--- --- --- --- ---
B. Or&ani'area utili'#rii re!ur!elor de munc#
B.2 An&a+area (i utili'area re!ur!elor de munc#
267 Documente (prognoze,
treceri n rrevist,
buletine, analize) privind
starea resurselor de
munc, omajul,
fluctuaia i necesitatea
forei de munc
Permanent 10 ani
268 Documente (note
informative, buletine) de
eviden a locurilor de
munc vacante, a
omerilor, a utilizrii
resurselor de munc
5 ani C.C.C 5 ani
269 Programe de ncadrare a
populaiei apte de munc
5 ani C.C.C 5 ani
270 Documente (note
informative, liste) de
concediere a
colabolatorilor din motiv
de reducere,
reorganizare sau
lichidare a angajanilor
economici
3 ani 3 ani
271 Ordine de reparaie,
oferte de angajare
organizate a foei de
munc
1 an 1 an
272 Borderouri de eviden a
locurilor de munc
vacante, a omerilor i a
micrii forei de munc
3 ani 3 ani
273 Repartizri de plasare n
cmpul muncii a omerilor
1 an 1 an
274 Corespodene privind
transferarea
colaboratolrilor n alte
3 ani 3 ani
113
Anexa nr. 17
instituii,oorganizaii
nterprinderi
B.- Or&ani'area muncii, productivitatea muncii, di!ciplina de munc#
275 Documente normative
din numrul efectivului
personal, structure-tip
ale apartamentului,
tabele analitice, calculi
rapoarte, note
informative.
Permanent 10 ani
276 Documente (forme de
calculare a nivelului de
mecanizare, liste a
mijloacelor tehnice,
calculi, metoda
calculelor, proecte
complexe de mecanizare
i automatizare a muncii)
privind mecanizarea
muncii i administrrii
5 ani C.E.C 5 ani
277 Indicatoare ramurale ale
profesiilor
a)la locul elaborrii i
aprobrii
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
278 Documente (prescripii
pe ramur, norme
psihofiziologice,
profesiograme) privind
diagnosticul aptitudinilor
profesioniste:
a)la locul elaborrii i
aprobrii;
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
Pn la nlocuirea
cu altele noi
Pn la nlocuirea
cu altele noi
279 Grafice ale proceselor de
producie, ale orelor de
program(regimul de
schimburi, producia
continu etc)
3 ani
1
3 ani
1 1
pn la nlocuirea
cu altele noi
280 Documente (calcule, 5 ani C.E.C 5 ani
114
Anexa nr. 18
recomandri, avize,
argumentri) privind
analizele i prognozele
productivittii muncii
281 Cotracte collective tip:
a)la locul ntocmirii
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
282 Contracte collective Permanent 10 ani
283 Corespodena privind
procesul de ncheere
acontractelor collective,
rezultatele executrii lor
3 ani 3 ani
284 Documente (procese-
verbale, memorii,
informaii) privind
controlul asupra
ndeplinirii codiiile
contractelor collective
Permanent 5 ani
285 Procese-verbale de
control asupra executrii
contractelor collective
3 ani 3 ani
286 Registre de eviden a
contractelor collective
3 ani 3 ani
287 Documente (rapoarte,
buletine, informaii,
coresponden) de
eviiden a timpului de
munc
3 ani 3 ani
288 Register de eviden a
pierderilor din timpul de
munc
3 ani 3 ani
289 Tabele (grafice) de ieire
la lucru a colaburatorului
3 ani 3 ani
290 Documente (comunicri,
informaii, rapoarte,
coreponden) privind
tragerea la rspundere a
persoanelor care au
ncalcat disciplina muncii
3 ani 3 ani
291 --- 3 ani 3 ani ---
115
Anexa nr. 17
B.1 normarea tenic#, tarifarea, !alari'area
292 Corespondena cu privire
la starea tehnic
3 ani C.E.C 3 ani
293 Normative-tip de munc:
a)la locul elaborrii i
aprobrii;
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
294 Norme de producie i de
tarife:
a)la locul elaborrii i
aprobrii;
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
295 Norme de producie i
tarife temporare
3 ani
1
3 ani
1 1
dup nlocuirea
cu altele noi
296 Documente (informaii,
memorii, propuneri)
privind eleborarea
normelor de producie i
tarife
3 ani
1
3 ani
1 1
dup nlocuirea
cu altele noi
297 Indicatoare tarifare i de
calificare:
a)la locul elaborarii i
aprobrii;
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
298 Documente (informaii,
propuneri, memorii,
coresponden) privind
elaborarea i modificarea
indicatoarelor tarifare i
de calificare
3 ani
1
3 ani
1
Dup aprobare
299 Informaii,calcule privind
analiza muncii i
elaborarea characteristi-
cilor profisional-califi-
cative pentru profesii le
de baz ale ramurilor
industriei
Permanent ---
300 Tabele (liste) de tarife 25 ani
1
---
1
pentru profesii de
116
Anexa nr. 18
creaie-
permanent
301 Documente (calcule,
procese-verbale,
informaii, dri de
seam, proiecte,
referine, recomandri)
privind stabilirea,
revizuirea, aplicarea
normelor de producie a
tarifelor, a reelilor de
tarifare i salarizare
5 ani C.E.C 3 ani
302 Documente (buletine,
tabele de calcul,
diagrame) privind
ndeplinirea normelor de
producie n vigoare
10 ani
1
5 ani
1
informaii privind
ndeplinirea
record a normelor
-permanent
303 Planuri calendaristice,
ksarcini de reducere a
volumului de munc
necesar pentru
executarea lucrrilor,
dri de seam despre
indeplinirea lor
3 ani 3 ani
304 Documente (note
informative, memorii,
procese-verbale) de
control asupra respectrii
regulelor de normare a
muncii, aconsumului
fondului de salarizare, a
legislaiei muncii
5 ani C.E.C 5 ani
305 Documente (fie de
cronometrare, tabele de
calcul) privind
cronometrarea procesului
de munc
3 ani 3 ani
306 Documente (memorii,
note informative,
proiecte, propuneri,
informaii) privind starea
i perfecionarea
sistemelor de retribuire a
muncii n vigoare, de
10 ani C.E.C 5 ani
117
Anexa nr. 17
stimulare material i
moral i de control
asupra aplicrii lor n
practic
307 Documente (tabele,
analize, informaii)
privind ritmurile creterii
productivitii muncii i a
salariului mediu
5 ani 5 ani
308 Corespondena cu privire
la reglementarea i
stabilirea mrimii
salariului, calcularea
primelor
5 ani 5 ani
309 Documente (calcule, note
informative, borderouri
de plat, coresponden)
privind clasarea
instituiilor, organizatiilor,
nterprinderilor i
subdiviyiunilor lor de
producie pe grupuri de
retribuire a muncii
5 ani C.E.C 5 ani
310 Liste ale nterprinderilor
pe categorii i grupuri de
retribuire amuncii
Permanent .
311 Lista de profesii
muncitoreti pe categorii
i sisteme de retribuire a
muncii
3 ani 3 ani
312 Calculi, borderouri de
creare a sistemelor de
remunerare a muncii
5 ani C.E.C 5 ani
313 Procese-verbale ale
edinelor comisiilor de
plat a indemnizaiilor
pentru vechime n munc
5 ani 5 ani
314 Documente (instruciuni,
indicaii, coresponden)
privind aplicarea
diferitelor forme de
remunerare a muncii,
stabilirea salariilor de
3 ani 3 ani
118
Anexa nr. 18
funcii, aplicarea reelelor
tarifare, reglementarea i
consumul fondului de
retribuire a muncii
B.5 6rotec"ia muncii
315 Documente procese-
verbale, instruciuni, note
informative, memorii,
dri de seam) privind
tehnica securitii i
igiena industrial
5 ani C.E.C 5 ani
316 Corespondena privind
eleborarea i ndeplinirea
planurilor complexe de
ameliorare a condiiilor i
proteciei muncii, de
aciuni cu character
sanitar-curativ
5 ani 5 ani
317 Documente (memorii,
note informative) cu
privire la ameliorarea
condiiilor de munc,
strii tehnice securitii i
igienei industrial
Permanent 5 ani
318 Corespondena privind
starea condiiilor de
munc
3 ani 3 ani
319 Documente (memorii,
note informative, rapoar-
te, dri de seam,
procese-verbale, cores-
ponden) privind starea
condiiilor de munc a
femeilor i adolescenilor
angajai n producie
5 ani C.E.C 5 ani
320 Liste de producii, profe-
sii, funcii la care nu se
admite munca femeilor i
adolesceni-lor:
a)la locul elaborrii i
aprobrii;
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
119
Anexa nr. 17
321 Corespondena privind
aciunile preventive n
caz de calamiti naturale
3 ani C.E.C 3 ani
322 Documente (procese-ve-
rbale de constatare, dari
de seam asupra
accidentelor, fie de
accidente, rapoarte ale
experilor, procese-
verbale ale comisiilor
pentru accidente) privind
cercetarea cauzelor ac-
cidentelor
10 ani
1
10 ani
1
referitor la mari
perderi material i
nsoite de victim
umane-
permanent
323 Process-verbal de cerce-
tare a cauzelor de into-
xicare i mbolnavire
profesional
10 ani 5 ani
324 Terceri n revist anali-
tice cu privire la frec-
vena accidentelor la
nterprideri
Permanent ---
325 Procese-verbale de ates-
tare, programe de instru-
ire i coresponden-
3 ani 3 ani
326 Condici de nregistrare a
preintmpinrilor de peri-
col al luccrrilor efectu-
ate n anumite sectoare
ale interprinderilor i
organizaiilor
10 ani 10 ani
327 Registre (condici) de evi-
den a luccrrilor
profilactice, a instructaj-
ului colaboratorilor
despre tehnica securitii
10 ani 10 ani
328 Informai i corespon-
den privind accidentele
5 ani 5 ani
329 Register de eviden a
avariilor
Permanent 10 ani
330 Dosare (rapoarte, proce-
se-verbale de edin i
de constatare) de cer-
cetare a accidentelor de
120
Anexa nr. 18
munc:
a) La locul acid-
entului
b) n alte orga-
nizaii
5 ani C.E.C
5 ani
50 ani
5 ani
331 Registre de eviden a
accidentelor de munc
3 ani C.E.C 3 ani
332 Norme pentru imbraca-
mintea, nclmintea,
dispozitivele de protecie
i alimentaie special:
a)la locul elaborrii i
aprobarii
b)n alte organizaii
Permanent
Pn la nlocuirea
cu altele noi
---
Pn la nlocuirea
cu altele noi
333 Documente (procese-
verbale, memorii,
rapoarte, coresponden-
) privind elaborarea
normelor pentru
imbracaminte,
nclminte, dispositive
de protecie i
alimentaie special i
despre asigurarea
colaboratorilor n
conformitate cu aceasta
3 ani 3 ani
334 Memorii, note informative
despre starea de
nocivitate profesional a
procesului de producie,
traumatism i boli
profesionale
10 ani C.E.C ---
335 Corespondenta privind
bolile profesionale,
traumatismul n producie
i masurile de nlaturare
a lor
3 ani 3 ani
336 Documente (procese-
verbale de constatare,
rapoarte, treceri n
revist, note informative)
privind starea sanitar a
nterprinderilor
10 ani ---
337 Decizii ale inspeciei
sanitere de amendare i
10 ani
1
C.E.C ---
1
n organizaiile
de ocrotire a
121
Anexa nr. 17
nchidere a
nterprinderilor pentru
nerespectarea normelor
i regulile sanitare i
igienice
sntii-
permanent
338 Registre de evidena a
sanciunilor
administrative pentru
nerespectarea regulilor i
normelor sanitare
1 an 1 an
339 Corespondena cu privire
la executarea aciunilor
de profilaxie i igien
profisional
3 ani 3 ani
340 Procese-verbale, anchete
de examinare a
condiiilor de munc a
colaboratorilor
5 ani C.E.C 5 ani
341 Documente (oferte, liste,
borderouri) de eliberare a
mbracmintei,
ncalmintei de
protecie, alimentelor
special
1 an 1 an
342 Procese-verbale privind
rezultatele examinrii
mediului aerian n secii
3 ani 3 ani
343 Analize zilnice ale
probelor mediului aerian
n secii i coresponden
Privind starea sistemului
de ventilare
1 an 1 an
344 Registre de laburator
privind controlul starii
materiei prime,
agregatelor, vaselor,
respectrii normativelor
sanitare i igienice n
interprinderi
3 ani 3 ani
3. lucru cu cadrele
3.2 An&a+area,reparti"ia,tran!ferarea (i eviden"a cadrelor
345 Documente (solicitri,
informaii,
5 ani 5 ani
122
Anexa nr. 18
coresponden) despre
necesitatea de cadre
tiinifice, tineri
specialiti n instituuii,
organizaii, nterprinderi
346 Documente
(rapoarte,treceri n
revist, communicate,
note informative) privind
starea i controlul
lucrului cu cadrele
Permanent 5 ani
347 Note informative,
rapoarte privind lucrul cu
tinerii spacialiti
5 ani 5 ani
348 Note informative despre
componena lucrtorilor
aparatului de conducere
5 ani 5 ani
349 Documente anexate la
ordinile cu privire la
personalul scriptic (fie
de eviden a cadrelor,
cereri,recomandri,
memorii) neincluse n
dosarele personale
3 ani 3 ani
350 Fiiere i alte
instrumente la ordinile cu
privire la personalul
scriptic
75 ani 75 ani
351 nregistrari privind
angajarea, transferarea,
concedierea
colaboratorilor (care
nlocuesc ordinile cu
privire la personalul
scriptic)
75 ani-C.E.C 75 ani
352 Coresponden privind
angajarea, repartiia,
transferarea i evidena
cadrelor
5 ani C.E.C 5 ani
353 Dosare personale(cereri,
formulare, curriculum
vitae, copii i extrase din
prdinile de angajare,
transferare, de legare,
1
certificat de la
locul de trai,
certificate
medicale i alte
documente de
123
Anexa nr. 17
concediere, exprimare a
recunotinei,copii ale
documentelor personale,
caracteristici, fie de
eviden a cadrelor)
1
ale:
a)deputailor
Parlamentului,
conductorilor organelor
superioare ale puterii
legislative, executive i
judiciare, conductorilor
organelor superioare ale
puterii legislaitive,
executive i judiciare,
conductorilor organelor
administaraiei publice
centrale i locale,
persoanelor cu nalte
decoraii de stat i titluri
onorifice ale RM i altor
state, participanilor la
rzboi; persoanelor cu
grade i titluri tiinifice;
b) membrilor uniunilor de
creaie;
c)muncitorilor,
funcionarilor, lucrtorilor
de profil tehnic-
ingineresc,
colaboratorilor tiinifici
fr grade i titluri
tiinifice;
d)somerilor
Permanent
75 ani-,,V
75 ani-,,V C.E.C
75 ani-,,V
---
---
75 ani-,,V
75 ani-,,V
importan
secundar
-3 ani de
concediere;
dosare personale
ale pensionarilor,
ale celor care au
lucrat pn la 2
luni-3 ani, mai
mult de 2 luni- 15
ani
--- --- --- --- ---
357 Fie personale ale
colaboratorilor (inclusive
temporari)
75 ani-,,V C.E.C 75 ani-,,V
--- --- --- --- ---
359 Condici (registre) de
eviden, indice
alfabetice
75 ani 75 ani
--- --- --- --- ---
370 Condici (registre) de 50 ani 50 ani
124
Anexa nr. 18
eviden a eliberrii:
a)carnetelor de munc i
anexelor la ele,
contractelor de munc;
b).
--- --- --- --- ---
373 Documente (dri de
seam, procese-verbale
de constatare ,
informaii) de eviden a
a carnetelor de munc i
anexelor la ele
3 ani 3 ani
--- --- --- --- ---
388 Grafice de acordare a
concediilor, cereri,
informaii, coresponden
privind folosirea
concediilor
1 an 1 an
--- --- --- --- ---
Note4
1. Meniunea C.E.C trecut n indicator n dreptul unor tipuri concrete de documente arat c o
parte din aceste documente pot avea importan tiinific sau istoric i trebuie predat n
arhivele de stat n modul stability.
2. Pentru documentele al cror termen este 75 ani-,,V C.E.C. calcularea termenuluide pstare
trebuie efectuat innd cont de virsta persoanei simbolizat prin ,,V la momentul ncheerii
dosarului. Durata pstrrii dosarului dup definitivarea lui n lucrrile de secretariat trebuie
s echivaleze cu diferena de 75 ani- ,,V , unde ,,V este virsta persoanei la momentul
ncheerii dosarului.
3. Meniunea ,,Dup necesiti arat c documentele au o nsemntate practic limitat.
Termenul lor de pstrare se stabilete de ctre organizaii.
4. Rubrica ,,Observaii utilizat n Indicator este rezervat comentrii i concretizrii
termenilor de pstrare a documentelor. Meniunea ,,Nu se transmit la pstrare de stat. Se
pstreaz n organizaii concretizeaz locul pstrrii documentelor care,de regul, poart
un character informative. Alte observaii specific indic criteriile evidenierii unor categorii
de documente sau categoriile concrete de documente, termenele de pstareale crora difer
de cele indicate n rubricile 3 i 4.
125
Anexa nr. 17
,ONTRA,T8TI6
cu privire Ia r#!punderea material# individual# deplin#
Nr._____ din __ _________200_
n scopul asigurrii
integritii__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ i conform art. 339 din
(denumirea valorilor transmise)
Codul muncii (Legea nr.l54-XV din 28 martie 2003),_______________________________________________ ,
(denumirea unitii)
denumit n continuare Angajator, n
persoana___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)
acionnd n numele unitii, pe de o parte, i salariatul ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)
denumit n continuare Salariat, pe de alt parte, au ncheiat prezentul Contract cu privire la urmtoarele:
1. Salariatul i asum rspunderea material individual deplin pentru neasigurarea integritii valorilor
transmise lui de ctre Angajator i se oblig:
a) s aib o atitudine gospodreasc fa de valorile transmise i s ia msuri de prevenire a prejudiciului;
b) s informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanele care amenin integritatea valorilor ce i-au
fost transmise;
c) s in la eviden, s ntocmeasc i s prezinte, n modul stabilit, drile de seam financiar-materiale i
alte dri de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
d) s participe la efectuarea inventarierii, reviziei, altor controale asupra integritii valorilor ce i-au fost
transmise.
2. Pentru asigurarea de ctre Salariat a integritii valorilor ce i-au fost transmise, Angajatorul se oblig:
a) s creeze Salariatului condiii normale pentru munc i pentru asigurarea integritii valorilor transmise
acestuia;
b) s aduc la cunotina Salariatului legislaia n vigoare cu privire la rspunderea material a salariailor
pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum i regulamentele de ordine interioar referitor la modul de
pstrare, recepionare, prelucrare, vnzare (livrare), transportare, folosire n procesul muncii i efectuare a
altor operaiuni cu valorile ce i-au fost transmise Salariatului;
c) s efectueze, n modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integritii i strii valorilor ce i-
au fost transmise Salariatului.
3. Stabilirea mrimii i repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de ctre Salariat se
efectueaz n modul prevzut de legislaia n vigoare.
4. Salariatul nu poart rspundere material dac prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum i n cazul
existenei circumstanelor prevzute de art.334 din Codul muncii.
1. Prezentul Contract i ncepe aciunea din data semnrii lui.
2. Aciunea prezentului Contract se extinde asupra ntregii perioade n care Salariatul lucreaz cu valorile
transmise lui de Angajator.
3. Prezentul Contract este ntocmit n dou exemplare, avnd aceeai putere juridic, unul dintre care se
pstreaz la Angajator, iar cel de-al doilea la Salariat.
126
Anexa nr. 18
4. Modificarea condiiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectueaz printr-un acord
suplimentar semnat de pri, care se anexeaz la Contract i este parte integrant a acestuia.
ANGAIATOR 9A;ARIAT
Adresa______________ Adresa _____________
Semntura __________ Semntura_____________
L..
,ONTRA,T8TI6 ca privire la r#!punderea material# colectiv# %de 7ri&ad#) deplin#
Nr.______; din __ ________ 200_
n scopul asigurrii
integritii__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ i conform art. 340 din
(denumirea valorilor transmise)
Codul muncii (Legea nr.l54-XV din 28 martie 2003),_________________________________________________
(denumirea unitii)
denumit n continuare Angajator, n persoana_____________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)
acionnd n numele unitii, pe de o parte, i membrii colectivului (brigzii)_____________________________
_________________________________________________________________________________________
(denumirea seciei, direciei, departamentului, altei subdiviziuni)
denumii n continuare Colectiv (brigad), n persoana_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia)
pe de alt parte, au ncheiat prezentul Contract cu privire la urmtoarele:
I. O7iectul contractului
Colectivul (brigada) i asum rspunderea material colectiv (de brigad) deplin pentru neasigurarea
integritii valorilor transmise lui de ctre Angajator, iar Angajatorul se oblig s creeze Colectivului (brigzii)
condiii normale pentru munc i pentru asigurarea integritii valorilor ce i-au fost transmise.
II. Di!po'i"ii &enerale
1. Hotrrea Angajatorului privind instituirea rspunderii materiale colective (de brigad) depline se
perfecteaz prin ordin (dispoziie, decizie, hotrre) i se aduce la cunotina Colectivului (brigzii).
Ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) Angajatorului privind instituirea rspunderii materiale colective (de
brigad) se anexeaz la prezentul Contract.
2. Colectivul (brigada) se completeaz n baza principiului liberului consimmnt. La includerea n componena
Colectivului (brigzii) a salariailor nou-angajati se ia n considerare prerea Colectivului (brigzii).
3. Conducerea Colectivului (brigzii) este exercitat de ctre conductorul Colectivului (brigadierul).
Conductorul Colectivului (brigadierul) se desemneaz prin ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea)
Angajatorului, dup consultarea prealabil cu Colectivul (brigada), n cazul cnd conductorul Colectivului
(brigadierul) lipsete temporar, ndeplinirea obligaiilor lui se pune de ctre Angajator n sarcina unuia dintre
membrii Colectivului (brigzii).
4. n cazul schimbrii conductorului Colectivului (brigadierului) sau a ieirii din Colectiv (brigad) a mai mult
de 50% din membrii lui, prezentul Contract urmeaz a fi rencheiat.
5. Prezentul Contract nu se rencheie n cazul ieirii din componena Colectivului (brigzii) a unor salariai
aparte sau al primirii n Colectiv (brigad) a unor noi salariai. n aceste cazuri, n dreptul semnturii
membrului Colectivului (brigzii) care a ieit se indic data ieirii lui, iar salariatul care a fost primit
127
Anexa nr. 17
semneaz Contractul i indic data intrrii n Colectiv (brigad).
III. Drepturile (i o7li&a"iile ,olectivului %7ri&#'ii) (i ale An&a+atorului
6. Colectivul (brigada) are dreptul:
a) s participe la recepionarea valorilor transmise i s efectueze controlul reciproc asupra pstrrii,
prelucrrii, vnzrii (livrrii), transportrii sau folosirii n procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise;
b) s participe la inventarierea, revizia, la alte controale asupra integritii i strii valorilor ce i-au fost
transmise;
c) s ia cunotin de drile de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise;
d) s cear de la Angajator, n caz de necesitate, efectuarea inventarierii valorilor transmise;
e) s nainteze Angajatorului propuneri de recuzare a conductorului Colectivului (brigadierului), precum i a
unor membri ai Colectivului (brigzii), care, dup prerea iui, nu pot asigura integritatea valorilor transmise.
7. Colectivul (brigada) este obligat:
a) s aib o atitudine gospodreasc fa de valorile ce i-au fost transmise i s ia msuri de prevenire a
prejudiciului;
b) s in la eviden, s ntocmeasc i s prezinte, n modul stabilit, drile de seam cu privire la circulaia i
soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
c) s informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanele care amenin integritatea valorilor transmise.
8. Angajatorul este obligat:
a) s creeze Colectivului (brigzii) condiiile necesare pentru asigurarea integritii valorilor transmise;
b) s ia la timp msuri de depistare i nlturare a cauzelor care mpiedic asigurarea de ctre Colectiv
(brigad) a integritii valorilor ce i-au fost transmise, s identifice persoanele vinovate de cauzarea
prejudiciului i s le trag la rspundere, conform legislaiei n vigoare;
c) s aduc la cunotina Colectivului (brigzii) actele legislative n vigoare cu privire la rspunderea material
a salariailor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum i regulamentele de ordine interioar
referitoare la modul de pstrare, prelucrare, vnzare (livrare), transportare, folosire n procesul muncii i
efectuare a altor operaiuni cu valorile ce i-au fost transmise;
d) s creeze Colectivului (brigzii) condiiile necesare pentru inerea evidenei i prezentarea la timp a drilor
de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise;
e) s examineze chestiunea privind temeinicia cererii Colectivului (brigzii) de a efectua inventarierea valorilor
ce i-au fost transmise;
f) s examineze, n prezena salariatului, recuzarea naintat acestuia i, dac ea este motivat, s exclud
salariatul respectiv din componena Colectivului (brigzii) i s decid, n conformitate cu legislaia n
vigoare, asupra activitii lui ulterioare;
g) s examineze comunicrile Colectivului (brigzii) cu privire la circumstanele care amenin integritatea
valorilor ce i-au fost transmise i s ia msuri pentru nlturarea lor.
IE. $odul de "inere a eviden"ei (i de pre'entare a d#rilor de !eam#
9. Recepionarea valorilor transmise, inerea evidenei i prezentarea drilor de seam cu privire la circulaia
acestor valori se efectueaz, n modul stabilit, de conductorul Colectivului (brigadier).
10. Inventarierea planificat a valorilor transmise Colectivului (brigzii) se efectueaz n termenele
prevzute de legislaia n vigoare.
Inventarierea neplanificat se efectueaz n cazul schimbrii conductorului Colectivului (brigadierului), n cazul
ieirii din Colectiv (brigad) a mai mult de 50% din membrii lui, precum i la cererea a cel puin 1/3 din
membrii Colectivului (brigzii).
11. Drile de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise Colectivului (brigzii) snt
semnate de conductorul Colectivului (brigadierul) i, n ordinea de succesiune, de un membru al
Colectivului (brigzii).
Coninutul drii de seam se aduce la cunotina tuturor membrilor Colectivului (brigzii).
E. Repararea pre+udiciului
12. Motiv pentru tragerea la rspunderea material a membrilor Colectivului (brigzii) servete prejudiciul
cauzat Angajatorului nemijlocit de ctre Colectiv (brigad).
13. Colectivul (brigada) i/sau un membru al Colectivului (brigzii) se elibereaz de rspunderea
material dac se stabilete c prejudiciul nu s-a produs din vina membrilor (membrului) Colectivului
(brigzii), precum i n cazul existenei circumstanelor prevzute de art. 334 din Codul muncii.
14. Stabilirea mrimii prejudiciului cauzat Angajatorului de ctre Colectiv (brigad) i repararea acestuia
se efectueaz n modul stabilit de legislaia n vigoare.
15. Prezentul Contract i produce efectele din data semnrii i aciunea lui se extinde asupra ntregii
perioade n care Colectivul (brigada) lucreaz cu valorile transmise lui de ctre Angajator.
16. Prezentul Contract este ntocmit n dou exemplare, avnd aceeai putere juridic, unul dintre care se
pstreaz la Angajator, iar cel de-al doilea - la conductorul Colectivului (brigadierului).
17. Modificarea condiiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectueaz printr-un
128
Anexa nr. 18
acord scris semnat de pri, care este parte integrant a prezentului Contract.
ANGAIATOR ,O;E,TIE %BRIGAD<)
Adresa Adresa conductorului Colectivului (brigadierului)
_______________ ____________________________________
_______________
Semntura Semntura conductorului Colectivului
________________ (brigadierului)
L..
_______________________________________
________________________________________
________________________________________
Adresele membrilor Colectivului (brigzii)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Semnturile membrilor Colectivului (brigzii)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
129
130
Anexa nr. 20
,ONTRA,T DE FOR$ARE 6ROFE9IONA;A
nr.HHHHHHHdinHHH HHHHHHHH-..
Unitatea_________, denumit n continuare "Angajator", n persoana Directorului
(Administratorului) _____________, care acioneaz n baza documentelor de
constituire ale unitii, pe de o parte, i dl (dna)__________, domiciliat() n_________, str. _______ap.___,
identificat n baza buletinului de identitate nr.___, eliberat la__ ________200_, numit n continuare "Salariat",
pe de alt parte, au ncheiat prezentul Contract despre urmtoarele:
I. DI96O0I:II GENERA;E
1.1. Prezentul Contract ncheiat n baza art. art. 9 alin. (1) lit. h) i art. 214 din Codul muncii al RM, este parte
integrant a contractului individual de munc, ncheiat ntre Angajator i Salariat i stabilete clauze obligatorii
pentru pri n legtur cu trecerea de ctre Salariat a
unui curs de formare profesional sub form de _____________(colarizare, instruire, stagiere .a.), care va avea
loc n_____________n perioada de la __________ 200_ pn la ________200_.
II. OB;IGA:II;E 6<R:I;OR ,ONTRA,TANTE, RE0U;TATE DIN FOR$AREA 6ROFE9IONA;<
2.1 Angajatorul se oblig:
- s achite cheltuielile necesare pentru desfurarea cursului de formare profesional care
includ urmtoarele pli:___________________________________________________________ (taxa de
participare, diurna, cazare, transport .a.)
1
;
- s acorde nlesnirile statuate de legislaia n vigoare pentru salariaii care mbin munca cu nvtur.
2.2Salariatul se oblig:
- s participe personal la cursul de formare profesional sub form de ;
- s respecte regimul juridic i cel disciplinar al cursului de formare profesional;
- s nsueasc materialul teoretic (didactic) confrom planului i programului de petrecere a cursului de
formare profesional;
- dup terminarea cursului de formare profesional, s instruiasc pe teren alte categorii de salariai cu
privire la metodele sau procedeele noi aplicate n cadrul unei anumite specialiti, nsuite n urma cursului
de formare profesional;
- s continue activitatea de munc n cadrul unitii__________pe o perioad
minim de _________ani de la finalizarea cursului de formare profesional (cu excepia cazului
concedierii n temeiul art. 86 alin. (1) lit. b)-c) din CM al RM).
III. R<96UNDEREA IURIDI,< A 6<R:I;OR ,ONTRA,TANTE
3.1. n cazul desfacerii contractului individual de munc ncheiat cu Salariatul pn la expirarea termenului stabilit
n pct. 2.2. al prezentului Contract (cu excepia cazului concedierii
1 on cadrul raporturilor juridice de formare profesionalr o semnificakie juridicr deosebitr se atribuie faptului care
dintre prrkile contractante (angajatorul sau salariatul) a venit cu inikiativa participrrii la o formr de formare
profesionalr. Astfel, conform art. 213 alin. (4) din CM, on cazul on care participarea salariakilor la cursurile de
formare profesionalr este inikiatr de angajator, toate cheltuielile aferente sont suportate de crtre acesta. on cazul
on care salariatul vine cu inikiativa participrrii la o formr de formare profesionalr cu scoatere din activitate,
organizatr on afara unitrkii, angajatorul va decide on ce condikii poate permite salariatului participarea la o formr
de formare profesionalr ci dacr va suporta, integral sau parkial, costul acesteia.
131
n temeiul art. 86 alin. (1) lit. b)-c) din CM al RM), Salariatul este obligat s restituie Angajatorului mijloacele cheltuite
pentru formarea profesional al cror cuantum este stabilit n pct. 2.1. din contractul n cauz.
3.2. Litigiile aprute ntre prile contractante vor fi soluionate n conformitate cu legislaia n vigoare.
IE. ,;AU0E FINA;E
4.1 Prezentul contract intr n vigoare de la data semnrii lui de ctre prile contractante.
4.2 Contractul n cauz poate fi modificat doar n baza nelegerii intervenite ntre pri.
4.3 Contractul este ntocmit n dou exemplare, fiecare avnd aceeai putere juridic.
4.4 n toate situaiile nereglementate expres de prezentul contract, prile se vor cluzi de legislaia muncii a
RM i de documentele de constituire ale unitii.
Angajatorul Salariatul
_______________ __________________
_______________ __________________
L. .
132
Anexa nr. 21
,ONTRA,T DE U,ENI,IE .
I.6#r"ile contractante
1. Unitatea________, cu sediul n_______, reprezentat legal prin__________, n calitate
de__________, i
2. Ucenicul, dl (dna)_________________, domiciliat() n localitatea_________________,
posesor al buletinului de identitate seria________ nr._______, eliberat de______________ la data
de__ ______ 200_,
Am ncheiat prezentul contract de ucenicie, prin care am convenit asupra urmtoarelor clauze:
II. O7iectul contractului de ucenicie4
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Durata contractului de ucenicie4
de la data de__ ______ 200_ la data de __ ______ 200_.
IE. ,alificarea %competen"ele) ce urmea'# a fi do7ndit#%e) de ucenic4
____________________________________________________________________________________
E. In!truirea ucenicului urmea'# !# fie coordonat# deHHHHHHHHHH n calitate de
maistru de ucenicie, avnd certificatul de calificare (atestatul) nr.___din__ _______200_.
EI. ;ocul de de!f#(urare a activit#"ii de in!truire
1. Locul de desfurare a activitii de instruire teoretic .
2. Locul de desfurare a activitii de instruire practic .
EII. Tipul certificatului o7"inut la a7!olvirea pro&ramului de formare profe!ional# prin
ucenicie la locul de munc#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
EIII. Reparti'area pro&ramului de in!truire teoretic# (i practic#
1. Durata zilnic a instruirii practice _____ ntre orele
2. Durata zilnic a instruirii teoretice ntre orele .
IG. Durata total# a pro&ramului de formare profe!ional# prin ucenicie la locul de munc#4
_____________________________________________________________________________________
G. Atri7u"iile ucenicului______________________________________________________________
GI. Durata concediului de odin# annual________________________________________________
GII. 9alari'area______________________________________________________________________
1. Ucenicul urmeaz s beneficieze de un salariu de baz lunar de lei la care se
adaug:
- sporuri_______; indemnizaii_________; alte avantaje n natur____________.
GIII. Drepturi !pecifice le&ate de !#n#tatea (i !ecuritatea n munc#4
echipamentul de protecie:____________________;
echipamentul de lucru:_____________________;
antidoturi:______________________________;
alimentaie suplimentar de protecie;
alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc:_________________________
_______________________-______________________________________________________
GIE. Ri!curile !pecifice locului de de!f#(urare a activit#"ii practice (i teoretice4__________
________________________________________________________________________________

GE. Drepturile (i o7li&a"iile p#r"ilor contractante4
1. Ucenicul are, n principal, urmtoarele drepturi<
a) la instruire profesional; b) la salarizare pentru munca depus; c) la concediu de odihn anual; d) la
repaus zilnic i sptmnal; e) la egalitate de anse i de tratament; f) la demnitate
133
n munc; g) la securitate i sntate n munca; h) la acces pentru formare profesional suplimentar; i) la
informare i consultare; j) de a constitui sau de a adera la un sindicat; k) de a lua parte la determinarea i
ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc; 1) la protecie n cazul n care raporturile de munc ale
maistrului se suspend sau nceteaz, i acest lucru afecteaz direct pregtirea profesional a ucenicului.
,# Ucenicului i revin, n principal, urmtoarele o)li0aii<
a) de a realiza norma de munc sau, dup caz,, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei de post
(instruciunii de serviciu); b) de a respecta disciplina muncii; c) de a respecta prevederile cuprinse n
regulamentul intern al unitii, n contractul colectiv de munc, precum i n contractul de ucenicie; d) de a
respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; e) de a nu divulga informaiile ce constituie
secretul comercial; f) de a se pregti profesional; g) de a respecta indicaiile maistrului de ucenicie; h) de a
continua activitatea de munc n
cadrul unitii pe o perioad minim de ____________ani de la finalizarea cursului de formare
profesional (cu excepia cazului concedierii, n temeiul art. 86 alin. (1) lit. b)-c) din CM al RM); i) de a restitui
cheltuielile suportate de angajator pe durata uceniciei n cazul desfacerii anticipate (nainte de expirarea
termenului prevzut n art. XV alin. (2) lit. h) din contractul n cauz) a contractului de ucenicie din iniiativa
ucenicului.
7# n0a'atorul are, n principal, urmtoarele drepturi<
a) s stabileasc organizarea i funcionarea unitii; b) s stabileasc atribuiile corespunztoare pentru fiecare
ucenic, n condiiile legii; c) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalitii lor; d) sa
exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu.
8# n0a'atorului i revin, n principal, urmtoarele o)li0aii<
a) s asigure toate condiiile pentru ca maistrul de ucenicie s-i ndeplineasc sarcinile n ceea ce privete
formarea ucenicului;
b) s informeze ucenicul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor
de munc;
c) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i
condiiile corespunztoare de munc;
d) s acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege i din contractul colectiv de munc;
e) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de ucenic a solicitantului;
f) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului; g) s asigure pregtirea
profesional a ucenicului; h) s asigure accesul gratuit al ucenicului la serviciul medical al unitii; i) s
asigure verificarea periodic a locului de desfurare a activitii ucenicului; j) s-1 sprijine pe ucenic n
toate aciunile sale care privesc pregtirea teoretic i practic; k) s asigure ucenicului, n cazul n care
raporturile maistrului de ucenicie se suspend sau nceteaz, continuarea pregtirii profesionale; 1) s nu l
utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legtur cu calificarea sau ocupaia pentru care se
pregtete; m) s elibereze ucenicului care a absolvit ucenicia la locul de munc certificatul de calificare
potrivit legislaiei n vigoare.
GEI. Di!po'i"ii finale
1. Prevederile prezentului contract de ucenicie se completeaz cu dispoziiile Codului muncii al RM i ale
Codului civil al RM.
2. Programul de formare profesional prin ucenicie la locul de munc face parte integrant din prezentul
contract de ucenicie i este prezentat n anexa la contract.
3. Orice modificare privind clauzele din prezentul contract, n timpul executrii acestuia, impune
ncheierea unui act adiional, conform dispoziiilor legale.
4. Prezentul contract de ucenicie se ncheie n 2 exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
Angajatorul Ucenicul
__________________ __________________
L. . __ __________ 200_
134
COORDONAT4 A6ROBAT4
Procesul-verbal al edinei organizaiei sindicale Ordinul nr.___ din ,__ ____ 200_
primare nr.___ din__ ______200_
Preedintele___________________ Directorul general al SA ________________
(Semntura) _________________
(Semntura
135
REGU;A$ENTU; INTERN A; UNIT<:II
,,HHHHHHHHHHHKK
I. DI96O0I:II GENERA;E
1.1. Regulamentul intern al unitii este un act juridic, ntocmit cu consultarea
reprezentanilor salariailor i se aprob prin ordinul angajatorului.
Regulamentul intern al unitii nu poate cuprinde prevederi care contravin legislaiei n vigoare, clauzelor conveniilor
colective i ale contractului colectiv de munc.
Prin Regulamentul intern al unitii nu se pot stabili limitri sau restrngeri ale drepturilor individuale sau colective ale
salariailor.
Regulamentul intern al unitii se aduce la cunotina salariailor, sub semntur, de ctre angajator i produce efecte
juridice pentru acetia de la data ncunotinrii.
Obligaia familiarizrii salariailor, sub semntur, cu coninutul Regulamentului intern al unitii trebuie ndeplinit de
angajator n termen de 5 zile lucrtoare de la data aprobrii Regulamentului.
Familiarizarea fiecrui salariat cu coninutul Regulamentului intern al unitii se nfptuiete prin studierea acestuia n
mod individual i confirmarea acestui fapt cu semntura personal n contractul individual de munc.
Regulamentul intern al unitii se afieaz n toate subdiviziunile structurale ale acesteia.
Orice modificare sau completare a Regulamentului intern al unitii se efectueaz cu respectarea prevederilor art. 198
din Codul muncii al RM i a alineatelor 1-3 a prezentului punct al Regulamentului.
Reieind din prevederile art. 43 din Constituia RM i ale art. 6-8 din Codul muncii al RM, orice persoan are dreptul la
munc, la libera alegere a muncii, n condiii echitabile i satisfctoare de munc, precum i la protecia mpotriva
omajului.
Munca forat (obligatorie) este interzis.
Prin munc forat (obligatorie) se nelege orice munc sau serviciu impus unei persoane sub ameninare sau fr
consimmntul acesteia.
Se interzice folosirea sub orice form a muncii forate (obligatorii) i anume: a) ca mijloc de influen politic sau
educaional ori n calitate de pedeaps pentru susinerea sau exprimarea unor opinii politice ori convingeri contrare
sistemului politic, social sau economic existent; b) ca metod de mobilizare i utilizare a forei de munc n scopuri
economice; c) ca mijloc de meninere a disciplinei de munc; d) ca mijloc de pedeaps pentru participarea la grev; e)
ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenen social, naional, religioas sau rasial.
La munca forat (obligatorie) se atribuie: a) nclcarea termenelor stabilite de plat a salariului sau achitarea parial
a acestuia; b) cerina angajatorului fa de salariat de a-i ndeplini obligaiile de munc n lipsa unor sisteme de
protecie colectiv sau individual ori n cazul n care ndeplinirea lucrrii cerute poate pune n pericol viaa sau
sntatea salariatului.
In cadrul raporturilor juridice de munc acioneaz principiul egalitii n drepturi a tuturor salariailor. Orice
discriminare, direct sau indirect, a salariatului pe criterii de sex, vrst, ras, etnie, religie, opiune politic, origine
social, domiciliu, handicap, apartenen sau activitate sindical, precum i pe alte criterii nelegate de calitile
profesionale ale salariatului este interzis.
Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenieri, excepii, preferine sau drepturi ale salariailor, care snt
determinate de cerinele specifice unei munci, stabilite de legislaia n vigoare sau de grija deosebit a statului fa de
persoanele care necesit o protecie social i juridic sporit
136
II. 6ROTE,:IA I IGIENA $UN,II
2.1 Conform art. 43 din Constituia RM, salariaii beneficiaz de dreptul la protecia
muncii. Msurile de protecie privesc securitatea i igiena muncii, regimul de munc al femeilor i
al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul sptmnal, concediul de odihn
pltit, prestarea muncii n condiii grele, precum i alte situaii specifice.
2.2 Angajatorul rspunde de asigurarea proteciei muncii i are urmtoarele obligaii n
acest domeniu: a) s aprobe, Ia etapa de cercetare, proiectare i executare a construciilor i
echipamentelor tehnice, de elaborare a proceselor tehnologice, soluii conform normelor de
protecie a muncii, aplicarea crora ar elimina riscurile de accidentare a salariailor i de
contractare a bolilor profesionale; b) s activeze numai n temeiul autorizaiei de funcionare din
punct de vedere al proteciei muncii, iar n cazul lansrii n producie a echipamentelor tehnice, a
echipamentului individual de protecie i de lucru - i n temeiul avizului corespunztor,
documente eliberate de organele abilitate, precum i s menin condiiile pentru care s-au
obinut acestea i s solicite revizuirea documentelor menionate n cazul schimbrii condiiilor
iniiale; c) s stabileasc mputernicirile i obligaiile conductorilor de subdiviziuni structurale
privind realizarea msurilor de protecie a muncii; d) s organizeze serviciul de protecie a muncii
i, dup situaie, serviciul medical; e) s achite instituiilor medicale cheltuielile pentru acordarea
ajutorului medical de urgen n caz de accidente de munc i acutizare a bolilor profesionale; f)
s contribuie la constituirea comitetului pentru protecia muncii; g) s asigure evaluarea factorilor
de risc la locurile de munc; h) s asigure elaborarea i realizarea planului anual privind msurile
de protecie a muncii; i) s nu atrag mijloacele bneti ale salariailor n vederea acoperirii
cheltuielilor legate de realizarea msurilor de protecie a muncii; j) s admit la lucru numai
persoanele care, n urma examnului (controlului) medical, corespund sarcinilor de munc ce
urmeaz s le execute, s asigure periodicitatea acestor examene (controale); k) s asigure
informarea fiecrui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus n desfurarea activitii
sale la locul de munc, precum i asupra msurilor preventive necesare; 1) s asigure instruirea
salariailor n materie de protecie a muncii, inclusiv instruirea mputerniciilor pentru protecia
muncii; m) s elaboreze i s aprobe, de comun acord cu reprezentanii salariailor, instruciunile
cu privire la protecia muncii, corespunztoare condiiilor n care se desfoar activitatea la
locurile de munc; n) s asigure dotarea salariailor cu echipament individual de protecie i de
lucru, precum i pstrarea, ntreinerea, repararea, curarea i dezintoxicarea acestuia; o) s
acorde materiale igienico-sanitare salariailor care lucreaz la locuri de munc cu condiii de
murdrire excesiv a pielii sau unde este posibil aciunea substanelor nocive asupra minilor; p)
s acorde alimentaie de protecie salariailor care lucreaz n condiii de munc vtmtoare; r)
s asigure buna funcionare a sistemelor i dispozitivelor de protecie, a aparatului de msur i
control, precum i a instalaiilor de cptare, reinere i neutralizare a substanelor nocive
degajate n desfurarea proceselor tehnologice; s) s nu cear salariailor ndeplinirea unor
sarcini de munc cu pericol iminent de accidentare; t) s asigure fiecrui salariat contra
accidentelor de munc i bolilor profesionale; u) s asigure publicitatea, cercetarea, evidena i
raportarea corect i n termenele stabilite a accidentelor de munc i a bolilor profesionale,
elaborarea i realizarea msurilor de prevenire a acestora; v) s asigure, n caz de accidentare
sau de mbolnvire la locul de munc, acordarea primului ajutor i transportarea salariailor n
instituii medicale; x) s efectueze, n modul stabilit de Codul muncii al RM, transferul la o munc
mai uoar a salariailor care au nevoie de aceasta din motive de sntate.
2.3 Salariatul are urmtoarele obligaii n domeniul proteciei muncii: a) s respecte
instruciunile de protecie a muncii corespunztoare activitii desfurate; b) s utilizeze
mijloacele de protecie inidividual din dotare conform destinaiei; c) s-i desfoare activitatea
fr a pune n pericol att persoana proprie ct i ceilali salariai; d) s nu ridice, s nu deplaseze,
s nu distrug dispozitivele de protecie, de semnalizare i de avertizare, s nu mpiedice
aplicarea metodelor i procedeelor de reducere sau eliminare a influenei factorilor de risc; e) s
aduc la cunotina conductorului su nemijlocit orice defeciune tehnic sau alt situaie n care
nu snt respectate cerinele de protecie a muncii; f) s-i ntrerup activitatea la apariia unui
pericol iminent de accidentare i s anune imediat despre aceasta conductorului su nemijlocit;
g) s aduc la cunotin conductorului su nemijlocit orice caz de accidentare sau de
mbolnvire la locul de munc.
2.4 Fiecare salariat are dreptul: a) s aib un loc de munc corespunztor normelor de
protecie a muncii; b) s fie asigurat n mod obligatoriu contra accidentelor de munc i bolilor
profesionale; c) s obin de la angajator informaii veridice despre condiiile de munc, despre
existena riscului de vtmare a sntii despre msurile de protecie mpotriva influenei
factorilor de risc; d) s refuze efectuarea lucrrilor n cazul apariiei unui pericol pentru via sau
sntate, pn la nlturarea acestuia; e) s fie asigurat, din contul angajatorului, cu
echipamentul de protecie inidividual i (sau) colectiv, n modul stabilit; f) s fie instruit n
domeniul proteciei muncii i s beneficieze de reciclare profesional pentru motive legate de
protecia muncii, din contul angajatorului; g) s se adreseze ctre angajator, patronate, sindicate,
autoritile administraiei publice centrale i locale, instane de judecat pentru soluionarea
problemelor ce in de protecia muncii; h) s participe personal sau prin intermediul
reprezentanilor si la examinarea chestiunilor legate de asigurarea unor condiii de munc
inofensive la locul su de munc, la cercetarea accidentului de munc sau a bolii profesionale
contractate de el; i) s fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandrilor
medicale, cu meninerea locului de munc i a salariului mediu pe durata efecturii controlului
respectiv; j) s primeasc compensaiile prevezute de legislaia muncii n cazul cnd este angajat
la munc n condiii grele, vtmtoare sau (i) periculoase.
137
2.5 Condiiile de munc stipulate n contractul individual de munc trebuie s corespund
normelor de protecie a muncii.
Pe parcursul sistrii activitii de munc conform prevederilor contractului individual de
munc de ctre organele de control, ca rezultat al nclcrilor cerinelor de protecie a muncii fr
vina salariatului, acestuia i se menine locul de munc i salariul mediu.
Dac salariatul refuz s presteze munca la apariia unui pericol pentru viaa sau sntatea
sa, angajatorul este obligat s-i acorde salariatului, prin transfer sau permitare, un alt lucru pn
la nlturarea pericolului, cu meninerea salariului de la locul de munc precedent.
n cazul cnd acordarea unei alte munci nu este posibil, timpul staionrii salariatului pn
la nlturarea pericolului pentru viaa sau sntatea sa se pltete de angajator n conformitate cu
art. 163 alin. 1 din Codul muncii al RM.
n cazul neasigurrii salariatului, conform normelor prescrise, cu echipament de protecie
individual sau (i) colectiv, angajatorul nu are dreptul s cear salariatului executarea
obligaiilor de munc i este obligat s plteasc staionarea din aceast cauz n conformitate cu
dispoziiile Codului muncii al RM.
Refuzul salariatului de a presta munca n orice caz de apariie a uni pericol pentru viaa sau
sntatea sa din cauza nerespectrii cerinelor de protecie a muncii ori de a presta munca n
condiii grele, vtmtoare i (sau) periculoase care nu snt prevzute n contractul individual de
munc nu poate antrena rspunderea disciplinar a acestuia.
n cazul vtmrii sntii salariatului n exercitarea obligaiilor de munc, compensarea
prejudiciului (material i moral) cauzat se efectueaz n conformitate cu legislaia n vigoare.
2.6 Locurile de munc trebuie s fie organizate astfel nct: a) s asigure condiiile de
protecie a muncii; b) s se evite poziiile forate i nefireti ale corpului salariatului i s se
asigure posibilitatea schimbrii poziiei corpului n timpul lucrului prin amenajarea locului de
munc, prin folosirea echipamentelor tehnice corespunztoare, precum i prin optimizarea fluxului
tehnologic.
Locurile de munc trebuie s fie atestate din punctul de vedere al proteciei muncii nu mai
rar dect o dat n 5 ani.
2.7 Serviciul pentru protecia muncii acord consultaii i asisten angajatorului la
elaborarea i realizarea msurilor de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor profesionale.
Personalul serviciului pentru protecia muncii se formeaz din specialiti cu pregtire
corespunztoare n domeniu.
2.8 n baza principiului de paritate, din mputerniciii pentru protecia muncii ai
angajatorului i, respectiv, ai salariailor, se constituie comitetul pentru protecia muncii. Iniiator
al constituirii acestui comitet poate fi oricare din pri.
Comitetul pentru protecia muncii asigur colaborarea angajatorului i salariailor n
procesul de elaborare i realizare a msurilor de prevenire a accidentelor de munc i a bolilor
profesionale.
n baza evalurii factorilor de risc la locurile de munc, angajatorul elaboreaz, dup consultarea
cu comitetul pentru protecia muncii, un plan anual de msuri de protecie a muncii.
Planul anual de msuri de protecie a muncii se aprob de angajator i este parte integrant
a contractului colectiv de munc.
Cheltuielile aferente realizrii msurilor de protecie a muncii snt finanate integral din
mijloacele proprii ale unitii.
Salariaii nu suport nici un fel de cheltuieli legate de finanarea msurilor de protecie a
muncii.
2.9 Angajarea i transferul unor categorii de salariai la alte locuri de munc se va opera
conform certificatelor eliberate n urma examenelor medicale.
Salariaii nu snt n drept s se eschiveze de la examenul medical.
Cheltuielile legate de organizarea i efectuarea examenelor medicale snt suportate de
angajator.
2.10 Echipamentul de protecie individual i de lucru se acord gratuit salariailor de ctre
angajator.
Sortimentele de echipament de protecie individual i de lucru, categoriile de salariai
crora li se va acorda se stabilesc i se fixeaz n contractul colectiv de munc.
n cazul degradrii echipamentului de protecie individual i de lucru i pierderii din
aceast cauz a calitilor de protecie, salariailor li se acord n mod obligatoriu un echipament
nou.
Deteriorarea sau pierderea echipamentului de protecie individual i de lucru din vina
salariatului nainte de expirarea termenului de utilizare a acestora atrage, n conformitate cu
legislaia n vigoare, rspunderea salariatului vinovat pentru prejudiciul cauzat.
2.11 Salariailor care lucreaz la locuri de munc cu condiii de murdrire excesiv a pielii
sau unde este posibil aciunea substanelor nocive asupra minilor li se distribuie gratuit de ctre
angajator materiale igienico-sanitare n sortimente, n cantiti i cu periodicitatea distribuirii lor
stabilite n modul prevzut de Guvernul RM.
2.12 Salariailor care lucreaz la locuri de munc cu condiii vtmtoare se acord gratuit
de ctre angajator alimentaie de protecie.
Alimentele ce se vor oferi ca alimentaie de protecie gratuit, cantitatea lor i categoriile de
salariai crora li se vor acorda se stabilesc n modul prevzut de Guvernul RM i se fixeaz n
contractul colectiv de munc.
2.13 Comunicarea, cercetarea, nregistrarea i evidena accidentelor de munc i bolilor
profesionale se efectueaz n modul stabilit de Guvernul RM.
138
La cercetarea accidentelor de munc au dreptul s participe reprezentanii organelor
ierarhic superioare i ai sindicatelor, precum i s asiste persoanele care reprezint interesele
salariailor accidentai sau ale familiilor acestora.
2.14 Particularitile de reglementare a muncii unor categorii de salariai care se bucur de
o protecie social i juridic sporit (femeile, salariaii n vrst de pn la 18 ani, salariaii cu
obligaii familiale .a.) se fixeaz n conveniile colective, precum i n contractele colective i
individuale de munc.
2.15 Persoanele cu funcii de rspundere i salariaii vinovai de nclcarea normelor de
protecie a muncii poart rspundere material, disciplinar, administrativ i penal n
conformitate cu legislaia n vigoare.
III. DRE6TURI;E, OB;IGA:II;E I R<96UNDEREA ANGAIATORU;UI I A;E 9A;ARIA:I;OR
3.1 Angajatorul are dreptul: a) s ncheie, s modifice, s suspende i s desfac
contractul individual de munc cu salariatul n modul i n condiiile stabilite de legislaia n
vigoare; s cear salariatului ndeplinirea obligaiilor de munc i manifestarea unei atitudini
gospodreti fa de bunurile unitii; c) s stimuleze salariatul pentru munca eficient i
contiincioas; d) s trag salariatul l rspundere disciplinar i material n modul stabilit de
legislaia n vigoare; e) s emit acte normative la nivel de unitate; f) s creeze patronate pentru
reprezentarea i aprarea intereselor sale i s adereze la ele.
3.2 Angajatorul se oblig: a) s respecte legile i alte acte normative, clauzele
contractului colectiv de munc i ale conveniilor colective; b) s aprobe anual statele de personal
ale unitii;
s acorde salariailor munca prevzut de contractele individuale de munc; d) s asigure
salariailor condiiile de munc corespunztoare cerinelor de protecie i igien a muncii; e) s
asigure salariaii cu utilaj, instrumente, documentaie tehnic, baz normativ i alte mijloace
necesare pentru ndeplinirea obligaiilor de munc; f) s asigure o plat egal pentru o munc de
valoare egal; g) s plteasc integral salariul n termenele stabilite de Codul muncii al RM, de
contractul colectiv i cele individuale de munc; h) s poarte negocieri colective i s ncheie
contractul colectiv de munc n modul stabilit de Codul muncii al RM; i) s furnizeze
reprezentanilor salariailor informaia complet i veridic necesar ncheierii contractului colectiv
de munc i controlului ndeplinirii lui; j) s ndeplineasc la timp prescripiile organelor de stat de
supraveghere i control referitor la nclcarea actelor legislative i altor acte normative ce conin
norme ale dreptului muncii; k) s examineze sesizrile salariailor i ale reprezentanilor acestora
privind nclcarea actelor legislative i altor acte normative ce conin norme ale dreptului muncii;
1) s creeze condiii pentru participarea salariailor la administrarea unitii n modul stabilit de
Codul muncii i de alte acte normative; m) s asigure salariailor condiiile social-sanitare
necesare pentru ndeplinirea obligaiilor de munc; n) s efectueze asigurarea social obligatorie
a salariailor n modul prevzut de legislaia n vigoare; o) s repare prejudiciul material i cel
moral cauzat salariailor n legtur cu ndeplinirea obligaiilor de munc n modul stabilit de
legislaia n vigoare.
3.3 Salariatul are dreptul: a) la ncheierea, modificarea, suspendarea i desfacerea
contractului individual de munc n modul stabilit de Codul muncii al RM; b) la munc conform
clauzelor contractului individual de munc; c) la un loc de munc, n condiiile prevzute de
standardele de stat privind organizarea, protecia i igiena muncii, de contractul individual de
munc i de conveniile colective; d) la achitarea la timp i integral a salariului n corespundere
cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea i calitatea lucrului efectuat; e) la odihn, asigurat
prin stabilirea duratei legale a timpului de munc, a pauzelor de mas i a repausului zilnic i
sptmnal, a zilelor de srbtoare nelucrtoare pltite i a concediilor anuale pltite; f) la
informare deplin i veridic despre condiiile de munc i cerinele fa de protecia i igiena
muncii la locul su de munc; g) la adresare ctre angajator, patronate, sindicate, organele
administraiei publice centrale i locale, organele de jurisdicie a muncii; h) la formare
profesional, reciclare i perfecionare, n conformitate cu legislaia n vigoare; i) la libera asociere
n sindicate, inclusiv la constituirea de organizaii sindicale i aderarea la acestea pentru aprarea
drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor sale legitime; j) la purtare de negocieri
colective i ncheiere a contractului colectiv de munc i a conveniilor colective, prin
reprezentanii si, la informare privind executarea contractelor i conveniilor colective; k) la
aprare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de munc, a libertilor i intereselor
sale legitime; 1) la soluionarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de munc,
inclusiv dreptul la grev, n modul stabilit de legislaia n vigoare; m) la repararea prejudiciului
material i a celui moral, cauzat n legtur cu ndeplinirea obligaiilor de munc, n modul stabilit
de Codul muncii al RM i de alte acte normative; n) la asigurarea social obligatorie, n modul
prevzut de legislaia n vigoare.
3.4. Salariatul se oblig: a) s-i ndeplineasc contiincios obligaiile de munc; b) s
ndeplineasc normele de munc stabilite; c) s respecte regulamentul intern al unitii; d) s
respecte disciplina muncii; e) s respecte cerinele de protecie i igien a muncii; f) s manifeste
o atitudine gospodreasc fa de bunurile unitii i ale altor salariai; g) s informeze imediat
angajatorul sau conductorul nemijlocit despre orice situaie care prezint pericol pentru viaa i
sntatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului unitii.
IE. DI9,I6;INA $UN,II JN UNITATE. ABATERI;E DI9,I6;INARE I 9AN,:IUNI;E DI9,I6;INARE
A6;I,ABI;E. 6RO,EDURA DI9,I6;INAR<
139
4.1 Disciplina muncii reprezint obligaia tuturor salariailor de a se subordona unor reguli
de comportare stabilite n conformitate cu Codul muncii al RM, cu alte acte normative, cu
conveniile colective, cu contractele colective i cu cele individuale de munc, precum i cu actele
normative la nivel de unitate, inclusiv cu prezentul regulament intern al unitii.
4.2 Disciplina de munc se asigur n unitate prin crearea de ctre angajator a condiiilor
economice, sociale, juridice i organizatorice necesare prestrii unei munci de nalta
productivitate, prin formarea unei atitudini contiente fa de munc, prin aplicarea de stimulri i
recompense pentru munca contiincioas, precum i de sanciuni n caz de comitere a unor
abateri disciplinare.
4.3 Pentru succese n munc, angajatorul poate aplica stimulri sub form de: mulumire;
premii; cadouri de pre; diplome de onoare.
Pentru succese deosebite n munc, merite fa de societate i fa de stat, salariaii pot fi
naintai la distincii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat.
4.4 Stimulrile se aplic de ctre angajator de comun acord cu reprezentaii salariailor.
Stimulrile se consemneaz ntr-un ordin (dispoziie, decizie, hotrre), se aduc la
cunotina colectivului de munc i se nscriu n carnetul de munc al salariatului.
4.5 Pentru nclcarea disciplinei de munc, angajatorul are dreptul s aplice fa de
salariat urmtoarele tipuri de sanciuni disciplinare: - avertismentul; - mustrarea; - mustrarea
aspr; -concedierea (doar n cazurile expres prevzute de Codul muncii al RM).
Se interzice aplicarea amenzilor i altor sanciuni pecuniare pentru nclcarea disciplinei de
munc.
Pentru aceeai abatere disciplinar nu se poate aplica dect o singur sanciune.
La aplicarea sanciunii disciplinare, angajatorul trebuie s in cont de gravitatea abaterii
disciplinare comise i de alte circumstane obiective.
4.6 Sanciunea disciplinar se aplic de organul cruia i se atribuie dreptul de angajare
(alegere, confirmare sau numire n funcie) a salariatului respectiv.
Pn la aplicarea sanciunii disciplinare angajatorul este obligat s cear salariatului o
explicaie scris privind fapta comis. Refuzul de a prezenta explicaia cerut se consemneaz
ntr-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului i un reprezentant al
salariailor.
n funcie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este n drept s organizeze i
o anchet de serviciu. n cadrul anchetei de serviciu, salariatul are dreptul s-i explice atitudinea
fa de cele comise i s prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele i
justificrile pe care le consider necesare.
4.7 Sanciunea disciplinar se aplic, de regul, imediat dup constatarea abaterii
disciplinare, dar nu mai trziu de o lun din ziua constatrii ei, fr a lua n calcul timpul aflrii
salariatu-lui n concediul anual de odihn, n concediul de studii sau n concediul medical.
Sanciunea disciplinar nu poate fi aplicat dup expirarea a 6 luni din ziua comiterii
abaterii disciplinare, iar n urma reviziei sau a controlului activitii economico-financiare - dup
expirarea a 2 ani de la data comiterii. n termenele indicate nu se include durata desfurrii
procedurii penale.
4.8 Sanciunea disciplinar se aplic prin ordin (dispoziie, decizie, hotrre), n care se
indic n mod obligatoriu: a) temeiurile de fapt i de drept ale aplicrii ei; b) termenul n care
sanciunea poate fi contestat; c) organul n care sanciunea aplicat poate fi contestat.
Ordinul de sancionare, cu excepia sanciunii disciplinare sub form de concediere conform
art. 206 alin. (1) lit. d) din CM care se aplic cu respectarea art. 81 alin. (3) din CM, se comunic
salariatului, sub semntur, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data emiterii, iar n cazul
n care acesta activeaz ntr-o subdiviziune interioar a unitii (filial, reprezentan, serviciu
desconcentrat etc.) aflate n alt localitate - n termen de cel mult 15 zile lucrtoare i produce
efecte de la data comunicrii. Refuzul salariatului de a confirma prin semntur comunicarea
ordinului se fixeaz ntr-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului i un
reprezentant al salariailor.
Ordinul de sancionare poate fi contestat de salariat n instana de judecat n condiiile statuate
de art. 355 din Codul muncii al RM.
Termenul de validitate a sanciunii disciplinare nu poate depi un an din ziua aplicrii. Dac pe
parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sanciuni disciplinare, se consider c
sanciunea disciplinar nu i-a fost aplicat.
Angajatorul care a aplicat sanciunea disciplinar este n drept s o revoce n decursul mrui an
din proprie iniiativ, la rugmintea salariatului, la demersul reprezentanilor salariailor sau al
efului nemijlocit al salariatului.
n interiorul termenului de validitate a sanciunii disciplinare, salariatului sancionat nu i se pot
aplica stimulri prevzute de Codul muncii al RM i prezentul regulament.
3.10. Sanciunile disciplinare, cu excepia concedierii pentru nclcarea disciplinei de munc,
nu se nscriu n carnetul de munc al salariatului.
E. REGI$U; DE $UN,< I DE ODILN<
5.1 Timpul de munc reprezint timpul pe care salariatul, n conformitate cu prezentul
regulament, cu contractul colectiv i cel individual de munc, l folosete pentru ndeplinirea
obligaiilor de munc.
Durata normal a timpului de munc al salariailor unitii nu poate depi 40 de ore pe
sptmn.
140
5.2 Pentru anumite categorii de salariai, n funcie de vrst, de starea sntii, de
condiiile de munc i de alte circumstane, n conformitate cu legislaia n vigoare i contractul
individual de munc se stabilete durata redus a timpului de munc.
5.3 Prin acordul dintre salariat i angajator se poate stabili, att la momentul angajrii la
lucru, ct i mai trziu, ziua de munc parial sau sptmn de munc parial.
Retribuirea muncii n acest caz se efectueaz proporional timpului lucrat sau n funcie de
volumul lucrului fcut.
Activitatea n condiiile timpului de lucru parial nu implic limitarea drepturilor salariatului
privind calcularea vechimii n munc, durata concediului de odihn anual sau a altor drepturi de
munc.
5.4 Durata zilnic normal a timpului de munc constituie 8 ore.
Repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii este uniform i constituie 8 ore pe zi,
timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus - smbt i dumunic.
Programul zilnic al timpului de munc - 8 - 17.
Pauza de mas - 12 - 13.
Durata repausului zilnic, cuprins ntre sfritul programului de munc ntr-o zi i nceputul
programului de munc n ziua imediat urmtoare, nu poate fi mai mic dect durata dubl a
timpului de munc zilnic.
5.5 n cazurile cnd durata procesului de producie depete durata normal (admis) a
zilei de munc, precum i n scopul utilizrii mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de
producie sau de servicii - n cadrul restriciilor prevzute de Codul muncii al RM i cu acordul
reprezentanilor salariailor - poate fi aplicat munca n schimburi sau munca de noapte.
Se consider munc de noapte munca prestat ntre orele 22 i 6.
5.6 Durata muncii zilnice (a schimbului) n ajunul zilelor de srbtoare nelucrtoare
pltite, prevzute la art. 111 din Codul muncii al RM, se reduce cu o or pentru toi salariaii, cu
excepia celora crora li s-a stabilit durata redus a timpului de munc, sau ziua de munc
parial.
5.7 Angajatorul este obligat s in, n modul stabilit, evidena timpului de munc prestat
efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate n zilele de repaus i
n zilele de srbtoare nelucrtoare.
5.8 Tuturor salariailor li se acord anual un concediu de odihn pltit cu o durat de 30
de zile calendaristice, cu excepia zilelor de srbtoare nelucrtoare.
Conform prevederilor contractului colectiv de munc i ale contractelor individuale de
munc, salariailor care lucreaz n condiii vtmtoare (nocive) de munc, care presteaz
munc n schimburi ori munc cu o intensitate sporit, pentru vechime n munc n unitate li se
acord concedii de odihn anuale suplimentare pltite cu o durat de pn la 6 zile calendaristice,
cu excepia zilelor de srbtoare nelucrtoare.
Concediul de odihn anual pltit de baz i concediul de odihn anual suplimentar pltit se
acord salariailor concomitent.
Concediul de odihn anual se acord integral sau, n baza unei cereri scrise a salariatului,
poate fi divizat n dou pri, una dintre care va avea o durat de cel puin 14 zile calendaristice.
5.9 Pentru perioada concediului de odihn anual salariatul beneficiaz de o indemnizaie
de concediu, calculat n modul stabilit de Guvernul RM.
Indemnizaia de concediu se pltete de ctre angajator cu cel puin 3 zile calendaristice
nainte de plecarea salariatului n concediu.
Nu se admite nlocuirea concediului de odihn anual printr-o compensaie bneasc, cu
excepia cazurilor de ncetare a contractului individual de munc al salariatului care nu i-a folosit
concediul.
5.10 Durata concediilor medicale, a celor de maternitate i de studii nu se include n durata
concediului de odihn anual.
5.11 n caz de suspendare (art. 76 lit. e) i m), art. 77 lit. d) i e) i art. 78 alin. (1) lit. a)
i d) din CM) sau ncetare a contractului individual de munc, salariatului i se compenseaz toate
concediile de odihn anuale nefolosite.
n baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihn anual pentru un an de
munc cu suspendarea sau ncetarea ulterioar a contractului individual de munc, primind
compensaia bneasc pentru celelalte concedii nefolosite.
5.12 Calcularea vechimii n munc care d dreptul la concediul de odihn anual, modul de
programare i acordare a concediilor de odihn anuale, cazurile excepionale de amnare a
acestuia, acordarea concediilor nepltite i rechemarea din concediu se reglementeaz n
corespundere cu Capitolul III al Titlului IV din Codul muncii al RM i contractul colectiv de munc
n unitate.
EI. DI96O0I:II FINA;E
6.1. Reglementarea i soluionarea raporturilor juridice de munc i a raporturilor juridice
conexe, care n-au constituit obiectul de reglementare al prezentului regulament i al contractului
colectiv de munc, se va efectua conform prevederilor Codului muncii al RM.
APROBAT Ordinul Directorului general al SA
141
Apro7at Ordinul Directorului general al SA
___________________________
Nr.______ din__ _________ 200_
,oordonat Pre edintele comitetului sindical al
____________________________
(Semnatura)
____ ___________________ 200_REGU;A$ENTU;
,U 6RIEIRE ;A 6ROTE,:IA DATE;OR 6ER9ONA;E A;E 9A;ARIATU;UI
I. Dispoziii generale
1. Prezentul regulament dezvolt i concretizeaz reglementrile legale referitoare la modul de
protecie a datelor personale ale salariatului.
2. Ca temei pentru elaborarea Prezentului Regulament au servit urmtoarele reglementri:
art. 28 din Constituia Republicii Moldova; art. 91-94 din Codul muncii al Republicii
Moldova; Legea RM nr. 982-XIV/2000 privind accesul la informaie; art. 177 alin. (1) din
Codul penal al Republicii Moldova .a.
3. Prezentul regulament se aprob de ctre angajator prin emiterea, n acest sens, a unui
ordin.
4. n temeiul dispoziiilor art. 91 alin. (1) lit. h) din Codul muncii al RM, prezentul Regulament
trebuie s fie adus la cunotina salariailor, sub semntur, de ctre angajator n termen
de 10 zile lucrtoare de la data aprobrii lui.
II. No"iunea (i componen"a datelor per!onale ale !alariatului
5. Prin noiunea de date personale ale salariatului se neleg informaiile, care vizeaz
pregtirea i calificarea profesional a salariatului, a cror dezvluire (fr consimmntul
acestuia) ar putea prejudicia demnitatea, onoarea i reputaia profesional a salariatului.
6. n componena datelor personale ale salariatului se includ informaiile coninute n: buletinul
de identitate sau un alt act de identitate; carnetul de munc; documentele de eviden
militar; certificatul medical; diploma de studii; certificatul de calificare ce confirm
pregtirea special. De asemenea, la categoria datelor personale ale salariatului pot fi
raportate: datele autobiografice; informaiile despre salariu .a.
III. $odul de o7"inere, prelucrare (i protec"ie a datelor per!onale ale !alariatului
7. Toate datele personale urmeaz a fi preluate de la salariat sau din sursa indicat de acesta.
8. Angajatorul nu este n drept s obin i s prelucreze date referitoare la convingerile
politice i religioase ale salariatului, precum i la viaa privat a acestuia. n cazurile
nemijlocit legate de raporturile juridice de munc, angajatorul poate cere i prelucra date
despre viaa privat a salariatului numai cu acordul scris al acestuia.
142
9. Angajatorul nu este n drept s obin i s prelucreze date privind apartenena salariatului
la sindicate, asociaii obteti i religioase, partide i alte organizaii social-politice, cu
excepia cazurilor prevzute de lege.
10. Dac este necesar de a colectarea datelor personale de la tere persoane, salariatul
urmeaz s fie informat n prealabil despre aceasta i s-i exprime explicit consimmntul.
11. Persoanele oficiale ale unitii competente s opereze cu datele personale ale
salariatului snt obligate s respecte regimul de confidenialitate.
12. Salariatul are dreptul de a cere excluderea sau rectificarea datelor incorecte i/sau
incomplete, precum i a datelor prelucrate cu nclcarea cerinelor Codului muncii. In cazul
n.care angajatorul refuz s exclud sau s rectifice datele personale incorecte, salariatul
este n drept s notifice n scris angajatorului dezacordul su motivat.
13. Prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi efectuat exclusiv n scopul
acordrii de asisten la angajare, instruirii i avansrii n serviciu, asigurrii securitii
personale a salariatului, controlului volumului i calitii lucrului ndeplinit i asigurrii
integritii bunurilor unitii. n toate aceste situaii, prelucrarea datelor personale trebuie
s fie realizat doar n scopul asigurrii drepturilor i intereselor legitime ale salariailor i
angajatorilor.
14. La adoptarea unei decizii care afecteaz interesele salariatului, angajatorul nu este n
drept s se bazeze pe datele personale ale salariatului obinute exclusiv n urma prelucrrii
automatizate sau pe cale electronic.
15. Protecia datelor personale ale salariatului contra utilizrii ilegale sau pierderii este
asigurat din contul angajatorului.
16. Salariaii nu trebuie s renune la drepturile lor privind pstrarea i protecia datelor
personale.
17. La transmiterea datelor personale ale salariatului, angajatorul trebuie s respecte
urmtoarele cerine: a) s nu comunice unor teri datele personale ale salariatului fr
acordul scris al acestuia, cu excepia cazurilor cnd acest lucru este necesar n scopul
prevenirii unui pericol pentru viaa sau sntatea salariatului, precum i a cazurilor
prevzute de lege; b) s nu comunice datele personale ale salariatului n scopuri comerciale
fr acordul scris al acestuia; c) s previn persoanele care opereaz cu datele personale
ale salariatului despre faptul c acestea pot fi utilizate doar n scopurile pentru care au fost
comunicate i s cear persoanelor n cauz confirmarea n scris a respectrii acestei reguli.
Persoanele care opereaz cu datele personale ale salariatului snt obligate s respecte
regimul de confidenialitate, cu excepia cazurilor prevzute lege; d) s permit accesul la
datele personale ale salariatului doar persoanelor mputernicite n acest sens, care, la rndul
lor, au dreptul s solicite numai datele personale necesare exercitrii unor atribuii
concrete; e) s nu solicite informaii privind starea sntii salariatului, cu excepia datelor
ce vizeaz capacitatea salariatului de a-i ndeplini obligaiile de munc; f) s transmit
reprezentanilor salariailor datele personale ale salariatului n modul prevzut de prezentul
cod i s limiteze aceast informaie numai la acele date personale care snt necesare
exercitrii de ctre reprezentanii respectivi a atribuiilor lor.
18. n scopul asigurrii proteciei datelor sale personale care se pstreaz la angajator,
salariatul are dreptul: a) de a primi informaia deplin despre datele sale personale i modul
de prelucrare a acestora; b) de a avea acces liber i gratuit la datele sale personale, inclusiv
dreptul la copie de pe orice act juridic care conine datele sale personale, cu excepia
cazurilor prevzute de legislaia n vigoare; c) de a-i desemna reprezentanii pentru
protecia datelor sale personale; d) de a avea acces la informaia cu caracter medical ce-1
vizeaz, inclusiv prin intermediul lucrtorului medical, la alegerea sa; e) de a cere
excluderea sau rectificarea datelor personale incorecte i/sau incomplete, precum i a
datelor prelucrate cu nclcarea cerinelor prezentului cod. n cazul n care angajatorul
refuz s exclud sau s rectifice datele personale incorecte, salariatul este n drept s
notifice n scris angajatorului dezacordul su motivat; f) de a ataca n instana de judecat
orice aciuni sau inaciuni ilegale ale angajatorului admise la obinerea, pstrarea,
prelucrarea i protecia datelor personale ale salariatului.
19. Persoanele oficiale ale unitii care au atribuii n sfera prelurii, transmiterii i
proteciei datelor personale ale salariailor trebuie s depun declaraia privind nedivulgare
a acestor date.
20. n conformitate cu dispoziiile art. 94 din Codul muncii al RM, persoanele vinovate de
nclcarea normelor privind obinerea, pstrarea, prelucrarea i protecia datelor personale
ale salariatului poart rspundere conform legislaiei n vigoare.
21. Articolul 177 alin. (1) din Codul penal al R.Moldova sancioneaz orice act de culegere
ilegal sau de rspndire cu bun-tiin a informaiilor, ocrotite de lege, despre viaa
personal ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fr consimmntul ei.
n aceast situaie, persoana vinovat n comiterea unor astfel de aciuni va fi pedepsit cu
o amend n mrime de pn la 300 de uniti convenionale sau cu munc neremunerat n
folosul comunitii de la 180 la 240 de ore.
IE. $i+loacele tenico8or&ani'atorice de protec"ie a datelor per!onale ale !alariatului
22. Protecia intern a datelor personale ale salariatului se realizeaz prin: a) n cazul
informaiilor coninute pe purttorii de hrtie - prin instalarea unor safeuri; b) n cazul
informaiilor coninute pe purttorii electronici - prin stabilirea unor coduri sau parole de
acces.
143
23. Protecia extern a datelor personale ale salariatului se realizeaz prin: serviciul de
paz; mijloacele de signalizaie; alarma antiincendiar .a.
,oordonat 4 Apro74
eful serviciului juridic a unit ii ___________ Ordinul nr.__ din__ ______ 200_
Directorul general al SA _______, _______________
___________________
(Semnatura) (semnatura)
144
FI< DE 6O9T
ai jurisconsultului unitii
I. DI96O0I:II GENERA;E
1.1 Jurisconsultul este desemnat i eliberat din funcie prin ordinul Directorului general al
unitii_____________, cu coordonarea efului serviciului juridic al unitii.
1.2 In funcia de jurisconsult sunt numite persoane cu studii juridice superioare i cu vechimea n munc n
domeniul juridic de cel puin un an.
1.3 Jurisconsultul se subordoneaz Directorului general al unitii n problemele administrative i organizatorice,
iar din punct de vedere metodic este subordonat efului serviciului juridic al___________ n ndeplinirea atribuiilor
ce in de diminuarea datoriilor debitoare, jurisconsultul conlucreaz cu eful serviciului comercial.
1.4 Jurisconsultul trebuie s cunoasc: - prevederile actelor legislative i normative care
reglementeaz activitatea economic, de producere i financiar a unitii__________; -
normele de drept civil i de procedur civil, dreptului muncii, administrativ, financiar; -normele juridice privind
recuperarea prejudiciilor i protecia drepturilor consumatorilor, precum i practica aplicrii legislaiei de ctre
instanele de judecat; - ordinea de elaborare, ncheiere i reziliere a contractelor; - modalitatea de cutare,
sistematizare i eviden a legislaiei i a documentaiei juridice, folosind tehnologii informaionale moderne; -
normele de protecie i securitate a muncii; - limba de stat i lucrul cu calculatorul la nivel de utilizator.
II. 9AR,INI;E DE BA0< A;E IURI9,ON9U;TU;UI
2.1 Asigurarea respectrii legalitii n activitatea unitii .
2.2 Contribuirea prin mijloace legale la prevenirea apariiei i stingerea datoriilor debitoare.
2.3 Asigurarea proteciei juridice a drepturilor i intereselor legitime ale unitii.
III. OB;IGA:II;E DE 9EREI,IU A;E IURI9,ON9U;TU;UI
Durisconsultul<
3.1 Verific corespunderea cu legislaia i vizeaz proiectele ordinelor, dispoziiilor, contractelor i a altor acte cu
caracter juridic nainte de a fi semnate de ctre director.
3.2 Elaboreaz sau particip la elaborarea actelor normative n cadrul unitii, acord asisten juridic
subdiviziunilor acesteia la ntocmirea documentelor cu caracter juridic, ntocmete rspunsuri argumentate la
reclamaiile (preteniile) depuse.
3.3 Analizeaz periodic, mpreun cu alte subdiviziuni, informaiile privind achitrile sumelor debitoare ale
abonailor/clienilor i aplic metode legale de ncasare a lor.
3.4 ntocmete la timp i calitativ aciunile, referinele i alte materiale pentru a fi naintate n instanele de
judecat, controleaz strict derularea dosarelor n judecat i respect termenele de procedur.
3.5 Efectueaz lucrul de soluionare extrajudiciar i judiciar a litigiilor, reprezint n modul
stabilit de lege interesele unitii n instanele de judecat, organele de drept,
organele de executare a deciziilor judectoreti i n instituiile administraiei publice.
3.6 Organizeaz i particip mpreun cu alte subdiviziuni la vizitarea debitorilor la sediu/domiciliu n scopul
recuperrii sumelor debitoare.
3.7 Conlucreaz cu executorii judectoreti, urmrete i controleaz mersul executrii hotrrilor judectoreti i
n caz de necesitate cere cutarea debitorilor.
3.8 Efectueaz sptmnal verificarea informaiei oficiale referitor la ntreprinderile aflate n procedur de
insolvabilitate, lichidare, reorganizare n scopul naintrii preteniilor
privind datoriile debitoare fa de unitatea _. n caz de necesitate se adreseaz
la organele abilitate pentru a concretiza informaiile privind agenii economici.
3.9 Particip la elaborarea i implementarea n cadrul filialei a msurilor de consolidare a disciplinei contractuale,
financiare i de asigurare a integritii patrimoniului unitii.
3.10 Perfecteaz i verific documentele necesare pentru casarea datoriilor compromise i de litigiu, conform
prevederilor regulamentelor privind casarea n vigoare.
3.11 Pregtete, mpreun cu alte subdiviziuni ale filialei, materialele privind flirturile, lipsurile sau alte nclcri
depistate pentru a fi trimise n organele de drept sau judiciare. Particip n calitate de reprezentant al prii
vtmate (prii civile) n cadrul urmririi penale sau a judecii, ia cunotin de materialele dosarelor, informeaz
conducerea unitii privind mersul anchetei.
3.11 Asigur consultarea conductorului unitii n chestiuni juridice i informarea altor lucrtori cu privire la actele
normative ce in de activitatea lor.
3.12 Particip la elaborarea planurilor i prezint lunar dri de seam Serviciului juridic.
3.13 Efectueaz periodic studierea, analiza i generalizarea rezultatelor examinrii cauzelor naintate n judecat, a
reclamaiilor sau preteniilor prezentate, a practicii privind ncheierea i executarea contractelor cu scopul de a
nainta propuneri privind lichidarea deficienelor depistate i mbuntirea activitii unitii.
3.14 Este obligat s pstreze i s nu divulge secretul comercial cunoscut n urma ndeplinirii
obligaiilor de serviciu. . 31
3.15 Asigur evidena i pstrarea dosarelor naintate n judecat i altor materiale aflate n procedur pn la etapa
executrii hotrrilor judectoreti i le pred ulterior n arhiv.
3.16 ndeplinete alte nsrcinri cu caracter juridic ale conductorului su nemijlocit.
IE. DRE6TURI;E IURI9,ON9U;TU;UI
n limita competenei sale jurisconsultul este n drept:
4.1 S solicite de la persoanele cu funcii de rspundere, n modul stabilit, documente informaii i alte date
necesare pentru ndeplinirea obligaiilor sale.
4.2 S verifice respectarea legislaiei n activitatea unitii i s prezinte conducerii spre aprobare propuneri cu
145
privire la lichidarea nclcrilor legislaiei, recuperarea pagubelor, micorarea sumelor debitoare, aplicarea msurilor
de rspundere material, disciplinar.
4.3 S participe la edinele respective convocate de conductorul unitii.
4.4 S ea cunotin de proiectele de ordine, decizii privind domeniul su de activitate.
4.5 S participe la cursuri de formare profesional i seminare cu tematic juridic ce in de activitatea sa.
E. RE96ON9ABI;ITAREA IURI9,ON9U;TU;UI
Jurisconsultul poart rspundere:
5.1 Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor de serviciu prevzute de prezenta fi
de post, n conformitate cu prevederile art. 206 - 211 din Codul muncii al RM;
5.2 Pentru comiterea unor infraciuni sau contravenii administrative n procesul de ndeplinire a obligaiilor de
serviciu, n conformitate cu prevederile Codului penal i Codului contravenional al R.Moldova;
5.3 Pentru cauzarea prejudiciului material unitii , n conformitate cu prevederile
articolelor 333 - 347 din Codul muncii al R.Moldova.
Fi(a de po!t a fo!t ela7orat# n core!pundere cu Re&ulamentul 9erviciului Iuridic al
Unit#"iiHHHHHHHHH.
,u fi(a de po!t am luat cuno(tin"#4 HHHHHHHHHHHHHH
HHH HHHHHHHH -..H
BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative
Constituia Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994. Chiinu: Moldpresa, 1997.
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 159-162 din 29.07.2003.
Codul de procedur civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea RM nr. 122-XV din 14 martie 2003. Chiinu: Cartea, 2003.
Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea RM nr. 1107-XV din 06.06.2002. Chiinu: Cartea, 2002.
Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea RM nr. 443-XV din 24.12.04. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35
din 03.03.05.
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. Chiinu: 2001.
Codul contravenional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea RM nr. 218-XVI din 24.10.08. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-6
din 16.01.09.
Legea serviciului n organele vamale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-108 din 24.08.2000.
Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali. -Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 184-187 din 30.11.2007.
Legea RM nr. 171-XII/1994 cu privire la secretul comercial. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 13 din 10.11.1994.
Legea RM nr. 135 din 14.06.2007 privind societile cu rspundere limitat. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din
17.08.2007.
Legea insolvabilitii nr. 632-XV/2001. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 139-140 din 15.11.2001.
Legea privind actele de identitate din sistemul naional de paapoarte nr. 273 din 09.11.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9
din 09.02.1995.
Legea RM nr. 761-XV cu privire la serviciul diplomatic din 27.12.2001. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 20 din 05.02.02.
Legea RM nr. 102-XV privind ocuparea forei de munc i protecia social a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc din
13.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 70-72 din 15.04.2003.
Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 130-132, 2000.
Legea RM nr. 269-XVI privind aplicarea testrii la detectorul comportamentului simulat (poligraf) din 12.12.2008. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 57-58 din 20.03.2009.
Legea cu privire la migraia de munc nr. 180 din 10.07.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 162-164 din 29.08.2008.
Legea securitii i sntii n munc nr. 186 din 10 Iulie 2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 143-144 din 05.08.2008.
Legea RM nr. 1134-XIII/1997 privind societile pe aciuni. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39 din 12.06.1997.
Hotrrea Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea funcionarilor publici nr. 522 din 20.05.2004. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 83-87 din 28.05.2004.
Hotrrea Guvernului RM privind carnetul de munc nr. 1449 din 24.12.2007. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-7 din 11.01.2008.
Statutul consular, aprobat prin Hotrrea Guvernului RM nr. 368 din 28 martie 2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 50-52 din
11.04.02.
Hotrrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Regulamentului unic al serviciului de cadre nr. 1_3 din 18.11.1997. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 9 din 05.02.1998.
Nomenclatorul funciilor deinute i lucrrilor executate de ctre salariaii cu care angajatorul poate ncheia contracte scrise cu privire la
rspunderea material individual deplin pentru neasigurarea integritii valorilor transmise, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 449 din
29 aprilie 2004. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 73-76 din 07.05.04.
Regulamentul cu privire la detaarea angajailor ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotrrea
Guvernului RM nr. 836 din 24 iunie 2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 91-94 din 27.07.2002.
Hotrrea Guvernului RM privind salarizarea funcionarilor publici i persoanelor care efectueaz deservirea tehnic nr. 525 din 16.05.2006.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-78 din 19.05.2006.
Hotrrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrrilor sezoniere nr. 1273 din 19 noiembrie 2004. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 212-217 din 26.11.04.
Hotrrea Guvernului RM privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26 aprilie 2004. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 73-76 din 07.05.04.
Hotrrea Guvernului RM pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securitii i sntii n munc nr. 186-XVI din
10 iulie 2008, nr. 95 din 05.02.2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-36 din 17.02.09.
Hotrrea Guvernului RM cu privire la prestarea serviciilor de alimentaie public nr. 1209 din 08.11.2007. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 180-183 din 23.11.07.
Regulamentul privind eliberarea de certificat ce atest fora major din 05.04.2002, elaborat de ctre Camera de Comer i Industrie a
Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63-64 din 16.05.2002.
Hotrrea Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare cu privire la atestarea specialitilor participanilor profesioniti pe piaa valorilor mobiliare
146
i eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaa valorilor mobiliare nr. 10/12 din 28.09.1999. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 128-129 din 17.11.1999.
Ordinul Ministerului Finanelor cu privire la aprobarea i punerea n aplicare a Regulamentului privind inventarierea nr. 27 din 28.04.2004.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 123-124 din 27.07.2004.
Ordinul Ministerului Finanelor cu privire la aprobarea formuiarului-tip al schemelor de ncadrare nr. 109 din 21.12.2007. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 5-7 din 11.01.2008.
I. Studii, tratate, cursuri, monografii
Athanasiu Alexandru, Claudia Ana Moarc, Dreptul muncii. Relaii individuale de munc, voi. I. Bucureti: OSCAR PRIN], 1999.
Baie Sergiu, Roea Nicolae, Dreptul civil: Partea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Chiinu: Tipografia Central, 2004.
Baie Sergiu, Nicolae Roea, Drept civil. Partea general. Persoana fizic. Persoana juridic. Chiinu: Cartier, 2004.
Boiteanu Eduard, Procedura de concediere a lucrtorului. Bli: Presa universitar blean, 2001.
Boiteanu Eduard, ncetarea contractului individual de munc. Chiinu: Pontos, 2002.
Dorneanu Vaier, Bdica Gheorghe, Dreptul muncii. Bucureti: Lumina Lex, 2002.
Dimitriu Raluca, Precizri privind informarea i consultarea prilor raporturilor de munc. Revista romn de dreptul muncii nr. 2, 2007.
Filip Gh., Filip L., Dreptul muncii i securitii sociale. Focani: Neuron, 1994.
Ghimpu Sanda, ]iclea Alexandru, Dreptul muncii. Bucureti: AII Beck, 2001.
Macari Ivan, Dreptul penal al Republicii Moldova (Partea general). Chiinu: CE USM, 20C2.
Romanda Nicolae, Dreptul muncii. Chiinu: Reclama, 1997.
Romanda Nicolae, D-eptul muncii european. Chiinu: Secia de Editare a AAP, 1998.
Romanda Nicolae, Contractul individual de munc. Chiinu: CE USM, 2001.
Romanda Nicolae, Boiteanu Eduard, Dreptul colectiv al muncii. Bli: PUB Bli, 2003.
Romanda Nicolae, Boiteanu Eduard, Dreptul colectiv i individual al muncii. Chiinu, 2003.
Romanda, Nicolae, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual. Chiinu: Reclama, 2007.
Roea Nicolae, Bie Sergiu, Dreptul afacerilor. Chiinu: Cartier juridic, 1997.
Sosna Boris, Contractul individual de munc. Legislaie. Chiinu: Cartier, 2001.
Ion Traian tefnescu, Tratat de dreptul muncii, voi. I. Bucureti: Lumina Lex, 2003.
Teoria general a dreptului. Manual / Gheorghe Avornic, Elena Aram, Boris Negru, Ruslan Costa. Chiinu: Cartier, 2004.
]iclea Alexandru, Popescu Andrei i alii, Dreptul muncii. Bucureti: ROSETTI, 2004.
]iclea Alexandru, Contractul individual de munc. Bucureti: Lumina Lex, 2003.
H.M. Bepesnna, E.H. pnua, .M. mcenk. CpeHenne pennpnspc1. CH6.: Hn1ep, 2005.
Epu .., Epua E.A. Tpyp pp. Mcka: [en, 1999.
KHHen1apn k TpypHy kpekcy Pccnck Oepepaunn / Hp pep. npq. ].H. pnck. Mcka, 2002.
.. Hank, T.H. Kncenea, H.H. p6Le. Cnpaunnk n pennpnspc1y, apxnnHy peny n cnaH pa61m na kHnL1epe. Mcka:
Hspa1enLckn pH eppa, 2001.
Ccna B.H. Tpypme ppm (kn1pak1m) Pecny6nnke Mnpa n Pccnck Oepepaunn ycnnx pmnun knHnkn. Knunne: PeknaHa,
2003.
C1munnckn B.C, y6 H.., P1anL .. Hayun-npak1nueckn kHHen1apn k saknpa1enLc1y kpannm 1pype. Kne: Hspa1enLc1 A.C.K.,
2004.
Cmp6y ., PHanpau H., Cekpnepy ]. Hc6ne n 1pypHy saknpa1enLc1y. Hayun-npak1nueckn kHHen1apn saknpa1enLc1a 1pype.
Knunne: Consultaii n Domeniul Contabilitii i Impozetelor S.R.L., 2004.
Tpypme cnpm. ue6n-npak1nuecke nc6ne. Hp pepakune B.H. Ccna, A.M. Kypenn. Knunne: PeknaHa, 2004.
147
148