Sunteți pe pagina 1din 24

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea LIMBA I LITERATURA ROMN !

LANI"I#ARE ANUAL
Anul $colar% &'1& ( &'1) #la*a% a +I,a #urriculum a-lica.% / ore0 *-.m1n
4EME4TRUL UNITATEA 3E 5N+ 6ARE #ARTEA ( o8iec. cul.ural !rezen.area -ro9ramei $i a manualului: ac.ualizarea cuno$.in;elor E<aluare ini;ial = "one.ic = Le>ic O!ERA E!I# * +er8ul 4UBIE#TUL O!EREI LITERARE = 4u8*.an.i<ul = 4u8iec.ul o-erei li.erare TOTAL ORE !E 4EME4TRUL I !re9.ire -en.ru .ez $i .ez, inclu*i< di*cu.area .ezei Ore -en.ru dez<ol.area com-e.en;elor de lec.ur O!ERA LIRI# * !ronumele 3E4#RIEREA = Numeralul = AdCec.i<ul !ORTRETUL = Ad<er8ul = !re-ozi;ia = #onCunc;ia = In.erCec;ia ARTA 3IALOGULUI = 4in.a>a -ro-ozi;iei = !redica.ul coala al.2el Dac.i<i.;i e>.ra$colare $i e>.racurricu, lare, a<1nd orar *-eci2icE = 4u8iec.ul

!ro2e*ori % Ur*an 3orina +I A Budurean Ta.iana +I B #re.iu "lorica +I #


NR7 ORE &' / 16 4 !T MNA 3ATA I(+ I 1?7'@ ( &17'@ II ( + &/7'@ ( 1@71' +I ( IA &&71' ( 16711 A ( AI+ 1@711 ( &171& AI II ( AI+ I ( III 1/7'1 ( 17'& I+ ( +I /7'& ( &&7'& +II ( IA &B7'& ( 1B7') OB4ER+A6II

16 1@ BB ) 1& 1& 1& 1&

O8*er<a;ii

al II ( lea

1&

A ( AIII 1F7') ( 1@7'/ AII

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


!A4TELUL = A.ri8u.ul "ABULA * #om-lemen.ul = Tez LITERATURA !O!ULAR = 4in.a>a 2razei TOTAL ORE !E 4EME4TRUL al II,lea !re9.ire -en.ru .ez $i .ez, inclu*i< di*cu.area .ezei Ore -en.ru dez<ol.area com-e.en;elor de lec.ur TOTAL ORE !E AN 1& 1& F& ) 1@ 1)? 1' AI+ ( A+I &&7'/ ( 1'7'B A+II ( AIA 1)7'B ( )17'B AA ( AAII )7'6 ( &17'6 A+II II ( AAII

O8*er<a;ii

O8*7 4-.m1na 1 ( B a-rilie &'1), denumi. G4 $.ii mai mul.e, * 2ii mai 8unHI e*.e dedica. ac.i<i.;ilor e>.racurriculare $i e>.ra$colare, a<1nd un orar *-eci2ic, iar Jn zilele -re<zu.e de le9e nu *e in cur*uri7 #OM!ETEN6E GENERALE, 4O#IALE I #I+I#E

17 Rece-.area me*aCului oral Jn di2eri.e *i.ua;ii de comunicare &7 U.ilizarea corec. $i adec<a. a lim8ii rom1ne Jn -roducerea de me*aCe orale Jn *i.ua;ii de comunicare
monolo9a. $i dialo9a.

)7 Rece-.area me*aCului *cri*, din .e>.e li.erare $i nonli.erare, Jn *co-uri di<er*e /7 U.ilizarea corec. $i adec<a. a lim8ii rom1ne Jn -roducerea de me*aCe *cri*e, Jn di2eri.e con.e>.e de
realizare, cu *co-uri di<er*e

+ALORI I ATITU3INI Cultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic n domeniul literaturii Stimularea gndirii autonome, reflexive i critice n raport cu diversele mesaje receptate Cultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi limbajul ntr o manier pozitiv, responsabil din punct de vedere social Cultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural !ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

#ON6INUTURI "nitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a #$ a% &% Lectura &%&% Cartea - obiect cultural% *Structura crii' cuprins, prefa, postfa, note%

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


&%(% Teoria literar &%(%&% Structura operei literare% )odurile de expunere% Naraiunea *autor, narator, personaj+ naraiunea la persoana a $$$ a i naraiunea la persoana $+ subiectul operei literare, momentele subiectului+ timpul i spaiul n naraiune,% Descrierea *portretul literar, tabloul,% Dialogul *mijloc de caracterizare a personajelor,% &%(%(% Figurile de stil *actualizare,% An.i.eza7 &%(%-% Versificaia *actualizare,% Ti-uri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat,% M*ura7 &%-% Textul &%-%&% Texte literare / populare i culte / aparinnd diverselor genuri i specii% O-era e-ic7 O-era liric% Specii literare obligatorii' -a*.elul, 2a8ula, doina -o-ular7 &%-%(% Texte nonliterare: anunul, tirea% Se vor selecta 6,F .e>.e li.erare de 8az, destinate studiului aprofundat% 0ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne% 1le pot fi nsoite de scurte texte auxiliare *literare sau nonliterare, inclusiv contemporane,% Se sugereaz ca textul de baz s nu depeasc, de regul, dou pagini% !in textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a elevilor% 2utorii de manuale i profesorii au libertatea s aleag texte suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele &%(%& 3 &%(%- i &%-%& 3 &%-%(% 2ceste texte trebuie s respecte urmtoarele criterii' valoric, estetic, formativ, adecvare la vrsta elevilor% 2. Practica raional i funcional a limbii (%&% Comunicarea oral (%&%&% Structurarea textului oral 4rdonarea ideilor n comunicare *actualizare,% (%&%(% Textul dialogat i cel monologat% Or9anizarea re-licilor Jn.r,un dialo9 com-le>% Ada-.area la in.erlocu.or% *Modali.;i de conec.are a elemen.elor non<er8ale la cele <er8ale% Monolo9ul% .e>. nara.i<, .e>. de*cri-.i<, .e>. in2orma.i<7 5ezumatul oral *actualizare,% *Se recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele ac.e de <or8ire' identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta+ susinerea unui sc.imb verbal ntr o conversaie de grup+ exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei analogii, a unei comparaii, exprimarea unei impresii personale+ formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri+ descrierea unui obiect sau a unei persoane *a unui loc,+ prezentarea unei aciuni complexe% (%(% Comunicarea scris (%(%&% rocesul scrierii Or9anizarea unui .e>. Jn 2unc;ie de de*.ina;ie D*cri*oarea, anun;ul,% Semnele de punctuaie' -unc.ul $i <ir9ula, linia de dialog i linia de -auz7 Semnele ortografice' cratima, -unc.ul ca *emn or.o9ra2ic7 (%(%(% Contextele de reali!are 5elatarea% *4ferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare% Mo.i<area unei o-inii -ri<i.oare la .e>.ele *.udia.e *au la 2a-.e0-er*oane din reali.a.e7 3e*crierea de .i- .a8lou, de .i- -or.re.7 !o<e*.irea% Rezuma.ul7 A-recieri -er*onale re2eri.oare la .e>.ele e-ice $i lirice *.udia.e% )7 Elemente de construcie a comunicrii 0n toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiional sau de alt natur, de ordonare, de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine exclusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului% Se recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul textului nonliterar i literar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigen absolut necesar, mai ales n cazul elementelor de lexic% Concepia pe care s a ntemeiat prezentul curriculum este c, n coal, predarea nvarea va urmri 6limba n funciune7, n variantele ei oral i scris, normat i literar, iar nu 6limba ca sistem abstract7% $ntereseaz "i!iunea comunicati"-pragmatic a prezentei programe, nu predarea #n i pentru sine a unor 6cunotine gramaticale7, ci abordarea

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


funcional i aplicati" a acestora n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente% 0n acest sens, se recomand, n toate cazurile, exerciii de tip analitic *de recunoatere, de grupare, de motivare, de descriere, de difereniere, i de tip sintetic *de modificare, de completare, de exemplificare, de construcie,% Se vor evidenia aspecte innd de ortografie, de punctuaie i de ortoepie, de exprimare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare% Se sugereaz ca, n prezentarea problemelor noi, profesorul s se sprijine de fiecare dat pe actualizarea cunotinelor asimilate anterior de ctre elevi, pornind de la un text, de la o situaie concret de comunicare, i nu de la noiunile teoretice% !imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului textelor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai eficient% 5nce-1nd cu anul $colar &''6,&''? *e <or re*-ec.a normele -re<zu.e de 3OOM, edi;ia a II,a7 -%&% $exicul *actualizare, 8oiunea de vocabular% )ijloacele interne de mbogire a vocabularului% a% Deri"area *actualizare,% Sufixarea% 4u2i>ele diminu.i<ale $i *u2i>ele au9men.a.i<e% 9refixarea% b% Compunerea% #om-unerea -rin al.urare, *u8ordonare1 $i a8re<iere7 c% Sc&imbarea "alorii gramaticale *conversiunea,% 4u8*.an.i<e -ro<eni.e din al.e -r;i de <or8ire7 AdCec.i<e -ro<eni.e din <er8e la -ar.ici-iu7 Ad<er8e -ro<eni.e din adCec.i<e $i din *u8*.an.i<e7 "amilia le>ical *derivate, compuse, cuvinte obinute prin sc.imbarea valorii gramaticale,% Cmpurile lexico semantice *aplicativ,% Sinonimele *actualizare,% 2ntonimele *actualizare,% Omonimele *omofone i omografe,% ArKai*mele $i re9ionali*mele7 -%(% Noiuni de fonetic *actualizare,% 5egulile de desprire a cuvintelor n silabe% 4rtografia pentru desprirea n silabe *inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului,% -%-% Noiuni de sintax *actualizare,% :elul propoziiilor% :raza% !ro-ozi;ia re9en.% Elemen.ul re9en.7 Coordonarea i subordonarea% -%;% 'orfosintaxa% -%;%&% Verbul 3 *actualizare,% Verbele predicati"e i "erbele nepredicati"e: copulati"e *numai a fi, a de"eni( i auxiliare% 'odurile personale' indicativ, im-era.i<, conCunc.i<, condi;ional,o-.a.i<7 Tim-uri7 'odurile nepersonale' in2ini.i<, 9erunziu, -ar.ici-iu, *u-in7 -%;%(% Substanti"ul *actualizare,% 4u8*.an.i<ele de2ec.i<e de *in9ular *au de -lural7 4u8*.an.i<ele colec.i<e7 Cazurile i funciile sintactice ale substantivului% -%;%-% Substitui ai substanti"ului -%;%-%&% ronumele 9ronumele personal% !ronumele -o*e*i< $i adCec.i<ul -ronominal -o*e*i<% "orme, cazuri $i 2unc;ii *in.ac.ice% !ronumele demon*.ra.i< $i adCec.i<ul -ronominal demon*.ra.i<7 "orme, cazuri $i 2unc;ii *in.ac.ice% -%;%-%(% Numeralul *actualizare,% +aloarea *u8*.an.i<al $i adCec.i<al a numeralului% 8umeralul cardinal i numeralul ordinal% :uncii sintactice% -%;%;% Determinanii substanti"ului )d*ecti"ul *actualizare,% :ormele flexionare% Ar.icolul demon*.ra.i< DadCec.i<alE7 Gradele de com-ara;ie7 :uncii sintactice% -%;%<% rile de "orbire neflexionare -%;%<%&% )d"erbul *actualizare,% Gradele de com-ara;ie7 :unciile sintactice' com-lemen. circum*.an;ial de loc, de .im-, de mod, a.ri8u. ad<er8ial% -%;%<%(% repo!iia *actualizare,% Re9imul cazual%

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


-%;%<%-% Con*uncia *actualizare,% E>erci;ii de 2olo*ire corec. a ad<er8ului, a -re-ozi;iei $i a conCunc;iei7 & 9rin compunere prin subordonare se nelege' &% Subordonarea atributiv' a, substantiv = adjectiv+ botgros+ coate-goale+ "orb-lung+ acid clor&idric+lmaul'are %a% b, adjectiv = substantiv *n unele formaii mai vec.i,' bun-credin+ bun-cu"iin+ bun"oin+ rea-credin+ rea-"oin etc%+ c, substantiv = ubstantiv n genitiv' Calea $aptelui+ ciuboica cucului+ gura-leului+ floarea-soarelui+ oc&iul-boului+ ,ura -cniei+ Neagra .arului >?@, Delta Dunrii %a%+ d, substantiv = substantiv cu prepoziie' ap de plumb+ bou de balt+ floare-de-col+ /oiori de Vede+ 0aia de )ram etc%+ (% Subordonare completiv *rezultatul unor izolri,' fluier-"1nt+ #ncurc-lume+ pierde-"ar+ !g1riebr1n!+ duc-se pe pustii2 -% Subordonare fa de un adjectiv, avnd ca rezultat un alt adjectiv' a, adjectiv nume de culoare combinat cu determinanii desc&is+ #nc&is: rou #nc&is3desc&is2 dou adjective nume de culoare' galben-portocaliu+ galben-"er!ui2 c, adjectiv verbal precedat de un circumstanial' bine-credincios+ bine-"enit+ clar-"!tor2 ;% Subordonarea eterogen prin care se formeaz numeralele' a, subordonarea circumstanial de la && la &A' doispre!ece 4doi 6pesteB !ece,+ subordonarea atributiv de la (C la AC, unde numerele ca (, -, ; sunt atributele lui zece *((, (-, (; etc%,% *cf% art% Compunere+ semnat de 2ngela Didu #rnceanu, n Dicionar de tiine ale limbii+ 1ditura 8emira, (CC&, p% &(; &(<,% -%;%<%;% 5nter*ecia *actualizare,% In.erCec;ii -redica.i<e% -%<% Sintaxa propo!iiei *actualizare,% -%<%&% redicatul% redicatul "erbal i predicatul nominal *numai cu verbele copulative a fi i a de"eni(% -%<%(% Subiectul Subiectul exprimat i subiectul neexprimat *subneles i inclus,% 2cordul predicatului cu subiectul% -%<%-% )tributul *actualizare,% A.ri8u.ul adCec.i<al7 A.ri8u.ul *u8*.an.i<al7 A.ri8u.ul -ronominal7 A.ri8u.ul ad<er8ial7 -%<%;% Complementul *actualizare,% #om-lemen.ele circum*.an;iale7 #om-lemen.ele circum*.an;iale de loc, de .im-, de mod7 #om-lemen.ele necircum*.an;iale7 #om-lemen.ul direc.7 #om-lemen.ul indirec.7

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea !LANI"I#ARE #ALEN3ARI4TI# SEMESTRUL I


NR7 #RT7 UNITATEA 3E 5N+ 6ARE #OM!ETEN6E 4!E#I"I#E #ON6INUTURI A4O#IATE NR7 ORE 4 !T MNA

OB4ER+ TI!URI LE#6

identificarea informaiilor eseniale 9rezentarea i ndrumarea lecturii = !rezen.area -ro9ramei $i a dintr un mesaj oral, n scopul textelor3suport pentru parcurgerea manualului:ac.ualizarea cuno$.in, nelegerii sensului global al acestuia+ programei clasei a #$ a ;elor adaptarea vorbirii la parteneri i la situaia de comunicareEsituaii de comunicare diverse+ nlnuirea clar a ideilor ntr un mesaj oral+ adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog + 1valuarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literarEnonliterar 2ctualizarea cunotinelor

I 1?7'@ ( &17'@

&%

#ARTEA ( o8iec. cul.ural * E<aluare ini;ial = #ar.ea ( o8iec. cul.ural * La Medeleni, de Ionel Teodoreanu = #omunicarea -rin dialo9 * rile au suflet, de Nicolae Manole*cu Dlec.ur *u-limen.arE * "one.ic = Le>ic = Tele9rama7 #ar.ea -o$.al = E<aluare

textul dialogat' dialoguri pe diverse teme de interes pentru elevi, modaliti de adaptare la diferenierea elementelor de interlocutor+ ansamblu de cele de detaliu n cadrul structura crii' rolul cuprinsului, textului citit+ al prefeei, postfeei i al notelor+ identificarea modurilor de expunere caracteristicile operelor epice *n ntr un text epic i a procedeelor de proz sau versuri,' naraiunea la expresivitate artistic ntr un text persoana a $$$ a i la persoana $, liric+ subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune, autor, narator, personaj+ rolul dialo gului i al descrierii ntr o naraiune+ descrierea *portretul literar, tabloul,+ dialogul ca mij loc de caracterizare a persona jelor+ mesaje orale diverse+ structurarea textului oral distingerea ntre informaiile eseni *actualizare,+ ale i cele de detaliu dintr un mesaj structura fonematic a cuvntu lui+ oral, stabilind legturi sau diferenieri forme lexicale corecteEinco recte+ ntre informaiile receptate din surse ar.aisme i regionalisme+ rolul lor diverse+

16

II ( + &/7'@ ( 1@71'

!e forma priceper deprind

)ixt

!e verific evalua

!e forma

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


sesizarea sensului unitilor lexicale n textele literare studiate+ noi n funcie de context + sufixe diminutivale i sufixe augmentative+ cuvinte compuse prin alturare, utilizarea unui lexic diversificat, subordonare i abreviere+ recurgnd la categoriile semantice familia lexical+ studiate i la mijloacele de mbogire familia lexical *derivate, a vocabularului, pentru exprimarea compuse, cuvinte obinute prin nuanat + sc.imbarea valorii gramaticale,, cmpurile lexico semantice+ utilizarea mijloacelor interne de redactarea textelor cu destinaii di mbogire a vocabularului verse+ redactarea unor scrisori i *derivare cu sufixe i prefixe, anunuri+ compunere 3 prin alturare, subordonare i abreviere, sc.imbarea valorii gramaticale,+ utilizarea corect, n propoziie i n fraz, a semnelor de punctuaie nlnuirea corect a frazelor n *punctul, virgula, punctul i virgula, textul redactat, utiliznd corect linia de dialog, linia de pauz, i a semnele ortografice i de punctu aie% semnelor ortografice *cratima, punctul,% O!ERA E!I# identificarea modurilor de expunere caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri,' naraiunea la * !mintiri din co"ilrie, de Ion ntr un text epic+ #rean9 sesizarea valorii expresive a persoana a $$$ a i la persoana $+ explicarea unor expresii i a unor = Ada-.area la *i.ua;ia de unitilor lexicale n textele citite+ cuvinte noi identificate ntr un text comunicare citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ * Viaa ca o prad, de )arin 9reda identificarea i ordonarea *lectur suplimentar, alctuirea rezumatului unui text secvenelor narative dintr un text literar sau nonliterar * +er8ul dat, n vederea rezumrii acestuia+ adaptarea vorbirii la situaia alctuirea planului de idei+ = E<aluare transformarea textului dialogat n concret de dialog sau de monolog + utilizarea categoriilor gramaticale text narativ+ rezumarea textelor narative nvate, n diverse tipuri de pro *pregtire, redactare, verificare,+ poziii+ nlnuirea clar i corect a ideilor rezumarea oral a unui text dat

priceper deprind

)ixt

!e verific evalua

&7

16

+I ( IA &&71' ( 16711

!e forma priceper deprind

)ixt

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


ntr un monolog *narativ, descriptiv, informativ,+ sesizarea abaterilor de la normele gramaticale ntr un mesaj oral + *actualizare,+ monologul oral *texte narative, descriptive, informative,+ folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' verbul+ corectitudinea structurii gramaticale *morfologic i sintactic, n fluxul enunurilor orale+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' verbul *verbe predicative i verbe nepredica tive 3 copulativele a fi i a de"eni i auxiliarele+ moduri personale i nepersonale,+ subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune + caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri,' naraiunea la persoana a $$$ a, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune, autor, narator, personaj+ rolul dialogului i al descrierii ntr o naraiune+ descrierea *portretul literar, tabloul,+ dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor+ organizarea replicilor ntr un dialog complex+ iniierea, meninerea i nc.eierea unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscui+ rezumarea textelor narative

!e verific evalua

sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+

)7

4UBIE#TUL O!EREI LITERARE * Sobies#i i rom$nii, de #o*.acKe Ne9ruzzi = Rela.area = 4u8*.an.i<ul = Reca-i.ulare -en.ru .ez = TEL = 3i*cu.area .ezelor = 4cri*oarea = E<aluare

diferenierea elementelor de an samblu de cele de detaliu n cadrul textului citit + identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntr un text liric +

&'

A ( AI+ 1@711 ( &171&

!e forma priceper deprind

participarea la diferite situaii de comunicare, manifestnd o atitudine favorabil progresiei comunicrii +

)ixt

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar + sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ *pregtire, redactare, verificare,+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' substantivul *substantive defective de singular sau de plural+ substantivele colective+ cazurile i funciile sintactice ale substantivului,+

!e verific evalua

SEMESTRUL al II % lea
NR7 #RT7 UNITATEA 3E 5N+ 6ARE O!ERA LIRI# * &' rm$i..., de MiKai Emine*cu * Po(estea codrului, de MiKai Emine*cu Dlec.ur *u-limen.arE = !ronumele =Moduri de e>-unere = E<aluare #OM!ETEN6E 4!E#I"I#E
identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntr un text liric +

#ON6INUTURI A4O#IATE

NR7 ORE

4 !T7

OB4ER+ TI!URI LE#6

/7

sesizarea valorii expresive unitilor lexicale n textele citite

utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de pro poziii+

, *e*izarea or9anizrii mor2olo9ice $i *in.ac.ice a .e>.elor ci.i.e Dnonli.erare $i li.erareE:

diferenierea ntre o oper epic i o oper liric+ rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor+ explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' pronumele + categorii morfologice specifice prilor de vorbire' pronumele *pronumele personal, pronumele posesiv i adjectivul pronominal posesiv, pronumele demonstrativ i adjectivul pronominal demonstra

1&

I ( III 1/7'1 ( 17'&

!e forma priceper deprind

)ixt

!e verific evalua

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea B7


adaptarea vorbirii la situaia 3E4#RIEREA = !mintiri dintr)o cltorie, de concret de dialog sau de monolog + participarea la diferite situaii de #ali*.ra. Mo9a$ comunicare, manifestnd o atitudine = Uni<er*ul o-erei favorabil progresiei comunicrii + tiv,% monologul oral *texte narative, descriptive, informative,+ *acte de vorbire *de exemplu' susinerea unei conversaii impuse sau propuse+ susinerea unui sc.imb verbal ntr o conversaie de grup, utiliznd corect limba literar, posibilitile expresive ale limbii vorbite+ caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri descrierea *portretul literar, tabloul,+ identificarea problemei principale abordate ntr un text literar sau nonliterar *ntr o descriere' elementele i trsturile obiectelor descrise+,+ folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' numeralul, adjectivul, relaii i funcii sintactice+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' numeralul *valoarea substantival i adjecti val a numeralului+ numeralul cardinal i numeralul ordinal, funcii sintactice,+ adjectivul *forme flexionare, articolul demonstrativ, gradele de comparaie, funcii sintactice,% descrierea de tip tablou i de tip portret+ povestirea unor texte narativeEfilme vzute etc%+

1&

I+ ( +I /7'& ( &&7'&

!e forma priceper deprind

= *eneam la (ale, de Geo Bo9za Dlec.ur *u-limen.arE = Numeralul = E<aluare identificarea modurilor de expunere = AdCec.i<ul ntr un text epic i a procedeelor de = E<aluare expresivitate artistic ntr un text
liric +

diferenierea elementelor de an samblu de cele de detaliu n cadrul textului citit +

)ixt

utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de pro poziii+

!e verific evalua

sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,%

67

945F51F"G * Portretul lui +tefan cel Mare

redactarea textelor cu destinaii di verse+ sesizarea sensului unitilor lexicale

1&

+II ( IA &B7'& ( 1B7')

!e forma priceper deprind

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


* *$ntul din lun, de Eric noi n funcie de context + LinNla.er Dlec.ur *u-limen.arE = Ad<er8ul = !re-ozi;ia = #onCunc;ia = In.erCec;ia utilizarea categoriilor gramaticale = E<aluare nvate, n diverse tipuri de pro
poziii+ receptare auditiv a cuvintelor noi n texte literare i nonliterare+ serii sinonimice i antonimice+ stabilirea sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context+ sensul omonimelor n context+ folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' adverbul, prepoziia, conjuncia, interjecia+ relaii i funcii sintactice+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' adverbul *gradele de comparaie+ funcii sintactice,+ prepoziia *regimul cazual,+ conjuncia+ interjecia *interjecii predicative, identificarea i ordonarea secvenelor narative dintr un text dat, n vederea rezumrii acestuia+ alctuirea planului de idei+ transformarea textului dialogat n text narativ+ rolul sinonimiei, al antonimiei i al omonimiei ntr un text dat+ sensurile cuvintelor n contexte diferite+ expresivitatea formelor ar.aice i regionale+ caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri,' naraiunea la persoana a $$$ a i la persoana $, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune, autor, narator, personaj+ rolul dialogului i al descrierii ntr o naraiune+ descrierea *portretul literar, tabloul,+ dialogul ca mijloc

)ixt

!e verific evalua

sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+

?7

ARTA 3IALOGULUI * 4cKi;a7 ,)l -oe., de I7 L7 #ara9iale = +or8irea direc.7 +or8irea indirec. = 4in.a>a -ro-ozi;iei = !redica.ul * Nu<ela7 /udulea Taic0ii, de Ioan 4la<ici = #um -o<e*.imO = 4u8iec.ul = #ererea = E<aluare

alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar+

1&

A ( AIII 1F7') ( 1@7'/

!e forma priceper deprind

sesizarea valorii expresive a unit ilor lexicale n textele citite+

)ixt

identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntr un text liric +

!e verific evalua

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de pro poziii% de caracterizare a personajelor+ pri de propoziie' predicatul *verbal i nominal,, subiectul *exprimat i neexprimat,+ acordul predicatului cu subiectul+ alctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate% rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet, antiteza,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor+ trsturi ale speciilor literare' pastelul+ explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ pri de propoziie' atributul+ alctuirea corect a propo ziiilor simple i dezvoltate+

F7

!A4TELUL * Mrior, de Ion !illa. = A.ri8u.ul = In*.ruc;iuni

identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntr un text liric+

1'

AI+ ( A+I &&7'/ ( 1'7'B

!e forma priceper deprind

sesizarea valorii expresive unitilor lexicale n textele citite+

)ixt

sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+

!e verific evalua

, u.ilizarea ca.e9oriilor 9rama.icale Jn<;a.e, Jn di<er*e .i-uri rolul figurilor de stil nvate n de -ro-ozi;ii: diferite texte literare, populare i identificarea modurilor de expunere culte *personificare, comparaie, ntr un text epic i a procedeelor de enumeraie, repetiie, epitet, antite expresivitate artistic ntr un text liric+

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea @7


"ABULA * /i(olul i coofana, de Geor9e sesizarea valorii expresive a unit To-1rceanu ilor lexicale n textele citite+ = "a8ule = 5n.re8ri7 R*-un*uri sesizarea organizrii morfologice i = Reca-i.ulare -en.ru .ez sintactice a textelor citite *nonliterare = TEL i literare,+ = 3i*cu.area .ezelor * #om-lemen.ul , u.ilizarea ca.e9oriilor 9rama.icale Jn<;a.e, Jn di<er*e .i-uri = E<aluare
de -ro-ozi;ii: za,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruci at, rima mbriat, i msura versurilor+ trsturi ale speciilor literare' fabula+ explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ pri de propoziie' complementul+ alctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate+ trsturi ale speciilor literare' doina popular+ texte nonliterare' anunul, tirea+ modul de reflectare a realitii n textul nonliterar *prin comparaie cu modul de reflectare a realitii n textul literar,+ rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet, antiteza,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor% felul propoziiilor, fraza, propoziia regent, elementul regent, coordonarea i subordonarea+ redactarea unor scrisori i anunuri+ texte nonliterare' anunul, tirea%

!e forma priceper deprind

1&

A+II ( AIA 1)7'B ( )17'B

)ixt

!e verific evalua

1'7

LITERATURA !O!ULAR * ,oina * Poe1ie "o"ular, de G7 I8rileanu Dlec.ur *u-limen.arE = 4in.a>a 2razei * onstantin /r$nco(anul = .irea7 Anun;ul * Parabola 2runtelui care crete fr tirea omului * E<aluare = RE#A!ITULARE "INAL = 4in.a>a -ro-ozi;iei = 4in.a>a 2razei = Recomandri -en.ru cla*a a +II , a

identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de expresivitate artistic ntr un text liric+

1&

AA ( AAII )7'6 ( &17'6

!e forma priceper deprind

)ixt

sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ redactarea textelor cu destinaii di verse+

!e verific evalua

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea

!lani2icarea uni.;ilor de Jn<;are SEMESTRUL I


#on;inu.uri Dde.alieriE
!rezen.area manualului $i a -ro9ramei #e am ci.i. Jn <acan;O #erificarea competenelor de lectur i de nelegere a unui text literarEnonli terar !rezen.area $i Jndrumarea lec.urii .e>.elor,*u-or. -en.ru -arcur9erea -ro9ramei cla*ei a +I,a Ac.ualizarea cuno$.in;elor din cla*a a +,a

#om-e.en;e *-eci2ice
identificarea informaiilor eseniale dintr un mesaj oral, n scopul nelegerii sensului global al acestuia+ adaptarea vorbirii la parteneri i la situaia de comunicareEsituaii de comunicare diverse+ nlnuirea clar a ideilor ntr un mesaj oral+ alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical% nlnuirea clar a ideilor ntr un mesaj scris+ identificarea secvenelor de dialog, de naraiune i de descriere dintr un mesaj oral, n scopul nelegerii modului de structurare a acestora redactarea unor texte imaginative i reflexive n scopuri i n contexte variate+ alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice i de punctuaie+ sesizarea corectitudiniiE incorec titudinii gramaticale a unui enun iE sau

Ac.i<i.;i de Jn<;are
4bservarea manualului Stabilirea de relaii ntre coninuturile prevzute n program i parcurgerea lor Gectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


2ctivitate frontal 9rograma colar, manual 2ctivitate individual 2ctivitate frontal 2ctivitate n grup

E<aluare
4bservarea sistematic 2precierea rspunsurilor

1xerciii de actualizare a cunotinelor+ 1xerciii recapitulative din clasa a # a+ Gectura expresiv a unor texte, demonstrarea nelegerii textelor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice

2ctivitate individual 2ctivitate frontal 2ctivitate n grup :ragmente de texte lite rareE nonliterare

4bservarea sistematic 2precierea rspunsurilor 9rob scris 4bservare sistematic

Te*. ini;ial

1xerciii scrise de verificare a cunotinelor nsuite n clasa a # a% exerciii de identificare a sinonime lorEantonimelor+ exerciii de desprire a cuvintelor n silabe% exerciii de recunoatere i de analiz a prilor de vorbire nvate%

2ctivitate individual Fest iniial

2ctivitate independent

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


a formelor lexicale

Uni.a.ea de Jn<;are% #ar.ea ( o8iec. cul.ural Nr7 de ore aloca.e% 16 ore *-.7 II ( +: &/ *e-.7 ( 1@ oc.7 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
Cartea obiect cultural *pri componente, prefa, postfa, note, erat, index, tabel bibliografic, 3ialo9ul Fextul suport' La Medeleni' de $onel Feodoreanu #omunicarea -rin dialo9 "one.ica 5egulile de desprire a cuvintelor n silabe 4rtografia pentru desprirea n silabe *inclusiv folosirea cratimei i a apostrofului, Le>icul 8oiunea de vocabular% )ijloacele interne de mbogire a vocabularului a% Deri"area *actualizare, b% Compunerea c% Sc&imbarea "alorii gramaticale sau con"ersiunea 4actuali!are( 4rganizarea unui text in funcie de destinaie' scrisoarea**, anun;ul 4emnele de -unc.uaie' punctul i virgula, linia de dialog i linia de pauz% Semnele ortografice' cratima, punctul structura crii' rolul cuprinsului, al prefeei, postfeei i al notelor+ adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog textul dialogat' dialoguri pe diverse teme de interes pentru elevi, modaliti de adaptare la interlocutor+ diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit + distingerea ntre informaiile eseniale i cele de detaliu dintr un mesaj oral, stabilind legturi sau diferenieri ntre informaiile receptate din surse diverse+ sesizarea sensului unitilor lexicale noi n funcie de context ar.aisme i regionalisme+ rolul lor n textele literare studiate+ utilizarea unui lexic diversificat, re curgnd la categoriile semantice stu diate i la mijloacele de mbogire a vocabularului, pentru exprimarea nuanat cuvinte compuse prin alturare, subordonare i abreviere+ familia lexical+ redactarea textelor cu destinaii di verse+ redactarea unor scrisori i anunuri+

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de exprimare a opiniei personale n prezentarea lecturii de vacan + exerciii de sesizare a formulelor de iniiere, de meninere i de nc.eiere a unui dialog+ exerciii de ascultare a unor mesaje n diferite condiii *proprii sau improprii, comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunare a sunetelor, a silabelor, a cuvintelor+ exerciii de comunicare oral cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie+ exerciii de identificare a unor expresii i a unor cuvinte noi ntr un text citit+ exerciii de utilizare corect, n propoziie i n fraz, a semnelor de punctuaie *punctul, virgula, punctul i virgula, linia de dialog, linia de pauz, i a semnelor ortografice *cratima, punctul,+ exerciii de identificare a diftongilor, triftongilor i .iatului+ exerciii de desprire corect a cuvintelor n silabe+ alctuirea de enunuri n care s apar cuvinte obinute prin derivare, compunere, conversiune+ exerciii de creare a unor familii

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


)anualul Caietele elevilor $onel Feodoreanu, $a 'edeleni -pere 6ndreptar ortografic + ortoepic i de punctuaie

E<aluare

4bservare sistematic

2precierea rspunsurilor Fexte :ie de lucru 9lane

6ndreptar ortografic + ortoepic i de punctuaie

Fest :ie de evaluare

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


ca semn ortografic% E<aluare lexicale+ exerciii de integrare n context a unor cuvinte aparinnd unei familii lexicale% 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% O-era e-ic Nr7 de ore aloca.e% 16 ore *-.7+I ( IA: && oc.7 ( 16 noi7 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
Nara;iunea Fextul suport' !mintiri din co"ilrie' de $on Creang Fextul dialogat i cel monologat% 2daptarea la interlocutor% identificarea modurilor de expunere ntr un text epic+ caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri,' naraiunea la per soana a $$$ a i la persoana $+ sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite+ alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar+ rezumarea textelor narative *pregtire, redactare, verificare,+ adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog + utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii+ nlnuirea clar i corect a ideilor ntr un monolog *narativ, descriptiv, informativ,+ sesizarea abaterilor de la normele gramaticale ntr un mesaj oral+ folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' verbul+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' verbul *verbe predicative i verbe nepredicative 3 copulativele a fi i a de"eni i auxiliarele+ moduri personale i

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de evideniere a rolului descrierii n realizarea portretului i a tabloului+ exerciii de sesizare a rolului dialogului n caracterizarea personaje lor+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar% exerciii de recunoatere a verbelor i a categoriilor gramaticale ale acestora+ exerciii de utilizare corect a flexiunii verbale exerciii de identificare a rolului verbelor n enun exerciii de identificare a verbelor predicative i nepredicative n texte date+ exerciii de identificare a verbelor copulative i auxiliare n texte date+ exerciii de construire a unor enunuri cu diverse verbe copulative+ exerciii de identificare a modului i timpului verbelor n texte date+ exerciii de identificare i de analiz a verbelor+ exerciii de realizare a unor propoziii imperative E optative exerciii de recunoatere a modurilor

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


)mintiri din copilrie+ $% Creang )% 9reda -pere S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu

E<aluare
4bservare sistematic 2precierea rspunsurilor

Monolo9ul' text narativ, text descriptiv, text informativ Rezuma.ul oral*actualizare, +er8ul )oduri personale )oduri nepersonale

4bservare sistematic

2precierea rspunsurilor ,ramatica practic Ht% 9opescu :ie de lucru Fest 2precierea fiei de evaluare

)anual Caietele elevilor :ie de evaluare

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


E<aluare nepersonale,+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ nepersonale ale verbelor+ exerciii de folosire corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire flexibile+

Uni.a.ea de Jn<;are% 4u8iec.ul o-erei li.erare Nr7 de ore aloca.e% &' ore *-.7 A ( AI+: 1@ no<7 ( &1 dec7 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
4u8iec.ul o-erei li.erare Fextul suport' Sobies#i i rom$nii' de C% 8egruzzi Rezuma.ul = Reca-i.ulare -en.ru .ez = TEL = 3i*cu.area .ezelor Rela.area )otivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapteEpersoane din realitate 4u8*.an.i<ul diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune + identificarea modurilor de expunere ntr un text epic+ caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri,' naraiunea la persoana a $$$ a, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune, autor, narator, personaj+ rolul dialogului i al descrierii ntr o naraiune+ descrierea *portretul literar, tabloul,+ dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor+ alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar rezumarea textelor narative *pregtire, redactare, verificare,+ participarea la diferite situaii de comunicare, manifestnd o atitudine favorabil progresiei comunicrii + sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de identificare a modurilor de expunere din textul studiat+ exerciii de identificare a caracte risticilor naraiunii la persoana a $$$ a+ exerciii de difereniere a naraiunii la persoana $ de naraiunea la persoana a $$$ a+ exerciii de identificare a momentelor subiectului+ exerciii de identificare a caracte risticilor momentelor subiectului+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de identificare a figurilor de stil ntr un text epic+ exerciii de identificare a momentelor subiectului ntr o naraiune+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar% ex% de recunoatere a substantivelor i a categoriilor gramaticale ale acestora+ exerciii de analiz gramatical+ exerciii de identificare a substan tivelor, a felului lor, a genului,

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


Fexte 9lane S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu :ie de lucru $iteratura rom1n $% 9opa, )% 9opa ,ramatica practic Ht% 9opescu

E<aluare

4bservare sistematic

2precierea rspunsurilor

Cazurile i funciile sintactice ale substantivelor

)anual

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


E<aluare literare,+ categorii morfologice specifice prilor de vorbire' substantivul *substantive defective de singular sau de plural+ substantivele colective+ cazurile i funciile sintactice ale substantivului,+ numrului i cazului acestora+ exerciii de construire de enunuri pentru ilustrarea funciilor sintactice ale substantivului% exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grille+ discuii asupra evalurii lecturii+ exerciii de vocabular

:ie de evaluare

Fest 2precierea fiei de evaluare

SEMESTRUL al II) lea


Uni.a.ea de Jn<;are% O-era liric Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7 I ( III: 1/ ian7 ( 1 2e87 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
O-era liric Fextul suport' & rm$i...' de )i.ai 1minescu Gucrare scris #erificarea lecturii suplimentare !ronumele 9ronumele personal 9ronumele posesiv i adjectivul pronominal posesiv% :orme 9ronumele posesiv% Cazuri i funcii sintactice Moduri de e>-unere 2precieri personale privitoare la operele studiate identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de ex presivitate artistic ntr un text liric diferenierea ntre o oper epic i o oper liric+ rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, compa raie, enumeraie, repetiie, epitet,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' pronumele + categorii morfologice specifice pr ilor de vorbire' pronumele *pronumele personal, pronumele posesiv i adjecti vul pronominal posesiv, pronumele demonstrativ i adjectivul pronominal

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de identificare a figurilor de stil ntr un text liric *epitete, antitez, metafor etc%,+ exerciii de recunoatere a pronumelor i a categoriilor gramaticale ale acesto ra+ exerciii de identificare a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv+ exerciii de difereniere a pronumelui posesiv de adjectivul pronominal posesiv+ exerciii de utilizare corect a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv+ exerciii de integrare n enunuri a pronumelui i a adjectivului pronominal posesiv+ exerciii de identificare a cazurilor i funciilor sintactice ale pronumelui

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


,ramatica practic Ht% 9opescu

E<aluare

4bservare sistematic )anual :ie de lucru Caietele elevilor S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu $iteratura rom1n $% 9opa, )% 9opa Fexte 9lane 2precierea rspunsurilor

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


demonstrativ,+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ posesiv+ exerciii de folosire corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire flexibile+ exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grille+ discuii asupra evalurii lecturii+ exerciii de vocabular

E<aluare

:ie de evaluare

Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% 3e*crierea li.erar Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7 I+ ( +I: / 2e87 ( && 2e87 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
3e*crierea li.erar Fextul suport' !mintiri dintr)o cltorie' de Calistrat Ioga adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog + participarea la diferite situaii de comunicare, manifestnd o atitudine favorabil progresiei comunicrii + identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de ex presivitate artistic ntr un text liric caracteristicile operelor epice *n proz sau versuri descrierea *portretul literar, tabloul,+ diferenierea elementelor de an samblu de cele de detaliu n cadrul tex tului citit + utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare, folosirea corect, ntr un context dat, a

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de identificare a figurilor de stil ntr un text epic *epitete , .iperbol, antitez, metafor etc%,+ exerciii de identificare a diferitelor tipuri de numerale+ exerciii de identificare a valorilor morfologice ale numeralelor+ exerciii de scriere corect a unor numerale+ exerciii de identificare a funciilor sintactice ale numeralului+ exerciii de analiz gramatical+ exerciii de identificare a adjectivelor la diferite grade de comparaie+ exerciii de integrare n enunuri a adjectivelor la diferite grade de compa raie+ exerciii de utilizare corect a adjectivului+ exerciii de integrare n enunuri a

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


,ramatica limbii rom1ne !% Dutiurc S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu

E<aluare
4bservare sistematic

2precierea rspunsurilor $iteratura rom1n $% 9opa, )% 9opa :ie de lucru ,ramatica pentru ele"i )% 8egru Sintax i morfologie !% $vnu 4bservare sistematic 2precierea rspunsurilor

Numeralul

#aloarea substantival i adjectival a numeralului 8umeralul cardinal i numeralul ordinal% :uncii sintactice
AdCec.i<ul

Jradele de comparaie :uncii sintactice

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


categoriilor gramaticale specifice pri lor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' numeralul, adjec tivul, relaii i funcii sintactice categorii morfologice specifice prilor de vorbire' numeralul *valoarea substantival i adjectival a numeralului+ numeralul cardinal i numeralul ordinal, funcii sintactice,+ adjectivul *forme flexionare, articolul demonstrativ, gradele de comparaie, funcii sintactice,+ adjectivului cu diferite funcii sintactice exerciii de identificare a funciilor sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale

E<aluare

exerciii de redactare de texte descriptive+


exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de exprimare oral a opiniei referitoare la textele studiate+ rezolvarea de exerciii pe baza noiunilor teoretice nsuite% :ie de evaluare Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% !or.re.ul Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7 +II ( IA: &B 2e87 ( 1B mar.7 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
!or.re.ul Fextul suport' Portretul lui +tefan cel Mare redactarea textelor cu destinaii di verse descrierea de tip tablou i de tip portret+ povestirea unor texte narativeEfilme vzute etc%+ sesizarea sensului unitilor lexicale noi n funcie de context+ receptare auditiv a cuvintelor noi n texte literare i nonliterare+ serii sinonimice i antonimice+ stabilirea sensului unui cuvnt necunoscut prin apel la context+ sensul omonimelor n context+ utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de identificare a caracte risticilor portretului literar+ exerciii de redactare de texte descriptive tip portret+ exerciii de recunoatere a adverbelor i a categoriilor gramaticale ale acestora+ exerciii de identificare a diferitelor tipuri de conjuncii+ exerciii de utilizare corect a conjunciilor+ exerciii de construire a unor enunuri corecte din punct de vedere sKntactic+ exerciii de utilizare corect a prepoziiilor+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice,

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


,ramatica pentru ele"i )% 8egru S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu $iteratura rom1n $% 9opa, )% 9opa :ie de lucru ,ramatica limbii rom1ne !% Dutiurc

E<aluare

4bservare sistematic

2precierea rspunsurilor

Ad<er8ul !re-ozi;ia #onCunc;ia In.erCec;ia

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


folosirea corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire nvate *actualizare i coninuturi noi,' adverbul, prepoziia, conjuncia, interjecia+ relaii i funcii sintactice+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ categorii morfologice specifice pri lor de vorbire' adverbul *gradele de comparaie+ funcii sintactice,+ prepoziia *regimul cazual,+ conjuncia+ interjecia *interjecii predicative, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de folosire corect a adverbului, a prepoziiei i a con junciei+ exerciii de identificare a interjeciilor n texte date+ exerciii de analiz gramatical a interjeciilor identificate n texte date+ exerciii de rezumare i de povestire a unor texte narative+ exerciii de caracterizare a unui personaj+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grille+ discuii asupra evalurii lecturii exerciii de vocabular Sintax i morfologie !% $vnu Fraii 7deri+ )% Sadoveanu

E<aluare

:ie de evaluare

Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% Ar.a dialo9ului Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7 A ( AIII: 1F mar.7 ( 1@ a-r7 #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
4cKi;a Fextul suport' ,)l -oe...' de $on Guca Caragiale #orbirea direct i indirect Cum povestim 4in.a>a -ro-ozi;iei !redica.ul !redica.ul <er8al $i -redica.ul nominal Dnumai cu <er8ele co-ula.i<e a fi $i a de(eniE alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar+ identificarea i ordonarea secvenelor narative dintr un text dat, n vederea rezumrii acestuia+ alctuirea planului de idei+ transformarea textului dialogat n text narativ+ sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite+ rolul sinonimiei, al antonimiei i al omonimiei ntr un text dat+ sensurile cuvintelor n contexte diferite+ expresivitatea formelor ar.aice i regionale+

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de rezumare i de povestire a unor texte narative+ exerciii de caracterizare a unui personaj+ exerciii de identificare a carac teristicilor operelor epice *n proz sau versuri,+ exerciii de identificare a categoriilor morfologice i a relaiilor sintactice, avnd rol n structurarea textului literar+ exerciii de corectare a dezacordurilor dintre subiect i predicat+ exerciii de identificare a predicatelor verbale i nominale n texte date+

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


)anualul

E<aluare

'omente i sc&ie $% G% Caragiale

4bservare sistematic 2precierea rspunsuri lor

,ramatica limbii rom1ne !% Dutiurc :ie de lucru

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


identificarea modurilor de expunere 4u8iec.ul ntr un text epic+ 4u8iec.ul e>-rima. $i *u8iec.ul utilizarea unui lexic diversificat, re nee>-rima. D*u8Jn;ele* $i inclu*E7 curgnd la categoriile semantice stu Acordul -redica.ului cu *u8iec.ul diate i la mijloacele de mbogire a vocabularului, pentru exprimarea nuanat+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ pri de propoziie' predicatul *verbal E<aluare i nominal,, subiectul *exprimat i neexprimat,, acordul predicatului cu subiectul + utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii+ exerciii de analiz a predicatelor verbale i nominale din texte date+ exerciii de construire de enunuri n care s apar predicate verbale i nominale+ exerciii de identificare a subiectului n texte date+ exerciii de construire de enunuri n care s apar diferite tipuri de subiecte exerciii de analiz gramatical+ exerciii de identificare a figurilor de stil ntr un text epic *epitete , .iperbol, antitez, metafor etc%,+ exerciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile discuii asupra evalurii lecturii exerciii de vocabular

Sintax i morfologie !% $vnu

Sintax i morfologie !% $vnu :ie de evaluare Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% !a*.elul Nr7 de ore aloca.e% 1' ore *-.7 AI+ ( A+I: && a-r7 ( 1' mai #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
!a*.elul Fextul suport' Mrior, de $on 9illat A.ri8u.ul Dac.ualizareE sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite+ explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii pri de propoziie' atributul+ alctuirea corect a propoziiilor

Ac.i<i.;i de Jn<;are
exerciii de identificare a carac teristicilor operelor lirice *n proz sau versuri,+ exerciii de determinare a sensurilor unor cuvinte i de explicare a semnificaiei acestora n contexte diferite+ exerciii de identificare a atributului n texte date+ exerciii de analiz a diferitelor tipuri de adjective cu funcia sintactic de atribut adjectival+

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


Sintax i morfologie !% $vnu :ie de lucru $impe!imi $% 9illat :ie de evaluare

E<aluare
4bservare sistematic 2precierea rspunsuri lor

A.ri8u.ul adCec.i<al A.ri8u.ul *u8*.an.i<al A.ri8u.ul -ronominal A.ri8u.ul ad<er8ial

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


simple i dezvoltate+ , rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet, antiteza,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor 7

exerciii de analiz a atributului adverbial, pronominal, substantival+


exerciii de construire de enunuri n care s apar atribute adjectivale, atribute substantivale n diferite cazuri, atribute pronominale, n diferite cazuri i atribute adverbiale :ie de evaluare

E<aluare

Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% "a8ula Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7A+II ( AIA: 1) mai ( )1 mai #on;inu.uri #om-e.en;e *-eci2ice Dde.alieriE
"a8ula Fextul suport' /i(olul i coofana' de Jeorge Foprceanu = Reca-i.ulare -en.ru .ez = TEL = 3i*cu.area .ezelor #om-lemen.ul Dac.ualizareE #om-lemen.ele circum*.an;iale7 #om-lemen.ele circum*.an;iale de loc, de .im-, de mod #om-lemen.ele necircum*.an;iale7 #om-lemen.ul direc.7 #om-lemen.ul indirec. E<aluare identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de ex presivitate artistic ntr un text liric rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet, antiteza,+ sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite+ pri de propoziie' complemen tul+alctuirea corect a propoziiilor simple i dezvoltate+ explicarea unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+ sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ utilizarea categoriilor gramaticale nvate, n diverse tipuri de propoziii+

Ac.i<i.;i de Jn<;are
formularea unor propuneri, prezen tarea unor impresii, exprimarea acordului sau a dezacordului n faa unui auditoriu cunoscut+ activiti viznd intervenia ntr un dialog complex prin structurarea corect a secvenelor ntrebare rspuns+ exerciii de identificare a diferitelor tipuri de complemente circumstan iale i necircumstaniale n texte date+ exerciii de analiz a complemen telor circumstaniale i necircum staniale+ exerciii de construire de enunuri n care s apar diferite tipuri de complemente circumstaniale i necircumstaniale+ exerciii de explicare a unor expresii i a unor cuvinte noi identificate ntr un text citit, n context sau cu ajutorul dicionarelor+

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei


Sintax i morfologie !% $vnu ,ramatica limbii rom1ne !% Dutiurc :ie de lucru Fabule J% Foprceanu :ie de evaluare

E<aluare

4bservare sistematic 2precierea rspunsuri lor

Fest 2precierea fiei de evaluare

Uni.a.ea de Jn<;are% Li.era.ura -o-ular Nr7 de ore aloca.e% 1& ore *-.7 AA ( AAII: ) iun7 ( &1 iun7

coala Gimnazial Numrul 16, Oradea


#on;inu.uri Dde.alieriE
Li.era.ura -o-ular !oina Fextul suport' ,oina Dalada Fextul suport' onstantin /r$nco(anul

#om-e.en;e *-eci2ice
identificarea modurilor de expunere ntr un text epic i a procedeelor de ex presivitate artistic ntr un text liric trsturi ale speciilor literare' doina popular+ texte nonliterare' anunul, tirea+ modul de reflectare a realitii n textul nonliterar *prin comparaie cu modul de reflectare a realitii n textul literar,+ rolul figurilor de stil nvate n diferite texte literare, populare i culte *personificare, comparaie, enumeraie, repetiie, epitet, antiteza,+ tipuri de rim *monorima, rima mperec.eat, rima ncruciat, rima mbriat, i msura versurilor + sesizarea organizrii morfologice i sintactice a textelor citite *nonliterare i literare,+ felul propoziiilor, fraza, propoziia regent, elementul regent, coordonarea i subordonarea+ redactarea textelor cu destinaii di verse+ redactarea unor scrisori i anunuri+ texte nonliterare' anunul, tirea+ diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit%

Ac.i<i.;i de Jn<;are
formularea unor propuneri, prezentarea unor impresii, exprimarea acordului sau a dezacordului n faa unui auditoriu cunoscut+ activiti viznd intervenia ntr un dialog complex prin structurarea corect a secvenelor ntrebare rspuns+ exerciii de recunoatere a destinaiei unui text+ exerciii de selectare a informaiei solicitate+ exerciii de structurare a detaliilor n jurul ideii principale+ exerciii de folosire corect, ntr un context dat, a categoriilor gramaticale specifice prilor de vorbire flexibile+ exerciii de identificare a diferitelor pri de propoziie+ exerciii de analiz a diferitelor pri de propoziie+ exerciii de integrare n enunuri a prilor de vorbire cu diferite funcii sintactice+ exerciii de identificare a predicatelor verbale i nominale n texte date+ exerciii de analiz a predicatelor verbale i nominale din texte date+ exerciii de construire de enunuri n care s apar predicate verbale i nominale%

Re*ur*e 0 "orme de mana9emen. al cla*ei

E<aluare

Sintax i morfologie !% $vnu ,ramatica limbii rom1ne !% Dutiurc S de!legm tainele textelor literare C% $ordc.escu :ie de lucru $iteratura rom1n $% 9opa, )% 9opa

4bservare sistematic 2precierea rspunsurilor

4in.a>a 2razei

.irea, anun;ul

E<aluare

:ie de evaluare

Fest 2precierea fiei de evaluare

S-ar putea să vă placă și